Page 1

20 maart 2008

zeer zinvol om met elkaar doordrongen te zijn van het feit wat Jezus Christus over had voor ons mensen: Zijn leven! Hij is opgestaan uit de dood voor onze zonden, die daarmee zijn overwonnen. ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Terugkijkend - In de voorjaarsvakantie hebben de jongens van groep 7 en 8 meegedaan aan het basketbaltoernooi voor basisscholen. Ze wonnen de eerste prijs! Van harte gefeliciteerd! -

Op 3 maart was schoonmaakster Janna Gijselaers-Ouwehand 12½ werkzaam bij ons op school. We hebben dat met haar gevierd en feliciteren haar vanaf deze plaats nog een keer! Janna, dat je nog maar heel lang bij ons mag werken, we zijn blij met alles wat je voor ons doet!

-

De rapportbesprekingen voor groep 3 t/m 7 zijn inmiddels achter de rug. Ook zijn de rapporten inmiddels mee naar huis. We hopen dat het is wat u verwacht. De kinderen hebben hun best gedaan. Zijn er nog zaken die nog niet duidelijk zijn of waar u vragen over heeft, schroom niet maar laat het ons weten, dat is voor iedereen het prettigst.

-

Met de ouders van de leerlingen uit groep 8 worden dezer dagen gesprekken gevoerd om een keuze te maken voor de middelbare school. Altijd weer een ingrijpend moment om te gaan kiezen welke school het gaat worden na de basisschool. Je gaat toch ook weer een periode afsluiten. Hopelijk wordt er een goed overwogen keuze gemaakt en komen de leerlingen op de plek die het beste bij hen past. De uitslag van de citotoets speelt daarin een rol, echter niet van doorslaggevende betekenis. Het advies van de basisschool, in samenspraak met de ouders, is minstens zo belangrijk.

Vooruitkijkend - Vanmorgen is het paasfeest gevierd in de aula, samen met de kinderen van alle groepen. Het is best vreemd natuurlijk, zo vlak voor Goede Vrijdag. Maar gezien deze tijd, zo vlak voor de Paasdagen, is het

-

Vanaf dinsdag na de paasvakantie wordt er overgebleven in het lokaal aan het einde van de gang op de eerste verdieping. Graag uw aandacht voor een paar zaken: Wilt u uw kinderen een zo gezond mogelijke lunch meegeven. Een snoepje na het brood kan natuurlijk best, maar om na een boterham aan een zakje chips te beginnen vinden we niet nodig. Na het overblijven gaan de kinderen spelen op het schoolplein bij de kleuters. Dit geldt voor alle kinderen, ook de ouderen! Het hek gaat dan op slot, zodat de overblijvers op een apart gedeelte van de school zijn met genoeg mogelijkheid tot toezicht. Ze moeten daar blijven tot de bel gaat!! Ook tijdens het overblijven gelden er regels. Mochten kinderen zich blijvend slecht gedragen, dan kan niet gegarandeerd worden dat ze altijd kunnen overblijven en moeten we de ouders vragen om zelf voor opvang te zorgen. We hopen uiteraard dat dit niet nodig is.

-

Hartelijk dank voor de respons op ons onderzoekje ten aanzien van de schoolfotograaf. De uitslag is als volgt: 24 ouders willen elk jaar zowel een portret- als een klassefoto; 3 ouders willen elk jaar een portretfoto en om het jaar een klassefoto; 1 ouder wil om het jaar een portretfoto en elk jaar een klassefoto; 1 ouder wil om het jaar een portret- en klassefoto. U begrijpt: hieruit concluderen we dat we het aanbod van de schoolfotograaf zullen verruimen: u wordt vanaf dit jaar elk jaar in de gelegenheid gesteld om zowel een portret- als klassefoto af te nemen. We hopen dat we hiermee kunnen voldoen aan de vraag.


-

In april doen we mee aan een pilot actie van Campina: schoolfruit. U zult zich wellicht afvragen waarom een leverancier van schoolmelk zich hiermee bezig gaat houden. De reden is dat zij al ruime ervaring hebben met het leveren van gekoelde schoolproducten en dit dus vrij makkelijk kunnen regelen. U hoort daar binnenkort meer over.

-

Op dinsdagmiddag 8 april gaat de school zich weer inzetten om de buurt rondom de school schoon te maken. Ook daar hoort u nog meer van.

-

Op zaterdag 12 april trouwt juf Kuijt met haar aanstaande man Jeroen Bovendeur. Groep 7/8 is uitgenodigd en heeft er al erg veel zin in. We wensen de juf alvast veel voorpret en een hele fijne dag met iedereen.

-

Op vrijdag 18 april trouwt juf Ten Kate met haar aanstaande man Kristan Rus. Aangezien het huwelijk plaats zal vinden in en rondom Leusden is er voor gekozen om samen met groep 3 en 4 een feestje te vieren met de juf en haar man op dinsdagmorgen 13 mei. Ook daar hoort u nog meer over. Ook juf Ten Kate wensen we een hele fijne tijd toe!

Tenslotte Morgen, 21 maart en maandag, 24 maart is de school gesloten vanwege Goede Vrijdag en Pasen. We wensen u gezegende dagen toe en hopen iedereen aanstaande dinsdag weer te ontmoeten. Hartelijke groet, A.W. Buijtenhuis.

nieuwsbrief maart  

nieuwsbrief maart prins willem-alexanderschool

Advertisement