Page 1

FSq-5e Laporan Ujian/ Penggunaan Bahan (Oleh Unit Kawalan Bahan & Forensik) PROJEK TARIKH Bil

: PEMASANGAN ELEKTRIK MAHKAMAH BARU ALOR GAJAH MELAKA. : 21.03.2012 Gambar

1.

2.

Lokasi / Penemuan / Ulasan

Tahap Kerosakan / Isu / Cadangan Penambahbaikan

Lokasi: Bilik MSB

Tahap Kerosakan:

Penemuan: Bahan : CONTACTOR Jenama : LS METASOL Model : MC-9b

Isu: Penggunaan bahan

3

Ulasan: Jenama ini berdaftar tetapi model tidak berdaftar dengan JKR. ( Pendaftaran ini adalah dibawah kategori mandatori )

Cadangan Penambahbaikan: 1. Gunakan bahan/barangan yang telah berdaftar dengan Unit Standard Pengujian dan Makmal. 2. Bahan/barangan tersebut boleh dirujuk dalam laman web EMAL JKR Elektrik.

Lokasi: Dewan Mahkamah

Tahap Kerosakan:

Penemuan: Bahan : UNDERFLOOR SYSTEM Jenama : DAVIS Model : CP3001

Isu: Penggunaan bahan

Ulasan: Jenama ini berdaftar tetapi model tidak berdaftar dengan JKR. ( Pendaftaran ini adalah dibawah kategori mandatori )

3

Cadangan Penambahbaikan: 1. Gunakan bahan/barangan yang telah berdaftar dengan Unit Standard Pengujian dan Makmal. 2. Bahan/barangan tersebut boleh dirujuk dalam laman web EMAL JKR Elektrik.

Muka 1/2 NKK USPM


Bil

Gambar

Lokasi / Penemuan / Ulasan

3.

Tahap Kerosakan / Isu / Cadangan Penambahbaikan

3

Lokasi: Luar Dewan

Tahap Kerosakan:

Penemuan: Bahan : ISOLATOR Jenama : SCHNEIDER Model : 56C313 S6SERIES

Isu: Penggunaan bahan

Ulasan: Jenama ini berdaftar tetapi model tidak berdaftar dengan JKR. ( Pendaftaran ini adalah dibawah kategori mandatori )

Cadangan Penambahbaikan: 1. Gunakan bahan/barangan yang telah berdaftar dengan Unit Standard Pengujian dan Makmal. 2. Bahan/barangan tersebut boleh dirujuk dalam laman web EMAL JKR Elektrik.

Ulasan : Peratusan penggunaan bahan daftar- 90% Disediakan oleh : En. Salman Bin Abdul Rahman En. Anuar Shahrin Bin Ab. Manan

Tarikh: ...................................

Disemak oleh: ................................... JEPK UKBF

Disahkan oleh : ................................... KJE UKBF

Tarikh : ..............................

Tarikh: ................................

Petunjuk Tahap 1(T1)

Tahap 2 (T2)

Tahap 3 (T3)

Penetapan penerimaan kualiti sesuatu pepasangan

Berfungsi

Berfungsi

Tidak Berfungsi

Cemerlang

Tidak ketidakpatuhan (sama ada T1, T2 atau T3)

Not aesthetically acceptable

Not appropriate

Tidak boleh disenggara

Baik

T1 < 10

Tidakan pembetulan tidak melibatkan kos

Tidak bahaya

Tidak mematuhi spesifikasi

Memuaskan

10 < T1 < 30 & T2 < 10

Susah senggara

Tidak mematuhi EMAL

Tidak diterima

T1 > 30, T2 > 10 & T3 > 1

Muka 2/2 NKK USPM

Flying Squad  

Flying Squad