Page 1

Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró President de la Generalitat de Catalunya Plaça de Sant Jaume s.n. 08002 – Barcelona Molt Honorable Senyor: Les entitats veïnals sotasignats ens adrecem a vostè per traslladar-li la gran preocupació de la immensa majoria de veïns i veïnes dels nostres barris pel futur de l'Hospital Dos de Maig de Barcelona (en endavant, HDM) com a equipament sanitari de vocació i serveis públics. Si ens dirigim a vostè és perquè, segons les informacions poc precises de les que disposem, les solucions que s'estan estudiant actualment a la Conselleria de Salut no van prou encaminades en la direcció que caldria. Degut a la greu inquietud que està creant aquest tema en els nostres barris (i sobretot entre els milers i milers d'usuaris de l'hospital), ens hem compromès públicament a escriure'l a vostè, al Conseller de Salut i a l'Alcalde de la Ciutat de Barcelona per reclamar a les Institucions una solució que prioritzi el futur de l’HDM com a equipament sanitari públic i de qualitat, que creiem que és l'objectiu de tothom. En aquest escrit exposem breument algunes propostes de solució compatibles amb aquest objectiu d'interès general perquè serveixi de base per a una reunió al màxim nivell, que demanem que sigui el més aviat possible. Ja que tenim el compromís d'informar àmpliament als nostre barris abans que acabi aquest mes. Consideració: Som perfectament conscients que estem en un moment econòmicament molt delicat per a les finances de la Generalitat de Catalunya, i per tant, sabem que no es fàcil trobar solucions que impliquin noves despeses financeres a curt termini. Però també li demanem que sigui plenament conscient que el cas de l’HDM és de la màxima importància per a més de 130.000 barcelonins i barcelonines, i que aquest és un moment històric transcendental pels serveis sanitaris dels nostres barris, per tant, tots tenim l'obligació de veure que ara no ens podem equivocar en la solució, ja que les repercussions negatives de fer-ho serien molt greus per a tothom, per a molts i molts anys. Cal estudiar aquest tema tenint en compte les circumstàncies actuals, però no perdent de vista que ens hi juguem el futur sanitari de milers de catalans. Propostes: Malgrat la molt difícil situació econòmica, creiem que, si es veu la transcendència de l'assumpte, i hi ha voluntat política de trobar solucions en favor de l’interès general, hi ha diverses possibilitats de solució que no passen per una privatització de la propietat de l'equipament. - En primer lloc, creiem que dins dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya del proper any hi pot haver suficient marge de maniobra per consignar la quantitat necessària per poder signar amb la Creu Roja un contracte d'adquisició de l'edifici en ferm. Som conscients, que en les actuals circumstàncies és difícil encabir una inversió de 25 milions d’euros en el pressupost, però també sabem que en aquest moment hi ha cert marge econòmic i polític (tant des del punt de vista dels ingressos com de les despeses) per aconseguir aquesta quantitat o una menor que serveixi per assegurar jurídicament l'HDM com equipament públic sanitari. En aquest sentit vostè sap que la Creu Roja estaria disposada a flexibilitzar els cobraments si és per un objectiu d'interès general. - L'anterior possibilitat exposada seria la millor, la més clara i la més coherent amb les competències de les administracions, i per tant, és la que reivindiquem. Tot i així, si sorgís alguna impossibilitat real de materialitzar-lo en els pressupostos del 2012, proposem un acord amb l'Ajuntament de Barcelona perquè sigui aquest el que de moment faci el desemborsament necessari a curt termini per poder contractar l'adquisició pública de l'equipament i s'acordi entre ambdues administracions una fórmula raonable perquè més endavant la Generalitat de Catalunya assumeixi econòmicament la part que li pertoqui. Aquesta proposta no és estranya si tenim en compte que el terreny de l’HDM és d'equipaments, que la situació financera de l'Ajuntament és millor que la de la Generalitat i que algun tipus d'acord semblant ja s'ha fet en algun equipament de la branca educatiu. L’extrema importància que té per a la ciutat l'HDM justificaria un acord d'aquest tipus i així li argumentarem al senyor Trias.


- La solució que actualment s'està estudiant per impedir el tancament de l’HDM, es basaria en què la propietat d'aquest passés a una societat anònima dirigida per alguns càrrecs actuals de l'Hospital i amb la condició que la Generalitat avalés indirectament l'operació i assegurés un nivell de contractació de serveis semblant al que hi ha ara. No ens agrada gens, ja que privatitzaria molt més l'equipament i creiem que pot posar en perill els serveis sanitaris que ara s'hi ofereixen. Per tant, som contraris a aquesta solució en aquests termes perquè creiem que no es garantiria prou l’interés general, i per això, proposem com a prioritàries les dues opcions exposades. Si, tot i així, es veiés com inevitable alguna solució d'aquest tipus. Si que reclamem que es compleixin unes garanties mínimes que assegurin que el diner públic no es destina a beneficis privats, i sobretot, que garanteixi la continuïtat de l’HDM com a equipament de serveis públics sanitaris. En aquest sentit caldria: 1- que hi hagi informació prèvia, transparent i completa dels temes dels acords que es vulguin firmar, abans que aquests siguin definitius i que els usuaris i veïns puguin incidir. 2- que la Generalitat de Catalunya exigeixi als nous propietaris una opció de compra de l'equipament prioritària pel mateix preu que s'hagi pagat, per evitar que amb recursos públics es pugui fer especulació, amb el què ha de ser un equipament públic. 3- que la Generalitat de Catalunya, es reservi la potestat de poder assumir la gestió efectiva de tot l'equipament en cas que la S.A. tingui problemes, del tipus que sigui, o que posi en perill la continuïtat o la qualitat dels serveis públics que s'hi ha de donar. Esperem que aquestes propostes siguin preses en consideració i estudiades a fons i que les puguem debatre a consciència en la reunió que demanem. Hem de fer tot el que calgui per evitar optar per falses solucions que podrien semblar adequades a curt termini, però que podrien ser desastroses més endavant. Com dèiem, l'opció d'afavorir l'adquisició de l’HDM per part d'una S.A. ens temem (entre d'altres coses perquè hi ha precedents) que seria un camí que podria portar a la completa privatització de l'equipament i a una dràstica reducció dels serveis sanitaris públics en aquest sector de Barcelona. Totes i cadascuna de les parts implicades en l'assumpte, tenim l'obligació de fer el què calgui per evitar-ho. No tenim excuses per fer el que calgui, la ciutadania no ens ho perdonaria. Ens posem a la vostra disposició per col·laborar en aquest objectiu comú. Ens acomiadem atentament a l'espera de la seva resposta i agraint per endavant la vostra implicació. AVV Sagrada Família AVV Dreta de l'Eixample AVV Clot-Camp de l'Arpa AVV Baix Guinardó

Jordi Bonet i Martí President de la FAVB Nota: per a una ràpida comunicació els preguem utilitzin el correu electrònic: favb@favb.cat o els següents telèfons mòbils: Jaume Torrens (AVV Sda. Familia) Tel. 696676009 o Miquel Catasús (AVV Clot-Camp de l'Arpa) Tel. 661090600 Barcelona, 6 d'octubre del 2011 Obradors, 6-10 08002 Barcelona. NIF: G-08508186 Tel. 93 412 76 00 Fax: 93 412 58 88; c/e:favb@favb.cat

FAVB  

carta favb