Page 1

АБІТУРІЄНТ 2014


ЛУЦЬКИЙ ЦЕНТР

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

(колишнє професійно-технічне училище №12 м. Луцька) Рік заснування – 1967 ІІІ атестаційний рівень Форма власності – державна

Ліцензія МОНУ від 08.02.2012 р. АГ № 582968

43008, м. Луцьк вул. Писаревського,13, тел (0332) 25-12-22, 25-14-01, 25-13-08, 25-12-81 Директор – Завацька Ольга Євгеніївна

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ на 2014-2015 навчальний рік за професіями: НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

• КРАВЕЦЬ - (2 р. навчання) • КРАВЕЦЬ, ЗАКРІЙНИК - (3 р. навчання) • ПЕРУКАР (ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР) - (1 р. навчання) • МАНІКЮРНИК, ПЕРУКАР (перукар-модельєр) (2 р. навчання) • ПЕРУКАР, ВІЗАЖИСТ (платна форма навчання) (1 р. навчання) • ФОТОГРАФ (фотороботи) - (1 р. навчання) НА БАЗІ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

• КРАВЕЦЬ - (2 р. навчання) • КРАВЕЦЬ, ВИШИВАЛЬНИК - (2 р. навчання) • В’ЯЗАЛЬНИК ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ ТА ПОЛОТНА, ШВАЧКА - (2 р. навчання) ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: • документ про освіту в оригіналі; • медичну довідку (форми 086 у); • шість фотокарток (розміром 3х4 см.); • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера; • ксерокопію паспорта (сторінки - перша, друга та прописка) або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта; • документ про відношення до військової повинності.

Документи в приймальну комісію подавати особисто з пред’явленням документа, що засвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження) При вступі до закладу не враховується Зовнішнє Незалежне Оцінювання (ЗНО) УЧНЯМ ЗАКЛАДУ НАДАЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ ОДНОЧАСНО НАВЧАТИСЬ ЗАОЧНО У БУДЬ-ЯКОМУ ВНЗ (ПРИ ЗБЕРЕЖЕННІ СТИПЕНДІЇ) Термін навчання в Луцькому центрі ПТО зараховується до виробничого стажу ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ З 16 ЧЕРВНЯ ПО 15 СЕРПНЯ 2014 РОКУ


“Абітурієнт“ 2014

УМОВИ ВСТУПУ

2

ДО ВНЗ У 2014 РОЦІ ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Вступна кампанія 2014 року розпочнеться 1 липня. Прийом заяв від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчиться о 12.00 год 31 липня. Абітурієнти, яким необхідно буде проходити співбесіду, творчі конкурси, складати вступні екзамени, мають подати документи до 18.00 год 19 липня. Прийом документів від осіб, які вступають на навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра, закінчується о 18.00 год 19 липня. Фахові вступні випробування проводитимуться з 21 липня до 31 липня. Вступники 2014 року матимуть можливість подавати заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу як в паперовій, так і в електронній формі. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Як і минулого року, абітурієнти зможуть подавати заяви не більше ніж до 5 ВНЗ та не більше ніж на 3 напрями підготовки у кожному з них. Заяви до вищого навчального закладу на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви. Навчальні заклади прийматимуть сертифікати ЗНО, що будуть видані УЦОЯО у 2014 році, а також сертифікати, отримані абітурієнтами в період з 2008 до 2013 років.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: - документ, що посвідчує особу та громадянство, військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; - сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); - медичну довідку за формою 086-о (оригінал); - шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ВНЗ, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів.


3

“Абітурієнт“ 2014

Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією ВНЗ згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів.

неучасті у рік вступу в ЗНО мають: - військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТІВ денну форму навчання до вищих військових навчальних Співбесіди та екзамени будуть проводитися з 21 по 31 закладів та військових навчальних підрозділів ВНЗ; липня. Творчі конкурси – з 11 до 31 липня. - громадяни України, звільнені зі строкової військової Організація і проведення конкурсу служби в рік вступу до вищого навчального закладу; Як і у минулому році, вищі навчальні заклади зможуть - військовослужбовці рядового, сержантського та встановлювати вищу планку конкурсного бала з профільстаршинського складу, які проходять військову службу за них предметів. Також за рішенням приймальних комісій у контрактом, – при вступі на заочну форму навчання; конкурсному відборі зможуть взяти участь ті абітурієнти, які - особи, які мають захворювання, зазначені у матимуть бал ЗНО з непрофільного предмета нижче, ніж Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для 124, за умови результату ЗНО з профільного предмета не проходження громадянами ЗНО. нижче 170 балів. До категорій осіб, які мають право брати участь Для участі у вступній кампаніі-2014 абітурієнти, які у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного вступатимуть на основі повної загальної середньої освіти, оцінювання або за результатами вступних екзаменів з мають подавати до приймальних комісій результати ЗНО з конкурсних предметів за власним вибором, належать: трьох предметів. - особи з обмеженими фізичними можливостями (інваКонкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів ліди I та ІІ груп, діти-інваліди); сертифіката ЗНО з конкурсних предметів (балів вступних - особи, які здобули повну загальну середню освіту у екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала атестата та 2007 році і раніше; додаткових балів. - особи з числа громадян України, які в рік вступу ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ здобули повну загальну середню освіту за кордоном. Перші рейтингові списки вступників із зазначенням Вибір здійснюється вступником під час подання рекомендованих до зарахування на місця державного документів. замовлення мають бути оприлюднені вишами не пізніше 12.00 год 1 серпня. Традиційно списки рекомендованих до зарахування абітурієнтів будуть оновлюватися 5, 8 і 11 серпня. Зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням має відбутися 12 серпня. Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 26 серпня.

ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ

Право вступу поза конкурсом, як і раніше, мають: • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (до 23 років); • діти до 18 років, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків і під час бойових дій; • діти, батьки яких - працівники вугледобувної галузі, що загинули або стали інвалідами (для гірських спеціальностей); • діти загиблих шахтарів чи шахтарів-інвалідів 1 або 2 груп, шахтарів, які пропрацювали під землею не менше 15 років; • чорнобильці 1 або 2 категорій; • діти до 18 років, батьки яких загинули при аварії на ЧАЕС; • діти до 18 років, чиї батьки - чорнобильці 1 категорії. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ в разі їх


“Абітурієнт“ 2014

4

ЯК ДОСЯГНУТИ УСПІХУ НА ЗНО: ПОРАДИ ПСИХОЛОГА День здачі ЗНО є дуже відповідальним, а тому досить тривожним для абітурієнта. Які дії допоможуть досягнути максимального результату? Психологи рекомендують дотримуватися певних порад. - Сконцентруйся. Не звертай увагу на поведінку оточуючих. Для тебе повинен існувати лише текст завдань і годинник. - Дій швидко, але не поспішай. Перед тим, як дати остаточну відповідь, двічі прочитай завдання, переконайся, що правильно зрозумів, що від тебе вимагається. Спочатку берись за ті завдання, у правильності відповідей на які ти не сумніваєшся. - Пропускай! Потрібно навчитися швидко пропускати важкі та незрозумілі завдання, щоб згодом до них повернутися. -Читай уважно і до кінця. Намагатися зрозуміти завдання з перших слів і добудовувати закінчення за допомогою власної уяви – це надійний шлях до помилок. - Думай лише про поточне завдання. Якщо попереднє завдання тобі не під силу, тимчасово забудь про нього. Наступне завдання - це шанс набрати додаткові бали. - Використовуй методику виключення. Якщо не знаєш

правильної відповіді, можна спробувати її знайти методом виключення. - Завжди перевіряй себе. Навіть якщо відповідь на перший погляд легка і однозначна, не лінуйся переглянути завдання ще раз. - Вгадуй. Довірся власній інтуїції, і вона разом із логічним мисленням допоможе тобі.


ГОРОХІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ В 2014 РОЦІ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Виробництво і переробка продукції рослинництва (денна і заочна форма)

ОСВІТА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, СЕРТИФІКАТИ ЗНО 9 кл. 1. Укр. мова (диктант), 2. Математика 11 кл. 1. Укр. мова та література, 2. Математика або Біологія

Виробництво і переробка продукції тваринництва (денна і заочна форма) Організація і технологія ведення фермерського господарства (денна форма) Бухгалтерський облік (денна і заочна форма) Комерційна діяльність (денна форма)

9 кл. 11 кл. 9 кл. 9 кл. 11 кл. 11 кл.

1. Укр. мова (диктант), 2. Математика 1. Укр. мова та література, 2. Математика або Біологія 1. Укр. мова (диктант) 2. Математика 1. Укр. мова (диктант), 2. Математика 1. Укр. мова та література, 2. Математика або Історія України 1. Укр. мова та література 2. Математика або Світова література

НАША АДРЕСА: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8.

Т./ф. (03379) 2-13-78; т.: 2-16-39, 2-15-91, 2-28-84, www.gklnau.at.ua, e-mail: gdst@ukr.net

ВНЗ ВИДАВАТИМУТЬ ЄВРОПЕЙСЬКІ ДОДАТКИ ДО ДИПЛОМІВ З 1 січня 2014 року набула чинності Постанова КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260” щодо запровадження додатку до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT). Додаток нового зразка буде обов’язковим документом до всіх дипломів про вищу освіту та буде надрукований українською та англійською мовами. Метою нововведення є надання достатньої незалежної інформації для покращення міжнародної “прозорості” та справедливого академічного і професійного визнання кваліфікацій (дипломів, ступенів, сертифікатів тощо). DIPLOMA SUPPLEMENT є одним із ключових документів “Europass” - узгодженої системи функціонування служби пошуку роботи

і місця навчання в європейських країнах, а також єдиного формату супроводжуючих цей процес документів. У Міністерстві освіти зазначають, що новий додаток до диплома надає можливість об’єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) освіти, здобутої випускником вищого навчального закладу. Він містить розширену інформацію про отриману кваліфікацію та навчальні досягнення випускника ВНЗ, необхідну для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання отриманого

випускником диплома про вищу освіту. Додаток до диплома є обов’язковим документом у переважній більшості країн Болонського процесу і видається разом із дипломом про вищу освіту. Більшість країн без цього додатка взагалі не визнають дипломи про вищу освіту. Наявність додатка сприятиме підвищенню конкурентоздатності та мобільності випускника українського вищого навчального закладу як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках працевлаштування.


“Абітурієнт“ 2014

МІНОСВІТИ ПРОПОНУЄ ВНЕСТИ ЗМІНИ В УМОВИ ВСТУПУ ДО ВНЗ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОПРИЛЮДНИЛО НА СВОЄМУ САЙТІ ПРОЕКТ ЗМІН ДО УМОВ ПРИЙОМУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В 2014 РОЦІ, ЯКИЙ ПРОПОНУЄТЬСЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ. Однією із найважливіших змін є вилучення пункту про автоматичне переведення середнього бала атестата у 200-бальну шкалу і врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту тільки за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. Інші важливі зміни стосуються відкритості проведення вступної кампанії до ВНЗ України. Так, пропонується внести зміни в порядок публікації рейтингових списків вступників, зокрема, зобов’язати ВНЗ публікувати їх на власних сайтах у повному обсязі. Крім того, передбачається забезпечити більшу прозорість вступної кампанії і відновити роботу системи «Конкурс». Також Міносвіти пропонує уточнити правила оцінювання творчого конкурсу, додавши в умови прийому наступне правило: «в програмах творчих конкурсів повинні міститися детально прописані критерії оцінювання кожного з встановлених іспитів». Щодо додаткових балів для абітурієнтів, то пропонується виключити пункт про нарахування 70 балів «особам, які мають кращі інтелектуальні досягнення». МОН пропонує забезпечити прозорість поселення у гуртожитки, зобов’язавши навчальні заклади «вказувати умови поселення вступників та студентів в гуртожиток відповідно до затвердженого у виші порядку». Також Міносвіти планує зобов’язати ВНЗ вказувати деталізовані терміни при вступі в магістратуру: «зокрема, правила прийому повинні містити інформацію про строки прийому заяв та документів на навчання, терміни проведення та оголошення результатів вступних іспитів, терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра». Пропозиції, зауваження та відгуки пропонується надсилати в паперовій формі на адресу Міністерства освіти і науки України: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10, або на електронну адресу ministry@mon.gov.ua.

6

ГРАФІК ЗНО-2014 Іноземна мова (англійська, французька, німецька або іспанська - за вибором)

3 червня 2014 р

Українська мова та література

5 і 6 червня 2014 р

Російська мова

10 червня 2014 р

Математика

12 червня 2014 р

Географія

14 червня 2014 р

Всесвітня історія

16 червня 2014 р

Фізика

18 червня 2014 р

Історія України

20 червня 2014 р

Хімія

23 червня 2014 р

Біологія

25 червня 2014 р

Світова література

27 червня 2014 р

Додаткова сесія ЗНО-2014 буде проводитися з 4 до 11 липня 2014 року. Телефон інформаційної підтримки Українського центру оцінювання якості освіти (044) 503-37-93


“Абітурієнт“ 2014

8

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЗНО

ДОПУСК ДО ПУНКТУ ТЕСТУВАННЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ЗА 45 ХВИЛИН ДО ПОЧАТКУ ЗНО І ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ЗА 10 ХВИЛИН ДО ЙОГО СТАРТУ. БУДЬ-ЯКЕ ЗАПІЗНЕННЯ — ЦЕ НЕДОПУСК ДО ТЕСТУВАННЯ. В аудиторію учасник ЗНО заходить з ручкою, запрошенням, Сертифікатом ЗНО та паспортом. Ще можна взяти з собою воду. Все інше заборонено. Кожен має сісти на відведене для нього місце: на партах будуть наклейки з прізвищем абітурієнта та номером Сертифіката. Ці відомості необхідно звірити. По завершенні тестування бланки кодуватимуть за допомогою наліпок зі штрих-кодами. Номер на наліпці зі штрих-кодом та тестових зошитах має відповідати номеру робочого місця абітурієнта. Сертифікат та паспорт чи свідоцтво про народження треба покласти на край робочого столу. Якщо під час тестування вам необхідно вийти з аудиторії, підніміть руку й попередьте про це інструктора.

Одночасно виходити двом і більше особам забороняється, а час, відведений на виконання тесту, не продовжується. Перед виходом з аудиторії тестовий зошит і бланк відповідей залиште на робочому столі, поклавши їх заповненою стороною донизу. Якщо виникли якісь проблеми (наприклад, закінчилася ручка), підніміть руку. До Вас підійде інструктор. Переговорюватися з іншими учасниками ЗНО заборонено. Якщо це помітить інструктор, в абітурієнта можуть без жодного попередження забрати роботу, а результат анулювати. Те саме стосується списування та передавання іншим абітурієнтам якихось предметів чи матеріалів.

Після закінчення роботи над тестом потрібно повернути бланки відповідей особам, які проводять тестування, переконатися, що їх покладено до спеціального пакета, та засвідчити цей факт підписом в Аудиторному протоколі проведення ЗНО. У Сертифікат має бути проставлена відмітка про складання тесту з відповідного предмета. Протягом 30 хвилин після завершення тестування Ви маєте право отримати в інструктора свій тестовий зошит, який використовували як чернетку. Бланки — здаються. Якщо було порушено процедуру тестування, учасник має право подати скаргу в той самий день до апеляцiйної комісії, адресу якої вказано у запрошеннi.


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №22 смт. ЛУКІВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА

2014 - 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК за професіями:

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ): ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 3 РОКИ 1. Тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва; Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Водій автотранспортних засобів категорій "С1" 2. Робітник фермерського господарства (після закінчення навчання учень отримує кваліфікацію: тракторист-машиніст категорії «А1», водій автотранспортних засобів категорії «С1»; слюсар-ремонтник ІІ-ІІІ розряду; тваринник IV розряду) 3. Слюсар з ремонту автомобілів; водій автотранспортних засобів (категорій «С1») ДО ЗАЯВИ НА ІМ'Я ДИРЕКТОРА ДОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: 1. Свідоцтво про освіту. 2. Медична довідка за формою 086-О. 3. Шість фотокарток розміром 3,5 X 4,5см. 4. Свідоцтво про народження. 5. Направлення підприємств, товариств, кооперативів, фермерських господарств (індивідуальний договір). 6. Ідентифікаційний номер

Прийом в училище здійснюється на основі співбесіди і середнього балу свідоцтва про освіту. Учні забезпечуються стипендією, гуртожитком і триразовим харчуванням. Учні, які в училищі одержують диплом з відзнакою, мають право вступу до вищих навчальних закладів за спеціальністю поза конкурсом.

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ): ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 1 РІК 1.Тракторист - машиніст с-г виробництва категорії «А1»; водій автотранспортних засобів категорії «С1».

ПЛАТНА ФОРМА НАВЧАННЯ: 1.Водій автотранспортних засобів (категорії «В») Термін навчання 3 місяці. Плата за навчання - 2500 грн 2.Водій автотранспортних засобів (категорії “А1, А") Термін навчання 2 місяці. Плата за навчання - 1600 грн ДО ЗАЯВИ НА ІМ'Я ДИРЕКТОРА ДОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ: 1. Документ про освіту. 2. Чотири фотокартки розміром 3,5 X 4,5 см. 3. Медична довідка за формою 083-О. 4. Паспорт вступник пред'являє особисто. Час навчання зараховується в трудовий стаж. Документи приймаються щоденно з 9 до 17 год., крім суботи та неділі.

НАША АДРЕСА: 44810, Волинська обл. Турійський р-н, смт. Луків вул. Незалежності, 19. Телефон: 033 63 9-33-39


“Абітурієнт“ 2014

10

ОБИРАЄМО ПРОФЕСІЮ Вибір професії – ключовий момент у житті кожної людини, адже професія у значній мірі визначає вектор життя. Є щасливці, які, захопившись чимось зі шкільної лави, у подальшому без сумнівів і коливань перетворюють захоплення на справу всього життя. Але таких все ж одиниці. Переважна більшість молодих людей у певний момент постає перед вибором: ким я хочу бути? І який фах обрати? Звичайно, є ще й старше покоління – мами, тати, дідусі, бабусі – які часто давлять своїм життєвим досвідом. Зазвичай вони точно знають, яка професія підійде їхньому чаду якнайкраще. Трапляється, що молода людина не витримує граду порад і повчань – і йде вчитися на небажаний факультет. Як результат – роки навчання з-під палки, а згодом – ставлення до роботи як до тяжкої рутини. Ви ж так не хочете, правда? Усвідомте, що вибір професії має бути саме ВАШИМ вибором. Тому, перш за все, проаналізуйте, у якій сфері вам буде ЦІКАВО працювати, де зможете розкрити свій потенціал і реалізуватися як професіонал. Можливо, обожнюєте готувати? Придивіться до професії кухаря. Гарно пишете твори і любите фантазувати? Вам чудово підійде фах журналіста. А може, ви дуже любите тварин? Чому б не обрати роботу ветеринара? Обираючи професію, варто задуматися, чи маєте ви здатності, необхідні для обраної спеціальності. Наприклад, не маючи міцного здоров’я та фізичної витривалості, космонавтом чи спортсменом точно не станеш, як би не хотілося. Так само, як архітектором без просторової уяви. Також потрібно визначитися, яка робота буде комфортнішою для вашого характеру. Пов’язуєте свою

майбутню діяльність з постійним спілкуванням і активним способом життя чи краще почуватиметеся, працюючи в кабінеті з паперами? Корисним буде переглянути, які професії на сьогоднішній день користуються попитом на ринку праці. Кілька років тому дуже модно було бути юристом чи економістом. Зараз же спостерігається перенасичення названими спеціальностями, і люди з цими професіями часто стикаються з відсутністю підходящих вакансій і тотальним безробіттям. Тому не піддавайтеся масовим тенденціям, підходьте до вибору майбутнього фаху відповідально. Зупинивши свій вибір на певній професії, уявіть собі, що ви вже її маєте і працюєте в обраній сфері. Чи підійде вам спосіб життя, до якого зобов’язує обраний фах (робота в офісі від дзвінка до дзвінка або, навпаки, постійні відрядження), чи відповідає така робота вашим амбіціям, чи вдовольнятиме рівень зарплати (як оплачується праця за вибраною спеціальністю, можна дізнатися, передивившись перелік пропонованих на сьогодні вакансій) і багато іншого. При виборі професії на перше місце потрібно ставити свої інтереси та здібності, а лише потім –

престижність. Який би фах людина не мала, добитися кар’єрного успіху вона зможе лише тоді, коли працюватиме професійно і самовіддано. І пам’ятайте: обираючи професію, ви обираєте СВОЄ майбутнє. Саме вам, а не настирливим порадникам, потім доведеться пра-

цювати в обраній сфері, і лише від вас залежить, будуть робочі будні у задоволення чи стануть важким тягарем.


КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА

КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ, БІЗНЕСУ ТА ПРАВА Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

43010, м. Луцьк, пр. Волі, 51 тел. (0332) 72-90-37, 29-20-72, 23-23-39 www.ktbp.net.ua

Рік заснування - 1965 І рівень акредитації Форма власності - державна Ліц. АЕ № 270165 від 5.06.2013 р.

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

ЗА ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА:

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛ) ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: - Бухгалтерський облік (термін навчання 2р. 10 міс.) - Товарознавство та комерційна діяльність (термін навчання 2р. 10 міс.) - Оціночна діяльність (термін навчання 2р. 10 міс.) - Виробництво харчової продукції (термін навчання 3р. 5міс.) - Ресторанне обслуговування (термін навчання 2р. 10 міс.) - Правознавство (термін навчання 3р. 10 міс.) ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛ) ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: - Бухгалтерський облік (термін навчання 1р. 10 міс.) - Товарознавство та комерційна діяльність (термін навчання 1р. 10 міс.) - Оціночна діяльність (термін навчання 1р. 10 міс.) - Виробництво харчової продукції (термін навчання 2р. 5міс.) - Ресторанне обслуговування (термін навчання 1р. 10 міс.) - Правознавство (термін навчання 2р. 10 міс.) ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: - Ресторанне обслуговування (термін навчання 1р. 10 міс.) ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛ) ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: - Оціночна діяльність (термін навчання 1р. 10 міс.) - Товарознавство та комерційна діяльність (термін навчання 1р. 10 міс.) ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: - Товарознавство та комерційна діяльність (термін навчання 1р. 6 міс.) - Виробництво харчової продукції (термін навчання 1р. 10 міс.)

В коледжі діють курси з підготовки до вступу.


“Абітурієнт“ 2014

12

7 КРОКІВ

ДО ЗВАЖЕНОГО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

КРОК 1. СКЛАДІТЬ СПИСОК ПІДХОДЯЩИХ ДЛЯ ВАС ПРОФЕСІЙ.

Проаналізуйте, яка робота подобається і буде для Вас цікавою.

КРОК 2. СФОРМУЙТЕ ПЕРЕЛІК СВОЇХ ВИМОГ:

- обрана професія і майбутній рід занять; - обрана професія і життєві цінності; - обрана професія і життєві цілі; - обрана професія і мої сьогоднішні «гарячі» проблеми; - обрана професія і реальне працевлаштування за фахом; - бажаний рівень професійної підготовки; - обрана професія і мої схильності й здібності; - бажані зміст, характер та умови роботи.

КРОК 3. ВИЗНАЧТЕ, НАСКІЛЬКИ ВСІ ПЕРЕРАХОВАНІ ВИМОГИ ЗНАЧИМІ.

Можливо, є менш важливі вимоги, які, за великим рахунком, можна не брати до уваги.

КРОК 4. ОЦІНІТЬ СВОЮ ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ КОЖНОЇ З ПІДХОДЯЩИХ ПРОФЕСІЙ.

Крім Ваших вимог до професії, існують і вимоги самої професії. Проаналізуйте, чи є у Вас необхідні для такої роботи якості, чи відповідають їй ваші інтелектуальні здібності, психологічні особливості та стан здоров’я.

КРОК 5. ПІДРАХУЙТЕ І ПРОАНАЛІЗУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТИ. Визначте, яка професія зі складеного списку найкраще Вам підходить.

КРОК 6. ПЕРЕВІРТЕ РЕЗУЛЬТАТИ. Щоб переконатися в правильності вибору, обговоріть своє

рішення з друзями, батьками, вчителями, психологом, профконсультантом.

КРОК 7. ВИЗНАЧТЕ СВОЇ ПОДАЛЬШІ ДІЇ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ. У якому навчальному закладі зможете здобути професійну освіту, як розвивати в собі професійно важливі якості, як можна отримати практичний досвід роботи з обраної спеціальності, як підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №27, М. БЕРЕСТЕЧКО Проводить набір учнів на 2014-2015 н. р. за професіями НА БАЗІ 9 КЛАСІВ (термін навчання 3 роки) • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорій “В”, “С” • Кравець • Муляр, штукатур • Кухар, кондитер (термін навчання 3 роки 6 міс.) НА БАЗІ 11 КЛАСІВ • Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії “А”, водій автотранспортних засобів категорії “С” (термін навчання 1рік) Приймальна комісія працює з 01.06.2014 р. Документи приймаються щоденно з 9.00 до 17.00, крім суботи та неділі

Адреса: ПТУ-27, вул. Незалежності, 140 м. Берестечко, Волинська обл., 45765 Тел.(03379) 9-54-15, 9-53-46 ptu27.ucoz.ua, e-mail: ptu27@ukr.net

Умови навчання: • Учні забезпечуються стипендією, гуртожитком, 3-разовим харчуванням • В училищі діють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції • На вечірніх курсах додатково можна здобути спеціальність “Водій категорії “В”

Умови вступу: необхідно подати такі документи: заяву на ім’я директора; копію свідоцтва про народження; свідоцтво (атестат) про освіту; медичну довідку Ф,086-У; 6 фотокарток 3х4, ідентифікаційний код

ЛУЦЬКИЙ КОЛЕДЖ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ПРАВА запрошує на навчання випускників 9-11 класів

спеціальності:

ПРАВОЗНАВСТВО ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ДИЗАЙН СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ (ГОТЕЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ) Адреса: 43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 тел.: 0332 28-55-90, тел./факс: 78-29-00

Ліц. АЕ № 270703, видана 02.07.2013 МОН України


“Абітурієнт“ 2014

14

ТЕСТ НА ПРОФОРІЄНТАЦІЮ ЗА МЕТОДИКОЮ Л. А. ЙОВАЙШИ ЗАПРОПОНОВАНА МЕТОДИКА ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ НАХИЛІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ У РІЗНИХ СФЕРАХ. Виберіть один із варіантів відповіді. 1. Уявіть, що Ви на виставці. Що Вас більше цікавить в експонатах? а) колір, досконалість форм; б) як і з чого вони виготовлені. 2. Які риси характеру Вам подобаються більше? а) товариськість, чуйність, відсутність користолюбства; б) мужність, сміливість, витривалість. 3. Що, на Вашу думку, необхідно для покращення якості життя? а) надалі розвивати сферу послуг, щоб всебічно обслуговувати людей; б) створювати техніку, яка б допомагала людині самій вирішувати побутові проблеми. 4. Яка винагорода порадувала б Вас більше: а) за суспільно корисну діяльність; б) за наукову роботу. 5. Коли спостерігаєте за ходою військового або спортивного параду, що більше привертає Вашу увагу: а) злагодженість, граційність дій учасників; б) зовнішнє оформлення колон (знамена, одяг тощо). 6. Уявіть, що у Вас багато вільного часу. Чим би Ви зайнялися з більшою охотою: а) рукоділлям; б) суспільно корисною працею. 7. Яку виставку Ви б відвідали з більшим задоволенням: а) новинок в галузі наукової техніки (фізики, хімії, біології); б) нових продовольчих товарів. 8. Якби у школі працювало тільки два гуртки, який би Ви обрали? а) музичний; б) технічний. 9. Якби Вам запропонували посаду директора школи, на що б звернули найбільшу увагу? а) згуртованість колективу; б) створення необхідних зручностей (взірцева їдальня, кімната релаксації тощо). 10. Які часописи Ви б читали з більшим задоволенням? а) літературно-художні; б) науково-популярні.

11. Що для людини важливіше? а) зручний побут; б) жити без певних зручностей, але мати доступ до скарбниці мистецтва. 12. Що, на Ваш погляд, важливіше для благополуччя суспільства: а) техніка; б) правосуддя. 13. Яку з двох книг ви б читали з більшим задоволенням: а) про розвиток науки; б) про досягнення спортсменів. 14. Яка тема статті викликала б більший інтерес: а) про створення машини нового зразка; б) про створення нової наукової теорії. 15. Яка робота на свіжому повітрі привабила би Вас більше: а) пов’язана з необхідністю багато рухатися (агроном, лісник, майстер по ремонту доріг); б) робота з машинами. 16. Яке із завдань школи є важливішим: а) підготувати дітей до роботи з людьми, щоб вони могли допомагати іншим створювати матеріальні блага; б) підготувати учнів до практичної діяльності, привити уміння створювати матеріальні блага. 17. Що цінніше в роботі учасників художньої


ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Рівень акредитації: ІІ Форма власності: комунальна. Ліцензія АВ №270138 від 07.05.2013 Директор: Бойчук Петро Микитович, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, пр. Волі, 36 Сайт: www.lpk.at.ua E-mail: lpk@ua.fm

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ), ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ Освітньо-кваліфікаційний рівень “БАКАЛАВР” (база 11 кл.), термін навчання – 3 роки 10 місяців: • Напрям підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта” • Напрям підготовки 6.010102 “Початкова освіта” з додатковими кваліфікаціями: вчитель англійської мови початкової школи; вчитель інформатики початкової школи; дизайнер. • Напрям підготовки 6.020204 “Музичне мистецтво” з додатковою кваліфікацією - оператор комп’ютерних систем.

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” (база 9 кл.), термін навчання – 3 р. 10 м.: • Спеціальність 5.01010201 “Початкова освіта” з додатковими кваліфікаціями: вчитель англійської мови початкової школи; вчитель німецької мови початкової школи; вчитель інформатики початкової школи; оператор комп’ютерних систем; організатор роботи з учнівськими об’єднаннями; керівник хореографічного колективу; сурдопедагог. • Спеціальність 5.01020101 “Фізичне виховання” з додатковою кваліфікацією - оператор комп’ютерних систем. • Спеціальність 5.02020401 “Музичне мистецтво” з додатковою кваліфікацією - оператор комп’ютерних систем.

• Напрям підготовки 6.010101 “Дошкільна освіта” - освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти, термін навчання – 3 роки 10 місяців та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, “спеціаліст”, здобутого за галуззю знань 0101 “Педагогічна освіта”, термін навчання – 1 рік 10 місяців. • Напрям підготовки 6.010102 “Початкова освіта” - освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, термін навчання – 1рік 10 місяців.

КІВЕРЦІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ вищий навчальний заклад І рівня акредитації оголошує набір студентів за спеціальностями:

НА БАЗІ 9-ТИ КЛАСІВ

• ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА (фельдшер) (державна форма навчання), термін навчання – 4 роки • СЕСТРИНСЬКА СПРАВА (сестра медична) (державна і контрактна форми навчання), термін навчання – 4 роки ВСТУПНІ ІСПИТИ: - українська мова (диктант); біологія (тестування). Прийом документів проводиться з 01 липня по 19 липня. Іспити - з 21 липня по 31 липня.

НА БАЗІ 11-ТИ КЛАСІВ:

НАША АДРЕСА: 45200, м. Ківерці, вул. Київська, 4 тел./факс. (03365) 2-13-49, 3-19-82 Е-mail: medсollege_kiv@ukrpost.ua сайт: www.kmc.lutsk.ua

•ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА (фельдшер) (державна і контрактна форми навчання), термін навчання – 3 роки • АКУШЕРСЬКА СПРАВА (акушерка) (державна і контрактна форми навчання), термін навчання – 2 роки 5 місяців • СТОМАТОЛОГІЯ (гігієніст зубний) (контрактна форма навчання), термін навчання – 3 роки ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ СЕРТИФІКАТИ ЗНО: - українська мова і література; - біологія або хімія (на вибір абітурієнта). Прийом документів з 01 липня по 31 липня (для абітурієнтів, які матимуть право на складання іспитів в коледжі, прийом документів з 01 липня по 19 липня).


16

“Абітурієнт“ 2014

самодіяльності: а) те, що вони несуть людям мистецтво і красу; б) те, що вони займаються суспільно корисною працею. 18. Яка сфера діяльності людини, на ваш погляд, буде домінувати в майбутньому: а) фізика; б) фізична культура. 19. Що дасть більше користі суспільству: а) турбота про благополуччя громадян; б) вивчення поведінки людей з метою маніпуляції. 20. Наукову роботу якого характеру Ви б обрали: а) з книжками в бібліотеці; б) на свіжому повітрі в науковій експедиції. 21. Уявіть, що Ви - професор університету. Якому заняттю надали б перевагу у вільний від роботи час: а) читанню художньої літератури; б) дослідам з фізики, хімії. 22. Вам випала нагода побувати в різних країнах. В ролі кого Ви б хотіли поїхати? а) як відомий спортсмен на міжнародні змагання; б) як відомий спеціаліст із зовнішньоторгівельної діяльності з метою покупки необхідних для держави товарів. 23. Які лекції Ви слухали б з більшим задоволенням: а) про видатних художників; б) про відомих учених. 24. Що більше Вас захоплює під час читання книг: а) яскравий опис сміливості і хоробрості героїв; б) прекрасний літературний стиль. 25. Вам пропонується вибрати професію. Якій з них ви надали б перевагу: а) малорухливій роботі, пов’язаній зі створенням техніки; б) фізичній культурі або будь-якій іншій, пов’язаній з рухом. 26. Якими з видатних вчених Ви цікавитеся більше: а) Поповим і Ціолковським; б) Менделєєвим і Павловим. 27. Чому, на вашу думку, варто приділити більше уваги в школі: а) спорту, бо це необхідно для здоров’я; б) успішності, бо це необхідно для майбутнього.

28. Що більше зацікавило б Вас у друкованих виданнях: а) повідомлення про художню виставку, що відбулася; б) повідомлення про мітинг, присвячений боротьбі за права людини. 29. Якби Вам випала нагода отримати певну посаду, яку б Ви вибрали: а) головного інженера заводу; б) директора універмагу. 30. Що, на Ваш погляд, важливіше: а) багато знати; б) створювати матеріальні блага.

ЛИСТОК ВІДПОВІДЕЙ I

II

III

1а-

1б-

2а-

IV

3б-

4а-

4б-

5б-

6а-

6б-

7а-

8а-

8б-

9а-

10а11б-

VI

2б-

За-

5а7б9б-

10б12а-

12б-

13а-

14а-

14б-

15а-

15б-

16а-

17а-

23а-

16б18а-

18б-

19б-

20а-

20б-

21б-

22а-

23б26а-

22б-

25б26б-

27а-

28б29б-

19а-

24а-

25а-

28а-

11а13б-

176-

21а24б-

V

27б29а-

30а-

30б-

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У заповненому листку в кожному стовпчику треба підрахувати кількість балів і записати у зведених клітинках під кожним стовпчиком. Аналізуючи результати, необхідно вибрати стовпчики з найбільшою кількістю балів. Чим вищий бал, тим краще

розвинута схильність до тієї чи іншої сфери діяльності. I - схильність до мистецтва, естетики; II - схильність до роботи з технікою, сфера технічних інтересів; III - схильність до роботи з людьми;

IV - схильність до розумової праці; V - схильність до рухливої фізичної праці; VI - схильність до роботи на виробництві і в сфері споживання матеріальних благ, плановоекономічна діяльність.


РЕГІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВІННИЦЬКИЙ

Регіони обслуговування: Вінницька, Житомирська, Хмельницька області Поштова адреса: вул. Київська, 46, м. Вінниця, 21009. Телефон: (0432) 65-65-35

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

Регіони обслуговування: Дніпропетровська, Запорізька області Поштова адреса: вул. Новоселівська, 27, м. Дніпропетровськ, 49083. Телефон: (056) 790-24-99

ДОНЕЦЬКИЙ

Регіони обслуговування: Донецька, Луганська області Поштова адреса: вул. Мушкетівська, 19, м. Донецьк, 83014. Телефон: (062) 297-67-64

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ

Регіони обслуговування: Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська області Поштова адреса: вул. Бандери, 1, м. ІваноФранківськ, 76018. Телефон: (0342) 75-09-75

КИЇВСЬКИЙ

Регіони обслуговування: м. Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області Поштова адреса: вул. Міста Шалетт, 1А, м. Київ, 02192. Телефони: (044) 360-70-04, (044) 361-42-17

ЛЬВІВСЬКИЙ

Регіони обслуговування: Львівська, Рівненська, Волинська області Поштова адреса: вул. Шевченка, 116, корп. 2, м. Львів, 79039. Телефон: (032) 242-26-60

ОДЕСЬКИЙ

Регіони обслуговування: Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Херсонська області Поштова адреса: вул. Академіка Корольова, 26, м. Одеса, 65114. Телефони: (048) 784-69-95, (048) 784-89-36

ХАРКІВСЬКИЙ

Регіони обслуговування: Харківська, Полтавська, Сумська області. Поштова адреса: майдан Свободи, 6, кім. 463, м. Харків, 61022. Телефон: (057) 705-07-37


ВКНЗ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ім. А. Ю. Кримського»

Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АВ №586119 від 26.07.2011 р.

Наша адреса: 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 42, тел. (03342) 2-09-50 сайт: www.vvpc.com.ua, e-mail: post@vvpc.com.ua

Запрошує на навчання за спеціальностями: НА БАЗІ 9 КЛАСІВ:

• «Образотворче мистецтво». Вчитель образотворчого мистецтва. Керівник гуртка «Художник-дизайнер». • «Технологічна освіта». Вчитель трудового навчання. Вчитель інформатики в початкових класах. • «Дошкільна освіта». Вихователь дошкільної установи. Організатор образотворчої діяльності ДНЗ. • «Початкова освіта». Вчитель початкових класів. Керівник дитячого хореографічного колективу. Вчитель англійської мови у початкових класах. Вчитель німецької мови у початкових класах. • «Діловодство». Секретар адміністративний, референт. Адміністратор з обслуговування комп’ютерних систем та мереж. - НА БАЗІ 11 КЛАСІВ:

• «Дошкільна освіта». Вчитель з дошкільного виховання.

Abiturient 2014 1  
Abiturient 2014 1  
Advertisement