__MAIN_TEXT__

Page 1


is om leuk het e o h r e and als geen j i w n e t me we us. catie, co de Spik Spartac o l n V a , v n A e e n g i t a n c raini ken v eden Als reda ver de t is te dui o n e e i aardigh t d a e w i s m h n r c e o s t f e e n g i me t in de dere w ? partacus ea en an l S i b herlezen V u j s A n e r e g a i e a r j g o nfor0 o v 5 d zijn n r besteli ecords, f r o e , o e b l v e u l k b j c i raan ek. K missies en een t eum bo l h i c b a l u j n t e e e nh die met Spike e m u e l i b u ej s.nl. ker. Bestel d spartacu v a . in Frane w p w o w o l p o leum matie een jubi r e s i r e oktob ! Op 17 ! s w u e i n Laatste


Beste lezer, Wat u in handen hebt is een stukje geschiedenis. 50 jaar geleden besloten een paar atleten een atletiekvereniging op te richten in Franeker. Dat slaagde vrij vlot, de hobbels en bobbels kwamen ze in de loop der jaren tegen. Er waren zo veel meer successen. Atleten die geweldige prestaties leverden bij de club, maar ook op internationale wedstrijden, zoals Jitske Cats en Jelly van der Velde die nog steeds recordhoudster is op de 5000m snelwandelen sinds 1986. We hebben nog steeds jeugd met potentie onder onze leden. Er zijn 6 internationale snelwandel wedstrijden in Franeker geweest. Men kon tot in de 90-er jaren mee doen aan een door Spartacus georganiseerde trimloop. Wij, als redactie, hebben met veel plezier de oude clubbladen doorgelezen om de geschiedenis in leesbare brokken te breken. De naam de Spike wordt voor het eerst gebruikt voor het 2e nummer van 1969 en in de 90-er jaren was het een Nieuwsbrief. En in 1996 pakte een groep het maken van het clubblad weer op! We plaatsen de zaken chronologisch achter elkaar. Van bijna alle 15 voorzitters die de vereniging gehad heeft hebben we een voorwoord gevonden. Op het moment dat u deze leest gaat u vanzelf terug in de tijd. Alle jubilea komen voorbij en mensen die op dat moment belangrijk waren. Maar lang niet van iedereen kunnen we iets melden. Wij hebben wel gemerkt dat verslaglegging een kunst op zich is en als er geen verslagen ingeleverd zijn is het moment voor de geschiedenis verloren. Als het kan gebruiken we in dit boek foto's, want soms zegt een foto meer dan 1000 woorden. In de kantine heeft u deze misschien ook zien hangen op 13 juni? De oprichting van de Stichting is bijvoorbeeld een lang verhaal, maar onlosmakelijk verbonden met AV Spartacus. We kunnen niet alle namen van de trainers afdrukken, omdat die niet elke keer in de clubbladen genoemd werden of omdat het verloop zo groot was dat het gewoon niet bij te houden viel. We wagen een poging. Dat is met de andere functies net zo. Vroeger was het clubblad dĂŠ manier om te weten te komen waar de wedstrijden waren en voor het bijhouden van alle prestaties. Die hangen trouwens weer in de kantine! De manier van informatieverspreiding is veranderd. Eerst zien we een melding dat het clubblad op de computer gemaakt wordt, daarvoor werden alle uitslagen op de typemachine getypt! In 1999 krijgt de redactie een e-mailadres. Vervolgens oppert het bestuur in 2003 dat er wel een website opgezet kan worden. Dan duurt het vervolgens nog 2 jaar voordat die er ook is. Tegenwoordig communiceren we via de mail, onze website, maar ook Facebook en ook nog altijd de Spike. Geniet van alles wat we hebben gevonden en hier met u delen. Heel veel leesplezier. Afke Punter, Tineke Acda en Linde Andriol 3

AV Spartacus


Hiep, hiep, hoera AV Spartacus is 50 jaar! Een groot aantal vrijwilligers van club is druk bezig met het organiseren van allemaal activiteiten in het kader van ons 50 jarige bestaan. Met activiteiten als Spartan Games, receptie, reĂźnie en BBQ wordt 13 juni een groot feest. Voor iedereen is er wel een activiteit die hem aanspreekt. De jubileumcommissie is al maanden in touw om er een geslaagd feest van te maken. DaniĂŤl de Jong, Klaas Miedema, Margret Homminga, Herma Leegte, Anke Hoekstra, Johan v.d. Meulen en Hennie Miedema hebben zich afgelopen weken onnoemelijk hard ingezet om er voor te zorgen dat het jubileum een prestatie van hoog niveau wordt. Wat ben ik blij als voorzitter met zoveel vrijwilligers die voor een groot feest gaan zorgen! 50 jaar geleden was het een handje vol vrijwilligers die de club zijn gestart. Na de 80-er jaren waarin we hoogtij vierden met meer dan 200 leden, waarvan het grootste gedeelte pupillen en junioren waren, zitten we nu weer op 120 leden. Hieronder zijn veel mensen die zich ook op een andere manier voor de vereniging willen inzetten. Als voorzitter ben ik trots op deze vereniging die na 50 jaar, binnen Franeker nog steeds meetelt. We zetten atletiek binnen Franeker positief op de kaart. Voor al diegenen die zich inzetten voor de club en die 13 juni tot een groot feest gaan maken alvast bedankt! Jitske Cats Een trotse voorzitter

4

juni 2015


Penningmeester

1967

Erelid

1980

Trainer Trainer junioren

1968 2012

1977 2015

Maandagavond 18 mei 2015 was de laatste training die Kor Plat gaf! Hij heeft afscheid genomen van de junioren met luid applaus en een mooi afscheidscadeau ontvangen! Vanaf januari 2012 trainde Kor de junioren op maandagavond. Maar de geschiedenis van Kor Plat en AV Spartacus reikt tot wel 50 jaar terug!! Hij is medeoprichter van onze vereniging. Hij bleef bij Spartacus trainen tot 1977. In 1980 werd hij benoemd tot erelid! Kor was zelf een succesvolle polsstokhoogspringer en goed op de sprintafstanden! In 1965 werd hij Nederlands kampioen bij de B- junioren. Kor bedankt voor alles wat je voor AV Spartacus betekend hebt!

5

AV Spartacus


Het begin van de club en het jubileumboek. Aan de hand van zaken die in de Spike door de jaren heen hebben gestaan nemen we u mee door de 50 jaren van het bestaan van AV Spartacus. Waarbij we u wel willen waarschuwen dat we vast niet volledig zijn. In 50 jaar is er veel gebeurd en er zijn veel mensen (betrokken) geweest bij de vereniging. In de beginjaren waren er al heftige bestuurswisselingen. En in het verschijnen van de Spike zit een hiaat. Dat dit een belangrijk gegeven is blijkt uit een citaat uit het jaarverslag van 1968. “Van dit jaar is niet veel bekend, omdat er in die periode geen clubblad verscheen, en het weinige wat we ervan weten opgetekend hebben uit de mond van Cor Plat. Wel weten we dat in dat jaar Spartacus gereorganiseerd werd, en er een nieuwe voorzitter kwam nl. de heer F.Brijker, die als secretaris de heer Rem aantrok.” Voor we zelfs maar begonnen waren met het maken van dit jubileumboek hadden we al een brief van een van de oprichters – de eerste voorzitter Gerben v.d. Kooi. Hallo allemaal, het is al weer 50 jaar geleden dat we met een aantal personen bijeen kwamen voor een oprichtingsvergadering van de av Spartacus. Aangezien ik zowel deze oprichtingsvergadering georganiseerd heb en ook de eerste voorzitter werd kunnen jullie je misschien voorstellen dat ik op een afstand steeds belangstelling heb over de vereniging. Eerlijk gezegd waren ze in Leeuwarden niet zo blij met onze plannen en hebben ook nooit verwacht dat de vereniging na 50 jaar nog zou bestaan. In een artikel in de Leeuwarder Courant van 10-06-1965 staat dat Spartacus is opgericht. De vergadering werd gehouden in hotel ‘De Bleek’. In het bestuur werden gekozen de dames A.M. Sevenster, H. Post, en A. Roorda en de heren G. v.d.Kooi, T. v.d.Kooi, K .Dijkstra en C. Plat. Verder is er een artikel van 12-07-1965 met een verslag van de eerste atletiekwedstrijd in Franeker met de daarbij behorende uitslagen. Er waren wedstrijden voor zowel KNAU atleten als voor niet KNAU leden. Uit deze uitslagen zijn een heleboel namen te halen van de toenmalige Spartacus leden. Deze info heeft Tjeerd opgezocht in het archief van de Leeuwarder Courant. Uiteraard heb ik toen ook even gezocht en vond nog een flink aantal artikelen en uitslagen o.a van Cor Plat en Bennie Bonnema Annie Roorda en mijzelf.

6

juni 2015


Achtergronden bij de ontstaansgeschiedenis van AV. Spartacus. Geschreven vanuit mijn eigen ervaring en achtergrond. Ik ben geboren in Driesum. Onze ouders zijn een aantal malen verhuisd en zo kwam het dat ik op 14 jarige leeftijd lid van de atletiek vereniging in Alblasserdam werd. Zowel mijn broer Tjeerd als ik zelf waren in die tijd redelijk succesvolle junioren . Toen ik 18 werd zijn we weer verhuisd naar ons geboortedorp Driesum. Ik ben dan ook direct lid geworden van Lionitas in Leeuwarden. Een van mijn eerste wedstrijden in Leeuwarden was een selectiewedstrijd van het district om mee te mogen doen aan de NK meerkamp voor junioren. Die dag won ik op alle onderdelen en heb dus mee mogen doen aan die kampioenschappen. In die jaren was er nog geen relatie met Franeker, maar in 1964 zijn mijn ouders verhuisd naar Franeker. Mijn vader werd daar schoonmaker/ conciĂŤrge van de openbare lagere school Kleyenburg en heeft dat 18 jaar gedaan. Daardoor kwamen wij in Franeker te wonen. Bij Lionitas hadden we al contacten met Cor Plat en Bennie Bonnema , die in die tijd zeer succesvol waren met name als polshoogspringer en de korte sprintnummers. We waren dus met een viertal goede atleten uit Franeker lid van Lionitas en zo ontstond het idee om een eigen vereniging in Franeker op te richten. Ik zelf werkte toen in Leeuwarden en kon gemakkelijk van daaruit overleg voeren met de mensen van het district om te bekijken wat de mogelijkheden waren en wat er allemaal bij kwam kijken. De mensen van het district en van Lionitas waren om diverse redenen zeker niet blij met ons initiatief Lionitas niet omdat ze een aantal actieve en succesvolle atleten kwijt zou raken. Het district was niet blij omdat ze dacht dat een vereniging in Franeker geen levensvatbaarheid zou hebben en ze waren bang voor een versnippering , dit kwam mede omdat er ook in Harlingen een vereniging was welke in die tijd ook nogal noodlijdend was. Ondanks dat hebben we toch doorgezet en hebben besloten om een vergadering uit te schrijven om zo te kijken of er belangstelling zou zijn. Uiteraard weet ik niet nauwkeurig de details meer , maar volgens mij waren er ongeveer 20 mensen aanwezig en werd besloten om de vereniging op te richten. Op deze vergadering werd ik tot voorzitter benoemd en mijn broer Tjeerd werd secretaris. Wie er toen penningmeester werd weet ik niet meer. Als nieuwe vereniging zijn we voortvarend aan de slag gegaan want er moest natuurlijk van alles gebeuren. We zijn toen direct als Spartacusleden aan wedstrijden gaan deelnemen en zijn van alles gaan organiseren. Het wedstrijdsecretariaat werd door mij en mijn broer verzorgd en ook de trainingen werden door ons gedaan. Dat wil niet zeggen dat wij alles deden want er moest nog veel meer gebeuren , zo moest er van alles met de gemeente geregeld worden en wilden we zelf wedstrijden organiseren. Zo zij we begonnen 7

AV Spartacus


met het organiseren van de stratenloop tijdens de feestweek, waarbij de atleten zich moesten omkleden op het politiebureau, en werd er een veldloop georganiseerd. Verder hebben we nog een demonstratie wedstrijd in Dronrijp georganiseerd waarbij we natuurlijk moesten zorgen voor een goed deelnemersveld maar moest er eerst een volledige 400 meter baan en 100 meter baan uitgezet worden. Al deze dingen konden uiteraard alleen maar gebeuren doordat iedereen daar zijn of haar steentje aan bijdroeg. Mede door al deze activiteiten groeide de vereniging vrij snel en kwamen er ook een aantal jeugdige atleten bij die later ook hun sporen hebben verdiend. Wat betreft de publiciteit hebben we veel gebruik kunnen maken van de heer Roersema die in die tijd een eigen courant uitgaf. Jammer genoeg zijn we niet in het bezit van de notulen van de eerste jaren en weet ik ook niet meer alle namen maar enkele nog wel nl. Piet Gemser, Annie Roorda, Sevenster, Jan Hof, Klaas Dijkstra. Doordat zowel mijn broer Tjeerd als ik zelf gingen trouwen en verhuizen was de periode bij AV. Spartacus voor ons beiden vrij kort maar wel heel leuk en intensief. Zelf ben ik daarna nog even actief geweest bij Horror in Sneek en later bij de Sperwers in Emmen alleen toen niet meer voor de wedstrijden. Vele jaren heb ik niets meer aan atletiek gedaan maar toen ik zo ongeveer 40 jaar was ben ik weer gaan lopen ( trimmen ) en ben in Bathmen weer een trimgroep gaan trainen . Hoewel ik geen lange afstandsloper ben heb ik toch nog 7 keer een marathon gelopen en uiteraard een groot aantal trimlopen en halve marathons. Sinds ongeveer 2 jaar loop ik niet meer omdat ik te veel last van mijn knie heb. Gerben vd Kooi voorzitter van 1965-1966

Leeuwarder Courant 10-06-1965 8

juni 2015


In 2015 telt atletiekvereniging Spartacus 136 leden betalende en ontelbaar veel vrijwilligers. Op 15-4-15 hadden we de 50ste ledenvergadering. We hebben 15 voorzitters gehad. Niet in elke Spike schreef de toenmalige voorzitter iets. Sinds Dick Wapstra voorzitter werd wel en daarna kweten Age Dijkstra, Fokje Ytsma en Jitske Cats zich elke Spike die uitkwam keurig van hun taak.

Voorzitter Gerben v.d. Kooi

1965

1966

J. Hof

1967

1968

F. Brijker

1969

1977

J. Tanghe

1977

1980

S. Cats

1980

1984

Trienke Jansen

1984

1989

Teun van der Meij

1989

1992

Jaap Dijkstra

1992

1995

Bert vd Schoot

1995

1997

Halbe Kolthof

1997

2001

Dick Wapstra

2002

2006

Jelle Werkhoven

2006

2007

Age Dijkstra

2007

2009

Fokje Ytsma

2010

2013

Jitske Cats

2013

heden

9

AV Spartacus


GOEDE START IN 1966 Wij zijn nu al weer enkele weken op het veld aan het trainen en hebben ook de eerste wedstrijden van dit seizoen al weer achter de rug. Het is daarbij zeer verheugend te zien dat na een winter constante zaaltraining de prestaties direct al gaan komen. Een van de meest opvallende prestaties kwam op naam van Bennie Bonnema, die bij het polsstokhoogspringen maar liefst 25 cm. hoger sprong dan z'n eigen record van 3.15 meter. Een andere opmerkelijke prestatie kwam op naam van Piet Homminga, die hier in Franeker op 10 maart nog bij de niet-Knau-leden meeliep en op zijn eerste wedstrijd als B-junior tijdens de straten- loop in Harlingen direct alle tegenstanders de baas was. Niet alleen de vooruitgang in prestaties is verheugend, maar tevens zien we dat door aktief aan wedstrijden deel te nemen, wij direkt al een van de belangrijkste Friesche Atletiekclubs zijn geworden, want om in Groningen en in Leeuwarden met circa 20 man aan de start te verschijnen is iets, dat maar weinig verenigingen kunnen presteren. Toch kan volgens ons de deelname van onze vereniging aan wedstrijden nog groter worden want er zijn nog steeds leden die denken niet mee te kunnen doen omdat ze nog niet goed genoeg zijn, maar het is beslist niet zo, dat iedereen moet winnen. Schroom dus niet een volgende maal ook mee te doen. Bovendien is het opdoen van wedstrijd-ervaring ook zeer belangrijk. Nog meer verheugende dingen zijn er, zoals het ledental dat nog steeds groter wordt en reeds tot 43 is opgelopen. Toch is dit nog niet genoeg want om een goede gezonde vereniging te hebben, mag dit gerust tot b.v. 75 leden oplopen. Tracht dus vooral vrienden en kennissen in Uw naaste omgeving voor onze mooie en gezonde sport te interesseren. Naast al deze goede berichten toch ook nog enkele slechtere, zoals b.v. onze donateurs-aktie. Hiervoor hebben we in ons vorige Clubblad reeds Uw aandacht gevraagd, maar helaas hebben wij hierop nog bijzonder weinig reakties gehad. Hier ligt dus een taak voor ons allemaal om nu eens in een paar weken elk een paar donateurs te werven. Het lijkt ons, dat dit voor het minimum donateurschap van f 2,50 nog wel te doen is. In ieder geval rekenen wij op aller medewerking. Afgesproken? Het Bestuur. J. Hof was voorzitter van 1967 – 1968 10

juni 2015


Henk Oswald is een atleet in hart en nieren. Vanaf zijn 12e jaar is hij begonnen met atletiek. En hij boekte op jeugdige leeftijd vele successen, zowel in Friesland als daarbuiten. Technisch is Henk nooit geweest, maar hij was wel snel, sterk en erg krachtig. In 1957 werd Henk Nederlands kampioen verspringen bij de jeugd. Ook met de werpsporten discus en kogelstoten is hij vele malen noordelijk en Fries kampioen geweest. In 1961 is Henk naar Amsterdam vertrokken omdat er geen tegenstand was in Noord-Nederland, dat klinkt eigenwijs maar zo is het absoluut niet bedoeld. Om verder te komen in atletiek moest hij zijn grenzen wel verleggen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want hij behoorde enige tijd tot de beste zes atleten van Nederland. In Amsterdam was hij ook aangesloten bij een atletiekvereniging en heeft hij aan de sportacademie de vierjarige opleiding voor gymnastiekleraar afgerond. In 1966 is Henk weer teruggekomen naar Friesland, omdat hem daar een baan werd aangeboden als gymnastiek leraar. Tevens werd hij toen bondstrainer van het district Friesland, op het onderdeel werpen , zoals kogelstoten, discus– en speerwerpen en verspringen. Ook gaf hij voorlichting aan trainers, Zijn kleinzoon, Gijs, was de aanleiding dat Henk in 2011 bij Spartacus terecht gekomen is. Hij bleef een jaar bij de club om talenten te trainen.

11

AV Spartacus


12

juni 2015


13

AV Spartacus


Voor ieder die aan wedstrijden deel wenst te nemen is medische keuring verplicht. Kosten f 2,50 stond in de Spike in 1966. Tot 30 november 1985 moesten wedstrijdlicentiehouders zich verplicht medisch laten onderzoeken. Hierna is het niet langer verplicht, maar de KNAU gaf wel een dringend advies om dit periodiek wel te laten doen. In 2005 herinnert trainster Anna Siri atleten er aan dat er en sport medische keuring is.

14

juni 2015


15

AV Spartacus


In 1968 noemde met het een contactavond. Een avond die tot doel had om de leden en mogelijk ouders en donateurs een plezierige avond te bezorgen. Door de jaren heen zijn er verslagen van de feestavonden te lezen. Om daaraan deel te nemen moest je wel zelf betalen. In de 21ste eeuw werden de vrijwilligers bedankt op kosten van het bestuur. Toen Dick Wapstra voorzitter was kregen ze bijvoorbeeld een kerstbrood en de trainers kregen een rollade. Er werd een paar keer een feestelijke avond georganiseerd door het bestuur om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Bowlen gingen de leden al in 1995 Er is een feestavond op 27 januari 1996 georganiseerd in de kantine voor pupillen en junioren en een jaar later weer een. In Spike nr. 2 2000 deed de feestcommissie verslag van de country city feestavond van 11 februari. Uitnodiging om mee te gaan Karten in Berlikum 22 april 2000: kosten f 70,00 voor 3 heats van elk 12 minuten. Uitnodiging om in april 2001 deel te nemen aan een country feestmaal:f 55,00.

WIE GAAT ER MEE VISSEN............ Wij zijn van plan om op een mooie zaterdag in september 1980 een visdag te organiseren op de Waddenzee. Hoeveel het kost weten we nog niet, maar we willen wel graag weten wie er eventueel mee wil. Opgeven bij Wietse Leistra of Jan Vijver. Wij houden natuurlijk rekening met het wedstrijdprogramma. Iedereen gaat natuurlijk op eigen risico DE SPORTVIS KOMMISSIE

16

juni 2015


Recreatieve uitjes georganiseerd door de recreatievereniging. In 1982 bestond die afdeling uit: Henny Keestravoorzitster Jetty v.d. Meer penningmeesteresse Piet Wijnalda secretaris Kor Plat, Arjen Krol, Wietse Leistra, Wietse v.d. Molen Wij zijn vol enthousiasme begonnen met als doel zoveel mogelijk mensen op een plezierige wijze in aanraking te doen komen met de sportieve recreatie. Na veel vergaderingen zijn we van plan een aantal evenementen te organiseren, waarvan enkele nieuw zijn voor onze vereniging. Woensdagavond 19 mei j.1. hebben wij een "Coopertest� georganiseerd, deze zullen wij op 8 september a.s. eveneens organiseren. Het is de bedoeling om deze test in de toekomst vaker, bijvoorbeeld I keer in de maand te houden. De evenementen die op dit moment al vast staan zijn: 30 juni - Kleiroute - fietstocht 15 augustus - Kleiroute - wandeltocht 26-27 augustus - Avondtweedaagse 4 september - wadlopen en natuurlijk zullen ook het komend seizoen de traditionele trimlopen worden georganiseerd. Deze zullen plaats vinden op ; 2 oktober -halve marathon december -Franeker-Zweins- Franeker 15 januari -Bloemketerploop 19 februari -Sporthalloop 5 maart -ArkensloopWij hopen dat er veel mensen mee zullen doen en wensen iedereen alvast veel plezier. Schreef Piet Wijnalda (namens de recreatie afd.) in Spike 3 1982 A.V. SPARTACUS WERD EVEN B.V. SPARTACUS. Op 20 november 1999 werd atletiekvereniging even omgedoopt tot bowlingvereniging Spartacus. Het was weer tijd voor de bowling. Vanaf 20.00u kon er gebowld worden. Helaas kon ook dit jaar niet iedereen even goed klok kijken, wat betekende dat er 2 keer opnieuw begonnen werd omdat er weer een binnen kwam druppelen. Na het eerste uur werd het even tijd om een uurtje bij te komen om daarna nog even een uurtje in aktie te komen. Klaas kreeg van Siebrand een verjaardagkado . Klaas had al gauw door om wat voor kado het ging. Hij liet het pakje dus dicht, maar, enkele nieuwsgierige konden zich niet bedwingen dus zo kwam het dat het papier er toch om weg kwam. En wat zat er in .......... een piep-band. Na het 2 uur bowlen werd het tijd om de ervaringen in de kroeg uit te wisselen, wat een zeer geslaagde avond opleverde, dus volgend jaar maar weer!! 17

AV Spartacus


Districtsbeker voor de beste prestaties in 1969 was voor Akke Brijker. Ze kreeg de beker persoonlijk overhandigd door de voorzitter tijdens de districtsvergadering op 27 februari 1970 in Leeuwarden Zij werd vermeld in een klein boekwerk met de beste prestaties over 1969 bij de 100 meter B junior 12.3 op de 22ste plaats Verspringen meisjes A 5.30 m Bij het hoogspringen staat ex Spartacus atleet Bauke Koopmans vermeld met een sprong van 1.75 m. hij is als 17e geklasseerd. Interlands: meisjeswedstrijden Nederland-Duitsland op 20 juli te Büderich Op de 100 meter werd Akke 4e in een tijd van 12.7. Zij was ook een van de vier estafetteloopster die na Duitsland eindigden in een tijd van 48.4 over 4 x 100 meter. 1978 Spartacus suksessen op een ander front!! Onze voorzitter J. Tanghe vierde enkele maanden geleden het feit dat hij 25 jaar werkzaam was bij zijn werkgever de firma De Leeuw Jellema. Een Spartacus afvaardiging was aanwezig op de receptie om onze voorzitter in de bloemetjes te zetten. Diny Kuipers, bekend redaktielid, slaagde voor het dilpoma LHNO. Louis Bruning, onze technische man in de redaktie, slaagde voor de MAVO. Alle drie gefeliciteerd met dit sukses! 26-11-1978 Wietse Leistra geslaagd voor recreatie-sportleider 1980-4 Clubrekord Spartacusatleten welk een clubrekord verbeteren zullen dit jaar een diploma ontvangen, waarop de vermelde prestatie is aangetekend. De diploma’s zij klaar en de uitreiking ervan zal binnenkort beginnen. 1982 Krista Aukema Nederlands kampioen 1982 Nederlandse B ploeg jeugd interland tegen Nordrhein Westfalen. Krista Aukema won de 800 meter, Wiebe Leistra en Mirjam Aukema wonnen bij het snelwandelen. Krista en Wiebe ontvingen beide de prestatieprijs 1982 indoor Zuidlaren Krista won de 800 m en Wiebe op de 3000 m snelwandelen. Voorafgaand aan de loop voor meisjes C bij de Onderlinge cross kompetitie werd Jelly van der Velde gehuldigd met het behalen van een Nederlands rekord snelwandelen! Zomaar een berichtje in 1987 een pluim op z’n hoed verdient Pedro Schoneveld. Voor iedere training fietst hij helemaal vanuit Minnertsga naar Franeker en terug. Dat is het noemen toch wel waard, want dit fietsen is al een training op zich Bij de prima resultaten van onze atleten tijdens onze indoor in 1988 springen de 18

juni 2015


prestaties van Ant Salverda er extra uit: een evenaring van het noordelijk record bij het kogelstoten en het verspringen en een verbetering van het noordelijk record op de 50 m horden meisjes C. Van harte gefeliciteerd!!! 14-03-1989 Huldigingen tijdens de jaarvergadering Ant Salverda evenaring noordelijk record op de 50 m horden indoor Mirjam vd ploeg stootte de kogel in 1989 1116cm Sanne Mare vd Meij was wegens een misverstand niet aanwezig. Meisjes pupil B hoogspringen 1.15m gedeelde eerste plaats op de bestenlijst van de pupillen van Nederland/ Jelly behaalt haar JAL diploma In Spike 1982 nr 1 vinden we een huldigings mededeling dat mevr. Hof en B. de Boer al 12½ jaar lid zijn van het trimclub. Spike 1983 nr 2 Wiebe Leistra en Krista Aukema gehuldigd in de kantine. In 1982 was er afgesproken dat Spartacus leden bij het behalen van het eerste maal een Nederlands Kampioenschap deze te huldigen. Wiebe Leistra voor het Nederlands Kampioenschap snelwandelen op de 3 km b junioren. En ook Krista voor haar kampioenschappen, 4e en 5e kampioenschap. Helaas was ze niet aanwezig door ziekte. B en W ware ook aanwezig in de naam van Th. Aukema. Die gaf bloemen en ook namens de jeugdcomissie. Werden de gehuldigen in het bloemetje gezet. En ook de federatie Franeker Sportverenigingen was aanwezig en gaf bloemen. Verder was aanwezig de directeur van mavo Albronda voor de huldiging van hun kampioene Krista, maar door afwezigheid werd Wiebe in het zonnetje gezet. En hij zat er niet eens op school. Spike 1982 2

Krista Aukema toen ze de prijsuitreiking deed bij jeugdloop op 24 april 2010

LC 14-12-1982 19

AV Spartacus


Beste sportvrienden en vriendinnen, Met een blij gevoel kan ik deze eerste pagina van onze Spike vullen. Als men als voorzitter van Spartacus op deze zondagavond door de radio hoort dat onze topatlete, en ook nog zijn dochter, tot de beste vijf 200 meter loopsters van Europa behoort, dan gaat er wel wat in je om. Dan kan een kleine maar aktieve atletiekvereniging als Spartacus trots zijn zo'n meisje in het midden te hebben. Hier zit misschien wel wat vadertrots in, maar zij is niet de enige waar wij trots op zijn. Al onze aktieve leden hebben globaal gezien, een goed seizoen achter de rug. Wanneer men een man als de Vrij hoort, die onze jonge leden door verhindering van de heer Bijlsma, heen en terug Emmeloord bracht, die nog nooit iets met atletiek te maken heeft gehad, en zo vol lof was van onze jonge aktieve leden, dan doet je dat wat. "Een auto vol prijzen", zegt de Vrij: "en een prachtige middag en schrijf mijn zoon ook maar in en graag een volgende keer weer�. Ja, vrienden, zo is onze sport, als men er zich voor interesseert, dan is er veel moois, om van te genieten* Vele clubrecords zijn deze zomer weer verbeterd. Al met al een tevreden voorzitter en naar ik hoop ook tevreden leden. Wij van het bestuur waren ook zeer tevreden over de sportmiddag voor de jeugd, jammer van het slechte weer, maar een prachtige propaganda voor onze atletiek. Met de trimmers die intussen weer naar het Industrieterrein zijn verhuist, gaat het ook nog steeds goed, veel deelname en een prima stemming. Graag wil ik tot besluit iedereen bedanken die deze zomer heeft meegewerkt om het vervoer van onze leden te doen slagen en laat ik vooral onze vriend Jan Vijver niet vergeten die niets aan het toeval overlaat en zorgt dat Spartacus op ieders lippen komt. jullie voorzitters F. Brijker. P S Ook nog een woord van dank aan La Dolce Vita, Drukkerij Bos & Vlietstra, bouwbedrijf Jellema, en Sporthuis Seerden voor het beschikbaar stellen van prijzen etc.van de door ons georganiseerde sportmiddag. 26 NOVEMBER TRIMFEEST IN "DON PEDRO"• F Brijker in Spike 1970 3 F. Brijker was voorzitter van 1968 - 1977 20

juni 2015


1965 / 1970 / 1965 / 1970 / 1965 / 1970 / 1965 / 1970 / 1965 / 1970 / 1965 / 1970 AV Spartacus door de jaren heen 1965 Het geschiedde rond 1965 toen enige wakkere atleten in Franeker de moed namen om een nieuwe atletiekvereniging op te richten. Enige jaren daarvoor was n.l. de vereniging F.A.C.’54 ''over de kop" gegaan en iedereen meende dan ook dat deze vereniging het wel niet zo lang zou vol houden. De oprichtingsvergadering werd in hotel de Bleek gehouden, waar zich meteen 31 leden lieten inschrijven. Het eerste bestuur bestond uit: G.v.d.Kooi - voorzitter, Tj.v.d.Kooi - secretaris, Mej . A. Sevenster - penningmeesteresse, en als bestuursleden: de dames H. Post, A. Roorda, en de heren .K. Dijkstra en C.Plat. Op deze vergadering besloot men de naam Spartacus te kiezen omdat dit figuur een moedig gladiator was in de jaren 70 voor Christus. Hij was o.a. aanvoerder van de slaven die in opstand kwamen tegen de Romeinen. Spartacus was een geboren atleet. Reeds in 1965 organiseerde Spartacus zijn eerste wedstrijd. Onder het vele publiek constateerden wij ook burgemeester J. Dijkstra. Op 18 juli een vreugdevolle dag voor de nog jonge vereniging. Cor Plat nationaal Bkampioen polsstokhoogspringen met een sprong 3.10 meter. Op de sluitingswedstrijden in Groningen behaalde Spartacus nog mooie resultaten ter afscheid van het eerste seizoen. AV Spartacus door de jaren heen 1966 In dit jaar wisselde het Spartacusbestuur (door vertrek of anderzins) enige malen. Begin 1966 zag het er zo uit: voorzitter: J. Hof secretaris: G. v.d.Kooi, penningmeesteresse mej. A. Roorda. Aan het einde van 1966 bestond het uit: voorzitter nog steeds: J. Hof, secretaris: B. Bonnema, en Annie Roorda nog penningmeesteresse. Het probleem in 1966 bedroeg donateurs, veel .is daar echter. in de loop van de jaren niet aan veranderd want nog steeds zijn er te weinig donateurs. Spartacus deed ook al in 1966 mee aan de AVRO-cross, de Friese cross- competitie, wedstrijden te Groningen, Harlingen, Leeuwarden, Beverwijk, Grouw, en Sneek. Daarnaast organiseerden wij een prestatieloop in samenwerking met de Eskimo's. De afstanden bedroegen 5 en 10 km. Rond de 52 deelnemers verschenen aan de start. Op zaterdag 20 augustus 1966 nam Spartacus deel aan propagandawedstrijden te Menaldum, een week later werd deelgenomen aan vaardigheidswedstrijden te Sneek. In dat jaar organiseerde Spartacus een stratenloop op het parcours Zilverstraat etc. AV Spartacus door de jaren heen 1967 Cor Plat was dit jaar penningmeester in plaats van Annie Roorda. Ook in 1967 organiseerden wij weer een prestatieloop, en ook deze maal weer in samenwerking met de Eskimo's. 21

AV Spartacus


1965 / 1970 / 1965 / 1970 / 1965 / 1970 / 1965 / 1970 / 1965 / 1970 / 1965 / 1970 De Friese crosscompetitie stond begin dat jaar sterk in de belangstelling daar was echter ook alle reden voor want een bijzonder groot aantal leden nam hieraan deel. Ook aan indoorwedstrijden te Zwaag nam Spartacus deel. Alle daar geleverde prestaties zijn nog steeds clubrekord. Hopenlijk word er deze winter iets aan gedaan. Cor Plat nam voor de Noordelijke ploeg deel aan wedstrijden te Berlijn, tussen Denemarken. Berlijn en Noord Nederland. Bij het polsstokhoogspringen werd hij vijfde. Geldproblemen bij Spartacus zijn niet nieuw want ook in 1967 werd er een aktie georganiseerd om aan de nodige financiÍn te komen. Zo'n 1000 koeken werden daarvoor in en om Franeker verkocht. De opbrengst viel daar en tegen niet mee want het nettoresultaat was een bedrag van f.408,50. Spartacus nam dat jaar deel aan wedstrijden te Lisse, St.Nicolaasga, Drachten, Harlingen, Oudeschoot, Leeuwarden, Dwingeloo, Groningen en Grouw. Tijdens de agrarische dagen organiseerde Spartacus weer een straten loop, die meer dan 100 deelnemers trok. AV Spartacus door de jaren heen 1968 Van dit jaar is niet veel bekend, omdat er in die periode geen clubblad verscheen, en het weinige wat we ervan weten opgetekend hebben uit de mond van Cor Plat. Wel weten we dat in dat jaar Spartacus gereorganiseerd werd, en er een nieuwe voorzitter kwam nl. de heer F.Brijker, die als secretaris de heer Rem aantrok. Begin 1968 zorgde Egbert de Jong voor opschudding door op rolschaatsen van Franeker raar Harlingen te gaan. Hij ging ter kraamvisite. Spartacus organiseerde ook dat jaar in het kader van de Friese crosscompetitie een cross. Bijzonder belangrijk waren de wedstrijden te Groningen. De pas ontdekte Akke Brijker won hier de 100 meter en verbeterde het Fries juniorenrecord. Bennie Bonnema verbeterde ook een Fries record en wel het 39 jaar oude polsstokhoogspringrecord. Hij bracht het op 3.52 meter. Nog maar twee maanden deed Akke Brijker aan atletiek toen ze al meedeed aan wedstrijden te Hamburg voor een Noordelijke ploeg. AV Spartacus door de jaren heen 1969 Het afgelopen jaar ligt ons vers in het geheugen. Toch zullen we dat even opfrissen. Akke Brijker stootte door naar de Nederlandse jeugdtop, onze senioren draaiden op Noordelijk niveau goed mee, en de pupillen en junioren kwamen elke keer goed voor de dag op wedstrijden. Spartacus organiseerde twee clubwedstrijden w.o. de kampioenschappen. Een geslaagde bolwerkloop werd gehouden tijdens de Froonacker 4. In deze zelfde tijd was er een verloting die zo’n 2000 gulden in het laatje bracht. Eind vorig jaar was Spartacus op ieders lip door een trimafdeling in het leven te roepen. Spartacus kwam dat jaar diverse malen in het nieuws, niet alleen door de prestaties, maar ook door de voortdurende aandrang van het bestuur op het gemeentebestuur 22

juni 2015


om een materialenhok. Spartacus kwam in aktie tijdens wedstrijden te: Harlingen, Gaasterland, St.Nicolaasga, Drachten, Oenkerk, Heerenveen, Leek, Workum, Leeuwarden, Groningen, Heiloo, Zwolle, Utrecht, Den Helder, Hi1versum, Lisse, Enschede, Dwingeloo, Harderwijk, en BĂźdericht (West Duitsland). AV Spartacus door de jaren heen 1970 De aktiviteiten tot nu toe. De trimafdeling werd uitgebreid, een groep voor huisvrouwen kwam erbij. Het materialenhok staat er. Nieuwe materialen aangeschaft. Spartacusvlag gekocht en al gebruikt. Dit jaar al aan wedstrijden te Appelscha, Harderwijk, Winschoten, Workum, Leeuwarden, Groningen, Almelo, Heerenveen, Emmoloord, Zwolle, Amsterdam, en Den Haag deelgenomen. Tot nu toe al NEGENENTWINTIG KEER een clubrecord verbeterd.

Trimmen was een hot item in de 60er jaren. Spartacus bood dat onderdeel aan in de beginjaren tot in de 90-er jaren. 19 april 1968 start de Ned. Sport federatie met trimmen. Op 435 plaatsen in Nederland kan getrimd worden. Er werden steeds meer trim parcours aangelegd. Ons initiatief om naast de wekelijkse training van de aktieve leden voor de wedstrijdsport, ook ouderen weer een kans te geven om hun conditie te verbeteren en te gaan trimmen heeft geweldig ingeslagen meldde men in het clubblad van 1969. Een 40 tal heeft zich u laten inschrijven en zijn enthousiast bezig ieder woensdagavond weer of geen weer te veel aan vet enz kwijt te raken. Voor f 8,00 per jaar. Het ledental zal de 100 ruimschoots overschrijden en dit betekent medezeggenschap bij de gemeenteraadsvergaderingen om eisen meer te kunnen kracht bij te zetten. In elk clubblad stond Trimnieuws: achtergrond informatie en oefeningen die dan elk volgend clubblad aangevuld werden. Spartacus introduceert onder andere trimmen op muziek. Oefeningen met een muziekkeuze: Muzikale warming-up: 1- "Whipper Cream" - Herp Alpert Lopen met 2-tallen in omgangsbaan. Lopen voorwaarts en rugwaarts af-wisselen. Lopen op de plaats. Lopen voorwaarts- Pauze 50 seconden2. "A taste of honey" - Herp Alpert Met 2-tallen verspreid opstellen. De een gaat zitten, terwijl de ander om hem heen loopt. Wisselen. Pauze 50 seconden-enz. In 1971 volgende 3 oefeningen voor automobilisten. Er werd een Trim-kontakt-groep opgericht. Met H. Nijsen als voorzitter, de heer P. de Boer, de dames v.d. Werf en Boomsma Kor Plat. De heer W. de Jong en de dames J. Walsma hebben ook deel uitgemaakt van Trim-kontakt-groep in 1971 Wist u dat u niet direkt na een maaltijd moet gaan trimmen? Ook in 1971: Spartacus introduceert de parapluie of wandelstok als hulpmiddel bij het trimmen.

23

AV Spartacus


Hier volgt opnieuw een oefening van de Westduitse Hannelore Pils-Hamak waarbij een wandelstok of parapluie als hulpmiddel kan dienen. Het is vanzelfsprekend wel van belang dat de oefening zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd. Oefening: In stand, voeten bij elkaar- Handen pakken de uiteinden van de parapluie vast en de armen zijn gestrekt cmhoog geheven. Vervolgens de armen laten zakken en vobr het lichaam brengen. Het linkerbeen stapt over de parapluie1 heen. Daarna weer terug, armen omhoog en lichaam strekken. Vervolgens dezelfde oefening herhalen, maar nu met rechterbeen over de parapluie heen, enz. In de volgende SPIKE hebben we weer een parapluie oefening voor U. In 1972 meldde het Trimnieuws: medici hebben ontdekt dat moderne dansen met hun zwierige bewegingen een uitstekend preventief middel tegen hart– en vaatziekten zijn. Huisvrouwen kunnen, terwijl zij wachten tot het theewater kookt best enkele oefeningen doen. Gewoon enkele minuten per dag hiervoor uittrekken, maar dan wel vier maal per week, anders heeft het geen zin en dan volgen enkele oefeningen. In het supplement van van Dale staat dat onze taal nu officieel is verrijkt met het woord trimmen: zich in goede conditie houden door beweging of oefeningen. Spartacus neemt voor het eerst deel aan de competitie wedstrijd op 15 mei 1972 in Groningen. De uitslagen waren dat we 4 en 5 de staan na 1 wedstrijd. De interesse voor het trimmen is bij het publiek was tanende zo meldt de Spike in 1973. Behalve Kor Plat was Alex Klom ook trimtrainer. Alex deed in 1978 een oproep, want in plaats van de gebruikelijke 20 zijn er nu nog maar 10 trimmers. Trimmen is goed voor uw geestelijk en lichamelijk welzijn, kom dus elke maandagavond; lekker een uurtje er tussen uit! Spartacus introduceerde in dat jaar ook trimmen op leeftijd 65+ . De winter trimloop eind 1979 trok 115 deelnemers. In 1980 en 1981 bestond het trimnieuws uit een artikel over conditie en gezondheid dat over 3 nummers uitgesmeerd werd. Voorbeelden van trimlopen: 2e Kleiroute wandeltocht georganiseerd door Spartacus op 15 augustus 1981. 45 km Schalsum, Peins, Menaldum, Ritzumazijl, Huins, Lions, Baard, Oosterlittens, Winsum, Tzum en weer terug naar Franeker. 2 cafÊrusten met EHBO Wandeltweedaagse op 3 en 4 september 1981 - 5, 10 en 15 km. 3-10 1981 trimmarathon; 2-10-1982 trimloop halve marathon Franeker Uit de notulen van de jaarvergadering van 11 maart 1983: Het grootste deel van de rondvraag werd besteed aan de rekreatiegroep. Mevr. Stegeman, zelf trimmend tussen 7-8 uur maandag's, meende dat jongeren van dat uur beter naar 8 uur kunnen gaan. Er wordt teveel geleuterd onder het trimmen door die jongeren, zo merkte zij op. Met een: "wij komen voor de ontspanning, maar willen toch ook wel wat inspanning" vroeg zij applaus voor de leider Cor Plat. Daarna kon de voorzitter deze geanimeerde jaarvergadering sluiten. In 1983 kan er getrimd worden op zondagmorgen van 10 tot 11 uur op Bloemketerp. In november 1994 en 1995 werd er nog een wedstrijd voor trimmers georganiseerd bij de Parkloop.

24

juni 2015


Spike 1982 1 trimnieuws.

25

AV Spartacus


Door de jaren heen blijft bewegen een hot item in de Nederlandse samenleving. Wist u dat? ook in 1970 mensen op het spreekuur van de dokter klagen over slapeloosheid, gebrek aan eetlust en energie, hoofdpijn, adem en bewegingsstoornissen? Dat zijn de zogenaamde ‘civilisatiestoornissen’ oftewel dat we teveel eten, zitten en roken. in 1970 in de Spike stond dat trimmen onder andere leidt tot dichterlijke aspiraties getuige van het dichtsel dat ze destijds van een enthousiaste trimmer ontvingen Ik was nerveus en gespannen door het werk In het begin liep ik te kuchen en te hijgen, ook dat verbetert met de dag. Na dat lopen en springen ben je behoorlijk moe, maar ben je gezond moe. Een frisse douche en je bent de hele week ’t heertje. Als atletiekvereniging hebben we altijd met de gemeente overleg gehad niet alleen doorlopend over de accommodatie, maar ook over bewegen. Vanaf 2013 hebben we een buurtsportcoach die namens de vereniging met de gemeente overlegt hoe mensen aan het bewegen te krijgen. Age Dijkstra zat eerst bij dat overleg. Linde Andriol nam dat in 2010 van hem over en nu gaan Martha Meindertsma en Deborah Dunant naar het overleg. Martha overlegt voor de senioren en Deborah voor de jeugd. Vanaf 2013 ontvangen we elk jaar subsidie om activiteiten van de grond te krijgen. In 2012 hebben we geprobeerd een wandeltraining op te zetten met Hiltje Geertsma, maar daar bleek geen animo voor te bestaan. In 2015 is uit dit overleg Start to Walk ontstaan. Dit is een samenwerking tussen fysiotherapeuten van Het Want en Spartacus. We haalden er zelfs de krant mee.

LC 31-3-2015

26

juni 2015


In de Spike stonden in 2001 en 2003 beweegtips. Dat was niets nieuws, want in het trimnieuws in Spike nr. 2 van 1970 kwamen ook oefeningen voor. Gymnastiek voor automobilisten. Dit zijn oefeningen om even te doen op een parkeerstrook, om al de verstijfde en verkrampte spieren even te laten relaxen in de frisse, benzineloze lucht. En dan volgde er een drietal oefeningen. In een paar volgende Spikes volgden de volgende oefeningen. In totaal werden er 10 oefeningen beschreven.

27

AV Spartacus


Wist u dat? wij op 6 juni ons 5-jarig vierden met een jubileumwedstrijd in samenwerking met de atletiekvereniging Lionitas uit Leeuwarden? elk lid dat aanwezig was bij het 5-jarig jubileum een witte tas met groene opdruk ontving? Bij het opnieuw in de circulatie komen van ons clubblad, wil ik als voorzitter de redactie de kracht toewensen om met dit genomen besluit door te kunnen gaan. Want het is altijd zo dat het werk, vooral van een clubblad, voor een paar mensen opdraait. Wij juichen dit genomen besluit toe, en hopen dat ons clubblad nog lang mag verschijnen. Maar daar kan ieder lid aan meewerken, groot of klein dat maakt niets uit, maar schrijf ook eens wat, want dit clubblad is voor en van ons allemaal, en ieder heeft misschien wel eens een voorval uit een wedstrijd of training of een idee voor de vereniging. Onze atleten komen in de wedstrijden ook goed voor de dag, dus mogen wij wat het clubblad betreft ook wel wat van ze verwachten. Ook zouden wij graag zien dat de trainingen wat beter bezocht werden, vooral van de oudere atleten, want begrijp goed, alleen heel goed getrainde atleten kunnen goede prestaties leveren, en dat wil iedereen toch graag. We hebben de indoor-wedstrijden weer gehad en het bestuur wil graag er een traditie van maken om iedere winter een cross en een indoor-wedstrijd te houden. Zo zullen ook dit jaar weer op Koninginne dag de atletiek wedstrijden gehouden worden, waar ook alle scholen weer aan mee kunnen doen, ook dat is al een jarenlange traditie. Maar al deze wedstrijden kunnen wij wel organiseren, maar jullie moeten ze maken. Door opkomst en inzet kunnen jullie ze voor jezelf en voor het bestuur tot een groot succes maken. Dus met z'n allen de schouders er onder tot eer van jezelf en Spartacus. De voorzitter J. Tanghe in Spike 1978 2 J. Tanghe was voorzitter van 1977 - 1980 28

juni 2015


Familie trekt familie Als een familielid hardloopt trekt dat automatisch de andere familieleden naar de vereniging. Zo in de trant van: Ach joh, help even mee of doe toch ook een keer mee. We hebben zelfs bewijs gevonden in de Spike nr. 3 van 1986. Dat is natuurlijk niet alleen bij AV Spartacus zo. Het gaat er bij andere verenigingen vast net zo toe, alleen van onze vereniging hebben er het een ander opgeschreven.

Spike 1986 3

En nog zo’n opmerking. In het redactioneel van de 1e spike in 1999: Onze redactie is weer compleet. Giovanni Andriol, de vader van Guido, was de enige actieveling die zich beschikbaar stelde. Wij zijn heel blij met jou komst, Giovanni, en heel veel werkplezier binnen deze redactie. Bijlsma In Spike 1972 nr. 3 wordt in het voorwoord speciaal genoemd dat dhr. Bijlsma bergen verzet en mevr. Bijlsma altijd staat klaar met koffie als het bestuur komt vergaderen. Spike 1973 nr 4 Simon Bijlsma doet mee met de jongens D Spike 1978 nr 3 Janny en Simon Bijslma lopen actief mee Cats Ziem is lid vanaf 1979 en is erelid vanaf 1999. Was voorzitter 1980-1984, hij was jarenlang trainer. Dochter Jitske is zelf triatleet, was trainster en is sinds 2013 voorzitter. Ziem zijn vrouw Djoke heeft ook gelopen vanaf 1995 en zat in de redactie van de Spike. Zoon Johan Dirk Cats was lid tot 1996 en deed 24.35 over 5km tijdens de Bloemketerploop op 26 maart 1994. En op 14 september 1994 werd hij bij de grachtenloop de 1e jongen op de 29

AV Spartacus


880 meter in 3 minuut 21. Brand Tony Brand (bestuur 1984 en redactie 1987) Okke Brand Eelco Brand van der Velde Jelly liep en was trainster in 2008. Haar zus Tjitske liep ook en samen zaten ze in de redactie in 1987. Jelly hield dat vol tot 1990. Hun moeder Thea deed het wedstrijdsecretariaat in 1984. van der Schoot Bert van der Schoot was voorzitter 1995 – 1997, heeft in 1996 ook een 2 km hardgelopen in 10.38 (11.29 km/uur). Dochter Annamarijke van der Schoot is lid van Spartacus vanaf 1995. Julia van der Schoot was in 1995 lid net als Mark van der Schoot. Wapstra Dick voorzitter, van 2002-2006 liep zelf ook. Anneke zat in het bestuur van de Stichting en liep zelf. Dochter Femke, liep, trainde jeugd vanaf 4 jaar 2004-2008 Paul, man Femke, liep zelf Eelco broer van Femke zat in de redactie 2003-2006. Monique Seerden Wordt al in 1977 in de Spike vermeld als loopster. In 1999 pakte Monique de Nationale veteranentitel op het onderdeel hoogspringen, ze sprong 1.55m. Tijdens het 40 jarig jubileum werd er afscheid genomen van Monique Seerden. Ze begon in 1984 als trainster tot 2005 en is sinds 2014 weer terug. Ze deed het wedstrijdsecretariaat van 1992 tot 2002. De kinderen Patrick, Manon en Susan Scheepstra liepen. Susan is een in 2014 even trainster geweest bij de jeugd Haar man Ben Scheepstra zat in de redactie van 1996 tot 2001. Leistra Vader Wietse was trainer van oa snelwandelen. Moeder Betty deed het wedstrijdsecretariaat. Zoons Wiebe (snelwandelaar) en Johan Leistra (trainer) en lopers 30

juni 2015


In 1980 werd zoon Johan Leistra Nederlands kampioen snelwandelen in een tijd van 17.04.04 op de 3 km. De kinderen van Johan: Gwen was tot 2013 trainster van de jeugd, Mara en Wisse liepen. Mara Leistra is in mei 2015 geslaagd voor haar jeugdtrainer diploma. Oegema Dirk Oegema was bestuurslid in 1996. Marjolein en Jolanda Oegema lid de Vries Piet de Vries starter en Jury algemeen en Tijd, wedstrijdcoรถrdinator en ook bestuurslid in 1992. Dochters Anneke en Joke lid. Klara coachte en reed naar wedstrijden en hielp in de kantine. Had een bestuursfunctie bij Stichting Bloemketerp. Afscheid in 1999. van der Velde Thea van der Velde: Wedstrijdsecretaresse Jelly werd in 1978 met haar zus Tjitske lid van AV Spartacus ook zaten ze beide in de redactie. Jelly hield dat vol tot 1990. Jelly liep en was trainster van de jeugd in 2007 tot 2010. Jelly werd als A junior Nederlands kampioen snelwandelen. Broer Peter vd Velde: lid Andriol Hardlopen zit bij de familie Andriol in het bloed. Ernesto Andriol, de vader van Giovanni, is een van de oprichters van atletiekverenging Horror in Sneek. In die tijd was dat hele gezin lid van Horror. Giovanni zat in de redactie van 1999-2006, liep zelf, was assistent trainer. Heeft, na zijn overlijden, een competitie naar zich vernoemd gekregen; die overigens maar 1 seizoen georganiseerd werd. Zijn kinderen Guido, Nina en Riccardo liepen en schreven voor de Spike, min of meer verplicht door hun vader, bij constant gebrek aan kopij. Zijn vrouw Linde nam het maken van de Spike over na zijn overlijden in 2006. Ze zat in de redactie en daarbij ook nog 6 jaar in het bestuur van 2008 -2014. Jellema Ridzert, was bestuurslid van 2000-2001 en secretaris van 2001 2002 31

AV Spartacus


Zijn zoons Jeffery en Ashton liepen niet onverdienstelijk Jeffrey werd genomineerd voor de gemeentelijke sportprijs in 2001 Werkhoven Jelle was starter en van 2006-2007voorzitter. Zijn zoon Klaas liep en zijn toenmalige vriendin Miranda Zwiggelaar ook, waarmee hij in 2013 is getrouwd. In 1972 heeft T. Werkhoven mee gedaan met meisjes D wedstrijden. Siri Olivier was van 2005-2010 trainer en zijn vrouw Anna van 2008-2010. Hun dochters Manon en Magali liepen . van Goslinga Walda loopt en zat in 2007 een jaar in de redactie. Haar zoons Ricardo, Fernando en Eduardo liepen en Marten heeft in 2015 de opleiding tot jeugdtrainer afgerond.

Er is mij gevraagd een stukje voor de Spike te schrijven en heb dan ook alle moed bij elkaar geraapt om deze opdracht te volbrengen. Mijn naam is Olivier Siri en ik ben een 34 jarige fransman. Ik woon inmiddels bijna 11 jaar in Nederland en heb een vrouw en 2 dochters. Ik ben altijd met sport bezig geweest zoals judo, kickboxen en hardlopen. Nadat ik 5 jaar geleden een ongeluk heb gehad waarbij ik 2 ruggenwervels heb gebroken was de sport op een laag pitje komen te staan. Dankzij mijn dochter Manon die graag op woensdagavond wou trainen ben ik haar terzijde gaan staan tijdens de training in de stad, waar ik kennis heb gemaakt met Dick Wapstra en Giovanni Andriol. Als ook vele andere gemotiveerde atleten die in het donker, kou en regen hun trainingsrondjes maakten. Ik ben sindsdien lid geworden van Spartacus en volg momenteel samen met Jan Jurjen Salverda een cursus atletiektrainer. Ook ben ik sinds enkele weken bestuurslid jeugdzaken en doe het wedstrijd secretariaat van de jeugd. Ik hoop binnen Spartacus mijn steentje te kunnen bijdragen en bovenal mijn liefde voor sport op anderen over te kunnen brengen. Schreef Olivier Siri in Spike nr 3 2005 32

juni 2015


33

AV Spartacus


In 1978 waren er 10 trainingsmomenten plus trimmen. In 1980 waren dat er zelfs 12. Men kon op 4 avonden in de week terecht. In 2015 kan men op 3 dagen terecht. In 1988 hadden we 10 trainers Ziem Cats, Jitske Cats, Hans van Noort, Jenny Gerritsen– vd. Hoop, Mike Griek, Josée Toornstra, Cor Plat, Robert Kienstra, Monique Seerden, Jellie vd Velde. In 2010 was er veel animo voor jeugdtrainingen, maar hadden we te weinig trainers, zodat we een ledenstop moesten afkondigen die in 2012 beëindigd werd.

34

juni 2015


1978 Jongens en meisjes die geboren zijn voor 1968 behoren tot de zogenaamde mini-pupillen en mogen niet aan wedstrijden deelnemen. Om deze jeugdige atleetjes toch wedstrijdervaring op te laten doen, mogen ze wel aam de door Spartacus georganiseerde wedstrijden deelnemen. In 2007 was er een explosie in het ledenaantal bij de mini-pupillen. Het betreft de leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar. Femke Vesseur gaf training tot 2008. Jelly van der Velde tot 2010. Suzanne Draaisma heeft ze ook nog en tijdje getraind in 2010. Gwen Leistra van 2011 en tot 2013 en Cornelia de jong van 2011 tot 2014. In 2015 is de minimumleeftijd om lid te worden 6 jaar. 35

AV Spartacus


We hebben 12 penningmeesters gehad in de 50 jaar van ons bestaan. Het geld kon altijd overgemaakt op hetzelfde bankrekening nummer! Al moesten in 1982 nog wel bestuursleden op pad om achterstallige contributie te innen Allen hebben ze wel een keer de contributie moeten verhogen. In 2002 gingen we van gulden naar euro In 2012 was penningmeester Gerrit Fokkema genomineerd voor de verkiezing van penningmeester van het jaar. Er waren bijna 1000 andere genomineerden. Gerrit Fokkema eindigde in de top 3.

Penningmeester A. Roorda

1966

1967

C. Plat

1967

A. Roorda

1968

C. v.d Molen Duipmans

1969

M. v. Noort

1982

A. Kothouwer

1984

Klaas Salverda

1994

1998

Nicolina Zuiderveld

1998

2002

Ane v.d. Schaar

2002

2006

Joke Visser

2006

2009

Gerrit Fokkema

2009

2014

Klaas Visser

2014

heden

1982 Klaas Visser

36

juni 2015


Wij weten niet beter of de boeken zijn gecontroleerd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Dit is niet altijd zo geweest. Uit het jaarverslag van 1979: Voorstel de heer A. Bouma om de kaskontrole voortaan vooraf te laten geschieden. Het geen door het bestuur werd toegezegd. Over de contributie werd doorlopend iets vermeld in de Spike. Voor leden van 20 jaar en ouder bedroeg de contributie in 1966 f 2,50 per maand. Dat is f 30,00 per jaar. 50 jaar later bedraagt de contributie voor senioren â‚Ź 140,00 per jaar.

Spike nr. 3 1966

Pupillen en junioren f 5,00 per maand senioren en rekreatieleden f 6,50 liefst automatisch overmaken in 1981. In 1982 verhoging, nu 7 gulden voor de senioren en 5,50 voor de junioren en pupillen. Wederom verhoging in 1984, maar dit ging niet zonder een fikse discussie tijdens de jaarvergadering in 1983. Er werd toen na een grote discussie besloten dat per 1 januari 1984 voor de gehele vereniging het zelfde tarief gehanteerd ging worden. Dus met name de jeugd kreeg een verhoging. Om dit over een langere periode uit te smeren was niet mogelijk. Dit omdat de gemeente de huurverhoging al had vast gesteld en ook de energiebedrijven een feit was. Dus 7 gulden voor iedereen. In 1988 bedroeg de contributie 10,- gulden voor alle leden.

37

AV Spartacus


Nicolina Zuiderveld had regelmatig, weliswaar steeds achteraf, een financiële nieuwsflits in de Spike De contributieregeling wordt er niet eenvoudiger op gezien het uitgebreide verhaal van Joke Visser in 2006.

VAN DE PENNINGMEESTER…. CONTRIBUTIE vanaf 1 juli 2006 Beste leden, schreef Joke Visser, Penningmeester in Spike 4 2006 Vanaf 1 juli jl. is de contributie verhoogd, zoals voorgesteld en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering in april jl. Ik heb echter de indruk dat niet iedereen dit al in de gaten heeft en weet hoe het precies werkt. Alle leden die niet op de vergadering waren hebben van mij hierover een schrijven ontvangen, mèt een zgn. ‘stoplichtkaart’ waarmee de automatische incasso geregeld kan worden. Voor alle duidelijkheid nog even alle feiten op een rijtje: De contributie is per 1 juli 2006 is verhoogd naar € 27,50 per kwartaal (en dus niet zoals op het aanmeldformulier en in de Spike staat € 25,50 per kwartaal !). Maar……….. Spartacus wil graag dat iedereen haar machtigt om met zo’n groen kaartje automatisch de contributie te incasseren van jullie rekening en daarom geven we € 2,- per kwartaal korting als je ons machtigt om elke maand, op of rond de 1e van de maand, de maandelijkse contributie te incasseren. Dat betekent dus dat er € 8,50 per maand van je rekening wordt gehaald. (Alleen met deze machtigingskorting dus toch 25,50 per kwartaal) Diegene die toch zelf via automatische betaling bij de bank wil betalen, betaalt dus ook per kwartaal € 2,- extra. Het voordeel van € 2,- is alleen voor de leden die ons automatisch laten incasseren. Dit is nl. voordeliger voor de vereniging èn voor de leden zelf. (Je betaalt nl. voor elke betaalopdracht een vergoeding aan de bank en die is lager of zelfs gratis als het wordt geïncasseerd.) Dus beste mensen, als je wilt besparen, zeg dan die automatische betaling bij je bank even op en stuur het groene kaartje naar de penningmeester: Joke Visser, Noorderbolwerk 17, 8801 KL Franeker. Verder is er goed nieuws voor gezinnen: Het is nl. zo dat elk derde en volgende lid binnen een gezin half geld betaalt. Dus als er vier mensen in het gezin lid zijn is dat 2 x € 8,50 en 2 x € 4,25 = 3 x € 8,50, in dit geval dus kun je zeggen 4 halen = 3 betalen. Bij 5 leden binnen een gezin is het dus: 2 x € 8,50 en 3 x € 4,25 = € 29,75 etc. Alleen inschrijfkosten (KNAU) ad. € 12,50 moeten eenmalig worden betaald per lid. 38

juni 2015


In 2010 wezen we de mensen op de Bijdrageregeling en dat doen we in 2015 nog steeds: Voor veel mensen met een laag inkomen is het niet makkelijk om iedere maand rond te komen. Daarom is de bijdrageregeling Meedoen met de Samenleving ontwikkeld. Op grond van deze regeling kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, aanspraak maken op een bijdrage. Dit is een bedrag per kalenderjaar, per huishouden plus per inwonend kind tot 18 jaar. De hoogte van de tegemoetkoming is vastgesteld door de raden van de aangesloten gemeenten en is per gemeente verschillend. Vanaf 1 maart 2010 beschikte AV Spartacus over een 10-rittenkaart. (Weg uit het openbaar vervoer, maar in ere hersteld door Spartacus!) Op deze manier kun je eerst 10 keer trainen om te kijken of het wat voor je is. Daarna kun je uiteraard alsnog lid worden. Er werd gretig gebruik van gemaakt, maar administratief gezien was het een ramp en zo kwam er al snel een eind aan deze rit. Verhoging contributie Spike 2 2011 We leven momenteel in een recessie, en vorig jaar is er geen verhoging van de contributie geweest. Het bestuur wil graag meelopen met de inflatie in plaats van later een inhaalslag te moeten maken. Vandaar dat het bestuur voorstelt de contributie te verhogen met 2,5%. Dit wordt door de aanwezigen akkoord bevonden.

Spike 1995 nr 4 39

AV Spartacus


Snelwandelen is een onderdeel van onze atletieksport. Als een van de weinige atletiekverenigingen besteedt Spartacus hier aandacht aan. Spartacus organiseert de 2e snelwandel wedstrijd met buitenlandse deelnemers op 19 april 1980. Op 9 mei 1981 werd de 3e internationale snelwandel wedstrijd gehouden. De 2e was tot de grootste van Nederland uitgeroepen –meeste deelnemers In Spike 1981-3 stond het volgende stukje over Snelwandelen Er zullen plm 20 atleten van eigen vereniging aan de start verschijnen. Het verlanglijstje van de snelwandel-commissie ziet er als volgt uit: MOOI WEER - VEEL DEELNAME - SPORTIEVE STRIJD. - Laatste nieuws omtrent 9 mei Opnieuw van de partij is ook dit jaar Nico Schroten. Hij zal proberen voor de derde maal in Franeker te winnen. Nieuwe deelnemers voor Franeker zijn: Hans v.d. Knaap van RWV Rotterdam Dirk Maassen v.d. Brink Jan v.d. Linden LAT De wedstrijd van 9 mei is door de wandeladviescommissie uitgeroepen tot een wedstrijd belangrijk voor de afvaardiging naar internationale wedstrijden. Uit Duitsland komen leden van de Adelheider Turnverein, nl. Julius Muller, met 2 zoons: Stefan en Carlo. Gemeentewerken heeft op verzoek van Spartacus als eerste dit jaar de slechte gedeelten van het parkours opnieuw bestraat. Zo heeft de Venemastraat en geheel nieuw wegdek gekregen en zullen in de Beatrixstr. de slechte gedeelten herstraat worden. Hulde voor deze medewerking. Voor de buitenlandse deelnemers heeft het Gemeentebestuur een schoteltje met afbeelding van het Stadhuis beschikbaar gesteld. Ook zullen alle deelnemers het door de Gemeente uitgegeven boek over Franeker ontvangen. Voor het eerst dit jaar ontvangt de vereniging met de beste resultaten een verenigingsbeker. De 4e internationale snelwandel wedstrijd werd gehouden op 15 mei 1982. Voor de lustrum snelwandel wedstrijd op 14 mei 1983 was veel buitenlandse deelname. Hiervoor waren Engelse atleten van scholen uit Birmingham naar Franeker gekomen, weer Duisters en voor het eerst een aantal Beligische atleten. In 1984 vermeldde de Spike 5 snelwandel trainers: M. Seerden, R. Koster, J. v.d. Ploeg, Wiebe Leistra en Klaas Kramer. De 6e internationale snelwandel wedstrijd was op 12 mei 1984. 40

juni 2015


Jelly van der Velde liep al heel jong bij onze vereniging. Haar zus Tjitske liep ook en samen zaten ze in de redactie in 1987. Hun moeder Thea deed het wedstrijdsecretariaat in 1984. Jelly deed aan snelwandelen en is sinds 1986 recordhoudster op de 5000 m. Ze was in 2007 trainster van de minipupillen. In Spike 1 1987 stond een verslagje van Jelly over het snelwandelen Kontje wiebelen, een stelletje patiënten, dat zijn de meeste opmerkingen die wij, snelwandelaars, te horen krijgen. Afgelopen zaterdag 28 maart hoorden we voor het eerst dat wij een bijzonder mooie sport beoefenden. In Franeker hebben een aantal Spartacus-atleten een aantal jaren gesnelwandeld. Wietse Leistra trainde ons toen. En sommigen presteerden ook goed, waaronder Wiebe Leistra, Christien Vijver en Mirjam Aukema . Alleen langzamerhand stopte de één na de ander ermee. Heel jammer, want het was altijd een hele leuke avond. Deze laatste winter liepen alleen Peter v.d. Velde, Okke Brand en ik nog en Christien trainde ons. Peter en Okke zijn ook gestopt en ik voorlopig ook. Want ik krijg het nog druk op school en volgend jaar moet ik examen doen. Wat ik daarna ga doen weet ik nog niet... weer beginnen of werkelijk stoppen. Het is jammer dat er niet meer snelwandelaars in het Noorden zijn. Behalve nog in Groningen daar loopt nog één jongen die Marcel Stein heet. Ik denk dat in Nederland het snelwandelen nooit echt populair zal worden. Wel jammer. Ik wil graag hierbij Wietse Leistra en Christien Vijver bedanken voor de training. En natuurlijk ook alle anderen (andere snelwandelaars en m’n ouders) want zonder hen had ik dat nooit gekund. Bedankt voor alle trainingen en de leuke avonden die we gehad hebben bij de trainingen. Ik heb niet veel gepresteerd en toch veel leuke dingen meegemaakt. Ik mocht naar de centrale trainingen op Papendal, naar wedstrijden in Hildesheim in Duitsland en naar de Europese Jeugd Kampioenschappen en Cottbus in OostDuitsland. En die ervaringen kan niemand van me afpakken!!! Jelly v.d. Velde 41

AV Spartacus


Huidige locatie

42

juni 2015


Spike 1980 nr 7 uitleg Z. Cats in zijn ‘van de voorzitter’. Eerst moet mij dit nog van ’t hart. Plaats die bepaald is voor atletiekbaan blijkt voor kunststofbaan praktisch onmogelijk. Proefboringen hebben uitgewezen dat om vaste ondergrond voor zo'n atletiekbaan op bijna 2 meter diepte zou hebben gelegen. Kosten zouden zo hoog zijn geweest dat gemeenteraad nooit zijn toestemming zou hebben verleend. Dus blijft naar één mogelijkheid een sintelbaan. Zo’n ondergrond vraagt een mindere vaste samenstelling, ligt hier op ± 60 cm diepte. 1981 het Binnenveld is vrijgegeven een jaar later de grasbaan om de witte rand. Redactioneel 1981 Spike 6 De kennismaking met het sportkomplex Bloemketerp is intussen ook al geweest, en zowel over de materiaalberging als over de kantine kan iedereen tevreden zijn binnen Spartacus. Een heel ander verhaal is de atletiekbaan. Het binnenveld is vrij gegeven voor training. De buitenbaan zullen we volgend seizoen kunnen gebruiken. Maar die baan bestaat uit gras. En al hebben we 16 jaar moeten wachten op deze akkommodatie…….ik geloof dat wij hier niet bij moeten rusten! De komende 16 jaar moet:Spartacus de kreet: “het gras eraf de sintels erop!” voor ogen houden. 5 juni 1982 Opening nieuwe accommodatie Bloemketerp (gezamenlijk met de korfbalvereniging Vitesse.) is een feit. We zijn van de Hertog van Saxenlaan gekomen. 1982 We nemen de buitenbaan in gebruik, maar de wens is een sintelbaan en de slogan is dan ook: ‘gras eraf en sintels er op‘ voor de komende 16 jaar. 1982 was het eerste jaar met een eigen accommodatie en een nagenoeg eigen kantine en een nieuwe jurytrap. Men ging voor sprinttraining naar Harlingen. Oproep 1987 om oude schuimrubber matrassen in te leveren bij de berging op Bloemketerp om dat ze van plan zijn zelf een landingsmat te maken voor polsstokhoogspringen. De kosten wegen niet op tegen de belangstellen vandaar deze oproep. Op dat moment beschikten ze over de helft van het benodigde schuimrubber. Kor Plat had het bij de rondvraag op de jaarvergadering van 2015 over een kar om materiaal van de berging naar het veld te transporteren. In 1988 wordt in de Spike vermeld dat de familie Sikma een melkbussenkar heeft geschonken. Na een kleine opknapbeurt zal deze kar zeer geschikt zijn als materialenkar. 43

AV Spartacus


Wist u dat in 1989 de twee baankonijnen de winter (en de Kerst) weer overleefd hebben? Dat deze overleving tot stand kwam mede dankzij het pak hooi van Halbe? 1996 Wist u dat de bewoner van onze kogelstootbak een kind heeft gekregen? Hij/zij is verhuisd met het jong naar het middenveld, zodat wij nu weer in alle rust kunnen kogelstoten. 1997 niet meer in gymlokaaltje trainen, maar uitwijken naar de sporthal. 1999 de accommodatieverbetering verloopt minder al is de materialenberging nabij het veld wel zeer geschikt. Verschillende mogelijkheden van een verharde sprint en rondbaan zijn bekeken en ook de kosten hiervan zijn bekend. Begin volgend jaar zal een gesprek met KNAU adviseurs plaats hebben over hoe we aan geld voor onze plannen komen. Pas dan kan de werkgroep verder. In 1999 kregen we een leuk kerstkadootje van voormalig lid Harmen Haanstra. Deze amateurarcheoloog heeft voor ons de zandbak van het kogelstoten afgegraven. Er kwamen maar liefst negen kogels tevoorschijn. (mbv een metaaldetector red.) In 2001 is de bar van de kantine ingrijpend verbouwd en ziet er nu heel sjiek uit. De kantine wordt ook aan de buitenkant opgeknapt. 14 april 2003 tijdens de ALV: Er geldt een inrijverbod voor het Kor Bootpad. Er zijn via de stichting vier ontheffingen beschikbaar. 2006 geen sintelbaan maar misschien wel nieuwe buren?? De voetbalvereniging met 2 oefenvelden tot half 2008 hebben we samen de locatie gedeeld 2006 verhuizing naar andere locatie? 2007 Zoals het nu lijkt blijft Spartacus op de huidige locatie. In 2008/2009 wordt er veel gecommuniceerd over een nieuwe baan. Voorstel voor een combi baan (ijsbaan, kaatsen, jeu de boules, skeelerbaan en atletiekveld) In 2011 definitief besluit dat de nieuwe baan er niet komt. Toen zijn er wel in december 2011 nieuwe lichtmasten geplaatst. 44

juni 2015


2012 nieuwe hoogspringmat met overkapping.

2015 moeten we de wens nog hebben voor een sintelbaan of gaan we voor een vereniging die gaat voor puur natuur!!! Hoe duurzaam en ecologisch zijn we dan? We lopen nu voor op de feiten en CO2 verantwoord. 45

AV Spartacus


Spartacus jubileerde Met een feest in ”de Doelen”, iedereen probeerde zich met "fris” te verkoelen. Geen vastomlijnd, program was het openingsbericht, men zag wel hoe en wat er kwam, dus: geen chronologisch overzicht. Dat "krakers” toch gezellig zijn bewezen ze de hele zaal, de stemming steeg in opgaande lijn, met dit muzikaal onthaal. Bijlsma en Plat werden gehuldigd, ze werden tot erelid benoemd. Spartacus was hen dat verschuldigd, want zij hadden de atletiek ontgroend. Janny Keizer’s hindernis-en hordenloop, maar ook met "Rock around the clock”, waarbij menige zweetdruppel droop en deed verlangen naar een koele slok. Na deze heup- en knieoefening, (elke kilo werd een pond) kwam de grandioze verloting, hét klapstuk van de avond. Vele prijzen waren voorhanden, ‘t was een rustpunt voor de "Notenkrakers”, de spreker had z’n eigen lot in handen, Fam. Vijver en fam. Feenstra waren de “Lotenkrakers”. Deze indoor-happening bereikte de finale, een laatste dans en nog een dronk, een afscheidsgroet, een muzikale, was het “Auf Wiedersehn” wat er toen klonk. J. A. 46

juni 2015


Geslaagde feestavond in de Doelen stond in Spike 1980 4 Feestelijk uitgedost stond het bestuur van Spartacus vrijdagavond 6 juni bij de ingang va De Doelen, alwaar het grote feest van onze vereniging zou plaatsvinden. Het orkest De Notekrakers uit Bergum (en niet uit Leeuwarden zoals het Franeker Nieuwsblad vermeldde) stond opgesteld, en de feestgangers konden met gemak een plaatsje uitzoeken. Behalve veel leden, zowel jong als oud, hadden ook veel recreatieleden, alsmede ouders en donateurs de weg naar de feestzaal gevonden. Zelfs enkele oud-leden kwamen in de loop van de avond langs, om het bestuur te feliciteren. Rond twintig over acht kon onze voorzitter, S. Cats de feestavond openen, door iedereen hartelijk welkom te heten, en meteen te vertellen dat de consumpties voor eigen rekening ware en de muziek voor rekening van Spartacus. Het bestuur had verder voor deze avond niet een programma vastgesteld, maar wilde afwachten of het feest spontaan op gang kon komen. En dat bleek ook het geval te zijn, want onder leiding van Jannie Keizer, en Hennie Bakker werd de eerste polonaise al snel gehouden. En dat was beide dames nog niet genoeg want na een korte rust, besloten zij tot het houden van een levende stoelendans. Jolanda Metselaar en Jitke Cats waren de twee meisjes welke op het laatst om de enig overgebleven "levende" stoel (de bekende koekhapper Durk Boomsma uit Dongjum) moest strijden. Jolanda wiep zich tenslotte het eerst om Durk’s hals en won. daarmee de. prijs. Meteen hierna begon de verkoop van loten voor wat het hoogtepunt van de avond zou worden, n.l. de verloting. Maar voor het echter zover was, beleefde Spartacus een historisch ogenblik, want na een korte toespraak van onze voorzitter maakte deze bekend dat de vorig jaar al afscheid genomen wedstrijdsecretaris S. Bijlsma benoemd was als erelid, en dat ook Cor Plat tot erelid benoemd was. Sietse Bijlsma werd erelid vanwege het bijna in zijn eentje draaiende houden van a.v. Spartacus gedurende de zeventiger jaren, en Cor Plat viel deze eer te beurt aangezien hij al vanaf de oprichting af deel uitmaakte van bestuur, of trainerscommissie. Helaas was Cor niet aanwezig om zijn onderscheiding in ontvangst te nemen, aangezien hij op vakantie was. De verloting welke hierna volgde was een groot sukses. De vele prijzen, welke Wietse Leistra bij elkaar vergaard had, maakte dat het enthousiasme tot, het eind toe erin bleef. De hoofdprijs, een complete sportuitrusting beschikbaar gesteld door Sporthuis Seerden, kwam in de herkansing, terecht bij Christien Vijver, die daarvoor ook al enkele prijsjes had gewonnen. Het feest ging daarna nog een tijdje gezellig door.

47

AV Spartacus


Sportvrienden In de laatste Spike van dit jaar wil ik ook even gebruik maken van de mogelijkheid, jullie een goed sportjaar 1983 toe te wensen. De tijd gaat snel, 1982 zit er al bijna op. Je hebt op zo'n moment de neiging om toch nog even terug te kijken, jullie moeten mij dit maar niet kwalijk nemen. 't Begon dit jaar met het aftreden van onze penningmeesteresse, die door "uitbreiding" in haar gezin deze taak niet meer kon kombineren. Terecht koos zij toen voor haar gezin. Catrien, hoewel we reeds officieel afscheid van je hebben genomen, ook nog langs deze weg onze dank, voor al die jaren dat je ons met al jouw inzet hebt geholpen. We wensen jou veel geluk in je gezin. Ook mijn oud-college, voorzitter de heer J. Tanghe gaf te kennen dit jaar te stoppen. Ook hij, die jarenlang de koers van Spartacus mede heeft bepaald, onze dank. Helaas stapte er ook nog een ander bestuur op, namelijk de rekreatie-afdeling. Het verschil van inzicht over financiÍle zelfstandigheid bleek in de loop van het jaar niet oplosbaar, tussen het bestuur van Spartacus en de rekreatie-kommissie. Ook aan deze mensen onze dank voor hun werk. Ondanks het verschil van inzicht zeg ik toch dat wij ervan geleerd hebben, en als vrienden uit elkaar zijn gegaan. Ik hoop dat onze nieuwe penningmeesteresse Marijke, dezelfde inzet zal tonen als de vorige. Ik heb daar wel vertrouwen in. Verder zou ik alle mensen, die elke keer maar weer, sommigen dag en nacht, klaar staan voor onze vereniging prettige feestdagen toewensen. Ik hoop dat wij volgend jaar weer op dezelfde wijze kunnen samenwerken als dit jaar. Ik zou maar zeggen tot ziens op de jaarvergadering. Simon Cats—voorzitter in Spike 6 van 1982 Simon Cats was voorzitter van 1980 - 1984 48

juni 2015


Ziem Cats is sinds 1979 betrokken bij de vereniging. Toen hij voorzitter was, was hij ook trainer, wedstrijdleider en scheidsrechter. En omdat het vinden van trainers een doorlopend probleem is voor de club kwam hij in 2001 weer terug om training te geven. Hij heeft zich enorm ingezet voor de club en geprobeerd om er een mooie accommodatie van te maken.

erelid

1999

voorzitter

1980

1984

trainer

1979

1999

trainer

2001

2012

In 1999 werd afscheid genomen van Ziem Cats als trainer. In een bomvolle kantine, onder het genot van Monique haar appeltaart ,werden Ziem en vrouw in de bloemen gezet. De grote waardering voor jarenlange diensten bleek wel uit het speciale horloge dat hem door de atleten aangeboden werd. In dat jaar werd hij tot erelid benoemd. 49

AV Spartacus


In de notulen van de jaarvergadering van 12 maart 1982 schreef men over de toen net opgerichte stichting: - De financiĂŤle toekomst is niet zo positief maar deelname aan de stichting beschouwd men als een poging om de toekomst zeker te stellen. - Ook sprak men over een rookverbod, dit gaf heel wat tumult en nadat er gestemd was, was de uitslag dat men een brief naar de stichting zou sturen voor een alcohol verbod en een roken in de kantine te beperken c.q te vragen te verbieden. En Vitesse zou hier ook van op de hoogte gebracht worden. In het Info nummer dat in de 80-jaren verscheen was ruim plaats ingeruimd voor Stichting Bloemketerp. Daarin wordt uitgelegd waarom de Stichting in 1981 is opgericht en wat de Stichting doet.

50

juni 2015


De verslaglegging gaat verder. Onderstaande citaten hebben we uit de Spikes overgenomen die we in ons bezit hebben over de stand van zaken met betrekking tot de stichting. De Stichting is onlosmakelijk met AV Spartacus verbonden. Ziem Cats schreef in de Spike 1981-2: Sportvrienden(innen). De tweede "Spike" van 1981 ligt alweer voor u. Daarin zit ook de begroting van 1981, daar wou ik deze keer speciale aandacht voor vragen. Bij controle van deze begroting komt u nogal een aanzienlijke pest tegen van f 3000,— voor kantine op "Bloemketerp". Een aantal van u zullen zich afvragen neet een vereniging als ons daar zo'n enorm bedrag voor investeren, waar dient dit nu eigenlijk voor. Wij als bestuur hebben gemeend dit toch te moeten doen. Cp dit moment zijn gesprekken gaande met Vitesse (korfbalver.) om stichting op te richten,die kantine op Blcemketerp voor beide verenigingen zal gaan beheren. Andere gebruikers van dit terrein zoals Eskimo's IJsclub Franeker hadden geen belangstelling. Een start bedrag voor deze stichting is f. 6000,-Dit heeft te maken met aankoop van "inventaris" zoals koelkast-vrieskist-frituur-koffieappr.-glaswerk -afzuig- kap-biertap-gascomfoor- en voorraadsnoepgoed. 50% van verwarmingskosten en schoonmaken van kantine. Gemeente zal zorgen voor inventaris zoals tafels en stoelen en aansluitingen gas en elektra die nodig zijn. Wij durven dit aan, ook al gaat dit jaar daarom post voor aankoop materiaal geheel verloren. We krijgen daarvoor een ruimte tot onze beschikking die als clubgebouw dienst kan doen. Zodat wij niet meer afhankelijk worden van andere ruimtes in Franeker, waar wij onze vergaderingenclub- en feestavonden kunnen houden. Dus een ruimte (dan wel in overleg met Vitesse) waar in kontakten tussen u en ons zou kunnen worden bevorderd. Heeft u nog meer vragen hierover dan gaarne tot ziens op de jaarvergadering. 51

AV Spartacus


In de begin jaren werd er in de kantine gerookt en werd er alchol geschonken. In 1983 werd er afgesproken dat er een jaar geen alcohol geschonken zou worden. Hans van Noort gooide de knuppel in het hoenderhok door het rookprobleem aan te snijden. Na een stemming werd besloten dat Spartacus een brief zou schrijven aan de Stichting om het roken te beperken cq te verbieden. Tijdens besloten Spartacus bijeenkomsten zou niet mee gerookt worden. Met ingang van 1 januari 1986 is het onderhoud van de kantine en van de kleedgebouwen door de gemeente aan de stichting kantine Bloemketerp toegeschoven. De stichting krijgt hiervoor een bepaald bedrag Dit betekent dat Spartacus en Vitesse gezamenlijk moeten zorgen voor het nodige verfwerk en andere onderhoudswerkzaamheden. Daarom zoeken wij enthousiaste en handige vaders en moeders die bereid zijn tegen een financiĂŤle vergoeding ons te helpen 1987 oproep aan ouders om kantine te bemensen. De winsten uit de kantine komen Vitesse en Spartacus ten goede Door omstandigheden heeft Leo Versteeg de voorzittershamer van de Stichting in 1996 neer moeten leggen. Voorlopig neemt Steffen Jorritsma de opengevallen plaast als Spatacus-lid in. 1998 Stichtingsbestuur is weer compleet. Mevrouw Bootsma wordt momenteel in gewerkt en zal de inkoop gaan beheren. Meldt Halbe kolthof in Spike 1998-1 in zijn bestuurlijk Bert vd schoot in Spike 1997 1 Terwijl ik dit schrijf heerst koning winter. Vitesse en Spartacus zijn weer bijzonder actief geweest mbt de kantine bezetting bij de ijsbaan. Een stukje diensterverlening voor de schaatsliefhebbers. Service-verlening, een ander woord is er niet voor. Terwijl vroeger de opbrengst in beider clubkassen terecht kwam, is het tegenwoordig pezen om de geldhonger van zowel de Gemeente (OZB) als Waterschap te stillen. Dat op deze manier het vrijwilligerswerk zwaar onder druk komt te staan, kunnen of willen de met macht beklede lieden maar niet begrijpen.

52

juni 2015


In Spike 1999, nr 2 noemt toenmalig voorzitter Halbe Kolthof het afscheid van secretaris André Rispensvan de stichting en neemt eveneens afscheid van Steffen Jorritsma. Lena Bootsma treed toe tot het Stichtingsbestuur 2001 Steffen vraag hoe de stichting draait. Halbe reageert hierop. Het blijkt redelijk goed te gaan, door verhuur van de accommodatie komt er meer geld binnen en kan er ‘groot’ onderhoud gepleegd worden, zoals een nieuwe bar / vriezer / koelkast, en de buitenboel schilderen. In Spike 4-5 2002 stond een Verslag van de Jaarvergadering AV Spartacus op 8 april 2002. Opening Monique opende de vergadering (de vereniging had toen geen voorzitter) Nieuws van de stichting 10 april, 24 april en 22 mei maakt Vitesse gebruikt van de kleedruimte en de kantine. Vanaf juni maak de korfbal vereniging geen gebruik meer van de kleedruimte en de kantine dat betekent dat de kosten bij Spartacus komen te liggen. Door het stichtingsbestuur is bij de gemeente geïnformeerd of er belangstelling bij andere verengingen is om van de faciliteiten gebruik te maken. De KNKB heeft hierop positief gereageerd en wil de velden wel gebruiken voor trainingen. Dit kan overigens wel betekenen dat er op dezelfde avonden als de trainingsavonden van Spartacus getraind gaat worden, dit is geen probleem volgens de aanwezigen. Opmerking aan de stichting: het komt regelmatig voor dat de kachel uit staat en er geen warm douchewater is op de trainingsavonden. Stichting gaat hier werk van maken. Opmerking van de stichting: afgelopen jaar is de prijs uitreiking van de Grachtenloop op het parcours gehouden dit was niet bekend bij de stichting. I.v.m. inkoop graag bij volgende evenementen dit melden. 2003 Stichting Bloemketerp. De stichting gaat door met mensen van Spartacus. Anneke Wapstra neemt de taken van Lena Bootsma over. De KNKB huurt dit voorjaar de velden en de kleedaccommodatie. 2004 Stichting Bloemketerp. Anneke, Halbe en Erik Kleppe zijn hierin actief. De velden en de accommodatie zijn net als vorig jaar van april tot juni verhuurd aan de KNKB. Er is geïnvesteerd in een nieuwe dakbedekking . Op korte termijn zijn er geen veranderingen te verwachten. 2005 Stichting Bloemketerp. De velden en de accommodatie zijn op dinsdag 53

AV Spartacus


en donderdag van maart tot en met juli verhuurd aan de KNKB. De boiler gaat uit, omdat er niet of nauwelijks gedoucht wordt. 2007 Samen met de Stichting en met de voetbalvereniging zullen de regels opgesteld worden. Bij de ingang van het terrein komt een ‘huisregel’ bord. Hier moet bv. op komen te staan dat er geen honden op de velden mogen komen, dat afval opgeruimd dient te worden en het niet is toegestaan dat er in de verspringbak gespeeld word (gegraven, zand uit de bak gooien etc.) 2009 Stichting: Halbe legt kort uit hoe de stichting is ontstaan en hoe die zou moeten werken. (actief in stichting hoorden oorspronkelijk de atletiek en korfbalvereniging en passief de ijsbaanvereniging). Momenteel wordt de stichting alleen bemand namens Spartacus door Halbe. Echter kan en wil Halbe niet alleen de verantwoording dragen voor de stichting. Er moet dus iets veranderen. Er wordt afgesproken dat Age Dijkstra en Halbe met de gemeente in overleg gaan hoe dit probleem op te lossen. Het een en ander hangt ook af van de ontwikkelingen rond de nieuwe baan etc. Sinds januari 2010 hebben zitting in het stichtingsbestuur Halbe Kolthof (vz), Gerrit Fokkema (pm), en Pien Woldendorp. Er blijken veel onduidelijke afspraken gemaakt te zijn in het verleden. Het stichtingsbestuur is druk bezig alles duidelijk te krijgen. De kaatsvereniging Jan Bogtstra is een nieuwe vaste gebruiker van de accommodatie (naast de ijsbaanvereniging en AV Spartacus) tevens maakt de Christelijke Scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs in Franeker Anna Maria van Schurman (AMS) veel gebruik van de velden. Met de komst van Jan Bogtstra verandert er ook het een en ander rond het gebruik van de velden en de kantine. Hierover zullen spoedig duidelijke afspraken gemaakt worden. Er zal samengewerkt moeten gaan worden. Jan Bogtstra zal ook zitting gaan nemen in de stichting, zodat niet alleen Spartacus zitting heeft. Daarmee deel je ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de accommodatie met elkaar. Fokje Ytsma vraagt de stichting om de gemeente te vragen de buurtbewoners te informeren dat er meer gebruikers van de velden zijn (i.v.m. evt. overlast). Joke Visser geeft aan dat ook de Sternse Slotlanders gebruik willen maken van de velden. Halbe zal bij hen aangeven dat alleen de ijsbaan beschikbaar is.

54

juni 2015


2011 Verslag stichting ‘Bloemketerp’ Halbe Kolthof (voorzitter stichting ‘Bloemketerp’) geeft een korte toelichting op wat de stichting afgelopen jaar heeft gedaan. Begin 2009 was Halbe het enige bestuurslid van deze stichting. In de loop van het jaar hebben Pien Woldendorp en Gerrit Fokkema (namens Spartacus) zitting genomen in de stichting. Voor de exploitatie van de kantine zijn vrijwilligers nodig. Halbe stelt voor om de gebruikers / huurders die ook gebruik maken van de accommodatie hierbij te gaan betrekken. Hierover volgt overleg tussen de stichting en het bestuur van Spartacus. Verslag Stichting Bloemketerp ledenvergadering 18-4-2012 Geen bijzonderheden. Verslag Stichting Bloemketerp ledenvergadering 17-4-2013 Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat ons kantinegebouw het enige gebouw is wat nog van de gemeente is. De stichting kan het overnemen. Dit wordt bekeken. Er was gehoopt dat, naast de ijsclub en de atletiekvereniging, de kaatsvereniging hierin ook een partner zou kunnen zijn, maar die laatste blijft op het Sjûkelân. Stichting Bloemketerp LEDENVERGADERING . 16 APRIL 2014 Halbe doet verslag namens de stichting. Halbe geeft aan blij te zijn met het gebruikersoverleg wat door Jitske is opgestart. Teleurstellend is dat Spartacus de enige is die actief en alles faciliteert zonder inzet van de andere verenigingen (ijsclub en kaatsvereniging) en de AMS. De AMS sport ieder seizoen weer met circa 1200 leerlingen op het complex, maar draagt niet bij in werkzaamheden of anderszins. De gemeente wil af van het gebouw. De opvatting is dat de gemeente de kleedruimtes in beheer moet nemen. De elektriciteit is één geheel. AMS laat echter vaak lichten branden. Er ontstaat discussie in de vergadering over de gemeente, het beheer en ideeën hierover. Halbe vraagt het bestuur van Spartacus met voorstellen te komen t.a.v. het gebouw omdat de gemeente daar graag van af wil. Tot slot doet Halbe de oproep voor deelname van Spartacus in het bestuur van de Stichting Bloemketerp. Gerrit Fokkema is uitgevallen. Volgens Halbe is de afspraak dat Spartacus bestuursleden levert voor Stichting Bloemketerp.

55

AV Spartacus


In 1981 waren er 24 commissies binnen Spartacus, zie hieronder. In 2005 werd er weer nagedacht over invoering van commissies. In 2013 presenteerde het toenmalige bestuur: ‘Besturen met visie’. Kortom: we gaan weer werken met commissies! 1. Dagelijks Bestuur 2. Groot Bestuur . 3. Materiaal Commissie 4. Technische Commissie 5. Kantine Commissie 6. Spike Commissie samenstelling 7. Wandel Commissie 8. Snelwandel Commissie 9. Promotie Commissie 10. Kascontrole Penningmeester Commissie 11. Kascontrole Wandelafdeling Commissie 12. Kascontrole Snelwandel Commissie

13. Recreatie Commissie 14. Parcours Commissie 15. Inkoop herinneringen Commissie 16. E.H.B.0. Commissie 17. Jury Commissie 18. Zieken Commissie 19. Attentie Commissie 20. Sponsor Commissie 21. Vervoers Commissie 22. Wedstrijd vergader Commissie 23. Binnenlandse Contacten Commissie 24. Buitenlandse Contacten Commissie

Het bestuur is samengekomen om met elkaar na te denken over de toekomst van Spartacus. Met als grote vraag: hoe krijgen we mensen binnen de club meer betrokken bij de club? Zoveel taken en maar zo weinig schouders die ze dragen. Vandaar mijn oproep als voorzitter: Heb je kwaliteiten die je graag in wil zitten voor onze club? Meld je dan bij een bestuurslid. Vele handen maken licht werk, want wij zijn samen Spartacus. Aldus voorzitter Jitske Cats in 2013.

56

juni 2015


Stop Spartacus?! In 2002 dreigde de verenging opgeheven te worden. Eind 2002 heeft Dick Wapstra de handdoek opgepakt met hulp van Ane v.d. Schaar, Daniel de Jong die en Douwe. In 2005 presenteerden zij het beleid voor het komende jaar. HOE MOET ONZE VERENIGING ERUIT ZIEN? De laatste jaren hebben veel verenigingen het moeilijk doordat er te weinig mensen zijn die een functie in de vereniging willen uitoefenen. Het verschijnsel SPORTVERENIGING is toe aan een revisie. De maatschappij is veranderd en sporters stellen andere eisen dan “vroeger”. Het roer moet om.

57

AV Spartacus


Foto’s evaluatie avond 2015 Martha Meidertsma

58

juni 2015


In 1982 stond er een bijdrage in de Spike van Joop Aukema als nieuwjaarswens. De titel: tussen pepernoot en oliebol gebruikten we in 2008 om dat jaar af te sluiten met een pietentraining en een oliebollentoernooi.

Spike 1982 6 59

AV Spartacus


60

juni 2015


Mededelingen en oproep van het bestuur Wij zoeken mensen die bereid zijn om zo nu en dan kantinedienst te doen, als Spartacus wedstrijden op Bloemketerp heeft. De familie Kramer heeft te kennen gegeven, dat zij er mee op wil houden. Begrijpelijk na, zoveel jaren. Als u ons wilt helpen, dan kunt u zich melden bij een van de bestuursleden. Met ingang van 1 januari 1986 is het onderhoud van de kantine en van de kleedgebouwen door de gemeente aan de Stichting Bloemketerp toegeschoven. De Stichting krijgt hiervoor een bepaald bedrag. Dit betekent dat Spartacus en Vitesse gezamenlijk moeten zorgen voor het nodige verfwerk en andere onderhoudswerkzaamheden. Daarom zoeken wij enthousiaste, en handige vaders en moeders die bereid zijn tegen een financiĂŤle vergoeding ons te helpen. U kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden. Wij willen op deze plaats nogmaals met nadruk aan de atleten vragen, om zo zuinig mogelijk om te springen met het gebouw en de materialen. Vernielingen en troep maken zijn natuurlijk nooit goed te praten, maar nu merken we het direkt aan onze financiĂŤn , Het bestuur van A.V. Spartacus Trienke Jansen was voorzitter van 1984 - 1989

61

AV Spartacus


Het informatieboekje in de 80-er jaren was op A4 formaat en telde 12 pagina’s waardevolle informatie over alle aspecten van de vereniging. Het had een voorwoordje van de toenmalige voorzitter Trienke Jansen. Er stonden zelfs advertenties in en Stichting Bloemketerp vertelde wat ze nou precies deden. In 2015 hebben we aan een folder op A6 formaat genoeg. We vermelden alleen het hoognodige en verwijzen voor alle informatie door naar onze website, ook via de QR-code.

62

juni 2015


In 2005 was het een groen boekje op A5 formaat met 4 bladzijden hoognodige informatie met een bij gevoegd inschrijfformulier. Later kon dit gedownload worden via de site. In 2011 was de kaft wit en van dezelfde dikte als de pagina’s met informatie.

Mascotte uit de 70-er jaren. Gemaakt door de familie Stienstra. Ging mee naar alle wedstrijden. 63

AV Spartacus


Wist u dat?  voor het 20-jarig jubileum een grasbaankampioenschap met 2 andere atletiekverenigingen met een grasbaan (Naaldwijk en Best) was georganiseerd er gekampeerd werd op het veld?

Waarom Grasbaankampioenschappen? In 1985 bestond onze atletiekvereniging Spartacus 20 jaar. Uiteraard wilden we dat feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bij het filosoferen over hoe en wat kwamen we op het idee om een atletiekweekend te organiseren voor dié verenigingen die - net als wij - alleen de beschikking hebben over een grasbaan. Een naam voor dit evenement was toen gauw geboren: de Nationale Grasbaan Kampioenschappen. Door middel van een advertentie in de Atletiekwereld werden de "Grasbaanverenigingen" op de hoogte gebracht. Jammer genoeg was de respons niet zo groot: Franeker ligt kennelijk erg ver weg! De atletiekverenigingen uit Naaldwijk en Best kwamen op 6 en 9 juni 1985 naar Franeker. We hadden toestemming van de gemeente om voor dat weekend te kamperen op het sportterrein. Ondanks de niet zo grote deelname was het een geslaagd weekend, In ieder geval zo geslaagd, dat de atletiekvereniging uit Naaldwijk vorig jaar het initiatief van ons overnam en de Nationale Grasbaan Kampioenschappen 1986 organiseerde. En nu heeft dit jaar de atletiekvereniging Generaal Michaëlis uit Best de organisatie op zich genomen. We zijn er best een beetje trots op dat ons idee is aangeslagen en we hopen dat de fakkel jaar op jaar zal worden overgenomen door een andere atletiekvereniging. Wij willen atletiekvereniging Generaal Michaëlis van harte feliciteren met haar 30-jarig bestaan en we hopen dat de Nationale Grasbaan Kampioenschappen op 27 en 28 juni een groot succes worden. Atletiekvereniging Spartacus, schreef Trienke Jansen in Spike 1987 3

64

juni 2015


Spartacus heeft een nieuwe voorzitter. Op 14 maart j.1, heb ik na een periode van 5 jaar de voorzittershamer neergelegd. Jan Vijver vroeg mij begin 1984 om voorzitster te worden van Spartacus. Na enige bedenktijd heb ik ja gezegd en daar heb ik geen spijt van gehad. Het zijn 5 plezierige jaren geweest. Alle mensen die bij mijn aantreden in 1984 in het bestuur zaten, heb ik zien vertrekken en nieuwe bestuursleden heb ik zien komen. Met allemaal heb ik altijd goed kunnen opschieten en dat. maakt het werken in een bestuur makkelijk en aangenaam. Ik wil graag vanaf deze plaats iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in de afgelopen 5 jaar. Tevens wil ik graag de nieuwe voorzitter aan u voorstellen; Teun v.d. Meij Teun is geboren in Leiden en is 34 jaar. Van beroep is hij psychiatrisch verpleegkundige en sinds 1982 woont hij met zijn gezin in Franeker. Als kind heeft Teun niet aan atletiek gedaan, maar toen hij wat ouder was, draafde hij wel door de duinen bij Den Haag. Later had hij een collega die aan hardlopen deed en ...... erover praten is meedoen. Toen Teun in Leeuwarden ging werken, is hij lid geworden van Lionitas, waar het hem prima beviel. Maar het reizen naar de trainingen bij Lionitas werd wat bezwaarlijk in combinatie met werk en gezin en na contacten met iemand van de lange afstandsgroep van Spartacus, is hij lid geworden van onze vereniging. Andere hobby's van Teun zijn o.a. lezen, fietsen, reizen en praten over hardlopen . Sinds ongeveer een half jaar zit Teun in de redactie van ons clubblad "de Spike� en hij is dus voor een hoop mensen geen grote "onbekende". Op mijn vraag waarom hij wel voorzitter wilde worden, was zijn antwoord dat het hem aantrekkelijk lijkt om iets te doen dat niets met zijn werk te maken heeft, aansluit bij zijn hobby, en dat het hem de gelegenheid geeft om ervaring op te doen in bestuurlijk werk. Het is ook een manier om de ideeÍn die je hebt, gestalte te kunnen geven. Teun, ik wens je een goede tijd toe in het bestuur en veel succes! Trienke Janssen Teun van der Meij was voorzitter in 1989 - 1992

65

AV Spartacus


Spike 1989 1 “Diesel” Houbein Hier volgt dan het lang verwachtte en aangekondigde diepte-1ange– afstandsinterview met Gerard “Diesel” Houbein Plaats van interview: t dravend van. Salverdadijk via Zweins, Schingen, Peins, en dan weer naar Franeker. Geheel in stijl dus, met als voordeel een prettig loop-praat- tempo. Als we het in de Lange Afstand Groep hebben over “Peins-Zweins om” dan praten we eigenlijk over een rondje waar Gerard het patent op heeft, Met andere woorden: het zou beter de "Houbeijn ronde" kunnen heten! Bij het begin beginnen, even voorstellen: Gerard Houbeijn, 41 jaar, beroep metselaar, conditie: kerngezond, Gerard doet nu al weer 10 jaar de lange afstand en nog steeds merkt hij verbetering in zijn prestaties. Voordat Gerard aan het hardlopen begon heeft hij vanaf zijn schooltijd zo' n 10 jaar gevoetbald. Nog steeds is hij wekelijks supporter tijdens het seizoen. Ook het kaatsen heeft zijn belangstelling. Na het voetballen heeft Gerard een tijdje niets gedaan maar het is niet de man om stil te zitten. Hij is toen eerst alleen gaan hardlopen. Dit werd later af gewisseld met fietsen (11-steden en 11-meren) samen met de Gebr. Dijkstra (J+J). Het fietsen heeft Gerard na 2 jaar gelaten voor wat het was. Hardlopen is gebleven. Dat Gerard geen man is van half werk blijkt wel uit zijn allereerste rondje (dit dus na een tijd helemaal niet gesport te hebben). De 1e keer diep hij direct Zweins om! Toch kreeg hij behoefte om zich aan te sluiten bij een vereniging. Via Jos Dijkstra kwarn hij in kontakt met Christien Vijver en zo is de lange afstand groep binnen Spartacus ontstaan. Ook toen onder leiding van Hans van Noort. Gerard is nu zo'n 6 jaar lid. Zijn mooiste loopervaring tot nu. toe noemt, hij de 11steden estafette 1988. De sfeer en gezelligheid, maar ook het feit dat Gerard toen prima heeft gelopen op een nooit eerder gelopen afstand, bepaalt deze herinnering. Toekomstwens: de hele marathon lopen. Gerard voelt zich fit omdat hij hardloopt maar ontzegt zich er niets voor. Hij rookt (natuurlijk) niet. De enige voorbereiding is dat hij geen bier drinkt voor een belangrijke loop. Verder eet Gerard alles. Hij loopt prima op snert, het is dan wel zo dat ‘t kan gebeuren dat je elkaar onderweg ineens kwijt bent. Gerard blijkt zich dan even gehurkt- te hebben teruggetrokken in het schaarse struikgewas. Zo heb ik me ook verbaast over Gerard’s altijd voorbij lopen van drinkposten zonder iets te nemen. G. verklaarde dat hij de ½ marathon afstand zonder drinken afkan. Komt hij erboven- dan moet er gedronken worden. Andere uitspraken; "Ju lope gien enkele keer geliek, ut is steeds weer oars." Afsluitend nog de verklaring voor het "Diesel”. Dit wordt snel duidelijk als je met G. meedraaft: hij blijft doorgaan en houdt zijn tempo mooi vast, goed voor 3 x het klokje rond! Teun van der Meij 66

juni 2015


Daniël de Jong is sinds 1989 lid van AV Spartacus en is een echte duizendpoot voor de vereniging. Hij is trainer, is 5 jaar secretaris geweest, was lid van de redactie van de Spike, heeft het wedstrijdsecretariaat gedaan is jurycoördinator. Hij schreef ontelbare stukjes voor de Spike zelf komt hij in de rubriek 37 + 1 vragen aan aan de beurt en wel in 1997. Uit het Jaarverslag van 2012 Verkiezingen bestuursleden Met een toespraak spreekt Fokje haar waardering uit voor Daniël zijn inzet en bedankt hem voor zijn diensten in het bestuur. Daniël legt na 16 jaar! zijn bestuursfunctie neer. Fokje roemt hem voor de manier waarop hij zijn beide rollen (trainer en bestuurslid) altijd geprobeerd heeft integer te vervullen. Maar soms was dat heel lastig. Daniël ontvangt een bon en bos bloemen.

reactielid

1996

2010

trainer

1997

heden

wedstrijdsecretaris

2002

2010

secretaris

2007

2012

67

AV Spartacus


Wist u dat Joop Aukema voor het 25- jarig jubileum in 1990 een prachtig gedicht maakte?

Bij dit jubileum behoort allicht ’n feestelijk chronologisch overzicht. Slechts één poging is mij toegestaan en die laat ik me niet ontgaan. Ik hoop niet dat dit de gang van zaken vertraagt want ik heb hiervoor geen "zendtijd" aangevraagd. in 1965 ging Spartacus van start als pupil vandaag als veteraan staan we daar bij stil ontstaan in hotel ”de Bleek".en met wat gereken, is dat 1300 weken de oprichters hadden niet durven dromen 68

juni 2015


dat het ooit zo ver zou komen door de prestaties van Fanny Blankers - Koen ging de atletiek 't ook in Franeker "doen" omdat menigeen het zag als zeer uitdagend steeg het ledental per dag angstaanjagend met 't gemeentebestuur bestond kennelijk ’n slechte relatie want het ontbrak aan een behoorlijke accommodatie moesten we toen 'n veldje van de voetballers "claimen" nu, op Bloemketerp zijn we tenminste uit DIE problemen je kunt bij Spartacus hoogspringen en laagspringen doch om te winnen, kun je niemand dwingen sommige ouders zijn dan ook fanatieker dan menig in-doorsnee "atletieker" tijdens ’n cross was een moeder niet tegen het verlies opgewassen haar pupil finishte slecht: hij moest onderweg zo nodig plassen... vele lopen werden er georganiseerd de 'buikloop' is tot nog toe geweerd snelwandelen werd van de lijst gevoerd 't paradepaardje werd door ’n nachtmerrie gevloerd. van trots liep Spartacus naast z’n hardloopschoenen: ze had zowaar enkele Nederlandse kampioenen atletiekvereniGING staat in de verleden tijd maar Spartacus is toekomst, dat is ’n feit laten we ’t volgende in' onze; oren knopen: - laat Spartacus maar lopen tot slot, dat zijn m’n laatste woorden dus: succes voor de atleten en de felicitaties aan Spartacus !!

23 juni 1990 Franeker Joop Aukema

69

AV Spartacus


Van de verse voorzitter, Een nieuwe lente, een nieuw geluid, een andere voorzitter. Daar de Algemene Jaarvergadering van 20 maart j.l. slechts werd bezocht door anderhalve man en een paardekop is het, denk ik, nuttig mijn benoeming langs deze weg bekend te maken en toe te lichten. Daar Jaap Dijkstra zich niet herkiesbaar stelde ontstond een voorzitters vacature. Na een bedenktijd heb ik besloten mij voor twee jaar beschikbaar te stellen. Een harde campagne hoefde ik niet te voeren daar er -ik zou bijna zeggen vanzelf sprekend- geen tegen kandidaten waren. Een atletiek achtergrond bezit ik niet of het moeten de laatste jaren zijn dat ik mij heb ontwikkel tot een chronisch geblesseerde uit de haak scharrelende trimmer. Vier jaar geleden ben ik als bestuurslid gevraagd om hand- en spandiensten te verrichten. U weet hoe het gaat: kinderen op atletiek en pa in het bestuur; kinderen krijgen hun �nocht� , pa blijft hangen. In een opgemaakt voorzittersbed kom ik zeker niet. Het ledenbestand baart zorgen. Natuurlijk, er is concurrentie van sporten en bewegen bij de centrale verwarming. Veel zeventienjarigen en ouder stoeien liever stoer in een spiegelzaal met gewichten en halters dan kogelstoten en diskuswerpen in weer en wind. De middelbare trimmer laat de reguliere atletiekvereniging links liggen. Dit is gewoon de landelijke trend. De instroom van de jongste jeugd valt gelukkig niet tegen. Zonder namen te noemen worden regionaal ook aanvaardbare prestaties geleverd. Een technische trainer(ster) zou een welkome versterking voor het team betekenen. Helaas, deze mensen zijn schaars dus duur als ze tenminste daadwerkelijk beschikbaar zijn. U merkt het, het is de bekende vicieuze cirkel. Enfin... binnenkort gaan de veldtrainingen weer van start en hopen we diverse toppers in de dop te mogen begroeten. Talent is er, dat blijkt elk jaar weer op Koninginnedag. Na deze toch enigszins sombere overpeinzing ben ik verheugd dat S.V. Friesland, de gemeente Harlingen, Stichting Sport Friesland en A.V. Spartacus de mogelijkheden bekijken om de kunststofbaan in Harlingen te behouden voor de atletieksport in Noord-West Friesland. De voorzitter Bert v.d. Schoot Jaap Dijkstra was voorzitter van 1992 - 1995 Bert v.d. Schoot was voorzitter van 1995 - 1997 70

juni 2015


Wist u dat? Spartacus een Bulgaar was ? En dat AV Spartacus even een heuse Bulgaarse trainer had in 1992? Op de vergadering van 1965 besloot men de naam ‘Spartacus’ voor de vereniging te kiezen, omdat dit figuur een moedig gladiator was in de jaren 70 voor Christus. Hij was o.a. aanvoerder van de slaven die in opstand kwamen tegen de Romeinen. Spartacus was een geboren atleet. In de laatste Spike van 1997 plaatste de redactie een deel uit een artikel van Anton van Hooff, hij heeft onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Spartacus. Slavenrebel Spartacus Uit een artikel door: Anton van Hooff in het Historisch Nieuwsblad nr. 3/2010 Spartacus was een Thraciër, geboren vóór 100 v.Chr. Nu was ‘Thraciër’ – Thraex – de naam voor een type gladiator. Maar er is voldoende reden aan te nemen dat hij werkelijk in Thracië is geboren, het tegenwoordige Bulgarije. Daar zijn ze zo trots op zijn herkomst dat ze in Sandanski, het zuidwesten van het land, een bronzen standbeeld voor de nationale – en communistische – held hebben opgericht. De naam Spartakos is in ieder geval goed Thracisch, zo verzekerden experts in Sofia mij. Hij kwam in de streek meer voor en betekent zoiets als ‘vermaard om zijn speer’. Spartacus heeft dus niets te maken met het Griekse Sparta.

Afbeelding: De dood van Spartacus (1882, Hermann Vogel)

71

AV Spartacus


In Spike nr. 2 van 1992 stond een krantenartikel afgebeeld. Boyan en Emilia Batchvarov, Bulgaarse atleten waren in 1991 politieke vluchtelingen. Tijdens het wachten op eventueel politiek asiel verdiende hij geld door trainingen te geven bij atletiekverenigingen in Leeuwarden en Heerenveen en toen ook in Franeker.

72

juni 2015


73

AV Spartacus


Piet de Boer is erelid en kreeg in 1996 de ‘1e’ Spike uitgereikt. Hij is 15 jaar lang actief geweest als jurylid, starter, trainer en materialen man. Hij heeft de pupillen aanmoedigingsbokaal in het leven geroepen. Niet voor beste of snelste, maar voor enthousiaste, fanatiekste, of aardigste pupil. Later werd dit de Piet de Boer pupillen aanmoedigingsbokaal genoemd.

Huldigingen Tijdens de ledenvergadering van 29 maart 1999 Niet gehuldigd, maar wel een speciale vermelding verdienen: Krista Aukema: Nederlands record op 1500 m voor veteranen Jitske Cats: 3e bij NK halve marathon Durk Salverda: Fries cross kampioen Een aantal leden worden in de bloemetjes gezet vanwege het vele werk dat zij veelal achter de schermen voor de club hebben verricht. Dit zijn;  André Rispens: secretaris Stichtingsbestuur  Steffen Jorritsma: ook uit Stichtingsbestuur met grote staat van dienst in de kantine en omgeving  Lena Bootsma: omdat ze is toegetreden tot het Stichtingsbestuur  Piet de Vries: afscheid als starter Last but not least wordt Ziem Cats gehuldigd en benoemd als erelid.

74

juni 2015


Daniël de Jong en Steffen Jorritsma behalen hun jurydiploma in 1994 Daniël de Jong en Steffen Jorritsma behalen hun jurytijddiploma in 1995 Daniël de Jong en Steffen Jorritsma behalen hun jeugdatletiekleiderdiploma in 1995 Monique Seerden behaalde op 22 april 1995 haar diploma trainer loopgroepen 1996 Monique 25 jaar lid van de club is op gepaste wijze aandacht aan besteed. Monique wilde er eigenlijk niets van weten 1996 Daniel, Steffen en Monique hadden het voorrecht te jureren op de Nederlandse kampioenschappen junioren A in Leeuwarden 1999 afscheid van Ziem Cats als trainer. In een bomvolle kantine, onder het genot van Monique haar appeltaart werden Ziem en vrouw in de bloemen gezet. De grote waardering voor jarenlange diensten bleek wel uit het speciale horloge dat hem door de atleten aangeboden werd. Huldigingen in 1999 Krista Aukema: Nederlands record op 1500 m voor veteranen Jitske Cats: 3e bij NK halve marathon Durk Salverda: Fries cross kampioen 1999 Jan Martin Jansen behaalt het jurydiploma (algemeen) Jelle Werkhoven had diploma’s jury algemeen en jury tijd en is nu geslaagd voor diploma starter

75

AV Spartacus


PIET DE BOER (PUPILLEN BOKAAL) Het eerste clubblad werd door penningmeester Klaas Salverda uitgereikt aan Piet de Boer. Wie is deze Piet de Boer en waarom die beker. Wel, Piet de Boer is erelid van onze vereniging, dit is hij geworden omdat hij in het verleden veel voor Spartacus heeft gedaan. Zo was hij onder andere gedurende ca. 15 jaar, jurylid, starter, een tijdje trainer en materialen -man (bestuursfunctie). Maar waarom nu die beker? Wel, Piet de Boer vond dat hij bij het 25 jarig bestaan van A.V. Spartacus iets moest doen voor de vereniging en dan met name voorde jeugd. Daarom besloot hij een pupillen-aanmoedigingsbokaal in het leven te roepen. Deze bokaal zou niet bestemd zijn voor de beste, de snelste of de sportiefste , maar voor de meest enthousiaste, fanatiekste, meest gemotiveerde atleet of zelfs de aardigste pupil. Vandaar ook dat wij vonden dat Piet de Boer het eerste clubblad behoorde te ontvangen. Na Sander Versteeg, Marjon Krol, Rutger v.d. Mey, Marianne Wierstra en Sarah Walburg ging de beker over 1995 dus naar Nynke Hillebrand. A.V. SPARTACUS PR. BEKER En hier is dan de eerste tussenstand van de AV Spartacus Pr.beker. De eerste slag wordt geslagen door de gezusters Oegema. Bijzonder knap is ook de prestatie van Hanneke Nijendijk welke in verhouding aan veel minder wedstrijden heeft deelgenomen. De lijst is bijgewerkt tot 1 mei 1996. Aantal PR's 8 7 6 5

tussenstand 1 2 3 4

4 3

7 9

2

12

1

16

Jolanda Oegema Marjolein Oegema Hanneke Nijendijk Jan Jurjen Salverda Nynke Hillebrand Laura Wijma Timothy Cnossen Karst Adema Meiny Beukema Hilde Stinstra Marianne Wierstra Petra de Jong Nicole Meijering Klaas Werkhoven Evelyn Andoh Madeleine Sterkenburg Sanne Bootsma Edwin Kuipers Allard vd Wiel Catharina Hoogland Tabe Anne Zijlstra

Deze wisselbeker wordt jaarlijks uitgereikt aan degene welke in één jaar de meeste pr's scoort.

76

Spike 1996 –3 juni 2015


A.V. SPARTACUS PR. BEKER 1998 En hier is dan de eindstand van de PR Beker 1998. Door organisatorische problemen konden we de voorlaatste stand niet publiceren. Durk-Teake, van harte gefeliciteerd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Durk Teake Salverda aantal pr's nu 17 was 15 Jan Jurjen Salverda Karst Adema Klaas Werkhoven Nicole Meyering Laura Wijma Stijn Mariman Ronald Braaksma Edwin Kuipers Daniel de Jong Jolanda Oegema Albert Grijpma Sanne Bootsma Timothy Cnossen Hester Adema Klaas Miedema Nynke Hillebrand Cornelia de Jong Hilde Stinstra Monique Seerden Mark Jansen Dennis Nauta Bilan Jama Mark de Boer Susan Scheepstra Steffen Jorritsma Johny Kollumer Hanneke Nijendijk Maurits Oosterlaar Ingrid Stockmann

15 12 12 11 11 9 9 7 7 6 6 6 6 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1

14 10 10 8 11 8 8 7 5 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1

Deze wisselbeker wordt jaarlijks uitgereikt aan degene die in ĂŠĂŠn jaar de meeste pr's scoort, (excl. crossen en trimlopen).

77

AV Spartacus


Trainer P.J. Gemser B Bonnema Henk Oswald distrctstrainer K. Plat T. Brijker Alex Klom Christien Vijver J. Schuurman Wob. de Jong Piet de Boer Jan Vijver Wytse v.d. Molen T. Boekema A. Veldman H. v. Noort C. Vijver S. Cats S. Cats L. Bruning W. Leistra S. Bijlsma K. Mantje Johannes Brandsma Joukje Vellinga G. Krol J. S Sikma R. Koster M. Seerden M. de Groot J. v.d. Ploeg Klaas Kramer Jiske Cats Jitske Cats Halbe Kolthof Jos Dijkstra Jenny Gerritsen– de Hoop

1965 1967 1966 1968 1968 1969 1971 1972 i.o. 1972 i.o. 1972 i.o. 1972 i.o. 1972 1973 1973 1980 1980 1979 2001 1980 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1982 1984 1984 1984 1984 1984 2000 1988 1988 1988

1967

1993

1972

1999

Trainer Mike Griek

1988

J. Toornstra

1988

Jelly v.d. Velde

1988

Robert Kienstra

1988

Eise Korporaal

1989

Boyan

1992

Leo Versteeg

1994

Steffen Jorritsma

1994

1996

Ingrid Stockmann

1996

1999

Klaas Miedema

1998

2000

Wietske Tolsma

2000

Anco Bosma

2000

Femke Vesseur

2004

2008

Olivier Siri

2005

2010

1990

Jan Jurjen Salverda 2005 Anna Siri

2008

2010

Jelly v.d. Velde

2007

2010

Jeltje Terpstra

2009

Age Dijkstra

2009

2014

Nina Andriol

2009

2010

Jan Wolbers

2010

Gwen Leistra

2010

Renate Boes

2010

2013

Suzanne Draaisma 2010 2005

1990 2001

78

Bauke v.d. Loon

2010

Halbe Kolthof

2010

2011

Henk Oswald

2011

2012

Hiltje Geertsma

2011

2013

Kor Plat

2012

2015

Johan Leistra

2008

2015

Cornelia de Jong

2010

2015

Daniel de Jong

1997

heden

Bauke v.d. Loon

2014

heden juni 2015


Monique Seerden was als kind lid van de vereniging. Haar vader was de eerste die ons sponsorde. Van 1971 tot 2010 hebben ze bij ons in de Spike geadverteerd. Ze werd trainster, deed het wedstrijd secretariaat en organiseerde trainingsweekenden en feestavonden voor de jeugd. Ondertussen sportte ze zelf ook nog en kwam met regelmaat in het nieuws vanwege goede prestaties. In 2005 nam ze afscheid als trainster bij onze club, maar vanwege het doorlopend tekort aan trainers is ze weer terug.

In aanloop naar de sportman/vrouw/talent/ploeg verkiezing van de gemeente in 2001 in Franekeradeel kwam Spartacus via de regionale krant en televisie positief in het nieuws. In een bomvolle zaal werden voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente sporttalenten, vrouwen, mannen en ploegen van het jaar gekozen. Geen kampioenen maar wel twee prachtige nominaties voor Jeffrey Jellema en Monique Seerden. We hebben vorige week afscheid genomen van Monique Seerden als trainster. 25 jaar heeft ze bij Spartacus training gegeven. Honderden jonge atleetjes heeft ze de eerste beginselen van onze sport bijgebracht. Behalve training geven, was ze ook als bestuurslid actief. Ze is voor haar verdienste voor de vereniging onderscheiden met de waarderingsspeld van de KNAU. Bedankt Monique voor je inzet voor de atletiek bij Spartacus. Schreef Dick Wapstra in zijn voorwoord van Spike 4-5 2005 79

AV Spartacus


wedstrijdsecretariaat

1992

2002

trainer

1984

2005

trainer

2014

heden

VERS VAN DE PERS‌!!!! Monique Seerden Nederlands Kampioen Indoor Hoogspringen Monique Seerden atlete van a.v. Lionitas uit Leeuwarden is in Sittard Nederlands Kampioen Indoor geworden op het onderdeel Hoogspringen bij de Nederlandse Kampioenschappen voor Veteranen. Ze sprong 1.50m. De Franeker atlete neemt ook 2 zilveren medailles mee naar het Noorden: de kogel stootte Monique na 6 pogingen 10.48m. weg en de 60m. Horden liep ze in 11.31 Schreef Ben Scheepstra in Spike 1 2003 nr 2 80

juni 2015


Halbe Kolthof is sinds 1973 lid van AV Spartacus , als atleet, bestuurslid, trainer en lid van het stichtingsbestuur. Van 1997 tot 2001 was hij voorzitter. atleet

1973

1983

bestuurslid

1988

1994

trainer

1988

secretaris

1994

1997

voorzitter

1997

2001

trainer

2010

81

AV Spartacus


BESTUURLIJK... De zomer heeft weer plaats gemaakt voor de herfst dus kunnen we ons gaan opmaken voor regen, wind, kou en duisternis. Ook voor Spartacus zijn er donkere tijden aangebroken en kun je spreken van een ware crisis. We hebben een te kort aan bestuursleden, trainers en juryleden . Alleen de Spike-redactie draait bij mijn weten nog goed. Zo’n tien jaar geleden was tweederde van de leden of ouders van leden naast het sporten op de een of andere manier wel actief binnen de vereniging, nu is dat allang geen derde meer. Bovendien hebben de schaars geworden vrijwilligers vaak meerdere functies waardoor we erg kwetsbaar zijn geworden. In maart neemt Daniël afscheid van het bestuur en hou ook ik het voor gezien. Een nieuwe aderlading dus. Het besturen van de club komt ernstig in gevaar en dan heb ik het nog niet eens over het organiseren van wedstrijden. Vanaf nu zetten we alleen nog wedstrijden op de kalender als we zeker weten dat we deze ook fatsoenlijk kunnen organiseren. De basis komt voorlopig te liggen bij het verzorgen van de trainingen maar ook deze worden gereduceerd. Gelukkig niet alleen slecht nieuws. Zo zijn we er in geslaagd om met behulp van sponsors de prijzen voor de grachtenloop op te waarderen wat op termijn zal leiden tot een grotere deelname en zal onze tien Engelse mijlenloop mogelijk worden opgenomen in een Fries lopencircuit. Hopelijk heb ik bij de volgende Spike uitgave meer goed nieuws te melden maar dat kan alleen als jullie beseffen dat we met z’n allen de club zijn en het lidmaatschap meer inhoudt dan alleen sporten en het betalen van de contributie. Tot de volgende SPIKE, Halbe Kolthof Spike 5 2000 Halbe Kolthof was voorzitter van 1997 - 2001 82

juni 2015


In 1997 werd Gerard 50 jaar. Daarvoor werd een ludieke atletiek loop georganiseerd. Gerard Houbein is al 12 jaar lid van onze vereniging. Hij traint nog wekelijks voor de lange afstand en heeft al menig marathon gelopen. Ook voor de elfstedenploeg neemt hij regelmatig de langste afstand voor zijn rekening. Zondag 19 oktober werd hij 50 jaar, een gebeurtenis welke wij niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan. Zo werd op zaterdag 18 oktober 1997 speciaal de Gerard Houbein loop georganiseerd. Deze "wedstrijd" over ongeveer 15 km was uitgezet over het trainingsparcours welke men vrijwel iedere maandagavond loopt. De route Schalsum, Peins, Schingen, Zweins en Salverd. Onderweg waren zelfs de bewoners ingelicht waardoor hier en daar de vlag uithing en hem zelfs bloemen en cadeaus werden aangeboden. Verder waren op het parcours talloze leuzen gekliederd en stond er onderweg, omdat Gerard regelmatig "uit de broek moet", zelfs een wc pot. Uiteraard werd hij na afloop gehuldigd. Gerard, ook langs deze weg gefeliciteerd en wij hopen nog lang een beroep op je te mogen doen. In 1998 liep Gerard voor de elfde keer de Elfstedenloop.

Grachtenloop 2012

Slachterin 27 november 2010

83

AV Spartacus


Klaas Miedema is sinds 1994 lid van Spartacus. Hij is trainer geweest en bestuurslid. Samen met onder andere Monique Seerden en DaniĂŤl de Jong heeft hij diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Nu is hij lid van de jubileumcommissie.

trainer

1998

2000

bestuurslid 2008

2009

84

juni 2015


Terloops………….. We hebben bijna weer Agrarische Dagen Doch ik wil even uit 'n oud vaatje tappen En voor één keer over 27 juni klagen Juist, de gehouden clubkampioenschappen Mensen van alle leeftijden waren aanwezig Er werd gelachen en er werd gebaald Niet alle Spartacus-atleten waren bezig Ze hadden de limiet zeker niet gehaald… Jelle Werkhoven maakte z’n startersdebuut En na zo’n middagje schieten Ja, misschien ging t wat te bruut, Begon het plotseling t e gieten! Piet Paulusma werd toen opgebeld Want dit was toch eigenlijk te gek En die heeft de oorzaak vastgesteld -té veel gaten in het wolkendekDe koppelkoers werd ‘n jammerlijke kater Voor de jury was t nog ‘n discussiepunt Dit onderdeel viel volledig in 1 water 100-meter-schoolslag had nog wel gekund Nu, in september, is er weer HET loop-evenement En zeer geachte grachtenlopers, denk erom: Dat je nou echt niet te hard rent Vanwege de snelheidsbeperking in de bebouwde kom joop aukema in Spike 1999-2

85

AV Spartacus


Als er geen verslagjes of foto’s van wedstrijden of evenementen bij de redactie binnenkomen verdwijnen de momenten in de vergetelheid. Het blijft vast wel in iemands hoofd of misschien ergens in een plakboek of een fotoalbum bewaard. Van wat er in de Spikes staat, die wij in ons bezit hebben, gaan we gewoon door met opsommen van wetenswaardigheden en feitjes en nemen we het feit dat we niet volledig zijn maar voor lief. We hebben heel veel wedstrijden zelf georganiseerd. Niet alles ging door of ging even vlekkeloos. Zo werd in 1980 de Parkloop afgelast

Leeuwarder Courant 24-10-1980

Op zaterdag 19 februari organiseerden we clubcross kampioenschappen waarbij het parcours over de Dreeslaan, en het schelpenpad liep. Met een cross over 5 en 1 km. De eerste Parkloop die Spartacus georganiseerd had en waaraan 177 deelnemers in totaal aan mee deden was op 12 november 1978 Begin jaren ’80 organiseerde Spartacus jaarlijks in mei internationale snelwandelwedstrijden, hier kwamen zeker zo’n 30 buitenlanders op af. Schelpenpadloop op 5 april 1980 en we organiseerden ook nog snelwandelen, Spike 1980 nr 5: De overvolle wedstrijdagenda en de slechte accomodatie zorgden ervoor dat de jarenlange traditie van de clubkampioenschappen doorbroken werd Helemaal niets is ook niets en daarom werd er door de technische Commissie voor het eerst een trainingsweekend voor alle leden van 18 en 19 oktober in Appelscha georganiseerd. Tijdens het weekend werden alternatieve clubkampioenschappen georganiseerd en er zouden diverse andere activiteiten plaatsvinden. Kosten fl 20,00 per persoon. Wist u dat er op 19 mei 1982 voor het eerst een Coopertest gehouden werd

bij AV Spartacus?

86

juni 2015


Spike 1982 nr 1:Vorig jaar hebben we ook wel eens een snelwandel wedstrijd georganiseerd maar dit jaar staat we ook op de internationale kalender. Dit betekende ook dat er gastgezinnen gezocht werden voor de buitenlandse gasten. De loop was op Bloemketerp. De loop had nog wel een vieze nasmaak omdat de sponsor van 400 gulden naderhand niet betaalde. Wist u dat er op 8 januari 1983 voor het eerst een indoor gehouden werd in

de Trije?  En dat op 11 september 1983 de kaatshal geopend werd? Spike 1983 nr 4: de Grachtenloop g.e.z. is in dit jaar in ere hersteld. Mooie opkomst ook vanuit Franker zelf, en ook nog winst voor Spartacusleden, Monique Seerden won bij de dames en bij de jeugd wonnen Johan Postma en Titie de Boer. Trieste mededeling in Spike 1983 nr 4: Het doek valt voor de 2 daagse avondwandeltochten. Na een goede start 3 jaar geleden, was de opkomst elk jaar minder. Dit jaar was er te weinig animo om de boel te gaan organiseren voor 2 avonden. Na het wegvallen van de Kleiroute wandeltocht, kon het doek wel eens gevallen zijn voor wandeltochten. Wist u dat er in 1987, tijdens de Agrarische Dagen, een zeskamp werd ge-

organiseerd waar een team van AV Spartacus aan mee deed waarbij ze als 6e eindigden? Wist u dat in 1987 de snelwandelgroep stopte en dat Jelly v.d. Velde de hekkensluitster was? In 1988 werd er in oktober een trainingsweekend voor C, B en A junioren en senioren georganiseerd op Terschelling. Begin 1994 wordt de Arkens – Bloemketerploop georganiseerd, waarbij 1 rondje 2,5 km is en er maximaal 4 rondjes gelopen mogen worden. Op 15 september 1999 was er de 25ste Grachtenloop tijdens de Agrarische Dagen. Deze werd al een aantal jaren gedomineerd door Klaas Jan Hofstra en ook deze keer won hij. Verder was er ook totale overwinning bij de jeugd 13 tot 15 jaar voor Spartacus. Ondanks het slechte weer een redelijke opkomst. Op 4 december 1999 werden De 10 Engelse Mijlen van Franeker gelopen. Op het bekende parcours: watertoren, Zweins, Salverdaweg. Bij de heren eindigde Daniël de Jong op de 6e plaats in de mooie tijd van 1.07.21, 12 87

AV Spartacus


minuten.9 sec. achter winnaar Willem Faber van AV’55. Klaas Miedema finishte als 10e in 1.11.55. Gerard Houbein werd 8e bij de veteranen 50+ in 1.16.22 Bij de dames senioren werd Jitske Cats (natuurlijk) 1e in 1.06.34. Klaske Feenstra en Willy Sikma werden 6e en 7e in resp. 1.21.20 en 1.25.51. Leo Versteeg, Johan Hoekstra en Ane v.d. Schaar hebben zich kranig geweerd door in 1.14.56, 1.31.25 en 1.31.37 over de door Halbe Kolthof keurig recht‌..getrokken finishlijn te eindigen. Op 12 december 1999 organiseerden we open indoor kampioenschap in de Trije Gezellig druk was die zondag. Er was een goede belangstelling van atleten , alleen toch jammer dat de senioren niet mee konden doen. Misschien dat het volgend jaar weer ingepast kan worden.

88

juni 2015


WETENSWAARDIGHEID.... Koele atleten zijn sneller Duurlopers rennen harder wanneer de lichaamstemperatuur voor de wedstrijd verlaagd wordt. Sportfysiologen lieten hardlopers plaats nemen in een bad met water van 28,80 C, dat in een uur afkoelde tot 230 C. Vervolgens moesten ze dertig minuten lang hardlopen in een ruimte van 320 C. Ze legden ruim driehonderd meter meer af dan de controlegroep, een toename van vier tot vijf procent. Uit Natuur en Techniek Spike 2 2001 In de eerste Spike van 2003 stond in de rubriek Wetenswaard de ICE - regel. Dat is heel wat anders dan waarvoor we ICE in 2015 voor gebruiken. ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een in 2005 gestart initiatief om bezitters van een mobiele telefoon ertoe te bewegen telefoonnummers (en adressen) in het telefoonboek van hun telefoontoestel onder de naam ICE op te slaan, die hulpverleners direct kunnen bellen als de eigenaar in een ongeluk betrokken raakt Het is ook de afkorting van Intercity-Express, afgekort als ICE, is de snelste trein van spoorwegmaatschappij DB Fernverkehr, onderdeel van Deutsche Bahn AG. Het is tevens de hoogste treincategorie. ICE – regel Een goede en snelle Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO) kan erger voorkomen. Het herstel begint namelijk op het moment dat de eerste hulp op gang komt. Een belangrijke regel van EHBSO is de ICE-regel. Deze past u toe bij kneuzing, verstuiking en spierscheuringen om de optredende zwelling zoveel mogelijk te beperken. Hieronder treft u hem aan: ICE

=

Koelen met water, ijs of een coldpack gedurende 15 tot 20 minuten (leg altijd een doek tussen huid en ijs op coldpack).

 I =

Immobiliseren: zorg dat het lichaamsdeel niet beweegt of gebruikt wordt om op te steunen. Compressie: Laat een drukverband aanleggen door een daskundige. Elevatie: leg het lichaamsdeel hoog.

 C =  E =

Dit koelen moet door de geblesseerde sporter de eerste 48 uur enkele malen per dag worden herhaald. Bij aanhoudende pijn, (twijfel over) een botbreuk en/of ernstig bandletsel raadpleegt u een arts. 89

AV Spartacus


BLIK OP DE (GEHEUGEN)TRAINING... Hardlopen verbetert het geheugen Heeft u dat ook wel eens; dat je niet meer op de naam kunt komen van de persoon die je een maand terug hebt gesproken? Of dat je niet meer weet waar de sleutels liggen. Hardlopen blijkt een gunstig effect te hebben op dit probleem, zo blijkt uit enkele studies die onlangs werden gehouden aan de Universiteit van Californië. Hardlopen verbetert namelijk het geheugen. In het binnenste van de hersenen zit een krom orgaantje. Dit is het orgaantje waarmee we kunnen leren, en waarmee we ons ruimtelijk kunnen oriënteren. Informatie die via je zintuigen binnenkomt, verzamelt zich in deze zogenoemde hippocampus. Daarna decodeert de hippocampus deze informatie en stuurt deze door naar de grijze massa waar die voor de lange termijn wordt opgeslagen. Dit orgaantje is erg gevoelig voor het hormoon Cortisol. Op zich is dat namelijk ook de bedoeling. Bij een normale dosis van deze stof die het lichaam overigens zelf aanmaakt wordt de hippocampus gestimuleerd. Er zijn echter bepaalde situaties waarbij het lichaam meer of minder concentraties van deze stof aanmaakt. Bij langdurige stress bijvoorbeeld schiet het cortisolgehalte omhoog waardoor op lange termijn emstige leeren geheugenproblemen ontstaan. De hippocampus is echter een dynamisch orgaanije. In de gyrus dèntatus van de hippocampus is het een komen en gaan van neuronen: continu sterven zenuwcellen af ten gevolge van een te hoog of te laag cortisongehalte en worden er nieuwe geboren. Wanneer we nu regelmatig een rondje hardlopen heeft dit een gunstige invloed op het cortisongehalte. Het gevolg hiervan is dat de hippocampus uitdijt omdat er meer zenuwcellen geboren worden dan er afsterven. En blijkbaar hebben deze cellen zeer veel invloed op het leervermogen. In de publicatie van Nature Neuroscience van vorig voorjaar blijkt namelijk uit onderzoek dat ratten die meer renden in hun tredmolen aanzienlijk intelligenter werden naarmate ze meer renden. Ook bij een studie die onlangs bij de Universiteit van Washington werd gehouden bleek dat jonge mensen die regelmatig hardliepen beter scoorden op een aantal geheugen- en intelligentietests dan mensen die minder vaak hardliepen. Bron:

intetermediair 11 1 Wetenschap en Techniek

Siebrand Brouwer Spike 4 2000 90

AV Spartacus


Van 300 leden in 1972 naar 45 leden in 2002!! Beste sportvrienden. In het laatste nummer van ons klubblad in 1972 wil ik graag als voorzitter een woordje schrijven. Het gaat a.v. Spartacus nog steeds voor de wind, en ieder jaar lijkt dan ook een topjaar te zijn. De geweldige stijging van ons ledental, de grootste atletiekvereniging van Friesland is daar een bewijs van.(oplage clubblad 300 stuks - red.) Ook dit jaar waren er voor ons weer enkele toppers, o.a de verlichting van onze sintelbaan, de uitbreiding van het oefenveld. Het volledige bestuur en enkele vaders hebben veel werk verzet om de verlichting voor de Agrarische Dagen rond te krijgen en hiervoor graag een woord van dank. De wedstrijd voor de scholen, de clubkampioenschappen, de wedstrijd tegen de Oostenrijkers en de cross op het Schelpenpad en de Dreeslaan hebben de beide secretarissen veel werk opgeleverd, maar ze waren perfect, georganiseerd en onze naam van Spartacus is ook daardoor weer wijd uitgedragen. Het bestuur is weer uitgebreid met 1 nieuw lid, en ook dit nieuwe bestuurslid draagt zijn steentje bij voor een gezonde organisatie. Graag ook een woord van dank aan al die ouders die altijd naar weer klaar staan om onze jongens en meisjes naar de wedstrijden per auto te vervoeren. Er zijn weer 5 van onze mensen, die een cursus voor jeugdtrainer volgen, dus ook hiermede kunnen we tevreden zijn. Het is altijd riskant om namen te noemen, maar ik waag het er naar op, want deze mensen treden nooit op de voorgrond en konen ook niet in de krant, De fam.Bijlsma verzet enorm veel werk en het moet mij van het hart: hij is de man die bergen kan verzetten, en ook mevr. Bijlsna staat altijd klaar met koffie als het bestuur weer moet vergaderen. En dan Piet de Boer die altijd alles heeft wat wij moeten gebruiken, en met zijn busje wonderen verricht. F. Brijker 91

AV Spartacus


In 2001 zijn er problemen en dreigt het bestuur op te stappen. Citaat uit Spike 4 2001 Voortbestaan AV Spartacus De voorzitter verteld wat “de problemen” van Spartacus zijn. Het komt erop neer dat de nog zittende bestuursleden het eigenlijk te druk hebben, er liggen te veel taken bij hen. Dit komt door een nijpend te kort aan bestuursleden en verdere vrijwilligers. Na het aftreden van Halbe en Dirk bestaat het bestuur uit nog maar 4 leden terwijl het streven is om 7 leden te hebben. Er worden wat suggesties gedaan om wat taken bij de bestuursleden weg te halen, zoals een feestcommissie, wedstrijdcommissie etc. Het probleem is echter dat hiervoor ook mensen gevonden moeten worden om zo’n commissie op te zetten. Simon Cats vraagt zich af of we niet te somber zijn. Er wordt verder nog geopperd om alle ouders bij elkaar te roepen, en dan het probleem duidelijk bij de ouders proberen neer te leggen.

Een stukje uit het verslag van de Jaarvergadering van 8 april uit Spike 4-5 2002 Toekomst van de Club Het ziet er somber uit met de club. Er zijn op dit moment 3 bestuursleden waardoor er veel werk blijft liggen of niet uitgevoerd wordt. Tevens zijn er niet voldoende gekwalificeerde trainers, m.n. bij de jeugd en op de technische onderdelen. Er is het afgelopen jaar bij diverse instanties en op verschillende manieren gezocht naar mensen die of in het bestuur plaats willen nemen of trainer willen worden. Tot op heden is dit zonder resultaat geweest. Omdat het niet te doen is om met drie bestuursleden een club te besturen, zoals het afgelopen jaar wel is gebeurd, is door het bestuur besloten om een datum te stellen waarop, als er geen reacties binnen komen en kandidaten zich aanmelden, het bestuur en daarmee de club op te heffen. De datum waarop de laatste ledenvergadering gehouden wordt is 30 september 2002. Op deze datum moet dan de beslissing vallen hoe verder.

92

juni 2015


Eind 2002 heeft Dick Wapstra de handdoek opgepakt en probeert de noodleidende vereniging uit het slop te trekken. Met hulp van Ane v.d. Schaar die penningmeester wordt, Daniel de Jong die het wedstrijdsecretariaat gaat beheren en Douwe die de jeugdzaken op zich neemt. De Spike bleef bij voortdurend gebrek aan kopij wel trouw 4 tot 6 keer per jaar verschijnen. Ane nam in 2006 afscheid. Hij had in zijn 4 jaren als penningmeester het ledental zien groeien van 45 naar 96. Verslag van de bijzondere ledenvergadering van 6 november 2002 Deze vergadering kan zeker als "bijzonder" de geschiedenisboeken van Spartacus in. Nog niet eerder heeft de vereniging zo dicht op het randje van liquidatie gestaan. De vergadering werd uitgeroepen door het reeds demissionair bestuur. Reden hiervoor was dat het bestuur in zijn hoedanige samenstelling ( 3 leden en zonder voorzitter) vond de taken niet naar behoren te kunnen vervullen. Deze bestuurlijke crisis kon niet langer doorgang vinden vandaar uiteindelijk deze bijzondere ledenvergadering. Indien zich nu geen nieuwe bestuursleden zouden melden zou de vereniging ontbonden worden. Gelukkig heeft het niet zover hoeven komen. De 17 aanwezige leden en/of ouders van jeugdleden kozen tijdens de vergadering unaniem voor 3 nieuwe bestuursleden, die het stokje wel willen overnemen. De heren Dick Wapstra, Ane v/d Schaar en DaniĂŤl de Jong zullen van af deze datum de vereniging besturen. Het nieuwe bestuur zal in onderling overleg de functies verdelen. Zij gaven al tijdens de vergadering aan z.s.m. op zoek te gaan naar aanvulling in het vervullen van de taken zowel bestuurlijk of als commissieleden. Leden of ouders van jeugdleden laat dit nieuwe enthousiaste bestuur niet in de kou staan. Als "oud bestuurslid "ben ik blij dat de atletiek voorlopig behouden is voor stralend Franeker. Nicolina Zuiderveld In 2015 telt AV Spartacus 136 actieve leden. Waarvan 37 jeugdleden en 99 senioren. 93

AV Spartacus


VAN DE VOORZITTER... Na een lange periode zonder is er eindelijk weer een voorzitter. Ik wil me in het kort aan de leden voorstellen . Ik ben sinds mei met pensioen,maar dat houdt zeker niet in dat ik me verveel. Mijn vrouw Anneke en ik passen 3 dagen in de week op onze 3 kleinkinderen ,dus dan weet je hoe druk je op deze dagen bent. Verder probeer ik 2 maal in de week aan de looptraining mee te doen en vul de rest van de tijd met fotografie op een heel breed terrein. Anneke en ik hebben elkaar op atletiek leren kennen en logisch dat onze kinderen Eelco en Femke ook atletiek beoefend hebben en nu lid zijn van Spartacus. De liefde voor de atletiek is altijd gebleven en daarom is een bestuursfunctie geen opgave. Hoewel ik de atletiekwereld redelijk goed ken is het gebeuren bij Spartacus nog niet helemaal bekend. Opvallend vind ik wel dat er veel positieve mensen lid zijn ,zodat ik de toekomst van Spartacus positief tegemoet zie. Ik hoop in ieder clubblad een stukje te kunnen schrijven waarin veel goed nieuws en nieuwe initiatieven staan. Ik reken er echter op dat iedereen zijn of haar bijdrage levert. Dick Wapstra Spike 6 2002

Dick Wapstra was voorzitter van 2002 - 2006 94

juni 2015


Dick Wapstra werd in een hele moeilijke tijd voorzitter. In 1972 waren we de grootste atletiekvereniging van Friesland met 300 leden en in 2001 stonden we aan de vooravond van het opheffen van de vereniging.

Voorzitter

95

2002

2006

AV Spartacus


Wist u dat? voor het 40-jarig er een oranje Spike verscheen? Dick Wapstra Ageeth Maaike-Linde Mathilde Femke Menno Joke ontbreekt op de foto. i.v.m. voetbalverplichtingen. Voorzitter Dick Wapstra deelt de welverdiende complimenten uit aan de feestcommissie

En gaaaaaaan…..!!!!!

96

juni 2015


OVER HET JUBILEUMFEEST…. Alweer bijna vergeten en opgeborgen bij de goede herinneringen. Waar heeft ie ‘t over?? zal de lezer zich afvragen. Welnu. afgelopen zomer heeft Spartacus zichzelf i.v.m. haar 40 jarig jubileum voor de gelegenheid eens lekker in het zonnetje gezet. Jammer genoeg kan daar nu pas in dit boekje aandacht aan besteed worden. Kopij gebrek en vervolgens vakanties en grote drukte zorgden ervoor dat het verslag niet echt actueel meer kan zijn. Iedereen die de jubileumdag heeft meegemaakt zal het met me eens zijn, dat het een fantastische en heel gezellige dag is geweest. Leden, oud-leden, aanhang en “verse” leden gaven acte de précence. Het feestcomité had voor een prima dagprogramma gezorgd. Begonnen werd met een officieel ontvangst met het onvermijdelijke maar prima te verteren openings/welkomstwoord door onze voorzitter Dick Wapstra. Een 40 jarig bestaan zo werd wel duidelijk bestaat beslist niet uit alleen maar “ups”, maar kent wel degelijk ook z’n mindere periodes. In die 40 jaar heeft het soms niet veel gescheeld of er was helmaal geen atletiekvereniging meer geweest in Franeker. Gelukkig gaat het de laatste tijd weer aanmerkelijk beter met de club. Momenteel heeft de club weer een nog steeds groeiend aantal, ook nog eens zeer enthousiaste, leden. Een groot aantal van die leden was op deze 4e juni op komen draven. Een dag die niet alleen in het teken stond van sport en spel, maar die besloten wordt met een prima verzorgde gezamenlijke barbecue. Ongetwijfeld zullen aardig wat deelnemers aan het sportieve gedeelte hun inspanningen hebben moeten bekopen met de nodige spierpijn in de dagen erop. Voordeel hiervan is dat je nog tijden wordt herinnerd aan zo’n leuke dag. Als niet organiserend Spartacus lid wil ik namens al die andere niet meeorgariserende Spartacusleden de Feestcommissie complimenten maken voor de leuke dag die jullie ons hebben aangeboden. Mathilde Bijlsma, Menno Bonnema, Ageeth Koeze, Linda Posseth, Paul Vesseur (de koning van het rookgordijn), Joke Visser en Femke Wapstra, bij deze hartelijk dank voor jullie tijd, enthousiasme en inzet. Over tien jaar zijn we hopelijk allemaal weer van de partij. Giovanni

97

AV Spartacus


In 1999 had de redactie een e-mailadres! Ben.scheepstra@wxs.nl In 2003 geeft het bestuur een voorzet: laten we een internetpagina maken. In 2005 heeft Giovanni Andriol er een gemaakt.

WEB-PAGINA Bij deze de mededeling dat de voorlopige en eenvoudige site waarnaar in de vorige Spike werd verwezen op de ALV gebombardeerd is tot (voorlopige) officiële website van onze atletiekvereniging. Voor actuele Info surfte je in 2005 naar:

http://tomaatnet.nl/~gioli/av-spartacus Reacties, aanvullingen en tips zijn van harte welkom. Giovanni

Inmiddels, schreef Giovanni in Spike 6 2005, zoals beloofd aardig up to date en bovendien ook nog eens te vinden op een minder cryptische URL. Inmiddels officieel te vinden op: www.avspartacus.nl Ook te vinden via “links” bij o.a. KNAU en diverse collega atletiekverenigingen. Tip: Omdat de gegevens op de Site regelmatig worden vernieuwd, is het aan te bevelen om zo nu en dan even te controleren of er ook veranderingen zijn die nog niet in de Spike zijn opgenomen. Reacties, aanvullingen en tips zijn van harte welkom.

98

juni 2015


Website Eelco Wapstra

2003-2006

Giovanni Andriol

2003-2006

Karl Bosma

2007 - heden

Ot Klunder

2010 – heden

Tineke Acda

2011 - heden

Geachte sporters, schreef Guido Andriol in 2007 in de Spike. Niet een stukje over een loop, maar iets totaal anders: de nieuwe site. Hulde aan Karl Bosma dat hij in een korte tijd deze site online heeft weten te zetten. Echt alles valt er op te vinden in de slim gemaakte menu's, een wedstrijdagenda, de jarigen, informatie over de trainers en/of trainingen. Zelfs ons clubblad staat sinds kort online in fullcolor. Ook als de woensdagtraining van de junioren op een andere locatie is, staat dat aan het begin van de week online. Dankje Karl voor deze site PS: mede Spartanen zullen het hier denk ik wel mee eens zijn!

In 2011 hebben Karl Bosma en Ot Klunder de site draaiende gehouden. Er is veel werk gestoken in het up-to-date houden van de site. Tineke Acda is de webmasters afgelopen jaar gaan ondersteunen. In 2015 wordt de site vernieuwd. Ze zijn hier achter de schermen druk mee bezig. Behalve de Spike en de website om nieuws en informatie te verspreiden maken we ook gebruik van Facebook.

99

AV Spartacus


Hoe vragenlijsten uit 2005 of een enquête in 2012 en het vervoersprobleem uit 1977 met elkaar te maken hebben. In 2005 is een vragenlijst rond geweest onder de leden van de maandag / woensdag (20.00-21.00u) en zaterdaggroep (9.30-10.30). Vervolgens hebben wij jullie gevraagd naar suggesties om de trainingen te verbeteren. Van hieruit is o.a. het trainen op locatie ontstaan. Tijdens de ledenvergadering van 18 april 2012 werd de uitslag van de enquête besproken. Er zijn 40 enquêteformulieren uitgezet, waarvan er 18 formulieren retour zijn gekomen. Uit de reacties blijkt dat het vervroegen van de aanvangstijd (van 20:00 uur naar 19:30 uur) over het algemeen is aanvaard en de verlenging van de training ( van 1 uur naar 1 ½ uur) heel positief is ontvangen. Even verderop staat: Wedstrijddeelname onder de jeugd vormt een probleem omdat vooral ouders niet willen rijden. Al vanaf het moment van oprichting was dit een probleem. In het redactioneel van Spike 1983 nr 4 een citaat: ... het wee betreft o.a. de geringe opkomst bij de clubkampioenschappen en de problemen rondom het vervoer naar de wedstrijden. Het schijnen steeds dezelfde ouders te zijn, die belangstelling voor hun kinderen hebben, wanneer het gaat om wedstrijden. Deze ouders zien wij trouwens ook niet wanneer hun kinderen in Franeker meedoen. JAMMER is de conclusie. Simon Cats gooit er nog een schepje boven op in zijn van de voorzitter van dat jaar. In 1984 was er ook een economische crisis. Dat uitte zich in dat ouders wel heel makkelijk afhaakten om voor vervoer naar de diverse wedstrijden te zorgen. Zo erg dat er overwogen moest worden om aan bepaalde wedstrijden niet deel te nemen! Hij verzucht: Wij hebben de kontributie zo laag weten te houden door meestal te zorgen voor vervoer. Laat ons vooral daarom in deze tijd niet inde steek, en door delen van elkanders lasten komen wij hier echt door. DANK VOOR HET VERVOER IN 1977 Wij danken alle ouders, die in 1977 ermee voor zorgden dat onze atleten aan de verschillende wedstrijden konden deelnemen. Hieraan werkten mee: de heren Bruning, Terpstra. Sprenger, Bosma, Boonstra, Terluin, v. Dijk, v.d. Werf, M. de Jong, A. Klom, P. de Boer, Y. Sijtsma, Krijnsen, Ykema, Kramer, J. v. Langen, Stienstra, Seerden, Visser, v.d, Schaar, Vierstra, Homminga en Peenstra. Verder de dames Kooistra en Bakker. We bezochten in 1977 24 wedstrijden, en daar waren 83 auto's voor nodig. We hopen ook in 1978 weer een beroep op jullie te mogen doen» 100

juni 2015


Dat gebeurt ook. Er overlijden leden. In 1981 schreef Wietse Leistra een in memoriam voor Annie Vijver en in 2006 deed Age Dijkstra dat voor Giovanni Andriol. Op de zaterdag na zijn begrafenis was de Nieuwjaarsloop. De vlag hing half stok en sommigen droegen een zwarte band om hun arm. Giovanni Andriol overleden 30-12-2006 Te kort Het leven.................. te kort Voor je gezin was je er.......... te kort Jou gekend............... te kort Genoten............. te kort Met hardlopen kwamen velen van ons op jou................ te kort Voor Spartacus............. te kort Giovanni, wij zullen je nooit vergeten.

Spike 1981 nr 2

101

AV Spartacus


En zo lopen we de volgende eeuw in. Er volgt een greep uit de verslagen die in de Spike hebben gestaan.

Een wedstrijdverslag van de combinatie Parkloop/Wintercompetitie stond in Spike 1 van 2000. 2000 is nog maar koud begonnen, maar de afgelopen zaterdag toch alweer de eerste wedstrijd van de EXPERT WINTERCOMPETITIE, gecombineerd met de al even traditionele Parkloop. Zoals inmiddels bekend mag worden verondersteld bestaat de Expert-Wintercompetitie een serie van 4 wedstrijden, georganiseerd door ons eigen atletiek vereniging SPARTACUS en ook voornamelijk bedoeld voor de eigen atleten. De 4 wedstrijden worden op verschillende locaties in Franeker gelopen en dat maakt deze competitie ook zo afwisselend en aardig. Het weer was niet echt denderend. Waterkoud en soms ook een beetje waternat, maar dat mocht de pret niet drukken voor de deelnemende atleten en atletes. Hardlopen is nu eenmaal gewoon leuk om te doen en helemaal op zo'n leuk parcours. Om precies 11 uur werd de echte Parkloop voor senioren en veteranen weggeschoten voor een wedstrijd over bijna 10 kilometer (9,6 om heel precies te zijn.) om het park heen. Na een ronde was de grote groep lopers getransformeerd tot een langgerekt kleurig lint van lopers en een enkele loopster. Nog geen 5 minuten na deze start mochten de mini pupillen en de pupillen A, B en C zich opmaken voor de start van hun wedstrijd over een ronde tellende voor de Wintercompetitie. Een ronde over schelpenpaden, langs de volière en over de brug. Een sprint van begin tot eind. Rustig beginnen, een race opbouwen, wedstrijdtactiek ?? Nooit van gehoord. Gaan en blijven gaan. De aanwezige ouders en aanverwanten hadden een prachtig zicht op de wedstrijd, alleen jammer dat het alweer zo snel gedaan was. Het Parkloop lint werd intussen langer en langer en het duurde ook niet lang voordat de snelste lopers de wat langzamere deelnemers dubbelden. Ieder loopt per slot van rekening zijn of haar eigen wedstrijd. Na de Mini's en de eerste pupillen traden de junioren D aan voor 2 ronden over hetzelfde parcours. De groep werd nog wat aangevuld met lopers en loopsters die nog niet echt moe waren geworden van hun eigen wedstrijdje. Buiten mededinging, maar fanatiek. Janssen en Janssen maakten de dienst uit, met als uiteindelijke winnaar Steffan die op korte afstand gevolgd werd door Mark. De alweer laatste wedstrijd was die voor junioren B en C. Groter, sterker en met wat meer conditie mochten zij hun krachten meten over 3 ronden. Tot halverwege de laatste ronde gaven Sanne en Jolanda elkaar niet veel toe, maar in de laatste halve ronde liep Sanne toch nog duidelijk weg en finishte met een riante voorsprong. Na acht ronden om het Park gelopen te hebben zat het er ook op voor de Senioren en Veteranen. 102

juni 2015


Voor de atleten, de een wat meer moe dan de ander maar allemaal voldaan, konden de tijden genoteerd worden. Tellend voor de Expert Wintercompetitie volgen hier de uitslagen. Uitslagen 8 januari 2000. Mini pups/ B-C-A pupillen.1 ronde Meisjes Mini pups 1e Manon Scheepstra

1.38

C-Pupillen 1e Elvira de Jong

1.30

B-Pupillen 1e Cornelia de Jong

1.20

A Pupillen 1e Susan Scheepstra 2e Esra Schapelhoutman

1.25.0 1.25.5

Jongens Pupillen B 1e Patrick Scheepstra 2e Mark de Boer

1.23.0 1.24.0

Jongens Pupillen A 1e Durk Salverda 2e Guido Andriol 3e Jeffrey Jellema

1.18.0 1.19.0 1.22.0

Junioren D Meisjes D 1e Koosje Nijendijk Jongens D

1e Steffan Janssen 2e Mark Janssen 3e Peter de Boer 4e Johny Kollumer

2.43.0 2.45.0 3.00.0 4.15.0

C-B Junioren 3 ronden Meisjes B 1e Sanne Bootsma 2e Jolanda Oegama

4.08.0 4.29.0

Jongens C 1e Klaas Werkhoven 4.35.0 Heren Senioren (Spartacus atleten) 1e Daniël de Jong 2e Cor van Sluis 3e Klaas Miedema 4e Johan Hoekstra 5e Edwin Wien 6e Ane v.d. Schaar 7e Siebrand Brouwer

2 ronden 1.23.2

9,6 km. 38.12.0 39.40.0 39.56.0 42.55.0 46.34.0 54.32.0 56.16.0

Dat was de laatste Parkloop die we zouden organiseren. In september 2000 was er een kampweekend voor de jongste jeugd in Franeker. Klaas Miedema beschreef hoe hij het ervaren had. Kampweekend jongste jeugd 2000 Het begon toen Monique ons (Daniel, Klaas) weer vroeg om een speurtocht/ survival op touw te zetten. Dus wij op een dinsdagavond naar het Franekerbos om ideeën op te doen en een route te bepalen . We hadden wel wat ideeën van voorgaande jaren, maar je kunt niet altijd in herhaling vallen dus zochten we naar een nieuwe uitdaging, want zandzaksjouwen is wel leuk , maar niet erg origineel. Dus we lopen wat 103

AV Spartacus


doelloos langs het water en ineens ging er een lichtje branden :een tijgernet over het water. Vrijdag 1 september. 6.00 opstaan ,ontbijten, werken, 18.00 thuis, Vreten (fatsoenlijk eten had ik geen tijd voor), douchen, en in de auto springen om vervolgens als een beest naar Franeker te rijden om het net en andere dingen in de auto te gooien waarna met een bloedgang naar het Franekerbos te rijden on het parcours uit te zetten , want het tijgernet moest in ieder geval die avond hangen. En dat viel niet mee om zoiets strak over het water te krijgen, vooral niet in het donker, wat ons dan ook niet helemaal lukte, maar ja in het donker werkt het zo moeilijk dus terug naar het kamp om de jeugd van Spartacus\Lionitas een zo onprettige nachtrust te geven met spookverhalen en ronddwalende kleden op het veld. Zaterdag 2 september. 9.00 opstaan (had me verslapen), koffie en naar het veld om overleg te plegen met de leiding wanneer de kinderen zouden komen, zodat we nog wat konden doen. 11.30. Aanvang van de jeugd in het Franekerbos. Eerst even eten en dan was het grote moment: wordt “THE NET” een succes of “THE FLOP OF THE CENTURY”. De spanning was te snijden bij het opbouwteam en daar was het dan .De start. De eerste ploeg was vertrokken en had naar mijn weten vrij lang werk met het eerste stuk, maar uiteindelijk zag ik ze aankomen bij de waterbak . En tot mijn grote verbazing gingen de kinderen er doorheen. Kijk wij hadden de tocht zo uitgezet dat ze eerst door een “plasje” water moesten zodat ze wat aan het water konden wennen, want na het plasje water kwam “THE NET” en daar bleef je niet droog. Na het plasje kwam voor de jeugd het echte werk THE NET . Sommigen gingen rustig ,anderen gingen er snel overheen, maar niemand heeft de overkant gehaald zonder een nat pak (zelfs de begeleiders niet) en dat deed ons als bouwers genoegen. Daarna afbreken , kantine opruimen ,afwassen, kinderen uitzwaaien,etc. Het was jammer dat ik vrijdag moest werken, maar ik denk dat de kinderen een leuk kamp hebben gehad en daar ging het per slot ook om. Klaas Miedema Op Koninginnedag 2000 werden er atletiek wedstrijden voor schooljeugd bij Spartacus georganiseerd. Jitske Cats noemde het al in haar voorwoord van de jubileum Spike. Aan deze dag heeft ze fijne herinneringen. De wedstrijden waren een groot succes, omdat het op Koninginnedag viel. De indoor in 2000 trok meer atleten van buiten de provincie dan uit Friesland. In 2002 was er op 16 december een indoor in Franeker. In 2003 niet en in 104

juni 2015


2004 wel weer. In 2003 had dit te maken met een optreden van de band "De Kast" in de Trije INDOORWEDSTRIJDEN FRANEKER.

Nadat vorig jaar de wedstrijd niet door kon gaan, heeft de jeugd eind november weer van indoor-atletiek kunnen genieten. De 40 m sprint met elektronische tijd en het verspringen in een heuse bak zijn toch onderdelen die het extra leuk maken. En wat te denken van het kogelstoten met zaalkogels. Van Spartacus hadden zich flink wat jeugdatleten zich opgegeven,waarvan een aantal voor het eerst aan een wedstrijd meedeed. Hopelijk hebben ze de smaak te pakken en doen ze ook mee aan de wedstrijden die straks weer buiten plaats vinden. Bij de pupillen wist Anna Sjoukje een derde plaats te veroveren. Gezien het sterke veld een knappe prestatie. Manon viel bij zowel kogelstoten als hoogspringen in de prijzen. Op beide onderdelen scoorde ze uitstekend. Op kogelstoten was het een p.r. met 8.50 m. De wedstrijden verliepen vlot en de sfeer was uitstekend. ACHTERGRONDEN BIJ DE INDOORWEDSTRIJDEN.

Een wedstrijd organiseren is best een behoorlijke opgave,maar bij een indoorwedstrijd komt heel wat meer kijken. We zijn in augustus al met de voorbereidingen begonnen. Met 4 andere verenigingen hebben we een aantal avonden vergaderd over zaken als: welke verenigingen worden uitgenodigd en welke nummers zetten we op het programma,wie zorgt voor de inschrijvingen,regelen de elektronische tijd,welke juryleden vragen we enz. De taak voor Spartacus was de opbouw van de zaal en na afloop de zaal weer schoon opleveren. In voorgaande jaren hebben Steffen Jorritsma en Klaas Miedema deze klus steeds geklaard, uiteraard met hulp van een aantal vrijwilligers. Steffen had aangegeven ermee te stoppen, maar heeft nog wel de gehele voorbereiding geregeld. Er moest zand besteld worden en vloerplaten voor de verspringaanloop, er moesten nieuwe kogelringen komen en het materiaal moest van Ane naar de Sporthal gebracht worden. Met een flink aantal vrijwilligers hebben we de zaal net voor middernacht klaar gekregen en dank zij deze inspanning verliepen de wedstrijden goed. Een woord van dank voor de inzet van de gehele ploeg is dubbel en dwars waard. BEDANKT.

105

AV Spartacus


Op 20 september 2000 26e grachtenloop en op 19 september 2001 waren Rudy Sinnema en Jitske Cats de snelsten bij de Grachtenloop in Franeker. Woensdag trof Spartacus het met de organisatie van de Grachtenloop in Franeker het was en bleef droog. Dat was de laatste jaren niet eerder gebeurd, ook het aantal lopers van 120 was in jaren niet gehaald. Ook nu had men de medewerking van de SV.Friesland gevraagd en verzorgde Jan Kooistra de verslaggeving tijdens de loop. Bijna alle jeugdleden verschenen aan de start bij de wedstrijden in verschillende leeftijdsgroepen. Voor iedereen was er een medaille en voor de eerste drie ook nog een fraaie standaard. Moniek Seerden was deze keer de rondemis wat door de heren zeer op prijs werd gesteld, ze leverde immers ook goede prestaties bij de WK in Australie. De prijzen werden niet in de kantine maar meteen na de finish uitgereikt. Ook dit werd door de lopers zeer op prijs gesteld. De ronde over de Zilverstraat, Groenmarkt, Noord en Eise Eisingastraat is een kilometer lang en pittig te lopen op die klinkers. Snelle tijden waren er dan ook niet gelopen op de 9km. bij de mannen en 7 km. bij de vrouwen, de veteranen van 50-60 en 70 jaar liepen ook 7km. Wiebren Visser uit Harlingen had aan 4 ronden genoeg en dat mag als je volgende week 79 jaar wordt. Bij de mannen senioren tot 40 jaar won Rudy Sinnema uit leeuwarden 32.42 voor Gerrit Kramer Bolsward 32.50 en Wiebe Pieter Mulder uit Bolsward 35.26 Bij de veteranen van 40 jaar en ouder won Joop Lusthof uit Grou 36.11 voor Auke Postma Damwoude 36.15 en Geert Veenstra Beetgummermolen 36.32 Bij de 50 plus won Keimpe de Jager Dronrijp voor Karst Anema Stiens en Klaas Kooistra Makkum. Bij de 60 Plus waren dit Piet Laverman Garijp voor Tjeerd van Iest Grou en Dirk van Zon Harlingen. Bij de 70 plus won Cor Veenstra uit Beetgum. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Jitske Cats Arum 30,31 Voor Minke Oord Joure 33.52 en Neeke Smit Terschelling 37.22 Een mooie wedstrijd prima deelname mooi weer prima georganiseerd en tevreden lopers wat wil een organisatie nog meer? In 2001 werd de elfstedenestafetteloop afgelast in verband met de MKZ (Mond-en-klauwzeer). De ronde van Ried ging, met aangepast parcours, wel door. Net zo als de 4e wedstrijd van de AV Spartacus wintercompetitie op 7 april 2001. 106

juni 2015


Roodwitgestreepte hekken sloten deze morgen het schelpenpaadje naast de atletiekbaan af: dit was om de kans op MKZ-uitbraak te verkleinen. Het vaste grote rondje kon nu niet gelopen worden en er was om tien uur nog niemand te bekennen, waarschijnlijk geen wedstrijd dus. Gelukkig dachten Ridzert, DaniĂŤl en Jelle hier anders over. Ze pasten gewoon het parcours aan: iedereen zou kleine rondjes lopen en ook de traditiegetrouwe doorgang door de bosjes werd nog even geknipt. De jongste pupillen gingen al gauw van start, Nina voorop. Ze liepen allemaal zo snel, dat er niet meer op tijd waarschuwers bij de doorgang konden komen om te wijzen op gevaarlijke boomwortels. Dit was gelukkig ook overbodig, ze letten zelf heel goed op en er waren deze dag geen valpartijen. Ze liepen allemaal in korte broek en vandaag was dat echt geen straf. Bij de heren was er ondanks het heerlijke weer (blauwe lucht, zon, warmte) een lage opkomst. Ze moesten tien rondes lopen, dus goed tellen. De vier aanwezigen hadden bij deze laatste wedstrijd de vaart er goed in, de uitslag was echter niet zo'n verrassing. Ondertussen konden de junioren en de pupillen A van start gaan, die hoefden maar twee of drie rondjes. Vooral de pupillen A liepen erg hard: niemand had verwacht, dat ze dat tempo twee ronden vol konden houden! Toen was het wachten op de prijsuitreiking. Alle uitslagen van de vier wedstrijden waren nu bekend en de winnaars werden bepaald. Je kon intussen je startnummer inwisselen voor iets van chocola. Er waren ook dit jaar veel goede prestaties geleverd en bijna iedereen keerde wel met een grote beker naar huis. En je had sowieso de leuke, blauwe (?) Spartacusrugzak gekregen, als aandenken aan deze succesvolle wintercompetitie. De oudere deelnemers die het deze keer lieten afweten, hebben echt wat gemist. Volgend jaar de data direct in je agenda zetten of op het prikbord hangen! Hanneke Nijendijk In 2003 organiseerden we de een Bolwerkloop. Dat doen we al sinds 1969. Zie het krantenartikel uit de Leeuwarder Courant op de volgende pagina. We hadden clubkampioenschappen in 2004, 2006, 2007, 2010. In 2012 gingen ze vanwege natte en slechte weersomstandigheden in oktober niet door! Van de Bloemketerploop in 2008 stond geen verslag in de Spike. In de Franeker Courant stond wel een artikeltje. Zie volgende pagina. 107

AV Spartacus


Leeuwarder Courant 19-09-1969

Verder werd er aan het eind van 2008 allerlei thema trainingen of lopen georganiseerd. Het begon op 29 november met de Sinterklaasloop. Op 1 december was er voor de jeugd een pietentraining en op 30 december was er een oliebollentraining in de Trije. Op 29 april 2009 werd de 1e Jeugdloop door AV Spartacus georganiseerd. In 2009 was er voor 3 jaar een sponsorcontract getekend door Damex, Harlinger Aaardewerk– en Tegelfabriek en schildersbedrijf Mast en Hartman. Per evenement zou er 1000 euro beschikbaar zijn om 2 jeugdlopen per jaar te organiseren. In de daarop volgende jaren werd er elk jaar 2 lopen georganiseerd. In 2012 werden er weer twee jeugdlopen georganiseerd. Op 25 april kwamen bijna 40 kinderen aan de start. De tweede jeugdloop vond op 20 september plaats. Maar liefst 50 kinderen liepen mee in de Grachtenloop voor de jeugd!

108

juni 2015


Op 20 september 2012 vond ook de grachtenloop voor de senioren vond plaats . SV Friesland zorgde voor de organisatie en aan de start verschenen 10 Spartanen. In 2015 was de jeugdloop op 22 april.

Wist u dat de 1e jeugdloop in 2009 een succes was? Er waren er zelfs 2 deelnemers in de categorie 4-6 jaar en in totaal 75 deelnemers. In 2015 waren er 9 deelnemers in de categorie 4 tot 6 jarigen en in totaal 35 deelnemers.

109

AV Spartacus


Ook organiseren we aan het begin van het jaar een Nieuwjaarsloop voor de eigen leden met na afloop een receptie met wat lekkers en glĂźhwein. Voor de laatste training in 2011 hadden Hiltje Geertsma en DaniĂŤl de Jong een loopspel voor de senoiren georganiseerd, dat erg in de smaak viel. Voor de jeugd werd er in 2011 en in 2013 een seerd.

georgani-

Trainingsweekenden werden er georganiseerd in 1989, 2007, 2008 en 2009.

110

juni 2015


Jelle werd betrokken bij de club omdat zijn zoon Klaas bij ons liep. Hij schreef eens een wedstrijdverslagje, zoals trotse ouders graag doen. Zijn toekomstige schoondochter Miranda heeft hij ook als starter menigmaal ‘weggeschoten. Dick Wapstra moest vanwege zijn gezondheid het stokje doorgeven, maar gelukkig vonden ze Jelle bereid dat te doen en zo werd hij in 2006 voorzitter.

Starter

1999

2014

Voorzitter

2006

2007

111

AV Spartacus


VAN DE VOORZITTER... Na het stokje van Dick te hebben gekregen blijkt dat het een hele stok is en geen hamer. Tijdens de ledenvergadering heeft Dick me verzekerd dat het meer een recreatieve functie zou zijn ,maar de telefoon staat niet stil. Gelukkig maar want dit betekent dat er een vereniging is die leeft. De zaken die nu een prioriteit hebben zijn o.a hoe het veld nu verdeeld wordt en wat wij allemaal moeten inleveren ten behoeve van de voetballerij. Ook dat de ijsbaan nu al gebruikt wordt en er voor de voetballers een giga trainings verlichting is en wij in het donker lopen en/of noodgedwongen de stad in worden gestuurd om te trainen. Verder vind ik dat er tijdens de training gebruik moet worden gemaakt van de kleedboxen zodat de spullen van een ieder veilig zijn, en er gedoucht kan worden na het sporten. Er is nu overleg met de gemeente over de laatste 2 lampen zodat die gedraaid worden en wij ook in het kunstlicht kunnen trainen. Mijn mening is verder, dat de ruimte die wij een ander geven ten koste gaat van onze eigen ruimte. En men kan dit in het dagelijks leven ook omdraaien . Verder wil ik Dick Wapstra nog bedanken voor het achter laten van een vereniging die staat . Ook het vele werk wat hij heeft verricht voor onze vereniging is niet misselijk. Verder hopen we dat Dick nog heel lang van de zijnen kan genieten . We komen hier met de jaarvergadering uitgebreid op terug,en hopen dat alle leden er dan zijn. Jelle Werkhoven Spike 5 2006 Jelle Werkhoven was voorzitter van 2006 - 2007

112

juni 2015


Hallo Spartanen

. Ik zit nu 1 bers en ben 9 jaar ol W rit er G n be orstellen. Ik Mag ik mij even vo ook heel s. en verspringen is n te rin sp en ½ jaar op Spartacu n pe het liefst hardlo Ik vind het erg leuk goed. In de eegedaan. Het ging m leuk. ss e ro C r te en C Toen naar ik met de akkeveen ook 3 . B In e Van de winter heb n. de ar w eu en toch nog as ik 3 in Le r ik bij de start viel aa w eerste wedstrijd w e ha sc el pp A 3 . Toen naar e Sneek en ja weer g lang ment werd ik 4 . se as kl nd e ei t . Ik hoop dat ik no he uk In le g er k oo 5 werd. is t wedstrijden en da . We hebben nu club naar training en wedstrijd mag gaan l lo en r ie met veel plez

Gerrit in 2015. Foto Jan Wolbers

Gerrit tijdens een van zijn mooiste zeges, de Glazenstadloop in Berlikum 2007 Š Copyright: SportSupport / NWF-regiosport; 2007

FRANEKER Tijdens de Bloemketerploop heeft Gerrit Wolbers uit Franeker een overtuigende zege geboekt. Hij finishte op de jeugdloop over 2010 meter als eerste in de categorie Junioren C 13-15 jaar met een tijd van 7.17. Daarmee bleef hij Patrick Sinnema uit Leeuwarden 28 seconden voor. Patrick de lange en Sander Snooy finishten na 8.52 als vierde en vijfde. Bij de meisje is deze leeftijdscategorie was er een vierde plaats voor Nina Andriol uit Wjelsryp. Zij finishte in 9.45. Bij de meisjes Junioren D 10-12 jaar stonden drie leden van de organiserende vereniging av Spartacus op het podium. Judith Telenga won in 5.37. Marit Oomens werd tweede met een tijd van 6.02 en Manon Siri werd derde in 6.05. Samuel Veenstra werd met 6.02 derde bij de jongens in deze leeftijdscategorie. Bron: http://www.nwfregiosport.nl

113

AV Spartacus


Wist u dat? Age Dijkstra in zijn tijd als voorzitter ook een bijdrage leverde aan de Spike onder een pseudoniem? Hieronder zijn bijdrage van begin 2009. Daarnaast gaat hij graag extreme uitdagingen aan als een Tri Ambla of een cross duathlon. Soms alleen, soms met mede Spartanen en die ervaringen deelt hij regelmatig in de Spike.

DE SPARTAAN‌. Karakter, Hoewel de dagen al weer lengen, heb ik niet dat gevoel. Gevoelens welke zich steeds weer mengen, met het idee, is lopen nou wel cool! Het valt zwaar om nu te lopen, benen zwaar het lijf te zwak. Toch blijf ik altijd hopen, dat ik niet met gladheid op het asfalt kwak. Na een maand van strijd, is er een gevoel gebleven. Dat ik weer na elke loop ben verblijdt, dat ik die strijd niet heb opgegeven. Er rest dus nog maar 1 ding, en ook als is het zwaar. En ben dan ook van mening, trainen, komt wel voor elkaar. Mocht het zover komen, dat ik blessure vrij. Die afstanden kan lopen, de euforie nabij. Ik zal dan altijd blijven denken:

Jeugdloop 24 april 2010

voorzitter

2007

2009

trainer

2009

2014

trainerscoĂśrdinator 2010

2011

Eigenwijs en op karakter zo zal ik nooit de laatste zijn. De Spartaan

114

juni 2015


VAN DE VOORZITTER... Sportgenoten, Het is de laatste week voor Pasen als ik op een natte zondag middag begin met mijn voorwoord. Maart, er staat ons als AV Spartacus een hoop te doen deze zomer. Start to run en de clinics voor de 5 en de 10 kilometer zijn weer begonnen, Olivier is met Jan Wolbers druk omtrent de jeugd voor het MILA project. Dit alles maakt het dat er weer een hoop leven zit in de atletiek vereniging Spartacus. Zo hebben wij vorige week de wintercompetitie afgerond, welke naar mijn gevoel zeer vlot is verlopen, op 1 heel belangrijk punt na, ik ben iets vergeten. Voor deze competitie begon wilden wij als bestuur de wintercompetitie een andere naam geven, niet zo maar een naam maar een naam die voor veel lopers een diepere betekenis heeft, namelijk die van Giovanni . Ik had de familie Andriol gevraagd wat ze er van zouden vinden als de naam van Giovanni aan de wintercompetitie zou worden gehangen, en dat deze op de laatste competitie dag bekend zou worden gemaakt. Het leek hun goed om dit te doen. Ik heb van Riccardo een keurige lay out gekregen met daarop de nieuwe naam van de competitie, maar helaas vergeet ik dan om dit te vermelden bij de prijs uitreiking. Mijn excuus hiervoor. De nieuwe naam voor de wintercompetitie is voortaan “Giovanni competitie�. Ook moet ik Jan en Jeltje bedanken dat zij maandag 3 maart de training hebben willen overnemen van Olivier wiens vrouw ziek was waardoor hij er op dat moment moest wezen voor zijn kids. Jan en Jeltje, bedankt hiervoor. Wat ook niet onbelangrijk is, is dat Femke voor een jaar met husband en kids gaat verhuizen naar de andere kant van de wereld, en zij voor, in ieder geval, een jaar haar functie als trainer neerlegt. Het ga je goed daar. Mochten er mensen zijn die eventueel belangstelling hebben in het geven van training aan deze groep dan horen wij het graag, want het kan toch niet zo zijn dat er in onze vereniging geen mensen zijn die dit niet kunnen. Het zijn tenslotte onze kinderen. Verder is er met de ijsbaan een gesprek geweest welke heeft geresulteerd in een brief aan de gemeente. Brief staat verderop in het boekje. Verder nog graag in jullie agenda de leden vergadering van op 14 april. Vanaf deze plaats wens ik een ieder veel lees plezier toe. Sportgroeten van, Age Dijkstra Spike 2 2008 Age Dijkstra was voorzitter van 2007 - 2009 115

AV Spartacus


Johan Leistra is al van jongs af aan bij de vereniging betrokken. Zijn vader was naast atleet bij de vereniging: snelwandelen en lange afstand wandelen, ook trainer van onder andere het snelwandelen. Zijn moeder deed het wedstrijdsecretariaat. Johan en zijn broer liepen bij de vereniging. Wiebe was snelwandelaar en Johan is trainer geworden. In 1980 werd Johan Nederlands kampioen snelwandelen in een tijd van 17.04.04 op de 3 km.

trainer

2008

2015 116

juni 2015


VAN DE VOORZITTER... Spartanen, Dit wordt mijn eerste voorwoord in de Spike. Toch wel spannend! Jarenlang heeft Age Dijkstra deze klus uitstekend geklaard, nu mag ik het schrijfstokje overnemen. Het verenigingsbestuur is weer voltallig! Gerrit Fokkema en Fokje Ytsma zijn gekozen als respectievelijk penningmeester en voorzitter. Samen met de zittende leden Daniël (secretaris), Joke (ledenadministratie)en Pien en Linde (beide algemene bestuursleden) hebben we er als bestuur zin in om onze vereniging in alle opzichten te laten bloeien en groeien. Age blijft voor de vereniging actief als trainerscoördinator. Voor elke groep hebben we nu twee trainers beschikbaar en ook speerwerpen, springen en starttraining worden weer aangeboden. Een mooi compleet aanbod dus van alle atletiekonderdelen! Onder een stralende voorjaarszon vond op 24 april de 1e jeugdloop van 2010 plaats. Een geweldige dag, met enthousiaste deelnemers. Parcoursrecords sneuvelden, de gelukkige winnaars en winnaressen gingen met mooie geldprijzen naar huis. Mede dankzij de vrijwillige inzet van heel veel mensen zien we terug op een geslaagd evenement. Op naar de clubkampioenschappen, die worden dit jaar op 26 juni gehouden. Komt allen! Dat brengt mij op onze clubkleding. Weer beschikbaar in fris wit en groen. Door het dragen laat je zien: “ik ben een AV Spartacus atleet”. Doe het dus aan bij een wedstrijd, je onderscheidt je daarmee en bent herkenbaar als een atleet van onze mooie vereniging! Start to run is ook dit jaar weer een hit. Mensen maken op een leuke manier kennis met de loopsport en worden misschien geïnfecteerd met het “lopersvirus”. Hier hoef je geen enge pillen tegen te slikken, een paar goede loopschoenen en makkelijke kleding, plus natuurlijk verantwoorde en deskundige begeleiding doen wonderen! Rest mij nog iedereen een mooi en sportief voorjaar toe te wensen. Fokje Ytsma in Spike 2 2010 Fokje Ytsma was voozitter van 2010 - 2013 117

AV Spartacus


Fokje Ytsma en Kor Plat in 2013 Foto: Janny Stornebrink

118

juni 2015


In aanloop naar de sportman/vrouw/talent/ploeg verkiezing van de gemeente in 2001 in Franekeradeel kwam Spartacus via de regionale krant en televisie positief in het nieuws. In een bomvolle zaal werden voor het eerst in de geschiedenis van onze gemeente sporttalenten, vrouwen, mannen en ploegen van het jaar gekozen. Geen kampioenen maar wel twee prachtige nominaties in de personen Jefrey Jellema en Monique Seerden. Jaarlijks wordt door de gemeente Franekeradeel een sportprijs uitgereikt. Deze sportprijs is een ereteken dat wordt uitgereikt aan sporters die een uitzonderlijke prestatie op sportgebied hebben verricht. In de categorie Sporttalent 2011 (jeugd tot 18 jaar) heeft Elyne Kingma de derde prijs gewonnen! Bij AV Spartacus traint zij in de zogenaamde talentengroep onder leiding van de trainer Henk Oswald. Elyne heeft in 2011 prachtige atletiekprestaties laten zien. Zij inspireert daarmee onze andere jeugdatleetjes en is voor hen een rolmodel. Bij AV Spartacus zijn wij daarom trots op "onze" Elyne en de prachtige prijs die zij heeft binnengehaald. Wij wensen haar voor de toekomst nog heel veel mooie resultaten en bovenal heel veel atletiekplezier toe.

Elyne Kingma wint in 2012 de sportprijs als aankomend sporttalent! Ook trainers hebben aspiraties. Zo hebben we allemaal op Cornelia de Jonggestemd via de link op onze site. Groningen Atletiek komt uit in de NK teams. Dit is de hoogste competitie van Nederland. Het damescollectief van Groningen Atletiek promoveerde vorig jaar naar de eredivisie en werd in 2012 het debuutjaar op het hoogste niveau opgeluisterd met een derde plaats in het eindklassement. Onze jeugdtrainster Cornelia de Jong traint zelf bij de damesploeg van Groningen atletiek en is 3e geworden in het eindklassement. Ze zijn 2e geworden als sportploeg van het jaar 2012, na de bobsleeĂŤrs!

119

AV Spartacus


Hoera en gefeliciteerd schreven we in 2013 Mara, Bonne Cato, Aaricia, Elyne, Noa, Melina, en trainer Johan werden genomineerd voor de sportprijs 2012 als sportploeg jeugd 2012. Voor het eerst in jaren was het voor AV Spartacus weer mogelijk om een competitie ploeg meisjes junioren D samen te stellen. De laatste keer dat dat mogelijk was, was in 1980. Alle Nederlandse atletiekverenigingen proberen met een zo sterk mogelijke ploeg mee te doen aan de landelijke competitie, waarin op 9 atletiek onderdelen tegen elkaar gestreden wordt. Allereerst in 16 verschillende poules wordt er in 3 wedstrijden gestreden om de prijzen. Daarna volgt er een landelijke finale met de 12 beste landelijke ploegen. AV Spartacus hoort tot de kleinere of is misschien wel de kleinste atletiek vereniging in Nederland waar nog op een grasveld getraind wordt. Onze meiden ploeg moest het in de poulewedstrijden opnemen tegen de beste atleten van (de veel grotere) andere verenigingen uit Friesland, Drenthe, Overijssel en Groningen. Na de eerste wedstrijd stond het team van AV Spartacus heel knap op een verassende 3e plaats. Groningen atletiek en A.V. De sperwers uit Emmen stonden qua punten niet ver voor op onze dames. De tweede wedstrijd is er door onze meidenploeg echt heel erg hard geknokt; vele persoonlijke records werden soms heel ruim verbeterd met het ongelofelijke resultaat dat de ploeg van AV Spartacus brutaal de leiding in de poule overnam. De 3e wedstrijd werd een heel moeilijke wedstrijd. Er moest door een aantal blessures bij onze meiden flink geschoven worden in de bezetting van de onderdelen. Omdat onze ploeg maar bestond uit 6 atletes, en dus niet zoals de grotere verenigingen over vervangende atleten beschikt, was het op voorhand een bijna onmogelijke missie. Maar op deze wedstrijd bleken onze atletes niet alleen over een grote vechtlust maar ook de nodige kwaliteit te beschikken. Dat resulteerde in een vooraf door niemand verwachte overwinning. Een pouleoverwinning waar door alle buurtverenigingen nu nog over gesproken wordt en die AV Spartacus Franeker weer op de atletiek kaart heeft gezet. Op de feestelijke sportavond op vrijdag 1 maart in de Koornbeurs behaalde het team een derde prijs 120

juni 2015


121

AV Spartacus


Jitske Cats is al heel lang bij de vereniging betrokken. Haar vader waas in 1980 voorzitter en haar moeder zat in de redactie van de Spike. Zelf stond Jitske regelmatig met uitslagen in de Spike en 4 keer met een stukje over haar zelf. Jitske heeft een eigen Wikipedia pagina! http://nl.wikipedia.org/wiki/ Jitske_Cats Ze is trainster geweest, weg geweest en weer terug gekomen en de laatste keer is ze terug gekomen om voorzitter te worden en dat is ze nog steeds.

trainer

1984 2000

1990 2001

voorzitter

2013

heden

Krista Aukema, Jitske Cats, Jolanda de Boer en Carla van der Oest 122

juni 2015


VAN DE VOORZITTER... Beste Spartanen, Mijn eerste voorwoord voor de Spike als voorzitter. De vereniging waar ik al meer dan 30 jaar lid van ben. In de eerste jaren vooral actief lid en later meer steunend lid. Tot ik vorig jaar een tijdje als trainster aan de slag ben geweest samen met Gwen. Met als resultaat het voorzitterschap. Ik woon samen met mijn man Minne Schiphof, zoon Jelmer en Friese Stabij Bink in Burgwerd. Heb je meer vragen dan mag je die me altijd stellen als ik op de baan ben. Ook in Burgwerd regende het op de langste dag van het jaar. Tot nu toe lijkt het nog niet op de zomer. Toch waren er een aantal activiteiten, dat de vereniging in het zonnetje zetten. De jeugdloop en de clubkampioenschappen werden goed bezocht en bracht ook mooie winnaars. Bedankt aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. De baan was gelukkig nog te gebruiken tijdens de clubkampioenschappen en dat is iets wat we nu niet kunnen zeggen. De gemeente heeft er even een bouwput van gemaakt maar we weten dat dit maar tijdelijk is. De planning is om dit over week 34 allemaal klaar te hebben zodat we na de zomervakantie weer volop gebruik kunnen maken van de baan. Het hele drainagesysteem onder de grasmat is aangepakt. Al het regenwater van afgelopen dagen kan nu prima worden afgevoerd. Afgelopen periode bracht wat bestuurzaken aangaat ook minder leuke zaken met zich mee. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Hiltje Geertsma als trainster van AV Spartacus. Als bestuur zullen we er alles aan doen om Age en Daniel te ondersteunen en op zoek te gaan naar de nodige versterking in het trainerskorps. Ik wacht nog op het goede zomerweer maar ik wens iedereen een fijne vakantie. Jitske Cats, voorzitter in Spike 2 2013 Jitske Cats is voorzitter vanaf 2013 123

AV Spartacus


Jitske Cats en Annet Nauta

Ziem Cats, Riemersma en Christa Aukema 80-er jaren 124

juni 2015


Junioren C competitie. Staande v.l.n.r. Wietse Leistra, Irma Visser, Wenda de Koe, Trea Feenstra, Krista Aukema, Annet Nauta en Margriet Salverda Zittend v.l.n.r. Jozefa Cats, Sietske van der Kooi, Jolanda de Boer, Jolanda Metselaar en Jitske Cats

125

AV Spartacus


126

juni 2015


Profile for AV Spartacus Franeker

Jubileumboekje gecomprimeerd  

50 jaar Atletiekvereniging Spartacus in Franeker (NL)

Jubileumboekje gecomprimeerd  

50 jaar Atletiekvereniging Spartacus in Franeker (NL)

Advertisement