Page 1

1 2 3

 

Informa’t

Butlletí informatiu   Febrer  2014  

Recuperem aquest   format  per  anar   informant  als  veïns  i   veïnes  de  Sant  Salvador   de  tot  allò  que  passa  en   el  barri  i  que  els  hi  pots   interessar..  notícies   entrevistes,  articles…  

Reunió amb  l’Alcalde  de  Tarragona   El   passat   dimarts   dia   11   de   febrer   ens   vam   reunir   en   la   seu   de   l’associació     de   veïns   amb   l’alcalde   de   Tarragona,   Josep   Félix   Ballesteros.   Feia   uns   quants   mesos   que   li   vam   fer   la   petició..   Enteníem   que   la   situació   del   nostre   barri   cada   cop   es   va   deteriorant   i   cal   que   el   nostre   valedor,  l’alcalde,  escoltés  la  veu   dels   veïns   i   veïnes,   mitjançant   l’associació  .     L’acompanyaren   el   regidor   del   barri,  Joan   Sanahuja   i  el   regidor   de   relacions   ciutadanes     en   Francisco  Zapater.  

Centraren la   reunió   plantejant,   de   nou,   els   tems   pendents   de   resolució   del   nostre   barri,   però   que  els  podríem  resumir  en  dos   àmbits:   • •

La cohesió  social   Espai  públics.  

Li vam   explicar   la   percepció   d’inseguretat   que   es   te   darrerament   com   a   conseqüència   de   diferents   incidents   (   robatoris   i   intents   )   que  han  ocorregut  recentment.   Del   estat   lamentable   i   de   la   degradació  de  zones  del  barri:      

Degradació de  l’espai  públic   Percepció  d’inseguretat   Pèrdua  del  sentiment  de  pertinença  al  barri.   Sentiment  d’abandonament  

Interblocs. Plaça  major   Voreres   Enllumenat   deficient   diferents  zones  del  barri.  

en

Senyalització (pintura   pas   de   vianants    i  d’altres).   De   la   convivència   i   de   la   degradació  de  la  zona  interblocs   parlarem  amb  deteniment:  pisos   abandonats   i   ocupats,   ocupació   de   l’espai   públic   per   vehicles   abandonats,   tallers   de   reparacions   al   aire   lliure   i   en   general   de   l’estat   d’abandó     d’aquests  espais.  


1 2

Lorem  Ipsum  

Projectes: En  la  mateixa  reunió   parlarem  del  projecte  de   millora  de  l’espai  comprés   entre  l’edifici  de  Telefònica  i   l’Institut  a  l’avinguda  de  Sant   Salvador.   Fa  temps  que  vam  demanar  a   l’Ajuntament  aprofitar  aquest   espai  per  donar  resposta  a   necessitats  del  veïns  i  veïnes  .   La  nostra  proposta    anava  en   demanar:   Habilitar  una  zona  degudament   senyalitzada  i  il·luminada  per   aparcament  de  cotxes.   Fer  una  pista  poliesportiva  a   l’aire  lliure,  oberta  per  a   tothom,  joves,  nens,  adults...   Fer  un  circuit  de  skaters   (monopatí)   Habilitar  un  espai  en  la  zona  el   bosquet  per  instal·lar  màquines   per  fer  exercici  a  l’aire  lliure  

Ja tenim  pel  barri  l’antic  CAP:   CASAL  D’ENTITATS  DEL  BARRI   DE  SANT  SALVADOR  I  SANT   RAMON     Per  fi  l’antic  CAP  passa  a  ser  pel  

diferents entitats  del  barri  que  

barri. Ha  estat    a  esta  una  

ho han  demanat  i  que  no  tenien  

demanda llargament  

local social.  

reivindicada .  No  volíem  que  un   altre  espai  públic  es  degradés.   Per  fi  a  passat  a  gestionar-­‐se   per  la  nostra  Associació.    

Concretament s’ubicaran  en   l’edifici  :   •

Disc 45  

Associació cultural  amigos  

Un cop  arranjat  perquè  es   pogués  utilitzar,  ja  l’hem  obert.   En  nou  espai  habilitat  te  com  a   finalitat  donar  serveis  a  les  

de Anadalucía   •

Hanbol Club  de  Tarragona.  

Moviment veïnal  (banc   d’aliments  solidari)  


3

Els compromisos  del  l’Alcalde   Projecte  de  millora  de  l’espai  comprés   entre  l’edifici  de  Telefònica  i  l’Institut  a   l’avinguda  de  Sant  Salvador.    

Intervenció  urgent  durant  quinze  dies  a  la   zona  interblocs,  mitjançant    la  brigada   d’intervenció  ràpida.  

Associació

Tapiar  el  pis  del  bloc  9.  Fer  el  seguiment   d’altres  pisos  ocupats.     Activar  el  servei  de  Mediació  Comunitària   per  a  la  resolució  de  conflictes  i  millora  de   la  convivència  i  el  pla  comunitari.     Millorar  l’enllumenat  de  diverses  zones   del  barri,  especialment  de  la  part  baixa  de   Santa  Isabel.     Major  presència  de  la  Guàrdia  Urbana        

de veïns  de    Sant  Salvador     i     Sant  Ramon    

Informat