Page 24

Fantazi ve Düş; Nü Fotoğrafları; Berlin’den On İki Yanıt (on iki fotoğrafçının çalışması); Gizli! Berlin’in Steglitz ve Zehlendorf Semtlerinden Doğu Alman Milli İstihbaratı Stasi’nin Çektiği Fotoğraflar; Berlin’in İşgal Kuvvetlerinden Fotoğraflar; Mezbahadan Fotoğraflar; 1960’lı Yılların Fotoğrafları, Dennis Hopsper: e Lost Album; Sevginin Gözü (René Groebli); Maske Fotoğrafları (Jens Ullrich); Doğu Almanya’dan Punk Fotoğrafları (19801984); Soğuk Savaş ve Kalkınma Mucizesi (Herbert Maschke); Fotoğraflarla Jimi Hendrix; Mısır’ın Süren İlkyazı... Ve daha başkaları... Fotoğraf sanatçısı olmak için yola çıkan genç fotoğrafçıların yapıtlarının yanında projeler geliştirerek çekilen fotoğraflar da anları, durumları, mekânları... saptıyor, tarihe iz bırakıyor. Ülkeden ülkeye, kentten kente, insandan insana, sokaktan sokağa, nesneden nesneye, ışıktan karanlığa, hareketten sessizliğe, devinimsizliğe, etnoğrafik çalışmalardan mimariye, polis kayıtlarından gençlerin dünyasına... uzanıyor fotoğrafçılar. Sanat, ortak anlar, görüşler, bakışlar, düşünceler, düşler, yanıtlar... için yola çıkılan ama yalnız AvrupaGüN

| 24

yapılan bir şeydir grup çalışmaları, projeler olsa da. Ayın Fotoğrafı etkinlikler, sergiler dizisinde de bunu görmek olası. Bauhaus akımının fotoğrafçısı Macar asıllı Laszlo Moholy-Nagy yaşadığı 1920’li yılların tarihini, yaşamını görüntülerken etkili bir biçimde, Heinz Hajek-Halke de 1950’li yılların dünyasını yansıtıyor fotoğraflarıyla, o unutulan yılların, yaşamların... Yalnızca fotoğrafçı değil aynı zamanda desenci, heykeltıraş, ressam da bu özgün fotoğrafçı. Karanlık odada fizik ve kimyadan yola çıkıp benzersiz görüntüler elde etmeyi başaran ve nesnelerin dünyasına, düşüne de sokulan farklı bir sanatçı, fotoğrafçı. Grup resimlerinden bir bilim adamı titizliğiyle ince işlere yönelir ve simyacı olur. Işığı grafikle yoğurur. Işıklı, gölgeli grafikler elde eder. Yeni resimler, nesneler, düşler... ortaya koyar. Ayın Fotoğrafı, tarihe, yaşamlara, anlara, mekânlara, yabancı olma hallerine, ötekilere, kentlere, ülkelere, kadına ve erkeğe... ölümsüzlük kazandıracak bir ay boyunca.

Helmut_Schmidt_Almanya_Avrupa  
Helmut_Schmidt_Almanya_Avrupa  

Alman ve Avrupa muhafazakârlığının sosyal demokrat yüzü: Helmut Schmidt

Advertisement