Page 19

20’nci yüzyılın büyük ustası savaş ve kriz dönemlerinde Milano’da

Picasso… ASLI KAYABAL

Ekonomik kriz, içinden geçtiğimiz bu dönemde İtalyanları kaygılandırsa da, savaş sonrası yıllarda da gözlendiği gibi, bu güç günlerde birçok şeyden kesinti yapan insanlar, kültürel etkinliklere zaman ve yer açmaya çalışıyor. Picasso’nun yaşadığı dönemde tanık olduğu siyasal olaylar ve savaşlara verdiği tepkiyi, sanatçı kimliğiyle takındığı siyasi duruşu, sergi ziyaretçileri ilgiyle izliyor.

AvrupaGüN

| 19

MİLANO - Picasso’nun sanat yaşamına geniş bir perspektiften bakmayı deneyen, retrospektif nitelikteki iki önemli sergi, Milano’da savaş ve ekonomik kriz dönemlerinde 1953 ve 2012’de Palazzo Reale’de açıldı. 2012 sonbaharında “Picasso’nun Picasso’su” adı altında düzenlenen, büyük bölümü Paris Ulusal Picasso Müzesi’nden gelen yapıtlar, Usta’nın 1900-1972 yılları arasında yaptığı 250 işi biraraya getiriyor Picasso araştırmacısı ve aynı zamanda Paris Ulusal Picasso Müzesi’nin de yöneticisi Anne Baldassari’nin küratörlüğünde hazırlanan “Picasso’nun Picasso’su”, İspanyol ressamın siyasi çalkantılar, savaşlar ve kıyımlara gösterdiği tepkiyi dile getiren yapıtlara ağırlık veren bir sergi. Palazzo Reale’de ilk mekan, 1953 sergisinden siyah-beyaz fotoğraf karelerinde saklı kalan ayrıntılarla baş başa bırakıyor ziyaretçiyi. Bu karelerde savaşın yaralarını, hasarlarını, acılarını sarmaya çalışan, Picasso’nun savaş karşıtı yapıtlarıyla ilk kez yüz yüze gelen Milanolular dikkat çekiyor.. Picasso’nun 1953 sonbaharında Milano sergisi için “Arlecchino Kıyafetinde Paulo” (1924), “Kore’de Kıyım” (1951) gibi önemli yapıtlarını göndermekten çekinmediği, ancak İspanyol içsavaşına tepkisini dile getiren “Guernica” konusunda adım atmakta bir hayli zorlandığı an-

latılıyor. Savaşın hemen sonrasında kentte ağır basan hüznü dağıtma, Picasso’yu önemli yapıtlarıyla Palazzo’ya getirme düğümünü, Usta’nın büyük dostu İtalyan ressam Attilio Rossi çözüyor. Attilio Rossi’nin oğlu ressam Pablo Rossi, babasının “Guernica” konusunda Picasso’yu nasıl ikna ettiğini şöyle anlatıyor: “Picasso’nun o dönemde 'Guernica'yı İtalya’ya göndermemekte direndiği anlatılır. Babam, Picasso’ya Guernica’nın sıradan bir sergi mekanında değil, II. Dünya Savaşı’nda bombalanan (1943-1945) Milano’da zarar gören birçok yapıdan biri olan Palazzo Reale’de Cariatidi salonunda sergileneceğini' söylüyor. Ziyaretçilerin bombalanan şehirde bu mekana savaş sonrası ilk kez 'Guernica'yı görmek için gideceklerini söylüyor.” Franco İspanyası’nda “Guernica”nın saldırıya uğrayabileceğinden kaygı duyan ve Avrupa’da dolaşmasına hep karşı çıkan Picasso, Attilio Rossi’nin anlamlı seçimiyle biraz yumuşuyor ve “Guernica”nın İtalya’ya gönderilmesine izin veriyor. Ekonomik kriz, içinden geçtiğimiz bu dönemde İtalyanları kaygılandırsa da, savaş sonrası yıllarda da gözlendiği gibi, bu güç günlerde birçok şeyden kesinti yapan insanlar, kültürel etkinliklere zaman ve yer açmaya çalışıyor. Picasso’nun yaşadığı dönemde tanık olduğu siyasal olaylar ve savaşlara verdiği tepkiyi, sanatçı kimliğiyle takındığı siyasi duruşu, sergi ziyaretçileri ilgiyle izliyor. Retrospektif, Picasso’nun yapıtlarını sekiz ana bölümde tanıtıyor. Ressamın “Mavi Dönem” diye anılan 1900-1906 yılları arasında henüz 20’li yaşlarını sürerken yaptığı resimler arasında en çarpıcı işin, bir aşk uğruna yaşamına son veren ar- kadaşı Casagemas’a adadığı “Casagemas’ın Ölümü” (1901) başlıklı yapıt olduğu söylenebilir. 19061908 yılları arasındaki döneme “Le dèmoiselles d’Avignon” damgasını vuruyor. “Kübizm Macerası” başlıklı bölüm, Picasso’nun 1909-1918 yıllarındaki sanat çalışmalarından kesitler getiriyor. “Yıkananlar” (1918), “Olga’nın Portresi” (1918) Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki Picasso’nun iç dünyasını ortaya koyuyor. “Biraz Sürrealizm”, sanatçının resimlerinde gerçeküstü

Helmut_Schmidt_Almanya_Avrupa  
Helmut_Schmidt_Almanya_Avrupa  

Alman ve Avrupa muhafazakârlığının sosyal demokrat yüzü: Helmut Schmidt

Advertisement