Page 1

AFVAL&ZO november 2013

e v a g t i u e l a i c Spe

Wat gaat er voor u veranderen? In het kort komt het er op neer dat de afvalstoffenheffing uit twee delen gaat bestaan. U betaalt begin 2014 een vast bedrag voor het hele jaar. De hoogte van het vaste bedrag wordt in december vastgesteld. Daarnaast betaalt u per keer dat u restafval aanbiedt. De afrekening daarvoor ontvangt u begin 2015. De tarieven voor het aanbieden van restafval zijn wel bekend. U vindt ze in deze Afval&zo. Het afval in de container wordt niet gewogen. Wij tellen alleen het aantal keer dat u uw grijze container aan de weg zet of het aantal keer dat u de ondergrondse container gebruikt. Het laten legen van de gft- en papiercontainer (ook ondergronds) blijft gratis. Daarin zit afval dat grondstof is voor nieuwe producten. Net als in de zakken voor plastic verpakkingsafval. De afvalstoffenheffing wordt gelijktijdig met diverse gemeentelijke belastingen geïnd door BSR.

Besparen is alleen mogelijk als u uw afval goed scheidt Resultaten uit veel andere gemeenten waar men betaalt voor het aantal keer dat men restafval aanbiedt, laten zien dat het de meeste inwoners (70 tot 80%) lukt om minder te betalen dan anders het geval zou zijn geweest. Het is wel zaak om kritisch te kijken naar wat u in de (ondergrondse) container voor restafval gooit. U zult merken dat er maar heel weinig afval is dat daar echt in hoort. Kijk maar eens op het plaatje hieronder. Verreweg het meeste afval kan opnieuw worden gebruikt door het apart te houden! Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om uw afval te scheiden, zoals: de gft (groente-, fruit- en tuinafval)-container de papiercontainer de textielcontainer de glascontainer de zak voor plastic verpakkingsafval de kringloopwinkel de milieustraat

lnhoud grijze container gemiddeld per inwoner per jaar De inhoud van de grijze container is naar verhouding weergegeven.

Tarieven 2014

Het nieuwe afvalsysteem: betalen per keer! Als u uw afval goed scheidt, kunt u vanaf 2014 geld besparen: ‘Goed scheiden loont’. Doordat u namelijk per keer gaat betalen, hebt u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Goed scheiden is weinig betalen. Hebt u veel restafval? Dan bent u duurder uit. In deze Afval&zo leest u alles over ‘Goed scheiden loont’. Hebt u toch nog een vraag? Kijk dan op www.avri.nl of bel met ons klantcontactcentrum (0345) 58 53 53.

Goed scheiden loont

Afvalsoorten afval voor de milieustraat (grofvuil, elektrische appa­ raten, klein chemisch afval) kunststof verpakkingen textiel glas papier gft-afval echt restafval

Hieronder ziet u de tarieven voor 2014 per keer: grijze container 140 liter € 3,50 grijze container 240 liter € 6,00 gft (groente-, fruit- en tuin)-container (140 en 240 liter) gratis papiercontainer (140 en 240 liter) gratis zak plastic verpakkingsmateriaal gratis inworp ondergrondse container € 1,20* wijkcontainers voor glas, papier, textiel en plastic gratis restafval op milieustraat per huisvuilzak (60 liter) € 1,70 voorrijtarief voor het aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval

€ 20,-

per jaar: Het vaste basisbedrag, dat voor iedereen gelijk is, wordt op 11 december vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland. Het basisbedrag is inclusief één grijze container en één of twee gft- en papiercontainer(s). Een extra grijze container (140 of 240 liter) kost € 50,* Gebruikers van ondergrondse containers hebben minder mogelijkheden om groente-, fruit- en tuinafval apart te houden. Het tarief voor restafval bij ondergrondse containers is daarom omgerekend per liter goedkoper dan voor mensen met een eigen container.

Het tarief van het vaste basisbedrag wordt op 11 december bekend gemaakt via de media en op www.avri.nl

Afvalcontainer niet aan de weg? Dat is minstens € 3,50 bespaard!

GOED SCHEIDEN LOONT

12,5 miljoen

(36 kg) (13 kg) (7 kg) (10 kg) (13 kg)

(67 kg)

(74 kg)

Zoals u ziet, zit er veel in dat er niet in thuishoort. Neem nou gft-afval: 67 kilo! Als we het afval goed scheiden, blijkt dat maar 74 kilo echt in de grijze container thuishoort. Dat is een derde van wat er nu in zit! Er is dus genoeg ruimte over, zodat u minder vaak uw container hoeft te laten legen.

kilo extra g

rondstoffe Avri verwach n uit het af t vanaf 2014 val! zo’n 13 miljo aan waardev en kilo extr olle grondst a per jaar offen uit he omdat dit n t afval te ha iet meer ve le n, rbrand word persoon per t. Dat is 62 jaar! kilo per Voor heel R ivierenland is dit: • 7,5 miljoen kilo gft (365 huisvuilwag biogas van ens) waar co wordt gema mpost en akt • 1 ,6 miljoen kilo papier (160 huisvuil tijdschrifte wagens) voo n en verpak r boeken, kingen • 1 ,2 miljoen kilo glas (3 30 glasconta potten en fl iners) voor essen nieuwe • 1,7 miljoen kilo plastic (425 huisvu kunststof p ilwagens) vo roducten or nieuwe • e en half m iljoen kilo te xtiel (535 te een leven a xtielcontain ls tweedeha ers) voor n ds kleding bijvoorbeeld of als gron kussenvullin dstof voor gen.

Onderzoek bij 50 gemeenten die al werken met dit nieuwe systeem, leert dat inwoners gemiddeld 13 keer per jaar hun grijze container laten legen. De ondergrondse container wordt gemiddeld 35 keer gebruikt.

Zo weet Avri hoe vaak u uw container voor restafval aan de straat zet of restafval in de ondergrondse container gooit. Onder de rand van uw grijze container voor restafval heeft Avri een chip geplaatst (of plaatst deze binnenkort). Als de huisvuil­ wagen de container leegt, wordt de chip gelezen. Op de chip staat een nummer. Dit nummer is gekoppeld aan gegevens in de administratie van Avri: namelijk het adres waar de container bij hoort en de grootte van de container. Zo weten wij hoe vaak de betreffende container wordt geleegd. De afvalpas voor ondergrondse containers werkt hetzelfde, want ook in de pas zit een chip die wordt uitgelezen. Voor papier-, textiel- en glascontainers betaalt u niets extra. Vragen over het chippen van uw container(s)? Bel naar 0800 - 020 10 42

Waarom nieuw afvalbeleid? De landelijke overheid wil in 2015 dat gemeenten 65% van hun huishoudelijk afval scheiden. De inwoners van de tien gemeenten in Rivierenland scheiden op dit moment 55%. Daarom hebben de gemeenten gekozen voor een nieuw afvalbeleid, ‘Goed scheiden loont’. Dit nieuwe beleid, dat uitgevoerd wordt door Avri, zal leiden tot een forse besparing op het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2. Daarnaast zal het tot gemiddeld lagere kosten voor de burger leiden, omdat inwoners beter gaan scheiden. Er ontstaat zo minder restafval dat tegen hoge kosten verbrand moet worden. Het scheiden levert bovendien meer glas, papier, plastic en textiel op waar de industrie geld voor betaalt. Ongeveer 70 tot 80% van de huishoudens gaat hierdoor minder betalen dan het geval geweest zou zijn als we dit nieuwe beleid niet hadden ingevoerd. Let wel; of u bij die 70 tot 80% hoort, is afhankelijk van uw eigen scheidings­ gedrag!

Alle bovengrondse verzamelcontainers voor restafval, worden vóór 1 januari ondergronds geplaatst.


Win een prijs voor de beste tip

Nog even op een rijtje November - december 2013 Uw grijze container voor restafval krijgt een chip. U ontvangt een brief met informatie over het aanpassen van uw containerpakket. Vanaf 1 januari 2014: U betaalt een vast basisbedrag. Daarnaast gaat u betalen per keer dat u uw grijze container voor restafval laat legen of per keer dat u afval in de ondergrondse container voor restafval doet. U betaalt niets extra voor het laten legen van uw papier- en gft-container. Aan het ophalen van zakken met plastic verpakkingsafval zijn geen kosten verbonden. Wijkcontainers voor papier, textiel, glas en plastic verpakkingsafval blijven gratis. Op de milieustraat betaalt u een tarief per huisvuilzak (60 liter) met restafval.* Als uw grijze restafvalcontainer geen chip heeft, wordt deze niet geleegd.

Ga alvast aan de slag en kijk hoe u op afval kunt besparen Scheid afval zo goed mogelijk in papier, plastic verpakkingsaf­ val, glas, textiel, groente-, fruit- en tuinafval (gft) en restafval. Als u gft-afval goed scheidt, bent u al een heel eind op de goede weg. Het grootste deel van het afval dat niet in de grijze container hoort, is namelijk gft-afval. Breng grof huishoudelijk afval naar de milieustraat. Breng nog bruikbare spullen naar een kringloopwinkel. Gebruik de ruimte in uw container (of huisvuilzak bij ondergrondse containers ) zo economisch mogelijk. - Maak afval klein: een leeg melk- of frisdrankpak bijvoorbeeld, kunt u eerst pletten. Dan neemt het minder ruimte in. - Gebruikt u een ondergrondse container voor restafval? Doe uw afval in een huisvuilzak in plaats van in kleine pedaalemmerzakjes. De container registreert namelijk het aantal keer dat u de container opent. Per keer betaalt u € 1,20. Hoe kleiner het zakje, hoe vaker u de container moet openen en dus moet betalen. Kijk voor meer tips op www.avri.nl.

*Milieustraten zijn bedoeld voor grof huishoudelijk afval. Maar voor incidenteel extra restafval (bijvoorbeeld na een verjaardag of ander feestje), geven wij u als extra service de mogelijkheid om dit aan te bieden op de milieustraat. Dit kost € 1,70 per huisvuilzak (60 liter).

Gratis aanpassen containerpakket In november of begin december ontvangt u een brief met informatie over het eenmalig gratis aanpassen van uw containerpakket. Zo kunt u gratis uw grote grijze container voor restafval omwisselen voor een kleinere van 140 liter, of andersom. Een extra gft-container of uw gft-container omruilen voor een grote van 240 liter kan ook. Maakt u gebruik van een verzamelcontainer voor restafval, dan komt u in aanmerking voor één of twee gft-containers. Let op: u kunt uw containerpakket pas aanpassen als u de brief met speciale code hebt ontvangen. Eenmalig gratis aanpassen kan tot 31 december 2013. Na deze datum kost een aanpassing € 35,-. Bent u tevreden met de containers die u nu gebruikt, dan hoeft u natuurlijk niet te reageren. De levering van de gewenste containers is gepland in het eerste kwartaal van 2014.

Op www.avri.nl vindt u een rekenhulp waarmee u zelf kunt berekenen wat het nieuwe afvalsysteem voor u betekent.

Milieustraten Tiel - De Riemsdijk 10, 4004 LC Geldermalsen - Meersteeg 15, 4191 NK Culemborg - Randweg 7, 4104 AC Zaltbommel - Dwarsweg 26, 5301 KT Gorinchem - Boezem 3, 4206 CA (alleen voor inwoners van Lingewaal) Beneden-Leeuwen - Veesteeg 8, 6658 KP (alleen voor inwoners West Maas en Waal) Kijk voor openingstijden en aanbiedregels op www.avri.nl

Hebt u een tip om afval te besparen? Mail uw tip vóór 18 november a.s. naar info@avri.nl, onder vermelding van TIP. Opsturen kan natuurlijk ook: Avri, Postbus 290, 4190 CG Geldermalsen. De vijf beste of origineelste tips belonen wij met een cadeaubon van kringloopwinkel Secunda.

Vraag en antwoord Gaat het ‘Goed scheiden loont’-systeem niet leiden tot meer afvaldumpingen? Vergelijkbare systemen blijken niet of nauwelijks te leiden tot ‘afvaltoerisme’ of meer afvaldumpingen. Om dit in onze regio zoveel mogelijk te voorkomen, zorgt Avri voor meer controle en handhaving op dit gebied. Wat als mijn buurman zijn afval in mijn container doet? Wanneer u denkt dat dit het geval is, bel ons dan. Gebeurt dit als uw container aan de straat staat, dan betaalt u echter niets extra: u betaalt namelijk per keer dat u uw afvalcontainer aan de straat zet, niet voor het gewicht. Wanneer moet ik de afvalstoffenheffing betalen? De aanslag voor het vaste deel ontvangt u aan het begin van het kalenderjaar. De aanslag voor het daadwerkelijke aantal keren dat uw restafvalcontainer is geleegd of dat u de ondergrondse container hebt gebruikt, ontvangt u na afloop van het kalenderjaar. Staat uw vraag er niet bij? Kijk dan op www.avri.nl voor een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden.

GOED SCHEIDEN

LOONT

Weet u niet hoe groot uw huidige container is? Kijk dan op www.avri.nl om de grootte te bepalen.

Colofon

Volg ons op

@avrischoon |

| www.avri.nl

Met Afval&zo informeert Avri de inwoners in regio Rivierenland over de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.

Afval scheiden. Dat is makkelijk verdienen!

Avri, Postbus 290, 4190 CG Geldermalsen. Bezoekadres: Meersteeg 15, Geldermalsen T (0345) 58 53 53 (iedere werk­ dag van 08.00 uur tot 17.00 uur)

W www.avri.nl, E info@avri.nl. Fotografie: Raphaël Drent, Egid Pinckaers

Avri is een dienstonderdeel van Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel

Aan Afval&zo kunnen geen rechten worden ontleend.

Afval&Zo november 2013  
Afval&Zo november 2013  

Afval&Zo november 2013 - speciale uitgave In deze Afval&zo leest u alles over ‘Goed scheiden loont’.

Advertisement