Page 1

Golf Management


Har ni sv책rt att ta er ur bunkern?


Golf Management Idag är det viktigt för golfklubben att profilera sig och diffrentiera sig mer än tidigare. Avokados engagemang ligger i att hjälpa golfklubben att anpassa sig till marknaden och göra dess produkt tydligare och mer attraktiv. Vi finns till hands genom hela processen, från marknadsundersökning till åtgärd. Avokado erbjuder även färdiga tjänster som profilpaketet och Event Management. Tjänster som klubben i sin tur erbjuder sina företagskunder och därmed höjer kvaliteten på företagsgolfen. Vill ni ha hjälp med nya ideér? Avokado anordnar skräddarsydda workshops som stimulerar till kreativt tänkande.


Workshops Avokado sätter samman olika workshops efter era önskemål. Här igenom inspireras ni till kreativt tänkande med mål att komma fram med nya idéer. Under dagen bearbetas ideérna till konkreta lösningar som direkt kan tillämpas i verksamheten. Kanske behöver klubben komma på lite nya och fräscha upplägg när det gäller företagspaket? Bättre medlemsaktiviteter? Utveckling av banan? Bättre betalt per greenfee? Juniorsatsning? Attraktiva medlemsskap? Golfskolor etc.

Ex. på Workshop (6 tim) - målsättning - brainstorming - idéer - gruppdiskussioner - konkreta lösningar - sammanställning - avslutning


Från marknadsundersökning till uppföljning. Marknadsundersökningar är ett viktigt verktyg, men för oss handlar det om att verkligen ta tillvara på den informationen som framkommer genom undersökningen. Avokado finns med genom hela processen, från undersökning till åtgärdsprogram och uppföljning. Grunden är en kartläggning och analys av de behov och önskemål som finns, med hänsyn tagen till allt ifrån medlemmar till omvärlden. Analysen ligger till grund för det åtgärdsprogram som vi sedan presenterar tillsammans med en kostnadskalkyl. Av erfarenhet vet vi att det kan vara svårt för styrelser att driva igenom de förändringar som de flesta ändå vet måste göras. Som neutrala konsulter hjälper vi till att presentera resultatet av analysen och åtgärdsprogrammet för klubbens medlemmar. Genom vårt kontaktnät ser vi sedan till att klubben får all den rätta expertis som behövs för att på snabbast sätt kunna komma igång med de förändringar som det beslutats om. När förändringarna sedan är genomförda görs en noga uppföljning och utvärdering av resultatet.


Profilpaketet – Från inbjudan till tackbrev Med Profilpaketet kan golfklubben erbjuda företag en tjänst som gör golfarrangemanget mer unikt. Genom att tillhandahålla denna tjänst skaffar sig klubben dessutom en ny intäktsmöjlighet. Profilpaketet förstärker företagets profil på arrangemanget och sparar många administrationstimmar. Avokado omfamnar allt ifrån inbjudan till tackbrev på ett modernt och nytänkande sätt. Vi lyssnar noga på vår uppdragsgivare vad syftet och målet är med arrangemanget. Vi sätter sedan en profil som går genom hela arrangemanget som en röd tråd. Profilpaketet är anpassat till golfklubbar eller företag som själva tar hand om planeringen och själva aktivitetsdagen. Golfklubben/Företaget använder Avokado på övriga administrativa delar, enligt vår modell (se nästa sida).

Event Management När klubben eller företaget inte själva har resurser att ta hand om arrangemanget kan företaget nyttja Avokado som totalarrangör genom tjänsten Event Management. I Event Management ingår naturligtvis även Profilpaketet.


Profilpaketet Inbjudan

Hemsida

Anm채lan

Program

Uppdatering Fotografering

Hemsida

Tackbrev


Inbjudan Hemsida

Vi gör allt det praktiska runt er inbjudan. Från idé och layout till utskick och anmälan. Vi skapar en egen sida för just ert arrangemang. - Underlättar för gästerna att anmäla sig. - Exponeringsyta för samarbetspartners. - Forum för release av nya produkter m.m. - Ger en enklare och tätare kontakt med gästerna. - Bygger upp förväntningarna inför arrangemanget.

Anmälan Vi skickar ut en påminnelse för anmälan.

Program

Tillsammans med exempelvis en give-away skapar vi och skickar ut ett inbjudande programblad för den kommande aktiviteten.

Uppdatering Löpande uppdateringar på hemsidan och förändringar i anmälan.

Fotografering Under dagen finns någon med som fångar alla roliga och trevliga händelser på bild.

Hemsida Tackbrev

Efter arrangemanget publiceras bilder/kollage, resultat, citat m.m. på hemsidan. Utskick av tackbrev ihop med ev. DVD/bildkollage.


För mer information kolla in www.avokado.nu eller ring oss på: Andreaz Lindberg tel. 0703-60 67 67 Johanna Hallberg tel. 0703-79 34 14 Avokado AB Österängsvägen 2 SE-554 63 Jönköping, Sweden info@avokado.nu www.avokado.nu

Avokado Consulting Golf Management  
Avokado Consulting Golf Management  

Avokado Consulting Golf Management A4

Advertisement