Page 1

”gør det enkelt - skab værdi”

Få Fuld udNyTTElsE AF diT AV-udsTyR mEd dEN RETTE uNdERVisNiNg... Digitaliseringen i institutioner og virksomheder udvikler sig i disse år med hastige skridt og komplekst AV-udstyr bliver et mere og mere almindeligt arbejdsredskab. Flere undersøgelser har dog vist en bekymrende barriere mod brugen af udstyret på grund af manglende viden om udstyrets anvendelighed og potentiale. Utallige leverandører tilbyder introkurser i brugen af forskelligt udstyr, men effekten af disse kurser har desværre ofte været mangelfuld. AV CENTERs uddannelsesafdeling, avkursus.dk, består af erfarne og aktive undervisere inden for området. Alle har flere års erfaring indenfor brugen af moderne AV-udstyr og har gennem årene udviklet deres erfaring med afholdelse af kurser. Vi værdsætter fagligheden højt og er stolte af at have ansat nogle af de mest kompetente undervisere. Underviserne kommer både fra grundskolen og fra virksomheder, hvor de til dagligt selv er spydspidser.

Vi anerkender behovet for introkurser men fokuserer mere på kurser, der udvikler den enkelte kursists kompetencer. Det kan være svært at tilgodese kursisternes forskellige it-kompetencer, hvorfor vi lægger stor vægt på ”følg mig”-princippet, hvor kursisterne får lov til at afprøve de forskellige færdigheder. Fagligheden består i de enkelte underviseres fokus på fagområder, som de selv har udviklet kursusbeskrivelser til. Vores filosofi er, at det man er uddannet til, er man bedst til. Dette er jeres garanti for kompetente og meningsgivende kurser. Vores målsætning er, at vores kursusprogram skal være overskueligt og nemt at implementere i forhold til de enkelte brugers behov. Læs mere om de enkelte kursusområder på bagsiden af denne flyer. For mere info vedrørende kurserne:

www.avkursus.dk

- en del af AVCENTER gruppen


ET læRiNgsTEkNologisk kompETENCEløFT Hvordan får vi mest ud af de muligheder læringsteknologien kan tilbyde? Et ”hjælp til selvhjælp” analyse, undervisnings- og evalueringsforløb.

AFklARiNgsmodul Analyser af den aktuelle situation: - Ledelsens intentioner og visioner. - Medarbejdernes oplevelser med undervisningsteknologi. - Observation af daglig praksis.

EVAluERiNgsmodul Monitering og evaluering af (ændret) praksis efter endt kursusaktivitet: - Er praksis forandret? - Til hvad og hvordan?

københavn

AFklARiNgsRAppoRT

kuRsusmodul

Afrapportering af den aktuelle situation i forhold til læringsteknologi, intentioner, udbredelse og anvendelse: - Hvilke tiltag kan anbefales. - Forslag til konkrete kursusforløb.

Konkrete kurser, hvis målsætning imødekommer afklaringsrapporten: - Kurser i læringsteori, tavleundervisning, præsentations værktøjer, kognition mm. - Kurser i kendte læringsteknologiske værktøjer. - Kurser i nye måder at anvende læringsteknologi på. - Kurser i anvendelse af ukendte læringsteknologiske værktøjer.

EVAluERiNgsRAppoRT

FREmTidigE kuRsER

Opsummering af hele forløbet: - Hvad er godt og hvad kan forbedres? - Hvordan kommer vi videre herfra?

FAgspECiFikkE kuRsER kuNdEspECiFikkE kuRsER

odense

kolding

århUs

ålborg

w w w. a v c e n t e r . d k • k U r s U s @ a v c e n t e r . d k • t l F. 7 0 2 0 1 7 9 9 • p r o F e s s i o n e l l e a U d i o / v i d e o l ø s n i n g e r

AVKURSUS  

Undervisningskatalog om AVKURSUS

AVKURSUS  

Undervisningskatalog om AVKURSUS

Advertisement