Issuu on Google+

SKILLING BANCO

KONTROLLBOKEN OCH STÄMPLARNA ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet är Göran Perssons samlade kunskaper kring stämplar på Skilling banco baserat på drygt 30 års forksning. Materialet är väl dokumenterat men vissa ytterligare källanteckningar behövs för att säkra en kvalitativ publicering. Vi ber er därför komplettera och granska sammanställningen och gärna delge oss era iakttagelser och kompletteringar! Sammanställare: Göran Persson Granskare: Mats Ingers. Sven-Börje Ewers och Bo Grendal

Skilling Banco Kontrollboken och stämplarna © Avitiva AB 2013-12-12 Version 0.1 Svenska Frimärken Rådhusgatan 13 541 30 SKÖVDE info@svenskafrimarken.se 08 645 12 00


svenska

svenska

frimärken

frimärken

Alingsås - Engelholm Ort

1

Alingsås

1600

Arboga

4000

Arvika

2700

Askersund

1800

Avesta

2400

Biästa/Ullånger

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

Län : Lsk

Ort

2400

2400

1600

3700

5500

4000

4500

2250

7250

35200

07:03 5507-5806

P : VG

Alingsås

1000

5000

6000

6000

28000

07:03 5507-5806

U : VÄS

Arboga

1500

2500

18100

16 5507-5806

S : VÄR

Arvika

07:02 5507-5806 07:03 5507-5806

T : NÄ

Askersund

W:D

Avesta

Y:Å

Biästa/Ullånger

6000 900

2400

1800

1800

1000 500

500

500

1000

1000

2500

4000

9

300

3000

2200

400

1000

1000

3000

1400

2000

2000

1000

2200

600

600

2600

3800

3000

3000

4000

1500

500

500

1000

1000

500

1500

500

1200

1200

900

500

500

3000

4000 1000

Björnlunda Bollnäs Borgholm Borås

4800

Boxholm

500

Burgsvik

200

Båstad

1400

Calmar

9400

Carlsborg

800

Carlshamn

5800

4800 300

1000

1000 200

Carlskrona

9600

Carlstad

9400

Christianstad

9400

Christinehamn

2800

Cimbritshamn

1800 1100

400

1500

4000

1000

500

500

7500

500

13800

4000

4000

32400

07 5507-5806

18000

07:02 5507-5606 10:01 5607-5806

2500

2500

800

800

2000

10:01 5801-5806

D : SÖ

Björnlunda

4000

1500

32300

07:03 5507-5806

X : HÄL

Bollnäs

9100

07:03 5507-5606 10:01 5606-5806

H : ÖL

Borgholm

2000

21200

07:03 5507-5712 10:01 5801-5806

P : VG

Borås

2000

9200

06:02 5507-5604 10:01 5605-5806

E : ÖG

Boxholm

I : GO

Burgsvik

L : SK

Båstad

H : SM

Calmar

R : VG

Carlsborg

K : BL

Carlshamn

T : VÄR

Carlskoga

K : BL

Carlskrona

T : VÄR

Carlstad

L : SK

Christianstad

S : VÄR

Christinehamn

1200

2000

2000

2000

2000

2600

5000

3000

1500

4500

1000

600

1100

500

600

600

5000

2000

9000

10000

6000

9000

300

300

300

300

1800

600 3000

4000

13700

15500

18000

15000

10000

10000

10000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2000

2000

5000

5000

2500

2500

5000

1750

1000

1600

1000

2500

1200

1200

600

600

600

600

600

900

2

5300

2100

Ekolsund

550

350

Engelholm

2400

10000

10:02 5507-5512 10:03 5601-5712 10:04 5801-5806

10:02 Senare kan förekomma (returnerad 580424) 10:03 Senare kan förekomma

1200

800

8200

07:01 ????-???? 07:02 5507-5806

Endast ett exemplar känt. Årtalet på detta är ej läsbart

2400

65200

10:01 5507-5806

6000

6000

10000

4600 10000

160200

4000

4000

45400

07:07 5507-5512 10:01 5601-5806 10:01b 57??

34400

07:05 Blågrön 5507-5512 07:05 Svart 550?-5612 10:01 5701-5806

13900

07:02b 5507-5512 10:01 5601-5806

2500 1200 1000

Oklart när färgen bytte. Sommaren 55 enl SFF23 och 551214 enl SSPD. Färgen övergår gradvis mot svart med tiden. Kontantbetalt brev 1855-11-17 (BG)

07 5507-5806

L : SK

Cimbritshamn

400

8800

07:01 5507-5512 10:01 5601-5806

B : SÖ

Dalarö

600

600

10:01 5806

B:U

Drottningholm

F : SM

Ekesjö

C:U

Ekolsund

L : SK

Engelholm

8600

7200

10700

7400

4000

6000

2000

6000

9000

2000

77100

300

1050

2050

2000

1500

2000

1000

1000

1000

1000

2100

500

16400

07 5507-5512 10:01 5601-5806

1500

1500

5000

1500

1500

4000

28400

07:02 5507-5806 10:01 5601-5806

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

Referens: Handbok över Värmländska makuleringsstämplar

6600

6800

6000

Frimärkslöst 1855-10-27 (BG)

5507-5512 5507-5512 5601-5806 5601-5806

20000

5000

600

16 5510-5806 07:07 07:08 10:01 10:02

07:02 5507-5701 10 5701-5806

5000

Oklart när övergång från blå till svart färg skedde. Blå färg är dokumenterad 20.7.1855.

43000

Drottningholm Ekesjö

07 5507-5806 07:02 Blå 5507-55?? 07:02 Svart 55??-5806

2000

1200 900

400

Endast ett exemplar känt

12000

600

13400

750

900

1000

Biästa Ullånger

1000

600

500

Kommentar

200

4800

800

Typ:nr Period

1500

4800 800

Summa

1000

4000 600

600

200

Carlskoga

Dalarö

400

1500

14

Kontantbetalt brev 1856-10-05

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

3


svenska

svenska

frimärken

frimärken

Enköping - Hjo Ort

1

Enköping

2400

Eskilstuna

5000

Fahlköping

1600

Fahlun

7000

Falkenberg

1600

2

1000

3

4

5

1300

1300

5000

6

7

8

9

10

2000

2000

5000

9000

12000

10000

3000

10000

600

600

1200

1200

1200

900

2000

2000

2000

1500

11

12

13

14

5000

200

200

Gagnef

600

400

100

2400

450

Gamleby Gefle

7900

Gislawed

1200

400

Grenna

1800

Grisslehamn

200

Grythyttehed

1000

200

400

200

Götheborg

4

200 450

600 23700

Gysinge

500

400

300

400

91000

07:02 5507-58?? 10:01 5507-5806

900

2400

3600

1200

15400

06:03 5507-5806

1500

3000

1200

20200

06:04 5507-5508 06:05 5507-5612 10:01 5701-5806

Sluttidpunkten för användning av 06:04 är oklart. I ”Dalarnas poststämplar” anges både 14.6.1855 (sid. 33) och 30.8.1855 (sid. 32) som sista kända användningsdatum.

2400

07:03 5507-5806 Balk ????-????

3 kända exemplar. Saknar datum.

1600

10:01 5702-5806

400

600

400

4400

2500

Haparanda

1650

1650

Hedemora

1800 15000

Hernösand

6600

Hjo

1800

600 500

500

2500

500

1000

D : SÖ

Eskilstuna

R : VG

Fahlköping

W:D

Fahlun

N : HA

Falkenberg

Z : HÄR

Funäsdalen

B:U

Furusund

400

3400

07 5507-5806

I : GO

Fårösund

5400

07:01 5507-5806 07:02 5507-5806

W:D

Gagnef

6200

10:01 5512-5806

H : SM

Gamleby

07:07 07:08 10:01 10:02

X : GÄ

Gefle

F : SM

Gislawed

F : SM

Grenna

B:U

Grisslehamn

5507-5511 5507-5510 5512-5806 5512-5806

24000

24000

30800

21800

7500

22500

10000

10000

32000

16000

254200

1600

2200

1500

1050

3050

800

2200

500

1500

2500

1700

20600

07 5507-5512 10:01 5601-5806 10:02 5806

1000

1000

2000

500

500

500

500

1000

1000

9800

07:03 5507-5601 10:01 5601-5806

200

550

150

500

800

600

300

300

900

300

4800

06:04 5507-5612 07 5510-5806

1500

2000

1600

1600

1500

1500

500

600

2000

14800

7 5507-5806

T : VÄS

Grythyttehed

900

900

600

600

1600

800

800

8000

7 5507-5806

X : GÄ

Gysinge

O : VG

Götheborg

N : HA

Halmstad

BD : NB

Haparanda

500

800 15000

2500

2500

5000

5500

3500

2000

5000

3000

1000

6000

2500

2500

4000

2500

3000

2000

1000

3000

2000

4000

1000

1500

4000

4000

5000

5000

6000

6000

2000

2000

4000

4000

4000

2000

400

15000

2000

199200

10:03 10:04 10:05 10:06

5507-5512 5507-5512 5510-5706 5705-5806

07:03 Svart 07:03 Blågrön 07:04 Svart 07:04 Blågrön 10:01 10:02

5507-5712 5507 5507-5712 5507 5712-5806 5712-5806

GISLAVED levererades 1858-06-04

Fribrev 1856-09-25 (BG) GRISLEHAMN

Osäkert om denna stämpel finns med blå färg

2000

7000

4000

52400

3000

1500

1500

28300

07:02 5507-5508 06:04 5507-5601 10:02 5601-5806

3000

3000

22300

10:01 5507-5806

Under 1858 utan årtal

W:D

Hedemora

Osäker sluttid Osäker sluttid Osäker starttid

M : SK

Helsingborg

Oklar slutpunkt. 550727 enligt SSPD

2000

2000

29000

06:05 5507-5806 06:06 5507-5806 10:03 5604-5806

6000

4000

4000

34100

10:01 5507-56?? 10:02 5510-5806

Y:Å

Hernösand

5000

5000

3000

53600

07:02 5507-56?? 10:01 56??-5806

R : VG

Hjo

10000

1800

Enköping

400

1500

Stämpeln är möjlig men har aldrig observerats

Ort

C:U

400 600 2000

80000

Halmstad

200

10:01 5806

Oklart sistadatum för 07:02. Den har endast fungerat som hjälpstämpel. 10:01 renoverades 5602. Ramen saknas helt på slutet.

Län : Lsk

24000

87200

Helsingborg

200

900

Kommentar

6400

400

400

06:03 5507-5806

13600

Furusund Fårösund

Typ:nr Period

15000 8000

4000

800

Funäsdalen

Summa

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

5


svenska

svenska

frimärken

frimärken

Hudiksvall - Malmköping Ort

1

2

Hudiksvall

3400

Hvetlanda

2800

1000

Håkantorp

300

300

Höganäs Hörby

Jönköping

1700

1600 800

3

800

Kongelf

800

5

6

7

6700

6500

10500

9000

10000

4000

7000

3000

6000

6000

1600

2400

800

2400

1500

600

600

12000

1200

3000

3000

2400

2400

2400

2400

2400

2600

1800

Köping

3200

4000

4000

4000

10400

9400

Laholm

800

400

800

Lilla Edet

1600

Linköping

800

800

300

4800

2000

13

14

6000

2000

100

100

Ljungby

1600

Ljusdal

800

800

600

Luleå

900

900

2000

Lund

16200

200

200

600

250

250

600

600

1800

1800

2400

2600

3000

1500

3000

2000

6000

2000

8000

6000

6000

3000

07 Svart 5507-5806 07 Blågrön 5507-5508

4000

07 5507-5703 10:01 5703-5806

L : SK

Hörby

07:03 07:04 10:01 10:02 10:03

5507-5510 5507-5510 5507-5607 5607-5806 5607-5806

F : SM

Jönköping

1800

64600

2400

1500

17900

07 5507-5806

E : ÖG

Kisa

2400

07:02 5507-5806

O : BO

Kongelf

15900

07:04 5507-5604 10:01 5604-5806

N : HA

Kongsbacka

73100

07:03 5507-5806 10:01 5601-5806

U : VÄS

Köping

3500

07:03 Svart 5507-5604 07:03 Blå 55??-5602 10:01 5604-5806

N : HA

Laholm

M : SK

Landskrona

2000

Lycksele 800 1100

300

15000

15000

900

900

400

800

600

900

1200

250

250

3000

600

2400

300

1200

200

200

800

300

300

900

300

900

10000

10000

300

1100

3000

700

Enligt SSPD till och med 550824

3000

4800

1000

Frimärkslöst brev känt 1857-06-02 (BG)

5600

18400

2400

3000

Höganäs

24000

1000

400

6000

M : SK

10:01 5511-5806

8500

3000

Håkantorp

900

7600

6000

R : VG

07:02 5507-5806

7600

3000

Hvetlanda

47800

7600

3000

F : SM

4000

600

6000

Hudiksvall

2000

1800

1100

X : HÄL

6000

1200

2400

Ort

77800

1500

1500

Län : Lsk

3000

2400

2000

Kommentar

11000

4800 2400

Typ:nr Period

3000

3000

1800

Summa

07:02 5507-5601 10:01 5601-5806 10:02 5801-5806

500

Ljugarn

Malmö

3800

800 7900

Malmköping

5000

12

3000

4000 4800

7900

Lysekil

4000

11

1600 1800

4800

1500

4800

1400

Lidköping

10

6000

3000

1600

4800

4000

5400

1600

Landskrona

9

1200

Kongsbacka

Lindesberg

6

8

300

18800

Kisa

4

07:02 07:03 10:01 Svart 10:01 Blå

5507-5512 5507-5512 5601-5806 5707-5806

Finns på frimärkslöst brev 1855-10-08 (BG) annars okänd Finns svagt blåaktigt grön 1857-03-28 frimärkslöst brev (BG)

Enligt SSPD blågrön från 5707-5811

19200

07:02 5507-5806

R : VG

Lidköping

10200

07 5507-5806

P : VG

Lilla Edet

2100

07:02 5507-5806

T : VÄS

Lindesberg

5507-5512 5507-5812 5512-5806 5512-5806

E : ÖG

Linköping

2200

07 5507-5806

I : GO

Ljugarn

7600

07:03 5507-5601 10:02 5601-5806

G : SM

Ljungby

X : HÄL

Ljusdal

BD : NB

Luleå

20700

07:01 07:03 10:01 10:02

Endast ett exemplar känt samt frimärkslöst brev 1857-10-05

3000

2400

26200

07 5507-5703 10:01 5703-5806

6500

500

40800

07:03 5507-5806

9000

3000

64200

04 Blå 5507-5508 04 Svart 5507-5806 10:01 5510-5804

M : SK

Lund

200

1400

10:01 5704-5806

AC : L

Lycksele

LJUSDAHL

300

300

3200

07:02 5507-5806

O : BO

Lysekil

600

600

9000

07 5507-5806

D : SÖ

Malmköping

5000

5000

60000

07:10 5507-5612 10:01 5701-5806 10:02 5701-5806

M : SK

Malmö

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

7


svenska

svenska

frimärken

frimärken

Malmö - Råneå Ort

Malugn Mariefred

1

2

3

4

5

350

150

250

250

500

1600

Mariestad

7000

Marstrand

1600 800

Mora

1500

2500

5000

800

800

5600

800

1600

1000

4700

1500

Mönsterås

1100

700

400

400

Nora

400

1600

Norberg Nordmaling

Norrköping

800

1800

Nya Kopp.berget

1200

Nyköping

8200

Nyland

800

Oroust

800

Oscarshamn/ Döderhultsvik Philipstad Piteå Ramundeboda Ronneby

1800 400

600

1800 900 900

900

1000

200

Sala Sigtuna

8

9 500

2500

2500

1500

2500

3000 1000

2400

1800

3000

1750

1800

1200

1200

1800

1600

1600

1600

750

1050

1000 3000

4000

1200

1200

1200

11

1500

1000

3000

5000

5000

3000

1000

1000

2000

500

2500

750

2400

2400

800

800

1200

4000

12

2000

1000

1600

16000

1500

1500

2400

2500

400

800

2800

2000

49600

06:03 5507-5701 07:02 5507-5806 10:01 5702-5806

2000

2600

1000

23200

07:03 5507-5806

T : VÄS

Nya Kopp.berget

10000

27000

9000

158200

07:01 5507-5806 07:02 5507-5806

D : SÖ

Nyköping

3600

21300

07 5507-5806

Y:Å

Nyland

4400

07:03 5507-5806

O : BO

Oroust

17800

07:02 5507-5604 10:01 5605-5806

H : SM

Oscarshamn/ Döderhultsvik

47300

07:04 5507-5806

S : VÄR

Philipstad

BD : NB

Piteå

T : NÄ

Ramundeboda

K : BL

Ronneby

800 2000

3000

5000

1000

3400

3000

5000

4000

3000

800

21000

07:03 5507-5601 10:01 5601-5806

600

200

600

200

200

200

6200

07 5507-5806

2000

3000

5000

1500

400

2500

2500

1500

1500

250 1500

Endast känd på frimärkslöst brev 1856-04-21 (NORRTELIE)

DÖDERHULTSVIK OSCARSHAMN

1500

6000

2000

47000

07 5507-5601 10:01 5601-5806

500

4100

1800

8200

10:01 5512-5806

S : VÄR

Råda

500

400

4500

07 5507-5806

BD : NB

Råneå

9800

10:01 5507-5806

U : VÄS

Sala

15600

07:02 5507-5512 09:03 5601-5806

B:U

Sigtuna

250 500

Med stympat årtal känt i ett exemplar från 3.1.185(8)

7500

2000 1000

5507-5712 5801 5507 5507-5712 5801-5806 5801-5806

95200

800

5000

10:03 Svart 10:03 variant 10:03 Blå 10:04 10:05 10:06

Endast ett exemplar känt

4000

3000

800

300 1500

Mönsterås

Norrtelje

7500

2000

H : SM

B:U

15000

1500

Motala

Norrköping

22500

3000

E : ÖG

1000

Medevi Medevi Motala Motala Motala

E : ÖG

10000

400

17200

07 10:01 10:01 10:02 10:03

Nordmaling

25000

200

Mora

AC : Å

2500

200

W:D

07 5507-5806 06:02 5707-5711

1000

600

07:02 5507-5806 07:03 5507-5806

8400

2000

1000

11700

800

3000

1000

500

800

2000

400

Marstrand

Norberg

3500

400

O : BO

U : VÄS

2000

6000

07:02 5507-5806

10:01 5510-5806

4000

6000

16800

22300

5500

5000

1000

2000

4000

4100

Mariestad

4000

2000

600

R : VG

Nora

4000

1200

5507-5702 5507-5702 5702-5806 5702-5806

Neder-Kalix

5000

600

32000

07:05 10:01 10:02 10:03

T : VÄS

5000

600

Mariefred

BD : NB

5000

2000

D : SÖ

07:05 5507-5806

2000

6000

07 5507-5712 10:01 5801-5806

07:02 5507-5806

9600

8000

24600

10600

8400

6000

Malugn

14600

4200

7000

W:D

5507-57?? 5706-5806 5507-5512 5601-5705 5705-5806

Kommentar

1600

4200

3000

Ort

07 5507-5806

1600

1800

8400

8000

1000

Typ:nr Period

07:01 Svart 5507-5806 07:01 Grågrön 55??-????

10800

3000

Län : Lsk

3100 2500

Summa

20600

10800

3000

14

2000

1600 1000

4500

2000

9000

2600

13

600

3000

500

700

10

1600

1500

1400

900

1000

1900

3000

1800

2500

500

1500

Råda Råneå

8

250

1500

3000 900

7

250

2000

800

22800

Norrtelje

2500

2500

Motala/Medevi

Neder-Kalix

6

1000

1500

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

1500

RUNNEBY

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

9


svenska

svenska

frimärken

frimärken

Sala - Södertelje Ort

1

2

3

5

6

7

8

Skanör

100

100

200

200

Skara

2200

2200

6600

10600

Skellefteå

800

800

Skenninge

2400

800

3600

5400

1800

5200

4000

Sköfde

900

900

1800

1200

1200

2500

2500

Slite

200

600

1800

1200

Smedjebacken Sollebrunn Sollefteå Staby

Stockholm

400

400

600

1600 800

30000

Stora Rör

800

Strengnäs

1800

Strömsholm

1600

Strömstad

1700

1700

Sundsvall

7000

5000

Svenljunga Säther

10

11

12

8400

36000

800

1000

3000

3000

4000

800

800

1200

1600

80000

Söderköping

5200

Södertelje

2300

2800

14

1000

1200

07 5507-5806 10:01 5507-5806

AC : VB

Skellefteå

4000

35200

10:01 5507-5806

E : ÖG

Skenninge

5000

16000

10:01 5507-5612 10:02 5701-5806

R : VG

Sköfde

1400

07:01 5507-5806

I : GO

Slite

5400

07:03 5507-5806

W:D

Smedjebacken

P : VG

Sollebrunn

Y:Å

Sollefteå

H : SM

Staby

A:U

Stockholm

H : ÖL

Stora Rör

D : SÖ

Strengnäs

U : VÄS

Strömsholm

O : BO

Strömstad

Y:M

Sundswall

S : VÄR

Sunne

P : VG

Svenljunga

500

1000

3000

11200

2400

1200

1200

2400

3000

3700

10000

10000

5000

5000

500

10500

600

900

600

900

600

600

1000

2000

2500

3050

2050

1000

500

5000

6500

2000

8000

6000

2000

5900

9500

2000

2000

4000

4000

3000

3000

6000

4000

5507-5806 5507 5507-5806 55?? 5601-5806 5507-5806 5507-5806 5507-5806

45000

45000

75000

35000

698000

1000

500

500

2500

500

8400

10:01 5507-57?? 10:02 57??-5806

7200

8400

1600

50600

06:03 5507-5606 10:01 Svart 5606-5806 10:01 Blå 5703-5708

4800

7 5507-5806

4800

1000

600

25600

07:03 5507-5612 10:01 5701-5806

10000

4000

4000

76000

10:01 5507-5712 10:02 5801-5806

5400

10:01 5512-5806 10:02 5806

21800

06:03 5507-5512 10:01 5601-5705 10:01 5705-5806

2600

07:03 5507-5806

W:D

Säther

72400

07 5507-5806 10:01 5601-5806

X : HÄL

Söderhamn

13200

07:03 5507-5609 10:01 5605-5806

E : ÖG

Söderköping

54600

07:02 Svart 5507-5703 07:02 Blå 5507 10:01 5703-5806

B : SÖ

Södertelje

29800

07:02 Svart 07:02 Blå 10:01 10:02

K : BL

Sölfvitsborg

1100

2000

1000

4000

8000

4000

Enligt SSPD 570319-570829

1800

2000

1000

Endast ett känt exemplar

3300

600

4000

SOLEFTEÅ

2600

600

6000

Endast ett exemplar känt

7 5507-5806 Ankomst Svart Ankomst Blå Transit Lösen crikel Blå Lösen Oktagon 10:03 10:05 10:06

45000

1600

9000

7 5507-5806 07:03 5507-5512 10:01 5601-5806

600

2100

3200

1000 500

10400

1800

800

5000

1200

1200

800

2400

1200

1200

6000

Skanör

2000

23900

6000

M : SK

Skara

2400

6000

Ort

R : VG

3900

1000

Län : Lsk

06:03 5507-58?? 10:01 5801-5806

1500

800

5600

30000

Kommentar

53400

10500

2500

94000

Typ:nr Period

600

300

1200

Summa

06:02 5507-5806 07 5507-5806

1200

66000

800

4000

1600 4000

13

12900

1200

1000

57000

4000

300 1200

800

800

Söderhamn

Sölfvitsborg

1400 1000

60000

9

400

Sunne

10

4

4500

4800

4000

9500

6000

2000

3500

2000

2000

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

5507-5703 5507 5512-5703 5703-5806

SUNDSWALL

Graverades 580528. Existerar enligt Postal. Ej observerad SWENLJUNGA

Kontantbetalt brev känt per 1856-11-01 Endast ett exemplar känt

Endast ett exemplar känt SÖLVITSBORG SÖLVESBORG

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

11


svenska

svenska

frimärken

frimärken

Sölfvitsborg - Wimmerby

Ort

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Summa

Thorshälla

1300

500

1600

1600

1200

2400

2400

2000

1200

2000

800

1600

2800

1200

22600

Thorsåker

800

400

1200

800

800

800

800

400

1200

800

2400

1200

1800

2400

600

600

600

1800

3000

1200

700

1700

3000

2000

1000

5000

1200

1200

1200

1200

1800

2600

1400

1000

5000

500

500

2000

6000

Tiellmo

1400

600

Tierp

700

700

Trelleborg

800

800

1400 1600

3200

2400

2400

800

Trollhättan Trosa

650

450

3500

3500

800

800

600

3000

4200

Umeå

2200

2200

1000

1000

Upsala

24200

14400

14400

3000

1200

1800

Uddevalla Ulricehamn

Wadstena Waldemarsvik Warberg

800 2400

Wassbacken

800

Waxholm

400

Wemdalen

200

Wenersborg

4400

Wernamo

1600

600

250

1500

2000

1500

500

6000

3000

3000

3000

2000

600

6000

4800

7200

2400

28800

60000

19200

63090

21090

35000

6600

7600

6600

9000

9000

3000

400

400

800

600

600

2000

1800

400

400

800

1200

1200

650

800

500

600

600

4400

1500

1500

300

300

600

600

5000

5000

Wik

1100

300

Wimmerby

2400

600

Wisby

3600

1200

2400

2600

4500

4500

Ort

07:02 5507-5712 10:01 5601-5806

D : SÖ

Thorshälla

8000

07 5507-5712 10:01 5801-5806

X : GÄ

Thorsåker

18400

07 5507-5806

E : ÖG

Tiellmo

16200

07:02 5507-5703 10:01 5703-5806

C:U

Tierp

21200

07:02 5507-5703 10:01 5703-5806

M : SK

Trelleborg

7400

10:01 5710-5806

P : VG

Trollhättan

1000

15700

10 5507-5806

D : SÖ

Trosa

9000

9000

43000

10:01 5507-5508 10:02 5510-5806 16 5507-5509

O : BO

Uddevalla

600

200

16400

07:02 5507-5703 10:01 5703-5806

P : VG

Ulricehamn

29800

07:01 5507-55?? 06:04 5507-5806

AC : VB

Umeå

7200

17200

20800

54000

18000

397380

07:05 5507-5806

C:U

Upsala

3000

6000

6000

6000

2000

70800

07:04 5507-5806 10:01 5701-5806

E : ÖG

Wadstena

3700

07 5507-5712 10:01 5801-5806

E : ÖG

Waldemarsvik

15200

07:04 5507-5509 Stympad fyrkant 16 5510-5806

N : HA

Warberg

7200

07:02 5507-5712 10 5801-5806

R : VG

Wasabacken

6200

07:02 5507-5806

B:U

Waxholm

Z : HÄR

Wemdalen

P : VG

Wenersborg

F : SM

Wernamo

G : SM

Wexiö

3000

800 1200 600

600

1500 600

1200

500

600

300

600

900

7800

3100

1600

3600

12000

12000

24000

12000

12000

12000

1000

600

600

600

600

600

600

300

1900

1500

1000

1000

1000

1000

2400

4000

2400

7200

2400

4800

4800

3200

300

9000

3300

4300

800

2200

1200

3600

3600

1800

1800

WALDEMARSWIK

07 5507-5806

24400

10:03 10:04 10:05 10:06 10:07

39200

07:04 5507-5806 10:01 5702-5806 07:01 07:02 07:04 07:05

5507-5512 5507-56?? 56?? 56??-5706 5705-5806

5507-5806 5507-5806 5507-5806 5507-5806

WENNERSBORG WENNERSBORG

Ej observerad på skillingar Okänd på skilling men finns på vapen 590531

18000

18000

8000

138000

300

900

300

7800

07:02 5507-5806

W:D

Wik

1000

1500

500

13700

07:03 5507-5701 10:01 5701-5806

H : SM

Wimmerby

5000

2000

5000

56200

07:03 57?? 07:04 5507-5712 10:01 5801-5806

I : GO

Wisby

600

10:01 5501-5806

L : SK

Wittsjö

23600

07:02 5507-5806

H : SM

Westervik

600 2200

Senast kända 550831 Tidigast kända 551026 Känd mellan 550801 och 550914 endast på frimärkslösa brev

1800

200

4500

Kommentar

1200

500

7800

1600

Wittsjö

12

100

1800

500

Wexiö

Westervik

300

Län : Lsk

800

Typ:nr Period

3600

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

3600

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

13


svenska

svenska

frimärken

frimärken

Wisby - Östra Husby Ort

1

2

Westerås

12600

Wrigstad

400

400

4500

4500

Åby

800

800

Åmål

2000

2000

Ånäset

400

400

Ystad

Åtorp

400

3

6000

12000

300

900

2100

250

Åhre

100

100

Äs

800

800

Ödeshög

400

400

400

400

6000 500

9

10

4000

1000

1400

1000

1200

400

800

1300

600

900

4000

7000

500

500

400

1200

4000

250

1400 1000

1000

1000

1200

1200

600

1200

9100

9100

7200

7200

7200

7200

3600

3600

400

400

250

250 2000

600

600

400

700

2000

1500

1500

700

1300

700

700

1400

800

1200

1200

1600

800

600

300

300

1200

800

6000

6000

72600

1400

2400

1000

13000

07 5507-5806 10:01 5507-5806

9000

07:02 5507-5612 10:01 5507-56?? 10:02 56??-5806

2800

07:02 Svart 5708-5806 07:02 Blå 5507-5708

Kommentar

Ej observerad på skillingar

Län : Lsk

Ort

U : VÄS

Westerås

F : SM

Wrigstad

M : SK

Ystad

L : SK

Åby

P : DAL

Åmål

AC : VB

Ånäset

T : VÄR

Åtorp

5250

650

51400

10:01 5507-5806

600

600

1000

1000

9200

07:02 5507-5806

1000

5200

07:01 5507-5806 07:02 5507-5806

600

1800

10:01 5512-5806

E : ÖG

Åtvidaberg

1500

10300

07 Svart 5507-5806 07 Blå 5507

D : SÖ

Åsen

200

7 5507-5806

Z:J

Åhre

1600

11600

07:02 5507-5806

D : SÖ

Äs

900

12600

07:01 5507-5806 07:02 5507-5806

E : ÖG

Ödeshög

4400

10 5601-5806

BD : NB

Öfver Torneå

1600

1000 1800

7200 250

800

Typ:nr Period

12000

3900

2700

1500

600

Summa

10:01 5507-56?? 10:02 5507-5712 10:03 5801-5806

500

1200

400

14

5000

500

600

Östhammar

13

2400

1000 700

250

300

900

12

5000

300

300

900

1500

600

500

200

Östersund

11

6000

800

6000

Örnsköldsvik

14

8

8000

1000

Öfver Torneå

Östra Husby

7

2500

600 1650

Öregrund

6

6000

600

400

Åsen

Örebro

5

1200

Åtvidaberg

Ökne

4

Känd under vapenperioden men ej observerad på skilling

Känd på kontantbetalt brev under skillingperioden

800

2400

11000

10:01 5512-5806

S : VÄR

Ökne

7200

6400

75000

07:05 5507-5806 07:06 5507-5806

T : NÄ

Örebro

3000

07 5507-56?? 10:01 5511-5806

C:U

Öregrund

250

2000

2000

1000

12000

10:01 5607-5806

Y:Å

Örnsköldsvik

700

700

600

9300

07:01 5507-5806

Z:J

Östersund

400

400

400

10400

07 5507-5512 10:01 5512-5806

C:U

Östhammar

3600

10 5512-5806

E : ÖG

Östra Husby

1200 1200

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

ENDAST avsett som ett studiematerial. Dokumentet gör inte anspråk på att vara komplett och kompletteringar tas gärna emot för att löpande uppdatera materialet. Äevn kompletteringar avseende källor och annan specifik detaljdokumentation tas gärna emot för att säkra kvalitet och innehåll ytterligare i materialet. En eventuell publicering kan komma att ske senare men just nu ska materialet ENDAST betraktas som ett studiematerial i behov av ytterligare granskning och kompletteringar.

15


Vi älskar svenska frimärken med hög kvalitet. Vi gillar att titta på dem, forska om dem, prata om dem och visa upp dem. Med Svenska frimärken vill vi ge alla samlare en plattform för att utveckla sitt samlande. Låter detta intressant? Hör då gärna av dig!

Skilling Banco Kontrollboken och stämplarna © Avitiva AB 2013 Svenska Frimärken Rådhusgatan 13 541 30 SKÖVDE info@svenskafrimarken.se 08 645 12 00


Skilling banco : Stämplarna samt kontrollboken