Page 1

INFONTYS Magazine over crossborder onderwijs & ondernemen Een uitgave van Fontys International Campus Venlo

Pieter Elbers Advies van president-directeur van KLM: “Nooit stoppen met leren!”

Generaal-Majoor Michiel van der Laan “Het zijn juist de verschillen die zorgen voor synergie”

Fontys Crossing Borders “Nergens zijn grenzen zo transparant als hier”

Ontwerpen voor Canon Studenten ontwikkelen 3D-printer voor de consumentenmarkt

Ruimtesonde Rosetta Oud-student Koen Geurts begeleidde ruimtelanding

Media(eigen)wijs Hoe leren kinderen omgaan met de kansen en gevaren van nieuwe media?


VERSTERKING DOOR SAMENWERKING Een onderwijsinstituut dat een business to business magazine uitgeeft… Dat lijkt misschien vreemd, maar dat is het allerminst. Want wat zou het bedrijfsleven zijn zonder hoger onderwijs? Of andersom, wat zou het onderwijs zijn zonder bedrijfsleven? En laten we de overheid niet vergeten! Ondernemers, overheid en onderwijs zijn als een heilige drie-eenheid, in dure termen ook wel triple-helix genoemd. Juist door samen te werken, kunnen we elkaar versterken. Deze drie-eenheid loopt dan ook als een rode draad door dit veelzijdige magazine, waarin verhalen van succesvolle ondernemers, alumni en andere toppers (KLM-CEO Pieter Elbers, Generaal-Majoor Michiel van der Laan) worden afgewisseld met reportages over innovaties op het gebied van logistiek en agro… Sectoren die stuk voor stuk belangrijk zijn voor de regionale economie.

het verleden; nee, juist nu, anno 2015, zijn grenzen voor Fontys International Campus Venlo belangrijker dan ooit. Niet als barrière, maar als kans. “Nergens in Europa zijn grenzen zo transparant als hier”, vertelt de kersverse lector Mariska van der Giessen in een interview in dit magazine. En die transparantie maakt dat we allen - ondernemers, overheid en onderwijs - kunnen profiteren van die grensligging. Als Fontys International Campus Venlo zijn we trots op onze organisatie, onze studenten, maar zeer zeker ook op de organisaties waarmee we samenwerken. De succesverhalen die aan deze trots ten grondslag liggen, delen we graag met u in dit magazine. We wensen u dan ook veel leesplezier!

Over de regio gesproken… Als er één thema is, dat in dit magazine in de spotlight staat, dan zijn het wel grenzen, ofwel Fontys Crossing Borders. Niet voor niets luidt de subtitel van deze uitgave ‘Magazine voor crossborder onderwijs en ondernemen.’ Grenzen hebben eeuwenlang het terrein waarop de huidige Fontyscampus in Venlo is gevestigd, gedomineerd. Rond 1800 werd er om deze plek gevochten door Fransen, Spanjaarden, Engelsen en Belgen. Maar de subtitel van dit magazine is niet gebaseerd op

COLOFON Uitgever Fontys International Campus Venlo

Fotografie Richard Fieten, Hein Gijsbers, Remko Killaars, Wim Naarding, Dick Schoenmakers en archief Fontys Hogescholen

Redactie Anita Hammans, Stephan Peeters, Paul Stevens en Chantal Teeuwen Fontys International Campus Venlo

Drukkerij Corelio Printing N.V.

Mieke Hees, Rob Hillekens en Froukje Schell Aviso Communicatie

Distributie Sandd

Vormgeving Marleen de Broekert en Poyin Ho Fontys Dienst Marketing en Communicatie / Team Grafische Producties

Oplage 32.500

Copyright © 2015 Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks zorgvuldige redactie kan het voorkomen dat er onjuistheden in deze uitgave staan. Fontys International Campus Venlo is hiervoor niet aansprakelijk. Acquisitie op basis van deze uitgave wordt niet op prijs gesteld.

2

INFONTYS


INHOUDSOPGAVE

17

48 40 28 26

INTERVIEWS 14 P ieter Elbers President-directeur KLM kijkt terug op studententijd 26 Generaal-Majoor Michiel van der Laan “Een Duits-Nederlandse hogeschool zou heel goed kunnen werken” 32 Wereldveroveraars Bram Broeken en William Extra over internationaal succes 36 Het nieuwe leren Wetenschap & technologie in het basisonderwijs 38 Ruimtesonde Rosetta Oud-student Koen Geurts begeleidde ruimtelanding 48 Internationaal Inside Een stukje buitenlandse cultuur binnen Fontys

KOPLOPERS 5 F ontys Crossing Borders Lectoraat International Management and Business in Euregional Perspective 17 Media(eigen)wijs Hoe leren kinderen omgaan met de kansen en gevaren van nieuwe media?

28 D e rentree van de douaneprofessional Minor Customs Management in International Business 31 Boer zoekt techniek GreenTechLab als motor voor innovaties in agro- en foodsector 44 Grenzeloos verbinden Fontys krijgt eigen Career Center

REGIO 10 V oor de regio, met de regio Hans Aarts, Thomas Merz en Maud Bouwman over regionale verankering 24 Colleges in college Noord-Limburgse bestuurders terug in de schoolbanken

BUSINESS 9 V an tompouce tot taartverdeler Fontys-studenten in finale HEMA ontwerpwedstrijd 18 Carrièretijgers Alumni over ambities, keuzes en persoonlijke ontwikkeling 40 Puike praktikanten Zo belangrijk is een goede stageplek

50 Fontys ILEC Adviesbureau binnen Fontys 53 Ontwerpen voor Canon Studenten ontwikkelen 3D-printer voor consumentenmarkt

STUDEREN 12 E en leven lang leren De onschatbare waarde van een cursus of master 46 Genode gasten Gastdocenten maken het onderwijs nog interessanter 54 Waarom Fontys? Waarom Venlo? Studenten over hun studiekeuze

COLUMNS 35 T wan Beurskens Reuring in de regio 55 Loes Janssen Venlo is lang niet zo gek!

VERDER IN INFONTYS 4 Dit is Fontys! 8 Nieuws enzo 16 Fontys Facts 30 Nieuws enzo 34 Blackminton Tournament

INFONTYS 3


DIT IS FONTYS! Fontys is één van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland met een onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. De opleidingen kennen een sterk beroepsspecifiek profiel en zijn regionaal verankerd. Fontys is een onderwijsinstelling die studenten ‘laat groeien door aandacht en uitdaging’. Door aandacht te geven en uit te dagen kan ieder zijn of haar eigen talent ontdekken en verder ontplooien. We willen aan de verwachtingen van onze studenten en medewerkers voldoen, of beter nog; deze overtreffen. Praktijkgericht onderzoek en internationalisering dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs en maken beide in die zin deel uit van de strategie en het beleid van Fontys. Studenten, het beroepenveld en andere betrokkenen mogen Fontys aanspreken op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, het uitvoeren van kwalitatief goed onderzoek en het aanbieden van contractactiviteiten op hoog niveau. Fontys streeft naar een kwaliteitsniveau dat past bij een instelling voor hoger onderwijs in de Europese context. Denk Groter! Bij Fontys staat de student echt centraal. We zijn dichtbij de student en het onderwijs georganiseerd. Door studenten aandacht te geven en uit te dagen, ontdekken ze hun eigen talent en ontplooien zij zich. Het is die persoonlijke groei en manier van werken waar ‘Denk Groter’ voor staat.

FONTYS IN CIJFERS 85 bachelor opleidingen

duaal voltijd deeltijd

ruim 42000 studenten

4

INFONTYS

ruim 4100 medewerkers


FONTYS CROSSING BORDERS Mariska van der Giessen is als lector verbonden aan het Lectoraat ‘International Management and Business in Euregional Perspective’.

‘Limburg maakt Nederland groter.’ Deze woorden gebruikt Gouverneur Theo Bovens de laatste maanden veelvuldig in columns en speeches. Bovens doelt hiermee op de unieke grensligging van Limburg en de economische kansen die deze ligging biedt voor de BV Nederland. Als er één organisatie is die weet, zelfs dagelijks ervaart, welke voordelen de grensligging met zich meebrengt, dan is het wel Fontys International Campus Venlo. En die kennis en expertise wil Fontys graag delen met bedrijven en studenten in de regio. Niet voor niets werd Mariska van der Giessen op 1 december 2014 geïnaugureerd als lector aan het lectoraat ‘International Management and Business in Euregional Perspective’. Hoog tijd voor een kennismaking… lees verder op pagina 6.

INFONTYS 5


De grens tussen Nederland en Duitsland loopt als een rode draad door het leven van Mariska. Ze groeide tweetalig op aan de Duitse kant van de grens, studeerde Niederlande Studien/Duitsland Studies aan de Westfälische Wilhelms-Universität in Münster en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en ze werkte in diverse functies bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve. “Dagelijks ervaar ik het beste van beide kanten van de grens”, vertelt Mariska enthousiast. “Wist je overigens dat Nederlanders - Limburgers in het bijzonder - en Duitsers veel meer op elkaar lijken dan we vaak denken? We koesteren het clichébeeld, hebben het altijd over het verschil tussen Sie en jij en over het verschil in höflichkeit… Maar in de praktijk kunnen we echt spreken over één cultuurstreek, waar mensen dezelfde waarden en normen hebben. Dat is uniek voor grensregio’s in Europa. Nergens zijn de grenzen zo transparant als hier.” Mariska ziet het als een van de doelen van het lectoraat om studenten, bedrijven en overheden bewust te maken van de voordelen die de grensligging biedt. “We willen het grensoverschrijdende leven voor onze studenten en voor de regio rondom Venlo als meer en meer vanzelfsprekend laten worden. Mede door onze grensligging zijn we immers een heel internationaal georiënteerde provincie en dat biedt zó ontzettend veel mogelijkheden. Maar daar zijn we ons nog onvoldoende van bewust. Neem studenten. Ambitieuze types kijken vaak het eerst naar de Randstad zodra ze op zoek gaan naar een baan. Zonde! Hier in Limburg, maar ook direct over de grens in Duitsland liggen zo’n mooie bedrijven, met fantastische carrièremogelijkheden. Datzelfde geldt voor bedrijven. Waarom je focussen op Nederland als je op een steenworp afstand een enorm achterland - en dus een interessante afzetmarkt - hebt?” Barrières Ondanks alle voordelen is Mariska zich ook wel degelijk bewust van de barrières die een grens met zich meebrengt. “Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik geconcludeerd dat een verdere ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerkingen in Europa wordt geplaagd door veel bureaucratische rompslomp, zeker als 6

INFONTYS

het op de uitvoering van concrete projecten met behulp van Europese subsidies aankomt. Dat is een serieus probleem. Aan de andere kant maakt dat het opereren in een grensoverschrijdende setting ook extra spannend.” Praktijkprofessor Terug naar het lectoraat International Business & Management in Euregional Perspective. Wat is eigenlijk de rol van een lector in het hoger beroepsonderwijs? Oud-politicus Rob Oudkerk noemde een lector ooit een ‘praktijkprofessor’; iemand die enerzijds wetenschappelijk onderzoek doet, het kennisniveau van studenten en collega’s verhoogt en het maatschappelijk debat beïnvloedt. Kijkend naar het takenpakket van Mariska, dan klopt die definitie wel. “Mijn focus ligt in eerste instantie op het stimuleren en verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven en op de onderwijscomponent; de opleidingen van Fontys International Campus Venlo moeten verder worden geoptimaliseerd, zodat ze studenten zo goed mogelijk voorbereiden op een baan in een euregionale of internationale setting. Talenkennis speelt daarin een belangrijke rol, maar ook de kennis van culturen, geografie, politieke systemen, vakinhoudelijke overeenkomsten, verschillen tussen Nederland en Duitsland en ga zo maar door.”

“Nergens zijn de grenzen zo transparant als hier.” De ambitie is duidelijk. Maar wat kunnen studenten, bedrijven en overheden concreet verwachten? Voor 2015 heeft Fontys International Business School Venlo ambitieuze plannen. “Allereerst gaan we vanaf dit jaar drie van de vier studies in twee varianten aanbieden”, vervolgt Mariska. “De euregionale stream, waarbij de voertaal Duits en Nederlands is, en de bestaande internationale stream die volledig in het Engels wordt aangeboden. Het lectoraat is intensief betrokken bij vooral de euregionale stream, onder


andere als adviseur bij de totstandkoming van de opleidingen, door het aantrekken van gastdocenten en het organiseren van extra activiteiten binnen het zogenaamde Fontys Crossing Borders programma. Dit jaar staan al een bezoek aan de Europese instituties in Brussel en deels wetenschappelijk, deels praktijkgeoriënteerde lezingen of workshops op de agenda.”

arbeidsmarkt en andersom”, legt Mariska uit. “Met andere woorden: het Career Center moet de grensoverschrijdende schakel worden tussen studenten en bedrijfsleven. Daarmee willen we de drempel tot een baan aan de andere kant van de grens verlagen en voorkomen dat studenten, na hun studie, de regio verlaten.” Verderop in deze INFONTYS lees je meer over het Career Center.

Mariska praat, als het over het lectoraat gaat, overigens het liefst in de we-vorm. “Ik doe het niet alleen. Een kenniskring - zeven man sterk - met afgevaardigden van alle opleidingen, staat me bij met raad en daad. Het zijn allemaal mensen die op een of andere manier affiniteit hebben met Europa en grensoverschrijdende samenwerkingen. Samen zetten we de kaders uit en zorgen we dat kennis wordt verankerd in het onderwijs.”

Het moge duidelijk zijn… 2015 is een druk jaar voor Mariska. Blijft er überhaupt nog tijd over voor onderzoek? “Onderzoek is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met mijn rol als lector, dus ook daar zal ik dit jaar aandacht aan geven. Begin 2014 heb ik mijn dissertatie met de titel ‘Coping with Complexity. Cross-border cooperation between the Netherlands and Germany’ verdedigd. Het onderzoek dat ik hiervoor heb gedaan, zit nog vers in mijn geheugen. Sinds 1 april 2014 begeleid ik daarnaast een promovendus, Vincent Pijnenburg, die een onderzoek doet naar grensoverschrijdende netwerkvorming. Als lectoraat zullen we ook de resultaten van dit onderzoek delen met studenten en bedrijven, maar voor het zover is, zijn we nog vier jaar verder.”

Grensoverschrijdende schakel tussen student en bedrijfsleven Tot zover de onderwijscomponent. Maar minstens zo belangrijk is volgens Mariska de relatie met ondernemers en overheden. Als lector wil ze de komende tijd met zo veel mogelijk externe partijen om tafel om samen te kijken hoe de regio nóg meer kan profiteren van de unieke grensligging van Limburg. “Bedrijven die vragen hebben over grensoverschrijdend ondernemen, mogen te allen tijde contact met me opnemen. Ik treed graag op als adviseur en als initiator van grensoverschrijdende samenwerkingen.” Wat Mariska opvalt, is dat nog maar weinig Duitse studenten uiteindelijk een baan vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt en vice versa. Een gemiste kans, vindt ze. “Elk jaar studeren op onze campus zeer veel Duitse studenten af; stuk voor stuk mensen met een goede opleiding, die hun talen spreken en bekend zijn met verschillende culturen. Het behoeft geen toelichting dat juist deze mensen enorm waardevol kunnen zijn voor Nederlandse bedrijven die op de Duitse markt willen opereren.” Om die aansluiting te verbeteren, start Fontys International Campus Venlo dit jaar met een zogenaamd Career Center; een initiatief waar ook Mariska heel nauw bij betrokken is. “Het primaire doel van het Career Center is Duitse studenten in contact te brengen met de Nederlandse

THEMALEZINGEN: FONTYS CROSSING BORDERS Om ondernemers, overheden en studenten ook fysiek bij elkaar te brengen, hen te inspireren en kennis te delen, organiseert het lectoraat elke maand een meeting onder de noemer Fontys Crossing Borders. “Het afgelopen jaar hebben we al een aantal bijeenkomsten georganiseerd en met succes”, vertelt Mariska. “Meer dan driehonderd verschillende personen hebben we mogen verwelkomen. Dit jaar hopen we die groep verder uit te breiden. Langs deze weg wil ik dus ook de lezers van INFONTYS van harte uitnodigen om een keer een lezing bij te wonen. Het programma wordt o.a. aangekondigd op Facebook, Twitter en LinkedIn, maar geïnteresseerden mogen me ook een mail (fibs-crossingborders@fontys.nl) sturen. Dan mailen we het actuele programma door.” INFONTYS 7


MULTIFUNCTIONELE LANTAARNPAAL Vorig jaar ontwierpen vijf IPO-studenten een multifunctionele lantaarnpaal; een die niet alleen licht geeft, maar ook elektrische fietsen oplaadt, snelheidscontroles uitvoert en tevens wifi-spot is. Sinds kort sieren varianten op deze lantaarnpalen een woonwijk in Blitterwijck, twee straten in de Venlose binnenstad en de Fontyscampus.

EUREGIONALE FAIR TRADE CONFERENTIE Op 21 mei 2015 organiseert Fontys Venlo een euregionale conferentie met als thema Fair Trade. Bedrijven, scholen en gemeenten uit de regio krijgen de gelegenheid om kennis en ervaringen omtrent het onderwerp met elkaar te delen. Fontys International Campus Venlo hoopt op deze dag het prestigieuze predicaat ‘Fair Trade University’ te mogen ontvangen. Bedrijven horen tevens hoe zij zelf de titel ‘Fair Trade Bedrijf’ kunnen behalen. De titel ‘Fair Trade University’ wordt uitgereikt aan hogescholen en universiteiten wereldwijd, die werk

maken van duurzaamheid en sociaal verantwoord ondernemerschap. Fontys doet dit onder andere door diverse activiteiten te organiseren om studenten, bedrijven en de regio bewust te maken van het belang van eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Denk daarbij aan brainstormsessies samen met studenten van Duitse Fachhochschulen en samenwerking met bedrijven die uitblinken op het gebied van duurzaamheid. Wilt u deelnemen aan de conferentie op 21 mei 2015? Neem dan contact op met Janske Hermens (j.hermens@fontys.nl).

Aanleiding voor het ontwerp van de multifunctionele lantaarnpaal was de Light Challenge; een ontwerpwedstrijd voor een nieuw lichtconcept in een woonstraat. Het ontwerp van de Fontysstudenten won niet, maar mocht desondanks op succes rekenen. Toen de studenten contact opnamen met gemeente Venlo, was deze gelijk enthousiast. Eén lantaarnpaal staat in de Dominicanenstraat, naast café De Splinter; de andere staat in de Lohofstraat, nabij Hotel Puur. Inmiddels is ook het campusterrein van Fontys Venlo uitgerust met twee exemplaren.

BUSINESS SERVICES Ondernemen anno 2015 is geen sinecure. De maakindustrie staat onder druk, kennis en informatie zijn overal en voor iedereen beschikbaar en producten hebben een kortere levenscyclus. Hierdoor komen bestaande businessmodellen onder druk te staan.

8

INFONTYS

Ondernemers - MKB’ers in het bijzonder moeten dus op zoek naar andere manieren om bedrijfseconomische meerwaarde te creëren. Vanaf het academisch jaar 2015/2016 kunnen ze in deze zoektocht een beroep doen op vers afgestudeerde alumni van de opleiding Business Services.

Business Services is een differentiatie van de opleiding International Business and Management Studies. Studenten krijgen een opleiding gericht op het genereren van bedrijfseconomische meerwaarde en het behalen van concurrentievoordeel, onder andere door het inzetten van diensten.

ENZO

NIEUWS


VAN TOMPOUCE TOT TAARTVERDELER ONTWERPEN VAN FONTYS-STUDENTEN BEREIKEN FINALE HEMA ONTWERPWEDSTRIJD We kennen het merk van de rookworsten en tompoucen, van sokken en Jip & Janneke: de HEMA, al jarenlang een van de meest populaire merken van Nederland. Minder bekend, maar minstens zo interessant is de HEMA ontwerpwedstrijd; een wedstrijd voor jonge product-, mode- of foodontwerpers die een hbo of universitaire opleiding volgen. Al jarenlang nemen studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) deel aan deze wedstrijd. En niet onverdienstelijk. Het is bijna een traditie te noemen dat ontwerpen van Fontys-studenten doordringen tot de finale. Het afgelopen jaar werden drie producten van Fontys-makelij geselecteerd voor de publieksprijs. Maak kennis met de ontwerpers én hun producten.

JEROEN VAN LIESHOUT LEPELHULPJE Koken, maar niet weten waar je de vieze roerlepel moet laten… herkenbaar? Jeroen van Lieshout bedacht een oplossing: het lepelhulpje. Het product is zo eenvoudig als het klinkt: een kunststof klemmetje dat je aan de rand van de pan bevestigt en waar je je lepel simpel op vastklikt. Zoals een goede productontwerper betaamt, heeft Jeroen goed nagedacht over het ontwerp en de materiaalkeuze. “Het lepelhulpje moest tegen hitte kunnen en ik vond het leuk als het in verschillende kleuren verkrijgbaar zou zijn. Bovendien wilde ik het product betaalbaar houden, daar staat de HEMA immers om bekend. Daarom heb ik voor kunststof gekozen.”

JURJEN VEEN TAARTVERDELER Soms heb je tien gasten op een verjaardag, de andere keer komen er maar zes personen op bezoek. Je probeert de taart in gelijke stukken te snijden, maar toch kom je nooit uit. De laatste persoon krijgt een mega stuk of juist een ‘friemeltje’. Dat is verleden tijd met de taartverdelers van Jurjen Veen. “Met mijn mallen snij je taarten en vlaaien gemakkelijk in gelijke stukken. En doordat ze klein en plat zijn, berg je ze gemakkelijk op. Natuurlijk zijn er al vlaaiensnijders op de markt, denk aan de mallen die bakkers gebruiken. Toch is mijn product uniek, omdat de gebruiker zelf kan kiezen in hoeveel stukken hij de vlaai snijdt.”

DAVID EHRENFORTH KATM (KAFFEE TRIFFT MILCH) Wie zijn koffie het liefst met (warme) melk drinkt, weet dat er geen thermoskannen op de markt zijn waarin je beide ‘componenten’ veilig apart kunt vervoeren. Tenminste… tot voor kort. David Ehrenforth ontwikkelde namelijk de KatM (Kaffee trifft Milch). Een thermoskan die binnenin verdeeld is in twee vakken: één voor de koffie en één voor de melk. Met een handig tapkraantje bepaal je zelf wat je drinkt: alleen maar koffie, alleen maar melk, half-half… Net wat jij lekker vindt. De huidige KatM is alleen verkrijgbaar in aluminium, maar David werkt al aan een 2.0-versie van zijn ontwerp. “Ik hoop een doorzichtige thermoskan te maken. Het contrast tussen het zwart van de koffie en het witte van melk vind ik magnifiek. Dat wil ik zichtbaar maken!”

INFONTYS 9


HANS AARTS

DIRECTEUR FONTYS HOGESCHOOL VOOR TECHNIEK & LOGISTIEK “Noord-Limburg staat nationaal en internationaal op de kaart als logistieke hotspot, als een regio die sterk is in de agrobusiness en in de maakindustrie. Willen we als regio hierin blijven excelleren, dan is state of the art kennis een must. Binnen de Hogeschool voor Techniek & Logistiek bieden we daarom opleidingen die aansluiten bij deze specifieke werkvelden. Maar met alleen goede opleidingen kun je je als hogeschool niet onderscheiden. We moeten zelf voorop lopen, participeren in netwerken, weten wat er in de markt gebeurt, waar behoefte aan is en hierop inspelen. Een mooi resultaat daarvan vind ik de ontwikkeling van de minor ‘Customs Management in International Business’, die in februari van dit jaar van start is gegaan. Deze minor is écht ontwikkeld samen met het bedrijfsleven, simpelweg omdat er behoefte was aan specialistische kennis over alles wat met douanezaken te maken heeft.

“Willen we als regio blijven excelleren op het gebied van agro en logistiek, dan is state of the art kennis een must.” Een ander voorbeeld is het GreenTechLab waar ondernemers in de agrobusiness terechtkunnen met vragen op het snijvlak van agro en techniek. Denk aan vragen over de inzet van plukrobots of over de mogelijkheden van precisielandbouw. Het grote aantal projecten dat in het eerste halfjaar bij het GreenTechLab is binnengekomen en het enthousiasme waarmee het initiatief is ontvangen, bewijst hoeveel behoefte is aan deze specifieke kennis. Door continue te blijven inspelen op behoeften van de markt en onze nek te durven uitsteken, blijven we aantrekkelijk voor zowel studenten als werkgevers.”

VOOR DE REGIO, MET DE REGIO Als er één ding is waar Fontys International Campus Venlo zich de komende jaren op wil focussen, dan is het wel op een nog betere verankering in de regio. “Als we samenwerken met overheden, ondernemers en andere onderwijsinstellingen, over grenzen heenkijken en talent kunnen binden aan de regio, kunnen we Noord-Limburg nog sterker maken”, aldus Hans Aarts, Thomas Merz en Maud Bouwman. In deze INFONTYS vertellen ze, elk vanuit hun eigen expertise, over de strategie en ambities van Fontys International Campus Venlo.

10 INFONTYS

THOMAS MERZ

DIRECTEUR FONTYS INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL “Een goede verankering in de regio is belangrijk. Maar die regio is wel groter dan sec Noord-Limburg. We zijn hier gevestigd in een betrekkelijk smal stukje Nederland. Wat het gebied hier zo sterk maakt, is dat we makkelijk grensoverschrijdend kunnen werken. We delen een cultuur met onze buurlanden, spreken dezelfde taal… Dat geeft ondernemers die in Limburg zijn gevestigd een enorme voorsprong ten opzichte van ondernemers elders in Nederland. Crossborder ondernemen zit ook in het DNA van onze campus. 68% van de 4000 studenten op Fontys International Campus Venlo komt uit het buitenland. Dit zijn stuk voor stuk jonge professionals die enorm waardevol kunnen zijn voor ondernemingen hier in Limburg die internationaal willen opereren.


Als hogeschool willen we een brug slaan tussen die twee doelgroepen. Voor bedrijven willen we meer en meer een frontoffice zijn voor kennis op het gebied van grensoverschrijdend ondernemen. Die kennis hebben we immers in huis. Studenten willen we vooral binden aan de regio. Het mag voor zich spreken dat die ambities onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: om jonge professionals hier te houden heb je interessante vacatures bij aansprekende bedrijven nodig en vice versa.

“Om jonge professionals hier te houden heb je interessante vacatures bij aansprekende bedrijven nodig en vice versa.” Het lectoraat International Management and Business in Euregional Perspective en ons nieuwe Career Center hebben een sleutelfunctie in het waarmaken van deze ambities. Van beide initiatieven gaan we nog veel horen de komende tijd.”

MAUD BOUWMANCROOIJMANS TEAMMANAGER FONTYS HOGESCHOOL KIND EN EDUCATIE, PABO VENLO “De opleiding tot leraar basisonderwijs is volop in beweging. We leiden onze studenten op tot leraren van de toekomst. De uitdaging is dat we niet weten hoe die toekomst eruit ziet. Het past niet meer in deze tijd om alleen te focussen op harde kennis: rekenen, spelling, topografie. Het is daarnaast steeds belangrijker dat studenten een bepaalde houding en vaardigheden ontwikkelen om adequaat te kunnen handelen. Competenties die ze, als ze voor de klas staan, ook kunnen overdragen op leerlingen. Denk aan een onderzoekende en lerende houding, nieuwsgierigheid, kritisch denken en ondernemerschap. Maar ze moeten ook weten hoe ze moderne technieken zoals digiboards, tablets of smartphones op een verantwoorde manier kunnen gebruiken in de klas. En hoe ze om kunnen gaan met verschillen in culturen en gezinssamenstellingen.

“We leiden op tot nieuwsgierige, kritische, onderzoekende leraren die voortdurend in ontwikkeling blijven om in samenwerking met anderen het onderwijs te verbeteren.” Juist door al deze ontwikkelingen, kiezen we in samenwerking met het werkveld voor een praktijkgerichte aanpak. Studenten leren van en met elkaar en met collega’s in een opleidingsschool - een basisschool in de regio - waar een kwalitatief goede leerwerkplek beschikbaar is. Vanaf dag één staan ze voor de klas, zijn ze actief in werkgroepen, voeren ze oudergesprekken en dragen ze ideeën aan om het onderwijs binnen de opleidingsschool te verbeteren. Ze zijn als beginnende professional onderdeel van het team. Ik kan je verzekeren, dat vergt veel van deze jonge leraren in opleiding.”

INFONTYS 11


EEN LEVEN LANG LEREN… Je bent nooit te oud om te leren, luidt een bekend spreekwoord. Wie tegenwoordig ook maar een beetje ambitieus is, weet hoe belangrijk het is om kennis en kunde up-to-date te houden. Dat geldt ook voor Karolina Swoboda, Sebastian Kierschner en Tim Stammen. Dankzij een cursus of masteropleiding kreeg hun carrière een boost. Met INFONTYS delen ze hun ervaringen.

WIE?

WIE?

WIE?

KAROLINA SWOBODA,

SEBASTIAN KIERSCHNER,

TIM STAMMEN,

Operationeel directeur Otto Workforce

Product Strategy Volkswagen Group China

Supply Chain Project Leader ASML

WELKE OPLEIDING?

WELKE OPLEIDING?

WELKE OPLEIDING?

Avondcursus Managementvaardigheden en Leidinggeven

Master of Science in Business and Management (MBM)

Master of Science in International Logistics and Supply Chain Management

WAAROM HIERVOOR GEKOZEN?

WAAROM HIERVOOR GEKOZEN?

WAAROM HIERVOOR GEKOZEN?

“Ik ben als 19-jarige begonnen bij OTTO Workforce als productiemedewerker. Wat begon als een vakantiebaan, werd een serieuze carrière; ik doorliep verschillende functies, van planner tot accountmanager en nu dus operationeel directeur. Mijn vaardigheden zijn met de jaren meegegroeid, maar nooit onderbouwd door theorie. Ik wilde mezelf graag verder ontwikkelen door scholing, maar vond het lastig om een drukke baan - ik werk zestig tot zeventig uur per week - te combineren met een studie. Daarom koos ik voor een avondcursus.”

“Toen ik in 2008 afstudeerde, kon ik niet direct een passende baan vinden. De keuze om verder te studeren was toen snel gemaakt. Ik heb voor de master bij Fontys gekozen vanwege het internationale karakter. Wat me bovendien erg aansprak, was het feit dat de opleiding maar een jaar duurde en niet de gebruikelijke twee jaar.”

“Bij Fontys in Venlo heb ik Logistiek gestudeerd. Ik was nog erg jong toen ik afstudeerde bij Philips. Mijn begeleider adviseerde me nog een jaar door te leren en naar het buitenland te gaan. Dat zou goed zijn voor mijn zelfstandigheid. Dat advies heb ik opgevolgd. Voor mijn master heb ik een aantal maanden in Plymouth gewoond en gestudeerd.”

WAT ZIJN JE ERVARINGEN? “Ik kreeg veel tips over hoe je dingen moet aanpakken en leerde welke gesprekstechnieken ik kon gebruiken. Die vaardigheden kon ik meteen toepassen in de praktijk, de opleiding sloot namelijk erg goed aan bij mijn dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor was de studie goed te doen en het bespaarde me enorm veel tijd.”

12 INFONTYS

WAT ZIJN JE ERVARINGEN? “Ik durf te zeggen dat ik mijn huidige baan te danken heb aan mijn master. Bij Volkswagen kreeg ik de kans een traineeship te volgen voor internationale studenten. Na de hbo-opleiding International Business Management en de internationale master waarvoor ik een halfjaar in Plymouth had gestudeerd, paste ik perfect in dat plaatje. In mijn werk merk ik dat mijn hbo- en woopleiding elkaar versterken. Ik kan vraagstukken vanuit een strategisch oogpunt benaderen, zonder de praktische kant ervan uit het oog te verliezen.”

WAT ZIJN JE ERVARINGEN? “Mijn bachelor-opleiding voorzag me in een goede basis, maar tijdens mijn master vond ik meer diepgang. Die combinatie, daar profiteer ik nu nog steeds van. Ik kan snel schakelen en processen doorzien. Maar niet alleen inhoudelijk heb ik veel geleerd, ook als persoon ben ik gegroeid door de studie in het buitenland. Het studentenleven in Plymouth was gaaf, maar ik was voor het eerst in mijn leven ook helemaal op mezelf aangewezen. Ik moest zelf poetsen, koken, wassen, noem maar op… Na mijn master wist ik dat ik klaar was om te gaan werken.”


MASTERS Naast bacheloropleidingen biedt Fontys International Campus Venlo ook een drietal masteropleidingen aan, als vervolgopleiding voor pas afgestudeerde hbo’ers, maar ook voor professionals met al enkele jaren ervaring. Net als de meeste hbo-opleidingen van Fontys Venlo hebben de masters een internationaal karakter.

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) De tweejarige, internationale MBA-studie (deeltijd) bij Fontys voorziet deelnemers - professionals met al enkele jaren werkervaring op de arbeidsmarkt - in een uitstekende economische master-opleiding. De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de Fachhochschule für Ökonomie & Management in Essen. Hierdoor krijgen afgestudeerden een mastertitel die geaccrediteerd is door de FIBAA, een internationaal erkend accreditatie-orgaan.

MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS AND MANAGEMENT (MBM) Deze master is speciaal ontwikkeld voor recent afgestudeerde hbo’ers die in korte tijd hun kennis en vaardigheden op het gebied van financieel management, onderzoek, managementinformatie, HRM, marketing en strategie op een hoger niveau willen brengen. De eenjarige opleiding vindt gedeeltelijk plaats in Venlo en gedeeltelijk in Plymouth.

MASTER OF SCIENCE IN INTERNATIONAL LOGISTICS / PROCUREMENT AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Deze master biedt deelnemers een gedegen fundament voor een succesvolle, internationale carrière in een logistieke managementfunctie. Tijdens de opleiding komen alle facetten van Supply Chain Management, internationaal inkoopmanagement en internationaal logistiek management uitvoerig aanbod. Dit programma is wereldwijd erkend. De opleiding duurt een jaar en is een samenwerking met de University of Plymouth.

AVONDOPLEIDINGEN De avondopleidingen van Fontys International Campus Venlo zijn vooral interessant voor mbo’ers met enkele jaren werkervaring of pas afgestudeerde hbo’ers die specifieke kennis of competenties verder willen ontwikkelen. Alle avondcursussen zijn sterk praktijkgeoriënteerd. Deelnemers kunnen het geleerde direct in hun dagelijkse werk toepassen en opdrachten zijn afgeleid van praktijkcases. Een volledige avondcursus duurt meestal een jaar. Het is ook mogelijk om individuele modules te volgen.

LOGISTIEK MANAGEMENT Deze cursus geeft de logistieke kennis van deelnemers een impuls en is gericht op zowel de profit als non-profit sector. De cursus bestaat uit de modules inleiding logistiek, inkoop, warehousing, productie, distributie, transport en Supply Chain Management.

BEDRIJFSKUNDE Deze cursus bestaat uit twee delen: een basis met de modules organisatiekunde, bedrijfsprocessen en bedrijfseconomie en een specifieker deel met keuzemodules als onderzoeksmethoden, verandermanagement, marketing, Supply Chain Management, inkoop of productie.

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN EN LEIDINGGEVEN In deze cursus groeien deelnemers toe naar een leidinggevende functie. De nadruk ligt op het ontwikkelen van competenties die een goede leidinggevende nodig heeft. Denk aan het kunnen analyseren van informatie, het uitdragen van visie en het kunnen motiveren van mensen. De cursus is opgebouwd uit vier modules: organisatiekunde, management en communicatie, verandermanagement en persoonlijke coaching.

INFONTYS 13


PIETER ELBERS “Mijn geheim? Dat heb ik niet echt. Gewoon hard werken, een team bouwen en nooit stoppen met leren!”

14 INFONTYS


Het is al bijna 24 jaar geleden dat Pieter Elbers in 1991 afstudeerde aan de Vervoersacademie in Venlo. Hij koestert nog steeds warme herinneringen aan zijn studententijd. En dat is precies de reden waarom de President-directeur van de KLM graag een halfuurtje vrij maakte in zijn drukke agenda voor een interview voor INFONTYS.”

U bent geboren in Schiedam, maar hebt Logistiek in Venlo gestudeerd. Waarom die opleiding en waarom in Venlo? “Ik was 17, had de havo afgerond en Logistiek sprak me destijds wel aan. Een opleiding kiezen vond ik nog wel moeilijk, ik was nog zo jong. Volgens mij herkent elke student dat gevoel wel. Afijn, ik ben me gaan oriënteren op een logistieke opleiding en had eigenlijk twee keuzes: de Verkeersacademie in Tilburg en de Vervoersacademie in Venlo. De laatste had mijn voorkeur, omdat die breder georiënteerd was. Zo werd het dus Venlo.” Wat kunt u zich nog herinneren van uw studie? “De opleiding was breed en divers: logistiek, techniek, talen, statistiek, bedrijfskunde. Ik vond het allemaal even interessant. De Vervoersacademie huisde in die tijd in een oud gebouw aan de Zusterstraat. Studenten kwamen uit heel Nederland. We voelden ons allemaal een beetje buitenstaanders in Venlo. Dat werkte verbindend!” Heeft u ook een beetje genoten van het studentenleven? “Ik woonde samen met een vijftal studiegenoten op kamers, in een studentenhuis aan de Helbeek. Dat was een hele nieuwe ervaring: koken, opruimschema’s maken… Onder de collegezaal lag een soos. Daar hebben we menig uurtje doorgebracht. Of we gingen op stap in de stad, naar café De Gouden Tijger. Venlo was toen al in trek bij Duitse bezoekers. Die kwamen in het weekend naar het centrum om Gemüse te kopen. En wat ik me ook nog herinner is onze ontgroening. We moesten de Maas overzwemmen. Dat was nog niet zo makkelijk.” Na uw studie kreeg u een baan bij KLM. Een bewuste keuze? “Na mijn studie ben ik eerst nog in militaire dienst gegaan, bij de Koninklijke Marine om precies te zijn. Toen ik mijn dienstplicht had afgerond, solliciteerde ik bij KLM, wat mijn grote voorkeur genoot. Ik werd Manager bij Vliegtuigbelading Schiphol, een prachtige functie vanwege de mix tussen operatie en management. Veel zaken uit de opleiding kwamen terug: het werken met planningssystemen, statistiek, maar ook leidinggeven. Na drie jaar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en ging ik aan de slag op de afdeling Netwerkplanning op het hoofdkantoor van KLM: het logistieke hart van het bedrijf. Een baan die denk ik het meest aansloot bij de opleiding in Venlo.” Vervolgens werd u General Manager van KLM Japan & Korea en General Manager van KLM Mediterranean. Voor deze functies hebt u een aantal jaren in het buitenland gewoond en gewerkt. Een verrijking? “Absoluut! Zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Voor deze

functies heb ik in Italië, Athene en Tokyo gewoond. Op het moment dat je écht in het buitenland gaat wonen en werken, leer je zoveel meer van de lokale cultuur. De Grieken vond ik vooral heel warm en gastvrij; Japanners vallen op door hun discipline en werklust. Het mooie van een buitenlands avontuur, is dat je daarna ook weer meer je eigen thuisland waardeert. Neem de kwaliteit van gezondheidszorg. In vergelijking met veel buitenlandse landen is deze in Nederland echt prima. Maar denk ook aan heel kleine dingen, zoals de aanwezigheid van fietspaden.” U werkt inmiddels al meer dan twintig jaar bij KLM. Wat bindt u aan het bedrijf? “Ik vind KLM gewoon een prachtige organisatie. Elke dag zijn duizenden KLM’ers in de weer om een goed product te leveren voor onze klanten, natuurlijk Passagiers maar ook Vracht. De omvang van de organisatie maakt bovendien dat je binnen het bedrijf een heel diverse carrière kunt maken door de verschillende disciplines en bedrijfsonderdelen.” Over die carrière gesproken… U hebt in relatief korte tijd flinke carrièrestappen gemaakt. Wat is uw geheim? “Ik heb geen geheim. Gewoon hard werken en nooit stoppen met leren, dat is volgens mij de belangrijkste sleutel tot succes. Daarnaast geloof ik dat je passie moet hebben voor het product waar je mee werkt en het bedrijf waarvoor je werkt.” In veel media wordt u omschreven als een ‘doener’ en iemand die hard kan zijn. Klopt dat beeld een beetje? “Ik ben zeker een doener. Ik voel me het prettigst als ik zaken kan aanpakken. Of ik hard ben, dat weet ik niet hoor. Ik zeg meestal wel waar het op staat. Misschien dat mensen dat soms als ‘hard’ bestempelen.” U bent nu topman van een prachtig bedrijf. Wat zijn nog uw ambities? “Mijn toekomst ligt voorlopig bij KLM. We staan voor een pittige opgave; KLM bevindt zich in zwaar weer. Het is mijn ambitie om het bedrijf weer gezond te maken. Ik heb eerst het team gecreëerd waar we de komende jaren mee vooruitgaan om de transitie van KLM verder vorm en inhoud te geven.” Hoe ziet eigenlijk de agenda van de CEO van KLM eruit? “Inhoudelijk denk ik zoals die van elke andere CEO: veel dynamiek, veel overleggen en de nodige reizen. Mijn werkschema is eigenlijk heel gestructureerd. Elke morgen gaat om 5.40 uur de wekker, om 7.00 uur ben ik op kantoor. Meestal heb ik ’s avonds een zakelijke afspraak, maar ik probeer wel rond 21.00 uur weer thuis te zijn, zodat ik ook nog even tijd heb voor mijn gezin. Ik werk denk ik zo’n tachtig tot negentig uur per week.” In een interview lazen we dat u graag hardloopt. Heeft u daar nog tijd voor en heeft u al eens overwogen om mee te doen aan de Venloop? “Ik ben geen heel fanatieke renner; loop zo’n twee keer per week tien tot twaalf kilometer. Daar voel ik me prima bij. De Venloop ken ik eerlijk gezegd niet. Wel liep ik afgelopen jaar de Dam tot Damloop.” INFONTYS 15


FONTYS FACTS Bij Fontys International Campus Venlo werken 210 docenten. Hiervan zijn er 65 buitenlands.

De vlaggen op de parkeerplaats vertegenwoordigen de landen waar Fontys-partneruniversiteiten zijn gevestigd.

3 instituten maken deel uit van Fontys International Campus Venlo: Fontys Hogeschool Techniek & Logistiek, Fontys International Business School en Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Op Fontys International Campus Venlo kun je 11 hbo-opleidingen volgen, waarvan 6 in meerdere talen. Daarnaast worden nog 3 avondcursussen en 3 masters aangeboden.

Elk jaar gaan 250 studenten naar een van de 80 buitenlandse partneruniversiteiten om hier een minor te volgen. Zo’n 200 studenten uit heel de wereld komen naar Venlo voor hun minor.

Fontys International Campus Venlo is de ENIGE INTERNATIONALE CAMPUS van Fontys.

Technische opleidingen van Fontys International Campus Venlo staan steevast in de top van de lijst van BESTE STUDIES van Elsevier en de hbo-keuzegids.

4000 studenten volgen een studie bij Fontys in Venlo. 68 % komt uit het buitenland.

AANTAL STAGIAIRS PER JAAR 380

AANTAL STAGEBEDRIJVEN PER JAAR 1000

225

650

Techniek & Logistiek

Techniek & Logistiek

AANTAL STAGIAIRS PER JAAR

AANTAL STAGEBEDRIJVEN PER JAAR

900

1000

625

International Business School

650

International Business School

AANTAL AFSTUDEERDERS PER JAAR 180

500

% STUDENTEN DAT BINNEN ÉÉN JAAR EEN BAAN VINDT

Techniek & Logistiek

AANTAL AFSTUDEERDERS PER JAAR 450

100% 500 Techniek & Logistiek

International Business School

91% International Business School

HOGESCHOOL KIND EN EDUCATIE 1 van de voorlopers van de pabo, de opleiding voor meesteressen van de bewaarschool, vestigde zich al in 1859 in Venlo.

16 INFONTYS

Jaarlijks starten 35 tot 55 studenten met de opleiding tot leraar basisonderwijs op Fontys International Campus Venlo.

Studenten van de pabo starten al in het 1 ste studiejaar met stagelopen.


MEDIA(EIGEN)WIJS Het tabletgebruik onder kinderen en jongeren heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Steeds meer basisschoolleerlingen hebben een smartphone en ook de allerkleinsten weten vaak al feilloos hun favoriete spel of een filmpje op het wereld wijde web te vinden. Aan de ene kant een heel logische ontwikkeling die enorme mogelijkheden met zich meebrengt. Aan de andere kant ook een zorgelijke ontwikkeling, want - net als in de echte wereld - liggen online allerlei gevaren op de loer. Denk aan cyberpesten, identiteitsfraude of vreemden met foute bedoelingen. Daarom is mediawijsheid sinds enkele jaren een ‘hot item’ bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie.

Primair is het natuurlijk een verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen mediawijs te maken. “Maar ook voor het (basis)onderwijs is een belangrijke rol weggelegd”, vindt Erik Meester, projectleider mediawijsheid bij Fontys Hogeschool Kind en Educatie. “Mediawijsheid betekent dat we - en daarmee bedoel ik ook onze studenten - leerlingen de competenties meegeven die ze nodig hebben om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving.” Volgens Erik bestaat mediawijsheid uit drie componenten: de didactische component waarbij nieuwe media en technologie worden ingezet om het onderwijs te versterken, de pedagogische component waarbij kinderen leren omgaan met de kansen en gevaren van bijvoorbeeld sociale media en tot slot de ICT-component, waarbij leerlingen vaardigheden ontwikkelen om bijvoorbeeld tablets en apps te kunnen gebruiken. Leuker, dynamischer en interessanter Erik geeft cursussen aan studenten en docenten van de Fontys pabo’s, organiseert bijscholingen voor leerkrachten in het basisonderwijs en verzorgt gastcolleges. “Ons doel is alle generaties bekend te maken met mediawijsheid. Het gaat om een cultuuromslag. De huidige generatie leerkrachten is zo gewend om les te geven uit een boek… Ik vind het fantastisch om hen te laten zien hoe techniek de lessen nog leuker, dynamischer en interessanter kan maken.”

techniek ook voor interactie in de klas. “Ik stel via het digiboard een vraag en kinderen in de klas kunnen via de tablet antwoorden. Doordat alle apparaten met elkaar gekoppeld zijn, kan ik precies zien welke kinderen bepaalde lesstof goed beheersen en welke kinderen nog wat extra aandacht nodig hebben.” Mediakundig of mediawijs? Ook Jaap van Gerner, leerkracht op de School met de Bijbel, is enthousiast over de mogelijkheden van techniek in de klas, al maakt hij ook een belangrijke kanttekening. “Wat me opvalt, is dat jonge kinderen tegenwoordig echt wel mediakundig zijn. Ze weten feilloos om te gaan met computers, tablets, smartphones en andere technische apparaten. Maar mediakundig betekent nog lang niet altijd mediawijs. Daarom leren we kinderen ook wat ze wel en vooral ook niet moeten doen op internet. Via lespakketten aangepast aan de leeftijd van kinderen, laten we gevaren zien. Ook normen en waarden zijn een aandachtspunt. Bijvoorbeeld dat het niet zo netjes is richting de omgeving om continu met een mobieltje bezig te zijn. Ja, daar kan ook menige volwassene nog iets van leren.”

Een basisschool die hier al ervaring mee heeft, is de School met de Bijbel in Venlo. Wie de school binnenloopt, ziet meteen dat techniek hier een prominente plek in de klas vervult. Aan elk stoeltje hangt een hoofdtelefoon, voor de klas staat een gigantisch digiboard en in een grote, verrijdbare kist zijn tablets veilig opgeborgen. Vierdejaars stagiaire Sanne Rooskens vindt het een uitdaging om de techniek te gebruiken tijdens het lesgeven. “Bijvoorbeeld bij Aardrijkskunde. Dan laat ik de leerlingen in groepjes op internet zoeken naar informatie over de geschiedenis van een land of ze gebruiken Buienradar om meer te weten te komen over het klimaat.” Maar Sanne gebruikt INFONTYS 17


CARRIÈRETIJGERS Na hun afstuderen vliegen studenten uit. Ze kiezen voor een vervolgstudie of gaan werken. En niet zelden profiteren ze nog van de kennis die ze tijdens hun studie hebben opgedaan. Alumni over ambities, keuzes en carrières. “Ik denk dat ik onbewust turbulentie opzoek.”

18 INFONTYS


“Ik heb uit economische overwegingen voor deze opleiding gekozen.”

TORSTEN DIEWALD behoorde tot de eerste lichting afgestudeerden van de opleiding Food & Flower Management (nu International Fresh Business Management) en werkt als Adviseur Marketing & Kommunikation bij Veiling Rhein-Maas in Herongen. Torsten volgt naast zijn baan nog een tweejarige masteropleiding Corporate Communication. “Veiling Rhein-Maas is een grensoverschrijdende organisatie pur sang. We hebben zowel Duitse als Nederlandse klanten. Talenkennis is enorm belangrijk, zeker in mijn vak. Ik ben immers medeverantwoordelijk voor alle marketingen communicatie-uitingen van onze organisatie. Denk aan de website, brochures, magazines, persberichten en beursdeelnamen. We communiceren altijd in drie talen: Nederlands, Duits en Engels. Mijn baan sluit eigenlijk naadloos aan op mijn studie; alle facetten van de opleiding komen in deze functie aan bod. Doordat ik

als Duitser in Nederland heb gestudeerd, heb ik bovendien beide culturen goed leren kennen. Die kennis komt me in mijn huidige baan goed van pas. Marketing en communicatie verzorgen voor een levend product is een vak apart. Dat wordt niet alleen bepaald door houdbaarheid. Ook hebben we te maken met cultuurverschillen. Als voorbeeld: bloemen en planten zijn in Nederland gemeengoed. Nederlanders vinden het heel normaal om een bos tulpen of rozen op tafel te hebben staan. In Duitsland daarentegen zijn bloemen veel meer verbonden aan speciale gelegenheden zoals Pasen of Allerheiligen. Ik vind het als marketeer een uitdaging om hier over na te denken en te kijken hoe we door middel van productinnovatie het aankoopgedrag van de consument kunnen beïnvloeden. De keuze voor Food & Flower Management was destijds een economische. Ik dacht: ‘dit

is een nieuwe opleiding, opgezet omdat er vraag is naar internationaal georiënteerde professionals die verstand hebben van logistiek en marketing in de agrobusiness… dan moet er straks ook een leuke baan te vinden zijn.’ Mijn vermoeden klopte helemaal.”

INTERNATIONAL FRESH BUSINESS MANAGEMENT (IFBM) In een regio die bekendstaat om zijn fooden agrobusiness mag een opleiding International Fresh Business Management niet ontbreken. Studenten leren alles over het vermarkten en distribueren van versproducten. Marketing en logistiek zijn belangrijke componenten van de opleiding. Eenmaal afgestudeerd gaan studenten aan de slag als productontwikkelaar in de agrarische en voedingssector, als kwaliteitsmanager bij een handelsonderneming of als specialist in de import en export van de levensmiddelendetailhandel.

INFONTYS 19


“Met de intrinsieke motivatie van afgestudeerden zit het wel goed.”

MARC PEETERS studeerde van 2000 tot 2004 Commerciële Economie. Na diverse marketingfuncties en consultingopdrachten te hebben vervuld bij onder andere Philips, CNV, Univé, Essent en PostNL is hij sinds mei 2014 Principal Consultant Digital Engagement bij Clockwork in Amsterdam. “Dag in dag uit begeleid ik bedrijven bij hun digitale transformatie. Dat doe ik - samen met een team van Clockwork - door bedrijven op strategisch niveau te adviseren. Proposities, processen en strategie: alles nemen we onder de loep. Ons doel is om organisaties te helpen om toegelaten te worden in het leven van mensen. Waar ik het meeste van heb geleerd tijdens mijn studie? Zonder twijfel van de minicompany! Dat project heeft me veel gebracht, zowel inhoudelijk als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ik

20 INFONTYS

weet nog goed dat ik tot CEO van onze mini-onderneming werd benoemd. Een rol die me onverwacht erg goed paste. Ik ontdekte hoe leuk ik het vond om de hele bedrijfsvoering van organisaties te kunnen snappen, mee te kunnen denken over het optimaliseren van werkprocessen en teamleden te coachen. Daarom heb ik na mijn opleiding aan Fontys ook nog een Master Strategy & Innovation aan Maastricht University gevolgd. Een traineeship via Ormit maakte de cirkel rond. Nu ik wat ouder ben, merk ik hoe leuk ik het vind om met jonge mensen te werken. Ik hoor bedrijven nog wel eens mopperen over de mentaliteit en het opleidingsniveau van pas afgestudeerden. Flauwekul! Ik vind juist dat de intrinsieke motivatie is toegenomen de laatste jaren. Vroeger onderhandelden afgestudeerden over salaris en de grootte van de leasebak, nu kijken ze veel meer naar

de relevantie van het werk en ontwikkelingsmogelijkheden. Geef mij liever iemand die werkt omdat hij of zij intrinsiek op zoek is naar relevantie, dan extrinsiek naar een dik belegde boterham.”

INTERNATIONAL MARKETING International Marketing is de nieuwe, internationale variant van Fontys op de bekende opleiding Commerciële Economie. De opleiding brengt alle facetten van marktbewerking samen, van marktonderzoek en strategische marketingplanning tot en met de operationele vertaling naar de marketingmix. Afgestudeerden ontvangen de graad Bachelor of Commerce en zijn een graag geziene kandidaat voor functies binnen marketingafdelingen van bedrijven, marketingbureaus en diverse afdelingen van banken.


“We doen soms zaken op de achterkant van een bierviltje.”

LONNEKE GIELING-HENDRIX werkt al bijna vijftien jaar als controller binnen verschillende divisies van Philips. Momenteel is ze controller voor de divisie Healthcare in Afrika. Lonneke studeerde bedrijfseconomie - nu Business Economics - aan Fontys en behaalde daarna nog haar Master Controlling aan de universiteit van Tilburg en de Executive Master of Finance and Control (Register Controller) aan TIAS NIMBAS.

in dat land kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door ziekenhuizen uit te rusten met röntgenapparatuur. Je begrijpt, Afrikaanse overheden en ziekenhuizen hebben vaak niet de financiële middelen om dergelijke, grootschalige investeringen te kunnen doen. Dat maakt mijn werk juist zo uitdagend. We moeten hier immers op zoek naar andere financieringsconstructies.

“Tijdens mijn eerste baan bij Philips binnen de divisie Consumer Lifestyle - moest ik meteen vijf mensen aansturen. Ik werd letterlijk voor de leeuwen gegooid. En eigenlijk is dat een rode draad in mijn carrière geworden: alle functies die ik tot op heden binnen Philips heb bekleed, waren pittig. De ene keer werkte ik voor een divisie die verkocht moest worden en voerde ik gesprekken met potentiële kopers, de andere keer was ik medeverantwoordelijk voor een reorganisatie waarbij we 150 medewerkers van werk naar werk moesten begeleiden en nu… nu zet ik samen met mijn collega’s de divisie Healthcare op in Afrikaanse landen. Ik denk dat ik onbewust die turbulentie opzoek.

Zakendoen in Afrika is back to basics. We beschikken nog niet over de geavanceerde softwarepakketten zoals we die in westerse landen kennen. Dus is het soms letterlijk zakendoen op de achterkant van een bierviltje en het betere Excel-werk. Dat druist een beetje tegen de natuur van een controller in, maar het heeft ook zijn charmes.”

Voor mijn huidige functie reis ik veel. We hebben kantoren in Zuid-Afrika, Egypte, Marokko, Kenia en Ghana. Ons doel? Groeien! Daarvoor moeten we nieuwe markten aanboren. Momenteel zitten we met de overheid van Tanzania en de Nederlandse overheid om tafel om te kijken hoe we samen de gezondheidszorg

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS (IBE) Bedrijfseconomie met een internationaal sausje… Dat is in het kort de opleiding International Business Economics. Tijdens de opleiding doen studenten kennis en vaardigheden op om organisaties financieel en administratief goed te laten functioneren. Omdat een bedrijfseconoom meestal nauw samenwerkt met andere disciplines, komen ook vakgebieden als organisatiekunde, productie, logistiek en sales aan bod. Veel voorkomende beroepen zijn business controller, assistent accountant, financieel adviseur of consultant.

INFONTYS 21


“Mijn Duits is lang niet meer zo goed.”

KATHARINA SCHROEDER verruilde zo’n tien jaar geleden Duisburg voor Tegelen om de opleiding Software Engineering te volgen. Sinds haar afstuderen woont Katharina in Eindhoven en werkt ze bij Portiva, een bedrijf gespecialiseerd in SharePoint oplossingen. “Met mijn Abitur (VWO) kon ik naar een universiteit in Duitsland, maar ik wilde juist een praktische vervolgopleiding; liefst iets met computers en software. Mijn vader kende Fontys via studenten die binnen zijn bedrijf stageliepen. Hij raadde me aan eens een kijkje te nemen in Venlo. Door de compacte opzet van de campus, de informele omgangsvormen en het praktijkgerichte karakter van onderwijs was ik eigenlijk meteen enthousiast. Dus verhuisde ik van Duisburg naar Tegelen. Na mijn Bachelor heb ik uiteindelijk toch nog voor een universitaire studie gekozen

22 INFONTYS

aan de TU in Eindhoven. Daarna wilde ik echt aan het werk! Via via leerde ik Portiva kennen. Ik kon eigenlijk meteen aan de slag. Normaliter neemt Portiva alleen seniors aan, maar voor mij maakte het bedrijf een uitzondering. Ik kon aan de slag als medior, omdat ik tijdens mijn studie al veel praktijkervaring had opgedaan bij verschillende bedrijven. Nu ben ik op mijn 28e al SharePoint Lead Consultant. Dat was me nooit gelukt als ik voor een studie in Duitsland had gekozen. Ik werk nog steeds met veel plezier bij Portiva. Dat komt mede door de Nederlandse cultuur. Ik merk dat ik me prettig voel in een informele werkomgeving; houd niet zo van hiërarchie, iets dat in veel Duitse bedrijven nog steeds erg belangrijk is. Hier heb ik wel een baas, maar ik kan wel gewoon als gelijkwaardige met hem praten. Over

praten gesproken… doordat ik al meer dan tien jaar in Nederland woon en werk, is mijn Duits lang niet meer zo goed. Als ik weer eens in Duitsland ben, denkt men vaak dat ik een buitenlander ben.

SOFTWARE ENGINEERING Software is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. In de meest uiteenlopende apparaten hebben computersystemen een vitale functie. Software engineers ontwerpen, programmeren en bouwen software. Ook het testen en aanbrengen van verbeteringen behoort tot het vakgebied. Alumni kunnen verschillende functies bekleden, denk aan een functie als ICT-consultant, programmeur, systeemontwikkelaar, informatieanalist, databasespecialist of applicatieontwikkelaar.


“Ik ben trots op de Nederlandse maakindustrie.”

MAARTEN ZEEGERS is als projectmanager Supply Chain Engineering bij VDL Nedcar in Born betrokken bij de productie van de nieuwe MINI. Maarten studeerde onder andere Logistiek & Economie aan de Vervoersacademie en werkte enkele jaren als consultant voordat hij de overstap maakte naar het bedrijfsleven. “Ik geloof in produceren in Nederland. Ben er trots op dat we in Nederland zo’n hoogwaardige maakindustrie hebben! VDL Nedcar is daar het levende bewijs van. Het bedrijf laat zien dat een mooi product als de MINI nog wel degelijk in Nederland gemaakt kan worden. Na een uitdagende periode is het ons gelukt de productie hier opnieuw op te starten.

Ik heb ik een aantal jaren als consultant voor ILEC gewerkt. Naast mijn baan volgde ik een master Supply Chain Management via de Open Universiteit. Op een gegeven moment wilde ik het bedrijfsleven in. Na zes jaar bij Nedschroef in Helmond gewerkt te hebben, werk ik sinds augustus 2014 als projectmanager Supply Chain Engineering bij VDL Nedcar. Nog dagelijks profiteer ik van de brede logistieke kennis die ik op de Vervoersacademie heb opgedaan. Wij engineeren het hele proces van leverancier tot aan de aflevering van de MINI. Samen met mijn collega’s fungeer ik als spin in het logistieke web. We houden alles draaiende. Zonder ons stopt het productieproces.

Ik woon in Asten, maar rijd met veel plezier dagelijks twee keer drie kwartier naar Born en terug. In een bij VDL Nedcar geproduceerde MINI natuurlijk, net als veel van mijn collega’s.”

LOGISTIEK Bij de opleiding Logistiek & Economie staat het beheersen en verbeteren van de logistiek achter de totale goederenstroom centraal. Studenten die kiezen voor deze specialisatie kunnen na hun studie aan de slag in een logistieke managementfunctie. De specialisatie Logistiek & Technische Vervoerskunde is - de naam zegt het al - technischer van aard. Afgestudeerden kunnen gaan werken als engineer, bijvoorbeeld als ontwerper van logistieke concepten.

INFONTYS 23


COLLEGES in college

24 INFONTYS


NOORD-LIMBURGSE BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS WEER EVEN STUDENT Onlangs doken burgemeesters, wethouders en beleidsmedewerkers van Noord-Limburgse gemeenten weer even de collegebanken in. De aanleiding? Een ‘Collegetour’, georganiseerd door Gemeente Venlo, Fontys International Campus Venlo en HAS Hogeschool. Tijdens een interactief programma konden de deelnemers het hedendaagse onderwijs aan den lijve ervaren. Bovendien werden ze uitgedaagd deel te nemen aan een aantal interactieve workshops met in de hoofdrol de voor de regio belangrijke thema’s logistiek, agro en techniek.

Na een warm welkom door Hans Aarts, directeur Fontys Hogeschool Techniek & Logistiek en wethouder Stephan Satijn, was ‘zelf doen’ het credo van de middag. In een drietal workshops kregen de aanwezigen een aantal pittige opdrachten voor de kiezen, zoals het bedenken van een vernieuwend paprikaproduct, het adviseren van een logistieke dienstverlener en het ontwikkelen van een innovatief groentekasje voor thuis. Stuk voor stuk voorbeelden van vraagstukken waar ook studenten van Fontys Venlo en HAS Hogeschool zich dagelijks mee bezighouden. Na afloop van de Collegetour bleken de afgevaardigden van gemeenten vooral positief verrast over de manier waarop Fontys International Campus Venlo en HAS Hogeschool de krachten bundelen met ondernemers en overheidsinstellingen in Noord-Limburg. Lees hier hun reacties.

JOS TEEUWEN WETHOUDER GEMEENTE VENLO “Ik denk dat kennisinstituten zoals Fontys Venlo erg belangrijk zijn voor de regio. Met name in het MKB zie je vaak dat bedrijven vooral bezig zijn met overleven en in mindere mate focussen op innovaties en kwaliteitsverbeteringen. Ik geloof dan ook dat er binnen het MKB veel behoefte is aan kennis vanuit deze kennisinstituten.”

PETER DE KONING BURGEMEESTER GEMEENTE GENNEP

BRAM JACOBS WETHOUDER ZORG & WELZIJN EN MILIEU, GEMEENTE BEESEL

“Mijn creativiteit is zeker geprikkeld tijdens deze collegetour. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd hoe ik een paprika kan commercialiseren. Ik vond het leuk om meer te weten te komen over de huidige onderwijsaanpak. Onderwijs is leren denken, dus dat kun je ook bestuursleden leren. Dat is vanmiddag denk ik goed gelukt.”

“Voor mij is dit een eerste echte kennismaking met Fontys Venlo, maar ik ben positief verrast. Vooral de afstemming tussen onderwijs en praktijk vind ik erg sterk.”

GREETJE LEP STRATEGISCH ADVISEUR GEMEENSTE HORST AAN DE MAAS

HARRIE SMEETS STRATEGISCH BELEIDSADVISEUR, GEMEENTE VENLO “Ik vond het heel leuk om weer eens in de schoolbanken te zitten. Wat ik vandaag vooral heb gezien, is dat het onderwijs hier enerzijds heel hoogwaardig is, maar anderzijds ook heel praktisch.”

“Ik vond het geweldig om te ontdekken hoe het onderwijs leerlingen uitdaagt tot het bedenken van creatieve en direct toepasbare verbindingen richting bedrijfsleven en de maatschappij.”

KEES VAN ROOIJ BURGEMEESTER GEMEENTE HORST AAN DE MAAS “Wat me erg aanspreekt, is de samenwerking tussen Fontys, de HAS en het bedrijfsleven. Samen creëren ze een plek voor open innovatie. Dat is belangrijk voor deze regio.”

WILMA DELISSENVAN TONGERLO BURGEMEESTER GEMEENTE PEEL EN MAAS “Wat me vandaag is opgevallen, is dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar nodig hebben. Die samenwerking vind ik cruciaal en als overheid moeten we die samenwerking ook vooral stimuleren. Door partijen te faciliteren, door zelf actief mee te doen, maar soms ook door juist de handen wat meer op de rug te houden.”

INFONTYS 25


EEN DUITS-NEDERLANDSE HOGESCHOOL ZOU HEEL GOED KUNNEN WERKEN Generaal-majoor Michiel van der Laan (Koninklijke Landmacht) over crossborder samenwerking

26 INFONTYS


“ Dat crossborder samenwerking meerwaarde heeft, staat voor mij buiten kijf. Ik geloof heilig in het verenigen en het benutten van onze cultuurverschillen; het zijn juist de verschillen die voor synergie zorgen.” Tekst: Gian Santegoeds Generaal-majoor Michiel van der Laan van de Koninklijke Landmacht was twee jaar plaatsvervangend commandant bij het 1 German-Netherlands Corps (1 GNC) in Münster. Eerder dit jaar hield hij als gastspreker op een Fontys bedrijvenbeurs een vlammend betoog over de meerwaarde van crossborder samenwerking. Speciaal voor INFONTYS laat de huidige Directeur Operaties Defensiestaf zijn licht schijnen over de mogelijkheden voor Fontys International Campus Venlo. “Ik heb op 2 oktober een fantastische avond beleefd. Het enthousiasme, de kennis en leergierigheid van de studenten werkten aanstekelijk. Mij viel echter direct op dat de voertaal Nederlands was. Waarom geen Engels? Er waren veel Duitse studenten aanwezig en ik heb begrepen dat er ook veel Duitsers bij Fontys in Venlo studeren. Binnen 1 GNC is bij de oprichting in 1995 bewust voor het Engels als voertaal gekozen. Daarmee sla je een aantal vliegen in één klap. Je leert vroegtijdig een wereldtaal goed beheersen, de communicatie tussen twee partijen wordt beter en je wekt interesse op van derden. Zo is 1 GNC inmiddels van een binationale organisatie getransformeerd tot een internationaal instituut met twaalf aangesloten landen. Een cliffhanger. Dat crossborder samenwerking meerwaarde heeft, staat voor mij buiten kijf. Met de focus op Duits-Nederlandse samenwerking geloof ik heilig in het verenigen en het benutten van onze cultuurverschillen. We hebben natuurlijk ook veel overeenkomsten maar het zijn juist de verschillen die voor synergie zorgen.

Nederlanders zijn over het algemeen wat creatiever en tonen zich eerder bereid om van gebaande paden af te gaan en out of the box te denken. We zijn ook wat sneller van het ‘je’ en ‘jij’ en willen ook eerder elkaars vriendje zijn. Wanneer een Duitser je het ‘du’ aanbiedt, betekent dat ook echt iets. Duitsers zijn over het algemeen dus wat gereserveerder en houden zich meer aan het proces. In beide benaderingswijzen schuilt een valkuil in termen van zorgvuldigheid, het aangaan van duurzame relaties en improvisatievermogen of juist een gebrek daaraan. Zodra je elkaars onvolkomenheden accepteert en openstaat voor wederzijdse feedback, ontstaat synergie. Dat is wat binnen het korps is gebeurd. Ik ben ervan overtuigd dat dit concept ook prima voor Fontys International Campus Venlo zou kunnen werken. Als je kijkt naar internationale samenwerking op het gebied van defensie, valt op dat die doorgaans budgetgedreven is. De ervaring leert echter dat we naast bezuinigingsvoordelen ook winst kunnen behalen op het gebied van efficiency en effectiviteit. Dat zou in de zorg en het onderwijs ook mogelijk moeten zijn. Neem nu de situatie in de Euregio. Daar bevinden zich binnen een straal van amper tien kilometer vijf ziekenhuizen. ‘Kan dat niet anders?’, denk ik dan. Vanuit dat perspectief zou een Duits-Nederlandse Hogeschool heel goed kunnen werken. Dit balletje gooi ik - gelet op mijn recente ervaringen met crossborder samenwerking - graag op.”

INFONTYS 27


DE RENTREE VAN DE DOUANEPROFESSIONAL Oudgedienden herinneren zich nog hoe op 1 januari 1993 bij grensovergang Keulse Barrière in Venlo een slagboom werd doorgezaagd. De Europese binnengrenzen vielen weg en de Douane zou nagenoeg verdwijnen. Het tegendeel bleek waar; al in 1999 verwerkte de Douane meer aangiften voor handelsverkeer met landen buiten de Europese Unie dan vóór 1993 voor Europees verkeer. Maar het bedrijfsleven mist actuele kennis over douanewetgeving. Fontys Hogeschool voor Techniek & Logistiek is daarom gestart met een minor Customs Management in International Business.

15 studenten zijn in februari van dit jaar gestart met de halfjaar durende ‘douaneminor’. Een van de initiatiefnemers van de minor is het KennisDC Logistiek Limburg. Pascal Swinkels, projectmanager van het KennisDC, legt het belang van de minor uit: “Ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met complexe regelgeving. Nederlandse bedrijven staan te springen om goed opgeleide logistieke professionals met een gedegen kennis van douanezaken in een internationale supply chain context. Deze kennis hebben bedrijven nodig om hun processen efficiënter en effectiever te kunnen inrichten.” TNO becijferde dat meer douanekennis het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 248 miljoen euro kan opleveren. Alfa ontmoet bèta Onder andere de Douane, in de persoon van ‘douanegoeroe’ Frank Heijmann, dacht mee over de inhoud van de minor. Volgens Frank zijn het vooral veranderingen op het gebied van wetten, regels en veiligheid die vragen om een nieuwe kijk op het douanevak. “Als gevolg van de aanslag op het WTC in 2001 zijn tal van wetten, regels en veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Overheden en bedrijven die op internationaal niveau handel bedrijven, merken dat. Goederen moeten continu worden gevolgd, betrouwbare marktpartijen kunnen worden gecertificeerd, organisaties moeten er zeker van zijn dat ze werken met zo’n betrouwbare partijen. Hierdoor krijgt het douanevak een heel nieuwe dimensie. Kennis van logistiek alleen is niet meer afdoende. Customs professionals, maar ook medewerkers van de Douane zelf, moeten steeds meer weten over bijvoorbeeld ICT en bedrijfsprocessen. Kortom: alfa en bèta verenigen zich. In feite ontstaat een nieuw beroep. Bestaande opleidingen voorzien daar nog onvoldoende in.” Bedrijven hebben dus behoefte aan customs professionals voor hun tactische en strategische bedrijfsvoering. De hbo-minor Customs Management in International Business van Fontys voorziet hierin. “Goed opgeleide douaneprofessionals zijn in staat om de fysieke en

28 INFONTYS

digitale bedrijfsprocessen zo af te stemmen op de wet- en regelgeving dat dit minimaal oponthoud oplevert voor het handelsverkeer”, aldus Pascal Swinkels. “De inhoud van de opleiding hebben we vormgegeven samen met onder andere de Douane, koepelorganisaties en het bedrijfsleven.” Praktisch Volgens Ton Geilenkirchen van Sabic zijn Europese regels belangrijk, maar vooral niet zaligmakend. Daarom is hij blij dat - zoals dat een goede hbo-opleiding betaamt - binnen de minor veel aandacht is voor de praktische kant van het douanevak. “Nog te vaak zie je dat opleidingen op het gebied van customs management uitsluitend gestoeld zijn op de theoretische en juridische kaders van de EU. Maar de praktijk is veel weerbarstiger. De 28 douaneorganisaties in de EU zouden als één moeten opereren. Niet dus. Zo kan een lading garnalen die de ene haven niet binnenkomt omdat de apparatuur aangeeft dat er iets mis is, twee havens verder probleemloos gelost worden omdat ze daar niet in technologie hebben geïnvesteerd. Of kan een lading kleding binnen een land als Spanje niet verder gedistribueerd worden, omdat de verplichte autorisatie via Madrid niet gehonoreerd wordt in Barcelona (Catalonië) voor de dagelijkse operatie aldaar, simpelweg omdat de Madrilenen niet zijn betrokken bij het proces. Een cultuurissue, met hoge kosten tot gevolg. Een customs professional is anno 2015 dus ook veel meer een projectmanager, die - naast inhoudelijke kennis - ook om moet kunnen gaan met onverwachte zaken en culturele verschillen.” Volledige bachelor-opleiding Over één ding zijn Ton Geilenkirchen en Frank Heijmann het met elkaar eens: ze hopen dat de minor studenten stimuleert om zich verder te specialiseren. “Bijvoorbeeld door een master te volgen”, aldus Ton. “Het zou ook mooi zijn”, vult Frank Heijmann aan, “als deze minor een opstap is naar een volledige bachelor-opleiding.” Wie weet…


KENNISDC LOGISTIEK LIMBURG Nederland telt zes regionale Kennis DistributieCentra Logistiek; zes hogescholen - waaronder Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek - en de bedrijvenorganisaties TLN en EVO hebben een voortrekkersrol. “We zijn de spil in logistieke communities”, legt Pascal Swinkels, projectmanager KennisDC Logistiek Limburg, uit. Onze missie luidt niet voor niets: laat kennis circuleren.” Limburgse onderwijspartners zijn, naast Fontys Hogescholen, TU Eindhoven, Universiteit Maastricht, Open Universiteit, Zuyd Hogeschool, aangevuld met onder andere de Limburgse regio’s, Gemeente Venlo en het European Logistics Center (ELC) Limburg. Het idee voor KennisDC’s Logistiek is in 2010 ontstaan vanuit het Topsectorenbeleid, waarmee het Kabinet sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, sterker wil maken. “Nederland is een logistiek land bij uitstek”, vervolgt Pascal. “Maar specifieke kennis was sterk gefragmenteerd; voor kennis over bijvoorbeeld aviation moest (en moet je nog steeds) in Amsterdam zijn, voor kennis over zeetransport in Rotterdam en voor kennis over bijvoorbeeld wegtransport en agrologistiek in Limburg. Allemaal eilandjes. Als KennisDC’s bundelen we toegepaste kennis en helpen we deze te laten landen bij bedrijven, voornamelijk in het MKB. Ons doel is toegepast onderzoek op het gebied van logistiek en supply chain management te versterken, het onderwijs te verbeteren en meer economische spin-off voor de regio te genereren.” Kennisboxen De kennis van partners en deelnemende bedrijven ten aanzien van een specifiek onderwerp worden door het KennisDC Logistiek Limburg onder andere gebundeld in zogenaamde kennisboxen. Een van die kennisboxen heeft het thema ‘synchromodaal transport’. Synchromodaliteit is het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten. Kenmerkend is dat elke keer een afweging gemaakt wordt door of voor een verlader wat de meest wenselijke manier van vervoer is en welke modaliteiten daarbij worden ingezet. Andere thema’s waar het KennisDC Logistiek Limburg zich momenteel over buigt, zijn onder andere de impact van 3D printing op logistiek en e-commerce. Het team van het kennisDC Logistiek Limburg: (v.l.n.r.) Pascal Swinkels, Bart van den Akker (achter), Michiel Kuijer.

INFONTYS 29


MAANDAG PAKKENDAG Van casual friday en woensdag gehaktdag heeft u vast weleens gehoord, maar vanaf nu heeft maandag ook een vast thema: maandag pakkendag! Wat begon als een grapje is inmiddels uitgegroeid tot een ware hype. Elke maandag ruilen studenten van Fontys Hogeschool Techniek & Logistiek hun spijkerbroek in voor een keurig pak. En dat levert hilarische kiekjes op…

DRAKENBOOT KOMT TOT LEVEN Studenten van de opleiding Werktuigbouwkunde kozen voor hun minor voor een wel heel bijzonder project: ze bouwden een drakenboot met als doel in 2015 mee te doen aan een aantal wedstrijden. Voor de lezer die niet bekend is met het fenomeen drakenboot: een drakenboot is een open kano van ongeveer 12,5 meter lang, waarin maximaal twintig peddelaars om en om - links en rechts - plaatsnemen en tegelijkertijd peddelen. Een trommelaar op de boeg van de boot geeft het tempo aan; een aparte stuurman bepaalt de koers.

Inmiddels krijgt het bouwproject van de drakenboot een vervolg: een tweede projectgroep is gestart met de realisatie van een 2.0-versie van de boot die vooral lichter en goedkoper moet zijn. Drakenbootfestival Het initiatief van de drakenboot bracht studenten van de logistieke minor eventmanagement op het idee om een heus drakenbootfestival te organiseren. Naar verwachting vindt het eerste festival plaats in 2015, waarna in 2016 een groots festival kan worden georganiseerd rondom het Draaksteken in Beesel.

MINI-COMPANIES ‘Ondernemen leer je niet uit boeken, maar vooral in de praktijk’. Dat is de filosofie achter de Fontys mini-companies. Binnen tien maanden zetten teams van studenten afkomstig van verschillende opleidingen en met diverse nationaliteiten - een compleet bedrijf op. Van idee tot businessplan en van productie tot verkoop… alle facetten van het ondernemerschap komen aan bod. Jaarlijks zien bij Fontys International Campus Venlo zo’n 55 nieuwe bedrijven het levenslicht.

Johannes Martin Wagner, ooit student International Business Economics, nu succesvol eigenaar van een consultancybureau in Düsseldorf, herinnert zich zijn mini-company nog als de dag van gisteren. “Terugkijkend op mijn hele studie heb ik van de mini-company misschien wel het meest geleerd. Je ontwikkelt niet alleen je vakkennis, maar brengt met name je interpersoonlijke skills naar een hoger niveau. Daarnaast vond ik het vooral ook erg leuk en interessant om samen te werken met studenten met verschillende nationaliteiten en van verschillende opleidingen.

Juist deze praktijkgerichte aanpak was voor mij destijds de reden om te kiezen voor een studie in Nederland in plaats van in Duitsland.” Gat in de markt In de afgelopen jaren hebben studenten heel wat bijzondere producten gelanceerd. Van cakejes die je kunt bereiden in de magnetron tot riemen gemaakt van autobanden en van dagcrème met bijenwas tot klokken van oude LP’s… Sommige producten blijken een gat in de markt, andere zijn minder succesvol. Maar ook dat laatste blijkt vaak een goede leerschool.

Doel is in ieder geval om break-even te draaien.

30 INFONTYS

ENZO

NIEUWS


BOER ZOEKT TECHNIEK De agro- en foodsector maakt grote veranderingen door. Het oude vertrouwde ‘boeren’ maakt steeds vaker plaats voor hightech ondernemerschap. Voor veel agrariërs een heel nieuwe wereld vol onbegrensde maar vooral ook vaak onbekende mogelijkheden. Sinds kort kunnen ze met al hun vragen over techniek en technische innovaties in de agrobusiness terecht bij het GreenTechLab in Venlo.

Hightech meets agro Hoe kan ik LED-verlichting toepassen om het groeiproces van mijn gewassen te beïnvloeden? Kan ik op basis van gps-coördinaten geautomatiseerd de vochtgraad van mijn akkers in kaart brengen en eventueel lokaal bewateren? Bestaan er robots die kunnen zien of fruit rijp is en kunnen ze het dan direct plukken? Het zijn zomaar een paar voorbeelden van vragen die ondernemers bij het GreenTechLab kunnen neerleggen. Ondernemers in de agro- en foodsector moeten steeds innovatiever worden, zo blijkt uit het Agri & Food Trends onderzoek van Berenschot. Verkoopprijzen staan onder druk, dus operational excellence het optimaliseren van processen om daarmee de kostprijs te verlagen - wint aan terrein. “Dan gaan ondernemers vanzelf nadenken over thema’s als automatisering, precisielandbouw, (big) data-analyse en het beïnvloeden van groeiprocessen”, legt Marcel Roosen, Research and Development Engineer bij het GreenTechLab uit. Centre of Expertise Het GreenTechLab maakt deel uit van het Centre of Expertise High Tech Systems & Materials, waarin wordt samengewerkt met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen zoals de HAS Hogeschool en de Universiteit van Wageningen. “We leggen de verbinding tussen werkvelden agro & food en techniek”, vervolgt Lambert Mulders, Manager van het GreenTechLab. “Technische vraagstukken binnen de agro- en foodsector worden door het GreenTechLab beantwoord met behulp van onderzoek, procesanalyses, engineering, prototype bouw of een doorontwikkeling. Voor elke vraag vormen we een passend team dat kan bestaan uit studenten, stagiairs, afstudeerders en/of een van onze ingenieurs. Daarbij kunnen we putten uit de brede expertise die binnen Fontys International Campus Venlo beschikbaar is. Bij vragen over robots of intelligente software doen we een beroep op mensen van onze technische opleidingen, maar wanneer disciplines als logistiek of marketing gewenst zijn, dan kunnen we daar ook een invulling aan geven. En alle kennis die we als Centre of Expertise opdoen, wordt direct verwerkt in het onderwijscurriculum, zodat studenten altijd beschikken over de meest actuele kennis.” Volgens Marcel is dat laatste heel belangrijk om potentiële studenten aan te trekken en afgestudeerden in de regio te houden. “Nu vertrekken technici vaak naar Eindhoven, die stad heeft een reputatie

Lambert Mulders: “Technische vraagstukken binnen de agro- en foodsector worden door het GreenTechLab beantwoord met behulp van onderzoek, procesanalyses, engineering, prototype bouw of een doorontwikkeling.”

opgebouwd als walhalla voor techneuten. Met het GreenTechLab kunnen we laten zien dat techniek in de agro- en foodsector enorm spannend en uitdagend kan zijn en dat Noord-Limburg juist een heel interessante regio is om - eenmaal afgestudeerd - te blijven werken.” Eerste projecten De eerste maanden van het bestaan hebben de medewerkers van het GreenTechLab vooral veel gesprekken gevoerd met potentiële opdrachtgevers. “Techniek in de agrosector is hot”, aldus Marcel. “We hebben met vooruitstrevende ondernemers gesproken die ons direct een aantal interessante vragen hebben meegegeven.” Als we Lambert en Marcel vragen of ze al resultaten kunnen presenteren van projecten, zijn ze nu nog terughoudend. Lambert: “We zijn met een aantal heel interessante, spannende projecten bezig, maar vanuit integriteitsoogpunt kunnen we daar nog niet veel over vertellen.” “Wat ik wel heb gemerkt”, vult Marcel aan, “is dat veel ondernemers interesse hebben in onze fieldrobot. Deze is ontwikkeld door studenten van de opleiding Mechatronica voor het internationale fieldrobot-event. We hebben de robot nu verder geprofessionaliseerd zodat deze op basis van coördinaten autonoom door een open teeltveld rijdt, bijvoorbeeld om metingen te doen. Een aantal ondernemers heeft al aangegeven hier mee te willen testen.” Kortom: het GreenTechLab heeft in een paar maanden tijd een vliegende start gemaakt. “Ja, dit initiatief is heel positief ontvangen door zowel ondernemers als overheden”, besluiten Lambert en Marcel. “Nu moeten we die hoge verwachtingen wel nog waarmaken.” Daar hebben we alle vertrouwen in. Aan het enthousiasme van het team zal het in ieder geval niet liggen.

INFONTYS 31


WERELDVEROVERAARS

32 INFONTYS


Elk jaar laten ruim 40.000 Nederlanders huis en haard achter om zich elders in de wereld te vestigen. Slechts een enkeling lukt het om aan de andere kant van de oceaan ook écht succesvol te zijn. Bram Broeken en William Extra behoren tot dit selecte gezelschap. De een startte - vers afgestudeerd - zijn eigen bedrijf in Shanghai, de ander reist voor zijn baan als consultant de hele wereld over. “Het is echt niet zo glamoureus als het lijkt.”

LIEFDE

LEVEN

De kennismaking van Bram Broeken met Shanghai was als liefde op het eerste gezicht. In 2011 reisde hij naar de wereldstad om af te studeren voor zijn opleiding Industrieel Product Ontwerpen. “Al na drie dragen wist ik dat ik langer wilde blijven dan het geplande halfjaar”, herinnert Bram zich. “Als ontwerper in Nederland zie je zelden of nooit hoe een product van jouw hand ook daadwerkelijk geproduceerd wordt. Je kunt geen afspraken maken met een fabrikant over materiaalkeuze of afwerking bijvoorbeeld. Hier in Shanghai loop ik met de ontwerpen onder mijn arm zo de fabriek binnen en een paar dagen later heb ik een prototype in handen.”

Waar Bram Broeken zich stevig heeft gesetteld in Shanghai, kan William Extra - Maastrichtenaar - beter worden getypeerd als een zakelijke nomade. Internationaal denken en doen lijkt hem in het bloed te zitten. Het begon na zijn studie aan de Vervoersacademie… “Ik werkte als Logistic Engineer bij Océ, maar wilde weer gaan studeren. Het werd een opleiding aan de Cranfield School of Management. Het internationale karakter van die opleiding sprak me enorm aan; ik kwam terecht in een groep met tachtig medestudenten van vijfentwintig verschillende nationaliteiten. Een waanzinnige ervaring.”

OP HET EERSTE GEZICHT

Gedurende zijn afstuderen ontmoette Bram ontwerpers stagiaires - van verschillende nationaliteiten: allemaal tot op het bot gemotiveerde mensen met fantastische ideeën. “Maar na hun stageperiode vertrokken ze weer naar hun geboorteland”, vervolgt Bram. “Ik bedacht hoe waardevol het zou zijn om jonge ontwerpers, waar ook ter wereld, met elkaar te verbinden via een online community. Zo ontstond mijn bedrijf Design2Gather. Wij zetten projecten op het platform, gebaseerd op de vraag van een klant. Designers kunnen vervolgens hun productideeën uploaden.” Deze ideeën worden door Bram en zijn collega’s gepitcht aan de klant. De klant haalt de pareltjes eruit, die het ontwerpteam van Design2Gather verder uitwerkt. “We werken vooral voor grote retailers wereldwijd en zijn gespecialiseerd in het produceren van gebruiksproducten. Daarbij zoeken we naar producten die iets extra’s bieden. Denk aan speelgoed dat kinderen stimuleert om te bewegen. Of aan extra veilig keukengerei.”

“Hier kennen we geen nine to five-cultuur. Ik ben echt altijd bereikbaar.” Volgens Bram vraagt ondernemen in Shanghai wel om een andere mindset. “Hier kennen we geen nine to five-cultuur. Ik ben echt altijd bereikbaar. En alles gaat snel. Een opdrachtgever wil niet drie weken wachten op een ontwerp, het moet vandaag of - nog liever - gisteren.”

UIT EEN KOFFER

Na die opleiding was Williams passie voor internationaal zakendoen aangewakkerd. Anderhalf jaar werkte hij voor Danone UK, waarna hij werd benaderd door PWC. Momenteel werkt hij als manager in het Working Capital Team. “Samen met mijn klanten verbeter ik de operationele processen, die ik vervolgens op korte termijn implementeer. Wat volgt is het optimaliseren van het werkkapitaal op een duurzame manier. Dat doe ik in verschillende landen, industrieën en culturen.” Hoewel zijn standplaats Londen is, lijkt William meer uit een koffer te leven. “Het klinkt allemaal heel glamoureus: New York, Oslo, Shanghai, Tokyo… Maar in de praktijk zie ik vooral opdrachtgevers en hotelkamers. Heel soms probeer ik een weekendje mee te pikken, maar eerlijk gezegd besteed ik mijn schaarse vrije tijd liever thuis met mijn gezin. Gelukkig wordt dankzij de moderne techniek de afstand steeds kleiner. Ook al zit ik aan de andere kant van de wereld, ’s avonds lees ik steevast mijn dochter voor via een ‘boek’ op de iPad.”

“Ook al zit ik aan de andere kant van de wereld, ’s avonds lees ik steevast mijn dochter voor via een ‘boek’ op de iPad.” Waar de toekomst William brengt, weet hij nog niet. “Voor nu wil ik me verder ontwikkelen in consulting, maar wie weet ben ik op enig moment wel toe aan een eigen bedrijf. Dat staat nog volledig open.” Misschien settelt William zich met zijn gezin wel weer ooit in Nederland. “Onze dochter voeden we in ieder geval drietalig op: in het Engels, Nederlands en Russisch, de moedertaal van mijn vrouw. Alleen het Mestreechs, dat wil nog niet zo lukken.”

INFONTYS 33


BLACKMINTON TOURNAMENT 2.0 Bigger, better, stronger Sport verbroedert! Het bevordert de communicatie en integratie tussen culturen en nationaliteiten. Met die gedachte in het achterhoofd, organiseerde Fontys International Campus Venlo samen met BC United twee jaar geleden voor het eerst een blackmintontoernooi. Met succes! Het toernooi werd meteen het grootste van Nederland. De 2.0-editie vorig jaar moest alle hooggespannen verwachtingen overtreffen. En weer brak de organisatie alle records. Zeventig teams met studenten uit de hele wereld deden mee. Daarmee was het Fontys Blackminton Tournament in één klap het grootste toernooi van Europa. Spectaculair Blackminton is simpel gezegd badminton - officieel speedminton - in het donker. Lijnen, spelers en het balletje worden door blacklight verlicht, wat een heel spectaculair effect geeft. Het idee voor het toernooi ontstond volgens Martijn Aarts tijdens de Venlose Beachsportdagen. “Daar troffen we Marc Janissen van BC United die meteen enthousiast was om dit evenement samen met ons te organiseren. We willen met dit evenement studenten bij elkaar brengen. Op de campus merken we al dat studenten met een bepaalde nationaliteit naar elkaar toe trekken. Integratie buiten lestijden is helemaal moeilijk. Tijdens het blackmintontoernooi strijden teams met studenten van verschillende nationaliteiten tegen en met elkaar. Dan speelt taal of cultuur ineens geen rol meer.” Groeien Afgelopen jaar deden zeventig teams mee aan het toernooi. “Het was letterlijk één groot feest met sport en muziek”, vervolgt Martijn. Stiekem hoopt hij op een nieuwe editie in 2015. “De wil is er zeker, maar we realiseren ons ook terdege dat we de lat de afgelopen jaren al erg hoog hebben gelegd. Technisch kunnen we nog groeien; er zit nog wat rek in het wedstrijdschema. Aan de andere kant moeten we ook realistisch blijven. Het evenement heeft alles bij elkaar veel vrije tijd en energie gekost van ruim zestig vrijwillige studenten en leden van lokale sportclubs. En groeien betekent ook dat onze begroting er heel anders uit gaat zien. Gezien het grote succes, de internationale belangstelling en het feit dat we de grootste van Europa zijn, is het Blackminton Tournament natuurlijk erg interessant voor sponsoring door bedrijven. Als deze zich bij ons melden, zijn wij zeker bereid om volgend jaar voor een nog groter en succesvoller evenement te zorgen!”

34 INFONTYS


Column Twan Beurkens, gedeputeerde Economische Zaken, Provincie Limburg

REURING IN DE REGIO “Hoe belangrijk Fontys International Campus Venlo voor de regio Limburg is? Cruciaal! Ik herinner me nog goed dat in de tijd dat ik wethouder in Venlo was, discussies werden gevoerd over de schaalgrootte en daarmee het voortbestaan van de campus. Voor uw informatie: de Fontys-campus in Venlo is met zo’n 4000 studenten klein, in verhouding met equivalenten in bijvoorbeeld Eindhoven of Tilburg. Maar Fontys Venlo bewijst dat klein wel degelijk fijn is. Menige student roemt de persoonlijke aanpak, dat leest u ook verderop in dit magazine. Nee, Fontys moet in Venlo blijven! Daar bestaat wat mij betreft geen twijfel over. Waarom? Omdat een campus - zeker met zoveel internationale studenten - voor reuring in een stad zorgt. Omdat het bedrijfsleven in Limburg behoefte heeft aan goed opgeleide hbo’ers. Omdat goed onderwijs een aanjager is voor innovatie. Én omdat kenniswerkers de regio versterken. Wist u dat elke kenniswerker zorgt voor vijf tot zes nieuwe banen? Fontys is visionair geweest door de campus internationaal te maken. Dit sluit nu naadloos aan bij de strategie van de Provincie om Limburg internationaal op de kaart te zetten als unieke grensregio. De grensligging maakt onze provincie immers uniek. Het biedt ondernemers ongekende kansen om internationaal te kunnen opereren. Maar dan hebben ze wel medewerkers nodig die hun talen spreken, die om kunnen gaan met cultuurverschillen… Overigens, vaak hoor ik als kritiek dat het opleiden van buitenlandse studenten in Nederland kapitaalvernietiging is, omdat de student - nadat hij is afgestudeerd - terugkeert naar zijn land van herkomst. Ik ben het daar hartgrondig niet mee eens. Natuurlijk heeft het mijn voorkeur om young professionals - ongeacht nationaliteit - aan deze regio te binden. Daar ligt een belangrijke taak voor het bedrijfsleven. Ondernemers moeten bij Fontys aan de poort staan om vers afgestudeerden een werkplek aan te bieden. En als regio moeten we ervoor zorgen dat deze mensen verliefd worden op Limburg, zodat ze hier maar al te graag blijven plakken. Laat daar onze Limburgse gastvrijheid voor zich spreken! Maar zelfs als alumni naar het buitenland vertrekken, dan doen ze dat meestal met een positief beeld van deze regio. Dat is toch geen kapitaalvernietiging? Dat zijn ambassadeurs!”

“ Young professionals moeten verliefd worden op Limburg, zodat ze hier maar al te graag blijven plakken.”

INFONTYS 35


HET NIEUWE LESGEVEN Wetenschap & technologie in het basisonderwijs Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om andere of nieuwe competenties; competenties die bij voorkeur al op jonge leeftijd ontwikkeld dienen te worden. Wat betekent dat voor het basisonderwijs? En voor huidige pabo-studenten? Peter van Eijk van Stichting Fortior en Hans van Tillo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie zijn stellig: “Leerkrachten moeten buiten de lijntjes durven te kleuren.”

“In het basisonderwijs leggen we de basis voor de ontwikkeling van kinderen”, vertelt Peter van Eijk, voorzitter College van Bestuur van Stichting Fortior. “Vroeger lag daarbij sterk de focus op het overbrengen van kennis: rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis… Natuurlijk is dat nog steeds belangrijk. Maar wat door alle maatschappelijke ontwikkelingen nog veel belangrijker is geworden, is dat we kinderen stimuleren om hun talenten te ontdekken en dat ze competenties ontwikkelen waarmee ze in de huidige tijd én in de toekomst goed, zelfstandig kunnen functioneren. Deze competenties noemen we ook wel 21st Century Skills.” De term 21st Century Skills duikt steeds vaker op. Het onderwerp heeft betrekking op een samenhangend geheel van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de 21e eeuw. Denk aan competenties als samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Wetenschap & technologie Door deze ontwikkelingen zijn wetenschap & technologie belangrijke componenten binnen het hedendaagse basisonderwijs geworden. “Denk daarbij niet aan een apart vak, waarbij kinderen bijvoorbeeld leren solderen”, legt Hans van Tillo uit. Hans is consultant en docent Wetenschap & Technologie aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Hij leert pabo-studenten hoe ze wetenschap & technologie kunnen integreren in het onderwijs, maar begeleidt ook docenten van basisscholen bij de transitie van traditioneel naar hedendaags onderwijs. Wetenschap & technologie staan volgens Hans synoniem aan - hoe hij het noemt - onderzoekend en ontwerpend leren. “Het gaat niet om een vak, het gaat om een mindset. Onderzoekend en ontwerpend leren betekent dat we basisschoolleerlingen op allerlei manieren stimuleren om zelf op zoek te gaan naar oplossingen en antwoorden. Dat kan binnen bestaande vakken, denk aan een geschiedenisles, waarbij leerlingen zelf een Romeinse brug ontwerpen en deze gaan bouwen. Zo ervaren ze wat het belang van een boogconstructie is. Maar wetenschap & technologie zit ook in heel alledaagse zaken. 36 INFONTYS

Een voorbeeld: laatst was ik op een basisschool en tegenover die school vond een groot bouwproject plaats. Kinderen in de klas vonden het waanzinnig interessant, maar de lerares stoorde zich aan het feit dat de kinderen regelmatig waren afgeleid door alle commotie aan de overkant van de weg. Daarom had ze de luxaflex maar dichtgetrokken. Een gemiste kans. Ik heb haar geadviseerd om de aannemer een keer uit te nodigen in de klas en hem te laten vertellen over wat zo’n bouwproject eigenlijk inhoudt. Of om een keer een rondleiding te regelen op de bouw. Op deze manier, en daarbij sluit ik me helemaal aan bij de stelling van Peter, wakker je op een heel laagdrempelige, bijna speelse manier de interesse van leerlingen voor wetenschap & technologie aan; een eerste stap om talent te kunnen ontdekken.” Nieuwsgierigheid prikkelen “Waar het om gaat”, vervolgt Peter van Eijk, “is dat we de nieuwsgierigheid van kinderen blijven prikkelen. Kinderen zijn al op zeer jonge leeftijd nieuwsgierig en doelgericht hun wereld aan het verkennen. Denk aan een peuter die misschien wel twintig keer per dag ‘Waarom?’ vraagt. In het ‘oude’ basisonderwijs werd deze nieuwsgierigheid aan banden gelegd door het gebruik van standaard lespakketten en methodes. De nieuwe inzichten - gebaseerd op de 21st Century Skills - vragen om een vernieuwende, meer coachende manier van het begeleiden van leerlingen. Dit betekent ook dat leerkrachten meer ruimte krijgen voor eigen inbreng. Ze moeten over een drempel heen en soms buiten de lijntjes durven te kleuren.” Peter ziet echter dat bestaande docenten hier soms nog mee worstelen. “Laten we eerlijk zijn, leerkrachten - vaak vrouwen - zijn door de bank genomen toch meer alfa- dan bètatypes. Die hebben minder affiniteit met technologie.” Volgens Peter zijn het daarom ook juist stagiaires van de pabo die leerkrachten kunnen inspireren. “Ik hoop dat op de pabo leerkrachten in spé al deze nieuwe manier van lesgeven leren. Deze expertise vind ik enorm waardevol voor de verandering die binnen basisscholen plaatsvindt en nog moet plaatsvinden. Ik zie binnen onze scholen al een kanteling. Leerkrachten die eenmaal de dynamiek van het nieuwe lesgeven hebben ervaren, zijn enthousiast. Juist door onze samenwerking met de pabo Venlo kunnen we dat vliegwiel nog harder laten draaien.” Leraar basisonderwijs (pabo) Tijdens de opleiding leraar basisonderwijs ontwikkelen studenten zich in vier jaar tijd tot geoefende, gemotiveerde en startbekwame leerkrachten. Alle facetten van het basisonderwijs komen voorbij: van rekenen tot schrijven, van muziek tot beeldende vorming, van gym tot geschiedenis. Ook de ontwikkeling van competenties - gebaseerd op de 21st Century Skills - is een belangrijk speerpunt binnen de opleiding leraar basisonderwijs. Stages maken vanaf het eerste studiejaar een belangrijk deel uit van de opleiding.


Hans van Tillo (links) en Peter van Eijk (rechts): “We moeten kinderen stimuleren om hun talenten te ontdekken.�

INFONTYS 37


“Pas de derde keer kon de lander zich vasthechten. Toen kwam de euforie.”

38 INFONTYS


ROSETTA Op 12 november vorig jaar volgde bijna de hele wereld gefascineerd het nieuws. Philae - de lander van ruimtesonde Rosetta - zou na een reis van tien jaar proberen te landen op een komeet met de pakkende naam 67P/TsjoerjoemovGerasimenko. En het lukte. Toch duurde het nog een paar uur voor landingsmanager Koen Geurts opgelucht adem kon halen… Koens verhaal leest als een jongensboek. Nadat hij in 2003 de opleiding Mechatronica aan Fontys International Campus Venlo succesvol afrondde, volgde Koen nog een Master Ruimtevaarttechniek in Engeland en promoveerde zelfs op het onderwerp. Toen hij hoorde dat het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Keulen mensen zocht voor het project Rosetta, hoefde hij geen moment na te denken. “Het was precies wat ik zocht: een concreet ruimtevaartproject; een echte missie.” Na een flitscarrière werd Koen in 2010 aangesteld als technical manager. Niet zomaar de eerste de beste functie, want Koen werd daarmee eindverantwoordelijk voor de technische kant van de landing van Philae. 12 november 2014 is dus een datum die Koen niet snel zal vergeten. “Aan de landing zijn járen van voorbereidingen - metingen, berekeningen, testen en ja, ook afwachten - vooraf gegaan. We wisten dat het enorm spannend zou worden. De Rosetta-missie is niet alleen de eerste missie die erin slaagt een voertuig in een baan om een komeet te brengen, maar is ook de eerste missie die een landingsvoertuig naar het oppervlak van een komeet heeft gestuurd. We hadden dus geen referentiemateriaal.” In eerste instantie leek de landing vlekkeloos te gaan. Philae landde precies op de uitgemeten plek. “Maar de landingsharpoenen weigerden helaas dienst”, vertelt Koen over die bewuste middag. “Hierdoor stuiterde Philae weg. En nog eens. Pas de derde keer kon de lander zich vasthechten. Even na 16:30 uur Midden-Europese tijd stuurde Philae een bevestigingsbericht dat een half uur later op aarde werd ontvangen. Toen pas kwam de euforie.” Volgens Koen is de missie, ondanks de schoonheidsfoutjes, nu al waardevol gebleken. “De resultaten uit eerste metingen zijn veelbelovend. Het feit dat Philae wegstuiterde, liet ons zien dat de komeet zo hard is als ijs en niet, zoals we vooraf dachten, uit as bestaat. Inmiddels is zelfs bekend geworden dat het oppervlaktewater op de komeet een andere samenstelling heeft dan het water zoals we het hier kennen. Onderzoek naar kometen is belangrijk, omdat wordt aangenomen dat het leven op aarde is ontstaan door de inslag van kometen. Misschien dat we met deze missie daar meer duidelijkheid over krijgen.” Op nieuwe onderzoeksresultaten is het voorlopig nog even wachten. Pas medio 2015 wordt verwacht dat Philae weer voldoende zonlicht krijgt om te kunnen functioneren.

INFONTYS 39


PUIKE PRAKTIKANTEN Stages en afstudeeropdrachten zijn onmisbaar binnen het huidige hbo-onderwijs. Studenten krijgen de kans om ervaring op te doen, bedrijven of instellingen kunnen profiteren van up-to-date kennis en een frisse kijk op vraagstukken die binnen de organisatie spelen. Kortom: het mes snijdt van twee kanten. Vijf stagiairs en hun begeleiders delen hun ervaringen.

Na de havo startte Anne-Margreet met de opleiding International Business and Management Studies (IBMS). “Ik had nog geen idee wat ik wilde worden, dus koos ik voor een breed georiënteerde studie mét een internationaal karakter. Want één ding wist ik wel: als ik mijn talen goed beheers, vergroot ik daarmee de kans op een goede baan.” Met de talenkennis van Anne-Margreet zit het, na vierenhalf jaar IBMS, wel goed. “Ik spreek nu Duits, Frans, Spaans en Engels.” Afstuderen in Barcelona Het had nogal wat voeten in aarde voordat Anne-Margreet op haar huidige afstudeerplek zat. “Ik zou eigenlijk een halfjaar eerder afstuderen in Alicante. Maar toen ik daar twee weken was, bleek dat ik nog twee tentamens uit het tweede jaar moest halen en mocht daarom niet afstuderen.” Nadat Anne-Margreet alsnog haar tentamens had gehaald, reisde ze opnieuw naar Spanje, ditmaal naar Barcelona. “Zo kwam ik uiteindelijk terecht bij Resto-In.”

“Eén ding weet ik zeker: als ik mijn talen goed beheers, vergroot ik daarmee de kans op een goede baan.” Resto-In bezorgt gerechten voor de betere restaurants die zelf geen bezorgservice hebben. “We merkten echter”, vervolgt AnneMargreet, “dat het aantal klanten afnam. Daarom onderzoek ik nu waar dat aan ligt. Zijn onze concurrenten beter? Werken ze samen met betere restaurants? Hanteren ze andere prijzen? Doen ze meer aan marketing? Op basis van dat onderzoek schrijf ik een aanbeveling.” Andere cultuur Terug naar de zon-zee-strand-beleving. Die valt volgens AnneMargreet best een beetje tegen. “Spaanse bedrijven verwachten dat een stagiaire gewoon veertig uur in de week werkt. Je scriptie moet je in feite in je eigen tijd schrijven. Het is dus keihard werken. Maar de cultuur heeft ook voordelen. Elke middag lunchen we met collega’s buiten de deur en regelmatig hebben we na het werk een borrel. Dat is hier heel normaal.”

ANNE-MARGREET VAN HUFFELEN Stagelopen in het buitenland… Menige student droomt ervan. Liefst in een tropisch vakantieoord, beetje werken, scriptie schrijven en vooral veel genieten van zon, zee en strand. Dat de praktijk weerbarstiger is, heeft Anne-Margreet van Huffelen aan den lijve ondervonden. Momenteel legt ze de laatste hand aan haar scriptie in wereldstad Barcelona. “Het is echt keihard werken.”

40 INFONTYS

INTERNATIONAL BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES (IBMS) Tijdens de opleiding IBMS passeren alle facetten van zakendoen op internationaal niveau de revue. Van management, financiën en boekhouding tot marketing en leren functioneren binnen een interculturele maatschappij. Een student die deze opleiding heeft gevolgd, is breed inzetbaar binnen internationaal georiënteerde bedrijven. Bijvoorbeeld als medewerker op een internationale marketing of export afdeling, als projectmanager, key-accountmanager of global product manager.


Nederland telt ruim 35 FabLabs, één daarvan is gevestigd in Maastricht. Deze locatie is vooral bekend vanwege de betaalbare 3D-printtechnieken en de onderzoeken naar printmogelijkheden van nieuwe materialen zoals biorubber, porselein en bioplastics. Allemaal reuze interessant, maar volgens Kees gaat FabLab veel verder. “Ik heb hier ook het marketingproces rondom een nieuw product van dichtbij mee mogen maken. Dat zijn zaken waar je als industrieel productontwerper normaliter minder mee bezig bent.” Vrijheid De stageopdracht van Kees werd in overleg met hem samengesteld, passend bij zijn persoonlijke interesses. “Ik ben begonnen met onderzoek naar het printen van betonnen en zandgeprinte constructies. Maar ik heb ook banners en kleding ontworpen voor een beurs in Rome. Ik kan gebruikmaken van alle technieken en machinerieën die binnen FabLab voorhanden zijn, denk aan 3D-printers en scanners, maar ook aan vinyl- en lasersnijders.” Dankzij zijn stage ziet Kees ook nog wat van Europa. Vlak na de beurs in Rome reisde de derdejaars student af naar een beurs in Parijs, ditmaal met zelfgedrukte servetten, et cetera. “Ik krijg hier de vrijheid om eigen ideeën tot uitvoering te brengen.”

“Ik krijg hier de vrijheid om eigen ideeën tot uitvoering te brengen.” Bevlogen Manager Frits Hoff vindt het belangrijk dat FabLab ruimte biedt aan stagiairs. “Wat me opvalt, is dat studenten van Fontys International Campus Venlo erg goede kennis van materialen en onderliggende technieken hebben. Daarmee onderscheiden deze studenten zich van stagiairs van soortgelijke opleidingen elders in het land. Bovendien is de samenwerking prettig. Ik heb nu een drietal gesprekken gehad met Kees’ begeleider en ook hij brengt kennis in en is enorm bevlogen. Die samenwerking willen we in de toekomst heel graag voortzetten.”

KEES HOEIJMAKERS Het was een studiegenoot die Kees Hoeijmakers, derdejaars student Industrieel Product Ontwerpen (IPO), tipte op een stageplaats bij FabLab Maastricht. FabLab is een kenniscentrum, ontmoetingsplek en een digitale ontwerp- en productiewerkplaats die fungeert als ontwikkelpartner voor de industrie, als leeromgeving voor het onderwijs, als laboratorium voor de kunstsector, als incubator voor technostarters en ontwerpers en als openbare werkplaats voor ambachtslieden en modelbouwers. Een hele mond vol! Maar volgens Kees is het vooral een heel inspirerende omgeving om te mogen leren en werken.

INDUSTRIEEL PRODUCT ONTWERPEN (IPO) IPO combineert de disciplines techniek, vormgeving en bedrijfskunde binnen één opleiding. Studenten leren in het ontwerpproces rekening te houden met ergonomie, materiaalkeuze en gebruiksgemak. Eenmaal afgestudeerd krijgen IPO-studenten vaak een baan als (technisch) ontwerper bij een ontwerp- of ingenieursbureau, als productdesigner op een ontwikkelings-afdeling of als constructeur. Ondernemende types kunnen ook als zelfstandig ontwerper aan de slag.

INFONTYS 41


eigen pakket te ontwikkelen. “Met het programma kunnen medewerkers elkaar 360º feedback geven”, vertelt Remy. “Ik zorg er niet alleen voor dat het systeem straks goed werkt, maar ook dat het er goed uitziet en makkelijk in gebruik is.” Frisse blik Oerlikon Eldim maakt onderdelen voor industriële gasturbines en de vliegtuigmotorenindustrie. Binnen het bedrijf zijn regelmatig stagiairs vanuit verschillende opleidingen actief. Peter Wolfs - Ricks stagebegeleider - legt uit waarom: “Jonge mensen hebben over het algemeen een andere, frisse blik op het werkveld. En niet zelden wordt een goede stagiair later een collega.” Ook Katja Hegger stagebegeleidster van Remy - beaamt dit. “Wij bieden jonge mensen graag de kans om praktijkervaring op te doen.”

“Binnenkort wordt het programma dat ik heb ontwikkeld ook in onze Hongaarse vestiging geïntroduceerd. Daar ben ik best trots op.”

RICK SCHOEBER EN REMY VRANKEN Ze lopen allebei stage bij Oerlikon Eldim (voorheen Sulzer Eldim) in Lomm, maar werken binnen het bedrijf aan een totaal andere opdracht… Rick Schoeber (student Mechatronica) ontwikkelt een vision-systeem; Remy Vranken (student Business Informatics) werkt aan een nieuw beoordelingssysteem. Over één ding zijn de mannen het met elkaar eens: “Een opdracht bij een écht bedrijf, is toch heel wat anders dan een project bij ons op de opleiding.” “Oerlikon Eldim was al een tijd met deze opdracht bezig”, vertelt Rick. “Maar door alle drukte zat er geen schot in.” Toen Rick in zijn zoektocht naar een passende stageplek bij Oerlikon Eldim aanklopte, vielen de puzzelstukjes op hun plek. “Het systeem dat ik ontwikkel, moet via productfoto’s bepaalde metingen kunnen verrichten. Eerst heb ik het programma geschreven, daarna ben ik gaan testen. Inmiddels voldoet het systeem aan de gewenste betrouwbaarheid en binnenkort wordt het ook in onze Hongaarse vestiging geïntroduceerd. Daar ben ik best trots op.” Ook Remy besteedt een groot deel van zijn tijd aan het programmeren van software, maar dan voor een nieuw beoordelingssysteem. Oerlikon Eldim zocht op de markt naar passende software, maar zonder succes. Daarom besloten ze een 42 INFONTYS

Praktijk versus opleiding Als we de mannen vragen naar waar ze het meest van hebben geleerd, dan is dat volgens hen toch vooral het werken in een bedrijf. “Als we binnen de opleiding aan een project werken, dan zijn de kaders vooraf heel duidelijk; een project bij een echt bedrijf is veel meer aan veranderingen onderhevig”, aldus Rick. “En je moet veel zelfstandiger zijn”, vult Remy aan. “Natuurlijk kreeg ik wel hulp van mijn stagebegeleider, maar dat is toch heel wat anders dan een docent die je de goede kant op stuurt.”

BUSINESS INFORMATICS Business Informatics is een brede en praktijkgerichte opleiding op het gebied van economie, bedrijfskunde en informatica. In het begin van de opleiding staat ICT centraal, later volgen ook vakken als economie, bedrijfskunde en communicatie. Afgestudeerden gaan vaak aan de slag als IT-consultant, IT-architect, systeemontwikkelaar, ERP-specialist, e-business deskundige, e-commerce deskundige, database administrator, business intelligence deskundige of datawarehouse specialist.

MECHATRONICA Mechatronica is een combinatie van elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica. Deze expertise is de drijvende kracht achter heel veel alledaagse producten. Een mechatronicus speelt een centrale rol in de ontwikkeling of verbetering van nieuwe, moderne producten. Een mechatronicus vindt meestal een baan in de hightech wereld, bijvoorbeeld op het gebied van research & development, industriële automatisering of service & onderhoud.


systeem waarmee we met behulp van lasertechnieken het koolzuurgehalte in dranken kunnen meten. Voorheen moesten we daarvoor een gaatje in de fles boren, maar dankzij deze nieuwe techniek hoeft dat niet meer. Na controle kan een fles gewoon de winkel in. Tot onze klantenkring behoren gerenommeerde merken zoals Heineken, Bavaria en de Coca Cola Company.” Het innovatieve karakter van Haffmans maakt dat het bedrijf een interessante plek is voor stagiairs en afstudeerders, zo ervaart ook Sten. “Ik krijg de ruimte om mijn eigen voorstellen uit te werken en te testen. Daarbij kan ik ook leren van de kennis en ervaring van medewerkers; die vind je niet in de boeken. Een ander voordeel is dat ik hier inzage heb in het hele proces, van tekentafel tot productie. Ook dat leer je niet op de opleiding.”

“Ik kan veel leren van de kennis en ervaring van medewerkers van Haffmans; die informatie vind je niet in de boeken.” Stagelopen bij Haffmans De drang naar innovatie is ook meteen de reden waarom Haffmans veelvuldig gebruikmaakt van de kennis van stagiairs. “We vragen hen om met ons mee te denken over hoe we bestaande producten kunnen verbeteren”, vervolgt Theo Jans. “Studenten hebben een frisse blik, kijken onbevangen tegen vraagstukken aan en nemen nieuwe technieken mee vanuit de opleiding. Daar profiteren wij als bedrijf van.” Tevreden Haffmans is dermate tevreden over de inzet van Sten, dat er mogelijk een vervolgopdracht voor hem in het verschiet ligt. Sten: “Nadat ik straks ben afgestudeerd voor Werktuigbouwkunde moet ik nog afstuderen voor de opleiding IPO. Met een beetje geluk, kan ik ook die opdracht voor Haffmans uitvoeren.”

STEN DEN MULDER Toen Sten den Mulder op de portal van Fontys op zoek ging naar een interessante afstudeerplek, sprong een opdracht bij Haffmans direct in het oog: het ontwikkelen van een geleidingssensor om bierfusten en -leidingen te kunnen reinigen. De opdracht paste perfect bij de ambitieuze student, die zijn opleiding Werktuigbouwkunde combineert met een opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO). “Er was meteen een match.” Haffmans, onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Pentair, levert meetapparatuur om de kwaliteit van dranken te meten. “Daarin blijven we steeds innoveren”, vertelt Theo Jans, teamleider Research & Development. “Een van onze belangrijkste innovaties is een

WERKTUIGBOUWKUNDE Tijdens de opleiding Werktuigbouwkunde leren studenten producten te maken of te verbeteren met behulp van machines, apparaten of processen. De opleiding is enorm breed. Een werktuigbouwkundige moet immers verstand hebben van techniek, maar ook rekening kunnen houden met aspecten als betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Een werktuigbouwkundige kan in veel verschillende functies aan de slag. Als ontwerper bij een ingenieursbureau of op een research- en development-afdeling, als constructeur, productontwikkelaar, procestechnoloog of als adviseur of onderzoeker.

INFONTYS 43


FONTYS KRIJGT EIGEN CAREER CENTER “Door hun internationale kennis en attitude, zijn onze studenten enorm aantrekkelijke stagiairs, afstudeerders of zelfs potentiële werknemers.” Grenzeloos verbinden… dat is in een notendop het doel van het Career Center - nog in oprichting - van Fontys International Campus Venlo. Als het aan kartrekkers Stephan Peeters, Petra de Swart en Fré Jacobs ligt, is het Career Center straks hét loket voor bedrijven die op zoek zijn naar een stagiair of afstudeerder en studenten die op zoek zijn naar een uitdagende stage of afstudeerplek in en om de Euregio. Naast de schakelfunctie tussen bedrijven en studenten staat bij het Career Center ook de optimale voorbereiding van Fontys-studenten op de regionale en internationale arbeidsmarkt centraal. Zo zullen er bijvoorbeeld spreekuren voor studenten worden aangeboden en op de arbeidsmarkt voorbereidende workshops worden georganiseerd.

44 INFONTYS


Internationale kennis en attitude “Het internationale karakter van onze campus is een belangrijk unique selling point geworden, vooral voor de werving van nieuwe studenten”, vertelt Stephan Peeters, Accountmanager en Marketing Consultant bij Fontys International Campus Venlo. “Dat geldt voor buitenlandse studenten, maar ook voor Nederlandse. Juist vanwege onze grensligging vinden we het belangrijk om studenten voor te bereiden op een baan in een internationale en euregionale setting. Dat gaat verder dan alleen het leren van een vreemde taal. Mede doordat studenten dag in dag uit samenwerken met allerlei nationaliteiten en doordat ze in een voor hen ‘vreemd land’ stage moeten lopen, leren ze te werken met en in verschillende culturen.” Juist die internationale kennis en attitude maakt studenten van Fontys International Campus Venlo - ongeacht opleiding - enorm aantrekkelijke stagiairs, afstudeerders of zelfs potentiële werknemers. “In het bijzonder voor bedrijven die grensoverschrijdend opereren of die ambitie hebben”, vult Petra de Swart, Consultant Career Center aan. “Neem bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf dat de Duitse markt wil gaan veroveren. Vaak zie je dat zo’n onderneming heel succesvol is in eigen land, maar dat het ontbreken van kennis van de Duitse taal en cultuur een belemmering vormt om dat succes ook te boeken aan de andere kant van de grens. Of dat het bedrijf überhaupt eerst wil weten of het Duitse publiek behoefte heeft aan het product. In dergelijke situaties zouden onze studenten verrassend veel kunnen betekenen. Bijvoorbeeld een Duitse student International Business and Management Studies (IBMS) die een marktonderzoek kan doen als afstudeeropdracht of een student International Marketing die een marketingplan kan schrijven. Bedrijven - zeker aan de andere kant van de grens - weten ons nu nog veel te beperkt te vinden. En voor studenten is het lastig om over de grens een stage- of afstudeerplek te vinden.” Het Career Center moet deze barrières gaan overbruggen.

Connecting people by crossing borders Connecting people by crossing borders. Dat is volgens Petra en Stephan de missie van het nieuwe Career Center. “We willen hét loket zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar internationaal georiënteerde studenten en voor studenten die een stage- of afstudeerplek zoeken.” Momenteel wordt er gewerkt aan een strategie voor het Career Center. Eén ding is glashelder: het moet voor bedrijven en non-profit organisaties, zowel in Nederland als in Duitsland, makkelijker worden om zaken te doen met Fontys Venlo en het Career Center moet Fontys International Campus Venlo een duidelijker gezicht naar buiten geven. “We hebben echt nog een slag te maken”, vertelt Stephan. “Primair richten we ons op bedrijven in de grensstreek. Naast het genereren van naamsbekendheid moeten we deze doelgroep vooral bewust maken van de meerwaarde van een stagiair of afstudeerder vanuit een van onze opleidingen. Dat gaan we onder andere doen door actief te participeren in ondernemersclubs in de regio en door het organiseren van bijeenkomsten voor bedrijven bij ons op de campus. Daarnaast gaan we bedrijven persoonlijk bezoeken om hen goed te informeren over de mogelijkheden én om hun behoeften te inventariseren. Zowel voor Fontys International Campus Venlo als voor bedrijven in de Euregio is het van belang dat we voor de toekomstige economische ontwikkeling elkaars verlengstuk en toegevoegde waarde gaan worden.” Studenten ondersteunen Ook studenten van Fontys International Campus Venlo mogen rekenen op de support van Stephan, Petra en Fré. “Studenten die graag met een bedrijf in contact komen, kunnen gerust bij ons aankloppen”, legt Petra uit. “Maar we gaan hen ook ondersteunen met tal van andere activiteiten. Een voorbeeld: we zijn voornemens om een workshop ‘solliciteren in de grensstreek’ te ontwikkelen, waarin we Nederlandse studenten gericht voorbereiden op een sollicitatiegesprek bij een Duitse organisatie en andersom.” Het lectoraat voor Euregionalisering Het mag voor zich spreken dat bij de ontwikkeling van dit grensoverschrijdende Career Center het nieuwe lectoraat International Management and Business in Euregional Perspective nauw is betrokken. “Mariska van de Giessen is een van de initiatiefnemers van het Career Center”, aldus Stephan. Zij weet immers als geen ander hoe kansrijk grensoverschrijdend samenwerken is.” Naar verwachting opent het Career Center in maart haar deuren. Organisaties die nu al meer willen weten over het Career Center, kunnen contact opnemen via careercentervenlo@fontys.nl.

INFONTYS 45


GENODE GASTEN Gastdocenten maken het hedendaagse hbo-onderwijs nét even wat leuker. Immers, niets zo interessant als iemand die vanuit zijn persoonlijke ervaringen, theorie en praktijk aan elkaar weet te knopen. Déze gastdocenten weten daar alles van en ieder heeft zo zijn eigen beweegreden om incidenteel of periodiek een keer voor de klas te staan. “Ik wil studenten enthousiasmeren voor ons vakgebied.”

FRANS TIMMERMANS

ROBERT JOOSTEN

HENK VAN HOUTUM

gaf in 2014 - toen nog als minister van Buitenlandse Zaken - een geslaagd gastcollege getiteld ‘Het belang van Europa voor studenten’ op Fontys International Campus Venlo.

is directeur van openbare basisschool De Ontdekking, onderdeel van het multifunctioneel centrum (MFC) De Expeditie in Blerick. In het centrum zijn twee scholen, een peuterspeelzaal, een wijkcentrum en kinderopvang gevestigd. Kortom: een inspirerende omgeving voor pabostudenten, die dan ook regelmatig bij Robert Joosten op bezoek komen.

werd gevraagd een gastlezing te geven als onderdeel van een compleet programma over Euregionalisering. Professor dr. Henk van Houtum, hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research, aan de Radboud Universiteit Nijmegen, doet al jaren studie naar grenzen en grenslanden en is dus de aangewezen persoon om zijn kennis met anderen op dit terrein te delen.

“In het MFC leren studenten wat er tegenwoordig van een leerkracht wordt verwacht. Onderwijs is zoveel meer dan rekenen en taal. Een pabo-student maakt net als de leerkrachten deel uit van de opvoeding van kinderen. Ons doel is kinderen op te laten groeien tot zelfverantwoordelijke burgers. De reis daar naartoe, is net zo belangrijk als het doel. Vanuit mijn functie kom ik in contact met allerlei doelgroepen: peuters, leerlingen, ouders, senioren, collega’s, externe professionals… Ons MFC is in feite een mini-maatschappij. Studenten horen hier ook in thuis. Naast het bieden van stageplaatsen geef ik rondleidingen en gastcolleges. Het in gesprek zijn met studenten houdt mij scherp in mijn werk. Ze zijn jongvolwassen, bezig met stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. Het is interessant om met deze groep na te denken over wat we moeten doen om kinderen het juiste onderwijsaanbod te kunnen geven richting hun toekomst. Contact met studenten helpt mij bij het nemen van onderbouwde beslissingen. In de mini-maatschappij is de cirkel dan rond!”

“De EU maakt veel werk van het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking. Maar de nadruk ligt eenzijdig op het reduceren van de barrièrewerking van grenzen. Dat is bijna een blauwdruk. Grensoverschrijdende samenwerking kan slimmer, creatiever en behoeft een meer integrale visie op wat goed is voor het gebied. Er zou daarvoor meer gebruik gemaakt kunnen worden van het contrast dat in grenzen ligt besloten: openheid en geslotenheid. Voor sommige bedrijfstakken en in sommige gebieden werkt volledige openheid het meest stimulerend voor handel en samenwerking. Maar soms zou je ook heel bewust en creatief gebruik kunnen maken van het verlangen naar de andere kant, en daar, van het verschil dat een gesloten grens maakt. In ons boek ‘Grensland’ hebben we beide scenario’s uitgewerkt voor de hele Nederlandse grens.

“Studenten houden mij

“De grens van Nederland

scherp in mijn werk”.

biedt enorme kansen voor

Als minister van Buitenlandse Zaken, maar nu ook als Eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, is Frans Timmermans nauw betrokken bij de besluitvorming in Europa en daarbuiten. Het thema van het gastcollege sloot goed aan bij de studentenpopulatie van Fontys International Campus; met meer dan 55 nationaliteiten een van de meest internationale hogescholen van Nederland. Tijdens zijn college benadrukte Frans Timmermans hoe belangrijk het voor studenten is om over grenzen heen te kijken. In vloeiend Nederlands, Duits en Engels sprak Timmermans op bevlogen wijze de studenten toe. Zijn advies: “Kijk verder dan de landsgrenzen. Daarmee vergroot je de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.” Na afloop van het gastcollege kregen studenten de gelegenheid vragen te stellen en te discussiëren over het onderwerp. Diverse genodigden en de lokale media volgden het gastcollege.

“Studenten vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt door over grenzen heen te kijken.”

Ik was verheugd over de animo voor de lezing. Niet alleen studenten, maar ook docenten, regionale bestuurders, bedrijven, mensen van het lectoraat en andere mensen met interesse in de Euregio waren aanwezig.”

creatief ruimtelijk beleid”.

46 INFONTYS


Gastcollege door Frans Timmermans

RENÉ KNAPEN

ROGER HEUGEN

ULRICH COENEN

probeert in zijn gastlessen voor studenten van de opleiding Logistiek de theorie te vertalen naar concrete praktijkvoorbeelden. René is commercieel directeur van Tans, een bedrijf dat automatiseringsoplossingen aanbiedt voor logistieke bedrijven. Hij is al sinds de jaren ’90 gastdocent.

is mede-eigenaar van Van Doren MES, onderdeel van Van Doren Engineers. Het bedrijf zorgt voor elektrotechnische automatiseringsoplossingen in productiebedrijven. Roger geeft regelmatig gastcolleges aan de opleiding Mechatronica.

overwoog serieus om docent te worden, maar koos na zijn studie toch voor een managementcarrière. Zijn ambitie om voor de klas te staan, bleef echter borrelen. En dus besloot Ulrich om twee jaar geleden - bij de opstart van zijn eigen bedrijf Coenen Consulting - de stoute schoenen aan te trekken. Hij werd gastdocent voor de opleiding International Business and Management Studies.

“Het hbo-onderwijs is de laatste jaren gelukkig steeds praktijkgerichter geworden, maar nog steeds zie ik een afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door gastlessen te geven, hoop ik dit gat te kunnen dichten. Dat geldt voor studenten, maar ook voor docenten van de opleiding Logistiek. De praktijk is toch een stuk weerbarstiger dan de theorie, dat merk je pas als je er dagelijks middenin zit. Op Fontys ontmoet ik veel oude bekenden. Gastlessen verzorgen is voor mij ook een manier om mijn netwerk te onderhouden. Niet zelden worden oud-studenten klanten of collega’s. Zo blijf ik binding houden met de mensen in mijn vak.”

“Ik hoop het gat tussen onderwijs en bedrijfsleven te dichten.”

“De komende jaren ontstaat er een drastisch tekort aan hoger opgeleid, technisch personeel. Daarom geef ik gastcolleges, om mensen te enthousiasmeren voor ons vakgebied. Ik zie het als een investering voor de toekomst. Mijn colleges draaien om informatietechnologie in de productiewereld of het tegenwoordige buzz-word productie-ICT.”

“Ik wil mensen enthousiasmeren voor ons vakgebied.”

“Ik vind het ontzettend leuk om mijn praktijkervaring te delen met studenten. Leiderschap is veel meer dan wat van de buitenkant zichtbaar is. Mensen denken bij een hoge functie al snel aan het geld. Wat ze vergeten is dat je een bepaalde persoonlijkheid nodig hebt om een leidinggevende functie succesvol uit te voeren. Het karakter van een persoon maakt het verschil tussen aan te leren vaardigheden of wáár leiderschap. Die wijsheid geef ik studenten graag mee. Zelf leer ik ook veel van de gastlessen. De feedback die ik krijg, zorgt ervoor dat ik binnen mijn eigen bedrijf weet waar studenten behoefte aan hebben. Die informatie kan ik weer vertalen in de adviezen die ik aan mijn klanten geef.”

“Leiderschap is veel meer dan snel geld verdienen.”

INFONTYS 47


“Als docent kan ik nu eindelijk iets terugdoen voor de maatschappij”.

DIDAR AL HOUSEINI Acht jaar was Didar, toen hij samen met zijn ouders en zusje de zeer onveilige situatie in Irak, toen geteisterd door de Golfoorlog, achter zich liet. Nu, zo’n achttien jaar later, is hij volledig ingeburgerd en werkt hij als docent Werktuigbouwkunde bij Fontys. “We moesten vluchten, de oorlog was te gevaarlijk”, herinnert Didar zich. “Via Turkije, Wit-Rusland en Oekraïne zijn we uiteindelijk in het stabiele Nederland terechtgekomen. We kwamen in eerste instantie terecht in een asielzoekerscentrum en kregen na enige tijd een huis toegewezen. Eindelijk mocht ik weer naar school! Vanuit ons geloof (Didar is Moslim) is het erg belangrijk goed je best te doen. De periode zonder school was dan ook erg moeilijk voor mij. Het voelde zo onnatuurlijk. Ik weet nog dat ik - na amper een jaar op de basisschool - de Citotoets moest maken. Ik sprak nog nauwelijks Nederlands dus de uitslag laat zich raden. Maar doordat ik op wiskunde bovengemiddeld scoorde, mocht ik toch naar het vwo. Dat was pittig. In een jaar tijd moest ik niet alleen de Nederlandse taal meester worden, maar ook Engels, Frans en Duits leren. Toch lukte het om in zes jaar mijn gymnasiumdiploma te halen.”

INTERNATIONAAL Wat hebben Didar al Houseini en David Thorburn met elkaar gemeen? Allebei hebben ze een buitenlandse achtergrond - Didar is Irakees, David is Schot - en zijn ze, via een bijzondere levensweg, docent geworden aan Fontys International Campus Venlo. En allebei hopen ze een stukje van hun eigen cultuur over te dragen op studenten…

48 INFONTYS

Studeren en bijles geven Didar studeerde vervolgens Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Als bijbaantje gaf hij bijles aan middelbare school-leerlingen en na zijn studie bleef hij op de TU/e werken als onderwijsbegeleider. “In ons geloof wordt van je verwacht dat je je kennis overdraagt. Die mag je niet voor jezelf houden. Ik begon lesgeven - studenten iets bijbrengen - steeds leuker te vinden. Na een korte carrière als ingenieur heb ik de stoute schoenen aangetrokken en bij Fontys in Venlo gesolliciteerd. Zonder dat ik enige ervaring met lesgeven had, werd ik toch aangenomen als docent Werktuigbouwkunde! Mijn didactische cursus heb ik pas bij Fontys gehaald.” Verschillen tussen Irak en Nederland Didar ziet duidelijke verschillen tussen Nederlanders en Irakezen. “Nederlanders zijn in vergelijking met Irakezen harde werkers, maar Irakezen zijn socialer. De eerste keer dat ik op het werk trakteerde op gebak of fruit, keken mijn collega’s me vreemd aan. Ze vroegen of ik jarig was geweest. Maar in onze cultuur is dat heel normaal. Nu ik langer in Nederland woon en werk, merk ik dat ik steeds meer het beste van beide culturen combineer. Ik ben GOD ontzettend dankbaar dat ik hier een huis en zo’n goede baan heb gekregen. Als docent kan ik eindelijk iets terugdoen voor de maatschappij.”


DAVID THORBURN Hij is geboren in Schotland, getrouwd met een Zuid-Afrikaanse, werkte lange tijd in Londen, woont afwisselend in Brussel en Lobberich, geeft les in Venlo en spreekt Spaans en Frans… David Thorburn is het schoolvoorbeeld van een internationale docent. Na zijn studies Frans, Spaans en economie had David, toen nog piepjong, geen idee wat hij wilde gaan doen. “Eerlijk gezegd had ik niet écht mijn best gedaan tijdens de opleiding, dus ik slaagde met de hakken over de sloot. Hierdoor zat een universitaire vervolgopleiding er niet in. Ik besloot uiteindelijk om Schotland achter me te laten, naar Londen te verhuizen en het leger in te gaan. Het was echt een back-up plan.” Dat back-up plan pakte uiteindelijk helemaal niet zo slecht uit. David bouwde aan een carrière binnen en buiten het leger en bekleedde verschillende functies op het gebied van marketing, sales en procurement.

“Ik moest in het begin echt wennen aan die ‘take it or leave it-houding’.” Liefde voor lesgeven In 2010 was het de liefde die David in Brussel bracht. En in de Belgische hoofdstad groeide ook Davids liefde voor lesgeven. “Ik ontdekte hoe leuk ik het vind om jonge mensen iets bij te brengen, ze te motiveren. Mijn economische en talenkennis kwamen me eindelijk goed van pas.” Uiteindelijk was het een collega van Davids vrouw die hem tipte op een vacature bij Fontys. “Ze zochten iemand voor de opleiding International Business and Management Studies (IBMS). Iemand die de Engelse taal goed beheerst, met verstand van economie en met praktijkervaring. De functie paste me als een handschoen. Niet veel later zat ik in Venlo voor een sollicitatiegesprek. Inmiddels doceer ik ook Business English en begeleid ik de mini-companies.” Diplomatiek Dagelijks ervaart David de verschillen tussen de vele nationaliteiten op Fontys International Campus Venlo. “Duitsers en Nederlanders zijn veel directer dan Britten. Ik moest in het begin echt wennen aan die ‘take it or leave it-houding’. Britten zijn veel diplomatieker. Ik probeer studenten ook iets van die Britse cultuur mee te geven.”

INFONTYS 49


ZOVEEL MEER DAN TRANSPORT VAN A NAAR B

‘MEER QUALITY TIME VOOR ONZE CLIËNTEN’

“Ook organisaties - van transportbedrijven tot zorginstellingen profiteren van onze expertise op het gebied van logistiek.”

Binnen de afdeling WBZ van Vincent van Gogh wonen cliënten die voor lange tijd afhankelijk zijn van psychiatrische zorg en begeleiding. “Voor deze cliënten is Vincent van Gogh hun thuis”, legt Ingrid uit. “Het is dan ook logisch dat wij er alles aan willen doen om het hen hier zo aangenaam mogelijk te maken. Dat gaat veel verder dan alleen het bieden van goede zorg. We willen ook genoeg tijd overhouden voor ‘quality time’ met onze cliënten: tijd om bijvoorbeeld een keer te winkelen, een kaartje te leggen, een wandeling te maken of samen te koken.”

Fontys International Campus Venlo heeft een rijke historie waar het gaat om logistieke opleidingen. Ook bedrijven, overheidsorganisaties en instellingen kunnen profiteren van de kennis en kunde die in de loop der jaren is opgebouwd. Bijvoorbeeld door zaken te doen met Fontys ILEC. Het Internationaal Logistiek Expertise Centrum heeft de afgelopen 25 jaar al vele tientallen zo niet honderden organisaties in Limburg en daarbuiten geholpen bij logistieke en bedrijfskundige vraagstukken.

Hoe kunnen we onze dagelijkse werkprocessen slimmer organiseren, zodat we uiteindelijk meer tijd overhouden voor onze cliënten? Met die vraag stapte Ingrid Renders, teamleider van de afdeling WBZ (Wonen Begeleiding en Zorg), onderdeel van Vincent van Gogh, naar Fontys ILEC.

Echter zomaar alle werkprocessen op basis van een ‘onderbuikgevoel’ omgooien, dat vond Ingrid te kort door de bocht. “Daarom hebben we twee trajecten uitgezet. Enerzijds een onderzoek naar de behoeften van onze cliënten op het gebied van daginvulling en anderzijds een grondige inventarisatie van onze bestaande werkprocessen. Dit laatste onderzoek hebben we uitbesteed aan Fontys ILEC.” Persoonlijke verzorging, eetmomenten, het toedienen van medicatie, administratie… Studenten en adviseurs van het ILEC brachten echt alle activiteiten van de zorgmedewerkers binnen de afdeling, inclusief de tijdsbesteding, in kaart. Een enorm arbeidsintensieve klus, maar met het gewenste resultaat. “We weten nu precies hoe we onze tijd besteden. Uit de resultaten blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers vaak ‘gestoord’ worden in hun werk, bijvoorbeeld door een telefoontje of wanneer ze de deur moeten openen voor een cliënt of bezoeker. Dat lijkt een onbenulligheid, maar uit de onderzoeksresultaten blijkt dat hierdoor veel kostbare tijd verloren gaat.”

“Ik vind het belangrijk dat de échte verandering bottom-up tot stand komt.” Ingrid vindt het nog te vroeg om harde conclusies te trekken en al concrete adviezen te benoemen. “De volgende stap is dat we de resultaten van beide onderzoeken delen met medewerkers op de afdeling. Ik vind het belangrijk dat de échte verandering bottom-up tot stand komt. Samen gaan we kijken hoe we de resultaten van beide onderzoeken kunnen gebruiken om onze zorg en begeleiding nóg beter te laten aansluiten op de behoeften van onze cliënten.” 50 INFONTYS


‘GROEIAMBITIES WAARMAKEN’ Logistieke dienstverlener GEBA Trans, gevestigd in - waar kan het ook bijna anders - logistieke hotspot Venlo, werkt al jaren intensief samen met Fontys ILEC. Waarom? “We vinden het belangrijk om te investeren in talent”, aldus Managing Director Fred Spijksma. “Ons bedrijf is de afgelopen tijd enorm gegroeid”, vertelt Fred. “En ook voor de toekomst hebben we serieuze ambities. Nu zijn we nog een logistieke dienstverlener die simpel gezegd transporten organiseert. Dat doen we overigens wel op een unieke manier. Een transport van A naar B regelen, kan iedereen. We onderscheiden ons in de markt door vaak creatieve, onconventionele oplossingen te bedenken en door de klant écht centraal te stellen. Met die visie als uitgangspunt willen we uiteindelijk een echte ketenregisseur worden: een organisatie die logistieke vraagstukken in de breedste zin van het woord kan aanpakken, van transport tot douanevraagstukken, van warehousing tot value added services en van voorraadbeheer tot… nou ja, zeg het maar.” Bij deze transitie wordt GEBA Trans ondersteund door Fontys ILEC. “De consultants van Fontys ILEC zijn onze sparringpartners bij de doorontwikkeling van ons bedrijf”, vervolgt Fred. “We hebben niet alle logistieke kennis in huis, wel een bepaalde basis. We zoeken de samenwerking met ILEC op om ons aan te vullen.”

“We zijn niet het bedrijf van dikke rapporten. Die verdwijnen te vaak ongelezen in de la.” Zo participeert GEBA Trans onder andere in het INNVALL-project, een project waar Fontys ILEC een van de partners is. INNVALL staat voor INNovatie Value Added Logistics Limburg. Het project heeft tot doel logistieke bedrijven te ondersteunen bij het creëren van meer toegevoegde waarde. Denk aan het verhogen van het innovatief vermogen, het ontwikkelen van logistieke diensten en het vormen van samenwerkingsverbanden. Fred benadrukt dat juist de pragmatische aanpak van Fontys ILEC in deze hem enorm aanspreekt. “We zijn niet het bedrijf van dikke rapporten. Die verdwijnen te vaak ongelezen in de la.” Daarnaast werken bij GEBA Trans regelmatig stagiairs van de opleiding Logistiek en laat het bedrijf onderzoeken uitvoeren door studenten. “Uit eerdere stage-onderzoeken is gebleken dat we met name kunnen doorgroeien door het aanbieden van intermodale diensten en deep-sea containertransport. Dit hebben we meegenomen in onze strategische keuze om een kantoor in Rotterdam te openen.”

INFONTYS 51


“LOGISTIEK DRAAIT HIER OM MENSEN” Hoe kom je als student aan de opleiding Food & Flowermanagement (tegenwoordig International Fresh Business Management) terecht in een stage met een logistieke opdracht binnen een zorginstelling? Volgens Melvin Huijs is dat minder ingewikkeld dan het lijkt. “Ik houd me onder andere bezig met de voedingsstromen binnen Stichting Valkenhof, de organisatie waar ik stage loop. In deze opdracht komen alle facetten uit mijn opleiding aan bod.” “Wat veel mensen vergeten”, vervolgt Melvin, “is dat er enorm veel logistieke processen zijn binnen een zorgorganisatie. Denk aan processen die te maken hebben met schoonmaak, wasverzorging, vervoer en last but not least voeding. Maaltijden worden op een centrale plaats bereid en vervolgens vervoerd naar één van de vijf locaties. Tijd, temperatuur en hygiëne zijn daarbij enorm belangrijk.”

SAMENWERKEN MET FONTYS ILEC Een samenwerking met Fontys ILEC kan verschillende vormen hebben, variërend van het uitbesteden van een stage-opdracht of het laten uitvoeren van een opdracht door een groep studenten tot het volledig uitbesteden van een adviestraject, waarbij een senior consultant van het ILEC de opdracht uitvoert. “Wat een samenwerking met Fontys ILEC kenmerkt”, vertelt consultant Micha Reuter, “is dat we een resultaatverplichting afgeven. De klant - de opdrachtgever - kan te allen tijde rekenen op een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. Wat dat betreft functioneren we als een commercieel adviesbureau.” Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Fontys ILEC? Neem dan contact op met Micha Reuter of Henk Donker via T. 08850 77688 of stuur een mail naar ilec@fontys.nl.

“Ik weet zeker dat Stichting Valkenhof iets met mijn adviezen gaat doen. Dat motiveert me enorm.” Melvin loopt stage bij Stichting Valkenhof, maar wordt begeleid door een consultant van Fontys ILEC. “Voordat deze opdracht op mijn pad kwam, had ik gesolliciteerd bij verschillende supermarkten. Maar ik had het idee dat mijn advies ergens onderin een la zou belanden en dat vond ik zonde. Toen kwam het aanbod van Fontys ILEC. Dat paste veel meer in mijn straatje.” Stichting Valkenhof heeft er bewust voor gekozen om niet zelf een stagiair aan te nemen, maar om de opdracht uit te besteden aan Fontys ILEC. “Daarmee kiest de opdrachtgever voor een bepaalde kwaliteitsgarantie”, vervolgt Melvin. “Het resultaat is dus allerminst vrijblijvend; ik moet echt met een goed advies komen. Andersom weet ik ook zeker dat Stichting Valkenhof iets met mijn adviezen gaat doen. Dat motiveert me enorm.” De opdracht van Melvin omvat een analyse van de processen binnen Stichting Valkenhof. Wat kan beter, efficiënter, sneller of met minder kosten? “Ik pas de theorie die ik op school heb geleerd nu toe in de praktijk. Ook gebruik ik mijn werkervaring bij deze stage. Ik werk namelijk al vier jaar op de transportafdeling van het ziekenhuis in Venlo. Wat ik daar zie, kan ik hier gebruiken. Logistiek in een zorgorganisatie is zoveel meer dan transport van A naar B. Je hebt hier te maken met mensen, niet met pakketjes.”

52 INFONTYS


ONTWERPEN VOOR CANON Studenten ontwikkelen 3D-printer voor de consumentenmarkt De ontwikkelingen in 3D-printing volgen elkaar in rap tempo op. Waar een paar jaar geleden nog werd gepionierd met het printen van kleinschalige kunststoffen objecten, komen tegenwoordig al complete botprotheses, gebouwen en zelfs etenswaren uit een printer. En langzaamaan verovert de 3D-printer ook de consumentenmarkt. Reden voor printergigant Canon om studenten van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen (IPO) uit te dagen een 3D-printer voor thuisgebruik te ontwikkelen.

Verdiepen in opdrachtgever en consument ‘Design and construct a concept 3D-printer appliance matching Canon’s brand and product identity within a specified ‘context of use’.’ Zo luidde de officiële opdracht die Canon uitschreef voor studenten van de opleiding IPO. De opdracht maakte deel uit van een jaarlijks terugkerend project in het vierde jaar van de opleiding. “Door een product te ontwerpen voor een echte opdrachtgever leren studenten zich te verdiepen in diens identiteit en productspecifieke wensen én in de behoeften van de consument die het product uiteindelijk moet kopen”, vertelt docent Jacques van de Kamp, samen met Axel Pauli, Remko Killaars en Marcel Joosten verantwoordelijk voor het project. “Het feit dat een bedrijf met naam en faam bij zo’n project betrokken is, geeft de motivatie van studenten een extra boost. Ook als opleiding vinden we het fantastisch dat we zo’n project kunnen oppakken met een bedrijf dat sterk verankerd is in deze regio.” Studenten werken voor dit project in teams van drie of vier personen.

“De opdracht en daarmee ook de opdrachtgever variëren van jaar tot jaar”, vervolgt Jacques van de Kamp. “Eerder ontwierpen studenten al grasmaaiers, stofzuigers en nieuwe concepten voor een Senseo-koffiezetapparaat. En dit jaar dus een 3D-printer voor thuisgebruik.”

“Een aantal teams is er echt in geslaagd om een product te ontwikkelen dat op alle fronten aansluit bij de behoeften van de hedendaagse consument.” Verrassende ideeën Onlangs presenteerden de projectteams hun ontwerpen aan medewerkers van de Venlose Design afdeling van opdrachtgever Canon. Gewapend met een model van hun concept, een verslag en promotiemateriaal mochten de jonge ontwerpers hun idee persoonlijk toelichten, in het Engels natuurlijk. Dat is immers de voertaal binnen deze

internationale organisatie. Jo Geraedts, Senior Principal Scientist bij Canon/Océ, is verrast over de resultaten. “Een aantal teams is er echt in geslaagd om een goed product te ontwikkelen; een product dat op alle fronten aansluit bij de behoeften van de hedendaagse consument. Denk aan design, functionaliteit, maar ook aan het aankoopbedrag. Eén groep had zelfs een kleine luchtzuiveringsinstallatie aan de 3D-printer gekoppeld. Slim, want afhankelijk van de materialen die je print kunnen bepaalde dampen vrijkomen, die niet altijd even gezond zijn. In een industriële omgeving is daar al rekening mee gehouden, maar in een thuissituatie ligt dat natuurlijk net even anders. Ik vind het mooi om te zien dat de studenten ook hier goed over hebben nagedacht.” In januari van dit jaar waren alle concepten voor het grote publiek te bewonderen tijdens een expositie in Theater de Maaspoort. De drie teams met het beste product, mogen hun ideeën binnenkort pitchen voor de Design afdeling van Canon. INFONTYS 53


WAAROM FONTYS? WAAROM VENLO? DAAROM! Studeren kun je overal in Nederland. Delft, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Groningen of Eindhoven… Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van steden die te boek staan als studentenstad. Venlo

STELLA NIJENHUIS

SANNE BOELHOUWERS

INFONTYS vroeg het hen.

“Bij de opleiding Logistiek denken de meeste mensen meteen aan vrachtwagens, maar het is zo’n breed vakgebied! Venlo, dé logistieke hotspot van Nederland, is waar ik de opleiding volg. Van daaruit heb ik straks grote kans op een baan wereldwijd.”

“Door het internationale karakter van Fontys Venlo, leer ik veel van andere culturen. Ik spreek veel met buitenlandse studenten en die hebben andere ideeën over bepaalde projecten dan Nederlanders. Bovendien is mijn Engels een stuk beter geworden.”

VERONIQUE VAN BUGGENUM

SJOERD BRAUER

NATASCHA MICHAELIS

“Deze economische opleiding is ontstaan door de vraag van het beroepenveld en springt in op de wens van de consument. De consument van tegenwoordig is veeleisend en kritisch, de opleiding bereidt ons daar op voor. De combinatie van marketing en logistiek in de versketen maakt IFBM uniek.”

“De studie Business Informatics in Venlo staat in de top van HBO-keuzelijsten. Dat de campus nagenoeg om de hoek ligt (ik woon in Belfeld), is een fijne bijkomstigheid. Zeker nu er zoveel onzekerheid is rondom het voortbestaan van de OV Jaarkaart.”

“Het Nederlandse hbo-onderwijs is veel praktischer opgezet dan in Duitsland. In de Duitse ‘Bachelor of Arts’ ben je bovendien alleen maar bezig met design; in Venlo bij de ‘Bachelor of Engineering’ krijg ik de mogelijkheid mij in de technische aspecten van ontwerpen te verdiepen.”

SVEN VAN DER LEEDEN

CELINE KETELINGS

LYNN DAEMEN

“Op de pabo in Venlo voelde ik me meteen thuis. Met name de kleinschaligheid van de opleiding sprak me aan. Ik ben hier een persoon; docenten kennen me bij naam. Deze opzet van de opleiding maakt me een betere docent en biedt me daardoor betere perspectieven voor de toekomst.”

“De opleiding Logistiek bij Fontys International Campus Venlo staat erg goed aangeschreven. Dat in combinatie met het internationale karakter van de campus, maakt dat ik destijds voor Venlo heb gekozen.”

“Ik ben begonnen op de pabo in Venlo, maar deze opleiding bleek niets voor mij te zijn. De persoonlijke sfeer hier in Venlo sprak me echter zo aan, dat ik binnen de campus ben gaan zoeken naar een nieuwe opleiding. Dat is IBMS geworden.”

heeft deze status nog niet. Maar waarom kiezen elk jaar vele honderden studenten uit heel Nederland én daarbuiten voor een opleiding aan Fontys International Campus Venlo?

INTERNATIONAL FRESH BUSINESS MANAGEMENT

PABO

54 INFONTYS

LOGISTIEK

BUSINESS INFORMATICS

LOGISTIEK

INTERNATIONAL MARKETING

INDUSTRIEEL PRODUCTEN ONTWERP

INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES


Column Loes Janssen, Supply Chain Planner bij Superunie ‘Anywhere but here!’ Toen ik in het laatste jaar van mijn havo op zoek ging naar een vervolgstudie, was ik stellig over de locatie. Als geboren en getogen Reuverse wilde ik mijn vleugels uitslaan. Studeren in Venlo? Not an option! Het werd Breda; de NHTV, dat leek me wel wat. Al snel wist ik dat dit niet mijn opleiding zou worden. Toch had ik veel geleerd. Over mijzelf, waar mijn interesses lagen en, niet geheel onbelangrijk, waar niet. Lichtelijk teleurgesteld besloot ik te stoppen. Wat nu? Inmiddels was Fontys International Campus Venlo gestart met de opleiding Food & Flower Management (nu International Fresh Business Management). Ik ben opgegroeid op een agrarisch bedrijf; affiniteit met Food, Fresh en Agri zit in mijn genen. En dus werd het toch Venlo. Wat een waanzinnige tijd! Ik ontdekte mijn passie voor de wereld van Food, Fresh en Agri en Supply Chain Management, een belangrijke component binnen de opleiding. En onverwachts kreeg ik toch de mogelijkheid om mijn vleugels uit te slaan. Voor mijn minor kon ik een halfjaar in Bangkok studeren. Nadat ik mijn bachelortitel had gehaald, was mijn honger naar kennis nog niet gestild; ik wilde meer uit mezelf halen. Door mijn goede ervaringen met Fontys, besloot ik ervoor te gaan en startte met de Master of Science in Business Management (MBM): een brede master, met de mogelijkheid om zelf mijn ambities vorm te geven en kennis over Supply Chain Management naar een hoger niveau te tillen. Én met de mogelijkheid om in het buitenland - in Plymouth - te studeren. Daarnaast hebben veel bedrijven uit de omgeving Venlo en de Euregio medewerking verleend aan mijn afstudeeronderzoek. Inmiddels werk ik als Supply Chain Planner & Project Manager bij Superunie, een inkooporganisatie voor dertien Nederlandse supermarktketens. Een topbaan waar mijn twee passies samenkomen: Food en Supply Chain Management. Nog dagelijks pas ik kennis en ervaringen die ik tijdens mijn studie heb opgedaan toe. Studeren in Venlo is dus lang zo gek nog niet!

Venlo is lang niet zo gek! INFONTYS

55


“Education is the most powerful weapon which we can use to change the world.� Nelson Mandela

Profile for Rob Hillekens

INFOntys  

Als Fontys International Campus Venlo zijn we trots op onze organisatie, onze studenten, maar zeer zeker ook op de organisaties waarmee we s...

INFOntys  

Als Fontys International Campus Venlo zijn we trots op onze organisatie, onze studenten, maar zeer zeker ook op de organisaties waarmee we s...

Advertisement