Page 1

Når det handler om liv eller død 880 millioner mennesker har ikke  tilgang på rent drikkevann.  Ferskvannet på jorden er ulikt  fordelt, og det er ikke like lett å  transportere vann som andre ting.  FNs tusenårsmål nr.7 går ut på å  halvere andelen av jordens  befolkning som ikke har tilgang på  rent drikkevann innen 2015. Er dette  mulig? Menneskekroppen består av 66 % vann, og vann er grunnleggende for å overleve. Vann er et element i enhver verdensskapning, uten tilgang på rent ferskvann går det raskt den gale veien. Vannmangel betyr mangel på ferskvann, men det holder ikke bare med ferskvann. Man må ha rent ferskvann, hvis ikke blir du sittende med skittent, sykdomsfrembringende vann. Mange sykdommer, som diaré, kolera og parasittsykdommer, skyldes forurenset vann. I flere u-land (utviklings land) er det slik at man ikke får tilgang på medisiner, like lett som her. Hvis vannressursene i verden hadde vært likt fordelt over jordkloden, hadde verdensbefolkning hatt nok drikkevann. Bare i Amazonaselven er det nok drikkevann til hele jordas befolkning. Selv tar vi det som en selvfølge å ha rent drikkevann i

springen, men det er langt i fra alle sin hverdag.

Bilde: Corbis/Polfoto – illvit.no

En person i Norge bruker rundt 230 liter vann om dagen. Bare vi trekker opp doen en gang har vi brukt like mye som dagsforbruket til en person i noen u-land (cirka 10 liter). Det går mest vann til industri og jordbruk, dette gjelder i de fleste land i verden. Forskjellen på u-land og i-land her, er at i u-land blir ofte vannet brukt opp til industri og vannkildene blir (noen steder) forurenset. Mange fabrikker må få renseanlegg, og ikke bare slippe ut ubehandlet forurenset vann. Det er en lang vei å gå for at FN skal nå sitt tusenårsmål nr.7. For litt under en milliard mennesker handler tusenårsmålene om liv og død. Myndighetene i de forskjellige landene må få i gang avtaler om renseanlegg og vannfordeling. Det er mye som skal til, men hvis alle gjør litt, gjør alle en forskjell. Tekst: Frøya Torvik


Når det handler om liv eller død  

En artikkel om van