Page 1

Søppelhavet

Hvert år blir det

ingen vet hvor det til

kastet 6,4 millioner

slutt havner. Andre land

tonn søppel i havet. 75 % er plast, som

dumper søppelet rett i havet. Havstrømmer fører søppelet sammen til

har en levetid på

enorme søppelfyllinger

over 1000 år. FN er

på havet. I Stillehavet,

svært bekymret for

mellom vestkysten av

økosystemet i havet. De fleste land har ikke

størrelse med Europa. Mark Petersen, som seilte over Stillehavet sier: - ”Jeg seilte flere tusen kilometer, og det eneste jeg så var søppel, søppel, søppel”.

USAog østkysten av

Plasten i disse gigantiske

Japan er denne

søppelhaugene blir etter

søppelfyllingen som er på

mange ti talls år brutt

penger eller ressurser til

ned til tynne strimler

miljøriktig søppellagring.

som setter seg fast i

Søppel blir liggende på

gjellene til fisker og

gaten i flere land og

dreper dem. Plasten


flyter enten under eller

albatrossen, er

strømmen den bort og du

over vannoverflaten og

utrydningstruet.

ser den ikke mer. Flasken

resten av økosystemet i

Milliarder blir brukt til

blir ikke borte, men føres

vannet blir betydelig

opprydning av oljeutslipp

lenger ned i elven, og vil

endret.

i havet. Dette fordi

tilslutt havne i havet, til

oljeutslippene ofte skjer

stor skade for dyrene og

nær der folk bor og der

fuglene som er avhengig

de fisker. Oljen dreper

av et rent hav.

har en levetid på flere hundre år. 20 %av søppelet er fiskegarn og søppel fra oljeplattformer, skip og fikeskøyter. Resten er søppel som kommer fra land som kaster søppelet rett i sjøen. Hvaler setter seg fast i fiskegarn og svelger søppel som de blir kvelt av. Fiskebestanden og

Ogsåfuglelivet blir påvirket av søppelet i havet. Fugler som lever over havet lander ikke, de snapper opp mat de ser når de flyr over havet. De forveksler plast med mat, og spiser det. Fuglene klarer ikke å bryte ned plasten og den

fisk og dyr, og tilsøler strendene. Oljen er organisk og blir i løpet av kort tid, mindre enn ett år, brutt ned. Slik er det ikke med plast som er kunstig laget, og har en svært lang holdbarhet.

blir sittende fast i magen.

Det er vanskelig å fjerne dette avfallet siden plasten er brutt ned til svært små deler. Derfor mener forskere at vi heller burde stoppe utslippet av plast og annet søppel til havet og

Til slutt dør de av

- ”Det du ikke ser er ikke

heller resirkulere det.

skadene eller sultedøden.

borte”. Hvis du kaster en

Dette vil kreve svært mye

Dette er en av grunnene

flaske i elven fører

ressurser, og flere u- land

til at verdens største fugl,

går ikke med på å bruke


midler på dette. Derfor prøver FN å få land med i avtaler for å minske utslippet av plast og søppel til havet. Ett godt tiltak for alle som er opptatt av miljøet er å velge produkter som ikke har miljøskadelig emballasje. Jegmener at det er forferdelig å se hva som skjer med dyrelivet i havet, og hvor lite folk egentlig bryr seg om det. Derfor håper jeg at flere land vil bli med i avtalen til FN og få rensket opp i søppelfyllingene. Tekst Knut Reidulff

Søppel  

Søppel avis

Advertisement