Page 1

ONSDAG 24. FEBRUAR 2016 - ÅRGANG 6 UTGAVE 2 - DISTRIBUERES AV POSTEN I NARVIK OG OMEGN I 12.000 EX - KOMMER 1 GANG I MÅNEDEN - GRATIS

! e d e l g r s e r -V i p WWW.INARVIK.ORG

NARVIKS NYE SIGNALBYGG ER OVERLEVERT

Det 4. hjørnet

side 13-21

VIL REDDE SJØMANNSKIRKA

side 22-23

SKISKOLE

side 9

SNART VU side 4-7

I NARVIK 02 - 2016  
I NARVIK 02 - 2016