Page 1

Projecte de Direcció de l’Escola Camins de Banyoles Període de juliol de 2012 a juny 2016

Carme Güell i Serra


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

Tot està per fer, tot és possible. possible. Miquel Martí i Pol

Carme Güell i Serra

2


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

ÍNDEX 1. Agraïment 2. Contextualització 3. Visió/Missió ,Trets d’Identitat i Valors. 4. Fonamentació 5. Situació actual 6. Detecció de necessitats 7. Objectius 8. Pla d’actuació 9. Avaluació 10.Composició de l’equip directiu 10.Conclusions 11. Bibliografia.

Carme Güell i Serra

3


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

1. Agraïment L’Escola Camins naixia el febrer del 2012, després de rebre la proposta d’iniciar aquesta direcció per part de la inspecció del Departament d’Ensenyament. Des de feia molt de temps la Lurdes, la Glòria i jo mateixa havíem somiat en aquest projecte i ara es feia realitat. Malgrat la Glòria no està entre nosaltres sempre hem notat el seu acompanyament. Fruit d’un gran esforç per part de la L’Alícia, la Lurdes i l’Olga, d’un treball intens, ple d’emoció i d’il·lusió el setembre de 2012 obríem les portes de l’escola Nova de Banyoles. A l’altre costat de la tanca ens trobàvem amb uns infants il·lusionats per descobrir el que els esperava a dins, i unes famílies que havien fet una gran aposta per la nova escola i el nostre projecte. Unes parets acabades de pintar amb una olor intensa de pintura, uns obrers que entraven i sortien de l’escola, un anar omplint d’objectes, mobles...van ser seguits d’il·lusió, desig de participar i col·laborar, d’emoció per compartir, de l’afany de caminar plegats i tirar endavant no només un projecte educatiu, sinó també un projecte de vida que volem fer junts. Vull agrair el meu projecte: Aquests primers infants i als que aniran arribant, perquè aquí es sentin acompanyats, i cadascun d’ells se senti feliç, respectat i protagonista del seu aprenentatge. A les famílies, perquè trobin en aquest projecte i en aquesta escola l’acompanyament que necessitin i puguem compartir plegats la il·lusió i l’esforç pel creixement dels seus fills i filles. A l’equip docent que any a any anirà creixent. Perquè el nostre somni fet realitat ens ajudi a créixer tant personalment com professionalment. Queda molt de camí a recórrer, però l’important és que el fem plegats. Gràcies a tota la comunitat per fer possible aquest somni!

Carme Güell i Serra

4


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

2. Contextualització Provisionalment, l’escola Camins es troba ubicada en aularis prefabricats situats al barri de la Farga i, enguany, acull 38 alumnes de P3 amb les corresponents famílies, 4 mestres i el personal de servei. Pel proper curs 13-14, hi ha matriculats 43 alumnes de P-3 i 4 alumnes de P-4 i 2 mestres més. El perfil de l’alumnat del centre és divers, donat que el municipi de Banyoles compta amb un Pla d’Escolarització Extensiva (PEE) que facilita l’escolarització dels alumnes als diferents centres de la ciutat de manera equilibrada, afavorint la cohesió social i la comunicació entre diferents col·lectius i cultures. Actualment, al centre hi ha famílies d’orígens i cultures diverses, hi conviuen 9 llengües maternes diferents (català, castellà, sarahule, mandinga, fula, bambara, àrab, romanès i ucraïnès).El percentatge de famílies de nacionalitat estrangera que formen part de l’escola és del 47%.

Carme Güell i Serra

5


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

3. Visió/Missió , Trets d’Identitat i Valors del centre. VISIÓ La visió de l’escola de Banyoles és ser un espai de creixement i aprenentatge per contribuir a la transformació de la societat, i ser un referent dins la xarxa pública de centres d’educació infantil i primària de les comarques gironines en termes de respecte a l’essència de les persones i de qualitat educativa. MISSIÓ La missió de l’escola de Banyoles és vetllar pel respecte i la satisfacció de les necessitats vitals dels infants, i per la qualitat educativa. TRETS D’IDENTITAT -

Escola orientada als INFANTS per tal que siguin els protagonistes dels seus aprenentatges. Escola que reconeix la important contribució diària de les FAMÍLIES i la seva participació i implicació. Escola amb PERSONES que acompanyen els infants i que vetllen per la seva felicitat. Escola de l'APRENENTATGE, on la imaginació, la creativitat, la curiositat, la perseverança i el gaudi en siguin les principals eines. Escola relacionada amb l'ENTORN, per conèixer i conviure en el món que ens envolta. Escola participativa i oberta a la COMUNITAT, que vol formar part de Banyoles com a ciutat educadora. Escola PÚBLICA, LAICA i CATALANA de qualitat. Escola DEMOCRÀTICA que vetlli per la participació i la transparència en les gestions i la vida del centre. Escola DINÀMICA i ACTIVA, capaç d'adaptar-se als canvis.

Carme Güell i Serra

6


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

VALORS Les persones que formem l’Escola Camins compartim una sèrie de valors que ens identifiquen com a membres actius d’aquest centre educatiu i ens ajuden a avançar per arribar a la missió que ens hem proposat i construir el món que aspirem.

· Creiem en la CONFIANÇA entesa com un objectiu comú entre l’equip, les famílies i els infants. Tenim confiança en l’ésser humà, en les seves potencialitats i riqueses, donant el millor de sí mateix en cada moment i contribuint a l’enriquiment de les persones que l’envolten. La pròpia confiança en les persones fa emergir el millor de cadascú i genera xarxa entre els membres de la comunitat educativa. Aquesta confiança, generadora de la necessitat de millora constant, ajuda a superar els reptes d’un entorn canviant, a vegades desencoratjador i ple d’incerteses. Per tant, confiem en el procés educatiu com a eina transformadora de la societat i, com a mestres que som, confiem en el que volem fer i com ho volem fer.

· Compartim el COMPROMÍS de treballar per una societat educada en la responsabilitat cap a un mateix i cap als altres, cap al progrés i el benestar comú. Per això, treballem per tal de viure i transmetre aquest compromets amb un mateix i amb els altres. Som persones compromeses amb la nostra acció docent, amb l’objectiu de transmetre aquest valor als infants per tal que, en la mesura que es vagin fent adults, puguin incorporar-lo per transformar la societat. Com a equip, també ens comprometem a transmetre els nostres valors a les noves incorporacions: infants, famílies, mestres i voluntaris.

Carme Güell i Serra

7


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

· Entenem la COMUNICACIÓ com l’eina principal per ordenar el pensament, per establir diàlegs i apropaments entre persones, creant vincles i teixint xarxa. Per això ens esforcem a millorar les nostres habilitats comunicatives, verbals i no verbals. Conscients que sempre comuniquem, tenim cura dels elements estètics i d’entorn propis de l’escola perquè ens ajuden a transmetre tot allò que no se sol dir amb paraules. Volem fer ús d’una comunicació conscient.

·Entenem la PROACTIVITAT com el conjunt d’actituds compromeses, d’acord amb la nostra missió, visió, identitat i valors, que fa que prenguem decisions concretes, discernint entre allò que ens pertoca i el que no, per tal d’implicar-nos al màxim. Creiem que a més implicació més capacitat de decisió i d’acció tenim i, per tant, més capacitat de transformar allò que ens ve de fora. El que ens passa, sovint no depèn de nosaltres mateixos, però sí que en depèn la nostra resposta. Entenem la proactivitat com una mirada concreta envers el que ens passa i ens arriba de l’entorn, enfocada en els nostres valors i objectius, i actuant en conseqüència. A l’escola vivim aquest valor diàriament i el transmetem als infants amb la nostra implicació; per exemple, ajudant a acceptar la frustració i entenent els errors com a oportunitats.

· Entenem l’ECOLOGIA com al fet de tenir cura del sistema, és a dir de la comunitat educativa. Per això, vetllem pel benestar de les persones que en formem part, creant espais i buscant el temps necessari per tenir cura de les necessitats de les persones, per compartir, per arribar al consens... Conscients que tota acció té efecte dins el sistema, vetllem per tenir cura de cadascun dels membres de la comunitat, tant en els espais formals com no formals, perquè la part emocional de les persones pugui ser expressada i reconduïda amb l’objectiu d’establir relacions positives.

Carme Güell i Serra

8


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

4. Fonamentació El projecte de direcció que presento és un document fruit de la reflexió i d’un autèntic exercici de planificació de tot un equip de persones. És un document ple de valors i creences que emmarquen les nostres intencions i accions i que té en compte totes les persones que formem part de l’escola en aquest moment i les que s’aniran incorporant curs a curs. Vol ser un document útil i al servei de tothom, que té la funció de definir la nostra identitat com a escola. Vol ser un document realista en els seus plantejaments i partir d’una bona diagnosi de la realitat i l’entorn. Ha de generar complicitat i mantenir en tot moment un forta coherència amb la pràctica quotidiana a l’escola. El desenvolupament del projecte ha de ser harmònic i tenir present les possibles legítimes resistències personals i de la comunitat, i les dificultats que puguin anar apareixent. La fermesa de l’equip docent i la pràctica diària pedagògica seran el que ens ajudarà a tirar sempre endavant.

El projecte educatiu de l’escola es sosté sobre dos pilars fonamentals, que són els que donen sentit a tot el que s’anirà desenvolupant: Una mirada respectuosa envers els infants Mètodes pedagògics centrats en metodologies actives i vives. UNA MIRADA RESPECTUOSA ENVERS LA INFÀNCIA

Entenem

l’escola

com

un

espai

d’acompanyament

i

respecte

pels

processos

de

vida

dels

infants.

Convivim amb els nens i les nenes amb la voluntat de que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar.

Carme Güell i Serra

9


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

El seu progrés en l’autonomia i l’autoregulació dels propis processos el centrem en el desenvolupament de les percepcions emocionals, motrius, socials i cognitives. MÈTODES PEDAGÒGICS CENTRATS EN METODOLOGIES ACTIVES I VIVES

El nostre projecte educatiu es fonamenta en actuacions que donen resposta a les necessitats d’un món canviant, complex, divers i obert. Creiem en la importància de formar infants en la reflexió a partir de la investigació/acció, del treball en equip, de plantejaments globalitzats… dins d’un marc que potencií l’autoaprenentatge en tot moment. El treball curricular es concreta en tres aspectes fonamentals: ∗

El currículum es genera en l’acció.

Les metodologies de treball són actives i sempre al servei dels infants.

El currículum està exposat als nens i a les nenes.

El nostre dia a dia es concreta en activitats lliures i activitats dirigides. Ambdues metodologies de treball es planifiquen a partir del currículum prescriptiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les activitats lliures es desenvolupen dins dels Ambients preparats per aprendre i conviure, on els infants investiguen i es manifesten de manera espontània. D’aquesta manera donem resposta al desenvolupament de totes les potencialitats i dimensions de la persona. Aquests Ambients són espais d’autoaprenentatge que permeten el desenvolupament de la seguretat en un mateix o en una mateixa i que potencien l’esperit investigador que tenen tots els infants de manera natural. Les activitats dirigides es concreten en: propostes, tallers i projectes globalitzats. D’aquesta manera oferim als infants el descobriment de materials, la presa de decisions davant de diverses propostes, el treball cooperatiu… L’observació i evolució en

Carme Güell i Serra

10


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

els Ambients de lliure circulació i interedats ens permeten planificar aquestes activitats tenint en compte el moment en què es troben els infants. En tot aquest procés les mestres acompanyem els infants, els observem, hi som presents, proposem, no condicionem, no fem judicis… Les acompanyants preparem els ambients i organitzem el temps i l’espai per afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels nens i de les nenes, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult.

Carme Güell i Serra

11


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

5. Situació actual AMENACES

• • •

Alumnes desplaçats d’altres escoles que no opten com a primera opció per la nostra escola i pel nostre projecte. Provisionalitat i inestabilitat de l’equip de mestres. Famílies amb dificultats econòmiques. Edifici provisional, limitació d’espais. A l’espera de la construcció del nou edifici.

OPORTUNITATS

• •

Existència d’un Pla d’Escolarització Extensiva. Bona comunicació i col·laboració amb la Regidoria i les Tècniques d’educació de l’Ajuntament. Àmplia oferta educativa per part de l’Ajuntament. Bona col·laboració amb altres centres educatius de la zona. AFA molt col·laboradora i impulsora d’iniciatives. Recolza l’equip directiu i l’equip de mestres.

• • •

FORTALESES

DEBILITATS

• • • • •

Carme Güell i Serra

Equip docent il·lusionat i amb ganes de treballar per construir una escola innovadora que estimuli la iniciativa i potenciï la curiositat i la inquietud per experimentar, fomenti la creativitat, el diàleg, l’esperit crític i la presa de decisions per part dels alumnes. Mestres implicats en seva la tasca professional i amb la formació permanent Escola petita, de nova creació, acollidora i educadora. Valoració interna de la importància del treball en equip, la comunicació i el respecte. AFA col·laboradora, participativa i il·lusionada. Capacitat per treure profit de l’entorn.

• • •

Molta documentació de l’escola en procés de construcció: PEC, NOFC, Projecte Lingüístic, pla de convivència, pla d’acció tutorial, Pla TAC, Pla d’acollida,... Inici del Projecte de voluntaris que ens ha d’ajudar a millorar en l’acompanyament dels infants. Molta diversitat lingüística que demana un treball extensiu de la llengua oral. Cal transmetre molt bé a les famílies el nostre projecte educatiu i acompanyar-les en tot el procés.

12


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

6. Detecció de necessitats Analitzant la situació actual abans exposada, les necessitats que es detecten són: •

Buscar temps i espais de reflexió per tal de poder anar elaborant els diferents documents de l’escola, vetllant perquè aquests sempre tinguin en compte els principis generals de l’educació activa i viva.

Centrar el funcionament general del centre a partir d’una línia de treball compartit i cooperatiu on es potenciïn els dos pilars del centre: Una mirada respectuosa envers els infants i uns mètodes pedagògics centrats en metodologies actives i vives.

Avançar en la millora de l’èxit escolar i la cohesió social.

Crear un clima de respecte per totes les persones i per les diferents maneres de ser, pensar i viure.

Potenciar recursos per formar professionalment i metodològicament els diferents docents i voluntaris del centre.

Continuar potenciant les relacions amb l’entorn proper amb la xarxa de ciutat.

Carme Güell i Serra

13


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

7. Objectius 1. Àmbit institucional 1.1. Sol·licitar i vetllar per les infraestructures del centre. 1.2. Fomentar un bon clima de relacions entre tots els estaments de la comunitat educativa.

2. Àmbit Pedagògic- didàctic 2.1. Elaborar el Projecte Educatiu del centre. (PEC) 2.2. Elaborar la Programació Curricular del centre. 2.3. Millorar els resultats d’aprenentatges. 2.4. Millorar la cohesió social.

3. Àmbit comunitat educativa 3.1. Establir canals de relació amb l’AFA. 3.2. Ús de la pàgina web, dels blocs i del correu electrònic com a vehicle de comunicació i difusió. 3.3. Mantenir la xarxa de relacions amb els diferents centres educatius de la ciutat i amb l’entorn més proper. 3.4. Potenciar l’escola com a centre formador i en formació constant.

4. Àmbit econòmic-administratiu 4.1. Transparència econòmica i administrativa. 4.2. Preveure les necessitats d’equipaments i materials per tal de que els diferents ambients siguin rics i acollidors.

Carme Güell i Serra

14


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

8. Pla d’actuació 1.Àmbit institucional 1.1. OBJECTIU: Sol·licitar i vetllar per les infraestructures del centre. ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

RECURSOS

Creació de la Comissió de Equip pedagògic i AFA seguiment de les obres de l’escola nova, amb representats de: Equip Directiu i AFA.

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Equip directiu

del grau Establir reunions Valoració periòdiques per fer d’eficàcia de les reunions fetes. el seguiment. Curs 2012-2013 a 2015- 2016

Anualment s’informarà al Consell Escolar de les actuacions realitzades i l’estat de les gestions en aquests punts.

Grau de seguretat de Una vegada durant l’edifici per evitar possibles el curs. En una riscos innecessaris per a tota la comunitat reunió de C.E educativa.

Revisió de les instal·lacions per vigilar possibles elements de risc pels infants.

Carme Güell i Serra

15


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

1.2. OBJECTIU: Fomentar bon clima de relacions entre tots els estaments de la comunitat educativa. ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

RECURSOS

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

Distribució del professorat en els diferents ambients d’aprenentatge segons les necessitats tenint en compte les preferències manifestades. Projecte Ambients i voluntariat.

Pauta valoració dels Equip directiu i Cada curs. ambients i qüestionari Equip docent. de preferències.

Criteris en la distribució i construcció dels diferents espais/ambients. Grau de satisfacció dels docents.

Voluntaris

Col·laborar en les diferents Qüestionaris de Equip directiu propostes i activitats que es satisfacció de principi i promouen des de l’AFA. final de curs.

quinzenals

entre

l’equip directiu i la

l’AFA Qüestionari de satisfacció voluntariat, jornada de portes obertes, activitats diverses,...

Grau de satisfacció per part de les famílies i de la presidenta de l’AFA

Reunions

presidenta

Afavorir la convivència i les relacions entre els membres de la comunitat educativa organitzant festes i activitats obertes a les famílies.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

de Grau de satisfacció dels diferents estaments. Qüestionari de satisfacció. Entrevistes personals de les tutores amb les famílies.

Actes

Carme Güell i Serra

16


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

2.Àmbit Pedagògic- Didàctic 2.1.OBJECTIU: Elaborar el Projecte Educatiu del centre. (PEC) ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

RECURSOS

Redacció dels trets d’identitat del centre.

Elaboració de la Carta

Document d’organització del Departament d’Educació de cada curs. de .

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

Curs 12-13 Equip directiu i equip docent. Reunions de claustre (quinzenals) per debatre i elaborar el PEC i la Carta de Compromís

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Grau de participació del claustre.

Carta de compromís

Compromís .

Concreció dels criteris Informes competencials metodològics i d’avaluació. (Projecte ambients) Sortides i trobades pedagògiques.

Reunions setmanals de l’equip directiu per redactar la documentació. Consensuar-lo Equip directiu i amb l’equip de equip docent mestres Curs 13-14

Nivell d’implementació dels acords presos. Grau d’ús dels criteris metodològics i d’avaluació.

Percentatge de participació dels mestres en la formació en centre.

Reunions quinzenals de cicle per definir els Actes d’avaluació. criteris metodològics i d’avaluació

Carme Güell i Serra

17


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

Elaboració del pla d’acollida Document d’organització del Departament dels docents, alumnat i famílies d’Educació de cada curs. nouvingudes.

Equip directiu i Curs 12-13 i 13-14 equip docent Reunions setmanals de l’equip directiu per redactar la documentació. Documentació al moodle Consensuar-lo del CRP amb l’equip de mestres.

Elaboració

de

d’organització

les

normes

i

funcionament del centre.

Curs 14-15

de Document d’organització del Departament d’Educació de cada curs.

Curs 15-16 Elaboració convivència.

Carme Güell i Serra

del

pla

de

Graella de valoració part dels mestres centre i dels que es incorporant per substitucions, del d’acollida

per del van fer pla

Graella de valoració del pla d’acollida, per part dels tutors que reben als alumnes nouvinguts i les seves famílies.

Instrument: Qüestionari *Per totes les activitats: -Actes amb els acords presos. -Documents on quedin recollits els trets d’identitat, les normes d’organització i funcionament, el pla d’acollida, la concreció dels criteris metodològics i d’avaluació, el pla de convivència. -Memòria del curs.

18


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

2.2.OBJECTIU: Elaborar la programació curricular del centre. ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

Lectura i interpretació currículum d’infantil

RECURSOS

del -Currículum. -Model programacions

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

Equip Directiu i Curs 2012-2013 a equip de 2015- 2016 mestres. Reunions de quinzenals de cicle

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Elaborar un dossier on quedin recollides les unitats didàctiques i les programacions. Nombre d’unitats didàctiques i de programacions fetes.

Elaborar les programacions i les unitats didàctiques dels ambients d’educació infantil per capacitats

Grau de participació dels membres del Claustre.

2.3.OBJECTIU: Millorar els resultats d’aprenentatges. ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

RECURSOS

Treball sistemàtic d’expressió oral de manera competencial i Proves elaborades per transversal a totes les àrees i l’equip de mestres. amb implicació de tota la comunitat educativa a partir de: Observacions diàries de les diferent docents. -Assemblees diàries. Sessions d’avaluació setmanal. -Treball per projectes en els diferents ambients. Programacions de les diferents caixes temàtiques i de les Carme Güell i Serra

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Curs 2012-2013 a Equip Directiu i 2015- 2016 Percentatge d’alumnes equip de que milloren la comprensió mestres i expressió oral. Diàriament

Equip Directiu i

Curs 2012-2013 a 2015- 2016

Proves de llengua oral a principi i final de cada curs. Sessions

programades19


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

- Treball sistemàtic: Bosses bosses tafaneres. equip tafaneres, caixes temàtiques: mestres material bucofonatori, làmines, Bosses tafaneres de jocs, cançons, filosofia... temàtiques diferents.

de

sessions portades a terme. Diàriament Programacions setmanals.

Caixes temàtiques.

Treball sistemàtic de la competència escrita i lectora de manera competencial i Recull de lectures de transversal a totes les àrees i diferent tipologies amb implicació de tota la textuals. comunitat educativa a partir de:

Diàriament

Sessions programadessessions portades a terme.

Proves de lectura i escriptura a final de cicle.

- L’hora del conte - La mediateca - Racó del conte.

Setmana de Sant

- Activitats de Sant Jordi: bibliopati, tardes literàries.

Potenciar les diferents capacitats i competències del currículum a partir del treball per ambients interedats i de lliure circulació

Carme Güell i Serra

Memòria anual.

Jordi

Ambients acollidors.

rics

Programacions diferents ambients.

i Equip Directiu i equip de Diàriament mestres dels

Actes sessions d’avaluació Valoració del progrés de l’alumnat en les diferents capacitats i competències del currículum. 20


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

-Ambients: La sala El taller El laboratori La mediateca La biblioteca El joc simbòlic L’aula d’expressió

Juliol 2012

Observacions de diferents docents.

(Criteris d’avaluació per a P-3, P-4, P-5 i 1r de primària)

Avaluació setmanal dels infants. Memòria anual

Impulsar l’ús de les noves tecnologies al centre. A partir Recursos informàtics. de: -Ús de l’ordinador mediateca.

les

a

Equip Directiu i equip de mestres

la

Programació de la Curs 2012-2013 a mediateca. 2015- 2016 Ús dels ordinadors i la pissarra digital Diàriament Memòria anual

-Ús de l’intranet del centre per part de l’equip docent.

Document Pla TAC Sessions de cicle

- Iniciar el Pla TAC

2.4.OBJECTIU: Millorar la cohesió social. ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

RECURSOS

Tractament de la diversitat amb el treball per ambients interaula Ambients rics de lliure circulació i el suport de voluntaris dins l’ambient sempre Voluntaris/es que es pugui. Projecte ambients. Carme Güell i Serra

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Equip directiu i equip de mestres.

Curs 2012-2013 a Número de voluntaris 2015- 2016 Valoració del progrés de Diàriament l’alumnat en les diferents capacitats i competències 21


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

Iniciar la recollida d’activitats del Pla d’acció tutorial. Graelles CRP

Participació activa en el Pla Reunions amb els Educatiu d’Entorn (PEE) del tècnics d’educació de municipi. l’Ajuntament per concretar les activitats del Pla Educatiu Planificació d’activitats d’Entorn. conjuntes de tot el centre que fomentin la relació entre els diferents membres de la comunitat educativa: -Mans a l’obra Qüestionari satisfacció -Festa final de primer trimestre, famílies 1r i 3r trimestre. - Projecte compartit anual (nom escola, logo, pati...) -Festa final de curs.

Documentació. Fulletó Jornada de portes obertes.

Equip directiu i equip de mestres.

Directora

del currículum. (Criteris d’avaluació per a P-3, P-4, P-5 i 1r de primària)

Trobades periòdiques al llarg Recull activitats PAT del curs.

Grau d’efectivitat de les reunions i dels acords presos. Actes de les reunions Equip directiu, Equip de mestres, AFA

Al llarg del curs. Memòria anual. Grau de satisfacció de les famílies.

Equip directiu i equip de mestres.

Una vegada durant Número d’assistents. el curs abans de

Valoració jornada.

les preinscripcions

Carme Güell i Serra

22


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

3.Àmbit comunitat educativa 3.1OBJECTIU: Establir canals de relació amb l’AFA. ESTRATÈGIES ACTUACIONS

Mantenir coordinacions periòdiques amb l’AFA

RECURSOS

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

Equip directiu

Curs 2012-2013 a Nombre de reunions. 2015- 2016 Valoració de l’eficàcia i desenvolupament.

Qüestionari satisfacció

Potenciació de les diferents comissions dins l’AFA Programació d’activitats extraescolars conjuntes.

Reunions Propostes d’activitats extraescolars

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Relació de propostes.

Equip directiu i Memòria anual quinzenals: equip presidenta de l’AFA directiu- presidenta de l’AFA

3.2.OBJECTIU: Ús de la pàgina web, dels blocs i del correu electrònic com a vehicle de comunicació i difusió. ACTUACIONS

RECURSOS

Ús del correu electrònic i l’intranet com a vehicle de Recursos informàtics comunicació a la comunitat Educativa. Creació i actualització d’una pàgina web

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Equip directiu

Curs 2012-2013 a Qüestionari de satisfacció 2015- 2016 Intranet pels docents. Pàgina web Curs 12-13 i 13-14 actualitzada. Cada vegada que

del

Nombre de visites

sigui necessari.

Carme Güell i Serra

23

centre


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

3.3.OBJECTIU: Mantenir la xarxa de relacions amb els diferents centres educatius de la ciutat i amb l’entorn

més proper.

ESTRATÈVIES I ACTUACIONS

RECURSOS

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

INDICADORS D’AVALUACIÓ

Mantenir la xarxa de relacions Equip directiu i Curs 2012-2013 a amb diferents centres educatius equip docent. 2015- 2016 Trobades realitzades. de la ciutat: Instituts i escoles de Banyoles. Valoracions trobades. -Projecte conjunt amb l’alumnat del batxillerat artístic de l’institut Qüestionari satisfacció. Josep Brugulat. Qüestionari satisfacció. -Organització d’activitats puntuals amb altres centres de la ciutat. (La Balca)

Planificació projectes.

Organització de sortides dins i fora del municipi. -Audició i teatre municipal -Recursos de la Guia.

Recull de sortides realitzades durant el curs. La Guia: recursos de l’Ajuntament de Banyoles

Valoracions sortides. Memòria anual

-Sortides a l’entorn proper Potenciar l'ús dels diferents AFA espais de l'escola més enllà del horari escolar. - Pati obert (AFA) CRP -Facilitar l’ús d’espais per activitats de formació Carme Güell i Serra

Activitats realitzades. Equip directiu

Curs 2012-2013 a 2015- 2016 Actes de les reunions.

24


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Assistir a les reunions programades amb el Consell Comarcal per coordinar aspectes relacionats amb el transport escolar, les beques i el menjador escolar.

Juliol 2012

Consell comarcal

Cada final de curs. Directora

Pla de funcionament del menjador escolar.

Sol·licituds beques Pla de funcionament del menjador escolar.

Establir canals de relació fluïts Regidor i amb l’Ajuntament de Banyoles. d’Educació

Memòria anual. Actuacions fetes durant el curs.

Tècniques

3.4.OBJECTIU: Potenciar l’escola com a centre formador i en formació constant. ESTRATÈGIES ACTUACIONS

RECURSOS

Millorar l’eficàcia, la cohesió i Coach

RESPONSABLE

(Ma

TEMPORALITZACIÓ

Àngels Equip directiu i Curs

les relacions de l’equip docent Roura)

equip docent.

amb la guia d’una coach.

2012-2013

a Actes sessions.

2015- 2016

Qüestionari

Una vegada al mes.

docents.

Sortides pedagògiques a altres centres.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

satisfacció

Sortida realitzada. Una vegada cada

Centres innovadors

curs.

Recull de la visita.

Visites

puntuals

professionals al centre. Carme Güell i Serra

d’altres Docents amb

el

interessats projecte

de

Una tarda a la

Recull

de

nombre

setmana..

visites i trobades durant el 25

de


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

centre.

curs.

Trobades pedagògiques amb Mestres i professionals altres

professionals.

A partir del curs 13-

(ICE, de l’educació.

14.

Pasito, Xarxa, MRP..) Sol·licitud

al

Centre formador d’alumnes en Departament pràctiques.

Projecte Pràcticum

Jornades realitzada.

d’Ensenyament. Alumnes de pràctiques.

Jornada de portes obertes a

Curs 14-15

altres docents.

Carme Güell i Serra

26


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

4.Àmbit Econòmic-administratiu 4.1.OBJECTIU: Transparència econòmica i administrativa. ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

RECURSOS

Ús del Saga per la gestió administrativa i econòmica del SAGA centre. -Presentació comptes

de

l’estat

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

Equip directiu

Curs

2012-2013

INDICADORS D’AVALUACIÓ

a Pressupost

2015- 2016

i

actes

del

consell escolar.

Tot el curs.

de Inici 2n trimestre de

-Elaboració del pressupost, exposició i aprovació al C.E

cada curs.

4.2.OBJECTIU: Preveure les necessitats d’equipaments i materials per tal de que els diferents ambients siguin rics i acollidors. ESTRATÈGIES I ACTUACIONS

RECURSOS

Coordinar amb els serveis tècnics del Departament Departament d’Ensenyament l’ampliació del d’Ensenyament centre. Ajuntament. Regidor i Coordinar amb els serveis Tècniques d’Educació. tècnics de l’Ajuntament les necessitats d’espais i el manteniment Sol·licitud demanda Carme Güell i Serra

RESPONSABLE

TEMPORALITZACIÓ

Directora

Curs

2012-2013

INDICADORS D’AVALUACIÓ

a Memòria anual

2015- 2016 1r i 3r trimestre de cada curs.

Una

vegada

per

trimestre. Sol licitud entregada

27


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

2n trimestre Demanda del mobiliari necessari al Departament Catàlegs de diferents d’Ensenyament. botigues de material didàctic. Adquisició de material didàctic adequat al nostre PEC Convocatòries. Sol·licituds

Cada

principi

de

Inventari del material de cada ambient.

curs. Sol·licituds presentades. Quan s’escaigui.

Participar en premis, concursos, jornades...per tal d’obtenir diners pel centre.

Carme Güell i Serra

28


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

9. Avaluació del projecte En aquest projecte ens hem proposat dotze objectius amb els quals hem d’aconseguir tenir un bon funcionament com a centre escolar que repercutirà en els resultats educatius que obtinguin els nostres alumnes. Per tal de realitzar aquesta avaluació establirem els següents criteris: -Valorar la feina que es fa en les reunions de l’equip directiu. Comprovar que tot el que s’ha proposat en la Programació General Anual (PGA) s’està portant a terme. Doncs la PGA desenvoluparà aquest projecte de direcció que estarà lligat a la construcció del Projecte Educatiu del centre. -El claustre valorarà a final de cada trimestre la PGA. -Al final de curs es comprovarà si els objectius de la PGA s’han assolit i es proposaran propostes de millora que quedaran recollides en la Memòria Anual de curs, la qual valorarà i aprovarà el Consell Escolar. -Valorar anualment les normes d’organització i funcionament del centre, proposant propostes de millora. -Valorar trimestralment el Projecte dels Ambients. -Valorar el funcionament pedagògic referent als processos d’ensenyament-aprenentatge, tenint en compte el grau d’assoliment, per part dels alumnes, dels objectius proposats. Aquestes dades seran el punt de partida per plantejar noves estratègies metodològiques. -Caldrà fer un seguiment i una valoració del Projecte Educatiu, per tal de que quedi redactat i aprovat en aquests quatre anys. -A finals del 2013-2014, el claustre i la resta de la comunitat educativa valoraran el projecte de direcció per veure quins objectius s’han assolit, quins no i analitzar quines són les causes i, per tant, es programaran els objectius que s’han d’assolir en els dos anys restants de projecte, així com les propostes de millora. -Per tal de recollir informació sobre el grau de satisfacció del funcionament pedagògic del centre, es recolliran queixes, suggeriments o propostes per part de les famílies que se’n derivin de les entrevistes amb els tutors/es, les reunions d’aula, les

Carme Güell i Serra

29


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

entrevistes amb l’equip directiu, les reunions amb l’AFA, els qüestionaris de principi i final de curs i les reunions del Consell Escolar. Aquestes avaluacions ens han de servir per millorar la qualitat educativa de la nostra escola i potenciar l’excel·lència i l’esforç en els nostres alumnes, els principals protagonistes en tot aquest procés.

10. Composició de l’equip directiu L’equip directiu directiu que dóna suport a aquest projecte està format per: Lurdes Tarradas com a Cap d’Estudis, Alícia Vilarnau com a Secretària i Carme Güell com a Directora. Les tres som mestres especialistes en Educació Infantil i amb una llarga experiència com a docents. Les tres estem en comissió de servei al centre i venim d’altres escoles de la ciutat o de la comarca. En el pròxims cursos s’aniran incorporant nous docents a l’escola. Cal que el centre compti amb un lideratge amb experiència per poder integrar els nous docents al Projecte Educatiu. S’haurà d’exercir un lideratge pedagògic per tal de motivar i implicar al professorat a la línia de treball de l’escola si es volen assolir els objectius fixats. Per això compto amb el meu equip directiu.

Carme Güell i Serra

30


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

11. Conclusions Amb aquest Projecte de Direcció exposo i justifico públicament el compromís i la defensa del funcionament de l’Escola Camins i, sobretot de la meva funció social. La redacció d’aquest document no ho he entès com un requeriment normatiu o un pur formalisme, sinó que ho he concebut com una oportunitat òptima per a la reflexió, el desenvolupament i la fonamentació entorn de l’acció directiva que proposo dur a terme juntament amb el meu Equip Directiu.

Aquest projecte de direcció busca la complicitat de tots els mestres que actualment són al claustre, així com la dels mestres que s’incorporaran durant aquests anys. Són importants les aportacions que puguin fer els/les mestres de les seves experiències pròpies, així com les reflexions compartides en els diferents claustres pedagògics, alguns d’ells comptant amb l’ajut de la Ma Àngels Roura (coaching)

Volem crear una escola acollidora i oberta a l’entorn que permeti respondre als reptes que planteja la societat del segle XXI i on es prioritzi la formació integral i el creixement personal de l’infant. Pensem que tots junts podem construir la història de la nostra escola. El que, en definitiva, serà el nostre propi camí.

Carme Güell i Serra

31


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

12. Bibliografia La normativa que s’ha tingut en compte és la següent: -Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE). -Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC). -Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius. -Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. -Normativa d’inici de curs (2013-2014).

Carme Güell i Serra

32


PROJECTE DIRECCIÓ ESCOLA CAMINS

Juliol 2012

Amb il·lusió continuem el Camí de manera cooperativa, acollidora i inclusiva Intentant acompanyar els infants perquè esdevinguin grans persones. Carme Güell i Serra

33

Projecte direcció  

Projecte Direcció - Carme Güell Escola Camins de Banyoles 2012-2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you