Page 1

PROJECTE AMBIENTS

(DOCUMENT EN PROCÉS D’ELABORACIÓ)

ESCOLA CAMINS CURS 13-14


Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants. Tots els ambients de la nostra escola, els de dins (el taller, el laboratori, la sala, el joc simbòlic i la mediateca) i els de fora (el pati i l’hort) , són agents educadors i connecten amb els interessos i les inquietuds dels infants. Permeten construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l’experimentació, la relació i comunicació amb els altres. Són ambients acollidors, que transmeten benestar i calidesa, amb varietat de materials estructurats i no estructurats que, mantenint una estètica agradable, conviden a que s'hi creïn situacions d’experimentació, de descoberta i de relació. A l'escola hi ha espais on predomina un ambient més social o més científic o més artístic... per afavorir i respectar els interessos i les capacitats de cada infant. Les mestres que acompanyem els infants observem les descobertes que fan, partim de les seves preguntes i escoltem les seves hipòtesis, donem temps, formulem noves preguntes i propostes per ajudar-los a avançar en el seu procés de construcció dels aprenentatges, els alentem i valorem el seu esforç Actualment a l’escola disposem de cinc ambients interiors: el taller, el laboratori, la sala, el joc simbòlic i la mediateca i un d’exterior: el pati i l’hort, en procés de construcció. Cada matí els infants quan arriben a l’escola diuen bon dia a la seva tutora i decideixen lliurement a quin dels ambients volen anar. A cadascun dels espais hi ha una mestra, que és qui observa, escolta, fa provocacions i guia l’aprenentatge. Una vegada s’ha acabat la sessió i s’ha recollit tot el material utilitzat es fa una assemblea amb els infants que es troben en aquell moment dins l’ambient.

2


EL TALLER Aquest ambient procurem que sigui d’expressió lliure, on el principal objectiu és aconseguir que els nens i les nenes gaudeixin “deixant la seva empremta” sobre un suport. Per a ells esdevé un joc, un fet lúdic. Poden compartir aquests moments de descoberta de les seves pròpies possibilitats i, alhora, gaudir de les produccions dels companys/es. Aquesta interacció amb els altres i la realitat que els envolta possibilitarà que l’infant pugui avançar en els seus aprenentatges. Els infants poden descobrir i treballar amb diferents materials com ara els llapis, els retoladors, les ceres, les tisores, la cola, roba, pintura, fang, cartró, papers… i també amb diferents tècniques (estampació, collage, dibuix, pintura, modelatge,…). Des del punt de vista psicomotor, cada nen/a segueix una evolució diferent i podrem anar observant una sèrie de fases a mesura que va madurant. En aquest sentit, no s’ha de forçar el procés, deixant que cadascú vagi al seu ritme. El Taller esdevé un espai on aniran descobrint a partir de l’experimentació i això els permetrà anar assimilant conceptes abstractes, hàbits i destreses.

EL LABORATORI Els materials de l'entorn natural que tenim al laboratori com la sorra, fulles, aglans, castanyes, pinyes, carbasses, pedres, escorça, aigua,… ofereixen una gran varietat manipulativa i una riquesa sensorial àmplia. Desperten la curiositat dels infants, les ganes de tocar i conèixer, per tant creen actituds positives davant l'aprenentatge en general. En aquest ambient convidem els nens i nenes a participar i viure diferents propostes obertes on acollim les seves idees, els seus interessos, els aspectes imprevistos i els ajudem a construir un diàleg entre pensament i acció. Al laboratori també trobem un altra tipus de material: les construccions. Els nens i nenes comencen a construir i a experimentar amb els materials i les seves característiques però també amb l’equilibri, les formes, l’espai, les mides, les distàncies, les direccions, el pes, la força, la inclinació...

3


A vegades són construccions efímeres que els nens i nenes construeixen i destrueixen en pocs moments i d’altres són construccions que creixen perquè cadascú del grup que participa en la construcció aporta la seva idea.

LA SALA Hem creat un ambient on els nens i les nenes puguin explorar i gaudir del plaer sensorial i motriu, lliurement. Mica en mica, van adquirint més seguretat. Van modulant la seva impulsivitat i les seves emocions a partir del treball del to muscular propi, i a través del contacte amb el to d’altres infants. A través del joc simbòlic, imitant situacions quotidianes o inventant històries fantàstiques, es van establint relacions i vincles entre ells. D’aquesta manera, progressen en l’ús de formes d’expressió oral adequades: com expressar emocions, idees, interpretacions... Com convèncer, com saber escoltar, com disculpar-se... Així doncs, a la sala, els nens i nenes poden experimentar, aprendre i conèixer millor els seus límits i capacitats: girant, balancejant-se, escalant, fent equilibris, caient, empenyent, fent rodar, pressionant, encistellant, construint, saltant, amagant-se... Anant en cotxe, en vaixell, a cavall... Lluitant amb el cos, amb espases.. Tocant instruments.. I parlant. De mica en mica, a més del plaer de ser i actuar, els nens i nenes avancen cap al plaer de pensar, passant de la pulsió inicial interna cap a la conquesta del domini de l'exterior.

EL JOC SIMBÒLIC

L’ambient del Joc Simbòlic permet als nens i nenes representar la vida real, explorar i reproduir el món dels adults que els envolta, el món “social”. Hi troben un espai en el qual juguen i s’expressen tal i com són, adquirint habilitats personals, desenvolupant la seva capacitat de relació amb els altres i trobant un sentit. Representen personatges de forma espontània, repeteixen accions i situacions viscudes que són molt properes; és amb aquest joc que

4


comparteixen, reproduint-les, les seves experiències més personals i avancen així en el procés d’autonomia. Dins l’ambient del Joc Simbòlic s’hi pot trobar les diferents part d’una vivenda (“casa”): rebedor, cuina, sala d’estar i habitació. El mobiliari i materials que compateixen no són de joguina, sinó que intentem que siguin el màxim semblants a la realitat. Aquest serà un ambient que anirà canviant i transformant-se, en part, per procurar diferents situacions de representació. Algunes parts, com ara la cuina, hi seran sempre, però d’altres podran canviar-se (zona de maquillatge i disfresses, botiga, mecànic, clínica o consulta del metge…).

LA MEDIATECA A la mediateca podem escoltar, veure, llegir i explicar contes. Podem fullejar i comentar revistes, llibres de coneixements... I jugar amb titelles! Així, tot jugant, tocant, imaginant, escoltant... ens apropem al gust per la lectura, descobrim les primeres lletres i ens interessem per aprendre a llegir. A través de diversos jocs de taula manipulem lliurement els materials, fem grans descobertes, guanyem precisió, aprenem algunes estratègies i normes de joc... Les companyes i companys són ajudants, col·laboradors, models... Mica en mica, tot jugant, desenvolupem el pensament lògic i intuïm petites lleis matemàtiques que regeixen el nostre entorn proper: formes, encaixos, orientació espacial, mesura, sèries, ... A la mediateca també podem gaudir de la música mentre mirem un conte, juguem a un joc o simplement escoltant-la ben atents davant de l'aparell reproductor.

5


OBJECTIUS

● Utilitzar el joc com a font d'aprenentatge. ● Reservar cada dia un temps de conversa per construir la vida del grup d'infants. ● Partir dels interessos dels infants per fer néixer i créixer els projectes de grup. ● Dissenyar situacions múltiples i variades per aprendre. ● Respectar el temps individual i la lliure elecció. ● Plantejar reptes personals. ● Procurar que els infants prenguin decisions i es facin responsable d’elles. ● Potenciar la formulació d’hipòtesis, l’experimentació, la recerca i la constant descoberta. ● Cultivar la imaginació, la creativitat i la sensibilitat. ● Acollir tot allò que és imprevisible i incert. ● Afavorir la cerca de camins diversos i de solucions diferents.

6


AVALUACIÓ

Durant el període d’acollida i primer contacte amb l’escola els ambients ens permeten i faciliten fer una atenció molt més individualitzada, respectant la diversitat i el ritme individual de cada infant. Atenció que procurem mantenir al llarg del curs. Setmanalment l’equip docent es reuneix i es fa un seguiment dels infants. Són sessions compartides per l’equip que atén els infants on cada mestra posa sobre la taula les observacions que ha anat recollint de cadascun dels alumnes. Hem comprovat que els infants es mostren cada vegada més segurs i més autònoms en uns ambients que estan pensats per satisfer les seves necessitats autèntiques, els seus interessos reals i motivacions. La vida de l’escola als ambients parteix d’allò que és significatiu i funcional per ells.

7

Projecte ambients  

Projecte ambients - Escola Camins de Banyoles

Projecte ambients  

Projecte ambients - Escola Camins de Banyoles

Advertisement