__MAIN_TEXT__

Page 1


Rehtorin ajatuksia Hankkeet Arviointia ja analytiikkaa -hanke

NPDL Liikkuva Opiskelu 2018–2019 Mikä ihmeen Tunne työ?

OPKH:n kuulumiset Kansainvälisyys

Vaihto-ohjelma espanjalaisen lukion kanssa Saksan historian kurssi Berliinissä Lappeenranta meets India - Agenda 2030 ERASMUS+ World Of Work ERASMUS+ The Town I Want to Live In

Oppiaineiden lukuvuosi

Lyseon TAITEELLA arkikin on juhlaa

Liikunnan lukuvuosi Espanjan kirjoituskilpailu Ruotsi: Teatteri Taimisen esitys Lyseon eduskuntavaalipaneeli 2019 Yrityskurssi 2018-2019 Biologia/maantiede: kilpailujen tulokset ja biotaloushanke OPO: Lyseolaiset korkeakoululla tammikuussa 2019

Penkkarit ja vanhojen päivät 2019 Hyviä eläkepäiviä Hannele! IB:n ja ISK:n lukuvuosi ISK

IB Tiimiryhmän vuosi

Lyseo lukuina

Etu- ja takakennen kuvat ovat maaliskuussa 2019 valmistuneista Lyseon OPKH:n huoneen

seinämaalauksista. Tekijöinä: Mia Hakuli (kolibri) & Sulo Rahman (norsu)


Rehtorin ajatuksia Lukiokoulutus on myllerryksessä. Vuosikausia puhuttiin, kuinka lukiokoulutuksen on uudistuttava, mutta nyt tuntuu, että muutokset yllättivät meidät ja niitä on paljon. Tämän lukuvuoden aikana eduskunta on hyväksynyt uuden lukiolain ja ylioppilastutkintolain, ja uudet opetussuunnitelman perusteet julkaistaan ensi syksynä, marraskuussa. Uusi laki edellyttää lukioilta mm. aikaisempaa voimakkaampaa kansainvälisyyttä, työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä. Lyseon kansainvälinen toiminta on ollut aktiivista jo pitkään. Tässäkin vuosikirjassa on tekstit Erasmus-ohjelmista sekä yhteistyöstä Espanjaan ja Intiaan. Myös oppiaineilla on ollut kansainvälisiä kurssimatkoja lukuvuoden aikana. Tunne Työ- hankkeessa opettajien uratarinat, yrittäjävierailut ja tulevaisuuspäivät toivottavasti rohkaisevat ja selkeyttävät teidän nuorten tulevaisuuden suunnitelmia. Meidän aikuistenkaan ura ei ole aina auennut suoraviivaisesti ja helposti. Lappeenrannan lukiot ovat palkanneet Junior University –koordinaattorin suunnittelemaan toimintamalleja lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön kehittämiseksi. Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto on meille tärkeä ja keskeinen kumppani, mutta yhteistyöpohjaa on jo laajennettu. Tänä keväänä olemme solmineet sopimuksen Itä-Suomen avoimen yliopiston kanssa, ja kaupunki on sitoutunut maksamaan opiskelijoiden avoimen yliopiston kurssisuoritukset. Samanlaisia sopimuksia on tarkoitus solmia lisää ensi syksyn aikana muiden yliopistojen kanssa. Toukokuussa keräsimme opiskelijoilta palautetta kuluneesta lukuvuodesta, ja sen perusteella olemme tehneet kehittämissuunnitelmia ensi lukuvuodeksi. Pääosin opiskelijat ovat tyytyväisiä Lyseon toimintaan, ja palaute on monessa mielessä mukavaa luettavaa. Kehitettävääkin toki on. Ilahduttavaa on huomata, kuinka merkityksellisenä opiskelijat pitävät opettajan läsnäoloa ja henkilökohtaisen palautteen saamista. Valtakunnallisesti on oltu huolissaan lukiolaisten jaksamisesta. Tulevaisuuden opiskelu- ja uratoiveet huolestuttavat teitä nuoria ja lukion työmäärä on suuri. Lisäksi monilla on runsaasti tavoitteellisia harrastuksia. Aika ja jaksaminen eivät tahdo riittää kaikkeen. Meillä Lappeenrannan lukioissa on hyvin toimivat turvaverkot ja opiskeluhuollon palvelut. Yhteisöllisyyden, yhteishengen ja osallisuuden lisäämiseksi tekemistä varmasti vielä on. Hyvä arki syntyy tavattoman yksinkertaisista asioista: riittävä uni, terveellinen ravinto, sopivasti liikuntaa ja muita harrastuksia sekä sosiaalisia suhteita. Tiedämme tämän kaikki, mutta jostain syystä näistä peruspilareista on vain niin vaikea pitää kiireisessä arjessa kiinni. Muistan lapsuuden ja nuoruuden kesälomat huolettomina, loputtoman pitkinä ja aurinkoisina. Ehkä ne eivät aina kaikkea tuota olleet, mutta niitä uskallan toivottaa teille kaikille. Hyvää ja rentouttavaa kesälomaa! Sen me kaikki olemme ansainneet. Mika Luukkonen rehtori


Hankkeet Arviointia ja analytiikkaa -hanke Lappeenrannan lukiot osallistuvat kaksivuotiseen Saimaan mediakeskuksen koordinoimaan ja Opetushallituksen rahoittamaan oppimisympäristöjen kehittämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden ja opettajien arviointitaitojen ja koko arviointikulttuurin kehittäminen, itse- ja vertaisarvioinnin vahvistaminen, uusien sähköisten arviointijärjestelmien testaaminen sekä arvioinnista saatavan datan hyödyntäminen analytiikassa. Analytiikka on tärkeä ja mielenkiintoinen osa hanketta. Analytiikan avulla pyritään mm. oppimistyylien ja vahvuuksien tunnistamiseen, omien kykyjen ja kehityksen hahmottamiseen, aktiivisuuden mittaamiseen ja putoamisvaaran havaitsemiseen. Arvioinnin osalta tukenamme hankkeessa on asiantuntijana Najat Ouakrim-Soivio. Analytiikan osalta teemme yhteistyötä Suomen eOppimiskeskuksen ja Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen kanssa. Hanke jatkuu vielä ensi lukuvuonna. Riikka Lokka

NPDL NPDL eli syväoppiminen on ollut Lappeenrannan lukiokoulutuksen painopisteenä jo vuodesta 2018. Ohjelman yleisenä tavoitteena on opettaa nuorille tulevaisuustaitoja ja kehittää heidän laaja-alaista osaamista. Tarkoituksena on, että opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää luovuutta, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä omaa ajatteluaan. Taitojensa avulla he voivat osallistua ja kehittää uusia innovaatioita monimutkaistuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Ohjelmassa pyritään myös vastaamaan opetuksen keskeisimpään haasteeseen: Kuinka opettajat voivat omalta osaltaan suunnitella ja toteuttaa opetustaan niin, että se antaa opiskelijalle ne taidot, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa. Lyseon kehittämislinjat syväoppimisessa lv. 2018-2019 ovat olleet oppimaan oppimisen taidot ja arviointi. Kuluneen lukuvuoden aikana hankkeen tiimoilta järjestettiin muun muassa päivä, jossa syväoppimista on esitelty. Lisäksi olemme käyneet opettajien kanssa yhdessä läpi yo- kokeita NPDL:n näkökulmasta. Lyseolta on neljä opettajaa osallistunut hankkeen tiimoilta aktiivisesti koulutustilaisuuksiin. Näissä pääpaino on ollut jo pitkälti tulevaisuuden suunnittelussa, sillä syväoppinen on tulevan opetussuunnitelman (LOPS 2021) pohjalla. Seuraavan lukuvuoden alussa pystymme toivottavasti taitopedagogiikan osaamisella helpottamaan uuden opetussuunnitelman kirjoittamista ja antamaan konkreettisia työkaluja taitojen arviointiin. Tiivistäen voisikin sanoa, että vaikka tämän vuoden anti koko koululle on ollut hankkeen tiimoilta vähäinen, tulee se näkymään hyvin keskeisesti lukuvuoden 2019-2020 sisällössä. Pirita Reinikainen


Liikkuva Opiskelu 2018–2019 Lyseon lukio oli toista vuotta mukana valtakunnallisessa Liikkuva Opiskeluhankkeessa. Hankkeen puitteissa rakensimme syksyllä Raja-Karjalan suunnistajien kanssa mobiilisuunnistusradan (MOBO) Rakuunamäen alueelle. Syksyllä kymmenkunta opiskelijaa kouluttautui liikuntatutoreiksi, joiden tehtävänä oli hoitaa kahdesti viikossa liikuntavälitunteja. Parhaimmillaan liikuntavälitunneilla kävi salissa yli 20 opiskelijaa. Pieni ydinjoukko opiskelijoita täytti myös läpi lukuvuoden pyörivän liikuntakerhon. Kevätpuolella saimme käyttöömme lisää seisomatyöpisteitä ja aktiivisuusmittareita. Lisäksi opettajat saivat koulutusta ja vinkkejä oppituntien tauottamiseen. Suosituksi muodostui myös Lyseon yhteistyö liikuntakeskus Lehmuksen kanssa. Liikkuva Opiskelu -hankkeen kautta saimme keväällä ilmaisia kuntosalikäyntejä sekä ryhmäliikuntatunteja opiskelijoille. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry kävi tekemässä sekä henkilökunnalle että opiskelijoille hyvinvointimittauksia. Ida Sutela

Mikä ihmeen Tunne työ? Olet varmasti tänä vuonna ollut tekemisissä Tunne työ – suunnittele ura -hankkeen kanssa, vaikka et asiasta tietäisikään. Hankkeen ansiosta tai syystä Lyseolla on esimerkiksi vietetty syksyllä yrittäjän päivää yrittäjävieraiden tarinoita kuunnellen ja keväällä tulevaisuuspäivää Perttu Pölösen visioita ihmetellen. Jos olet toisen vuosikurssin opiskelija, kävit tänä vuonna tetissä hankkeen ansiosta. Eikä pidä unohtaa myöskään Lyskarin uratarina-videoita opettajien urista! Toivottavasti hanke on näkynyt myös oppitunneilla esimerkiksi vierailuina, vierailijoina ja esimerkkeinä siitä, millaista ainetta voisi olla opiskella tai mitä hyötyä siitä voisi olla tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on, että jokainen opiskelija oppisi lukioaikana tuntemaan omia vahvuuksiaan ja ymmärtäisi, minkälaisia opiskelu- ja uravaihtoehtoja juuri hänellä voisi olla edessään. Toivottavasti tavoite on toteutunut. Niina Hämäläinen


OPKH

Opiskelijakunnan hallituksen lukuvuosi Syksyllä 2018 järjestimme ensimmäistä kertaa Pride-teemapäivän, jonka mottona oli jo Lyseon sloganeista tuttu ajatus: ”Tule sellaisena kun olet.” Päivän kohokohtana oli mediateekissa pidetty keskustelutilaisuus ja kahvi-munkki-tarjoilu. Koko päivä itsessään oli hyvin onnistunut ja pidetty. Samankaltainen päivä olisi tarkoitus järjestää myös tulevana lukuvuonna, sillä Pride-päivä lisättiin yleiskokouksessa hallituksen toimintasuunnitelmaan. Syyslukukauden puolella järjestimme myös jo perinteeksi muodostuneen puurojuhlan, jossa tarjoiltiin joulupuuroa, glögiä ja pipareita. Joulumielisiä opiskelijoita tapahtumassa viihdyttivät Lyseon oma kuoro Levottomat sekä teatteri-impro-ryhmä Lahjattomat. Mahdollistimme myös Lyseon opiskelijoille hygienia- sekä anniskelupassitestit koululla loppuvuodesta. Tammikuussa 2019 pidettiin vuosittainen yleiskokous, jossa valittiin uuden hallituksen puheenjohtajisto ja uudet hallituslaiset esittäytyivät. Alkukevättä 2019 väritti eduskuntavaalien aika ja aihe nousi myös koulussamme vahvasti esiin. Järjestimme koulullamme vaalipaneelin, jossa juontajien tentissä istui 8 eduskuntavaaliehdokasta eri puoleista. Keskustelu kävi kiivaana, kuten vaalipaneelissa kuuluukin ja yleisökin viihtyi. Paneelin jälkeen pidimme myös Lyseon omat varjovaalit, joiden äänestys tapahtui Wilmassa. Ilmastolakko-päivänä ripustimme päärakennuksen ala-aulaan ”ilmastolakanan”, johon opiskelijat saivat vapaasti tulla kirjoittaen tai piirtäen kuvailemaan ajatuksiaan ja huoltaan ilmastosta. Huhtikuussa matkustimme hallituksemme voimin viikonlopuksi Hämeenlinnaan Suomen Lukiolaisten Liiton Water-opiskelijakuntafestivaaleille. Tapahtuma oli antoisa ja palasimme takaisin Lyseoon inspiroituneina ja uusia ideoita täynnä! Huhti-toukokuun vaihteessa vietimme koko koulun voimin perinteistä vappujuhlaa, joka sisälsi mm. live-musiikkia, simapongia, sumopainia, valokuvausseinän ja turhan tiedon kilpailun. Munkki- ja simatarjoilu suoritettiin tapahtuman yhteydessä. Lukuvuoden päätteeksi järjestämme pesäpallo-ottelun, jossa vastakkain asettuvat opiskelijat ja opettajat. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Elli Komppa


Kansainvälisyys

Vaihto-ohjelma espanjalaisen lukion kanssa Lukiomme on jo usean vuoden ajan toteuttanut opiskelijavaihtoa Espanjaan yhdessä Imatran yhteislukion kanssa. Tänä lukuvuonna olimme taas huhtikuussa yhteensä 20 opiskelijan ja 2 opettajan voimin Albacetessa tutustumassa espanjalaiseen elämänmenoon. Suomalaiset opiskelijat pääsivät tutustumaan espanjalaisen lukiolaisen arkeen oppitunneilla ja tavalliseen arkielämään majoittumalla vaihtoparinsa perheessä. Espanjalaiset tulevat vastavierailulle toukokuun loppupuolella, jolloin me vuorostamme pääsemme esittelemään omaa koulusysteemiämme ja espanjalaiset pääsevät kokemaan tavallista suomalaisarkea. Marika Roos

Saksan historian kurssi Berliinissä Historian kurssi Berliinin ja Saksan historia toteutti hienon matkansa Saksan historian keskeisille tapahtumapaikoille pääsiäisen jälkeen huhtikuussa 2019. Ensimmäinen päivä meni logistiikan lähes täydelliseen epäonnistumiseen, kun lähes kaikki, mikä saattoi olla myöhässä, myöhästyi. Toisena matkapäivänä kävimme läpi Saksan historian vaiheita toisen maailmansodan aikana sekä tutustuimme holokaustiin. Kaikki vierailukohteet sisälsivät opiskelijoiden valmistaman esityksen aiheesta. Kolmantena päivänä mukavan kelin helliessä ryhmää tutustuimme kylmän sodan käänteisiin ja erityisesti DDR:n toimintaan valtiona. Viimeisenä päivänä muuri murtui ja todistimme jäljellä olevaa osaa East Side galleryssä. Ryhmämme oli suuri ja onnistuimme saamaan kaikille muistorikkaan matkan Berliinissä, jossa historian ohella tutustuimme myös saksalaiseen ruokaan ja kulttuuriin. Petteri Mertala


Lappeenranta meets India - Agenda 2030 Vuodesta 2014 toiminut yhteistyö Lyseon ja newdelhiläisen koulun St. Mark’s Girls Sr. Secondary school (SMGS) kanssa jatkui viikon lähiprojektina elokuussa. Projekti mahdollistui Opetushallituksen kansainvälistymisapurahan ansiosta. Teemana oli Agenda 2030. Intialaiskoulusta vieraili 10 opiskelijaa ja heidän opettajansa Anjali Handa ja Disha Vij. Yhteistyö jatkuu verkkotyöskentelynä ja Lyseolaisia myös lähtee ensi vuonna Intiaan. Teemaviikon aikana tutustuttiin Agenda 2030 ohjelman eri kohtiin ryhmätyöskentelyjen ja käytännön toiminnan kautta. Käytiin mm. mustikassa ja leivottiin mustikkapiirakkaa, tutustuttiin vanhusten Toivo-kodin toimintaan, rakennettiin tuulimyllyjä yliopistolla, perehdyttiin kierrätykseen ja roskien lajitteluun, risteiltiin Saimaalla, tutustuttiin entisajan asumiseen Wolkoffin museossa ja verrattiin energiankulutusta nykyasumiseen. Etelä-Saimaan toimituksessa keskusteltiin paperimedian ja sähköisen median käytöstä kummassakin maassa sekä opiskelijoiden tavoista seurata uutisia. Mölkky ja kesämökkeilykin tulivat tutuiksi. Viikko päättyi Helsinki-päivään.

Hannele Puolakka


ERASMUS+ World Of Work

WOW - WORLD OF WORK

ERASMUS+ KA2 2017 - 2019

SWEDEN Värnamo

FINLAND Lappeenranta

SLOVENIA Brežice

PORTUGAL Matosinhos

SPAIN Valencia

GREECE Chania

World Of Work jatkui jälkimmäisenä vuonna kahdella ulkomaanvierailulla sekä koko hankkeen päätöstapahtumalla Lappeenrannassa. Hankkeen pääkoordinaattorikoulu on Sloveniasta ja muut kumppanit Portugalista, Ruotsista, Kreikasta ja Espanjasta Lappeenrannan Lyseon lukiota unohtamatta. Hanke keskittyy koulun ja työelämän yhdistämiseen eri teemoilla kuten yritysja korkeakouluyhteistyönä. Alkuun lähdettiin heti syyskuussa opiskelijoiden kannalta epäedulliseen (?) päättöviikon aikaan, mutta ilmojen puolesta mainiosti Kreetalle Kreikkaan. Mukana oli kolmen opiskelijan lisäksi kaksi opettajaa ja retki alkoi ensin vaativalla vaelluksella Rouvasin rotkossa, minkä jälkeen porukkaa hitsattiin yhteen vielä Knossoksen palatsilla. Pääideana vierailussa oli jonkin paikallisen tuotteen markkinointi ja meidän yhteistyökumppanimme oli Lehmus Roastery ja tuotteena kahvi. Seuraavaan tapaamiseen Espanjaan otettiin enemmän opiskelijoita ja opettajia mukaan liikkuvuuskiintiöiden täyttämiseksi, näin mukana oli neljä opiskelijaa ja kolme opettajaa. Teemana Valenciassa olivat startup –yritykset sekä oman ansioluettelon tekeminen ja hiominen. Espanjankielen taitoiset saivat kunnon kielikylvyn etenkin, kun muutamat opiskelijat olivat hieman yliarvioineet omaa osaamistaan. Loppupäivät käytimme omalla porukalla Madridin valloittamiseen. World Of Work sai ansaitsemansa hienon päätöksen, kun opettajat kokoontuivat tekemään loppuraporttia Lappeenrantaan toukokuussa 2019. Työskentelyn ohessa vierailimme LUT:ssa, Lehmus Roasteryssä sekä teimme paikalliskierroksen Lappeenrannassa ja lähialueella. Illallishetken kruunasi MasterChef Erasmus, jossa voitto meni Sloveniaan. Kokonaisuutena hanke on ollut innostava ja onnistunut niin opettajien kuin opiskelijoiden mielestä. Petteri Mertala


ERASMUS+ The Town I Want to Live in Olemme syksystä 2018 alkaen olleet mukana EU-rahoitteisessa Erasmus-projektissa nimeltä The Town I Want to Live in. Projektia koordinoidaan Espanjasta, ja mukana meidän ja espanjalaisten lisäksi ovat koulut Portugalista ja Tsekin tasavallasta. Tsekin koulu, Gymnazium Frydlant nad Ostravici, on meille tuttu; olemme aloittaneet heidän kanssaan aikaisemmalla projektilla jo viitisen vuotta sitten, ja koulun rehtori Petra Schwarzová on vieraillut Lappeenrannassa useampaan kertaan. Espanjan koulu, Pola de Sieron kaupungissa oleva IES Escultor Juan de Villanueva, ja Portugalin koulu, Mafrassa oleva Escola Secundária José Saramago-Mafra, ovat uusia tuttavuuksia

.

The Town I Want to Live in -projektissa tutkitaan kaupunkia asuinympäristönä kestävän kehityksen näkökulmasta: ensimmäisenä projektivuonna mittasimme Lappeenrannan melutasoa noin kuudestakymmenestä mittauspisteestä ja selvittelimme ilmanlaatua. Projektin yhteydessä koulussa vieraili kaupunkisuunnittelun asiantuntijoita, kuten kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä. Opettajista Sirpa Lappalainen ja Petra Luukko olivat Prahassa syksyllä perehtymässä melunmittauksissa käytettyyn tekniikkaan, ja toukokuun lopulla oli ensimmäinen opiskelijatapaaminen Frydlant nad Ostravicessa. Mukana Sirpan ja Petran kanssa olivat Kati Ahvonen, Elsa Huhtanen, Jasmin Huovila, Heli Kuru, Ekaterina Minina, Samuli Tolvanen ja Anna Vellonen, joista Heli on IB:n ja muut kansallisen lukion opiskelijoita. Jyrki Mattila


-Sen todistavat kuvat ja kommentit.Yhtä juhlaa olivat Footloosen esitys “Fiilis lavalla oli sanoinkuvailematon. Pääsisipä takaisin.” “Korvaamaton esiintymiskokemus” “Täyttä energiaa” Joulukirkko “tunnelmallisin joulukirkko, missä olen ollut” Syksyn itsenäisyysjuhla Itsenäsyys- ja lakkiaisjuhlan teemana oli tavoitettavat unelmat. Musiikkiopisto 60 v. - Rakkautta musiikkiin Yhteinen rakkaus yhdistää - lyseolaisia soittamassa ja laulamassa


Levottomat “yksi parhaista asioista Lyseossa” “ihan levotonta ja huikeeta menoa” “treenejä odottaa aina niin innolla ettei perjantai-iltapäivän ajankohta haittaa ollenkaan” “Ihania, samanhenkisiä tyyppejä toteuttamassa yhteistä mielenkiinnon kohdetta” ”Käytiin Levottomien kanssa Helsingissä musiikkitalossa ja bussissa me tietysti laulettiin.” Yhteistyötä kaupunginteatterin ja taideoppilaitosten kanssa “Parempaa tekniikkaa ja tiloja sekä kosketusta ammattimaisuuteen” “Se että päästään katsomaan läpimenoja on aina huippujuttu” ”Rakkaus musiikkiin yhdistää - soitettiin ja laulettiin musarin 60-vuotisjuhlassa.” Opiskelua Taite-ryhmässä “Yhteishenki 2.0” Footloosen treenit “Oli rankkaa, mutta mahtavat tyypit ja loistava ilmapiiri teki siitä sen arvoista.” Kinky Boots Helsingin kaupunginteatterissa “ylitti odotukset” “Ihan loistava!!” “Inspiroiva” Palefacen vierailu Lyseolla ”Oli hyvin kiinnostava.Paleface kertoi omista kokemuksistaan, hip hopin historiasta ja muita huvittavia tarinoita. Oli myös mukava, että hän piti pientä keikkaa samalla pienen kajarinsa kanssa! :D”


Liikunnan lukuvuosi Syyskuussa Lyseo oli mukana Kimpisen kentällä järjestetyssä Kouluviestikarnevaalissa. Neljännen kerran järjestetty valtakunnallisen viestikarnevaalin osakilpailu keräsi paikalle satoja lapsia ja nuoria koko Etelä-Karjalan alueelta. Lyseon lukion joukkue kärsi tänä vuonna viime hetken poisjäänneistä, mutta paikalla olevat opiskelijat “uhrautuivat” hienosti ja juoksivat useammankin viestiosuuden. Joukkuehenki oli upean korkealla! Nurmikolla juostussa sukkulaviestissä Lyseon sekajoukkue nappasi pronssia. Pitkässä rataviestissä tyttöjen joukkue sijoittui niin ikään pronssille. Poikien pitkässä viestissä joukkue taisteli upeasti hopealle. Tunne työ -hankkeeseen liittyen saimme kevätpuolella harjoitteluun kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa. He pitivät liikunnan ja terveystiedon oppituntien luentojen lisäksi terveyskioskia eli infopistettä mediateekissa ja ala-aulassa. Lisäksi lukiomme teki Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä opinnäytetyötä nuorten lihasvoimaharjoittelusta. Tähän liittyen fysioterapiaopiskelijat kävivät pitämässä demotunnin voimaharjoittelusta. LI2-kurssilla tehtiin helmikuussa perinteinen laskettelureissu Ruokolahden FreeSki:hin. Tänä talvena luonnon jäät eivät suosineet kuutamohiihtoretken toteuttamista, joten murtomaahiihto sivakoitiin lentokentän ladulla.


Espanjan kirjoituskilpailu Suomen espanjanopettajat ry järjestää vuosittain kirjoituskilpailun, johon voivat osallistua omissa sarjoissaan niin alakoululaiset, yläkoululaiset kuin lukiolaisetkin. Tänä vuonna Lyseon toisen vuoden opiskelijamme Claudia Techera sijoittui palkittujen joukkoon omassa sarjassaan ja pääsi Helsinkiin Espanjan suurlähetystöön 26.4. vastaanottamaan palkintoaan yhdessä opettajansa Marika Roosin kanssa. Paikan päällä kaikkien voittajien kesken arvottiin Espanjan Helsingin matkailutoimiston lahjoittama 3000 € lahjakortti ja arpaonni suosi Claudiaa, joten niinpä hän saa tämän vuoden aikana matkustaa perheensä kanssa haluamaansa kohteeseen Espanjaan. ¡Enhorabuena Claudia! Marika Roos

Teatteria ruotsiksi Torstaina 11.4. saimme vieraaksi teatteri Taimisen esityksen Var god. 40 minuutin aikana lähes 200 opiskelijaa pääsi pohtimaan kahdella kielellä hyvän ja pahan eroja. Asia ei aina ole niin mustavalkoinen. ”Jos haluaa tulla onnelliseksi, täytyy myös auttaa muita – koska oma onni riippuu toisista. Ei se ole sen kummempaa.” Dalai Lama. Anu Kallio


Lyseon eduskuntavaalipaneeli 2019 Opiskelijakunnan hallituksen (OPKH) järjestämässä vaalipaneelissa Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokkaat esittäytyivät ja pääsivät vastaamaan opiskelijoille tärkeisiin kysymyksiin. Vaalipaneeliin osallistuivat seuraavat ehdokkaat: •Iida Tani (kok.) •Johanna Ikävalko (kesk.) •Antti Taipale (kd.) •Jani Mäkelä (ps.) •Turo Haapamäki (sd.) •Sonja Silvo (vihr.) •Juuso Mustonen (vas.) •Mikko Mäkelä (Liike Nyt) Paneelin juonsivat OPKH:n jäsenet Helmi Pykäläinen ja Samuli Tolvanen.

Vasemmistoliitto 4,1 % Vihreä liitto 37,3 % Kokoomus 22,5 % Kommunistinen Puolue 2,4 % Perussuomalaiset 10,1 % SDP 4,1 % Keskusta 7,7 % Liike Nyt 3,6 %

Teemoista esille nousivat yleisesti muiden muassa viime aikoina tapahtuneet koulutusleikkaukset, ajankohtainen toisen asteen maksuttomuus sekä erinäiset ilmastopolitiikkaan liittyvät kysymykset. Lyseon omissa varjovaaleissa äänestysprosentti oli 24 %, eli melko matala. Tuloksessa ei näy ne puolueet, jotka ovat jääneet kannatuksessa alle 2 %. Toim. Miika Jantunen (julkaistu lyskari.net)

Yrityskurssi 2018-2019 Yrityskurssi aloitti toimintansa heti elokuun alussa 13 opiskelijan voimin. Aluksi kävimme läpi kurssin käytänteitä ja rooleja, minkä jälkeen aloimme suunnitella liikeideaa. Tämä osoittautui haastavaksi kuten edeltävänäkin vuonna, kun toinen toisensa jälkeen ideat osoittautuivat mahdottomiksi toteuttaa. Lisäksi opiskelijat eivät aina saaneet mielipidettään ilmaistuksi, kun vihdoin oli päätöksenteon aika. Lopulliseksi tuotteeksi valikoitui lukion logolla varustettu sukka ja siten yrityksen nimeksi Succa. Oman synkän värinsä toimintaan loi kurssin (osakeyhtiömuotoinen) osakejärjestely, jossa aiemman kiinteän osakemäärän sijaan määrää vapautettiin siten, että opiskelijoilla saattoi olla eri määrä osakkeita ja siten erilainen asema päätöksenteossa. Omistajuuskysymykset aiheuttivat ongelmia tammi-helmikuulla vieden kohtuuttomasti aikaa. Sukkien myynti onnistui miesten sukkien osalta hyvin, sen sijaan naisten sukkien myynti jätti toivomisen varaa. Saattoipa kurssin jäsenille jäädä joku muistosukkakin. Muina toimintoina kurssi kävi yritysvierailulla Millpointissa Lappeenrannassa, osallistui LUT:n yrittäjyysopiskelijoiden myyntipuhetapahtumaan sekä avusti tiimiluokkaa joulukuussa kukkapaketoinnissa. Petteri Mertala


Kansallisten biologia - ja maantiedekilpailujen parhaat vuonna 2019 Maantiedekilpailu pidettiin 15.1. ja parhaan tuloksen sai Daniel Kurhinen 3 E. Biologiakilpailu oli 23.4. ja sen voitti Lyseossa Minni Suvantola pre IB:ltä.

Biotalouspolku lukioissa -hanke Lyseo on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Biotalouspolku lukioissa -hankkeessa, jonka vetäjänä on Savonlinnan kaupunki. Mukana ovat Savonlinnan lukiot ja myös Imatran yhteislukio. Hankkeen tarkoituksena on yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa lisätä lukion opettajien ja opiskelijoiden ymmärrystä biotaloudesta sekä toteuttaa laaja-alaisen osaamiseen tähtääviä opetuskokeiluja. Hankkeen ensimmäinen varsinainen tapahtuma Lyseossa oli ykköskurssilaisten LUMA-opiskelijoiden vierailu 11.4.2019 Punkaharjun Luonnonvarakeskukseen ja Lustoon. LUKE:ssa tapasimme myös Savonlinnan taidelukion opiskelijoita. Heillä oli Punkaharjulla hankkeeseen liittyvä projektiviikko ja he esittelivät meille rakentamiaan mikroskooppikameroita ja kertomalla omista tutkimuksistaan. Meille esiteltiin Punkaharjun LUKE:n toimitiloja ja mäntyjen solukkokasvatusta. Lustossa Saimi Hoyer piti innostavan luennon biotaloudesta ja hyvinvoinnista. Lopuksi tutustuimme Metsämuseo Luston näyttelyihin. Sirpa Lappalainen

Männyn solukkoviljelmiä Kuvat vas. Savonlinnan taidelukion opiskelijat esittelevät tutkimuksiaan LUKE:ssa Solukkoviljelmien kasvatusta erikoisvalossa Solukoista kasvatettuja kuusentaimia kasvihuoneissa


OPO: Lyseolaiset korkeakoululla tammikuussa 2019 Torstaina 10.1. Lyseon lukion 2. ja 3. vuosiluokkien opiskelijat kävivät tutustumassa Lappeenrannan–Lahden teknilliseen yliopistoon (LUT) sekä Saimaan ammattikorkeakouluun (SAIMIA), jotka muodostavat niin kutsutun Skinnarilan kampusalueen. Korkeakoulupäivään osallistui lyseolaisten ohella myös bussilasteittain lukiolaisia ympäri Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoa.’ Korkeakoulupäivä on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen lukioiden sekä korkeakoulujen välinen yhteistyömuoto. Päivän aikana on tarjolla tietoa yleisesti korkeakouluopinnoista, mutta erityisesti tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa ja Saimaan ammattikorkeakoulussa tarjolla olevista opintosuunnista. Infotilaisuuden jälkeen opiskelijat saivat valita 17 rastista heille mieleisimmät, joiden aikana kerrottiin tarkemmin juuri kyseisestä koulutusalasta, opiskelusta ja työtilanteesta alalla. Yliopiston puolella valittavana oli niin energiatekniikkaa, tuotantotaloutta kuin kemiantekniikkaakin. Ammattikorkeakoulun puolella saattoi tutustua muiden muassa sosionomin ja tradenomin ammatteihin sekä valmistaa oman smoothien hotelli- ja ravintola-alan pisteellä. Toim. Miika Jantunen (julkaistu: lyskari.net)

Syksyllä 2018 tutorit ottivat uudet opiskelijat vastaan ja auttoivat heitä tutustumaan toisiinsa sekä lukion arkeen. Joulukuussa tutorit kiersivät peruskouluissa kertoen 9. luokkalaisille lukiokoulutuksesta ja tammikuussa peruskoululaiset vierailivat lukiolla avoimissa ovissa.


Leppoisia eläkepäiviä

Hannele Puolakan haastattelu 1. Esitelkää itsenne lyhyesti. Minä olen Hannele Puolakka ja kotoisin Kuusjoelta, Salon läheltä. Olen maalaistalon tyttö, talon nimi on Prättä, ja olen yleisesti tunnettu Kuusjoella Prätän Hannelena. Paljon on tapahtunut Kuusjoen ja Lappeenrannan välissä. Nyt olen jäämässä eläkkeelle Lappeenrannan Lyseon lukiosta. 2. Kertokaa lyhyesti urastanne ja siitä, miten päädyitte töihin Lappeenrannan Lyseon lukioon. Minusta ei alun perin pitänyt tulla opettajaa ja opiskelin aluksi kulttuurintutkijaksi. Kun olin Perniössä opettajana, innostuin siitä työstä ja jatkoin suorittamaan opettajaopintoja. Olin ennen Lyseoon tulemista Joutsenon lukiossa opettajana ja vuosina 2005–2006 käytiin todella ikävää keskustelua Joutsenossa siitä, miten oikeastaan lukiota ei tarvita, koska se on niin kallis. Samoihin aikoihin tuli sitten täällä paikka auki ja jotenkin tuntui niin pahalta se yleinen mielipide silloin kunnassa, että hain ja tulin valituksi. Meiltähän lähti Joutsenon lukiosta silloin paljon opettajia pois sinä keväänä, myös rehtori lähti silloin. 3. Miten ja miksi haitte opettajaksi? Miksi valitsitte juuri opettamanne aineyhdistelmän (uskonto, psykologia ja filosofia)? Minulla ei ollut aikomusta tulla opettajaksi vaan kulttuurintutkijaksi, mutta sitten Perniön lukiosta rehtori soitti keväällä 1974, että etkö mitenkään voisi tulla meille opettajaksi, sillä emme saa mistään uskonnon, psykologian ja kuvaamataidon opettajaa. Minä kun olen vähän yllytyshullu, niin lupauduin, että minä tulen. Siitä se lähti.


Hannele Puolakka! Nykyisin työ on myös yksi harrastuksistani. Olen osallistunut aktiivisesti ammattijärjestötoimintaan Psykologianopettajien liiton hallituksessa ja sitä kautta myös EFPTAn hallituksessa, jonka presidenttinäkin olin. Näistä on auennut mielenkiintoinen näkymä psykologian opetukseen niin eri kouluissa Suomessa kuin Euroopan maissa. Olen myös Englannin (ATP) ja Amerikan psykologian opettajien (APA) liittojen jäsen, mikä on edistänyt uusien näkökulmien ja opetusvinkkien omaksumista omaan työhön. Vierivä kivi ei sammaloidu. 4. Mikä on paras muisto työuraltanne? Lyseostahan näitä ei voi kertoa eikä oikein Joutsenostakaan, kun on riski, että tulee kertoneeksi jotain sellaista, mitä ei voi kertoa, mutta ehkä menen sinne Perniön aikaan… Olin silloin hyvin nuori opettaja, 22-vuotias, kun aloitin siellä opettajuuden ja olin kyllä siellä itsekin enemmän opiskelija kuin opettaja. Vanhimmat opiskelijat olivat silloin tuplaamisten vuoksi jopa 21 vuotiaita. Muistan sellaisen tilanteen, kun tuli ensimmäiset lumisateet, oli suojalunta ja olin välituntivalvoja. Innostuin opiskelijoiden kanssa lumisotaan välitunnilla, ja rehtori kuulutti keskusradion kautta pihalle: ”Salomaa, voisitko edes yrittää olla opettaja?” Se on jäänyt todella hauskana juttuna mieleen ja sen muistavat vielä silloiset opiskelijatkin. Se on sellainen meidän juttumme; tapaan edelleen silloisia oppilaitani. 5. Millaisia terveisiä haluaisitte lähettää opiskelijoille, kollegoillenne ja Lyseon henkilökunnalle? Opiskelijoille sanoisin, että kannattaa olla monipuolinen. Mitä monipuolisempi olet osaamisessasi , sitä paremmat edellytykset on päästä eteenpäin. Ole rohkea klassikko! Kollegoille suuri kiitos. Meillä on hyvä työyhteisö. Olen todella tykännyt olla Lyseossa. Olen ylpeä siitä, että olen voinut olla yksi rohkea klassikko. Olen ollut 6–7 työyhteisössä ja tämä on ollut ihana huipennus. Henkilökunnasta nousee esiin myös (vahtimestari) Pimi, joka on ollut hyvä haltiatar monessa asiassa. Kiitos myös Virpille, joka jaksaa olla aina ystävällinen ja auttavainen, sekä siistijöille pitkämielisyydestä kun olen erehtynyt kirjoittamaan tavallisella tussilla taululle. Lämmin kiitos kaikille! 6. Mitä tulevaisuudensuunnitelmia teillä on? Mottoni on ”still going strong”, eli en ihan kokonaan jätä tätä opettajuutta. Minut on kutsuttu ylioppilastutkintolautakunnan psykologian jaoston opettajajäseneksi ja pääsen valmistelemaan psykologian ainereaalin kysymyksiä jaoston kanssa. Opettaja, joka on virassa tai toimessa, ei voi olla jaoston jäsenenä, joten tämä (eläkkeelle jääminen) mahdollisti sen. Kun minussa asuu se pieni kulttuurintutkija edelleen, niin kyllä minulla on jo itse asiassa kaikkien kansainvälisten kontaktieni kautta ja muutenkin ensi vuodeksi viisi matkaa tiedossa eli ”still going strong”. Haastattelu on luettavissa ja katsottavissa kokonaan verkkolehti Lyskarin sivuilta Toimittajina: Miika Jantunen ja Karoliina Heikkinen (lyskari.net)


Tiimiryhmän vuosi Lyseon lukion tiimiryhmäläisistä tuli tänä vuonna muiden kakkosten lailla koulun vanhimpia. Ryhmäläiset ovatkin kasvaneet ykkösvuodesta aika lailla. Fyysisesti he toki näyttävät edelleen melko samanlaisilta, mutta henkisiä harppauksia on otettu yhteisellä taipaleella useita. Tänä vuonna tiimikursseilla on keskitytty olennaiseen: tiimityöskentelyyn. Ryhmäläiset alkavat olla yhdessä tekemisessä huippuluokkaa, ja tehtävään kuin tehtävään tartutaan rivakasti, oli kyse sitten projektityön tekemisestä esittelyillassa, vierailusta Saimian osuuskunnissa tai tykypäivän järjestämisestä EeKoon henkilökunnalle. Tiimiryhmäläisyyden hyödyt alkavat myös olla selviä: matkan varrella on opittu paljon suvaitsevaisuudesta, sinnikkyydestä, vastuun ottamisesta, itseohjautuvuudesta ja ryhmän voimasta. Näitä timanttisia taitoja halutaan opettaa jatkossa kaikille lukiolaisille, joten syksyllä meillä Lyseolla kaikki toisen vuoden opiskelijat opiskelevat yhdessä jaksossa kaksi kurssia tiimeissä. Niina Hämäläinen


Itä-Suomen koulun lukio Itä-Suomen koulun lukion lukuvuosi 2018−2019 on pitänyt sisällään ahkeraa opiskelua ja unohtumattomia leirikoulukokemuksia. Lukiomme opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti myös Lyseon lukion tapahtumiin ja olleet aktiivisesti mukana Itä-Suomen koulun perusopetuksen teemapäivissä ja tapahtumissa. Syyslukukauden alussa kaikkien Itä-Suomen koulun yksiköiden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat viettivät kaksi päivää Vaiviossa. Leirikoulu oli osa kansainvälisyysopintoja ja sen tarkoituksena oli myös ryhmäyttää lukion uudet opiskelijat. Kevätlukukaudella ykköset matkustivat leirikouluun Venäjälle. He viettivät viikon Pietarissa opiskellen kieltä, kaupunkia ja kulttuuria. Yhteistyötä tehtiin koulu numero 238:n kanssa. Matkan antimia purettiin loppukeväästä kulttuurikurssilla, kun opiskelijat paistoivat lettuja ja pitivät leirikoulun tiimoilta tehtyjä esitelmiään. Toisen vuosikurssin opiskelijat opiskelivat kaksi viikkoa Moskovan valtiollisessa yliopistossa osallistuen yliopiston venäjän kurssille ja tutustuen opiskelijaelämään Moskovan suurkaupungissa.

Maailma on siun! - Rohkeita valintoja ja menestyksen mahdollisuuksia Imatran yhteislukion IB-linjan Lappeenrannan toimipisteen lukuvuotta on värittänyt mm. kotisivujen ja viestinnällisen ilmeen perusteellinen uudistaminen. Näissä ja muissakin merkeissä IB:n johto- ja suunnitteluryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Ryhmä on kiteyttänyt IB:n arvoksi ilon, välittömyyden, ahkeruuden, sosiaalinen hienotunteisuuden, kansainvälisyyden ja akateemisuuden. IB:n vaikutusta alueella on haluttu myös kartoittaa markkinointitutkimuksen keinoin. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelija Juha Nikku on tekemässä IB:n sidosryhmille kyselyä IB:n imagosta. Tutkimuksen antia pääsemme jatkossa hyödyntämään kun tulokset valmistuvat. Lukuvuoden alussa ryhmät myös nimettiin uudelleen, aikaisempi 1ib on nyt pre-IB, 2ib on IB1 ja 3ib on IB2 kansainvälisen käytännön mukaisesti. Pre-vuoden opiskelijoiden ryhmä on ollut tänä vuonna suurempi kuin koskaan: Lappeenrannassa 23 opiskelijaa. IB1-ryhmässä on 15 opiskelijaa. Myös IB2 ryhmä on ollut suuri, koska vaihdosta palasi ja muista kouluista tuli mukaan useampi opiskelija. Toivomme, että IB2-ryhmän kaikki 24 opiskelijaa saavat hyvät tulokset toukokuun kokeissa ja pääsemme viettämään historiallisen isoja valmistujaisia elokuun lopulla. IB menestyi kevään 2019 yhteishaussa erinomaisesti. IB:lle oli yhteensä 78 hakijaa Lappeenrannan ryhmään.


Lyseo lukuina Opettajia 41 Opiskelijoita 699 1. vuosikurssi

Lyseo 182 Itä-Suomen koulu 24 IB 23 2. vuosikurssi

Lyseo 187 Itä-Suomen koulu 13 IB 15 3. vuosikurssi

Lyseo 182 ISK 19 IB 24

4. vuosikurssi

Lyseo 7

Syksyn 2018 ylioppilaita Lyseo 21

Syksyllä 2018 IB:ltä valmistuneita 14 Kevään 2019 ylioppilaita Lyseo 160 ISK 13


Onnea uusille

Ylioppilaille!

&

Ihanaa kesälomaa kaikille!


Profile for Admin

Lappeenrannan Lyseon lukion vuosikirja 2018–2019  

Lappeenrannan Lyseon lukion lukukauden 2018–2019 vuosikirja

Lappeenrannan Lyseon lukion vuosikirja 2018–2019  

Lappeenrannan Lyseon lukion lukukauden 2018–2019 vuosikirja