Page 1

ЄБРР: Партнер для малих та середніх підприємств Група з фінансування та розвитку МСБ


Група з фінансування та розвитку МСБ

Напрямки консалтингу СТРАТЕГІЯ

МАРКЕТИНГ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• • • •

стра-тегічне планування бізнес-план стратегія виходу на експорт техніко-економічне обґрунтування

• підготовка маркетингових стратегій • розробка комунікацій-них кампаній, веб-платформ • ринкове пози-ціювання • розробка інформаційних систем, корпоративних порталів, CRM • автоматизація фінансового облі-ку


Група з фінансування та розвитку МСБ

Напрямки консалтингу СИСТЕМИ ЯКОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

ОПЕРАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

• підготовка до сертифікації за міжнародними стандартами управління, безпеки харчових продуктів тощо • вибір оптимальної моделі органі-зації компанії • управління ефе-ктивністю • впровадження систем мотивації • опис та оптимізація бізнес-про-цесів • управління ланцюжком поставок • вибір оптимальних логістичних рішень


Група з фінансування та розвитку МСБ

Напрямки консалтингу ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

• розробка технічної документації, архітектурних та інфра-струк-турних планів тощо • аналіз та підготовка комерційних та виробничих рішень, на-пра-влених на енергозбереження

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

• вдосконалення управлінського обліку • перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

СПРИЯННЯ ЕКСПОРТУ

• оцінка готовності компанії та продукту до експорту • дослідження закордонних ринків • стратегія виходу на нові ринки


Група з фінансування та розвитку МСБ

Що ми робимо • Допомагаємо в реалізації консалтингового проекту через: • залучення української консалтингової компанії та/чи міжнародного експерта-практика

• надання супроводу проекту • покриття частини витрат від 50% до 90% • Розвиваємо ринок консалтингових послуг


Група з фінансування та розвитку МСБ

Критерії участі • До 250 працівників • Приватна власність, в якій більше 50% належить громадянам України

• Робота на ринку не менше 2 років • Позитивна динаміка розвитку • Гарна ділова репутація


Фотовиставка


Група з фінансування та розвитку МСБ

Від консалтингу до фінансування

Фінансування Міжнародні експерти Українські консультанти


Група з фінансування та розвитку МСБ

Фінансування ЄБРР для МСП • Кредитування – для розвитку (не для рефінансування існуючих кредитів) • Вкладення в статутний капітал – ЄБРР міноритарний акціонер • Поглиблена експертиза проекту – ринкова, технічна, юридична • Аудована звітність відповідно до МСФЗ • Юридична документація англійською Докладніше про критерії фінансування компаній ви можете дізнатись: Володимир Носик, провідний банкір тел.: +380 44 277 11 00, e-mail: NosykV@ebrd.com


Група з фінансування та розвитку МСБ

Наші донори • Європейський Союз, уряд Швеції та США • Центральноєвропейська Ініціатива • Фонд фінансування країн з перехідною економікою • Спеціальний фонд акціонерів ЄБРР


Advice for Small Businesses

EU4Business • Cтворення мережі Центрів підтримки бізнесу в 15 регіонах України

• Консалтингові проекти • Підготовка до фінансування • Аналіз ринкових

можливостей для МСБ/ вебсайт

• Тренінги для МСБ та консультантів

• Підготовка до участі у

міжнародних виставках


Отримати детальнішу інформацію: knowhowukraine@ebrd.com Слідкувати за нашими подіями: «ЄБРР: консультації для малого бізнесу в Україні» www.facebook.com/ebrdbasukraine www.linkedin.com/groups/4652189/profile

AGROPORT East Kharkov 2016: Развитие и финансирование для малого и среднего бизнеса.(Катерина Ригг)  

Спикер: Катерина Ригг - Ведущий менеджер – Консультации для малого бизнеса, ЕБРР. Группа финансирования и развития СМБ. Тема доклада: Разви...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you