Page 1

Економічна організація сільського господарства у Франції Фокус на кооперативах Львів, 20 квітня 2018 року


Чому сільське господарство та агро-продовольчий сектор повинні бути організовані? * Виробники різні і роз’єднані •

Представники переробного сектору та роздр ібної торгівлі сконцентровані : навіть, високо ско нцентровані)

=> Як підтримувати виробництво у всій країні т а справедливо розподіляти додану вартість ?


Сільськогосподарські кооперативні ком панії l

l

Почали розвиватися у Франції в кінці ХІХ-го століття після кілької сільськогосподарських криз Їх цілі :

- убезпечення ланцюга постачання та підтримка сільського сподарської діяльності - спільне використання фермерами всіх засобів підтримки та розвитку їх економічної діяльності

l

Створені фермерами та для фермерів

l

Законодавчі та регуляторні рамки


Сільськогосподарські кооперативні това риства Основні групи : l l

l

Заготівельні та збутові кооперативи Кооперативи з постачання (засобів захисту росл ин, кормів для тварин) Обслуговуючі кооперативи (Кооперативи з викор истання сільськогосподарського обладнання, штучног о осіменіння)

+Багатофункціональні кооперативи, що здійснюють кілька з цих видів діяльності.


Сільськогосподарські кооперативні комп анії

Основні принципи l

Добровільний вступ, відкриті для всіх

l

Демократичне управління : одна людина = один гол ос

l

Економічна участь членів

l

Навчання членів

→ Члени кооперативу зобов'язуються використовувати послуги, що над аються кооперативом + зобов'язуються вносити частину капітал у Деякі правила l

Дозвіл : надається Вищою радою сільськогосподар ської кооперації, яка є організацією, що представляє загальний і нтерес та контролює дотримання правил кооперації Зонування : кооператив дозволений для специфічн

l

ої зони Кооператив може мати справу лише зі своїми член

l

ами


Приклад : CUMA (кооператив зі спільного викорис тання сільськогосподарської техніки)


Приклад : CUMA


Приклад: СUMA


Дякую за увагу!

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з ягідництва. (Ніколя ПЕРРЕН)  

Спікер: Ніколя ПЕРРЕН - Посольствао Франції в Україні. II Міжнародний форум: "Ягідництво та кооперація". Организатор: Асоціация "Ягідництво...

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з ягідництва. (Ніколя ПЕРРЕН)  

Спікер: Ніколя ПЕРРЕН - Посольствао Франції в Україні. II Міжнародний форум: "Ягідництво та кооперація". Организатор: Асоціация "Ягідництво...

Advertisement