Page 1

Національный університет водного господарства і природокористування, Рівненська філія Української горіхової асоціації Громадська організація “Зелені ініціативи Рівного”

СЕЛЕКЦІЯ та органічне горіхівництво в

зоні Полісся України Професор, доктор економічних наук Скрипчук П.М.


.


.


Сьогодні органічне виробництво в Україні: u

- 119 виробників продукції рослинництва із статусом

"органік" (в т.ч. фрукти, овочі). u

- у поточному році кількість клієнтів «Органік Стандарта» збільшилася приблизно на 80%, у минулому році зростання також складав близько 80% за показником 2014 року.

u

- Під контролем компанії на сьогоднішній день знаходяться 370 операторів ринку, з них 341 в Україні.

u u


USDA зонування за даними департаменту с. Г. США


Характеристика основних форм 2016 рік (из 45 Рівненська, Волинська, Хмельницька області) Колір ядра (ззовні) Колір ядра Маса форма, вид шкаралупи ядра, гр

Товщина стінки, мм

№1, Радивилівський

Світло-жовтий

Світлий

16,5-17

Кругла форма

1,1

№2

Світлий, янтарний

Світлий

18-19

Овальна форма

1,1

№ 40 г. Рівне

Світлокоричневий

Світлий 12 13

Кругла форма, легко 0.8 - 0,9 виймається, (середньорослий, латеральний)

№4

Світло- коричневий

Світлий

9,15

Кругла, помірно гладенька

1,1

№5

Світлий

Світлий

17,5

Овальна форма, помірно гладенька шкаралупа

1,1

№ 6

Світло-жовтий

Світлий

16,5-17

Кругла форма, гладенька

1,1

№7

Світлий, янтарний

Світлий

16,5-17,5

Кругла форма

1,1

№8

Світлий, янтарний

Світлий

14-15

Серцеподібна форма, нерівномірна поверхня шкаралупи

1,1

№ 9, Сойка

Світло-жовтий

Світлий

7,2

1.0 Кругла (овальна) форма, гладенька скорлупа, легко виймається, латеральне плодоношення, середньорослий

№10 Рівненський (2017 рік не боїться

Світло-жовтий

Світлий

3,5 – 4.0 Кругла (овальна) форма, гладенька скорлупа, легко виймається, латеральне плодоношення, низькорослий

Місце походження

1,0


Основні типові форми дерев волоського горіха для Рівненської і Волинської областей (2017 рік) u

Горіх середніх розмірів квадратної форми з середньо рослих та високорослих дерев (селекції лісівників 1970 – 1985 років).

u

Горіх середніх розмірів та овальної форми, добре наповнений, хороший урожай у 2017 році.

u

Горіх середніх розмірів, правильної (квадратно овальної форми), з якісним і наповненим плодом.

u

Горіх середніх розмірів, правильної (квадратно овальної форми) з відповідністю повному технологічному циклу від збору то переробки (наприклад, форма «Сойка»)

u

Горіхи різної форми з тонкою скорлупою, середніх розмірів, які мають хороші показники для переробки, урожайні у 2017 році.

u


Характеристика основних форм (2017 рік) Номер форми

Вага горіха, грам

Вага ядра з Вага Інші особливості (товщина перетинка скорлуп скорлупи у всіх формах - 1 ми, грам и, грам мм), ядро світле

Форма 1

16,31

6,20

10,11

Форма 2

11.75

7.80

3.95

Форма 3

12,7

6,47

6,23

Поверхня гладенька, шов помірно виражений, виймається легко поверхня гладенька, шов помірно виражений, виймається легко поверхня гладенька, шов помірно виражений, виймається легко


Характеристика основних форм 2017 рік Номер форми з Вага горіха, різних дерев грам Форма 4

14,71

Вага ядра з перетинками, грам 6,50

Вага скорлупи, грам 8,21

Форма 5

14,80

8,70

6,10

Форма 6

20,35

8,3

12,05

Форма 7

15, 0

6,30

8,70

Форма 8

18,3

7,89

10,41

Форма 9

14, 24

6, 76

7,48

Форма 10

21.17

9.14

12, 03

Форма 11 (Сойка)

14,13

7, 20

6, 93

Інші особливості (товщина скорлупи у всіх формах - 1 мм), ядро світле помірно гладенький, шов помірно виражений, виймається легко, дерева. середньо і високорослі Гладенька поверхня, шов слабо виражений, легко виймається, латеральний, урожайний Слабо рихла поверхня, шов помірно виділений, виймається добре бувають подвійні плоди (маса одного у такому випадку у скорлупі 11,71 гр), гладенька поверхня, шов помірно виражений, світла скорлупа і ядро слабо рихла поверхня, шов помірно виділений, виймається добре Поверхня слабо рихла, шов слабо виражений, середньо росле дерево, правильна форма, світла скорлупа і ядро слабо рихла поверхня, шов помірно виражений, ядро світле відповідністю повному технологічному циклу від збору то переробки, світла скорлупа і ядро


Промислові форми горіхів


Горіх

2

СОЙКА

13


.


Щеплення зима 2018

.


Щеплення зима 2018

.


Досліджуємо елементи органічного горіхівництва 20172018 роки u

1. Обробіток грунту два варіанти: постійно рихлити після дощів і другий мульчування грунту.

u

2. Використання гуматів в т. ч. органічних.

u

3. Захист з використанням біопрепаратів.

u

4.Система орбізки і формування крони.

u

5. Підбір сортів.

u

6. Комплексний підхід до культури. Використання препаратів природного походження.


КОНТРОЛЬ якості «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах« (2013 г.)

u

Всі горіхи – 0,5 - метали (макс. доп. рівень), мг/кг)

u

Фундук - мікотоксини: (В1) -5 мг/кг; разом (В1, В2, G1, G2) – 10 мг/кг

u

Волоський горіх – мікотоксини: відповідно 2 и 4.


u


Сертифікація земельних ділянок

u u

оцінка сучасного стану земель, зокрема, якості ґрунтів земельних ділянок; оцінка родючості ґрунтів;

u

визначення придатності земель для ведення органічного землеробства;

u

розроблення сучасних агротехнологій щодо охорони і підвищення родючості ґрунтів;

u

надання рекомендацій щодо застосування добрив і засобів захисту;


Сертифікація земельних ділянок u

Власники земельних ділянок мають право:

u u

виконувати агротехнічні, агрохімічні, меліоративні, фітосанітарні та протиерозійні заходи щодо відтворення родючості земель;

u

отримувати достовірну інформацію від спеціально уповноважених органів щодо техногенного або антропогенного забруднення своїх земельних ділянок.

u

В той же час власники і користувачі земельних ділянок зобов'язані:

u

- здійснювати вирощування органічної сільськогосподарської продукції засобами, що забезпечують відтворення родючості земель;

u

- виконувати вимоги законодавчих актів, стандартів, норм, правил і регламентів проведення агротехнічних, агрохімічних тощо заходів.


Сертифікація земельних ділянок u

Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», Директива ЄС з органічного виробництва і маркування органічних продуктів № 834/2007 від 28 червня 2007р. і Директива ЄС № 889/2008 від 5 вересня 2008, Директиви ЄС № 834/2007, в яких в основному регламентовані правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю.

u

Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про охорону земель», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів», «Про пестициди та агрохімікати».


ПЕРЕЛІК ДОПОМІЖНИХ засобів, ЩО МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВА ТИСЬ В ОРГАНІЧНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПЕРЕРОБЦІ, ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТОМ, ЩО ЕКВІВА ЛЕНТНИЙ ПОСТАНОВА М ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ № 834/2007 ТА № 889/2008


1-

й

в

Україні

-

Геоінформаційно-аналітичний

органічного виробництва

u Сторінка

сайту

u http://testorganic.azurewebsi

tes.net u u

2

u

Landing page http://organicportal.in.ua/ Facebook сторінка проекту https://www.facebook.com/O rganicPortal 24

портал


НАУКА ВИРОБНИЦТВУ

u

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ.

u

ОРГАНІЧНА РОСЛИННИЦЬКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

u

Наприклад:

u

Загальні правила ведення органічної заготівлі дикорослих продуктів.ТЕРИТОРІЇ ЗБОРУ.

u

Вимоги до територій збору. Органічний збір дикорослих продуктів може відбуватися тільки на добре визначених територіях збору. Території збору не повинні оброблятисябудь-якими забороненими засобами (згідно відповідних органічних стандартів) принаймні три роки.

u

Для кожної території збору має бути заповнена окрема форма – Опис території збору (бланк надає сертифікаційний орган).Розуміння Оператором та відповідального персоналу вимог стандартів органічного виробництва, відповідно до яких сертифікується господарство. Налагоджена система господарювання, що відповідає вимогам органічного виробництва. Виконання вимог сертифікаційного органу щодо правил проходження процедури сертифікації….

u

…кожна територія збору буде інспектуватися ОС щорічно…

u

Є розроблений пакет документів, що повинен бути підготовлений до інспекції:


.

ХТО ВИРІШУЄ НАШЕ МАЙБУТНЄ?

СПОЖИВАЧ! •

.


Контакти u 096

22 50 350

u 095

00 83 330

u petroskrypchuk@gmail.com u Скрипчук u НУВГП, u сайт

Петро Михайлович,

ГО “ЗІР”

green-rivne.org.ua. Правила, новини, технології, фотографії

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з горіхівництва. (Скрипчук Петро Михайлович)  

Спікер: Скрипчук Петро Михайлович - професор Рівненського Національного університету водного господарства та природокористування. Семінар на...

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з горіхівництва. (Скрипчук Петро Михайлович)  

Спікер: Скрипчук Петро Михайлович - професор Рівненського Національного університету водного господарства та природокористування. Семінар на...

Advertisement