Page 1


«ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ»

WHAT IS IT?


КЛАСИЧНА СХЕМА МАРКЕТИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ


СХЕМА МАРКЕТИНГУ В КООПЕРАТИВІ


КЛАСИЧНА СХЕМА МАРКЕТИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ


СХЕМА МАРКЕТИНГУ В КООПЕРАТИВІ


СХЕМА МАРКЕТИНГУ В КООПЕРАТИВІ


ЯКЩО ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ НЕZПРАЦЮЄ:

— Претензії та поширення негативного досвіду або враження — Не систематична участь у роботі кооперативу — Відсутність мотивації та бажання нарощувати об’єми — Конфліктність


ЯКЩО ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ ПРАЦЮЄ: ü Зростає рівень задоволеності, ступінь довіри та лояльності ü Знижується супротив при стандартизації процесу виробництва продукції ü Сприяє підвищенню якості виробленої продукції та стабільності обсягів ü Покращується економічний стан кооперативу


ЯК ВИГЛЯДАЄ КОМУНІКАЦІЯ В КООПЕРАТИВІ?


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЧЛЕНІВ В МОЛОЧНИХ КООПЕРАТИВАХ

# 1

# 2

# 3

- 9

- 2

31


# 1

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ (31 % членів)

36 % критиків Вважають ціну на молоко низькою, та бачать несправедливість в надані додаткових вигод

- 9

38 % нейтралів Обіцянки не були виконанні та рівень комунікацій вважають доволі низький

26 % промоутерів Мають позитивне ставлення до кооперативу та усвідомлення себе членом кооперативу


# 2

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ (35 % членів)

38 % критиків Мають недовіру до керівництва, питання до якості наданих послуг

- 2

26 % нейтралів Влаштовує те, що ціна вища ніж у конкурентів

36 % промоутерів Задоволені роботою кооперативу у повній мірі


# 3

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ (36 % членів)

22 % критиків Вважають ціну на продукційю низькою

31

25 % нейтралів Не задоволені частиною наданих послуг

53 % промоутерів Ставляться до кооперативу як до організація, що забезпечує стабільність, підвищує рівень знань, та згуртовує


ТРАНСФОРМУЄМО КРИТИКІВ В ПРОМОУТЕРІВ ü Проводити зустрічі з членами кооперативу ü Більше уваги приділяти потребам ü Вчасно виконувати зобов’язання ü Розвивати додаткові послуги ü Більше прозорості в роботі ü Розподіл обов'язків в кооперативі ü Організовувати більше навчаннь


ТРАНСФОРМУЄМО НЕЙТРАЛІВ В ПРОМОУТЕРІВ ü Визначати потреби ü Надавати більше новин та інформації про кооператив ü Виконувати дані обіцянки ü Розширювати перелік послуг ü Організовувати асоціативні заходи ü Працювати над підвищенням ціни


ЗАОХОЧУЄМО ПРОМОУТЕРІВ ü Опитувати членів кооперативу про проблеми/потреби ü Проводити аудит внутрішнього маркетинг та оцінку комунікацій ü Розробити і впровадити комунікаційну стратегію ü Організовувати заходи асоціативного життя, неформальні зустрічі ü Залучати до роботи з новими або потенційними членами кооперативу


НАМ ПОТРІБЕН ПЛАН…


ВПРОВАДЖУЄМО ВНУТРІШНІЙ МАРКЕТИНГ 1. Визначте цінності та цілі кооперативу 2. Створіть історію для залучення 3. Розробіть комунікаційну компанію 4. Навчайте на прикладах 5. Робіть персоналізовані повідомлення 6. Використовуйте кілька методів 7. Будьте цікавими 8. Аналізуйте


Залишайтеся на зв’язку Олена Величко тренерка з маркетингу послуг кооперативу

+38 (098) 371 50 08 velychkoe@gmail.com fb.com/CooperativeAcademy/ coop-academy.com.ua

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з ягідництва. (Олена ВЕЛИЧКО)  

Спікер: Олена ВЕЛИЧКО - Кооперативна Академія про внутрішній маркетинг в кооперативі. II Міжнародний форум: "Ягідництво та кооперація". Орга...

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з ягідництва. (Олена ВЕЛИЧКО)  

Спікер: Олена ВЕЛИЧКО - Кооперативна Академія про внутрішній маркетинг в кооперативі. II Міжнародний форум: "Ягідництво та кооперація". Орга...

Advertisement