Page 1

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Міжнародний форум «Здоровий ґрунт – здорова нація» Науково-практичний семінар «Скажемо «ні» забрудненню ґрунтів»

Удосконалення граничних нормативів забруднення ґрунтів з урахуванням світових трендів та специфіки ґрунтового покриву України

Микола Мірошниченко, заступник Генерального секретаря ГО «УТҐА»


Удосконалення ГДК в пострадянських країнах: • 1995 р. – Росія (Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.020-94 ); • 2004 р. – Литва (Гигиенические нормы HN60:2004, утв. Приказом Министра охраны здоровья Литовской республики № V-114 от 08.03.2004);

• 2007 р. – Казахстан (Приказ министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 21.05.2007, № 157-п);

• 2008 р. – Молдова (Технический регламент “Меры по защите почв в

сельскохозяйственном производстве”, Пост. Правительства Республики Молдова от 13.10.2008, № 1157);

• 2008-2010 рр. – Білорусь (Пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 187 от 06.11.2008 , № 44 от 29.04.2009; №125 от 19.11.2009, № 107 от 04.08.2010)

• Україна - ??? 2


Гранично-допустимий валовий вміст у ґрунті важких металів (згідно чинного СанПіН 2.2.7.029-99 ) Показники шкідливості

ГДК, Елементи водноповітрянозагальномг/кг ґрунту транслокаційний міграційний міграційний санітарний Валовий вміст Марганець 1500 3500 1500 1500 Ванадій 150 170 350 150 Ванадій+марганець 100+1000 150+1500 200+2000 100+1000 Миш'як 2,0 2,0 15 10 Ртуть 2,1 2,1 33,3 2,5 5,0 Свинець 32 35 260 32 Свинець+ртуть 20+1 20+1 30+2 30+2 Сурма 4.5 4,5 4,5 50 Рухомі форми Мідь 3,0 3,5 72,0 3,0 Нікель 4,0 6,7 14,0 4,0 Цинк 23,0 23,0 200,0 37,0 Кобальт 5,0 25,0 >1000,0 5,0 Хром 6,0 6,0


Порівняння протекторної здатності ґрунтів з різними властивостями за тестового рівня забруднення важкими металами Середнє співвідношення між забрудненими та незабрудненими ґрунтами Номери груп (Group Number)

Ґрунтові параметри

Average ratio contaminated soils/uncontaminated soils

за (Parameters вилуговуванням of soil properties) важких металів for leaching HM to the eluate

за акумуляцією у рослинах for accumulation HM in the plants

за впливом на продуктивність рослин for changing of plant productivity

1

pHKCl≤5.7; фіз. глина ≤40 %

1600

17.4

12

2

pHKCl≤5.7; фіз. глина >40 %

600

12.1

35

3

pHKCl>5.7; фіз. глина ≤40 %

36

5.3

125

4

pHKCl>5.7; фіз. глина >40 %

30

4.1

114

4


Вміст рухомих форм важких металів у штучно забруднених ґрунтах з різними властивостями Номери груп

Ґрунтові параметри

(Group (Parameters Number) of soil properties)

Максимально допустиме надходження / максимально допустимий рівень, мг/кг The maximum permissible addition / the maximum permissible concentration, мг/кг Zn

Cd

Ni

Pb

Cu

1

pHKCl≤5.7; фіз. глина ≤40 %

130.0±57.5

1.9±0.3

48.0±11.6

70.1±8.7

23.3±3.7

2

pHKCl≤5.7; фіз. глина >40 %

17.0±3.1

2.1±0.1

67.0±13.2

58.3±7.4

21.5±8.0

3

pHKCl>5.7; фіз. глина ≤40 %

108.4±41.7

2.4±0.2

23.6±3.6

65.0±12.8

16.1±4.0

4

pHKCl>5.7; фіз. глина >40 %

58.1±13.0

1.7±0.1

17.9±1.6

29.0±2.8

4.5±0.8

23,0

0,7*

4,0

6,0*

3,0

ГДК

*Примітка: на офіційні, але зустрічаються у деяких джерелах

5


Фонові значення вмісту важких металів у незабруднених ґрунтах Номери груп

Ґрунтові параметри

(Group Number)

(Parameters of soil properties)

1

Середній фоновий вміст важких металів та рівні варіювання у різних типів грунтів, мг/кг

The average background of HM and the variation range for different soil types, мг/кг Zn

Cd

Ni

Pb

Cu

pHKCl≤5.7; фіз. глина ≤40 %

40 (2555)

-

12 (1014)

12 (9-15)

8 (5-11)

2

pHKCl≤5.7; фіз. глина >40 %

50 (4460)

-

28 (2135)

13 (1016)

20 (1426)

3

pHKCl>5.7; фіз. глина ≤40 %

45 (3162)

-

4

pHKCl>5.7; фіз. глина >40 %

70 (5686)

-

12 (9-15) 12 (11-13) 30 (2436)

16 (1022)

8 (7-9) 24 (1631) 6


Система максимально допустимих рівнів (МДР) для ґрунтів з різними властивостями Номери груп

Ґрунтові параметри

(Group Number)

(Parameters of soil properties)

1

Максимально допустиме надходження / максимально допустимий рівень, мг/кг The maximum permissible addition / the maximum permissible concentration, мг/кг Zn

Cd

Ni

Pb

Cu

pHKCl≤5.7; clay≤40 %

80/120

-

24/36

24/36

16/24

2

pHKCl≤5.7; clay>40 %

100/150

-

30/58

30/43

20/40

3

pHKCl>5.7; clay≤40 %

135/180

-

40/52

40/52

26/34

4

pHKCl>5.7; clay>40 %

200/270

-

60/90

60/76

40/64 7


Дякую за увагу! Thank you for your attention!

8

AGROPORT West Lviv 2018: Здоровий ґрунт- здорова нація. (Микола Мірошниченко)  

Спікер: д.б.н., с.н.с. Микола Мірошниченко - ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», заступник Генерального сек...

AGROPORT West Lviv 2018: Здоровий ґрунт- здорова нація. (Микола Мірошниченко)  

Спікер: д.б.н., с.н.с. Микола Мірошниченко - ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», заступник Генерального сек...

Advertisement