Page 1

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОБЛАСТІ

2.530.900

1.186 

ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА – 813 - ПОСІВНА ПЛОЩА – 55,4 ТИС.ГА

АГРАРНІ ФОРМУВАННЯ – 373 – ПОСІВНА ПЛАЩА - 310,2 ТИС.ГА

ОСОБИСТІ СЕЛЯНСЬКІ ГОСПОДАРСТВА -282,1 ТИС.ОД. – ПОСІВНА ПЛОЩА 314,1 ТИС.ГА

ЧИСЕЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 988,7 ТИС.ОСІБ (39 %)

ТЕРИТОРІЯ 21,8 ТИС.КМ, 3,6% ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ОСНОВНІ ПРИРОДО-КЛІМАТИЧНІ ЗОНИ: ПОЛІССЯ, ЗАХІДНИЙ ЛІСОСТЕП, ПЕРЕДГІРСЬКА, ГІРСЬКА ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ЗЕМЕЛЬ 2183,3 ТИС.ГА , З НИХ 1261.5 ТИС. ГА – 58 % ЗАЙМАЮТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ УГІДДЯ, В.Т.Ч. РІЛЛЯ – 794, 1 ТИС.ГА

62,9%

РІЛЛЯ

14,9%

СІНОЖАТ І

20,3%

ПАСОВИЩ А

1,8%

БАГАТОРІЧ НІНАСАДЖЕ

0,1%

ПЕРЕЛОГИ


ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

МОНІТОРИНГ ЗА ВВЕДЕННЯМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ОБІГ

ЗЕМЛІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛ АСНОС ТІ (3444 ДІЛЯНОК Н А З А ГА Л Ь Н У ПЛОЩУ 52,0 Т И С . ГА )

ПОДАННЯ КЛОПОТАНЬ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ 1043, З НИХ 397 – ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ

НЕУСПАДКОВАНІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ (30743 ДІЛЯНКИ НА З А ГА Л Ь Н У П Л О Щ У 3 1 , 3 Т И С . ГА )

САМОСТІЙНЕ УСПАДКУВАННЯ СПАДКОЄМЦЕМ 14371 ДІЛЯНОК

НЕВИТРЕБУВАНІ (НЕРОЗПОДІЛЕНІ) ЗЕМЕЛЬНІ ЧАСТКИ (ПАЇ) (22289 НЕРОЗПОДІЛЕНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ) НА ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ 24,2 ТИС.ГА)

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОМС/РОЗПОРЯДЖЕНЬ РДА НА 17339 ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ), УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ НА 15064 НЕРОЗПОДІЛЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)

ЗАПЛАНОВАНО ПРОВЕДЕННЯ 57 АУКЦІОНІВ ВИЗНАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ Д І Л Я Н О К В І ДУ М Е РЛ О Ю СПАДЩИНОЮ ПОДАННЯ ЗАЯВ ОМС ДО С УДУ П О 3 3 1 Д І Л Я Н Ц І , З НИХ ПО 46 ПРИЙНЯТО ПОЗИТИВНІ РІШЕННЯ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДО К У М Е Н ТА Ц І Ї ВЛАСНИКАМИ СЕ Р Т И Ф І К АТ І В – 3 9 6 9 НЕРОЗПОДІЛЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ)


ТЕХНІЧНІ ЗМІНИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДІЄ 31 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ (ІЗ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ 63), В ЯКИХ НАЛІЧУЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 1000 ЧЛЕНІВ. З ЯКИХ: - 11 МОЛОЧАРСЬКИХ (НАЛІЧУЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 700 ЧЛЕНІВ); - 9 ПЛОДООВОЧЕВИХ (НАЛІЧУЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 60 ЧЛЕНІВ); - 5 ЗЕРНОВИХ (НАЛІЧУЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 55 ЧЛЕНІВ); - 4 З ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (НАЛІЧУЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 200 ЧЛЕНІВ); - 2 М’ЯСНИХ (НАЛІЧУЄТЬСЯ ДО 10 ЧЛЕНІВ). У 2017 РОЦІ СТВОРЕНО 2 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КООПЕРАТИВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ПОКРОВА» СОК «ГОРБОГОРИ» ОХОПЛЮЄ 5 СІЛЬСЬКИХ РАД, 30 СІЛ ТА ЗАБОЛОТЦІВСЬКУ ОТГ 300 ОСІБ - ЧЛЕНИ КООПЕРАТИВУ УТРИМУЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 500 КОРІВ У 2017 РОЦІ ВІДКРИТО МАГАЗИН МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ в м. БРОДИ ПРОЕКТ ДФРР «РОЗВИТОК МОЛОЧНИХ КООПЕРАТИВІВ ТА СІМЕЙНИХ МОЛОЧНИХ ФЕРМ БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ» ЗАКУПІВЛЯ МОЛОКОВОЗУ ДЛЯ ГРОМАДИ ОТГ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ – 1,5 МЛН. ГРН

СОК «СТРИЙСЬКИЙ ЯСЬ»


ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

ПЛАНИ РОЗВИТКУ КООПЕРАЦІЇ НА 2018 РІК

РЕАЛІЗАЦІЯ АГРАРНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «ФАЙНАBERRY» СТВОРЕННЯ ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО КООПЕРАТИВУ

У 2018 РОЦІ В САМБІРСЬКОМУ РАЙОНІ СТВОРЕНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДИ САМБІРЩИНИ» ТАКОЖ НА 2018 РІК ПЛАНУЄТЬСЯ СТВОРЕННЯ: - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ (ОРГАНІЧНІ ЯГОДИ) - СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ (З УЧАСНИКІВ АТОВЦІВ) - 4 ЯГІДНИХ КООПЕРАТИВИ В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ ОБЛАСТІ - 4 МОЛОЧАРСЬКИХ КООПЕРАТИВИ В ГІРСЬКИХ РАЙОНАХ ОБЛАСТІ


ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОДА

ПРОЕКТИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ, ЩО ПРОЙШЛИ ВІДБІР ТА БУДУТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИСЬ У 2018 РОЦІ

ПРОЕКТ “РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРА “ГОРБОГОРИ” БЮДЖЕТ 27,6 МЛН. ГРН. - 1,8 МЛН. ГРН. НА БУДІВНИЦТВО АГРОСАДИБИ ТА ТУРИСТИЧНОГО КЕМПІНГУ - 1,8 МЛН. ГРН. НА БУДІВНИЦТВО ТУРИСТИЧНО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ТА ФЕРМЕРСЬКОЇ КАВ’ЯРНІ - 3,7 МЛН. ГРН. НА БУДІВНИЦТВО МАЙСТЕР ШКОЛИ - 1,4 МЛН. ГРН. НА ВСТАНОВЛЕННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ - 8 МЛН. ГРН. НА ЗАКУПІВЛЮ С/Г ТЕХНІКИ

ПРОЕКТ “НОВІ ТОЧКИ ЗРОСТАННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ” БЮДЖЕТ 25,8 МЛН. ГРН., З ЯКИХ 12 МЛН. ГРН. – РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА - 1,3 МЛН. ГРН. НА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СІМЕЙНИХ МОЛОЧНИХ ФЕРМ - 3,9 МЛН. ГРН. НА БУДІВНИЦТВО ЗАБІЙНОГО ПУНКТУ ТВАРИН - 2 МЛН. ГРН. - ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 4 МОЛОКОЗАГОТІВЕЛЬНИХ КООПЕРАТИВІВ (ОХОЛОДЖУВАЧІ МОЛОКА) - 5,7 МЛН. ГРН. - ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 4 ЯГІДНИХ КООПЕРАТИВІВ (ВСТАНОВЛЕННЯ 8 ХОЛОДИЛЬНИХ ТА 2 МОРОЗИЛЬНИХ КА МЕР, СПЕЦІАЛІЗОВАНІ АВТОМОБІЛІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯГІД)

ЛОДА  
ЛОДА  
Advertisement