Page 1

«Перспективи розвитку сектору горіхоплідних культур галузі садівництва України. Аспекти фінансової державної підтримки»


Напрями державної підтримки галузей сільського господарства

• Підтримка садівництва та виноградарства • Підтримка тваринництва • Підтримка фермерства • Часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання


Нормативно-правові акти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 15 липня 2005 р. N 587 Київ Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства (назва із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 508)

300 млн. гривень

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ 20.03.2018 Київ № 151 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 р. за № 373/31825 Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки


Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат зі створення та зрошення плодово-ягідних насаджень, виноградників та хмільників без врахування проектних робіт

Культура

Схема посадки*/саджанець

Трива-лість Створення насаджень

Вартість садивн ого матері алу, грн/шт.

Вартість повного комплексу робіт на 1 га з матеріалами, тис. грн. підготовка ґрунту та посадка

спорудження шпалери

будівництво систем краплинного зрошення

Горіхоплідні

Горіх волось кий** Фундук

12х12

щеплени й 5х4-3

** Мікродощування.

6

330

5

80

11,1 28

3

53,9

6

48


Порядок розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб’єктами господарювання МІНАГРОПОЛІТИКИ Повідомле 2 ння про включення до Веб-сайт переліку

1

Наказ - розподіл

5

Комісія РДА/ОДА

Заява

6

Пакет документів 2

7

Перевірка

8

4

Кошти

3 Пакет документів 1

Суб'єкт господарювання. Посаджений садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду. хмелю

Казначейство, кошти


1

Суб'єкт господарювання подає до Мінагрополітики

Претендент на отримання компенсації подає до Мінагрополітики в електронному чи паперовому вигляді

заяву за встановленою Мінагрополітики формою 2

на підставі якої комісія Мінагрополітики приймає рішення щодо включення суб’єкта господарювання до переліку претендентів на державну підтримку та розміщує Перелік претендентів на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

Підставами для відмови Мінагрополітики у включенні заявника до Переліку претендентів є:

• не відповідність статусу заявника вимогам Порядку; • не відповідність сортового складу садивного матеріалу вимогам законодавства; Інформація про суб’єктів господарювання, яких не включено до Переліку претендентів, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики із зазначенням причин відмови. ”


3

• • • •

• • • • •

Пакет документів 1 суб'єкта господарювання, що подається до комісії РДА (ОДА)

1) один раз на рік: документи, що посвідчують право на земельну ділянку; проектну документацію; довідку про банківські реквізити; зобов’язання щодо повернення до державного бюджету бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання; 2) до 20 червня та 20 листопада: заяву про компенсацію; акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою; реєстри витрат з виконання робіт із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів. довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів; сертифікати на садивний матеріал, для вітчизняного виробництва – сертифікат, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу та сертифікат, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, для ввезеного на митну територію України – фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.


5

Пакет документів 3, що РДА або ОДА надає до Мінагрополітики

до 1 липня та 1 грудня :

• Зведені відомості про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації; • Висновки за результатами проведення виїзних перевірок та аналізу отриманих документів за встановленими Мінагрополітики формами; • Акти про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат. В разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики - інші підтвердні документи.

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з горіхівництва. (Костенко В.Н.)  

Спікер: Костенко В.Н.. Семінар на тему: "Найсучасніші агротехнології в створенні та обслуговуванні рентабельних горіхових садів". Организато...

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з горіхівництва. (Костенко В.Н.)  

Спікер: Костенко В.Н.. Семінар на тему: "Найсучасніші агротехнології в створенні та обслуговуванні рентабельних горіхових садів". Организато...

Advertisement