Page 1

Ефективне вирощування горіхів за рахунок відновлення мікрофлори всіх частин рослини Доповідач: Оліферчук Вікторія доцент кафедри екології НЛТУУ, кандидат біологічних наук

Все, що створив Господь – добре воно!


Імунітет рослини Мінералізація: відбувається при великій кількості корисних бактерій, які в процесі життєдіяльності витягують з грунту мінеральні речовини, що недосяжні для коренів рослин. Гуміфікація: в цьому процесі беруть участь грунтові гриби. Вони розщеплюють більш складні сполуки за рахунок потужної ферментної системи: целюлозу, інші складні вуглеводні; вони також можуть розщеплювати ліпіди - рослинні жири. Гриби відповідають за гуміфікацію. Продукти розщеплених грибами субстратів називають стабільною гумусною субстанцією, яка має період напіврозпаду в грунті протягом сотень років. Таким чином ефективно накопичуються органічні речовини. Мікорізація: Створення мікорізного симбіозу сприяє тому, що площа поверхні рослини, зростає в 2-10 разів за рахунок гіф гриба, який виходить з коріння; гриб переводить важкодоступні для рослини речовини, і особливо фосфор в доступні для рослин форми; рослина використовує біологічно активні речовини, які синтезує гриб.


Взаємовигідне співробітництво


Значення мікоризного симбіозу для рослини • • • • • • • •

Площа поверхні рослини, яка живиться зростає у 2-10 разів за рахунок гіф гриба, який виходить з коріння; Гриб переводить важкодоступні для рослини речовини, і особливо фосфор у доступну для рослини форму, весь запас фосфору рослина отримує за допомогою грибів-симбіонтів Сприяє надходженню до рослин мінеральних елементів S, Сu, Zn та ін. Рослина використовує біологічно активні речовини, які синтезує гриб. Концентрація гормонів росту у мікоризованих рослин у 7-10 вища. Мікоризовані корені мають підвищену стійкість до грунтових хвороб за рахунок утворення природних антибіотиків. Посилює дію корисних бактерій, зокрема бульбочкових. Збільшується стійкість до посухи та приморозків. Покращує структуру грунту та сприяють вбиранню води грунтом наче в губку.


Загальна мікоризна сітка (CMN) Єдина мікоризна сітка в екосистемі, яка формується між особинами різних видів рослин и мікоризних грибів • Розподіляє вуглець в середині екосистеми • Здійснює живлення і перерозподіл азоту, фосфору і води між мікоризними рослинами • Посилює транспірацію и підвищує стійкість до посухи


Значення ендофітних грибів для росту рослин

Забезпечення процесу фотосинтезу у рослин


Значення бактерій для росту рослин • підвищують сприйнятливість кореня до інокуляції мікоризним грибом; • прискорюють процеси проростання спор і стимулюють ріст грибів під час пресимбіотичної стадії розвитку; • прискорюють процес взаємного впізнавання кореня і гриба та збільшують кількість контактів гриб-корінь; • посилюють процес колонізації кореня міцелієм мікоризного гриба; • зменшують вплив несприятливих умов навколишнього середовища на міцелій мікоризного гриба.


Підбір препаратів для ефективного росту рослин


Томат(Миколаївська обл.)


Результати використання Міковіталу на томаті


СОЯ (Хмельницька обл)


Застосування Міковіталу на горосі


Застосування Міковіталу на нуті


Застосування Міковіталу на картоплi та бобових культурах на демонстраційних полях господарства О.П. Дона


Перець(Миколаївська обл)


Кукурудза(Полтавська обл)


Утворення мікоризи огірків


Мікориза на ярому часнику (фото 1) немікоризований часник (фото 2)


ЕФЕКТ ЕФЕКТ ВІД ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ


Мікориза на коренях горіха


Мікоризовані шестирічні дубові насадження з плодовим тілом трюфеля на коренях


Мікоризовані шестирічні дубові насадження з плодовим тілом трюфеля на коренях


Дякую за увагу! 0986313617 0664643611

victorijaoliferchuk@gmail.com Миру Вам, радості та любові, Божих благословінь, Його ласки та благодаті!

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з горіхівництва. (Оліферчук Вікторія Петрівна)  

Спікер: Оліферчук Вікторія Петрівна Семінар на тему: "Найсучасніші агротехнології в створенні та обслуговуванні рентабельних горіхових садів...

AGROPORT West Lviv 2018: Семінар з горіхівництва. (Оліферчук Вікторія Петрівна)  

Спікер: Оліферчук Вікторія Петрівна Семінар на тему: "Найсучасніші агротехнології в створенні та обслуговуванні рентабельних горіхових садів...

Advertisement