Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για Δημόσια Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση

Page 13

Εδώ όμως είναι που χρειάζεται η παρέμβαση των πολιτών, του λαού ώστε να επιβάλλει τις αναγκαίες αλλαγές. Γιατί τελικά δε θα είναι η Αριστερά που θα φέρει τις αλλαγές, αλλά η διεκδίκηση για τις αλλαγές που θα φέρει την Αριστερή διακυβέρνηση.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.