Page 1

12/01

Η ΑΥΓΗ

ΓΗΣ ΑΥΙΑΚΗ Η ΤΗΣ ΚΥΡ

NDEatique LE MO m ΚΥΡΙΑΚΗ

EΛΛ ΗΝΙ

ΟΣΗ ΚΗ ΕΚΔ

diplo

AΡΙΟΥ 2014 12 IANOY 52 TEYXOΣ

ν ονόματι

Ξενοφοβία οεύ κράτους του κοινωνικ

-

οί σχημα Χώρες, πολιτικ ιδεών και τις Κάτω περίεργο κράμα τη Δανία ύν ένα της Αριστε ανησυχιών υν το κοιτισμοί επινοο Δεξιάς και μεταρρυθμίσο της άκρας πάνω στα ιμένου να έρευνας ράς προκε μό. ο δημο. Συντάκτης  ατικό τουρισ κινήματα, ούν νωνικό κράτος για επιδομ  νει: «Το λα ευσταθ αντιδραστικά Ο   στευση, αλλά Χίγκινς σημειώ κε σε ευρωπαϊκά λήσεις δύσκο ική και νο  Άντριου ρφώθη Αυτές οι αντεγκ ύν με την κοινων σιογράφος της Δανίας μεταμο αϊκές   τουλάχι ευρωπ ρατεθο ιας, τις σε όλες εάν αντιπα των Λαϊκό Κόμμα του κράτους πρόνο τον  ατικότητα: απών και Με αυτό   μική πραγμ των αλλοδ υπερασπιστή γηγενείς Δανούς. επι της κοινωπληθυσμοί μεταξύ των πλέον τους ισμό οι  ,

! για ‘σωβιν χώρες στον πε ίασε έναν πλέον από ταλέγονται αση στην » Ρομά συγκα αφορά την πρόσβ τρόπο εγκαινασίας’, υιοθετημένο  κομμάικές πα«  όσον  λαϊκιστικών ιώδεις κοινων , σχετινικής προστ σφαλών 

ευρωπαϊκών τους αλλοδαπούς ενώ οι στοιχε ούς όρους   μια σειρά ρίθαλψη, επικατηγορούν α συνταξιοινται σε αυστηρ ονής στην " το σύστημ 3 Στη Γαλτων, τα οποία ροχές υπόκε διάρκεια παραμ παράλούνται από ιας». με τη Γαλλία, για πως επωφε κοινωνικής πρόνο ριο, της Λεζόμενους χώρας. Στη ί να λάβει και τον Οκτώβ δότησης κράτεια κάθεαλλοδαπός δεν μπορε (RSA) ΠλέΓυμνασίου απέλαση, ιας την εγγύης ασίας. ένας μετά , λία, της μαθήτρ σχολικής εκδειγμα ικής προστ γίνεται εν τικής αλληλ ιστον πέντε ια Ντιμπρανί, της κοινων μα ενεργη απού δεν τη διάρκε ονάρντα ρος ει επί τουλάχ επιτρέπει το εισόδη τάρρευσης φθη κατά ψης του ιψη του αλλοδ εάν διαθέτ Κοπέ, πρόεδ , ο που του που συνελή τικής αντίλη ρανσουά παρά μόνο ον, η απόρρ που Κίνημα παραμονής ο Ζαν-Φ άδικο αν μιας ρατσισ ενός ιδανικού δρομής, για ένα Λαϊκό της χώχρόνια άδεια 1 Όμως θα είχαμε ονόματι χάρη εση: της (Συμφωνία κοσμοθεώτεί. αλλά για σχηματισμός ΑΜΕ, του UMP τερη συναίν έθνους, να εργασ αψήφιστα αυτήν την κεντροδεξιός κατάργηση της Στην πραγπολύ μεγαλύ κοινωνικού μοντέίβασικός κού προσφέρει απορρίπταμε της ανακρίβειάς της. τησε την ιδεοήταν απαρα τμήμα του του «γαλλι ς ρας), συνέσ πως κάτι τέτοιο θα συστήματος αποφασιστική μικής στην υγεία προστασίας ρηση εξαιτία ού ου αποσα επιτελεί μια αφιερωμένο ς οικονο υπονοώντας του γαλλικ ύ Μετώπ λου». Το ματικότητα, ργία σε καιρού επιβίωση του κόμς του Εθνικο προσφέρει τητο για την ασίας. πανικού: στην εκπρογράμματο τον τρόπο τις θέσεις λογική λειτου ικής προστ που συνίσταται ίου των κοιπολιτικές αυτό πνευματικού με στις ι ισοζυγ κοινων και α φηνίζε ποίηση αιτήματος κρίσης ος αυτή, τάσταση του ευτικού προτεραιότητ λική νομιμο την οποία θα συναΗ μέθοδ ματος: «Αποκα , δίνοντας ενός προοδ μια συμβο ποίηση ενααναμονής ς του πληπόρων εισμού, χωρίς μετάλλευση να επιτευχθεί κινητο είναι καιη περιόδου νωνικών και του αποκλ αποδοκιμασία μέρου δεν υς: θέσπισ στη Γαλλία η εχθρού, προκειμένου την στους Γάλλο συνεχή διαμονή ση βολικού του 2000, ντούσαν ική αυτή με την απόκτη ντίον ενός μέσα της δεκαετίας εραν, πριν από ια ενός έτους, κή, η ρητορ κατάφ ών, θυσμού. αΣτα πρόνο εσματι εξιά ική εισφορ αποτελ ικής προστ Ακροδ νούργια. και Spire* καταβολή Απλή και από την κοινων Δεξιά και της κοινων ής υγειτων φύλων να του Alexis κάλυψης ευρωπαϊκή ημα της ισότητας απών. Ευδοδιατήρηση ηση της κρατικ οπλήρους κράτους, των αλλοδ για την συνδέει τη ιση κατάργ προς τους παράν εων του κοσμικού με το πρόσχ απόρριψη επιχείν και οι λύσεις και ασφάλ (ΑΜΕ) «μεταρρυθμίσ ηρητησπισης του σίας με την του Ευρωπαϊνήσεις στην είναι βοήθειας της υπερά ργία παρατ έδαφος των το προκάλυμμα έξοδο της από την ονομικής ουν τις κυβερ Τώρα πια κιμεί στο της , με ς στες δημιου ματα των αλλοστρατολογήστισμού του Ισλάμ. λέμησης οι οποίες κής Ένωση μους μετανά κοινωνικού συμικά δικαιώ κρίση κράτους», μού και της καταπο μια εσωτετα κοινων ογή των διμερών ρηση στιγμα υπεράσπισης του οικονομική ρίου για 2 μέσα της πολύ ευρύτε εξορθολογισ ργούν ταυτόχρονα από ς και την εφαρμ περίθαλψης». στο όνομα είονται, σε βιώνεται προκύπτουν ομάδε δημιου ς αποκλ , δαπών που μόνο υπάρπου το ομικής σμιακέ απάτης της μοντέλου τους απον καοι πληθυ οί ηγέτες ο δεν είναι ς διαφωνίες, ανασφάλεια, βάσεων υγειον ία, α, όλες ότι κάνου ήλους, καθώς και της ρικευμένη από έντονε στο οποίο οι πολιτικ λέμηΕθνικό Μέτωπτο άτι. Στη Σουηδ ρη κλίμακ υπάρχει υπόνοια ιους υπαλλ ζωής η καταπο Όμως το αυτό σιών. Η εναχει ένα θέμα ου συναινούν: τους δημόσ οι συνθήκες της καβαλήσει για τις οποίες προνοιακών υπηρε εξαπάτησης συστήματα κοινωνική Ηπείρ που έχει ώνται τα των Γηραιάς δυναμώνουν και μια γενικευμένη από λέμηση της της κατάχρηση ένας ν που καταχρ Οι μετανάστες τους, νεται μέσω με την καταπο σιών δεν είναι ση εκείνω δουλειάς ή, και πιο σχόληση που εμπεδώ προστασίας. ς κυβερνήικών υπηρε χάρια Αφρικ πρώτο κοινωνικής ανασφάλεια, των κοινων ρισπασμός εκ μέρου την τον ή την υποσα ρέψουν αποτελούν ας. Σε μια τη Βόρεια απλός αντιπε οι Ρομά, ούν να αποστ της δημοοφορί ατα επιθυμ σταυρ πρόσφ ατικές αιτίες σε ενοσεων που , οι υπουρ της νέας τις πραγμ απεί στόχο αυτής 23 ς Απριλίου 2013 Αγγλίας, οσοχή από Έ ι μετατρ θ

ΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜ

A

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

www.avgi.gr

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 • Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 11899 • KΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014 • TIMH: 3 €

MONDE

LE diplomatique

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: Ρατσισμός στο όνομα του κοινωνικού κράτους ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Ποιες αφρικανικές χώρες το πολεμούν και γιατί

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΜΙΛΕΡΙ (ΙΤΑΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ):

Ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο θα ήταν με τον Τσίπρα για να αλλάξουμε την Ευρώπη ΣΕΛ. 13

ΓΚΙΟΥΖΕΠΕ ΚΑΤΣΙΑ

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ):

Από τη Γένοβα στον Τσίπρα ΣΕΛ. 17

ΦΡΑΝΚ ΝΤΕΠΕ

(ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ):

Η επισφάλεια προκαλεί αποκλεισμό και από τη Δημοκρατία ΣΕΛ. 45 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΥΓΕΙΑ

Το παρασκήνιο της αναβολής της επίσκεψης της επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που ερευνά τον ρόλο της τρόικας

Το νομοσχέδιο διάλυσης του ΕΟΠΥΥ

Μιλούν οι ευρωβουλευτές Γιούργκεν Κλούτε και Νίκος Χουντής

Άρθρο: Ανδρέας Ξανθός ΣΕΛ. 15

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 19

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ

Εκλογικό δίλημμα λόγω σκανδάλων

Η χιονοστιβάδα σκανδάλων με τα «θαλασσοδάνεια» του Τ.Τ. και τις «χρυσές» μίζες στα εξοπλιστικά αγγίζει πλέον και τα δύο κόμματα της «αδύναμης κυβερνητικής πλειοψηφίας», όπως τη χαρακτήρισε ο Στουρνάρας. Ο Σαμαράς, μπροστά στον κίνδυνο της πλήρους απαξίωσης, προσπαθεί να μεταθέσει για μετά τις εκλογές τα νέα επώδυνα μέτρα που ζητεί η τρόικα και επιχειρεί να αντιστρέψει το σκληρό δίλημμα που αντιμετωπίζει ο ίδιος, «εκλογές ή πλήρης απαξίωση», αναζητώντας οδό διαφυγής. Καταφεύγει στη στρατηγική της έντασης και καλλιεργεί την άκαιρη προεδρολογία, επιχειρώντας να χρεώσει στον ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη για τη διάλυση της Βουλής, εάν δεν συναινέσει στο πρόσωπο του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, θέτοντας στον λαό το ψευδεπίγραφο δίλημμα «μέσα ή έξω από το ευρώ». Προσποιείται ότι κάνει κάθαρση και ότι αντιστέκεται στην τρόικα, ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ενώ στην πραγματικότητα απαξιώνεται καθημερινά όλο και περισσότερο, καθώς το σαθρό σύστημα της διαπλοκής, πολιτικά πρόσωπα, μεγαλοκαναλάρχες και στελέχη του τραπεζικού συστήματος, βουλιάζει όλο και περισσότερο στη δίνη των σκανδάλων. ΣΕΛ. 3, 4, 5, 8

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ:

Ψάχνουν άλλοθι για εκλογές

Η ευκολία ως μπούμερανγκ

EΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ: «Ο Τσίπρας φοβίζει τους αφεντάδες»

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΛΑΚΗ*

ANAΓΝΩΣΕΙΣ

ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑ, στην οποία οι πολίτες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στερημένοι από τις θεμελιωδέστερες εξουσίες τους, η Αριστερά καλείται να οργανώσει την υπεράσπιση της Δημοκρατίας, αλλά και να αναστρέψει τις τραγικές συνέπειες από τη μνημονιακή διαχείριση. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Ο καθηγητής φιλοσοφίας Στ. Ροζάνης ξαναδιαβάζει τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του Μαρξ

ΕΝΘΕΜΑΤΑ - Ο ερευνητής Ντέιβιντ Στάκλερ μιλά για τη λιτότητα που σκοτώνει την υγεία - Οι σκοτεινές διαδρομές των φυλετικών αντιλήψεων στην Ελλάδα. Μιλούν: Έφη Αβδελά και Ευγένιος Ματθιόπουλος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΡΕΥΝΑ

Γ. Χρήστου: Ο φιλόσοφος της μουσικής

Οδοιπορικό στις δομές αλληλεγγύης

Συνέντευξη με τον Θ. Αντωνίου: «Πλησίαζε βαθιά τον άνθρωπο» ΣΕΛ. 52, 53

Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και συναιτεριστικά εγχειρήματα τα νέα αντισώματα της κοινωνίας ΣΕΛ. 20-21

ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 6

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Άνεμος αλλαγής Οι νέοι συσχετισμοί, τα πρόσωπα και οι διεργασίες ΣΕΛ. 9


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΑΥΓΗ

Ψάχνουν άλλοθι για εκλογές Μετά τον Βενιζέλο, και ο Σαμαράς προσχωρεί στην τακτική να ανακινήσει πρόωρα θέμα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέσω της προεδρολογίας επανέρχεται στο προσκήνιο το σενάριο των πρόωρων εκλογών. Η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας τελειώνει σε ένα χρόνο. Ο χρόνος αυτός όμως θα είναι πυκνός σε εξελίξεις, με τις διπλές εκλογές και την περιβόητη ρύθμιση του χρέους. Η κυβέρνηση προσβλέπει προπαγανδιστικά στο «success story», έστω και αν μετακινεί για το τέλος του έτους τη συμβολική έξοδο στις αγορές. Παρ’ όλα αυτά ο πρωθυπουργός καταφεύγει στην άκαιρη προεδρολογία, επιχειρεί να χρεώσει στον ΣΥΡΙΖΑ την ευθύνη για τη διάλυση της Βουλής εάν, λέει, δεν συναινέσει στο πρόσωπο του νέου Προέδρου. Η πρώιμη προεδρολογία και η παρατεταμένη εκλογολογία υπονομεύουν τον «στόχο - δημοψήφισμα» που υποτίθεται ότι θέτει ο Σαμαράς για τις ευρωεκλογές, δηλαδή τη διασφάλιση της «πολιτικής σταθερότητας». Η νέα κυβερνητική τακτική, στην οποία προσχώρησε ακόμη και ο Στουρνάρας με τη συνέντευξή του στους Financial Times περί «αδύναμης κυβερνητικής πλειοψηφίας», οφείλεται σε πολλούς λόγους, αλλά αποκαλύπτει τη μία και μοναδική αλήθεια: η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κυβερνά με ψέματα. Έχει χάσει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων και δεν θα την αποκτήσει με την περιβόητη «ρύθμιση του χρέους», αφού η ρύθμιση αυτή θα συνοδεύεται από νέο, σκληρό Μνημόνιο και θα έχει τη σφραγίδα του Σόιμπλε, δηλαδή δεν θα προβλέπει ούτε, έστω μερική, διαγραφή χρέους, όπως με περίεργη προθυμία έσπευσε να αποδεχθεί ο Στουρνάρας. Μια τέτοια προοπτική δημιουργεί προϋποθέσεις πολιτικής - κοινωνικής αστάθειας. Η παραμονή της κυβέρνησης Σαμαρά στην εξουσία, με τεχνητή αναπνοή, αποτελεί παράγοντα δυνάμει πολιτικής αποσταθεροποίησης. Όχι μόνο λόγω των αντιδράσεων που θα προκαλέσει η παράταση της λιτότητας, αλλά εξαιτίας και του «μονόδρομου» αυταρχισμού και εμφυλιοπολεμικού κλίματος που η κυβέρνηση πανικόβλητη έχει επιλέξει για να αντιμετωπίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι μετά το καλοκαίρι οι πολίτες θα ζήσουν πρωτόγνωρη φορολογική επίθεση, που θα δημιουργήσει πολιτική χιονοστιβάδα εις βάρος της, με δεδομένη μάλιστα την ήττα της Ν.Δ. στις εκλογές και την εξαέρωση του ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές. Ο Σαμαράς έχασε την ευκαιρία «πολιτικού αιφνιδιασμού» τον Ιούνιο με την ΕΡΤ και τον Σεπτέμβριο με τη δίωξη της Χρυσής Αυγής. Είτε δεν τόλμησε, είτε εμποδίστηκε από την τρόικα να προσφύγει σε εκλογές. Τώρα, μέσα στην ευρωπαϊκή προεδρία, υπό κανονικές συνθήκες, το απαγορευτικό για εκλογές είναι ισχυρότερο. Εκτός εάν... Η ανακίνηση της προεδρολογίας αποτελεί παραδοχή ότι το 2014 θα είναι χρονιά βουλευτικών εκλογών. Πότε; Στην παλαιοκομματική αντίληψη Σαμαρά μπορεί κανείς να διακρίνει παιχνίδια ακόμη και με τον θεσμό της Προεδρίας, μεθοδεύσεις εκβιασμένης εφαρμογής συνταγματικών προβλέψεων... Η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με την πολιτική της, που έχει αποδιαρθρώσει το μνημονιακό μπλοκ εξουσίας. Χαρακτηριστικό δείγμα τού «κενού εξουσίας» που διαμορφώνεται είναι η ορμητική εμφάνιση δικαστικών ερευνών για σκάνδαλα του παρελθόντος που αγγίζουν το παρόν, όπως τα «χρυσά» δάνεια του Τ.Τ., που συμπαρασύρουν πρόσωπα και καταστάσεις του ΤΧΣ, που αποκαλύπτουν τη διαπλοκή προσώπων του δικομματικού πολιτικού συστήματος με μεγαλοκαναλάρχες και μεγαλοεπιχειρηματίες, που επισημειώνουν την κρίση του άλλοτε κραταιού τραπεζικού συστήματος. Αν η υπόθεση Τσοχατζόπουλου τον Μάιο του 2012 υπήρξε η χαριστική βολή για το ΠΑΣΟΚ, τα νέα σκάνδαλα με επίκεντρο τους υπερεξοπλισμούς και τις τράπεζες μπορεί να συμπαρασύρουν τη Ν.Δ. σε άβυσσο ανυποληψίας. Η αίσθηση αυτή δίνει πολιτική - θεσμική αυτοπεποίθηση σε τμήμα της Δικαιοσύνης να αξιοποιήσει στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές, αλλά ήταν καταχωνιασμένα. Μέσα σε τέτοιο κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας, είναι λογικό ο Σαμαράς να ψάχνει άλλοθι για πρόωρες εκλογές...

Η ΑΥΓΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Λοιπόν: Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ παρασταυρώσουμε τον άνθρωπο. ΣΗΜΕΡΑ Πέμπτο, εφόσον μιλάμε για προμεγάλωσε. Επειδή βλέπει εξουσία και ΕΙΝΑΙ σωπικότητες από άλλους χώρους, τον βλέπουν ως εξουσία. Επειδή η επολιτικώς κατά κάποιο τρόπο off ξουσία είναι όπως και να το κάνεις ΚΥΡΙΑΚΗ shore, να εξετάσουμε αν διαθέτουν πιο γλυκιά από τη ματωμένη, πεινατο απαιτούμενοι ηθικό και πολιτικό σμένη, κυνηγημένη, καρπαζωμένη κεφάλαιο, ή αν πρόκειται για κερκαι πολύ ήσσονα αντιπολίτευση. Εδοσκόπους. πειδή έχουμε υποστεί ως ψηφοφόροι Έκτο, αν πρόκειται για διασημόδιάφορα τελευταία από διακεκριμέτητες των media, αγαπημένους των νους που αφού τους σταυρώσαμε μας ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ media, διαφημισμένους των σταύρωσαν εν συνεχεία με καρφιά ΚΑΡΤΕΡΟΥ media, να τους υποβάλουμε στη δοτου τύπου «ότι του φανεί του λωλοκιμασία της γάτας, γιατί μεταξύ Στεφανή». Και επειδή είναι σίγουρο τους υπάρχουν πολλά ποντίκια. Αότι στις επερχόμενες εκλογές θα υκίνδυνα ίσως ως υποψήφιοι, αλλά επάρξει ανακάτωμα ήρας και ηρώων, πικίνδυνα ως βουλευτές. οφείλουμε, πριν βάλουμε τον σταυρό Έβδομο, να ρίξουμε μια ματιά μας: Πρώτον, να κάνουμε τον σταυρό στα πεπραγμένα του υποψηφίου. μας για να αντέξει ο εκλεκτός μας τη Χρήσιμο είναι να ξέρουμε τις επαγγοητεία της εξουσίας, τη γοητεία της γελματικές επιδόσεις του, αλλά και δημοσιότητας, τη γοητεία των προνοπόσες μάχες έδωσε, πόσα δύσκολα μίων και τη γοητεία του εαυτού του. όχι είπε - για να μη βαφτίζουμε τις Δεύτερον, να τον υποβάλουμε σε ποχήνες ψαριανούς. λιτικά εργομετρικά, για να διαπιστώΌγδοο, προσοχή στον πολιτικό σουμε αν αντέχει το βάρος της εκπροσώπησης εκεί- τους λόγο. Πολλά επίθετα, πολλή λογοδιάρροια, πολλή νων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, καθώς κι εκείνων ακαμψία, πολλή ευκαμψία, πολλές φωτογραφίες δεν είπου δεν έχουν ήλιο στη μοίρα τους. ναι καλά σημάδια. Τρίτον, να τον κοιτάξουμε καλά στα δόντια -μεταφοΈνατο, μια ματιά στις τσέπες δεν βλάφτει. Όχι για ευρικώς εννοείται- για να δούμε αν οι κυνόδοντές του εί- ρώ, όπως είναι της μόδας. Αλλά για να διαπιστωθεί αν ναι υπεραναπτυγμένοι. Αν είναι, πάμε παρακάτω. έχουν φυλαγμένους λίγους από τους παλιούς σπόρους Τέταρτον, να διαγνώσουμε με προσοχή αν πιστεύει - εφόσον ονειρευόμαστε άνθη βέβαια. ότι μας κάνει χάρη που συνεργάζεται με την Αριστερά. Και δέκατον, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την Αν είναι έτσι, ας φερθούμε φιλάνθρωπα κι ας μην τον απομάκρυνση από την κάλπη.

Σταυρώνετε σωστά, ίνα μη σταυρωθείτε μετά

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Η ευκολία ως μπούμερανγκ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Έλαχε στον ΣΥΡΙΖΑ να αναμετρηθεί στο πολιτικό πεδίο με τις δυνάμεις του νεοσυντηρητικού αυταρχισμού, διεκδικώντας την επάνοδο των κυριαρχούμενων τάξεων στο επίκεντρο της πολιτικής. Εκ των πραγμάτων, η επιτυχία ή η αποτυχία του αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά την ενίσχυση ή αποδυνάμωση της αριστερής ριζοσπαστικής λύσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Αριστερά δεν επιτρέπεται να διεκδικήσει τη διακυβέρνησή της στη ροπή αδρανείας που όρισαν παλαιότερες ματαιώσεις των κυριαρχούμενων τάξεων. Δεν επιτρέπεται να μετεωρίζεται αμήχανα (ή πολυμήχανα) ανάμεσα σε τεχνοκρατικά και αντιπολιτικά δίκτυα, τα οποία επέβαλαν σαν «πολιτική κουλτούρα» το αενάως παρεμφερές, τον αδρό φόβο της παθητικότητας, την υποκατάσταση της σοβαρής πολιτικής ανάλυσης και της επίμοχθης πολιτικοποίησης των κοινωνικών αιτημάτων από υποσυνολάκια, τα οποία αυτοϊκανοποιούνται με τερατωδώς παιδαριώδεις φαντασιώσεις αυτάρκειας και δήθεν απόλυτης γνώσης για τη «διεύθυνση των μαζών». Η α-

ριστερή διακυβέρνηση δεν μπορεί να αρθρωθεί και να εδραιωθεί σαν δίκτυο μικρών θαυματοποιητικών εκπλήξεων, αλλά μόνο απαντώντας εμπράκτως και κάθε στιγμή για τον τόπο στον οποίο ασκείται η δημοκρατία, για τα πεδία όπου αλλάζουν οι κοινωνικοί συσχετισμοί, για τις δυνατότητες που ελέγχουν τις διαιτησίες και επιτρέπουν στην κοινωνική-ταξική συμμαχία της να αλληλεπιδρά στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων με το να αναβαθμίζει την πολιτική συνείδηση και τη σημασία της. Οι στεγανοποιημένες εκ των άνω κατευθύνσεις και οι διαδικαστικές συζητήσεις εξυπηρετούν ακούσια ή εκούσια ανακατασκευασμένες εικόνες παρελθόντος, αφαιρώντας κοινωνικό αλλά και πολιτιστικό περιεχόμενο από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αριστερή διέξοδο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ακόμα και η υποχώρηση απέναντι σε μια πολιτική γλώσσα, για την οποία εντελώς αυθαίρετα νομίζεται πως διευκολύνει τη διεισδυτικότητα της Αριστεράς σε ευρύτερα στρώματα, στην πραγματικότητα ενέχει τον κίνδυνο να διατηρήσει τη νοοτροπία της «εκλογικής πελατείας», την κληροδοτημένη από τα νεοφιλελεύ-

θερα κόμματα και τα αποκόμματα της μεταλλαγμένης σοσιαλδημοκρατίας. Το πολιτικό σχέδιο της Αριστεράς, όμως, δεν είναι κατ’ ελάχιστον συμβατό με αυτή τη νοοτροπία, αντιθέτως αποκτά σαφή χαρακτηριστικά μόνο εφόσον ενθαρρύνει και παρακινεί την κοινωνική ταξική συμμαχία να βγαίνει από την παθητικότητα, να αποτολμά δικές της διεκδικητικές διαδρομές, να αποκομίζει αυθεντικά σημαίνουσες εντυπώσεις από την επανασύνδεση με το πολιτικό, να συμμετέχει με διαρκείς αναφορές στον πολιτισμό και την πολιτική, όχι μέσω ανοχής στην προνομιακή ανακύκλωση κληροδοτημένων υποπροϊόντων και απορριμμάτων τους. Η διαφορετική σύλληψη των διαύλων αριστερής πολιτικής και των τεχνικών ανάδειξης δεν διασφαλίζεται με τη ρητορική επίκληση της φτώχειας και της πείνας, αλλά με την έμπρακτη και ουσιαστική συγκρότηση του αριστερού προγραμματικού προτάγματος σε πολιτική και κοινωνική στάση. Συγκρότηση καθηλωμένη στα όρια ανοχής του κρατούντος, στο πλαίσιο του ετεροκαθοριζόμενα εφικτού, του οικονομίστικα μηχανιστικού δεν πολιτικοποιεί λαϊκές μά-

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΗ: «Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΟΛΥ ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΪΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΠΕΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12, 104 31 • ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5231831-4 • ΦΑΞ: 210 5231822 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 210 5231820 • marketing@avgi.gr - ΦΑΞ: 210 5231830 INTERNET: www.avgi.gr e-mail: editors@avgi.gr • ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Βασ. Ηρακλείου 37, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 261646, ΦΑΞ: 2310 266444, e-mail: avgi@otenet.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Π. Παπίδας & Σια Ε.Ε., ΤΗΛ. : 210 8228258 ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IΡΙΣ ΑΕΒΕ ΤΣΕΚ - ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», Αγ. Κωνσταντίνου 12, 10431 Αθήνα


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ... ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ Τ.Τ.

Σκάνδαλο με... πρωθυπουργικές προεκτάσεις Σε μείζον τραπεζικό σκάνδαλο με πολιτικό «άρωμα», το οποίο απλώνει τα... πλοκάμια του μέχρι και την τρέχουσα πολιτική περίοδο, εξελίσσεται η υπόθεση του Τ.Τ. ενώ οι παράγοντες της τραπεζικής αγοράς «βλέπουν» άνοιγμα και άλλων παραπλήσιων υποθέσεων μέσα στο προσεχές διάστημα. Όπως προκύπτει από το πολύκροτο εισαγγελικό πόρισμα «ελέγχονται» δανειοδοτήσεις και ροές χρημάτων που δόθηκαν από υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη του Τ.Τ. σε επιχειρηματίες. Πρόκειται για τις διοικήσεις φυσικά που όρισαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κωνσταντίνος Καραμανλής και Γιώργος Παπανδρέου αλλά και ο νυν Αντώνης Σαμαράς. Οι επιλογές των εν λόγω διοικήσεων φέρονται να ζημίωσαν, σύμφωνα πάντα με το εν λόγω πόρισμα, το Τ.Τ. με το ποσό των 347 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, δίνοντας θαλασσοδάνεια σε πρόσωπα τα οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, δε φαίνεται να τηρούσαν τις... προδιαγραφές, με τα πιο «βαριά» ονόματα να είναι οι επιχειρηματίες, «εμπλεκόμενοι» και στον χώρο του Τύπου, Δήμητρης Κοντομηνάς και Λαυρέντης Λαυρεντιάδης. Από εκεί και πέρα, εγείρεται μεγάλο πολιτικό ζήτημα σχετικά με την άσκηση ποινικής δίωξης στη διευθύνουσα σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αναστασία Σακελλαρίου,

η οποία παρέμενε στη θέση της μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές και μάλιστα με τις... ευλογίες του Μεγάρου Μαξίμου Η υπόθεση είναι μεγάλη και το κατηγορητήριο περιλαμβάνει πλήθος τραπεζικών στελεχών, μεταξύ των οποίων και ο τελευταίος πρόεδρος του Τ.Τ. Χάρης Σιγανός και ο πρώην οικονομικός διευθυντής του Τ.Τ. Γιώργος Ξυφαράς, οι οποίοι επελέγησαν από την κυβέρνηση Σαμαρά και φέρονται να «έτρεξαν» την υπόθεση της συγχώνευσης Eurobank Τ.Τ. Σύμφωνα με το πόρισμα, ευθύνη φέρουν και οι πρώην διοικητές της τράπεζας Άγγελος Φιλιππίδης και Κλεάνθης Παπδόπουλος, προσωπικές επιλογές των πρώην πρωθυπουργών Κ. Καραμανλή και Γ. Παπανδρέου. Θέση στο κατηγορητήριο έχει και ο Σπύρος Παντελιάς, πρώην αντιπρόεδρος του Τ.Τ. και σημερινό στέλεχος της ΤτΕ, ο οποίος, κατά πληροφορίες, ήταν εις εκ των «ελεγκτών» του πορίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος για το θέμα αυτό.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

ζες, δεν αποκαθιστά κοινωνικό έλεγχο και θεσμούς, δεν αμφισβητεί τις «δημόσιες σχέσεις», εντός των οποίων οι πολίτες καταδικάζονται στην άγνοια, υποχρεώνονται να αποκρυπτογραφούν συνθήματα, περιχαρακώνονται σε παγιωμένους τύπους κομφορμισμού και απολιτικότητας, βλέποντας, ακούγοντας, χειροκροτώντας, διαλέγοντας στρατόπεδο, παραμένοντας υποβοηθητικά στοιχεία, δίχως να απειλούν το status quo. Έχοντας, θεωρητικά τουλάχιστον, όλες και όλοι συμφωνήσει ότι το αριστερό αντιμνημονιακό μέτωπο πρέπει να υπερβεί πλήρως τον πολιτικά χρεωκοπημένο και ηθικά διαβλητό ορίζοντα της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης, πρέπει όλοι και όλες να ομονοήσουμε ότι δεν μπορεί την ίδια στιγμή να συμπεριλαμβάνεται κανένα είδος πολιτικής ευκολίας στον στόχο αυτής της υπέρβασης. Η εναγώνια προσπάθεια του συστήματος να διαπραγματευτεί και να διατηρήσει τα στεγανά της διαχείρισής του πρέπει να βρίσκει διαρκώς αντιμέτωπη μια αριστερή αυτοπεποίθηση που διασφαλίζει τις υποκειμενικές και θεσμικές προϋποθέσεις για την κοινωνική θωράκιση της διακυβέρνησής της. Οι σύμβουλοι, οι συμβουλάτορες και οι πετροπαιχνιδιάτορες δεν διαθέτουν την ικανότητα να κατοχυρώσουν τον καινούργιο πόλο μαζικών συσπειρώσεων που θα αντέχει στις σφοδρές πιέσεις του πανικόβλητου συστήματος. Οι νόθοι συμβιβασμοί περικλείουν τραγικές παρεξηγήσεις για τις κυριαρχούμενες τάξεις: η «μαγική ριξιά» της ευκολίας πέφτει πάνω στον λαό της Αριστεράς ως μπούμερανγκ.

* Ο Νίκος Σκοπλάκης είναι ιστορικός

Μείζον ζήτημα με το ΤΧΣ και η... Eurobank Τεράστιο θέμα για τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δημιουργείται μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της διευθύνουσας συμβούλου, Αναστασίας Σακελλαρίου για τραπεζική απιστία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ εγείρονται σοβαρές ενστάσεις από πολλές πλευρές σχετικά με το πώς θα κληθεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank. Η δίωξη αφορά το σκάνδαλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και έχει σχέση με την αναχρηματοδότηση τον Ιανουάριο του 2012 των δύο ομολογιακών δανείων προς την επενδυτική και εμπορική εταιρεία Dεμκο, συμφερόντων του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά.

Οι κατηγορίες για τη Σακελλαρίου Την εποχή εκείνη η κ. Σακελλαρίου ήταν μέλος της Επιτροπής Επιχειρηματικών Δανείων του Τ.Τ. και μαζί με τα άλλα μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, «... ζημίωσαν εν γνώσει τους την περιουσία του ανωτέρου τραπεζικού ιδρύματος, καθόσον, προέβησαν σε χρηματοδοτήσεις - υπέρογκο δανεισμό εταιρειών του Ομίλου Dεμκο...». Σύμφωνα με το πόρισμα φέρεται να εισηγήθηκε στην διοίκηση της τράπεζας στις 19 Ιανουαρίου του 2012 να εγκρίνει την αναδιάρθρωση δύο υφισταμένων δανείων της Demco του κ. Κοντομηνά, συνολικού ύψους 38,5 εκατ. ευρώ και η οποία κατηγορείται μαζί με άλλα 22 άτομα για «απιστία τελεσθείσα από κοινού κατ’ εξακολούθηση και μη, εκ της οποίας η περιουσιακή ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ».

Οι διαδρομές των χρημάτων, οι σχέσεις με επιχειρηματίες και η τραπεζική «δυσοσμία» Έρχονται και άλλες πανομοιότυπες υποθέσεις. Άμεσα εμπλεκόμενοι οι επιχειρηματίες Κοντομηνάς και Λαυρεντιάδης Οι ζημιές ξεπερνούν τα 347 εκατ. ευρώ για την τράπεζα σύμφωνα με το πόρισμα

Η παράλογη στήριξη Σαμαρά Στουρνάρα και το... ιστορικό Αθανασόπουλου - Μέργου Το εντυπωσιακό είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου παρείχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο πρόσωπο, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά αφού μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν και στην περίπτωση του πρώην επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ κ. Αθανασόπουλου, στον οποίο είχε ασκηθεί ποινική δίωξη (σ.σ.: θέμα με τη ΔΕΗ), είχε ζητηθεί από τον πρωθυπουργό η παραίτησή του,

κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην εν λόγω περίπτωση, ενώ είχε συμβεί και στην περίπτωση του κ. Μέργου, πρώην γ.γ. του ΥΠΟΙΚ, για το ίδιο ζήτημα. Την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην Αναστασία Σακελλαρίου εκδήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας. «Εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη και σεβασμό στη Δικαιοσύνη, αλλά έχω επίσης και πλήρη εμπιστοσύνη στην κ. Σακελλαρίου, στο ήθος της, στην επαγγελματική της κατάρτιση και κυρίως στη δουλειά που κάνει μέχρι τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ το Ταμείο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Το ΤΧΣ και η κ. Αν. Σακελλαρίου συνεχίζουν τις προσπάθειες για εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

Το... παρελθόν Αναφορικά με την κ. Σακελλαρίου, η τρόικα και ο κ. Στουρνάρας την επέλεξαν τον Φεβρουάριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2017 ως διευθύνουσα σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως η Αναστασία Σακελλαρίου το 2009 επέστρεψε από το Λονδίνο όπου εργαζόταν και εντάχθηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ως ειδική σύμβουλος διοίκησης. Από τη θέση αυτή αποχώρησε στα μέσα του 2010 και το 2012 προσελήφθη ως σύμβουλος του τότε αντιπροέδρου και νυν επικεφαλής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Χάρη Σιγανού (έχει ασκηθεί και σε βάρος του ποινική δίωξη για το ίδιο αδίκημα και ήταν επιλογή Σαμαρά) για θέματα μεγάλων χρηματοδοτήσεων, θυγατρικών εταιρειών και επενδυτικών προγραμμάτων. Κατείχε τη θέση της Chief Risk Officer (επικεφαλής επιτροπής εγκρίσεων δανείων) όπου, μεταξύ άλλων, ήταν υπεύθυνη στο έργο απορρόφησης από το Τ.Τ. της Aspis Bank του Π. Ψωμιάδη και στο έργο του ελέγχου από την BlackRock, θεωρούμενη ως ένα από τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα για την έγκριση χορήγησης δανείων.


4

Είναι γεγονός ότι σε αυτήν την υπόθεση εμπλέκονται και γνωστά τραπεζικά στελέχη, με το κατηγορητήριο να είναι πιο «βαρύ» για τον πρώην πρόεδρο του Τ.Τ. επί εποχής Καραμανλή Άγγελου Φιλιππίδη. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της «Αυγής», ο εν λόγω την Παρασκευή 3/1/2014 μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου και συνάντησε πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Millenium και φερόμενο ως φίλο του κ. Τασκινίδη, χωρίς βέβαια αυτό να είναι επιλήψιμο. Άγνωστο παραμένει εάν από εκείνο το σημείο μετέβη στις ΗΠΑ, όπως ανέφερε κατ’ επανάληψη ο ίδιος. Το κατηγορητήριο αναφέρει πως την περίοδο από το 2008 μέχρι και το 2012 προκύπτει «αναντιστοιχία δηλωθέντων εισοδημάτων και καταθέσεων κατά τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ», θέμα για το οποίο ωστόσο τονίζει ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «βαρύ» κατηγορητήριο για Φιλιππίδη και το ταξίδι στην Τουρκία!

Συμπεράσματα Από τον έλεγχο του τραπεζικού λογαριασμού του Άγγ. Φιλιππίδη, πάντα κατά το πόρισμα: o Ο λογαριασμός του 129024 στην τράπεζα Millenium στις 29.7.2008 πιστώθηκε προϊόν εμβάσματος ύψους 1.048.055 ευρώ με αποστολέα την εταιρεία Benson Holdingw Corp. με έδρα τη Λιβερία και εντολή της τράπεζας Banque Prive BCP στην Ελβετία (και αυτή ανήκει στη Millenium). o Την επομένη ο εν λόγω λογαριασμός πιστώθηκε με το ποσό των 626.160 ευρώ από δύο επιταγές, που εξοφλήθηκαν από τον λογαριασμό γυναίκας ονόματι Γραφανάκη στη Millenium. o Τον Σεπτέμβριο του 2008 o συγκεκριμένος λογαριασμός τροφοδοτείται με τρία εμβάσματα και με το ποσό των 3.273.200 από λογαριασμό της εταιρείας First Financial Securities Broker... o Στις 24.11.2008 πραγματοποιήθηκε επίσης κατάθεση επιταγής ύψους 1.298.000. Τα στοιχεία του εκδότη αναμένονται από την τράπεζα.

...και ο συμμαθητής Συμπερασματικά σημειώνεται στην έκθεση ότι από τους προσωπικούς λογαριασμούς του Άγγελου Φιλιππίδη προκύπτει ότι από το 2008 ώς το 2012 οι λογαριασμοί του έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικά ποσά, η προέλευση των οποίων είναι άγνωστη, αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει επαρκείς απαντήσεις για όλα τα ζητήματα του κατηγορητηρίου. Προστίθεται πάντως στο πόρισμα ότι είχε συστήσει από κοινού με τον αναπληρωτή διευθυντή, Μάριο Βαρότση (πληροφορίες θέλουν να ήταν συμμαθητές στο Κολλέγιο) την εταιρεία Master Holdings A.D. με έδρα το Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών. Επί-

σης, αναφέρεται ότι από τον έλεγχο έξι τραπεζικών του λογαριασμών προκύπτει ότι από το 2008 μέχρι το 2012 αυτοί έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικά ποσά, ορισμένα εκ των οποίων δεν μπορούν να διασταυρωθούν με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των οικείων ετών, ενώ επιπρόσθετα έχουν μέχρι σήμερα «άγνωστη προέλευση».

Τα «ηχηρά» τραπεζικά στελέχη Τα υπόλοιπα πιο «ηχηρά» τραπεζικά ονόματα που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος, ο οποίος διαδέχθηκε τον κ. Φιλιππίδη και φέρεται να έδωσε «συνέχεια» σε κάποιες αποφάσεις. Μάλιστα, δημοσιεύματα της εποχής ήθελαν τον εν λόγω να μην έχει την απαραίτητη προϋπηρεσία για την α-

νάληψη μιας τέτοιας νευραλγικής θέσης, κάνοντας λόγο για «φιλία» με την οικογένεια Παπανδρέου. Για παρόμοιους λόγους «ελέγχονται» και οι κ. Σιγανός και Ξυφαράς, οι οποίοι διοίκησαν το Τ.Τ. ενώ φέρονται να είναι οι υπεύθυνοι της ενοποίησης Eurobank και Τ.Τ. η νομική συγχώνευση της οποίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, ενώ και το όνομα του κ. Παντελιά ενεπλάκη ως πρώην στελέχους του Τ.Τ. και νυν της ΤτΕ.

Οι πρώην και οι «νυν» του Τ.Τ. Αναφορικά με τα τραπεζικά στελέχη που εμπλέκονται στην υπόθεση, σύμφωνα με το πόρισμα προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις και όχι αποδείξεις για άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος των: 1) Άγγελου Φιλιππίδη, προέδρου του Τ.Τ. και κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου. 2) Μάριου Βαρότση, αναπληρωτή γενικού διευθυντή στο Τ.Τ. επίσης εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο. 3) Αντώνη Καμινάρη, πρώην αντιπροέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 4) Γεώργιου Στάμνου, treasurer στο Τ.Τ. και μετέπειτα στελέχους της ΑΤΕ (είναι ο άνθρωπος όπου προχώρησε στην αγορά CDS). 5) Γεωργίου Μπριντάλου, στελέχους του Τ.Τ. και μέλους της επενδυτικής επιτροπής εγκρίσεων. 6) Λυμπέρη Κατσουλιέρη, στελέχους του Τ.Τ. και μέλους της επενδυτικής επιτροπής. 7) Σπύρου Πολίτη, στελέχους του Τ.Τ. και μέλους της επενδυτικής επιτροπής. 8) Χαράλαμπου Γιαγκούδη, στελέχους του Τ.Τ. 9) Φωτεινής Κρέστα, στελέχους του Τ.Τ. 10) Διονυσίου Γκολφινόπουλου, στελέχους του Τ.Τ. 11) Κλεάνθη Παπαδόπουλου πρώην πρόεδρου του Τ.Τ. 12) Χάρη Σιγανού σημερινού γενικού διευθυντή στην Eurobank και πρώην πρόεδρο στο Τ.Τ. 13) Γιώργου Ξυφαρά, οικονομικού διευθυντή του Τ.Τ. και σημερινού στελέχους της Eurobank. 14) Δημητρίου Κυπαρρίση, στελέχους του Τ.Τ. και μέλους της επιτροπής πιστωτικών θεμάτων. 15) Αναστασίας Σακελλαρίου, σημερινής CEO στο ΤΧΣ, συμβούλου στο παρελθόν της διοίκησης του Τ.Τ. και μέλους της επιτροπής πιστωτικών θεμάτων του Τ.Τ. 16) Περικλή Χανάκη, στελέχους του Τ.Τ. και μέλους της επενδυτικής επιτροπής. 17) Παναγιώτη Μπέζα, στελέχους του Τ.Τ. 18) Χρήστου Μαρούσου, στελέχους του Τ.Τ. 19) Ιωάννη Τσάγδη, στελέχους του Τ.Τ. 20) Σπύρου Παντελιά αντιπρόεδρου του Τ.Τ. και σημερινού στελέχους της ΤτΕ. 21) Λυδίας Κεκρίδου, στελέχους του Τ.Τ. και μέλους της επιτροπής εγκρίσεων δανείων. 22) Αθανασίου Χασάπη, στελέχους του Τ.Τ. επικεφαλής του risk management. 23) Ιωάννη Λεβεντίδη, στελέχους του Τ.Τ. και μέλους της επενδυτικής επιτροπής.


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι «χάρες» σε επιχειρηματίες και οι... δήθεν λόγοι νειας Παπανδρέου.

Το βασικό κεφάλαιο του πορίσματος πάντως αποτελούν οι δανειοδοτήσεις επιχειρηματιών. Ειδικότερα, τα δάνεια δίνονταν χωρίς εγγυήσεις, σύμφωνα με το πόρισμα, για επιχειρηματικούς δήθεν λόγους, αλλά δεν διατέθηκαν ποτέ για τους σκοπούς για τους οποίους εκταμιεύθηκαν, ενώ οι κυριότερες υποθέσεις αφορούν: o Το ζεύγος Γριβέα - Βάτσικα, στο οποίο =δόθηκε δάνειο ύψους 17 εκατ. ευρώ. o Τον προφυλακισμένο επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, στον οποίο δόθηκε δάνειο 100 εκατ. ευρώ. o Τον επιχειρηματία Δ. Κοντομηνά, στον οποίο χορηγήθηκε δάνειο ύψους 110,5 εκατ. ευρώ.

Η «πράσινη ανάπτυξη», η οικογένεια Παπανδρέου και η... λειψή περιουσία των Γριβέα - Βάτσικα Η εισαγγελέας αναφέρεται στο πόρισμά της και στη δανειοδότηση επιχείρησης του Κυριάκου Γριβέα και της συζύγου του Αναστασίας Βάτσικα, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, το ζεύγος Γριβέα - Βάτσικα έλαβε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2009 συνολικό ποσό 17 εκατ. ευρώ για τη νεοσύστατη, όπως τονίζει η κ. Παπανδρέου, εταιρεία C&C International Ανώνυμος Εμπορική Ξενοδοχειακή και Εταιρεία Συμμετοχών. Για την εν λόγω εταιρεία, όπως αναφέρει το πόρισμα, τα χρήματα του δανείου προς το ζεύγος Γριβέα - Βάτσικα χορηγήθηκαν αμέσως, χωρίς να υπάρχουν εγγυήσεις, καθώς, όπως τονίζει η εισαγγελέας, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους, με δυσκολία έφτανε τα 3 εκατ. ευρώ. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή... Σύμφωνα με πόρισμα, το 2009 η διοίκηση του Φιλιππίδη, λαμβάνει απόφαση για την ίδρυση τριών θυγατρικών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Η μία εξ αυτών συστάθηκε άμεσα τον Αύγουστο και έλαβε την επωνυμία Post Bank Green Institute Α.Ε. για να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Η ίδρυση της νέας εταιρείας γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό τον Νοέμβριο του 2009, δηλαδή τρεις μήνες μετά τη σύστασή της, όταν το Τ.Τ. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ήταν 500.000 ευρώ, με τη συμμετοχή του Τ.Τ. να ορίζεται σε 50%. Το υπόλοιπο 50% των μετοχών απέκτησε τότε ένα νομικό πρόσωπο, την εταιρεία C&C International, συμφερόντων του επιχειρηματία Κυριάκου Γριβέα. Ο ίδιος επιχειρηματίας ορίστηκε και διευθύνων σύμβουλος με αποκλειστικό δικαίωμα υπογραφής

Οι «ζημιές» Κοντομηνά και οι... κάρτες

για τα πάντα. Ως έδρα της νέας εταιρείας ορίστηκε η Μεταμόρφωση της Αττικής, που αποτελεί έδρα και των άλλων επιχειρήσεων του Κ. Γριβέα. Την ίδια εποχή η εταιρεία C&C λαμβάνει και δύο ομολογιακά δάνεια από το Τ.Τ. Στη συνέχεια όμως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατήγγειλε τις δανειακές συμβάσεις που είχε με τη C&C International, καθώς της είχε χορηγήσει δάνεια πολλών εκατομμυρίων (σχεδόν 19.000.000 ευρώ) χωρίς επαρκείς εγγυήσεις και η όλη συνεργασία διεκόπη. Η διοίκηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προχώρησε στην εξαγορά του 50% της Post Bank Green Institute, ποσοστό το οποίο κατείχε ο Κυριάκος Γριβέας. Στις 11 Νοεμβρίου του 2011 ανακοινώνεται η εξαγορά του 50% των μετοχών της

«Post Bank Green Institute Α.Ε.», η οποία καθίσταται πλέον θυγατρική κατά 100% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και ο κ. Γριβέας φέρεται..., κερδισμένος. Παράλληλα, την ίδια περίοδο ο κ. Γριβέας φέρεται να ξεκινά συνεργασία με μέλη της οικογέ-

Η τράπεζα, σύμφωνα με την εισαγγελέα, χορήγησε στον επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή της υπόθεσης την Τρίτη, δάνεια συνολικού ύψους 110,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια χορηγήθηκαν σε εταιρείες συμφερόντων του από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2012. Στο πόρισμα αναφέρεται και η υπόθεση της Postcredit εταιρείας πιστωτικών καρτών που δημιούργησε το Τ.Τ. σε συνεργασία με τον κ. Κοντομηνά, η οποία κατά την εισαγγελική λειτουργό ζημίωσε συνολικά την τράπεζα με τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ! Η υπόθεση της Postcredit ξεκίνησε επί διοίκησης του κ. Φιλιππίδη, οπότε το Τ.Τ. αποφάσισε να επεκταθεί στην αγορά πιστωτικών καρτών. Από την εισαγγελική έρευνα προέκυψε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης αυτής το Τ.Τ. προχώρησε στην απόκτηση του 50% της εταιρείας Best line, θυγατρικής της Demco Επενδυτική και Εμπορική, ιδιοκτησίας του κ. Κοντομηνά, με τίμημα περίπου 19 εκατ. ευρώ. Η κ. Παπανδρέου στο πόρισμά της τονίζει ότι οι ορκωτοί ελεγκτές αποτίμησαν τότε την εμπορική αξία της εταιρείας, βάση της καθαρής της θέσης, στα 2,8 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την εκτίμησή τους η αξία της εταιρείας θα ανερχόταν στα 18,1 και στα 21,6 εκατ. ευρώ αν συνυπολογίζονταν τα μελλοντικά αποτελέσματα που θα προέκυπταν από τις συνέρ-

γειες με το ΤΤ. Επομένως, κατά το εισαγγελικό πόρισμα, η τράπεζα κατέβαλε τίμημα προεξοφλώντας μελλοντικά οφέλη εξαγοράς, ουσιαστικά για απόκτηση της μισής και όχι ολόκληρης εταιρείας. Επίσης, με την επίμαχη συμφωνία το Ταμιευτήριο αναλάμβανε το σύνολο του πιστωτικού κινδύνου από τις επισφάλειες στις κάρτες, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποδείχτηκε εξαιρετικά σημαντικός και σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2010 έως και τον Μάιο του 2012.

Και πάλι στο προσκήνιο ο Λαυρεντιάδης Για την περίπτωση του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, που είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση, αναφέρεται δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ που δόθηκε, σύμφωνα με την εισαγγελέα, τον Οκτώβριο του 2009 μετά από αίτημα της εταιρείας Alapis προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν «υφιστάμενες τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας» και προκειμένου «να πραγματοποιήσει στοχευμένες εξαγορές εταιρειών στρατηγικά σημαντικών για την περαιτέρω ανάπτυξή της». Στο πόρισμα αναφέρεται ότι η εταιρεία του κ. Λαυρεντιάδη είχε συνάψει από το 2007 κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο πενταετούς διάρκειας, συνολικού ύψους 640 εκατ. ευρώ «πληρωτέου ολοσχερώς άμα τη λήξει του». Η εισαγγελέας περιγράφει στο πόρισμά της τη διαδρομή του δανείου από το ΤΤ, το οποίο κατέληξε τελικώς σε εταιρεία που ανήκει κατά 100% στον ήδη κρατούμενο για την υπόθεση της Proton Bank επιχειρηματία.

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ

Ανοίγουν και άλλοι φάκελοι; Μετά το σκάνδαλο με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε με τα εντάλματα σύλληψης, έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο τραπεζικό σύστημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το αμέσως προσεχές διάστημα θα έρθουν στο φως πορίσματα της δικαιοσύνης που θα αφορούν τις περιπτώσεις του Λαυρεντιάδη στα δάνεια που είχε συνάψει η Alapis και του επιχειρηματία Καρούζου. Άλλωστε, εφόσον ενεπλάκη το Τ.Τ. σε μια τέτοια υπόθεση, αναρωτιούνται πολλά στελέχη της αγοράς τι έχει να γίνει με τις συστημικές, καθώς τα «κόκκινα» δάνεια ανά τράπεζα είναι ως εξής: o Η Εθνική εμφανίζει προβληματικά δάνεια ύψους 15,8 δισ., από τα οποία 12,5 δισ. στην Ελλάδα. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (Non performing loans / NPLs) στην Ελλάδα είναι 27,1%. o Η Alpha Bank εμφανίζει προβληματικά δάνεια ύψους 20,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,3 δισ. στην Ελλάδα και 2,6 δισ. στο εξωτερικό. Το NPLs διαμορφώνεται στο 33% των δανείων. o Η Πειραιώς εμφανίζει 26,3 δισ. ευρώ προβληματικά δάνεια ή NPLs 35%. o Η Eurobank εμφανίζει NPLs 27,7%. Πάντως, αναπόφευκτα, η υπόθεση του Τ.Τ. εμπε-

ριέχει και ευθύνες «εποπτικού χαρακτήρα» τουλάχιστον και στον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο, καθώς ήταν ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τους ελέγχους όλων των υποθέσεων και δη πολλών «ηχηρών», αλλά και επισφαλών χρηματοδοτήσεων.

Τα «αμαρτωλά» CDS Ακανθώδες παραμένει και το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τη γνωστή υπόθεση με τα CDS, η οποία, σύμφωνα με εργαζόμενους του Τ.Τ., με τους οποίους συνομίλησε η «Αυγή», αγγίζει τόσο την περίοδο διοίκησης Φιλιππίδη όσο και αυτήν του Κλέωνα Παπαδόπουλου. Ειδικότερα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι οι δύο διοικήσεις είχαν στα χέρια τους ασφάλιστρα κινδύνου από τον Μάρτιο του 2009 έως και περίπου τα τέλη της ίδιας χρονιάς λίγο πάνω από το 900 εκατ. ευρώ. Εκτός από το γεγονός ότι φαίνεται πως κάποιοι «πόνταραν» στη χρεωκοπία της χώρας, έναν χρόνο πριν έρθει το Μνημόνιο πωλήθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη «χασούρα» στο Δημόσιο. Ειδικότερα, εργαζόμενος στο Τ.Τ. ανέφερε στην «Αυγή» πως εάν δεν είχε υπάρξει η πώλησή τους, τότε δεν θα

δημιουργούνταν καμιά «τρύπα» μετέπειτα στην τράπεζα και θα ήταν αυτάρκης!

Το δάνειο στους συγγενείς του Βενιζέλου Ερωτηματικά προκαλεί και το γεγονός ότι, όπως ανέφεραν εργαζόμενοι του Τ.Τ. στην εφημερίδα μας, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενέκρινε το 2011 ομολογιακό δάνειο 1 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, σε εταιρεία ειδών υγιεινής (Υιοί Δ. Μπακατσέλου Α.Ε.) εξ αγχιστείας συγγενών τού τότε υπουργού Οικονομικών και νυν αντιπροέδρου της κυβέρνησης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου και μάλιστα σε μια περίοδο που οι ελληνικές τράπεζες είχαν σταματήσει τις χορηγήσεις δανείων. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιχείρηση των υιών Μπακατσέλου δεν τα... κατάφερε εν τέλει και υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο γνωστό άρθρο 99 το καλοκαίρι του 2012 και δεύτερη αίτηση το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, που περιλάμβανε αίτηση διατήρησης των μέτρων προστασίας από τους πιστωτές της, αίτημα το οποίο απέρριψε το δικαστήριο, καθώς έκρινε ότι δεν υφίστανται βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης.


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

6

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΙΤΑΛΙΑ

Η υποψηφιότητα Τσίπρα φοβίζει τους αφεντάδες «Η υποψηφιότητα Τσίπρα φοβίζει τους αφεντάδες» είχε τίτλο το σχόλιο του Φάμπιο Μαρτσέλι στην ιταλική αντιπολιτευτική εφημερίδα «Fatto Quotidiano». Θα το θέλαμε και εμείς και όλος ο κόσμος της Αριστεράς και τα εκατομμύρια που πλήττονται από την κρίση στον ευρωπαϊκό Νότο. Το όνομα του Τσίπρα «θα εμφανιστεί στο ψηφοδέλτιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, του Βορρά και του Νότου, φιλοξενώντας τη μόνη πραγματικά στρατηγική αντιπολίτευση στον τρέχοντα μανδύα των σκοτεινών, ανεγκέφαλων και δουλοπρεπών γραφειοκρατών στον χρηματοοικονομικό τομέα, που κρατούν προς το παρόν τη θλιβερή τύχη αυτής που κάποτε ήταν μια μεγάλη ήπειρος», τόνισε ο Μαρτσέλι. Η αλήθεια είναι ότι η εμβέλεια της πρωτοβουλίας της Μπάρμπαρα Σπινέλι για την υποψηφιότητα του Αλ. Τσίπρα στην Ιταλία έχει αρχίσει να ταρακουνά τα νερά της κατακερματισμένης ιταλικής Αριστεράς. Δίνει θάρρος και ενώνει.

Το να βλέπει όμως κανείς τα καλέσματα για τη στήριξη του Αλ. Τσίπρα σε ιστότοπους όπως αυτούς της «Antimafia» του Τζιόρζιο Μποντζιοβάνι προκαλεί δέος, γιατί αποτελεί μια εξαιρετικά ηθική αναγνώριση για την ποιότητα του αγώνα που διεξάγεται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Γιατί, αν κάποιος διακινδυνεύει καθημερινά να τιναχθεί στον αέρα ή να γαζωθεί από πληρωμένους δολοφόνους διεξάγοντας έναν αγώνα εναντίον της Μαφίας και αναγνωρίζει στον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ένα απελευθερωτικό μήνυμα, μας τιμά όλους. Ιδιαίτερα όταν η είδηση έχει αναρτηθεί από το γνωστό δημοσιογράφο Τζουλιέτο Κιέζα με τίτλο: «Στην Ευρώπη, με τον Τσίπρα, με ενθουσιασμό...». Χθες, τη στιγμή που ο Τζενάρο

Μιλιόρε, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Αριστεράς Οικολογίας Ελευθερίας (SEL) και γνωστός σε πολλούς από εμάς σύντροφος των κινημάτων της αντιπαγκοσμιοποίησης, ορκιζόταν αιώνια πίστη και προσέφερε γην και

ύδωρ στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και ο Νίκι Βέντολα υπο-

γράμμιζε την ανάγκη ομοσπονδιοποίησης της SEL με το Δημοκρατικό Κόμμα, η μεγαλύτερη ιταλική εφημερίδα La Repubblica έγραφε ότι η SEL καλεί στο συνέδριό της στα τέλη του μήνα τον Μάρτιν Σουλτς και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρουμε εάν η πρόσκληση έφυγε πραγματικά από τη Ρώμη για να φτάσει στην Κουμουνδούρου. Η υποψηφιότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πάντως ότι ταρακούνησε αρκετές συνειδήσεις στο εσωτερικό της SEL, ενώ κάποιοι ανένταχτοι, και μάλιστα από την

κινηματική Αριστερά, πήραν ήδη τις βαλίτσες τους στο κάλεσμα για ριζοσπαστική ανατροπή. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Αλφόνσο Τζιάνι, το είχαν κάνει εδώ και καιρό και στηρίζουν σήμερα δημοσίως την υποψηφιότητα του Αλ. Τσίπρα. Στις πιο «αφανείς» σελίδες του διαδικτύου ο ενθουσιασμός των παλαιών και νέων συντρόφων της Αριστεράς, των κινηματικών ακτιβιστών και πολλών ανένταχτων είναι μεγάλος. Κάποιοι έφθασαν μάλιστα στο σημείο να «μεταλλάξουν» το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας μέσα στον χώρο των σημαιών μας μια νέα ονομασία: «Ενωμένη Αριστερά». Προσπαθούν να ταυτιστούν με την Ελλάδα που έχει ψηλά το κεφάλι και στέλνει ένα μήνυμα νίκης και ανατροπής. ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΝΕΓΚΡΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ: ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η δημόσια αγορά των «κακών» δασκάλων ΤΟΥ ΜΑΡΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑ*

Η Ευρώπη έχει μια μνήμη; Όχι αυτή της τεράστιας τραγωδίας του 1914, όχι αυτή του «Μανιφέστο του Βεντοτένε»**. Αλλά αυτή, την πραγματικά καταπληκτική, του «Θεωρήματος Καλοτζέρο», που το 1970 είχε υποδείξει τον Τόνι Νέγκρι ως τον Μεγάλο Γέρο της ιταλικής τρομοκρατίας. Θεώρημα που κατέληξε να καταρρεύσει ολοσχερώς, αφού πρώτα είχε θέσει σε κίνησαν μια τεράστια μηχανή διώξεων και είχε γεμίσει τις φυλακές με μεγάλες και μακρόχρονες υποθέσεις για εκδίκαση. Τι συνέβη; Ο Τόνι Νέγκρι έγραψε μαζί με τον Σάντρο Μετζάντρα ένα σχόλιο στο περιοδικό EuroNomade υποδεικνύοντας την Ευρώπη ως το μοναδικό πεδίο αγώνα εναντίον της νεοφιλελεύθερης δικτατορίας που κυβερνά σήμερα. Σε ένα όχι και τόσο αποφασιστικό σημείο του κειμένου απέδωσαν μια «αναμφισβήτητη σημασία» στην υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα, ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ, για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία, το μεγαλύτε-

ρο κόμμα του συνασπισμού που ακολουθεί στην Αθήνα τις διαταγές της ευρωπαϊκής Κομαντατούρ, βρήκε την ευκαιρία για να κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα ότι χρησιμοποιεί τη στήριξη ενός περιβόητου τρομοκράτη. Την ανακοίνωση Τύπου του συντηρητικού κόμματος του Σαμαρά, παραγεμισμένη με ανοησίες, την πήραν, την αναμετέδωσαν και την υπερτόνισαν ευρέως τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Το ίδιο το επεισόδιο θα άξιζε να αρχειοθετηθεί στην ατελείωτη περιπτωσιολογία των αχρειοτήτων, τυπικών των δημοσιεύσεων της Δεξιάς, εάν δεν αποκάλυπτε παραδόξως τη διεθνοποίηση μιας κριτικής ριζοσπαστικής συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης και τις ανησυχίες που προκαλεί. Για τις ελίτ που κυβερνούν τη Γηραιά Ήπειρο, όπως και για τις καριέρες των διάφορων εθνικών δημαγωγών, ο Τσίπρας αντιπροσωπεύει το τρίτο αδιάκριτο και άβολο άτομο. Αυτόν που σπάει αυτό το καθησυχαστικό καθεστώς που βλέπει να αντιπαρατίθενται οι ιερείς της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας και των πολιτικών της λιτότητας από τη μία

πλευρά και οι τραγουδιστές της εθνικής κυριαρχίας από την άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλα τα όριά του, και όλον τον σοφό σκεπτικισμό που μπορεί να τροφοδοτήσει η πιθανότητα μιας κοινοβουλευτικής αλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπει από την κορυφή ώς τα κάτω το σχόλιο των Μετζάντρα και Νέγκρι, αντιπροσωπεύει μια ευρωπαϊστική οπτική σκοπιά εναντίον της χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης της Φραγκφούρτης και των Βρυξελλών. Λόγος για τον οποίο ο Τσίπρας κέρδισε τη συμπάθεια όσων, όπως η Μπάρμπαρα Σπινέλι, έχουν πραγματικά μια μνήμη και μια ευρωπαϊκή προοπτική. Και οι δύο κινούνται στην ίδια κατεύθυνση που υπέδειξε το σχόλιο του EuroNomade, δηλαδή την πεποίθηση ότι η ενωμένη Ευρώπη είναι μη αντιστρεπτή, εάν όχι σε απολύτως καταστροφικές μορφές, αλλά και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ρήξη με αυτή τη «νεοφιλελεύθερη γοητεία», που αποκλείει ακόμη και τη σκέψη μιας εναλλακτικής λύσης στη νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση που πνίγει τους πολίτες της Ένωσης.

Είναι εντελώς σαφές ότι η προεκλογική εκστρατεία του 2014 θα αντιπροσωπεύσει την ιδανική σκηνή για να επιβεβαιώσουν αυτή τη «γοητεία» ή, αντίθετα, για να επιδείξουν το εθνικιστικό συνοφρύωμα του ευρωπαϊκού λαϊκισμού που έχει διάφορα χρώματα. Μια τεράστια προπαγανδιστική μηχανή που ανησυχεί περισσότερο από μια δυνατή αντίσταση που, ξεπερνώντας τα εθνικά σύνορα, θα εισβάλλει στα βασικά σημεία της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας και όχι στις αδύναμες εξουσίες ενός κοινοβουλίου ή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν τα χέρια τους δεμένα από τις κυβερνήσεις και τις ισχυρές εξουσίες. Είναι κάτι περισσότερο από την κριτική διαδικασία που συνοδεύει τον σχηματισμό μιας ευρωπαϊκής πολιτικής κοινωνίας, από την επιβεβαίωση της μίας ή της άλλης κοινοβουλευτικής ομάδας ή από μίας όχι

και τόσο τρομακτικής προεδρίας Σουλτζ. Ο Αλέξης Τσίπρας και η συναίνεση που μπορεί να συγκεντρώσει δεν ακολουθούν αυτή την πορεία, μα αποτελούν το σημάδι ότι αρχίζει να υπάρχει η ανάγκη. Μας το είπε ακόμη και ένας διάσημος «κακός δάσκαλος».

* Κεντρικό σχόλιο του Μανιφέστο στις 9.1.2014. Η ιταλική εφημερίδα της Αριστεράς, με άξονα τα ιδρυτικά της στελέχη Ροσάνα Ροσάντα, Λουίτζι Πιντόρ, Βαλεντίνο Παρλάτο, Λουτσιάνα Καστελίνα και Λουίτζι Μάγκρι, στήριξαν όλη την εκστρατεία για την κατάρριψη του «Θεωρήματος Καλοτζέρο» και έγιναν για χρόνια στόχος της ιταλικής Δεξιάς, που προσπαθούσε να «αποδείξει» τις σχέσεις της με την «τρομοκρατία». ** Το «Μανιφέστο για μια Ελεύθερη και Ενωμένη Ευρώπη» παρουσιάστηκε από τους Σπινέλι, Ρόσι, Κολόρνι και τη Χίρτσμαν τον Ιούνιο του 1941 και έγινε γνωστό ως «Μανιφέστο του Βεντοτένε» από την ονομασία του νησιού που τους είχε εξορίσει ο φασισμός.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

7

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Τ.:

Βαριές οι ευθύνες για την Τράπεζα της Ελλάδος «Σοβαρές ευθύνες» έχουν, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι διοικήσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, της Τραπέζης της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις «γκρίζες» χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων διαπλεκόμενων επιχειρηματικών κύκλων, χρηματοδοτήσεις που δεν αφορούν, ασφαλώς, μόνο τη συγκεκριμένη τράπεζα... Σε κάθε περίπτωση, «αναδεικνύονται για ακόμη μια φορά οι βαριές ευθύνες της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον πλημμελή έλεγχο που ασκούσε (σ.σ.: στο Τ.Τ.) για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού οι παράνομες χρηματοδοτήσεις δόθηκαν από το 2006 μέχρι το 2011, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια ζημιά στο Τ.Τ. εξαιτίας της χορήγη-

σης δανείων χωρίς επαρκείς εξασφαλίσεις», υπογραμμίζει το Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθως δε, «το Τ.Τ. μετά το διαχωρισμό του σε ‘καλή’ και ‘κακή’ τράπεζα και την ανακεφαλαιοποίησή του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχει κοστίσει στο Ελληνικό Δημόσιο συνολικά 4,6 δισ. (κόστος κεφαλαιακής ενίσχυσης του Νέου Τ.Τ. 500 εκατ. και χρηματοδοτικό κενό -funding gap- ύψους 4,1 δισ.), ενώ ακολούθησε το πλιάτσικο, με το χάρισμα του Νέου Τ.Τ. στην ‘υγιή’ και «βιώσιμη» Eurobank, της οποίας επίκειται νέα ανακεφαλαιοποίηση, προφανώς γιατί η προηγούμενη απέτυχε». Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχει σοβαρό θέμα και για άλλες τράπεζες: «Υπάρχουν ενδείξεις και δημοσιεύ-

ματα στον διεθνή Τύπο -σύμφωνα με επισημάνσεις του αρμόδιου Τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ- ότι και οι μεγάλες συστημικές τράπεζες έχουν χορηγήσει παρόμοιες, και μάλιστα πολύ πιο μεγάλες παράνομες χρηματοδοτήσεις. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το παρελθόν, καθώς οι ανακεφαλαιοποιημένες με δημόσιο χρήμα συστημικές τράπεζες, που έχουν κλείσει την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, εξακολουθούν να χρηματοδοτούν αφειδώς τις κατά γενική ομολογία προβληματικές επιχειρήσεις των ΜΜΕ. Άραγε, έχουν ελεγχθεί οι χρηματοδοτήσεις αυτές από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας;», είναι ένα καίριο ερώτημα.

Γι’ αυτό και το Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής ζητά «να παρουσιασθούν άμεσα οι εκθέσεις ελέγχου των επιτρόπων του ΤΧΣ για τις συστημικές τράπεζες και να κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο διοικητής της ΤτΕ για τον πλημμελή έλεγχο των χρηματοδοτήσεων όλων των τραπεζών, καθώς επίσης και για το γεγονός ότι το σκάνδαλο των παράνομων χρηματοδοτήσεων του Τ.Τ. αποκαλύφθηκε μετά από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ και με την Proton Bank υπήρξε η ίδια πλημμελής άσκηση καθηκόντων από την πλευρά της ΤτΕ, με αποτέλεσμα την καταγραφή μεγάλων ζημιών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Στο «διά ταύτα», «ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί την άμεση και σε βάθος εξέταση

της υπόθεσης του Τ.Τ., προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση, τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων και των αρμόδιων εποπτικών αρχών». Επίσης προειδοποιεί ότι θα επιδιώξει να διερευνηθούν σε βάθος οι παράνομες χρηματοδοτήσεις όλων των τραπεζών και να αποδοθούν οι σοβαρές ευθύνες που έχουν οι διοικήσεις τους για τις αποφάσεις τους, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για πλημμελείς ελέγχους, που αποσκοπούν στη συγκάλυψη παράνομων χρηματοδοτήσεων συγκεκριμένων διαπλεκόμενων επιχειρηματικών κύκλων. Ν. ΠΑΠ.

Τρία είναι τα θέματα στα οποία είναι βέβαιο ότι θα ρίξει βάρος με την καμπάνια του για την προεδρία της Κομισιόν ο Αλέξης Τσίπρας:

o Οικονομική κρίση και άμεσος τερματισμός της λιτότητας. o Προστασία του περιβάλλοντος. o Επαναδιαπραγμάτευση της μεταναστευτικής πολιτικής, θέμα που, όπως ανέδειξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη την περασμένη Πέμπτη, είναι εξίσου σοβαρό με αυτό του συσσωρευμένου χρέους. Να, όμως, που στη συνάντηση αυτή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε την υπέρβαση, επικαλούμενος την ουμανιστική βάση που συναντά κανείς και στα τρία παραπάνω προβλήματα. Και ζήτησε τη συμπαράταξη με τις Εκκλησίες, πόσο μάλλον που «η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο αλλά και η αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής είναι δύο σημεία στα οποία συμπλέουν οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς με τις αξίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ: ΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2005 ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

Βουτηγμένοι στο κύκλωμα της «χρυσής μίζας» που δόθηκε για τα εξοπλιστικά προγράμματα ακόμα και μετά το 2005 βρέθηκαν να είναι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που εισηγούνταν με το αζημίωτο την προμήθεια όπλων και οπλικών συστημάτων, όπως αποκάλυψαν απολογούμενοι ενώπιον του ανακριτή οι επιχειρηματίες - μεσάζοντες Παναγιώτης Ευσταθίου και Δημήτρης Παπαχρήστος. Οι ένστολοι μπαίνουν πλέον «στο κάδρο» της εισαγγελικής έρευνας και αναμένεται να κληθούν και αυτοί σε απολογία τις επόμενες ημέρες, ενώ εξονυχιστικά ελέγχονται όλες οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ από τον Άκη Τσοχατζόπουλο του ΠΑΣΟΚ μέχρι τον Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο της Νέας Δημοκρατίας. Αποκαλυπτικός για τα «δωράκια» που δόθηκαν στους αξιωματικούς των Ε.Δ. ήταν στην απολογία του ο Π. Ευσταθίου, ο οποίος ομολόγησε ότι

Μίζες με «γαλόνια» μόνο για την προμήθεια των υποβρυχίων κατέβαλε χρήματα καθ’ υπόδειξη της εταιρείας STN ATLAS στους: o Παναγιώτη Παπαθανασίου (Π.Ν.), ο οποίος φέρεται να έλαβε 150.000 - 200.000 ευρώ έναντι πληροφοριών που παρείχε στη STN ATLAS για τις ανταγωνίστριες εταιρείες. o Κωνσταντίνο Τζιώτη (Π.Ν.), εμπειρογνώμονα μηχανικό, ο οποίος φέρεται να έλαβε 150.000 - 200.000 ευρώ για τη συνδρομή του στην επιλογή του συστήματος. o Αλέξανδρο Μαδωνή (Π.Ν.), ο οποίος φέρεται να έλαβε 150.000 200.000 ευρώ για την παροχή συμβουλών προς την εταιρεία STN ATLAS. o Γιώργο Θεοδωρουλάκη (Π.Μ. πρώην Α/ΓΕΝ), ο οποίος φέρεται να έλαβε ποσό 300.000 ευρώ επίσης για

παροχή συμβουλών στην ίδια εταιρεία. Επίσης κατονομάζονται ο Γιώργος Σκάρλας της ΕΒΟ, ο οποίος φέρεται να ανταμείφθηκε για τη διαμεσολάβησή του και για τις επαφές που έκανε υπέρ της εταιρείας STN ATLAS με το ποσό των 300.000 ευρώ, ο Ελευθέριος Ψευδοοικονόμου (ΓΔΕ), ο οποίος φέρεται να πήρε 100.000 ευρώ, ο Ιωάννης Χριστογιάννης (ΓΔΣ), που φέρεται να πήρε 50.000 ευρώ, ο Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης (πρώην Α/ΓΕΣ), ο οποίος φέρεται να έλαβε ποσό 100.000 ευρώ για να εκπονήσει μελέτη εργονομίας και εγκαταστάσεως του ASRAD επί οχήματος 4x4 HUMMER, ο Βασίλης Δημητριάδης (Υ/Π), ο οποίος φέρεται να πήρε 150.000 ευρώ, και ο Δημήτρης Τσιλινίκος, ο οποίος, αφού αποστρατεύτηκε, φέρεται να εισέπραξε από την STN ATLAS περίπου 100.000 ευρώ.

Δύο απόστρατους αξιωματικούς κατονόμασε στην απολογία του και ο εκπρόσωπος της εταιρείας οπλικών συστημάτων Wegmann, Δημήτρης Παπαχρήστος, στους οποίους, όπως ο ίδιος ανέφερε, έδωσε περί τις 54.000 ευρώ.

Μίζες και επί Νέας Δημοκρατίας Ο Δ. Παπαχρήστου που κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του απέφυγε να αναφερθεί σε πολιτικά πρόσωπα και συγκεκριμένα στις κατά καιρούς ηγεσίες που χειρίστηκαν τις συμβάσεις των εξοπλιστικών προγραμματων. Πιο κυνικά αποκαλυπτικός ήταν ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής Εξοπλισμών του ΥΠΕΘΑ Αντώνης Κάντας, ο οποίος, αν και τρίτος τη τάξει στο υπουργείο, παραδέχτηκε ότι μόνο αυτός έλαβε μίζες ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως είπε στον ανακριτή, είναι λογικό συμπέρασμα να δωροδοκήθηκαν και οι ανώτεροί του, ενώ άφησε αιχμές και για τον Γιάννο Παπαντωνίου. Ο Π. Ευσταθίου, ωστόσο, διεύρυνε τα χρονικά όρια εντός των οποίων διακινήθηκαν οι «ωφέλιμες πληρωμές» σε Έλληνες αξιωματούχους και μετά το 2005, δηλαδή επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, καθώς, όπως είπε, «έχουν διανεμηθεί από το 2005 και μετά 5.185.033 ευρώ σε πληρωμές». Στο σημείο αυτό ο ανακριτής Γαβριήλ Μαλλής ρώτησε τον κατηγορούμενο για ποιο λόγο τον Δεκέμβριο του 2005 είχε συνάντηση ο πρόεδρος της RHEINMETAL AG (προμηθεύτρια εταιρεία) με τον τότε υπουργό Αμυνας Σπήλιο Σπηλιωτόπουλο. Ο κατηγορούμενος απάντησε: «Αυτός ήθελε να κάνει μια εθιμοτυπική επίσκεψη στον τότε υπουργό, ο οποίος ήταν ο Σπ. Σπηλιωτόπουλος. Από ό,τι θυμάμαι, η επίσκεψη περιορίστηκε σε εθιμοτυπικά θέματα»...


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Λεονταρισμοί» Βενιζέλου υπό τον φόβο εκλογικής ισοπέδωσης ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

«Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, στην πραγματικότητα ‘κρέμεται’ η υπόθεση της σταθερότητας της κυβέρνησης και της χώρας». Η αναφορά αυτή του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του κόμματος, την Τρίτη, είναι ακόμη μία ένδειξη της διακριτικής στροφής που επιχειρεί να εμφανίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προς μια πιο «σκληρή» και «διακριτή» στάση σε σχέση με τη Ν.Δ., εντός της συγκυβέρνησης αλλά και όταν απευθύνεται προς τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό δεν βασίζεται ούτε κατά διάνοια σε κάποια προσπάθεια του Ευ. Βενιζέλου να αποσυγκολληθεί από τον Αντ. Σαμαρά και την κυβέρνηση. Αντίθετα, φαίνεται να εδράζεται στην ανησυχία της ηγεσίας της Χαρ. Τρικούπη για το ενδεχόμενο να «σκάσουν» πρόωρες εκλογές -είτε από ατύχημα είτε ως αποτέλεσμα κάποιας κρυφής ατζέντας του Μ. Μαξίμου- και το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί εντελώς απροετοί-

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υιοθετεί μια κατ’ επίφαση σκληρότερη στάση, ενδοκυβερνητικά και απέναντι στους διεθνούς εταίρους, εν όψει διπλής κάλπης και... πρόωρων εκλογών

μαστο και μάλιστα χωρίς να διαφοροποείται καν σε επίπεδο δημόσιου λόγου από την «αντίπαλη» προεκλογικά Ν.Δ. Σε κάθε περίπτωση, η όποια διαφοροποίηση γίνεται με το βλέμμα στραμμένο πρωτίστως στις ευρωπαϊκές και δευτερευόντως στις περιφερειακές εκλογές. Ο προβληματισμός της Χαρ. Τρικούπη απέναντι στο ενδεχόμενο να υπάρξουν απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις είναι εμφανής και από το γεγονός ότι στενοί συνεργάτες του Ευ. Βενιζέλου στις δηλώσεις τους δεν αποκλείουν πλέον κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πρόωρης κάλπης, αποφεύγοντας «να μπουν σ’ αυτή τη διαδικασία». Έτσι, «αξιοποιώντας» και την ευκαιρία που του δόθηκε να έχει πρωταγωνιστικό βήμα στην ελληνική προεδρία της Ε.Ε., στο επόμενο διάστημα έως τις (τουλάχιστον) διπλές κάλπες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανίζεται «συγκρουσιακός», φυσικά μέχρι ενός ορίου και φυσικά με έμμεσο κατά το δυνατόν τρόπο, παίζοντας το τελευταίο χαρτί του εν όψει των εκτιμήσεων που προεξοφλούν την εκλογική ισοπέδωση του κόμματος τον Μάιο.

Παράλληλα με τα θέματα συντονισμού και καλύτερης λειτουργίας της κυβέρνησης, τα οποία θα θέτει με κάθε ευκαιρία, σε διεθνές επίπεδο ο Ευ. Βενιζέλος επιχειρεί να καθιερώσει έναν πιο «μαχητικό» λόγο εν είδει διαπραγματευτικής πίεσης, εστιάζοντας στο ζήτημα του χρέους. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μιλά προσεκτικά για «επιβεβαίωση» εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014, δηλαδή προεκλογικά, της βιωσιμότητας του χρέους. Βέβαια, δεν ζητεί επί της ουσίας έναρξη της συζήτησης τώρα, διότι το αντίτιμο που υπολογίζεται ότι θα ζητηθεί από τη χώρα, όταν ληφθούν οι αποφάσεις για το χρέος, θα ήταν ικανό να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτό που ζητεί ο Ευ. Βενιζέλος είναι η επιβεβαίωση της βιωσιμότητας του χρέους, όχι μέσω κουρέματος, αλλά μέσω επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής ή της μείωσης των επιτοκίων. Όπως το έθεσε μιλώντας με ξένους ανταποκριτές και προκειμένου να εμφανιστεί καθησυχαστικός για τους ξένους και τους Έλληνες φορολογούμενους: «Με ορισμένες επιμέρους βελτιώσεις», «σε συνεργασία με τους εταίρους μας», στην εξυπηρέτηση του δανείου που «δεν συνεπάγονται μια νέα κατάσταση, επιβλαβή για κάποιους». Έτσι, όπως έκανε με συνέντευξή του την περασμένη Κυριακή στη γερμανική «Frankfurter Allgemeine Sonntags zeitung», καταφεύγει σε «λεονταρισμούς» προς τους δανειστές, «προειδοποιώντας» ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εάν δεν υπάρξει «υπευθυνότητα» από την πλευρά των εταίρων, τότε η επόμενη διαπραγμάτευση των πιστωτών θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτική είναι η δήλωσή του ότι «αυτή η κυβέρνηση θα παραμείνει σταθερή υπό μία προϋπόθεση: Χρειαζόμαστε υπεύθυνους, ευφυείς, φιλοευρωπαϊστές συνομιλητές από την πλευρά των πιστωτών μας. Σε περίπτωση που οι θεσμικοί εταίροι μας συμπεριφερθούν γραφειοκρατικά και βάσει εμμονών, δεν είμαι σε θέση να προβλέψω τις αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας». Στο ίδιο πνεύμα, είπε ενημερώνοντας τους ξένους ανταποκριτές ότι «εάν η Ελλάδα θεωρητικά βγει από την Ευρωζώνη, αν οδηγηθεί σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, βεβαίως τότε θα χάσουν και τα κράτη - μέλη και οι Γερμανοί φορολογούμενοι». Η υιοθέτηση της νέας τακτικής έγινε σαφής σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο με το «καλημέρα» του 2014, με τη Χαρ. Τρικούπη να καλλιεργεί πολυήμερη «κόντρα» με τον υπουργό Υγείας, για την καταβολή των 25 ευρώ για την εισαγωγή στα δημόσια νοσοκομεία, μια απόφαση που είχε υπερψηφίσει και το ΠΑΣΟΚ. Υπό το βάρος των κοινωνικών αντιδράσεων και των έντονων (συνδικαλιστικών και μη) διαφωνιών στον χώρο της Υγείας, ο Αντ. Σαμαράς αναγκάστηκε να το αποσύρει όπως-όπως, αφήνοντας έκθετο τον Άδ. Γεωργιάδη που έως και την τελευταία στιγμή, έως το τηλεφώνημα του πρωθυπουργού, υπερασπιζόταν τη λειτουργικότητα του μέτρου.

Ο Αντ. Σαμαράς, απομονωμένος από σύσσωμη την αντιπολίτευση που δεν δέχθηκε να γίνει ντεκόρ στην κυβερνητική φιέστα της προεδρίας, πανηγυρίζει με τον Ζ. Μπαρόζο ενόσω τα ξένα ΜΜΕ τον χαρακτηρίζουν «κατά φαντασίαν θεραπευμένο»...

Σκάνδαλα, τρόικα και χρέος σπρώχνουν την κυβέρνηση σε εκλογές ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ

Σε ένα ασφυκτικό πολιτικό κλίμα, που φέρνει στην επιφάνεια νέα εκλογικά διλήμματα για την κυβέρνηση, οδηγεί το Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη το κουβάρι των σκανδάλων που ξετυλίγεται τα τελευταία 24ωρα. Οι αποκαλύψεις αγγίζουν τον σκληρό πυρήνα των συγκυβερνώντων κομμάτων, η κυβερνητική φιέστα της ελληνικής προεδρίας έχει ήδη ξεχαστεί, οι εταίροι μεταθέτουν για ολοένα και αργότερα τη -δήθεν«τελική λύση» για το ελληνικό χρέος και η κυβέρνηση εμφανίζεται να ξεμένει από πολιτικά καύσιμα. Την περασμένη εβδομάδα, όλοι στο Μαξίμου ανέμεναν ότι η εβδομάδα που τελείωσε θα ήταν ένα «πανηγυρικό» επταήμερο. Ο Αντ. Σαμαράς ετοιμαζόταν να υποδεχθεί, εν χορδαίς και οργάνοις, τους θεσμικούς επικεφαλής της Ε.Ε. στην Αθήνα, ενώ όλα ήταν έτοιμα για τις φιέστες στο Ζάππειο και το Μέγαρο Μουσικής. Ωστόσο, ο Αντ. Σαμαράς, απομονωμένος, είδε όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να αρνούνται να παίξουν το «ντεκόρ» στο σκηνικό που είχε στήσει και έτσι περιορίστηκε να υποδεχθεί μόνος του, με τους υπουργούς του, τον Ζ. Μπαρόζο, τον Χ. Βαν Ρομπάι και το Κολέγιο των Επιτρόπων.

Ευαίσθητες ισορροπίες Και μετά ήρθε... το σκάνδαλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Αποκαλύψεις για ένα απίστευτο πάρτι σε βάρος του Δημοσίου, κατηγορούμενοι που αποτελούσαν «προσωπικές επιλογές» πρώην πρωθυπουργών και του περιβάλλοντός τους, «κολλητοί» με προσβάσεις στην εξουσία και ένα κουβάρι εταιρειών, εμβασμάτων και, εν τέλει, διαπλοκής έφεραν τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ εκ νέου αντιμέτωπες με το διεφθαρμένο κυβερνητικό παρελθόν τους. Το σκάνδαλο με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει ήδη δημιουργήσει σκηνικό κινούμενης άμμου στο εσωτερικό της Συγγρού και της Χαριλάου Τρικούπη, οι «καραμανλικοί» και οι «παπανδρεϊκοί» παρακολουθούν με αμηχανία και αγωνία τις εξελίξεις, ενώ ο Αντ. Σαμαράς και ο Ευ. Βενιζέλος διαπιστώνουν καθημερινά πως, εκτός από το πολιτικό κόστος από την εφαρμογή του Μνημονίου, υπάρχουν κι άλλα θέματα που θα «πληρώσουν» όταν ανοίξουν οι κάλπες.

Οι δανειστές επιμένουν Σαν να μην έφταναν αυτά, η νέα σκανδαλολογία που πλήττει τα συγκυβερνώντα κόμματα, πριν καν στεγνώσει το μελάνι από τις αποκαλύψεις για τα εξοπλιστικά των Κάντα-Ευσταθίου, αλλά και τα ντοκουμέντα από την «υπόθεση Λιάπη», αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Ο Αντ. Σαμαράς και ο Ευ. Βενιζέλος ξεκίνησαν την προεδρία της Ε.Ε. απομο-

νωμένοι, με τον γερμανικό Τύπο να χαρακτηρίζει ξανά την Ελλάδα «ειδική περίπτωση», να ονομάζει τον Αντ. Σαμαρά «κατά φαντασίαν θεραπευμένο» και τον πρόεδρο του Eurogroup Γ. Ντέισελμπλουμ να προειδοποιεί πως ναι μεν η Ελλάδα έκανε δημοσιονομική πρόοδο, ωστόσο δεν έχει ακόμη αλλάξει «τη δομή της οικονομίας της». Επίσης, οι «τροϊκανοί» εμφανίζονται αποφασισμένοι να εμμείνουν στις αξιώσεις τους για νέα σκληρά μέτρα (παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό, απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων, μέτρα «ισοδύναμα» του δημοσιονομικού κενού κ.ά.), ενώ οι εταίροι, διά στόματος Ντέισελμπλουμ, παραπέμπουν όλες τις σοβαρές αποφάσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Με άλλα λόγια, καταδικάζουν τον Αντ. Σαμαρά και τον Ευ. Βενιζέλο σε ταπεινωτική ήττα στις ευρωεκλογές του Μαΐου, καθώς οι συγκυβερνώντες αρχηγοί δεν θα έχουν τίποτα να επικαλεστούν για να ζητήσουν την ψήφο των πολιτών.

Διά παν ενδεχόμενο Τούτων δοθέντων, τα εκλογικά σενάρια επανέρχονται ξανά στο τραπέζι. Και αυτή τη φορά όχι ως απόρροια της ιδιότητας ενός πρωθυπουργού να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ενδεχομένως ως... αναγκαιότητα. «Δεν μπορεί να μη σκάσει κάπως όλο αυτό το πράγμα», εκτιμά κορυφαίος υπουργός, την ώρα που ακόμη και ο Γ. Στουρνάρας κατανοεί πλέον ότι οι πιθανότητες ενός πολιτικού «ατυχήματος» πολλαπλασιάζονται: «Υπάρχουν πράγματα που περνούν από τη Βουλή και πράγματα που δεν περνούν», ομολόγησε μόλις προχθές ο υπουργός Οικονομικών στους Financial Times.

Εκλογικό δίλημμα Έτσι, ο Αντ. Σαμαράς διαμορφώνει ήδη το -κατ’ αυτόν- διακύβευμα των εκλογών και προεξοφλεί τις κάλπες, επιχειρώντας να τις χρεώσει στην αξιωματική αντιπολίτευση, την ώρα που η «γαλάζια» μονταζιέρα ξεκινά νέα εκστρατεία κατασυκοφάντησης του ΣΥΡΙΖΑ ως «φιλοτρομοκρατικού». Εδώ και ημέρες, ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς ότι οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν «αν θέλουν την Ευρώπη ή όχι», ενώ μόλις προχθές «ξέχασε» τις δηλώσεις πως οι εκλογές θα γίνουν το 2016 και είπε σε ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ πως «εγγυάται ότι ώς την προεδρική εκλογή, το 2015, δεν θα γίνουν εκλογές». Μάλιστα, «έδειξε» τον ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνο για τις κάλπες που θα στηθούν τότε, επισημαίνοντας: «Εγώ τότε θα προτείνω ένα πρόσωπο (σ.σ.: για Πρόεδρο της Δημοκρατίας) που θα είναι κοινά αποδεκτό και θα έχει την εκτίμηση όλων των Ελλήνων. Όποιος δεν θα το αποδεχθεί, θα αναλάβει την ευθύνη για την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες».


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

9

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνεμος αλλαγής και στα συνδικάτα

σπονδίες (ΠΟΕΔΗΝ και ΔΟΕ).

Αριστερό προεδρείο;

Διεργασίες για αγωνιστικό προεδρείο στην ΑΔΕΔΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σχεδόν τέσσερα χρόνια, με την κοινωνία και τους εργαζόμενους να δοκιμάζονται από τα διαδοχικά μνημονιακά μέτρα που συσσώρευσαν πρωτόγνωρη ανεργία και οδήγησαν σε κατάρρευση του εργατικού δικαίου, των συλλογικών συμβάσεων και γενικότερα των εργασιακών δικαιωμάτων, ένα από τα ερωτήματα που παρέμεναν αναπάντητα αφορούσε την εκλογική αντοχή των ηγεσιών του συνδικαλιστικού κινήματος. Αντοχή εντελώς παράδοξη, καθώς, ειδικά τα πρώτα χρόνια του Μνημονίου, οι εργαζόμενοι διαδήλωναν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους και τις πλατείες, απέχοντας ή και αποδοκιμάζοντας τις ευκαιριακές και εκτονωτικές εκδηλώσεις των συνδικάτων, που σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. ΓΣΕΕ) κράτησαν μια παθητική στάση απέναντι στις μνημονιακές κυβερνήσεις και την τρόικα. Για τους μη παροικούντες στη συνδικαλιστική Ιερουσαλήμ, έμοιαζε και συνεχίζει να είναι ακατανόητο πώς διατηρούνται κραταιές οι συνδικαλιστικές εκφράσεις του καταρρέοντος δικομματισμού, που ειδικά στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ αγγίζει πλέον τα όρια της ιστορικής συρρίκνωσης. Και αυτό γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές σε βάθος οι χρόνιες βαρονίες, οι δεσμεύσεις και το βόλεμα σε μια πραγματικότητα που συνεχιζόταν σχεδόν 40 χρόνια. Κυρίως όμως γιατί αυτό το καθεστώς σε έναν βαθμό απέτυχε να «σπάσει» η συνδικαλιστική Αριστερά, πολυκερματισμένη και ανταγωνιστική μεταξύ της.

Τέλος εποχής... Ωστόσο, η νέα πραγματικότητα των Μνημονίων οδήγησε σταδιακά σε νέα δεδομένα. Στο 35ο συνέδριο της ΓΣΕΕ, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη, η ΠΑΣΚΕ, παρά τη σαφή υποχώρηση των δυνάμεών της (λόγω και της αποχώρησης στελεχών που προχώρησαν στη συγκρότηση ξεχωριστής παράταξης), παρέμεινε πρώτη δύναμη. Στο ίδιο συνέδριο είχαμε για πρώτη φορά εμφανή άνοδο της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Μεσολάβησε την περασμένη άνοιξη το συνέδριο του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της χώρας (ΕΚΑ), όπου σημειώθηκε η

ποχής» του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Αυτό επιβεβαιώθηκε και πριν έναν μήνα περίπου στο 35ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, αν και η διαδρομή της ηγεσίας της τριτοβάθμιας οργάνωσης του Δημοσίου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φιλομνημονιακή.

Γρηγόρης Καλομοίρης: Επικεφαλής της Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης στην ΑΔΕΔΥ

ΠΑΣΚΕ εναντίον ΠΑΣΚΕ Ωστόσο, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ έχασαν την πλειοψηφία σε Γενικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή για πρώτη φορά στην ιστορία της ανώτατης διοίκησης των δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των ψήφων (70%) της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά Σταύρος Κουτσιουμπέλης

Αλλαγή συσχετισμών... Μεγάλη άνοδος των δυνάμεων της συνδικαλιστικής ριζοσπαστικής Αριστεράς καταγράφεται στις εκλογές των Ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και των σωματείων που πραγματοποιούνται τον τελευταίο χρόνο. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στο ΕΚΑ οι δυνάμεις της Αριστεράς σημείωσαν αύξηση των δυνάμεών τους κατά 100% και ήταν ο βασικός λόγος συρρίκνωσης των ποσοστών ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ. Το ίδιο και στην ΑΔΕΔΥ, όπου η άνοδος έφθασε το 70%. Στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων η Αυτόνομη Παρέμβαση αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου έχει την απόλυτη πλειοψηφία, στην ΟΜΜΕ αναδείχθηκε επίσης πρώτη δύναμη, όπως και στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, αλλά και την Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών. Μεγάλη άνοδο σημείωσαν επίσης οι δυνάμεις της Αριστεράς στο Εργατικό Κέντρο της Καλαμάτας, όπου αναδείχθηκαν σε δεύτερη δύναμη, αλλά και στην ΕΛΒΟ, όπου σημείωσαν πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστών τους. πρώτη σημαντική μείωση των κυρίαρχων τα τελευταία χρόνια παρατάξεων ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, με αποτέλεσμα την απώλεια της πλειοψηφίας, λόγω κυρίως της σημαντικής ανόδου (100%) των δυνάμεων της συνδικαλιστικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Πολλοί σημείωναν, και σωστά όπως φαίνεται, ότι ήρθε «το τέλος ε-

και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς που διπλασίασε τις δυνάμεις της. Ταυτόχρονα, τα εσωτερικά προβλήματα σε ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ που οδηγούν σε νέες αποστασιοποιήσεις και διασπάσεις μειώνουν δραματικά τις πιθανότητες να αναπαραχθούν στην ηγεσία της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του Δημοσίου. Ειδικότερα στην ΠΑΣΚΕ,

Οδυσσέας Ντριβαλάς

διεκδικούν και μετά το συνέδριο την πρωτοκαθεδρία ο απερχόμενος πρόεδρος Οδυσσέας Ντριβαλάς, που διατηρεί μία έδρα από τις συνολικά τέσσερις της παράταξης σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά διατείνεται ότι συσπειρώνει το μεγαλύτερο μέρος της παράταξης, και ο Σταύρος Κουτσιουμπέλης, που συσπειρώνει τις δυνάμεις κυρίως από δύο μεγάλες ομο-

Η νέα κατάσταση, όπως διαμορφώνεται στην ΑΔΕΔΥ, παρουσιάζει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να συγκροτηθεί προεδρείο αγωνιστικής και πολιτικά αριστερής κατεύθυνσης, καθώς κανένα δυνατό σενάριο συγκρότησης του προεδρείου δεν μπορεί να αγνοήσει την παράταξη της Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η Αυτόνομη Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία με τρεις έδρες στην Εκτελεστική Επιτροπή, διεκδικεί τη θέση του προέδρου και φαίνεται να έχει τη στήριξη της Δημοσιοϋπαλληλικής Ανατροπής (δύο έδρες) και των Παρεμβάσεων (δύο έδρες). Αν η αποχή του ΠΑΜΕ από τις θέσεις του προεδρείου θεωρείται αναμενόμενη ως πάγια θέση του Περισσού, η μη συμμετοχή (όπως έχει επίσημα εκφραστεί) των Παρεμβάσεων στο προεδρείο προβληματίζει, ακόμα και στο εσωτερικό της παράταξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας για τη Δημιουργία Πανελλαδικής Ανεξάρτητης Ταξικής Κίνησης σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι «το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ πρέπει να συγκροτηθεί από τις δυνάμεις εκείνες που θα συμφωνήσουν σε μια προγραμματική αγωνιστική κατεύθυνση. Η κάθε δύναμη που συμμετέχει στο προεδρείο, διατηρώντας τη δική της συνδικαλιστική πολιτική και φυσιογνωμία, οφείλει με την ψήφο και τη συμμετοχή της σε αυτό να συμβάλλει να αναδειχθεί ένα τέτοιο προεδρείο». Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται ένα βήμα παραπάνω, δείγμα των διεργασιών που συντελούνται στην παράταξη: «Πρακτικές αναχωρητισμού και μη συμμετοχής σε ένα αγωνιστικό προεδρείο ή πολύ περισσότερο αποχής από τις ψηφοφορίες (ΠΑΜΕ) αντικειμενικά διευκολύνουν την επανεκλογή των ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ στην ΑΔΕΔΥ, γεγονός πολιτικά και συνδικαλιστικά απαράδεκτο. Χρειάζεται λοιπόν να εκλεγεί προεδρείο με βάση τη δύναμη που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές τις δυνάμεις που έδωσαν δείγματα γραφής στον αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ:

Χρειάζεται νέο συνδικαλιστικό υπόδειγμα Πνοή για το συνδικαλιστικό κίνημα αποτελούν οι διεργασίες και η κινητικότητα που αναπτύσσεται στις γραμμές του και αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό στις εκλογές των συνδικάτων, ως εκείνο το αναγκαίο βήμα που απαιτείται για τη γρηγορότερη ανασύνταξη και τον επαναπροσανατολισμό του εργατικού κινήματος. Οι μέχρι σήμερα αντικειμενικές παθογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος, σε συνδυασμό με τον αιφνίδιο θεσμικό τους παροπλισμό, από τα μνημονιακά αντεργατικά μέτρα και με μια ηγεσία που έχει ενταχθεί στο μνημονιακό καθεστώς καθιστά αδύναμα τα συνδικάτα να εκπροσωπή-

σουν τα συμφέροντα του συνόλου των μισθωτών. Η μνημονιακή περίοδος επιβεβαιώνει ακόμα το ήδη χρεωκοπημένο μοντέλο οργάνωσης των εργαζομένων. Πριν το κοντέρ μηδενίσει, συλλογικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, δυνάμεις και πρόσωπα με διαφορετική συνδικαλιστική προέλευση, που αποδεσμεύονται από προηγούμενες επιλογές, συγκροτούμε μια μεγάλη συμμαχία δυνάμεων που φιλοδοξούμε με τη συνδιάσκεψή μας στο τέλος του Φεβρουαρίου να συμβάλουμε καθοριστικά στην αναζωογόνηση του συνδικαλιστικού κινήματος, διατυπώ-

νοντας συγκροτημένες απαντήσεις στο ερώτημα τι συνδικάτα θέλουμε σήμερα, στη βάση ποιων αρχών και αξιών, με ποια μορφή οργάνωσης, εκπροσώπησης και με ποιες δεσμεύσεις απέναντι στους εργαζόμενους. Τέλος, η συνδιάσκεψη για την ίδρυση του νέου ταξικού αγωνιστικού ρεύματος φιλοδοξούμε να κυοφορήσει επαναστατικές ανατροπές που θα συγκροτήσουν ένα νέο συνδικαλιστικό υπόδειγμα, ικανό να εκπροσωπήσει τη μισθωτή εργασία.

Ο Γιώργος Γαβρίλης είναι γραμματέας της Αυτόνομης Παρέμβασης


10

Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εύθραυστη ανάκαμψη της Eυρωζώνης ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΜΠΑΛΗ

Η Ευρωζώνη μπήκε στο 2014 με το... δεξί όσον αφορά τις αγορές και με μια από τα -αποκαρδιωτικά- ίδια όσον αφορά την πραγματική οικονομία και το μείζον πρόβλημα της ανεργίας. Το πάρτι της χρονιάς ξεκίνησε στις αγορές ομολόγων, όταν βγήκε να δοκιμάσει την τύχη της η -τέως μνημονιακή- Ιρλανδία. Πεινασμένοι για σχετικά μεγάλες αποδόσεις, έστω κι αν συνοδεύονται από ρίσκα, όρμησαν οι επενδυτές και αγόρασαν τα ιρλανδικά δεκαετή ομόλογα. Ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση, που συμπαρέσυρε όλα τα ομόλογα της ευρωπαϊκής περιφέρειας, ακόμη και τα ελληνικά, που το επιτόκιό τους στη δευτερογενή αγορά έπεσε κάτω από το 8%. Πετυχημένη ήταν και η προσεκτική έξοδος της Πορτογαλίας στις αγορές -που με τη σειρά της φιλοδοξεί να βγει από το Μνημόνιο στα μέσα του 2014-, αφού και για τα δικά της πενταετή ομόλογα η ζήτηση ήταν μεγάλη και τα επιτόκια ανεκτά χαμηλά. Αυτό το ράλι που πανηγυρίστηκε δεόντως από τους Financial Times -και με την προφητεία ότι θα καταφέρει και η Ελλάδα να βγει στις αγορές το 2014- δεν εντυπωσίασε τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, ο οποίος προφανώς θεωρεί εξαιρετικά «εύθραυστη» την ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, γι’ αυτό Το ραντεβού των και δηλώνει ότι παραμέευρωεκλογών φρενάρει νει με το... όπλο παρά πόδα. κάθε απόφαση στην Στην πρώτη συνεδρίαση της νέας χρονιάς η ΕΕυρώπη, με εξαίρεση ΚΤ διατήρησε το βασικό ίσως κάποια «φιλολαϊκή» επιτόκιο του ευρώ στο περίπου μηδενικό 0,25% επιτάχυνση των και ανακοίνωσε ότι θα κρατήσει χαλαρή τη νοπρωτοβουλιών για μισματική της πολιτική ενίσχυση της ενώ είναι έτοιμη να την κάνει ακόμη χαλαρότερη απασχόλησης, κυρίως εάν χρειαστεί, εάν δηλαστον ευρωπαϊκό Νότο δή συνεχιστούν οι αποπληθωριστικές πιέσεις. Πολύ πιο επώδυνα από την ΕΚΤ, ήρθε η Eurostat να θυμίσει ότι η ευρωκρίση είναι ακόμη εδώ, καθώς η αναιμική ανάκαμψη δεν μπορεί να ξεκολλήσει το ποσοστό της ανεργίας από το ιστορικά υψηλό 12% (για το σύνολο της Ευρωζώνης). Μάλιστα, τα πιο ανησυχητικά δεν είναι τα αστρονομικά ποσοστά ανεργίας της Ελλάδας και της Ισπανίας -που φαίνεται να σταθεροποιούνται στα «απαράδεκτα», όπως επαναλαμβάνουν μονότονα όλοι, επίπεδά τους-, αλλά η συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας σε ποσοστά ρεκόρ στην τρίτη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωζώνης, την Ιταλία, και η ανικανότητα της γαλλικής οικονομίας να πάρει επιτέλους μπρος. Στο εύθραυστο αυτό οικονομικό κλίμα έρχεται να προστεθεί ο περιβόητος «πολιτικός κίνδυνος», καθώς το 2014 είναι χρονιά ευρωεκλογών. Η κυρίαρχη αντίληψη στην Ευρωζώνη είναι ότι η λιτότητα και οι μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να συνεχιστούν -κι ότι αυτό μακροπρόθεσμα θα φέρει καρπούς. Ωστόσο, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι είναι έτσι -κάτι που μόνο η... νεκροψία μπορεί να το αποδείξει-, καμία κυβέρνηση δεν είναι σε χρονιά εκλογών διατεθειμένη να ξεπεράσει τις αντοχές των πολιτών της. Δεν τυχαίο που η κυβέρνηση Σαμαρά περίπου απειλεί τους εταίρους να μην τη ζορίσουν άλλο, χρησιμοποιώντας ως «μπαμπούλα» το ενδεχόμενο να κερδίσει τις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ραντεβού των ευρωεκλογών φρενάρει κάθε απόφαση στην Ευρώπη, με εξαίρεση ίσως -κι αυτό μένει να φανεί τους επόμενους μήνες- κάποια «φιλολαϊκή» επιτάχυνση των πρωτοβουλιών για ενίσχυση της απασχόλησης, κυρίως στον ευρωπαϊκό Νότο. Όλες οι κυβερνήσεις θα ήταν ευτυχείς να μπορούν να παρουσιάσουν τον Απρίλιο ή τον Μάιο μια μείωση της ανεργίας, πλην όμως οι αναιμικοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν οδηγούν στη δημιουργία πολλών κανονικών θέσεων εργασίας.

Το θλιβερό τους τέλος και η δική μας ευθύνη «Η Ελλάδα έχασε βιοτικό επίπεδο που δεν έχασε κανένας λαός απ’ τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης» Αντ. Σαμαράς, 9.1.2014 Στις 25 Μαΐου το αργότερο η κυβέρνηση αυτή θα απονομιμοποιηθεί πλήρως. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι συντριπτικό. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο στενός κύκλος των Σαμαρά-Βενιζέλου αλλά και ολόκληρο το «σύστημα» που τους στηρίζει μέχρι τέλους. Είναι λογικό ότι, καθώς βλέπουν τα περιθώρια να στενεύουν, οι τελευταίοι αυτοί θλιβεροί πια μνημονιακοί πολιτικοί εκπονούν σχέδια διαφυγής, αλλά και μέγιστης ζημιάς που θα αφήσουν στην επόμενη κυβέρνηση καθώς φεύγουν. Στο διάστημα που απομένει έως τις ευρωεκλογές, η τακτική τους θα εξαντληθεί σε μια προσπάθεια να καθυστερήσουν την ανακοίνωση του τρόπου κάλυψης του δημοσιονομικού κενού, δηλαδή των νέων σκληρών μέτρων λιτότητας που ετοιμάζουν από κοινού με την τρόικα. Παράλληλα με αυτή την τακτική, θα επιτίθενται συνεχώς στον ΣΥΡΙΖΑ με ολόκληρο το οπλοστάσιο λάσπης και συκοφάντησης που διαθέτουν, φροντίζοντας ταυτόχρονα να τρομοκρατούν τον λαό, επαναφέροντας ψευδοδιλήμματα. Το τελευταίο φάνηκε από την πρώτη μέρα της ανάληψης της προεδρίας από το τραγικό δίδυμο Σαμαρά-Βενιζέλου. Ο κ. Σαμαράς, αντιγράφοντας το άλτερ έγκο του στην κυβέρνηση, μας είπε ότι το δίλημμα των ευρωεκλογών είναι ναι ή όχι στην Ευρώπη, ταυτίζοντας το ναι με τον εαυτό του. Η τακτική της ταύτισης «του καλού της χώρας» με τον εαυτό του ώς τώρα ήταν αποκλειστικό προνόμιο του κ. Βενιζέλου, αλλά, από ό,τι φαίνεται, ο κ. Σαμαράς είναι πια το ίδιο πιεσμένος με τον συνεταίρο του. Η δήλωση του κ. Σαμαρά που παρατίθε-

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΛΙΟΥ

ται στην αρχή του άρθρου δείχνει ακριβώς τι εννοεί όταν λέει ναι στην Ευρώπη. Η ψήφος στη Ν.Δ. / ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές σημαίνει ναι στη λιτότητα, στις απολύσεις, στην πτώση του βιοτικού επιπέδου των πολλών για να ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο οι λίγοι και ισχυροί που διαπλέκονται με το πολιτικό προσωπικό. Η σήψη όμως αυτής της διαπλοκής, όπως δείχνει μεταξύ άλλων και η υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, δεν μπορεί να κρυφτεί άλλο κάτω από το χαλί. Ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί να κρυφτεί από την κεντρική πολιτική σκηνή της Ευρώπης η κοινωνική καταστροφή που επέφερε η πολιτική λιτότητας που επέβαλαν οι ελληνικές κυβερνήσεις σε συνερ-

Έχουμε μεγάλη ευθύνη να σταματήσουμε επιτέλους τον εκβιασμό που ασκούσαν από κοινού κυβερνήσεις και τρόικα, να επαναδιαπραγματευτούμε τη δανειακή σύμβαση σε μια εντελώς διαφορετική βάση σύμφωνα με το πρόγραμμά μας

γασία με την τρόικα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι θλιβερές απαντήσεις της κυβέρνησης στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών για τη μνημονιακή πολιτική και η ντροπιαστική αναβολή της επίσκεψής τους δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα1 . Είτε λίγο μετά τις ευρωεκλογές είτε λίγο πριν, αν κάνουν το λάθος να προσπαθήσουν να εκβιάσουν για άλλη μια φορά τον λαό πριν τη μεγάλη δόση του Μαΐου, αυτή η κυβέρνηση φεύγει και θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μια κυβέρνηση της Αριστεράς. Η ευθύνη μας είναι σε όλα τα επίπεδα τεράστια. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να σταματήσουμε επιτέλους τον εκβιασμό που ασκούσαν από κοινού κυβερνήσεις και τρόικα για πολλά χρόνια με το φόβητρο του χρέους, να επαναδιαπραγματευτούμε τη δανειακή σύμβαση σε μια εντελώς διαφορετική βάση σύμφωνα με το πρόγραμμά μας. Έχουμε την ευθύνη επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα επίπεδα του 2009. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να σταματήσουμε άμεσα την ανθρωπιστική καταστροφή και την εξαθλίωση. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να επαναφέρουμε τα βασικά για μια δημοκρατική χώρα, όπως η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και η προστασία των βασικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Το κυριότερο όμως είναι ότι έχουμε την ιστορική ευθύνη να αποδείξουμε ότι όσα ευαγγελίζεται η Αριστερά εδώ και δεκαετίες είναι αλήθεια. Ότι την κρίση γίνεται να την πληρώσει το κεφάλαιο, ότι η πολιτική μπορεί να ασκηθεί προς το συμφέρον των «από κάτω» αυτής της κοινωνίας, με ορίζοντα να πάψουν πλέον να είναι «από κάτω». Δες το άρθρο μου: «Σαμαράς, Στουρνάρας κρύβονται οι δυστυχείς, αλλά για πόσο;», tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/samarasstoyrnaras-krybontai-oi-dystyxeis-allagia-poso-toy-gianni-milioy

1


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

11

Προανάκρουσμα τροϊκανών πιέσεων οι προειδοποιήσεις Στάινμαϊερ Η Αθήνα δεν θα πρέπει να τρέφει αυταπάτες ότι οι δανειστές της θα της επιτρέψουν χαλάρωση των μνημονιακών πολιτικών, καθώς η χώρα έχει δρόμο ακόμη να διανύσει, διεμήνυσε στην ελληνική κυβέρνηση ο σοσιαλδημοκράτης Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, λίγα 24ωρα προτού επιστρέψουν στη χώρα οι τροικανοί. Ακόμη και αυτός «ο καλός αστυνομικός», όπως χαρακτήρισαν ΜΜΕ της πατρίδας του τον Φρανκ -Βάλτερ Στάινμαϊερ που επισκέφθηκε την Ελλάδα (σε προφανή αντιδιαστολή με τους «κακούς αστυνομικούς» Μέρκελ και Σόιμπλε ήλθε σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για να ζητήσει προώθηση των μεταρρυθμίσεων, όπως λ.χ. σημείωσε και η Deutsche Welle. Αλλά και η Frankfurter Allgemeine Zeitung υπογράμμισε ότι οι Έλληνες οικοδεσπότες δεν θα πρέπει να ερμηνεύσουν εσφαλμένα τη «συμπαράσταση», όπως τη χαρακτήρισαν, του Στάινμαϊερ και να σχηματίσουν την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αλλαγή της γερμανικής πολιτικής, καθώς «ο δρόμος του εκσυγχρονισμού δεν έχει διανυθεί, δεν μπορεί κανείς να τον συντομεύσει και δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις από συμπόνια». Το μήνυμα αυτό απαντά εμμέσως

και στα όσα είπε ο Γ. Στουρνάρας με συνέντευξή του στους Financial Times, ότι αν και η Αθήνα μπορεί να συνεχίσει να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η βελτίωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, οι φιλοδοξίες για μεγάλες νομοθετικές αλλαγές ίσως θα πρέπει να μετριαστούν. «Η πλειοψηφία είναι πολύ μικρή. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί» σημείωσε αναφερόμενος στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 153 βουλευτών... Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν και πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν». Υπό αυτές τις συνθήκες επιστρέφουν στην Ελλάδα οι Π. Τόμσεν, Μ. Μορς και Κλ. Μαζούχ. Στελέχη του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν το αν η 15η Ιανουαρίου θα είναι η ημερομηνία άφιξης των τριών επικεφαλής ελεγκτών λέγοντας πως η ημερομηνία άφιξης δεν έχει επακριβώς προσδιορισθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση τα στελέχη του ΔΝΤ, της Ε.Ε. και της ΕΚΤ θα επιστρέψουν την εβδομάδα που αρχίζει. Από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης επιδιώκεται ως ιδανικό σενάριο να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της τρόικας ώς τις 27 Ιανουαρίου, οπότε συγκαλείται το

Eurogroup, ωστόσο από πλευράς των Ευρωπαίων δανειστών διατυπώνονται αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι αυτό δυνατό και ήδη γίνεται λόγος για στόχο να υπάρξει κλείσιμο του νέου γύρου των συζητήσεων στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, χωρίς να αποκλείεται ακόμη μεγαλύτερη παράταση, με ορόσημο το Eurogroup στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να φέρει και νέες αλλαγές στο πρόγραμμα και να πραγματοποιηθούν δύο αξιολογήσεις σε μία. Δηλαδή η πρώτη και η δεύτερη αξιολόγηση του 2014 να λάβουν χώρα προς το τέλος της άνοιξης. Εν μέσω αυτών των υποθέσεων εργασίας θα διεξαχθούν και οι συζητήσεις για το ελληνικό χρέος. Αναφορικά με το κεφάλαιο αυτό («χρέος»), μείζον θέμα προέκυψε καθώς εκτός από τις παραπάνω δηλώσεις που έκανε ο Γ. Στουρνάρας με τη συνέντευξή του στους Financial Times, η Αθήνα έχει εκφράσει μέσω του υπουργού Οικονομικών με τον πιο επίσημο τρόπο δήλωση πλήρους υποταγής στο Βερολίνο. Διότι ως τέτοια ερμηνεύεται η παραδοχή Στουρνάρα ότι αρνήθηκε μια ευνοϊκή, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος, για την Ελλάδα πρόταση της Κρ. Λα-

γκάρντ περί κουρέματος του χρέους, επειδή... θα αντιδρούσε ο Β. Σόιμπλε! Μάλιστα, άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών. Με την συνέντευξή του στους Financial Times, ο υπουργός Οικονομικών απέρριψε σε σχέση με το μείζον ζήτημα του χρέους την επιλογή του κουρέματος, σχολιάζοντας ότι μπορούν να βρεθούν άλλοι τρόποι απομείωσής του, περιλαμβανομένων των πρωτογενών πλεονασμάτων και της αποδοτικότερης εφαρμογής του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Μάλιστα, ο Γ. Στουρνάρας πρόσθεσε ότι απέρριψε τις προτάσεις που του υπέβαλαν η διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ και ο επικεφαλής ελεγκτής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Αθήνα Πόουλ Τόμσεν, να ζητήσει από τους Ευρωπαίους, περιλαμβανομένου και του Γερμανού ομολόγου του Β. Σόιμπλε, να δε-

χθούν κούρεμα των δανείων διάσωσης. «...Ο Πολ και η Λαγκάρντ είπαν ότι έπρεπε να σταθώ στο πλευρό τους...» ανέφερε και πρόσθεσε σχετικά «...είπα: εάν έρθω με την πλευρά σας, είναι κάτι που θα βοηθήσει πραγματικά την Ελλάδα, αλλά είναι και κάτι που αποκλείεται να συμβεί. Ο Σόιμπλε μου είπε ‘Γιάννη, ξέχνα το’. Οπότε αν κάτι δεν μπορεί να γίνει, τι μπορώ να κάνω;». Ας σημειωθεί ακόμη, ότι οι συζητήσεις για προαπαιτούμενα, πρόοδο ελληνικού προγράμματος και ανεπισήμως και για το χρέος, θα διαξεχθούν με την ελληνική κυβέρνηση να έχει ψηφίσει προϋπολογισμό 2014 με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,6% του ΑΕΠ, ρυθμίσεις για πλειστηριασμούς και νομοσχέδιο για ακίνητα χωρίς το τελικό «ok» από ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΚΤ... ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Βλέπει πρόωρες εκλογές και τρέχει για τον «προοδευτικό πόλο» ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ

Με τις κομματικές διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί μετά και τη χτεσινή συνεδρίαση της Κ.Ε., κατά την οποία εξελέγησαν η νέα Εκτελεστική Επιτροπή και ο νέος γραμματέας της ΔΗΜ.ΑΡ., ο Φ. Κουβέλης θέλει να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην υλοποίηση των αποφάσεων για τη διαμόρφωση του σχήματος συνεργασιών με κινήσεις και πρόσωπα που θα συγκροτούν τον λεγόμενο «προοδευτικό πόλο». Πέρα από τις προγραμματισμένες διπλές εκλογές του Μαΐου, ο πρόε-

δρος της ΔΗΜ.ΑΡ. βιάζεται να συγκεκριμενοποιήσει τη μορφή που θα λάβει το «κεντροαριστερό» εκλογικό σχήμα, διότι πιθανολογεί ότι θα πραγματοποιηθούν εθνικές εκλογές μέσα στο 2014. Κρατώντας αποστάσεις από την κυβέρνηση -και το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα- με έντονη κριτική, αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Φ. Κουβέλης ζήτησε χτες τα νεοεκλεγέντα όργανα να υλοποιήσουν άμεσα τις αποφάσεις του συνεδρίου ως προς το ζήτημα των συνεργασιών. Ο πολιτικός προγραμματισμός για το διάστημα έως τις εκλογές του Μαΐου θα τεθεί και θα εγκριθεί στην επόμενη

συνεδρίαση της Κ.Ε. στις 25-26 Ιανουαρίου.

Ποιος είναι ο Θ. Θεοχαρόπουλος Ως προς την προετοιμασία για τη συγκρότηση του «προοδευτικού πόλου», ο Φ. Κουβέλης ποντάρει πολλά και στον νέο γραμματέα Θανάση Θεοχαρόπουλο, που αναμενόταν να εκλεγεί χτες εκτός συγκλονιστικού απροόπτου και σίγουρα χωρίς την ψήφο της μειοψηφίας, που συμπαρατάσσεται πίσω από τον πρώην γραμματέα Σπ. Λυκούδη. Οι διαφωνίες της μειοψηφίας δεν έχουν αμβλυν-

θεί ούτε κατ’ ελάχιστο και χρειάστηκε η απουσία του Φ. Κουβέλη από την τελετή εγκαινίων της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. για να επανέλθουν στο προσκήνιο. Ο πρόεδρος της ΔΗΜ.ΑΡ., πέρα από τον συμβολισμό της «ανανέωσης» και της επικοινωνιακής ώθησης που προσδοκά να δώσει στο κόμμα του η εκλογή του 36χρονου στελέχους από τη Βέροια που κατετάγη στην 9η θέση της Κ.Ε., περιμένει γρήγορα απο-

τελέσματα από εκείνον, καθώς του έχει ήδη αναθέσει την εκπόνηση του σχεδίου της ΔΗΜ.ΑΡ. για τη συγκρότηση του «προοδευτικού πόλου». Ο Θ. Θεοχαρόπουλος που αποτελούσε πρόταση του Φ. Κουβέλη για τη νευραλγική θέση του γραμματέα, είχε διατελέσει ειδικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί τρικομματικής κυβέρνησης, ενώ παραιτήθηκε μετά την αποχώρηση της ΔΗΜ.ΑΡ., αλλά και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής και μέλος του Τομέα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής.


ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΜΙΛΕΡΙ

12

Ποιος είναι ο Καμιλέρι o Ο Ιταλός συγγραφέας και σκηνοθέτης γεννήθηκε στο Πόρτο Εμπέντοκλε της Σικελίας το 1925. Ξεκίνησε ως σκηνοθέτης στο θέατρο το 1942, ενώ λίγο αργότερα έγινε μέλος του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Από το 1945 άρχισε να δημοσιεύει διηγήματα και ποιήματα κερδίζοντας βραβεία. Το 1958 παρουσιάζει πρώτος έργο του Μπέκετ στο θέατρο και αργότερα στην τηλεόραση, όπως και των Ιονέσκο, Αντάμοβ, Έλιοτ και άλλων. Το 1954 πέρασε τον διαγωνισμό στην ιταλική ραδιοτηλεόραση RAI, αλλά η πρόσληψη καθυστέρησε μερικά... χρόνια. Ήταν κομμουνιστής. Έχει διδάξει στο γνωστό Πειραματικό Κινηματογραφικό Κέντρο Ρώμης και την Εθνική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης «Σίλβιο ντ’ Αμίκο». Τη δεκαετία του ‘60 σκηνοθέτησε τα πιο επιτυχημένα ιταλικά σίριαλ. Το 1980 αρχίζει την έκδοση των διηγημάτων στη φανταστική πόλη της Σικελίας Βιγκάτα και περιγράφει τη ζωή ανάμεσα στα τέλη του 800 και τις αρχές του 900, που του χάρισαν το πρώτο λογοτεχνικό βραβείο. Το 1994 εμφανίζεται η πρώτη από τις 31 περιπέτειες του αστυνόμου Μονταλμπάνο, πυροδοτώντας την έκρηξη του «φαινομένου Καμιλέρι». Η επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς με πρωταγωνιστή τον Λούκα Ζινγκαρέτι μετατρέπει τον ηθοποιό και τον συγγραφέα σε είδωλα ενός τεράστιου κοινού. Η συγγραφή διηγημάτων θα συνεχιστεί ακατάπαυστα, με αποτέλεσμα να έχουν πωληθεί τουλάχιστον 10 εκατομμύρια αντίτυπα των βιβλίων του. Ο Αντρέα Καμιλέρι παρέμεινε πάντα στην Αριστερά και αποτέλεσε ένα από τα ηθικά και πνευματικά σύμβολα στη μάχη εναντίον του μπερλουσκονισμού. Τον Ιούνιο του 2013 σε μια τηλεοπτική του παρουσίαση δεν έχασε την ευκαιρία να καταφερθεί εναντίον της κυβέρνησης Λέτα και της επανεκλογής του Ναπολιτάνο στην προεδρία της Δημοκρατίας.

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ «Η Ευρώπη υπήρξε το βασίλειο της φαντασίας, της δημιουργίας. Το βασίλειο της τέχνης. Εάν υπήρχε έστω και ελάχιστος από αυτόν τον οίστρο και στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής πολιτικής, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε κάποιες οικονομικές αρχές. Πρέπει να στηριχθούμε σε κάποια ιδανικά και αξίες, σε έναν πολιτισμό», δηλώνει στην «Αυγή» ο Αντρέα Καμιλέρι. Ο διάσημος Ιταλός συγγραφέας στηρίζει την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα

ως επικεφαλής ψηφοδελτίου στην Ιταλία. «Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα αποτελεί το θερμόμετρο των ευρωπαϊκών λαθών... Ο τρόπος που μεταχειρίστηκε η Ευρώπη την Ελλάδα είναι σαν να μεταχειρίζεσαι άσχημα τις ίδιες τις ρίζες σου» αναφέρει ο Αντρέα Καμιλέρι στη συνέντευξή του στην «Αυγή». Η Ευρώπη είναι η κουλτούρα και ο πολιτισμός της, τονίζει, και όχι τα λογιστικά βιβλία αυτών που την οδήγησαν σε νέο πόλεμο με εκατομμύρια θύματα στη Νότιο Ευρώπη. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

Ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο θα ήταν με τον Τσίπρα για ν’ αλλάξουμε την Ευρώπη Πώς βλέπετε την πολιτική κατάσταση στη σημερινή Ιταλία; Μου φαίνεται ότι η Ιταλία ζει σήμερα ένα αδιέξοδο και το πολιτικό σύστημα έχει μπλοκαριστεί. Πρέπει να πούμε ότι μπορούν να γίνουν ελάχιστα πράγματα. Οι εκλογές οδήγησαν τρία κόμματα να έχουν πάρει περίπου το ίδιο εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να φτιαχτεί μια πραγματικά παγιωμένη πλειοψηφία. Σήμερα υπάρχει μια πλειοψηφία που έχει σχηματιστεί από κατάλοιπα, από τους διαφωνούντες του Λαού της Ελευθερίας του Μπερλουσκόνι, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να συνεχίζει να υπάρχει, αλλά χωρίς να μπορεί να κυβερνήσει και να κάνει σημαντικά πράγματα. Ο Λέτα συνεχίζει να εφαρμόζει μια πολιτική λιτότητας. Η λιτότητα και η καταστροφή της κοινωνίας μας πρέπει να σταματήσουν στην Ιταλία και όχι μόνο. Το πρόβλημα της λιτότητας είναι πρόβλημα που αφορά και την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό ορισμένοι από εμάς επιχειρούμε να δημιουργήσουμε μια υπερεθνική και διεθνική λίστα για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Από

τη μια πλευρά, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σίγουρα την αντιευρωπαϊκή παλινδρόμηση που φαίνεται ότι θα υπάρξει στις ευρωεκλογές. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ισχυρό αντιευρωπαϊκό μήνυμα, που θα πρέπει να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο. Από την άλλη πλευρά κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής και μακρόχρονης κρίσης η ευρωπαϊκή μηχανή συνέχισε να δουλεύει, μόνο που έκανε να πληρώσουν τεράστιο κόστος, κόστος που δεν μπορούμε ούτε να το φανταστούμε, δεκάδες εκατομμύρια πολίτες της. Είναι αναγκαία μια ριζική αναθεώρηση όλων των ευρωπαϊκών συμφωνιών, αυτής της ίδιας της ευρωπαϊκής μηχανής. Μια αναθεώρηση που να μην στηρίζεται για μια ακόμη φορά στα λογιστικά βιβλία. Οι λογιστές καταστρέφουν την Ευρώπη. Πρέπει να τους σταματήσουμε. Γιατί τα λογιστικά βιβλία μιλούν μόνο για ένα απάνθρωπο δούναι και λαβείν. Δεν υπάρχουν άλλα κεφάλαια. Δεν υπάρχει η κοινωνία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην αξία του ευρώ. Η Ευρώπη πρέπει να έχει άλλα ιδανικά για να είναι ενωμένη. Άλλα ιδανικά που να τα συμμερίζεται η τεράστια πλειοψηφία των πολιτών της. Διαφορετι-

κά με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει. Στον επόμενο πόλεμο, γιατί αυτή η κρίση αποτέλεσε πόλεμο, δεν θα αφήσει στον δρόμο μόνο την Ελλάδα ή τις άλλες χώρες που πλήττονται θανάσιμα από τη σημερινή κρίση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δώσουμε ενωμένοι μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτή την κρίση υποστηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να πούμε ότι θέλουμε μια άλλη Ευρώπη που να ανήκει στους λαούς της και να φροντίζει για να συμφέροντά τους. Κάποτε στην Ιταλία υπήρχε η μεγαλύτερη Αριστερά στη Δύση, ενώ σήμερα πασχίζει να βρει ένα βηματισμό. Για πολλούς από εμάς η Ιταλία ήταν παντού γνωστή για τις προοδευτικές αντιλήψεις και ιδέες της… Η ιταλική Αριστερά ήταν ισχυρή όταν υπήρχε το παλιό Κομμουνιστικό Κόμμα. Μετά ήρθε η Κεντροαριστερά, που δεν κατάφερε να διατηρήσει τίποτα από τις μεγάλες αξίες που είχε αυτή η Αριστερά. Δημιουργήθηκε η Κομμουνιστική Επανίδρυση, αλλά περιορίστηκε σε μια μι-

Η Ευρώπη είναι η κουλτούρα και ο πολιτισμός της και όχι τα λογιστικά βιβλία αυτών που την οδήγησαν σε έναν νέο πόλεμο με εκατομμύρια θύματα στη νότια Ευρώπη

κρή συναίνεση. Βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση γιατί παρακολουθήσαμε μια περίοδο εσωτερικής διαμάχης στο εσωτερικό των μικρών αυτών κομμάτων της Αριστεράς. Μας λείπει κάποιος ή κάποιοι που να ξέρουν να χαράξουν έναν κοινό παρανομαστή ανάμεσα σε αυτά τα κατακερματισμένα κόμματα, τον λαό της Αριστεράς και της ανυπακοής, για να ενοποιηθούν αυτές οι δυνάμεις της Αριστεράς και να έχουμε ισχυρή Αριστερά. Για αυτό επιμένω στην ανάγκη αυτής της λίστας για τις ευρωεκλογές, γιατί μπορεί να μας οδηγήσει σε κάτι καλό. Αυτά τα κόμματα, όπως είναι σήμερα, δεν μετράνε τίποτα στην κοινωνία. Δεν έχουν ούτε τα ποσοστά για να μπουν στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να αναζωογονήσουμε την ελπίδα των ανθρώπων της Αριστεράς και των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας στην προοπτική της αλλαγής της καθημερινότητας τους. Το παράδειγμα της ελληνικής Αριστεράς είναι πολύ σημαντικό. Είστε άνθρωπος της κουλτούρας, διανοούμενος. Τι σας έσπρωξε να πάρετε μια τόσο ξεκάθαρη θέση εναντίον της κρίσης και να συμμετέχετε σε μια προσπάθεια ανασύνταξης της Αριστεράς; Πάντα έπαιρνα θέση. Η κουλτούρα πάνω απ’ όλα είναι μια στάση ζωής για να παίρνουμε θέση. Ιδιαίτερα μπροστά σε μια κρίση σαν αυτή που καταστρέφει την κοινωνία και τις αξίες της. Μια κουλτούρα που στέκεται στο περιθώριο για να κοιτάει τις εξελίξεις είναι στείρα κουλτούρα. Εγώ είμαι άνθρωπος που γράφει ρομάντζα, διηγήματα, ιστορίες. Είμαι όμως και Ιταλός πολίτης και Ευρωπαίος πολίτης. Πρέπει να συμμετέχω υποχρεωτικά σε ό,τι συμβαίνει στη χώρα μου, την Ιταλία και την Ευρώπη. Είστε Σικελός από το Πόρτο Εμπέντοκλε του Αγκριτζέντο και την κοιλάδα των ελληνικών να-


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

13

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο επιθεωρητής Μονταλμπάνο δεν θα χτυπούσε ποτέ την κοινωνία. Πάνω από όλα ήταν ένας πολίτης. Γι’ αυτό πιστεύω ότι θα τον είχαμε σήμερα στο πλευρό μας

Μερικές φορές η Ευρώπη είχε και αυτοκαταστροφικές τάσεις...

ών. Βιώσατε στην καθημερινότητα σας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Μεγάλης Ελλάδας. Ποια είναι όμως η ιδέα που έχετε για την Ελλάδα; Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα αποτελεί το θερμόμετρο των ευρωπαϊκών λαθών. Αρχικά προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια κοινή ένωση με άξονα τις κοινές ιουδαϊκές και χριστιανικές ρίζες μας. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό που έχουμε από κοινού είναι η κουλτούρα μας. Μια κουλτούρα που γεννήθηκε ειδικά στην Ελλάδα και με την οποία ακόμη κερδοσκοπούμε και την εκμεταλλευόμαστε για να ζούμε. Ο τρόπος που μεταχειρίστηκε η Ευρώπη την Ελλάδα είναι σαν να μεταχειρίζεσαι άσχημα τις ίδιες τις ρίζες σου. Είναι σαν να μην κατάλαβες τίποτα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Απέδειξαν ότι δεν κατάλαβαν τίποτα για το τι είναι στην πράξη και στην πραγματικότητα η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ο Παρθενώνας. Η Ευρώπη είναι οι ναοί του Αγκριτζέντο. Η Ευρώπη είναι η κουλτούρα και ο πολιτισμός της. Το λίκνο της κουλτούρας και του πολιτισμού του κόσμου. Με αυτή την έννοια, η Ευρώπη ακόμη και σήμερα μπορεί να αποτελέσει μηχανή για να τρέξει σε αγώνες και όχι μια κουρασμένη μηχανή που να σέρνει απλώς ένα βάρος, όπως την καταντήσανε σήμερα. Με τις ευρωεκλογές πρέπει να καλλιεργήσουμε την ελπίδα της αλλαγής. Η Ευρώπη των λογιστικών βιβλίων σκοτώνει οποιαδήποτε πρωτοβουλία και οτιδήποτε βρεθεί στον δρόμο τους. Η Ευρώπη υπήρξε το βασίλειο της φαντασίας, της δημιουργίας. Το βασίλειο της τέχνης. Εάν υπήρχε έστω και ελάχιστος από αυτόν τον οίστρο και στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής πολιτικής, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε κάποιες οικονομικές αρχές. Πρέπει να στηριχθούμε σε κά-

Πρέπει να δώσουμε ενωμένοι μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτή την κρίση, υποστηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε μια άλλη Ευρώπη που να ανήκει στους λαούς της...

ποια ιδανικά και αξίες, σε έναν πολιτισμό. Σήμερα κάποιοι νομίζουν ότι όλ’ αυτά είναι άχρηστα. Αντίθετα, αποτελούν βασικό στοιχείο για οποιαδήποτε ιδέα για την Ευρώπη. Πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για μια Ευρώπη πιο κοντά σε εμάς. Μια Ευρώπη που να έχει μεγαλύτερη συνείδηση για τα προβλήματα που την έχουν ζώσει. Πρέπει να έρθει η μέρα που θα ζητήσουν συγγνώμη από την Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο της συμπεριφέρθηκαν. Γιατί είναι σαν να κακομεταχειρίστηκαν την ίδια τους τη μάνα και να την πέταξαν στον δρόμο. Η Ελλάδα αποτελεί το λίκνο του πολιτισμού, που εγώ αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Εκεί βρίσκονται τα θεμέλια της Ευρώπης. Όλα τα υπόλοιπα περιττεύουν.

Αυτές προσπαθούμε να αποφύγουμε. Η σημερινή Ευρώπη βγήκε από τα ερείπια ενός πολέμου που κερδίσαμε πληρώνοντας βαρύ τίμημα για να είμαστε ελεύθεροι, για να ζούμε σε δημοκρατικές κοινωνίες με συστήματα κοινωνικής προστασίας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την επιστροφή στην εποχή της ανασφάλειας και της κατάργησης των δικαιωμάτων. Τον Μάιο θα πρέπει να επιλέξουμε το μέλλον, την ανοικοδόμηση της Ευρώπης σε δίκαιες, αλληλέγγυες και δημοκρατικές βάσεις. Για τον λόγο αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας μια ενωτική προσπάθεια με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί υποστηρίζετε τη δημιουργία μιας διεθνικής λίστας στην Ιταλία που να έχει επικεφαλής έναν Έλληνα; Μου φαίνεται κάτι το εξαίσιο, το θαυμαστό. Μου φαίνεται σαν να αρχίζουμε να υλοποιούμε την ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει να βγού-

με από τα στενά εθνικά σύνορα και όρια. Εάν η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν ανθρώπους που έχουν κοινά ιδανικά, είναι εντελώς άχρηστο να συνεχίζουμε να μιλάμε για την Ελλάδα και την Ιταλία. Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη και αυτά τα κοινά μας ιδανικά, που αντιπροσωπεύουν μια πραγματική δύναμη αλλαγών. Μετά από τόσο χρόνια σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν μας χωρίζουν τα σύνορα και οι γλώσσες, αλλά μας ενώνει ένας κοινός πολιτισμός; Στην Ελλάδα το έργο σας είναι πάρα πολύ γνωστό και έχετε πάρα πολλούς θαυμαστές. Πολλοί όμως θα διερωτηθούν τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση ο αστυνόμος Μονταλμπάνο. Μα τον Μονταλμπάνο τον κατηγορούσαν για κομμουνιστή, γιατί ήταν έντιμος και δίκαιος! Ήταν ένας αστυνόμος που ξεχώριζε από τους άλλους για την ποιότητα του χαρακτήρα του. Ακόμη και όταν ήταν αναγκασμένος να στείλει δυνάμεις καταστολής εναντίον των εργατών, άφηνε να πάνε οι καραμπινιέρι και όχι η αστυνομία. Ο Μονταλμπάνο δεν θα χτυπούσε ποτέ την κοινωνία. Έβγαινε από τη στενή αντίληψη που θα είχαμε για έναν επιθεωρητή της αστυνομίας, Πάνω από όλα ήταν πολίτης. Γι’ αυτό πιστεύω ότι θα τον είχαμε σήμερα στο πλευρό μας.

[[[WXSOSOOMRSKV “®ª´²¹²´À¨¶•·²Ã­­¬°²*1[[[WXSOSOOMRSKV


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

14

ΑΡΘΡΑ

Το μοντέλο δεν ήταν βιώσιμο ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΗ

Οι περιπτώσεις του Τ.Τ., της διαπλοκής και της διαφθοράς γύρω από τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων -για να αναφερθούμε μόνο στην τρέχουσα επικαιρότητα- μας θυμίζουν για άλλη μια φορά την ανέμελη πορεία προς την κατάρρευση, την αδυναμία δανεισμού και τα Μνημόνια. Μια πορεία που δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά να τη μελετάμε και να την κατανοούμε, ακριβώς για να την αποφύγουμε - και όχι για να την αναβιώσουμε. Οι δικαστικές έρευνες θα βοηθήσουν πολύ με τα στοιχεία τους στη μελέτη αυτής της πορείας. Κεντρικό χαρακτηριστικό της πορείας προς την κατάρρευση είναι ότι η καταδίκη και απαξίωση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των μιζών, της εξυπηρέτησης των ημετέρων στην κοινή συνείδηση είχε ήδη προηγηθεί πολύ πριν το δημοσιονομικό αδιέξοδο. Όλοι συζητούσαν για σκανδαλώδεις μίζες, δάνεια, επιδοτήσεις πολύ πριν. Αυτή ήταν -και τώ-

ρα πολύ περισσότερο- η βάση της αμφισβήτησης του «πολιτικού συστήματος» και των κομμάτων εξουσίας. Δεν φαινόταν όμως να υπήρχε συνείδηση του μέγιστου κινδύνου: της κατάρρευσης και του ότι δεν θα πληρώσουν μόνον (και αν) οι δράστες, αλλά ότι θα πληρώσει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Οι φωνές προειδοποίησης δεν ακούγονταν, οι αυταπάτες ήταν μεγάλες. Επί δέκα χρόνια και κυρίως την τελευταία πενταετία πριν το δημοσιονομικό αδιέξοδο του 2010, η ηθική αντίδραση στη διαφθορά και την ιδιοποίηση του Δημοσίου έμενε στην αμφισβήτηση, δεν είχε πολιτικό αποτέλεσμα, γιατί κυριαρχούσε το γλυκό χρήμα του υπερδανεισμού. Δεν ήταν για όλους, αλλά το σύστημα είχε αποκτήσει τη τεχνογνωσία στην «αποτελεσματική» διανομή (ή σπατάλη) των χρημάτων του Δημοσίου. Και επειδή μέρος της τεχνικής ήταν τα μειωμένα έσοδα του Δημοσίου, μόνον ο υπερδανεισμός ζούσε το σύστημα. Γι’ αυτό και δημοσίως όλοι καταδίκαζαν τη διαφθορά και τη διαπλοκή, αλλά όλως περιέργως γίνο-

Τ.Τ. και σκάνδαλα προμηθειών μάς θυμίζουν την πορεία προς τη δημοσιονομική κατάρρευση - Η ηθική απαξίωση της διαπλοκής και της διαφθοράς ηττήθηκε από το χρήμα του υπερδανεισμού - Όρια στην παρέμβαση των κομμάτων στην οικονομία νταν τα ίδια και τα ίδια. Το κανάλι της τροφοδοσίας δούλευε και αυτό βόλευε. Το μοντέλο αυτό ήταν μη βιώσιμο.

Έτρωγε όλο και περισσότερα και δεν παρήγαγε κεφάλαια για να συνεχιστεί ο κύκλος του. Αυτή ήταν η αφροσύνη της τότε πολιτικής, ανώτατης κρατικής και οικονομικής ηγεσίας: δεν άκουγε και δεν έβλεπε ότι δεν ήταν βιώσιμο το μοντέλο. Γι’ αυτό είναι υπόλογη κυρίως. Οι δικαστικές έρευνες θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα να τεκμηριώσουμε αν το σύστημα ήταν κυρίως κομματικό, όπως λεγόταν και λέγεται. Ο εφησυχασμός που επικράτησε, το άπλωμα της διαφθοράς και της διαπλοκής μάς οδηγούν να εξετάσουμε αν όσο περνούσαν τα χρόνια το στενό κομματικό υποχωρούσε υπέρ ενός ευρύτερου δικτύου επιχειρηματικών, τραπεζικών και κοινωνικών σχέσεων που προωθούσε τελικά τους ικανότερους και τολμηρότερους στον χαριστικό δανεισμό ή τη μίζα, πέρα από κομματικά όρια. Όλοι αυτοί δεν χρειάζονταν να σκέφτονται το δημόσιο συμφέρον -έριχναν τις δαπάνες στο φουσκωμένο χρέοςίσως ούτε και το κομματικό. Οι κατάλληλοι ελιγμοί διευκόλυναν και με την άλλη κυβέρνηση...

Η κοινωνική συνειδητοποίηση του εύρους της διαφθοράς και η συνεπαγόμενη ηθική απαξίωση κράτους και κομμάτων και προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης και δεν θα φύγει μαζί της. Δεν είναι παράγωγο της δημοσιονομικής κρίσης. Είναι παράγωγο του μοντέλου κράτους και οικονομίας που οδήγησε στην κρίση. Η ηθική απαξίωση είναι τελικά πολύ πιο αληθινό κριτήριο, πιο ακριβής προειδοποίηση γι’ αυτό που έρχεται και δεν το βλέπουμε είτε γιατί μετράμε αριθμούς είτε γιατί έτσι μας βολεύει. Η αμφισβήτηση των κομμάτων δεν ακολούθησε την κρίση. Προϋπήρχε και δυνάμωσε. Γι’ αυτό και δεν θα τελειώσει με τον τερματισμό της ύφεσης ή την οικονομική ανάκαμψη. Νέα συγκρότηση της οικονομικής λειτουργίας του κράτους στη βάση του δημοσίου συμφέροντος και όρια στην παρέμβαση των κομμάτων στο κράτος και την οικονομία έπρεπε να είναι στις πρώτες προτεραιότητες.

Η... εκρηκτική υποψία της Ντόρας! ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

Η υπόθεση του Χριστόδουλου Ξηρού έφερε στην επικαιρότητα πολλά θέματα. Αναρωτιούνται τα μεγάλα ΜΜΕ πώς είναι δυνατόν να δίδεται άδεια ολίγων ημερών ακόμα και σε κατηγορούμενους για ζητήματα τρομοκρατίας και μάλιστα με αρκετά θύματα. Να το συζητήσουμε, αλλά γιατί κανένα μεγάλο μέσο ενημέρωσης δεν μας ενημέρωσε πως ο δραπέτης πλέον Χριστόδουλος είχε πάρει άλλες έξι φορές άδεια, από την οποία επέστρεψε κανονικά στο κελί του; Και γιατί οι δειλές πολιτικές ηγεσίες ψάχνουν για αποδιοπομπαίους τράγους στους υφιστάμενούς τους, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα το εξωφρενικό και παράτυπο, ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση; Η περίπτωση Μαζιώτη είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι αρχές δεν κατάφεραν να τον δικάσουν εντός του 18μηνου που προβλέπει ο νόμος και τον άφησαν ελεύθερο, για να εξαφανιστεί μαζί με τη σύντροφό του, παρ’ ότι αυστηρά παρακολουθούμενος! ΑΞΙΖΕΙ να θυμίσουμε πως η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία υπάρχουν ακόμα πολιτικές τρομοκρατικές οργανώσεις και μάλιστα τόσες πολλές. Η ισπανική ΕΤΑ και ο ιρλανδικός IRA ήταν αυτονομιστικά κινήματα που έκαναν χρήση τρομοκρατικών μεθόδων. Τι το ιδιαίτερο λοιπόν έχει η χώρα μας για να ανθεί η τρομοκρατική δράση; Μια πρώτη απάντηση είναι πως οι διωκτικές αρχές ήταν αδύναμες και ανίκανες να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο. Δεν θα το δεχτώ, διότι οι ελληνικές αρχές δεν ήταν μόνες και α-

βοήθητες στην αντίδρασή τους και τα τεχνικά μέσα που δεν διέθεταν τα διέθεταν οι συνδρομητές τους. Όταν καταφέρνει το σύστημα να φυτεύει πράκτορά του στο πιο καλά οργανωμένο και περιφρουρημένο κόμμα, όπως ήταν το ΚΚΕ, και να τον φτάνει όχι μέχρι την Κ.Ε. του κόμματος, αλλά να του ανατίθενται και η πλέον απόρρητη δουλεία, πόσο δύσκολο ήταν και είναι για το σύστημα να έχει από μέσα πληροφορίες για οργανώσεις τσικό, ερασιτεχνικής και ανοιχτής (π.χ. Πυρήνες της Φωτιάς) σε πολλές περιπτώσεις δράσης; Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ είναι προφανής. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει κοινωνικό και πολιτικό κίνητρο, ειδικά σε νέους, να δράσουν κατά έναν τρόπο που ποτέ στην Ιστορία δεν έφερε πολιτική λύση. Αλλά πώς αυτή η δράση, ειδικά στην Ευρώπη (π.χ. Ιταλία, Γερμανία) γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις κυ-

Από τη στιγμή που η καλά πληροφορημένη βουλευτής ανησυχεί για συνεργασία τρομοκρατίας και ποινικών (!) σε μεγάλο χτύπημα, οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες

ρίαρχες δυνάμεις και οδήγησε σε αυταρχικές λύσεις, με περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών και τρομοκράτηση του μέσου πολίτη. Ο οποίος μέσος πολίτης, μην κάνοντας χρήση των δημοκρατικών ελευθεριών στην καθημερινή του ζωή, τις παραχωρεί εύκολα σε όσους υπόσχονται περισσότερη ασφάλεια. Με λίγα λόγια, η τρομοκρατία στην Ελλάδα... καθαρή ή όχι ήταν και είναι, όπως η Ιστορία καταγράφει, εργαλείο στα χέρια του συστήματος. ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ αναφορές έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καθώς το σάπιο καθεστώς καταρρέει με πάταγο και δεν θα διστάσει να παίξει τα ρέστα του. Είναι αυτό που αρκετές φορές έχω χαρακτηρίσει ότι θα «κουνήσουν το τάβλι» όταν η παρτίδα δεν σώζεται με τίποτα. Και μη μου πείτε ότι δεν σας προβλημάτισε η σπουδή της κ. Ντόρας Μπακογιάννη να εκτιμήσει ότι: «Η σημερινή εξέλιξη της απόδρασης του Χριστόδουλου Ξηρού είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό συμβάν. Σε συνέχεια της εξαφάνισης των Μαζιώτη και Ρούπα και σε συνδυασμό με βάσιμες ενδείξεις ότι υπάρχει συνεργασία της εγχώριας τρομοκρατίας με το οργανωμένο έγκλημα, όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ενδέχεται να ετοιμάζεται μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα». Έχουν σημασία και οι αντιδράσεις των Αμερικανών, καθώς εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρμεντ δήλωσε ότι «Μας ανησυχεί βαθύτατα ότι ο καταδικασμένος για πράξεις τρομοκρατίας Χριστόδουλος Ξηρός, που σκότωσε πέντε υπαλλήλους της αμερικανικής αποστολής στην Ελλάδα, αγνοείται μετά από μια άδεια απουσίας από τη φυλακή. Συνεργαζόμαστε με Έλληνες αξιωματούχους σχετικά με την υπόθεση. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να εντοπίσει τον Ξηρό και να τον στείλει στη φυλακή».

ΑΠΟ τη στιγμή που η κ. Μπακογιάννη θέτει θέμα συνεργασίας τρομοκρατίας και ποινικών (!) για μεγάλο χτύπημα, μια και η συνεργασία χρυσαυγιτών - αστυνομικών έχει σε μεγάλο βαθμό καεί, οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κανείς να προσπεράσει τη συγκεκριμένη καταγγελία. Είναι πλέον 100% θέμα της κυβέρνησης και των διωκτικών αρχών να απαντήσουν και να δηλώσουν αν είναι ικανοί να προστατέψουν τη δημοκρατία και να εγγυηθούν έστω ομαλό πολιτικό βίο, ώστε ο ελληνικός λαός χωρίς φόβο και τεχνητά διλήμματα να αποφασίσει για το μέλλον του. Και επειδή το καρτέλ Σαμαρά - Βενιζέλου έχει αποδείξει ότι μπροστά στη διατήρησή του στην εξουσία δεν έχει τον παραμικρό δισταγμό να... κουνήσει το τάβλι και να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο τρόμου, όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν από τώρα να θέσουν την κυβέρνηση προ των ευθυνών της. ΑΛΛΩΣΤΕ, η συνταγή της προβοκάτσιας έχει πολλά χρόνια ιστορίας πίσω της. Χρησιμοποιήθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για τη ναζιστική δικτατορία του Χίτλερ που προξένησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δικτατορία στην Ελλάδα με τα... σαμποτάζ των κομμουνιστών στον Έβρο, την εισβολή στο Ιράκ για την καταστροφή των ανύπαρκτων χημικών όπλων του Σαντάμ, τις απόπειρες κατάληψης της Συρίας, όπου οι φονταμενταλιστές ισλαμιστές και οι τρομοκρατικές οργανώσεις με τις οποίες έχουν συμμαχήσει στηρίζονται από τη Δύση (!) και σε πολλές άλλες μικρές και μεγάλες παγίδες για εκτροπή από τις δημοκρατικές λύσεις. dchristou52@gmail.com


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

15

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ευρωβουλευτές της Αριστεράς για την επίσκεψη της επιτροπής που ερευνά το Μνημόνιο

2

Την ημέρα που ο Αντώνης Σαμαράς έδινε την ευρωφιέστα του, την ίδια εκείνη ημέρα, σύμφωνα με όσα ήταν προγραμματισμένα, θα έπρεπε να πατά το πόδι της στην Αθήνα η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διεξαγάγει έρευνα για το πώς οι ευρωπαϊκές χώρες εισήλθαν στα Μνημόνια και ποιες είναι οι επιπτώσεις από τις αντίστοιχες πολιτικές. Μετά την προσωπική παρέμβαση, ωστόσο, του πρωθυπουργού, όπως κατέδειξαν τα εσωτερικά e-mail κοινοτικών αξιωματούχων -τα οποία έφερε στη δημοσιότητα η «Αυγή»-, η επίσκεψη αναβλήθηκε για αργότερα. E-mail που τόσο η κυβέρνηση όσο και τα φιλικά προς αυτήν μέσα ενημέρωσης αγνόησαν (;). Στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκ μέρους της ευρωομάδας της Αριστεράς θα συμμετείχαν ο Γερμανός Jurgen Klute και ο Νίκος Χουντής. Η «Αυγή» της Κυριακής απευθύνθηκε και στους δύο, με τα εξής, κοινά ερωτήματα: Τι, πραγματικά, μπορεί να περιμένει κανείς από την επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει θέσει στο μικροσκόπιό της τα Μνημόνια αλλά και τα πεπραγμένα της τρόικας;

1 2

Εσείς τι συμπεράσματα βγάλατε από την αναβολή επίσκεψης της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου;

Διαβάζοντας από τη μία δηλώσεις Ευρωπαίων πολιτικών, όπως ο κ. Σβόμποντα και ο Αλέξης Τσίπρας, και από την άλλη τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την τρόικα, γιατί, κατά την άποψή σας, ο κ. Σαμαράς αφήνει συνεχώς αναξιοποίητες τις ευκαιρίες για ουσιαστική αλλαγή πολιτικής;

3

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

JURGEN KLUTE*:

Η έρευνά μας είναι το πρώτο βήμα αμφισβήτησης της τρόικας Αναφορικά με την τρέχουσα έρευνα που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο ρόλος αυτής της ομάδας είναι, σε νομικούς όρους, πολύ αδύναμος. Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι ο διαθέσιμος χρόνος για τη διαδικασία είναι αρκετά σύντομος. Για μια σωστή έρευνα, μία ή δύο επισκέψεις, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε διάφορους εταίρους, αντιπολιτευόμενους ή κοινωνικούς φορείς ασφαλώς και δεν είναι αρκετές. Πρέπει ξεκάθαρα να δούμε τη διαδικασία αυτή ως το πρώτο βήμα αμφισβήτησης των μεθόδων και των αποτελεσμάτων του έργου της τρόικας. Εν τούτοις, η εντύπωσή μου είναι από τις συναντήσεις που είχαμε ώς τώρα και τις δημόσιες αντιδράσεις είναι ότι αυτή είναι Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ να αλλάξουμε την πολιτική ατζέντα στην περιοχή της Ευρωζώνης που πλήττεται από την κρίση. Είναι σημαντικό όλοι στην Ελλάδα, και τις άλλες χώρες που επλήγη-

Αυτή καθαυτή η αναβολή, όπως και ο τρόπος που έγινε, δεν βοηθούν την έρευνα της επιτροπής. Η αξιοπιστία είναι κλειδί στο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει την επιτυχία της διαδικασίας. Η ιδέα να γίνουν όλες οι επισκέψεις (σ.σ.: κατά σειρά, σε Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο) στις αρχές Ιανουαρίου αποσκοπούσε να δοθεί χρόνος στους ευρωβουλευτές να βγάλουν συμπεράσματα από τις επαφές τους. Γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για την πραγματοποίηση επίσκεψης μέσα στον μήνα.

2

1

σαν από την κρίση, να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα αυτή. Οι ευρωβουλευτές ζητούν δημοκρατικό έλεγχο και διαφάνεια ως προς την τρόικα. Ως αποτέλεσμα, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενίσχυση των κοινωνικών πλευρών και δικαιωμάτων.

Ο, δεδομένος, ρόλος του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά στην αναβολή της επίσκεψης αποτελεί μυστήριο για μένα. Δεν με εκπλήσσει ότι οι τροϊκανοί αντιτίθενται στο έργο της επιτροπής μας. Οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν έχουν ώς τώρα αποδεχθεί να έχουν μια δημόσια ακρόαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευ-

3

ρωπαϊκό Συμβούλιο αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία της έρευνας που διεξάγουμε. Ενώ γνωρίζουμε και τις πρόσφατες ντροπιαστικές δηλώσεις των κ. Σόιμπλε και Ρέγκλινγκ (σ.σ.: πρόκειται για τον επικεφαλής του ESM, που δήλωσε στο περιοδικό Spiegel ότι «δεν θα υπάρξει καμία αναδιάρθρωση χρέους»). Συνεπώς, μπορώ να φανταστώ το είδος της πίεσης που ασκήθηκε στον κ. Σαμαρά. Αλλά ο κ. Σαμαράς έχει αποδεχθεί να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, ως εκ τούτου δεν υπάρχει δικαιολογία. Ως τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, με την επίσκεψή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο, υπήρξε ο καλύτερος εκπρόσωπος των Ελλήνων στη διαδικασία αυτή.

* Ο Jurgen Klute είναι ευρωβουλευτής, μέλος της ευρωομάδας της Αριστεράς GUE / NGL, αλλά και της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ερευνά τα Μνημόνια

ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ*:

Θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα πεπραγμένα της τρόικας Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά τις επίμονες πιέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωομάδας της Αριστεράς, ήδη από το 2010, καθυστέρησε πολύ να πάρει την απόφαση να διερευνήσει τα πεπραγμένα της τρόικας. Η Αριστερά, από την πρώτη στιγμή της συγκρότησης της τρόικας, εκτός από το ότι πήρε θέση ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές που επέβαλε, αμφισβήτησε τόσο τη θεσμική και πολιτική νομιμοποίησή της, όσο και τη νομιμότητα των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που έχουν καταστρατηγήσει την εθνική νομοθεσία και το ελληνικό Σύνταγμα, το κοινοτικό δίκαιο, τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας. Η διερεύνηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως, του ρόλου, θεσμικού και πολιτικού, της τρόικας, ανεξάρτητα από τις επιμέρους σκοπιμότητες που μπορεί να εξυπηρετεί εν όψει και των ευρωεκλογών, αποτελεί σημαντικό γεγονός που ο πολιτικός του συμβολισμός αξίζει να σημειωθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τα «ευρω-

1

παϊκά ειωθότα» οι τελικές εκθέσεις των επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου επιδέχονται πάρα πολλών αλλαγών και πολιτικών πιέσεων από τις κυρίαρχες πολιτικές ομάδες, που συνήθως οδηγούν σε άνευρες πολιτικές εκθέσεις. Ωστόσο, παρά τους αρνητικούς πολιτικούς συσχετισμούς του Ευρωκοινοβουλίου, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Ευρωομάδα της Αριστεράς θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη διαδικασία διερεύνησης των πεπραγμένων της τρόικας, ώστε να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το πώς φτάσαμε στα Μνημόνια, αλλά και να καυτηριαστούν τα αδιέξοδα των πολιτικών που επιβάλλει η νεοφιλελεύθερη Ε.Ε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να μην έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η ελληνική κυβέρνηση πίεσε στην κατεύθυνση της αναβολής της επίσκεψης της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την τρόικα. Άλλωστε οι επιστολές εκ μέ-

2

ρους της γραμματείας της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων δεν χωρούν αμφισβητήσεων. Η αναβολή της επίσκεψης είχε ως στόχο, όχι μόνο να μη χαλάσει τις επικοινωνιακές φιέστες του κ. Σαμαρά, εν όψει της ελληνικής προεδρίας, αλλά και να εμποδίσει την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου να έρθει σε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα. Αλλά παρά τις φθηνές μεθοδεύσεις και τους πανηγυρικούς εορτασμούς στο Μέγαρο, δεν θα καταφέρει η κυβέρνηση του Μνημονίου να αμβλύνει την οργή του ελληνικού λαού. Έχουμε πει ως ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από την αρχή της οικονομικής κρίσης, ότι οι συγκεκριμένες οικονομικές και πολιτικές επιλογές των κυρίαρχων νεοφιλελεύθερων δυνάμεων σε Ελλάδα και Ευρώπη, δεν μπορούν να κριθούν με όρους «σωστού» ή «λάθους». Η Ευρωπαϊκή Ένωση η Κομισιόν, η τρόικα, η κ. Μέρκελ και ο κ. Σαμαράς δεν κάνουν λάθος διαχείριση

3

μιας οικονομικής κρίσης μέσα σε μια νομισματική ένωση. Εκτελούν ένα συγκεκριμένο οικονομικό και πολιτικό σχέδιο, με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ελληνικός λαός έρχονται σε σύγκρουση και απαιτούν μια άλλη πορεία για τη χώρα, μια άλλη πορεία για την Ευρώπη, προς όφελος των εργαζομένων και όχι του κεφαλαίου και των παρασίτων του. Επομένως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, δεν θεωρώ ότι ο κ. Σαμαράς, επί της ουσίας, αφήνει αναξιοποίητη κάποια δυνατότητα, όταν την ίδια στιγμή πιστεύει ότι η υποβάθμιση της εργασίας, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και η υποταγή της Ελλάδας στην κυριαρχία της Γερμανίας αποτελούν τον «μόνο δρόμο εξόδου από την κρίση».

* Ο Νίκος Χουντής είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έχει ρόλο στη σύνταξη του πορίσματος για τα πεπραγμένα της τρόικας


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

16

AΡΘΡΑ

Αδιαπραγμάτευτο το ηθικό πλεονέκτημα για την Αριστερά Η σκανδαλολογία εξακολουθεί να καλπάζει. Αναβαθμιζόμενη μάλιστα όσο κυλούν οι πρώτες μέρες του 2014. Έτσι ώστε διεκδικεί δυναμικά τα «πρωτοσέλιδα» της επικαιρότητας, παραμερίζοντας τα ουσιωδώς κρίσιμα. Την επικείμενη έλευση της τρόικας, ας πούμε, εκεί όπου, αυτή τη φορά, θα «μετρηθεί» το δημοσιονομικό κενό. Αυτό που θα καθορίσει την πορεία μας στο άμεσο μέλλον. Αλλά και την ευθεία αμφισβήτηση του προσωπικού «success story» του Αντώνη Σαμαρά. Καθώς οι διεθνείς οίκοι, ο Βόλφγκαν Σόιμπλε αυτοπροσώπως, τα μεγάλα διεθνή πρακτορεία και δίκτυα αλλά και ο Κώστας Σημίτης, ακόμη και η Μαρία Δαμανάκη ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ τον προειδοποιούν να μην περιμένει και πολλά το ΠΑΪΚΟΥ 2014. Ούτε κατά διάνοια, βέβαια, όσα ευφάνταστα περιέγραψε στο πρωτοχρονιάτικο «διάγγελμά» του... Όλ’ αυτά τα ουσιωδώς κρίσιμα έχουν (για την ώρα;) περάσει σε πολύ δεύτερο πλάνο. Κυριαρχούν τα σαλέ του Λιάπη, οι έρευνες του Ρακιντζή για τα λοιπά ημαρτημένα του Τομπούλογλου και η δαιδαλώδης κινητικότητα των μιζών του Κάντα. Α ναι, και τα ξέφρενα πάρτι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Μέσα λοιπόν σε όλον αυτό τον σκανδαλολογικό ορυμαγδό, αναδεικνύεται το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς έναντι όλων των άλλων. Το πλεονέκτημα που διατηρεί η Αριστερά, όχι μόνο επειδή δεν κυβέρνησε ώς τώρα και δεν είχε, ως εκ τούτου, τα περιθώρια και τους πειρασμούς. Αλλά κυρίως επειδή «φύσει και θέσει» βρίσκεται, και πάντως οφείλει να βρίσκεται, έξω και πέρα απ’ όλ’ αυτά. Και δεν πρόκειται α-

«Αγαπητοί θεατές, σκεφτείτε τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της;», αναρωτιέται ενώπιον του κοινού ο Μακίθ, ο ήρωας της Όπερας της Πεντάρας του Μπρεχτ. Την αξεπέραστη ατάκα του τη θυμήθηκαν πολλοί από το 2008, οπότε ξέσπασε η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση. Σήμερα, θα μπορούσε να υιοθετηθεί άνετα η εξής παραλλαγή της: «Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ανακεφαλαιοποίησή της;» Οι αποκαλύψεις της δικαστικής έρευνας για τα θαλασσοδάνεια που χορηγούσε το Τ.Τ. επί διοικήσεων Φιλιππίδη και Παπαδόπουλου έφεραν στον αφρό τη σκανδαλώδη κατάσταση που ήταν το κοινό μυστικό της εγχώριας πολιτικο-οικονομικής διαπλοκής. Το τραπεζικό σύστημα είχε εξελιχθεί σε πυρήνα και συνεκτικό ιστό του ευρύτερου συστήματος εξουσίας και διακυβέρνησης. Ήταν ο μέγας χορηγός των κομμάτων εξουσίας, της δικομματικής νομενκλατούρας, των πολιτικών και επιχειρηματικών τζακιών, των αυλών και των αυλικών τους. Δεν δικαιούται κανείς - ιδιαίτερα στον χώρο των ΜΜΕ- να προσποιείται τον έκπληκτο με τις αποκαλύψεις. Κι αν ισχύει μια φορά η κατηγορία για «απάτη εις βάρος του Δημοσίου» στην περίπτωση του Τ.Τ. ως προς τα θαλασσοδάνεια ύψους 400 και πλέον εκατ. με τα οποία αυτό φόρτωσε το κράτος, ισχύει πολλα-

σφαλώς για την κλασικής μορφής ηθικολογία. Πρόκειται για τον ορισμό της πολιτικής ηθικής. Εκείνης που προσδιορίζει πολιτικές συμπεριφορές, εκείνης που διαμορφώνει πολιτικά παράγωγα. Χρέος λοιπόν της Αριστεράς, και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικεί με αξιώσεις την εξουσία, είναι να αναδείξει την κατά πολιτική ποιότητα διαφορά του από τους άλλους. Χρέος του προπάντων είναι να διατηρήσει αυτήν την κατά ποιότητα διαφορά και να την περιφρουρήσει. Δεν έχει, ας πούμε, κανένα λόγο αλλά και καμιά ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να βλέπει σήμερα κάποια στελέχη του να συνοδεύονται από «σκιές». Όσο άδικες, όσο άνευ ουσιαστικού περιεχομένου. Τέτοιες που όμως δημιουργούν εντυπώσεις και

παρέχουν αφορμές για αμφισβητήσεις. Οφείλει, ως εκ τούτου, να απαιτήσει το ξεκαθάρισμα των καταστάσεων. Να απαιτήσει πειστικές εξηγήσεις, να απαιτήσει «διορθώσεις» όπου χρειάζεται. Και, επιτέλους, δεν χάνει τίποτα αν προχωρήσει σε δημόσια αποδοκιμασία ή και σε κάποιες απομακρύνσεις αν δεν γίνεται αλλιώς. Δεν χάνει τίποτα. Μόνο κερδίζει. Δεν θα έχει κανένα απολύτως κόστος. Μονάχα όφελος...

Ζητήματα αρχής Αλλά και στο καθαρά πολιτικό πεδίο, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να επιμείνει και τώρα, και να ανανεώσει κάποιες από τις βασικές και πάγιες αρχές του. Προκειμένου να μη δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Να επιμείνει, για παράδειγμα, στην απλή (και άδολη...) αναλογική. Κι ας έχει κομματικό συμφέρον αυτή την ώρα από το μπόνους των 50 εδρών. Κι ας εισηγούνται κάποιοι καλοθελητές το αντίθετο για χάρη «του λαού και των συμφερόντων του». Οι αρχές είναι αρχές και δεν σηκώνουν σκόντο. Αξίζει να θυμηθούμε πως το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου λησμόνησε την απλή αναλογική μόλις, το 1977, κατέλαβε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και άρχισε να βλέπει εξουσία. Για ν’ ακολουθήσουν ραγδαίες υποχωρήσεις θέσεων, αξιών και αρχών εφ’ όλης της ύλης. Να επιμείνει επίσης στον χωρισμό Εκκλη-

σίας και κράτους. Επιχειρώντας παράλληλα να διατηρήσει καλές, ομαλές σχέσεις με την ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επιδεικνύοντας τον δέοντα σεβασμό προς τις παραδόσεις του λαού μας. Το τελευταίο που θα χρειαζόταν είναι να θεωρηθεί ότι καθώς βαδίζει προς την εξουσία, λησμονεί αυτήν του τη θεσμική δέσμευση, προκειμένου να μην έχει απέναντί του κάποιους ιεράρχες στην κάλπη. Το παράδειγμα της κατά κράτος υποχώρησης του ΠΑΣΟΚ και επ’ αυτού (τότε που ο Αντώνης Τρίτσης... έγραφε ιστορία), διδάσκει πολλά. Να επιμείνει τέλος στην ορθολογική μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και στον πολύ αυστηρό θεσμικό έλεγχό τους. Όπως επίσης και στην άρση των διακρίσεων υπέρ των ενστόλων έναντι των λοιπών Ελλήνων πολιτών. Άλλη μια από τις θεαματικές υποχωρήσεις των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ από τις προγραμματικές τους δεσμεύσεις. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ να θωρακιστεί από τώρα απέναντι στους πειρασμούς της εξουσίας, ακόμη περισσότερο στους πειρασμούς που προβάλλουν στον δρόμο για την εξουσία. Και να το δείξει εμπράκτως. Το ηθικό πλεονέκτημα που διατηρεί έναντι όλων των άλλων αποτελεί την προίκα του. Αλίμονο αν την αφήσει να ξοδευτεί, αν δεν την περιφρουρήσει με νύχια και με δόντια...

Το σκάνδαλο των σκανδάλων πλάσια για τις συστημικές τράπεζες που είναι κατά 85% κρατικές και προσπαθούν απεγνωσμένα να κρύψουν κάτω απ’ το χαλί επισφαλή δάνεια ύψους 70 και πλέον δισ. Η επιχείρηση «κάθαρση» στο τραπεζικό σύστημα έχει, βεβαίως, κάτι πολιτικά ύποπτο ως προς τον χρόνο εκδήλωσής της, κάτι επιλεκτικό ως προς τα πολιτικά λόμπι που αγγίζει (καραμανλο-παπαναδρεϊκά) και κάτι ανεξέλεγκτο ως προς τις ενδεχόμενες παρενέργειές της. Θα ήταν αξιόπιστη αν εκδηλωνόταν πριν από το σπάσιμο του Τ.Τ. σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και πριν από τη «δωρεά» του στη Eurobank, αν επεκτεινόταν στο σύνολο των ουσιαστικά κρατικών τραπεζών, αν έσπαγε τα στεγανά που έχουν ορθώσει η Τράπεζα της Ελλάδος, το ΤΧΣ (δηλαδή η τρόικα) και η BlackRock, και αν, τέλος, εξέταζε όχι μόνο τα σκανδαλώδη δάνεια σε ημετέρους, αλλά και τους σκανδαλώδεις όρους «εξυγίανσης» του τραπεζικού συστήματος. Γιατί το σκάνδαλο των σκανδάλων δεν είναι τα χαριστικά δάνεια στον Γριβέα, στον Κοντομηνά, στον Λαυρεντιάδη και στους μπαταχτσήδες μιντιάρχες, αλλά οι συνθήκες διάσωσης των τραπεζών με χρήματα που στερείται δραματικά η τεράστια κοινωνική πλειοψηφία. Από τον Δεκέμβριο του 2008 μέ-

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η επιχείρηση «κάθαρση» στο τραπεζικό σύστημα έχει, βεβαίως, κάτι πολιτικά ύποπτο ως προς τον χρόνο εκδήλωσής της, κάτι επιλεκτικό ως προς τα πολιτικά λόμπι που αγγίζει (καραμανλοπαπανδρεϊκά) και κάτι ανεξέλεγκτο ως προς τις ενδεχόμενες παρενέργειές της

χρι σήμερα οι κυβερνήσεις Καραμανλή, Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά έχουν διαθέσει στις τρά-

πεζες, με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων ή άμεσης χρηματοδότησης μέσω των δανείων της τρόικας, περίπου 218 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό ταυτίζεται περίπου με τα δάνεια της τρόικας, αντιστοιχεί στο 120% του σημερινού ετήσιου ΑΕΠ και στα 2/3 του συνολικού κρατικού χρέους. Ίσως να πρόκειται για το αναλογικά μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό πλιάτσικο στην ιστορία, ιδιαίτερα αν ολοκληρωθεί βάσει του «ιδεώδους» σεναρίου κυβέρνησης - τρόικας: με την επανιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών στο μισό ή ακόμη και στο 1/3 του κόστους ανακεφαλαιοποίησής τους. Παλιοί και νέοι μέτοχοι θα αποκτήσουν τις τράπεζες κοψοχρονιά, αφήνοντας «κληρονομιά» τραπεζικού χρέους (που έχει βαφτιστεί κρατικό) άνω των 200 δισ. ευρώ. Το χειρότερο είναι ότι αυτό το σκάνδαλο δεν είναι μια ελληνική εξαίρεση, αλλά ο ευρωπαϊκός κανόνας. Ακόμη, η Ιρλανδία, της οποίας η επιτυχής έξοδος στις αγορές περιφέρεται ως δημοσιονομικός θρίαμβος, αποτελεί τυπικό παράδειγμα επιβάρυνσης του κρατικού χρέους με 60 δισ. ευρώ καθαρού τραπεζικού χρέους. Όλη η διαχείριση της κρίσης στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη έχει στον πυρήνα της τη διάθεση των 2 τρισ. ευρώ και άνω για τη διάσωση των τρα-

πεζών από το 2008 μέχρι σήμερα. Αυτό επιτεύχθηκε με τη λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και έχει αποδώσει τα ιλιγγιώδη ποσοστά κρατικού χρέους που έχουν σήμερα η Γαλλία (93% του ΑΕΠ), η Ιταλία (127%), η Ισπανία (84%), η ίδια η «επιτυχημένη» Ιρλανδία (104%). Όλο το υλικό ανακύκλωσης της κρίσης στην Ευρωζώνη είναι εδώ και πιθανότατα θα επιδεινωθεί είτε προχωρήσει το συμφωνημένο σχέδιο τραπεζικής ένωσης, που «εθνικοποιεί» το κόστος διάσωσης των προβληματικών τραπεζών για την επόμενη δεκαετία, είτε αποτύχει, οπότε θα απελευθερώσει δυνάμεις «προστατευτισμού» και κανιβαλικού ανταγωνισμού. Επί της ουσίας, το σκάνδαλο είναι ένα κι όλα τα άλλα είναι επί μέρους, λιγότερο ή περισσότερο γραφικές και εγχώριες εκφράσεις του. Το σκάνδαλο είναι η ίδια η φύση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που λειτουργεί ως μια δικτατορία επί της οικονομίας και της πολιτικής. Μια αντίστροφη «δικτατορία», αυτή της κοινωνικής πλειοψηφίας πάνω στον τραπεζιτικό Λεβιάθαν, καθίσταται σήμερα μονόδρομος επιβίωσης για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Και μια καθαρή θέση εθνικοποίησης των αιματηρά ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών είναι όρος ανάκτησης της εθνικής και κρατικής κυριαρχίας.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17

ΤΖΙΟΥΖΕΠΕ ΓΚΑΤΣΙΑ (ΙΤΑΛΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ):

Από τη Γένοβα στον Τσίπρα για ν’ αλλάξουμε την Ευρώπη «Η πρόταση της Μπάρμπαρα Σπινέλι για ένα ψηφοδέλτιο της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί έναν σωστό τρόπο για να αντιπαρατεθούμε στην πρόκληση, για να δημιουργήσουμε μια ευρεία συναίνεση γύρω από την υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, με την συμβολική και υλική σημασία που έχει, σαν μια κομματική μορφή. Τον βλέπουν και τον ακούν πάρα πολλοί, πολλές εμπειρίες, πολλές κοινωνι-

κές πραγματικότητες» τονίζει στην «Αυγή» ο Τζιουζέπε Γκάτσια της διεύθυνσης του ανεξάρτητου ενημερωτικού δικτύου Global Project, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος στη Βενετία και ακτιβιστής του Συνασπισμού Κοινωνικών Κέντρων, του μεγαλύτερου κινηματικού δικτύου, που συγκεντρώνει πάνω από 120 συλλογικότητες κυρίως στην Κεντρική και Βόρειο Ιταλία, στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες ενεργοί ακτιβιστές.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

Τι νέο φέρνουν οι ευρωεκλογές για να θεωρούνται σημαντικές; Έπειτα από πέντε χρόνια κρίσης και λιτότητας είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εκφράσουμε τι σκεφτόμαστε. Κατά τη γνώμη μας ο πολιτικός ευρωπαϊκός χώρος είναι μη αντιστρεπτός. Δεν μπορούμε να οπισθοχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο, που αποτελεί τον χώρο δράσης των κινημάτων. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει μια εθνική διέξοδος ή μια επιστροφή στα εθνικά κράτη σαν απάντηση από τα κάτω εναντίον των πολιτικών λιτότητας, την ένταση της εκμετάλλευσης και τη γενίκευση της φτώχειας. Το κοινωνικά κινήματα που αγωνιζόμαστε για την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης θα πρέπει να αναμετρηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον λόγο αυτόν την τελευταία διετία βρεθήκαμε να διαδηλώνουμε έξω από την έδρα της ΕΚΤ στη Φραγκφούρτη, στο AlterSummit της Αθήνας. Γι’ αυτόν τον λόγο θα αντιμετωπίσουμε σαν ένα ευρωπαϊκό θέμα το πρόβλημα της μετανάστευσης στα τέλη Ιανουαρίου με τη «Χάρτα της Λαμπεντούζα», που θα παρουσιάσουμε στο ίδιο το νησί. Θα είναι μια μάχη εναντίον του «Φρουρίου Ευρώπη», εναντίον της λογικής του αποκλεισμού και της κατασταλτικής διαχείρισης της μετανάστευσης προβάλλοντας μια καινούργια ιδέα για την ευρωπαϊκή πολιτική υπηκοότητα, που να έρχεται σε ρήξη με τα σύνορα της Ένωσης, τους τοίχους και τα εμπόδια και να κατακτά νέα δικαιώματα για όλους. Πώς αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την τρελή ιδέα δημιουργίας τεράστιων ευρωπαϊκών υποδομών με την έκδοση ευρωομολόγων; Πώς θα αντιμετωπίσουμε την καταστροφική πολιτική των μεγάλων έργων; Εμείς θέλουμε επενδύσεις στο κοινωνικό κράτος, την οικολογική μετατροπή ολόκληρων τομέων της παραγωγικής οικονομίας, που μολύνουν, που έχουν ξεπεραστεί με πεπαλαιωμένες τεχνολογίες, την υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού μισθού για ό-

λους τους πολίτες της Ευρώπης. Μπαίνει λοιπόν το γνωστό πρόβλημα: «Τι κάνουμε;» Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας θεσμικός νεωτερισμός, που οφείλεται και στη βαθιά κρίση απονομιμοποίησης των ευρωπαϊκών θεσμών. Η πολιτική και τα κόμματα δεν έχουν χάσει μόνο σε εθνικό επίπεδο την αξιοπιστία τους στα μάτια του κόσμου. Το ίδιο συμβαίνει και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μετά από πέντε χρόνια λιτότητας. Η εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί έναν νεοτερισμό, που δεν είναι μικρής σημασίας. Αναπόφευκτα έχουμε ένα άλμα ποιότητας. Μέχρι σήμερα τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους επιτρόπους τους επέλεγαν οι κυβερνήσεις, διά των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις. Μια διαδικασία βαθιά «αδημοκρατική» και αντιδημοκρατική. Ακόμη και οι πλέον αντιευρωπαϊκές δυνάμεις, της Ακροδεξιάς, της Δεξιάς, του λαϊκισμού ή του ρατσισμού, που επιθυμούν την επιστροφή στο εθνικό κράτος, που θα αποτελούσε μια οπισθοδρομική και αντιδραστική επιλογή, δεν κάνουν μια εκστρατεία μποϊκοταρίσματος των ευρωεκλογών και αποχή, αλλά ετοιμάζονται να θέσουν μια υποψηφιότητα, να διεκδικήσουν μια λαϊκιστική, αντιδραστική και ρατσιστική πλειοψηφία. Τι κάνουμε λοιπόν; Το γεγονός ότι υπάρχει μια υποψηφιότητα σαν αυτή του Αλέξη Τσίπρα για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το γεγονός ότι η μορφή του Τσίπρα ενσαρκώνει υλικά και συμβολικά μια ρήξη με τις πολιτικές της λιτότητας και μια ξεκάθαρη εναλλακτική πρόταση για την Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό γεγονός. Μας αφορά όλους. Αφορά και τα κινήματα. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο επίπεδο της αντιπροσώπευσης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ή

ακόμη και στους εθνικούς, δεν αποτελεί το πεδίο δράσης των κινημάτων. Για να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή στην Ευρώπη χρειαζόμαστε μια πραγματική ανατροπή των κοινωνικών συσχετισμών δύναμης ανάμεσα στο χρηματοοικονομικό κεφάλαιο και τις τεράστιες και ζωντανές δυνάμεις της εργασίας. Το πεδίο της εκπροσώπησης δεν μας ανήκει. Τα κινήματα δεν πρέπει να συμμετέχουν απευθείας στις ευρωεκλογές. Μας είναι όμως το ίδιο ξεκάθαρο ότι η υποψηφιότητα του

Εμείς θέλουμε επενδύσεις στο κοινωνικό κράτος, την οικολογική μετατροπή ολόκληρων τομέων της παραγωγικής οικονομίας που μολύνουν, την υιοθέτηση ευρωπαϊκού κοινωνικού μισθού για όλους τους πολίτες της Ευρώπης Τσίπρα, με ό,τι αυτή σημαίνει, από την ιστορία της Ελλάδας, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, τις ξεκάθαρες θέσεις που πήραν εναντίον της λιτότητας, την επίσης ξεκάθαρη τοποθέτησή τους για την Ευρώπη ως χώρο δυνατών αλλαγών, πρέπει να ενδιαφέρει τα κοινωνικά κινήματα. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε εκτός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα δεν μας ενδιαφέρει. Η επιτυχία της υποψηφιότητας του Τσίπρα θα ανοίξει πολιτικά περιθώρια, θα καταστήσει ισχυρότερη την προοπτική εναλλακτικών λύσεων, των οποίων τα κοινωνικά κινήματα αποτελούν εκφραστές στην Ευρώπη. Εάν ο Τσίπρας τα πάει καλά στις εκλογές, θα έχουμε περισσότε-

ρη ισχύ οι δυνάμεις που αντιπαλεύουμε τη λιτότητα, την τρόικα, που υπερασπιζόμαστε τα κοινά αγαθά, τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, το δικαίωμα για ένα κοινωνικό εισόδημα στην Ευρώπη. Αυτοί οι αγώνες θα ενισχυθούν εάν ο Τσίπρας έχει ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Πώς μπορεί να εκφραστεί ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο στην Ιταλία; Χρειάζεται να κάνουμε μια εισαγωγή: στην Ιταλία βιώσαμε την τελευταία 15ετία πολλές αρνητικές εμπειρίες, που αφορούν και τις σχέσεις ανάμεσα στα κόμματα της αποκαλούμενης Ριζοσπαστικής Αριστεράς, την κοινωνία των πολιτών και τα κινήματα. Οι εμπειρίες μετά το μεγάλο κίνημα της Γένοβας εναντίον του G8 μέχρι σήμερα ήταν μόνο αρνητικές. Η επιτυχία του κινήματος εναντίον της παγκοσμιοποίησης εξαντλήθηκε στις υποψηφιότητες των ακτιβιστών στα ψηφοδέλτια της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης την εποχή του Μπερτινότι. Να πάρεις τους ακτιβιστές των κινημάτων με κοοπτάτσια στην πολιτική των κομμάτων οδήγησε σε μια τεράστια αποτυχία, τόσο για όσους από τα κινήματα πίστεψαν αυτή την προοπτική, που εμείς δεν πιστέψαμε ποτέ και δεν συμμετείχαμε σε αυτό, όσο και για τα ίδια τα κόμματα. Σήμερα τα κόμματα της ριζοσπαστικής, κοινωνικής και οικολογικής Αριστεράς δεν μετράνε τίποτα, γιατί μετά τη Γένοβα οδηγήθηκαν στην αποτυχημένη εμπειρία της συμμετοχής τους στην κυβέρνησης Πρόντι το 2006. Όλες οι εκλογικές προσπάθειες που ακολούθησαν αποτέλεσαν ήταν αποτυχημένες, γιατί στηρίχθηκαν και στη λανθασμένη σχέση ανάμεσα στα κινήματα, και τις κομματικές δομές. Κανένας από εμάς δεν θα συμμετάσχει άμεσα στο καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτιο που θα κάνει ο Τσίπρας. Εύχομαι όμως αυτό το εγχείρημα να προχωρήσει. Ευχόμαστε να δημιουργηθεί ένα ευρύ ψηφοδέλτιο, που να είναι ικανό να περιλάβει προσωπικότητες, διανοούμενους, την κοι-

νωνία των πολιτών, συλλογικότητες, άλλα κινήματα, διαφορετικά από εμάς. Ευχόμαστε ένα όσο το δυνατόν ανοικτό ψηφοδέλτιο. Η πρόταση της Μπάρμπαρα Σπινέλι για ένα ψηφοδέλτιο της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί έναν σωστό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση, για να δημιουργήσουμε μια ευρεία συναίνεση γύρω από τη υποψηφιότητα του Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, με την συμβολική και υλική σημασία που έχει, σαν μια κομματική μορφή. Τον Τσίπρα τον κοιτάνε πάρα πολλά άτομα, πολλές εμπειρίες, πολλές κοινωνικές πραγματικότητες. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τον σωστό βηματισμό. Αυτό το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να είναι ανοικτό, χωρίς να αποκλείει κανέναν ή ακόμη χωρίς τον a priori αποκλεισμό των κομματικών μορφών από αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όμως να δημιουργηθεί χωρίς την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος που διατάζει και ελέγχει την κατάσταση και τους άλλους. Πρέπει να δημιουργηθεί ισότιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους, κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς φορείς που να είναι διατεθειμένοι να δείξουν λίγη γενναιοδωρία, χωρίς να σκεφτούν την τοποθέτησή τους, το μέλλον τους, προσωπικό ή κομματικό. Πρέπει να δημιουργηθεί από τη γενναιόδωρη συνεισφορά όλων μας για να έχει μια δυναμική που να το ξεπερνά. Ένα από τα μεγάλα ελαττώματα της ιταλικής Αριστεράς είναι ότι έχει συνηθίσει να αυτοαναφέρεται στον εαυτό της. Να σκέφτομαι ότι ο κόσμος ξεκινά και σταματά σε μένα. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με τις εμπειρίες κομματικής οργάνωσης που είχαμε. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε πραγματικά τον κόσμο και την Ευρώπη και να πυροδοτήσουμε μια διαδικασία ανατροπής της πολιτικής της λιτότητας και φτωχοποίησης, θα πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι, χωρίς να πιστεύουμε ότι υπάρχουν προκαθορισμένες συνθήκες και εγγυήσεις. Θα πρέπει να αποδεχθούμε τις προκλήσεις και να αγωνιστούμε.


18

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

AΡΘΡΑ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ο νέος νόμος για τους πλειστηριασμούς και τα σχέδια των τραπεζών* ΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΝΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τα νέα δεδομένα μετά τον πρόσφατο νόμο για τους πλειστηριασμούς είναι καταστροφικά για τους δανειολήπτες. Με το πρόσχημα της παράτασης της προστασίας από τους πλειστηριασμούς, παρατείνεται το καθεστώς ομηρίας των οφειλετών. Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι ουσιαστικά οι πλειστηριασμοί έχουν ήδη απελευθερωθεί από την 1.1.2014 και οι δανειολήπτες, που αντιμετωπίζουν αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους, κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Σύμφωνα με τον νέο νόμο προβλέπεται να γίνεται χρήση της προστασίας από τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας από όλους τους οφειλέτες, ανεξαρτήτως ιδιότητας. Δηλαδή άνεργοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιτηδευματίες, ιδιώτες. Όμως, στην πραγματικότητα, δεν εντάσσεται μεγάλο μέρος αυτών των οφειλετών λόγω των κριτηρίων που έχουν τεθεί και πρέπει να ισχύουν σωρευτικά (εισόδημα, αξία περιουσίας, καταθέσεις και κινητές αξίες, αντικειμενική αξία)... Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι η προστασία καλύπτει 9 στους 10 οφειλέτες, στελέχη αγοράς ισχυρίζονται πως καλύπτονται 7 στους 10, αλλά η σκληρή πραγματικότητα θα δείξει ότι από τα 200.000 νοικοκυριά που ήταν σε προστασία σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, περισσότερα από το 40% κινδυνεύουν με κατάσχεση. Το πρώτο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι αντικειμενικές αξίες είναι πλασματικά πολύ μεγαλύτερες από τις εμπορικές, κυρίως σε αγροτικές ιδιοκτησίες (αγροκτήματα, αγροτικές κατοικίες κ.λπ.), αλλά και σε αστικές ιδιοκτησίες (...) Για παράδειγμα αν το σπίτι του δανειολήπτη έχει αντικειμενική αξία 210.000 ευρώ δεν εντάσσεται στον νόμο. Αν η συνολική αξία της περιουσίας του δανειολήπτη είναι 300.000 ευρώ επίσης δεν εντάσσεται. Το κριτήριο της συνολικής αξίας της περιουσίας είναι αυτό που απορρίπτει πολλούς οφειλέτες από την ένταξη στον νόμο λόγω των πλασματικών αντικειμενικών αξιών, ιδιαίτερα στην αγροτική περιουσία. Η απάντηση ότι οι δανειολήπτες αυτοί καλύπτονται από τον Νόμο Κατσέλη ή από τον Νόμο 4161, που εξακολουθούν να ισχύουν, δεν ευσταθεί για τους εξής λόγους: Ο Νόμος 3869 (Κατσέλη), αλλά και ο Ν. 4161/13 δεν καλύπτουν όλους τους δανειολήπτες, αλλά μόνο τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και μικρό αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών. Οι έμποροι και εκείνοι που έχουν επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν δεν καλύπτονται. Ακόμη και αν ανήκουν στις κατηγορίες που εντάσσονται στον Νόμο 4161, θα πρέπει να καλύπτουν σωρευτικά ένα μεγάλο αριθμό κριτηρίων, γεγονός που μειώνει σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα ένταξής τους.

Η ρύθμιση Παπαθανασίου που προέβλεπε προστασία για όλους τους δανειολήπτες ανεξαρτήτως κατηγορίας και για ποσό οφειλών μέχρι 200.000 ευρώ, έχει καταργηθεί. Για οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ΔΕΚΟ, αλλά και σε τρίτους, δεν υπάρχει καμία προστασία. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι όσοι καλύπτονται από τον νέο νόμο πρέπει να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες κινήσεις για να μη χάσουν την ευκαιρία προστασίας. Δηλαδή έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014, ή εντός δύο μηνών από την επίδοση διαταγής προς εκτέλεση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή που να αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις μήνες. Επίσης ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον δανειστή, κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού, να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει μέσα σε προθεσμία ενός μήνα δικαιολογητικά που αφορούν τις ιδιοκτησίες του, φορολογικά αποδεικτικά, αποδεικτικά καταθέσεων και κινήσεων λογαριασμών καταθέσεών τους, κινητών αξιών και πληθώρα άλλων. Επιπλέον, οι δανειολήπτες, που δεν εντάσσονται στον νέο νόμο θα πρέπει να κινηθούν με βάση τα νέα δεδομένα. Όπως φαίνεται μέσα στους στόχους του νέου νόμου ήταν και η προστασία των τραπεζών από την πλευρά της διακοπής του παγώματος των σχέσεων των τραπεζών με τους οφειλέτες. Προκειμένου να σώσουν την κύρια κατοικία τους, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν μία δόση η οποία ξεκινά από τα 42 ευρώ για οικογενειακά εισοδήματα 5.000 ευρώ και φθάνει τα 458 ευρώ για εισοδήματα 35.000 ευρώ(...) Ενδιαφέρον έχει να δούμε τι γίνεται με το δάνειο από τη στιγμή που ο δανειολήπτης εντάσσεται στις διατάξεις του νόμου και πληρώνει την υποχρεωτική δόση. Δηλαδή αν επιμηκύνεται η διάρκεια του δανείου, αν αλλάζει το επιτόκιο κ.λπ. Η απάντηση είναι ότι θα αποφασισθεί από την τράπεζα ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, επομένως και της δόσης που μπορεί να δίνει ο δανειολήπτης. Όσοι έχουν εισοδήματα από 20.000 έως 35.000

Από τα 200.000 νοικοκυριά, που ήταν σε προστασία σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, περισσότερα από το 40% κινδυνεύουν με κατάσχεση

Ετοιμάζεται πλαίσιο ρύθμισης σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι ο δανειολήπτης αναλαμβάνει να πληρώσει για το 70% του δανείου, ενώ το υπόλοιπο 30% θα παγώσει, χωρίς καμία επιβάρυνσή του ευρώ (καθαρά), όπως φημολογείται από τις τράπεζες, θα ενταχθούν σε ένα από τα προγράμματα ρυθμίσεων που εφαρμόζουν οι τράπεζες. Σε γενικές γραμμές προβλέπουν επιμήκυνση του δανείου έως 40 χρόνια, δηλαδή αν το δάνειο ήταν για 25 χρόνια μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι τα 40, υπό την προϋπόθεση ότι στη λήξη του ο κύριος κάτοχος δεν θα είναι άνω των 75 ετών. Σε αντίθετη περίπτωση βασικός δικαιούχος γίνεται ο νεότερος συνδικαιούχος ή μπαίνει στη σύμβαση το παιδί. Έτσι, λοιπόν, οι τράπεζες προσπαθούν να υποθηκεύσουν και το μέλλον των παιδιών, που στην προσπάθειά τους να σώσουν το σπίτι των γονιών τους, θα αναγκαστούν να επωμισθούν το βάρος ενός δανείου που δεν έχουν επιλέξει. Επίσης με την επιμήκυνση θα υπάρξει όφελος για τις τράπεζες αφού θα εισπράξουν περισσότερους τόκους, ενώ οι οφειλέτες θα έχουν αύξηση των υποχρεώσεών τους. Το μεγάλο ερώτημα προκύπτει για όσους οφειλέτες έχουν υποστεί μείωση εισοδήματος, αλλά οριακά είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, ενώ δεν εντάσσονται στη ρύθμιση. Οι πληροφορίες μας είναι ότι ετοιμάζεται πλαίσιο ρύθμισης σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι ο δανειολήπτης αναλαμβάνει να πληρώσει για το 70% του δανείου που έχει λάβει. Το υπόλοιπο 30% θα παγώσει, χωρίς καμία επιβάρυνσή του. Το καθεστώς θα ισχύσει τουλάχιστον για 10 χρόνια και ο κάτοχος του δανείου θα αναλάβει την υποχρέωση να πληρώνει σε μηνιαία βάση το ποσό του τοκοχρεολυσίου, δηλαδή τόκο και κεφάλαιο. Εφόσον στη 10ετία είναι συνεπής και έχει αποπληρώσει το σύνολο ή μέρος του 70% του δανείου, τότε η τράπεζα θα σβήσει το υπόλοιπο 30%. Ουσιαστικά, αν ισχύσει αυτό το πλαίσιο, ο δα-

νειολήπτης μειώνει το δάνειό του κατά 30%, αφού αποπληρώνει και κεφάλαιο, όχι μόνο τόκους. Οι τράπεζες καθαρίζουν τους ισολογισμούς τους και έχουν μόνο «πράσινα» εξυπηρετούμενα δάνεια, με αποτέλεσμα άμεση μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους. Για περιπτώσεις δανείων στις οποίες ο οφειλέτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί, το πιθανότερο είναι ότι η τράπεζα θα του ζητήσει να επιστρέψει την κυριότητα της κατοικίας (δηλαδή ένα είδος κατάσχεσης) και να πληρώνει ουσιαστικά ένα ενοίκιο (με όρους αγοράς) για κάποια χρόνια. Μετά θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Μια τέτοια οριζόντια εφαρμογή δημιουργεί τεράστια ανισότητα επειδή ευνοεί τους έχοντες (δηλαδή εκείνους που δεν αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα επιβίωσης) και τους χαρίζει το 30% του δανείου. Όμως για εκείνους που έχουν διαπιστωμένη αδυναμία αποπληρωμής, έστω και αν είναι ανάπηροι ή ανήκουν στους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες, δεν θα υπάρξει καμία διαγραφή. Μια τέτοια ρύθμιση, φημολογείται, ότι προωθείται από τους κυβερνητικούς κύκλους, αλλά και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι συμπεραίνεται ότι ο σχεδιασμός των ρυθμίσεων δεν γίνεται για την ανακούφιση των οφειλετών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, αλλά για να ελαφρύνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών και να επιβραβεύσουν τους οφειλέτες που έχουν κάποια εισοδήματα, έτσι ώστε να έχουν δυνατότητα αποπληρωμής του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών τους(...) Η λύση στο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων, εκτός από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για παράταση του καθεστώτος προστασίας και απαγόρευση της πώλησης των «κόκκινων» δανείων σε ξένα funds, θεωρούμε πως είναι η άμεση θεσμοθέτηση ενός πλαισίου ρύθμισης των τραπεζικών οφειλών με βάση καθορισμένες απαραίτητες δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών, έτσι ώστε η εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων να γίνεται από το περίσσευμα και όχι από το υστέρημα του οικογενειακού εισοδήματος. Παράλληλα θα πρέπει να περιλαμβάνει διαγραφή των οφειλών που δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθούν, για την ανακούφιση των δανειοληπτών. Να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνους που είναι χρόνια ασθενείς, ανάπηροι, άνεργοι, απολυμένοι και ανήκουν σε οικογένειες, που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο(...)

* Το πλήρες άρθρο στο www@avgi.gr


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

19

YΓΕΙΑ

Νομοσχέδιο διάλυσης του ΕΟΠΥΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την κατάργηση της σημερινής υπόστασης του ΕΟΠΥΥ και τη δημιουργία νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ενταγμένου στο ΕΣΥ, αναμένεται να σταλεί αύριο το πρωί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και, στη συνέχεια, να κατατεθεί στη Βουλή, από την οποία θα συζητηθεί και θα ψηφισθεί με την κανονική, συμβατική διαδικασία και όχι με τη διαδικασία του επείγοντος ή του κατεπείγοντος. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται αποκλειστικά σε αγοραστή υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα Υγείας και τον ιδιωτικό τομέα Υγείας. Ο νέος φορέας, με την ονομασία

ΠΕΔΥ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), θα θέσει κάτω από την «ομπρέλα» του ό,τι έχει σχέση με τη δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη: τις Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ και τα Κέντρα Υγείας. Τα τελευταία «φεύγουν» από το άρμα των δημοσίων νοσοκομείων και υπάγονται μαζί με τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ στις Διοικήσεις Υγειονομικών Υπηρεσιών (ΔΥΠΕ). Επίσης, τα Κέντρα Υγείας δύνανται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, να λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης, θεσπίζεται ο οικογενειακός γιατρός και σε αυτόν τον ρόλο θα μπορούν να εργαστούν οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι και οι παιδίατροι. Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, μόνιμοι και

Ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται αποκλειστικά σε αγοραστή υπηρεσιών από το δημόσιο σύστημα Υγείας και τον ιδιωτικό τομέα Υγείας αορίστου χρόνου, που θα αποφασίσουν να εργαστούν στο ΠΕΔΥ είναι υποχρεωμένοι να κλείσουν τα ιατρεία τους, καθώς θα έχουν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο ΕΣΥ.

Έως ότου, όμως, μεταφερθούν στις νέες θέσεις, τόσο οι γιατροί όσο και οι λοιποί εργαζόμενοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας για έναν μήνα. Το διάστημα αυτό θα λαμβάνουν τα τρία τέταρτα των αποδοχών τους. Ευνοϊκότερη μεταχείριση, δηλαδή να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για 15 μέρες, θα έχουν συνάδελφοί τους που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες (πολύτεκνοι, όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όσοι έχουν σύζυγο ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, όσοι έχουν σύζυγο ο οποίος επίσης τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας κ.λπ.). Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι μεταφέρονται έπειτα από αίτησή τους σε οργανικές θέσεις που συστήνονται στις ΔΥΠΕ.

Μέσα σε οκτώ μήνες από την ολοκλήρωση της μετάταξης των εργαζομένων οι γιατροί αξιολογούνται και κατατάσσονται αυτοδικαίως σε θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ του ΠΕΔΥ. Επίσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι συμβάσεις γιατρών και οδοντιάτρων που δεν είναι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και υπογράφηκαν οποτεδήποτε στο παρελθόν παύουν να ισχύουν. Σημειώνεται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κινητικότητας του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ προς τις ΔΥΠΕ, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα παρέχονται στους ασφαλισμένους του Οργανισμού από τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, τα Κέντρα Υγείας και τους συμβεβλημένους γιατρούς.

γάζεται αξιοπρεπώς, που αφιερώνεται στον άρρωστο, τηρεί τους κανόνες επιστημονικής δεοντολογίας και υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο. Σήμερα χρειάζονται στοχευμένες προσλήψεις στην ΠΦΥ, με καθεστώς ΠΑΑ. Θεωρούμε ότι δεν περισσεύει καμιά δομή ΠΦΥ, κανένας γιατρός ή εργαζόμενος .Με επίγνωση της τραγικής υγειονομικής πραγματικότητας της χώρας και της ανάγκης κοινωνικών συμμαχιών για κάθε μεταρρύθμιση, προτείνουμε ένα μεταβατικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου θα συνεχίσουν να καλύπτονται οι ανάγκες των πολιτών και θα δοθεί το περιθώριο στους υπηρετούντες γιατρούς να αποφασίσουν, χωρίς εκβιασμούς και πιέσεις, αν θα ενταχθούν οριστικά στις δομές του ΕΣΥ ή θα αποχωρήσουν διατηρώντας το ιδιωτικό τους ιατρείο. Επανεξέταση από μηδενική βάση όλων των συμβάσεων με τον επιχειρηματικό ιδιωτικό τομέα, διαγνω-

στικά πρωτόκολλα και πλαφόν εξετάσεων στα εργαστήρια, αναπροσανατολισμός των δημόσιων πόρων από τις κρατικοδίαιτες ιδιωτικές στις δημόσιες δομές. Υγειονομικός Χάρτης επιδημιολογικά τεκμηριωμένων αναγκών με βάση τον οποίο θα ανασυγκροτηθούν με ορθολογικό τρόπο η ΠΦΥ και το ΕΣΥ . Παρέμβαση στους «θυλάκους» σπατάλης και διαφθοράς του συστήματος - μέτρα πρόληψης και αποτροπής φαινομένων προκλητής ζήτησης, συναλλαγής με εταιρείες και εκμετάλλευσης του αρρώστου. Συστράτευση με τις έντιμες και υγιείς δυνάμεις του Συστήματος Υγείας, στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, εδραίωση ενός νέου εργασιακού, επιστημονικού και κοινωνικού ήθους στον χώρο της Υγείας.

Κοινωνικό μέτωπο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα και τη Δημόσια Υγεία ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ*

Η οριστική διάλυση τής, ούτως ή άλλως ελλειμματικής, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας άρχισε. Για άλλη μια φορά, με το πρόσχημα της μεταρρύθμισης ενός στρεβλού συστήματος που χρειάζεται ριζική ανασυγκρότηση σε άλλη βάση. Μετά την δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, το κλείσιμο δημόσιων δομών (Υγειονομικές Μονάδες ΕΟΠΥΥ)και η διακοπή της φροντίδας των ασθενών είναι πια γεγονός. Ο «ξαφνικός θάνατος» του ΕΟΠΥΥ αποδείχθηκε ότι δεν ήταν σενάριο καταστροφολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Η «δεξαμενή» διαθεσιμότητας - κινητικότητας - απολύσεων του 2014 θα γεμίσει με 8.000 γιατρούς και εργαζόμενους του ΕΟΠΥΥ (με πλάνο τους 12.500 από όλα τα υπουργεία). Αν συνυπολογίσουμε και τις διαθεσιμότητες των οδηγών ασθενοφόρων και του προσωπικού εστίασης, καθαριότητας και φύλαξης των νοσοκομείων, φαίνεται ότι ο κ. Γεωργιάδης θα εισπράξει όλη τη «δόξα» του υπουργού που θα υλοποιήσει απαρέγκλιτα το Μνημόνιο και θα «εκτελέσει» ανενδοίαστα τη δημόσια περίθαλψη στη χώρα. Η απεργία των γιατρών του ΕΟΠΥΥ ανέδειξε τη βασική στόχευση των κυβερνητικών μέτρων : συρρίκνωση της δημόσιας ΠΦΥ, πακέτο στοιχειωδών υπηρεσιών περίθαλψης που θα αγοράζεται αποκλειστικά από τους μεγαλο-παρόχους Υγείας, μετακύλιση του κόστους στον ασθε-

νή και ενίσχυση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών που αποτελούν το αγαπημένο κοινωνικό μοντέλο του κ. Γεωργιάδη. Για τους φτωχούς και ανασφάλιστους ούτε λόγος. Κάποια ψίχουλα τύπου voucher από το ΕΣΠΑ, που δεν θα καλύπτουν ούτε το 10% του συνόλου και μόνο μέχρι το 2015. Για τους υπόλοιπους θα φροντίσει η φυσική επιλογή. Γιατί, σε αντίθεση με τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες περί ελεύθερης επιλογής γιατρού από τον άρρωστο, αυτή είναι η μόνη πραγματική «επιλογή» σε καιρό κρίσης ,ανέχειας και κατάρρευσης του ΕΣΥ. Ο κοινωνικός δαρβινισμός σε όλο του το μεγαλείο ! Επειδή λοιπόν η επιβίωση της δημόσιας περίθαλψης είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή, την υγειονομική θωράκιση της χώρας και το Κράτος Δικαίου, αλλά και επειδή πιστεύουμε στη δύναμη των κοινωνικών και των πολιτικών αγώνων, είναι η ώρα μιας σοβαρής πολιτικής αντεπίθεσης με αιχμή την Υγεία. Με κοινό μέτωπο των γιατρών και τους εργαζομένων στο ΕΣΥ και τον ΕΟΠΥΥ, των συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων, της Αυτοδιοίκησης, των συλλόγων ασθενών και ΑμεΑ. Με κεντρικό αίτημα να μην κλείσει καμιά δομή, να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, να μην καταργηθεί καμιά δωρεάν παροχή υγείας και να ανατραπεί το «ανθυγιεινό» μνημονιακό πρόγραμμα. Αλλά και με ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικά ιατρεία - φαρμακεία). Ο υπουργός Υγείας παίζει για άλλη

μια φορά επικοινωνιακά παιγνίδια και κοροϊδεύει ασύστολα τους πάντες. Είναι με την ιδιωτική υγεία, με ένα ΕΣΥ μίζερο και απαξιωμένο που θα ανταγωνίζεται άνισα τους «εθνικούς εργολάβους» της περίθαλψης. Το σχέδιο του δεν έχει την παραμικρή πολιτική, χρηματοδοτική και λειτουργική αξιοπιστία. Η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ συμπυκνώνεται στα εξής: Δεν υπερασπιζόμαστε την ΠΦΥ όπως είχε οργανωθεί μέχρι σήμερα. Το πολιτικό μας σχέδιο διασφαλίζει την επιβίωση αλλά και την αναδιοργάνωση μιας Ενιαίας Δημόσιας ΠΦΥ ως βασικού πυλώνα ενός αναβαθμισμένου ΕΣΥ που καλύπτει δωρεάν και με επάρκεια τις ανάγκες όλων των πολιτών ανεξάρτητα από εργασία, ασφάλιση και εισόδημα, το οποίο προοπτικά θα έχει εγγυημένη χρηματοδότηση από τη γενική φορολογία και την αναδιανομή του πλούτου και όχι από το χρεωκοπημένο ασφαλιστικό σύστημα. Με αναβάθμιση των υγειονομικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ, ενίσχυση των εργαστηρίων τους και μετεξέλιξη τους σε Κ.Υ. αστικού τύπου 24ωρης λειτουργίας, με οικογενειακούς γιατρούς και γιατρούς ειδικοτήτων, με έμφαση στην πρόληψη και την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών που «παράγουν» αρρώστια και υγειονομική ανισότητα. Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση (ΠΑΑ) των γιατρών είναι συστατικό στοιχείο της ανασυγκρότησης και ολοκλήρωσης του ΕΣΥ. Εμείς πιστεύουμε στον γιατρό - δημόσιο λειτουργό που αμείβεται και ερ-

* Ο Ανδρέας Ξανθός είναι βουλευτής Ρεθύμνου και συντονιστής Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ


20

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακόμα κι ένα πιάτο είναι πολύτιμο για τους ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σε κάθε γειτονιά, άλλοτε σε παλιά σπίτια, άλλοτε σε χώρους που στεγάζονταν δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες αχρηστεύθηκαν μετά τις μνημονιακές περικοπές, υπάρχουν κοινωνικά ιατρεία - φαρμακεία, κοινωνικά παντοπωλεία, ακόμη και εργασιακά συνεταιριστικά εγχειρήματα. Οι δομές αλληλεγγύης και οι πρωτοβουλίες που δεν στηρίζονται στη σχέση αφεντικά - εργαζόμενοι αποτελούν τα αντισώματα της κοινωνίας. Μαζί με τις ανάγκες για βασικά αγαθά, πολλαπλασιάζονται και οι δομές. Μιλήσαμε με τον κόσμο που τις ζει καθημερινά. Το συμπέρασμα: η χρονιά που πέρασε, εκτός από προβλήματα, κληρόδοτησε στην επόμενη και την ελπίδα.

Απαλύνοντας τον πόνο, εκθέτοντας την «Υγεία για λίγους» του Άδωνι Από μήνα σε μήνα οι επισκέψεις στα κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία αυξάνονται, αναδεικνύοντας το απαγορευτικό για πολλούς πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στην Υγεία. Οι καρτέλες γεμίζουν με νέα ονόματα, όμως η σύνθεση του κόσμου είναι διαφορετική σε σχέση με λίγους μήνες πριν. Όπως λέει στην «Α» η Λένα Κουγέα, από το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αθηνών που βρίσκεται στην Κάνιγγος 33 (τηλ: 210 3802037), βοήθεια δεν ζητούν μόνο οι ανασφάλιστοι κι οι άποροι. «Έχουμε πολλούς ασφαλισμένους που δεν μπορούν να πληρώσουν για την περίθαλψή τους. Είτε γιατί το κόστος της συμμετοχής έχει αυξηθεί πάρα πολύ, είτε γιατί δεν υπάρχει καμία κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία για ειδικότητες όπως των οδοντιάτρων ή των ψυχολόγων». Από τον Φλεβάρη του 2013, οπότε και ξεκίνησε να λειτουργεί, τις πόρτες του ιατρείου έχουν περάσει πάνω από 800 άτομα, ενώ τα ραντεβού ξεπερνούν τις 2.000. Τις περισσότερες επισκέψεις έχουν οι οδοντίατροι και οι παθολόγοι. Οι εικόνες που αντικρίζουν είναι αποκαρδιωτικές. «Πριν λίγες μέρες μας ήρθε ένας άστεγος με σοβαρό πρόβλημα στα δόντια και κίνδυνο μόλυνσης». Λίγες χιλιάδες ευρώ μπορεί να χωρίζουν τον καθένα από την εξαθλίωση.»Ο πατέρας του

χρωστούσε 50.000 ευρώ στην εφορία. Πέθανε, το χρέος έμεινε και το σπίτι που κληρονομούσε το παιδί χάθηκε».

Περιθωριοποιημένη Ελλάδα ο Πειραιάς Στις συνοικίες του Πειραιά, τα σημάδια της φτώχειας είναι εμφανή. Παντού άδεια και βρόμικα μαγαζιά, επιγραφές «ενοικιάζεται» και κόσμος που περπατά με το βλέμμα καρφωμένο στο πάτωμα. Οι ιδιοκτήτες τους δεν άντεξαν να πληρώσουν τα νοίκια, έβαλαν λουκέτο, αλλά πλέον δεν έχουν και εισόδημα. Πολλά σπίτια είναι χωρίς θέρμανση και χωρίς ρεύμα. Η υγεία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί πια ως προτεραιότητα. Στις δομές αλληλεγγύης η εικόνα αυτή αποτυπώνεται. Η Κουήν Μινασιάν από το Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά μίλησε στην «Α» για μια περιθωριοποιημένη Ελλάδα. «Κορυδαλλός, Νίκαια, Ρέντης, Κερατσίνι, Δραπετσώνα είναι όλες περιοχές με εργάτες, υπάλληλους και ιδιοκτήτες μικρομεσαίων μαγαζιών με μαγαζιά και παπούτσια. Όταν αυτά έκλεισαν, ο κόσμος βρέθηκε σε αδιέξοδο». Στο αδιέξοδο αυτό επιχείρησαν να απαντήσουν τέσσερις γιατροί και τρεις πολίτες με όπλο την αλληλεγγύη. Στις 5 Φεβρουαρίου του 2013 δημιουργήθηκε η Κοινωνική Δομή Υγείας του Πειραιά. Η εικόνα στους δρόμους, οι ιστορίες που μεταφέρονταν από στόμα σε στόμα αποτυπώθηκαν σύντομα. Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν ζητήσει βοήθεια, ενώ οι

Η συλλογική κουζίνα της Αλληλεγγύης για όλους Πειραιάς εν δράσει

επισκέψεις ξεπερνούν τις 5.000. Οι εθελοντές γιατροί είναι 45. Το Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο λειτουργεί από Δευτέρα ώς Παρασκευή, 9.30 το πρωί με 8.30 το βράδυ και βρίσκεται στην άλλοτε στέγη των κοινωνικών υπηρεσιών (Ξενοφώντος 5 και Πελοπίδα, 3ος όροφος, Πλατεία Μέμου), η οποία δόθηκε από τη δήμαρχο Κορυδαλλού. Πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι και ψυχολόγοι είναι οι γιατροί που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. «Ο κόσμος έχει πάθει κατάθλιψη. Από τα πρώτα πράγματα που χρειάζεται είναι η ψυχολογική υποστήριξη». Αναφερόμενη σε άλλα περιστατικά, η Κ. Μινασιάν μίλησε για μάνες που έρχονται και δεν έχουν να πάρουν βρεφικό γάλα, για ανεμβολίαστα

παιδιά αλλά και για καρκινοπαθείς που δεν έχουν χρήματα για τα φάρμακά τους. «Μας είχαν έρθει οι γονείς ενός παιδιού 18 ετών που έχει καρκίνο. Τα φάρμακα του κοστίζουν 2.800 ευρώ και πρέπει να τα παίρνει κάθε 22 μέρες. Απευθυνθήκαμε στην εταιρεία που τα παράγει, αλλά δεν έχουμε λάβει απάντηση. Ευτυχώς, οι ασθενείς που έχουν πρόσβαση στα φάρμακα μας ενισχύουν», είναι μία από τις πολλές ιστορίες που θ’ ακούσεις να σου λένε οι εθελοντές. «Λειτουργούμε με όρους αμεσοδημοκρατίας, δεν δεχόμαστε δωρεές σε χρήματα, αλλά μόνο σε είδος, όπως ο υπερηχογράφος που μας έστειλε οργάνωση από τη Γερμανία», υπογραμμίζει η Κ. Μινασιάν, εξηγώντας μας πώς λειτουργεί το ιατρείο - φαρμακείο. Από τη Δράμα μέχρι τον Βόλο και από την Κόρινθο μέχρι τα Χανιά έχουν στηθεί παντού πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Πάνω από 40 δομές σε όλη τη χώρα καταφέρνουν και συντονίζονται, ενώ τον Οκτώβρη έκαναν την πρώτη τους μεγάλη πανελλαδική συνάντηση, συντονίζοντας νέες δράσεις.

Δομές σίτισης: Ξεκίνησαν με λίγα πιάτα φαγητού, πλέον ταΐζουν χιλιάδες οικογένειες

To Βeaver είναι ένα μπαρ για όλους και για όλα

Με πρωτοβουλία του Μάκη Παλαπάνη, ανέργου, μαζί με άλλους εθελοντές ξεκίνησε τις δράσεις της η Λέσχη Αλληλεγγύης Νέου Κόσμου πριν δύο χρόνια. Έδωσαν προτεραιότητα στη σίτιση. «Ξεκινήσαμε να δίνουμε καθημερινά 5-10 μερίδες φαγητό που έχουν φτάσει πλέον στις 60. Εξυπηρετούμε ακόμα 188 ανθρώπους με το πρόγραμμα της ‘σακούλας’. Μαζεύουμε τρόφιμα για τις οι-

κογένειες και έρχονται και τα παίρνουν ανά 15 μέρες». Οι γείτονες έχουν ευαισθητοποιηθεί. «Άνθρωποι κι αυτοί σαν εμάς, χωρίς μεγάλη οικονομική άνεση, αλλά με συναίσθηση του τι γίνεται δίπλα τους φέρνουν λίγα τρόφιμα που με τη σειρά μας θα δώσουμε σε άλλους που τα έχουν ανάγκη». Ο κόσμος που έρχεται καθημερινά (Δευτέρα έως Κυριακή 11-4 ανοιχτά στον κόσμο) στη Μαστραχά 11, όπως μας λέει ο Μάκης, είχε μια κανονική δουλειά, είναι κόσμος που είχε βάλει σε μια τάξη τη ζωή του. Είναι άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, ιδιοτήτων, μορφωτικών επίπεδων που όμως αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. «Ακόμα και βαλκανιονίκης έρχεται», αναφέρει ο Μ. Παλαπάνης. Η λέσχη αλληλεγγύης δεν ονειρεύεται «να γίνει εκκλησία ή φιλανθρωπικό ίδρυμα. Θέλουμε η προσπάθεια αυτή να κινητοποιήσει τον κόσμο να προσφέρει κι αυτός». «Ο ίδιος ο κόσμος μάς έλεγε ότι πεινά. Γι’ αυτό ξεκινήσαμε την προσπάθεια», μας απαντά για τα κίνητρα της πρωτοβουλίας. Τα παραδείγματα συγκλονίζουν. «Έχουμε πενταμελή οικογένεια που δουλεύει μόνο ο σύζυγος και με 450-500 ευρώ προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με όλα. Άλλη φορά βρήκαμε σε σπίτι χωρίς ρεύμα και χωρίς θέρμανση μια ανήμπορη γυναίκα 65 χρόνων να κλαίει και να λέει ότι θα πεθάνει μέσα στο σπίτι της...».

«Μαγειρεύουμε για μας, μοιραζόμαστε το φαγητό μας» Σε μια άλλη μορφή δράσης, η αλληλεγγύη για όλους του Πειραιά, κάθε Πέμπτη και Σάββατο (στις 11.30


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

21

μακαρόνια νεόπτωχους μπαίνουν οι χύτρες στη φωτιά) από τον Απρίλη κάνει συλλογική κουζίνα στην Πλατεία 34ου Συντάγματος Πεζικού. Άνεργοι και συνταξιούχοι είναι ως επί το πλείστον αυτοί που πηγαίνουν. Άλλοι ντρέπονται και τους κρατάνε μερίδες τις οποίες τους δίνουν «στη ζούλα» μετά. «Ακόμα κι ένα πιάτο μακαρόνια είναι πολύτιμο», αναφέρει στην «Α» η Ειρήνη. Κάθε φορά δίνονται 30-50 μερίδες. Το μενού περιλαμβάνει κοτόπουλο, γίγαντες, λουκάνικα, μακαρόνια με κιμά, κρέας με ρύζι κ.ά. Το σλόγκαν τους είναι: «Ξεκινάμε να μαγειρεύουμε για μας και μοιραζόμαστε το φαγητό μας» κι αυτό γιατί «το φαγητό το κάνουμε όπως θα θέλαμε να είναι για μας. Όσο το δυνατόν καλύτερο». Η προσπάθεια που γίνεται -όπως λέει η Ειρήνη- είναι να συνδεθεί και με άλλες δομές αλληλεγγύης. «Όταν κάποιος έχει πρόβλημα υγείας, συνεννοούμαστε με το αλληλέγγυο ιατρείο Πειραιά ή συλλέγουμε φάρμακα».

Μια πολιτεία ολόκληρη σε ανάγκη Δύο χρόνια ζωής μετρά το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Νέας Ιωνίας (28ης Οκτωβρίου 3). Σε μια προσφυγική περιοχή, που ο κόσμος είδε, όπως και στον Πειραιά, τα μαγαζιά του να κλείνουν. «Από τις 300-400 οικογένειες πλέον βοηθάμε 830, δηλαδή πάνω από 2.500 άτομα, μια πολιτεία ολόκληρη!», μας λέει η Ζωή Κληρονόμου, συνταξιούχος εθελόντρια. «Πρόκειται για καθαρά νεόπτωχους ανθρώπους». Το έργο του κοινωνικού παντοπωλείου στηρίζεται στη δημιουργία. «Δεν αφήνουμε τίποτα αναξιοποίητο. Ακόμα και τα νεράντζια από τα γύρω δέντρα τα κάνουμε μαρμελάδα». Μια φορά τον μήνα δίνουν φαγητό που κρατά για τρεις εβδομάδες, ενώ κάνουν εξορμήσεις σε σούπερ μάρκετ για να ενημερώσουν τον κόσμο, παρακινώντας τον να βοηθήσει. Μαζεύουν ακόμα ψωμί, τυρόπιτες και γλυκά για να δώσουν σε τουλάχιστον 80 οικογένειες. Πέρα όμως από τρόφιμα, δίνουν ακόμα καθαριστικά - απορρυπαντικά και χαρτικά. Τα πάντα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Το παντοπωλείο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι.

Εργασιακά συνεταιριστικά εγχειρήματα: Απάντηση στην ανεργία και στους μισθούς πείνας Αντί να κοιτάζουν το ταβάνι, όλο και περισσότεροι άνεργοι είναι εκείνοι που επιλέγουν τον δρόμο της αυ-

τοδιαχείρισης. Παρ’ ότι, συνήθως, δεν έχουν κάποιο κεφάλαιο, καταφέρνουν σύντομα να φτιάξουν βιώσιμα εγχειρήματα. Βασικά χαρακτηριστικά η «απουσία» αφεντικών, ο συνδυασμός καλής τιμής με καλή ποιότητα, η στήριξη άλλων δομών με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, με σκοπό τη διαμόρφωση χώρων που θα είναι για όλους.

Ο «Κάστορας» του Κεραμεικού Περί τις οκτώ γυναίκες αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν χώρο που θα ταίριαζε στα θέλω τους, αλλά και θα κάλυπτε τις βιοποριστικές τους ανάγκες. Ένα μπαρ με το δικό τους στιλ, με ποιοτικά προϊόντα που δεν θα ‘ταν μάρκες, έναν χώρο που θα πληρούσε όλες τις προδιαγραφές για να μπορεί ο καθένας να πάει, όπως υποδομές για ΑμεΑ, ήταν αυτό που έψαχνε η παρέα της Μαρίας Τσιακάλου. «Ανοίξαμε τον Σεπτέμβρη στο Γκάζι (Μεγάλου Βασιλείου 46 και Ανδρονίκου 10). Στηριζόμαστε στο αλληλέγγυο εμπόριο και συνεργαζόμαστε με άλλες ανάλογου χαρακτήρα δομές που παράγουν ρακόμελο, μαρμελάδες, κονιάκ. Κάνουμε μια φορά τη βδομάδα συνέλευση, δεν υπάρχει ιεραρχία, είμαστε όλες εργασιακά ισότιμες».

Ζώντας χωρίς αφεντικά Ανάλογο είναι το σκεπτικό που έχουν υιοθετήσει οι τέσσερις άνθρωποι που διαχειρίζονται το μεζεδοπωλείο «Κονσερβοκούτι» στα Εξάρχεια

(Ιπποκράτους 148). Η διαφορά από μια κλασσική επιχείρηση είναι «ότι δεν χρειάζεται κεφάλαιο, όπως σε κάποια Ε.Ε. ή Α.Ε. Είναι μια καλή ευκαιρία να δεις τι μπορείς να κάνεις μόνος», λέει ο Γιάννης Χασανάκος. Όπως τονίζει, οι τέσσερις άνδρες δεν περιμένουν από κάποιον να τους σώσει. «Αφεντικά έχουν μόνο οι σκύλοι κι αυτοί με το ζόρι». Το εγχείρημα έχει ήδη αγαπηθεί από τον κόσμο. «Προσφέρουμε καλά προϊόντα σε χαμηλή τιμή. Έχουμε ψωνίσει χωρίς μεσάζοντες, έχουμε βρει παραγωγούς που προσπαθούν όπως κι εμείς κι έτσι προχωράμε». Οι ώρες εργασίας πολλές φορές φτάνουν ακόμα και τις 16. «Αισθανόμαστε όμως πολύ καλύτερα απ’ όταν δουλεύαμε για κάποιον εργοδότη. Δεν πάμε να γίνουμε πλούσιοι εστιάτορες». Τα μηνύματα είναι θετικά. «Βγάζουμε κάποια χρήματα, ο κόσμος έρχεται και πιστεύουμε ότι μπορούν προσπάθειες όπως αυτή να γίνουν κανόνας». Όσο για το τι θα βρείτε στο μεζεδοπωλείο τους: «Έχουμε μικρό, αλλά

σταθερό μενού. Φτιάχνουμε τα κλασσικά, όπως πατατοσαλάτες, αλλά έχουμε και συνταγές από τη Μάνη με σύγκλινο και καγιανά. Η μέση κατανάλωση είναι 10 ευρώ το κεφάλι με φαγητό και ποτό. Το ακριβότερο πιάτο στον κατάλογο κοστίζει 5,5 ευρώ. Κάποια πιάτα εκτός καταλόγου είναι λίγο ακριβότερα, 1 με 2 ευρώ. Τα προϊόντα που επιλέγουμε είναι βιολογικά».

Πρωτοβουλία με παραδοσιακό στίγμα από άνεργες στην Πιερία Μία από τις πρώτες συνεταιριστικές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν είναι οι Μούσες Πιερίας. «Είμαστε είκοσι έξι γυναίκες, οι δεκαπέντε είναι άνεργες, οι περισσότερες μακροχρόνια, οι υπόλοιπες εθελόντριες. Παράγουμε παραδοσιακά προϊόντα, όπως χυλοπίτες, διαφορετικές γεύσεις (σπανάκι, τσουκνίδα, παντζάρι, καρότο κ.ά), τραχανά, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού», λέει κάνοντας τις απαραίτητες συστάσεις η Γιώτα

Ραπτοπούλου, μία από τις άνεργες. «Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις τοπικές καλλιέργειες και να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του τοπικού προϊόντος», προσθέτει. Τα προϊόντα δίνονται σε 40 σημεία της ντόπιας αγοράς, αλλά και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε χονδρική τιμή. Εντυπωσιακή είναι η υποστήριξη του κόσμου. «Για να μπορέσουμε να διακινήσουμε τα προϊόντα και να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, χρειάστηκαν χρήματα. Έτσι σκεφτήκαμε να δίνουμε εμπορομερίδια. Ο κόσμος μάς έδωσε χρήματα πριν δημιουργηθεί το εγχείρημα και πήρε μετά προϊόντα ίσης αξίας. Τα πρώτα 10.000 ευρώ ήρθαν από τον κόσμο μέσα σε 8-10 εξορμήσεις!». Στόχος τους, όπως μας λέει η Γ. Ραπτοπούλου, «να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία μέσα από παρόμοιες πρωτοβουλίες, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που θα βοηθούν τους ανέργους».


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

22 Σε δημιουργική κοπτοραπτική επιδόθηκε το ΥΠΕΚΑ, ώστε από το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για την ατμοσφαιρική ρύπανση του υπουργείου Υγείας να κρατήσει τα αυθαίρετα υψηλά όρια (100 και 150, με θεσμοθετημένη οριακή τιμή τα 50 μικρογραμμάρια, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνιόνται πάνω από 35 ημέρες ετησίως) για τις ημέρες με αιθαλομίχλη εκτός ελέγχου και να τα δέσει με τα ταξίματα για δωρεάν ρεύμα ή μειωμένη τιμή. Έτσι, από την ΚΥΑ της 23ης Δεκεμβρίου, με την οποία θεσμοθετείται η εφαρμογή έκτακτων μέτρων, απαλείφονται βασικοί κρίκοι και σημαντικές προϋποθέσεις «προοδευτικής σειράς δράσεων, η οποία στοχεύει στη μείωση της αναμενόμενης θνησιμότητας και νοσηρότητας που σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης» που περιέγραφε η Επιτροπή στο πόρισμά της (Σεπτέμβριος 2013) «για τη βέλτιστη προστασία του πληθυσμού».

Παρακολούθηση και καταγραφή Ως πρώτο βήμα για τη λήψη έκτακτων μέτρων, «χωρίς να παραγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία δομικών μέτρων που θα μειώσουν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης μακροπρόθεσμα, με μεγάλο όφελος για τη δημόσια υγεία», αναφέρεται ο προσδιορισμός «των επιπέδων αέριας ρύπανσης που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και η χωρική τους κατανομή για την αποτύπωση του αντίστοιχου δείκτη ποιότητας του αέρα». Κάτι που προϋποθέτει «την ύπαρξη ενός εμπεριστατωμένου και βελτιστοποιημένου δικτύου παρακολούθησης του αέρα και ενός ολοκληρωμένου μοντέλου αποτίμησης και, αν είναι δυνατόν, πρόγνωσης ποιότητας του αέρα». Επιπλέον, προστίθεται ότι «απαιτείται πολύ καλή χωρική και χρονική καταγραφή των εκπομπών από διάφορες ανθρωπογενείς πηγές (κυκλοφορία οχημάτων, βιομηχανική δραστηριότητα, παραγωγή ενέργειας, οικιακές εκπομπές). Τα δεδομένα αυτά είναι ιδιαιτέρως απαραίτητα, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιπέδων ρύπανσης των επόμενων 24ωρων στη βάση των δεδομένων του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα». Όπως είναι γνωστό, σταθμούς παρακολούθησης και μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 διαθέτουν μόνο τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ οι προβλέψεις στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στην ΕΜΥ. Η περσινή εξαγγελία του ΥΠΕΚΑ (3 Ιανουαρίου) περί «ενεργοποίησης ήδη της απορρόφησης λιμαζόντων κονδυλίων, ύψους περίπου 6 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του τηλεμετρικού συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη ‘διάγνωση’ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με επιπλέον σταθμούς και καινούργια όργανα,

OIKOΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ L.Stayrogianni@avgi.gr

ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Αιθαλομίχλη εντυπώσεων από την κυβέρνηση καθώς και στην αξιοπιστία των μετρήσεων που θα διεξάγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την πιο ουσιαστική ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του και του κοινού» χάθηκε στην αιθαλομίχλη. «Τα έκτακτα μέτρα», λέει το πόρισμα, «θα πρέπει να επιλεγούν ύστερα από σχετική διαβούλευση με τους υπεύθυνους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑΝ, περιφέρεια κ.λπ.) και να εξειδικευτούν για κάθε μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά των πηγών εκπομπών, της τοπικής μετεωρολογίας και της συχνότητας εμφάνισης επεισοδίων υψηλής σωματιδιακής ρύπανσης». Στην ΚΥΑ, με συνυπογραφή δέκα υπουργών, αναφέρεται μόνο ότι τα έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται ύστερα από εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών και ανακοίνωση του υπουργού ΠΕΚΑ για την Αττική και του καθ’ ύλην αρμόδιου περιφερειάρχη στις άλλες περιοχές. Η ανακοίνωση θα περιγράφει τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται, τα συγκεκριμένα χωρικά όρια εφαρμογής των μέτρων και τη διάρκεια ισχύος τους.

Έκτακτα μέτρα Ως έκτακτα μέτρα «άμεσου περιορισμού των εκπομπών» περιγράφει δέσμη μέτρων για τη μείωση των κυκλοφοριακών, βιομηχανικών και οικιακών εκπομπών. Για τη μείωση των εκπομπών από την κυκλοφορία «κατά αύξοντα αριθμό σημαντικότητας» προτείνεται: o Χρήση τηλεματικών συστημάτων για ενημέρωση των οδηγών με εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και άσκοπων εκπομπών των οχημάτων σε ακινησία. o Εφαρμογή συγκεκριμένων ορίων ταχύτητας (μείωση εκπομπών λόγω αυξημένης κατανάλωσης). o Απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων με λιγότερους από τρεις επιβάτες, με στόχο τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου. o Απαγόρευση κυκλοφορίας κυρίως ελαφρών πετρελαιοκίνητων και βα-

Σταθμούς παρακολούθησης και μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων διαθέτουν μόνο τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ οι προβλέψεις στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στην ΕΜΥ ρέων φορτηγών σε συγκεκριμένες αστικές ζώνες - κυρίως στο κέντρο των πόλεων. Για τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών, το πόρισμα προτείνει «στροφή προς λιγότερο ρυπογόνες δραστηριότητες, διαθεσιμότητα εναλλακτικών, πιο ακριβών καυσίμων, για χρήση σε τέτοιες περιπτώσεις. Μείωση της δραστηριότητάς τους σε ποσοστά που σχετίζονται με τα προβλεπόμενα ή μετρούμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως αυτά έχουν υπολογιστεί από τα μοντέλα πρόγνωσης και με τη διαδικασία αναδόμησης παρελθόντων επεισοδίων». Επίσης, μείωση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ρυπογόνες πηγές, όπως θερμοηλεκτρικά εργοστάσια και αλλαγή της κατανομής της παροχής από μη ρυπογόνες διαδικασίες.

Οικιακές εκπομπές Στα μέτρα περιορισμού των οικιακών εκπομπών περιλαμβάνονται: o Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της κεντρικής θέρμανσης τον χειμώνα και του κλιματισμού, το καλοκαίρι έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα αποδεκτό επίπεδο θερμικής άνεσης χωρίς υπερκατανάλωση ενέργει-

ας, π.χ. 18 βαθμούς Κελσίου τον χειμώνα ή και χαμηλότερα κατά τις ώρες ύπνου και 24 βαθμούς το καλοκαίρι. o Χρήση πιο ακριβών, αλλά λιγότερο ρυπογόνων καυσίμων/πηγών θέρμανσης, όπως π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης ή ηλεκτρικά σώματα, έναντι χρήσης βιομάζας τις ημέρες που προβλέπονται ή παρατηρούνται σημαντικές υπερβάσεις. Βέβαια, η πρόταση για χρήση ηλεκτρικών σωμάτων έρχεται σε αντίθεση με αυτήν για μείωση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ρυπογόνες πηγές, ενώ αποσιωπάται ότι με το ακριβό πετρέλαιο η κεντρική θέρμανση εγκαταλείπεται.

Για γέλια και για κλάματα Αφού λοιπόν η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που οδήγησε στο πανάκριβο πετρέλαιο και στην ενεργειακή φτώχεια, γιγαντώνοντας το πρόβλημα των αιωρούμενων σωματιδίων κάθε διαμέτρου στα αστικά κέντρα, στην ΚΥΑ «βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια» υιοθετούνται οι πιο ανώδυνες και ανέξοδες προτάσεις, π.χ. εφόσον ξεπεραστούν τα 150 μικρογραμμάρια, σε συνθήκες δηλαδή απόλυτης ασφυξίας, συστήνεται η ρύθμιση του θερμοστάτη στους 18

βαθμούς Κελσίου και διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαίρεση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα. Για τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες προβλέπεται μείωση κατά 20% ή 30% της παραγωγής ή και της κατανάλωσης καυσίμου. Στα μέτρα μείωσης των κυκλοφοριακών εκπομπών περιλαμβάνει το σύστημα των μονών - ζυγών για πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα χωρίς καταλύτη, των πετρελαιοκίνητων φορτηγών για μέση ημερήσια τιμή άνω των 100 μικρογραμμαρίων PM10 και πάνω από 150 απαγόρευση κυκλοφορίας πετρελαιοκίνητων Ι.Χ., βενζινοκίνητων χωρίς καταλύτη, φορτηγών, σχολικών λεωφορείων και εκ περιτροπής κυκλοφορία για τα ταξί. Τα πετρελαιοκίνητα Ι.Χ. νέας τεχνολογίας εξαιρούνται από κάθε περιορισμό. Όπως είναι γνωστό, επετράπη με νόμο του τότε ΥΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου πριν από δύο χρόνια η πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η οποία απαγορευόταν λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μάλιστα, με την ελεύθερη κυκλοφορία τους στον μικρό δακτύλιο του κέντρου της Αθήνας, αυτός βαφτίστηκε από το ΥΠΕΚΑ «πράσινος»...


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΜΠΑΛΗ

«Δεν θέλω να διαλέξω ανάμεσα σ’ έναν αυταρχικό ισλαμιστή πρωθυπουργό κι έναν ισλαμιστή ιεροκήρυκα», λέει η Ντένιζ, 28 χρόνων, από τα «παιδιά του πάρκου Γκεζί» στην Κωνσταντινούπολη. Η νεαρή γυναίκα, κλασικό δείγμα της σύγχρονης νέας γενιάς των τουρκικών μεγαλουπόλεων, στέκεται αμήχανη -και ανήμπορη- μπροστά στη σύγκρουση που συγκλονίζει τη χώρα της τον τελευταίο μήνα. Όπως ένα μεγάλο μέρος των συνομηλίκων της, ονειρεύεται το μέλλον της σε μια χώρα δημοκρατική και ευημερούσα. Όλη της τη ζωή είχε είτε για δήμαρχο (της Πόλης) είτε για πρωθυπουργό τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον ηγέτη του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Αντιμετώπιζε πάντα τον Ερντογάν ως κίνδυνο για τις προσωπικές της επιλογές -»από την απελευθέρωση της μαντίλας μέχρι την επιβολή της η απόσταση δεν είναι μεγάλη»- και στη συνέχεια για τη ζωή στην πόλη της - «εκχωρούνε κάθε ελεύθερη σπιθαμή γης για να χτίζουν ναούς κατανάλωσης», αλλά δεν ξεχνάει ότι κανείς από τους οπαδούς του Χιζμέτ, του κινήματος του Φετουλάχ Γκιουλέν, δεν στήριξε τον αγώνα στο πάρκο Γκεζί. «Κάποια στιγμή βγήκαν να καταγγείλουν την αστυνομική βία, αλλά ο πόνος τους δεν ήταν για το πράσινο, ούτε για το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση των ιδεών. Απλά, οι άνθρωποι του Γκιουλέν θέλουν το δικό τους μερίδιο στην εξουσία και βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον Ερντογάν που δεν εκχωρεί πια τίποτε σε κανέναν». Μπορεί η ανάλυση να φαντάζει απλοϊκή, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα αυτής της σύγκρουσης εντός του ισλαμικού στρατοπέδου στην Τουρκία και τις επιρροές του έξω κόσμου, αλλά πολλές καλύτερες ερμηνείες δεν ακούστηκαν από τον Δεκέμβριο που μαίνονται οι επιθέσεις και αντεπιθέσεις των δύο πλευρών.

ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΚΙΟΥΛΕΝ

Αμφίρροπη η μάχη για την εξουσία φήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να γίνει αναψηλάφηση των υποθέσεων Εργκένεκον και Βαριοπούλα -που απέκρυπταν σχέδια πραξικοπήματος, οι οποίες οδήγησαν κάποιους από τους στυλοβάτες του «βαθέως κράτους» στη φυλακή. Και το σημαντικότερο, βγάζει πύρινους λόγους για να πείσει τους πολίτες -που τον εξέλεξαν τρεις φορές πρωθυπουργό- ότι υπάρχει μια διεθνής συνωμοσία από τη CIA, τη Μοσάντ, το εβραϊκό λόμπι, τους κερδοσκόπους των αγορών κ.λπ. ενάντια στην επιτυχημένη κυβέρνησή του και το τουρκικό έθνος, οι οποίοι χρησιμοποιούν τους οπαδούς του Χιζμέτ για να ελέγξουν εκ των έσω το κράτος. Για «χούντα του Χιζμέτ» μιλά, άλλωστε, ο προσκείμενος στον Ερντογάν Τύπος.

Συνωμοσία VS διαφθορά Ανεξάρτητα από το αν ο Ερντογάν πιστεύει στις θεωρίες συνωμοσίας ή απλά τις χρησιμοποιεί, ανεξάρτητα

Εκκαθαρίσεις στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη Η έκβαση αυτής της σύγκρουσης δεν είναι προδιαγεγραμμένη, ωστόσο την εβδομάδα που πέρασε ο Ερντογάν φαίνεται να παίρνει το πάνω χέρι. Ξήλωσε εκατοντάδες στελέχη προσκείμενα στον Γκιουλέν -ή απλά ανεξάρτητα- από την αστυνομία και τη δικαιοσύνη, στα οποία προσάπτει ότι «ενορχήστρωσαν» τις έρευνες για τη διαφθορά σε βάρος ακόμη και του γιου του. Μέσα σε μια μέρα αποπέμφθηκαν οι αρχηγοί Ασφαλείας της Άγκυρας, της Σμύρνης, της Αττάλειας και του Ντιγιαρμπακίρ και ο υπαρχηγός Εθνικής Ασφαλείας. Ταυτόχρονα έριξε γέφυρες στον στρατό, α-

Για τα «παιδιά του Πάρκου Γκεζί» η ενδοϊσλαμική σύγκρουση Ερντογάν Γκιουλέν είναι επί της ουσίας... αδιάφορη

Ανεξάρτητα από το αν ο Ερντογάν πιστεύει στις θεωρίες συνωμοσίας ή απλά τις χρησιμοποιεί, το ζητούμενο είναι αν θα πείσει την πλειονότητα των Τούρκων ότι έτσι έχουν τα πράγματα τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές από το αν έχουν βάση ή όχι, το ζητούμενο είναι να πείσει την πλειονότητα των Τούρκων ότι έτσι έχουν τα πράγματα τώρα που πλησιάζουν οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και εν όψει των προεδρικών εκλογών σε έναν χρόνο. Και να τους κάνει να αγνοήσουν τις αποκαλύ-

ψεις περί διαφθοράς, που τινάζουν στον αέρα το «καθαρό» προφίλ του ίδιου και του κόμματός του. Αυτές ακριβώς οι αποκαλύψεις είναι το όπλο των αντιπάλων του Ερντογάν - και δεν έχουν τέλος. Μόλις την περασμένη Τετάρτη ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ζεκερίγια Οζ κατήγγειλε ότι ο πρωθυπουργός, μέσω δύο απεσταλμένων του, τον απείλησε με «σοβαρές επιπτώσεις» εάν συνεχίσει τις έρευνες για μίζες και παράνομες συναλλαγές συγγενών των υπουργών του. Κι όταν αρνήθηκε να τα κουκουλώσει, πήρε δυσμενή μετάθεση. Η αντίδραση του γραφείου του Ερντογάν ήταν να κατηγορήσει τον Οζ για δυσφήμιση και να αφήσει να εννοηθεί ότι ο Οζ είναι αυτός που τα παίρνει. Τι είναι αλήθεια; Ίσως να μην το μάθουμε ποτέ.

Η επιρροή του Χιζμέτ Αυτό που είναι σίγουρα αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του Χιζμέτ -ή έ-

43

στω οι σπουδαγμένοι στα σχολεία και τα πανεπιστήμιά του- επιλέχθηκαν από το ίδιο το ΑΚΡ για θέσεις στη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση, ενώ έχουν μεγάλη επιρροή στην οικονομία. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του WikiLeaks, Αμερικανοί διπλωμάτες ενημέρωναν την Ουάσινγκτον το 2010 ότι η κοινότητα Γκιουλέν «ελέγχει το εμπόριο και την οικονομία στην Τουρκία κι έχει διεισδύσει βαθιά στην τουρκική πολιτική». Οι εκτιμήσεις των διπλωματών δεν είναι... ευαγγέλιο, ωστόσο στην «αυτοκρατορία» του Γκιουλέν, εκτός από πάρα πολλά σχολεία, φροντιστήρια και φοιτητικές εστίες -όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά σε πάρα πολλές χώρες, εκ των οποίων και στη Γερμανία, και στη Γαλλία- εκτός από το πανεπιστήμιο Φατίχ της Πόλης και τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα (Zaman), περιλαμβάνονται και η Asya Bank της Πόλης, η μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία Isik Sigorta και ο σύνδεσμος επιχειρηματιών Tuskon, με περισσότερα από 40.000 μέλη. Πολλοί από τους δημοσιογράφους της Zaman επιμένουν ότι απλά ο εκδότης τους επιτρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς πιέσεις. Ότι επιτέλους βρήκαν ένα βήμα για να αποκαλύπτουν τις έρευνές τους, να εκφράζουν τις απόψεις τους. Αρκετοί από τους γνωστούς αρθρογράφους της, άλλωστε, όλα τα προηγούμενα χρόνια ασκούσαν δριμεία κριτική -και ενίοτε την πλήρωναν ακριβά- τόσο στους Ετσεβίτ, Τσιλέρ και σία, όσο και στον Ερντογάν. Και το κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι στήριζαν ανεπιφύλακτα την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Είναι αυτός ο λόγος που τους φιλοξενεί η Zaman; Είναι το Χιζμέτ ο μοχλός πίεσης των Αμερικανών για να δεθεί οριστικά η Τουρκία στο άρμα της Ευρώπης; Δύσκολη η απάντηση. Άλλωστε, ο «μεγάλος Πατισάχ» Ερντογάν, παρά την -αποτυχημένη- προσπάθειά του να γίνει το πρότυπο του αραβικού κόσμου, παρά την τουλάχιστον παράξενη σχέση του με την Τεχεράνη -κάνει ό,τι μπορεί για να περιορίσει την επιρροή του Ιράν στη Συρία και αλλού και παράλληλα η δική του κρατική τράπεζα έκανε μπίζνες με τον ιρανικό χρυσό, δίνοντας ανάσες συναλλάγματος στον εχθρό - ποτέ δεν γύρισε οριστικά την πλάτη στην Ευρώπη. Η οποία Ευρώπη δεν βιάζεται καθόλου να τον υποδεχτεί στο κλαμπ. Για τη νεαρή Ντενίζ, πάντως, αυτή η ενδοϊσλαμική σύγκρουση έχει και κάτι ελπιδοφόρο: «Νομίζω ότι ακόμη κι αν ο Ερντογάν βγει νικητής, θα έχει χάσει τη φόρα του προς την παντοδυναμία. Και δεν θα μπορεί να φέρεται ως σουλτάνος».


44

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΟΣΜΟΣ

Οραντούρ: μια γερμανική θηριωδία με γαλλική ιστορία

της εβδομάδας

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ

Η Δικαιοσύνη αργεί αλλά δεν λησμονεί. Αυτό ισχύει απόλυτα στην περίπτωση της σφαγής από τους ναζί 642 ανθρώπων στο μικρό χωριό Οραντούρ σιρ Γκλαν, στην επαρχία Λιμουζέν, τον Ιούνιο του 1944 στην κατεχόμενη Γαλλία. Η εισαγγελία της Κολωνίας απήγγειλε την Τετάρτη νέα κατηγορία έναντι ενός 88χρονου σήμερα άνδρα, ο οποίος την εποχή των γεγονότων ήταν 19 ετών και υπηρετούσε στο σύνταγμα Der Fuhrer της μηχανοκίνητης μονάδας τεθωρακισμένων των SS, Das Reich. Σήμερα κατηγορείται για φόνο και συνενοχή σε φόνο, κατά τις θηριωδίες των ναζί στο μικρό χωριό. Συγκεκριμένα κατηγορείται για τον θάνατο 25 ανδρών σε έναν αχυρώνα και ότι αργότερα μετείχε στην καταστροφή με εκρηκτικά και πολυβόλα και κατόπιν στην πυρπόληση της εκκλησίας του χωριού, όπου είχαν καταφύγει γυναικόπαιδα. Θεωρείται συνένοχος γιατί «μετείχε στη φρούρηση κοντά στην εκκλησία» και μπορεί να μετέφερε και καύσιμα για την πυρπόληση, σύμφωνα με το γερμανικό δικαστήριο. Η εκδίκαση της υπόθεσης πάντως θα καθυστερήσει και άλλο καθώς ο κατηγορούμενος έχει προθεσμία ως τα τέλη Μαρτίου να καταθέσει τις αντιρρήσεις του. Δεν πρόκειται για την πρώτη έρευνα. Στο παρελθόν αρκετές άλλες αρχειοθετήθηκαν ελλείψει αποδείξεων... Ωστόσο η ανακάλυψη από τον εισαγγελέα Μπρέντελ ενός εγγράφου της Στάζι σχετικό με τα γεγονότα αυτά, τον έπεισε να ξεκινήσει νέες έρευνες το 2010. Η σφαγή στο χωριό Οραντούρ σιρ Γκλαν, το οποίο επισκέφθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο οι πρόεδροι Ολάντ και Γκάουκ, έχει τη δική της, γαλλική πτυχή. Στα γεγονότα της 10ης Ιουνίου 1944 μετείχαν, πέραν των Γερμανών SS, και Γάλλοι υπήκοοι, Αλσατοί για την ακρίβεια. Η υπόθεση δίχασε τον Ιανουάριο του 1953 καθώς δικάστηκαν και «μη Γερμανοί», δηλαδή οι Αλσατοί από το στρατιωτικό δικαστήριο του Μπορντό. Η απόφαση τους έκρινε ένοχους και, παρά τα κάποια ελαφρυντικά, τους επέβαλε βαριές ποινές: μία θανατική ποινή και καταναγκαστικά έργα για τους 14 Αλσατούς κατηγορούμενους. Ωστόσο, τέσσερις ημέρες αργότερα, Αλσατοί βουλευτές κατέθεταν πρόταση νόμου αμνηστίας, η οποία υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή, όπου μόνο το ΚΚΓ ψήφισε σύσσωμο εναντίον της, ενώ οι υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες διασπάστηκαν στο θέμα. Όμως οι κάτοικοι της Λιμουζέν δεν συγχώρεσαν αυτό που χαρακτήρισαν «προδοσία» και όχι «κατευνασμό» των παθών, όπως το εμφάνισε η κυβέρνηση. Ο δήμαρχος του χωριού επέστρεψε μάλιστα το μετάλλιο που του είχε απονέμει η κυβέρνηση και για χρόνια οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν ήσαν ευπρόσδεκτοι στο χωριό. Ο στρατηγός ντε Γκολ θα περάσει στις 21 Μαΐου του 1962. Το ίδιο θα πράξει και ο Φρανσουά Μιτεράν είκοσι χρόνια αργότερα χωρίς όμως να κάνει κάποια δήλωση (ήταν μεταξύ των βουλευτών που είχαν ψηφίσει υπέρ της αμνηστίας το 1953). Το 1994, λίγο πριν τη λήξη της θητείας του θα το επισκεφθεί ξανά και θα τονίσει την ανάγκη «οι μελλοντικές γενιές να οικοδομήσουν έναν κόσμο όπου δεν θα είναι δυνατές τραγωδίες σαν αυτή στο Οραντούρ». Ωστόσο η τομή θα έλθει με την αναγνώριση, το 1999, από τον τότε πρόεδρο Ζακ Σιράκ, για πρώτη φορά, των ευθυνών της Γαλλίας στο Ολοκαύτωμα...

Το προεκλογικό όπλο του ρατσισμού ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΜΠΑΛΗ

Πώς αποφεύγει κανείς τον πρώτο μεγάλο καυγά μεταξύ των εταίρων σε μια κυβέρνηση συνασπισμού; Η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, ακολουθεί την πεπατημένη: μεταθέτει τη σύγκρουση για το μέλλον, φτιάχνοντας μια επιτροπή για το επίμαχο θέμα - κι ελπίζοντας να πέσουν στο μεσοδιάστημα οι τόνοι. Ο καβγάς ξεκίνησε από τους Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας (CSU) που στο παραδοσιακό πολιτικό ραντεβού τους κάθε χρόνο τα Φώτα παρουσίασαν ένα «χαρτί» με τίτλο «όποιος κλέβει, θα φεύγει». Με το «όποιος» εννοούσαν τους πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, που από την Πρωτοχρονιά του 2014 απολαμβάνουν πλήρως το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το «κλέβει» εννοούσαν να ζητεί κοινωνικό βοήθημα επειδή δεν βρίσκει εργασία. Και με το «θα φεύγει» εννοούσαν θα απελαύνεται. Η CSU, το κόμμα του μακαρίτη Φραντς Γιόζεφ Στράους, που έλεγε ότι «δεξιά από το κόμμα μας είναι μόνο ο τοίχος», άρχισε από τώρα να ψαρεύει στα θολά νερά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, εν όψει τόσο των ευρωεκλογών του Μαΐου όσο και των δημοτικών εκλογών στο κρατίδιο της Βαυαρίας. Κι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει για δόλωμα ένα μεγάλο ψέμα και την ψευδή υπόσχεση της παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το ψέμα είναι ότι η Γερμανία γέμισε Βούλγαρους και Ρουμάνους που φτάνουν εκεί με στόχο να εκμεταλλευτούν το κοινωνικό της κράτος. Η συντριπτική πλειονότητα των 300.000 Βαλκάνιων γειτόνων μας που έχουν μεταναστεύσει στη Γερ-

μανία -κάποιοι εδώ και πολλά χρόνια- δουλεύει σκληρά και με ένσημα. Γι’ αυτό και οι πρώτοι που βγήκαν να καταγγείλουν την καμπάνια της CSU ήταν οι σύλλογοι εργοδοτών και οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Επιπλέον, μόλις το 7,9% των Βουλγάρων και των Ρουμάνων εισπράττει επίδομα τέκνων, οπότε ο ισχυρισμός της CSU ότι «φέρνουν εδώ τα παιδιά τους για να ζουν από το επίδομα» είναι τουλάχιστον γελοίος - αφού στο σύνολο του πληθυσμού το ποσοστό των ανθρώπων που εισπράττουν επίδομα τέκνων από το κράτος είναι 10,7%. Όσο για την κοινοτική νομοθεσία, αυτή επιβάλλει την ισονομία σε όλους τους πολίτες των «28». Κανείς Βούλγαρος δεν μπορεί να απελαθεί επειδή εισπράττει κοινωνικό βοήθημα. Είτε το δικαιούται -εάν ήδη έχει εργαστεί και ψάχνει δουλειά ακριβώς όπως και οι Γερμανοί-, οπότε καλώς το εισπράττει, είτε δεν το δι-

Η CSU, το κόμμα του μακαρίτη Φραντς Γιόζεφ Στράους, που έλεγε ότι «δεξιά από το κόμμα μας είναι μόνο ο τοίχος», άρχισε από τώρα να ψαρεύει στα θολά νερά της ξενοφοβίας και του ρατσισμού

καιούται και παύει να το εισπράττει. Κάθε παραβίαση αυτής της νομοθεσίας θα σκοντάψει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και η CSU το ξέρει καλά. Το θέμα της, όμως, είναι να κάνει φασαρία, να δείξει στο καφενείο ότι αυτή και μόνο αυτή υπερασπίζεται μαχητικά τα δίκια των Γερμανών και τους προστατεύει από τους ξένους απατεώνες και από την αλόγιστη... γενναιοδωρία των Βρυξελλών με τα γερμανικά λεφτά. Χυδαίο; Βεβαίως. Όπως κάθε ποντάρισμα στον ρατσισμό των ψηφοφόρων. Το πρόβλημα είναι ότι η CSU δεν είναι ένα περιθωριακό ακροδεξιό κόμμα, αλλά μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού του Βερολίνου και αδελφό κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Μέρκελ. Η καμπάνια τους εξαγρίωσε τόσο τους Χριστιανοδημοκράτες όσο και τους Σοσιαλδημοκράτες, αλλά κατά βάθος περίμεναν από το «λιοντάρι» της Βαυαρίας κάποιον προεκλογικό βρυχηθμό. Οπότε το ζητούμενο γι’ αυτούς ήταν να ρίξουν τους τόνους, να αναθέσουν το πρόβλημα σε μία επιτροπή, αν και ξέρουν καλά ποιο θα είναι το πόρισμά της. Ξέρουν καλά ότι κανείς δεν παίρνει κοινωνικό βοήθημα στη Γερμανία μόνο επειδή πάτησε εκεί το πόδι του, ξέρουν ποιοι είναι οι κανόνες για τα επιδόματα ανεργίας - κι ότι συνήθως τηρούνται, κι αν όχι, ότι η «φάμπρικα», εάν αποκαλυφθεί, θα παταχθεί και θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Επίσης, ξέρουν ότι το πρόβλημα της Γερμανίας δεν είναι αυτό που με χυδαίο λαϊκισμό αναδεικνύει η CSU, αλλά η οικονομική στενότητα των δήμων και των κοινοτήτων που καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων (που δεν έρχονται πια από τα Βαλκάνια) χωρίς βοήθεια από τα ομοσπονδιακά ταμεία.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

45

ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΑΝΚ ΝΤΕΠΕ:

«Οι νέοι, οι αγανακτισμένοι και η Αριστερά να συγκροτήσουν κοινό Μέτωπο» Ο Φρανκ Ντέπε βρέθηκε στην Ελλάδα πριν από λίγους μήνες για την ετήσια διάλεξη του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. Συζητήσαμε μαζί του για τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δική μας Αριστερά. Ο σύντροφος Ντέπε είναι 40 χρόνια στην προμετωπίδα των αγώνων, μαζί με τον Ρούντι Ντούτσκε ήταν ένα από τα κεντρικά στελέχη της «Σοσιαλιστικής Γερμανικής Ένωσης Φοιτητών» και πρωτοστάτησε στα γεγονότα του 1968, σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης και του Μάρμπουργκ όπου δίδασκε μέχρι το 2006. Παρά τις δυσκολίες εξακολουθεί να βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά κάθε κινηματικού. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νιλς Μούιζνιεκς, τα προγράμματα λιτότητας παραβιάζουν ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα. Αυτό συνδέεται με τη φύση των προγραμμάτων ή με τη συναίνεση του κόσμου; Υπάρχει συναινετική λιτότητα; Δεν υπάρχει «συναινετική λιτότητα». Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε ποιος επωφελείται από τις πολιτικές λιτότητας. Υπάρχουν δύο τάσεις. Πρώτον, με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονταν τα προηγούμενα 20-25 χρόνια στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες τα ανθρώπινα και τα δημοκρατικά δικαιώματα προσβάλλονταν από σειρά διαδικασιών που δεν τέθηκαν ποτέ σε δημόσια συζήτηση γιατί όλοι γιόρταζαν την πτώση του απολυταρχισμού της ΕΣΣΔ. Σε καθεστώς νεοφιλελευθερισμού, το πρώτο που συμβαίνει είναι η αύξηση των αντιθέσεων ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς. Και στις ΗΠΑ και στη Γερμανία, η οποία είναι πολύ κοντά στις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη διαίρεση πλουσίων και φτωχών, η διαίρεση προκαλείται κυρίως από τις πολιτικές που μεροληπτούν υπέρ των πλουσίων, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων για παράδειγμα, και από την άλλη είναι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που όπως έχει πει και ο Ντέιβιντ Χάρβεϊ «χειραφετούν τους καπιταλιστές». Πέρα από τις ιδιωτικοποιήσεις και την απορρύθμιση, βασικό αντικείμενο του νεοφιλελευθερισμού είναι η ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας και η επισφαλής εργασία. Ο αριθμός

των επισφαλώς εργαζομένων αυξήθηκε δραματικά τα προηγούμενα 2025 χρόνια και αυτό σημαίνει πως ένα αυξανόμενο ποσοστό του πληθυσμού αποκλείεται από τη συμμετοχή στη δημοκρατία. Μία μερίδα είναι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά, ειδικά στην Ελλάδα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το άλλο πρόβλημα είναι πως όσο περισσότερος κόσμος εγκλωβίζεται στο καθεστώς της επισφάλειας παύει να συμμετέχει. Πρόκειται λοιπόν για ένα βασικό ζήτημα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη μία. Είναι η λεγομένη «κρίση αντιπροσώπευσης» εντός της δημοκρατίας. Έχει λεχθεί από πολιτικούς επιστήμονες στο παρελθόν πως πρόκειται για «μια δημοκρατία άνευ δήμου» και αποδεικνύεται από το ότι ο κόσμος δεν ψηφίζει, δεν συνδικαλίζεται, δεν οργανώνεται στα κόμματα. Η πολιτική συμμετοχή, λοιπόν, περιορίζεται στα προνομιούχα στρώματα της μεσαίας και αστικής τάξης. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του επιχειρήματός μου και αποτελεί τη μακροχρόνια τάση. Το δεύτερο μέρος συνδέεται περισσότερο με την κρίση του 2008. Έκτοτε έχουμε μπει σε μία νέα φάση απολυταρχικής πολιτικής. Στην Ελλάδα υποφέρετε από τις πολιτικές της Ε.Ε. και της Γερμανίας, που ηγείται των σχεδίων λιτότητας, αλλά την ίδια στιγμή υποφέρετε και από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τις σχέσεις των αγορών, την ΕΚΤ κ.λπ. Οι απολυταρχικές αυτές πρακτικές σάς επιβάλλονται. Η εθνική κυριαρχία, λοιπόν, και το δικαίωμα των πολιτών να εκλέγουν την κυβέρνησή

Η επισφάλεια περιορίζει τη συμμετοχή στη Δημοκρατία

τους, αυτά τα βασικά συστατικά της δημοκρατίας, σας τα στερούν. Πρόκειται για ένα καθεστώς οικονομικών διευθυντών και κυβερνήσεων που δουλεύουν μαζί και στοχεύουν σε μια ρύθμιση για τη διατήρηση της σταθερότητας των αγορών. Τη γερμανική κυβέρνηση τη νοιάζουν δύο πράγματα, να είναι σταθερές οι αγορές και η εξαγωγική της βιομηχανία. Στην Ελλάδα η ανεργία -ιδίως στους νέους- είναι στα ύψη. Ο κόσμος όμως μοιάζει αδιάφορος, αντιμετωπίζει την πολιτική λέγοντας πως «όλοι ίδιοι είναι». Την ίδια στιγμή τα ποσοστά του νεοναζιστικού κόμματος παραμένουν υψηλά. Οδεύουμε προς έναν νέο τρόπο συμμετοχής στα κοινά με δεδομένο ότι ο κόσμος πλέον δεν «οργανώνεται» σε συνδικάτα ή κόμματα; Δύσκολη ερώτηση. Ακόμη και στη Γερμανία, όπου συγκριτικά με την Ελλάδα υπάρχει περιβάλλον σταθερότητας και ευημερίας, έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Στη Γερμανία αυξάνονται τα εισοδήματα των πλουσίων αλλά και η φτώχεια κυρίως για τις νεότερες γενιές. Πολλά παιδιά που σήμερα γεννιούνται φτωχά θα είναι φτωχά για όλη τους τη ζωή. Γράφονται πολλές τέτοιες εκθέσεις, μάλιστα κάποια στιγμή η κυβέρνηση είχε επιχειρήσει να «πειράξει» τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης. Στο Die Linke λέμε πως είμαστε το κόμμα των αποκλεισμένων και οι σύντροφοί μου που πάνε στις περιοχές όπου ζει αυτός ο κόσμος -όπου το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές έχει μειωθεί δραματικά, κάτω και από το 30%- εκείνοι οι λίγοι που στέκονται να μιλήσουν στους συντρόφους μας, όταν τους λέμε να ψηφίσουν Die Linke, λένε: «Σας ψήφισα την τελευταία φορά, αλλά δεν θα ξαναψηφίσω γιατί δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Aπεχθάνονται την άρχουσα πολιτική τάξη, την πολιτική γενικά, κάποιοι συμπαθούν την Ακροδεξιά, θεωρούν

πως φταίνε οι ξένοι κ.λπ. Ο καπιταλισμός έρχεται αντιμέτωπος με τις ιστορικές του ματαιώσεις, όπου η κρίση λειτουργεί ως στιγμή «κάθαρσης» που τον «αναζωογονεί». Τώρα όμως δεν συμβαίνει αυτό. Σήμερα είναι απαραίτητο το κούρεμα του χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο για να βρεθεί μία ισορροπία, μια κανονικότητα, έστω στο πλαίσιο μια καπιταλιστικής οικονομίας. Όσο μπαίνουν σε αυτό το αδιέξοδο, όπου μια κρίση πλησιάζει, τόσο περισσότερο γίνεται χρήση του μηχανισμού αποκλεισμού. Η κυρίαρχη ιδεολογία του καταναλωτικού καπιταλισμού τον βρίσκει παντού όσο αποκλεισμένος και να είναι, και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Αριστερά, να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και να φτάσει στον κόσμο, να τον προσεγγίσει, να τον «μορφώσει». Ο παραδοσιακοί μαρξιστές θέλουν τον κόσμο όταν φτάνει στον πάτο να επαναστατεί, κάνουν λάθος. Το παράδειγμα του Τρίτου Κόσμου μάς το αποδεικνύει, τους εκμεταλλεύονται, είναι εξαθλιωμένοι, αλλά υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που τους κρατούν αδρανείς, βέβαια υπάρχουν και απρόβλεπτα ξεσπάσματα που δεν μπορούμε ούτε να υπολογίσουμε ούτε να προβλέψουμε. Άρα να κάτσουμε να περιμένουμε; Όχι. Να προετοιμαζόμαστε. Ακόμη κι αν είμαστε σχετικά μικρές οργανώσεις. Ζούμε σε καιρούς που συμβαίνουν πολλά πράγματα στον κόσμο. Πολλοί λένε ότι από το 2008 έχουμε μπει σε μια νέα φάση κοινωνικής αναταραχής. Είναι ενδιαφέρουσες οι εκρήξεις από τη Γουόλ Στριτ μέχρι τις διαδηλώσεις στην Τουρκία. Προφανώς δεν είναι ακόμη επανάσταση, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Υπάρχουν εκρήξεις, οι οποίες, όμως, δεν συνδέονται. Θα πρέπει να βρούμε συνδέσεις, ιδεολογικές, στρατηγικές και ακόμη και οργανωτικές. Αν δείτε ό-

μως τι συμβαίνει, θα δείτε πως μιλάμε για τρεις ομάδες, που συνιστούν ένα μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων. Πρώτα, είναι οι νέοι των παραγκουπόλεων που βγαίνουν και κάνουν οδομαχίες χωρίς ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, δεύτερον έχουμε τους νέους που έχουν ακαδημαϊκή μόρφωση, αυτοί του πάρκου Γκεζί, οι Indignados, οι καταληψίες του Οccupy που βγαίνουν και διαδηλώνουν ενάντια στην προοπτική ζωής που ανοίγεται μπροστά τους και τρίτη συνιστώσα του μετώπου είναι η παραδοσιακή εργατική τάξη, οι αριστεροί των συνδικάτων, η Αριστερά, όπως η Die Linke και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι αντιλαμβάνονται τη στράτευσή τους ως κομμάτι της ταξικής πάλης, οι άνθρωποι που έδιναν πάντα το «παρών» στα κινήματα. Στρατηγικός μας στόχος πρέπει να είναι να φέρουμε αυτές τις ομάδες κοντά. Πώς θα το κάνουμε; Είναι δύσκολο. Η παραδοσιακή προσέγγιση της Αριστεράς του 20ού αιώνα που θέλει τη στράτευση σε ένα κόμμα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα νέα κινήματα δεν αποδέχονται παραδοσιακά σχήματα ως ηγέτες, αυτή είναι και η αδυναμία τους βέβαια, ότι ακριβώς δεν υπάρχουν επαναστάτες με προσόντα που θα μπορούσαν να ηγηθούν των κινημάτων, ιδίως στις αραβικές χώρες. Αυτοί έχουν εξαφανιστεί με την κατάρρευση του κομμουνισμού τον 20ό αιώνα. Αυτή είναι μια ανάλυση που πρέπει να γίνει, καθώς νέα κινήματα και νέες μορφές οργάνωσης θα δημιουργηθούν. Αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος των διανοούμενων, να πουν τι συμβαίνει και να δουλέψουν για το άνοιγμα. Να αποδεχθούμε πως είναι σημαντικό το κόμμα να μπαίνει στη Βουλή, αλλά δεν είναι αυτή η βασικότερη σκηνή των εξελίξεων, είναι απαραίτητη αλλά δεν πρέπει να είναι αποκλειστικός στόχος. Θα έλεγα πως χρειαζόμαστε μια οργανωτική προοπτική, δεν γίνεται απολύτως οριζόντια. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση για να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα και στην Ευρώπη, θα χρειαστεί και το κίνημα για να στηρίξει τις πολιτικές του και για να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο. Στη Γερμανία αλλά και στον κόσμο θα πρέπει να οργανωθεί η αλληλεγγύη. Τότε θα έχουμε πραγματική αλλαγή.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

46

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΣΙΝΚΙ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

Για τον προϋπολογισμό του ρωσικού κράτους, τα έσοδα από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και συγκεκριμένα από τις εξαγωγές πωλήσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου σε τρίτες χώρες αποτελούν ζωτικό στοιχείο, ενώ η εκμετάλλευση των φυσικών-ενεργειακών πόρων της ρωσικής επικράτειας αντιπροσωπεύει μείζονα πυλώνα ανάπτυξης, σταθερότητας και ασφάλειας για το Κρεμλίνο. Η οικονομική και πολιτική κρίση που ακολούθησε την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για το Κρεμλίνο. Όμως η επαναφορά υπό κρατικό έλεγχο των γιγαντιαίων ομίλων ενέργειας, μετά τις ανεξέλεγκτες ιδιωτικοποιήσεις των πρώην κρατικών-σοβιετικών εταιρειών, και η δημιουργία ενεργειακών μεγαθηρίων, όπως η Gazprom και η Rosneſt, σε συνδυασμό με τις ανοδικές τιμές πώλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου, από τον δεύτερο πόλεμο στο Ιράκ κι έπειτα το 2003, αποτέλεσαν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας της περιόδου Πούτιν. Στις 23 Ιουνίου 2007, η μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Gazprom και η ιταλική Eni υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «Νότιος Διάδρομος» (South Stream - όπου το «νότιος» αναφέρεται στη γεωγραφική θέση του αγωγού σε αντιδιαστολή με τον «Βόρειο Διάδρομο», North Stream, που έχει ήδη κατασκευαστεί για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω υποθαλάσσιων αγωγών από τη Βαλτική στη Γερμανία). Σύμφωνα με το σχέδιο του έργου που υπογράφηκε, οι εργασίες θα ξεκινούσαν το 2013 και η έναρξη της μεταφοράς φυσικού αερίου για εμπορική χρήση σχεδιάζεται για το 2015. Το έργο περιλαμβάνει τη μεταφορά του «φθηνού» φυσικού αερίου από ρωσικά κοιτάσματα μέσω της Μαύρης Θάλασσας και σειράς ευρωπαϊκών χωρών στην ιταλική αγορά και κατ’ επέκταση στην ανατολική - νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Με βάση το σχέδιο, το φυσικό αέριο διαμέσου υπόγειου αγωγού στη Μαύρη Θάλασσα θα φθάνει στη Βουλγαρία διασχίζοντας την ΑΟΖ της Τουρκίας. Έπειτα, η επίγεια κατασκευή του αγωγού θα εξαπλώνεται από το λιμάνι της Βάρνας στο Πλέβεν (Βουλγαρία) και έπειτα σε Σερβία (Ζάζετσαρ), Ουγγαρία, Σλοβενία και τέλος θα φθάνει στον τερματικό σταθμό στην Ιταλία. Μετά τη συμφωνία Ρωσίας-Ιταλίας ιδρύθηκε για το τμήμα του αγωγού που θα βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα η εταιρεία South Stream

Το ενεργειακό σκάκι της Ρωσίας στην Ευρώπη και ο «γκραν μετρ» Πούτιν Transport AG. Στη συγκεκριμένη εταιρεία η ρωσική Gazprom κατέχει το 50% των μετοχών, ενώ τις υπόλοιπες μετοχές μοιράζονται οι εταιρείες Eni (Ιταλία) 20%, Wintershall Holding (Γερμανία) 15% και EDF (Γαλλία) 15%. Στη σύσταση της εταιρείας αρχικά συμπεριλαμβάνονταν μόνο τα ιταλικά συμφέροντα, ενώ αργότερα συμμετείχαν και γαλλικά, και γερμανικά. Η κίνηση αυτή ίσως αποτελεί απόδειξη της ιδιαίτερης σημασίας του έργου για την Ε.Ε. και κατ’ επέκταση για τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί παρ’ όλα αυτά πως το ποσοστό των μετοχών της ρωσικής εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο (50%) με αποτέλεσμα να συνεχίσει να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος στο έργο κατασκευής και εκμετάλλευσης.

Παρακάμπτοντας τον ουκρανικό «διάδρομο» Ένας δυνητικός «δίαυλος» για να φθάσει το ρωσικό φυσικό αέριο στις αγορές των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Νότο είναι μέσω αγωγών από το έδαφος της Ουκρανίας, με τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τις αντίστοιχες ουκρανικές εταιρείες εκμετάλλευσης φυσικού αερίου. Το 2005-6 καθώς και το 2009 σημαντικά προβλήματα προέκυψαν μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ύστερα από καταγγελίες για μη απόδοση των συμφωνηθέντων εσόδων και παρακράτηση ποσοτήτων φυσικού αερίου από πλευράς Ουκρανίας. Αποτέλεσμα της κρίσης μεταξύ των δύο χωρών ήταν η Ρωσία να κλείσει τις στρόφιγγες των αγωγών, πράξη που είχε τεράστιες επιπτώσεις

Οι επιδιώξεις των ρωσικών εταιρειών στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη αποτελούν Νο1 προτεραιότητα για τη σημερινή ηγεσία του Κρεμλίνου όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για τις ευρωπαϊκές χώρες που εισήγαγαν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας. Η κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις και σε πολιτικό επίπεδο, με τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να αναζητούν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας ώστε να μην επηρεαστούν από ανάλογες ενέργειες στο μέλλον. Για την Gazprom και τη ρωσική κυβέρνηση, η κρίση με την ουκρανική πλευρά ήταν ένα σημαντικό πλήγμα τόσο στον πολιτικό - διπλωματικό τομέα όσο και στον οικονομικό με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να αναζητήσουν νέους τρόπους συνεχούς και ασφαλούς διάθεσης του φυσικού αερίου τους δίχως παρόμοιες «επιπλοκές». Το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τα ρωσικά κοιτάσματα, που θα διέρχεται υποθαλάσσια από τις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας και θα φθάνει στη Βουλγαρία, από όπου θα διοχετεύεται με επίγειους αγωγούς, ήταν η απάντηση στο πρόβλημα. Για την κατασκευή του αγωγού, και ιδιαίτερα για το αρχικό υποθαλάσσιο τμήμα, πολύ σημαντική ήταν

η υπογραφή της συμφωνίας με την Τουρκία. Συγκεκριμένα, στις 6 Αυγούστου 2009 υπογράφηκε στην Άγκυρα από τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, τον Ιταλό ομόλογό του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τον τότε πρωθυπουργό Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνία για την παραχώρηση άδειας κατασκευής του αγωγού στην τουρκική ΑΟΖ, στη Μαύρη Θάλασσα. Με τη συμφωνία αυτή το ρωσικό αέριο δεν χρειάζεται πλέον να διέρχεται από την ουκρανική επικράτεια για να φθάσει στην Ευρώπη...

Ο Βόρειος Διάδρομος, φυσικό αέριο για τη Μέρκελ Εκτός όμως απ’ τα σχέδια για τον Νότιο Διάδρομο, υπάρχει και η Βόρεια Ευρώπη... Από το Βίμποργκ της Ρωσίας, διαμέσου του υποθαλάσσιου αγωγού Βόρειος Διάδρομος στη Βαλτική θάλασσα, μεταφέρεται ρωσικό φυσικό αέριο για τη Γερμανία, τροφοδοτώντας με φθηνή «καθαρή» ενέργεια τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Υπολογίζεται πως το 39% των αναγκών της Γερμανίας σε φυσικό αέριο καλύπτεται μέσω εισαγωγών από τη Ρωσία. Τα εγκαίνια του αγωγού πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του 2011, ενώ με την ολοκλήρωση και λειτουργία του αγωγού αυτού και η γερμανική αγορά συνδέθηκε με τη ρωσική Gazprom. Με την υλοποίηση του σχετικού έργου, οι Ρώσοι πέτυχαν την άμεση τροφοδοσία της γερμανικής οικονομίας με φυσικό αέριο, αφού ο υποθαλάσσιος αγωγός διασχίζει μόνο τις ΑΟΖ των χωρών της Βόρειας Ευρώπης για να φθάσει στον τερματικό σταθμό του Γκρί-

σβαλντ στη Γερμανία, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τους παραδοσιακούς διαδρόμους από την Πολωνία. Οι επιδιώξεις των ρωσικών εταιρειών στον τομέα της ενέργειας στην Ευρώπη, αποτελούν Νο1 προτεραιότητα για τη σημερινή ηγεσία του Κρεμλίνου. Παρ’ όλα αυτά, κι ενώ ο Πούτιν κατάφερε να δημιουργήσει ένα σημαντικό σταθερό έσοδο για τη ρωσική οικονομία και έχει στα χέρια του έναν ισχυρό μοχλό άσκησης πιέσεων στις ευρωπαϊκές χώρες, ο ρωσικός κρατικός προϋπολογισμός εξαρτάται όλο και περισσότερο απ’ τα έσοδα των πωλήσεων φυσικού αερίου στις χώρες αυτές. Δεν είναι λίγες οι φορές που Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επισημαίνει την ανάγκη αλλαγής μοντέλου της ρωσικής οικονομία με στόχο τη μικρότερη εξάρτηση από τον ενεργειακό τομέα. Μετά την έναρξη της λειτουργίας του Νότιου Διάδρομου, το ρωσικό φυσικό αέριο θα φθάνει πλέον σε όλη την Ευρώπη. Και η Ευρώπη με τη σειρά της θα είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από την ομαλή ροή της Gazprom. Ουκ ολίγες φορές, η Κομισιόν έχει σχολιάσει το παραπάνω γεγονός υποδεικνύοντας την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών ενεργειακών πηγών, χωρίς όμως και να προτείνει πρακτικές λύσεις, εκτός από το σχέδιο για τον αγωγό Ναμπούκο που θα μεταφέρει αζέρικο αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές. Για το συγκεκριμένο έργο υπάρχουν ενστάσεις αναφορικά με τον χρόνο ολοκλήρωσής του και τη βιωσιμότητά του έτσι οι «έμπειροι» Ρώσοι έχουν σαφές προβάδισμα με τον δικό τους Νότιο Διάδρομο. Πριν μερικές εβδομάδες, η Κομισιόν, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα στην Ουκρανία, ανακοίνωσε πως οι διμερείς διακρατικές συμφωνίες δεν συμπίπτουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γεγονός που θα μπορούσε να φέρει τη διαμάχη από την «Ουκρανία στην Ευρώπη» σχετικά με την υλοποίηση του Νότιου Διάδρομου. Εκτός των άλλων, με την άμεση σύνδεση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας με το ρωσικό αέριο και με δεδομένη την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, με τις κυμαινόμενες τιμές, ο Πούτιν απέκτησε ένα σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί σε θέματα εξωτερικής πολιτικής σε διακρατικό επίπεδο ή, κατά άλλους, έναν ισχυρό μοχλό πίεσης: μια μικρή μεταβολή στις τιμές του αερίου μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις στις εθνικές οικονομίες τηρουμένων των αναλογιών. Αυτό φάνηκε στην περίπτωση της Ουκρανίας, με το Κρεμλίνο να προχωρεί σε συμφωνία μείωσης των τιμών ώς 33%, ενώ παρόμοιο διαπραγματευτικό χαρτί δεν μπορούσαν να βάλουν στο τραπέζι οι αξιωματούχοι της Ε.Ε.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

47

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

«Plan B»: Ψαλίδι σε συντάξεις και ξεπούλημα εθνικού πλούτου

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τσουνάμι ανατιμήσεων και φοροεπιδρομών από τον Ραχόι Εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη το βράδυ έξω από το δημαρχείο της Βαρκελώνης για να διαμαρτυρηθούν για τη νέα αύξηση των εισιτηρίων, που φθάνει στο 30% από το 2010. Ήταν η πρώτη διαμαρτυρία μετά το τσουνάμι ανατιμήσεων, φοροεπιδρομών και πτώσης των αποδοχών των εργαζομένων από τις αρχές του έτους. Τουλάχιστον 3 εκατομμύρια δημοσίων υπαλλήλων θα δουν τις αποδοχές τους να «παγώνουν» για τέταρτο διαδοχικό έτος, ενώ τα 10 εκατομμύρια των συνταξιούχων θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται μόλις κατά 0,25%, που δεν τους επιτρέπει ούτε να αγοράσουν έναν... καφέ! Τα 2,2 εκατομμύρια άνεργοι μακράς διαρκείας, που έχουν ξεπεράσει τουλάχιστον τα δύο χρόνια ανεργίας, θα λαμβάνουν το κοινωνικό επίδομα των 426 ευρώ τον μήνα, ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή τα συνολικά επιδόματα ανεργίας κατά μέσο όρο θα μειωθούν κατά 1,4% στα 877 ευρώ τον μήνα το 2014. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 2,3% για 16 εκατομ-

μύρια καταναλωτές από τις αρχές του έτους, καταγράφοντας την τέταρτη άνοδο σε λιγότερο από ένα έτος. Για όσους έχουν δεύτερη κατοικία η αύξηση του ηλεκτρικού φθάνει στο 5%. Τα διόδια σημείωσαν άνοδο 1,85%, τα εισιτήρια των υπεραστικών τρένων σημείωσαν άνοδο κατά 1,9% κατά μέσον όρο, ενώ των τρένων μεγάλων ταχυτήτων και μακρών αποστάσεων... απελευθερώθηκαν! Το κόστος των αστικών συγκοινωνιών εκτινάχθηκε στα ύψη, με το εισιτήριο των δέκα διαδρομών στη Βαρκελώνη να καταγράφει ρεκόρ ανόδου 5,1%, οι ταρίφες των ταξί σημείωσαν άνοδο 2,9% στη Βαρκελώνη και 2,82% στη Μαδρίτη, ενώ ακόμη και η ενοικίαση ποδηλάτων σημείωσε άνοδο 1,9% στη Βαρκελώνη και 4% στη Βαλένθια! Όσο για τα τέλη κυκλοφορίας η Μαδρίτη θα κρατά τα ηνία για το 2014, αφού η τοπική κυβέρνησή της αποφάσισε την άνοδό τους κατά 2%. Οι φόροι αεροδρομίου θα σημειώσουν άνοδο «μόλις» 0,9% το 2014. Η φορολογία των εισοδημάτων θα σημειώσει άνοδο που κυμαίνεται από το 0,7% έως το 7%. Το προηγούμενο «success story» του Ραχόι προέβλεπε την κατάργηση της έκτακτης

φορολογίας το... προηγούμενο έτος, αλλά τώρα θα εφαρμοστεί έως και το εκλογικό έτος 2015, όπου θα... καταργηθεί για προφανείς ψηφοθηρικούς λόγους. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις τα χαράτσια δίνουν και παίρνουν και στην Ισπανία, αφού το 2014 ο «έκτακτος» φόρος για τα ακίνητα θα αυξηθεί έως και κατά 10%, αλλά το ύψος του θα εξαρτηθεί από τους δημάρχους, που καλούνται να εισπράξουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Πώς θα μετρηθεί αυτή η... δυσαρέσκεια; Με ένα απλό συγκριτικό τρόπο: το 2013 οι δήμοι εισέπραξαν ποσοστά φόρων που έφθασαν τα 55,3 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος καλούνται να εισπράξουν... 538,6 εκατ. ευρώ, σχεδόν δεκαπλάσιο ποσοστό. Η φοροεπιδρομή όμως δεν έχει αρχή και τέλος, αφού η κεντρική και οι τοπικές κυβερνήσεις εφευρίσκουν δεκάδες κόλπα αφαίμαξης των πολιτών. Έτσι στην Καταλονία όποιος θέλει να ανανεώσει την κάρτα ασθενείας θα πληρώνει 7 ευρώ, στη Βαλένθια η στάθμευση θα εκτιναχθεί σε νέα ύψη, με την αύξηση να φθάνει στο 83% στο κέντρο της πόλης, ενώ άνοδο θα σημειώσει και ο φόρος για το... νερό.

Το «Plan B» του Πάσος Κοέλιο, μετά την απόρριψη του Συνταγματικού Δικαστηρίου τμήματος του προηγούμενου πακέτου των περικοπών αξίας 388 εκατ. ευρώ, προβλέπει ένα νέο τσουνάμι… περικοπών. Στη Πορτογαλία το 60% των συνταξιούχων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται τουλάχιστον κατά 47 ευρώ για όσους παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ. Οι συνταξιούχοι μάλιστα του δημοσίου θα έχουν μια δεύτερη μείωση της σύνταξής τους το 2014, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Οι περικοπές στις συντάξεις θα κυμαίνονται από 3,5% έως 40% για τις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 7.126 ευρώ! Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση του Πάσος Κοέλιο προχώρησε στην πώληση της δημόσιας ασφαλιστικής Caixa de Seguros στο κινέζικο επενδυτικό κεφάλαιο ρίσκου Fosun για 1 δισ. ευρώ, προσφέροντας στην κυβέρνηση του Πεκίνου το ένα τρίτο της πορτογαλικής ασφαλιστικής αγοράς. Οι κινέζικες κρατικές εταιρείες έχουν εξαγοράσει το 50% των εταιρειών που ιδιωτικοποίησε ο Πάσος Κοέλιο, ξεκινώντας από την ηλεκτρική EDP στην China Three Gorges για 2,69 δισ. ευρώ, που ευθύνεται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή στον κόσμο με την κατασκευή του φράγματος των Τριών Φαραγγιών, την εταιρεία ηλεκτρικών δικτύων REN στην κινέζικη StateGrid για 3,87 εκατ. ευρώ και τώρα την Caxa Seguros. Toν Φεβρουάριο του 2013 η μνημονιακή κυβέρνηση έδωσε την εταιρεία διαχείρισης των αεροδρομίων ΑΝΑ στη γαλλική Vinci για 3 δισ. ευρώ, και τον Μάρτιο του ιδίου έτους τις υπηρεσίες υγείας της CGD στην ΗΡΡ, οδηγώντας στην ιδιωτικοποίηση έξι νοσοκομείων και μιας κλινικής. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα 467 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη πώληση των ταχυδρομείων της χώρας CTT θα χρησιμοποιηθούν για την απόσβεση του χρέους. Τους επόμενους μήνες θα βγουν στο σφυρί η αεροπορική ΤΑΡ, τμήματα της εταιρείας ύδρευσης ADP και η εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών CP Carga. Για τον Πάσος Κοέλιο η επιτυχία των ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» των αγορών στην εθνική οικονομία. Το Μπλόκο της Αριστεράς, το ΚΚ της Πορτογαλίας και το συνδικάτο της CGTP καταγγέλλουν το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και την παράδοση στρατηγικών οικονομικών τομέων της χώρας σε ξένους επενδυτές.

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Στο εδώλιο για απάτη και ξέπλυμα χρήματος Μπορούν οι «γαλαζοαίματοι» να καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορούμενου και να δικαστούν σαν εμάς του κοινούς θνητούς για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος; Ή ακόμη χειρότερα, μπορεί να φυλακιστεί μια «γαλαζοαίματη»; «Ναι», λένε οι δικαστικές αρχές της Ισπανίας που αντιμετώπισαν ως κοινό πληβείο την «πριγκίπισσα» Χριστίνα, η οποία κατηγορείται για την εξαφάνιση 6 εκατ. ευρώ από τα δημόσια ταμεία για ψευδείς συμβουλευτικές υπηρεσίες

σε εταιρείες που είχαν σχέσεις μαζί της. Η «πριγκίπισσα Χριστίνα της Ισπανίας και της Ελλάδας», όπως είναι η πλήρης ονομασία της κόρης του Χουάν Κάρλος και της Σοφίας Γλύξμπουργκ, θα κληθεί ως κατηγορούμενη στις 8 Μαρτίου στο δικαστήριο της Μαγιόρκα για το οικογενειακό σκάνδαλο όπου εμπλέκεται ο σύζυγός της, Ινιάκι Ουρντανγκαρίν, βασικός κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση για φορολογική απάτη και ανακύκλωση χρήματος με ά-

ξονα την εταιρεία Aizoon και το «Ίδρυμα Noos», που διηύθυνε ο ίδιος. Η «πριγκίπισσα» Χριστίνα κινδυνεύει να καταδικαστεί σε εξαετή φυλάκιση. Νέες αποκαλύψεις για τα οικονομικά της Noos έδειξαν ότι ο διάδοχος του θρόνου Φελίπε πλήρωσε το δακτυλίδι των αρραβώνων του με τη Λετίθια Ορτίθ με πιστωτική κάρτα του Ιδρύματος Noos, το οποίο δημιουργήθηκε για την προώθηση του αθλητισμού!


48 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΙΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ

«Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια παταγώδη αποτυχία της πνευματικής ηγεσίας στη Δύση να αποφασίσει ποιες κατ’ αρχάς είναι οι ελευθερίες της και στη συνέχεια πώς να τις υπερασπιστεί. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο σαφείς σχετικά με το τι θέλουμε. Συμφωνώ πως στο κέντρο της σκέψης μας πρέπει να είναι η ανεκτικότητα, όχι όμως να είμαστε ανεκτικοί με όσους δεν είναι ανεκτικοί. Πάντα πίστευα ότι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι στον κόσμο είναι εκείνοι που πιστεύουν φανατικά σε μια ουτοπία. Διότι αν είσαι σίγουρος για το ποια μπορεί να είναι η τέλεια κοινωνία, αν πιστεύεις ότι ξέρεις τον τρόπο να κάνεις τους άλλους ευτυχισμένους για πάντα, τότε είναι πολύ λογικό να σκοτώσεις μερικά εκατομμύρια ανθρώπων για να το πετύχεις. Αυτό έγινε με τον Στάλιν και τον Μάο, αυτό γίνεται και με τον ισλαμικό φονταμενταλισμό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι πολιτικοί είτε θρησκευτικοί ουτοπιστές, πρέπει να αναχαιτιστούν, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Ο 20ός αιώνας είναι ένα απέραντο νεκροταφείο εκατομμυρίων ανθρώπων που έπεσαν νεκροί στο όνομα της ουτοπίας...». Τα λόγια αυτά είναι του Ίαν Μακ Γιούαν, ενός από τους επιφανέστερους και δημοφιλέστερους συγγραφείς της εποχής μας. Αποτελούν μέρος συνέντευξης που ο Βρετανός λογοτέχνης έδωσε πριν μερικά χρόνια στις «Κεραίες της εποχής μας». Τα θυμήθηκα πάλι την εβδομάδα που μας πέρασε, όταν συνειδητοποίησα πως ορισμένα πράγματα, που φαίνονται εύλογα και πασιφανή, πρέπει συνεχώς να επαναλαμβάνονται και να τονίζονται, διότι πολύ εύκολα τα ξεχνάμε, πολύ εύκολα θέλουμε να τα ξεχνάμε, πολύ εύκολα μας βολεύει -για διάφορους λόγουςνα τα ξεχνάμε. Ένας ουτοπιστής που αποφάσισε -με χριστιανική διαπαιδαγώγηση

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ

ρέα, πρέπει να το ξέρουν καλά. Αν δεν υπάρχει μετάνοια και μεταμέλεια, αν ο πόλεμος συνεχίζεται, πρέπει να υποστείς και τις συνέπειες του πολέμου. Εύκολα συγχωροχάρτια δεν υπάρχουν, δεν υπήρξαν ποτέ. Ειδάλλως, η κοινωνία που ευαγγελίζεσαι θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που υποτίθεται πας να γκρεμίσεις. Κλείνει η παρένθεση].

ooo

Η ανοχή και η απόδραση και εμμονή, ας μην το ξεχνάμε- να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές για να προσεγγίσει αυτή που στο άρρωστο μυαλό του θεωρεί ως καλύτερη κοινωνία. Ένας ουτοπιστής που τελικά συλλαμβάνεται, δικάζεται και φυλακίζεται. Ένας ουτοπιστής που τίποτα δεν δείχνει ότι μετάνιωσε για τις πράξεις του, και ο οποίος εξασκείται για χρόνια στο να κάνει τον καλό, πειθήνιο κρατούμενο, προκειμένου να εκμεταλλεύεται την ανοχή της κοινωνίας την οποία ο ίδιος μισεί και θέλει να καταστρέψει. [Στοπ. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Ένα ζήτημα που κάθε τόσο ξεφυτρώνει μπροστά μας, είτε πρόκειται για «αριστερούς» είτε για «δεξιούς» αυτόκλητους σωτήρες. Δεν είναι κάποιοι κακομοίρηδες που πάνω στο μεθύσι τους ή στα νεύρα τους σκότωσαν έναν άλλο άνθρωπο. Είναι αδίστακτα πλάσματα, που δεν πιστεύουν ούτε στη Δημοκρατία ούτε στην αξία της

Η Ευρώπη είναι ο χώρος μας, το μοναδικό σπίτι που έχουμε. Μέχρι να την αλλάξουμε, μέχρι η πλειοψηφία των κατοίκων της να αποφασίσει να αρχίσει να ψηφίζει διαφορετικά, πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς της και να τους προστατεύουμε

ανθρώπινης ζωής, που έχουν όλο τον χρόνο να σκεφτούν αυτό που κάνουν, και όλο τον χρόνο, μετέπειτα, να μετανιώσουν, να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία. Πόσο ανεκτικός μπορείς να είσαι με ανθρώπους που δεν έχουν στο λεξιλόγιό τους τη λέξη «ανοχή», πόση κατανόηση -για ανθρωπιστικούς λόγους- μπορείς να δείξεις για ανθρώπους που γελάνε με τη λέξη «ανθρωπισμός», πόσο μπορείς να τους φέρεσαι με επιείκεια σαν να επρόκειτο για κοινούς πορτοφολάδες ή κοινούς μαχαιροβγάλτες οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί πράγματι -με όσες μαρξιστικές αναλύσεις θέλετε- να είναι από γεννησιμιού τους θύματα αυτής της κοινωνίας; Βεβαίως και μια ευνομούμενη υγιής κοινωνία πρέπει να μπορεί να συγχωρεί. Αρκεί και από την άλλη πλευρά να υπάρχει μετάνοια - κι αυτό το δόγμα οι Ξηροί, ως παιδιά ιε-

Προσωπική η γνώμη. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με την Ευρώπη, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται μπροστά μας σήμερα. Μια Ευρώπη οικονομίστικη, ανάλγητη, γραφειοκρατική, που προωθεί περισσότερο τα συμφέροντα των τραπεζών παρά των εκατομμυρίων κατοίκων της. Όμως η Ευρώπη είναι ο χώρος μας, το μοναδικό σπίτι που έχουμε. Μέχρι να την αλλάξουμε, μέχρι η πλειοψηφία των κατοίκων της να αποφασίσει να αρχίσει να ψηφίζει διαφορετικά, πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς της και να τους προστατεύουμε. Άρα, δυσκολεύομαι να καταλάβω τι μπορεί να εκφράζει η αποχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Η ιστορία της απόδρασης του Ξηρού, και όλα όσα προηγήθηκαν μέσα στις φυλακές και βγαίνουν τώρα στο φως, δείχνουν για μια φορά ακόμα πόσο βαθιά άρρωστο είναι το ελληνικό κράτος και πόσο ανάγκη έχουμε από τολμηρές, βαθιές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς για να επιζήσουμε ως ανεξάρτητο έθνος. Αυτή η κρίση, την οποία ζούμε όλοι μαζί, «μνημονιακοί» και «αντιμνημονιακοί», και η οποία εν πολλοίς αναλώνεται σε κομματικούς διαξιφισμούς ανίκανους να μας βγάλουν από το χάος, θα μπορούσε να είναι μια χρυσή ευκαιρία να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή, να διορθώνουμε σιγά-σιγά ορισμένες από τις γάγγραινες της πολιτικής, κοινωνικής, ηθικής και πολιτισμικής μας ζωής. Θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία, αλλά δεν είναι. Ειδικά όσον αφορά τον κόσμο των φυλακών, κάθε νέα απόδραση, κάθε νέο επεισόδιο, δεν παύει να μας εντυπωσιάζει όλο και περισσότερο, αφού ξεπερνά σε φαντασία ακόμα και τις χολιγουντιανές ταινίες. Αν, για παράδειγμα, είναι αλήθεια ότι μέσα στις φυλακές μπορείς -έναντι μάλλον αδρής αμοιβής που καμιά σχέση δεν έχει με ουτοπίες, επαναστάσεις και άλλα τέτοια- να οργανώνεις... φιλικά ρεβεγιόν καταδικασμένων τρομοκρατών για τον ερχομό του νέου έτους, τότε τα πολλά λόγια περισσεύουν.

από μια θεσμική ευρωπαϊκή εκδήλωση, μια ουδέτερη εκδήλωση που επαναλαμβάνεται δύο φορές τον χρόνο σε δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και που δεν αφορά κάποιο πολιτικό κόμμα αλλά όλη την Ελλάδα ως ευρωπαϊκό κράτος. Ακόμα περισσότερο δυσκολεύομαι να καταλάβω τη θέση της ΔΗΜ.ΑΡ. Το κόμμα αυτό, που εμφανίστηκε από την αρχή ως ένας καθαρά και αμετάκλητα ευρωπαϊκός αριστερός οργανισμός, και που μπήκε στην κυβέρνηση ακριβώς για να κρατήσει τη χώρα μας στην Ευρώπη, τώρα μοιάζει να παλινωδεί, ακυρώνοντας ουσιαστικά ό,τι καλό ή κακό έχει κάνει μέχρι σήμερα. Είπαμε, προσωπική η γνώμη.

Αιρετικό


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΑ&ΤΕΧΝΕΣ

49

ΑΓΝΗ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ:

Στα παραμύθια φωλιάζει η ψυχή μας Μια πανάρχαιη παράδοση, που φάνταζε χαμένη μέσα στην αστική ανάπτυξη και τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών, έχει ξαναγεννηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας και διεθνώς. Η αφήγηση ιστοριών και παραμυθιών, που πια δεν γίνεται πλάι στο τζάκι αλλά, εξίσου μαγευτικά, σε χώρους πολιτιστικούς, υπηρετείται πια από δεκάδες προικισμένους παραμυθάδες. Η Αυγή συνομίλησε για τούτη την πανάρχαιη τέχνη με την αφηγήτρια Αγνή Στρουμπούλη, με αφορμή τα παραμύθια για πολύ μικρά παιδιά που παρουσιάζει τα Σάββατα του Γενάρη στο «Εργαστήρι Μαιρηβή». ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗ

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

Η αφήγηση παραμυθιών είναι μια παμπάλαιη παράδοση, αλλά σχετικά καινούργια για τους ανθρώπους της πόλης. Πώς ξαναγεννήθηκε; Ναι, χάνεται μέσα στους αιώνες η απαρχή της αφήγησης παραμυθιών. Νομίζω ότι μόλις άρχισε ο άνθρωπος να επικοινωνεί με έναρθρη φωνή -έστω και ατελή- θα είχε την ανάγκη να περιγράψει στον άλλο κάτι. Κάτι που τον εκπλήσσει, κάτι που τον φοβίζει, κάτι που θέλει... κι εκεί θα βοηθούσαν πολύ οι χειρονομίες και γενικότερα η εκφραστικότητα του σώματος. Γνωρίζουμε ως πρόγονό μας τον αοιδό, μ’ ένα διαμορφωμένο πια ποιητικό λόγο και με τη συνοδεία μουσικής, να απαγγέλλει στις συντροφιές των ανθρώπων. Ε, όταν άλλαξαν οι οικονομικές και κατά συνέπεια οι κοινωνικές συνθήκες ζωής και ο κόσμος αστικοποιήθηκε και η εκτεταμένη οικογένεια συρρικνώθηκε, έπαψε κι αυτή η συνήθεια της συγκέντρωσης κατά παρέες και της αφήγησης παραμυθιών... Στα παραμύθια όμως φωλιάζει η ψυχή μας, είναι ένα πυκνό σώμα μνήμης και δεν μπορούσαν να σιωπήσουν. Έτσι εμφανίστηκε και πάλι η αφήγηση, κάτω από διαφορετικές συνθήκες τώρα.

Ποιες δυσκολίες έχει; Όταν ξέρεις ότι ένα μικρό παιδί παρακολουθεί και καταλαβαίνει μ’ ολόκληρο το κορμάκι του, κατανοεί πράττοντας κι όχι ως ένας ήσυχος θεατής - ακροατής, ότι ανταποκρίνεται σε μια σχέση, όχι σε μια παράσταση... παίρνεις τα μέτρα σου! Μιλήστε μας λίγο για το Κουντουνάκι και τις παραστάσεις που θα κάνετε... Το Κουντουνάκι περιλαμβάνει 7 σχετικά σύντομα, αρκετά ρυθμικά, με επαναλαμβανόμενες λέξεις, παραμύθια, όπου τα παιδιά μπορούν να τις πουν μαζί μου, τα προσκαλώ άλλωστε να το κά-

γιο;

Οι αφηγήσεις για παιδιά τόσο μικρής ηλικίας είναι κάτι καινούρ-

Συνήθως υπάρχουν παραστάσεις αφηγήσεις που μπορεί να είναι ανοιχτές και για μικρές ηλικίες, δηλαδή λένε από 3 έως 103 χρόνων. Πρώτη φορά στήνω μια παράσταση ειδικά για πολύ μικρή ηλικία από 3-7 χρόνων. Αφορμή η τρίχρονη εγγονούλα μου...

Τα παραμύθια που θα αφηγηθείτε μαζί με άλλα τα έχετε μαζέψει σε ένα όμορφο βιβλίο με τον τίτλο Το κουντουνάκι. Τι παραμύθια περιέχει; Απευθύνονται κι αυτά σε πολύ μικρά παιδιά; Για να διαλέξω τα παραμύθια της παράστασης αντέγραψα πάρα πολλά παραμύθια από διαφορετικές συλλογές. Και μετά σκέφτηκα την έκδοσή τους, μια και δεν υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο. Βρήκα πολύ καλή ανταπόκριση από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο μόλις τους το πρότεινα, κι έγινε, αλήθεια, ένα πολύ χαρούμενο βιβλίο με παραμύθια ελληνικά για μικρά μικρά παιδιά.

Εσείς πώς ασχοληθήκατε με το παραμύθι και την αφήγησή του; Με απασχολούσε πολύ το θέμα της μνήμης με μια ευρύτερη σημασία, όχι ως ανάμνηση αλλά ως α-λήθη/αλήθεια. Δοκίμασα διάφορες διαδρομές, μέχρι που, σε μεγάλη ηλικία, γνώρισα αυτόν τον θησαυρό της προφορικής μας παράδοσης. Δεκαοχτώ χρόνια αλωνίζω αυτό το περιβόλι, σε βάθος και σε πλάτος, και δεν εξαντλείται...

νουν, και να μιμηθούν τις κινήσεις. Τα παραμύθια εικονίζονται με το σώμα μου, κάτι που ανταποκρίνεται απόλυτα στην αντίληψη και το αίσθημά τους. Στην παράσταση (γιατί κρατά πολλά στοιχεία παράστασης, δεν γίνεται παιδικός σταθμός) είμαστε μαζί με τον Γιάννη Ψαριώτη που παίζει κιθάρα, φλογέρα και κρουστά, εντείνοντας και τον ρυθμό και τη μελωδία, στα μελοποιημένα λόγια, αλλά και υποβάλλοντας ή αντιλέγοντας στο αίσθημα. Η μουσική σ’ αυτή την ηλικία είναι σημαντική. Πάντως από την ώρα της αναμονής, στο φουαγιέ, ξεκινά η επαφή μου με τα παιδιά, με κάτι που έχω προετοιμάσει και με φέρνει σε σχέση αφής με το καθένα χωριστά.

Aυτό το... παρελθόν έχει μέλλον; Πώς υποδέχονται τα συνηθισμένα στην τηλεόραση παιδιά αυτή τη μορφή παράστασης-αφήγησης;

Info ΤΟ ΚΟΥΝΤΟΥΝΑΚΙ. Παραμύθια ελληνικά για μικρά μικρά παιδιά. Αφήγηση: Αγνή Στρουμπούλη. Μουσική: Γιάννης Ψαριώτης. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΙΡΗΒΗ (Σαχτούρη 4 και Σαρρή, Ψυρρή, 6942420062). Σάββατα 11, 18, 25 Ιανουαρίου, 5.00 μ.μ.

Η γλώσσα παραδίδεται, κι όσο ανασαίνουμε, ευτυχώς, μιλάμε, αφηγούμαστε! Ιδιαίτερα εμείς οι μεσογειακοί λαοί με την ανεπτυγμένη προφορικότητα. Κι εδώ δεν θα ‘κανα διάκριση σε μικρούς ή μεγάλους. Η αμεσότητα, η φόρτιση και η ταυτότητα που φέρει η φωνή δεν μπορούν να συγκριθούν, πόσο μάλλον ν’ ανταγωνιστούν την τηλεόραση. Επειδή απουσιάζουμε, παραφορτώνουμε τα παιδιά με τηλεοπτικό πρόγραμμα. Όμως εκείνα διψούν για αφή! Και αφή φέρει η αφήγηση.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

50

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ

Αισχρή παρέλαση Το πρωί της περασμένης Τετάρτης, ημέρα αναλήψεως της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τι πρωί, μέχρι το μεσημέρι και αρκετά μετά το μεσημέρι, σε ολόκληρο το κέντρο της Πρωτεύουσας Πόλεως της Ανεξάρτητης Ελληνικής Δημοκρατίας, μύριζε «ο αέρας παντού γενετήσια αστυνομική οσμή», όπως θα έγραφε και η αξέχαστη Κατερίνα Γώγου. Η πρόσβαση αδύνατη. Ούτε πεζός δεν μπορούσες να φτάσεις στην πλατεία Συντάγματος. Τι ειρωνεία! Δεν μπορούσες ούτε πεζός να φτάσεις στην πλατεία που ονοματοδοτήθηκε έτσι για να μην ξεχνάμε ότι το Σύνταγμα είναι το κέντρο, ο πυρήνας απ’ όπου εκκινεί η ιδέα της Δημοκρατίας. Ακόμα και οι αποστάσεις οι χιλιομετρικές προς όλες τις κατευθύνσεις (δηλαδή, εν τω βάθει, συμβολικώς προς όλες τις απευθύνσεις) ξεκινούν από την πλατεία Συντάγματος για να φτάσουν σε κάθε άκρα Μινώα και κάθε ακραία Ήρα της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, έτσι συμβολικώς την Τετάρτη, έως αργά το μεσημέρι, δεν μπορούσες να φτάσεις στον χωροταξικό πυρήνα της Δημοκρατίας: στην πλατεία Συντάγματος. Δεν πρόκειται -και είναι η πολλοστή φορά που συμβαίνει- για ασφυκτική επιτήρηση απλώς. Πρόκειται για βαριά προσβολή εις βάρος της συμβολικής ιερότητας του πολιτεύματος. Πρόκειται για ηθική αγριότητα και αισθητικό ανασκολοπισμό της Δημοκρατίας, όταν οι συντεταγμένοι και βαριά οπλισμένοι κά-

ποιας ορδής που προστατεύει ένα ανύπαρκτο άστυ εμποδίζουν τους πολίτες μιας χώρας που έχει όνομα, πολίτευμα και Σύνταγμα να κινηθούν με κάθε ελευθερία προς την κατεύθυνση (του άμεσου μέλλοντός τους, υπό μία έννοια) την οποία έχουν επιλέξει. Θέλω να πω, ότι την περασμένη Τετάρτη, για ακόμα μια φορά, η Ελληνική Δημοκρατία, ο ελληνικός χώρος, η χρήση του αθηναϊκού εδάφους (αυτού του παγκόσμιου εδάφους) έσπασαν τα μούτρα τους πάνω στις ασπίδες των ένστολων συμμοριτών του Δένδια που ακκίζονται με την οπλοφορία τους επιδεικνύοντας τις κάννες των όπλων τους ως να επιδείκνυαν... και κάτι ακόμα. «Δεν περνάς». «Γιατί;» Δεν ξέρουν. Τους αρκεί ο σεξισμός της άμεσης εξουσίας, τους αρκεί η άγρια σεξουαλικότητα του βιασμού μιας κατάστασης την οποία μπορούν μονάχα να φαντασιωθούν, αλλά ποτέ να τη φαντασθούν. Καημένα παιδιά. Και το μάτι τους βαρύ. Καμωμένο από γρανίτη ψυχικής νύστας και νοητικής αεργίας. Έχουν από πίσω τη σκευή της στρατοπεδευμένης ορδής. «Δεν περνάς». Από πίσω υπάρχει ο Δένδιας, από πίσω υπάρχει ο Σαμαράς, από πίσω υπάρχει ο Μελισσανίδης, ο υψηλός κλήρος, ο υψηλός εξωθεσμικός και εσωθεσμικός ναζισμός. Δεν το ξέρουν αυτά τα καημένα παιδιά. Αυτά ξέρουν μονάχα το καταφύγιο της παρακείμενης κλούβας απ’ όπου τα αμολάνε σαν λυσσασμένα σκυλιά για να εμποδίσουν, για να αποκλείσουν, για να χτυ-

Ο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ kostaskanavuris @hotmail.com

Γι’ αυτούς όλους, από τον μπάτσο που σε εμποδίζει να φτάσεις στην πλατεία Συντάγματος μέχρι την παραθεσμική εκδοχή συλλογικής συγκρότησης που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τυπικά εκφράζεται από τον πρόεδρό της, που σε εμποδίζει να φτάσεις σε μια ολοκληρωμένη ιδέα Μεγάλης Δημοκρατίας, για όλους αυτούς το πολίτευμα έχει ένα και μόνο όνομα: Εξουσία

πήσουν. Αυτά ξέρουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν ξέρουν ότι θέλουν την καταστροφή τους. «Δεν περνάς». Σου το λέει και από πίσω του λάμπει κάποιος σκοτεινός ανακριτής και κάποιος σκοτεινός εισαγγελέας. Το ακκιζόμενο παιδάριο μπορεί μέσα σε μια στιγμή να σε στείλει ενώπιόν τους. Και να πει ψέματα. Έχει εκπαιδευτεί γι’ αυτό. Και ξέρει ότι ο ανακριτής με τον εισαγγελέα είναι εκπαιδευμένοι να πιστεύουν νομικώς το ψέμα. Και συ, αντί να φτάσεις στον συμβολικό πυρήνα της Δημοκρατίας που είναι η πλατεία Συντάγματος, βρίσκεσαι, αρξάμενος χειρών αδίκων, εναντίον της Δημοκρατίας, ενώπιον της άσπιλης ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Τα υπόλοιπα, φυσικά, ταλαιπωρούν όλες τις λογικές έννοιες, αλλά τούτο ουδόλως ενδιαφέρει τον πιστολά με το ξυρισμένο κεφάλι στην γωνία Κουμπάρη και Βασιλίσσης Σοφίας, όπως επίσης ουδόλως ενδιαφέρει όλους τους «πιστολάδες» σε όλη την κλίμακα όλων των ιδιοτήτων καταστολής, της πολιτικής δηλαδή καταστολής της δημοκρατίας. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι ο «χημικός» που σε ψεκάζει στους δρόμους έχει άμεση σχέση με τον «χημικό» των τοξικών ομολόγων. Η σχέση τους αυτή έχει ένα και μόνο όνομα: εξουσία. Δεν έχει να κάνει με το πολίτευμα, δεν έχει να κάνει με τη (στρεβλή), έστω, διαχείριση θεμάτων και παραθεμάτων του πολιτεύματος. Όχι. Γι’

αυτούς όλους, από τον μπάτσο που σε εμποδίζει να φτάσεις στην πλατεία Συντάγματος μέχρι την παραθεσμική εκδοχή συλλογικής συγκρότησης που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τυπικά εκφράζεται από τον πρόεδρό της, που σε εμποδίζει να φτάσεις σε μια ολοκληρωμένη ιδέα Μεγάλης Δημοκρατίας, για όλους αυτούς το πολίτευμα έχει ένα και μόνο όνομα: Εξουσία. Αυτό είναι το πολίτευμα που εξυπηρετεί και ο μπάτσος, και ο Μπαρόζο. Και ο Σαμαράς, και ο «Χρυσαυγίτης». Και ο Φαήλος Κρανιδιώτης, και ο αργόσυρτος υπάλληλος που δεν δίνει τα στοιχεία των φοροφυγάδων. Και ο πανάκριβος Παντελής Καψής, και ο πάμφθηνος ικέτης εργασίας στη Δημόσια Τηλεόραση. Η εξουσία λοιπόν. Το σκοτεινό κονκλάβιο. Έκλεισε τους δρόμους εύκολα, γιατί έχουμε εθιστεί στους κλειστούς δρόμους της δημοκρατίας. Γιατί έχουμε εθιστεί να ξεχνάμε πως όταν τα προβεβλημένα μέλη της δημοκρατίας χρειάζονται χιλιάδες οπλοφόρους για να κάνουν δέκα βήματα, τούτο σημαίνει ότι η δημοκρατία δεν υφίσταται. Και επομένως οι ζωές μας νομοθετούνται ερήμην μας. Θέλω να πω ότι ο μπάτσος δεν εμποδίζει, αλλά νομοθετεί. Ορίζει πώς θα ζήσεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια αισχρή παρέλαση τσιρκολάνων, που διαφημίζουν μια δωρεάν παράσταση κακοποίησης της Δημοκρατίας.

http://www.vivliothekarios.blogspot.gr

Ιστορίες βιβλιοθηκών (Ι) «Στη σημερινή εποχή η δίψα για μόρφωση είναι απεριόριστη και οι απαιτήσεις της νέας γενιάς δεν επιτρέπουν πνευματική καθυστέρηση. Το χωριό μας, με τους πολλούς επιστήμονες που ανέδειξε και τους σημερινούς νέους με τη μεγάλη αγάπη τους για την επιστήμη και τη γνώση, έχει ανάγκη από μια βιβλιοθήκη». Οι φράσεις αυτές, «κουβέντες γύρω από το καντούνι της βιβλιοθήκης», είναι από το Δελτίο Βιβλιοθήκης Νίκου Ν. Γλέζου: Στ’ Απεράθου της Νάξου. Το δελτίο εκδίδει το 1965 ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης Ν.Ν. Γλέζου, μέλη του οποίου είναι οι Μανώλης Μπαρδάνης, Μανώλης Τρευλός, Νίκος Σφυρόερας, Νίκος Κατσούρος, Νίκος Γράτσιας, Μανώλης Γλέζος και Μιχάλης Γράτσιας. Στο εξώφυλλο του δεύτερου δελτίου διαφημίζεται το μέγεθος της συλλογής (1.566 βιβλία) και η κίνηση του υλικού (550 αναγνώσεις). Η εν λόγω βιβλιοθήκη επιβιώνει την περίο-

δο της χούντας και συμπληρώνει σύντομα 50 χρόνια παρουσίας στο νησί. Στους βιβλιοθηκονόμους μας αρέσουν οι ιστορίες αυτές, των πιονέρων, από αυτές τρεφόμαστε δεκαετίες τώρα που οι κυβερνήσεις και οι δήμοι δεν αντιλαμβάνονται κατά κανόνα τη θεσμική τους υποχρέωση να οργανώσουν και να στηρίξουν την έρευνα, τη μνήμη και τον πολιτισμό. Αυτό που σαφώς επαναλαμβάνεται στις όποιες πρωτοβουλίες πολιτών συγκροτούν (ακόμη και σήμερα) βιβλιοθήκες είναι πάνω-κάτω η εναρκτήρια φράση αυτού του κειμένου: η πεποίθηση πως η εποχή υπαγορεύει τη συγκεκριμένη αναγκαιότητα. Οι περισσότερες τέτοιες προσπάθειες είναι θνησιγενείς, αφού βασίζονται στο πάθος ορισμένων, θνητών βεβαίως..., προσώπων. Και η ιστορία αυτή δεν έχει τέλος, νέες προσπάθειες, νέες εξαγγελίες, ενθουσιασμός και λήξη. Ας πιάσουμε όμως άλλη μια ιστορία (εκτός

του παραπάνω κανόνα), που ευτυχώς είχε αίσια εξέλιξη: 1833 στη Σύρο ιδρύεται το Δημοτικό Γυμνάσιο και χιλιάδες Συριανοί πανηγυρίζουν για το γεγονός, οι έμποροι διαθέτουν το 1/10 των κερδών τους για την ανέγερση κτηρίου (1834) και δεκάδες Ερμουπολίτες ενισχύουν με χρήματα και δωρεές τη βιβλιοθήκη του. Αποφάσεις για αγορές βιβλίων παίρνει και ο δήμος τακτικά, ενώ το 1849 ο δήμος πληρώνει και «βιβλιοφύλακα», τον οποίο «κόβει» η νομαρχία το 1865, γρήγορα όμως το θέμα διορθώνεται μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Το 1894 η βιβλιοθήκη έχει 5.180 τόμους. Στις αρχές του 20ού αιώνα ξεσπάει ένας ομηρικός καβγάς ανάμεσα στο Γυμνάσιο (δημόσιο) και τοΝ δήμο σχετικά με τη βιβλιοθήκη. Ο δήμος διεκδικεί τη βιβλιοθήκη ως δική του, αφού χρόνια τη συντηρούσε, και η κεντρική διοίκηση που επιχειρεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες των δήμων την αναφέρει ως σχολική. Το θέμα

λύνεται οριστικά το 1926, οπότε η βιβλιοθήκη του Γυμνασίου μετατρέπεται σε δημοτική βιβλιοθήκη της Ερμούπολης, μΊα από τις σημαντικότερες και σήμερα της χώρας.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

51

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ TOY KΩΣΤΑ ΤΕΡΖΗ

Ένας Ιρανός που κινηματογραφεί μια μοντέρνα (και εξαιρετικά σύνθετη) ερωτική ιστορία στο σύγχρονο Παρίσι («Το Παρελθόν»), ένας Ναπολιτάνος που συνθέτει μια ελεγεία για το τέλος του ευρωπαϊκού πολιτισμού με φόντο τον μαγευτικό ερειπιώνα της Ρώμης («Η τέλεια ομορφιά»), ένας Βρετανός αφρικανικής καταγωγής που γυρίζει στην Αμερική ένα «ξεχασμένο» επεισόδιο από τα χρόνια του εξανδραποδισμού των Αφρικανών («12 χρόνια σκλάβος»), ένας Γάλλος τυνησιακής καταγωγής που εκμεταλλεύεται έντεχνα το ρεαλιστικό στοιχείο στην παθιασμένη ερωτική σχέση δύο γυναικών («Η ζωή της Αντέλ»), ένας Μεξικανός που απογειώνεται στο διάστημα σκηνοθετώντας με ποιητική διάθεση δύο κορυφαίους σταρ του Χόλιγουντ («Gravity»), ένας Έλληνας που δανείζεται μια ιστορία εγκλεισμού και οικογενειακής βαρβαρότητας από το γερμανικό αστυνομικό δελτίο, κερδίζοντας διπλή βράβευση στη βενετσιάνικη Μόστρα από τα χέρια του Μπερτολούτσι («Miss Violence»)... Η κινηματογραφική ιστορία της χρονιάς που μόλις έληξε, στις κορυφαίες στιγμές της, είναι μια ιστορία συναρπαστικών επιμειξιών και αλληλοεπιδράσεων στο «πλανητικό χωριό» της έβδομης τέχνης, η οποία μας προσφέρει μια από τις πιο γόνιμες σοδειές των τελευταίων χρόνων. Αξίζει τον κόπο να σταθούμε σε ορισμένες από τις ταινίες που ξεχώρισαν, μια και διανύουμε περίοδο απολογισμών και βραβεύσεων (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας, απονέμονται οι Χρυσές Σφαίρες, ενώ σε λίγες μέρες ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ). Ο Ιρανός Ασγκάρ Φαραντί του «Χωρισμού» ξεφεύγει από το περιοριστικό πλαίσιο του κινηματογράφου της πατρίδας του και σκηνοθετεί στο

Η Σάντρα Μπούλοκ στο «Gravity» του Μεξικανού Αλφόνσο Κουαρόν

Μια εξαιρετικά γόνιμη χρονιά για τον κινηματογράφο Παρίσι το «Παρελθόν». Ο ήρωάς του, ο Ιρανός Αχμάντ, φτάνει στο Παρίσι από την Τεχεράνη για να «τακτοποιήσει» εκκρεμότητες του παρελθόντος, καθώς τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε χωρίσει με τη Γαλλίδα σύζυγό του Μαρί και τώρα πρέπει να βάλει και τυπικά τη σφραγίδα του «τέλους», υπογράφοντας τα χαρτιά του διαζυγίου. Εκείνη τον προσκαλεί να μείνει στο σπίτι όπου ζούσαν... Ο Φαραντί ξεδιπλώνει βήμα - βήμα ένα περίπλοκο σενάριο με χαρακτήρες που δεν είναι καθόλου προβλέψιμοι, χωρίς ωστόσο η αφήγησή του να χάνει σε αμεσότητα. Ολοι δείχνουν να θέλουν να απεμπλακούν από το παρελθόν, αλλά τα μυστικά που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια των σχέσεων θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο των παθών... Ο Φαραντί διαθέτει μια σχεδόν φιλοσοφική ενατένιση

της πολυπλοκότητας της ανθρώπινης ύπαρξης, όμως αυτό δεν σημαίνει πως οι ήρωές του δεν υποφέρουν, δεν συγκρούονται, δεν βασανίζονται από ενοχές. Ο Ιρανός κάνει έναν απολαυστικό κινηματογράφο ζωντανών ανθρώπων, όπου η σκέψη και τα συναισθήματα συντίθενται με εξαιρετική μαστοριά. Με μια επίφαση μπαρόκ αισθητικής καλύπτει ο Πάολο Σορεντίνο την «Τέλεια Ομορφιά» του, μια ταινία που «απαιτεί» θεατές ασκημένους στα παιχνίδια της γοητείας και της παραπλάνησης. Ο σημαντικότερος Ιταλός σκηνοθέτης της εποχής μας εκφράζει μέσα από την ιδιαίτερη, περίτεχνη ματιά του, την αναγέννηση της μεγάλης ιταλικής κινηματογραφίας. Ο Τόνι Σερβίλο κυριαρχεί στην οθόνη, στον ρόλο του εστέτ δημοσιογράφου - συγγραφέα, κυρτω-

μένου από το βάρος του ιστορικού χρόνου και τη ματαιότητα αναζήτησης του ωραίου, του «υψηλού» αλλά και των ηδονών... Το διαμέρισμά του δίπλα στο Κολοσσαίο «αγγίζει» τη μνημειακή Αιωνία Πόλη, λειτουργώντας σαν πασαρέλα ξεπεσμένων αριστοκρατών ή «τελειωμένων» καλλιτεχνών. Ο θωρακισμένος, άτρωτος σαρκασμός του ήρωα, για όσα παρακολουθεί από απόσταση ή βιώνει με συγκατάβαση, είναι η άλλη όψη ενός βωβού θρήνου για το απέραντο νεκροταφείο ιδεών και ανθρώπινου πάθους στο οποίο έχει βρεθεί... Στα 1854, ο Αφροαμερικανός Νεοϋορκέζος Σόλομον Νόρθαπ δημοσίευσε το αυτοβιογραφικό βιβλίο «Δώδεκα χρόνια σκλάβος», περιγράφοντας την εντελώς μυθιστορηματική προσωπική του περιπέτεια απώλειας της ελευθερίας του. Ζούσε στη

ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

«Φιλιά εις τα παιδιά» για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ «Φιλιά εις τα παιδιά», που παρουσιάζει τη μυθιστορηματική διάσωση κατά τη διάρκεια της Κατοχής πέντε παιδιών Εβραίων της Ελλάδας, θα προβληθεί στο Παρίσι, στην έδρα της UNESCO, παρουσία του σκηνοθέτη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου, στις 5 μ.μ., στην αίθουσα ΙΙ του Palais de l’UNESCO, 7 Place Fontenoy). Μονάχα δύο ταινίες απ’ όλο τον κόσμο έχουν επιλεγεί γι’ αυτό το αφιέρωμα, που θα παρακολουθήσουν όλες οι διεθνείς αντιπροσωπείες στον οργανισμό, ενώ θα είναι ανοιχτό και στο κοινό. Εκτός από τον σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ, παρούσα στην εκδήλωση θα είναι και η ιστορικός Οντέτ Βαρών - Βασσάρ, που θα μιλήσει με θέμα «Η ανάδυση μίας δύσκολης μνήμης». Η άλλη

ταινία που θα προβληθεί την ίδια ημέρα είναι το ουγγρικό ντοκιμαντέρ «Regina» της Ντιάνα Γκρο (στις 12.30 το μεσημέρι). «Με ενδιέφερε μια ταινία για την παιδική ηλικία στη σκιά του Ολοκαυτώματος», μας είχε πει ο Βασίλης Λουλές για την ταινία του έναν χρόνο πριν. «Αυτοί οι πέντε υπέροχοι άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν βυθίστηκαν σ’ ένα μεγάλο ταξίδι στη μνήμη, το οποίο έκρυβε πόνο, στιγμές αγω-

νίας, ανάσες χαράς και ξεγνοιασιάς στην αγκαλιά των ξένων που τους έσωσαν... Νομίζω ότι τα πέντε ‘παιδιά’ που γλίτωσαν από τα στρατόπεδα του θανάτου μιλάνε και για λογαριασμό και των χιλιάδων άλλων παιδιών που χάθηκαν. ‘Ξανακούγονται’ οι φωνούλες και των άλλων παιδιών, αποκαλύπτεται και -το σκεπασμένο από τον χρόνο- ίχνος της σύντομης ζωής τους πάνω στη Γη». Κ.Τ.

Νέα Υόρκη ως ελεύθερος Αμερικανός πολίτης, οικογενειάρχης και ταλαντούχος μουσικός, μέχρι τη στιγμή που έπεσε θύμα απαγωγής από εμπόρους σκλάβων και βρέθηκε στον αμερικανικό Νότο περνώντας από αφέντη σε αφέντη και δουλεύοντας σε φυτείες ζαχαροκάλαμου. Το γεγονός ότι η ελευθερία δεν ήταν γι’ αυτόν ένα μακρινό «όνειρο», αλλά μια απτή προϋπάρχουσα κατάσταση της ζωής του, τον εφοδιάζει με τη δύναμη της «διπλής ανάγνωσης» της σκλαβιάς του. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες σκηνοθετικές δουλειές του, ιδιαίτερα με το «Hunger», ο Βρετανός Στιβ Μακ Κουίν «συγκρατείται» εδώ στο «12 χρόνια σκλάβος», σε μια μάλλον παραδοσιακή κινηματογραφική αφήγηση, συμπαρασύροντας ωστόσο με μαεστρία τον θεατή στα πάθη ενός εξ ορισμού αθώου... «H ζωή της Αντέλ» του Αμπντελατίφ Κεσίς, ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών για το 2013, δεν είναι μια ταινία-σκάνδαλο, όπως εύκολα «διαβάστηκε» από πολλούς. Η Αντέλ είναι ακόμα στο λύκειο όταν ξεκινά η ταινία, διαβάζοντας το «La Vie de Marianne», το μυθιστόρημα του Μαριβό για τη «συναισθηματική εκπαίδευση» μιας κοπέλας σε άλλη εποχή... Η ηρωίδα αναζητεί αμήχανα τον δικό της ρόλο στο «σήμερα», τον δικό της δρόμο. Η ταινία του Γαλλοτυνήσιου σκηνοθέτη είναι τελικά ένα «ολοκληρωτικό» μείγμα ρεαλισμού και ανεπιτήδευτου ερωτισμού, που κερδίζει τον θεατή σταδιακά, αφήνοντας τελικά βαθύ αποτύπωμα στη μνήμη. Μοιάζει να απασχολεί τον σκηνοθέτη περισσότερο η εσωτερική ταλάντευση της ηρωίδας του, η ανίχνευση από αυτήν ενός πρωτοφανέρωτου κόσμου, τον οποίο ψηλαφεί χωρίς προκαταλήψεις, διεκδικώντας την ηδονή ή προσκρούοντας στην οδύνη... Μοναδικό μείγμα ταινίας «δράσης» και εσωτερικής συγκίνησης, το «Gravity» του Μεξικανού Αλφόνσο Κουαρόν είναι ταυτόχρονα ένα ποιητικό χρονικό για την ανθρώπινη επιβίωση, είτε στο διάστημα είτε όταν καταφέρνει κανείς να πατήσει ξανά τα πόδια του στη Γη... Μπορεί οι αναφορές του να στρέφονται σε αριστουργήματα του παρελθόντος, όπως το «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» του Κιούμπρικ ή το «Σολάρις» του Ταρκόφσκι, όμως ο Μεξικανός δημιουργός κατάφερε να κάνει μια ταινία εντυπωσιακά σύγχρονη, μια δημιουργία που απελευθερώνει συγκίνηση και ερωτήματα ακουμπώντας στο zeitgeist της εποχής μας... Και, απρόσμενα για πολλούς, εκμαίευσε μια σπουδαία ερμηνεία από τη Σάντρα Μπούλοκ. Όσο για τις «ελληνικές εικόνες», οι θεατές έδωσαν την «ψήφο» τους στη «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη, η κριτική επιτροπή της βενετσιάνικης Μόστρας (και όχι μόνο) στο «Miss Violence» του Αλέξανδρου Αβρανά, ενώ σίγουρα καλύτερη πορεία στις αίθουσες άξιζε «Ο εχθρός μου» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου.


52

Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ

Την Τετάρτη συμπληρώθηκαν 44 χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Χρήστου. Ήταν 8 Ιανουαρίου 1970, ξημερώματα της μέρας των γενεθλίων του και μια ημέρα μετά την ονομαστική του εορτή, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε στύλο σταματώντας την ζωή του σε ηλικία μόλις 44 ετών. Εξίσου τραγικό με τον τόσο πρόωρο θάνατό του μπορεί να θεωρηθεί όμως και το ότι το έργο του, συνυφασμένο με τη μουσική πρωτοπορία και ρηξικέλευθο ακόμα και σε διεθνές επίπεδο, παραμένει επί της ουσίας γνωστό μόνο στους μουσικολόγους, αναξιοποίητο, παραγνωρισμένο και οδυνηρά υποτιμημένο από τους επίσημους (εξειδικευμένους ή όχι) και μη φορείς και θεσμούς της χώρας του... Θα ήταν διαφορετική η πορεία της ελληνικής μουσικής αν ο Γιάννης Χρήστου προσέγγιζε έστω το προσδόκιμο ζωής; Δύσκολο να το πει κανείς αυτό, καθώς θα έπρεπε να κάνει μιαν υπόθεση με πολλές άγνωστες παραμέτρους... Το μόνο σίγουρο είναι ότι ακόμα περισσότερα έργα του θα είχαν την ευκαιρία να εκτελεστούν και όσα είχε γράψει να παιχτούν πιο πολλές φορές, με αποτέλεσμα να επιδράσουν σε περισσότερους Έλληνες μουσικούς άμεσα ή έμμεσα. Προσωπικά έχω την πεποίθηση ότι αυτό θα έκανε πιο πολλούς ομοτέχνους του όχι μόνο να μην φοβούνται αλλά, αντίθετα, να αγκαλιάζουν το νέο και το άγνωστο, καταπολεμώντας μια χρόνια «πάθηση» που καταπονεί και συχνά τραυματίζει την ελληνική μουσική δημιουργία και τόσους κατά τα άλλα άξιους λειτουργούς της...

Μια σύντομη αλλά τόσο πυκνή ζωή Ο Γιάννης Χρήστου (ή Jani Christou, όπως ήταν διεθνώς γνωστός) γεννήθηκε το 1926 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από πλούσια αιγυπτιώτικη οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης σοκολατοποιίας, ενώ η κυπριακής καταγωγής μητέρα του ήταν ποιήτρια και του κληροδότησε τόσο την αγάπη της για τον έμμετρο και πεζό λόγο όσο και τις μεταφυσικές της ανησυχίες. Όπως συνηθιζόταν για τους γόνους ευπόρων Αιγυπτιωτών, τόσο ο ίδιος όσο και ο μεγαλύτερος αδελφός του έλαβαν εκλεκτή παιδεία, αρχικά σε σχολεία της Αλεξάνδρειας, με εκείνον να έχει αρχίσει ήδη να ασχολείται και με τη μουσική σπουδάζοντας πιάνο με τη διεθνώς φημισμένη Ελληνίδα πιανίστα Τζίνα Μπαχάουερ. Το 1939 οι γονείς τους χώρισαν και παραδόξως

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ο φιλόσοφος της μουσικής ο ίδιος και ο αδελφός του έμειναν με τον πατέρα τους, φαίνεται όμως ότι η απουσία της μητέρας του τον σημάδεψε ποικιλότροπα για την υπόλοιπη ζωή του (το γυναικείο πρότυπο αλλά και η έλλειψή του επανέρχονται συχνά στο έργο του). Ο πατέρας του τον προόριζε για διάδοχό του στην οικογενειακή επιχείρηση, έτσι τον έστειλε στην Αγγλία να σπουδάσει οικονομικά, προφανώς όμως το αντικείμενο αυτό δεν τον ενδιέφερε, οπότε αν και ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ακολούθησε τις κλίσεις του, σπουδάζοντας αρχικά φιλοσοφία στο Κέιμπριτζ με τους Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν και Μπέρτραντ Ράσελ και στη συνέχεια ανώτερα θεωρητικά της μουσικής. Ακολούθησαν άλλα τέσσερα χρόνια μουσικών σπουδών στην Ιταλία, ενώ παράλληλα εντρυφούσε σε πλήθος γνωστικών πεδίων, ανάμεσα στα άλλα

μελετώντας εις βάθος αναλυτική ψυχολογία, κάτι που μπορεί να οφείλεται και στην επιρροή του αδελφού του, ο οποίος την ίδια περίοδο σπούδαζε στο Ινστιτούτο Γιουνγκ στη Ζυρίχη. Το 1953 επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια και μη έχοντας ανάγκη για βιοπορισμό μπόρεσε να αφοσιωθεί σε αυτό που ήθελε και αγαπούσε πάνω απ’ όλα, τη σύνθεση. Τρία χρόνια αργότερα, παντρεύτηκε την παιδική του φίλη, ζωγράφο Σία (Θηρεσία) Χωρέμη, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά. Την οικογενειακή του ευτυχία όμως ήρθε να ταράξει, τη χρονιά του γάμου του, ο θάνατος του αδελφού του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ένα ακόμα γεγονός που άφησε ανεξίτηλα ίχνη πάνω του. Οι εθνικοποιήσεις του Νάσερ το 1960 τον ανάγκασαν, όπως και τους άλλους Αιγυπτιώτες, να εγκαταλείψει

τη χώρα με την οικογένειά του. Εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, όπου μπόρεσε να ασχοληθεί ακόμα πιο εντατικά με τη σύνθεση, αλλά και με μιαν άλλη δραστηριότητα που αγαπούσε πολύ: ήταν μανιώδης αναγνώστης, όπως μαρτυρεί η πλούσια και με μεγάλη γκάμα βιβλιοθήκη του. Γνωστός στο πλατύ κοινό δεν επεδίωξε και δεν έγινε ποτέ, όμως έχαιρε της αναγνώρισης και της εκτίμησης ενός μικρού αλλά εκλεκτού κύκλου ομοτέχνων του, ακόμα και από πολύ μακρινούς μουσικούς χώρους, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις. Ήταν όμως ακριβώς τότε, στην πλέον ώριμη συνθετική του περίοδο, όταν οι μουσικές του αναζητήσεις είχαν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο γόνιμες και να αποδίδουν όλο και περισσότερους καρπούς, που με μια σειρά τραγικών συμπτώσεων ο θάνατος τον βρήκε τόσο απροσδόκητα:

ανήμερα των γενεθλίων του, με τον ίδιο τρόπο όπως και ο αδελφός του...

Σύνθετο και πολυεπίπεδο έργο Οι μουσικολόγοι χωρίζουν το έργο του Γ. Χρήστου σε έξι περιόδους, για τον απλό ακροατή όμως πιστεύω ότι αρκεί να πούμε ότι από την αρχή μέχρι και το τέλος η δουλειά του διακρίνεται από την άσβεστη επιθυμία του να ανακαλύψει και να εξερευνήσει νέα πεδία και να εξελίξει τη μουσική σύνθεση τόσο μορφολογικά όσο και από πλευράς περιεχομένου, διάθεση που έθετε ως προαπαιτούμενο τη ριζική ανατροπή των μέχρι τότε κεκτημένων και δεδομένων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού μετήλθε όλο σχεδόν το εύρος της φόρμας της «σοβαρής» ή απλώς σύγχρονης μουσικής, από συμφωνικό ποίημα, ορατόριο, όπερα, χορωδιακά και lied μέ-


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ

53 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΘΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: χρι μια μεγάλη ποικιλία οργανικών έργων, για συμφωνική ορχήστρα, μεγαλύτερα ή μικρότερα σύνολα και σολιστικά όργανα, αλλά και μερικά επιλεγμένα δείγματα μουσικής για θέατρο (όπως τραγωδίες που σκηνοθέτησε ο Κάρολος Κουν) και χορό, πειραματίστηκε με μια σειρά διαφορετικών τεχνικών και τρόπων, όπως η «διατάραξη» της παραδοσιακής δυτικής αρμονίας και μελωδίας, η δημιουργική επεξεργασία των πεπραγμένων του σειραϊσμού ή δωδεκαφθογγισμού που εισηγήθηκε η λεγόμενη «σχολή της Βιέννης» στις αρχές του εικοστού αιώνα και οι ακρότατες παρυφές της ατονικότητας (π.χ. Επίκυκλος, 1968), ώσπου κατέληξε στο αυστηρότατα προσωπικό του ύφος, το οποίο συνδύαζε όλα τα προηγούμενα και αρκετά ακόμα στοιχεία (όπως στο Εναντιοδρομία για ορχήστρα, 1968), και βέβαια χρησιμοποίησε μια πληθώρα, αν όχι όλα τα διαθέσιμα, εκφραστικά μέσα. Αυτά ξεκινούσαν από τα καθαρά μουσικά, δηλαδή όργανα, προχωρούσαν στα ηλεκτρονικά, όπως τα αναλογικά μαγνητόφωνα της εποχής (οι μαγνητοταινίες και οι παρεμβάσεις σε αυτές κατέχουν κεντρική θέση στην ύστερη περίοδο του έργου του) και έφταναν μέχρι τον «δανεισμό» μεθόδων του θεάτρου και της δραματουργίας. Καθώς πάντως όχι μόνο δεν φοβόταν αλλά αντίθετα πίστευε στην τεχνολογία και την αξιοποιούσε όσο το δυνατόν περισσότερο, νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι, όπως και οι περισσότεροι ανάλογοί του συνθέτες διεθνώς, θα είχε περάσει στην χρήση των υπολογιστών ήδη από την εποχή που ανακαλύφθηκαν...

«Ήταν ο πρώτος και μοναδικός σουρεαλιστής της μουσικής»! Ο διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης και μαέστρος, ιδρυτής και διευθυντής της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής Alea στη Βοστώνη και σημαντικότερος εκπρόσωπος της ελληνικής μουσικής πρωτοπορίας σε παγκόσμιο επίπεδο Θόδωρος Αντωνίου μοιράστηκε μαζί μας κάποιες μνήμες από τον ομότεχνο, συνεργάτη και φίλο του Γιάννη Χρήστου, αναλύοντας συνοπτικά τη μεθοδολογία της δουλειάς του και το μεγαλείο του έργου του, που τον έκανε τόσο ξεχωριστό. Ποιο ήταν, κατά τη γνώμη σας, το διανοητικό αλλά και το μουσικό στοιχείο που κυρίως διέκριναν τον Γιάννη Χρήστου και του έδιναν την ταυτότητά του, κάνοντάς τον μοναδική περίπτωση στο ελληνικό μουσικό γίγνεσθαι; Το κύριο διανοητικό και μουσικό στοιχείο του Γιάννη Χρήστου ήταν η πολύ πλατιά του μόρφωση, όχι μόνο στη μουσική αλλά και στη φιλοσοφία, στην ψυχολογία και στον πολιτισμό μη ευρωπαϊκών θρησκειών και λαών. Αυτό οφειλόταν, αφενός, στο ότι προερχόταν από πλούσια οικογένεια και είχε την ευκαιρία να σπουδάσει με τους πιο σπουδαίους δασκάλους της εποχής του, αφετέρου, στον μέντορά του, που ήταν ο κατά δέκα χρόνια μεγαλύτερος αδελφός του, ο ψυχολόγος και φιλόσοφος Εύης Χρήστου. Ήδη η πρώτη περίοδός του καταδεικνύει έναν συνθέτη με μεγάλο ταλέντο, ο οποίος κατείχε πάρα πολύ καλά τον παραδοσιακό τρόπο σύνθεσης και έκφρασης. Έργα τα οποία έγραψε σε ηλικία 18-19 ετών δείχνουν έναν σπουδαίο δημιουργό, με πολύ ισχυρή γνώση και τεχνική ως προς το πώς συνθέτει και ενορχηστρώνει το υλικό του! Τι θα ξεχωρίζατε και θυμάστε περισσότερο από τον άνθρωπο Γιάννη Χρήστου;

Ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη φαντασία και πολύ επικοινωνιακός. Μιλούσε άπταιστα πολλές γλώσσες, με αποτέλεσμα να επικοινωνεί με μεγάλες διεθνείς προσωπικότητες. Υπήρξε πάρα πολύ σπουδαίος φίλος, τόσο για μένα προσωπικά όσο και για όσους ήταν γύρω του. Δεν χρειάστηκε να εργαστεί στον τομέα της διδασκαλίας, κάτι με το οποίο ασχοληθήκαμε οι περισσότεροι για να βγάλουμε τα προς το ζην, και αυτό του έδινε τον χρόνο, στις συνεργασίες του π.χ. με τον Κάρολο Κουν, να περνάει αμέτρητες ώρες με τους ηθοποιούς του χορού των τραγωδιών και να δουλεύει μαζί τους ο ίδιος τις λεπτομέρειες στη μουσική του. Ήταν επίσης άνθρωπος με οράματα, σχεδίαζε ένα πολύ μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ στη Χίο, με πολλές ιδέες και αφιερώματα στη σύγχρονη μουσική και καλλιτέχνες και νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ήταν απλώς ομότεχνος ή συνοδοιπόρος σας; Και τα δύο! Ήταν ένας πραγματικά πρωτοποριακός συνθέτης, ο οποίος, βάσει όλων των χαρακτηριστικών που προανέφερα, ξανοιγόταν σε πολύ προχωρημένες αλλά και επί της ουσίας σύγχρονες αντιλήψεις της τέχνης, της φιλοσοφίας και της επικοινωνίας. Πιστεύετε ότι το έργο του μελετήθηκε και αναδείχθηκε όσο έπρεπε κατά τη διάρκεια της ζωής του αλλά και στα χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατο του; Η περίπτωση του Γιάννη Χρήστου νομίζω ότι αναγνωρίστηκε κυρίως στους κύκλους των ειδικών. Εγώ τον θεωρώ τον πρώτο και μοναδικό σουρεαλιστή της μουσικής, αν και βέβαια επισήμως δεν υφίσταται τέτοιος όρος! Ήταν ένας άνθρωπος που έθεσε πολλά ερωτήματα, βρήκε ορισμένες λύσεις, εκφράστηκε με την ουσία της πρωτοπορίας και, παρ’ όλα αυτά, επειδή έχω παίξει πάρα πολλές φορές έργα του, είναι εντυπωσιακή η επικοινωνία του ακόμα και με απλούς ανθρώπους, που μπορεί να μην είναι σχετικοί με τη μουσική. Περισσότερες φορές βρήκα αντιστάσεις από μουσικούς που καλούνται να κάνουν και μια δραματική απεικόνιση της μουσικής του, είναι δύσκολο να προσαρμοστούν. Όμως με τον καιρό όλοι, ακόμα και αυτοί που στην αρχή μπορεί να σκέφτηκαν ότι όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στη μουσική του Χρήστου ήταν παράξενα, τα ενστερνίστηκαν και έθεσαν στον εαυτό τους την αποστολή για τη διάδοση αυτής της μουσικής.

Η πρωτοποριακή θεώρηση που πρώτος, παράλληλα ίσως μόνο με τον Ξενάκη, έφερε στην ελληνική μουσική βρήκε συνεχιστές ή ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε ανεκμετάλλευτη και δίχως να εξερευνηθεί; Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ του Χρήστου και του Ξενάκη ως προς την πρωτοποριακή θεώρηση εκάστου. Ο Ξενάκης, μια εξίσου μεγάλη προσωπικότητα, θεωρείται «απολλώνιος», ενώ ο Χρήστου «διονυσιακός», ίσως αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ο Χρήστου έγραψε πάρα πολύ σημαντική μουσική για αρχαίες τραγωδίες. Ο Ξενάκης κατά κάποιον τρόπο οργάνωνε τα πάντα βασιζόμενος στην πυθαγόρεια θεωρία, ενώ ο Χρήστου πλησίαζε βαθιά τον άνθρωπο, την ανθρώπινη δύναμη και αδυναμία και εκφράστηκε με τα πλέον σύγχρονα μέσα. Όσοι τον γνώρισαν πραγματικά νομίζω ότι δεν τον εγκατέλειψαν ποτέ και μπορώ να πω ότι έχει επηρεάσει και μεμονωμένους δημιουργούς αλλά και συνολικά την πρωτοπορία. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στο έργο που ο Γιάννης Χρήστου έγραψε για εμένα, το Αναπαράσταση I («Ο Βαρύτονος»), όπου συμβαίνουν τα εξής σουρεαλιστικά, τα οποία μόνο σε όνειρο θα μπορούσαν να συμβούν: Το έργο αρχίζει με τους πρώτους στίχους της Ορέστειας του Αισχύλου, ενώ ο μαέστρος, αντί να διευθύνει με τον καθιερωμένο τρόπο, κατευθύνει τους μουσικούς της ορχήστρας με... σήματα κυκλοφορίας, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο! Ο Χρήστου χρησιμοποιεί ορισμένα μοντέλα (patterns) τα οποία κάθε φορά εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο, διαφορετικές ταχύτητες κ.λπ., κάτι παρόμοιο με τις κατασκευές με κύβους που μπορούν να τοποθετηθούν όλοι μαζί, ο ένας μετά τον άλλο ή με πολλούς άλλους τρόπους, ενώ δημιουργεί μια κατάσταση πανικού στον μαέστρο και τους εκτελεστές, δίνοντας τους «οδηγίες εγκατάλειψης πλοίου σε περίπτωση ναυαγίου»! Ο Γιάννης Χρήστου ήταν ένας βαθυστόχαστος δημιουργός, ο οποίος εμπνεόταν από την ανθρώπινη ψυχή, τη δύναμη αλλά και τα πάθη της, με κύριο χαρακτηριστικό του συνόλου του έργου του το δραματικό στοιχείο. Σαφώς λοιπόν θεωρώ ότι ήταν μια ισχυρή, ανεπανάληπτη προσωπικότητα και γι’ αυτό πιστεύω ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τον ανακαλύπτουν και θα τον εξερευνούν όλο και περισσότερο... Το πλήρες αφιέρωμα δημοσιεύεται στο www.avgi.gr


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

54

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ

KΡΙΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΕΝΑΚΗ

«ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ» ΤΟΥ ΝΙΚ ΠΕΪΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Αρχή της ζωής

Ο Νικ Πέιν είναι ένας γρήγορα ανερχόμενος νέος Άγγλος θεατρικός συγγραφέας. Από το έργο του πρέπει να ομολογήσω ότι δεν γνωρίζω παρά μόνο τους Αστερισμούς, που παίζονται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου. Σε αυτό το έργο του ο Πέιν επιχειρεί επιδέξια να συνδέσει την αρχή της απροσδιοριστίας της σύγχρονης κβαντικής φυσικής... με το απροσδιόριστο της μοίρας του ανθρώπου που είναι έρμαιο εσωτερικών ή εξωτερικών αντιφατικών δυνάμεων. Βάσει της θεωρίας των χορδών της φυσικής, μπορεί να υπάρχουν παράλληλα πολλαπλά σύμπαντα, αλλά εμείς είμαστε καταδικασμένοι να αντιλαμβανόμαστε μόνο το ένα από αυτά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Πέιν έγραψε το έργο του ως «παυσίλυπον» για τον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του. Επειδή τον παρηγορούσε η ιδέα ότι σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν ο πατέρας του θα μπορούσε να εξακολουθεί να ζει... Με άλλα λόγια, κινητήρια δύναμη του έργου του Πέιν... είναι ο πόθος της αθανασίας. Έχει καλώς. Ωστόσο, παραδοσιακά, μέχρι σήμερα, ο μόνος τελεσφόρος τρόπος υπέρβασης του πόνου της απώλειας ήταν οι καθαρτήριες τελετές. Οι σύγχρονες, μη τελετουργικές, κοινωνίες του ανθρώπου της ψυχολογίας αναπληρώνουν, αν μπορούν, το κενό με την έμπρακτη, καθαρτική, βίωση του πέν-

θους. Δεν γνωρίζω άλλη εναλλακτική πρόταση. Η σύγχρονη φυσική δεν μπορεί να παίξει από μόνη της ανάλογο ρόλο, εκτός αν αποδεχθεί άνευ όρων το μυστήριο του κόσμου, κάτι που δεν μοιάζει πρόθυμη να πράξει. Ούτε το έργο του Πέιν ολοκληρώνει αυτό το βήμα. Στους Αστερισμούς παρακολουθούμε ένα νεαρό ζευγάρι, την Μάριαν και τον Ρόλαντ, στις παράλληλες, πολλαπλές ζωές και στις αναδιπλούμενες εκδοχές του βίου τους. «Αρχικά να αποτυγχάνουν να φτιάξουν μια σχέση, σε μια επόμενη εκδοχή να τα καταφέρνουν. Λίγο αργότερα τους βλέπουμε να χωρίζουν, ενώ σε μια άλλη καμπύλωση του χωροχρόνου τα καταφέρνουν...» Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τόσο αναγκαία η προσφυγή στη θεωρία του χάους για να μας εξηγήσει αυτήν τη... φυσική και αναμενόμενη ρευστότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων. Όλες οι κβαντικές θεωρίες δεν είναι σε θέση, τουλάχιστον για την ώρα, να υποκαταστήσουν... τα ζαβολιάρικα ξωτικά του Σαίξπηρ, στο Όνειρο θερινής νυκτός π.χ. Η πολλαπλότητα δεν γίνεται εντέλει βίωμα των ηρώων του Πέιν, ώστε να διαποτίσει ως υπερβατική, λυτρωτική μαγεία της ποίησης τα έργα και τις ημέρες τους. Παραμένει μια υπόθεση μάλλον εξωτερική, ένα προσχηματικό περίβλημα ή ένας κοσμητικός πέπλος που μπορεί και να αφαιρεθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, με επιμέλεια κίνησης της Αγγελικής Στελλάτου, στην καλή, βατή μετάφραση του Δημήτρη Κιούση, στήνει μια λαμπρή παράσταση. Ανασύρει αποφασιστικά τον πέπλο, αφήνει στην άκρη τα ποικίλα προβλήματα της φυσικής, για να εστιάσει στον πυρήνα, που είναι εντέλει η πολυπρισματική σχέση του ερωτευμένου ανθρώπινου ζευγαριού. Και το κάνει πολύ καλά, δίνοντάς μας άμεσα, σε πρώτο επίπεδο, α λα Μαριβώ..., τις κατεργαριές της παντοδύναμης Αρχής της Ζωής που μετέρχεται όλα τα τεχνάσματα διαδοχικής έλξης και άπωσης, όλα τα θεατρικά παίγνια της γλώσσας, όλες τις δυνατές μεταμορφώσεις της σάρκας άρρενος - θήλεος, για να πετύχει την αμοιβαία διακένωση... και τη διάλυση του ενός μέσα στο άλλο: την ποθούμενη επαναμάγευσή τους. Πρόκειται για την πλέον ερωτική παράσταση των τελευταίων ετών, χωρίς ίχνος πρόκλησης. Σε αυτό συντελούν καθοριστικά οι δύο χαρισματικοί πρωταγωνιστές, η Στεφανία Γουλιώτη και ο Μάκης Παπαδημητρίου. Η πρώτη γίνεται ένας άκρως ευαίσθητος δέκτης των πιο λεπτών ψυχικών κραδασμών με μειδίαμα κόρης αρχαϊκής, μέχρι σχεδόν εξαΰλωσής της ως υποκριτικού «σημείου», για να φθάσει σε έναν άλλο χώρο, πέραν του συμβατικού, γυρίζοντας

«μέσα - έξω» τον ρόλο. Είναι αναμφισβήτητα η καλύτερή της μέχρι σήμερα δουλειά. Ο δεύτερος αποτελεί μια ιδιαίτερα στέρεη εκδοχή πολυδύναμης ύλης που έλαβε την προσωρινή υπαινικτική μορφή ενός συμπαντικού Πανός. Μπράβο και στους δύο. Τα κοστούμια της Ελευθερίας Αράπογλου (Digitaria), τα άρτια βίντεο και το σκηνικό περιβάλλον του Παντελή Μάκκα, η λειτουργική μουσική του Γασπαράτου, οι φωτισμοί του Μπιρμπίλη, είναι όροι «εκ των ων ουκ άνευ» της παράστασης.

KΡΙΤΙΚΗ MOYΣΙΚΗΣ

TOY ΚΥΡΙΑΚΟY Π. ΛΟΥΚΑΚΟY

«Ριγκολέτο» για το Έτος Βέρντι 2013

Πρόχειρος απολογισμός του Έτους Βέρντι οδηγεί αφεύκτως στο συμπέρασμα ότι η κρίση δεν αποτέλεσε όρο ενεργοποίησης της φαντασίας σε σχέση με τις παραστάσεις έργων του κομβικού αυτού συνθέτη του 19ου αιώνα. Και αν ευχαρίστως υποδεχθήκαμε την αναβίωση της υποτιμημένης όπεράς του Ο Σικελικός Εσπερινός την περασμένη άνοιξη, έργο του οποίου η για τρίτη φορά προσφορά του εντός δεκαετίας δεν πρόλαβε να μας κορέσει, οφείλουμε να διαπιστώσουμε την εδραιωμένη δυσανεξία επιστροφής μας στο Ναμπούκο ή τον Ριγκολέτο, που μας σερβίρονται σε ατέρμονες επαναλήψεις, συχνά δε χωρίς το καλλιτεχνικό ύψος διανομών για τις οποίες βοούν. Με την ενδεχομένως εύλογη, αλλά -ας το παραδεχθούμε- αδιέξοδη, επίκληση του επι-

χειρήματος της -ωσαύτως ενδεχομένως ορθώς- εικαζόμενης αποχής του κοινού από την προσέλευση και 80 περίπου χρόνια μετά τη λεγόμενη «βερντιανή αναγέννηση» στη Γερμανία, που οδήγησε στη συνολική επανεκτίμηση του Βέρντι, το ελληνικό κοινό στερείται όχι μόνο πρώιμων κοσμημάτων της παραγωγής του, όπως τα εμπνευσμένα από τον Σίλλερ Οι ληστές και Λουίζα Μίλλερ, αλλά και καθιερωμένων, όπως η Δύναμις του πεπρωμένου, ο Οθέλλος ή ο Φάλσταφ, που εκκρεμεί από την εποχή της τελευταίας (και αξιομνημόνευτης!) παραγωγής του Σπύρου Ευαγγελάτου. Την παραγωγή εκείνη οδηγούσε ο Λουκάς Καρυτινός, υπεύθυνος και της πρόσφατης αναβίωσης του Ριγκολέτο από τις δυνάμεις της ΕΛΣ στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη»

του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Αποδείχθηκε ευτύχημα η εκ μέρους μας αποφυγή της πρεμιέρας, όχι μόνο λόγω του ενδημικού φαινομένου μιας εισέτι μορφοποιούμενης παράστασης αλλά και λόγω του σοβαρού τεχνικού προβλήματος, το οποίο επηρέασε την ομαλή εκτύλιξη του γεγονότος και αφορούσε τον μηχανισμό την αυλαίας. Στην παράσταση της 8ης Δεκεμβρίου που παρακολουθήσαμε, η σκηνή ήταν αρχήθεν ακάλυπτη, γεγονός που, ωστόσο, δεν μας ενόχλησε και το οποίο θα θεωρούσαμε μέρος της σκηνοθετικής απόψεως, αν δεν είχαμε ενημερωθεί για τα καθέκαστα. H ήδη επαρκώς οικεία παραγωγή του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, με ιστορικά ενημερωμένη και τελειοθηρικά οπτικοποιημένη μετατόπιση του χρόνου της πλοκής στην Ιταλία του Μουσολίνι, κυριολεκτικά ανέπνευσε στο ευρύχωρο πλαίσιο του Μεγάρου, επικουρούμενη από τη μετρίως στυλιζαρισμένη χορογραφία του Πέτρου Γάλλια και τους υποβλητικούς φωτισμούς του Giuseppe de Iorio. Μόνη ασυνέπεια σημειώσαμε στη διαχείριση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες της β’ σκηνής της α’ πράξης, όπου όλα τα δρώμενα, συμπεριλαμβανομένων των εντός της

οικίας του γελωτοποιού συναντήσεων, ελάμβαναν χώραν στο ύπαιθρο. Μικρό τίμημα, μολαταύτα, για το αισθητικό επίπεδο του αποτελέσματος και την κυρίαρχη εντύπωση σεβασμού των προθέσεων του συνθέτη, αμφότερα εν γένει σε προϊούσα αποδρομή. Όχημα της παράστασης υπήρξε η πλήρης δραματικού σφυγμού μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, βαρυσήμαντη από τα πρώτα μέτρα του πρελούδιου, με αυλική κομψότητα στο μενουέτο και την perigourdine της α’ σκηνής, σκοτεινή για το ψυχικό ημίφως του επώνυμου αντιήρωα, με λυρική άνθηση για τις ερωτικές περιπτύξεις της Τζίλντας, αλλά και συμπάσχουσα στην κορύφωση του δράματός της. Μια ανάγνωση με διακριτική επισήμανση ενορχηστρωτικών ευτυχιών του έργου, αλλά και με τα απαραίτητα αποθέματα έντασης όπου η περίσταση το καλούσε. Με έναν Δούκα, όμως, προερχόμενο από την πλέον πατρίκια παράδοση του ιταλικού μπελκάντο ενός Φερνάντο Ντε Λουτσία, όπως ο διεθνούς φήμης συμπατριώτης μας Mario Zeffiri, και έναν Ριγκολέτο στους αντίποδες, όπως ο Μεξικάνος Carlos Almaguer, με ισχυρό φωνητικό όγκο, αλλά μονότονα προσηλωμένο σε βεριστική παρενό-

χληση της μελωδικής γραμμής, το μουσικό στίγμα παρέμεινε ενοχλητικά μετέωρο. Η παρακολούθηση της παράστασης, μολαταύτα, αποζημίωσε την όποια ενόχλησή μας με την αποκαλυπτική ενσάρκωση της Τζίλντας από τη δραστήρια -στη Γερμανία κυρίως- υψίφωνο Χριστίνα Πουλίτση: η ατρόμητη, ακριβής και μουσικότατη κολορατούρα της ανακάλυπτε χώρο για ανεπίληπτη άρθρωση και εκστατικές βιωματικές επιχρίσεις και των πλέον δεξιοτεχνικών σελίδων. Αξιοπρεπής Σπαραφουτσίλε από τον παλαίμαχο Δημήτρη Καβράκο, αλλά άφρων η ανάθεση της Μανταλένα στη νεαρή ακόμη Ελένη Βουδουράκη, που σκόπιμο είναι να παραμείνει σε ρεπερτόριο περισσότερο προστατευτικό για το αξιόλογο φωνητικό της κεφάλαιο. Σταθερές αξίες η καλοτραγουδισμένη Τζοβάνα της Μαρίας Βλαχοπούλου, ο έγκυρος Μοντερόνε του Δημήτρη Κασιούμη, ο φανφαρόνος Μαρούλο του Άκη Λαλούση, ο δηκτικός Μπόρσα του Χρήστου Κεχρή, το ζεύγος Τσεπράνο των Γιώργου Ματθαιακάκη και Βάγιας Κωφού, και -εξαιρέτως- η χορωδία της ΕΛΣ στην υψηλών στόχων διδασκαλία του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου...


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

55

ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ Ελάτε σ’ εμάς για έναν καφέ Το έργο του Πιέρο Κιάρα Ελάτε σ’ εμάς για έναν καφέ, που μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Αλμπέρτο Λατουάντα, παρουσιάζει φέτος για δεύτερη χρονιά η θεατρική Ομάδα 92, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη, μια μαύρη κωμωδία με ήρωα έναν δημόσιο υπάλληλο που ζει με τις τρεις ανύπαντρες αδελφές του στην Ιταλία του Μεσοπολέμου. Με πολύ χιούμορ και με σπαρταριστές σκαμπρόζικες καταστάσεις, δεν είναι παρά ένα αλληγορικό σχόλιο στη γέννηση, την άνοδο και την πτώση του φασισμού. Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Θανάσης Κουρλαμπάς, Μαρία Καρακίτσου, Ευγενία Μαραγκού, Ιουλία Σιάμου, Γιώργος Σκυριανός, Στέλλα Χατζημιχελάκη. Η Αυγή προσκαλεί τους αναγνώστες της να παρακολουθήσουν την παράσταση προσφέροντας δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός με την επίδειξη του κουπονιού που δημοσιεύεται στην εφημερίδα, την Τρίτη, μετά από τηλεφωνική κράτηση, στο Θέατρο Φούρνος (Μαυρομιχάλη 168, 210-64.60.748), στις 9.00 μ.μ.

χνης της εποχής και τις ραγδαίες μεταμορφώσεις του χώρου. Τη μελέτη παρουσιάζουν οι καθηγητές Αριστείδης Μπαλτάς, Γιώργος Φουρτούνης και Λιάνα Θεοδωράτου στο βιβλιοπωλείο Ιανός (Σταδίου 24), στις 6.00 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

Massimo Listri Μπαρόκ παλάτια, νεοκλασικά εσωτερικά, αναγεννησιακές βιβλιοθήκες, περιλαμβάνονται ανάμεσα στα έργα του φωτογράφου Massimo Listri, που με έδρα τη Φλωρεντία, γοητευμένος από τον απόλυτο έλεγχο της σύνθεσης που επιτρέπει η αρχιτεκτονική θεματολογία, ανακαλύπτει εκ νέου τους ιστορικούς χώρους, φωτογραφίζοντας με φρέσκια ματιά τον άψυχο κλασικισμό, στην έκθεση Φωτογραφική αρχιτεκτονική, που εγκαινιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), στις 8.00 μ.μ.

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Πλούτος Στο Κόκκινο Η βραβευμένη μουσικοθεατρική ουτοπία της Αγγελικής Κασόλα και της ομάδας πείρα(γ)μα, ο Πλούτος του Αριστοφάνη, παρουσιάζεται σήμερα σε μια ειδική γιορτινή παράσταση για τους ακροατές τού 105,5 Στο Κόκκινο, αφού, μαζί με τους ηθοποιούς, συμμετέχουν εμβόλιμα φοιτητές, εκπαιδευτικοί, άνεργοι, συνταξιούχοι και μέλη από τα θεατρικά εργαστήρια της ομάδας, που ενώνονται επί σκηνής, με το αίτημα για δημοκρατία, δικαιοσύνη και δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, στο Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης (Πειραιώς 206), στις 8.00 μ.μ.

Είμαι η Κούβα Με την ταινία του Μιχαήλ Καλατόζωφ Είμαι η Κούβα (ΕΣΣΔ - Κούβα, 1964, 141’), που θα παρουσιάσει ο κριτικός κινηματογράφου Χρήστος Μήτσης, συνεχίζεται ο κύκλος προβολών και συζητήσεων για τον πολιτικό κινηματογράφο που διοργανώνει η Εταιρεία Διαπολιτισμικών Σπουδών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 40), στις 12.00 μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ agenda.avgi@gmail.com

Κοινωνικά κινήματα Στην προσπάθεια να συμβάλει στην αποσαφήνιση των μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων που βιώνει η ελληνική κοινωνία, η Πολιτική Κίνηση «Πράττω» διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Κοινωνικά κινήματα και ενεργοποίηση πολιτών», στην οποία θα μιλήσουν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης, ο βουλευτής της Π.Κ. Κοινωνία Πρώτα Οδυσσέας Βουδούρης, ο συγγραφέας και ιδρυτής της Κ.Π. Άρδην Γιώργος Καραμπελιάς και το μέλος του Δ.Σ. του Πράττω Θανάσης Σταματούκος, με συντονιστή τον Τάκη Χατζηπέρο στο Polis Art Cafe (Αίθριο Στοάς Βιβλίου), στις 7.00 μ.μ.

ΤΡΙΤΗ

Γέρμα Μια σύγχρονη, πολυφωνική εκδοχή της τραγωδίας του Λόρκα Γέρμα, που αποθεώνει τη μητρότητα αλλά και αντικατοπτρίζει το βαθύ υπαρξιακό κενό που κρύβεται πίσω από τις ασφυκτικά χαμογελαστές οικογενειακές φωτογραφίες, καθώς το άνυδρο γυναικείο σώμα με-

ταμορφώνεται σταδιακά από τοπίο ζωής σε τοπίο θανάτου, παρουσιάζεται έως 27/1, κάθε Κυριακή έως Τρίτη, σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ, στον Πολυχώρο Vault (Μελενίκου 26, Βοτανικός), στις 9.15 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Pablo Held Jazz Trio Ένα από τα πιο συναρπαστικά τζαζ σύνολα της Γερμανίας, το Pablo Held Jazz Trio, με σφραγίδα τη στοχαστική και φωτεινή ποιότητα της μουσικής του, γραμμένη από τον πιανίστα Πάμπλο Χελντ, που ο διάλογός του με τον μπασίστα Ρόμπερτ Λάντφερμαν και τον ντράμερ Γιόνας Μουργβίνκελ είναι έντονος και δυναμικός, αποκαλύπτοντας έναν ιδιαίτερο συγχρονισμό, εμφανίζεται για μια μοναδική συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Β. Σοφίας και Κόκκαλη), στις 8.30 μ.μ.

Μίκης Θεοδωράκης Ως έναν μοναδικό και ολοκληρωμένο μουσικό κόσμο, τεκμήριο της δυναμικής μιας ολόκληρης εποχής, αντιμετωπίζει το έργο του Μίκη Θεοδωράκη ο ζωγράφος, αλλά και ιστορικός, Ανδρέας Μαράτος στο βιβλίο του Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης (εκδ. Ιανός), μελετώντας τους δεσμούς του με την πολιτική ιστορία του τόπου, αλλά και πώς αναδύεται μέσα από την υπέρβαση των κυρίαρχων ρευμάτων σκέψης και τέ-

Φυλετικές θεωρίες Στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους προσελήφθησαν οι φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, οι μορφές που πήραν και οι πολιτικές που παρήγαγαν στα πεδία της πολιτικής, του δικαίου, της θρησκείας, των επιστημών και της τέχνης φιλοδοξεί να συμβάλει το διήμερο συμπόσιο που διοργανώνει το περιοδικό Ιστορικά των εκδόσεων Μέλισσα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 χρόνων κυκλοφορίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138), από τις 9.30 π.μ.

Τάσος Λειβαδίτης Βραδιά αφιερωμένη στον Τάσο Λειβαδίτη, με ομιλητές τον κριτικό Κώστα Γεωργουσόπουλο και τις καθηγήτριες Λίζυ Τσιριμώκου και Έλλη Φιλοκύπρου, με συντονίστρια τη σκηνοθέτιδα Έλενα Πατρικίου, η οποία θα διαβάσει έργα του ποιητή, διοργανώνεται στον Πολυχώρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Ανοιχτή Πόλη (Μέγαρο Ερμής, Πανεπιστημίου 56), στις 8.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

Louis Sclavis Ένας από το πιο σημαντικούς μουσικούς, πρωτοπόρος στον χώρο του αυτοσχεδιασμού, ο Γάλλος Louis Sclavis και το Atlas Trio, παρου-

Ο Έλλην Βρυκόλαξ Τρεις ηθοποιοί με κύριο όργανό τους τη μουσικότητα του λόγου αλλά και το σώμα τους δίνουν θεατρική υπόσταση σε κείμενα από τη μεσαιωνική και νεότερη ελληνική γραμματεία, αποκαλύπτοντας μία σκοτεινή μεταφυσική παράδοση στη σκιά του ελληνικού φωτός, στην παράσταση Ο Έλλην Βρυκόλαξ, που σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ντέλλα, μουσική Παναγιώτη Γεωργοκώστα και ερμηνεία από τους Μαρία Μπαγανά, Έλενα Γεωργίου και τον σκηνοθέτη παρουσιάζεται από τη Δευτέρα στους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 32), στις 9.00 μ.μ.

Medea Η νέα δισκογραφική δουλειά της Ελένης Καραΐνδρου με τίτλο Medea (ECM), που βασίζεται στη μουσική που έγραψε για την παράσταση της Μήδειας την οποία σκηνοθέτησε ο Αντώνης Αντύπας, σε απόδοση του Γιώργου Χειμωνά, στο Φεστιβάλ Επιδαύρου το καλοκαίρι του 2011, παρουσιάζεται, μαζί με μια σύντομη ζωντανή ξενάγηση στο έργο της από τους μουσικούς Σωκράτη Σινόπουλο (πολίτικο λαούτο και πολίτικη λύρα), Χάρη Λαμπράκη (νέι), Ανδρέα Κατσιγιάννη (σαντούρι), Γιώργο Καλούδη (τσέλο), Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο (κλαρίνο), Ανδρέα Παπά (κρουστά) και τη Σωτηρία Ρουβολή στο τραγούδι, από τη Μικρή Άρκτο, σε εκδήλωση που διοργανώνει την Τρίτη στο βιβλιοπωλείο Ιανός (Σταδίου 24), στις 8.30 μ.μ.

σιάζουν ένα πολυδιάστατο ακρόαμα, βασισμένο σε πλήθος μουσικών πηγών, που στηρίζεται στην ιδέα του ταξιδιού και καταγράφεται στον δίσκο Sources, που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην ECM, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών (Συγγρού 107), στις 9.00 μ.μ.

Κτήμα στη θάλασσα Το πρώτο μυθιστόρημα του ιστορικού και εκπαιδευτικού Τάσου Χατζηαναστασίου Το κτήμα που βλέπει στη θάλασσα παρουσιάζουν ο εκδότης Γ. Καραμπελιάς, ο κοινωνιολόγος Νίκος Ντάσιος, ο λογοτέχνης Πέτρος Λυγίζος και η Μαρία Ρέκκα, καθώς και ο συγγραφέας, σε εκδήλωση που πραγματοποιούν οι Εναλλακτικές Εκδόσεις στον Χώρο Πολιτικής και Πολιτισμού Άρδην (Ξενοφώντος 4, 6ος όρ.), στις 7.00 μ.μ.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

56 Παρακαλούνται οι αναγνώστες να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές από τα παρακάτω τηλέφωνα Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΑΒΟΡΑ Ιπποκράτους 180, Νεάπολη, 2106423271-2106462253, Η τέλεια ομορφιά 18:00 Oh Boy 20:30, 22:15 ΑΒΑΝΑ Κηφισίας 234 και Λυκούργου 3, 2106756546, Ο λύκος της Wall Street 18:00, 21:30 ΑΕΛΛΩ CINEMAX 5+1 CYTA Πατησίων 140, 2108259975 2108215327, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr Αίθουσα 1 Οδηγός διαπλοκής 17:00, 20:00, 23:00 Αίθουσα 2 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 17:30 Πέμπτη και 12 20:30, 22:30 Αίθουσα 3 Οδηγός διαπλοκής 21:45 Ο λύκος της Wall Street 18:00 Αίθουσα 4 Μικρά Αγγλία 18:15, 21:30 ΑΘΗΝΑΙΟΝ Βασιλισσης Σοφίας 124, Αμπελόκηποι, 2107782122-2112112222, www.athinaioncinemas.com Αίθουσα 1 Οδηγός διαπλοκής 17:30, 20:00, 22:40 Αίθουσα 2 Inside Llewyn Davis 18:10, 20:20, 22:30 ΑΘΗΝΑΙΟΝ CINEPOLIS Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάννου Μεταξά, Γλυφάδα, 21089832382112112222, www.athinaioncinemas.com Αίθουσα 1 Οδηγός διαπλοκής 17:30, 20:00, 22:40 Αίθουσα 2 Ρενουάρ 17:00, 22:10 Μικρά Αγγλία 19:10 Αίθουσα 3 Ο λύκος της Wall Street 19:00, 22:30 Πέμπτη και 12 17:00 Αίθουσα 4 Inside Llewyn Davis 18:10, 20:20, 22:30 ΑΙΓΛΗ Λεωφόρος Πεντέλης 98, Χαλάνδρι, 2106841010 Αίθουσα 1 Ρενουάρ 17:00 Οδηγός διαπλοκής 20:15, 22:50 Αίθουσα 2 Μικρά Αγγλία 17:15, 19:15 Ο λύκος της Wall Street 22:15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Πατησίων 77-79, σταθμός ΗΣΑΠ «Βικτώρια», 2108219298 Αύγουστος 17:30, 20:00, 22:30 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ NEW STAR ART CINEMA Κρέμου 141, Καλλιθέα, 2109512624 2109512604 Αίθουσα 1 Ρενουάρ 17:00 Μικρά Αγγλία 19:00 Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί 22:00 Ο Ιταλός 15:00 Αίθουσα 2 Cuban Story 17:00 Η τέλεια ομορφιά 18:00 Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 & 2) 22:00 Gravity 20:15 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.15:00 ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 Αγωνιστών στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι, 2105813470-2105813450 Αίθουσα 1 Η τέλεια ομορφιά 19:00 Μικρά Αγγλία 21:20 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.17:00 Αίθουσα 2 ART CINEMA Ρενουάρ 17:30, 19:30 Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 & 2) 21:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ασκληπιού 4, Νέα Ιωνία, 2102712640-2155302920, Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου: Διωγμός και ανταλλαγή πληθυσμών, Τουρκία-Ελλάδα 1922-1924 18:15, 20:00, 21:45 ΑΣΤΥ Κοραή 4, Αθήνα, 2103221925, Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί 17:30, 20:00, 22:30 ΑΤΛΑΝΤΙΣ 3D Λεωφόρος Βουλιαγμένης 245, Πλατεία Καλογήρων, Δάφνη, 2109711511 Αίθουσα 1, Αύγουστος 17:00, 19:40, 22:15 Αίθουσα 2 12 χρόνια σκλάβος 19:00, 21:40 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:10 3D ΑΤΤΑΛΟΣ Κοτιαιου & Ελευθερίου Βενιζέλου Νέα Σμύρνη, 2109331280 Οδηγός διαπλοκής 17:45, 20:15, 22:45 ΒΑΡΚΙΖΑ Θάσου 22, 2108973926 Αίθουσα 1 3D Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.18:10 3D Οδηγός διαπλοκής 20:00, 22:30 Αίθουσα 2 Πέμπτη και 12 18:20, 20:10, 22:40 CAPITOL 3D CINEMA Ιουλιανού 33-35 & Γ’ Σεπτεμβρίου 74-78, Capitol Mall (Σταθμός Βικτώρια), 2108210038, www.facebook.com/CineCapitol, Όλα χάθηκαν 17:00 Οδηγός διαπλοκής 19:00, 21:30 CINERAMA CINEMA Αγίας Κυριακής 30, Παλαιό Φάληρο, 2109403593-2109403595, Οδηγός διαπλοκής 17:30, 20:00, 22:30 VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL Ανδρέα Παπανδρέου 35 (παράπλευρος Αττική οδού) θέση ψαλίδι, Μαρούσι, Τηλ.14 848 (Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1, Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 20:20, 23:30 Η κρυφή ζωή του Γουόλτερ Μίτι 15:20, 17:50 Αίθουσα 2 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 17:30 3D, 21:00 3D, 00:10 3D Αίθουσα 3, 47 Ronin 18:00, 20:40, 23:10 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.16:00 Αίθουσα 4 Πέμπτη και 12 15:30, 17:45, 20:00, 22:15, 00:30 Αίθουσα 5 - Cinema Europa, Heineken, Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 18:50, 22:00 Ψυχρά κι ανάποδα

ΘΕΑΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ «Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί» του Τζιμ Τζάρμους. Μια «μοντέρνα» ερωτική ιστορία με βρικόλακες, με ήρωες δύο αινιγματικούς αλλά ταυτόχρονα και διάφανους χαρακτήρες: Κουρασμένοι μέσα σε μια παράδοξη νεότητα που κρατάει αιώνες, με «οδηγό» την τέχνη, τώρα αισθάνονται ένα «τέλος», πρώτα για την ύπαρξή τους κι έπειτα για την παρηκμασμένη ανθρωπότητα... Μια ελεγεία για τον έρωτα, αλλά και ένας ύμνος για την ανθεκτικότητα της τέχνης (Άστυ, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Νιρβάνα, Αλεξάνδρα, Μικρόκοσμος). «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη. Στην Άνδρο της δεκαετίας του ‘30, με τους άντρες να θαλασσοπνίγονται και τις γυναίκες να μένουν πίσω, καταπιεσμένα ανθρώπινα πάθη ταράζουν τα σωθικά της ανθρώπινης ύπαρξης, σχέσεις εξουσίας δοκιμάζονται μέχρι τα όριά τους. Ταινία βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη (Ιντεάλ, Νιρβάνα, Αίγλη, Διάνα, Κηφισιά Cinemax, Odeon Kosmopolis, Village The Mall, Τρία μεταγλ.16:30 Αίθουσα 6 - Cinema Europa, Μικρά Αγγλία 18:40, 21:40 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.16:40 Αίθουσα 7 - Cosmote, Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.15:50 3D, 15:50 3D Οδηγός διαπλοκής 18:30, 21:30, 00:30 Αίθουσα 8 Lays, Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:00 3D Πέμπτη και 12 19:00, 21:15, 23:40 Αίθουσα 9 Ο λύκος της Wall Street 17:20, 20:50, 00:20 Αίθουσα 10 Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μεταγλ.16:00 Ο λύκος της Wall Street 18:10, 21:50 Αίθουσα 11 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.15:30, 18:10 Αύγουστος 20:30, 23:00 Αίθουσα 12 Οδηγός διαπλοκής 16:30, 19:30, 22:30 Αίθουσα 13 gold class, Ο λύκος της Wall Street 21:50 Αίθουσα 14 - gold class, Οδηγός διαπλοκής 19:30, 22:30 VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI Υμηττού 110 & Χρεμωνίδου, Εμπορικό κέντρο Millennium, Παγκράτι, 210 7566240 - 14 848 (Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.17:30 Πέμπτη και 12 19:40, 22:00, 00:20 Αίθουσα 2 47 Ronin 19:00, 21:30, 00:00 Αίθουσα 3, Cosmote Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:40 Μικρά Αγγλία 19:30 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 22:40 Αίθουσα 4 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.18:00 Ο λύκος της Wall Street 20:10, 23:40 Αίθουσα 5 Οδηγός διαπλοκής 18:20, 21:10, 00:00 VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO Παλαιά Λεωφόρος Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτινη 3 Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, 14 848 (Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1, Ο λύκος της Wall Street 19:00, 22:30 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:00 3D Αίθουσα 2 Αύγουστος 18:00, 21:00, 00:00 Αίθουσα 3, Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.18:10 Η κρυφή ζωή του Γουόλτερ Μίτι 20:30, 23:00 Αίθουσα 4 47 Ronin 19:30, 22:00, 00:30 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:30 Αίθουσα 5 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 19:10, 22:20 Αίθουσα 6 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 18:20 3D Πέμπτη και 12 21:30, 23:45 Αίθουσα 7-VMAX, Cosmote, Οδηγός διαπλοκής 18:30, 21:20, 00:10 Αίθουσα 8 Gold Class, Οδηγός διαπλοκής 18:30, 21:20, 00:10 Αίθουσα 9 - Gold Class, Αύγουστος 19:30, 22:30 VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος, 210 6104100 - 14 848 ( Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1, Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 20:10 3D Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ. 18:00 3D Ο λύκος της Wall Street 23:15 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ. 16:00 3D Αίθουσα 2 Cosmote, Πέμπτη και 12 18:45, 21:15, 23:30 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ. 16:30 Αίθουσα 3, Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μεταγλ.16:45 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 19:00, 22:10 Αίθουσα 4 47 Ronin 21:45, 00:10 Η κρυφή ζωή του Γουόλτερ Μίτι 19:20 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.15:00, 17:00 Αίθουσα 5 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ. 15:00

«Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί» του Τζιμ Τζάρμους Αστέρια, Ιλιον, Αελλώ, Οσκαρ, Αλέκα, Πάλας, Village Παγκράτι, Νανά, Σοφία, Αλεξάνδρα, Odeon Starcity, Σπόρτιγκ, Ανοιξη, Οναρ, Ster Cinemas Ιλιον, Αθήναιον Cinepolis, Village Ρέντη, Σινεάκ, Σινέ Παράδεισος, Αρτεμις). «Inside Llewyn Davis» των Ίθαν και Τζόελ Κοέν. Η τελευταία σκηνοθετική δουλειά των αδελφών Κοέν είναι ένα 3D, 17:20 Οδηγός διαπλοκής 19:40, 22:30 VILLAGE SHOPPING AND MORE Θηβών 228 & Παρνασσού,Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 210 4215100 - 14 848 (Γραμμή παραπόνων 214 214 7062), www.villagecinemas.gr Αίθουσα 1 - Comfort, Πέμπτη και 12 22:10, 00:20 Αίθουσα 2 - Comfort, Ο λύκος της Wall Street 19:15, 22:45 Αίθουσα 3, Εγώ, ο Απαισιότατος 2 μεταγλ.17:10 Last Vegas 19:20, 21:40, 00:00 Αίθουσα 4 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 18:00 3D, 21:15 3D, 00:20 3D Αίθουσα 5 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 18:45, 22:00 Αίθουσα 6 Ο λύκος της Wall Street 19:15, 22:45 Αίθουσα 7 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.19:10 3D Πέμπτη και 12 21:30, 23:50 Αίθουσα 8 Ο λύκος της Wall Street 20:45, 00:15 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ. 18:45 3D Αίθουσα 9 Πέμπτη και 12 17:30, 19:50, 22:10, 00:30 Αίθουσα 10 Cosmote, Οδηγός διαπλοκής 17:20, 20:20, 23:10 Αίθουσα 11 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 19:15, 22:30 Αίθουσα 12 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.18:50 47 Ronin 21:10, 23:40 Αίθουσα 13 Αύγουστος 19:10, 21:45, 00:10 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:10 Αίθουσα 14, Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.17:40 47 Ronin 20:10, 22:40 Αίθουσα 15, Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 20:00, 23:15 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:45 Αίθουσα 16 Η κρυφή ζωή του Γουόλτερ Μίτι 18:50, 21:20, 23:50 Αίθουσα 17 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 17:15, 20:30, 23:45 Αίθουσα 18, Μικρά Αγγλία 18:20, 21:50 Αίθουσα 19 Μικρά Αγγλία 17:00, 20:15, 23:30 Αίθουσα 20 Πέμπτη και 12 18:40, 21:00, 23:20 ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι, 2107773319-2107700491 Αίθουσα 1 Ο λύκος της Wall Street 18:00, 21:30 Αίθουσα 2 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 18:15, 21:15 GAZARTE Βουτάδων 34, Γκάζι, 21034522772103460347, www.gazarte.gr Ο λύκος της Wall Street 16:00, 19:15, 22:30 ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON Ζέππου 14 & Ξενοφώντος 31, Γλυφάδα, 2109650318, www.odeon.gr, www: i-ticket.gr Αίθουσα 1 Αύγουστος 20:20, 23:00 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.18:10 Αίθουσα 2 12 χρόνια σκλάβος 22:30 Η κρυφή ζωή του Γουόλτερ Μίτι 19:30 ΔΑΝΑΟΣ Λεωφόρος Κηφισίας 109 & Πανόρμου, Αμπελόκηποι, 2106922655, www.danaoscinema.gr Αίθουσα 1 Αύγουστος 17:30, 20:00, 22:30 Αίθουσα 2 12 χρόνια σκλάβος 16:45, 19:30, 22:15 ΔΙΑΝΑ Περικλέους 14,Μαρούσι, 2108028587 Inside Llewyn Davis 18:20, 20:20, 22:25 ΕΛΛΗ Ακαδημίας 64, Αθήνα, 2103632789,Ρενουάρ 17:20, 19:40, 22:00 ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON Πατριάρχου Ιωακείμ 5 και Ηροδότου, Κολωνάκι, Αθήνα, 2107215944, www.i-ticket.gr, Αύγουστος 17:20, 20:00, 22:40 ΙΛΙΟΝ CINEMA Τροίας 34 & Πατησίων 113, 2108810602-6955466939, Μικρά Αγγλία 18:00, 20:45 ΙΝΤΕΑΛ Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, 2103826720, Μικρά Αγγλία 15:00 Inside

διεισδυτικό σχόλιο για τα αδιέξοδα και τις αντιφάσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας, με φόντο τη μουσική σκηνή του Γκρίνουιτς Βίλατζ στη Νέα Υόρκη, στις αρχές της δεκαετίας του ‘60. Ήρωας είναι ένας από τους άσημους και πάμφτωχους καλλιτέχνες εκείνης της περιόδου, που αγωνίζεται να επιβιώσει στη μουσική σκηνή (Ιντεάλ, Αθήναιον, Διάνα, Κηφισιά Cinemax Cyta, Αθήναιον Cinepolis). Llewyn Davis 18:00, 20:10, 22:20 ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX CYTA Λεωφόρος Κηφισίας 245, (Ζηρίνειο), Κηφισιά, 21062335672106232808, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr Αίθουσα 1 Αύγουστος 20:15, 22:45 Μικρά Αγγλία 17:00 Αίθουσα 2 Αύγουστος 16:30 Inside Llewyn Davis 19:00, 21:00, 23:00 ΚΗΦΙΣΙΑ CINEMAX CLASS CYTA Δροσίνη 6 (απέναντι από Βάρσο ), Κηφισιά, 2106231601-2106231933, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr, Οδηγός διαπλοκής 18:30, 21:30 ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ FILMCENTER Λεωφόρος Συγγρού 106, 2109215305, Oh Boy 17:00 Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί 18:30, 20:45, 23:00 ΝΑΝΑ CINEMAX CYTA Λεωφόρος Βουλιαγμένης 179 Δάφνη,(στάση ΜΕΤΡΟ Αγ. Ιωάννης), 2109703158-2109706865, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr Αίθουσα 1 Μικρά Αγγλία 18:00, 21:20 Αίθουσα 2 Οδηγός διαπλοκής 18:30, 21:30 Αίθουσα 3 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.17:30 47 Ronin 23:00 Οδηγός διαπλοκής 20:00 Αίθουσα 4 Last Vegas 20:15 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.18:15 Οδηγός διαπλοκής 22:15 Αίθουσα 5 Ο λύκος της Wall Street 18:15, 21:45 Αίθουσα 6 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 19:30 Πέμπτη και 12 17:30, 22:30 ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX CYTA Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192, Αμπελόκηποι, 21064693982106445221, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr, Μικρά Αγγλία 15:20, 18:30 Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί 21:45 ODEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφόρος Κηφισίας .73 & Πουρνάρα (Κόμβος Αττικής οδού), 14560 (από σταθερό 0,49 ευρώ ανά λεπτό και 0,98 ευρώ από κινητό ανά λεπτό), www.odeon.gr, www.i-ticket.gr Αίθουσα 1 Η κρυφή ζωή του Γουόλτερ Μίτι 19:40, 22:10 Αίθουσα 2 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 18:10, 21:40 Αίθουσα 3 Απρόσκλητος επισκέπτης 22:30 Last Vegas 20:20 Αίθουσα 4 47 Ronin 20:40, 23:10 Αίθουσα 5 Αύγουστος 20:30, 23:00 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.18:30 3D Αίθουσα 6 Αύγουστος 19:00, 21:30 Αίθουσα 7 12 χρόνια σκλάβος 20:20, 23:00 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.18:00 Αίθουσα 8 Vodafone Πέμπτη και 12 20:10, 22:20 Αίθουσα 9 Οδηγός διαπλοκής 20:00, 22:50 Αίθουσα 10 Ο λύκος της Wall Street 18:30, 22:00 Αίθουσα 11 Ο λύκος της Wall Street 21:00 Αίθουσα 12 Μικρά Αγγλία 21:50 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.19:20 ODEON ΟΠΕΡΑ Ακαδημίας 57, Αθήνα, 2103622683, www.odeon.gr, www.i-ticket.gr Αίθουσα 1 Οδηγός διαπλοκής 19:30, 22:30 Αίθουσα 2 12 χρόνια σκλάβος 19:00, 22:00 ΟDEON STARCITY Λεωφόρος Συγγρού 111 & Λεοντίου, Νέος Κόσμος, 14560 (από σταθερό 0,49 ευρώ ανά λεπτό και 0,98 ευρώ από κινητό ανά λεπτό), www.odeon.gr, www.iticket.gr Αίθουσα 1 Ο λύκος της Wall Street 21:10 Αίθουσα 2 47 Ronin 22:20 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.19:30 Αίθουσα 3 Μικρά Αγγλία 19:20, 22:40 Αίθουσα 4 12 χρόνια σκλάβος 19:30,

22:10 Αίθουσα 5 Ο λύκος της Wall Street 22:20 Αίθουσα 6 Οδηγός διαπλοκής 20:00, 22:50 Αίθουσα 7 Vodafone, Αύγουστος 20:10, 22:40 Αίθουσα 8 Last Vegas 23:00 Η κρυφή ζωή του Γουόλτερ Μίτι 20:40 Αίθουσα 9 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 21:30 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ. 19:00 Αίθουσα 10 Πέμπτη και 12 21:00, 23:10 ΟΣΚΑΡ Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια, 2102281563, Μικρά Αγγλία 17:00 Οδηγός διαπλοκής 19:50, 22:20 ΠΑΛΑΣ Υμηττού 109, Παγκράτι, 2107511868, Όλα χάθηκαν 23:00 Μικρά Αγγλία 17:00, 20:05 ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΛΟΜΑ) Μεσογείων 232 & Βεντούρη, Χολαργός, 2106525122, Οδηγός διαπλοκής 17:20, 20:00, 22:40 ΣΟΦΙΑ Ευσταθιάδου 2, Πλατεία Αγίας Τριάδος, Αργυρούπολη, 2109927447-2109917094, Μικρά Αγγλία 19:00, 22:00 ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 18, Νέα Σμύρνη, 2109313360 Αίθουσα 1 Ο λύκος της Wall Street 18:15, 21:40 Αίθουσα 2 Μικρά Αγγλία 18:45, 21:30 STER CINEMAS Λεωφ.Δημοκρατίας 67α, εμπορικό κέντρο ESCAPE, Ιλιον, 801 801 7837 -210 8092690, www.stercinemas.gr Αίθουσα 1 Οδηγός διαπλοκής 18:00, 21:00 Αίθουσα 2 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.17:50 Ο λύκος της Wall Street 22:30 Οδηγός διαπλοκής 20:00 Αίθουσα 3, 12 χρόνια σκλάβος 20:20 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.16:00, 18:10 Οδηγός διαπλοκής 23:30 Αίθουσα 4 Ψυχρά κι ανάποδα μεταγλ.16:50 Οδηγός διαπλοκής 19:00, 22:00 Αίθουσα 5 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:30 3D Πέμπτη και 12 19:20, 21:30, 23:40 Αίθουσα 6 Μικρά Αγγλία 20:10 12 χρόνια σκλάβος 23:00 Αύγουστος 17:40 Αίθουσα 7 Χόμπιτ: Η ερημιά του Νοσφιστή 19:10 47 Ronin 22:20 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:20 ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134136, 2103609695-2103612046, contact@tainiothiki.gr, www.tainiothiki.gr Αίθουσα 1 Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί 19:40, 22:00 Αίθουσα 2 Η τέλεια ομορφιά 19:00, 21:30 ΤΙΤΑΝΙΑ CINEMAX Πανεπιστημίου & Θεμιστοκλέους 5, Αθήνα, 2103811147, cinemax1@otenet.gr, www.cinemax.gr, Βαμπίρ 22:00 Ο μεγάλος Δικτάτωρ 18:00 Cuban Story 20:15 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Λεωφόρος Ηρακλείου 386, Νέο Ηράκλειο, 2102826873-2102825607, www.triaasteria.gr Αίθουσα 1 Μικρά Αγγλία 19:45 Πέμπτη και 12 17:45, 22:40 Αίθουσα 2 Οδηγός διαπλοκής 18:00, 20:30, 22:45 ΤΡΙΑΝΟΝ FILMCENTER Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101, 2108222702-2108215469, Ρενουάρ 18:00 ΦΟΙΒΟΣ CINEMA Εθνικής Αντιστάσεως 1, στάση ΜΕΤΡΟ Περιστέρι, 2105711105, Πέμπτη και 12 18:10 Οδηγός διαπλοκής 20:10, 22:45 ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεωφόρος Μαραθώνος 196, 22940-69871, kedmarahon@yahoo.gr, 12 χρόνια σκλάβος 21:00 ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο, 22990-23924 Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 & 2) 21:00 Μικρά Αγγλία 18:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΝΑΡ (ΠΡΩΗΝ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ) Αγίας Παρασκευής 40, ΑνάκασαΑγ. Ανάργυροι, 2102690317, Μικρά Αγγλία 18:30, 21:30 ΜΑΓΙΑ Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα, 22210-25625, www.odeon.gr, www.i-ticket.gr, 12 χρόνια σκλάβος 19:30, 22:15 Περπατώντας με τους δεινόσαυρους: Η ταινία 3D μεταγλ.17:30 3D ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ Πειραιώς & Χρυσοστόμου Σμύρνης 84 (απέναντι από FACTORY OUTLET), 2104830330 Το μυστικό στα μάτια της 21:00 ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Αγίου Γεωργίου & Ζάππα 4, Κορυδαλλός, 2104960955 Μικρά Αγγλία 18:10, 21:00 ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Πλατεία Δημαρχείου, 2104225653 Ο λύκος της Wall Street 21:15 Μικρά Αγγλία 18:00


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

57

ΣΚΑΚΙ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΣΜΑΣ ΚΕΦΑΛΟΣ kosmaskefalos@gmail.com

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χρυσά μετάλλια σε Καβάλα, Αθήνα και Ηράκλειο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ o Αήττητος ο γκραν με-

τρ Θ. Μαστροβασίλης στο διεθνές τουρνουά της Κρακοβίας. Κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ 79 αντιπάλων με 6,5 βαθμούς σε 9 αγώνες (4 νίκες, 5 ισοπαλίες - απόδοση 2565). Ο Μ. Παπαδάκης συγκέντρωσε 3,5 βαθμούς, ο Π. Καλαϊτζόγλου 3 και ο Γ. Μυλωνάκης 2,5. Νικητής ο Ουκρανός Μάλανιουκ με 7. Στο β΄ γκρουπ ο Φ. Τόλιας συγκέντρωσε 4,5 βαθμούς σε 9 αγώνες. o Άρχισε χθες στην Ολλανδία το κλειστό τουρνουά «Tata Steel» (κατηγορία 20, μ.ό. ΕΛΟ 2743), με τους Αρονιάν, Νακαμούρα, Καρουάνα, Γκέφαλντ, Καριάκιν, Ντομίνγκεζ, Νάιντιτς, Χιρί, Σο, Χαρικρίσνα, Ράπορτ, Βαν Βέλι (http://www.tatasteelchess.com). o Νικητής ο Σ. Μαλικέντζος (5,5 βαθμοί σε 7 αγώνες), στο ανοιχτό τουρνουά της Θεσσαλονίκης «Λευκός Πύργος». Ισόβαθμοι με 5 στις επόμενες θέσεις οι Οδ. Κεσίδης, Α. Χατζημανώλης, Θ. Ρωμανός και Α. Σουγκάκης. o Πρώτος ο Β. Σαράντος στο Χριστουγεννιάτικο Όπεν Καισαριανής με 7,5 βαθμούς σε 9 αγώνες. Δεύτερος σε ισοβαθμία ο Κ. Αναγνωστόπουλος και στις επόμενες θέσεις με 7 βαθμούς οι Γ. Νικολάου, Αλ. Γκόγκολης και Π. Βαλντέν. o Στο εορταστικό τουρνουά του Φάρου Βαρβασίου Χίου πρώτευσαν οι Στ. Χαλιορής, Α. Σέρμπος και Β. Παπακώστας. o Μόνος πρώτος ο Α. Σανδαλάκης (6 βαθμοί σε 7 αγώνες) στο 10ο ανοιχτό τουρνουά Ηρακλείου Κρήτης. Στη δεύτερη θέση οι Ι. Σταυριανάκης και Τ. Λυριντζάκης με 5. Στο β΄ γκρουπ, για παιδιά μέχρι 14 ετών, πρώτευσε ο Γ. Μαρκάκης. o Υψηλή κατάταξη για τον Γ. Σουλεΐδη στο Travemünder Schach-Open της Γερμανίας. Έκτη θέση μεταξύ 195 παικτών με 5,5 βαθμούς σε 7 παρτίδες.

Συναρπαστική εξέλιξη είχαν τα Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα 2014. Ας δούμε πρώτα ποιοι… δεν βγήκαν πρωταθλητές, αν και ήταν επικεφαλής στη βαθμολογία για μεγάλο διάστημα: Ο Θεοδώρου είχε 4 βαθμούς σε 5 αγώνες στην κατηγορία μέχρι 20 ετών, ο Ροϊνός 7 σε 8 στους 18χρονους, η Αβραμίδου 5 σε 5 (!) στις νέες κάτω των 20 (έχοντας νικήσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Τσολακίδου!) και η Προκοπίου 4 σε 4 στις 18χρονες. Τελικά, ο Θεοδώρου έχασε από τον Λαδόπουλο και τον Στάμο, ο Ροϊνός από τον Παπακωνσταντίνου, η Αβραμίδου από την Τερζιδάκη και τη Βάτκαλη και η Προκοπίου από τη Σερπετζιδάκη. Τελική βαθμολογία στους Νέους κάτω των 20 ετών: 1ος Δ. Λαδόπουλος (Σ.Ο. Ηρακλείου) με 5,5 βαθμούς σε 7 αγώνες, 2ος Ν. Θεοδώρου (Σ.Ο. Ρεθύμνου) με 5 και 3ος Φ. Στάμος (Φυσιολάτρης Νίκαιας) με 4,5. Ισόβαθμοι στην 3η θέση οι Δ. Παππέλης και Ε. Ιωαννίδης (13 συμμετοχές). Στην κατηγορία Εφήβων κάτω των 18 ετών νικητής αναδείχθηκε ο Δ. Παπακωνσταντίνου (Πανιώνιος) με 7 σε 9. Δεύτερος σε ισοβαθμία ο Η. Ροϊνός (Ζήνων Γλυφάδας) και τρίτος ο Αθ. Μπάλας (Ε.Σ. Θεσσαλονίκης) με 6,5. Ισόβαθμος με μικρότερο συντελεστή άρσης ισοβαθμίας ο Ι. Καλογερής (34 συμμετοχές). Στην κατηγορία Νέων Γυναικών μέχρι 20 ετών, η πρωτιά φαινόταν να παίζεται ανάμεσα στην πρωταθλήτρια κόσμου κάτω των 14 ετών Τσολακίδου και στην πρωταθλήτρια Ευρώπης 2012 κάτω των 12 ετών Αβραμίδου, αν και αντιμετώπιζαν παίκτριες μεγαλύτερης ηλικίας. Στην κατανομή των μεταλλίων εισχώρησε άλλη μια σκακίστρια με διεθνείς διακρίσεις (Ρωσία γίναμε!), η Βάτκαλη. Τελική κατάταξη: 1η Στ. Τσολακίδου (Σ.Ο. Καβάλας) 5 βαθμοί σε 7 αγώνες, 2η Δ. Βάτκαλη (Σ.Ο. Καβάλας) επίσης 5, 3η Αν. Αβραμίδου (Π.Σ. Περιστερίου) 4,5 βαθμοί (8 σκακίστριες). Στα κορίτσια κάτω των 18 ετών το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ε. Σερπετζιδάκη (ΟΦΗ) με 5,5 σε 7, το αργυρό η Αικ. Προκοπίου (Σ.Ο. Κατερίνης) με τους ίδιους βαθμούς και το χάλκινο η Ρ. Σαλαχίδη (Αργοναύτης Κορινθίας) με 5 (18 συμμετοχές). Επικεφαλής διαιτητής ήταν ο Ι. Αντωνιάδης. Τους αγώνες διοργάνωσαν η ΕΣΘ και ο Δήμος

Μαχητικότητα και ανατροπές στα Πανελλήνια Νεανικά Πρωταθλήματα 2014

Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ανάδειξης της πόλης ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Αναλυτικά στοιχεία στον επίσημο Δικτυακό τόπο: www.games2014.esth.gr.

Έξι κορυφαίοι στη Ζυρίχη Το ισχυρότερο τουρνουά στην ιστορία του σκακιού οργανώνουν οι Ελβετοί στη Ζυρίχη από 29.1 μέχρι 4.2.14. Αγωνίζονται κατά σειρά βαθμού αξιολόγησης οι 6 από τους 9 πρώτους παίκτες στον κόσμο: Κάρλσεν (Νορβηγία, 2872, 1ος σε ΕΛΟ), Αρονιάν (Αρμενία, 2812, 2ος), Νακαμούρα (ΗΠΑ, 2789, 3ος), Καρουάνα (Ιταλία, 2782, 6ος), Γκέλφαντ (Ισραήλ, 2777, 8ος), Ανάντ (Ινδία, 2773, 9ος). Κατηγορία 23, μέσος όρος ΕΛΟ 2801! Οι αγώνες θα γίνουν με σύστημα πουλ, με κλασικό χρόνο σκέψης και, αμέσως μετά, θα διεξαχθεί τουρνουά ράπιντ με αντίθετα χρώματα. Τι θα προηγηθεί; Τουρνουά μπλιτς για τον αριθμό που πάρει κάθε παίκτης, στον καθορισμό ζευγών! Ζωντανή μετάδοση παρτίδων από τη διεύθυνση: www.zurich-cc.com. Το διεθνές τουρνουά που οργανώνεται στο Χάστινγκ της Αγγλίας συμπλήρωσε δραστηριότητα 119 ετών! Το πρώτο έγινε το 1895 και φιλοξένησε μεταξύ άλλων τους Στάινιτς, Λάσκερ, Τσιγκόριν, Τάρας, Σλέχτερ, Γιανόφσκι και τον Πίλσμπουρι, ο οποίος έκανε την έκπληξη και βγήκε πρώτος!

5

7

2

8

3

4

3

2

5

6

4

8

1

7

9

7

4

8

3

9

1

5

2

6

4

8

7

1

3

9

6

5

2

9

5

6

2

8

4

3

1

7

2

3

1

7

6

5

4

9

8

1

9

3

8

2

6

7

4

5

5

6

4

9

1

7

2

8

3

8

7

2

4

5

3

9

6

1

Η λύση του χθεσινού προβλήματος

6 7

6 7

4

5

6

7

8

9

2

5

3

3

8

4

3

4

9

5 6

1 8

3

1

9 9

2

4 1

2

7 8

9

4

5 2

Mέτριας δυσκολίας

6 7

9 Η ΛΥΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ 2. ΑΣΚΑΛΙ, ΛΙ 3. ΝΑΣΡΕΝΤΙΝ 4. ΔΑΡΕΙΟΥ 5. ΤΣ, ΜΑΥ 6. ΟΚΤΑΒΙΑΝΟ 7. ΜΑΡΣ, ΡΕΑ 8. ΠΡΟ, ΜΟΝΑΣ 9. ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΑΝΙΤΟΜΠΑ 2. ΑΣΑ, ΣΚΑΡΟ 3. ΝΚΣΔ, ΤΡΟΥ 4. ΤΑΡΑΜΑΣ 5. ΙΛΕΡΑΒ, ΜΒ 6. ΝΙΝΕΥΙ, ΟΙ 7. ΤΙ, ΑΡΝΤ 8. ΙΛΙΟ, ΝΕΑΣ 9. ΑΙΝΥ, ΟΑΣ

9

22.Ιδ5+!! και τα μαύρα εγκατέλειψαν. Αν 22.Ιδ5+ εxδ5 (ή 22...Ρη6 23.Ιxε5+ δxε5 24.Ιxε7+ με εύκολη νίκη) 23.Βζ5 ματ!

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 1

1

διάγραμμα

Ιστορία 119 ετών!

SU DO KU 6

Τα επόμενα έτη αγωνίστηκαν οι Καπαμπλάνκα, Μποτβίνικ και άλλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Κάποιες χρονιές δεν έγιναν αγώνες, οπότε το φετινό τουρνουά ήταν το 89ο. Στην πρώτη θέση ισοβάθμησαν οι Μακχεντλισβίλι, Χένκιν, Μα Κουν, Χέμπντεν, Βαχίντοφ, Σαρκάρ και Ραντοβάνοβιτς. Χένκιν (Γερμανία, 2598) - Βέγκερλε (Γερμανία, 2431) [D43] 1.δ4 δ5 2.γ4 γ6 3.Ιζ3 Ιζ6 4.Ιγ3 ε6 5.Αη5 Ιβδ7 6.γxδ5 γxδ5 7.ε3 α6 8.Αδ3 Αδ6 9.0-0 0-0 10.Πγ1 θ6 11.Αθ4 β5 12.ε4 Αζ4 13.ε5 η5 14.Αη3 Αxγ1 15.Βxγ1 Ιθ5 16.θ4 Ιxη3 17.ζxη3 ζ6 18.εxζ6 Βxζ6 19.Βε3 Αβ7 20.Ιxη5 Βε7 21.Ιζ3 Πζ6 22.Ιε2 ε5 23.δxε5 Πε8 24.Ιεδ4 Ιxε5 25.Ιζ5 Ιxζ3+ 26.Βxζ3 Βγ7 27.Βθ5 Ρζ8 28.Ρθ2 Βζ7 29.Βη4 Βγ7 30.Ιxθ6 Πxζ1 31.Αxζ1 Ρε7 32.Αδ3 Βε5 33.Βη6 Αγ8?? 34.Βθ7+ 1-0. Χαρία (Αγγλία, 2160) - Σαρκάρ (ΗΠΑ, 2425) [Β51] 1.ε4 γ5 2.Ιζ3 δ6 3.Αβ5+ Ιδ7 4.δ4 γxδ4 5.Βxδ4 α6 6.Αxδ7+ Αxδ7 7.γ4 β5 8.Ιγ3 βxγ4 9.Βxγ4 ε6 10.Αη5 Ββ6 11.0-0 Ιε7 12.Παδ1 Ιη6 13.Πζε1 θ6 14.Αε3 Βxβ2? 15.Πβ1 Βα3 16.Βγ7 Πγ8 [16...Αε7 17.Πβ3!] 17.Πβ8 Πxβ8 18.Βxβ8+ Ρε7 19.Αβ6 Ρζ6 20.Βδ8+ Αε7 21.Βxδ7 Ιε5 [21...Βxγ3 22.Αδ4+!]

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Εκεί σκοτώθηκε το 362 π.Χ. ο Επαμεινώνδας 2. α) Βαλκάνιος αιγυπτιακής προέλευσης β) Ιταλικό άρθρο (αντίστρ.) 3. Σοφός χότζας 4. «... και Παρυσάτιδος γίγνονται παίδες δύο» 5. α) Ταμείο Συντάξεως β) Γερμανός συγγραφέας περιπετειωδών μυθιστορημάτων (1842-1912) 6. Το όνομα του Αυγούστου πριν γίνει αυτοκράτορας (αιτιατ.) 7. α) Μουσικό εμβατήριο β) Μητέρα θεών του Ολύμπου 8. α) Ο Αννίβας ... των πυλών β) Τμήμα στρατού υπό ενιαία διοίκηση (καθ.) 9. Εκεί εξοντώθηκε μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων εβραϊκής καταγωγής ΚΑΘΕΤΑ: 1. Επαρχία και σιτοβολώνας του Καναδά 2. α) Μονάδες φωτογραφικής ευαισθησίας β) Ζήσης ... συγγραφέας του 20ού αιώνα (αιτιατ.) 3. α) Σύμφωνα δυσκίνητου και αρχικά βραχύβιας μεταπολιτευτικής οργάνωσης νέων (αντίστρ.) β) Η τρύπα για τον Ολάντ 4. Βασικό συστατικό νηστήσιμης σαλάτας 5. α) Οι παλιοί κρασοπατέρες είχαν το δικό τους (αντίστρ.) β) Σύμφωνα από τη βόμβα 6. α) Πρωτεύουσα της αρχαίας Ασσυρίας β) Άρθρο (πληθ.) 7. α) Ερώτηση περίεργου β) Γερμανός ποιητής και ιστορικός (1769-1860) 8. α) Άλλη ονομασία της Τροίας β) Κουραμπιέδες ... Καρβάλης 9. α) Η αιχμή του αρότρου (πληθ., αντίστρ.) β) Αρχικά γαλλικής παραστρατιωτικής οργάνωσης που έδρασε στον πόλεμο της Αλγερίας


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

58

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΟΥΣΕΜΠΙΟ

Ο θρύλος θα μείνει πάντα ζωντανός... ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ ΣΑΡΡΗ

Ο μύθος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και μία από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες διεθνώς, ο μεγάλος Εουσέμπιο, έφυγε από τη ζωή λίγο πριν κλείσει τα 72 του χρόνια, προδομένος από την καρδιά του. Το πάθος του για το ποδόσφαιρο ξεκίνησε από τη γειτονιά της Μαφαλάλα του Λουρένσο Μάρκες, στη Μοζαμβίκη. Με τους φίλους του κλωτσούσε την μπάλα, που δημιουργούσαν από τσαλακωμένες εφημερίδες, και ο νικητής έπαιρνε 10 φιστίκια. Οι πιτσιρικάδες φαντάζονταν ότι ήταν οι μεγάλοι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας. Για έναν από αυτούς, όμως, πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία... Ο Εουσέμπιο τα είχε όλα! Τρομερή τεχνική, απίστευτα αθλητικά προσόντα και καταπληκτικό σουτ. Λέγεται ότι έτρεχε τα 100 μέτρα σε 11 δευτερόλεπτα και ότι οι τετρακέφαλοι μύες του ήταν μοναδικοί! Το 1962, σε ηλικία 20 ετών, οδήγησε την Μπενφίκα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, σκοράροντας δύο φορές στο 5-3 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο «Μουντιάλ» του 1966, όπου οδήγησε τη χώρα του στην τρίτη θέση, και καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Κατέκτησε 10 πρωταθλήματα και 5 Κύπελλα με τους «αετούς» της Λισσαβώνας. Μια χαρακτηριστική σκηνή που φανερώνει το μεγαλείο του και τον τρόπο που αντιλαμβα-

Ο «μαύρος πάνθηρας» συνδύασε τα αθλητικά του προσόντα με μαθήματα ήθους και σεμνότητας...

Το άγαλμα του Εουσέμπιο γέμισε με κασκόλ όλων των ομάδων της Πορτογαλίας...

νόταν το παιχνίδι ήταν στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966. Η Πορτογαλία ήταν ισόπαλη 1-1 με την Αγγλία και στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο Εουσέμπιο βρέθηκε απέναντι στο γκολ. Με μια εκπληκτική απόκρουση, ο τερματοφύλακας των Άγγλων Άλεξ Στέπνεϊ του στέρησε την ευκαιρία να γίνει ήρωας. Και ενώ η φάση συνεχιζόταν, με τον χρόνο να πιέζει, ο Εουσέμπιο προτίμησε να σταματήσει για να χειροκροτήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα! Η Πορτογαλία έχασε στην παράταση 4-1 και η Αγγλία κατέκτησε το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία της. Στον μικρό τελικό με τη Σοβιετική Ένωση, σκόραρε με πέναλτι και αμέσως έσπευσε να δώσει ιπποτι-

κά το χέρι του στον μεγάλο Λεβ Γιασίν. Ήταν αγαπητός σε όλους και ποτέ δεν κράτησε κακία σε κανέναν. Ούτε καν στον δικτάτορα Σαλαζάρ, που του στέρησε τη μετεγγραφή του στην Ίντερ του Ελένιο Ερέρα. Δεν του επέτρεψε να φύγει από την Πορτογαλία, θεωρώντας τον «εθνικό θησαυρό». Σε μια ευρεία νίκη της ομάδας του επί της Ουνιάο ντε Αλμεϊρίμ έχασε επίτηδες πέναλτι, καθώς ήξερε ότι ο πατέρας του αντίπαλου τερματοφύλακα ήταν στο γήπεδο και ήθελε να του δώσει χαρά! Στη συνείδηση όσων τον γνώρισαν ήταν μία προσωπικότητα γεμάτη ταπεινοφροσύνη, που είχε μόνο φίλους. Δεν ξέχασε ποτέ τη γενέτειρά του και μάλιστα δήλωνε περήφανος για το παρατσούκλι του «μαύρος πάνθηρας». Κατά τη διάρκεια του εμφύλιου σπαραγμού αποτέλεσε σύμβολο ενότητας, παντρεύτηκε στη γενέτειρά του και έχει πάρει μέρος σε πολλές πρωτοβουλίες κατά της φτώχειας όχι μόνο στη Μοζαμβίκη, αλλά σε όλη την Αφρική. Δεν είναι τυχαίο ότι παρ’ ότι μεσουράνησε με την Εθνική Πορτογαλίας, θεωρείται ο καλύτερος Αφρικανός όλων των εποχών. Οι χιλιάδες οπαδοί της Μπενφίκα, στο τελευταίο «αντίο» στο «Ντα Λουζ», τραγούδησαν τον ύμνο της ομάδας τους και αμέσως μετά τον εθνικό ύμνο της Πορτογαλίας. Ο θρύλος του Εουσέμπιο, άλλωστε, ανήκει σε όλους τους Πορτογάλους. Η απόκτησή του από την Μπενφίκα δίχασε τη Λισσαβώνα, όταν ο ταλαντούχος πιτσιρικάς χρειάστηκε να μείνει για 12 μέρες κρυμμένος, αφού οι «αετοί» φοβούνταν πιθανή... απαγωγή του από παράγοντες άλλων ομάδων! Η είδηση του θανάτου του, όμως, την ένωσε και πάλι...

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Με έδρα «φόβητρο» για όλους... Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε εννέα αγώνες στο Αγρίνιο...

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΟΥΝΤΑ

Κοιτώντας κάποιος τη βαθμολογία της Σούπερ Λιγκ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, αλλά και τη διεξαγωγή της πρώτης αγωνιστικής για τον δεύτερο, μπορεί να παρατηρήσει πολλά πράγματα. Δεν προκαλεί, π.χ., έκπληξη το γεγονός ότι προηγείται ο Ολυμπιακός και ακολουθείται από τον ΠΑΟΚ, τον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό, όσο το ότι μια «μικρομεσαία» ομάδα, στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, έχει δεχτεί μόλις ένα τέρμα σε εννέα αγώνες στην έδρα της κι αυτή είναι ο «νε-

οφώτιστος» Παναιτωλικός. Η ομάδα του Αγρινίου παλεύει για να αποφύγει αυτό που της συνέβη δύο χρόνια πριν, στην προηγούμενη συμμετοχή της στη Σούπερ Λιγκ. Για να πετύχει τον στόχο της, δεν παίζει «παιχνίδια» εκτός αγωνιστικών χώρων, στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις, χωρίς «δανεικούς» και άλλα... δεκανίκια. Δύναμή της είναι ο κόσμος της, που γεμίζει φέτος το ανακαινισμένο γήπεδο της πόλης. Έως τώρα ο Παναιτωλικός έχει κόψει 29.638 εισιτήρια, με μέσο όρο 3.293 και βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των 18 ομάδων της Σούπερ Λιγκ, ενώ είναι η δεύτερη επαρχιακή ομάδα σε προσέλευση κοινού μετά τον ΟΦΗ... Υπάρχει, όμως, ακόμη ένα στατιστικό στοιχείο που χρίζει αναφοράς. Η ομάδα του Μάκη Χάβου παραμένει αήττητη στην έδρα της. Αυτό το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής άλλες τέσσερις ομάδες, που βρίσκονται στις πρώτες πέντε θέσεις της βαθμολογίας. Πρόκειται για κατόρθωμα για το οποίο οι Αγρινιώτες μπορούν να υ-

Ο Παναιτωλικός είναι η μοναδική ομάδα, που έκοψε βαθμούς από τον Ολυμπιακό...

περηφανεύονται και έχουν πολλές πιθανότητες να το διατηρήσουν μέχρι τέλος του πρωταθλήματος, καθώς το «κάστρο» του Αγρινίου δεν μπόρεσε να το αλώσει κανείς από τους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου που το έχουν επισκεφθεί φέτος. Ο Παναιτωλικός έχει υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Έμεινε στο 0-0 με τους Πειραιώτες (η μοναδική βαθμολογική απώλεια του Ολυμπιακού, που μετράει 17 νίκες και μία ισοπαλία έ-

ως τώρα...), δημιούργησε «ντόρο» νικώντας στη 2η αγωνιστική τον ήδη προερχόμενο από σημαντικές (εκείνο το χρονικό διάστημα) ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ με 2-0, ενώ προσφάτως «λύγισε» και τον Παναθηναϊκό με 1-0, πάνω που οι «πράσινοι» έβλεπαν... φως στην αγωνιστική εικόνα τους. Στους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνες του, ο Παναιτωλικός έχει -κατά σειρά- αναδειχθεί ισόπαλος με τον Εργοτέλη (0-0), νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννενα (2-0), συνέτριψε την Καλλονή

με 4-0, νίκησε τον Λεβαδειακό (2-1), έφερε «λευκή» ισοπαλία με τον Πανιώνιο, και νίκησε εμφατικά τον Πλατανιά (3-0). Συνολικά, σε εννέα αγώνες έχει έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες. Αν οι παίκτες του Μάκη Χάβου συνεχίσουν σε παρόμοιους ρυθμούς στον δεύτερο γύρο, είναι σίγουρο πως δεν θα κινδυνεύσουν. Αποτελεί προτεραιότητα για τον Παναιτωλικό η παραμονή στη Σούπερ Λιγκ, αλλά όπως δήλωσε κι ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Φώτης Κωστούλας, ελπίζουν κάποια στιγμή να ακολουθήσουν τα χνάρια του Ατρομήτου και να καταφέρουν να πάρουν το «εισιτήριο» για κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αν διατηρήσουν το «απόρθητο» και βελτιώσουν τις εμφανίσεις τους στα εκτός έδρας παιχνίδια (δεν έχουν κάνει ακόμη νίκη), ο στόχος τους δεν είναι και τόσο... μακρινός. Ο Παναιτωλικός απέχει 7 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά και 5 βαθμούς από τα «πλέι οφ» της Ευρώπης...


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 IANOYAΡΙΟΥ 2014

AΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

59

MΠΑΣΚΕΤ

Πρώτη στις... εξαγωγές η Ελλάδα! Οι Έλληνες προπονητές μπάσκετ κορυφαίοι στην Ευρώπη... Ο Δημήτρης Ιτούδης εντυπωσιάζει ως πρώτος προπονητής στην Τουρκία...

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ

Προκάλεσε έκπληξη η πρόσληψη του Βαγγέλη Αγγέλου από την τουρκική Αναντολού / Εφές, αλλά... ήταν; Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, με τις ελληνικές ομάδες να κατακτούν τις 5 από τις 7 τελευταίες διοργανώσεις της Ευρωλίγκα κι αυτό δεν περνάει απαρατήρητο από τη διεθνή μπασκετική κοινότητα και πλέον είναι «εξαγώγιμο προϊόν», όπως είπε κι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αργύρης Πεδουλάκης, στην πρόσφατη βράβευσή του από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης. Χωρίς ίχνος... σωβινισμού, αυτή την περίοδο η Ελλάδα έχει το καλύτερο έμψυχο υλικό νέων προπονητών, τόσο που να προκαλεί μεγάλη απορία το γεγονός ότι η ΕΟΚ επέλεξε τον Ιταλό Αντρέα Τρινκιέρι για να οδηγήσει την εθνική μας ομάδα στην αποτυχία του «Ευρωμπάσκετ» της Σλοβενίας. Το 2013 ένας Έλληνας προπονητής, ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, Γιώργος Μπαρτζώκας, αναδείχθηκε καλύτερος Ευρωπαίος τεχνικός, ενώ ο Αργύρης Πεδουλάκης κατέκτησε το «νταμπλ» με τον Παναθηναϊκό, την ώρα που όλοι προέβλεπαν μαύρες... μέρες για το «τριφύλλι», μετά την α-

πόχωρηση του Ομπράντοβιτς και την αποδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού του έξι φορές πρωταθλητή Ευρώπης. Αξίζουν ακόμη αναφοράς ο προπονητής του Πανιωνίου, Γιάννης Σφαιρόπουλος, με θητεία ως βοηθός προπονητής στην εθνική Ελλάδας και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ο πολύπειρος Σούλης Μαρκόπουλος, με 30 χρόνια προσφοράς στο ελληνικό μπάσκετ, που έχει σε υψηλό επίπεδο τον αδύναμο οικονομικά ΠΑΟΚ...

Στην κορυφή της Τουρκίας... Εκτός του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή οι κορυφαίες ελληνικές ομάδες έχουν όλες Έλληνες προπονητές, το ίδιο ισχύει και στην... Τουρκία! Ο Δημήτρης Ιτούδης, η γνωστή φιγούρα δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς επί 13 χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έχει ανατρέψει όλα τα προγνωστικά στη γειτονική χώρα και έχει οδηγήσει την άσημη -μέχρι τώρα- Μπάνβιτ στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του τουρκικού πρωταθλήματος και με δύο βαθμούς διαφορά από τους «διώκτες» της! Μάλιστα ο Έλληνας «μαθητής» έβαλε τα... γυαλιά στον Σέρβο «δάσκαλο», αφού η Μπάνβιντ νίκησε με 91-76 και την Φενέρμπαχτσε / Ούλκερ του Ομπράντοβιτς. Σε 14 αγώνες πρωταθλήματος η Μπάνβιτ έχει μόλις μία ήττα, έναντι τεσσάρων της

Ήρθε η ώρα να αναλάβει την εθνική ο Φώτης Κατσικάρης...

«Φενέρ», που έχει πολύ μεγαλύτερο «μπάτζετ»! Με βάση τα παραπάνω είναι λογική η απόφαση των διοικούντων την Αναντολού / Εφές για την επιλογή του Βαγγέλη Αγγέλου, ενός προπονητή που το τελευταίο διάστημα τα αποτελέσματά του στην Ελλάδα, ως προπονητή του Άρη, ήταν πολύ καλύτερα του αναμενομένου κι από την άλλη ήταν ο βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα στο «Σινάν Ερντέμ» της Κωνσταντινούπολης το 2012. Αφού ο βοηθός του Ομπράντοβιτς πάει... τρένο την Μπάνβιτ, γιατί να μην τα καταφέρει και ο βοηθός του Ίβκοβιτς; Βέβαια ο Αγγέλου, πριν προλάβει να δώσει το στίγμα του στην Εφές, αναγκάστηκε να παίξει «ντέρμπι κορυφής» με την ομάδα του Ιτούδη, από την οποία και ηττήθηκε εντός έδρας με 76-70. Παρά την ήττα, η Εφές παρέμεινε στη 2η θέση της βαθμολογίας, μαζί με την Γαλατασαράι, με 11 νίκες και 3 ήττες...

με την ΑΕΚ στους «16» της Ευρωλίγκα το 2005 και ανέδειξε παίκτες, όπως ο Γιάννης Μπουρούσης και ο Νίκος Ζήσης, την επόμενη χρονιά ανέλαβε την Ντιναμό Αγίας Πετρούπολης, μια από τις 2-3 καλύτερες ομάδες της Ρωσίας εκείνη την εποχή, εργάστηκε για δύο χρόνια στην Παμέσα Βαλένθια, αλλά «έγραψε ιστορία» με τη βασκική Μπιλμπάο, που την οδήγησε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στα προημιτελικά της Ευρωλίγκα. Το 2012 συμφώνησε να αναλάβει την εθνική Ρωσίας, αλλά αυτή η συνεργασία δεν «ευδοκίμησε», για εξωαγωνιστικούς λόγους, ενώ τώρα προαλείφεται για πρώτος προπονητής στην εθνική μας... Πάντως, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που καθοδήγησε ξένη ομάδα στην Ευρωλίγκα είναι ο Ηλίας Ζούρος, με τη λιθουανική Ζαλγκίρις Κάουνας το 2011. Την ίδια χρονιά έκανε «νταμπλ» στη Λιθουανία, ενώ η ομάδα του κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Βαλτικής. Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, αλλά και της εθνικής μας, ήταν κι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που ανέλαβε ανδρική ομάδα στην Τουρκία, την Αναντολού Εφές, τον Φεβρουάριο του 2012. Βοηθός του Ζούρου, αλλά κι αυτός «πιονιέρος» του ελληνικού μπάσκετ, ήταν ο Γιώργος Κετσελίδης, που ως προπονητής της ΜΙΑ πήρε το 2012

Ο Βαγγέλης Αγγέλου επιλέχθηκε να ορίσει τις τύχες της Αναντολού / Εφές, αντιπάλου του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα...

το «νταμπλ» στη Γεωργία και μετά την επιτυχία του δήλωσε: «Η Ελλάδα, εκτός από τη θάλασσα και τον ήλιο της, πλέον φημίζεται και για τους προπονητές μπάσκετ!» Σήμερα ο Κετσελίδης είναι προπονητής της Τσάμπβιλ του Λιβάνου και στην ίδια χώρα συνεχίζει ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Άρη, του Ηρακλή, αλλά και της εθνικής Σλοβενίας, Λευτέρης Σούμποτιτς, που καθοδηγεί την Αλ Ριάντι. Με... προίκα τις επιτυχίες του ως προπονητής της εθνικής μας ομάδας, αλλά και την παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανέλαβε τη γαλλική Λιμόζ και εν συνεχεία την εθνική Κίνας, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία. Να προσθέσουμε ότι εξαγωγές προπονητών κάνουμε και στο γυναικείο μπάσκετ! Ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος, που ως προπονητής του Αθηναϊκού κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελλο και κύπελλο Ευρώπης το 2010, ανέλαβε εν συνεχεία την εθνική γυναικών της Λετονίας και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής στην Τουρκία, αναλαμβάνοντας τη γυναικεία ομάδα της Φενέρμπαχτσε, με την οποία κατέκτησε το «νταμπλ». Σήμερα δουλεύει στη ρωσική Ναντιέζντα Όρενμπουργκ...

Άλλοι οι «πρόδρομοι»... Οι «πρόδρομοι» των Ιτούδη και Αγγέλου στο εκτός ελληνικών συνόρων ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν αρκετοί! Ο Φώτης Κατσικάρης, που πήγε

Αργύρης Πεδουλάκης - Γιώργος Μπαρτζώκας...

Γιώργος Κετσελίδης και Ηλίας Ζούρος, δύο από τους «πιονέρους» του ελληνικού μπάσκετ στο εξωτερικό...


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

60

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ, STAR, 13.30

ΚΥΡΙΑΚΗ, ALPHA, 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ, STAR, 23.00

ΔΕΥΤΕΡΑ, ALPHA, 22.30

MR. & MRS SMITH

ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αισθηματική κομεντί, παραγωγής 2002, με τους Χιου Γκραντ και Σάντρα Μπούλοκ. Η Λούσι Κέλσον, εξαιρετική δικηγόρος, παρ’ ότι από οικογένεια ακτιβιστών, δέχεται να εργαστεί για τον πολυεκατομμυριούχο Τζορτζ Γουέιντ, με τον όρο ότι θα σώσει το κτήριο της κοινότητας το οποίο η επιχείρησή του είναι έτοιμη να κατεδαφίσει. Σταδιακά, ο Τζορτζ εκτιμάει την κρίση και τις ικανότητές της και της αναθέτει όλο και περισσότερα καθήκοντα, με αποτέλεσμα να μην έχει καθόλου χρόνο για τον εαυτό της.

Κωμική περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής 2005, με τους Αντζελίνα Τζολί, Μπραντ Πιτ. Ο Τζον και η Τζέιν Σμιθ είναι ένα συνηθισμένο ζευγάρι, που ζουν την κανονική ζωή τους σε μια αδιάφορη γειτονιά. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ζευγάρι μυστικών δολοφόνων. Και είναι τόσο τέλειοι επαγγελματίες, που ούτε καν μεταξύ τους δεν μπορούν να υποψιαστούν την πραγματική ταυτότητα που κρύβει ο ένας από τον άλλο. Η τελευταία αποστολή που έχουν αναλάβει είναι ο ένας να... εξολοθρεύσει τον άλλο.

ΔΙΠΛΗ ΟΜΗΡΕΙΑ 1408 Μεταφυσικό θρίλερ του Μίκαελ Χάφστρομ, παραγωγής 2007, με τους Σάμιουελ Τζάκσον, Τζον Κιούζακ, Μέρι Μακ Κόρμακ. Παρ’ ότι είναι δημοφιλής συγγραφέας ιστοριών τρόμου, ο Μάικ Ένσλιν διαθέτει «τετράγωνη» λογική πιστεύοντας μόνο σε ό,τι βλέπει με τα ίδια του τα μάτια. Αποφασισμένος να αποδείξει την ορθότητα των απόψεών του, ο Μάικ δέχεται να μείνει στη διαβόητη σουίτα 1408 του ξενοδοχείου Ντόλφιν στη Νέα Υόρκη, που φημολογείται πως πάνω από 50 άνθρωποι έχασαν εκεί μέσα τη ζωή τους.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΛ.: 210-69.03.000

MEGA

06.00 Το κορίτσι που αγάπησα (Ε) 07.00 MEGA Σαββατοκύριακο 10.00 Παιδικό πρόγραμμα 12.10 Επτά θανάσιμες πεθερές (Ε) 14.00 Eιδήσεις 14.50 Γκοτζίλα. Περιπέτεια 17.45 Eιδήσεις 17.50 Dr. Cook (Ε) 18.50 Aπό την Πόλη έρχομαι 20.00 Eιδήσεις 21.15 Ο πατριός. Θρίλερ 23.20 World class: Βartender of the year 2013 00.15 Ειδήσεις 00.30 To κόκκινο ποτάμι. Τρόμου 02.30 Anthony Bourdain: Νο reservations (E)

ΤΗΛ.: 210-68.86.100

ΑΝΤ1

06.50 Τα μαχαιρώματα (E) 07.50 Bότκα πορτοκάλι (Ε) 08.50 Δεληγιάννειο παρθεναγωγείο (Ε) 09.50 Αγάπησα και πόνεσα. Δραματική ταινία 11.50 Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) 12.50 TV quiz 13.00 Ειδήσεις 13.30 TV quiz 13.40 To κλαμπ των χωρισμένων γυναικών. Κωμωδία 15.50 Ελληνική σειρά (Ε) 16.20 Ο πόλεμος των άστρων (Ε) 17.20 Ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα 17.30 Φωνάζει ο κλέφτης. Κωμωδία 20.00 Ειδήσεις 21.15 Dancing with the stars 4 00.45 Σε πρώτο πλάνο 01.45 Army wives

ΤΗΛ.: 210-34.21.201-4

STAR

07.00 Παιδικό πρόγραμμα 13.30 Δύο εβδομάδες προθεσμία. Κομεντί 15.45 Τα φιλαράκια (Ε) 16.40 The big bang theory (Ε) 17.40 Ειδήσεις. Δελτίο στη Νοηματική 17.50 Ιατρικές υποθέσεις 18.45 Τwo and a half men 19.45 Eιδήσεις 20.55 Κλήρωση Τζόκερ 21.10 Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Κωμωδία 23.00 1408. Τρόμου 01.15 Ο αόρατος. Θρίλερ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΗΛ.: 212-21.24.000

ALPHA

06.00 Μαγκάιβερ (Ε) 08.00 Άκατα μάτατα με τα Ζουζούνια 10.00 Μες στην καλή χαρά 13.45 Ειδήσεις 14.15 The delicious Miss Dahl 15.00 Η χαρτοπαίχτρα. Κωμωδία 16.55 Δελτίο στη νοηματική γλώσσα 17.00 ANNITA SOS 19.00 Eιδήσεις 20.00 Τι θα φάμε σήμερα, μαμά; 21.00 Mr and Mrs Smith. Κωμική περιπέτεια 23.15 Θανάσιμη εκδίκηση. Θρίλερ 01.15 Stars system (E) 02.00 Κόκκινος κύκλος (Ε)

ΤΗΛ.: 210-48.00.170-4

ΣΚΑΪ

06.30 Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 10.00 Σαββατοκύριακο με δράση 12.00 Eco news 12.30 Στην πράξη (Ε) 13.15 Ραντεβού με το γιατρό σας (Ε) 14.00 Γεύσεις στη φύση 15.00 Ελλήνων γεύσεις 16.00 Ο κόσμος ανάποδα (Ε) 17.00 Joy (E) 19.00 Atlas 4D 20.00 Γλυκειές αλχημείες 21.00 Ειδήσεις 22.00 Goal 23.30 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: Οι μεγαλύτερες μάχες 00.30 Πριν την καταστροφή

ΤΗΛ. 210-36.73.366

ΒΟΥΛΗ

11.30 Εναρκτήριο κονσέρτο του Φεστιβάλ Ζάλτσμπουργκ 2009 13.15 Ώρα παράδοσης 14.00 Τζιν, ένα σύμβολο σε μπλε 15.00 Κάρτα μέλους 16.00 Τι λέει ο νόμος 17.20 Αστικό τοπίο 18.00 Οι ρίζες του φλαμένγκο 19.00 Μουσεία: Η άγνωστη ιστορία των έργων τέχνης - Κρατικό Μουσείο Ερμιτάζ 19.45 Ο μύθος στην Τέχνη: Ο μανδύας των Σαμάνων 20.15 Η γωνιά του Παράδεισου 22.00 Il trovatore. Όπερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ταινία δράσης αμερικανικής και γερμανικής συμπαραγωγής 2005. Έπειτα από μια αποτυχημένη αποστολή που του κόστισε δύο ομήρους, ο Τζέφ Τάλι έχει αποτραβηχτεί όχι μόνο από την υπηρεσία, αλλά και από την οικογένειά του. Όταν στην παλιά περιοχή ευθύνης του γίνει μια ληστεία και οι δράστες κρατούν ομήρους την οικογένειά του, ο Τζεφ θα αναλάβει εκ νέου δράση. Παίζουν: Μπρoυς Γουίλις, Κέβιν Πόλακ, Τζίμι Μπένετ, Τζόναθαν Τάκερ.

ΤΗΛ.: 210-69.03.000

MEGA

06.45 Koινωνία ώρα Mega 10.00 Πρωινό mou (E) 13.10 Η νταντά (Ε) 14.00 Eιδήσεις 15.00 Δύο ξένοι (Ε) 16.30 Ειδήσεις 16.40 Η πολυκατοικία (Ε) 17.50 Είσαι το ταίρι μου (Ε) 18.50 Πενήντα πενήντα (Ε) 20.00 Ειδήσεις 21.15 Κλεμμένα όνειρα 22.30 Με τα παντελόνια κάτω 23.40 Aνατροπή 01.15 Ειδήσεις 01.30 Η γενιά των 592 ευρώ (Ε)

ΤΗΛ.: 210-68.86.100

ΑΝΤ1

06.00 Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή (Ε) 07.00 Πρωινό ΑΝΤ1 10.00 Το πρωινό 12.50 Με αγάπη 13.00 Ειδήσεις 13.40 TV Quiz 13.50 Κλήρωση UEFA Europa League 15.00 TV Quiz 15.00 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 16.00 TV Quiz 16.20 Το καφέ της Χαράς (Ε) 17.50 Ειδήσεις. Δελτίο στη νοηματική γλώσσα 17.50 Βαλς με 12 θεούς (Ε) 18.50 Μπρούσκο 20.00 Ειδήσεις 21.15 Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής 22.15 Πλάκα κάνεις - Hotel edition 23.15 Ράδιο Αρβύλα 00.15 OΛΑ τρέλα 01.45 Ιατρικό απόρρητο (Ε)

ΤΗΛ.: 210-34.21.201-4

STAR

06.15 Παιδικό πρόγραμμα 08.15 ΦΜ Live (E) 10.00 Live U 13.00 Mελέτησέ το 14.45 ΦΜ Live 16.30 Ειδήσεις. Δελτίο στη νοηματική 16.45 Μίλα 18.40 Η προδοσία 19.45 Ειδήσεις. Δελτίο στη νοηματική 21.00 Οι αλεξίσφαιροι ντετέκτιβ. Περιπέτεια 23.10 Στον ενικό 02.15 Ο δρόμος της επιστροφής. Κοινωνική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Διάλεξη με θέμα «Τι κάνουν οι φιλόσοφοι που δεν το κάνουν οι άλλοι» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιανουαρίου στις 5 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» στα Προπύλαια (Πανεπιστημίου 30), στο πλαίσιο των ανοιχτών διαλέξεων που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ. Εισηγείται ο Θεοδόσιος Πελεγρίνης, πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

λάδα - Ευρώπη και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ», είναι το θέμα εκδήλωσης που διοργανώνει η ιστοσελίδα ecoleft.gr και θα γίνει την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, με ομιλητές: τον Γιάννη Δραγασάκη, αντιπρόεδρο της Βουλής -επικεφαλής της Ομάδας Προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου, πανεπιστημιακό - μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και Κωνσταντίνο Τσουκαλά, πανεπιστημιακό. Θα συντονίσει ο Χάρης Γολέμης, διευθυντής του ιδρύματος πολιτικού προβληματισμού «Νίκος Πουλαντζάς». Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο «Αμαλία» (Λεωφόρος Αμαλίας 10).

ECOLEFT: «Οι προκλήσεις για την Αριστερά σε Ελ-

ΑΙΓΑΛΕΩ: Την πίτα της θα κόψει την ερχόμενη Κυ-

ΤΗΛ.: 212-21.24.000

ALPHA

06.50 Έρωτας με επιδότηση ΟΓΑ (Ε) 07.45 Θυρίδα 08.00 Όλα στην ταράτσα (Ε) 08.45 Βελούδο από μετάξι (Ε) 09.45 Θυρίδα τηλεπώλησης 10.00 Πες μου ναι (E) 10.45 Θυρίδα τηλεπώλησης 11.00 Aveninda Brasil 12.00 Ειδήσεις 13.00 Ελένη 16.00 Δέστε τους! 17.25 Ειδήσεις. Δελτίο στη Νοηματική 17.30 Οικογενειακές ιστορίες 18.30 Ειδήσεις 20.00 Κάτι ψήνεται 21.00 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 21.45 Ελληνοφρένεια 22.30 Διπλή ομηρεία. Δράσης 00.45 Homeland 01.45 Κόκκινος κύκλος (Ε)

ΣΚΑΪ

ΤΗΛ.: 210-48.00.170-4

06.00 Πρώτη γραμμή 10.00 Tώρα 12.00 Magazino 13.00 EXceL!ent 14.00 Top chef (Ε) 15.00 Live 16.40 Eιδήσεις στη νοηματική γλώσσα 16.45 Μαγειρεύω οικονομικά 17.30 Chef στον αέρα (E) 18.30 ΣΚΑΪ στις με τον Νίκο Ευαγγελάτο 20.50 To μεζεδοπωλείο 21.00 Ειδήσεις 22.15 Ringer 23.15 Game of thrones (E) 00.30 H δίκη στον ΣΚΑΪ 02.15 Top chef

ΤΗΛ. 210-36.73.366

ΒΟΥΛΗ

17.00 Ειδήσεις 17.30 Ο μαγικός κόσμος της φύσης 18.00 Ολομέλεια της Βουλής (Ζ) 22.00 Δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα 22.00 Θεατροσκόπιο 22.45 «Ριχάρδος Β’» του Σαίξπηρ. Θεατρική παράσταση

ριακή 19 Ιανουαρίου η δημοτική παράταξη «Ανάπλαση Αιγάλεω» και ο υποψήφιος δήμαρχος Δημήτρης Μπίρμπας. Στις 11 το πρωί, στο πνευματικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» (Δημαρχείου 17 και Κουντουριώτου). ΡΑΦΗΝΑ: Εκδήλωση με θέμα «Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά και Μικρές Επιχειρήσεις - Πλειστηριασμοί» διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Ραφήνας-Πικερμίου, την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ., στην καφετέρια Stage (Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 1, έναντι Πλατείας Ραφήνας). Εισηγούνται οι: Γιάννης Τόλιος, οικονομολόγος, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Κνήτου, δικηγόρος, μέλος της «Αλληλεγγύης για Όλους». Επιπλέον θα υπάρξει τοποθέτηση από εκπρόσωπο της ΕΚΠΟΙΖΩ.

ΜΝΗΜΗ Στη μνήμη της αγαπημένης Νόρας Αναγνωστάκη προσφέρουμε 300 ευρώ στην «Αυγή». Γιώργος Φούλη - Αλίκη και Κλέων Γρηγοριάδης


Η ΑΥΓΗ • KYΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

61

MEDIA EχουΜΜΕ και λέΜΜΕ Εν όψει δημοτικών εκλογών WebTV από τον Δήμο Πειραιά. Το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά «Κανάλι 1» προκηρύσσει δέκα θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της στελέχωσης της WebTV και ζητεί από δύο άτομα για καλλιτεχνική υποστήριξη, cameramen, αθλητικογράφους και τέσσερις μουσικούς παραγωγούς. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει ήδη... Θα προκάνουν; Στον αέρα βρίσκονται 70 συμβασιούχοι του «Αθήνα 984», λόγω της άρνησης του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη να υπογράψει σχετική εγκύκλιο, παρά τις πιέσεις Καμίνη. Φόβοι εκφράζονται ότι, ακόμη και να υπογραφεί η εγκύκλιος Μιχελάκη, θα οδηγηθούν σε απόλυση καθώς, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις 18 Μαρτίου, δηλαδή δύο μήνες πριν τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, σταματά κάθε πρόσληψη ή υπηρεσιακή μεταβολή στους ΟΤΑ. Ελεύθερος κι ωραίος Πολυσχιδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες αναπτύσσει η εταιρεία Καλοφωλιά που εκδίδει την εφημερίδα «Εξπρές», αξιοποιώντας το brand name της, την ίδια ώρα που χρωστάει και της Μιχαλούς: (α) Στους εργαζόμενους δεδουλευμένες αποδοχές ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε μισθούς δύο ετών κατά μέσο όρο, (β) στα ασφαλιστικά ταμεία εισφορές ύψους 9.000.000 ευρώ, (γ) στην εφορία 9.000.000 ευρώ. Παρά τα χρέη της, η επιχείρηση ενισχύθηκε τον Ιούλιο του 2010 με 14,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7,1 εκατ. ληφθείσα επιχορήγηση. Την ίδια ώρα, με διάταξη του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έχει επιβληθεί απαγόρευση εκποίησης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των Γ. και Δ. Καλοφωλιά για το ποσό των 8.000.000 ευρώ. Άφαντος ο μηνυτής-εκκαθαριστής Αναβολή για τις 9 Δεκεμβρίου 2014 πήρε η δίκη της δημοσιογράφου της ΕΡΤ Εύας Μαυρογένη και αλληλέγγυων προς την ΕΡΤ, που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στις κεραίες της ΕΡΤ στον Υμηττό. Ο μηνυτής Γκίκας Μάναλης, ειδικός διαχειριστής της ΕΡΤ, αν και κλήθηκε από τον εισαγγελέα, δεν εμφανίστηκε. Παραπολιτικά Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να εκπέμψει ενημερωτικό πρόγραμμα ο ραδιοφωνικός σταθμός της εφημερίδας «Παραπολιτικά», από τη συχνότητα του 902 FM του ΚΚΕ. Παρασκήνιο Ο δημοσιογράφος Χρήστος Κώνστας αναλαμβάνει τη διεύθυνση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Παρασκήνιο». Το δημοσιογραφικό δυναμικό της εφημερίδας έχει ενισχυθεί με νέες υπογραφές, όπως των Έλλης Τριανταφύλλου, Ελένης Καλογεροπούλου, Άγγελου Μόσχοβα, Βαγγέλη Γιακουμή, Αλέξανδρου Βέλιου, Μάρκου Μουζάκη, Γιάννη Βασιλακόπουλου, Αντώνη Πρέκα. Α.Γ.Ν.

Ένεση για την προπαγάνδα ΔΟΛ και Πήγασος ενισχύονται με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τραπεζικό δανεισμό ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΣ ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ

Νέο δάνειο διάσωσης ετοιμάζονται να πάρουν ο Σταύρος Ψυχάρης για λογαριασμό του ΔΟΛ και η οικογένεια Μπόμπολα για λογαριασμό της «Πήγασος», προκειμένου να πάρουν ανάσα ζωής και να απεγκλωβιστούν για το επόμενο διάστημα από τεράστια συσσωρευμένα χρέη ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Το σενάριο «συνολική λύση» για τη διάσωση των καθεστωτικών ΜΜΕ φαίνεται ότι προχωρεί ελέω επιτρόπων και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε μια πολιτική συγκυρία που η στήριξη των ΜΜΕ στην καταρρέουσα κυβέρνηση είναι περισσότερο πολύτιμη από ποτέ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τόσο ο ΔΟΛ όσο και ο Πήγασος πήραν το πράσινο φως από τις επιτροπές πιστώσεων των συστημικών τραπεζών, έτσι ώστε να εκταμιεύσουν νέα δάνεια και να αναχρηματοδοτήσουν παλαιότερα. Για τον ΔΟΛ, μετά το ok των επιτροπών πιστώσεων της Εθνικής Τράπεζας, της Alpha Bank, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, αναμένεται η έγκριση κοινοπρακτικού δανείου, ύψους 98 εκατομμυρίων ευρώ, 10ετούς διάρκειας και περίοδο χάριτος για την πρώτη διετία. Από αυτά, τα 83 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων, ενώ τα 15 εκατ. θα αποτελέσουν νέα ρευστότητα για την εταιρεία. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ατομικό δάνειο του κ. Στ. Ψυχάρη από την Alpha Bank, ύψους 57 εκατ. ευρώ, μετατρέπεται σε εταιρικό, ενώ για τον ίδιο τον κύριο μέτοχο του ΔΟΛ εγκρίνεται νέο προσωπικό δάνειο, ύψους 8 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, συνολικά η ρευστότητα για τον ΔΟΛ αναμένεται να αγγίξει τα 23 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, ο ΔΟΛ έχει αρνητική θέση

στα ίδια κεφάλαια, κατά 71 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές του υποχρεώσεις στο 9μηνο του 2013 ανέρχονταν σε 216 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 105 εκατ. αποτελούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες αναχρηματοδοτούνται. Οι ζημιές του το 2013 αναμένεται να έχουν ξεπεράσει τα 22 εκατ. ευρώ. ** Για την εταιρεία «Πήγασος» του ομίλου

Όψιμες παραγωγές της ΔΤ Για γέλια και για κλάματα η ΔΤ, αναζητά πρόγραμμα ντοκιμαντέρ για τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αφορμή την ανάληψη της ελληνική προεδρίας. Όπως όλα δείχνουν, το πρόγραμμα θα είναι έτοιμο λίγο πριν τη... λήξη της ελληνικής προεδρίας. Μέσα στα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου, η ΔΤ διά του ειδικού διαχειριστή τής ΕΡΤ Γκίκα Μάναλη δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραγωγούς και δημιουργούς προκειμένου να αναλάβουν την εκτέλεση ντοκιμαντέρ με θέμα την Ελλάδα και την Ε.Ε. Ήδη, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την ερχόμενη Τετάρτη. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης και επιτροπή κοστολογίου οι οποίες ορίζονται με απόφαση του ειδικού διαχειριστή. Οι εισηγήσεις τους θα κατατεθούν στον Γκ. Μάναλη ώς τις 7 Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά μπορούν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, τα οποία είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθούν, έτσι ώστε να προβληθούν οι παραγωγές από τη ΔΤ. Εντύπωση προκαλεί ότι η πρόσκληση δεν αναφέρει ενδεικτικό κόστος παραγωγής ανά ντοκιμαντέρ, ούτε συνολικό αριθμό ντοκιμαντέρ, ούτε συνολικό προϋπολογισμό του πρότζεκτ. Α.Γ.Ν.

Μπόμπολα ανανεώθηκε ομολογιακό δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο έληγε στις 31.12.2013. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ρευστότητα της εταιρείας, της οποίας οι συνολικές υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα 223 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές της το 2013 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 22 εκατ.

Ανανεώνει το πρόγραμμά του το Κόκκινο Μικρές βελτιώσεις στο πρόγραμμα του 105,5 στο Κόκκινο από τη νέα χρονιά. Αλλαγές και νέα πρόσωπα από την ερχόμενη Δευτέρα στοχεύουν στην πιο δυναμική παρουσία του σταθμού, με καλύτερη αξιοποίηση των δυνάμεών του. Η ενημέρωση ξεκινάει το πρωί (6.00-7.00) με τον Κώστα Σαββόπουλο και την Ειρήνη Προμπονά, το βραδινό μαγκαζίνο (20.00-21.00) αναλαμβάνει πλέον η Μπούλικα Μιχαλοπούλου, ενώ το μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου (14.00-15.00) ο Νίκος Σβέρκος. Ο Κώστας Θωμαΐδης θα είναι πλέον καθημερινά μαζί μας 22.00-23.00 με τις «Πλανόδιες Μουσικές» του, μια εκπομπή με μουσικές και τραγούδια που μας

ενώνουν σε έναν κοινό μύθο. Ο Γιώργος Παπαζαχαρίου είναι ένα νέο πρόσωπο του σταθμού και αναλαμβάνει κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή μία με τρεις μετά τα μεσάνυχτα μια εκπομπή ανοιχτή στους ακροατές με επικαιρότητα και μουσική. Το Σαββατοκύριακο (08.00-10.00 π.μ.) η Ντίνα Μπατζιά και ο Διονύσης Ελευθεράτος θα είναι οι «Δύο Στο Κόκκινο», ενώ η εκπομπή του Διονύση Ελευθεράτου «Λαύρα Μεσάνυχτα» θα μεταδίδεται πλέον κάθε Δευτέρα και Τρίτη την ίδια ώρα (01.00-03.00). Η εκπομπή του Αλέξη Βάκη «Εδώδιμα και Αποικιακά» «μετακομίζει» στο Σαββατοκύριακο (15.00-16.30).


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

62 (Από πότε τα ball boys θεωρούνται κανονικοί παίκτες;)

ΡΗΣΕΙΣ&

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Τελικά φαίνεται πως υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο! ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΠΑΚΟΥ

Οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τα «χρυσά» δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι ακόμα στην αρχή. Φρόνιμο είναι να μην προτρέχουμε, να αναμείνουμε την τελική κρίση της Δικαιοσύνης και κυρίως να μην λησμονούμε τις αρχές του δικαιικού συστήματος, σύμφωνα με τις οποίες κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να αποδειχθούν βάσιμες οι κατηγορίες εναντίον του και να καταδικαστεί από τα δικαστήρια. Αν και πολλές φορές τα στοιχεία βοούν, δεν θα ήταν φρόνιμο να προτρέχουμε. Ο νομικός μας πολιτισμός δεν είναι και δεν πρέπει να είναι λάστιχο. Το ερώτημα είναι βεβαίως «τι έχουν τα έρμα και πεθαίνουν». Πώς γίνεται δηλαδή και αρχίζει να σπάει ένα απόστημα, που δεν είναι άλλο από τις σχέσεις συναλλαγής ισχυρών παραγόντων του συστήματος, τις οποίες σχεδόν όλοι κατήγγειλλαν αλλά ουδείς άγγιζε μέχρι σήμερα. Σε εποχές κρίσης σπάει η εσωτερική συνοχή του συστήματος και οι εσωτερικές αντιθέσεις είναι σχεδόν αδύνατον να ελεγχθούν. Η κρίση λειτουργεί ως μαμή... Η ηγεμονία δεν είναι δυνατόν να αναπαραχθεί και οι ιδεολογικές επιλογές να γίνουν αποδεκτές ως «κοινή λογική» ή ως «φυσική τάξη», όπως θα έλεγε ο Γκράμσι. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάται η πλευρά των εσωτερικών αντιθέσεων σε ένα σύστημα, όχι μόνο γιατί είναι υπαρκτή, αλλά και γιατί γίνεται ισχυρότερη, λειτουργεί ως θρυαλλίδα, όταν συνδυάζεται με την επίδραση που έχει στους θεσμούς η αλλαγή των συσχετισμών. Η αντίληψη αυτή αμφισβητεί και μια δογματική πλάνη, την εργαλειακή αντίληψη των θεσμών, η οποία ενυπάρχει στη μαρξική κληρονομιά και ασκεί μέχρι τις μέρες μας μια «γοητεία», καθώς αρέσκεται σε μανιχαϊστικές, εύκολες προσεγγίσεις σύνθετων κοινωνικοπολιτικών φαινομένων. Δεν είναι όμως αρκετή η αντίληψη των εσωτερικών αντιφάσεων για να εξηγήσει τις καταιγιστικές εξελίξεις, όπως τα «χρυσά» δάνεια του Τ.Τ. ή τις «χρυσές» μίζες στους εξοπλισμούς. Χρειάζεται να συντρέχει μια επιπλέον προϋπόθεση: η ανεξάρτητη λειτουργία ορισμένων θεσμών, εν προκειμένω των δικαστικών, ακόμη και αν αυτή η ανεξαρτησία περιορίζεται σε ορισμένους δυναμικούς και αδιάφθορους δικαστές. Κακά τα ψέματα, το προσωπικό παράδειγμα παίζει σημαντικό ρόλο. Άραγε θα είχε εξιχνιαστεί η δολοφονία του Λαμπράκη αν δεν υπήρχαν ο Σαρτζετάκης και δυο - τρεις μάχιμοι λειτουργοί του Τύπου; Στην υπόθεσή μας τώρα έχουμε δυο δικαστίνες, την Ελένη Ράικου και την Πόπη Παπανδρέου, και έναν δικαστή, τον Γεώργιο Ανδρεάδη, που φαίνεται ότι διαθέτουν το απαραίτητο ανάστημα, το οποίο πρέπει να διακρίνει τους λειτουργούς της Θέμιδος. Ασφαλώς δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν πολλοί δικαστές που τιμούν τον όρκο τους ή άλλοι που αναμένουν ένα «σήμα» για να σταθούν στο ύψος τους. Άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα διαβεβαιώνουν ότι οι τρεις αυτοί δικαστές δεν ελέγχονται ούτε υποκύπτουν στο γνωστό σύστημα, που ορισμένες φορές αφυδατώνει και ευτελίζει τους θεσμούς. Ευχής έργο είναι όλα τα καλά λόγια να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και κυρίως να επιβεβαιώνονται διαρκώς, ώστε να ισχύει επιτέλους και στη χώρα μας η παροιμιώδης φράση: «Κι όμως, υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο», την οποία λέγεται ότι αναφώνησε ένας χωρικός όταν τελικά κατάφερε να δικαιωθεί για τις αυθαιρεσίες του αυτοκράτορα. Ακόμη κι αν δεν πρόκειται για ιστορικό γεγονός αλλά για επινόηση, η φράση έχει την αξία της. Η έννοια της επαγρύπνησης ως δημοκρατικής αξίας ξεκίνησε -ίσως- από τον φιλελεύθερο στοχαστή Λοκ για να υποδηλώσει την αντίσταση απέναντι στην αυθαιρεσία του ηγεμόνα. Τον 20ό αιώνα υπηρετήθηκε και νοηματοδοτήθηκε εκ νέου από τον Καμύ, έναν επαναστατημένο διανοούμενο, ο οποίος τα έβαλε με τον σταλινισμό και όχι μόνο. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η επαγρύπνηση ως αξία του δημοκρατικού προτάγματος πρέπει να αποτελεί θεμέλιο της πολιτικής ηθικής κόντρα στις ολιγαρχικές τάσεις της εξουσίας σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές. Επιτέλους, το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνεται...

Έκλεισαν την ΕΡΤ για να μην πληρώνουμε 4 ευρώ τον μήνα χαράτσι και τώρα μας βάζουν 3 ευρώ για τη ΝΕΡΙΤ που δεν υπάρχει!

Ξεράδια... ...πια στη Νέα Δημοκρατία με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Οι ανεγκέφαλοι του Γραφείου Τύπου κατηγόρησαν τον ΣΥΡΙΖΑ πως «δεν ψέλλισε τίποτα για την απόδραση». Πράγματι, έχουν δίκιο, μέσα στο πολιτικό χάος που τους διακρίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να καταγγείλει για βαρύτατες ευθύνες τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, αλλά τους χαρίστηκε. Οι μικρονοϊκοί, όμως, συνέχισαν με τα γνωστά παραμύθια για «σχέσεις με την τρομοκρατία». Ναι, υπάρχει κόμμα που φλερτάριζε με εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι άλλο από τη Νέα Δημοκρατία, που «χάιδευε» τους χρυσαυγίτες όσο τη βόλευε, τουλάχιστον έως τη δολοφονία Φύσσα. Τι να πρωτοθυμίσω; Ότι ο Μ. Κεφαλογιάννης δεν ψήφισε στη Βουλή την άρση ασυλίας του Κασιδιάρη για τα χαστούκια στη Λιάνα Κανέλη; Το «βεβαίως» του Πολύδωρα στο αν πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή; Τη δήλωση του βουλευτή Καβάλας Ν. Παπανικολάου ότι «η Χρυσή Αυγή δεν είναι νεοναζί»; Και για όσους αμφιβάλλουν, υπάρχει και η ομολογία του βουλευτή Ν. Ταμήλου ότι «βόλευε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση η Χρυσή Αυγή», αλλά

και η διαβεβαίωση του Φ. Κουβέλη, τον περασμένο Ιούλιο στο κανάλι Σκάι, πως κορυφαία στελέχη της Ν.Δ. ήθελαν να συνεργαστούν με αυτή την εγκληματική οργάνωση... Μπορεί βέβαια η Ν.Δ. να επικαλεστεί το άλλοθι της ηλιθιότητας: «Δεν είχαμε καταλάβει». Με τουλάχιστον άλλες δύο δολοφονίες πριν από τον Φύσσα; Με εκατοντάδες ξυλοδαρμούς, βαρείς τραυματισμούς και χιλιάδες άλλες αθλιότητες από χρυσαυγίτες; Τέρμα λοιπόν το απολογητικό ύφος στις άθλιες κατηγορίες της Ν.Δ., που πολύ θα τη βόλευε να προκαλέσει και διαμάχες στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αν δημοσιογράφοι-παπαγαλάκια της κυβέρνησης (όπως ο Μπ. Παπαδημητρίου, που φαντασιωνόταν μόλις τον Σεπτέμβριο υποστήριξη μιας «σοβαρότερης Χρυσής Αυγής» σε κάποια «συντηρητική συμμαχία»), ρωτήσουν για τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία, μόνο μία απάντηση υπάρχει: το μοναδικό κόμμα που φλέρταρε με εγκληματική και δολοφονική οργάνωση είναι η Νέα Δημοκρατία. ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΜΠΙΛΑΣ

Ησυχία, ο Προβόπουλος κοιμάται... Η δουλειά της Τράπεζας της Ελλάδος και προσωπικά του διορισμένου από την κυβέρνηση διοικητή της είναι να ελέγχει την καλή και υγιή λειτουργία του εγχώριου πιστωτικού συστήματος. Πέτυχε τον σκοπό του ο πολυλογάς -εκεί που δεν χρειάζεται- κ. Προβόπουλος, οικονομολόγος παντός καιρού, στο εγχώριο πολιτικοοικονομικό σύστημα. Τόσο στο σκάνδαλο της Proton Bank που εξαγοράστηκε και κανιβαλίστηκε από τον κατηγορούμενο για απάτη Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, όσο και στην περίπτωση του Τ.Τ., κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Έλεγξαν, μήπως, παλαιότερα την τράπεζα Aspis και τις χρηματοοικονομικές απάτες του ιδιοκτήτη της Ψωμιάδη που φέσωσε χιλιάδες μικροεπενδυτές; Εξέφρασε καμία ένσταση στον κανιβαλισμό της Αγροτικής Τράπεζας; Παρακολούθησε τους όρους αρπαγής των δημόσιων πιστωτικών ιδρυμάτων; Τίποτα απολύτως. Το μόνο που κάνει συχνά είναι να αβαντάρει την κυβέρνηση βλέποντας

Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ από «ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»

«Είμαστε ισότιμος εταίρος στην Ε.Ε.» Ευ. Βενιζέλος.

και αυτός «φως στο βάθος του τούνελ». Ίσως όταν σκάσει το κανόνι και απαιτηθεί δεύτερη μεγάλη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών - ζόμπι, που έχουν παραδώσει ομήρους άνευ όρων και αντιδράσεων τους πελάτες τους στο

ληστρικό φορομπηχτικό σύστημα της κυβέρνησης, να είναι κάπου μακριά και να απολαμβάνει τις αποταμιεύσεις του. Δεν ξέρω που τις έχει, αλλά είμαι σίγουρος πως, ως γνώστης των καταστάσεων, είναι καλά προφυλαγμένες.

«Βελούδινο διαζύγιο» Εαυτόν εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ο βουλευτής Πέτρος Τατσόπουλος, μετά τις αλλεπάλληλες -άστοχες, το λιγότερο- δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα, δηλώσεις που, αντικειμενικά, ήταν... βούτυρο στο ψωμί του αντιπάλου. Η πιστοποίηση του «βελούδινου διαζυγίου» έγινε στη συνάντηση που είχε την Παρασκευή ο Αλέξης Τσίπρας με τον βουλευτή, ο οποίος αμέσως μετά, με επιστολή του προς τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, γνωστοποίησε την ανεξαρτητοποίησή του. Είχε προηγηθεί η πολιτική απομόνωση και αποδοκιμασία, σε πρώτο χρόνο από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρη Βίτσα και σε δεύτερο από το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αλ. Τσίπρα. Κράτησε, λοιπόν, την έδρα ο Π. Τατσόπουλος κι ας χαρακτήριζε, στο tvxs.gr, τον Μάιο του 2012, «απαράδεκτο να

μπαίνεις στη Βουλή και για οποιοδήποτε λόγο, συνειδησιακό για παράδειγμα, να έρχεσαι σε αντιπαράθεση με το κόμμα σου και να ανεξαρτητοποιείσαι και να παίρνεις και την έδρα σου μαζί». Πού ‘σαι νιότη... Ν. ΠΑΠ.


Η ΑΥΓΗ • ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

63

ΡΗΣΕΙΣ&ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

«Δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος» τόνισε σε άρθρο του στο «Βήμα» ο Κώστας Σημίτης, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο για έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. (Έχουμε την εντύπωση, κ. καταλληλότερε, πως αν βρεθούν όλες οι μίζες και οι κλεψιές που έγιναν επί διακυβερνήσεώς σας και επιστραφούν στο Ελληνικό Δημόσιο, μπορεί το χρέος να γίνει βιώσιμο. Τι λέτε;)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Εκστρατεία κατά του ΣΥΡΙΖΑ σε ΜΜΕ και εργαζόμενους Σε απροκάλυπτη προεκλογική παρέμβαση κατά του ΣΥΡΙΖΑ καλούσε διευθύνων σύμβουλος γνωστής εφοπλιστικής εταιρείας τους συναδέλφους του, στο διάστημα μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, τον Ιούνιο του 2012, μέσω εκστρατείας στα ΜΜΕ, η οποία στόχο θα έθετε την ανάδειξη των, δήθεν, «εξαιρετικά μεγάλων κινδύνων» που θα προέκυπταν από τυχόν εκλογική επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε επιστολή του προαναφερθέντος εφοπλιστή (στα αγγλικά και στα ελληνικά) προς μέλη της Ένωσης Εφοπλιστών, με ημερομηνία 7.6.2012 (10 ημέρες πριν από τις εκλογές), προτείνεται η εκπόνηση και διεξαγωγή καμπάνιας για τα ΜΜΕ κατά του ΣΥΡΙΖΑ, με την πρόσληψη, μάλιστα, εταιρίας marketing. Λίγες μέρες αργότερα ο Β. Ρέστης, σχολιάζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για φορολόγηση των εφοπλιστών, έλεγε : «Φορολόγησέ με. Βρες με πρώτα», ενώ οι συναντήσεις και οι συγκεντρώσεις εφοπλιστών το ίδιο διάστημα γίνονται σε καθημερινή βάση. «Η ένωσή μας πρέπει να ξεκινήσει μια δημόσια προεκλογική εκστρατεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντίστοιχη των αμερικανικών προτύπων, ώστε να εμφυσήσει στο κοινό την αξία της Ελληνικής Ναυτιλιακής Κοινότητας και να αναδείξει τους εξαιρετικά μεγάλους κινδύνους που ελλοχεύουν στις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ» σημειώνεται στην επιστολή. «Οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσουν πιθανότατα την Ελλάδα στην έξοδό της από το ευρώ. Με την κατάργηση του Νόμου 89 (σ.σ.: αναφέρεται στον νόμο 89/1967 για τις φοροαπαλλαγές των ναυτιλιακών εγκαταστάσεων και των γραφείων) η Ελληνική Ναυτιλιακή Κοινότητα (...) θα αποδυναμωθεί ανταγωνιστικά και θα

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΪΚΟΥ

Έλα τώρα, τέρμα τ’ αστεία, που κρύβει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Χριστόδουλο Ξηρό; Και ο Δένδιας γιατί ολιγωρεί; Γιατί δεν διατάζει έρευνα (παρουσία εισαγγελέως βεβαίως) στην Κουμουνδούρου; Και ο Σίμος Κεδίκογλου τι έγινε, κατάπιε τη γλώσσα του; Αμ ο Μουρούτης, λείπει μήπως σε διακοπές; Πώς αφήνεις, κύριε, ορφανή τη μονταζιέρα και στους πέντε δρόμους το twitter; Με μόνο τον Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Πολύ τονε στεναχωρήσανε τον Άδωνι και δεν είναι σωστό.

αναγκαστεί να μετεγκατασταθεί για να επανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της». Και προσθέτει: «Θέσεις εργασίας θα χαθούν, περαιτέρω ρευστότητα θα αποδράσει εκτός συνόρων». «Οι πολιτικές Στη συνέχεια θέτει τον «εθνικό» του ΣΥΡΙΖΑ (ανερχόμενων στόχο: «Επειδή αγαπούμε αυτή τη αριστερών δυνάμεων) θα οδηγήσουν χώρα, πρέπει να αντιταχθούμε σε πιθανότατα την Ελλάδα στην έξοδό της αυτό το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και από το ευρώ» να εκθέσουμε τις κίβδηλες υποσχέσεις των πολιτικών, του «Κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει αρχηγού του, που θα οδηγήτους υπαλλήλους της στα θέματα των προσεχών σουν στην καταστροφή της εκλογών και στις συνέπειες μιας πιθανής νίκης χώρας» και τονίζει πως: του ΣΥΡΙΖΑ (ανερχόμενων αριστερών δυνάμεων) «Τώρα δεν είναι ώρα σιγής, και κατ’ επέκταση να ζητήσει από τους ίδιους τουναντίον, είναι ώρα ενερνα μεταλαμπαδεύσουν το μήνυμα και γού συμμετοχής στην πολιστους συγγενείς και φίλους τους» τική διαδικασία για να προστατεύσουμε παράλληλα τη «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσουν ναυτιλιακή βιομηχανία και τη οι κενές και καταστροφικές υποσχέσεις χώρα μας». του ΣΥΡΙΖΑ (ανερχόμενων αριστερών Παράλληλα πρότεινε και σχέδυνάμεων), χωρίς να αποδείξουμε διο «ενημέρωσης» των υπαλλήλων ότι είναι ανεφάρμοστες» των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. «Κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει τους υπαλλήλους της στα θέματα των προσεχών εκλογών και στις συνέπειες μιας πιθανής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ (ανερχόμενων αριστερών δυνάμεων) και κατ ‘ επέκταση να ζητήσει από τους ίδιους να μεταλαμπαδεύσουν το μήνυμα και στους συγγενείς και φίλους τους». * Τα πλήρη στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας

Για ένα 25ευρω ξεπουλάς την κολώνα του σπιτιού σου; Τονε τσαλακώνεις, τονε ξεφτιλίζεις, ρόμπα τονε κάνεις.

Και μιας και περί Αθανασίου ο λόγος, μ’ εκείνο το μεταναστευτικό τι γίνεται; Περσινά ξινά σταφύλια θα μου πεις, και θάχεις δίκιο.

Επειδή αποφάσισε να πάρει τ’ άρματα-τ’ άρματα το ΠΑΣΟΚ, αν είναι δυνατόν! Τα οποία άρματα τα είχε παραδώσει ο Βενιζέλος στη Βάρκιζα, όταν ψήφιζε το μέτρο.

Φρούριο η Αθήνα κατά την πανηγυρική ανάληψη της προεδρίας από τον Σαμαρά. Δηλαδή τι φρούριο, κάστρο απόρθητο.

Δεν τάχε πρόχειρα, πώς το λένε. Σ’ αυτές τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Αυτές που θα χτίσει ο Αθανασίου μέσα σε 100 ημέρες. (Κατόπιν εντολής Σαμαρά εννοείται). Προς Θεού, να μην ξεχάσουνε το ελικοδρόμιο. Θα παρεξηγηθούμε και δεν κάνει.

Μονάχα τα κανόνια του Ναβαρόνε λείπανε για να συμπληρωθεί το σκηνικό. Αισθανθήκανε άραγε κάπως άβολα ο Βαν Ρομπάι, ο Μπαρόζο και οι 27 επίτροποι έτσι περίκλειστοι; Σιγά μην αισθανθήκανε άβολα, γιατί ρωτάς; Αφού, για να πάει ο Μπαρόζο στο μουσείο της Ακρόπολης, έκλεισε η μισή Αθήνα. Το απόλαυσε πάντως.

Και μόνο γι’ αυτό, επειδή απωθήθηκε βιαίως ο λαός εκτός του ευρω - προεδρικού νυμφώνος. Άξιζε να μην πάει ο Τσίπρας στις παράτες. Άκου «κατά φαντασίαν θεραπευμένος». Έχει ξεφύγει μου φαίνεται το Spiegel. Κανένα σεβασμό στον προεδρεύοντα της Ε.Ε. Ωραία μηχανή μας άνοιξε ο Μολιέρος, Θεός ‘σχωρέστον. Όμως άμα ξέρεις από καλό θέατρο! «Εγώ απλώς προεδρεύω». Αθάνατη η ατάκα του Ανδρέα. Και προφητική. Και διαχρονική επίσης, παντός καιρού, πώς το λένε. Απλώς προήδρευε ο Σημίτης όταν συνέβαιναν τα ανήκουστα «εξοπλιστικά» επί των ημερών του.

Απλώς προήδρευε ο Μητσοτάκης όταν ο Λιάπης έχτιζε τα σαλέ του. Απλώς προήδρευε ο Καραμανλής όταν ελάμβαναν χώρα τα ρωμαϊκά όργια στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Γι’ αυτό σου λέω, ο άνθρωπος ήτανε πολύ μπροστά, πάρα πολύ μπροστά. Πλάκα μας κάνει ο Χάνες Σβόμποντα, ο επικεφαλής των ευρωσοσιαλιστών. «Στη διάρκεια της προεδρίας σας να καταργήσετε την τρόικα» μας είπε. Κατάλαβες τώρα; Μας πήρανε χαμπάρι και μας δουλεύουνε ψιλό γαζί. 65 λίστες ευφυών ανθρώπων που τάχουνε ακουμπήσει στο εξωτερικό. Ίδιες και καλύτερες με τη λίστα Λαγκάρντ σου λέει. Τις έχουνε καταχωνιάσει

κάπου στο υπουργείο Οικονομικών ή στο ΣΔΟΕ. Και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους. Σύμφωνα με αποκλειστικό της «Εφημερίδας των Συντακτών». Εννοείται πως αν τις ψάχναμε, μπορεί και νάχαμε ρεφάρει. Και να τους το χαρίζαμε το νέο κούρεμα. Ε, από κει και πέρα, τι το ψάχνεις; Πάντως μην ανησυχείτε, ο Στουρνάρας «δεν είναι αναλώσιμος». Άκουσες αυτά που είπαν Σαμαράς και Μπαρόζο στο Ζάππειο; Όνειρο ζουν, μην τους ξυπνάτε. Έλα μωρέ, που το κάνεις θέμα αυτό με το μπουρλότο στην «Αυγή». Ο Άκης Γεροντόπουλος το είπε, δεν έχει σημασία...


Η ΑΥΓΗ

Yσ τ ε ρ ό γ ρ α φ a

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΜΠΑΛΤΑ

Του ΤΑΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αιτήματα ή δεσμεύσεις;

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

To δίλημμα των εκλογών ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ παρά κάτι έχουν περάσει από την απόφαση της τότε κυβέρνησης να βάλει την Ελλάδα στον «αστερισμό των Μνημονίων». Τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε δημόσια και ιδιωτική συζήτηση στη χώρα περιστρέφεται γύρω από spread, επιτόκια, ελλείμματα, πλεονάσματα, ανεργία, φόρους, νομισματικές ισοτιμίες, ανταγωνιστικότητα κ.λπ. Η πολιτική ζωή της χώρας, ο δημόσιος λόγος και διάλογος μοιάζουν με ένα διαρκές συνέδριο λογιστών που καθημερινά μας βομβαρδίζουν με αριθμούς και δείκτες για να μας πείσουν ότι ο «υπαρξιακός στόχος» για την Ελλάδα, η Ευρώπη, είναι -και υπό ποιες προϋποθέσεις- εφικτός. Είναι μια συζήτηση μεταφυσική. Μια συζήτηση που οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που υποτίθεται ότι επιδιώκει. Που δεν μπορεί να εξηγήσει τη συνεχώς διογκούμενη απογοήτευση που έχει κυριεύσει τους πολίτες για την Ευρώπη. Και όχι μόνο στη χώρα μας. Και οι ομιλίες Σαμαρά - Μπαρόζο στην πρεμιέρα της ελληνικής προεδρίας την περασμένη Τετάρτη έδωσαν μια ακόμα ώθηση στον ευρωσκεπτικισμό. Μόνο όταν γνωρίζεις επακριβώς την α-

ξία ενός πράγματος που αγοράζεις (για να υιοθετήσω και εγώ τη ρητορική της αγοράς) μπορείς να εκτιμήσεις αν η τιμή του είναι παράλογη, υπερβολική ή λογική. Και πολύ αμφιβάλλω αν κάποιος Έλληνας (συμπεριλαμβανομένης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας) γνωρίζει τι είναι και πόσο αξίζει σήμερα η Ευρώπη. Το σίγουρο είναι ότι το τίμημα που ο κ. Μπαρόζο μάς ζήτησε να πληρώσουμε την περασμένη Τετάρτη και αποδέχθηκε άνευ όρων ο κ. Σαμαράς είναι σαράφικο. Πράγμα που σημαίνει ότι ο λόγος ύπαρξης αυτής της κυβέρνησης, που θυσιάζει το 90% των Ελλήνων στον βωμό ενός ψεύτικου ευρωπαϊκού ειδώλου, είναι επικίνδυνος. Εδραιώνει την πεποίθηση στους πολίτες ότι «πληρώνει» για να διατηρήσει μια Ευρώπη που λειτουργεί με τα ίδια κριτήρια, την ίδια λογική, θα έλεγα και την ίδια ορολογία, που χρησιμοποιούνται στις συγχωνεύσεις τραπεζών και πολυεθνικών. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό το «πανοικονομικίστικο» μικρόβιο, αν δεν αντιμετωπιστεί, θα σκοτώσει την Ευρώπη. Και αυτό είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Είτε είναι εθνικές, είτε ευρωεκλογές, είτε και τα δύο μαζί.

Η Ευρώπη είναι πολιτικά και κοινωνικά ασθενής. Αυτό που δεν κατανοούν (γιατί δεν μπορούν ή γιατί δεν θέλουν) η οικονομικοπολιτική ηγέτιδα τάξη της Ευρώπης και οι ιθαγενείς τοπάρχες της είναι ότι το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» εν ονόματι των αγορών και των ιδιωτικών συμφερόντων δεν περνάει πλέον αβρόχοις ποσί. Ότι οι κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις δεν καταργούνται με διατάγματα. Και είναι γελοίο να ακούς τους μουλάδες του νεοφιλελευθερισμού να προειδοποιούν ότι, αν επικρατήσουν όσοι αρνούνται τον μονόδρομο των Μνημονίων, θα καταρρεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Την Ευρώπη κατεδαφίζουν κομμάτι - κομμάτι οι πολιτικές που εφάρμοσαν και επιμένουν να εφαρμόζουν. Συμφωνώ ότι το να έχεις εναλλακτική πρόταση, έστω και διορθωτική της καταστροφικής πορείας που έχει πάρει η Ευρώπη, είναι δύσκολο. Ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Σίγουρα όμως ο δρόμος που προτείνουν οι ανά την Ευρώπη ανίερες συμμαχίες της μεταμοντέρνας Δεξιάς με τη μεταμοντέρνα Αριστερά οδηγούν κατευθείαν στον γκρεμό.

Y

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ η Αριστερά να αναλάβει σύντομα πλήρεις κυβερνητικές ευθύνες. Να κληθεί να πραγματοποιήσει το όνειρο που είχε αρχίσει να κάνει πράξη το ΕΑΜ τότε, στις απελευθερωμένες περιοχές της χώρας. Το όνειρο που τη στοιχειώνει ολόκληρη -είτε το ξέρουμε είτε όχι, αλλά έτσι λειτουργεί η ιστορίααπό την εποχή εκείνου. Η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη. Μόλις ελάχιστα χρόνια πριν δεν θα μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα βρισκόμαστε εδώ. Οπότε το ερώτημα είναι: πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει τη νέα κατάσταση και πώς πράττουμε σήμερα; Πόσο έχουμε όντως «ωριμάσει βίαια», κατά την εύστοχη φράση του Γιάννη Δραγασάκη (και χρόνια του πολλά), και πώς η «βίαιη ωρίμανση» μπορεί να εκδηλωθεί; Γιατί μέχρι σήμερα αλλιώς είχαμε μάθει να πορευόμαστε. Είχαμε μάθει να διατυπώνουμε αιτήματα, να τα συναρθρώνουμε και να τα ιεραρχούμε, να τα προβάλλουμε και να μαχόμαστε γι αυτά, να κερδίζουμε μερικά και να χάνουμε άλλα, να διαπραγματευόμαστε, να υποχρεωνόμαστε κάποιες φορές να συμβιβαστούμε για να ξεκινήσουμε και πάλι. Τα αιτήματα απευθύνονταν στον αντίπαλο. Ήταν εκείνος που κυριαρχούσε, εκείνος που αναγκαζόταν να υποχωρήσει ή είχε τη δύναμη να παραμείνει ανένδοτος. Όσα αιτήματα δεν ικανοποιούνταν παρέμεναν ανοιχτά. Και τα πιο πολλά εξακολουθούν να παραμένουν. Και να πολλαπλασιάζονται ραγδαία. Αν εξαιρέσουμε κάποιους συλλογικούς φορείς και λίγους δήμους, η Αριστερά δεν έχει μάθει να κυβερνά υπό τη δική της σημαία. Δηλαδή να ικανοποιεί στην πράξη τα δικά της αιτήματα υπό τη δική της πολιτική ευθύνη. Να τα ικανοποιεί, μάλιστα, συνδυασμένα και σε συνθήκες ι- Σήμερα είμαστε διαίτερα σκληρές. Υπό δου- αναγκασμένοι να λείες που της είναι αδύνατον πραγματοποιήσουμε να ξεπεράσει αμέσως. Και των οποίων η υπέρβαση απαιτεί μια μεγάλη στροφή. μακρόπνοο σχέδιο, πλήρως ε- Είμαστε μπεριστατωμένο. αναγκασμένοι να Σήμερα είμαστε αναγκαδεσμευόμαστε, όχι να σμένοι να πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη στροφή. Είμα- διεκδικούμε στε αναγκασμένοι να δεσμευόμαστε, όχι να διεκδικούμε. Είμαστε αναγκασμένοι να αναλάβουμε ρητά πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις και να ιεραρχήσουμε αυτές, όχι τα αιτήματά μας. Η στροφή δεν είναι καθόλου εύκολη. Προϋποθέτει γνώση. Γνώση των πραγματικών συνθηκών που θα συναντήσουμε, των δυνατοτήτων που θα οικοδομήσουμε, των αντιστάσεων που θα αντιμετωπίσουμε. Γνώση εις βάθος και γνώση κατά πλάτος. Η στροφή προϋποθέτει ακόμη, ίσως περισσότερο, ρηξικέλευθες μεγάλες ιδέες και υψηλό φρόνημα. Κυρίως υψηλό φρόνημα. Όχι μόνο στο επίπεδο των κυβερνητικών κλιμακίων αλλά παντού. Σε κάθε κοινωνικό χώρο. Φρόνημα στηριγμένο στη γνώση και στην αλληλεγγύη, φρόνημα ικανό να κατανικά μεγάλες αντιστάσεις. Φρόνημα που θα ωθεί τα πράγματα εκεί όπου επιδιώκουν οι μεγάλες ιδέες μας. Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε βαθιά ότι η κυβέρνηση της Αριστεράς δεν θα είναι εκεί για να της απευθύνουμε αιτήματα. Ούτε θα βρεθεί εκεί επειδή θα της έχουμε αναθέσει να τα ικανοποιήσει. Η κυβέρνηση της Αριστεράς δεν θα είναι της Αριστεράς αν δεν είναι υπόθεση όλων. Θα έχουμε όντως ωριμάσει όταν ο καθένας και η καθεμιά ανακαλύψουμε τι ακριβώς θέλουμε να αλλάξει και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε. Και αρχίσουμε να το αλλάζουμε από σήμερα. Με την καθοριστική συνδρομή και την ακλόνητη αλληλεγγύη των διπλανών μας. Διευρύνοντας κάθε μέρα τα όρια του εφικτού. Μόνον έτσι μια κυβέρνηση της Αριστεράς θα τιμήσει το όνομά της. Κι εμείς μαζί της.

Αντί ορισμένα γαλάζια στελέχη να δείχνουν πόσο απαίδευτα είναι και πόσο παρακμιακές είναι οι απόψεις που εκφράζουν, ας αναζητήσουν στην πολιτική που συνθλίβει την κοινωνία τα αίτια της συρρίκνωσης της Ν.Δ. Λόγω της σκληρής λιτότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είναι αναμενόμενο η υποψηφιότητα Τσίπρα να συγκινεί όχι μόνο αριστερούς και προοδευτικούς, αλλά και πρώην αριστεριστές, ακόμα και σοβαρούς φιλελεύθερους, που διαβλέπουν τις ολιγαρχικές τάσεις να πνίγουν τη δημοκρατία. Το «ζωντανό δημοκρατικό πνεύμα» κατά Καστοριάδη, η κληρονομιά του διαφωτισμού και των κοινωνικών αγώνων, η «δημιουργική πηγή» της Ιστορίας συναντώνται για να ξαναδώσουν ελπίδα στους πολίτες. ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

Y

02 9 771109 015103

11899  

Η Αυγή της Κυριακής_12.01.2014