Page 1

Důkaz o rozpouštění sterilních struvitů pomocí Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare Na fóru American College of Veterinary Internal Medicine v květnu 2010 zveřejnil MacLea a kol. předběžné výsledky studie dokazující rozpuštění sterilních struvitů u koček s přirozeným výskytem urolitiázy díky podávání suchého udržovacího krmiva speciálně vytvořeného ke snížení návratu struvitových kamenů. Tradičně bylo k rozpouštění struvitů používáno speciálně vytvořené krmivo. Toto krmivo zajišťuje kyselé pH moči (≤6) a obsahuje kontrolovanou hladinu hořčíku a fosforu a v některých případech zvýšené množství sodíku.2, 3 Nicméně tato krmiva určená k rozpouštění močových kamenů nebývají vhodná k dlouhodobému podávání. Proto hypotéza zněla, že krmivo určené k prevenci návratu struvitů bude sloužit i k jejich rozpouštění a současně bude vhodné k dlouhodobému podávání.

Materiál a metodika

Diskuze a závěr

U pěti koček byla diagnostikována urocystolitiáza na základě historie a rentgenových snímků. Předpokládal se výskyt struvitů na základě vzhledu kamenů. Kočky byly krmeny pouze suchým krmivem s 0,06 % hořčíku (v sušině) a 35 % bílkovin k zajištění pH moči 6,2–6,4. Granulát Hill’s™ Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare bylo krmivo, které bylo podáváno v  průběhu studie popsané v  tomto nedávno vydaném abstraktu. Je vytvořeno k prevenci formování struvitů a kalcium oxalátů a je vhodné k dlouhodobému podávání dospělým kočkám. Charakteristické znaky tohoto krmiva jsou podobné i u kapsiček Hill’s™ Prescription Diet™ Feline c/d Multicare a granulátu Hill’s™ Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare Reduced Calorie. Proto při podávání těchto krmiv může být dosaženo podobných výsledků.

Tato zpráva obsahuje předběžné výsledky trvající studie na větší populaci. První výsledky dávají důkaz, že podávání krmiva pro domácí zvířata, které je vytvořené ke snížení návratu struvitových kamenů, může zajistit i jejich efektivní rozpouštění. Protože jsou tyto výsledky získány od pacientů s  přirozeným výskytem struvitů, je stupeň průkaznosti vyšší než u důkazů získaných in vitro.

Výsledky Rentgenové snímky pořizované každý týden ukázaly rozpouštění kamenů u všech koček se sterilními struvity (4/5 koček); výsledky byly pozorovány již za 2 týdny (n = 2), 4 týdny (n = 1) a 5 týdnů (n = 1). Urolit jedné z koček se nerozpustil a byl po šesti týdnech chirurgicky odstraněn. Následnou analýzou bylo zjištěno, že se jednalo o 100% amonium urát.

Granulát Hill’s™ Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare bylo krmivo, které bylo podáváno v průběhu studie popsané v  tomto nedávno vydaném abstraktu. Je vytvořeno k  prevenci formování struvitů a kalcium oxalátů a je vhodné k dlouhodobému podávání dospělým kočkám. Výživová hodnota tohoto krmiva je podobná u kapsiček Hill’s™ Prescription Diet™ Feline c/d™ Multicare a granulátu Hill’s™ Prescription Diet™ Feline c/d Multicare Reduced Calorie. Proto můžeme očekávat podobné výsledky i při podávání těchto krmiv.

Zdroje * Granulát Hill’s™ Precription Diet™ c/d™ Multicare Feline (DM-sušina) 1. Bartges JW and Kirk CA. Nutrition and lower urinary tract disease in cats. Vet Clin Nth Am – Small Anim Prac. 2006; 36: 1361–1376. 2. Forrester SD and Roudebush P. Evidence-based management of feline lower urinary tract disease. Vet Clin Nth Am – Small Anim Pract. 2007; 37: 533–558. 3. Osbourne CA, Lulich JP, Kruger JM et al. Medical dissolution of feline struvite urocystoliths. J Am Vet Med Assoc 1990; 196: 1053–63. 4. Houston DM, Rinkardt NE, Hilton J et al. Evaluation of the effi cacy of a commercial diet in the dissolution of feline struvite bladder uroliths. Vet Ther 2004; 5: 187–201.

6. MacLeay JM, Paetau-Robinson I and Fritsch D. Struvite urolith dissolution in 5 cats fed a maintenance diet with 0.06% magnesium, 35% protein and a targeted urine pH of 6.2–6.4. J Vet Intern Med 2010; 24: 704. Abstract 109#. 7. Hill´s data na vyžádání

První volba veterinářů na celém světě* HPN Insert Urinary Study&Logistics CZ 03.indd 1

Ochranné známky ve vlastnictví Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2011 *Global Veterinary Study – 2009

231514 CZ 10892

5. Osborne CA, Lulich JP, Thumchai R et al. Diagnosis, medical treatment, and prognosis of feline urolithiasis. Vet Clin North Am 1996; 26: 589–627.

20.12.10 16:07

Hills_inovace_v_terapii_FLUTD_studie  

Diskuze a závěr Tato zpráva obsahuje předběžné výsledky trvající studie na větší populaci. První výsledky dávají důkaz, že po- dávání krmiva...