Page 1

scheveningse branding?

DORP / HAVEN / STRAND

Scheveningen den haag


eigen identiteit! 2


scheveningendenhaag.com

3


4


wat staat er in?

inhoud!

Voorwoord Stichting Marketing Scheveningen (SMS) Communicatie concept Beachbreak campagne Dorp, haven en strand Nieuwe boulevard Samenwerking Voordelen voor partners

7 8 10 12 18 20 22 23

scheveningendenhaag.com

5


opening?

6


voorwoord! In juni 2009 startte de nationale marketingcampagne voor Scheveningen, de Beachbreak campagne. Alle acties en uitingen die hieruit voortvloeien hebben als doel meer bezoekers naar Scheveningen te trekken, deze langer te laten verblijven en meer te laten besteden. De campagne is één van de vele activiteiten van de Stichting Marketing Scheveningen (SMS). Deze organisatie is eind 2008 mede op verzoek van de gemeente Den Haag van start gegaan. SMS heeft als uitdrukkelijke doelstelling de marketinginspanningen te bundelen en zo samen een vuist te maken. De stichting zet zich in voor Scheveningen als geheel: voor strand, haven en dorp. Tot nu toe hebben vele partners zich bij SMS aangesloten. Met z’n allen - de marktpartijen op Scheveningen en de gemeente Den Haag - kunnen we een stevige marketingbeweging vormen. Zo bereiken we meer mensen en doelen. Scheveningen is altijd in beweging. Vanaf begin 2010 is dit extra zichtbaar als de metamorfose van het zuidelijk deel van de boulevard van start gaat. SMS verzorgt samen met de gemeente Den Haag de communicatie rond dit historische project. SMS zet zich vol energie in om al het moois van Scheveningen te promoten. Zij kan dit echter niet alleen. Geïnteresseerden die zich nog niet bij SMS hebben aangesloten nodigen we daarom van harte uit. In deze brochure leest u meer over de organisatie, de activiteiten en de voordelen. We komen graag met u in contact. Tot ziens op Scheveningen! Wilbert Stolte Voorzitter Stichting Marketing Scheveningen

scheveningendenhaag.com

7


d z e e N o o r WEG

-

STRAND

PAD

ZWARTE

. M AA RS ES TR

SE -

AL K

EN IZ

HO OR N

SE HO P

E ST NK R . HU

ESTR.

HENS ESTR . LE DE EUW NS A ES RSS TR EL . TS E

DEVENT ERS

AT

HA

EN SE ST

RA

ST SE R.

T ST RA A

YP ER S E ST R.

NA M

AT STR A

E

K A PELW

RI

ZUTP

ST R. M SE

DA ER

AM ST

BO SCH BLO K ST R.

BERK EN -

MESSSTRAAT

ST RA AT

SOETENSSTR.

AT ST RA

SL E

SE ST R.

LSE CH E

ERW EG

O

. FR AN

DE

CR EM

N A

LA

-

PA RK WE N I EU

E

JE

EG

EG

PA RK W

W

HU

S RIT AU

G

M

D U IN

LK W

ST O

R

EK

EG

W EG

RO

O D

D 'A U M ERI EST R.

NBA A

T A RA ST K O K N

A IA R R JU

IS HU BA D

STR.

A RD ZW A

ST RA AT

RP -

RE N

SCHU ITE WEG N-

ST RA A T

O

JA C

A DR C

A SCH T I PP ER ST R.

DU

K EI JZER

PLEIN

RASTR.

DR. DE VISSER

GAFFEL STR.

T

I N ST RA A

N

VE

N

VA

N

K-

T-

LAA

RING

VA N

STATENLAAN

F. MAELSONSTR.

STATENLAAN

V. FO R RIP STREES PE . TRD AS TR KE . NA US TR V. . WE SE NB EK BR ES ED TR ER . JA BU OD N VA RG ES N TR .V HO . .D .W UT ER BO F ET ZE LA ST ER RA AT ST RA AT LA A N

.

STR

NG

LO ES

VA

STERNSTR.

PLU V I ERHOF

STR.

ZEEZWALUWSTRAAT

STR.

H O U T RU ST W EG

TR

AAT

GELA ND

WE

LAAN

TR

E-

IS V.

MAD

EG

W

YS

EG

ALKE

W

BRA UW -

VAN

RWEG

EG

EG

MULDE

NW

AW

JACOB

-

ME

N

YE

WEG

R

V.

EN

B

EN-

ST

EN A BB

IM S R

MOON

LKE IJ ST LEIN P

LEO DVOOGG WE

KA

LEN -

EG

BERT U

ADRIËN

RIT

ER

A RW

H.

PS

LDTRSEV EW EG VE

G

PS

M

PO

W

W EG

D U I N RO O S-

GE NA

TA PI JT-

WEG

EG PW

BLO

LAA

STRA AT

SW

NS

TIO TA

NE

G RI N

A

EG

EG

W

NS

TIO TA

BADHUI

LE

N W

HA

N LU

E-

MEEUWENHO F

AD

ZEEZW A LU W ST RA A T

EM ALK

E

PS

M

PO

VAN

M

EG

W

NS

TIO TA

EU GS

DOORNIKSE -

EG

V

WE G

VA

M

N

VA

RTLA A N T M O N FO O

N

DE MILDESTRAAT

Z U ID H O L LA N D LA A N

STR. WASSE

NAARSE WE

BREITNERLAAN

STRAAT

VA N

VAN

STRAAT

SADEESTR.

BREITNERLAAN

UCH-

MEINERSSTR.

G

GABRIËLST RAAT

A LK EM A D ELA A N

R.

D E N H O U T SE W E G BEN O O R

A. SCHEFFERSTRAAT

KADE

LEI DSE

P

STRA ATW EG

ST I N D I Ë

BOORLAAN

9 9

AKEN

VAN

AA

VA N

WEG

HOYTEMASTRAAT

ST

WEISSENBR

ROELOFS-

Hoofdkantoor ANWB

VAN

RS

KIGGELAERSTR.

WEG

E-

PAUL

BIL

DE

STR.

VAN DRENKWAERT STR.

AT

V A N H O G EN H O U CK LA A N

GR IJP ST RA

RI S

VAN WIJNGAARDEN STR.

FL O

STRAAT

DUCHATTELSTR.

KADE

KADE

STRAAT

BISSCHOPSTR.

NEUH UYSNEUH UYS-

LAAN

RUCH-

P.A. SCHALISPAD

H.C.&V.V.

Tennispark WW

ZAECK-

E-

A Ë LSPLE I N

MAUVE-

I SR

STRAAT

VAN JAN

Provinciehuis

WASSENAARS

EG

WASSENAARS

F

ISRAËLS-

NASS BRED AU ASTR . NASSAU STRAAT

WEISSENB

MESDAG-

KvK

STRAAT

A LK EM A D ELA A N

O N T FOO RTLA A N

VAN MEERKE RKESTR.

INLAAN

ZE

NASSAU ODYCKSTR.

AARSEW

JOZEF

NSTEINSTR.

NASSAU OUWERKER KSTR.

NASSAU ZUILE

KONING

WASSEN

VAN

HOYTEMASTRAAT

RAAMW EG

94

EG

7

NASSAU DILLENBURGS TR.

KONING

AT

SKADE

INNE-

FREDER

OOSTDU

BACHM ANSTRA AT VAN PAN HUYSST R.

AAT

ACHT

BALISTR

INNEGR

KONING

GRACHT

21

D ER

68

SCHOUTENSTRAAT

AN

AARSEW

E

EG

RSTR.

TRAAT

WASSEN

A AT

HOOIKAD

DENNEW TUIN STRAAT

V.D. HAE

EMANSS

AN

OUWENLAAN

PIETER

TR.

AAT

AMES TR

MAR IBOS

SURIN

PARA

MALLE MOLEN

ST R

NIEUWE UITLEG

VOS IN OUT

VAN

9 9

IKSTRA

AT

CANTALOUP ANTA ENBURG

SCHOOLSTRAA T NIEUWE

PARKSTRAAT

LANGE VOORH Diligentia

STRAAT

N DT LA

SONDERDANKSTRAAT

A LK EM A D ELA A N

IN

NASSAU PLE

BURG. KOL SCHOTE FNLN. LAAN

KADE

SCHELP-

AT

SMIDSWA TER

HEULSTR.

KAZERNE-

1 10

VA -

BY LA

ELANDELA

RUYCHROCKLAAN

KADE

T

ENSTRAAT

L VA N

VAN SOUT

RUYCHROCKLAAN

NIBBRIG-

LA N SCRO O N ST R.

RIDDERLAAN

VA N

V A N W O U W ST R.

VA N T ED I N G ERBRO U CK STR.

V. M O ERSSELESTR.

GO ET LIJFS TRA A

GROENHOV

CA RE

VA N

LA AN

VAN DER

SCHIEFBA AN STR.

RIDDERLAAN

AN

VA N

N

VA IN

DU

ST

O

O

HOUVEN STR.

AN

AAT

UIN LA

DEDELSTR

O O STD

BURNIER

TRAAT

STRAAT

G

RAAMWE

BURNIERS

ACHT

KONING

23

VAN NECKST R.

RUYCHROCKLAAN

GROENHOVENSTRAAT

56

ORPERW E G

STALPERT STRAAT

VA N KIJFHO EK LA

VAN SOUTELANDE LAAN

TR.

BATJANS

TRAAT 53

BALIS

BANKA-

INNEGR

STRAAT

STR.

BORNEO-

DIE

RAAT

8

CATTEN BURCH 28

DR. KUYPERSTRA

WILLEMSTRAAT

AMALIASTRAAT

NOORDEINDE

STRAAT

STRA AT

ORANJE

ISLE PA

STRAAT

JA

MAURITSKADE

O LA A N

HART

WE G JA CO BS-

TA

AL ET

BA N K A ST RA A T

PRI N SEV I N K EN P AR K

STRAAT

BONI-

ALEXAN DER PLEIN -

NASSAU-

A AT

L

PRINSESTR.

STRA AT

N

NS EV I

PR I

TIMORSTRAA T

ZEESTRA AT

BAZARLAAN

RU YTERSTR A AT

TROMP

A NN A

BARENTSZS

JACOB V.D.

DE

W NA STR

TROMP STRAAT

STRAAT

PA ULO

V.D. SPIEGELSTR.

TRAAT

DOESSTRAA T

STRAAT

VAN GALENSTRAAT

HEEMSKERCK

BREED-

-

84

PR. MARIESTR.

PRINSESSEWA

TOUSSANTKADE

H EM ST ERH U I SST RA A T

GEDEMPTE SLOOT

MOLEN

31 PES VAN

KERKSTRA

SOPHIAL

N.

INDE

R-

TWENTESTR.

OUD BOOMGAE ARDSTR.

E KORT ENMOL R. ST

PLEIN 181 3

WAL

NOORDE

G RA EFFLN J. D E .

BIJ DE

WESTE

RMOLE

NS

EL ITEN SING

GASLAA

HONDIUS

N

OORDWESTBU

TRAAT

GASLAAN

CARTE DWARS SIUS STR.

STRAAT

DE

B VA URG N KA . LA RNE AN BE EK -

STA DH O U D ERSLA A N

SST R.

ERI U

VA L

DE

.

LAAN

AT RA

ST R

G ST EN R.

IL

IEP

R

E N STR.

SNOEKSTR.

.

W A A LSD

Bronovo

V A N H O G EN H O U CK LA A N

STR.

N

PE

N VA

V A N H O G EN H O U CK LA A N

NDE

SOPHIALN

Mesdag

Paleistuinen

TOREN-

SLIJKEI

ASTRAA T

Louis Couperus

ADE

Paleis Noordeinde

SUMATR

79

BU

V. ST I EN H O V EN STR.

BAKKER

-

H RC

R.

VAN NIJENRODESTRAAT

STRAAT

18

A A T

1 10

BAZARSTR.

VAN SEVERIEHOFJE

VEENKADE NOORDWAL

IJNENLAA N

EG

AN

AA T

AT

STRA

O RPERW

OV BRO N

HOGENHOUCKLA

1E DE RIEMER STR.

ST R

W A A LSD

VAN

EL

BI LD ERD I JK ST RA A T

ND

BURG. MAR

KORTENAERK HOGE

IC ST

JOHANNES

STRAAT

STRAAT

TOLLENSSTR.

Z.H.B. HOVEN

VO

W EST ERBA EN ST R.

TIVOLISTR.

VEENKADE NOORDWAL

SIRTEMASTRAAT

HEIN-

ELAND-

2E DE RIE M E ST RR.

ZAM EH STR. OF

JENNYPLANTSOEN

NOORDSTR.

STRAAT

CO STA ST RA A T

ROOS

ZO RG V LI ET ST RA A T

ENKA DE

HELMERSSTRAAT

3

PIET

17

STRAAT

E O UD O RPERW EG A LSD

WA

A RCH AN -

D E BRU Y N EST RA A T

WITHSTRAAT

DA

JOUBER T STR AAT

VE

BAUTERSEM STR.

PAU

R

N RE TR TE S

DE LA

N LU T AA

KL .

V. BOECOB KADE CO HEYLIRT GE STR. RS KAREL

TRAAT

KADE

ROTTER MONT STR. GH XAVERYS EIJ TR. NS TR GHEIJN . STR. NOORWI TZ STR. LYNCKER STR.

ST R.

T CHRISPIJNSTRAA

BEEK LAAN

K A DE

E

STRAAT U

AT

DE

KADE

Q NT EC TA EB R NS

CO

.

DIBBETSSTRAAT

DE

ESIUS STR

JOS LEDEL-

CART

WITTE

ELAND-

AN

U .B L

MARNIX STRAAT

AT RA

STRAAT

l

V. D

AN

STRA

R.

WARSST

ST

CHASSÉ

DR

'T HOENST

STRAAT

JO

LA

STRAAT

ST RA A T

SE

ES

DEN-

LAAN

STRAAT

DE REAUMUR STR.

8

STRA AT

STRAAT

V. MARUM STR.

SWIN

NOORDE RBEEKD

STRAAT

TEIJLERSTRAAT GHEIJN-

NT

AT

STRA 2 AT

STEIJN

NEWTON-

VAN

R.

NEWTONSTRA

KEPPLER-

BEEK

KEPPLERSTRAAT

BURG. MONCHYPLEIN

JA V A S TR

Museum voor Communicatie

AU

STRAAT

ATJEH-

LAAN COP

61

V. M

U T EN BRO EK EST R.

O O R T

47

N LA

Wendy Tjemmes is marketing coördinator voor Scheveningen en de contactpersoon voor SMS. Zij is werkzaam bij Den Haag Marketing en bereikbaar via 070 - 361 88 88 en w.tjemmes@denhaag.com E

EN ST R. G GEN RGEN K I N SBER

V A N BRA KELST R.

EM EN ST RA A T V A N D IIEME

ST RA A T

PR. HENDRIKSTR.

STRAAT

MADOER ASTR.

LA A N

GS NIN VE EG HE W

VA N

M A N-

TA SM A N -

D I EM EN ST R.

PYRMONT-

EMMA-

STRAAT

STRAAT

RO G G EV EEN ST RA A T

PRINS HENDRIK PLEIN

HUGO DE GROOT

D ER V

STRAAT

EG

PERW

SDOR

WAAL

DELI-

RIOUW-

BILLITO NSTR.

PA T IJ N-

SC

ZO U T-

VA N

STRAAT

AT

STRAAT

STRAAT

r t u st u n n e

be e Hu

O TE CH RS

D ER W O ERT ST RA A T

-

CK

WALDECK

HENDRIK-

VA N SPEIJ KSTRA

A-

O

O

st i g

bestuurslid (Steigenberger Kurhaus Hotel) bestuurslid (Malherbe groep) secretaris (Strandpaviljoenhouders) penningmeester (Circustheater) voorzitter

STR.

BURG.

EGIE CARN EIN PL

IN

L EE

KADE

STRAAT

MALAKK

kom

V

LAAN

SOENDA

N

LA A N VA N M EE R

RK

To e

VA N

EG

EG

A

KERKHOF-

N PA KE

CELEBE S-

TOLWEG

GW UR EN B

ST W EN RU

BI

LA

SPEIJK-

VAN

PRINS

WEIMAR STR.

STRAAT

KADE

GE

KADE

PLEIN

RU ST

IT BU

TO

E

EG

RIOUW-

AN

STRAAT

OBRECHTSTR.

3

KONINGS-

LA RN E G I E CA

ST. HUBERTUS W EG

VA N BERW A ERD EW EG

LA A N

N

AT

N

YW

ER

Frederik Kazerne

W EG

9

T UC

W IT T-

N

N

I

ST RA

G

N

D

VA

IE AR

SMS is een onafhankelijk orgaan zonder winstoogmerk. In het bestuur zijn partijen uit de toeristische en niet-toeristische sector vertegenwoordigd.

RBEEKD WARSST

CELCIUS-

HERSCHEL STR. PROF. . KAISERSTR

STRAAT KEPPLER PLEIN

RE

STRAAT

NOORDE

W EI M A R

AS SE RL AA

Erwin Bruyn Jean-Paul Malherbe Heino Walbroek Hendrik Wassenaar Wilbert Stolte U SP

LAAN VAN

KONINGIN

VAN SWIETEN-

OS

NB

Organisatie

STRAAT

H

S

17

STRAAT

ST RA A T

A

MEERDERVOORT

DE PERPONCHER-

MERLEN-

SUEZ

AN

LA

KE

STRAAT

VAN BYLANDT

E

VA L

GALILEI

FRANKLIN

ES S

NT

STRAAT

STRAAT

CONRAD-

US-

DAGUERRE

T

BA

SCHUYTSTR.

VA N

RE GE

LAAN

COPERNIC

DAGUERRE STR.

KADE

STRAAT

CK -

O

SW

T

A N

PLEI N

RO

EN BU RG -

O

EMMA

LA

EE L IN

NK

T

T

G

BL A

1E

RA A

CK

N

PYRMONT-

STRA A T

ST

SW

KONINGIN

KE N

STRAAT

EG

Samenstelling bestuur:

CA T SLAA N

JACO B

VA

ER

EI N

SW E PLEELIIN N

DE

2E VAN BLANKENBURG STR.

WEG

GOGEL-

W

YT

AT

AT RA

DE

ST

KA

BEEK

AT

WALDECK

RA ST CK

AT RA ST DE KA

ES

N

STRAAT

RA

M

AL EX A N

HO LLA NDERSTRA AT

LIN EE

HU SC

EZ

ED

A LA

SON-

LL W

V I AD

A

. LN CK IN NN PE EL

LA A N

STEPHEN

US-

ST

IM CH R.J.S

OB REC H

COLUMB

H EU

G WE

STRAAT

STRAAT

RVOORT

AN LA OS NB STRAAT

R

-

17

-

KW EKERIJVE

JAVAST R.

N

N

SLAA

SLAA

STAD HO

PLA A N

LOMBOKSTR.

E

UDER

STAD HO

AAN

ADRI

UDER

TRAA T

NDES

ANTO NI

FRED

VAN DEN EY

PAUW STR.

ERIK

-

BEVE

SLIN

B GE JACO

N GO EK OO

AN

WEG

W EG

ERIJ-

AN

.

RI A A

M ES PL

US

2E SWEELINKSTR

AD

KW EK

SM PLE

CO N R A

WIL LODEW LEM IJKLAAN

W EG

2E SCHUYTSTRAAT

N

N

A

RT

DKA D E

STR.

LLIS

MEZENPLEIN

LA

STADHOUDERSPLANTSOEN

EG

W

T

IT

SCH EV EN I N G SE

HOUTRU STWEG

VAN

BO

VAN

ETZE LAER

VA

VAN

HOUTRUSTLAAN

N

PLEIN LA A EN

SPREEU W

A

H

W

BE HU

PLANTSOEN

STRAAT

LAAN VAN MEERDE

STRAAT

-

ST

JO

E

D

W EG

S-

EG

IO

KLATTE-

EG

T CA

EL

SW

EG

W EP

UV

ER

1 10

H E RT O G I N N E

2E

SU

HT EC BR A D R

N CO

IM CH

AT

STRAAT

LD

K A DE

HE

V A N LEN N

-

NACHTE GAAL LAAN

AT RA

ST SE

EVEURNS . STR

AT RA

W

-

AT RA

ST

DY

NACHTEGAAL

ST

-

LA

N

N RA RB

NACHTEGA ALLAAN

-

IN BR

GE

AAT

SE

EV

HT

ST

RIC

-

T

A LA

. P.S

-

EG

FAHRENHEITSTR

OL ST

AA M

ST RA A

RK PA

N

WEG

ZW

ST RA A T

DE KA

IN

W LL

EG

VA N

Madurodam

JA N W ILLEM FRISO -

CA TS

V ERL. T O LW EG

NICOLAI-

DANKERTS

O

AR

RA ST

STRAAT

. T E

10

JOH A N

LINDESTR.

AT RA

E

SE

STRAAT

GENTSE-

BR UGS E-

OEK-

G

DU

W

N

BI CK ER-

KASTANJE STR.

ST

AT E STRA KS RIJ

T

A

LA A N

LÜBECK-

GRO O T-

F. B .M

EN

EIS

LAAN

SW

LAAN

N

EIKSTRAA T

BERKST R.

UK

-

AMPÉRE

ON

IS

CO PE PL RNIC EIN U S

NEWTON PLEIN CA RTESIUS

A

PR O

WITTLAAN

2E

SNELLIUS

GALILEI STRAAT

NI

DUINKERK

-

W

BR US SE L

AA

EN SE

ST R

PO

G

W EG

10

TENH

M

G E-

AN

EL

STRAAT

DE

STADHOUDERS-

RS EST R.

VOLTASTR.

L VA

FULTON

LA

I ES DR

MO

R

ST R.

PO PU LI ERST RA AT

KE

CO

SE

RA A T

RIN

RE-

LK

N

EISENHOWERLAA

HARS

RT

UV LE

KS EST

HA

O F. PR

BELV ED E

TO VA N S

EV ELTLA A N

1

OP

R. ST FOAM O E ST RTRSR. SE DO RD ST T R. SE -

T EL SS K O

HA

SE

EU

SIER- ST R. PA N

EH

G

STRA AT

I SW EG

NI

JOLSTRAA T

AT

NT

LU I

NS

NIN RO

AT

STRA

GE

9

AT

AT

BELGISCHEPLEIN . STR PSE ER

A NTW

OR

G

RA ST

STRAAT -

W EG AAL

WE

HO

AT

LA

ER

W HO

UV

LOO-

N VA

KYC . DU STR

ER -

N

O BRECH TST

PIJNBO O M

TSTRAAT

COLUMB

MA R

SE

E

UW

NIE

STRA

VE NS ES TR .

EG

EG

DU

-

BA D HU

AT TRA PERS

SZSTR. SYMON

BA RN VA N O LDEN

SCH EV EN I N G SEW EG

JOH A N

AAT

HE

VERHULSTPLEIN

IJG

ANTONIE HEINSIUSSTR.

KENNEDY-

DUNKLERST R.

BEEK

A H O RNSTRA AT

US-

BE RG

OL ZW

BURGSE . STR

GSE

LA A N

DE

G LA JS

GENTSE-

G UISWE

HAA

HO

HUEN ZA IZEK ND R-

WEG STRA

ARNH

STEV IN

LEU

A GK

IJ J.VERM STR.

SCH EV EN I N G SEW EG

RUSTHOEKSTR.

BADH

STRAAT

INW

BEUKELSZSTR.

ELIS

RN

RK PA

STEVIN--

W. KUY-

HARSTENHOEK PLEIN

-

EMSE

RIN

ROG-

KERKLAAN

CO

AN

LAAN

AT

AT

AT

STRA

STRA

VELD

STRA

DIJK

VAN HOORNBEEKSTRAAT

RA

T

E

HA

. TSTR EPNE

L-

A

VAN

HOVESTRAAT

VAN BLEISWIJKSTR

ST

IJK

ISW

E BL

AA

STRAAT

K ERKLA A N

OEK

CHE-

W

STRAAT

STR.

ZE

ST STR R. .

KA N

AT

POST-

N

TENH

BOSS

N I EU

AT

AT

PINKSTR.

PR. WILLEMSTRAAT

HARING-

SEI N -

. NSTR

A STR

ER-

U PT

R ST US

HARS

MIDDEL

RA

NE

AAT SS STR 2E ME

TOR VO ND TR. ZA S

K ST W IJ

DE

MA STUUR

TRA DAMSES ROTTER

S-

KA

HEEMRAADSTR.

D RO G ERSD I JK

NB

ITSH

TEN

AT

STRA

SESTR.

GEVERS DEYNOOT STR.

MAA

. STR IDEN . STR IJK DW OR NO E NKAD HAVE

U IJM

UIS

LA A N T JES

-

T CH

TENHARS STR. HOEK

N

DH BA

STRA AT

K O REN D I JK STR.

STR.

DE OL

MAUR

VAN DER HEIMSTRAAT

-

GSEN IN SLAG

UI

IJS-TSZBRANR. ST

D

. ST R

ZEILSTR.

W ERF

EST

ST

Sinds eind 2008 is de Stichting Marketing Scheveningen (hierna SMS) actief. Op initiatief van de gemeente Den Haag zetten verschillende belanghebbende partijen zich in voor een eenduidige positionering van Scheveningen. De onafhankelijke stichting behartigt de marketingbelangen van alle partners onderverdeeld in verschillende sectoren en fungeert als klankbord. Dit in samenwerking met de gemeente Den Haag, Den Haag Marketing en de Kamer van Koophandel.

SO

M O

TH

ED

BUIJS BALLO

AN

VIJ

TRAAT

RIK

YLLV. TU R. ST

M A RCE LI SST RA AT BO E GST RA AT

LO G G

FRANKENSLAG

PAULUS BUIJSS

D EN

AD-

ENRA

HOOG

IJK KATW

R UT

T AT RAAT

ST

RN EV EL TL

EN SLA G FRA NK

-

FREDERIK HENDRIKPLEIN

OORT

EK

OO

STR.

STRA AT

.

GONDELSTR

G

OTWE

DEYNO

DIRK

R.

AN

EDE

LA A N I EP

HOUTRU

GALVANI

LAAN VAN MEERDERV

EK

-

A NKER-

LA

INCK

N

STWEG

ST R.

T

BE STRAAT

VINKEN-

WE VAN

A

LA -

27

ESSTR.

PRESIDENT

EK

RAAT

.D.GO A. V

CORNELIS

D U FO U RPA D

PI JN BO O M

AA PO PU LIE RSTR

FAHRENHEIT-

ELSSTRAAT

WEIMAR

LM

AT

RN

VIVIENSTRAAT

LAAN

ELST

VAN

AL

THOMSO N PLEIN

US-

EN STAT

ZW

Eenduidige positionering

COPERNIC

LAAN

N

HE

A

RAAT

RIKK

FR

AT

V

SSENST

VAN AER

E ED

-

DE

AN

LA

IK DR

AN

O

G

N-

BORE

2E ANTONIE HEINSIUSSTR.

11

HA N ENB URGLA AN

BEEL EIN

EN STAT

JA LLIAUC. STR.

CABE

PRO F. BO SSCH A PA D HENRI DUNANTPAD

LA

ST

M

INGE

. GEN ERA

STRAAT

BEUN

KRA NENBURGW EG

PO O T

SPORTLAAN

ERBE

LE

AT

VA N

LEEUWERIK PLEIN

RO SE G B

OORD

AT RA

IL

RA K ST

W

-

S-

PALACEPLEIN

1

stichting marketing scheveningen? LA A N

SPORTLAAN

STRAAT

VAN

T AA

R ST

JO H

ST RA A T N K EN

LA

NS

KE

AN

G

LA NS

KE

AN

FR

LSTR

TR

NS

SE

RS

AE

FR

DUYC

TWEG

SPREEUW ENLN

LEEUWERIKLN.

N VA

NIE

HOUTRUS

PO O T

VA N

LA A N

N

EN

SS

R AE

IN

HE

AAT

FRA

10 17

T AA

A ST R

STR A

HO

11

S

AAT

TR

NS

KE

AN

FR

10 17

AAT

STR

DU

DO

IN

11

ANTO

KRANENBURGWEG

OO

VA

PR

BENT

AL VA DE N S G RN PLE ONT. ES IN DE TR VA . NE GM ON DS WIL TR LE AA M T DE ZW IJG ER LA SO AN NO YRU ST YC RA HA AT V ST ERR.

V. H

W EG

N

EG NIEBO ERW

UIN

1

WANTSTR.

RO ER-

A

EG

W ESTD U IN W

TD ES

MARCELISSTR.

SLAG

RSTR.

PELLENAE

GEVER

ST RA AT

ZEILST

STRAAT

RA ST EP SLO EG

DUIN

K-

MENNINC

SW

LINDO

AT

RA

ST

ER PIET MANR. ST

MEEUWENSTR.

ZEEZWALUWHOF

AT

WEG

RA

AT STRA

AAT STR UZA DO

ST

-

W

SC

ER ST OESTR.

SE

K

OT TARBR. ST

EL

W EG U IN ST D W E ZAL M ST AT R. RA L ST SCHO AAT NSTR DOOR

ELSTO

KOPP

E

ISOT V. BO STR.

SS

D

TO KO PPEL S

ZE ES LU I

ST RA A T

A GE N-

E

LYKAD

DR. LE

AAT KSTR

T AA

TE

ND SES TR .

KA

LY LE R.

TR NS

V LIELA

D

EE

KNBAN BRUISTR.

T TRAA SE-S LAND

-

TH DA

STR.

IER-

PLUV

ELSE TESS EIN PL

LIN GSECH EL AT TERS ST RA

BEVE

-

UMSE

ROTT

E-

ANDS

AMEL

enha e 2 Binn

LVIS SCHE STR.

AT STRA

ENSE

MARK

ven

GRUTTOSTR.

KRANENBURGWEG

AAT

ESTR

INGS

WIER

DE

LYKA

DR. LE

EG

W

ZE

KKER

EG

ZEEARENDSTR.

AR SW

K O LE NW

WINDASSTR.

ER TT R. KO ST

WEG

EG

ISW ESLU

E N EN -

JAN KISTEN-

R.

SCHO

ING HELL

IN GW HELL

LER DW

VISSE

Voorhaven

ZEEZWALUWS TRAAT

T REI

WEG VEN RSHA

ST

O

SEINPOST-

W A SSENA A RSE-

EU W E-

R. ST

ven

ER

AAT

e 1 Bi

nha

TR OOTS KORB

ven nnenha

G

inne

EK

HOOGAARSSTR.

ERWE

3eB

R. REEPST

VISAF

.

HO

TREIL

EG VENW RSHA VISSE

WEG SLAG

PRO

B

AAT

STR SHAVEN

AT

NI

AK

WEG

REN VUURTO

VISSER

A A SRM STR. VE

BA UR

ZEEK

G

NDWE

STRA

VU

Buitenhaven

ST RA

NK-

NT

LSTR. ENEE

11 ANT

DW EG

KA

JONG

ZEE

LTSTR. HARTEVE

N ST RA

1 9

DEYNO

GEVERS VE

INGSE GRON R. ST

SCHE

OTWEG

LEIDSE

STRAAT

WEG


Visie en missie De stichting wil Scheveningen nationaal en internationaal profileren als badplaats voor vier seizoenen. De inzet is er op gericht Scheveningen mee te laten liften op de internationale positionering van de stad Den Haag. In alle communicatie worden zowel Scheveningen dorp, haven als strand onder de aandacht gebracht.

De missie van de stichting is het profileren van Scheveningen als nummer 1 badplaats van Europa. Strategie Scheveningen heeft alles in huis om bezoekers uit binnen- en buitenland een fantastisch verblijf te bezorgen. Het strand, de haven en het dorp bieden volop variatie. Met een fraai horeca-aanbod, groene parken, lange stranden, gevarieerde strand­ paviljoens, het unieke havengebied, een breed cultureel en sportief aanbod,

in het kort! tophotels, een prachtig duingebied, leuke winkeltjes in de oude dorpsstraat, de visserij, het Circustheater, grote nationale evenementen, de mondaine Palace­promenade en de vernieuwing van de boulevard. Met dit aantrekkelijke aanbod wordt Scheveningen op de kaart gezet als bestemming voor alle seizoenen, als de vier seizoenen badplaats.

Doelstellingen • • • • • •

Meer bezoekers voor Scheveningen/Den Haag Bezoekers motiveren om langer in Scheveningen te verblijven Bezoekers vaker laten terugkomen Stimulans voor meer bestedingen en dus meer omzet Koppeling maken tussen bezoek Den Haag en Scheveningen Verbinding tussen dorp, haven en strand scheveningendenhaag.com

9


losse elementen?

ĂŠĂŠn geheel!

Communicatie concept

Beeldmerk

In 2009 heeft SMS het communicatie concept voor de komende jaren vastgesteld. De belangrijkste pijlers daarin zijn: een eenduidige positionering, vier seizoenen badplaats, de verbinding tussen Den Haag en Scheveningen, promotie van dorp, haven en strand en het stimuleren van meerdaags verblijf. In de uitingen wordt Scheveningen gepresenteerd als toeristische trekpleister voor een brede doelgroep. De bestemming biedt een interessant aanbod op het gebied van horeca, evenementen, sport, cultuur, winkels en attracties.

Voor Scheveningen is een nieuw beeldmerk ontwikkeld. In het kleurrijke blokjeslogo zijn Scheveningen en Den Haag letterlijk en figuurlijk verbonden. Het beeld toont een golf van zee en duinen. De tekstbalk presenteert Scheveningen als hoofdbestemming en benadrukt de drie karakteristieke gebieden dorp, haven en strand. De naam Den Haag is in een kleiner lettertype afgebeeld. Het geheel laat zien dat Scheveningen meer is dan een populaire bestemming voor strand- en sportplezier. In het dorp kunnen bezoekers

DORP / HAVEN / STRAND

Scheveningen den haag 10


volop winkelen en genieten van de authentieke sfeer. Het restaurantaanbod en de levendige vissector zijn de grote trekkers van de haven.

Beeld als blikvanger In de uitingen wordt veel gebruik gemaakt van aansprekend beeldmateriaal. Drie bekende Scheveningse iconen keren telkens terug als blikvanger. Dit zijn het Kurhaus, de Pier en het Circustheater. Afhankelijk van de doelgroep en het seizoen worden daarnaast andere beelden gebruikt. Van het Cool Event tot Museum Beelden aan Zee, van jonge sporters tot genietende senioren, van de vissector tot hippe winkels.

Branding Bij het woord branding denkt iedereen natuurlijk in eerste instantie aan de golven op het Scheveningse strand. In marketingtermen wordt met branding echter de merkidentiteit van de badplaats bedoeld. Uit onderzoek blijkt dat Scheveningen de volgende merkwaarden heeft: trendy, sportief, culinair, vermaak, cultuur, dansen, uitwaaien, musical, avontuur, vis, zeilen, surfen, maritiem, de beste en echtheid (authenticiteit). Alle communicatie draagt bij aan de versterking van het ‘merk’ Scheveningen. Bij branding spelen herkenbaarheid, herhaling en eenduidigheid een grote rol.

scheveningendenhaag.com

11


12


in beeld?

eigen stijl!

Beachbreak campagne De elementen van het communicatie concept zijn voor het publiek vertaald in een aansprekende campagne: de Beachbreak campagne. In juli 2009 werd het beeldmerk van Scheveningen tijdens het internationale tennistoernooi Siemens Open gelanceerd. Sinds die tijd duiken in de media regelmatig de frisse en vrolijke uitingen van de Beachbreak campagne op. Hoewel de foto’s en teksten steeds anders zijn, brengen de advertenties een herkenbare, duidelijke en vertrouwde boodschap.

Drie Scheveningse iconen Scheveningen is één van de oudste, bekendste en populairste badplaatsen van Nederland. In de campagne wordt de bestemming gepositioneerd als vier seizoenen badplaats voor uiteen-lopende doelgroepen. De drie iconen keren telkens terug en laten in één oogopslag zien dat het over Scheveningen gaat. Ook fungeren deze bekende gebouwen als trekker om bezoekers te verleiden andere kanten van veelzijdig Scheveningen te leren kennen. Bijvoorbeeld de historie,

de surfscene, nieuwe evenementen en attracties, internationaal zeilen, het winkelaanbod of de uitgaansmogelijkheden.

Vraag en antwoord Bij de eigen stijl van de Beachbreak campagne horen prikkelende combinaties van tekst en beeld. Deze spreken de lezer direct en persoonlijk aan. De advertenties en commercials openen telkens met een vraag die de lezer gesteld zou kunnen hebben. Met het antwoord wordt hij soms op het verkeerde been gezet. Een voorbeeld: Shoppen? Vergeet je zonnebrand niet. Bij winkelen denk je niet direct aan Scheveningen, maar door de combinatie met een bezoekje aan het strand is het weer logisch. Of Zin in ijspret? Kom naar het strand! Deze uiting doelt op het Cool Event, een groot winterevenement dat veel mensen trekt. Andere vraag-antwoord combinaties nodigen de lezer uit om vaker of langer op Scheveningen te verblijven. Bijvoorbeeld: Haring happen? Maak er een uitje van! In de teksten en beelden zitten vaak woordgrapjes of ongewone links, deze prikkelen de toeschouwer om verder te lezen. scheveningendenhaag.com

13


branding? shoppen?

dagje strand?

vergeet je zonnebrand niet!

spannend?

maak er een weekend van!

DORP / HAVEN / STRAND

neem een verassingsmenu!

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGEN DEN HAAG

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGEN DEN HAAG

Een boulevard vol winkels onder een stralend blauwe lucht Scheveningen is die bruisende badplaats aan de Nederlandse Noordzeekust. Net zo veel funshopping als strandplezier. Je bent er uit èn thuis, want het hotel ligt aan de boulevard. Wandelen naar de haven om een hapje te eten in duizend-en-één restaurantjes. In het Circustheater draaien de populaire musicals en het entertainment is overal. Alles bij elkaar in je favoriete badplaats. Voor een dagje, een weekend of langer dan een week, Scheveningen houdt je altijd bezig.

scheveningendenhaag.com

SCHEVENINGEN DEN HAAG

Gastvrije hotels en van alles te doen

Vol van variatie en entertainment

Scheveningen laat je niet zomaar gaan. Na een dagje strand stap je je hotel binnen om je op een heerlijke avond te verheugen. Eet je hier of aan de haven? De winkeltjes op de boulevard zijn open en straks begint het internationale vuurwerkfestival. Er is in het dorp, aan de haven of op het strand zoveel te doen en te beleven. Alles bij elkaar in je favoriete badplaats. Voor een dagje, een weekend of langer dan een week, Scheveningen houdt je altijd bezig.

Scheveningen is net zo goed een spannende badplaats als een relaxt luilekkerland. De kinderen kunnen hun energie kwijt en dan ga je met het hele gezin lekker uit eten. Kies je voor het theater of breng je de avond door op de boulevard? Er is in het dorp, aan de haven of op het strand zoveel te doen en te beleven. Alles bij elkaar in je favoriete badplaats. Voor een dagje, een weekend of langer dan een week, Scheveningen houdt je altijd bezig.

scheveningendenhaag.com

Corporate advertenties.indd 3

23-06-09 10:00

Corporate advertenties.indd 5

scheveningendenhaag.com 23-06-09 10:00

Corporate advertenties.indd 2

serie van 3 ‘corporate’ advertenties

stijl achterover? een knallende zomer!

30STE INTERNATIONAAL VUURWERK FESTIVAL

DORP / HAVEN / STRAND

Je favoriete badplaats voor een dag, een weekend of nog langer!

SCHEVENINGEN DEN HAAG

scheveningendenhaag.com

20, 21 EN 22 AUGUSTUS

BOULEVARD SCHEVENINGEN

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGENDEN HAAG

Je favoriete badplaats voor een dag, een weekend Vrijdagavond 31 juli, 7 en 14 augustus 2009 geniet u in Scheveningen vanaf 22.00 uur van schitterend vuurwerk. Als klap op de vuurpijl volgt op 20, 21 en 22 augustus het 30ste Internationaal Vuurwerk Festival. Scheveningen bruist, spettert en knalt alle dagen van het jaar. Nu is het weer tijd voor het Vuurwerk Festival 2009. Vanaf een ponton op zee gaan de zilverwitte vuurpijlen, fonkelende fonteinen en flitsende lichten de lucht in. En dan: het 30ste Internationaal Vuurwerk Festival. Vuurwerkkunstenaars van Nederland, België, Jamaica, Duitsland, China en de VS strijden om de titel. Elke avond om 22.00 en 23.00 uur laat een team het mooiste vuurwerk zien. Neem plaats op een terras, het strand of de boulevard bij De Pier en het Kurhaus en beleef het allemaal gratis mee. Voor een dagje, een weekend of langer dan een week, Scheveningen houdt je altijd bezig.

scheveningendenhaag.com

advertentie AD 14

of nog langer! scheveningendenhaag.com

advertenties Telegraaf

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGEN DEN HAAG

23-06-09 10:00


laat het zien! weekendje weg?

haring happen? maak er een uitje van!

als muziek in de oren!

VLAGGETJESDAG 13 JUNI SCHEVENINGEN HAVEN

CONCERT BY THE SEA 28 JUNI BOULEVARD SCHEVENINGEN

DORP / HAVEN / STRAND

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGENDEN HAAG

SCHEVENINGENDEN HAAG

Scheveningen is het hele jaar door één groot feest, maar Vlaggetjesdag is wel iets heel bijzonders. Het vissersdorp viert dan traditioneel het binnenhalen van de nieuwe haring.

Zondag 28 juni 2009 presenteert de Adama Zijlstra Stichting alweer de 9e editie van het Holland Casino Concert by the Sea. Kom gratis genieten van:

Op de kade rond de haven serveren alle haringkraampjes die Hollandse nieuwe. Zorg dat je op tijd bent voor X-factor 2009-finalisten Lisa en Rachel, Henk Westbroek, Peter Koelewijn en nog veel meer attracties op het grote podium. Leer over de geschiedenis van Scheveningen, maakt kennis met oude ambachten en bewonder de vlootschouw.

20.30 uur Spetterende opening met Belle Perez! 21.00 uur De 3 Baritons Ernst Daniël Smid, Henk Poort en Marco Bakker met het L’Orchestra Particolare o.l.v. Maurice Luttikhuis

Maak er een dagje van of een lang weekend. Vlaggetjesdag mag je niet missen, want ... Scheveningen houdt je altijd bezig. Kijk voor het complete programma op www.vlaggetjesdag.com

Kijk voor meer informatie of exclusieve kaarten voor het vip-terras van het Steigenberger Kurhaus Hotel op www.concertbythesea.nl.

scheveningendenhaag.com

scheveningendenhaag.com adv concertbysea NL_DEF.indd 1-2

stijl achter over? een knallende zomer!

17-06-09 17:08

weekendje uitwaaien? vlieg er eens uit!

VLIEGERFESTIVAL 26 EN 27 SEPTEMBER

30STE INTERNATIONAAL VUURWERK FESTIVAL 20, 21 EN 22 AUGUSTUS

STRAND SCHEVENINGEN

DORP / HAVEN / STRAND

BOULEVARD SCHEVENINGEN

SCHEVENINGENDEN HAAG

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGENDEN HAAG Vliegertoppers uit de hele wereld! Het Vliegerfestival Scheveningen brengt wel 200 vliegerprofs naar het Scheveningse strand. Je krijgt adembenemende shows met powerkiting, stuntvliegeren en megakite-één-lijns-vliegeren te zien.

Vrijdagavond 31 juli, 7 en 14 augustus 2009 geniet u in Scheveningen vanaf 22.00 uur van schitterend vuurwerk. Als klap op de vuurpijl volgt op 20, 21 en 22 augustus het 30ste Internationaal Vuurwerk Festival.

In de Kite Arena worden kanjers van vliegers opgelaten. Wel eens van thema-vliegeren gehoord? Kom maar kijken op zaterdag 26 en zondag 27 september a.s. Dan gaan thema’s als topsport, kunst en zelfs science fiction de lucht in. Je krijgt alle ruimte om zelf te vliegeren en om vliegers te maken. Volg het nieuws op www.vliegerfeestscheveningen.nl. Kom lekker uitwaaien onder de zon en pak meteen zo’n spetterende musical mee. De terrasjes zijn gezellig, de haven bruist van het leven en alle attracties staan voor je open.

Scheveningen bruist, spettert en knalt alle dagen van het jaar. Nu is het weer tijd voor het Vuurwerk Festival 2009. Vanaf een ponton op zee gaan de zilverwitte vuurpijlen, fonkelende fonteinen en flitsende lichten de lucht in. En dan: het 30ste Internationaal Vuurwerk Festival. Vuurwerkkunstenaars van Nederland, België, Jamaica, Duitsland, China en de VS strijden om de titel. Elke avond om 22.00 en 23.00 uur laat een team het mooiste vuurwerk zien. Neem plaats op een terras, het strand of de boulevard bij De Pier en het Kurhaus en beleef het allemaal gratis mee. Voor een dagje, een weekend of langer dan een week, Scheveningen houdt je altijd bezig.

scheveningendenhaag.com

advertenties NL 70/20/10/30

Voor een dagje, een weekend of langer dan een week, Scheveningen houdt je altijd bezig!

scheveningendenhaag.com


avontuur? neem de tijd!

avontuur?

vakantie? genoeg te doen!

kom proeven!

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGEN DEN HAAG

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGEN DEN HAAG DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGENDEN HAAG

31 juli, 7 en 14 augustus Vrijdagavond Vuurwerkserie Spectaculaire vuurwerkshow, afgestoken vanaf een ponton in zee. Tijd 22.00 uur. 24, 25 en 26 juli Corona Wakeboard Tour Bij de boulevard houden skaters, snowboarders, golfsurfers, kiteboarders en wakeboarders een wedstrijd.

Vol van variatie en entertainment Een dagje, een weekend of langer, Scheveningen houdt je bezig!

Scheveningen is net zo goed een spannende badplaats als een relaxt luilekkerland. De kinderen kunnen hun energie kwijt en dan ga je met het hele gezin lekker uit eten. Kies je voor het theater of breng je de avond door op de boulevard? Er is in het dorp, aan de haven of op het strand zoveel te doen en te beleven. Alles bij elkaar in je favoriete badplaats.

Voor een dag, een weekend of langer, Scheveningen houdt je altijd bezig!

scheveningendenhaag.com

advertentie Informatiegids Den Haag

zin in ijspret?

kom naar het strand!

COOL EVENT 29-11-2009 T/M 10-01-2010 PALACE / BOULEVARD / KURHAUS

scheveningendenhaag.com

1 augustus Schollenpop Zon, zee, strand en live pop- en rockmuziek. En dat allemaal gratis op het Zuiderstrand van Scheveningen. 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 augustus Beach Volleybal NK Beach Volleybal in het Hommerson Beach Stadion 15 en 16 augustus 4e Kunstmarkt op de Boulevard, De Pier en Gevers Deynootplein Kunstenaars exposeren en verkopen hun schilderijen, beelden en andere kunstuitingen. Tijden tussen 11.00-17.00 uur. 20, 21 en 22 augustus 30ste Internationaal Vuurwerk festival Zes landen strijden om de Vuurwerktroffee 2009. Aanvang ± 22.00 uur en 23.00 uur.

25-30 augustus Swatch World Tour Beach Volleyball In het Hommerson Beach Stadion. Voor het eerst in de historie een SWATCH FIVB World Tour evenement in Nederland. 30 augustus SLS Finish op Boulevard Finish van de klassieke autorally SLS Classic op de boulevard van Scheveningen. (onder voorbehoud) 5 en 6 september Scheveningse Shanty koren Festival Op de Boulevard, de Pier en het Gevers Deynootplein treden meerdere Shanty koren op. 13 september Koetsjes op de Boulevard Optocht van bijna honderd, door paarden getrokken koetsjes. 26 september Avondvliegeren met Vuurwerk 26 en 27 september 31ste Mascotte Vlieger Festival Op het Scheveningse Strand bij de Pier. Vliegers in alle vormen en maten aan de kustlijn van Scheveningen.

scheveningendenhaag.com

advertentie UIT bijlage Veronica gids

advertentie Beach Special AD

zin in ijspret?

kom naar het strand!

zin in ijspret?

kom naar het strand!

COOL EVENT 29-11-2009 T/M 10-01-2010 PALACE / BOULEVARD / KURHAUS

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGEN DEN HAAG

COOL EVENT 29-11-2009 T/M 10-01-2010 PALACE / BOULEVARD / KURHAUS

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGEN DEN HAAG

scheveningendenhaag.com

advertentie Libelle

Deze winter is Scheveningen “the place to be” als het gaat om het ultieme wintergevoel. Schaatsen voor het Kurhaus hotel, langlaufen op de boulevard met uitzicht op zee en ijssculpturen op het Palace plein! Een dagje, een weekend of langer, Scheveningen houdt je bezig. Kijk voor het complete programma op www.cooleventscheveningen.nl

scheveningendenhaag.com

advertentie Telegraaf

DORP / HAVEN / STRAND

SCHEVENINGENDEN HAAG

Deze winter is Scheveningen “the place to be” als het gaat om het ultieme wintergevoel. Zes weken lang is de badplaats van Den Haag omgetoverd tot een waar ijsparadijs! Schaatsen voor het Kurhaus hotel, langlaufen op de boulevard met uitzicht op zee en ijssculpturen van wel 5 meter hoog tentoongesteld in witte iglo’s op het Palace plein! Maak er een dagje van of een lang weekend. Cool Event Scheveningen mag je niet missen, want… Scheveningen houdt je altijd bezig. Kijk voor het complete programma op www.cooleventscheveningen.nl

scheveningendenhaag.com

advertentie de Pers


01

02

03

04

05

06

07

08

09

banner op 9292ov.nl

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

televisie commercial, uitgezonden op rtl 4, 5,7 en 8. Ook uitgezonden op Eurosport, CNN en Animal Planet

zand in je... tas, mond, zitzak, zwembroek, ijsje

shoppen lekker eten loungen relaxen op ‘t strand leuke dingen doen

ontwerp website scheveningendenhaag.com

glas, programmaboekje, bed, neus wijntje drinken theater bezoeken hotelletje pakken cultuur snuiven

uitjes, popcorn, emmertje, ogen, eten

haring happen biosdaten zandkastelen bouwen vliegeren brunchen scheveningendenhaag.com

ontwerp freecard

scheveningendenhaag.com

17


DORP / HAVEN / STRAND

Scheveningenden haag

dorp, haven en strand? vertel meer! 4 keydoelgroepen De groep potentiĂŤle bezoekers van Scheveningen is heel breed. Dat komt door het diverse aanbod van strand, sport, evenementen, attracties, winkelen en uitgaan. Scheveningen is een geliefde badplaats met een aantrekkingskracht op veel mensen. Binnen deze grote groep richt de campagne de focus op vier specifieke doelgroepen. De reden voor deze keuze is de hogere welstandsklasse waarin deze groepen zich bevinden. De vier specifieke doelgroepen zijn:

1. Kwaliteitsbewuste 50+-ers en empty nesters (verblijfstoerisme) De nadruk ligt bij deze groep op de combinatie stad (historie, cultuur, evenementen) en strand (zon, wandelen, fietsen). 2. Vrijdenkende kosmopolieten (dag- en verblijfstoerisme) Deze doelgroep is consumptiegericht, 20-40 jaar, heeft een brede interesse, internationale oriĂŤntatie en kiest voor meerdere korte vakanties per jaar. 3. Gezellige gezinnen (dagtoerisme) Gezinnen kiezen voor gemak, impuls, kwaliteit en plezier. 4. Jongeren en sport (dag- en verblijfstoerisme) Jongeren zijn vooral geĂŻnteresseerd in sport, uitgaan en evenementen.

18


SMS biedt Scheveningse onder­ nemers een unieke mogelijkheid om zich te verenigen en het economische belang als uitgangspunt te nemen. SMS ‘verkoopt’ Scheveningen in Den Haag, Brabant, België en de gehele wereld! Heino Walbroek, Secretaris SMS en voorzitter Strandpaviljoenhouders

De Beachbreak campagne stimuleert dorp, haven en strand tot een succesvolle samenwerking zodat Scheveningen zich tot dé badplaats van West-Europa kan positioneren. Door één gezamenlijke huisstijl wil de stichting dit zowel nationaal als internationaal uitdragen en het verschil in West-Europa maken. Wilbert Stolte, voorzitter

Het mooie van de Beach Break Campagne is het gezamenlijk optrekken van alle partijen, waardoor krachten én middelen gebundeld worden en er meer mensen bereikt worden. Frits Huffnagel Scheveningen is emotie, een mengeling van werken, wonen en recreëren! Jean-Paul Malherbe, bestuurslid Malherbe groep

Marketingcampagne In de marketingcampagne worden verschillende middelen ingezet. • Print, internet, radio en tv • Outdoor • Pers & Pr De overige marktbewerking bestaat uit andere campagnes en joint promotion. De campagne concentreert zich rond zogenaamde piek­ momenten in het jaar. De uitingen worden dan gekoppeld aan succesvolle nationale evenementen op Scheveningen en sluiten aan bij campagnes van Den Haag Marketing. Deze gezamenlijke aanpak leidt tot krachtige media inkoop, kruisbestuiving voor de stad en eenduidige communicatie. In de tussenliggende

periodes ligt de nadruk in de communicatie op het imago van de badplaats.

Nieuwe boulevard als kans In Scheveningen wordt hard gewerkt aan het zuidelijk deel van de boulevard. Dit project is gebaseerd op een spectaculair ontwerp van de Spaanse architect Manuel de Solà-Morales. De nieuwe boulevard heeft opvallende hoogteverschillen en zal het dorp, de haven en het strand met elkaar verbinden. In 2013 is de nieuwe boulevard klaar. Tot die tijd is het bouwproces een bezienswaardigheid op zich. De communicatie rond dit ambitieuze project is in handen van SMS in samenwerking met de gemeente Den Haag. De Stichting grijpt de kans aan tijdens de totstandkoming van de boulevard extra bezoekers naar Scheveningen te trekken. scheveningendenhaag.com

19


20


plannen?

blik in de toekomst!

Badplaats van wereldformaat

Veilig voor hoog water

Er is iets bijzonders aan de gang op Scheveningen. Na jaren van voorbereiding zijn in januari 2010 de werkzaamheden van start gegaan om Scheveningen te laten uitgroeien tot een badplaats van wereldformaat. Daarin vormt de vernieuwing van de boulevard het hoogtepunt. Dit grootschalige project zal in 2013 voltooid zijn.

De aanleiding voor deze grootschalige operatie is de versterking van de zeewering. Op den duur zou de Scheveningse kust bij extreme stormen niet opgewassen zijn tegen hoog water. Als oplossing wordt het strand breder en hoger. Ook wordt er een nieuwe dijk gebouwd. Die is een kilometer lang en op het hoogste punt 12 meter boven NAP. De nieuwe dijk zit op een slimme manier opgesloten in de boulevard. Op deze manier zijn Scheveningen en het achterland de komende honderd jaar beschermd tegen hoog water.

Zuidelijk deel De Spaanse toparchitect Manuel de SolĂ -Morales maakte een uniek plan voor het zuidelijk deel van de boulevard. Die heeft een opvallende gebogen lijn, hiermee wordt de oude kustlijn van Scheveningen hersteld. De boulevard geeft vrij uitzicht op zee en zorgt voor vloeiende overgangen tussen het strand, het dorp en de haven. Door gebruik te maken van verschillende hoogteniveaus worden voetgangers, fietsers en automobilisten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.

Historisch project SMS is samen met de gemeente verantwoordelijk voor de communicatie voor de toeristische sector. Dit historische project wordt als bezienswaardigheid onder de aandacht gebracht van het grote publiek. Meer informatie over de aanleg, parkeren en bereikbaarheid is te vinden op: www.nieuweboulevardscheveningen.nl

facts & figures 1,9 kilometer 1 kilometer 2.5000.000 m3 40-70 meter 12 meter boven NAP 5,5 meter boven NAP â‚Ź 75,5 miljoen 100 jaar 1100 dagen

lengte van het projectgebied lengte van de nieuwe dijk hoeveelheid opgespoten zand extra breedte van het strand hoogste punt laagste punt totale budget van het project zo lang is de Scheveningse kust minimaal veilig tijd waarin het project gereed moet zijn

scheveningendenhaag.com

21


samenwerking?

succes!

Samen sterk Samenwerking is een sleutelwoord voor SMS. Met het bundelen van krachten is de slagkracht groter en wordt de positionering van Scheveningen sterker. De stichting werkt met veel verschil­lende partijen samen. Zo onderhoudt zij nauwe contacten met de gemeente Den Haag en is zij gelieerd aan Den Haag Marketing. De stichting vormt het middelpunt van een netwerk van lokale partners, organisatoren, landelijke consumenten­merken, media, etc. Door samenwerking ontstaat synergie. Zo worden de gezamenlijke belangen - een eenduidige positionering en meer bezoekers voor Scheveningen - het best behartigd.

Belang van partners De inzet en de ambities van SMS reiken ver. Maar zonder lokale partners uit de verschillende sectoren is de invloed beperkt. Daarom doet de stichting op alle ondernemers en organisatoren een beroep om zich aan te sluiten. Scheveningen moet het immers ook zelf doen. De gemeente ziet het belang van de inzet van SMS en stelt jaarlijks een aanzienlijk bedrag beschikbaar. De bijdragen van partners zijn noodzakelijk om het gewenste budget te completeren. Met meer middelen groeit de slagkracht. SMS wil graag benadrukken dat alle middelen direct in de campagne en activiteiten worden gestoken. De stichting maakt geen kosten voor overhead. Van de gezamenlijke organisatorische en financiële inzet profiteren velen op Scheveningen.

Commerciële en media-samenwerking Joint promotions zijn een goede manier om het imago van Scheveningen te promoten en te versterken. Samenwerken met landelijke consumentenmerken die 22

zich binden aan Scheveningen vormt een belangrijk onderdeel van het marketingbeleid. In het verleden zijn er samenwerkings­ verbanden geweest met de Staatsloterij en met Coca Cola. Op mediagebied zijn grootstedelijke agenda’s en huis-aan-huisbladen partners.

Meten is weten Om het succes van de inzet van SMS te meten is onderzoek onmisbaar. Middels marktonderzoek wordt in 2010 het succes van de Beachbreak campagne geëvalueerd. Meten is immers weten. SMS zal de belanghebbenden informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.


voordeel voor partners?

aantrekkelijk!

Snel, voordelig en eenvoudig Ondernemers en organisatoren op Scheveningen die participeren in SMS profiteren van de inspanningen van de stichting. Naast de algemene marketinginzet biedt SMS partners de mogelijkheid om deel te nemen in aantrekkelijke acties en gebruik te maken van marketingdiensten. Hierdoor komen ondernemers sneller, voordeliger en eenvoudiger dan ze gewend zijn in contact met de juiste doelgroepen en/of intermediairs.

Invloed op plannen SMS is voor de gemeente en voor Den Haag Marketing een serieuze partner op Scheveningen. De stichting onderhoudt nauwe contacten met beide instanties en oefent invloed uit op plannen met betrekking tot Scheveningen. SMS behartigt de marketingbelangen van ondernemers en organisatoren. Het partnership van SMS levert tal van voordelen op.

5 redenen om mee te doen 1. Deelname aan aantrekkelijke acties en gebruik van marketingdiensten 2. Gezamenlijke inspanning voor positionering, marketing en beleid Scheveningen 3. Krachtige en voordelige media inkoop 4. Verbinding tussen strand, haven, dorp en stad Den Haag 5. Samenwerking vergroot slagkracht en succes scheveningendenhaag.com

23


Deze brochure is een uitgave van: Stichting Marketing Scheveningen p/a Den Haag Marketing Postbus 85456 2508 CD Den Haag

scheveningendenhaag.com Contactpersoon

Wendy Tjemmes 070 361 88 88 w.tjemmes@denhaag.com

Vormgeving Tekst Eindredactie Oplage

AVEQ Communicatie, Den Haag Caroline Ludwig, Tekstlab, Den Haag Wendy Tjemmes, Den Haag Marketing 500

Januari 2010

Brochure Scheveningen;aveq  

Scheveningen den haag DORP / HAVEN / STRAND eigen identiteit! 2 scheveningendenhaag.com 3 4 wat staat er in? Voorwoord 7 Stichting Marketing...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you