Page 1


Leiding Zangdienst: Zr. A. van Lenten

I shall not be moved Jesus is my Saviour, I shall not be moved; In His Love and favour, I shall not be moved, Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved.

Chorus I shall not be, I shall not be moved, I shall not be, I shall not be moved; Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved (be moved). In my Christ abiding, I shall not be moved; In His Love I'm hiding, I shall not be moved, Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. If I trust Him ever, I shall not be moved; He will fail me never, I shall not be moved, Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved. On His Word I'm feeding, I shall not be moved; He's the One that's leading, I shall not be moved, Just like a tree that's planted by the waters, Lord, I shall not be moved.

2


Als ik zing van de liefde Als ik zing van de liefde van Jezus; Als ik zing van genade zo vrij, dan wil ik jou eenvoudig vertellen, hoeveel dit betekent voor mij.

Koor Toen ik Jezus persoonlijk ontmoette, sprak Hij woorden van leven tot mij toen 'k mijn hart voor Zijn woord openstelde, Gebeurde Zijn wonder in mij. Nu ik Jezus als Heer heb gevonden en de leiding aan Hem overlaat, heb ik vrede met God in mijn leven. En een blijdschap die nimmer vergaat. Met de dag ga ik beter beseffen, hoe groot Zijn genade wel is. En ik weet als de weg mij soms zwaar valt. Dat dit de weg tot Gods heerlijkheid is.

Just a little talk with Jesus I once was lost in sin, but Jesus took me in And then a little light from heaven filled my soul It bathed my heart in love and wrote my name above And just a little talk with Jesus made me whole.

Chorus: Now let us have a little talk with Jesus Let us tell Him all about our troubles He will hear our faintest cry and He will answer by and by Now when you feel a little prayer wheel turning And you know a little fire is burning You will find a little talk with Jesus makes it right. Sometimes my path seems dreary without a ray of cheer And then the cloud about me hides the light of day The mists in me rise and hide the stormy skies But just a little talk with Jesus clears the way 3


I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears But Jesus is a Friend who watches day and night I go to Him in prayer, He knows my every care And just a little talk with Jesus makes it right

De rots waarop ik bouw Van Jezus komt mijn hoop en kracht, Ook als het duister is en nacht. Wie anders is mij zo nabij, Als Jezus Christus is bij mij?

Koor: Hij is de Rots waarop ik bouw, Geen and’re grond die ik vertrouw, Dan deze Rots, waarop ik bouw. Soms stormt het op de levenszee En slepen golven alles mee. Maar Jezus heeft mij met Zijn hand, Getrokken uit het drijvend zand. Ben jij op zoek naar zekerheid, Naar steun en kracht in deze tijd? De Rots die in de branding staat, Is Jezus Die je nooit verlaat.

As the deer panteth As the deer panteth for the waters, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire and I long to worship Thee.

Chorus: You alone are my Strength, my Shield, to You alone may my spirit yield; You alone are my heart's desire and I long to worship Thee. 4


You're my Friend and You are my Brother even though You are the King. I love You more than any other, so much more than anything. More than gold and more than silver, only You can satisfy. You Alone are the Real Lifegiver and the Apple of my eye.

Preek

Br. P.Kingma Onderwerpen

Wees Waakzaam! Schriftlezingen

Luk. 12:35-53 Hand. 8:9-25 en 26-40

Want Ik weet de gedachten die Ik over u denk, spreekt de HEERE (JHWH) gedachten des vredes en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.

Jer. 29:11


De vreze des Heren is het begin der wijsheid

allen die ze doen, hebben goed verstand Zijn lof bestaat Tot in eeuwigheid Psalm 111:10

Gaat dan heen, onderwijst alle volken in Mijn Naam lerende hen onderhouden alles wat ik u heb geboden.” Matthéüs 28:19 (oorspronkelijke versie) en Paulus zeide tot hen: ,,Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt?” Handelingen 19:2

’En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam, van de . En als Paulus hen de handen had opgelegd, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden.” Handelingen 19:5-6

dienst_8  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you