Page 1

1


[2]

Inhoudsopgave Wie zegt God dat Hij is volgens de Bijbel

3

Wat zegt God in Zijn Woord over houding en gedrag

4

Wat zegt God in Zijn Woord over verleiding/dwaling

5

Wat zegt God in Zijn Woord over kledingvoorschriften

6

Wat zegt God in Zijn Woord over tienden

7

Wat zegt God in Zijn Woord over anders geaardheid

8

Wat zegt God in Zijn Woord over verslaving

9

Wat zegt God in Zijn Woord over zonde

10

Wat zegt God in Zijn Woord over wonderen

11

Wat zegt God in Zijn Woord over afvalligheid

12

Wat zegt God in Zijn Woord over valse leraars

13

Wat zegt God in Zijn Woord over afgodendienst

14


[3]

Wie zegt God dat Hij is volgens de Bijbel? Het eerste van al de geboden is (en niet alleen voor het volk Israël): Hoor Israël! De Here, onze God, is een enig Here (Deut. 6:4, 10:12, Luk. 10:27) Opdat gij het weet en Mij gelooft en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij Geen God geformeerd is en na Mij geen zal zijn (Jes. 43:10) Ik, Ik ben de HERE (JHWH) en er is geen Heiland behalve Mij (Jes. 43:11). Zo zegt de HERE (JHWH) de Koning van Israël en zijn Verlosser, de HERE (JHWH) der heerscharen: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste en behalve Mij is er Geen God (Jes. 44:6). Voorwaar, U bent een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland (Jes. 45:15). Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde zegt de Here, Die is en Die was en Die komen zal, de Almachtige (Openb.1:8). Johannes schrijft heel duidelijk in Openbaring 1:17-18 het volgende: En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet, Ik ben de Eerste en de Laatste en dan in vers 18: En Die leef en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der Hel en des doods. Ik ben toch de HERE (JHWH) uw God, van Egypteland af; daarom zult u geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik (Hos. 13:4). Gij geloofd dat God een enig God is, gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen (Jac. 2:19). Hierboven heeft u kunnen lezen, dat God Zich niet laat opdelen in Vader, Zoon en Geest, maar als één God, want Almachtig betekent Alle Macht en is ondeelbaar. Tevens gelooft de duivel ook dat God één God is, zo ook zijn handlangers en zij sidderen voor God. De satan kent God als geen ander, dat God één God is omdat hij door Diezelfde God uit het Koninkrijk is geworpen met al zijn handlangers ofwel een derde deel van de engelen van God.


[4]

Wat zegt God in Zijn Woord over houding en gedrag Dat we God liefhebben boven alles o Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig (ddd) Dat we gehoorzaam zijn aan God o Dat we onze naaste liefhebben als onszelf o Dat ons taalgebruik onberispelijk is o Wat zegt God in Zijn Woord over de mond uitgaat (Jac. 3: 1-12) Zonden van de tong

Dat wij ons te allen tijde kunnen beheersen o Dat onze dag begint en eindigt met gebed o Dat we geduld kunnen opbrengen

Z Begin je dag met gebed, eindig je dag met gebed, neem tijd voor de Here! Wat zegt God in Zijn Woord over houding en gedrag o normen en waarden  je naaste lief hebben als jezelf  Gehoorzaamheid


[5]


[6]

o o Kittelachtig zijn van het geloof Wat zegt God in Zijn Woord over verleidingen (overkoepelend als geheel) o Je wordt verleid tot verslaving o Verslavingen als:  Roken   Drankmisbruik  Spr.23: 30-35  Drugs  Pornografie  Internet Wat zegt God in Zijn Woord over kledingvoorschriften o Engelen zullen de mensen beoordelen o Man geen vrouwenkleding e.d. Wat zegt God in Zijn Woord over lichaam als een tempel onderhouden Wat zegt God in Zijn Woord over gehoorzaamheid o tienden (geef de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods  Mal. 7: 7-10  Geldt niet alleen voor het volk Israël maar voor de gehele mensheid o Opvoeding van kinderen Wat zegt God in Zijn Woord over homofilie

Degene die heeft ( God woord) zal gegeven worden, die zal genomen worden ook wat hij heeft


[7]

Wat is Gods verwachtingspatroon van de mens o Voorbeeld van de doop in Zijn Naam  Jeshua Hanezri Wemelech Hajehudim  Geen bekering, geen redding  Verwijzing naar de homepage o Voorbeeld van vacature in een winkel  Voldoen aan een verwachting wat wordt geëist o Geen Aanmener des persoons, maar de Here weegt de harten


[8] Home Houding en gedrage dat asfkdlakjfadlkasdds o normen en waarden  je naaste lief hebben als jezelf

wie_is_god  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you