Page 1

actueel

1-11

cultuur

14-16

sport

17-19

service

20-23

> Meer aandacht voor de Haagse straatboom pagina 5

> Gluren in de tuin van de buren pagina 10

> Toekomst Duindigt in handen van ledenraad pagina 18

vrijdag 22 februari 2008 > jaargang 2 > nummer 41 > € 1,00

Aan de slag met het Haagse milieu Den Haag wil in 2050 als stad geen kooldioxide meer produceren en zodoende niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde. De gemeente heeft de lat voor zichzelf nog hoger gelegd: de gemeentelijke organisatie moet in 2010 kooldioxide-neutraal zijn. door Hans Schmit De ambities zijn groot, erkent wethouder Peter Smit (VVD), onder meer verantwoordelijk voor het milieubeleid: “Maar Den Haag heeft op dit terrein al het nodige bereikt, meer dan elders in het land. Daarom hebben wij ons, als eerste van de grote steden, onlangs aangesloten bij een selecte groep gemeenten die koplopers zijn op het gebied van het realiseren van een kooldioxide-neutrale stad. De vijf koplopers −Tilburg, Apeldoorn, Heerhugowaard, Groningen en wij − werken samen om van elkaar te leren en om te zien welke aanpak of stappen wij gezamenlijk kunnen ontwikkelen. Ook willen wij andere gemeenten laten zien wat mogelijk is”. Het streven kooldioxide(CO²)-neutraal te zijn, betekent dat het gebruik van fossiele energie (waarbij CO² vrijkomt) zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. Waar dat mogelijk is, worden schone energiebronnen zoals wind, water en zon ingezet. De CO²-uitstoot die overblijft, wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld het planten van bomen.

Overstap

Den Haag is al langer bezig de uitstoot van CO² te beperken. Een belangrijke stap daarbij is de overstap naar groene stroom. Peter Smit: “Wij maken al een aantal jaren uitsluitend gebruik van groene stroom. Hiermee hebben we de CO²-uitstoot van de gemeente gehalveerd. De elektriciteit in alle gemeentelijke gebouwen wordt ingekocht in Noorwegen en wordt daar opgewekt met de kracht die vrijkomt bij stromend water. Door de vraag van alle gebouwen te bundelen, hebben we ook goede prijsafspraken kunnen maken voor deze groene stroom”.

waarmee jaarlijks 80.000 euro aan gas wordt bespaard”.

Energiescan

“Van vijftig gebouwen waarin de gemeente is gehuisvest, worden energiescans gemaakt. Aan de hand daarvan worden voorstellen gedaan om op grote schaal energie te besparen, mogelijk zo’n twintig procent. De investeringen daarvoor worden in ongeveer tien jaar terugverdiend. Daarna bedragen de besparingen jaarlijks tussen de half en één miljoen euro. Verder willen we dat onze auto’s zo energiezuinig en milieuvriendelijk mogelijk rijden, onder meer door ze op aardgas te laten rijden en later op een nog schoner mengsel van aardgas en waterstof. Ook de straatverlichting wordt in de loop van het reguliere vervangingsprogramma verduurzaamd”, aldus de wethouder. Bij grote woningbouwprojecten in de stad staat energiebesparing en vermindering van de CO²-uitstoot centraal. Een opmerkelijk project is de renovatie en bouw van bijna 800 nieuwe woningen in Duindorp: deze woningen halen hun warmte uit zeewater, een Europese primeur. Een grote warmtepomp gebruikt de warmte van het zeewater voor een constante temperatuur in de hoofdleiding. Elke woning heeft een kleine pomp die het water uit de hoofdleiding verder opwarmt naar de gewenste temperatuur in de woning. De centrale draait op windenergie. Daardoor is het nieuwe Duindorp CO²-neutraal. De woningen hebben vloerverwarming, dus geen radiatoren meer.

Aardwarmte

Een ander opmerkelijk project is het gebruik van diepe aardwarmte voor de verwarming van vierduizend huizen die de komende jaren in Den Haag ZuidWest worden gebouwd. Het is de eerste keer dat deze schone energiebron in Nederland op een dergelijk grote schaal wordt toegepast. In dit project wordt op een diepte van 2200 meter water met een temperatuur van 75 graden Celsius aangeboord. De warmte wordt via warmtewisselaars overgedragen aan het net voor aardwarmte. Wethouder Marnix Norder (bouwen en wonen) zei vorig jaar bij de presentatie van het plan te hopen dat het gebruik van geothermie, indien mogelijk, gangbaar wordt voor alle grote nieuwbouwprojecten. In Nieuw Spoorwijk (bij station Moerwijk) worden 750 woningen gebouwd die gebruik maken van een combinatie van minder diepe aardwarmte van 12 tot 14 graden Celsius en zonnepanelen.Tenslotte worden in de omgeving van het Zuiderpark 750 woningen gebouwd die gedeeltelijk worden verwarmd door warmte dat uit het rioolwater wordt gehaald. Resteert de bestaande woningvoorraad: die woningen zullen toch met aardgas verwarmd blijven worden. Het aansluiten van bestaande woningen op nieuwe, duurzame bronnen als geothermie is lastig en duur. Peter Smit: “Vergeet niet dat we reeds lang op grote schaal zuinig bezig zijn met de verwarming van bestaande woningen: enkele tienduizenden woningen zijn aangesloten op de stadsverwarming.”

Gemeentelijke organisatie moet al in 2010 CO²-neutraal zijn

Daarnaast valt winst te behalen met duurzame en energiezuinige gebouwen. Peter Smit: “Het stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg is een van de duurzaamste kantoren in Nederland. Het gebouw, waarvoor duurzame materialen zijn gebruikt, wordt verwarmd of gekoeld met warmte of kou die in de zomer of in de winter is opgeslagen in het grondwater. Het warme of het koude water wordt met een warmtepomp uit de grond gehaald. Doordat de verwarming in de constructie is verwerkt, hoeft het water voor de verwarming maar tot 30 graden Celsius in plaats van tot 90 graden te worden verwarmd. Ook het stadskantoor aan de Leyweg wordt energiezuinig en duurzaam. Het stadhuis aan het Spui kent ook een systeem van warmte- en kou-opslag,

Kikker met een grote K De prentenboeken over Kikker behoren tot de meest geliefde boeken uit de Nederlandse kinderliteratuur. Kikker, gecreëerd door de Hagenaar Max Velthuijs (1923-2005), is een even sympathieke als naïeve optimist die alledaagse avonturen beleeft met zijn vrienden Eend, Haas, Varkentje en Rat. In het Haags Gemeentemuseum is van 15 maart t/m 5 mei een presentatie aan dit bekende groene personage gewijd, waarin te zien is hoeveel elementen uit de wereld van Kikker terugkomen in kunstwerken uit de collectie van het museum.>Illustratie: Max Velthuijs / c.o. Stichting Max Velthuijs

Oude Niunia moet toch weer aan de lijn Hond Niunia is oud en ziek en houdt er niet van om aan de lijn te lopen. Baasje Wessels heeft daar alle begrip voor en laat Niunia – gesteund door de opvattingen van de dierenarts – dan ook lekker vrij rond banjeren. Het kwam meneer Wessels april vorig jaar op de Oude Haagweg op een bekeuring van € 65 te staan. Want honden moeten volgens de Algemene Politie Verordening (APV) op de openbare weg nu eenmaal aangelijnd zijn. De hondenbezitter liet het er niet bij zitten. Gesteund door de Vereniging Vrije Honden en met een verklaring van de dierendokter op zak betoogde Wessels advocate mr. Kristel Koese woensdagochtend voor de Haagse kantonrechter dat de toepassing van de APV in strijd is met het verbod op dierenmishandeling. De oude, zieke Niunia zou aangelijnd onnodig leed worden berokkend.

De advocate van de hondenbezitter stelde dat cliënt Wessels op basis van artikel 42 uit het Wetboek van Strafrecht van rechtsvervolging diende te worden ontslagen. Dit artikel schrijft immers voor dat mensen wettelijke voorschriften moeten nakomen. En de hondenbezitter had nu juist gehandeld in de geest van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, namelijk het verbod op dierenmishandeling. Wessels had in deze de belangrijkste wetsregel laten prevaleren. Los daarvan betoogde de advocate dat het verplicht aanlijnen van dieren in de APV is opgenomen ter bestrijding van overlast, maar dat nergens wordt getoetst of er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt. In haar optiek geeft hond Niunia geen enkele overlast wanneer zij niet aangelijnd loopt. Ze blijft heel dicht bij haar baas.

De Officier van Justitie achtte niet bewezen dat het aanlijnen van een hond in dit geval dierenmishandeling is en bleef bij haar eis. Die opvatting kon de kantonrechter wel billijken, maar zij vond dat – gezien de grondige juridische onderbouwing van het pleidooi – de gedane moeite wel mocht worden beloond. Daarom werd de hondenbezitter wel veroordeeld voor het handelen in strijd met de APV, maar werd geen boete opgelegd. Voorts kreeg Wessels ter plekke gratis het advies de zieke hond voortaan met de auto naar een zogenaamd ‘uitrenterrein’ te vervoeren. Daar kan Niunia dan keurig binnen de regels van de APV frank en vrij ronddartelen. Baasje Wessels heeft er een dubbel gevoel bij. “Het ging me echt niet om de boete, maar vooral om het welzijn van mijn hond”.


2

Feuilleton

Vrijdag 22 februari 2008

AFLEVERING 41

Wat vooraf ging. .Lex besloot ermee te stoppen nadat hij de nozem kwijt was geraakt. Hij had er meer dan genoeg van, reed terug naar huis maar nam eerst nog een slaapmutsje in “De Kleine Witte”. Waar tot zijn verbazing de mooie dochter van de overleden kunstschilder Marinus Venmans die ooit Zwarte Molly als model had, zich aan hem voorstelde. De redactie gonsde als een bijenkorf op een zonovergoten lentedag. Ik hou daar wel van, van een redactielokaal waar de Remingtons en telexen als machinegeweren ratelen, de sigarettenrook als een nevel boven je hoofd hangt, een redacteur vloekend met z’n Cicero-lat de kop probeert uit te rekenen, geschreeuwd wordt dat de krant nu echt gaat zakken, Toos Faber met een rood hoofd van woede de deur van de hoofdredacteur achter zich dichtsmijt en het er alle schijn van heeft dat het chique deel van Den Haag en Wassenaar het die dag zonder Het Vaderland moet stellen. Maar op de een of andere wonderlijke manier worden toch elke middag vroeg de 40.000 exemplaren uit de zetterij in de Kazernestraat gedumpt waar de bezorgertjes rokend staan te wachten. Ik had mijn bijdrage geleverd, een plaat gemaakt van het standbeeld van Albert Plesman bij het KLM-gebouw, een primeur op de voorpagina want het zou pas overmorgen officieel worden onthuld. En ernaast, want als er één dagblad Oranjegezind is, dan is het Het Vaderland, een foto van Beatrix die die ochtend als burgemeester op een persconferentie grootse plannen voor uitbreiding van Madurodam had gemeld. Prinses Glimlach keek behoorlijk stuurs toen ze me zag, ze heeft sowieso de pest aan fotografen maar mij verwijt ze vast en zeker dat haar vader nogal amicaal met me omgaat. Ik denk wel eens dat het haar goed zou doen als een leuke vriend dat kapsel eens hartstochtelijk door de war zou maken. Om één uur zat ik uit te puffen met een kop koffie en mijmerde na over de vorige avond met de mooie Nadra Venmans, tot Toos opdoemde. In tegenstelling tot haar gewoonte, maakte ze me een compliment met de foto van Plesman’s beeld, informeert zelfs of ik een leuke vakantie had gehad en toen of ik nog achter die mannequin van Max Heijmans aan zat. “Eh… hoezo?”, vroeg ik overdonderd. “Nou, je zei toch dat je haar uit de oorlog kende? Was ze geen koerierster?” Jezus, had ik dat gezegd? “Klopt”, zei ik en inhaleerde wat te diep. Ze glimlachte. Als Toos dat doet, moet je oppassen. “Ik hoorde van Martin dat ze prostituee was geworden…”. Uit haar mond klonk dat als “prostaat”. Verdomme,

Martin, ik had hem die ochtend niet gezien maar hij was dus terug van zijn postduiven-excursie. “En dat ze zich Zwarte Molly noemde maar later Inge Hogenhuys en versjes voor ouden van dagen declameert. Je zou haar niet uit de oorlog kennen als koerierster maar als meisje van plezier”. Had ik dat ook aan Martin verteld? “Hoe weet je dat?” Haar mond glimlachte nog steeds, haar ogen niet. “Van Jan Gualthérie van Weezel”. “Van Jan Hak??” “Niet zo familiair, Van der Broek! Je hebt het over een zeer respectabele gezagsdrager! Ja. Ik sprak hem zaterdagavond tijdens het gala voor Prins Bertil van Zweden. Samen met Zijne Excellentie minister Luns”. Normaliter zou ik nu ook geglimlacht hebben, Toos laat zich graag voorstaan op haar hooggeplaatste kennissen. Ik staarde haar zwijgend aan, de geaffecteerde stem van Luns toen in het politiebureau bij Jan Hak in m’n oren. Wat had hij gezegd? Dat er iets “bepaaldelijk” niet genoeg was. Had Luns met Inge van doen? Of ging het daar niet om? “ Ik weet niet wat je allemaal uitspookt, Lex, maar Gualthérie wil met je praten”. “Waarom?” Ze fronste. “Dat zal hij je zelf wel vertellen, denk je niet?” “En wat heeft Luns er mee te maken?” “Miníster Luns bedoel je, ik heb geen idee, ik weet niet wat jij allemaal in je vrije tijd uitspookt”. Verbluft keek ik de rook van mijn sigaret na. “En wanneer wil Gualthérie mij spreken?” In plaats van me aan te kijken, keek ze op haar horloge. “Ik heb hem net gebeld dat je er om half twee bent”. “Wat?” Ze glimlachte weer, nu ook met haar ogen en kwam overeind. “Er staat niets voor je in de bureauagenda dus ik ga er vanuit dat je kunt. En doe hem mijn hartelijke groet, wil je?” Ze liep in dat vooroorlogse mantelpak weg als Wilhelmina die de troepen toe heeft gesproken. Ik vloekte zachtjes en inhaleerde weer. Waarom wilde Jan Hak me spreken? Had zijn blonde diender in de Borgward hem ingelicht over mijn tripje naar Hoenderloo? So what? En Luns? Waarom naar mij en Zwarte Molly

De moord op Blonde Dolly Tomas Ross

gevraagd waar Luns nota bene bij stond? Op mijn horloge was het tien over één. Het zou best dat er in de centrale bureau-agenda niks voor me stond genoteerd maar ik had wel een afspraak om vijf uur. Een afspraak-je. En daarvoor wilde Lex van der Broek nog graag douchen en zijn Palm Beach-kostuum aantrekken! Om vijf voor half twee zette ik de Heinkel tegen de pui van het hoofdbureau en wandelde, toch wat nerveus, de grote hal binnen. Ik moest wel erg belangrijk zijn want nog geen twee minuten later zat ik aan het kolossale bureau van Jan Hak, de hoofdcommissaris in vol ornaat tegenover me. Hij schoof een geopend kistje sigaretten naar me toe .“Roken?” “Graag”. Ik koos een Lexington die me nog het meest naar Hunter smaakt. “Koffie?” Als oud-commandant van de commandotroepen praat Jan Hak graag in monosyllaben. “Ka-bou-ter-bar”, zei hij. Dat waren víer lettergrepen, en ze sloegen alle vier bij me in als een granaat. “Je zat daar twee weken geleden ’s avonds met een vrouw die je een envelop gaf en daarna foetsjie was. Waarom? Wat? Hoe? Wie?” Ik liet de rook langzaam tussen mijn lippen ontsnappen. Dus één van zijn mensen was daar toen geweest.

Stadsmens

Wordt vervolgd.

door Joke Korving

Fotografe Anna Green brengt recepten in beeld

gen. “Vrienden zagen het op de housewarming party. Ze waren heel enthousiast en vonden dat ik daar iets meer mee moest gaan doen”. Bijgestaan door haar vriend Pascal Ancher, een consultant, ging ze eind vorig jaar van start met het fotograferen van de voorbereidingen en het koken van hun lievelingsgerechten. Lachend: “Onze hele kerstvakantie is er aan opgegaan. Mijn vriend was zeer tevreden; we hebben de hele week lekker gegeten”. Vriendinnen, bekend met marketing, adviseerden haar hoe zij haar werk op de markt moest brengen. Haar broer, eigenaar van een Amsterdams communicatiebedrijf, bouwde haar ontwerpen om tot een website. Voor zover bekend is zij de enige die op deze manier recepten in beeld brengt. “Ik heb op Internet gezocht, maar tot nu toe heb ik niemand gevonden die dit ook doet”.

Foto’s waarin je je tanden wilt zetten Het blauwe heft van een mesje steekt uit een paprika. Daarna volgt het snijden van kruiden. Zout en peper zijn te ontwaren, geitenkaas, kokend water en pasta. Kortom, het doek van één bij één meter geeft een recept weer. Het is smakelijk in beeld gebracht door fotografe Anna Green. “Ik laat van voor naar achteren zien hoe je gevulde paprika’s moet maken. Niet alles is helemaal herkenbaar; het is geen boek met recepten. Maar al die verschillende beelden zijn wel gebaseerd op een recept”. Wat Anna met haar kunstwerk beoogt? “Ik wil een stijl neerzetten die een bepaalde levensvreugde uitstraalt”. Die sfeer is evenzeer af te lezen aan de Thaise lamscurry en aan de soesjestaart, die omringd is met vrolijke hartjes. Drie van haar doeken, elk in negen of zestien delen opgesplitst en op canvas of zeildoek geprint, hangen tot eind maart in het Ondernemers Café (OC) op de Hooikade. Intussen is door het OC en het daarnaast gelegen restaurant Mochi aan haar gevraagd iets voor beide etablissementen te fotograferen. Ze heeft al ideeën. “Voor het OC wordt het een cocktail. Bij Mochi denk ik aan hun beroemde frikadel speciaal. De kok gebruikt daarvoor koraalvis. Ik ga bij hem in de keuken staan om zijn gerecht te fotograferen en maak er een eigen compositie van. Waarschijnlijk worden deze doeken langwerpig in plaats van vierkant”. Hoe ze precies te werk gaat, legt Anna Green uit. “Ik fotografeer voor één onderdeel hele series, soms neem ik voor één beeld wel honderd foto’s. De foto’s hebben allerlei verschillende belichtingen en zijn, met of zonder flits, vanuit verschillende standen genomen. Daarna stop ik ze in de computer en kijk wat het beste beeld is. Gaandeweg krijg ik een idee welke kleur het zal worden, maar het kan ook zwart/wit zijn”. Ze maakt voor haar ‘tasty touch to photography’ veelvuldig gebruik van photoshoppen, een bewerkingsprogramma in de computer. “Je kunt daar een beeld totaal mee veranderen”, zegt ze en wijst op de fraaie turquoise /groene pan met kokend water, onderdeel van het Turkse paprikarecept. “Dat is

Die Remmelt? Die De Groot van de Taunus? Ik lieg soms vrij vlot, nu ook. “Die mevrouw heet Inge Hogenhuis. Ik heb haar gefotografeerd toen ze optrad in een rusthuis, Bosch & Duin. Ze wilde me bedanken voor de mooie foto’s, trakteerde me op een pilsje en gaf me een tientje voor de onkosten”. Hij grijnsde onder zijn knevel. “Je liegt. A. Die vrouw heet geen Inge Hogenhuis maar Irma Blauw. B. Ze treedt niet op behalve in jarretels en liggend op haar rug. C. Ze bedankte je niet want ze maakte dat ze weg kwam en jij bent haar nog gaan zoeken. Zeg het maar Van der Broek, maar wel snel want in tegenstelling tot de pers hebben wij hier wel wat meer te doen”. Ik was blij dat een kantinehitje de koffie bracht. Irma! Die naam had op de ansichtkaart gestaan die dat stel in Hoenderloo naar Dolly had gestuurd! “Lieve Dolly. Even een groet van ons beiden. Karel en Irma”. Het drong langzaam tot me door wat ik daar al eerder had gedacht. Die vrouw léék verdomd veel op Inge Hogenhuys maar ze was een ander! De helblauwe oogjes van Jan Hak priemden in de mijne. “Nou?” Ik nam een teugje van de koffie, trok aan de sigaret en besloot het verhaal te vertellen, vanaf die avond lang geleden dat Robbie me vroeg voor hem foto’s te maken tot ik eergisteren terug was gekomen uit Hoenderloo. Maar over Nadra hield ik mijn mond, daar had hij niks mee te maken, dat hield ik graag voor mezelf. Hij onderbrak me niet één keer. Pas toen ik uit was gesproken, knikte hij een tijdje peinzend en zei toen: “Braaf, Van der Broek. Alleen ken ik geen blonde politieman die Remmelt zou heten noch een gedrongen vent met borstelige wenkbrauwen met de naam De Groot. Laat staan dat ik hen opdracht zou hebben gegeven jou te schaduwen”. Ik staarde hem verbijsterd aan. “Maar dat liet u toch wel doen? Hoe wist u anders van de Kabouterbar?” Hij schudde zijn hoofd en streek langs zijn snorretje. “Dat liet ik niet doen, beste kerel. Dat deed de BVD”. “De BVD?” Ik hapte naar adem. “Wat heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst hier in godsnaam mee te maken?”

Aankleding

Fotografe Anna Green brengt recepten in beeld. >Foto: Pascal Ancher een heel gewone metalen pan van Ikea. Met photoshoppen kun je de kleur helemaal aanpassen”.

Engelse

Anna Green is Engelse van geboorte en kwam op haar vierde naar Nederland. Ze volgde aanvankelijk de opleiding grafische vormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, maar koos twee jaar later voor fotografie. Ze werkte enige tijd in de horeca. Toen ze eenmaal ‘een maandsalaris bij elkaar kon fotograferen’, zoals ze zegt, besloot Anna daar drie jaar geleden haar beroep van te ma-

ken. Opdrachtgevers zijn onder meer Haaglanden Zakenjournaal, het bedrijvenblad Business Haaglanden, het Vakblad en Den Haag Centraal. Vorig jaar wilde ze met haar pas gekochte mobiele studio iets uitproberen. ‘Kom’, dacht kookfanaat Anna Green, moeder van drie zonen, ‘laat ik onze favoriete recepten fotograferen’. Het ontstaansproces van de gevulde paprika’s werd stap voor stap in beeld gebracht en op zeildoek geprint. Dat één bij één meter grote doek werd afgelopen december in de keuken van haar nieuwe woning opgehan-

Met haar ‘receptenfoto’s’ richt zij zich onder meer op restaurants. Als voorbeeld noemt ze ‘Puck’ in de Prinsestraat. “Het eten is er geweldig maar het interieur vraagt erom gefotografeerd te worden. De zaak kan best wat aankleding gebruiken”. En: “Ik kan me ook voorstellen dat je iets met kookclubs doet en met workshops koken. Of je neemt een restaurant met het voltallige personeel erbij. Het leukste lijkt me om bij mensen thuis te fotograferen, zodat je het persoonlijk maakt”. Haar kennis van grafische vormgeving komt haar bij de recepten van pas. Zo is bij de soesjestaart een tekst afgebeeld. Het is een gedichtje over liefde dat een jongen van acht heeft geschreven. “Daarom heb ik bij de taart hartvormige snoepjes gefotografeerd en een gebakken ei in de vorm van een hart; ik vond dat dit extra lief moest worden”. Bij haar dagelijkse werk streeft ze, geïnspireerd door een paar collega’s, naar vernieuwing. “Ik ben op zoek naar andere standpunten. Bij bedrijfsfotografie gaat het toch vaak om mannen in een pak met stropdas. Vanuit andere standpunten zou ik een spannender foto kunnen maken”. De doeken van Anna Green hangen tot eind maart in het Ondernemers Café, Hooikade 56, Den Haag, van maandag t/m zaterdag geopend vanaf 17.00 uur. Voor meer informatie www.artyfoods.nl


Actueel

Vrijdag 22 februari 2008

Binckhorst behoeft ook rommelplekken Niet iedereen staat van enthousiasme te springen bij de enorme plannen die de gemeente Den Haag heeft met het industrieterrein Binckhorst. De angst is groot dat Nieuw Binckhorst er in de toekomst alleen is voor de rijken. Wat gaat er gebeuren met de bewoners van de 120 betaalbare flats die er nu staan, welk lot wacht de kunstenaarsinitiatieven, demontagebedrijf Van Gils, Jero Papierwarenfabriek en de Kerk van Sion? door Coos Versteeg Misschien was de druk bezochte debatavond in het voormalige KPNgebouw heel anders verlopen als ambtenaar Van der Harst zijn toelichting op het masterplan voor de Binckhorst gewoon had kunnen geven. Met een swingende powerpointpresentatie, artist impressions of gewoon dia’s en tekeningen. Maar dat mocht niet van verantwoordelijk wethouder Peter Smit, het paste niet in diens planning, werd het belangstellend publiek meegedeeld. En daarmee dreigde dit ‘politiek café’, georganiseerd door de Haagse Stadspartij vooral het podium te worden waar scepsis overheerste. Want gemeenteraadslid Joris Wijsmuller van diezelfde Haagse Stadspartij heeft grote twijfels bij de omvang van de Binckhorstplannen. Die vindt het allemaal ‘nogal overspannen’ en ‘teveel van het goede’, omdat hij zich baseert op cijfers van het CBS die veel minder groei voor de stad aangeven dan waar de gemeente nu van uitgaat. Zijn collega-raadsleden Frank Poppe en Arjen Lakerveld van de collegepartijen PvdA en VVD staan er een stuk optimistischer in, maar ook hen bekroop gaandeweg het debat zichtbaar gevoelens van twijfel. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het historisch en cultureel erfgoed, die prachtige of in elk geval karakteristieke monumentale bedrijfsgebouwen die hier de afgelopen vijftig jaar zijn verrezen. Moet dat alles simpelweg sneuvelen om commercieel

aantrekkelijke vierkante meters te realiseren? Historicus Koos Havelaar, voorzitter van de Stichting Industrieel Erfgoed, sprak zijn zorgen uit. Hij noemde de fabriek van Escher als voorbeeld van een gebouw dat qua architectuur de moeite waard is om iets mee te doen. Maar hij vindt in het masterplan te weinig aanknopingspunten om er vertrouwen in te hebben dat die dingen straks ook daadwerkelijk kunnen. En in hoeverre blijft er plek voor gekke bedrijfjes, die – zoals een klein scheepswerfje – misschien niet altijd even milieuvriendelijk zijn, maar wel erg sfeerbepalend? Moet de cementcentrale echt verkassen? Blijven er autoshowrooms of gaan die allemaal verhuizen naar het Prins Clausplein? Eerder was al opgemerkt dat hier met name het ‘informele’ geregeld moet worden. Later op de avond werd dat door diverse sprekers nadrukkelijker uitgesproken: op de Binckhorst moet ook plaats blijven voor het ongeregelde, voor rommelplekken.

Transformatie

Net als in het debat vorige week over Laakhavens, georganiseerd door de Bond van Nederlandse Architecten in de Haagse Hogeschool, klonk ten aanzien van de Binckhorst voortdurend de term transformatie; een proces waarbij het op de te knappen gebied langzaam verandert en waarbij allerlei lege ruimtes tijdelijk beschikbaar worden gesteld aan kunstenaars en culturele instellingen die kleur aan de omgeving geven. Dus niet al het oude meteen platgooien, de grond bouwrijp maken en er vanuit een enorme bouwput allemaal nieuwbouw neerzetten, maar een heel geleidelijk proces. Het leidt soms tussentijds tot compleet nieuwe inzichten en andere invullingen dan oorspronkelijk gedacht. Die transformatie-aanpak is geen nieuwe uitvinding. Met name in het Hamburgse havengebied wordt al jaren op die manier gewerkt. Daar zijn ook de oude pakhuizen als industrieel monument gehandhaafd. Het tegen der Altstad aan schurkende gebied wordt steeds aantrekkelijker, ja zo attractief dat de Hamburger Philharmoniker er inmiddels zijn nieuwe concertzaal realiseert. Dat de Binckhorst dé plek is om nieuwe dingen te doen, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Hier kan de stad groeien zonder aantasting van het groen.

De bedrijvenvereniging die een grote groep ondernemers op de Binckhorst vertegenwoordigt juicht zelfs toe dat het verpauperde gebied wordt aangepakt, maar een enkeling zou wel wat fatsoenlijker willen worden geïnformeerd en niet lukraak een huuropzegging ontvangen.

Vaag

Het masterplan dat als uitgangspunt dient en waarover de gemeenteraad binnen enkele weken een besluit neemt, is velen nog veel te vaag. Het feit dat de gemeente voor 50 procent deelneemt in de ontwikkeling en 50 procent aan private partijen overlaat, zit menigeen dwars. Waarom niet voor 51 procent? Dat kan harde noodzaak zijn straks om niet volledig uitgeleverd te raken aan mensen die uitsluitend aan grote winst denken. Want het gaat ook om de toekomst van hardwerkende kleintjes als Stefanie Bootsman die met haar man Snackcar De Trekvliet runt. Of meneer Vrolijk van het koffiehuis op de Maanweg. “Twee jaar geleden heb ik een brief gekregen dat ik

in het onteigeningsgebied zit. Hoor ik nu eigenlijk ook bij het cultureel erfgoed?” Nou daar was de hele zaal het wel over eens: Haagse koffiehuizen horen zeker bij het cultureel erfgoed. In de commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO) klonk veel van die kritiek woensdagochtend door. Toch overheerst enthousiasme en wethouder Smit mocht zelfs wat complimenten – met name voor de milieuaspecten – incasseren. In dat verband stelde de wethouder ook dat een aantal karakteristieke bedrijven echt niet op de Binckhorst zal kunnen blijven, omdat ze daarmee andere ontwikkelingen in de weg zitten waarmee de inkomsten veel lager zouden worden. Het voornaamste punt waarop Smit de raadsleden echter gerust moest stellen was de invloed die de gemeente op de verder ontwikkeling zou houden. “Er komt nog een aantal momenten dat U aan de bak komt, onder meer bij het bestemmingsplan dit najaar en daarna bij de uitwerkingsplannen van het bestemmingsplan. U houdt de vinger aan de pols!”

Voorstudie voor Nieuw Binckhorst van OMA, het bureau van architect Rem Koolhaas.

Nieuwe kweekvijver voor Haags radiotalent Jonge radiomakers hoeven niet meer te pionieren op de zolderkamer. Dit jaar komen er in alle acht stadsdelen speciale faciliteiten om radioreportages te maken. In deze ‘wijkmedia ateliers’ kunnen buurtbewoners samen aan de slag om radio over hun eigen wijk te maken. Bovendien start de gemeente samen met Fonds 1818 het Idzerdafonds. Dit fonds stimuleert jonge radiomakers in Den Haag. door Miranda Fieret De gemeente Den Haag hoopt met de faciliteiten op het gebied van radio maken, de burgerschapsjournalistiek een impuls te geven. “Geen Darfur, niks over de Amerikaanse verkiezingen. Puur nieuws uit de eigen wijk en de stad. Dat kunnen mensen gaan verwachten van dit initiatief”, vertelt wethouder Rabin Baldewsingh (Burger-

schap en Media). “We willen investeren in de lokale infrastructuur van media en tegelijkertijd een kwaliteitsslag maken. Ik geloof dat we in Den Haag genoeg creatieve jongeren hebben die een verschil willen maken”. Met het stimuleringsfonds en de wijkmedia ateliers wordt uitwerking gegeven aan de medianota van de gemeente. Met een geheel eigen gebruik van media moet meer betrokkenheid bij de wijk worden gecreëerd. Om dat voor elkaar te krijgen, start vanaf donderdag het Idzerafonds. Jongeren tot en met 25 jaar kunnen via de website www.idzerdafonds.nl een verzoek indienen voor het maken van een radioreportage, verslag, documentaire. “Maar ook workshops kunnen bijvoorbeeld worden aangevraagd. Jongeren moeten meer gaan proeven van het radio maken”, vult de wethouder aan. De gemeente en Fonds 1818 bepalen dan of er een geldbedrag wordt verleend om het concept uit te voeren. In totaal storten de twee partijen €50.000, – in het fonds. Waarom de gemeente zich niet richt op een meer multimediale aanpak is volgens Baldewsingh vooral een kwestie van financiën. “Televisie maken kost

veel geld. Wellicht kunnen we ons daar in de toekomst op richten. Ik ben ervan overtuigd dat radio ook een goed middel is om jongeren te bereiken. Ze kunnen zichzelf trainen en uitdagen, daarbij kunnen radioprogramma’s ook via het internet worden uitgezonden”. Het fonds dankt zijn naam aan de Haagse radiopionier Hanso Henricus Schotanus à Steringa Idzerda. Vanuit zijn woning in de Beukstraat werd op 6 november 1919 de eerste publieke omroepuitzending ter wereld uitgezonden. “We zijn er niet goed in om onze helden een plek te geven. Idzerda is zo’n vergeten held. Hij heeft veel betekend voor het vak en ik vind het daarom een eer om het fonds naar hem te vernoemen”.

Wijkmedia ateliers

Speciale ruimtes in buurtcentra, bibliotheken en scholen moeten de nieuwe schare radiomakers de nodige faciliteiten bieden om een eigen radioreportage te maken. Eind maart wordt de eerste locatie geopend. Daarna moet in elk stadsdeel een ‘wijkmedia atelier’ komen. Met opnamemogelijkheden en computers kunnen buurtbewoners hier zelf hun item maken. “Er is geen docent

Advertenties

Kazernestraat 112 2514 CW den Haag 070-3922722 www.noteboominterieurs.nl

4UFFETXFFSFJHFOUJKET

of coach aanwezig. Het is juist de bedoeling dat de buurtbewoners elkaar gaan helpen. Maar, als er behoefte is aan ondersteuning, dan zijn er wel workshops en trainingen mogelijk. De locaties zijn zichtbaar, laagdrempelig en – in tegenstelling tot het Idzerdafonds– open voor alle leeftijden. Het is te vergelijken met het hobbyen en de radiopiraterij van vroeger, alleen nu kan het gewoon legaal”. De gemeente heeft geen afspraken met Haagse radiozenders om de programma’s uit te zenden. “Dat hangt natuurlijk van de kwaliteit af”, legt de wethouder uit. “Wel komen er in elke wijk digitale muurkranten waar de items op verschijnen”. Mensen die nu al aan de slag willen met radio maken, kunnen terecht bij het mediacentrum op het Calandplein. Jonge radiomakers die financiële steun nodig hebben, kunnen de komende vier jaar een beroep doen op het Idzerdafonds.

3

Weblogs GroenLinks genomineerd Politieke weblogs worden gezien als de manier om de politiek dichter bij de burger te krijgen. De Haagse GroenLinksers David Rietveld en Arnoud Boer maken kans om voor hun digitale inspanningen te worden beloond. Op 19 maart zal tijdens de uitreiking van de Dutch Bloggies in het Stadhuis in Den Haag bekend worden of de heren in de prijzen vallen. Beiden zijn ze genomineerd voor ‘beste politieke weblog’, maar Rietveld maakt ook kans om de categorie ‘beste weblog’ te winnen. De politici laten op de website van GroenLinks weten zeer verheugd te zijn met hun nominaties. Rietveld: “Zo’n nominatie betekent toch dat je weblog goed wordt gelezen en gewaardeerd”. Boer meent dat het niet toevallig is dat GroenLinks weblogs zo goed scoren: “Ook in de Blog50 domineren de GroenLinksers in de ranglijst voor politieke weblogs. Dat vertaalt zich dus nu in nominaties”.

Tiernego verlaat raad wegens verhuizing SP-raadslid Jelle Tiernego verlaat de Haagse gemeenteraad. Vorige week was zijn laatste raadsvergadering. Op 6 maart zal hij alleen nog aanwezig zijn bij de installatie van zijn opvolger Willemijn Moes. De reden voor zijn vertrek is een verhuizing naar Rotterdam. Hij gaat samenwonen met zijn vriendin. Die werkt in het onderwijs in Spijkenisse en dat is niet te combineren met wonen in Den Haag. Een raadslid moet wonen in de stad waar hij volksvertegenwoordiger is. Tiernego heeft een dubbel gevoel over zijn vertrek: “Aan de ene kant ga ik een deel ervan missen, zo zit ik met mijn neus bovenop de besluitvorming over onderwerpen waar je voor gaat zoals armoedebeleid. Er zijn genoeg dingen om je boos over te maken. Aan de andere kant kost het me veel tijd en vind ik het wel prettig dat mijn agenda leger is”. Hij zal nog minstens tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2010 moeten wachten tot hij weer actief kan zijn als raadslid, dan wellicht in zijn woonplaats Rotterdam. “Daar kan ik nu al de SP-fractie ondersteunen. Dat blijf ik voorlopig ook nog wel in Den Haag doen, in ieder geval in de eerste periode’. Tiernego zat in de raad sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.

Loket Culturalis officieel geopend Het is soms om moedeloos van te worden. Amateur-kunstenaars die geen idee hebben waar ze terecht kunnen voor advies, financiële ondersteuning of gewoonweg een podium. Misschien hoort dit zwoegen wel bij het kunstenaarschap – immers door misère ontstaat vaak mooie kunst – maar zorgt het er ook voor dat amateur-kunstenaars plezier en enthousiasme verliezen. Gevolg hiervan is dat het cultureel-artistieke leven uitdunt. Woensdag opende Stichting Culturalis in het Nutshuis ‘Het Culturalis Loket’ om te voorkomen dat nog meer kunstenaars gedemotiveerd raken door een gebrek aan overzicht en perspectief. De stichting wil Hagenaars stimuleren aan podiumkunst te doen en deze mee te beleven. Door het scouten, faciliteren, begeleiden, presenteren en promoten van kunstbeoefenaars probeert de stichting het Haags culturele leven te laten floreren. Haagse beoefenaars van allerlei podiumkunstvormen kunnen bij het loket terecht voor advies op maat.

Buitenschoolse opvang geeft klassiek concert Je bent nooit te jong om muziek te maken. Dat bewijzen de zestig kinderen van de buitenschoolse opvang 2Samen. Met begeleiding van muzikanten van het Residentie Orkest hebben ze de afgelopen weken druk gestudeerd. Na workshops en natuurlijk veel oefenen zijn de kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot 12 jaar komende zondag voor even zelf ‘muzikant’. Samen met het Residentie Orkest spelen ze in de Dr. Anton Philipszaal een mini-versie van de Boléro van Ravel, een geheel eigen versie van de Spaanse dans van De Falla en het liedje ‘Heibel in het Orkest’. Met de samenwerking wil het Residentie Orkest meer in de Haagse wijken zijn en kinderen kennis laten maken met klassieke muziek. In totaal worden er drie reeksen van workshops gegeven. Het optreden van de kinderen is een voorproefje op de rest van de zondag in de Dr.

Anton Philipszaal. Na de kinderen, is het de beurt aan de Israëlische fluitiste Sharon Bezaly om voor zuidelijke sferen te zorgen. Als gast van het Residentie Orkest brengt ze Concierto Pastoral van Joaquín Rodrigo ten gehore. Ook staan het gestileerde werk van Manuel de Falla en Ravels beroemde Boléro, geïnspireerd op een 18de-eeuwse Spaanse dans, op het programma. Vanwege omstandigheden zal Josep Pons de concerten van 23 en 24 februari bij het Residentie Orkest niet dirigeren. Hij wordt vervangen door Enrique Diemecke. Zondag 24 februari: Het Residentie Orkest in de Dr. Anton Philipszaal. Aanvang: 13.15 tot 13.35 uur. Sharon Bezaly begint om 14.15 uur. 1e rang: € 30,00/ € 27,50 (65+, uitpas) en € 10,00 (jeugd). Tweede rang: € 25,00/ € 22,50 (65+, uitpas). Derde rang: € 15,00/€ 12,50 (65+, uitpas). Reserveren via tel: 070-8800333.


Van Kooten & De Bie Van Kooten & De Bie lezen een échte Haagse weekkrant lezen een échte Haagse weekkrant Weet je Wim, ik zou er elke week voor naar Den Haag rijden!

Hoeft niet Kees, je kunt je gewoon abonneren!

NU: 13 WEKEN VOOR 10 EURO

Nu 13 weken voor €10 Deze actie loopt tot 1 maart 2008. Voor abonnementen: ■ Telefonisch: tijdens kantooruren en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur 070 – 364 40 40 ■ Internet: www.denhaagcentraal.net ■ Of maak gebruik van de antwoordbon Het proefabonnement wordt niet automatisch verlengd. Wel willen wij t.z.t. contact met u opnemen over een mogelijke omzetting naar een jaarabonnement.

Ja ik neem een proefabonnement op Den Haag Centraal en ontvang deze krant 13 weken voor slechts € 10,-

Hierbij machtig ik Den Haag Centraal om de abonnementskosten af te schrijven van bank-/gironummer: _____________________________________________________________________________________________________________________________ Ik kies ervoor om met een acceptgiro het gewenste abonnement te betalen (in dit geval komen er E 2,50 administratiekosten bij)

Naam: _________________________________________________________________________________________________ Voorletters: ________________________________ M/V Straat: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Postcode: ____________________________________________ Plaats: ________________________________________________________________________________________________ Telefoon: ______________________________________________ Email: _________________________________________________________________________________________________ Geboortedatum: ________________________________ Handtekening: ________________________________________________________________________________ Stuur de ingevulde bon naar Den Haag Centraal, antwoordnummer 45001, 2504 VC Den Haag. Een postzegel is niet nodig. Den Haag Centraal registreert enkele van de door u verstrekte gegevens om de ontvanger op de hoogte te houden van activiteiten van Den Haag Centraal. Deze worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

DHC 19

Actievoorwaarden:


Actueel

Vrijdag 22 februari 2008

Meer aandacht voor de Haagse straatboom Deze week kreeg de gemeente Den Haag een boom aangeboden door Paul Weststrate van communicatiebureau Awareness als afronding van de herinrichting van de Parkstraat. Maar Den Haag is de afgelopen jaren vijfduizend straatbomen kwijtgeraakt. Deze bomen zijn om uiteenlopende redenen gekapt, maar ondanks de plicht tot herplant zijn deze niet vervangen. door Hans Schmit Volgens wethouder Rabin Baldewsingh (leefbaarheid) is deze “enorme achterstand” te wijten aan een gebrek aan financiële middelen. Hij wil deze achterstand de komende jaren ongedaan maken en hoopt dat de gemeenteraad hem daarbij “een handje zal helpen” door extra geld beschikbaar te stellen. Baldewsingh: “Het inlopen van de achterstand kost heel veel geld, er is een getal met zes nullen mee gemoeid. Daarnaast moeten we zorgen dat er geen nieuwe achterstand ontstaat”. Baldewsingh zei dit deze week in het maandelijkse milieucafé in het atrium

Aan de Segbroeklaan sneuvelden recent een reeks bomen om verbreding van de rijbaan mogelijk te maken.>Foto Eveline van Egdom

van het stadhuis waar hij de nieuwe nota over Haagse bomen toelichtte. De inspraakversie van deze nota, die de leidraad vormt voor het Haagse bomenbeleid in de komende tien jaar, ligt vanaf heden ter inzage in het stadhuis, de stadsdeelkantoren en op internet.

Verscheidenheid

De nota legt de nadruk op het vergroten van de verscheidenheid aan soorten straatbomen. Baldewsingh: “Ik wil meer reuring in het bomenbestand om de saaiheid te verdrijven. Door meer verschillende soorten te planten, zijn de Haagse bomen ook beter bestand tegen ziekten, plagen en klimatologische veranderingen. Naast de bekende boomsoorten komen er meer bloesem- en vruchtbomen. We moeten niet krampachtig vasthouden aan inheemse bomen, hoewel je natuurlijk niet moet tornen aan de karakteristieke lanen met bomen als kastanjes en iepen”. “Ook wil ik met palmbomen meer kleur en fleur aan de stad toevoegen. Er is één soort palm die winterhard is en vorst tot vijf graden kan hebben. Als het kouder wordt, geeft dat wel wat meer werk, want dan moeten ze worden ingepakt. Ik denk aan twee of drie plekken waar deze palmen geclusterd kunnen worden aangeplant. We bekijken nog waar dat kan; ik denk bijvoorbeeld aan de binnenstad, de Leyweg, het Vredespaleis. Het kan er prachtig uitzien”.

De nota (“Kiezen voor kwaliteit en diversiteit”) pleit ook voor meer bomen in wijken die nu nog groenarm zijn. Baldwesingh: “Het groen is niet evenredig over de stad verdeeld. Er zijn boomarme wijken en juist die wijken staan ook sociaal onder druk. We willen daar meer investeren en ik geef daar 15 maart de aftrap voor door in Transvaal op het Mandelaplein twaalf bloesembomen te planten. Deze bomen dragen bij aan een kleurrijkere stad en een plezieriger leefomgeving. Voorts worden binnenkort op het Jacob van Campenplein kersenbomen geplant”. In de nieuwe nota is het begrip straatboom in vergelijking met de vorige bomennota uit 1997 verruimd. Baldewsingh: “Onder straatbomen verstaan we

alle bomen in en aan straten, tot tien meter uit het straatprofiel. Dus bomen aan de rand van plantsoenen en dergelijke behoren nu ook tot de straatbomen. Zo hebben we het aantal straatbomen in één klap vergroot van 84.500 tot 111.500. Dat is een grapje natuurlijk, maar het betekent wel dat we de komende tien jaar ons extra inzetten voor deze bomen”. Baldwesingh zei ook zich zorgen te maken over het feit dat steeds meer voortuinen in met name nieuwe wijken worden betegeld om bijvoorbeeld de auto te parkeren. Baldewsingh: “Ik ben er voor om mensen een gratis boom voor hun voortuin te geven, zodat ook deze particuliere tuinen groen blijven. Dat zou gefinancierd kunnen worden uit het potje ‘Een miljoen voor groen’”.

Coalitie stevig in zadel na debat Scheveningen door Jan van der Ven Is het toeval? Of misschien niet? Feit is dat het vorige week donderdag één jaar geleden was dat de coalitie van PvdA, VVD en GroenLinks viel over het Verkeers Circulatie Plan. Precies een jaar later kwam diezelfde coalitie zonder kleerscheuren uit het debat over de toekomst van Scheveningen tevoorschijn. De lijmpoging van weleer blijkt succesvoller dan menigeen indertijd aannam. De tijden lijken – althans voorlopig – voorbij waarin ruzies en onderling gekonkel de sfeer in de coalitie bepaalden. Het debat van vorige donderdag vormde hiervan het bewijs. PvdA, VVD en GroenLinks trokken eensgezind op. Onder leiding van een zelfbewuste wethouder Marnix Norder (PvdA, bouwen en wonen) werden de grove lijnen voor de toekomstige ontwikkeling van Scheveningen vastgesteld. “De plannen zijn niet in beton gegoten”. Binnen de coalitie waren vooraf de kaarten netjes geschud. De pijn over het Masterplan Scheveningen was onderling keurig netjes verdeeld en concentreerde

zich vooral op de hoogbouwplannen. GroenLinks slikte moeiteloos de bouw van twee woontorens van 100 meter op de havenhoofden ter hoogte van het Norfolkterrein. Op het terrein zelf wordt een woontoren van 70 meter gebouwd. Deze instemming staat in schril contrast met het verkiezingsprogramma van GroenLinks waarin staat dat in Scheveningen geen hoogbouw mag plaatsvinden. Nu wordt de hoogbouw ‘een wenselijke investering in de toekomst van Scheveningen’ en zelfs een heuse ‘kwaliteitsimpuls’ genoemd. Dit voortschrijdend inzicht binnen de gelederen van GroenLinks leidde er toe dat de overtuiging is ontstaan dat ook Scheveningen een steentje moet bijdragen aan het bouwvolume van Den Haag. Vandaar dus de instemming van GroenLinks met de hoogbouw.

Kleiner

Coalitiegenoot VVD had in een eerder stadium gedaan gekregen dat wethouder Norder zijn oorspronkelijke bouwplan voor woontorens een stevige kop kleiner had gemaakt: de torens worden geen 150 meter maar maximaal 100 meter hoog.

Ter vergelijking: het Strijkijzer in het centrum van de stad heeft een hoogte van 130 meter. En de PvdA? Als grootste coalitiepartij hebben de socialisten op papier relatief weinig hoeven in te leveren om het Masterplan Scheveningen van de eigen wethouder door de gemeenteraad te krijgen. Dat er afgelopen maanden vanuit de bevolking massief verzet klonk, deerde de PvdA kennelijk niet. Een plan van zulk een omvang roept vanzelfsprekend reacties op van de bevolking, betoogde het PvdA-raadslid Susan Cohen. Om er richting insprekers aan toe te voegen: “Wij waarderen het dat zoveel mensen ermee bezig zijn”. Het eensgezind optreden van de drie coalitiepartijen bood de oppositie weinig mogelijkheden. Aan de vooravond van het debat hadden CDA, SP, D66, Haagse Stads Partij, ChristenUnie/SGP en Politieke Partij Scheveningen in een brief de fracties van VVD en GroenLinks gevraagd niet in te stemmen met het Masterplan Scheveningen. De oproep had echter geen enkel effect. Want na vorige week donderdag mag wethouder Norder

de volgende stappen zetten om zijn Masterplan te realiseren.

Dadendrang

Na twee uitvoerige commissievergaderingen en één plenaire raadsvergadering mocht Norder vorige week donderdag nog een keer het waarom van zijn dadendrang uitleggen. Er komen, betoogde hij, in korte tijd zaken op Scheveningen af die om een passend en eensluidend antwoord vragen: het Norfolkterrein is vervroegd beschikbaar gekomen, er moeten plannen gemaakt worden voor een stevige kustwering in verband met de stijgende zeespiegel en de toekomst van de visserijsector vraagt om een antwoord. Dat alles moet vervat zijn in één doorwrocht plan. En niet, zoals in het verleden het geval was, in ‘verbrokkelde plannen’ die nooit als geheel zijn uitgevoerd. Leren van het verleden, is de les. Dat er in Schevingen kritische geluiden klinken, deert hem niet. “Als het goed gaat hoor je niets,” aldus Norder. Om er aan toe te voegen dat er in de vervolgfases vanzelfsprekend opnieuw mogelijkheden zijn voor inspraak.

5

Hemels Gewelf tijdelijk gesloten Toen elf jaar geleden het Hemels Gewelf van de Amerikaanse kunstenaar James Turrell door instituut Stroom Den Haag werd opgeleverd had niemand gedacht dat er zoveel mensen – van dagelijkse joggers tot kunsttoeristen uit Japan– deze verrassende plek in de duinen van Den Haag zouden bezoeken. Als gevolg daarvan, maar vooral ook door invloeden van de natuur is de streng geometrische vorm uit de kunstmatige duinkom verdwenen. En juist die perfecte komvorm is noodzakelijk voor een optimale beleving van dit internationaal befaamde kunstwerk in Kijkduin. Ook de Gemeente Den Haag, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gravin van Bijlandt Stichting zijn van mening dat het werk weer in zijn oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. Stroom heeft daarom de nodige middelen bijeengebracht om eind februari te starten met de restauratie van dit belangrijke werk in de openbare ruimte. Het herstelwerk gaat drie maanden duren – van eind februari tot eind mei 2008 – en de heropening loopt volgens planning parallel aan de opening van Den Haag Sculptuur; de zomertentoonstelling die dit jaar onder de titel ‘Freedom’ aandacht vraagt voor Amerikaanse beeldhouwkunst. Het AVRO tv-programma ‘Van de straat’ besteedt speciaal op zaterdagmiddag 23 februari om 17.00 uur aandacht aan het Hemels Gewelf in Kijkduin.

Gratis zakje voor hondenpoep Hondenbezitters kunnen vanaf begin maart dit jaar gratis hondenpoepzakjes krijgen bij alle stadsdeelkantoren en een aantal uitgiftepunten in Den Haag. De gratis hondenpoepzakjes moet hondenbezitters stimuleren de uitwerpselen van hun hond op te ruimen. Het gaat om papieren, biologisch afbreekbare zakjes met een ingebouwde schepvoorziening. Het opruimen van hondenpoep is sinds mei 2006 verplicht. Om het opruimen gemakkelijker te maken, staan er in Den Haag naast de gewone afvalbakken, ongeveer 1500 hondenpoepbakken. Daarnaast plaatst de gemeente op verzoek van bewoners, waar mogelijk, extra hondenpoepbakken. Hagenaars kunnen een hondenpoepbak aanvragen via www.denhaag.nl/honden.

VVD’ers ontdekken illegale moskee De Haagse gemeenteraadsfractie van de VVD meent dat er een tekort is aan feestruimtes. Tijdens het in kaart brengen van alle locaties stuitte de VVD-fractie op een illegale moskee op het bedrijventerrein “Uitenhagestraat” . Sinds 2006 is het pand Post in het bezit van de Stichting Alcauther en lijkt het al die tijd al in gebruik te zijn als moskee. Destijds werd de locatie voor 1,7 miljoen euro van de gemeente gekocht, maar sindsdien is het bestemmingsplan ongewijzigd. Het pand is bedoeld voor festiviteiten en niet voor religieuze doeleinden. Opvallend genoeg heeft de brandweer gewoon een vergunning afgegeven. VVD-raadslid Ibo Gülsen betreurt dit: “Dit geeft wel weer aan dat verschillende gemeentelijke instanties langs elkaar heen werken”. Gülsen en zijn fractiegenoten hebben het college schriftelijk verzocht om opheldering te geven over de door hun ontdekte moskee.

Advertentie

Hermance Schaepman in Historisch Museum Hermance Schaepman, de vorig jaar overleden ‘actievoerster’oprichtster van ‘De Vrienden van Den Haag’, heeft een plek gekregen in het Haags Historisch Museum. De collectie van het museum is aangevuld met haar portret, in 1999 geschilderd door de Haagse kunstenaar Dick Stapel. Het doek is aangekocht uit een particuliere collectie en een schenking van de Vereniging van Vrienden van de Stichting Haags Historisch Museum, de Vereniging van Vrienden van Den Haag en het Thurkow Fonds. Hermance staat op het kunstwerk afgebeeld met haar karakteristieke gestalte, als altijd getooid met een zwierige baret. Het portret is geschilderd in de vorm van een trompe d’œil. Het toont een ‘foto’ van Hermance, die een langgesteelde rode tulp dwars in haar mond houdt. Deze frivoliteit verwijst naar de lievelingsbloem van Hermance. Op de achtergrond is Hermance Schaepman bovendien nog een keer afgebeeld op het Lange Voorhout, staand naast haar fiets. Een uitnodigingskaart op de voorgrond verwijst naar de galerie Kadans die Hermance aan de Maziestraat jarenlang heeft gedreven.

KEK =KEK Foto’s Huishoudbeurs 2008

Kek Living Outlet heeft een uitgebreide collectie van trendy meubels en accessoires. KEK bezorgt door heel Nederland gratis! Kek Living Outlet Den Haag, Prinsestraat 85-93, tel.: 070 - 363 98 23. Geopend maandag t/m zondag. Koopavond donderdag tot 20:00 uur.

10% KORTING COUPON Bij inlevering van deze coupon krijgt u 10% korting op alle meubels en accessoires. KEK bezorgt door heel Nederland gratis! Deze coupon is alleen geldig in ons filiaal in Den Haag en is geldig t/m 31 maart 2008. KEK LIVING = SMART LIVING KEK Adv Centraal 144x110 3.indd 1

18-02-2008 13:59:47


6

Interview

Vrijdag 22 februari 2008

Albert van der Dussen:

Met Haaglandia naar de nieuwe ove De Haagse regio heeft een rijke voetbalgeschiedenis. In de eerste helft van de twintigste eeuw behaalden HVV, HBS, Quick en ADO in totaal zestien landskampioenschappen. In de periode na de invoering van het betaalde voetbal werd alleen SVV Scheveningen algeheel amateurkampioen. Het ambitieuze Haaglandia Sir Winston wil zich in de 21ste eeuw bij dit selecte gezelschap voegen. Trainer Albert van der Dussen (43) is de aangewezen man.

door Eppo Ford Hij is niet groot, de hoofdtrainer van Haaglandia. Ongeveer één meter vijfenzeventig, zo op het oog. Maar het zelfvertrouwen dat hij uitstraalt reikt ver, en wie hem ziet staan, weet instinctief dat hij een man met macht is. Niet de macht van een dictator, al geeft hij zelf later aan dat hij als hoofdtrainer ook wel eens een boeman moet zijn, maar de macht van het gelijk. Negenentwintig jaar was hij toen hij gedwongen werd te stoppen met voetballen. Het kraakbeen in zijn enkel was verdwenen. Na het spelen van een wed-

strijd kon hij een week lang niet lopen. De beslissing om te stoppen was een hevige teleurstelling. Van der Dussen: “Ik was in de kracht van mijn leven. Ik ben nu drieënveertig, maar ik heb vanaf het moment dat ik stopte, geen bal meer aangeraakt. Drie jaar heeft het geduurd om dat te verwerken”. Hij zegt het rustig en beheerst, in de ruime bestuurskamer van zijn semiprofessionele werkgever, maar onder de gecontroleerde gezichtsuitdrukking laait de woede weer op over zijn destijds haperende lichaam. Als centrale mid-

denvelder was hij via volksclubs ESDO, ODB, ADO (amateurs) en SV Voorburg opgeklommen naar het ‘walhalla van het amateurvoetbal’. Als speler van SVV Scheveningen maakte hij de opmars mee, maar een paar jaar voordat Martin Jol werd aangesteld en zijn trainerscapaciteiten toonde door in 1996 het algehele amateurkampioenschap te winnen, zag Van der Dussen zijn droom om op het hoogste amateurniveau te voetballen in duigen vallen. Vanaf zijn jeugd was voetbal het middelpunt van zijn leven. Centrale plek was de

speeltuin tussen de Rembrandtstraat en de Paulus Potterstraat, hartje Schilderswijk. “Daar lag een groot voetbalveld, met echte doelen. Je kweekte er een echte winnaarsmentaliteit. We speelden kleine partijtjes en de winnaar mocht blijven staan. Als je niet goed was, viel je af. En je wilde natuurlijk graag bij de goede spelers horen”. In het weekend ging hij naar ESDO, een club van echte Schilderswijkers, tegenover Renbaan Duindigt. Op zaterdag zelf voetballen en zondag op bezoek bij het eerste elftal, samen met zijn vader.


Varia

Vrijdag 22 februari 2008

Vilan

ergangsklasse Sweelinckplein Tijdens het straatvoetbal kwamen bepalende karaktereigenschappen naar boven: “Ik liep vaak met de bal onder de arm de speeltuin in. En als we een partijtje speelden, wilde ik als eerste kiezen”. Die ene keer dat hij na het ‘poten’ zelf als laatste gekozen werd, herinnert hij zich nog goed. “Dat vond ik niet zo leuk. Ik liep weg”.

Geloofwaardig

Nadat hij gestopt was bij Scheveningen, werd hij door zijn oude vrienden bij ESDO gevraagd om het eerste elftal als speler/trainer onder zijn hoede te nemen. In ruil voor een trainerscursus van 400 gulden ging hij op het aanbod in. “Leuk om te doen, voor de contacten, lekker met het team op stap”. Omdat hij op niveau had gevoetbald, was hij voor de spelers die uitkwamen in de onderbond geloofwaardig. Van der Dussen: “En omdat ik centrale middenvelder en ook vaak aanvoerder was, veranderde er niet veel”. In het veld zou hij geen minuut spelen, maar het trainerschap raakte de juiste snaar. Het beviel hem dusdanig, dat hij in vier jaar tijd alle trainersdiploma’s behaalde, op de cursus Coach Betaald Voetbal na. “Dat wordt een nieuwe missie”. En hoewel hij de betrokkenheid bij een team in en buiten de kleedkamer als de belangrijkste motivatie zag om bij ESDO aan de slag te gaan, kon hij zijn drang om te winnen niet beheersen. Doel was om in zijn eerste trainersjaar zo hoog mogelijk te eindigen. Hij slaagde. ESDO promoveerde naar de Vierde Klasse KNVB. Eén van de oude vrienden die hem naar ESDO terughaalde, was John van Kuijeren, waar hij bij ODB nog mee had gevoetbald. Later zou Van Kuijeren de drijvende kracht worden achter het technisch beleid van FC Kranenburg, dat dankzij de bemoeienis van Haagse ‘Vrije Jongens’, van de Vijfde Klasse doorstoomde naar de Hoofdklasse. Nadat de club met RVC/Rijswijk opging in Haaglandia,

‘De ene keer de good guy, de andere keer de bad guy’ bleef Van Kuijeren het technische beleid voeren. Aan het einde van vorig seizoen haalde hij Van der Dussen naar Haaglandia. Van der Dussen: “Ook toen al zag je dat hij heel creatief was en het leuk vond om een elftal samen te stellen”.

Ambitie

Toch werd Van der Dussen naar eigen zeggen pas echt ambitieus nadat hij als assistent-trainer aan de slag ging bij Scheveningen, waar vriend Cock Jol het trainersstokje had overgenomen van diens broer Martin. Van Der Dussen kende Cock uit zijn tijd bij ADO. Werken in de Hoofdklasse beviel hem, en Van Der Dussen besloot dat hij er ooit op dat niveau als hoofdtrainer aan de slag wilde. Nuancerend: “Maar ik heb geen blinde ambities. Ik denk niet, ik zit nu hier, en dan daar. Alles wat ik op mijn pad tegenkom en leuk vind, doe ik. Alleen wel steeds een stapje hoger”. Clubs koos hij uit op basis van ambitie en potentieel. Hij bracht GDA voor het eerst in haar geschiedenis naar de Tweede Klasse. Met VELO bereikte hij de HC Cup Finale en miste hij op een haar na promotie. Met VUC werd hij kampioen van de Eerste Klasse, en promoveerde hij naar de felbegeerde Hoofdklasse. En vorig seizoen maakte hij indruk door tegen de verwachting in op de achtste plaats in de Hoofdklasse te eindigen, en ook nog eens de HC Cup te winnen. Het geheim voor succes is volgens Van der Dussen dat je spelers ergens naar moet laten verlangen. “Je moet een manier zoeken, door te stellen: dit hebben we in huis, en hier gaan we naartoe. Je moet ze bewust maken van de eigen kwaliteiten, fit maken en vervolgens het juiste gevoel creëren”.

‘Door het hele huis heb ik briefjes liggen’ In het begin was hij als trainer autoritair, dat was hij zelf als speler gewend, langzamerhand leerde hij dat spelers het prettig vinden als er normaal met ze wordt omgegaan. Al blijft hij de baas. Hij vertelt het serieus, zonder te knipperen met zijn ogen, op een rustige, bijna neutrale manier. Van der Dussen kan tegen zijn spelers tekeer gaan, maar duidelijk is dat hoe zachter hij praat, des te groter zijn gezag wordt. Hij geeft aan dat er in de Hoofdklasse, waar onkostenvergoedingen worden betaald, andere mechanismen werken dan bij de amateurs waar spelers contributie betalen en puur voor het plezier voetballen. Van der Dussen: “De ene speelt voor de eer, de ander voor het geld. Je hebt broodvoetballers en gasten die er echt voor willen gaan. Waar voetbal je voor?”

Balbezit

De manier van spelen is daarbij belangrijk. “Als trainer ga je aan de slag. Hoe laat je ze spelen? In vergelijking met vorig jaar, waar er intimidatievoetbal en reactievoetbal werd gespeeld, is er nu avontuurlijk en actievoetbal. We redeneren vanuit balbezit. Dat is een andere filosofie, je bent echt met voetbal bezig, niet met de tegenstander”. De straatvoetballer in Van der Dussen verlangt creatief spel in de voorhoede, terwijl de defensieve organisatie staat. Met als sterk punt, vertelt hij, dat hij in staat is de wedstrijd binnen tien minuten te ‘lezen’ en met ingrepen naar zijn hand kan zetten. Daarbij voelt hij zich gezegend dat hij kan beschikken over een spelersgroep waarin veel ex-profvoetballers rondlopen met ervaring. Onder andere Winston Faerber, Patrick de Groot, Mourad Mghizrat en Brutil Hosé. En ook over zijn aanvoerder John van Otterloo is hij zeer te spreken. “De natuurlijke leider en cultuurdrager van de club”. Van der Dussen is veel met voetbal bezig. “Ik heb door het hele huis briefjes liggen, met opstellingen, aantekeningen over corners en aardige spelers. Ik blijf vaktechnisch bezig”. Een leermeester is Martin Jol, bij wie hij stage liep in diens tijd bij RKC Waalwijk. Van der Dussen: “Jol is een tactisch fenomeen. Ik heb veel van hem geleerd in dat jaar. Bijvoorbeeld hoe je complexe spelsituaties door één, twee meter te lopen, kan vereenvoudigen”. Een tijdje terug was hij bij Jol op bezoek in Engeland. “Ik zag een bijzondere uitgooi. De tegenstander gaf pressie; de rechtsback nam de bal direct op de slof. Dat onthoud ik dan”. Het trainersschap is een parttime baan met een fulltime uitstraling. “Ik zou het niet zonder de steun van mijn vrouw kunnen uitoefenen. Ze laat me vrij”.

Lijstaanvoerder

Bij zijn vorige club VUC had Van der Dussen kunnen doorgaan, maar dat vond hij een lastige beslissing. “Ik was kampioen geworden, had me gehandhaafd. In het derde jaar kan je slachtoffer worden van je eigen succes”. Hij besloot in samenspraak met het bestuur afspraken te maken met de spelersgroep over de invulling van het derde jaar, voordat hij een nieuwe verbintenis aanging. Maar het bestuur oriënteerde zich op de trainersmarkt, en het kwam Van der Dussen ter ore dat het een gesprek had gehad met een andere trainer. Het vertrouwen was geschaad. Van der Dussen vertrok naar Haaglandia, waar hij de weggestuurde John de Wolf opvolgde, en hij de opdracht aannam om de club te laten eindigen bij de bovenste vier. Van druk zegt hij echter geen last te hebben, al weet hij dat alle ogen op de Rijswijkers gericht zijn. Hij slaagde er als

7

trainer in om bij aanvang van het seizoen de verwachtingen te temperen, zonder de ambities van de club te schaden. “Als je zegt dat je gelijk kampioen wordt, heb je een verkeerd uitgangspunt. Eerst moet je goed spelen, daarna komen de punten en vervolgens het kampioenschap. Nooit andersom”. Hij zegt het zelfverzekerd, in de wetenschap dat Haaglandia na de eerste competitiehelft lijstaanvoerder is van de Zondag Hoofdklasse A, boven concurrenten Hollandia, Türkiyemspor en algeheel amateurkampioen Argon. Ook slaagde hij in de tweede opdracht die hij meekreeg bij zijn aanstelling. Er zijn geen incidenten geweest zoals twee seizoenen geleden, toen de club de nationale televisie haalde met een vechtpartij tegen Hilversum, en zoals vorig jaar, toen een gestaakte wedstrijd tegen VUC er bijna voor zorgde dat Haaglandia gedwongen degradeerde. Slechts dankzij procedurefouten mochten de Rijswijkers blijven voetballen in de Hoofdklasse. Waar er een nieuw incident dreigt te ontstaan, grijpt Van der Dussen meedogenloos in. Zo werd Lennox Mauris na het geven van een elleboogstoot in een wedstrijd door Haaglandia het lidmaatschap van de vereniging ontzegd. De club kan zich geen misstappen meer permitteren.

In balans

Van der Dussen: “Het is complex in de top. Je hebt zestien tot achttien gelijkwaardige spelers. De onderlinge verschillen zijn klein. Dat was in lagere klassen niet zo. Dan had je twaalf beste spelers, en zette je er één op de bank”. Hij houdt de druk op zijn spelers daarom hoog. “Als ik vind dat iemand slecht presteert, ga ik praten. Dan vertel ik dat ik hem de volgende week nog een kans geef om het goed te maken. Dat werkt. Speelt hij niet goed, zet ik hem op de bank. En vervolgens begint het spel van voor af aan met de speler die op die positie terecht komt. Dat houdt de spelers op de bank rustig”. “Je bent soms een gespleten persoonlijkheid. De ene keer ben ik de good guy, de andere keer de bad guy, afhankelijk van de situatie. Je maakt de spelers afhankelijk, daarna onafhankelijk. Eerst ga je ze sturen en daarna loslaten”. Om zichzelf geen extra problemen te bezorgen, liet hij na ‘eigen’ spelers te halen, zodat hij ‘totaal onafhankelijk’

‘Vreugde in de kleedkamer als ultiem geluk kan opereren. Het opgroeien in de Schilderswijk zorgt ervoor dat Van der Dussen zijn mannetje staat. “Ik ben aardig in balans. Ik heb veel vreugde meegemaakt, maar ook veel teleurstelling. Ik heb een bepaald evenwicht. Ik word niet zo snel boos en blijf beschaafd”.

Overgangsklasse

Zijn aanpak zorgde ervoor dat hij al in november een nieuw tweejarig contract tekende, dat na dit seizoen ingaat. “Een eenjarig contract had ik niet geaccepteerd”, vertelt hij met het oog op de nieuw te vormen Overgangsklasse tussen de profs en de amateurs in, waar Haaglandia graag aan meedoet. “Volgend jaar gaat wellicht de promotieregeling in, waarbij je geloof ik bij de eerste zes moet eindigen om te kunnen promoveren. Het kan niet zo zijn dat ik een elftal prepareer, zonder dat we kunnen oogsten. Ik heb voor Haaglandia gekozen omdat ik met deze club voor de prijzen wil gaan”. Een kampioenschap in de Hoofdklasse heeft als bijkomstigheid dat het de deur kan openen voor toelating tot de cursus Coach Betaald Voetbal. Maar Van der Dussen zegt dat het winnen van prijzen voor hem niet de enige motivatie is. Hij is ook trainer geworden om een andere reden. “Ik doe het voor de vreugde in de kleedkamer. Dat is het ultieme geluk. Zeker als de zege zwaar bevochten is”.

Op een zondagmiddag, nadat ik bij Paagman kantoorartikelen had aangeschaft, liep ik door de stad en keek omhoog. Daar liggen de mooiste herinneringen. Oude gevels, jaartallen, in de lucht zijn de huizen veilig. Soms loop je zonder te weten waarheen je gaat, het is meer dan wandelen, maar wat je doel is, weet je pas als je er bent. Zo verging het mij. Opeens meldde een straatnaambordje: “Sweelinckplein”. Abrupt stond ik stil en dacht: “Dus hier was het”. Eén van mijn heldinnen uit het Haags verleden had hier ook gelopen, haar man volgde de Bestuursacademie. Mensen uit Indië. Het plein was pas af, de kalender schreef 1913 toen ze terug gingen. De laatste keer dat ik aan het Sweelinckplein dacht, was toen de gemeente zei dat ze er betaald parkeren gingen invoeren. Nou, dan weet je het wel. Dat wordt een plein met wielklemmen en boze mannen, vol rondlopende parkeerwachters en opengebroken meters. Dat wordt onrust. Dan bellen de bewoners naar de politie, maar die is er niet, omdat de agenten net die dag demonstreren tegen het lage loon of bezig zijn de achterstand aan overbodige administratie in te halen. Gezien dit alles, ging ik snel op een bankje zitten, zodat ik in alle zondagmiddagrust naar het oude Sweelinckplein kon kijken, zolang het kon.

Nog altijd hing er een uitnodigende sfeer. Wat kinderen van het beschaafde soort. Gezinsauto’s. Er was een fysiotherapeut gevestigd, zag ik. Een tandarts. Rondom het Sweelinckplein, dat door een lelijke verkeersweg in tweeën was gesneden, overal oude grote huizen, elk genoeg om een bestuursacademie te herbergen. Hier waren de restanten uit die tijd, besefte ik, een eeuw is niks voor dit plein. Ik hoefde alleen... “Doe het niet”, vroegen de bomen op het plein. “Doe het niet”, ritselden de bladeren. “Doe het niet”, zong de wind. Maar ik deed het. Opstaan van het bankje, na intensief de huizen bestaard te hebben. Naar de voordeuren gaan, een beetje duwen, kijken of ze toevallig open stonden. Controleren of er een raam op een kier stond. Gewoon, ontdekken of iets aan het mooie Sweelinckplein mij toegang bood. Door mijn nieuwsgierigheid veranderde de sfeer. De kinderen keken me anders aan. Een auto werd wat langzamer ingeladen toen de vreemde juffrouw passeerde, die zo’n belangstelling toonde voor de deftige omgeving. Ik bedoelde het goed, wilde ik uitleggen, een inbreekster ben ik niet, ik wilde alleen naar binnen. Toen klingelde de tram en ik stapte in, het was bijna avond.

Vilan van de Loo

Buitenschoolse opvang moet flink groeien Den Haag moet binnen een jaar duizend extra plaatsen in de buitenschoolse opvang creëren om aan de vraag tegemoet te kunnen komen. Wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugd en Sport) reageert hiermee op een rapport van de Haagse Taskforce Buitenschoolse Opvang (BSO). Meer ruimte voor opvang binnen scholen, betere benutting van de capaciteit, experimenten met een continurooster en voldoende personeel. Dat zijn de zaken waar de Haagse Taskforse BSO zich sterk voor gaat maken. In het advies wordt geconcludeerd dat er bindende afspraken moeten komen om de vraag naar buitenschoolse opvang aan te kunnen. In Den Haag gaan naar schatting 10.000 basisschoolleerlingen na schooltijd naar de buitenschoolse opvang. De Haagse Taskforce is eind 2007 opgericht naar aanleiding van het actieplan van Sander Dekker voor de uitbreiding van de buitenschoolse opvang. Bij de start van vorig schooljaar in september 2007 stonden er 960 kinderen op de wacht-

lijst. Dit aantal zal alleen maar groeien. Opvallend is wel dat er op woensdag en vrijdag geen wachtlijsten zijn. Soms is er dan zelfs leegstand. Het lukt de instellingen niet om de ouders te motiveren om juist op deze dagen gebruik te maken van de opvang. Om verdere groei in de kinderopvang mogelijk te maken, is goed overleg met gemeente en basisscholen nodig. Nog voor de zomer worden daarom doelstellingen in de vorm van een convenant door de partijen ondertekend. In het rapport adviseert de Taskforce om meer gebruik te maken van bestaande ruimten in scholen. Daarnaast wordt er naar de mogelijkheid gekeken om ‘BSO-boxen’ te gebruiken. Als tijdelijke oplossing worden dan een extra ‘box’ op het terrein van de school geplaatst. Wel zegt de Taskforce dat dit alleen werkt in combinatie met gebruik van lokalen. Bovendien wil Den Haag in het nieuwe schooljaar experimenteren met volcontinuroosters. Hierbij worden de lesuren gelijkmatig over alle werkdagen verdeeld. Een punt dat volgens de Taskforce steeds urgenter wordt, is het personeelstekort. Door betere arbeidsvoorwaarden en carrièrekansen moet werken in de kinderopvang snel aantrekkelijker worden.

’Meer gebruik maken van bestaande ruimten in scholen’

Advertentie

SHIRTS&TIES

PRINSESTRAAT 74 DEN HAAG


Varia

Vrijdag 22 februari 2008

9

VVD hecht aan Theeschenkerij in Clingendael De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie vindt dat in park Clingendael een voorziening moet blijven als de Theeschenkerij. Nu de huidige exploitant ermee ophoudt, vragen zij het college zich sterk te maken voor continuering van het etablissement. De VVD vindt dat het college Instituut Clingendael moet houden aan het huurcontract dat de gemeente met ze heeft. Daarin staat de verplichting tot het exploiteren van een Theeschenkerij. Ook vermeldt het huurcontract de voorwaarden ten aanzien van serviceverlening aan parkbezoekers. Eerder zette de VVD zich al in voor behoud van de Theeschenkerij, toen zich in 2006 exploitatieproblemen voordeden. Na een conflict tussen de exploitant CD Partyservice en het Instituut Clingendael, dat voor de rechter is uitgevochten, is de Theeschenkerij 31 januari jl. door de exploitant leeg opgeleverd.

Vroege lente met ijs IJssalon Marinello in de Spuistraat is een maand eerder open dan normaal. In voorgaande jaren eindigde het winterseizoen voor de van oorsprong Italiaanse familie pas in maart, maar de Marinello’s verwachten een vroege lente. Nu de eerste narcissen al uit de grond schieten, wil de ‘ijsboer’ niet langer dicht blijven. Deze week kon alweer van het eerste Marinello-ijs worden gesnoept. >Foto: Eveline van Egdom

Teleurstellende opkomstpercentages verkiezingen Haagse Hogeschool

Studenten niet geïnteresseerd in medezeggenschap Strijdbare studenten die opkwamen voor hun belangen lijken toe te behoren aan de jaren ’60 en ’70. Destijds wilden ze inspraak in het beleid en onderwijsinhoud, maar de huidige generatie lijkt hieraan geen behoefte te hebben. Een gemiddeld opkomstpercentage van amper tien procent bij de medezeggenschapsverkiezingen aan de Haagse Hogeschool is hiervan misschien wel dé indicatie. door Theodore Pronk Susanne Onel is al ruim dertig jaar docente en sinds anderhalf jaar voorzitter van de Academieraad European Studies & Communication Management (ESCM) aan de Haagse Hogeschool. “Studenten hoeven nergens meer voor te vechten. Toen ik studeerde – in de jaren ’60 – zetten jongeren zich nog echt af tegen alles en iedereen.

Je pikte niets. Alle gezag was per definitie verdacht. Destijds viel er ook écht wat te winnen voor studenten en had medezeggenschap ook daadwerkelijk nut. Het onderwijs is enorm klantvriendelijk geworden, waardoor er veel minder over is gebleven om voor te strijden. Scholen zijn bang dat de studeerbaarheid te laag wordt met het gevolg dat studenten weglopen”. Martin van Diggele (22) studeert aan de Haagse Hogeschool en zat anderhalf jaar in de academieraad ESCM. “Studenten hebben allerlei zaken waar ze zich druk om maken, één daarvan is hun studie. Pas als ze persoonlijk in hun studie belemmerd worden, worden ze kwaad. Dan zijn ze eventjes rebels. Ze houden ervan om ergens tegen aan te schoppen. Als je dat gaat institutionaliseren dan is dat niet ‘cool’ meer”.

Egocentrisme

Afgezien van de veranderingen in het onderwijs denkt Onel ook dat studenten sowieso veranderd zijn. “Studenten zijn egocentrisch. Dat klinkt natuurlijk heel rot, maar ik heb er ook wel begrip voor. Ze moeten immers ook hun eigen plaats verwerven binnen de maatschappij’’. Dat ze

TerugBlik

hierbij vergeten aan anderen te denken is volgens Onel te verklaren door de individualisering van de maatschappij. “Ze zijn niet bereid om voor een ander op te komen. Door de verbeterde informatievoorzieningen zijn ze veel minder afhankelijk van anderen. Alles staat op internet en ze kunnen zich dus ook prima zelf redden”. Volgens van Diggele is het ontbreken van idealen en trots belangrijk voor het ontbreken van binding. “Als je echt trots kunt zijn op je opleiding dan spring je met z’n allen in de bres als er iets aan de hand is. Het merendeel van de studenten is vooral geïnteresseerd in het ‘papiertje’ en het zal ze voor de rest een zorg zijn”. Academieraden zijn als medezeggenschapsorganen bedoeld om met de directie beleid uit te denken. “Er zijn raden die prima functioneren en in harmonie met een directeur werken, maar er zijn er ook die alleen maar reactief zijn. Hierdoor worden ze in plaats van medezeggenschapsorganen gedegradeerd tot controleorgaan. Ik begrijp heel goed dat medezeggenschap in deze vorm niet heel erg aanspreekt. Ik heb bij deze verkiezingen echt moeten leuren van kom je erin?”, zegt Onel. Studenten lijken geforceerd betrok-

Foto’s uit het Haags Gemeentearchief

Koekhappen, zaklopen, poppenkast, zandtaartjes bakken – het was één groot zonnig feest. De hele buurt deed mee; mensen die in een wijk als Morgenstond opgroeiden, weten ervan mee te praten. En met lede ogen vragen ze zich af: waar zijn die prachtwijken van weleer? Buren leven vandaag de dag langs elkaar heen, een stijve groet kan er amper van af. Opmerkelijk genoeg baarde de saamhorigheid in de wijken ook in 1945 al zorgen. In Den Haag kwam er een ‘Commissie voor het Wijkenvraagstuk’, bemand door deskundigen van velerlei snit – een dominee, een dokter, cultuurpaus Van Gelder en nog vele anderen. Ze bogen zich zorgelijk over de ontwortelde samenleving, waaraan de moderne tijden en de oorlog geen goed hadden gedaan. Van Gelder, die jarenlang het Gemeentemuseum had bestierd, zag heil in ‘goede en ernstige kunst’. Want een volk dat zich overgaf aan ‘straatdeunen’ en ‘harmonicamuziek’ was onherroepelijk verloren. Ook betoogde hij dat de mensen afstand >foto K.J. de Haas, ca. 1955 moesten doen van ‘het al te egocentrische waardoor velen hun voortuin met dichte hagen Koos Aardoom doet het allemaal uit de doeken in het omgaven ter wille van een afgesloten zijn van buren laatste jaarboek van Die Haghe (zie www.haagsegeen voorbijgangers’. De dominee bejammerde de te- schiedenis.nl). De heren bereden enthousiast hun loorgang van kerkelijke waarden. De dokter wilde stokpaardjes maar slaagden er toch in eind 1947 met ‘herstel van de (…) positie van de huisarts, vroeger een een rapport te komen. Het bevatte een lawine aan gewaardeerd maar vooral gerespecteerd huisvriend, in plannen en voorstellen. Essentieel waren wijkcentra de laatste tijd is hij meer en meer een slaaf geworden’. waar al het bedachte moois – concerten, theater, cur-

ken te worden bij medezeggenschap en het lijkt misschien beter om het initiatief aan henzelf over te laten. Onel: “Ik zou absoluut voor een academieraad zonder studentleden zijn. Je hebt toch altijd het gevoel dat je de vuile was buiten hangt en veel minder vrij bent. Vorig jaar was er een grote bijeenkomst met alle deelraden en hogeschoolraad en werd de keuze voorgelegd tussen een aparte studentenraad en medewerkersraad of een combinatie. Studenten kozen voor een gecombineerde raad omdat ze bang waren dat het anders in duigen zou vallen. Ze waren bang om zelfstandig te worden”. Van Diggele denkt dat deze keuze voortvloeit uit een angst voor statusvermindering: “Bij een gecombineerde raad heb je het idee dat het een serieuze raad is. Die kunnen ze niet zomaar onder het tapijt vegen. Maar wat mij betreft zou het in deze vorm mogen worden afgeschaft. Studenten zullen gewoon lekker doorgaan met waarmee ze bezig zijn. Ik heb echt het idee dat het ze worst zal zijn. Scholen zijn vooral bezig met de vragen hoe je studenten binnenhaalt, hoe houd je ze en hoe laat je ze afstuderen. Dit doen ze door het onderwijs niet te moeilijk te maken”.

door Stal & Van Doorn

sussen – moest plaatsvinden. De pers reageerde smalend: de ideeën waren elitair, simplistisch en gespeend van realiteitszin. Kerkgezinde gemeenteraadsleden werden bevangen door argwaan. Zij vonden die gemeenschappelijkheid maar niks. Want, zo waarschuwden ze, ‘zelfs bij vertelavondjes kan de vraag van belang zijn, van welke levensbeschouwing [de verteller] uitgaat’. Bakker Schut, de gemeenteambtenaar die voor de bouw van de bewuste wijkcentra zou moeten zorgen, reageerde zuinigjes, maar wilde het idee een kans geven. Die kans was bar klein. In die tijd stuitte je onvermijdelijk op projectontwikkelaar Zwolsman. Maar deze was geen Sinterklaas, hij wilde vooral verdienen aan winkelcentra. De samenleving bleek niet zo maakbaar. Van Gelder en zijn commissie hadden zich verkeken. En toch werd het nog gezellig in Morgenstond. Misschien door de gemeenschappelijke binnentuinen, misschien door de woningbouwcorporaties. Zij selecteerden zorgvuldig hun huurders, en die kwamen dus allemaal te wonen naast mensen van eigen zuil: keurig nette mensen, die overigens in het gareel werden gehouden door regels en strenge woninginspectrices. ‘Huismoeders, laat Uwe schone was rustig aan uw buren zien, maar doe dit één dag per week’, luidde het dan. En daar hielden ze zich dus aan. Meestal.

Raad keurt nieuw erfpachtstelsel goed De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) om het erfpachtstelsel te veranderen. Er komt nu een mengvorm van erfpacht, waarbij de grond waar nodig wordt gehuurd van de gemeente en in eigendom komt waar het kan. Erfpacht is een soort huurovereenkomst tussen de eigenaar van een gebouw, bijvoorbeeld een woonhuis, en de gemeente voor de grond waar het gebouw op staat. Als de erfpacht is afgekocht, betekent dat dat de huur – ofwel canon - op de grond is afbetaald. Mogelijke prijsstijgingen maken dan niet meer uit voor de huiseigenaar. De gemeente is nog wel juridisch eigenaar van de grond. In sommige delen van de stad kan het recht op erfpacht ook in het geheel worden afgekocht, zodat de huiseigenaar ook de grond in bezit heeft. Norder verwacht niet dat de huizenprijzen explosief stijgen doordat meer grond in eigendom van particulieren komt: “We hebben laten onderzoeken wat het verschil in prijs is tussen erfpachtgrond en eigen grond. Dat is ongeveer vijf procent van de actuele grondwaarde, dus dat is ook onze verkoopprijs.” De SP maakte zich hier nog wel bezorgd over en wil weten wat er gebeurt als de waarde verandert. Norder zegde toe dat hij jaarlijks zal rapporteren over de voortgang. Het nieuwe erfpachtstelsel gaat per 1 april in.

Den Haag wil beter imago op de Balkan De gemeente Den Haag wil een beter imago krijgen op de Balkan. Volgens wethouder Frits Huffnagel (Citymarketing) heeft Den Haag daar een slechte naam vanwege de huisvesting van het Joegoslavië Tribunaal. Hij wil daar wat aan doen en heeft van de raad toestemming gekregen een ton te investeren in een betere relatie. Het Tribunaal wordt op de Balkan veelal ‘ The Hague Tribunal’ genoemd. Er wordt al gewerkt aan een betere naam door culturele uitwisselingen, ondersteuning in Belgrado bij het installeren van een gemeentelijke ombudsman en bijvoorbeeld activiteiten op universiteiten, zoals een gastcollege van oud-burgemeester Deetman op de juridische faculteiten in Belgrado en Zagreb. Komend jaar wil Huffnagel de activiteiten uitbreiden en bijvoorbeeld uitwisseling van studenten bevorderen. Het programma richt zich vooral op Servië en Kroatië. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij probeerde nog om via een motie ook Kosovo in het voorstel genoemd te krijgen, maar dat wees de wethouder af. “Dat is hetzelfde als dat we daar vragen om Friesland een aparte status te geven”. Hij wees er wel op dat het voorstel zich niet tot beide landen beperkt, dus dat de inspanningen voor een beter imago van de stad Den Haag op de hele Balkan zijn gericht.


Varia

10

Vrijdag 22 februari 2008

Gluren in de tuin van de buren door Coos Versteeg In de goede tijd van de Haagsche Courant, toen die nog het grootste avondblad van Nederland was, liepen op de redactie aan de Wagenstraat twee fotografen rond die in het bezit waren van een vliegbrevet. Piet de Nijs en Henk van Westering, beiden reeds lang overleden, hadden op kosten van het bedrijf hun opleiding in een Cessna genoten en stegen vrijwel elk weekeinde op van Zestienhoven om stukjes van de Hofstad van bovenaf vast te leggen. “Pappa, Delta, Victor, Whiskey… ready for take off”, riep Piet dan in de boordradio en Henk legde zijn camera alvast in de aanslag. De ene keer ging het om een stukje Scheveningen, het gebied rond het Circustheater, waar het Nederlands Dans Theater een nieuwe theaterzaal wilde bouwen. Een andere keer had de redactie behoefte aan foto’s van de Utrechtsebaan in aanbouw. Vaak ging de journalist, bij wiens artikel de foto’s zouden worden gebruikt, zelf mee de lucht in. Want dat verruimde de blik en het was bovendien een geweldige belevenis om de stad zo van bovenaf te bekijken. Als Piet en Henk in een dolle bui waren, maakten ze wel eens een paar loopings en deden net of ze niet in de gaten hadden dat op de achterbank de collega groen en geel zag. Die foto’s – in die tijd nog steevast in zwart-wit – moesten voor publicatie ter goedkeuring aan de Binnenlandse Veiligheids Dienst worden voorgelegd. Een ambtenaar beoordeelde of er geen militaire objecten op stonden of andere zaken die voor de Russen geheim moesten blijven. Maar in principe kon je overal fotograferen. Pas na de gijzeling in de Franse ambassade (september 1974), toen de vliegende fotograaf René Oudshoorn – in die tijd ook actief voor de Haagsche Courant – rakelings over het dak van de bezette etage scheerde, kwam de overheid op het idee in geval van calamiteiten bepaalde delen van het luchtruim tot verboden gebied te verklaren. De fotograaf raakte voor straf een paar maanden zijn

brevet kwijt. Toen diezelfde Oudshoorn begin jaren negentig het dakterras van kroonprins Willem-Alexander in het Noordeinde voor Privé op de gevoelige plaat vastlegde, gingen bepaalde delen van het luchtruim boven de stad uit oogpunt van koninklijke privacy permanent op slot.

Google Earth

Sinds Google Earth zijn we allemaal een beetje luchtfotograaf geworden. Hoog vanuit de hemel dalen we af naar ons eigen huis, zien tussen het gebladerte de nieuwe blokhut staan en ontdekken dat het eigenlijk wel een beetje een rotzooi is op het terras. Dan komen we gaandeweg in de verleiding in te zoomen op de tuin van de buren. Geven we toe aan onze voyeuristische gevoelens. Laatst, toen ze zo aan het timmeren waren, konden we door het gat in de schutting nèt niet zien wat ze nou aan het uitspoken waren. En om nou op een trap te gaan staan… dat zou toch wel al te genant worden als ze je zo nieuwsgierig bezig zagen. Maar met Google Earth… waarachtig, ze hebben een zespersoons jacuzzi in hun tuin staan! Beelden vanuit de lucht verbazen allereerst vanwege de vervreemding. Overbekende plekken zien er ineens compleet anders uit, zoals je een stad ook anders ervaart vanaf een rondvaartboot. Soms duurt het zelfs even voor je een stadsdeel, waar je toch wekelijks doorheen komt, op een luchtfoto weet te plaatsen. Maar gaandeweg, als je je oriëntatie hebt hervonden, gaan andere gevoelens overheersen. Die van ontdekking en groeiende nieuwsgierigheid. Nooit geweten dat er achter Paleis Kneuterdijk zo’n enorm complex schuil ging. Dat de nieuwbouw aan het Zieken achter de gevel een enorme elips verbergt. En dat op het binnenterrein tussen de Lange Houtstraat en de Korte Vijverberg een enorm modern kantoorcomplex ligt. Waarachtig, daar hebben ze een zwembad in de tuin. Wat lelijk, die parkeerplaats achter die fraaie panden op het Bankaplein. Kort achter elkaar verschenen twee boe-

Laakhavens, een oud industriegebied dat een nieuwe bestemming heeft gekregen. In het midden de Haagse Hogeschool. >Foto uit ‘Den Haag vanuit de lucht’. ken met luchtfoto’s van Den Haag. ‘De bovenkant van Den Haag’ met foto’s van Karel Tomei. Het is een compact vierkant boekje, waarbinnen de fotograaf maar net zijn artistieke ambities kwijt kan. Tomei speelt al vliegend met vormen, lijnen en vlakken. Dat vindt hij belangrijker dan de topografie. De bijschriften geven ook maar minimale informatie. ‘Den Haag vanuit de lucht’ is veel meer gemaakt vanuit een visie op ruimtelijke ordening. Hier wordt de naam van de luchtfotograaf of – fotografen niet eens in het colofon genoemd. Maar dit boek is veel groter van formaat (35 bij 24,5 cm) wat de herkenbaarheid ten goede komt, bevat een uitgebreide index en na elk

hoofdstuk volgen de foto’s nogmaals in het klein met uitvoerige informatie over de omgeving en gebouwen op de afbeelding. Het is maar wat je wilt. Uit de inleiding van stedebouwkundige Ruud Voskuil in ‘Den Haag vanuit de lucht’ leren we dat de eerste luchtfoto’s van de Hofstad al van 1911 dateren, gemaakt door A.J.W. de Veer vanuit het luchtschip de Parseval. Hij maakte bijna een eeuw geleden foto’s van het Laakkwartier, het Huygenspark en het Bezuidenhout. Voskuil heeft de luchtfoto’s van de gasfabriek bij de Laakhaven uit 1911 naast die uit 2007 gelegd en constateert dat hij twee verschillende werelden ziet. Dat is ongetwijfeld waar. Maar als deze

twee boeken met luchtfoto’s iets zichtbaar maken, is het wel hoe snel Den Haag verandert. Hoe snel de foto’s alweer gedateerd zijn. In ‘Den Haag vanuit de lucht’ staat Carel Weeber’s Zwarte Madonna nog fier overeind en droomt men in het onaffe ADO-stadion nog van rechtstreekse promotie naar de eredivisie. Den Haag is vanuit de lucht misschien overzichtelijker, maar het leven is er niet mooier. ‘Den Haag vanuit de lucht. Uitgever Rovorm. Prijs € 39,90. 168 pagina’s. ISBN: 9789078067245 ‘De bovenkant van Den Haag’. Uitgever: Scriptum/AD. Prijs € 19,90. 125 pagina’s ISBN: 9789055944934.

Advertentie

Er is ook een lift aanwezig

Grote marktstraat 115 2511 BJ Den Haag Tel: 070-3281378 DAG OPEN 0 .0 1 2 TOT * DONDER

EkoPlaza biedt u de mogelijkheid om op een prettige manier duurzaam te consumeren. Klantvriendelijke winkels boordevol biologische producten, Fairtrade, de beste dieetproducten o.a. glutenvrij en tal van praktische non-food.

Nieuw bij EkoPlaza:

maandag t/m vrijdag*

9.00-20.00 zaterdag

sche Biologi

9.00-19.00

de g e l e b Vers odjes bro

zondag

11.00-18.00

Kom naar de Spuimarkt en maak kennis met meer dan 10.000 biologische producten! Strippenkaart actie

"Kunst op tafel" Spaar ze allemaal! Een schitterende collectie geschilderde borden. Een decoratieve als functionele sfeermaker. De 'Kunst op tafel' borden is een gelimiteerde uitgave. Wees er snel bij, want op=op.

Gratis

bord bij 10 stempels op uw strippenkaart * Zolang de voorraad strekt.

De borden zijn ook los zonder strippenkaart verkrijgbaar. Ter introductie per stuk: van 49.95

Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte blijven van onze producten, aanbiedingen, EkoPlaza in het algemeen en wat er verder in de markt gebeurd? Meld dan uw emailadres aan op www.ekoplaza.nl, en ontvang onze wekelijkse nieuwsbrief.

eens TIP: GeefPlaza een Eko on cadeaub

Sandwiches 2,45 Belegde Stokbroodjes 3,25 Belegde broodjes 2,75 Pur Natur Bio yogurt per glas: 1,10 per pakje: 1,25 Vita Verde Bio

voor

voor

voor

voor

voor

1,95 2,75 2,25 0,95 1,10

Vruchtensappen * Alle broodjes met heel veel biologische keuze zoals: Kaas -ham - filet - gezond - brie - rauwe ham - salami - zalm en meer

Nu voor 39.95

Vraag naar de gratis strippenkaart bij de kassa's of klantenservice

Directe ingang via Parkeergarage "Grote Markt"

www.ekoplaza.nl


Opinie

Vrijdag 22 februari 2008

11

Ook wethouder Marnix Norder begaat de fout van de baksteenlogica door Gerwin van Vulpen Wim Deetman heeft vlak voor zijn afscheid voor Den Haag nog een toezegging van een half miljard uit het Urgentie Randstad Programma-potje (URP) gekregen voor de ondertunneling van de Internationale Zone. En sommige toekomstmodellen van VROM hebben ook directe consequenties voor bijvoorbeeld de bomen langs de Segbroeklaan en de Noord Westelijke Hoofdroute. Zoals het ‘Ladder’model waarin de hele kuststrook – van Hoek van Holland tot IJmuiden – wordt volgebouwd met hoogbouw en er een snelweg aan de voet van de duinen komt te liggen, die in Den Haag naar het zich laat aanzien aansluit op het NWH-tracé. Dat is een goede verklaring voor de vasthoudendheid van de wethouder aan de NWH en het kappen van bomen. De meeste voorstellen van VROM zijn vanuit stedebouwkundig oogpunt wonderlijk te noemen: de versterking van de stedelijke structuren vindt voornamelijk in de Noord West hoek (Den Haag, Haarlem en Amsterdam) van de Randstad plaats. Deze modellen gaan opmerkelijk genoeg voorbij aan het feit dat sinds de Europese eenwording het economische zwaartepunt naar het midden van Nederland is opgeschoven. De centraal gelegen regio’s Utrecht/ Amersfoort en Brabant met betere verbindingen naar de rest van Nederland en de buurlanden presteren in economisch opzicht veel beter dan de Randstad. Veel inwoners die uit de Randstad vertrekken, kiezen vanwege het werk voor deze regio’s. Het zou voor de Randstad zaak zijn om te proberen om daar aansluiting bij te zoeken. Dat zou kunnen door het ontwikkelen van de Zuidoostflank van de Randstad. Gek genoeg ontbreekt juist dit deel van de Randstad op de kaartjes van VROM!

kelijke woongebieden helemaal volbouwt en dan langs de voet van de duinen ook nog een snelweg aanlegt, vervolgens niet meer in deze gebieden willen wonen. Waarom zou je mooie duingebieden volbouwen, als de statistieken uitwijzen dat het aantal inwoners in dit deel van de Randstad, net als in Den Haag, al jaren achtereen terugloopt? Hetzelfde is gebeurd langs de Spaanse kusten: in de jaren zeventig volgebouwd met lelijke hoogbouw, en toen de toeristen er achter kwamen dat ze op de stranden in de schaduw van hun eigen hotels lagen zijn ze snel uitgeweken naar idyllischer plekken! Deze baksteenlogica heeft ook het lot bepaald van het Kurhausplein. Dat uiteindelijk bijna het hele Kurhaus uit beeld verdwenen is, leverde het plein voor altijd en eeuwig de titel op van ‘de lelijkste plek van Nederland’. Er is in de jaren zeventig zoveel mis gegaan in Scheveningen, en de geschiedenis lijkt zich met de

De Ladder

Een Randstad als netwerk voor iedereen Overwegingen

Het OESO rapport naar de Randstad stelt dat een grotere arbeids- en woningmarkt aanzienlijke schaalvoordelen zou geven.

OV

AUTO 2010 2010 Extreme groei van mobiliteit. Door nieuwe technologie verregaande integratie van individueel (auto) en massavervoer (ov).

Vergroten redundantie vanhet netwerk doormiddel van ‘ladderstructuur’. Connecties over verschillende paralelle verbindingen.

NOORD-VLEUGEL

MIDDEN GEBIED

BUITENPLAATS ZUID-VLEUGEL

Focussen op beperkt gebied: vleugels en gebied rondom Leiden. Utrecht wordt buitenplaats.

Diagrammen

Wat gaan we doen? Extra woningopgave 2010-2040

25% Hoogstedelijk 6800 ha verticaal verdichten

M

50% Groen-Stedelijk 17700 ha knopen verdichten

25% Landelijk 7700 ha recreatief wonen

Beschrijving van het netwerk, voorbereid op eilanden in zee. Short-sea verbinding tussen haven Rotterdam en Amsterdam.

Nieuwe verstedelijking in kuststrip en rondom Leiden, of op eilanden in zee.

Beelden

A. Bestaande denken in Noord- en Zuidvleugel verder versterken. Utrecht wordt buitenplaats, de grote woonopgave wordt gerealiseerd in het gebied rondom Leiden en langs de kust. B. Oprichting van Randstad Mobiliteits Autoriteit (RMA). C. Versterken van redundantie in netwerk door aanleg van nieuwe wegen en OV-lijnen, met name langs de kust (of anders op eilanden in zee), en het opschalen van de huidige Zuidvleugel/Noordvleugel verbindingen. Langs de ‘ladderstructuur’ die zo ontstaat wordt verdicht rondom haltes. D. Stimuleren van meervoudig ruimtegebruik: op grote schaal ondergronds parkeren in stedelijk gebied. E. Luchthaven Lelystad (charters) en Rotterdam (zakenverkeer) worden nadrukkelijker in ontwikkelingsstrategie van Schiphol betrokken. F. Inzetten op kapitaalintensieve milieumaatregelen. G. Verregaande integratie van individueel en massatransport, mede door toepassing van nieuwe technologie. H. Door het uitplaatsen van de haven van Amsterdam naar IJmuiden kan een integratie plaatsvinden van de haven van Rotterdam en Amsterdam middels een short-sea verbinding. De vrijgekomen ruimte bij Amsterdam kan mogelijk worden gebruikt voor uitbreiding van de stad. Onderdeel van dit complex buiten de sluis kan ook een vrachtluchthaven zijn om de mainportfunctie van Nederland verder te versterken. J. De short-sea verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam kan de basis vormen voor een nieuwe serie kustverdedigingswerken in de vormen van eilanden. Op deze eilanden zouden ook bijzondere woonmilieus ontwikkeld kunnen worden.

Wat gaan we onderzoeken? A. Zijn er manieren om met regelgeving meervoudig ruimtegebruik stimuleren? B. Hoe kunnen we nieuwe vormen van communicatietechnologie inzetten om tot efficientere vormen van openbaar vervoer te komen? OV 2.0 ? C. Wat zijn de mogelijkheden voor verstedelijking langs de kust, danwel verstedelijking op een serie eilanden in de zee.

Wat stedebouwkundigen van VROM ook maar niet lijken te begrijpen, is dat de mensen, als je aantrek-

WARMTE COLLECTOR

W Nieuwe eilanden kunnen worden gebruikt voor een meer duurzame energieopwekking (waterkrachtcentrale).

WARMTE POMP

Hogere dichtheid maakt meer kapitaal intensieve vormen van duurzaamheid mogelijk. Op grote schaal hergebruik van afvalstoffen.

Het laddermodel van VROM.

Beledigen Mijn jonge vriend Wiep mailde mij met het verzoek om advies. Het volgende heeft zich voorgedaan. Wiep begroette wat vrienden op straat. Kennelijk ging dat allerhartelijkst met als gevolg dat een buurtbewoonster last van overlast kreeg en de politie belde. De politie was er snel bij en vroeg Wiep om zijn identiteitsbewijs. Wiep, in de leeftijd dat hij vragen stelt (15), vroeg de agent waarom. ‘Omdat hij voor overlast had gezorgd’, luidde de repliek. De agent wilde ook zijn adres. Wiep vroeg waarom en wilde zijn adres niet geven. Terecht. De Wet op de Identificatieplicht verplicht iemand alleen om een identificatiebewijs te tonen. Je hoeft er niets bij te zeggen, laat staan je adres te vermelden. De agent drong aan. Wiep wilde niet perse de held uithangen, gaf zijn adres maar en werd weggestuurd met de mededeling dat hij bij nog een

* CarTeun

Water

Nieuwe dwarsconnecties naar zee kunnen deels worden gebruikt als waterbuffer.

Groen?

‘Groen’ scoort niet alleen hoog op het verlanglijstje van de expats die Den Haag zo graag wil binnenhalen. Ook de gewone Nederlander vindt het tegenwoordig Het laddermodel van VROM. een belangrijke voorwaarde bij het kopen of huren van een nieuwe woning. Wil Den Haag nieuwe mensen ‘lokken’, of beter nog ‘vasthouden’ dan kan ze beter haar ecologische structuren uitbouwen en laten aansluiten op nieuw te ontwikkelen natuurgebieden buiten de stad. En de nadruk leggen op de prima woonkwaliteiten waarover de stad al beschikt. Groen zou juist daarbij het toverwoord moeten zijn, en niet hoogbouw. Toch komt de kleur groen wonderlijk genoeg op de kaartjes van VROM niet voor! In plaats van groen lijkt ook Den Haag juist gekozen te hebben voor meer hoogbouw en asfalt langs de kust. Het college wil op dit moment koste wat het kost een drukke ringweg aanleggen dwars door het Rode Kruisplantsoen dat zowel een belangrijk onderdeel is van de ecologische verbindingszone, als een beschermd stadsgezicht. Bovendien loopt deze Noord Westelijke Hoofdroute pal langs een aantal dichtbevolkte wijken waar tot nu toe met veel plezier werd gewoond. De weg moet als ontsluitingsweg/levensader gaan dienen voor de ‘nieuwe’ hoogbouwplannen van wethouder Norder op Scheveningen en Kijkduin. En zal waarschijnlijk in de toekomst aansluiten op de kustsnelweg uit het ‘Laddermodel’ van VROM. Dit zal inhouden dat deze weg in de toekomst grote delen van de stad zal afsnijden van het strand en de duinen. En veel (vracht)verkeer uit de regio aan zal trekken. Met alle gevolgen voor de omwonenden.

Realiteit

CO2

Ladder?

plannen van Norder te gaan herhalen. Want wethouder Norder doet precies hetzelfde: op de mooiste plekken in, of langs het groen en duingebieden wil hij flats gaan bouwen voor expats. Van wie nog lang niet vast staat of ze überhaupt wel komen, en vervolgens of ze wel in hoogbouw willen wonen. Norder lijkt zich niet te realiseren dat je deze groep mensen op lange termijn niet verleidt met een volgebouwde kuststrook.

Bereikbaarheid van de stad vergroten door grootschalige ingrepen. De mogelijkheid overal te kunnen parkeren vergroot de efficientie van het systeem als geheel.

We moeten de realiteit onder ogen zien: Den Haag is van een centrale en strategische positie binnen de Randstad, aan de rand van Nederland en Eu-

keer overlast een boete zouden krijgen. Wiep – geërgerd – antwoordde hem dat hij die boete ook wel zou geven als ze niet voor overlast zouden zorgen. Vervolgens ontspon zich het type discussie dat niet goed kon aflopen. Uit de mail van Wiep: ‘Waarop die agent weer zei: ‘Je moet niet zo grappig doen’ en beweerde dat ik hem beledigde. Toen wilde hij mij een boete geven. Toen zei ik: ‘Ik beledig u helemaal niet, ik ben in mijn volste recht om dit te zeggen’. Toen zei hij: ‘Jij moet nu niet zo brutaal doen, want je bent onrespectvol tegenover mij en mijn collega’. Toen zei ik: ‘Meneer, vertel mij alstublieft op wat voor manier ik onrespectvol was jegens u en uw collega’. Waarop hij stelde: ‘Nu begin je weer stoer te doen voor je vriendjes, je moet gewoon luisteren naar mij! Je moet goed naar mij luisteren brutaaltje, ga daar maar een nachtje over slapen! En dan bedenk je, als je daar in ieder geval slim genoeg voor bent, dat je naar die oudere politieagent had moeten

ropa komen te liggen. En er trekken meer mensen weg dan er bij komen. Zonder nadenken miljarden uitgeven om in dit deel van de Randstad heel veel huizen te bouwen, of op een andere ondoordachte manier weer iets van groei te realiseren is domweg geld over de balk smijten. Wil de Noordwest flank mee profiteren van de economische groei in het midden/zuiden van het land, dan moet er geïnvesteerd worden in snelle verbindingen met deze nieuwe economische centra. Een supersnelle (rail)verbinding met de Randstad en de rest van Nederland is dan een eerste vereiste! Minister Camiel Eurlings kan de miljarden uit zijn URP-potje beter besteden aan zo’n supersnelle cirkelvormige railverbinding langs de grote steden uit de Randstad, waardoor je binnen een kwartier vanuit Den Haag op Schiphol en in Amsterdam bent. En in drie kwartier de hele cirkel rond. Deze investering zal meer voor de economie en de bereikbaarheid van de Haagse regio doen, dan het ondertunnelen van de Internationale Zone! Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid was het geld beter besteed aan ondertunneling van het tweebaansstuk in de Sportlaan.

Uitdaging

De uitdaging die snelle verbindingen voor Den Haag brengen, is dat zij de oostelijke kant van de stad als vestigingsplaats aantrekkelijker kan maken, zoals de Binckhorst. En dan hoeven we niet alleen maar na te denken over de snelste manier om er onder/door/over/heen te steken om vanaf de A4 de aantrekkelijke kustzone te bereiken. Zoals met de Utrechtse Baan en het Trekvliettracé. Wat kunnen we doen om het tij te keren? In de eerste plaats allemaal gaan kijken op www.vrom. nl/randstad2040 En daar je mening geven over de toekomst van de Randstad. Ook is het raadzaam om druk uit te oefenen op raadsleden om wethouder Norder af te houden van zijn gevaarlijke en ondoordachte plannen. Het Haagse college heeft namelijk een hele beperkte visie op de hoogbouw: als we maar genoeg flats met zeezicht bouwen, dan komt het inwonertal vanzelf weer boven de 500.000 uit, dan zijn we een echte ‘grote’ stad en krijgen we meer subsidie van het Rijk. “En dan kunnen we alle problemen voor u oplossen!”, roepen ze in koor. Gerwin van Vulpen was de afgelopen maanden betrokken bij het actiecomité ‘Laat de bomen staan langs de Segbroeklaan’.

Juridisch

Hoe zal Den Haag er in 2040 uit zien? Het kabinet beslist binnenkort welke maatregelen genomen moeten gaan worden om de Randstad uit het slop te halen. Daar zijn miljarden voor uitgetrokken. En bij VROM zijn ze volop aan het plannen maken.

luisteren’. Toen liepen ze weg en zei ik nog tegen hem: ‘Ik betwijfel het, nog een fijne avond’.

Wiep vroeg zich af of hij zich inderdaad schuldig had gemaakt aan belediging van een ambtenaar in functie. In een zaak die vorig jaar diende, vond de rechtbank het roepen van ‘homo’ tegen een agent niet beledigend en sprak de verdachte vrij. In hoger beroep ging het echter mis omdat de verdachte aan het Hof uitlegde dat hij met het roepen van ‘homo’ wel had bedoeld de agent te beledigen en er ‘sukkel’ of ‘eikel’ mee bedoelde. Hij kreeg 100 euro boete. Mijn jonge vriend Wiep heeft in dit geval gesuggereerd dat de agent hem volgende keer onrechtmatig een boete zou geven, maar beledigend is dat niet. Bijdehand doen is trouwens ook niet beledigend. Naar een agent luisteren moet hij daarentegen wel: dat staat in de wet.

Bas Martens Advocaat

* Uw mening Historisch Museum Vorig jaar brachten wij een bezoek aan het Amsterdams Historisch Museum. Echt, een prachtig museum waarin je heerlijk kunt ronddwalen door de Amsterdamse geschiedenis. Als je vervolgens het Haags Historisch Museum bezoekt is dat een afknapper. In Den Haag Centraal las ik deze week hoe het kwaliteitsverschil valt te verklaren. De gemeente Amsterdam geeft zes keer zoveel uit aan het eigen historisch museum dan de gemeente Den Haag. Het is toch wel heel vreemd dat de stad die veel tijd en geld geïnvesteerd heeft het Nationaal Historisch Museum binnen te halen, slecht 1 miljoen euro per jaar (‘niveau Alkmaar’) over heeft voor de eigen historie. Wie het standaardwerk ‘Den Haag, geschiedenis van de stad’ (in drie delen) heeft gelezen, zou dit toch ook wel

© Teun Berserik

eens verbeeld willen zien in een echt Haags Historisch Museum?

Jan Spijk, Den Haag


12

Uit

Vrijdag 22 februari 2008

Veel ‘Suriname’ op zevende editie

Boekids: een vrolijk literair jeugdfestijn Omdat er deze herfst zoveel vliegen waren en hij een echte schrokop was, werd hij heel erg dik. Op een goede dag was hij zo zwaar dat hij uit zijn web viel. Gelukkig bleef hij aan een draad bungelen. Hij was zo zwaar dat hij niet meer omhoog kon klimmen.

Boeken lezen en beluisteren in een omgeving waar je ook naar hartelust kunt spelen. In de zeven jaren dat Boekids nu bestaat is het uitgegroeid tot een sympathieke pleisterplaats voor jong en oud(ers). door Eric Korsten Vaandeldragers op zondag 24 februari zijn Lydia Rood, Sjoerd Kuyper, Francine Oomen, Dolf Verroen en Hakim. Minder bekend is de Haagse Ann Harris. Eén van haar gedichten is door Gerrit Komrij opgenomen in zijn pas verschenen bundel ‘De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten’. “Daar ben ik erg trots op”, zegt de van geboorte Surinaamse, die sinds kort na 35 jaar haar Haagse woning verruilde voor een stulpje in Voorburg. In haar gedichten, verhalen en vertellingen reist ze steeds weer naar haar vaderland, waar ze tot haar drie-

ëntwintigste heeft geleefd. Ze lijkt nog altijd verliefd op haar geboortegrond. Die liefde reikt zo ver dat de beginzin van het openingsverhaal in haar bundel ‘De Goslar, Wrawrafru en andere verhalen’ ‘Ik hou van Suriname’ luidt. De prachtvertelling is een waar eerbetoon aan Suriname, dat uitmondt in een anekdote over een mysterieus 6000 ton wegend ‘monsterschip’, de Goslar, dat vorige eeuw tot zinken kwam in de Surinamerivier, en waarover bewoners op fluistertoon beweren dat het behekst is.

Spin

In haar bundel staat natuurlijk ook een verhaal over Anansi de spin. Hoe komt het toch dat het lijkt alsof Surinamers stuk voor stuk geboren vertellers zijn die eindeloos en achteloos de verhalen uit hun mouw weten te schudden? Harris: “Vanuit West-Afrika zijn er meer dan duizend-en-één verhalen overgewaaid. Die verhalen hebben onze voorouders op hun beurt aan ons doorgegeven en zij

Boekids en Suriname Sedert 2002 organiseert Boekids jaarlijks een editie van het literair jeugdfestival in Suriname. Boekids houdt daarom een boekeninzameling. Boekids vraagt iedere bezoeker om een mooi kinderboek mee te nemen voor een kind in Suriname. In het Haags Filmhuis is als onderdeel van Boekids onder meer een verslag van Hakim te zien, die kindertehuizen in Suriname bezocht.

zijn er waarschijnlijk zelf op gaan variëren. Op onze beurt doen wij nu hetzelfde als zij. Op ieder feest in Suriname, of het nu een geboortefeest, een huwelijk, een verjaardagspartijtje of welk heuglijk feit dan ook betreft, altijd staat er wel een opa of een oma klaar die aan de waterkant, onder een boom en aan iedereen die het horen wil, de prachtigste verhalen oplepelt. Het zit dus als het ware in onze natuur”. Harris is ook voordrachtskunstenaar. Op Boekids zal ze onder meer verhalen vertellen over Anansi. Harris: “Anansi is te vergelijken met de Europese Reynaert de Vos. Net als hij is Anansi iedereen en alles te slim af. Voor veel Afrikaanse volkeren is de spin trouwens het symbool van de zon. Zoals de zon in de hemel

door Aad van der Ven ‘Azië, Azië, Azië, oud wonderland vol sprookjes’. Deze woorden, maar dan in het Frans, zingt Xenia Meijer volgende week, wanneer zij ‘Shéhérazade’ van Maurice Ravel uitvoert. De auteur van deze tekst, de dichter Tristan Klingsor, uit daarin zijn verlangen naar de schoonheden van dit werelddeel. ‘Ik zou mooie, witte tulbanden willen zien boven donkere gezichten met witte tanden. (…) Ik zou moordenaars willen zien wanneer zij lachend kijken naar de beul die het hoofd van een onschuldige afhakt met een grote, gebogen oosterse sabel’. Al zijn het woorden die vandaag de dag niet door iedereen zullen worden geap-

De vliegen die hij altijd bedreigde kwamen nieuwsgierig kijken. “Daar hangt ie dan, onze moordenaar”, zeiden ze. En ze moesten er wel om giechelen Ze vroegen zich af of ze hem moesten helpen. Wat een probleem...

zaterdag 23 februari Als opwarmertje opent Boekids in Theater aan het Spui met de familievoorstelling ‘No Milk Today’ van Stella Den Haag, dat voor de gelegenheid samenwerkte met acteurs uit Suriname. Het stuk werd door actrice Helen Kamperveen bewerkt en ging in mei 2007 in première in Paramaribo, op de openingsavond van Boekids Suriname 2007. Aanvang: 20.00 uur, prijs: € 6,50 zondag 24 februari Het programma barst in volle omvang los, met naast optredens van de genoemde schrijvers ook gastoptredens van Sjaak Bral die voorleest uit zijn favoriete boek, en Sesamstraat-icoon Hakim. Bovendien is er een zogeheten Illustratietafel waar bekende tekenaars een workshop geven, er is een workshop gedichtenposter maken, en wordt er een vet Fatboys Luistertheater opgetrokken. Voor ouders is er een Nostalgische Leeshoek. Aanvang 13.00 uur, prijs: € 7,50 (kind) / € 10,00 (volwassene). Voor meer informatie: www.draj.nl en www.boekids.nl

precieerd, Xenia Meijer zegt dat zij dol is op de vreemde, geïdealiseerde exotiek die hier wordt opgeroepen. De zinderende en tegelijk zeer verfijnde muziek maakt ook naar haar mening ‘Shéhérazade’ tot een van Ravel’s meesterwerken. De solopartij wordt meestal door een sopraan gezongen. Xenia Meijer is een mezzosopraan. Toch past het stuk haar als een handschoen, meent zij. “Ook die hoge uithalen: dat is echt smullen. Prachtig is ook de manier waarop in het bijzonder in het laatste deel een verstilde erotiek in de muziek is gelegd”. ‘Shéhérazade’ is nieuw voor haar. Ook met het orkest treedt zij voor het eerst op. Het is het voornamelijk uit jonge musici bestaande Amsterdam Symphony Orchestra, waarmee zij een korte tournee door Nederland maakt. Kort genoeg om haar andere werkzaamheden niet te dwarsbomen. Want Xenia Meijer, woonachtig te Waverveen, vlakbij Vinkeveen, is ook buiten de concertzaal zeer actief. Zij is hoofdvakdocente zang aan het conservatorium in Tilburg en heeft samen met een collega een praktijk als therapeute op het terrein van de ‘psyrurgie’, een vrij recente behandeling van psychosomatische aandoeningen, waarbij er naar gestreefd wordt het zenuwstelsel te deblokkeren en te optimaliseren. Het gaat vooral om mensen die niet met conflicten kunnen omgaan en zich voortdurend onveilig voelen. Zij onderging de therapie zelf en besloot zich er verder in te verdiepen.

Luwte

Ann Harris is ambassadeur van de stichting Draj. De stichting beheert een culturele kindersite voor de Haagse jeugd. Van haar optreden wordt dan ook verslag gedaan door reporters van Draj, zodat het voor thuisblijvers mogelijk is toch wat mee te pikken van het festival.

Festivalprogramma

Xenia Meijer roept oosterse exotiek op

Xenia Meijer, soliste in ‘Shéhérazade’ van Ravel. >Foto: Caroline Martinot

staat te stralen, zo zit de spin in zijn web met zijn poten als stralen van de zon”.

In verband met dit alles heeft Xenia Meijer haar zangcarrière ‘op de rem gezet’, zoals zij het zelf zegt. Het begin van haar loopbaan zag er anders uit. In 1992 sloot zij haar zangstudie aan het Koninklijk Conservatorium cum laude af. Met Erik Vos als regisseur vertolkte zij in Den Haag de vrouwelijke hoofdrol in Purcell’s ‘Dido and Aeneas’. Zij zong in de daaropvolgende jaren ook incidenteel in andere producties, maar gaf er als operazangeres de brui aan na onaangename ervaringen in Genève en vooral bij de Komische Oper Berlin. “In grote operahuizen wordt een jonge zangeres als een nummer behandeld.

Als je iets vraagt ben je al snel lastig. Voor jou tien anderen, dat gevoel geven ze je. In het begin dacht ik: het hoort er bij, ik zal er wel aan wennen. Maar ik kon er niet mee overweg. Daar kwam nog bij dat ik niet zo lang van huis wilde zijn”.

Ensembles

Af en toe treedt Xenia Meijer nog wel op in kleinschalige operaproducties. Binnenkort gaat zij bijvoorbeeld naar Italië om Ottavia in Monteverdi’s ‘L’incoronazione di Poppea’ te zingen. Maar het zijn toch vooral de kleine ensembles die haar voorkeur hebben, in het bijzonder in de oude muziek. Met de groep Al Ayre Español zong zij veel Spaanse barokmuziek en werkte zij mee aan cd-producties. Spanje, niet alleen de muziek maar ook meer in het algemeen de cultuur, spreekt haar bijzonder aan. Zij spreekt ook de taal en zij had enige tijd een Spaanse man als levenspartner. Zij voelt zich evenzeer thuis in Zuid-Amerika, waar zij herhaaldelijk optrad met de groep Musica Temprana, gespecialiseerd in oude Latijns-Amerikaanse muziek. “Daarvoor heb ik mijn uiterlijk mee”, zegt Xenia Meijer. “In Spanje denken ze dat ik een Spaanse ben en in Bolivia een Boliviaanse”. Hoe boeiend dit alles een muzikale loopbaan ook kan maken, is het voor de afwisseling niet aantrekkelijk in het Amsterdamse Muziektheater in een mooie enscenering van Pierre Audi rond te lopen? “Ik denk dat dàt er niet meer van zal komen. Eind jaren negentig vroegen ze me voor een rolletje in een ensemble in Monteverdi’s Orfeo. Ik had toen net de Philip Morris-prijs gewonnen en Purcell’s Dido gezongen. Ik dacht: hebben jullie niets beters voor me. Ik had in die tijd ook een paar andere aanbiedingen. Tegen de Nederlandse Opera heb ik toen nee gezegd. Dat is niet in goede aarde gevallen, heb ik achteraf gehoord”. Amsterdam Symphony Orchestra onder leiding van Peter Sánta, met medewerking van Xenia Meijer (mezzosopraan). Werken van Tsjaikovski, Ravel en Elgar. Op dinsdag 26/2, 20.15 uur, Dr Anton Philipszaal.

Scène uit ‘No Milk Today’. >Foto: Sjoerd Kelderman

Zangeres Leona belooft ‘high energy show’

‘Het wordt voor iedereen een verra door Miranda Fieret Ze zit aan de achterste tafel in de donkere Boterwaag, maar zelfs daar is Leona niet te missen. Haar volle afrokapsel trekt meteen de aandacht. Ze neemt een laatste slok van haar koffie en bestelt meteen een nieuwe. “Als ik ga stuiteren, weet je hoe dat komt”, lacht ze. De zangeres woont niet in de Hofstad, toch voelt ze zich er thuis. “Den Haag heeft mij geadopteerd”. Ze neemt nog een slok. “Echt waar, Gerard van den IJssel (van het Haags Poppodium red.) heeft het zelf gezegd. Hier ben ik begonnen, merkte het publiek mijn muziek als eerste op. Ik heb goede herinneringen aan de Haagse optredens”. Pal tegenover de Boterwaag, in de Zwarte Ruiter heeft Leona nog opgetreden. Een brede glimlach verschijnt op haar gezicht. “Bijna magisch noemden mensen die show. Het publiek bleef vragen om meer. Ver over tijd zong ik toen nog a capella met het publiek”. Tijdens haar komende optreden gaat ze een nieuwe kant ontdekken. In het Paard van Troje staat ze voor het eerst met totaal onbekende muzikanten op het podium. “Het wordt voor ons allemaal een verrassing. Pure improvisatie. Ik sta opeens met drie rockers en een jazztoetsenist te knallen. Dan moet je goed de balans weten te houden. Ik zorg ervoor dat het een echte high energy show wordt”.

Podiumbeest

Leona is een podiumbeest. Ze speelt al vanaf haar derde piano en gaf als meisje graag ‘optredens’. Inmiddels heeft de 28-jarige zangeres de piano verruild voor een band vol gitaargeweld en ritmische drums. “Ik speel alleen thuis piano, tijdens het liedjes schrijven. Mijn band vraagt wel eens of ik niet een keer achter de piano het podium op wil. Dat zie ik niet snel gebeuren. Als klein meisje heb ik mijn laatste concert ge-

Leona wil vooral entertainen. >Foto: Ron van Varik geven. Ik las geen noten, deed alles op het gehoor. Ik was ervan overtuigd dat ik een lied op een bepaalde manier moest spelen. Tijdens het optreden klonk dat dus niet en ben ik boos het podium afgelopen. Als die piano niet meewerkt, ga ik wel weg”. Leona heeft graag de touwtjes in handen. Ze wil niet een product worden van iemand anders. “Een meidengroep zou bijvoorbeeld niks voor mij zijn. Ook heb ik wel eens bij platenmaatschappijen gemerkt dat ze je een richting op willen duwen. Dat lukt echt niet bij mij. Ik moet mijn eigen weg bepalen”. Dat was ook de reden dat de zangeres na drie jaar conservatorium is gestopt. “Ik leerde veel over jazz en lesgeven, maar ik wilde gewoon de bühne op. Het conservatorium raadde aan om er even een jaar tussenuit te gaan. Om te proeven. Uiteindelijk smaakte het naar meer”.

Nits

Leona speelde met de Nits op de cd ‘Wool’ en toerde mee. “Opeens stond ik in Tokio met de Nits en Junkie XL. Geweldig was

Advertentie

Airfield Collection

Orwell

Barbara Schwarzer

Riva Monti

Brunello Cucinelli

Strenesse/Gabrielle Strehle

Gabi Lauton

Tricot Chic

ULTIMATE FASHION Vos in Tuinstraat 4, 2514 BX Den Haag, Tel. 070 364 31 90


Uit

Vrijdag 22 februari 2008

13

De Eetrubriek van Coos Versteeg

WDPS

in het Paard

assing’ dat. Toen merkte ik dat het podium echt mijn plaats is”. In de afgelopen jaren heeft Leona een lange lijst van optredens opgebouwd waar menig performer jaloers op zou zijn. “KoninginneNach was vorig jaar geweldig. Heerlijk om zo’n groot publiek te hebben. Je lijkt geen grenzen meer te zien. Dat en het samenspel met de elementen – je staat immers in de buitenlucht – zorgde ervoor dat ik vol energie op het podium stond”. Naast muziek heeft Leona ook de nodige acteerervaring. Ik heb het geluk gehad dat ik ook heb kunnen proeven van het theater. Ik speelde de hoofdrol in de musical Aïda en acteerde in films en televisieseries”. Leona was te zien in Phileine zegt Sorry, Johan, Wild Romance, Grijpstra & De Gier en Het Glazen Huis. “Maar als ik moest kiezen tussen acteren en muziek, is de keuze snel gemaakt. Muziek is echt waar ik helemaal los kan gaan”.

Single

Leona richt zich nu volledig op het maken van een nieuwe single en waarschijnlijk komt na de zomer haar tweede album uit. “Ik heb via de achterdeur mee kunnen kijken met grote artiesten. Nu is het tijd dat ik niet meer word uitgenodigd omdat ze me het gunnen, maar omdat ik iets te promoten heb: een single, een album met een eigen geluid”. Leona schrijft alles zelf, in het Engels. “Dat is mijn moedertaal. Ik ben geboren in Canada, maar vanaf mijn zesde woon ik al in Nederland. Toch toon ik mijn emoties nog steeds makkelijker in het Engels”. Haar muziek is stevig, met veel gitaren. “Ik ben een denker en dat uit ik in mijn muziek. Vroeger waren mijn teksten heel diep, maar nu wil ik ook gewoon lol maken”. Leona speelt donderdag 28 februari in het Paard van Troje tijdens ‘Playlab’. Aanvang: 20.30 uur, prijs: € 2,50. Voor meer informatie: www.paard.nl

Mata Hari en haar mannen Mata Hari is een grote inspiratiebron geweest voor vele films en toneelstukken. Na onder andere Greta Garbo, Jeanne Moreau, Sylvia Kristel, Fie Carelsen en Els van Rooden is nu de hoofdrol weggelegd voor Lidewij Benus. De jonge actrice speelt de beruchte dubbelspionne in de voorstelling ‘Diagnose Mata Hari’ van Tony Dunham. Het publiek leert Greetje Zelle kennen. De dochter van een hoedenverkoper raakt gefascineerd door de Indische muziek en verandert haar naam in Mata Hari, wat ‘oog op morgen’ betekent. Haar gesprekspartner op het toneel is Michiel Kerbosch. Hij interviewt haar over het bewogen leven dat ze heeft gehad. Mata Hari begint bij het einde: haar executie in 1917. Langzaam gaat ze terug in de Scène uit ‘Diagnose Mata Hari’. tijd. Ze vertelt over haar leven >Foto: Mark van Dooren als exotische danseres, als spionne. Hoe ze na haar huwelijk Advertentie en de dood van haar zoon naar Parijs gaat. Kerbosch speelt tijdens haar vertellingen de mannen in het leven van Mata Hari. Haar vader die haar in de steek laat, een leraar met wie ze een HOEVERS LUXE GESCHENKEN verhouding heeft. Haar man De speciaalzaak voor: en natuurlijk de vele minnaars. Serviezen, Bestek, Kristal, Tafellinnen, Lidewij Benus en Michiel KerTin, Zilver & Luxe Geschenken. bosch geven een bijzondere interpretatie van deze femme MAGAZIJN UITVERKOOP fatale. Zij staan stil bij de vraLosse bestekonderdelen / showmodellen gen die Greetje Zelle nooit heeft van diverse merken o.a.: kunnen beantwoorden. Wat bezielde deze vrouw om riskante • AUERHAHN relaties aan te gaan met mannen • KELTUM die elkaars vijanden zijn? Ging • KOCH & BERGFELD het om macht of geld? Was het • ROBBE & BERKING de fascinatie voor spionage die • WEDGWOOD haar ertoe dreef, of was het de aantrekkingskracht van man• WILKENS nen in uniformen? Diende ze •WMF het land of zichzelf? ‘Diagnose Mata Hari’ op 21-23-24-28 feb. en 1 maart. Aanvang: 20.30 uur, op zondag 15.00 uur. Prijs: € 15,- , studenten/CJP € 7. Theater Branoul, Maliestraat 12, tel: 070 365 72 85.

NU 40% KORTING!!!

Geldt alleen voor de aangegeven modellen. Zolang de voorraad strekt.

Valeriusstraat 79, 2517 HP Den Haag Tel. 070-3467958 of www.hoevers.nl

Met de opening van de nieuwe theaterzalen van het Nationale Toneel, wacht de Schouwburgstraat een nieuwe toekomst. Jaren achtereen heerste hier diepe ellende. Eerst werd de straat met een blokkade afgesloten, zodat er van hieruit geen bomauto’s met volle vaart op de Amerikaanse ambassade konden afstormen. Vervolgens werd het een bouwput voor de renovatie van het Ministerie van Financiën en de nieuwbouw voor het Nationale Toneel. Geen wonder dat de exploitanten van Cascades hun heil om de hoek zochten. Op die plek vestigde zich iemand met hoop op de toekomst en stichtte er zijn eethuis: WDPS, ofwel Wat De Pot Schaft. Ik moet zeggen dat deze naam mij niet aantrok. Ik wil, zodra ik ergens als betalende gast binnenstap, mijn eigen keuze kunnen maken. Uiteindelijk kan dat gelukkig ook bij WDPS. Er staat tegenwoordig een schoolbord met het menu in de vitrine. Wij gaan die avond niet naar het toneel, maar ik heb wel een belangrijke afspraak om zeven uur en informeer dus tevoren al wanneer ik er terecht kan. “Om vijf uur, eten vanaf half zes”, luidt het antwoord. Dat lijkt me prima. Hoewel we normaliter niet van die vroege eters zijn (we wonen tenslotte niet in het Westland) zitten mijn vrouw en ik vijf over half zes in de starthouding aan tafel. Een schattig meisje schenkt ons witte huiswijn (€ 3,20) in, op tafel verschijnt meteen een mandje met uienbrood, lekker bruin brood, tappenade en een bakje aioli. Bij de bestelling geef ik opnieuw aan: denk erom, we moeten om zeven uur ergens anders zijn! U ziet ’m al aankomen. Onze voorgerechten verschijnen redelijk snel op tafel. Voor mijn vrouw is dat een salade met rivierkreeftjes (€ 8,50) en voor mij ‘confit de BEOORDELING canard’ (€ 8,50), maar in feite Sterke punten een salade met stukjes gekon+ vriendelijke prijzen fijte eend. Wat aan deze deels + vriendelijke dus identieke entrees jammer bediening is, is dat de gemengde salade voor een belangrijk deel uit Minpunten ijsbergsla bestaat. IJsbergsla is - logistiek volgens mij alleen maar in de - kwaliteit handel omdat-ie lekker lang houdbaar blijft en goedkoop is. Maar behalve knapperigheid heeft deze slasoort niets te bieden, er zit volstrekt geen smaak aan. Mijn stukjes eend zijn lauwwarm en goed van smaak, maar het is eerlijk gezegd wel een beetje afsnijsel; het zijn allemaal van die flubbers, er zit geen stukje groter/ dikker dan een vingerkoot bij, laat staan iets met een krokant velletje eraan. Onderwijl hebben we onze karaf redelijke huisrosé (€ 9,50) bijna op, maar de hoofdgerechten willen maar niet doorkomen. De zaak is inmiddels gezellig gevuld en ik waarschuw de serveerster maar even dat de tijd begint te dringen. Ze onderneemt meteen actie. Kwart voor zeven verschijnen onze tonijnsteak (€ 18,50) en met ham omwikkelde parelhoen (€ 17,50) op tafel. Dat wordt stevig dooreten. We waarderen mijn hoofdgerecht op Allerhande-niveau, iemand die doordeweeks simpel kookt met een beetje hulp van Knorr en in het weekend voor de gasten er een kwartiertje extra tegenaan gooit. Daarbij snap ik niet dat de kok zo’n uitgesproken groente als venkel (waar veel mensen überhaupt niks van moeten hebben) onaangekondigd als hoofdgarnituur bij parelhoen presenteert. De tonijn zit meer in de kwalificatie ‘eetcafé-plus’. Over de desserts kan ik niet oordelen. Klokslag zeven uur heb ik mijn vrouw alleen achtergelaten en ben zelfs zonder koffie naar mijn afspraak in de buurt gerend. Mijn echtgenote is blijven zitten om te betalen, dronk nog een espresso (€ 2,20) en heeft zich tegenover de uitbater beklaagd over de gang van zaken. Daar werd, moet ik toegeven, wel sympathiek op gereageerd. Excuses plus een tegoedbon voor € 20. Nou ja bon, op een visitekaartje werd dat met de hand gekrabbeld. Was het niet verstandiger geweest om als tegemoetkoming gewoon die karaf wijn van de rekening te trekken? Nog goedkoper ook! Het geeft een beetje de sfeer van WDPS weer. Vriendelijk, goedbedoeld, maar verre van professioneel. Hier valt nog een lange weg te gaan. De rekening bedroeg € 71.

Jammer dat de gemengde salade voor een belangrijk deel uit ijsbergsla bestaat.

6

CATEGORIE Eetcafé + Voorgerechten vanaf € 4,50 Hoofdgerechten vanaf € 15,50 Nagerechten vanaf € 5 PIN ADRES Schouwburgstraat 4 Telefoon 070 3561122 GEOPEND Di t/m zat. Vanaf 17.30 INTERNET www.wdps.nl

Advertentie

Genieten in ReStauRant Julien Julien 8-gangen maandmenu. Een avond culinair genieten voor ` 50,00 pp incl. koffie of thee met lekkernijen.

Wilt u er de tijd voor nemen reserveert u dan vóór 20.00 uur onder vermelding van ‘8-gangenmenu’ Julien beschikt tevens over aparte kamers voor lunch en diner, privé of zakelijk.

Voor informatie over alle mogelijkheden: 070 3658602 www.julien.nl info@julien.nl Met een vriendelijke groet uit de keuken, Piet Smits


14

Cultuur

Vrijdag 22 februari 2008

Residentie Orkest met Argentijnse muziek

Alberto Ginastera, een vriendelijke lastpost door Aad van der Ven Begin jaren zeventig kwam de rockgroep Emerson, Lake & Palmer op het idee een stuk van Alberto Ginastera te bewerken. De oude meester moest natuurlijk wel zijn toestemming geven alvorens het resultaat op de plaat kon worden gezet. Enigszins huiverig reisde Keith Emerson in 1973 naar Zwitserland om de Argentijnse toondichter in zijn woning te bezoeken. De als lastig bekend staande, meest prominente klassieke componist van zijn land luisterde naar de proefopname van het arrangement van het vierde deel uit zijn Eerste pianoconcert. ‘Diabolical’, riep hij in zijn gebrekkige Engels. De popmusicus begreep het woord ‘duivels’ aanvankelijk verkeerd, verwachtte dat het project van de baan was en wilde meteen opstappen. Maar even later zei Ginastera’s vrouw tegen hem dat de componist het ‘duivelse’ van deze versie juist prachtig vond, geheel in overeenstemming met het vreesaanjagende karakter van de muziek. Het bewuste stuk kwam onder de titel ‘Toccata’ op het album ‘Brain Salad Surgery’ terecht en belandde op ontelbare draaitafels. De Ginastera die dit weekeinde op het programma van het Residentie Orkest staat is aanmerkelijk minder wild. Maar de componist kon het toch niet laten in het slotdeel van zijn ‘Variaciones concertantes’ (1953) het ritme van een dans van de gauchos, de Argentijnse cowboys, toe te passen. Want al past het oeuvre als geheel van Ginastera (1916-1983) eerder in de West-Europese muzikale traditie, het bevat wel Zuid-Amerikaanse dansvormen die veel van zijn composities een specifieke kleur geven. Hij kan als de vader van de Argentijnse klassieke muziek worden beschouwd. Hij studeerde in de Verenigde Staten bij Aaron Copland, maar keerde terug naar Buenos Aires, waar hij onder meer een elektronische studio opzette en componisten als Maderna, Messiaen en Nono naar Argentinië haalde. Hij was de meest prominente compositiedocent van zijn land. Zeer uiteenlopende types staken bij hem hun licht op, onder wie Astor Piazzolla en Waldo de los Rios.

Rijkdom

‘Objectief nationalistisch’ noemde Ginastera de stukken waarmee hij, even in de twintig, rond 1940 de aandacht trok. Dat waren de balletpartituren ‘Panambi’ en ‘Estancia’. Ze vielen door hun vitaliteit en rijkdom aan kleuren ook in NoordAmerika in de smaak. De Verenigde Staten vormden zijn toevluchtsoord toen hij zijn vaderland

de rug toekeerde nadat Perón aan de macht was gekomen. Zijn stijl werd er geleidelijk klassieker door, Europeser zo men wil. De robuuste kracht van zijn vroege stukken maakte plaats voor een meer verfijnde schrijfwijze, zoals in de ‘Variaciones concertantes’ die het Residentie Orkest uitvoert. Het werk ging in 1953 in première, met Igor Markevitch als dirigent. Markevitch vond het stuk zo interessant, dat hij het meenam naar Salzburg om het tijdens zijn jaarlijkse masterclass door de cursisten te laten dirigeren. Toen het Perón-regime in 1956 tot het verleden behoorde, keerde Ginastera terug naar Argentinië, waar hij al spoedig belangrijke posten in het muziekleven bekleedde. Decreten van de vroegere autoriteiten werden ongedaan gemaakt. Zo moesten de orkesten tijdens het bewind van Perón op elk programma minstens één werk van een Argentijnse componist zetten, anders liep hun subsidie gevaar (een maatregel waarop ook in Nederland wel eens is gezinspeeld). Mensen die er over konden meepraten beweerden dat verreweg het meeste van de gepropageerde muziek van een amateuristisch niveau was. Die subsidievoorwaarde werd dan ook snel weer afgeschaft.

Opera

‘Neo-expressionstisch’, noemde Ginastera de muziek die hij schreef nadat hij in Argentinië was teruggekeerd. Tot zijn opvallendste werken behoorde de opera ‘Bomarzo’, met als hoofdpersonage een hertog die te kampen heeft met sterk seksueel getinte hallucinaties. Eén van de critici omschreef het werk als ‘belcanto-porno’. De opera, die in Washington in première ging, mocht dan ook jarenlang in Buenos Aires niet worden opgevoerd. In verband daarmee verbood Ginastera in die periode de uitvoering van zijn muziek in Argentinië. Toen hij in 1983 stierf liet hij een omvangrijke, onvoltooide partituur achter, met als onderwerp de schepping van de wereld zoals die in de Maya-cultuur is beschreven en afgebeeld. Dat werk had de apotheose van zijn componeren moeten worden. Mensen die hem hebben gekend beschrijven hem als een vriendelijke, rustige, introverte man, die er op gevorderde leeftijd, met zijn zware bril en onberispelijke coiffure, uitzag als een gepensioneerde diplomaat. Maar zijn behoefte de nietigste details in zijn composities ontelbare malen te corrigeren maakte hem voor zijn uitgevers tot een notoire lastpost. Residentie Orkest onder leiding van Josep Pons, met medewerking van Sharon Bezaly (fluit). Werken van Falla, Rodrigo, Ginastera en Ravel. Op zaterdag 23/2, 20,15 uur, en zondag 24/2, 14.15 uur, in de Dr. Anton Philipszaal.

Alberto Ginastera, Buenos Aires, circa 1960.>Foto Eduardo Comesana / Hollandse Hoogte

Jazz

Scapino met diverse stijlen in een avond door Ilse van Haastrecht Het wordt een avond van verschillende kleuren, sferen en dansstijlen bij het Scapino Ballet Rotterdam. De inmiddels beproefde formule van vier choreografieën van elk twintig minuten werd dit jaar weer ingezet. Het programma ‘4 keer 20 Colourproof’ brengt twee reprises van artistiek leider Ed Wubbe, een Nederlandse première van Marco Goecke en nieuw werk van Georg Reischl. Het eerste stuk van de avond is publiekslieveling ‘The Green’ (2006) van Wubbe. Op een grote grasmat verzamelen zich zeven mannen. Ze bewegen op plechtige muziek van Bach: de Johannes Passion. Deze religieuze muziek contrasteert met de felgroene, aardse ondergrond. De dansers lijken ervan te willen opstijgen als ze met hun krachtige armen golven als ware het adelaarsvleugels. Wubbe creëert een georganiseerde chaos waarbij de dansers zowel de vloer als de ruimte daarboven verkennen. De imponerende gezangen storen op geen enkele manier de dans, ze versterken juist de krachtmeting van de dansers met de aarde. Voor de tweede choreografie van de avond koos Wubbe ook voor Bach: de Chaconne voor vioolsolo. Deze muziek vraagt veel van een dansmaker, de ingewikkelde harmonieën, structuren en het virtuoos vioolspel scheppen in ieder geval verwachtingen. ‘Sister Fury’ (2004) is geïnspireerd op het toneelstuk ‘De drie zusters’ van Tsjechov. In Wubbes versie willen drie vrouwen ook ontsnappen aan hun middelmatige bestaan. De passie of woede die de titel ‘Sister Fury’ impliceert, blijft echter uit. De dans (op spitzen uitgevoerd) brengt weinig van die gevoelens over. De bewegingen blijven behouden en technisch ‘correct’, alsof hun dans staat voor het saaie leven waar ze zich in bevinden. De ronddraaiende video-installatie van Amber Hey voegt weinig toe, de muziek neemt daardoor toch de overhand.

Schaamte

Het stuk van vaste choreograaf Goecke won in 2003 een choreografiewedstrijd in Hamburg. Sindsdien bouwde hij snel de re-

Tilmar Junius, Don Braden en Jasper ‘Giant’ Staps

‘Matter for a poem’, 4x20 Colourproof. Op de foto: Maartje Lawrence-Hermans, Sherida Lie, Rupert Tookey.>Foto: Hans Gerritsen putatie op van dansvernieuwer. ‘Blushing’ gaat over schaamte en bewustwording, hoewel men na het zien van het stuk tal van andere ideeën en associaties kan hebben. In een collage van fragmenten rennen en kruipen de dansers af en aan. Met dierlijke en scherpe bewegingen eisen ze afwisselend de aandacht van het publiek op. In de repetities vraagt Goecke zijn dansers alledaagse gebaren of handelingen uit te vergroten. Doordat hij ze vervormt en in herhaling op het toneel zet, krijg je als publiek een gevoel van herkenning én vervreemding. De taal van Goecke is extreem fysiek en rechtdoorzee, de beelden die hij het publiek voorschotelt, zijn vaak confronterend en zonder extra emotie of drama. De kakofonie aan geluiden en muziek maakt de heftige ervaring compleet. Het laatste stuk van de avond is een poëtische afsluiting. ‘Matter for a Poem’ heet de première van Georg Reischl. Zoals het een van de gezanten van William Forsythe

betaamt, maakt Reischl bewust gebruik van de ruimte. Door afwijkende plaatsing van de dansers (soms vooraan op het toneel terwijl ze ‘niets’ doen) en door een bijzonder lichtplan ontstaat er een aparte wereld waarin de dansers lijken te zoeken naar materie en vastigheid. De kostuums – fladderige, doorschijnende jurkjes en hemden – benadrukken hun etherische bewegingen. Vanwege de vrije danstaal van Reischl komen de persoonlijkheden van de dansers in deze choreografie het sterkst naar voren. ‘4 Keer 20 Colourproof’ is een afwisselend programma, met de meer conventionele stukken van Wubbe enerzijds en de moeilijker te duiden werken van Reischl en Goecke anderzijds. Een gevarieerde avond voor wie zin heeft in een avondje pure dans. ‘4x20 Colourproof’ van Scapino Ballet Rotterdam. Te zien in het Lucent Danstheater op 14 maart. Aanvang 20.15, inleiding om 19.15 uur.

Goede jazzpianisten genoeg in ons land. En ze lijken geen van allen op elkaar qua stijl. Neem Tilmar Junius. Ik hoorde hem twee weken geleden weer in Michael Varekamps ‘Tribute to Louis Armstrong’ in de Rijswijkse Schouwburg. Wat een fraaie, altijd verzorgde begeleiding in de ‘standards’ van ’good old Louis’. En wat een mooi uitgewerkte intro’s van een paar van diens stukken. Mainstream. Zoals hij dat een tijdlang in het culturele programma bij Radio West liet horen. Maar daar houdt het bij hem niet mee op. Met zijn eigen trio gaat hij verder. Óf met verrassende eigen composities zoals op de cd ‘Plots’. Of met bewerkingen van en improvisaties over oude Nederlandse volksliederen (‘Songs and dances’). En dan écht oud. Laatmiddeleeuws, renaissance en later. Zoals ‘De nachtegaal die sanc een liet’, of ‘Het daghet in den oosten’. Zeer origineel in de eerste plaats, fijnzinnig qua uitwerking, met een zeer aparte ritmiek gesteund door het prikkelende drummen van Wim Kegel: rubato, tempo-wisselingen, alles kan je onverwacht in één stuk tegenkomen. Tilmar is 22 februari te horen in De Tobbe met Henk Zomer (drums) en Jan Voogd (bas). Aangezien het bij De Tobbe altijd bomvol is, vraagt programmeur Paul Beyerling alvast attentie voor een volgend optreden waar het wel eens flink druk kon gaan worden. Dat is op vrijdag 7 maart: de Amerikaanse saxofonist Eric Alexander met het Rein de Graaff-trio. Reserveren dus. De Regentenkamer zit in een transitieperiode met zowel jazz op de oude stek als op de nieuwe. Zaterdag 23 februari speelt aan de Laan van Meerdervoort het

kwartet van altsaxofonist Jasper Staps, die op z’n Engels, naar de Coltrane-compositie, ook wel als Jasper ‘Giant’ Staps door het leven gaat. Jasper leerde muziek spelen in harmonie-orkesten, studeerde in 1999 cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium, is inmiddels ook docent sax, en een zeer kundig arrangeur voor grote bezetting. Tot zelfs symfonische aan toe. In De Regentenkamer is hij te horen met pianist Rembrandt Frerichs, Vincent Kuiper (bas) en ‘swinger’ Ben Schröder op drums. Die andere Regentenkamer-in-wording aan de Lange Beestenmarkt 106 heeft zaterdagmiddag (23 februari) een ‘masterclass’ voor jong jazztalent onder leiding van de Amerikaanse saxofonist Don Braden. Uiteraard gevolgd door een jamsessie (vrij entree). Braden is regelmatig in Nederland, omdat hij door bassist Joris Teepe gevraagd is als docent voor het Prins Claus Conservatorium in Groningen, waar Teepe de baas is over de jazz. Teepe en Braden kennen elkaar uit New York (waar Teepe een tijd woonde), zijn te horen in elkaars formaties (cd ‘Landing zone’ met Braden als leider, cd ‘For adults only’ met het Joris Teepe Quintet). Sinds Braden in 1984 naar New York verhuisde om bij de Harper Brothers te spelen is hij een veelgevraagd jazzmuzikant. Hij speelde met Wynton Marsalis, met zangeres Betty Carter en met trompettist Freddie Hubbard. En hij was ook de ‘music supervisor’ van Bill Cosby’s tv-shows. Alle reden om zaterdag een lesje mee te pikken aan de Lange Beestenmarkt.

Bert Jansma


Cultuur

Vrijdag 22 februari 2008

15

Het Nationale Toneel speelt ‘As you like it’

Shakespeare verliest zijn charme door Bert Jansma Vondsten genoeg in Gerardjan Rijnders’ regie van Shakespeare’s ’As you like it’ bij Het Nationale Toneel. Maar ik ben bang dat je daarvan voornamelijk de kippen zal onthouden die loslopen over het toneel en waarvan een van de actrices tussendoor de uitwerpselen mag opdoeken. Rijnders heeft dit altijd wat melancholieke spel met de liefde hardhandig aangepakt en de vraagtekens die Shakespeare zet bij de tegenstelling hofleven-landleven en de diverse gezichten van de liefde in een lachspiegel omgezet. Hilarisch, ja heel af en toe, maar ook zo dat alle subtiele dubbelheid van Shakespeare’s spel met manlijke en vrouwelijke identiteit iets krijgt van een seksuele klompendans waarbij alle charme overboord gaat. ‘As you like it’ speelt zich af in het woud van Arden, waarheen het centrale liefdeskoppel Rosalinde en Orlando verbannen wordt. Ze zijn net daarvóór als een blok voor elkaar gevallen, maar Rosalinde verkleedt zich in dat bos als man (met de naam Ganymedes) en zal in die vermomming de liefde testen. Het spel dat zich dan ontwikkelt moet in Shakespeare’s tijd een nog grotere dubbelheid gehad hebben omdat toen vrouwenrollen door mannen werden gespeeld. Mannen vallen op vrouwen die gespeeld worden door een man. En die – in vermomming – dan wéér man moeten spelen. Rijnders heeft daar iets van teruggehaald door enkele van de oorsponkelijke woudbewoners van geslacht

te laten veranderen. Antoinette Jelgersma speelt een herder, Jan-Paul Buys een geitenhoedster. Aan het centrale koppel tornt hij niet extra. Hij maakt er geen ‘Shakespeare-in-love’ van, maar geeft Rosalinde een clowneske mannen-vermomming mee die zó uit de schminckdoos van de kleuterklas komt. Des te pijnlijker omdat een mooie jonge actrice als Anniek Pheifer daarmee rond moet lopen, en wel tot een leuke, springerige lichtheid kan komen, maar ook niet veel verder. Het woud van Arden is bij Shakespeare een soort sprookjesbos waar alles ánders wordt. Rijnders verhevigt dat met een grijns. Bomen zijn enorme opgeblazen, hangende kegels geworden, er zijn opgezette en levende kippen, er worden gekke rijdansjes gemaakt, er zijn ge-mime-de seksuele handelingen, vrijheid-blijheid of zoiets, in dit bos is alles mogelijk. Met de melancholieke Jacques (René van Zinnicq Bergmann) nu als een nihilistische sater. Maar het is grof en vooral liefdeloos wat er aan je voorbijtrekt. Van Shakespeare blijft geen spat over; Rijnders’ lachspiegel is zo druk en vertekend dat de voorstelling elk focus-moment kwijtraakt en gebeurtenissen en tekst aan je voorbij denderen zonder dat je er aan deel kunt nemen. Je gaat op andere dingen letten (die kippen) en je hoort niets wezenlijks meer. ‘Wij hebben toverkracht’ zingen de bewoners van het woud een paar maal. Maar van magie is hier weinig te merken. Deze ‘As you like it’ heeft meer iets van een omgevallen goocheldoos.

De tragiek van Peter van Straaten In museum Meermanno aan de Prinsessegracht is een tentoonstelling te zien rondom het werk van Peter van Straaten. De expositie legt genadeloos zijn tekortkomingen bloot. Door Peter Breedveld De eerste keer, dat ik tekeningen van Peter van Straaten zag, kan ik me nog goed herinneren. Het betrof namelijk zijn boek met erotische prenten, ‘Aanstoot’ (1984). Ik was vijftien jaar en mijn gymleraar, bij wie ik in de weekends vaak thuis kwam om aan de schoolkrant te werken (ik verzorgde de strips en illustraties), haalde het boek tevoorschijn als een verboden vrucht. Onder uit een kast haalde hij het, het was zorgvuldig in pakpapier gewikkeld als om te voorkomen dat het bij een eventuele huiszoeking direct in het oog zou springen. Alle gekheid op een stokje, een leraar die vandaag de dag zijn vijftienjarige beschermeling op iets dergelijks zou trakteren, zou op zijn minst een aanklacht wegens seksuele intimidatie riskeren, en een virtuele vierendeling op Geenstijl.nl. Ik zeg ‘erotisch’, maar ik vond het boek toen helemaal niet erotisch, en nu nog steeds niet. Van Straaten spreekt zelf van ‘vieze tekeningen’ en vies is het al evenmin. Er wordt in de tekeningen wel gecopuleerd en gemasturbeerd, aan cunnilingus en fellatio gedaan, gegluurd en geëxhibitioneerd, maar het is allemaal ontzettend clean. De liefdessappen stromen niet, er wordt niet getranspireerd, het is allemaal erg geur- en smaakloos, volslagen steriel. En er straalt een soort beschaamde schuchterheid van de tekeningen af, die wel bij de jaren vijftig, maar zeker niet bij de jaren tachtig paste. In die jaren zag ik dingen op televisie, op prime time, die tegenwoordig echt niet meer zouden kunnen: expliciete homoseks, een demonstratie – met levend naaktmodel – hoe het vrouwencondoom werkt, een dikke, naakte vrouw die in een circuspiste stond te kakken. Niks bijzonders dus, Van Straatens erotica, maar knap getekend is het zeker. Anatomie, beeldcompositie, perspectief: het klopt allemaal. Elke lijn staat op de juiste plaats. Van Straaten is altijd trefzeker met zijn pen. Dat was hij als tienjarige al, zoals is te zien in het Haagse museum Meermanno. In twee zalen is daar een tentoonstelling ingericht rond zijn werk, of liever gezegd rond de tekenaars die hem hebben beïnvloed. In een vitrine ligt een schrift met natuurtekeningen, die hij als kind maakte, en die zijn fenomenaal. Het is moeilijk te geloven dat een tienjarige zo geweldig kan tekenen, en ook nog zulke mooie boekjes

kan maken, want de pagina-indeling is al net zo vakkundig. Na ‘Aanstoot’ ben ik uiteraard vele malen met Van Straatens werk in aanraking gekomen, want je kunt niet veertig jaar in Nederland leven en dan nooit een Van Straaten hebben gezien. Hij staat in tal van bladen en kranten, hangt op wc’s, aan prikborden in kantoren, siert promotiemateriaal van bedrijven en wie, zoals ik, bekendstaat als strip- en cartoonliefhebber, krijgt regelmatig zijn boeken en sch(z)eurkalenders cadeau. Ik kijk er graag naar, vergaap me aan de technische perfectie, de herkenbare types die hij met een paar lijnen op papier zet, de manier waarop hij – gewoon door middel van de

weerde Gerrit de Jager, tekenaar van de Nieuwe Revu-strip De Familie Doorzon, afgelopen zondag dat Van Straaten eigenlijk veel beter is dan Hal Foster, want Hal Foster, dat is zo zwáár, volgens De Jager. Ik zou het tegenovergestelde willen beweren, namelijk dat Hal Foster, ondanks al zijn tekortkomingen, veel beter is dan Van Straaten. Want Van Straaten, dat is zo lícht. Ondraaglijk licht is Van Straaten. Op de tentoonstelling is een tekening van een groep ridders door Hal Foster te zien. Daarnaast hangt een politieke spotprent van Van Straaten uit de jaren zeventig, die de toenmalige premier Dries van Agt afbeeldt als de aanvoerder van een groepje kruisridders. Wat onmid-

dellijk opvalt, is de energieke passie van Foster tegenover de zelfgenoegzame luiheid van Van Straaten. Bovendien is Foster de meest gedisciplineerde van de twee. Foster excelleert in solide vormen en scherpe contrasten. In één blik zie je wat er op zijn tekeningen gebeurt. Van Straaten houdt niet van zwart, hij arceert liever. Hij is er een meester in. Maar het betekent wel dat zijn tekeningen vaak een onoverzichtelijk rommeltje van nauwelijks gedefinieerde vormen zijn. Je moet goed naar die tekening van Van Agt kijken om te zien wat er gebeurt. En omdat Van Straaten een hekel heeft aan kaders, waaiert het ook allemaal ook nog eens alle kanten op.

Peter van Straaten, ‘Lust’, 2006. Van Straaten leerde de erotische tekeningen van Markies Franz von Bayros (1866-1924) pas kennen toen hij het boek ‘Aanstoot’ bij de Arbeiderspers inleverde. “Uitgever Theo Sontrop zei tegen me: ‘Heb je wel eens van Von Bayros gehoord?’ en toen heb ik het pas voor het eerst gezien. Ik ben niet echt door zijn werk beïnvloed maar er is meer sprake van een verwantschap’. kunst van het weglaten – zonlicht door een glazen schuifpui laat vallen. Het is erg knap, heel mooi ook. Maar toch beklijft het niet.

Energieke passie

Waarom is Van Straatens werk niet voor eeuwig? Het antwoord op die vraag krijgen we in Meermanno. Van Straatens werk hangt daar naast de tekenaars die hem hebben beïnvloed, en dat zijn niet de minsten. Naast Rembrandt, en daarmee leg je de lat al waanzinnig hoog, waren dat onder andere Hal Foster, tekenaar van de strip Prins Valiant (die hij van 1937 tot 1971 tekende), Winsor McCay van de strip Little Nemo (1905-1913) en Charles Dana Gibson (1867-1944), die net als Van Straaten graag de hippe nouveau riche op de korrel nam. In het NPS-programma De Kunst be-

Peter van Straaten gebruikte het eerste Prins Valiant-avontuur ter inspiratie van zijn in 1981 gepubliceerde politieke strip De kruistocht van Dries de Bretonne. ‘Bij deze strip heb ik schaamteloos het werk van Foster geïmiteerd’.

Aangeschoten vrouwen

Dat geldt eigenlijk ook voor de inhoud van zijn cartoons. Het schijnt dat Van Straaten vandaag de dag nog weleens de wrevel van krantenlezers wekt, die aanstoot nemen aan zijn cartoons. Ik vind dat volstrekt onbegrijpelijk, want Van Straaten zal nou nooit eens iets controversieels tekenen. Ik bedoel, Van Agt afbeelden als een vrome kruisridder was eind jaren zeventig enórm politiek correct. Iederéén zag die man zo. Het is volstrekt risicoloos. Van Straaten is dus niet alleen een luie tekenaar, hij is ook een luie denker. Het bekendst is hij vanwege zijn zedenschetsjes, die zich meestal op kantoor of in en rond een vrijstaande doorzonwoning afspelen. Het gaat nogal eens over oudere mannen die zich verlekkeren aan jonge, ietsje te ordinair geklede vrouwen, of over oudere, zwaar aangeschoten vrouwen die zich geen enkele illusie meer maken over hun gearriveerde, maar totaal uitgebluste mannen. Mensen die lullige opmerkingen maken, of belegen, seksistische grapjes, en die elkaar betrappen op een faux pas, en die hun eigen snobisme niet als zodanig herkennen. Mensen die in Tikitikiland, helemaal aan het andere eind van de wereld, op een totaal verlaten, enorm breed strand naakt gaan liggen zonnen en dan hun buurman tegenkomen. Niemand, die deze cartoons ziet, zal denken: “Verdomd, dat gaat over míj! Het is alsof die Van Straaten bij mij naar binnen heeft zitten gluren!” Iedereen herkent er iemand anders in, zoals bij de grappen van Youp van ’t Hek. “Hé, da’s lachen! Zo’n type ken ik ook!” Mij komen de types van Van Straaten ook altijd heel erg bekend voor. Ik heb ze al eens eerder gezien, maar niet op straat, of op mijn werk, of in het café. Ik ken ze uitsluitend uit de oudere cartoons van Van Straaten, en uit de cartoons uit de tijd dáárvoor, en van weer dáárvoor. Peter Van Straaten heeft zich op zeker moment een bepaalde tekenstijl eigengemaakt waar hij lekker mee kon verdienen. En hij had bepaalde opvattingen die iedereen in zijn omgeving had, en die hij heel goed in zijn tekeningen tot uitdrukking kon brengen. Zo werd hij de vertolker van een bepaald gevoel in gegoede kringen, en hij kreeg er veel lof voor en leuk geld en de noodzaak om eens iets anders te gaan doen, heeft hij nooit gezien. Al die tientallen jaren dat hij zijn brood verdiende met zijn tekeningen, heeft hij het nooit nodig gevonden het eens over een andere boeg te gooien. En dat is de tragiek van Peter van Straaten. Peters meesters – Peter van Straaten en zijn inspiratiebronnen. Tot en met 4 mei in Museum Meermanno, Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag. Telefoon: 070 3462700. Website: www.meermanno.nl.


Cultuur

16

Vrijdag 22 februari 2008

Territorial Bodies, beeldhouwers uit Israël

Subtiliteit verpakt in verontrustende beelden Door Roos van Put Als iets meteen duidelijk wordt na het zien van de tentoonstelling ‘Territorial Bodies, hedendaagse beeldhouwkunst uit Israël’, is het wel dat alle getoonde sculpturen weinig reden tot opgewektheid geven. Misschien kun je ook niet anders verwachten als je bedenkt dat deze kunstenaars dagelijks leven in een maatschappij waar je op elke straathoek één of andere vorm van geweld tegenkomt. Een auteur in de catalogus omschrijft het leven daar als ‘de meest complexe samenleving in de wereld’. Een samenleving waar de dood telkens weer en veel te vaak opduikt. Wat op confronterende wijze zichtbaar wordt gemaakt door Erez Israeli. Te zien is een film waarop de kunstenaar bloedrode margrieten met naald en draad vastnaait aan zijn borstkas. Je hoeft eigenlijk niet lang na te denken waarom nou juist zo’n werk ontstaat in het brein van een kunstenaar die in Israël leeft en je kunt vervolgens gemakkelijk associëren. De film maakt een overweldigende indruk. Rood staat voor bloed, bloemen voor bloei/jeugd/schoonheid, een bloemenkrans begeleidt de dode naar zijn laatste rustplaats, etc, etc. Op de film is te zien hoe de kunstenaar de bloemen vervolgens weer één voor één losrukt van zijn borstkas en ook hier weer kun je gemakkelijk doorassociëren – afgebroken leven, het einde, de dood, etc. Is de laatste bloem ‘geplukt’, begint de film weer opnieuw. Met hetzelfde ritueel. In een eindeloze herhaling, zolang als het museum open is.

(2007). Was het daar maar getoond. Die Biënnale was een nadrukkelijk politieke editie, waar jammer genoeg kunstenaars veelal op pamflettistische wijze hun ongenoegen over de situatie van de wereld kenbaar maakten. Je blik werd niet gekanteld, je hoefde je verder niet te verwonderen over enige gelaagdheid, want veel politieke boodschappen kreeg je door de strot geduwd. We hebben dergelijke kunst eigenlijk niet nodig. We lezen allemaal kranten tenslotte en we kijken allemaal televisie. Zo’n film van Erez Israeli zou op die bewuste Biennale zijn opgevallen tussen al het geweld, juist omdat hij niet kiest voor pamflettistische kunst. Erez Israeli presenteert geen overbekende beelden, hij staat niet op de barricaden met een toeter aan zijn mond, hij kiest voor diepzwarte subtiliteit, verpakt in verontrustende beelden. Hij gijzelt je blik en slaat je als het ware right in your face, raakt je diep in je ziel. Daar heb je geen enkel tv-fragment meer bij nodig.

Soldatenlaarzen

Dit is nou typisch zo’n kunstwerk waar de wereld van de kunst wordt gebruikt als platform om een bepaalde boodschap te verkondigen. Het zou mooi hebben gepast in de laatste Biënnale van Venetië

Van dezelfde kunstenaar is een sculptuur te zien op een terras van het museum. In het gelid staan soldatenlaarzen. Alweer zo’n beeld waarbij je niet lang hoeft na te denken over het ‘waarom’. En ook hier weer weet Erez Israeli je even doeltreffend te raken als in zijn film. Deze schoenen doen denken aan al die eindeloze rijen witte kruizen in België, waar de dood met tienduizenden tegelijk in de grond ligt. Een Israëlische soldaat heeft niet alleen een naamplaatje om zijn nek, ook in zijn schoenzool bevindt zich er een. Wordt er iemand opgeblazen, kunnen ze aan de overblijfselen in de schoen in elk geval nog de dode identificeren. Het werk is een stil protest van de kunstenaar, hij is beslist niet de enige in zijn land die een ambivalente houding heeft ten opzichte van het leger. Hiermee verbeeldt hij de stem van velen. En weer doet hij dat even simpel als loeihard.

Advertentie

Veronique Sodano: verliezend finaliste Leids Cabaret Festival

Boodschap

Erez Israeli, schoenen doen denken aan al die eindeloze rijen witte kruizen in België, waar de dood met tienduizenden tegelijk in de grond ligt. >Foto C & R. Mooie tegenhanger van dit werk is de film van Sigalit Landau. Te zien is hoe de kunstenares, naakt, drijvend in de Dode Zee ‘gevangen’ ligt in een spiraal van watermeloenen. Het uiteinde van de ketting rolt zich langzaam af en verdwijnt buiten beeld. Het geheel is van bovenaf gefilmd. De film levert prachtige beelden op, van een poëtische schoonheid. Maar tegelijkertijd beseft de toeschouwer: de Dode Zee is de zee van de dood. Een plek op aarde die niet leeft. Maar die wel weer

zuivert. Vrouwen smeren zich vrolijk in met modder uit die zee, je huid wordt er weer stralend van en beautyproducten met mineralen uit de Dode Zee gaan als warme broodjes over de toonbank. De watermeloenen waartussen de kunstenares drijft, zijn zoet, het water van de zee is zout. Zoet versus zout. Haar lijf wordt langzaam maar zeker bevrijd als de spiraal zich afrolt: gevangenschap versus vrijheid. Het zijn de tegenstellingen die je in deze poëtische film direct ziet. Tegen-

stellingen die je in een groter verband ook weer kunt doortrekken naar het land waar het werk is gemaakt. Met de hele Bijbelse, politieke, sociale en maatschappelijke geschiedenis die daar weer zo onherroepelijk bij hoort. Kortom: “There is no good political art, but all good art is political’’. Territorial Bodies, hedendaagse beeldhouwkunst uit Israël. T/m 25 mei. Museum Beelden aan Zee. www.beeldenaanzee.nl. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus.

’Voor mij voelt het wel als winnen’ Energiek, uitbundig, gedecideerd, openhartig en ambitieus. Stuk voor stuk typeringen die van toepassing zijn op de in Rome geboren Haagse cabaretière/zangeres Veronique Sodano. Afgelopen zaterdag stond ze in de finale van het Leids Cabaret Festival. Ze viel buiten de prijzen, maar daar is ze niet al te rouwig om. door Theodore Pronk

Correctie Bij het artikel van Nathalie Hartjes over het People Making Stuff Festival dat vorige week in Den Haag Centraal stond, is de verkeerde tekst vermeld bij de foto. De afbeelding van de man gevangen in stof, is van de installatie ‘Caught’ van Sara VruGt, de fotograaf is Michel Cupido.

Tijdens het cabaretfestival durfde Sodano het aan om te experimenteren met haar programma Made in Italy. “Achteraf gezien was dat misschien niet zo verstandig. Ik had me wellicht beter kunnen houden aan hoe het programma er op maandag uitzag, maar ik wilde gewoon door en me verder ontwikkelen. Ik heb ook terecht niet gewonnen zaterdag, want het ging gewoon helemaal niet goed. Maar wat ik wel heel stoer vind, is dat de jury in haar rapport wel heel erg positief over me was. Ze vonden dat ik heel veel potentieel heb. Voor mij is dat het belangrijkste. Dit is het startpunt en voor mij voelt het wel als winnen”. Hoewel ze voor een aanstormend talent al redelijk op leeftijd is – 30 jaar – meent Sodano dat ze hier juist profijt van heeft. “Ik voel me absoluut niet oud, maar wat ik een groot voordeel vind, is dat ik inmiddels technisch

Advertentie

O P H EF F I N G S U I T V ERKO O P Bij Boekhandel Houtschild

Vanaf heden 50% korting op alle boeken nog in voorraad. Kunst, literatuur, geschiedenis, militaria enz. Di-Vr 10.30-18.00 Za 10.00-17.00 Ma gesloten

Zie ook www.houtschild.nl Boekhandel Houtschild t Papestraat 13 t 2513 AV Den Haag

meer ontwikkeld ben en ‘podiumfeeling’ heb. Als ik bijvoorbeeld in een grote zaal speel, ben ik zeker niet onzichtbaar”. Sodano zegt altijd al geïnteresseerd te zijn geweest in de combinatie van zang en theater, maar desalniettemin volgde Sodano aan het Koninklijk Conservatorium een opleiding waarin Jazz zang haar hoofdvak was. “Ik ben altijd heel open minded geweest wat betreft kleinkunst. Er is geen voorkeur. Wat ik maak is een totaal pakket. Op school kreeg ik les van Guuske Kotte die jarenlang op de kleinkunstacademie heeft les gegeven en daar ging het ook heel erg goed. Ik richt me op het vertellen van een verhaal. Dat kan in een liedje, maar evengoed in een verhaal of gedichtje. Daarbij maak ik gebruik van de verschillende technieken en talenten die ik heb. Ik ben gewoon een theatermaakster. Voor mij persoonlijk begint dat bij een basisuitstraling van: ik hoor op dat podium, ik heb wat te vertellen en mijn persoonlijkheid is voor anderen interessant. Natuurlijk niet voor iedereen, maar als je op het podium gaat staan, moet je zo’n instelling hebben. Anders kun je beter een andere uitingsvorm kiezen”.

is fantastisch als er gelachen wordt, maar dat is geen doel op zich. Als ik teveel vanuit mijn publiek zou denken, maak ik geen goed programma. Ik probeer de mensen echt mee te nemen en zal met de combinatie van zang en verhaal verschillende emoties losmaken”. Hierbij kan ze ook nog eens profiteren van haar Italiaans-Nederlandse achtergrond. “In Italië is alles veel vanzelfsprekender en niet zo bedacht. In Nederland proberen we het de hele tijd allemaal maar te bedenken. Natuurlijk is het niet zo dat ik zonder enig benul op het podium sta, want ik heb zowel de Hollandse nuchterheid als het Italiaans ‘gaan’ in me. Dat is

soms een hele goede combinatie, maar dat Italiaanse ‘gaan’ kan soms ook too much zijn”. Sodano barst van de ambities en heeft dan ook scherpe doelstellingen. “Carré. Dat klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar voor mij is het toch wel ‘either you do it or you don’t’. Alles wat ik ooit heb gewild, heb ik gekregen. One way or the other”. De komende maanden speelt Sodano in 44 theaters in het hele land, maar niet in Den Haag. “Ik vind het echt onwijs jammer, want ik had heel graag in Den Haag gespeeld. Ik hoop later dit jaar zeker nog een keer in Theater Pepijn of Camuz te staan. Maar dat komt allemaal nog wel”.

Nieuw

Sodano ambieerde al langer een bestaan als cabaretière, maar dit leek erg moeilijk.”Het cabaretièrevak is relatief nieuw voor mij. Dat heb ik nooit écht op nummer één kunnen zetten vanwege allerlei praktische dingen. Vanaf 1 januari dit jaar – nog voordat ik door was bij het Leids Cabaret Festival – besloot ik dat ik fulltime met theater maken bezig wilde zijn. Ik merkte dat het niet werkte als ik het naast mijn andere dingen zou blijven doen. Omdat ik dit het allerliefste doe, besloot ik er helemaal voor te gaan. Tegenwoordig is het zo dat als je geen goed impresariaat hebt, je nergens binnenkomt. Daardoor lukte het niet om heel veel op te treden als cabaretière, maar nu ik aan het Leids Cabaret Festival heb meegedaan, krijg ik de kans om te spelen. Nu mag ik kilometers maken!”. Theaterbezoekers hoeven bij een voorstelling van Sodano niet te rekenen op een ééndimensionale estafettereeks van lachmomenten. “Op het podium wil ik er echt staan en helemaal voor gaan. Natuurlijk wil ik dat het publiek zich vermaakt en het

De Haagse Veronique Sodano gaat nu op tournee met het Leids Cabaret Festival. Foto:>Linda Versteege


Sport

Vrijdag 22 februari 2008

‘De puzzelstukjes vallen op hun plaats’

Lex Immers, hier in duel met een speler van Dordrecht bracht ADO Den Haag vorige week in Deventer het openingsdoelpunt tegen Go Ahead Eagles, een wedstrijd die met 1-2 werd gewonnen. >Foto Pan Chen

Na de twee uitstekende zeges, respectievelijk op Stormvogels Telstar en Go Ahead Eagles, steeg ADO Den Haag naar de zesde plaats. FC Omniworld vinden we terug op de veertiende plek. Kortom, dat moet deze week te doen zijn. Door Martin van Zaanen Trainer Wiljan Vloet ziet de confrontatie met vertrouwen tegemoet. “Van een revanche van de vorige ruim verloren wedstrijd kunnen we niet spreken. Er staat

bij ons inmiddels een ander team op het veld. Een team waarvan de puzzelstukjes steeds meer op hun plaats vallen. Een goede mix van routine en jonge honden als Mimoun el Kadi en Lex Immers. Een fitte ploeg bovendien. Steeds vaker zien we onze tegenstanders in de slotfase van de wedstrijd met hun tong op hun schoenen lopen”. Vloet maakt zijn spelers een compliment voor de manier waarop ze, in het zware financiële weer waar de club zich in bevindt, zich blijven focussen op hun spel. “Dingen waar we als spelers en technische staf geen invloed op hebben, daar zullen we ons voor moeten afsluiten”. Wat dat betreft is het een voordeel dat de trainingen plaatsvinden in het Zuiderpark. Vloet: “Daar kunnen we in alle

rust werken, hebben we als het ware een eigen territorium. Het gedreven en goede spel van de afgelopen twee wedstrijden sterkt ons in mentaal opzicht. Net als de onvoorwaardelijke steun van de supporters. Die mensen kunnen we niet laten zakken. In de strijd om de plekken die recht geven op de Play-Offs kunnen we tegen Omniworld goede zaken doen”. Begin met FC Omniworld-speler Remco Heerkens over zijn twee seizoenen (2001/2002 en 2002/2003) bij ADO Den Haag en ook hij heeft het al snel over de steun van de tribunes. “Je hebt er gasten bij, die zijn er gewoon altijd. Uit en thuis, goed weer, slecht weer. Ook al zit je als speler stuk, door die aanmoedigingen gooi je er toch weer een schepje bovenop”. Die steun van het thuispubliek voor ADO Den Haag verwacht hij vrijdag weer, maar ook zijn eigen ploeg dicht hij zeker kansen toe. “ADO Den Haag maakt de afgelopen weken een ontketende indruk, zal vanaf de eerste seconde op jacht gaan naar de openingstreffer. Voor ons zaak de boel achterin dicht te houden. Dat houdt ook in dat er voor ons ruimte komt. En krijgen wij ruimte, kunnen we hele aardige dingen laten zien. Dat hebben we in de vorige onderlinge confrontatie wel bewezen”.

Niet snel vergeten Aanstaande vrijdag is pas de tweede keer dat ADO Den Haag aantreedt tegen FC Omniworld, dat pas enkele jaren betaald voetbal speelt. De vorige keer zullen de mannen van Wiljan Vloet niet snel vergeten. Op zondag 2 december liet ADO Den Haag in Almere een reusachtige kans liggen om een grote stap te doen richting kopgroep van de Jupiler League. De zware nederlaag van 4-0 bij hekkensluiter FC Omniworld sloeg in als een bom. In Almere kwam ook de ongeslagen status na negen competitiewedstrijden ten einde. Doelpuntenmakers aan de kant van de gastheren destijds: 44. Van Toor 1-0, 56. Haklander 2-0, 67. Van Toor 3-0, 73. Mulders 4-0.

Wanhoop

17

Kees

Ik denk dat ik niet in het verleden leef. Maar

diep moet generen en schamen? Wat kan

misschien kijk ik onvoldoende in mijn eigen

mij het schelen of het een miljoentje meer

spiegel. Misschien droom ik nog teveel van

of minder is, of dat er onderpanden bestaan,

een uitpuilend Zuiderpark, van Ton Thie

of dat de spelers een bepaalde waarde ver-

en Aadje, van Gerard Slager en Eddie Hart-

tegenwoordigen. Wat een bedrag. Wat een

mann, van Choufoer en Stoop (toen het

onbegrijpelijk, infantiel bedrag. Wat een ver-

ook al problematisch was, maar Dingeman

kwisting. Hoe asociaal. Ik had zaterdag best

de kar bleef trekken), van Remco Boere en

mee willen lopen met de echte fans van de

Henk van Leeuwen tot Ernst Happel, Vaclav

club, omdat ze bij opheffing van ADO men-

Jezek en Rob Baan. Misschien heb ik het ver-

taal diep geraakt worden en omdat Den

val te laat onderkend, het kan zijn dat ik te

Haag niet zonder ADO hoort. Maar met zo’n

nostalgisch ben zonder het te beseffen of te

verlies kan toch niemand rekenen op welke

sentimenteel zonder het te erkennen. Maar

reddingsactie dan ook. Met zo’n schuld mag

zo lang geleden is het toch niet dat ADO

je toch als clubbestuurder niet nog eens een

straf en strak werd geleid? Ik begrijp dat er

beroep doen op de gemeente en haar inwo-

tekorten waren, zijn, waren en weer zijn; ik

ners? Bij zo’n miljoenenschuld past slechts

snap dat er wordt gehoopt en zelfs gegokt

zwijgen en ophoepelen en bidden dat er er-

in de voetballerij, ik denk te weten dat het

gens iemand is die ADO kan redden. Mijn he-

normaal is dat een betaald voetbalclub met

mel, wat een wanhoop. En wat een vragen?

tekorten en verliezen draait. Maar is het nor-

Opnieuw, voor de zoveelste keer. Ik had dik-

maal dat een club miljoenen schuld heeft.

wijls het gevoel dat ik best modern denk en

Van mijn ADO vernam ik eerst dat het om 4

dat ik de huidige normen en waarden aan-

miljoen gaat; later 7, later 11... echt waar – en

vaard; maar dezer dagen snak ik naar het

nu verneem ik dat het kan oplopen tot 16

verleden. Toen de wereld nog overzichtelijk

miljoen. Of zoiets. Ben ik ouderwets dat ik

was en redelijk en ADO gezond.

er dan helemaal niets van begrijp? Leef ik in het verleden als ik zeg dat dan iedereen zich

Kees Jansma

Golfer Alain Ruiz Fonhof hoopt dit jaar op doorbraak

‘Blijven streven naar de perfectie’ Alain Ruiz Fonhof is een gelukkig mens. Van je hobby je beroep maken, is niet iedereen gegeven. Sinds 2003 probeert de Voorburger als professional golfer de kost te verdienen op de diverse tours in Europa. Voorlopig zijn de kosten hoger dan de baten. Maar als het aan Ruiz Fonhof ligt, wordt 2008 het jaar van de definitieve doorbraak. De Alps Tour, die in maart van start gaat, is voor hem wellicht de springplank naar de grote toernooien. door André Buurman De 32-jarige Alain Ruiz Fonhof (“ik heb een Spaanse vader”) is een laatbloeier in de professionele golfsport. “Ik heb in mijn amateurperiode gestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Toen ik in 2003 mijn bachelor degree haalde, ben ik ook gelijk professional geworden. Zo heb ik altijd nog wat achter de hand, mocht het onverhoopt niet lukken op de Alps Tour straks. Maar daar ga ik even niet van uit’’. Om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden, is Alain Ruiz Fonhof bijna dagelijks op de fairways en greens te vinden van de Koninklijke Haagsche Golf en Countryclub, waar je met louter een golfvaardigheisbewijs op zak niet zomaar even naar binnenloopt om een starttijd voor 18 holes te reserveren. De ‘Haagsche’, zoals de Wassenaarse golfclub in de volksmond heet, is volgens Ruiz Fonhof een ideale baan om je spel te verbeteren. Ruiz Fonhof streeft nu eenmaal de perfectie na in al zijn slagen, al weet hij drommels goed dat het volmaakte in golf eigenlijk niet bestaat. Of toch wel? “Spelers als Ben Hogan, Severiano Ballesteros en Jack Nicklaus zaten er destijds wel heel dichtbij. En de

man die vandaag de hele golfwereld in feite in zijn greep heeft, Tiger Woods. Een fenomeen, op alle fronten. Maar Woods doet er ook alles aan om in topconditie te blijven. Brengt naast het golf heel wat uurtjes door in de sportschool. Golf is topsport, dus vergt fysiek heel wat. Vooral in de wintermaanden doe ik veel aan kracht- en conditietraining’’.

Alpen

Om zijn techniek te optimaliseren, schakelde Alain Ruiz Fonhof een aantal jaar geleden de Belgische golfprofessional en coach van het nationale Belgische team, Michel Vanmeerbeek, in. “We werken samen om mijn swing technisch beter te maken, waardoor mijn slagen betrouwbaarder worden. Ik heb er baat bij. Hoe minder fouten je maakt, hoe groter de kans om een wedstrijd te winnen. Ik zie Vanmeerbeek ongeveer één keer in de twee weken in Brussel, op de Royal Waterloo Golf- & Countryclub. Net als de Haagsche een fantastisch mooie baan’’. De Alps Tour, die voor Alain Ruiz Fonhof op 19 maart op de Royal Golf de Mohammedia in Marokko begint, maakt onderdeel uit van de Satellite Tour en vindt voornamelijk plaats in de landen in en rond de Alpen. In Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk worden de meeste toernooien afgewerkt. Alleen in maart mag de Voorburger zich in Marokko melden. “De temperaturen in Oostenrijk en Zwitserland zijn dan nog aan de lage kant. Dus wordt er uitgeweken naar Marokko. De Alps Tour is voor mij hopelijk de springplank naar de grote toernooien, waar Maarten Lafeber, Robert-Jan Derksen en Joost Luiten regelmatig aan meedoen’’.

Kostenplaatje

Voor een buitenstaander leidt een professional golfer een luizenleventje. Hij: “Mart Smeets noemde het ooit een sport voor rijkeluiskinderen. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. We moeten keihard werken voor onze boterham en dan nóg moet er in veel gevallen geld bij. Het kostenplaatje van een golfer op de diverse

Zoekt en gij zult vinden. In dit geval een nieuwe sponsor.>Foto: PR. tours varieert, afhankelijk van het aantal toernooien dat je speelt, tussen de dertigen veertigduizend euro op jaarbasis. De hotel- en reiskosten en je inschrijfgeld voor ieder toernooi hakken er aardig in. Van het prijzengeld kun je niet leven, dus ben je afhankelijk van sponsors. Tenzij je, of je ouders, zwemmen in het geld. En dat is niet het geval bij mij. Maar niet alleen zij zijn van eminent belang, ook mijn echtgenote Martine maakt het mogelijk

dat ik straks op de Alps Tour kan gaan spelen. Zij zorgt toch dat er brood op de plank komt’’.

Sponsor

Afgelopen jaar speelde Alain Ruiz Fonhof slechts drie toernooien op de European Professional Development Tour (EPD). “Vorig jaar ben ik getrouwd, zat met een behoorlijk grote verbouwing, dus kwam er van spelen van toernooien niet veel te-

recht. Een verloren jaar op golfgebied is het zeker niet. Ik ben wel blijven werken aan mijn spel’’. De huidige hoofdsponsor van Alain Ruiz Fonhof, FPN uit Zoetermeer, zegde het contract met de golfprofessional per 1 april aanstaande op. ‘’Dus moet ik op zoek naar een nieuwe partner’’, realiseert hij zich. “Onlangs sloot ik met Multilease een sponsorcontract af, waardoor ik in ieder geval van vervoer verzekerd ben”.


18

Sport

Lang gekoesterde wens

Haaglandia wint periodetitel Het is gebeurd. De lang gekoesterde wens van Haaglandia om een prijs te pakken, ging afgelopen zondag in vervulling. De Rijswijkers wonnen de uitwedstrijd bij DCV met 1-2 en zijn daarmee winnaar van de tweede periode. Reden om te bellen met de maker van één van de doelpunten Mourad Mghizrat, ex-prof van onder andere Sparta, Utrecht en Willem II. Jullie hebben het goed gevierd na afloop? “We hebben het fantastisch gevierd. Na het fluitsignaal op het veld, in de kleedkamer en in de bus”. Was er nog iets speciaals georganiseerd? “Nee, maar het is ook lastig. Je pakt die periode buitenshuis. Je kan dingen regelen, maar het kan misgaan. Bij thuiswedstrijden wordt er wel altijd iets geregeld. Ik denk dat er nog wel iets zal komen. Met de sponsors, spelers en aanhang hebben we in ieder geval een feestje gevierd”. Lekker dat je ook scoorde? “Ja. Het was wel het lelijkste doelpunt uit mijn carrière, maar hij telt. Iemand schoot op doel, de keeper had hem niet klemvast en hij stompte de bal naar de andere kant van de zestien. Daar stond ik. Ik wilde hem in een keer schieten, maar de bal stuiterde door het harde veld vreemd op. Ik nam hem aan, wilde binnen schieten, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Via een tegenstander ging hij er in”. Haaglandia is dankzij deze prijs nu officieel een top amateurclub? “In welke zin? Zelf vind ik dat we bewezen hebben een topclub te zijn, met de accommodatie, organisatie, spelersgroep en fantastische bank, waarop talenten zitten die moeiteloos een opengevallen plek kunnen invullen”. Omdat het de eerste competitieprijs is in de historie? “Als je de laatste week naar de aanloop van de wedstrijd tegen DCV zag, merkte je wel dat de wedstrijd heel belangrijk was voor de aanhang, technische staf en spelers. Er stond toch een bepaalde druk op. Ik heb het ook tegen de jongens gezegd: de tweede periode is de moeilijkste. We hebben de top vijf uit de ranglijst gehad. Wat ik goed vind, is hoe we met de klap tegen VUC (Haaglandia verloor vorige maand met 2-1 van VUC –red.) zijn omgegaan. We konden twee dingen doen: wegvallen of in de finale tegen Elinkwijk waarmee we bovenaan in de periode stonden, er weer staan. Dat laatste deden we, we wonnen met 3-1”. Je komst naar Haaglandia is een goede keuze gebleken? “Ja, dat vond ik al na dag één. Ik heb het naar mijn zin, het voetbal is goed, we trainen op hoog niveau, er zijn talenten. Alles klopt. Het is een goede mix van kwaliteiten. Ik heb er absoluut geen seconde spijt van dat ik naar Haaglandia ben gekomen”.

Tip 5 Ook komende week staan er interessante sportevenementen op de agenda. Den Haag Centraal maakte voor u een kleine selectie. Wat valt er allemaal te doen, zien en beleven? 1) ADO Den Haag – FC Omniworld. > ADO begint zich sportief weer te roeren, en ligt op nacompetitiekoers. Winst tegen Omniworld zal voor lucht zorgen in het Forepark. Vrijdag 22 februari, start wedstrijd 20.00 uur, Forepark. 2) HYS The Hague – Heerenveen. > De playoffs zijn gestart. HYS ontmoet zoals verwacht Heerenveen in de halve finale om het Nederlandse kampioenschap. Op vrijdag 22 februari start om 20.45 uur deze tweede wedstrijd in de best of five serie. Locatie: De Uithof. 3) Hellas – Venus/Nieuwegein. > Het is spannend in de handbalcompetitie, waar de heren van Hellas met Volendam en BEVO HC strijden om de titel. Zaterdag 23 februari, 20.30 uur, Hellashal, Laan van Poot. 4) Groen Geel – HGC. > De veldcompetitie begint weer. Gelijk staat deze mooie derby op het programma, tussen de Wassenaarse buren. De dames van HGC zijn favoriet. Zondag 24 februari, 12.45 uur, Sportcomplex de Roggewoning, Buurtweg, Wassenaar. 5) ADO Den Haag – FC Zenit St. Petersburg. > Zo vaak zal een Russische kampioen zich niet laten zien in Den Haag, maar dankzij trainer Dick Advocaat gebeurt dat wel op dinsdag 26 februari. Aanvang van de oefenwedstrijd 19.30 uur, Forepark.

Vrijdag 22 februari 2008

Toekomst Duindigt in handen van ledenraad:

‘Historisch akkoord voor de Nederlandse draf- en rensport’ Met een handtekening van beide partijen onder het raamcontract, spraken Stichting Beheer Duindigt en OVG Projectontwikkeling vorige week vrijdag de intentie uit met elkaar verder in zee te gaan. door André Buurman De raamovereenkomst houdt voor OVG Projectontwikkeling in dat na het afronden van de diverse procedures, zij de nieuwe eigenaar wordt van 4,5 van de totaal 25 hectare van Duindigt. Hoewel partijen in hun communiqué niet over bedragen willen praten, is met de verwachte verkoop van circa een vijfde deel van Duindigt een bedrag van boven de acht miljoen euro gemoeid. “Dat is voldoende om de huidige schuld van de NDR (Nederlandse Draf- en Rensport, red.) van ruim zeven miljoen euro in één keer af te lossen en nog geld in kas over te houden’’, aldus een enthousiaste Bram Kooij, voorzitter van de NDR en tevens belast met de financiële huishouding van de paardensport. “Er is zelfs een historisch akkoord bereikt, want voor het eerst sinds dertig jaar is de sector weer helemaal schuldenvrij. Een prachtig akkoord, waarmee we erg blij zijn’’, liet Kooy desgevraagd weten. Amy Oerlemans van OVG Projectontwikkeling hield zich wat meer op de vlakte, door slechts te melden dat in samenwerking met Duindigt een inhoudelijk en financieel haalbaar plan is opgesteld. De huidige schuldeisers van Duindigt zijn een handvol eigenaren, die een aantal jaren geleden spontaan de portemonnee trokken om de draf- en rensport voor een dreigend faillissement te behoeden. Ruim zeven miljoen euro legden deze gefortuneerde eigenaars en tegelijkertijd ook liefhebbers van de sport destijds op

tafel. Deze ‘redders van Duindigt’, zoals zij ook wel worden genoemd, krijgen, als alles doorgaat, straks hun geld weer terug. Woordvoerder namens de Stichting Beheer Duindigt, Max van der Lubbe, zei in een eerste reactie ook verheugd te zijn dat OVG Projectontwikkeling en de Stichting elkaar gevonden hebben. “Maar het waren pittige onderhandelingen, met name op het financiële vlak. We zijn als Stichting blij met deze deal, aangezien de sport er alleen maar beter van kan worden’’. Volgens Van der Lubbe is nu de ledenraad van de vereniging NDR aan zet. ‘’En als die ledenraad op 4 maart ‘ja’ zegt tegen het voorstel, is het een kwestie van afwachten hoe snel bestemmingsplanprocedures kunnen worden afgewikkeld. In het meest gunstige scenario verwacht ik dat met de renovatie eind 2009 kan worden begonnen’’.

Laagdrempelig

Duidelijk is dat bij goedkeuring van de plannen en na afronding van de procedures, de slopershamer vanaf dat moment overuren zal gaan maken op onder andere het huidige stallen- en tribunecomplex van het hippodroom. Op de plek waar nu de bungalow, het onderkomen van de directeur/manager van Duindigt, en de grote tribunes, inclusief de Panaromazaal, staan, zal straks een ultra modern en met name multifunctioneel congrescentrum verschijnen. Met het congres- annex vergadercentrum verwachten OVG en de Stichting Beheer Duindigt straks bedrijven te interesseren, die op doordeweekse dagen seminars en andere bijeenkomsten zullen gaan houden. Tijdens koersdagen kan het congrescentrum onderdak bieden aan gezelschappen, die in hun eigen omgeving van de paardensport kunnen genieten. De sport laagdrempelig maken voor het bedrijfsleven, is het ultieme doel van zowel OVG

Veel te gebeuren op Duindigt.>Foto: Wim Huybers als de Stichting. De paddock en de winnaarsring, nu nog op twee verschillende locaties op Duindigt, zullen worden geconcentreerd op één plek, namelijk achter het congrescentrum. Naast de tribunes en aanverwante gebouwen, zullen ook alle huidige stallen en boxen, die her en der over Duindigt staan verspreid, verdwijnen. Hiervoor in de plaats zullen 310 moderne, mogelijk in twee lagen opgebouwde boxen komen. Het nieuwe stallencomplex staat in de tekeningen ingepland, waar nu de entrainementen van onder andere Rob van Toor, Carel Roodenrijs en Jean-Marc Naouri zijn gehuisvest.

Lofts

Op het huidige grote stallenterrein, waar nu nog trainers als Wim van der Pijl, Bert Leeman, John Smith en Anneke Hendriks

hun cavalerie hebben gestald, zal een countryclub met hotelfaciliteiten en de zogenaamde lodges (tijdelijke verblijven voor buitenlandse gasten) verschijnen. De lofts, zeven, mogelijk negen in totaal, en onderdak biedend aan expats vanuit het hogere bedrijfssegment, krijgen een bestemming op de Amonsvlakte, het grote parkeerterrein voor bezoekers. Van der Lubbe: “Er zullen op het gebied van de herinrichting van het stallencomplex, zoals het opslaan van hooi en dergelijke, uiteraard nog de diverse werkgroepen aan de slag moeten. En omdat het grote parkeerterrein straks niet meer beschikbaar is, zal ook daar een oplossing voor gevonden moeten worden. Maar voorlopig richten we ons op de 4de maart, als de ledenraad van de NDR zich over de toekomst van de paardensport zal uitspreken’’.

Lennert van Steenbergen, JAC-man in hart en nieren

‘Naam van de fusieclub zit me niet lekker’ Dat clubliefde niet meer bestaat, is de heersende gedachte in het hogere amateurvoetbal. Maar wanneer we tegenover Lennert van Steenbergen (32) zitten, wordt het tegendeel meer dan bewezen. Met veel liefde voor ‘zijn’ JAC praat de doelman over de vereniging waarvan hij vanaf zijn vijfde jaar deel uitmaakt. Het moet een grote schok geweest zijn toen hij kreeg te horen dat JAC zou ophouden te bestaan. De gemeente Den Haag heeft de locatie aan de Waalsdorperlaan, waar de Scheveningse voetbalvereniging speelt, nodig voor de nieuwe Amerikaanse ambassade. door Jimmy Grondstra “Mijn cluppie houdt gewoon op met bestaan”, vertelt Van Steenbergen met veel gevoel voor realiteit. “Wanneer de gemeente dat wil, kun je hoog of laag springen, maar dan gebeurt het ook gewoon. Te triest voor woorden, maar we moeten ons er gewoon bij neerleggen“. Het ziet er naar uit dat er een fusie komt tussen buurman SV’35 en de club van Van Steenbergen. De naam JAC zal niet meer terugkomen, maar heeft een stevige plek gekregen in de geschiedenis van het Haagse amateurvoetbal. En niet minder in het hart van Van Steenbergen. “Ik ben hier opgegroeid. Net als ieder kind werden we vroeger opgevangen, zeg maar opgevoed, door tante Tiny Roos, die onlangs is overleden. Tante Tiny was JAC. Had je een schaafwond, dan plakte tante Tiny er een pleister op. Je snoepgeld werd op een voetbalzaterdag aan haar gegeven, zodat je naar haar voor wat snoep en limonade kon gaan”.

maar alles met een reden. Het lijkt me prachtig om een keer in de Hoofdklasse te spelen. Dat is toch ook een beetje een droom van me”.

Oranje

De afgelopen weken is op het JAC-terrein de aanstaande fusie tussen de beide Scheveningse verenigingen het gesprek van de dag. Ook de naam SVC’08 is voor velen een doorn in het oog, zo ook voor Van Steenbergen. “Ik zie in de nieuwe naam maar weinig terug van JAC. Die nieuwe naam zit me niet lekker. En de oranje kleur van JAC verdwijnt bijna helemaal”. Op het Oostersportpark heeft de oranje kleur een prominente plek. Op het clubgebouw staat het oranje embleem groot afgedrukt.

In de gaten

Bij het eer-betoon aan tante Tiny Roos, zijn ‘tweede moeder’.>Foto: Creative Images. Van Steenbergen debuteerde in zijn eerste seniorenseizoen op 18-jarige leeftijd in het eerste elftal onder Jan Linkerhof. “In die wedstrijd kreeg ik zelfs een rode kaart. Niet echt een mooi begin”. Een seizoen later speelde hij zijn tweede competitiewedstrijd in JAC 1 en daarna is hij niet meer verdwenen onder de lat. “Ik hoor een beetje bij het meubilair. Het is meer dan mijn tweede huis. Waar ik ’s ochtends in de kantine een kop koffie zit te drinken, daar geniet ik ’s nachts van een biertje”.

Vastgeroest

Ondanks zijn grote kwaliteiten als doelman, klopte de grote amateurclubs nooit bij hem aan om een overstap te maken. Van Steenbergen hoorde bij JAC en andersom. “Men dacht dat ik bij JAC vastgeroest zat en nooit meer weg wilde”,

vervolgt de goalie, die in het dagelijks leven conciërge op de Willem de Zwijgerschool is. “Ik zou veel betaald krijgen hier, maar zo nu en dan puntengeld is het enige dat er wel eens betaald werd. Of ik nu de overstap naar een andere club zou willen maken? Ik ben er gewoon niet uit. Eerst maar eens praten met de trainer van SVC’08, de nieuwe fusieclub. Die komt van Katwijk. Het is goed dat er nu een man van buitenaf komt. Maar soms denk ik ook wel eens dat het nu misschien wel de juiste tijd is om te proberen het wat hogerop te zoeken. Een keeper is rond zijn dertigste op zijn best. En natuurlijk houdt JAC ook op met bestaan. Dat zou ook een reden kunnen zijn. En of men mij ergens anders wil hebben, dat weet ik niet. Ik heb de naam van een jongen met een grote mond. Die heb ik soms ook wel,

Ook Van Steenbergen heeft iets ‘oranjes’, verklapt de JAC-aanvoerder. “Een tatoeage”, vertelt hij. “Maar niet zo maar één”. We verwachten dat hij de mouwen opstroopt om de tatoeage aan ons te tonen, maar dat lijkt maar niet zomaar te gaan. “De twee tatoeages, in de vorm van twee oranje ogen, zitten op mijn billen. Die heb ik er lang geleden op laten zetten. Wanneer je bij uitwedstrijden in het doel stond, kreeg je de ene scheldpartij na de ander te verwerken van supporters achter het doel. Dat werd ik een beetje zat. Dus iedere keer dat ze me uitscholden, liet ik mijn billen zien met de oranje ogen erop. Zo van: ‘ik hou je in de gaten’. Dat werkte uitstekend, want de toeschouwers van de tegenstander kwamen dan niet meer bij van het lachen. En de vijandige sfeer was dan helemaal over. Vaak haalden ze er nog andere supporters bij, die hem ook wilden zien. Dat deed ik dan wel, ja. Soms werkte het ook tegen me. Liet ik binnen tien minuten een paar schoten glippen. Dan kwamen natuurlijk de opmerkingen dat ik de ogen beter niet op mijn billen had kunnen zetten. Daar kan ik dan ook wel weer om lachen”.


Service

Vrijdag 22 februari 2008

DeWedstrijden

Werk in uitvoering

Zaterdag Derde Klasse A

Zondag Eerste Klasse B

Zondag Derde Klasse B

23 februari, 14.30 uur Scheveningen - Lyra

23 februari, 14.30 uur Kagia - Haaglandia SV’35 - SEV RCL - RAS

24 februari, 14.00 uur Excelsior’20 - Tonegido Neptunus - ADO Den Haag HBS - RKAVV

24 februari, 14.00 uur Den Hoorn - Scheveningen Duindorp SV - Blauw Zwart

Stand Scheveningen Gravenzandse SV Rijnvogels Voorschoten ‘97 Jodan Boys Vitesse Delft XerxesDZB Spijkenisse Naaldwijk ‘s-Gravendeel Lyra Deltasport

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

32 32 29 28 24 22 20 16 16 12 11 8

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Haaglandia RCL Koudekerk Oegstgeest LSVV ‘70 BSC ‘68 Kagia RAS Leiden SEV SV ‘35 Hazerswoudse Boys

Stand 15 15 15 15 15 15 14 15 14 15 15 15

36 32 29 25 25 24 22 19 10 10 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Feyenoord HBS Tonegido Neptunus RKAVV Nieuwenhoorn Leonidas DHC JHR Excelsior ‘20 ADO Den Haag UVS

15 15 15 14 15 14 14 15 15 15 15 14

31 30 24 23 23 22 18 18 16 12 11 8

Stand 1 Den Hoorn 2 RKDEO 3 VELO 4 VOC 5 Delft 6 Duindorp 7 DHL 8 Blauw Zwart 9 MSV ‘71 10 Oliveo 11 Delfia 12 Scheveningen

15 15 15 15 14 15 15 14 14 15 15 14

Zaterdag Tweede Klasse C

Zondag Hoofdklasse A

Zondag Tweede Klasse C

Zondag Derde Klasse C

23 februari, 14.30 uur DUNO - Gouda ‘s-Gravenzandse vv - Forum Sport MVV’27 - JAC Valken’68 - Die Haghe Semper Altius - Spirit

24 februari, 14.30 uur AFC - VUC

24 februari, 14.00 uur Laakkwartier - GDA VCS - Quick Wilhelmus - HVV

24 februari, 14.00 uur Escamp - HMSH HS Texas DZS - Vredenburch ODB - SVVSMC VFC - GONA Mozaiek - BMT (14.30 uur)

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Spirit DSO DUNO MVV ‘27 Valken ‘68 JAC Gravenzandse VV Semper Altius Zevenhoven Forum Sport Die Haghe Gouda

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

28 27 25 24 23 22 21 20 19 18 13 12

Handbal heren (Eredivisie) Zaterdag 23 februari, 20.30 uur Hellas - Venus Nieuwegein

Handbal dames (Eerste Divisie) Zondag 24 februari, 15.00 uur Quintus 2 - Hellas

Korfbal (Korfbal League) Zaterdag 23 februari, 20.00 uur Dalta - KVS Zondag 24 februari, 15.00 uur Die Haghe - Nic.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stand Haaglandia Hollandia Argon AFC Omniworld Elinkwijk Turkiyemspor VVSB ADO ‘20 DWV VUC Westlandia DWS DCV

17 15 15 15 17 16 17 16 15 16 16 16 16 17

36 34 30 26 25 24 24 23 22 20 18 15 6 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stand SJC Boshuizen Wilhelmus GDA VCS TOGB HVV Quick Alphense Boys Verburch Laakkwartier Concordia

14 15 15 15 14 15 15 15 15 13 15 15

29 29 26 25 23 23 23 20 19 10 9 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stand GONA HSTexasDZS HMSH Mozaiek ODB BMT SVVSMC Victoria ‘04 VFC Vredenburch Escamp SVDPW

Hockey heren (Rabo Hoofdklasse)

Rugby (Ereklasse)

IJshockey (Eredivisie)

Zondag 24 februari, 14.45 uur HGC - Den Bosch

Hockey heren (Overgangsklasse)

Zaalvoetbal (Eredivisie)

Hockey dames (Rabo Hoofdklasse) Zondag 24 februari, 12.45 uur HDM - Amsterdam SCHC - Klein Zwitserland

Geen programma voor HRC

Zondag 24 februari, 14.45 uur HDM - Alkmaar Klein Zwitserland - Gooische

Hockey dames (Overgangsklasse) Zondag 24 februari, 12.45 uur Groen Geel - HGC

q A44; rijbaanversmalling In verband met renovatiewerkzaamheden een de Kaagbrug dient het verkeer in het weekend van 16 februari en 1 maart rekening te houden met vertragingen. In die weekenden is er van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur per richting slechts een rijstrook beschikbaar.

Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 februari

Zaterdag Eerste Klasse B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19

15 14 14 15 15 13 15 15 13 14 14 15

Vrijdag 22 februari, 20.45 uur Hys The Hague - Geleen

Vrijdag 22 februari FC Rijswijk - DZS (21.30 uur) KW/J&M - Multicult (21.00 uur)

34 32 31 24 22 21 20 19 14 14 9 4

35 34 28 23 20 18 18 18 17 16 9 7

q Amsterdamse- en Stille Veerkade Tot 17 maart wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Amsterdamse- en Stille Veerkade. In 10 weken worden beide straten opnieuw ingericht. Om dat werk in zo’n korte tijd uit te voeren is het noodzakelijk om beide straten volledig af te sluiten voor rijverkeer. Gelijktijdig met de Veerkades krijgt ook een deel van de Paviljoensgracht een nieuwe inrichting. Doorgaand verkeer dat nu gebruik maakt van de route over de Veerkaden wordt dringend geadviseerd om de Centrum Ring te nemen en niet meer door de binnenstad te rijden. De dichtstbijzijnde doorgaande route parallel aan de Amsterdamse- en Stille Veerkade is de Parallelweg en aan de andere zijde van de binnenstad de Mauritskade en Hoge Wal. De parkeergarages Veerkaden en Lutherse Burgwal, Bijenkorf en Markthof blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De parkeergarage Veerkaden is dan te bereiken via de Dunne Bierkade en de Kranestraat. De Veerkades zijn een onderdeel van de ‘Parkeerroute’ om de binnenstad. Deze route wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Dunne Bierkade, Bierkade, Hooftskade, Om en Bij en Prinsegracht. In de tegenrichting is er feitelijk geen adequate omleidingsroute en kunt u, afhankelijk van uw bestemming, het beste gebruik maken van -een deel vande Centrum Ring. Om de bedrijven en woningen in en rondom de Veerkades toch redelijk te kunnen blijven bereiken, wordt in een aantal straten de rijrichting gewijzigd De rijrichting in de Wagenstraat (tussen de Gedempte Gracht en de Bierkade) omgedraaid. Ook de rijrichting in de Gedempte Burgwal wordt omgedraaid zodat u deze straat alleen maar vanaf de Lutherse Burgwal kunt bereiken. De rijrichting in de Nieuwe Molstraat (tussen de Paviljoensgracht en de Wagenstraat) wordt op verzoek van de bewoners ook omgedraaid. In de St. Jacobstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld (in de richting van de Wagenstraat). De dynamische afsluiting (pollers) in de Kranestraat en in de St. Jacobstraat worden buiten bedrijf gesteld, zodat het uitrijdend verkeer vanuit de parkeergarage Veerkaden van deze straten gebruik kan maken. De werkzaamheden op de Veerkades heeft ook consequenties voor buslijn 18. De bus gaat een andere route rijden, waardoor de halten: “Nieuwe Haven”, “Amsterdamse veerkade”, “Bierkade”, “Station HS” en “Jacob Catsstraat” tijdelijk komen te vervallen. Actuele informatie over de wijziging vindt u op de website van de HTM (link naar www.htm.nl) q Jan Pieterszoon Coenstraat Van 23 januari tot 7 maart wordt een deel van deze straat heringericht. In verband hiermee wordt een rijstrook richting Prinses Beatrixlaan opgeheven. q Laan van Nieuw Oost Indië Tot 23 februari wordt deze laan tussen de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade gereconstrueerd. In verband hiermee is dit gedeelte van de Laan van Nieuw Oost Indië in beide richtingen afgesloten voor doorgaand rijverkeer, dus ook voor fietsers. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Schenkkade en de Juliana van Stolberglaan dan wel via de Schenkkade, de Prinses Beatrixlaan, Juliana van Stolberglaan, Prins Clauslaan en Bezuidenhoutseweg. Fietsers richting stad worden omgeleid via de Stuyvesantstraat en de Juliana van Stolberglaan. Fietsers in de andere richting worden omgeleid via de 2e de Carpentierstraat, 2e Louise de Colignystraat en Jacob Mosselstraat. De Laan van NOI tussen de Schenkkade en de Juliana van Stolberglaan wordt naar verwachting eind februari weer open gesteld voor verkeer. Direct daarna wordt het tweede gedeelte van de Laan van Nieuw Oost Indie tussen de Juliana van Stolberglaan en de Bezuidenhoutseweg gereconstrueerd. q Lange Voorhout; herinrichting 14 januari tot en met 29 februari is het korte deel van het Lange Voorhout afgesloten. Verkeer vanaf Tournooiveld richting het Lange Voorhout en Vos in Tuinstraat rijdt via de Lange Vijverberg en Kneuterdijk. Tournooiveld is bereikbaar via het korte deel van het Lange Voorhout. Vanaf de Kneuterdijk blijft Vos in Tuinstraat, Tournooiveld en lange deel van het Lange Voorhout bereikbaar. q Prinses Beatrixlaan In verband met het herstel van voet- en fietspad is de rijbaan in de richting van de Schenkkade tussen de Juliana van Stolberglaan en de J.P. Coenstraat versmald tot een rijstrook. Rijverkeer richting Prinses Marijkestraat wordt als gevolg hiervan omgeleid via de Juliana van Stolberglaan en de L. Henriettestraat.

Fanni Rinne ontvangt zondag met HDM ongeslagen koploper Amsterdam. >Foto: Creative Images.


20

Service

Vrijdag 22 februari 2008

* Theater / muziek / evenementen vrijdag 22 februari 09.45 Bibliotheek Moerwijk: ‘Dorp aan de rivier’. www.dobdenhaag.nl 10.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Schrokken, schranzen en vasten’. Wie is de grootste eter onder de vissen? Leer nu alles over het eetgedrag van diverse dieren d.m.v. leuke presentaties en een bomvol vakantiedag programma. www.sealife.nl 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl 20.00 Haags Pop Centrum: ‘HPC’s Muziekcafé’. Cradle (electro/wave/rock) en Footsweep (indie). Gratis. www.haagspopcentrum.nl 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Purper 101, a purrfect performance’. Gefundeerd op vakmanschap en geïnspireerd door het beste dat de Nederlandse theatertraditie ooit heeft voortgebracht. € 27,50 UITpas 26,-. www.rijswijkseschouwburg.nl 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Jazz in Concert Rita Reys & Peter Beets Trio’. € 23,50 UITpas 21,-. www.philipszaal.nl 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘As You Like It’ het Nationale Toneel. De mooie en gevatte Rosalinde wordt hopeloos verliefd op Orlando, een berooide edelman van lagere komaf. Shakespeares beroemde komedie over jonge verliefde mensen op de vlucht voor hun ouders en de cynische wereld van macht en politiek. Gratis inleiding om 19.30 uur. € 16,- t/m 24 UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl 20.15 Theater Diligentia: ‘Vincent Bijlo - Mijn laatste sigaret’. Een ode aan de vrijheid. € 15,- UITpas 13,50. www.theater-diligentia.nl 20.30 Korzo Theater: ‘This’ Korzo producties. Dylan Newcomb werkt sinds 2004 aan het vierluik Writing on the Walls, dat de onophoudelijke confrontatie met grenzen behandelt. Elk deel is gebaseerd op één van de vier elementen. This is het vierde en laatste deel. € 11,- UITpas 9,50. www.korzo.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Hollandse Spoor’ het Nationale Toneel. Station HS, vrijdagmiddag. Lawaai van treinen, hektiek van reizigers. Twee studenten ontmoeten elkaar en raken aan de praat. € 15,- UITpas 13,50; jeugd 5,-. www.nationaletoneel.nl 20.30 Paard van Troje: ‘Extince’. Oosterhoutse rapper. Support: Cartes & Kleine Jay. € 12,– www.paard.nl 20.30 Theater Camuz: ‘3D’ C3. Crossover van drie totaal verschillende cabaretiers in één programma. www.camuz.nl 20.30 Theater PePijn: ‘Jacqueline Kerkhof Angsthaas’. Eigenzinnige theatermaakster met cabareteske komedie. € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl 20.30 Theater Zwembad de Regentes: ‘Tribute 2 Bob Marley’. Het is alweer 26 jaar geleden dat de koning van de reggae overleed. Een feestelijk eerbetoon van de enige echte Bob Marley Tribute-band en speciale gasten. € 17,50 UITpas 16,-. www.deregentes.nl 21.00 Theater de Tobbe: ‘Tilmar Junius Trio’. Jazztrio speelt muziek met een nieuwe, authentieke kijk op middeleeuwse muziek. € 10,-UITpas 8,50. www.detobbe.nl 23.00 Café de Pater: ‘Jazz sessie’. Met Rodrigo Parejo. Gratis. www.patermuziek.nl

zaterdag 23 februari 10.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Schrokken, schranzen en vasten’. Wie is de grootste eter onder de vissen? www.sealife.nl 13.30 Appeltheater: ‘Odysseus’ Toneelgroep De Appel. Een tocht van een man die zichzelf in oorlog en strijd verloor, waarin hij leert om zijn mateloze ambitie en eerzucht te begraven en de eigen sterfelijkheid te aanvaarden. Geschatte eindtijd 22.30 uur. www.toneelgroepdeappel.nl 13.30 Theater Pierrot: ‘Maak je eigen voorstelling’. Samen met een regisseur maak je een eigen voorstelling en om 17.00 uur mag iedereen naar je komen kijken! € 12,50. www.theaterpierrot.nl 14.00 Lutherse Kerk Den Haag: ‘New Dutch Academy Mini Festival’. Lecture recitals and 18th century dance workshops. www.luthersdenhaag.nl 14.30 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl

Advertentie

‘Eline Vere’ van het Nationale Toneel in de Koninklijke Schouwburg.>Foto: Leo van Velzen 15.00 Theater Zwembad de Regentes: ‘Droomschetsen’. Een totaalprogramma met drie dansvoorstellingen die met elkaar verbonden zijn door dromen en verwondering: ‘Dreamsketch’, ‘Kruimeldief’ en ‘Breadpeace’. € 10,- UITpas 9,-; jeugd 8,-. www.deregentes.nl 16.00 Haags Pop Centrum: ‘HPC Winterfestival’. Gratis. www.haagspopcentrum.nl 18.00 Regentenkamer: Masterclass voor jong jazztalent op de nieuwe locatie Lange Beestenmarkt 106/108. Gratis. www.regentenkamer.nl 18.00 Regentenkamer: ‘Regentenkamer - Jazzconcert’. € 5,-. www.regentenkamer.nl 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl 20.00 Theater aan het Spui: ‘Boekids’. Het jaarlijks terugkerende literaire festival voor kinderen. Voor alle leeftijden worden festiviteiten georganiseerd. Met veel muziek, optredens, voorleessessies en workshops. Met de première van No Milk Today. € 6,50. www.boekids.nl 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Purper 101, a purrfect performance’. Gefundeerd op vakmanschap en geïnspireerd door het beste dat de Nederlandse theatertraditie ooit heeft voortgebracht. € 27,50 UITpas 26,-. www.rijswijkseschouwburg.nl 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest o.l.v. Enrique Diemecke - Falla, Rodrigo, Ginastera en Ravel’. Gratis inleiding om 19.15 uur. € 15,- t/m 30,- UITpas 12,50 t/m 27,50. www.philipszaal.nl 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘As You Like It’ het Nationale Toneel. De mooie en gevatte Rosalinde wordt hopeloos verliefd op Orlando, een berooide edelman van lagere komaf. Shakespeares beroemde komedie over jonge verliefde mensen op de vlucht voor hun ouders en de cynische wereld van macht en politiek. Gratis inleiding om 19.30 uur. € 16,- t/m 24 UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl 20.15 Theater Diligentia: ‘Martijn Oosterhuis Smile’. Een hilarische comedy show over het leven. € 14,- UITpas 12,50. www.theater-diligentia.nl 20.30 Korzo Theater: ‘This’ Korzo producties. Dylan Newcomb werkt sinds 2004 aan het vierluik Writing on the Walls, dat de onophoudelijke confrontatie met grenzen behandelt. Elk deel is gebaseerd op één van de vier elementen. This is het vierde en laatste deel. € 11,- UITpas 9,50. www.korzo.nl 20.30 Literair Theater Branoul: ‘Diagnose Mata Hari, oog van de morgen’. De roemruchte Greetje Zelle, alias de exotische danseres ‘Mata Hari’, werd in 1917 in Frankrijk ter dood veroordeeld voor dubbelspionage. Diende zij louter zichzelf? Of was ze gewoon op zoek naar liefde en aandacht? € 15,- UITpas 13,-. www.branoul.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Hollandse Spoor’ het Nationale Toneel. Station HS, vrijdagmiddag. Lawaai van treinen, hektiek van reizigers. Twee studenten ontmoeten elkaar en raken aan de praat. € 15,- UITpas 13,50; jeugd 5,-. www.nationaletoneel.nl 20.30 Saturnus: ‘The BeachBattle’. Landelijke talentenjacht. 1e kwartfinale met Maximum Overdrive (Leiden), Skills (Den Haag)

* Adressen THEATERS Appeltheater/Appelstudio, Duinstraat 6-8, 070-3502200, Fortis Circustheater, Circusstraat 4, 070-4167600 Concordia Theater & Zalen, Hoge Zand 42, 070-3022680 Diligentia, Lange Voorhout 5, 0900-4104104 Dr. Anton Philipszaal, Spui, 070-8800333 Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, 0900-3456789

20-21 service.indd 20

en Alice (Capelle aan den IJssel). € 3,-. www.saturnuslivemusic.nl 20.30 Theater Camuz: ‘Jeroen Bouwhuis Thuis!’. Multimediale, humoristische theatershow met zelfgecomponeerde muziek, zorgvuldig gekozen filmbeelden, een soepel lichaam en een bijzonder expressief gezicht. € 11,-. www.camuz.nl 20.30 Theater de Tobbe: ‘Concours om de Wim Sonneveldprijs - voorronde’. Traditioneel onderdeel van het Amsterdams Kleinkunst Festival: het concours om de Wim Sonneveldprijs. Reeds geselecteerde deelnemers presenteren zich tijdens de voorrondes op weg naar de grote finale. € 10,UITpas 8,50. www.detobbe.nl

zondag 24 februari 10.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Schrokken, schranzen en vasten’. Wie is de grootste eter onder de vissen? Leer nu alles over het eetgedrag van diverse dieren d.m.v. leuke presentaties en een bomvol vakantiedag programma. www.sealife.nl 10.30 Kloosterkerk: ‘Bach-Cantatediensten’. Uitgevoerd wordt BWV 117 ‘Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut’ door het Residentie Bachkoor en het Residentie Bachorkest. Gratis. www.kloosterkerk.nl 11.30 Première Parterre: ‘Nadia Askarova Beethoven, Chopin, Rachmaninov e.a.’ € 15,-. www.premiereparterre.nl 13.00 ‘t Syndicaat: ‘Braziliaanse middag’. € 2,-. www.syndicaat-denhaag.nl 13.00 Theater aan het Spui: ‘Boekids’. Het jaarlijks terugkerende literaire festival voor kinderen. Voor alle leeftijden worden festiviteiten georganiseerd. Met veel muziek, optredens, voorleessessies en workshops. € 10,-; jeugd 7,50. www.boekids.nl 13.30 Appeltheater: ‘Odysseus’ Toneelgroep De Appel. Een tocht van een man die zichzelf in oorlog en strijd verloor, waarin hij leert om zijn mateloze ambitie en eerzucht te begraven en de eigen sterfelijkheid te aanvaarden. Geschatte eindtijd 22.30 uur. www.toneelgroepdeappel.nl 14.00 Centrale Bibliotheek: ‘Leyenda’. Werken van Albeniz, De Falla, Villa Lobos, Pujol e.a. www.bibliotheekdenhaag.nl 14.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl 14.00 Koninklijke Schouwburg: ‘As You Like It’ het Nationale Toneel. De mooie en gevatte Rosalinde wordt hopeloos verliefd op Orlando, een berooide edelman van lagere komaf. Shakespeares beroemde komedie over jonge verliefde mensen op de vlucht voor hun ouders en de cynische wereld van macht en politiek. € 16,- t/m 24 UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl 14.00 Museum voor Communicatie: ‘Open Studio Workshop’. www.muscom.nl 14.00 Regentenkamer: ‘Hawaiian Muziek’. € 5,-. www.regentenkamer.nl 14.00 Theater de Tobbe: ‘Merlijn’. Theater/poppenspel door Pop-Up theater. € 6,-; jeugd 5,-. www.detobbe.nl 14.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest o.l.v. Enrique Diemecke- Falla, Rodrigo, Ginastera en Ravel’. Gratis inleiding om 13.15 uur. € 15,- t/m 30,- UITpas 12,50 t/m 27,50. www.philipszaal.nl

Kooman’s Poppentheater, Frankenstraat 66, 070-3559305 Korzo Theater, Prinsestraat 42, 070-3637540 Literairtheater Branoul, Maliestraat 12, 070-3657285 Lucent Danstheater, Spui, 070-8800333 Rijswijkse Schouwburg, Gen. Spoorln. 10, Rijswijk, 070-3360336 Stella Theater, Kerkstraat 11, 070-3307070 Theater Camuz, Damlaan 44, Leidschendam, 070-3875314 Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 33, 070-3450996 Theater Pepijn,

15.00 Literair Theater Branoul: ‘Diagnose Mata Hari, oog van de morgen’. De roemruchte Greetje Zelle, alias de exotische danseres ‘Mata Hari’, werd in 1917 in Frankrijk ter dood veroordeeld voor dubbelspionage. Diende zij louter zichzelf? Of was ze gewoon op zoek naar liefde en aandacht? € 15,- UITpas 13,-. www.branoul.nl 15.00 Nationale Toneel Gebouw: ‘Hollandse Spoor’ het Nationale Toneel. Station HS, vrijdagmiddag. Lawaai van treinen, hektiek van reizigers. Twee studenten ontmoeten elkaar en raken aan de praat. € 15,- UITpas 13,50; jeugd 5,-. www.nationaletoneel.nl 15.00 The Fiddler Den Haag: ‘Swing, Jazz en Grooves’. Gratis. www.fiddler.nl 15.30 Lutherse Kerk Den Haag: ‘New Dutch Academy Mini Festival’. Concert door The New Dutch Academy Chamber Orchestra o.l.v. Simon Murphy. www.luthersdenhaag.nl 16.00 Carlton Ambassador Hotel: ‘Jazz in Carlton Ambassador’. Dim Kesber (saxen, klarinet), Rob Agerbeek (piano), Ben Schröder (slagwerk) en Noah Nicoll (contrabas). € 7,50. www.carlton.nl/ambassador 16.00 Korzo Theater: ‘This’ Korzo producties. Dylan Newcomb werkt sinds 2004 aan het vierluik Writing on the Walls, dat de onophoudelijke confrontatie met grenzen behandelt. Elk deel is gebaseerd op één van de vier elementen. This is het vierde en laatste deel. € 11,- UITpas 9,50. www.korzo.nl 19.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl 20.30 Paard van Troje: ‘Zita Swoon’.Vlaamse band, rond zanger en gitarist Stef Kamil Carlens. € 20,-. www.paard.nl 21.00 Lokaal Vredebreuk: ‘Den Haag Songwriters Guild’. Gratis. www.lokaalvredebreuk.nl

maandag 25 februari 10.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Schrokken, schranzen en vasten’. Wie is de grootste eter onder de vissen? Leer nu alles over het eetgedrag van diverse dieren d.m.v. leuke presentaties en een bomvol vakantiedag programma. www.sealife.nl 14.00 Theater Pierrot: ‘Proffessor D’ Hilbert Geerling. Een sprookje vol goochelarij, magie en humor. € 8,-. www.theaterpierrot.nl 15.00 Theater Zwembad de Regentes: ‘Kleine Moek’ Poppentheater Koekla. Kleine Moek is alleen op de wereld en op zoek naar geluk. € 8,- UITpas 7,-; jeugd 6,-. www.deregentes.nl 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Eline Vere’ het Nationale Toneel. € 16,- t/m 34,- UITpas 14,50 t/m 32,50. www.ks.nl

dinsdag 26 februari 10.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Schrokken, schranzen en vasten’. Wie is de grootste eter onder de vissen? Leer nu alles over het eetgedrag van diverse dieren d.m.v. leuke presentaties en een bomvol vakantiedag programma. www.sealife.nl 14.00 Theater Pierrot: ‘Proffessor D’ Hilbert Geerling. Een sprookje vol goochelarij, magie en humor. € 8,-. www.theaterpierrot.nl 14.30 Theater Merlijn: ‘Assepoester’ Jeugdtheaterschool Rabarber. € 10,-. www.rabarber.net (ook om 19.30) 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Rooyackers, Kamps & Kamps 5’ Rooyackers, Kamps & Kamps. € 17,- UITpas 15,50. www.rijswijkseschouwburg.nl 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Amsterdam Sym phony Orchestra o.l.v. Peter Sánta - Tsjaikovski, Ravel en Elgar’. € 30,- UITpas 27,50. www.philipszaal.nl 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Eline Vere’ het Nationale Toneel. € 16,- t/m 34,- UITpas 14,50 t/m 32,50. www.ks.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Naar Schotland’ het Nationale Toneel. Jean en Christine lijken alles te hebben: een huis, een kind, een baan en elkaar. Maar hun leven is één grote leugen die op een goede dag als een zeepbel uit elkaar spat. En wat dan? € 8,- UITpas 6,50; jeugd 5,-. www.nationaletoneel.nl 20.30 Theater PePijn: ‘Op Sterk Water’. Groep cabaretiers, acteurs, tv- en theaterma-

Nieuwe Schoolstr. 21-23, 0900-4104104 Theater Pierrot, Ferrandweg 4, 070-3933348 Theater in de Steeg, Westeinde 165a, 070-3648408 Theater aan het Spui, Spui 187, 070-3465272 Theater Rest. Toussaint Spectacle, Toussaintkade 21, 070-3609324 Theater de Tobbe, Burg. Feithplein 96, Voorburg, 070-3864880 Theater Zeebelt, De Constant Rebequeplein 20a, 070-3656546 Theater Zwembad De Regentes, Weimarstraat 63, 070-3656515 World Forum Convention Center,

kers die op suggesties uit het publiek een voorstelling vol stand-up comedy, toneel en muziek improviseert. € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl

woensdag 27 februari 10.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Schrokken, schranzen en vasten’. Wie is de grootste eter onder de vissen? Leer nu alles over het eetgedrag van diverse dieren d.m.v. leuke presentaties en een bomvol vakantiedag programma. www.sealife.nl 14.00 Fortis Circustheater: ‘Djumbo Tour’. Meidengroep gaat op avontuur. Dansend en zingend komt dit trio terecht in allerlei vreemde situaties. Om alles tot een goed einde te brengen, hebben ze de hulp van de kinderen nodig. € 10,- t/m 15,- UITpas 8,50 t/m 13,50. www.fortiscircustheater.nl 14.00 Theater Pierrot: ‘Proffessor D’ Hilbert Geerling. Een sprookje vol goochelarij, magie en humor. € 8,-. www.theaterpierrot.nl 14.30 Kooman’s Poppentheater: ‘Het Bakbeest’. € 8,50 UITpas 7,50; jeugd 6,-. www.kooman-poppentheater.nl 14.30 Theater Merlijn: ‘Assepoester’ Jeugdtheaterschool Rabarber. € 10,-. www.rabarber.net 19.00 Koninklijke Schouwburg: ‘De gelukkige prins’. Toen de prins nog leefde, leidde hij een goed leven binnen de muren van zijn paleis. Nadat hij is gestorven, is hij als standbeeld in de stad gezet. Nu hij de lelijkheid en de ellende van zijn stad ziet, kan hij niets anders dan huilen. € 12,50 UITpas 11,-. www.ks.nl 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Helden zonder glorie’ Het Volk. Drie heren behoren tot het selecte gezelschap der oorlogsveteranen. Ze geven hoog op over hun wapenfeiten. Naar elkaar luisteren is niet hun sterkste kant. Dat maakt ze, ondanks hun gemeenschappelijke problematiek, tot geïsoleerde individuen. € 17,- UITpas 15,50. www.rijswijkseschouwburg.nl 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Eline Vere’ het Nationale Toneel. € 16,- t/m 34,- UITpas 14,50 t/m 32,50. www.ks.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Hollandse Spoor’ het Nationale Toneel. Station HS, vrijdagmiddag. Lawaai van treinen, hektiek van reizigers. Twee studenten ontmoeten elkaar en raken aan de praat. € 15,- UITpas 13,50; jeugd 5,-. www.nationaletoneel.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Naar Schotland’ het Nationale Toneel. Jean en Christine lijken alles te hebben: een huis, een kind, een baan en elkaar. Maar hun leven is één grote leugen die op een goede dag als een zeepbel uit elkaar spat. En wat dan? € 8,- UITpas 6,50; jeugd 5,-. www.nationaletoneel.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Leven met een onbekende’ Onafhankelijk Toneel. Een poëtische serie bespiegelingen van een actrice die droomt van ontmoetingen met een ogenschijnlijk niet bestaande geliefde. Zo nu en dan doorbreken de buren haar dromen met een nuchter commentaar. € 13,UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater PePijn: ‘A Night of Comedy’. € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl 20.30 Theater Zwembad de Regentes: ‘Kramer’. Progressive rockband uit Amsterdam. € 12,50 *UIT[as 11.-. www.deregentes.nl 21.00 Lokaal Vredebreuk: ‘Alex ontvangt’. Alex Franken ontvangt o.a. Jeroen Zwaan van Ramonaaa en R.C. Henry. Gratis. www.lokaalvredebreuk.nl

donderdag 28 februari 10.00 Plein Den Haag: ‘Antiek-, Curiosa- en Boekenmarkt’. Sfeervolle markt met antiek, boeken en curiosa. Gratis. 10.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Schrokken, schranzen en vasten’. Wie is de grootste eter onder de vissen? Leer nu alles over het eetgedrag van diverse dieren d.m.v. leuke presentaties en een bomvol vakantiedag programma. www.sealife.nl 12.30 Christus Triumfatorkerk: ‘Lunchconcert door studenten Koninklijk Conservatorium’. Gratis. www.christustriumfatorkerk.nl 13.30 Appeltheater: ‘Odysseus’ Toneelgroep De

Churchillplein 10, 070-3066228 Zeeheldentheater, Trompstraat 342, 070-3991000

MUZIEKCENTRA ASTA, Spui 27, 070-3461096 Café restaurant Greve, Torenstraat 138, 070-3603919 Haagse Jazz Club/BowlingWorld Zuiderpark, (ingang Melis Stokelaan), Mr. P. Droogl. Fortuijnweg 79, 070-4020777 Haags Pop Centrum, Burg. Hovylaan 12, 070-4400086 Lokaal Vredebreuk, Papestraat 38, 070-3656046

Koorenhuis, Prinsegracht 27, 070-3422722 Musicon, Soestdijksekade 345, 070-3686800 Muziekcafé De Paap, Papestraat 32, 070-3652002 Muziekcafé De Pater, Achterom 8, 070-3450852 Paard van Troje, Prinsegracht 12, 070-3601838 Podium Vocale, Laan v. Meerdervoort 32, 070-3451423 Regentenkamer, Laan v. Meerdervoort 34, 070-3658612 ‘t Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, 070-3600053

20-02-2008 16:29:00


Service

Vrijdag 22 februari 2008

21

* Exposities

14.00

14.30

14.30 18.00

19.00

20.15

20.15

20.15

20.15

20.15 20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

21.00

21.00

Appel. Een tocht van een man die zichzelf in oorlog en strijd verloor, waarin hij leert om zijn mateloze ambitie en eerzucht te begraven en de eigen sterfelijkheid te aanvaarden. Geschatte eindtijd 22.30 uur. € 70,- UITpas 66,-. www.toneelgroepdeappel.nl Theater Pierrot: ‘Ik wil een jurk!’ Het Blauwe Huis. Over het verschil tussen jongens en meisjes, over wat hoort en wat niet en over doen wat je wilt. € 6,-. www.theaterpierrot.nl Kooman’s Poppentheater: ‘Snars de Scharensliep’. Snars de Scharensliep slijpt regelmatig de schaar van de Tovenaar van het Zwarte Licht. Maar als een ekster de glimmende schaar wegpakt, krijgt Snars de schuld. € 8,50 UITpas 7,50; jeugd 6,-. www.kooman-poppentheater.nl Theater Merlijn: ‘Assepoester’ Jeugdtheaterschool Rabarber. € 10,-. www.rabarber.net Regentenkamer: ‘Regentenkamer - Jazzconcert’. Rob Agerbeek (piano). € 7,50. www.regentenkamer.nl Koninklijke Schouwburg: ‘De gelukkige prins’. Toen de prins nog leefde, leidde hij een goed leven binnen de muren van zijn palesi. Nadat hij is gestorven, is hij als standbeeld in de stad gezet. Nu hij de lelijkheid en de ellende van zijn stad ziet, kan hij niets anders dan huilen. € 12,50 UITpas 11,-. www.ks.nl De Rijswijkse Schouwburg: ‘iClaudia’. Als het zo leuk is om mensen te ontmoeten in cyberspace, stel je dan eens voor hoe het zou zijn om écht mensen te ontmoeten! Om echt te werken! Om het daadwerkelijk met iemand te doen! € 19,- UITpas 17,50. www.rijswijkseschouwburg.nl Koninklijk Conservatorium: ‘Goebbels Festival’. Centraal staat de Duitse componist en theatermaker Heiner Goebbels. Openingsconcert door het Python Saxofoonkwartet en filmvertoning Schwarz und Weiss. Gratis. www.koncon.nl Koninklijke Schouwburg: ‘Eline Vere’ het Nationale Toneel. € 16,- t/m 34,- UITpas 14,50 t/m 32,50. www.ks.nl Lucent Danstheater: ‘Dream Play’ Nederlands Dans Theater II. In ‘Dream Play’ brengt Inger het zwaar beladen verhaal van het rituele lenteoffer uit Stravinsky’s ‘Le Sacre du Printemps’ terug tot een dagdroom. € 25,- t/m 30,- UITpas 22,50 t/m 27,50. www.ldt.nl Theater Diligentia: ‘Comedy explosion’. € 15,- UITpas 13,50. www.theater-diligentia.nl Korzo Theater: ‘Prins Rama Varma’. ZuidIndiase veena en percussie. € 15,- UITpas 13,50. www.korzo.nl Literair Theater Branoul: ‘Diagnose Mata Hari, oog van de morgen’. De roemruchte Greetje Zelle, alias de exotische danseres ‘Mata Hari’, werd in 1917 in Frankrijk ter dood veroordeeld voor dubbelspionage. Diende zij louter zichzelf? Of was ze gewoon op zoek naar liefde en aandacht? € 15,- UITpas 13,-. www.branoul.nl Nationale Toneel Gebouw: ‘Hollandse Spoor’ het Nationale Toneel. Station HS, vrijdagmiddag. Lawaai van treinen, hektiek van reizigers. Twee studenten ontmoeten elkaar en raken aan de praat. € 15,- UITpas 13,50; jeugd 5,-. www.nationaletoneel.nl Nationale Toneel Gebouw: ‘Naar Schotland’ het Nationale Toneel . Jean en Christine lijken alles te hebben: een huis, een kind, een baan en elkaar. Maar hun leven is één grote leugen die op een goede dag als een zeepbel uit elkaar spat. En wat dan? € 10,- UITpas 8,50; jeugd 5,-. www.nationaletoneel.nl Theater aan het Spui: ‘Pax Islamica deel 3 - Zekket’. Monoloog gebaseerd op de derde zuil van de Islam: de Zakat, de plicht tot het geven van aalmoezen, ofwel de armenbelasting. Mohammed vergelijkt de westerse en Arabische wereld met elkaar en probeert deze aan elkaar te knopen. € 13,UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl Theater PePijn: ‘Dorine Wiersma - Rustig blijven’.Veelzijdig, hilarisch en muzikaal. € 11,- UITpas 10,-. www.theater-pepijn.nl Theater Zwembad de Regentes: ‘Aygum Baylar’. Maqammuziek Azerbaidjan. € 16,UITpas 14,50. www.deregentes.nl Lokaal Vredebreuk: ‘JP Blues presenteert’. Brickyard Bluesband. Gratis. www.lokaalvredebreuk.nl Paard van Troje: ‘Playlab’. Spannende mix van muzikanten die uitgedaagd worden éénmalig samen te spelen. € 2,50. www.paard.nl

Brongegevens Agenda Dit is een selectie van Den Haag Marketing, voor de volledige agenda en het toeristische en recreatieve aanbod, kijk op: www.denhaag.com. Voor cultureel aanbod, kaartverkoop en Last Minute Tickets kijk op: www.uitburo.nl. Tips voor de agenda kunt u mailen naar Arja Kalhorn: info@denhaag.com

20-21 service.indd 21

De Affiche Galerij Het Souterrain (Station Spui), 070 3537006, ma t/m zo 06-24 uur Van 23 januari t/m 23 maart: Den Haag Rode Kruisstad. Affiches over het Rode Kruis. Anders Bekeken Wagenstraat 123, 070 4274920, di t/m vr 11-17, za 12-16 uur Van 24 november t/m 3 maart: Klein werk. Schilderijen, tekeningen, beelden en keramiek. Galerie Andrea Columbusstraat 2, 070 3633825, di t/m vr 17-21, za 09-17 uur Van 16 februari t/m 16 maart: Katten. Werk van John van Brakel. Galerie Ariana Vondelstraat 20, 070 3923613, wo t/m za 11-17, 1e en laatste zo v.d. maand 14-17 uur en op afspraak Van 9 februari t/m 8 maart: Susanne Maris en Eelke van Willegen. Schilderijen/ Beelden en diverse media. Museum Beelden aan Zee Harteveltstraat 1, 070 3585857, di t/m zo 11-17 uur Van 27 juni t/m 31 december: Sprookjesbeelden aan zee. Permanente sculptuurexpositie van Tom Otterness aan de boulevard. Van 25 januari t/m 25 mei: Territorial Bodies. Hedendaagse beeldhouwkunst uit Israël. Centrale Bibliotheek Spui 68, 070 3534455, ma 12-20, di t/m vr 10-20, za 11-17 en zo 12-17 uur Van 1 februari t/m 20 februari: Poëzie op Pootjes expositie. Postertentoonstelling in alle filialen van de Haagse bibliotheken met honderd nieuwe gedichten van Hagenaars. www.poezieoppootjes.nl Van 12 februari t/m 10 maart: Politiek in prent 2007. Verdonk en Wilders, de klimaatverandering, Irak en Afghanistan, de politieke crisis in België. Christus Triumfatorkerk Laan van Nieuw Oost Indie 143, 070 3837655, ma t/m vr 12-14 uur. Van 7 januari t/m 29 februari: Huis van Papier. Installatie van Gamal Ez. Museum voor Communicatie Zeestraat 82, 070 3307500, di t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur Van 26 juni t/m 31 december: Alles werkt! Contact in de jaren ‘50 en ‘60. Van 1 september t/m 1 juni: ZieZo. Kindertentoonstelling (5 t/m 11 jr.) waar je ogen proeven, je oren ruiken en je mond kan zien. Van 10 juli t/m 6 april: Respect the Mailman. Weer of geen weer, de postbode bezorgt al jarenlang onze brieven en pakketjes. Hoog tijd om de postbode aan het woord te laten! Van 12 oktober t/m 31 december: Eye Opener - de kracht van beeldtaal. De tentoonstelling laat zien hoe grafisch ontwerpers wereldwijd communiceren met een taal die we allemaal (vaak onbewust) kennen: beeldtaal. Escher in Het Paleis Lange Voorhout 74, 070 4277730, di t/m zo 11-17 uur Van 3 november t/m 30 september: Optische Illusie, wat is dat? Grote lustrumtentoonstelling. Galerie De Fietsenstalling Anthonie Duyckstraat 183, 070 3602625, Wisselende openingstijden, afhankelijk van de exposant. Van 9 februari t/m 2 maart: Dik tevreden. Marion van der Woude, hout- en linoleumsneden. Alleen geopend op za en zo.

ari t/m 13 april: Matthias Weischer. Hedendaagse schilderkunst van deze Duitse kunstenaar. Van 15 december t/m 30 maart: Picasso in Den Haag. Deze tentoonstelling beslaat de hele carrière van Picasso. Naast olieverfschilderijen, zijn ook beelden, tekeningen, prenten en keramische voorwerpen te zien. Galerie Gijsbrecht Bol Tournooiveld 2, 070 3656810, wo t/m vr 11-18, za 12-17, zo 13-17 uur en op afspraak Van 26 januari t/m 2 maart: Kees Bol. Landschap en stilleven. Grafiekwinkel INKT Prinsegracht 20/24, 070 3563788, wo t/m za 9.30-17.30 uur Van 1 februari t/m 29 februari: Jops Jacobs, Raquel Maulwurf e.a. Nieuw werk en werk uit stock. Haags Historisch Museum Korte Vijverberg 7, 070 3646940, di t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur Van 29 juni t/m 1 juli: Rijksmuseum aan de Hofvijver. Topstukken van de vaderlandse geschiedenis. Haagse Kunstkring Denneweg 64, 070 3647585, di t/m za 12-17, zo 13-17 uur Van 9 februari t/m 26 februari: Kim Bosch. Schilderijen. Heden (locatie 7x11 Ypenburg) Patrijsplantsoen 23, 070 3465337 (tel.nr. Heden Den Haag), open op afspraak Van 1 oktober t/m 31 maart: De innerlijke vaart van Ypenburg. Beeldend kunstenaar en filosoof Arjen Nolles betrekt voor zes maanden het kunsthuis en gaat ‘interieurs verzamelen’ op video. Van 15 december t/m 9 maart: Home Sweet Home Sick. Rachel Bacon, tekeningen. Heden (locatie Denneweg) Denneweg 14, 070 3465337, wo t/m za en eerste zondag van de maand 12-17 uur Van 20 februari t/m 29 maart: Gerco de Ruijter. Landing Soon #5. Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum Prins Wilem-Alexanderhof 5, 070 3339666, di t/m vr 09-17, za & zo 12-17 uur Van 29 september t/m 31 december: Geheimen. In het Kinderboekenmuseum leer je op een actieve manier Paul van Loon, Francine Oomen en Jacques Vriens kennen. Livingstone Gallery Anna Paulownastraat 70 A/B, 070 3609428, wo t/m za 12-17 uur en laatste zo v.d. maand Van 26 januari t/m 8 maart: Jan Dibbets. Colour studies, foto’s. Van 26 januari t/m 8 maart: A Case follow up. Jannis Kounellis, objecten, tekeningen en grafiek. Louis Couperus Museum Javastraat 17, 070 3640653, do t/m zo 12-17 uur. Van 22 november t/m 18 mei: Van oude mensen en nieuwe dingen. Louis Couperus en het ontstaan van het moderne Nederland. De expositie laat zien dat Couperus het ontstaan van het moderne Nederland in zijn werk welbewust heeft geregistreerd.

Galerie Maurits van de Laar Herderstraat 6, 070 3640151, wo t/m za 12-18, laatste zondag v.d. maand 13-17 uur Van 26 januari t/m 2 maart: Pascal van der Graaf, Ingrid van der Hoeven en Justin Wijers Schilderijen, beelden en tekeningen. (6 t/m 10 februari gesloten i.v.m. Art Rotterdam). Mauritshuis Korte Vijverberg 8, 070 3023456, di t/m za 10-17, zo 11-17 uur. Van 23 februari t/m 8 juni: Ode aan Coorte. Eerbetoon aan de 17e-eeuwse stillevenschilder Adriaen Coorte. Museum Meermanno Prinsessegracht 30, 070 3462700, di t/m vr 11-17, za & zo 12-17 uur Van 17 november t/m 2 maart: L.J.C. Boucher. In 2007 is het 100 jaar geleden dat de Haagse boekhandelaar en uitgever Boucher werd geboren en 20 jaar geleden dat hij overleed. Ter gelegenheid hiervan de mooiste uitgaven van zijn uitgeverij. Van 9 februari t/m 4 mei: Peter meesters. Werk van Peter van Straaten en werk van illustratoren die hem hebben geïnspireerd. Museum Mesdag Marie-Antoinette Courtens exposeert in Puchri. Laan van Meerdervoort 7, >Foto PR 070 3621434, di t/m zo 12-17 uur Van 26 november t/m 31 mei: Personal panorama. Van 14 februari t/m 18 mei: Vluchten in schoon- Panoramatentoonstelling waarin met de modernheid. De Prerafaëlieten en Nederlandse kunste- ste fototechnieken een fascinerende en regelmatig naars rond 1900. wisselende fotocollage en digitale animatie gerealiseerd wordt op basis van 360graden-impressies. Milieu Informatie Centrum Paviljoensgracht 3, 070 3536999, Pulchri Studio di t/m vr 13-16 uur Lange Voorhout 15, 070 3461735, Van 1 november t/m 31 maart: Een wereld van water. di t/m zo 11-17 uur Aandacht voor de mondiale waterproblematiek. UIt Van 9 februari t/m 28 februari: Rob Polak. Schilderuim 80 landen zijn mineraalwaterflesjes te zien met rijen en tekeningen. Van 16 februari t/m 9 maart: bij elk land een beschrijving van de watersituatie. Marie Antoinette Courtens/Birgitta Sundstrom. Schilderijen. Van 23 februari t/m 13 maart: Museon Marjolein Maitimu/Charlotte le Fevre. Schilderijen. Stadhouderslaan 37, 070 3381338, di t/m zo 11-17 uur Galerie Ramakers Van 23 november t/m 21 september: Moordzaken, Toussaintkade 51, 070 3634308, van vingerafdruk tot DNA-profiel. Hoe voelt het wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur om deel uit te maken van een CSI-team en door Van 20 januari t/m 24 februari: Warffemius. Schilmiddel van technisch sporenonderzoek de moord derijen en beelden. op te lossen? Van 29 november t/m 9 maart: Wildlife Photographer of the Year 2007. Foto’s van win- Regentenkamer naars en deelnemers. Laan van Meerdervoort 34, 070 3658612, wo t/m zo 12-17 (za tot 21 uur) Muzee Scheveningen Van 5 januari t/m 9 maart: Robin Bara en Jeltje van Neptunusstraat 90-92, 070 3500830, Geest. Meubels Design Academy Eindhoven. di t/m za 10-17, zo 12-17 uur Van 14 december t/m 2 maart: Zien met Rien. Rien Theater Zwembad de Regentes Zimmerman, foto’s van Scheveningen in de jaren Weimarstraat 63, 070 3637798 ‘50/’60. Van 12 januari t/m 31 augustus: Van zwembad tot theater. Tentoonstelling over de geschiedenis van Panorama Mesdag De Regentes, van 1919 tot 2007. Zeestraat 65, 070 3644544, ma t/m za 10-17, zo 12-17 uur SEA LIFE Scheveningen Strandweg (Boulevard) 13, 070 3542100, ma t/m zo 10-19 uur Van 27 juni t/m 31 december: Zeepaardjes, geboorte van een sprookje. Zeepaardjes in hun natuurlijke leefomgeving. Stroom Den Haag Hogewal 1-9, 070 3658985, wo t/m zo 12-17 uur Van 10 februari t/m 6 april: After Neurath: The Global Polis

Fotomuseum Den Haag Stadhouderslaan 43, 070 3381144, di t/m zo 12-18 uur Van 20 januari t/m 16 maart: Zilveren Camera 2007. Foto’s.

Stroom Den Haag Dependance Toussaintkade 55, 070 3658985, wo t/m zo 12-17 uur Van 17 februari t/m 6 april: Nu monument: werkplaats Thorbecke.

Galerie 91 Anna Paulownastraat 91, 070 3627457, do t/m zo 13-18 uur Van 27 januari t/m 9 maart: Nenrad Stancovic. Driedimensionale werken.

De Verdieping van Nederland Prins Willem Alexanderhof 5, 070 3140911, ma & zo 12-17, di 09-20, wo t/m za 09-17 uur Van 8 februari t/m 25 mei: Was getekend. Een unieke selectie aan handtekeningen en handgeschreven documenten van beroemde Nederlanders.

GEM Stadhouderslaan 43, 070 3381133, di t/m zo 12-18 uur Van 20 oktober t/m 24 maart: Daniel Richter. Retrospectief van deze Duitse kunstschilder. Gemeentemuseum Den Haag Stadhouderslaan 41, 070 3381111, di t/m zo 11-17 uur Van 16 februari t/m 8 juni: Lucian Freud. De eerste overzichtstentoonstelling in Nederland van deze eigenzinnige kunstenaar. Persoonlijke portretten van kwetsbare individuen. Van 4 december t/m 20 april: Nacht in de Stijlkamers. De zes stijlkamers in het museum zijn omgetoverd tot ruimtes waarin steeds een ander aspect van de nacht centraal staat. Van 24 november t/m 6 april: César Domela Overzichtstentoonstelling met schilderijen, reliëfs en een sculptuur. Van 22 december t/m 6 april: Dirk van Gelder (1907-1990). Tekenaar en veelzijdig graficus. Grafiek en tekeningen. Van 19 januari t/m 12 mei: Hanns Schimansky. Esthetische abstracte tekeningen met potlood. Van 12 janu-

Vonkel Anna Paulownaplein 13, 070 4278084, di t/m za 12-18 uur Van 18 januari t/m 26 februari: Paden in de chaos. Jessica Muller, schilderijen. Van 18 januari t/m 26 februari: Vorm in beeld. Corine Barendregt, schilderijen. Museum Swaensteyn Herenstraat 101, Voorburg, 070 3861673, wo t/m zo 13-17 uur Van 6 oktober t/m 24 februari: Witte Swaenen, Zwarte Swaenen. Kinderboekillustraties van Henriëtte Willebeek Le Mair (1889-1966).

Lucian Freud, de eerste overzichtstentoonstelling in Nederland van deze eigenzinnige kunstenaar is te zien in het Haags Gemeentemuseum. T/m 8 juni. >Foto PR

20-02-2008 16:29:07


22

Service

Vrijdag 22 februari 2008

* Cryptogram

Veel winnaars in West Win Weken 5PU BGHFMPQFO WSJKEBH UFMEF EF 8FTU 8JO 8FLFO WJFSFOUXJOUJH XJOOBBST %F HF MVLLJHFO XPOOFO SBEJPDETQFMFST MVYF DEXFLLFSSBEJP¾TPGEFXFFLQSJKTFFO-$% CSFFECFFMEUFMFWJTJF%F´MFUUFSFOQSJK[FO SFHFO¾ WBO 3BEJP 8FTU EVVSU OPH UPU IFU FJOEWBOEFNBBOE

%FCCZ3PVLFOTPWFSIBOEJHUEFXFFLQSJKT BBO&TUIFS3FJUTNB

Horizontaal

1. Zo reageert men als delen van de stad worden gesloopt (9) – 5. Ter herinnering sla ik de zangbundel open. (5) – 9. Het bevalt me wel, als het werkt. (8) – 11. Evenwel meer dan waar (6) – 12. Aangetekende kennisneming. (7) – 13. Als ze geen vergiffenis schenkt, is het geen predikante. (6) – 14. Een loopje nemen met noten. - 15. Een smerig vogelverblijf. (8) – 16. Vreemd, het hele lichaam wil toch zitten. (8) – 19. Nieuwsgierige vrouwen. (6) – 21. Een ouder sieraad voor de gemeenschap. (6) – 22. Hierbij slaat een tennisser juist mis. (7) - 23. Stukken voedsel. (6) – 24. Zodra ze opgemaakt is, moet ze betaald worden. (8) – 25. Reeds met weinig bezit onrustbarend. (5) – 26. Wordt de beste zalm hiermee schoongemaakt? (9)

Verticaal

2. Dit is geen paar meer. (7) – 3. Toekomstige miljonairs. (14) – 4. De onbekende ossen vonden het maar flauwekul. (7) – 6. Deze lichaamsdelen zonden licht uit (7) – 7. Vrijplaatsen. (13) – 8. Een discus. (14) – 10. Transportmiddel. (13) – 17. Als pantoffelheld is het gevaarlijk er een te maken. (7) – 18. Er is geen zeeman, die zich in een bedorven staat bevindt. (7) – 20. Is zelfs onrijp te eten. (7)

3BEJP 8FTU HFFGU UBM WBO QSJK[FO XFH UJKEFOT EF8FTU8JO8FLFO.FUFFOSBEJPMFUUFSTQFM NBLFO EF MVJTUFSBBST EBHFMJKLT LBOT PQ FFO QSJKT%BUXFSLUBMTWPMHUWBOBG[FTVVSJOEF PDIUFOEHFFGU3BEJP8FTUJOFMLQSPHSBNNB FFOMFUUFS%BUCFHJOUNFUEFFFSTUFMFUUFSJO ´8FTU XPSEU 8BLLFSµ CJK +BO &NPVT FO FJO EJHU JO IFU QSPHSBNNB ´8FTU LPNU 5IVJTµ NFU3PCWBO)PPHFOIVJ[FO%FCFMMFSEJFIFU XPPSE WBO EF EBH BBO 3PC XFFU UF NFMEFO XJOU FFO SBEJPDETQFMFS PG DEXFLLFSSBEJP 8FFLUIFNB %F WJKG XPPSEFO EJF JO FFO XFFL CJK FMLBBS HFQV[[FMEXPSEFOWFSXJK[FOTUFFETOBBSFFO UIFNB 3BEJP 8FTU CFMPPOU EFHFOF EJF PQ WSJKEBHNJEEBH FFO FO BOEFS XFFU UF DPNCJ OFSFO FO [P IFU XFFLUIFNB NFU FFO IFVTF CSFFECFFMEUFMFWJTJF %F MBBUTUF EBH WBO EF 8FTU 8JO 8FLFO JT WSJKEBH GFCSVBSJ

PoĂŤzie op Pootjes op TV West )FU HFEJDIUFOJO[BNFMJOHTQSPKFDU 1Pq[JF PQ 1PPUKFT IFFGU FFO VOJFL CPFL NFU CJKOB WJKG IPOEFSE OJFVXF HFEJDIUFO PWFS IFU )BBHTF (FWPFMPQHFMFWFSE.BBS1Pq[JFPQ1PPUKFTJT NFFSEBOBMMFFOEBUCPFL%FBGHFMPQFOXFLFO XBSFOIPOEFSEFOEJDIUFSTUF[JFOFOUFIPSFO PQEFSBEJP UW FYQPTJUJFTFOJOEFLSBOU)FU QSPKFDU XPSEU BGHFTMPUFO NFU FFO NBOJGFTUB UJFJO5IFBUFS;XFNCBEEF3FHFOUFT578FTU [FOEUFFOSFHJTUSBUJFWBOEFTMPUNBOJGFTUBUJF WBO1Pq[JFPQ1PPUKFTVJU*OEF[FTQFDJBMFVJU [FOEJOH [JKO OBBTU WFFSUJH OJFVXF EJDIUFST

PPLPQUSFEFOTUF[JFOWBO3VEJWBO%BOU[JH "OOB &ORVJTU .BSDFM 7FSSFDL EF IJQIPQ HSPFQ ,FSO ,PQQFO EF "SBCJTDIF GPSNBUJF .BOBSFO[BOHFSFT'BZB%FTMPUNBOJGFTUBUJF WBO 1Pq[JF PQ 1PPUKFT PQ 57 8FTU JT [JFO PQ [BUFSEBH GFCSVBSJ PN   FO VVS FO PQ [PO EBH GFCSVBSJ PN VVS

* Sudoku

Deze week: Donderdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws RegioNed Play Verkeersjournaal Het Andere Oog

Vrijdag

vanaf 17:00 uur. TV West Nieuws Perla di Caribe Zing met me mee Verkeersjournaal

Zaterdag

vanaf 17:00 uur. Nieuwsweek Qwesti van Zaken PoĂŤzie op Pootjes

Zondag

vanaf 17:00 uur. TV West Nieuws TV West Sport Verkeersjournaal

Maandag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws West trapt na Plekken van Herinnering Verkeersjournaal

Dinsdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws Vlieg Haagse Iconen Verkeersjournaal Het Andere Oog

Woensdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws Team West Westweek Verkeersjournaal Het Andere Oog

Deze week: Maandag t/m vrijdag 06-09

Een sudoku bestaat uit een veld van 9 x 9 hokjes. Dit gebied is weer onderverdeeld in negen vierkanten van 3 x 3 hokjes. Hierin moeten steeds de getallen 1 tot en met 9 worden ingevuld, zodat elk getal precies ĂŠĂŠn keer voorkomt in elke rij, in elke kolom en elk vakje van 3 x 3.

uur West wordt Wakker 09-12 uur de Ochtendshow 12-14 uur Roukost 14-16 uur de Middagshow 16-18 uur West komt Thuis 18-19 uur het Gesprek van de Dag

+ Maandag Oplossingen vorig nummer

19-20 uur Van A tot Z

+ Woensdag

Zaterdag 08-11 11-12

uur ZEP uur ‌And the beat goes on 12-14 uur Ik hou van Holland 14-18 uur Radio West Sport 18-23 uur Non-stop muziek 23-00 uur Met het Oog op Morgen

Zondag 08-09 09-10 10-12

uur ZEP uur Ouwe Joekels uur Klassiek op West 12-14 uur Non-stop muziek 14-18 uur Radio West Sport 18-19 uur Ouwe Joekels 19-21 uur Klassiek op West 21-23 uur Hot Talk 23-00 uur Met het Oog op Morgen

20-22 uur Stork on Air

+ Donderdag

21-23 uur Jazz op West

Meer informatie over programma-inhoud en uitzendtijden ĂŠn het laatste nieuws vindt u op internet: www.westonline.nl


Service

Vrijdag 22 februari 2008

* Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Vrijdag 22-2

Zaterdag 23-2

Zondag 24-2

Maandag 25-2

Min. 8º Max. 11º Zon 0% Wind 5

Min. 5º Max. 12º Zon 20% Wind 3

Min. 6º Max. 13º Zon 25% Wind 4

Min. 8º Max. 11º Zon 10% Wind 3

© Marcello’s Art Factory / bron: weeronline

* Bioscopen Pathé Buitenhof

Voor mee informatie: www.pathe.nl/buitenhof tel. 0900-1458 (35cpm)

dagelijks 17:30 Bee Movie (NL) dagelijks 13:00 Cloverfield dagelijks 15:10 vr/za ook om 00:00 Jodha-Akbar dagelijks 20:00 John Rambo dagelijks 16:50 19:00 21:10 vr/za ook om 23:40 Jumper dagelijks 12:40 14:40 16:40 19:40 21:50 vr/za ook om 00:10 Juno dagelijks 19:50 K3 en de kattenprins dagelijks 12:10 Kite Runner, The dagelijks 19:00 Mist, The dagelijks 21:20 vr/za ook om 00:20 Mr. Woodcock dagelijks 17:10 22:00 vr/za ook om 00:20 National Treasure 2 dagelijks 18:40 vr/za ook om 00:30 Sneak Preview di 21:30 Step up 2 dagelijks 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30 vr/za ook om 00:00 TBS dagelijks 21:40 The Water Horse dagelijks 14:00 16:30 Underdog (NL) dagelijks 12:30 14:40

Pathé Scheveningen

Voor mee informatie: www.pathe.nl/scheveningen tel. 0900-1458 (35cpm)

Alvin en de Chipmunks (NL) dagelijks 12:30 14:50 zo ook om 10:20 Asterix en de Olympische Spelen (NL) dagelijks 13:20 16:00 zo ook om 10:40 Charlie Wilson’s War dagelijks 19:10 Earth dagelijks 12:50 zo ook om 10:40 Juno dagelijks 17:10 19:30 do/vr/za/zo/ma/wo ook om 21:50 Kite Runner, The dagelijks 16:10 21:30 Love in the Time of Cholera dagelijks 15:10 18:10 21:10 No Country for Old Men dagelijks 15:50 18:40 21:20 Pursuit Of Happyness di 13:30 Sneak Preview di 21:40 Step up 2 dagelijks 13:00 15:30 18:20 20:50 zo ook om 10:30 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street dagelijks 18:50 21:40 The Fox and the Child (NL) do/vr/za/zo/ma/wo 13:50 zo ook om 11:10 Underdog (NL) dagelijks 13:40 zo ook om 11:30

Alibi dagelijks 12:20 14:30 16:40 18:50 do/vr/za/zo/ma/wo ook om 21:00 vr/za ook om 23:30 Alvin en de Chipmunks (NL) dagelijks 12:30 15:00 17:20 Asterix en de Olympische Spelen (NL) dagelijks 12:20 14:50 August Rush

Filmhuis Den Haag

No country for old men / Joel & Ethan Coen do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:30 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:45 uur Faces / Gmax zo 13:00 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:00 uur The band’s visit/ Eran Kolirin

Bikur ha-tizmoret ma/di/wo 14:30 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 20:00 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 22:00 uur Stellet licht / Carlos Reygadas Luz silenciosa zo 14:30 uur do/vr/za/zo/ma 16:45 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:15 uur Auf der anderen Seite / Fatih Akin do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:45 uur Mio fratello e figlio unico / Daniele Luchetti zo 14:30 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:30 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:45 uur Nightwatching / Peter Greenaway do/vr/za/ma/di/wo 17:00 uur 4 maanden, 3 weken en 2 dagen/ Cristian Mungiu 4 luni, 3 saptamini si 2 zile do/vr/za/zo/ma/di/wo 17:15 uur 2 days in Paris/ Julie Delpy 2 jours à Paris do/vr/za/zo/ma/di/wo 17:00 uur Lady Chatterley/ Pascale Ferran ma/di/wo 14:00 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:00 uur Marie Antoinette/ Sofia Coppola Di/wo 17:00 uur Das Leben der Anderen / Florian Henckel von Donnersmarck do/vr/za/zo/ma/di/wo 16:45 uur The best of IDFA on tour 2008 zo 13:00 uur De verloren schat van de tempelridders II / Giacomo Campetto zo 15:00 uur ma/di/wo 14:00 uur Desmond en het moerasmonster / Magnus Carlsson Desmond & Träskpatraskfällan zo 13:00 uur ma/di/wo 14:00 uur ma/di/wo 15:30 uur Boekids 2008/ zo 13:00 uur Pictoplasma filmprogramma za 20:30 uur Björk: een retrospectief / Diverse regisseurs vr 20:30 uur Voor meer informatie: www.filmhuisdenhaag.nl

23

Pierre Wind

Pierre’s droom: Mamaligabolletjes Het is te gek om in andere culturen te duiken. Toen ik ooit eens stuitte op het fenomeen Mamaligabolletjes werd ik direct geïnspireerd. Absoluut een aanrader. Trouwens, dit is een mooi recept om stukjes ‘rest’ vlees te verwerken. De salami is door veel creativiteit te vervangen. Bijvoorbeeld: blokjes tofu, ham, spek, chorizo of …..etc. Maïsmeel wordt vaak voor het Italiaanse recept ‘polenta’ gebruikt. Eigenlijk is het basisdeeg in dit recept van mamaligabolletjes ook polenta. Mamaliga is van oorsprong een Roemeens gerecht dat veelal met zure room of kaas wordt gegeten. Mamaliga wordt wel eens als ‘brij’ geserveerd of er worden koekjes van gebakken. Breng de kippenbouillon samen met de roomboter aan de kook. Haal de pan van het vuur. Roer dan het maïsmeel er door heen. Zet de pan weer terug op het vuur en gaar al roerende de massa ongeveer in drie minuten. Wanneer de massa de status dik en stug heeft is ie klaar. Dan direct verwerken, en zeer zeker niet wachten, anders heb je een grote harde deegklomp. Maak met een ijsknijper een bol en duw in de kern van de bol stukjes gehakte salami. Maak de bal netjes dicht. Wanneer alle ballen zijn gevuld dan in de koeling. Minimaal 30 minuten laten rusten. Dan frituren of bakken.

Ingrediënten voor 25 stuks

>1 liter kippenbouillon >75 gram roomboter >350 gram maïsmeel >25 blokjes salami van 0,5 vierkante cm

* Spoedgevallen Alarmcentrale: 112 Politie Haaglanden: 0900 8844 SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden) SMASH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden. Iedere dag tussen 17.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen. Tel. 070 - 346 96 69 Website: www.smashaaglanden.nl

Informatie dienstdoende apotheken Tel. 070 345 10 00 Tandartsendienst: avond- en weekenddienst (alleen spoedgevallen): (070) 311 03 05.

Overig

Stichting Dierenambulance Den Haag Tel. 070 - 328 28 28 (dag en nacht bereikbaar) Website: www.dierenambulancedenhaag.nl Dierenartsen weekenddienst Spoedgevallen nacht en weekend Tel. 0900 - 222 6 333 en 0900 - 2222 456 Website: www.dierenartsenkring-denhaag.nl

Den Haag Centraal B.V. Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag T: 070-3644040 / F: 070-3633570 info@denhaagcentraal.net redactie@denhaagcentraal.net advertentie@denhaagcentraal.net abonnementen@denhaagcentraal.net Klantenservice Den Haag Centraal Voor opgave abonnementen, verhuizingen en bezorging: Servicenummer Adrepak Abonnementenregistratie: 070-3590723 (ma t/m vr: 09.00 tot 17.00 uur) Antwoordnummer 45001 2504 VC Den Haag. Voor opzeggingen (uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 4 weken voor einde abonnementsperiode) . Den Haag Centraal postbus 45666 2504 BB Den Haag. Abonnementsprijzen: Kwartaal € 12,95 / Jaar € 49,95

De film ‘Sweeney Todd’ is te zien in de Pathé bioscopen.>Foto: PR

Hoofdredacteur: Coos Versteeg Coördinatie redactie: Miranda Fieret Coördinatie cultuur: Roos van Put Coördinatie sport: Martin van Zaanen Eindredactie: Dick Toet, Wouter Storm (corrector) Algemene Zaken: Marianne ten Have Medewerkers: Floor de Booys, Peter Breedveld, André Buurman, Maarten van Doorn, Eppo Ford, Bert Jansma, Babeth Knol, Elske Koopman, Eric Korsten, Joke Korving, Isabella Lanz, Alexander Münninghoff, Doron Nagan, Monique van Oostrum, Anneke Ruys, Menno schraven, Hans Schmit, Rob Soetenhorst, Rogier Slop, Kees Stal, Jill Stolk, Alexandra Sweers, Aad van der Ven, Renate van der Zee Feuilleton: Tomas Ross Columnisten: Kees Jansma, Vilan van de Loo, Marcella Mesker, Marc Delissen Rubrieken: Teun Berserik (cartoon), Emilie Bolsius (medisch), Hugo Dirksmeier (onderwijs), Bas Martens (juridisch), Marnix van Rij (financieel), Pierre Wind (culinair) Illustraties: Marcello’s Art Factory Vormgeving: Rob Hofland / Grafische Zaken Fotografie: C&R, Pan Chen, Anna Green, Willy Jolly, Harmen de Jong, Mylène Siegers, Otto Snoek en fotopersbureau’s Hollandse Hoogte en WFA Advertentiebeheer: Dory Danckaarts Uitgever/directeur: Robert Conijn

Zie voor een compleet overzicht: www.denhaagcentraal.net


24

Society

Roos

Vrijdag 22 februari 2008

Renate & de Residentie Met foto’s van Mylène Siegers

Ontsnapt aan een cartoonrel Laten wij eerlijk zijn: met stripboeken hebben wij niets. Als tiener raakten wij comateus van de avonturen van Kuifje, om maar te zwijgen over de zouteloosheid van Suske en Wiske. En met Haagse Harry hebben wij al helemààl niets. Zeg nou zelf: een ras-Hagenees heet Aad of hooguit Henk, maar toch nooit Harry? En hij zal zich ook never nooit niet laten portretteren door een telg uit een Benoordenhoutse juristenfamilie. Hoe sympathiek en kapsonesloos Marnix Rueb ook is. Dat betekent overigens niet dat wij kritiek hebben op het plan van de Centrale Bibliotheek om een nieuwe striphoek in te richten. Tegenwoordig lezen nog maar zo weinig mensen een boek dat je de hemel al moet danken als ze naar een stripboek grijpen. Dus gingen wij monter en zonder morren naar de opening van die nieuwe striphoek die is opgeluisterd met wandschilderingen van Marnix Rueb, Jos Collignon en TRIK. De tekenaars waren ook alledrie aanwezig tijdens de opening om zich door Frénk van der Linden op onthullende wijze te laten interviewen. Onthullend, ja. Want niet alleen vertrouwden de tekenaars de meesterinterviewer toe dat zij heel graag zouden willen kunnen tekenen, tijdens het interview bleek ook dat Den Haag ternauwernood aan een cartoonrel is ontsnapt. Ja, aan een cartoonrel ontsnapt, terwijl u en ik gewoon koffie zaten te drinken in de Posthoorn of boodschappen deden op de Fred.

Nog even snel de naam erbij en klaar is Jos.

Die olijke krulletjes op het voorhoofd zijn niet echt, die zijn natuurlijk getekend. En iedereen vindt ze zo mooi… er klinkt een spontaan applaus.

Een geheimzinnige, om niet te zeggen verdachte doos… Toch nog een actie van extremisten die zich boos maken over een afbeelding die al lang was verdwenen?

Marnix Rueb had namelijk op zijn wandschildering, die Haagse Harry temidden van stapels boeken voorstelt, zomaar en zonder toestemming van de grootmoefti van Syrië een Koran afgebeeld! Nou zou je denken, dat is toch nog net geen reden om een verhoogde alarmfase van terrorismedreiging af te kondigen. Maar de alerte directie van de bibliotheek constateerde dat waaghals Rueb niet alleen het heilige islamitische boek had durven afbeelden, maar dat het ook nog eens werd bezoedeld door het vettige matje van Haagse Harry! Rueb kreeg dus een vriendelijk doch dringend verzoek de Koran weg te poetsen, wat hij zonder protest deed, ongetwijfeld blij dat hij niet bij de Nederlandse regering hoefde aan te kloppen voor een bijdrage aan zijn beveiliging. Fatwa-gevaar geweken, Den Haag kan weer rustig slapen. Maar wij dachten bij onszelf: wat leven we toch in een krankzinnige wereld! Hing je bekwaamheid als bibliothecaris vroeger af van de stuurse wijze waarop je over je leesbril een kind monsterde dat de avonturen van Pietje Bel te laat terugbracht, tegenwoordig moet je eerst een schrifte-

lijke cursus terreurbestrijding hebben gevolgd bij de Mossad voordat je ook maar kunt denken aan een sollicitatie bij de Centrale Bibliotheek. Enfin, tot zover de buiteng ewoon doortastende verijdeling van de Haage cartoonrellen. Oppervlakkig als wij van nature zijn, kozen wij voor de rest van de middag voor social talk met de aimabele Volkskrant-cartoonist Jos Collignon. Collignon komt weliswaar uit Utrecht, maar heeft heel wat voetstappen liggen in het Haagse. Hij vertrouwde ons toe dat hij als kind vaak in de Zuiderparkbuurt logeerde, wedstrijden van ADO bijwoonde, met Oud en Nieuw meedeed aan de kerstbomenjacht en getuige was van een enorm vreugdevuur. ,,Daar werden ook gewoon tuinhekjes op gegooid. Stond ik wel even van te kijken’’, vertelde hij met een zweem van nostalgie in zijn stem. ,,Pas later begreep ik dat het met Oud en Nieuw in Den Haag altijd zo’n teringbende is’’. Niet alleen met Oud en Nieuw, Jos, niet alleen met Oud en Nieuw.

Renate van der Zee

Welke geheimen delen Frénk van der Linden en Marnix Rueb… bankgeheimen.

dhc-041  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you