Page 1


actueel

1-11

cultuur

14-16

sport

17-19

service

20-23

> Stadsmens Wim Monasso is vriend van de mensheid Pagina 8

Abonnement, bel

070 364 40 40

of ga naar www.denhaagcentraal.net

woensdag 30 april 2008 > jaargang 2 > nummer 51 > € 1,00

Meevaller gemeente van 200 miljoen De kas van de gemeente Den Haag krijgt dit jaar een meevaller van 200 miljoen euro. Het geld is afkomstig van de winst van het energiebedrijf Eneco en de verkoop van honderden woningen van Woningbeheer. door Jan van der Ven De meevaller van 200 miljoen euro staat vermeld in de Voorjaarsnota, waarover het college van burgemeester en wethouders het onlangs eens is geworden. De coalitiefracties PvdA, VVD en GroenLinks hopen met het extra geld eigen wensen in te kunnen vullen. Zo wil de fractie van de VVD een deel van de meevaller gebruiken voor de aanleg van het Trekvliettracé. De aanleg ervan kost naar schatting een half miljard euro. VVD-fractievoorzitter Anne Mulder: ‘Voor de financiering van dit in onze ogen noodzakelijke tracé kunnen we wat ons betreft een deel van die meevaller gebruiken’. De fractie van de PvdA wil extra geld gebruiken voor investeringen in de vier Haagse prachtwijken en onderwijs. De meevaller is eenmalig en onder meer afkomstig van een forse dividenduitkering van het energiebedrijf Eneco. De gemeente Den Haag is een van de aandeelhouders van Eneco. Acht jaar geleden speelde in de gemeentepolitiek de vraag of de gemeente Den Haag wel aandeelhouder moest blijven van dit energiebedrijf. Uiteindelijk is er voor gekozen geen afstand te doen van het pakket aandelen. Eind mei bespreekt de gemeenteraad de Voorjaarsnota en de bestemming van de meevaller van 200 miljoen euro. Probleem is hierbij dat het om een eenmalige meevaller gaat, waarmee geen langdurige projecten gefinancierd kunnen worden. Dit hoeft echter volgens de VVD geen beletsel te zijn om een deel ervan aan het Trekvliettracé uit te geven. ‘Alle kleine beetjes helpen bij zo’n duur project, dus ook een eenmalige bijdrage van de gemeente,’aldus VVD-fractievoorzitter Mulder.

Verleden

De definitieve bestemming van de meevaller wordt later dit jaar bepaald tijdens de vaststelling van de begroting van volgend jaar. De meevaller van 200 miljoen euro staat in schril contrast tot het verleden. In de jaren negentig van de vorige eeuw was Den Haag een zogenoemde artikel 12 gemeente. De gemeente stond toen onder curatele van het rijk. In 1997 kwam daar na drie jaar een einde aan. Het toenmalige kabinet stortte ruim een half miljard euro (1,1 miljard gulden) in het Gemeentefonds. Daarmee kon de gemeente Den Haag versneld haar financiële tekorten saneren. Voor Den Haag kwam daarmee een einde aan de artikel 12-status. Advertentie

‘Gezichten van de Wereld’ Verzonken in gedachten drinkt een vrouw een kop koffie in Londen. Het is een van de foto’s die sinds dinsdag is te zien op de tentoonstelling ‘Gezichten van de Wereld’ in Kijkduin. In samenwerking met National Geographic zijn voor de buitententoonstelling tachtig bijzondere foto’s geselecteerd uit het gelijknamige boek. Het boek en zo ook de tentoonstelling beslaan meer dan een eeuw aan foto’s en is onderverdeeld in perioden die in grote lijnen overeenkomen met de evolutie van de fotografie. De tentoonstelling laat de veranderde rol van de fotograaf zien en biedt onthullende inzichten in hoe zijn werk de manier waarop we onszelf en onze wereld zien, weerspiegelt en beïnvloedt. De tentoonstelling op de boulevard en het Deltaplein duurt tot en met 15 juni en is gratis toegankelijk. ’s Avonds zijn de foto’s verlicht. > Foto: Jodi Cobb


2

Feuilleton

Woensdag 30 april 2008

AFLEVERING 51

Wat vooraf ging. In ziekenhuis De Zuidwal hoorde Lex van de gewonde Robbie dat de blonde man bij Tampat Senang wegreed in een witte Borgward. Robbie was hem op zijn Puch achterna gegaan maar werd in de buurt van de Boekhorststraat door een sportwagen aangereden. Tot Lex’ verbazing had de kelner Andi geweten wie hij was en ook tegen Robbie gezegd dat het bloedlink was om je met Blonde Dolly bezig te houden.

Toen ik wakker werd, had ik moeite me te oriënteren, ook al omdat droomflarden door mijn slaperige brein spookten. Vaag herinnerde ik me een witte Borgward vol Indo’s die me in volle vaart op de Laan van Meerdervoort achterna joegen terwijl ik tot de afschuwelijke ontdekking kwam dat ik naakt op de Heinkel zat. Een arm klemde zich om mijn buik en toen ik achterom keek, grijnsde Inge naar me maar ik kon niet verstaan wat ze zei want ze had zo’n transistorradiootje tegen een oor waaruit Little Richard op volle kracht ‘Good Golly Miss Molly’ brulde. Boven m’n hoofd bewoog een gestalte en ik rook de geur van viooltjes. “Er staat thee voor je op het nachtkastje”, zei Anneke. “En verder is het bijna zeven uur dus ik dacht, als je nog naar het hoofdbureau moet en naar de krant..”. Ik was er weer. Letterlijk ook. In Anneke’s bed, na al die maanden. ‘Good Golly Miss Molly, the way you rock and roll..’. Herinnerde ik me weinig van de dromen, wel van de vorige avond en nacht en het uurtje dat we hier nog na thuiskomst hadden gezeten. Tot mijn grote vreugde had ze van een vlucht naar Amerika een fles Bourbon meegenomen, als presentje voor haar vriend Charles, de advocaat die nu tot mijn nog veel grotere vreugde, haar ex-vriend was. Ik was wél toe geweest aan een borrel, aan wel twéé ook. Natuurlijk had ze willen weten wat er allemaal aan de hand was en ik had haar bijna alles verteld wat ik wist. Bijna. Natuurlijk, want ze zou zich geen moment meer rustig voelen als ze zou weten van de nozem of van Remmelt. Dat deed ze toch al niet toen ik uitgepraat was. “Lex, ik sta erop dat je morgenochtend als eerste naar Gualthérie van Wezel gaat! Het is toch duidelijk dat ze Robbie expres hebben aangereden en dat dat alles te maken heeft het met de moord op die arme kelner!” Was dat echt zo? Met m’n rug tegen de kussens dronk ik van de thee, luisterde naar de verkeersAdvertentie

geluiden op de Turfmarkt en probeerde mijn hersenen op orde te krijgen. Robbie had gezegd dat Remmelt naar de binnenstad was gereden, naar het Spui waar hij even bij Rutecks binnen was gelopen. Waarom? Had hij daar iemand willen spreken? Dat was één. Rutecks was nog niet open maar ik kon er straks wel langs. Tweede vraag. De Borgward was daarna in de richting van de Boekhorststraat gereden. Woonde die Remmelt daar? Had hij daar een afspraak? De Boekhorststraat, het hoerenbuurtje waar Dolly lang geleden als Zwarte Molly had gewerkt. Waar het café van Tante Annie was gevestigd. Toeval? Dat leek me niet. Maar evenmin leek het me dat Robbie met opzet was aangereden, want hoe had Remmelt dat dan voor elkaar gekregen? Tenzij. Tenzij hij Robbie in Tampat Senang had herkend! Was dat dan de reden dat Remmelt er daar vandoor was gegaan met het smoesje zijn portefeuille in zijn auto te hebben laten liggen? Maar dan nog. Hoe had hij dan geweten dat Rob op de Puch achter hem aan was gegaan? En hoe had hij dan iemand anders kunnen instrueren Robbie te onderscheppen? Ik verstrakte. Was dát soms de reden geweest van zijn korte bezoekje aan de Rutecks? Verdomd! Wie wás die Remmelt? Volgens Jan Hak een vent van de BVD die al langer achter Dolly aan zat vanwege spionage voor de Russen. Had hij inderdaad te maken met de dood van die kelner Andi? Dat was ook al absurd wat Robbie had gezegd, dat die Andi Nico kende en van hem over de armband had gehoord. En over mij! Was hij vermoord omdat hij me tegen Blonde Dolly had gewaarschuwd? Een hoer, had hij tegen Robbie gezegd, die politici en zakenmensen chanteerde. Een paar minuten later moest hij al dood zijn geweest. Verward dronk ik de thee op en kwam uit bed. Het was inderdaad het beste om Jan Hak te bellen en naar hem toe te gaan. Maar eerst langs huis, mijn agenda doornemen en schone kleren halen. Godzijdank dat Anneke altijd een KLM-reissetje tan-

De moord op Blonde Dolly Tomas Ross

denborstel/scheerspullen in haar badkamer heeft staan. Terwijl ik me schoor, hoorde ik het nieuws van zeven uur uit de woonkamer. De Prins der Dichters, Roland Holst, had in Brussel uit handen van koning Boudewijn de prijs der Nederlandse letteren ontvangen. Aan de grens tussen China en India waren bloedige gevechten gaande. Prins Bernhard zou naar de begrafenis van generaal Marshall gaan. Ik schrok op van het bericht dat Juliana vandaag een bezoek bracht aan de Sint Laurenskerk in Rotterdam vanwege de restauratie. Verdomd! Helemaal vergeten door al dat gesodemieter! Hoe laat was dat? Ik holde naar de woonkamer waar Anneke de ontbijtbordjes neerzette. “Mag ik even naar de krant bellen?” Ze knikte. Ik aarzelde toch nog. Zeven uur. Het secretariaat zou er nog niet zijn, de nachtredactie lag op één oor. Ik draaide het centrale nummer van de redactie. Er werd vrijwel direct opgenomen. “Redactie, Martin”. Martin. Natuurlijk! Die zat vast en zeker z’n artikel over de moord in Tampat Senang te redigeren voor vanmiddag. “Martin, met Lex. Luister eens, ik ben m’n agenda kwijt. Zou je even in de bureau-agenda willen kijken wat er voor afspraken staan?”

“Wat? Waar zit je verdomme? Ik was vannacht nog bij Balemans en bij je thuis”. “Hoezo?” “Omdat je vriendje Sulapessy is aangereden en in de Zuidwal ligt.” “Ja, weet ik. Ik was naar hem toe”. “O. Weet je ook achter wie hij aan zat?” Ik zweeg verbijsterd. Hoe wist Martin dat? “Hallo?” “Ja. Hoe weet jíj dat?” Martin gniffelde hoorbaar”. Omdat jij, toen jij met Jan Hak naar binnen mocht, ik met een bewoner aan de overkant daar sprak die me vertelde dat er wat eerder een patjakker uit Tampat Senang naar z’n Puch rende en nog sneller dan Matsonides wegscheurde. Dus ik dacht, de ene patjakker heeft de andere om zeep geholpen en is ’m gesmeerd. Dus ik zeg dat tegen zo’n agentje daar buiten maar die riep alleen maar dat ik door moest lopen, dus ik denk, dan niet! Ik rij naar Kammeijer voor een borrel en zie, je gelooft het niet, op de hoek Paviljoensgracht een ambulance bij een overhoop gereden Puch! Blijkt het nota bene Sulapessy van de Haagsche te zijn! Dus denk ik: één plus één..” “Welke hoek?” Ik hoorde zelf hoe schor m’n stem klonk. Anneke keek me vreemd aan. “Even voorbij de Gedempte Burgwal, vlakbij dat café van Tante Annie. Enfin, hij bleek aangereden door een vrouw in een Spitfire die er vandoor was. Dus ik denk, als ik Lex tegenkom bij Tampat Senang en Lex mag als enige met Jan Hak mee naar binnen en Sulapessy is een vriendje van Lex, dan weet die goeie ouwe Lex natuurlijk waarom..” Ik hoorde zijn stem nog wel maar ook die van Robbie de afgelopen nacht. “Het enige wat ik nog weet is dat er een sportwagen aan kwam, die me ramde, volgens mij een Triumph Spitfire”. “ Zei je dat er een vrouw in een Spitfire zat? “ “Wat?”, zei Martin, “Ja. En weet je wat zo gek is? Ook al een blauwe volgens een fietser die haar nauwelijks kon ontwijken”.

Wordt vervolgd

Vijf nominaties voor evenementenprijzen Den Haag heeft vijf nominaties in de wacht gesleept voor de Nationale Evenementenprijzen. De stad Den Haag is genomineerd als evenementenstad van het jaar. Daarnaast zijn er genomineerden in vier categorieën: de Fortis City-Pier-City Loop (in de categorie Sport), Holland Dance Festival (in de categorie cultuur), Vlaggetjesdag (in de categorie algemeen) en Rondje Den Haag als leukste stadsevenement. Anja Overhoff, directeur van Den Haag Marketing: “Den Haag en de Haagse evenementenbranche mogen trots zijn. Niet eerder is Den Haag met zoveel evenementen genomineerd. Er is bovendien geen enkele andere stad met zoveel nominaties.” De prijsuitreiking van de Nationale Evenementsprijzen is op 19 mei.

PATHÉ

SPUIMARKT

Milieuvriendelijke auto’s voor gemeente De gemeente Den Haag gaat over op milieuvriendelijke, op aardgas rijdende auto’s. Elke keer wanneer er auto’s worden vervangen, komen er aardgasauto’s voor in de plaats. De gemeente Den Haag vervangt momenteel haar eigen wagenpark door aardgasauto’s. Op dit moment rijden ongeveer 35 auto’s op aardgas. Tussen nu en 2010 moeten zo’n 350 gemeentelijke auto’s hierop over zijn gegaan. Rijden op aardgas levert een bijdrage aan een betere luchtkwaliteit. Daarnaast draagt aardgas ook bij aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en veroorzaakt een motor op aardgas minder geluid.

Stemmen op finalisten Komeet Hagenaars kunnen tot zondag 11 mei stemmen op hun favoriete finalist in de cultuurprijs ‘De Komeet 2008’. GaukeTijssen, Pierre Derks, Kernkoppen (bestaande uit Tom Giles, Frank en Guus v.d. Steen), Sara Vrugt en het collectief van Teletekst Is Dood sprongen er volgens de jury uit. De inzendingen zijn beoordeeld op artistieke kwaliteit, innovatie, bereik van jongeren en betekenis voor de stad Den Haag. Op de website www.dekomeet.net kunnen Hagenaars meer lezen over de projecten en een stem uit brengen op het initiatief dat het meeste aanspreekt. Zondag 11 mei stopt de stemmingsronde, de bekendmaking is op vrijdag 16 mei.

N U GEOPEND WWW.PATHE.NL/SPUIMARKT


Actueel

Woensdag 30 april 2008

Corporaties investeren straks ook in de omgeving van woningen door Jan van der Ven

De ambities zijn ongekend hoog. Het is de bedoeling dat de gemeente Den Haag en de woningbouwcorporaties Staedion, Vestia en Haagwonen samen in de komende tien jaar liefst 2,7 miljard euro gaan investeren in de vier Haagse krachtwijken: Schilderswijk, Transvaal, Stationsbuurt/Rivierenbuurt en Den Haag Zuid-West. Het doel van deze megainvesteringen: de vier genoemde wijken moeten over tien jaar weer leefbaar en vooral ook veilig zijn. Sinds vorige week vrijdag lijkt dit einddoel een stukje dichterbij te zijn gekomen. Toen besloot het kabinet namelijk dat de veelgeplaagde minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) 300 miljoen euro krijgt. Geld dat vooral bestemd is voor de krachtwijken van de vier grote steden. Die wachten al ge-

ruime tijd op een financiële toezegging van het Rijk. Met die 300 miljoen is er volgens minister Vogelaar nu ‘geen enkele reden’ om met de vier grote steden geen afspraken te gaan maken. De gemeente Den Haag en de drie corporaties presenteerden hun plannen twee weken geleden. Ze zijn veelomvattend en op sommige terreinen zelfs uniek en grensverleggend te noemen. Wat de voornemens vooral uniek maakt is de bereidheid van de woningbouwcorporaties om niet alleen in stenen te investeren, maar ook in de omgeving van die woningen. Die investeringen zijn niet rendabel en zijn vooral bedoeld om de woonomgeving leefbaar te maken. Ze komen de wijk als geheel ten goede. In totaal zijn de corporaties bereid om in een periode van tien jaar 300 miljoen euro te investeren in niet rendabele projecten. De gemeente Den Haag legt er nog eens 112 miljoen bij. Daarnaast kan worden geput uit bestaande rijksregelingen voor achterstandswijken. De raamovereenkomst tussen de gemeente Den Haag en de drie corporaties laat een financieel gat van 130 miljoen euro zien. Voor dit bedrag doen de partijen een beroep op het Rijk. De afspraak in het kabinet over 300 miljoen extra voor minister

Vogelaar brengen een definitief akkoord dichterbij.

Huismeesters

Op deze wijze moet uiteindelijk 736 miljoen euro beschikbaar komen voor niet rendabele investeringen. Geld dat bestemd is voor zaken als gymzalen en andere sportvoorzieningen, tientallen huismeesters, een reeks speciale onderwijsvoorzieningen (brede scholen), meer dan 2200 ondergrondse containers voor huisvuil, gesubsidieerde Ooievaarsbanen voor het schoonhouden van straten en de aanstelling van coaches voor probleemgezinnen. De opstelling van de corporaties lijkt ruimhartig. Maar ze krijgen er ook veel voor terug. Om te beginnen zal de waarde van hun onroerend goed welvaren bij een goede leefomgeving. Woningen in verloederde wijken vragen om meer onderhoud en zullen eerder afgeschreven moeten worden. Maar de corporaties krijgen er nog meer voor terug. Als gevolg van de bouw van zeker zes brede scholen komen elders in de vier wijken gebouwen en grond beschikbaar. Grond waar huizen op gebouwd kunnen worden. Over de verdeling van deze terreinen en gebouwen volgt nog overleg met de gemeente.

Woontoren

Soms komen investeringen in de directe omgeving bestaande projecten van corporaties ten goede. Zo heeft Vestia beloofd financieel te gaan participeren in nieuwbouw langs het spoortalud van het Hollands Spoor, richting Rijswijkseweg. Vestia mag even verderop een woontoren van maximaal 40 meter bouwen. Op deze wijze wordt het Strijkijzer (de huurwoningen zijn eigendom van Vestia) ineens een stuk aantrekkelijker. In de raamovereenkomst wordt ruim aandacht besteed aan de wijze waarop naar schatting 225 multiprobleemgezinnen in de vier wijken aangepakt moeten worden. De corporaties hebben beloofd twintig sociale huismeesters aan te stellen. De zorg achter de voordeur van deze gezinnen komt voor rekening van de gemeente. Ieder probleemgezin krijgt een contactpersoon die problemen signaleert en daar waar nodig gemeentelijke hulpdiensten inschakelt. Het is echter de vraag of deze ambitie niet veel te hoog gegrepen is. Want afgelopen jaren is duidelijk geworden dat dit soort hulpverlening bijna altijd vastloopt in ambtelijke regels en onderlinge strijd tussen hulpverlenende instanties.

3

Nachtegalenexcursie landgoed Meijendel De Vogelwerkgroep Meijendel bestaat 50 jaar en organiseert ter gelegenheid daarvan op zaterdag 3 mei om 5.00 uur een extra nachtegalenexcursie in Meijendel. Nergens in Nederland zijn zoveel nachtegalen als in Meijendel. De nachtegaal compenseert zijn wat saaie uiterlijk met welluidende en zeer gevarieerde zang; hij zingt al ver voordat de andere vogels wakker worden. Hij leeft het liefst in dicht struikgewas met meidoorn, duindoorn, roos en brandnetels. Aanmelden via het bezoekerscentrum van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland in Meijendel, per e-mail (bezoekerscentrum@dzh.nl)of telefonisch (070-5117276).

Afvalstations langer open Vanaf vrijdag 2 mei zijn de Haagse afvalbrengstations langer open. Wie snel van zijn afval af wil, kan op maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 17.00 uur terecht bij de afvalbrengstations aan de Plutostraat 1 (Binckhorst), de Vissershavenstraat 2 (Scheveningen) en De Werf 13 (Zichtenburg). De afvalbrengstations waren voorheen open op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Met een verruiming van de openingstijden hoopt de gemeente haar inwoners nog meer tegemoet te komen als het gaat om het makkelijk en snel kunnen aanbieden van huisvuil.

Delfland is akkoord met kustversterking Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Delfland heeft ingestemd met het plan voor de versterking van de kust van Scheveningen. Delfland, dat verantwoordelijk is voor het beheer en de instandhouding van de primaire waterkering, voert samen met de gemeente Den Haag, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland het verbeteringsplan uit; de werkzaamheden beginnen eind volgend jaar en duren tot 2013. door Hans Schmit Het plan combineert het vergroten van de veiligheid met het aantrekkelijker maken van de boulevard. De versterking van de kust is noodzakelijk door de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel, waardoor de kust bij Scheveningen op termijn niet veilig genoeg meer is. De kust wordt versterkt met een harde constructie tussen de tramlus van lijn 11 en de Scheveningse Slag voorbij het museum Beelden aan Zee. De kering komt maximaal tien meter boven NAP, waardoor het uitzicht op het strand en de zee vanaf de boulevard behouden blijft. Op het strand voor de kering wordt extra zand aangebracht tot 4,5 meter boven NAP en het strand wordt zeewaarts vijftig meter verbreed. Het opgehoogde strand breekt de kracht van de golven. Het zand zal wel periodiek moeten worden opgehoogd. De verharde zeewering komt te liggen onder de nieuwe boulevard volgens een ontwerp van de Spaanse architect De Sola Morales. Centraal element in het ontwerp is een gebogen boulevard die de golvende lijn van de bestaande met basaltblokken beklede duinen (onder meer bij het Seinpostduin) volgt. Ter hoogte

van het zwakste punt in de zeewering, de Keizerstraat, komt een breed en verhoogd plein. Geleidelijke overgangen tussen de verschillende hoogteniveaus maken een wandeling over de nieuwe boulevard van de Scheveningse Slag naar de haven mogelijk. Staatssecretaris Tineke Huizinga (verkeer en waterstaat) en de Zuid-Hollandse gedeputeerde Lenie Dwarshuis tekenden vorige week een overeenkomst over het project Zandmotor dat de veiligheid van de kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin moet vergroten. Volgens dit project moet een grote hoeveelheid zand voor dit deel van de kust worden aangebracht. Door wind, golven en stroming moet het zand zich op natuurlijke wijze voor de kust gaan verspreiden, waardoor 75 hectare extra kust moet aangroeien. Hierdoor ontstaat extra kustveiligheid èn nieuwe ruimte voor natuur en recreatie. Daar is in het zuidelijk deel van de Randstad dringend behoefte aan. Het idee om met megasuppleties tussen Hoek van Holland en Kijkduin een stevige zandbuffer op te bouwen, is door de Stichting Duinbehoud in 2005 neergelegd in het rapport Zand in Zicht. Staatssecretaris Huizinga heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd om voor het eind van dit jaar met concrete voorstellen voor de Zandmotor te komen. Onderzocht wordt hoe de 75 hectare het best kan worden gerealiseerd, waar de Zandmotor precies komt te liggen en hoe de Zandmotor eruit komt te zien. De meest waarschijnlijke locatie is in de buurt van Ter Heijde, de zwakste schakel in de kust van Delfland. Als de studie positieve resultaten oplevert en er overeenstemming is over de voorwaarden, wordt eind 2009 een overeenkomst over de uitvoering getekend. In 2010 kan dan met de werkzaamheden worden begonnen. De overeenkomst over de Zandmotor is naast de staatssecretaris en de gedeputeerde ook ondertekend door de gemeenten Den Haag en Westland, het hoogheemraadschap Delfland en de Milieufederatie Zuid-Holland.

Japanse tuin in al zijn pracht weer open De Japanse tuin op landgoed Clingendael ligt er weer in al zijn pracht bij. Deze week openden Minoru Shibuya, ambassadeur van Japan en Rabin Baldewsingh, wethouder Leefbaarheid, de tuin voor het publiek met een muzikale ceremonie. De Japanse tuin is elk jaar zes weken open voor het publiek. Dat is dit jaar tot en met zondag 8 juni, dagelijks van 9.00 tot 20.00 uur. De gemeente Den Haag onderhoudt de tuin met veel zorg. Elke winter voert de gemeente groot onderhoud aan de tuin uit. De tuin is uniek en historisch van groot belang. In 2001 werd de tuin op de lijst van Rijksmonumenten geplaatst. De toegang tot de Japanse tuin is gratis. De tuin is ook te betreden voor rolstoelgebruikers. Zij kunnen gebruik maken van de ingang bij het Sterrebos. Landgoed Clingendael is bereikbaar met de buslijnen 18 en 23 en met de auto via de Van Alkemadelaan en de Wassenaarseweg. De hoofdingang is aan de Wassenaarseweg. > Foto: Pan Chen

Advertentie

Fietsnieuws

Gezinsweken

50% kinderkorting op entree

Ouwehands Dierenpark Rhenen!

2005 2006

Kom naar Profile Quist “de Fietsspecialist”en vraag naar de 50% kinderkortingsbon. De kinderkortingsbon is geldig t/m 30 juni 2008!

Actievoorwaarden

Avancer Malibu

KANTOORRUIMTE TE HUUR in authentiek gebouw, zeer centraal

gelegen aan de Javastraat. Parkeerruimte in overleg; verhuurbaar oppervlak op 3e etage 35 m2 en 23 m2; lift tot 2e etage aanwezig; gedeeltelijk gemeubileerd; faciliteiten (toiletten/pantry) aanwezig; prijs op aanvraag. Contact tijdens kantooruren 070-3355011/office management of obleijenberg@ifaw.org

De bon is niet inwisselbaar voor contanten. U kunt de officiële kinderkortingsbon vanaf 21 april t/m 12 mei ophalen bij Profile Quist “de Fietsspecialist”. De 50% kinderkorting is geldig t/m 30 juni 2008 voor kinderen vanaf 3 t/m 9 jaar onder begeleiding van minimaal één volbetalende volwassene. Per kind moet één volbetalende volwassene meegaan.

Moederfiets met extra lage en ruime instap, 3 versnellingen, Roller-Brake voor en achter en naafdynamo. Exclusief accessoires.

van € 599,- voor € 449,-

Badhuisstraat 105-125 2584HE Scheveningen. Tel: 070-355 55 62 Mail: info@profile-quist.nl Dagelijks open van 9.00 - 18.00 uur. Donderdag koopavond, woensdag / zondag gesloten.

Website: www.profile-quist.nl

Union fietscomputer Pro-10W Draadloze fietscomputer met 10 functies. van € 36,95

voor:

€ 24,95

Kazernestraat 112 2514 CW den Haag 070-3922722 www.noteboominterieurs.nl


Een moederdagontbijtje kan niet zonder een échte Haagse krant

Cadeau-abonnementen voor € 12,95, € 24,95 en € 49,95 Onderstaande bon dient uiterlijk 7 mei bij ons binnen te zijn.

ik verras haar op Moederdag en geef een abonnement op Den Haag Centraal cadeau. Stuur mij de editie van 7 mei – in cadeauverpakking – op mijn volgende adres

Voor het CADEAU-ABONNEMENT geldt: Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. Wel willen wij t.z.t. contact opnemen met de abonnee over een mogelijke verlenging. Ik doe dit abonnement cadeau aan:* Naam:

Kwartaalabonnement Halfjaarabonnement

(26 nummers)

12,95

Adres:

24,95

Postcode:

M/V

Plaats: Telefoonnr.:

in dit geval

abonnementsbedrag te betalen

De ingevulde bon kunt u sturen naar: Den Haag Centraal, Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag. Of mail alle benodigde gegevens naar info@denhaagcentraal.net, met in het onderwerp Moederdag abonnement.

* Allleen adressen in Nederland. Den Haag Centraal registreert enkele van de door u verstrekte gegevens om de ontvanger op de hoogte te houden van activiteiten van Den Haag Centraal. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden voor commerciële doeleinden.


Actueel

Woensdag 30 april 2008

Haaglanden houdt goed rekening met de natuur Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het stadsgewest Haaglanden wordt goed rekening gehouden met de natuur. De gemeenten in het stadsgewest die deelnemen aan een proef met het uitwisselen van gegevens over flora en fauna noemen de eerste resultaten positief en veelbelovend. De gevraagde ecologische informatie is snel en overzichtelijk beschikbaar en kan goed worden gebruikt bij bouwplannen, het verlenen van vergunningen, educatie en voorlichting. Hierdoor vermindert de administratieve lastendruk, neemt de kans op vertragingen af en worden procedures versneld.

Dit meldt de Gegevensautoriteit Natuur, die sinds vorige zomer de proef met het stadsgewest Haaglanden uitvoert. De proef is voor de Gegevensautoriteit Natuur een eerste stap naar een landelijke databank van betrouwbare en goed beschikbare gegevens over flora en fauna, leefgebieden en andere ecologische data. Haaglanden is de eerste regio in Nederland die ervaring opdoet met het op grote schaal uitwisselen en benutten van natuurgegevens. Het gaat om gegevens van de negen gemeenten van Haaglanden, drie hoogheemraadschappen, de provincie

Zuid-Holland, het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en particuliere organisaties die gegevens verzamelen, verenigd in de stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF). De Gegevensautoriteit Natuur noemt het opvallend dat bij verschillende organisaties veel flora- en faunagegevens aanwezig zijn en dat er grote behoefte bestaat die gegevens enerzijds te delen en anderzijds gebruik te maken van de gegevens van anderen. De gegevens kunnen worden gekoppeld aan de exacte locatie waar ze zijn waargeno-

men. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat vleermuizen in een bepaald gebouw zijn aangetroffen of ergens in een wijk of stadsdeel. Volgens de Gegevensautoriteit kloppen terreinbeheerders en grondbeheerders aan bij de Nationale Databank Flora en Fauna om hun gegevens ter beschikking te stellen. De proef heeft tot veel samenwerking tussen partijen in de regio geleid. Het is de bedoeling dat de ervaringen met de proef in Haaglanden volgend jaar landelijk worden toegepast.

Bronovo krijgt Smiley voor kinderafdeling Ziekenhuis Bronovo heeft van de Vereniging Kind en Ziekenhuis een Smiley ontvangen voor de kinderafdeling. De landelijke vereniging kent het Smiley kwaliteitskeurmerk toe aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders. De toegekende Smiley geeft aan dat de zorg op de kinderafdeling van Bronovo voldoet aan alle criteria die de Vereniging Kind en Ziekenhuis daaraan stelt. De kinderafdeling van Bronovo heeft een Smiley toegewezen gekregen, omdat het voldoet aan alle volgende kindgerichte criteria. De ouders kunnen de hele dag ĂŠn nacht bij hun opgenomen kind blijven. Voordat een operatie plaatsvindt, spreken de ouders en het kind een anesthesioloog om de operatie voor te bereiden. Zowel bij een geplande als een spoedoperatie kunnen ouders aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose. Ook kunnen ouders aanwezig zijn bij het ontwaken uit de narcose. En tot slot ontvangen ouders schriftelijke informatie over de rechten van minderjarigen in de gezondheidszorg conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis maakt zich sinds 1977 sterk om het welzijn van kinderen voor, tijdens en na de opname in een ziekenhuis te verbeteren. De vereniging wil de ziekenhuizen hiertoe aanzetten door het uitreiken van een onderscheiding: de Smiley. Het keurmerk kan worden verkregen voor de kinderafdeling, de dagbehandeling en de kraamafdeling. Bronovo hoopt dit jaar ook voor de dagbehandeling een Smiley te ontvangen. De voorbereidingen voor het behalen hiervan zijn in volle gang. Voor 2010 wordt gestreefd naar een Smiley voor de kraamafdeling.

De Boer en Collina voor ’t goede doel Het Plein in Den Haag vormt 6 mei het decor van een uniek voetbalevenement. Vanaf 12.00 uur zullen hier een aantal legendarische ‘winning moments’ uit de voetbalsport worden herbeleefd. Vijf amateur voetballers krijgen de kans om met Frank de Boer (Ambassadeur Stichting Spieren voor Spieren) historische voetbalacties na te spelen. Voormalig internationaal topscheidsrechter en Voetbalambassadeur Pierluigi Collina zal streng doch rechtvaardig de diverse acties beoordelen. Degene die de magie van het origineel het best weet te benaderen, wint twee kaarten voor de finale van UEFA EURO 2008™, ter beschikking gesteld door MasterCard. Daarnaast doneert MasterCard voor iedere succesvolle poging â‚Ź 2.500 aan Spieren voor Spieren.

TBC-bus in strijd tegen tuberculose De GGD Den Haag spoort tuberculose bij risicogroepen op met een speciale bus. Deze ‘Mobiele RĂśntgen Unit’ ofwel de tbc-bus is bedoeld voor ondermeer screening van gedetineerden in de gevangenissen van Scheveningen en Zoetermeer. Dak- en thuislozen en druggebruikers vormen een andere risicogroep die ook een bezoek van de bus kunnen verwachten. Daarnaast kunnen het reguliere tbc-onderzoek en grootschalige contactonderzoeken bij een tbc-uitbraak bij de GGD met de eigen bus plaatsvinden. Tuberculose is naast aids en malaria de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Ook in Nederland is tuberculose nog niet verdwenen, hoewel het aantal patiĂŤnten nog nooit zo laag is geweest.

Opera Roger Waters in World Forum

Alfred zit en bedenkt wat te doen Nee, de berg rommel met een hoofd ertussen voor de Koninklijke Academie is geen installatie of kunstobject. Het is Alfred met zijn spullen. Alfred verplaatst zich al twee jaar door Den Haag en zit sinds een paar weken op de Prinsessegracht. Hij is 44 jaar en lijdt aan een ernstige vorm van passiviteit. Alfred is niemand tot last, zit bedaard aan het water te kijken, te denken, te lezen en vooral te bedenken wat-ie wil doen. “Ik zag in het Kwantum-krantje een elektrobootje staan. Dat wil ik wel hebben, dan kan ik me tenminste verplaatsen met al mijn spullen. Want eens in de zoveel tijd word ik weggejaagd als iemand heeft geklaagd dat ik overlast bezorg. Maar hoe ik aan dat bootje kom, dat zou ik niet weten�. Ooit ging Alfred naar school in Rotterdam, maar op een gegeven moment sloeg de passiviteit toe en lukte het hem niet meer om nog maar iets te doen. “Eigenlijk zou ik wel internet willen hebben, zodat ik iemand kan vinden die me helpt om te leven�. Bij instanties aankloppen voor ondersteuning doet Alfred niet meer, want dat heeft volgens hem geen enkele zin. “Die kunnen me ook niet helpen�. Een leven lang vooral stilzitten, is op dit moment zijn doel. Hij schrijft notitieblokjes vol met lijstjes van dingen die hij nog wil doen. > Foto Pan Chen

‘Geen milieuhinderlijke bedrijven in Vlietzone’ De Kamer van Koophandel Den Haag is blij dat er wordt gekeken naar een alternatieve locatie voor milieuhinderlijke bedrijven in de Vlietzone. In haar reactie op het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 heeft de Kamer van Koophandel Den Haag haar zorg geuit over het voorstel in de Vlietzone een bedrijventerrein met haven voor milieuhinderlijke bedrijven aan te leggen. De Kamer van Koophandel vindt de Vlietzone van een te grote waarde voor de regio om daar een milieuhinderlijk bedrijventerrein te realiseren. Om de investering die met de aanleg van de haven gemoeid is lonend te maken, zouden ook de betonmortelcentrales van de omliggende gemeenten naar de Vliet-

5

Yvonne Keuls leest voor bij herdenking in Haganum

zone moeten verhuizen. Op de beoogde locatie is thans attractiepark Drievliet gevestigd. Het vrachtverkeer van deze centrales zou dan via het toekomstige TrekvlietracÊ naar de stad moeten rijden. De Kamer van Koophandel heeft ervoor gepleit met name het gebied rond Sion ’t Haantje in Delft/Rijswijk als alternatieve locatie te onderzoeken. Het onlangs door de gemeente Leidschendam-Voorburg ingediende amendement ondersteunt de KvK van harte. Als gevolg van dit amendement zullen nu meerdere aan het water gelegen locaties, van de Binckhorst tot Delft Noord, aan een nader onderzoek worden onderworpen. Een Milieu Effect Rapportage zal deel uitmaken van de procedure.

Schrijfster Yvonne Keuls leest dit jaar haar verhaal ‘De avond van de vierde mei op de Laan van Meerdervoort’ voor bij de gemeentelijke Dodenherdenking in het Gymnasium Haganum. Sinds vorig jaar organiseert de gemeente den Haag de jaarlijkse 4 mei herdenking in de centrale hal van deze school. Vanaf 18.30 uur is iedereen daar welkom. Om 18.45 uur start de herdenking met een welkomstwoord door de rector, de heer G. Kloeg, gevolgd door een toespraak van burgemeester Jozias van Aartsen. Leerlingen van het Haganum en het Segbroek College dragen een gedicht voor. Een ensemble van het jeugdorkest van het Haganum zorgt voor gepaste muziek. Aansluitend aan de bijeenkomst is

This is the new Jaguar

$1.,PLFS]UBOEBSUT

er gelegenheid de herdenking bij het Haags Herdenkingsmonument op het Carnegieplein voor het Vredespaleis bij te wonen. De organisatie daarvan is in handen van de Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage. Vanaf 19.45 uur is er bij het monument muziek, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur en daarna een krans/bloemlegging. Bij het Haags Herdenkingsmonument worden kransen gelegd door de Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage, de Gemeente Den Haag, het verzet, Joodse organisaties en nabestaanden, het Segbroek College en Studentenvereniging HSV. De vier zuilen van het monument symboliseren de vier groepen in de samenleving: neutraal, rooms-katholiek, protestants en joods.

Bevrijdingsdag wordt gevierd met de Nederlandse première van de klassieke opera van Roger Waters. De opbrengst van deze eenmalige uitvoering gaat naar War Child. â€˜Ă‡a Ira. There is Hope’ is een muzikale vertelling over de beginjaren van de Franse Revolutie en beslaat de periode van 1789 tot en met 1793. Het verhaal over vrijheid, gelijkheid, broederschap en passie speelt zich af in een circusvoorstelling. De opera wordt uitgevoerd met de solisten Ernst DaniĂŤl Smid, Karin ten Cate en AndrĂŠ Post. Kaartjes kosten â‚Ź 50,- tot â‚Ź 60,-.

Prinses MĂĄxima opent expositie Prinses MĂĄxima opent zaterdagochtend 31 mei in het park rond Raadhuis ‘De Paauw’ in Wassenaar de beeldententoonstelling ‘Hoogspanning’. Op de tentoonstelling, die duurt tot 31 augustus, tonen meer dan twintig kunstenaars hun werk. Binnen het thema zijn kunstenaars gekozen die vanuit een totaal verschillende invalshoek hun kunst bedrijven. Per kunstenaar worden meerdere werken in een groep tentoongesteld. De tegenstelling tussen de kunstwerken en hun presentatie zal een spanning opwekken. Bovendien wordt er gediscussieerd over ‘wat mooi is’ of ‘wat kunst is’.

Onderhoud spoorlijn Leiden – Den Haag Tot 14 juni voert Prorail ’s nachts van 00.30 tot 5.30 uur onderhoud uit aan de spoorlijn Leiden – Den Haag ter hoogte van Den Haag Laan van Nieuw Oost-IndiÍ, Den Haag Mariahoeve en Voorschoten. De werkzaamheden (het vernieuwen van elektrische verbindingen tussen seinen en spoorstaven) kunnen geluidhinder en lichtoverlast veroorzaken. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de treindienst.

Advertentie

V6

DIESEL,

V6

JAGUARDRIVE

OF

V8

BENZINEMOTOR,

S E L E C T O R ™,

JAGUAR-

S E N S E ™, B L I N D S P O T M O N I T O R , A D A P T I V E CRUISE CONTROL.

3

JAAR GARANTIE

ZONDER KM-BEPERKING.

LEVERBAAR Jaguar Centrum Blankespoor Neckar 1, 2491 BE Den Haag Tel 070 357 57 17 – www.blankespoor.nl

VA N A F

Â…JNQMBOUPMPHJF Â…FTUIFUJTDIFUBOEIFFMLVOEF

â‚Ź 67.990,-

de XF

-BBOWBO.FFSEFSWPPSU <OBCJK7SFEFTQBMFJT> "$%FO)BBH U

4UFFETXFFSFJHFOUJKET 7 Ă&#x160;,"9, -* Ă&#x160;Ă&#x17D;Â&#x2021;{Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x201C;xÂ&#x2122;Ă&#x2021;Ă&#x160;-Ă&#x160;Ă&#x160; Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x160;7 -/ Ă&#x160;777° / " ° 


6

Interview

Woensdag 30 april 2008

Acteur Bas Muijs:

‘Soms moet ik ook om mezelf

Wekelijks blijven op zondagavond zo’n één miljoen kijkers na de voetbalsamenvattingen op RTL-4 hangen om te kijken naar Voetbalvrouwen. In die serie wordt het voetbalwereldje op de hak genomen en staan de spelers én spelersvrouwen van FC Heros centraal. Het onuitstaanbare, etterige, verwende Italiaanse spitsje van dat team wordt gespeeld door Hagenaar Bas Muijs (1976). Geloofwaardig en vooral erg geestig weet hij Italo Ferrero neer te zetten.

door Theodore Pronk “Ze vonden mij het best bij de rol passen. Blijkbaar heb ik iets in mijn spel meegenomen dat mensen leuk vinden en bij zo’n arrogante jongen past. Dat vind ik weer grappig, omdat ik in het dagelijks leven helemaal niet zo ben. Italo’s gedrag is totaal onacceptabel en ik denk niet dat er veel mensen zoals hij rondlopen. Daarnaast kan ik heel veel van mijn Haagse achtergrond in die rol proppen”. Italo is namelijk de zoon van Italiaanse ouders die naar de Hofstad zijn gekomen om – hoe kan het ook anders – een piz-

zeria te beginnen. “Ik kan alle dingen die ik hier in eenendertig jaar heb geleerd er daar uitgooien. Dat rechttoe rechtaan, recht voor zijn raap, de wat grovere scheldwoorden en niet bang zijn om iemand de waarheid te zeggen. Er zijn natuurlijk ook dingen die ik minder leuk vind, want er zit een grote hoeveelheid seks in met de bedoeling grappig te zijn en dat vind ik niet altijd zo geslaagd. Als het continu in beeld is dat ik lig te rampetampen, denk ik niet dat het de kijker nog verrast na de derde keer. Dit seizoen is het wel wat minder – niet veel – en dat

is goed voor de variatie van de grappen. We hebben nu al meer goede reacties gehad dan vorig jaar”. Dat Muijs in Voetbalvrouwen wederom een gladde Italiaan speelt, kan geen toeval zijn. In het verleden speelde hij in Goede Tijden Slechte Tijden namelijk Stefano Sanders. Zoon van soapmafioso Ludo en de acteur lijkt zelf ook een patroon te hebben ontdekt. Hij presenteert zich graag in goed gesneden Italiaans pak, fraai geweven hemd en bijpassende stappers die hoogstwaarschijnlijk allemaal afkomstig zijn uit één van de zaken

van modefamilie Lusink. “Mensen vinden mij blijkbaar iets Italiaans hebben en dat vind ik wel leuk, want ik vind Italianen stijlvol. Ik houd er wel van een mooi pak te dragen, goed verzorgd door het leven te gaan en netjes en beleefd te zijn. Dat kun je glad noemen, maar is misschien meer gentleman-like”. Niet alleen zijn uiterlijke verschijning lijkt de reden te zijn voor mediabazen om Muijs te vragen voor de rol van Italiaan, want hij meent dat het ook te maken heeft met zijn Haagse – temperamentvolle – karakter. “Dat Italo heel snel boos wordt, is wel


Interview

Woensdag 30 april 2008

lachen’

Vlagvertoon

Vilan

In de stad stond een volgepropt schap voor de Blokker-winkel. Tussen de lelijke aanbiedingen voor moederdag lag de Nederlandse vlag, met wimpel en al. Geen kwaliteitsexemplaar en kleiner dan de HEMA-vlag, maar toch, de Nederlandse identiteit kon je zo mee naar huis nemen. Tegen een schappelijke prijs, dat ook nog.

een Haags trekje. Dat hebben Hagenezen en Italianen gemeen. Maar ze kunnen het ook weer heel snel goedmaken. Ze reageren misschien wat heftiger, maar je kunt ook weer snel een biertje met ze drinken”.

‘Voetballen is voor mij het summum en gaat boven vrouwen. Misschien dat ik daarom ook nog vrijgezel ben’

Eigenwijsheid

Koppigheid en eigenwijsheid zijn ook eigenschappen die de eenendertigjarige karakteriseren. Hij heeft maling aan iedereen die hem wil categoriseren en lijkt vooral z’n eigen weg te gaan. Muijs deed ooit de PABO, maakte de opleiding niet af omdat het televisieavontuur lonkte en hoewel menig moeder met vrijgezelle dochter hem als ideale schoonzoon ziet, lijkt dat een misvatting te zijn. “Ik houd er wel van om het leven een beetje heftig te leiden en ben niet iemand die kabbelend leeft. Ik pas me niet aan mijn omgeving aan, maar doe precies waar ik zelf zin in heb. Mensen die risico’s durven te nemen, vind ik interessant. Zelf ben ik ook wel een waaghals die gekke, rare opmerkelijke dingen doet die mensen niet zo snel verwachten. Ik speel ook het liefst rollen die ver van me afstaan, want dan ben ik op m’n best”. Veel van zijn collega’s vertrekken vroeg of laat naar ’t Gooi of Amsterdam, maar Muijs denkt

‘Mensen vinden mij blijkbaar iets Italiaans hebben en dat vind ik wel leuk, want ik vind Italianen stijlvol’

pakken. Al dat succes misleidt hem niet, want hij realiseert zich dat het ook totaal anders had kunnen aflopen met de oud-Rabarber acteur. “Ik ga ook wel eens met een chagrijnig gezicht naar m’n werk, maar als ik dan weer aan het spelen ben, komt de glimlach snel terug. Je kunt wel zeggen dat ik nog steeds verliefd ben op mijn werk. Dat ik het nu al sinds mijn tweeëntwintigste doe, verbaast me nog steeds elke dag”. De geboren Zuiderparker besloot enkele jaren geleden om afscheid te nemen van zijn debuutrol. “Bij GTST blokkeerde ik mezelf voor andere producties. Je kunt niet het theater in, een grote serie of een film doen. Dat wilde ik wel graag en dus nam ik de gok om eruit te stappen. Misschien wachten, op je plaat gaan en maar hopen dat je in een productie komt waarin je wel heel graag wilt staan. Je kunt natuurlijk ook als werkloos acteur door het leven gaan en er zijn genoeg voorbeelden van oud-collega’s die nu aan de zijlijn staan”. Maar dat noodlot is voor Muijs niet weggelegd. “In juni komt zelfs mijn eerste film uit. ‘Snuf de Hond’ is gebaseerd op het eerste boek uit de gelijknamige serie en gaat over de laatste dagen tijdens de oorlog in Nederland. Ik speel een piloot, geen Italiaan overigens, die wordt gered door Tom met zijn hond. De Duitsers gaan ook op zoek, maar Tom en Snuf vinden mij eerder. Dan begint mijn rol dat ik het verzet ga opzetten en Nederland moet bevrijden. Hoewel ik alles wat ik heb gedaan waanzinnig leuk vind, is dit toch wel het allerleukst”.

Plezier

er niet over. “Wat heb ik daar nou te zoeken!? Ik vind het juist heel fijn dat ik me in Den Haag kan terugtrekken. Als je in Amsterdam woont, zit je toch een beetje in de scene. Terwijl het hier allemaal niet zo hoogdravend is, we doen gewoon lekker normaal en dat spreekt me heel erg aan. Dat heb ik wel van mijn ouders meegekregen. Dat zijn ook heel normale mensen”. Vader Muijs stopte een jaar geleden met zijn werk bij de Nederlandse Staatsloterij en moeder Muijs werkt nog altijd in het onderwijs. Zijn beide jongere broers – Pim en Maarten – zijn muzikant en de familie lijkt erin geslaagd te zijn om hun acterende gezinslid met zijn beide voetbalgrage pootjes op de grond te houden. De Italo-vertolker blijft onder elke omstandigheid beleefd als hij wordt herkend, lijkt niet opgewonden te raken van zijn eigen bekendheid en stelt zich bescheiden op. Maar Muijs heeft ook een zeer aanwezige kant. Hij praat graag, houdt van ‘grapjes maken’ en draagt een bijna onuitputtelijk positivisme met zich mee. Hij vindt veel dingen leuk, gaaf of fantastisch en lijkt ook weinig reden te hebben om met een troosteloos gezicht rond te lopen. Het gaat hem namelijk erg goed en hij heeft nu zelfs zijn eerste serieuze filmrol te

Naast zijn werk voor de televisie heeft Muijs ook jarenlang met een groep vrienden cabaret gemaakt. “Humor en grapjes maken, vind ik ontzettend leuk. Dat was een heel ander soort toneel dan nu, maar daar doe ik nu niets meer aan. Mede omdat één van de jongens met wie ik dat deed, is overleden. De lol is er dan wel vanaf. We zijn daar tweeënhalf jaar mee bezig geweest. Soms hadden we dingen die helemaal niet aansloegen, maar ook dingen waar het publiek niet meer van bijkwam. Die periode heeft me heel erg geïntrigeerd en veel van wat ik daar heb geleerd, probeer ik ook te gebruiken voor televisie. Ik weet ook heel goed wat mensen leuk vinden en wat ik zelf leuk vind. Als ik dan iets zie waar ik om moet lachen, speel ik dat na. Misschien is het gek om te zeggen, maar soms moet ik ook om mezelf lachen, omdat ik mezelf dan als mannetje dat gekke dingen doet, zie op tv. In Voetbalvrouwen speel ik iemand die zichzelf een hele hoge status toedicht, maar constant problemen heeft om die vast te houden. Eigenlijk best een zielige jongen. Het zou jammer zijn als het stopt volgend seizoen, want ik heb er wel ontzettend veel lol in”. RTL lijkt namelijk nog niet helemaal overtuigd te zijn van de waarde van de serie. Er wordt gevreesd dat door het verhuizen van de voetbalrechten samenvattingen – naar de NOS – een kleiner publiek zal kijken. Dat is voor de zender natuurlijk reden

genoeg om eens goed na te denken over de levensvatbaarheid van de serie, maar Muijs lijkt daarvan niet erg onder de indruk. Er is namelijk zoveel meer te doen. Graag zou hij opnieuw een theaterproductie doen. In 2006 stond hij in de productie ADO-Ajax en dat smaakte hem naar meer. Of hij snel weer gevraagd zal worden voor zoiets, betwijfelt hij. “In de theaterwereld – en dat is nu eenmaal een gegeven – wordt gewoon wat sceptischer gekeken naar de wat commerciële hoofden – zoals het mijne. Die moeten zich extra bewijzen, maar andersom is het ook zo. In GTST hebben we ook mensen uit de toneelwereld over de vloer gehad die ontzettende moeite hadden met het hoge werktempo. Dan kun je wel zeggen: Het is een groot acteur en gelauwerd man, maar soapacteur zijn, is een niet te onderschatten vak. Dat is een harde leerschool. Zo moet je het werk natuurlijk niet zien, maar dat was het voor mij in het begin wel. Bij Rabarber heb ik wel veel geleerd, maar in de praktijk leer je het pas echt”.

7

Het trok me aan, dat zal ik meteen bekennen. Ik dacht aan mijn kleine bovenwoning, aan alle feestdagen die gingen komen en dat dan in mijn straat ook het onduidbare Nederlandse volksgevoel zou heersen. Dankzij mij. Een mooie gedachte, net als de overweging dat met zoveel nationale dagen op een rij, de vlag per dag gemiddeld goedkoper werd. Dat was een zeer Hollandse redenering die op geen enkele inburgeringcursus zou mogen ontbreken. Bezield van goede voornemens bleef ik toch praktisch denken. Had mijn huis wel zo’n ding om de vlag in te steken? Er was geen beginnen aan om zelf de gehele tijd uit het raam te hangen en te vlaggen, zonder enkele thee- of wc-pauze. Daarbij kwam dat vlaggen aan meer regels gebonden was dan ik dacht, en allemaal kwamen ze neer, zo werd verordonneerd, op het normale fatsoensbesef. Vlag schoon houden. Van de grond af. Nergens tegenaan wapperen. Nooit ‘s nachts vlaggen, tenzij met volledige verlichting. Op ex-

tra bijzondere dagen met wimpel, anders zonder. Het sprak vanzelf en toch was het moeilijk om te onthouden. Het protocol voor vlaggen in Nederland lijkt niet echt bedoeld om meer vlaggen in het stadslandschap te krijgen. Toen ik thuis was, opende ik het raam en inspecteerde de muur eronder. Geen vlaghouder. Onder het slaapkamerraam evenmin. Het keukenraam kijkt uit op schuurtjes en ook daaronder bevond zich platte muur, zonder enige koningsgezindheid. ‘t Viel me tegen. Dit huis stamt uit 1920 en daarna is het een paar keer gerenoveerd. Kansen genoeg, zou je zeggen, om even wat erbij te metselen. Zo moeilijk kan dat niet zijn. ‘t Leek me feestelijk om straks te vlaggen, en belangrijk om op die andere dag te halfstokken. Je bent toch een stukje Nederland in je eentje, terwijl je gewoon thuis bent, en dat is een vrolijk gevoel. Misschien zijn er wel meer mensen zoals ik die graag in het Blokker-schap hun nationale identiteit hadden aangeschaft. Maar ja. Geen vlaghouder aan de muur, hè. We zijn er hier toch niet op ingericht, om burgers zomaar in het wild te laten vlaggen. Regels zonder ruimte. Typisch Nederlands.

Vilan van de Loo

ADO-fan

Natuurlijk had het heel goed gekund dat Muijs ook in een serie Hockeydames zou hebben gespeeld, maar met dat spelletje heeft hij minder dan met voetbal. Hij is echt helemaal voetbalgek – op een bijna jongetjesjachtige manier praat hij over het spelletje – en is dan ook vaak te vinden op de tribunes bij één van zijn clubjes. “Ik ben een groot ADO-fan en óók PSV-supporter. M’n vader heeft me toen ik klein was voor de gezelligheid eens meegenomen naar PSV en daar zag ik Van Breukelen, Van Aarle en Van Tiggelen aan het werk. Fantastisch! De mensen daar doen normaal, zijn precies wie ze zijn en met

Den Haag Centraal B.V. Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag T: 070-3644040 / F: 070-3633570 info@denhaagcentraal.net redactie@denhaagcentraal.net advertentie@denhaagcentraal.net abonnementen@denhaagcentraal.net Advertentiebeheer Dory Danckaarts

‘In de theaterwereld wordt gewoon wat sceptischer gekeken naar de wat commerciële hoofden – zoals het mijne

alle respect voor onze hoofdstad heb ik toch wel eens het gevoel dat mensen daar niet altijd zichzelf zijn. Ze doen zich wat meer voor dan ze zijn en daar voel ik me niet zo prettig bij. Zelf heb ik voor GDA gespeeld, VELO in Wateringen en nu voetbal ik bij Tonegido. Ze kunnen mij gewoon altijd opbellen om te voetballen. Dat doen ze ook altijd. Die mentaliteit van altijd willen voetballen, mis ik steeds meer bij jongens. Vroeger hoefde je alleen maar op te bellen en vroeg je: waar is het? Tegenwoordig doen ze allemaal zo moeilijk, komen ze met vage blessures aanzetten of zijn ze moe van hun werk. Hoe kunnen ze dat nou zeggen!? Voetballen is voor mij het summum en gaat boven vrouwen. Misschien dat ik daarom ook nog vrijgezel ben”.

Klantenservice Den Haag Centraal Voor opgave abonnementen, verhuizingen en bezorging: Servicenummer Adrepak Abonnementenregistratie: 070-3590723 (ma t/m vr: 09.00 tot 17.00 uur) Antwoordnummer 45001 2504 VC Den Haag. Voor opzeggingen (uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 4 weken voor einde abonnementsperiode) . Den Haag Centraal postbus 45666 2504 BB Den Haag. Abonnementsprijzen: Kwartaal € 12,95 / Jaar € 49,95

Hoofdredacteur: Coos Versteeg Coördinatie redactie: Miranda Fieret Coördinatie cultuur: Roos van Put Coördinatie sport: Martin van Zaanen Eindredactie: Dick Toet, Wouter Storm (corrector) Algemene Zaken: Marianne ten Have Medewerkers: Remco Benschop, Floor de Booys, Peter Breedveld, André Buurman, Maarten van Doorn, Eppo Ford, Ilse van Haastrecht, Nathalie Hartjes, Bert Jansma, Elske Koopman, Eric Korsten, Joke Korving, Isabella Lanz, Alexander Münninghoff, Doron Nagan, Monique van Oostrum, Lynne van Rhijn, Anneke Ruys, Menno Schraven, Hans Schmit, Rob Soetenhorst, Kees Stal, Jill Stolk, Alexandra Sweers, Bert Tielemans, Aad van der Ven, Jan van der Ven, Renate van der Zee Feuilleton: Tomas Ross Columnisten: Kees Jansma, Vilan van de Loo, Marcella Mesker, Marc Delissen Rubrieken: Teun Berserik (cartoon), Emilie Bolsius (medisch), Hugo Dirksmeier (onderwijs), Bas Martens (juridisch), Marnix van Rij (financieel), Pierre Wind (culinair) Illustraties: Marcello’s Art Factory Vormgeving: Grafische Zaken Fotografie: C&R, Pan Chen, Creative Images, Eveline van Egdom, Anna Green, Willy Jolly, Harmen de Jong, Mylène Siegers, Otto Snoek en fotopersbureau’s Hollandse Hoogte en WFA Uitgever/directeur: Robert Conijn

Zie voor een compleet overzicht: www.denhaagcentraal.net


Mondhygiëne, tandsteen verwijdere

Varia

8

Woensdag 30 april 2008 Face Your Beauty

Huidverjonging en huidverstrakkin veilige ELOS methode

Stadsmens

Permanent ontharen met de veilige

methode. In 8 behandelingen geen ov meer!

door Joke Korving Cellulite verwijdering met de veilige

methode. In 5 weken geen cellulite m

‘Seksueel anders zijn bespreekbaar maken’ Wim Monasso is vriend van de mensheid. Zowel zakelijk als privé. Zijn inzet voor GALE, de stichting die zich wereldwijd bezighoudt met de educatie rond het seksueel anders zijn, is daar een mooie illustratie van. Beroepshalve wist hij met zijn bureau FILAD dertig donors te vinden die dit doel effectief steunen. Als vrijwilliger probeert hij nu een samenwerkingsverband met UNESCO in Parijs op te zetten. Over GALE zegt hij: “De stichting richt zich op het onderwijs. Dat begint al bij de kleuterjuf en de onderwijzer. Maar hoe bereik je die? Je hebt hen nodig om het seksueel anders zijn op de een of andere manier bespreekbaar te maken. In veel landen is dat niet toegestaan. Hoe kom je daar tóch binnen? ”. Het geld voor het initiatief kwam van het HIVOS (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking). De eerste resultaten zijn er intussen, zoals een meerjarenprogramma voor landen in Azië, dat werd afgesproken tijdens een conferentie in het Indonesische Yogjakarta. “Daar komen nu de eerste verhalen los van mensen die vertellen over hoe moeilijk zij het in hun leven hebben gehad”. Mr. Wim Monasso: met zijn zwierige zwarte hoed en gekleed in een fraai pak maakt hij wat je noemt entree in het Atrium van het stadhuis. ‘Internationaal Consultant voor Filantropie & Advies – FILAD, in mensenrechten, cultuur, welzijn en educatie’, meldt zijn visitekaartje. Sinds april 2004 heeft hij zijn eigen bureau, maar hij beweegt zich in een wereld die hem zeer vertrouwd is. Monasso werkte dertien jaar bij de Bernard van Leer Foundation en daarvoor dertien jaar voor Novib. “Ik wilde dit werk voortzetten, maar niet met alle ruis erom heen van een instituut”, zegt hij. “Tot mijn pensioen heb ik nu nog dertien jaar voor me. Ja, het is een stap om zelfstandig te worden”. Lachend: ‘Blijft de schoorsteen wel roken?’, vroeg mijn partner”. Grote zorgen hoeft hij zich niet te maken. Men kent hem op het gebied van filantropie en ontwikkelingssamenwerking. “Toen ik mijn eigen kantoor opende, kreeg ik zelfs uit Australië en Nieuw-Zeeland leuke reacties. ‘We’ll keep in touch’. Dat is heel bemoedigend”. Vier dagen in de week zijn bestemd voor FILAD. De rest van de tijd wordt grotendeels besteed aan vrijwilligerswerk. Zo leest hij voor in bejaardenhuizen en is hij bij het COC-Haaglanden lid van de werkgroep buitenland. Zijn werkterrein noopt tot geduld, heeft hij de afgelopen dertig jaar ervaren. “Je moet niet verwachten dat iets meteen beklijft. In het ont-

kleine. Met kleinschalige privé-projecten, hoe goed en nobel ook beis bekend van t.v.heeft en tijdschriften doeld, ben je er niet. De Wit Universiteit van Nijmegen er kort gele- en heef den een eerste onderzoek naar gedaan en kwam met waarschuwende meerd personeel in dienst, die getraind zijn o kritiek. Mensen die vanuit Nederland kleine ontwikkelingsprojecten methoden te werken. heeft vestigingen d opzetten, moeten zich beter voorbereiden en ervarenWIT instellingen, zoals Oxfam Novib, vragen of zij advies voorop begeleiding”. matie kun jehebben terecht de website of contact Op dit moment werkt Monasso aan een opdracht die hij uit Israël telefoonnummer. kreeg. “De organisatie Shatil wil meer doen voor de Arabische minderheid in het land en heeft mij gevraagd om donors te vinden”. Hij kan daarbij gebruik maken van zijn eigen netwerk. Tot -wie hij zich www.faceyourbeauty.nl www.wit.nl zoal wendt? “Hier heb je Fondsen In Nederland (FIN), een koepel Poten 13, Den-Haag, t 070 324 02 van vermogensfondsen.Korte Die bestaan ook in andere landen. In Brussel bijvoorbeeld is er een koepel voor alle 27 EU-landen”.

Malaria

Wim Monasso is ondernemer in filantropie. > Foto: Mylène Siegers wikkelingsproces leer je kleine stappen te zetten en je ziet toch vooruitgang, bijvoorbeeld instituties die zichzelf willen veranderen om betere diensten te verlenen”. Even later: “Ontwikkelingswerk vraagt om een structurele aanpak; je moet grote machten verbinden met

Vestigingsmanager + Beauty S

De verzoeken aan FILAD lopen uiteen. Vorig jaar werd hij door een miljonair uit het Gooi benaderd. De man die zelf bijna was overleden WIT, en beauty“Nedercenters, is op zo aan malaria wilde in Afrika ietstandenbleek tegen de ziekte ondernemen. landse instellingen, zoalsgedreven het Rode Kruis en het Tropen Instituut vestigingsmanager enzijnnaar beaut al lang daarin actief”, vertelt Monasso. “Wij hebben vanuit het rijke voor haar De vierde vestiging in Den Nederland een startfonds gecreëerd. oprichter is bij George BushHaag. op het Witte Huis geweest. Intussen is de nationale publiekscamHeb jij affiniteit cosmetische pagne ‘Malaria No More’ opgezet, waarmee met binnenkort naar buitenbehandeli wordt getreden”. van de volledige vacature op www.wit.nl of Maar zijn werkterrein is veel breder. Zo gaf Wim Monasso kort geleover de juiste kwaliteiten te beschikken? Sc den een gastcollege aan de Hogeschool INHOLLAND in de Theremet pasfoto en C.V. naar info@wit.nl. Wie we siastraat voor eerste jaarsstudenten economie ‘small entrepreneurs’. “Zij moesten een communicatieplan voor een goed doelof datbeauty spe de nieuweschrijven vestigingsmanager zij zelf mochten uitkiezen. Ik heb als ondernemer in filantropie iets verteld over hoe de sector eruit ziet en wie de spelers zijn, zoals loterijen, banken, kerken en vermogensfondsen”. Na afloop vroeg een student hem of hij een Hindoestaans goed doel in Den Haag kent. Het antwoord volgde prompt: “Er is hier een door de Hindoestaanse gemeenschap opgezette stichting die opkomt voor de mensenrechten van vergeten groepen, bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen in kampen in Nepal”. Over de toekomst kan hij optimistisch zijn, vertelt hij tot slot . “De naoorlogse generatie baby-boomers zorgt tussen nu en 2020 in de westerse wereld voor een nalatenschap van 50 triljard dollar. Dit is een schatting van prof. Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU. Het astronomische bedrag zit in vermogens en in ondernemingen en zal voor een deel ook geschonken worden”. Lachend: “Voor een adviseur betekent dat een hoop werk aan de winkel”. Voor meer informatie www.filad.nl

Advertentie

WIT

®

In 1 uur witte tanden!

Witte tanden, in 1 uur witte tanden met de veilige BriteSmile methode Mondhygiëne, tandsteen verwijderen en polijsten

Face Your Beauty

Huidverjonging en huidverstrakking met de veilige ELOS methode Permanent ontharen met de veilige ELOS methode. In 8 behandelingen geen overbeharing meer! Cellulite verwijdering met de veilige Vela Smooth

methode. In 5 weken geen cellulite meer! Wit is bekend van t.v. en tijdschriften en heeft uitsluitend gediplomeerd personeel in dienst, die getraind zijn om met de allerbeste methoden te werken. WIT heeft vestigingen door het hele land. Voor meer informatie kun je terecht op de website of contact opnemen op het onderstaande telefoonnummer.

www.faceyourbeauty.nl - www.wit.nl Korte Poten 13, Den-Haag, t 070 324 02 08

Vestigingsmanager + Beauty Specialisten gezocht!! WIT, tandenbleek en beauty centers, is op zoek naar een spontane gedreven vestigingsmanager en naar beautyspecialisten (geen tanden) voor haar vierde vestiging in Den Haag. Heb jij affiniteit met cosmetische behandelingen en denk je na het lezen van de volledige vacature op www.wit.nl of www.faceyourbeauty.nl over de juiste kwaliteiten te beschikken? Schrijf dan een motiverende brief met pasfoto en C.V. naar info@wit.nl. Wie weet ben jij dan binnenkort de nieuwe vestigingsmanager of beauty specialist van WIT® Den Haag!

Ga naar www.denhaagcentraal.net of bel 070 364 40 40 voor abonnementinformatie.


Varia

Woensdag 30 april 2008

9

Vlammen zonder woorden Karel de Rooij presenteert ‘Sprakeloos’ tijdens de eerste editie van het Haagse 5 Mei Festival dat tijdens Bevrijdingsdag op en rond het Spuiplein wordt gehouden. “Een voorstelling waarin geen woord wordt gesproken, maar die wel verbazing én verwondering oproept”, aldus artiest én talentcoach Karel. door Anneke Ruys Karel de Rooij (bekend als ‘de kleine’ van Mini & Maxi) weet als geen ander hoe je met louter expressie en zonder tekst mensen diep kunt raken. Hij deed het tenslotte meer dan 35 jaar lang met kleinkunstduo Mini & Maxi en ook nog vaak genoeg daarna. De Rooij is een geboren theaterman die als jongetje van vijf al schitterde in theaterzalen. Toen deed hij dat met een clownsact in een kinderoperette. De start van het latere Mini & Maxi lag op de Vrije School aan de Waalsdorperweg. Daar in die grote zaal ontstond de basis van de tekstloze pro-

gramma’s waar het duo later nationaal en internationaal bekend mee is geworden. En het zijn diezelfde programma’s zonder woorden waarin Karel de Rooy vandaag de dag nog steeds zijn passie vindt. Dat doet hij als theaterman, maar tegenwoordig ook als kunstmaker en impresario van nieuwe talenten. In die laatste hoedanigheid treedt hij ook naar voren tijdens het aankomende 5 Mei Festival op en rond het Spuiplein, dat dit jaar haar eerste editie beleeft. Dat is met de theatervoorstelling ‘Sprakeloos’ in het Spuitheater. De Rooij wil ermee vooral de nieuwe Hagenaars naar het theater lokken. “Het programma is twee jaar geleden ontstaan in het kader van de Abonnementsserie voor Nieuwe Burgers. Voor mensen die vanaf 1 dag tot een half jaar in Nederland verblijven. Vooral om deze mensen die de taal (nog) niet machtig zijn toch naar het Haagse theater te krijgen. De bedoeling is ook om hen kennis te laten maken met de vele kunstvormen die Den Haag rijk is en die verder gaan dan een gewone voorstelling van het Nederlands Dans Theater of een doorsnee optreden van het Residentieorkest. Kunst is mensen raken met emoties, of daar nu woorden bij aanwezig zijn of niet. Het is vlammen zonder woorden dus. We wilden met dit programma meer de

kant op van visualiteit, beweging, humor en tragiek. Als artiest stel je jezelf ten doel om mensen met emoties te raken. Kunst betekent voor mij verbazing, verwondering en geraakt worden en dat wil ik graag aan de mensen overbrengen. Ik ben altijd op zoek naar de ‘plus factor’ om zo net even weer iets meer te bieden”, aldus de Rooij.

Kennismaken

‘Sprakeloos’ is een programma dat geheel door Karel de Rooij is samengesteld. Hij heeft de acts die eraan meedoen zorgvuldig bij elkaar gezocht. “Het doel van het programma is om die mensen die de Nederlandse cultuur niet of weinig kennen daarmee op een speciale manier te laten kennismaken. We bieden hen Nederlandse acts waarbij in de presentaties soms ook een beetje van de verschillende culturen terug te vinden is”. Waar wordt Karel de Rooij zelf nog sprakeloos van? vragen we hem. “Dat gebeurt wanneer ik een voorstelling zie die tegelijkertijd verwondering en emotie bij me oproept. Als kind heb je zo’n gevoel bij het zien van een circus. Later gaat dat andere vormen aannemen bij het beleven van theater, schilder- en beeldhouwkunst, literatuur of architectuur. Nu

raak ik sprakeloos wanneer ik artiesten zie die in mijn visie de kunst bezitten om verbazing en verwondering als geen ander te kunnen oproepen”. Voor ‘Sprakeloos’ ging Karel de Rooij op zoek naar acts met iets ‘extra’s, naar artiesten met een plus factor’. “Het programma bestaat uit muziek, dans, mime, magie en circus en er wordt geen woord in gesproken, zoals de titel al aangeeft. Het bevat optredens van onder meer de Wereldband, waarin muzikale virtuositeit hand in hand gaat met slapstick, satire en sentiment. De bandleden bezitten hun eigen specialiteiten: van zigeunermuziek tot klassiek en van jazz tot pop. Daarnaast Rob & Emiel, finalisten van de Uri Geller Show, die met hun magie-programma een nieuwe impuls geven aan het ‘magie’-genre, mime-clown Eric Koller, Marije Nie die percussie speelt met haar voeten: een geweldige tapdanseres! Ook Emilie Weisse & Menno van Dijke met een indrukwekkende combinatie van circus, jongleren en tango. Als spreekstalmeester zal op 5 mei wethouder Rabin S. Baldewsingh optreden, die het geheel een Hindoestaanse ‘feel’ mee zal geven. “Het wordt een mooi en rijk programma, waarvoor de gemeente Den Haag enkele honderden nieuwe

Karel de Rooij: ‘Kunst betekent voor mij verbazing, verwondering en geraakt worden en dat wil ik graag aan de mensen overbrengen’. > Foto: Roy Beusker Hagenaars (inburgeraars) heeft uitgenodigd. Maar uiteraard zijn ook alle andere festivalbezoekers van harte welkom in het Spui Theater”. Zie ook: www.5meifestival.nl

De Maasstraat heeft een eigen boek door Coos Versteeg Oral history is helemaal in de mode. Geen boeiende periode of opmerkelijk thema waarbij nog overlevenden zijn, of ze worden gefilmd en geïnterviewd om de herinneringen van de ooggetuigen vast te leggen. Steven Spielberg zette in 1994 een wereldwijd megaproject op om overlevenden van de holocaust hun ervaringen te laten vertellen; om hun verhalen niet verloren te laten gaan. Maar ook kleinere geschiedenissen worden meer en meer in beeld met geluid gedocumenteerd. Zo bestaan er in Den Haag plannen om de geschiedenis van de Atlantik Wall middels oral history vast te leggen. Op mikro-niveau is deze aanpak recent toegepast op de Maasstraat, een onopvallende arbeidersstraat in de Rivierenbuurt die plaats moet maken voor nieuwbouw. De gemeente, woningcorporatie Haag Wonen en projectontwikkelaar Kristal financierden een boekje onder de titel ‘Waar iedereen elkaar nog kent’, waarin tien bewoners van het oudst overgebleven deel van de Rivierenbuurt hun verhaal doen; mensen van vier verschillende generaties vertellen over het tijdvak waarin zij

IJsverkoper Koos Wilson van de firma Corneldi in de Maasstraat, hier opgesteld op de hoek Lamgroen (1968).

TerugBlik

Foto’s uit het Haags Gemeentearchief

Bovendien liet de Luchtmacht enkele escadrilles Harvards, Spitfires en de ‘razend snelle’ GlosterMeteors overvliegen. Tienduizenden Hagenaars waren naar het aloude veld getrokken om het militaire schouwspel te bekijken. Onder hen waren er veel die terugverlangden naar vroeger, toen er bij dit soort gelegenheden voor het paardenvolk steeds een grote plaats was ingeruimd en ‘bij de uniformen het kleurig element zo sterk overheerste’. Na het défilé trokken de troepen de stad in op de tonen van het muziekcorps van de Huzaren van Boreel. Tussen de dikke drommen wachtenden door marcheerden ze naar de oude Alexanderkazerne, waar de stoet ontbonden werd.

Twee maal Koninginnedag binnen één jaar, dat is uitzonderlijk. Maar het gebeurde in 1948/49. Eerst was er de laatste ‘normale’ verjaardagsviering van Wilhelmina op 31 augustus. Daar was men al vijftig jaar aan gewend. En acht maanden later, op 30 april, vierde Juliana haar eerste verjaardag als koningin. Voor Den Haag was het dubbel uitzonderlijk, omdat de stad bovendien voor het eerst sinds mensenheugenis geen koninklijke residentie meer was. Juliana resideerde immers op Soestdijk en daar begon de traditie van het beroemde verjaarsdéfilé voor de koninklijke familie op het bordes. Toch liet Den Haag het er niet bij zitten. Overal in de stad kon je meedoen met festiviteiten als aubades, parades, een taptoe op Plein 1813 en feestconcerten in Scheveningen. Zo was er in het Statenkwartier al om negen uur ’s ochtends muziek te horen van de Reinigingsharmonie op het Prins Mauritsplein. ‘Overal gingen deuren en ramen open en verschenen blijde gezichten, die de muziek en het heerlijk warme zonnetje met vreugde begroetten’, zo lezen we in de Haagsche Courant. Als een ware rattenvanger van Hameln lokte de muziek zo’n vijfhonderd met kleurige vlaggetjes, oranje sjerpen en feestmutsen uitgedoste kinderen mee op een tocht door de wijk. ‘In naam van Oranje’ en de ‘blauwgeruite kiel’ werden lustig meegezongen. De rest van de ochtend brachten de kinderen door met spelletjes en wedstrijden, waaronder het onvermijdelijke zaklopen. Te zelfder tijd was er op het Malieveld een militaire parade van 1400 soldaten, mannen èn vrouwen, zoals van de Marva en het Vrouwen Hulp Korps.

door Stal & Van Doorn

> Foto: Nederlands Fotobureau

Een ander hoogtepunt was de Nationale Sloepenwedstrijd op het Verversingskanaal. Zeven ploegen van zeevaartscholen uit het hele land deden mee en streden om de wisselbeker die de Redersvereniging Scheveningen beschikbaar had gesteld. De ploegen deden amper voor elkaar onder, zodat de massaal toegestroomde kijkers genoten van een spannende strijd. De Rotterdamse sloep wist ten koste van Scheveningen de halve finale te bereiken (zie foto). De eindstrijd ging tussen Groningen en Den Helder. ‘Aanvankelijk leek het er op, dat Den Helder met de eer ging strijken, maar op korte afstand voor de finish zetten de Groningers alles op alles en onder luide aanmoedigingskreten van de supporters ging de Groningse sloep met een fractie verschil als eerste door de finish’, aldus de Haagsche Courant. En dan natuurlijk als afsluiting ’s avonds dansen op straat. De dag kon niet meer stuk.

zijn opgegroeid. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan bijzondere plekken in de buurt. Is de Maasstraat specialer dan andere verdwenen straten in Den Haag? Natuurlijk niet, de oude Falckstraat had ook zijn verhalen, evenals de 1e Pietersburgstraat of de Trekweg. Wat dat betreft kan er van elke straat een boekje worden gemaakt, achter elke voordeur schuilt een verhaal. Je moet alleen wel op het idee komen. In die zin verdienen de samenstellers alle lof. Het is leuk om te lezen over de jeugd van de 93-jarige Toon Westenberg, die pas in 1940 in de Maasstraat kwam wonen, maar er voordien al bij de paters van de Jozefgezellen de zanglessen voor koorknapen bijwoonde. Of over huisbaas J. Hibbeler, die volgens Toon Westenberger zijn kapitaal had gemaakt als oorlogswinstmaker tijdens de mobilisatie van 1914-1918 en zowel een Mercedes als een Ford in een garage onder zijn woning had staan. Hibbeler ondersteunde financieel de Voetbal Vereniging Maasstraat, waar zijn chauffeur eerste keeper was. Het maakte Hibbeler populair, ook al was hij in 1933 lid van de NSB geworden. Aandoenlijk is Mina Kouwenberg (1932), zelf geboren in de Blekerslaan, maar door haar huwelijk met Piet in de Maasstraat gekomen. In 1961 ging het stel er weg, omdat hun huis werd gesloopt. Ze vonden een nieuwe woning aan de Zaanstraat, eveneens in de Rivierenbuurt. Maar Piet kreeg verschrikkelijke heimwee. Zodra het lukte keerden ze terug naar hun oude omgeving, weliswaar in de Waalstraat, maar tenminste vlakbij de mensen met wie ze vertrouwd waren. Met al die verhalen in en rond straten in de buurt is het jammer dat nergens in het boek een behoorlijke en leesbare plattegrond van de buurt is opgenomen. Zoals er wel meer ontbreekt. Oral history moet een aanvulling zijn, niet een makkelijk opgetekend verhaal dat verder vol historische gaten zit en meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Belangrijke zaken, zoals de aanwezigheid van de prostitutiestraten – toch tamelijk bepalend voor de sfeer en reputatie van de wijk – worden in een enkele alinea afgedaan. En dan de vormgeving: die is aangepast aan het behandelde tijdvak en varieert van Art Deco tot flower power en wat al niet meer. Het idee is aardig, maar het maakt het boek erg onrustig en soms bijna onleesbaar.Waar de interviews in het boekje beginnen met Toon Westenberg eindigen ze met Joop Westenberg (1955), de jongste zoon. Joop woont een paar huizen van zijn vader vandaan, zijn broers en zussen wonen – op één na – allemaal in de Rivierenbuurt. Hij zal het leven hier missen, als straks alles tegen de grond ligt. “In de Maasstraat ligt mijn geschiedenis”. Het boek is te verkrijgen bij de Primavera winkel in het Atrium van het stadhuis en bij wijkgebouw de Boskant, Uilenbomen 71. De prijs bedraagt € 9,50.


10

Varia

Woensdag 30 april 2008

Het andere verhaal over oorlog en bezetting:

Haagse vrouwen voor Volk en Vaderland Op 4 mei is het Nationale Dodenherdenking, op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. Maar deze dagen zijn niet voor iedereen hetzelfde. Vrouwen en mannen die lid waren van de NSB of vergelijkbare organisaties kijken ook terug, maar op een eigen manier. Zij hebben andere herinneringen. In Den Haag stond in de jaren ‘40 het hoofdkantoor van de NSVO, de Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie. “Op het hoogtepunt van de beweging waren twintigduizend vrouwen lid”, zegt onderzoekster Zonneke Matthée. “Waarom is hun verhaal nog nauwelijks bekend?” door Vilan van de Loo “Twintigduizend leden is inderdaad veel. Zeker als je weet dat er destijds weinig vrouwen actief lid waren van een politieke partij. Er kwamen voortdurend vrouwen bij en anderen zegden hun lidmaatschap op, net zoals dat bij elke partij gebeurt. Maar het blijft veel, zeker gezien de gevolgen van het lidmaatschap”. Onderzoekster Zonneke Matthée werkt sinds een aantal jaren aan het in kaart brengen van de ‘NSB-vrouwen’ en de Nederlandse vrouwen die lid waren van de Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie (NSVO). De cijfers, foto’s en levensverhalen die ze vond, leidden in 2007 tot de publicatie van het dikke Voor Volk en Vaderland, Vrouwen in de NSB 1931-1948. Momenteel onderzoekt ze de persoonlijke geschiedenissen van NSB-vrouwen. Onder hen bevinden zich heel wat vrouwen uit Den Haag en Wassenaar. “Hier had de NSB en de NSVO relatief veel leden, net als in Amsterdam, Rotterdam, Zuid-Limburg en het Gooi”. Een aantal vrouwen van toen leeft nog, maar vaak dragen ze hun verleden mee als een donker geheim. Heel begrijpelijk, vindt Zonneke Matthée. “Weinigen durven ervoor uit te komen dat ze destijds lid waren van de NSB of de NSVO. Destijds werd je er al op aangekeken, heel erg zelfs. Je was meteen een outcast. Tijdens de distributie mochten NSB’ers vaak niet in de rij staan voor levensmiddelen, want, zeiden anderen dan ‘zulke NBS-ers hadden zo hun manieren om aan eten te komen’. Je werd uitgestoten, ook in je familie. Dat speelt nu nog steeds. Een woord als NSB roepen felle reacties op, want het staat in verband met Jodenvervolging en met racisme. Daar kwam dan bij, als je lid was van de NSB stond je aan de kant van de Duitsers. Je was landverrader”. Na de oorlog zijn de meeste NSVO-vrouwen en NSB’ers berecht, vaak geïnterneerd in kampen om dan vroeger of later terug te keren in hun stad, voor zover dat ging. Vaak werd er verhuisd, om elders een nieuw leven te kunnen beginnen. Soms zochten ze elkaar op, zoals ook in Den Haag gebeurde, vertelt Matthée: “Een familie in de stad wist dat na de oorlog elke zondagmiddag voormalige NSB’ers bij elkaar kwamen in Hotel/Restaurant Terminus.

ging die deel is van ons verleden. Er zijn zoveel vragen daarover te stellen, zoveel onduidelijkheden nog. Als we de aantrekkingskracht van de NSB begrijpen, weten we meer over dat soort partijen. In onze tijd is dat weer actueel”. Uit het Nationaal Archief haalde Matthée veel informatie, vooral uit juridische bronnen. De dossiers van de naoorlogse rechtsgang waren onthullend door opgenomen verklaringen. Zo liet een gravin uit Wassenaar onder meer optekenen: “In het belang van mijn zaak wil ik nog dit aanvoeren, dat het mij spijt, dat ik in 1940 niet bedankt heb voor de NSB, daar het mij later gebleken is, dat vanaf die tijd het zuivere idealisme veelal verdrongen werd door het nastreven van persoonlijke belangen”. Getuigenverklaringen spraken over een “fanatiek NSB-ster”. Matthée: “Het is de vraag wat er wáár is van verklaringen die zo kort na de oorlog worden afgelegd. Nu is er tijd voorbij gegaan en kan iemand door die afstand beter terugkijken”.

Ze zochten elkaar op. Sommigen hingen nog aan de nazi-ideologie, anderen hadden er tijdens hun interneringstijd afstand van genomen. Uit die bijeenkomsten kwamen vriendschappen voort en huwelijken. Het waren lotgenoten, die allemaal het stigma van landverrader hadden gekregen. Deze mensen wil ik graag spreken voor mijn onderzoek”.

Oprichting

Aanvankelijk was de NSVO geen politieke partij. Bij de oprichting in 1938 ging het om alle Nederlandse vrouwen boven de achttien jaar, een NSB-lidmaatschap was niet verplicht. Wel was er een band, alleen al doordat het bestaan van de NSVO te danken was aan NSB-leider Mussert. Ook door het doel, dat officieel was: “het bevorderen en versterken van de nationaal-socialistische levens- en wereldbeschouwing onder de Nederlandse vrouwen, de verzorging van nationaal-socialistische werken, die dit van noode hebben”. De inspiratie voor een dergelijke vrouwenbond in Nederland kwam uit Duitsland. Daar bestond de NationalSozialistische Frauenschaft (NSF), die door de strakke organisatie een grote greep hield op het doen en laten van haar leden. Zodanig was deze greep, dat er een soort vrouwenleger georganiseerd was, dat in te schakelen was waar nodig. Mussert zag de voordelen ervan in Nederland, zeker nadat hij daarvoor uitgebreid advies had ontvangen van freule Julia Op ten Noort (1910-1996). Zij had in Duitsland gezien hoe het moest en bracht haar kennis naar Nederland: een structuur van groepen, kringen, districten, te beginnen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Het hoofdkantoor stond aanvankelijk in Rotterdam, maar de band met Den Haag was sterk, vooral door de daar woonachtige freule. Ze kende de nazi-kopstukken van toen, onderhield een vriendschap met Florentine Rost van Tonningen-Heubel (later bekend als ‘de zwarte weduwe’) en had naar verluidt een zoon van Heinrich Himmler, al is dat laatste nooit bevestigd geweest.

Aristocratie

Op 1 mei 1940 opende het landelijk bureau van de NSVO de deuren in Den Haag, in het woonhuis van freule Julia Op ten Noort aan de Laan van Meerdervoort 52. Rotterdam was verlaten voor de Hofstad. De freule bezat destijds een groot pand, met genoeg ruimte om de ‘kameraadskes’ te ontvangen. Vrouwen liepen in en uit, gekleed in het NSVO-uniform: een mantelpakje met een zwarte of witte bloes, naar keuze met stropdas, maar wel bij voorkeur met het ronde NSVO-insigne. Ze waren herkenbaar in het Haagse straatbeeld, en hun aantal nam toe. Misschien ook door de koele glamour die de freule uitstraalde? Zij reisde regelmatig naar Duitsland om daar scholingscursussen voor aanstaande NSVO-leden te organiseren en koesterde een toekomstvisioen waarin de gehele vrouwelijke jeugd onder haar leiding zou staan. De Haagse tijd van het hoofdkantoor zou kort duren: in 1941 werd het hoofdkantoor verplaatst naar Amsterdam en stelde NSBleider Mussert een ander aan op de plaats van de freule. Een jaar had het geduurd. Een goed jaar voor de beweging, weet Matthée. “Voor de grotere Haagse bijeenkomsten huurden de vrouwen zalen af, zoals in

Oostfront

De NSB had een grote aantrekkingskracht op vrouwen. Een derde van het aantal leden was vrouw: een voor die tijd ongekend hoog percentage. Vooral in Den Haag en omstreken sloten relatief veel vrouwen zich aan. > Collectie NIOD Diligentia en Amicitia. Daar werden jaarmarkten gehouden en Kerstbijeenkomsten, zoals in december 1941 in de Haagse Dierentuin. Er werden ook bijeenkomsten gehouden voor arme kinderen in de hofjes van de Frederikstraat, in het kwartier van de Nationale Jeugdstorm en de WA in de Balistraat. Hier lieten ze zich ook op voorstaan, ze wilden laten zien hoe idealistisch ze waren. Er is dan ook veel op de foto vastgelegd. Dan zie je gezelligheid, er zijn Kerstbijeenkomsten waar elk arm kind een cadeautje kreeg, er stond een Kerstboom, er werden gezellige liedjes gezongen en iedereen kreeg lekkere warme chocolademelk. Vooral in Den Haag, ja. Daar was de cultuur van liefdadigheid sterk ontwikkeld, omdat er immers veel aristocratie en oude families woonden. Daar zaten vrouwen die van huis uit opgevoed waren met de opvatting dat je aan liefdadigheid deed, dat het zo hoorde. Veel meisjes gingen met hun moeder mee naar de vereniging. Dat gold zeker voor de periode die aan de oorlog vooraf ging. Het beeld naar buiten toe was dat van een liefdadige vereniging waar het gezellig was. Naarmate de oorlog langer duurde, kwam het politieke karakter ster-

Voor de grotere Haagse bijeenkomsten huurden de vrouwen zalen af, zoals in Diligentia en Amicitia. > Foto: NIOD Foto inzetje: Freule Julia Op ten Noort.

ker naar voren”. “Recent sprak ik met een paar vrouwen uit Den Haag die me uitlegden hoe vanzelfsprekend het destijds voor ze was om lid te worden. Ze waren meisjes van 16, 17 jaar en wisten niet meer dan dat de NSVO aan liefdadigheid deed. Een deel ervan deed dat zo. Een ander deel was al vroeg politieker. Het is net als met elke andere politieke partij, ook daarin vind je stromingen die hun eigen accent leggen”. Tot op heden is vrij weinig onderzoek gedaan naar de NSB en de NSVO als politieke beweging. Matthée’s boek Voor Volk en Vaderland is de eerste studie die zo uitgebreid deze vrouwen belicht. De archieven waar informatie te vinden is, zijn meestal nauwelijks ontsloten. Pas sinds kort stelt de overheid geld beschikbaar om ook deze dossiers van het verleden te ordenen en te digitaliseren, zodat er meer onderzoek verricht kan worden. De weerstand tegen dit Nederlandse verleden is groot. Ook voor de NSB geldt dat. Matthée: “Nog steeds weegt het morele oordeel mee bij de geschiedschrijving. De NSB wordt vooral bestudeerd als een ‘foute’ organisatie. Ik pleit ervoor om naar de NSB te kijken als een politieke bewe-

De NSVO- en NSB-vrouwen van toen zijn nu tachtig jaar en ouder, voorzover ze nog leven. De laatste ooggetuigen, die kunnen verhalen over de oorlogstijd waar ze zelf deel van hebben uitgemaakt. Deze vrouwen zoekt Zonneke Matthée voor haar nieuwe project, interviews met vrouwen die tussen 1931 en 1945 lid waren van de NSB en de aanverwante organisaties. Anders dan bij het vorige boek, zullen deze interviews niet in de publiciteit komen. Ze gaan in een besloten archief bij het IIAV (Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging) te Amsterdam. Daar is alleen inzage mogelijk onder strikte voorwaarden, vanwege de vertrouwelijke aard van de levensverhalen. Het onderzoek ontvangt subsidie in het kader van het programma ‘Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)’. “Een teken aan de wand”, zegt Zonneke Matthée tevreden, “langzaam staan we open voor die andere bladzijden uit ons verleden”. De afgelopen tijd heeft de onderzoekster regelmatig NSB-vrouwen gesproken. “Ze weten dat het nu tijd is geworden om te praten over hun ervaringen. Ik spreek vrouwen van tachtig en ouder, laatst iemand van 95 jaar. Soms zijn het dramatische verhalen, zoals dat van een vrouw die als 20-jarige bewust lid werd van de NSB en spijt had dat ze niet als jongen naar het Oostfront kon. Ze begreep pas waar ze lid van was geweest tijdens haar internering in Kamp Amersfoort. Er zijn ook vrouwen die zich alleen een leuke tijd herinneren, of die nog altijd de ideologie van toen aanhangen. Ook hen wil ik spreken. Ik veroordeel ze niet, het gaat mij om hun verhalen. Waarom zijn ze lid geworden, hebben ze spijt of zouden ze het opnieuw doen? Wat hebben ze ondervonden tijdens de interneringsperiode? Welke problemen kwamen ze tegen bij hun terugkeer in de maatschappij? Vooral in Den Haag en omstreken waren, zoal ik eerder zei, relatief veel vrouwen lid van de NSB en de NSVO. Waar zijn ze? Wie zijn ze?” Voor meer informatie: http://nsbvrouwen.blogspot. com/ Tel. Zonneke Matthée 06-48.25.92.43, na 16.00 uur.

7 mei 1945: gevangen genomen NSB’ers voor het politiebureau Van der Vennestraat, de dames dragen een bord ‘Ik ben een landverrader’. > Foto: H.C. Mojet


Opinie

Woensdag 30 april 2008

Corporaties maken zich niet druk om huurfraude Den Haag wordt het afvalputje van huurfrauderend Nederland als Haagse woningcorporaties niet aan de landelijke zwarte lijst Huurfraude mee gaan werken. Waarom steken de corporaties hun kop in het zand en weigeren ze onder ogen te zien dat fraude een levensgroot probleem is in Den Haag?

Al sinds 2002 vraagt de Haagse VVD tevergeefs om een Haagse zwarte lijst, wat de corporaties steevast weigeren. De Haagse corporaties zijn geen voorstander van het structureel uitwisselen van informatie over fraudeurs en overlastgevers via zwarte lijsten. Ik vraag mij af wiens belang zij denken te dienen met deze houding? In ieder geval niet die van de buren van een fraudeur, die bouwen huizen om tot wietplantage, bordeel of verhuren tegen woekerprijzen slaapplaatsen aan illegalen. In Den Haag komen de corporaties, politie, gemeente en welzijnsorganisaties een

* CarTeun

Sinds 1 januari 2007 bestaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De bedoeling is dat mensen voor al hun voorzieningen in en om het huis bij één loket van de gemeente terecht kunnen. Van de week had ik een 84 jarige mevrouw aan de lijn. Zij vertelde dat ze geen huishoudelijke hulp meer kreeg. Ze had gebeld met de WMO, maar daar hadden ze haar niet verder kunnen helpen, maar wel gezegd: uw huisarts kan het allemaal voor u regelen. Een zinnetje wat te pas en te onpas door allerlei instanties wordt gebruikt en waar ik niet goed van word.

Met het CIZ gebeld. Mevrouw heeft wel een indicatie voor zorg tot 2010, maar waarom dat dan gestopt was dat wisten ze ook niet . Op mijn vraag of ze dit dan konden regelen met de zorgaanbieder (in dit geval Maeavita) kreeg ik als antwoord dat ze dat niet konden, dat ik dat echt zelf moest regelen. De zorgaanbieder gebeld. Nee bij hun was de indicatie al verlopen in 2006 en waarom dan de huishoudelijke hulp pas gestopt was in maart 2008, daar kreeg ik geen antwoord op. Ik moest het zorgkantoor bellen om een en ander uit te zoeken. Het zorgkantoor gebeld. Er was een indicatie inderdaad tot 2010. Waarom het gestopt was wisten ze ook niet. Weet u wat u moet doen: Bel even met het WMO loket van de gemeente. Toen ontplofte ik bijna. Ik vertelde dat ik dat niet ging doen. Gelukkig kreeg ik toen een aardige mevrouw aan de telefoon die het voor mij regelde.

> Illustratie: Marcello’s Art Factory paar keer per jaar bij elkaar en wisselen informatie uit over bekende probleemhuurders. De corporaties vinden dat dit voldoende is. Het is een mooi beginnetje, maar lang niet genoeg om huurfraude effectief te bestrijden. Huurfraude wordt in Den Haag dus niet structureel bestreden. Dat is om meerdere redenen kwalijk: huurfraude ontwricht het verdelingssysteem van woonruimte in de regio Haaglanden en bemoeilijkt bovendien het oplossen van de wachtlijsten voor gesubsidieerde huurwoningen, die inmiddels zijn opgelopen tot twintig maanden. Nu in september een landelijke zwarte lijst start waaraan de Haagse corporaties hoogstwaarschijnlijk niet zullen deelnemen, dreigt Den Haag het afvalputje van huurfrauderend Nederland te worden. Mede dankzij de weigerachtige houding van de Haagse corporaties! Zij denken het beter te weten dan VROM en Aedes, maar waarom is mij een raadsel. Woningcorporaties lopen namelijk minstens 11 miljoen euro schade op door huurfraude. Het werkelijke bedrag is waarschijnlijk vele malen hoger omdat verhuurders veel illegale

praktijken nooit ontdekken. Dat blijkt uit onderzoek van het bedrijf Experian op basis van onderzoek bij 140 corporaties. Die gaven aan jaarlijks 11.000 fraudegevallen te hebben. Gemiddeld kost een incident hen duizend euro. Onrechtmatig gebruik van de woning is goed voor bijna de helft van de zaken, waarbij de wietplantage eruit springt. Jaarlijks ontdekken de verhuurders drieduizend kwekerijen, in Den Haag alleen waren dat er vorig jaar 317. Een andere vaak voorkomende fraude is iemand in het huis laten wonen die niet de huurder is.

Eén op de twaalf

Maar het wordt nog erger. Uit onderzoek van het in woonfraude gespecialiseerde onderzoeksbureau Metzelaar Pellikaan blijkt namelijk dat gemiddeld één op de twintig huurders in Nederland rommelt. In Den Haag is het zelfs één op de twaalf. Dat is dus veel meer dan die 11.000 fraudegevallen die corporaties zelf opgeven. In Den Haag praten we over ruim 12.000 gesubsidieerde huurwoningen waarmee ieder jaar voor 6,6 miljoen euro gefrau-

deerd wordt. Een paar keer per jaar overleggen over probleemhuurders is dus niet genoeg. Waarom steken de corporaties hun kop in het zand!? Dat de Haagse corporaties niet gaan deelnemen aan de landelijke zwarte lijst staat haast vast. Betrapte fraudeurs uit héél Nederland kunnen dan tot in lengte van dagen zonder problemen in Den Haag een gesubsidieerde woning huren. Corporaties, dat kan toch nooit jullie bedoeling zijn!? Jaarlijks vestigen méér dan tienduizend personen van buiten de stad zich in Den Haag, en dat zijn met name starters en personen met een laag inkomen. Als de Haagse corporaties volharden, komt daar ook huurfraudeurs bij, ten koste van de goedwillende en nette huurder. Ik ben van mening dat het loont huurfraude keihard aan te pakken en snap de weigerachtige houding van Haagse corporaties niet. Fraudeurs horen toch niet thuis in een gesubsidieerde Haagse huurwoning? Bart de Liefde is raadslid en namens de VVD woordvoerder op het gebied van wonen, volkshuisvesting, woonoverlast en huurbeleid.

De 84-jarige mevrouw had drie dagen later weer hulp. Ze was helemaal blij. Ze zei echter wel: “Zie je wel dat jij het moest regelen. Hoe bedoelt u: één loket

Medisch

Zwarte lijst

Eén loket

Nu hebben wij als huisarts niets te maken met huishoudelijke hulp (gelukkig) dus mijn antwoord was: dat kunt u zelf regelen. Ze was redelijk volhardend dat ik het moest doen en ik heb me laten verleiden om voor haar te gaan bellen. Gebeld met het WMO. Hier kreeg ik als antwoord dat er bij hun niets veranderd was, maar dat ik dat beter met het centraal indicatie bureau zorg (CIZ) kon regelen.

door Bart de Liefde Onlangs heeft het Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag (NMOH) het initiatief genomen om per 1 september een landelijke zwarte lijst Huurfraude op te zetten. Dit om te voorkomen dat frauderende huurders na een huisuitzetting bij een andere woningcorporatie hun frauduleuze praktijken kunnen voortzetten. Ongeveer 120.000 huurders van corporaties plegen fraude. In het ergste geval bouwen ze de huurwoning om tot een wietplantage of bordeel. Bij deze illegale praktijken loopt de verhuurder gemiddeld 2500 euro schade op; bij een wietplantage is dat zo’n 20.000 euro. Het landelijk initiatief van NMOH moet herhaling voorkomen door fraudeurs te kunnen weigeren of in een huurovereenkomst strenge aanvullende voorwaarden op te kunnen leggen. De Haagse VVD ijvert hier op lokaal niveau al jaren voor. Ik ben daarom enthousiast over dit landelijke initiatief en roep, tegen beter weten in, alle Haagse woningcorporaties op deel te nemen aan deze zwarte lijst. Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties, is geïnteresseerd en ook het ministerie van VROM is voorstander van de uitwisseling van gegevens door gemeenten en woningcorporaties; niet de minste organisaties. Deelname aan de zwarte lijst van NMOH door corporaties is echter niet verplicht. Het succes van deze zwarte lijst wordt dus bepaald door het aantal deelnemende corporaties. Hoe meer er meedoen, hoe moeilijker het voor een fraudeur is aan een nieuwe gesubsidieerde huurwoning te komen.

11

Emilie Bolsius Huisarts

* Uw mening

© Teun Berserik

Niet verdwenen Gelukkig, er is nog iemand die als een natuurwet wist hoe Indië/ Indonesië er uitziet en vooral ruikt, zonder er geboren of er ooit geweest te zijn! Ik ook. Daarom las ik met een glimlach en veel plezier de kolom van Vilan in DHC van vrijdag 25 april jl. Ik ben een ras-Hagenees, dus er geboren en getogen van bijna 65 jaar. Ook ik ben – een aantal jaren geleden – in Indonesië geweest. Niemand geloofde het, maar ik wist vooraf hoe het er uit zou zien, hoe het zou ruiken aan bloemen en vruchten, de duizenden kleuren groen van het landschap en hoe warm het was. Dat alles dankzij Indovrienden en vriendinnen op school en in de buurt in de jaren 50. En niet te vergeten de verhalen van hun ouders. En natuurlijk van de vele, vele verhalen van latere Indo-collegae op mijn werk. Ik wist hoe Glodok er uit moest zien, de buurt van de havens van Jakarta, hoe Bogor er uit zou zien en ’s Lands Plantentuin. Hoe het in Bandung zou zijn. In Garut, Soekabumi, Blitar, Kediri enz. En als er dan ook nog ouderen zijn die na zoveel jaren nog wat ‘ouderwets’ Nederlands spreken, dan klopt alles als een bus! Net als Vilan had mijn zoon veel bekijks met zijn 1m95 en lichtblond haar. Vanaf het eerste moment dat ik er was, voelde ik mij er thuis als of ik terug naar huis was gegaan. Met weemoed heb ik toen afscheid genomen. Een wereld schoonheid, dat land. En inderdaad: wat voorbij ging, is niet verdwenen. Gelukkig maar.

André Demenint


12

Uit

Woensdag 30 april 2008

Afrika, Europa en de utopie Combineer al je droombeelden en een flinke scheut idealisme met elkaar en voilà: een utopie is gecreëerd. Maar de utopie die wordt voorgesteld, kan in werkelijkheid heel anders uitvallen. Met dit uitgangspunt, vertrok de Vlaamse toneelschrijver Peter de Graef naar Afrika. In het stuk ‘De gebroeders Ouedraogo’ beschrijft hij een bijzondere reis en ontmoeting tussen Europa en Afrika.

niet alleen dansen?” Matthij Rümke, artistiek leider van Het Zuidelijk Toneel, vroeg De Graef daarom naar Afrika te gaan. Om ervaringen op te doen en hier een stuk over te schrijven. “Natuurlijk wilde ik dat wel, maar ik wist niks van Afrika. Althans, niet meer dan de gemiddelde Europeaan. Daarom ben ik veel gaan lezen en ben zelfs meer te weten gekomen dan ik me ooit had afgevraagd”. Welke verwachtingen hebben Afrikaanse vluchtelingen van het Westen? Zijn zij echt zo anders dan wij westerlingen vaak denken? En wat gebeurt er als ze elkaar ontmoeten? Deze vragen stonden centraal in zowel de reis van De Graef als het uiteindelijke stuk. De Graef vertrok naar Burkina Faso, een kleine republiek in West Afrika. “Het is een dictatuur en mensen leven er nog traditioneel. Maar verder verschilt het leven niet zoveel van dat van Westerlingen. We hebben allemaal idealen”. Volgens De Graef bestaan er nog veel misverstanden over Afrika. “In het Westen wordt vaak gedacht dat Afrikanen naar Europa komen om daar een bestaan op te bouwen. Maar dat is niet zo. Ze komen naar bijvoorbeeld Nederland om geld te verdienen en daarna terug te komen in het dorp als de ‘grote man’. De dingen die ik uitleg in het theaterstuk, gaan daarom met name over Afrika. In Nederland weten mensen bijvoorbeeld niet dat je in Afrika je grote

broer absoluut niet mag tegenspreken”. De nadruk ligt op de emotie, de tocht die de broers afleggen is eigenlijk een metafoor van de reis die ieder mens maakt, maar dan met hun geest. “Het is geen stuk met veel cijfers en feiten. Dan zou het meer een lezing worden”, legt De Graef uit. “Het is toneel, dus je ziet scènes, emoties en zelfs een intrige. Met spaarzame feiten probeer ik de verbeelding van mensen te prikkelen”. Hoe langer de toneelschrijver in Afrika was, hoe meer hij zich Europeaan voelde. “Ik ben nog een keer teruggegaan na mijn reis. Er werkelijk zijn is nu eenmaal anders dan erover lezen. Het is hetzelfde wanneer je boeken leest over de appel. Het is tóch anders dan wanneer je er in bijt, de smaak proeft”. Dat was voor De Graef ook meteen een grote uitdaging. Want hoe breng je Afrika een theaterzaal in wanneer het publiek Afrika alleen kent van boeken, foto’s, radio en televisie? “Dat was heel lastig, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Ik heb ook veel steun gehad van de twee Afrikaanse acteurs die meespelen. Ik heb ze qua regie vrijgelaten en dat heeft gewerkt. De energie die deze acteurs zo genereren , haalt Afrika in het stuk”.

NEW-festival la kennis maken m door Theodore Pronk

Scène uit ‘De gebroeders Ouedraogo’ met van links naar rechts: Bert Luppes, Bright Richards, Gustav Borreman, Nanette Edens. > Foto: Phile Deprez

Het festivalseizoen in Nederland barst bijna los en gezien de grote diversiteit van het aanbod leek deze ‘markt’ verzadigd te zijn. Michael de Roo en Wim Vos meenden dat er nog wel plek was voor een nieuw festival en zij begonnen een jaar geleden met de organisatie van het festival “New Exciting Work” dat van vijf tot en met dertig mei in De Regentes diverse jonge musici en choreografen de gelegenheid biedt om in een nieuwe setting hun afstudeerprojecten aan een publiek te tonen. De Roo: “De Regentes is wel een heel geschikte plek hiervoor, want er heerst hier wel een zekere festivalsfeer. Daarnaast is ons theater ook laagdrempelig. Een jaar geleden bedachten we met zijn tweeën dat we een soort festival wilden organiseren waar afstudeertalent zichtbaar wordt gemaakt. Een beetje zoals het ITS-festival in Amsterdam. We willen jong, opkomend talent de kans geven om zich te manifesteren”. De twee initiators kennen elkaar nog van hun tijd op het Koninklijk Conservatorium. De Roo is tegenwoordig directeur van De Regentes en weet uit eigen ervaring dat jonge musici wel wat hulp kunnen gebruiken. “Ik weet hoe belangrijk het is om de kans te krijgen om dingen te doen die ik in mijn eentje nooit voor elkaar zou hebben gekregen. Daar ben ik die mensen nu nog steeds heel erg dankbaar voor. Het heeft ook veel voor mijn carrière betekend. De studenten die nu afstuderen, zijn momenteel gewoon heel erg bezig met het zo goed mogelijk neerzetten van hun eindpresentaties. Wat dat voor hun latere leven betekent, weten ze nog niet. Dat hoeft ook niet. Ik hoop dat ze NEW zullen ervaren als iets waar ze verder ook iets mee willen doen”. Van het conservatorium zal een select gezelschap afstudeerders aan het festival deelnemen. “Niet allemaal, want daar hebben we geen plaats voor, maar wel voor die mensen die het interessant vinden om in een theatrale setting hun afstudeerconcert of muziektheaterwerk te laten zien. Dus iemand die alleen maar iets op een concertpodium wil doen, komt hier niet. We zetten onze techniek in, laten ze nadenken over het gebruik van licht en dat is onze toegevoegde waarde. Het beeld is hier dus ook heel bepalend en dat is wel een beetje spannend, want ze komen uit een beschermde wereld van een opleiding en dan moeten ze zich op het toneel blootgeven. Natuurlijk schnabbelen muzikanten veel, maar ze sluiten nu toch een kunstvakopleiding af met een hoogwaardig programma. Het is niet zo makkelijk om daarmee veel concerten te krijgen, omdat de markt totaal

De grenzen van muziek

Laatbloeier werd beroem

Begonnen in een kelder, maar inmiddels opgeklommen tot het Haagse centrum voor nieuwe, moderne muziek. In het DCRgebouw aan het De Constant Rebequeplein broeien nieuwe ideeën. Onconventioneel en experimenteel gaan de medewerkers van LOOS te werk. En hoe dat nu klinkt? Dat is elke zondagmiddag te horen tijdens Loos Experiments.

door Aad van der Ven

door Miranda Fieret Tijdens het toneelstuk wordt het publiek mee op reis genomen. Er wordt kennis gemaakt met de Afrikaanse broers Gop en Antwan Ouedraogo. Samen gaan ze naar Europa. Daarnaast zien we de ervaringen van het Nederlandse echtpaar Anna en Karel vanaf de jaren vijftig tot nu. “Het is begonnen met een eenvoudig idee”, vertelt De Graef. “Voor Afrikanen is Europa een utopie. Dat werd daarom de insteek. Ze kennen de Westerse wereld van de muziekclips op televisie, maar hoe reageren ze als ze zien dat we

door Miranda Fieret Peter van Bergen is vanaf het begin, 26 jaar geleden, betrokken bij LOOS. En slechts één ding blijft altijd hetzelfde: de groep probeert zichzelf steeds te vernieuwen. Moderne muziek wordt gecombineerd met dans en theater. “We kwamen allemaal van het conservatorium en hadden klassieke muziek en jazz gestudeerd. Daarna zijn we meer gaan experimenteren en dat doen we nog steeds. We zijn geen Residentie Orkest. We spelen niet voor een groot publiek en we hebben geen marketingmachine achter ons staan. Maar dat maakt ons juist zo flexibel”. Veel mensen kennen LOOS van de festivals die ze organiseerden, maar nu concentreren ze de activiteiten op hun eigen plek, in het DCR-gebouw. “Het heeft lang

geduurd voordat we een eigen ruimte hadden waar we ook echt dingen konden organiseren. De vergunningen zijn eigenlijk pas dit jaar rondgekomen. Nu hebben we een werkplaats waar nieuwe ideeën kunnen ontstaan en waar we kunstenaars kunnen presenteren”. Het festival waar ze nog wel nauw bij zijn betrokken, is Dag in de Branding. “Bezoekers weten dat ze van ons ‘rare’ dingen kunnen verwachten. Niet alleen op het gebied van muziek, maar ook met beeld en elektronica. Ditmaal zorgen we voor bijzonder vervoer. De mensen worden niet met bussen van het één naar het andere concert gereden. Dit keer moeten ze fietsen. Er worden fietsen ontwikkeld met een hoofdtelefoon. De muziek en geluiden reageren op het wegdek en ook de afstand tussen de andere fietsen. Audio art op de fiets dus”.

Moeilijk

Van Bergen richt zich niet op grote drommen mensen. In eerste instantie is LOOS niet bedoeld om een podium te bieden. “We proberen de grenzen van muzikale onderwerpen op te zoeken”. Om dit alsmaar te kunnen, nodigen ze collega-muzikanten uit. “Je moet leren om jezelf te verbazen. Je moet voorkomen dat een samenwerking met andere muzikanten alleen maar een bevestiging wordt. Dan heeft het meer weg van een bingo-avond”. Komende zondagmiddag speelt Sonsoles Alonso piano en Wilbert de Joode contrabas. Daarnaast is Peter Adriaansz, artistiek directeur van

De gebroeders Ouedraogo, Theater aan het Spui, dinsdag 6 mei. Aanvang: 20:30 uur. Toegang: € 13,-. Voor reserveren: 070 3465272 of www.theateraanhetspui.nl

Slagwerkgroep Den Haag, te gast om een lezing te geven over zijn werk als componist. Van origine is Adriaansz Amerikaans, maar nu woont hij al lange tijd in Den Haag. Hij studeerde orgel en compositie aan het conservatorium in Den Haag en Rotterdam, waar hij les kreeg van Louis Andriessen, Brian Ferneyhough en Peter-Januari Wagemans. Van Holland Festival tot Huddersfield en van Tashkent tot TorontoFestival: zijn werken worden over de hele wereld uitgevoerd. De componist verdiept zich vooral in de exploratie van nieuwe geluiden en vormen. De muziek van Adriaansz wordt gekenmerkt door een hoog conceptueel gehalte waarin geluid, structuur en ‘hoorbare’ wiskunde de belangrijkste ingrediënten zijn. Zijn muziek omschrijven, is lastig. Critici hebben voor eenzelfde compositie termen als brutaal, poëtisch, ingenieus, indrukwekkend of saai gebruikt. Van Bergen geeft toe dat experimentele muziek niet erg toegankelijk is. “Het is niet voor iedereen weggelegd. Soms krijg je pas waardering voor bepaalde muziekvormen wanneer je het vaker beluistert en er meer van gaat begrijpen. Dus wanneer je écht iets nieuws wilt horen en nieuwsgierig van aard bent, is Experiments een bezoek waard”. Experiments, Studio LOOS, DCR gebouw, De Constant Rebequeplein 20 Gebouw 3. Zondag 4 mei, aanvang: 14.45 uur. Toegang: € 3,-. Voor meer informatie: www.loosfoundation.com

De beminnelijke maar statige verschijning, met klassiek kapsel en smaakvolle parels, doet eerder denken aan een diplomatenvrouw dan aan een zangeres. Laat het nu allebei waar zijn. Bernarda Fink is een beroemd zangeres en zij is getrouwd met de Oostenrijkse ambassadeur in Slovenië, het geboorteland van haar ouders. Zij komt uit een muzikale familie. In de Nieuwe Kerk geeft zij in het komende weekeinde een concert met haar zuster Veronica, eveneens een professionele mezzosopraan. Aanvankelijk zou Bernarda Fink met haar broer Marcos, bas-bariton, naar Den Haag komen. Maar daar kwam iets tussen. Waarna zus bereid bleek in te springen. Beiden hebben een programma voorbereid met onder meer duetten uit Argentinië, het geboorteland van Bernarda en haar vijf broers en zussen. Hun ouders ontvluchtten Slovenië toen de communisten daar vlak na de Tweede Wereldoorlog aan de macht waren gekomen. Zij trouwden in Italië in een vluchtelingenkamp, alvorens zij naar Argentinië emigreerden. Daar moest vader, een jurist, als arbeider in een steenfabriek gaan werken. Thuis zong hij Schubert. “Samen musiceren schonk troost”, zegt Bernarda Fink. “Muziek was noodzakelijk. Ik hoorde voortdurend klassieke componisten. We waren eigenlijk geboren musici, maar omdat er geen geld was om les te nemen of instru-

De diversiteit van muziek en choreografie moet New overvoerd is. Zo’n uitprobeerplek als dit festival geeft jonge muzikanten en choreografen ook de ruimte en mogelijkheid om op hun bek te kunnen gaan”.

Fabelachtig

Volgens De Roo zullen de presentaties flink van elkaar verschillen, want de diversiteit van muziek en choreografie moet het festival juist interessant maken. Ook verwacht de organisator dat het publiek versteld zal staan van de kwaliteit van de afstudeerders. “Laatst was ik zelf bij een concert van conservatoriumstudenten en vond ik echt

menten te kopen werd er voornamelijk gezongen”. Haar professionele carrière kwam pas in de loop van de jaren tachtig werkelijk op gang. Dat kwam mede doordat haar aanvankelijke docenten een sopraan in haar zagen, zodat zij zich ging forceren. Daarna kwam men tot de conclusie dat haar stem van nature lager is. Bernarda Fink, nu begin vijftig, noemt zichzelf dan ook ‘een laatbloeier’. Het conservatorium in Buenos Aires, dat zij pas op haar 22ste betrad, is verbonden met het Teatro Colon, een van ’s werelds beroemdste operahuizen en de trots van heel muzikaal Argentinië. Maar het was niet het operabedrijf dat haar aantrok. Bernarda Fink bleek dan wel uiteindelijk te beschikken over een prachtige mezzosopraan, een Carmen is zij niet. “Misschien zou ik die rol kunnen zingen”, zegt zij. “Maar een vrouw zoals zij…, zo ben ik nu eenmaal niet”.

Studio

De operarollen waarmee zij beroemd is geworden heeft zij niet in het theater maar in de studio gezongen. Met René Jacobs als dirigent werkte zij mee aan alom bejubelde cd-producties van opera’s van Monteverdi, Händel en Mozart. Het was Jacobs, de Belgische ex-countertenor, die haar als het ware het barokrepertoire binnenleidde. Zij werkt al twintig jaar met hem samen, maar zingt ook geregeld met dirigenten als Gardiner en Harnoncourt. Liederen en oratoria, die vormen het repertoire waarin zij zich het meest thuis


Uit

Woensdag 30 april 2008

aat afstudeertalent met publiek

13

De Eetrubriek van Coos Versteeg

Le Barquichon Alle betere koks en professionele lekkerbekken in Den Haag en omstreken kennen de weg naar Le Barquichon in Voorburg. Daar staat in een bruinekroeg-achtig interieur al sinds jaar en dag eigenaar Bart Kiepe achter de pannen en wie iets van eten weet, weet dat Bart een topper is. Zijn keuken is klassiek Frans en daar wordt niet aan getornd. Hier geen modieuze fratsen als schuim van groene asperges. Nee, hier draait het om traditionele recepten voor coquilles, kalfszwezerik, ganzenlever, kreeft, eendenbout etc. En natuurlijk alles bereid met de drie voornaamste klassiek-Franse ingrediënten, te weten boter, boter en boter. Bart Kiepe gaat in alles zijn eigen weg, zonder concessies. Dat maakt hem onverzettelijk en soms zelfs knorrig. Argeloze voorbijgangers die binnenkomen met de vraag of ze even snel een hapje kunnen eten, krijgen te horen dat ze dan even snel naar McDonald’s moeten gaan. Hier komen voornamelijk vaste gasten en zo wil de chef ’t ook het liefst houden. Bart kon jaren geleden zijn zaak met het belendende pand uitbreiden, maar daar voelde hij niets voor. Hij wil overzicht op een maat die hij aankan, te weten 18 plaatsen en geen stoel meer. In de keuken staat welgeteld één hulp en op zaterdag nog een kookgekke, schnabbelende vormgever, die een beetje mag helpen bij de voorbereidingen. Maar dat is het. In het restaurant – een zwaar gedateerd interieur – zwaaien echtgenote Rita en ober Allard de scepter. Bij Le Barquichon kan ik geen weerstand bieden aan de verleiding van de terrine van ganzenlever (€ 14), die in mijn optiek samen met die van toptraiteur Simon de BEOORDELING Vogel tot de Sterke punten beste van de + constante kwaliteit regio behoort. Mijn vrouw bezwijkt, zoals Minpunten vaker, voor de gebakken co- kleine dessertkeuze quilles, die met een hutspotje en een relish van augurk worden geserveerd (€ 14). We constateren meteen dat we hier te lang niet zijn geweest, want we hebben dan al een goddelijke amuse achter de rug in de vorm van een glaasje garnalenbisque (daar lust ik wel een hele pan van) en een spiesje met kwartelei en gemarineerde rauwe tonijn. We drinken er een glas pinot blanc van Baron d’Alsace bij, een koopjeswijn van de groothandel, maar eentje waar je heel tevreden bij mag zijn. Voor mijn tafelgenote staat het hoofdgerecht meteen vast: lamsrug op de wijze van Bordeaux (€ 22), dus het laat zich raden met wat voor saus die komt. Prachtig lamsvlees, perfect bereid en in combinatie met de rode wijn een waar genot. Zelf twijfel ik tussen de kalfssukade en gekonfijte knoflook (€ 19) en de dagvis, te weten gegrilde griet (€ 26,50). Ik ga voor de vis en daar krijg ik geen spijt van. Voor ons beide komt er als garnituur wat julienne gesneden peulen en een klein bakje pommes dauphine, zo lekker dat we er ieder wel twee hadden gewenst. Daar hadden we overigens ook om kunnen vragen, maar ja… ik kan toch niet steeds grotere maten kleren blijven kopen. De open rode Bordeaux die ons erbij wordt geschonken, doet het prima. Le Barquichon is niet echt van de nagerechten, daar heeft Bart zelf niets mee. Omdat het nu eenmaal niet anders kan, heeft hij een bescheiden keuze. Terwijl hij in de keuken een bordje Belgische kazen (€ 7,50) bij elkaar snijdt, zien we hem door het luik zelf stevig mee snoepen. Zijn grand dessert bestaat uit klassiekers in mini-uitvoering: aardbeien Romanov, crème brûlée, dame blanche en sorbet (€ 7,50). Niets mis mee, maar dat het hart van de chef hier niet ligt, blijkt uit het feit dat de chocolade van de dame blanche niet warm is en de crème brûlée niet nog even onder de brander is geweest. Inclusief een fles San Pellegrino (€ 4,50) en espresso rekenen we in totaal € 103 af. Voor de francofielen: de naam le barquichon is fantasie-Frans. Lang geleden had Bart en compagnon John, vandaar.

Hier komen voornamelijk vaste gasten en zo wil de chef ’t ook het liefst houden.

9

-

w Exciting Work interessant maken. >Foto:PR dat het Residentie Orkest moet gaan oppassen voor concurrentie, want dat concert was fabelachtig goed”. De Roo gelooft dat NEW ook daadwerkelijk iets toevoegt aan het brede bestaande palet van festivals. “Ik heb niet het gevoel dat dit wordt ondergesneeuwd. De meimaand is nog wel gunstig, want in juni begint het gelazer met de festivals pas echt. En het is ook de periode waarin het theaterseizoen op z’n eind loopt. Ik vind het heel goed om aan het einde daarvan te laten zien wat er dat jaar is gebeurd, in een nieuw jasje. We geven vooral de kans

om de presentatie te vernieuwen”. En dat lijkt nodig, want de traditionele positie van muziek dreigt volgens hem in de toekomst te veranderen en dus moet er nodig verfrist worden. “Als je kijkt naar de ontwikkeling van de samenleving heeft dat enorme invloed op de Westerse muziekpraktijk. Er zullen in de toekomst waarschijnlijk minder concertzalen en orkesten zijn, maar dat wil niet zeggen dat er minder mensen zullen zijn die muziek willen maken. Ik kan me voorstellen dat onder de druk van het conservatorium studenten weinig ruimte hebben om daarnaast dingen uit te probe-

ren. Die studenten laden hun rugzakken in vier jaar tijd vol met zoveel mogelijk kennis en pas daarna doen ze ervaring op. NEW is een mooie manier om uit de beslotenheid van het conservatorium te komen en te laten zien wat ze kunnen. Dat zal ze helpen om ook in de toekomst manieren te vinden om bezig te blijven”. New Exciting Work, Theater Zwembad de Regentes, maandag 5 t/m vrijdag 9 mei, aanvang: 19.30 uur, prijs: € 5,-. Maandag 26 t/m vrijdag 30 mei, aanvang: 19.30 uur, prijs: € 5,-. Voor meer informatie: www.deregentes.nl

mde zangeres

Voorgerechten vanaf € 12,50

voelt. Opera in het theater zingen vindt zij, als moeder van twee kinderen, omslachtig vanwege de lange repetitieperiodes. En vaak artistiek onbevredigend omdat er heel veel eigenwijze regisseurs zijn. Toch kon zij niet nee zeggen tegen het aanbod dit jaar in Barcelona op te treden in een nieuwe productie van Mozarts ‘Idomeneo’.

Hoofdgerechten vanaf € 19 Nagerechten vanaf € 7,50 Alle credit cards + PIN

Met haar broer Marcos, die zich in het land van zijn ouders vestigde en nu als zanger in Ljubljana werkt, nam zij onlangs een cd op met Argentijnse muziek, waaronder melodieën van Piazzolla en Guastavino. Die muziek staat ook in Den Haag op het programma. Verder zingen Bernarda en Veronica Fink daar liederen en duetten van onder anderen Schumann en Dvorak. Bernarda Fink (mezzosopraan), Veronica Fink (mezzosopraan) en Carmen Piazzini (piano). Op zaterdag 3 mei, 20.15 uur, Nieuwe Kerk.

CATEGORIE Klassiek Frans

ADRES Kerkstraat 6, Voorburg Telefoon 070-3871181 GEOPEND Do t/m ma

Argentijnse muziek, waaronder melodieën van Piazzolla en Guastavino staan op het programma van Bernarda Fink. >Foto: Ferdinand Neumüller

INTERNET www. lebarquichon.nl

Advertentie

9Z WZhiZ eaZ` ^c 9Zc =VV\ db iZ dciW^_iZc! ajcX]Zc! WdggZaZcZcY^cZgZc#D[dbaZ``ZgYZ`gVciiZaZoZcW^_ ZZc`de_Z`d[ÒZdedchodcc^\ZiZggVh#BZideYZZZghiZ kZgY^Ze^c\ ZZc bdd^Z gj^biZ kddg WZhadiZc [ZZhi_Zh! :a`ZYV\Vadb%.#%%jdeZc

kZg\VYZg^c\ZcZc[Vb^a^ZY^cZgh#

B[dj[ef^[jFb[_d CAFE RESTAURANT DE EEUWIGE JACHTVELDEN Plein 14, Den Haag T 070-3020931 www.eeuwigejachtvelden.nl


14

Cultuur

Woensdag 30 april 2008

Nieuwe zalen Nationale Toneel doorslaand succes

‘Reuring’ in de Schouwburgstraat Het leek een vermetele daad: behalve een nieuw gebouw voor het Nationale Toneel aan de Schouwburgstraat ook nog eens drie kleine vlakke vloer-theaters voor het gezelschap. Maar het heeft er sinds de opening in september vorig jaar storm gelopen. Met een bezettingsgraad van dik tachtig procent is dit onderdeel van het Haagse Toneelkwartier meteen een van de best bezochte theaterplekken in ons land.

bekend te maken. Dat is dus gelukt. Je mag aannemen dat het aantal van zeven premières (naast de ‘grote’ regies in de Koninklijke) een volgend seizoen niet haalbaar is. Maar de toon lijkt gezet: prikkelend en jong theater, ‘op de zenuw van de tijd en de stad’, zoals De Jager het graag stelt. Het succes van Hollandse Spoor met z’n bijna cabaretesk-theatrale aanpak van de grote stadsproblematiek vráágt om een vervolg.

Zuinig op Stefan

door Bert Jansma “Het begon al meteen met de eerste voorstelling, Judith Herzberg’s ‘Thuisreis’ (95,3 procent bezettingsgraad’) en daarna is het zo gebleven”, stelt een verheugde Evert de Jager, algemeen directeur van het gezelschap. Rond de voorstelling ‘Glenn Gould’ liet het gezelschap zelfs een persbericht uitgaan dat het ‘storm liep’, en er zijn door het Nationale Toneel inmiddels zeven premières gebracht die het er allemaal erg goed doen. Met de officiële openingsvoorstelling ‘Hollandse Spoor’als absolute topper (97,6 procent bezetting). Het bewijst het gelijk van het Nationale Toneel en de gemeente Den Haag. En het zet het gezelschap ook op een veel directere manier in de stad neer. Het past in de steeds duidelijker wordende tactiek van het Haagse gezelschap – dat hoofdbespeler is van de Koninklijke Schouwburg en dat z’n spreidingstaak door het land ook nog blijft vervullen – veel meer als ‘stadsgezelschap’ te willen fungeren. “We kunnen hier onze ambitie helemaal kwijt”, vindt De Jager. Eigenlijk is er een oude situatie hersteld – en verbeterd – met de in gebruikneming van de drie zalen. Ooit vond de Haagse Comedie – voorganger van het Nationale Toneel – dat er naast het lijsttheater van de Koninklijke Schouwburg een modern theater moest zijn voor ander repertoire, jonge theatermakers en een jonger publiek. Dat werd toen het HOT aan de Oranjebuitensingel. Het HOT verdween en liet – letterlijk en figuurlijk –

Het officiële openingsstuk ‘Hollandse Spoor’ kende een zaalbezetting van 97,6 procent. > Foto Leo van Velzen lang een gat open. Met drie zalen en de ambitieuze bespeling ervan (jonge regisseurs, nieuw repertoire) is er opeens veel meer leven in dat Toneelkwartier. ‘Meer reuring”, noemt De Jager het. Zoals in het HOT-theater destijds publiek en acteurs bleven ‘hangen’ om na te praten, zo lijkt de nieuwe foyer bij de drie zalen – nu direct achter de oermoeder van het Haagse theater, de Koninklijke Schouwburg – eenzelfde functie te krijgen. Onder de door lichtkunstenaar Reinier Tweebeeke bedachte kleurige schots-en-scheve lampenkappen wordt er inderdaad ‘geboomd’ na afloop. In het gastenboek dat er bij elke voorstelling ligt, schrijft een bezoeker

Advertentie

van ‘Red Rubber Balls’: “Ik heb nog nooit zo lang nagepraat over een voorstelling”. Het Nationale Toneel en regisseur Johan Doesburg waren apetrots op het gastenboek dat er bij hun ‘Hollandse Spoor’ lag. Reacties van een groot, enthousiast en deels nieuw publiek. Vijftien procent van de bezoekers had nooit eerder een voorstelling van het gezelschap bezocht. Maar dat volle gastenboek is verdwenen, mogelijk meegenomen door een over-enthousiaste Hagenaar. Dat hevige salvo aan premières zoals die er dit seizoen te beleven viel, was mede bedoeld om de ‘loop’ naar de drie theaters te stimuleren, ze breed

En Het Nationale Toneel mag zich in de handen wrijven met publieksreacties als deze (uit het niet gestolen gastenboek geplukt) op Red Rubber Balls: “Intens, intrigerend, crea- en interactief, heftig, verrassend, verwarrend, abrupt, geweldig”. Of op ‘Glenn Gould’: “Briljant. En dit was nog maar een eerste try out. Dit is jullie beste acteur in huis. Wees er zuinig op.” En dat laatste gaat dan over Stefan de Walle, die van zijn ouders ook nog een flinke klop op de schouders krijgt. “Trots op onze zoon”, konden Pieter en Wilma de Walle niet nalaten te schrijven. “De meest indrukwekkende voorstelling van het seizoen”, schrijft een ander. Maar ook lees je: “Ik vind dit niet kunnen. Je maakt de verbeelding kapot door Glenn Gould te imiteren”. Tegenstrijdig, hoort erbij, prima. “Pijnlijke waarheid”, vindt iemand van ‘Dagelijks brood’, de meest recente première van het Nationale Toneel in het nieuwe gebouw. Een ander vraagt zich af: “Waarom zo confronterend?”. Juist op zo’n opmerking mag het gezelschap trots zijn. Het is tekenend voor wat er kán in die drie nieuwe zalen. De ‘reuring’ van Evert de Jager. aantal bezet

capaciteit totaal

Bezetting in %

Aantal voorstellingen

Thuisreis

1.307

1.372

95,3%

11

Levende Doden

1.492

1.890

78,9%

18

Entre’acte

878

1.120

78,4%

14

Hollandse Spoor

6.092

6.240

97,6%

30

productie

Conny Janssen Danst met ballet op orgelmuziek door Ilse van Haastrecht

5 t/m 30 mei 2008 Internationale jonge makers en performers in Theater de Regentes.

Orgelmuziek, men associeert het al snel met kerkelijke gezangen en heilige missen. Het instrument stond eeuwenlang in dienst van de kerk en het geloof. Het orgelpark in Amsterdam heeft choreografe Conny Janssen uitgenodigd om een dansstuk op orgelmuziek te maken, om zo het genre voor een breder publiek toegankelijk te maken en als het ware opnieuw te introduceren. Janssen’s keuze om componist en pianist Jeroen van Vliet nieuwe muziek voor het orgel te laten componeren, is daarvoor een goede keuze geweest. Van Vliet herinnert in zijn compositie bij vlagen aan de traditie en geschiedenis van het instrument, maar laat vooral ruimte voor de interessante klanken die het ook zonder een kerkelijke context kan produceren. De voorstelling ‘Sparring Partners’ van Conny Janssen Danst bestaat uit twee delen. Deel één is gemaakt door Conny Janssen, ondersteunt door haar vaste assistent Ronald Wintjens. Tijdens de creatie van deel twee zijn die rollen omgedraaid, Janssen assisteerde hierbij Wintjens in het maken van het laatste deel van de choreografie. Het stuk opent met drie mannen die met hun hoofd in een streep aarde liggen. Het lichaam laveloos om twee lange lijnen grond die de ruimte afbakenen. Wanneer drie andere dansers de dansvloer betreden, ontstaat er langzaam een wirwar van duetten vol bewegingen met functie en stoerheid. De functie van al de ronddwalende ledematen is om elkaar (of zichzelf) boven de rest uit te tillen, om vervolgens met stoer oogcontact de veroverde machtsverhouding duidelijk te maken.

Vakvrouw

Het steeds herhalende ritme van de orgelmuziek stuwt de dansers krachtig voort en creëert een opbouwende spanning. De stiltes tussendoor maken echter nog meer indruk. Door het plotseling ontbreken van de alles vullende orgelklanken wordt het competitieve spel tussen de dansers in die verstilde scènes menselijk en ontroerend. De ruimte wordt ineens niet gevuld door muziek, die leegte verscherpt de verhoudingen. Janssen’s gevoeligheid voor de mens achter de danser, haar oog voor detail en gevoel voor functie in beweging maakt haar tot een vakvrouw, die bovenal de uitdaging niet schuwt.

Meer informatie op: www.deregentes.nl

Marionet

Deel twee maakt minder indruk. Het traditionele orgel heeft in dit deel plaats gemaakt voor een elek-

Scène uit ‘Sparring Partners’ van Conny Janssen Danst. > Foto: Leo van Velzen tronische versie. Het instrument produceert scherpe, iele klanken die voor een kille sfeer rondom de dans zorgen. Danseres Nao Tokuhashi zit op het toneel en hakt met een mes snippers aarde fijn. Haar danspartner maakt scherpe, snijdende bewegingen. De connectie is overduidelijk, maar het idee ontwikkelt zich niet. Even later danst Tokuhashi als een marionet in de aarde, op machine-achtige geluiden. De onechte glimlach maakt het beeld behoorlijk wrang, haar gezicht lijkt van plastic. Het plotselinge einde, ingeleid door een discodeuntje uit de jaren 70, doet afbreuk aan de gehele choreografie. Als het Wintjens’ bedoeling is geweest een killer alternatief te bieden, tegenover de dans van Conny Janssen, die toch vooral compassie oproept, dan is dat gelukt. Helemaal oprecht voelen de beelden echter niet. De snippers aarde die na de voorstelling van rubber blijken te zijn, zeggen wellicht iets over de voorstelling. Iets dat zo natuurlijk lijkt, verandert in iets kunstmatigs. ‘Sparring Partners’ van Conny Janssen Danst, zaterdag 3 mei te zien in het Theater aan het Spui


Cultuur

Woensdag 30 april 2008

Vitaly Pisarenko kan zijn borst natmaken Een week van saxofoons

Wie het driejaarlijkse Liszt-concours in Utrecht wint is nog niet uit de zorgen. De gelukkige pianist(e) staat een enorme, internationale tournee te wachten. Deze keer ging Vitaly Pisarenko (20) met de eerste prijs naar huis. Dit weekeinde speelt hij in Den Haag.

door Bert Jansma

door Aad van der Ven Weinig componisten zijn interessant en veelzijdig genoeg om een heel festival aan te wijden. Of een concours. Een heel Schumann- of een heel Chopin-pianoconcours (zoals dat in Warschau)? Ondanks het hoge niveau van hun muziek is hun taal te eenvormig om zeg maar een week lang uitsluitend hun pianowerken te ondergaan. Zo niet bij Franz Liszt. Want er is niet één Liszt, er zijn er diverse. De zigeuner-Liszt bijvoorbeeld (Hongaarse rapsodieën). Ook de demonische Liszt (Totentanz, Mephisto-wals). Of de poëtische Liszt (Liebestraum, Années de pèlerinage). Of de tragische Liszt (Funérailles). En tegen het einde van zijn leven de mystieke Liszt (La lugubre gondola, Nuages gris). Zijn muziek is dan ook een onuitputtelijke bron waardoor er voor de luisteraar tijdens het driejaarlijkse Lisztconcours in Utrecht voortdurend iets te ontdekken valt en waardoor pianisten op allerlei manieren kunnen laten horen wat zij presteren. Franz Liszt heeft het pianospel voor altijd veranderd, als speler en als componist. Voordat hij op het podium verscheen hielden pianisten hun handen dicht bij de toetsen. Liszt wierp zijn armen omhoog. Niet alleen omdat hij van bravoure hield, ook omdat zijn type muziek, met vaak donderende octaven en machtige akkoorden, een andere techniek vereiste. En natuurlijk ook – maar dat terzijde – omdat hij wist dat hij de dames in de zaal daarmee gek maakte, net als met zijn handschoenen, die hij quasi per ongeluk op het podium liet liggen, waarna de vrouwen er op afstormden. Welke Liszt – de demonische of poëtische of mystieke etc. – een pianist ook onder handen neemt, essentieel is dat de noten niet alles zeggen. Meer dan voor welke andere componist ook geldt hier: wie slechts letterlijk speelt wat er staat en denkt dat dat genoeg is, faalt in alle opzichten. De beste Liszt-spelers paren een formidabele techniek aan een sterke mu-

Vitaly Pisarenko bleef in de uitputtingsslag overeind. > Foto: Internationaal Franz Liszt Pianoconcours zikale fantasie. Tot de prijswinnaars van het Utrechtse concours in de afgelopen jaren die daarin uitblonken behoren Enrico Pace, Igor Roma, Ilona Timchenko en Anton Salnikov.

Teleurstellend

Het concours van dit jaar heeft zo’n ‘complete’ Liszt-vertolker niet opgeleverd. Organisatoren en bezoekers gaven hoog op van het niveau. Maar dat reikte meestal niet veel verder dan de, toegegeven vaak fenomenale, instrumentale vaardigheid. Waar techniek diende over te gaan in muzikale uitdrukkingskracht was het resultaat bijna altijd teleurstellend. De meeste jonge pianisten lieten zowel de dichter als de dramaticus Liszt in de kou staan. Was er eens iemand die wel heel poëtisch speelde, zoals de in Nederland wonende Georgische Nino Gvetadze, dan schoot deze kandidaat tekort in het dramatische en in het bravoure-achtige, dat – of men het wil of niet – nu eenmaal ook bij deze componist hoort. En wie dat laatste wel in sterke mate bleek te bezitten, zoals de 20-jarige Vitaly Pisarenko die de eerste prijs kreeg, heeft anderzijds in de lyrische muziek van Liszt heel weinig te vertellen. Dat Pisarenko toch als eerste eindigde is begrijpelijk. Hij werd naarmate het concours vorderde steeds beter. Dat pleit, in een uitputtingsslag als deze, voor hem als persoonlijkheid. Zeker gezien zijn leeftijd. De twee andere finalisten, Nino Gvetadze en Anzhelika Fuks (Oekraïne), waren in de voorlaatste ronde overtuigender dan in de slotfase.

Twee maal Oekraïne en één maal Georgië in de finale. Oost-Europa deelde ook in dit pianoconcours uiteindelijk weer de lakens uit. Aan de halve finale deden ook vier Aziatische pianisten mee. Ondanks hun glanzende techniek kwamen zij niet verder. Gebrek aan persoonlijkheid in hun spel was evident, hoe subtiel de melodieën ook voorbij kropen en hoe sierlijk het snelle vingerwerk ook was.

Leraar

Winnaar Pisarenko – schuwe blik onder de lange haren, gebogen gestalte, haastige tred – was zeker niet de meest bevlogen en de meest poëtische pianist van dit concours. Maar wel degene van wie, mede gezien zijn leeftijd, het meest verwacht mag worden. Als hij tenminste een goede leraar krijgt. Pisarenko, die de laatste jaren aan het Rotterdams Conservatorium bij Aquiles Delle Vigne studeert, leek soms een ongeleid projectiel, terwijl zoiets als klankcultuur hem kennelijk nog vreemd is. Hij zal het nog zwaar krijgen. Want wie in Utrecht eerste wordt, krijgt een enorm aantal engagementen in de schoot geworpen, waarbij de organisatie van het concours – dat is van niet te overschatten betekenis – optreedt als adviseur en impresario. Dus na de bloemenhulde staat de winnaar niet meteen voor een zwart gat. Veel jonge pianisten komen dan wel in de problemen omdat ze, na een jaar of langer in Liszt te hebben gewroet, simpelweg over een te klein repertoire beschikken. Waardoor zo’n monstertournee, uit-

De naam is natuurlijk best gek, de Beter R. de Vries Band. En ze spelen volgens hun website ‘jazz zoals het ooit bedoeld is: om te dansen’. Nu zal dat laatste in De Tobbe (op 2 mei) niet zo gemakkelijk zijn, maar je kan het vertalen als ‘light’-jazz, met scheuten rhythm & blues, funk en ‘dance’. Saxofonist en leider Ruud de Vries vormde lange tijd een duo met een andere saxofonist, Wouter Kiers, ze gingen een paar jaar geleden uit elkaar (geen ruzie, ze treden af en toe nog samen op) omdat de witgekuifde Kiers toch meer een andere kant van de jazz zocht. De Beter R. de Vries band heeft een hammondorgel in de gelederen, bespeeld door Wouter Swikkes. Diezelfde avond is er ook jazz te horen in de bar van Pulchri studio en dat is een prachtige Haagse plek om relaxed naar muziek te luisteren. Vooral omdat het die avond gaat om het kwartet van tenorsaxofonist Sjoerd Dijkhuizen met op gitaar Martijn van Iterson. En dan heb je echt (sorry Ruud de Vries) ‘jazz zoals het hoort’. De broer van tenorist Sjoerd heet Gijs Dijkhuizen en hij zit een dag later (3 mei) achter de drums in de nieuwe Regentenkamer waar hij speelt met pianist Erik Doelman, bassist Frans van Geest en tenorsaxofonist Simon Rigter. Sjoerd en Simon, ze spelen vaak samen, nu een dag ná elkaar en wie van mooi saxofoon spelen hoort, niet rauw, geen effecten, geen ‘gallery play’,

gesmeerd over twee à drie jaar, een ware kamikazevlucht kan worden. Vitaly Pisarenko geeft in elk geval met zijn recital in Den Haag aan, dat hij meer in zijn bagage heeft dan alleen Liszt. Eerst speelt hij van deze componist twee Polonaises, ‘Vallée d’Obermann’ en de parafrase op de wals uit de opera ‘Faust’ van Gounod. Dan grijpt hij zijn kans en vuurt

15

Jazz maar tijdloos muzikaal en emotioneel een eigen weg zoeken in melodieën en akkoorden, mag ze allebei niet missen. Het is trouwens wel het weekje van de saxofoons, want in Pavlov is op 6 mei Joris Roelofs te gast. Ooit stond hij als knulletje in een tent op het Spuiplein met het jeugdorkest van Peter Giudi en won er al een prijs. Hij combineerde de laatste klassen van het gymnasium in Amsterdam met het conservatorium, met z’n sax op de fiets heen en weer racend tussen beide instituten. Inmiddels is Roelofs van een belofte een zekerheid geworden in jazzland en je kan hem in diverse formaties horen. In Pavlov aan het Spui staat hij op het podium met de daar vast spelende band van Dan Nicholas en Johnny Daly, en die heet Equinox. Het grappige is dat die band van jonge musici die hier allemaal het conservatorium gedaan hebben of nog doen, geheel bestaat uit nietNederlanders. Drie Amerikanen en een Ier. Ze hebben net een tournee door Ierland, het land van bassist Johnny Daly, achter de rug. Daly is een enthousiasteling die er steeds weer in slaagt gastmuzikanten van naam naar het Spui te krijgen. Pavlov is daardoor op die dinsdag een ouderwetse ‘hang out’ voor jonge muzikanten geworden. Mét instrument, dus de sessies na het concertje zijn zo langzamerhand een ‘Fundgrube’ voor de talent ‘spotters’. Wie Equinox thuis wil horen: ze zijn uitgebreid te beluisteren op My Space (myspace.com/equinoxjazzquartet). Mooie, verzorgde ‘klassieke’ bop. hij Stravinsky’s ‘Petroesjka’ op de luisteraars af, dat wil zeggen de drie delen uit deze balletmuziek die door de componist op een spectaculaire, duivels moeilijke manier voor piano zijn bewerkt. Stravinsky als een twintigste-eeuwse Liszt dus. Vitaly Pisarenko (piano). Werken van Liszt en Stravinsky. Op zondag 4 mei, 11.30 uur, Nieuwe Kerk.

‘Ik ben oud en ik ben kwaad’ door Eric Korsten “Ik ben oud en ik ben kwaad”. Kom er maar eens om tegenwoordig, een dergelijke combinatie van wat zelfkennis en openhartigheid zie je nog maar zelden. De oude dame die deze woorden uitspreekt waagt het even later bovendien aan de twee jongemannen die haar omringen, te vragen of ze haar na haar dood “alsjeblieft” van het havenhoofd af de in zee willen laten glijden. Ze beloven het haar minzaam, wenkbrauwen weliswaar lichtelijk opgetrokken, bij wijze van een licht instemmende knik met hun hoofd. Niettemin is De troost van Haagse Jongens een vrolijk en nu en dan regelrecht onbekommerd stukje toneel. Het speelt zich af aan het Scheveningse strand, waarbij de toeschouwers in de studio van de Haagse toneelgroep Drang om hen heen mogen zitten, op rotan strandstoelen of op cosy zitbankjes, niet meer Advertentie

dan donkerbruine ombouw met trendy witte kussens erop. Veel meer dan wat ‘losse’ ontmoetingen tussen twee heren en een oude dame geeft het stuk niet te zien, en het beoogt gelukkig ook niet meer dan dat. Geen ingewikkelde gedoe dus, geen al te poëtisch of literair theater. Het is wat het is, en dat is eigenlijk wel zo prettig. De ongedwongenheid die eruit spreekt zorgt voor een mooie sfeer, waarin vooral het mooie spel van een van de grand old ladies van het Haagse amateurtoneel, Toos Scheffers, wordt uitgelijnd. Zodra zij aan het woord is voel je meteen een zekere doorleefdheid, en hoor en zie je er een karrenvracht aan (toneel-)ervaring af. Haar twee tegenspelers, theaterstudenten nog, leggen het – uiteraard – tegen haar af. Dat maakt voor dit stuk eigenlijk niet uit, want zij hebben toch ook hun eigen momenten, vooral dank zij de improvisaties die tot dit stuk hebben geleid. In een aaneenrijging van min of meer los

van elkaar staande scènetjes trekken verschillende (Haagse) onderwerpen, sferen of invallen voorbij, tot op het cabareteske af soms. Zo komen de onbevredigende aftocht uit Den Haag van het North Sea Jazz Festival en de start van een nieuw festival door een onbedaarlijke jazzfanaat en Miles Davis –adept (Robbert Unnik) aan de orde, de onstuitbare Hawaii-dromen van een fanatiek surfer (Alexander Wolff), de Koningin die ons zijig toespreekt terwijl een pijprokende Bernhard opduikt, Heijermans creatie Kniertje die ons zorgelijk wijst op de toekomstige gevolgen van overbevissing, een zeemeermin die terug wil naar de zee, en zelfs een handige, aaibare i-cat. Maar het is ook een ontmoeting tussen verschillende generaties, een ontmoeting die zo nu en dan wel degelijk tot nadenken stemt: “Weet jij wat palliatieve zorg is?”, vraagt Toos aan haar jongens. En: “Is het water nog de vriend van een stad aan zee?” “Tuurlijk”, antwoorden de jongens. “Oppassen”, zegt de oude dame. De troost van Haagse Jongens is gemaakt in het studiolab van Drang, de Haagse toneelgroep die vooral bekend werd door toneelvoorstellingen op ongebruikelijke plekken, zoals De wonderbaarlijke reis van Binck Horst en Ado / Ajax. De groep toont al jaren aan een groot Haags hart te hebben, en doet met deze voorstelling opnieuw een klinkende duit in dat zakje. Dranglab: De troost van Haagse Jongens. Regie: Kiek Wishaupt. Spelers: Toos Scheffers, Robert van Unnik en Alexander Wolff. T/m 10 mei 2008 (di t/m za) in de Drangstudio, Schelpkade 45, Den Haag. Prijs: 12,50 euro. Voor meer informatie: www.drang.nl


Cultuur

16

Woensdag 30 april 2008

Sporen van Frank Lloyd Wright

Hendrik Wouda, hal-eetkamer, villa Sevensteijn, Den Haag, 1920-1921.

Co Brandes, Hoogwerflaan, Den Haag, 1925. Archieffoto

In Den Haag en directe omgeving zijn talloze huizen en kantoren gebouwd waarin de invloed van Wright onmiskenbaar aanwezig is. Ook het interieur van villa Sevensteijn aan de Alexander Gogelweg is beïnvloed door de ideeën van Wright. Daarvoor kregen Dudok en de dan bij de Haagse meubelfabriek Pander werkzame Hendrik Wouda de vrije hand. Herman van Bergeijk en anderen schrijven erover in ‘Amerikaanse dromen’. door Sjoerd van Faassen Aan het begin van de vorige eeuw kreeg het werk van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959) grote bekendheid in Nederland. Daarbij speelde H.P. Berlage een sleutelrol. Tijdens een reis naar Amerika bezichtigde hij een aantal van diens werken. Daarover publiceerde hij in 1913 rijk geïllustreerde Amerikaanse reisherinneringen. Ook de Amsterdamse School-architect J.F. Staal en de later bij De Stijl betrokken Robert van ’t Hoff reisden naar Amerika en deden achteraf enthousiast verslag van de huizen van Wright die ze daar hadden bekeken. Zowel radicale architecten als J.J.P. Oud en J. Duiker als meer gematigden als Jan Wils en W.M. Dudok maakten van Wright en zijn werk gebruik om hun eigen opvattingen over een nieuwe bouwkunst te formuleren.

Wright was een van de eerste architecten die zich als een soort ‘superstar’ positioneerde. Tegenwoordig is dat gebruikelijk – denk aan Richard Meier of Rem Koolhaas – toen was dat zeldzaam. Door middel van artikelen in tijdschriften en aan hen gewijde monografieën probeerden architecten in de vroege twintigste eeuw hun werk internationaal te verspreiden. Architectuur werd meer dan alleen gerealiseerde gebouwen; ontwerptekeningen, theoretische uiteenzettingen, fotografische reproducties en advertenties hielpen mee de ideeën van architecten bekendheid te bezorgen. De informatie die Berlage, Staal, Van ’t Hoff en anderen over Wright en zijn werk verschaften, was daarom van belang voor Nederland. In Europees verband kreeg de belangstelling voor Wright een belangrijke impuls door een portfolio van Wright’s werk die in 1911 bij de bekende Berlijnse architectuuruitgever Wassmuth verscheen en die bij architecten insloeg als een bom. Het Nederlandse tijdschrift Wendingen van H. Wijdeveld overtrof dit nog door in de jaren 1925-1926 maar liefst zeven groot formaat afleveringen te wijden aan Wright en zijn werk. Naast ontelbare afbeeldingen bevatten de nummers ook teksten van enkele Europese architecten, onder wie de Nederlanders Berlage en Oud. De tekst van de laatste is herdrukt in de uitgave die zojuist over Frank Lloyd Wright en Nederland is verschenen, evenals een tekst die Wils in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift over Wright publiceerde. Wrights grotendeels in baksteen uitgevoerde huizen waren geïnspireerd door het Amerikaanse landschap (zijn architectuur wordt wel met de

term ‘prairie style’ gekenschetst) en kenmerkten zich door grote, ver overstekende daken en voornamelijk horizontale lijnen. Je zou verwachten dat een dergelijke ruimtelijke architectuur niet zou passen in het dichtbevolkte Nederland, maar het tegendeel is waar. Alleen al in Den Haag en directe omgeving zijn talloze huizen en kantoren gebouwd waarin de invloed van Wright onmiskenbaar aan-

fabriek Pander werkzame Hendrik Wouda de vrije hand. Wouda ontwierp strak meubilair met sterke lineaire accenten die in de betimmeringen en de lampen terugkeren. Wouda zelf bouwde in het aanpalende Wassenaar enkele door Wright geïnspireerde huizen, zoals villa De Luifel (1924) vlakbij Meyendel. Ook Co Brandes heeft in tal van ontwerpen de invloed van Wright verwerkt,

sestraat en Hoek van Hollandlaan. De woningen in Kijkduin krijgen al gauw predikaten als ‘woon-eldorado’, ‘sanatoriumwijk’, ‘het beloofde land’, ‘woonparadijs’ en worden geacht ‘gezonde mannen, frissche vrouwen, blozende kinderen en gelukkige gezinnen’ op te leveren. Er zijn verschillende typen: drie-onder-één-kap, bungalow en cottage (vrijstaand of twee-onder-één kap). Er is naar gestreefd de huizen op te laten gaan in het duinlandschap. De middelste woning van het drie-onderéén-kap type heeft een verdieping en is in de breedte gebouwd; de huizen aan de zijkant zijn gelijkvloers en in de diepte gebouwd. De flauw hellende daken zijn bedekt met leien of leipannen. De huizen hebben grote overstekken en brede schoorstenen. De cottages zijn met riet bedekt. Het twee-onder-één-kap type bestaat uit een huis met een kapverdieping en daarnaast een langgerekte gelijkvloerse woning.

Achterdocht

Omslag van het tijdschrift Wendingen. wezig is. Het tuindorp Daal en Berg (1919-1922) van Jan Wils bijvoorbeeld, en dan met name het daarvan deel uitmakende complex Papaverhof. Of villa Sevensteijn aan de Alexander Gogelweg 20 (1919-1921), het enige gebouw dat W.M. Dudok in Den Haag heeft neergezet. Ook het interieur van dit belangrijke bouwwerk is beïnvloed door de ideeën van Wright. Daarvoor kregen Dudok en de dan bij meubel-

Advertentie

7dj_[a#[d 8e[a[dcWhaj ; OPENING DONDERDAG 8 MEI ;

Lange Voorhout – Den Haag elke DONDERDAG (10.00 – 19.00 u) en ZONDAG (11.00 – 17.00 u) t/m 21 september

bijvoorbeeld in zijn huizen aan de Hoogwerflaan in Marlot (1925) of in de woningen aan de Juliana van Stolberglaan (1927). Den Haag blijkt zelfs te zijn ‘ontsnapt’ aan een door Wright beïnvloedde De Bijenkorf van A. Otten, waarvan een ontwerp in het boek staat afgebeeld. ‘Haagse’ architecten als J. Limburg, F.L.J. Lourijsen en Dirk Roosenburg lieten zich eveneens door Wright inspireren. Voor een deel van deze gebouwen heeft de vorige jaar overleden architectuurhistoricus Victor Freyser ooit de term ‘Nieuwe Haagse School’ geïntroduceerd. Wright had verder een belangrijke invloed op de interieurkunst die in Den Haag een duidelijk eigen stijl had. Aan deze ‘Haagse Stijl’ zijn de namen verbonden van onder anderen Cor Alons, Corn. van der Sluys, Frits Spanjaard en de genoemde Hendrik Wouda.

Prairie

Het mooiste voorbeeld van de invloed van Wright is echter te vinden in Kijkduin, waar in de jaren twintig de aarde nog woest en ledig was en waar Wrights ‘prairie style’ dus goed tot zijn recht kon komen. ‘Je komt er met ’n bus. Tenminste, als die onderweg niet blijft steken’, spotte de Haagse toneelspeler Joh. W. Broedelet over Kijkduin. Daar bouwden Bernard Bijvoet en Jan Duiker in opdracht van de aannemer Joh. D. van der Houwen tussen 1921 en 1923 een heel wijkje van in totaal 126 door Wright geïnspireerde koopen huurwoningen (met huurprijzen van 600 tot 900 gulden per jaar). De woningen van Bijvoet en Duiker zijn gelegen op het noordelijk deel van het landgoed Meer en Bosch; het wijkje omvat de straten Wijkselaan, Noordwijkselaan, Meer en Boslaan, Scheveningse-laan, Katwijkselaan, Zandvoortselaan, Duinlaan, Kijkduin-

Over die huizen schrijft Broedelet (die niet zo heel scherp kijkt want de door hem genoemde ‘platte’ daken zijn in werkelijkheid zadeldaken): ‘Kijkduin zelf, met z’n eigenaardige, zij ’t architectonisch smaakvol gebouwde huizen, (platte rieten daken en uitgerekte veranda’s) doet op ’t eerste gezicht aan ’n kaffernederzetting denken’. De dichteres Clara Eggink, die in de jaren dertig in het wijkje zowel met Jan Campert als met J.C. Bloem heeft gewoond, schreef in haar herinneringen over Bloem’s huis aan de Scheveningselaan: ‘Het huis in Kijkduin was wel Jacques’ beste vondst op huizengebied. Het was een van die toentertijd versmade, maar op het ogenblik als architectonische pronkstukken vertoonde bungalows van Bijvoet en Duiker, losweg neergezet in de maagdelijke duinen. Waarschijnlijk ook omdat die huizen op tamelijk grote afstand van de stad lagen, werden ze door de conventionelen met achterdocht bekeken’. Voor dit soort petite histoire hebben de ijverige Herman van Bergeijk – die nog geen jaar geleden een bewonderenswaardige monografie over Jan Wils publiceerde – en zijn mede-auteurs terecht geen aandacht. De inhoud van het mooi vormgegeven boek is zeer gevarieerd, met bijvoorbeeld hoofdstukken over Wright en zijn architectuur voor de gecultiveerde middenklasse door Van Bergeijk zelf, over Gerrit Rietveld en Jan Duinker door Sander Woertman, over H. Wijdeveld door Mariëtte van Stralen of over Wright en het Nederlandse interieur door Timo de Rijk. Het helaas registerloze boek biedt ook enkele boeiende beeldessays, met talloze afbeeldingen van door Wright geïnspireerde architectuur in Nederland. Er worden in die beeldessays zelfs verrassende lijnen naar het heden doorgetrokken, waaruit blijkt dat Wright’s invloed nog steeds levend is. Herman van Bergeijk (red.), Amerikaanse dromen. Frank Lloyd Wright en Nederland. Uitgeverij 010, ISBN 978-90-6450-593-5, 189 pag., € 24,50


Sport

Woensdag 30 april 2008

Voetbalgedichten Sportjournalistiek blijft een vak apart. Een ding is zeker: zonder goede leermeesters gaat het niet. Zoals onze medewerker Chris Willemsen in deze twee bijdragen weer treffend weet te verwoorden.

ad van emmenes van lennepweg op audiëntie met thee bitterkoekjes op een schaaltje en rode cirkels en uitroeptekens op mijn uitgescheurde stukjes gaf de vader aller voetbaljournalisten het talent dat modern wilde doen ongenadig op zijn donder waarom offside voor buitenspel waarom keeper voor doelverdediger waarom corner voor hoekschop waarom freekick voor vrije trap waarom referee voor scheidsrechter waarom penalty voor strafschop zeg het in de taal van je moeder die is zuiver en al dat engels ach jij kunt toch makkelijk zonder

fred racké zeestraat de talloze gesprekken die we hadden de vele lessen die ik van hem leerde de doelpunten, interviews en reportages de keren dat hij kachel was en ik zwijgend gecommitteerde niets had nog waarde op die dag in ’78 bij het wk op de weg in regen en in mist toen hij een nooit te overbruggen afstand schiep tussen hem en iedere andere journalist de hele wereld in paniek bijeen er kwam een finishfoto aan te pas terwijl hij direct al had gezien dat niet moser maar knetemann kampioen geworden was

17

Marcella

Diversiteit in de tennissport De Indiase toptennisster Sania Mirza is

heeft op jonge moslima’s in hun land. Sa-

moslima en fungeert wereldwijd als rol-

nia Mirza is voor veel moslims wereldwijd

model voor miljoenen vrouwen die ge-

een issue aan het worden in negatieve of

bukt gaan onder hun geloof. Het 21-jarige

positieve zin. Ze verlegt grenzen in de ten-

tennistalent is een trouw, maar ook libe-

nissport, in haar geloof en voor haar volk.

raal denkende moslima. Zij probeert, zoals

Voor haar land heeft ze al heel wat records

voorgeschreven, vijf keer per dag te bid-

gebroken. Zij is de eerste Indiase speel-

den. Voor een professioneel tennisster is

ster in de top vijftig van de wereld en de

dat niet altijd even praktisch. ’s Morgens

eerste Indiase die een WTA-titel op haar

om vijf uur drukt ze daarom soms stiekem

naam heeft geschreven. Een schare mos-

de snooze-knop van haar wekker weer in.

lim fans volgt haar over de hele wereld en

Maar over het algemeen is zij een plichts-

zij is bij de doorsneebevolking van haar

getrouwe moslim. Alleen de conservatieve

land razend populair. Op een talentvolle

kledingvoorschriften van het Islamitische

cricketspeler na is zij de populairste jonge

geloof lapt zij aan haar laars en ook draagt

sporter van India en ze laat zich thuis ver-

ze geen lichaamsbedekkende kleding of

gezellen door bodyguards om al te opdrin-

gesponsorde hoofddoek. De attractieve

gerige fans van haar lijf te houden. Mirza is

Sania speelt tennis in korte rokje en mouw-

de good news story van de tennistour. Zij

loze shirts. Ze lakt haar teennagels en heeft

is een moslim bij wie je niet meteen denkt

een neusring. Met het stijgen van haar ten-

aan wat zij in haar rugzak heeft. De vraag

nisprestaties en haar daaraan gekoppelde

is in hoeverre de extremistische moslims

populariteit blijft haar uiterlijk in de Isla-

een bedreiging voor haar zijn of andersom,

mitische wereld niet onopgemerkt. Streng

in hoeverre zij een bedreiging voor hen is.

gelovige moslims hebben gedreigd haar

In een tijd dat diversiteit in onze samenle-

het spelen te verhinderen, omdat zij in hun

ving een belangrijke rol speelt is de voor-

ogen te frivool gekleed gaat en daarmee

beeldfunctie van Sania Mirza essentieel. De

de Islam beledigt. Het leverde haar zelfs

tenniswereld heeft iemand als Sania Mirza

een fatwa op van Indiase moslimorgani-

hard nodig, maar de wereld ook.

saties, die van mening zijn dat zij zich onislamitisch kleedt en een slechte invloed

Marcella Mesker

ADO Den Haag treft in Play-Offs de eigen nieuwe trainer Wetzel Na de overtuigende 3-0 zege van zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles, zijn er voor ADO Den Haag zeker kansen om in de Play-Offs een ronde verder te komen. Tegenstander donderdag om 14.30 uur is VVV Venlo, onder leiding van André Wetzel. En die is pikant genoeg volgend jaar de trainer van ADO Den Haag. door Jimmy Grondstra In Venlo volgt op zondag 4 mei de return. Of een derde wedstrijd nodig is, hangt af van de resultaten. De eventuele beslissingswedstrijd is gepland op woensdag 7 mei (aanvang 20.00/20.15 uur). De Play-Offs houden nogal wat rekenwerk in. Ook de tweede ronde wordt gespeeld volgens het ‘best of three-systeem’, bestaande uit een thuis- en uitwedstrijd en – indien beide duels in een gelijkspel zijn geëindigd of beide duels een verschillende winnaar kennen – een beslissingswedstrijd. Het doelsaldo bepaalt

welke club de beslissingswedstrijd thuis speelt. Is het doelsaldo gelijk, tellen de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten dubbel. Als deze telling geen uitsluitsel geeft, valt de beslissing door het nemen van strafschoppen conform de Spelregels Veldvoetbal direct na afloop van de tweede wedstrijd. Als er een derde wedstrijd dient te worden gespeeld, tellen de in dit duel gescoorde doelpunten niet dubbel. Bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd wordt er twee keer vijftien minuten verlengd. Indien de verlenging geen beslissing brengt, worden strafschoppen genomen conform de Spelregels Veldvoetbal. Mocht ADO Den Haag de derde ronde van de Jupiler Play-Offs bereiken, geldt hetzelfde systeem. De ploeg van Wiljan Vloet, volgend seizoen hoofd jeugd opleiding van PSV, kan donderdag in ieder geval met een positief gevoel aan de Play-Offs beginnen. De wijze waarop de Haagse ploeg zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles speelde, stemde tot grote tevredenheid.

ADO Den Haag de zaken echt onder controle had. Opvallend: het sterke spel op het middenveld van het drietal Richard Knopper, Levi Schwiebbe en Yuri Cornelisse. Ook de acties van rechtsbuiten Geoffrey Knijnenburg, die afgelopen jaargang toch een bijrol vervulde, vielen op. Centrale verdediger Chris Kum speelde ook voortreffelijk (aan hem volgende week waarschijnlijk de taak dribbelkoning Nordin Amrabat uit te schakelen).

In de 28ste minuut bezorgde Schwiebbe de bal bij Yuri Cornelisse, die vanaf de linkerkant ruimte vond om een voorzet te geven. Sterke spits Hans van de Haar tikte de bal technisch knap langs doelman Kevin Moeliker. Vanaf dat moment hadden de Hagenaars de touwtjes in handen en gaven die ook niet meer weg. In de tweede helft waren het Yuri Cornelisse en Richard Knopper die de 2-0 en de 3-0 op het bord schoten. Verheugend: dit ge-

beurde na fraaie uitgespeelde aanvallen. Naast de Haagse trainer André Wetzel, treft ADO Den Haag donderdag ook oud-spelers Ekrem Kahya en Peter Jüngschlager (Sandro Calabro is geblesseerd). VVV-aanvaller Jason Oost is een geboren Hagenaar. Over de intenties van Wetzel kunnen volgens hem zelf geen misverstanden bestaan: “Ik ben in dienst van VVV en zal er alles aan doen ze in de Eredivisie te houden”.

Geen misverstand

Ondanks de voortvarende start van de thuisploeg duurde het toch even voordat

Afscheid van Peter Hofstede Begin deze week besloten ADO Den Haag en Peter Hofstede per direct uit elkaar te gaan. De technisch manager kan zich niet vinden in de nieuwe structuur, waarbij hoofdtrainer Wetzel de verantwoordelijkheid krijgt over het technisch beleid. Peter Hofstede: “Ik betreur dat ik, omdat er wordt gekozen voor een andere structuur, afscheid moet nemen van deze mooie club. Spijtig dat ik het beleid van dit seizoen geen vervolg kan geven. Met de doorstroom van een

groot aantal regionale talenten vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal ben ik ervan overtuigd dat de basis is gelegd voor een gezonde sportieve toekomst”. Hofstede trad op 1 november 2005 in dienst bij ADO Den Haag als scout en vervulde later de functie van hoofdscout. Sinds 1 januari 2007 was hij actief als technisch manager. Peter Hofstede speelde in totaal veertien seizoenen betaald voetbal, waarvan de laatste drie voor ADO Den Haag.

Wetzel wil VVV ten koste van zijn nieuwe club ADO Den Haag in de Eredivisie houden. > Foto: Creative Images.


18

Sport

Klein Zwitserland na kampioenschap voor promotie Het reguliere seizoen is goed afgesloten door de hockeyclubs uit de regio. De dames van HGC werden kampioen van de Overgangsklasse, evenals de heren van Klein Zwitserland. Reden voor Den Haag Centraal om met de aanvoerder van Klein Zwitserland Hidde Kruize te bellen. Hoe heeft hij de beslissende en gewonnen uitwedstrijd tegen Tempo ’41 beleefd (uitslag 1-2)? De laatste wedstrijd was moeilijk? “Het was zeker lastig. We begonnen goed. (Hidde maakte de 0-1-red) Daarna zakten we weg en kwamen we onder druk te staan. Het had nooit gelijk mogen worden. Uiteindelijk werd het een paar minuten voor tijd 1-2. Als dat niet was gebeurd, hadden we niet direct kunnen promoveren, dan was Schaerweijde kampioen geworden. Nu wordt het makkelijker en kunnen we door één tegenstander te verslaan weer naar de Hoofdklasse”. Was het seizoen zwaarder dan je dacht, jullie waren immers de gedoodverfde favoriet? “Voor sommigen waren we dat wel, voor sommigen niet. Kwalitatief waren we de beste, vind ik. Maar tussen vinden en doen zit een groot verschil. We hebben een jong team, dat is lastig af en toe. Er is een groot leeftijdsverschil tussen de jonge spelers en de oude, er is geen middengroep. En de oudjes kunnen niet altijd drie keer trainen. Maar iedereen heeft het goed opgepakt”.

Woensdag 30 april 2008

HBS in Hoofdklasse met bijna alleen maar echte ‘clubspelers’ Na vijf jaar Eerste Klasse is het eindelijk gelukt. HBS promoveert naar de Hoofdklasse van de zondagamateurs. Een enerverende competitie met steeds wisselende koplopers werd zondag in Schiedam afgesloten met een 1-3 overwinning op Excelsior ’20. Daarmee was het kampioenschap voor de Hagenaars een feit. Linksback en HBS’er vanaf zijn vroegste jeugd Remco Hendriks kan zijn geluk niet op. door Bert Tielemans

In Delft greep HBS de promotie vorig seizoen net mis. De accu was na een slopende nacompetitie helemaal leeg. ‘De Kraaien’ verloren in de stromende regen van DCV uit Krimpen aan de IJssel. Het doemscenario van ‘net niet’ leek ook zondag gestalte te krijgen toen Excelsior ’20 binnen de minuut op voorsprong kwam. Remco Hendriks: “Ja dan schrik je wel even. We waren zo gefocust om zo ontspannen mogelijk te spelen dat we verkrampten. Excelsior ’20 is voor ons ook geen lekkere ploeg om tegen te spelen. De 1-1 van Cor Roeleveld vlak voor rust gaf een enorme mentale kick waardoor we rustiger gingen spelen. Na de pauze wist ik dat het goed zou komen”. En het kwam goed. Door doelpunten van Jochem Hendriks en Remco Klaasse liep HBS uit naar 1-3 en was de buit binnen. Remco Hendriks (24), vaste waarde in

het team van Wim de Jong, kan een dag na de finale tegen Excelsior’ 20 nog moeiteloos de gevoelens van trots en vreugde oproepen. Hendriks: “Het kampioenschap in de Eerste Klasse behalen met een elftal waarin zoveel echte clubmensen spelen, dat voelt echt geweldig. Minstens zeven jongens uit deze selectie zijn hier opgegroeid. Samen bewaken we de speciale HBS-sfeer in het elftal. Die is zo bijzonder. Nieuwkomers willen hier ook nooit meer weg. Op HBS stonden na afloop wel 400 man te wachten om ons toe te juichen. Geweldig, ik moest echt om 12 uur weg maar volgens mij heeft het feest tot heel vroeg geduurd”. Ook als niet-nieuwkomer wil Hendriks HBS voorlopig nog niet verlaten. Al vanaf de F-jes draagt hij het ravenzwarte tenue. Hendriks: “Mijn vader is een cricketer en zocht een club in Den Haag

Voelden jullie tegen Tempo de druk? “Er zit spanning op. Je weet dat alleen Schaerweijde daar heeft gewonnen, met de hakken over de sloot. Zij geven niets gratis weg. Na de eerste tien minuten viel de spanning van ons af, daarna kwam het er weer in. En we speelden op zand, en voor het eerst scheen er weer een warme zon, waardoor we sneller vermoeid raakten”.

En zijn jullie klaar voor de Hoofdklasse? “Ik denk het wel. Maar met dit team spelen we wel voor degradatie. Ons streven is plaats zes of zeven. Daar hebben we nog wel twee, drie versterkingen voor nodig. Daar wordt hard aan gewerkt”.

Tip 5 Ook komende week staan er interessante sportevenementen op de agenda. Den Haag Centraal maakte voor u een kleine selectie. Wat valt er allemaal te doen, zien en beleven? ADO Den Haag> VVV Venlo. Op weg naar de Eredivisie wacht ADO een bijzondere confrontatie met het VVV van haar nieuwe trainer André Wetzel. Donderdag 1 mei, 14.30 uur, ADO Den Haag stadion, Forepark. Leimonias > Popeye GS. De Eredivisie tennis is van start gegaan. Leimonias gaat na twee overwinningen aan de leiding. Op zaterdag 3 mei komt Popeye op bezoek, met onder anderen Dennis van Scheppingen. Aanvang wedstrijden 11.00 uur, Klatteweg. Klein Zwitserland > Hurley. De mannen van KZ hebben het seizoen goed afgesloten met het kampioenschap in de Overgangsklasse. De volgende stap richting promotie vormen de play-offs. Zaterdag 3 mei wordt de eerste wedstrijd gespeeld, direct gevolgd door de terugwedstrijd op zondag. Aanvang 15.00 uur, Klatteweg. HGC > MOP. Ook de dames van HGC zijn kampioen geworden en willen graag terugkeren naar de Hoofdklasse. Op zondag 4 mei spelen ze terugwedstrijd tegen MOP. Afslag 12.45 uur, Sportcomplex de Roggewoning, Buurtweg, Wassenaar. Ringvaart Regatta. > De jaarlijkse roeimarathon van honderd kilometer vindt plaats op woensdag 7 mei. De start is op de Kaag en de finish bij Laga in Delft. Onderweg doen de roeiers onder andere de sluis bij Leidschendam aan (rond 20.15 uur), voordat ze hun weg vervolgen over de Vliet. Start vanaf 13.00 uur, finish rond 22.00 uur.

Speciale cultuur

Dat Remco Hendriks vanuit de jeugd doorstroomde naar het eerste elftal van trainer Wim de Jong, is op zich niet heel bijzonder bij HBS. Het past in de filosofie van de club om het maximale te willen presteren met eigen leden. Remco Hendriks: “Nieuwkomers zijn natuurlijk welkom maar moeten passen bij de clubcultuur. Spelers als Sander Pronk en Marcel Koning zijn eigenlijk toevallig bij HBS terecht gekomen. Jeugdvrienden van Koning spelen hier bijvoorbeeld in het vijfde en via hen kwam hij bij HBS. Hij is nu ook een clubman en speelt volgend jaar gewoon weer mee in de Hoofdklasse”. Met het bereiken van dat niveau komt een droom uit voor de club die in 1904, 1906 en 1925 zelfs driemaal kampioen van Nederland werd. Toch zal ook het hoofdklasserschap geen beleidsverandering teweegbrengen bij HBS.

Netwerk

Remco Hendriks: “Van de club krijgen we een paar voetbalschoenen, een kledingpakket en een mooi jasje. Vergoedingen aan spelers worden hier gewoon niet betaald. We gaan in de winterstop met zijn allen op wintersport. Dat betaalt de club en is veel leuker dan een beetje geld. HBS probeert ook haar netwerk in te zetten voor de spelers. Aan het begin van elk seizoen praat iedere speler met het bestuur en wordt gekeken hoe de club kan helpen met studie, werk of soms het zoeken van een huis. Maar iedereen betaalt hier keurig en op tijd zijn contributie. Schrijf maar op, ook volgend jaar betaal ik 260 euro contributie”.

Nu moeten jullie komend weekeinde tegen Hurley. Maken jullie kans? “Ik geef onszelf een goede kans. Het is een vechtersteam. Daar hebben wij het doorgaans lastig tegen. We zullen onze tactiek een beetje moeten aanpassen”. Hoe gaan jullie die wedstrijd spelen? “De eerste tien minuten zijn belangrijk. Vooral tegen de sterkere teams lopen we vaak achter de feiten aan. In de play-offs kunnen we dat niet gebruiken. We moeten proberen snel op voorsprong te komen. We moeten makkelijk hockeyen, zoals we kunnen, en we moeten niet achteruit gaan spelen”.

voor mijn oudere broer. Daarna volgde ik, eerst om te cricketen maar later om te voetballen”. Via de jeugdselecties kwam de blonde back vijf jaar geleden bij de selectie van het eerste elftal. Hendriks: “Ik begon met meetrainen en mocht af en toe op de bank zitten en invallen. Pas later werd ik een volwaardig lid van de selectie. Dit seizoen heb ik alles gespeeld. Volgens mij zelfs van de eerste tot de laatste minuut”.

Hendriks (rechts) deelt volop in de feestvreugde. > foto: Bert Tielemans.

Leimonias doet goede zaken in eerste Eredivisieweekend Zaterdag 26 april 2008 ging de landelijk gemengde Eredivisie tennis van start. Acht ploegen zullen gedurende een periode van drie weken strijden om een plaats bij de beste vier die recht geeft op deelname aan de play-offs. Als enige Haagse club neemt HLTC Leimonias ook dit jaar weer deel aan deze competitie en kan daarvoor beschikken over enkele toptalenten uit de regio: Thiemo de Bakker en Marlot Meddens.

wel: het 19-jarige talent tegen de 30-jarige onlangs met toptennis gestopte routinier. In drie spannende sets (4-6/6-4/6-4) wist Thiemo de Bakker de winst naar zich toe te trekken. Voor De Bakker een bijzondere zege: “Sluiter en ik kunnen in het dagelijks leven goed met elkaar overweg. Ondanks dat ik heb gewonnen, blijft hij een voorbeeld voor mij. Het zou prachtig

zijn als ik ooit kan bereiken wat hij heeft bereikt”.

Goede zaken

In de tweede herenenkel was het de beurt aan Stefan Wauters (Bel) om het namens Leimonias op te nemen tegen Melle van Gemerden van TV Dekker. Deze partij werd in drie sets beslist in het voordeel

door Fan Jacobus Zaterdag 26 april moest de formatie van de coaches Mark Paul Burgersdijk en Tim Rompa aantreden tegen TC Groenekan. Uit spelen bij Groenekan wordt door de spelers vaak als lastig ervaren doordat de wedstrijden worden gespeeld op hardcourt banen. Deze keer leverde de ondergrond geen problemen op voor de ploeg uit Den Haag. Er werd overtuigend gewonnen met 5 – 1. Zondag 27 april speelde HLTC Leimonias aan de eigen Klatteweg tegen TV Dekker/ Horsman uit Warmond. Nadat de damesenkels waren gespeeld waarin Kyra Nagy (Hon) namens Leimonias de eerste winstpunten binnenhaalde door in twee sets te winnen van Claire Lablans (Ned) en waarin Marlot Meddens (Ned) in de Roemeense Andreea EhrittVanc haar meerdere moest erkennen, was het de beurt aan Thiemo de Bakker om aan te treden tegen Raemon Sluiter. Ofte-

Thiemo de Bakker retourneert. > Foto: Bert Tielemans

van Van Gemerden: 2-6/6-3/3-6. Vervolgens wist Leimonias zowel het dames- als herendubbel in twee sets te winnen en haalde daarmee de eindoverwinning binnen. Door de eerste twee wedstrijddagen met winst af te sluiten, staat HLTC Leimonias aan kop in de Eredivisie en deed daarmee goede zaken op weg naar de play-offs.


Service

Woensdag 30 april 2008

DeWedstrijden

Werk in uitvoering Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 mei

Zaterdag Eerste Klasse B

Zaterdag Derde Klasse A

Zondag Eerste Klasse B

Zondag Derde Klasse B

Einde competitie Scheveningen kampioen

Einde competitie Haaglandia kampioen; SV’35 gedegradeerd

Einde competitie HBS kampioen; ADO Den Haag speelt promotie/degradatiewedstrijden vanaf 18 mei wedstrijd voor promotie naar hoofdklasse zondag 4 mei, 14.00 uur Hercules – Tonegido

Einde competitie Scheveningen gedegradeerd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eindstand Scheveningen Jodan Boys Rijnvogels Voorschoten ‘97 Gravenzandse SV Spijkenisse Vitesse Delft XerxesDZB ‘s-Gravendeel Naaldwijk Lyra Deltasport

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

48 43 42 39 39 30 30 29 24 19 15 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eindstand Haaglandia RCL Koudekerk Oegstgeest LSVV ‘70 Kagia BSC ‘68 RAS SEV Hazerswoudse Boys Leiden SV ‘35

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

47 44 37 36 36 33 31 30 20 19 17 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eindstand HBS Feyenoord Leonidas Neptunus Tonegido JHR RKAVV DHC Nieuwenhoorn ADO Den Haag Excelsior ‘20 UVS

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

43 41 40 39 34 33 29 29 25 20 18 10

Eindstand 1 RKDEO 2 Den Hoorn 3 VELO 4 Delft 5 VOC 6 Duindorp 7 DHL 8 Delfia 9 Blauw Zwart 10 Oliveo 11 MSV ‘71 12 Scheveningen

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Calandplein, Calandbrug; afsluiting Om de doorstroming op de kruising Neherkade-CalandstraatSlachthuislaan te verbeteren wordt deze kruising opnieuw ingericht. Hiervoor zijn ook aanpassingen aan de Calandbrug noodzakelijk. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en duren ruim 3 maanden: de kruising wordt aangepakt tot begin juni. In deze fase zijn er geen belangrijke afsluitingen. De hinder voor het verkeer blijft beperkt. De Calandbrug wordt aangepast van 2 juni tot 27 juni. Het Calandplein/ Calandstraat wordt in deze fase afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Een omleiding wordt met borden aangeven.

51 50 49 38 36 29 27 25 25 23 15 8

Zaterdag Tweede Klasse C

Zondag Hoofdklasse A

Zondag Tweede Klasse C

Zondag Derde Klasse C

Einde competitie Semper Altius speelt promotie/degradatiewedstrijden vanaf 17 mei

4 mei, 14.00 uur Haaglandia – Westlandia Omniworld – VUC

Einde competitie Wedstrijden voor promotie naar de Eerste Klasse Zondag 4 mei, 14.00 uur Wilhelmus – Poortugaal GDA – Nieuwerkerk Laakkwartier speelt promotie/degradatiewedstrijden vanaf 18 mei

Einde competitie HMSH kampioen; Escamp gedegradeerd Wedstrijden om promotie naar Tweede Klasse Zondag 4 mei, 14.00 uur GONA – WRW DHZ – HSTexas DZS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eindstand Spirit MVV ‘27 DSO DUNO Valken ‘68 Gouda Zevenhoven Gravenzandse VV JAC Semper Altius Forum Sport Die Haghe

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

44 40 36 33 31 30 30 29 29 27 21 19

Handbal heren (finale play-offs,

1e wedstrijd)

Zaterdag 3 mei, 15.30 uur Volendam – Hellas

Hockey heren (Rabo Hoofdklasse) Einde competitie. HGC wist zich niet te plaatsen voor de play-offs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Stand Hollandia Argon Haaglandia VVSB AFC Elinkwijk Omniworld VUC Westlandia Turkiyemspor ADO ‘20 DWV DWS DCV

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

56 45 41 41 38 35 33 32 31 31 31 27 15 9

Hockey dames (Rabo Hoofdklasse) Einde competitie Voor HDM beginnen op 17 mei de promotie/degradatiewedstrijden. Hockey heren (play-offs promotie naar Rabo Hoofdklasse) Zaterdag 3 mei, 16.00 uur HCKZ – Hurley Zondag 4 mei, 15.00 uur Hurley – HCKZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eindstand Boshuizen SJC GDA Wilhelmus Alphense Boys Quick TOGB VCS HVV Laakkwartier Verburch Concordia

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

43 41 40 39 35 32 31 30 30 22 19 5

Hockey dames (play-offs promotie naar Rabo Hoofdklasse)

Zaterdag 3 mei, 12.30 uur MOP – HGC Zondag 4 mei, 12.30 uur HGC – MOP

Honkbal (Hoofdklasse) Zaterdag 3 mei, 14.00 uur Mr. Cocker HCAW – ADO Zondag 4 mei, 13.00 uur Mr. Cocker HCAW – ADO

19

Eindstand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HMSH HSTexasDZS GONA VFC BMT ODB SVVSMC Vredenburch Mozaiek Victoria ‘04 SVDPW Escamp

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

49 45 45 36 33 33 30 25 24 19 18 16

Tennis (Eredivisie gemengd) Zaterdag 3 mei, 11.00 uur Leimonias – Popeye GS Zondag 4 mei, 11.00 uur De Manege – Leimonias

Zaalvoetbal (Eredivisie) Voor FC Rijswijk volgt op vrijdag 9 mei de eerste wedstrijd voor promotie naar topdivisie

Laan van Meerdervoort/Zeestraat In verband met een reconstructie van de kruising wordt er vanaf 1 april tot en met 9 mei een rijstrook op de Laan van Meerdervoort opgeheven. Mogelijk kan dat in de spitsuren tot enige filevorming richting Javastraat leiden. Laan van Nieuw Oost Indië/Anna van Hannoverstraat; vervanging verkeerslichten Tot en met vrijdag 2 mei worden de verkeerslichten op deze kruising vernieuwd. Dat gaat gepaard met enige overlast voor het verkeer. Tot en met 1 mei zijn de verkeerslichten buiten gebruik en is in alle aanrijrichtingen één rijstrook beschikbaar. Laan van Nieuw Oost Indië: deel Juliana van Stolberglaan en Bezuidenhoutseweg De Laan van Nieuw Oost Indië tussen de Bezuidenhoutseweg en de Juliana van Stolberglaan wordt opnieuw ingericht. Tijdens de werkzaamheden is dit gedeelte van de Laan van Nieuw Oost Indië voor alle rijverkeer afgesloten. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half juli. Omleidingen Het doorgaande rijverkeer wordt gedurende de werkzaamheden omgeleid via de Bezuidenhoutseweg, Koningin Marialaan, Juliana van Stolberglaan (keren bij de Prinses Beatrixlaan). Het is ook mogelijk de Prinses Beatrixlaan af te rijden en via de Schenkkade weer terug te rijden naar de Laan van NOI. De tegenrichting loopt via de Juliana van Stolberglaan, Koningin Marialaan en Bezuidenhoutseweg. Om sluipverkeer in de De Carpentierstraat te voorkomen wordt het eenrichtingsverkeer in het gedeelte tussen de Theresiastraat en de Juliana van Stolberglaan omgedraaid. Leyweg; reconstructie Het nieuwe knooppunt Leyenburg is in gebruik genomen. Tegelijk wordt de keerlus van tramlijn 6 in gebruik genomen en vervalt de keerlus op het Castricumplein. Gevolgen in het kort: tramlijn 6 krijgt nieuw eindpunt in de keerlus van Leyenburg (hier géén in/uitstaphalte); halte Castricumplein vervalt. inkorten lijn 13 van Oostduin tot Leyenburg; dit wordt lijn 20 en krijgt een aangepaste dienstregeling. andere route lijn 14; dit wordt lijn 21; nieuwe route in Den Haag Zuidwest en langs Nieuw Waldeck. kleine routeaanpassingen bij knooppunt Leyenburg: geldt voor lijnen 23, 26, 27 en 37. lijnen 31, 34, 35, 36, 86 takken definitief aan op het nieuwe knooppunt Leyenburg. de keerroute van lijn 31 vervalt. de dienstregeling van lijn 86 wordt in de spits gehalveerd van 8x naar 4x per uur. lijn 34 (via Honselersdijk en Poeldijk) wordt verlengd van veiling ABC naar knooppunt Leyenburg. lijn 134 Naaldwijk - station HS komt te vervallen (alternatief: lijn 30 en overstappen op lijn 17 of lijn 86 en overstappen op lijn 26) Maartensdijklaan; asfaltering Tot 16 mei wordt de Maartensdijklaan in de richting van de Meppelweg opnieuw geasfalteerd. Van 19 mei tot 20 juni wordt de rijbaan in de richting van de Hengelolaan opnieuw geasfalteerd. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan waar op gewerkt wordt afgesloten voor verkeer. Parallelweg; versmalling rijbaan In verband met het verleggen van kabels en leidingen wordt de rijbaan van de Parallelweg ongeveer ter hoogte van de Suze Robensonstraat versmald. Om de veiligheid van met name de fietsers te kunnen waarborgen wordt de max. snelheid van het autoverkeer verlaagd tot 30 km per uur. Prinses Beatrixlaan In verband met het herstel van voet- en fietspad is de rijbaan in de richting van de Schenkkade tussen de Juliana van Stolberglaan en de J.P. Coenstraat versmald tot een rijstrook. Rijverkeer richting Prinses Marijkestraat wordt als gevolg hiervan omgeleid via de Juliana van Stolberglaan en de L. Henriëttestraat. Troelstrakade; herstel fietspad Tot en met 16 mei wordt het fietspad richting Erasmusweg hersteld. In verband hiermee wordt de rijbaan versmald tot één rijstrook. Houdt u rekening met extra filevorming vooral in de avondspits. Vaillantlaan; herstel fietspad In verband met het herstel van het fiets- en voetpad wordt de rijbaan van deze laan tussen het Paletplein en het Vaillantplein tot 16 mei op werkdagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur versmald tot een rijstrook.

Sander Dreesman zal dit weekend met zijn ploeggenoten van Hockeyclub Klein Zwitserland tegen Hurley gaan proberen om weer terug te keren naar de Hoofdklasse. > Foto: Creative Images


20

Service

Woensdag 30 april 2008

* Theater / muziek / evenementen vrijdag 2 mei 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. www.madurodam.nl 10.15 Bibliotheek Scheveningen: ‘Rupsje Nooitgenoeg’. Gratis. www.dobdenhaag.nl 13.00 Lange Voorhout/Lange Vijverberg/Buitenhof/Frederik Hendrikplein: ‘Koninginnekermis’. (Frederik Hendrikplein tot 21.00 uur). www.kermisdenhaag.nl 14.00 Theater Pierrot: ‘Sjaak en de bonenstaak’ Theater De Winter. € 6,-. www.theaterpierrot.nl 15.00 Stella Theater: ‘ZINDER’ Stella Den Haag. Kruisbestuiving van beeldende kunst, multimedia en theater, voor iedereen vanaf 8 jaar. € 12,50; jeugd 7,50. www.stella.nl 19.45 Theater Merlijn: ‘Het dagboek van Anne Frank’ Jeugdtheaterschool Rabarber. 11 Leerlingen van Rabarber spelen een voorstelling waarin tekst beeld en beweging samenkomen tot een sober en indringend geheel. € 10,-; jeugd 7,50 (tot 16 jr). www.rabarber.net 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 85,-. www.circustheater.nl 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest o.l.v. Mark Wigglesworth - Koninginneconcert’. Gratis inleiding om 19.15 uur. € 20,- t/m 35,- UITpas 17,50 t/m 32,50. www.philipszaal.nl 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘As you like it’ het Nationale Toneel. De mooie en gevatte Rosalinde wordt hopeloos verliefd op Orlando, een berooide edelman van lagere komaf. Shakespeares beroemde komedie over jonge verliefde mensen op de vlucht voor hun ouders en de cynische wereld van macht en politiek. € 16,- t/m 24 UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl 20.15 Theater Diligentia: ‘An en Jan gaan landelijk’ An en Jan. Rot en Meijers verkennen het countrypad. € 19,- UITpas 17,50. www.theater-diligentia.nl 20.15 World Forum Theater: ‘De grote Arie en Silvester spektakel show’ Arie & Silvester. € 22,50 t/m 30,-. www.worldforumcc.com 20.30 Drangstudio: ‘De troost van Haagse Jongens’ Theatergroep Drang. Twee jonge mannen en een oude dame ontmoeten elkaar op het Scheveningse strand. € 12,50. www.drang.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Dagelijks Brood’ het Nationale Toneel. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat volgen we vijf moderne archetypen en hun worstelingen. € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Niets aan de hand’ The Big Mo Impro Theatre Show. € 10,UITpas 8,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Misery’. Wanneer pulpschrijver Paul Sheldon op weg is naar zijn uitgever, krijgt hij een zwaar ongeluk. Oud-verpleegster Annie Wilkes vindt hem, verleent eerste hulp en neemt hem mee naar haar huis. Maar is zij wel echt zijn reddende engel? € 18,- UITpas 16,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater Camuz: ‘Camuz Kleinkunst Festival’. € 6,-. www.camuz.nl 20.30 Theater PePijn: ‘Dubbelprogramma Johan Goossens & Henk Rijckaert’. In ‘Punaise’ gaat het engagement van Goossens verder dan stand-up grapjes over Balkenende. Rijckart staat in het voorprogramma van Wim Helsen. € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl

zaterdag 3 mei 10.00 Evenementenhal Rijswijk: ‘Modelbouw en miniatuur’. € 7,-; jeugd 4,- (2 t/m 10 jr). www.evenementenhalrijswijk.nl 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. www.madurodam.nl 13.00 Lange Voorhout/Lange Vijverberg/Buitenhof/Frederik Hendrikplein: ‘Koninginnekermis’. (Frederik Hendrikplein tot 21.00 uur). www.kermisdenhaag.nl 13.30 Appeltheater: ‘Odysseus’ Toneelgroep De Appel. Geschatte eindtijd 22.30 uur. www. toneelgroepdeappel.nl 14.00 Theater Pierrot: ‘Sjaak en de bonenstaak’ Theater De Winter. € 6,-. www.theaterpierrot.nl 14.30 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 85,-. www.circustheater.nl 14.30 Theater Merlijn: ‘Het dagboek van Anne

Advertentie

Frank’ Jeugdtheaterschool Rabarber. € 10,-; jeugd 7,50 (tot 16 jr) Ook om 19.45 uur. www.rabarber.net 15.00 Koninklijke Schouwburg: ‘Culturele Talkshow De Kersentuin’. Presentatie: Jan Paul Bresser. Gesprekken over theater, politiek, muziek, boeken en beeldende kunst. Een bijzonder verjaardagscadeau voor de vijftigste Pasar Malam: de unieke heropvoering van ‘Attima’, een muziekdrama van Constant van der Wall. € 4,-. www.ks.nl 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 85,-. www.circustheater.nl 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest o.l.v. Mark Wigglesworth - Koninginneconcert’. Gratis inleiding om 19.15 uur. € 20,- t/m 35,- UITpas 17,50 t/m 32,50. www.philipszaal.nl 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘As you like it’ het Nationale Toneel. De mooie en gevatte Rosalinde wordt hopeloos verliefd op Orlando, een berooide edelman van lagere komaf. Shakespeares beroemde komedie over jonge verliefde mensen op de vlucht voor hun ouders en de cynische wereld van macht en politiek. € 16,- t/m 24 UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl 20.15 Lucent Danstheater: ‘De Nederlandse Fame’. € 36,- t/m 40,- UITpas 33,50 t/m 37,50. www.ldt.nl 20.15 Nieuwe Kerk: ‘Bernarda Fink, Marcos Fink, Carmen Piazinni - Schumann e.a.’. Liederen en duetten uit o.a. Argentinië. € 24,50 UITpas 22,-. www.ldt.nl 20.15 Theater Diligentia: ‘Forbidden musicals’ Amsterdam Independent Theatre. Musicalparodie waarin de musicakwereld op de hak wordt genomen. € 20,- UITpas 18,50. www.theater-diligentia.nl 20.30 Drangstudio: ‘De troost van Haagse Jongens’ Theatergroep Drang. Twee jonge mannen en een oude dame ontmoeten elkaar op het Scheveningse strand. € 12,50. www.drang.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Dagelijks Brood’ het Nationale Toneel. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat volgen we vijf moderne archetypen en hun worstelingen. Alle vijf proberen ze ‘er iets van te naken’ en de concurrentie voor te blijven. € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Sparring partners - Part 1 & 2’ Conny Janssen Dans. Een choreografie geïnspireerd op orgelmuziek. Voor dit nieuwe werk voor zeven dansers wordt een compositieopdracht verleend aan een jonge componist die verschillende muziekstijlen vertegenwoordigt. € 15,UITpas 13,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Niets aan de hand’ The Big Mo Impro Theatre Show. € 10,UITpas 8,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater Camuz: ‘Pieter Derks - Waan’. Derks gaat onbesuisd maar op zijn hoede op zoek naar oude verhalen en nieuwe overtuigingen. € 12,-. www.camuz.nl 20.30 Theater de Tobbe: ‘Koller - Nieuwe voorstelling’. Hij wordt vergeleken met Mr. Bean en zijn voorstellingen zijn geïnspireerd door Waardenberg en De Jong. € 13,-UITpas 11,50. www.detobbe.nl 20.30 Theater PePijn: ‘Dubbelprogramma - Johan Goossens & Roemer van der Steeg’. Roemer zingt vanachter de piano over rare mensen en dieren. In ‘Punaise’ gaat het engagement van Goossens verder dan stand-up grapjes over Balkenende. € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl 20.30 Theater Zwembad de Regentes: ‘De gambamaniak’. Een muzikale komedie waarin Ralph door Jacques ter verantwoording wordt geroepen. Waarom niet kiezen voor roem en geld, maar voor viola da gamba? Met oude muziek, oude instrumenten, humor, cabaret, film en video. € 15,- UITpas 13,50. www.deregentes.nl

zondag 4 mei 10.00 Evenementenhal Rijswijk: ‘Modelbouw en miniatuur’. € 7,-; jeugd 4,- (2 t/m 10 jr). www.evenementenhalrijswijk.nl 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. www.madurodam.nl 11.30 Nieuwe Kerk: ‘Winnaar Internationaal Franz Liszt Pianoconcours’. € 21,50 UITpas 19,-. www.ldt.nl 13.00 Lange Voorhout/Lange Vijverberg/Bui-

* Adressen

THEATERS Appeltheater/Appelstudio, Duinstraat 6-8, 070-3502200, Fortis Circustheater, Circusstraat 4, 070-4167600 Concordia Theater & Zalen, Hoge Zand 42, 070-3022680 Diligentia, Lange Voorhout 5, 0900-4104104 Dr. Anton Philipszaal, Spui, 070-8800333 Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, 0900-3456789 Kooman’s Poppentheater,

haallijnen met elkaar verweven. Aan de ene kant het huwelijk van een Westers paar vanaf de jaren vijftig. Aan de andere kant het verhaal van twee Afrikaanse broers die naar Europa reizen met hoopvolle gedachten, die een utopie blijken te zijn. € 13,- UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl

woensdag 7 mei

‘Onder het Melkwoud’ van Jeugdtheaterschool Rabarber is vanaf donderdag te zien in Theater Merlijn. > Foto: PR

13.30

14.00 14.30

14.45

15.00

15.00

15.00

19.45

20.15

tenhof/Frederik Hendrikplein: ‘Koninginnekermis’. (Frederik Hendrikplein tot 18.00 uur). www.kermisdenhaag.nl Appeltheater: ‘Odysseus’ Toneelgroep De Appel. Geschatte eindtijd 22.30 uur. www.toneelgroepdeappel.nl Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 85,-. www.circustheater.nl Lucent Danstheater: ‘De Nederlandse Fame’. € 36,- t/m 40,- UITpas 33,50 t/m 37,50. www.ldt.nl DCR complex, De Constant Rebecqueplein: ‘Experiments’. Studio LOOS presenteert in deze serie, performances met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van interdisciplinaire electronische en elektro-akoestische nieuwe muziek in hedendaags en historisch perspectief. € 3,-. www.dedcr.nl Literair Theater Branoul: ‘Korte Indische verhalen’. Verhalen van en door Paula Gomes, Hans Vervoort en Esther Captain. € 14,- UITpas 12,-. www.branoul.nl Stella Theater: ‘ZINDER’ Stella Den Haag. Kruisbestuiving van beeldende kunst, multimedia en theater, voor iedereen vanaf 8 jaar. € 12,50; jeugd 7,50. www.stella.nl Theater Zwembad de Regentes: ‘Karel de kok en het rare receptenboek’. Postbode Theo Teepeegee heeft een bijzonder pakje voor Karel de kok. Daarna gebeuren er ineens hele vreemde dingen... € 12,50 UITpas 11,-; jeugd 10,-. www.deregentes.nl Theater Merlijn: ‘Het dagboek van Anne Frank’ Jeugdtheaterschool Rabarber. € 10,-; jeugd 7,50 (tot 16 jr). www.rabarber.net Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 85,-. www.circustheater.nl

maandag 5 mei 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. www.madurodam.nl 12.00 Lange Voorhout/Lange Vijverberg/Buitenhof/Frederik Hendrikplein: ‘Koninginnekermis’. (Frederik Hendrikplein tot 21.00 uur). www.kermisdenhaag.nl 13.00 Spuiplein: ‘5 Mei Festival’. Een programma vol muzikale optredens, debat, literatuur, film en sport. Op het Spuiplein treden op: Skatalites, Hind, Postman, Brainpower, Kasba, Djumbo Shane Shu, The Deaf, Mellow Yellow e.a. In Theater aan het Spui wordt een programma geboden met debatten, lezingen, cultuur, muziek, dans, literatuur en poëzie: Erik Koller, Menno van Dijke, Kader Abdolah, Bergman e.a. Gratis. www.5meifestival.nl 19.00 Koninklijke Schouwburg: ‘De geschiedenis van de familie Avenier’. Het Toneel Speelt. Deel 3 en 4. € 27,- t/m 35,- UITpas 25,50 t/m 33,50. www.ks.nl

Frankenstraat 66, 070-3559305 Korzo Theater, Prinsestraat 42, 070-3637540 Literairtheater Branoul, Maliestraat 12, 070-3657285 Lucent Danstheater, Spui, 070-8800333 Rijswijkse Schouwburg, Gen. Spoorln. 10, Rijswijk, 070-3360336 Stella Theater, Kerkstraat 11, 070-3307070 Theater Camuz, Damlaan 44, Leidschendam, 070-3875314 Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 33, 070-3450996 Theater Pepijn, Nieuwe Schoolstr. 21-23, 0900-4104104

20.00 Fortis Circustheater: ‘Najib Amhali Zorg dat je erbij komt’. Een oerhollandse avond met ontroerende verhalen, anekdotes en een gigantisch drumstel. Amhali geeft zijn eigen kleurrijke kijk op de twee werelden die hij de zijne mag noemen. www.circustheater.nl 20.15 World Forum Theater: ‘Ça Ira for War Child’ Nederlands Concertkoor. Eenmalige uitvoering van deze opera van Roger Waters. De opbrengst van dit unieke project komt ten goede aan War Child. € 50,- t/m 60,-. www.worldforumcc.com

dinsdag 6 mei 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. www.madurodam.nl 11.00 Zeeheldentheater: ‘Lotte en het geheim van StraussVogel’ Briza. € 6,-. www.zeeheldentheater.nl 12.30 Nieuwe Kerk: ‘Lunchconcert Prijswinnaars Prinses Christina Concours’. Gratis. www.christinaconcours.nl 14.00 Theater Pierrot: ‘Knofje gaat naar het circus’ Theatergroep Pindakaas met Hagelslag. € 8,-. www.theaterpierrot.nl 14.00 Zeeheldentheater: ‘Lotte en het geheim van StraussVogel’ Briza. € 6,-. www.zeeheldentheater.nl 19.00 Koninklijke Schouwburg: ‘De geschiedenis van de familie Avenier’ Het Toneel Speelt. Deel 3 en 4. € 27,- t/m 35,- UITpas 25,50 t/m 33,50. www.ks.nl 20.00 Fortis Circustheater: ‘Najib Amhali - Zorg dat je erbij komt’. Een oerhollandse avond met ontroerende verhalen, anekdotes en een gigantisch drumstel. Amhali geeft zijn eigen kleurrijke kijk op de twee werelden die hij de zijne mag noemen. www.circustheater.nl 20.30 Drangstudio: ‘De troost van Haagse Jongens’ Theatergroep Drang. Twee jonge mannen en een oude dame ontmoeten elkaar op het Scheveningse strand. € 12,50. www.drang.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Long Day’s Journey into Night’ het Nationale Toneel. De volwassen zonen Tyrone, die in hun vaders voetspoor een toneelcarrière amibiëren, komen niet los van het ouderlijk huis. In het wankele, maar niet liefdeloze huwelijk van hun ouders al altijd veel met de mantel der liefde bedekt. € 8,- UITpas 6,50. www.nationaletoneel.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Malpensa’ Annette Speelt. Twee mannen raken in gesprek op een vliegveld. Iets klopt niet aan het samenzijn van deze twee mannen. € 13,UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘De gebroeders Ouedraogo’ Het Zuidelijk Toneel. Twee ver-

Theater Pierrot, Ferrandweg 4, 070-3933348 Theater in de Steeg, Westeinde 165a, 070-3648408 Theater aan het Spui, Spui 187, 070-3465272 Theater Rest. Toussaint Spectacle, Toussaintkade 21, 070-3609324 Theater de Tobbe, Burg. Feithplein 96, Voorburg, 070-3864880 Theater Zeebelt, De Constant Rebequeplein 20a, 070-3656546 Theater Zwembad De Regentes, Weimarstraat 63, 070-3656515 World Forum Convention Center, Churchillplein 10, 070-3066228

10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. www.madurodam.nl 10.30 Tweede Kamer: ‘Neem een kijkje in de Tweede Kamer’. Rondleiding door de Tweede Kamer der Staten-Generaal met filmpresentatie ‘De Kamer aan het werk’ een een bezoek met uitleg aan de Plenaire zaal. Het programma wordt aangeboden onder voorbehoud van toegankelijkheid (ook om 11.30 uur). Reserveren verplicht via 070 3183055. Gratis. www.tweedekamer.nl 11.00 Zeeheldentheater: ‘Lotte en het geheim van StraussVogel’ Briza (ook om 14.00 uur). € 6,-. www.zeeheldentheater.nl 12.45 Kloosterkerk: ‘Pauzeconcerten’. Sophie Ardiet, Delphine Leroy (barokfluit). Gratis. www.kloosterkerk.nl 13.30 Paard van Troje: ‘TotallyKidz Verjaarsconcert’. Verjaardagsconcert met o.a. de Marokkaanse broertjes Fouradi, X-Factor Finalist Richy, So You Wanna Be A Popstar Sherilyn, Luuk en als klap op de vuurpijl zalkinderster Tess een miniconcert geven. € 10,-. www.paard.nl 14.00 Theater Camuz: ‘Birdoe’. Birdoe vertelt waarom hij vlucht uit het dorp waar hij samen met zijn vader, moeder en zusjes woont. € 6,-. www.camuz.nl 14.00 Theater Pierrot: ‘Knofje gaat naar het circus’ Theatergroep Pindakaas met Hagelslag. € 8,-. www.theaterpierrot.nl 14.30 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 85,-. www.circustheater.nl 15.00 Stella Theater: ‘ZINDER’ Stella Den Haag. Kruisbestuiving van beeldende kunst, multimedia en theater, voor iedereen vanaf 8 jaar. € 12,50; jeugd 7,50. www.stella.nl 17.00 Filmhuis Den Haag: ‘Requiem’. www.filmhuisdenhaag.nl 19.00 Koninklijke Schouwburg: ‘De geschiedenis van de familie Avenier’ Het Toneel Speelt. Deel 3 en 4. € 27,- t/m 35,- UITpas 25,50 t/m 33,50. www.ks.nl 19.30 Toussaint Dinner Shows: ‘Quanto Costa’. Cabareteske show over een stel dat in Italië een camping wil beginnen, terwijl u geniet van een vier-gangen diner. € 55,-. www.toussaintdinnershows.nl 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 85,-. www.circustheater.nl 20.15 Theater Diligentia: ‘Graag meneer van Merwijk!’. Meneer Van Merwijk is al jaren de vuurtoren die ons naar veilige havens leidt. Zijn wij dief van onze geestelijke portemonnee of willen wij ook nu weer horen en zien wat dit orakel ons aan inzichten voor een vriendenprijsje wil aanreiken? € 17,UITpas 15,50. www.theater-diligentia.nl 20.30 Drangstudio: ‘De troost van Haagse Jongens’ Theatergroep Drang. Twee jonge mannen en een oude dame ontmoeten elkaar op het Scheveningse strand. € 12,50. www.drang.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Dagelijks Brood’ het Nationale Toneel. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat volgen we vijf moderne archetypen en hun worstelingen. € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Long Day’s Journey into Night’ het Nationale Toneel. De volwassen zonen Tyrone, die in hun vaders voetspoor een toneelcarrière amibiëren, komen niet los van het ouderlijk huis. In het wankele, maar niet liefdeloze huwelijk van hun ouders al altijd veel met de mantel der liefde bedekt. € 8,- UITpas 6,50. www.nationaletoneel.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Malpensa’ Annette Speelt. Twee mannen raken in gesprek op een vliegveld. Iets klopt niet aan het samenzijn van deze twee mannen. € 13,UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater PePijn: ‘Kasper van Kooten - Veelvraat’. € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl

donderdag 8 mei 10.00 Lange Voorhout: ‘Antiek-, Curiosa- en

Zeeheldentheater, Trompstraat 342, 070-3991000

MUZIEKCENTRA ASTA, Spui 27, 070-3461096 Café restaurant Greve, Torenstraat 138, 070-3603919 Haagse Jazz Club/BowlingWorld Zuiderpark, (ingang Melis Stokelaan), Mr. P. Droogl. Fortuijnweg 79, 070-4020777 Haags Pop Centrum, Burg. Hovylaan 12, 070-4400086 Lokaal Vredebreuk, Papestraat 38, 070-3656046 Koorenhuis,

Prinsegracht 27, 070-3422722 Musicon, Soestdijksekade 345, 070-3686800 Muziekcafé De Paap, Papestraat 32, 070-3652002 Muziekcafé De Pater, Achterom 8, 070-3450852 Paard van Troje, Prinsegracht 12, 070-3601838 Podium Vocale, Laan v. Meerdervoort 32, 070-3451423 Regentenkamer, Laan v. Meerdervoort 34, 070-3658612 ‘t Syndicaat, Nieuwe Molstraat 10, 070-3600053


Service

Woensdag 30 april 2008

21

* Exposities Boekenmarkt’. Gratis. 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. www.madurodam.nl 11.00 Zeeheldentheater: ‘Lotte en het geheim van StraussVogel’ Briza. € 6,-. www.zeeheldentheater.nl 12.30 Christus Triumfatorkerk: ‘Lunchconcert door studenten Koninklijk Conservatorium’. Gratis. www.christustriumfatorkerk.nl 13.30 Appeltheater: ‘Odysseus’ Toneelgroep De Appel. Geschatte eindtijd 22.30 uur. www.toneelgroepdeappel.nl 14.00 Theater Pierrot: ‘Knofje gaat naar het circus’ Theatergroep Pindakaas met Hagelslag. € 8,-. www.theaterpierrot.nl 14.00 Zeeheldentheater: ‘Lotte en het geheim van StraussVogel’ Briza. € 6,-. www.zeeheldentheater.nl 15.00 Stella Theater: ‘ZINDER’ Stella Den Haag. Kruisbestuiving van beeldende kunst, multimedia en theater, voor iedereen vanaf 8 jaar. € 12,50; jeugd 7,50. www.stella.nl 19.00 Koninklijke Schouwburg: ‘De geschiedenis van de familie Avenier’ Het Toneel Speelt. Deel 3 en 4. € 27,- t/m 35,- UITpas 25,50 t/m 33,50. www.ks.nl 19.30 Theater Merlijn: ‘Onder het Melkwoud’ Jeugdtheaterschool Rabarber. Onder Het Melkwoud neemt ons mee naar het dorpje Llaregyb. Gedurende één lange dag in de lente zien en horen we hoe de inwoners er dromen, roddelen, verlangen, haten, kibbelen en heimwee hebben. € 10,-; jeugd 7,50 (tot 16 jr). www.rabarber.net 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 85,-. www.circustheater.nl 20.15 Lucent Danstheater: ‘The world goes ‘round’. Geschreven door John Kander en Fred Ebb. Het Duo is niet heel bekend maar wel succesvol. Naast Broadway toppers schreef het duo voor Shirley MacLaine, Barbara Streisand, Frank Sinatra en Liza Minnelli. The World Goes Round heeft ook prijzen gewonnen. € 21,- t/m 25,- UITpas 18,50 t/m 22,50. www.ldt.nl 20.15 Theater Diligentia: ‘Op Sterk Water’. Groep cabaretiers, acteurs, tv- en theatermakers die op suggesties uit het publiek een voorstelling vol stand-up comedy, toneel en muziek improviseert. € 14,50 UITpas 13,-. www.theater-diligentia.nl 20.15 World Forum Theater: ‘Hans Klok and The Beauty of Magic’. € 19,50 t/m 39,50. www.worldforumcc.com 20.30 Drangstudio: ‘De troost van Haagse Jongens’ Theatergroep Drang. Twee jonge mannen en een oude dame ontmoeten elkaar op het Scheveningse strand. € 12,50. www.drang.nl 20.30 Korzo5HOOG: ‘Tomoko Mukaiyama Show me your second face’. Een ontmoeting tussen een jurk en de muziek. Met een mode-installatie van Niels Klavers en Astrid Engelen. Vanaf 20.00 uur vind er een voorprogramma plaats met een korte performance door de Japanse danser/ choreograaf Kenzo Kusuda en biwa-speelster Junko Ueda. Na het optreden van Tomomko Mukaiyama ‘Moisture Rocket’ een Kenzo Kusuda/Korzo productie. € 15,- UITpas 13,50. www.korzo.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Dagelijks Brood’ het Nationale Toneel . Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat volgen we vijf moderne archetypen en hun worstelingen. € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Long Day’s Journey into Night’ het Nationale Toneel. De volwassen zonen Tyrone, die in hun vaders voetspoor een toneelcarrière amibiëren, komen niet los van het ouderlijk huis. In het wankele, maar niet liefdeloze huwelijk van hun ouders al altijd veel met de mantel der liefde bedekt. € 8,- UITpas 6,50. www.nationaletoneel.nl 20.30 Paard van Troje: ‘Venetian Snares & BongRa’. Experimenteel. € 11,-. www.paard.nl 20.30 Paard van Troje: ‘22 Pistepirkko’. De bandnaam betekent 22 lieveheersbeestjes. Ze komen uit Finland. € 10,-. www.paard.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Malpensa’ Annette Speelt. Twee mannen raken in gesprek op een vliegveld. Iets klopt niet aan het samenzijn van deze twee mannen. € 13,UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater PePijn: ‘Kasper van Kooten - Veelvraat’. € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl 20.30 Theater Zeebelt: ‘Zefir 7, ontwerperscafé’. Presentaties 2d en 3d ontwerpen. Maandelijkse bijeenkomst rond opmerkelijke ontwerpideeën. Coproductie: BNO kring Den Haag & Theater Zeebelt. Gratis. www.zeebelt.nl

Brongegevens Agenda Dit is een selectie van Den Haag Marketing, voor de volledige agenda en het toeristische en recreatieve aanbod, kijk op: www.denhaag.com. Voor cultureel aanbod, kaartverkoop en Last Minute Tickets kijk op: www.uitburo.nl. Tips voor de agenda kunt u mailen naar Arja Kalhorn: info@denhaag.com

De Affiche Galerij Het Souterrain (Station Spui), 070 3537006, ma t/m zo 06-24 uur Van 21 maart t/m 1 juni: Affiches Museum voor Communicatie. 100 jaar reclame. Anders Bekeken Wagenstraat 123, 070 4274920, di t/m vr 11-17, za 12-16 uur Van 8 maart t/m 10 juli: Vrij werk. Selectie schilderijen, tekeningen, beelden en keramiek. Appeltheater Duinstraat 6, 070 3502200, Van 1 maart t/m 1 juni: Ithaka mijn huis. Diverse kunstenaars hebben werk gemaakt, geïnspireerd op de theatermarathon ‘Odysseus’. Tentoonstelling is naast het Appeltheater, Duinstraat 10, en is gratis toegangkelijk tijdens de pauze van Odysseus. Galerie Ariana Vondelstraat 20, 070 3923613, wo t/m za 11-17, 1e en laatste zo v.d. maand 14-17 uur en op afspraak Van 16 april t/m 10 mei: Jos van der Berg en Margot Spiegel. Schilderijen en beelden. ArtCube gallery Jozef Israelslaan 36, 070 3280666, do t/m za 14-17 uur en op afspraak. Van 27 maart t/m 25 mei: Ever renovating city. Schilderijen van Willem van der Hofstede. Stichting BCOM Weimarstraat 24, 06 41560663, do & vr 15-19, za & zo 13-17 uur Van 24 april t/m 22 juni: Raak aan. Een twintigtal kunstenaars hebben kunst gemaakt die aangeraakt mag worden. Beach Resort Kijkduin Van 29 april t/m 15 juni: National Geographic Gezichten van de Wereld. Buitententoonstelling bestaat uit een selectie van 80 bijzondere foto’s die in samenwerking met National Geographic zijn geselecteerd uit het gelijknamige boek. Atelier Beeld Anna Paulownastraat 87, 06 21104416, vr 16-19 uur, za en laatste zo van de maand 13-19 uur en op afspraak Van 6 april t/m 10 mei: Barbara Munstermann/H. van der Does. Schilderijen en bronzen beelden. Museum Beelden aan Zee Harteveltstraat 1, 070 3585857, di t/m zo 11-17 uur Van 27 juni t/m 1 januari: Sprookjesbeelden aan zee. Permanente sculptuurexpositie van Tom Otterness aan de boulevard. Van 3 februari t/m 25 mei: Territorial Bodies. Hedendaagse beeldhouwkunst uit Israël. Centrale Bibliotheek Spui 68, 070 3534455, ma 12-20, di t/m vr 10-20, za 11-17 en zo 12-17 uur Van 1 mei t/m 31 mei: Manon Eekhout. Man-made foto’s. Museum voor Communicatie Zeestraat 82, 070 3307500, di t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur Van 26 juni t/m 1 januari: Alles werkt! Contact in de jaren ‘50 en ‘60. Van 1 september t/m 31 augustus: ZieZo. Kindertentoonstelling (5 t/m 11 jr.) waar je ogen proeven, je oren ruiken en je mond kan zien. Van 21 maart t/m 29 juni: Klinkklare Vormgeving N.P. de Koo (1881-1960). De Koo domineerde met zijn ontwerpen het reclamemateriaal van de PTT in de jaren 1920 tot 1950 en was de huisvormgever van brouwerij Phoenix. Van 10 juli t/m 1 juni: Respect the Mailman. Weer of geen weer, de postbode bezorgt al jarenlang onze brieven en pakketjes. Hoog tijd om de postbode aan het woord te laten! Van 12 oktober t/m 31 december: Eye Opener - de kracht van beeldtaal. De tentoonstelling laat zien hoe grafisch ontwerpers wereldwijd communiceren met een taal die we allemaal (vaak onbewust) kennen: beeldtaal. Van 7 oktober t/m 31 december: Briefgeheimen. Selectie van honderden kaarten waarop Nederlanders en Vlamingen hun geheim anoniem opbiechten. Galerie Duindorp Gevers Deynootweg 128f, 070 38560226 do, vr, za 14-17 uur. Van 11 april t/m 31 augustus: Maritiem werk/Mariahoeve. Schilderijen van beeldend kunstenaar Anneloes Groot. Escher in Het Paleis Lange Voorhout 74, 070 4277730, di t/m zo 11-17 uur Van 3 november t/m 30 september: Optische Illusie, wat is dat? Grote lustrumtentoonstelling. Galerie De Fietsenstalling Anthonie Duyckstraat 183, 070 3602625, Wisselende openingstijden, afhankelijk van de exposant. Van 12 april t/m 4 mei: In de verste verte. Lily Wieskamp, schilderijen en 3d-objecten Galerie ‘t Fotokabinet Maziestraat 2, 070 2202984, di t/m zo 11-18 uur, do tot 20 uur

Van 30 april t/m 30 juni: Openingstentoonstelling. Fotografie van o.a. Philippe Halsman, Annie Leibovitz, Robert Capa en Helmut Newton.

zien dat Couperus het ontstaan van het moderne Nederland in zijn werk welbewust heeft geregistreerd.

Fotomuseum Den Haag Stadhouderslaan 43, 070 3381144, di t/m zo 12-18 uur. Van 22 maart t/m 22 juni: Collectie Van Zoetendaal. Hoofddocent aan de Gerrit Rietveld Academie. Verzamelde foto’s van studenten, collega-docenten, antiquarische werken en anderzins. Van 28 maart t/m 5 mei: Prijs Verbond voor verzekeraars/Nikon Aanmoedigingsprijs voor jong talent. Laatstejaars studenten fotografie van alle kunstacademies in Nederland hebben hun werk kunnen insturen. Van 5 april t/m 29 juni: Bionic Angel (2006-2008). Michael Najjar, gemanipuleerde foto’s en multimedia technieken. Van 29 maart t/m 29 juni: Yuri Rost. Selectie foto’s van Russische boeren, zwervers, acteurs en academici gemaakt in de periode 1946-1997.

MalieBeeld Bezuidenhoutseweg 12, 070 3490250, ma t/m vr 10-16 uur Van 31 januari t/m 30 mei: Fashion Ghosts by Hans van Bentem. Vrij werk Hans van Bentem. Keramiek, glas en porselein.

GEM Stadhouderslaan 43, 070 3381133, di t/m zo 12-18 uur. Van 5 april t/m 28 juni: Augmented Realities 1997-2008. Michael Najjar, digitale manipulatie van fotografische beelden.

Mauritshuis Korte Vijverberg 8, 070 3023456, di t/m za 10-17, zo 11-17 uur Van 23 februari t/m 8 juni: Ode aan Coorte. Eerbetoon aan de 17e-eeuwse stillevenschilder Adriaen Coorte.

Gemak Paviljoensgracht 20-24, 070 3381200, ma t/m zo 12 - 18 uur Van 29 maart t/m 11 mei: From Armenia with love. Armen Eloyan, Mekhitar Garabedian en Karen Sargsyan, schilderijen, installaties en werken op papier. Van 17 mei t/m 29 juni: Professione: Reporter

Museum Meermanno Prinsessegracht 30, 070 3462700, di t/m vr 11-17, za & zo 12-17 uur Van 9 februari t/m 4 mei: Peters meesters. Werk van Peter van Straaten en werk van illustratoren die hem hebben geïnspireerd.

Haags Gemeentearchief Spui 70, 070 3537020, ma t/m vr 07-19, do 07-21, za 9.30-17 uur Van 8 maart t/m 17 mei: Haagse Fotografieprijs 2007 - Den Haag sportstad. Foto’s. Gemeentemuseum Den Haag Stadhouderslaan 41, 070 3381111, di t/m zo 11-17 uur. Van 16 februari t/m 8 juni: Lucian Freud. De eerste overzichtstentoonstelling in Nederland van deze eigenzinnige kunstenaar. Persoonlijke portretten van kwetsbare individuen. Van 15 maart t/m 25 mei: Kikker met een grote K. Presentatie van het werk van Max Velthuijs met de originele tekeningen van zijn prentenboeken. Van 26 april t/m 7 september: Ah Xian. Indrukwekkende porseleinen bustes en levensgrote porseleinen figuren. van 19 januari t/m 12 mei: Hanns Schimansky. Esthetische abstracte tekeningen met potlood. Van 29 april t/m 14 december: Triton Collectie - Les Nablis. Serie presentaties waarin vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de pivé-verzameling van Triton Foundation en het Gemeentemuseum. Van 12 april t/m 13 juli: Gustavs Klucis. Leerling Malevich. Belangrijke pionier in de fotografie. Van 12 april t/m 7 september: De Gebroeders Oyens: Schilderstweeling. Tweeling David en Pieter Oyens, schilderijen. Van 19 april t/m 13 juli: Collectie Lafrens. Overzicht met schilderijen, beelden en installaties vanaf de jaren 1960. Van 24 mei t/m 31 augustus: Anton Henning. Van 15 maart t/m 12 oktober: 100% Make up. Zeldzame toiletstellen, zilveren en porseleinen theeserviezen en de unieke serie vazen 100% Make Up van Mendini. Van 26 april t/m 26 oktober: Mondriaan. Overzichtstentoonstelling. Van 19 april t/m 22 juni: De gebroeders Maris en de Haagse school. De drie broers Jacob, Matthijs en Willem namen binnen de gelederen van de Haagse school alle drie een eigen plek in. Haagse Kunstkring Denneweg 64, 070 3647585, di t/m za 12-17, zo 13-17 uur Van 19 april t/m 13 mei: ‘83, 25 jaar geslaagd. Wat is er gebeurd met de klas die 25 jaar geleden in 1983 afstudeerde aan de KABK? Divers werk. Van 17 mei t/m 4 juni: Week van de zee. Geer Huybers, zeeschilderijen. Diverse kunstenaars, schetsen en maquettes.

Marcello’s Art Factory/Galerie Haags Koningin Emmakade 148, 070 3634047, di t/m do 10-18, vr 10-17 uur Van 1 februari t/m 30 juni: Affordable Art/Betaalbare Kunst. Grafiek en schilderijen. Galerie Maurits van de Laar Herderstraat 6, 070 3640151, wo t/m za 12-18, laatste zondag v.d. maand 13-17 uur Van 19 april t/m 11 mei: Popel Coumou. Foto’s.

Museum Mesdag Laan van Meerdervoort 7, 070 3621434, di t/m zo 12-17 uur Van 14 februari t/m 18 mei: Vluchten in schoonheid. De Prerafaëlieten en Nederlandse kunstenaars rond 1900. Museon Stadhouderslaan 37, 070 3381338, di t/m zo 11-17 uur Van 11 april t/m 26 oktober: Al-Arab, 1001 verhalen over de Arabische wereld Maak een reis door de Arabische wereld. Van 23 november t/m 21 september: Moordzaken, van vingerafdruk tot DNA-profiel. Hoe voelt het om deel uit te maken van een CSIteam en door middel van technisch sporenonderzoek de moord op te lossen? Studio Noteboom Kazernestraat 12, 070 3922722, di t/m za 10.00-17.00 uur Van 5 mei t/m 5 juli: Rob Roág. Schilderijen. Galerie Nouvelles Images Westeinde 22, 070 3461998, di t/m za 11-17 uur Van 12 april t/m 21 mei: Charles Fréger, Seet van Hout en Martin McMurray. Foto’s, installaties en schilderijen. Nutshuis Riviervismarkt 5, 070 3459090, ma t/m vr 09-17 uur Van 28 april t/m 16 mei: Expositie de Komeet. Overzicht van de cultuurprijs voor jong Haags talent. Panorama Mesdag Zeestraat 65, 070 3644544, ma t/m za 10-17, zo 12-17 uur Van 26 november t/m 31 mei: Personal panorama. Panoramatentoonstelling waarin met de modernste fototechnieken een fascinerende en regelmatig wisselende fotocollage en digitale animatie gerealiseerd wordt op basis van 360graden-impressies. Pulchri Studio Lange Voorhout 15, 070 3461735, di t/m zo 11-17 uur Van 12 april t/m 4 mei: Voorjaarssalon. Divers werk van Pulchri-leden. Tentoonstelling in de zalen van Pulchri em het Atrium van het Haagse stadhuis.

Quartair Toussaintkade 55, 070 3562004, do t/m zo 13-17 uur Van 19 april t/m 11 mei: Tekeningen 8. Tekeningen van diverse kunstenaars. Galerie Ramakers Toussaintkade 51, 070 3634308, wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur Van 6 april t/m 4 mei: Ien Lucas en Yumiko Yoneda. Recente schilderijen en beelden. Van 25 mei t/m 22 juni: Joncquil. Recente schilderijen. Regentenkamer Lange Beestenmarkt 106-108, 070 3658612, wo t/m zo 12-17, za 12-21 uur Van 19 april t/m 18 mei: Annmarie Landsman en Haagse meubelontwerpers. Beeldende kunst en meubeldesign. Theater Zwembad de Regentes Weimarstraat 63, 070 3637798 Van 12 januari t/m 31 augustus: Van zwembad tot theater. Tentoonstelling over de geschiedenis van De Regentes, van 1919 tot 2007. Galerie Rehorst Regentesselaan 10, 070 3632500, do t/m za 12-17, zo 13-16 uur en op afspraak Van 6 april t/m 11 mei: Paul Steenhauer. Schilderijen. SER-gebouw Bezuidenhoutseweg 60, 070 3499499, Aangeraden wordt van tevoren te informeren of er toegang is tot de expositieruimte. Van 8 april t/m 22 mei: Lisette Stuifzand. Schilderijen. Smelik & Stokking Noordeinde 101 - 150, 070 3640768, ma t/m zo 11-17.30 uur Van 5 april t/m 18 mei: Frank Dekkers/John Goudie Lynch/Jake Baddeley. Schilderijen en beelden. Stroom Den Haag Hogewal 1-9, 070 3658985, wo t/m zo 12-17 uur. Stroom heeft een compacte, maar indrukwekkende bibliotheek, die fungeert als kenniscentrum voor bezoekers. Van 20 april t/m 15 juni: Jill Magid: Article 12. De Amerikaans-Nederlandse kunstenaar Jill Magid is gefacineerd door verborgen inforamtie, openbaarheid als bestaansvoorwaarde en door intimiteit in relatie tot macht, manipulatie en observatie. TH Gallery Veenkade 26-28, 070 3600313, do en vrij 12-18 uur, za 11-18.30 uur, laatste zo vd maand 14.30-18.30 uur Van 15 maart t/m 3 mei: Intens. Marije Bijl, tekeningen. Hans de Bruijn, schilderijen. Sam Grigorian, tekeningen en decollages. Maria Smits, beelden en etsen. Tweede Kamer Lange Poten 4, 070 3183055, ma t/m vr 09-17 uur. Legitimatiebewijs verplicht! Van 12 maart t/m 2 mei: Democratie is een kunst - The art of Democracy. Tentoonstelling van Artists4Freedom van oude stembussen waar politici en artiesten een kunstobject van gemaakt hebben. De Verdieping van Nederland Prins Willem Alexanderhof 5, 070 3140911, ma & zo 12-17, di 09-20, wo t/m za 09-17 uur Van 8 februari t/m 25 mei: Was getekend. Een unieke selectie aan handtekeningen en handgeschreven documenten van beroemde Nederlanders. Vonkel Anna Paulownaplein 13, 070 4278084, di t/m za 12-18 uur Van 18 april t/m 27 mei: Noord. Persoonlijke landschappen verbeeld in schilderijen door Myra de Vries. Van 18 april t/m 27 mei: Friends. Abstracte landschappen van Greet Steenland.

Heden (locatie Denneweg) Denneweg 14, 070 3465337, wo t/m za en eerste zondag van de maand 12-17 uur Van 2 april t/m 10 mei: Rosalie Monod de Froideville. Toegepaste kunst.

Galerie West Groenewegje 136, 070 3925359, wo t/m za 13-18 uur en op afspraak. Van 3 mei t/m 24 mei: Harold de Bree. Installatie en schilderijen.

Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum Prins Wilem-Alexanderhof 5, 070 3339666, di t/m vr 09-17, za & zo 12-17 uur Van 29 september t/m 31 december: Geheimen. In het Kinderboekenmuseum leer je op een actieve manier Paul van Loon, Francine Oomen en Jacques Vriens kennen.

Museum Rijswijk Herenstraat 67, Rijswijk, 070 3903617, di t/m vr en zo 14-17, za 11-17 uur Van 5 april t/m 18 mei: Knooppunt. Marian Bijlenga, Raija Jokin en Aino Kajaniemi, textiel- en papierwerken.

Livingstone Gallery Anna Paulownastraat 70 A/B, 070 3609428, wo t/m za 12-17 uur en laatste zo v.d. maand Van 27 april t/m 14 juni: Robert Rauschenberg en Ad Gerritsen. Werken op papier, grafiek en schilderijen, beelden. Louis Couperus Museum Javastraat 17, 070 3640653, do t/m zo 12-17 uur Van 22 november t/m 18 mei: Van oude mensen en nieuwe dingen. Louis Couperus en het ontstaan van het moderne Nederland. De expositie laat

Human, Human – Goud Lak Buste 1 – Landschap, 2001 is te zien tijdens de expositie Ah Xian in het Gemeente Museum.

Museum Swaensteyn Herenstraat 101, Voorburg, 070 3861673, wo t/m zo 13-17 uur Van 10 mei t/m 14 september: De Hofpleinlijn (1908). Tentoonstelling over de spoorlijn van Rotterdam naar Scheveningen. Gemaakt in samenwerking met het Historisch Genootschap De Blauwe Tram en m.m.v. het Spoorwegmuseum Utrecht.


22

Service

* Cryptogram

West herdenkt en viert vrijheid 0QNFJIFSEFOLUPOTMBOE EF /FEFSMBOEFST EJF TJOET EF 5XFFEF 8FSFMEPPSMPH JO PPSMPHTTJUVBUJFT FO CJK WSF EFTPQFSBUJFT [JKO PNHFLP NFO 3BEJP 8FTU NBBLU PQ [POEBHBWPOE FFO TQFDJBBM QSPHSBNNB SPOE EF[F IFS EFOLJOH NFU EBBSJO POEFS NFFSFFOMJWFWFSTMBHWBOEF IFSEFOLJOHTQMFDIUJHIFJE PQ EF 8BBMTEPSQFSWMBLUF 57 8FTU TDIBLFMU PQ NFJ PWFS OBBS "NTUFSEBN WPPS EF /BUJPOBMF )FSEFOLJOH ,POJOHJO #FBUSJY FO 1SJOT 8JMMFN"MFYBOEFS MFHHFO FWFO WPPS BDIU VVS OBNFOT EF HFIFMF /FEFSMBOETF CF WPMLJOH FFO LSBOT CJK IFU

Horizontaal

Verticaal

1. Dikmakers. (9) â&#x20AC;&#x201C; 5. De stoet kwam glansrijk door de kritiek. (5) â&#x20AC;&#x201C; 9. Ik heb in de werkplaatsen nieuwe relaties gevonden. (8) â&#x20AC;&#x201C; 11. Een oud Duits muziekinstrument. (6) â&#x20AC;&#x201C; 12. Schrijf naar een jongen, die in de knoei zit. (7) â&#x20AC;&#x201C; 13. Als je het te veel doet, wordt de grond besmet. (6) â&#x20AC;&#x201C; 14. De mensen dromen er van bij de tijd te zijn. (6) â&#x20AC;&#x201C; 15. Laat melk zien, waardoor de koe nadrukkelijk aanwezig is. (8) â&#x20AC;&#x201C; 16. Het landbouwwerktuig van illegale jagers (8) â&#x20AC;&#x201C; 19. Na een aanvaring zit men op rozen (6) â&#x20AC;&#x201C; 21. De kleur van een ouder duo (6) â&#x20AC;&#x201C; 22. Schuin. (7) â&#x20AC;&#x201C; 23. Kan ook vergaan zijn. (6) â&#x20AC;&#x201C; 24. Vreemd, het hele lichaam wil toch zitten. (8) â&#x20AC;&#x201C; 25. Het is niet makkelijk te raden, waar de vogel zich bevindt. (5) â&#x20AC;&#x201C; 26. Alle vuur is er uit en ik ben volkomen leeg. (9)

2. De vroegere maten bezorgen me veel problemen. (7) â&#x20AC;&#x201C; 3. Kunstwerken voor een aantal goede acteurs. (14) â&#x20AC;&#x201C; 4. Ik heb gelezen over die arbeid (7) â&#x20AC;&#x201C; 6. Een mestton moet goed gereinigd worden. (7) â&#x20AC;&#x201C; 7. De marionet kreeg straf voor de verandering. (13) â&#x20AC;&#x201C; 8. Verradersloon. (14) â&#x20AC;&#x201C; 10. Spits. (13) â&#x20AC;&#x201C; 17. We zullen al die beledigingen toch eens moeten noteren. (7) â&#x20AC;&#x201C; 18. Om die jongen te bedotten, moet je vroeger opstaan. (7) â&#x20AC;&#x201C; 20. De griffier zit links van hem. (7)

/BUJPOBBM .POVNFOU PQ EF %BN /B EF UXFF NJOVUFO TUJMUFPNVVSWPMHFOIFU 8JMIFMNVT FFO UPFTQSBBL IFU HFEJDIU EF LSBOTMFHHJOH EPPSPWFSMFWFOEFOFOBVUPSJ UFJUFOFOIFUEF¾Mn 7JFSWSJKIFJE %FWPMHFOEFEBH NFJ TUBBU JO IFU LBEFS WBO IFU WJFSFO WBO EF WSJKIFJE %BU HFCFVSU POEFS BOEFSF NFU EF HSBUJT

#FWSJKEJOHTGFTUJWBMT XBBSCJK PQSVJNQPEJBJOIFUIFMF MBOE NFFS EBO CBOET PQUSFEFO 3BEJP 8FTU [FOEU WBOBGVVSMJWFVJUWBOBG IFU.FJGFTUJWBMPQFOSPOE IFU )BBHTF 4QVJQMFJO )FU QSPHSBNNB NFU WFFM TGFFS SFQPSUBHFT FO WFFM MJWFNV [JFLWBOPOEFSNFFS)JOEFO %KVNCPXPSEUHFQSFTFOUFFSE EPPS 3PC WBO )PPHFOIVJ[FO FO3PO%BWJET

GPUP"/1

Jan Smit tweemaal bij Radio West +BO4NJUJTPQXPFOTEBHNFJ UF HBTU CJK %JFVXFSUKF #MPL JO EF 0DIUFOTIPX PQ 3BEJP 8FTU %F EPPS TUFNQSPCMF NFO HFQMBBHEF [BOHFS NBH OPH TUFFET OJFU [JOHFO NBBS IJK LBO BMT BMUJKE IPOEFSEVJU WFSUFMMFO /BUVVSMJKL ESBBJU %JFVXFSUKF EF[F PDIUFOE PPL MFLLFS WFFM NV[JFL WBO +BO 4NJU0PL3PCWBO)PPHFOIVJ

[FOIFFGU+BOXFUFOUFTUSJLLFO WPPSFFOVJUHFCSFJEJOUFSWJFX JO [JKO QSPHSBNNB ´*L IPV WBO )PMMBOEµ )FU XPSEU FFO HFTQSFL PWFS +BOµT MFWFO [JKO EPSQ EF TUFNQSPCMFNFO FO [JKOTQPFEJHFUFSVHLFFSPQIFU QPEJVN )FU JOUFSWJFX NFU +BO4NJUnO[JKONV[JFLJTPQ NFJUFCFMVJTUFSFOJO*LIPV WBO )PMMBOE IFU [BUFSEBHTF

* Sudoku

QSPHSBNNB NFU NV[JFL FO HBTUFOWBO)PMMBOETFCPEFN

+BO 4NJU UXFFNBBM UF IPSFO PQ 3BEJP8FTU GPUP+JN1MBTNBO

Deze week: Donderdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws de Komeet KoninginneNach 2008 Verkeersjournaal Het Andere Oog

Vrijdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws RegioNed Van de Kaart Verkeersjournaal

Zaterdag

vanaf 17:00 uur Nieuwsweek Qwesti van Zaken

Zondag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws TV West Sport Verkeersjournaal Nationale Herdenking 4 mei

Maandag

Dinsdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws Vlieg Haagse Iconen Verkeersjournaal Het Andere Oog

Woensdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws Team West Westweek Verkeersjournaal

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws West trapt na Groen Licht Verkeersjournaal

Deze week: Maandag t/m vrijdag 06-09

uur West wordt Wakker 09-12 uur de Ochtendshow 12-14 uur Roukost 14-16 uur de Middagshow 16-18 uur West komt Thuis 18-19 uur het Gesprek van de Dag

Oplossingen vorig nummer

+ Maandag

19-20 uur Van A tot Z

+ Woensdag

Zaterdag 08-11 11-12

uur ZEP uur â&#x20AC;¦And the beat goes on 12-14 uur Ik hou van Holland 14-18 uur Radio West Sport 18-23 uur Herdenking 4 mei 23-00 uur Met het Oog op Morgen

Zondag 08-09 09-10 10-12

uur ZEP uur Ouwe Joekels uur Klassiek op West 12-14 uur Non-stop muziek 14-18 uur Radio West Sport 18-19 uur Ouwe Joekels 19-21 uur Klassiek op West 21-23 uur Hot Talk 23-00 uur Met het Oog op Morgen

20-22 uur Stork on Air

+ Donderdag

21-23 uur Jazz op West

Meer informatie over programma-inhoud en uitzendtijden én het laatste nieuws vindt u op internet: www.westonline.nl


Service

Woensdag 30 april 2008

* Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Maandag

Min. 8º Max. 15º Zon 25% Wind 3

Min. 8º Max. 15º Zon 35% Wind 3

Min. 6º Max. 19º Zon 55% Wind 3

Min. 10º Max. 20º Zon 10% Wind 3

23

Pierre Wind

Wat eet Pierre Wind zelf?

© Marcello’s Art Factory / bron: weeronline

* Bioscopen Pathé Buitenhof African Bambi (NL) dagelijks 15:00 zo ook om 10:40 Alvin en de Chipmunks (NL) do/vr/za/zo/ma 13:40 zo ook om 11:30 Cassandra’s Dream do/vr/za/zo/ma/wo 21:40 Dan in Real Life do/vr/za/zo/ma 18:50 di ook om 15:50 Dunya & Desie dagelijks 17:00 19:20 zo ook om 11:10 Fool’s Gold dagelijks 16:10 18:40 do/vr/za/zo/ma/wo ook om 21:10 di ook om 21:30 Horton (NL) dagelijks 13:30 15:40 Into the Wild do/vr/za/zo/ma/di 21:20 do/vr/za/zo/ma ook om 15:50 di/wo ook om 18:10 Iron Man dagelijks 13:00 16:00 19:00 21:50 zo ook om 10:20 Morrison krijgt een Zusje (NL) dagelijks 12:10 14:10 zo ook om 10:20 Notes on a Scandal di 13:30 Silk dagelijks 18:20 do/vr/za/zo/ma/di ook om 20:50 Sneak Preview di 21:10 Speed Racer wo 12:30 15:30 18:30 21:30 Spiderwick-kronieken, De (NL) dagelijks 12:40 Stones - Shine a Light - Celebration Night wo 20:50 The Bucket List do/vr/za/zo/ma/di 19:10 do/vr/za/zo/ma/wo ook om 21:30 di ook om 21:40 Winx Club the Movie (NL) do/vr/za/zo/ma/di 12:30 14:40 16:50 wo ook om 13:40 15:50 zo ook om 10:30 Voor meer informatie: www.pathe.nl/buitenhof tel. 0900-1458 (35cpm)

Pathé Scheveningen 10.000 BC dagelijks 18:20 Alvin en de Chipmunks (NL) do/vr/za/zo/ma/di 17:00 Asterix en de Olympische Spelen (NL) do/vr/za/zo/ma/di 12:20 Doomsday dagelijks 18:50 21:10 vr/za ook om 00:00 Drakenjagers (NL) dagelijks 13:50 15:40 Dunya & Desie dagelijks 13:40 16:10 18:40 21:00 vr/za ook om 23:30 Eye, The vr/za 00:10 Horton (NL) dagelijks 12:40 14:40 16:40 Iron Man dagelijks 12:30 15:20 18:30 21:30 vr/za ook om 00:30 Meet the Spartans dagelijks 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 vr/za ook om 00:20 Morrison krijgt een Zusje (NL) dagelijks 13:10 15:00 Samson & Gert: Hotel op Stelten

dagelijks 12:10 Sneak Preview di 21:30 Speed Racer wo 13:00 16:00 18:50 21:40 Spiderwick-kronieken, De (NL) do/vr/za/zo/ma/di 14:50 Street Kings dagelijks 20:50 vr/za ook om 23:40 Taken dagelijks 16:50 19:10 21:20 vr/za ook om 23:50 The Ruins do/vr/za/zo/ma/wo 17:30 19:40 di ook om 19:00 Untraceable do/vr/za/zo/ma/wo 21:50 vr/za ook om 00:20 Vantage Point do/vr/za/zo/ma/di 21:40 Winx Club the Movie (NL) dagelijks 12:10 14:10 16:20 Zomerhitte do/vr/za/zo/ma/di 19:20 Voor meer informatie: www.pathe.nl/scheveningen tel. 0900-1458 (35cpm)

Pathé Spuimarkt Doomsday do/zo/ma/di/wo 16:10 18:20 20:40 vr/za ook om 18:10 20:25 22:50 Drakenjagers (NL) do/zo/ma/di/wo 10:45 12:40 14:30 16:20 vr/za ook om 11:10 13:00 14:50 16:40 Dunya & Desie dagelijks 15:20 19:50 do/zo/ma/di/wo ook om 10:50 13:10 17:40 22:00 vr/za ook om 10:30 12:50 17:30 22:10 Eye, The do/zo/ma/di 19:30 vr/za ook om 21:20 Fool’s Gold do/zo/ma/di/wo 18:30 21:00 do/zo/ma/di ook om 10:40 13:20 16:05 vr/za ook om 10:20 12:45 15:15 17:40 20:10 22:45 Iron Man do/zo/ma/di/wo 10:20 13:00 15:50 18:40 21:30 vr/za ook om 11:20 14:00 16:50 19:40 22:30 Meet the Spartans do/zo/ma/di/wo 10:15 12:00 14:00 16:00 17:55 19:55 21:55 vr/za ook om 10:50 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10 23:10 Morrison krijgt een Zusje (NL) do/zo/ma/di/wo 10:30 12:20 14:15 vr/za ook om 10:45 12:40 14:30 16:20 Penelope do/zo/ma/di/wo 10:20 12:30 14:50 do/zo/ma/di ook om 17:10 vr/za ook om 11:50 14:10 16:30 18:50 Sneak Preview di 21:40 Speed Racer wo 10:25 13:10 16:00 18:50 21:40 Street Kings do/zo/ma/di/wo 19:20 do/zo/ma/wo ook om 21:50 zo/ma/di/wo ook om 17:00 vr/za ook om 18:15 20:40 23:00 do ook om 16:55 Taken do/zo/ma/di/wo 11:10 13:30 15:40 17:50 20:00 22:10 vr/za ook om 11:40 13:50 16:10 18:20 20:30 22:40 The Ruins do/zo/ma/di 21:40 vr/za ook om 23:30 Vantage Point do/zo/ma/di/wo 18:15 22:20 do/zo/ma/di ook om 20:20 vr/za ook om 18:40 20:45 22:50 wo ook om 20:15 Winx Club the Movie (NL)

do/zo/ma/di/wo 11:00 12:50 15:00 vr/za ook om 10:15 12:10 14:15 16:15 Voor meer informatie: www.pathe.nl/spuimarkt tel. 0900-1458 (35cpm)

Filmhuis Den Haag Lars and the real girl / Craig Gillespie do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:30 uur Le voyage du ballon rouge / Hou Hsiao-hsien François Margolin do/vr/za/zo/ma/di/wo 17:00 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:30 uur La maison / Manuel Poirier do/vr/za/zo/ma/di/wo 16:45 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:00 uur Professione: reporter / Michelangelo Antonioni do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:00 uur Tricks/ Andrzej Jakimowski Sztuczki do/vr/za/zo/ma 16:45 uur La graine et le mulet/ Abdellatif Kechiche zo 13:30 uur do/vr/ma/di/wo 14:00 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:00 uur It’s a free world/ Ken Loach do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:00 uur Jellyfish/ Etgar Keret en Shira Geffen ma/di/wo 16:45 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:00 uur The banishment / Andrej Zvjagintsev Izgnanie do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:00 uur Giorni e nuvole/ Silvio Soldini do/vr/za/zo/ma/di/wo 17:00 uur I’m not there/ Todd Haynes do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:30 uur No country for old men / Joel & Ethan Coen zo 14:30 uur do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:45 uur Das Leben der Anderen/ Florian Henckel von Donnersmarck do/vr/zo/ma/di/wo 14:15 uur Requiem/ Hans-Christian Schmid di/wo17:00 uur Castor et pollux/ Pierre Audi Opera in de bioscoop zo 13:00 uur wo 14:00 uur Lucky & Zorba / Enzo D’Alò zo 13:00 uur do/vr/ma/di 14:00 uur Le BALLON ROUGE + Grin blanc/ Albert Lamorisse do/vr/zo/zo 17:15 uur De bende van vier / Michael Steiner Meine name ist Eugen zo 15:00 uur do/vr/ma/di/wo 14:00 uur

Weinig tijd, maar toch wil ik effe lekkâh eten. Dan kies ik voor koelverse pasta. Niet zelf de pasta draaien, maar vers pastadeeg uit het koelschap. Dit scheelt werkelijk minuten en minuten met de gedroogde versie uit het suupschap. De ‘verse’ pasta is in een paar minuten gaar. Per persoon neem ik ongeveer 150 gram pasta. Ik kook de pasta niet puur in water, maar in een bouillonnetje met een scheut olijfolie. Dit keer is het groentebouillon. Ik snijd 2 bosuien ragfijn, verdeel een halve ui in niet te dikke ringen, snijd 2 takjes dille fijn en hak 1 knoflookteen. Ik doe de pasta al roerend in de kokende bouillon. Intussen fruit ik in de steelpan, met ongeveer 25 gram roomboter, de bosui, knoflook en uiringen tot status lichtbruin. Dan doe ik er 100 gram room-kruidenkaas in (in dit geval Boursin). Goed roeren en tot juiste dikte afblussen met groentebouillon (uit de pastapan). Intussen de beetgare pasta afgieten. Op bord. Saus erop. En klaar voor de maag. Tjonge, lekkâh. Maar wat jammer. Ik mis een tomatensalade. Gelukkig heb ik wel nog wat stokbrood liggen om te deppen in de saus die over is.

* Spoedgevallen Alarmcentrale: 112 Politie Haaglanden: 0900 8844 SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden) SMASH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden. Iedere dag tussen 17.00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens; gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen. Tel. 070 - 346 96 69 Website: www.smashaaglanden.nl

Informatie dienstdoende apotheken Tel. 070 345 10 00 Tandartsendienst: avond- en weekenddienst (alleen spoedgevallen): (070) 311 03 05.

Overig Stichting Dierenambulance Den Haag Tel. 070 - 328 28 28 (dag en nacht bereikbaar) Website: www.dierenambulancedenhaag.nl Dierenartsen weekenddienst Spoedgevallen nacht en weekend Tel. 0900 - 222 6 333 en 0900 - 2222 456 Website: www.dierenartsenkring-denhaag.nl

�������������� ������������������� � � ����������������������������������������� ������� ���� �������������

��� ������������������!�"�#$%&"'()$(*+,�-,�.+��,

Voor meer informatie: www.filmhuisdenhaag.nl

De film ‘Le voyage du ballon rouge’ met ondermeer Juliette Binoche gaat donderdag in het Filmhuis in première. > Foto: PR

�$($�+��)+/+,'�����*+0�1 �2�3�45�(� �,+6+��$-�$�6+�'"(+ 777�&"'()$(*+,�-,�.+��,���+'+)��("$�'!��8��9:;�99��8 �+(���(7$$)*��+)'.<"=�(��$,/+�*+�7++4�$-�$�6+�'"(+ � ��������#�������>���*�/�(?>��)"=*�/� �"�+)�����#�������5�����*�/�(?>�6�(+)*�/� @,��('��8A��B�9�����+�����/�����2�������������� � "����)������$)"/+�7++4!���)� � �-"+(+)�����/+�5.<(+� ���(7$$)*��$)"/+�7++4�!������������������+'��<�)+�(+'� � �


24

Society

Roos

Woensdag 30 april 2008

Renate & de Residentie Met foto’s van Otto Snoek

Het valt mee vergeleken bij Alkmaar Wij vinden Beachclub Culpepper de beste strandtent van Scheveningen. Helaas kunnen we onze vinger maar niet leggen op de precieze reden. Komt het omdat het de enige strandtent is die ons uitnodigingen stuurt voor modeshows en toneelvoorstellingen? Komt het omdat de champagnekurken altijd net uit de fles knallen als wij ‘toevallig’ binnenlopen? Vinden wij het, sneue parvenu’s die we zijn, diep in ons hart een beetje deftig om ons te laten bedienen door een gravin? Of zou het komen omdat ze doodleuk wethouder Marnix Norder uitnodigen om gezellig een glaasje te komen drinken terwijl die net allemaal vreselijke dingen heeft geroepen over de kwaliteit van de strandtenten op Scheveningen? Hoe dan ook, het regende afgelopen donderdag en er was een partij bij Culpepper dus we gingen toch. En daar hadden we geen spijt van. Want inderdaad knalden de champagnekurken net uit de fles toen wij binnenliepen, maar we kregen eerst de gloednieuwe Culpepper cocktail – speciaal ontwikkeld door de firma Bols – te drinken. En we kwamen allemaal leuke jonge mannen tegen die allemaal leuke dingen bleken te doen. Bijvoorbeeld de student technische bestuurskunde Steven Ankersmit die in zijn vrije tijd een reizende champagnebar genaamd Invinitive bestiert. Echt een jongen naar ons hart, want wij voelen onszelf ook regelmatig een reizende champagnebar. We ontmoetten ook de innemende Alkmaarse modeontwerper Michael Barnaart van Bergen die zich een jaar geleden in Den Haag heeft gevestigd en die, als je vraagt of hij Den Haag niet saai vindt, geheel onbevangen antwoordt: “Vergeleken met Alkmaar valt het heel erg mee, hoor”. Hij vertelde ons ook dat hij furore heeft gemaakt tijdens de Amsterdam International Fashion Week met modeontwerpen van papier. “Daarmee beklemtoonde ik eigenlijk de vergankelijkheid van mode’’, legde hij uit. “En het was heel grappig, maar een tijdje later zag ik dat Victor & Rolf met hetzelfde thema aan de gang waren geweest. Ik vond dat wel een fijne bevesting”. Een fijne bevestiging? Ha, wij wel weten wel beter. Die twee Amsterdamse gladjakkers zijn er gewoon vandoor gegaan met de ideeën van onze Michael! Barnaart van Bergen was overigens niet de enige jeugdige modeman op het feestje. Ook tassenontwerper Omar Munie gaf acte de présence. Elf jaar geleden kwam hij met ‘helemaal niks’ uit Somalië en nu Advertentie

Echt wel lachen bij de strandtenten op Scheveningen. kun je zijn ontwerpen kopen in Dubai, Lech en in de Van Hoytemastraat! “En dan denken ze dat ik in Milaan zit, of zo. Maar nee hoor. Den Haag is mijn stadje’’, riep hij vrolijk. “Niks Amsterdam. Kom maar een keer bij mij op het atelier langs, dan begrijp je wat ik bedoel”. De rest van de avond brachten wij door met een boeiend gesprek met actrice/presentatrice Mickey Hoogendijk die aan het bekomen was van een reis naar China en op het punt stond af te reizen voor een yogaweekje op Ibiza. “Ik had het niet meteen door, maar met mijn lengte was ik zelf ook een soort attractie in Shanghai’’. Ach ja, sommige meisjes hebben nu eenmaal meer lol. Maar toen we Culpeppereigenares Frédérique van Randwijck complimenteerden met haar keuze voor een bestaan als hippe strandtenthoudster na jaren senior beleidsmedewerkster te zijn geweest bij het ministerie van justitie, hoorden we ontstellend nieuws. Frédérique is terug bij justitie voor drie dagen in de week! “Ik vind het wel wat hebben om de ingetogenheid van het ambtenarenleven te combineren met het strandjuttersbestaan’’, legde ze uit. “Het

Interessant doen met een Bols-cocktail.

'Champagne in the rain'.

is leuk om ook nog iets met je hoofd te doen”. Onwillekeurig verscheen voor ons geestesoog het hoofd van Hirsch Ballin en we prevelden voor ons uit: “Maar wat dan toch, lieve Frédérique?

Wat doen ambtenaren van justitie dan met hun hoofd? We bleven best wel lang hangen in Culpepper en we zagen nog allerlei leuke mensen, maar Marnix Norder zagen we

niet. Lekker makkelijk, Marnix. Zo kunnen wij ook stug volhouden dat er geen leuke strandtenten op Scheveningen zijn.

Renate van der Zee

dhc_051  
dhc_051