Page 1

actueel

1-9

cultuur

12-13

sport

14-15

service

16-19

>Meavita mag verder met thuishulp Pagina 3

>Eric Schneider speelt hoofdrol in eigen stuk Pagina 6&7

> Tamminga miste Athene door fout sportbond Pagina 14

weekend 31 mei en 1 juni 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

17

vrijdag 13 februari 2009 > jaargang 3 > nummer 92> € 1,40

Voedselbank verstrekt hongerstillers Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Madoor Jan van der Ven ria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette De Voedselbank Haaglanden heeft afgelogezinsleven pen weken aan tientallenhet klanten anti-hon- op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat gerpillen, afslankpillen ende eenimpact laxeermiddel van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets uitgedeeld. De pillen zaten in een lading van voor die net als Maria levenslang hebben gekregen. En tien pallets met koekjes doen en dranken diekinderen de Voedselbank Haaglandendit begin dit jaar als moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» gift ontving. Vrijwilligers hebben de pillen BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER vervolgens in de dozen van de klanten gestopt. De Voedselbank Haaglanden heeft in de regio Den Haag in totaal achttien uitdeelposten. Wekelijks ontvangen 1850 mensen een voedselpakket, waarvan 1200 in Den Haag. De klanten moeten zijn ingeschreven bij de Voedselbank en voldoen aan bepaalde, minimale financiële voorwaarden. Eén van de klanten, een vrouw die niet met haar naam in de krant wil uit vrees straks geen voedselpakket meer te krijgen, zegt dat zij vier weken geleden ineens anti-hongerpillen van het merk Gayelord Hauser. De Duitser Gayelord Hauser hield zich midden vorige eeuw bezig met het ontwikkelen van diëten. Ook zat er een laxeermiddel van hetzelfde merk in het voedselpakket van de vrouw. “Ik wist niet wat ik zag. Zoiets doe je toch niet?”, aldus de vrouw. Twee weken later trof zij in haar wekelijkse voedselpakket een doosje met afslankpillen van het merk Equilibrance. “Ze zaten tussen de chips, mayonaise, brood en een reep witte chocolade”, vertelt de vrouw. Het doosje met afslankpillen bevatte dertig capsules, goed voor een kuur van tien dagen. lone we can do so En ik voel het me nog denken: little, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, zeVoorzitter Vos van de Voedselbank Haagcan hoedo so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen landen erkent dat er een aanzienlijke Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: veelheid pillen in de paketten is terechtgedat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, komen. “Toen we er achter kwamen,schap zijn wekan missen maar perfect te behandelen, leer mee gestopt”, aldus Vos. wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar dat daar tegenwoordig toch vanalles aan te doen is. ‘Beetje uitkijken met snoep en zo, elke dag trouw insuline prikken en hup - alles onder controle.’ Uit dit soort reacties zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral impact van deze ziekte het Deze woorden schitteren pront was ernstig. Had ze nog de Op recept Elke week legd. deeltHet de Voedselbank Haaglanden voedselpakketten uit. Deopafgelopen weken zaten er onder meer hongerstillerblokjes van levenHollandse van kinderenheel zwaar bel, in felle, let- Hauser een paar weken Gaylord (inzet) in. zo >rondgelopen, Foto Peter van Beek/ Hoogte De Haagse apothekernaast PauldeLebbink vanblauwe ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Apotheek Transvaal reageert stomverbaasd. Barbara. «Daar staat mijn gezin selbank”, stelt het PvdA-raadslid. Hij heeft Haaglanden worden op twee plaatsen kar“Ik weet werkelijk nietvoor waten ikdat hoor”, aldus willen wij ooktijdelijk uitdra- – verdwijnt wordt minder gegeten, is de gedachte. het college van burgemeester en wethou- tonnen dozen met etenswaren gevuld: in de de apotheker. Hij waarschuwt ge- krijg gen. In jevoor dooiehet eentje je bijHet niet afslankmiddel Equilibrance prijst zich- ders om uitleg en opheldering gevraagd. centrale aan de Boomaweg en wanneer er bruik van afslankpillen, anti-hongerpillen na niets voor mekaar. Zeker als het op een dag eens goed zelf fout op het doosje aan als een ‘innovatief Hij wil dat het college de zaak onderzoekt voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn op en laxeermiddel. “Je moet ontzettend voorWant Het dat mag vergetenvoedingssupplement’ velen: dat 100 procent plant- en wil ook weten waarom de Voedselbank zichtig zijn met dit soortloopt. middelen. dat het van op de ene dag opaardig de an-is. ‘Het begeleidt uw afslankingsproHaaglanden de middelen uitdeelde onder bij ons alleen in uiterste gevallen recept dere soms lelijk kan keren.»

de uitdeelposten. Niet alles wordt volgens

Baars ingepakt: “Met alcohol zijn we al zeer Met 5.000 euro kan ik al zo’n kritisch. In het vervolg geldt dat ook voort dit soort zaken”, verzekert Baars. duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun gramma op basis van appelazijn, groene de klanten. Ook vindt hij dat het college de ‘Gemak in het pak’ prikangst kunnensamenwerking overwinnen thee en blaaswier’, staat op het doosje. tussen de gemeenteBarbara en de Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben

verkocht worden”, zegt Lebbink. Ook op internet wordtVerwarrend veelvuldig gewaarschuwd tegen het gebruik van anti-hongerBarbara: «Op 14 oktober 2006 we gevloerd: bleek keld. Het was allemaal erg verpillen en afslankpillen.werden Zo wordt gewezenMaria Gevaarlijk warrend Abderrahim en emotioneel. ‘Een aan diabetes te lijden. op mogelijke psychologische effecten van Acht Het jaar PvdA-raadslid Kajouane ziekte voor leven’, de lang was ze een het supergezonde het gebruik van eetlustremmers omdat kreeg onlangs van eenhet klant vanhadden de Voedbloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat lichaam ineens noodzakelijk voedsel selbank Haaglanden te horen dat deze antibegrip ‘levenslang’ vatte ze niet dàt. Een week wordt voor de diagnose ontzegd. Veel voorkomende bij hongerpillen, afslankpillen laxeerze nog altijden nieteen vatten. De moestcomplicaties Maria abnormaal vaak en wil het gebruik van eetlustremmers diarree middel dedaarvoor Voedselbank was zehad noggekregen. zoals alle plassen enzijn hadden we een urine- vandag andere kinderen geweest en“Dit nu staal binnengebracht. banale en darmproblemen, zoals verstoppingen. EenDe PvdA’er reageert verontwaardigd. was ze plots anders.zijn Daten maakte blaasontsteking, ik. Een Eetlustremmers en afslankpillen stillen dacht de soort middelen kan gevaarlijk horen haar erg verdrietig opstandig. voor ik de–uitslag ging directe honger. Doordatpaar het uren hongergevoel zeker niet thuis in een pakketen van de Voedhalen, bezocht ik toevallig een taverne waar ik een jong meisje zag zitten dat zich aan het inspuiten was met insuline. Omdat ik verpleegaspirante ben, herken ik die dingen. Toen ik dat meisje bezig zag, dacht ik intuïtief aan Maria.

Nog altijd.»

Teneur

Voedselbank moet verbeteren, zoalsdiabetes eerder en dat Op aantal de bank van de Haagse vrouw die onlangs hongerstillers, afslankpillen en zelfstandig. laxeermiddel inDe haar voedCoster groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes inderdaad goed behandelen, al is bepleit doortede PvdA-fractie. selpakket vond, staat een kartonnen bruine doos. Inhoud: haar wekelijkse voedselpakket van de Voedselin haar zit. Ze kanEr zithet maar er komt veelafdelingsmanager meer bij kijken met toneneen waar de insuline Henk Baars, bij zoveel Stek vragen bank Haaglanden. dezesuikergehalte keer in: een heel bruin, vierbloed bruine bolletjes, fles zwarte bessensap,het een op peilchips te houden, moest ze in hetom aan zijn. Boos dan men vermoedt. je soms snelst wordt opgenomen. Dat (voor Stad en kerk)Wanneer in Den Haag en alsheel ad- gefrustreerd potje mayonaise, twee zakken (“is dat nou zo verstandig mensen te geven?”) een zak tomaals volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, geviseurmet betrokken dejeVoedselbank Haagtensoep, eenvraagt blikje tomatensoep, een potje wortels op sapOok (“dat zijnvolgd dus dedoor enigearmen groenten ik krijg”) spuiten toegediend krijgen. ik oma ben, mama?, wordt diabetes,bij heb al ge- dig als endie benen en landenvan zegt zijn maag te alzitten met ‘En de als ik dood een pot Indian Sauce, een zak mi, biologische koffiemelk, wittebips. plasticIkzak met aardappels, vandaag moet ze nog vijf keereen per ze dan. ben, mama, proefd hetinleven: je hebt droom ervan omoliebolaan ieaffaire. “Het is een erg vervelende geschielendeeg, complete met de tekst:om ‘gemak het pak’ , eendat fles Roos Vicee voor in dag appelbeignets in haar vinger prikken de in der die insulinepomp dan ookmix voor eens doorgefeest, je hebt al wijn moet kindje in het ziekenhuis glucose haar meten mee mijn kist?’. kun- (“voor gedronken en lekker demet diagnose moet verwerken, denis”, aldus Baars.zwaar Hoegetade pillen ininomde‘Waarom melk, karamello’s op dein taart diebloed ik dus te nooit bak”),en een zak onbestemde inhoud, mogelijk om deendrie dagen zelf de mensen met feld. kind met diabetes mag nen hippo cadeau te doen. Met loopEen zijn gekomen, valt volgens hemzeniet soja,kanker een reepgenewitte chocolade helemaal onderin eencanule doosje metzo’n afslankpillen van Equilibrance. zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n dat op voorhand allemaalBij schrapmeer te achterhalen. de Voedselbank pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, HerLeer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, het lijkt erop dat we snel prestigieuze gezelschap van de Alliance menteel en Niven Kunz, de jongste inspuiten met insuline. Dat het sterkok op Marijn De Valck: iedereen die tot het zetten van de handtekeningen over Gastronomique. In culiniar Nederland een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken van Nederland, gaat samen met wordt Niven Kunz als een groot talent kunnen gaan”. nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een ken. kan wel degelijkPenman leven brief werd voor prins Filip en prinses ’t Ganzenest sinds 1999 geëxploibeschouwd. zijnMaria vriendin Valerie als een ander kind, maar je moet Mathilde deze week op dedie Harry ging en Karen Visbeen, Aan zijn activiteiten in ’t Raethuys kwam teerd door voormalig alert restaurant ’t Ganzenest voortdurend zijn. Bovenoorspronkelijk aan het Groeechter abrupt een eind door een conflict hun zaakbus. dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht in Den «Ik Haag begonnen over financiën (met name de waarde van newegje Barbara. in Rijswijk exploiteren. ving van het kind op de hoogteHet te stel is heb dan ook nietsmaar te uiteindelijk met Michelinster en al verde inventaris) tussen de chef-kok en zijn zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontvrijwel rond met eigenaar Mark naar Rijswijk. echtpaar ouders, mede-exploitanten in de firma. huisden zettend graag dat Het dit project Psychologe slaagt. Mijn doortastendheid minder fortuinlijk. Eind 2003 Het leidde ertoe dat Kunz jr. uit de on- bleek daar van der Kallen. Niven Kunz wil zo ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyGanzenest zijn ster, enkele jastapte en begin december tij- verloor ’twerpt snel mogelijk deuren van«De zijndiabetesderneming ligebij spons waarop de kinderen van Maria en voetbalchologe gegaan. Zede moest dat soren later Martine ging deJonckheere zaak failliet. “Er moet delijk aan deheeft slag ging zijn oude leerwieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter wel het nodige gebeuren. De zaak staat meester, drie-sterrenkok Jonnie Boer van nieuwe zaak openen, die Deniva ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipal zo’n twee jaar leeg, werd geloof ik alde Librijevoor in Zwolle. leek mij een veel beter hulpmidderbreking genomen haar po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich gaat heten. “Volgende week praat leen nog wil door de golfclub gebruikt om te Eind Omdat januariMaria kwam del Niven Kunz in con-te overwinom hun prikangst meewerken door de knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. nen,ondernemer te leren omgaan hun te introduceren om alles kunnen in een kinder-snel ten. Een psychologe vergaderen. Dan holt zo’n gebouw mettede Rijswijkse Van met ik al met allerlei onderzoekt leveranciers.nog te klein istact ziekte, omGrafimedia, troost te vindenachteruit. en om boekje. bezeten in- Thieme wordt ook eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk Maar De we Bel gaan er hard tegender Kallen (o.m. We het gaan er hard tegenaan”. agressie kwijt te kunnen.» beginnen peter. Toch alvan eenmeneer erg mooi be-der voor dragen van zo’n pomp, formatie en kennis aan. Bij de drukkerij Van autodealer Rivate enhun ADO DenopHaag). gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Van der Kallen heeft al meer belangen Kallen praten we binnenkort over de meook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter nukaarten, wordt ook onze website in de horeca (o.m. op het Indonesische door Coos Versteeg het Hippo-project te kunnen patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Omdaar Zodra we definitief rond zijn, eiland Balimet enmein Turkije) en is eigenaar over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten geworden. Nijlpaard in hetgebouwd. Engels in contactvan komen en ervarinschikt om zelf de vorig canulejaar te plaatis hippo. Dat klinkt als kan de alles razendsnel van start. Valerie en restaurant ’t Ganzenest, gelegen bij ‘hypo’, Tot december runde kaar de 27-jasen in het lichaam. Maria bleek er ’t Raethuys de Rijswijkse Golfclub aan de Delftweg. ik kijken er ook naar uit. Het is heerlijk rige Niven Kunz restaurant alleszins voor, maar bleef in zijn klaar woonplaats Wateringen. Daar Afgelopen week kwamen beide partijen om weer bij Jonnie en Thérèse Boer te toch ook nog een tijdje verder in beginsel tot een overeenkomst. Niven werken, maar als je vijf jaar je eigen zaak behaalde hij eind 2005 een Michelinnaar de psychologe gaan. Ze had ster. Begin vorig jaaromdat trad ze hij toe tot het Kunz: “Onze notaris bekijkt de zaak mo- hebt gerund, is dit toch heel iets anders”. die begeleiding nodig

Wim van Krimpen moet Niven Kunz neemt ’t Ganzenest over Als moeder is dat het Corbijn-logo gebruiken lastigste. Je kan je kind niet

Wim van Krimpen is verplicht het Haagse logo van Anton Corbijn te gebruiken bij alle uitingen voor de campagne Den Haag Culturele Hoofdstad 2018. Dat is apart bepaald bij Van Krimpen’s aanstelling tot ‘ateliermeester’ van het team dat de komende maanden ideeën voor de campagne moet ontwikkelen, zo bevestigt wethouder city-marketing Frits Huffnagel. Het punt kwam speciaal aan de orde

«De naaste omgeving reageerde lang niet zo overstuur als ik. Integendeel. Uit de meeste reacties klonk dezelfde relativerende te-

tijdens het aanstellingsgesprek vorig jaar december, omdat Van Krimpen in zijn vorige functie als directeur Gemeentemuseum weinig waardering voor het logo toonde en consequent weigerde het in de uitingen van het museum te gebruiken. Van Krimpen heeft overigens wel het originele, gesigneerde, ontwerp van de wereldberoemde fotograaf/filmer Corbijn in de collectie van het Haags Gemeentemuseum opgenomen. “Het is heel simpel, we gaan dit logo de komende jaren bij alle uitingen voor de campagne Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 gebruiken”, aldus Huffnagel, “omdat Van Krimpen’s opvatting bekend was, heb ik hem dat punt expliciet voorgehouden. Als hij had geweigerd, was de aanstelling niet doorgegaan!”.

zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


2

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsmens

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

door Joke Korving

Oranjekoorts stijgt

Af en toe nog de straat op met de harmonica

trekharmonica te spelen. Hij heeft het snel opgepikt, maar zet het helaas niet door”. Lachend: “Hij is nu veertien en vindt het absoluut niet cool om zo’n muziekinstrument te bespelen”.

“Hier is het in 1994 allemaal mee begonnen”, zegt Eduard Bekker terwijl hij op een piepkleine harmonica een wals speelt. Nu bezit hij het instrument in soorten en maten. Achter hem, langs een wand, staan er negen uitgestald. Bekker, die als opmaakredacteur bij diverse kranten heeft gewerkt, treedt er mee op en geeft les op de harmonica, ook wel trekzak genoemd. Tot twee jaar geleden bespeelde hij het instrument geregeld als straatmuzikant. Af en toe doet hij dat trouwens nog. Kleine kinderen en ouderen zijn dan Bekker’s grootste fans, vertelt hij. “Kinderen die net kunnen lopen, gaan dansen als zij mijn muziek horen. Ze zijn vooral gefascineerd door de balg en de knoppen. Ouderen associëren de harmonica met de vertrouwdheid van vroeger”. Hij pakt opnieuw het instrumentje, dat hij in 1994 op de Paasmarkt op het Lange Voorhout voor 35 gulden kocht. “Je kunt hiermee alleen een polka of wals spelen. Een lied als bijvoorbeeld ‘Aan de Amsterdamse grachten’ is niet mogelijk; er zitten geen mineur akkoorden op dit kleine ding”. ‘Harmonicahoek’ meldt een etalageruit op een hoek van de Wilgstraat. Op een andere staat geschreven: ‘Multimediahoek’. Lesgeven en musiceren zijn niet zijn enige bron van inkomsten. Bekker verzorgt ook drukwerk en maakt websites. Daarnaast voert hij de redactie over Een pop in het BOF Bulletin, een uitgave van de Bineen seksnenstad Ondernemers Federatie die acht keer per jaar shop met“Ik schrijf het bulletin voor een deel, ververschijnt. oranje boa fotografeer, kort teksten in en ga soms zorg de lay-out, eninterview”. dito op hoedje. Voor dit gesprek vormt muziek echter de hoofdmoot. Eduard Bekker raakte in de jaren negentig steeds enthousiaster over de harmonica, het instrument dat bij het trekken een ander geluid geeft dan bij het duwen. Bij een accordeon is dat niet het geval en dat is, heel simpel gezegd, het verschil tussen beide muziekinstrumenten. Eduard, die indertijd al gitaar en mondharmonica

Website

Een website met wetenswaardigheden over de trekharmonica kon niet uitblijven. “Voor een optreden in de Posthoorn had ik een pagina met informatie gemaakt. Die heb ik gebruikt als basis”. En: “De website De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een specialegroeide en groeide. Ik kreeg ook adverteerders. Over landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met nietseen week verschijnt er het hele Nijmeegse workshoplië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de tri-programma op. Dan wordt de site zeer druk bezocht, Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het suc-want je moet je snel opgeven”. het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld eenAardig is ook om te lezen dat Den Haag ‘balgwinkeloranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop jestad van Zuid-Holland is’ sinds de komst van muballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkopziekhandel Oberstadt in de Weimarstraat. Ooit, zo ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klap-meldt de website, was de Residentie rijk aan diverse etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een brullendemuziekwinkels en winkeltjes. Bekker vernam dit van pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerardeen bejaarde Hagenaar toen hij met leerlingen in een nog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassaoefenruimte aan het spelen was. “De deur stond op lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’n shirt kopen.een kier. Hij kwam naar binnen en vertelde me ook brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze dedat je vroeger muziekzaken had waar je een harmonikoopsters. «Een gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.»ca kon huren. De man is later nog teruggekomen met de G-spot te stimuleren en dan zijn harmonica en heeft met ons gespeeld”. Toeteren nog drie ‘vibrerende de Straks, bij een mooie temperatuur, zal hij af en toe Eduard Bekker: ‘Denkogels’ Haag isin balgwinkelstad van Zuid-Holland’ kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijnweer in de rol van straatmuzikant kruipen. “Dan ga vlag.» Evenwas later haalt de cafés. Santé hangt speelde, snel thuishet opmeisje de harmonica. Via internet speelt fabelachtig musette op In deCafé harmonica. Dat is hetik, op een doordeweeksedag, als er geen concurrentie nog tweehij kleine voetballetjes bo-Diatonisch Nieuws- ontzettend moeilijk;plafond metloopjes oranjein”. alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. kwam op het spoor van het Kijkduin. Ik doe het allemaal puur om het pleer zittenvol zoveel De is, naar ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt,zier. Als iemand geld geeft, beschouw ik dat als een blad, waar hij zich op abonneerde. “Ik las dat er work- harmonica blijkt in Friesland overigens een geliefd kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas shops werden gegeven. Daar heb ik me onmiddellijk instrument. “Er gebeurt daar ongelooflijk veel op dit blijk van waardering”. verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje voor ingeschreven. Voor mij kwam toen de vaart erin; gebied. In ieder gehucht heb je wel een harmonicage- Met zijn muziek, vindt Bekker, brengt hij een soort gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te laje ontmoette mensen die ook in de zijnmet van‘Miss de harzelschap”. bekkenspieren. Daarvan krijg je banten Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaaktboodschap. “De maatschappij is zo verhard en de monica en ik ontdekte het plezier van samen spelen”. Via, via werd hij in 1998 opBij eengebrek trekhar-aanmeeste muziek is mechanisch; bijna alles wordt tegeneen beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijngeattendeerd door Jupiler. Zijn eerste optreden als straatmuzikant wasdeopverkoop? het monica-evenement Terwijl onze traditiohele gezin inEK, Nijmegen. zit met «Betrekkelijk voor Rodehet Duivels op het hebben zewoordig Deelektronisch oranjegekteversterkt. is duidelijk big business. Tijdens terras van ‘De waterkant’ in het Westbroekpark. heelvan mooi Op2006 de begrafenis een “Tijdens de voorjaarsvakantie huurt een gezelschap Leeuwenpak goed, maar “Ik de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponso-nele muziek de zomer hetis.WK werden ervan bij onze werd Wie meteen uitgenodigd omopnog een keer terug te Het ik in een kerkje in Pieterburen op de trekuit Groesbeek een ruimte in een middelbare school. moet nog komen. vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maarnicht heb toch iets minder noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkomen”. gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje een gespeeld. Deze Er worden dan docenten uitgenodigd uiter onder zoek, hé. daarom zullen wij nietmeer minderharmonica kocht. Numenuet zoudenvan datBeukema er liefst 175.000 worden. Italië, wordt Denemarken, Frankrijk, Engeland, Ierland en componist woonde er 150 jaar geleden praktisch om Ne- hard mee toeteren.» bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, Leens. Zijn menuet heel gedragen Spitsbergen. inop dede schoollokalen, de de hoek, Frieslandkan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurtZij hetovernachten Op de kers taart, het typische Deinelektronicaketens zienheb de ik Nederlanders dus Hetalpaste precies in deWant sfeer”. cursisten slapen in tenten. Jonge kinderen beBekker volgde bij Irina Sarolea in massaal Leidschenland oranje.» oranje gebak, is hetworden wel nog evengespeeld. kale lessen ‘feestwinkel’ maar te graag winnen. naast de verkoop ziggehouden in een wachten. spelgroep, de grotere in een mudam en leerde steeds meer collega-muzikanten kenWinkelketen Blokker «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, ziekgroep. Mijn zoonverkopen Jonathanwe heeft op een Voor meer nen, onder wie de Friese vriend van Sarolea. “Hij informatie: www.eduard.harmonicahoek.nl schaart zich alvast degeleerd oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer ontvangst te nemen. Ik vroeg haar er in die dood, angst, verlies van bezit, het zijn dindoor Coos Versteeg op een paar honderd periode expliciet naar en ze reageerde schou- gen die je leerde aanvaarden als onderdeel euro meer. Het moet Toen Lilly Mary Hermine van Zele (1919, derophalend met de woorden: “Ik had voor van een nieuw soort levenstechniek. Je was allemaal zo groot Sitoebondo, Oost-Java) begin 1947 in dienst ik Tjali leerde kennen al mijn eigen column een gevangene dacht je en ineens wist je het mogelijk zijn.» trad van het legerblad Wapenbroeders, wei- en mijn eigen lezers. Ik heb altijd mijn eigen geheim van de bevrijding. Het kruipen in gerde ze als ‘burgermilitair’ een uniform te leven gehad. Het heeft me nooit gestoord een andere gedaante, een opwindende rol: Gevoelig de vrouw in bezettingstijd buiten de kawat dragen – simpelweg omdat ze meende dat dat ik na zijn dood ‘de weduwe van werd’. De supermarktkekakikleding haar stond. Het is typerend Toch is het goed dat Marjolein van Asdonck (prikkeldraad). Die vrouw kon koken, naaitens doen ook gretig voor haar. Lily van Zele, die nadien door het diezelfde Lilian Ducelle nu eens uit de scha- en, handwerken, knutselen en onderwijzen. mee aan de oranjeleven zou gaan onder haar schrijversnaam duw haalt met een boek dat – naast een Ze vond dingen uit waar niemand in de koorts. Albert Heijn liet Lilian Ducelle, liet zich niet makkelijk zeg- biografische schets – een selectie journalistiek goede tijd aan gedacht zou hebben, zijzelf 24 miljoen Welpies — gen wat ze moest doen. Daar kwam in dit werk van Lilian Ducelle bevat. Het draagt de ook niet. Toen haar man er nog was deed ze pluchen mini-leeuwtjes — geval nog bij dat ze een buitengewoon mo- toepasselijke titel ‘Doe maar gewoon, dan weinig of hoefde ze weinig te doen. Nu hij maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studoe je al Indisch genoeg’; vanzelfsprekend weg was, sloeg ze de vleugels uit. Ze moest debewuste jonge vrouw was. die van marktonderzoeksbuLilly was de enige vrouwelijke oorlogscor- een treffend citaat van de hoofdpersoon wel. En ze ontdekte eindelijk wat ze was en reau Gfk kan de EK-gekte de surespondente die op Bali de Nederlandse zelf. De bundeling artikelen valt uiteen in wat ze kon. Ze leefde misschien voor het permarkten liefst 45 miljoen euro optroepen tijdens de politionele acties volgde, zes periodes, van het ene breukvlak in haar eerst van haar leven eerlijk’. brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgeslodie onder vuur lag, snipers en landmijnen leven naar het andere. De hoofdstukken zijn ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet trotseerde en de gruwelijkste verminkin- getooid met titels die eveneens uit de pen Spreekbuis aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Negen van gedode soldaten aanschouwde. van Lilian zelf komen, uitspraken die niets Tot december 1991 is Moesson haar vaste derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. Hoofdredacteur van Wapenbroeders, Jan aan de verbeelding overlaten: ‘Het Indische spreekbuis, daarna publiceert ze nog regelIn het verleden was al duidelijk te merken dat Boon, beter bekend als Tjalie Robinson (1911 leven was simpel’ (1919-1942), ‘Herinnerin- matig in het tijdschrift, maar zoekt ze ook consumenten van winkel wisselen om bood– 1974), viel als een blok voor de nieuwe, gen zijn geen bewijs’ (1942-1945), ‘Steeds vaker haar heil in dagbladen. Dikwijls op schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets doortastende journaliste. Die bovendien, weer afscheid nemen en opnieuw beginnen’ harde, cynische toon snijdt ze controversi(CSG) extra biedt.» (1945-1954), ‘Om alles waar ik niet van hou’ net Straks als hij, verzot was op bokswedstrijden. ële zaken aan als een vergoeding voor de lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers Omwille van haar scheidde hij uiteindelijk (1954-1974), ‘Moeder aller Moessons’ (1974- vrouwen die door de Japanse bezetter tot van zijn tweede echtgenote (de eerste was 1991) en ‘Speken is zilver, zwijgen is Indisch’ prostitutie werden gedwongen, de zogeal jong overleden) en in april 1950 traden ze (1991-nu). naamde troostmeisjes (‘Maakt dit geld niet in het AANKONDIGING huwelijk. Vier jaar later repatriëerden van gedwongen prostitutie betaalde prostiOPENBAAR ONDERZOEK Tjalie, Lilian, de kinderen Rogier, Babs en Tijdsdocumenten tutie?) of het debacle van het Indisch Huis Pamela uit het eerste huwelijk plus de twee Natuurlijk heeft Marjolein van Asdonck en de subsidies voor Indische projecten van Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk nieuwkomers Lucian (Mark) en Vivian naar goed gekeken en nagedacht welke oude ar- de door haar verfoeide stichting Het Gebaar De Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastNederland. (‘Als ik het woord Gebaar lees of hoor, denk tikelenenzeaan in passingen dit boek wilde tij staat vandaag voor een zware begesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen van opnemen. Maar Van 1947 tot 1974 hebben Tjalie en Lilian betwijfel veel uitmaakt welke stuk- ik nu alleen aan een obsceen gebaar. Trots, slissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voorschriften voor inikdelen van of dehet gemeenten samengewerkt. Eerst eerzucht,grote zelfrespect, waar in vredesnaam is ken ze had gekozen, want echt alles wat eris opnieuw Maldegem en Eeklo.bij Wapenbroeders, men van de voorverkiezingen in MiIn Turkije ongerustheid ontstaan over vervolgens in Nederland bijpas heteen eigen Indi- beslissing wat onze ouders in Indië onsKerk geleerd nu in dit boek te het vinden steedsvervagende chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan scheiding tussen enhebben Staat. De Vlaamse Regering zal definitieve nemen over plan is, is nog sche tijdschrift Tong Tong (laterdatMoesson) gebleven. daar vielrichtlijnen niets te bedelen, zijn tijdsdocumenten, worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuweWant verregaande van het na een openbaar onderzoek loopt van 23 lezenswaardig. juni tot en met 21Het augustus Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat een staatsinstelling. en natuurlijk bij burger de Pasar was deelnemen. daarReligieuze deed je allesZaken, zelf, betaalde je alles zelf’). die beter geschiedenisboek ook voor 2008. Elke kanMalam. aan dat Tjalie onderzoek Hetdan planwelk ligt tijdens terkansje geven om de strijd tegen die periodede opbekende de volgende plaatsen inzage: het boegbeeld, schrijver dieterals weergeven hoe de situatie in die periode Het moet angry old woman Lilian Ducelle • in van het gemeentehuis van Maldegemnaar en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik deodorant of parfum buitenshuis is uit voorman de Indische gemeenschap goed doen, dat ‘Doe maar gewoon, dan doe is, van het lome ongecompliceerde leven van bij demet afdeling Ruimtelijke van het Departement waarschijnlijk bijt ze in het zand. boze. moeten goed buiten• trad, van alles en nogPlanning wat in de je al Indischlichaamsvormen genoeg’ er – in tegenstelling tot in het kolonialeRuimtelijke rijk tot en met deden oude dag Vrouwelijke Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Flirten van is een vorm van overspel kranten Ordening, en op radio en televisie kwam. Maar in Nederland waar je bijna voor verhuld de biografie Tjalie Robinson – zonderen gek wordtworden. Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen alleen leiden Michigan en Florida werden uitgesloheel lang was het Lilian die met allerhande versleten als je nog een telefoontoestel enigeniet vorm van reizen, subsidiewant doordat Hetkan Gebaar metmogen U kunt het plan ook downloaden van de website totderoddel hun eerbaarheid kuisheid erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdabaantjes voor brood op de plank zorgde. is gekomen. Gewoon en dankzij haarenoude een draaischijf hebt. Lilian weet lezer over www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om Toen Tjalie in 1974 stierf, zette Lilian het soms tot tranen toe te laten gieren, want uitgeverij Moesson, gewoon dankzij een auAdviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de partijdschrift Moesson plus de gelijknamige al wordt ze hier en daar gehaat en zegt ze teur die nu eens wilde laten zien wat voor indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die is moderne Turken de gordijnen inweduwe jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen uitgeverij van Indische boeken voort; de Pabijzondere vrouw er achter ‘de van ook van zichzelf dat ze altijd een kreng ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar sar Malam toen Commissie al overgegaan in han- Ordening geweest,(VLACORO), humor valt haar niet te ontzeggen. Tjalie Robinson’ schuil ging. En nog steeds naar dewas Vlaamse voor Ruimtelijke Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. den van schoondochter Derksen. Evenmin als een heldere kijk op zaken, een schuil gaat. Albert II-laan 19 bus Ellen 13, 1210 Brussel.Het velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte is opvallend hoe zo’n sterke, doortastende gezond verstand en een flinke dosis lef. Ze dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten vrouw, bekend om haar scherpe pen, altijd durft ook gewaagde gedachtengangen aan ‘Doe maar gewoon, dan doe je al Indisch genoeg’. staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat ‘de weduwe van Tjalie’ is gebleven. Ook re- het papier toe te vertrouwen. ‘Ben ik een Het journalistieke werk van Lilian Ducelle. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario cent weer, bij de publicatie van de biografie karakterloos, ontaard monster als ik beweer Bezorgd en ingeleid door Marjolein van Asdonck. met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproTjalie Robinson mocht ze onder die noemer dat ik de bezetting een opwindende bele- Uitgeverij Moessoen. Prijs € 24,50. ISBN 978 opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) weer opdraven om het eerste exemplaar in venis vond en meer niet? Gevangenschap, 907030166 8. Lilian Ducelle in 1947. >Archieffoto ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Het journalistieke werk van Lilian Ducelle

Eindelijk uit de schaduw

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Proef met bestrijding armoede in Segbroek ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Veel mensen durven niet toe te zegt Van de Ridder. “Het gaat hier om de met een speciaal intermediair meldpunt mensen die zelf niet de durf hebben iets voor overleg of advies. geven in armoede leven en Missie. Ze is dat eenzijmoeder met een Barbara (33) uit Erwetegem aan hun situatie teFlamand doen”. In Segbroek hebben 3.100 huishoudens Huisartsen ze vragen al helemaal geen hulp. ontwierp een unieke nijlpaardknuffel jonge een inkomen die tot 110 procentdiabetespatiëntjes van het soci- Die telefoontjes komen dan bijvoorbeeld Dat moet veranderen en daarom is aal minimum. Daarnaast zijn er mensen terecht bij Saskia Oostrom, coördinator leert hoe ze zichzelf inspuiten. eendiepaar weken met schulden Sinds en mensen geïsoleerd vanspit DenBarHaag OpMaat. “Het doel van het proefproject ‘Segbroek moeten maakt leven. Voor al die mensen komt er hulp. deze proef is armoedebestrijding in de baravan bezeten land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere werk armoede’het gestart. Zogenaamde intermediairs, zoals consul- breedste zin van het woord. Huisarttatiebureaus, thuiszorg, religieuze instelsen, woningcorporaties en bijvoorbeeld project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Malingen en huisartsen krijgen een ‘waaier’ consultatiebureaus doen mee en gebruidoor Elske Koopman ria (10). Het meisje kreeg tweewaarmee jaar geleden suikerziekte en dat zette zij leren hoe ze armoede moeken de waaier voor het signaleren en Stadsdeelwethouder Marieke Bolle ten signaleren en welke regelingen er helpen van arme en eenzame mensen”. het gezinsleven zijn kop. «Het waszijn een ramp. Iedereen eventueel voor die mensen om aan-onderschat De mensen die in armoede leven of een(PvdA) gaf samen metop stadsdeeldirecteur Annita de Bruijne het startsein. Bolle spraak op te kunnen maken. Belangrijke zaam zijn, durven daar nauwelijks voor de impact diabetes. Daarom benzijn ik volgens in actie wil signalen de geschoten. waaier bijvoor- Ikuit te iets komen. Mede daardoor wordt er reikte het eerste van exemplaar van een inforbeeld stapels ongeopende post, weinig weinig gebruik matiewaaier over hulp bij armoede uit doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En gemaakt van de beschikaan de tachtigjarige Gerrit van de Ridder. meubels in huis, kinderen zijn geen lid bare regelingen. Daar moet deze proef van huis een eind aan maken. De proef is volgens “Nee, ik ben niet arm. In het verleden hebbel dit moét lukken. Desnoods ikeen zelfvereniging, aan bijnauwelijks prinses het Mathilde.» ik wel veel met armoede te maken gehad uitkomen en geen geld voor drie gezon- Van Oostrom bewust niet in één van de BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER de maaltijden per dag. Vervolgens staat krachtwijken gehouden. “Daar gebeurt als kaderlid van de vakbond”. Zelf woont hij in een van de betere gedeelten van er per onderwerp welke regelingen mo- al zoveel”. stadsdeel Segbroek. “Maar dat betekent gelijk zijn, bijvoorbeeld vergoeding van Bolle: “De ambitie is om nul arme huisniet dat daar geen armoede is. Een buur- schoolkosten, schuldhulpverlening of houdens in Segbroek te hebben. Maar vrouw heeft een kind in groep 1 en haar een goedkope zorgverzekering. Interme- voor mij kan de pilot niet mislukken. Per vriend is er vandoor. Daar zit je dan”, diairs die toch vastlopen, kunnen bellen definitie gaan er mensen aan de slag en

IK VAL IEDEREEN LASTIG

ontstaan sociale banden. Of ik tevreden ben als er volgend jaar nog 3.100 huishoudens onder het minimum zitten? Nee”. Zij beaamt dat het lastig wordt om de mensen uit hun sociale isolement te halen. Stadsdeeldirecteur De Bruijne is ontzettend blij met de hulp. Ook omdat er hulp komt van diverse organisaties, zoals de Lions Club. “Die hebben hun hulp aangeboden. Ook in de Vogelwijk is veel verborgen armoede. Zo kunnen weduwen die in een afbetaald huis wonen zonder pensioen in lastige situaties terechtkomen. Dat is weer een heel andere doelgroep”. De regels zijn nu behoorlijk versnipperd, zo blijkt al uit de folder. “Natuurlijk moet daar iets aan gebeuren, we pakken het nu van twee kanten aan”. Voor de intermediairs is er de waaier en een telefonisch meldpunt, voor de bewoners is er een boekje gemaakt, getiteld ‘Krap bij kas? Segbroek geeft u supergraag een steuntje in de rug’, en zijn er informatiepunten ingericht, bijvoorbeeld op het stadsdeelkantoor aan de Fahrenheitstraat.

Scheveningse vissers pakken vuil op zee aan door Hans Schmit

17

3

Den Haag begint veiligheidshuis Den Haag begint met een veiligheidshuis om hardnekkige problemen op het gebied van overlast, probleemjeugd, geweld en criminaliteit beter aan te kunnen pakken. In het veiligheidshuis Den Haag werken gemeente, politie, Openbaar Ministerie, reclassering en de zorg- en welzijnsorganisaties onder één dak samen om de veiligheid in de stad te verhogen. Het veiligheidshuis moet in september van dit jaar zijn deuren openen aan het Johanna Westerdijkplein. Vooruitlopend daarop is al gestart met twee proefprojecten op het gebied van de nazorg aan ex-gevangenen en de aanpak van jeugdoverlast in het centrum van Den Haag en in Scheveningen.

Meer plek bij kinderopvang Den Haag heeft er in een jaar tijd meer dan 1000 nieuwe plaatsen bij in de buitenschoolse en naschoolse opvang. Wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugd en Sport): “In 2012 willen we voor ieder kind een plek in de kinderopvang”. Er is onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden voor de buitenschoolse opvang in de Vinexwijken Ypenburg, Leidschenveen en Wateringse Veld. Uitkomst van het onderzoek is dat er in de periode 2008-2011 circa 900 extra plaatsen te realiseren zijn, waarvan 400 op korte termijn in de bestaande scholen. Ook is er door de gemeente gekeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden tussen buitenschoolse opvang en sportverenigingen. Er zijn inmiddels negen samenwerkingsverbanden tot stand gekomen, namelijk bij ALO, Hellas, HKV/Ons Eibernest, KVS, Oranjeplein/Postduiven, Storks, SVV Scheveningen, SV Wateringse Veld en VV Haagse Hout.

IJmuiden, Stellendam, Colijnsplaat en Breskens. Vlissingen is de laatste haven Zes vissersschepen die de haven van Sche- die zich nog niet heeft aangesloten. veningen aandoen, zullen het zwerfvuil Volgens Bert Veerman van KIMO Nedat zij in hun netten ophalen voortaan aan derland en België nemen zo’n zevende wal afgeven. De Haagse wethouder tig vissersschepen aan het project deel: Rabin Baldewsingh (leefbaarheid) neemt “De verwachting is dat zij jaarlijks rond deze week de eerste ‘big bag’ met afval de 400.000 kilo afval van de zeebodem uit zee in ontvangst. Het afval is opgevist en uit het water vissen. Dat is maar een klein deel van wat in zee terechtkomt: door de OD-1 uit Ouddorp. De zes schepen behoren tot de vloot van er zijn jaarlijks 260.000 scheepsbewegingenhet op me de Noordzee waarbijneur: naardat schatJaczon en zijn uit so Scheveninhet uiteraard geen pretloneafkomstig we can do En ik voel nog denken: tige ziekte is, maar dat daar telittle, together Vissersschewe ‘Het zal ting tochtwintig dát niet zijn,kilo ze-afval miljoen overboord gen, Ouddorp en Stellendam. do sozwerfvuil much’. inker?!’. het ziekenhuis kregen gegooid. De bijdragegenwoordig van de vis-toch vanalles aan te pen halen can regelmatig hun Inwordt doen is. ‘Beetje uitkijken met Geen schijn van kans we in diezelfde daghet de probleem resultaten: sers aan van het zwerfvuil netten op dat zij doorgaans weer terug en zo, elkeZakken dag trouw insu-uit zee. > Foto: PR je deze diabetesop type 1. Ongeneeslijk, de Noordzee is dan ooksnoep bescheiden, zee gooien. dat De vissers dieboodzich (belangevol troep Internationale organisaties en bedrijline prikken schap kanproject missen maar maar te wijbehandelen, proberen metledit project vooralen hup - alles onder loos) aansluiten bij het ‘Fishing for perfect ven in Den Haag en omstreken, zoals controle.’ Uit dit soort wanneer op en be-geven venslang dan aandacht wel. Maria te kreeg krijgen voor het proLitter’ verzamelen hetje afval het meer doen we reacties met de universiteit van South- van de ‘big bags’. Veerman: “Je kunt het het Internationaal Gerechtshof, Shell leerde ik dat - en onderzoek vooral zoek gaat meteen bleem ook een aangeen baxter de gevolgen daarvan voor on- diabetes af aan de bij walBarbara waar hetFlamand. wordt opgehaald hampton naar de toxische zo gek niet opnoemen of je komt het te- en het European Patent Office leveren van deze ziektevan op plastic het Deze schitteren pront legd. wasmeer ernstig. het Had levenzeinnog en opde deimpact zee, voor doorwoorden een bedrijf dat is gespecialiseerd inHetder aspecten in de voedselketen. gen. Koelkasten, tv’s, computers, volle 63.000 directe banen op, waarvan er leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe let- een paarvissen, wekenvogels zo rondgelopen, en zoogdieren”. de verwerking van afval uit zee. Het plastic verbrokkelt tot micro-plas- en lege verfblikken, staaldraad, touw, 13.000 door expats worden vervuld. is ters. «Onze dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. ‘Fishing for huisspreuk», Litter’ is een knikt internationaal tic,Suikerziekte maar dat breekt niet verder af. Dat auto-onderdelen, accu’s, vliegtuigon- Daarnaast hebben er indirect nog eens Barbara. «Daar staat mijn gezin project dat is opgezet door KIMO, de Plastic micro-plastic komt via het plankton in derdelen uit de oorlog, radars, helmen, 14.000 personen werk als gevolg van voor en dat willen wij ook uitdra(Noorse) afkorting van een milieuorga- Eén van de grotere problemen is de aan- bijvoorbeeld garnalen die weer door an- zaklantaarns, laarzen, emmers, plastic de aanwezigheid van internationale gen. In je dooie eentje krijg je bijnisatie voor overheden van kustplaat- wezigheid van plastic in het zeewater. dere dieren worden gegeten – zo komt handschoenen, plastic verpakkingen, organisaties. Het gaat hierbij om bana niets voor mekaar. Zeker niet sen de dag Noordzee. Aanfout het project Veerman: “Onderzoek naar de Noordse het plastic steeds hoger in de voedsel- van alles en nog wat vind je terug”. nen voor hoog- en laagopgeleiden in als hetrond op een eens goed De gemeente Den Haag, KIMO Nedernemen reeds havens en vissersschepen keten”. bijvoorbeeld de catering, beveiliging stormvogel, een vogel van de volle zee loopt. Want dat vergeten velen: deel Denemarken, Schotland, dat hetuit van de ene dag op de an- Enge- die nestelt langs steile zeekliffen, bracht De ‘big bags’ die de vissers in de havens land en België, het afvalverwerkingsbe- of de horeca en hotellerie. Dit blijkt uit landsoms en het eiland In Nederland is aan het licht dat zij vijf tot zes gram plas- afgeven, worden opgehaald door het drijf Bek en Verburg en rederij Jaczon het rapport van onderzoeksbureau Dedere lelijk kan Man. keren.» Scheveningen de tiende haven die mee- tic in hun maag hebben. Dat betekent gespecialiseerde bedrijf Bek en Verburg, hebben voor de deelname van de Sche- cisio naar de economische effecten van veningse haven aan het project eenjonge sa- Vlaamse doet, na Delfzijl, Eemshaven, Lauwers- dat er vrachtwagens vol plastic over de dat het afval in Rotterdam de vestiging van internationale organiVerwarrend Barbaraverwerkt. Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 kinderen hebben menwerkingsovereenkomst oog, Harlingen, Oever,2006 Den Helder, Noordzee vliegen. De komende drie jaar Het bedrijf analyseertdiabetes ook de en inhoud saties en bedrijven. De internationale De Coster dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar gesloten. prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: «Op 14 Den oktober bedrijven zijn samen goed voor ongewerden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, veer 11% vanwaar de werkgelegenheid in en aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen de insuline het rond Den Haag. lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gedàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en vandaag moet ze vijfdat keer per bips. Ik droom ervan om aan iedan.kan ‘En als ik dood proefd van leven: hebt al zesnel nog altijd nietvan vatten. De weer moest Maria Feenstra abnormaal vaak en wil zemet hetmama, jaarverslag valt echter te nog lezen eenjeontvlechting gaan, be- ben, Axxicom Meavita een ge-het Dat door Nynke dag invan haaronroerend vinger prikken die insulinepomp dande ook je hebt al wijn moet ze nog zoals alle eens doorgefeest, plassen en hadden we een urine- dag daarvoor verkoop goed,om de der kindje dat in het ziekenhuis wijst Vitras/CMD. Dit zorgbedrijf uit met zondwas bedrijf te maken. glucose in haar bloed te meten mee mijn kist?’. ‘Waarom kun- van en lekker zwaar getaandere geweestWest en nu staal binnengebracht. Eende banale het nemen een hypotheek en met de en de diagnose moet verwerken, Nieuwegein staat na de in mislukte fusie Omdat Meavita nog isgedronken verbonden Meavita West heeft van gemeente de kinderen de drieHulp dagen zelf de nenvolgende ze mensenweek met kanker gene-vanom feld. Een kind met anders. Dat maakteMeavita blaasontsteking, dacht ik. Een zo’n hippo cadeau te doen. Met verkoop Meavita wordt ge-canule metdiabetes Meavitamag in 2007 met het moederconcern Nedervoorlopige gunning gekregen in dewas aan-ze plots In 2008 kreeg Politie Haaglanden meer voor haar vervangen. zen Het en mij niet, mama?’.tracht Dat soort voorhand allemaal haar verdrietig enniet opstandig. paar uren voor de uitslag ginghulp. amperte5.000 euro zouopik de al zo’n de liquiditeit te pomp vergroten. Want Voor op schrapeigen benen. AD bericht is nog duidelijk dat hoeopdiep zij weer besteding voorikhuishoudelijke Diterg land, meldingen verwerken tiplijn eendekind is dat een vragen. Engedraaid dat is ook het lastige pen. Aanvaarden datjuristen je een leven Nog altijd.» halen, ik toevallig een takunnen deze is volgens begroting 2009ongelooflijk in het ‘Meldduizend dat overuren hebben in de schulden zit. Bij de ontvlechting heeft bezocht de grootste aanbieder van thuisMisdaadhippo’s Anoniem’ dan laten het jaar ingrijpende gebeurtenis. Kindeje kan niet zeggen metgemaakt veel beperkingen moet lei- losals verne ik een jong meisje zag maken.» tweededat kwartaal uitgeput. Als Meavita om Vitras/CMD te moeder: weken van Meahulpwaar in Den Haag bekend gemaakt. Het worden namelijk afspraken ervoor. Het aantal meldingen steeg met Teneur moeten spuiten ook vijftig zo Sinds beter Je kanHulp niet zegden, is niet makkelijk vol- het dat zitten dat zich aan inspuiten ‘Hippo-idee’ indie wordt ren verkocht, metdewelke partij vita omvoor te voorkomen dewordt. schuldeischulden. zou betekenen dathet Meavita in Den Haag over de verdeling van de stuks.het Vanhele de 1000 meldingen vroeg Den mogelijk dat het ooit Jede kan uiteraard nog in gen was met insuline.hulp Omdat ver- bieden Barbara’sjaar hoofd heeft postgevat, «De naaste reageerde heeft gemeente Haag zelf dan leren de ko-plaatsers binnenkort Nieuwegein opover de gaat. Uitomgeving het jaarverslag 2007 datwassenen, begin dezemaar huishoudelijke kanikblijven zij afgelopen binnenkregen, bleek Daarvoor alleen West zeggen datzoje het samen veel moeilijker voor staan. kinderen. pleegaspirante ben, herken dienoglang is ze gedreven opDankzij zoek naar zo overstuur als ik. Intemende twee sen. jaar te maken?doen veel ziekenOf Meavita ook pas openbaar is gemaakt, blijkt stoep tot 2011. De gemeente wilikdit nietnietmaand tien procent bruikbaar. de tehuizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» bevestigen. Zij communiceert pas vanaf dat Meavita West momenteel een nega- snel kan verzelfstandigen, is de vraag. lefoondienst hield Politie Haaglanden zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, tief vermogen heeft van zo’n veertien Een groot verschil is namelijk dat het Volgens directeur Pieter de Vente hoe- in 2008 in totaal 79 verdachten aan en 23 februari over de gunning. halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, eigen vermogen Voor de thuiszorgpoot van Meavita West miljoen euro. In de accountantsverkla38 iedereen misdrijven inspuiten met insuline. Dat het op van Vitras/CMD nog ven thuishulpcliënten en het personeel loste mede Marijndaardoor De Valck: dieop. zich geen zorgen te maken. Zelfs in het wel in de plus staat. geen ooris duidelijkheid over de gunning een be- ring staat dat de accountant een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken Naast langrijke stap in het reddingsplan waar deel kan geven over de getrouwheid nooit twee glazen colagesprekken mag drin- over de ontvlechting geval dat Meavita West zou omvallen, met Barbara Flamand. Ook een metdegelijk alle betrokkenen, voert Meavita zijn zij verzekerd van thuishulp en van deskundizij aan werkt. Meavita Hulp BV heeft van het jaarverslag. Volgens ken. Maria kan wel leven brief voor prins Filip en prinses West momenteel er kind, zich samen met het Schiedamse bedrijf gen betekent dit dat de accountant als een ander maar je moet gesprekken met Axxi- hun baan. In dat geval worden zij onderMathilde ging deze week op de com zijn. overBovende exacte vorm van samen- gebracht bij andere thuiszorgaanbieders. informatie alert Facilicom/Axxicom op de aanbesteding niet in is geslaagd om allevoortdurend bus. werking. nodig is om ingeschreven. Als zij de gunning krijgen, boven water te krijgen die dien artiesten liedjes moet iedereen uit deDaarom omge- wil Meavita nu nog Maar zo ver zal het volgens hem niet Twaalf«IkHaagse val iedereen lastig,met ja», lacht geen antwoorden richten ze samen een joint venture op. te controleren of alle cijfers verschillende strijden op 1 vingkloppen. van het kind op de hoogte te geven op vragen als komen. “We werken hard aan een oplos- in elf Barbara. «Ik hebtalen dan ook niets te worden dat waar het kapitaal vandaan moet komen sing. Meavita gaat niet failliet,” aldus de maartverliezen. Dit nieuwe bedrijf zal de thuiszorg in Waaruit geconcludeerd kanzijn tegen elkaar Mozaén meewerken.» Ik wiltijdens gewoonhet zo ontDen Haag gaan leveren. Directeur Pieter Meavita de bedrijfsvoering niet op orde voor de nieuw op te zetten joint ven- Meavita-directeur in een interview op TV ïque Songfestival Dendat Haag. Het songzettend graag dit project Psychologe ture die de thuishulp gaat leveren. In West. de Vente hoopt door  de samenwerking heeft. festival wordtMijn gehouden in Theater de slaagt. doortastendheid werpt vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyRegentes in ook de Weimarstraat. De winMartine Jonckheere enhet voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen naar krijgt CD-singles met winnenAdvertentie leren Bjorn Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. de lied magDe optreden op het grote 5 en peterAlle worden van mijn hipken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel elke 3e zondag Mei Festival. deelnemende artiesleekde mij eenworden veel beter hulpmidderbreking genomen voor haar po. Jeugdschrijver Marc juryleden De Bel van de maand! zorgt ervoor pompje dat ze Den zich Haag een gele ring rond stam geringd: ten worden beoordeeld door De gemeente voert de komende hunschors prikangst te overwinmedische Maria wil meewerken door de knuffelDe niet langer elke weken dag moet inspuirondom wordtdel eenom strook verwijderd, afkomstig uit de Haagse stadsdelen. groot onderhoud uit in een opvang. groot aan-Omdat nen, langzaam te leren afsterft. omgaan met hun nog teDe klein is om alles te kunnende boom te introduceren in van een de kinderten. Een psychologe onderzoekt waardoor jury staat onder leiding Haagse tal bosen natuurgebieden. werkzaamSTADSWANDELING ZONDAG 15 FEBRUARI ziekte, troost te vinden weten, ben ik redelijk bezeten boekje.Rabin De BelBaldewsingh wordt ook eredan of het kindheden mentaal klaar is name Door hetindunnen van om het bos krijgen gezon-en om wethouder (burbestaan met uit het verwijderen hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis tede ruimte peter. die Tochhet al een erg mooi be-het voor het dragenvan vanbomen zo’n pomp, de bomen om te groeien. Ook zijn gerschap), initiatief voor om de groeiomstandigheden te beginnen vergaren overstaan. de ziekte. Ikruimten ben van belang voor de ontwikke- evenement gin, nee?» want vanaf dat verbeteren ogenblik word je bomen open nam. De twaalf deelnemers van de die blijven Museum de Gevangenpoort organiseert wandelingen in de Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar Bomen een die diabeteszijn gemarkeerd met een geel of ling van planten en dieren – èn voor de bele- aan het Mozaïque Songfestival zingen periode dat het gebouw zelf gesloten is. Op zondag 15patïent. februariZe bekijkt ook of het Kosten: ` 2,50 p.p. kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen rood kruis of een gele of rode stip worden ving van de bezoekers. De werkzaamheden, in het Engels, Farsisch, Frans, Hindi, Duur: circa één uur maakt u met een deskundige gids een wandeling langsover de oudde zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels omgezaagd. Het hout van de bomen met een die jaarlijks in een deel van het bos of park Hongaars, Nederlands, Russisch, SinReserveren: schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de ste juridische instanties van Nederland rond het Binnenhof. info@gevangenpoort.nl kruis wordt afgevoerd; bomen met een stip worden uitgevoerd, vinden plaats in Clin- ti, Spaans, Swahili en Sranan Tongo. sen in het lichaam. Maria bleek er De wandeling start om 14.00 uur vanaf het Haags Historisch 070 - 346 08 61 blijven na het omzagen liggen. Dood hout gendael, Oostduin/Arendsdorp, Nieuwe Het Mozaïque Songfestival Den Haag maar bleef Meer informatie: Museum, Korte Vijverberg 7 (aan de Hofvijver). alleszins klaar voor, is een voedselbron toch ook nog een tijdje verder voor dieren en planten Scheveningse Bosjes, Sint Hubertuspark, wordt uitgezonden op Den Haag TV op www.gevangenpoort.nl Reserveren mag, maar hoeft niet. en biedt schuilgelegenheid en nestplaatsen Westduinpark, Bosjes van Poot, Meer en vrijdag 6 maart (19.30 - 21.00 uur) en naar de psychologe gaan. Ze had zaterdag 7 maart (20.30 - 21.00 uur). vogels en ze andere dieren. Bomen met Bos, Madestein en De Uithof. die begeleidingvoor nodig omdat

A

Veel werk door bedrijven buitenland

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Meavita blijft met Axxicom samen thuishulp verzorgen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Onderhoud in Haagse bossen

Den Haag heeft gesproken

Meer meldingen op anonieme tiplijn

Elf talen tijdens Haags songfestival


4

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsgroen

Advertenties

Nog ĂŠĂŠn week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. ÂŤEĂŠn match winWPPSNPEFNFUTUJKMHBBUV over de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.Âť broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

OBBSFMJUFNPEFOM

door Wendy Hendriksen

Oranjekoorts stijgt

vendheid, van de nieuwe cyclus, van het nieuwe seizoen dat ons te wachten staat. En hoe leuk: de allereerste klokjes van dit jaar in Den Haag zijn op 27 januari 2009 in het Scheveningse Bos door Bert Huisman gefotografeerd. In de 4de eeuw voor Christus werd er al over het sneeuwklokje geschreven, alhoewel de benamingen toentertijd niet vastlagen. Linnaeus beschreef de sneeuwklok in zijn Systema naturae van in 1753 en gaf het geslacht Galanthus, wat Party Max.de Denaam absolute hit is daar De eerste wedstrijd de Nedermelkbloem betekent. zijn oranje nu 19 officiĂŤle soorten vastgeleeuwenpak. ÂŤ199 euro landers is pas op 9 juni tegen Ita- Er een steld en Nederlandse ruim 500 cultivars. kost het, maar je valt wel op in de liĂŤ. Maar in het sneeuwklok heet in het Groningszegt Liderke, in SallandEric een tribuneÂť, zaakvoerder Hulst is het De alsof we al middenin Akeneerske in Friesland Maerteblomke. namen Buysse. ÂŤMaar weAndere hebben nog het EK zitten. Aan cafĂŠsen hangen zijn Snowdrop, Nakenderskes, Sneeuwdringer, Vroegopjes, goedkopere oranje attributen ook, oranje wimpels en opblaasvoetSt. etalages Antoniusbloem en Vastenavondzotjes. ballen, in de primeert Er worden Nederland ook dat ene kleurtje. Eninzelfs in de jaarlijks echte Sneeuwklokjes Gala’s enkreeg de ware etalage van gehouden de seksshop de sneeuwklokjesliefhebbers worden gapop naast wat kanten lingerie ook Deze mensen zijn te herkennen aan lanthofielen genoemd. nog een oranje boa of das de techniek omom methet hun duim de buitenste bloemblaadjes telijf. ÂŤWe hebben oranjeaan vi-te drukken, om zo de bloemtekening te gen dezelfs binnenste bratorsÂť, zegt ĂŠĂŠn zien. van Verder de verkunnen liggen zij op de knieĂŤn of buik en verbakoopsters. ÂŤEen gewone, ĂŠĂŠnover om het groene tipje op het melkwit, over zen zich verrukt de G-spot te enperfect dan ineengevouwen blaadjes. destimuleren blauwgroene nog drie ‘vibrerende kogels’ in de Dankzij de galanthofielen weten we ook dat sneeuwklokjes kleuren van Nederlandse honing ruiken. Bij bloemen is geur naardehommellokkende vlag.Âť Even later haalt het meisje nimmer zomaar, zonder reden. De bolletjes vermeerderen nog twee kleine zich voetballetjes zoals bollen bobetaamt, vegetatief en hebben geen geur ven die metnodig, een touwtje aan elmaar zijn klaarblijkelijk ook niet vies van wat bestuikaar verbonden zijn. ÂŤNet geleving. Een pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenBeide vermeerderingsmethoden zijn sneeuwklokjes eigen. een seksgen’, vertelt ze. ÂŤHet traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, linshop met Mocht er zich in februari al een vroege hommel melden bekkenspieren. Daarvan krijg je ten methele ‘Miss Holland’ of een voetoranje boa dan kan hij dus direct aan het werk. Zijn bezoekje zorgt een beter orgasme.Âť balveldje als hoofddeksel.Âť Hoedan het en dito voor vruchtzetting en aanzit demet kleine dieÂŤBetrekkelijk dat dan oplede zaadjes verkoop? hoedje. ’mierenbroodje’. Datstormloop is een wit, Wist u, dat in de afgelopen wintermaanden het groene leven vert ontstaat vervolgens een Leeuwenpak goed, maar de grote aanhangseltje hetkomen. zaadje.Het Ditvertrouwen oliehoudenin de grond gewoon door is gegaan? Dat de aarde slapend nog Wie zoet, toch voedzaam iets minder op- moetop de en koolhydraatrijke in het zoek, nest door leek en maar heel zachtjes ademde? Dat de aarde ondoor- gewonden in de ploeg iswordt een beetje hĂŠ. naar de tri- mierenbroodje mierenlarfjes opgegeten. leven dus door, ook al dringbaar leek, koud en gesloten, terwijl hij toch pulseerde, de Pas Het als ze gaangaat winnen, wordt Nebune wil trekken, is hetterecht nu nogbij wat en mieren opwarmde, wakker aan het worden was? derland weer tehommels klein en kleurt het kan dekoud. lo- Sneeuwklokjes, voor elkaar. land massaal oranje.Âť Toen wij aan het schaatsen waren, zuchtte de grond nog een zorgen kale goed ‘feestwinkel’ uw camera bij de allereerste melkkeer en probeert zich uit te rekken. Immers, de Hazelaar- Overigens, was u ook metWinkelketen Blokker kunt uzich uw foto daarvan tot donstruik bloeit al en dan wordt het toch echt hoog tijd. Voor bloemetjes van dit jaar, dan schaart alvast ookmailen. uitgesproken derdag 19 februari naar mij Voorjaar, we worden actie! achter het NederDe eerste sneeuwklokjes zijn een fijn teken van springle- langzaam wakker! landse elf-

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

Perce-neige

WILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4 2597 GS DEN HAAG TEL 070 328 12 62 WWW.ELITEMODE.NL GRATIS PARKEREN

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. ÂŤPrecies een brullende leeuwÂť, zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. ÂŤDe voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.Âť

Toeteren Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafĂŠs. In CafĂŠ SantĂŠ hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. ÂŤWie tien biertjes bestelt, krijgt er ĂŠĂŠntjeÂť, vertelt cafĂŠbaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. ÂŤWeet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.Âť Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. ÂŤVanaf volgende week verkopen we de oranje tompoesÂť, zegt de verkoopster in de Hema. ÂŤZelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.Âť

Advertentie

G EVANGENPOORTLEZINGEN in het Haags Historisch Museum

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed, zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.

Den Haag Centraal

Lezersaanbieding

Advocatenkantoor Wladimiroff & Waling en het Haags Historisch Museum

Gevoelig

organiseren de vierde serie Gevangenpoortlezingen

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet zegt Joop Holla van Gfk. De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.

waarin prominente sprekers actuele juridische onderwerpen behandelen.

Verwevenheid bovenwereld onderwereld

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

Turkse staat bemoeit zich AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Lezingenprogramma voorjaar 2009 met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

Grafisch ontwerp: Dubday Art Direction - www.dubday.nl

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk zondag 22windturbines februariMaldegem 2009 |- Eeklo’ 12.00 uur vastuitvoeringsplan ‘Zone voor voorlopig gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aan passingen van door Fred Teeven (Tweede Kamer lid voor de VVD) [ 1 ] Overheid, onderwereld en onderzoek de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waDen Haag Centraal lezers betalen met deze bon terkansje geven om de strijd tegen slechts ` 7,50 (i.p.v. ` 10,-) per lezing Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. incl. een kopje koffie en museumbezoek.

Kortingsbon

de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. zondag maart 2009beslissing | 12.00 uurover het plan De Vlaamse Regering zal8 pas een definitieve nemen Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar dat loopt van 23 juni onder tot en met het 21 augustus vergrootglas door Gerlof Leistra (misdaadverslaggever Elsevier) [ 2 onderzoek ] Fraudelandschap Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis Eeklo;| 12.00 uur Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit zondagvan 29Maldegem maart en 2009 • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Hollandse tot... door Roel Janssen (thrillerschrijver / journalist NRC) [ 3 ] Van Ordening, Woonbeleid en de Onroerend Erfgoed, intulpengekte het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloU kunt zich al voor ` 20,- (i.p.v. ` 30,-) U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdazondag 5 april 2009 | 12.00 uur www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. voor de gehele serie. nog: overspel. tum tegen deinschrijven zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om RenÊ (oud hoofdofficier) en Aldo Verbruggen (advocaat Wladimiroff & Waling) [ 4 ] Klassejustitie Adviezen, opmerkingen of bezwaren over door het plan kunt uCraemer schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend zondag 19 voor april 2009 Ordening | 12.00 uur naar de Vlaamse Commissie Ruimtelijke (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. [ 5 ] Van fraudeur tot crimineel door

Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeRensvelingen Rozekrans (forensisch accountant KPMG F&I) zelfs met een Taliban-mentaliteit. ÂŤDeze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

Haags Historisch Museum - Korte Vijverberg 7, Den Haag Reserveren kaarten: 070 - 364 69 40 of info@haagshistorischmuseum.nl

vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de pargoede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen Haags Historisch 7, Den Haag dig heeft, beweegt ze hemel enMuseum aarde - Korte voorVijverberg ze in augustus stemmen — naar 070 - 364 69 40 / info@haagshistorischmuseum.nl om die straf Reserveren: te laten herroepen. zich toe te trekken. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte van de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten EVANGENPOORTLEZINGEN staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat in lady het Haags Historisch Daardoor zou de vroegere first de partij Clintons Museum droomscenario met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

G


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

17

5

MAMA VAN wacht DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Kamp Escamplaan ontruiming

‘De woonwagen leeft, dat is anders in een huis’

ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem haar woonwagen, waar mensen de ontwierp een unieke nijlpaardknuffel diemaken, jongestaat diabetespatiëntjes grond bouwrijp een man Een brommend geluid overstemt het met een klein opschrijfboekje. Hij is inleert hoe zichzelf een paar weken spit Bargehuurd doorSinds de gemeenten en meet gesprek af enzetoe en somsmoeten beweegt inspuiten. de trillingen. De bouwersvoor beginnen de vloer, maar woonwagenbewoner bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors haar bijzondere Wilma Hulters kijkt er niet meer van om zeven uur en – op een uurtje schaften na is de dagvoor het gebrom op en blijft gewoon zitten.en Naast haarhaalt project. Inspiratie drive ze–uit dehele zorg haaren dochtertje Mazijn bouwers bezig de grond bouw- gehak te horen. ria te(10). HetOp meisje kreeg jaar geleden en dat zette Hulters suikerziekte ligt het autobedrijf rijp maken. de locatie aan twee de Tegenover Escamplaan komen woningen, zo heeft van haar oom. Theo Visser zit daar al het gezinsleven op zijn kop. «Het een ramp. Iedereen jaren.was Bij een handhavingsactie van deonderschat de gemeenteraad besloten. Daarmee lijkt een eind gekomen aan gemeente in 2004, mocht hij gewoon de impact diabetes. benEnkele ik inleden actievan geschoten. de gemeen- Ik wil iets een jarenlangevan strijd tussen deDaarom ge- blijven. teraad stelden daar wel vragen over, meente en bewoners. Op de plek kodoen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En men ongeveer 92 woningen en par- maar volgens Norder heeft Visser geen rechten omaan te blijven, ook niet Mathilde.» het gekeerplaatsen. Van de 62 Desnoods bewoners zijnbel dit moét lukken. ik zelf bij prinses door Elske Koopman

woonterecht, ook al is hij al jaren op nog acht huishoudens over. BARBARA VUYLSTEKE JOHAN VAN BEVER die plek getolereerd. Ze is geëmotioneerd en EN af en toe komt er een woord niet uit. Wilma Hulters De wagen van Sonnie Brummer is nu woont met drie kinderen van 6, 10 en afgeschermd door twee caravans. Een15 jaar aan de Escamplaan in een woon- tje is van haar moeder die eerst naast wagen. “Ik heb nooit anders gewoond haar een wagen had. Die is ‘weggekneen ik kan het niet uitleggen. De woon- pen’, jargon voor gesloopt. Ook het rijwagen leeft, ik hoor alles en dat is an- tje tegenover haar is weg, waardoor ze ders in een huis”. Op het terrein staan nu uitkijkt op de vervallen schuurtjes. nog acht wagens: vijf grote en drie ca- Broer Emiel Brummer heeft op last van ravans, de rest is troosteloze troep met de rechter een gereserveerde standdaartussen nog vervallen schuurtjes plaats in Ypenburg. Van de gemeente met nog deels sanitaire voorzieningen Den Haag mag hij daar nog niet naarvan vertrokken woonwagens. “Maar toe in afwachting van de daartegen zo staan de schuurtjes er al jaren bij. aangespannen bodemprocedure. Het kamp zou gerenoveerd worden, maar er is nooit wat aan onderhoud Afspraak gedaan”, reageert Hulters. Hulters heeft geen vervangende standVolgens een woordvoerder van Nor- plaats en is net als haar kinderen in een der is de renovatie op voorstel van het woonwagen opgegroeid. Een deel van college en met goedkeuring van de de bewoners kreeg een woning aangemeenteraad afgeblazen, omdat het geboden. “Mijn broer heeft wel voor aantal standplaatsen in de gemeente een huis gekozen, maar daar word ik terug moest van 300 naar 250. Naast niet gelukkig. Dit is mijn leven”. Zij

IK VAL IEDEREEN LASTIG

de fotolijsten van de muur gehaald, voor het geval de gemeente onverwacht toch over gaat tot ontruiming. “Je weet maar nooit. Er is ons zoveel beloofd, hoe heb ik de gemeente ooit kunnen vertrouwen?”, zegt Hulters.

Papieren

Sonny heeft de fotolijsten alvast van de muur gehaald. > Foto: C&R zegt dat ze van de gemeente ooit een aanbod heeft gehad voor een vervangende standplaats, maar die heeft ze nooit gekregen. Zij wil dat de gemeente die afspraak nakomt. “Er waren wel een aantal plekken, maar dat ging op woonjaren. De oudste mensen gingen

Mannen vluchten nog zonder kinderen

A

lone we can do so little, together we can do so much’. Geen schijn van kans dat je deze boodschap kan missen wanneer je op bezoek gaat bij Barbara Flamand. Deze woorden schitteren pront naast de bel, in felle, blauwe letters. «Onze huisspreuk», knikt Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de andere soms lelijk kan keren.»

En ik voel het me nog denken: ‘Het zal toch dát niet zijn, zeker?!’. In het ziekenhuis kregen we diezelfde dag de resultaten: diabetes type 1. Ongeneeslijk, maar perfect te behandelen, levenslang dan wel. Maria kreeg meteen ook een baxter aangelegd. Het was ernstig. Had ze nog een paar weken zo rondgelopen, dan was ze in een coma gesuk-

neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar stelt. dat Het daar is eenteproef die tot het einde van genwoordig toch aan ditvanalles jaar loopt. Dete vier grote steden steken er doen is. ‘Beetjeelkuitkijken met 200.000 euro in, het ministerie van VWS snoep en zo, elke800.000 dag trouw euro.insuAls blijkt dat er veel gebruik line prikken en hup onder wordt- alles gemaakt van de opvang, komt er geld controle.’ Uit dit bij soort om hetreacties aantal plaatsen de komende jaren leerde ik dat diabetes - en vooral met nog eens veertig uit te breiden. de impact van deze ziekte op het leven van kinderenheel zwaar Eerwraakgevallen onderschat wordt. OpSuikerziekte het ogenblik iszijn in de Haagse opvang

eerst en dat is ook logisch. Maar wat ze niet snappen is dat wij bij elkaar willen blijven”, zegt Hulters. Hulters kent Sonnie Brummer al haar hele leven en loopt regelmatig even binnen. Schoenen uit en twee hondjes springen haar tegemoet. Sonnie heeft

Achter een gordijn meteen na de voordeur staan twee planken vol met ordners en papieren. Het is de briefwisseling met de gemeente. “Eerst vielen we onder artikel tien en mochten we hier zijn. Daarna zou het centrum worden gerenoveerd en nu moeten we weg”, zegt Hulters, terwijl ze door de mappen bladert en af en toe een document laat zien, zoals het papier waarin wordt erkend dat ze woonwagenbewoner is. De gemeenteraad is nu akkoord met het plan om op de locatie van het woonwagencentrum ongeveer 92 woningen en parkeerplaatsen aan te leggen. Een deel van het centrum is al met de grond gelijk gemaakt. Er lopen nog rechtszaken van de bewoners tegen de gemeente. “Als wij geen gelijk krijgen, gaan we door in hoger beroep en naar het Europese Hof. De Raad van Europa heeft al eens bepaald dat woonwagenbewoners niet gedwongen uit hun wagen gezet mogen worden”, zegt Hulters. De gemeente heeft een ontruimingsprocedure aangespannen en wacht nog op een uitspraak van de rechter. Of de procedures van de woonwagenbewoners daar invloed op hebben, kon de woordvoerder niet zeggen.

Straatwijs

Cabaretier en schrijver Marcel Verreck keerde na een lang verblijf in de hoofdstad terug naar zijn geboortestad Den Haag. Achter de wagen met zijn zoontje herontdekt hij de stad.

vijf plaatsen bezet. Behalve de slachtoffers die door hun partner zijn mishandeld, zijn er de eerwraakgevallen. Zoals een man die is ondergedoken, omdat hij door de familie van zijn vrouw wordt bedreigd. Hij had onverstaanbare midwinterhoornblazers weet van een eerwraakmisdaad die haar te gast en er is ook een geitenwollen Zwitfamilieleden hebben gepleegd en heeft hierDe Tubasingel... ser gesignaleerd in het winkelcentrumpje van aangifte gedaan bij de politie. Sindsdien boven station Rijswijk. Nadat hij zich met is hij zijn leven niet zeker. Verder Flamand is er ook met...markeert uiterste randje van RijsVerwarrend Barbara dochtertjehet Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben glühwein in dezelfstandig. snackbar heeft warmopvang en begeleiding voor slachtoffers vanaantalwijk. Verder is er een groenDe Coster diabetes en dat groeit nog.Delftwaarts Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes Barbara: «Op 14 oktober 2006 en ernstig bedreigde homo’s. strook en dan de brede asfaltband van de gejodeld, trekt hij met zijn Alpenhoorn te behandelen, werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goedmensenhandel op de tonen imperiaal naar de de singel voor het een “We zijn bij nogkijken maar eenmet paar zoveel maanden bezig, zit. Ze A4, de amputé de grote rijkswegen. hetonder suikergehalte in haar bloed vragen kan meer aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel waar insuline broederlijk eerbetoon. Maar zulke dingen maar Wanneer de verhouding Want hier, iets voorbij de Plaspoelpolder, op peil te houden, moest ze in het soms heel gefrustreerd zijn. Boos je autochtoon-allochtoon lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. snelst wordt opgenomen. Dat gebeuren de Tubasingel. Je hebt is fifty-fifty, net zoalsook. in ‘Heb de vrouwenopkan noje nog begin zorgeloos verzwelgen, vierasfalt keer per dag insulineik die pomp ook nog bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd gaatniet hetop vlugst via de buik, gespuiten krijgen. Ook dig alsZe ikis oma ben, mama?,maar vraagt heb je alKarin ge- Geurts. dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, volgdnieuwbouw, door armen en er oudere dieenikbenen nog ken vang”, vertelt teamleider ter hoogte vantoegediend Delft is het gedaan vandaag moet ze nog vijf keer per zedoet dan.de ‘Encoördinatie als ik dood ben,met mama, leven: je hebt al en enC&R wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het bij moest abnormaal vaak bips. ervan omEen aanriant ieuit mijn tijdIk alsdroom meteropnemer. Stichting Wende de snelwegpret. Al decennia wordt Op wegMaria naar een veilige plek. > Foto: in haar vinger de der kindje dat dan ook dag(en hebt al wijn moet plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, in hetikziekenhuis waarmee in de lange vanje de mannenopvang én die vaninsulinepomp twee oper gesteggeld terecht!) overprikken het ver-om studentenbaantje, glucose in haar bloed te meten zomer en de mee in mijn ‘Waarom kungedronken en lekker zwaar getageweestwordt en nu staal binnengebracht. banale andere kinderen moet verwerken, na diagnose mijn eindexamen heel makkevangprojecten voor vrouwen. “Bijkist?’. Hollanvolg door het groene Midden-Delfland. tijdens de opening vertoond. De orgaStaatssecretaris JetEen Bussemaker om de drie dagen zelfgeld... de canule nen van ze mensen gene- verdiepte kind met mag anders. Datermaakte blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots zo’n cadeau te doen. Met lijk veel geldhippo verdiende. Je werd geïnstrudersdiabetes liggen de oorzaken huiselijkmet ge-kanker Tunnels, aanleg, privaat willen mee laten feld. zien Een waarom vanuren VWSvoor heeft weekging de haar erg nisatoren voor pomp vervangen. zen en mij niet, mama?’. Dat soort dat datslachtoffers op voorhandweld allemaal verdrietig en opstandig. paar ik deze de uitslag amper 5.000 euro ambtenaar zou ik al zo’n eerd door een vriendelijke van meerschrapin drugs- en alcoholmisbruik en misschien dehaar kredietcrisis en zijn ver- Voor de opvang nodig is en hoe zij de een kindvan is dat een ongelooflijk En dat komt is ook hethoopte lastigeVerelendung pen. dat je een leven halen, bezocht ik toevallig een taduizend hippo’s kunnen laten de gemeente Rijswijk. Over één boek met ziekten.vragen. Bij allochtonen de automobilist verder helpen. Maar dan zonder de Aanvaarden slachtof- psychiatrische landelijke mannenopvang offici-Nog altijd.» ingrijpende moeder: je scheve kan niet zeggen met beperkingen leiverne waar ik een jong meisje zag maken.» adressen mocht je anderhalve dag doen. huiselijkmoet geweld vakerals voort uit een voordat een oplossing zorgt.gebeurtenis. Maar ho... weKindein gevaar te brengen, want deveel opvang eel geopend. Dehet Haagse locatieTeneurfers ren moeten de spuiten ook zo het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan inspuiten hele meer ‘Hippo-idee’ in werdhet je door ervaren uitzijn nu wel een heel eind van de Tubasin- DaarnaSinds is niet voor niets op een geheim adres. Als man-vrouwverhouding en eerwraak. In de vroeg mogelijk zelf leren plaatJete kan wassenen, uiteraard nog was insuline. Omdat ik ver- Er «De naaste Barbara’s hoofd heeftnaar postgevat, reageerde zendkrachten meegenomen een tervrouwenopvang is ditgen ook dat zo”.het ooit over gaat.gel Rijswijk verwijderd geraakt. Tomomgeving in mannenopvang ‘Schutse’ aankomt,maar is almet vanaf oktober in bedrijf. sen.Een Daarvoor doen veel ziekenzeggen dat samen moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang nietvoelt gedreven zoek naar zo overstuur ik. Inte-en veel ras in is hetze oude Rijswijkseopcentrum. Daar groot verschil isalleen dat vrouwen hunje het De Tubasingel. naam waarvan je in hij zich als opgejaagd nerveus. Nu, Een huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herhebben reeds negen mannen dingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» de lach schiet. Alsof de mensen daar in kreeg je te horen dat je met een paar uur weken later, is hij tot rust gekomen. Hij weet kinderen meenemen naar de opvang en zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, een reeks buitenproportionele blaasin- werken, zeker in de nieuwbouw waar zich veilig, kan over zijn problemen praten mannen niet. Karin Geurts: “Van de negen gebruik van gemaakt, momenhalen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, bij De elkaar stonden, dat boek mannenDat diehet sinds oktober gebruik hebben strumenten wonen. Ze blinken goud in alle meters en heeft weer een inkomen. “Ikinspuiten heb een zelfmet insuline. op Marijn Valck: iedereen die teel zijn vijf plaatsen bezet. wel klaar had. Het was de bedoeling dat gemaakt van de opvang, heeft er maar één de Rijswijkse zon. En je moet aanbellen moordpoging gedaan, maar ben nu iedere een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken daar niet achter kwam. jonge De anderen hebben er geen bij het rechter ventiel. Op hoogtijdagen de opdrachtgever dag als ik wakker word weernooit blij dat ik er twee glazen colakinderen. mag drinmet Barbara Flamand. Ook een jongens meteen het of degelijk al oudere, bijna volwassen kinderen. (Koninginnedag, Oud en Nieuw, Oranje Toen sommige nog ben”. door Nynke Feenstra ken. Maria kan wel leven brief voor prins Filip en naar prinses scheurdenging om daar boelop bij de elVerder is het zo dat we nu eenmaal in een wint een interland) activeren alle Tuba- strandMathilde Zijn hoop is dat hij over vijf jaar alseen eenvrouw, ander kind, maar je moet dezede week schatten, stortte deze kathedraal maatschappij leven waarin de heersende gesingelaars hun speciale blaasinstallaties kaar tebus. heeft. Na een paar dagen rondzwerven en in de een kind, een hond en een huisvoortdurend alert zijn. BovenDeze week moest aan dachte dat kinderen bij de moeder horen. en dan weerklinkt een mooie droeffees- van bedrog nieuw perauto slapen, komt hij via het maatschappe- Mannen beschermen en weer een dien moet iedereen uitisde omge«Ik valin.iedereen lastig, ja»,ik lacht Want kleine Misschien voelentemannen zich ook hierdoor telijke toon, die bij stevige westenwind de Tubasingel geweld. lijk werk als één van de eersten terecht in het spectief geven op een leven zonder ving van het kind op de hoogte Barbara. denken. «Ik heb dan ookdeniets te had lichteIkverhoging. Enzo ikontwas te onzeker om samen met hun kinderen te tot in Delft te horen is. Maar ook de In Daniëlverliezen. mannenopHaagse opvanghuis voor mannen. Hij is van Dit is het doel van de landelijke zijn én meewerken.» wil gewoon meteropnemer. de Bogaard-winkelaars kijken elkaar weer even huis gevlucht, omdat hij met de dood wordt vang. In de vier grote steden in Nederland vluchten. Als ze hier eenmaal zijn, maken ze zettend graag dat dit project Psychologe veelbetekenend aan: de Tubasingel laat Mannen zich wel zorgen om de kinderen en willen ze bedreigd, veel meer wil hij er niet over kwijt. zijn tien opvangplekken ingericht. slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een ze blijven zien.psyAls er sprake van is dat ook weer van zich horen. Hart van Nederland Marcel Ze krijgen Laten we hem Tom noemen, want ook zijn uit het hele land kunnen er terecht. Verreck lige spons en waarop dezendt kinderen «De van Mariamaakt heeft Jonckheere en voetbalgegaan.de Zekinderen moest dat so-veilig niet zijndiabetes bij de moeder, straatinterviews TV-West begeleiding. naam mag niet in de krant. Tom is een Hol- niet alleen onderdak, maar ookchologe EerdereMartine afleveringen van STRAATWIJS zijn na te hun injecties kunnen haar, als maar ook mijn leven Bjorn De Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde madan schakelen we instanties de kinderbehetflink spektakel live uit. Uit het oosteninoefenen. zijn lezen opler aanvragen landse, leuk uitziende man van een jaar of Deze varieert van hulp bij het www.marcelverreck.nl kenjeop een insulinepompje. scherming in”. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipgrenzen veertig. Hij vertelt zijn verhaal in de film die van een uitkering tot leren hoe pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Advertentie ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook erevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi begin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de sen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


6

Interview

16 ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Eric Schneider: weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

‘Dank u wel, dat u mijn zoon zo goed

Oranjekoorts stijgt

Een acteur die de hoofdrol speelt in zijn eigen theaterstuk. Niet gebruikelijk. Het gebeurt Eric Schneider die met ‘Nocturne’ een ‘bittere komedie’ schreef over Het Toneel en vooral over áchter dat toneel. Met een oudere acteur enineen souffleur in Een pop een seksshopde methoofdrollen. De oranje boa en dito laatste een mislukt hoedje. acteur die eerst in het souffleurshok terechtkwam en daarna wat ging bijverdienen als nachtportier. De eerste een oudere acteur die zelden nog een dragende rol speelt. De première is op 21 februari bij het Nationale Toneel.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke van het Departement Ruimtelijke door BertPlanning Jansma Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website ‘Je probeert je hele leven www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Jupiler maakt deze oranje toeters.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.

Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden totinteger roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger Zuiden’ van Julien Green. ‘Eric Schneizo nog: mogelijk te acteren. De ene rol is overspel. daar der heeft zijn rol met groot talent zuiAdviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk zijn beknopt van het Directover de ennieuwe helder richtlijnen gestalte gegeven, voor meer geschikt voor dan deDat andere. indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat,val die je moderne Turken dehij gordijnen in jagen. ons behoorde tot het beste vanTurkse de Maar naarmate je ouder wordt, ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezerJos dagen niet schreef destijds Panin herhalingen inKoning ons vak. Je bent bang voorstelling’, naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevoor clichés. Die probeer je te ontwij- huysen. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geken, daar moet je mee leven, zoals in We leven bijna vijftig jaar later. En Eric dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdediieder vak. Daar gaat ‘Nocturne’ een Schneider zou dus best een mooie kobeetje over”. Eric Schneider reageert medie kunnen schrijven die bol staat met dat woordje ‘integer’ op zijn eer- van de saillante anekdotes van achter ste recensie, die ik heb uitgeknipt na- de schermen. Maar dat is ‘Nocturne’ dat ik zijn debuut zag. In 1960. In ‘Het niet, verzekert hij. “Een smakelijke

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. Michigan en Florida werden uitgeslotenis omdat ze hunnooit voorverkiezingsdaanekdote natuurlijk weg, maar óf hij heeft een beroerte, of een tia getum tegen zinvan van de partijleiding kunnen gebruiken om had.tiem Hijargument wordt aangetroffen door de dit wordt geen de stuk backstagevervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parroddels. Het gaat over de passie voor nachtportier, zelf een gewezen acteur goede die scoredoor in beide broodnovrij mogen die tijnotabelen souffleur is die geworden, zoalskiezen dat het theater de staten jaren blíjft. dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar Maar lichaam en geest lopen niet in vroeger vaak gebeurde. Ze kennen om die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. gelijke tred. Die oudere acteur kan niet elkaar van hun prilste jeugd. En daar Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte verdragen dat hij die paar zinnen als begint een herinneringsspel. De één van de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten is geslaagd, de zeer andere niet. Maar wie Firs instaten ‘De Kersentuin’ niet kan 67. binnen en maar Obama slechts stond, is het onwaarschijnlijk dat is het gelukkigst? De dochter van die onthouden en ze op het decor moet Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario acteur speelt een belangrijke tenschrijven. het voorverkiezingen begin van het stuk metAan nog drie te gaan goedkeurt. En ieder mogelijkrol, comproslotte lopen acteurs altijd rond met een tref je opnieuw hem aandicht in de douche. DaarObain de buurt van mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) enorm schuldcomplex ten aanzien van heeft hij óftotaalscore zelfmoordkomen willenen plegen, ma’s dat als ulFoto Reuters


Interview weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

MAMA VAN DIABETESPATIĂ‹NTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

heeft laten spelen’

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiĂŤntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette ‘Van het gezinsleven op zijn kop. ÂŤHet was een ramp. Iedereen onderschat drieĂŤnhalf jaar in DĂźsseldorf onze kinderen. Het is hoogst dramade impact diabetes. DaaromErik benVos ik in actie geschoten. Ikzegd wilen iets gespeeld. Negen rollen maar liefst. Ik tisch, maar metvan hilarische momenten. had wel iets van een accent, maar ze heb iklevenslang geleerd hebben gekregen. Een bittere komedieâ€?. doen voor kinderen die net als Maria En wisten niet waar vandaan. Zweden, dacht het publiek. Soms zelfs Amerika. LandrĂŠ dit moĂŠt lukken. Desnoods bel ikdat zelflogica aan bijniet prinses Mathilde.Âť

Bekende vreemde De man liep V&D voorbij, en mij tegemoet. “Hallo!� groette hij monter op een toon waaraan ik kon horen dat we elkaar kenden. Ja, hij had zeker een vertrouwd gezicht. Maar waardoor? “Hallo�, zei ik afwerend. Toen hij uit beeld was, wist ik weer wie hij was: de dierenarts. Zonder zijn witte jas en uit zijn spreekkamer een vreemde voor me. Thuis dacht ik er nog eens over na. En over mijn tandarts, die ik evenmin herkende toen ik hem in de HEMA tegenkwam, net als ik op zoek naar nieuwe handdoeken. De tandarts wist wel wie ik was. Hij glimlachte zijn tanden bloot, waardoor ik acuut van slag raakte. Tot voor een paar weken zag ik de dierenarts elke drie, vier dagen. Mijn kleine rode kater Tim had een bloedoor, wat precies zo griezelig is als het klinkt. Hij had intensieve behandeling nodig. Zo raakten de dierenarts en ik op vertrouwde voet met elkaar. Er ontstond een zekere verstandhouding, al hadden we het alleen over Tim. Maar spreken de meeste echtparen niet met elkaar via hun huisdieren? Ik had de dierenarts alles willen geven opdat hij Tim beter zou maken, tot en met mijn eerbaarheid toe. Die laatste overweging werd ingegeven door de dag dat ik, dankzij een openhangende witte jas, op-

17

7

Vilan eens ferm krullend borsthaar in het overhemd van de dierenarts zag. Er hing een fijn gouden kettinkje tussen. Gek, wat je in je wanhoop opmerkt. Maar Tim werd beter en meer dan de rekening betalen werd van mij niet verlangd. Daarna zagen de dierenarts en ik elkaar niet meer, tot die dag dus voor V&D. Tot die dag leek het of de dierenarts in zijn spreekkamer woonde, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Ik verwacht hem alleen daar, nergens anders. Elders herken ik hem niet. Zou hij dat weten? Vast wel. Opeens had ik zielsmedelijden met mijn dierenarts. Zo’n man, redder van dieren en dames in nood, die medicijnen en borsthaar als troost aanbiedt. In zijn spreekkamer is hij de heerser over ziekte en gezondheid. In de wachtkamer kijkt iedereen vol verwachting naar hem op. Een mooi leven, vol barmhartigheid. Duizenden patiÍnten genas hij in de loop der jaren en ’s avonds kan hij ze zich allemaal voor de geest halen, mensen en dieren. Maar als hij over straat gaat en degenen groet die hij kent, dan kijken ze hem verbaasd aan. Wie is die man?

Ik had toen een allerliefst vriendinneActeur Lou LandrĂŠ speelt de soufBARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN tje, want ik was vrij man, en die zei: fleur-nachtportier. Ondanks dat hijVAN al BEVER je moet een Duitser imiteren, je moet afscheid genomen had van het toneel. Richard Kowalski imiteren, dan raak je Voor deze rol komt hij terug. Schneije accent kwijt. En ze had gelijk, ik wĂĄs der: “Ik had Lou in m’n hoofd toen ik m’n accent kwijt. In Nederland is nooit het schreef. Ik heb hem zelf gevraagd, veel aandacht aan die periode besteed. hij zat toen voor filmopnames in DuitsJe werkte je daar ’t lazarus, je wilde land. Ik kreeg een dikke brief terug en tussendoor toch ook je kinderen in Nedacht: oh, hij doet ‘t dus niet. Maar derland zien en ik was al bijna zestig. helemaal onder die brief stond ĂŠĂŠn reEn je speelde drie rollen door elkaar geltje: ‘Wanneer gaan we repeteren?’ heen. En repeteerde een vierde. RoofPrachtig toch? Twee oudere toneelspebouw. Toen ik naar Nederland teruglers – ik word 75 – die met z’n tweeĂŤn ging, om hier ‘Gilles’ van Hugo Claus iets anders laten zien dan het succes te spelen, kreeg ik hier als reactie m’n en het ‘sterrendom’ van acteursâ€?. Eric Schneider schreef het stuk wel voor zoon zit nu op de toneelschool. Vijftig eerste hartinfarctâ€?. LandrĂŠ, maar niet voor zichzelf. “Ik jaar na Paâ€?. had een andere acteur op het oog, een Jappenkamp bekende Belg. Maar dat ging niet door, Stoelen Schrijven zit bij de Schneiders in de toen ben ik erin gerold. Zit er veel van Franz Marijnen regisseert ‘Noctur- familie. Eric Schneider’s broer is de mezelf in? Ja, ik denk toch van wel. ne’en Schneider-de- schrijver moet schrijver F. Springer, zijn jongste broer Niet dat ik zo’n negatief persoon ben, als Schneider-de-acteur wĂŠl naar hem publiceerde veel als directeur van het zo’n teleurgestelde man, maar ik heb luisteren. Lastig. “Ik weet dat Harold Oudheidkundig Museum in Leiden. ze wel om me heen gezien. Als je een Pinter dat wel eens gedaan heeft. In En dat terwijl het er niet zo uitzag toen prachtig acteur als Ton van Duinhoven zijn eigen stuk acteren. Je zit op twee hij als jongetje van twaalf uit het japnu aan de telefoon hebt, die nergens stoelen. Franz en ik hebben goeie af- penkamp in Nederland terugkwam. meer naar toe gaat, en alles maar niks spraken gemaakt. Als hij als regisseur “Van het kamp – in het begin een afgevindt. Ton Lutz die over toneel zegt: dingen wil veranderen, moet-ie me sloten woonwijk – herinner ik me dat Vilan van de Loo ‘Ja en dan komen er allemaal video- buiten de productie om thuis bellen. ik veel speelde. Met Willem Nijholt, beelden naar zietsoniemand Marijkegeen Merckens, Kick Stockhuyzen. Dan ben de schrijver. pretlonebeneden, we can do En ik voel het meiknog denken: neur: dat het uiteraard tigeals ziekte is, maar dat daar te- in hetzelfde kamp. toch dĂĄt niet zijn, de acteurs little, nog. Iktogether ga niet we meer’.‘Het Vanzal Maar Die zaten allemaal het komt voorzedat hij regisgenwoordig vanalles te do Fons so much’. ker?!’. Inseur het ziekenhuis Duinhoven,can Lutz, Rademakers, Maar goedaan schrijven en lezen kon ik een voorstelkregen doet, dat me als ac-toch is. dat ‘Beetjeniet. uitkijken met Geen schijn vanerin. kansNietwe diezelfde dag de resultaten: dat soort mannen zitten met In Nederland vonden ze dat ik Advertentie teur niet lukt en ik zeg: ikdoen gelóóf snoep en wel zo, elkenaar dag trouw insudatdejenaam deze van bood1. Ongeneeslijk, name. Alleen Albertdiabetes van ’ttype een LOM-school moest. Mijn vaeen beetje anders is. Ja, dat geeft alles onder schap behandelen, le- line prikken en hup Dalsum valt, die kan tegenmissen me zei maar in de perfect der –- leraar Duits en later hoogleraar – extra te spanningâ€?. controle.’ Uit dit soort je op be-speelde: venslangSchrijven dan wel. isMaria tijd dat hijwanneer zijn laatste ‘Lear’ heeft me reacties toen in recordtempo de lagere niet kreeg nieuw voor Schneileerde ik dat vooral zoek gaat de bijrollen Barbara meteen der. ook Eerder een baxter aange’Je moet in jeFlamand. zelf ontmoeten’. school- en bijgebracht. En daarna is het schreef hij onder meer de diabetes van deze ziekte het gekomen tussen vaDeze woorden schitteren pront legd. Hettheaterstukken was ernstig. Had‘Theodoor ze nog de Schneider imiteert hem perfect. nooit meeropgoed of impact een total leven van kinderenzwaar naast de bel, in felle, blauwe let- een paarloss’, weken zo rondgelopen, der enheel zoon. Bovendien was ’t treurig ‘Tweelicht’, ‘Rinkelrooien’ en ‘De onderschat Suikerziekte is ik ‘dag meneer’ teters. ÂŤOnze huisspreukÂť, knikt dan wasstilte ze in aan een de coma gesukvoor die man dat andere kant van de heg’.wordt. Othello Barbara. ÂŤDaar staat mijn gezin “Ik heb twee jaar rondgelopen met Schneider: “’Thedoor’ is toen vertaald gen hem zei, toen we terugkwamen uit voor en dat willen wij ook uitdradat stuk. Ik ga gĂŠĂŠn Ida Wassermann- en veel gespeeld in Duitsland. Er wer- dat kamp. Dat is-ie nooit te boven gegen. In je dooie eentje krijg je bijlezing geven, dacht ik. Ik ga schrijven. den in die tijd weinig vrouwenrollen komen. Maar we hebben thuis wel alna niets voor mekaar. Zeker niet Over deeen kant als het op dagvan eenshet goedtoneel fout die je geschreven en hier zaten er vijf in. Ik lemaal met taal leren omgaan. Toen ik vanuit de zaal niet ziet. â€?Ik vroeg aan kreeg kortgeleden nog tweehonderd later zei dat ik naar de tekenacademie loopt. Want dat vergeten velen: Dennis Rudge diedag de op Keniaanse dat het van de ene de an- vriend Euro omdat het in Duitsland ergens of de toneelschool wilde, zei hij: ‘Geen speelde. ‘Rinkelrooien’ heb ik geschre- droog brood mee te verdienen. Ik ben dere soms lelijk kan keren.Âť ven toen we bij het Nieuw Rotterdams dol op toneel, maar ’t zijn allemaal broer reageerde Toneel ‘Reigen van Arthur Schnitzler hoeren’. Mijn oudsteBarbara Verwarrend Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben dus’.en Terwijl aan het repeteren waren. Alles was onmiddellijk met: ‘DĂłen diabetes dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiĂŤntjes zelfstandig. De Coster Barbara: ÂŤOp 14 oktober 2006 vader nota bene zelf schooltoneel en toen kwam het inderdaad goedmijn te behandelen, was acteurs, allemaaldecor erg verwerden we gevloerd: Maria bleek keld. Hetklaar, regisseerde. En nietmet slecht. Alsvragen ze bij zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het dat regisseur Roger Vadim het veel zoveel maar er komt meer bij kijken en emotioneel. ‘Een aan diabetes te lijden. Acht jaar warrendbericht ons thuis in zijn repeteer- zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat ging en ĂĄllederechten had opsoms heel gefrustreerd dan men vermoedt. Wanneer je bibliotheek hetverfilmen leven’, hadden lang was ze een supergezonde ziekte voor den, zat ik onder zijn te pomp luis- ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gegekocht. Wij Maria. mochten dusvolwassene niet op- gediagnosticeerd ook.bureau ‘Heb ik die tegen Dathet als bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd als(acteur ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en wordt met diabetes, je al ge-der dig vatte een ze niet dĂ t. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ teren.heb Carl van Plas en exvoeren. Ik kreeg ingeving: Jongens, ze dan. ‘En alsop ik dood leven: je hebt al Comedie) noggaan altijdnaar niet vatten. Deik, proefd moest Maria abnormaal vaak en wil zewe Haagse zat zijn ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iehuis, zei en overvan driehet directeur moet die dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis doorgefeest, je hebt wijn was ze nog zoals alle plassen en hadden we een urine- dag daarvoor enaldie herinnert zichinsulinepomp nog dat weken zijn we weer hier. Ineens die tijd heb school mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, gedronken en lekker zwaar getageweest en nu eigen staal binnengebracht. Een banale andere kinderen jongetje onder dat bureau. Mijn vader ik ‘Rinkelrooien’, m’n ‘Reigen’ nen zekijken mensen met feld. Een kind met diabetes anders. Dat maakte Adrian blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots kwam later mag pas naar me als hijkanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met geschrevenâ€?. Regisseur Brine zenhad. en mijOf niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n op voorhand allemaal schrapverdrietig en bezig opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg is anderen gebeld ’t goed inmiddels aan de dat Engelse ver- eerst pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.Âť taling van ‘Nocturne’. met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.Âť verne waar ik een jong meisje zag den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten TeneurSpijkers wassenen, was met insuline. Omdat ik ver- ÂŤDe naaste reageerde Ericomgeving Schneider deed een paar opmer-maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar pleegaspirante ben, herken ik die lang nietkelijke zo overstuur als ik. Intestappen in zijn carrière. Van huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.Âť het ‘establishment’ van het Publiekszag, dacht ik intuĂŻtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar ĂŠĂŠn koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, theater overstappen naar Toneelgroep halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, De Appel. â€?Dat rare groepje van Erik inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die van de dochter van de acteur speelt en Vosâ€?, lacht hij. “De eersteeen weken waverjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken door hem dan ook voortdurend Othel- ren een beetje lastig omdatnooit Erik ons liet twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een lo wordt genoemd, wat hij ervan vond: repeteren op een kar met wielen waar ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses “Leuk om te spelen, maar wel negatief de spijkers doorheen staken. Ik stopte als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de hoor. Die man zegt de vreselijkste din- de repetitie omdat het bloed door m’n alert zijn. Boven0MJWFS1FPQMFT 5PN'PSE  voortdurend bus. genâ€?. Die Keniaan zegt: ‘Jullie kunst broek heen kwam. ‘Dóórspelen’ dien moetzei iedereen uit de omgeÂŤIk val iedereen lastig, jaÂť, lacht is zo decadent. Onze kunst is gewoon Erik, ‘bij mij moet je altijd doorspelen’. &NJMJP1VDDJ &E)BSEZ ving van het kind op de hoogte te Barbara. ÂŤIk heb dan ook niets te bidden om regen. Of om zwanger- “Dat doen anderen misschien, ik, zijn ĂŠnzei meewerken.Âť verliezen. Ik wil gewoon zo ont4IBOHIBJ5BOH 3BZ#BO  schappen of dat je je erectie behoudt. maar ik nietâ€?. Hij kan er hard om lazettend graag dat dit project En van woehoehoehoe. We zijn niet chen. “Van Erik Vos heb ikPsychologe geleerd dat slaagt. Mijn doortastendheid 'FOEJ %JPS (VDDJ  werpt ook vruchten af. Actrice ÂŤMariaisisook een tijdje naar een psygek dus nu doen ‘t we ’t voor de toe- logica niet bestaat. Het leven chologe gegaan. Ze moest dat so- ÂŤDe diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalristen. Want er moet wel gegeten wor- niet logisch, we denken alleen logisch kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties 3BMQI-BVSFO &TDBEB  den. Wij hebben eten nodig, jullie zijn als we een mathematisch probleem op een verwend. Voor jullie is kunst luxe’. Ik moeten oplossen. Op hetken toneel be-insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipeen veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel denk dat ikzelf liefdevol kritisch ben. staat logica evenmin. Dat pompje geeft je zorgt veel ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij3PCFSUP$BWBMMJ niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Daarom geef ik ook zo graag les. Ik heb vrijheidâ€?. Nog zo’n reuzenstap nam hij psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderveel respect voor wie voor toneel kiest. naar Duitsland. “We warenten. metEen De Apdan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereDie tegen het publiek zegt: ‘We hebben pel vaak naar Duitsland geweest voor voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.Âť peter. Toch al een erg mooi beeen afspraak. Ik ben nu de koning en ik gastvoorstellingen. Ik ontmoet daar iegin, nee?Âť vanaf‘Udat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben zal ’t zo proberen te spelen dat u straks mand van een gezelschap want die zegt: Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesuw hoed voor me afneemt’. Dan moet spreekt een aardig mondje Duits, me- was. Angst denk ik. Hij las de boeken patĂŻent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- ÂŤHet is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen je toch niet helemaal goed bij je hoofd neer Schneider, voelt u ervoor om bij van mijn broer ook pas lang na publiover de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels zijn? Leerlingen in de eerste klas van ons een gastrol te doen?’ Ik kon toen catie. Wanneer hij ging kijken, kwam schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’,EFPQUJDJFOEJFKFLFOU de hij Maria steevast achter het toneel. Hij zei de toneelschool schijten dan ook in niet, maar ze bleven vragen. Erhet komt sen in lichaam. bleek er dan niks tegen hun broek van angst als ze hun eerste weer zo’n telefoontje precies op het alleszins klaar voor, maar bleefmij. Maar hij ging alle 7BO)PZUFNBTUSBBU %FO)BBH UFM andere acteurs stuk voor stuk een hand teksten moeten doen. Ik heb dat óók moment dat mijn huwelijk met toch ookWill nog een tijdje verder geven: ‘Dank u wel, dat u mijn zoon zo gehad. En toch hebben we die drang in van Kralingen uit elkaar spatte. Toeval naar de psychologe gaan. Ze had laten ons om het tĂłch te doen. Mijn jongste bestaat niet, denk ik dan. Ik ja ge- goed dieheb begeleiding nodigheeft omdat ze spelen’ â€?.

bestaat. Het leven is ook niet logisch. Op het toneel bestaat logica evenmin’

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

‘Ik denk dat ikzelf liefdevol kritisch ben. Daarom geef ik ook zo graag les’

%JWFSTFNPOUVSFO LPSUJOH

‘Van het /JFVXF;POOFCSJMMFO kamp herinner Als moeder[JKOCJOOFO is dat het ik me dat ik veel speelde. lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over Met Willem Nijholt, gaat. Je kan alleen zeggen dat Marijke Merckens, Kick Stockhuyzen. je het samen zal dragen Die zaten allemaal in hetzelfde kamp´


8

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

ÉÉN EK-MATCHJonge WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK mantelzorger moeilijk te bereiken:

Informatiecentrum in Atrium open

‘Als de klap komt, dan zie ik het wel’

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot

Het nieuwe ‘The Hague Information Center’ in het Atrium van het het oranjelegioen isstadhuis nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winis deze week open gegaan. In dit inforover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» matiecentrum, dat één hele zijde van het Atrium beslaat, worden diverse vormen Geen handelszaak die geen oranje attrivanbroken. gemeentelijke informatievoorziening Terwijl leeftijdgenoten uitgaan CHRIS SNICK voor de inwoners en bezoekers van Den en er niet over nadenken of het Haag gebundeld. Bij de feestelijke ingebruikneming kreeg de winkeliersvereni- thuis wel goed gaat, zorgt Audrey ging van de Boekhorststraat de prijs voor Houtters samen met haar vader en het beste straatevenementvan 2008 en werd tevens de speciaal voor Den Haag broer voor haar moeder. Audrey is ontworpen handtas, de ‘Hagie Bag’, van in welzijnsjargon een jonge mantelontwerper Omar Mundi gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd zorger (JoMaZo). De gemeente en aan onze columniste Marcella Mesker.

Oranjekoorts stijgt

Prof. Jeurgens naar Nationaal Archief Prof. Charles Jeurgens (48) stapt per 11 mei a.s. van het Erfgoedcentrum DiEP in Dordrecht over naar het Nationaal Archief. Hij blijft als deeltijdhoogleraar Archivistiek verbonden aan de Universiteit Leiden. Jeurgens wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van het nieuwe beleid voor waardering en selectie van overheidsarchieven. Kernopdracht is om een methode te ontwikkelen die ervoor zorgt dat relevante overheidsinformatie tijdig wordt overgebracht naar het openbare archief.

negen andere Haagse organisaties hebben deze weekwedstrijd het Haagse De eerste van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Itamantelzorgakkoord ondertekend lië. Maar in het Nederlandse waarin zeHulst mensen is hetzoals alsofde wefamilie al middenin het EK zitten. Aan cafés Houtters willen ondersteunen. hangen

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert door Nynke ookFeenstra dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naastis watzestien kanten als lingerie Audrey Houtters haarook noghartstilstand een oranje boa of das moeder een krijgt. Zeom zithet lijf. «We hebben zelfs oranje op haar kamer televisie te kijken. Haar vibrators», één vanomdat de vermoeder ligt benedenzegt op de bank, «Eenisgewone, één om ze die dagkoopsters. heel erg moe en kortadede G-spot te stimuleren en dan mig. Opeens hoort Audrey haar vader Toeteren kogels’ in de roepen datnog zedrie 112‘vibrerende moet bellen. Tot de van Audrey de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijn ambulancekleuren er is, passen en haar vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt het vader hartmassage en mond-op-mondtwee kleine voetballetjes plafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. beademingnog toe. Haar moeder wordtboven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, naar de intensive care gebracht. Drie kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas weken later mag ze naar huis. Dat is inEen pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een seksmiddels anderhalf jaar geleden. gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lamet van mijn moeder is krijg nul je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt Alleshop Haagse jazzinitiatieven zijn door Den “De conditie bekkenspieren. Daarvan oranje boa zegt Audrey. “Ze heeft hartHaag Marketing/Haags Uitburo samen komma nul,” een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan meten dedito gemeente gebundeld in een folder revalidatie gehad, maar ook dat bracht zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. Vroeger kookte ze, en op de website www.denhaagjazz.nl.. De weinig verbetering. Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze haalde snel deop- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar folder wordt verspreid op zo’n 650 plaat- deed ze de was,Wie toch even iets minder noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verhele zelfstandige sen in de regio. De website biedt actuele in- bedden af. Ze was een gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. formatie, een dagagenda en achtergrond- vrouw en werkte als vestigingsmanager bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» bij een schoonmaakbedrijf. Dat kan ze lo- Aardappels informatie over de Haagse jazzwereld. schillen in plaats van naar Foto:op Jurriaan Brobbel derland weer te klein en kleurt hetde disco.> Op de kers de taart, het typische kan terecht bij de De elektronicaketens zien de Nederlanders dus nu niet meer. Als ze een op loopt, land massaal oranje.» oranje gebak, is het wel nog even kaletrap‘feestwinkel’ maar al te graag winnen. Want naast de verkoop Jongeren bereiken blijft tapinstallaties, moeilijk,“ weet we akkoord is volgende het bereiken van jonge eens uit, maar niet meer zoals vroeger. wachten. moet ze bovenaan eerst uitrusten”. Winkelketen Blokker «Vanaf week van televisies gaan ook de kleine Van der Werf. mantelzorgers. “Ze combineren is kostbaar ik zit liever verkopen Audrey was, voordat haar moeder ziek Tijdschaart zich geworden, alvast we de oranje tompoes», school frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs de verkoopster in de spelconsoles om wedstrijden na te spelen als of een opleiding met de Hema. zorg voor een Weuitgesproken hebben een leuk, hecht gezin. zegt werd, vooral met school, vriendjes, thuis.ook achter bij een bakje koffie kunhele je gezin. zoete Overbelast broodjes over de toonbank. Neem daar gehandicapt broertje of het richthet ik Nederme op het behalen van «Zelfs vriendinnen en uitgaan bezig. Die tijd Verder landse supporteren.» nog eens vele merchandising en prullaria bij, Vaak zijn ze hier zo aan gewend, dat mijnelfdiploma, mijn moe- dan Eendeandere doelstelling van het akkoord Het deel van de Mient tussen de Kamper- is voorbij. Nu doet ze de dan kom je demeer volgende weken voorgebruik de non-food der steunt me hier in”. ze niet geneigd zijn hulp te zoeken. Als is dat mantelzorgers gaan foeliestraat en de Valkenboskade krijgt was voor het hele gezin, op eenmaken extra omzet van 70 tot 80Het miljoen Audrey doet de opleiding deze kinderen te veel verantwoording van ‘vervangers’. komteuro. nameeen opknapbeurt. Dat heeft het college ze doet samen met haar is datvoor het tijdens het EK ook de lijk vaak Sociale Dienstverlening, krijgen, kunnen ze vroeg of laat in Opvallend dat mensen dieallemaal voor een van burgemeester en wethouders woens- vader de boodschappen mag zijn. «Vooral deEr grote loopt stage en zit in het knel komen,” vertelt Gabriëlle van der ietsje naastemeer zorgen overbelast raken. even dag besloten. “De singel en het plantsoen en ze koken samen. Met plasmadan Werf, consulente van de Stichting Man- tussenuit laatste jaar. inen delcd-televisies wetenschapdoen dat het je vader, krijgen hun oude luister terug”, aldus haar broer van 22 maakt zegtgoed Henkwordt Kok, directeur Voor mensen als Audrey telzorg Den Haag. Volgens haar is het moeder goed», of partner verzorgd wethouder Marnix Norder (Bouwen en ze het huis schoon. “Ook van de RaadofNederlandse en haar broer en vader voor jongeren sowieso een hele stap om door een beroepskracht een vrijwilliWonen). De bushaltes worden verplaatst zorg ik er voor dat mijn Detailhandel. kijis deze week het Haagse naar een steunpunt te gaan. Daarom is ger van ‘respijtzorg’ kan dit«Mensen voorkomen. naar het rechte deel van de Mient. De wet- moeder ’s ochtends ontbijt nu even niet meer Mantelzorgakkoord 2009- er sinds eind vorig jaar een website met Audrey Houttersken heeft nog geen behoefhouder beoogt hiermee de snelheid van krijgt en haar medicijnen. op een paar honderd 2010 getekend. Hierin een chatservice. Op deze manier kun- te om gebruik te maken van de nieuwe het verkeer omlaag te brengen wat de ver- Als ze zich goed genoeg euro meer. Het moet werken de gemeente Den nen jongeren met elkaar chatten en vin- voorzieningen van de stichting keersveiligheid moet verbeteren. Bomen voelt, gaan we samen buiallemaal zo Mantelgroot Haag en negen andere den zij de weg naar ondersteuning. Op zorg Den Haag. “Alsmogelijk ik er over wil pravan slechte kwaliteit worden vervangen ten een rondje lopen. Heel zijn.» partijen samen in het on- de site kunnen ze ook meedoen aan de ten, dan doe ik dat met mijn broer, vader en er komen nieuwe lantaarnpalen. Bij de af en toe gaan we naar de later, heb ik al opknapbeurt gaat de gemeente meteen stad, dan nemen we een rolstoel mee. dersteunen van de 50.000 mantelzor- verkiezing tot jonge mantelzorger van of moeder. De klap komt Gevoelig zeggen. Als hij ook de riolering vernieuwen en worden Verder hou ik haar veel gezelschap”. gers die Den Haag rijk is. Het is een het jaar. “Er zijn nog weinig aanmel- meerdere mensen horen De supermarktkeweldoen weer.ook Ik gretig weet in de tegels in de fietspaden vervangen door Een hele avond naar de disco, dat doet vervolg op het eerste mantelzorgak- dingen binnen. Daarom hebben we de komt, dan zie ik het tens terecht asfalt. Parkeerplaatsen langs het plantsoen Audrey bijna niet meer. “Ik ga nog wel koord. Eén van de ambities in het nieu- inschrijftermijn verlengd tot 1 maart. ieder geval waar ik mee aankan”. de oranjekunnen door invoering van parkeerverkoorts. Albert Heijn liet gunningen mogelijk komen te vervallen. 24 miljoen Welpies — Daarnaast wordt bekeken of elders in de pluchen mini-leeuwtjes — Heesterbuurt extra parkeerplaatsen kunmaken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stunen komen die het groen niet aantasten. die van marktonderzoeksbuPlanning is dat medio 2009 het definitieve reau Gfk kan de EK-gekte de suontwerp klaar is. De uitvoering kan starten permarkten liefst 45 miljoen euro opin de loop van 2009 en vindt plaats in sabrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgeslomenhang met de rioolvernieuwing in het door Corien Glaudemans ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aanliggende deel van de Heesterbuurt/ aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De NeJasmijnbuurt. In het eerste kwartaal van derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. 2011 kunnen alle werkzaamheden worden Inzing het voor verleden al duidelijk teInmerken dat het was gemeentearchief. zijn jaarafgerond. consumenten vanMensonides winkel wisselen om lange boodverslagen hield hiervoor schappen te Jaar doenna alsjaar blijkt dat hun hij winkel pleidooien. probeerde met niets zijn Advertentie (CSG) extra biedt.» klachten over de ernstige vochtproblemen in Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers het archiefgebouw de gemeentebestuurders Het Haags Gemeentearchief was sedert 1926 te bereiken. gehuisvest in een afgekeurd schoolgebouw Uiteindelijk hielp de verkeersdrukte op het aan het Rijswijkseplein. Na enige aanpassinRijswijkseplein begin jaren zeventig een was het pand geschikt gemaakt als archiefAANKONDIGING OPENBAARgen ONDERZOEK handje mee de problemen op te lossen. Op de bewaarplaats voor de gemeente Den Haag. De tekentafels werden plannen gemaakt voor de archiefdepots met drie kilometer plankruimte Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk reconstructie van het plein, maar het archiefwaren bouwkundig gescheiden van de rest De Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vaststond flink in de weg. Toen kon snel vanenhet tij staat vandaag voor een zwaregebouw begesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen aangebouw. passingen Er vankwamen meer kamers een oplossing worden gevonden. Gemeenvoor van de medewerkers slissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voorschriften voor in delen de gemeenten en zelfs een heuse tenontwierp op dat moment aan de toonstellingsruimte kon worden ingericht. Maldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen intewerken MiIn Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over Loosduinseweg een kantoorgebouw voor het De oorlogsjaren hadden gevolgen chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan ingrijpende Gemeentelijk Energiebedrijf. Het pand was hetmet gebouw. De onmogelijkheid te stoken worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 junivoor tot en 21 augustus Hillary Clinton (foto) een laatstezeer wa-ruim van opzet, al snel werd het plan geDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. in hetHetarchiefgebouw van 1944 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. plan ligt tijdens in de winter terkansje geven om de strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: zorgde voor grote vochtproblemen. Dit vererboren hier ook het Haags Gemeentearchief te • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; gerde nadat op 31 december 1944 Barack Obama te winnen. Maar huisvesten. Het gebouw kreeg een extra verHet gebruik een bom van op deodorant of parfum buitenshuis is uit • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het de Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. lichaamsvormen moeten goed dieping, waar 12 strekkende kilometer archief Pletterijkade ontplofte en vijftig ruitenVrouwelijke van Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuldEr worden. kon worden geborgen. En zo kreeg het Haags het archiefgebouw deed sneuvelen. was Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. mogen niet alleen reizen, want Michigan en Florida werden uitgesloGemeentearchief in 1972 een moderne, welisnergens glas voor herstel. Invrouwen plaats daarvan >Foto: W.J. van der Pooldat kan leiden U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over ten omdat ze hun voorverkiezingsdawaar niet publieksvriendelijke, huisvesting. werd als uiterste oplossing karton voor de ra- hun eerbaarheid en kuisheid en erger www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen was de zin de is partijleiding tiem argument kunnen gebruiken het Haags Gemeentearchief al weer 14 jaren in het om tevoren devanNu men geplaatst. Archivaris Willem Moll bedacht kort na de historische informatie te zoeken. Kort Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parbevrijding een oplossing voor het nijpende glasprobleem studiezaal evenwel gesloten voor bezoekers. Tijdens de stadhuis aan het Spui gehuisvest. Ook deze winter was indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, diete moderne Turken destrenge gordijnen in jagen.van Turkse goede scoreonmoin beide het staten broodno- tijnotabelen die gesloten vrij mogen kiezen gemeentearchief een korte periode voor bevorstperiode dat jaar was het namelijk en gaf de opdracht de vernielde ruiten vervangen door ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — glas uit de voorraad glasplaten dat voor de tafels en vitri- gelijk de studiezaal voldoende te verwarmen. De archi- zoekers. Nu evenwel niet wegens de koude, maar om denaar naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. varis besloot daarom archiefonderzoekers van 10 februari studiezaal aan te passen aan de eisen voor hedendaags nes in de tentoonstellingsruimte werd gebruikt. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte onderzoek. Op 3 februari is de verbouwde zaal heropend De strijd tegen vocht en koude zou vele winters voortdu- tot 19 maart 1947 niet in de studiezaal toe te laten. dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten voor archiefonderzoekers. in 1953binnen aangesteld ren. Op deze foto uit 1947 zitten de studiezaalbezoekers Gemeentearchivaris Mensonides wasstaten en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat zijn gehelezou ambtevan het Haags Gemeentearchief al weer ijverig in dikke als opvolger van Willem Moll. Bijna Daardoor de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario eennog betere folianten en kaartenbakken naar voorouders of andere lijke carrière heeft hij gestreden voormet Haags Gemeentearchief jaar! www.gemeentearchief.denhaag.nl driebehuivoorverkiezingen te gaan 125 goedkeurt. En ieder mogelijk compro-

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

Jazz gebundeld in folder en op website

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

De Mient krijgt groene uitstraling

Akkoord voor zorgende jongeren

TerugBlik

Foto’s uit het Haags Gemeentearchief

Studiezaal gesloten wegens kou

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

mis schiet voor Clinton tekort. (GVV)

Foto Reuters


Opinie

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Ambitieuze bestuurders en de belangen van huidige bewoners Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Bardoor Frits Emmerik bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere ‘Wie over twintig jaar terug kijkt, ziet een andere stad dan nu’. Bovenstaande project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maspreuk siert een webpagina van denhaag. riawaarop (10).de Het meisje twee jaar geleden suikerziekte en dat zette nl, toekomst vankreeg Den Haag aan de orde komt. Wie over twintig jaar het gezinsleven op zijnaankop. terugblikt, denkt met weemoed Den «Het was een ramp. Iedereen onderschat Haag terug aan de stad zoals die ‘toen’ de impact van diabetes. ben ik in actie geschoten. Ik wil iets was? Meer waarschijnlijk bedoelt deDaarom betreffende wethouder dat hij de stad wil doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En laten veranderen volgens zijn ambitieuze plannen. En met de toon Desnoods van de spreukbel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» dit moét lukken.

suggereert hij dat die actie de enig juiste BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER is. Toch? Zouden de inwoners van Den Haag, de Koningin Julianaplein voor het Centraal Station met de toekomstige bebouwing van kiezers van de gemeenteraad die op haar Rem Koolhaas. > Artist impression OMA beurt weer het College van B & W formeert, het daarmee eens zijn? Of zouden Nogal wat wethouders bezochten, op kos- brengen, onder de belofte dat die internatizij over twintig jaar, terugkijkend, tot deze ten van de belasting betalende kiezers, in onalisering ter plaatse een verrijkende uithet verleden steden als New York om terug werking op ons heeft. ‘Onze stad telt wel conclusie komen: ‘Terwijl bestuurders vorm zouden moeten te keren met de visie dat ook hun stad zo’n 124 nationaliteiten’ propageert het bestuur. geven aan de natuurlijke vooruitgang zoals ‘skyline’ behoefde. Terwijl de meeste inwo- Gek genoeg klonteren al die verschillende de bewoners die zelf veroorzaken, hebben ners schijnen te dromen van een vrijstaand groepjes steeds hechter op elkaar en is de zij de ambitie om de toekomst in de rich- huis met een tuin, een park in de buurt om algehele samenspraak in onze samenleting van hun eigen visie te sturen, als ware te wandelen en laagbouw om overal de ving steeds verder te zoeken. zon te zien schijnen. die per definitie goed voor de bewoners’. De opzet is een groter en meer imposant Het doel is een internationaal Den Haag. Gezellig Den Haag. Ooit gedacht aan het feit dat Wereldstad aan zee. Zou die burger wel Menig vertwijfelde bestuurder maande de de burger Den Haag groot genoeg vindt? mee willen in die door onze regenten zo afgelopen jaren de Nederlandse bevolking: Nog meer inwoners op die kleine opper- gewenste vaart der volkeren? Ja, onze po- ‘Maak het toch internationaal gezellig met vlakte? Met nog meer verkeer, lawaai, litici en de aandeelhouders van de maat- elkaar’. Schrijnend is de discrepantie tussen drukte, asfalt en stenen? Meer hoogbouw, schappij zien winst in internationalisering. de ambitie van de machtige bestuurder met minder groene parken? B & W willen een Daar lokt een aansprekende carrière en zicht op een internationale carrière en het stad om later trots naar te kunnen verwij- kun je je klantenkring vergroten. Maar je gewoon, dagelijks leven van de machteloze zen, de burgers van Den Haag willen een kunt toch ook heel ruimdenkend naar de kiezer die zijn toekomst in eigen land veilig stad die garanties biedt voor hun welzijn. wereld kijken en er belangstellend in rond- gesteld wil zien. Het Den Haag van verkozen bestuurders reizen zonder die wereld met inzet van alle Een Haags voorbeeld. Wij moeten in het blijkt een project, terwijl het Den Haag middelen naar je toe te halen? Het lijkt de steeds drukker wordende Den Haag een van de burgers de locatie van hun samen- bestuurlijke doelstelling te zijn om zoveel ringweg krijgen. Daarvoor is een traject gemogelijk culturen in Den Haag samen te kozen dat veelal vierbaans langs bestaande leving is.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

woningen voert. Daar leven en wonen de kiezers van de gemeenteraad. Die bewoners hebben liever geen voortrazend verkeer voor de deur. Een tunnel, zoals de bewoners van het Benoordenhout kregen, heeft de voorkeur. In de plannen van Den Haag zien we slechts een tunnel bij de internationale zone. De gastenverblijven van onze stad moeten schoon en stil blijven en omdat met die tunnel het geld vervolgens op zou zijn, moeten de gewone Haagse bewoners de stroom auto’s langs hun ramen tolereren? De verontwaardiging over zoveel hoogmoed is groot en algemeen. Internationaal aanzien gaat voor onze straat en ons welzijn? Tellen we nog mee, behalve in imponerende, groeiende aantallen en als hoog scorende volumes op de regenteske cv?

Grootschaligheid

Hoewel grootschaligheid ons wordt verkocht als geestverruimend en cultuurverrijkend is de bestuurlijke drang naar groot, groter, grootst inmiddels benauwend. Moet Den Haag de internationale wereld plezieren of moeten onze gekozen vertegenwoordigers simpelweg de belangen van de huidige stadsbewoners, waarvan zij de vertegenwoordigers zouden zijn, behartigen? Het bestuur zou wel eens bij deze overweging mogen stilstaan. De bestuurder die het waagt om vervreemdende voortgang in te ruilen voor pas op de plaats en respect voor de status-quo kan een prominente plaats in de geschiedenis van deze stad verwerven. Aan hem de historische uitspraak: ‘Wie over twintig jaar kijkt, ziet tevreden Hagenaars in hun eigen Den Haag’. Frits Emmerik is tekstschrijver en publicist

17

9

Olly Mijn hond Olly gaat elke dag mee naar kantoor. Niet omdat ik dat gezellig vind, maar puur voor de business. Zij is een jonge boxer van acht maanden. Een aantal keren per dag ga ik met haar naar één van de Haagse parken of bossen. Een bijkomstigheid is dat zij dan uitgelaten wordt, maar dat doe ik natuurlijk alleen voor de marketing van mijn kantoor. Ik deel dan stapels visitekaartjes uit aan andere hondenbezitters, die ik zo strik als klant. Alle gekheid op een stokje, maar in de jaren dat ik met mijn vorige hond in het park liep, heb ik er regelmatig klandizie opgedaan. Ik herinner mij een arbeidszaak van een dame met een golden retriever. En de dame, met wie ik een praatje maakte in het park terwijl onze beesten aan het spelen waren, heeft nog bij ons kantoor gesolliciteerd voor een functie als secretaresse. Ook verdedigde ik een man die ik kende uit het park bij de kantonrechter. Hij werd gedagvaard voor het onaangelijnd lopen met zijn oude hond. Deze zaak werd gesteund door de Vereniging Vrije Honden. Een bestuurslid daarvan had ik al eerder in het park ontmoet en advies gegeven. Zij informeerde mij over de laatste stand van zaken in de onaangelijnde hondenrechtspraak. Deze goede voorbereiding had succes. De man kreeg geen straf. Gisteren viel de hondenkaart van de Gemeente Den Haag bij mij in de bus. Nou ja een kaart, een glossy brochure in full color van dertig pagina’s. Als je met je hond voor het eerst in onze gemeente komt wonen, weet je precies hoe te handelen met je viervoeter. Met beschrijving van de ‘opruimmiddelen’ en de mogelijkheid om een hondenpoepbak voor je deur te laten plaatsen. Hoe spoelwormen te bestrijden en met de oproep goed om je heen te kijken of er geen misdrijven worden gepleegd. Op pagina 6 een foto van de hondeninspecteur met een bonnenboekje in zijn hand, die precies zo probeert te kijken als de honden in de rest van de folder. Hij is niet een ingehuurd fotomodel. Ik herinner mij hem wel. Hij gaf mij ooit een laatste waarschuwing toen hij mijn beest betrapte bij het mesten van het plantsoen.

lone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretlittle, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar tecan do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insu- alles schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken houden metonder de promotie van bepaalde re- crisis als een kans te interpreteren. Maar Het vertrouwen van consumenten in de en hup De financiële crisis leidt mondiaal Uit dit soort wanneer je op be- venslangeconomie dan wel.loopt Maria kreeg gio’s juistreacties nu uiterst belangrijk zijn. De on- op het terrein van het gezamenlijk investerug en de controle.’ reparatie- en tot economische herijking en leerde ik dat diabetes - en vooral zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen nationalisatie-acties ook een baxter aangezekerheden waar het gaat om economische teren in een aantrekkelijk internationaal van menige regering de impact van deze op hetvragen om investeringen georiënteerd vestigingsmilieu is dat wel Deze woorden schitteren pront enlegd. Hetleveren was ernstig. Had ze nog perspectief groeiziekte of stagnatie nog onvoldoende voor herstructurering bij publieke zwaar liggen met de bedrijfs- zo. In de regio Westholland wordt dat in naast de bel, in felle, blauwe let- een paareen weken zo rondgelopen, die in heel lijn moeten structureel herstel op. leven van kinderenprivate partijen. Dat is op korte dan wasDat Suikerziekte is ters. «Onze huisspreuk», knikt ze in eenzich coma economische strategie van de buitenlandse ieder geval samen met publieke en privadoet ookgesukgevoelen onderschat in regionaal-wordt. Barbara. «Daar staat mijn gezin economisch opzicht. De komst van nieu- ondernemingen, waardoor ze stabieler zijn te partijen op een professionele en (dus) termijn in ieder geval noodzakelijk. voor en dat willen wij ook uitdrawe buitenlandse bedrijven en de groei van dan portfolio investeringen. Mede daar- doelgerichte wijze gedaan. Niet alleen gen. je dooie eentje krijg je bij- ook OpIn wat langere termijn komt de daarmee gepaard gaande werkgele- door hebben ze een dempende werking op via gerichte bedrijfsacquisitie, maar ook na niets voor mekaar. Zeker niet genheid stagneren. De Amsterdamse wet- de negatieve effecten op de korte termijn. via investor relations en matchmaking, het vestigingsklimaat als hetinternationale op een dag eens goed fout Dat uitgangspunt betekent gedeeltelijk houder van economische zaken, Lodewijk waardoor ook uitbreidingen of afsplitloopt. WantDoor dat vergeten aan bod. daar nu velen: planmatig Asscher, waarschuwde al dat het aantal ook een herijking van het regionale be- singen van al in de regio gevestigde buidat het van de ene dag op de annieuwe internationale bedrijven dat zich leid dat moet leiden tot een aantrekkelijk, tenlandse bedrijven daar plaatsvinden en consequent inkeren.» te investeren dere soms lelijk kan in de hoofdstad en de Haarlemmermeer gediversificeerd en overtuigend vesti- en worden geborgd. Op deze planmatige kunnen de negatieve gevolgen met een duidelijk zal vestigen dit jaar met tenminste dertig gingsklimaat. Een regioBarbara wijze wordt gewerkt een 3.000 structurele Verwarrend Flamand met dochtertje Maria.aan Zowat jonge Vlaamse kinderen hebben profiel, economische (infra)structuur procent zal afnemen. versterking vanVanaf het economische vestivan de crisis beperkt blijven. diabetes en datenaantal groeit nog. 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 professioneel aanspreekpunt heeft gingsklimaat en het aantrekken van buiis allemaal de vraag of zijn signaal wel zo verinderdaad goedeen te behandelen, was erg verwerden we gevloerd: Maria bleek keld. HetHet duidelijk voordelen regio’s die ken- zit. is. Het lijkt immers passiviteit tenlandse en werkgelegenheid. door Gerrit Ybema Basinsuline Martenshet het suikergehalte in haar bloed tonen waar de met zoveel vragen Ze kan bedrijven maar er komt veel meer bij kijken boven en emotioneel. ‘Een op aan diabetes te lijden. Acht jaar warrendstandig nelijkWanneer onvoldoende hebben willen Ons of lijdzaamheid, terwijlde juist dan nu pro-actief gelukkig goedmoest in. Maar Advocaat, op peil te houden, ze in het snelst wordt opgenomen. soms heel gefrustreerd zijn.land Boosis daar men vermoedt. je keuzes het leven’, hadden lang was ze een supergezonde ziekte voor Dat maken of die geen internationaal netwerk handelen op z’n plaats onder- gediagnosticeerd datnog is op helaas niet voldoende. Als de voortekenen ons niet bedriegen begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugstwww.delissenmartens.nl ook. ‘Heb ik die pomp ook no-zichzelf als volwassene dokters gezegd tegen Maria. Datis. Recent bloem geweest en dan plots - bafvia de buik, gemet diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en ze niet wordt dàt. week de diagnose begrip hebben ontwikkeld. zoek naar devatte vooruitzichten voor buitenzal Een 2009 in voor financieel-economisch op- ‘levenslang’ vandaag moet ze nog proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, enhet wil zelandse nog altijd niet vatten.van De ‘Vale moest Maria abnormaal investeringen Columbia zicht niet florissant zijn. Nuvaak al doen Drs.mama, Gerrit Ybema, oud-staatssecretaris vanvijf Eco-keer per bips. Ik droom ervan om aan iein haar van vinger prikken dan ook eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepompnomische dag daarvoor was nog zoals alle plassen en hadden we een urineCenter onzesustainable international invest- Kans uitstellen van investeringen, de gevolgen Zakendag en voorzitter de Raad van om de der kindje dat in het ziekenhuis glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, mee in mijn kist?’. ‘Waarom kungedronken en lekker zwaar geta-opportunistisch en nu staal Een banale ment’ laatgeweest zien dat extra inspanningen van vanbinnengebracht. de arbeidstijdverkorting en hetandere ver- kinderen Toezicht van de Westholland Foreign Investment Het lijkt nogal om de nen ze mensen met kanker genefeld. Een kind met diabetes was ze plots anders. Datorganisaties maakte die blaasontsteking, dacht ik.zich Eengevoelen. publiek-private zich bezigdampen van beleggingen Agency (WFIA). om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met gevolgen vanmag de wereldwijde financiële paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten Teneur was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Met de nodige bezorgdheid volg ik de ontwikkelingen rondiedereen de sloop die inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: van een aantal panden aan de Stationsweg in Den Haag. Ik woon een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te met maken veel plezier in onze stad en ben ook blij met deBarbara grote hoeveelheid ver- een nooit twee glazen cola mag drinmet Flamand. Ook beteringen van de afgelopen tien jaar. De binnenstad er flink open voorken. Maria kan wel degelijk leven brief vooris prins Filip prinses uit gegaan en diverse projecten beloven een verdere ging revitalisering. Een als een ander kind, maar je moet Mathilde deze week op de lastig, maar ook belangrijk stadsdeel is daarbij voortdurend alert zijn. Bovenbus.de route Hollands Spoor richting het Oude Centrum. dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht De aangekondigde herontwikkeling doorBarbara. met name Groep ving van het kind op de hoogte te «Ik de hebGeste dan ook niets te leek mij opnieuw een stap in de goede richting, in de zijn én meewerken.» verliezen. Ikwetenschap wil gewoon dat zo ontGeste zich eerder heeft bewezen met indrukwekkende projecten opproject het zettend graag dat dit Psychologe gebied van stadsverbetering. Sloop van hetslaagt. Belastingkantoor en nieuwMijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psybouw aan het Stationsplein leek mij een uitgelezen kans om dit gebied lige spons waarop de kinderen Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft op nieuw op de kaart te zetten. Ook warenMartine er positieve berichten over hun injecties inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink andere panden aan kunnen de Stationsweg die zouden worden gerenoveerd of Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanonvervangen door kwalitatief goede nieuwbouw. Tot zover alles goed. leek eenverontrustende veel beter hulpmidJeugdschrijver De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar Nu lees ikmij echter berichtenpo. over de sloop vanMarc de pandel om hun prikangst te overwinwilde meewerken doorvervande knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria den Stationsweg 45-49 en 140 t/m 166. Over plannen voor te leren isomgaan met hunte vinden te introduceren induidelijk een kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen gendenen, nieuwbouw geen informatie en het is niet ombehoud troost tevan vinden en om gevels boekje. De Bel wordt ook dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten inof hetziekte, beloofde waardevolle wordt uitgevoerd. Operehun agressie op kwijt te kunnen.» te minst peter. Toch al een erg mooi voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen zijn een paar van de betrokken panden zijn het waard om be- begin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben houden te blijven. Peter(s) enKennelijk meter is er al wel vergunning verleend om te ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en slopen, maar een definitief plan voor vervangende bouw is niet bekend patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen gemaakt. Misschien ligt er wel een prachtig plan, maar dat is dan niet over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels duidelijk gecommuniceerd, wat voor een hoop onrust zorgt. schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de sen in het lichaam. Maria bleek er Erik van Veen alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

Gevolgen crisis beperken door planmatig investeren

* CarTeun

Juridisch

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

* Uw mening Stationsweg

© Teun Berserik

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


10

16

Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

Stapelzotte fantasieën in dansvoorstelling ‘Alice’

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

door Dominique Snip

les is mogelijk. Ik laat zien dat er nog Later blijkt dat de roeier een konijn is meer achter het verhaal te bedenken die in de voorstelling van rol naar rol Op zondag 15 februari zal het Lucent is”, vertelt Jack Timmermans. In 1998 gaat”. Danstheater het decor zijn van Alice’s werd zijn voorstelling voor het eerst droomwereld, het beroemde perso- getoond in Breda. Tien jaar na dato Dansworkshop nage uit het boek ‘Alice in Wonder- nam hij zijn eigen voorstelling onder ‘Alice’ is afgelopen zondag in preland’. De voorstelling, bij elkaar ge- de loep en besloot enkele aanpassin- mière gegaan in Breda. “De voorsteldanst door het jeugddansgezelschap gen door te voeren. Jack: “Toen waren ling werd goed ontvangen”, vertelt ‘De Stilte’, voert kinderen en (groot) er vier meiden die allen Alice wilden de choreograaf. Hij licht een klein ouders mee in de fantasiewereld van zijn. Nu zijn in de voorstelling een tipje van de sluier op over het decor. danser en drie danseressen te zien”. “Er is een zeer groot kamerscherm te de eeuwig dromende Alice. Jack geeftDe met ‘Alice’ zijn eigen dat Max. bestaat negenhit stukken. Party De uit absolute is daar Er tal. Ze brachten zelfs een speciale eerste wedstrijd van dedraai Neder- zien van hetIta- bevinden Ongeveer tien jaar geleden kwam cho- aan de wonderlijke zichleeuwenpak. grote en kleine deuren ‘oranje-catalogus’ uit met niets een oranje «199 euro landers is paswereld op 9 juni tegen “Ikinwilde zeker in kost reograaf Jack Timmermans op het idee hoofdpersonage. het decor. In het centrum het, maar je valt wel op van in dehet dan feestmateriaal voor in de trilië. Maar het zeer Nederlandse om de boeken van Lewis Carroll ‘Alice niet de boeken bevindt een draaideur”. tribune», zegtzich zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het sucHulst is naspelen. het alsof weLiteratuur al middenin geheel is Aan dans.cafés Ik wilde in Wonderland’ en ‘Alice Through is literatuur aan we de hebben voorstelling Buysse. «Maar nog is cesnummer is ongetwijfeld een heten EKdans zitten. hangen Voorafgaand verhaal vertellen”, vertelt er goedkopere the Looking Glass’ als inspiratiebron mijn eigen om 13.00 uur eenattributen gratis doe-meeoranje ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je oranje wimpels en opblaasvoetIn indeze nieuwe primeert versie les (dansworkshop) waarbij kinderen een oranje T-shirt met leeuwenkop te gebruiken voor zijn voorstelling Timmermans. ballen, de etalages zoals zelf zegt “het ‘Alice’. Nu lijkt het onbegonnen werk wilde hij ook dathij enehet kleurtje. En zelfs in de zelf kunnen dansen op thema’s en met en een flap die je omhoog kan klapstrijdvan tussen enerzijds de de materiaal uit de voorstelling. Ze kun- pen. «Precies een brullende om Alice’s stapelzotte gedroomde spel en de etalage de seksshop kreeg naast wat kanten lingerie ook nen dan zelf ervaren hoe het is om al leeuw», zegt zaakvoerder Gerard Lewis Carroll en anderzijds fantasieën, die uitvoerig in de boe- schrijver pop nog een Alice” oranje boa das om latenofzien. “Inhet dansend de bizarre tocht van Alice te den Herder, terwijl aan de kassa ken beschreven worden, in een zestig de hoofdpersoon «Weeen hebben zelfsbeschreoranje vi- maken. Voor deze les moet vooraf ge- enkele dametjes zo’n shirt kopen. wordt situatie minuten durende dansvoorstelling het boek lijf. brators», één van de in ver- reserveerd worden. «De voorbije week vlogen ze de Alice zegt en haar zusjes te proppen. Maar deze haast onmo- ven waarbij «Een gewone, deur uit, iedereen neemt ze mee.» allerlei vragen stellenéén aanom gelijke klus bleek juist het creatieve een bootjekoopsters. de G-spot te stimuleren en dan Alice (voor iedereen vanaf 6 jaar) /zondag 15 Mijn voorstelling begint brein van Jack Timmermans te kunnen de schrijver. Toeteren nog drie ‘vibrerende in de februari om 14.30 uur/prijs € 10 tot 27 jaar en Degene kogels’ die roeit prikkelen. “Het boek van Lewis is sur- met dat boottochtje. kleuren de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijn die van in gesprek is met € 18,50 vanaf 27 jaar/meer informatie realistisch, gebaseerd op dromen die is de schrijver vlag.» Even later haalt het meisje de De cafés. In Café Santé hangt het door ‘ De Stilte’ . > Foto: PR zowel naar als leuk kunnen zijn. Al- drie meisjes die om de beurt Alice zijn. en reserveren www.lucentdanstheater.nl droomwereld van Alice, gedanst nog twee kleine voetballetjes boplafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas Een pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een seksgen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje boa een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan en dito zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen vergewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maar al te graag winnen. Want naast de verkoop Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de Hema.raaktespelconsoles om wedstrijden na te spelen als Metdedeverkoopster komst vaninGiovanca achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar hetsupporteren.» Hollandse publiek een beetje in landse elfdan nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food de war. Als dochter van Antilliaanse op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. ouders, opgegroeid met muziek van Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal Aretha Franklin is de connectie met ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan de ‘soulqueen’ snel gemaakt. Maar goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse soul? Nee, dat is niet de omschrijDetailhandel. «Mensen kijving die past bij haar muziek. Haar ken nu even niet meer op een paar honderd eerste album was frivool, poppy, euro meer. Het moet allemaal zo groot met een mespuntje jazz. “Ik zie meGiovanca houdt van tegenstellingen mogelijk zijn.» in Eddy Habben Jansen in één van de stemhokjes in het Haags Historisch Museum. > Foto: Eveline van Egdom zelf als mezelf. Ik denk niet in titels”. muziek. > Foto: PR

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

Giovanca zingt een klein beetje 175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Het politieke systeem in stemhokjes samengevat

door Miranda Fieret

Gevoelig

Maar nu heeft Giovanca heel bewust geDe supermarktkekozen. Het is muziek diedoen haarook hartgretig sneller tens moestaan mijndeprioriteiten Met haar energieke verschijning lijkt Gio- laat kloppen. “Ik mee oranjemaar Heijn 48 uur Wordt het links, rechts of een beetje gaan”, vertelt Eddy Habben Jansen van het verder vooral foto’s en reclame-uitingen vanca bijna geboren voor het podium. stellen, er zitten immers koorts. Albert lietin van ‘Benny van politieke partijen. “Het is geen echte Matthijs van Nieuwkerk ontdekte dat al. een dag. Tim Berkestijn voor Publiek en Politiek. 24 miljoen WelpiesSings’ — in het midden? Jongeren kunnen in Instituut gedwongen een keuze “De geschiedenis van onze huidige staat- expositieruimte dus zeldzame stukken kun- Vorig jaar was de zangeres al meerdere heeft mij ertoepluchen mini-leeuwtjes —te in de en waszuldaar kundige vorm is heel belangrijk, maar in nen we hier niet tonen. Stickers en kaarten malen te zien in het programma ‘De we- maken. Ik zong het Haags Historisch Museum kenmaken dieband ze in winkels len uitdelen. eeninstuMaar hijVolgens zag wat me, andere expositieruimten in het museum van diverse politieke partijen zijn door Hab- reld draait door’. Goede promotie, maar tevreden mee. nismaken met het Nederlandse poli- de die van marktonderzoeksbugeven me te ontwikkelen. konden we daar geen aandacht aan beste- ben Jansen bij collega’s ingezameld. “Velen de rijzende ster van Giovanca heeft ze wilde de kans reau Gfkterug kan devan EK-gekte de sueen optreden den. De historie die we belichten, gaat tot hadden nog wat liggen. Vooral buttons wa- vooral aan zichzelf te danken. Ze is nu In het vliegtuig, tieke systeem en daar hoort uiterpermarkten liefst euro opstelde hij 45 memiljoen voor de keuze. 1672. Maar de verdere ontwikkeling van het ren in de jaren zeventig populair dus daar 31 jaar en houdt muziek dichtbij haar in Londen, aard de historie van het stemrecht Niet meedoen, is dan ook Geen excuses meer. Wordt hetuitgesloeen solopolitieke systeem en de democratie komen hebben we veel van gekregen. De zeldzame eigen persoonlijkheid. Haar debuutal- brengen. ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet plaat of niet?” bij. In de nieuwe expositie ‘Allemaal natuurlijk niet uit de lucht vallen”. Daarom stukken heb ik in archieven gevonden”. Een bum ‘Subway Silence’ verkoopt prima aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nebesloot Habben Jansen het lokaal in te rich- paar maanden voor de opening kwam er en ze reist nu door heel Nederland met naar het Stemlokaal’ wordt stilgederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. ten met de hoogtepunten van de ‘moderne’ zelfs een heel bijzonder museumstuk bin- een clubtour. Toch ambieerde de AmsterTegenstellingen In het verleden duidelijk te merken dat stortalzich volledig in de muziek, staan bij de grote momenten uit de politieke geschiedenis. De ruimte is inge- nen bij het Haags Historisch Museum. “Een damse nooit alleen een zangcarrière. “Ik Giovancawas consumenten wisselen om boodricht met stemhokjes. Elk hokje vertegen- man van negentig jaar kwam bij ons met studeerde Orthopedagogiek, deed momaar nietvan hetwinkel genre dat haar uiterlijk doet ‘moderne’ politieke geschiedenis. schappen te doen als winkel niets een groot houten bord binnen waar ‘Voor dellenwerk, werkte in een kledingwinkel, woordigt een periode in de geschiedenis. vermoeden. “Ikblijkt houdat vanhun tegenstellingen. (CSG) extra biedt.» Joden verboden’ opbrul-T-shirts. stond. Het had sinds schreef vaak liedjes voor andere artiesten Als mensen mij zien, hoor ik ze bijna denStraks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje Foto’s Albert Seghers de bevrijding in zijn schuur gelegen. Dat en zong in achtergrondkoren. Ik vond het ken. ‘Bring it om soulqueen!’. Nou nee, door Miranda Fieret 1813 Habben Jansen heeft gekozen om de expo- paste mooi in ons stemhokje dat de Tweede allemaal leuk om te doen, ik zie mezelf dat type zangeres krijg je niet”. Tim Berkestijn heeft de Amsterdamse geleerd om Het lokaaltje op de benedenverdieping van sitie te beginnen bij het jaar 1813. Foto’s, het Wereldoorlog vertegenwoordigt. In deze als mezelf. Ik denk niet in titels”. van Plein 1813 en als ‘relikwie’ periode gold een onderbreking van onze Wel heeft muziek altijd een centrale rol muziek te kiezen die bij haar past. Voor het Haags Historisch Museum was eerst het straatbordje AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK gespeeld in haar leven. “Mijn vader haar eerste plaat was dat pop en een klein honk van vele leerlingen. Elke keer verza- een mok uit het jubileumjaar 1913 prijken in democratie”. melden zo’n dertig leerlingen van diverse het eerste hokje. “In 1813 werden de wortels De rij van stemhokjes wordt afgesloten met speelde in een Latijns-Amerikaanse band beetje jazz. ‘Feelgood muziek’, zoals dat Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk ik Amerikaanse moest op muziekles. Hij vondpar-in ‘goed Nederlands’ wordt genoemd. scholen zich in het museum waar ze werden gelegd van het parlementaire stelsel en de de laatste ontwikkelingen. De opkomst en ook De Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastvoorvandaag mijn opvoeding. ‘Want huidige We hebben wel van de LPF, de moord op Pim Fortyun, het dat nodig voorbereid opDat hun bezoek aan de Tweede tij staat voor een zware be- “Tim heeft precies hetzelfde. Als je hem gesteld. plan stelt een aantal herbestemmingen enstaatkundige aanpassingen vorm. van die muziek spelen, zijn of gediscioverwogen om het in 1848 met Thor- eerste homo-huwelijk. “Eigenlijk moeten mensenslissing. Kamer. leerlingen worden inmiddels Ze moet bepalen de stem-op de fiets voorbij ziet komen, verwacht de De stedenbouwkundige voorschriften voor ineven delen van de gemeenten we dit hokje pas over twintig ontstaan jaar maken”, zeivan hijdealtijd”. Zingen deedinzeMi- je misschien dat hij een bouwvakker becke, de opsteller van de grondwet, te latenis opnieuw ontvangen bij deenHaagse Maldegem Eeklo. Tribune op de Hofmen voorverkiezingen In Turkije grote ongerustheid over plineerd’, vindt Habben Jansen.tussen “Pas dán weet je wat nog niet, ze koos de alsnog blokfluit. “Maar is. Maar hij is een begaafd muzikant en beginnen. Of over in 1919, want toende kreeg pasvervagende weg. Zo het oude lokaal eeneen nieuwe be- beslissing chigan envoor Florida meegeteld stilaan scheiding Kerk en Staat. De kon Vlaamse Regering zal pas definitieve nemen het plan denieuwe grootsteverregaande invloed op onze politieke verliepen de keuze zijn stemming krijgen. “Het programma is onworden. Een positief hetzelfde antwoordals zou maakt de gevoeligste nummers. Daar Aanleiding richtlijnen vangehet de blokfluitlessen na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 iedereen juni tot enhet metstemrecht”. 21 augustusToch viel Hillary (foto) een laatste Directoraat Religieuze schiedenis heeftZaken, gehad”.een staatsinstelling. de sporten die Clinton ik heb beoefend”, lacht ze.wa- hou ik van. Heel veel mensen kunnen op het jaar “Het is goed om jongeren voor dergebracht bij de Haagse Tribune en wordt deelnemen. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek Het 1813. plan ligt tijdens terkansje geven omen deenthousiast strijd tegen daar niet tegen, voelen zich alleen prettig periode de volgende plaatsen ter inzage: “Eerst ga ik overtuigend te laten zien wat er in de periode vooraf alsteedsdiegroter enopuitgebreider. Stapje voor in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant parfumHet buitenshuis slag, maar al snel gaat mijn inte- bij herkenbaarheid. Ik vind dat juist veel lemaal is gebeurd”. stapje•bereiden we ons voor op het Huis Allemaal naar het of stemlokaal. Haags Histo-is uit aan de Barack bij de afdelingdat Ruimtelijke Planning van het waarschijnlijk bijt ze in het zand. boze. moeten naar iets anders”. meer mensen tegenstellingen moeten ElkDepartement hokje heeftRuimtelijke één symbolischden object en Vrouwelijke van de• Democratie, in 2013 open moet risch Museum,lichaamsvormen Korte Vijverberg 7. Prijs: € 5,–. goed resse uit Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloAdvertentie U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdawww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om “Prachtfilm” (Het Parool)” Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parindienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen “Rifka Lodeizen, die fysiek zeer sterk ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. toe te trekken. acteert, speelt een overtuigendezich rol” Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte (De Volkskrant) **** niet eens op de kieslijsten dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat “Overdonderend” (De Filmkrant) Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk compronu te zien in FILMHUIS DENdicht HAAG. 070 365 buurt 6030 / www.fimhuisdenhaag.nl opnieuw in de van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

@6C9DDG=J>9=::C

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

17

11

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Nabucco maakte van ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Verdi een volksheld

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Hij zou, zo was lang geleden het plan, door Aad van der Ven ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes Berlioz’ magnum opus ‘Les Troyens’ in Zijn eerste opera was een bescheiden suc- Amsterdam regisseren. Maar bij nader leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds paarMaar weken spitlietBarinzien Pierre Audi dat idee varen en ces. Zijn tweede werd een uitgefloten. ontfermde hij zich zelf over deze gigantizijn derde sloeg in als een bom. “Met Nabara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere bucco begon mijn carrière”, zou Giuseppe sche opera. Verdize later zijn zorg autobiografie project. Inspiratie en drive haalt uitinde voor schrijven. haar dochtertje MaHet was niet alleen de krachtige muziek Geschokt ria (10). Het meisje kreeg tweevan jaar suikerziekte en dat zette van ‘Nabucco’ is evenmin dezegeleden bijbelse opera die de Italianen De muziek aansprak. In de slachtofferrol en de uit- kinderachtig als het verhaal. Tijdgenoten het gezinsleven op zijn kop. «Het washeroïek een ramp. eindelijke van hetIedereen Hebreeuwseonderschat waren geschokt door de agressieve klank volk, weggevoerd door de Babylonische van het orkest. Zoveel koperblazers zou de impact van diabetes. Daarom benookikbekend in actie wil iets koning, als geschoten. Nebukadnezar, IkVerdi later niet meer gebruiken. Wel herkenden zij hun eigen patriottische geheeft hij veel doen voor kinderen die net alsvoelens Maria levenslang hebben gekregen. Enwerk gemaakt van het conen hun verzet tegen de Oosten- trast tussen beide dochters van Nabucco: overheersing. dat moment enerzijds de oorlogszuchtige Abigaille, dit moét lukken. Desnoods belrijkse ik zelf aan bij Vanaf prinses Mathilde.»

De Eetrubriek van Coos Versteeg

Phonsawan

Eten is zoveel meer dan je maag vullen en krachten opdoen. Tijdens een etentje in een restaurant kun je in een sfeervolle omgeving een prettig gesprek voeren, een ontluikende liefde doen opbloeien, een fantastisch contract afsluiten, een nieuwe baan zocht men in elke volgende opera van de boze geest in dit bijbelse drama, aan aanvaarden, een ruzie uitpraten en wat al niet meer. Met een dierBARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER Verdi een bevestiging daarvan. Veel meer de andere kant de lieftallige Fenena, die bare vriendin, die ik lang niet had gezien, was een etentje dan ook was er niet voor nodig om van deze com- de kant van de joden kiest. de uitgelezen mogelijkheid om bij te praten. “Iets exotisch”, sprak ponist een ware volksheld te maken. Abigaille, één van de meest furieuze soze haar voorkeur uit. “Thais ofzo”. Die opwinding mag dan verdwenen zijn, praanpartijen in het hele Italiaanse reperNu ben je bij mij met ofzo een beetje aan het verkeerde adres. Ze‘Nabucco’, met zijn door iedereen meege- toire wordt bij de Reisopera gezongen ker als het om Aziatisch eten gaat. Want het ene Indische restauzongen ‘Slavenkoor’, behoort nog steeds door de Russische Elena Pankratova. rant is voor mij het andere al niet, laat staan als we Thais, Vietnatot de opera’s die de Verdi-liefhebbers in Zij heeft niet alleen ervaring met zware mees, Maleis, Koreaans, Chinees, Filippijns en Japans onder de opwinding brengen. Nu heeft de Natio- Verdi-rollen als Leonore in ‘Il trovatore’ noemer exotisch allemaal op één hoop gooien. Nee, de Aziatische nale Reisopera haar tanden in dit werk en Leonora in ‘La forza del destino’, maar keukens mogen veelal dezelfde ingrediënten gebruiken, er is veel gezet. Het ziet er naar uit, dat het een werkte ook mee aan operettes, zoals ‘Die verschil. In de diverse Chinese keukens wordt bijvoorbeeld veel modern ogende ‘Nabucco’ wordt, die Fledermaus’ en ‘Der Zigeunerbaron’ van olie gebruikt. De Thaise maaltijd kan nog wel eens pikant zijn, tervoor aanstaande zaterdag in het Lucent Johann Strauss. wijl Vietnamezen heel mild koken en er scherpe Danstheater op het programma staat. Voor de partij van Fenena is de mezzosausjes apart bij serveren. Japans eten is weer Geen pronkerige decors en historische sopraan Hilke Andersen naar Nederland een verhaal apart, te meer daar er een traditiokostuums deze keer, geen Babylonische gekomen, één van de vele Finse zangenele Japanse keuken bestaat en een naoorlogse tempels en paleizen. Daar houden de ressen die in de operawereld actief zijn. met bakplaten. Britse regisseur Tim Albery en zijn land- Nabucco zelf wordt vertolkt door de baHet wordt dus Thais, gerechten die worden genoot de ontwerper Anthony Baker niet riton Anooshah Golesorkhi, een zanger gekenmerkt door verse ingrediënten, sterke van. Zij willen liever iets laten zien van die aan het Koninklijk Conservatorium kruiden die in geraffineerde combinaties een eigentijdse mondiale conflictsituaties met is opgeleid door James McCray. Al deze verfijnde smaak creëren. In tegenstelling tot terroristen, partizanen etcetera. Koning zangers treden voor het eerst bij de NaIndisch en Chinees eten is Thais een heel lichte Nabucco – regisseur Albery laat hem in tionale Reisopera op. De Britse dirigent keuken. Phonsawan – vroeger zat De Basiliek op zijn waanzinscène met bretels rondlopen William Lacey daarentegen, die voor het deze plek – haalt jaar in jaar uit vermeldingen in – maakt in deze omgeving een deernis- Gelders Orkest staat, leidde eerder ‘HoffLekker en Special Bite, niet bepaald mijn favowekkende indruk. manns vertellingen’van Offenbach bij dit riete restaurantgidsen, maar goed. Dit etablisseAbery regisseerde bij de Reisopera eerder gezelschap. ment zit doorgaans goed gevuld en veel publiek Mozart’s ‘Idomeneo’. Maar we kennen vormt in elk geval een garantie voor versheid. hem vooral van twee Berlioz-enscene- Nationale Reisopera met ‘Nabucco’ van Verdi. Of dat nu te maken heeft met de vriendelijke ringen bij De Opera:dat ‘Benprijzen of dat de Zaterdaggeen 14 februari, het uiteraard pret- 20.00 uur, lone we can do so En ik voel het me nogNederlandse denken: neur: ziekte is, maar daar te-www.reisopera.nl toch dát niet en zijn, ze- tige Cellini’ ‘Béatrice et Bénédict’. zaak gewoon bij Lucentdat Danstheater. omarmen”. little, together we ‘Het zal venuto doheeft so ze much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te een breed puHaar eerstecan album vrijwel geheel Geen schijn van kans diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met bliek geliefd is, met Benny Sings geschreven. “Helewe dinsBEOORDELING boodtype 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insude kredietcrisis dagen zatendat we je dandeze samen zinnen diabetes uit te Sterke punten schap lijkt aan Phonsawisselen. Het is eenkan heelmissen gevarieerdmaar pro- perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder + betaalbaar wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties wan voorbij te gaan. Als wij omces”. Inspiratie voor haar nummers vindt + vers zoek gaat bij BarbaraenFlamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral streeks acht uur binnen schuiven, ze bij metrostations in coffeecorners: Deze woorden schitteren pront legd. zijn de vorige gebruikers van “Je vangt zoveel op van het volk. Al datHet was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het Minpunten naast de bel, in felle, blauwe leteen paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar deze tafel net vertrokken. Twee geroezemoes. Ik vind het heerlijk om flar- gebrek aan eigenheid ters. huisspreuk», of drie shifts op een avond is hier den «Onze van gesprekken op te knikt vangen. dan Somswas ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. staatkrijgen mijn gezin niets bijzonders. Onze vriendelijk kan ik al«Daar inspiratie door een oogvoor en dat willen wij ook uitdralachende ober spreekt Engels. De opslag, de non-verbale communicatie of gen. In je dooie eentje krijg je bijfles Zuid-Afrikaanse huiswijn over kleren”. na niets voor mekaar. Zeker niet (€ 16,50) is van het type geschikt als het op een dag eens goed fout voor alles en iedereen, een putain Afrika loopt. Want dat vergeten velen: noemen ze dat in Franse restauMet die op ‘Subway dat hetrecensenten van de ene dag de an- Silence’ rants. En daar valt van alles bij als pop lichtvoetig bestempelen, voelt dere somsenlelijk kan keren.» te bedenken variërend van goedGiovanca soms het vooroordeel lichtzinen3.000 makkelijk totVlaamse bevredi- kinderen hebben nig te zijn. “Ik ben niet het springerige Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. koop Zowat jonge lekker. In elk geval gaat meisje dat album diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf gend 6 jaarenprikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Opmijn 14 eerste oktober 2006doet verde wijn goed samen met de mix moeden. wil alle Maria kantenbleek van mekeld. laten Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, werden weIk gevloerd: van voorgerechten (€ 14,75) tonen die ziendiabetes en dat kan echt niet allemaal één CATEGORIE het suikergehalte in haar bloed warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan aan te lijden. Acht jaar op waar de insuline het hebbenmoest besteld. Op een plaalbum. prijs mezelf gelukkig dat ziekte ik zo- voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op Thais peil tewe houden, ze in het lang wasIkze een supergezonde snelst wordt opgenomen. Dat teau liggen tweeinsulinepittige viskoekveel kan en mag ondernemen. ont- gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag bloem geweest en dan plots - baf-Dandokters gaat het vlugst via de buik, gespuiten toegediend Ook Thaise dàt. Een voor diagnose volgd door armen en benen en jes (Thodmankrijgen. plaa), twee staat er week vanzelf eende balans. Ik hoefbegrip mijn ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt Voorgerechten moet ze nog vijf keer pertweebips. en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, moest Maria niet abnormaal vaak droom aan ie(Phopia thod), saté’sIk(Sate kai),ervan twee om garnalen in engagement in één ding te stoppen. vanafvandaag € 3,99 loempia’s vinger prikken om de pang dag te daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar plassen hadden we een urine- om derthod) kindje het ziekenhuis tempuradeeg (Koeng chup en dat tweeinkiphapjes in wanIk ga en naar ontwikkelingslanden haar bloed te meten kun- glucose in staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘WaaromHoofdgerechten diagnose moet verwerken, tondeeg (Thung thong).en Ik zoudeliegen als ik zou beweren dat we helpen”. de drie zelftableau de canule was blaasontsteking, dacht ik. Een dan hippo cadeau te doen.maar Met hetdagen complete niet metzo’n smaak hadden leeggegeten, Volgens de zangeres is muziek ookze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker genevanaf €om 14,75 pomp vervangen. Voor Thaise paar uren ik een de uitslag amper 5.000 Ik euro al zo’n verfijnde, geraffineerde keuken? hebzou eenik beetje het meer danvoor alleen plaatje ging maken.haar “Heterg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haareen een kindgevoel is datalsof een we ongelooflijk pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige Nog altijd.» halen, ik toevallig een duizend hippo’s bij een Chinees buffet terecht zijnkunnen gekomen.laten Niet is eenbezocht levensfilosofie. Het istaniet alleen Nagerechten ingrijpende gebeurtenis. Kindemet veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen datvanaf verne waar ik een meisje zag maken.» daar iets op tegen heb. Recent heb ik er op vakantie in Hong entertainen, een jong kunstje doen. Ik zie mu€ 5,– dat ik Teneur ren moeten de spuiten ook zo het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten Sinds het hele in Kong volop van genoten, zoveel je wilde voor ‘Hippo-idee’ € 24 per persoon. ziek breder”. Vooral door op zoek te gaan leren was met ik ver-in andere Barbara’s heeft postgevat, «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg Maar hetzelf is toch ietsplaatanders dan wat me ishoofd bijgebleven van zwoele naar deinsuline. invloed Omdat van muziek Visa, mogelijk Daarvoor doen veel ziekenpleegaspirante herken ik die meer is ze gedrevenDeop zoekinnaar langteniet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen gastronomische avonden aan tafel in Bangkok. kipfilet groelanden begon ben, ze zich dit steeds Mastersen. + PIN huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» ne curry en kokosmelk ofwel Keng kieuw waan kai (€ 15,50) van realiseren. “De eerste keer toen ik bijzag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, voorbeeld naar townships in Zuid-Afrika ADRES mijn tafelgenote is authentieker Thais, maar minder spicey dan halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, menukaart zou doen vermoeden. ging, was dat heel confronterend. Mensen Fluwelen het driesterrensysteem op deMarijn inspuiten met insuline. Dat het op De Valck: iedereen die De grote fles bubbelwater (€ 4,75) maken niet eens Mijn woonden in zulke krotten. We hoorden Burgwal 11c een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat we is, krijgt te op. maken Nua nam man hoi, in goed Nederlands bekend onder de noemer de prachtigste stemmen. We volgden het nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een (€ 15,95), een en aangenaam geluid en kwamen uiteindelijk terecht in Telefoon rundvlees met groenten in oestersaus ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prinsisFilip prinses iets uit de keuken eenop doorde toiletten. Daar zaten ze dan te repete070 3999865 gerecht. Maar ook weer eerder als een ander kind, maar je moet Mathilde ging dezevan week de snee wokrestaurant. Phonsawan is een leuke, moderne zaak met ren. Erg vonden ze het niet. Ze waren zó voortdurend alert zijn. Bovenbus. Aekiedereen Klomsungnoen kookt als gedreven. De bezieling confronteerde me GEOPEND vriendelijke bediening. Maar kok dien moet iedereen uit de omge«Ik val lastig, ja», lacht hij veel«Ik mensen eenook plezier mee heel erg. Daar is muziek geen industrie, Di. t/m zo. 17.00 een allemansvriend. Daar doet ving van het kind op de hoogte te Barbara. heb dan niets te trein, dus Ik wie geeft hem ongelijk. maar noodzaak. Muziek is je leven”. – 22.00 uur en het restaurant loopt als eenverliezen. zijn én meewerken.» wil gewoon zo ont– ook in Den Haag ge(keuken). Maar authentiek Thais heb ik zettend graag dat– wel dit beter project Psychologe geten. Het dessert van mango-ijs met Mijn strependoortastendheid chocoladesaus op Giovanca in Bazart. Loosduinsekade 725. Vrijdag slaagt. vruchten af. afsluiter, Actrice «Maria is een tijdje naar een psyoogt enook smaakt goed als INTERNET de rand van het bordje (€ 5,–)werpt 13 februari, van 21.00 tot 01.00 uur. Prijs: € 8,–. spons de (€ kinderen Martine enisvoetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige de waarop cappuccino 2,25) kan ermee door.Jonckheere De rekening met een www. hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink bedrag van € 74,70 mild te noemen, wantDe niets is hier pittig. phonsawan.nl ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipElena Pankratova als Abigaille in ‘Nabucco’ . > Foto: Marco Borggreve pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Advertentie ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook erevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi begin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter me in di voor–www.diabetesfopatïent. bekijkt ook of kind zet «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen lunch di –Ze vr 12.00 –het 14.00 diner za 18.00 – 22.00 rum.be,070-3523600 waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels over de zelfredzaamheid be- 61e Vissershavenweg schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de sen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog WWW.MEROVIS.NL een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN pop met e jazzLASTIG A

Dit etablissement zit doorgaans goed gevuld en veel publiek vormt in elk geval een garantie voor versheid.

7

-

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

MERO VISRESTAURANT


12

16

Cultuur

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

ÉÉN EK-MATCH Violiste Isabelle WINNEN Faust: EN NEDERLAND WORDT GEK

‘Virtuositeit is nooit doel op zichzelf’ Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. attri- MutCHRIS SNICK 2002geen schreeforanje voor Anne-Sophie door Aad van Geen der Venhandelszaak die

Oranjekoorts stijgt

Tussen alle drukte op de Hofvijver viel het nauwelijks op, maar één van de hoogtepunten van het Festival Classique van het afgelopen jaar was het optreden van de violiste Isabelle Faust. Haar succes kwam niet uit de lucht vallen. Veel van de muziekliefhebbers die naar Diligentia waren gekomen, kenden haar waarschijnlijk al van haar talrijke cd’s. Want Harmonia Mundi, het prominente Franse label, houdt kennelijk van Isabelle Faust en die liefde is wederzijds. De Duitse violiste, die aanstaande zaterdag met het Residentie Orkest optreedt, vaart duidelijk haar eigen koers. Isabelle Faust – zij is halverwege de dertig – maakte niet alleen opnamen van enkele beroemde vioolconcerten, zoals die van Beethoven en Dvorak, zij legde ook concerten van Bohuslav Martinu en André Jolivet vast. Daarnaast is zij in veel kamermuziek te horen, een genre waarvoor veel andere platenmaatschappijen tegenwoordig, vanwege de problemen in hun branche, nogal huiverig zijn. Zelf speelde zij al in een strijkkwartet toen zij elf jaar was.

Schumann

Vooral opnamen van sonates van Eenhaar pop in een seksSchumann en Fauré werden de hemel shop met Dit jaar zullen de comin geprezen. oranje boavoor viool en piano van plete sonates en dito verschijnen, met als haar Beethoven hoedje. partner Alexander Melnikov, die haar ook in Den Haag begeleidde. Inmiddels heeft de ondernemende violiste ook werken van Ligeti en Morton Feldman onder de knie. Tijdens haar optreden met het Residentie Orkest laat zij, naast ‘Poème’ van Chausson, één van de recente aanwinsten van haar repertoire horen, namelijk ‘Nocturne’, een werk voor viool en orkest dat de nu 93-jarige Franse componist Henri Dutilleux in

ter. Tot haar twaalfde had zij les volgens de zogenoemde Suzuki-methode, groepsgewijs en sterk gericht op een intuïtieve muzikaliteit. Daarover zei zij kort geleden in een interview met de Belgische journalist Tom Eelen (De Tijd): “Die methode heeft als voordeel dat je meteen leert je te concentreren op de klankervaring zonder het vioolspel zuiver als een technische aangelegenheid te beschouwen. Het nadeel is dat je minderDe goed muziek van van blad eerste wedstrijd dekunt Nederspelen. Maar datisprobleem kantegen laterItalanders pas op 9 juni door training worden opgelost”. lië. wel Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin Repertoire het EK zitten. Aan cafés hangen Virtuositeit is bij wimpels haar nooit doel op oranje eneen opblaasvoetzichzelf. In het repertoire dat daarop is ballen, in de etalages primeert gericht, isook zij dan ookkleurtje. niet zo geïnteresdat ene En zelfs in de seerd. Zij etalage heeft weliswaar in 1993 het de van de seksshop kreeg pop naastin wat kanten lingerie ook Paganini-concours Genua gewonnen, nog vooral, een oranje boazij oflater, das om maar dat was zo zei omhet lijf. dat «Wezijhebben oranje te laten zien ook diezelfs muziek devibrators», ééndievan de verbaas is. “Ik hooptezegt dat ik muziek koopsters. «Een gewone, later niet meer hoefde te spelen. Ikéén hebom de G-spot te stimuleren meer affiniteit met Bartók dan meten Pa-dan nog drie ‘vibrerende in de ganini”. Toch maakte zij twee kogels’ jaar later kleuren debuut van demet Nederlandse haar Amerikaanse uitgerelatervan haalt het meisje kend het vlag.» EersteEven concert Paganini, kleine bosamen metnog hettwee orkest vanvoetballetjes Utah. ven die met een touwtje aan Isabelle Faust bespeelt een Stradivari- elkaar verbonden zijn. «Net geleus uit 1704, die zoals de meeste instruverd. Ze dienen om ‘in te brenmenten van deze bouwer een bijnaam gen’», vertelt ze. «Het traint de heeft. Deze luidt ‘Sleeping bekkenspieren. DaarvanBeaukrijg je ty’.”Een prachtig instrument, een beter orgasme.» maar je moet er niet op gaan hakken”, zegt zij. Daarom heeft zij tegenwoordig als zij Leeuwenpak op reis gaat meestal ook een Wie toch iets moderne minder opviool in haar koffer, al is ze naar daaraan gewonden de trinog niet zo goed gewend. “Meestal bune wil trekken, grijp ik toch naar de Stradivarius”. kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’ Residentie Orkest onder leiding van Marc Soustrot, met Isabelle Faust (viool). Werken van Ravel, Dutilleux en Chausson. Zaterdag 14 februari, 20.15 uur, Dr Anton Philipszaal. www. residentieorkest.nl

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te laten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsomoet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische land massaal oranje.» oranje gebak, is het wel nog even Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je landse elf- repertoire. > Foto: Alvaro dan supporteren.» Isabelle Faust: bijzonder Yanez

Filmfestival over diverse culturen

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Jazz

Electro, latin, soul en boogaloo

Gevoelig

len eigenlijk de Turkse normen van de door Bert Jansma Ook nu nodigde hij eenDe gastsolist uit supermarktkeNederlandse? De eerste avond staat de Cuba uit, percussionist Robert tens doenVizcaino. ook gretig Hindoestaanse cultuur centraal. Politiaan2009 de oranjeOp 23 januari won hij de Leidse Jazz Van Merwijks Musicmee Machine coloog Chan Choenni gaat als eerste de Albert Heijn liet Award, een nieuwe prijs voor jonge heet de formatie enkoorts. het programma film Mother India promoten. Deze film 24 miljoen Welpies jazzmuzikanten: Walter Wolff. Hij Latin, Soul & Boogaloo. Een feestje van — staat ook bekend als de Indiase ‘Gone pluchen mini-leeuwtjes — komt uit Finland, studeert hier aan topsolisten. Want Marcdie Bishof zeer zulwith the wind’. Eer, armoede, onafhanmaken ze in–winkels het conservatorium en zond voor de wel thuis in de latin scene – zit achter len uitdelen. Volgens een stukelijkheid staan centraal tijdens deze Leidse competitie zijn fraaie compositie de piano endie opvan trompet is er Rik Mol, marktonderzoeksbumoeder van alle Bollywoodfilms. De reau kan Hoogendijk de EK-gekteen de su‘Archipelago’ in, geïnspireerd door een leerling vanGfk Jarmo naam Bollywood is een bundeling van permarkten 45 miljoen euro Bombay en Hollywood. Het is, gemeten de eilandjes aan de kust van zijn het grootste jongeliefst trompettalent in opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloaan het aantal geproduceerde films, de geboorteland. Als jurylid heb ik al ons land. Voor wie het wat rustiger aan ten. «Het keert zich zelfs tegen je als in je de er niet grootste filmindustrie in de wereld. het ingezonden werk gehoord, en al wil doen, speelt diezelfde avond aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De NeDe tweede film komt van cultureel anwaren er originele jonge mededingers, Voorburgse Tobbe het trio van pianist derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. tropoloog Sharmila Badloe. Zij heeft Wolff’s improvisaties staken qua Reinen.was Hoewel, rustig?te Alsmerken Reinen dat In hetJan verleden al duidelijk gekozen voor Bollywood Blues. Dit is volwassenheid, gevoel en structuur consumenten het op z’nvan heupen krijgt gaat hetom daar winkel wisselen boodeen documentaire waarin Monique, een schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets met kop en schouders boven de ook hevig swingen. Je hoort hem wat 24-jarige van Hindoestaanse afkomst (CSG) extra biedt.» andere uit. Maandag 16 februari leidt minder in Den Haag en dat is jammer, uit Den Haag worstelt met een groot Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers hij de sessie in Murphy’s Law aan de Dr vooral aangezien hij ooit als een soort dilemma. Hoe kan zij haar eigen keuzes Kuyperstraat. Een paar optredens die nachtburgemeester-van-de-jazz met maken zonder daarmee haar traditionele ouders te kwetsen? Een dilemma er uitspringen in de jazzagenda van verve zo’n beetje alle ‘gigs’ in de horeca waar veel jonge Hindoestaanse volwasvolgende week. Om zeer verschillende bestierde. En dan staat in het Paard AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK senen vandaag de dag nog steeds mee redenen overigens. De Regentenkamer op zondag 21 februari saxofonist Yuri worstelen. geeft zanger Ronald Douglas de ruimte Honing’s ‘Wired Paradise’. Honing is Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk Bollywood Blues van Rishi Chamman. > Foto: PR DeisAmerikaanse Democratische par-zelden te gast in Den Haag terwijl hij in en dat een ouderwets swingende uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastKaskraker tij staat vandaag voor een zware be- het buitenland tegenwoordig als één gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van ‘crooner’. Pianist Rembrandt Frerichs werkzaam in de culturele politiek, De laatste film komt van Amar Soekhlal, Tegendewelke film zeg je HÃ!? Vertaald slissing. Ze moet bepalen of de stemstedenbouwkundige voorschriften voor inisdelen van de gemeenten begeleidt. De zondag daarna staat van de boegbeelden van de nieuwe jazz Éénis opnieuw vanuit het Hindi: “ja!”. Dat is de vraag de journalistiek en de wetenschap. voorzitter van ongerustheid het Hindoestaanse film-over en Maldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in MiIn Turkije grote ontstaan Colette Wickenhagen in Herberg ding hebben alle gemeen. Zevervagende die 17Defebruari in het zal Haags muziekfestival in Den Haag. Hijen heeft gechigan en Florida alsnog meegeteld in ons land wordt gezien. Typerend voor de stilaan scheiding tussen Kerk Staat. Vlaamse Regering pas eenfilmhuis definitieve beslissing nemen over het gasten plan Vlietzigt. GeenEen frêle zangeresje, maar zou Honing is dat hij muziekhuwelijken sluit zijn allemaal filmliefhebbers. Het is aan aan het publiek wordt gesteld. Koskozen voor de film Kabhi Khusi Kabhie worden. positief antwoord Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus een Hillary dame die ‘m flink(foto) van katoen geeft.wa- met allerlei culturen en muzieksoorten. Clinton een laatste Directoraat voor Religieuze Zaken, eenvertaald: staatsinstelling. de gastHet deplan taak op hartstochtelijke mopolis Gham. In het Nederlands ‘soms 2008.Den ElkeHaag burger houdt kan aan de dat komende onderzoek deelnemen. ligtom tijdens terkansje gevenzijn, omblues de strijd tegen Of het nu met de Oriënt is (met de die periode de keer volgende ter inzage: wijze een speelfilm of documentaire te geluk, soms verdriet’. Deze Indiase kasOf het nu standards of soul. maanden nog op drie eenplaatsen dergelijke • in het gemeentehuis van Haags Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Heteen gebruik deodorant of de parfum buitenshuis is uit presenteren. Met elke film wordt po- van culturele filmavond in het Filmkraker gaat over oudste zoon van een Het Koorenhuis aan de Prinsegracht Libanese zangeres Rima Kheich), Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. lichaamsvormen moeten goed ging gedaan om de grondwaarden van Vrouwelijke huis. • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het rijke industrieel die verliefd wordt op een laat de eigen kweek regelmatig aan met klassiek (zijn recente versie van Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, een vorm van te belich-worden. Elk van deze avonden worden drie de centraal staande cultuur verhuld meisjeFlirten uit de is middenklasse. Eenoverspel film dusen bod komen op de dinsdag. Op 17 Schubert’s ‘Winterreise’ met zangeres Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niethet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslofilms Uaangeboden. De films worden ten. Met dit initiatief biedt Kosmopolis waarin ingewikkelde kastensysteem kunt het plan ook downloaden van de website februari leidt trompettist Victor Borkent Nora Mulder) of met rock en ‘electro’ tot roddel eerbaarheid kuisheid erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdaop de over voor www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. het verschijnen gepresenteerd bezoekers de kans om hun blik uit hun India jonge prilleenliefde in deenweg daartum een groep van zijnvan leerlingen zoalstiem in ‘Wired paradise’. ‘Meetgebruiken your nog: overspel. tegen de zin de partijleiding argument kunnen om door een uitgenodigde gast. Vervol- wereld te verbreden. Films worden al staat. Na de bevlogen pleidooien gaat Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk in de ‘mainstream’-jazz. Op vrijdag demons’ heet de laatste cd van deze Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de pargens indienen mag elke bezoeker eenmaal een sinds de geboorte’ in 1896 gebruikt om presentator Rocky Tuhuteru de mensen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne de gordijnen in jagen. Turkse goede scoreininhet beide staten tijnotabelen die vrij mogen kiezen brengt Prospero Institute of broodnoformatie en daarin vind je Hollywood kijkerhem te verrijken met andere invalsstem ontvangst uitbrengen film die het ofde in de Turken zaal vragen om hun Hã uit te brenbewijsvoor bij de de gemeente in kwestie verstuur aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen Social Studies aan de Kortenaerkade filmthema’s terug als ‘Kill Bill’ en ‘The — naar hoeken.(VLACORO), Een filmKoning informeert, verbroe- gen voor één van de drie films. meestnaar totde deVlaamse verbeelding spreekt. Commissie voor Ruimtelijke Ordening onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. toe te trekken. drummer-percussionist Lucas van usualzich suspects’. Opwindender en dert, is controversieel, brengt een traan Kosmopolis heeft Albert II-laan 19de busthema’s 13, 1210 gebaseerd Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Merwijk. Van Merwijk heeft in al zijn inventiever dan heel wat popgroepen. op een dwarsdoorsnede van de Neder- of een lach. Kosmopolis beoogt met dit Kosmopolis Cultuur & Cinema, 17 februari de dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten landse maatschappij. In vier avonden initiatief de kijker te stimuleren om over Hindoestaanse avond, 17 maart deTurkse, 21 april bands (CuBop City Big altijdslechts 67. Hagenaars eenonwaarschijnlijk van de drie staten binnen enBand) Obama stond, opgelet: is het zeer dat wordt de Hindoestaanse, Turkse, Ma- verschillende culturele grondwaarden de Marokkaanse en 19 mei de Hollandse avond. gezorgd voor stevige latin-injecties. gitaristen is medeburger van Es. Daardoor zou de vroegere first lady de partij ClintonsStefdroomscenario rokkaanse en als laatste de Hollandse na te denken. Hoe komt het dat een Ma- Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Filmhuis Den met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comprocultuur belicht. Iedere gast heeft wor- rokkaanse jongen andere waarden heeft Haag, € 9,50 inclusief hapje en drankje, € 4,75 op opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) tels in de centraal staande cultuur en dan een Nederlandse? Waarin verschil- vertoon CJP, Ooievaarspas of studentenpas. ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Cultuur weekend 31 mei en 1 juni 2008

17

13

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Hogeschool-acteren ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

in razendknap ‘Kopenhagen’

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Ron Davids draait op verzoek op Radio West

lone we can do so little, together we can do so much’. Geen schijn van kans dat je deze boodschap kan missen wanneer je op bezoek gaat bij Barbara Flamand. Deze woorden schitteren pront naast de bel, in felle, blauwe letters. «Onze huisspreuk», knikt Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de andere soms lelijk kan keren.»

Verwarrend Barbara: «Op 14 oktober 2006 werden we gevloerd: Maria bleek aan diabetes te lijden. Acht jaar lang was ze een supergezonde bloem geweest en dan plots - bafdàt. Een week voor de diagnose moest Maria abnormaal vaak plassen en hadden we een urinestaal binnengebracht. Een banale blaasontsteking, dacht ik. Een paar uren voor ik de uitslag ging halen, bezocht ik toevallig een taverne waar ik een jong meisje zag zitten dat zich aan het inspuiten was met insuline. Omdat ik verpleegaspirante ben, herken ik die dingen. Toen ik dat meisje bezig zag, dacht ik intuïtief aan Maria.

En ik voel het me nog denken: ‘Het zal toch dát niet zijn, zeker?!’. In het ziekenhuis kregen we diezelfde dag de resultaten: diabetes type 1. Ongeneeslijk, maar perfect te behandelen, levenslang dan wel. Maria kreeg meteen ook een baxter aangelegd. Het was ernstig. Had ze nog een paar weken zo rondgelopen, dan was ze in een coma gesuk-

neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar dat daar tegenwoordig toch vanalles aan te doen is. ‘Beetje uitkijken met snoep en zo, elke dag trouw insuline prikken en hup - alles onder controle.’ Uit dit soort reacties leerde ik dat diabetes - en vooral de impact van deze ziekte op het leven van kinderen- heel zwaar onderschat wordt. Suikerziekte is

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen keld. Het was allemaal erg verwarrend en emotioneel. ‘Een ziekte voor het leven’, hadden de dokters gezegd tegen Maria. Dat begrip ‘levenslang’ vatte ze niet en wil ze nog altijd niet vatten. De dag daarvoor was ze nog zoals alle andere kinderen geweest en nu was ze plots anders. Dat maakte haar erg verdrietig en opstandig. Nog altijd.»

Teneur «De naaste omgeving reageerde lang niet zo overstuur als ik. Integendeel. Uit de meeste reacties klonk dezelfde relativerende te-

inderdaad goed te behandelen, maar er komt veel meer bij kijken dan men vermoedt. Wanneer je als volwassene gediagnosticeerd wordt met diabetes, heb je al geproefd van het leven: je hebt al eens doorgefeest, je hebt al wijn gedronken en lekker zwaar getafeld. Een kind met diabetes mag dat op voorhand allemaal schrappen. Aanvaarden dat je een leven met veel beperkingen moet leiden, is niet makkelijk voor volwassenen, maar uiteraard nog veel moeilijker voor kinderen. Leer je kind maar eens dat het maar één koekje uit het pak mag halen. Dat het zich elke dag moet inspuiten met insuline. Dat het op een verjaardagsfeestje nooit ofte nooit twee glazen cola mag drinken. Maria kan wel degelijk leven als een ander kind, maar je moet voortdurend alert zijn. Bovendien moet iedereen uit de omgeving van het kind op de hoogte te zijn én meewerken.»

Psychologe «Maria is een tijdje naar een psychologe gegaan. Ze moest dat sowieso doen als ze kans wilde maken op een insulinepompje. Dat pompje zorgt ervoor dat ze zich niet langer elke dag moet inspuiten. Een psychologe onderzoekt dan of het kind mentaal klaar is voor het dragen van zo’n pomp, want vanaf dat ogenblik word je ook zichtbaar een diabetespatïent. Ze bekijkt ook of het kind over de zelfredzaamheid beschikt om zelf de canule te plaatsen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

Kopenhagen met Liz Snoijink, Bram van der Vlugt en Stefan de Walle. > Foto: Deen van Meer

door Bert Jansma

genote neer: ze wantrouwt Heisenberg’s komst uit nazi-Duitsland, ze ziet die twee vrienden van weleer toch weer naar elkaar toe trekken. Frayn tilt het drietal drempelloos over de grenzen van de tijd. Ze zijn er al niet meer (Bohr stierf in 1962, Heisenberg in 1976), ze schakelen terug en beleven hun verleden opnieuw. Toen en later vloeien in elkaar over. En daardoor kan Frayn erbij betrekken waar het werk van de twee toe zal leiden: de atoombom en de ‘schuldigheid’ daaraan. Bohr heeft er in Los Alamos nog zijn deeltje aan bijgedragen, Heisenberg heeft er aan gewerkt. Heeft hij voorkomen dat Duitsland de Bom kreeg? Of heeft hij fouten gemaakt waardoor het hem niet lukte? En opnieuw: waarom kwam hij in 1941 naar Bohr? In 1999 speelde het Noord Nederlands Toneel het, met Bram van der Vlugt als Bohr, Liz Snoyink als zijn vrouw en Peter Tuinman in de regiestoel. Ik heb het destijds niet gezien en kan dus niet zeggen of het nu beter is of anders. Wel dat hier en nu drie acteurs staan die met een haarscherpe tekstbehandeling hogeschool-acteren laten zien. Bram van der Vlugt is in Nederland De Meester in dit soort rollen, Liz Snoyink geeft haar katalysatorrol erg mooi persoonlijke emoties en Stefan de Walle – die het stuk voor het eerst speelt – maakt briljant de complexe innerlijke bewegingen in Heisenberg waar. Grote vondst van regisseur Tuinman is dat hij het in de grote zaal neerzet alsof het om een kleine zaal gaat. Publiek op het toneel, een looppad over de eerste rijen heen. Je zit er midden in. Zodat ‘Kopenhagen’ tegelijkertijd intiem kamertoneel als groot drama kan zijn. Bewonderenswaardig.

Ongelooflijk veel tekst en nauwelijks enige uiterlijke handeling. Volgens de schoolboekjes niet de beste uitgangspunten voor theater. Michael Frayn’s ‘Kopenhagen’ bij het Nationale Toneel loochenstraft dat. Jazeker, veel ‘woordjes’ en nauwelijks meer dan acteurs die zich ten opzichte van elkaar verplaatsen. Maar wát een acteurs en wát een tekst. Je kijkt en luistert ademloos naar een stuk dat dan wel over fysica gaat, over de ontmoeting in 1941 van de Deen Niels Bohr en de Duitser Werner Heisenberg, maar dat tegelijkertijd veel méér doet dan dat. Heisenberg wordt in 1924 assistent bij de oudere Bohr. Leermeester en leerling. Maar ook vrienden. Dan komt de oorlog, Denemarken is bezet en in 1941 komt Heisenberg naar zijn leermeester in Kopenhagen. Waarom? Het tweetal praat tien minuten met elkaar. Niet meer dan dat. De kern van Frayn’s stuk. Waarom slechts tien minuten? Wat is er gebeurd tussen die twee? Zijn stuk wordt een onderzoek naar waarheid, naar motiveringen; de historische waarheid, en de waarheid van die grote fysici tegenover elkaar. Dat onderzoek koppelt Frayn aan twee wetenschappelijke ontdekkingen van beiden: Bohr’s idee over de ‘complementariteit’ – een photon kan zowel een golf zijn als een deeltje, net hoe je het bekijkt – en Heisenberg’s formulering van het ‘onzekerheidsprincipe’. Hoe ingewikkeld dat klinkt, Frayn weet daar een prachtige theatertekst van te maken. Met diverse lagen: het tweetal dat vrienden was, leermeester en leerling, bijna vader en zoon. De waarheid die nooit helemaal te achterhalen is, motiveringen die nooit honderd procent helder zijn, ook niet voor de perso- ‘Kopenhagen‘ is nu op tournee. Van 27 tot en met 30 mei nages zelf.Flamand Tussen dat tweetal zet Frayn Bohr’s echt-3.000 opnieuw in Den Haag. www.nationaletoneel.nl Barbara met dochtertje Maria. Zowat jonge Vlaamse kinderen hebben diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster

Bankgiroloterij steunt Haagse musea

met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gedig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en ze nog vijf keer perstartbips. zeHet dan.Mauritshuis, ‘En als ik dood ben, mama, Ik droom ervan om aan ie- de latie. Tevens hiermee samenwerking tussen Museum Beeldenvandaag aan Zeemoet en de in haar om de en moet die insulinepomp dan ook derGalerij kindje Prins dat in Willem het ziekenhuis Gevangenpoort V (op het Gevangenpoort in Den Haag hebbendag deze weekvinger gro- prikken glucose in haar te meten mee in mijn kist?’. ‘Waarom kunde diagnose moet verwerken, gebied van en gemeenschappelijk beheer, gedeelde ente sommen geld toegezegd gekregen van de Bank-bloed om de drie dagen nen ze mensen met58 kanker genezo’n hippo cadeau doen. Met treede encanule publieksfaciliteiten). Met de te bijdrage van de giroloterij. Ruim miljoen euro overhandigde de zelf voorculturele haar pomp Voor worden zen en mij niet, mama?’. Dat soort amper 5.000 euro zou ik al zo’n Bankgiroloterij multimediale tentoonstelBankGiro Loterij aan meer dan vijftig in- vervangen. is dat ongelooflijk vragen. En uit dathet is ook lastige duizendenhippo’s kunnen lichtplan laten publieksruimtes een bijzonder stellingen helehet land. Dit geldeen (de kind helft van deeenlingen, ingrijpende gebeurtenis. Kindeals moeder: kan116 nietmiljoen zeggen dat maken.» ontwikkeld waarmee de Gevangenpoort nog beter totale inlegjevan euro) is bijeengebracht ren de moeten de spuiten zokomt. het beter Je kandeelnemers niet zeg- van Sinds hele ‘Hippo-idee’ in de tot zijnook recht De het heropening van Museum door de wordt. bijna 900.000 BankGiro leren plaat- zal gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelfGevangenpoort Barbara’s hoofdvan heeft postgevat, in het najaar 2009 plaatsvinLoterij. sen. Daarvoor doenden. veelDe ziekenalleen dat je hetinsamen is zullen ze gedreven op zoek naar bezoekers na de verbouwing vijftien Op hetzeggen Goed Geld Gala Utrecht werd bekend gehuizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Hermet haar zal dragen.» maakt dat het Mauritshuis een eenmalige bijdrage ruimtes kunnen bezoeken (tot nu toe waren tien man De Croo, Bruno Tuybens, van 2,6 miljoen euro mag ontvangen. Dit extra be- ruimtes opengesteld). Rani De Coninck, Marc De Bel, drag is bestemd voor de uitbreidingsplannen van Marijn De Valck: iedereen die het museum met Plein 26, de voormalige kantoor- Langere tijd iets of wat is, krijgt te maken vleugel van Nieuwe of Litteraire Sociëteit De Witte. Aan de 45 instellingen die voor langere tijdeen wormet Barbara Flamand. Ook In de toewijzingsbrief van de loterij wordt de een- den ondersteundbrief heeft deprins Bankgiroloterij er acht voor Filip en prinses malige toekenning als volgt gemotiveerd: “De loterij toegevoegd, waaronder Museum Beelden Zee. Mathilde ging deze week aan op de wil graag een vliegende start geven aan de uitbrei- Na de grote aankoop bus. van de permanente installading van het Mauritshuis. Het betrekken van Plein tie SprookjesBeelden aan Zee vanlastig, de Amerikaanse «Ik val iedereen ja», lacht 26 bij het museum is een unieke en eenmalige kans beeldhouwer Tom Otterness in 2004, zijnniets de stichBarbara. «Ik heb dan ook te die gegrepen moet worden”. ters van het museum, Theo en Lida Scholten, gestopt verliezen. Ik wil gewoon zo ontHet is de bedoeling dat het Mauritshuis en de uit- met het aankopen van beelden. wordt de zettend graag Sindsdien dat dit project breiding in De Witte ondergronds met elkaar wor- collectie uitgebreid door de huidige directie van het slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. den verbonden. Museale en facilitaire functies (zoals museum. Steun van de Bankgiroloterij steltActrice museum spons waarop Beelden de kinderen «De diabetes Maria garderobe) heeft ligeplus entree, winkel,van restaurant, kantoren aan ZeeMartine in staatJonckheere werk aan en te voetbalkopen van hun injecties kunnen inoefenen. oplerwereldniveau. haar, maar ooknieuwe mijn leven Bjorn De WildeBeelden willen meter zullen in het pandflink ondergebracht worden. beeldhouwers aan Zee Een leuke, aangepaste veranderd. heb loopbaanonworden van mijn EducatieveIk ruimten, een nieuwe tentoonstellingsen zal vijfknuffel jaar lang en eenpeter jaarlijkse bijdrage van hip200.000 leek veel beter derbreking genomen haar een lezingenzaal gaan voor deel uit maken vanmij deeen uitbreieurohulpmidontvangen. po. Jeugdschrijver Marc De Bel ombedrag hun prikangst overwin- wilismeewerken medische Omdat Maria door devan knuffel ding. “Wijopvang. zijn overdonderd door ditdel grote en DeteBankgiroloterij de cultuurloterij Nederleren omgaan hun hetteGoed nog klein is om allesdankbaar. te kunnen introduceren in een kinder-zei zijntede loterij enorm Doornen, dezetebijdrage is land.met Tijdens Geld Gala in Utrecht en om weten, ben ik redelijk in- ziekte, om boekje.Rinnooy De Bel wordt ook ere-“De een realisatie van debezeten uitbreidingsplannen eentroost forse te vinden gastspreker Alexander Kan hierover: hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bestap dichterbij gekomen”, aldus Emilie Gordenker, Bankgiroloterij maakt cultuur voor het grote publiek vergaren de Mauritshuis. ziekte. Ik ben gin,stimuleert nee?» directeurover van het laagdrempelig. Ze bijvoorbeeld samenen meter ook begonnen met een blogwordt en Peter(s) Museum de Gevangenpoort door de Bankgi- werking met culturele instellingen die grote ambitie zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen roloterij ondersteund met € 300.000,–. Het middel- vertonen, in combinatie met cultureel ondernemerrum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels eeuwse gebouw in het centrum van de stad heeft schap. Vernieuwing en lef staan daarbij hoog in het kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de dringend een opknapbeurt nodig. In januari is groot- vaandel”. schalig onderhoud aan de binnenkant van de ge- Opmerkelijk is dat in de lijst van begunstigde instelbouwen van start gegaan. De Rijksgebouwendienst lingen het Letterkundig Museum in Den Haag ontrealiseert functionele verbeteringen: een glazen kap breekt, terwijl dit instituut nog miljoenen nodig heeft boven de binnenplaats, een lift en een klimaatinstal- voor de inmiddels in gang gezette verbouwing.

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


14

16

Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Tamminga miste Athene door administratieve fout

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Marcella

Oranjekoorts stijgt

in handen te nemen, een scenario als bij Rens Blom is wel het laatste dat je wilt. Dat doet een sporter veel pijn. Ik heb wel Na het Haagse Sportgala en vlak voor de zo simpel en zeker niet bij sportbonden pas in december het besluit genomen om uitreiking van de Den Haag Marketing waar je in die besturen vaak met semier nog een jaar aan vast te plakken. Afgelopen seizoen ben ik geen enkel moment Promotieprijs – heeft u al op internet ge- professionals te maken hebt. En heeft met een eventueel afscheid bezig geweest. stemd? – passeren vele Haagse sportico- die ex-topsporter wel de kwaliteiten om Nu probeer ik nog enkele goede resultanen de revue. Sporters die nog aan het zijn goede ideeën, die hij of zij ongetwijten neer te zetten. Zo zou ik me heel graag willen kwalificeren voor het WK in Berlijn. begin van hun carrière staan. Coaches feld heeft, om te zetten in daden? Daar Zal er niet gericht mee bezig zijn, maar die nog volop in de belangstelling staan. zul je ervaring voor moeten hebben of ik blessurevrij ben en Party Max. De absolute hitplezier is daarheb tal. Ze brachten zelfs een speciale De eerste wedstrijd van de Neder- wanneer En ex-sporters die eindelijk tijd hebben opbouwen. Daarnaast is de reputatie is een hoogte vaneuro vijfen- ‘oranje-catalogus’ eenspringen, oranje leeuwenpak. «199 landers is pas op 9 juni tegen Ita- in het uit met niets eenhalve meter gewoon mogelijk. Vorig om op het sportgala te de verschijnen zo- van sportbestuurders ook niet om over lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in trisprong ik zonder noemenswaartribune», zegt zaakvoerder Eric buneals Hulst is het alsof we al middenin seizoen of Michael de woonkamer. Het sucBoogerd die op het gala de naar huis te schrijven. Dus zo cool is het voorbereiding meter.nog En het cesnummer is ongetwijfeld een Buysse. «Maar ook we 5,45 hebben het EK zitten. Aan cafés hangen dige œuvreprijs voor zijn wielercarrière in niet om sportbestuurder te worden. Reeen oranje mooi jaar om afscheid goedkopere attributen ook, te brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je oranje wimpels en opblaasvoet- is gewoon ontvangst mocht nemen. Michael heeft den dus om deze functie aantrekkelijker ballen, in de etalages primeert nemen. Hou het voorlopig dus maar op een oranje T-shirt met leeuwenkop ook dat ene kleurtje. En zelfs in de een afscheid in 2009. Over twee maanden en een flap die je omhoog klap- Hij mist te maken voor onze beroemde sportamhet moeilijk zonder dekan topsport. etalage van de seksshop kreeg de word ik 35 jaar. Ik had er graag nog enkele pen. «Precies een brullende zijnzegt dagelijkse doel en Gerard loopt soms, heb bassadeurs. NOC*NSF is er druk mee bepop naast wat kanten lingerie ook jaren aan vastgeplakt om er in Londen bij leeuw», zaakvoerder ik het idee, met zijn nog een oranje boa of das om het de Spelen bij te zijn. Maar dan ben ik 38”. den Herder, terwijl aan ziel de onder kassa zijn arm. zig en gaat voor onze oude sporthelden lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’n shirt kopen. na hun een Masterclass organiseren in sportmaWant wat doen oud-topsporters brators», zegt één van de ver- Overdragen «De voorbije week vlogen ze de carrière over het algemeen? Hun succes nagement en het besturen van sportorkoopsters. «Een gewone, één om “Het is maar weinigen gegeven om op deur uit, iedereen neemt ze mee.» commercieel verzilveren door gastop- ganisaties. Dus wie weet komt er in de de G-spot te stimuleren en dan die leeftijd nog aan topatletiek te doen; nog drie ‘vibrerende kogels’ in de Troy Douglas was wel zo iemand. Maar Toeteren tredens en lezingen voor het bedrijfs- toekomst toch nog schot in de positie kleuren van de Nederlandse het polsstokhoogspringen is nu eenmaal Helemaal klaar voor de strijd zijn leven.InSommigen gaan ookhet als coach te van de oud-sporter in de sportbonden. vlag.» Even later haalt het meisje een blessuregevoelige sport. Ik weet wat de cafés. Café Santé hangt nog twee kleine voetballetjes bo- het inhoudt om blessures te hebben. Op plafond volWeinigen met oranje is te deze hopen, wanttoeters. na het verliezen werk. zie ikalpenhoechter terug in de Het Jupiler maakt oranje ven die met een touwtje aan el- een gegeven moment verlies je de mo- rens. sportbesturen «Wie tien biertjes bestelt, van ons land. Dat is jam- van de IOC-lidmaatschappen van Els van kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas tivatie om op een hoge leeftijd terug te Een pop in wantWaarop het is zo hij nodig. Er wordt na- Breda Vriesman, de voormalige baas van verd. Ze dienen om ‘in te brenKees mer, Jansen. eentje een sekskomen. Als topsporter rol je ook gemakgen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardopover begint tesportbobo’s, lahet internationale hockey en Hein Vermelijk geklaagd onze shop met de maatschappij hebvoetnu een chen. «Weet je dat deze gemaakt bekkenspieren. Daarvan krijg je kelijker ten met ‘Miss Holland’in.ofIk een bruggen, de voormalige baas van het soms terecht, maar soms ook onterecht. oranje boa eigen bedrijfals waarin ik me bezig houd zijn door Jupiler. Bij gebrek aan een beter orgasme.» balveldje hoofddeksel.» Hoe het en dito metzit‘personal training’. Daar wil ik me internationale wielrennen, heeft Nederniet inop dehet laatste plaats door met de verkoop? «Betrekkelijk Rode En Duivels EK, hebben ze de topDe oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. meer op gaan ga ik via beslist de Nederlanders te sponsoLeeuwenpak goed, maartoeleggen. de groteVerder stormloop de zomer het WKaan 2006 werden er bij onze landvan behoefte een nieuwe kanjer. sporters zelf. Waarom nemen deze vooratletiekunie regionale trainingen ge- ren. Landverraad? Kan best, maar nog komen. Het vertrouwen Wie toch iets minder op- de moet noorderburen 125.000 extra tv-toestellen vermalige topsporters het heft dan zelf niet Dus Michael misschien is een opleiding talenten. Zo beetje kan ik zoek, mijn kennis de ploeg is een hé. daarom zullen wij er niet minder gewonden naar de tri- veninaan kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. overdragen aan de jeugd”. in handen? Zitting nemen in een sport- voor sportbobo wat voor je! toeteren.» bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee weet nog goed hijen alskleurt klein het jochie Op debestuur weer te dat klein kers op bijvoorbeeld de taart, het typische kan terecht bij de lo- Hijderland De elektronicaketens zien de Nederlanders dus en op die manier één ding voor ogen had: een keer oranje gebak, is het wel nog even land massaal oranje.» kale ‘feestwinkel’ maar maar al te graag winnen. Want naast de verkoop iets terug doen voor hun sport, datvan is televisies Marcella Mesker deelnemen aan de Olympische Spelen. wachten. Winkelketen Blokker «Vanaf volgende week gaan ook de kleine tapinstallaties, geen we slecht Maar dat is gemakkelij“Dátschaart is me dus gelukt. Tenminste, ik verkopen zichniet alvast deidee. oranje tompoes», frituurpannen, voor op werk en zelfs Gastsprekerradio’s voor bedrijven enhet organisaties, ooknog uitgesproken de gezegd verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als heb het niet eerder naar buiten ge- zegtker dan gedaan. Besturen is niet www.marcellamesker.nl achter zoete broodjes over de toonbank. Neem daar bracht, maarhet ikNederhad me wel degelijk in «Zelfs bij een bakje koffie kun je Christian Tamminga: ‘Ik had me wel degelijk in 2004 voor de Spelen in Athene elf-in Athene geplaatst. dan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, 2004 voorlandse de Spelen geplaatst’. > Foto: Creative Images dan kom je de volgende weken voor de non-food Dat is uiteindelijk door administratief faop een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. heb nog niet gesprongen. Mijn prioriteit len bij de bond niet doorgegaan. Een jaar Polsstokhoogspringer Christian Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal dit seizoen ligt bij het outdoorseizoen, voor de Spelen in Athene sprong ik 5,70 NAAR ADO KIJKEN Tamminga (34) van Haag Atletiek ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote daar wil ik goed voor de dag komen. Bo- meter, de A-limiet, tijdens een Grand Prix plasma- en lcd-televisies doen het dan vendien word ik over anderhalve maand in Zuid-Afrika. Een half jaar later kreeg slaat het indoorseizoen over en zal goed», zegt Henk Kok, directeur dat vergt natuurlijk ook enige voor- ik te horen dat een medewerker was verdit weekeinde niet aanwezig zijn op vader, van de Raad Nederlandse bereiding. Maar in de training wil ik niets geten die prestatie door te geven aan het Detailhandel. «Mensen kijKnopper, de hoekschop en de heup overhaasten. Het moet een mooi seizoen NOC*NSF, waardoor alles niet doorging. het NK in Apeldoorn. Behalve dat ken nu even niet meer worden, want ik zie het als mijn laatste In het Olympisch jaar sprong ik nog de opspelsysteem een paar honderd besluit heeft de oud-NederlandsreMijn handen jeuken om na diverse blamages in de afgelopen weken het en het jaar. Ik ben nu zeventien jaar met topsport vereiste B-limiet (5,55 meter), maar dat euro meer. Het wisselbeleid van André Wetzel opnieuw ter discussie te stellen. Ik blijf wat sceptisch overmoet bezig geweest. Een hernia heeft van 2007 was vergeefse moeite. Hoe zwaar het cordhouder nog meer opvallends onze allmighty stoïcijn. Maar er is iets belangrijkers: wie gaat onze jongens eens gericht allemaal zo groot een rampjaar gemaakt. Door de hernia ook was, ik heb het toen laten rusten. trainen in het nemen van hoekschoppen? Het valt me al jaren bij verschillende profvoetmogelijk zijn.» te melden. Zo ziet hij het outdoorwas ik in sommige spieren zelfs verlamd. Ook in de media. Had nog wel via een ballers op dat ze loepzuivere vrije trappen kunnen nemen, briljante steekpasses kunnen Door de doktoren werd me aangeraden rechtszaak mijn gelijk en een vergoeding seizoen als een afscheidstoernee geven, maar bij corners de bal nauwelijks voor het doel krijgen. SneijderGevoelig had er vroeger om het topsportverhaal te laten varen. kunnen krijgen, maar heb toen echt gelast van. En wat te denken van Ferrie Bodde, die gedurende enkele seizoenen al blij mocht De supermarktkeen weten we nu waarom hij er bij zijn als hij de bal vanuit het hoekvlakje überhaupt het strafschopgebied in kreeg wind Vanaf toen heb ik me gefocust om weer kozen om weer vooruit te kijken en me tens doen(bij ook gretig mee). Zo iemand hebben we weer: Richard Knopper. Dit seizoen al vaak genoeg laten zien gezond te worden, maar ja, je blijft wel niet al teveel met negatieve energie bezig de Spelen in Athene niet bij was. mee aan de oranjeover een prima traptechniek te beschikken, maar hoekschoppen, ho maar. Meer dan de te houden. Later hoorde ik wel dat die sportman”. koorts. Albert Heijn liet helft komt bij de eerste paal op heuphoogte, totaal ongevaarlijk voor de tegenstander. Een Vervolgt: “Vorig seizoen ben ik weer be- bewuste medewerker, mede door ander door Jimmy Grondstra 24 miljoen Welpies — kwartiertje per dag extra training moet toch kunnen voor iemand die zichzelf geschikt acht gonnen met trainen. Toen ik in juni tijdens falen, is ontslagen. Desondanks kijk ik pluchen voor de top? Elke dag vijftien minuten alleen maar hoekschoppen nemen.mini-leeuwtjes Opdat Knopper — Over zijn afwezigheid komend weekend: mijn tweede wedstrijd 5 meter 40 sprong, terug op een mooie carrière. Nederlands maken het op zijn heupen krijgt in plaats van die tegenstander bij de eerste paal.die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stu“Dit keer heeft het niet te maken met bles- wist ik dat het goed zat. Ik hoefde nog recordhouder geweest met 5.76 meter en die van marktonderzoeksbusures. Onlangs ben ik ziek geweest. Nu niet gedwongen afscheid te nemen. Het is in 2001 een mooie zesde plek op een WK Paul Poley reau Gfk kan de EK-gekte de suben ik weer volop in training, maar ik het beste om bij je afscheid zelf de regie in Canada. Ik ben tevreden”. permarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt hun winkel niets in de kou kijkt naar de derby in de hoofdklasse A van uitmaakt. De ADO-watcher diedatdoor zijn netwerk door Bert Tielemans (CSG) extra biedt.» het zondagvoetbal, HBS – Haaglandia. Pieter Donath: en journalistieke gevoel regelmatig landelijke scoops Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers heeft, heeft wel een idee over het succes van Sport‘Het sportieve geluid van de Haagse regio, Sportsignaal “We zijn hier nog maar net begonnen voor toch wel tesignaal: “De manier waarop wij met een grote groep radiooooooo’. De jingle van het sportprogramma schalt leurstellend weinig publiek. Misschien is het de kou en vrijwilligers sport in Den Haag benaderen, is uniek. En kort na het nieuws van 2 uur uit de speakers. Naar komen de toeschouwers straks nog het clubhuis uit om naar de verrichtingen van de heren op het veld te kovan een meer dan behoorlijk niveau ook nog. We verschatting 40.000 regionale sportliefhebbers luisteren AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK slaan het amateurvoetbal, volgen ADO Den Haag op elk weekend naar het live radioprogramma, gemaakt men kijken. Maar voorlopig is er nog geen doelpoging de voet en hebben via internet en teletekst altijd nieuws door vrijwilligers. Het zijn stuk voor stuk enthousiaste ondernomen en is het na precies 5 minuten spelen nog Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk 0-0 aan de Daal en Bergselaan”. Dan is er even tijd voor en uitslagen radiomakers of fanatieke sportliefhebbers die op zaterDe Amerikaanse Democratische par- beschikbaar. Als we eens te laat zijn met uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastde uitslagen dag- en zondagmiddag uitslagen tij staat vandaag voor een zware be- op teletekst, vliegen de mailtjes je om de gesteld. Dat plan steltwedstrijdverslagen, een aantal herbestemmingen en aanmuziek: passingenMadonna. van oren. Waar ze blijven.” Volgens Remco Bosshard waaren Haags sportnieuws de ether in slingeren. Haagvan Sportsignaal slissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voorschriften voorDen in delen de gemeentenis een begrip in de Haagse sportwereld. van eenisziekenomroep inongerustheid 1980 dereninde Centraal luisterde zondagmiddag mee met uitzending Begonnen als onderdeel Maldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen Mi-luisteraars de kwaliteit van het programma. In Turkije opnieuw grote ontstaan over is over het uitgegroeid totde eenstilaan volwaardig sportprogramma Bosshard: “Het klinkt arrogant, en zo willen we hele1.987. De In Vlaamse de studio en op het veldeen van HBS. beslissing nemen chigan en Florida alsnog meegeteld vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Regering zal pas definitieve het plan op21 zaterdagTussen 2 en 6verregaande laat het maal niet worden. Een positief antwoord zou overkomen maar ons niveau is heel hoog. Aanleiding zijn nieuwe richtlijnen van het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met augustusen zondagmiddag. Hillary Clinton (foto) een laatste wavoormet Religieuze Zaken, een staatsinstelling. programma beste vergelijken NOS ‘Langs Iedereen is getraind in wat hij doet, sommige zijn ook “We schakelen naar Domstaddeelnemen. waar ver-Het plan 2008. Elke direct burger over kan aan datde onderzoek ligt tijdenszich het Directoraat terkansje geven om de strijd tegen die periode op de volgendeADO plaatsen inzage: professioneel met techniek of journalistiek bezig en er is slaggever Rob Blankenstein DenterHaag volgt in de Lijn’. Regionale sporten zoals korfbal, honkbal, hoc• in het gemeentehuis Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. vooral Maar een passie voor radio en sport. Dat hoor je in de Het gebruik deodorant of parfum buitenshuis is uit worden van op de voet gevolgd de belangrijke uitwedstrijdvan tegen FC Utrecht. Rob, we key maar vooral voetbal • bijachter?” de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. lichaamsvormen moeten goed doorRuimtelijke de zender die uitzendt op Vrouwelijke de frequentie van Den uitzendingen terug”. staan 2-1 Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. FlirtenRemco is een vorm van overspel en Den Haag. Presentator In de studio dient zich weer een live-flits aan. Er is ge“Inderdaad Remco het gaat niet goed met ADO Den Haag FM en Stadsradio Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. mogen niet nietzo’n alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloben ik helemaal sportscoord bij HBS dus vlug naar Pieter Donath: “KinderHaag.UVanaf het moment dat de scheidsrechter doel- Bosshard: “Eigenlijk vrouwen kunt het plan ook downloaden van de website totmaken roddelisover hun eerbaarheid kuisheid en ergervan een ten omdat ze hun voorverkiezingsdazo iets geweldigs. En en lijk eenvoudig komt Haaglandia hier in de sneeuw op man Robert Zwinkels met rood het veld afstuurde en liefhebber, maar radio ‘Vooral het hectische live-uitzending heel www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. overspel. tum tegen de zin van de partijleiding kunnenJohan gebruiken om je nooit weet wat er gaat gebeu- erg leuk’. >Foto: Bert Tielemans 0-2. Na de rodetiem kaartargument voor HBS-speler Kuysten FC Utrecht een strafschop gaf die werd verzilverd door omdat het live is ennog: Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parwas er natuurlijk geen vuiltje meer aan de lucht voor de Gregor van Dijk is de wedstrijd hier volledig gekanteld. ren, blijft het iedere keer weer spannend. Leuker dan indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen jagen. Turkse goede score in beide staten broodnotijnotabelen die vrij kiezen ADOinDen Haag (amateurs). Verslaggever Leo Boon: ‘plaatje, praatje’ vindraat, ik”. die moderne Turken de gordijnen ploeg van Albert van der Dussen. Brutilmogen Hosé hoefde En hetontvangst begon nog welbijzodegoed voor ADO DenofHaag na hem bewijs gemeente in kwestie verstuur aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar Ook deKoning vanmiddag dienstdoende regisseur Ron Melet “Ja VELO gaat maar door, het is inmiddels 2-0 gewor- alleen maar in te tikken na een perfecte voorzet van de snelle door verdediger Horvath”. naar0-1 de voorsprong Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Met de rodeII-lamp aan, voor ‘live on air’, vol- is niet voor de sport bij Sportsignaal terechtgekomen: den. Nu werd er een doelpunt gemaakt na een perfect Erkan Sensoy. Daarmee leverde hij zijn tweede assist Albert laan 19 bushet 13, teken 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte gen in de studio technicus Marcel Scheffers en regisseur “De sportliefhebbers zitten als verslaggever op de vel- genomen hoekschop. VELO komt uitstekend uit de van vanmiddag af en leidt Haaglandia met een comfordragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten metbinnen 2-0”. en Obamatabele 0-2 67. voorsprong”. Melet is tevreden: “Leuk Ron Melet het verslag van Rob Blankenstein met volle den. Zij weten alles van het regionale voetbal. Maar ik startblokken en leidt, zoals gezegd staten slechts stond, isRon het zeer onwaarschijnlijk dat toch. Op mijn hoofd heb ik al die wedstrijden. Ik comaandacht. Na Utrecht is er nog geen tijd voor muziek vind vooral het hectische van een live-uitzending met Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario municeer via degoedkeurt. intercom. Net was het Pieter bij HBS, maar moet er direct worden geschakeld naar de vel- al die schakelingen heel erg leuk. Je kunt hier geen Passie met nog drie voorverkiezingen te gaan En ieder mogelijk comprostraks het weer VELO of voor RKDEO. Alleen als we niks den van RKDEO in Nootdorp of HBS in Den Haag. draaiboek maken, het verandert toch steeds”. Rob Blankenstein is wel een diehard sportvolger diebuurt opnieuw dicht in de vanisObamis schiet Clinton tekort. (GVV) te dat melden hebben, draaien we een plaatje”. Foto Reuters Het wordt verslaggever Pieter Donath die vanmiddag Terug naar de velden want er is gescoord bij VELO – inmiddels al bijna 20 jaar onderdeel van Sportsignaal ma’s totaalscore komen en als ul-

Bobo-opleiding

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Sportsignaal radiooooooo! is een begrip Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT De ontmoeting tussen ADO Den

Volop spanning bij degradatiekraker En dan was er vorige week het uitgebreide interview met geldschieter Mark van der Haag De Graafschap van zaterZe iseneen moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Kallen en hoofd raad van commissarissen Henk Jagersma in hetzelfde VI dat nogal dag is een duel tussen de nummer ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes wat stof heeft doen opwaaien. In het artikel vijftien en zeventien van de Eredivikomt wel heel duidelijk naar voren dat beileert ze tussen zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barden, ondanks de torenhoge ambities met de sie. Hethoe verschil de ploegen club, volledig onervaren zijn in het voetbal, bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere bedraagt twee punten, de winnaar en alle macht op technisch gebied uit handen hebbenMagegeven aan Wetzel. “Hij is bedoet dus goede zaken inen hetdrive strevenhaalt ze uit de zorg voor haar dochtertje project. Inspiratie schaafd en bouwt aan het imago van ADO. om nacompetitie te ontlopen. riade (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette Wetzel is de allmighty, hij beslist alles”, aldus Van der Kallen, die Wetzel bovendien De thuisploeg werkt echter niet het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat een opmerkelijk contract liet tekenen. Een bepaald onder ideale omstandigverbintenis die pas verbroken kan worden de impact diabetes. iets jaar, alleen als de club op dat het derde heden naar devan wedstrijd toe. Daarom ben ik in actie geschoten. Ikinwil moment totEn de onderste zes in de Eerste (!) doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. Divisie behoort, bij elke plaats hoger krijgt door Karel van Pelt de Hagenaar er twee jaar bij. dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» Ronduit apart is de situatie dat Wetzel als In een tijdsbestek van twaalf dagen werd BARBARA EN JOHAN technisch verantwoordelijke man bepaalt ADO Den VUYLSTEKE Haag uitgeschakeld in VAN het BEVER Boy Waterman vervangt de komende wie de eventuele nieuwe hoofdtrainer, KNVB-bekertoernooi en gingen drie com- twee wedstrijden doelman Robert technisch directeur of -manager wordt. petitieduels op rij verloren. “Nu gaan de Zwinkels. > Foto: PR Eerder trok hij zijn broer Rudy Wetzel alarmlichten aan”, zei trainer André Wetzel, in een week waarin er bovendien weer eens technisch manager. “Er gaat niets boven het aan als scout en vriend Bob Kootwijk als trainerschap, ik vind dit werk hartstikke assistent-trainer. Mocht Wetzel opnieuw van alles speelt binnen de Residentieclub. Wetzel draagt in zijn eerste seizoen bij ADO leuk”, aldus Wetzel in Voetbal Internatio- met een goede bekende komen, dan zal de Den Haag een dubbele pet, die van hoofd- nal. “Maar dat is niet zo relevant. Het gaat achterban hem al snel van vriendjespolitiek trainer en technisch directeur. Maandag erom dat we de beslissing nemen die voor beschuldigen. De komende tijd moet gaan kwam naar buiten dat de Hagenaar serieus de club het beste is. De komende weken blijken hoe goed het netwerk van Wetzel overweegt een stap terug te doen. Naast gaan we ons hier het hoofd over buigen. De is. Van de euforie rond zijn persoon na de de mogelijkheid dat hij alleen verder gaat functies die ik nu doe, zijn niet te combine- goede start is inmiddels weinig meer over, als technisch directeur, ziet hij voor de toe- ren. Dat is geen conclusie die ik nu ineens mede omdat steeds meer fans een parallel komst nog twee andere opties: een directeur trek, ik wist het al na een paar weken. Ik zien met vorig seizoen, toen Wetzel met een die de technische zaken voor zijn rekening moet me met te veel zaken bemoeien die andere promovendus, VVV, ook een prima gaat nemen, of het Ajax-model, waar de afleiden van mijn werk bij het eerste elftal. start maakte om vervolgens alsnog via de Nacompetitie te degraderen. Ook het feit hoofdtrainer wordt ondersteund door een Zo kan het niet verder”.

dat zijn vooraf zo bejubelde winterstopaankoop Berry Powel tot nu toe weinig indruk maakt, lijkt Wetzel’s positie niet echt te versterken. In ADO-praatsjow Vak W op TV West gaf de trainer onlangs aan dat zijn ploeg te weinig diepgang kent. Een volledig juiste observatie. Alleen zijn zowel de door hem aangekochte spitsen Caracciolo en Milic (vooralsnog de grote onbekende) als Powel typisch spelers met eigenschappen, die hen veel meer in staat stellen om als aanspeelpunt te fungeren en juist niet als diepgaande aanvaller.

Waterman

Al met al omstandigheden die de druk voor zaterdag aardig opvoeren, niet voor niets vertoeft de ploeg vanaf woensdagavond in het Atlantic Hotel in Kijkduin in afzondering. Aan de andere kant: onder druk komen vaak de beste prestaties tot stand. Tegen De Graafschap, dat zeer moeilijk tot scoren komt, kunnen de defensieve problemen aan Haagse zijde wellicht nog worden opgevangen. Vorig weekend, tegen FC Utrecht (3-1 verlies), moesten drie geblesseerde verdedigers noodgedwongen vervangen worden, en ook nu is het meespelen van centrale verdediger Christian Kum en de backs Mitchel Piqué en Ahmed Ammi nog twijfelachtig. Naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Utrecht moet doelman Robert Zwinkels de komende twee wedstrijden (De Graafschap-thuis en NAC-thuis) vanaf de tribunes toezien. Boy Waterman, in eerdere optredens niet bepaald gelukkig, vervangt hem.

IK VAL IEDEREEN DeWedstrijden LASTIG ZATERDAG HOOFDKLASSE A

Zaterdag 14 februari, 14.30 uur FC Lisse - Scheveningen

A

Stand

Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 februari

17

15

HRC op zoek naar klinkende zege De Haagsche Rugby Club heeft na de winterstop nog niet kunnen overtuigen. Wel boekten de rugby’ers zondag de eerste overwinning in 2009 ten koste van het laaggeklasseerde REL uit Etten-Leur. Geen gemakkelijke zege volgens coach Robin Raphael, al doet de eindstand 19-45 anders vermoeden. “REL scoorde al heel vroeg in de wedstrijd een try en zorgde daarna voor chaos op het veld. Daar hadden wij duidelijk moeite mee, we konden nauwelijks ons eigen spel spelen. Heeft denk ik ook te maken met de twee nederlagen die we onlangs geleden hebben. Daardoor ontbrak het zondag aan zelfvertrouwen en speelden we veel te paniekerig”. Uiteindelijk ga je toch met een 7-26 voorsprong de rust in. “Klopt, maar al snel in de tweede helft kwam REL nog terug tot 14-26. Toen wist ik dat ik moest ingrijpen en heb ik direct drie spelers gewisseld. We hadden het even moeilijk, maar de try van Derk Tazelaar betekende daarna de ommekeer”. De eerste overwinning in 2009 en nog prima vooruitzichten op een plek in de play-offs. Bent u een tevreden coach? “Nog niet helemaal, want er zijn nog vijf wedstrijden te gaan en we zijn nog lang niet zeker van de play-offs. Zeker als je kijkt naar ons programma voor de aankomende drie weken. Volgende week komt ‘t Gooi op bezoek, de koploper in de Eredivisie. De week erop moeten we naar de nummer drie LRC DIOK”. Dan zou een klinkende zege op DSR-C komende zondag wel heel goed uitkomen? “Absoluut. Maar we rekenen ons nog niet rijk, ook al staat DSR-C onderaan de ranglijst. Die Delfste studenten zorgen altijd voor een enorme chaos op het veld, en dat is heel lastig rugbyen”.

1 Rijnsburgse Boyscan 14 lone we do 38 so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretlittle, together 2 Capelle 14 we 30 ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar tecan do so much’. 3 Ter Leede 14 27 ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te dames (eredivisie) IJSHOCKEYmet (eredivisie) RUGBY (ereklasse) doen is. ‘Beetje uitkijken Geen schijn van dag de resultaten: 4 Barendrecht 14 kans 24 we diezelfdeHANDBAL snoep en zo, elke dag trouw insubood1. Ongeneeslijk, Zaterdag 14 februari, 21.00 uur Vrijdag 13 februari Zondag 15 februari, 14.30 uur 5 Quickdat Boysje deze 15 24 diabetes type - alles schap kan missen te behandelen, le- line prikken en hup – E&O Den Haag –onder Nijmegen, 20.45 uur Haagse RC – DSR-C 6 ASWH 14 23 maar perfectWings wanneer je op wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort SEW - Hellas Zondagreacties 14 februari 7 Katwijk 13 be22 venslang dan - en vooral zoek8 gaat bij Barbara Flamand. Utrecht – Den Haag, 20.30 uur WATERPOLO (hoofdklasse) Excelsior M. 15 19 meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes Deze9 woorden pront ernstig. Had ze (eredivisie) nog de impact van deze ziekte op het heren Zaterdag 14 februari, 20.00 uur FC Lisse schitteren12 18 legd. Het wasHANDBAL leven van kinderenheel zwaar naast bel, in felle, blauwe zo rondgelopen, BRC - HZZian Zaterdag 14 februari, 19.40 uur KORFBAL (hoofdklasse zaal) 10 deNoordwijk 14 let16 een paar weken ters.11 «Onze knikt een coma Volendam - Hellasgesuk- onderschat wordt. Suikerziekte Geen programmais DOTOhuisspreuk», 14 10 dan was ze in Barbara. «Daar gezin ZAALVOETBAL (eredivsie) 12 ARC staat mijn15 10 voor en dat willen wij ook uitdraFC Rijswijk – OACN Boys, 21.30 uur 13 Scheveningen 12 07 Ook komende week staan er interessante gen. In je dooie eentje krijg je bij14 Heerjansdam 14 07 sportevenementen op de agenda. na niets voor mekaar. Zeker niet Den Haag Centraal maakte voor u een als het op een dag eens goed fout kleine selectie. Wat valt er allemaal te loopt. Want dat vergeten velen: doen, zien en beleven? ZATERDAG DERDE KLASSE A ZATERDAG DERDE KLASSE C ZONDAG HOOFDKLASSE dat het ZATERDAG van de ene TWEEDE dag op deKLASSE an- C Zaterdag 14 februari, Zaterdag 14 februari, 14.30 uur Zaterdag 14 februari, 14.30 uur Zondag 15 februari, 14.00 uur dere soms lelijk kan keren.» 15.00 uur HYS The Hague – Nijmegen. SVC’08 - DSO GHC - RAS Die Haghe - Zwervers IJVV Argon - HBS >HYS heeft een uiterst teleurstellend Verwarrend SEV - Forum Sport Haaglandia - Hilversum Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben weekend achterzelfstandig. de rug. Tilburg de Deversloeg Coster diabetes en dat aantal groeit AFC nog.- VUC Vanaf 6 jaar Barbara: «Op 14 oktober 2006 (14.30 uur)prikken diabetespatiëntjes ploeg in Den Haag en een dag later bleek werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, ook Amsterdam te sterk voor de mannen aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het Stand Stand van Bryan dewordt Bruyn.opgenomen. HYS is nu koploper peil te houden, moest ze in het soms heel gefrustreerd zijn. Boos op Stand ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer jeStand lang was ze een supergezonde snelst Dat af en neemt het vlugst in de laatste bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulinegaat het via despeelronde buik, ge- op krijgen. Ook oma ben, mama?, dàt. 1 EenDUNO week voor de diagnose volgd doorVrijdag armen13enfebruari, benen en 14 32 begrip ‘levenslang’ 1 Forumvatte Sport ze niet13 wordt 31 met diabetes, 1 heb KMDje al ge- dig als 14 ik29 1 vraagt AFC spuiten toegediend 14 27 tegen Nijmegen. 20.45, vandaag moet ze nog vijf keer per van het leven: je hebt al ze dan. niet vatten. De 13 proefd moest bips.Jaap Ik droom ervan om aan ie2 Maria LYRA abnormaal13 vaak 29 en wil ze nog 2 altijd Roodenburg 29 2 Monster 13 ‘En 26 als ik dood ben, 2 mama, Westlandia 14 26 De Uithof, Edenweg. vinger ook dag in haar15 ze nog zoals alle 13 eens plassen hadden we een 12 urine3 en DSO 24 dag daarvoor 3 was RAS 22 doorgefeest,3 je hebt PPSC al wijn moet 11 die 25insulinepomp3 danHaaglandia 24 prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis haar23 bloed te metenADO en Den in mijn en lekker geta- mee11 geweest staal4 binnengebracht. Een banale de diagnose moet verwerken, MVV’27 12 22 andere kinderen 4 Semper Altiusen nu 14 gedronken 22 4 zwaar Victoria’04 22 kist?’. ‘Waarom 4 kunArgon glucose in 14 Haag – De Graafschap. ze mensen met kanker mag nen12 blaasontsteking, dacht ik. zo’n hippo cadeau doen. 5 RCL 13 Een 21 was ze plots 5 anders. GHC Dat maakte 13 feld. 18 Een kind met 5 diabetes Die Haghe 18 5 geneVVSB om de drie14 dagen 23 zelf de canule >ADO ging vorige week te twee keerMet in een voor haar pomp en mij Dat soort schrappaar6 uren voor ik de uitslag amper onderuit 5.000 euro ik al zo’n Zevenhoven 13 ging 19 haar erg verdrietig 6 DSVPen opstandig.14 dat 17 op voorhand allemaal 6 Zwervers IJVV zen 11 17 niet, mama?’. 6 Hilversum 12 20vervangen. Voor uitwedstrijd en zou speelt komende een kind is En dat is ook het dat jeSchiebroek’94 een leven vragen. halen, ik toevallig een duizend laten De 7 bezocht Haaglandia 14 ta14 Nog altijd.»7 LSVV’70 13 pen. 16 Aanvaarden 7 12 17 7 lastige Omniworld 15 dat19een ongelooflijk zaterdag weer inhippo’s het eigenkunnen onderkomen. Kindedat ingrijpende moet lei- als moeder: verne ik een jongvv meisje maken.» 8 waar Gravenzandse 13 zag 13 8 Oegstgeest 13 met 16 veel beperkingen 8 Lombardijen 13 16 je kan niet zeggen 8 ADO’20 12 gebeurtenis. 17 Graafschap komt op bezoek in het Forepark Teneur 9 DWO zo datSinds beter niet Hollandia zeg- ren moeten voor vol- het 12 zitten zich aan hele ‘Hippo-idee’ in de 9 dat Valken’68 het inspuiten 13 12 14 den, 15 is niet makkelijk 9 Zuiderpark 13wordt. Je kan 9 12 de 17 spuiten ook en is de het minst scorende ploeg uit dat 08 het ooit over gaat. kan vroeg mogelijk maar 10 uiteraard was 10 metSVC’08 insuline. Omdat ik verBarbara’s heeft postgevat, omgeving reageerde 12 wassenen, 13 11 «De naaste10 SEV 14 VVK nog gen12 10 JeHBS 15 16zelf leren plaatEredivisie. Maar hoofd ook ADO Den Haag heeft doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar dat je het kinderen. alleen pleegaspirante ben, herken12 ik die overstuur als ik. Inte-13 veel 11 Nootdorp 09 lang niet zo11 Honselersdijk 12 moeilijker voor 11 DVO’32 12 zeggen 07 11 samen VUC sen. Daarvoor 12 13 een doelpuntenprobleem. Het staat vast dat huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» 12 Naaldwijk 12 09 12 Kagia 13 10 12 PGS/Vogel 13 06 12 Elinkwijk 13 13 beide ploegen met een 0-0 weinig opschieten. zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, 13 DWV 14 13 Zaterdag 14 februari, 18.45, ADO Den Haag halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, 14 Turkiyemspor 12 12 Stadion, HaagsDe Kwartier inspuiten met insuline. Dat het op Marijn Valck:(Forepark). iedereen die

Tip 5

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

ZONDAG EERSTE KLASSE B

Zondag 15 februari, 14.00 uur TONEGIDO - RKAVV

Stand

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TONEGIDO Feyenoord AV DHC Neptunus SJC Nieuwenhoorn RKAVV DCV Leonidas Woerden JHR Boshuizen

12 13 13 12 12 11 13 12 13 13 13 13

Als moeder is dat het lastigste. Je kanDERDE je KLASSE kindC niet ZONDAG Zaterdag 15 februari, 14.00 uur zeggen dat de ziekte ooit over Den Hoorn - Duindorp Erasmus - Laakkwartier gaat. Je kan alleen zeggen dat GONA - ODB RAVA/Houtwijk je het samen zal- DWOdragen Wateringse Veld - HS Texas DZS (14.30 uur)

een verjaardagsfeestje nooit ofte nooit twee glazen cola mag drinZONDAG TWEEDE KLASSE C kan wel degelijk ZONDAG DERDE KLASSE A ken. Maria leven Zondag 15 februari, 14.00 uur ander kind, maar Zondag 15 februari, 14.00 uur als een je moet ADO Den Haag - GDA voortdurend alert zijn. Teylingen Boven- - Blauw Zwart omgeHMSH - VCS dien moet iedereen uit de DOSR - Vredenburch Quick - HVV ving van het kind op de hoogte te Wilhelmus - VELOzijn én meewerken.»

27 24 24 23 21 20 16 16 13 11 09 08

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Quick Alphense Boys HVV VELO GDA Wilhelmus UDO ADO Den Haag VCS HMSH UVS RKDEO

12 12 12 13 11 12 12 13 13 12 11 13

iets of wat is, krijgt te maken Haagsche RC – DSR-C. met Barbara Flamand. Ook een >De nummer laatst gaat Filip in Denen Haag op zoek brief voor prins prinses naar punten. DSR-C hield aanweek elf wedstrijden Mathilde ging deze op de slechtsbus. twee punten over. Voor HRC de mogelijkheid om eens een hoge score neer «Ik val iedereen lastig, ja», lacht te zetten en zo iets zelfvertrouwen Barbara. «Ikaan hebhet dan ook niets te te doen. Zondag 15 februari, 14.30, Theo Mann verliezen. Ik wil gewoon zo ontBouwmeesterlaan. zettend graag dat dit project Psychologe slaagt. Mijn doortastendheid BMT – Verburch (14.30 uur) werpt–ook af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyDie Haghe IJvvvruchten De Zwervers. heeft lige spons waarop de kinderen Jonckheere enhervatte voetbal-Die chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria >Na Martine veel afgekeurde duels Stand Stand injecties kunnen inoefenen. haar, maar ook mijn leven flink hun Bjorn De de Wilde willenmet meter wieso doen als ze kans wilde maHagheler vorige week competitie een 2-1 en peter worden mijnvan hipken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel nederlaag bij Monster. Wil van de ploeg Hans een26 veel beter hulpmidderbreking genomen1 voor haar leek Marc Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich Wateringse Veld mij 13 30 1 Teylingen 12 28 Verheijpo. nogJeugdschrijver enigszins een rol vanDe betekenis te overwinMaria del om hun meewerken de knuffel niet dag moet inspui- medische 2 Laakkwartier 12 prikangst 25 28 langer elke 2 Voorschoten’97 11 23 opvang. Omdat spelenwil in de Derde Klassedoor C, moet er zaterdag nen, leren nog klein is om alles3 te kunnen te introduceren in een kinder- uit ten. onderzoekt HS Texas DZS te 13 24 omgaan met hun 24 Een psychologe 3 Lisse 12 te21 gewonnen worden van IJvv De Zwervers ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om boekje. De 14 Bel wordt14.30, ookSportpark eredan klaar is weten, 4 GONA 12 troost 22 te vinden en om 23 of het kind 4 mentaal Kickers’69 12 18 Rotterdam. Zaterdag februari, hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, 5 Verburch 13 22 21 5 Vredenburch 12 17 Ockenburgh, Wijndaelerweg. ben gin, nee?» want 6 Ik BMT 13 22 18 vanaf dat ogenblik 6 SJZ word je vergaren 12 16 over de ziekte. en meter met een en Peter(s) ook diabetes7 blog Duindorp 13 17 13 zichtbaar 7 eenBlauw Zwart ook 12 begonnen 16 TONEGIDO – RKAVV. patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen 8 DWO 12 14 13 8 Foreholte 13 16 >Een derby tussen de koploper en de nummer over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels 9 Erasmus 13 11 13 9 ESTO 13 15 zeven in de Eerste Klasse B. De thuisploeg won schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de 10 Den Hoorn 11 10 11 in het lichaam. 10 Maria DOSR 12 14 vorige week in en tegen Nieuwenhoorn met sen bleek er 11 RAVA Houtwijk 12 10 07 11 Alphen 11 12 liefst 2-7, terwijl RKAVV niet in actie kwam. alleszins klaar voor, maar bleef 12 ODB 13 10 07 ook nog een 12 tijdje Alkmania 12 02 Het thuisduel met Neptunus werd afgekeurd. toch verder Zondag 15 februari, 14.00, Voetbalpark ’t Loo, naar de psychologe gaan. Ze had Prins Bernhardlaan. die begeleiding nodig omdat ze


16

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

ÉÉN EK-MATCH EN NEDERLAND WORDT GEK * Theater / muziek WINNEN / evenementen Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot 22.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. The Electric Co-U2 coverband. Gratis. www.de07.00 Atrium Den Haag: ‘Gedichtentelefoon’ het oranjelegioen is nu. Luisal klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winpaap.nl ter in een klassieke telefooncel naar gedichover de19.00 grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» 22.00 Sir Winston Club: ‘Valentine Singles Parten. Tot uur. Gratis. www.atriumdenty’. Party voor vrijgezelle 25plussers. € 17,50. haag.nl broken. Geen handelszaak CHRIS SNICK www.sirwinstonclub.nl 16.00 World Forum Theater: ‘Holland Coin Fair’. die geen oranje attrivrijdag 13 februari

11.00 19.00

kwallen en anemonen’. € 12,50 65+ 11,50; jeugd 8,50 (3 tm 11 jr). www.sealife.nl Duinrell: ‘Winterpret op Duinrell’. Tot 18.00 uur. www.duinrell.nl Grandcafé Restaurant Westewind: ‘LiveJazz@Westewind’. Stef van Es (gitaar), Ben Schroder (drums) en Noah Nicholl (contrabas). Tot 22.00 uur. Gratis. www.westewind.nl Korzo5HOOG: ‘KC Lab’. Broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse muziek. Studenten compositie krijgen de kans om naar hartelust te experimenteren. Een samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium en Korzo. Gratis. www.korzo.nl Theater Diligentia: ‘Lenette van Dongen - Nikè’. In haar vijfde programma gaat Lenette, bruisend van energie en kracht als Nikè, godin van de overwinning, meer solo dan ooit. € 18,- UITpas 16,50. www. theater-diligentia.nl

Oranjekoorts stijgt

23.00 Café de Pater: ‘Foof and the band’. AansluiMunten, bankbiljetten en penningen van de tend hiphop sessie. www.patermuziek.nl klassieke oudheid tot de dag van vandaag. 23.00 Paard van Troje: ‘LOS’. € 15,-. www.paard.nl Tot 21.00 uur. € 5,-. www.worldforum.nl 20.30 17.00 Lutherse Kerk: ‘Bach & Schütz op vrijdag’ Bach Ensemble van het Koninklijk Conservazondag 15 februari torium. Cantate-programma, voorafgegaan 10.00 Darling Market: ‘Neuzelbeurs’. Tot 17.00 door orgelbespeling of een ander instruuur. Gratis. www.neuzelbeurs.nl mentaal werk, georganiseerd door Musica 10.30 SEA LIFE Scheveningen: ‘Krokussen, Antica da Camera. Motetten uit het Altbachikwallen en anemonen’. € 12,50 65+ 11,50; 20.15 sches Archiv. € 6,-. www.luthersdenhaag.nl jeugd 8,50 (3 tm 11 jr). www.sealife.nl 19.00 Theater Pierrot: ‘Love me just a little bit 11.00 Dr Anton Philipszaal: ‘Koffieconcert door more’ Laaks Kindertheater. Leuke en vrolijstudentenzelfs Koninklijk Conservatorium’. KaDe eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten een speciale ke musical die u mee terugneemt naar de mermuziek vanuit Mendelssohn op historische landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ met niets jaren ‘80. € 7,-. www.theaterpierrot.nl instrumenten. €voor 5,-. www.philipszaal.nl lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal in de tri20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Op hoop van 11.00 ‘Winterpret Het op Duinrell’ Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of Duinrell: de woonkamer. suc- . Tot 18.00 zegen’ Het Toneel Speelt. Kniertje woont in uur. www.duinrell.nl dinsdag 17 februari het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een een vissersdorpje aan de Noordzee. Ze heeft 13.00 Museon: ‘Zeemeerminge’ 07.00 Atrium Den Haag: ‘Gedichtentelefoon’. Tot oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koopTheatergezelje haar man en twee zonen verloren aan het schap Mar&Co. Zeemeermin Inge. Zij 19.00 uur. Gratis. www.atriumdenhaag.nl ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt metOver leeuwenkop water. Ze is arm en moet werken als poetsleeft diep in de oceaan enklapkomt 1 keer per 10.00 Koninklijk Conservatorium: ‘Historisch ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan vrouw bij dezelfde reder Bos, bij wie haar De voorstelling jaar boven water je mee te nemen naar Documentatie Project’. Studenten van de ‘Mightysociety’ is vrijdag ende zaterdag te zien in Korzo5HOOG. > Foto: pen. «Precies etalage van de seksshop kreeg een ombrullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», haar zegtWaterige zaakvoerder Gerard man en zoons voeren. € 24,-. www.rijswijkse- Sanne Peper Paradijs. Zwem en duik mee afdeling Oude Muziek aan het werk. Voornog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl de kassa schouwburg.nl naar de Wereld aan van Zeemeerminge! Gratis; dracht: Joseph Haydn. Tot 17.00 uur. Gratis. lijf.Market: «We ‘Neuzelbeurs’ hebben zelfs oranje shirt kopen. 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. Op vertoonzo’n toegangsbewijs Museon (ook www.koncon.nl 10.00 Darling . Tot 17.00 uur. vide experimenten. In ieder voorstelling on- enkele dametjes zegt één van de verweek vlogen ze de € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl om 14.15 en 15.30 uur). www.museon.nl 10.30 SEA LIFE Scheveningen: ‘Krokussen, Gratis.brators», www.neuzelbeurs.nl derzoekt Cotterink een andere discipline, «De voorbije koopsters. «Een gewone, uit,Kooman’s iedereen Poppentheater: neemt ze mee.» 20.00 Haags Pop Centrum: ‘HPC’s Muziekcafé’. 14.30 ‘De scharrekwallen en anemonen’. € 12,50 65+ 11,50; 10.00 Koninklijk Conservatorium: ‘Openéén Dag’om . werkmethode en/of een combinatie hier- deur de G-spot tewww.koncon.nl stimuleren en dan Heal en Headblow (alternative rock). Gratis. laar’ Koomans Poppentheater. De scharrejeugd 8,50 (3 tm 11 jr). www.sealife.nl Tot 16.00 uur. Gratis. van. € 12,- UITpas 10,50. www.ks.nl nogScheveningen: drie ‘vibrerende kogels’ in de 20.30 Literair Theater Branoul: ‘Willem van Ekeren Toeteren www.haagspopcentrum.nl laar reist rond in een oude caravan. Hij leert 11.00 Duinrell: ‘Winterpret op Duinrell’. Tot 10.30 SEA LIFE ‘Krokussen, kwaldeover Nederlandse klaaren voor dedat strijd zijn 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Niels Brandaan mensen dieren je van oude dingen 18.00 uur. www.duinrell.nl len enkleuren anemonen’. van Leer alles de kwal en - Bach, Bukowski’. Van Ekeren ontdekte dat de Helemaal vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt hetde wasbeer 12.45 Koninklijk Conservatorium: ‘Lunchconiets nieuws kan maken. Wasco de anemoon d.m.v. leuke presentaties, tevens teksten van whiskeydichter Charles BukowCotterink doet het met....’. Zeven fascinerende nog twee voetballetjes voldit met alpenhoJupiler maakt toeters. ook.oranje € 9,50 UITpas 8,50; jeugd 7,-. certdeze door oranje studenten Koninklijk Conservapoppenkast voor kleine de jongste bezoekers enboski verrassend goed klinken als je ze zingt met plafond wil experimenten. In ieder voorstelling onderven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, www.koomanspoppentheater.nl torium’. Gratis. www.koncon.nl kan de algenbar bezocht worden. € 12,50 65+ begeleiding van de preludes en fuga’s van J.S. zoekt Cotterink een andere discipline, werkkaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas 14.30 Lucent Danstheater: ‘Alice’ De Stilte. Het 13.30 Museon: ‘Projectie-lezing’. Ontdek de ge11,50; jeugd 8,50 (3 tm 11 jr). www.sealife.nl Bach. € 15,- UITpas 13,50. www.branoul.nl methode Een pop inen/of een combinatie hiervan. Graverd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een gezelschap volgt de avonturen van Alice heimen van de diepzee! Lezing met protis seksnagesprek. € 12,- UITpas 10,50. www.ks.nl 11.00 Duinrell: ‘Winterpret op Duinrell’. Een sfeer- 20.00 Lucent Danstheater: ‘Nabucco’ Nationale gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met in Wonderland. Gratis doe-mee-les om jectie (én tentoonstellingsbezoek) door vol winters gedeelte van Duinrell rondom de Het Gelders Orkest. Hoogroman20.30 Korzo5HOOG: ‘mightysociety6 - Hoe ook ik bekkenspieren. Daarvan krijg je tenReisopera, met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje boamee naar huis nam’ Toneelgroep 13.00 uur. € 18,50. www.ldt.nl Aaike van Oord. € 4,50. www.museon.nl woning van gastheer Rick de Kikker is speciaal tisch drama waarin vrijheidsdrang, macht de oorlog een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan enAmsterdam. dito 14.30 Nieuwe ‘Jean-Bernard 19.30 Koninklijk voor u open (o.a. Schip Ahoi, Monorail, Rick’s jaloezie centraal staan. Gebaseerd op een Rode Het onvoorstelbare heeft plaatsConservatorium: ‘Early Music zit en met de verkoop? «Betrekkelijk Duivels opKerk: het EK, hebben zePommierDe- oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. en Beethoven’ € 27,50 UITpas 25,-. Avonturen Burcht, Kabelbaan en de Bumperdeel maar van het de oudtestamentische boek ‘Ko- beslist deMozart gevonden: de Nederlandse missie in Zuid AfOpen Concertwerden door studenten van de Leeuwenpak goed, grote stormloop Nederlanders te .sponsode zomer van hetStage’ WK. 2006 er bij onze 14.00 Theater de Kan Tobbe: ‘Wijnand frogs). Tot 18.00Wie uur. www.duinrell.nl ningen’ de vertwijfelde pogingen van ren. ghanistan is op dramatische wijze uit de hand afdeling Oudeextra Muziek.tv-toestellen Gratis. www.koncon.nl nogover komen. Het vertrouwen Landverraad? best, maar Stompnoorderburen toch iets minder op- moet 125.000 verteevee’ . Inminder deze voorstelling het ploeg Joodse is volk ombeetje te overleven tijdens gelopen. Gruwelijke geruchten overspoelen De Rijswijkse Schouwburg: ‘Koningin 14.30 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’ een zoek, hé. de daarom Anansi zullengoes wij er niet gewonden naar de .tri- in de kocht.20.15 Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. we hoe Anansi de spin zijn stoutste Gratis inleiding de vaderlandse pers. Dan gaat commandant Emma, redster van Oranje’ Solovoorstelling € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl als ze gaanballingschap. winnen, wordt Ne- hard meezien toeteren.» bune wil trekken, PasBabylonische droom verwezenlijken: Anansi goes om 19.00 uur. €te38,t/m 43,Prins over tot beschieting van NAVO-troepen. 14.30 Kooman’s Poppentheater: waarin de regentes leven komt, diedus veel‘De scharreweer klein en UITpas kleurt35,50 hett/m Op de kers op dewil taart, het typische kan terecht bij de lo- derland De elektronicaketens zien detot Nederlanders teevee.is € 6,-; www.detobbe.nl 40,50. www.ldt.nl € 12,50 UITpas 11,-. www.korzo.nl al wordt gezienWant als denaast redsterde van het Oranlaar’ Koomans Poppentheater. De scharreland massaal oranje.» oranje gebak, hetjeugd wel5,-. nog even kale ‘feestwinkel’ maar al te graag winnen. verkoop 14.30 Theater aande het eind van de 19e eeuw op laar reist rond in een oude caravan. Hij leert 20.30 20.30 Theater aan het Spui: ‘Dollywood (glamour Diligentia: ‘De Diepvriesdames’ Da- televisiesjehuis Theater aan Blokker het Spui: ‘Datumloze dagen’ wachten. Winkelketen «Vanaf volgende week van gaandat ook kleine tapinstallaties, eenradio’s haar na was uitgestorven. € 19,50 UITpas mensen en dieren dat je van oude dingen in de polder)’. Portret van een kleine boerenmes Voor Vieren. tompoes», Een brave kapper wordt Theatergroep Het Vervolg. Een man loopt verkopen schaart zich alvast we deNa oranje frituurpannen, voor op het werk en zelfs ook verkoopster intante de Hema. spelconsoles18,-. omwww.rijswijkseschouwburg.nl wedstrijden na te spelen als iets nieuws kan maken. Wasco de wasbeer gemeenschap waar de verleidingen van het door enge Frigitte. € 14,- UITpas dooruitgesproken een herfstbos. Hij wordt besprongen zegt deontvoerd achter het Neder- herinneringen waarin «Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete 20.15 broodjes overDiligentia: de toonbank. daar wil dit ook. € 9,50 UITpas 8,50; jeugd 7,-. moderne leven wel erg dichtbij komen. Een 12,50; jeugd 11,-. www.theater-diligentia.nl door koortsachtige Theater ‘LenetteNeem van Dongen landse elf-nachtmerrie over elkaar dan supporteren.» en prullaria bij, www.koomanspoppentheater.nl reconstructie van een uitzonderlijke burenbeelden als in een Nikè’. merchandising In haar vijfde programma gaat Lenette, 14.00 Theater Pierrot: ‘Love me just a little nog bit eens de vele dan kom je debruisend volgende wekenen voor deals non-food ruzie. Een docudrama met messcherpe ob- 14.00 Nutshuis: ‘Q Vox’. Europese jazzmuziek van heen buitelen. Elke gedachte spitst zich toe van energie kracht Nikè, godin more’ Laaks Kindertheater. Leuke en vrolijomzet van 70 totmeer 80 miljoen euro. de jaren ‘20 en ‘30. Gratis. www.nutshuis.nl servaties over absurde paradoxen. € 13,- UITop het moment waarop hij vader werd. € 13,de overwinning, solo dan ooit. € 18,ke musical die u mee terugneemt naarop de een extravan dat het tijdens het EK ook allemaal 14.00 Theater Pierrot: ‘Love me just a little bit pas 11,50. www.theateraanhetspui.nl UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl 16,50. www.theater-diligentia.nl jaren ‘80. € 7,-. www.theaterpierrot.nl Opvallend isUITpas mag zijn. «Vooral more’ Laaks Kindertheater. Leuke en vrolij20.30 Theater Camuz: ‘Open Podium Theater20.30 Theater Camuz: ‘Nathalie Baartman - Los’. 14.00 World Forum Theater: ‘Joseph and the ietsje 22.00 meer Bar restaurant Pavlov: ‘Live de Jazzgrote in Pavplasmaen lcd-televisies hetJohnny dan ke musical die u mee terugneemt naar de café’. € 5,-. www.camuz.nl Een handleiding voor een beter bestaan op amazing technicolor dreamcoat’. Nederlov’. Jazzconcert met Dan doen Nicholas, goed», zegt Henk Kok, directeur jaren ‘80. € 7,-. www.theaterpierrot.nl 20.30 Theater de Tobbe: ‘Amsterdams Kleinkunst landse versie van het vrolijke en kleurrijDaly, Anthony Davis en special guest. Gratis. aard. En dan ook nog vat proberen te krijvan de Raad Nederlandse 15.00 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Keetje’ De ke musicaldebuut van Tim Rice en Andrew www.pavlov-denhaag.nl Festival - Concours om de Wim Sonneveldgen op dat eeuwige gedoe tussen de manDetailhandel. «Mensen kijLa Mar Poppentheater. Over identiteit. Lloyd Webber. € 35,- t/m 49,- (weekend prijs 2009’. De Wim Sonneveldprijs is een presnetjes en de vrouwtjes. Er mag meer gehupken nu even niet meer Wie ben jij, wie durf je te zijn en wie zou je toeslag van 4,-). www.worldforum.nl tigieuze prijs die als aanmoediging dient voor peld worden! Want dwaas zijn is zo gek nog woensdag 18 februari op een paar honderd willen zijn? € 13,- UITpas 11,50; jeugd 8,-. 15.00 BowlingWorld Zuiderpark: ‘Haagse Jazz 07.00 Atrium Den Haag: ‘Gedichtentelefoon’. nieuwe kleinkunstenaars. Try-out tournee 2. niet. € 14,- UITpas 12,50. www.camuz.nl euro meer. Het moet www.rijswijkseschouwburg.nl Club’. € 7,-. www.haagsejazzclub.nl € 10,- UITpas 8,50. www.detobbe.nl 20.30 Theater De Regentes: ‘Sjaak Bral & Fred DelfLuister in een klassieke telefooncel naar geallemaal zo groot dichten. Tot 19.00mogelijk uur. Gratis.zijn.» www.atriumgaauw - Koffiehuis De Ooievaar’. Twee man- 15.00 Literair Theater Branoul: ‘Willem van Ekeren 20.15 Theater Diligentia: ‘Take ten’ Het Groot 16.00 Nutshuis: ‘The Firemen’s Ball’. Gratis. www.nutshuis.nl denhaag.nl nen zeggen hun bestaan op de kermis vaarNiet Te Vermijden. Er is nog genoeg te pa- Bach, Bukowski’. Van Ekeren ontdekte dat de wel om de erfenis van hun vader op te halen. rodiëren in de showbizz en er zijn nog zo- 16.00 World Forum Theater: ‘Holland Coin Fair’. teksten van whiskeydichter Charles Bukow- 10.30 SEA LIFE Scheveningen: Gevoelig‘Krokussen, Munten, bankbiljetten en penningen van de kwallen en anemonen’ . € 12,50 65+ 11,50; Die ligt verborgen in zijn koffiehuis. € 18,- UITveel mooie liedjes om te spelen. Kortom: ski verrassend goed klinken als je ze zingt met De supermarktkeklassieke oudheid tot de dag van vandaag. jeugd 8,50 (3 tmtens 11 jr). www.sealife.nl pas 16,50. www.deregentes.nl muziek om naar te kijken en theater om begeleiding van de preludes en fuga’s van J.S. doen ook gretig Tot 21.00 uur.€ 5,-. www.worldforum.nl 11.00 Duinrell: ‘Winterpret op de Duinrell’ . Tot op te swingen. € 25,- UITpas 23,50. www. Bach. € 15,- UITpas 13,50. www.branoul.nl 20.30 Theater de Tobbe: ‘Daniël Lohues - Allennig’. mee aan oranje18.30 Korzo5HOOG: ‘mightysociety6 - Hoe ook 18.00 uur. www.duinrell.nl theater-diligentia.nl De nieuwste dorpsroddels en het laatste we- 16.00 Bar restaurant Pavlov: ‘Live Jazz in Pavkoorts. Albert Heijn liet ik de oorlog mee naar huis nam’ Toneel12.45 Kloosterkerk: ‘Pauzeconcerten’ . Maris Kwar20.30 Theater PePijn: ‘Tim Goditiabois en Dries reldnieuws. Lohues vertelt er op zijn geheel eilov’. Jazzconcert met Dan Nicholas, Joh24 miljoen Welpies — groep Amsterdam. Het onvoorstelbare heeft tet. Ine Sinnige (klarinet), Dana Mihailescu Heyneman - Ter Bescherming van de Jeugd’. gen manier over en verwerkt de dingen in zijn nny Daly, Anthony Davis en Frans Elsen. pluchen mini-leeuwtjes — plaatsgevonden: de Nederlandse missie in (viool), Brigitte Rebel Hedwig zulSmulPowercabaret met ballen en hier en daar een liedjes. € 15,- UITpas 13,50. www.detobbe.nl Gratis. www.pavlov-denhaag.nl maken die(viool), ze in winkels len uitdelen. Volgens stu-Tot Zuid Afghanistan is op dramatische wijze 20.15 Theater Diligentia: ‘Roué Verveer - Voor- 16.00 Herberg Vlietzigt: ‘Sunday Jazz’. Dolf Helders (altviool) en Frank de Geeeen (cello). krakende noot muziek. Twee psychologen uit de hand gelopen. Gruwelijke geruchten 13.15die uur. van Gratis.marktonderzoeksbuwww.kloosterkerk.nl met een absurd gevoel voor humor en winge ontvangt wekelijks een wisselende forwaardelijk vrij’. Verveer heeft laten zien dat reau Gfk kan‘Lunchconcert de EK-gekte de suoverspoelen de vaderlandse pers. Dan gaat Kerk: Prijswinnaars van het festival CabaretSKE 2007. € 12,matie van zowel bekende jazzmuzikanten 12.30 Nieuwe hij garant staat voor een gezellig avondje lapermarkten 45 miljoen euro commandant Prins over tot beschieting van naars Prinsesliefst Christina Concours’ . opUITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl als jonge talenten. Colette Wickenhagen chen. Onder één voorwaarde: dat jij er bent brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloNAVO-troepen. Special Diner 5HOOG met Gratis. www.christinaconcours.nl 20.00 World Forum Theater: ‘Joseph and the ama(zang). Gratis. www.herbergvlietzigt.nl om hem te ontvangen. Want Roué voelt zich ten. «Het keert zich zelfs tegenDe je Boskant: als je er‘Lunchniet een Meet & Greet met de spelers en de ma12.30 Rk spiritueel centrum zing technicolor dreamcoat’. Nederlandse vrij ... tenminste ... voorwaardelijk vrij. € 14,- 16.00 Regentenkamer: ‘Literair Café’. Tatiana Radier zegtdoor Joopstudenten Holla vanKoninklijk Gfk. «DeConserNekers. € 25,- UITpas 23,50. www.korzo.nl concert versie van het vrolijke en kleurrijke musicalUITpas 12,50. www.theater-diligentia.nl presenteert poëzie van gestorven en nogaan le- meedoet» derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. vatorium’. Gratis. www.deboskant.nl debuut van Tim Rice en Andrew Lloyd Web- 18.00 Regentenkamer: ‘Regentenkamer - Jazz- 20.30 Theater PePijn: ‘Tim Goditiabois en Dries vende, bekende en onbekende Antilliaanse verleden was al duidelijk‘Tarzan, te merken dat . concert’. Jazzmuziek. Ronald Douglas Fortis Circustheater: de musical’ ber. Geïnspireerd op het beroemde verhaal dichters. € 7,50. www.regentenkamer.nl In het 14.00 Heyneman - Ter Bescherming van de Jeugd’. van winkel wisselen om bood(zang), Rembrandt Frerichs (piano), Jan € 29,t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl van Jozef in het oude Egypte, waarin hij zich Powercabaret met ballen en hier en daar een 16.00 Zorgvlietkerk: ‘Collegium Musicum’ consumenten schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets Voogd (bas) en Chris Strik (drums). € 7,50. 14.30 Kooman’s Poppentheater: ‘De scharreontwikkelt van zijn vaders oogappel tot onkrakende noot muziek. Twee psychologen 19.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. (CSG) extra biedt.» www.regentenkamer.nl laar’ Koomans Poppentheater. De scharrederkoning van het land. € 35,t/m 49,(weekmet een absurd gevoel voor humor en win€ 29,t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Rapalje - Celtic laar reist rond in een oude caravan. Hij leert end toeslag van 4,-). www.worldforum.nl naars van het festival CabaretSKE 2007. € 12,20.30 Paard van Troje: ‘Fred Wesley & The J.B.’s’ fire’ Rapalje. Nederlandse groep brengt Ierse, mensen en dieren dat je van oude dingen 22.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl € 25,-. www.paard.nl Schotse (en Nederlandse) folk op eigenwijiets nieuws kan maken. Wasco de wasbeer D.I.S.C.O. (10-jarig bestaan). Gratis. www. 20.00 World Forum Theater: ‘Joseph and the ama- 23.00 Café de Pater: ‘Funkavond’. Gratis. www. ze wijze. € 19,- UITpas 17,50. www.rijswijksewil dit ook. € 9,50 UITpas 8,50; jeugd 7,-. depaap.nl patermuziek.nl zing technicolor dreamcoat’. Nederlandse schouwburg.nl www.koomanspoppentheater.nl 23.00 Café de Pater: ‘Trio Pao Reto’. Samba/funk. versie van het vrolijke en kleurrijke musical20.15 Dr Anton Philipszaal:‘Residentie Orkest o.l.v. 14.30 Theater Camuz: ‘Rick Lorenzo Dros - Mo en debuut van Tim Rice en Andrew Lloyd Web- maandag 16 februari Aansluitend jazzsessie. Gratis. www.patermuOp 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk de grote zwarte vogel’. Mo woont in het veld ber. Geïnspireerd op het beroemde verhaal ziek.nl Marc Soustrot - Ravel, Dutilleux en Chausson’. 07.00 Atrium Den Haag: Democratische ‘Gedichtentelefoon’par. De Amerikaanse uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastmet zijn vriendjes de Dikke Doffer en Hadzjie van Jozef in het oude Egypte, waarin hij zich Inleiding om 19.15 van uur. € 15,- t/m 30,- UITpas Luister in een klassiekevoor telefooncel naar getij staat vandaag een zware begesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen de Balkanhaas. Dan verschijnt er plotseling ontwikkelt van zijn vaders oogappel tot onwww.philipszaal.nl dichten. Tot Ze 19.00 uur. bepalen Gratis. www.atriumzaterdag 14 februari voorschriften voor in delen12,50 slissing. moet of de stemde stedenbouwkundige van t/m de 27,50. gemeenten een donkere vlek aan de lucht. Wat komt er derkoning van het land. € 35,-ontstaan t/m 49,- (weekdenhaag.nl 09.30 Maldegem Atrium Den 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Niels Brandaanis opnieuw enHaag: Eeklo.‘Gedichtentelefoon’. Tot men van de voorverkiezingen in MiIn Turkije grote ongerustheid over aangevlogen? € 6,-. www.camuz.nl endscheiding toeslag van 4,-). www.worldforum.nl 10.30 SEA LIFEenScheveningen: 19.00 uur. Gratis. www.atriumdenhaag.nl doethet hetplan met....’ Zevendefascinerenchigan Florida alsnog‘Krokussen, meegeteld stilaan vervagende tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissingCotterink nemen over

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de10,strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Churchillplein 070-3066228 Nieuwe Schoolstr. 21-23, 0900-4104104 Frankenstraat 66, 070-3559305 Koorenhuis, • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis Zeeheldentheater, Theater Pierrot,is uit Korzo Theater, Prinsegracht 27, 070-3422722 • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke bijt ze342, in 070-3991000 het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten4, goed Trompstraat Ferrandweg 070-3933348 waarschijnlijk Binckhorstlaan 36, 070-3637540 Musicon, Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden.Branoul, Flirten is een vorm van overspel en Theater in de Steeg, Literairtheater Soestdijksekade 345, 070-3686800 THEATERS Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan165a, leiden Florida werden uitgesloWesteinde 070-3648408 Michigan en Maliestraat 12, 070-3657285 Muziekcafé De Paap, Appeltheater/Appelstudio, MUZIEKCENTRA U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel hun eerbaarheid enhet erger ten omdatASTA, ze hun Theater aan Spui, Lucent over Danstheater, Spui, 070-8800333en kuisheid Papestraat 32, 070-3652002 Duinstraat 6-8, 070-3502200, Spuivoorverkiezingsda27, 070-3461096 www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegenCafé de restaurant zin van de partijleiding tiemMuziekcafé argument gebruiken om Spui 187, 070-3465272 Rijswijkse Schouwburg, De kunnen Pater, Fortis Circustheater, Greve, Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parTheater Rest. Toussaint Spectacle, Gen. Spoorln. 10, Rijswijk, 070-3360336 Achterom 8, 070-3450852 Circusstraat 4, 070-4167600 Torenstraat 138, 070-3603919 indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen Toussaintkade in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen 21, 070-3609324 Stella Theater, Paard van Troje, Concordia Theater & Zalen, Haagse Jazz Club/BowlingWorld ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voorPrinsegracht ze in augustus stemmen — naar Theater de Tobbe, Burg. Feithplein 96, Kerkstraat 11, 070-3307070 12, 070-3601838 Hoge Zand 42, 070-3022680 Zuiderpark, (ingang Melis Stokelaan), Mr. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Voorburg, 070-3864880 Theater Camuz, Podium Vocale, Diligentia, P. Droogl. Fortuijnweg 79, Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Theater Zeebelt, De Constant Damlaan 44, Leidschendam, Laan v. Meerdervoort 32, 070-3451423 Lange Voorhout 5, 0900-4104104 070-4020777 dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Rebequeplein 20a, 070-3656546 070-3875314 Regentenkamer, Dr. Anton Philipszaal, Spui, 070-8800333 Haags Pop Centrum, staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Theater Zwembad De Regentes,Daardoor Burg. Theater Merlijn, Lange Beestenmarkt, 070-3658612 Koninklijke Schouwburg, Hovylaan 12, 070-4400086 zou de vroegere first lady de partij Clintons 106, droomscenario Weimarstraat 63, 070-3656515 met nog drie Bilderdijkstraat 33, 070-3450996 ‘t Syndicaat, Korte Voorhout 3, 0900-3456789 Lokaal Vredebreuk, voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproWorld Forum Convention Center, Theater Pepijn, Nieuwe Molstraat 10, 070-3600053 Kooman’s Poppentheater, Papestraat 38, 070-3656046 opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus

Advertentie 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens

* Adressen

Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) * Exposities ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

17

17

T/m 15 maart: Tjebbe Beekman. Solotentoonstel- T/m 7 maart: Arie van Geest/Cornelia Schleime. 14.00 Theater Pierrot: ‘Krekel en Mier’ Theater Galerie Andrea Galerie Nouvelles Images Schilderijen en werken op papier. ling met de nadruk op recent schilderijen. Kwark. Muziektheaterverhaal over vier sei- Columbusstraat 2, 070 3633825, Westeinde 22, 070 3461998, zoen. € 10,-. www.theaterpierrot.nl di t/m vr 17-21, za 9-17 uur di t/m za 11-17 uur Louis Couperus Museum Gemak 15.00 Theater De Regentes: ‘Keetje’ De La Mar T/m 21 maart: Bol, stengel, knop en bloem. Peet T/m 25 februari: Acquired and Admired: CollectaJavastraat 17, 070 3640653, Paviljoensgracht 20-24, 070 3381200, Poppentheater. Over identiteit. Wie ben jij, Hiddink, foto’s. Agada Oosterbaan, sculpturen. bles 3. Werk van diverse kunstenaars van de galerie do t/m zo 12-17 uur ma t/m zo 12-18 uur wie durf je te zijn en wie zou je willen zijn? T/m 22 maart: Beloofde Land. Werk van fotograaf T/m 22 mei: De wereld van Louis Couperus. Hom- en uit de Collectie NI. € 9,50; jeugd 7,50. www.deregentes.nl Galerie Ariana mage aan Frédéric Bastet Pavel Wolberg en videokunstenares Yael Bartana. 19.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. Vondelstraat 20, 070 3923613, Heden Hommage aan de pas overleden biograaf van € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl wo t/m za 11-17, 1e en laatste zo Denneweg 14a Couperus, onder andere met een legaat uit diens Gemeentemuseum Den Haag 19.30 Koninklijk Conservatorium: ‘Voorspeelv.d. maand 14-17 uur en op afspraak 2514 CG Den Haag bibliotheek en een aantal stukken uit de eigen colStadhouderslaan 41, 070 3381111, avond zang’. Studenten van de afdeling T/m 14 maart: Chung-Hsi Han en Linda Hodoroaba. Landing Soon #7 lectie van het museum. di t/m zo 11-17 uur. UITpas geldig Zang van het Koninklijk Conservatorium. In deze expositie laten de Haagse kunstenaars ElT/m 1 maart: Wapengekletter op porselein. NederGratis. www.koncon.nl Arte Sin Limites Foundations len Rodenberg en Maarten Schepers en hun Indolandse familiewapens op Chinees porselein. T/m Het Magazijn 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘The Soul of Anna Paulownastraat 71, 06 11646798, nesische collega Wimo Ambala Bayang werk zien Esperantoplein 19, 070 3466600, 1 maart: XXste eeuw. Opstelling van moderne en Motown II’. Motown’s grootste hits aller tij- vr en za, laatste zo vd maand 13-18 uur dat zij tijdens hun werkperiode in 2008 in Yogama t/m vr 10-17 uur hedendaagse kunst over twee verdiepingen in het den. De meest beroemde acts, uitgevoerd in en op afspraak karta, Indonesië gemaakt hebben. T/m 27 februari: De Nieuwe Haagse School. museum. T/m 1 maart: Aardewerk in Stijl. De gede originele versie, compleet met de daarbij T/m 2 maart: Landscape interventions. Hedendaagschiedenis van Potterie Kennemerland (1920-1942). Bouwkunstenaars in het Interbellum. behorende looks en kostuums. € 28,- UITpas se kunst uit Mexico van o.a. Alejandro Pintado, PaPulchri Studio T/m 5 april: Paul Armand Gette & Niele Toroni. Ge26,50. www.rijswijkseschouwburg.nl trick Pettersson, Adela Goldbar en Daniel Alcala. Lange Voorhout 15, 070 3461735, zamenlijke installatie waarin werkwijzen van beide MalieBeeld 20.00 Maranathakerk: ‘Het vrije woord als fedi t/m zo 11-17 uur kunstenaars samenvloeien. T/m 10 mei: Christian Bezuidenhoutseweg 12, 070 3490250, tisj’. Filosofisch debat over ‘mondigheid’, Galerie Arti-Shock BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN T/m 19 februari: Jaap Binnema/Christine Bittrema t/m vr 9-17 uur Schad (1894-1982). Overzichtstentoonstelling. T/m sinds Pim Fortuyn ons nationaal credo.VAN Met BEVER Schoolstraat 26, 070 3908095, mieux/Peter Gentenaar. Schilderijen en objecten T/m 29 mei: Grasduinen. 13 april: Ossip. Deze Haagse kunstenaar bouwt in dr. Bas van Stokkom, die een boek schreef di t/m vr 13-17, za 11-16, zo 14-17 uur in papier.Van 14 februari t/m 8 maart: Bert GrotjoWerk van Marjolijn Mandersloot. over de achterzijde van ieders gelijk. Gratis. T/m 18 februari: Dick van der Kooij. Schilderijen en de projectenzaal zijn eigen atelier na. hann/Dindi van der Hoek. Schilderijen en onderwww.maranathakerkdenhaag.nl installaties. waterfoto’s. Van 14 februari t/m 8 maart: Abstract. Galerie Maurits van de Laar Haags Historisch Museum 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Nocturne’ het Thematentoonstelling met abstract werk van Herderstraat 6, 070 3640151, Korte Vijverberg 7, 070 3646940, Nationale Toneel. Ze kennen elkaar al vijftig Atrium Den Haag Pulchri-leden. wo t/m za 12-18, laatste zo v.d. maand di t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur. jaar. De toneelspeler en de souffleur. Allebei Spui 70, 070 3533629, ma t/m vr 07-19, 13-17 uur UITpas geldig ingehaald door de tijd: Fons speelt zelden nog do tot 21.30, za 9.30-17 uur Galerie Ramakers T/m 8 maart: Christie van der Haak. Installatie. T/m 23 augustus: Oh Oh Den Haag. Unieke coleen dragende partij en Johan verruilde het T/m 22 februari: De Mensenrechten ook in uw keuToussaintkade 51, 070 3634308, souffleurshok voor dat van de nachtportier. ken! Tafellopers en keukendoeken gemaakt door lectie 16e, 17e en 18e eeuwse stadsgezichten van wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur Museum Meermanno o.a. Jan van Goyen en de Haagse schildersfamilie Kees Verschuren waarin op speciale wijze de 30 ar€ 8,50 UITpas 7,-. www.nationaletoneel.nl T/m 15 februari: Michel Hoogervorst. Schilderijen. Prinsessegracht 30, 070 3462700, 20.15 Nieuwe Kerk: ‘Ensemble Residentie Orkest - tikelen zijn geweven van de Universele Verklaring La Fargue. di t/m vr 11-17, za & zo 12-17 uur. T/m 26 juli: Schatten van de Gouden Eeuw. TopMéhul, Haydn, Viotti, Hoffmeister en Mozart’. van de Rechten van de mens. Regentenkamer UITpas geldig stukken uit de vaderlandse geschiedenis. Topstuk€ 22,- UITpas 19,50. www.residentieorkest.nl T/m 5 april: De boeken van Tom Lanoye. Tentoon- Lange Beestenmarkt 106-108, 070 3658612, ken van de vaderlandse geschiedenis. 20.15 Theater Diligentia: ‘Lenette van Dongen - Beach Resort Kijkduin wo t/m zo 12-17, za 12-21 uur stelling over de boeken van Tom Lanoye naar Nikè’. In haar vijfde programma gaat Lenette, T/m 15 februari: LightArt Kijkduin. Het duinlandschap, T/m 1 maart: Kaspar Hamacher/Laszlo Rozsnoki. aanleiding van zijn bekroning met de Gouden bruisend van energie en kracht als Nikè, godin de boulevard en het Deltaplein worden op een sub- Haagse Kunstkring Meubelontwerpen. Ganzenveer (2007). T/m 5 april: Omar Khayyám. En Denneweg 64, 070 3647585, van de overwinning, meer solo dan ooit. € 18,- tiele manier, middels van kleur veranderende bollen, boek in de woestijn. 150 jaar in Engelse vertaling. di t/m za 12-17, zo 13-17 uur UITpas 16,50. www.theater-diligentia.nl veranderd in een sprookjesachtige omgeving. Seasons Galleries Tentoonstelling over de Perzische dichter Omar T/m 17 februari: Cara Waller/Gerard de Josselin de 23.00 Café de Pater: ‘Pater sessie’. Gratis. www. Toussaintkade 70, 070 3454881, Khayyám (ca. 1048-1123). Jong. Tekeningen en Litho’s. patermuziek.nl Atelier Beeld wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur Anna Paulownastraat 87, 06 21104416, Van 15 februari t/m 15 maart: Zhuang Hong Yi. Museon Kunstzaal Van Heijningen vr 16-19 uur, za en laatste zo van de maand donderdag 19 februari Recente werken. Stadhouderslaan 37, 070 3381338, Noordeinde 152, 070 - 345 90 53, 07.00 Atrium Den Haag: ‘Gedichtentelefoon’. Luister 13-19 uur en op afspraak di t/m zo 11-17 uur. UITpas geldig T/m 1 maart: Adolfo Ramon. Schilderijen. in een klassieke telefooncel naar gedichten. Tot T/m 8 maart: Anne-Marth Hogewoning. De Verdieping van Nederland T/m 31 december: De Poolzaal, overleven tussen Schilderijen. 21.30 uur. Gratis. www.atriumdenhaag.nl Prins Willem Alexanderhof 5, 070 3140911, ijs en smeltwater Atelier Kleikamp 10.30 SEA LIFE Scheveningen: ‘Krokussen, ma & zo 12-17, di 09-20, wo t/m za 09-17 uur De tentoonstelling biedt inzicht in de verandeJan van Nassaustraat 98, 070 3246017, kwallen en anemonen’. € 12,50 65+ 11,50; Museum Beelden aan Zee ringen die zowel natuur als cultuur in het polaire T/m 5 april: Topstukken. 1000 keer Nederland aan do t/m vrgeen 12-17pretuur Harteveltstraat 1, 070 3585857, neur: dat het uiteraard jeugd 8,50 tm 11can jr). www.sealife.nl lone(3 we do so En ik voel het me nog denken: daarEen te-straat vol bomen. Alle bomen gebied doormaken en gaan doormaken. T/m 1 de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliolittle, together we . Tot‘Het toch dát niet T/m 15dat februari: t/m zo 11-17 uurzijn, ze- tige ziekte is, maar 11.00 Duinrell: ‘Winterpret op Duinrell’ 18.00zal di genwoordig te can do so much’. ker?!’. InT/m het22ziekenhuis kregen aan theek en het Nationaal Archief. uitvanalles de Jan vanaan Nassaustraat getekend door Enny januari: Leefruimte voor mens en dier. Educatieve februari: Rijksmuseum zee. Hemelsetoch uur. www.duinrell.nl doen is. ‘Beetje uitkijkenLeeuwen. met Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: tentoonstelling over o.a. de druk die door de mens Kleikamp-van beelden uit oost en west. 12.45 Koninklijk Conservatorium: ‘Lunchconcert en zo, dat je Koninklijk deze booddiabetes type 1. kunst Ongeneeslijk, wordt uitgeoefend op de natuur. T/m 13 novem- Vonkel gecombineerd snoep met werk vanelke dag trouw insudoor studenten Conservatorium’ . Aziatische hup - alles schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en Liefhertje ber: De eerste kustbewoners: ontdek het geheim Anna Paulownaplein 13, 070 4278084, en onder de Grote Witte Reus beeldhouwers uit de 20e eeuw. Gratis. www.koncon.nl controle.’ Uit dit soort reacties wanneer je op bevenslangSprookjesbeelden dan wel. Maria kreeg wo t/m vr 14-18 uur, za 12-18 uur onder een vinexwijk. VINEX locatie Ypenburg was Stationsweg 55, 070 3886585, aan zee. Permanente sculptuur20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Art’. Satirische ik dat diabetes en vooral zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook eenvan baxter aange- aanleerde T/m 28 februari: Groei op! Schilderijen en tekeningedurende een aantal eeuwen het woongebied di t/m vr- 10-19 (do tot 21 uur), za 10-17 uur Tom Otterness de boulevard. komedie over drie vrienden, Serge, Mark en expositie de impact van deze het Stijns/Karin Mientjes. Foto- van de prehistorisch mens. T/m 8 maart: Wildlife gen van Erica Scheper met als thema dromen van Deze woorden pront legd. HetT/m was HadCarasso. ze nogKleinplastiek T/m 7ziekte maart:op Nadine 15ernstig. maart: Atelier uit het Ivan. Sergeschitteren koopt voor een enorm bedrag leven van kinderenheel Stijns zwaar naast de bel, in felle, blauwe let- en een paaratelier weken mensen en de pijnlijke kantjes van de realiteit. graaf Nadine presenteert haar serie The Ma- Photographer of the Year. Foto’s van winnaars en vanzo derondgelopen, Italiaans-Nederlandse beeldhouwer een bijzonder, modern schilderij nodigt onderschat wordt. isgaat met een publicatie die deelnemers. T/m 31 mei: ters. «Onze huisspreuk», dan wasFederico ze in een coma gesukkingSuikerziekte Of die gepaard Antonio Carasso (1899-1969). zijn vrienden uit om hetknikt te bewonderen. Barbara. «Daar staat mijn gezin Museum Rijswijk Ontdek de geheimen van de diepzee. Ontdek indoor grafisch ontwerper Karin Mientjes is vormDe meningen erover lopen sterk uiteen en voor en dat willen wij ook uitdrateractief hoe ontdekkingsreizigers van de diepzee Herenstraat 67, 070 3903617, gegeven. de heren krijgen ruzie. € 24,- UITpas 22,50. Christus Triumfatorkerk gen. In je dooie eentje krijg je bijdi t/m vr en zo 14-17, za 11-17 uur tegenwoordig afdalen voor een expeditie naar de Laan van Nieuw Oost Indie 143, 070 3837655, www.rijswijkseschouwburg.nl na niets voor mekaar. Zeker niet (25, 31 dec en 1 jan gesloten) donkere diepten. T/m 8 maart: Waarom ijsberen Livingstone Gallery ma t/m vr 12-14 uur 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. als het op een dag eens goed fout geen pinguïns eten. Poolfotografie van Jan VerAnna Paulownastraat 70 A/B, 070 3609428, T/m 27 februari: Nika Neelova. Installatie. € 29,t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl T/m 15 februari: Ledententoonstelling Amateurspalet. loopt. Want dat vergeten velen: meer. wo t/m za 12-17 uur en laatste zo v.d. maand 20.15 ‘Lange dagreis dat hetKoninklijke van de eneSchouwburg: dag op de annaarlelijk de nacht’ het Nationale Toneel. Mary en Het Cleyne Huys dere soms kan keren.» James Tyrone smoren hun zoons in een de- Noordeinde 154, 070 3643556, ken van liefde en verwijten. De jongens, die wo t/m zo 12.30-17.30 uur Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben in hun voetspoor een toneelcarrière T/m 15 februari: Eva Steiner en Edwin Aafjes. Beeldiabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Opvaders 14 oktober 2006 en schilderijen. Van 22 februari t/m 29 maart: komenMaria niet losbleek van het ouderlijk inderdaad goed te behandelen, keld. Hetden was allemaal erg verwerdenambiëren, we gevloerd: Schrijver en Sarah‘Een Speckman. Schilderijen, huis. € 16,24,- UITpas 22,50. Michiel maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het en emotioneel. aan diabetes te t/m lijden. Acht 14,50 jaar t/mwarrend www.ks.nl lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat Museumtegen voor Communicatie 20.30 geweest Nationale en Toneel ‘Nocturne’ het gezegd dokters Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gebloem dan Gebouw: plots - bafvatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en dàt. Een week Toneel. voor de Zeestraat 82, 070 3307500, Nationale Ze diagnose kennen elkaar albegrip vijftig ‘levenslang’ van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iewil zedi nog nietzavatten. De uur.proefd moest jaar. Maria abnormaal t/maltijd vr 10-17, & zo 12-17 . De toneelspeler en devaak souffleur. en Allebei dagnog daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis plasseningehaald en hadden wetijd: een urineUITpas geldig door de Fons speelt zelden en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, andere geweest nuvan gedronken staal binnengebracht. T/m 31 december: HetenRijk Heen en Weer. een dragende partijEen en banale Johan verruilde het kinderen feld. Een was ze plots anders. Dat maakte blaasontsteking, dacht Knetterend spannende ontdekkingstocht doorkind zes met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met souffleurshok voor dat ik. van Een de nachtportier. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n verdrietig landen en opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg wonderlijke (Anderland, Toenland, Huis€ 8,50 * UITpas 7,-. www.nationaletoneel.nl pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten altijd.» halen, ikTroje: toevallig een. Stevige ta- Nog land, Digiland, Droomland en Vreemdland), op 20.30 bezocht Paard van ‘Everlife’ chickverne waar ik een jong meisjeRevision. zag € 7,50. zoek naar contact. T/m 31 mei: met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» rock uit de USA. Support: den, niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten TeneurEye Opener - de kracht van beeldtaal. Deis tentoonwww.paard.nl wassenen, was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde stelling laat zien hoe grafisch ontwerpers wereld-maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, 20.00 Regentenkamer: ‘Regentenkamer - Jazzpleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar concert’. Jazzmuziek. Eef Albers (gitaar), Ka- wijd communiceren met een taal die we allemaal huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» rel Boehlee (piano) en Frans van der Hoe- (vaak onbewust) kennen: beeldtaal. T/m 31 mei: zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Briefgeheimen. Selectie van honderden kaarten ven (bas). € 10,-. www.regentenkamer.nl halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, 20.30 Theater de Tobbe: ‘Schrijvers op het podi- waarop Nederlanders en Vlamingen hun geheim inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die Ding um’. Avond met Doeschka Meijsing. € 10,- anoniem opbiechten.T/m 30 augustus: een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken Dong: 60 jaar langs de deur met kinderpostzegels. UITpas 8,50. www.detobbe.nl nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een voor 20.30 Theater PePijn: ‘Vincent Geers’. Zijn omge- Een vrolijke en nostalgische tentoonstelling ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses om een kinderpostving heeft nog wel eens problemen met de iedereen die de deuren langs gingals ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de onwerkelijke manier waarop Vincent in de zegels te verkopen! voortdurend alert zijn. Bovenbus. wereld staat. Maar die naïeve kijk op het dadien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht gelijks leven zou wel eens kunnen uitgroei- Galerie De Fietsenstalling ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te en tot zijn handelsmerk. € 12,- UITpas 11,-. Anthonie Duyckstraat 183, 070 3500107, zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo onttijdens exposities op za en zo 13-17 uur www.theater-pepijn.nl zettend graag dat dit project Psychologe 21.30 Café September: ‘Ragmob’. Western swing/ en op afspraak slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyT/m 22 februari: Petra Knötschke. Installatie, country. www.september.nl chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbal22.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. Po- objecten en schilderijen. wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter go-A-Gogo. Gratis. www.depaap.nl ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hip23.00 Café de Pater: ‘Salsa/Latin jazz sessie’. Gratis. Fotomuseum Den Haag pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel Stadhouderslaan 43, 070 3381144, www.patermuziek.nl niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel di t/m zo 12-18 uur. UITpas geldig ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderT/m 19 april: Zorgeloos, maar niet onverschillig. dan hetRay kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereGroot overzicht waarbij de werken vanofMan voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beworden gerelateerd aan de objecten en afbeeldingin, nee?» want vanaf gen waaraan hij zijn inspiratie ontleende. T/m 15dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesmaart: Zilveren Camera 2008. De genomineerde patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen en winnende foto’s in de acht verschillende cateDit is een selectie van Den Haag Marketing, voor de over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels gorieën, uiteenlopend van dagelijks nieuws tot volledige agenda en het toeristische en recreatieve schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de buitenlandreportages. aanbod, kijk op: www.denhaag.com. sen in het lichaam. Maria bleek er Voor cultureel aanbod, kaartverkoop en Last Minute alleszins klaar voor, maar bleef GEM Tickets kijk op: www.uitburo.nl. toch ook nog een tijdje verder Stadhouderslaan 43, 070 3381133, Tips voor de agenda kunt u mailen naar Arja naar de psychologe gaan. Ze had di t/m zo 12-18 uur. UITpas geldig Kalhorn: info@denhaag.com is omdat te zien in die begeleidingOssip nodig zehet Gemeentemuseum Den Haag. > Foto: Hans Bronsgeest

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Brongegevens Agenda


18

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT COLOFON GEK * Typisch februariweer Den Haag Centraal B.V.

Advertentieverkoop: Jesper Smorenberg e-mail: smorenberg@denhaagcentraal.net mobiel: 06 44862442

Korte Poten 9,tot 2511 EB Den Haag is dat alshet januari vermeegenomen. Sommigenverkoopt. zijn Het zicht zal steeds uitstekend Nog één week en danregel begint EKkoud Voetbal. Maar buten Van oranje leeuwenpakken T: 070-3644040 / F: 070-3633570 loopt ook februari doorgaans wellicht niet bekend met het zijn in deze van origine zeer koud en dat lijkt feit dat februarioranje vaak kouder is schonein lucht. Echt koud is het«Eén match winhet oranjelegioen istenu alevolueert klaar voor deerstrijd. Net vibrators de seksshop. Hoofdredacteur: Coos Versteeg dit jaar dus weer eens van te kodan januari. niet in ons gebied met middagCoördinatie redactie: Miranda Fieret men.De komendealpakweg bijvoorbeeld de en elfstemaxima begint die nog totecht.» 4-5 graden over de grens is de ‘EK-koorts’ meertiendanNeem uitgenen... de gekte Coördinatie cultuur: Isabella Lanz dagen is zijdezacht lenteweer dentochten van 1985 en 1986, kunnen komen, maar vooral de Coördinatie sport: Martin van Zaanen nog ver te zoeken in Den Haag. dieattriallebei na 20 CHRIS februariSNICK wernachten geven wat vorst. broken. Geen handelszaak die geen oranje Eindredactie: Dick Toet, Wouter Storm (corrector)

Het is inmiddels zeker dat deze winter gemiddeld te koud de boeken in zal gaan als de balans straks wordt opgemaakt. Ondergetekende voorspelde afgelopen oktober al een ongeveer anderhalve graad te koud seizoen. Rekening houdende met de huidige winterse prognosekaarten, zal de uiteindelijke temperatuurafwijking inderdaad in die orde van grootte liggen. Een tamelijk waterdichte weer-

Marije Teppema e-mail: teppema@denhaagcentraal.net mobiel: 06 50591595

Vrijdag

Min. -1º Max. 4-5º Zon 50% Neerslag 15% Wind N. 4

Zaterdag

Min. -2º Max. 4-5º Zon 55% Neerslag 15% Wind N. 4

Een pop in een seksshop met oranje boa © Marcello’s en ditoArt Factory hoedje.

* Kruiswoordpuzzel

den verreden. Het zeewater voor de kust bij Scheveningen is trouwens behoorlijk ‘fris’ met slechts 3-4 graden momenteel. Dit weekeinde houden we een wisselend weerbeeld met voortdurende polaire luchtaanvoer.

Zondag

Min. 0º Max. De eerste wedstrijd van de4-5º NederZon 35% Italanders is pas op 9 juni tegen Neerslag 50% lië. Maar in het Nederlandse Wind N. 3-4 Hulst is het alsof we al middenin

het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Er kan af en toe een winters getinte bui langskomen (vooral op zondag) met wat sneeuw of stofhagel, maar het grootste deel van de tijd is het droog en ook de februarizon doet meestal goede zaken.

Maandag Min. -3º

Max. Party Max. De absolute hit3ºis daar Zon«199 35% euro een oranje leeuwenpak. Neerslag 10% kost het, maar je valt wel op in de Wind NO. Eric 3-4 tribune», zegt zaakvoerder Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

weerman Marc Putto

Oranjekoorts stijgt Hoge druk belooft meestal manifest te zijn boven het noorden en noordwesten van Europa. Dit betekent dat de stromingen overwegend vrij noordelijk zullen zijn en vanuit die richting wordt allesbehalve milde lucht

Algemene Zaken: Marianne ten Have Medewerkers: Remco Benschop, Floor de Booys, Peter Breedveld, André Buurman, Sjoerd van Faassen, Eppo Ford, Jos de Gruiter, Bert Jansma, Elske Koopman, Eric Korsten, Joke Korving, Alexander Münninghoff, Doron Nagan, Irene de Pous, Anneke Ruys, Hans Schmit, Annerieke Simeone, Rob Soetenhorst, Jill Stolk, Alexandra Sweers, Bert Tielemans, Roos van Put , Aad van der Ven, Jan van der Ven, Adrie van der Wel, Renate van der Zee Columnisten: Marc Delissen, Kees Jansma, Vilan van de Loo, Marcella Mesker, Paul Poley, Marcel Verreck Rubrieken: Teun Berserik (cartoon), Emilie Bolsius (medisch), Hugo Dirksmeier (onderwijs), Wendy Hendriksen (tuin), Bas Martens (juridisch), Marnix van Rij (financieel), tal. Ze brachten zelfs een speciale Henk Savelberg (culinair) ‘oranje-catalogus’ met niets Illustraties: Marcello’s uit Art Factory Annekevoor de Zwaan, dan Vormgeving: feestmateriaal in GrafischeZaken de triJurriaan Brobbel, C&R, Chen, Creative buneFotografie: of de woonkamer. HetPansucImages, Eveline van Egdom, Anna Green, Willy Jolly, cesnummer isOtto ongetwijfeld een HolMylène Siegers, Snoek en fotopersbureau’s brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je landse Hoogte en WFA een oranje T-shirt met leeuwenkop Uitgever/directeur: Robert Conijn

Advertentiebeheer: Dory Danckaarts e-mail: Danckaarts@denhaagcentraal.net

Correspondentie: Advertentie advertentie@denhaagcentraal.net Redactie redactie@denhaagcentraal.net Algemeen info@denhaagcentraal.net

Klantenservice Den Haag Centraal Voor opgave abonnementen, verhuizingen en bezorging: Servicenummer: 070 – 7504442 (ma t/m vr: 09.00 – 17.00 u), of per e-mail: abonnementen@denhaagcentraal.net. Voor opzeggingen (uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 4 weken voor einde abonnementsperiode). Abonnementsprijzen : Kwartaal € 16,95 / Halfjaar € 33,95 /Jaar € 57,95

Zie voor een compleet overzicht: www.denhaagcentraal.net

en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «DeAlarmcentrale: voorbije week Informatie dienstdoende apotheken 112 vlogen ze de deur uit, iedereen neemt mee.» Tel. 070 345 10 00 Politie Haaglanden: 0900ze 8844 SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Tandartsendienst: avond- en weekenddienst Toeteren (alleen spoedgevallen): (070) 311 03 05. Haaglanden) Helemaal klaar de strijd zijn SMASH is een voor samenwerkingsverband van de alle cafés. In CaféinSanté hangtLeidschendam, het huisartsen Den Haag, plafond met oranje alpenhoJupilerStichting maakt deze oranje toeters. Rijswijk,vol Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Dierenambulance Den Haag rens. «Wie tienspoedeisende biertjes bestelt, SMASH regelt huisartsenhulp Tel. 070 - 328 28 28 (dag en nacht bereikbaar) krijgt er ééntje», vertelt cafébaas buiten kantoortijden. Iedere dag tussen 17.00 Website: www.dierenambulancedenhaag.nl Kees Jansen. Waarop hij eentje uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens; gedu- Dierenartsen weekenddienst vastneemt en hardop begint te larende het hele weekend en op alle erkende Spoedgevallen nacht en weekend chen. «Weet je dat deze gemaakt feestdagen. Tel. 070 346 96 69 aan Tel. 0900 - 222 6 333 en 0900 - 2222 456 zijn door Jupiler. Bij gebrek Website: www.smashaaglanden.nl Website: www.dierenartsenkring-denhaag.nl Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens

* Spoedgevallen

Overig

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

* Sudoku

de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden.

De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

Oplossingen vorig nummer Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. terkansje geven om de strijd tegen Advertentie Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslotot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdanog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodnocolumnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Foto Reuters


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

17

19

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En Slumdog Millionaire is eenDesnoods Bollywoodfilm bel van de waarin de straatjongen Jamal meedoet aan de Indiase versie dit moét lukken. ikBritse zelfDanny aanBoyle bij prinses Mathilde.»

van ‘Weekend Miljonairs’ uit liefde voor Latika. De film is genomineerd voor tien Oscars. Jamal, een weesjongen uit de sloppen BARBARA ENdoen JOHAN VAN BEVER van Mumbai,VUYLSTEKE besluit mee te aan de Hindi versie van het televisie programma ‘Weekend Millionairs’. Hij staat op het punt de hoofdprijs van 20 miljoen rupies te winnen met nog één vraag te gaan. In de pauze van het programma wordt hij gearresteerd op verdenking van oplichting. De politie kan niet geloven dat een jongen zoals hij dergelijke kennis kan bezitten. Slumdog Millionaire is te zien in de Pathé bioscopen en het Filmhuis (op zondag kan men de film met een ontbijt reserveren). > Foto: PR

IK VAL IEDEREEN LASTIG

* Bioscopen Pathé Buitenhof

HenkSavelberg

Valentijn Over de oorsprong van Valentijnsdag is een aantal legendes in omloop waarvan deze wel de meest romantische is: Valentijn zou een Romeinse priester zijn geweest die zich tot het christendom bekeerde en in het geheim huwelijken sloot van Romeinse soldaten en hun geliefden, hetgeen keizer Claudius II verboden had. Claudius nam Valentijn gevangen en bracht hem ter dood. Tijdens zijn gevangenschap zou priester Valentijn verliefd zijn geworden op de dochter van zijn bewaker aan wie hij de dag voor zijn executie een liefdesbrief schreef en ondertekende met “Je Valentijn”. Priester Valentijn ging als martelaar de geschiedenis in en wordt op zijn sterfdag 14 februari herdacht als patroon der geliefden. Er zijn over Valentijn nog ettelijke verhalen in omloop en het is zelfs de vraag of hij ooit echt heeft bestaan. Hoe dan ook, Valentijnsdag in zijn huidige vorm is een dag waarop men, al dan niet anoniem, zijn geliefde in het zonnetje zet. De laatste jaren zijn er ook Valentines maar het was oorspronkelijk de bedoeling dat de heren (de Valentijns) de dame van hun keuze verrasten met bloemen, bonbons, parfum etc. of een romantisch etentje. Een mooie gelegenheid voor de heren om deze oude traditie nieuw leven in te blazen is dit romantische Valentijn-ontbijt voor twee. Ook als u geen keukenprins bent zullen de “Eggs Benedict” niet al teveel moeilijkheden opleveren en bedenk wel: het is vooral de geste die telt. Ontkurk een goede fles champagne en u kunt vol vertrouwen het verdere verloop van de dag tegemoet zien. Eggs Benedict voor 2 personen: >4 superverse koude eieren >4 mooie (niet flinterdunne) plakken beenham >4 sneetjes wit (brioche) brood >Hollandaisesaus, zie recept

Spion van Oranje dagelijks 18:50 21:10, vr/za ook om 23:40 dagelijks 19:50 22:15, do/vr/za/zo/ma/di ook om do ook om 14:10 16:40 Bolt (NL) Pocheer de eieren volgens recept. 15:10, do/vr/za/ma/di ook om 12:45 Pink Panther 2 Rooster het brood goudbruin in het broodrooster en steek er met een dun glas of steker za/wo 12:00 14:10 , vr/zo ook om 12:20 14:30 zo ook om 10:50 13:00 dagelijks 14:20 16:30 18:40 zo groot mogelijke rondjes uit. Beleg elk broodrondje met een plak ham en leg daarop zo ook om 10:15 The Curious Case of Benjamin Button vr/za/zo/ma/di/wo ook om 12:10 1 gepocheerd ei, schenk de Hollandaisesaus over de eieren en serveer meteen. Bolt (OV) dagelijks 19:45, do/za/zo/ma/di ook om 16:15 Public Enemy nr. 1 Part II za/zo/wo 11:30, za/zo ook om 14:00, vr ook om 13:40 do/ma/di ook om 12:30, vr/wo ook om 16:00 vr/za 00:10 Confessions of a Shopaholic Hollandaisesaus Transporter 3 Righteous Kill wo 20:15 21:00 >1 dl. gastrique* >peper en fleur de sel >25 ml. witte wijnazijn dagelijks 19:20, vr/za ook om 23:50 Despereaux, de Dappere Muis (NL) >2 eidooiers, losgeklopt >3 eetlepels geklaarde boter do/zo/ma/di/wo 22:15, do/ma/di ook om 12:20 14:50 Sneak Preview vr/za/zo/wo 13:30, za/zo/wo ook om 11:25 17:20, vr/za ook om 20:50 23:05, zo ook om 19:55 di 21:30 Doubt Valkyrie Verwarm de gastrique en voeg wat peper, fleur de sel en azijn toe. Voeg deze warme vloeiSpion van Oranje dagelijks 14:40, vr/za/zo/ma/di/wo ook om 17:00 stof al kloppend toe aan de eidooiers en doe alles weer terug in de sauspan. do/vr/zo/ma/di/wo 19:15 22:00, do/ma/di ook om dagelijks 15:00 17:30 do/vr/za/zo/wo ook om 21:40, do/ma/di ook om Zet deze op een pan kokend water en klop de saus gaar en gebonden. Klop tenslotte de 13:45 16:30, za ook om 18:15 21:15 vr/za/zo/ma/di/wo ook om 10:40 12:50 boter in een dun straaltje door de saus. 12:20 19:15, vr ook om 12:25 Yes Man do/vr/za/zo/ma/di ook om 22:00 Gomorra do/ma/di/wo 19:40, vr/za ook om 18:20, do/vr/zo/ma/di ook om 19:40 dagelijks 16:00, do/vr/za/zo/ma/di ook om 21:30 zo ook om 17:30 *Gastrique: za ook om 19:30 High School Musical 3: Senior Year (NL) >½ bos dragon, grof geplukt>½ bol knoflook, ongepeld, teentjes doorgesneden The Curious Case of Benjamin Button za/zo/wo 12:30, zo ook om 10:20 Voor meer informatie: www.pathe.nl/spuimarkt tel. >2 blaadjes laurier, in stukjes gescheurd>3 takjes tijm>2 venkelknollen, grof gesneden Hondenhotel (NL) 0900-1458 (35cpm) >8 sjalotten, gesnipperd>7 dl. witte wijn dagelijks 13:40 17:00, do/vr/za/zo/ma/di ook om 20:50 wo 14:00 Transporter 3 Kikkerdril (NL) dagelijks 21:40, vr/za/zo/ma/di/wo ook om 16:20 Filmhuis Den Haag Doe alle ingrediënten in een sauspan en laat alles zachtjes trekken dat het uiteraard geen pretlone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat daar telittle, together weom 11:20 ‘Het zal vr/za tochook dát vr/za/zo/wo 13:10 15:00, za/zo/wo ook tot er nog 1/3 van de vloeistof over is, zeef de gastrique en kook omniet 00:40 zijn, ze- tige ziekte is, maar Stripverfilmingen met: vanalles aan te Springer Bergman/R. do so much’. ker?!’. InValkyrie het ziekenhuis kregen genwoordig toch Mamma Mia!can The Movie ze in tot de helft. Gebruik voor een saus voor 4 personen 2 dl. gasAmerican Splendor/S. doen is.12:00 ‘BeetjePulcini uitkijken met Geen schijn van kans we diezelfde dag de21:20, resultaten: di 13:30, ma ook om 15:30 trique. Bewaar de gastrique die niet meteen wordt gebruikt in een dagelijks 18:40 vr/za/zo/ma/di ook om zo, elkeDo dag trouw insutype 1. Ongeneeslijk, Marley & Me dat je deze bood- diabetesdo/vr/za/ma/di brandschone fles in de koelkast. ook om 14:40, vr/zasnoep ook omen 00:20 21:30 alles onder schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup za 21:00 Yes Man Largo-Winch /J. Salle reacties wanneer je op be- venslangdagelijks dan wel. Milk Eieren pocheren 16:50Maria 19:10 kreeg controle.’ Uit dit Do soort 21:45 (avant-première) en vooral zoek gaat bij Barbara ook een baxterook aangedo/vr/za/zo/ma/di 18:50, Flamand. meteen do/vr/za/zo/ma/wo Dit gaat het beste in een hoge pan, het eiwit blijft daarin goed om 21:30 leerde ik dat diabetes Batman-Marathon de impact van deze ziekte het Deze woorden pront legd. Hetvr/za wasook ernstig. Had nog do/ma/di ook om schitteren 13:20 rond de dooier waardoor er een mooi bolletje ontstaat. Zet 4 kleiom 00:00, doze ook om 14:30 vr 19:00 u. (totop 24:00 uur) (TV serie v.a. 1966, div. reg.) heel naast deom bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderenne (espresso) kopjes ca. 1 uur in de vriezer. Neem de kopjes uit wo ook 17:00 Batman: Thezwaar Movie /L. Martinson onderschat wordt. Suikerziekte is ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was Voor ze in een coma gesukde vriezer en breek in elk kopje een ei. Vul de pan voor 2/3 met Revolutionary Road meer informatie: www.pathe.nl/scheveningen za 17:00 Barbara. «Daar staat mijn gezin water, voeg 1/4 theelepel zout en een paar druppels azijn toe. do/vr/za/zo/ma/wo 18:40, do/vr/za/zo/ma ook tel. 0900-1458 (35cpm) Dick Tracy- Double Bill /W. Burke & G. Douglas voor en dat willen wij ook uitdraBreng het water tegen de kook aan. Roer met de garde door om 21:20, za/zo/wo ook om 16:10, do/ma ook om za 21:45 gen. In je dooie eentje krijg je bijhet water zodat er een draaikolk ontstaat. Laat het ei voor13:00, do/vr ook om 15:50, di ook om 18:10 21:40 Asterix en de vikingen /S. Fjeldmark Pathé Spuimarkt na niets voor mekaar. Zeker niet zichtig in de holte van de draaikolk glijden. Neem met Slumdog Millionaire zo 11:00 Bolt (NL) als het op een dag eens goed fout een schuimspaan het ei na 4 minuten uit het water en do/vr/za/zo/ma/di 15:40, vr/za/zo/di ook om 18:30 American Splendor/S. Springer Bergman/R. do/ma/di 14:00, vr/za ook om 13:30 15:50 loopt. Want dat vergeten velen: laat het op een doek uitlekken, pocheer zo alle eieren. 21:10, ook dag om 13:00, Pulcini dat hetdo/ma/di van de ene op dedo/ma an- ook om zo/wo ook om 13:00 15:15, za ook om 11:10 18:10soms 20:50,lelijk wo ook omkeren.» 18:50 21:30 zo 17:00 wo ook om 17:30, zo ook om 10:45 dere kan Sneak Preview 30 days of night /D. Slade City of Ember (OV) di 20:45 zo 21:45 dagelijks 17:30 Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben The Boy in«Op the Striped Pyjamas2006 Road to perdition /S. Mendes Despereaux, de Dappere Muis (NL) diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: 14 oktober wo 18:10, di gevloerd: ook om 16:15, ma ook om 21:40keld. Hetdo/za/ma/di 11:45, vr/zo/wo ook om 17:00 inderdaad goedma te21:45 behandelen, was allemaal erg verwerden we Maria bleek Thediabetes Curious Case Benjamin Button V for vendetta /J. McTeigue om 12:10 14:40, za ook om 13:50 met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het maar er16:00 komt veel meer bij kijken en ook emotioneel. ‘Een aan te of lijden. Acht jaar warrendvr/wo dagelijks 20:30,supergezonde do/ma/di ook om 13:15 di 21:45 zo ook 10:50 12:50 14:50de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat ziekte voor hetom leven’, hadden lang was16:45 ze een The Tale of Despereaux A history of violence /D.ook. Cronenberg Friday the 13th Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, getegen bloem geweest en dan(OV) plots - baf- dokters gezegd wordt heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en vatte zevr/za niet dàt. Een week voor de diagnose vr/za/zo/wo 13:50, za/zo/wo ook om 11:40 begrip ‘levenslang’ wo 21:45 do/zo/ma/di/wo 21:55, ook om 20:40met 23:00diabetes, ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieleven: jeFilmbrunch hebt al met nog altijd niet vatten. De proefd van het Redbeans moest MariaBarcelona abnormaal vaak en wil ze zo Vicky Cristina de film Slumdog ook om 19:30 je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis was ze nog plassen en hadden een urine- dag daarvoor vr/zo 19:15, za ook omwe 18:45 Millionaire Hondenhotel (NL)zoals alle eens doorgefeest, zwaar geta-(t/m mee geweest en nu gedronken en lekker staal binnengebracht. Een15:40 banale andere kinderen do ook om 17:00, wo ook om zo 11:00 Reserveren vr.) in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, wo 12:20 14:40 nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met diabetes blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots Wrestler, The via de kassa: 070mag - 365 6030. Hotelanders. for DogsDat (OV)maakte feld. Een kind met zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n allemaalMillionaire schrap- / Danny verdrietig en opstandig. dat op voorhandSlumdog paar uren19:20, voordo/vr/zo/ma/di/wo ik de uitslag ging dagelijks ook omhaar 21:50 erg wo Boyle 13:00 15:15 dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten pen. AanvaardenDag. dat16:30 je een leven Nog altijd.» halen, bezochtook ik toevallig ta- ook do/vr/zo/ma/di om 16:50,een do/ma/di om 19:15 21:45; zovragen. óók 12:00En 14:15 Kikkerdril (NL) moet verne ik ook eenom jong meisje zag 12:10 waar 14:30, za 16:20 Eldorado/ Bouli leiLannersals moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» vr/za/zo/wo 12:30, vr/za/zo ook ommet 14:20veel beperkingen het beter den, is niet makkelijk zitten dat zich aan het inspuiten Teneurza/zo ook om 10:50, wo ook om 14:15 Dag. 17:00voor 19:00;volzo óók 11:30; wo óókwordt. 15:15 Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in maar uiteraard was Omdat ik ver- «De naaste omgeving Voormet meerinsuline. informatie: www.pathe.nl/buitenhof Frozen River/ C.nog Hunt gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, Maanprinses en reageerde het Geheim vanwassenen, het Witte voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar pleegaspirante ben, herken ik die lang nietPaard, zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijkerDag. tel. 0900-1458 (35cpm) 19:30; vr/za óók 21:45; zo óók 13:00 De (NL) huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» Kan door huid heen/ Esther Rots vr/za 13:15 15:30, zo/wo ook om 12:20 14:45 zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Dag. 21:15; zo óók 13:00. za ook om 11:00 Pathé Scheveningen �������������� �������������������� � Rani De Coninck, � halen. Dat het zich elke dag moet Marc De Bel, Gomorra/ Matteo Garrone Madagascar: Escape 2 Africa (NL) Ask Tutulmasi inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die �������������� ������������������� ������������� ������������� Dag. (beh.nooit wo) 16:30 za/zo/wo 12:15 14:15 do/vr/zo/ma/di/wo 21:00 een verjaardagsfeestje oftedag. (beh. di) 21:30 iets of wat is, krijgt te maken ������������������������������������� ����������������������� Milk/ Gus van drinSant Make it Happen Bolt (NL) nooit twee glazen cola mag met Barbara Flamand. Ook een ��������������� ����!�" Dag.degelijk (beh. ma)leven 21:00; zo óók 14:00 do/za/zo/ma/di 11:45, do/zo/ma/di ookMaria om 16:15 vr/za/zo/ma/di/wo 10:40 12:50 15:10 ken. kan wel brief voor prins Filip en prinses Buddha collapsed out of shame 18:30, do/zo/ma ook om 20:45, za/zo omander 14:00, kind, City of Ember (OV) alsook een maar je moet Mathilde ging deze week op de Dag. 19:30; óók 11:00 za ook om 16:30 18:50 23:05, vr ookvoortdurend om 13:20 15:30 alert dagelijks 17:10 zijn. zo Bovenbus. Vickyuit Cristina Barcelona/ Woody Allen 17:50 20:20 22:40, wo ook om 17:00 19:15moet 21:30 iedereen vr/za/zo/ma/di/wo ook om 11:30 dien de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht Dag. wo) 19:30; Marley & Me do ook om 14:50 ving van het kind op(beh. de hoogte tezo óók 14:30; wo óók 16:30 Barbara. «Ik heb dan ook niets te Entre les murs/ Laurent Cantet za 21:00 Confessions of a Shopaholic zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontDag. 16:45 New In Town wo/wo 20:30 zettend graag dat dit project Psychologe do/zo/ma/di/wo 17:00 19:30 21:50, do/ma/di ook Un conte de Noël/ Arnaud Desplechin Despereaux, de Dappere Muis (NL) slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria Dag.naar (beh. een za/zo)psy16:30 om 12:10 14:30 vr/za ook om 18:00 20:15, is vr een ook tijdje vr/za/zo/ma/di/wo 12:20 14:30 16:40 diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan.Straatcinema: Ze moest dat so- «De American Splendor/ S. Springer om 23:05 Doubt wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter Bergman/R. Pulcini Pink Panther 2 zo 14:40 ken opook een Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipDo 21:30 do/zo/ma/di/wo 15:00 17:15, do/zo/di/wo ominsulinepompje. Friday the 13th derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje ze zichHindoestaanse Cultuurdat & Cinema: avond 12:30, do/ma/di/wo ook om 19:30, vr/za ookzorgt om ervoor dagelijks 21:50, vr/za ook om 00:20 moet inspuiDi 19:30: 3 gasten, 3 films,medische 1 presentatoropvang. en het pu-Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel 13:45 16:00 18:30, vr ook om 11:40niet langer elke dag Hondenhotel (NL) #$%&''()�*+#,-*$�$##(�.���/�01������������������ nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kindernogToegang te kleinincl. is om alles te kunnen ten. Een psychologe onderzoekt bliek kiest zelf de hoofdfilm. pauzeRecep Ivedik 2 wo 11:00 13:10 15:20 ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereweten, ben ik redelijk bezeten indan of het kind mentaal klaar is ��������������� �����2�34,5�6������4���7��������7������ do/vr/za/zo/ma/wo 11:45, do/zo/ma/wo ook om drankje en Hindoestaanse hapjes. Kikkerdril (NL) hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beformatie en kennis beginnen te voor het dragen van zo’n pomp, ����1��������������������(���� ������.�����8�9�88��� Sneak Preview 14:15 16:45 19:20 22:00, vr/za ook om 14:30 17:15 vr/za/zo/ma/di/wo 11:10 13:00 14:50 gin, nee?» vanaf dat ogenblik ma 22:00 word je vergaren over de ziekte. Ik ben :������������ ���������� ������������������7������ 20:00 22:50, di ook om 13:20 15:50want 18:30 21:15 Maanprinses en het Geheim van het Witte Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesSpooktijd met laban Seven Pounds Paard, De (NL) patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het-4$;:� ���/�������<��������=<� ������� is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen zo wo 15:00 vr/za 22:30 vr/za/zo/ma/di/wo 11:40 14:00 over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels )����� ���/��>������+��������=<�7�������� Geen bereik Slumdog Millionaire Make it Happen schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin-���������?�� is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de �8�#)�)���:��������5'$)#@�@*�-'%*$ zo/wo 15:00 dagelijks 19:00 21:45, vr/za/zo/wo ook om 16:15, dagelijks 17:40 19:40, vr/za ook om 00:30 sen in het lichaam. Maria bleek er Asterixmaar en de vikingen �&������� ��� ����������.��+��#��*%%*( � � do/ma/di ook om 16:00, vr/di ook om 13:30, klaar voor, do ook om 13:20 15:30 alleszins bleef zo 11:00 do/ma ook om 13:00 Marley & Me �#��������������������.��4%(*;:%� � � toch ook nog een tijdje verder Sneak Preview za 21:00 naar de psychologe gaan. Ze had meeromdat informatie: di 21:00 New In Town die begeleidingVoor nodig zewww.filmhuisdenhaag.nl

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


20

16

Society

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 13 februari 2009

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Roos

Renate & de Residentie

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winfoto’s Otto Snoek over de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- Met nen... envan de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Gelieve niet te snurken.

Tussen de zonnebloemen

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Ik had me al helemaal verheugd op een inspirerende zondagmiddag in boekhandel Paagman, waar Willem Vermeend de kredietcrisis zou komen uitleggen. Leerzaam! Maar mijn hoofdredacteur had weer eens andere plannen. ‘Jullie gaan naar de première van Gevoelig die film over Vincent van Gogh in het De supermarktkeOmniversum, meisjes’, zei hij. ‘Weet je tens doen ook gretig wie daar aan heeft meegewerkt? Jeroen mee aan de oranjeKrabbé!’. koorts. Albert Heijn liet Ik wierp tegen dat ik in de kerstvakan24 miljoen Welpies — tie al met drie popcorn kauwende en pluchen mini-leeuwtjes — cola slurpende kinderen naar het Ommaken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stuniversum was geweest en dat ik met die van marktonderzoeksbuevenwichtsstoornissen was afgevoerd, reau Gfk kan de EK-gekte de suhetgeen voor één keer niet aan de kin- ‘Oh meneer Krabbé, uw stem lijkt ook precies op die van Van Gogh!’ permarkten liefst 45 miljoen euro opderen lag. Maar hij wuifde deze waterbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgeslodichte argumentatie gewoon weg en ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet riep enthousiast: ‘Ga nou maar naar die aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nepremière. Jeroen Krabbé komt natuurderlandse consument is daar zeer gevoelig voor. lijk ook!’ In het verleden was al duidelijk te merken dat Ik sloeg mijn ogen ten hemel en zuchtte. consumenten van winkel wisselen om boodDe naïviteit! Maar ik hield me in. Met schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets een rustige stem, waarin de ergernis (CSG) extra biedt.» maar nauwelijks doorklonk, riposteerde Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers ik: ‘Jeroen Krabbé heeft alleen het commentaar ingesproken, hoor. Die komt daarvoor heus niet op een maandagavond naar Den Haag’. AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Eenmaal op de premièreparty in het Omniversum hadden Roos en ik allerOp 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk eerst onze handen vol aan onze RotDe Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastterdamse fotograaf de herbestemmingen Haagse tij staat vandaag voor een zware begesteld. Dat plan steltdie een in aantal en aanpassingen van tram ov-chipkaart had proberen te in delen van de gemeenten slissing. Ze moet bepalen of de stemde zijn stedenbouwkundige voorschriften voor gebruiken. de muil van die tramMaldegem‘Je enhad Eeklo. men van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over bestuurder toen ik vroegbeslissing nemen over het plan chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamsemoeten Regeringzien zal pas een definitieve waarom dat niet onderzoek kon!’ mopperde hij.23 juni tot en met 21 augustus worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar dat loopt van Hillary Clinton (foto) een laatste wa-nationaliteit had-ie Van Gogh eigenlijk? Directoraat voor Religieuze Zaken, een Vervolgens hij dat metonderzoek norse blik Goed idee om ligt zonnebloemen op de tafeltjes te zetten. Iedereen gaat erstaatsinstelling. meteen een ‘A Man of Words’ , ‘liseuse de romans’ … welke 2008. Elkemonsterde burger kan aan deelnemen. Het plan tijdens terkansje geven om de strijd tegen periode op de plaatsen ter inzage: stuk vrolijker van kijken. hetdiegezelschap envolgende concludeerde: ‘Hm, • innazaten’. het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit geen bij deeen afdeling Ruimtelijke Planning Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijtzijn ze indood het zand. denwas boze. lichaamsvormen moeten goed Finse toendra’s eindelijk ge- zaak): ‘Daar denk ik toch anders over!’ de grote kunstenaar. ‘Mijn vader nam zijn vrouw Herma. Hij deVrouwelijke Het• was onstuimige avond of, van zo- hetMet Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is van een negen vorm van overspel me als jongen jaar mee naar en waande tweelingbroer terugzag. Er Toen Krabbé vervolgens informeerde restauals onze fotograaf het in poëtisch Rot- avond begonnen in het Japanse Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen want te datbekijken. kan leiden ontsponMichigan en Floridaconversatie. werden uitgeslonaar het welzijn van Huffnagel’s moezich de volgende Parijs om zijn reizen, schilderijen terdams stelde: extreem pokkenweer, rant Shirasagi in het Statenkwartier, U kunt het plan ook downloaden van de website toten roddel hun eerbaarheid en kuisheid erger Huffnagel ten omdat ze hun voorverkiezingsda(joviaal): ‘Welkom in Den der, maakten wij, discreet als wij zijn, Het waren de jaren vijftig en toenenwas ver- over maar toch was het gezellig druk in het had geweldig goed gegeten www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel.het heel bijzonder om naar Parijs te Haag, schat!’. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om aanstalten om verder te circuleren. Omniversum. Tussen de vazen met zon- keerde in een opperbeste stemming. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de te-parnebloemen (leuk bedacht!) ontwaarden Op onze opmerking dat het erg leuk gaan. Daar is mijn liefde gewekt voor Krabbé (guitig): ‘Nou, ik heb mijn pas- Maar de acteur riep ons nog even indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse poort bij goede score in beide staten broodnotijnotabelen die de vrij mogen kiezen rug. ‘Blijven jullie om film te zien?’, me hoor!’. het werk van Van Gogh’. was dat hij helemaal naar Den Haag wijontvangst bijzondere mensen zoals Hugo van bewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend dagen niet Huffnagel dig (niet heeft,uit beweegt ze geslagen): hemel en aarde in augustuslogen stemmen — naar vroegvoor hij. ze ‘Natuurlijk!’, wij enthet veld Net toenhun wij ongenoegen meenden metdezer de beroemde was gereisd, antwoordde hijcolumnisten losjes: ‘Ik kunnen Zuylen Nijevelt – dievoor wijRuimtelijke stiekem Ordening naar devan Vlaamse Commissie (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. de Albert pretgraaf dat bedoe- heb de film nog niet gezien met mijn acteur de diepte in te kunnen, werd ons ‘Ja ja. De weg van Amsterdam naar housiast. ‘Misschien vinden jullie er II-laannoemen, 19 bus 13,maar 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte len we niet oneerbiedig – , Jean-Fran- eigen stem, alleen met Frans commen- intieme onderhoud ruw verstoord door Den Haag is nog steeds langer dan die niets aan’, zei hij lachend. Wij lachten dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten mee en zeiden: ‘Maar één ding is zeker, Haag binnen naar Amsterdam’. wethouder Frits Huffnagel die Krabbé van Denstaten çois Blarel, de Franse ambassadeur en taar’. en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Jeroen: kunst is goed!’ droomscenario (zeker van zijn zaak): ‘En teKrabbé, die net als Van Gogh ook om de hals vloog alsof hij na een zoek- Krabbé Daardoor de zilverantiquair Bram Aardewerk. zou de vroegere first lady dedepartij Clintons En toen maakte dus Jeroen Krabbé zijn schildert, vertelde dat hij als kind al tocht van maanden in ondoordringbare recht’. met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk compro(iets minder van zijn was gefascineerd door het werk van Siberische naaldwouden en over barre Huffnagel entree. Renate der Zee opnieuw dicht inzeker de buurt van Obamisvan schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

dhc-92