Page 1

actueel

1-11

cultuur

15-16

sport

17-18

service

20-23

> Twee theaters raken hun directeur kwijt Pagina 3

>Feest: 125-jarig Juileum van ‘t Belgisch Park Pagina 9

> Kan ADO nu ook stunten tegen AZ? Pagina 17

weekend 31 mei en 1 juni 2008

17

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) vrijdag 12 september 2008 > jaargang 2 > nummer 70 > € 1,20 ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Extra geld voor 2500 bomen Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje MaDe gemeente Den Haag heeft riamiljoen (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette volgend jaar bijna € 260 het op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat euro extra te besteden. Hetgezinsleven grootste impact gedeelte daarvan gaatde naar de viervan diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En krachtwijken, grote bouwprojecten dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» en de sociaal-economische agenda. BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER Daarnaast krijgen kunst en cultuur, speeltoestellen en toerisme structureel extra geld. Het college van burgemeester en wethouders wil volgend jaar € 6,5 miljoen uitgeven aan het herplanten van bomen. De nieuwe bomen dienen vooral ter vervanging van gekapte exemplaren, om nieuwe achterstand te voorkomen.

door Elske Koopman

IK VAL IEDEREEN LASTIG

Deze en veel andere voornemens staan in de programmabegroting 2009-2012 die wethouder Klijnsma van Financiën deze week heeft gepresenteerd. In totaal heeft de gemeente volgend jaar € 2.354 miljoen aan uitgaven en inkomsten. Het meeste geld gaat naar Werk en Inkomen, namelijk € 545.198.000. Stedelijke ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst staan op nummer lone we can do so little, together we twee van de grootste gemeentelijke lasten can do so much’. in 2009 met een bedrag van € 328.913.000. schijn van kans Net als vorig jaar gaat ook nu weer Geen een aandat je deze boodzienlijk deel van het extra te investeren geld schap kan missen naar de grote projecten. Vorig jaar wanneer ging het je op beom € 45 miljoen voor 2008, is het zoeknu gaat bij college Barbara Flamand. Deze woorden genereuzer met € 61,3 miljoen in 2009.schitteren pront naast de bel, iner felle, De komende jaren wil het college dat 500blauwe let«Onze knikt tot 700 bomen wordenters. geplant. In huisspreuk», de periBarbara. «Daar staat mijn gezin ode 2009-2012 gaat hetvoor om 2500 nieuwe en dat willen bowij ook uitdramen, zo staat te lezen in deInprogrammabegen. je dooie eentje krijg je bijgroting. Daarmee zijn na nog nietvoor alle mekaar. bomen Zeker niet niets als het opdat eener dag eens goed fout vervangen, want in totaal zijn 4632. loopt.pagina Want dat vergeten velen: In de begroting is een halve besteed dat het van enedat dag op de anaan de bomen. In de passage staatdeook dere soms lelijk kan keren.» er net na de Tweede Wereldoorlog in woonstraten massaal bomenVerwarrend zijn geplant. Sommige bleven langer vitaal dan«Op verwacht, Barbara: 14 oktober 2006 we gevloerd: Maria bleek terwijl andere bomen werden door bouwprojecten aanverdwenen. diabetes te lijden. Acht jaar eerder uit het straatbeeld

A

En ik voel het me nog denken: ‘Het zal toch dát niet zijn, zeker?!’. In het ziekenhuis kregen we diezelfde dag de resultaten: diabetes type 1. Ongeneeslijk, maar perfect te behandelen, levenslang dan wel. Maria kreeg meteen ook een baxter aangelegd. Het was ernstig. Had ze nog een paar weken zo rondgelopen, dan was ze in een coma gesuk-

neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar dat daar tegenwoordig toch vanalles aan te doen is. ‘Beetje uitkijken met snoep en zo, elke dag trouw insuline prikken en hup - alles onder controle.’ Uit dit soort reacties leerde ik dat diabetes - en vooral de impact van deze ziekte op het leven van kinderen- heel zwaar onderschat wordt. Suikerziekte is

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster

inderdaad goed te behandelen, maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat lang was ze een supergezonde als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gebloem geweest en dan plots - bafZiektes wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en dàt. Een week voor de diagnose Volgens de begrotingmoest is de Maria verwachting proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieabnormaal vaak dat ongeveer 30 procent van de bomen we in een urineeens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis plassen en hadden gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, binnengebracht. de stad niet hun helestaal levensduur op de- Een banale feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met blaasontsteking, zelfde plek blijven staan. Vandaar dat dacht de ik. Een dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n paar nieuwe uren voorbomen ik de uitslag ging komende vier jaar 2500 pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een tanodig zijn ter vervanging een Nazag anderhalf jaar van werkzaamheden begint het voormalig Babyloncomplex steeds meer gestalte te krijgen. Twee nieuwe verdiepingen met een gewicht van ruim 550 gebeurtenis. Kindeje kan niet zeggen dat ingrijpende met veel beperkingen moet lei- als moeder: verneom waar ik nieuwe een jong meisje maken.» achterstand in de herplant te voorkomen. ton zijn woensdag op het gebouw gehesen. Een kraan van 66 meter hoogwordt. moestJegenoeg bieden de kolos pand het te krijgen. Nu de tweein deom spuiten ookop zohetSinds het beter kan nietcontragewicht zeg- ren moeten den, is gigantische niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten Teneur hele ‘Hippo-idee’ Die achterstanden ontstonden de laatste eropomgeving staan, worden de vloeren gelegd en komt er nog een vanooit prefabmateriaal bovenop. ruimtezelf is bestemd voor advocatenkantoor Pels Rijcken vroegDe mogelijk leren plaatgenlaag dat het over gaat. Je kan wassenen, maar uiteraard nogderde was met insuline. Omdat ikverdiepingen ver- «De naaste Barbara’s hoofd heeft postgevat, reageerde alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik lang nietFortuijn. zo overstuur als ik. Intejaren mede door ziektes van veel kastan& die Droogleever Het kantoor huurtveel 11.000 vierkante meter in New Babylon. eengaf beroep op een armzamet haar zal dragen.» je kind dat het dingen. datin meisje bezig gendeel. reacties Leer jes en iepen in de stad. “WeToen zijnikhet Hotel Eden, dat alUit in de hetmeeste Babyloncomplex gevestigd is,maar moesteens vanwege de werkzaamheden een maand dicht. huizen Het hotel afgelopen vrijdag ensponsors. zaterdagYves een Leterme, Hermaar één koekje uit wordt, het pakzal mag zag, dat dacht intuïtief man De Croo, Bruno klonk dezelfde relativerende te- “Nu het college allemaal eens er ik een dikke aan Maria. ‘afscheidsfeestje’ voor het oude Babylon. Babylon hoger de skyline van Den Haag veranderen. Dat moet gevierd worden”, aldus een woordvoerder vanTuybens, het halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, vette impuls nodig is voor bomen. Het is hotel. Vaste gasten en relaties werden voor een lunch of diner op vijftig meter hoogte gehesen (zie inzet). Bungelend rondom een tafel konden de gasten genieten van inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die belangrijk voor de stad dat bomen blijven het uitzicht op Den Haag. Op maandag 6 oktober opent het hotel weer zijn deuren. Ook al waren de werkzaamheden tot in detail voorbereid, een een verjaardagsfeestje nooit ofte ietsaantal of watongelukjes is, krijgt tewaren maken bestaan”, aldus Klijnsma. onontkoombaar. Als gehypnotiseerd keken fietsers passanten naar het gevaarte en botsten wel eens ergens tegenaan. De werkzaamheden moeten uiterlijk 15 september nooit tweeen glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een Maria kan welPrinsjesdag. degelijk leven brief voor prins Filip en prinses Vorig jaar is de gemeente al begonnen met gereed zijn, zodat de Bezuidenhoutsewegken. weer vrij is voor > Foto’s: Dory Danckaarts als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de de actie ‘een miljoen voor groen’, waarbij voortdurend alert zijn. Bovenbus. bomen beschikbaar worden gesteld aan dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht inwoners van Den Haag om in hun voorving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te tuin te zetten. “Dit versterkt het groene zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontkarakter van de stad in woonstraten extra, zettend graag dat dit project slaagt. Mijn doortastendheid waardoor voortuinen ook minder verhard extra energie gestopt in het zorgen dat de Psychologe Advertentie werpt ook vruchten af. Actrice zijn”, schrijft het college in de program- minder bedeelden in de gemeente meer «Maria is een tijdje naar een psymabegroting. De actie loopt volgend jaar gebruik maken van regelingen die er voor chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalwieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter gewoon door. “Die bomen zijn volgens hen zijn, zodat minder geld op de plank ken Brainport Eindhoven heeft maandag een kantoor in Den Haag geopend. Brainop een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipmij nog niet op”, aldus de wethouder. blijft liggen. port wil zo ervoor intensievere relaties met de overheid om mij de bloei van de hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel een veel beter derbreking genomen aanknopen voor haar leek pompje zorgt dat ze zich Volgens Klijnsma was de sociaal-econo- De Haagse gemeenteraad praat de ko- niet Brainport-regio doorinspuite kunnen zetten.opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel medische langer elke dag moet mische agenda het lastigste onderdeel van mende weken in commissieverband over ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderziekte, om troost tenetvinden en om boekje. De Bel wordt ook ereweten, ben ik redelijk bezeten in- in het kind mentaal klaar is op de onderhandelingen in het college. “Daar de verschillende onderdelen van de pro- dan Deofmedewerkers gaan zich een actieve manier mengen het politieke kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beformatie en kennis beginnen te hun agressie opop hetom dragen van zo’n pomp, met kan heel veel onder vallen, van emancipa- grammabegroting. Op 30 oktober staat voor werk de samenwerking de industrieën in Zuidoost-Nederland een gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben tie tot sport”, licht ze toe. Zij lichtte nog een het stuk op de agenda voor de raadsver- ook hoger peil te brengen. Ook lobbyen ze voor een betere infrastructuur en vragen zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter tipje van de sluier op over het onderhan- gadering. Dan zal duidelijk worden wat patïent. ze aandacht voor technologische innovaties. Brainport Eindhoven is een netZe bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen delingsproces van vlak voor het zomerre- de raad nog anders wil zien. Volgens over werkdevan bedrijfsleven,bekennisinstellingen en gemeenten zich inNijlpaard de regio rum.be, waar lotgenoten met me- dat zelfredzaamheid geworden. in het Engels contact komen ervarin- Het omover zelf de plaat-op kaar is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de ces: “Collega Henk Kool heeft echt ervoor Klijnsma heeft het college al het beschik- schikt en net decanule grenstericht ‘de in producten van en morgen’. netwerk is actief lichaam. Maria bleek systems er geknokt om de middelen uit de Wet Werk bare geld uitgegeven, dus zal de raad met sen in in dehetsectoren ‘hightech & materials’, ‘food’, ‘automotive’, ‘lifetec’ en klaar maar is bleef en Bijstand voor armoedebestrijding te dekkingsvoorstellen voor eventuele aan- alleszins ‘design’. Hetvoor, kantoor gevestigd in het VNO-NCW gebouw (de Malietoren) Zie onze advertentie op pagina 82 toch ook nog een tijdje verder behouden”, zegt ze. Zo wordt onder meer vullende plannen moeten komen. aan de Bezuidenhoutseweg 12. naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze keld. Het was allemaal erg verwarrend en emotioneel. ‘Een ziekte voor het leven’, hadden de dokters gezegd tegen Maria. Dat begrip ‘levenslang’ vatte ze niet en wil ze nog altijd niet vatten. De dag daarvoor was ze nog zoals alle andere kinderen geweest en nu was ze plots anders. Dat maakte haar erg verdrietig en opstandig. Nog altijd.»

Op weg naar New Babylon Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Brainport Eindhoven opent Haags kantoor


2

16

Feuilleton

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Onze oproep om uw oplossing van de moord op Blonde Dolly in te sturen,

leverde veelen reacties op maarhet nietEK eentje die ookMaar maar enigszins de buurt Van oranje leeuwenpakken tot Nog éénwel week dan begint Voetbal. buteninverkoopt. kwam van de theorie die thrillerschrijver Tomas Ross aanhangt. Minister Luns het oranjelegioen is nu alPrins klaar voor de strijd. Net passeerde de revue, evenals Bernhard. Natuurlijk Dolly’s oranje ex-man, vibrators de KGB, in de seksshop. «Eén match winBVDde en grens zelfs oud-minister van defensie Sidneydan van den Bergh.nen... Helaasen geen over is de ‘EK-koorts’ al meer uitgedewingekte begint echt.» naars. Hierbij de laatste aflevering van De Moord op Blonde Dolly. broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

SLOT

Oranjekoorts stijgt

Ik heb nooit goed begrepen waarom Amsterdam bij uitstek de locatie is voor misdaadseries en ‘policiers’, en niet Den Haag. ’t Zal ongetwijfeld te maken hebben met het wat stijve, suffe imago dat we landelijk hebben: een stad (?) van stille lanen en duffe wijken, van ambtenaren en Indische weduwen en soms een relletje bij ADO of op Oudjaarsavond. Als altijd, schijn bedriegt. Den Haag is het Utopia van de misdaadschrijver, of het nu om ‘true crime’ gaat of om fictie. De ambassades en diplomatieke diensten, het Binnenhof, de onroerend goedwereld, het Koningshuis, de (vroegere) huisvesting van de diverse inlichtingendiensten, daar kan geen Holleeder of Bruinsma tegen op. Den Haag is niet alleen overdrachtelijk maar ook letterlijk een móórdstad. En geen platte moorden of liquidaties, maar moorden met een intrige en soms vérstrekkende gevolgen. Neem de lynchpartij op de gebroeders De Witt in 1672 op het Groene Zoodje; de zogenaamde zelfmoord van Rost van Tonningen in 1945 in de Scheveningse strafgevangenis; die van de dubbelspion King Kong daar een jaar later; de even omstreden zelfmoord van Friedrich Schallenberg in een vijver naast de Groot Hertoginnelaan; de liquidatie van de Chinees ir. Hu Tsu Hai op de Prins Mauritslaan, juli l965 – ’t zijn even zoveel intrigerende als raadselachtige moorden omdat niemand tot nu toe het fijne er van weet. En met een beetje doordenken heeft zelfs de moord op Pim Fortuyn een Haagse connectie. Keuze te over Een pop in dus toen me de eer te beurt viel om in mei voor het te starten Den Haag Centraal een een2007 seksshop met Haagse moordfeuilleton te schrijven. spannende, oranjeik boa Waarbij geen moment aarzelde om de nooit opgeen dito loste moord op ‘Blonde Dolly’ van 30 oktober l959 te hoedje. kiezen. Wat eigenlijk kwam omdat ik nog maar kort tevoren, dwalend op begraafplaats Westduin, op haar graf stuitte. Een goed verzorgd graf uit november 1959, toen bijna een halve eeuw oud, waarop een verse bos bloemen stond. Merkwaardig want grafrechten vervallen, dikwijls na tien jaar, soms langer als ze bijgekocht worden, maar door wie dan in haar geval? Dolly – Sebilla Alida Johanna Niemans (1927-1959) – was een hoertje dat nauwelijks nabestaanden had en die zijn ook allang dood. En ’t gekke was, telkens als ik weer bij haar graf kwam, stond er weer zo’n vers boeket of een kerstkrans. Nog intrigerender werd het toen ik las dat iemand enkele jaren na haar dood daar al een bloem had neergelegd plus een kaartje met de

‘maar’ een hoertje was, en het onderzoek bij Van Driel cryptische tekst “Een bloem van mij, Blonde Dolly. Ik lag, werd hem dat, zoals de Haagse journalist Caspar heb een foto en weet het adres van de vrouw die ze Postmaa onthulde, plotseling uit handen genomen. zoeken in de zaak van jou voor inlichtingen. B. heet “De finale ondervraging van Gerard V. zou door ze”. Een wanhopige minnaar? Een klant die haar niet twee heel speciale ondervragers worden gedaan”. kon vergeten? Een gek? Haar moordenaar? En wel door de toenmalige hoofdofficier van Justitie, De moord op een hoertje, hoe afgrijselijk ook, is niet mr. Kemper, en door het opperhoofd van de Haagse spannend. ’t Is vaak een kwestie van lust, niet-betapolitie, hoofdcommissaris J.H.A.K. Gualthérie van len, dronkenschap. Dolly werkte in het toen vervalWeezel. Wat zeer vreemd was, want een hóófdcomlen Spuikwartier aan de Nieuwe Haven, een buurtje je wedstrijd sowieso alvan nietde graag kwam,Party laat staan Max. voor De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een specialemissaris? Waarom? Dewaar eerste Nederde (betaalde) liefde. Nog geenItajaar eerder was daar al een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met nietsHet resultaat was dat Gerard V. op vrije voeten kwam. landers is pas op 9 juni tegen eenMaar ander in hoertje dus eigenlijk hoefde nie-je valt Tomas Rossdan feestmateriaal voor in de tri-Maar Van Driel wist zeker dat hij het had gedaan. En kost het, maar wel op in de lië. het vermoord, Nederlandse mand er van opwe te kijken toen Dollytribune», op 2 november zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het suc-dat roemruchte Blauwe Boekje werd nooit gevonden. Hulst is het alsof al middenin gewurgd werd aangetroffen. Tot bekend werd«Maar dat ze we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld eenEr is veel gespeculeerd over de mogelijke dader. En Buysse. het EK zitten. Aan cafés hangen per week ruim 600 gulden ‘schoon’ verdiende, eenoranje rigoedkopere attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop jereken maar dat veel van Dolly’s hooggeplaatste klanoranje wimpels en opblaasvoetant inkomen voor die dagen, een vermogen van rond ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkopten gebibberd hebben. dedat 250.000 gulden bezat en in eigenaresse was van zeook ene kleurtje. En zelfs de en een flap die je omhoog kan klap-Een ogenschijnlijk vreemd verhaal is ook dat Van zijn. En«Precies nog merkwaardiger was Weezels’ zoon Hans, later parlementariër en ambasker acht panden. ’t Was kreeg ook niet etalage van de seksshop dezo gek dat een krant moest dus uitgelatenpen. een brullende pop naast kanten lingerie leeuw», zegtZeker zaakvoerder Gerardsadeur, beweerde dat zijn vader “onder strikte geleek te zijn. was het geen haar die wat dagen vergeleek met ook Mata Hari, de befaamde het dat er geen motief nog een oranje boaeen of hoertje das omaan hetde Nieuwe Haven? Herder, terwijl aan en desiekassaheimhouding” met hem over Dolly’s boekje sprak en roofmoord want haarden dagopbrengst, spaargeld courtisane. Maar lijf. zelfspaar oranje vi- even opmerkelijke raden lagen er nog. enkele dametjes zo’n shirt kopen.na diens dood een dossier thuis vond waarin de naam Al«We snel hebben werden een andere, brators», zegt één dealver«De week vlogen ze devan de moordenaar stond, waarna hij het vernietigde. de voorbije verhalen dat Dolly, uit die zaken bekend. Dollyvan bleek langer in het vak te zit- De schok kwam mét koopsters. «Een één om in Amsterdam, ver- periode dat ze een ‘grande deur uit, iedereen ze mee.»Volgens de zoon zou het om een “respectabel man” dame’ was, neemt veel hooggeten, al sinds het gewone, laatste oorlogsjaar devolgens G-spotinteDen stimuleren en in dan Haag maar 1950 getrouwd te zijn plaatste cliënten had overgehouden. Namen als van gaan die inmiddels dood was. nog drie kogels’ in de VVD-er prof. Oud zongen rond, Ogenschijnlijk vreemd al was ’t maar dat de oude met een‘vibrerende violist van het Residentie-orkest en sindsdien minister Luns en deToeteren kleuren vankringen de Nederlandse voor de Bernhard! klaar Krankjorum alsstrijd ’t ookzijnhoofdcommissaris Van Weezel dat dus thuis bewaarin de betere te hebben verkeerd. Haagse bete- en zelfs die van PrinsHelemaal vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt re kringen. Ze wordt ook fotomodel, ze reist veel voor is, een Haagse taxichauffeur verklaarde onder ede dat hetde! Maar zo gek is het niet, ervan uitgaande dat Dolnog kleine plafond vol met oranje alpenho-ly – en Jupiler maakt dat staat vast –deze haaroranje fortuintoeters. met chantage op naar haar toe had gebracht”. dietwee dagen naarvoetballetjes buitenlanden,boze doet aan liefdadig- hij “de halve regering ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt,hooggeplaatste politici en zakenlieden verdiende. En heidswerk door gedichten in zieken- en bejaardenhui- Nog meer bizarre geruchten volgden. Dolly zou voor kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas zen te declameren. Dan al zou ze vijf huizen bezitten. de BVD hebben gespioneerd, voor de Russen, voor de dat Van Weezel zelf het onderzoek overnam waarna verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje En des te raadselachtiger dat ze na haar scheiding dus Amerikanen, chantage via het bed. Maar ’t meest in- de zeer verdachte Gerard V. vrijkwam. En dat je in het gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te latrigerend was wel het verhaal dat ze een blauw boekje Haags Gemeentearchief alles nauwgezet omschreven terugkeert in deDaarvan prostitutie, eenjealomten gerespecteerde bekkenspieren. krijg met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt had waarin nauwgezet de personalia engebrek wensenaanvindt wat de recherche aantrof in Dolly’s huis, behalen graag geziene gaste op diplomatieke partijen, in de een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoeze het zijn door Jupiler. Bij Vandaar is dat het mijn vaste overtuiging van«Betrekkelijk haar hooggeplaatste gasten noteerde. Koninklijke Schouwburg en in zakenkringen. zit met de verkoop? Rode Duivels op het EK,Kortom, hebben zeve dat boekje. De oranjegekte duidelijk big business. Tijdens uiteindelijk vanwerden een of meer van een hoogst brandbaar boekje. was er dan ook niet is dat Dolly We weten dat Dolly bang was, daar goed, aan diemaar Nieuwe Leeuwenpak de grote stormloop beslist deDat Nederlanders te sponsode zomer van hetop WKlast 2006 er bij onze de wegextra is geruimd waarnaverde meervertrouwen nadat de recherche werk had gedaan. Haven. Dat kaniets bestminder zijn vanwege dat eerder ver- Het nog komen. ren. haar Landverraad? Kan best, maardie hooggeplaatsten Wie toch op- moet noorderburenuit 125.000 tv-toestellen werd doordat de er hoogste politieautoriteit De leiding van het onderzoek berustte bijerdeniet zeerminder ca- dader ontzien moorde hoertje, maarnaar ze kende het vak en ploeg de risico’s in de is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij gewonden de trikocht. Nu zouden liefst 175.000 worden. pabelewordt hoofdinspecteur Driel. En voor van Driel in Den Haag, de man die tevens alle macht had het al jaren. Dus waarom een waakhond, als gaan enigewinnen, Pas als ze Ne- hardVan mee toeteren.» bune wil dán trekken, te verdonkeremanen. In die loog de zoon wasen het duidelijk. bodyguard Gerard V. had alarm in haar metalen rolluikderland én een betaalde weer te klein kleurt het DeOp de kers op de taart, hetDolly typischeboekje De kanpandje, terecht bij de loelektronicaketens zien dezin Nederlanders dus Weezel niet, al pleegde hoofdcommisagewurgd. Mogelijk motief, de doorishaar bodyguard, de 31-jarige Gerard V.. Dolly waarland werd massaal oranje.» oranje gebak, het afgewezen wel nog evenvan Van kale ‘feestwinkel’ maar al te ook graag winnen. Want naast de verkoop van Weezel de moord niet zelf: hij wás minnaar. ’t Zou heelwachten. goed kunnen. Hij wás een ‘insischijnlijk in de nacht van 30 op 31 oktober gewurgd, Winkelketen Blokker «Vanaf volgende weekris Gualthérie van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, man radio’s en hij wás inmiddels der’, kende de hond, verkopen Dolly had al eerder te kennen ge- een respectabele een weekeind, in haar slaapkamer boven waar geen schaart zich alvast we de oranje tompoes», frituurpannen, voortoen op het werk enook zelfs ook november uitgesproken de hij verkoopster inbekend de Hema.dood. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als geven bang voor hemzegt te zijn, stond tevens klant kwam, en in de ochtend van de 2de achter heteen Neder-als ‘asociaal’ en had «Zelfs een bakje koffie Hij kun jeMaar wie zoete toonbank. Neem graf daar diebroodjes bloemenover nogdesteeds op Dolly’s in eenbijinrichting gezeten. gevonden. De politie constateerde al snel dat het landse dan supporteren.» de vele merchandising en prullaria bij, dat eens mysterieuze kaartje, is en blijft een raadverklaringen af en zijn alibi legt, ofnog ‘inside job’ was: geen spoor van geweld of van braak.elf- legde ook tegenstrijdige dan kom je deseptember volgende weken voor verjaardag. de non-food a.s. is haar Of Dolly had haar moordenaar zelf binnengelaten was niet sluitend. Althans, de eerste weken na zijn ar- sel. Tweeëntwintig op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. nog geen winter zodat ik daar in slaapzak of hij (zij) had de sleutel. Merkwaardig was ook dat restatie. Daarna opeens wel, zodat hij werd vrijgela- Godzijdank is dat het hetdoorbrengen. EK ook allemaal de rododendrons detijdens nacht zal haar hond al die dagen niet binnen had geplast, die ten. Nu weer iets merkwaardigs. Want hoewel Dolly tussen Opvallend ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

De moord op Blonde Dolly

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Stadsmens

door Joke Korving

Gevoelig

De supermarktketens doen ook gretig dens het voorjaar, rond Sinterklaas en Kerst. Haar mee aan de oranjemoeder was indertijd trouwens ook Albert betrokken koorts. Heijnbij liet de school. Carin, lachend: “Mijn jongste Welpies broer wil24 miljoen — de de danscursus niet afmaken. Mijn moeder heeft pluchen mini-leeuwtjes — die toen voortgezet en is blijven makenhelpen”. die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stuCarin de Goyer weet als geen ander hoe populair die van marktonderzoeksbudansinstituut Wim Lier is geweest. En toch was het Doelgroep reauzeGfk de EK-gekte de suvoor haar een bijzondere ervaring om dat onlangs Duizenden mensen heeft in kan de afgelopen veertig permarkten liefst miljoen eurotot opin een boekje over Den Haag nog eens bevestigd jaar lesgegeven en zij doet dit nog45steeds twee brengen. meedoen, is dangeassisteerd ook uitgeslote krijgen. “Er stond dat als er op zaterdagavond drie avonden in de Niet week. Carin wordt ten. «Het keert zich zelfs tegenDe je als je er niet volle trams richting Laan van Meerdervoort reden, door twaalf vrijwillige medewerkers. hoogtijdaaan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. Nede conducteurs wisten dat de lessen van Wim Lier gen zijn sinds de jaren negentig voorbij. “De«De jeugd consument is daar zeer gevoelig voor. weer begonnen waren. Dat is zo mooi om te lezen”, is nietderlandse meer geïnteresseerd”, verklaart ze. “Onze In doelgroep het verleden al duidelijk te merken dat zegt ze. grootste nu was is boven de 25 jaar”. Jaarlijks van winkel wisselen omaantal boodDe hoogtijdagen – Den Haag telde indertijd 12 meldt consumenten zich bij haar school toch nog een fors te doen als blijkt dat hun winkel dansscholen – heeft zij van heel dichtbij meegenieuweschappen leerlingen. Een cursus, bestaande uit 26 niets les(CSG) extra biedt.» maakt. Deze maand is Carin veertig jaar verbonsen, inclusief drie dansavonden, kost 200 euro per Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers den aan het dansinstituut. Dertig jaar was zij de persoon. Dat bedrag kan in gedeelten worden bedanspartner van Wim Lier. Sinds zijn dood, in 1998, taald. Dansinstituut Wim Lier kan ook rekenen op leidt zij de dansschool samen met medewerkers. een trouwe aanhang. “Sommige mensen komen HetAANKONDIGING veertigjarige jubileum OPENBAAR viert ze zaterdagONDERZOEK met hier al 35 jaar. Zij zien het als een avondje uit”, vereen receptie. Carin de Goyer verwacht van vrientelt Carin de Goyer die zelf elk jaar de variaties in den en bekenden geen cadeaus. Wie toch iets wil alle dansen maakt. Onder de dansliefhebbers die Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk doen, vraagt ze om een bijdrage te geven aan de haar school De Amerikaanse Democratische par-bezoeken zijn ambassadeurs, politici en uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastStichting Dezeeenstichting van het VU kintij staat vandaag voor eenexpats. zware begesteld. VONK. Dat plan stelt aantal herbestemmingen en aanpassingen van deroncologisch centrumvoorschriften doet onderzoek kinbuiten het instituut eveneens actief. De afslissing. Ze moet bepalenCarin of deis stemde stedenbouwkundige voor innaar delen van de gemeenten derkanker, als belangrijkste streven meer pagelopen vijf jaar presenteerde zij in het Atrium het Maldegemmet en Eeklo. men van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over tiëntjes te genezen van Hoogwaardig Stadsbal. “Dit jaar is het helaas niet gehouchigan en Florida alsnogHaagse meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal de pasziekte. een definitieve beslissing en nemen over het plan vernieuwend onderzoek moet tevens zorgen den. Dezou gemeente heeft geen subsidie beschikbaar worden. Een positief antwoord Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar onderzoek dat loopt vangaan 23 juni tot en met 21 augustus Hillary Clinton (foto) eengesteld”, laatste waDirectoraat voor Zaken, een staatsinstelling. voor minder bijwerkingen behandeling. Het klinkt het teleurgesteld. “Hopelijk gebeurt Carin Goyer steunt onderzoek naarReligieuze kinderkanker > Foto: Creative Images 2008. Elke burger kan aan dat na onderzoek deelnemen. Het plan ligtde tijdens terkansje geven om de strijd tegen jaar weer wel”. dieligt periode op de ter inzage: doel Carin na volgende aan het plaatsen hart. Zelf genas zij van het volgend • in het gemeentehuis Maldegem Barackgehaald Obama om te winnen. Het gebruik van Ze deodorant of parfum is uit “Ik buitenshuis heb in die tijd mijn diploma’s les ZijMaar begon. moet opvallongkanker; de ziekte van werd bij haareninEeklo; 1989 gecon- aan haar eerste danslessen kijkt uit naar de receptie komende zaterdag. Eén • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten gevengoed en heb in Londen examen gedaan lend goed zijn geweest. Aan Carin werd een week te kunnen stateerd. vanzand. de gasten die avond is prof. dr. G.J.L. Kaspers Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm en diploma’s”. Zo ontving zij van het VU medisch centrum. Hij is gespecialiseerd voorvan mijnoverspel internationale wilde assisteren bij de daarop CarinOrdening, de Goyer heeft haar bezoek uitgenodigd op later gevraagd of zij Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen reizen,het want dat kanvan leiden Michigan en Teachers Florida werden uitgeslodiploma de International Dance een jaarmogen deed zijniet meealleen aan wedhaar ‘werkplek’. De enorme danszaal in het pand volgende les. Binnen in kindergeneeskunde en is hoofd oncologie-hemaU kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel hun eerbaarheid kuisheid en erger ze hun Association. Wim Lier, die 25ten jaaromdat voorzitter is voorverkiezingsdage- tologie. Carin de Goyer hoorde Kaspers op een bijin 1969over tweemaal kampioen en aanwww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. het Scheveningse Veer – gelegen tussen de strijddansen. Ze werd nog:‘medaillisten’. overspel. tum tegen de zin van deeenkomst partijleiding tiem argument kunnen gebruiken Organisatie, Een jaar later weest van de Nederlandse Danssport Oranjestraat en het Noordeinde – imponeert. “Hier in de wedstrijden voor vertellen over het belangwekkende onder- om Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parachter is nog een zaal. Nee, dat verwacht je niet als volgde in het Kurhaus de eerste officiële wedstrijd, stimuleerde haar in die richting. “Wim volgde alle zoek naar kinderkanker en voelde zich onmiddellijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodnotijnotabelen die vrij mogen kiezen congressen, heeft over de hele wereld gejureerd en waarop zij kampioen tweede klasse werd. je de buitenkant ziet”, beaamt ze. Dansinstituut betrokken. Zelf was zij een jaar uitgeschakeld, nadat ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — heel vaak lezingen gehouden”. Zij gaf tot een paar bij haar longkanker was geconstateerd. “Ervarennaar Het dansen Wim Lier zit hier Commissie sinds 1980. TotRuimtelijke 1994 wasOrdening de dansnaar de Vlaamse voor (VLACORO), Koning ging steeds meer voor haar betekenen, onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. maar ze wilde per se ook haar opleiding tot dok- jaar geleden eveneens lezingen tijdens congressen medewerkers hebben toen mijn lessen overgenoschool nog gevestigd Albertook II-laan 19 steeds bus 13, 1210 Brussel.op de Laan van velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Meerdervoort. Daarnaast waren er ‘buitenplaat- tersassistente en medisch analiste afmaken. Eén in Engeland en jureerde – op uitnodiging – gere- men. Ik heb zoveel geluk gehad dat ik genezen ben. dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten sen’, zoals Carin zegt. Zij gaf indertijd tevens les jaar werkte ze als chemisch analiste, twee jaar als geld in het buitenland. Er slechts heeft niet maar is een beschermengel- dat staten binnen en Obama 67.één,stond, hetlegioen zeer onwaarschijnlijk zeventig en tachin onder meer Leidschendam, Zoetermeer en Poel- doktersassistente en was daarnaast 6 avonden in de Het dansinstituut hield in de jaren tjes op mijn schouder gezeten”. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario week actief op de dansschool. Halverwege de jaren tig grote bals in het Congresgebouw. dijk. met nogTegenwoordig drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproworden in de school drie bals georganiseerd: tij- buurt Vijftien was Carin de Goyer toen zij bij Wim Lier zeventig kwam ze in vaste dienst bij Wim Lier. Voor van meerObainformatie: www.wimlier.nl opnieuw dicht in de mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Carin de Goyer 40 jaar op dansvloer Wim Lier

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

Twee theaters raken directeur kwijt

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT door Coos Versteeg

groep Circle Percussion. De Roo vertrok bij alle twee nog een keer iets anders. John Reinders (53) kwam 23 jaar geleden het dansgezelschap als gevolg van grote Ze isTheater een moeder met Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem financiële tekorten. Hij werkte daarna een als interim-directeur van Het Gebeuren/ Zowel aan het Spui alseen Theater Zwembad de Regentes moeten op zoek Theater aan de Haven in Den Haag te- tijd freelance en werd in 2000 directeur van ontwierp een unieke diehadjonge diabetespatiëntjes hij enige tijd leiding het toen nieuwe Theater Zwembad de Renaar een nieuwe directeur. Eindnijlpaardknuffel van het recht. Voordien jaar vertrekt John Reinders bij Theater aan gegeven aan het Shaffy Theater in Am- gentes. Daarnaast bekleedde hij diverse beleert ze zichzelf moeten Sindswerd een Reinders paar weken spit Barnevenfuncties in de wereld van sterdam. Uiteindelijk di- stuurlijke het Spui.hoe Hij verhuist naar Maastricht en inspuiten. muziek en theater. Zo is hij sinds vorig jaar recteur van het nieuwe Theater aan het wordt beleidsmedewerker cultuur bij de bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere provincie Limburg. Michael de Roo zoekt Spui, dat de artistieke plaats (margethe- voorzitter van de Stichting Musica Antica da Camera in Voorschoten. ater)ze vanuit hetde afgebroken HOT-theater zijn heil in Zwolle. Hij wordt per 1haalt project. Inspiratie endaar drive zorg voor haar en dochtertje Mamei 2009 directeur van het Kameropera Theater aan de Haven moest invullen. “Ik ben nu al één dag in de week actief in ria (10). meisje tweeCollega jaar Michael geleden suikerziekte en dat zette Zwolle. Dat worden er straks twee”, aldus de Roo (59) zat kort daarop Festival. OokHet Theater Pierrotkreeg is op zoek aan de overkant van het Spui. Hij volgde in Michael de Roo. “De Regentes is voor mij naar een nieuwe leider. het directeuren gezinsleven op zijnHaagse kop. «Het was Iedereen een afgerond geheel. We draaien ruim 300 die tijd Careleen Birnieramp. op als directeur van hetonderschat Twee van belangrijke theaters houden het voor gezien. Toeval, Nederlands Dans Theater. Voordien was voorstellingen per jaar, financieel ziet alles de impact van diabetes. ben ikDeinRoo actie geschoten. goediets uit. Ik word straks zestig en ik wil hoofdvakdocent aan Ikerwil want er heerst geen crisis, er zijn geenDaarom con- de musicus nog eens wat de conservatoria van Utrecht en Den Haag flicten of wat dan ook. De heren – in de doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. Enanders. Veel mensen vinden herfst van hun carrière – willen gewoon en artistiek en zakelijk leider van slagwerk- dat griezelig of vragen of ik de Lotto heb

dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

lone we can do so little, together we can do so much’. Geen schijn van kans dat je deze boodschap kan missen wanneer je op bezoek gaat bij Barbara Flamand. Deze woorden schitteren pront naast de bel, in felle, blauwe letters. «Onze huisspreuk», knikt Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de andoor Miranda Fieret dere soms lelijk kan keren.»

En ik voel het me nog denken: ‘Het zal toch dát niet zijn, zeker?!’. In het ziekenhuis kregen we diezelfde dag de resultaten: diabetes type 1. Ongeneeslijk, maar perfect te behandelen, levenslang dan wel. Maria kreeg meteen ook een baxter aangelegd. Het was ernstig. Had ze nog een paar weken zo rondgelopen, dan was ze in een coma gesuk-

neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar dat daar tegenwoordig toch vanalles aan te doen is. ‘Beetje uitkijken met snoep en zo, elke dag trouw insuline prikken en hup - alles onder controle.’ Uit dit soort reacties leerde ik dat diabetes - en vooral de impact van deze ziekte op het leven van kinderen- heel zwaar onderschat wordt. Suikerziekte is

gewonnen, maar ik heb gewoon geen idee wat ik verder ga doen en dat vind ik heerlijk”. Michael de Roo vertrekt daadwerkelijk al per 1 december. Hij blijft hier wel gewoon wonen. John Reinders daarentegen keert terug naar zijn geboortegrond. “Ik ben aan de rand van Maastricht geboren, dus ik keer weer terug”. Zijn belangrijkste taak wordt daar nieuwe inzichten op het gebied van kunst en cultuur te ontwikkelen. “De regio wil in 2018 net als Den Haag culturele hoofdstad van Europa worden, samen met Aken, Luik en Hasselt. Dus dat wordt leuk”. De besturen van Theater aan het Spui en Theater Zwembad de Regentes zijn inmiddels begonnen met het zoeken van opvolgers.

17

3

Museum verwerft onbekende Mulisch Het Letterkundig Museum heeft op een veiling een typoscript van een kort verhaal van Harry Mulisch verworven. Mulisch heeft het typoscript geschreven naar aanleiding van de watersnoodramp van 1 februari 1953. Een aantal daarop betrekking hebbende brieven uit 1953 en 1954 van de destijds in Haarlem wonende beginnende schrijver, kwam eveneens in het bezit van het Letterkundig Museum. Het ‘kort verhaal’ over de Zeeuwse ‘Dorpjeskijker’ is een beknopte eerdere versie van ‘De terugkomst, een legende’, opgenomen in Mulisch’ verhalenbundel ‘De versierde mens’ uit 1957. Het ongepubliceerde typoscript zal na verkregen goedkeuring van de schrijver volgend voorjaar verschijnen in het tijdschrift van het Letterkundig Museum, ‘Goede papieren’.

Nieuwe rabbijn voor Huffnagel nieuwe Haagse synagoge wethouder binnenstad De Liberaal Joodse Gemeente aan de Jan Evertstraat in Den Haag heeft een nieuwe rabbijn. Het is de Amerikaan Kenneth Leinwand (rechts op de foto) uit Maryland. Hij werd afgelopen weekeinde ingezegend door zijn illustere voorganger Awraham Soetendorp, die half februari dit jaar na veertig jaar dienst met pensioen ging. Leinwand was het grootste deel van zijn werkzame leven actief als rabbijn in het Amerikaanse leger. Hij diende lange tijd in Korea en Duitsland. Op zijn 55ste ging hij met pensioen en verbleef twee jaar in Jeruzalem, voordat hij de post in Den Haag aanvaardde. Kenneth Leinwand is in principe interim-rabbijn en werd onlangs door het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag voor twee jaar benoemd. Er is in Nederland een tekort aan liberale rabbijnen. De meeste rabbijnen zijn dan ook actief in meerdere gemeenten. Inmiddels heeft het vijf jaar geleden opgerichte Levisson Instituut in Amsterdam (vernoemd naar Bob Levisson, die na de Tweede Wereldoorlog in Den Haag opnieuw de Liberaal Joodse Gemeente vorm gaf) zijn eerste lichting van vijf Nederlandse rabbijnen afgeleverd. Vier van hen zijn vrouwen. Voordien moest men naar het buitenland om de studie te volgen. > Foto: Ido Menco

Duizendpoot wethouder Frits Huffnagel heeft onlangs een beleidsveld aan zijn portefeuille mogen toevoegen. Vanaf afgelopen dinsdag maakt ook de binnenstad deel uit van zijn uitgebreide takenpakket. Tot voor kort behoorde dit terrein tot de verantwoordelijkheid van wethouder Peter Smit. “Dit gebied wordt de komende jaren ingrijpend gereconstrueerd. Dat is een boeiend proces waar ik de komende jaren nog meer tijd en aandacht aan wil geven. Dat mag niet ten koste gaan van verkeersen milieuzaken of de belangen van de binnenstad”, aldus Smit. Huffnagel wijst er op dat de binnenstad ook een belangrijke rol speelt op het terrein van de citymarketing, een prominent onderdeel van zijn portefeuille. Huffnagel: “Deze combinatie biedt interessante nieuwe mogelijkheden”. De portefeuilles van de twee VVD-wethouders zijn nu als volgt: Frits Huffnagel heeft Citymarketing, Internationale zaken, ICT, Organisatie en Binnenstad; Peter Smit: Verkeer, Binckhorst en Milieu.

Inspraak voor burger wordt makkelijker

Hagenaars kunnen nu nog makkelijker van zich laten horen tijdens raadsen commissievergaderingen. Wie zich vooraf heeft aangemeld, kan vijf minuten spreken namens een organisatie, vereniging of zichzelf. Het betoog moet wel over één van de onderwerpen op de met de bezienswaardigheden samenhangen. vergaderagenda gaan. Tot voor kort kon Het boekje verschijnt in ‘ t Nederlands, Ende aanmelding alleen telefonisch of per e-mail geschieden. Om het Hagenaars Ondernemers slaan de handen ineen om het gels en we maken een kinderversie”. OpenVerwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben gemakkelijk tezelfstandig. maken, heeft de griffie historisch«Op hart 14 vanoktober Scheveningen De Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes Barbara: 2006harder te lucht Muzee combineert heden, verleden toekomst om erg de ontwikkelingen aan te van de gemeenteraad een webformulier laten kloppen. In meiMaria 2009, wanneer be- Hetenwas goed te behandelen, keld. allemaal ver- inderdaad werden we gevloerd: bleek de Cabaretier en schrijver Marcel Verreck die de badplaats heeft maar doorgemaakt. laten tonen maken. waar Deze de staatinsuline op www.denstrating van de Keizerstraat is, stippen er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed en emotioneel. ‘Een aan diabetes te lijden. Acht vernieuwd jaar warrend het keerde na een verblijf in de hoofdstad “Wehet zijn nu bezig metde de uitwerking. De haag.nl/inspraak. is daar alleDat inforstartwas een openluchtprogramma van Muzee, soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het dan men vermoedt. Wanneer je lang ziekte voor leven’, hadden lang ze een supergezonde snelst wordtOok opgenomen. route heeft betrekking op hetals zogenaamde matie gaat overhet hetvlugst inspreken tijdens het voormalige Schevenings Een gezegd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulinevolwassene gediagnosticeerd terug naar zijn geboortestad Den Haag. tegen Maria. Dat bloem geweest en dan plots -Museum. baf- dokters via de buik, raadsgeik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook wordt met diabetes, heb je ge- dig begrip ‘levenslang’ vatte dàt. Een week voor de historische diagnose plekken volgd door armen en benen en ‘Scheveningse lint’ ze enniet gaat door de Keizeren commissievergaderingen te vinden. dorpswandeling langs Achter dealwagen metals zijn pasgeboren proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per wil zestraat, nog altijd vatten. Dede Badhuisstraat, moest abnormaal vaak enmet bips. Ik droom ervan om aan Prinsniet Willemstraat, Elke raadsvergadering begint metie-een in het Maria vissersdorp, informatiebordjes zoontje herontdekt hij de stad. de uur eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken omhalf daarvoor was ze nog zoals allehet Renbaankwarplassen en hadden we een urinederspreektijd kindje datvoor in het ziekenhuis Muzee, met als eindpunt burgers. Tijdens Scheveningse verhalen en een ‘Walk ofdag fish’ en commissievergadering gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meteneen andere kinderen geweestmeer en nu staal Een de diagnose moet verwerken, tier. We proberen verborgen schatten kunnen Hazijn binnengebracht. de eerste projecten diebanale meer toeristen feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule anders. maakte blaasontsteking, Een was ze plots zo’nvoorafgaand hippo cadeau te doen. Met te tonen in deDat buurt van de winkelstraten, genaars, aan de behandenaar Scheveningendacht moetenik. lokken. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor haar verdrietig en opstandig.in de paar voor ikScheveningen de uitslag ging amper 5.000 euro zou ik al zo’n de hofjeswoningen Ankerstraat ling van een agendapunt, inspreken. Het uren Masterplan waarmee deerg zoals pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht toevallig eenterugwinnen, ta- Nog altijd.» en Zeilstraat en de begraafplaats Ter Nabadplaats haarikallure moet gebeurtenis. met veel moet lei- als moeder: je kan niet zeggen verne een jong meisje gaatbeperkingen in je op dedat A13 ingrijpende twee vliegvelden. Bij Zes- Kinde- maken.» heeft waar veel ik ondernemers in hetzag historische volging”. Historica Bettina Mulder Teneur ren moeten de spuiten het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten De Nootdorpse Landingsbaan... tienhoven dook er regelmatig een kloek ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in hart van Scheveningen aan het denken ge- opdracht van de winkeliersvereniging in de vroeg zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, Je kan was insuline. Omdat ik ver«Dede naaste omgeving Keizerstraat elfreageerde panden van wassenen, een informa-maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. toestel laag over de mogelijk weg, bij Ypenburg zet.met Terwijl stedenbouwkundige Manuel sen. Daarvoor doen alleen zeggen dat je het samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Intevo- zieken- is ze gedreven op zoek naar Solà Morales zich richt op de kuststrook, tiebordje voorzien. “Er zijn zoveel mooie ...ligt in de verse wijk Ypenburg. Wan- zag je soms zo’n trage legergroeneveel huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» maken de Scheveningers zich zorgen om verhalen in Scheveningen dorp te vinden. neer ga je daar heen? Als je er woont, gel cirkelen. Het meest fascineerden mij Boekhandel Buddenbrooks is verhuisd zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, het imago van het historische hart van het Denk bijvoorbeeld aan de ‘Bloedpoort’, tusbijvoorbeeld. Dan moet je wel. Maar de roze-oranje lampjes in de kruin van en zal dit 12 september vieren met een halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, de shoarmadorp. “Toeristen kennen de boulevard en sen kledingwinkel Mermaid eninspuiten anders? Eenop avondje ADO? Een per- de snelwegverlichting. Subtiele bakens feestelijke opening. De iedereen nieuwe locatie met insuline. Dat het Marijn De Valck: die de slager, die voor de vliegtuigen. Een enkele keer zag het strand, maar weten vaak niet dat ze tent. Die naam is te danken aaneen verse interesse in het wel en wee van de van de degelijke boekhandel is slechts verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken hofje zat. Het iets verder het echte Scheveningen kunnen voor 1928 op de hoek van eennooit Homo Vinex? Als geografische veelvraat je een landing. “Let op de weg, Piet”, zei enkelemet deuren van twee glazen cola mag drinBarbaraverwijderd Flamand. Ook eenhet de straat vinden”, vindt Paul de Kievit, directeur van rode schrobwater gooide hij altijd de minste aanleiding voor mij genoeg. mijn moeder dan. De kist verdween in oude brief adres.voor De prins winkel heeft zich van ken. Maria kan welisdegelijk leven Filip en prinses Muzee. Bovendien verdwijnen steeds meer in”. Een concept dat nog verdere opgeworpen Noordeinde 160ging naardeze het karakteristieke alsuitwerking een ander kind,Een maar je moet geluidswal: wat zou een voor ons onzichtbare vlakte. Alleen Mathilde week op de worden alertdaar vertrouwde winkels uit het straatbeeld van behoeft, is de ‘Walk of fish’. Vissen liggen? Een fonkelnieuw de stoïcijnse verkeerstoren gaf aan dat de pand bus. Noordeinde 156 verplaatst. Budvoortdurend zijn.achter BovenSchevede Keizerstraat en de Badhuisstraat. “Het hierin gekoppeld aan beroemde tramtracé met haltes in de modder. Het piloot zich niet had vergist. denbrooks is door de opdien moet iedereen uit de omge«Ik valBoekhandel iedereen lastig, ja», lacht is niet leuk om te constateren dat een aantal ningse persoonlijkheden. gezang van betonmolens, het gezoef van Nu wonen er dus mensen op de lanvallende blauwe vanniets het pand ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik markies heb dan ook te voorzichtig winkelpanden leeg staat”, legt De Kievit uit. De betrokken partijen beginnen dansende bouwkranen. Veel gele bordjes dingsbaan. In prille huizenblokken. al vanverliezen. veraf zichtbaar. “In ons zijn én meewerken.» Ik wil gewoon zonieuwe ontMet een stratenplan dat enige oefening “Daarom willen we zo snel mogelijk aan de met de projecten. Vanwege een reorganisamet tijdelijke aanwijzingen. pand zettend is het gelukt te creëren graageen datsfeer dit project Psychologe van het slag om historisch Scheveningen weer op de tie bij de gemeente moest de trekker Wat hier nog ontbreekt is een beetje tijd. vereist. Maar na een groot aantal lussen die kenmerkend voor de ware klasslaagt. Mijnis doortastendheid ook vruchten een tijdjeDan naar een psyproject, Angelique Schipper, «Maria stoppenis met kaart te zetten”. zullen de esplanades, de singels, het en kalm genomen verkeersbulten bereisieke werpt boekhandel”, aldus af. de Actrice boekhanligeadres. spons waaropkun de jekinderen van Maria heeft Martine Jonckheere en voetbalchologe Zeverkeersdrempellabyrint moest dat so- «De diabetes is allesgegaan. op ken we het juiste Uiteraard Drie winkeliersverenigingen gaan onder haar werkzaamheden. “Daarna en de puberale del. Naast de bekende rubrieken literainjecties kunnen inoefenen. haar, maar ook mijn ler Bjorn De Wilde willen wieso doen wildegaan ma-lijken We zijn zo-als ze kans voor flink de deurhun parkeren. Daan bewaakt één koepelorganisatie verder om een divers wat langere termijn geschoven. boompjes op de schetsen van leven tuur, geschiedenis, politiek enmeter filosofie Een zwaait leuke, open aangepaste heb en peter van worden van mijn hipken op een insulinepompje. DatHet veranderd. de auto. De deur voor ik knuffel aanbod te creëren. In de Badhuisstraat vesti- juist weer gestart met brainstormsessies”, de architecten. zal nog steedsIkstil zijnloopbaanonis de collectie het filiaal uitgebreid leek mij een beter hulpmidgenomen haar aanbellen. po. Jeugdschrijver Marc De Bel dat ze zich voor hetzorgt to- ervoor heb kunnen Deveel jonge moegen zich specialistische winkels. Een aantal aldus De Kievit. De begrotingpompje in de straten, maarderbreking op zomerdagen zul- voor met kinderboeken en een ruime sortedel om hun te overwinopvang. Mariade tummytub wil meewerken door de knuffel niet langer elke dag moet inspuider heeft inprikangst de ene hand. winkels kan historisch worden ingericht met taalplan moet in 2009 klaar zijn. len er steeds meer medische jonge moeders in deOmdat ring geschenkboeken. Boeken in de tanen, te leren omgaan nog tehopend klein isop omeen alles te te introduceren in eenbinnenkort kinderten. Eenhoop psychologe onderzoekt er een Inkunnen de andere de telefoon. Terwijl zij haarmet hun bijvoorbeeld oude kappersstoelen, toonban- Naast de drie deelprojecten zijn groenstrook wandelen, len Duits en Engels worden ziekte, om troost te vinden boekje. Bel wordt ook eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten gebroed. gesprekinvoortzet, wisselen wij biljet en en om ken en kassa’s. Muzee krijgt meer gezicht andere initiatieven waarop wordt onbezette wipkip. uitgebreid metDeSpaans, Italiaans, Frans hun kwijt te kunnen.» formatiekopen, en kennis te uit. Toch altot eenhet ergbestellen mooi be-van voor dragen van pomp, in het de race bademmer Wijagressie groetenopgeluidloos. met een nieuwe entree. Het plein voor het Zo is Scheveningen nog steeds Wezo’n gingen een tummytub mijn beginnen en de peter. gelegenheid vergaren ziekte. ben gin, vanaf Veronica eendat ogenblik EenIktransactie, de nieuween wijken waarvoormalig schoolgebouw, waar Muzee is om het zendschip van Radiowant zoontje word Daniëljeen ik, want hijover hieldde niet boeken innee?» de Oost-Europese talen. Ook Peter(s) meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesplek in de haven te geven. Er zijn plannen gevestigd, wordt heringericht. van het langwerpige blauwe badje. dig. Ik draai me om en kijk nou toch... zijn er nu laaggeprijsde boeken. Op 27 patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Het plan om een openluchtversie van Mu- om in de Oude Kerk een documentaire over Huilen en overstrekken. Dat kon beter. daar staat – bijna voorwereldlijk – in een september zal Jan Siebelink vanaf 15.00 over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels zee op te zetten, bevindt zich nog in het Scheveningen te vertonen en er ligt een auMarktplaats punt nl had ons naar Ypen- halfvoltooid mozaïek van beton en steen uur zijn net verschenen, Haagse roman schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de is een meerde oude verkeerstoren. Hoog in de blaubeginstadium. Toch kan De Kievit al met ze- dio-tour in het verschiet. “Hetsen gelokt. “Suezkade” signeren. Siebelink is met in het lichaam.burg Maria bleek er langer dan we lucht bromt een charter. kerheid zeggen dat de eerste projecten door- jarenplan waarmee we toeristen Als wij vroeger op hoogtijdagen van de deze signeersessie de eerste literaire alleszins klaar voor, maar bleef binden. gaan. “De dorpswandeling komt er zeker. een dag aan Scheveningen willen naar de Haagse grootougast in het nieuwe pand. Spoedig komt toch ook De nog eenRotterdamse tijdje verder verloren Bij de wandeling geven we een boekje uit regiofunctie is voor ons een beetje ders reden omgekeerd) dan passeerde Marcel Verreck er een modern vormgegeven systeem naar de psychologe gaan. Ze(of had beter”. met informatie over de route en verhalen die geraakt, hopelijk gaat dat straks voor luisterboeken en hoorcolleges. die begeleiding nodig omdat ze

Openlucht Muzee moet Met 5.000 euro kan ik al zo’n hippo’s laten maken toeristen gaanduizend lokken

Straatwijs

waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Buddenbrooks op nieuwe locatie

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


4

Actueel

Vrijdag 12 september 2008

Ondergrondse containers in krachtwijken Het geld voor de krachtwijken Schilderswijk, Stationsbuurt, Transvaal en Zuidwest gaat grotendeels naar ondergrondse afvalcontainers. Die worden betaald uit een verhoging van de afvalstoffenheffing voor elk huishouden van 4,4 procent. Heel Den Haag betaalt daar dus aan mee. “We starten daar met ondergrondse afvalcontainers en als het werkt, gaan we die door de hele stad aanleggen”, lichtte wethouder Klijnsma toe. De afvalstoffenheffing is niet de enige gemeentebelasting die stijgt. Evenals vorig jaar gaat ook de rioolbelasting omhoog. Het tarief wordt € 8,33 duurder dan dit jaar. Dit komt omdat wegens achterstallig onderhoud veel riooldelen moeten worden vervangen. Volgend jaar wordt 14 kilometer riool vernieuwd. De tarieven voor onroerendezaakbelasting (ozb) voor woningen blijven nagenoeg gelijk. Wel gelden dan de nieuwe waarden van het onroerend goed naar het prijspeil van 1 januari 2008. De tarieven worden in het najaar vastgesteld. Overigens is het de bedoeling dat de inwoners niet meer voor de belastingen gaan betalen dan de inflatie. Als de huizenprijzen teveel zijn gestegen, zal de ozb iets omlaag gaan, zodat de tarieven alsnog nagenoeg gelijk blijven.

Winkelstad

De sociaal-economische agenda is een plan voor verbeteringen in maatschappelijke betrokkenheid, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, economie, kunst en cultuur. Hieronder vallen vele projecten, zoals de aanstelling van een emancipatieadviseur, het verbeteren van de toegankelijkheid van gebouwen voor gehandicapten, de herplant Overige opmerkelijke punten in de gemeentelijke programmabegroting 2009: Het bruto binnenlands product van de Haagse regio moet verder omhoog, naar € 13,6 miljard in 2009. Daarvoor moeten er meer bedrijventerreinen komen, bestaande locaties worden opgeknapt en de stad moet aantrekkelijker worden als vestigingsplek voor ondernemingen. De gemeente wil klachten van inwoners sneller afhandelen. In 2008 werd 79% van de klachten binnen zes weken afgehandeld, dat moet in 2009 85% worden. Onderwijs Volgend jaar wordt geïnvesteerd in het verbeteren van schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs door het opknappen van bestaande scholen, nieuwbouw en investeringen in het lespakket, meubilair en onderwijsvernieuwing. De gemeente wil een bestuurlijk convenant

van bomen, betere dienstverlening van de gemeente aan de inwoners, grote evenementen als roze zaterdag, het kunstenplan, maar ook bijvoorbeeld een verbeterde economie in winkelstraten. Den Haag wil de beste winkelstad worden van Nederland. Wanneer? “Onze ambitie is om de meest mkb-vriendelijke stad te zijn in 2010”, reageert Klijnsma. Wat de klantvriendelijkheid betreft wil Den Haag ‘zich nestelen’ in de top drie van Nederland. Een behoorlijke ambitie, want de gemeente staat nu op de zevende of achtste plek, dat wist de wethouder niet precies.

Allure

Den Haag wil de beste winkelstad worden van Nederland. > Foto: Den Haag Marketing

Een andere ambitie van het college, om in 2018 culturele hoofdstad van Europa te zijn, is al in voorbereiding. Een stuurgroep Culturele Hoofdstad moet onder leiding van Klijnsma, in haar rol als wethouder van Cultuur, een inspirerend plan bedenken. Voor de aanloop- en programmeringskosten trekt het college € 7 miljoen uit. Daarvan is € 2 miljoen gereserveerd voor de voorbereidingskosten. Om van het Spuiplein een levendig cultuurplein van internationale allure te maken is € 5 miljoen nodig. Komend jaar wordt ook het jaar van de plannen, zo lijkt het. Van veel grote bouwprojecten in het kader van de stedelijke ontwikkeling, gaan in 2009 de masterplannen naar de gemeenteraad. Het college verwacht dat in 2010 alle negen ontwikkelingsgebieden in de stad een vastgesteld masterplan hebben. Dat wil zeggen dat de raad de voorstellen heeft goedgekeurd. Die gebieden zijn: Kijkduin, Scheveningenkuststrook, de Internationale zone, Lozer-

laan, Erasmusveld-Leywegzone, Transvaal/Regentesse-Zuid/lijn 11, Knoop Moerwijk, Binckhorst en Vliet/A4-zone. Naast deze grote plannen komen er twaalf nieuwe bestemmingsplannen op de gemeenteraad af. Dat komt door de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening die sinds 1 juli van kracht is. Daar staat in dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar. Daarnaast verschijnt komend jaar een aangepast waterplan. De aanpassing was nodig vanwege nieuwe Europese en nationale richtlijnen en wetten. De gemeente werkt samen met het hoogheemraadschap Delfland aan het waterplan met als prioriteiten: tegengaan van vuiluitworp uit de riolering en het vinden van waterberging, bijvoorbeeld voor de opvang van regenwater. Bij de vernieuwing van het rioolstelsel wordt daarom ook aandacht besteed aan de zogenoemde ontkoppeling van het regenwater. Dat komt dan niet meer in het riool terecht, zodat overstorten, het overlopen van riolen, wordt verminderd.

Het college acht voor een effectieve aanpak van onveiligheidsproblemen het gezamenlijk optrekken van alle betrokken partijen essentieel. Het bundelen van de geldstromen voor veiligheid kan de slagvaardigheid vergroten. Vandaar dat een veiligheidsfonds wordt ingesteld. Komend jaar is daar eenmalig € 3,25 miljoen extra voor. Zaken waaraan het geld wordt besteed zijn bijvoorbeeld de aanpak van matrassenhuizen en huisjesmelkers en de aanpak van radicalisering.

sluiten met schoolbesturen, politie en Openbaar Ministerie om scholen te vragen meer aandacht te besteden aan de inhoud van het schoolveiligheidsplan. Het gaat vooral om protocollen tegen drugs- en alcoholgebruik, pesten, wapenbezit en discriminatie. In de vier krachtwijken start een proef met een intensieve aanpak van schoolverzuim. Dit gebeurt onder meer via gerichte straatacties in nauwe samenwerking met wijkpolitie en HTM om ook de veiligheid op straat te verbeteren.

Het werken met sociale airmiles wordt verder uitgebouwd: zo kunnen jongeren die zich inzetten voor anderen en voor de stad punten sparen en zo (kortingen op) sportieve en culturele activiteiten verdienen.

Komend jaar wordt begonnen met het aanboren van aardwarmte op een diepte van 2.200 meter. De aardwarmte wordt gebruikt om uiteindelijk in 2012 duizend woningen in Den Haag Zuid-West van warmte te voorzien.

De gemeente biedt ondersteuning bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Met steun van het rijk start een proef voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld op tien opvangplekken.

Leefomgeving De gemeente gaat meer doen aan het inspecteren en vervangen van straatmeubilair zoals bankjes, naamborden, palen en verkeersborden. De verlichting van straten, standbeelden en monumentale gebouwen wordt energiezuiniger. Geld is er voor milieumaatregelen en het verkeerscirculatieplan, waardoor naar verwachting de lucht schoner wordt. Er moeten volgend jaar ongeveer 3.800 nieuwbouwwoningen bij komen. Den Haag heeft met de drie grote corporaties afspraken gemaakt voor 2.100 woningen. Halen de corporaties dat aantal dan betaalt Den Haag mee aan de parkeervoorzieningen.

Sport In 2009 wordt begonnen met de bouw van het 50-meter-zwembad in Ypenburg.

Economie De Economic Alliance Region The Hague (EARTH) gaat van start. Hierin zijn topbedrijven in de Haagse regio vertegenwoordigd. De EARTH is een denktank en een netwerkorganisatie voor economische allianties in de Haagse regio, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid, bereikbaarheid en internationale profilering. De gemeente stelt in 2009 speciale taxistandplaatsen beschikbaar voor taxi’s met een aanvullend kwaliteitskeurmerk. Den Haag wil een jaarlijkse groei van het aantal toeristen uit het buitenland (nu 264.000) van vier procent.

Sociaal Het college wil volgend jaar minimaal 130.000 mensen laten meedoen aan grote stedelijke ontmoetingsactiviteiten als het Suikerfeest, Wereldreis in eigen stad, het 5 mei festival, de Stadsiftar en de Week van de Haagse Ontmoeting. Ook moeten er 225 straatfeesten komen voor meer verbondenheid in de buurt.

Veiligheidshuis

Een deel van het geld uit het nieuwe veiligheidsfonds gaat naar een veiligheidshuis. De gemeente wil daar de samenwerking met politie, openbaar ministerie, en jeugdwerk en de zorg versterken. Overlast en criminaliteit moeten daardoor verminderen en de nazorg voor Haagse ex-gevangenen moet verbeteren om te voorkomen dat zij weer het verkeerde pad op gaan en in de bak belanden.

Er komt een semi-permanent beachstadion in Scheveningen, maar Den Haag wil in 2009 ook beachvelden realiseren in wijken of bij scholen in de stad. Opvang Er komt in 2009 een aantal nieuwe voorzieningen voor opvang van dak- en thuislozen. De doelstelling is om in 2010 2.000 dak- en thuislozen in zogeheten ‘trajecten’ te hebben.

Een aantal projecten krijgen niet alleen komend jaar een extra zak geld mee, maar ook de drie volgende jaren. Hiervoor is € 9,6 miljoen beschikbaar. Klijnsma was zelf uiteraard blij met de € 1,5 miljoen die zij tot 2012 elk jaar extra krijgt voor haar Meerjaren Kunstenplan 2009-2012. Voor achterstallig onderhoud aan de 400 speelvoorzieningen in de stad wordt jaarlijks € 1,15 miljoen extra uitgetrokken. Het college denkt ook aan zichzelf, want voor de versterking van de secretariële functies – en die van de gemeentesecretaris – is de komende jaren steeds € 120.000 beschikbaar. Maar dat ook aan anderen wordt gedacht, blijkt uit de post koffie voor medewerkers sociale werkvoorziening, een bedrag van € 100.000 per jaar. Overigens gaat het bij de sociale werkvoorziening nog niet helemaal goed. Hoewel 2200 mensen met een arbeidshandicap bij de Haeghe Groep aan het werk zijn, is er een wachtlijst van 500 mensen die niet aan het werk kunnen.

Maatregelen in verband met Prinsjesdag Prinsjesdag nadert en dat geeft veel verkeersmaatregelen in het centrum van Den Haag. Op dinsdag 16 september aanstaande heeft de jaarlijkse Verenigde Vergadering der Staten-Generaal in de Ridderzaal plaats. Op deze derde dinsdag van september zal koningin Beatrix traditiegetrouw per gouden koets van het Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal rijden voor de jaarlijkse Troonrede. De rijroute loopt via het Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Tournooiveld, Korte Vijverberg en het Binnenhof. Een aantal wegen in het centrum, wordt daarom op maandag 15 en dinsdag 16 september (gedeeltelijk) afgesloten voor het verkeer. Zie in het aparte kader bij dit stuk de lijst. In deze straten zullen de stop- en parkeerverboden streng worden gehandhaafd. Bij de afsluitingen is politie aanwezig. Let op! Ook het winkelgebied (Heulstraat en Noordeinde) is tussen 7.00 uur en 15.00 uur beperkt toegankelijk.

Parkeren

In verband met de generale repetitie van delen van de stoet mag op zondag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur niet worden geparkeerd in de Amaliastraat. Dan geldt ook een parkeerverbod voor het Lange Voorhout aan de zijde van de Amerikaanse ambassade (de zijde met de even huisnummers) tussen de Vos in Tuinstraat en het Tournooiveld. Op maandag 15 september van 12.00 uur tot dinsdag 16 september 20.00 uur geldt een parkeerverbod op het Lange Voorhout aan weerskanten van het ‘Schelpenpad’. Voorts dienen enkele gebieden volstrekt autovrij te zijn. Daarom wordt op dinsdag 16 september van 06.00 tot 16.00 uur een parkeerverbod ingesteld voor de volgende straten: Prinsessewal, Kortenaerkade, Hogewal, Scheveningseveer, Amaliastraat, Oranjestraat, Parkstraat, Paleisstraat, Noordeinde (gedeelte voor en tegenover het Paleis, en tussen Paleis en de Heulstraat),

Koningin Beatrix rijdt traditiegetrouw per gouden koets van het Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal voor de jaarlijkse Troonrede. > Foto: Den Haag Marketing Heulstraat, Kn–euterdijk, Hofweg, Lange Voorhout (m.u.v. de secundaire rijbaan), Lange Vijverberg, Tournooiveld (inclusief het parkeerterrein), Korte Vijverberg, Plein, Lange Houtstraat, Korte Voorhout, Binnenhof, Buitenhof en Torenstraat (tussen Riviervismarkt en het Kerkplein), Prinsessegracht (aan de zijde van de bebouwing) tussen Bosbrug en Herengracht. De politie zal indien noodzakelijk tot handhaving overgaan. Voor meer informatie kunt u bellen met het landelijke servicenummer van de politie, telefoonnummer 0900 - 8844.

Parkeergarages

Automobilisten moeten er verder rekening mee houden dat men de parkeergarage aan het Plein tussen 07.00 en 15.00 uur niet in- en uit- kan rijden. Voor gebruikers van de parkeergarage aan de Heulstraat geldt dat zij tussen 11.15 en 15.00 uur de

garage niet in- en uit- kunnen rijden. De overige parkeervoorzieningen binnen het gebied Lange Houtstraat – Plein – Korte Vijverberg – Casuariestraat en liggende op eigen terrein, zijn voor rechthebbenden (bijv. abonnementhouders) bereikbaar tot 10.30 uur en na 15.00 uur.

de Kleine Kazernestraat, Lange Voorhout naar de Vos in Tuinstraat, Lange Voorhout ter hoogte van de tribunes en Lange Voorhout hoek Tournooiveld. Deze oversteekplaatsen worden met borden aangegeven en worden zo lang mogelijk open gehouden.

Parkeervergunning

De tramlijnen 1, 15, 16, 17 en de buslijnen 22 en 24 zullen op Prinsjesdag tijdelijk een andere route rijden. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met de HTM consumentenlijn telefoonnummer 070 - 384 86 66 of kijken op internet: www. htm.net. Daarnaast is de meest actuele informatie beschikbaar via OV-reisinformatie, telefoonnummer 0900 - 9292.

Houders van een parkeervergunning uit de genoemde straten, zowel bewoners als bedrijven, kunnen met hun vergunning van maandag 15 september 12.00 uur tot en met dinsdag 16 september 18.00 uur ook parkeren in de andere delen van de binnenstad, in Zeeheldenkwartier, Archipelbuurt en Stationsbuurt. Er kan worden geparkeerd in het gebied begrensd door: Koningskade (tussen Zuid-Hollandlaan en Bezuidenhoutseweg) – Rijnstraat – Lekstraat – Weteringkade – Rijswijkseplein – Stationsplein (niet op dit plein zelf) – Parallelweg (tussen Stationsplein en Koningstraat) – Koningstraat – Zuidwal – Buitenom Lijnbaan – Bij de Westermolens – Waldeck Pyrmontkade – Laan van Meerdervoort (tussen Waldeck Pyrmontkade en Carnegielaan) – Carnegielaan – Scheveningseweg (tussen Carnegieplein en Ary van der Spuyweg) – Ary van der Spuyweg – Kerkhoflaan – Waalsdorperweg – Van Alkemadelaan – Benoordenhoutseweg – Zuid-Hollandlaan. Let op: U mag niet parkeren in de winkelstraten (zoals Stationsplein); De vergunning moet zichtbaar zijn achter de voorruit.

Oversteken

De rijroute van de Gouden Koets wordt met hekken afgezet. Op een aantal plekken worden speciale oversteekplaatsen voor voetgangers gemaakt. Locaties zijn Korte Vijverberg hoek Lange Vijverberg, Kneuterdijk hoek Lange Vijverberg, Kneuterdijk hoek Heulstraat, Noordeinde hoek Heulstraat, Noordeinde/Paleisstraat, Lange Voorhout hoek Parkstraat, Lange Voorhout ter hoogte van

Openbaar vervoer

Afgesloten straten

Maandag 15 september 12.00 tot en met dinsdag 16 september 20.00 uur zijn het Lange Voorhout tussen het Toernooiveld en de Vos in Tuinstraat voor rijverkeer geheel afgesloten. Dinsdag 16 september van 07.00 tot uiterlijk 15.00 uur zijn de volgende straten voor rijverkeer geheel afgesloten: Lange Houtstraat, Plein, Korte Vijverberg en Casuariestraat. Het winkelgebied in de Heulstraat en Noordeinde is 16 september 11.15 tot uiterlijk 15.00 uur beperkt toegankelijk. De navolgende straten zijn, als de politie dat nodig acht, van 11.15 tot 15.00 uur geheel of gedeeltelijk voor verkeer niet toegankelijk: Prinsessewal, Prinsestraat, Kerkplein, Torenstraat, Jan Hendrikstraat, Grote Markt, Lutherse Burgwal, Paviljoensgracht, Stille Veerkade, Amsterdamse Veerkade, Spui, Kalvermarkt, Fluwelen Burgwal, Herengracht, Prinsessegracht, Kanonstraat, Smidsplein, Smidswater, Maliestraat, Denneweg, Mauritskade, Scheveningseveer, Hogewal.


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

17

5

MAMA VANvoor DIABETESPATIËNTJE 35 jaar strijd karakteristiek DenMARIA Haag (10) De week van de Haagse Ontmoeting moet goed burgerschap bevorderen ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Het Strijkijzer is een log, saai en vooral ook een lelijk object in de skyline van Den Haag. Ook de vele langdurig braakliggende complexen komen het Ze is een moeder eenten Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Haagse stadsbeeld nietmet bepaald goede. ontwierp eenvan unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes Dat is de mening de Vereniging Vrienden van Den Haag. De verenileert hoehaar ze zichzelf ging pleegt mening numoeten eenmaal inspuiten. Sinds een paar weken spit Barniet onder stoelen of banken steken. bara bezeten het landte om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere In de fototentoonstelling ‘Den Haag mooi of lelijk’, laat de vereniging zienhaalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maproject. Inspiratie en drive wat zij mooi of juist lelijk vindt aan ria (10). meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette Den Haag. Het De tentoonstelling in het Haags Gemeentearchief en het atrium hethet gezinsleven op zijnvan kop. van stadhuis is onderdeel het «Het was een ramp. Iedereen onderschat 35-jarig jubileum van het gezelschap. devereniging impact van diabetes. ben ik in actie geschoten. Ik wil iets De maakt zich sterk Daarom voor het behoud van de karakteristieke doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En waarden en de bevordering van de leefbaarheid van Den Haag. dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

Een viering van de culturele diversiteit. Dat is het doel van ‘De week van de Haagse Ontmoeting’, die op Prinsjesdag van start gaat. Met tal van activiteiten hoopt de gemeente Hagenezen te stimuleren om samen met elkaar te werken aan een stad die schoon, heel, veilig en leefbaar is. Wethouder Rabin Baldewsingh op die dag om half 1 in stadsdeel Laak de aftrap voor deze actieweek geven. In de wijk vinden tal van sport- , spelen culturele activiteiten plaats. Gedurende de week zullen ook in de rest van de stad veel activiteiten plaatsvinden waarbij ontmoetingen tussen mensen centraal staan. De week van de Haagse Ontmoeting wordt agfesloten met de dag van de Haagse ontmoeting die dit jaar voor de derde keer plaats zal vinden. Dit in het kader van ‘Burgerschap in Den Haag’. De term ‘Burgerschap’ houdt onder meer in dat burgers zich verantwoordelijk voelen voor en betrokken zijn bij de omgeving waarin zij leven. In de nota ‘Samen stad zijn’ van september 2006 komt de benaming ‘Burgerschap’ ook voor. Daar staat in dat niet alles van bovenaf geregeld kan worden. Zo garandeert meer blauw geen veiliger gevoel en zal meer vegen niet automatisch tot blijvend schonere straten leiden. Het instandhouden en verbeteren van de kwaliteit van de samenleving vraagt volgens de nota om voortdurende inspanning. Niet alleen van de gemeente, maar ook van de mensen en organisaties die in de stad wonen en werkzaam zijn. Om dit te stimuleren is er in 2007 het fonds Burgerschap in het leven geroepen. Jaarlijks is 1 miljoen euro beschikbaar voor plannen en ideeën die de sociale binding in een wijk of buurt verstevigen en ontmoetingen tussen verschillende stadsbewoners bevorderen. Iedere Hagenaar die een dergelijk plan heeft om de stad mooier te maken, kan bij dit Fonds terecht. In 2009 zal dit relatief nieuwe beleid geëvalueerd en beoordeeld worden

BARBARA JOHAN VAN BEVER Er zijn veel VUYLSTEKE foto’s die deEN mooie kanten van Den Haag laten zien. Zo is er veel ontzag voor de natuur en verscheidene architectonische hoogstandjes die in het verleden gebouwd zijn. Veel nieuwbouw en verpauperde complexen dwingen echter minder respect af. Eén van de aanwezige prominenten bij de opening van de tentoonstelling was Wethouder Norder van ‘Bouwen en Wonen’. Hij is van mening dat er naar balans en evenwicht gezocht moet worden als het om oud- en nieuwbouw gaat. “We kunnen geen hek om de stad bouwen en verkondigen dat geluk toen nog heel gewoon was. Ook louter kijken naar de toekomst zou niet goed zijn”, aldus wethouder Norder.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

Tentoonstelling ‘Den Haag mooi of lelijk’, tot 30 september Haags Gemeentearchief, 3 tot 22 november Atrium Stadhuis (gedurende openingstijden), toegang gratis.

Hotel Des Indes weerspiegeld in de motorkap van een auto. > Foto: Vrienden van Den Haag

door een onafhankelijke externe commissie. Het eventuele succes moet tot uiting komen in meer betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers en bestuur. Het centrale thema van dit jaar is ‘Den Haag mozaïekstad’. Het gemeentebestuur heeft Haagse burgers en instellingen uitgenodigd om in het teken hiervan activiteiten te organiseren die ontmoeting, dialoog en samenwerking in Den Haag bevorderen. Voor deze activiteiten konden de organisatoren een beroep doen op het Fonds Burgerschap. Deze oproep van de gemeente heeft geresulteerd in een uitgebreid en divers programma met activiteiten die zich in verschillende stadsdelen zullen afspelen. Zo organiseert voetbalclub Laakkwartier op de eerste dag van de week een grote ontmoeting voor alle ‘prinsen en prinsessen van Laak’. Op het terrein van de club wordt een graffitiworkshop gehouden, zijn verscheidene culturele optredens en vindt een jongerendebat plaats. Op woensdag zal zich op het Oranjeplein in de Schilderswijk een grote naturalisatieceremonie volstrekken. Bij de Loosduinse voetbalclub wordt op dat moment een Olympiade georganiseerd. De Scheveningse haven fungeert als ontmoetingsplek met een culturele gondelvaart en met muziek en dans. Stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg laat in het ADO-stadion alle parels van de wijk schitteren. De Haagse week van de ontmoeting zal dinsdag de 23ste met de dag van de Haagse Ontmoeting worden afgesloten. Daar zal wethouder Baldewsigh de speciaal gemaakte Social sofa’s onthullen. Deze mozaïekbanken, die de onderlinge contacten moeten bevorderen, zullen na het festijn elk een permanente plek krijgen in de acht stadsdelen. De week van de Haagse Ontmoeting is gratis en voor iedereen toegankelijk.

AStadsgroen

lone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretlittle, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar tecan do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insudoor Wendy Hendriksen schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. «Daar staat mijn gezin voor enDe datrelatie willentussen wij ook de uitdratuin en erotiek is zo oud als de menselijke beschaving. Al vanaf de eerste pogingen van de mens om een tuin aan te leggen raakt zij verstrikt in de vangarmen van gen. In je dooie eentje krijg je bijde erotiek, in de bedwelmende roes van het verlangen. Want wat is erotiek anders dan simpelweg verlangen? na niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de anDe vreugde ligt in het vinden van de de maagdelijke lawn en rijkbloeiende dere soms lelijk kan keren.» nog onbekende oplossing. Onbekend- borders? Ze lijken zo terughoudend en koel, maar zij wroeten als geen ander heid voert onsMaria. naar de ontdekking en zo Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben zeer sexy in de grond, al eeuwenlang datgroeit is watnog. we in de erotiek vinWe hebben veel over voor onze tuin, ookaantal De Coster op diabetes en dat Vanaf 6 jaar willen prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: «Op 14 oktober 2006 openbare ruimte wordt veel geïn- den. De liefhebbende hand zoekt met vrijdagavond, prime time op tv. te de behandelen, werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed in Zoek intonen je tuinwaar uw eigen kijkhet opdeZe aarzelende vingers naar de geliefde, geld enmet kennis. Hoogwaarsuikergehalte in haar bloed zoveel vragen zit. kan het meer bijmet kijken aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veelvesteerd de vorm, insuline dewordt grilligeopgenomen. stam van de oude een ontdekkingsreis naar het onbedigeWanneer materialen, en als op peil te houden, moest ze innieuw het naar soms heelplanten gefrustreerd zijn. Boos je bijzondere lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. snelst Dat bloeiende sterke kende. zelfs tropische bomen geplant, ook.worden ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulinebloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd gaatkers, het de vlugst viarechtlijnigheid de buik, gespuiten toegediend krijgen. Ook digwordt als ik oma ben, mama?, vraagt deze heb je al gedàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, volgd door en benen en van een Agave, dearmen heftigheid van een Combineer aarzelende raadselmaar slechts zelden de erotiek vandaag moet ze nog vijf keerpol per pampasgras. ze dan. als ik dood ben, mama, met je hebt moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: bips. Ik droom ervan om aangrofieOntdek wat een achtigheid het onverwachte, geef maar ook in dealverste verte‘En aangeraakt. in haar vinger prikken de der moet die insulinepomp dan ook dagtuinschok, je hebt blijft al wijn plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest,Waarom kindje in het ziekenhuis muur in dat de late zon doet, met emotionele verleen een omgestucte de tuin zo ‘braaf’ en ‘vei- een haar bloed te meten enlicht geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker despelend diagnose moet verwerken, en verleidend. brutekunhuiver. glucose Ja, maarinhoe dan, vraag je het lig’? zwaar Zo ongevaarlijk? om delelijks, drie dagen zelf de canule ze mensen met gene-Door diabetes blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met zo’ndan hippo cadeau te doen. En voeg naast vormen, nogMet de nu weer. iets iets monsterErotiek in demag tuin is nen vanzelfsprekend ietskanker voor haar pomp niet, Dat soort schrappaar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal euro zouWellustige, ik al zo’n geurenamper en de 5.000 kleuren toe. iets geforceerds toe tevervangen. voegen! Voor heel anders dan sekszen in en de mij tuin. Wemama?’. heb- achtigs, een kind dat eenvinden ongelooflijk vragen. En dat is ook het lastige kunsten pen. Aanvaardenben dat je halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizend laten overdadige, zichhippo’s lavendekunnen en zinnelijke In erotische en is verhalen heteen hierleven niet over een intiem terrasje ingrijpende gebeurtenis. als moeder: je kan niet zeggen datde dwergen met veel beperkingen moet lei-de inkijk, verne waar ik een jong meisje zag maken.» kleuren. Overdrijf en exagereer, wees we altijd en de eenhoorns,Kindemet hagen tegen een zwembadje renenmoeten de spuiten zo Sindsinhet het beter wordt.een Je kande niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten Teneur hele ‘Hippo-idee’ in je gebaren. Creëer zeeën witte bergen de donkere ravijnen,ookvoluptueus met bubbels, plakkerige zonnecrème, mogelijken zelf het romantiooit over gaat. Je kan vroeg maskers uiteraardluidsprekertje nog gen dat was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maarverborgen Barbara’s heeft postgevat, van lavendel enhoofd zilvergrijs, organiseer de angstwekkende de leren neer- plaatvoor sen. Daarvoor veeldeziekenalleen zeggen samendraaikolken. voormuziek, kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker sche ze roze gedreven op maak zoek hemenaar orgieënisvan en rood, zuigende Denkdoen aan wat een kastje voor zachtedat kus-je het huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» orchidee met haar afzichtelijke schoon- len van paars en blauw. Doe een knieval sens. zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Erotiek in de tuin is gericht op de prik- heid met ons doet, en.... hebben oude voor de groenen en kies partij voor de halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, het met turkoois en vooral kelingDat vanhet de op zintuigen. Hoe krijg je dat lieve dametjes niet altijd orchideeën op gelen. Doe inspuiten met insuline. Marijn De Valck: iedereen die met oranje. de vensterbank? effect? een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken vooral bij al deze drakan onder meer door de invloed van En weet ook dat het niet zit in het ‘veel’, Maar. Vergeet nooit twee glazenDat cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een en druisende de hetdegelijk geheimzinnige ken. Maria kan wel leven toe te laten in de tuin. maar wel in de vorm. De Japanners heb- vende brief voor prinszinnelijkheid Filip en prinses niet toe tedeze voegen, Suggereer, maak je tuin niet af, vul haar ben de grote voorliefde voor de zachte onschuld als een ander kind, maar je moet Mathilde ging weekde op onde van een ijsje eten op de warme nietzijn. met tuincentrumproducten zodat ze rondingen van de pebble, gepolijst in schuld bus. voortdurend alert Bovendeiedereen onschuldlastig, van tijm kniper alleen en klaar maar zinloos bij de duizendjarige waterstroming; de stoeptegels, dien moet iedereen uit de kantomge«Ik val ja», lacht eigen tuin en de onschuld eentevraag zonder antwoord. Toscanen hebben hun priemende verti- pen uitBarbara. ving van het kindstaan. op de Stel hoogte «Ik heb dan ook nietsvan te zoals naar het lezen van Zoals het effect van de zwijgende sfinx. calen in hun landschap; de Fransen hun het verlangen, zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontmet je rug tegen ruwe stam Mysterie, harmonie, betovering. Robuust blokhagen die intieme hoekjes opleve- je boekzettend graag datdedit project Psychologe of fragiel, zonder fratsen en met lef. kersenboom (met dank aan ren waar men met z’n tweeën even al- van je eigen slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje een psyleen kan zijn. En de Engelsen dan, met M. Lafaille). Denaar kunst is het kiezen... Voeg de invloed van het geheimzinnige toe aan de tuin. chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalwieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hippompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Advertentie ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook erekennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bevoor dragen van^c zo’n pomp, 9Zhet WZhiZ eaZ` 9Zc =VV\formatie db iZ en dciW^_iZc! ajcX]Zc! gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter WdggZaZcZcY^cZgZc#D[dbaZ``ZgYZ`gVciiZaZoZcW^_ patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels ZZc`de_Z`d[Ò Zdedchodcc^\ZiZggVh#BZideYZZZghiZ schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de sen in het lichaam. Maria bleek er CAFE RESTAURANT DE EEUWIGE JACHTVELDEN kZgY^Ze^c\ ZZcmaar bdd^Z gj^biZ kddg WZhadiZc [ZZhi_Zh! alleszins klaar voor, bleef Plein 14, Den Haag toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had :a`ZYV\Vadb%.#%%jdeZc kZg\VYZg^c\ZcZc[Vb^a^ZY^cZgh# T 070-3020931 www.eeuwigejachtvelden.nl die begeleiding nodig omdat ze

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun Over erotiek prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

DWpec[h[def^[jFb[_d


6

16

Interview

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Michael Varekamp: Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot

“Jazz wordt gedwongen tot een ‘struggle’” het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Hij is een van de twee mannen achter Pure Jazz dat deze week voor de derde keer gaat plaatsvinden. Rond het Spuiplein waar een groene grasmat voor het Een pop in een seksshop met festival is uitgerold: oranje boa en dito Central Park The hoedje. Hague. Een trompettist die zich niet vast wil leggen op één stijl, die niet van etiketten houdt. Hij speelde bij de Dutch Swing College Band, speelde bij de AfroCaraïbische formatie Fra Fra Sound en leidde The Hague Big Band. Wie het programma Jazz op West (Radio West) kent, dat hij al tien jaar samenstelt, weet dat voor hem al die soorten jazz bij elkaar horen.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis vanBert Maldegem en Eeklo; door Jansma • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website Michael Varekamp heeft www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Jupiler maakt deze oranje toeters.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.

Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel hun eerbaarheid en kuisheid en Dat erger hoorde, zei hij ook van: wat is dít? een positief ge- over nog: overspel. voel bij de nadering van het derde Pure gaat al honderd jaar zo. Wij gaan heel erg Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk zijnhet beknopt nieuwe richtlijnen van Directovoorde een soort bewustzijn. Dat het het om de Jazz. “Ik vind dat het conceptDat zoals indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse inhoud moet gaan en niet per se om de ooit bedacht is, er nu stáát. Ik heb al eens ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet We willen laten zien gezegd(VLACORO), dat we een soort Crossing Bor- grootschaligheid. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeder van de jazz willen zijn. We willen wat er nu ís”. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geruimte geven aan muziek die zich steeds De naam Louis Armstrong is gevallen. dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdediontwikkelt. Nieuwe vormen, dat staat Het Grote Begin voor Michael Varekamp centraal. En die ‘puurheid’ slaat vooral (40). “Dat was de opname van het Town op de intenties die écht zijn. Want pure Hall Concert uit 1946. Ik was meteen jazz bestaat helemaal niet. Toen Louis thuis. Of ik een soort familie bleek te hebArmstrong voor het eerst Ben Webster ben die ik nog niet kende. Ik wist met-

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. Michigan en Florida werden uitgesloomdat ze hundaar voorverkiezingsdaeen: ditten is mijn muziek, hoor ik bij”. heeft een enorme impact op me gehad”. tum zat tegen van de partijleiding argument kunnen gebruiken om hij toen speelde? Varekamp lacht: Varekamp opdedezinmuziekschool in Wattiem vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parBodegraven, had de blokfluit al voor de ‘Natuurlijk ‘Ice Cream’en ‘When the score omdat in beide staten broodnotijnotabelen die vrij mogen kiezen trompetgoede ingeruild, zijn vader dat saints’.” dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar instrument in zijn jeugd had gespeeld. om die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Al gauw kwamen de bandjes. “Dat was Hotelschool Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte mijn Oerknal in diezelfde tijd. We zaten Het werd niet meteen Conservatorium, van de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten ons op staten de muziekschool te vervelen maar eerstisde “Niet omdat binnen enwat Obama slechts 67. stond, hethotelschool. zeer onwaarschijnlijk dat op tweede Pinksterdag en we dachten: ik dat zo graag wou, maar ik was geDaardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario kom, we gaan muziek maken. woon angstig. Ik niet uit een artismet nog op driestraat voorverkiezingen te gaan goedkeurt. Enkwam ieder mogelijk comproWe werden meteen door mensen thuisObatiekemis familie, was gewoon niet aan de opnieuw dicht in de buurt van schietdat voor Clinton tekort. (GVV) gevraagd een feestje hadden. Dat orde. Dat conservatorium was iets heel ma’sdie totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Interview weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En muziek hoortMathilde.» dit moét lukken. Desnoods bel ik“Live zelf aan bij prinses

bij een gezonde samenleving. Je mag niet afhankelijk zijn van die ene buurman die klaagt”

Nieuw seizoen

17

7

Vilan

Nu is de zomer definitief voorbij. We hebben alle Uitmarkten gehad, de kinderen gaan weer naar school en de verhalen over vakanties verslijten. Net als de vorige keren toen de zomer voorbijging, voel ik me een beetje verloren. Zouden andere mensen daar nou ook last van hebben? Dat eigenlijk niet mee willen in een najaar met winter, natte jassen in de tram en straks die lege Januarimaand?

gehad, dat er een volgende zou komen wisten we niet. De Bonneterie was er al, verlofgangers uit Indië vonden elkaar in café’s en verenigingen en bij het Damesleesmusuem hielden ze interessante lezingen. Ik besef dat ik het verleden idealiseer en de narigheid van bittere armoede oversla. De achterbuurten, de honger en de tuberculose, ik weet wat er was, maar het staat niet op deze films en het is er dus gewoon niet als ik kijk. Vandaag ben ik een weemoedtoerist die alleen het mooie wil zien. Ja, ‘t is vluchtgedrag, u heeft gelijk. Er is meer toekomst dan ik aankan, en genoeg verleden om in te verblijven. Ik ben de enige niet. Het Gemeentearchief groeit in omvang en meer mensen dan ooit bouwen een stamboom, die bij voorkeur eeuwen terug gaat. Zelfs onze krant, nauwelijks één jaar oud, vindt al geborgenheid in een tentoonstelling van het Haags Historisch Museum.

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER zijn van die ene buurman die klaagt”. hoogs, een andere wereld, alleen voor Over overheid en subsidie, het rampenwonderkinderen, dacht ik. Die hotelMijn huiver voor het najaar heeft te plan dat Kunstenplan heet, is Varekamp school heb ik afgemaakt. Ik kan dus een maken met een dvd die naast me ligt. duidelijk minder positief. “Ik denk dat hotel beginnen. Of een slijterij”. Bij dat Op weg naar een afspraak bracht ik de overheid in algemene zin minder op laatste idee schiet hij in de lach. “Wat is vijf minuten door in die mooie winkel ‘kijkcijfers’ moet afgaan. Beleidsmakers blijven hangen is mijn liefde voor wijnen moeten meer naar kwaliteit kijken. Het en voor lekker koken”. Het werd daarna in de Javastraat. Daar zag en kocht ik klinkt een beetje domineesachtig, maar tóch nog conservatorium. “Thuis waren meteen Ach, die tijden zijn voorbij. Een die kwaliteit bepaalt toch de ondergrens ze er niet zo blij mee, ze vonden het eng. aantal films over Den Haag tussen 1920 van de samenleving. Ik denk dat dat nu En ze vroegen zich af waarom ik dat niet en 1935, in twee delen. Films vol van een beetje aan het vervagen is. Alles moet meteen gedaan had. Maar ja, dat was straten, pleinen, gebouwen die vercommercieel zijn, alles wat klein is vertoch de degelijkheid van m’n opvoeding, dwijnt. Zo vind ik dat je van publieke het kiezen voor zekerheid”. trouwd zijn uit het dagelijks leven en omroepen helemaal niet mag verwachOp het conservatorium studeerde hij saop de filmbeelden er toch zo anders ten dat ze concurreren met de commermen met drummer Erik Kooger, met wie uitzien. Koop die dvd niet, dierbare leciële. Maar dat gebeurt wel. En in veel hij nog vaak speelt. “Ik gaf hem bandjes zers en lezeressen, anders bent u straks theaters worden alleen maar musicals van Armstrong en Duke Ellington. Hij mij net zo weemoedig als ik. Dan moeten Deze gedachten troosten me tussen zogeprogrammeerd. Die programmeurs van Freddie Hubbard. De traditie had en heeft m’n interesse. Als jongen die elpees heeft, hoor je een ander die het ‘zenuwen- blijken dan later best van jazz te houden, we samen thee drinken op late zon- mer en herfst in. De kou komt eraan, of met die prachtige hoezen met die teksten muziek‘ vindt. Michael Varekamp: “Ach, maar ze komen er gewoon niet mee weg. dagmiddagen, en zachtjes klagen dat misschien een kwakkelwinter, er moeerop. Ik vrat ze op. Daar droomde je bij wat hier VVD-jazz heette, was ooit in Maar ja, iemand zei laatst nog: wat mag alles voorbij gaat en dat alles vroeger ten plannen gemaakt worden, maar weg. Een fantastische bron van informa- Oost-Europa ondergrondse verzetsmu- je verwachten van een overheid, die geop mijn dvd blijven de straten en pleibeter was. tie. Je las dat díe muzikant niet alleen met ziek. Er is iets raars met de jazz. Reclame- leid wordt door een premier die een fan Dat is wel waar natuurlijk. Een gemid- nen van Den Haag hetzelfde, in eeuwig díe speelde, maar ook met díe. Je leerde makers zijn gek op het ‘jazzy’-image, je is van Frans Bauer”. al gauw dat al die stijlen met elkaar te komt het woord steeds weer tegen. Maar delde straat was toen niet overvol met hetzelfde seizoen. maken hebben. Dat alles bij elkaar hoort. op tv zie je nooit jazz. Ik denk dat je niet Ingehaald auto’s en mensen in lelijke kleren. We Zo voel ik het zelf ook als muzikant. Ik met goed fatsoen kunt zeggen: ik houd Pure Jazz aflevering drie is er bijna. De hadden net de Eerste Wereldoorlog Vilan van de Loo speel nog wel eens het oude niethet vanme jazz. Ontmoet je mensen die het dat uiteraard eerste Pure neur: dat geenJazz, pret-twee jaar geleden, werd lone weopcan do sostijl-festiEn ik voel nog denken: ziekte is, maar dat daar misser. telittle, together toch dát niet zijn, ze-mettige val in Breda. Alleen jazz van we tussen‘Het 1923zal vinden en je praat even ze dóór, dan een financiële Maar met Pure Jazz genwoordig vanalles canMaar do ik so ben much’. ker?!’. het kregen en 1925. Leuk. ook, denk ik, Inis’t alziekenhuis gauw: Oooh, wacht even, maar dáttoch twee zette aan zichtede herstelbeweging in. doen is. ‘BeetjeMichael uitkijken met “We wilden dat eerschijn van we diezelfde demooi’. resultaten: de enige inGeen Nederland diekans kan zeggen vind dag ik wel Het komt ook omdat Varekamp: snoep en dag trouw dat dag je deze bood- Wierbos diabetesdetype 1. Ongeneeslijk, dat hij op één met Wolter jazz steeds verandert. Natuurlijk iszo, hetelkeste jaar een insudriedaags festival van flinke - allesEn onder schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line niet altijd even gemakkelijk als jeprikken van heten hup omvang. dat kan eigenlijk niet met controle.’ Uit dit soort wanneer je op be- venslangconservatorium dan wel. Maria kreeg komt. Je weet niet of ze twee ton reacties subsidie. Maar iedereen wou ’t leerde ik dat diabetes en vooral zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen wel ook op een baxterte aangeje zitten wachten, je presenteert en wij -wilden het ook. Toen werden we dekwetsbaar. impact van deze ziekte op rechts het ingehaald door The Deze woorden schitteren pront legd. Hetjewas Had ze nog als ernstig. muzikant ‘naakt’, je bent onverwachts leven kinderenzwaar naast de bel, in felle, blauwe let- een paarWie weken rondgelopen, dat zo aandurft verdient lof. Maarvan wanHagueheel Jazz. En dat was ook nog éérder onderschat wordt. ters. «Onze huisspreuk», knikt dan wasneer ze injeeen coma gesuk-wordt ergens gevraagd en je zegt danSuikerziekte wij, in mei.isDaardoor ontstond een Den Haag Centraal B.V. Barbara. «Daar staat mijn gezin wat je eigenlijk zou moeten kosten, haken heel gekke situatie. Toen was het tijdens voor en dat willen wij ook uitdraKorte Poten 9, 2511 EB Den Haag ze schielijk af. Terwijl je echt geen korting het festival ook nog eens bar slecht weer. gen. In je dooie eentje krijg je bijT: 070-3644040 / F: 070-3633570 bij de bakker krijgt als jazzmuzikant. Jazz Dat eerste festival was gewoon een maa na niets voor mekaar. Zeker niet info@denhaagcentraal.net wordt gedwongen tot een ‘struggle’. En tje te groot. Voor mijn gevoel valt alles dit als het op een dag eens goed fout redactie@denhaagcentraal.net natuurlijk, wanneer je alleen jazz uit de jaar op z’n plek. We willen geen festival loopt. Want dat vergeten velen: jaren vijftig speelt, mag je niet automa- dat uitgaat van het concept: een stel grote advertentie@denhaagcentraal.net dat het van de ene dag op de antisch verwachten dat daar een nieuw, namen en daar wat omheen. Daar zijn abonnementen@denhaagcentraal.net dere soms lelijk kan keren.» jong publiek op afkomt. Alle respect voor er al zoveel van. We proberen als Pure saxofonisten als Ben van Gelder en Ben- Jazz bovendien ook nog een bindende Verwarrend Advertentiebeheer Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben jamin Herman (New Cool Collective. BJ) rol te spelen in Den Haag. Ik benen blij dataantal groeit Dory Danckaarts diabetes dat nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 je vanuit de jazz ziet zoeken naar iets meedoet op de zondag. Ik ben blij inderdaad goedKorzo te behandelen, was allemaal erg verwerden we gevloerd: Maria bleek keld. Hetdie tijd”. met hetbij podium het zoveel Rabbijnvragen Maar- zit. Ze Klantenservice Den Haag Centraal in haar bloed tonen waar de insuline het kan het suikergehalte meer kijken opmet endeze emotioneel. ‘Een maar er komt veel aan diabetes te lijden. Acht jaar warrendvan Saxofonist Benhadden van dendeDungen zei eens: senplein. En met concerten zoals we zijn. opabonnementen, peil te houden,verhuizingen moest ze in en hetbezorging: heel gefrustreerd Boos dan men vermoedt. Wanneer je desoms het leven’, lang was ze een supergezonde ziekte voor snelst wordt opgenomen. Dat Voor opgave ‘Jazz is tegen een soort gedrag’. Vare- gediagnosticeerd ze eerder in Pulchriook. of in Rootz deden, per dag ‘Heb ik die pomp ook nog no- beginTvier als volwassene Maria. Dat Michael bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd het Servicenummer: 070 keer – 7504442 (mainsulinet/m vr: 09.00 gaat – 17.00 u),vlugst via de buik, gespuiten toegediend krijgen. Ook mama?, of vraagt wordt diabetes, heb al ge- dig als ik oma vatte ze niet dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ volgd door armen en benen en kamp grijnst: “Jazz had altijd eenmet soort en met dejegastprogrammering dieben, we in per e-mail: abonnementen@denhaagcentraal.net dan. ‘Engedaan. als ik dood proefd van het de leven: je hebt al zehebben nog altijdom nietzich vatten. DeJazzmuzikanten moest Maria abnormaal vaak en wil zemystiek heen. Anton Philipszaal Je ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieVoor opzeggingen (uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 4 weken voor einde je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis was ze ánders. nog zoals alle plassen en hadden we een urine- dag daarvoor die waren Zo is ereens een doorgefeest, verhaal abonnementsperiode): Den Haag Centraal, Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet staal binnengebracht. Een banale andere kinderen verwerken, van Stan geweest Getz die en in nu de jaren zestig op www.denhaagcentraal.net om de drie dagen zelf de canule nen ze mensen met kanker genefeld. Een kind met diabetes mag was ze plots anders. Dat maakte blaasontsteking, dacht ik. Een zo’n hippo cadeau te doen. Met (uit de moderne improhoek. BJ) en Louis Schiphol aankomt en zijn jas per ongedat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n verdrietig en opstandig. paar voor ik de uitslag ging haar erg luk scheef heeft dichtgeknoopt. Iedereen van uren Dijk heeft gespeeld”. Abonnementsprijzen: Kwartaal € 14,95 / Jaar € 52,50 een kind is dat een ongelooflijk Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizend hippo’s kunnen laten heeft hier nog jááren met eenpen. scheef dichtmet veelnog beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag geknoopte jas gelopen. Of dat gevoel Dizzy Hoofdredacteur: Coos Versteeg Teneur zitten dat zich aan Het is is niet vroe-makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in “Kortgeleden hadhet ik inspuiten een concert met leeft? Ik weet niet, een beetje.den, Coördinatie Miranda Fieret vroegredactie: mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, gen dat het ooit over gaat. Je kan wassenen, maar uiteraard nog was met insuline. Omdat ik ver«De naaste omgeving reageerde pianist Jasper Soffers op het Binnenhof- ger allemaal zwaarder bevochten. Versen. Daarvoor doen veel ziekenalleen zeggen dat je het samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die is ze gedreven op zoek naar lang niet zo overstuur als ik. Inte Coördinatie cultuur: Isabella Lanz festival. ‘Jasper, vandaag staat Dizzy halen als van mensen als pianist Frans huizen een beroep op een dingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» Coördinatie sport: Martin vanarmzaZaanen sponsors. Yves Leterme, HerGillespie op de lessenaar’, zei ik. Een Elsen, die naar hun plaatjes luisterend zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Eindredactie: Dick Toet, Wouter Storm (corrector) klassieke benadering. Daar houd ik ook eerst de twee A-tjes uit de muziek noteerhalen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Algemene Zaken: Marianne ten Have luisteren om van. Ik heb vier jaar met de Dutch Swing den. En dan weer gingen inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die BJ) op te College gespeeld. Daar heb ik alles uit- ook de ‘bridge’(het tussenstuk, Medewerkers: Remco Benschop, Floor Booys, Breedveld, een verjaardagsfeestje nooit ofte ietsdeof wat Peter is, krijgt te maken makkelijker gehaald wat er voor mij inzat. Toen ben schrijven. Nu is dat allemaalnooit André Buurman, Maarten Doorn, Eppo Ford, Ilseeen twee glazen cola mag drinmet van Barbara Flamand. Ook ik ermee gestopt. Ik had er genoeg aan, geworden. Maar de tijd is moeilijker. van Haastrecht, Nathalie Hartjes, Bert Jansma, Elske ken. MariaDe kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses hoek”. er moest ruimte voor iets anders komen. ‘live’ muziek zit in een moeilijke als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze weekMünop de Koopman, Eric Korsten, Joke Korving, Alexander Zou je dat wel doen? zeiden ze thuis. voortdurend alert zijn. Bovenbus. ninghoff, Doron Nagan, Monique van Oostrum, Lynne Maar het is alleen maar mooier gewor- Trots dien moet iedereen uit de omge«IkMenno val iedereen lastig, lacht van Rhijn, Anneke Ruys, Schraven, Hansja», Schmit, den. Je moet je hart volgen, daardoor heb Het brengt het gesprek bij Den Haag dekind op de hoogte te ving vanenhet Barbara. «Ik heb dan ook niets te Rob Soetenhorst, Kees Stal, Jill Stolk, Alexandra Sweers, ik dingen beleefd waarvan ik nooit had Haagse jazzsituatie. Michael zijnVarekamp én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontBert Tielemans, Roos zettend van Put , Aad van dat der Ven, van kunnen dromen. Optredens in Israël, in blijkt niet zo pessimistisch: “We hebben graag dit Jan project der Ven, Renate van der Zee. Mijn doortastendheid Psychologe Afrika, Australië. In Johannesburg met best wel een gezonde situatie. Twee fesslaagt. Feuilleton: Tomas Ross werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyde Fra Fra Band, net ná de afschaffing tivals, veel kleine clubjes. Allemaal doen spons waarop kinderen Martine en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige van de Apartheid. Een tournee met zan- ze iets anders, dat hoort bij de jazz en de Columnisten: KeesdeJansma, Vilan van de Loo,Jonckheere Marcella Mesker, inoefenen. flink hun injecties kunnen ler Bjorn De Wilde willen meter wiesozijn doen geres Deborah Brown door Amerika. En vrijheid van de jazz. Jazzmusici ei-als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven Marc Delissen, Chris Willemsen EenRubrieken: leuke, aangepaste knuffel en Emilie peter Bolsius worden van mijn hipkenhoe op een daar dan als Europeaan lezingen over genheimers. De vraag is alleen zet jeinsulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon Teun Berserik (cartoon), (medisch), haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel jazz geven! Het tweede grote voorbeeld dat op de kaart? Ik ben ergpompje blij metzorgt het ervoor dat ze zich derbreking genomen voor HugoteDirksmeier Bas Martens (juridisch), overwin-(onderwijs), Maria del om hun prikangst wil meewerken door de knuffel langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat in mijn leven, iemand van wie je wakker initiatief van Anja Overhoff niet en Den Haag Marnix van Rijhun (financieel), Henk Savelberg (culinair) nen, te leren omgaan met nog te klein is om alles te kunnen te introduceren in een kinderten. Een psychologe onderzoekt lag, was Miles Davis. Vroeger begreep ik Marketing om tot een gezamenlijke pre- ziet door al die verschillende concerten in- ziekte, Illustraties: Marcello’s om troost te vindenArt en Factory om boekje. De Bel wordt ook erebenblijkt ik redelijk dan of hetiets kind steeds mentaal klaar gezichten. is weten,Dan nieuwe dat bezeten niet zoveel van diens muziek. Eigenlijk sentatie van de jazz te komen. Om hun agressie op kwijt te kunnen.» Vormgeving: Anneke de Zwaan, GrafischeZaken formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, pas toen ik dertig was, m’n vader was net dat niet commercieel is, zo commercieel je vanuit een heel bescheiden kantoortje, vergaren over ziekte. Ik gin,Images, nee?» Eveline van Egdom, want vanaf dat ogenblik word je ben Fotografie: C&R, Pan Chen, Creative best iets moois kan neerzetten. Zoalsdewe overleden, kreeg ik enorme behoefte aan mogelijk neer te zetten. Communicatie Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesAnna Green, Willy Jolly, Mylène Siegers, Otto Snoek en die abstractie. En Miles heeft ook diverse is belangrijk. En we moeten ook maar eerder dat programma met trompettist Om hetHoogte Hippo-project patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaardHollandse fotopersbureau’s en WFA te kunnen periodes, en die horen voor mijn gevoel ‘ns een keertje leren trots te zijn op Den Terence Blanchard en zijn filmmuziek over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels óók bij elkaar”. Haag”. Maar, Michael, er hoeft maar één op Pure jazz neergezet hebben. Dat werd Uitgever/directeur: Robert Conijn de schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarinis hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, eenMaria jaar later toch buurman te klagen en er verdwijnt weer sen in het lichaam. bleek er overgenomen door het grote North Sea Jazz Festival. Dan ben je een plek voor de jazz. “Ja”, beaamt hij,klaar “je voor, ‘Zenuwenmuziek’ alleszins maar bleef Zie voor een compleet overzicht: www.denhaagcentraal.net als festival ook een soort kraamkamer”. meer moeDe kreten ‘Jazz is dood’, ‘jazz is moei- zou als overheid ‘live’ muziek toch ook nog een tijdje verder eende gezonlijk’, doen al tijden de ronde. Wanneer de ten beschermen. Het hoort bij naar psychologe gaan. Ze had afhankelijk één het geringschattend over ‘VVD-jazz’ de samenleving. Je mag nietdie begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

“Wat mag je verwachten van een Met 5.000 euro kan ik al zo’n overheid, die geleid duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun wordt door een premier die een fan prikangst kunnen overwinnen is van Frans Bauer”

“Ach, wat hier VVDAls moeder is dat het jazz heette, was lastigste. Je kan je kind niet ooit in Oost-Europa zeggen dat de ziekte ooit over ondergrondse gaat. Je kan alleen zeggen dat verzetsmuziek”

je het samen zal dragen


16

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Inspiring Space

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Een pop in Kees Jansen. Waarop hij eentje een sekshoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje boa balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan en dito Panorama Oostduinen, Scheveningen zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze hoedje. Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsoWie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar ploeg isactief een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder gewonden devan tri-AM.in Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is denaar passie Wijde betrekken alle belangen en belanghebbenden in een bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowelkan in de stedelijke omgeving als in hetweer landelijk gebied te benutten. doen ditop creatief, te klein en–kleurt het Wij Op de kers de taart, het typische terecht bij de lo- derland land massaal oranje.» oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ professioneel, eigenzinnig en vol bezieling. Zoals in Scheveningen, waar AM met Panorama Oostduinen een verrommeld duingebied in haar oorspronkelijke Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week staat heeft teruggebracht. Het duingebied is duurzaam ingericht en kan zich zo aan de natuurlijke omstandigheden van deze nieuwe schaart zich alvast aanpassen. Temidden verkopen we de oranje tompoes», ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. natuur is een kleinschalig woonplan in de stijl van de Haagse School ontwikkeld. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je landse elfdan supporteren.» 110.01.037 adv. Panorama Oostduinen 293x220 mm.indd 1

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk bigwww.am.nl business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. 11:58:47 Opvallend is dat het tijdens het03-06-2008 EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

100% Private Banking in Den Haag. Gevoelig

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen Van Lanschot

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische par-

tij staat vandaag een zware be- mensen met zeer specifieke koestert Private voor Banking. Voor

slissing. Ze moet bepalen of de stemvan desituaties, voorverkiezingen Mi- ambities. Bij ons is Private In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over persoonlijke en men zakelijke wensenin en chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. worden. positief antwoord Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van hetde essentie. Banking We Een gaan wel mee met zou de tijd, maar niet met de mode. Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. terkansje geven om de strijd tegen Zo behoeden weBarack u en Obama uw vermogen voor allerlei rare tijdsverschijnselen. Wilt te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed u wetenenwat Van Lanschot voor u kan betekenen? Maak dan een afspraak verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslovoor een Private ten kennismakingsgesprek met Emilie van de Belt, private banker, tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger omdat ze hun voorverkiezingsdanog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om telefoon 06 123 284 86. ErvaarMaar het verschil. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit.Lange «DezeVoorhout geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte 30-32, Den Haag dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Telefoon (070) 361staten 16 11binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comprowww.vanlanschot.com/kantoren opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

17

9

Monumentaal Belgisch Park sluit 125-jarig jubileum feestelijk af

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

De Harstenhoekweg hoek Badhuisweg omstreeks 1945. verschillende Neo-stijlen te bespeuren, maar ook woningen in Jugendstil en de overgangsarchitectuur met Art Nouveau-invloeden. Vooral rond het Belgische Plein staan een aantal bijzondere woningen. Vaak vrijstaande en dubbele villa’s met houten veranda’s en invloeden van de Chaletarchitectuur. Hoewel het Belgische Plein niet in het centrum van de wijk ligt, is het wel het oudste gedeelte. De rest van de wijk, in grote lijnen begrensd door de Strandweg, Gevers Deynootplein, Badhuisweg, Brusselselaan, Doorniksestraat, Pompstationsweg, Van Alkemadelaan, Zwolsestraat, de Oostduinen en een deel van het Zwarte Pad, is er in de loop der jaren omheen gebouwd. De Haagse cabaretier Fred Zuiderwerk tekent zaterdag 13 september voor de presentatie van het slotfestijn. Het eerste deel van de programmering is op kinderen toegespitst. Bobbie, bekend van ‘Ernst, Bobbie en de rest, kinderartiest Orlando en clown Ernesto zijn de eerste drie onderdelen van het programma. Dorine, beter bekend van het televisieprogramma X-factor, jonge Haagse rockband The Levi’s, Papazuluband, Y-not en feestelijke coverband De Rockenjagers zullen volgen. En zoals reeds aangegeven is musicalster Maaike Widdershoven van de partij. Naast deze muzikale onderdelen van de jubileumviering is er ook plaats voor bingo, een modeshow en een straatlunch. Ondernemers in de wijk zullen de hele dag door, de Belgische Park Markt verzorgen. Daar Bouwstijlen Zeker zo interessant als de bewoners, zijn ook de kunnen bezoekers ondermeer demonstraties zien, bouwstijlen in het Belgisch Park. Doordat het ene proeverijen ondergaan en het boek ‘Badhuisweg’ van deel van de wijk voor de Eerste Wereldoorlog en het acteur/regisseur auteur Hans Croiset laten signeren. Het jonge Belgisch Parkfestival begint om 10.30 en is voor andere deel erna gebouwd is, kent deMaria. wijk bijzonder Barbara Flamand met dochtertje Zowat 3.000 Vlaamse kinderen hebben iedereen gratis toegankelijk. veel verschillende architectonische stijlen. Zo6zijn diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf jaarerprikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster

lands-Belgische Bouwgrond Maatschappij, kent een rijke historie. Het boek dat hier in woord en beeld op in zal gaan, laat echter nog even op zich wachten: dit najaar verschijnt ‘125 Jaar Belgisch Park: de ontwikkeling van Nieuw Scheveningen’ (ISBN 978 90 5994 194 6). Alvast een leuk feit: in het Belgisch Park werd in 1912 voor het eerst huisvuil opgehaald met een automobiel-vuilniswagen. Het boek, waaraan momenteel wordt gewerkt door Jan van Pesch en Paul Crefcœur, schenkt niet alleen aandacht aan het Belgisch Park, maar ook worden de ontwikkelingen van alle omringende buurten belicht. Dit alles aangevuld met historisch interessante gebeurtenissen en verhalen van buurtgenoten. Want de wijk telt veel interessante (oud-)bewoners: acteurs, musici, schrijvers en journalisten. Een aantal daarvan is de afgelopen weken actief geweest om het jubileum luister bij te zetten. Zo organiseerde het Muzee in Scheveningen een speciale voorstelling met (oud)buurtbewoners Miep Diekman, Hans Croiset en Karel de Rooij (van Mini & Maxi) in de hoofdrol. Gerenommeerde musici als Nico de Rooij, Bob van der Ent, Rene Rakier en Victor Enache verzorgden in drie verschillende huiskamers een concert, waarbij gasten zich van het ene naar het andere adres verplaatsten.

lone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar dat little,1, together we door ‘Het Th. zalCoppieters. toch dát In niet zijn, ze- bekend Antwerpsestraat villa ontworpen de volksmond als ‘Huis met de ui’.daar De uittetoch vanalles aan te can woning do so was much’. In het ziekenhuis kregen genwoordig 1883 daterende destijdsker?!’. het visitekaartje van de projectontwikkelaar en heeft thans de status Geen schijn van kans we diezelfde van rijksmonument. > Foto’s: particuliere collectie dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insuprikken hup - alles het onder maar perfectzijn te behandelen, le- line op Scheveningen verplichtte deen maatschappij hele Het Belgischschap Park iskan jarig missen en viert feest. Al weken controle.’ teUit dit rijden. soort Maar reacties wanneer om je op venslang dan wel. jaar Maria doorkreeg een paardentram laten buier allerlei activiteiten hetbe125-jarig jubileum van leerde ik dat diabetes - en vooral zoek bij Barbara Flamand. buurt meteen ook een baxter ten hetaangekorte zomerseizoen waren de trams naar de dezegaat opmerkelijke Scheveningse te belichten, de impact vanleeg. dezeCorbier ziekte op het Deze pront legd. Hetmet waseen ernstig. Had ze nog opkomende badplaats vrijwel besloot maarwoorden zaterdag schitteren is er een daverende finale leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe leteen paar weken zo rondgelopen, heus festival in de Gentsestraat en Stevinstraat. Wet- zijn eigen passagiersaanbod te creëren. In het ononderschat wordt. Suikerziekte is ters. «Onze knikt om dan ze in een bebouwde coma gesukduinlandschap tussen Witte Brug en het houder Henkhuisspreuk», Kool zal het festival halfwas elf openen. Barbara. «Daar staat mijn gezin Musicalster Maaike Widdershoven, zelf in de wijk badhuis liet hij vanaf 1883 woningen bouwen, een voor en dat willen wij ook uitdrawoonachtig, zal tijdens deze opening voor de muzi- villawijk ontworpen door de tuinarchitect Th. Copgen. In je dooie eentje krijg je bijpieters. De bewoners werden al spoedig klanten van kale ondersteuning zorgen. na niets voor mekaar. Zeker niet Het Parkeens dankt zijn ontstaan aan de com- de paardentram. Vaste halteplaatsen waren er niet, de als hetBelgisch op een dag goed fout merciële creativiteit van E. Cambier, directeur van tram stopte overal waar iemand wilde in- of uitstaploopt. Want dat vergeten velen: dehet in Brussel dat van degevestigde ene dag opSociété de an-Anonyme des Tram- pen. Alleen niet op hellingen en in bochten, want dat ways de lalelijk Haye. Zijn bedrijf nam eind 19de eeuw de zou de paarden teveel belasten. dere soms kan keren.» exploitatie van de Haagse tramlijnen naar Delft en Scheveningen van de zieltogende Haagsche Tram- Boek Verwarrend way Maatschappij over. De2006 vergunning voor de lijn De Scheveningse wijk, gerealiseerd door de HolBarbara: «Op 14 oktober werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gedàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieplassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis en gemeente staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te metenDe de diagnose moet verwerken, wil het mogelijk maken om&de drie dagen zelf de canule gene-Stal blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kankerdoor zo’n hippovan cadeau te doen. Met dat eigenaren huizen in RustenVan Doorn paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000hun eurowoning zou ik alvergrozo’n burg-Oostbroek pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizend hippo’s kunnen ten zodat er meer variatie in delaten beboumet veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kindeverne waar ik een jong meisje zag wing maken.» ontstaat. Met een subsidie van Teneur ren zo Sinds zeg-alleen den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zitten zichofaan het inspuiten ‘Hippo-idee’ mocht, ’s moeten middags, de passpuiten in 1954, ook 25.000 euro het perhele woning, hoopt deingeEendat graad twintig, redelijk wat zon vroeg mogelijk zelf leren Je kanal eerder wasenmet Omdat ik zuiden. ver- «De Barbara’s hoofd heeftte postgevat, hoewel was toegestaan dat plaatmeente de huiseigenaren stimuleren eeninsuline. kalm briesje uit het Ide- naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. sen. Daarvoor doen veel ziekenalleen zeggen dat je het samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die is ze gedreven op zoek naar lang niet zo overstuur als ik. Inteechtgenotes en verloofdes (!) zich na een dakopbouw te nemen of om twee ale omstandigheden op die 15de juli huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» het middaguur bij hun partners in het woningen samen te voegen. 1950 voor het Jeugdzwemfeest in het zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, herenbad mochten voegen. Berucht De meeste woningen in de wijken RusZuiderparkbad. Het feest was voor halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, was het bad ook om zijn koude water tenburg-Oostbroek zijniedereen klein en die partihet 25-jarig bestaan van het zwembad, inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: – aan verwarming was bij de aanleg culier eigendom. Door het grote aantal dat officieel op 25 mei 1950 gevierd een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken natuurlijk niet gedacht, pure luxe. Het kleinemet woningen kunnen Ook bewoners had moeten worden. Maar het was nooit twee glazen cola mag drinBarbara Flamand. een water kwam uit een bron, die speciaal moeilijk doorgroeien naaren een ruimere natuurlijk zinniger de viering voor de ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip prinses voor het zwembad was geslagen. Het woning binnenging dedeze wijk. Bovendien jeugd in de zomervakantie te houden. als een ander kind, maar je moet Mathilde week op de betekende wel dat pas rond Pinksteren zorgt bus. de beperkte variatie in woninWethouder Van Aartsen was opgetromvoortdurend alert zijn. Bovende watertemperatuur op een aanvaardgen voor eeniedereen eenzijdige bevolkingssameld voor het openingswoord en zo’n dien moet iedereen uit de omge«Ik val lastig, ja», lacht baar niveau kwam en dat soms wedmenstelling. geen enkele eigenaar zeshonderd kinderen hadden zich inving van het kind op de hoogte te Barbara.Nog «Ik heb dan ook niets te strijden half juni nog werden afgelast van een bovenste etage in Rustenburggeschreven voor de wedstrijden. Tel zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontvanwege het te koude water, zoals in Oostbroek heeft een dat dakopbouw laten daarbij de honderden meegekomen zettend graag dit project Psychologe 1956. bouwen. MetMijn deze doortastendheid nieuwe subsidieresupporters op en je had een meer dan slaagt. vruchtenNorder af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyHet zwembad verwerkte in die eerste gelingwerpt hooptook wethouder (Boutevreden Centraal Badbeheer, de belige spons waarop kinderen Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria 25 heeft jaar vijf miljoen bezoekers. Eendevan wen en Wonen) de huiseigenaren over heerder van het zwembad. Naast het hun injecties inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven die flink bezoekers vertelde dat kunnen hij een knipde streep te trekken. “Ik snapmeter wel dat wedstrijdzwemmen voor jongens en Een leuke, en peter worden van mijn ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanonkaart had waarmee je peraangepaste knip een uur knuffel eigenaren moeite hebben met hipde inmeisjes in verschillende leeftijdsklasleek mij Bij eende veelbadhokjes beter hulpmidhaarzwemmen. po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor mocht vestering want een dakopbouw kost sen waren er verschillende ‘shownumom hun prikangst overwinMaria wilduizend meewerken door knuffel is niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat pakte je eendel verzinkte haak voortehet zo’n 70 euro. Bijdeverkoop mers’, zoals ‘figuurdrijven’ door leden nen, te leren omgaanDie met hun kunnen van te introduceren kinderten. Een psychologe onderzoekt >Foto Noël van Heusden. nog te klein is om alles te ophangen kleren en schoenen. het rendement van in eeneen dakopbouw van zwemclub DVZ, ‘waarbij vooral Jeugdzwemfeest in het Zuiderparkbad. ziekte, omje troost vinden in- haak boekje. De Bel wordt ook eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten beklede leverde in bijtede gar- en om te klein. Je haalt de investering er niet het laatste figuur “1925-1950 Zwembad agressie te kunnen.» en kennis te hunAls peter. Toch voorvolkspark het dragen vanuitbreidingsgebied zo’n pomp, formatie in ruilbeginnen voor een nummer. jouw op tijdkwijt om was, in het in derobe gemakkelijk uit. al een erg mooi beZuiderpark” veel bijval oogstte’. Leuker nog waren de Zuiderpark, een vergaren over deeen ziekte. Ik ben gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je bestond bulderde luidsprekerstem, die je volgens verhalen van de stad. Het badcomplex De subsidie van 25.000 moet de stap komische sprongen waarmee schoonspringer Henk de het zuidwesten Peter(s) ende meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabeteseen stuk kleiner maken”, aldus NorHaan de lachlust opwekte en de acts die het zwemperso- uit een heren- en dames-, c.q. jongens- en meisjesafde- zelfs onder water kon horen, dat de oneven nummers patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen der. De gemeente heeft ruim een milneel opvoerde, waarvan een momentopname op de foto te ling, samen goed voor 163 x 25 meter. De baden waren zoveel tot zoveel uit het water moesten komen en zich over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels van elkaar gescheiden door een ijzeren hekwerk met zeil- moesten gaan aankleden. Wee je gebeente als je daarna joen euro voor deze proef van twee zien is. Een waterpolowedstrijd besloot de sportmiddag. schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de zodat beide seksen elkaar konden zien. nog gesnapt werd. Het zwembad heeft inmiddels een jaar en gaat te werk volgens de regel Gemeentearchitect D.C. van der Zwart was de ontwer- doek bekleedsen in het lichaam. Maria niet bleek er complete gedaanteverwisseling ondergaan èn warm(er) kon het worden weggehaald en ‘wie het eerst komt het eerst maalt’. per van dit eerste openluchtbad van Den Haag. Het Voor zwemwedstrijden alleszins klaar voor, maar bleef er eenook 100-meterbad. Gemengd zwemmen water. Na deze proef moet blijken of de remaakte onderdeel uit van het door H.P. Berlage bedachte dan ontstondtoch nog een tijdje verder geling kan gelden voor meer Haagse naar de psychologe gaan. Ze had wijken. die begeleiding nodig omdat ze

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

TerugBlik

Foto’s uit het Haags Gemeentearchief

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Subsidie van 25.000 euro voor dakopbouw


16

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Wine & Style at Taste

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

We zijn nog steeds voorzichtig open...

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Jupiler Taste, themaakt winedeze baroranje is toeters. gevestigd aan het 175.000 Tournooiveld 1, EXTRA Den Haag. VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden.

Goethe’s vrouwen

Gevoelig

STICHTING20STE-EEUWSELIED

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

Ga naar www.denhaagcentraal.net of

bel 070 364 40 40 voor abonnementinformatie.

mmv Michel van Reijn licht

TOCH NOG WATERKANSJE

Theater Diligentia U Den Haag VOOR HILLARY CLINTON? donderdag 18 september 08ÊUÊ20:15

WWW.20STE-EEUWSELIED.NL

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

Marlis Petersen sopraan Reinild Mees piano Klaus Bertisch regie Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

seizoen 08 09

De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop Styling by Rodrigo Otazu van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Losse kaarten ` 25 / ` 22 / ` 12,50 De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zwareofbewww.theater-diligentia.nl tel 0900 4 104 104 slissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de LEZERSAANBIEDING strijd tegen De virtuoze Barack Obama te winnen. Maarsopraan Marlis Petersen waarschijnlijk bijt ze in in het het zand. stapt programma ‘Goethe’s vrouwen’ van de ene rol in de andere. Van GretMichigan en Florida werden chen uit ‘Faust’ viauitgesloKlaartje uit ‘Egmont’ naar ten omdat ze hun voorverkiezingsdaMignon en Philine uit ‘Wilhelm Meister’ en andere tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om vrouwen uit de theaterstukken van Goethe soms vervroegden. Maar nu Clinton haar onbeslistedie, ‘superdelegates’ — de parmet veel humor, de zin van het leven proberen te doorgrongoede score in beide staten broodnotijnotabelen die vrij mogen kiezen dig heeft, ze hemel en aarde ze in augustus den.beweegt Lezers van Den Haag Centraalvoor krijgen een specialestemmen korting — naar om dievoor straf laten herroepen. zich toe te trekken. detevoorstelling op donderdag 18 september om 20.15 uur in Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Theater Diligentia. Zij betalen `20 in plaats van `25. van de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten de kassa van 67. Theater Diligentia, tel. onwaarschijnlijk 0900-4104104 dat statenReserveren binnen en bij Obama slechts stond, is het zeer onder vermelding van ‘Lezersactie Den Haag Centraal’. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario met nogVOOR drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproMEER INFORMATIE WWW.20STE-EEUWSELIED.NL opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Opinie

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Eeuwig zuigen aan de moederborst In de hele westerse wereld rinkelen de alarmbellen. Onze kinderen worden te dik. Bij meisjes van vijftien jaar worden maagbanden geplaatst en vindt vetafzuiging plaats. Ook de leerlingen in onze scholen blijven niet gevrijwaard van de alom op de loer liggende verzoeting en vervetting. Als ik om kwart over acht het gebouw binnenkom verbaas ik me al niet meer over leerlingen, die heftig lurken aan pakjes mierzoete appelsap. Dat heet gezond te zijn, maar is dat natuurlijk niet. Het gaat namelijk de hele dag door. Terwijl de ouders op weg naar hun werk met een rietje hun ook al zoete café latte of macchiato drinken, zitten hun kinderen op school aan een vervangende moederborst te lurken.

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

Wat bezielt ons? Waarom willen wij in 2015 één miljoen suikerpatiënten? Waarom merken we niet dat we massaal aan de tiet zijn? Onze door de commercie handig uitgebuite zuigdrift neemt angstaanjagende vormen aan. Leerlingen, die in mei examen deden, hadden niet alleen een flesje water klaar staan, maar ook een bataljon zoete spullen, waaraan gelebberd en gesabbeld kon worden? Waar is de bruine boterham met kaas? Waarom laten wij ons in de luren leggen door mierzoete yoghurtdrinks, die gezond genoemd worden, maar dat niet zijn? Een gewoon glaasje melk is er niet meer bij. Dat heet ongezond te zijn. Maar de vervangers zijn veel erger.

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL Gemeente volhardt in IEDEREEN verkeerde speellocatie LASTIG Niemand zit te wachten op een speelterrein in de wijk Zorgvliet, die ook nog eens onderdeel uitmaakt van een ecologische zone.

Veel gezondheidsgoeroes, met in hun kielzog bevlogen ambtenaren van Volksgezondheid, hebben natuurlijk het onderwijs gevonden waar alle veranderingen moeten beginnen. Voorlichting! Bewustwording! Maar bij kinderen tussen twaalf en achttien werkt dat niet of nauwelijks. Zelfs als je appels gratis uitdeelt, dan nog eten ze die niet. Misschien alleen als ze keurig in partjes worden aangeboden. In de lessen biologie wordt haarfijn uitgelegd wat de effecten van de vervetting en de verzoeting zijn. Maar scholieren halen hun schouders op en halen in de pauze rustig nóg een literfles cola met een gezinspak chips. Nú merken ze daar nog niets van, maar over een aantal jaren is het mis. Dan menen ze recht te hebben op correctieve operaties.

was vervelend, maar het doel – het reali- door een grotere kans op verloedering Het is en blijft triest te zien hoe onseren van een voetbalkooi met wat aanpa- door het ontbreken van sociale controle; handig de gemeente Den Haag amblende speelvoorzieningen – werd daardoor Het risico bestaat dat de speellocatie een niet minder urgent. Medio 2008 leken alle hangplek wordt van bezoekers van de natelijk en politiek omgaat met zoiets noodzakelijke stappen wel zo’n beetje ge- bijgelegen kantoren van PsyQ en/of het schijnbaar eenvoudigs als de realisatie maakt te zijn. Er zou immers in het Stad- Immigratiekantoor die daar hun wachthoudersplantsoen, ter hoogte van het tijd gaan doorbrengen; nu al is sprake van van een speellocatie. Zeker wanneer Verhulstplein, de zo vurig verlangde speel- overlast gedurende het weekeinde en in de bedacht wordt dat geld geen probleem avonden functie komen. Weliswaar compromis, neur:een dat het uiteraard geen pret- op het speelterrein van de Annie lone we can do so En ik voel het me nog denken: ziekte –is,zeker maarna dat daar little, gemeentelijk together we beleid ‘Het zal tochmaar dát niet zijn, ze- tige M.G.teSchmidtschool. een compromis waarmee is, dat specifiek toch vanalles aan te can do so much’. ker?!’. In hetveertien ziekenhuis jaarkregen overleg genwoordig en onduidelijkheid – aanwezig is en dat devan oorspronkelijke doen is. ‘Beetje uitkijken Geen schijn kans we diezelfdemee dag te deleven resultaten: Kortmet gezegd komt het erop neer dat eigenviel. snoep en zo, elke dag je de deze booddiabetes type Ongeneeslijk, lijkinsuniemand zit te wachten op een speelDe1.verbazing en teleurstelling waren niet-trouw initiatievendat door buurt worden line bleek prikken hup - alles onder op deze locatie, die ook nog eens schap kan missen maar perfecttemin te behandelen, terrein groot toenleonlangs daten het vergesteund en deels ontwikkeld. controle.’ Uitopnieuw dit soort reacties wanneer je op be- venslang danantwoordelijke wel. Maria kreeg onderdeel uitmaakt van een ecologische college van B&W

A

17

11

Bewust levende en etende mensen leggen de schuld bij de ouders, die hun kinderen met alle vuiligheid willen verwennen omdat diezelfde kinderen anders boos worden op pappa en mamma. En dat willen die ouders niet. Die hebben al een schuldgevoel, omdat ze de hele dag uit werken zijn. Voorlichtingsprogramma’s over gezonde voeding via media en buurtcentra bereiken altijd alleen de al bewuste consument. De kern van een radicale oplossing ligt uiteraard bij de voedingsmiddelenindustrie zelf. Maar die zullen nooit al hun zoete en vette spulletjes uit de schappen laten verwijderen. Dat is heel slecht voor de economie. Nee, het beste is het als er in korte tijd flink wat slachtoffers vallen en we met een schok beseffen, dat we met z’n allen een zeer decadente eetcultuur van jongeren hebben mogelijk gemaakt. Maar het allerleukste zou zijn, als we in staat zouden zijn om alle kinderen die aan die stomme appelsaptietjes zitten te lurken op speelse wijze met hun oergedrag te confronteren. Ik ga dat in de Centrale Hal van ‘mijn’ school in ieder geval proberen.

leerde dat diabetes vooralDe nu gekozen speelplek zal naar zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een een koerszwenking baxter aange- aan hetik maken was. - enzone. impact vanhet deze ziekteverwachting op het Deze ernstig. Had ze nog de minder intensief en enthoual het moeizame beraad was wat doorwoorden Robbertschitteren Coops pront legd. Het wasNa leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, gebruikt worden dan een eerder geonwerkelijk om in juli jl. geconfronteerd siast onderschat wordt. Suikerziekte is ters. «Onze knikt dan was comamet gesukpresenteerde speelplek op een locatie aan worden een geheel nieuwe, onverVeertien (!) huisspreuk», jaar geleden ontstond bij de be-ze inteeen Barbara. «Daar staat mijn gezin wonersorganisatie Duinoord de behoefte wachte variant. Waarom uiteindelijk toch de andere kant van het Stadhoudersplantvoor en dat willen wij ook uitdraaan een speellocatie. Onderzoek en over- gekozen is voor een suboptimale oplos- soen. Dat betekent dat publiek geld slecht gen. In je dooie eentje krijg je bijleg toonden aan dat er voor jonge kinderen sing kon helaas niet worden aangegeven, wordt besteed. De gemeente komt met de na niets voor mekaar. Zeker niet bijna geen deze wijk wa- waardoor opnieuw kritiek en vertraging in huidige plannen onvoldoende tot niet teals het op eenvoorzieningen dag eens goed in fout ren. Er werd gestudeerd op een geschikte de realisatie en acceptatie zullen ontstaan. gemoet aan de wens van haar burgers. loopt. Want dat vergeten velen: locatie, dede gemeente kwam in het geweer De nu voorgestelde locatie die het college De drie wijk- en bewonersverenigingen – dat het van ene dag op de anen ook Statenkwartier dere somshet lelijk kan keren.» bleek een tekort in gedachten heeft kent immers allerlei na- Duinoord, Statenkwartier en Zorgvliet – hebben inmiddels voor de zoveelste keer aan speelmogelijkheden te hebben. Kort- delen: oorspronkelijke loDe gekozen locatie ligt in de wijk Zorgvliet aandacht gevraagd om, aan de slag, zou je denken. Verwarrend Barbarade Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben serieus teenheroverwegen. Eennog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster en voldoet daarmee niet aan de oorspron- catie alsnog diabetes dat aantal groeit Barbara: «Op 14 oktober 2006 brief daarover is inmiddels aan het college wens wijken goed Duinoord Enkelewe locaties werden inderdaad te behandelen, keld. Het waskelijke allemaal ergvanuit ver- de werden gevloerd: Maria nader bleek onderzocht enkijken aan de gemeenteraad verstuurd. Met als het suikergehalte in haar bloed tonen waar de Statenkwartier het er tekort aan meer het bij en diabetes afgetest,teschetsontwerpen ge- en en Hugo Dirksmeier met zoveel vragen zit. Ze kan komt veel warrend emotioneel. ‘Een ommaar aan lijden. Acht jaar werden insuline het resultaat geplande “inloopbijeenspeelplekken voor kinderenWanneer maakt de prullenbak verwezen, Rector van hetDat Haags somsdeheel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. dan menen vermoedt. je dat ziekte voor het leven’, hadden de jongeren lang wasen ze naar een supergezonde komst” alweer is verzet. Of het juist daarMaria. te verkleinen; informatiebijeenkomsten met een tumulLyceum. ook. ‘Heb ik die pomp ookallemaal nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugstMontessori dokters gezegd tegen Dat als volwassene gediagnosticeerd bloem geweest en dan plots - bafvia de buik, geoma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen wordt met diabetes, heb je al gebegrip ‘levenslang’ vatte ze niet dàt. Een verloop week voor de diagnose en benen en nog helpt?dig Ik als hebikzo mijn vermoedens. vanuit Duinoord en het Statentueus werden georganiseerd en De route www.hml.nl proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieen wil ze nog altijd niet vatten. moest Maria vaak kwartier naar deDelocatie is verkeersonveioverleg werdabnormaal gevoerd met wijkorganisadie insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis eens doorgefeest, je hebtDrs. al wijn daarvoor ze nog zoals alle drie plassen haddenbelanghebbenden. we een urine- dagDat lig met tenminste drukke oversteekties enenandere er was Robbertmoet Coops, mee inwijkoverleg mijn kist?’. ‘Waarom geta- stichting andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar staal binnengebracht. Een en banale punten; vertraging ontstond onbegrijpelijke voorzitter Zorgvliet (zie:kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, Een kind diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met ze plots anders. Dat ligt maakte blaasontsteking, dacht ik.werden Een was De locatie nogal feld. geïsoleerd metmet daar(communicatie)fouten gemaakt www.zorgvlietdenhaag.nl) paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten Teneur was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Het artikel over de Summertime Festivals in Den Haag Centraal van 22 augustus inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die zou ik graag op het volgende punt willen verduidelijken. Het artikel een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, opent krijgtmet te de maken regels: “Na twee succesvolle edities van de Summertime FestivalsFlamand. staat muziekcennooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Ook een ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses trum Musicon er dit jaar bij de organisatie alleen voor. Mede-organisator Culturalis als een ander kind, maar je moet ging deze week op de heeft zich teruggetrokken. Deze organisatie vindtMathilde dat via dit festival haar doelstelvoortdurend alert zijn. Bovenbus. in Den Haag, is bereikt’’’. ling om de belangstelling voor amateurpodiumkunsten dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht Omdat we, naast vele positieve reacties op het artikel, van verschillende kanten ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te ook reacties hebben gekregen als ‘laat Culturalis jullie er nu alleen voor staan’ – zo ontzijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon waaruit overigens blijkt dat Den Haag Centraal goed wordt gelezen wil ikdit graag zettend graag –dat project Psychologe de gelegenheid nemen om te verduidelijken dat Musicon zeker niet alleen voor slaagt. erMijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psystaat, noch dat Culturalis zich al heeft teruggetrokken. Culturalis startte in 2006 spons waarop de daarmee kinderen Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft met delige Summertime Festivals om de belangstelling voor de amateurhun injecties inoefenen. lerhet Bjorn Devan Wilde willen wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink podiumkunsten in Denkunnen Haag te vergroten. Vanwege succes de tot nu toemeter ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipgehouden acht Culturalis tijd rijp om de productie van de festivals leekfestivals mij een veel beter de hulpmidpo. Jeugdschrijver MarcditDe Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar jaar over te dragen aan Musicon, maar blijft, zowel op inhoudelijk als op financieel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel vlak, wel eente actieve rol omgaan bij de organisatie van de festivals spelen. Zonder steun nen, leren met hun te introduceren in de een kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen ziekte, om troost te vinden en omniet kunnen boekje.organiseren, De Bel wordt ook en hulp van Culturalis zouden we het festival Musicon is eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten inagressie op kwijt te kunnen.» te erghun Toch al een erg mooi voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen dus blij met deze hulp. Culturalis vindt ook nietpeter. dat haar doelstelling om de be- begin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben langstelling voor amateurpodiumkunsten in Den Haag, via dit festival al is bereikt. Peter(s) en meter ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Het is een kerntaak van Culturalis om de belangstelling voor amateurpodiumkunpatïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen sten engeworden. cultuurparticipatie in het zo goed mogelijk te blijven stimuleren. over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met meNijlpaard inalgemeen het Engels Culturalis initieert jaarlijks vele nieuwe projecten, schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de altijd in samenwerking met verschillende partners, om deze opdracht te vervullen. sen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder Namens Musicon, Daan van der Bruggen naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

* CarTeun

Onderwijs

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

* Uw mening

Culturalis blijft bij ‘Summertime’ betrokken

© Teun Berserik

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


12

16

Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Sporen uit het verleden op Monumentendag

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

door Dominique Snip

De jaarlijkse ‘Haagse Open Monumentendag’ met een breed aanbod aan openstellingen en activiteiten is weer in aantocht. Op zaterdag 13 en zondag 14 september kunnen liefhebbers een kijkje nemen in bezienswaardige historische interieurs.

‘Sporen’ is het thema van dit jaar. Vijfenzestig monumentale panden en objecten worden met dit thema op nadrukkelijke wijze in een historisch perspectief geplaatst. Overblijfselen uit het verre en nabije verleden kunnen bezichtigd worden. Den Haag legt dit jaar graag de nadruk op ‘Sporen uit het verleden aan gevels en in interieurs’. Deze sporen kunnen onder meer gevonden worden in voormalige monumentale (bank)gebouwen, in nog bestaande hofjes en op historische begraafplaatsen. Hieronder vallen de riante interieurs in Lodewijk XIV- en Lodewijk XVI-stijl van vertrekken in de gebouwen aan het Lange Voorhout nummer 34 (Hoge Raad), nummer 28 (ambassade van Zweden) en de nummers 48 en 62. Ook dit jaar is de van de Ridderzaal Eenbinnenkant pop in te zien, evenals de Eerste en Tweede een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, het bezichtigen van tentoongestelde de Hoge Raad der Nederlanden en historische exemplaren. Ook is er een het Nutshuis. En dit is maar een klein demonstratie van de werking van een onderdeel van de artistieke bebouwin- negentiende eeuwse toverlantaarn. gen waarbij men zich een stapje terug Op zaterdag 13 september staan er in de tijd waant. Het ‘Oude stadshuis’ rondleidingen langs de ruïne van de en de Riviervismarkt staan ook open dertiende eeuwse stenen kamer in Mavoor het publiek. Een speciale be- destein gepland. Wie temidden van zienswaardigheid is de bunker aan de de vele historische sporen het eigen Badhuisweg. De commandopost type spoor bijster is, kan gebruik maken 608, die symbool voorvan landsverde gratis brochure van ‘ Open tal. Ze brachten zelfs een speciale Max. De absolute hitde is daar De eerstestaat wedstrijd de Neder- vanParty dediging uit de Tweede Wereldoorlog, In deze «199 brochure een oranje leeuwenpak. euro is ‘oranje-catalogus’ uit met niets landers is pas op 9 juni tegen Ita- Monumentendag. is het hele wandelroute het, maar jeuitgestippeld valt wel op in langs de dan feestmateriaal voor in de trilië. weekeinde Maar in hettoegankelijk Nederlandse eenkost voor bezoekers. straten en gevels bune of de woonkamer. Het suczegtmonumentale zaakvoerder Eric Hulst is het alsof we al middenin de tribune», het centrum. «Maar De weachtergrond hebben nogvan cesnummer is ongetwijfeld een het EK zitten. Aan cafés hangen vanBuysse. en opschrifToverlantaarn goedkoperebeeltenissen oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je oranje wimpels en opblaasvoet- straatnamen, Ook waard om teinzien zijn de Haagse ballen, de etalages primeert ten wordt verduidelijkt. Verder zijn een oranje T-shirt met leeuwenkop hofjescomplexen en kleurtje. een aantal kerook dat ene En zelfs in de in de brochure het programma en de en een flap die je omhoog kan klapken met etalage hun schitterende architecvan de seksshop kreeg de openingstijden van de verschillende pen. «Precies een brullende naast wat kanten lingerie tuur en pop andere sierlijkheden. Éénook panden opgenomen. Deze is in het Ne- leeuw», zegt zaakvoerder Gerard nog oranje boa of das daarvan is deeen Maranathakerk aanom dehet derlands en Engels gratis verkrijgbaar den Herder, terwijl aan de kassa lijf. «We hebben zelfs Tweede Sweelinckstraat, die oranje sporenvi- bij het Gemeentelijke Contactcentrum, enkele dametjes zo’n shirt kopen. brators», zegt met één zich van meede ver- het plaatselijke VVV- kantoor aan de «De voorbije week vlogen ze de van de wederopbouw koopsters. gewone, draagt. Achter het «Een ontwerp vanéén deom Hofweg 1 en bij de stadsdeelkantoren. deur uit, iedereen neemt ze mee.» de G-spot te stimuleren en dan De ‘Open Monumentendag’ wordt kerk schuilt een bijzonder verhaal. kogels’ in de niet alleen in Den Haag georganiseerd Toeteren De kerk isnog in drie 1949‘vibrerende – na de bevrijding kleureninvan Nederlandse – als ‘noodkerk’ Den de Haag neerge- maar in geheel Nederland en Europa. Helemaal klaar voor de strijd zijn vlag.» Even later haalt het zet. Het ‘Toverlantaarnmuseum’ is meisje één Maar liefst 49 landen of landsdelen de cafés. In Café Santé hangt het nog twee kleine voetballetjes Jupiler maakt deze oranje toeters. van de deelnemende musea. Men kanbo- doen mee. Met de ‘European Heri- plafond vol met oranje alpenhodie met touwtje aan el- tage Days’– in het nederlands ‘Open rens. «Wie tien biertjes bestelt, er kennis ven maken met een de geschiedenis kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas van de toverlantaarn. Op deze plek Monumentendag’– wordt getracht het verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje kan de tijd verder gevuld worden met cultuurhistorisch besef te vergroten. Schrijver Jacques Vriens vertelt als het personage ‘meester Jaap’ de mooiste verhalen. > Foto: Cas gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te labekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen vergewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maar al te graag winnen. Want naast de verkoop Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Hélène Grimaud is niet voor de poes

Gevoelig De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — Hélène Grimaud: …wilskracht en fantasie…> Foto: Mat Hennekpluchen voor Deutsche Grammophon mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zulVolgens stu-en terecht, duslen bijuitdelen. Kruidvat. Latereeen cd’s door Aad van der Ven die van een marktonderzoeksbuconcerten toonden wat onevenwichtige reauwaarbij Gfk kanhaar de EK-gekte de supianoklank niet Het ‘Keizerconcert’ als onderdeel van het muzikaliteit, permarkten liefst 45 miljoen euro op-Te uitgesproken onaangenaam was. ‘Prinsjesdagconcert’. Pardon? Het ‘Kei- zelden Niet meedoen, is dandie ookzij uitgeslooordelen naar de opnamen in de afzerconcert’ is de bijnaam van het Vijfde brengen. ten. «Het keertjaren zichvoor zelfsDeutsche tegen je Grammophon als je er niet gelopen pianoconcert van Beethoven. Het ‘Prinsjesaan meedoet» zegt Holla van Gfk.–«De Nemaakte en ookJoop enkele concerten zij speeldagconcert’ is het evenement, dat het Residerlandse consument isVijfde daar zeer gevoelig voor. de Beethoven’s pianoconcert vorig dentie Orkest jaarlijks op de derde dinsdag In het jaar verleden was al duidelijk te merken in Amsterdam – is die fase voorbij.dat Het van september organiseert. consumenten winkel wisselen om bood-en spel van van Hélène Grimaud is krachtiger De naam ‘Keizerconcert’ is overigens niet schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets persoonlijker geworden. van Beethoven. Wanneer die titel voor het (CSG) extra biedt.» Zij woont al geruime tijd in de Verenigde eerst opdook is onbekend. In elk geval Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers geeft het woord duidelijk het vorstelijke, Staten. Haar tijd verdeelt zij tussen pianotriomfantelijke karakter van Beethoven’s spelen en het verzorgen van een stel wollaatste pianoconcert weer. We kunnen er ven. Zij heeft een passie voor die dieren. In vanuit gaan dat de Franse pianiste Hélène 1999 richtte zij in de buurt van New York AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Grimaud dat niet onder stoelen of banken samen met een Amerikaanse fotograaf, die zal steken, te oordelen naar de opname inmiddels haar levenspartner is, het Wolf Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk die zij in van dit werk maakte op hetpar-Conservation Center op. Hele schoolklasDe2006 Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastlabel Deutsche Grammophon. Nadat tij staat vandaag voor een zwarede be- sen komen er naar toe om te ontdekken dat gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van Russische dirigent Vladimir Jurowski en de wolf, mits vriendelijk behandeld, heleslissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Dresden het majestueuze Maldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in Mi- maal niet zo’n vreesaanjagend dier is. Zij In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de Staatskapelle openingsakkoord steekt houdt ook wel van honden, zegt zij. Maar chigan en hebben Floridageponeerd alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan FrançaiseEen vanpositief wal met magistrale antwoord zou die worden te snel afhankelijk van mensen. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het de frêleworden. na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Clinton een laatste Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. golven Hillary van klank. Haar(foto) interpretatie is erwa- “Wolven blijven vrije dieren. Maar ze moe2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens terkansje geven omen defantasie strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: duidelijk één die wilskracht uit- ten wel beschermd worden”. • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit straalt. Barack Obama te winnen. Maar Muziek en natuur, ze vormen in het leven • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Zo kennen van Hélène Grimaud een twee-eenheid. we Hélènebijt Grimaud (Aix-enOrdening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Provence, 1969) weer. In de tweede helft Soms wordt de concertzaal haar te klein. Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden van de Michigan en Florida uitgeslojaren negentig leek zijwerden af en toe de Dan wil zij de wind om zich heen voelen. U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger weg kwijt tente omdat ze hun voorverkiezingsdazijn. Met vliegende vaandels Zij wil ook als pianiste spontaan blijven, de www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tumtrom tegenkwam de zinzijvan de partijleiding tiem argument kunnen om die zij onder gebruiken handen heeft en slaande rond 1985 het meesterwerken Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directo- muziekleven vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parbinnen. Zij was nog maar niet steeds op dezelfde manier spelen. Beetindienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse vijftien goede score in beide staten broodnotijnotabelen die biedt vrij mogen kiezen hovens Vijfde concert haar de mogetoen de Japanse cd-maatschappij ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet Denon dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — in haar Rachmaninov en Schumann lijkheid stevig uit te pakken en tegelijk,naar naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. liet spelen. Iedereen stond paf, niet alleen het langzame deel, poëtisch te zijn. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte vanwege haar technische meesterschap, dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten maar evenzeer door de en hoogstaande artis- 67. Residentie Orkest onder leiding van Neeme Järvi, staten binnen Obama slechts stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat ticiteit van haar spel. Die opnamen en een met medewerking Hélène Grimaud (piano). Daardoor zou de vroegere first lady de partij van Clintons droomscenario stel andere de voorverkiezingen daaropvolgende jaren Werken van Verhulst, en Tsjaikovski. Op metdie nogindrie te gaan goedkeurt. EnBeethoven ieder mogelijk comprowerdenopnieuw gemaakt zijn noginsteeds te bewondinsdag september, uur, intekort. de Dr Anton Wassenaarseweg 80 is gebouwd als kantoor van de Bataafse Import Maatschappij door de architect J.J.P. Oud. dicht de buurt van Obamis16schiet voor20.15 Clinton (GVV) deren. ma’s Ze kwamen op het Brilliant-label Philipszaal. > Foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


slicht

Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

17

13

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Literaire helden in Letterkundig Museum

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje MaFervente boekenlezers hebben er vast Museum mag dan nog wel een jaar ria (10). Het meisje kreeg tweewel jaar suikerziekte en dat zettezijn, helemaal dicht is het vertraagd één:geleden een literaire held. De één is fan van Eline Vere, de ander kan geen museum zeker niet. Naast de studiehet gezinsleven op zijn kop. «Het waskrijgen een ramp. zaal blijft ook het Kinderboekenmusegenoeg van de Iedereen streken vanonderschat Reinaert de vos. Het Letterkundig um gewoon in functie. In het museum de impact van diabetes. Daarom ben staat ik indaarom actie geschoten. wil iets de boeken van Jacques Vriens Museum op zondag 14 Iklijken tot leven En gekomen. In zijn theaterseptember volledig in het teken van doen voor kinderen die net alsdeMaria levenslang hebben gekregen. literaire held. Bezoekers van het voorstelling ‘Het geheim van meester kunnenMathilde.» in de Jaap en andere verhalen’ passeren podit moét lukken. Desnoods belLetterkundig ik zelf aanMuseum bij prinses

De Eetrubriek van Coos Versteeg

Koetjes & Kalfjes

Onlangs noemde ik bij de bespreking van Lemongrass enkele goedkope restaurants in het Haagse. Daarbij viel ook de naam van Koetjes & Kalfjes. De informatie die toen als gevolg van ruimtegebrek moest sneuvelen, is dat deze zaak een (inmiddels erkend) pulaire boeken van Vriens de revue. studiezaal hun held inbrengen. bastaardkindje is van De Beukenhof in Oegstgeest. Diverse chique BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER Ook zijn nieuwe boek ‘Oorlogsgeheirestaurants houden er brasserie- of bistro-achtig bedrijfjes naast. Wie weet krijgt het literaire personage men’ vormt onderdeel van de show. En veelal wordt daar juist het geld verdiend. Het maakt namelijk een rol in de nieuwe tentoonstelling Hierin ontdekt de elfjarige Tuur steeds in loonkosten nogal wat uit of je twee of zes mensen in de keuken van het museum, het Pantheon. In meer geheimen in het Zuid-Limburgse hebt staan. Koetjes & Kalfjes groeit inmiddels voorspoedig. Het is deze expositie wordt de top van (over- dorp dat bezet is door de Duitsers… een eetgelegenheid die perfect aansluit bij de tijdgeest van even leden) Nederlandstalige schrijvers Samen met percussioniste Frederike snel een aangenaam hapje eten, zonder dat de kosten gierend uit opgenomen samen met hun literaire de Winter en theatermaker Casper de hand lopen. Na Oegstgeest, volgden er Koetjes & Kalfjes in helden. Tentoonstellingmaker Joris Vriens zorgt Jacques Vriens zondag 21 Noordwijk, Haarlem en dus Den Haag. Amsterdam zal spoedig Kwast gaat met het publiek in gesprek september voor een spannende famiaansluiten. Exploitanten Erwin Rosendal en zijn charmant-doorover het lijstje dat zijn team heeft lievoorstelling met een gezonde dosis tastende partner Jacky gaan niet over één nacht vastgesteld. Wie mag er niet ontbre- humor. Aansluitend signeert Vriens in ijs als ze een locatie voor een nieuwe telg kiezen. ken in het Letterkundig Museum en het museum. Alhier kwamen ze zodoende niet in de betaalbawaarom? Ook schrijvers als Nelleke re doch moeilijke Prinsestraat terecht, maar aan Noordervliet, Kees ’t Hart, Saskia de Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof de aanzienlijk duurdere c.q voor horeca betere Jong en Bart Moeyaert vertellen over 5, Dag van de Literaire Held, zondag 14 september. Frederikstraat. Want aldaar verkaste Luden na personages uit boeken die voor hen Aanvang: 15 uur. Toegang gratis. decennia naar het Plein en Koetjes & Kalfjes trok van betekenis zijn. er meteen binnen. Theatervoorstelling Jacques Vriens, zondag 21 De verbouwing van het Letterkundig september om 14.00 uur. Prijs: € 5,–. Nou ja meteen, er werd wel flink verbouwd. Koetjes & Kalfjes ziet er gelikt uit. Elk filiaal heeft dezelfde sfeer en voert acht weken lang dezelfde kaart. De massa die dat geeft, scheelt natuurlijk aardig in de inkoop. Er staan twee 3-gangenkeuzemenu’s van respectievelijk € 27,50 en € 37,50 plus een à la carte-deel op de kaart. Je kunt daarbij kris-kras kiezen, er zijn bovendien gerechten waarvoor een toeslag moet worden betaald en er staan ook nog extra tussengerechten vermeld. En vervelen? Dat doet het nog steeds niet. ook Michael Bublé en onze Haagse Barry Van negen tot vijf is het voor een Er is wel hogere wiskunde voor nodig om te be“Dat samenspel, met z’n allen swingende Hay werken samen met een big band”. aantal leden van de Swing Time grijpen hoeveel Hay heeft muziek maken, krijg jeneur: geen dat genoeg het uiteraard geenonlangs pret- de cd ‘The big band lone we can do so En ik voel het me nog daar denken: is, maar datuitgebracht, daar telittle, together toch vindt dát niet je aan het eind theory’ waarop hij dertien Jans.zijn, “Wezestaan tige met ziekte achttien Big Band gewoon ‘zorgen we voor ‘Het zal van”, vanalles aan temet een big band speelt. can do so much’. ker?!’. Inman het op ziekenhuis kregen van de avond rock-klassiekers het podium en het isgenwoordig heerlijk omtoch brood op de plank’ . Maar daarna is doen is. ‘Beetje“Misschien uitkijkendat met Geen schijn van kans we diezelfde dagweer de resultaten: ongeveer kwijt we hem een keer kunnen elke keer zó te spelen dat het publiek BEOORDELING snoep enaan. zo, elkestrikken dag trouw dathun je grootste deze booddiabetesniet type 1. stil Ongeneeslijk, zult zijn, maar ominsumet ons te spelen”, lachen meer kan zitten”, vult Wijers Sterke punten het tijd voor hobby: lineisprikken - alles onder schap kan missen maar perfect le- Band daar hebben ze Wijers en Jans. “Maar echt nodig is het Voor te de behandelen, Swing Time Big het diten hup + goede producten muziek. Gerard Wijers en Leo controle.’ Uit dit soort wanneer je op be- Jans venslangjaar dan wel. Maria kreeg bij Koetjes & niet, we reacties hebben zelf al een fantastische extra feest. Zowel de band als hun ei+ goed bereid leerde ik dat diabetes - en Zelf vooral zoek gaat bij breed Barbara Flamand. meteen gen ookBig een baxter aangeKalfjes gelukkig zangeres”. zien ze dat de big bandculBand Festival vieren een jubileum. glimlachen wanneer ze het de impactbevan deze op het Deze woorden schitteren pront legd. HetHet wasbigbandfestival ernstig. Had zeinnog een computerkassa voor. Roos en tuurziekte een ontwikkeling heeft doorgemaakt. het Zuiderpark Minpunten hebben over de Haagse leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwebigband let- een paarleeft weken zo rondgelopen, ik kiezen gewoon waar we trek meer variatie in de muziek zijn vijfde editie en de bigband zelf “Er zit nu veel - kleine porties onderschat wordt. is ters. «Onze huisspreuk», knikt dan wasbestaat ze in een coma jaar. gesukin hebben. Dat begint voor mij dieSuikerziekte wordt gespeeld. De big bandcultuur nu dertig “De band is begon- dure bijzaken die nu al dertig jaar bestaat. Barbara. «Daar staat mijn gezin met een glas Grüner Veltliner van nen als fanfare en later als dansorkest. Uit- in Nederland begon op gang te komen voor en dat willen wijvieren ook uitdraKomende zondag ze de Leo Hillinger (€ 5,50), één van de eindelijk zijn daar twee muziekgroepen rond de Tweede Wereldoorlog toen Amegen. In je dooie eentje krijg je bijbetere Oostenrijkers. Maar eerst uit voortgekomen. Dweilorkest De Zwie- rikanen het verschijnsel introduceerden. vijfde editie van het Big Band na niets voor mekaar. Zeker niet vragen we om een andere plek. De muziek was wat stijfjes, veel minder bels en de Swing Time Big Band”. als het op een dag eens goed fout Festival in het Zuiderpark. In Koetjes & Kalfjes hangt deze expliciet. Muziek van jazzmusicus Glenn loopt. Want dat vergeten velen: avond een onaangename rioolMiller, één van de pioniers in de bigbandAandacht dat het van de ene dag op de anlucht, die bij vlagen langs onze door Miranda Fieret Echt veel is er voor de mannen niet ver- muziek, spelen we bijvoorbeeld niet meer dere soms lelijk kan keren.» tafel trekt. Vermengd met de geur anderd. “Er zijn gelukkig nog steeds veel zo vaak”. gebakken die uit de kinderen hebben Time Big Band met dochtertje Maria. van De één woont in Zoetermeer, de ander in big bandliefhebbers, dus optredens heb- Jans denkt dat de Swing Verwarrend Barbara Flamand Zowat 3.000dorade jonge Vlaamse komt, is diabetespatiëntjes dat geen pretje. het begin gingaantal groeit Gouda. Maar Haag zijn2006 ze zeker niet ben we genoeg. Dat komt ook door de zelf ook is veranderd. “In CATEGORIE diabetes en dat nog. Vanaf keuken 6 jaar prikken zelfstandig. De Coster Barbara: «Op Den 14 oktober niet alles vlekkeloos, maar nu zijn we aandacht van grote artiesten. vergeten. week komen de trompettisTrendy Frans- De serveerster is bekend met het inderdaad goedlang te behandelen, keld. Hethernieuwde was allemaal erg verwerden weElke gevloerd: Maria bleek probleem en een plek zomeer op elkaar ingespeeld. hebben een zit. Ze kan Italiaansnatuurlijk gewoon om veel tendiabetes Wijers ente Jans bijeen om jaar met dewarrend oude Het het suikergehalte in biedt haar ons bloed met We zoveel vragen maar er komt bij kijken en isemotioneel. ‘Een geweldig, aan lijden. Acht tonen waar de insuline het nabij dezebar, aan. Het vasteWanneer bezetting je en weten aan el- zijn. Boos Aziatisch methet zoveel muzikaal op temen treden. Haagse te repeteren. op peil tevoorin, houden, moest in het somswat heelwe gefrustreerd vermoedt. ziekte voor leven’, haddengeweld de dan lang wasclub ze van een muzikanten supergezonde snelst wordt opgenomen. Dat scheelt inderdaad, maar het lijkt kaar hebben. Daarbijook. zijn ‘Heb er nuikveel meer ook nog no- begin vier Kijk maar naar Robbie die een gediagnosticeerd De muziekvrienden al meerdokters dan gezegd keer per dag insulinedie pomp als volwassene tegen Maria. DatWilliams bloem geweest en danspelen plots - bafgaat het vlugst via de buik, gespuiten toegediend dig als ik oma ben, mama?, vraagt metEn diabetes, je al ge- arrangeurs begrip ‘levenslang’ vatte ze met nieteenwordt dàt. Een week de diagnose volgd door armen en benen en me toch echtkrijgen. tijd omOok hier Zeggoedeheb Nederlandse waardoor tijdje geleden optrad big band. twintig jaar bijvoor de Swing Time Big Band. Voorgerechten vandaag moet ze keer per bips. ze dan. ‘En toeneemt. als ik dood ben, mama, vanaf leven: jeuit hebt al alleen moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het de Ik droom aan ieofnog een vijf andere specialist aan het werk teervan zetten.om Voor Roos keuze liedjes maar € 9 waard vinger moet insulinepomp dan ook dag in haar hebt alnog wijn plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, dervan kindje dat het ziekenhuis wordt het prikken als entreeom de de sashimi tonijn eninschotse zalm met Wejespelen steeds jazz,die maar hebben haar bloed en te meten en komkommersalade mee in mijn kist?’. ‘WaaromHoofdgerechten kun- glucose in zwaar staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker de diagnose moet soyadressing een frisse (€ 9).verwerken, Zij kijkt verook funk en getaZuid Amerikaanse invloeden de drie canule zo’n nen ze mensen met kanker genediabetes mag Ambities blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met te doen. Met rastdagen op als zelf ik dede kreeftensoep (€ 9)hippo bestel. cadeau Lucky me, die had zij in ons repertoire”. om professiovanaf €om 16,50 pomp vervangen. zen en mij niet, Dat soort voor haarover allemaal schrappaar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhandneel 5.000 euro zou ikblijkt al zo’n het hoofd gezien.Voor De soepamper is prima, het kreeftenvlees uit muzikant te worden, hebben de mama?’. twee een kindrivierkreeftjes is dat een ongelooflijk En dat heeft is ook het lastige pen. Aanvaarden dat jegehad. een leven halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizend kunnen laten te bestaan. Tja, de kwaliteithippo’s van sashimi is afhankenooit “Mijn vragen. trompetleraar Nagerechten ingrijpende gebeurtenis. Kindemoeder: je“Maar kan niet zeggen dat vanaf met veel beperkingen lei- als verne waar ik een jong meisje zag de leverancier van de maken.» vis. Verder heb je alleen een scherp het wel moet geprobeerd”, lacht Wijers. € 5 lijk van de spuiten hethobby, beter wordt. den, is niet makkelijk voor vol-bij een zitten dat zich aan het inspuiten Teneur Sinds hele ‘Hippo-idee’ in mes nodig. Dat zitook hierzo alletwee welhet goed. Gebakken heilbotfiik hou het liever dan hebJejekan niet zeg- ren moeten zelf leren gen dat het ooit over gaat. Je kan uiteraard nog was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar Barbara’s hoofd heeft postgevat, let met Thaise curryplaat(€ 19,50) wordt het voor mijn tafelgenote als wat om naar uit te kijken”. Alle creditvroeg cards mogelijk doen veel ziekenalleenstaan zeggen dat je het samen sen. Daarvoor voor pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijkerOp is ze gedreven op haar zoekminder naar hoofdgrecht. Alleen de bijbehorende pasta spreekt het kinderen. Big Band Festival Big Band huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» Oegstgeest, de Delft Blue Big Band, ADRES aan; teveel koolhydraten op dit uur van de dag geloof ik. In overzag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Woodstreet Big Band, de Delftse Bigband Frederikstraat 36 leg met de keuken maakt de helft van de pasta zodoende plaats halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, voor groenten. Een goed gerecht. Ik opteer voor de koteletjes van Let’s Swing, The inspuiten met insuline. Dat het op Residence Big Band en Marijn De Valck: iedereen die het Spaanse Pata Negra-varken (€ 16,50). zijn prachtig, wel uiteraard Swing Time zelf. “De wereld van Telefoon 070 365 een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat Die is, krijgt te maken van Barbara aardbeienFlamand. en balsamico bigcola bandmuzikanten is klein. We kennen 95 50 wat vettig natuurlijk. De sausmet nooit twee glazen mag drinOokbiedt een een aangenaam zoetig tegenwicht. Aardappelpuree sugar nu degelijk onderhand alle bands in Nederland”. ken. Maria kan wel leven brief voor prins Filip enen prinses De portiesging zijn niet ergweek ruim,op zodat Voorafgaand aan het festival geeft de big GEOPEND snaps completeren het geheel.Mathilde als een ander kind, maar je moet deze de bandzijn. zaterdag workshops aan kinderen Lunch: wo. t/m de portie verse frites (€ 3,75) geen voortdurend alert Bovenbus.luxe is. Ik neem er nog een glas bijval en iedereen ben heel tevreden. Een fles die zich zat. vanaf 12 uur Spaanse rosé Mil Rosas (€ 3,50)«Ik dien moet iedereen uit dehiervoor omge- in de zomervakantie lastig, ja», lacht wel veel. hebben Diner: di. t/m zo. water doet hier € 5,75, dat is verhoudingsgewijs ving van het kind op de opgegeven. hoogte te “Tijdens ons optreden Barbara. «Ik heb dan ook niets te aan de prijs. soepje van vers op zondag, kunnen ze dan laten zien wat van 17:30 - 22 uur, Ook de desserts vind ik wel verliezen. zijn én meewerken.» Ik Mijn wil gewoon zo ont€ 9, evenals verse ze hebben geleerd. We merken dat er onMa. gesloten zomerfruit met yoghurtijs kost zettend graagdedat ditaardbeien project Psychologe der de jeugd veel animo is voor onze mumet champagnesabayon. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen slaagt. Mijn doortastendheid werpt vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje psy- natuurlijk nooit”. Alles ook bij elkaar optellend hebben ziek.naar Jazzeen verveelt INTERNET dat het goede nagerechten zijn. lige spons demaaltijd kinderen Martine Jonckheere voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft wewaarop een prima genoten. Inclusief espresso enen cappuccino www.koetjes hun injecties inoefenen. haar, maar ookZonmijn leven flink komtkunnen de rekening op € 95,25. ler Bjorn De Wilde willen meter enkalfjes.com Bigkans Band wilde Festival, maOpenluchttheater Zuiderpark. Bigbands verzamelen zich in het Zuiderpark om een staaltje jazz en funk tewieso laten doen horen.als ze Ik heb ken op een insulinepompje. > Foto: PR dag 14 september,Dat aanvangveranderd. 12.00 uur. Toegang gratis.loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hippompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Advertentie ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereINDONESISCHE hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bekennis beginnen te KOOKKUNST voor het dragen van zo’n pomp, formatie en gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de Javastraat 63 T 070 – 3458587 sen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef 2585 AG Den Haag www.restaurantraffles.com toch ook nog een tijdje verder OPEN VOOR DINER DINSDAG T/M ZATERDAG naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN BigLASTIG bands in Zuiderpark

A

Een eetgelegenheid die perfect aansluit bij de tijdgeest van even snel een aangenaam hapje eten, zonder dat de kosten gierend uit de hand lopen.

8

-

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

RESTAURANT THE RAFFLES


16

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt Jan Siebelink L I T E R AT U U R O N T M O E T T H E AT E R

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

IN LITERAIR THEATER BRANOUL

Zelfs de seksshopM. M .V. GERARDJAN R IJ NDERS verkoopt oranje V RIJ DAG 12 SEPTEMBER speeltjes A A NVANG 20.3 0 UUR

E.A.

Toeteren met bestseller-auteur Jan Siebelink. Een ontmoeting Helemaal klaar voor de strijd zijn Zijn roman Knielen op een bed violen werd bekroond met de cafés. In Café Santé hangt het de AKO-Literatuurprijs. Op 24 september a.s. verschijnt plafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. rens. tien biertjes Suezkade, de«Wie nieuwe romanbestelt, van Jan Siebelink.

krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint tegaat la- in gesprek met de Regisseur Gerardjan Rijnders ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt auteur. Het centrale thema: de mogelijkheden en de onbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan mogelijkheden van bewerken naar toneel. zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebbenvan ze literatuur De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verin de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus land massaal oranje.» oranje gebak, is het wel nog even maar al te graag winnen. Want naast de verkoop Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Gevoelig

LI TER A I R T H EATE R BR AN O U L MALI E STRA AT 1 2 – 2 51 4 C A DEN HAAG RESERV E RI NG E N: T EL. 070- 3 65 7 2 8 5 O F V I A W W W. BRA NOU L.N L F OTO ’ S VA N JA N S IE B E L INK EN GE R AR DJAN R IJ NDERS : K E K E K E U K E LA A R

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

BON BON BON BON BON BON BON BON BON Turkse staat bemoeit zich AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Vul onderstaande bon in en bij inlevering aan de kassa van BON BON BON BON BON BON BON BON BON Branoul Literair Theater, heeft u met 2 personen gratis toegang In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over tot het programma: Literatuur ontmoet Theater, met Jan de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het BON BON BON BON BON BON BON BON BON na een openbaar onderzoek dat loopt vane.a. 23 juni tot en met 21 augustus Siebelink, Gerardjan Rijnders

Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Op vrijdag 12 september 2008 – 20.30 uur. (normale toegangsprijs €15,--) • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Naam Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger Adres www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON BON

nog: overspel.

Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het DirectoBON BON BON BON BON BON BON BON BON Postcode en woonplaats raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Telefoonnummer Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet

onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeBON BON BON BON BON BON BON BON BON velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze ge-

E-mail adres

BON BON BON BON BON BON BON BON BON

De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand.

Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding vervroegden. Maar nu Clinton haar goede score in beide staten broodnodig heeft, beweegt ze hemel en aarde om die straf te laten herroepen. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 van de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV)

Boekhandel Paagman, Winkelman @ Van Hessen en Den Haag Centraal

dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

BON BON BON BON BON BON BON BON BON

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

LEZERSAANBIEDING en solo reizende vrouwen

VOOR 2 GRATIS TOEGANGSKAARTEN met parfums, flirten BON BON BON BON BON BON BON BON BON Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo.

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

steunen Literair Theater Branoul

Foto Reuters


Cultuur weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

17

15

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Thomas Dybdahl terug met ‘hobbyproject’ Groots in het maken van kleine Ze is eenVerfijnd, moeder een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem nummers. eenmet muzikale ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes traktatie zonder overdadige versiering. Dat is deze Noor Thomasmoeten Dybleert hoe zichzelf inspuiten. Sinds een paar weken spit Bardahl top. Op zijn debuutalbum baratenbezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere ‘That great october sound’ speelde project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Mahij alle instrumenten nog zelf, ria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette maar inmiddels heeft hij de beste het gezinsleven op zijn muzikanten uit Noorwegen omkop. zich «Het was een ramp. Iedereen onderschat heen verzameld. Met het ‘hobby-Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets de impact van diabetes. project’ The National Bank doen voor kinderen probeert die net als Maria levenslang hebben gekregen. En hij zijn almaar groeiende publiek dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» opnieuw voor zich te winnen. BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

door Miranda Fieret

De nieuwe Jeff Buckley, de Jack Johnson van Noorwegen. En nu wordt Dybdahl met The National Bank als een ware ‘supergroep’ omschreven. Echt veel doen deze kreten de singer-songwriter niet. De kritieken zijn stuk voor stuk lovend geweest, maar of Thomas Dybdahl ook nu de verwachtingen waar gaat maken? Daar houdt hij zich niet mee bezig. Zijn honger naar muziek maken is groter dan zijn ego. “Het enige wat je kan doen is jezelf helemaal geven. Het gaat allemaal om de energie en het contact leggen met je publiek… en hopelijk krijg je dan ook een reactie terug”, zegt hij er vlug achteraan.

Energie

Zijn populariteit heeft de zanger vooral aan die energie te danken. Bij zijn eerste optreden in het Paard van Troje vier jaar geleden stond er amper tien man in de zaal. Dybdahl was een naam waar weinig mensen van hadden gehoord. Maar zijn verlone wecharismatische can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretlittle, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar teschijning en goede begeleidingsband genwoordig tochvoor vanalles aan te muzikale traktatie. > Foto: PR can do het ziekenhuis kregen zorgden ervoor datso zijnmuch’. naam alker?!’. snel InThomas Dybdahl zorgt met The National Bank een nieuwe Geen schijn van kans weeldiezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met werd verspreid. Hij kreeg het voor en zo, dag trouw insudatGrote je deze diabetestetype doen1.enOngeneeslijk, te eten. Het is snoep moeilijk omelkehobbyproject kaar om de Zaal boodvan Paradiso van de deelnemende ar- weer op een andere manier over mu- De muzikanten proberen dan ook van prikken - alles onder schap kante krijgen. missen “Hopemaar perfect behandelen, le- teline zo detesteden een beetje leren ken- en hup volledig uitverkocht tiesten. “Maar zo kan ik dat zeker niet ziek na te denken”. Ondanks de tour elk optreden iets unieks te maken. “Dat controle.’ Uit dit soortnoemen”, reacties glimlacht Dybdahl. met The National Bank, maakt Dybda- maakt het voor onszelf weer spannend wanneer be-ik reken venslangnen. danMaar wel. Maria kreeg heb gek genoeg ik in Den lijk gaat het nu ook je zo,op maar meer leerde ik dat diabetes vooral altijd al meer dan een hl ook tijd vrij voor zijn eigen muziek. en nieuw. Onze honger naar muziek zoek gaatop. bij Met Barbara Flamand.Bank meteen ook een baxter aangealtijd wat extra tijd gehad. Jullie nergens The National heb Haag “Het is- en eigenlijk de impact van deze ziekte op hetwe zijn heel toegewijd. Samen met goede vriend en voormalig maken, staat altijd centraal. Natuurlijk Deze woorden schitteren legd. Hethebben was ernstig. ze nog echt Had mooie architectuur. Een ik nog nooit in het Paardpront opgetreden. hobby geweest, leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe leteen paar weken zo rondgelopen, Wellicht komen er wat mensen die mij goede combinatie van oud en hyper- The National Bank is een manier om drummer Morten J. Olsen werkt hij nu zijn we voorbereid, maar dat neemt is en behoeften in de aan een nieuw album. Bovendien richt niet weg dat we soms een kleine omters. «Onze en huisspreuk», danopwasmodern”. ze in een coma gesuk- onderschat wordt. al kennen kunnen weknikt rekenen eenSuikerziekte aantal ideeën Barbara. «Daar staat mijn gezin de aanhang van Jaga Jazzist, Susanna Hoe het optreden ditmaal in het Paard muziek ruimte te geven, waar je in je de singer-songwriter zich steeds meer weg nemen. We zitten niet aan een voor en dat willen wij ook uitdra& The Magical Orchestra en In The van Troje zal zijn, is voor Dybdahl één eigen carrière niet de mogelijkheid op filmmuziek. “Ik denk bij mijn mu- format vast, er is ruimte voor improgen. In je dooie eentje krijg je bijCountry en Bigbang – de bands waar grote verrassing. “Om eerlijk te zijn voor hebt. Het is echt uitgesproken an- ziek altijd aan niet bestaande thema’s visatie. We proberen wel een balans te na niets voor mekaar. Zeker niet dehet andere in fout spelen. Als heb ik geen flauw idee wat ik moet ders, qua genre en ook wat betreft de en verhaallijnen voor films. Ik wilde vinden want het zijn geen jazzsongs, als op eenmuzikanten dag eens goed een soort ‘back up’ is dat zeker han- verwachten. Ik laat het allemaal maar stemming”. De muziek van Dybdahl is dan ook al heel lang filmmuziek ma- het blijft pop. Het is de bedoeling dat loopt. Want dat vergeten velen: dig”. is al een tijd dat het Het van de ene dag opgeleden de an- dat hij over me heen komen. Het is toch ook doordrongen van melancholie. Rustig, ken. Ik maak nu muziek voor de Noor- we het lied afleveren in een jasje dat in Den geweest, bijna stil te noemen. In de nummers se film ‘Rottenetter’. Daar ben ik wel net even anders is”. dere somsHaag lelijk is kan keren.» maar hij kan heel afhankelijk van het publiek”. zich de stad zeker herinneren. “Toevan The National Bank zijn juist meer een beetje zenuwachtig over”. Toeren met The National is jonge een Vlaamse ren draait altijd om timing. Meestal is Hobbyproject popinvloeden hoorbaar en deFlamand muziek met The Nationalkinderen Bank, Paard hebben van Troje, klein zaal. Vrijdag Verwarrend Barbara dochtertje Maria. ZowatBank 3.000 welkome afwisseling voorprikken Dybdahl. er alleen«Op maar om de2006 soundcheck The National Bank is eigenlijk een is een stuk vrolijker. “Het is heerlijk omaantal 19 september, aanvang: 19.30 uur. Prijs: € 16,50. De Coster diabetes en dat groeit nog. Vanaf 6 jaar diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: 14tijd oktober werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gedàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieplassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, om de drie dagen zelf de canule nenen zeavontuurlijke mensen met kanker genefeld. Een kind met mag anders. Dat de maakte blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots zo’nkersvers hippo cadeau te doen. Met komt ook de Japannerhaat te onder haar zieke moeder uittrekt) voor de diabetes auteur een heerlijke ringen tijdens Pacific-oorlog is juist voor haar pomp vervangen. zen en mij niet, mama?’.een Dat tros soortbananen datperspectief op voorhand allemaal schrapen opstandig. paardoor urenJill voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig amper ik‘spleetal zo’n voorschijn. We5.000 lezeneuro vaakzou over (twaalf stuks). De Voor jeugd beleeft. De drie oudere zusters niet geschreven vanuit het Stolk een kind dat een vragen. En dat veris ook het lastige dat jenaar een leven halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.»van het meisje dat ze toenpen. kunnen ogen’, duizend een ‘Mr.hippo’s Spleetoog’, overlaten een sterke moeder redt hetisleven vanongelooflijk haar gaan school en zij, Janneke, was.Aanvaarden Veeleer gebeurtenis. moeder: je kan niet zeggen beperkingen lei- als verne ik eenleeftijd, jong meisje zag maken.» Aziatische ‘Untermensch’ en over kleigezin. dat Vieze ingrijpende stijfselpap met klonters Kindekent demoet omgeving, speelt met de kamhebben we hier te maken met met veel de wonOpwaar tienjarige we schrijven 1946, Teneur de spuiten hetharder beter wordt. Je kandie niet zeg- ren moeten den,brein is niet voor vol-loopt zitten dat zichJanneke aan het Adama inspuiten Sinds het Japanners. hele ‘Hippo-idee’ in We mogen kotsneigingen geeft? ‘Alles opeten, ooknezoen miezerige pongkinderen, dan de dere wegen van het menselijk ommakkelijk arriveert van Schelmogelijk zelfzusjes leren plaathet op ooithaar over gaat. Je kan wassenen, maargevreesde uiteraardijzerslang nog gen wastema met insuline. Barbara’sanno hoofd2008, heeftdat postgevat, «Devan naasteop omgeving reageerde ons realiseren, Japananders gaan vroeg we dood’. ‘En de en dat is dol een bepaald moment, zestig jaar lamet haar Omdat ouders ik in verde haven sen. Daarvoor veel alleen zeggen samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante herken ik die is ze gedreven op zoek naar lang niet zo overstuur ik. Inteners zichzelf niet ontworpen hebben, knepen de neuzen dicht endoen telden bijziekenMenadoneze juffie Martha. Na de dat ver-je het ter voor de als auteur, herinneringen prijs Amsterdam.ben, Ze heeft met haar moeder huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» anders waren ze misschien met een iedere hap tot het bord leeg was.’ Het overing van Java houden de Japanners te willen/moeten geven. De auteur ligt en haar drie oudere zusters de oorlog in zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, andere fysionomie voor de draad geis de wil van de moeder die de kindezich ook op rond het huis te Banjoemas. geveld door griep met hoge koorts in Nederlands-Indië meegemaakt. Vanaf halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, komen? Anno 2008 weten we ook dat ren in leven houdt. Het is de wil van Het gezin gaatopterug naar Batavia. Janbed als de bolster rond haar herinnerinhet schip observeert Janneke de bedrijinspuiten met insuline. Dat het Marijn De Valck: iedereen die zomaar een in de te eigen gede ouders die het kind Janneke het neke viert haar zevende verjaardag, juli gen zich opent. vigheid op de kade: ‘En ineens, ik kon een verjaardagsfeestje nooit ofte iets ofbladzijde wat is, krijgt maken schiedenis omslaanFlamand. niet zonder oorlogsverleden doet wegbergen. Tot 1943, vrijheid, Ooit instrueerden de ouders mijn ogen niet geloven, zag ik mannen nooitJanneke twee glazen cola in mag drin- maar in september met Barbara Ookmeer een verstandig de bolster splijt. meldt het gezin en haar drie zusters om alleen naar de met dezelfde huidskleur als wij, dus ken. Maria kan wel degelijk levenzich zonder vader (hij is briefis. voor prins Filip en prinses Zestig jaar later slaat de auteur de al eerder afgevoerd door de Japanners) toekomst te kijken en hetals verleden de kind, blank, die aan kwamen sjouwen met een ander maar je moet Mathilde ging deze week op de ‘verboden bladzijden’ op en noteert bij het interneringskamp. Vrijwillig? Ja, rug toe te keren. De ouders wilden ook alert bagage en zware kisten op hun rug. Ik ‘Blanke koelies voortdurend zijn. Bovenbus. Herinneringen van een opgroeitrefzeker, in een geserreerde stijl, haar hoeuit langer je wachtte des te groter was niet meer over de oorlogsjaren stootte mijn moeder aan: ‘Kijk mammie, end kind «Ik in Nederlands-Indië dien spreken. moet iedereen de omgeval iedereen lastig, ja», lacht verhaal dat nooit verveelt en prikkelt zomaar ‘Het was een bladzijde in ons diekindhet blanke koelies’. Mijn moeder antwoord1941 – 1946’ ISBN 978 6832dan 617 ook 8 niets te vingleven van het op risico de hoogte te opgepakt te worden Barbara. «Ik90heb tot doorlezen. en zonder enig bezit in het kamp gezet wij resoluut moesten omslaan’. de resoluut: ‘Natuurlijk zijn ze blank, auteur: Janneke Adama zijn énSterker meewerken.» verliezen. Ikvan wilScheltema gewoon zo ontBij de goed onthouden herinneringen te worden. dan de loyaliteit naar de ouders toe is er we zijn nu toch in Nederland’. prijs € 15,zettend graag dat dit project Psychologe Het gezin komt terecht in kamp Tjidan die stem van binnen die de auteur De ouders van de auteur trouwden in slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psydeng, een deel van een buitenwijk aan aanspoort om als een orakel te spreken 1927, in Den Haag. Adama van Schel«De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalgegaan. Ze dat sode moest westelijke stadsgrens van Batavia, over de gebeurtenissen uitchologe haar vroege tema heeft zijn studie in Delft net volAdvertentie haar, prikkeldraad maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter doen als zeomsingeld kans wildemet ma- gedek, kinderjaren. Glasheldere wieso herinnerintooid en zijn eerste baan, als scheepsleuke, aangepaste knuffel en peter worden mijn hipken een Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- EenHeeft Gaarne van contact opnemen u affiniteit met onze grote Nederlandse en hoge uitkijkposten. gen, haatgevoelens alsof het deop dag vaninsulinepompje. bouwkundig ingenieur, wacht hem bij mij eenenveel hulpmidderbreking genomen voor haar leekschrijver Marc Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich denDe Akker zijnbeter achtergrond of wilt po. u erJeugdschrijver meer met Leo van De Europese bevolking is geïsoleerd gister betreft; zo dicht staat het verhaal de werf van Tandjongpriok. Het echtom hun prikangst overwinmedische opvang. Omdat Maria del over meewerken door de knuffel niet langerbij elke dag moetonder inspui070 3640653 te weten komenteen vindt u het wil prettig met Tel. museum en staat controle van kampcomvan Janneke Adama van Scheltema paar vestigde zich in Batavia. te leren omgaan nog te klein is om alles te kunnen nen, in 070 een4277076 kinderten. Een onderzoekt Tel. Prive “gelijkgestemden” om temet gaan?hun te introduceren mandant Sone. haar. Het advies van de ouders ompsychologe de ben de ik redelijk dan te ofsluiten het kind mentaal klaar is weten, Zestig bladzijden besteedt au- bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook eredeur naar het oorlogsverleden De achterflap van ‘Blanke koelies: Heragressie kwijt te kunnen.» formatie en kennis peter. Toch Louis al een erg mooi behet dragen teur van zo’n pomp, Couperus Museum zoekenop vrijwilligers die regelmatig, minstens aan het kampleven. Leven? Het beginnen te hunWij heeft geresulteerd in een voor opslagplaats inneringen van een opgroeiend kind in over de ziekte. Ik ben gin, nee?» Javastraat 17 want vanaf dat ogenblik word jelijktvergaren een keer per maand een dagdeel, ons museum leven smoren eerder de opzet waar ‘alles’ kersvers is gehouden. Nederlands-Indië 1941-1946’,vertelt: ‘De en meter ook begonnenJanmet een blog en Peter(s) ook zichtbaar een de diabeteswillen bevrouwen of bemannen. Het museum is 2585 AB Den Haag van interneringsperiode. Het begint met de herinnering aan de aanval op Pearl Harbour, de internering Om hetvan Hippo-project te kunnen patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard geopend van donderdag tot en met zondag neke viert haar achtste en negende Japanse luchtaanval op Pearl Harbor, in het Jappenkamp en de terugkomst in e-mail: over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. 12.00 to 17.00 Nijlpaard in het Engels verjaardag in het kamp. Ze is speels. op 7 december 1941. Janneke is dan vijfNederland. Gebeurtenissen die worden couperusmuseum@ schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de Samen met een vriendje ontwerpt ze en-half jaar oud. Haar vader, beschreven vanuit de herinneringen wanadoo.nl sen in reserve het lichaam. Maria bleek er de ‘zadelrolschaats.’Ze is dapper. Ze KNIL-officier, moet zich alleszins onmiddellijk van een kind’. De auteur is vijf jaar oud klaar voor, maar bleef ruilttijdje met verder gevaar voor haar eigen of melden. Om veiligheidsredenen wanneer de oorlog in Nederlands-Indië toch ookvernog een haargaan. moeders leven een laken (dat ze huist het gezin naar Banjoemas, begint, maar het relaas over haar ervanaar de waar psychologe Ze had die begeleiding nodig omdat ze

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

‘Blanke koelies en spleetogen’

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

OPROEP


16

16

Cultuur

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Jazz

De vrouwenziel volgens Goethe

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot door Aad van der Ven het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match win‘Goethe’s vrouwen’ is de titel van het programma van de Stichting over de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en gekte begint echt.»week in Diligentia in première Hetde 20ste-eeuwse Lied, dat volgende gaat. Wie een uiteenzetting verwacht over het problematische liefbroken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK desleven van de bekende Duitse dichter en denker heeft het bij het

Oranjekoorts stijgt

verkeerde eind. We hebben hier te maken met vrouwelijke personages in tal van toneelstukken en ander literair werk van Johann Wolfgang von Goethe. Ze hebben talloze componisten geïntrigeerd, de vrouwen die Goethe door Bert Jansma nu valt zijn tweede bezoek aan ons land in het leven heeft geroepen. Het is een bonte stoet die voorbijtrekt dus net samen met Pure Jazz. Ikzelf heb – in dit liederenprogramma. Natuurlijk is Gretchen er bij, die door Uiteraard moet u deze week naar met kaartjes voor Pure Jazz op vrijdag én Faust zo schandelijk wordt misbruikt. Niet alleen Schubert heeft Pure Jazz aan het Spui. Ik kreeg een zaterdag op zak – dus een dilemma. Maar zich haar lot aangetrokken, ook Richard Wagner laat haar ‘Meine fotootje toegestuurd van de eerste er is één stiekem uitweggetje. Want op Ruh ist hin’ zingen. Belangrijk is eveneens Claudine von Villabella, lappen grasmat die er op het Spuiplein zaterdagavond is er in Pavlov een extra aan wie Schubert een opera wijdde (‘een meesterwerk’, aldus Aluitgerold zijn en dat zag er erg grappig concert ingelast van Beets mét Cohn. fred Einstein). Goethe beeldt haar af als een door haar omgeving uit. De picnic-tafels staan er klaar en de Café-restaurant Pavlov zit ook aan het Twee zeer minnaars draaien concerttent De Opera staat overeind. Op Spui, dus ikDe – en u magwedstrijd met mij mee kan Partynaïef Max.meisje. De absolute hit isuiteenlopende daar tal. Ze eerste van–de Neder- vereerd, brachten zelfs een speciale haaroranje heen. leeuwenpak. Schubert’s opera is overigens slechts voor een deel die foto zitten al mensen een broodje even heen en weer rennen tussen festival «199 euro ‘oranje-catalogus’ landers is pas op 9 juni tegen Ita-omeen uit met niets gebleven. partituur vaninhet in het bezit vanvoor in de trikost het, maar De je valt wel op degeheel danwas feestmateriaal te eten in het nepgras van The Hague en Pavlov. lië. Maar in het Nederlandse bewaard vriend Josef Hüttenbrenner, wiens onwetend, rond zegt zaakvoerder Ericpersoneel, Hulst het alsof al middenin zijntribune», bune of de woonkamer. Het sucCentral Park. Net klein New York. En nu Wat mij deze weekishelaas moetwe ontgaan het muziekpapier de tweede acte gebruikte bij Buysse. «Maar wevan hebben nogen derde hetop EKvrijdag zitten. cafés hangen 1848 cesnummer is ongetwijfeld een maar hopen dat Pure Jazz geluk heeft is de première deAan twaalfde aansteken vanoranje de haard. Klärchen uit hetbrul-shirt. toneelstuk ‘Egmont’ is euro koop je attributen ook, wimpels en opblaasvoet- het goedkopere Voor 4,99 en het weder een beetje jazzminded van jazz oporanje het podium van cultureel van graaf Egmont, ballen,Bazart in deaan etalages primeerttrouw, aanhankelijk en dapper. Zij is de geliefde een oranje T-shirt met leeuwenkop is. Den Haag is het dit weekeinde jongeren centrum de wie ook dat kleurtje. En–zelfs in de die door de Spaanse bezetters van de Nederlanden, en een onder flap die jeAlva, omhoog kan klapoverigens wel. Meer dan menselijkerwijs Loosduinsekade 725,ene waar Prospero Beethoven’s ‘Fidelio’ vanInstitute de seksshop kreeg de gevangen wordt genomen. Net als Leonore in pen. «Precies een brullende te behappen is zelfs. Pianist Peter Beets bekend vanetalage jazz in het of social pop watBeelden kanten lingerie ook steekt zij zich in mannenkleren om tot hemleeuw», zaakvoerder Gerard door te zegt dringen. Een is zaterdag op Pure Jazz present met studies en in hetnaast Museum aan nog oranje boa oflichting das om het vruchteloze actie overigens, want Egmont wordt den op Herder, terwijl de Grote Marktaan de kassa zijn broers Alexander (sax) en Marius Zee – nu ook jazzeen voor de jongere lijf. «We Prospero’s hebben zelfs dametjes zo’n shirt kopen. zingt zij op de noten (bas) in een Tribute to Oscar Peterson, gaat programmeren. Carlaoranje vi- in Brussel onthoofd. ‘Freudvoll und leidvoll’enkele brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze de van Beethoven, die dit drama van muziek voorzag. een van zijn grote voorbeelden. Maar Versluys brengt er de New Generation koopsters. «Een gewone, één om Deze vrouwen en nog enkele anderen, onder deur iedereen neemt ze mee.» wieuit, Mignon en Phide vrijdagavond daarvóór speelt de Big Band. Een band onder leiding van de G-spot te stimuleren en dan line uit ‘Wilhelm Meister’ worden tot leven gewekt door de Duitse drukst bezette pianist van Nederland trompettist Herwin Lokken die een beetje Toeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de sopraan Marlis Petersen. Zij presenteert een programma met tal De sopraan Marlis Petersen, vertolkster van talrijke Goethein strandtent De Fuut met zijn New in navolgingkleuren van Benjamin New van Hermans de Nederlandse Helemaal klaar voor deliederen. strijd zijn van componisten die zich tot deze Goethe-personages voelden > Foto: Larry Lapidus Groove trio. Met als gast de New Yorkse Cool Collective een heel hippe sound vlag.» Even later haalt het meisje aangetrokken. Er zijn zelden uitgevoerde liederen de cafés.bijInvan Café Santé hangt het onder gitarist Joe Cohn. Joe is de zoon van kan produceren. Er is één cd van ze uit, nog twee kleine voetballetjes bo- anderen Schoeck, Busoni, Ives en Eisler, naast plafond met oranje alpenhomaaktBinnen deze oranje toeters. auteur en Jupiler dramadocent. Bertisch’ concept ‘wordt de bekendevol muziek van seur, de beroemde saxofonist Al Cohn, ooit getiteld ‘Had je wat?!’(eigen beheer) en aan elven die met een touwtje rens. «Wie tien biertjes bestelt, Goethe aan de hand van zijn eigen personages Beethoven, Schubert en Wolf. Marlis Petersen, ooit een fantastische theatertheoreticus een van de legendarische Four Brothers ze waren al kaar met veel succes te horen verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas Lulu in Alban Berg’s gelijknamige opera, verandert in dit liede- en teksten onderzocht’. Bindende tekst is het gedicht ‘Über allen Een in de pop bandinvan Woody Herman en als op het Haagse Uit-festival afgelopen verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een seks-een man die een respectabel renprogramma af en toe van geslacht. Want zij sleept ook enkele Gipfeln ist Ruh’, door zo uiteenlopende componisten als Schucomponist zondag, op gen’», het podium vóórze. het«Het Escher vertelt traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met Nikolai Medtner en Wilhelm Kempff (bekender als pianist) van vrouwen haar programaantal songs componeerde (collega Herb Museum. Enbekkenspieren. dan speelt óók nog eens krijg je mannelijke Daarvan ten met tegenspelers ‘Miss Holland’ ofGoethe’s een voetchen.in«Weet je dat dezemann, gemaakt oranje boaze op cd, the Al Cohn Song op muziek ma, onder wie Mephisto, het duivelse personage dat Faust naar de Geller zette gitarist Stefeen van beter Es op zaterdag 13 orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan gezet. Het is een tekst, die de diverse vrouwenfiguren en dito met de dood Zo ontstond een programma ondergang Book – Hep Jazz). Zoon Joe werd door september met zangeres Rachel Gould in zit met voert. de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze confronteert. De oranjegekte is duidelijk big business.waarmee, Tijdens hoedje. omsponsode woorden van Klausvan Bertisch te gebruiken, het er publiek een Reinild achter debeslist Stichting Het 20ste- te Leeuwenpak pianist Beets gevraagd voor de laatste De Regentenkamer. Mijn hoofd loopt om. goed,Mees, maarstuwende de grotekracht stormloop de Nederlanders de zomer het WK 2006 werden bij onze kijkjemaar neemt in denoorderburen vrouwelijke psyche en extra ziet hoe Goethe daarnaar aanvertrouwen de piano. Zoalsren. we van deze stichting moetLied, nog begeleidt komen. Het Landverraad? Kan best, Wietegelijkertijd? toch iets minder 125.000 tv-toestellen vervan zijn drie, in New York opgenomen, Moet dat nou allemaal Als op- eeuwse keek. blijft bij een zuiver uitvoering, maar in dezijn ploeg ishet eenniet beetje zoek, hé.muzikale daarom zullen wij er niet minder gewonden naar de tri- gewend kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. cd’s (Criss Cross label). Cohn was al eens het hier raak is, is het ook meteen goed geheel deze keer Pas het als ze gaanscènisch winnen,gepresenteerd. wordt Ne- Daarvoor hard meeis toeteren.» wil trekken, wordt in Murphy’s Law in Den Haag te horen, raak. Den Haag toch eenbune jazzstad? Bertisch ingeschakeld, in het dagelijks dramaturg bij het ‘Goethe’s vrouwen’. Marlis Petersen (sopraan), Reinild Mees (piano) en Klaus derland weer te klein en kleurt het Opleven de kers op de taart, typische kan terecht bij de lo- Klaus De elektronicaketens zien de Nederlanders dus Nederlandse maar daarnaast free lance gebak, actief alsisregis(regie). Op donderdag september in Diligentia, 20.15 de uur.verkoop massaalOpera, oranje.» oranje het welBertisch nog even kale ‘feestwinkel’ De land maar al te18graag winnen. Want naast Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, Advertentie schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet 13.30-15.30 uur allemaal zo groot Locatie: binnen en buiten Theater De Regentes mogelijk zijn.»

Het is goed raak in Den Haag

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

10 minuten opera’s

Fotografie: Lisa van Wieringen

Zondag 14 september

Verborgen schoonheid voor iedereen

Toegang: gratis (reserveren verplicht)

Gevoelig

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. De eetzaal van Lange Voorhout 28. > Foto: Dick Valentijn In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel om boodde interieurs hun wisselen natuurlijke lichtval bezoekers. Tenzij die deuren bij speciale door Coos Versteeg schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets een gelegenheden even open gaan; zoals op behouden. Dit geeft ieder interieur (CSG) extra biedt.» specifieke sfeer die de werkelijkheid het diverse adressen bij Monumentendag Er zijn van die huizen en kantoren in Den Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers beste benadert. Haag waar je als voorbijganger dolgraag (zie ook pagina 12/13). eens binnen zou rondneuzen. Je belang- Voor iedereen is nu veel van die verborstelling wordt geprikkeld door de gevel, gen schoonheid zichtbaar in het boek ‘Rijk Plek voor onszelf de raampartijen, de vorm van dak, de van Binnen – Beelden van het Haagse ‘Het interieur waarin we wonen en werAANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK uitvoering van een deurkruk of het type Interieur’. ‘Rijk van Binnen’, geschreven ken zegt veel over onszelf”, schrijft wetsteen dat is gebruikt. Het Oude Man- door kunsthistorica Botine Koopmans, houder Norder (Bouwen en Wonen) in Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk Theater De Regentes uit van de monumentenreeks nenhuis aan de Oude Molstraat bijvoor- maakt deel De Amerikaanse Democratische par-zijn voorwoord. “Met de inrichting van uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastvan devoor gemeente Den beeld, opvallend door het in rococo stijl (de VOM-reeks) Weimarstraat 63, tij staat vandaag een zware be- het eigen interieur creëren we een plek gesteld. Dat plan stelt eenDen aantalHaag herbestemmingen en aanpassingen van Haag. En het is vast geen toeval dat het gebeeldhouwde schild boven de entree voor onszelf waarin we ons prettig voeslissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Reserveren 070- 3637798 van Open van het voorgebouw. Of het ontstaan ‘kasteelhuis’ Maldegem en Eeklo. menaan vande de vooravond voorverkiezingen in Mi- len en dat ook door anderen gezien mag In Turkije is opnieuw grote ongerustheid over verschijnt www.deregentes.nl De uitgave laat aan worden. Dit is nu zo, maar dat was in het dat rijksbouwmeester C.H.Kerk Peters 1880 Monumentendag. chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen enin Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan van vele goed zien hoe voor zichzelf ontwierprichtlijnen aan de Surinaworden. Eenfoto’s positief antwoord zou verleden niet anders”. Aanleiding zijn nieuwe verregaande van het de hand na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Hillary Clinton van (foto) laatste wa- En dat laatste bleek heel goed in de vroeg Directoraat voor Religieuze staatsinstelling. interieurs deeen veertiende mestraat 42. EnZaken, wat teeen denken van Villa de Haagse 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens terkansje om de strijd tegen 18de eeuwse omgeving waar het boek die periode op de volgende plaatsen ter inzage: en met geven de na-oorlogse wederde Zeemeeuw aan de Wagenaarweg, een eeuw tot Advertentie • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis zijn veranderd. schepping in Art Nouveau-stijl van is deuit opbouwperiode werd gepresenteerd, namelijk in de re• bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen goed Er is een representatieve selectie gemaakt Belgische architect Henry vanmoeten de Velde. sidentie van de Zweedse ambassadeur, Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten een vormschoonheid van overspel Het is puur isverborgen daten van ruim vijftig monumentale interieurs de heer Hans Magnusson. De diplomaat Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan en Florida werden uitgeslodeze ontwikkeling zichtbaar ons achter die voordeuren wacht. Eenleiden bij- waarinMichigan kreeg uit handen van de wethouder het U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun trappenhuis eerbaarheid zoals en kuisheid erger wordt ten omdatVan ze hun gemaakt. de voorverkiezingsdasobere Middel- eerste exemplaar van ‘Rijk van Binnen’. zonder in AnnaenPauwww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum de zin van de gebruiken om de tegen rijke 17de eeuw, de partijleiding weelde- Het tiem lownastraat 75, de muurschilderingen eeuwen, uit argument 1735-1737 kunnen daterende pand beAdviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parvan Lange Voorhout 28 (de woning van rige decoraties uit de tijd van de Barok kleedt een bijzonder plek in het boek, indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken ambassadeur), de gordijnen inhet jagen. Turkse en Art Nouveau goede score staten broodnotijnotabelen die zijn: vrij de mogen kiezen tot in hetbeide strakke lijnenspel de Zweedse stucplawant laten we eerlijk Ridderzaal, ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten fond kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — van Lange Vijverberg 15 (kunsthan- van het Modernisme. Opvallend is dat Gevangenpoort, Trêveszaal, Johan naar de naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. del Hoogsteder & Hoogsteder) of de ter- ook in vorige eeuwen het modebeeld snel Witthuis of Oude Raadhuis hebben we al Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte razzovloer van Sociëteit De Vereeniging kon veranderen en de interieurs zo ook zo vaak mogen aanschouwen. Maar het dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten ander uiterlijk aan de Kazernestraat 38b (en dan hebben een geheel woonhuis van is vanstaten binnen en kregen. Obama slechts 67. stond, is heteen zeerambassadeur onwaarschijnlijk dat aan de illustraties is dat van we het nog niet eens over de schitterende Bijzonder daag de dag een bijzonderheid. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario foto-opnames zijn sociëteitszaal met serre). Helaas is die alle interieurs met nogrecente drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproDaarbijdicht is door Dick Valentijn schoonheid doorgaans voorbehouden gemaakt. Het boek 224 pagina’s en is te koop voor (GVV) € 19,50 opnieuw in de buurt van Obamistelt schiet voor Clinton tekort. gewerkt met daglicht aan de bewoners, de gebruikers en de alleen ma’s bij de boekhandel. totaalscore komenwaardoor en dat als ulFoto Reuters

Met composities van: Jisun Yang Sander Breure Niels Berentsen Joe Hughes

Bezoek ook op deze middag de Open Dag van De Regentes.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

Ze is lang, blond, slank en heeft een leuke glimlach. In het getailleerde Nederlandse Olympische lichtgrijze pak oogt ze nog langer dan ze al is en voor het eerst zie ik een lange wielrenner naast mij staan. Wielrenster in dit geval, want Chantal Beltman komt net terug uit Peking en heeft daar meegedaan aan het baanwielrennen.

Kan ADO nu ook stunten tegen AZ? Na de weergaloze start bij Sparta Rotterdam (2-5) hoopt ADO Den Haag op een nieuwe verrassing in de eerste Eredivisiewedstrijd in het Forepark. Tegenstander aanstaande zaterdagavond is het AZ van Louis van Gaal. ‘Die zal niet met een gerust hard naar Den Haag afreizen’.

Marcella

Lange Hagenaars

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER Trainer André Wetzel (staand) ontmoet zaterdag het AZ van Louis van Gaal. > Foto: Creative Images.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

17

17

Ik kijk tegen haar op, letterlijk, en met mijn één meter eenentachtig komt dat niet zo vaak voor. Ik krijg beelden van andere wielrenners op mijn netvlies en zeg nou zelf dat zijn stuk voor stuk, kleine, gedrongen maar ook vaak magere mannetjes en vrouwtjes. Hoe kan zij dan aan de top meedraaien, die lengte lijkt mij in het wielrennen geen voordeel. Dat is het ook niet, vertelt Chantal, en toch gaat ze de uitdaging aan. Ze fietst in een grote internationale ploeg, als enige Nederlandse met meiden van allerlei andere landen en culturen.

vangst in het Haags Historisch museum meteen twee dikke zoenen op haar wangen geeft. Hij kent haar niet maar zijn moeder wel, want zij is haar lerares Nederlands op het VCL. En hij woont in de Vogelwijk, bij mijn moeder om de hoek. Als Lisa en ik van ‘oma’ komen, rijden we praktisch langs zijn huis, waar een grote aanhangwagen voor de deur staat. Vol met surfplanken natuurlijk. Zijn postuur is indrukwekkend en zijn lengte is juist een voordeel in zijn sport. Als het tenminste waait en dat deed het niet in Qingdao. Jammer, maar de ervaring van de Spelen in Peking zullen voor hem en Chantal toch een onvergetelijke herinnering blijven. Vanaf het bordes van het museum wuiven wij de Olympische medaillewinnaars toe. Van ons hadden Chantal en Casper ook best in die bus mogen zitten. Het is een mooie middag, maar na het EK voetbal en de Olympische Spelen voel ik mij een beetje sportmoe. De televisie en videorecorder hebben op volle toeren gedraaid. Maar voor Federer’s dertiende Grand Slamtitel houd ik de ogen nog wel even open.

Amsterdammer al aan de warming-up Dat is te zien na een doelpunt, iedereen begonnen toen hij te horen kreeg dat zijn komt bij elkaar om een feestje te vieren. competitiedebuut met AZ nog even werd Zo hoort het ook”. uitgesteld. “In mijn laatste wedstrijd voor Al viel ADO Den Haag in de wedstrijd teFC Dordrecht schijn ik een gele kaart te gen Sparta zeker niet tegen, het is vooral Ze vecht voor haar plaats in de ploeg, hebben gepakt. Waarschijnlijk in een duel, zaak om realistisch te blijven, volgens waarschijnlijk tegen allemaal kleine want ik kan me daar echt niets meer van Kila. “Bij de eerste negen in de Eredivivrouwtjes die veel minder gewicht en herinneren”. Van der Velden is nu weer sie zullen we niet eindigen, ik hoop dat speelgerechtigd en hoopt in de wedstrijd we ons op plaats tien tot veertien kunnen lengte met zich meedragen. Ik denk dat tegen ADO Den Haag wél zijn competitie- richten. Maar het is goed om te zien dat de Chantal er wel komt en is het niet op debuut te maken. club een aantal jonge spelers heeft aangede fiets dan wel daarbuiten. Dat geldt Marcella Mesker “Maar die garantie heb je nooit”, zegt de trokken die van grote waarde kunnen zijn. middenvelder. hangt neur: vaak dat af van Ook in geen het tweede het uiteraard pret- elftal zie ik genoeg talone we can do so En ik voel het me nog “Het denken: ook voor windsurfer Casper Bouman Gastspreker voor bedrijven en organisaties, tigegaan ziekte is, maar dat ik daar little, together we ‘Het zal hoe toch niet zijn,speelt. ze- We dedát tegenstander voor lent, dus zie tezeker wel mogelijkheden”. door Remco Benschop die mijn dochter bij de Olympische ont- www.marcellamesker.nl genwoordig vanalles aan te can do so much’. ker?!’. Inniets het ziekenhuis minder dankregen drie punten naar Dentoch Mogelijkheden ziet de voormalige middoen is. ‘Beetje uitkijken met Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: Het afgelopen seizoen verliep met een elf- Haag. AZ heeft iets goed te maken na het denvelder ook tegen het AZ van Louis van snoep en zo,iselkeGaal: dag trouw insu-niet met een gerust hart dat je deze diabetes1-2 type 1. Ongeneeslijk, verlies tegen NAC Breda en ADO “Die zullen de plaats dramatisch voorboodde Alkmaarse alles onder afreizen”, vervolgt Kila. kanvan missen maar perfect te de behandelen, le- line juist in ‘winning mood’. Hetprikken zal danen hup naar -het Forepark club die aanschap het begin de competitie soort reacties wanneer je op bevenslangook dan wel. Maria een pittig duelkreeg worden,controle.’ we zullen Uit er dit “Hun eerste wedstrijd tegen NAC Breda nog titelaspiraties uitsprak. Dit voetbalNAAR ADO KIJKEN leerde ik dat en vooral vlekkeloos en ze hebzoek gaat de bijploeg Barbara meteen ook een baxter zitten. aange-Ik ken op moeten ADO als diabetes verliep-allesbehalve jaar gaat van Flamand. Louis van Gaal op flink de impact van deze ziekte op het Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog zoek naar revanche, maar heeft het de een club die strijdt tot de laatste minuut. ben ADO natuurlijk ook zien uitschieten van kinderenzwaar naast de bel, in let- met een paarVooral wekeninzohet rondgelopen, laatste kwartierleven gaan de fans tegen heel Sparta. Als wij met dezelfde inzet doelstelling welfelle, iets blauwe getemperd: een onderschat Suikerziekte ters. huisspreuk», knikt dan zeachter in eenstaan coma Te oud voor die rotzooi engesukgaat het helemaal los.wordt. spelen als in dieiswedstrijd en het publiek plek«Onze in de top vijf zijn de Alkmaarders dikwaser Barbara. Het ‘Haags Kwartiertje’ heet dat, toch? Bij gaat er van het begin achter staan, geef ik tevreden.«Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdraDrie maanden geleden spuwde ik op deze plaats een hectoliter gal richting ADO-bestuur. De competitiestart tegen NAC Breda van FC Dordrecht hadden we het ‘Dordts mi- ADO een goede kans op een nieuwe stunt. gen. In je dooie eentje krijg je bijOorzaak was de housemuziek die je in het stadion probeert doof en krankzinnig tegelijk 31 augustus zou echter zomaar een wed- nuutje’, maar hier in Alkmaar heb ik nog De eindstand? 2-1 voor ADO”, aldus Kila, na niets voor mekaar. Zeker niet te maken. Hoopvol ging ik het nieuwe seizoen in. Andere leiding, gezondere visie. Mijn niet iets vergelijkbaars gehoord”, aldus 55 jaar en nog altijd groot supporter van strijd uit het vorige seizoen geweest kunpleidooi voor Mozart was misschien te gewaagd, maar een fatsoenlijke auditieve omlijstals het op een dag eens goed fout de club. nen zijn. Het AZvelen: namelijk weer Nick van der Velden. ing zou ik als beschaafde bezoeker toch wel op prijs stellen. De Koninklijke Politiekapel loopt. Want datontbrak vergeten ADO-verdediger Christian Kum denkt niet aan aan Haaglanden bij voorbeeld of de fanfare van Muziekvereniging Klein Maar Dapper met bijbedat het vankansen, de enemaar dag op dehet an-benutten echter dat ADO Den Haag het met hetvansoms die mogelijkheden. Typerend was de Beleving horende spannende majorettes. Beetje de link met vroeger om in de stemming te komen. dere lelijk kan keren.» 72ste minuut, toen middenvelder Stijn Oud-speler Aad Kila, die anderhalf jaar zelfde spel als tegen Sparta Rotterdam Helaas, dovemansoren. Zaterdag tegen AZ laat ADO Thea Austin van de groep SNAP uit Amerika overvliegen op de3.000 middenstip haar hits te vertolken. Evenhebben gegoogled en wat AZ. “WeFlamand moeten met dochtertje Schaars – bij een 1-2 stand – hopeloos geleden nog felle uitspraken deed over het niet gaat redden tegenBarbara Verwarrend Maria. om Zowat jonge Vlaamse kinderen samples beluisterd. Conclusie: teringherrie. In Lethal Weapon, als Sergeant RogerDe Murveel beter georganiseerd spelen. AZ benaast schoot vanaf de penaltystip. beleid van ADO Den Haag, is dit seizoen Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: «Op 14 oktober 2006 taugh, roept acteur Danny Glover op zeker moment: ‘I’m getting too old for this shit’. Hij over meer kwaliteit in de selectie Voor Nick van der Velden was de thuisstuk positiever Kila was in goedschikt te behandelen, keld. Heteen was allemaal erggestemd. ver- inderdaad werden we gevloerd: Maria bleek kon het niet meer aan, de jonge generatie had het roer overgenomen, het ging hem allemaal enmeer ook voetballend ze zoveel sterker dan wij. zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het nederlaag extra pijnlijk.Acht De nieuwe rech- 1999/2000 assistent ‘Een van Rob Meppelink met vragen maar er komt veel bij kijken zijn en emotioneel. aan diabetes te lijden. jaar warrend te snel. Ik denk steeds vaker aan Glover, ook ik word te oud voor die rotzooi. Zaterdag Daarom moetenjewe soms vooralheel compact spe- zijn.tegen termiddenvelder stond in de basiself op voor en André Wetzel en heeft op peil te houden, moest ze in het gefrustreerd Boos dan men vermoedt. Wanneer ziekte het leven’, hadden de laatstgenoemde lang was ze een supergezonde AZ maar een paar oordopjes meenemen. Hoor iksnelst ook nietwordt wat ze opgenomen. aan de overkant Dat len om de ruimtes klein houden. als ook nog het wedstrijdformulier, maar AZ kwam sinds dietegen samenwerking zitten. “Met gediagnosticeerd begin per dag ook.te‘Heb ik dieEn pomp no-als Van als volwassene dokters gezegd Maria. Dathoog bloem geweest en dan plots - bafhet vlugst via de buik, geroepen Gaalvier het keer per ongeluk eeninsulinekeertje waagt gaat uit zijn dug-out te komen. alsde ik oma ben,die mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en wordt met diabetes, heb je al ge- dig begrip vatte niet weg dàt. Een voor weekde voor de achter diagnose we kunnen profiteren van steekjes er vlak aftrap dat Van der ‘levenslang’ Wetzel is ADO deze goede ingeslagen. keer per bips. Ik droom ervan om aan iedan. ‘En leven: je hebt al enzitwil zeHet nogviel altijd niet vatten. De proefd van moest abnormaal vaak Alkmaarders latenze vallen, danals zitikerdood ze- ben, mama, vandaag moet ze nog vijf VeldenMaria nog een schorsing uit moest me in de openingswedstrijd al ophet de Chris Willemsen moetin”. die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis eens doorgefeest, hebt wijn stunt dag daarvoor wasde zebeleving nog zoalsheeft alle teruggebracht. plassen engoede haddenmoed we een urinekerjewel eenalnieuwe ten. Vol was de 26-jarige dat hij staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag Teneur zo precies is niet zitten dat zich aan het inspuiten Sinds het ‘Hippo-idee’ in hij wat hijhele kan. Bovendien duldt voetbal pas op als ik er geenden, plezier meermakkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook hij Met acht clubs uit groot Den Haag wassenen, was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste Barbara’s hoofd omgeving geen verlies, daar heb heeft je watpostgevat, aan”. Albert in heb of ik hetreageerde fysiek niet meer aankan”.maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaatkent de Tweede veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel ziekenpleegaspirante ben,Klasse herkenCikvan die hetlang nietRené: is ze lovend gedreven zo overstuur ik.de Inteis eveneens overopz’nzoek broer:naar “René “Luister,als met club hebben we een huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» voetbalt met z’n hart. Hij is soms nog feller afspraak gemaakt dat we maar één keer in zondagvoetbal een hoog derbyzag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, dan ik, maar goudeerlijk. En eigenwijs.” de week hoeven te trainen. Maar met deze halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, gehalte. Leuk voor de liefhebbers selectie loop ik dan wel hetinspuiten risico op met de insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die bank te belanden. Trainen dus, keer Respect langs de kant want ‘burenruzies’ eentwee verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken in de week want ik wil wel spelen”. René: met “Negen van de tien keerOok dat wij nooit twee glazen cola mag drinBarbara Flamand. eenmestaan in de regel bol van spanning Een zware looptraining op ken. het strand is wel degelijk leven kaar zien, we over Onze Maria kan briefpraten voor prins Filip voetbal. en prinses geen pretje, dat beamen de als broers zonenMathilde spelen ook bij deze HMSH en op we de doen en spektakel. Het gepromoveerde eendirect. ander kind, maar je moet ging week Maar met wedstrijden tegenvoortdurend mooie clubs alert zijn. Boveniets voor de club in de sponsoring en bij de bus. HMSH van de broertjes Van Oosten in de Tweede Klasse in het vooruitzicht is jeugdcommissie”. Albert: “Maar zakelijk dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht doel. zien we elkaar «Ik ookheb veel. Ik ook zit in het te vastbeet zondag de spits af tegen mede- het wel een training met eenving vanRené: het kind op de hoogte te Barbara. dan niets “Ik ben net terug van vakantie dus heb goed en René in Ik dewil verbouwingen. Gistezijn én ik meewerken.» verliezen. gewoon zo ontpromovendus VELO uit Wateringen. een deel van de voorbereiding gemist. Ik ren was hij nog graag bij me dat op kantoor. Meestal zettend dit project Psychologe moet nu alles geven om helemaal fit aan gaan we samen naardoortastendheid de trainingen. Ja en slaagt. Mijn werptwe ook vruchten af. Actrice «Maria“Hard is een tijdje naar een psyde competitie te beginnen”. Albert: dan praten vaak over voetbal”. René: door Bert Tielemans voetbalZe moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen trainen in de voorbereiding ischologe nodig. Ikgegaan. wil “Ook Martine nu is hetJonckheere weer mooien met die jonge De Wilde willen meter wieso Nee,doen ik wilals ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. gastenler inBjorn het elftal. Wij genieten daarvan. Vrederustlaan, Den Haag Zuid. Dinsdag- niet alleen maar meedoen hè. enhet peter worden van mijn hipkenselectie op eenbijinsulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel Je moet respect wel verdienen natuuravond, HMSH 1 traint. Buiten komt de winnen. HMSH kan met deze po. ik Jeugdschrijver De Bel zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmiddan moeten lijk, maar merk niks van Marc een kloof tussen regen met bakken uit de hemel. Het hoofd- de bovenste vijf spelen, maarpompje wil meewerken door deook knuffel jong en oud. Die jongens zien dat wij veld moet gespaard voor de competitie- we wel alles geven. Ik ook”. niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwinte leren omgaan met hun nogBeiden te kleinnog is om alles kunnen nen, tevoor introduceren in een kinderten. Een psychologe er alles over hebben. Ik ben sportief opening tegen VELO. Maar het strand is Albertonderzoekt links, René rechts. topfit entebloedfanatiek. > Foto: Bert Tielemans. boekje. Dewe Belachter wordtdan ook dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om hoor, maar staan gaereik wel dichtbij, dus de selectie wordt door trainer Topjaren hun agressie op kwijt te kunnen.» formatiewe enalgeheel kennis beginnen Toch al voetballen”. een erg mooi bevoor hetindragen van zo’n pomp, werden op terug:te “Kranenburg was prachtig. In tegen peter. het randje aan Scheveningen Martin van der Knoop gewoon stevig on- Albert en Réne van Oosten maakten de “Met over de ziekte. ben nee?» want vanaf word bij je de vergaren vierIkjaar tijd van de Vierde naar de HMSHgin, won zondag niet van VELO. Vlak landskampioen amateurs en wonnen der handen genomen. Om half 10 drup- jaren 90 de topjaren bij Scheveningen in dedat ogenblik Peter(s) enKlasse meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetespelen de spelers de kantine binnen. Nat Zaterdag Hoofdklasse mee. “René: “Echt een paar Haagsche Courant Cups. Met een Hoofdklasse. Elk jaar kampioen en spelen voor tijd werd het 2-2. Martin van der patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen en kapot. Voorop de gebruinde en fitte alles gewonnen met Scheveningen. Mar- goed elftal. Danen, Charité, Blok, Roele- met Edwin Grunhölz. Voor mij de beste Knoop begon met Albert in de basis en over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels voetballer waar ik op de amateurvelden René op de bank. Van der Knoop vooraf: gebroeders Albert (41) en René (39) van tin Jol was zo’n ongelooflijk goede trainer, veld. Die jongens konden voetballen”. schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de NaMaria de successen Oosten. Negen jaar profvoetbal bij FC Den toen al. Duizend procent zeker je dat senwist in het lichaam. bleek erin het vissersdorp volgde mee gespeeld heb”. Bij Kranenburg en “Albert start, maar René is later terug gekode weg naarbleef FC Kranenburg. Het kleine Scheveningen speelde de broers met goede men van vakantie. Dan begin je in de dugHaag gespeeld (Albert) en daarna samen hij in de top terecht zou komen. En altijdklaar al- voor, alleszins maar clubje dat verder onder leiding van geldschieter spelers. Maar wat vinden de broers eigen- out. Hij heeft er goed de ziekte over in maar alles gewonnen in het amateurvoetbal. Wat leen maar over voetbal praten.toch Zag ‘ie in nog de een ook tijdje Zier gaan. Tebbenhof senior zo’n opmerkelijke lijk van elkaar? René over Albert: “Hij is dat hoort ook zo”. René viel overigens wel moet je dan op een donkere dinsdagavond kantine flesjes bier staan. Meteen naarschuiven de psychologe Ze had maakte.ze Albert kijkt er met plezier voor mij een superbroer. En in het veld weet in. Albert maakte de 90 minuten vol. op het strand? Albert: ”Voor mij houdt het om een spelsituatie uit te leggen”. Albert: opmars die begeleiding nodig omdat

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Broers Van Oosten (41 en 39) willen nog steeds alles winnen Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


18

16

Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

ÉÉNeindelijk EK-MATCH HCC weer WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK landskampioen Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot

Hellas dames en heren beginnen optimistisch aan nieuw seizoen

Na het 23 jaaroranjelegioen heeft HCC de Nederlandse is nu al klaar voor de strijd. Net crickettitel heroverd. De Haagse ploeg was overinde grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitgezaterdag de finale om het landskampioenschap te sterk voor aartsrivaal Quick. De broken. die geen oranje attri‘Grote Haagsche’Geen won, op handelszaak het terrein van Quick op deSavornin Lohmanlaan, met een verschil van 50 runs. Den Haag Centraal sprak met teammanager René Duit.

oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winnen... en de gekte begint echt.» CHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Jullie hebben lang op de 47ste landstitel moeten wachten. “Helaas wel, we zijn een aantal jaren op de tweede en derde plaats geëindigd. Excelsior en VRA waren de laatste tien jaar zeer dominant, maar dit seizoen heeft HCC heeft als één team gestreden. Bij verlies gewoon ‘koppie omhoog houden’ en leren van je fouten. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar met name VRA en Quick hadden hier moeite mee”.

Quick had in de finale het thuisvoordeel, maar hebben jullie daar wel last van gehad? “Uiteraard speel je het liefst op eigen terrein, maar tegen Quick spelen in je eigen stad is wel bijna zo mooi. Er hangt altijd een goede, strijdlustige sfeer tussen beide verenigingen. Dat maakt zo’n finale extra leuk”. HCC veroverde vorige maand ook al de Twenty20 Cup, het landelijke bekertoernooi. Is dit het mooiste seizoen uit de historie van HCC? “Dit jaar werd de Twenty20 Cup pas voor de tweede keer georganiseerd en het heeft daardoor nog niet dezelfde waarde als de landstitel. Een pop inOver een paar jaar zal dit een sekswellichtde meest voorkomende vorm van shop cricket zijn.met Toch blijft de landstitel voorlopig oranje boa trofee. Hier speel je bijna de belangrijkste en dito twintig wedstrijden voor om uiteindelijk hoedje. bij de beste vier te eindigen. In de play offs is elke wedstrijd een partij op zich. Uiteindelijk winnen we beide competities en kunnen we terugkijken op een bijzonder seizoen. De mooiste? Wellicht!”

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. rens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te laten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen vergewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. Eelco Overkleeft is de grote van de Hellas-heren die vorig seizoen voorNehet eerst inmee de geschiedenis Pas als ze gaan winnen, wordt hard toeteren.» de landstitel pakten. Ook hij zag zijn broer Joeri stoppen met bunevormgever wil trekken, handbal. > Foto’s: Creative kanImages terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maar al te graag winnen. Want naast de verkoop mende periode doordeweeks niet te ver- wachten. «Vanaf volgende week De vorige jaargang was er voor de Het wordt moeilijk om dat te overtreffen. Winkelketen Blokker van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, velen. Je loopt welalvast het risico dat dat soort verkopen we de oranje tompoes», “We hebben nu een trots gevoel en dat schaart zich frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs Haagse handbalvereniging Hellas ook uitgesproken spelconsoles om wedstrijden na te spelen als wedstrijden ten koste gaat van de compe- zegt de verkoopster in de Hema. houden we zo lang mogelijk vast. Het achter het Nederzoete broodjes over de toonbank. Neem daar titiewedstrijden. Veel jongens moeten van «Zelfs bij een bakje koffie kun je volgende seizoen is al een klein beetje één van hosanna en champagne. landse elf- bij te zijn. Je hebt nu dan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, alles regelen om overal begonnen, we praten al over de noodzakeDe herenploeg, onder leiding van dan kom je de volgende weken voor de non-food eenmaal niet te maken met full-professiolijke verbeteringen op de club. Want goede op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. nals. Iedereen werkt overdag, dat is nu eenvoorbereidingen zijn essentieel voor een kampioenenmaker Peter PortenOpvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal maal de realiteit met het budget bij Hellas”. mooi seizoen”. gen, werd voor het eerst in haar ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote Behalve met een druk programma heeft plasma- en lcd-televisies doen het dan Westlander Zwinkels ook te maken gekre  bestaan Nederlands kampioen goed», zegt Henk Kok, directeur gen met een paar fikse tegenvallers aan het door de grote favoriet Volendam van de Raad Nederlandse begin van het seizoen. Verschillende spelers Detailhandel. «Mensen kijgaven op het laatste moment te kennen dat te verslaan. De dames mochten, ken nu even niet meer ze voor andere zaken gingen kiezen dan het op een paar honderd weliswaar op een niveau lager, ook handbal. “Toen ik tekende bij Hellas, was euro meer. Het moet een kampioensfeestje bouwen. Bin- dat helemaal niet aan de orde. Maar goed, allemaal zo groot ook daar moet je mee leren omgaan. Maar mogelijk zijn.» nen één seizoen was de schande van leuk is anders. Jeroen Sebel is gestopt en Ook komende week staan er interessante traint nu jonge spelers in het Haags Talensportevenementen op de agenda. Den Haag degradatie uit de Eredivisie weer Gevoelig ten Centrum van het Nederlands Handbal Centraal maakte voor u een kleine selectie. De supermarktkeVerbond. Joris Witjens ging als full-prof aan Wat valt er allemaal te doen, zien en beleven? teniet gedaan. We vroegen beide tens doen ook gretig de slag in Griekenland. Tenslotte heeft Joeri trainers René Zwinkels (heren) en mee aan de oranjeOverkleeft aangegeven voorlopig voorrang koorts. Albert Heijn liet Nico Stet (dames) naar de verwachte geven aan zijn studie lichamelijke opvoeSVV Scheveningen – DOTO 24 miljoen Welpies — ding. Maar goed, we gaan niet bij de pak> De Scheveningers begonnen vorige week tingen voor het nieuwe seizoen. pluchen mini-leeuwtjes — ken neerzitten. Vorig seizoen startte Hellas niet al te overtuigend aan de competitie, maar maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stuin de competitie slecht, waarna je toch nog hielden wel een punt over aan het duel tegen die van marktonderzoeksbukampioen werd. Je weet het nooit vooraf. vv Katwijk. DOTO verloor vorige week van door Jimmy Grondstra reau Gfk kan de EK-gekte de suWe zijn net begonnen, hebben de eerste titelkandidaat Lisse en gaat in Scheveningen permarkten liefst 45 miljoen euro opop zoek naar revanche. Zaterdag 13 september, Peter Portengen vertrok na één seizoen wedstrijd tegen Tachos gewonnen en kijNietismeedoen, is dan ook uitgesloHellas alweer bij de landskampioen. Zijn ken wel waar we na een paar wedstrijden Marlen Arroyo in actie voor de Hellas dames.brengen. 14.30, Sportpark Houtrust, Laan van Poot. Zus Anabel gestopt met handbal, «Het om keert zich tegen als jein erde niet opvolger zou het moeilijk gaan krijgen, staan”. maar Marlen traint nog steeds vier keer ten. per week van dezelfs rentree vanjeHellas aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nezoveel was wel duidelijk. Het kan alleen Eredivisie een succes te maken. ADO Den Haag – AZ derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. > Eerste Eredivisiewedstrijd in het nieuwe maar slechter. “Zo ben ik er natuurlijk niet Beperkingen In het Stet, verleden was alzijn duidelijk te merken dat die behalve dochters Inge en Anne stadion in het Forepark. Kan de ploeg van André ingestapt”, vertelt de nieuwe Hellas-trainer Ook voor René Zwinkels is het komende figuur te slaan in de Eredivisie. Het afgeconsumenten van winkel om boodbij de dames, ook inwisselen zoon Wessel een beWetzel opnieuw voor een verrassing zorgen? René Zwinkels. “Met het bestuur van Hel- seizoen een heel nieuwe ervaring, het eer- lopen weekeinde hebben we onze eerste schappen te doen als blijkt hun winkel niets palende speler in dedat mannenselectie kent. Zaterdag 13 september, 19.45, ADO Den Haag las hebben we de doelstellingen van het ste jaar op het allerhoogste niveau van Ne- competitiewedstrijd tegen het Talenten(CSG) extra biedt.» team van het Handbalverbond gewonnen. “We trainen nu vier keer in de week en ik nieuwe seizoen doorgenomen. Ook zij wederland. “Ik had het prima naar mijn zin Stadion, Haags Kwartier, Forepark. Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers ten dat de titel van vorig seizoen een toe- bij Hercules, maar als zo’n mooie club bij je Omdat we net zijn gepromoveerd zijn, is ben ervan overtuigd dat we in de Eredivivalstreffer was. Net als ik, hechten zij meer komt, kun je geen nee zeggen. Ook al kun je voor de meeste speelsters alles nieuw. We sie in de hogere regionen gaan meespelen. Storks – Spikes > Aan het eind van vorig seizoen zag het er nog waarde aan de continuïteit van de club. het niet beter doen dan het vorige seizoen. kunnen pas na een half jaar spelen, wan- Hellas heeft altijd snelheid met techniek gemoet de aankomende jaren op het We doen er natuurlijk wel alles aan om een neer we alle tegenstanders hebben gehad, combineerd. Dat zal dit seizoen niet anders zo somber uit voor de Haagse honkballers van Hellas AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Storks. De club werd uit de competitie gezet en hoogste niveau van Nederland actief blij- goed seizoen te draaien. De spelers laten precies zeggen hoe we ervoor staan. Daar is zijn. De discipline is het vorige seizoen al zag naast veel spelers ook de coach vertrekken. ven. Dat moet onder meer gebeuren door er veel voor. Er wordt vijf keer per week nu helemaal niets van te zeggen. Maar na- wat aangescherpt. Ik heb natuurlijk vaker Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk hebben ook wij onze doelstellingen.par-Hellas-teams getraind, zowel bij de dames Toch doet de ploeg het opvallend goed: Storks de doorstroming van jeugdig talent. Over op professionele basis getraind. Alleen de tuurlijkDe Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastenkele willen weeen Nederlands er logischerwijs niet club heeft een beperkt budget. Bij slechts Binnen tij staat op een gedeelde derde heeft een kampioenschap staatjaren vandaag voor zware be- als de heren. Bij de damesselectie zie je iegesteld. Dat plan stelt eenplaats aantalen herbestemmingen en aanpassingenisvan worden. doelstelling voor gaan alleen aan de slag met enkele Nederlandse verenigingen wordt kampioen nog altijd uitzicht op promotie. Zondag voor 14 ingesproken. slissing. Ze De moet bepalen of de dit stem-dere keer weer een grotere discipline. Zijn de stedenbouwkundige voorschriften delen van We de gemeenten is wat Een plekinbijMi- ook wat volgzamer. Het is ook niet toevallig realistische doelstellingen”. er professioneel op full-time ontstaan basis met over de seizoenmen september, 14.00,en Sportpark Maldegem Eeklo. Kijkduin, Machiel vanvoorzichtiger. de voorverkiezingen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid vijf open deFlorida ranglijstalsnog is mogelijk. We dat er bij de Olympische medaillewinnaars De heren vanover de het Haagse kun-vervagende handbalsport omgegaan. Dat wilen men ook de eerste Vrijenhoeklaan. chigan meegeteld de stilaan scheiding tussen Kerk Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen plan titelhouder een heel jonge ploeg met mijn dochdeenkomende periode hunAanleiding borst nat zijn niet bij Hellas. Dat kent richtlijnen zijn beperkingen, Een positief antwoord zou zoveel vrouwen zaten. Zij zijn bereid om er nieuwe verregaande van het hebbenworden. na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 nen juni tot met 21 augustus Clinton (foto) een laatste Directoraat Religieuze Zaken, een staatsinstelling. met haar 27 jaar, als oudste speel-wa- meer voor opzij te zetten. Je moet bij hen wel maken. Het Door het seizoen voor maar ook zijn charmes. Jeugdspelers moe- ter Inge,Hillary ADO – 2008. RCH Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. plan ligtsucces tijdensvan vorig terkansje om vorige de strijd tegen altijd zorgen voor een goede sfeer, want als opvan de volgende plaatsen terde inzage: het begingeven van het seizoen heeft Hellas nogal wat verplichtingen de ten soms wat geforceerd doorstromen naar ster. Aan > Hetdieis periode de week de waarheid voor • in hetvan gemeentehuis van staat Maldegem en Eeklo; Obama te winnen. Het gebruik of parfum buitenshuis is uit ben ik erBarack in gestapt. De ploeg had deMaar degra- je ruzie onderling krijgt, zijn de poppen aan komende weken. “Natuurlijk willen we dit van het deodorant hoogste niveau, maar dat heeft natuurhonkballers ADO. De club nog altijd • bijindedeafdeling Ruimtelijke van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. moeten goed datie nog in het achterhoofd. Het was een het dansen. Dat is weer geheel anders bij de seizoen ook prijzen gaan winnen.den De boze. eerste Vrouwelijke lijk ook wellichaamsvormen wat. Wanneer je daar goed mee onderaan Hoofdklasse, maarPlanning heeft nog Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld Flirten een vorm wan-worden. omgaat, is datis alleen goed van vooroverspel hun ont-en gedemotiveerde groep, waarbij enkele be- heren. Wanneer die elkaar bij de training, bij kans omOrdening, degradatie te ontlopen. De directe kans daartoe volgt op 21 september Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen niet alleen reizen, want dat kan leiden langrijke Michigan Florida werden speelstersen(Van Vliet, Stet enuitgesloVan wijze van spreken, de kop bij elkaar ervan tegenmogen wikkeling”. concurrent is RCH, en laat nu net dit weekend neer we in Almere voor de Supercup U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel eerbaarheid en kuisheid en van erger Olphen)ten omdat ze hun voorverkiezingsdaook nog eens geblesseerd waren. af slaan, leggen ze dat na de training met van over Ookhun de damesselectie moet het vooral een dubbele confrontatie met die club uit Aalsmeer moeten spelen. Het voordeel www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum de tegen de zin vanmeiden de partijleiding verschillende goed een tiem pilsje argument in de hand kunnen weer bij”.gebruiken om hoeft jeugdig talent hebben. Met een gemiddelde Het is door Heemstede gepland staan. Zondag 14 september, dit soort wedstrijden is dat je niemand Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ de parweer de 14.00, Leen Volkerijkstadion, Dedemsvaartweg/ te motiveren. In oktober volgt de BeNeliga leeftijd van 19 jaar gaat de ploeg van trai- opgepakt, met tenslotte het kampioenschap Zaterdag staat er in de Hellashal — indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de Stet gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodnotijnotabelen die vrijprogramma. mogen kiezen als mooi cadeau”. befaamde ‘dubbel’ op het De en een week later weer de eerste wedstrijd ner/coach Nico als promovendus de Steenwijklaan. ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend kunnen hun dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze inopent augustus stemmen — uur naar damesselectie de avond om 19.00 voor de(VLACORO), Europacup tegen hetcolumnisten IJslandse uitdaging aanongenoegen in de Eredivisie. “Een schannaar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. in de Hellas-hal aan de Haagse Laan van FRAM Reykjavik, waar we een week later de wil ik het niet noemen, maar de degra- Discipline RKAVVAlbert – TONEGIDO II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte datie naar de Eerste Divisie van ruim een De jeugdige groep van het vorige seizoen Poot. Tegenstander is dan Vlug en Lenig. > TONEGIDO won haar openingswedstrijd weer tegen zullen spelen”. dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Om stond, 21.00 uur komen heren in actie. Teovertuigend met 3-0, waar RKAVV niet langs “Tegen de IJslanders koesteren we geen il- seizoen geleden kwam hard aan binnen de vormt ook nu binnen weer deen basis van het eer- 67. staten Obama slechts is het zeer de onwaarschijnlijk dat gen E&O, de nieuwe club oud-trainer De routiniers in de selectie kunDHC kwam (0-0). Zondag staat deze eerste lusies. Stuk voor stuk zijn het full-profs. De vereniging. Met de meiden zijn we keihard ste team. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons van droomscenario Petergoedkeurt. Portengen,En moet het team van René hun in de basis weer streekderby in de 1este Klasse B in de agenda. keeper van FRAM speelde enkele weken gaan werken om binnen een jaar weer te- nen gefaseerd met nog drieplekje voorverkiezingen te gaan ieder mogelijk comproZwinkels ook voor de tweede competitiewedkunnen alleen van maarObaZondag 14 september, 14.00, Sportpark Kastelenring, geleden nog de finale in het Olympisch rug te komen. Dat is ook gelukt. Momenteel terugverdienen. opnieuw“We dicht in de buurt mis schiet Clinton tekort. (GVV) strijd in winst omzetten. handbaltoernooi. We hoeven ons de ko- zijn we hard aan het trainen om een goed beter worden”, zegt de komen verenigingsman Sportparkweg 4, Leidschendam. ma’s totaalscore en dat als ulFoto Reuters

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Tip 5

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Vrijdag 12, ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT zaterdag 13 en

DeWedstrijden

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit BarZATERDAG HOOFDKLASSE ZATERDAG 2E KLASSEvoor C haar bijzondere ZATERDAG 3E KLASSE A bara bezeten het land om,A op zoek naar sponsors Zaterdag 13 september, 14.30 september , 14.30 uur Zaterdag 13 september, 14.30 uur project. Inspiratie enuur drive haaltZaterdag ze uit13de zorg voor haar dochtertje MaScheveningen - DOTO DSO - SVC’08 Semper Altius - DSVP ria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat RCL - Haaglandia RAS zette - GHC Stand DUNO - Gravenzandse VV (15.00 uur) Forum Sport - SEV (15.00 uur) het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat Stand Stand Noordwijk 01 03 de1 2 impact Capelle van diabetes. 01 03Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets 3 Quick Boys kinderen01 1 DUNO 01 03 gekregen. 1 ForumEn Sport 01 03 doen voor die03net als Maria levenslang hebben 4 Barendrecht 01 03 2 Valken’68 01 03 2 RAS 01 03 5 moét Rijnsburgse Boys Desnoods 01 03 3 zelf RCL aan bij prinses 01 Mathilde.» 03 3 Roodenburg 01 03 dit lukken. bel ik 6 FC Lisse 01 03 4 LYRA BARBARA VUYLSTEKE EN 01 JOHAN 7 Katwijk 01 VAN BEVER 5 MVV’27 8 Scheveningen 01 01 6 Zevenhoven 9 DOTO 01 00 7 DSO 10 ARC 01 00 8 Gravenzandse vv 11 Excelsior M. 01 00 9 Haaglandia 12 ASWH 01 00 10 Nootdorp 13 Ter Leede 01 00 11 SVC’08 14 Heerjansdam 01 00 12 Naaldwijk

01 01 01 01 01 01 01 01 01

03 01 01 01 01 00 00 00 00

4 5 6 7 8 9 10 11 12

DWO DSVP LSVV’70 GHC Semper Altius Honselersdijk Kagia SEV Oegstgeest

IK VAL IEDEREEN LASTIG

01 01 01 01 01 01 01 01 01

03 01 01 01 01 00 00 00 00

Werk in uitvoering

zondag 14 september

ZATERDAG 3E KLASSE C Zaterdag 13 september, 14.30 uur PGS/Vogel - VVK Zwervers IJVV - Die Haghe Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PPSC KMD DVO’32 Lombardijen Die Haghe Schiebroek’94 Victoria’04 Zwervers IJVV Monster PGS/Vogel VVK Zuiderpark

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

03 03 03 03 01 01 01 01 00 00 00 00

ZONDAG HOOFDKLASSE A

ZONDAG EERSTE KLASSE B

ZONDAG TWEEDE KLASSE C

ZONDAG DERDE KLASSE A

Zondag 14 september, 14.00 uur HBS - Hollandia VUC - Omniworld VVSB - Haaglandia

Zondag 14 september, 14.00 uur RKAVV - TONEGIDO

Zondag 14 september, 14.00 uur GDA - ADO Den Haag HVV - Quick VCS - HMSH VELO - Wilhelmus

Zondag 14 september, 14.00 uur Blauw Zwart - Teylingen Vredenburch - DOSR

Stand

Stand

1 TONEGIDO 01 03 Stand 2 Leonidas 01 03 1 Westlandia 01 03 3 Boshuizen 01 03 2 AFC 01 03 4 Neptunus 01 03 1 GDA 01 03 3 Argon 01 03 5 Feyenoord AV 01 03 2 UDO 01 03 4 Hilversum 01 03 6 DHC 01 01 3 RKDEO 01 03 5 Omniworld 01 03 7 RKAVV 01 01 4 HVV 01 03 6 VVSB 01 03 8 Woerden 01 00 5 Quick 01 03 7 DWV 01 01 9 Nieuwenhoorn 01 00 6 HMSH 01 01 8 Haaglandia 01 01 10 SJC 01 00 7 VELO 01 01 9 Elinkwijk 01 00 11 JHR 01 00 8 ADO Den Haag 01 00 10 HBS lone we can do01 01 dat 00 het uiteraard 9 Alphense Boys 01 00 geen pretso 00 En ik voel12 hetDCV me nog denken: neur: little, together 01 we 00 ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar 11 Turkiyemspor 10 dat UVS daar te01 00 vanalles aan te ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch11 12 VUC can do so much’. 01 00 Wilhelmus 01 00 uitkijken Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje 12 13 Hollandia 01 00 VCS met 01 00 dat je deze booddiabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insu14 ADO’20 01 00 schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral Deze woorden schitteren pront Zondag 14 september, 14.00 uur legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar ters.Duindorp «Onze sv huisspreuk», - Den Hoorn knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. «Daar staat mijn gezin FUTSAL (eredivisie) HONKBAL (hoofdklasse) DWO - RAVA Houtwijk voor en dat willen wij ook uitdraVrijdag 12 september Zaterdag 13 september Laakkwartier - Erasmus gen. In je dooie eentje krijg je bijMulticult / Opera – FvW, 21.15 uur Media Monks RCH – ADO, 14.00 uur ODB - GONA na niets voor mekaar. Zeker niet Amicitia – FC Rijswijk, 21.15 uur Verburch - BMT als het op een dag eens goed fout Zondag 14 september HS Want Texas DZS Wateringsevelen: Veld loopt. dat- vergeten ADO – Media Monks RCH, 14.00 dat het van de ene dag op de anStand uur dere soms lelijk kan keren.»

A

Stand 1 Kickers’69 2 Teylingen 3 Vredenburch 4 Blauw Zwart 5 SJC 6 Lisse 7 Voorschoten’97 8 Alphen 9 DOSR 10 Foreholte 11 Alkmania 12 ESTO

17

19

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

03 03 03 01 01 01 01 01 01 00 00 00

* Denneweg/Hooikade; riolering In verband met riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden is de Denneweg tot 26 september tussen de Mauritskade en de Hooistraat afgesloten voor doorgaand rijverkeer. * De Heemstraat/Delftselaan; reconstructie Er is gestart met de tweede fase van de reconstructie van deze kruising. In verband hiermee wordt er van tot 26 september eenrichtingsverkeer ingesteld in de De Heemstraat tussen de Ter Heijdestraat en het Hobbemaplein waarbij rijden in de richting van het Hobbemaplein mogelijk blijft. De parallelweg van de De Heemstraat blijft vanaf het Hobbemaplein bereikbaar. Tot 26 september, is de Delftselaan aan de noordzijde weer voor alle verkeer maar het is niet toegestaan om vanaf de Delftselaan (zuidzijde) richting De Heemstraat te rijden. Het verkeer richting Loosduinseweg wordt van 1 tot 26 september omgeleid via de Ruysdaelstraat, Vaillantplein, (korte) Buitenom, Lijnbaan en Loosduinseweg. * Hengelolaan In verband met herstel van fietspad en parkeerstrook wordt de Hengelolaan tussen de Leyweg en de Dedemsvaartweg richting Dedemsvaartweg voor autoverkeer afgesloten. De werkzaamheden duren ongeveer tot november. Bus 21 en bus 25 richting Vrederust rijden een omleidingsroute. * Hubertusviaduct Er wordt gewerkt aan de aansluiting van de nieuwe Hubertustunnel op het Hubertusviaduct. In verband hiermee wordt de verbindingsweg van de Raamweg naar de Waalsdorperweg en van de Waalsdorperweg naar de Raamweg afgesloten voor autoverkeer. Degenen die gebruik maken van deze verbindingswegen worden omgeleid naar de 600m verderop gelegen toeen afrit nabij Madurodam maar zij kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de route Oostduinlaan - Carel van Bylandtlaan. (Brom)fietsers kunnen wel vanaf de Waalsdorperweg naar de Raamweg v.v. blijven rijden. De toerit vanaf de Raamweg naar het Hubertusviaduct (richting Prof. Teldersweg) blijft voor het verkeer geopend. Begin oktober 2008 wordt de Hubertustunnel voor het verkeer geopend.

* Laan van Nieuw Oost Indie; vernieuwen tramsporen De tramsporen in het gedeelte tussen de Schenkkade en het NS-spoorviaduct moeten worden vervangen. Gelijktijdig wordt het asfalt in de rijbaan vernieuwd. De werkzaamheden duren tot 19 december. T/m 26 september is het niet mogelijk om vanaf de Laan van Nieuw Oost Indie richting Voorburg te rijden. Verkeer vanaf de Schenkkade (zijde Finnenburg) kan alleen rechtsaf richting Laan van Nieuw Oost Indie rijden. Verkeer vanuit Voorburg kan niet linksafslaan richting Schenkkade. Het doorgaand verkeer wordt op Laan van NOI richting Voorburg omgeleid via de Juliana van Stolberglaan en de Prinses Beatrixlaan. Verkeer vanZondag 14 september HRC – Castricum, 14.30 uur af de IJsclubweg richting Schenkviaduct wordt ook via deze route omgeleid. Vanaf begin oktober wordt het verkeer op de Schenkkade richting Mariahoeve omgeleid via de Prinses Beatrixlaan en de Juliana van Stolberglaan. Fietsers hoeven niet omgeleid te worden. Vrijdag 12 – zondag 14 september 03 EK dochtertje jeugd Ocean Maria. Events (reddend Vanaf half november zijn hebben er geen omleidingen meer. Zaterdag 13 september Barbara Flamand met Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen 03 zwemmen), Hommerson Hellas - BFC, 19.00 uur Op de Laan van NOI blijft wel enigeDe verkeershinder Zaterdag 13 september Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6Beach jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. 03 Stadion. – Quintus, 20.00 uur – KVS, 15.30 uur richting Voorburg tot half december. inderdaad goed teFortuna behandelen, keld. Het wasWings allemaal erg ver-

ZONDAG DERDE KLASSE C

1 Verburch Verwarrend

01 2 Duindorp 01 Barbara: «Op 14 oktober 2006 3 we Dengevloerd: Hoorn Maria bleek 01 werden Wateringse Veld Acht jaar 01 aan 4 diabetes te lijden. 01 lang5 wasBMT ze een supergezonde 6 geweest GONA en dan plots - baf01 bloem dàt.7 Een HS week Texasvoor DZS de diagnose 01 moest 8 Maria DWO abnormaal vaak 01 plassen hadden we 9 en Laakkwartier een urine01 staal10 binnengebracht. Een banale ODB 01 blaasontsteking, dacht ik. Een 11 RAVA Houtwijk 01 paar12 uren voor ik de uitslag ging Erasmus 01 halen, bezocht ik toevallig een taverne waar ik een jong meisje zag zitten dat zich aan het inspuiten was met insuline. Omdat ik verpleegaspirante ben, herken ik die dingen. Toen ik dat meisje bezig zag, dacht ik intuïtief aan Maria.

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun HANDBAL dames (eredivisie) prikangst kunnen overwinnen KORFBAL (hoofdklasse)

RUGBY (ereklasse)

OVERIGE EVENEMENTEN

03 Dalto bij – Die Haghe,met 15.30zoveel uur vragen zit. Ze kan kijken warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer 03 ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos 01 Zondag 14 september ook. ‘Heb ik die pomp ook nog nodokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ik oma wordt met diabetes, heb je alEibernest ge- dig– als begrip ‘levenslang’ vatteheren ze niet(eredivisie) 01 HKV/Ons Blauw Wit,ben, mama?, vraagt HANDBAL hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: 00 14.30je uur Zaterdag 13 september dag daarvoor was ze nog zoals alleuureens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook 00 Hellas – E&O, 21.00 andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun00 was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene00 haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort 00 pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat Teneur den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg«De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag halen. Dat het zich elke dag moet inspuiten met insuline. Dat het op een verjaardagsfeestje nooit ofte nooit twee glazen cola mag drinken. Maria kan wel degelijk leven als een ander kind, maar je moet voortdurend alert zijn. Bovendien moet iedereen uit de omgeving van het kind op de hoogte te zijn én meewerken.»

Psychologe

het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het * Loosduinse Hoofdstraat; tramsporenDat op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Tot 10 oktober wordt er gewerkt aanbuik, de tramsporen begin vier keer per dag insulinegaat het vlugst via de gespuiten toegediend krijgen. Ook volgd tussen door de armen enen benen enBiesin het gedeelte Liszstraat de Lippe vandaag moet ze nog vijf keer per bips. droom ervan aan ieterfeldweg. HetIkdoorgaande verkeerom wordt omgeleid dag in haar vinger prikken omvia dede Lisztstraat, der kindje dat in het ziekenhuis Symfoniestraat, Ouverturestraat, glucose in haar bloed te metenLoosduinse en de diagnose moetIII verwerken, Uitleg en Willem straat. Van 1 t/m 5 om de drie dagen zelf de canule zo’nwordt hippo cadeau2 te doen. Met september de tramlijn verbust. voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten * Lozerlaan; asfalteren fietspad ingrijpende gebeurtenis. Kindemaken.» Het fietspad langs de Lozerlaan ts. de Erasmusren moeten de spuiten ook weg zo enSinds het hele ‘Hippo-idee’ in tot de Meppelweg (noord-oostzijde) wordt vroeg mogelijk zelf leren plaatBarbara’s hoofd heeft postgevat, 10 oktober geasfalteerd. Het autoverkeer zal hiersen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar van weinig last ondervinden en de fietser wordt huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herin twee richtingen over het fietspad aan de zuidman De Croo, Bruno Tuybens, west zijde geleid. Rani De Coninck, Marc De Bel, Marijn De Valck: iedereen die * Rijswijkseplein; iets of watvervanging is, krijgt tramsporen te maken Er wordt gewerkt aan de tramsporen op het met Barbara Flamand. Ook eenRijswijkseplein tervoor hoogte van de “Bolle In verbrief prins Filip enwand”. prinses band hiermee wordtging het doorgaande Mathilde deze weekautoverkeer op de ter plaatse over de secundaire rijbaan geleid. Fietsers bus. vanaf het Zieken richting Rijswijkseweg worden «Ik val iedereen lastig, ja», lachtomgeleid via het fietspad aan de noord-oostzijde Barbara. «Ik heb dan ook niets tevan de Rijswijkseweg. verliezen. Ik wil gewoon zo ontzettend graag dat dit project * Sportlaan/De Savornin Lohmanlaan slaagt. Mijn doortastendheid ook vruchten af.opnieuw Actrice T/m 14 werpt september wordt de rijbaan geaslige spons waarop de kinderen en voetbalfalteerdMartine en zal het Jonckheere verkeer op de Sportlaan richting hun injecties kunnen inoefenen. Bjornomgeleid. De Wilde willen meter Kijkduinler worden Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipleek mij een veel beter hulpmidpo. Jeugdschrijver Marc De Bel * Vaillantlaan/Parallelweg/Waldorpstraat/ del om hun prikangst te overwinwil meewerken door de knuffel Calandstraat (De Put) nen, te leren omgaan met hun te introduceren in eenmet kinderHet verkeer moet rekening houden vertraginziekte, om troost te vinden en om wordt ook eregen als boekje. gevolg vanDe deBel vernieuwing van het spoorhun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi be- zal viaduct. Als de situatie daartoe aanleiding geeft gin, nee?»worden ingesteld vanaf de Vaileen linksafverbod

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

«Maria is een tijdje naar een psychologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanonpompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten invoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter lantlaan naar de Parallelweg. De komende maanden patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen wordt er telkens in één tunnelbuis gewerkt. Auto’s over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels worden dan door de twee andere tunnelbuizen geschikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de leid. De rijstroken worden versmald maar er blijven in sen in het lichaam. Maria bleek er de spitsuren 2 rijstroken per richting bestaan. Dan is alleszins klaar voor, maar bleef er per richting slechts een rijstrook beschikbaar omtoch ook nog een tijdje verder dat dan alleen de middelste tunnelbuis beschikbaar In de voorbereiding kwam de selectie van Laakkwartier nog uit tegen de profs ADO Den Haag. Zondag staat in de competitie de derby tegen Erasmus op het programma. naarvan de psychologe gaan. Ze had is voor het autoverkeer. > Foto: Creative Images die begeleiding nodig omdat ze


20

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

ÉÉN EK-MATCH EN NEDERLAND WORDT GEK * Theater / muziek WINNEN / evenementen Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot noch Vaderland’. Over het misbruik van moraal. € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pe10.00 Evenementenhal Rijswijk: ‘Crea Weekend het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winpijn.nl Rijswijk’. Tot 17.00 uur.€ 8,-; jeugd 4,- (2 t/m over grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» 10 jr).de www.evenementenhalrijswijk.nl 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. zondag 14 september broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK www.madurodam.nl 09.00 Scheveningen: ‘Stralend lopen - Viva la vrijdag 12 september

Maria Rauter en Benjamin Aubry’. € 3,-. www.detobbe.nl 12.45 Binnenstad Den Haag: ‘Prinsjesdag’. Gratis. www.denhaag.com 13.00 Den Haag: ‘De Week van de Haagse Ontmoeting’. Den Haag Mozaïekstad. Feest van, voor en door Hagenaars met op allerlei loca13.00 Malieveld: ‘Haagse Kermis’. Tot 01.00 uur. Donna’. Sponsor loop Scheveningen-Wasties diverse workshops, activiteiten, muziek www.kermisdenhaag.nl senaar-Scheveningen t.b.v. Stichting Viva en sport om zo elkaars cultuur te beleven, te 14.00 Hommerson Beachstadion: ‘European la Donna, de stichting voor vrouwen met leren kennen en de Haagse culturele diversiJunior Championships Life Saving’. Eurokanker. Start ter hoogte van het Carlton teit te vieren. Voor programma zie de websipees kampioenschap met o.a. de onderdeBeach Hotel. Warming-up om 10.15 uur, te. Gratis. www.dehaagseontmoeting.nl len Beach Relay, Board Race, Rescue Tube, start wandeling om 10.30 uur. € 30,-. www. 13.30 Appeltheater: ‘Odysseus’ Toneelgroep De Beach Flags, Surfrace en Beach Sprint. Tot vivaladonna.nl Appel. Een tocht van een man die zichzelf in 18.00 uur. Gratis. www.beachstadion.com 10.00 Evenementenhal Rijswijk: ‘Crea Weekend oorlog en strijd verloor, waarin hij leert om 17.00 Binnenstad Den Haag: ‘Pure Jazz 2008’. New Rijswijk’. Tot 17.00 uur.€ 8,-; jeugd 4,- (2 t/m zijn mateloze ambitie en eerzucht te begra10 jr). www.evenementenhalrijswijk.nl Roots in Jazz. Pure Jazz slaat opnieuw de ven en de eigen sterfelijkheid te aanvaar10.00 Lange Voorhout: ‘Antiek-, Curiosa- en weg in van verruiming van het begrip jazz. den. Geschatte eindtijd 22.30 uur. € 70,- UITBoekenmarkt’ . Tot 18.00 uur. Gratis. www. Concerten, films, jamsessions, talkshows en De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale pas 66,-. www.toneelgroepdeappel.nl denhaag.com uit met niets speciale optredens voor kinderen. € 27,50 landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat Madurodam’. 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. (passe-partout 50,-). www.purejazz.nl lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in deintri€ 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl 19.00 Koninklijke Schouwburg: ‘Intern’ OntHulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of www.madurodam.nl de woonkamer. Het suc11.15 Theater Tobbe: ‘Een grote roerend Goed. Vijf acteurs kiezen vijf toehet EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is de ongetwijfeld eendikke pan- 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest o.l.v. Neeme Järvi - Prinsjesdagconcert’. Innenkoek’ Hans Schoen. € 6,-; schouwers uit en vormen koppels. In oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. VoorPoppentheater 4,99 euro koop je leiding 19.15 uur. € 20,- t/m 37,- UITpas jeugd 5,-. www.detobbe.nl aparte kamertjes leren ze elkaar kennen ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop 17,50 t/m 34,50. www.philipszaal.nl gedurende persoonlijke gesprekken. Wat Barefoot Beach Bar kan & Club: ‘Summertime ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en 12.30 een flap die je omhoog klapvolgt is een spannende ontknoping...! Festival’. Openluchtfestival met veel geta- 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Pleinvrees’ etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», lenteerde zegt zaakvoerder het Nationale Toneel. Een hartverscheurenAanvang tussen 19.00-22.00 uur. € 10,jonge artiestenGerard uit Den Haag, Granog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassa de komedie over zes mensen op zoek naar UITpas 8,50. www.ks.nl tis. www.summersummersummertime.nl lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele shirt kopen. contact. Ze worstelen zich met een uitge20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. 13.00 dametjes Boulevardzo’n Scheveningen: ‘History en brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze deuur. Gratis. streken gezicht door het dagelijks leven. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl Celtic Experience’ . Tot 18.00 koopsters. «Een gewone, één om deur uit,www.agenda-scheveningen.nl iedereen neemt ze mee.» € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl 20.00 Paleiskerk: ‘1905: E=MC2 - Einstein en de G-spot te stimuleren en dan 20.30 Theater aan het Spui: ‘Spica’ Orkater, zijn liefde voor muziek’. € 29,50 UITpas 27,13.00 Malieveld: ‘Haagse Kermis’. Tot 24.00 uur. Toeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de DASH! Een in scène gezet concert, een cu. www.festivalhaaglanden.nl www.kermisdenhaag.nl kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar Zwembad voor de strijd zijn linaire trip waarin muziek, tekst en kook20.00 Zeeheldentheater: ‘Dansfeest Buddha’s 13.00 Theater de Regentes: ‘Open vlag.» Even later haalt het meisje de cafés.dag In Theater Café Santé hangt het . Doorkunst samenkomen. € 15,- UITpas 13,50. Night’. € 10,-. www.zeeheldentheater.nl Zwembad de Regentes’ nog twee kleine voetballetjes boplafond lopend vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. www.theateraanhetspui.nl 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest, programma. O.a. vier verschillenven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, de mini-opera’s en muziekstukken van 10 Rundfunkchor Berlin o.l.v. Neeme Järvi - Beetkaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas minuten. Composities van jonge compo- woensdag 17 september hoven’ . Inleiding om 19.15 uur. € 20,- t/m 37,Een pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een seksnisten van het Koninklijk Conservatorium. 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in MaduroUITpas 17,50 t/m 34,50. www.philipszaal.nl gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met Schouwburg: ‘Arsenicum en Gratis. www.deregentes.nl dam’. www.madurodam.nl 20.15 Koninklijke bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje 13.30 Drafen Renbaan Duindigt: ‘Draverij12.00 Den Haag: ‘De Week van de Haagse Ontoude boa kant’ Het Thriller Theater. Komische een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan enen dito en en op rennen’ Paardensport. G.P. der Nemoeting’ . Den Haag Feest van, bloedstollende nacht in het huis van zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels het.EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk bigMozaïekstad. business. Tijdens hoedje. (ren) ente Hopeful Future Stakes voor enWK door2006 Hagenaars met op locatwee zussen op leeftijd die de gewoonte Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist dederlanden Nederlanders sponsode zomer van het werden erallerlei bij onze (draverij). €7,-/65+ 5,-/t/m 17 jr gratis.. ties125.000 diverse workshops, activiteiten, muziek hebben aangenomen eenzame mannen Kan best, maar Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? noorderburen extra tv-toestellen veren sport omer zoliefst elkaars cultuur teworden. beleven, te uit hun lijden te verlossen door ze te verzullen wij er niet minder gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom www.renbaanduindigt.nl kocht. Nu zouden dat 175.000 14.00 Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. leren kennen en de Haagse culturele diversigiftigen met glaasjes vlierbessenwijn. De Floddertje staat zondagbune in de Koninklijke Schouwburg podium. Pas alsop zehet gaan winnen, wordt Ne- hard meeFortis toeteren.» wil trekken, € 29,79,-. www.fortiscircustheater.nl teit te vieren. Voorde programma zie de websilijken verdwijnen in hun kelder. € 16,- t/m > Illustratie: Fiep Westendorp op t/m de taart, het typische kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers De elektronicaketens zien Nederlanders dus 14.00 gebak, Koninklijke Schouwburg: ‘Floddertje’. maar De al te graag te. Gratis. www.dehaagseontmoeting.nl 24,- * UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl oranje is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» winnen. Want naast de verkoop van Floddertje aan gevels en interieurs. Programmaboek- 19.00 13.00 Malieveld: Kermis’ . Tot 24.00 uur. 20.15 Lucent Danstheater: ‘Shoot the moon’ Koninklijke Schouwburg: ‘Intern’ Ontroe- wachten.onhandige Winkelketen Blokker «Vanaf ondernemingen volgende week van televisies gaan ook‘Haagse de kleine tapinstallaties, enwe haarde hondje Smeerkees leveren vrolijke je af te halen bij de VVV (begin september). www.kermisdenhaag.nl Nederlands Dans Theater I. Een kijkje in de rend Goed. Vijfalvast acteurs kiezen vijf toeschou- verkopen schaart zich oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden naen tehet spelen op. € 17,50 UITpas 16,-. www.ks.nl Gratis. www.denhaag.nl/monumentenzorg 14.00 Zeeheldentheater: liefdeslevens van verschillende paren en wersuitgesproken uit en vormen koppels. Aanvang tussen zegt deverhalen ‘Lotte geheimals van achter hetuur. Nedereen bakje koffie zoete broodjes over deBriza. toonbank. Neem daar 14.00 bij Theater de Tobbe: ‘Eenkun grotejedikke pan12.30 Koorenhuis: ‘Lunchconcert door studenchoreografieën waarin de laatste ontwik19.00-22.00 € 10,- UITpas 8,50. www.ks.nl «Zelfs StraussVogel’ € 6,-. www.zeeheldenthealandse elf-‘Disco & Classics Party’. dan supporteren.» nenkoek’ Poppentheater Hans Schoen. €nog 6,-; eens de vele ten Koninklijk Conservatorium’. De groep kelingen in de hedendaagse dans te zien ter.nl merchandising en prullaria bij, 20.00 Beach Company: dan kom je deKooman’s volgendePoppentheater: weken voor de‘Het non-food jeugd 5,-. www.detobbe.nl Lautaresca speelst Griekse en Bulgaarse zijn. € 34,50 t/m 39,50 UITpas 32,- t/m 37,-. Beleef het discogevoel uit de 70’s, 80’s en 14.30 Bakbeest’. op een extraBakker omzetBram van 70 toteen 80krentenbrood miljoen euro.voor 15.00 De Glazen Zaal: ‘1709: Cristofori bouwt muziek. Gratis. www.koorenhuis.nl www.ldt.nl 90’’s. € 6,50. www.beachcompany.nl moet Opvallend isde dat het tijdens EK ook allemaal de eerste pianoforte’. € 29,50 UITpas 27,-. 13.00 Malieveld: ‘Haagse Kermis’. Tot 01.00 uur. 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. 20.30 Literair Theater Branoul: ‘Literatuur ontKoning bakken.het ‘s Nachts komt een Bakietsje meer «Vooral grote www.glazenzaal.nl www.kermisdenhaag.nl moet theater’. Schrijvers worden in con€ 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl beest enmag steeltzijn. het brood. € 8,50de UITpas 7,50; plasmaenwww.kooman-poppentheater.nl lcd-televisies doen het dan 15.00 Korzo5HOOG: ‘Pure Jazz 2008’. New Roots 13.30 Appeltheater: ‘Odysseus’ Toneelgroep De 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest, tact gebracht met theatermakers. Kees ‘t jeugd 6,-. goed», zegt Henk Kok,&directeur in Jazz. Pure Jazz slaat opnieuw de weg in Appel. Een tocht van een man die zichzelf Hart ontmoet Jan Siebelink. € 15,- UITpas 18.30 Strandtent Rundfunkchor Berlin o.l.v. Neeme Järvi - Beetde Fuut: ‘Plankgas Friends’. Imvan de €Raad Nederlandse van verruiming van het begrip jazz. Conin oorlog en strijd verloor, waarin hij leert 13,50. www.branoul.nl hoven’. Inleiding om 19.15 uur. € 20,- t/m 37,provisatietheater. 37,50 (theaterrestaurant). Detailhandel. «Mensen kijcerten, films, jamsessions, talkshows en om zijn mateloze ambitie en eerzucht te 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Pleinvrees’ UITpas 17,50 t/m 34,50. www.philipszaal.nl www.defuut.nl ken nu even niet meer speciale optredens voor kinderen. Talking 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. begraven en de eigen sterfelijkheid te aan- 20.15 Haagse Kunstkring: ‘Jongvocaal - Fauré’. het Nationale Toneel. Een hartverscheurenop een paar honderd Loud (15.00 uur), Izaline Calister (16.00 uur), vaarden. Odysseus zwerft van eiland naar de komedie over zes mensen op zoek naar € 12,50. www.haagsekunstkring.nl € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl euro meer. Het moet Leslie Nielsen (17.00 uur), Benjamin Herman eiland en beleeft de vreemdste avonturen. 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Arsenicum en contact. Ze worstelen zich met een uitge20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Lady M.’ Het allemaal zo groot (18.15 uur), L4 (19.00 uur), Amsterdam KlezGeschatte eindtijd 22.30 uur. Uitverkocht. streken gezicht door het dagelijks leven. oude kant’ Het Thriller Theater. Komische verhaal van de hofdame in zijn.» Shakespeares mogelijk mer Band (20.15 uur) en Oghene Kologbo & www.toneelgroepdeappel.nl € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl en bloedstollende nacht in het huis van ‘Macbeth’. € 12,- UITpas 10,50. www.ks.nl World Squad, € 15,-. www.korzo.nl 14.00 Boulevard Scheveningen: ‘History en 20.30 Theater Camuz: ‘Begijn Le Bleu - Flamintwee zussen op leeftijd die de gewoon20.15 Theater de Veste:Gevoelig ‘Plien en Bianca - Wie dan 15.00 Zeeheldentheater: ‘Lotte en het geheim Celtic Experience’. Onderga de sfeer van te hebben aangenomen eenzame mango’s in de polder’. Het verhaal van een aantal allemaal ...’ Twee alleenstaande broers en De supermarktkehistorische muziek, zingende moniknen uit hun lijden te verlossen door ze te mensen dat aan de rand van de samenleving twee mislukte kunstenaressen. Het zijn de van StraussVogel’ Briza. € 7,50. www.zeeheltens doen ook gretig ken en Ierse muziek. Tot 20.00 uur. Gratis. vergiftigen met glaasjes vlierbessenwijn. leeft. € 14,- * UITpas 12,50. www.camuz.nl vier nieuwe creaties Pliende & Bianca en zij dentheater.nl meevan aan oranjewww.agenda-scheveningen.nl € 16,- t/m 24,- * UITpas 14,50 t/m 22,50. stelen de showkoorts. in deze Albert nieuwe Heijn voorstelling. 20.30 Theater PePijn: ‘André Manuel - Voor God 16.00 Koninklijke Schouwburg: ‘Floddertje’. € 13,liet 14.00 Haagse Hogeschool: ‘The City is Yours: Bawww.ks.nl € 22,50 UITpas24 20,50. www.theaterdeveste.nl noch Vaderland’. Over het misbruik van UITpas 11,50. www.ks.nl miljoen Welpies — moraal. Het verbod op genot. Achterlijk rezaar Bizarre!’. Line-up: Hreno LIVE, Sander 20.15 Lucent Danstheater: ‘Shoot the moon’ Ne- 17.00 Strandtent de Fuut: ‘Jazz in De Fuut’. Gratis 20.30 Literair Theater Branoul: ‘Yvonne Keuls pluchen mini-leeuwtjes —derlands Dans Theater I. Een kijkje in de liefligieus geschreeuw om hulp. En vooral over Baan, Makcim, EL-P, Secret Cinema, Boris Ross Tot 19.00 uur. Gratis. www.defuut.nl Meneer enmaken mevrouw . Op humoristidiezijn zegek’ in winkels zullenwordt uitdelen. Volgens een studeslevens van verschillende paren en cho- 19.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. Nederland. € 12,- UITpas 11,-. www.theatere.v.a. € 17,50. www.dehaagsehogeschool.nl sche wijze de lezer meegenomen naar die van marktonderzoeksbureografiën waarin de laatste ontwikkelingen pepijn.nl € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl de wereld van een aantal psychiatrische pa14.30 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. reau GfkUITpas kan de EK-gekte de suin de hedendaagse dans te zien zijn. € 34,50 21.00 Lokaal Vredebreuk: ‘Den Haag Songwri21.00 ClubBazart: ‘Jazzin’ Bazart’. Elke tweede vrijtiënten. € 15,13,50. www.branoul.nl € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl liefst 45Gebouw: miljoen euro opt/m 39,50 UITpas 32,- t/m 37,-. www.ldt.nl ters Guild’. Optredens van diverse singer- 20.30 permarkten 14.30 Kooman’s Poppentheater: ‘Egeltje Punaidag van de maand New Generation Big Band Nationale Toneel ‘Pleinvrees’ Niet meedoen, is dan ook uitgeslosongwriters. Apes in The Orange Groove, brengen.het se’. Egeltje Punaise wil graag een keer zijn 20.15 Theater Diligentia: ‘Integratie, UIT De Gramet Senna (zang). € 8,-. www.bazart.nl Nationale Toneel. Een hartverscheurenten. «Het keert zich zelfs je alsop je zoek er niet tie’. Zuiderwijk loodst zijn publiek op hilaJeroenorama en Nadine Schoch. Gratis. winterslaap overslaan. Daarom gaat hij met de komedie overtegen zes mensen naar 22.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. The aan meedoet» zegt Joop Holla van rische wijze door de belevenissen van een www.lokaalvredebreuk.nl de fakir mee naar een warm land. € 8,50 UITcontact. Ze worstelen zichGfk. met«De een NeuitgeWendies. Gratis. www.depaap.nl derlandse consument is daar zeer Haagse autochtoon. € 17,- UITpas 15,50. pas 7,50; jeugd 6,-. www.kooman-poppenstreken gezicht door hetgevoelig dagelijksvoor. leven. In het verleden was al duidelijk te merken dat www.theater-diligentia.nl theater.nl € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl zaterdag 13 september maandag 15 september consumenten van winkel wisselen om bood20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Pleinvrees’ 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Maduro20.30 Theater aan het Spui: ‘Spica’ Orkater, 09.00 Hommerson Beachstadion: ‘European 15.00 Korzo5HOOG: ‘Dancing by Daylight’. Dagschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets het Nationale Toneel. Een hartverscheurenlicht, dans, eten en drinken, muziek en verDASH! Een in scène gezet concert, een cuJunior Championships Life Saving’. Eurodam’. www.madurodam.nl (CSG) extra biedt.» de komedie over zes mensen op zoek naar rassende ontmoetingen op de zondagmidlinaire trip waarin muziek, tekst en kookpees kampioenschap met o.a. de onderde13.00 Malieveld: ‘Haagse Kermis’ . Tot 24.00 uur. Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers contact. Ze worstelen zich met een uitgedag ? € 10,- / 25,- (inclusief eten) UITpas kunst samenkomen. € 15,- UITpas 13,50. len Beach Relay, Board Race, Rescue Tube, www.kermisdenhaag.nl streken gezicht door het dagelijks leven. 20.00 De Glazen Zaal: ‘1685: Geboortejaar drie 8,50 / 23,50 (inclusief eten). www.korzo.nl www.theateraanhetspui.nl Beach Flags, Surfrace en Beach Sprint. Tot € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl 18.00 Binnenstad Den Haag: ‘Pure Jazz 2008’. New 20.30 Theater aan het Spui: ‘Niets aan de hand’ 16.00 uur. Gratis. www.beachstadion.com barokgrootmeesters’. € 29,50 UITpas 27,-. The Big Mo Impro Theatre Show. € 13,10.00 Evenementenhal Rijswijk: ‘Crea Weekend www.glazenzaal.nl Roots in Jazz. Pure Jazz slaat opnieuw de 20.30 Paard van Troje: ‘The Legendary Pink Dots’. Psychedelisch, experimentele en alUITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl Rijswijk’. Tot 17.00 uur.€ 8,-; jeugd 4,- (2 t/m weg in van verruiming van het begrip jazz. ternatieve muziek. € 12,50. www.paard.nl 20.30 Theater PePijn: ‘Meuk’ Olaf & Jasper. Caba10 jr). www.evenementenhalrijswijk.nl Concerten, films, jamsessions, talkshows en dinsdag 16 september Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk ret met vaart dat draait om de hilarische her10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. speciale optredens voor kinderen. € 27,50 20.30 Theater Camuz: ‘Begijn Le Bleu - Flamin10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’par. De Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastkenbaardheid van het alledaagse. € 12,- UITwww.madurodam.nl (passe-partout 50,-). www.purejazz.nl go’s in de polder’. Het verhaal van een aantal www.madurodam.nl tij staat vandaag voor een zware begesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van pas 11,-. www.theater-pepijn.nl 12.00 de Denstedenbouwkundige Haag: ‘Open Monumentendag mensen dat aan de rand van de samenleving 10.00 Malieveld: Kermis’ . Tot 24.00 ‘Regentenkamer - Jazzslissing. ‘Haagse Ze moet bepalen of deuur. stemvoorschriften Den voor in18.00 delenRegentenkamer: van de gemeenten Haag’. Openstelling leeft. € 14,-ongerustheid UITpas 12,50. www.camuz.nl www.kermisdenhaag.nl concert’. Stef van Es met vrienden. € 7,50.is opnieuw Maldegem en Eeklo.van monumentale gemen van de voorverkiezingen in Mi- 21.00 Thom’s Inn: ‘Jazz sessie’. O.l.v. Sander In Turkije grote ontstaan over Beets en/of Edgar van Asselt. Gratis. www. bouwen. Thema: Sporen uit een het definitieve verleden beslissingwww.regentenkamer.nl ‘Lunchconcert - Eva20.30 Theater PePijn:tussen ‘André Manuel - Voor God 12.30 Theater chigande enTobbe: Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas nemen over het plan

Oranjekoorts stijgt Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de10,strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Churchillplein 070-3066228 Nieuwe Schoolstr. 21-23, 0900-4104104 Frankenstraat 66, 070-3559305 Koorenhuis, • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis Zeeheldentheater, Theater Pierrot,is uit Korzo Theater, Prinsegracht 27, 070-3422722 • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke bijt ze342, in 070-3991000 het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten4, goed Trompstraat Ferrandweg 070-3933348 waarschijnlijk Binckhorstlaan 36, 070-3637540 Musicon, Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden.Branoul, Flirten is een vorm van overspel en Theater in de Steeg, Literairtheater Soestdijksekade 345, 070-3686800 THEATERS Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan165a, leiden Florida werden uitgesloWesteinde 070-3648408 Michigan en Maliestraat 12, 070-3657285 Muziekcafé De Paap, Appeltheater/Appelstudio, MUZIEKCENTRA U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel hun eerbaarheid enhet erger ten omdatASTA, ze hun Theater aan Spui, Lucent over Danstheater, Spui, 070-8800333en kuisheid Papestraat 32, 070-3652002 Duinstraat 6-8, 070-3502200, Spuivoorverkiezingsda27, 070-3461096 www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegenCafé de restaurant zin van de partijleiding tiemMuziekcafé argument gebruiken om Spui 187, 070-3465272 Rijswijkse Schouwburg, De kunnen Pater, Fortis Circustheater, Greve, Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parTheater Rest. Toussaint Spectacle, Gen. Spoorln. 10, Rijswijk, 070-3360336 Achterom 8, 070-3450852 Circusstraat 4, 070-4167600 Torenstraat 138, 070-3603919 indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen Toussaintkade in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen 21, 070-3609324 Stella Theater, Paard van Troje, Concordia Theater & Zalen, Haagse Jazz Club/BowlingWorld ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voorPrinsegracht ze in augustus stemmen — naar Theater de Tobbe, Burg. Feithplein 96, Kerkstraat 11, 070-3307070 12, 070-3601838 Hoge Zand 42, 070-3022680 Zuiderpark, (ingang Melis Stokelaan), Mr. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Voorburg, 070-3864880 Theater Camuz, Podium Vocale, Diligentia, P. Droogl. Fortuijnweg 79, Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Theater Zeebelt, De Constant Damlaan 44, Leidschendam, Laan v. Meerdervoort 32, 070-3451423 Lange Voorhout 5, 0900-4104104 070-4020777 dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Rebequeplein 20a, 070-3656546 070-3875314 Regentenkamer, Dr. Anton Philipszaal, Spui, 070-8800333 Haags Pop Centrum, staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Theater Zwembad De Regentes,Daardoor Burg. Theater Merlijn, Lange Beestenmarkt, 070-3658612 Koninklijke Schouwburg, Hovylaan 12, 070-4400086 zou de vroegere first lady de partij Clintons 106, droomscenario Weimarstraat 63, 070-3656515 met nog drie Bilderdijkstraat 33, 070-3450996 ‘t Syndicaat, Korte Voorhout 3, 0900-3456789 Lokaal Vredebreuk, voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproWorld Forum Convention Center, Theater Pepijn, Nieuwe Molstraat 10, 070-3600053 Kooman’s Poppentheater, Papestraat 38, 070-3656046 opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus

Advertentie 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens

* Adressen

Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) * Exposities ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT De Affiche Galerij Het Souterrain (Station Spui), 070 3537006, ma t/m zo 06-24 uur T/m 28 september: De Bijenkorf heeft ‘t! Affiches uit het bedrijfsarchief van De Bijenkorf uit jaren ‘50 en ‘60.

thoms-inn.nl

donderdag 18 september

di t/m zo 11-17 uur. T/m 28 september: Sandro Chia. Schilderijen. T/m 19 oktober: Smoking / No Smoking. Vanwege het rookverbod in de horeca per 1 juli, brengt het Gemeentemuseum een presentatie met werk uit eigen collectie die alles te maken heeft met roken en niet-roken. T/m 30 november: Les Nabis. Werk uit de collectie van de Triton Foundation. Werk van Maurice Denis, Édouard Vuillard, Paul Ranson e.a. T/m 28 september: Pat Andrea. Alice in Wonderland - levensgrote illustraties. T/m 12 oktober: 100% Make up. Zeldzame toiletstellen, zilveren en porseleinen theeserviezen en de unieke serie vazen 100% Make Up van Mendini. T/m 26 oktober: Mondriaan. Overzichtstentoonstelling. T/m 26 oktober: De Ideale Man: mode voor echte mannen. 150 ontwerpen en accessoires laten zien welke thema’s belangrijk zijn in de mannenmode, vanaf de 17e eeuw tot nu. T/m 19 oktober: Verdwenen verhalen, verbeelde werkelijkheid. Schilderijen met fotografische elementen van Hughie O’Donoghue.

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

Galerie MAT Anna Paulownastraat 69, 070 3248296, vr & za 13-17 uur en op afspraak Van 13 september t/m 18 oktober: Jeffrey Rodriquez. Pentekeningen en schilderijen.

17

21

070 3658612, wo t/m zo 12-17, za 12-21 uur T/m 6 oktober: Nieuwe generatie designers. Ilze Buziau (schilderijen/zitobjecten), Martine van Loon (meubelontwerpen) en Klaartje Esch (fotografie).

10.00 Lange Voorhout: ‘Antiek-, Curiosa- en Boekenmarkt’. Tot 18.00 uur. Gratis. www. Galerie Rehorst denhaag.com Regentesselaan 10, 070 3632500, Museum Meermanno 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. do t/m za 12-17, eerste en laatste zo 13-17 uur Prinsessegracht 30, 070 3462700, Anders Bekeken www.madurodam.nl en op afspraak di t/m vr 11-17, za & zo 12-17 uur 11.00 Den Haag: ‘De Week van de Haagse Ont- Wagenstraat 123, 070 4274920, T/m 14 september: Sierpapier uit de collectie Lau- T/m 12 oktober: Judith van Bilderbeek moeting’. Den Haag Mozaïekstad. Feest van, di t/m vr 11-17, za 12-16 uur rentius. Hoogtepunten uit de verzameling sierpavoor en door Hagenaars met op allerlei loca- T/m 30 september: Mijn droomwens. Collectie tekeSEA LIFE Scheveningen pier van Theo en Frans Laurentius. ties diverse workshops, activiteiten, muziek ningen, schilderijen, keramiek, objecten en sieraden. Strandweg (Boulevard) 13, 070 3542100, en sport om zo elkaars cultuur te beleven, te ma t/m zo 10-19 uur Museon leren kennen en de Haagse culturele diversi- Galerie Andrea T/m 1 maart: Helden - hoezo helden? Ontmoet de Stadhouderslaan 37, 070 3381338, teit te vieren. Voor programma zie de websi- Columbusstraat 2, 070 3633825, supersterren van SEA LIFE. Dieren die elk een uniek di t/m zo 11-17 uur di t/m vr 17-21, za 9-17 uur te. Gratis. www.dehaagseontmoeting.nl en wonderbaarlijk talent hebben. Zij zijn de helden T/m 26 oktober: Al-Arab, 1001 verhalen over de 12.45 Podium Vocale: ‘Mallinger en Michels - Van 13 september t/m 19 oktober: Penseés. Werk Arabische wereld. Maak een reis door de Arabische van de onderwaterwereld! Ben jij slimmer dan een Lunchconcert’. Gratis. www.podiumvocale.nl van Josine Brongers. wereld. T/m 31 december: De Poolzaal, overleven octopus? Sterker dan een kokosnootkrab? 13.00 Malieveld: ‘Haagse Kermis’. Tot 24.00 uur. tussen ijs en smeltwater. De tentoonstelling biedt Beach Resort Kijkduin www.kermisdenhaag.nl Stroom Den Haag inzicht in de veranderingen die zowel natuur als 13.30 Appeltheater: ‘Odysseus’ Toneelgroep De T/m 21 september: Boulevard Organique Kijkduin. BARBARA VUYLSTEKE VAN Hogewal 1-9, 070 3658985, cultuur in het polaire gebied doormaken en gaan Kunstenaars uit verschillende disciplines maken Appel. Een tocht van eenEN manJOHAN die zichzelf in BEVER wo t/m zo 12-17 uur. doormaken. T/m 21 september: Moordzaken, van oorlog en strijd verloor, waarin hij leert om kunstvoorwerpen waarbij organische vormen en/ Van 12 september t/m 9 november: nu monuments: vingerafdruk tot DNA-profiel. Hoe voelt het om Haags Historisch Museum zijn mateloze ambitie en eerzucht te begra- of materialen centraal staan. Since we last spoke about monuments. Is hedendeel uit te maken van een CSI-team en door midKorte Vijverberg 7, 070 3646940, ven en de eigen sterfelijkheid te aanvaardel van technisch sporenonderzoek de moord op daagse kunst in staat tot een monument? Historisch di t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur den. Geschatte eindtijd 22.30 uur. € 70,- UIT- Atelier Beeld overzicht van monumenten in Den Haag, reflectie • van 15 mei t/m 28 september: Den Haag Centraal te lossen? T/m 1 januari: Leefruimte voor mens en Anna Paulownastraat 87, 06 21104416, pas 66,-. www.toneelgroepdeappel.nl dier. Educatieve tentoonstelling over o.a. de druk op het fenomeen monument en een internationaal schrijft geschiedenis 13.30 Den Haag: ‘Oerbos-wandeling’. Over het vr 16-19 uur, za en laatste zo van de maand 104 Foto’s van de fotografen Willy Jolly, Otto Snoeck die door de mens wordt uitgeoefend op de natuur. overzicht van hedendaagse monumenten. Haagse Bos was (en is) een onderdeel van 13-19 uur en op afspraak het Oerbos, zoals dat nog maar weinig voor- Van 14 september t/m 11 oktober: Fables de Post- en Mylène Siegers, die in het achterliggende jaar T/m 14 september: Desert Songs. Een audiovisuele Tweede Kamer tocht door de woestijn van Egypte en Soedan met komt in Nederland. Reserveren verplicht via Animaux. Edith Cammenga, Schilderijen gemeng- in Den Haag Centraal zijn gepubliceerd. T/m 1 juli Lange Poten 4, 070 3183055, 2009: Rijksmuseum aan de Hofvijver. Topstukken Arita Baaijens. T/m 26 oktober: Birdpix, vogels van 06-41371680. Tot 15.00 uur.€ 8,50. www.his- de techniek. de rode lijst. Op de Rode Lijst, vastgesteld door het van de vaderlandse geschiedenis. tofun.nl ma t/m vr 09-17 uur. Legitimatiebewijs verplicht! Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwali18.30 Strandtent de Fuut: ‘Plankgas & Friends’. Museum Beelden aan Zee T/m 5 december: EU & JIJ. (Jongeren)tentoonstelteit, staan bedreigde dier- en plantensoorten. Haagse Kunstkring Improvisatietheater. € 37,50 (theaterres- Harteveltstraat 1, 070 3585857, ling over de invloed van Europa op het dagelijks Denneweg 64, 070 3647585, di t/m zo 11-17 uur taurant). www.defuut.nl leven. Aan de hand van thema’s zoals mobiel Galerie Noordeinde 19.30 Strandpaviljoen Zippers Beach: ‘Yoga T/m 1 januari: Sprookjesbeelden aan zee. Perma- di t/m za 12-17, zo 13-17 uur bellen,criminaliteit, klimaatverandering, dierenNoordeinde 117, 070 3606868, T/m 16 september: Fabels. Recent werk van Caro Beach Party’. € 20,- yogales incl. eten en nente sculptuurexpositie van Tom Otterness aan de welzijn wordt de nodige toelichting en achterwo t/m za 12-17.30, zo 13-17 uur Rambonnet. T/m 16 september: Leo Jinssen. Oliedrinken. 10,- alleen afterparty. www.zip- boulevard. grondinformatie gegeven. Van 14 september t/m 19 oktober: Alexander Timoverfschilderijen. persbeach.nl feev solo. Schilderijen. 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. Christus Triumfatorkerk De Verdieping van Nederland Heden (locatie 7x11 Ypenburg) Laan van Nieuw Oost Indie 143, 070 3837655, € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl Prins Willem Alexanderhof 5, 070 3140911, Nutshuis Patrijsplantsoen 23, 070 3465337 (tel. Heden 20.00 Paleiskerk: ‘1945: Bombardement van Dres- ma t/m vr 12-14 uur. ma & zo 12-17, di 09-20, wo t/m za 09-17 uur Riviervismarkt 5, 070 3459090, Den Haag), open op afspraak den’. € 29,50 UITpas 27,-. www.festivalhaag- Van 8 september t/m 24 oktober: Het inwendige T/m 28 september:Sportzomer 2008. Topstukken uit ma t/m vr 09-17 uur Van 10 september t/m 11 oktober: Het huis, de kahuis. Installatie van Marlies Adriaanse. landen.nl het archief in het teken van Sportzomer 2008. OnT/m 23 september: Invasie. Praagse Lente Revisimers 2 (1 tentoonstelling 2 locaties) verwachte en treffende aspecten van sportieve Ne20.00 Regentenkamer: ‘Regentenkamer - Jazzted. Foto’s van Bohumil Dobrovolský van de RusWerk van o.a. Lidy Jacobs, Joris Laarman, Mark derlandse successen uit vervlogen dagen in beeld. concert’. Eef Albers met vrienden. € 10,-. Museum voor Communicatie sische inval in Tjechoslowakije in 1968. Manders, Suze May Sho, Thomas Rentmeister en Zeestraat 82, 070 3307500, di t/m vr 10-17, www.regentenkamer.nl Maurice van Tellingen. 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Jochem My- za & zo 12-17 uur Zuiderstrand Panorama Mesdag T/mhet 4 januari: Alter Ego, mijn avatarneur: en ik. Fotojourjer - Delone rust zelve’ € 20,-. Van 11 september t/m 14 september: De zee komt! dat het uiteraard geen pretwe .can dowww.rijswijkseso En ik voel me nog denken: ziekteen is, maar daarDenneweg) telittle, together we ‘Het zal nalist tochRobbie dát Cooper niet zijn, Zeestraat 65, 070 3644544, Hedendat (locatie legdezebeeldentige van gamers schouwburg.nl (www.dezeekomt.nl) genwoordig vanalles14, aan can Schouwburg: do so much’. ker?!’. het ziekenhuis kregen ma t/m za 10-17, zo 12-17 uur Denneweg 070te3465337, online avatars vast. T/m 1 januari: Alles werkt! toch 20.15 Koninklijke ‘Lady M.’. Het ver- Inhun is. ‘Beetje metzondag van de maand Geen schijn van kans we diezelfde dejaren resultaten: T/m 14 september: Sientje Mesdag-van Houten wouitkijken t/m za en eerste Contactdag in de ‘50 en ‘60. T/mdoen 31 december: haal van de hofdame in Shakespeares ‘MacMuseum Rijswijk snoep en zo, elke12-17 dag trouw insudiabetes type 1. -Ongeneeslijk, - vrouw van de Haagse School. Landschappen, uur Opener de kracht van beeldtaal beth’. Zijdat is hetjezatdeze om haarboodbestaan tussen de Eye Herenstraat 67, Rijswijk, 070 3903617, line prikken hup10- september alles onder schap kan lezen missen maar te behandelen, bloem- en vruchtenstillevens van de belangrijkt/m 11 oktober: Het huis, de kaDe tentoonstelling laat zienlehoe grafisch ontwer- en Van regels door te moeten en onthult on- perfect di t/m vr en zo 14-17, za 11-17 uur controle.’ Uit dit soort reacties 2 locaties) wanneer je over op het be-levenvenslang dan wel. Maria kreeg met ste vrouwelijke schilder van de Haage School. mers 2 (1 tentoonstelling wereldwijd communiceren een taal die beschreven geheimen en de pers T/m 14 september: Holland Papier Biënnale. Heleerde ik dat diabetes - en zoek gaat Flamand. ookallemaal een baxter aange- kennen: Werk van o.a.vooral Lidy Jacobs, Joris Laarman, Mark (vaak onbewust) beeldtaal. doodbij vanBarbara Lady Macbeth. € 12,- UITpasmeteen 10,50. we dendaagse, internationale papierkunst. Openingsimpactvan van deze ziekte opMay hetSho, Thomas Rentmeister en Pulchri Studio Deze woorden was31ernstig. HadBriefgeheimen. ze nog deSelectie Manders, Suze december: www.ks.nl schitteren pront legd. HetT/m tijden alléén tijdens biënnale: di t/m zo 12-17 uur. leven van kinderenzwaar naast bel, inDiligentia: felle, blauwe let- Vrouwen’ een paarhonderden weken zokaarten rondgelopen, Lange Voorhout 15, 070 3461735, Mauriceheel van Tellingen. waarop Nederlanders en Vla20.15 de Theater ‘Goethe’s onderschat wordt. Suikerziekte is ters. «Onze huisspreuk», knikt danPe-wasmingen ze in een coma anoniem gesuk-opbiechten. di t/m zo 11-17 uur hun geheim T/m 31 Stichting Het 20e Eeuwse lied. Marlis Museum Swaensteyn Barbara. «Daar staat mijn gezin T/m 27 september: Ineke Roelfzema. Beelden. T/m Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum tersen stapt in dit programma van de ene augustus 2009: Ding Dong: 60 jaar langs de deur Herenstraat 101, Voorburg, 070 3861673, voor en dat willen wij ook uitdra24 september: Ankie de Reus en Emiel van der Prins Wilem-Alexanderhof 5, 070 3339666, vrouwenrol in de andere, waarbij ze liede- met kinderpostzegels. Een vrolijke en nostalgische wo t/m zo 13-17 uur gen. In je dooie eentje krijg je bijBeek. Gouaches en reliëfs. T/m 21 september: Back ren zingt van Beethoven, Wolf, Ives en Eisler. tentoonstelling voor iedereen die de deuren langs di t/m vr 09-17, za & zo 12-17 uur (Letterkundig T/m 14 september: De Hofpleinlijn (1908). Tenna niets voor mekaar. Zeker niet to the USSR. Kunstproject van Willeke van Tijn en Museum zelf is gesloten) ging om kinderpostzegels te verkopen! www.theater-diligentia.nl toonstelling over de spoorlijn van Rotterdam naar als het op een dag eens goed fout Gerbrand Volger. T/m 21 september: Gezusters. T/m 31 december: Geheimen. In het Kinderboe20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Pleinvrees’ Scheveningen. Gemaakt in samenwerking met het loopt. Want dat vergeten velen: Ruimtelijk werk van Ineke Roelfzema. kenmuseum leer je op een actieve manier Paul van Escher in Het Paleis Eende hartverscheurenHistorisch Genootschap De Blauwe Tram en m.m.v. dat hethet vanNationale de eneToneel. dag op anLoon, Francine Oomen en Jacques Vriens kennen. de komedie overkeren.» zes mensen op zoek naar Lange Voorhout 74, 070 4277730, het Spoorwegmuseum Utrecht. dere soms lelijk kan RAC Hallen contact. Ze worstelen zich met een uitge- di t/m zo 11-17 uur 1e van der Kunstraat 284, Zowat 3.000 jonge Vlaamse Livingstone Gallery streken gezicht door het dagelijks leven. € T/m 30 september: Optische Illusie, wat is dat? Art & design of distinction. Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. kinderen hebben Buitenruimte: wo Vanaf t/m zo 12-18 uurprikken diabetespatiëntjes Anna Paulownastraat 70 A/B, Grote lustrumtentoonstelling. 10,-«Op UITpas www.nationaletoneel.nl Villa Maarheeze, Villa Ruys / Braziliaanse residentie, De Coster diabetes en dat aantal groeit nog. 6 jaar zelfstandig. Barbara: 148,50. oktober 2006 T/m 30 november: Bouwhouse. Installatie bewo t/m za 12-17 uur en laatste 20.30 Theater aan het Maria Spui: ‘Niets aan dekeld. hand’Het was allemaal erg ver- inderdaad goed070 De Paauw, Museum Hofwijck, Kasteel Duivenvoorte 3609428, behandelen, werden we gevloerd: bleek staande uit meerdere containers die wellicht eenbloed zo meer v.d. maand ‘t Fotokabinet ‘Een maar er komt veel The Big te Molijden. Impro Theatre Show. Het der- Galerie de en Beeldentuin Caldicde Collectie (alleen het voor de het suikergehalte in haar Ze kan bij kijken met zoveel vragen zit. warrend en emotioneel. aan diabetes Acht jaar tonen waar insuline aantal maal onderling vantesamenhang T/m 11Wanneer oktober: Arnulf / Raquel Maulwurf / Maziestraat 2, 070 2202984, de avondvullende programma. Er gaan ge- voor 20 en 27 september en op inschrijving). De weekop peil houden,veranderen, moest ze in het soms heel gefrustreerd zijn. Boos je Rainer ziekte het leven’, hadden de dan men vermoedt. lang was ze een supergezonde snelst wordt opgenomen. Dat en nog waarbinnen performances en enden van Ottmar Hörl. Foto-übermalungen, werk op papier di t/m zotegen 11-18 uur, do tot 20 uurals volwassene gediagnosticeerd ruchten over Totaleplots Theater Chaos, dokters pijnlijk gezegd & 14,vlugst 20 & 21via en 27 28 september. begin vier keer per dag insulineook. ‘Heb ik die pomp ook no- kunstinstallaties, Maria. Dat bloem geweest en dan - bafgaat13het de&buik, gespuiten toegediend krijgen. Ook vraagtplaatsvinden. met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, begrip vatteFotokwadraten. ze niet wordt dàt. Een weekteksten voor de volgd door armen en benen en workshops en multiples. T/m 28 september: Soloexpositie scherpe en diagnose levensgevaarlijke spe- ‘levenslang’ Voor meer informatie: www.uniquole.nl/artdesigen wil zemet nogwerk altijd vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per moest cial Maria vaakwww.theabips. Ik droom ervan om ie-van vanniet Willem Schalekamp. effects.abnormaal € 13,- UITpas 11,50. ntour. Art & design of distinction tour:aan Route dag in haar vinger prikken om kunst de en dan ook je Couperus hebt al wijn plassenteraanhetspui.nl en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, der kindje dat het ziekenhuis Galerie Ramakers Louis Museummoet die insulinepomp vormgeving opin stand. Met werk van Riglucose in haar bloed te meten chard en Hutten, mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- 51, zwaar andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker staal binnengebracht. banale - voorronde diagnose moet Toussaintkade 070 3634308, Javastraat 17, geta070 3640653, Fotomuseum Den Haag 20.30 Theater de Tobbe:Een ‘Cameretten Auke de Vries, Kikiverwerken, van Eijk, Couzijn om de drie nen ze mensen met kanker genefeld. Een kind met diabetes was ze plots anders. Dat43,maakte blaasontsteking, ik. Een zo’n hippo cadeau te wo t/m za 11-17, zo 13-17 uurdagen zelf de canule do t/m zo 12-17mag uur Stadhouderslaan 070 3381144, de’. Festival datdacht aanstormende talenten sigvan Leeuwen, Pieke Bergmans, Jandoen. Jansen,Met Florenvoor pomp zen en mij niet,bloed... mama?’.T/m Dat28 soort allemaal schrap-Een gouden haarInerg di verdrietig enuur. opstandig. dat op voorhandT/m paar uren voor ik de uitslag ging amper 5.000 zou ikFles al zo’n september: Pathaar Andrea - Onevervangen. Man Show. Voor 16 november: druppel t/m zo 12-18 naleert, stimuleert, begeleidt en schoolt. tijn Hofman, Royal Delft euro / de Porclyne en Royal een kind is dat een ongelooflijk En datDe is zoook het lastige pen. Aanvaarden datKoningsromans je een leven vanvragen. Nog altijd.» halen, bezocht ik toevallig ta- voor duizend hippo’s kunnen(alleen latenvoor Recente schilderijen. - De Louis Couperus. T/m 21 september: Empty Paradise. Veertien kundeze voorronde strijdeneen talenten een Leerdam Crystal. De Caldic Collectie moeder: niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kindeveel beperkingen moet lei- alsgeplaatst verne waar ik de een jongfinale. meisje zag maken.»en op inschrijving) toont werk van genaamde ‘koningsromans’ in je eenkan histointernationale plek in halve € 10,UITpas 8,50. stenaars tonen in een gezamenlijkemet de 2 zaterdagen zo andere niet zeg- ren moeten de spuiten ook onder den,Paradise’ is niet voor vol- het beter wordt. Je kanRegentenkamer zitten dat zich aan het inspuiten Teneurpresentatie werk onder de titel ‘Empty Sinds Sol hetLeWitt, heleHenry ‘Hippo-idee’ in risch verband. . makkelijk www.detobbe.nl Moore, Armando, mogelijk zelf leren plaatJeBeestenmarkt kan vroeg106-108, was met insuline. Omdat ik verBarbara’s hoofd heeft postgevat, naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Lange 20.30 Theater PePijn: ‘Meuk’ Olaf & Jasper.«De CabaAnish Kapoor en vele anderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar ret met vaart dat draait om de hilarische her- Galerie 91 huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» kenbaardheid van het alledaagse. Conferen- Anna Paulownastraat 91, 070 3627457, zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, cesketches worden afgewisseld met liedjes. ma t/m zo 13-18 uur halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Van 13 september t/m 21 september: Yvonne Ri€ 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die Etsen en 21.00 Lokaal Vredebreuk: ‘JP Blues presenteert’. phagen / Willeke Peters / Lia van Dinther. een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken Moniques Blues Sellection. Gratis. www.lo- sieraden. nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een kaalvredebreuk.nl ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses 21.00 Theater Camuz: ‘Singer/Songwriteravond GEM als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de in het Theatercafé’. Met Barbara Breedijk, Stadhouderslaan 43, 070 3381133, voortdurend alert zijn. Bovenbus. di t/m zo 12-18 uur. Soelaas en Diftong. Gratis. www.camuz.nl dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht Schilderijen, 22.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. De T/m 5 oktober: Sebastian Gögel. ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te sculpturen en tekeningen. T/m 5 oktober: Staat & Gomer Pyle. Gratis. www.depaap.nl zijn énThorsten meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ont22.00 Holland Casino Scheveningen: ‘Miss Chi- Brinkmann. Installatie. Met behulp van o.a. oud zettend graag dat dit project Psychologe crena Benelux’. Voorronde voor de verkiezing tapijt, vaasjes en fotografische zelfportretten slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice een interieur.is T/m 8 tijdje naar een psyvan Miss China Europe op 1 december in het ëert Brinkmann een absurdistisch «Maria chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalaquarellen en Fortis Circustheater. Tevens spannend Choi oktober: Enrique Marty. Individuele wieso doen wandschilderingen. T/m 5 oktober: Martin Eder:als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter Dai Di toernooi. www.hollandcasino.nl ken van op een De Armen. Grootformaat portretfoto’s karak-insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hippompje teristieke ontklede vrouwen en meisjes die zorgt door ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel het leven getekend zijn. De anti-glamoureuze ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kindernaakten afgezet tegen een zwarte achtergrond dan ofaantrekhet kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereverontrusten, maar oefenen tegelijkertijd voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bekingskracht uit.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Brongegevens Agenda

Dit is een selectie van Den Haag Marketing, voor de volledige agenda en het toeristische en recreatieve aanbod, kijk op: www.denhaag.com. Voor cultureel aanbod, kaartverkoop en Last Minute Tickets kijk op: www.uitburo.nl. Tips voor de agenda kunt u mailen naar Arja Kalhorn: info@denhaag.com

gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesGemak patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Paviljoensgracht 20-24, 070 3381200, over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels ma t/m zo 12-18 uur schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de T/m 26 oktober: Niemandsland? Palestijnse hedensen in het lichaam. Maria bleek er daagse kunstenaars. alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder Gemeentemuseum Den Haag naar de psychologe gaan. Ze had Stadhouderslaan 41, 070 3381111, Schoonderbeek exposeert met de Dutch tub tijdens de kunstroute Art & design of distinction. > Foto: PR die begeleidingForis nodig omdat ze


22

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK * Kruiswoordpuzzel Nog ĂŠĂŠn week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. ÂŤEĂŠn match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.Âť broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt Pure Jazz op Radio West

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen ItaliĂŤ. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafĂŠs hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. ÂŤWe hebben zelfs oranje vibratorsÂť, zegt ĂŠĂŠn van de verkoopsters. ÂŤEen gewone, ĂŠĂŠn om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.Âť Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. ÂŤNet geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’, vertelt ze. ÂŤHet traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.Âť

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

,PNFOE XFFLFOE CBSTU IFU 1VSF +B[[ EBBSJO POEFS WFFM NFFS PPL JOUFSWJFXT NFU 'FTUJWBM MPT JO EF )BBHTF CJOOFOTUBE 0SDIFTUSB #BPCPC #BTJMZ 4UFQBOJF .D 7BOBG IFU 3BEJP 8FTUQPEJVN QSFTFO ,BZ 5BOHP &YUSFNP 4BCSJOB .BMIFJ UFSFO )BOT %JKLTUBM %FCCZ 3PVLFOT FO SPT FO WFMF BOEFSF CFLFOEF BSUJFTUFO 3PC 7MBTUVJO UXFF BWPOEWVMMFOEF TFNJ 1VSF +B[[ PQ 8FTU JT UF CFMVJTUFSFO PQ WSJK MJWF QSPHSBNNBÂľT NFU DPODFSUSFHJTUSB EBHTFQUFNCFSWBOUPUVVSFO NV[JFLzelfs FO JOUFSWJFXT Party Max. De absolute UJFT hit isNBBS daar PPL tal. MJWF Ze brachten een speciale PQ [POEBH TFQUFNCFS WBO UPU een oranje leeuwenpak. ÂŤ199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets VVS UF CFMVJTUFSFO PQ 3BEJP 8FTU  '. kost het, maar je valt wel op in de feestmateriaal voor in de tri5JKEFOT EF[Fdan EFSEF FEJUJF WBO IFU 1VSF +B[[ tribuneÂť, zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer.BSUJFTUFO Het suc'FTUJWBM USFEFO SVJN ESJFIPOEFSE Buysse. ÂŤMaar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een PQ )FU DSFEPbrul-shirt. ´/FX 3PPUT JO4,99 +B[[Âľeuro EPFUkoop 1VSFje goedkopere oranje attributen ook, Voor +B[[ EF XFH JOTMBBO WBO WFSSVJNJOH WBO IFU een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap dieFEJUJF je omhoog kan1VSF klapCFHSJQ ´KB[[Âľ*O EF FFSTUF CSBDIU pen. ÂŤPrecies een brullende +B[[´+B[[PO'JMNÂľ WPSJHKBBSXFSEFSFFOBO leeuwÂť, zegt zaakvoerder Gerard EFSF DSPTTPWFS HFNBBLU aan 8PSETÂľ %JU den Herder, ´+B[[ terwijl de kassa KBBS JT IFU EF CFVSUdametjes BBO EF EJTDJQMJOF EBOT enkele zo’n shirt kopen. ÂŤDe voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.Âť 1VSF+B[[PQ8FTU 3BEJP 8FTU NBBLU UJKEFOT IFU 1VSF +B[[ 'FT Toeteren )BOT%JKLTUBMQSFTFOUFFSU1VSF+B[[PQ8FTU UJWBM UXFF BWPOEWVMMFOEF QSPHSBNNBÂľT NFU Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafĂŠs. In CafĂŠ SantĂŠ hangt het plafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. rens. ÂŤWie tien biertjes bestelt, krijgt er ĂŠĂŠntjeÂť, vertelt cafĂŠbaas Kees Jansen. Waarop hij eentje hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te la8FTU CFHJOU CJOOFOLPSU %n LBOT WPPS POPOUEFLUF ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. ÂŤWeet je dat 57 deze gemaakt balveldje als hoofddeksel.Âť Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan NFU EF PQOBNFT WBO FFO [BOHUBMFOU EVT 8BOU JFEFS zit met de verkoop? ÂŤBetrekkelijk Rode Duivels op hetOJFVXF EK, hebben ze´;JOHDe oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens TFSJF NFU NF FFOEJFWBO[JOHFOIPVEUFO goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze NFFÂľ *Omaar EJU QPQVMBJSF NV UFONJOTUFKBBSJTLBO[JDI moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verBBONFMEFOWJBIFUNBJMBESFT [JFLQSPHSBNNB QSFTFO in de ploeg is een beetje zoek, hĂŠ. daarom zullen wij er niet minder HBBU kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.ÂťUBUPS +PIBO 0WFSEFWFTU PQ [JOHNFUNFNFF!PNSPFQXFTUOM derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, hetOBBS typische elektronicaketens zien de Nederlanders dus [PFL EF CFTUFDe [BOHFST land massaal oranje.Âť oranje gebak, is het wel nog even maar al te graag winnen. Want naast de verkoop FO[BOHFSFTTFOWBOEFSFHJP .FFSJOGPSNBUJFJTUFWJOEFO Winkelketen Blokker wachten. ÂŤVanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, )JK tompoesÂť, USFLU EBBSWPPSfrituurpannen, NFU EF PQ EF XFCTJUF WBO 0NSPFQ schaart zich alvast verkopen we de oranje radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als LBSBPLFCVT MBOHT TUFEFO FO 8FTUXXXXFTUPOMJOFOM achter het NederÂŤZelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar EPSQFO +PIBO0WFSEFWFTU[PFLU[BOHUBMFOU landse elfdan supporteren.Âť nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. ÂŤVooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goedÂť, zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. ÂŤMensen kijniet meer Donderdag Zaterdag Dinsdagkenopnueeneven paar honderd vanaf 17:00 uur vanaf 17:00 uur vanaf 17:00euro uur meer. Het moet TV West Nieuws Nieuwsweek TV West Nieuws allemaal zo groot mogelijk zijn.Âť Parkpop Special Tussen Cor & Kaandorp Vlieg

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

TV West zoekt zangtalent 175.000 EXTRA

VERKOCHTE TELEVISIES

Deze week:

* Sudoku

Verkeersjournaal MTNL

Vrijdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws RegioNed Bep het Medium Verkeersjournaal

Verkeer

& Meer

Zondag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws TV West Sport

Maandag

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

Oplossingen opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk vorigAdviezen, nummer indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen

ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Buurten Gevoelig WestDe supermarktkeVerkeersjournaal tens doen ook gretig MTNL mee aan de oranjeTeam

koorts. Albert Heijn liet

24 miljoen Welpies — Woensdag pluchen mini-leeuwtjes —

Vanaf maken 17:00die uurze in winkels zulTVlen West Nieuws uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbuVerkeersjournaal Gfk kan de EK-gekte de sureau Westweek permarkten liefst 45 miljoen euro opMTNL brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgeslo-

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws West Trapt Na RegioNed ten. ÂŤHet keert zich zelfs tegen je als je er niet Verkeersjournaalaan meedoetÂť zegt Joop Holla van Gfk. ÂŤDe Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.Âť

Deze week:

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Bezige

Maandag t/m vrijdag

Zaterdag

ZondagTOCH Turkse staat bemoeit zich 06-09 uur 08-11 uur ZEPNOG WATERKANSJE 08-09 uur ZEP 11-12 uur 09-10 uur Ouwe Joekels West wordt Wakker VOOR HILLARY CLINTON? met parfums, flirten 09-12 uur 10-12 uur ‌And the beat goes on De Amerikaanse Democratische par12-14 uur de Ochtendshow Klassiek op West en solo reizende vrouwen tij staat vandaag voor een zware be12-14 uur Roukost 12-14 uur Ik hou van Holland  slissing. Ze moet bepalen of de stemvoorverkiezingen 14-18 uur Non-stop muziek men van de in Michigan en Florida 14-17 uur Radioalsnog Westmeegeteld Sport worden. Een positief antwoord zou 18-23 uur Radio West Sport Hillary Clinton (foto) een laatste wa 17-18 uur West komt Thuis terkansje geven Non-stop muziek om de strijd tegen 1 8-19 uur 23-00 uur Maar Non-stop muziek Barack Obama te winnen. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit bijthet ze in hetop zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen het moeten goed van dewaarschijnlijk 18-21 uur Gesprek Dag Met Oog Morgen verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Pure Jazz op West vrouwen mogen niet alleen reizen, want+dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloWoensdag 21-23 uur Hot Talk tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsda20-22 uur Stork on Air argument 23-00 uurkunnen gebruiken om nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem + Donderdag Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parMet het Oog op Morgen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen.uur Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen 21-23 Jazz op West columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar + Vrijdag onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. 20-23 uur Pure Jazz op West velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. ÂŤDeze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Daardoorover zou de vroegere first lady deenpartij Clintons droomscenario Meer informatie programma-inhoud uitzendtijden met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproĂŠn het laatste nieuws vindt u op van internet: www.westonline.nl opnieuw dicht in de buurt Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

14-16 uur In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk Staat. deen Middagshow Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het 16-18 uur Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

17

23

MAMA DIABETESPATIËNTJE * Wat voor VAN weer zou het zijn in Den Haag? MARIA (10)

HenkSavelberg

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Min. 15º Min. 7º Min. 6º Min. 13º Max. 18º Max. 17º Max. 18º Max. 17º Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Zon 5% Zon 55% Zon 45% Zon 20% ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes Wind 3 Wind 2 Wind 2 Wind 3

Garnalencocktail

leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

Er zijn circa 2000 soorten garnalen, zowel in tropische, subtropische als koude wateren. In het algemeen worden garnalen groter naarmate het water waarin ze leven warmer is. Garnalen eten allerlei dierlijke en plantaardige resten. Van de soorten die hun leefgebied hebben in de koude wateren is de (Crangon crangon) Hollandse- of Noordzeegarnaal, door onze zuiderburen grijze garnaal en nog zuidelijker Crevette grise genoemd de lekkerste maar ook de duurste. De hoge prijs heeft alles te maken met het arbeidsintensieve pellen van de kleine garnalen. Dit gebeurt tegenwoordig weliswaar in de lage lonen landen maar daar staan weer hoge transportkosten tegenover en aangezien gepelde garnalen snel aan kwaliteit verliezen worden ze behandeld met conserveringsmiddelen hetgeen de smaak niet ten goede komt. Tot voor kort was het machinaal pellen geen succes maar nu lijkt er toch een Texelse garnalenvisser een goed werkende garnalenpelmachine te hebben ontwikkeld. Tot deze machine op grote schaal gebruikt wordt, is zelf pellen de beste optie en levert bovendien schalen en koppen op voor een mooie bisque. De beste maanden om garnalen te vissen zijn september en oktober. Ze zwemmen dan dicht onder de kust en worden gevangen met speciale garnalenbootjes te herkennen aan de driehoekige netten aan beide kanten van de boot. Daar de garnaal geen last heeft van overbevissing komt hij niet op de zwarte lijst van het Wereld Natuurfonds voor. Hij levert weinig calorieën maar wel 20 gram proteïnen per 100 gram en door de aanwezige meervoudig onverzadigde vetzuren levert het relatief hoge cholesterolgehalte geen gevaar op voor de gezondheid. Kortom we kunnen we dus onbekommerd genieten van deze zilte lekkernij. Een van de bekendste recepten met Hollandse garnalen is wel de garnalencocktail. Dit is mijn versie van deze klassieker.

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

© Marcello’s Art Factory / bron: weeronline

* Bioscopen Pathé Buitenhof

Wanted dagelijks 14:00 16:30 19:00 21:30 vr/za ook om 00:10 Wild Child dagelijks 13:20 19:40 You don’t mess with the Zohan vr/za 23:30

Wild Child do/ma/di/wo 11:30 13:45 16:00 vr/za/zo ook om 12:30 14:45 17:05 You don’t mess with the Zohan do/ma/di/wo 13:15, vr/za ook om 11:45 14:20 zo ook om 11:20 13:50

Garnalencocktail Savelberg voor 4 personen: voor de saus: >150 ml. mayonaise met 50% minder vet >75 gram biologische tomatenketchup >10 gram (medium) sherry van goede kwaliteit! >5 gram cognac van goede kwaliteit !>drupje worchestersaus >10 gram gembersiroop>snuf cayennepeper>snuf paprikapoeder >snuf zout>3 draaien witte peper>½ dl. lobbig geslagen room

Bienvenue Chez les Ch’tis dagelijks 16:10 18:50 Dark Knight, The do/vr/za/zo/ma/wo 20:30 De Brief voor de Koning Voor meer informatie: www.pathe.nl/spuimarkt tel. za/zo/wo 12:40, zo ook om 10:20 Voor meer informatie: www.pathe.nl/scheveningen 0900-1458 (35cpm) verder nodig: Die Falscher tel. 0900-1458 (35cpm) >200 gram gepelde Hollandse garnalen, dat is ca. >750 gram ongepeld di 13:30, ma ook om 15:30 >2 rijpe biologische avocado’s>ijsbergsla >takjes kervel Elegy dagelijks 21:15, do/vr/ma/di ook om 13:40 Pathé Spuimarkt Filmhuis Den Haag Kung Fu Panda (NL) Bangkok Dangerous Praagse lente/ Pražské jaro revisited Meng alle ingrediënten voor de saus zorgvuldig en zet de cocktailsaus za/zo/wo 14:00, zo ook om 11:30 do/ma/di 12:45 15:00 17:20 19:50 22:10 Opening: larks on a string/J.Menzel tot gebruik afgedekt in de koelkast. Snijd de ijsbergsla en avocado in Mamma Mia! The Movie vr/za ook om 20:20 22:40 do 19.00 grove stukken ( avocado vlak voor gebruik i.v.m. verkleuren). Verdeel de dagelijks 18:20 20:50 vr ook om 11:30 13:40 15:50 Closely watched trains/J.Menzel) ijsbergsla over de borden en leg daarop de avocado, tenslotte de garnado/vr/za/zo/di/wo ook om 15:50 wo ook om 19:25 21:40 vr 19.30 len een flinke lik van de cocktailsaus. Garneer met een takje kervel en do/vr ook om 13:30, ma ook om 13:10 zo ook om 19:05 21:25 The ear/K. Kachyna serveer de rest van de cocktailsaus apart. Als u gepelde garnalen koopt Mongol - Thelone Untoldwe Story of the Dark Knight, The denken: neur: dat het uiteraard za 19.30 geen pretkijk ze dan goed na op ongerechtigheden. can doRise so of En ik voel het me nog tige ziekte is, maar dat daarKoutecký tetoch dát niet zeGenghis Khanlittle, together we ‘Het zal do/ma/di/wo 20:30,zijn, vr/za/zo ook om 19:30 Citizen havel/P. & M. Janek genwoordig toch aan te do soook much’. ker?!’. Invr/za hetook ziekenhuis dagelijks 17:50,can do/vr/ma/di om 12:45 15:20 om 22:45, zakregen ook om 21:15 zovanalles 17.00, ma 19.30 uitkijkenSunday/ met D. Vihanová Geen schijn van de resultaten: doen is. ‘BeetjeSquandered za/zo/wo ook om 13:15, zo ook omkans 10:40 we diezelfde vr ook dag om 22:00 snoep en zo, elkezodag trouw insudat je deze bood- diabetesDetype 1. Ongeneeslijk, Sneak Preview Brief voor de Koning 19.30 line prikken en hup - alles day, onder schap kan missen maar perfect te behandelen, ledi 20:30 do/ma/di/wo 14:25, vr/za/zo ook om 13:40 The seventh the eighth night/E. Schorm soort reacties wanneer dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit Informatie dienstdoende apotheken The Accidental Husband je op be- venslangDeception di 19.30 Alarmcentrale: 112 leerde ik dat diabetes vooral zoek gaat bij19:20 Barbara ook een12:05 baxter Tel. 070 345 10 00 dagelijks 17:10 21:30 Flamand. meteen do/ma/di 14:30 aange17:00 19:30 22:00 Case for-aen rookie hangman/P.Juráček Politie Haaglanden: 0900 8844 ziekte op het Deze woorden schitteren wasook ernstig. Had ze 22:45 nog de impact van deze do/vr/ma/di ook om 12:55 15:00pront legd. Hetvr/za om 17:40 20:15 wo 19.30 SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Tandartsendienst: avond- en weekenddienst leven van kinderenheel zwaar naast deNaar bel,de inMaan felle,3D blauwe weken (alleen spoedgevallen): (070) 311 03 05. Vliegen (NL) let- een paarzo/wo ookzo omrondgelopen, 19:50 22:05 Tentoonstelling Tsjechische filmaffiches Haaglanden) onderschat wordt. Suikerziekte is ters. «Onze knikt dan wasvrzeook inom een coma za/zo/wo 12:30huisspreuk», 14:45 17:00 13:00 15:20,gesukzo ook om 17:20 dagelijks doorlopend SMASH is een samenwerkingsverband van Barbara. «Daar staat mijn gezin WALL-E (NL) Get Smart Secret sunshine/Jlee Chang-dong alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, voor en dat willen wij ook uitdraza/zo/wo 12:50 15:00, zo ook om 10:25 do/vr/za/ma/di/wo 11:45 14:20, vr/za ook om 19:50 do/vr/za/zo/ma/di/wo 21.15 Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Stichting Dierenambulance Den Haag gen. In je dooie eentje krijg je bijWanted do/ma ook om 19:45, wo ook om 19:40 Calimucho/ Eugenie jansen SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp Tel. 070 - 328 28 28 (dag en nacht bereikbaar) na niets voor mekaar. Zeker niet dagelijks 19:10 21:50 buiten kantoortijden. Iedere dag tussen 17.00 Website: www.dierenambulancedenhaag.nl zo ook om 11:10 13:55 19:20 do/vr/za/zo/ma/di/wo 21.45; zo. óók 13.00 als het op een dag eens goed fout do/vr/ma/di ook om 13:50 16:30 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens; gedu- Dierenartsen weekenddienst Hellboy II: The Golden Army Elle s’apelle sabine/ Sandrine bonnaire loopt. Want dat vergeten velen: za/zo/wo ookde omene 12:55dag 15:20, ook om 10:30 rende het hele weekend en op alle erkende Spoedgevallen nacht en weekend do/ma/di/wo 21:10, vr/za ook om 20:30 23:00 do/vr/za/zo/ma/di/wo 17.15 en 19.00 dat het van opzode anWhere in the World is Osama Bin Laden? zo ook om 20:40 Il y a longtemps que je t’aime/ Philippe Claudel feestdagen. Tel. 070 - 346 96 69 Tel. 0900 - 222 6 333 en 0900 - 2222 456 dere soms lelijk kan keren.» dagelijks 15:10 17:20 19:30 21:40 Hoe overleef ik mezelf do/vr/za/zo/ma/di/wo 19.30 en vr/za/zo/wo óók Website: www.smashaaglanden.nl Website: www.dierenartsenkring-denhaag.nl do/vr/ma/di ook om 13:00 do/ma/di/wo 16:50, vr/za/zo ook om 16:00 17.00 Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Estômago/ M. Jorge diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 Voor meer www.pathe.nl/buitenhof tel. HetSkull te behandelen, 17.00 en 21.45 ( zo. niet was allemaal erg ver- inderdaad goeddo/vr/za/zo/ma/di/wo werden weinformatie: gevloerd: Maria bleek keld. 0900-1458 (35cpm) 16:50, do/ma/di‘Een ook om 19:25 17.00 ) zo.bij óókkijken 14.30 met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het maar er komt veel meer en emotioneel. aan diabetes te lijden. Acht jaar warrenddagelijks vr ook 19:40 hadden de dan men vermoedt. Pan man, rhythm of palms/heel Sander Burger gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat Wanneer je thesoms hetom leven’, lang was ze een supergezonde ziekte voor Kung Fu tegen Panda (NL) do/vr/za/zo/ma/di/wo 17.00 Pathégeweest Scheveningen ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, geMaria. Dat als volwassene gediagnosticeerd bloem en dan plots - baf- dokters gezegd dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en wordt met diabetes, heb jeR:alA.gezeook niet dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ za 11:15 13:20 vatte 15:30, wo om 12:50 15:00 17:10 Caos Calmo/ Grimaldi Bangkok Dangerous ‘En ik dood leven: je hebt al nog niet13:10 vatten. De proefd van het vr/za/zo/ma/di/wo moest abnormaal ookaltijd om 11:00 15:15 21.45;ze do.dan. 22.00; zoals 14.30; ma/ ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iedagelijksMaria 14:40 17:00 19:30 21:50 vaak en wil zezo je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis was ze nog plassen hadden we eenook urineMamma Mia! Singzoals Alongalle eens doorgefeest, di 17.00; wo 15.00 za/zo/woen ook om 12:20, vr/za om 00:30dag daarvoor mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, zwaar getastaal Een banale andere kinderen vr 19:30 geweest en nu gedronken en lekker Cordero de dios/ Lucía Cedrón Darkbinnengebracht. Knight, The ze15.30 mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met diabetes mag anders. DatMovie maakte feld. Een kind met blaasontsteking, Mamma Mia! The do/vr/za/zo/di/wo 20.45; nen zo. óók dagelijks 15:30 20:50,dacht vr/za ookik. omEen 00:00 was ze plots zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n dat voorhand allemaal verdrietig en opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg do/ma/di/wo 15:45 18:30, za/zo/wo ookop om 19:35 Factory girl/schrapGeorge Hickenlooper Deception vragen. dat pen. Aanvaarden dat je een leven 19.30; halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» vr/za ook om 17:00, zo ook om 16:30 do/vr/za/zo/ma/di/wo zo óókEn 13.00 u is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten dagelijks 18:40 21:10 als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» met veel beperkingen verne waar ik Meet Dave Paul dansmoet sa vie/leiRémi Mauger do/vr/ma/di ookeen omjong 13:50 meisje 16:10 zag het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in den, is niet makkelijk voor vol- 17.00 zitten datom zich aan het inspuiten Teneurdo/ma/di/wo 18:15, vr/za ook om 18:10 do/vr/za/zo/ma/di/wo vr/za ook 23:50 uiteraard nog was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar zo ook om 20:15 22:20 Lemon Tree/ Eran Riklis gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, Disaster Movie alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar voor kinderen. 19.30 pleegaspirante ben, herken ik die lang nietMummy: zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijkerdo/vr/za/zo/ma/di/wo Tomb of the Dragon Emperor, The vr/za 00:20 huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» do/vr/ma/di 11:50 14:20, za/zo/wo ook om 22:10 filmbank: de schattenberg Get Smart zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, do/ma/di ook om 22:00 doorlopend do/vr/za/zo/ma/wo 21:00 �������������� ������������������������ � Rani De Coninck, � halen. Dat het zich elke dag moet Marc De Bel, Singh is Kinng Sneak Preview Hellboy II: The Golden Army inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die ������������������� ��!"��#��$���%&'"����" ��(�) �(���* do/ma/di/wo 15:50, vr/za ook om 16:20 ma 22.00nooit u dagelijks 19:20 een verjaardagsfeestje ofte iets of wat is, krijgt te maken zo ook om 15:30 Kindermatinees Kung Fu Panda (NL) nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een Sneak Preview Kidzdegelijk in da hood za/zo/wo 12:20 14:30 ken. Maria kan wel leven brief voor prins Filip en prinses di 21:00 zo/wo 15.00je moet Mamma Mia! The Movie als een ander kind, maar Mathilde ging deze week op de Star Wars: The Clone Wars (NL) voortdurend alert Het kleine dagelijks 16:50 21:40 zijn. spookje Boven-laban bus. za/zo/wo 12:35 14:40 zo/wouit 15.00 Meet Dave dien moet iedereen de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht Superhero Movie! dagelijks 14:50 16:50 18:50 ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te do/ma/di/wo 12:20 19:15 21:30, vr/za/zo om Voor meer informatie: www.filmhuisdenhaag.nl za/zo/wo ook om 12:50 zijn énook meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ont11:35 18:15, vr ook om 22:25 Midnight Meat Train zettend graag dat dit project Psychologe The Forbidden Kingdom dagelijks 22:00, vr/za ook om 00:30 slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Mariaook is een do/vr/za/ma/di/wo 17:10, do/vr/za/ma om tijdje naar een psyMummy: Tomb of the Dragon Emperor, The chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbal22:20, wo ook om 22:10 do/vr/ma/di 13:30 wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter zo ook om 16:25 21:55 Plop en de Kabouterschat ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipThe Love Guru za/zo/wo 12:10 do/ma/di/wo 11:30 13:40 18:50,pompje vr/za ookzorgt om ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel Sneak Preview niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel 12:05 14:10, za ook om 19:10 di 21:30 ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderzo ook om 11:00 13:15 18:30 Star Wars: The Clone Wars (NL) 1�"��� �2�'��'�3���' in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten��+ ,,����-�./��������0�"�$ WALL-E (NL) za/zo/wo 13:00 4 � ������(�'������2�5�67.8�9�:;���7�'�)��� �� �)���"�� hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, za 11:25 13:40 15:55, wo ook om 12:10 14:30 16:40 Superhero Movie! gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben !!!��"��� �2�'��'�3���'����������" ��0������<������� zo ook om 12:05 14:10 16:20 dagelijks 15:40 17:40 Peter(s) en meter ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en =������! �2�����3#">���� '(��2��!��:� �� �)���"�� Wall-E (OV) The Accidental Husband patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen do/ma/di/wo 21:00, vr/za ook om 19:25 21:55 dagelijks 14:10 16:20 21:20, vr/za ook om 23:40 /7�%=�����$�����������2�(��?����">2�(� over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels zo ook om 19:00 21:15 The Forbidden Kingdom �"��������$�������;�-���2�(��?��)����2�(� schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de Wanted dagelijks 18:50 sen in het lichaam. Maria bleek er @'�������A��B����������=��(�����8,�������C/,+�� do/vr/za/ma/di/wo 12:15 14:45 17:15 WALL-E (NL) alleszins klaar voor, maar bleef � "����������� �"(��!��:0��-�������%�%./��-�8,� � � do/vr/za/ma/wo ook om 19:45 22:15 za/zo/wo 12:10 14:20 16:30 De film ‘Bangkok toch ook nog een tijdje verderDangerous’ met Nicolas di ook om 20:10 22:40 Wall-E (OV) Cagegaan. is te zien in de Pathé bioscopen. ����! �2�� �"(��!��:�0�����,/��������,C � � naar de psychologe Ze had zo ook om 11:25 14:00 16:30 19:15die 21:45begeleiding> dagelijks 18:40, do/vr/ma/di ook om 13:10 Foto: omdat RCV ze nodig

A

* Spoedgevallen

Overig

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

��


24

16

Interview

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 12 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Roos

Renate & de Residentie

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winfoto’s Otto Snoek over de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- Met nen... envan de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden.

De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse De Tsjechische ambassadeur Petr Mares (links) doet een mime-act. Alsof hij een vissenkom verplaatst, terwijl organisator Andrew van Esch lucht-kust met de Slowaakse ambassadeur Oksana Tomova. Detailhandel. «Mensen kijken dan nu even nietIedermeer zoiets als een CD maar anders). op een paar honderd een zou zijn favoriete nummer weer eens euro meer. Het moet op ouderwetse wijze kunnen horen. allemaal zo groot Een heuse DJ was ingehuurd, met zo’n tymogelijk zijn.» pische jaren zestig bril op zijn neus (vertaling: een hele grote zwarte ‘kijk mij intellecGevoelig tueel zijn’ bril) en ook het had op Depubliek supermarktkede een of andere manier weldoen een relatie met tens ook gretig die Praagse Lente. Op meeéén aanuitzondering de oranjena dan, want een beeldschone heer met koorts. Albert Heijn liet pijpenkrullen zat mooi te wezen op een 24 miljoen Welpies — bankje – bleek hijpluchen niet meer dan een halve mini-leeuwtjes — Spanjaard die gewoon metzezijn vriendin maken die in winkels zullen uitdelen. was meegekomen naar ditVolgens feestje.een Of stuhij die van marktonderzoeksbudan echt helemaal niets had met Tsjechië of reauLente? Gfk kan de EK-gekte de sumet de Praagse “Nee, mijn vriendin permarkten liefstverkeersbureau 45 miljoen euroen opwerkt op het Tsjechisch brengen. Niet meedoen, is dan ik ben gezellig meegegaan naarook dit uitgeslofeestje”. ten. Die «Het keert zich tegen je als er het niet vriendin zettezelfs ons overigens ookjeop aan meedoet» zegt Joop vannou Gfk.weer «DegeNeverkeerde been, wantHolla zij was consument is daarmen zeerdoorgaans gevoelig voor. kleed in een jurk waarin de Plaatjes uit de jaren zestig, zoals ‘When I was young’ van Eric Burdon & The Animals. derlandse In het verleden was al te tafel merken dat flamenco danst. Deduidelijk hapjes op waren van winkel om boodweer wel helemaal opwisselen zijn Tsjechisch. Er liet deze weten in zijn jonge jaren te hebbenconsumenten te doen als blijkt dat hun winkel niets was overheerlijke appeltaart en Bublaninia, meegelopen in een demonstratie! Tegen dieschappen De activisten van toen zijn vandaag de dag natuurlijk allemaal grijs. (CSG) extraeen biedt.» soort kersentaart, waar niemand vanaf Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Russen Seghers dus die zomaar Praag binnenvielen. Dat deed hij in Den Haag weliswaar, maar kon blijven. Inclusief mijzelf. In de keuken toch. Nu was Coos in zijn jonge jaren een – in een aangrenzend vertrek – werden naVorige week liep ik tegen Renate te mokken beetje een Che Guevara. Zelfde postuur, melijk driftig alle hapjes voor de avond beomdat de zomer in Nederland volledig was strijdlustige blik in de ogen, zo’n baardje reid, waardoor de hele residentie was doorAANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK verregend en deze week had ik alweer een en gitzwart haar. Vergeefs zochten wij naar drenkt van een parfum van frituurvet. Zo vreselijk slecht humeur. Want wat bleek? dergelijke types op deze receptie, maar die ook mijn kleren. Den Haag Centraal fotoOp 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk graaf Otto Snoek liet weten: “Als jij straks toen zijn vandaag de dag na- parWaren wij uitgenodigd om de opening van activisten Devan Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgrijs. En oud. in die be-thuiskomt gelooft jouw vent nooit dat je op het festival Prague Spring Revisited bij te tuurlijk allemaal tij staat vandaag voorZat eenikzware gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van een diplomatenfeestje bent geweest!” op de driewieler Renateofook), wonen op de residentie van de Tsjechische tijd nog slissing. Ze moet(en bepalen de stemde stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten leeftijd hier lag toch rond de ambassadeur Mares, laatontstaan Renate het Maldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw grotePetr ongerustheid over de gemiddelde als oudste aanwezige afweten. scheiding En waarom? Omdat cavia zestig. Met chigan en Florida alsnogvoormameegeteldRoos van Put de stilaan vervagende tussen Kerkhaar en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan Piet de Jong, die inzou niet zo lekker was... En wel zodanig dat het worden. Een positief antwoord Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het lig minister-president na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Hillaryover Clinton een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. ons (foto) land zwaaide. beest waarschijnlijk diezelfde avond nog 1968 de scepter Advertentie 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens omtoch de strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: wegneemtgeven dat wij een hele de geest zou geven! Nu zagen wij sowieso Wat nietterkansje • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; winnen. Het gebruik van deodorant of tegen parfum buitenshuis is uit gezelligeBarack avondObama hadden.teEn ook eenMaar leeral een beetje op deze avond, want • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt zeleren in het den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed zame. Want tijdens de lezing wijzand. dat zeg nou eerlijk, dat er decennia geleden Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel Russen met tanks door die Praagse straten en uitdrukkingen als ‘gooi het in de groep’ en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want leiden ‘ik zal eens Michigan en Florida uitgeslokijken wat ik voor werden je kan doen’ kwamen denderen, is nou nietdat zo’nkan onderU kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hunwaar eerbaarheid en kuisheid erger stammen ten hun uitomdat die tijdzevan devoorverkiezingsdawoelige jaren werp je een gezellig stuk overengaat www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel.schrijven. Ik heb niet eens mijn best gedaan zestig. Die tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om laatste uitdrukking betekent oveAdviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parhaar over te halen, had bepaald geen zin rigens dat er helemaal niets gebeurde. Weer indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse wat geleerd. goede score de in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen Hoewel lezing veel te lang in een snotterende Renate aan mijn zijde ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen huniedere ongenoegen dezer dagen digorganisator heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar Andrew van Esch – straks zou genodigde denken datniet was, wist naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. zij vanwege deze historische gebeurtenis daarna toch nog de feeststemming erin te Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte zo zat te sniffen en biecht dan maar op dat brengen. Het festival moest natuurlijk feesdragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Hij Obama had iedereen haar tranen niets van doen hadden met die telijk geopend staten worden. binnen en slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat een LP mee te nemen uit de jaren zielige Tsjecho-slowaken, maar alles met gevraagd Een en al aandacht voor de lezing met uitdrukkingen de stammen uit die tijd Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario jongeren onder ons die dezete gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comprohaar cavia! Nog doormopperend hierover zestig (voor van de woelige jaren zestig. Onder de kroonluchter waren we de bruingebrande metde nog drie voorverkiezingen een LP is een tegen onze hoofdredacteur Coos Versteeg pagina lezen, hoofdredacteur van Bij ons in de Jordaan. opnieuw dicht in langspeelplaat, de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Over Che Guevara en cavia’s

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

dhc-70