Page 1

actueel

1-11

cultuur

14-16

sport

17-18

service

19-23

>Gemeentearchief start site met Haags schoolfoto’s Pagina 3

>Tegenstanders Europol maken tactische fout Pagina 5

> Cruiseterminal Vancouver als trekpleister Pagina 9

weekend 31 mei en 1 juni 2008

17

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) vrijdag 26 september 2008 > jaargang 2 > nummer 72 > € 1,20 ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Algemene Beschouwingen zonder verrassingen ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes

ID’ers kunnen begroting spannend maken leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat Coalitiepartijen noemen een impactis van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets mooie begroting, de de oppositie doen kritisch. Zo te horen lijkt er voor geen kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» vuiltje aan de lucht voor het college BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER bij de Algemene Beschouwingen, zo blijkt uit een rondgang langs de raadsfracties. Voor de PvdA is één punt wel cruciaal de komende weken van begrotingsbehandeling: gesubsidieerd werk, de ID-banen.

door Elske Koopman

IK VAL IEDEREEN LASTIG

De PvdA-fractie berijdt met het item van de ID-banen een stokpaardje. Maar, zo laat fractievoorzitter Marieke Bolle horen: dit is de laatste keer. Zij wil dat wethouder Henk Kool (Sociale Zaken) met een plan komt om alle mensen met een ID-baan aan het werk te krijgen. Deze mensen hebben nu een gesubsidieerde baan en die vorm van werk houdt per 1 januari op. De PvdA wil dat al die mensen dan een echte baan hebben. “Ik wil dat er een plan ligt voor het einde van de begrotingsbehandeling. Anders heeft het college een probleem. Op 30 lone oktober we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretlittle, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar teslaat wat mij betreft de klok”, aldus Bolle. can do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te Op die datum is de begrotingsbehandeling Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met in de gemeenteraad, nadat de verschildat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insulende onderdelen in commissieverband schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder zijn behandeld. De PvdA wil verder dat je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties wanneer ouders van kinderen zoek op een gaatvoorschool bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral woorden pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het taalles krijgen en datDeze inwoners vanschitteren Den naast de bel, inleven, felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar Haag die onder de armoedegrens ters. krijgen «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is automatisch een uitkering en geen Barbara. «Daar staat mijn gezin dagtaak meer hebbenvoor aan het willen invullen en dat wij ook uitdravan formulieren. gen. In je dooie eentje krijg je bijNaast de PvdA maaktnaoppositiepartij SP Zeker niet niets voor mekaar. het op een eens goed fout zich zorgen over de als ID-banen. Dedag partij loopt. gedaan Want datbijvergeten velen: Bij Hathor drinken de gasten nog hun bier buiten op het terras, een enkeling zelfs met opgestroopte hemdsmouwen. Maar de buitenverlichting is al vroeg aan heeft een eigen onderzoek de dat het van ID’ers de ene dag verschillende instellingen met in op de an- en het koelt snel af. De bomen langs de Nieuwe Uitleg en Hooigracht kleuren inmiddels in hoog tempo roodbruin, de kademuren liggen bezaaid met afgevallen dere soms lelijk kan keren.» dienst. Het rapport zal na de beschoudode bladeren. De zomer is voorbij, de herfst is begonnen. > Foto: C&R wingen verschijnen, maar op tijd voor de Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben commissiebehandeling. Verder«Op wil14fracdiabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: oktober 2006 werden we gevloerd: tievoorzitter Ingrid Gyömörei aandachtMaria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het er komt meer bij kijken warrend voor en emotioneel. ‘Een maar diabetes te lijden. voor de krachtwijkenaan waar volgens haar Acht bouwen en veel of het geld voor hetmet herplandrukjaar op aandacht de jeugd. “Daar soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat Wanneer je de voor het leven’, hadden de dan wasgaat. ze een fractie te weinig geld lang naartoe De supergezonde SP begint watziekte tenmen vanvermoedt. bomen genoeg is om achterik noem de straatbeschaving, bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gewil meer geld voor de gemeentelijke re-de diagnose standen tealwerken. hoe je omgaat elkaar”.vatte Eenzeander metvolledig diabetes,weg heb je ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en begrip met ‘levenslang’ niet wordt dàt. Een week voor kenkamer. punt van en hetwilCDA zal zijnniet datvatten. plannen ze nog altijd De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iemoest Maria abnormaal vaak soms niet snel genoeg worden uitgevoerd, Couperus doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis dag daarvoor was ze nog zoals alle eens plassen en hadden we een urinemee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, lekker zwaar getageweest en nu gedronken banale andere geld opkinderen de plank blijft liggen. Juridische kennis staal binnengebracht. Eenwaardoor D66 vindtendat het college meer mag doen canuleaanzo’n met kanker geneEen met diabetes Fractievoorzitter mag nen ze mensen was zede plots anders.onvoldoende Dat maakte feld. blaasontsteking, ik. Een hippo cadeaunummer te doen. Met de Prinsegracht 16. De meent dat overheid voor hetkind Couperushuis. Daarnaast heeft de partij vragen over dacht de Klein door Miranda Fieretom de drie dagen zelf de plaats Voor amper zen engeld mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. op voorhand allemaal schraphaar erg verdrietig paar uren ik de uitslag gingis de euro zou ik al zo’n werkplaats was 5.000 een ontmoetingsplek voor in staat plannen goed uitenteopstandig. voeren en dat Marjolein de Jong snapt dat er geen juridische kennis binnen de voor gemeente. pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» grafici en er werden exposities gehouden. vindt het onacceptabel dat dan wel de lasvoor is, zelf heeft zij ook geen financie“Neem de kwestie bijverne parkeerbeheer, die Zo’n tweehonderd kunstenaars zijn de met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» waar ik een jong meisje zag Naast werkplaats op nummer 16 kwam ten van deTeneur inwoners worden verhoogd. ringsvoorstel, maar voor volgens erwordt. persoon is berispt en wist niet kon dupe vanniet hetzegfaillissement van de Grafiekren moeten spuiten ook zode Sinds hetkan beter Je kan den, is niet makkelijk vol- haar zittendat dathij zich aan het inspuiten het hele ‘Hippo-idee’ in een uitgebreide galerieruimte op numwel meermaar gebeuren. “Zeker hetdat oog worden ontslagen. Of was de uitspraak van Omdat de winkel stichting diemogelijk is opgezet vroeg zelfom lerenlater plaathet ooit over Inkt. gaat. De Je kan uiteraard nogmetgen met insuline. ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, Barbara’s hoofd heeft postgevat, Daarvoor doen veel ziekenalleen dat je het samen sen. moeilijker voor kinderen.2018 pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel gedrevenHenk op zoek naar mer 20 en is 24.ze Kunstenaar van der Plas, op de Culturele Hoofdstad magzeggen je werk Raad van State over de Escamplaan. Dat van kunstenaars bij een breed publiek Veiligheid huizen een beroep met haar kindzien maar dat bent het op dingen.zegt Toende ik dat meisje sponsors. Yves is Leterme, Hergendeel. meeste initiatiefnemer van Inkt, vijf jaar geleden bestjelaten dateens je trots ons erf-zal dragen.» hadden ze moeten weten”, fraconder de aandacht te brengen, heeft zelfop heteen armzaDebezig VVD-fractie in Uit DendeHaag wilreacties tijdens Leer uit hethoort pak mag zag, State dacht oordeelde ik intuïtief aande Maria. man uit De de Croo, Bruno Hij Tuybens, klonk dezelfde relativerende te- maar stichting. vindt het goedéén enkoekje Couperus daarbij. Ik wil faillissement aangevraagd. Kunstenaars die teruggetreden tievoorzitter. Raad van Algemene Beschouwingen vooral wehalen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, dan ook “tragisch” dat Inkt op zo’n het college vragen zich actief op te stelvorige maand dat Den Haag de woon- ten of € 1 miljoen per jaar wel genoeg inspuiten hun werk bij de winkel aan de Prinsegracht met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereenmanier die komt. “Heel het zo lenverjaardagsfeestje bij het rijk, fondsen investeerders in consignatie hebben gegeven, moeten hun ten eindeiets wagenbewoners aan de Escamplaan niet is voor het veiligheidsfonds. Een ander een nooiten ofte of wat is, jammer krijgt te dat maken moet aflopen. Ik heb me er altijd intensief om geld sprokkelen. zomaar op straat mocht zetten zonder hen heikel punt voor de VVD is de econo- nooit tweebijeen glazente cola mag drin- Het college eigen werk nu ‘terugkopen’. Voor het eerste met Barbara Flamand. Ook een Maria wel degelijk leven Andere on- werk moet € 50,– aan ‘administratiekosten’ voor prins Filip prinses mee bezigbrief gehouden, maar vijfenjaar geleden leunt nu kan te veel achterover”. een alternatieve standplaats te bieden. mie. “Den Haag wil de beste MKB-stad ken. een ander kind, maarzijn je moet Mathilde deze week op de genoeg.ging Ik ben een tijd adviseur derwerpen van D66 de samenspraak worden betaald aan de curator. Elk volgend vond ik het Kersverse fractievoorzitter Karsten Klein, van Nederland zijn. Wij dachten dat het als alert zijn. bus. kwam erachter dat wanneer en meer aandacht voorBovenbomen. die vanwege een verjonging in de fractie stond voor Met Kool Beter, maar dat lijkt voortdurend werk dat wordt opgehaald, kost nog eens geweest maar dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht je weggaat, je dat consequent moet doen. Dievan laatste twee onderwerpen stipt de € 5,–. Michel Santbergen opvolgde, voert na- tegen te vallen”, vervolgt Mulder. Om de ving het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te Ik neem niemand iets kwalijk. Het iszo nooit Haagse Stadspartij ook aan. Naast een mens het CDA het woord. Hij legt de na- beschouwingen niet te zwaar te maken, zijn Betrokken kunstenaars reageren verontén meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon ont-een instelling ik weet zal de VVD ook pleiten voor meer inzet kritische noot over de samenspraak en waardigd. Er bestaan al briefwisselingen commerciële zettend graaggeweest dat dit en project slaagt. dat Mijn hetdoortastendheid moeilijk is om geweglopende bewonersorganisaties wil tussen gedupeerden waarin wordt opge- als geen ander op de Olympische Spelen die mogelijk Psychologe Advertentie ook vruchten af. Actrice is een tijdje naaraandacht een psy- voor duur- roepen deze betaling voor eigen werk te noeg geldwerpt te verdienen om alles draaiende de stadspartij meer naar Nederland komen in 2028. “Het col- «Maria lige sponsen waarop de kinderen «Debomen diabetesweigeren. van Maria heeft enmaand voetbalgegaan. moest so- voor te houden.Martine Toen ikJonckheere anderhalve gelezaamheid. “BijZehet extradat geld Ook zijn advocaten vakbonlege moet met een plan komen. Wij plei- chologe wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter den hoorde dat het slecht ging, heb ik mijn hebopikeen ookinsulinepompje. mijn vraagtekens, het is vooral den ingeschakeld. “Voor mij kwam het niet ten voor de sporten met water en strand. ken Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipwerk opgehaald”. bedoeld omervoor achterstanden te wer- genomen als een verrassing”, Janeen Naezer, één hulpmidMotorbootraces moeten wat ons betreft pompje leek mij veel beter derbreking voor haar zegt po. Jeugdschrijver Marc De Bel zorgt dat ze zichweg ken. Het elke bomen kappen en planten lijkt opvang. van de gedupeerde “Er zijn alte overwin- wil meewerken door de knuffel weer Olympisch worden en voor de kust niet del om hun prikangst medische Omdat Maria kunstenaars. langer dag moet inspuinen, leren omgaan hunnietteiedereen nog groen te klein isjaren om alles tetegoeden kunnen aan introduceren in een kinder-van psychologe Lang was op de hoogte eenEen zaak apart inonderzoekt plaats van dat geen mijteuitbetaald. Het met van Scheveningen komen”, adviseert ten. ziekte, om troost te vindende en financiële om boekje. weten, ben ik redelijk in- dat De Belvan wordt eredan of het kind mentaal klaar is veel toestand Inkt.ook Veel kunwordt gekoesterd. Er kan nog verbewas eenbezeten voorbode er wel werk werd Mulder. hunuitgekeerd”. agressie op kwijt formatie en kennis beginnen peter. Toch al een erg mooi behet dragen van zo’nstad pomp, stenaars hadden daarom geen gelegenheid teren voor de groene aan zee”. verkocht en nikstewerd Nae-te kunnen.» Coalitiegenoot GroenLinks steekt de bij- voor gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Groep Van der Velden, voorheen LPF, zer wilde uit onvrede zijn werk terughalen, om vóór het faillissement hun werk terug te drage optimistisch in. “Ik zie dat de juiste ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter halen. Conny Sprinkhuizen, wil alleen kwijt dat hij zijn acht minumaar was te laat. “Juist toen ik die beslissing dingen op de juiste manier worden aan- patïent. Hippo-projectvoormalig te kunnen beZe bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het ten spreektijd gaat gebruiken voor een had genomen, kreeg ik een briefNijlpaard van advogepakt. Er wordt zoveel geklaagd, maar over waar lotgenoten met mede zelfredzaamheid be- rum.be, geworden. in hetstuurslid Engels van de stichting, betreurt de situkaar in contact komen en ervarinom zelf de canule te plaathippo. Dat&klinkt als ‘hypo’, atie. de “Ik had nooit gedacht dat werken die sprookje over Den Haag. “Er worden in catenkantoor Wessel,isTideman Sassen. er gaat een hoop goed. Ik ben ook opti- schikt het lichaam. Maria bleek er ook door Inkt was failliet verklaard. Waarschijnlijk niet van Inkt zijn tegen betaling terug naar deinraad veel sprookjes verteld, mistisch van aard, misschien helpt dat”, sen klaar en voor, bleefgeslikt. Ik ga ben ik nu twee jaar aan inkomsten kwijt”. de eigenaar gaan. We zijn nu aan het kijken wethouders diemaar worden zegt waarnemend fractievoorzitter David alleszins Zie onze advertentie op pagina 42 toch ook nog een tijdje verder naar de juridische mogelijkheden om dit te eende sprookje vertellen over Den Haag”, Stichting Grafiekwinkel Inkt startte in 1983 Rietveld. Hij wil het college wel vragen naar psychologe gaan. Ze had zegt raadslid Willem van der in een ruimte boven de Grafische Werk- voorkomen”. of € 1 miljoen genoeg is voor duurzaam die begeleiding nodig omdat ze Velden.

A

Met herfst 5.000 euroiskan ik al zo’n De begonnen duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Kunstenaars zijn de dupe van faillissement Inkt

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


2

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsmens

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

door Joke Korving

Oranjekoorts stijgt

‘Ik zoek kleren waarin de klant zich prettig voelt’

‘Waar heeft u een hekel aan?’. Het is een van de vragen die Toine Poels, personal shopper bij de Bijenkorf, steevast aan klanten stelt. ‘Aan mensen die treuzelen’, was onlangs het antwoord van de jonge vrouw die advies wilde op het gebied van kleding. Uit zo’n reactie maakt Poels veel op. “Ik weet meteen al dat het een actief iemand is, die niet van frutsels houdt. Zij wil iets gemakkelijk kunnen aanschieten. Dus geen blouse voor haar met ingewikkelde franjes. Daar moet ze veel te lang mee bezig zijn”. Deze maand is hij precies een jaar personal shopper. Het wil zeggen dat hij (gratis) adviseert, selecteert en – op verzoek – met klanten winkelt in de Bijenkorf. Volgende week komt hij aan dit werk niet toe. Van donderdag 2 t/m zaterdag 4 oktober zijn er de jaarlijkse Drie Dwaze Dagen die deze keer voor de 25ste keer worden gehouden. “Het wordt een groot feest. In alle filialen worden op de eerste ochtend in totaal 33.333 stukken taart uitgedeeld. Bij ons wordt de opening gedaan door Pierre Wind en Bart Chabot. Aan de eerste klanten worden die donderdag 3333 cadeautjes uitgedeeld. Er zijn allerlei Een soorten pop in prijzen te winnen en op zaterdagmiddag eenkomt seks-de hele cast van de musical Tarzan”. Hij shop met verheugt zich zichtbaar op het spektakel. “Je maakt oranje boa dagen van ’s morgens zeven tot ’s avonds 11 uur en en ditoben je kapot, maar het is de leukste week daarna hoedje. van het jaar”.

Belangstelling

De filialen van de Bijenkorf in Amsterdam en Rotterdam kende al personal shoppers. De belangstelling in Den Haag groeit voor dit fenomeen. “In andere landen, zoals Engeland en de Verenigde Staten, is het heel gebruikelijk dat klanten zich laten adviseren”. Het is niet verwonderlijk dat er ook in de Residentie behoefte aan is, vindt Poels. “De wereld wordt drukker en gehaaster. Mensen hebben geen tijd of geen zin om te winkelen. Bovendien zijn ze het overzicht kwijt. Wij hebben

de persoonlijkheid moeten tot uitdrukking komen. Nee, naar prijzen kijk ik niet. De klant is nummer één. Dat vind ik ook belangrijker dan wat de mode voorschrijft. Als een legging in de mode is en ik zie dat dit iemand niet staat, raad ik dat sterk af”. Hij volgde een opleiding tot etaleur maar maakte al snel de overstap naar de afdeling modevormgeving van de Kunstacademie in Den Bosch. In zijn stagejaar werd hem gevraagd te solliciteren bij de Bijenkorf. Poels kwam 22 jaar geleden naar De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een specialeDen Haag en heeft in die tijd als leidinggevende landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met nietsde hele winkel doorlopen. “Ik heb alle afdelingen lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de tri-gehad: meubels, lingerie, schoenen, dames- en heHulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het suc-renmode, de huishoud- en kerstafdeling. Nu zit ik, het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld eennaast het werk van personal shopper, bij de klanoranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop jetenservice”. En: “In al die jaren heb ik heel goed ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkopnaar mensen leren kijken. Dat doe ik graag; ik ben ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klap-een mensendier”. etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een brullendeHij is langzamerhand een expert op het gebied van pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerardkleur. Poels weet wat kleur doet in bijvoorbeeld een nog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassainterieur en kan soms iemand op andere gedachten lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’n shirt kopen.brengen. Zoals de klant die rode gordijnen wilde brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze dekopen. “Uit het verhaal bleek dat bij haar vrijwel koopsters. «Een gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.»alles rood was in huis, met veel oranje accenten. Ik de G-spot te stimuleren en dan heb haar laten zien hoe saai het interieur zou worToeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de den met rode gordijnen en heb haar uiteindelijk kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijnblauwe verkocht. De hele omgeving ging daardoor vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt hetknetteren, kwam meer tot leven. Ze heeft me later nog twee kleine voetballetjes boplafond vol met oranje alpenho-verteld Jupiler maakt deze toeters. hoe blij ze met die oranje keuze was”. ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt,Maar, zoals eerder opgemerkt, hem wordt toch kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas vooral advies gevraagd op het gebied van kleverd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje ding. Deze klantenkring varieert sterk, vertelt gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te labekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaaktToine Poels. “Van de oma die iets koopt voor haar een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aankleindochter in Israël, de zakenvrouw die geen tijd winkelen en twee keer jaar vier uur zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben zeheeft om Dete oranjegekte is duidelijk bigper business. Tijdens eenvan collectie nieuwe kleren tot Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponso-uittrektdevoor zomer het WK 2006 werden er zakenbij onze voor wie ik 125.000 elk seizoen een complete garWie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maarmannen noorderburen extra tv-toestellen versamenstel”. Toine Poels is sinds een jaar bijisdeeen Bijenkorf. Foto:hé. Mylène Siegerszullen wij er niet minderderobekocht. de ploeg beetje > zoek, daarom gewonden naar depersonal tri- inshopper Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. Soms schakelen collega’s hem in. Dat gebeurde bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» een meisje dat een zocht voor de kleding. Hoehet hij teOp werk gaat? “Iemand wiltypische bij- onlangs hier viereneenhalfduizend vierkante meter weer dameste klein en kleurt de kers op de taart, het kan terecht bij de lo- derland Debij elektronicaketens zienjurk de Nederlanders dus vader. “Ze hadnaast een heel mooi voorbeeld een heeloranje nieuwe garderobe. Datnog kan mode, bij kale de herenmode is dat bijna drieduizend. land massaal oranje.» gebak, is het wel evenbegrafenis ‘feestwinkel’ maarvan al tehaar graag winnen. Want de verkoop we koffie dronken entapinstallaties, ik dat tegen variëren van vakantiekleding, zakelijke kleding Hoe kún je dan nog overzicht hebben? Ik ben elke Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende weekjasje aan. vanToen televisies gaan ook de kleine vertelde ze dat dit voor het lievelingsjasje of voor de vrije tijd.verkopen Er is eerstwe eendeoriënterend ge- haar zei, week bezig om de collectie te bekijken, tot in zich detail. schaart alvast oranje tompoes», frituurpannen, radio’s op het werk envan zelfs uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema.haar vader spelconsoles omdat wedstrijden na te als was. ‘Doe dan aan’, heb ik spelen haar gete achterhalen wat een klant Daardoor weet ik wat bij wie past alsook ik een vraag sprek, waarin ik tracht achter het bakje koffie kun jeadviseerd. zoeteDaaronder broodjes over deze toonbank. Neem daar heeft een simpel, zwart samenbij deeen winkel in en ik provan klanten krijg. Op een gegeven moment hebNederje wil. Daarna gaan we«Zelfs landse elf- beer kleding te zoeken, danwaar supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, de klant zich prettig jurkje gekocht”. een beeld van iemand in je hoofd”. dan kom je de volgende weken voor de non-food Toine Poels adviseert ook het gebied van onder in voelt”. Poels ziet erop toe dat er aan meer eisen opinformatie: een extratoine.poels@bijenkorf.nl omzet van 70 tot 80 miljoen euro. meer woninginrichting. De hoofdmoot is echter wordt voldaan. Want: “De eigen stijl van iemand en Voor meer Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Wine & Style at Taste

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

We zijn nog steeds voorzichtig open...

Gevoelig De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand.

Taste, the wine bar is gevestigd aan het Tournooiveld 1, Den Haag. Michigan en Florida werden uitgeslo-

ten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de pargoede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar om die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte van de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten by Rodrigo staten binnen en Obama slechtsStyling 67. stond, is het zeerOtazu onwaarschijnlijk dat Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIĂ‹NTJE MARIA (10) ‘Marktwerking cultuuronderwijs geen goed idee’ Verbijstering in deSPONSORS wereld van ZOEKT VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT len in het basis- en voortgezet onderwijs

heb je er een dagtaak aan�, meldt hij.

maken nu gebruik van ons cultuuraan- Wethouder Jetta Klijnsma blijft er rustig de Haagse cultuureducatie. De bod. Als je het aan de scholen zou over- onder. “Ik snap niet waar alle bezorgdZe is een marktwerking moeder met Flamanden(33) uit Erwetegem heid vandaan komtâ€?, zegt ze verbaasd. laten Barbara valt de ondersteuning ervaring vermeende in een het Missie. van het Koorenhuis weg. En dat zou jam- “Bovendien ben ik niet zo van marktcultuuronderwijs, de comontwierp eendie unieke nijlpaardknuffel werkingâ€?. De wethouder voor Cultuur mer zijnâ€?. die jonge diabetespatiĂŤntjes “Mee eensâ€?, zegt een woordvoerder en FinanciĂŤn heeft nog niet direct het missie Verploeg eerder dit jaar leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. een paar weken spitvan Baradvies de commissie Verploeg overvan de EloutSinds van Soeterwoudeschool. aan wethouder Jetta Klijnsma genomen. Ze “Op dit moment verloopt de samenbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondereheeft eerst een onderzoek werking met het Koorenhuis goed. Als aangekondigd waarbij het aanbod van voorstelde, is geen goed idee cultuureducatie daarze verandering in zouvoor komen zijn we project. Inspiratie drive haalt uit de zorg haar dochtertje Ma-in Den Haag onder de volgens Jeannine Molier,en directeur een stukje deskundigheid kwijtâ€?. Henri loep wordt genomen. Dit onderzoek riahet (10). Hetenmeisje kreeg tweeReijgersberg, jaar geleden suikerziekte en dat heeft zette in 2009 plaats. directeur van de De La Rey van kunstcultuurcentrum school is ook niet enthousiast over de De wethouder die in haar meerjarenbeKoorenhuis. “Dan gaatop juist de kop. ÂŤHet het gezinsleven zijn waszoals eendeze ramp. Iedereen leidsplan extra geld heeft uitgetrokken toekomst nu geschetst wordt.onderschat “Als het cultuuronderwijs anders gere- voor kunst en cultuur, zegt dat onderkwaliteit van het cultuuronderwijs de impact van diabetes. Daarom ik in actie wil iets de mogelijkheid gegegeldben gaat worden, haal jegeschoten. alles onderuit Ikwijsinstellingen achteruitâ€?, zegt ze redelijk bezorgd. wat de afgelopen jaren is opgebouwd. ven moet worden om zelf lessen in te

doen voor kinderen die net alsDeMaria levenslang hebben gekregen. En kwaliteit van het cultuuronderwijs kopen. “Ik weet dat de scholen in het komt in gevaar boel omgooien is voortgezet onderwijs een brede intedoor Dominique Snip Desnoods bel dit moĂŠt lukken. ik zelf aanen bijdeprinses Mathilde.Âť ook helemaal niet nodigâ€?. De directeur BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER zegt dat tijd een grote rol gaat spelen. Marktwerking in het cultuuronderwijs zou betekenen dat scholen zelf kiezen “We hebben een cultuurcoĂśrdinator in uit het aanbod van cultuurinstellingen in dienst die een middag in de week werkt Den Haag. Maar de vraag is of de scholen om contacten te onderhouden met het daar blij mee zijn. “Dat zijn ze beslist niet. Koorenhuis. Als deze ook nog uit de Ze zitten er niet op te wachtenâ€?, vertelt verschillende aanbieders van kunst- en Jeannine Molier. “Een groot aantal scho- cultuureducatie moet gaan kiezen, dan

resse hebben in kunst en cultuur. Velen melden zich bij het Koorenhuis maar ook bij andere cultuurinstellingen zoals Museon. Het is juist leuk dat scholen zelf kunnen bepalen wat zij aan cultuuronderwijs willen�, aldus Klijnsma. De wethouder wil om die reden het onderzoek afwachten. “We maken een inven-

IK VAL IEDEREEN LASTIG

tarisatie om te zien waar we nu staan. Hoe we verder vorm zullen geven aan het cultuuronderwijs wordt pas na het onderzoek beslotenâ€?, laat de wethouder weten. Henri Reijgersberg snapt niet waarom er Ăźberhaupt een onderzoek komt. “Er is helemaal geen reden voor een onderzoek of een verandering in het cultuuronderwijsâ€?, zegt de directeur. “Als iets goed functioneert, moet je het laten voor wat het isâ€?, vindt hij.

Brandbrief

De plannen van de wethouder zijn bij meerdere partijen niet in goede aarde gevallen. Vorige week ontving Jettta Klijnsma een brandbrief van zeven wijkorganisaties uit het Haagse stadsdeel Escamp. Zij vinden het onbegrijpelijk dat er geen structurele financiering is gereserveerd voor een tweede vestiging van het Koorenhuis aan de Zuidlarenstraat. De gemeente gaf in 2006 het groene licht voor een tweede Koorenhuis, omdat zij het cultuuraanbod in Den Haag Zuidwest wilde vergroten. De wijkorganisaties eisen dat de gemeente haar belofte alsnog nakomt.

Haagse schoolfoto’s op internet Het succes van internetsite Schoolbank.nl heeft het Haags Gemeentearchief geïnspireerd tot een Haags equivalent. Op www.haagsescholen.nl zijn sinds kort honderden klassenfoto’s van Haagse scholieren te vinden, zoals deze opname van de schoolklas uit 1925/1926 van de HBS aan de Raamstraat. Alle soorten onderwijs komen aan bod; lager, voortgezet, hoger, openbaar, christelijk, internationaal etc. Nog lang niet alle Haagse scholen zijn op de site te vinden; voorlopig alleen die waarvan foto’s beschikbaar zijn. Voor de vulling van de site wordt uit de collecties van het Haags Gemeentearchief geput. Maar iedereen kan aanvullingen doen, niet alleen door het beschikbaar stellen van eigen materiaal, maar ook door het geven van aanvullende informatie op de al beschikbare afbeeldingen. Op de site zijn naast foto’s ook documenten zoals boeken, kranten en tijdschriften te vinden. Aan dit project is ruim een jaar door vrijwilligers gewerkt. Zij verwerkten niet alleen gegevens, maar digitaliseerden ook al het materiaal. Het Haags Gemeentearchief nodigt iedereen uit de site te bezoeken en informatie, foto’s of ander materiaal toe te voegen. Geen internet, ook dat is geen probleem. Foto’s en andere documenten kunnen worden opgestuurd of uitgeleend aan het Haags Gemeentearchief om te worden gescand (op afspraak). Haags Gemeentearchief, Antwoordnummer 1011, 2506 WB te Den Haag, 070 353 70 19.

17

3

Bunker Badhuisweg niet volgestort De bunker aan de Badhuisweg wordt niet dichtgestort. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) ontkende in de raadsvergadering het gerucht hierover. Openstelling is nog onzeker, maar de wethouder wil de mogelijkheid wel bekijken. Dat zei hij in antwoord op mondelinge vragen van VVD-raadslid Bart de Liefde. Die had gehoord dat de bunker dichtgestort zou worden. Tijdens de afgelopen Open Monumentendagen was de bunker opengesteld op initiatief van Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen, ĂŠĂŠn van de publiekstrekkers van Den Haag met 4200 bezoekers. Norder noemde de bunker uit de Tweede Wereldoorlog ĂŠĂŠn van zijn favoriete onderwerpen. Vlak voor de zomer was hij in een bunkercomplex in Scheveningen-Noord geweest. “Het is een slecht beschreven geschiedenis, maar van deze tragedie in Scheveningen zijn de resten buitengewoon goed bewaard geblevenâ€?, schetste de wethouder. Het college heeft volgens Norder in de begroting al geld gereserveerd voor de openstelling van dat complex. Dat kan alleen in de zomer, omdat in de winter vleermuizen in het gebouw verblijven. De bunker aan de Badhuisweg is minder geschikt voor een openstelling, maar de wethouder wil dit wel onderzoeken. Hij drukte de raad en bezorgde burgers op het hart dat dichtstorten niet aan de orde was. Hij zal op zoek gaan naar mogelijkheden om ook dat complex open te houden. “Het idee van een appetizer aan de Badhuisweg vind ik wel aantrekkelijkâ€?, aldus Norder.

Start inspraak plan Spui en Grote Markt

Belanghebbenden krijgen de kans om tijdens de inspraakronde hun ideeĂŤn te uiten over het plan voor de herinlone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretlittle, together we ‘Het zal toch dĂĄt niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar terichting van het Spui en Grote Markt can do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te en omgeving. Hierin staat ondermeer Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met dat de straten worden afgesloten voor dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insudoorgaand autoverkeer en dat er een schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder herinrichting volgt voor fietsers en wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties voetgangers. Trams en bussen houzoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral den hun huidige routes en blijven geDeze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het woon gebruik maken van het Spui. Om naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar sluipverkeer in de omliggende straten ters. ÂŤOnze huisspreukÂť, knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is te voorkomen worden diverse extra Barbara. ÂŤDaar staat mijn gezin (verkeers)maatregelen genomen. De voor en dat willen wij ook uitdraplannen maken deel uit van het vergen. In je dooie eentje krijg je bijkeerscirculatieplan. Het is de bedoena niets voor mekaar. Zeker niet ling dat eind 2009 wordt begonnen met als het op een dag eens goed fout de diverse werkzaamheden. loopt. Want dat vergeten velen: Omwonenden en ondernemers ontvandat het van de ene dag op de angen bij de start van de inspraakperiode dere soms lelijk kan keren.Âť per post een brief van de gemeente. Haag noemt het huidige stadsbestuur lid van een politieke partij, bijvoorbeeld Raadslid Willem van der Velden Het gros met Daarnaastkinderen organiseert de gemeente een ‘stalinistische democratie’. “De over- door het uitdelen van foldertjes. Willem van Verwarrend Barbara Flamand dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse hebben heeft de opgeheven LPF verlaten. ook bij de twee inloopbijeenkomsten ‘Voorontheid wil het merendeel voor de mensen van mijn collega’s werkt der groeit Veldennog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiĂŤntjes diabetes en overdat aantal zelfstandig. De Coster Barbara: ÂŤOp 14 oktober 2006 of bij daaraan gerelateerde instellinwerp herinrichting Spui’ en ‘voorontJe moeterg wijken laten kiezen Hij is voorzitter geworden van keld. Hetbepalen. goedheid te behandelen, was allemaal ver-zelfinderdaad werden we gevloerd: Maria bleek genâ€?, zegt der Velden. werp tonen Grote Markt Deze voorzieningen willenâ€?, zegt veel met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed er komt meer bijVan kijken envoor emotioneel. ‘Een zij maar aan te lijden. waar en de omgeving’. insuline het de diabetes Haagse partij OnsAcht Denjaar Haag warrendwat Het enige raadslid de Groep Van der bijeenkomsten zijnopgenomen. op maandagDat 6 en de het oudleven’, LPF-man stellig. vindt soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het dan men vermoedt. Wanneer je van hadden de Voorts lang was ze een supergezonde ziekte voor snelst wordt Velden was namens ook. de LPF een halfpomp jaar ook nog no- begin vier keer per dag insulinedonderdag 9 oktober tussen 16:00 Van dertegen Velden dat Dat de huidige kleine gediagnosticeerd ‘Heb ik die als volwassene Maria. bloem en dan plots gaan - baf- alsdokters gezegd gaat het vlugst via de buik, ge-uur en zalgeweest in de raad verder dig als“De ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook wordt Chrismet diabetes, heb al ge- Kamer. ze niet dĂ t. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ volgd door en benen en de lid van deje Tweede ideeĂŤn van en 20:00 uur in armen het gebouw van alsvatte Solidair Nederland, GroepMaria Van der Velden. Hijvaak zal bijendewil zepartijen dan. ‘EnIkals ikdaar dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per proefd van het Pim leven: je hebt al zeme nog altijd nieten vatten. De Partij moest abnormaal Ik droom ervan om aan ie-20Fortuyn spraken aan. zat Vrije bips. Academie, Paviljoensgracht tenUnie-SGP Politieke Schevedete Den dieteinsulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om24 eens doorgefeest, hebt te al luisteren wijn moet waszich ze nog zoals plassen en haddenraadsverkiezingen we een urine- dag daarvoor der kindje het ziekenhuis kijken, en me verbazen Haag.dat Alleinbelanghebbenden ningen over hunalle toekomst moeten te je eerstvolgende en de diagnose mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te metenkunnen gedronken en lekker zwaar geweest nufront staal binnengebracht. Een banale andere kinderen moet verwerken, en toen wasgetahet afgelopenâ€?, omschrijft van maandag 29 september beraden. “Om een en sterk te vormen in 2010 geen lijsttrekker ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule feld. Eengaan kind met diabetes mag anders. Dat de maakte blaasontsteking, dacht ik. zijn. Een was ze plots cadeau te doen. Met hij die periode, toennen de LPF kortstondig tot enzo’n methippo zondag 9 november 2008 is het beter dat kleine partijen mijverhuizing niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor op voorhand allemaal schrapverdrietig en opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg samenwerkenâ€?. amperreageren 5.000 euro al zo’n de regering zat. zen Na en zijn schriftelijk opzou de ik twee voorOver een dat maand gaat in vragen. En of dathij is loook het lastige een kind is dat een ongelooflijk pen. dat Den je een leven halen, ik toevallig een ta- Nog duizend hippo’s kunnen Haag vroeg de partij stellen. Ze liggen tijdens deze laten periode hij met de partijbesturen rond deAanvaarden tafel en naar door bezocht Elske Koopman & Dominique Snipaltijd.Âť ingrijpende gebeurtenis. Kindeals moeder: kanhij niet zeggen met veel beperkingen moet lei-worden verne waar ik een jong meisje zag maken.Âť hoordedat Van der Velden pas onlangs. Hij kaal actief wilde en dat je heeft ter inzage bij het Gemeentelijk Conhoort hij wat zij van zijn voorstel vinden. Teneur ren als moeten de spuiten ook tactCentrum zo Sinds het het beter wordt. Je kanisniet is niet voor vol- ‘ geprobeerd’ zitten datopheffen zich aan van het inspuiten in nietzegvan plan voorzitter de naam naar eigen zeggen . enhele het ‘Hippo-idee’ stadsdeelkantoor bewust datmakkelijk Na het de LPF, ruim een Van der Velden is zich ervanden, vroeg mogelijk zelf gentot datde het ooit over gaat. kanpartij nogzitten was insuline. Omdat ik verBarbara’s heeft postgevat, naaste reageerde van Jezijn te veranderen. “Deleren partijplaatNuuiteraard blijft hij nog verkiezinCentrum, beidehoofd gevestigd in het stadhetomgeving geen kleinigheid is wat wassenen, hij hen voor-maar jaarmet geleden, wilde Van der VeldenÂŤDe stopDaarvoor doen veel ziekenzeggen dat je het samen veel moeilijker voor pleegaspirante ben, herken ik die om is ze 70). gedreven opvan zoek naar lang zo overstuur als ik. Inte- en is al voor desen. vorige verkiezingen opgeen kinderen. dan maakt hijalleen plaats. “Ik organihuis (Spui Op basis de reacties “Ga jezelf opheffen sluit je bij gen pen met de politiek. “Mensen mijniethoudt. huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.Âť seer nu alleen maar. Ik ben 66 jaar. Ik zal richt, dus ik zie geen reden om daar nu worden definitieve voorstellen opgeheen en ook van bewonersorganisaties ons aan. Dat is wat ik van hen vraagâ€?. zag, dacht ik intuĂŻtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar ĂŠĂŠn koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, hebben toen een beroep op me gedaan Van der Velden is, na een korte peri- geen lijsttrekker zijn, maar zoek wel naar wat aan te veranderenâ€?, aldus Van der steld. Naar verwachting legt het colhalen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, geschikte met kennis van de Velden. Overigens is de partij niet ver- lege deze voorstellen het voorjaar meer dan en gevraagd door te gaan. In de Haagse ode D66 in zijn studententijd, inspuiten met insuline. Datkandidaten het op Marijn De Valck: in iedereen die bonden aan ONS Nederland, Trots op stadsdelen en andere zaken die in Den van 2009 ter besluitvorming voor aan de VVD. politiek valt nog een berg te verbeteren. twintig jaar lid geweest van een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken Haag en met geestelijke bagage. Nederland of een andere landelijke par- de gemeenteraad. en JorDe grote partijen halen ongeveer even- “Toen kwam de tijd van Dijkstal nooit twee glazen colaspelen mag drinmet Barbara Flamand. Ook een Daar ontbreekt het hier soms nog aan. Zo tij. De standpunten van de nieuwe partij wat veel stemmen en de VVD heeft nu al een ritsma in 1998 en zijn een heleboel ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses wordt er je regelmatig heel lang over iets van Van der Velden zijn vooralsnog te ver- kind, heleboel van het verkiezingsprogramma ik noem ‘gezond-verstand-dingen’ als een ander maar moet Mathilde ging deze week op de gepraat, niet iedereen de stukken vinden op www.fractielpfdenhaag.nl. ik ben voor alert weg moeten strepen om in de coalitie te kwanseld. “Begrijp me goed,voortdurend zijn.terwijl Bovenbus. heeftuit gelezen. Een flink aantal van mijn Wie kijkt op www.onsdenhaag.nl , komt komen. Als partijen als Rita Verdonk’s verzelfstandiging, maar Nutsbedrijven dien moet iedereen de omgeÂŤIk val iedereen lastig, jaÂť, lacht collega’s houdt te van dogma’s en daarmee bij een actiesite Nederland tegen slecht Trots op Nederland en de PVV erbij en Openbaar Vervoer horen vingin vanoverhet kind op de hoogte Barbara. ÂŤIk heb dan ook niets te weer. Achter deze site zit een collega van ik ĂŠn tegen de kun je niet discussiĂŤrenâ€?. komen, wordt de boel onbestuurbaarâ€?, heidshanden. Bovendien ben zijn meewerken.Âť verliezen. Ik wil gewoon zo ontHaagse banenmachine, dat je als amb- Dat Ons Den Haag ook de naam is van het Van der Velden: GroenLinks-raadslid Wethouder meent Van der Velden. Jetta Klijnsma geeft zondag zettend graag dat dit project Psychologe als actief ledenblad van Vrienden van Den Haag David Rietveld. De ‘kersverse’ voorzitter van Ons Den tenaar sneller carrière maakt 5 oktober omMijn 12.00doortastendheid uur in de Centrale slaagt. werpt ook ÂŤMaria is een tijdje naar een psyBibliotheek aan vruchten het Spui af. hetActrice startsein Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- ÂŤDe diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Advertentie voor de ‘Boekerpas’. Jeugdleden tot 18 ler de Bjorn De Wilde willenbibliothemeter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. jaar van Haagse openbare en peter van mijn hipken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel ken sparen metworden de Boekerpas voor korpo. Marc DeTevens Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmidting op deJeugdschrijver aanschaf van boeken. wilBoekerpas meewerken door deop knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwingeeft de hen recht korting te introduceren in een kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun bij diverse culturele instellingen. Voor Bel wordt ookontvaneredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om ieder boekje. boek datDekinderen lenen DĂŠ website over het Haagse schoolleven Toch al een erg mooi be-pas voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.Âť gen zijpeter. 10 cent spaartegoed op hun gin,maximum nee?Âť want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben (met een van vijftig cent per ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter week). Met het tegoed kunnen zij nieuEen project van patĂŻent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfoÂŤHet is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen we kinder- en jeugdboeken aanschaflotgenoten me- geworden. Nijlpaard in het Engels over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar het Haagsmet Gemeentearchief fen en krijgen ze korting bij tientallen schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de culturele instellingen. Vanaf 5 oktober sen in het lichaam. Maria bleek er kunnen alle jeugdleden de pas afhalen alleszins klaar voor, maar bleef bij ĂŠĂŠn van de negentien bibliotheekWILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4 2597 GS DEN HAAGtoch ook nog een tijdje verder vestigingen. De pas is gratis en heeft GRATIS PARKEREN naar de psychologe gaan. Ze had Spui 70, 2511 BT Den Haag, 070 353 7019 een starttegoed van 5 euro. die begeleiding nodig omdat ze

A

Van der Velden geen Den Haag Metlijsttrekker 5.000 euroOns kan ik al zo’n

duizend hippo’s laten maken ‘Sterk front vormen methunde kleine partijen’ waarop diabeteskinderen prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

)PFWJOEUVPOT

FMJUFNPEFOMSPVUF

www.haagsescholen.nl

Kinderen sparen met boeken


16

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Advertenties

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Inspiring Space

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Een pop in Kees Jansen. Waarop hij eentje een sekshoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje boa balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan en dito zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze hoedje. Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsoWie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder Kaap de Goede Hoek, Hoek van Holland bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving in het landelijk gebied – te benutten. Wijwe doen schaartals zich alvast verkopen de oranje tompoes», ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. dit creatief, professioneel, eigenzinnig en vol bezieling. Zoals in Hoek van Holland, waar AM met de ontwikkeling van Kaap de Goede Hoek een uniek achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je landsegarandeert elfdan supporteren.» woon- en recreatiegebied creëert met nieuwe natuur in een duinlandschap. De versterkte waterkering een duurzame ontwikkeling. Het plan geeft Hoek van Holland de gewenste identiteit van vierseizoenen badplaats. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

100% Private Banking in Den Haag.

110.01.042 adv."Kaap de Goede Hoek" 293x220 mm.indd 1

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. plan stelt eenkoestert aantal herbestemmingen en aanpassingen van VanDat Lanschot Private Banking. Voor mensen de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. en zakelijke situaties, wensen en ambities. persoonlijke

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst www.am.nl 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan 16-06-2008 10:29:02 goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot zijn.» Kazernestraat 148 (hoek mogelijk Denneweg) 2514 CW Den Haag Gevoelig Telefoon: 070 363 61 57 De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — mini-leeuwtjes — Alchemist, Antonelle, Avoca,pluchen Blacky Dress, maken die ze in winkels zuluitdelen. Volgens een stuBrax, ChiaRico, Dutchies len (tassen), die van marktonderzoeksbuGfk en kancocktailkleding), de EK-gekte de suHunters and Gatherersreau (avondpermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloIsabel de Pedro, NYDJ jeans, Raffaello Rossi, ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet meedoet» zegtPer Joop Holla van Gfk. «De NeStills, aan Stroke, Sylver, Sem Lei, Style Butler, derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. het verleden was al duidelijk te merken dat StickyInFingers en Whiite. consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

Feminine fashion with a personal touch

TOCH NOG WATERKANSJE Turkse staat bemoeit La zich Murrina store Den Haag VOOR HILLARY CLINTON? met parfums, flirten In Nederland, en wel De opAmerikaanse de Denneweg te Den Haag, Democratische parenzeersolo reizende vrouwen tij staatLa vandaag voor een zware met specifieke opent binnenkort de eerste Murrina winkel van be-

slissing. Ze moet bepalen of de stemde Benelux. Op dezemen locatie u een unieke in Mivanvindt de voorverkiezingen InBijTurkije ons isisopnieuw Privategrote ongerustheid ontstaan over chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. collectie handgemaakte Venetiaanse verlichtingsDe Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan worden. Een positief antwoord zou zijnmode. nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaarde onderzoek dat We loopt gaan van 23 wel juni tot en met 21 de augustus Banking essentie. mee met tijd, maar Aanleiding niet met de armaturen die op traditionele wijze is vervaardigd. Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens terkansje geven om de strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Naast deze schitterende verlichting biedt Zo behoeden we u en uw vermogen voor allerlei rare tijdsverschijnselen. Wilt • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit Murrina store Denwaarschijnlijk Haag een zeer • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke bijtuiteenlopende ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormenLa moeten goed u weten wat Van LanschotErfgoed, voor inu het kanPhoenixgebouw, betekenen? Maakverhuld dan een afspraak Ordening, Woonbeleid en Onroerend worden. Flirten is een vorm van overspel en collectie woonaccessoires & kunstnijverheid van Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslovoor eenookPrivate kennismakingsgesprek met Emilie van de tot Belt,roddel private banker, U kunt het plan downloaden van de website het mooiste Muranoglas. Laat uzeverrassen en over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat hun voorverkiezingsdawww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de meeslepen in de kunst van het glasblazen. partijleiding telefoon 06 123 284 86. Ervaar hetplan verschil. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodnoontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. AlbertLange II-laan Voorhout 19 bus 13, 1210 Brussel. 30-32, Den Haag velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Telefoon (070) 361 16 11 staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady www.vanlanschot.com/kantoren met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Foto Reuters


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

Meevaller voor Mauritshuis

17

5

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Tegenstanders van Europol wedden op verkeerde paard ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Het Mauritshuis kan veel eerder gebruik De Witte, het pand van Postbus 51 aan ge geldbron door het museum bevesgaan maken van de vleugel van sociëteit het Noordeinde en andere locaties in de tigd. “Het Mauritshuis behoort samen ZeWitte is een een Missie. Flamand (33) uit Erwetegem buurt.Barbara De AIVD bekeek al de veiligheidsDe dan moeder aanvankelijkmet was voorzien. met het Rijksmuseum, Kröller-Müller Een tactische fout van Wijkoverleg Sta- niet van belang. Desondanks verleende De Rijksgebouwendienst wilde oorspron- aspecten van De Witte, omdat het de be- en het Van Goghmuseum tot onze vier tenkwartier zorgt ervoor dat de bouw de gemeente de bouwvergunning aan ontwierp een unieke dieook jonge diabetespatiëntjes de ministerraad van pareltjes”, aldus OCW minister Plas- van de kantoren van Europol voorlopig de Rijksgebouwendienst die voor de kelijk het leegstaande deel van nijlpaardknuffel De Witte doeling was dat huren om er tijdelijk delen van het Mi- de Trêveszaal naar de sociëteit zou ver“Ik heb het gevoel niet wordt geblokkeerd. Dit bleek dins- huisvesting van Europol verantwoordeleert hoe ze zichzelf Sinds een paar weken spit Bar- terk. kassen. Die aanpassingen zouden nisterie van Algemene Zaken,moeten inclusief inspuiten. in het Mauritshuis al- dag tijdens een zitting bij de Raad van lijk is. de maar topstukken State. Het Wijkoverleg eiste daar schor- “Ik vind deze procedure niet fraai”, stelbaraministerraad, bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere leen onder te brengen. te zien”. sing van het nieuwe bestemmingsplan de raadsvoorzitter Van Buuren. “Hij is Maar het departevoor het congresgebouwgebied in de ook ongelukkig voor de wijkbewoners, project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Mament van premier De toegekende sub- hoop dat daarmee een eerste stap is ge- maar hij is niet onrechtmatig.” Vervolria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette Balkenende voelde sidie maakt het voor zet om de bouw stil te leggen en uitein- gens boog hij zich over de mankemendaar niets voor en ten die volgens de wijkbewoners in het het Mauritshuis mo- delijk te verbieden. het gezinsleven zette de hakken in op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat gelijk haar ambities Raadsvoorzitter Peter van Buuren hielp bestemmingsplan zitten. het zand. Tot vreugde voor de toekomst te het Wijkoverleg snel uit die droom. Discussie is er vooral over de verwachte dehet impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets van Mauritshuis. realiseren. “Ik kan dit bestemmingsplan wel gaan luchtkwaliteit die door het verkeer van “Hoognodig”, vindt de schorsen, maar de bouw kan toch ge- en naar Europol zal worden beïnvloed. doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En Als de toekomst van minister. “Het pand barst woon doorgaan omdat de bouwvergun- Volgens de gemeente blijft de luchtkwaéén gebouw lukken. in Den Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» letterlijk uit zijn voegen. ning niet steunt op dit plan. Alleen wan- liteit binnen de normen. Maar het wijkdit moét Haag de afgelopen jaBij elke nieuwe tentoonstel- neer de bestuursrechter oordeelt dat de overleg stelt dat er is gerommeld met BARBARA VUYLSTEKE ren wisselvallig is ge- EN JOHAN VAN BEVER ling moet de vaste tentoon- bouwvergunning niet deugt, is het be- gegevens waardoor de uitkomst van het weest, is het wel Plein stelling uitwijken naar tenten aan stemmingsplan nodig voor het afgeven luchtonderzoek positief is. Zo heeft de 26 geweest. Dit monugemeente volgens deskundigen van het de Hofvijver. Dat is niet alleen duur, van een nieuwe vergunning.” mentale pand, een deel maar ook erg onpraktisch”. Ook over Dat oordeel zal pas over enkele maan- wijkoverleg de files in het gebied voor van sociëteit De Witte, was de huidige entree is de minister niet te den bekend worden. Opmerkelijk is dat het gemak maar niet meegerekend. Ook vele jaren in gebruik bij spreken. “Het is een gek klein gangetje het Wijkoverleg bij de bestuursrechter is verzuimd te kijken naar de invloed uitgeverij Wolters Kluwer. dat lijkt op een riool waar je doorheen wel bezwaar heeft gemaakt, maar niet van een uitbreiding van hotel Bel-Air en daarna ook heel goed moet kruipen. Het Mauritshuis verdient om schorsing van de bouwvergunning het nabijgelegen bouwproject Houtrust. Toen die de huur opzegde, van pas komen als het Mauritshuis een entree met internationale allure”. dienden zich diverse gegaheeft gevraagd. Dan zou wellicht de Gemeentewoordvoerder R. Aerts wees digden aan. Het Rijksmuseum huurde alsnog De Witte zou betrekken. Maar Directrice Emilie Gordenker is van me- bouw al zijn stilgelegd. Door de proce- die kritiek van de hand. De nieuwe conhet pand enige tijd met de bedoeling er de top van het departement voelde niets ning dat de huidige beschikbare ruimte durele omweg die het Wijkoverleg nu gresruimte bij Bel-Air is volgens hem samen met partners als de NOS een Mu- voor dit alles. Men ziet liever dat de pan- teveel beperkingen biedt om aan de heeft gemaakt, is de bouw al aardig op wel meegenomen bij de berekeningen. seum voor parlementaire democratie te den op het Binnenhof gefaseerd worden wensen van de bezoekers te voldoen. gang gekomen. En dat wilde het Wijk- Andere plannen in de omgeving niet, vestigen. Plotseling kwam er echter een aangepakt. Het gesteggel hierover heeft “De museumbezoeker verwacht meer overleg juist verhinderen. omdat ze niet concreet genoeg zouden beweging voor een Nationaal Historisch tot juni van dit jaar voortgeduurd. Toen dienstverlening dan wij nu kunnen De gemeente Den Haag krijgt in dit ge- zijn. Museum, dat uiteindelijk richting Arn- gaf de Rijksgebouwendienst zich gewon- bieden. De klimaatinstallatie is verou- val voordeel van eigen nalatigheid. Voor Over de door het wijkoverleg aangenen en kwam de weg voor het beroemde derd en dient vervangen te worden. de plek waar het kantorencomplex van voerde bezwaren over aantasting van hem moest. In augustus vorig jaar onthulde deze museum alsnog vrij. Ook ontbreekt het nog altijd aan edu- Europol nu verrijst, heeft de gemeente het beschermde stadsgezicht van het krant reeds dat het Mauritshuis op het catieve ruimten voor kinderen, is er namelijk verzuimd een bestemming vast Statenkwartier stelde de raadsvoorzitweer vrijgevallen deel van De Witte aas- Fondswerving niet genoeg kantoorruimte beschikbaar te leggen. Gevolg daarvan is dat daar in ter geen vragen. Ook ging hij niet in op de. De toenmalig museumdirecteur Frits Dit betekent overigens niet dat het en zijn er geen zalen waar lezingen en principe van alles kan worden gebouwd, de angst van de bewoners voor terroDuparc voerde daarover gesprekken met Mauritshuis al snel de uitbreiding aan andere activiteiten gehouden kunnen zolang het maar voldoet aan algemeen ristische aanslagen op het complex van het bestuur van De Witte. November vo- de overkant van de straat denkt te be- worden”. geldende bouweisen. Of zo’n bouwplan de Europese politieorganisatie. De uitrig jaar dwarsboomde de Rijksgebouwen- trekken. Planning, ontwerp, vergun- Het plan is om het pand aan Plein 26 nu wel of niet in de omgeving past, is spraak volgt over twee weken. dienst de ambities van het Mauritshuis. ningaanvragen, verbouwing, maar met via een ondergrondse tunnel aan het De gebouwen van het Ministerie van name de fondswerving maken dat het Mauritshuis te verbinden. Het moet Algemene Zaken op het Binnenhof 18 en museum pas in 2013 de extra huisves- één complex worden met een represen19 moeten worden gerenoveerd, ontdaan ting in gebruik denkt te nemen. tatieve ingang. Met deze verbouwing van asbest en voorzien van ICTzal hetgeen oppervlak Dehet totale bedraagt 11,2 neur: datmilhet uiteraard pret- van het museum met lone we can donieuwe so En ik voel meverbouwing nog denken: bekabeling little, en klimaatbeheersing. ziekte is, maar dat daar tetogether we ‘Het zal joen tocheuro. dát Tot nietnog zijn, 200 vierkante meter worden uitgebreid. toezeis de tige aanvullende vanalles aan te zal tijdens de verboucanRijksgebouwendienst do so much’. ker?!’. het ziekenhuis kregen Het leek de ide- Instructurele Het Mauritshuis subsidie van 1,5genwoordig miljoen uittoch doen is. ‘Beetjewing uitkijken metwaarschijnlijkheid gewe en diezelfde dag de resultaten: aal de klus Geen in éénschijn keer van aan kans te pakken naar alle het Fonds voor Internationale Excellensnoepals enenizo, elkewoon dag trouw dat tijdelijk je dezete boodhet ministerie verdelendiabetes over tietype open insublijven. van 1. hetOngeneeslijk, ministerie van OCW, schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral Cabaretier en schrijver Marcel Verreck Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe leteen paar weken zo rondgelopen, keerde na een lang verblijf in de hoofdstad Restaurant de Keuken van Waarde in Was- uit, waarna Paul van Waarden vertrok en zijn restaurant Lof der Zotheid, dat hij onderschat wordt. Suikerziekte ters. «Onze huisspreuk», knikt Evertdan wasonder ze in een coma naam gesukuitbouwde naar isvier filialen. Als eigenaar zijn eigen een etablissement senaar bestaat niet meer. Eigenaar terug naar zijn geboortestad Den Haag. Barbara. «Daar gezin Jan van der Gunstaat heeftmijn de zaak onlangs ge- in oud-Rijswijk opende. Daar behaalde hij van het vastgoed in Wassenaar heeft Van Achter de wagen met zijn pasgeboren voor en dat willen wij ook uitdrader Gun begin juli de relatie met Roedoe sloten, nadat de exploitant Dimitri Roedoe enkele jaren later een Michelinster. zoontje herontdekt hij de stad. gen. In je dooie eentje krijg je bijal geruime tijd de huur niet meer kon vol- Met De Keuken van Waarde ging het on- beëindigd. Afgelopen augustus heeft hij er na niets voor mekaar. Zeker niet doen. Vaneen derdag Gun gaat het fout horecabedrijf derwijl bergafwaarts. Er waren wisselende zelf met personeel van de Lof der Zotheid als het op eens goed nu verbouwen tot woonhuis en hoopt het koks met wisselend succes, totdat in 2003 nog een aantal huwelijksdiners verzorgd, loopt. Want dat vergeten velen: Dimitri Roedoe – leerling van Gordon waarvoor de boekingen reeds vast lagen. in de 2009dag zelfop te betrekken. dat hetloop vanvan de ene de anEvert-Jan van der Gun zette samen met zijn Ramsey – aantrad. Aanvankelijk als chef- Inmiddels zijn de eerste sloopwerkzaamdere soms lelijk kan keren.» fing, ergens boven, achter of voor hem, broer Lex en chef-kok Paul van Waarden kok en aandeelhouder (Evert-Jan van der heden aan het interieur, waarvoor geen DeMaria. Schenkkade... al begonnen. Van met dochtertje wordt hij kinderen naar de andere kant van de (ex-Seinpost) in 1998 het voormalig par- Gun was in die tijd zelf actief als maître), vergunning is vereist, Barbara Verwarrend Flamand Zowat 3.000 jonge Vlaamse hebben geweest. Dezeaantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes straat geblazen en komt metersDeverderop tycentrum op 14 nabij de renbaan Coster diabetes en dat zelfstandig. Barbara: «Op oktober 2006Duindigt. uiteindelijk als chef-propriétaire. Korte der Gun: “Het is nu mooi heeft me zes, zeven jaar ellende bewas er sprakeerg vanvereen opleving, maar Het toprestaurant werd onmiddellijk een Hettijd ...ligt aan de rand van de stad en is daar neer. Huizen branden, mensen vluchten inderdaad goedzaak te behandelen, was allemaal werden we gevloerd: Maria bleek keld. zorgd. het onroerend goed zit. Ze de Schenkkade op in de richting vanhet het gleed De‘Een Keukenmaar van Waarde groot succes.teNa enkeleAcht jarenjaar wildewarrend Paul uiteindelijk blijven de begrenzing debloed hetdoor suikergehalte in die haar zoveel vragen kanliggen er komt veel meerDe bijwaarde kijken vanmet en emotioneel. aan diabetes lijden. tonen waar insuline is als Wanneer woonhuis je veel hoger dan als horeca- zijn. spoorviaduct over deopgenomen. Laan van Nieuwweer van was Waarden echter zijn eigen zaakziekte heb- voor spoordijk achter rust sinds op peilDaar te houden, moest ze in het soms heel gefrustreerd Boos vormt. hetweg. leven’, hadden de dan men vermoedt. lang ze een supergezonde snelst wordt Dat bedrijf. De komende ook. tien jaar lek- ook nog Evert-Jan van Maria. der GunDat ging als zichvolwassene – na zijn gediagnosticeerd ben, zonder compagnons. Onderhandelinmensenheugenis je Oost-Indië. vier keer Overal per dagzie insuline‘Hebga ik ik dieerpomp no- beginVoorburg. tegen bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd gaat het vlugst via de buik, getoegediend krijgen. Ook ik oma mama?,hoe vraagt wordt met diabetes, hebwonen, je al ge-een dig begrip ‘levenslang’ vatte ze niet van dàt. voor de van diagnose benen en ker zelf huisalsmet een ben, mooie Op devolgd stoepdoor ziet armen hij heten levenloze livertrek uit de exploitatie De Keuken genEen om week alle aandelen de gebroeders steden,spuiten groeigemeenten en dorpen vandaag moet zeDe nogweiden vijf keer per mama, in proefd vanophet grote leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben,oprukken wil zevan nog altijd niet–vatten. Deconcentreren moest abnormaal vaak open droom ervan om aan iekeuken”. chaambips. vanIkeen schoolvriendje. Door! Waarde volledig Van derMaria Gun over te nemen liepen niets het vrije veld. dag in haar vinger prikken de verderop, ook opgegeten, plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan der kindje datkinderwagen, in het ziekenhuis een dode worden op de slootjes wordtom Iets glucose inmaar haargerolschaatst, bloed te meten ouders en de staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom diagnose moet verwerken, ernaast. Tussen de ontploffingen nietkunmeer geschaatst om de drie dagen zelf de canule gene-veranderen blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker zo’n hippo cadeau te doen. Met een flard babygehuil. koeien in hobbyschuurtjes voor haar pomp vervangen. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat 5.000 euro ikbescheral zo’n Onderamper het viaduct zoekt hetzou volk ensoort de krankzinnige namenverzinner van Voor een is dat lastige pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook hetde halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» kunnen laten ming. duizend Het ziet erhippo’s zwart van de mensen. gemeente kankind aan de slag.een ongelooflijk gebeurtenis. als moeder: je kan niet zeggen met veel beperkingen moet leiverne waar ik een jongwaarschijnlijk meisje zag maken.» Hij vangt een glimp op van zijn vader. De Schenkstrook. De beide voorstellen waMaardat hier ingrijpende stopt de legendarische wijkKindespeelgelegenheden waar vooral de wat Mariahoeve krijgt moeten de in spuiten ook man zo biedt wordt.van Je kan niet zeg- ren en den, is leven. niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten Teneuroudere kinderen zich uit kunnen Sindseen hetverschrikkelijke hele ‘Hippo-idee’ in aanblik. ren ingediend tijdenshet debeter bespreking Bezuidenhout loopt uit een mode met primeur van Omdat Den Haag: een «De naaste vroeg mogelijk zelf leren gen dat het ooit over gaat.zaïek Je kan wassenen, nog Mariahoeve. was insuline. ik verBarbara’s hoofdheeft heeft postgevat, reageerde Jouw overgrootvader zich, met zijn deuiteraard toekomstvisie Daarin van volkstuintjes, die je vanuit deplaatDe omgeving Haagse Stadspartij diende tijdens demaar veel ziekendat je het trein samen moeilijker voorhoe kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang nietraadsvergadering is ze gedreven naar zo overstuur als ik.een Inteongelukkige handen en op dat zoek aangeboren het college alleen de wijkzeggen op wil knapmooi sen. in deDaarvoor kruin kandoen kijken. Mijn motieveel in voor de staat natuurspeeltuin. De gemeenteraad huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» grootouders bezaten zo’n tuintje, ze gevoel voor bad timing, bij aanvang van aanleg van een natuurspeeltuin in de pen. zag, dacht ik intuïtief aan Maria. man De Croo, Bruno Tuybens, klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag heeft unaniem gevraagd om een woonden verderop in de wijk. Opa, die het bombardement staan scheren. Het groene Schenkstrook. De motie kon op Het college wil daarmee voorkomen dat halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, half nogDeinValck: het scheerschuim en Mariahoeve eenopprobleemwijk wordt. De groenten- en kolenhandelaar was, had er hoofd Marijn de volledige deel van het kijkgroen te gebruiken warme steun rekenen van inspuiten met insuline. Dat het iedereen die half bebloed is hij uit huis gevlucht. De vernieuwing gaat uit van de ruimtelijke nog langer geleden een veldje, waar hij raad. Wethouder Norder gaf aan dat er een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken voor een groene speelplek. Wetuit,Flamand. tot bij hetOok viaduct. kenmerken de wijk, een open en gezijn paarden liet grazen. Mijn vader be- Stuyvesantstraat zijns inziens nu te veel kijkgroen is in nooit twee glazen cola mag van drinmet Barbara een Daar in een voor flits gezien door en zijnprinses oudste varieerd bebouwingsbeeld. De vernieureed die knollen als kind ongezadeld. de wijk en juicht meer speelgroen toe. houder Marnix Norder (bouwen ken. Maria kan wel degelijk leven brief prins Filip die vanaf ging dat moment vermoedt wing moet gezinnen en oudeNu duw ik mijn jonge zoon voort langs zoon, Mathilde Wat hem betreft staat dat op agenda alsde een ander kind, maar je jongeren, moet deze week op de en wonen) beaamde dat er te veel vader zwaargewond is. Maar het ren behouden en aantrekken. de Schenkkade, houd stil bij de plek dat zijnbus. en mogen mensen daarovervoortdurend meedenken. alert zijn. Bovenoverleeft hetlastig, bombardement. De raad prees het college voor de plannen waar ooit de Heilige Lidwinakerk stond hele gezin “We kunnen daar echt in uitpakken met kijkgroen is en steunde het idee. dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen ja», lacht blijft gespaard, de ook windniets die de enop dede samenwerking met de bewoners en en vertel het verhaal van zíjn opa van 3 Het huis een natuurspeeltuin. Ik vindving het aantrekvan het kind hoogte te Barbara. «Ik heb dan te doet oplaaien draait op tijd’. maart 1945: ‘Mijn vader, jouw opa, is 11 branden kelijk om te onderzoeken, want het kan belanghebbenden in de buurt. Dat was door Elske Koopman zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontduwgraag ik déze en dient mis in deze kerk. Plotseling barst Huiverend jonge mensen aantrekken die het dan aan het begin van de planvorming wel zettend dat kinderwagen dit project Psychologe onzeMijn veilige tijden. de hel los. Het Bombardement van Be- terug naar op een anders. Toen bleek dat Norder een deel De natuurspeeltuin is een groen gebied misschien niet meer erg vinden slaagt. doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje een psy- wilde opofferen voor vannaar de volkstuinen zuidenhout. Hij loopt de kerk uit. Door met struiken en bomen waar kinderen flatje te wonen”, aldus de wethouder. ligevan spons de kinderen Martine Jonckheere en voetbalZe moest datInmiddels so- «De isdiabetes daarovervan een Mariadeheeft luchtdruk een waarop enorme ontplofstemdegegaan. de nieuwbouw. kunnen spelen als waren ze in de vrije Naast de natuurspeeltuin chologe Marcel Verreck maar volkstuiook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter doen als ze kans wildegesloten ma- haar, compromis en blijven het behoud natuur en niet in de stad. Op diverse raad ook unaniem in met wieso veranderd. ken op in eendeinsulinepompje. Dat in nen en sportvelden de wijk. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipplaatsen in Nederland zijn al dergelijke van stadsboerderij de Reigershof pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Advertentie ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereal & een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch black white gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben unlimited ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter ook zichtbaarALDO een diabetes- SANDWICH MARTIN Aert van der Goesstraat 19 zetPACINI me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen patïent. Ze bekijkt ook of het kind SARAH ANGELS vrijdag 26 september 14.00 / 17.00 en 19.00 / 21.00 uur (verl. FRED. HENDRIKLAAN) rum.be, waar lotgenoten met meover de zelfredzaamheid begeworden. Nijlpaard in het Engels BLACK & WHITE STILLS CASSIOPEE 2582 AH DEN HAAG kaar in contact komen en ervarinschikt om zelf de canule te plaat- SUMMUM is hippo. klinktuur als ‘hypo’, de zaterdag 27 september 14.00Dat / 17.00 CORELMaria bleek er THIN ICE sen in het lichaam. t:070-3506767 FASHION-BASICS-TRENDS en SPECIALS alleszins klaarHYBRIS voor, maar bleef TRANSFER e: info@blackandwhitemode.nl JUST B TURNOVER toch ook nog een tijdje verder w: www.blackandwhitemode.nl In ZWART-WIT-GRIJS en BEIGE NICK ZIZO naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Restaurant Keuken van Waarde wordt luxe woonhuis

Straatwijs

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Natuurspeeltuin in Mariahoeve

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

black & white

MODEPRESENTATIE 2008-2009

MODEPRESENTATIE 2008-2009


6

Interview

16 ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Aimée Crince le Roy: weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

‘Alles heeft zin in het leven, alles.

Oranjekoorts stijgt De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Aimée zit op een stoel in haar atelier en kijkt naar haar werk. Het Zelfs de seksshop staat overal in het verkoopt oranje atelier. Tegen de muren speeltjes leunen de lijsten, honderden lijkt het, en er is nog veel meer. Een groot œuvre. Ze Een pop in een seks- al hoelang? “Ik werkt hoor. Lederen petten, hoedjes, linshop met ten met ‘Miss Holland’ of een voetoranje boa was zes, zeven jaar balveldje als hoofddeksel.» Hoe het en dito zit met de verkoop? «Betrekkelijk hoedje. toen ik aan de voeten Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen van mijn moeder zat gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Neen op karton tekende”. kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» Dat is dus meer dan Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken zeventig jaar, want achter het Nederlandse elfbinnenkort wordt Aimée 80 jaar. Ter ere daarvan verscheen een boek ‘Aimée. Kunst uit Liefde’ (Artbooks) in een limited edition van 300 stuks en is er in de Haagse Kunstkring een grote tentoonstelling van haar werk. Of nou ja, van een déél ervan. “Ik kies het mooiste dat ik heb gemaakt”, zegt ze, terwijl haar blik over de stapels lijsten glijdt, “want het is ook een Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. beetje een afscheid. Straks ben ik weg”.

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over

de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit door Vilan van de Loo • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel hun maar eerbaarheid en kuisheid en erger gehad, het is wel een belangrijke. Een week voor de tentoonstelling is er over www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand.

Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun offerd aan de kunst, legtvoorverkiezingsdaze uit, en dan sterk lichaam”. Wat dat betekent, ‘sterk’, nog: overspel. de zin van de partijleiding kunnen gebruiken om ze erargument niet bij. Het is een mengeling ze detegen toestand van haar lichaam zegttiem nog veel te doen. De laatste werken kie- Daarom moet het goed zijn. En mooi, neemt tum Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parzen en laten inlijsten, steeds de telefoon vooral, móói, zoals ze ook zelf elke dag even door. “Ik ben gezond hoor, maar van protheses (‘Drie stuks, knieën en indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne de gordijnen jagen. voor Turkse mijn botten goededeugen score inniet. beide broodnotijnotabelen mogen kiezen heup’), medicijnendie en vrij steeds iets nieuws Ik staten heb artrose, is, eenTurken verschijning die een in vreugde dieaangetekend blíjft gaan, de ruimte van ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie ofopnemen verstuur hem columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar het oog is. Er zijn meer soorten schoon- osteoporose en reuma, daarvoor heb ik vinden om naar toe te leven. “Ik ga etsen de Kunstkring inrichten. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Aimée Crince le onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Roy blijft er opgewekt onder, en vooral heid dan die van een twintigjarige. Wan- ontstekingsremmers en pijnstillers. Door laten zien, en schilderijen, tekeningen Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte beheerst. “Iedereen zegt wel zo gemak- neer ze haar handen toont en de vingers het intensieve houtsnijden heb ik ook en computertekeningen, kappazuri, en dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten krabbels, elkaar tweeversleten. En alles gaat 67. kelijk dat het in orde komt, maar ik weet daarvan spreidt, is dat meteen duidelijk. mijn schouders staten binnen en Obama slechts stond,bij is het zeertweehonderd, onwaarschijnlijk dat honderdvijftig stuks”, stelt ze vast. Twee snel. Straks kan ik misschien hoe veel er nog gedaan moet worden”, De gewrichten duwen de vingerkootjes achteruit, Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario zalen vol. Ze had bestmogelijk tien kunnen vullopen. Elkevoorverkiezingen dag slik ik een kleizegt ze en dan somt ze een lange lijst op. ongewone richtingen op, de vingers zijn niet meer met nog drie te gaan goedkeurt. Ener ieder comprolen. mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Die zullen wel bijwerIn haar lange kunstenaarsleven is dit niet de ruimte in gegroeid. Impressie van een ne tas medicijnen. opnieuw dicht in de buurt van ObaHet zijn veel genres, en dan deFoto aantalhebben, maar blijkbaar een de eerste tentoonstelling, ze heeft er veel hand. De beweeglijkheid heeft ze opge- kingenma’s totaalscore komenheb en ik dat als ulReuters


Interview weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Dat moet je beseffen’ Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat had twee de impact van diabetes. Daarom‘Ik ben ik in actiebroekjes geschoten. Ik wil iets en twee bloesjes doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En daar ik Mathilde.» dit moét lukken. Desnoods bel iken zelf aandeed bij prinses

het mee, een in de was en een ander aan. We ruilden wel kleren voor eten’

Voor de wasmachine

17

7

Vilan

Uiteindelijk besloot ik in de berging, recht voor de wasmachine te gaan zitten en te kijken wat er precies gebeurde. Het ding – een Bauknecht Allure – deed aldoor zengzengzeng en niet veel meer. Dat was de gebruikelijke aanzet tot centrifugeren, maar niet een half uur lang. Een vriendelijke monteur met een snor had pas nog naar de Bauknecht gekeken, het filter gereinigd en de pomp gecontroleerd. Alles moest in orde zijn. Terwijl ik voor de wasmachine zat, bedacht ik dat er veel gebeurd was sinds de snormonteur de laatste keer was geweest. Het halogeenfriemeltje was aldoor uit de bureaulamp gevallen, waardoor ik het hippe design uiteindelijk had ingeruild voor een eenvoudig model met een gewone lamp. Van het warme water leek de toevoer afwisselend te zijn geworden. De ene dag kwam er meer dan de andere dag, wat heel verwarrend is voor iemand die regelmatig in bad wil. De fiets had problemen, want de achterband was niet lek en wilde toch liever zacht blijven alsof dat de natuurlijkste staat was, ondanks aanhoudende luchtaanvoer. Verder viel de telefoon soms uit. En ikzelf had tegenwoordig merkwaardige vlekken op mijn lichaam, waarover de internetdokter de afschuwelijkste diagnoses stelde. Misschien moest ik in de vrije handel de medicijnen bestellen; een doorsnee apotheek in Mexico le-

vert immers alles zonder recept, maar hoe dat dan bij de douane zou gaan? Lastige vragen en hoge invoerrechten. Zengzengzeng deed de Bauknecht Allure tegen me. Die wist het ook niet meer. Nog tien minuten aankijken, besloot ik, tenzij de Bauknecht voor die tijd natuurlijk zou exploderen. Dat kan best, al staat het niet in de handleiding. In de handboeken voor het leven staat dat de wereld een afspiegeling is van onszelf. De dingen zijn zoals wij zelf zijn. Wie steeds verdwaalt in de stad, moet zich afvragen of het gekozen levenspad wel het juiste is. Zo is de redenering ongeveer. Projectie, selectieve waarneming, confrontatie, de psychologie kan er ook wat van. Kennelijk zijn er momenten dat de allerdiepste waarheden over jezelf onder ogen gezien moeten worden en mijn moment was nu gekomen, luisterend naar het zengzengzeng van een wasmachine. Dus daar zat ik. Wachtend op een diep inzicht dat niet kwam. De Bauknecht zengde door, ik zuchtte mee, en de situatie bleef minuut na minuut hetzelfde. Met de knop zette ik de wasmachine af. Beneden in de huiskamer keek ik uit het raam. De straat was leeg, de lucht erboven grauw. Op de straat lagen blaadjes. De herfst was op komst, en ik leed aan melancholie.

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER zei als hij me ging verdoven: ‘Als je diep len werk nog. Een grote productie, zeker inademt, ruik je rauwe knoflooklucht’ en in combinatie met de banen die ze had dan haalde ik diep adem en was weg”. als docent tekenen, ook aan de Haagse Ook in de inrichting tekende Aimée. PaAcademie voor Beeldende Kunsten. Aan tiënten, gezichten. “Ik heb die schriftjes samenwonen begint ze niet (‘De vrijheid nog”. Het verblijf duurde acht maanden. die ik nu heb...’), kinderen wilde ze niet Een lange tijd, die sporen naliet: “Erna al waren en zijn er wel liefdes, van het was ik veel herinneringen kwijt. Ook hart en voor het lichaam. Ook dat komt technische kennis van etsen was weg”. in haar houtsneden terug: “Waarom niet? De wereld ging weer open en daarin Het lichaam van de mens vind ik mooi. deed Aimée wat ze altijd deed: tekenen, Ik kan door de kleren zien hoe ze van schilderen en nu ook lesgeven. “Ik wist binnen zijn”. kerfabriek van Djombeng en Soemobitoh, dat ik moest werken, in de maatschappij dus we zijn twee keer verkast. Nee, naar zijn, dan hoef ik nooit meer terug naar Suikerfabriek Hoe ze zelf is, weet ze precies: “Ik ben een Soerabaja keerden we niet terug, daar de kliniek. Ik heb onder andere in Rothutspot van Frans, Belgisch, Sumatraans, was oorlog. Als we een vliegtuigje hoor- terdam tekenles gegeven. Iedereen kan Javaans, Hollands en een beetje Japans den overkomen, dan zwaaiden we in de leren tekenen, als de leiding goed is. En je moet enthousiast blijven. Soms liep ik bloed”. Ze is geboren in het oude Indië, lucht. Dat hielp natuurlijk niets”. in het toenmalige Batavia. “In de Lom- “Na zeven maanden internering werden uit de klas weg, als ze te druk waren, of bokwijk. Toen ik twee jaar oud was, zijn we weer weggevoerd in geblindeerde niet wilden werken. Dan werd het me te we naar Soerabaja verhuisd, eerst naar treinen, deze keer naar Djocja. Vandaar veel. Of ik gooide met iets. Later gaf ik de Speelmanstraat en toen twee keer in hebben ze ons in vrachtwagens naar het les op een christelijke school waar ik met de Bothstraat, van het ene huis naar het vliegveld gebracht en daar zijn we met schoteltjes gooide. De week erna kwam andere. We zaten in een verdiepingen- een Dakota naar Semarang gevlogen. een kind me een stapel schotels brengen, huis in de wijk. Daar ben ik opgegroeid”. Daar zag ik Hollanders met blauwe ogen. om mee te gooien. Toen heb ik het niet Het zijn de jaren voor de oorlog, die voor Er gebeurde niks, ik was een laatbloeier. meer gedaan”. Vilan van de Loo Indië begint als de Japanners in 1942 bin- We werden ontluisd, ontvlooid en kregenhet nieuwe kleren. Ik had twee nenvallen. “Ik Muze geen pretneur:broekjes dat het uiteraard lonewist we dat can het do oorlog so Enwas ik voel me nog denken: tige ziekte is, maar dat daar little, we werd. ‘HetIkzal en toch dát niet zijn, ze-deed twee bloesjes en daar ik het mee, doordat mijn vadertogether geïnterneerd Lesgeven had teups and downs, de kunst vanalles so much’.Soerabaja ker?!’. Ineen hetinziekenhuis kregen de was en een ander genwoordig aan. We ruil-toch herinner mecan dat do de Japanners leek alleen aan upstete bieden. De ene expois. ‘Beetjesitie uitkijken met Geen schijnliepen van kans diezelfde dag kleren de resultaten: den wel voor eten. doen In Semarang binnenreden. Opeens er op we straat volgde de andere op, in binnen- en snoep en zo, dag trouw insudat je Mijn dezevader boodtype 1. Ongeneeslijk, ik nog een zware malaria-aanval ge-elkebuitenland. groepjes soldaten. werddiabetes eerst heb In het boek Aimée. Kunst uit - alles onder kan missen maar perfect had”.te behandelen, le- line prikken en hup in Soerabajaschap geïnterneerd, daarna moest Liefde, over haar leven en vooral haar controle.’ Uit dit soort je op be-daarvenslang dan wel. kwamen Maria kreeg de mensen terug uit hij naar dewanneer Birma spoorweg, was Geleidelijk werk, datreacties deze week verschijnt, is een indat diabetes - en vooral zoek gaathard. bij Barbara Flamand. meteen ookkampen. een baxter aangeAimée’s vader leerde keerdeik terug het heel Ik bleef bij mijn moeder en de drukwekkende lijst opgenomen. Daarin de impact van deze op het Deze schitteren prontbroer legd. wasde ernstig. ze nog “Hij BirmaHad Spoorweg. had mijnbroerwoorden in Soerabaja. Mijn oudste wasHetvan staatziekte ook, dat ze in 2006 computertekevan kinderenzwaar naast de bel, in felle, blauwe let- een paarworm, wekendat zo is rondgelopen, iets, ik weet hetleven niet precies, ningenheel begon te maken. Hoe begint zoDen Haag Centraal B.V. Klantenservice Den Haag Centraal wordt. Suikerziekte ters. «Onze huisspreuk», knikt dan waseen ze in een coma infectie of eengesukbacterie,onderschat het gaat via iets? “Na vijftig is jaar kreeg ik weer contact Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag Voor opgave abonnementen, verhuizingen en bezorging: Barbara. «Daar staat mijn gezin de voet naar boven. Dat kon alleen in met Henny, die in Australië zat. Hij zei T: 070-3644040 / F: 070-3633570 Servicenummer: 070 – 7504442 (ma t/m vr: 09.00 – 17.00 u), voor en dat willen wij ook uitdraHolland behandeld worden. Dus toen dat ik een computer moest kopen. Mijn info@denhaagcentraal.net of per e-mail: abonnementen@denhaagcentraal.net gen. In je dooie eentje krijg je bijzijn we naar Holland gegaan”, vertelt ze. vriend Wim heeft me alles uitgelegd en redactie@denhaagcentraal.net Voor opzeggingen (uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 4 weken na niets voor mekaar. Zeker niet Dat was in 1946. Ze liet haar geboorte- zo is het verder gegaan. Henny stuurde advertentie@denhaagcentraal.net voor einde abonnementsperiode): Den Haag Centraal, als het op een dag eens goed fout land achter dat ze nooit meer terug zou me foto’s van Australië die hij maakte, Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag abonnementen@denhaagcentraal.net loopt. Want dat vergeten velen: zien. En Henny Roda liet ze ook achter, en ik gebruikte die om tekeningen van www.denhaagcentraal.net dat het van de ene dag op de aneen Indische jongen die op haar verliefd te maken. We mailden en later belde hij Advertentiebeheer dere soms lelijk kan keren.» was. “Hij vroeg me te schrijven en dat elke dag. Op de dag dat hij tachtig zou Dory Danckaarts heb ik gedaan”. worden, is hij overleden”. Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben Zo vertelt Aimée meer verhalen, overaantalAbonnementsprijzen: Kwartaal € 14,95 / Jaar € 52,50 diabetes en dat groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 het leven en de kunst in elkaar doorte behandelen, was allemaal erg ver- inderdaad goedhoe werden we gevloerd: Maria bleek keld. HetStewardess werken. Over haar muze Wim, die zelf zit. Ze betekende: Den Haag. Enkomt een veel het suikergehalte inVersteeg haar bloed tonen waar de insuline het kan Hoofdredacteur: Coos met zoveel vragen maar er meer bij kijken en emotioneel. ‘Een aan diabetes te lijden. Acht jaar warrendNederland paperWanneer dolls maakt. Over heel reizen die ze zijn. overbruggings-HBS, demen gebroop peilredactie: te houden, moestFieret ze in het snelst wordt opgenomen. Dat gefrustreerd dan vermoedt. je soms het leven’, haddenom de zo lang was ze een supergezonde ziekte voor Boos Coördinatie Miranda organiseerde (‘dus toen een ook nog ken middelbare schooltijd in volwassene te halen. gediagnosticeerd begin vier keer dagLanz insuline- gaat het vlugst via de buik, geook. ben ‘Hebik ik toch die pomp no-Coördinatie tegen Maria. Dat als bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd cultuur: per Isabella spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en dig als ik oma ben, mama?, vraagt Coördinatie wordthoefde met diabetes, je al ge- geweest’) vatte niet kwam, dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ beetjeheb stewardess en waaruit De vraag wat er ze daarna sport: Martin van Zaanen moet zeDick nogToet, vijfWouter keer per van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag nog altijd De proefd “Toen moest Maria abnormaal vaak en wil zeAimée bips. Ik droom ervan om aan ienietniet zelfvatten. te beantwoorden: Eindredactie: Storm (corrector) dag in haar vinger prikken eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan was ze nog zoals alle plassen en hadden we een urine- dag daarvoor ik van een vakantie terugkwam, zeiden ook Algemene Zaken: Marianne tenom Havede der kindje dat in het ziekenhuis in haar bloed meten en en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom geweest en nu jegedronken staal binnengebracht. Een banale andere kinderen deBooys, diagnose moet verwerken, mijn ouders: ‘we hebben op de aca kun- glucose Medewerkers: RemcoteBenschop, Floor de Peter Breedveld, André zelf deMaarten canule feld. ik Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen anders. DatIkmaakte blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots zo’n hippo cadeau teHaastrecht, doen. Met demie gedaan’. zei: ‘o’. Want wilde Buurman, van Doorn, Eppo Ford, Ilse van vervangen. Voor dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp Nathalie verdrietigstewardess en opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg eigenlijk amper 5.000 euroEric zou ik al zo’n worden, maar ik Hartjes, Bert Jansma, Elske Koopman, Korsten, ongelooflijk Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» hippo’s kunnen laten dacht, tekenen is ook leuk. pen. Destijds was Joke Korving, Alexander duizend Münninghoff, Doron Nagan, Lynne van Kindeveel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. verne waar ik een jong meisje zag maken.» ik een verlegen meisje, lief met gehoorzaam. Rhijn, Anneke Ruys, Hans Schmit, Rob Soetenhorst, Kees Stal, Jill Teneur spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in is niet zitten dat zich aan het inspuiten Dus ben ik naar de academieden, gegaan. Datmakkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de Stolk, Alexandra Sweers, Bert Tielemans, Roos van Put , Aad van leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, wassenen, was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste reageerde wasomgeving de Koninklijke Academie voor Beel-maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf der Ven, Jan van der Ven, Renate van der Zee. sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar alleen zeggen dat je het samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang nietdende zo overstuur als ik. InteKunsten”. Columnisten: Kees Jansma, Vilan van de Loo, Marcella Mesker, huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» bij de ondergrondse en werd later opge- Ook Henny kwam naar Nederland. “Hij Marc Delissen, Marcel Verreck, Chris Willemsen zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, pakt”. heeft ons meteen opgezocht, maar het Teun Berserik (cartoon), Emilie (medisch), Hugo Dirksmeier Rubrieken: halen. Dat het zich elke dag moet RaniBolsius De Coninck, Marc De Bel, “We hadden geen geld. De scholen waren was voor hem te moeilijk. Wij kinderen (onderwijs), Wendy Hendriksen (tuin), Martensiedereen (juridisch), die inspuiten met insuline. Dat het op Marijn DeBasValck: door de Japanners opgeheven. Mijn broer waren alle drie in opleiding enverjaardagsfeestje hij had Marnix van Rij (financieel),iets Henkof Savelberg (culinair) een nooit ofte wat is, krijgt te maken ging in de handel, gewoon, in allerlei ar- zoiets niet. Toen is hij met een Marva ge Illustraties: Marcello’s Art Factory met Barbara Flamand. Ook een nooit twee glazen cola mag drintikelen. Dan kocht hij drie kapotte horlo- trouwd en is naar Australië ken. vertrokken”. Vormgeving: Anneke de Zwaan, GrafischeZaken Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses ges en maakte er twee goede van en die Aimée bleef achter met de kunst. Fotografie: C&R, Pan Chen, Creative Images, Eveline vandeze Egdom, Annaop de als een ander kind, maar je moet Mathilde ging week verkocht hij. Hij gaf mij schildersgerei en Na de Academie kwamen er andere op- alert zijn. BovenGreen, Willy Jolly, Mylènebus. Siegers, Otto Snoek en fotopersbuvoortdurend zei dat ik schilderijen moest maken voor leidingen, in Parijs en Griekenland, er reau’s Hollandse Hoogte en dien moet iedereen uit de omge«IkWFA val iedereen lastig, ja», lacht zijn handel. Zo gek was dat niet, want ik kwamen tentoonstellingen, ving opdrachten, Uitgever/directeur: Robert Conijn van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te tekende altijd. Ik was zes, zeven jaar toen nieuwe liefdes, het leven was vol. “Ik zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontik aan de voeten van mijn moeder zat en schilderde, exposeerde en ik nam les. En Zie voor een compleet overzicht: www.denhaagcentraal.net zettend graag dat dit project Psychologe op karton schilderde. Zij schilderde ook, ik had een vriend, maar die ging naar slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice is een tijdje naar een psyik heb nog twee stukken van haar. Voor Amerika. Ik was toen 28 jaar«Maria en ik dacht: heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria mijn broer maakte ik portretten van foto’s ‘ik heb geen man en geen kind’. Dat ik Advertentie wieso van mannen die geïnterneerd waren”. overwerkt was, zag ik toen niet. Dedoen stop-als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipken op een Dat veranderd. Japan capituleerde op 15 augustus 1945. pen sloegen door. Ik heb mijn kamer kortinsulinepompje. schilderijen voortkwamen. OverIkJapans genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje dat ze zich derbreking Daarmee was de oorlog niet voorbij; de en klein geslagen en ze hebben mezorgt op ervoor leren (‘Zo ontstond bij mij kappazuri’) medische langer elke dag moet inspuiBersiap woedde. Voor Indonesische na- een brancard vastgebondenniet en naar een en over het atelier dat ze na 38 opvang. jaar moetOmdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel nog te klein is om alles psychologe onderzoekt tionalisten een vrijheidsstrijd, voor de inrichting gebracht. Dat ikten. via Een de trap verlaten. Dan is ze er weg. Het atelier is te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderweten, ben ik redelijk dan kind verkocht mentaal en klaar is leeg bevolkingsgroepen met een Nederlands naar beneden ging, herinner ik of mehet nog. moet opgeleverd wor- bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereformatie en kennis voor het dragenden. van “Dat zo’n pomp, paspoort een burgeroorlog. Velen werden Zo kwam in een kliniek terecht”. wordt een heel werk”, zegt beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bevergaren over de ziekte. Ik ben gin, nee?» want vanaf dat ogenblik wordzojeveel. ondergebracht in interneringskampen, De diagnose klonk hard: manisch-depresze, “er is nog Daarna ga ik thuis Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabeteswaar de omstandigheden zeer verschil- sief. Bij de behandeling hoorden twintig werken, computertekeningen maken”. patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen lend waren. “Mijn twee broers waren elektroshocks. Aimée vertelt: “Dat deed “Maar alles heeft zin in het leven, alles. over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels afgevoerd naar Perak, de gevangenis geen pijn. Je wordt weggemaakt. Na zo’n Dat moet je beseffen. Elke klus moet je schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de aan de haven. Moeder en ik werden ge- schok ben je kalmer, rustig.sen Deinshock is proberen met liefde het lichaam. Maria bleek er uit te voeren. Je moet ïnterneerd. Ik was ongeveer vijftien jaar om de stemmen stil te maken. Die zaten ook doorzetten. En creatief zijn, anders is alleszins klaar voor, maar bleef en vond het niet zo erg. We zijn naar het in mijn hoofd toen ik manisch het leven vlak en saai”. tochwas. ookHet nog een tijdje zo verder station gebracht in geblindeerde treinen, enige dat ik eraan heb overgehouden is naar de psychologe gaan. Ze had onder bewaking. We gingen naar een sui- een trauma voor knoflooklucht. De arts Zie ook: http://www.haagsekunstkring.nl die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

‘Het lichaam van de mens vind ik mooi. Ik kan door de kleren zien hoe ze van binnen zijn’

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

‘Soms liep ik uit de klas weg, als ze te druk waren, of niet wilden werken. Dan Als moeder is dat het Je kan je kind niet werd het me telastigste. veel. Of ik gooide zeggen met iets’ dat de ziekte ooit over

gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


8

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsgroen

Advertentie

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK door Wendy Hendriksen

t.v.v.

FAILLISSEMENT

MASSALE LIQUIDATIEVERKOOP

Oranjekoorts stijgt

zo hebberig bent als ik en veel te veel van die zakjes hebt aangeschaft, reserveer dan zeker twee weekenden voor het planten. Of zet gewoon de eerste 20 bolletjes keurig netjes in een eigen gaatje en gooi de rest lukraak en flamboyant met losse hand in een gegraven sleuf, het resultaat wordt er niet minder leuk van! Nu zijn er bloembollen die je na de bloei weer uit de grond moet halen, maar over die bolletjes gaat dit stukje niet. Liever heb ik het over het gemak, over hetgene dat je lekker mag laten. Verwilderingsbolletjes Verwilderingsbollen blijven de Party Max. De absolute hit isna daar De eerste wedstrijd van de Neder- dus. bloei in deItagrondeen en komen ook elk jaar weer En oranje leeuwenpak. «199op. euro landers is pas op gewoon 9 juni tegen ze breiden zich ook nog eens ieder fiksjeuit. Je kunt hiervoor kost het,jaar maar valt wel op in de lië. Maar in het Nederlandse (Galanthus), krokussen (Crocus), sneeuw-roem tribune», zegt zaakvoerder Eric Hulst is het sneeuwklokjes alsof we al middenin (Chionodoxa), narcissen (Narcissus Peepingwe Tom, Minnow of Buysse. «Maar hebben nog het EK zitten. Aan cafés hangen Jetfire) sterhyacintjes (Scillia sibirica)oranje nemen,attributen maar ook ook, anegoedkopere oranje wimpels enenopblaasvoetmonen (Anemone Blanda), botanische tulpjes (Tulipa greigii, Tuballen, in de etalages primeert lipa kaufmanniana ook dat ene kleurtje. En zelfs inen deTulipa fosteriana) en de bekende blauwe (Muscari) zijn etalage van druifjes de seksshop kreeg desteevast een succes. Over de verwildering pop naast wat kanten lingerie ook van de genoemde botanische tulpjes moet ik wel even eerlijk nog een oranje das om heten zich uitbreiden doen tulpen eigenlijk zijn.boa Echtofverwilderen lijf. «We hebben zelfs oranje vi- is ons klimaat te verschillend van de nageen van alle; daarvoor brators», zegt één standplaats van de vertuurlijke van de tulp (Centraal Azië). De bekende De bolletjes wachten net zo geduldig als jij, totdat je ze bijna koopsters. «Een gewone, éénmoet om je zeker ieder jaar uit de grond halen, langstelige tulpen vergeten bent. En daarna... dan barst het voorjaar los en word je de G-spot te stimuleren dan sommige kleineenbotanische tulpensoortjes houden het echter beloond! nog drie ‘vibrerende kogels’ in de wel een aantal jaren achtereen uit als je ze gewoon in de grond kleuren van Nederlandse laat de verwilderen. Een belangrijke voorwaarde is dat tulpen na vlag.» Even later haalt de bloei noghet viermeisje weken voldoende licht, water en voeding hebnog twee kleine voetballetjes bo-een nieuwe bol te vormen die groot geben om ondergronds ven die met een touwtje aan el- jaar weer te bloeien. Dit lukt het beste Het KNMI belooft rustig nazomerweer deze week. Om dan nu noeg is om het volgend kaar verbonden zijn. «Net gelealEen over hetinvoorjaar van volgend jaar te beginnen lijkt overdre- als ze al hun groeikracht in één nieuwe bol stoppen en dat doen pop verd. Ze dienen om ‘in te breneenen seksven prematuur. Toch is het echt al bijna het moment om van tulpen van nature niet zo. Als een tulp, zoals ze vaak doet, na de gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, linshop met in je tuin te gaan planten, die bolletjes die je de ko- bloei onder de grond meerdere nieuwe bolletjes maakt, zullen die bolletjes bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voetoranje boa die kleine bolletjes gewoonbalveldje te zwak en klein blijven om ooit te mende maart een vrolijk gevoel geven door hun uitgesproken een beter orgasme.» alstehoofddeksel.» Hoe het en ditowitte of gele bloemetjes. kunnen bloeien. Na een paar dan alleen«Betrekkelijk nog een bosje blauwe, zitjaar metheb dejeverkoop? hoedje. slappe stelen zonder bloemen in jemaar tuin. de grote stormloop In de serie vaste planten, heesters, rozen, bomen enzovoort, Leeuwenpak goed, op hetopvoorjaar raad ik je aan omHet voor het planten bestaan er ook bolgewassen. Een bolgewas is een plant die moet nog komen. vertrouwen Wie Anticiperend toch iets minder van voorjaarsbolletjes plekje isdichtbij je woonkameroverwintert in een ondergrondse bol, in feite een bolvormige gewonden de ploeg een beetje zoek, hé. naar de tri-eeninfraai je tuindeur te kiezen; heb je erwinnen, in maartwordt het meeste ophoping van voedsel. Een aantal bollen zijn eetbaar, zoals de raam Pas dan als ze gaan Nebuneof wil trekken, van. Zak de komende als ui en knoflook. Andere, bloembollen dus, worden voor de sier plezier weerzaterdagmiddagen, te klein en kleurt het kan terecht bij op de een lo- vanderland zon schijnt, door de knieën graaf wat aarde opzij. Schud gekweekt. De kweek van deze sierbolgewassen is een enorme de land en massaal oranje.» kale ‘feestwinkel’ je de bolletjes wel even met de tak van bedrijvigheid; de Nederlandse uitvoerwaarde voor bin- het bollenzakje leeg, waarbij Winkelketen Blokker hun kontjes, op de bodem drukt. nen en buiten de EU samen bedraagt afgelopen groeiseizoen snoetjes naar boven, dus op schaart zich alvast ook uitgesproken Kerst, Oud en Nieuw, februari en wel 666 miljoen euro.Voor het planten van bloembollen is spe- De boel toedekken en gewoon achter het Nederciaal gereedschap te koop: ijzeren trechtervormige dingen met maart afwachten. landse als jij,elftotdat je ze bijna vereen handvat die je de grond in drukt waarna er een plantkuiltje De bolletjes wachten net zo geduldig geten bent. En daarna... dan barst het voorjaar los en word je ontstaat. Maar zo’n hulpmiddel is niet echt noodzakelijk. Bloembolletjes koop je per 3, 20 of 50 stuks in zakjes. Als je net beloond!

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

Moet dat nu?

Advertentie

Westduinweg 196 • Scheveningen Haven

tal. Ze brachten zelfs eenTOTALE speciale LEEGVERKOOP VAN ‘oranje-catalogus’ WINKELuit met niets EN MAGAZIJNVOORRADEN dan feestmateriaal voor in de triOP EEN TOTAAL OPPERVLAK VAN bune of de woonkamer. Het suc875 VIERKANTE METER LIGGEN EN cesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je HANGEN MEER DAN een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

2500 ORIGINEEL HANDGEKNOOPTE PERZISCHE/OOSTERSE, CHINESE, NEPALTAPIJTEN, Toeteren Helemaal klaar voor de strijd zijn ALSMEDE GABBEH de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhoBERBERS Jupiler maakt deze oranje toeters. rens. «Wie tien biertjes bestelt, IN ALLE MATEN TOT 300X400

krijgt er ééntje», vertelt cafébaas IN WOL EN ZIJDE Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verdaarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zoudenLOPERS dat er liefst 175.000 worden. GROTE KEUZE HALMATEN, hard mee toeteren.» EN TAFELPERZEN Op de kers op de taart, het De elektronicaketens zien de Nederlanders dus Alletypische handgeknoopte tapijten met garantiecertificaat. grotere wij vrijblijvend bij u thuis op Want zicht naast de verkoop oranje gebak, is hetMet wel nogtapijten even komenmaar al te graag winnen. wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als «Zelfs bij een bakje koffie kun je 196zoete broodjes over de toonbank. Neem daar Westduinweg • Scheveningen Haven dan supporteren.» eens vele 73 merchandising en prullaria bij, (vrij parkeren)nog • Tel 070de- 358 24 dan kom je de volgende weken voor de non-food Openingstijden: ma 12:00 - 17:30 uur op een-extra di t/m za 10:00 18:00omzet uur van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend hetuur tijdens het EK ook allemaal IEDERE ZONDAG 12:00is- dat 17:00 ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES TOTALE OPHEFFING KORTINGEN TOT 65%

VanKooten&DeBie Gevoelig

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

lezen een échte Haagse weekkrant

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding vervroegden. Maar nu Clinton haar goede score in beide staten broodnodig heeft, beweegt ze hemel en aarde om die straf te laten herroepen. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 van de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

Bel 070 – 364 40 40 of kijk op internet: www.denhaagcentraal.net

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Foto Reuters


Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

Cruiseterminal Vancouver als toeristische trekpleister

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

17

9

Registratie geweld tegen hulpverleners Burgemeester Jozias van Aartsen wil dat naast Haags ambulancepersoneel ook brandweerlieden het aantal geweldincidenten gaan registreren. Verder vraagt hij minister Guusje ter Horst in Den Haag een proef te houden met camera’s op ambulances. Dat zei de burgemeester tijdens de raadsvergadering. Voor ambulancepersoneel bestaat al een registratie van het aantal geweldincidenten. Volgens Van Aartsen valt het in de Hofstad nog mee, zeker vergeleken met de gemeente Amsterdam, waar ambulancepersoneel even staakte vanwege het vele geweld. In Den Haag gaat het bij het ambulancepersoneel om vier incidenten in 2006, vijf in 2007 en twee in 2008. Hij verwacht dat als zo’n registratie ook bij de brandweer wordt opgezet daar ongeveer evenveel meldingen binnenkomen. Van Aartsen gaf ook aan dat de voorbereidingen voor de komende jaarwisseling – volgens hem een moeilijke periode voor ambulancepersoneel, brandweerlieden en politieagenten – al gaande zijn. Verder kondigde hij aan dat hij bij Ter Horst zal aandringen de proef met camera’s op ambulances in Den Haag te houden. SPraadslid Willemijne Moes vroeg daarop wat dit betekende voor de privacy van de patiënt. “Daar gaat het niet om. In de gevallen dat patiënten geweld plegen tegen ambulancebroeders, houdt de privacy op”, aldus de burgemeester.

Spelen. ‘Het lijkt financieel misschien niet zo’n succes, maar de economische impact van een groot congrescentrum aan de rand van het centrum en naast de cruiseterminal is enorm,’ zegt Greg Wirtz. De uitgekiende ligging van de terminal heeft niet alleen tot gevolg dat toeristen hun dollars in en rond het centrum achterlaten in winkels, restaurants of in het naburige Chinatown. Wirtz zegt: ‘Veertig procent van de toeristen die gaat varen met een cruiseschip blijft vooraf of na afloop van de trip overnachten in de stad. BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER Bijvoorbeeld in het prestigieuze Pan Pacific Hotel, dat gebouwd is aan de voet van deze terminal’. De terminal zelf, gebouwd in het kader van de Wereldtentoonstelling die in 1986 in Vancouver werd georganiseerd, is ook een toeristische trekpleister. Dagelijks kuieren honderden bezoekers over de terminal, met uitzicht over de baai van waaruit iedere dag weer vele tientallen luid brommende watervliegtuigjes vertrekken en Cruiseterminal Vancouver dient als voorbeeld in de plannen voor Scheveningen> Foto: Ria Boomars landen met aan boord vooral zakenmenjers het fotografische doelwit vormen van voorbeeld Robson Street. Ze kunnen ook sen. Den Haag denkt aan de bouw van de reizigers. Tenminste, voor zo lang het een hapje eten in een van de vele restau- Wirtz benadrukt dat het hoogste economieen cruiseterminal in Schevingen. duurt, want het ijs in het noorden smelt rants van Gastown. Probleem voor de pro- sche rendement gehaald kan worden wanin recordtempo. Jaarlijks meren ongeveer moters van dit stadsdeel is echter dat het neer een terminal het start- en eindpunt Die van het Canadese Vancouver 350 cruiseschepen aan, aan de terminal zich vlakbij Downtown Eastside bevindt, van een cruise betekent. ‘De investeringen dient als voorbeeld. Met zo’n van Vancouver, waaronder een groot aan- het verloederde deel van de stad waar zijn dan hoger, maar dat geldt zeker ook Ontwikkelingsorganisatie Save The Children tal van de Holland Amerika Lijn (HAL). naar schatting 6000 dak- en thuislozen, voor het rendement. Kijk alleen maar eens en basisschool de Notenkraker in Ypenburg terminal moet het toerisme van Vanaf het voorjaar hebben schepen als de waaronder veel psychiatrische patiënten, naar het aantal overnachtingen in de dure slaan de handen ineen. Na ruim een jaar Scheveningen en Den Haag worRijndam en de Statendam de terminal in een hopeloos bestaan leiden tussen afval hotels in de stad.’ De bijna 350 cruisesche- voorbereidend werk maken maandag 29 pen die jaarlijks vanaf de cruiseterminal september alle klassen van de school op een Vancouver als hun thuishaven. Om in het en drugs. den bevorderd, is de gedachte. najaar af te varen naar vertrekhavens op De toeristen die deze confrontatie niet aan van Vancouver vertrekken, vervoeren sa- speelse manier kennis met ontwikkelingsOnze verslaggever Jan van der Ven willen gaan, kunnen de skytrain nemen, men een half miljoen passagiers. Maar die problematiek, armoede en de rechten van het zuidelijk halfrond. De autoriteiten van de haven van Vancou- een onbemande snelle metro. Die brengt komen niet allemaal terug naar Vancouver. het kind. Met een zelfbedacht lesprogramma was in Vancouver en liet er zich ver houden de ontwikkelingen rond de ze desgewenst naar alle uithoeken van Greg Wirtz: ‘Er zijn er die in Alaska op het neemt een aantal vrijwilligers van de ontwikinformeren over de bijdrage van cruise-industrie scherp in de gaten, legt de stad. En vanaf volgend jaar verbindt vliegtuig naar huis stappen. Die missen kelingsorganisatie voor één middag de taak Greg Wirtz uit. Hij is namens de havens de skytrain het vliegveld van Vancouver we dus bij terugkeer van het schip’. van de onderwijzer op zich. Deze middag is de terminal aan het toerisme. met hetgeen centrum. vanhet Vancouver de uiteraard dat het pret-Een effect van het feit dat De cruise-industrie van steden als Van- de aftrap voor een reeks activiteiten die de lone we can do so En ik voel me nog verantwoordelijk denken: neur:voor tigedeziekte dat daar little, we ‘Het zal economische toch dát niet zijn, ze- van Vancouver in detewinter van 2010 de Olym- couver en Westminster (de hoofdstad van betrokkenheid van leerlingen bij ontwikkeontwikkeling cruise-is, maar door Jan van der together Ven vanalles aan te organiseert. can do so much’. ker?!’. Inindustrie. het ziekenhuis kregen British Colombia op Vancouver Island) ge- lingslanden moet vergroten. Leerlingen van pische Winterspelen Wirtz weet dat degenwoordig concurrentietoch is. ‘BeetjeOm uitkijken met Geen cruiseschip schijn van kans we diezelfde dagdede resultaten: de cruiseterminal en het nabijgelegen nereren samen een omzet van 2,3 miljard de Notenkraker ondersteunen elk jaar rond altijd op loer ligt, vooral indoen het naburige Het majestueuze dat geduldig snoep en zo, elkecentrum dag trouw dat jevan deze bood- wacht, diabetesAmerikaanse type 1. Ongeneeslijk, eeninsuextra (economische) impuls Canadese dollar. De bijdrage aan de werk- de kerst een project, instelling of stichting Seattle. De concurrentieslag aan de terminal Vancouver line prikken - alles onder schap moeite kan missen maar perfect te behandelen, te geven wordt momenteel door honder- gelegenheid is ruim 16.600 vaste en (voor- die zich hard maakt voor iets goeds. De opmet deze stad is hevig,le-mede doordat de en hup heeft geen enkele met de nieuwe controle.’ Uit dit reacties hard getimmerd aan al) parttime banen. Passagiers die vanuit brengsten van komende kerstactie gaan naar op be- Gedwee venslangfinanciële dan wel.belangen Maria kreeg densoort bouwvakkers groot zijn: de hoge inlading van wanneer duizendenjetoeristen. ik dat - en vooral zoek gaatze bijaan Barbara meteen vesteringen ook een baxter aange- leerde een nieuw congrescentrum, dat pal naast Vancouver vertrekken geven in die stad Save The Children. “Wij hebben voor deze in de infrastructuur moeten in diabetes stappen boord,Flamand. vooral echtparen van deze ziekte op het Deze woorden schitteren legd. Heteen waszomerseizoen ernstig. Hadvan ze nog de terminal verschijnt. Op kosten voor dit per persoon gemiddeld 236 dollar uit, het organisatie gekozen omdat zij zich inzet voor amperde vijfimpact maanden van middelbare leeftijd. Oppront het dek maakt leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe leteen paar weken zo rondgelopen, de huisfotograaf een kleurige opname voor terugverdiend worden. Daarna moeten de futuristische gebouw, pal aan het water en hoogste bedrag in vergelijking met andere de rechten van het kind. Dat sluit goed aan onderschat is ters. huisspreuk», dantewasvorkheftruckchauffeurs, ze in een coma gesuk-sjouwers, metSuikerziekte milieuvriendelijke grasdaken, wordt Canadese steden waar schepen vertrekken bij de belevingswereld van onze leerlingen”, schoon-wordt. thuis,«Onze die doet vermoeden knikt dat we hier Barbara. «Daar staat mijn gezin aldus Yvonne Rauwhorst, directrice van de maken hebben met een tropisch uitje. Hij maaksters en schilders omzien naar ander niet echt beknibbeld. Begroot was dat het of aankomen. voor en dat willen wij ook uitdraplaatst de gasten tussen twee strategisch werk. Wat ook geldt voor de fotograaf op gebouwencomplex 400 miljoen Canadese Wirtz heeft voor de Haagse plannenma- Notenkraker. Save the Children, één van de gen. In je dooie eentje krijg je bijdollar zou gaan kosten (250 miljoen euro). kers nog een boodschap: ‘Je moet niet te grootste onafhankelijke kinderrechtenorgahet welkomstdek. opgestelde palmen en schiet zijn foto. na niets voor mekaar. Zeker niet Inmiddels zijn de bouwkosten verdubbeld afhankelijk worden van een cruisetermi- nisaties, werkt wereldwijd aan het verbeteHet reisdoel toeristen als het op eenvan dagde eens goed die foutaan boord De terminal van Vancouver is op een crucitot 800 miljoen dollar (500 miljoen euro). nal. Onze haven is de grootste in het noor- ren van de levensomstandigheden van kinale locatie gesitueerd, namelijk op loopafstappen van de cruiseschepen heeft echter loopt. Want dat vergeten velen: niets allemaal dat hettropisch: van de ene dag opwillen de an-ze slechts stand van het centrum van deze modaine Een van de oorzaken van de kostenexplosie delijk deel van deze kust, met veel export deren en jongeren. Bij haar activiteiten neemt één soms ding: lelijk het aanschouwen dere kan keren.» van de mag- en rijke stad. De toeristen kunnen zich er is de sterk gestegen prijs van bouwmateri- van ertsen. Mochten de inkomsten uit het Save the Children het VN-verdrag voor de nifieke kust van het westen van Canada. niet alleen vergapen aan de glanzende alen, mede als gevolg van de gigantische cruise-toerisme wegvallen, dan is dat niet Rechten van het Kind als uitgangspunt. Voor leuk voor ons maar hetZowat is ook 3.000 geen ramp. Vancouver in met elke leeftijdscategorie is op 29 september een Met als absoluut hoogtepunt de kusten skyline van de stad, maar ook aan de bouwactiviteiten in en rond Verwarrend Barbara Flamand dochtertje Maria. jonge Vlaamse kinderen hebben We groeit houdennog. altijdVanaf andere over’. Olympische lesprogramma zelfstandig. bedacht”, aldus regiocoörvan Alaska, grillige glets- meest exclusieve en dure winkels in bij- verband met de naderende De Coster diabetes en dat aantal 6 inkomsten jaar prikken diabetespatiëntjes Barbara: «Opwaar 14 ijsberen oktoberen2006 dinator Guldenmund. De jongste kinderen werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, makentonen kenniswaar met Nana en Badoe,het twee aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed de insuline kinderen metwordt een toekomstdroom lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst opgenomen. uit Dateen vluchtelingenkamp in Afrika. Ze leren bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulinegaat het vlugst via de buik, ge- via dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en hen dat niet iedereen de mogelijkheid heeft moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per Ik droom om aan ie-“Bij om al bips. zijn dromen teervan verwezenlijken. de oudere plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken omde der kindje datkunnen in het ziekenhuis kinderen we natuurlijk en dieper staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te metenwat de diagnose moet verwerken, ingaan op ontwikkelingprobleomvan de drie dagen zelf de canule gene-Frans blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker zo’n hippo cadeau te Onderwijzeres doen. Met matiek”, stelt Guldenmund. door Rooijen paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor 5.000 euro zou ik al zo’n Angelaamper de Kruijff is nauw betrokken bij de pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizend hippo’s kunnen laten voorbereidingen van het project. “We hopen met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kindeverne waar ik een jong meisje zag maken.» echt dat dit ‘iets’ gaat doen met de kinderen. zo zeSinds den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook Dat zitten dat zich aan het inspuiten Teneur het hele ‘Hippo-idee’ zich ervan bewust worden datinniet het ooit over Je kan vroeg wasHet metisinsuline. Omdat ik9 verBarbara’s hoofdis”. heeft postgevat, naaste omgeving alles vanzelfsprekend Voor de Haagse helpen vondgaat. een ontploffing plaats;mogelijk het gevolgzelf vanleren een plaatmaandagochtend oktober«De 1967. Om een uur of reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat te sen. Daarvoor doen veel ziekenalleen zeggen dat je het samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die is ze gedreven op zoek naar lang niet zo overstuur als ik. Intevrijwilligerstak van Save the Children is dit verborgen gaslek… Een groot afsluitdeksel van de gang half 10 in de ochtend is de kersverse stagiaire van de R.K. huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» het grootst georganiseerde project tot nu toe. werd 30 meter weggeslingerd en een zware plaatijzeren Heilig Hartkleuterschool in de Gerard Doustraat begonzag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Participatie heeft bij de kinderrechtenorgadeur werd volledig uit de scharnieren gerukt. De monnen aan haar les. Een aankomend kleuterleidster anno halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, nisatieMarijn altijd inDe eenValck: hoog iedereen vaandel gestaan. teurs beneden waren zwaargewond, werden naar ‘De 1967 was ongetwijfeld goed voorbereid op haar taak, inspuiten met insuline. Dat het op die “Door middel van dit project we daar Zuidwal’ gebracht, maar overleden daar. maar er zou die dag wel iets heel ongewoons gebeuren. een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt willen te maken vorm aangeven”, aldus Guldenmund. Met de kinderen liep het gelukkig beter af. Leidsters en De aan haar toevertrouwde peutertjes waren nog maar nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een“We hopenbrief dat dit de prins basis Filip legt voor meerdere onze stagiaire verzamelden op het speelplein voor de net begonnen met een vrolijk gezang, of er klonk een harken. Maria kan wel degelijk leven voor en prinses projecten”. zwaar gehavende school hun kleutertjes. “ Een wonder de knal. Vrolijk kindergezang ging over in geschreeuw als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de van God!” verklaarde de stagiaire voor de verslaggever uit al die keeltjes. Glas vliegt alle kanten uit, kinderen voortdurend alert zijn. Bovenbus. van de krant “Alle 170 kindertjes ongedeerd, op schramrennen naar de deur en sommigen van hen lagen plots op dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht men na, aan hun ouders teruggegeven!”. de grond, omvergeblazen. ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te De school werd snel hersteld en bestaat nu nog, alweer in Het was duidelijk dat er zich een ramp van enige omvang zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo onteen nieuwe gedaante en sinds 1985 als onderdeel van Bahad afgespeeld. Maar wat dan wel? Het is 1967 en we zitzettend graag dat dit project Psychologe sisschool ’t Palet. Mocht U een oude foto van deze school, ten we nog middenin de Koude Oorlog. In de stad werIn Leidschendam-Voorburg start woningslaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyof van welke school dan ook willen zien; het Haags Geden al sinds WO II oude schuilkelders opgeknapt en zelfs corporatie Vidomes op 1 januari 2009 met lige een spons waarop webde kinderen van Maria heeft en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes meentearchief lanceert deze week interactieve nieuwe aangelegd, want de dreiging was groot: Berlijn, ‘HuurMartine op Maat’.Jonckheere Huur op Maat is een lanhun injecties inoefenen. ook Haagse mijn leven flink Bjorn De Wilde meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar site over Scholen, waarin alle Haagse kunnen scholen aan Korea, en de Cuba Crisis liggen nog vers in het geheudelijk ler experiment vanuitwillen de Stuurgroep Een leuke, aangepaste hebkomen loopbaanonen peterVolkshuisvesting worden van mijn hip-Op ken op een insulinepompje. Dat veranderd. bod Ik zullen met klassenfoto’s en stukjes over de knuffel gen. Experimentele (SEV). leek mij een50 veel beterop hulpmidgenomen haar staan po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking geschiedenis. Opvoor dit moment er zo’n scholen Onder het speelplein van de Heilig Hartkleuterschool dit moment hebben alle sociale huurwonindel omHet hunadres prikangst te overwinOmdat Maria wilafgeslagen meewerken door de knuffelhet niet langer elke dag moet inspui- medische de opvang. site met circa 3000 klassenfoto’s. is www. bevond zich ook zo’n ’Openbare Schuilgelegenheid’. De gen een huurprijs ongeacht nen,opteuw leren omgaan is om alles teHet kunnen te introduceren kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein haagsescholen.nl. HGA wacht bezoek en is blijmet hun kleuterschool zelf was splinternieuw. Het oude uit 1906 >Foto: Wim Hofland inkomen van de huurder.inBijeen Huur op Maat redelijk bezeten in- ziekte, Devan Belde wordt ook eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben metik elke aanvullende informatie voor om dezetroost site. te vinden en om daterende gebouw was dermate gebrekkig en voldeed wordtboekje. de hoogte huur mede afhanToch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» zo slecht aan de eisen van de tijd dat het in januari van kelijk peter. van het (gezins)inkomen. Vidomes vergaren over ziekte.van IkDoorn ben hebben begin dit jaar afscheid gin, nee?» vanaf dat ogenblik word toegangsschacht. Het werk wasjegeklaard. het jaar gesloopt was om plaats te maken voor een nieuw – verlengde –want is de eerste woningcorporatie in de regio Kees Stal de en Maarten Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesgebouw op ongeveer dezelfde locatie. De schuilkelder, Vroeg in de ochtend van de noodlottige maandag waren genomen van het Haags Gemeentearchief, zij zijn inmiddels Haaglanden die deelneemt aan dit experipatïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen die al onder de oude school had gelegen was door deze de monteurs van het GEB en iemand van de Dienst Ge- met de vut. Ongeveer een half jaar hebben zij ‘Terugblik’ nog ment. In oktober 2008 starten vier woningover de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels vernieuwde indeling van het terrein in plaats van onder meentewerken begonnen aan de allerlaatste werkzaam- voor hun rekening genomen; vanaf heden wordt deze rubriek corporaties met Huur op Maat. Per 1 januari schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de de in grond: het aansluiten van deerelektrici- verzorgd door een wisselende groep medewerkers van het Haags de school, nu onder het nieuwe speelterrein komen te lig- heden ondersen 2009 sluiten ongeveer 8 corporaties in Nehet lichaam. Maria bleek Het werk verliep niet helemaal vlot gen. Daarom moesten nog wat voorzieningen worden teitsvoorzieningen. derland aan bij dit experiment, waaronder Gemeentearchief. Stal & Van Doorn danken wij vanaf deze plek alleszins klaar voor, maar bleef de nog monteurs getroffen, waaronder het aanbrengen van een nieuwe en juist toen een dus Vidomes. Het ministerie van VROM tochvan ook een naar tijdjebeneden verderging om voor hun enthousiaste inzet. heeft haar goedkeuring gegeven aan het exnaar de psychologe gaan. Ze had periment en denkt constructief mee. die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

Les in ontwikkelingsproblematiek

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

TerugBlik

Foto’s uit het Haags Gemeentearchief

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Experiment met ‘Huur op Maat’


16

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Advertenties

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

RIJM

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

RAP

VERS

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

DIC H T

Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Gevoelig De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

In de kinderboekenweek moet je bij Paagman zijn!

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding vervroegden. Maar nu Clinton haar goede score in beide staten broodnodig heeft, beweegt ze hemel en aarde om die straf te laten herroepen. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 van de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

www.paagman.nl/kinderboekenweek adv. DH-centraal zinnnenverzinzin.indd 1

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Foto Reuters 21-08-2008 09:48:02


Opinie

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Beperk Gouden Handdruk politici worden opgeteld, voordat de hoogte van het wachtgeld gekort wordt. Helemaal bijzonder is dat er geen enkele sollicitatieplicht geldt.

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

Hoger risico

Uiteraard moet een politieke ambtsdrager aanspraak kunnen maken op een voorziening na zijn aftreden. Het politieke ambt heeft nu eenmaal over het algemeen een hoger risicoprofiel dan de meeste andere functies in de publieke of private sector. De verkiezingen kunnen anders uitpakken dan gehoopt, de aanleg van een groot infrastructureel project loopt anders dan gepland of de steun in de eigen fractie is opeens weg. Maar is het voor een ambtsdrager zoveel moeilijker om een baan te vinden als voor iedere andere Nederlander? In principe niet. De meeste ambtsdragers hebben een goede opleiding en bestuurlijke ervaring opgedaan, waaraan behoefte bestaat in de markt. Echter, het aantal functies met dezelfde status, verantwoordelijkheden en inkomen is schaars. Dus is het verleidelijk om volledig gebruik te maken van de wachtgeldregeling, vaak in combinatie met een part-time baan of adviesfunctie.

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

Jaloers

Voor werkloze wethouders en raadsleden bestaat een riante wachtgeldregeling. Helemaal bijzonder is dat er geen enkele sollicitatieplicht geldt. > Foto: Frank van Rossum/WFA

Het maatschappelijke debat over topsalarissen en ontslagregelingen woedt op dit moment hevig in alle lagen van het openbaar bestuur. Opvallend is dat er over de beloning van één groep met geen enkel woord wordt gerept en dat zijn de politici zelf. Reden genoeg om eerst de hand in eigen boezem te steken.

Kortom dit is een goudomrande regeling waar menig hardwerkende Nederlander jaloers op zou zijn. Als de politiek vindt dat topsalarissen en ontslagvergoedingen aan banden moet worden gelegd, dan ben je verplicht je eigen regelingen langs dezelfde meetlat te houden. Ik pleit daarom voor een beperking van de duur van de wachtgeldregeling tot maximaal twee jaar. Voor 55 plussers geldt een aangepaste coulanceregeling. Ook de mogelijkheid om de wachtgeldregeling aan te vullen tot 100% met een nieuwe dienstbetrekking mag wat mij betreft worden los gelaten en moet de solliciatieplicht worden ingevoerd. Ik heb het College van B&W in Den Haag inmiddels opgeroepen een standpunt in te nemen over versobering van de wachtgeldregeling en dit actief in te brengen bij de minister en de VNG. Op deze manier toont de Haagse politiek moreel leiderschap en stelt zij dezelfde eisen aan zichzelf als aan iedere andere werkende Nederlander. Daarnaast is een belangrijk neveneffect van versobering dat dit zal leiden tot een strengere selectie van bestuurders van en door politieke partijen. Een nieuw vereiste is dat een kandidaat kan en wil terugvallen op een normale functie in het bedrijfsleven of overheid. Een politicus moet immers zonder ‘last of ruggespraak’ zijn functie kunnen uitoefenen. Een te grote afhankelijkheid van een politieke carrière voor persoonlijke ontwikkeling, status en inkomen past daar niet in. Politiek is een vak maar geen beroep, en dat moet wat de VVD betreft zo blijven.

17

11

* Uw mening Residentie Orkest Met belangstelling heb ik de recensie van Aad van der Ven over de eerste concerten van het Residentie Orkest (RO) gelezen. Ik wil reageren op een aspect, dat hij noemt, namelijk de niet gevulde zaal. Zelf was ik bezoeker en abonnementhouder vanaf begin 70er jaren, tot ik het Concertgebouw in Amsterdam ontdekte, vooral de akoestiek. De PWA-zaal was een werkelijke verschrikking, maar qua ambiance was het prima. De zaal was goed gevuld. De locatiekeuze van de nieuwe zaal is een ongelukkige geweest. Het Spui maakte altijd een viezige indruk; het plein voor de zaal heb ik altijd als bedreigend ervaren, met alle jongelui op hun skateboarden. En met een beetje geluk wordt het plein ontsierd door armoedige circustenten, waar een publiek komt dat niets te maken heeft met het uitgaansgevoel dat hoort bij een Brahms-symfonie. Ik ben na zes jaar verblijf in Zeeland, teruggekeerd naar Den Haag en ben meteen ook weer naar het RO geweest. Ook toen viel me meteen op, dat de zaal niet goed gevuld was. Dit jaar wilde ik een passe-partout nemen. Een stevige uitgave! In de 70er jaren betaalde je een abonnement in tweeën; het eerste deel bij de bestelling en het tweede deel in januari. Ik kan u garanderen dat het toen om heel andere bedragen ging. Nu is die mogelijkheid er niet. Ik heb daar een briefje aan gewaagd naar het RO. Als je meer mensen in de zaal wilt hebben, moet je ook wat Aktie ondernemen, leek mij. Ik kreeg een arrogante reactie. We weten dat het duur is, maar u kunt toch een losse kaart kopen! Ik kan het best betalen, maar het blijft een afweging, en het is ook een kwestie van gevoel. Ik vind de huidige prijzen van de concerten erg hoog, omdat je weet wat je er in de 70er en 80er jaren voor betaalde. Ik heb de zaak ook onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijk wethouder. Daarom mijn oproep aan u, om ook via uw paden aandacht te vragen voor een meer gerichte actie om meer mensen naar de Philipszaal te krijgen. Vooral door het financieel aantrekkelijker te maken. Voor de mensen op bijstandsniveau is er een zeer goede regeling. Daarna houdt het op. Ik denk met plezier terug aan de acties van het RO begin 70er jaren om mensen naar de concerten te krijgen. Er is kennelijk te weinig prikkel voor de huidige directie om de handen uit de mouwen te steken.

A

Gouden Koets

* CarTeun

Medisch

genoemd en een ‘ontslagregeling’ die beter bekend staat als de wachtgeld regeling. Hoe ziet dat er bijvoorbeeld voor een stad als Den Haag uit? De vergoeding voor het werk als raadslid of wethouder bedraagt respectievelijk € 1.983 en € 8.920 bruto per maand (excl. onkostenvergoeding). Aangezien meer dan de helft van de Haagse gemeenteraadsleden het zich kan veroorloven er geen ander dienstverband naast te hebben, lijkt mij de hoogte van de vergoeding meer dan voldoende. Ook zijn er weinig wethouders die qua inkomen een stapje terug hebben moeten doen toen zij hun ambt aanvaardden. Beide vergoedingen komen naar mijn mening overeen met de zwaarte en tijdsbedoor Ibo Gülsen lasting van de functie, maar of politici het ook echt hebHet is de politiek menens om topsalarissen aan te pak- ben verdiend is aan de burger om te bepalen tijdens de ken. Onlangs besloot de gemeenteraad van Nijmegen verkiezingen. dat er liever niet gewerkt wordt met thuiszorgorgani- Wat echter niet in lijn is met de markt is de riante wachtsaties waarvan de bestuurders meer verdienen dan de geldregeling die bijvoorbeeld inhoudt dat een wethouin het eerste het salaris Balkenendelone norm. groot aandeelhouder Eneco, neur:jaar dat na hetaftreden uiteraard80% geenvan pretweAls can do so En ik voelin het me nogder denken: tige ziekte is, maar dattegenstelling daar te- tot de togetherRotterdam we ‘Het zal maand toch dát zijn, ze- krijgt en daarna 70%. In blokkeerde little, de gemeente deze eennietdoorbetaald toch vanalles aan so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen geldt ergenwoordig hier geen maximumhoogte. Deteduur van aanpassing can van do de bonusstructuur voor de Raad van WW met deze regelingdoen hangtis. af ‘Beetje van het uitkijken aantal dienstjaren maar Bestuur. Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: snoeplanger en zo, elke insu-in functie dat verbaast je deze isbooddiabetespartijen type 1.dieOngeneeslijk, als een wethouder dan dag drietrouw maanden Wat mij echter dat de politieke line prikken hupop - alles onder twee en missen maar perfect te behandelen, le- heeft is geweest, hij of zijen recht minimaal het hoogsteschap woord kan voeren over beperking van topsalaUit dit soort reacties wanneer je op be-hunvenslang dan wel. Maria kreeg zescontrole.’ maximaal jaar. Voor raadsleden geldt een maximum rissen en ontslagvergoedingen, eigen riante regelinik datuit diabetes - en vooral zoek gaataan bij de Barbara Flamand. meteen ook baxter vanaangetwee jaar.leerde Inkomsten een eventuele nieuwe funcgen niet kaak stellen. Deze regelingen zijneen opgeimpact ziekte op hetinkomen Ibo Gülsen is lid van de Haagse gemeenteraad voor de VVD Deze woorden pront legd. Het was ernstig. Had ze nog totde100% tie mogen vanvan hetdeze oorspronkelijke bouwd uit eenschitteren vast ‘salaris’ ook wel schadeloosstelling Jos Burgwal naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdrahet vergelijkbaar met de verschillen die moeten komen. Vooralsnog worden wij Een andere opvallende maatregel is de gen. In je dooie eentje krijg je bijer nu zijn in de vergoeding voor fysio- betaald voor curatieve geneeskunde en verandering in vergoeding voor de chona niets voor mekaar. Zeker niet niet voor preventieve; een enkele uitzon- lesterolverlagers. Deze kosten rijzen de therapie. als het op een dag eens goed fout dering daar gelaten zoals bijvoorbeeld pan uit. Recent was afgesproken om alVerder staat in de miljoenennota veel Prinsjesdag brengt ook het komend jaar loopt. Want dat vergeten velen: veranderingen in anhet vergoedin- over preventieve programma’s zoals de griepprik en het uitstrijkje. Eerlijk ge- leen de goedkoopste te vergoeden, maar dat hetweer van de ene dag op de gensysteem de huisartsenzorg. Zo meer bewegen, stoppen met roken, de- zegd ben ik niet de juiste dokter voor al- blijkbaar is daar tegen geprotesteerd. Een dere soms lelijk kanvoor keren.» zullen slaap- en kalmeringsmiddelen pressiepreventie en zelfmanagement lerlei nieuwe medewerkers in mijn prak- nieuwe vondst is om te vergoeden volgaan managen enmet gens de richtlijnen vanZowat de beroepsgroep. niet meer vergoed worden vanuit het voor chronisch zieken. Er lijkt alleen tijk. Ik moet dan meerBarbara Verwarrend Flamand dochtertje Maria. 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben kant. en dat aantal Ik groeit hoop dat de Vanaf commissie vanprikken wijzen zich basispakket, maar alleen nog vanuit de geen geld te worden vrijgemaakt voor dat is niet mijn sterkste diabetes nog. 6 jaar diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 ditallemaal doel. Preventieve aanvullende verzekeringen. nieuw is de vergoeding voor dan kunnen beroepen op degelijke stuEmilie Bolsius inderdaad kosgoed teHelemaal behandelen, keld.beteHet was erg ver- programma’s werden we gevloerd: Maria bleek Dit veel tijd, geld en energie. zij een het consensus kunnen bereiken kent datteeen iederAcht die jaar dit soort midde- entenemotioneel. ernstige dyslexie. met Ik benzoveel benieuwd hoezit.dies, Huisarts suikergehalte in haar bloed tonen waar de vragen Ze kan maar erDoor komtde veel meer bij kijken warrend ‘Een aan diabetes lijden. insuline het vergrijzing hebbendewij onze handen al ze Wanneer en dat de farmaceutische industrie weilen gebruikt goed moet opletten watvoor er het ernstig gaan lijkt me zijn. op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat soms heelhet gefrustreerd Boos dan men vermoedt. je definiëren; ziekte leven’, hadden lang was ze een supergezonde vol tegen aan deMaria. ouderen blijft er weinig gediagnosticeerd invloed worden de aanvullende een bijna onmogelijke taak. ik Waarschijnbegin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, geook. ‘Heb die pomp ooknig nog no- heeft. volwassene dokters gezegd Daten als bloemvergoed geweestgaat en dan plots -inbafdig alsacht ik oma ben, per mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en wordt met prodiabetes, je al ge-meer begrip ‘levenslang’ niet preventieve dàt. Een week voor diagnose tijd overvatte voorzeallerlei verzekering endewat niet. Er zullen verlijkheb zullen niet dan sessies vandaag ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ie‘En als ikweet dood vanprakhet leven: je hebt worden. al ze dan. ze noggramma’s. altijd niet Een vatten. De proefd moestschillen Maria zijn abnormaal vaak dieen mogelijkheid is om Almama, met al weer genoegmoet om over te praten. in de pakketten dewil zorgjaar vergoed Uit ervaring ik ben, dag in haar vinger moet isdie insulinepomp dan ook eens je hebt wijn daarvoor was ze nog zoals alle plassen en hadden we een urinehiervoor in doorgefeest, te zetten. dat zijn wij huisartsen op ditprikken momentom de der kindje dat in het ziekenhuis verzekeraars aanbieden. Hoe dag precies is tijkondersteuners dat al niet toereikend voor een kind Helaas glucose in haar te meten en de diagnose moet verwerken, gedronken en lekker geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom andere is kinderen eneen nu betalingsregeling staal binnengebracht. Een banale Er zougeweest dan wel nietkun‘on speaking terms’ metbloed de minister. nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk metzwaar dyslexie. blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten Teneur was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die Ik word door meerdere mensen gevraagdiets meofuitwat te spreken een verjaardagsfeestje nooit ofte is, krijgtvoor te maken rijks- en gemeentesteun aan het Couperushuis. Maar Flamand. ik doe hetOok een nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses niet. Vooropgesteld, ik ben een enorme fan van Louis Couperus als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de en vind het van groot belang dat tot in de verre toekomst nieuwe voortdurend alert zijn. Bovenbus.werk. Ik ben een nog lezers vertrouwd worden gemaakt met zijn dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht grotere fan van Den Haag en vind dat Hagenaars vertrouwd ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te moeten worden gemaakt met de betekenis van deze beroemde zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontHagenaar. Het aankopen en in stand houden van graag zijn woonhuis zettend dat dit project Psychologe aan de Surinamestraat vind ik daarvoor slaagt. echter een slecht midMijn doortastendheid ook helemaal? vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psydel. Het kost heel veel geld. En wie komtwerpt daar nou lige sponseen waarop de kinderen Martine Jonckheere chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft Als het meezit paar honderd bezoekers per jaar. Ik zou en voetbalhunbesteed injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink zeggen: meer aandacht aan Couperus in het Letterkunken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipdig Museum (bouw er desnoods z’n kamer na) en in het Haags pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel Historisch (een oftemeer zalen met Hagenaars). del omMuseum hun prikangst overwinwil ‘grote’ meewerken door de knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria Of geef alstegemeentebestuur iedere middelbare scholier in nen, leren omgaan met hun te introduceren inde een kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen boekenweek gratis eenteboek vanenCouperus. AllesDe beter hetook ereziekte, om troost vinden om boekje. Bel dan wordt dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten inhun agressie op kwijt te kunnen.» te stoppen Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen geld in oude stenen waaraan depeter. mensen voorbijgaan. gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter Pierre«Het Heijnen patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfois niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Tweede-Kamerlid PvdA in het Engels over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met megeworden. Nijlpaard schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de sen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

* Uw mening Couperushuis

© Teun Berserik

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


12

16

Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Haagse popgeschiedenis op de gevoelige plaat vastgelegd Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Den Haag heeft een rijke popge- visie actief is. Het medium richt zich schiedenis die ook nu nog regelmatig met name op de alternatieve kant van wordt aangevuld met nieuwe gedenk- popmuziek. waardige momenten. In de openbare Journalist Gerard van den IJssel was bibliotheek zijn tot zes oktober foto’s de eerste hoofdredacteur van 3voor12 te bezichtigen die een overzicht laten Den Haag. Toen hij vijf jaar geleden de zien van Haagse popmuzikanten en hoofdredactionele taak op zich nam, bands door de jaren heen. Bekende na- wilde hij veel aandacht aan talentvolle men als Anouk, Kane, en natuurlijk de Haagse bands besteden. “Ik hoopte op die zelfs manier landelijk opmaar tal.dat Party Earring Max. De komen absolutevoorbij, hit is daar De eerste wedstrijd van de Neder- Golden Ze zij brachten eenook speciale gepikt zouden worden. doel is henieuwe als Bagga oranjetalenten leeuwenpak. «199Bownz, euro ‘oranje-catalogus’ landers is pas op 9 juni tegen Ita-ookeen uit metDit niets laas nooit bereikt. 3voor12 Den Haag en Rosie kostLitter het, maar je valtzijn wel vastgelegd op in de dan lië. Maar in het Nederlandse Sonic feestmateriaal voor in de triis nog altijd een medium, de gevoelige zegtplaat. zaakvoerder Eric bune Hulst is het alsof we al middenin op tribune», of de woonkamer. Het voor suc- en door Hagenezen”, aldus Van den IJssel. de helft vanwe dehebben meewerkende Buysse. «Maar nog cesnummer het EK zitten. Aan cafés hangen Ruim is ongetwijfeld een Huidig hoofdredacteur Van je der Ham is afkomstig van hetook, digi- brul-shirt. goedkopere oranje attributen oranje wimpels en opblaasvoet- fotografen Voor 4,99 euro koop van mening datleeuwenkop 3voor12 Den Haag ballen, in de etalages primeerttale popmedium 3voor12 Den Haag. eenisoranje T-shirt met bestaansrecht door jaren heen ook dat ene kleurtje. En zelfs in de Bovendien viert dit medium aanslui- en zijn een flap die je omhoog kande klapwel «Precies bewezen heeft. “We hebben voor etalage van de seksshop kreeg de tend op de laatste tentoonstellings- pen. een brullende pop naast wat kanten lingerie ook week haar vijfjarig bestaan. “We zijn leeuw», zegt zaakvoerder veel bands een hoop Gerard betekent. Het nog een oranje boa of das om het goed vertegenwoordigd op de foto- den Herder, voorbeeld terwijl aanisdehet kassa recentste bandje All lijf. «We hebben zelfs oranje vi- tentoonstelling”, aldus 3voor12 Den enkele dametjes zo’nWij shirt kopen.de allerMissing Pieces. waren brators», zegt één van de ver- Haag hoofdredacteur Remco van der «Deeerste voorbije weekhen vlogen ze de die met een interview gekoopsters. «Een gewone, één om Ham. “Wij hebben dan ook een paar deur uit, iedereen neemt mee.»wel eens houden hebben”. Er ze wordt de G-spot te stimuleren en dan hele goede fotografen in ons vrijwilli- gespeculeerd dat de jongens van All nog drie ‘vibrerende kogels’ in de gersbestand zitten. Bij een tentoonstel- Toeteren Missing Pieces zich mogen scharen kleuren van de Nederlandse ling als deze is het leuk dat fotografen Helemaal klaarvan voorHaagse de strijd zijn in het rijtje popcoryfeeën vlag.» Even later haalt het meisje de kans krijgen om hun foto’s aan een de waartoe cafés. In Golden Café Santé hangt het Anouk Earing, Kane, nog twee kleine voetballetjes bo- ander publiek te laten zien”. plafond vol met alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. en Di-rect ookoranje behoren. ven die met een touwtje aan el- Het digitale muziekmedium verslaat rens. tien biertjes Op «Wie het moment is Vanbestelt, der Ham druk kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas in oktober al vijf jaar de popmuziek in bezig met de organisatie van festiviEen pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje Den Haag. Op de hoofdredacteur na teiten die uiting geven aan de viering een seksgen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met van«Weet het vijfjarig bestaan. Eén oktober alle medewerkers op voetvrijwil- chen. bekkenspieren. Daarvan krijg je werken ten met ‘Miss Holland’ of een je dat deze gemaakt oranje boa zal 3voor12 Den Haag tussen ligersbasis. Eén voor één struinen zij een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan20.00 en en dito 22.00 een op uitzending van radio West regelmatig festivals en Rode zit met deverschillende verkoop? «Betrekkelijk Duivels het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. overnemen. Vier oktober staat er een podia af maar om voor publiek vast te beslist Leeuwenpak goed, de het grote stormloop de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze clubavond gepland waar talentvolle zoal inHet Den Haag gaan- ren. moetwat noger komen. vertrouwen Landverraad? Kan best, maar Wie toch iets minder op- leggen noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verbandszullen van Haagse bodem zullen opis op gebied de popmuziek. de het ploeg is eenvan beetje zoek, hé. daarom wij er niet minder gewonden naar de tri- de in kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. treden. medium is onderdeel van de lan- hard als ze gaan winnen, wordt Nemee toeteren.» bune wil trekken, HetPas 3voor12. landelijk derland weer te3voor12 klein en kleurt het is Op de kers op de taart, het typische kan terecht bij de lo- delijke De elektronicaketens zien de Nederlanders dus eenland online popmagazine Arjen T, zanger van de Haagse band Rosie tijdens Koninginnenach 2008. Jeroen Voor meer informatie: en maar al Martine van Loon bij haar stoelen van papier. Op de massaal oranje.» van de VPRO oranje gebak, is het www.dobdenhaag.nl wel nog even kale>Foto: ‘feestwinkel’ te graag winnen. Want naast de verkoop datWinkelketen behalve op Blokker internet, ook op tele- wachten. Pauwels, lichtgevoelig.net > Foto:gaan Eveline www.3voor12denhaag.nl «Vanaf volgende week van televisies ookvan de Egdom kleine tapinstallaties, schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan zegt Henk Kok, directeur daarbij goed», beeldend: zo geplakt tegen van de Nederlandse een overwegend luchtig programma is. gent Svetlanov, die op dat moment in de door Isabella Lanz de wand leken de Raad dansers wel reuze door Aad van der Ven Detailhandel. «Mensen “Het Divertimento van Premru is heel Pathétique stopte met dirigeren en alleen hagedissen. Brenda Angiel maaktkijgeken nu even niet meer Zijn handen staan naar de trombone. vrolijk. En Poulenc, die heeft altijd een maar naar de musici keek. “Het ging per- Ze hangen overal in de stad, de lucht- raffineerde kinetische dans met een op een paar honderd fect. Dat was een bijzondere ervaring. dansers van Brenda Angiel. Nu nog esthetische uitstraling. Het is te zien Hij zegt het zelf: “Ik ben pas gelukkig bitterzoete humor”. euro meer. Het moet moderne dans wanneer ik dat instrument bij me heb”. Met veel plezier nam hij het aanbod van Zoals trouwens bijna alles bij hem een alleen maar geafficheerd op de recla- dat deze Argentijnse allemaal zo groot en in New Timothy Dowling, solotrombonist van het orkest aan om dit concert voor zijn bijzondere ervaring was. Ik mis hem nog mezuilen. Maar deze week vliegen ze en ballet studeerde, mogelijk zijn.» York het Residentie Orkest, heeft er dan ook rekening te nemen. De in Australië ge- steeds”. Even later horen we dat hij niet opnieuw echt door de lucht. Ofwel haar danservaringen verrijkte. De 60 de moderne dertien liggen in zijn huis in de Galilei- boren musicus kwam twintig jaar gele- gesteld is op dirigenten die teveel geba- boven het podium van het Lucent stad waar in de jaren Gevoelig vansupermarktkealles en nog straat. Er zijn slanke Franse trombones den bij het R.O. en voelde zich er al snel ren maken. “Oude routiniers als vroeger Danstheater dat de nieuwe productie dans avant-garde De dans te ook onderzoebij, Duitse met een wijdere boring en een thuis. “Het was vooral de gemoedelijke Svetlanov en nu Järvi hebben dat niet no- ‘Air Condition’ van de Argentijnse wat deed om detens doen gretig omaan dans relatie groep Aerial Dance Company maar ken. Bijvoorbeeld stel glanzende Amerikanen (‘grote, volle sfeer die me aansprak”. In Australië had dig. Die beheersen alles zo goed”. mee deinoranjeof waarneming liefst vijf keer programmeert. Kenne- tot zwaartekracht klank’) van het type dat in het symfonie- hij in diverse orkesten gespeeld, maar koorts. Albert Heijn liette touwen de — falijk ervan uitgaand dat deze net zo’n beproeven. Door orkest het vaakst wordt gebruikt. En Europa had meer te bieden, meende hij. Timothy Dowling en andere koperblazers van het 24 aan miljoen Welpies gebouw te beklimmen, groot succes zal worden als de vorige çade van eenpluchen ook een paar barokinstrumenten. Want Hij ging logeren bij vrienden in Neder- Residentie Orkest. Op 1 oktober, 20.15 uur, in de mini-leeuwtjes — of in een hangend dans op het Holland Dance Festival 2005. in die sector is hij eveneens actief, onder land en hoorde toevallig dat er een va- Nieuwe Kerk. maken dienetwerk ze in winkels zul-te lendie uitdelen. eenhoofstuconstrueren zich Volgens boven de meer als lid van het ensemble In Stil Mo- cature in Den Haag was. “Het was puur marktonderzoeksbutoeval dat ik bij het Residentie Orkest den van die hetvan publiek afspeelde. In derno. reau Gfk kan desinds EK-gekte de suben gekomen”. Kort daarna deed hij Angiel 1994 derZou het komen door haar naam – die feite vervolgt permarkten liefst 45 miljoen euro opdanslaboratorium experimenVolgende week kunnen we hem in ge- een andere waardevolle ontdekking. Hij gemakkelijk te verbasteren is tot an- gelijke Niet meedoen, is dan ook uitgesloten, maar giet dit als kind van haar zelschap van een aantal andere koper- ontmoette zijn toekomstige echtgenote, gel of engel – dat de Argentijnse dan- brengen. ten. «Het zichmooie zelfs tegen je alsafgeronde je er niet tijd keert in een en dus blazers van het Haagse orkest horen. een Duitse blokfluitiste. Als zij in de Gaseres en choreografe Brenda Angiel aan meedoet» zegt Joop Holla vanwijkt Gfk. «De Netheatervorm. Daarmee Angiel Dowling opent de serie ‘Kamermuziek’ lileistraat boven lesgeeft moet hij er met zich heeft gespecialiseerd in luchtderlandse consument is daar zeer gevoelig voor. af van de eigentijdse ontwikkelingen (‘Intieme ontmoetingen in de Nieuwe zijn trombone het zwijgen toe doen. dans? Dat is een even uitzonderlijke In het in verleden wasspecifiek al duidelijkinteCalorado merken dat Amerika op Kerk’, zoals het in de folder staat), Spelen in het orkest geeft hem nog steeds als spectaculaire vorm van danskunst. consumenten van aereal winkel dance. wisselen om is boodgebied van Daar deze waarin Haagse orkestmusici als gast- veel plezier, zegt hij. “Met dit instruJawel Kunst, en geen kunstje of verschappen te doen alsoutdoor blijkt datsport hun winkel niets gelieerd aan en technoheer optreden. Hij koos er voor een pro- ment zit je natuurlijk vaak lang te wachedelde circusacrobatiek. Dat wil An(CSG) extra biedt.» ten voor je volgende inzet. Meestal is het logisch verbonden met geavanceerd gramma te spelen met vier trompettisgiel graag benadrukt zien. Het gaat Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers ten, vier trombonisten, één hoornist en meer tellen dan spelen. Maar ik houd hier weldegelijk om een vorm van trapezewerk. Angiels studio is gevestigd in Buenos Aires. één tubaïst. “Het is de bezetting van het beslist niet alleen van stukken waarin ik moderne dans, maar dan in de lucht. bekende Philip Jones Brass Ensemble”, veel te doen heb”. Na enig aandringen Wie in het Holland Dance Festival Zou het toeval zijn dat de specifieke horen we zijn voorkeuren. Hij kijkt altijd zegt hij. 2005 haar vorige luchtdansstuk zag, luchtdans van deze Argentijnse juist AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Voor de pauze wordt er barokmuziek uit naar Tsjaikovski, Sibelius en vooral kan beamen dat het om meer gaat dan iets surrealistisch heeft, met die zwe(Gabrieli, Scheidt, Bach e.a.) gespeeld, Brahms. een circusact. In ‘Vuelos Aires’ hingen vende (dans)engelen die dingen doen Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk Wat hem bovenal aantrekt is de ervaerna een stel stukken van Brahms, Poude dansers aan elastische koorden.par-die amper te bevatten zijn? Haar De Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastring van hetpassingen spelen van in de groep. “Als je lenc gesteld. en de Dat hedendaagse Amerikaan Dat gaftijhun een staatbewegingen vandaag voor eenwonderzware be- aereal dance ontstijgt mooi het al te plan stelt een aantal herbestemmingen en aan een koraal in Mahler’s Premru. Stukken voor koperblazers baarlijkslissing. lichte kwaliteit. Nu eens met Ze moet bepalen of de stem-prozaïsche vertoon van pure dansatde stedenbouwkundige voorschriftenvan voor inbijvoorbeeld delen van de in gemeenten einde vanis opnieuw grote ongerustheid ontstaan over een mooi Brahms? Bestaan die dan? Nee, maar wel Tweede symfonie of tegen het In effect, alsof zeininMi- letiek. Maldegem en Eeklo. menvertraagd van de voorverkiezingen Turkije Tsjaikovski’s Pathétique arrangementen van onder meer pi- beslissing het luchtledige dansten. Dan weer chigan en Florida alsnog meegeteld deakkoorstilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas eendiens definitieve nemen over het plan samen speelt met andere koperblazers en zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het met een anostukken opus 119. Timothy enorme en antwoord met super worden. Eenvaart positief zou ‘Air Condition’ van Aerial Dance Company is te zien Aanleiding na een openbaar onderzoek datDowling loopt van 23 den juni tot en met 21 augustus Hillary Clinton eende laatste je merktHet dat hetligtprecies dan geeft voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. grote sprongen, vond 2008. ze tussen stapels alsof(foto) ze op maanwa- in Lucent Danstheater. Elke burger kan aanbewerkingen, dat onderzoek deelnemen. plan tijdens stemt,Directoraat terkansje geven om de strijd tegen Op: 24/9 (14.30 uur en 20.15 uur), 25/9 (20.15 uur), periode de op volgende plaatsenoverter inzage: dat niet alleen muzikaal maar bijna ook die hijdiemet het op oog dit concert dansten. Spectaculair maar poëtisch. in het gemeentehuis van Maldegem Barack Obama te winnen. Maar deodorant of parfum buitenshuis fysiek een ongelofelijk gevoel”.Het gebruik van hoop •haalde. Hij bezweert ons dat en hetEeklo; dans vanuit een 26/9 (14.30 uur en 20.15 uur). Timothy Dowling, solotrombonist van is uit En vervreemdend: • bij de de aanwezigheid afdeling Ruimtelijke van het Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed gekantelde HijDepartement herinnert zich de vroegereden chefdiriondanks vanPlanning Brahms optiek. ‘Vuelos Aires’ was Info/kaarten: www.ldt.nl of (070) 88 00 333 het Residentie Orkest Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloAdvertentie U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdawww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de pareersteTurkse lezing in de nieuwe seriescore Gevangenpoortlezingen ‘Moord in scène’: indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen inAls jagen. goede in beide staten broodnotijnotabelen die vrij mogen kiezen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen nietH. eendig heeft, beweegt ze hemeldoor en aarde voor ze inadvocaat. augustus stemmen — naar Was Koos seriemoordenaar? Mischa Wladimiroff, naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Dezeseksclubportier geAls Clinton krijgt, haalt ze 178 wegens Maar omdat Obamamisbruiken in het gestrafte De Haagse Koos H. is inhaar 1982 zin tot levenslang veroordeeld het ontvoeren, dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op en vermoorden van drie meisjes. Kreeg hij bescherming van bovenaf? Waren er meer slachtoffers? de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Daardoor zou de vroegere first lady deaanpartij Clintons droomscenario Zondag 28 september 12.15 in het Haags Historisch Museum. Kaarten de museumkassa met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Trombonist Timothy Dowling

‘Spelen in de groep is het mooiste’

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

Argentijnse dansengelen ontstijgen pure atletiek

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

17

13

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Opstapje voor designers ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT door Jade Yorks

film zweeft het kunstobject als een kroonluchter uit de lucht naar beneden. Eenmaal Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem op de grond laat een danseres zien dat het Na het eindexamen worden jonge designers vrijwel gelijk met hun neus op de ontwerp zich als een soort harmonica laat ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes feiten gedrukt. “Niks komt je aanwaaien”, ontvouwen. aldus Martine van Loon, nu ruim een jaar leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barafgestudeerd als interieur ontwerpster aan Papier de Gerrit Rietveld Academievoor in AmsterDe ontwerpster heeft voor het ontwerp bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors haar bijzondere dam. Ze is er al snel achter gekomen dat ruim honderdvijftig vellen papier nodig de wereld buiten de academie gehad. “Ik Maben er dertien dagen fulltime project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voorbeduidend haar dochtertje minder rooskleurig is dan ze veronder- mee bezig geweest”. Het papier waar de ria (10). Het meisje kreeg tweestelde. jaar geleden suikerziekte en dat zette stoel uit ontstaat is zo gevouwen dat er de Thea van Loon is directrice van de Regen- structuur van een bijenkorf in te herkenhet gezinsleven op zijn kop. «Het waseneen Iedereen tenkamer reistramp. regelmatig af naar deonderschat nen is. Dit maakt het mogelijk dat het met verschillende kunstacademies die ons land gemak in tal van vormen getransformeerd de impact van diabetes. Daarom ben ikbekijkt in actie wilworden. iets “Ik ben er later achter gekorijk zijn. Daar ze hetgeschoten. werk van eind- Ikkan examenkandidaten en hoopt zo talentvolle men dat er ook doen voor kinderen die net alsontwerpers Maria levenslang hebben gekregen. Eneen kraag in te herkennen is op te pikken. Onder het mom zoals die ook een aantal keer in een schildedesigners’ krijgen net- rij van Rembrandt van Rijn voorkomt”. dit moét lukken. Desnoods bel‘Nieuwe ik zelfgeneratie aan bij prinses Mathilde.» afgestudeerden, talentvolle designers en De expositie in de Regentenkamer is voor BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER kunstenaars de kans om bij haar in de Re- Van Loon de tweede die ze met haar afgentenkamer hun werk te exposeren. “Zo studeerproject aandoet. “Het is behoorlijk geven we jonge designers net dat opstapje lastig om als nieuweling je werk aan de om hun entree in de echte wereld van de- man te brengen”, aldus de designer. Op het signs te maken”, aldus de directrice. Op dit moment brengen haar creaties nog geen moment pronkt daar ondermeer het eind- brood op de plank. “Ik verdien mijn geld examenwerk van Martine van Loon. De met schoonmaken. Dat doe ik in een groep ene Van Loon is overigens geen familie van met andere kunstenaars en designers. Dat de ander. maakt het werk wat leuker”. Het eindexamenproduct van designer Van Van Loon denkt dat de waarde van de twee Loon neemt een prominente plek van de stoelen rond de vier- à vijfduizend euro expositieruimte van de Regentenkamer in ligt. “Er zit behoorlijk wat tijd en energie beslag. Het werk bestaat uit twee afzonder- in”, zegt de designer. De flexibiliteit van lijke papieren stoelen. Op het moment dat het ontwerp zal volgens Van Loon in trek deze zich ontvouwen en tegen elkaar aan- zijn bij kinderen. Alleen het kwetsbare pageschoven worden, fungeren de stoelen als pierenmateriaal maakt het daar minder geeen sculpturaal object. Van Loon heeft zich schikt voor. “Ik heb er over nagedacht om laten inspireren door de kroonluchter die het te reproduceren met kunststof in plaats het Amsterdamse monumentale pand ‘De van papier. Daar heb ik van afgezien. Het Waag’ tijdens de middeleeuwen van licht niet mijn insteek om hier een commercieel heeft voorzien. “Bij mijn eerste bezoek aan product van te maken”. Als er aanvragen de Waag was ik gelijk gefascineerd door de komen, zal Van Loon er om die reden niet locatie. Ik heb me daarna verdiept de ge- meer dan een stuk of tien van maken. schiedenis van het pand. Hier moest ik iets De stoelen van Van Loon zijn nog tot nemee doen voor mijn afstudeerproject”. gen november te bewonderen in de expoEn zo geschiedde. Naast de stoelen zelf, is sitieruimte van de Regentenkamer in De er nu in de Regentenkamer ook een film te Kombinatie aan de Lange Beestenmarkt achtergrond een schilderij van Ilze Buziau. zien. Deze speelt zich af in de Waag. In de 106-108. De toegang is gratis. lone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretlittle, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar tecan do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insuschap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de andere soms lelijk kan keren.»

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Verwarrend Barbara: «Op 14 oktober 2006 werden we gevloerd: Maria bleek aan diabetes te lijden. Acht jaar lang was ze een supergezonde bloem geweest en dan plots - bafdàt. Een week voor de diagnose moest Maria abnormaal vaak plassen en hadden we een urinestaal binnengebracht. Een banale blaasontsteking, dacht ik. Een paar uren voor ik de uitslag ging halen, bezocht ik toevallig een taverne waar ik een jong meisje zag zitten dat zich aan het inspuiten was met insuline. Omdat ik verpleegaspirante ben, herken ik die dingen. Toen ik dat meisje bezig zag, dacht ik intuïtief aan Maria.

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

keld. Het was allemaal erg verwarrend en emotioneel. ‘Een ziekte voor het leven’, hadden de dokters gezegd tegen Maria. Dat begrip ‘levenslang’ vatte ze niet en wil ze nog altijd niet vatten. De dag daarvoor was ze nog zoals alle andere kinderen geweest en nu was ze plots anders. Dat maakte haar erg verdrietig en opstandig. Nog altijd.»

Teneur «De naaste omgeving reageerde lang niet zo overstuur als ik. Integendeel. Uit de meeste reacties klonk dezelfde relativerende te-

inderdaad goed te behandelen, maar er komt veel meer bij kijken dan men vermoedt. Wanneer je als volwassene gediagnosticeerd wordt met diabetes, heb je al geproefd van het leven: je hebt al eens doorgefeest, je hebt al wijn gedronken en lekker zwaar getafeld. Een kind met diabetes mag dat op voorhand allemaal schrappen. Aanvaarden dat je een leven met veel beperkingen moet leiden, is niet makkelijk voor volwassenen, maar uiteraard nog veel moeilijker voor kinderen. Leer je kind maar eens dat het maar één koekje uit het pak mag halen. Dat het zich elke dag moet inspuiten met insuline. Dat het op een verjaardagsfeestje nooit ofte nooit twee glazen cola mag drinken. Maria kan wel degelijk leven als een ander kind, maar je moet voortdurend alert zijn. Bovendien moet iedereen uit de omgeving van het kind op de hoogte te zijn én meewerken.»

Psychologe «Maria is een tijdje naar een psychologe gegaan. Ze moest dat sowieso doen als ze kans wilde maop een Choreografe Brenda Angiel brengt een spectaculaire vorm van danskunst. ken > Foto: PR insulinepompje. Dat pompje zorgt ervoor dat ze zich niet langer elke dag moet inspuiAdvertentie ten. Een psychologe onderzoekt dan of het kind mentaal klaar is voor het dragen van zo’n pomp, want vanaf dat ogenblik word je ook zichtbaar een diabetespatïent. Ze bekijkt ook of het kind over de zelfredzaamheid beschikt om zelf de canule te plaatsen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

De Eetrubriek van Coos Versteeg

De Tuyn

Bijna wekelijks krijg ik reacties van lezers op De Eetrubriek. Mensen die het van ganser harte met me eens zijn, mensen die in de door mij bezochte zaak heel andere ervaringen hebben gehad, mensen die me kwalijk nemen dat ik me weer eens heb bezondigd aan ganzenlever (er bestaat trouwens ook foie gras van diervriendelijk gemeste ganzen) etc. etc. Uiteraard zitten er ook regelmatig tips bij. Zo kreeg ik een paar weken terug het hartelijke advies De Tuyn te bezoeken, waar onder een nieuw bewind de afgelopen tijd veel is veranderd. Ik besluit even de horecasite Iens te raadplegen. Niet dat ik daar heel veel waarde aan hecht, want iedereen – met of zonder verstand van eten – kan hier zijn of haar mening kwijt; ook vrienden en vijanden van de restauranthouder. Maar toch, als er heel veel ‘uitstekend’ of heel veel ‘matig’ bijzit, als er heel vaak wordt geklaagd over een bepaald iemand in de bediening, geeft dat een idee. De Tuyn komt er met heel veel ‘uitstekend’ goed af, zodat we met enige verwachting dit adres aandoen. De menukaart maakt meteen duidelijk dat dit geen onterecht gevoel is. Je hebt kaarten waar je nauwelijks iets van je gading kunt vinden en je hebt kaarten waar je met moeite weet te kiezen, omdat je bijna alles zou willen proberen. Mijn gast opent de avond met een Clubsandwich van kort geroosterde ossenhaas, krokant wontondeeg, gedroogde tomaat en een truffelmayonaise (€ 15,50). Een mooi licht gerecht dat geraffineerde smaakcombinaties in zich herbergt. De Cruz de Piedra 2006 (€ 4) blijkt er een heel aangenaam, fris fruitig glas rosé bij. Heel even heb ik als entree getwijfeld tussen de Vitello tonato met briochetoast, soja en salade (€ 11,50) en de Strudel van brie de meaux en pesto, gedroogde sinaasappel en amandeltjes, geserveerd met salade en een rucolacrème (€ 10,50). Zou BEOORDELING die strudel niet Sterke punten te machtig zijn? + geraffineerde Mijn nieuwsgierigheid wint smaakcombinaties het. Gelukkig maar, want dit is + goede prijs/kwaliteit een prachtig voorgerecht. Ook hier subtiele, uitgebalanceerde Minpunten smaakcombinaties. Onze papil- portionering mag len maken bij wijze van spreken ietsje guller overuren, maar ze doen het graag. Uit de huiswijnen heb ik de witte St. Felix 2006 (€ 3,75) gekozen, een volle witte wijn van sauvignon blanc en vermentino uit de Pays d’Oc. We zullen het verder deze avond bij glazen huisrosé want een fles Vlaamse is meteen kinderen hebben Barbara Flamand met dochtertje Maria. houden, Zowat 3.000 jonge voordiabetespatiëntjes zes bolletjes en diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf weer 6 jaargoed prikken zelfstandig. De Coster CATEGORIE dat wordt ons qua autorijden teveel. Onze in serveerster straalt tonen iets Eigentijds Frans/ suikergehalte haar bloed met zoveel vragen zit. Ze kan het waar de insuline het uit, maarzedat valt toch op peil testrengs houden, moest in het soms heel gefrustreerd zijn. Boos Italiaans snelst wordt opgenomen. Dat alles mee. keer perMijn dag tafelgenoot insuline- voelt ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier gaat het vlugst via de buik, gespuiten toegediend dig als ik oma ben, mama?, vraagt volgd door armen en benen en namelijk nietkrijgen. voor hetOok complete Voorgerechten moet ze nog(ofschoon vijf keer per ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, bips. Ikvoor droom om aan ievier gangen € 32ervan een heel sympavanaf €vandaag 10,50 zomermenu vinger om delouter moet die insulinepomp dan ook dag in haar derhet kindje dat in hetbestaande ziekenhuis thieke prijsprikken is), maar wil hoofdgerecht uit haar bloed tekalfslende meten enmetde mee in mijn kist?’. ‘WaaromHoofdgerechten kun- glucose in diagnose moet verwerken, rosé gebraden aardappel-reypenaer poffertjes en de drie zelf de nen ze mensen met kanker genezo’n hippo cadeau te doen. eendagen rozemarijn jus.canule Dat verschijnt uiteindelijk voor € 21,50Met op vanaf €om 21,50 vervangen. Voor en amper zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haardepomp euro zou ik al zo’n rekening. Perfect vlees ronduit5.000 goddelijke kaaspoffertjes. een kindWie is dat vragen. En dat is ook het lastige duizend hippo’s kunnen laten meteen mij ongelooflijk uit eten gaat voor deze rubriek moet gedogen dat Nagerechten gebeurtenis. Kindeals moeder: je kan niet zeggen dat maken.» van het bord meeprik en bij die poffertjes – ik ben ook vanafingrijpende € 7,50 ik driftig deoude spuiten ook zo het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten Sinds hele ‘Hippo-idee’ gek op Reypenaer – moet ik mehet werkelijk inhouden om in ze zelf leren gen dat het ooit over gaat. Alle Je kan niet allemaal weg teplaatsnaaien. Barbara’s hoofd heeft postgevat, creditvroeg cards/ mogelijk Daarvoor doen veel ziekenalleen zeggen dat je het samen sen.PIN is ze zoek Nu mag ik bepaald niet klagen overgedreven wat er bij op mij op hetnaar bord huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Hermet haar zal dragen.» lig: ribstuk van het Spaanse Iberisch varken met in ganzenvet man De Croo, Bruno Tuybens, ADRES gekonfijte aardappeltjes, groene asperges en een jus van eekRani De Coninck, Marc De Bel, valt meDe opValck: dat ik iedereen de laatste die tijd Laan van Nieuw hoorntjesbrood (€ 21,50). HetMarijn kaarten zie en dat heeft denk ik Oost Indië 3, Den vaker Spaans varkensvlees op iets of wat is, krijgt te maken smaak Flamand. van doen. Die Haag minder met de prijs en meer met metde Barbara Ookaardeen bij dat dit prins een recept is van Paul Telefoon 070 347 appeltjes – het staat me vaagbrief voor Filip en prinses ook niet om. ben week al zeker 61 90 Bocuse – liegen er natuurlijkMathilde gingIndeze optien de jaar niet meer op de weegschaal bus.geklommen en zal dat na deze doen. Maar we hebben wellacht weer GEOPEND avond voorlopig ook maar niet«Ik val iedereen lastig, ja», Maandag genoten. Barbara. «Ik heb dan ook niets te buiten aan een crème brûlée gesloten, dinsdag We gaan ons ook nog maar te verliezen. Ik wil gewoon zotaartje ontroodgraag fruit en t/m zondag vanaf van frambozen met gemarineerd zettend datframbozensordit project hangop Mijn taartje doortastendheid met gemarineerde 18 uur betijs (€ 7,50) en een luchtig slaagt. ook vruchten(€af. Actrice aardbeiensabayon van crème werpt de cassis en vanille-ijs 7,50). Ook lige spons de kinderen «De diabetes van Maria heeftINTERNET Martine Jonckheere en voetbalmetwaarop dit slotakkoord kunnen we alleen maar constateren dat deze hun injecties kunnen haar, maar ook mijn levenwww. flink detuyn.nl Wildewe willen meter keuken prima inoefenen. in elkaar steekt.ler InBjorn totaalDe rekenen € 98,75 af. veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipderbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderweten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereINDONESISCHE hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beformatie en kennis beginnen te KOOKKUNST vergaren over de ziekte. Ik ben gin, nee?» ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de

Onze papillen maken bij wijze van spreken overuren, maar ze doen het graag.

8

1/2

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

RESTAURANT THE RAFFLES Javastraat 63 2585 AG Den Haag

T 070 – 3458587 www.restaurantraffles.com

OPEN VOOR DINER DINSDAG T/M ZATERDAG


14

16

Cultuur

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleEen pop in verd. Ze dienen om ‘in te breneen seksgen’», vertelt ze. «Het traint de shop met aan tafel, 1882, Jozef Israëls. > Particuliere collectie Arbeidersgezin bekkenspieren. Daarvan krijg je oranje boa een beter orgasme.» en dito hoedje. Leeuwenpak

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. rens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te laIn het Café (Jeune fille sagemaakt refraîchissant), ca. 1905, Isaac Israëls. > Collectie Stedelijk ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze museum Schiedam. balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen vergewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maar al te graag winnen. Want naast de verkoop Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elf- omgeving – werd dan supporteren.»annex oorlogsspionne nog eens vele merchandising en prullaria Hijde overleed aan de gevolgen van bij, een sluierdanseres Haagse School-schilder Jozef Israëls waardeerd vanwege de eenvoud van van een oranjebruine dan kom je de volgende voor de non-food ongeluk en werdweken gecremeerd – wat toen de voorstelling en het donkere kleuren- vergeleken met Rembrandt, wat teveel Mata Hari. Of naar de karakteristieke was internationaal gevierd. Zijn op eenzeer extravooruitstrevend omzet van 70 totwas, 80 miljoen euro. en werd niet, palet. Op grond van dat laatste werd eer is. Op de tentoonstelling blijven de danspose van Raden Mas Jodjana. dat het tijdens het EK ook allemaal vader, traditioneel begraven Jozef Israëls voor het eerst vergeleken zelfportretten die Jozef Israëls op latere Sfeervolle doeken zijn het, die kleur Opvallend en zoalsis zijn dramatisch getinte visserstaferelen magbegraafplaats. zijn. «Vooral de grote op demeer Joodse Zelfs aan met een illustere Hollandse voorgan- leeftijd maakte jammer genoeg enigs- licht omhelzen. Je zou vergeten dat een ietsje werden bewonderd op wereldtenplasmaen lcd-televisies doenvader het danen zins onderbelicht Daarin heeft hij zich oorlog gaande was, ware het niet dat de dit finale ritueel zie je hoezeer ger, Rembrandt van Rijn. goed», zegt Henkverschilden: Kok, directeurin van elkaar Jozef Israëls’ pronkstuk vormde een volledig losgezongen van welk vals dame van het Parijse ‘Restaurant le Per- zoon Israëls toonstellingen te Londen en op van de Raad Nederlandse jaar later de sensatie op de Wereldten- sentiment dan ook en toont eenzelfde roquet’ (1917) erg somber voor zich uit tijd en mentaliteit. gerenommeerde Parijse Salons. Detailhandel. «Mensen kijtoonstelling te Londen. Zijn reputatie durf en virtuositeit als zijn zoon Isaac. staart – omdat ze haar geliefde verloor ken nu even niet meer als eigentijdse Hollandse meester was in La Grande Guerre? De tentoonstelling ‘Jozef en Isaac Israëls, Vader en Zoon Isaac bleek nog talentvoller. op een paar honderd gevestigd – als een schilder in schaduw Buitenland Evenmin duidelijk is of de blik van Isaac Zoon’ is t/m 8 februari 2009 te zien in het Gemeeneuro meer. Het moet Maar die maalde niet om roem. Hij en zwart, die romantische dramatiek Jozef leidde Isaac op, hij wijdde hem in Israëls op badende jongelingen in de temuseum Den Haag, Stadshouderslaan www. allemaal zo41.groot combineerde met dat typisch Holland- het vak in, troonde hem mee naar het mondaine badplaats Viareggio niet is gemeentemuseum.nl mogelijk zijn.» schilderde in de moderne stijl van se sobere realisme. buitenland, nam hem mee naar etentjes ingegeven door een heimelijk homo- De catalogus ‘Jozef en Isaac Israëls, Vader & Zoon’ het Franse impressionisme. Voor de Een aankomend kunstenaar die oog en introduceerde hem bij beroemde erotisch verlangen. Over zijn privé le- bevat teksten van onder meer John Sillevis die Gevoelig had voor de kwaliteiten van deze pro- handelaren en critici. En zoals dat ui- ven is de informatie schaars; zijn moei- met deze tentoonstelling afscheid neemt van het jonge Israëls geen arme boeren en De supermarktkeminente schilder van de Haagse School teraard afloopt: de zoon ging zijn eigen zame relatie met minnares Sophie de Gemeentemuseum. Deze expert op gebied van de tens doen ook gretig vissers, maar flirtende straatmeiden, was Vincent van Gogh. De manier weg. Isaac Israëls’ (1865-1934) eerste Vries komt amper in beeld. Des te meer Haagse School was ruim 35 jaar conservator bij het mee aan de oranjewaarop Israëls het leven van eenvou- pièce de résistance was ‘De begrafe- zijn liefde voor elegante dames en ver- museum. chique modellen in Amsterdam, koorts. Albert Heijn liet dige vissers, plattelandsarbeiders af- nis van de jager’. Een monumentaal fijnde Indische dansers. Isaac tekende, Het publiek kan een originele aquarelWelpies of tekening— 24 miljoen alsmede exotische Javaanse danschilderde en hen ondanks hun harde doek, dat op de Parijse Salon van 1882 aquarelleerde en schilderde de beau van Isaac Israël winnen door mee te doen aan een— pluchen mini-leeuwtjes naakte bestaan mooi in harmonie met opviel door de futiliteit van het thema monde tot hij er letterlijk bij neerviel. eenvoudige prijsvraag. Trekking volgt in februarizul2009. maken die ze in winkels sers. Jozef schilderde zijn modellen len uitdelen. Volgens een stude natuur plaatste – bewonderde Van en de heldere schildertrant. Slechts in een ‘boerenhoekje’ in zijn atelier, die van marktonderzoeksbuGogh. Hij werd er zelfs door beïnvloed, twee decennia na Jozef’s internationale reau Gfk kan de EK-gekte de sual zou hij zijn eigen ‘Aardappeleters’ doorbraak stak Isaac zijn vader naar de Isaac schetste daarentegen het permarkten liefst 45 miljoen euro optoch veel navranter uitwerken. kroon. De schilderswereld was aan het snelle stadsleven op straat, omringd brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloveranderen. Isaac bleef niet erg lang in ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet dit grootse formaat werken. Beïnvloed Millet door nieuwsgierig stadsvolk. Het aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De NeJozef Israëls (1824-1911) vertrok na door de impressionisten zocht hij zijn Gemeentemuseum Den Haag eert derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. zijn studie aan de Groningse Minerva onderwerpen in het wufte uitgaansIn het verleden was al duidelijk te merken dat academie en de Amsterdamse Rijks- leven van de metropool, met zijn café in de tentoonstelling ‘Jozef en Isaac consumenten van winkel wisselen om boodacademie naar Parijs. Hij bestudeerde chantants, ordinaire tingeltangels en schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets Israëls, Vader en Zoon’ zowel de het werk van Millet, bezocht meerma- luxe warenhuizen. Met vlotte streek (CSG) extra biedt.» gaf hij daar levendige en kleurige imlen de School van Barbizon en kwam Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers traditionele schilder van ‘schaduw in Duitsland onder de indruk van het pressies van. De invloed van fotografie en smart’ als de vernieuwingsgeRomantische vissersgenre; vissersta- was zichtbaar in de kadrering, soms ferelen die hun eenvoudige bestaan dwars door personages heen. zinde ‘tekenaar in licht en kleur’. weerspiegelden. Die families trof hij Isaac streek neer in Amsterdam, waar AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK ook dichtbij Den Haag waarnaar hij hij bevriend raakte met Breitner en met door Isabella Lanz inmiddels verhuisd was: in de kust- de literaire Tachtigers, onder wie Frans Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk plaatsjes Zandvoort, Katwijk en Sche- Erens, en Willem Witsen. Ze flaneerden Traaguitvoeringsplan sjokken ze‘Zone over de duinreep: De Amerikaanse Democratische parvoor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastschilderde het vissers- door Amsterdam alsof het Parijs was, moeder met Dat twee kindertjes voorop, ge- veningen. tij staat vandaag voor een zware begesteld. plan stelt een aantal herbestemmingen en aanJozef passingen van twee uiteenlopende manieren: inviteerden de dichter Paul Verlaine, volgddedoor een stoet dorpelingen. slissing. Ze moet bepalen of de stemstedenbouwkundige voorschriftenHet voor involk delenopvan de gemeenten leefden als bohemiens, genoten van onopTurkije grootis opnieuw geborgen lichaam van haar verdronken in een dramatische setting In profil de Zonnebloemen van Maldegem en Eeklo. men vanvoor de voorverkiezingen in Migrote ongerustheid ontstaan over Vrouw, en gure kroegen, dweepten formaat, waarmee deedvervagende echtgenoot hangt slap zal in pas de armen van beslissing Van Gogh, 1917,en Isaac Israëls. > Hannemachigan Florida alsnog meegeteld Moeder en Kind, 1852, Jozef Israëls. > de stilaan scheiding tussen met Kerkdansende en Staat. De Vlaamse Regering een definitieve nemen over het hij planeen beroep meiden. schetsterichtlijnen onophoudelijk. van het publiek. Maar zijn een van hen. De treurende rouwstoet is 23 op Fundatie,Een Heiloo. worden. positief antwoord zou Collectie Gemeentemuseum Den Haag Aanleiding nieuweIsaac verregaande van het de Stuers na een openbaar onderzoek dat loopt van juni het tot engevoel met 21 augustus Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat een staatsinstelling. Hij Religieuze schilderdeZaken, zelfs op straat waarvoor daarnaast zonder in hun voor geschilderd inburger bij het 2008. Elke kanthema aan dat passende onderzoek deelnemen. Het ook plan ligt tijdenspathetiek, terkansje geven om de strijd tegen die periode op deDe volgende plaatsen ter inzage: alledaagse leven. Niet toevallig zijn het hij een vergunning had voor vier dub- Advertentie grijsbruine tinten. donkere groeps• in het gemeentehuis vande Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik deodorant of parfum buitenshuis is uit beltjes de maand. juist de gewone tafereeltjes die het best van formatie contrasteert met zee achter • bij in de de afdeling Planningonvan het Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. de Departement toets der tijd konden doorstaan. Zo- Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed 41ste hen die felle Ruimtelijke namiddagzon Internationaal Heinrich Schütz Festival Den Haag Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en genaakbaar helder oplicht en ons oog als de visserskinderen (‘Het scheepje’) Leven van alledag Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen alleenvan reizen, dat kanleven leiden Michigan en Florida werden uitgeslode rullemogen leidt Unaar de verre einder, het drama die met een bootje spelen. Door De niet neerslag het want bruisende kunt het plan ook downloaden van de website totnet roddel eerbaarheid en kuisheid en imerger ten omdat ze hun voorverkiezingsdaaan over voorbij. Het gestrande scheepje dat de schildertoets kan het schilderij vanhun alledag door deze ‘Hollandse www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: Beter overspel.pressionist’ was evenwel onbetaalbaar. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om visser overboord spoog ligt achteloos te zoet sentiment ontsnappen. do 2 okt. 20.30 u Lutherse Kerk, Nederlands Kamerkoor Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de pargeslaagd zijn de schelpen en garnalen- Neem zijn ‘Twee dagmeiden op de Lijnin de indienen branding. vr 3staten okt. 17.00 u Lutherse Kerk, Koninklijk Conservatorium tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide broodnotijnotabelen die vrij mogen kiezen op aangetekend middelgroot formaat – die baansgracht’ (1894), dat van zo dichtbij ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie ofvissers verstuur–hem vr 3 okt. 20.30 u Kloosterkerk, Haags Kerkmuziek Ensemble columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar waden (VLACORO), door de opspattende branding. Met dit doek voor brakRuimtelijke Jozef Ordening geschilderd is dat het lijkt of de meiden naar dramatische de Vlaamse Commissie Koning za herroepen. 4 okt. 12.00-17.00 u Waalse Kerk, Haags Kamerkorenfestival onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten zich toe te trekken. Israëls halverwege de13,19de eeuw in- Deze werken zijn de Haagse School de kunstenaar omver lopen. Of kijk naar Albert II-laan 19 bus 1210 Brussel. zakrijgt, 4 okt.haalt 20.30zeu 178 Lutherse Kerk, Gesualdo Consort velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin Maar omdat Obama in het gestrafte ternationaal door als schilder. Hij zond in optima forma. Tegen het einde van het sfeervolle ‘Hoedenwinkel van Mars dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan eens op de kieslijsten zo 5 okt. 14.30 u Waalse Kerk, Laniet Suave Melodia ‘De Verdronken Visser’ naar de Parijse zijn leven ging Jozef Israëls joodse bij avond, Nieuwedijk Amsterdam’ met staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Salon van 1861 waar het allereerst op- onderwerpen schilderen. Uit die peri- zijn aanlokkelijke wijnrode interieur en Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario viel door het heroïsch grote formaat ode hangt hier ‘De joodse bruiloft’, dat feestelijk lamplicht. Of naar de koele Kaarten verkrijgbaar aan de zalen. te Voor meergoedkeurt. informatie En www.schutzfestival.nl met nog drie voorverkiezingen gaan ieder mogelijk compro– iets waar de Fransen dol op waren. vanwege de claire-obscure techniek – en mistige ‘Munttoren Amsterdam bij opnieuw dicht in de buurt van Obaschiet Clinton tekort. of telefonisch op 015-2159498 (wo-vr 10.00mis – 12.00 u, voor za 10.00 – 16.00 u). (GVV) Maar het schilderij werd nog meer ge- dramatisch goudgeel licht te midden dooi’. Of naar het trotse portret van de ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Vader en zoon Israëls:

Een andere tijd, ’n andere mentaliteit

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

HEINRICH SCHÜTZ EN HUGO DISTLER


Cultuur weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Italiaans licht over Duitse muziek ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

17

15

Jazz

duidelijk worden. Dan wordt in de Waalse naar Duitsland. Aan zijn rechtenstudie dacht Kerk een festival voor Haagse kamerkoren hij niet meer. Hij werd al spoedig benoemd gehouden. Daarnaast wordt van 30 septem- tot kapelmeester aan het hof van Dresden, Ze is een moeder met een Missie. Flamand (33) uit Erwetegem een eervolle standplaats voor een musicus, ber totBarbara 2 oktober aan het Koninklijk Conservatorium een symposium georganiseerd, maar niet een die veel geld opleverde. ontwierp een unieke nijlpaardknuffel jonge diabetespatiëntjes gewijd aan dedie muziek en de uitvoerings- De financiële situatie werd penibel onder praktijk van Schütz en zijn tijdgenoten. Tij- invloed van de Dertigjarige Oorlog. Naar leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spitontving Bar- Schütz zelfs twee jaar geen verluidt dens het festival wordt behalve aan Schütz salaris en betaalde hij zijn musici in die periook aandacht aan Hugo bara bezeten het land om, op zoek naargeschonken sponsors voorDistler. haar bijzondere door Bert Jansma bertjansma) waarin ik op die studie ben Deze honderd jaar geleden geboren Duitse ode uit eigen zak. Hij kon dat doen doordat ingegaan, en nu liet ze me haar nieuwe hij langdurige bezoeken aan het buitenland componist heeft in sterke matehaar laten leiproject. Inspiratie en drive haalt ze uit dezich zorg voor dochtertje Maplannen weten. Ik hoop dat ze geld los Natuurlijk moet je jazz ‘live’ horen, maar den door de muzikale uitgangspunten van bracht, vooral aan Denemarken, waar hij ria (10). Het meisje kreeg tweezijnjaar en dat zettewas en een vorstelijk honorazeer gezien grotegeleden 17de-eeuwsesuikerziekte voorganger. krijgt voor dat onderzoek en ik zal het wat ben ik blij dat er ook Internet is. Schütz was een voorbeeld voor velen. Ook rium ontving. Aan het hof in Dresden was met graagte volgen. En u op de hoogte Ik kreeg van een mij onbekende Bart het gezinsleven op zijn kop. «Het ramp. vanwege de moeilijke situatie het aantal muin zijnwas eigeneen tijd. Hij zette deIedereen ramen van deonderschat houden. Terug naar ‘live’ en de jazz in Den Egers vorige week het bericht dat John Duitse muziek open en liet er het Italiaanse sici intussen drastisch ingekrompen. Maar de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets Haag. De Regentenkamer/De Kombinatie Coltrane op 23 september jarig was zonlicht op schijnen. Want in Italië bevon- Schütz maakte van de nood een deugd. Na aan de Lange Beestenmarkt begint wat (1926-1967). talrijke werken voor een uitgebreide vocale den zich zijn belangrijkste leraren. Hun gedoen voor kinderen die net alsvoel Maria levenslang hebben gekregen. En voor drama en muzikale uitdrukking en instrumentale bezetting te hebben gede jazzprogrammering betreft steeds tekstaan combineerde hij met deMathilde.» ingeni- schreven, waaronder de ‘Cantiones Sacrae’ dit moét lukken. Desnoods belvanikdezelf bij prinses kleurrijker te worden. Op 27 september Dat wisten we, maar niet dat er die dag euze kunst van de meerstemmigheid, zoals (1625), concentreerde hij zich meer en meer is pianist Rembrandt Frerichs er te een 24-uurs Birthday Broadcast met zijn BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER die zich in de Renaissance had ontwikkeld op muziek voor een klein aantal stemmen, horen met de Portugese zangeres Joana muziek te beluisteren was via Internet en onder de componisten van de Lage Landen. zoals de ‘Geistliche Chormusik’ (1648) en Heinrich Schütz, geschilderd door Radio WKCR New York. Te laat als tip voor Machado. Rembrandt ontmoette haar Hij was 24 toen hij zijn rechtenstudie aan de ‘Zwölf geistliche Gesänge’ (1657). Sowieso Christoph Spetner. universiteit van Marburg afbrak om naar was zijn stijl soberder geworden. Ondanks via het European Youth Jazz Orchestra u, maar dat ‘station’ is sowieso zeer de Italië te gaan. Dit was mogelijk dankzij een moeilijke omstandigheden en twijfels bleef door Aad van der Ven moeite waard. Want het (www.columbia. waarmee hij een tournee maakte studiebeurs die hij ontving van landgraaf hij Dresden trouw tot aan zijn dood in 1672 en nodigde haar uit voor een aantal edu/cu/wkcr/core.html) heeft vijftien Als het leven van Heinrich Schütz schanda- Moritz von Hessen-Kassel, die veel in de op de zeker in die tijd respectabele leeftijd concerten hier. Ik heb maar één ding van van die Birthday Broadcasts in petto. De len of conflicten heeft gekend zijn die goed jonge Schütz zag. Deze trok naar Venetië, van 87 jaar. In zijn laatste levensjaren had hij volgende is die van Thelonious Monk (op haar gehoord – via www.regentenkamer. verborgen gebleven. We kennen deze Duitse waar hij de mogelijkheid had les te krijgen nog kans gezien zijn creativiteit een nieuwe barokcomponist als een evenwichtige, ge- van Giovanni Gabrieli, als organist en com- wending te geven. In die periode ontstonden nl op dat Internet – en daar klonk heel 10 oktober). In de agenda dus. Internet onder meer enkele Passionen, gebaseerd op lovige man, die voor honderd procent zijn ponist verbonden aan de San Marco. veel Portugees gevoel (zeg maar het is ook voor de jazz een serieuze ‘speler’ kunst was toegewijd. Voorzover we hem Giovanni Gabrieli werd vooral bekend door de evangeliën van Lukas, Johannes en Matfado-gevoel) in haar stem door. Als ze geworden. De meeste muzikanten kennen tenminste. Want zijn leven valt composities waarin hij op een zeer beel- thëus en geschreven voor vocale solisten en jazz zingt zoals ze er uit ziet, wordt dat hebben een eigen website, ze zetten er dende manier, met machtige akkoorden, ko- koor zonder instrumentale partijen. Daarslechts schetsmatig weer te geven. concert een ‘plaatje’. Op 2 oktober is in hun programma op, ‘samples’ van hun Geen kleurrijke, pakkende Schütz-biogra- ren en instrumentale ensembles met elkaar mee gaf deze meester van de vroegbarokke fieën derhalve. Wel interessante, gedegen combineerde. Daarbij werd hij geïnspireerd protestantse kerkmuziek de fakkel door aan die Regentenkamer Robert Rook te horen, muziek, en verkopen er vaak hun cd’s. geschriften van mensen die een belangrijk door de ruimtelijke mogelijkheden die de Johann Sebastian Bach, die dertien jaar na een onderschatte pianist die net een dvd Hoe belangrijk dat Internet geworden deel van hun loopbaan hebben gewijd aan San Marco bood. Het eerste grote werk van Schütz’ dood het levenslicht zag. heeft uitgebracht (Robert Rook trio, Live is begreep ik uit een mail uit Oxford, deze barokcomponist, die algemeen als de Schütz waarin die invloed duidelijk merkin Amsterdam) waarin hij op een werkelijk van Anne-Marie Oostveen die er net grootste in Duitsland uit de periode voor baar is zijn de ‘Psalmen Davids’ (1619). Toen Internationaal Heinrich Schützfestival. Van 2 t/m prachtige, intense manier in jazz opgaat. een voorstel heeft gelanceerd voor een hij die partituur componeerde was Gabrieli 5 oktober in de Kloosterkerk, de Waalse Kerk, de Bach wordt beschouwd. Een aantal van hen komt volgende week al lang gestorven. Diens dood in 1612 was Lutherse Kerk en de Paleiskerk. In de Regentenkamer begeleidt hij onderzoek naar de functie ervan in de naar Den Haag. Want de residentie is geko- voor Schütz aanleiding om terug te keren Zie: www.schutzfestival.nl jazz. Ze is research fellow aan het Oxford zangeressen Heleen van den Hombergh zen als locatie voor het 41ste Internationale en Maudy Apon. Een dag later staat er Internet Institute aan de University Heinrich Schützfestival, een evenement dat de combinatie van Argentinië en jazz via aldaar en ze is afgestudeerd met een om de twee jaar op wisselende plaatsen in belichaamde”. Over Heinrich Schütz proefschrift over het informele jazzcircuit Tango Extremo van violiste Tanya Schaap Europa wordt georganiseerd. Hier heeft de Anthony C. Lewis (‘Grove’s Dictionary of Music Stichting Haagse Kerkmuziek zich over het and Musicians’): Richard Taruskin (‘The Oxford History of en saxofonist Ben van den Dungen. Een en het grote belang van kleine podia in festival ontfermd. t/mdo 5 oktober wor“Hij was een componist geen pret- wiens leven twee tijdlone Van we 2can so En ik voel Western het meMusic’): nog denken: neur: dat het uiteraard dag daarna (4 oktober dus) speelt pianist ons land (in beknopte vorm verschenen tige ziekte daar telittle, together ‘HetErzal toch niet genie zijn,wiens ze- lange den in diverse kerken concertenwe gegeven. perkendat overspande, de Renaissance en de Barok, ”Een dát ontembaar carrière in is, maar in Boekmancahier 37, 1998). Via datzelfde Joost Swarte er met jong Nederlands genwoordig vanalles aanculturen te can professionele do so much’. ker?!’. kregen werken bekende ensembles als In het wiens kunst twee met elkaar verbond, eenziekenhuis intense creatieve microkosmos het lot en de toch toptalent: saxofonist Ben van Gelder (19) Internet kwam zij er achter dat ik ooit doen is. ‘Beetjede uitkijken met GeenKamerkoor, schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: het Nederlands het Gesualdo Duitse en de Italiaanse, en wiens geest zich ontwikkeling van zijn kunst weerspiegelt”. en trompettist Rik Mol (23). En tja, daar voor Radio West – in Michael Varekamps snoep en zo, elkebewoog dag trouw dat je deze bood1. Ongeneeslijk, Consort en La Suave Melodia aan mee.diabetes type tusseninsude polen van rustige intimiteit K. Ph. Bernet Kempers (‘Meesters der muziek’): prikken en hup - alles onder kan– hij missen maar perfect behandelen, le-Italië,line Veel muziekschap van Schütz schreef vrijwel en strak gevormde grootsheid”. “WatteMonteverdi was voor was Schütz zet je de computer dan weer graag voor programma Jazz op West – een column controle.’ soort reacties wanneer vocale je op werken be- venslang dan wel. Maria kreeg uitsluitend religieuze – ligt Martin Gregor-Dellin: voor Duitsland: de eerste figuur van geniale Uit dit uit. had ingesproken (www.jazzmasters/ leerde ik dat diabetes - en zonder voorallegenden”. zoek gaat bij Flamand. eendie baxter aangeook binnen hetBarbara bereik van gevorderdemeteen ama- ook “Een meester aanleg, de nieuwe strekkingen der muziek de impact van deze ziekte op het Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog teurzangers. Dat zal op zaterdag 4 oktober naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout “We stippen de groei in zijn muziek aan. Ik ben echt op wisselwerking was, dat ze respect hadden voor elkaar. doorWant Miranda loopt. dat Fieret vergeten velen: zoek gegaan naar nummers die dat laten zien. Maar om Helaas heb ik Rauber zelf nooit gesproken. Wel hoorde dat het van de ene dag op de anNe soms me quitte dere lelijkpas, kanMarieke, keren.» Le Plat Pays, Amsterdam. eerlijk te zijn denk ik dat dat alleen de goede verstaan- ik van Jean Corti, de accordeonist van Brel, dat Rauber Zomaar een greep uit de grote successen van Jacques der zal opvallen”. Jordens laat de bekende nummers werkelijk een wonder was. Het was een bescheiden die niet zo in de aandacht stond. IkMaria. hoop dat ik met3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben Brel. Filip Jordens kent ze allemaal. Hij wordt in Vlaan- even voor wat het is. “Ik wil geen clichés voorbij laten man, Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Zowat hommage ookaantal zijn rol groeit kan belichten”. deren zelfs tegen en dank ‘Brel-kenner’ genoemd. komen. Hij heeft ook een andere kant. Brel heeft genoeg deze diabetes en dat nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 wil oktober 2006 mooieerg liedjes die óókgoed de aandacht verdienen. Als performer richt Jordens zich op Brel, maar hij vergeet “Maar eigenlijk ben ikMaria niet zo ingewijd in de volledige inderdaad te behandelen, keld. Het was allemaal ver-gemaakt werden we gevloerd: bleek niet zoveel dat er met hem flink watkan muzikaal op het in haar bloed tonen waar de insuline het Ik wil erkenning aankomt die chansons”. Samen met met biografische vanjaar Brel”, warrend bekent de en jonge hetgeweld suikergehalte vragen zit. Ze maar er veel meer bij kijken emotioneel. ‘Een geven aan diabetes achtergrond te lijden. Acht podium “De vorige show meer mij, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat ‘leshadden Chopinsde du p’tit hij bestaande arranBelg.was “Ik ken zijn teksten, de muziek.ziekte De ideeën op peil te om houden, heelstaat. gefrustreerd zijn. Boosdraaide danMatin’ men brengt vermoedt. Wanneer je soms voorachter het leven’, lang ze een supergezonde om‘Heb Brel. ik Maar nu benook ik niet middelpunt vanper dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gegementen en aangevuld met een hele reeks niet ook. zijn chansons goed. Soms paradoxaal en altijd eentegen vier keer die pomp nogmeer no- hetbegin volwassene gediagnosticeerd dokters gezegd Maria. verrijkt Dat als bloem geweestzijn en dan plots - bafspuitenrichtingen toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en als ik oma ben, mama?, vraagt met“Ik diabetes, heb je van al gebegrip vatte uitgebrachte ze niet wordt dàt. Een van week diagnose alle aandacht. Ik zie het publiek verschillende liederen. heb nu de luxe een dig reflectie hetvoor levende zelf”. Filip Jordens stond‘levenslang’ al eerder eerder vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iedan. ‘En alsopkijken. ik dood ben, mama, proefd van het leven: je hebt al zehet wilgrote ze nog altijd niet vatten. DeNu zijn moest Maria abnormaal vaak aanen podium Dat maakt het ook spannender”. grotere band. er bijvoorbeeld uitgebreide ritmeop het podium met een hommage deze chandag in haarvan vinger insulinepomp eens doorgefeest, je hebt was zesecties nog zoals alleis een plassen en hadden urine- dag Of erdie na de hommage aandan Brelook ook een chanson de prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis en het verademing om niet vastaltewijn zitten moet sonzanger. Toen nogwe tereen nagedachtenis aandaarvoor zijn sterfdag, in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, invan mijnJordens kist?’. zelf ‘Waarom kungedronkenVoor en lekker zwaar andere en nu staal binnengebracht. Een Nu, banale hand komt, is nog deglucose vraag. “Schrijven aan bepaalde arrangementen. 1959 (het jaar getawaarin mee vijfentwintig jaar geleden. vijf jaar later, iskinderen het mo- geweest omtoe. de “Ik drieheb dagen kanker geneEentekind metred.) diabetes mag was plotsinanders. blaasontsteking, ik. Eenleven doezeikmensen stiekem”,met geeft de jonge muzikant de zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met aanmaakte populariteitfeld. begon winnen, heeft hij óók nen ment aangebrokendacht om nogmaals te ze blazen de hijDat voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n en mij niet, mama?’. dat opAlleen voorhand schrap- zen haardoe ergikverdrietig opstandig. paar uren van voorBrel. ik de uitslag kleinkunst academie en Dat eensoort cursus in Parijs gevolgd. mooie dingen gemaakt. warenallemaal de arrangementen chansons “Maar metging deze show het an- en kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten En dat iskan ookikhet lastige Aanvaarden dat jegemaakt een leven Nog altijd.»bouwt soms dunner. Toenpen. halen, ik toevallig ta- voorstelling Maar voorlopig mijn ‘schrijfei’een kwijt bij theaterhad Brel nog niet kennis met vragen. ders”,bezocht belooft Jordens. “Deeen nieuwe ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» moeder: je kan niet zeggen datals performer met veel beperkingen lei- als verne waarop ik een jong meisje zag met veel liefde en de componisten François gezelschap Bad van Marie. Ik wil en songRauber en Gérardmoet Jouannest, wel voort de vorige – nog steeds Teneur ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten respect voor Brel’s muziek en teksten – maar daarnaast waar hij in zijn carrière intensief mee samenwerkte”. writer groeien en dan pas het repertoire aangaan. Dus mogelijk hetinooit gaat.Het Je kan wassenen, maar niet uiteraard was met Omdat ik ver«DeIknaaste omgeving reageerde wiedat weet, de over toekomst. is een vroeg moeilijk vak. Jor-zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, Jordens richt zich met zijn hommage alleen opnog Brel. gen wordt hetinsuline. echte concertgevoel benadrukt. kies bewust sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar zeggen dat“Een je het samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante herken diejaarlang nietIk zoga overstuur dens zucht even. chanson maken is een helse job, is ik. ookInteeen eerbetoon aan Rauber. François Rauber alleen voor een ander ben, repertoire danikvijf geleden. nu Hetals huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» voor de minder grote successen van Brel. Ik zingen tek- was Frans pianist, componist, arrangeur en orkestleider. maar wel met een hemels resultaat”. zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, In 1956 was Rauber de begeleider van Jacques Brel tijsten waar een bepaalde relevantie voor deze tijd in zit”. halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, in Grenoble. Deze kennismaking was Filip Jordens & les Chopins du p’tit Matin. Hommage à Brel - 30 Brel groeide in zijn carrière en veranderde van repertoi- dens een optredeninspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die die zou voortduren tot ans d’amours. De Koninklijke Schouwburg, dinsdag 30 septemre. Hij schakelde langzamerhand over van een frivool, het begin van een samenwerking Filip Jordens wil samen ‘lesis, Chopins Matin’ een verjaardagsfeestje nooit ofte iets ofmet wat krijgt du te p’tit maken “Rauber veel betekend voor ber, 20.15 uur. Prijs: rang 1: € 24, rang 2: € 22, rang 3: € 16. Korting cabaretesk imago naar Brel als dichter, die zijn persoon- Brel’s dood in 1978. het onbekende repertoire van Brel erkenning geven. nooit twee heeft glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een Je Maria merkt aan muziek datleven er een CJP/Uitpas: € 1,50 lijke pijn en vechtlust voor het leven op het podium uitte. de muziek van Brel. > Foto: Ellen Smeets ken. kande wel degelijk brief voor prins Filip en prinses als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de Advertentie voortdurend alert zijn. Bovenbus. dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te Openingstijden Pathé Buitenhof Bereikbaarheid: zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontMaandag t/m zaterdag kassa Bus 24 en 22, zettend graag dat dit project Psychologe geopend va 12:30 tot 22:00 uur. Tram 1 en 17, slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyZondag kassa geopend Parking Noordeinde diabetes chologe gegaan. Zebetrokken moest datraakt so- bij«De waarin een student uit Oxford nauw perikelen van van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalvan 10:00 tot 22:00 uur. wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter een aristocratische familie ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hippompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel overwin- wil meewerken door de knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst tebon ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderIn de turbulente jaren twintig de kind jonge Charles Julian Jarroldben ik redelijk bezeten inziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook eredanontmoet of het mentaal klaarRegie is weten, Cast Ben Whishaw en kennis beginnen te Ryder tijdens zijn studie in Oxfordhet de charismatische hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beformatie voor dragen van zo’n pomp, gin, nee?» want vanaf dat word je vergaren Emma Thompson over de ziekte. Ik ben Sebastian. Tussen de beide studenten ontstaat eenogenblik hechte met een blog en Peter(s) en meter ookonderdeel zichtbaar een diabetes- ook Matthewbegonnen Goode vriendschap. Sebastian maakt uit van de Engelse me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen patïent. Ze bekijkt Hayley Atwell aristocratische familie Marchmain, woonachtig in het ook of het kind zet over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels Michael Gambon herenhuis Brideshead. Gecharmeerd door de omgeving schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de van het herenhuis Brideshead door Sebastians sen en inverblind het lichaam. Maria bleekGenre er Drama Lengte: 100 minuten mooie zus Julia, raakt Charles steeds nauwer betrokken bij maar bleef alleszins klaar voor, Reserveren: 0900-1458 (0.35ct p/m) of www.pathe.nl\buitenhof Keuring: Alleen geldig in Pathé Buitenhof van 25 september t/m 8 oktober 2008. hun stormachtige familieperikelen. toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

Internet en jazz

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’nvan Brel Nieuwe kijk op chansons duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat NIEUWE VERFILMING VAN EVELYN je het samen zal dragen WAUGHS KLASSIEKE ROMAN

2e kaartje voor 50% geldig voor alle PAC films


16

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Advertenties

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand.

Koop kaarten en cadeaus van Unicef.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.

Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

www.unicefshop.nl Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding vervroegden. Maar nu Clinton haar goede score in beide staten broodnodig heeft, beweegt ze hemel en aarde om die straf te laten herroepen. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 van de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Foto Reuters


Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

Prestige

IK VAL ADO Den Haag weet IEDEREEN weer wat verliezen is LASTIG Knopper: ‘Tegen Utrecht gaan we voor de winst.’ > Foto: Creative Images.

wagen. Maar ik kan je wel garanderen Ook Ali Boussaboun, sinds dit seizoen ADO Den Haag werd afgelopen dat we alles op alles gaan zetten om op- spelend bij tegenstander FC Utrecht, is weekeinde in Doetinchem weer nieuw drie punten binnen te slepen”, al- ervan overtuigd dat we zondag een pittig duel tegemoet gaan. “ADO Den Haag dus de geboren Rijswijker. met beide benen op de grond Knopper behoort tot de ADO-spelers en FC Utrecht zijn twee clubs die voorop gezet. In het duel met De Graafmet de meeste Eredivisie-ervaring (tien gaan in de strijd”, zegt de spits die van schap (2-0) creëerden de Hagenaren seizoenen), wat Wetzel deed besluiten 1996 tot 2001 voor de hoofdmacht van ADO Den omhet Knopper een nieuwe taak te dat geven. neur: het uiteraard geenHaag pret-speelde. “Een wedstrijd lone we can do so En ik voel me nog denken: veel te weinig mogelijkheden om tige ziekte is, maar dat daar telittle, together we ‘Het zal Hij tochmoest, dát niet zijn,met ze- Rankovic, wordt vaak gemaakt door de supporters. samen deze vanalles aan tezijn clubs met heel fanado so maken much’. opker?!’. Injonge het ziekenhuis kregen tegenwoordig ADO en Utrecht ploeg op sleeptouw nemen. “Detoch aanspraakcan te kunnen doen is. mij ‘Beetjetieke uitkijken met Geen schijn van kans we diezelfde supportersgroepen, dus dit zal ook komstdag vandederesultaten: nieuwe trainer is voor de drie punten. Haag diabetes is snoepziet en zo, dagfel trouw dat jeADO dezeDen boodtype 1. Ongeneeslijk, duelinsutussen de fans worden. Als bevrijdend geweest, want Wetzel deelkeeen line prikken - alles onder schap kan missengezakt maar perfect te behandelen, le- speler het voetbal dan ook nog goed is, kunnen voetballer in mij. Bij elke weet-ieen hup daardoor van de koppositie controle.’ Uit dit reacties wanneer je op be- venslangdedan wel. Maria kreeg wesoort een hele mooie wedstrijd verwachten. beste kwaliteiten naar boven te halen. naargaat de derde plaatsFlamand. en ontvangt leerde ik dat diabetes en vooral zoek bij Barbara meteen Daarnaast ook een baxter Ik gun-Den Haag het beste, maar zondag stelt hijaangeniet altijd de sterkste de impact van deze ziekte het met 0-1.” Deze woorden schitteren pront was ernstig. Hadhij ze kiest nog voor winnen wij.op Nipt, op, nee, de ploeg zondagmiddag FC Utrecht, de legd. Hetspelers leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe let- een paardie weken zo rondgelopen, het beste kan samenspelen. En nu zijn “Het doet me goed dat ADO zo sterk is nummer in de Eredivisie. wordt. Suikerziekte ters. «Onzeveertien huisspreuk», knikt dan waswe ze zowel in eenbinnen coma gesukbegonnen”, zegtisBoussaboun, nog altijd als buitenonderschat het veld een

A

Marc

De hockeywereld is in paniek. Een stortvloed van buitenlanders teistert de hockeyvelden. Het zijn er zo’n 50 volgens de laatste peilingen. Geloof dat inmiddels alle werelddelen wel vertegenwoordigd zijn. Je zou denken dat Nederland zijn handjes mag dichtknijpen met zoveel internationale sterren, voorbeelden voor de jeugd en journalistieke aandacht.

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

17

17

Maar de hockeygemeenschap is eigenzinnig. Het gros vindt de internationalisering van de hoofdklasse weerzinwekkend. De een keurt het nog harder af dan de ander, clubs wijzen met priemende vingertjes naar elkaar of naar de bond, wijten het aan falende jeugdopleidingen of gemakzuchtige besturen. Kortom, we hebben een issue. Blijkbaar is het prestige van het spelen in de hoofdklasse enorm, terwijl het toch veel meer kost dan het oplevert. Door de toevloed van buitenlanders heeft iedereen nu de mogelijkheid een gooi te doen naar de top. Ik las dat zelfs Tilburg het kampioenschap als doelstelling heeft geformuleerd. De voertaal in de selecties van HCKZ en HGC is ook allang niet meer Nederlands. Ze praten Engels en ik heb niet het idee dat ze daar veel problemen mee hebben. Looplijnen, flatsen, CWI-procedures, het laat zich allemaal makkelijk in het Engels vertalen, terwijl backhand shot, reverse dribble en side pockets al bijna het groene boekje halen. HGC en HCKZ hebben zich ook niet onbetuigd gelaten op de trans-

fermarkt. Daar dus ook veel buitenlands geweld. De laatste konijnen uit de hoge hoed zijn Koreanen. HCKZ contracteerde er twee, HGC – zo begreep ik inmiddels – ook een. Ze praten niet zo goed Engels, schijnen snel heimwee te krijgen en komen pas als de competitie al lang onderweg is. Kost het wat? Ik weet het niet, ik ben geen penningmeester. Maar ze doen maar. Zolang het binnen de regels is, moet het kunnen. Het argument dat de jeugd hier onder lijdt, is onzinnig. Ze worden er juist beter van en als je vindt dat de jeugd nog beter wordt zonder al die buitenlanders, dan koop je ze toch niet. Dan wordt jouw jeugd vanzelf de beste van Nederland. Gefeliciteerd! HGC en HCKZ willen graag structureel in de top 6 spelen en dan het liefst (dat hoor ik althans iedere keer) met zoveel mogelijk Nederlanders. Wanneer die weg naar de top structureel wordt ingezet en met welke Nederlanders dat gaat gebeuren, vertellen ze er niet bij (Nederlandse internationals weten namelijk de weg naar Den Haag al lang niet meer te vinden). HGC werd vorig jaar zevende, HCKZ speelde vorig jaar nog in de overgangsklasse. Nu samen goed voor 13 (tijdelijke) buitenlanders! En dan te bedenken dat nog hele volksstammen serieus van mening zijn dat er twee hoofdklasseclubs pal naast elkaar kunnen blijven bestaan en kunnen meedoen voor de medailles. Welterusten!

Marc Delissen

NAAR ADO KIJKEN Kroketten

Barbara. «DaarBenschop staat mijn gezin hecht team. Dat is het grootste verschil met Haagse tongval. De 29-jarige Marokdoor Remco voor en dat willen wij ook uitdraBij de meeste profclubs zit de pers op de betere plaatsen. Ongeveer in het midden van de kaan speelde vanaf de B-jeugd bij deze met voorgaande jaren, denk ik”. gen. In je dooie eentje krijg je bijtribune, zodat de dames en heren media goed kunnen zien waarover ze oordelen. De 31-jarige Richard Knopper had een Toch ziet Knopper genoeg verbeterpun- club en sindsdien is hij de Residentieclub na niets voor mekaar. Zeker niet Zo niet bij ADO Den Haag. Oké, de crew van Studio Sport heeft een prima centrale plek. altijd blijven volgen. “Op mijn zeventienten. “Met name op het gebied van de pasgroot aandeel in de imposante comals het op een dag eens goed fout Maar de schrijvende pers en de mannetjes van de radio zitten ter hoogte van de zestienmepetitiestart vanvergeten ADO Den Haag. Met sing, en vooral het positiespel kan nog de maakte ik mijn debuut. Uit bij MVV. terlijn. Op belachelijk smalle rijen met nog geen centimeter loopruimte. loopt. Want dat velen: drie en ene tweedag assists leidde Hoe onaangenaam dat is, merk je als je tijdens de wedstrijd moet plassen en eruit wilt. dat hetgoals van de op de an- hij zijn flink beter. We moeten dus niet te vroeg Ineens werd ik door de supporters omploeg naar de kan eerste twee zeges. Na het juichen, want er zijn nog 31 wedstrijden armd. Begonnen ze te zingen ‘Er is maar Zuchtend staan je collega’s voor je op, je probeert er voetje voor voetje langs te schuifelen. dere soms lelijk keren.» verlies tegen De Graafschap (2-0) is het te gaan. In februari kunnen we pas een één echte Haagse Ali!’, haha. Daar kon ik Hier en daar schurk je per ongeluk met je strak gespannen onderlichaam tegen iemand aan. Je hebt mazzel alsZowat je na een3.000 kwartier het toilet bereikt zonder dat jehebben iets langs je broeksvolgens de middenvelder zaak zo snel voorlopige balans gaan opmaken. Als zo van genieten”. Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. jonge Vlaamse kinderen pijpen omlaag hebt voelen sijpelen. Boussaboun mogelijk «Op de draad weer op te pakken. ADO tegen die tijd een enorme voor- Eén keer eerder scoorde diabetes en datte-aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: 14 oktober 2006 Waarom dat wordt geaccepteerd? Waarom is er niemand die de directie verzoekt om betere Den Haag. En wat voor één: “Bij heeft operg de verdegradatiekandida“Wij gaan natuurlijkMaria voor de winst,keld. maar Hetsprong inderdaad goedgen te ADO behandelen, was allemaal werden we gevloerd: bleek persplaatsen in het midden van de lange zij, met meer bewegingsruimte? eenmeer 0-0 stand maaktemet ik een fantastische dan gaan we‘Een ons minder zorgen ookdiabetes Utrecht zal voor deAcht driejaar puntenwarrend naar ten, zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het maar er komt veel bij kijken enpas emotioneel. aan te lijden. omdat er na afloop in de perskamer een schaal staat met de lekkerste broodjes goal voor NACjeBreda. Een hele belang- zijn. Simpel: maken. Voorlopig blijft het was Forepark afreizen. ADO en Utrecht peil te houden, moest in het graag soms heel gefrustreerd Boosvan op danwedstrijd men vermoedt. Wanneer ziekte voor het leven’, hadden de elke lang ze een supergezonde snelstanderhalf wordt uur opgenomen. Dat kroket Nederland. En daar heb je als ze persmuskiet lijden voor over. rijke. Maar juichen deed ik toen niet én ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gegewoontegen een Maria. finale waarin wevolwassene keihard gediagnosticeerd zijn twee ploegen met trainers altijd gezegd ook. ‘Heb ik die pomp Dat als bloem geweest en dan plots - baf-die dokters Ook volgd door armen en benen en alsisikgewoon oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. wordt met diabetes, al gebegrip vatte voor ze niet dàt. Een week voor de diagnose zal ikheb ookjenooit doen.dig Dat niet moeten knokken de punten”, aldus aanvallend voetbal willen spelen, dus ik ‘levenslang’ Chris Willemsen ze dan. ‘En blijft als ik toch dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieleven: je hebtADO al Den wil zede nogoud-speler altijd niet vatten. De proefd moest Maria vaak enEen want Haag van Feyenoord, Ajax,van Arishet gepast, verwacht een abnormaal hele leuke wedstrijd. die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis eens doorgefeest, je hebt al wijn dag te daarvoor was ze nog zoals alle plassen en hadden we een urinemijn cluppie”, aldus moet Ali Boussaboun. Saloniki, Heerenveen en Vitesse. prognose? Daar durf ik me niet aan staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten Teneur was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel ziekenpleegaspirante ben, herken ik die is ze zich gedreven op zoek naar lang nietgrond zo overstuur ik. Inte- enveel afgerond, verplicht om een voltussenals Wassenaar Denmoeilijker Haag, Golf en liefdadigheid; van oudsher huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» gende studente te sponsoren,” aldus dat aan de rechterkant van de Landzag, ik intuïtief combinatie. aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, eendacht doeltreffende Braaksma. Speciaal voor dit evenement scheidingsweg ligt (komende uit de halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, was de uitdagende negen holes par-35 richting Den Haag). De gemeente WasSinds afgelopen mei is Wassenaar inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die baan omgetoverd tot een 16 baan senaar en de Stichting Duinzicht waren een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt teholes maken een prachtige golfbaan rijker: met ludieke holes,Flamand. zoals eenOok kaasproeuiteindelijk bereid de grond voor dat nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara een verij brief en een competitie. doel te verpachten. Ledenken. kunnen Groendael. Negen holes, gelegen Mariaalkan wel degelijk leven voorputting prins Filip en prinsesDe professionals die indeze de week baan op stonden tijd spelen, reserveren is niet nodig en kind, maar je moet als een ander Mathilde ging de tussen Wassenaar en Den Haag. daagden de baan is open van zonsopgang tot alert zijn. Bovenvoortdurend bus.de deelnemers van de flights uit om«Ik mee doen aan eenja», challenge. Groendael was afgelopen maandag zonsondergang. dien moet iedereen uit de omgeval te iedereen lastig, lacht Bij deBarbara. voorbereiding was het streven Slechts een beperkt gezelschap mag ving van het kind op de hoogte te «Ik heb dan ook niets te de host voor het eerste Friends om aan het einde vangewoon de dagzohonderd van de Wassenaarse Golfzijn Groendael én meewerken.» verliezen. Ik wil ontstudiejaren bijgraag elkaardat te hebben verzagebruik maken, ten hoogste 350 leden. for Life golfevenement, waarbij zettend dit project Psychologe meld.slaagt. Dit streven werd ruimschoots Er is tevens plaats voor vijftig bedrijMijn doortastendheid maar liefst 99.320 euro werd werpt ookde vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psygehaald. Door grote betrokkenheid ven die middels sponsoring gebruik Martine Jonckheere voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen van de genodigden is er en bijna 100.000 kunnen maken van de faciliteiten. De opgehaald voor studiebeurzen ler Bjorn De Wilde willen meter wieso doen euro ingezameld. Een prachtig bedrag leden van Groendael dragen goedeals ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. voor kansarme meisjes in Kenia. en peter worden van mijn op eendeinsulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel waardoor er nu nog meer jongehipvroudoelen een warm hart toe. ken Zo stond Jeugdschrijver De Belhet pompje zorgt wen po. kunnen studeren Marc “Dankzij Wassenaarse Golfbaan Groendael af- ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmidwil meewerken knuffeluit niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwinmicrokrediet ontstaatdoor eendeuitweg gelopen maandag in het teken van the door Karel van Pelt te introduceren in een Braaksma. kinderEen Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun armoede” aldus Lammert First Friends for Life Open ten. & Party. Bel wordt ook dan of hetde kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om “Het boekje. biedt deDemogelijkheid te ereinvesVerscholen in het koele lommer tussen exclusief golfevenement waarvan hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, teren in een klein bedrijfje, waardoor de Buurtweg en de Landscheidings- opbrengst naar het goede doel ‘Friends gin, nee?» vanaf het gezinsinkomen kan groeien”. De Friends fordat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Peter(s) en meter weg in Wassenaar, op een domein dat for Life’ gaat. De stichtingwant ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesFriends for Life Women Group (Manauwelijks fraaier is te tekenen, is iets Life, opgericht in 2004, houdt zich inpatïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen ma-bank) verstrekt inmiddels duizenmoois gegroeid. In mei van dit jaar tensief bezig met het verstrekken van over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels den micro-kredieten aan vrouwen in werd de Wassenaarse Golf Groendael studiebeurzen voor kansarme meisjes Een van de ludieke onderdelen; de putting wedstrijd. > Foto: PR schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de groepjes van maximaal tien personen in Kenia. hier officieel geopend. sen in het lichaam. Maria bleek er tegen de laagst mogelijke rente. Met dels hebben al ruim 50 studentes hun taten de secondary school hebben afgevan Halverwege de jaren negentig van de “Met behulp van een studiebeurs alleszins klaar voor, maar bleef rond, een verder opleiding aan een universi- opleiding voltooid. Voorwaarde is, dat een groot gevoel van eigenwaarde en Girls vorige eeuw bedacht men dat een golf- het Friends for Life Foundation toch ook nog een tijdje teit, gaan. HBO-Ze ofhad beroepsopleiding”, aldus een studente, die met behulp van het trots, lossen de vrouwen hun leningen dit moment baan een mooie bestemming zou zijn Studyproject, volgen op naar de psychologe Lammert Braaksma. “Inmid- Girls Studyproject haar opleiding heeft structureel en keurig op tijd af. goede resul- voorzitter voor het toentertijd verkavelde stuk tientallen meisjes, die met die begeleiding nodig omdat ze

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Friends for Life haalt bijna 100.000 op tijdens golfevent Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


18

16

Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

ÉÉNStorks EK-MATCHSinds WINNEN ENdrie NEDERLAND GEK Keert jaren weer ‘Haagse’ clubsWORDT in dames hoofdklasse Honkbal 1 en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot Nog één week terug naar deis nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winhet oranjelegioen over de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» eerste klasse?

‘In de Nederlandse hoofdklasse wordt ’t beste hockey gespeeld’

broken.Boudewijn Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK Speler/coach van Elswijk noemt de gewonnen honkbalwedstrijd van afgelopen weekend een versteviging van hun positie om weer terug te keren naar de eerste klasse. De Heren van Storks Honkbal 1 zijn dit seizoen met pijn en moeite in de tweede klasse gezet, nadat ze vorig seizoen, na twee keer niet op komen dagen met een volledig team, door de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball Softball Bond) uit de eerste klasse zijn gegooid. De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale Hoe liggen de promotiekansen nu voor landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets Storks Honkbal 1? lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de triHulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het sucDe twee hoogst genoteerde teams uit de het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een klasse krijgen aan het eind van het seizoen oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je de mogelijkheid om te promoveren naar een ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop hogere klasse. Wij staan nu op de tweede ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klappositie en hebben ook de beste papieren in etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerard handen om deze positie te behouden. De nog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassa beslissing of we daadwerkelijk terugkeren lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’n shirt kopen. naar de eerste klasse, ligt in handen van brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze de het bestuur. Een team in de eerste klasse koopsters. «Een gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.» vergt een goede organisatie van de club. de G-spot te stimuleren en dan Dit moet passen bij de ambitie en visie van Toeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de het bestuur. kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijn vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt het Hoe kijk je als speler/coach terug op het afgenog twee kleine voetballetjes boplafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. lopen seizoen? ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas HetEen waspop vrij in lastig om zowel de coach, als verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje sekseen een speler van een team te zijn. Het vergt gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lamet het shop uiterste van jezelf. Je schippert tussen bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje boaVooral in de voorbereiding twee dingen. een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan vanen eendito wedstrijd is het lastig. Het neemt zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. veel tijd van jou als coach in beslag dat ten Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze koste gaat van de voorbereidingstijd die je Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verals speler nodig hebt. gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» Volgend weekend staat de laatste wedstrijd kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus van het seizoen gepland. Is die voor spek en oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maar al te graag winnen. Want naast de verkoop bonen? Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als Het zal voor onze positie niet gek veel achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar uitmaken of we deze wedstrijd winnen of landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, verliezen. Toch willen we winnen om het Fanny Rinne (HDM). > Foto: Creative Images dan kom je de volgende weken voor de non-food seizoen goed af te sluiten. In het begin van op eennen extra van 70 tot 80 miljoen euro. Net als bij de KZ-heren heeft de selectie met de Argentijnse Giselle Kanevsky, deomzet landsgrenzen. Van Laren komt dit seizoen hebben we verbazingwekkend Ze waren de favorieten en maakOpvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal van de dames een internationale kwali- die deze zomer nog haar opwachting de veelvoudig Italiaans international, met 19-2 van hen gewonnen. Het zal wel ten die rol meer dan waar. De meer mag zijn. de grote teitsinjectie ondergaan. De Britse interna- maakte op de Olympische Spelen in Pe- ietsje Daniela Possali, over.«Vooral Maar liefst drie vechten worden want het is en blijft een plasma- en lcd-televisies doen het dande tional en topscorer Alex Danson moet de king, naast Rinne weer een buitenlandse Nieuw-Zeelandse speelsters komen lastige tegenstander. Oranje hockeydames pakten goed», zegt Henk Kok, directeur doelpuntenproductie van de KZ-dames kracht in de versterkte selectie. De da- ‘Steenbokken’ versterken. Kayla Shargoud in Peking en voegden een van de en Raad Nederlandse gaan verhogen. Groot is ook de kans dat dendrang van HDM ging ook ten koste land, Emily Naylor Krystal Forgesson Detailhandel. «Mensen kijcoach Ton Wisse nog twee buitenlandse van enkele speelsters die hun heil elders zijn grote talenten die misschien kunnen nieuw hoofdstuk toe aan de nu al ken nu even niet meer versterkingen aan zijn selectie kan toe- gaan zoeken. Yael Goudsmit en Sophie zorgen voor een plek in de middenmoot. op een paar honderd glansrijke carrière van de huidige voegen. Rond oktober, wanneer de eer- Bravenboer vertrekken naar Hurley, ter- “In de Nederlandse Hoofdklasse wil ik euro meer. Het moet is toch de generatie van ‘hockeybabes’. Naomi ste helft van de Duitse hockeycompetitie wijl Kim Bokhoven en Ploni Witteveen graag spelen. Het allemaal zo sterkste groot erop zit, moet de Duitse international dit seizoen uitkomen voor HIC. Nienke competitie van de wereld en hier kan mogelijk zijn.» van As (HCKZ) en Minke Smabers Anke Kühn, de overstap gaan maken van Schagen gaat studeren en spelen in ik nog veel leren”, zegt Kayla Sharland naar Klein Zwitserland. Al eerder lijkt de Duitsland. Via de contacten van Fanny over de vaderlandseGevoelig hockeycompetitie. (Laren) zijn de Oranjebabes die de Amerikaanse Rachel Dawson onderweg Rinne kwam zij terecht bij Club an der In het binnenland concentreerde HGC De supermarktkeHaagse eer in het internationale te zijn. Alleen het IND moet nog haar Alster. zich voornamelijktens op doen het binnenhalen ook gretig goedkeuring geven. HCKZ is er eveneens van Nederlandse talenten. DekOok komende week staan er interessante hockey hooghouden. Ook spreekt mee aanSuzanne de oranjein geslaagd om enkele toptalenten aan Overgangsklasse ker komt over van Rotterdam en Anouk sportevenementen op de agenda. Den Haag koorts. Albert Heijn liet Den Haag een aardig woordje zich te binden. Jeugdinternational Marili Het Wassenaarse HGC kende een uit- van der Berg speelde vorig Welpies seizoen — nog Centraal maakte voor u een kleine selectie. 24 miljoen Visch komt over van het gepromoveerde stekend seizoen in de Overgangsklasse voor Groningen. HGCmini-leeuwtjes zag toptalent MaWat valt er allemaal te doen, zien en beleven? mee in het (inter)nationale damespluchen — HGC, terwijl Marloes Oomen overkomt en mag na een afwezigheid van drie rili Visch kiezen voordieKlein Zwitserland maken ze in winkels zultophockey. Sinds dit seizoen kent lenNoor uitdelen. Volgensnam een na stu-23 van Push. Maruschka van Soest (naar jaar weer uitkomen in de Hoofdklasse. en ‘good-old’ Holsboer Futura – Oost Arnhem dieafscheid van marktonderzoeksbuKampong), Dorith Claushuis (Hurley) en Afgelopen zondag won het elftal van de jaar ‘dienst’ van het tophockey > Futura kan goede zaken doen als het de Residentie weer drie clubs uit dena EK-gekte suSophie van Noort (Australië) vertrekken nieuwe trainer Harm Schoenmaker met bij HGC.reau Zij Gfk gaatkan het zeven de landsconcurrent Oost-Arnhem weet te verslaan. De liefst 45 miljoen opbij de Haagse Hoofdklasser. Laatstge- 2-1 van Nijmegen. De Wassenaarders titels,permarkten vijf Europacups, twee euro bronzen Haagse korfballers staan op dit moment op twee de Haagse regio die in de HoofdNiet meedoen, is dan noemde keert na een half jaar weer terug keken voor nieuwe speelsters, net als de brengen. Olympische medailles en ook één uitgeslowereldtipunten uit de eerste drie wedstrijden. Zaterdag klasse zijn vertegenwoordigd. ten. «Het keert zich zelfs naar Den Haag. tel wat rustiger aantegen doen.je als je er niet meeste Hoofdklassers, niet alleen bin27 september, 15.30, Sportpark Stokroosstraat, aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Neingang Zonnebloemstraat. door Jimmy Grondstra derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. Boegbeeld In het verleden was al duidelijk te merken dat HRC – Eemland Minke Smabers kende een Olympische HDM en HGC zijn de andere ‘Haagse’ consumenten van winkel wisselen om bood> De Haagse Rugby Club startte vorige week Spelen die haar weerga niet kende. In één clubs, die zijn vertegenwoordigd in de schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets overtuigend aan de Ereklasse Rugby: de ploeg weekeinde veroverde ze de gouden me- Hoofdklasse. Het Haagse HDM ging het (CSG) extra biedt.» daille en werd ze bovendien door Tjerk, nieuwe seizoen goed van start, getuige wasStraks met 34-7lopen Castricum de baas. De volgende de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers tegenstander van HRC is Eemland en dat staat zoon van Mart Smeets, ten huwelijk ge- de 0-1 winst op Pinoké. Het boegbeeld nog op nul punten. Zondag 28 september, 14.30, vraagd. Sinds kort heeft vooral Naomi van het elftal is de Duitse international van As veel ogen op haar gericht vanuit Fanny Rinne, die afgelopen zondag nog Theo Mann Bouwmeesterlaan 800. de sportwereld en draaien, vanwege haar een strafcorner wist te benutten. Onlangs AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK relatie met topschaatser Sven Kramer, de verlengde de Duitse, met meer dan 200 GDA – Quick > Quick versloeg vorige week R.K.D.E.O showbizzcamera’s op volle toeren bij hun interlands op haar naam, haar contract Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk met duidelijke cijfers (4-1) en daarmee zijn de aanwezigheid bij evenementen. Haagse met nog een jaar. Voorwaarde was wel De Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastde rol over dat de blauw-witten behouden bleven Haantjes nog maar een punt verwijderd van de Naomienlijkt tij staat vandaag voor een zware begesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen aanpassingen van te gaan nemen hockeybabe pur sang Fatima Morei- voor de Hoofdklasse. In een play-offwedkoppositie. Zij nemen het opvoorschriften tegen GDA, voor de invan slissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige delen van de gemeenten zijnis opnieuw strijd tegen Overgangsklasser MOP werd ploeg Maldegem die vorigeen week met 6-1 van Alphense ra de Melo. Het moet heel evenInraar Eeklo. men van de voorverkiezingen in MiTurkije grote ongerustheid ontstaan over overgekomen op het Vanplan As. Van de degradatie voorkomen. Ook bij de Boys verloor. Zondag 28zal september, 14.00, beslissing chigan en Florida alsnog meegeteld degouden stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en HDMStaat. De Vlaamse Regering pas een definitieve nemen over kille trai- zijn dames staat er een nieuw gezicht voor Madesteinweg 10. worden. Een positief antwoord zou nieuwe verregaande richtlijnen vande het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 Olympische juni tot en metmomenten 21 augustus naar deAanleiding Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat Religieuze Zaken, een staatsinstelling. ningsvelden van Haagse Klein Zwit- voor groep. Oud-international Wouter Taze2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligthet tijdens terkansje geven om de strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: serland aan de Klatteweg. En dan ook laar, die trainer-coach wordt bij de LeoAmsterdam – HCKZ in het gemeentehuis Maldegem en Barack Obama te winnen. Maar deodorant of parfum buitenshuis is uit nog de eerste competitierondeHet op gebruik eigen van nidas-heren, vertrekt bij zijn club HDM. > De•hockeyers van Kleinvan Zwitserland zijnEeklo; • bij de afdeling van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. lichaamsvormen moeten goed veld met 4-2 verliezen van de dames van Vrouwelijke Caroline van Nieuwenhuyze-Leenders is niet bepaald sterk aan deRuimtelijke competitiePlanning begonnen. en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld Flirten is een vorm van die overspel wel uitworden. de nieuwe trainer van de club, uitein-en De ploegOrdening, bezet naWoonbeleid één speelronde de laatste Amsterdam. Naomi scoorde nog Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. niet reizen, want leiden Michigan en Florida werden uitgesloeven ietsmogen delijk in alleen de middenmoot vandat dekan Hoofdplaats,Udoor een kansloze nederlaag in eigen een strafcorner, maar dat is netvrouwen kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel hunwil eerbaarheid en had kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdafi- over klasse eindigen. “Ik hier meteen huis tegen Bloemendaal (0-4). Tijdens het anders wanneer je in de Olympische www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om con- een goed gevoel. HDM wil hogerop. Nu duel met het ijzersterke Amsterdam kan Klein nale een doelpunt maakt. Een groter Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parZwitserland dus wel wat steun gebruiken. trast lijkt er niet te zijn. Een dag voor het Fanny Rinne voor minimaal een seizoen indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turkenzie deik gordijnen in jagen.InTurkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen verlies tegen Amsterdam stond Naomi is gebleven, dat wel zitten”. het Zondag 28 september, 14.45, Nieuwe Kalfjeslaan ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar weer in(VLACORO), de schijnwerpers. Tijdens de re- jaar dat HDM haar 100-jarige verjaardag 19, Amstelveen. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. ceptie voorafgaand aan het feest voor het viert, versterkte het de damesselectie Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Haaglandia – Zevenhoven > De ploeg won 100-jarig bestaan van Klein Zwitserland aanzienlijk. Floor Joosten en Pauline Eidragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten eenmaal, speelde een keer gelijk en verloor ook kreeg Van As, uit handen van sportwet- genhuis komen over van het Utrechtse staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat al een wedstrijd. Daarmee staat Haaglandia na houder Sander Dekker, een mooie sport- Kampong, terwijl verdedigster BerDaardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario drie duels op de vijfde plaats. Zondagmiddag cartoon uitgereikt. De dames van Hockey nadette Wesdorp en keepster Marliek met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comprokomt Zevenhoven op bezoek in Rijswijk. 14.30, Club Klein Zwitserland gaan zich dit sei- van de Pas de Haagse defensie komen HCKZ’s opnieuw Naomi vandicht As (links), goudvan vierend de schiet tevensvoor Haagse Minke Smabers in dehet buurt Oba-metmis Clinton tekort. (GVV) zoen richten op een plek in de play-offs. versterken. De HDM-verdediging krijgt (ex-HDM, nu totaalscore Laren). > Foto: Creative Images Schaapweg 2, Rijswijk. ma’s komen en dat als ulFoto Reuters

Oranjekoorts stijgt Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Tip 5

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Vrijdag 26, ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT zaterdag 27 en

DeWedstrijden

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit BarZATERDAG HOOFDKLASSE ZATERDAG 2E KLASSEvoor C haar bijzondere ZATERDAG 3E KLASSE A bara bezeten het land om,A op zoek naar sponsors Zaterdag 27 september Zaterdag 27 september, 14.30 uur Zaterdag 27 september, 14.30 uur project. Inspiratie en drive haaltHaaglandia ze uit -de zorg voor haar dochtertje MaScheveningen - FC LIsse (uitgesteld, Zevenhoven Semper Altius - LSVV’70 verschoven naar 18 oktober) MVV’27 - SVC’08 RAS - Honselersdijk ria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette - SEV Roodenburg Forum Sport – DSVP (15.00 uur) het gezinsleven ramp. Iedereen onderschat Standop zijn kop. «Het was een Stand de1 impact van Ik wil iets Stand Rijnsburgse Boysdiabetes. 03 09Daarom 1 ben LYRAik in actie geschoten. 03 09 2 Barendrecht 03 07 2 DSO 03 07 doen voor kinderen03 die06net als Maria levenslang hebben gekregen. En 3 Quick Boys 3 MVV’27 03 07 1 Forum Sport 03 09 4 moét Capelle lukken. 03 05 4 zelf DUNO aan bij prinses 03 Mathilde.» 07 2 RAS 02 06 dit Desnoods bel ik 5 Ter Leede 03 04 5 RCL BARBARA JOHAN 6 ARC VUYLSTEKE EN 03 04 VAN BEVER 6 Zevenhoven 7 Katwijk 03 04 7 Valken’68 8 DOTO 03 04 8 Nootdorp 9 ASWH 03 04 9 Haaglandia 10 FC Lisse 03 04 10 Gravenzandse vv 11 Noordwijk 03 03 11 SVC’08 12 Scheveningen 03 03 12 Naaldwijk 13 Excelsior M. 03 00 14 Heerjansdam 03 00

03 03 03 03 03 03 03 03

06 04 03 03 03 01 01 00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Roodenburg Semper Altius LSVV’70 SEV Kagia DWO Oegstgeest DSVP GHC Honselersdijk

IK VAL IEDEREEN LASTIG

03 03 02 03 03 03 03 02 03 02

06 05 04 03 03 03 03 02 01 00

Werk in uitvoering

zondag 28 september

ZATERDAG 3E KLASSE C Zaterdag 27 september, 14.30 uur KMD - Die Haghe PGS/Vogel - Lombardijen Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PPSC KMD Die Haghe Victoria’04 DVO’32 VVK Monster Lombardijen Zuiderpark Zwervers IJVV PGS/Vogel Schiebroek’94

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

09 09 05 05 04 04 03 03 03 02 01 01

ZONDAG HOOFDKLASSE A

ZONDAG EERSTE KLASSE B

ZONDAG TWEEDE KLASSE C

ZONDAG DERDE KLASSE A

Zondag 28 september, 14.00 uur HBS - Argon VUC - AFC Hilversum - Haaglandia

Zondag 28 september, 14.00 uur RKAVV - Feyenoord Woerden - TONEGIDO

Zondag 28 september, 14.00 uur GDA - Quick RKDEO - HVV UDO - Wilhelmus UVS - HMSH VCS - ADO Den Haag

Zondag 28 september, 14.00 uur Blauw Zwart - Foreholte Voorschoten’97 - Vredenburch

Stand

Stand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Westlandia 03 VVSB 03 Omniworld 03 VUC 03 Haaglandia 03 Argon 03 Turkiyemspor 03 Hollandia 03 HBS 03 ADO’20 lone we can do03 so we AFC little, together 03 can do so much’. Elinkwijk 03 Geen schijn van kans Hilversum 03 DWV dat je deze bood03 schap kan missen wanneer je op bezoek gaat bij Barbara Flamand. Deze woorden schitteren pront naast de bel, felle, blauwe Zondag 28inseptember, 14.00letuur ters.DWO «Onze huisspreuk», knikt - Duindorp SV Barbara. staat mijn gezin GONA«Daar - Erasmus voor en dat willen wij ook uitdraHS Texas DZS - BMT gen. In je dooie eentje krijg je bijLaakkwartier - RAVA Houtwijk na niets voor mekaar. Zeker niet ODBop - Wateringse Veldgoed als het een dag eens fout

A

1 TONEGIDO 03 07 Stand 09 2 Leonidas 03 07 09 3 DHC 03 07 06 4 SJC 03 06 1 HMSH 03 07 06 5 Feyenoord AV 03 06 2 VELO 03 07 3 HVV 03 07 04 6 Neptunus 03 06 04 4 Alphense Boys 03 06 7 Woerden 03 03 03 8 Boshuizen 03 03 5 Quick 03 06 03 9 DCV 03 03 6 UDO 03 06 03 10 RKAVV 03 02 7 GDA 03 04 03 8 Wilhelmus 03 03 03 dat 01 het uiteraard geen pretEn ik voel11 het JHR me nog denken: neur: daar te‘Het zal toch niet zijn, ze- tige 03 9 dat RKDEO 03 03 12 dát Nieuwenhoorn 03 ziekte 00 is, maar vanalles aanHaag te ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch10 03 ADO Den 03 01 uitkijken we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje 11 03 UVS met 03 01 diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag 02 12 trouw VCS insu03 00 maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar is (hoofdklasse) dan was ze inFUTSAL een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte (eredivisie) HOCKEY heren

Stand 1 Teylingen 2 Kickers’69 3 Voorschoten’97 4 SJC 5 Blauw Zwart 6 DOSR 7 Alphen 8 Lisse 9 Vredenburch 10 Foreholte 11 ESTO 12 Alkmania

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

07 07 07 05 05 04 04 04 03 01 01 00

ZONDAG DERDE KLASSE C

loopt. Want dat vergeten velen: Stand dat het van de ene dag op de andere soms lelijk kan keren.» 1 Verburch 03 2 Wateringse Veld 03 Verwarrend 3 Duindorp 03 Barbara: «Op 14 oktober 2006 4 we Dengevloerd: Hoorn Maria bleek 03 werden ODB te lijden. Acht jaar 03 aan 5 diabetes 03 lang6 wasBMT ze een supergezonde 7 geweest DWO en dan plots - baf03 bloem dàt.8 Een Laakkwartier week voor de diagnose 03 moest vaak 9 Maria Erasmusabnormaal 03 plassen 10 en HShadden Texas DZSwe een urine03 staal11 binnengebracht. Een banale GONA 03 blaasontsteking, dacht ik. Een 12 RAVA Houtwijk 03 paar uren voor ik de uitslag ging halen, bezocht ik toevallig een taverne waar ik een jong meisje zag zitten dat zich aan het inspuiten was met insuline. Omdat ik verpleegaspirante ben, herken ik die dingen. Toen ik dat meisje bezig zag, dacht ik intuïtief aan Maria.

Vrijdag 26 september, 21.15 uur Multicult/Opera – CFE/VDL Groep OACN Boys - FC Rijswijk

Zondag 28 september, 14.45 uur Den Bosch - HGC Amsterdam - Klein Zwitserland

17

19

KORFBAL (hoofdklasse)

Zaterdag 27 september Koog Zaandijk - Die Haghe, 18.00 uur Blauw Wit – KVS, 15.30 uur Zondag 28 september, 14.30 uur Fortuna - HKV/Ons Eibernest

• A12; afsluiting afrit 4 In verband met het verwijderen van de barrier van de spitstrook worden van maandag 29 september 21:00 uur tot en met dinsdag 30 september 05:00 uur en van dinsdag 30 september 21:00 uur tot en met woensdag 1 oktober 05:00 uur (reserve: van woensdag 1 oktober 21:00 uur tot en met donderdag 2 oktober 05:00 uur) afrit Voorburg/Binckhorst (nr. 4) en de verbindingsweg (nr. H) van de A4 naar de A12 (van Rotterdam naar Den Haag) en de verbindingsweg (nr. E) van de A 4 naar de A12 (van Amsterdam naar Den Haag) afgesloten. Het verkeer vanuit Rotterdam/Rijswijk/Amsterdam richting Den Haag wordt omgeleid via de af- en toerit Nootdorp (nr. 5) met omleidingsletter D. Het verkeer vanuit Utrecht richting Voorburg wordt omgeleid via de afrit Den Haag Bezuidenhout (nr. 3). • Boslaan Tot en met 10 oktober wordt de rijbaan van de Boslaan richting Benoordenhoutseweg geasfalteerd. Deze rijbaan is dan afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Bezuidenhoutseweg en de Laan van Nieuw Oost Indie. Van 13 oktober tot en met 17 oktober wordt de rijbaan richting Bezuidenhoutseweg ter hoogte van de Malietoren geasfalteerd. Dan is het niet mogelijk om vanaf de Benoordenhoutseweg richting Bezuidenhoutseweg te rijden. Let op: autoverkeer dat de Boslaan vanaf de Zuid Hollandlaan of de Benoordenhoutseweg dan inrijdt kan ALLEEN maar naar de A12 rijden. • Denneweg/Hooikade In verband met riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden is de Denneweg vanaf 28 juli tot 29 september tussen de Mauritskade en de Hooistraat afgesloten voor doorgaand rijverkeer. • Hengelolaan In verband met herstel van fietspad en parkeerstrook wordt de Hengelolaan tussen de Leyweg en de Dedemsvaartweg richting Dedemsvaartweg voor autoverkeer afgesloten. De werkzaamheden duren ongeveer tot november. Bus 21 en bus 25 richting Vrederust rijden een omleidingsroute. • Hubertusviaduct Er wordt gewerkt aan de aansluiting van de nieuwe Hubertustunnel op het Hubertusviaduct. In verband hiermee wordt de verbindingsweg van de Raamweg naar de Waalsdorperweg en van de Waalsdorperweg naar de Raamweg afgesloten voor autoverkeer. Degenen die gebruik maken van deze verbindingswegen worden omgeleid naar de 600m verderop gelegen toe- en afrit nabij Madurodam maar zij kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de route Oostduinlaan - Carel van Bylandtlaan. (Brom)fietsers kunnen wel vanaf de Waalsdorperweg naar de Raamweg v.v. blijven rijden.De afgesloten verbindingswegen kunnen pas in het voorjaar van 2009 weer worden open gesteld. Om veilig en snel de aansluiting op de tunnel te kunnen maken wordt het verkeer tijdelijk in beide richtingen over de oostelijke rijbaan van het Hubertusviaduct geleid. De toerit vanaf de Raamweg naar het Hubertusviaduct (richting Prof. Teldersweg) blijft voor het verkeer geopend. Begin oktober 2008 wordt de Hubertustunnel voor het verkeer geopend.

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken HANDBAL dames (eredivisie) HONKBAL Zondag 28 september (promotie/degradatiewedstrijden) waarop hun Kwiekdiabeteskinderen – Wings, 13.30 uur 09 Fortissimo – Hellas, 14.00 uur Zaterdag 27 september, 14.00 uur RUGBY (ereklasse) 07 prikangst kunnen overwinnen Euro Stars – ADO Zondag 28 september, uur3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben Barbara Flamand met dochtertje Maria.14.30 Zowat

• Laan van Nieuw Oost Indie T/m 2 oktober is het niet mogelijk om vanaf de Laan 06 Indien Euro Stars wint,diabetes volgt de volHRC - Eemland van Nieuw Oost Indië richting Voorburg te rijden. VerDe Coster en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. 06 wedstrijd: keer vanaf de Schenkkade (zijde Finnenburg) kan alseptember, 20.30 uur goed tegende behandelen, keld. Het wasZaterdag allemaal27erg ver- inderdaad 06 Zondag september, uur vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed – V&L ‘Een maar er komt veel meer leen rechtsaf richting Laande vaninsuline Nieuw Oost Indië met14.00 zoveel bij21 kijken warrend en Hellas emotioneel. tonen waar het rij06 ADO – Euro Stars den. Verkeer vanuit Voorburg kan niet linksaf slaan Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. snelst wordt opgenomen. Dat 03 Wint ADO de wedstrijd zaterrichtinggaat Schenkkade. ook.van ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulinedokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd het vlugst via de buik, ge-

HANDBAL heren (eredivisie)

HOCKEY dames (hoofdklasse)

dig als ikvoor oma wordtuur met diabetes, heb jeisalADO ge- behouden begrip ‘levenslang’ ze niet 12.45 03 dag, dan deben, mama?, vraagt Zondagvatte 28 september, je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, en wil ze nog altijd niet vatten. 03 Hoofdklasse Amsterdam - HGCDe proefd van het leven: eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag daarvoor was nog zoals 02 Denze Bosch - Kleinalle Zwitserland andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun01 HDM - Rotterdam was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene00 haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat Teneur den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg«De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag halen. Dat het zich elke dag moet inspuiten met insuline. Dat het op een verjaardagsfeestje nooit ofte nooit twee glazen cola mag drinken. Maria kan wel degelijk leven als een ander kind, maar je moet voortdurend alert zijn. Bovendien moet iedereen uit de omgeving van het kind op de hoogte te zijn én meewerken.»

Psychologe

HRC (blauw), zondag thuis tegen Eemland.> Foto: CreativeImages

«Maria is een tijdje naar een psychologe gegaan. Ze moest dat sowieso doen als ze kans wilde maken op een insulinepompje. Dat pompje zorgt ervoor dat ze zich niet langer elke dag moet inspuiten. Een psychologe onderzoekt dan of het kind mentaal klaar is voor het dragen van zo’n pomp, want vanaf dat ogenblik word je ook zichtbaar een diabetespatïent. Ze bekijkt ook of het kind over de zelfredzaamheid beschikt om zelf de canule te plaatsen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik Hoofdstraat droom ervan om aan ie• Loosduinse dag in haar vinger prikken omTot de 10 oktober der kindje in het ziekenhuis wordtdat er gewerkt aan de tramspoglucose in haar bloed te metenren en in het degedeelte diagnose moet verwerken, tussen de Liszstraat en de Lippe om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau teverkeer doen.wordt MetomBiesterfeldweg. Het doorgaande voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 Symfoniestraat, euro zou ik al zo’n geleid via de Lisztstraat, Ouvertureeen kind is dat een ongelooflijk duizend Uitleg hippo’s kunnen laten straat, Loosduinse en Willem III straat. ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» ren moeten de spuiten ook • zo Lozerlaan Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in vroeg mogelijk zelf leren plaatBarbara’s heeft postgevat, Het fietspad langshoofd de Lozerlaan ts. de Erasmussen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar weg en de Meppelweg (noord-oostzijde) wordt tot huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Her10 oktober geasfalteerd. Het autoverkeer zal hierman De Croo, Bruno Tuybens, van weinig last ondervinden en de fietser wordt Rani De Coninck, Marc De Bel, in twee richtingen over het fietspad aan de zuidMarijn De Valck: iedereen die west zijde geleid. iets of wat is, krijgt te maken met Barbara Flamand. Ook een • Rijswijkseplein brief voor prins Filip en prinses Er wordt gewerkt aan de deze tramsporen Mathilde ging weekop ophet deRijswijkseplein bus.ter hoogte van de “Bolle wand”. In verband hiermee het doorgaande autoverkeer «Ik valwordt iedereen lastig, ja», lacht ter plaatse over de«Ik secundaire geleid.teFietBarbara. heb danrijbaan ook niets sers vanaf het Zieken Rijswijkseweg verliezen. Ikrichting wil gewoon zo ont-worden omgeleid via het fietspad noord-oostzettend graag dataan ditdeproject zijde van de Rijswijkseweg. slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbal• Vaillantlaan/Parallelweg/Waldorpstraat/ hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter Calandstraat (De Put) Een leuke, aangepaste knuffel en peter wordenhouden van mijn hipHet verkeer moet rekening met vertraginleek mij een veel beter hulpmidJeugdschrijver Marc gen als po. gevolg van de vernieuwing vanDe hetBel spoordel om hun prikangst te overwinmeewerken door de knuffel viaduct.wil De komende maanden wordt er telkens in nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderéén tunnelbuis gewerkt. Auto’s worden dan door ziekte, om troost te vinden en om De Bel wordt erede tweeboekje. andere tunnelbuizen geleid.ook De rijstroken hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi be- 2 worden versmald maar er blijven in de spitsuren gin, rijstroken pernee?» richting bestaan. Dan is er per rich-

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

«De diabetes van Maria heeft haar, maar ook mijn leven flink veranderd. Ik heb loopbaanonderbreking genomen voor haar medische opvang. Omdat Maria nog te klein is om alles te kunnen weten, ben ik redelijk bezeten informatie en kennis beginnen te vergaren over de ziekte. Ik ben ook begonnen met een blog en zet me in voor www.diabetesforum.be, waar lotgenoten met mekaar in contact komen en ervarin-

Peter(s) en meter

ting slechts een rijstrook beschikbaar omdat dan

«Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen alleen de middelste tunnelbuis beschikbaar is voor geworden. Nijlpaard in het Engels het autoverkeer. is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de • Wassenaarseweg Tot 10 november wordt de verharding in de rijbaan tussen de van Alkemadelaan en het Jozef Israelsplein hersteld. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd.


20

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

ÉÉN EK-MATCH EN NEDERLAND WORDT GEK * Theater / muziek WINNEN / evenementen Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl Regentenkamer: 10.00 Dierenselaan: ‘Najaarsmarkt Dierenselaan’ het oranjelegioen is nu al .klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén 14.00 match win- ‘Hawaiian Muziek’. Hanson Hawaiian Minstrels. € 7,50. www.regenTot 18.00 uur. over de grens is dein Madurodam’ ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» tenkamer.nl 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat . 14.00 Theater de Tobbe: ‘Sjaak en de bonenwww.madurodam.nl broken. Geen CHRIS SNICK staak’ Theater De Winter. € 6,-; jeugd 5,-. 12.00 Podium Vocale: ‘Vanhandelszaak Heyst en Petrovic - die geen oranje attrivrijdag 26 september

van StraussVogel’ Briza. € 6,-. www.zeeheldentheater.nl 14.30 Draf- en Renbaan Duindigt: ‘Draverijen en rennen’. Paardensport. € 7,-/65+ 5,-/t/m 17 jr gratis. www.renbaanduindigt.nl 14.30 Kooman’s Poppentheater: ‘De Parapluwww.detobbe.nl vogel’. € 8,50 UITpas 7,50; jeugd 6,-. www. Koffieconcert’. € 7,-. www.podiumvocale.nl 15.00 Herberg Vlietzigt: ‘Sunday Jazz’. Berend kooman-poppentheater.nl 13.00 De Uithof: Trials. www.deuithof.nl van den Berg (piano), Kees van Lier (sax) 15.00 Theater Zwembad de Regentes: ‘Keetje’ De 14.00 Koninklijke Schouwburg: ‘De geschieen Dolf Helge (drums). Gratis. www.herdenis van de familie Avenier’ Het Toneel La Mar Poppentheater. Over identiteit. Wie bergvlietzigt.nl Speelt. Deel 1 t/m 4. € 59,- t/m 75,- * UITpas ben jij, wie durf je te zijn en wie zou je willen 15.00 Nationale Toneel Gebouw: ‘Pleinvrees’ 57,50 t/m 73,50. www.ks.nl zijn? € 9,50; jeugd 7,50. www.deregentes.nl het Nationale Toneel. Een hartverscheuren- 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. 14.30 Hof Van Wouw: ‘Biologische Afternoon Tea’. de komedie over zes mensen op zoek naar Reserveren noodzakelijk via info@hofvan€ 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl contact. Ze worstelen zich met een uitge- 20.00 Stroom Den Haag: ‘Since we last spoke wouw.nl Tot 16:30 uur.€ 27,-. www.hofvanstreken gezicht door het dagelijks leven. wouw.nl about monuments’. Engelstalige lezing € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl 14.30 Lucent Danstheater: ‘Air Condition’ Brenda door kunstenaar Sam Durant over deze Zeeheldentheater: en het geheim Angiel Aerial Dance Company. Aerial dance expositie. www.stroom.nl De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal.15.00 Ze brachten zelfs een‘Lotte speciale van StraussVogel’ 7,50. www.zee- 20.15 Anna - gebouw: ‘Ik beken’ Podium De- choreografie voor vliegende dansers. € 25,landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit Briza. met €niets heldentheater.nl t/m 30,- UITpas 22,50 t/m 27,50. www.ldt.nl luxe. Zes indrukwekkende bekentenissen lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de tri17.00 de Fuut:Het ‘Jazzsucin De Fuut’. G 20.00 Binnenstad Den Haag: ‘TodaysArt Festiop een bijzondere locatie. € 15,-. www.poHulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of Strandtent de woonkamer. Vrije hand voor Henriet vaneen Rossum (bas) val’. Jaarlijks internationaal en multidisciplidiumdeluxe.nl het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld metVoor Ellister vaneuro der Molen e.a. nair festival voor hedendaagse creativiteit. 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘De Nederoranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. 4,99 koop(trompet) je TotT-shirt 19.00 uur. Gratis. www.defuut.nl € passepartout 18,- (Early Bird tot 14 auguslandse Fame’. € 38,- UITpas 36,50. www. ballen, in de etalages primeert een oranje met leeuwenkop Fortis ‘Tarzan, tus) 25,- (vanaf 15 augustus) 36,- (op festirijswijkseschouwburg.nl ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en 19.00 een flap dieCircustheater: je omhoog kan klap-de musical’. € 29,- t/m 79,-. valdag). Dagkaart 18,- (vanaf 15 augustus) 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Knielen op etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies eenwww.fortiscircustheater.nl brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerard Camerata 20.15 Paleiskerk: ‘Vivaldi’s Venster’ 25,- (op festivaldag). www.todaysart.nl een bed violen’. Het ultieme liefdesvernog een oranje boa of das om het den Herder, aaninkijk de kassa Delft. terwijl In prachtige in het rijke oeu20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. haal van een zoon die zijn vader probeert lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’nmet shirt kopen. Madrigavre van Vivaldi o.a. Concerto € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl te begrijpen. € 16,- t/m 24,- * UITpas 14,50 brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze‘Il Gardellino’ de lesco, La Folia, fluitconcert en 20.00 Haags Pop Centrum: ‘HPC’s Muziekcafé’. t/m 22,50. www.ks.nl gewone, één om deur uit,Laudate iedereen neemt ze mee.» Pueri. www.cameratadelft.nl Metropolis (acid-jazz). Gratis. www.haag- Woensdagkoopsters. 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Twelfth Night’ staat De La «Een Mar Poppentheater met ‘Keetje’ in Theater Zwembad de deFoto: G-spot 20.30 Theater PePijn: ‘Groninger Studenten Caspopcentrum.nl Filter Theatre. Dynamische bewerking van Regentes. > PR te stimuleren en dan Toeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de baret Festival try-out tour’. € 11,- UITpas 10,. 20.00 Regentenkamer: ‘Regentenkamer - Filodeze liefdeskomedie waarin romantiek, van de Nederlandse klaar voor de strijd zijn www.theater-pepijn.nl sofie’. Ontsla het gewoontedenken met satire en wisseling van identiteiten en kaPraktijk. De gladde Hollywoodfilmindustrie Helemaal zaterdagkleuren 27 september vlag.» Even later haalt het meisje cafés.Lokaal In Café Santé hangt het SongwriVredebreuk: ‘Den Haag Bianca Hiemcke Schriek en Dr. Hein van 10.00 Dierenselaan: rakters voor veel verwarring en hilariteit op de hak genomen. Gratis inleiding om de 21.00 ‘Najaarsmarkt Dierenselaan’ . noguur. twee kleine voetballetjes bovolGuild’ met. Gratis. oranje alpenhoJupiler maakt deze€ oranje toeters. www.lokaalvredebreuk.nl Dongen. € 7,50. www.regentenkamer.nl zorgen. 12,- UITpas 10,50. www.ks.nl 19.30 uur. € 12,- UITpas 10,50. www.ks.nl plafond ters Tot 17.00 ven die met een touwtje aan el- 20.15 Theater Diligentia: ‘Jochem Myjer - De rust rens. «Wie tien biertjes bestelt, 23.00 Café de Pater: ‘Funkavond’ [Popmuziek] 20.15 Lucent Danstheater: ‘Spirit of the dance’ 20.00 Strandtent de Fuut: ‘Slotfeest Fuut’. www. 10.00 Evenementenhal Rijswijk: ‘Paranormaal kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas Gratis. www.patermuziek.nl defuut.nl Irish International Dance Company. Deze zelve’. € 21,- UITpas 19,50. www.theater-diliAlternatief’. Tot 17.00 uur.€ 8,-; jeugd 4,- (2 Een pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een seks-Zeebelt: ‘With Guest Appearance 20.00 Theater Jonge, talentvolle combineren gepassiogentia.nl t/m 10 jr). www.evenementenhalrijswijk.nl gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop By....met ’ Presentatie van het onderzoek van 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. 20.30 Literair Theater Branoul: ‘Terug naar af: maandag 29 september neerde en sensuele ritmes en dansstijlen bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje Sarah boa van Lamsweerde naar de verdwezoals tango, flamenco en salsa met enerDe dierenverhalen van Anton Koolhaas’ . www.madurodam.nl 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’ . een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan ennen ditoverhoudingen in oude familiepor- 10.30 Strand en Boulevard Scheveningen: ‘Cegiekeisen spectaculaire Ierse dans.Tijdens € 33,- t/m Branoul dankt zijn naam Rode Duivels www.madurodam.nl zit Literair met detheater verkoop? «Betrekkelijk op het EK, hebben ze De oranjegekte duidelijk big business. hoedje. tretfoto’s. Met diorama’s, levende acteurs 38,UITpas 35,50. www.ldt.nl aan een figuur een van de dierenver- beslist pari Strandgolf Open 2008’. 3-daags golf20.00 deFortis Circustheater: ‘De 3 Baritons -de In zomer van Leeuwenpak goed, maar deuitgrote stormloop Nederlanders te sponsohet WK30,50 2006t/m werden er bij onze en sprekende beelden. Eerste sessie 20.00 Beelden aan Zee: ‘Prospero halen van Anton Het Koolhaas. Diverse ac- ren. Landverraad? evenement. NK Strandgolf. www.strandConcert’. Opera-aria’s, operetteliederen, Ier- 20.15 Museum nog komen. vertrouwen Kan best, maar Wie toch iets minder op- moet noorderburen 125.000 extra tv-toestellen ver- uur, tweede sessie 20.45 uur, derde sessie Jazz aan Zee’ Intieme jazz op worden. een bijzonteurs brengen de verhalen van Koolhaas golfscheveningen.nl folksongs, en een ode aan ploeg is een beetje zoek, hé. daarom se zullen wijfilmmelodieën er niet minder gewonden naar de tri- in de kocht. Nu zouden dat er. liefst 175.000 en 21.30 uur. € 10,-. www.zeebelt.nl dere plek. The Ploctones: Anton Goudsmit Met Joop Keesmaat. € 15,11.30 De Uithof: ‘Shorttrack International InviAmerikaanse entertainers van weleer. Pastot alsleven. ze gaan winnen, wordt Ne-UIT- hard meedetoeteren.» bune wil trekken, 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Pink Project (gitaar), Efraïm (sax), Jeroendus Vierpas 13,50. www.branoul.nl tation Cup’. www.deuithof.nl € 29,35,-. www.fortiscircustheater.nl weer te klein en kleurt het Op de kers opt/m de taart, het typische kan terecht bij de lo- derland De elektronicaketens zienTrujillo de Nederlanders - Sleepwalking back again tour’ Pink Pro- 12.00 Hof Van Wouw: ‘Biologische dag winnen. (bas) en Martijn Vink (drums). € 10,-. Nationale Gebouw: ‘Pleinvrees’ oranje streekmarkt’. 20.30 20.15 gebak, Koninklijke ‘Kamp Jezus’ land massaalToneel oranje.» is hetSchouwburg: wel nog even kale ‘feestwinkel’ maar al te graag Want naast de verkoop ject. Nederlandse coverband opgericht in het NationaleBlokker Toneel. Een hartverscheuren- wachten.Wunderbaum. Tot 17.00 uur.€ 3,-. www.hofvanwouw.nl Jonge en bevlogen Winkelketen «Vanaf volgende week acteurs van televisieswww.beeldenaanzee.nl gaan ook de kleine tapinstallaties, 1994 inmiddels uitgegroeid tot een van 20.15 Nieuwe Kerk: ‘Feestelijk koperendoor de komedie zes mensen op zoek naar verkopen 13.00 Scheveningen: ‘Proza- en Columnistenfestimaken vanoranje de schouwburg hun gebedsschaart zichover alvast we de tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk zelfsde ook uitgesproken verkoopster detheatrale Hema.kathedraal. spelconsoleseeuwen om wedstrijden na Residentie te spelenOrkest als ‘s werelds meest toonaangevende Pink heen’ Ensemble contact. Ze worstelen zich met een uitge- zegt deen vieringsruimte,inhun val Verhaal halen’. Een ontdekkingstocht vol achter Nederbakjewordt koffie kun je door een zoete broodjes over de toonbank. Neem Floyd tribute bands. € 26,- UITpas 24,50. [Kamermuziek] € 22,- UITpas 19,50.daar www. Heteen pijporgel vervangen literaire verassingen. Tot 16.00 uur.€ 25,- UITstrekenhet gezicht door het dagelijks leven. «Zelfs bij landse elf-www.nationaletoneel.nl dan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, www.rijswijkseschouwburg.nl residentieorkest.nl Hammond, synths, gitaren en drums. Er klinpas 23,- (dagkaart), 45,- UITpas 41,50 (week€ 10,UITpas 8,50. dan je deTheater volgende weken‘Donkey voor deGod non-food 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Product’ De 20.15 Diligentia: en het Boken beats en koorgezangen. € 13,- t/m 21,* kom endkaart). www.dichteraanhuis.nl 20.30 Theater Camuz: ‘Schudden - Ruis’ Schudop een extranus-sacrament’ omzet van 70Detot 80 miljoen euro.Het Praktijk. De gladde Hollywoodfilmindustrie 14.00 Koninklijke Schouwburg: ‘De geschieBloeiende Maagden. UITpas 11,50 t/m 19,50. www.ks.nl den. Weinig woorden, maar een hoop huOpvallend ismoet dat het tijdens EK ookzijn allemaal op de hak genomen. Gratis inleiding om nu maar eenshet afgelopen met al die mor. Absurdistische en fysieke scènes. 20.30 Theater PePijn: ‘Groninger Studenten Cadenis van de familie Avenier’ Het Toneel mag zijn. «Vooral de grote 19.30 uur. € 12,- UITpas 10,50. www.ks.nl vergooide zondagen van lamlendige zelfbaret Festival try-out tour’. € 11,- UITpas ietsje meer € 12,- * UITpas 10,50. www.camuz.nl Speelt. Deel 1 t/m 4. € 59,- t/m 75,- * UITplasmaen lcd-televisies doen het dan 20.15 Lucent Danstheater: ‘Air Condition’ Brenda kastijding, zonder enig bevredigend gees10,-. www.theater-pepijn.nl 20.30 Theater de Tobbe: ‘Jaap Mulder en Jaap pas 57,50 t/m 73,50. www.ks.nl goed», zegt Henkdeze Kok, directeur Angiel Aerial Dance Company. Aerial dance telijk resultaat. Daarom hoogmis. € 17,Mulder - Hoera het is een Jaap Mulder’. 14.30 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. van www.theater-diligentia.nl de Raad Nederlandse - choreografie voor vliegende dansers. € 25,UITpas 15,50. € 15,- UITpas 13,50. www.detobbe.nl € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl dinsdag 30 september Detailhandel. «Mensen kijt/m 30,- UITpas 22,50 t/m 27,50. www.ldt.nl 14.30 Kooman’s Poppentheater: ‘Het Gouden- 20.30 Theater PePijn: ‘Selectie PIT Festival’. PIT, een 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. 20.30 Korzo5HOOG: ‘Foreplay (Reigen)’. Oorken nu even niet meer 20.15 Theater Diligentia: ‘Jochem Myjer - De rust spronkelijk toneelstuk stelt de seksuele moregenmannetje’. € 8,50 UITpas 7,50; jeugd initiatief van Theaters Camuz, Diligentia & Pewww.madurodam.nl op een paar honderd zelve’. De altijd ontspannen, kalme komiek raal en de klassenverhoudingen in Wenen 6,-. www.kooman-poppentheater.nl Pijn en Van Engelenburg Theaterproducties. 12.30 Theater de Tobbe: ‘Lunchconcert - Titia euro meer. Het moet zal op zijn eigen ‘rustige’ manier weer gaan aan het eind van de 19e eeuw aan de kaak. 15.00 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Kat van Kar€ 8,- UITpas 7,-. www.theater-pepijn.nl van Heyst en Stefan Petrovic’. € 3,-. www. allemaal zo groot vertellen hoe vreselijk leuk het leven is. € 21,De setting is niet langer Wenen maar Zuidrebas’ Poppentheater Jacobus Wieman. detobbe.nl 21.00 Salsaventura: ‘Salsa Cubana party’. € 5,-. mogelijk zijn.» UITpas 19,50. www.theater-diligentia.nl Afrika’s hoofdstad Pretoria in 2008. (Onder€ 12,- UITpas 10,50; jeugd 8,-. www.rijs20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. www.salsaventura.nl 20.30 Geuzenhonk: ‘Hein van der Gaag Trio’. Hein deel van AfrovibesGevoelig Festival) € 12,50 UITpas wijkseschouwburg.nl € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl 22.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. van der Gaag (piano), Sven Schuster (con11,-. www.korzo.nl De supermarktke18.00 Regentenkamer: ‘Regentenkamer - Jazz20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘De NederThat’s Cool. Gratis. www.depaap.nl trabas) en Gijs Dijkhuizen (drums). € 7,50. Gebouw: het landse Fame’. € 38,- UITpas 36,50. www.rijs- 20.30 Nationale Toneel concert’. Joana Machado (zang), Rembrandt tens doen ‘Pleinvrees’ ook gretig 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Pleinvrees’ Nationale Toneel. Hartverscheurende komewijkseschouwburg.nl Frerichs (piano), Noah Nicoll (bas) en Chris zondag 28 september mee aan de oranjehet Nationale Toneel. Een hartverscheurendie over zes mensen zoek naar contact. Strik (drums). € 7,50. www.regentenkamer.nl 10.00 De Uithof: ‘Shorttrack International Invi- 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Hommage à koorts.opAlbert Heijn liet de komedie over zes mensen op zoek naar 20.00 Beach Company: ‘Disco & Classics Party’. € 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl Brel - 30 ans d’amours’ Les Chopins du p’tit tation Cup’. www.deuithof.nl 24 miljoen Welpies — contact. Ze worstelen zich met een uitge20.30 Theater aan het Spui: ‘Voor wie de — klok Matin. Dertig jaar na het overlijden van 10.00 Evenementenhal Rijswijk: ‘Paranormaal € 8,50. www.beachcompany.nl pluchen mini-leeuwtjes streken gezicht door het dagelijks leven. 20.00 Binnenstad Den Haag: ‘TodaysArt Festiluidt’ ThEAter EA,die Deze Theatercompagnie. Jacques Brel wordt een hartstochtelijke Alternatief’. Tot 17.00 uur.€ 8,-; jeugd 4,- (2 maken in winkels zuleen stu€ 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl Tijdenslen deuitdelen. Spaanse Volgens burgeroorlog krijgt ode aan zijn omvangrijke oeuvre gebracht. t/m 10 jr). www.evenementenhalrijswijk.nl val’. Jaarlijks internationaal en multidisciplidieJorand, van marktonderzoeksbu20.30 Theater Camuz: ‘Schudden - Ruis’ SchudRobert een Amerikaanse vrijwilli€ 16,- t/m 24,- * UITpas 14,50 t/m 22,50. nair festival voor hedendaagse creativiteit. 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. kan de EK-gekte de suden. Weinig woorden, maar een hoop huger reau in hetGfk Republikeinse leger, opdracht www.ks.nl www.madurodam.nl € passepartout 18,- (Early Bird tot 14 auguspermarkten liefstbrug 45 miljoen euro opmor. Absurdistische en fysieke scènes. een strategische op te blazen. € 13,tus) 25,- (vanaf 15 augustus) 36,- (op festi- 11.00 Dierenselaan: ‘Najaarsmarkt Dierenselaan’. 20.30 Nationale Toneel Gebouw: ‘Pleinvrees’ Niet meedoen, is dan ook uitgeslo€ 12,- * UITpas 10,50. www.camuz.nl 11,50. www.theateraanhetspui.nl Tot 17.00 uur. valdag). Dagkaart 18,- (vanaf 15 augustus) het Nationale Toneel. Een hartverscheuren- brengen.UITpas ten. «Het keert zichPePijn: zelfs tegen alsnacht je er van nietde 20.30 Theater de Tobbe: ‘Amparo Cortés’. Am20.30 Theater ‘Oeloekje- De 12.00 Houtrustkerk: ‘Koffieconcert Marieke 25,- (op festivaldag). www.todaysart.nl de komedie over zes mensen op zoek naar aan meedoet» zegt Joop «De Neparo is een echte flamenca, een zangeres nasmaak’ . Een Holla kermis,van eenGfk. nachtclub, een Stoel’. Met werk van Bach, Messiaen en 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. contact. Ze worstelen zich met een uitgederlandse consument is daar gevoelig voor. met een enorme ‘duende’ (bewogenheid illegaal casiono volzeer uitverkorenen, paraPaul Barras. Gratis. www.houtrustkerk.nl € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl streken gezicht door het dagelijks leven. In het verleden was al duidelijk te merken dat en bezieling) en weet met haar pakkende 20.00 Lucent Danstheater: ‘Carmen’ Stichting 12.30 Strand en Boulevard Scheveningen: ‘Cenoïde goochelaars, bastaards, onschuldi€ 10,- UITpas 8,50. www.nationaletoneel.nl consumenten winkel wisselen omveteranen boodpresentatie elk publiek te veroveren. € 15,ge van banketbakkers, kansarme pari Strandgolf Open 2008’. 3-daags golfInternationale Opera Producties. Carmen schappen teen doen als blijkt dat hun winkel niets UITpas 13,50. www.detobbe.nl meer menselijk wrakhout. € 12,- UITpas evenement. Topgolf dag. www.strandis zondermeer het bekendste werk van de woensdag 1 oktober (CSG) extra biedt.» 20.30 Theater PePijn: ‘Jim Speelmans Jim 11,-. www.theater-pepijn.nl golfscheveningen.nl Franse componist Bizet. € 44,t/m 46,50 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’ . Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers Speelmans houdt huis!’ In dit programma 20.30 Theater Zeebelt: ‘Alfabetshow’. Een select 13.00 Scheveningen: ‘Proza- en Columnistenfestit/m 41,50 t/m 44,-. www.ldt.nl www.madurodam.nl ontbreekt de rode draad, maar is de lach 20.00 Theater Zeebelt: ‘With Guest Appearance val Verhaal halen’. Een ontdekkingstocht vol 12.30 Nieuwe Kerk: ‘Lunchconcert Prijswingezelschap ontwerpers wekt door middel des te meer aanwezig. € 12,- UITpas 11,-. naars Prinses Christina Concours’. Gratis. literaire verassingen. Tot 16.00 uur. € 25,- UITvan korte film, voordracht, dans of geluid, By....’ Presentatie van het onderzoek van Sarah www.theater-pepijn.nl www.christinaconcours.nl pas 23,- (dagkaart), 45,- UITpas 41,50 (weekhet alfabet tot leven. € 15,-. www.zeebelt.nl van Lamsweerde naar de verdwenen verhou20.30 Theater Zwembad de Regentes: ‘Ernst 12.45 Kloosterkerk: ‘Pauzeconcerten’. Ralph 20.30 Theater Zwembad de Regentes: ‘Peter Faendkaart). www.dichteraanhuis.nl dingen in oude familieportretfoto’s. Eerste van der Pasch & de vaste mannen’. SpeciMeulenbroeks (viola da gamba). Tot 13.15 sessie 20.00 uur, tweede sessie 20.45 uur, der- 13.30 Draf- en Renbaan Duindigt: ‘Draverijen ber - Caveman’. One man comedy over het Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk aal voor deze avond zocht hij de beste muuur. Gratis. www.kloosterkerk.nl de sessie en 21.30 uur. € 10,-. www.zeebelt.nl eeuwige verschil tussen man en vrouw. en rennen’. Paardensport. Kampioenschap De Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastzikantenDat bij plan elkaarstelt dieeen hij kon vinden en 20.15 en 14.00 Theater € 16,- UITpas 14,50. www.deregentes.nl der Vierjarigen (draverij) en St. Leger (ren). De aan Rijswijkse Schouwburg: ‘Bob Marley’s Pierrot: ‘De Lorrelaar’ Poppentheatij staat vandaag voor een zware begesteld. aantal herbestemmingen passingen van maakte een programma vol nieuwe liedjes. €7,-/65+ 5,-/t/m 17 jr gratis.. www.renbaanTribute2BobMarley. € 19,ter Jacobus Wieman. € 6,-. www.theaterpierslissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voorschriften voor in delenReggae van deNight’ gemeenten € 17,50 UITpas 16,-. www.deregentes.nl duindigt.nl UITpas 17,50. www.rijswijkseschouwburg.nl rot.nl Maldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in Mi- donderdag 2 oktober In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over 14.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘Product’ Devervagende ‘Lotte en het geheim 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurodam’. chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan scheiding tussen Kerkde enmusical’ Staat. . 14.00 Zeeheldentheater: De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan

Oranjekoorts stijgt Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de10,strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Churchillplein 070-3066228 Nieuwe Schoolstr. 21-23, 0900-4104104 Frankenstraat 66, 070-3559305 Koorenhuis, • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis Zeeheldentheater, Theater Pierrot,is uit Korzo Theater, Prinsegracht 27, 070-3422722 • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke bijt ze342, in 070-3991000 het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten4, goed Trompstraat Ferrandweg 070-3933348 waarschijnlijk Binckhorstlaan 36, 070-3637540 Musicon, Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden.Branoul, Flirten is een vorm van overspel en Theater in de Steeg, Literairtheater Soestdijksekade 345, 070-3686800 THEATERS Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan165a, leiden Florida werden uitgesloWesteinde 070-3648408 Michigan en Maliestraat 12, 070-3657285 Muziekcafé De Paap, Appeltheater/Appelstudio, MUZIEKCENTRA U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel hun eerbaarheid enhet erger ten omdatASTA, ze hun Theater aan Spui, Lucent over Danstheater, Spui, 070-8800333en kuisheid Papestraat 32, 070-3652002 Duinstraat 6-8, 070-3502200, Spuivoorverkiezingsda27, 070-3461096 www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegenCafé de restaurant zin van de partijleiding tiemMuziekcafé argument gebruiken om Spui 187, 070-3465272 Rijswijkse Schouwburg, De kunnen Pater, Fortis Circustheater, Greve, Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parTheater Rest. Toussaint Spectacle, Gen. Spoorln. 10, Rijswijk, 070-3360336 Achterom 8, 070-3450852 Circusstraat 4, 070-4167600 Torenstraat 138, 070-3603919 indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen Toussaintkade in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen 21, 070-3609324 Stella Theater, Paard van Troje, Concordia Theater & Zalen, Haagse Jazz Club/BowlingWorld ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voorPrinsegracht ze in augustus stemmen — naar Theater de Tobbe, Burg. Feithplein 96, Kerkstraat 11, 070-3307070 12, 070-3601838 Hoge Zand 42, 070-3022680 Zuiderpark, (ingang Melis Stokelaan), Mr. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Voorburg, 070-3864880 Theater Camuz, Podium Vocale, Diligentia, P. Droogl. Fortuijnweg 79, Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Theater Zeebelt, De Constant Damlaan 44, Leidschendam, Laan v. Meerdervoort 32, 070-3451423 Lange Voorhout 5, 0900-4104104 070-4020777 dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Rebequeplein 20a, 070-3656546 070-3875314 Regentenkamer, Dr. Anton Philipszaal, Spui, 070-8800333 Haags Pop Centrum, staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Theater Zwembad De Regentes,Daardoor Burg. Theater Merlijn, Lange Beestenmarkt, 070-3658612 Koninklijke Schouwburg, Hovylaan 12, 070-4400086 zou de vroegere first lady de partij Clintons 106, droomscenario Weimarstraat 63, 070-3656515 met nog drie Bilderdijkstraat 33, 070-3450996 ‘t Syndicaat, Korte Voorhout 3, 0900-3456789 Lokaal Vredebreuk, voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproWorld Forum Convention Center, Theater Pepijn, Nieuwe Molstraat 10, 070-3600053 Kooman’s Poppentheater, Papestraat 38, 070-3656046 opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus

Advertentie 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens

* Adressen

Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) * Exposities ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

17

21

Buziau (schilderijen en zitobjecten), Martine van stellen, zilveren en porseleinen theeserviezen en Galerie MAT www.madurodam.nl De Affiche Galerij Loon (meubelontwerpen) en Klaartje Esch (fotoAnna Paulownastraat 69, 070 3248296, de unieke serie vazen 100% Make Up van Mendini. 10.00 Plein Den Haag: ‘Antiek-, Curiosa- en Boe- Het Souterrain (Station Spui), 070 3537006, grafie). vr & za 13-17 uur en op afspraak T/m 26 oktober: kenmarkt’. Tot 18.00 uur. Gratis. www.den- ma t/m zo 06-24 uur T/m 18 oktober: Jeffrey Rodriquez. Pentekeningen haag.com T/m 28 september: De Bijenkorf heeft ‘t! Affiches Mondriaan. Overzichtstentoonstelling. T/m 26 okGalerie Rehorst en schilderijen. 11.00 Panorama Mesdag: ‘Inname- en taxatiedag’. uit het bedrijfsarchief van De Bijenkorf uit jaren ‘50 tober: De Ideale Man: mode voor echte mannen. Regentesselaan 10, 070 3632500, 150 ontwerpen en accessoires laten zien welke Tot 16.00 uur. www.panorama-mesdag.nl en ‘60. do t/m za 12-17, eerste en laatste zo 13-17 uur thema’s belangrijk zijn in de mannenmode, vanaf Museon 11.00 Theater Pierrot: ‘Op een klein stationnetje’ en op afspraak de 17e eeuw tot nu. T/m 8 februari: Jozef en Isaac Stadhouderslaan 37, 070 3381338, Poppentheater Hans Schoen. € 6,-; jeugd 5,-. Anders Bekeken T/m 12 oktober: Judith van Bilderbeek di t/m zo 11-17 uur Israëls, Vader en zoon. De Haagse kunstwereld in www.theaterpierrot.nl Wagenstraat 123, 070 4274920, T/m 26 oktober: Al-Arab, 1001 verhalen over de de tijd van Jozef en Isaac Israëls. 12.45 Podium Vocale: ‘Claire Beumer en Saskia di t/m vr 11-17, za 12-16 uur SEA LIFE Scheveningen Arabische wereld T/m 19 oktober: Verdwenen verhalen, verbeelde Lankhoorn’. Tot 13.15 uur. Gratis. www.podi- T/m 30 september: Mijn droomwens. Strandweg (Boulevard) 13, 070 3542100, Maak een reis door de Arabische wereld. T/m 31 werkelijkheid. Schilderijen met fotografische eleCollectie tekeningen, schilderijen, keramiek, obumvocale.nl december: De Poolzaal, overleven tussen ijs en ma t/m zo 10-19 uur menten van Hughie O’Donoghue. 14.00 Haags Historisch Museum: ‘De geschie- jecten en sieraden. T/m 1 maart: Helden - hoezo helden? Ontmoet de smeltwater. De tentoonstelling biedt inzicht in de denis van Den Haag en het Huis van de Desupersterren van SEA LIFE. Dieren die elk een uniek veranderingen die zowel natuur als cultuur in het Haags Historisch Museum Galerie Andrea mocatie’. www.haagshistorischmuseum.nl en wonderbaarlijk talent hebben. Zij zijn de helden polaire gebied doormaken en gaan doormaken. Korte Vijverberg 7, 070 3646940, 17.00 Carlton Ambassador Hotel: ‘Expat night Columbusstraat 2, 070 3633825, T/m 1 januari: Leefruimte voor mens en dier. Edu- van de onderwaterwereld! Ben jij slimmer dan een di t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur in Bar-Bistro Rubens’. Tussen 17.00 en 19.00 di t/m vr 17-21, za 9-17 uur octopus? Sterker dan een kokosnootkrab? • van 15 mei t/m 28 september: Den Haag Centraal catieve tentoonstelling over o.a. de druk die door uur Hollandse hapjes. Vanaf 18.30 uur live T/m 19 oktober: Penseés. Werk van Josine Bronschrijft geschiedenis. 104 Foto’s van de fotografen de mens wordt uitgeoefend op de natuur. T/m 14 gers. muziek. www.carlton.nl/ambassador Stroom Den Haag september: Willy Jolly, Otto Snoeck en Mylène Siegers, die in 20.00 Bibliotheek Loosduinen: ‘Jolanda LinHogewal 1-9, 070 3658985, Desert Songs. Een audiovisuele tocht door de het achterliggende jaar in Den Haag Centraal zijn schooten - Expeditie Alaska’. Multimediale Atelier Beeld BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER woestijn van Egypte en Soedan met Arita Baaijens. wo t/m zo 12-17 uur. gepubliceerd. T/m 1 juli: Anna Paulownastraat 87, 06 21104416, lezing door auteur, avonturierster en fotoT/m 26 oktober: Birdpix, vogels van de rode lijst. T/m 9 november: nu monuments: Since we last Rijksmuseum aan de Hofvijver. Topstukken van de grafe Jolanda Linschooten over haar expedi- vr 16-19 uur, za en laatste zo van de maand Op de Rode Lijst, vastgesteld door het Ministerie spoke about monuments vaderlandse geschiedenis. 13-19 uur en op afspraak tie naar Alaska. € 5,-. www.dobdenhaag.nl van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, staan Is hedendaagse kunst in staat tot een monument? 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. T/m 11 oktober: Fables de Post-Animaux. Edith Historisch overzicht van monumenten in Den bedreigde dier- en plantensoorten. Haagse Kunstkring Cammenga, Schilderijen gemengde techniek. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl Haag, reflectie op het fenomeen monument en Denneweg 64, 070 3647585, 20.00 Holland Casino Scheveningen: ‘29th Bireen internationaal overzicht van hedendaagse Galerie Noordeinde di t/m za 12-17, zo 13-17 uur thday Party’. Met o.a. live optredens van Jan Museum Beelden aan Zee monumenten. T/m 7 oktober: Aimée Crince le Roy. Overzichtsten- Noordeinde 117, 070 3606868, Smit en You and Me. www.hollandcasino.nl Harteveltstraat 1, 070 3585857, wo t/m za 12-17.30, zo 13-17 uur toonstelling t.g.v. 80e verjaardag. 20.00 Regentenkamer: ‘Regentenkamer - Jazz- di t/m zo 11-17 uur T/m 19 oktober: Alexander Timofeev solo. Schil- Tweede Kamer concert’. Heleen van den Hombergh, Mau- T/m 1 januari: Sprookjesbeelden aan zee. PermaLange Poten 4, 070 3183055, derijen. dy Apon en het Robert Rook duo. € 7,50. nente sculptuurexpositie van Tom Otterness aan Heden (locatie 7x11 Ypenburg) ma t/m vr 09-17 uur. Legitimatiebewijs verplicht! Patrijsplantsoen 23, 070 3465337 (tel. Heden de boulevard. www.regentenkamer.nl T/m 5 december: EU & JIJ. (Jongeren)tentoonstelNutshuis Den Haag), open op afspraak 20.00 Salon Crossing Border: ‘BorderKItchen preling over de invloed van Europa op het dagelijks Riviervismarkt 5, 070 3459090, T/m 11 oktober: Het huis, de kamers 2 (1 tentoonsenteert: Een ontmoeting met Jan Siebelink’. Christus Triumfatorkerk leven. Aan de hand van thema’s zoals mobiel stelling 2 locaties). Werk van o.a. Lidy Jacobs, Joris ma t/m vr 09-17 uur De nieuwe roman van Siebelink ‘Suezkade’ Laan van Nieuw Oost Indie 143, 070 3837655, Laarman, Mark Manders, Suze May Sho, Thomas Van 30 september t/m 24 oktober: Ik stond erbij en bellen,criminaliteit, klimaatverandering, dierenkrijgt bij BorderKitchen een meest passende ma t/m vr 12-14 uur. welzijn wordt de nodige toelichting en achterik keek ernaar. Tentoonstelling t.g.v. 10-jarig jubipresentatie. De Suezkade. € 5,-. www.cros- T/m 24 oktober: Het inwendige huis. Installatie van Rentmeister en Maurice van Tellingen. grondinformatie gegeven. leum van VPRO’s 3VOOR12. Marlies Adriaanse. singborder.nl Heden (locatie Denneweg) 20.15 Anna - gebouw: ‘Ik beken’ Podium DeDe Verdieping van Nederland Pulchri Studio Denneweg 14, 070 3465337, luxe. Zes indrukwekkende bekentenissen Museum voor Communicatie Prins Willem Alexanderhof 5, 070 3140911, Lange Voorhout 15, 070 3461735, wo t/m za en eerste zondag van de maand op een bijzondere locatie. € 15,-. www.po- Zeestraat 82, 070 3307500, ma & zo 12-17, di 09-20, wo t/m za 09-17 uur di t/m zo 11-17 uur 12-17 uur di t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur diumdeluxe.nl T/m 28 september: Sportzomer 2008. Topstukken T/m 27 september: Ineke Roelfzema. Beelden. T/m T/m 11 oktober: Het huis, de kamers 2 (1 tentoon20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Klaas van T/m 4 januari: Alter Ego, mijn avatar en ik. Fotojouruit het archief in het teken van Sportzomer 2008. der Eerden - Wortels’. Kom niet voor maat- nalist Robbie Cooper legde beelden van gamers en stelling 2 locaties). Werk van o.a. Lidy Jacobs, Joris 26 oktober: Onverwachte en treffende aspecten van sportieve Laarman, Mark Manders, Suze May Sho, Thomas Installatie Seung-Ah Oh. Kunstproject i.s.m. Slagschappelijk engagement of poëtische lied- hun online avatars vast. T/m 1 januari: Alles werkt! Nederlandse successen uit vervlogen dagen in werkgroep Den Haag. jes, Klaas wil je laten lachen, genieten en Contact in de jaren ‘50 en ‘60. T/m 31 december: Rentmeister en Maurice van Tellingen. beeld. Van 27 september t/m 26 oktober: Najaarssalon. verbazen. € 17,- UITpas 15,50. www.rijs- Eye Opener - de kracht van beeldtaal Divers werk van Pulchri-leden. Uitreiking van de Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum De tentoonstelling laat zien hoe grafisch ontwerwijkseschouwburg.nl Museum Rijswijk Van Ommeren-De Voogt Prijs. Prins Wilem-Alexanderhof 5, 070 3339666, pershet wereldwijd communiceren eendat taalhet die uiteraard 20.15 Koninklijke Night’ neur: geen pretlone Schouwburg: we can do‘Twelfth so En ik voel me nog denken: met Herenstraat 67, Rijswijk, 070 3903617, tige ziekte is, maar daarzatelittle, Dynamische together bewerking we ‘Het toch dát (vaak niet onbewust) zijn, ze- kennen: di t/mdat vr 09-17, & zo 12-17 uur (Letterkundig allemaal beeldtaal. Filter Theatre. vanzal we vanalles te can do so much’. ker?!’. InT/m het di t/m vr en zo 14-17, za 11-17 uur RAC Hallen Museum zelfaan is gesloten) 31ziekenhuis december: kregen genwoordig toch deze liefdeskomedie waarin romantiek, doen is. ‘Beetje met Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: Van 27 september t/m 12 oktober: Ledententoon1e van der Kunstraat 284, T/muitkijken 31 december: Geheimen. In het KinderboeBriefgeheimen. Selectie van honderden kaarten satire en wisseling van identiteiten en kasnoep zo, elkekenmuseum dag trouw insubood-en hilariteit diabeteswaarop type Nederlanders 1. Ongeneeslijk, stelling Arti-Shock. Schilderijen, aquarellen, beelBuitenruimte: wo t/m zo 12-18 uur leer je op een actieve manier Paul van en Vlamingen hun en geheim raktersdat voorje veeldeze verwarring line 2009: prikken hup -Francine alles onder kan 10,50. missen maar perfect te opbiechten. behandelen, le-augustus houwwerken en sieraden. T/m 30 november: Bouwhouse. Installatie bestaanOomen en Jacques Vriens kennen. anoniem T/m 31 Ding en Loon, zorgen.schap € 12,- UITpas www.ks.nl controle.’ Uit dit soort reacties wanneer je op (Reigen)’ be- venslang dan60wel. Maria kreeg de uit meerdere containers die wellicht een aantal jaar langs de deur met kinderpostzegels. 20.30 Korzo5HOOG: ‘Foreplay . Oor- Dong: leerde ik voor dat diabetes - en Gallery vooral zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ookvrolijke een baxter aange-tentoonstelling Art & design of distinction maal onderling van samenhang veranderen, en Livingstone en nostalgische spronkelijk toneelstuk stelt de seksuele mo- Een van deze op het 70 A/B, 070 3609428, wo waarbinnen Deze woorden pront in legd. was ernstig. Had ze noggingde Villa Maarheeze, Villa Ruys / Braziliaanse residentie, Annaziekte Paulownastraat die de deuren langs omimpact kinderpostraal en de schitteren klassenverhoudingen WenenHetiedereen heel zwaar naast de bel, felle, blauwe leteen paarzegels weken zo rondgelopen, leven van kinderenDe Paauw, Museum Hofwijck, Kasteel Duivenvoorkunstinstallaties, performances en workshops t/m za 12-17 uur en laatste zo v.d. maand te verkopen! aan hetin eind van de 19e eeuw aan de kaak. is Rainer / Raquel Maulwurf / plaatsvinden. ters. «Onze huisspreuk», kniktmaardan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. de en Beeldentuin Caldic Collectie (alleen voor T/mSuikerziekte 11 oktober: Arnulf De setting is niet langer Wenen ZuidBarbara. «Daar staat mijn gezin de 20 en 27 september en op inschrijving). Voor Ottmar Hörl. Foto-übermalungen, werk op papier Afrika’s hoofdstad Pretoria in 2008. (Onder- Escher in Het Paleis voor en dat willen wij ook uitdrameer informatie: www.uniquole.nl/artdesigntour. Galerie Ramakers en multiples. deel van Afrovibes Festival) € 12,50 UITpas Lange Voorhout 74, 070 4277730, gen. In je dooie eentje krijg je bijArt & design of distinction tour: Route van kunst Toussaintkade 51, 070 3634308, di t/m zo 11-17 uur 11,-. www.korzo.nl na niets voor mekaar. Zeker niet en vormgeving op stand. Met werk van Richard wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur Louis Couperus Museum 20.30 Lutherse Kerk: ‘Nederlands Kamerkoor olv T/m 30 september: Optische Illusie, wat is dat? als het op een dag eens goed fout Hutten, Auke de Vries, Kiki van Eijk, Couzijn van T/m 28 september: Pat Andrea One Man Show. Javastraat 17, 070 3640653, Grote lustrumtentoonstelling. Klaas Stok Schütz, Distler’ . € 25,-. www.luloopt. Want dat vergeten velen: Leeuwen, Pieke Bergmans, Jan Jansen, Florentijn Recente schilderijen. do t/m zo 12-17 uur dat hetthersdenhaag.nl van de ene dag op de anHofman, Royal Delft / de Porclyne Fles en Royal T/m 16 november: Een gouden druppel bloed... 20.30 Nationale Gebouw: ‘Pleinvrees’ het Galerie ‘t Fotokabinet dere soms lelijk Toneel kan keren.» Leerdam Crystal. De Caldic Collectie (alleen voor Regentenkamer - De Koningsromans van Louis Couperus. De zoNationale Toneel. Hartverscheurende kome- Maziestraat 2, 070 2202984, de 2 zaterdagen en op inschrijving) Lange Beestenmarkt 106-108, 0703.000 3658612, genaamde ‘koningsromans’ geplaatst een histo- met die over zes mensen op zoek naar contact. di t/m zo 11-18 uur, do tot 20 uur Verwarrend BarbarainFlamand dochtertje Maria. Zowat jonge Vlaamse kinderen hebben toont werk van onder andere Sol zelfstandig. LeWitt, Henry Moore, Armando, wo groeit t/m zo 12-17, 12-216uur T/m 28 september: Fotokwadraten. Soloexpositie risch verband. € 10,UITpas www.nationaletoneel.nl De Coster diabetes en dat aantal nog. za Vanaf jaar prikken diabetespatiëntjes Barbara: «Op 14 8,50. oktober 2006 T/m 6 oktober: Nieuwe generatie designers. Ilze Anish Kapoor en vele anderen. werk van Willemerg Schalekamp. 20.30 Paard van Troje: ‘JMaria W Roy’. Singer-songwriter. was allemaal ver- inderdaad goed te behandelen, werden we gevloerd: bleek keld. Hetmet Support:te Woody & Paul. € 10,-. www.paard.nl warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het aan diabetes lijden. Acht jaar Fotomuseum Den Haag de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat 20.30 was Theater aan het Spui: ‘Brandbakkesziekte (Feu- voor het leven’, hadden lang ze een supergezonde Stadhouderslaan 43, 070Dat 3381144, ergesicht)’. en Opdan het eerste vader, gezegd als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, getegen Maria. bloem geweest plotsgezicht - baf- zijndokters begrip ‘levenslang’ vatte dàt. Een weekzoon voorende diagnose di t/m zo 12-18 uur. ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en moeder, dochter een modelgezin. proefd wil zeVan nog27altijd niet vatten. De Rain, moest Maar Maria abnormaal vaak september t/m 11 januari: Hope,van Griefhet leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan iedieper beschouwd gaan deze en ouders dag daarvoor nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis plassenen enkinderen hadden we een urine& Fall.was Foto’sze van Erwin Olaf. volledig aan elkaar voorbij. € 13,staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl was ze plots blaasontsteking, ik.‘Iets Een GEM anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met 20.30 Theater aan dacht het Spui: met paradijs’ dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n verdrietig en opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging 43, 070 3381133, Convoi Exceptionnel. € 13,UITpashaar 11,50.erg Stadhouderslaan pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» di t/m zo 12-18 uur. www.theateraanhetspui.nl met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne ik een jong meisje zag Schilderijen, 20.30 waar Theater Camuz: ‘Tegenover Lady Di’. € 14,- T/m 5 oktober: Sebastian Gögel. Teneur den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten sculpturen en tekeningen. UITpas 12,50. www.camuz.nl wassenen, was met insuline. Omdat ik Baartman ver- «De naaste reageerde 5 oktober: Thorsten Brinkmann. Installatie.maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, 20.30 Theater PePijn: ‘Nathalie - Los’ . T/momgeving pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar Een handleiding voor een beter bestaan op Met behulp van o.a. oud tapijt, vaasjes en fotograhuizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» aard. En dan ook nog vat proberen te krijgen fische zelfportretten creëert Brinkmann een absurzag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, op dat eeuwige gedoe tussen de mannetjes distisch interieur. halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, en de vrouwtjes. € 12,- UITpas 11,-. www.the- T/m 8 oktober: Enrique Marty. Individuele aquarelinspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die len en wandschilderingen. ater-pepijn.nl een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken 20.30 Theater Zeebelt: ‘Alfabetshow’. Een select T/m 5 oktober: Martin Eder: De Armen. nooitGrootfortwee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een ontklede gezelschap ontwerpers wekt door middel maat portretfoto’s van karakteristieke ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses leven getekend van korte film, voordracht, dans of geluid, vrouwen en meisjes die door het als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de zijn. De anti-glamoureuze naaktenvoortdurend afgezet tegen alert zijn. Bovenhet alfabet tot leven. € 15,-. www.zeebelt.nl bus. oefe20.30 Theater Zwembad de Regentes: ‘L’esprit een zwarte achtergrond verontrusten, dienmaar moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht uit.van het kind op de hoogte te de Jacques’. Eerbetoon aan Jacques Brel. Een nen tegelijkertijd aantrekkingskracht ving Barbara. «Ik heb dan ook niets te ode waarbij de kern van de liedjes behouden zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontblijft, maar waar ook eigen emoties en elan Gemak zettend graag dat dit project Psychologe aan toe worden gevoegd. € 17,50 UITpas 16,- Paviljoensgracht 20-24, 070 3381200, slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyma t/m zo 12-18 uur . www.deregentes.nl Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalPalestijnsegegaan. he21.00 Lokaal Vredebreuk: ‘An Acoustic Blues T/m 26 oktober: Niemandsland? chologe wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter Session’. JP Blues presenteert sessie o.l.v. dendaagse kunstenaars. ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipRens Hoogstraten. Plug in en speel mee! Gemeentemuseum Den Haag pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel Gratis. ww.lokaalvredebreuk.nl niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Stadhouderslaan 41, 070 3381111, ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdi t/m zo 11-17 uur. dan of hetT/m kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereT/m 28 september: Sandro Chia. Schilderijen. voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi be19 oktober: Smoking / No Smoking. Vanwege het gin, nee?» vanaf rookverbod in de horeca per 1 want juli, brengt hetdat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesGemeentemuseum een presentatie met werk uit patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen eigen collectie die alles te maken heeft met roken Dit is een selectie van Den Haag Marketing, voor de over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels en niet-roken. T/m 30 november: Les Nabis. Werk volledige agenda en het toeristische en recreatieve schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de uit de collectie van de Triton Foundation. Werk van aanbod, kijk op: www.denhaag.com. sen in het lichaam. Maria bleek er Maurice Denis, Édouard Vuillard, Paul Ranson e.a. Voor cultureel aanbod, kaartverkoop en Last Minute alleszins klaar voor, maar bleef T/m 28 september: Pat Andrea. Alice WonderTickets kijk op: www.uitburo.nl. tochin ook nog een tijdje verder land - levensgrote illustraties. Tips voor de agenda kunt u mailen naar Arja Erwin Olaf,Ze Rain naar de psychologe gaan. had– The Hairdresser’s, 2004, lambda print. Courtesy Flatland Gallery. De expositie van Olaf is te zien in het T/m 12 oktober: 100% Make up. Zeldzame toilet- Fotomuseum. Kalhorn: info@denhaag.com die begeleiding nodig omdat ze

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Brongegevens Agenda


22

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK * Kruiswoordpuzzel Nog ĂŠĂŠn week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. ÂŤEĂŠn match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.Âť broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt Op de koffie bij Dieuwertje Blok

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen ItaliĂŤ. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafĂŠs hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. ÂŤWe hebben zelfs oranje vibratorsÂť, zegt ĂŠĂŠn van de verkoopsters. ÂŤEen gewone, ĂŠĂŠn om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.Âť Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. ÂŤNet geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’, vertelt ze. ÂŤHet traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.Âť

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

EF MJWF SBEJPVJU[FOEJOH JT BM PGKVJTUHSBBHLXJKUXJMFOFMLF FFOCFMFWFOJTPQ[JDI%BBSCJK WSJKEBH TUVVSU EF 0DIUFOE LPNUEFQFSTPPOMJKLFLFOOJT TIPX FFO IFFM HF[JO PQ QBE NBLJOHNFU%JFVXFSUKF#MPL OBBSFFONVTFVNPGSFHJPOB De koffie smaakt beter met PG1BUSJDLWBO)PVUFO%FHBT MF BUUSBDUJF /B IFU XFFLFOE de Ochtendshow UFONPHFOOBUVVSMJKLPPLMJWF CFMU %JFVXFSUKF PN UF WSB NFFTQFMFO JO IFU SBEJPTQFM HFOIPFIFUVJUKFJTCFWBMMFO Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale een oranje leeuwenpak.7FFM ÂŤ199MVJTUFSBBST euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets EJF PDIUFOE /B BÂżPPQ XJMMFO EPM WBO kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaalLSJKHFOEFMVJTUFSBBSTPPLFFO voor in de tri"BONFMEFO HSBBHFFOTFFOLJKLKFOFNFO tribuneÂť, zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het sucLJKLKF BDIUFS EF TDIFSNFO JOEFTUVEJPÂľTWBO3BEJP8FTU 8JF HSBBH FFOT FFO LJKLKF OFFNU Buysse. ÂŤMaar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een WBO0NSPFQ8FTUUJKEFOTFFO %BU LBO XBOU WPPSUBBO BDIUFS EF TDIFSNFO WBO 0NSPFQ goedkopere oranje attributen ook,OV brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je oranje T-shirt met leeuwenkopEPPS TUVEJPÂľT 8FTU JT EVT WBO IBSUF XFMLPN FMLF SPOEMFJEJOH JT IFU FMLF een MBBUTUF WSJKEBH en een flap die je omhoog kan klapWBO 3BEJP 8FTU FO 57 8FTU MBBUTUF WSJKEBH WBO EF NBBOE WBO EF NBBOE ´LPGž FESJO pen. ÂŤPrecies een brullende LFO NFU EFleeuwÂť, 0DIUFOETIPXÂľ ,PGžFESJOLFO NFU EF 0DIUFOETIPX zegt zaakvoerder Gerard JT HSBUJT NBBS NFO NPFU [JDI XFM den Herder, terwijl7SPMJKL aan de kassa enkele shirt kopen. %F0DIUFOETIPXJTFMLFXFSL %JFVXFSUKF #MPL FOdametjes 1BUSJDL zo’n UFWPSFO BBONFMEFO %BU LBO WJB ÂŤDe voorbijePN weekEBHUVTTFOFOVVSUFCF vlogen ze de WBO )PVUFO QSFTFOUFSFO FNBJMLPGžFESJOLFO!PNSPFQXFTUOM deur uit, iedereen neemt ze mee.Âť CFVSUFO ´EF 0DIUFOETIPXÂľ MVJTUFSFOPQ3BEJP8FTU)FU PG EPPS UF CFMMFO NFU EF SFDFQUJF %F WSJKEBHTFToeteren FEJUJF WBO IFU JT FFO WSPMJKL QSPHSBNNB WBO 0NSPFQ 8FTU   Helemaal klaar voor deQSJK[FO strijd zijn WPM WFSSBTTJOHFO FO WSPMJKLF3BEJP8FTUQSPHSBN de cafĂŠs. In CafĂŠ SantĂŠ hangt het NBJTNFFTUBMJOIBOEFOWBO OBUVVSMJKLWFFMNV[JFLFOEF plafond vol met oranje alpenhomaakt deze oranje toeters. FFO HSPUF %JFVXFSUKF &MLF MBBUTUF WSJK MVJTUFSBBST TQFMFOJupiler rens. ÂŤWie tien biertjes bestelt, SPM TQFMFO ;P JT FS EBHFMJKLT EBHWBOEFNBBOEOPEJHU[F krijgt er ĂŠĂŠntjeÂť, vertelt cafĂŠbaas Kees Jansen. Waarop hij eentje EJF JFNBOE JO FFO MVJTUFSBBS WPPSUBBOMVJTUFSBBSTJOEFTUV hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te laEFVJU[FOEJOHWFSSBTUNFUFFO EJP POEFSIFUNPUUP´EFLPG ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. ÂŤWeet je dat deze gemaakt žFTNBBLUCFUFSNFUEF0DI CMPFNFUKF)FUQSJLCPSEJTFS Merel en Karin in ’t Veld op de balveldje als hoofddeksel.Âť Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan e bij Dieuwertje Blok JFEFSFFO [PFLU koffi UFOETIPXÂľ)FUCJKXPOFOWBO zit met de verkoop? ÂŤBetrekkelijk Rode Duivels op hetWPPS EK, hebben ze EJF JFUT De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verin de ploeg is een beetje zoek, hĂŠ. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.Âť derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus land massaal oranje.Âť oranje gebak, is het wel nog even maar al WFSUPOFONPFUFSEVTTOFMCJK[JKO te graag winnen. Want naast de verkoop %FPQOBNFTWPPSEFLBSBPLFUBMFO Winkelketen Blokker wachten.UFOKBDIU ÂŤVanaf ´;JOH volgende week van televisies ook de kleine JOGPSNBUJF PWFStapinstallaties, JT UF WJOEFO NFU NF NFFÂľ [JKO .FFSgaan schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoesÂť, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs PQ EF XFCTJUF WBO 0NSPFQ 8FTU HFTUBSU1SFTFOUBUPS+PIBO0WFSEF ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als XXXXFTUPOMJOFOM WFTUUSFLUNFUEFLBSBPLFCVTEPPS achter het NederÂŤZelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elfdan supporteren.Âť nog eens de vele merchandising en prullaria bij, EF SFHJP PQ [PFL OBBS [BOHUBMFOU Johan Overdevest dan kom"BONFMEFOLBOWJBIFUNBJMBESFT je de volgende weken voor de non-food 8JFFSWBOESPPNUPN[JKOPGIBBS op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. zoekt zangtalent UBMFOU WPPS EF 57 8FTUDBNFSB UF [JOHNFUNFNFF!PNSPFQXFTUOM Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Johan zoekt nieuw zangtalent

* Sudoku

Deze week:

Donderdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws Parkpop Special Verkeersjournaal MTNL

Vrijdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws RegioNed Bep het Medium Verkeersjournaal

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

Oplossingen opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk vorigAdviezen, nummer indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen

ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

ietsje meer mag zijn. ÂŤVooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goedÂť, zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. ÂŤMensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet Dinsdag allemaal zo groot zijn.Âť vanaf 17:00mogelijk uur

Zaterdag

vanaf 17:00 uur Nieuwsweek Tussen Cor & Kaandorp Verkeer & Meer

Zondag

TV West Nieuws Gevoelig Vlieg De supermarktkeBezige Buurten tens doen ook gretig mee aan de oranjeTeam West koorts. Albert Heijn liet Verkeersjournaal

24 miljoen Welpies —

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws TV West Sport

MTNL pluchen mini-leeuwtjes —

maken die ze in winkels zul-

Woensdag len uitdelen. Volgens een stu-

die van marktonderzoeksbuVanaf 17:00 uur reau Gfk kan de EK-gekte de suTV West Nieuws permarkten liefst 45 miljoen euro opvanaf 17:00 uur Verkeersjournaal brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloTV West Nieuws ten. ÂŤHet keert Westweek zich zelfs tegen je als je er niet West Trapt Na aan meedoetÂťzegt Joop Holla van Gfk. ÂŤDe NeMTNL derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. RegioNed In het verleden was al duidelijk te merken dat Verkeersjournaal

Maandag

consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.Âť

Deze week:

TOCH NOG WATERKANSJE Turkse staat bemoeit zich Maandag t/m vrijdag Zaterdag VOOR HILLARY Zondag CLINTON? met parfums, flirten 06-09 uur 08-11 uur ZEP 08-09 uur ZEP Democratische par 11-12 uur 09-10 uur Ouwe Joekels West wordt Wakker De Amerikaanse en solo reizende vrouwen tij staat vandaag voor een zware be09-12 uur 10-12 uur ‌And the beat goes on de Ochtendshow In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. 12-14 uur Roukost Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen 14-16van uurhet Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. de Middagshow

slissing. Ze moet bepalen of de stemvoorverkiezingen 12-14 uur men van de in Michigan en Florida alsnog Ik hou van meegeteld Holland worden. Een positief antwoord zou 14-18 uur Hillary Clinton (foto) een laatste waRadio West Sport terkansje geven om de strijd tegen 18-23 uur Maar Barack Obama te winnen. waarschijnlijk bijt ze inmuziek het zand. Non-stop

Klassiek op West uur Non-stop muziek 14-18 uur Radio West Sport 18-19 uur Ouwe Joekels 19-21 uur Klassiek kunnen op Westgebruiken om tiem argument onbesliste ‘superdelegates’ 21-23 uur Hot Talk — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen 23-00 uur voor ze in augustus stemmen — naar Met het Oog op Morgen zich toe te trekken. 12-14

16-18 uur Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen West moeten goed komt Thuis verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel 1 8-19 uur en 23-00 uur vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslohet Gesprek van de Dag Met het Oog op Morgen tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdanog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding + Woensdag Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar 20-22 Stork on Air raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen.uur Turkse goede score in beide staten broodnocolumnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. + Donderdag velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte 21-23 uur Jazz op West dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario Meer informatie over programma-inhoud en uitzendtijden met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Obamis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Ên het laatste nieuws vindt u op internet: www.westonline.nl ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

17

23

MAMA DIABETESPATIËNTJE * Wat voor VAN weer zou het zijn in Den Haag? MARIA (10)

HenkSavelberg

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Min. 8º Min. 8º Min. 8º Min. 7º Max. 18º Max. 19º Max. 18º Max. 19º Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Zon 55% Zon 60% Zon 20% Zon 65% ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes Wind 3 Wind 2 Wind 2 Wind 3

KIPPENPOTEN IN BRUINE SAUS

leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

Nu de vraag om duurzaam geproduceerd voedsel steeds groter wordt is het marktaandeel van pluimveevlees waaraan hogere eisen aan dierwelzijn zijn gesteld, de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Anno 2008 is er zelfs sprake van een redelijke keus in “echte” kippen en delen daarvan. Het verschil tussen kippen van onbesproken afkomst en kippen uit de bio-industrie is gigantisch. Een goede kip heeft stevig smakelijk vlees en sterke botten, een bio-kip heeft waterig smakeloos vlees en botten van papier maché. De onbetwiste kampioen onder de verschillende rassen is ongetwijfeld de Bresse kip. Deze Franse kippen hebben een beschermde oorsprongbenaming, een eigen Appellation Contrôlée en elke kip is voorzien van een registratienummer waardoor de herkomst altijd terug te vinden is. Nadeel van de Bresse kip is niet alleen de hoge prijs, die hij overigens dubbel en dwars waard is, maar ook de beperkte verkrijgbaarheid. Een ander Frans ras: Poulet Label Rouge wordt onder dezelfde ideale omstandigheden gehouden zoals: lichte stallen zonder kunstlicht, onbeperkte buiten uitloop met gras en schaduwgevende bomen, voer met tenminste 75% granen en hij mag er 110 dagen over doen om slachtrijp te worden. Deze kippen zijn ruim verkrijgbaar. Ook in Nederland wordt op diervriendelijke wijze pluimvee gemest zoals Poule den Dungen en andere “merkloze” boerenkippen. Een goede poelier weet waar zijn kippen gemest zijn en zal u graag kip van onbesproken afkomst verkopen.

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

© Marcello’s Art Factory / bron: weeronline

* Bioscopen Pathé Buitenhof

do/vr/za/zo/ma/di 14:20 16:30 do/vr/za/zo/ma/wo ook om 21:10 The Bank Job dagelijks 15:40 18:20, vr/za ook om 00:00 Tropic Thunder dagelijks 13:50 16:20 19:00 21:30 vr/za ook om 00:20 WALL-E (NL) za/zo 12:30 14:50 17:10, wo ook om 14:20 16:30 Wanted dagelijks 13:30 16:00 18:30 21:00 vr/za ook om 23:50 Wild Child dagelijks 13:10

do/zo/ma 16:15 19:00 21:40 vr/za ook om 15:10 17:40 20:10 22:50 do/ma ook om 13:30 di/wo ook om 11:45 17:00 19:45 vr ook om 12:40, di ook om 14:15 Wild Child do/vr/za/zo/ma 17:05 do/vr/ma ook om 12:10 14:35 di/wo ook om 17:35, di ook om 12:45 15:15 Y.P.F. do/vr/za/zo/ma 17:50, di/wo ook om 17:30 Zeven van Daran: De Strijd om Pareo Rots (NL), De do/zo/ma 12:50 14:45 vr/za ook om 11:40 13:35 15:30 di/wo ook om 11:55 14:15, wo ook om 16:20

KIPPENPOTEN IN BRUINE SAUS voor 4 personen: >80 gram boter>4 flinke kippenpoten van onbesproken afkomst >2 preien >1 wortel >1 ui grof gesneden>4 stengels bleekselderij >4 peterseliestelen>takje tijm>blaadje laurier>½ bol knoflook, teentjes losgehaald en gepeld>1 eetlepel tomatenpuree>1 dl. rode port >4 dl. gevogeltefond>zout en peper

3:10 to Yuma Wrijf de kippenpoten in met peper en zout. dagelijks 16:10 20:45, do/vr/ma/di ook om 13:30 Verhit in een braadpan de boter maar laat de boter niet te bruin worden. Atonement Braad de kippenpoten rondom goudbruin, voeg de groenten en kruidi 13:30, ma ook om 15:30 den toe en laat deze even meebakken. Bienvenue Chez les Ch’tis Doe de tomatenpuree in een steelpan en zet deze op zacht vuur, roer de dagelijks 16:20 18:50 honing door de tomatenpuree, blus af met de port en laat alles inkoken Bottle Shock tot de helft, voeg de fond toe en laat het warm worden. Doe dit mengsel wo 20:00 bij de poten, leg een deksel op de pan en laat 1½ uur zachtjes stoven, Brideshead Revisited verwijder na 45 minuten het deksel zodat de saus wat in kan koken. dagelijks 12:45 18:30 21:30 Haal de poten uit de saus en leg ze op een warm bord. do/vr/za/zo/ma/di ook om 15:30 Verwijder het laurierblaadje en pureer de saus met een staafmixer. Doe De Brief voor de Koning de kippenpoten terug in de saus en laat alles nog even goed warm za/wo 13:30, zo ook om 11:30 worden. Voor meer informatie: www.pathe.nl/scheveningen Elegy tel. 0900-1458 (35cpm) do/za/zo/ma/wo 21:15, do/vr/ma/di ook om 13:50 Serveer met fondantaardappeltjes, rijst of pasta en groente naar keuze Voor meer informatie: www.pathe.nl/spuimarkt tel. Elle s’appelle Sabine en seizoen. 0900-1458 (35cpm) zo 12:00 Pathé Spuimarkt lone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretdat daar little, together we ‘Het zal Babylon toch dát Het Echte Leven A.D.niet zijn, ze- tige ziekte is, maar Filmhuis DenteHaag te veith/ Martin Frič do so much’. ker?!’. Indo/zo/ma/di/wo het ziekenhuis dagelijks 17:10,can do/za/zo/ma/di ook om 19:30 15:10kregen genwoordig toch Devanalles witte nonaan van st. doen met Geen schijn vanzo kans diezelfde dagook deom resultaten: do/vr/ma/di ook om 12:50 15:00, ook omwe 10:40 do/zo/ma 12:30 17:30 19:50 22:10 is. ‘Beetje mauitkijken 19.30 snoep insuje deze bood- diabetesvr/za type Mamma Mia! dat The Movie ook1. omOngeneeslijk, 13:30 16:00 18:30 21:00 23:15en zo, elkeIl dag dolcetrouw e l´amaro/ Andrea Porporati - alles onder 17.00 19.30 21.45 ( ma niet schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup do/vr/za/zo/ma/wo 20:50 di/wo ook om 12:40 17:40 20:10 do/vr/za/zo/ma/di/wo soort reacties wanneer je op be- venslangBangkok dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit Informatie dienstdoende apotheken do/vr/za/zo/wo ook om 15:50 Dangerous 21.45), zo óók 13.00 Alarmcentrale: 112 leerde ik dat diabetes - en F. vooral zoek gaat bij ook Barbara Flamand. meteen do/zo/ma ook een16:45 baxter Tel. 070 345 10 00 do/vr/za/zo/ma om 18:20 21:30,aangevr/za ook om 17:30 22:15 Lake Tahoe/ Eimcke Politie Haaglanden: 0900 8844 ziekte op het 21.15, zo/ma/di/wo óók 16.45 SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Tandartsendienst: avond- en weekenddienst Deze woorden schitteren legd. Hetdiwas do/vr/za/zo ook om 13:20, di ookpront om 18:00 21:15 ook ernstig. om 16:15 Had ze nog de impact van deze do/vr/za/zo/ma/di/wo zwaar naast deom bel, in felle, weken (alleen spoedgevallen): (070) 311 03 05. ma ook 12:55, zo ook blauwe om 10:50 let- een paarCars NL zo rondgelopen, leven van kinderenHaaglanden) Secret heel Sunshine/ Jlee Chang-Dong wordt. Suikerziekte is 21.15 ters. «Onze huisspreuk», knikt dan waszaze13:10, in een coma gesukMeezingbioscoop Sound of Music SMASH is een samenwerkingsverband van wo ook om 12:20, zo ook onderschat om 12:50 do/vr/za/zo/ma/di/wo Barbara. «Daar staat mijn gezin vr 19:30 alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Dark Knight, The Calimucho/ Eugenie Jansen voor en dat willen wij ook uitdraRadeloos Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Stichting Dierenambulance Den Haag do/zo/ma 15:15, vr/za ook om 15:45 21:30 do/vr/za/zo/ma/di/wo 19.30, zo óók 13.00 gen. In je dooie eentje krijg je bijwo 13:00 15:30 18:20 SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp Tel. 070 - 328 28 28 (dag en nacht bereikbaar) do/zo ook om 21:00, di/wo ook om 14:30 Estômago/ M. Jorge na niets voor mekaar. Zeker niet Seven of Daran: Battle of Pareo Rock (OV), The wo ook om 20:15 do/vr/za/zo/ma/di/wo 19.00, do/vr/za óók 16.45, buiten kantoortijden. Iedere dag tussen 17.00 Website: www.dierenambulancedenhaag.nl als het op een dag eens goed fout za/zo/wo 13:10 15:15 17:15, zo ook om 11:00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens; geduDe Brief voor de Koning zo óók 14.30 Dierenartsen weekenddienst loopt. Want dat vergeten velen: Sneak rende het hele weekend en op alle erkende Spoedgevallen nacht en weekend za 13:45, wo ook om 13:00, zo ook om 12:20 Caos Calmo dat hetPreview van de ene dag op de andi 20:30 Deception do/vr/za/zo/ma/di/wo 21.45, zo/di/wo óók 17.00, feestdagen. Tel. 070 - 346 96 69 Tel. 0900 - 222 6 333 en 0900 - 2222 456 dere soms lelijk kan keren.» The Accidental Husband Website: www.smashaaglanden.nl do/vr/za/zo/ma 21:45 wo óók 15.00 Website: www.dierenartsenkring-denhaag.nl dagelijks 19:20 21:40 Disaster Movie Cordero De Dios/ Lucía Cedrón Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben do/vr/ma/di ook 14 om 13:00 15:10 17:15 dagelijks 20:00, do/vr/zo/ma ook om 15:30 do/zo/ma/di/wo 21.45, zo óók 15.00 diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op oktober 2006 Vliegen we Naar de Maan 3D (NL) bleek keld. Hetdo/vr/ma ook om 13:20, om 22:10 goedLemon Tree/ E. Riklis te behandelen, was allemaal erg do/ma ver- ookinderdaad werden gevloerd: Maria za/zo/wo 12:50 te 15:00 om 15:00, za ook om 15:40 do/zo/ma/di/wo 17.00 19.30 met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het maar er komt veel meer bij kijken en ook emotioneel. ‘Een aan diabetes lijden. Acht jaar warrenddi/wo WALL-E (NL) di ook 12:15 hadden de dan men vermoedt. Il y a longtemps Philippe Claudel soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat Wanneerque je je t’aime/ hetom leven’, lang was ze een supergezonde ziekte voor za/zo/wo 14:00, zoen ook omplots 10:30 - baf- dokters gezegd Eagle Eyetegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd do/vr/za/zo/di/wo 19.30, ook. do/vr/za óókik17.00 ‘Heb die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gebloem geweest dan dig alsBonnaire ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en heb je sabine/ al ge- Sandrine vatte ze niet wordt met diabetes, dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ Wanted ma 20:45 Elle s’appelle ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieleven: je hebt al 17.00 nog altijd niet(NL) vatten. De proefd van het do/vr/za/zo/ma/di/wo moest Maria 21:50, abnormaal vaak en wil zeFINDING do/za/zo/ma/di vr ook om 21:15 NEMO je hebt wijn nogwo zoals plassen hadden eenBin urineWhere inen the World iswe Osama Laden? dag daarvoor za/zo was 12:10ze 14:40, ook alle om 12:30eens 15:10doorgefeest, “I sing as thealbird sings”moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis mijnKersa, kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, zwaar geta- mee geweest nu gedronken en lekker staal binnengebracht. Een banale andere kinderen dagelijks 18:40 Hellboy II: The Goldenen Army Interactieve videoinstallatie vanin Kristina Winnen ze mensen anders. blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots vr/za/zo 22:10 Dat maakte feld. Een kind met naardiabetes Workspace mag 2008. do 20.00 opening; vr 26met sept.kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n allemaal schrapverdrietig en(NL) opstandig. dat op voorhandt/m paar voor ik de uitslag ging haar Voor uren meer informatie: www.pathe.nl/buitenhof tel.erg Kung Fu Panda wo 22 maart, dag. 18.00-22.00; zo. v.a. 14.00 pen. dat jeart een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» 0900-1458 (35cpm) za 11:45 16:00, wo ook om 15:45, zo ook Aanvaarden om 14:50 Today’s als moeder: je kan en niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» met veel beperkingen verne waar ik een jong meisje zag Mamma Mia! The Movie Zaal 5, 6 &moet 7 metleishorts van het Némo festival Teneur het beter wordt. Je den, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten do/zo/ma 12:45 18:30, vr/za ook om 13:15 19:00 installaties van Kristina Kersa, Juriaan Moolhuysen,kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in Pathé Scheveningen gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, uiteraard was met A.D. insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar di ook om 12:00 17:45 Channa Boon ennog Ief Spincemaille. Babylon alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. InteMirrors Sneak Preview dagelijks 19:20 21:40, vr/za ook om 00:40 huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» ma 22.00 Bangkok Dangerous do/vr/za/zo/ma 17:15, do/vr/ma ook om 12:15 14:50 zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Kidz in da hood do/vr/za/zo/di/wo 22:00 do/zo/ma ook om 19:45 22:15 VRAAG VAN DE WEEK 24 (Rani 39 .van.2 008 ) halen. Dat het zich elke dag moet De Coninck, Marc De Bel, Zo/wo 15.00 do/vr/za/zo/di ook om 19:30 vr/za ook om 20:20 22:55 inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die Donderdag 25 september 768. Het kleine spookje do/vr/ma/di ook om 14:40 17:00 di/wo ook om 17:50 20:30, di ook om 12:30 15:10 een verjaardagsfeestje nooit oftelaban iets of wat is, krijgt te maken Welke Koning van Frankrijk sterft op dieFlamand. dag ? Ook een zo/wo 15.00 vr/za ook om 00:20 Radeloos nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Todaysart: némo 3d kids Dark Knight, The wo 13:30 16:15 18:45 ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses za 15.30 dagelijks 20:50 Sneak Preview als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de Death Race di 21:00 voortdurend alert zijn. Bovenbus. Voor meer informatie: vr/za 00:30 Star Wars: The Clone Wars (NL) dien moet iedereen uit de omge-www.filmhuisdenhaag.nl «Ik val iedereen lastig, ja», lacht Deception za 12:45, wo ook om 14:35, zo ook ving om 11:45 van13:50 het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te dagelijks 19:10 The Bank Job zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontDisaster Movie do/zo/ma 17:00 19:30 22:00 zettend graag dat dit project dagelijks 18:40, vr/za ook om 23:40 vr/za ook om 18:00 20:30 23:00 Psychologe slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyEagle Eye do/ma ook om 11:45 14:30 chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalma 20:45 di/wo ook om 18:05 20:40 wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter Kung Fu Panda (NL) vr ook om 12:50 15:20, di ook om 12:45 15:25 ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipza/zo/wo 12:10 14:40 The Forbidden Kingdom pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel Mamma Mia! The Movie do/vr/za/zo/ma 19:20 niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel dagelijks 16:50 21:50, do/vr/ma/di ook om 14:10 Tropic Thunder ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderMeet Dave vr/za/wo 17:45 EMAILEN NAAR te vinden en om : info@bistrotdelaplace.nl in- ziekte, om troost boekje. De Bel wordt ook eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezetenANTWOORD dagelijks 14:30 16:40, za/zo/wo ook om 12:20 vr/za ook om 12:30 15:00 20:15 22:40 Foto en regels van de« QUIZ » kunt U lezen opeen onze hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al erg site mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, Mirrors do/zo ook om 11:50 14:20 16:50 19:25 21:50 vergaren over de ziekte. Ik ben gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je Reservations: 070.364.33.27 www.bistrotdelaplace.nl. dagelijks 13:40 16:10 18:50 21:20 wo ook om 12:05 21:10 Peter(s) en meter ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog enHet antwoord verschijnt volgende week op onze site vr/za ook om 00:10 di ook om 13:00 15:30 18:15 20:45 patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Radeloos ma ook om 12:40 15:10 18:00 21:15 LUNCH vanafin12.00 maandag t/m vrijdag. over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard het Engels wo 13:20 15:50 18:40 WALL-E (NL) DinerDat vanaf 18.00 u.Maandag t/m zaterdag. schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. klinkt als ‘hypo’, de Sneak Preview za/zo 12:45 14:55, wo ook om 12:55 15:15 sen in het lichaam. Maria bleek er Plaats 27, 2513 AD Den Haag. ZONDAG GESLOTEN di 21:30 Wall-E (OV) alleszins klaar voor, maar bleef Winnaar van vorige week: MV Van Duijnen. Star Wars: The Clone Wars (NL) do/zo/ma 19:15, vr/za ook om 19:45 toch ook nog een tijdje verder Antwoord Vorige week: DOODSTRAF za/zo/wo 12:10 di/wo ook om 18:30 The Accidental Husband met Uma Thurman naar de psychologe gaan. Ze had The Accidental Husband Wanted zien inomdat de Pathé die begeleidingtenodig zebioscopen> Foto: PR

A

* Spoedgevallen

Overig

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


24

16

Interview

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 26 september 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Roos

Renate & de Residentie

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winfoto’s Mylènebegint Siegers echt.» over de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- Met nen... envan de gekte broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt Wij willen ook vrouwelijke expat worden!

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Woont u ook in zo’n wijk waar de slager en de bakker net zo gemakkelijk Nederlands als Engels en Frans spreken? Doe boodschappen op de Fred of in de Hoytemastraat, ja zelfs op Scheveningen spreekt de kleine zelfstandige een aardig woordje over de grens. Hier vang je tevens gesprekken op in de trant van ‘Bij mij in de straat woont ook een buitenlander’. Dan bedoelen ze natuurlijk diplomaat zus of honorair consul zo en niet dat Poolse gezin op drie hoog achter. Al die expats moeten natuurlijk snel hun weg vinden in onze internationale stad van allure, dus wordt er speciaal voor deze doelgroep de ‘Feel at Home, the international community fair’ Jupiler maakt deze oranje toeters. georganiseerd.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Wij zijn slechts simpele journalisten en zeg nou zelf, als je mocht kiezen, hoor. Lederen petten, hoedjes, linwerd je toch meteen expat? Kun je ten met ‘Miss Holland’ of een voettenminste voor je werk naar allerlei balveldje als hoofddeksel.» Hoe het feestjes enisrecepties borrels. Nu zit met de verkoop? «Betrekkelijk De oranjegekte duidelijk bigen business. Tijdens doenvan wijhet datWK ook welwerden voor deze ruLeeuwenpak goed, maar de grote stormloop de zomer 2006 er bij onze briek, maar dat isextra maar vier keer per Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen noorderburen 125.000 tv-toestellen vermaand en dat bovendien worden wij gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. kocht. Nu zouden er liefst 175.000 worden. ook niet meer zo vaak uitgenodigd bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Nevoor diplomatieke Geen kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het De elektronicaketens zien departijtjes. Nederlanders dus waar winnen. dat aanWant ligt.naast Bozedetongen kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maaridee al te graag verkoop bewerengaan dat ook wij de inkleine dezetapinstallaties, rubriek iets Winkelketen Blokker van televisies te veel deradio’s draakvoor steken met deze en schaart zich alvast frituurpannen, op het werk en zelfs ook uitgesproken spelconsoles om wedstrijden na typisch te spelende als gene, maar dat zijn nou achter het Nederzoete broodjes die overzichzelf de toonbank. Neem daar personen veel te serieus nog eens de vele en prullaria bij, nemen en merchandising in dat geval kun je deze Petroleum Wive’s Club, is dat een zustervereniging van de First Wive’s Club? Maar dan voor dames landse die ook inelfde olie zijn! dan kom je de volgende wekenhelemaal voor de non-food rubriek maar beter niet Advertentie op een extraWij omzet van 70 tot ons 80 miljoen lezen. vermaken toch euro. wel. Opvallend dat deze het tijdens het EK ook allemaal Zoals isop International Comietsje meer munity Fair.mag zijn. «Vooral de grote en lcd-televisies doen het dan Wantplasmaals iets ons hier duidelijk is goed», zegt Henk Kok, geworden, was het wel datdirecteur niets van Raad Nederlandse zo interessant ende boeiend is als het Detailhandel. kijleven van een expat. Met «Mensen name dat ken expat. nu evenWij niettrokmeer van de vrouwelijke op een paar honderd ken de stoute schoenen aan en deeuro meer. Het moet den net alsof wij ook expat zo waren. allemaal groot Het werd ons alrasmogelijk duidelijk: zijn.»met het leven van een vrouwelijke expat in Den Haag is helemaal niks mis. Gevoelig Want dan shop je bijDe desupermarktkeBonneterie, je neemt yogalessen, waar je tens weet doen ook gretig dure crèmes kan mee kopen een aanen/of de oranjefacelift dan wel iets anders koorts. AlbertfantasHeijn liet tisch plastisch kan laten Welpies doen, je 24 miljoen — wordt natuurlijk lid mini-leeuwtjes van een interpluchen — nationaal vrouwenclubje enwinkels bezoekt maken die ze in zulHenk van Ulsen: len uitdelen. Volgens eennog stuin de spaarzame vrije tijd die je die van marktonderzoeksburest iets cultureels. reau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefstkom 45 miljoen euro opAan een boek lezen je als expatbrengen. Niet meedoen, is dan ookwant uitgeslovrouw helaas niet meer toe, je ten. dient «Het keert je als je er niet ook zich nogzelfs aantegen goede doelen te aan meedoet» zegt Joop Holla Gfk. «De Nedoen. Dan maak je jevan bijvoorbeeld derlandse consumentvoor is daarde zeerHaagse gevoelig Vovoor. verdienstelijk In het verleden was al duidelijk te merken dat gelbescherming of voor de Stichting consumenten van winkel om boodEgelopvang. En watwisselen te denken van schappen te doen alsVrouw blijkt dat hun winkel niets de workshop Zijn? Hier leer Expat uit een Amerikaans indianenreservaat. Weet (CSG) extrajebiedt.» bewustwording, ontspannen en duidelijk nog niet waar de Bonneterie zit. Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers ls het aan het College van B&W Alleen de gemeenteraad kan het onzagenieten. En bovendien leer je in lige plan om de subsidie aan Branoul in Den Haag ligt, dan valt op verbinding te komen met je eigen te stoppen nog keren. En dat stemt 1 januari 2009 het doek voor bron. Heerlijk toch? We vielen op het Literair Theater Branoul. Dit zou betehoopvol, want de raad heeft uitstekende eind eigenlijk wel een beetje uit onze AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK rol, want wij wilden ons inschrijven argumenten om ons theater van de kenen dat er na meer dan twintig jaar voor de cursus Man Zijn, maar die een einde komt aan een unieke vorm ondergang te redden. Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk werd helemaal niet gegeven. De Amerikaanse Democratische parvan theater in onze stad. Peter Faber, uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vasttij staat vandaag voor een zware begesteld. Dat van plan Ulsen, stelt een Sacha aantal herbestemmingen en aanpassingen Het van voorstel van wethouder Klijnsma Henk Bulthuis, Roos van Put slissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voor Carol in delen van de gemeenten Joop Keesmaat, voorschriften Yvonne Keuls, om de structurele subsidie aan Branoul Maldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over te beëindigende blijkt namelijk vooral Linssen, Christine Ewert e.a. zult u chigan en Florida alsnog meegeteld stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan daarna nooit meer zien optreden in gebaseerd op een zwak gemotiveerd worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus theater de Maliestraat. advies kunstenplanvoor (zieReligieuze onze Hillary Clinton (foto) een laatste wa-Advertentie Zaken, een staatsinstelling. 2008.ons Elkeintieme burger kan aan datin onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens in het Directoraat website: www.branoul.nl). terkansje geven om de strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit Verbijsterend? Ja,Maldegem dat vinden zij zelf • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Branoul roept de gemeenteraad daarom ook. Het is verbijsterend om te bedenken Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en dat het enige podium in Nederland dat op om zich nu terdege te informeren Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloU kunt het heeft plan ook downloaden van de zich gespecialiseerd inwebsite de theatrale over de werkelijke standover vanhun zaken, tot roddel eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdawww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. want zomaar nog: de subsidie stopzetten is verbeelding van literaire teksten de overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om Adviezen, opmerkingen bezwaren over Tenzij… het plan kunt u schriftelijk deuren voorgoedofmoet sluiten. geen kunst! Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parindienen totde uiterlijk 21 augustushaar 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen tenzij gemeenteraad eigen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar verantwoordelijkheid voor het cultuurDEZE ADVERTENTIE IS TOT STAND GEKOMEN naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. beleid Haag neemt. DANKZIJ DE VRIENDEN VAN BRANOUL. Albert II-laan in 19 Den bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat MAAK VAN HAAGS CULTUURBELEID GEEN TRAGEDIE! Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario In de spaarzame vrije tijdmet die je nog rest doe je iets nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comprocultureels. opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

‘MIJ ZUL JE NOOIT MEER ZIEN IN BRANOUL!’

A

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

dhc-72  
dhc-72