Page 1

actueel

1-11

cultuur

13

sport

14-15

service

16-19

> Scheveningen blijft plannen afwijzen pagina 3

> Stadsdichter elke maand in deze krant pagina 6&7

> Familiedag ADO in teken van sportiviteit pagina 15

weekend 31 mei en 1 juni 2008

17

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) vrijdag 8 augustus 2008 > jaargang 2 > nummer 65 > € 1,00 ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Harde aanpak illegalen in Westland werkt

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Ma(10).arbeid Het meisje kreeg twee jaartegeleden en dat zette ten van illegale arbeid beboeten.suikerziekte De De harde aanpak vanria illegale vermindering van de illegale arbeid in en fraude met werk en uitkeringen het gezinsleven het op Westland zijn kop.heeft «Het was een overigens nietramp. alleen Iedereen onderschat te maken met de strengere bij tuinders in het Westland werptvan diabetes. de impact Daarom ben ikcontroles in actieengeschoten. Ik wil iets betere voorlichting, maar ook met de vruchten af. Het staatdoen volgens hetkinderen voor die netvan alsdeMaria levenslang openstelling grenzen voor werk- hebben gekregen. En nemers uit Polen en andere Middenen Westland Interventieteam (WIT) vast dit moét lukken.Oost-Europese Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» landen. De arbeidsinspecdat de fraude de afgelopen twee BARBARA VUYLSTEKEtie ENdeelde JOHANtwee VANjaar BEVER geleden 214 en vorig jaar 159 boetes uit. Het boetebedrag bejaar is verminderd. Of dat nu al leidt draagt nu zo’n 5 miljoen euro en zal nog tot een vermindering van het aantal flink oplopen als alle boeterapporten zijn afgehandeld. Ruim tweehonderd menillegalen dat zich in alle vroegte in sen verbleven illegaal in Nederland en busjes vanuit Den Haag naar het zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie. Westland pleegt te spoeden, is nog onduidelijk. Wel zijn in Den Haag al Hardnekkig Hoewel de illegale arbeid terugloopt, zijn enkele panden met veel illegalen de problemen wel hardnekkig. Het nigesloten. Dit jaar pakt de Arbeidsveau van overtredingen ligt in het Westland bovendien fors hoger dan in andere inspectie overigens niet alleen het Nederlandse land- en tuinbouwgebieWestland aan, maar onder meer ook den: 22 procent van de gecontroleerde bedrijven tegen 14 procent elders. Het de Haagse malafide uitzendbureaus gaat daarbij wel om gerichte controles, die als bemiddelaar optreden. zodat volgens het ministerie van Soci-

IK VAL IEDEREEN LASTIG

ale Zaken, waaronder het WIT valt, geen Uit controles van het WIT blijkt dat bij representatief beeld van de sector wordt een kwart van de controles nog iets mis gegeven. is, voorheen lag dat op een derde. In het Uitkeringsinstantie UWV heeft in 177 WIT werken de Arbeidsinspectie, de Be- gevallen uitkeringsfraude geconstateerd lastingdienst, de Vreemdelingenpolitie, voor een totaalbedrag van 162.500 euro. opgespoord uitkeringsinstantie UWV en eenlone aantal we canOok do zijn so negentien En ik voel gevallen het me nog denken: little,jaar together ‘Hetmet zal toch dát niet zijn, zevan we fraude zogenaamde fictieve gemeenten samen. De laatste twee can per do so dienstverbanden. much’. ker?!’. InDaarbij het ziekenhuis kregen werkt iemand was het WIT gemiddeld twee dagen Geen schijn van kans opwe dag de iemand resultaten: illegaal dediezelfde gegevens van anweek actief in het gebied, ook ’s nachts. dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, ders, die zo sociale zekerheden opbouwt Directeur Jaap Uijlenbroek vanschap de Arkan missen maar perfect te behandelen, leook dan een wel. uitkering beidsinspectie heeft enige tijd geleden al je en wanneer opuiteindelijk be- venslang Maria claimt. kreeg Daarmee was een ook fraudebedrag aangegeven niet alleen de gaat bedrijven aan Flamand. zoek bij Barbara meteen een baxtergemoeid aangeDeze woorden pront legd.miljoen Het was ernstig. Had ze nog een half euro. Doordat de te pakken waar de illegale arbeidersschitteren aan van naast bel, in felle, let-aaneen weken zo rondgelopen, fraude hetpaar licht kwam, kon in zeven het werk zijn gezet. Ook dedemalafide uit-blauwe «Onze huisspreuk», knikt verhinderd dan was ze worden in een coma gesukdat iemand zendbureaus die hunters. werknemers daar gevallen Barbara. «Daar staat mijn gezin onrechte een uitkering kreeg, waarte werk stellen, worden achterhaald. voor en dat willen wij ookten uitdramee ruim een ton aan uitkeringsgeld Voor het eerst deelt de Arbeidsinspectie gen. In je dooie eentje krijg je bijwerd bespaard. boetes uit aan uitzendbureaus wel Zeker na niets voordie mekaar. niet als het opmaar een dag eens goed Hetfout WIT heeft twaalf zaken overgehet minimumloon betalen, menWant werken. dat vergetendragen velen: aan de Sociale Inlichtingen- en sen hier veel langer loopt. voor laten het van de ene dag opOpsporingsdienst de an(SIOD), omdat er “Het is lastig om dezedat groep werkbemiddere soms lelijk kan keren.» delaars in beeld te brengen”, aldus een vermoedens waren van grootschalige woordvoerder van de Arbeidsinspectie. georganiseerde fraude. Verder werkte Verwarrend WIT nauw samen met gemeente“We kunnen ze alleenBarbara: achterhalen de het2006 «Op via 14 oktober keld. Het wasom allemaal erg verwerden gevloerd: bleek lijke woningdiensten misstanden op bedrijven waar we tijdens dewe controle opMaria emotioneel. aanDe diabetes te lijden. jaar warrend en huisvestingsgebied tegen te gaan. In‘Een dat wanpraktijken stuiten”. cijfers van het Acht voor het al leven’, hadden de lang eenillesupergezonde kader zijnziekte in Den Haag enkele panden aantal uitzendbureaus datwas zichzemet bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat gesloten. Enkele malen werden ook misgale praktijken bezighoudt, pas aande diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet dàt. Eenzijn week voor geconstateerd. het eind van het jaarmoest bekend. “Welabnormaal heb- standen enmilieugebied wil ze nog altijd niet vatten. De Maria vaak op Volgens Zakenwas gaatzehet ben we nu al de indruk dat veel van deze dag daarvoor nogWIT zoalsdoor alle plassen en hadden we een urine- Sociale andere kinderen geweest en nu staalHaag binnengebracht. banale strenge controles en een lik-op-stukuitzendbureaus in Den gevestigd Eenmet was ze plots anders. Dat maakte ik. Eenin de tuinbouw. Het ministerie wil zijn. Daarnaast zittenblaasontsteking, er in Rotterdam dacht en beleid haar erg en opstandig. paar uren voor ik de uitslag zo ging voorkomen datverdrietig goedwillende onderSchiedam een groot aantal”. halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» nemers De arbeidsinspectie verne probeert met het meisje waar ik een jong zag de dupe worden van oneerlijke concurrentie. nieuwe systeem alle zitten schakels in de Teneur dat zich aankehet inspuiten

A

neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar dat daar tegenwoordig toch vanalles aan te doen is. ‘Beetje uitkijken met snoep en zo, elke dag trouw insuline prikken en hup - alles onder controle.’ Uit dit soort reacties leerde ik dat diabetes - en vooral de impact van deze ziekte op het leven van kinderen- heel zwaar onderschat wordt. Suikerziekte is

Olympische medailles kunnen komen

De Lotto aan de Laan van Hoornwijck in Rijswijk zijn ze er klaar voor. Op een enorme medaillespiegel aan het gebouw, goed Met 5.000 euro Bijzichtbaar kan ikvanaf alhet zo’n knooppunt van A13 en A4, zal nauwgezet worden bijgehouden welke medailles Nederlandse sporters halen de Olympische Spelen in Beijing. De spelen beginnen aanstaande vrijdag en duren ruim twee weken. duizend hippo’s tijdens laten maken Volgens het gezaghebbende Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated gaat Nederland 28 medailles halen, waarvan zeven waarop diabeteskinderen hunmedailles gaan zorgen Anky van Grunsven, het Nederlandse paardendressuurteam, de hockeydames, de goud. Voor de gouden wielrenners Marianne Vos en Theo Bos en de judoka’s Henk Grol en Ruben Houkes. Opmerkelijk is dat SI geen zwemgoud voorziet. prikangst kunnenWeloverwinnen wordt Pieter van de Hoogenband en Marleen Veldhuis elk een zilveren medaille toebedacht. Het Olympische voetbalteam staat Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben

was met insuline. Omdat ik verpleegaspirante ben, herken ik die dingen. Toen ik dat meisje bezig zag, dacht ik intuïtief aan Maria.

«De naaste omgeving reageerde lang niet zo overstuur als ik. Integendeel. Uit de meeste reacties klonk dezelfde relativerende te-

genoteerd voor brons. diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster inderdaad goed te behandelen, De medaillespiegel werd vorige week in Rijswijk onthuld door NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra en oud-zwemster Inge de Bruijn. Bij het suikergehalte in haaronderzoek bloed tonen met zoveelbekendgemaakt vragen zit. Ze van kan een maar er komt veel meer bij kijken waar de insuline het die gelegenheid werden ook de resultaten door Lotto uitgevoerd naar de beleving van topsport peil te houden, moest zedat in het somsmeer heel gefrustreerd dan vermoedt.Daaruit Wanneer je onder snelst opgenomen. bij men de bevolking. blijkt dat bijna dezijn. helftBoos van deopNederlanders verwacht ons land dewordt prestaties van vier Dat jaar als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gegeleden goud, 7heb zilver enge9 brons) minstens zal mama?, evenaren. Meer dan 80 procent van krijgen. de Nederlanders vindt datarmen sportsuccessen een spuiten toegediend Ook volgd dig als ik oma ben, vraagt wordt met(4 diabetes, je al door en benen en positief effect hebben dealsaamhorigheid maatschappij. maakte bekend sinds 1961 1,2 vandaag moet ze nogLotto vijf keer per ook ze dan. ‘En alsinikde dood ben, mama, Kansspelorganisatie proefd van het leven: je op hebt bips. Ik droom ervan omruim aan iemiljard euro aanjedehebt sport te hebben bijgedragen. moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis eens doorgefeest, al wijn glucose haar bloed te meten en Guus mijnrecord kist?’. ‘Waarom gedronken enNederlandse lekker zwaar deelnemers geta- mee in de diagnose moethockey), verwerken, Van de 242 – een – komen kuner zestien uit deinHaagse regio. Dat zijn: Vogels (HGC, om de (Zoetermeer, drie dagen zelf de canule nen ze mensen met kanker gene- Hermes feld. Eenvan kindAs met diabetes mag Carola zo’nBeltman hippo cadeau te doen. Casper Met Naomi (HCKZ, hockey), Uilenhoed (judo), Suzanne turnen), Chantal (wielrennen), voor haar4pomp Voor en mij niet, mama?’. Dat soort (atletiek, dat op voorhand allemaal schrapamper 5.000 euro zou ik al zo’n Bouman (surfen), Robert Boutenzen (slalomkanoën), Caimin Douglas x 100vervangen. meter), Irma Angad-Gaur (Pijnacker, schermen), pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten Chantal Versluis (softbal), Mulder (zeilen), Kleindat (waterpolo), Percy Isenia, Michael Duursma en Eugene Kingsale (allen ingrijpende gebeurtenis. Kindemoeder: je kan Noeki niet zeggen met veel beperkingen moetMandy lei- als maken.» honkbal), Wiersum Olivier (beiden Delft, > Foto: Eveline van Egdom moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in hetSiegelaar beter wordt. Je kan niet roeien). zeg- ren den, is niet Peter makkelijk vooren volwassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, HerLeer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een ken. Maria kan degelijk leven brief voor als prins Filip en prinses leven het dichtbij komt. gooien. “Wewel proberen met het thema meer bodemschatten te hebben. “Naast denis gaat als een ander kind, maar jeop moet ging deze week de kunnen kijken wat er op bijvooraansluiting te vinden de actualiteit. de startbaan van het vliegveld bleek een Mensen Mathilde voortdurend alert bus. de supermarkt lag, of onWat betekent hetzijn. voorBovenons, nu”. grafveld te liggen met 31 graven met beeld onder dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht Het geeft misschien daarin de resten van 42 mannen, vrou- der de school. ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets tewat meer binding binnen een vinexwijk. wen en kinderen. Deze mensen leefden Kustbewoners zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontmet lange Wanneer het Museon de prijs wint, in de tijd van de hunebedbouwers, zo’n Een nieuwbouwlocatie zettend graag dat dit een project Psychologe slaagt.dat Mijn doortastendheid is toch mooi”. komt het geld ten goede aan een nieu- 5500 jaar geleden. Voor het eerst werd geschiedenis, werpt ook vruchten Actrice «Maria is een tijdje naar een psywordt aan deaf. deelnemers we expositie. ‘De eerste kustbewoners, duidelijk dat hier echt een nederzetting Medio oktober «Devinexdiabetesheeft van bestaan”. Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalchologe Ze moestonder dat so- een bekend gemaakt wie de ton heeft geontdekgegaan. het geheim wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter wonnen. Begin november is de officiële Deze opgravingen zijn een belangwijk’ moet in een zaal van tien bij tien ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipuitreikingpo.door het Prins Bernhard Culrijke informatiebron voor meter zorgt komen. Conservator van genomen mijde eenexpositie. veel beter hulpmidderbreking voor haar leek Jeugdschrijver Marc De Bel pompje ervoor dat ze zich Joke tuurfondswilwaarna het geld wordt over“We Omdat willen Maria laten zien je met kleinete overwinGrootheest zich bezigmedische met de opvang. del dat om hun prikangst meewerken door de knuffel niet langer elkehoudt dag moet inspuinen, informatie te leren omgaan hun teVolgens nogresten te klein isdingen om alles te kunnen introduceren in een kinderten. Een psychologe onderzoekt gemaakt. Van Grootheest komt een schat aan kan met inhoud. “Sinds de vondst van te vindende en om bezeten in- ziekte, om boekje. De Bel wordt er ook eredan het paardje kind mentaal klaar is weten, expositie in het Museon sowieso. vinden”. Van Grootheest wiltroost drie labovanofeen uit het tijdperk van ben de ik redelijk agressie op kwijt te hun peter. Tochontzettend al een erg mooi bevoor het dragen zo’n pomp,zijnformatie “Het is nu alleen beknibberatoriabeginnen ontwikkelen waarin experts uit-te kunnen.» Romeinen op van Ockenburg, de ban-en kennis gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben den met de Archeologische Dienst in leg geven over hun vakgebied binnen len, we moeten nog op zoek naar meer ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter sponsors.Om Die geeft de mogelijkheid archeologie. Drie skeletten worden Den Haag en Rijswijk stukzet nauwer me in voorde www.diabetesfohetton Hippo-project te kunnen patïent. Ze bekijkt ook of heteen kind «Het is niet zomaar een nijlpaard alles te verwezenlijken”. Het mugereconstrueerd bezoekers kunnen geworden. We trokken volle met rum.be, waar lotgenoten met me- engeworden. over de zelfredzaamheid be- zalen Nijlpaard in hetom Engels contacthiernaar komen enop ervarinschikt om zelf de canuleen te plaathippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de is van plan om 12 november de seum zoek in iseen speciaal aangehet paardenskelet merktenkaar datin we sen in het lichaam.doen Mariamet bleek er legd duin, midden in de zaal. Ook komt expositie te openen. De Archeologische meer moesten archeologische alleszins klaar maar bleef vondsten in voor, Den Haag”. Wanneer er in er een kaart van Den Haag te hangen Dienst Den Haag organiseert vooraftoch ook nog een tijdje verder 1997 wordt begonnen aan vinexwijk waarop te zien is wat er in de grond gaand aan de opening een wetenschapnaar de psychologe gaan. Ze had is gevonden. “We merken dat geschie- pelijk congres voor archeologen. Ypenburg, blijkt Haag die begeleiding nodigDen omdat ze nog veel

Tentoonstelling Museon maakt kans Als opmoeder prijs is datvan het een ton Het Museon is genomineerd voor de BankGiro Loterij Museumprijs. Wanneer het museum de prijs wint, wordt er €100.000,- uitgekeerd voor een permanente presentatie van Nederlandse archeologie. Het Museon is van plan om een grootschalige expositie op te zetten over archeologische vondsten in de vinexwijken van de Haagse regio. door Miranda Fieret Het Haagse museum is samen met het Valkhof in Nijmegen en het Hunebedcentrum in Borger geselecteerd door

een vakjury. Nu is het aan het publiek om hun stem uit te brengen en de beste instelling te kiezen op het gebied van geschiedenis en archeologie. Tot 29 september kan er worden gestemd via de website www.museumprijs.nl. Het Museon zet alles op alles om de prijs in de wacht te slepen. “We hebben een groot netwerk bij de gemeente en scholen. Bovendien delen de honderd grootste musea in Nederland kaarten uit waarop wordt gevraagd om te stemmen”, aldus Eric van Dooren van het Museon. Om de prijs in de wacht te slepen, moet het nodige uit de kast worden gehaald. “We hebben alles opzij gelegd om een plan in elkaar te zetten waarbij een totaalbeeld wordt gegeven van wat wij hier doen aan archeologie”. Het museum gaat de concurrentie aan met instellingen die gespecialiseerd zijn in archeologie en geschiedenis. Toch denkt Van Dooren hoge ogen te kunnen

lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


2

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsmens

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

door Joke Korving

Oranjekoorts stijgt

Dove Marlies Siegers wil één gebarentaal

Ze heeft deze middag een lunch verzorgd op het Haags Onderwijs Centrum, over twee dagen reist ze naar Amsterdam om iemand te helpen met archiveren en zojuist nog is er een leuke opdracht binnengekomen op haar website. “Een mevrouw gaat met vakantie en heeft mij gevraagd om voor haar poezen te zorgen”, vertelt Marlies Siegers van het Servicebureau OSN. Dit interview verloopt iets anders dan gewoonlijk. Marlies is doof. Wat moet je doen en laten in zo’n gesprek, hebben we haar gevraagd. Het antwoord is helder: “Mij aankijken, duidelijk articuleren en niet te vlug praten”. Als we af en toe toch te rap formuleren, gebaart ze vriendelijk om het langzamer aan te doen. Aanwezig is ook Erie van der Bol, adviseur marketing en communicatie. Zij begeleidt Marlies op haar werktraject en bij haar strijd voor de emancipatie en integratie van doven.

Vacature

Wat kan er binnen een jaar veel ten goede veranderen. Eind 2007 liep het contract van Marlies Siegers af bij een opticien. Toen zij zich meldde bij het CWI voor de vacature van kamermeisje werd ze niet geschikt bevonden. “Er werd tegen me gezegd dat ikEen geen goedemorgen kan zeggen, omdat ik doof pop in een seksben”. Dit terwijl er op haar (lange) CV staat dat zij met drie keer als kamermeisje heeft geinshop vakanties oranjeDe boa werkt. reactie maakte haar razend. Haar moeder en ditoWeerman, die directeur/eigenaar is van het Henny hoedje. Servicebureau OSN, was al even woedend. Op dat moment ontstond het plan om samen te gaan werken bij het bedrijf. Nu, acht maanden later, straalt Marlies als zij over haar nieuwe loopbaan vertelt. “Ik heb de afgelopen tijd een grote persoonlijke groei doorgemaakt en heb veel geleerd”, zegt ze. Marlies Siegers is slim en strijdbaar, en ze weet zich onvoorwaardelijk gesteund door haar moeder en stiefvader. Na het doveninstituut Effatha te hebben Advertentie

ik weggegooid en bijvoorbeeld kleren opgevouwen en die in de kast gedaan. Langzaam zie je het dan verbeteren. Die mevrouw werd er helemaal blij van. Het is goed om dat bij een klant te zien”. Marlies, die met klanten communiceert via e-mail, sms, fax en website, ondernam andere zaken. Zo zette ze, in opdracht, bergen dia’s op cd-rom en verkocht voor iemand spullen via Marktplaats. Er is meer dan alleen werk, vertelt Erie van der Bol. “Met het bedrijf willen we ook tijd en aanDe eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een specialedacht besteden aan de emancipatie van doven. landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met nietsWe proberen dat half om half te doen”. Marlies lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de tri-streeft ernaar in de toekomst werk binnen te Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het suc-halen voor andere doven en gehandicapten. Zij het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld eenmaakt zich tevens hard voor de gebarentaal, die oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop jein Nederland niet is erkend. “Als enige land in ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkopEuropa. De oorzaak is dat er hier vier verschilook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klap-lende zijn: in Zoetermeer, Groningen, Amsteretalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een brullendedam en Brabant. Er moet in Nederland ook één pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerardstandaard gebarentaal komen. Dat is een belangnog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassarijk punt voor mij”. Zij en haar moeder hopen lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’n shirt kopen.dat steeds meer (horende) mensen gebarentaal brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze degaan leren. Het plan is om een symposium te koopsters. «Een gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.»houden, waarvoor de overheid, doveninstitude G-spot te stimuleren en dan ten en werkgevers zullen worden uitgenodigd. nogMarlies drie ‘vibrerende kogels’ in de Daarnaast heeft het bedrijf opdracht gegeven aan Siegers heeft plannen voor een symposium. > Foto: Creative Images Toeteren kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijnde Stichting WEZODO een cursus gebarentaal te vlag.» Evendeed later zij haalt meisje bezocht, eenhet vervolgopleiding in Gronin- repareer sieraden”. de cafés. In Café Santé hangt hetorganiseren. De opzet is dat dit dé Nederlandse nog twee voetballetjes bo- Daar wel”, ver- Bij het Servicebureau plafond alpenho-Gebarentaal Jupiler maakt oranje toeters. OSN, vol dat met voor oranje particulieren wordt. deze Twaalf mensen, onder wie gen. “Inkleine Voorburg is geen mavo. ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt,Marlies, haar moeder, stiefvader en Erie van der telt ze. Dus reed Marlies als twaalfjarig meisje elke en organisaties werkt, heeft zij intussen het nodikaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas maandagochtend per taxi naar Rotterdam om ver- ge werk verzet. Het bedrijf werd in 2000 opgericht Bol, doen mee aan de cursus. Wellicht is zij in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje volgens per vliegtuig naar Groningen te reizen. Ze door haar moeder, die onder het motto opgeruimd november daar in actie te zien op de NCRV-telegen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lastaatofnetjes (OSN) chen. opruimklussen op deze zich gemaakt nam: visie. Marlies is een van de geselecteerden voor ontpopte zich daar al als krijg voorvechter; werd bekkenspieren. Daarvan je tenMarlies met ‘Miss Holland’ een voet«Weet je dat van klerenkasten tot hele huizen. Tegenwoordig voorzitter van de leerlingenraad. In 1995 vertrok ze een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aanhet programma ‘100 Singles’, gepresenteerd door wordt Henny Weerman, die directeur was van zeCarolien Tensen. “Er iszijn op debig cursus opnamen naar de VS om in Washington DC te zitgaan metstuderen de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben De oranjegekte duidelijk business. Tijdens een school voor beroepsonderwijs, steedstevaker en er isvan ophet hetWK werk gefilmd”. aan het doveninstituut Gallaudet University. Haar Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders sponso-gemaakt de zomer 2006 werden er bij onze gevraagd als interim-manager voor onder meer Engels was nogiets nietminder al te best, Marlies moet nog slaagkomen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar Wie toch op-maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen veronderwijsinstellingen. Marlies heeft haar de dat NCRV Marlies Siegers opde glansrijk. Zo gaf ze eendepower in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niettaken minderOver enige gewonden naar tri- point-presentatie kocht.tijd Nufilmt zouden er liefst 175.000 worden. nu overgenomen. nieuw, dan vooral tijdens leuke uitjes. “Ik ga uit voor 2000 bune studenten ze kreeg de Pas onderscheiding als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» wilentrekken, met twee vriendinnen zou willen kivoor ‘mostkan improved terechtstudent’. bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typischedansenDe elektronicaketens zienen deikNederlanders dus metaleen mooie man”.Want Lachend: kiteTerug in Nederland volgde ze aan land de Zilverschool Verwaarloosd oranje gebak, is het wel nog eventesurfen massaal oranje.» kale ‘feestwinkel’ maar te graag winnen. naast“Dat de verkoop ga ik voor die tijd ook nogde wel leren”. in Schoonhoven een opleiding tot goudsmid. “Het Wat ze de afgelopen maanden«Vanaf zoal heeft gedaan? Winkelketen Blokker wachten. volgende weeksurfen van televisies gaan kleine tapinstallaties, is een mooi vak, maar je verdient niets. Hetzich is nu “Ik heb opgeruimdverkopen bij een we mevrouw dietompoes», zichschaart alvast de oranje frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken verkoopster in Hema.Voor meer spelconsoles om wedstrijden na te spelen als mijn hobby. Ik heb thuis een atelier en ontwerp en zelf verwaarloosd zegt had. de Vuilniszakken voldeheb informatie: www.servicebureauosn.nl achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Wine & Style at Taste

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

We zijn nog steeds voorzichtig open...

Gevoelig De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand.

Taste, the wine bar is gevestigd aan het Tournooiveld 1, Den Haag.

Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de pargoede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar om die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Styling by Rodrigo Otazu van de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

‘Prinsenhoftoren’ blijftDIABETESPATIËNTJE MAMA VAN kampen met problemen

MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT door Elske Koopman

Het Prinsenhof, de vierkante toren van 25 verdiepingZeinisheteen moeder kampt met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem en Beatrixkwartier nog steeds met problemen. De draaideuren van het immense gebouw, ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes dat er pas enkele jaren staat, zijn onlangs aangepast om weer aan te sluiten bij de stoep en deze week viel leert hoeuit zedezichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Bareen baksteen gevel.

bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere

Het nieuwbouwproject kampt al vanaf het begin met allerlei incidenten. Zo was eren eendrive brandje, daags ze vooruit de zorg voor haar dochtertje Maproject. Inspiratie haalt de oplevering. Toen was er de fluittoon, bijna kenria (10). Het meisje kreeg jaarDegeleden suikerziekte en dat zette merkend voor nieuwe hoogbouw in twee Den Haag. bouwwerkzaamheden voor het rechttrekken van een het gezinsleven zijnboulevard kop. «Het hoogteverschil tussen deop nieuwe onderwas de een ramp. Iedereen onderschat netkous van de Randstadrail in de Prinses Beatrixde impact Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets laan en de torenvan zijn diabetes. onlangs afgerond. Direct dient zich echter al weer het volgende incident aan met de levenslang hebben gekregen. En doen voor kinderen die net als Maria gevallen steen. De aannemer vermoedt dat de glazenwasser hard tegen de gevel aan is gestoten waardoor ‘Hinder de hoogte’ wordt ‘hinder in de breedte’. >Foto: Den Haag Marketing dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bijinprinses Mathilde.» de steen los kwam. De gevel wordt op deze plaats BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER nog onderzocht. Een getuige zei dat het leek alsof er een bloempotje was gevallen. De plek was afgezet met een klein lintje, precies onder de gevallen steen. Het hoogteverschil tussen de lange kant van het gebouw en de nieuw aangelegde boulevard was ongeveer drie centimeter. Geruchten over verzakking deden in het gebouw, waar onder meer het ministerie van Financiën tijdelijk is gehuisvest, deden de ronde. Geen sprake van, verzekerden de gemeente en de Er bestaat geen enkele grond voor invoering van de zo- De Scheveningse organisaties zeggen met spijt te moeverantwoordelijk aannemer BPF Bouwinvest. genaamde jaarrondexploitatie van strandpaviljoens in ten constateren dat ‘ondanks onze herhaalde bezwaren’ De gemeente spreekt van een mogelijke rekenfout, de Scheveningen. De bescherming van het zicht op zee is wordt doorgegaan met een verbrokkelde en daardoor aannemer heeft het over miscommunicatie. “De stoep te mager. De plannen met betrekking tot de milieu- en moeilijk navolgbare planvorming. Volgens het APS hebkon niet lager, vanwege de leidingen en buizen. In het verkeersbelasting van een Beachstadion zijn betwistbaar ben diverse versies van het plan elkaar zo snel opgevolgd dat de status van het huidige voorstel hoogst verbegin hebben we allebei gemeten en later bleek dat er en vergen nadere onderbouwing. warrend is. Het Platform zegt ook dat de bewoners van toch een verschil was van ongeveer drie centimeter”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Woordvoer- Met deze scherpe kritiek op vrijwel alle onderdelen Scheveningen er geen vertrouwen in hebben dat door der Ines van Steenbergen van aannemer BPF Bouwin- reageert het Adviesplatform Scheveningen op de ge- de gemeentelijke aanpak de groeiende stroom bezoekers vest houdt het op miscommunicatie tussen gemeente meentelijke plannen voor de badplaats. Eerder al heeft beheersbaar en de woonbuurten leefbaar kunnen woren bouwende partij. “Dit hoogteverschil is in goed het Platform zich scherp uitgesproken tegen de voorge- den gehouden. overleg opgelost door een geringe verhoging van de nomen verkeersmaatregelen voor Scheveningen. Het Wat betreft het zicht op strand en zee meent het APS dat aanwezige tourniquets en plaatsing van roosterwerk, Ontwerp-bestemmingsplan Strand, waarin de gemeente de gemeente in haar toelichting tegenstrijdige uitspraaansluitend aan de gevel”, aldus Van Steenbergen. haar ideeën over de toekomst van de badplaats ont- ken doet. “Uw voornemen de totale bouwhoogte van de paviljoens op het stranddeel tussen Scheveningseslag en Over de kosten van de aanpassing van de draaideu- vouwt, heeft tot vorige week ter inzage gelegen. ren en van de diagonale roosters van gevel tot aan de De scherpe kritiek van de in het Platform verenigde Zwarte Pad te handhaven op 3.60 meter lijkt geruststelhoger gelegen stoep, wil zij niets zeggen. Wel dat de Scheveningse organisaties komt niet als een verrassing. lend, maar uw voorstel het bebouwde oppervlak te verbouwkosten onder de garantie van de aannemer val- Al in eerdere stadia van de plannenmakerij had het APS ruimen doet die betrekkelijke rust weer teniet. In onze len. Het hoogteverschil heeft volgens de woordvoer- laten weten niet veel in belangrijke onderdelen van de visie wordt op deze wijze ‘hinder in de hoogte’ door ‘hinder in de breedte’ vervangen”, aldus het Platform. der niet geleid tot gevaarlijke situaties, omdat tussen- gemeentelijke visie te zien. tijds al maatregelen de afstand Overigens steunt hetdat platform de poging van de ge- Hert stoort het Platform in hoge mate dat de gemeente neur: het uiteraard geen pretlone we waren can dogenomen so En om ik voel het me nog denken: tige ziekteaan is, planologische maar dat daarregelingen, telittle, together we ‘Het zal toch dát niet zijn,de ze-lappendeken geen duidelijk standpunt inneemt over de exploitatie veilig te overbruggen. meente genwoordig toch vanalles aan te zijn, in van strandpaviljoens gedurende het hele jaar. Het APS can do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen die thans voor het Haagse strand van toepassing doen is. ‘Beetje uitkijken met slaagt blijft jaarrondexploitatie nadrukkelijk van de hand wijresultaten: bestek onder te brengen. Maar de gemeente Advertentie Geen schijn van kans we diezelfde dag deéén snoep ensteeds zo, elke dag insu- dui- zen. Ook is er groot bezwaar tegen het feit dat de gedat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, er volgens het APS nog niet introuw de benodigde line prikken hup -en alles ondervan het meente eventuele bouw van een permanent beachstadischap kan missen maar perfect te behandelen, delijkheidlete scheppen over en functie gebruik controle.’ dit soort reacties wanneer je op be- venslang dan wel. Maria strand.kreeg Vooral op cruciale Uit terreinen als het jaarrond ex- on nadrukkelijk openhoudt. Het Platform wil daarover leerde ik dat diabetes en vooral zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aangeploiteren van strandpaviljoens en de -bescherming van ‘mede in verband met de verkeerseffecten’ een heldere de impact vanworden deze ziekte op het Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig.het Had ze nog uitspraak hebben. Een uitgebreid en permanent beachzicht op strand en zee de gemeentelijke leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, voornemens vaag genoemd ‘en onvoldoende om onge- stadion zou mogelijk circa een kwart miljoen bezoekers onderschat is ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesukper jaar trekken. wenste ontwikkelingen het wordt. hoofd Suikerziekte te kunnen bieden’. Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de andere soms lelijk kan keren.»

Scheveningen blijft fel tegen reeks gemeentelijke plannen

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Last van droge ogen na een dag Met 5.000 euro kan ik al zo’n contactlenzen dragen? Adriaan van Dis voor ’t eerst op prozafestival

17

3

Noordanus:

‘Middenklasse behouden’ “De grootste uitdaging waar we nu voor staan, is de middenklasse te behouden voor de stad. Dat kan niet door vol in te zetten op hoogbouw, zoals de Haagse wethouder Marnix Norder wil, maar vooral door huizen met een tuin te bouwen, waarvoor Rotterdam gekozen heeft”. Dat zegt de voormalige Haagse wethouder Peter Noordanus in een interview met het dagblad Trouw. Noordanus: “Ik heb gezien hoe mensen met tranen in de ogen de wijken van hun ouders verlieten, omdat er geen geschikte woningen waren. Hele wijken zijn zo leeggestroomd. Als je nu weer alleen de hoogte ingaat, maak je de klassieke fout van de jaren zestig. Zie de Bijlmer en vele andere wijken”. Peter Noordanus (1948, Den Haag) was van 1982 tot 1989 gemeenteraadslid voor de PvdA in Den Haag. Van 1989 tot 2001 was hij wethouder voor huisvesting, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. Daarna was hij onder meer voorzitter van de Vrom-raad. Sinds 2004 is Noordanus bestuursvoorzitter van een grote projectontwikkelaar, de AM Vastgoedontwikkeling. In Den Haag is AM bestrokken bij de plannen voor herstructurering van de Scheveningse haven. Peter Noordanus woont nog altijd in Den Haag en fietst regelmatig rond in de stad, vertelt hij tegen Trouw. Op de vraag of hij wel eens echt spijt heeft gehad van een gebouw in Den Haag, antwoordt Noordanus: “Jazeker, bij hoogbouw. Bijvoorbeeld de Lamel in Den Haag, een reusachtige flat (aan de Neherkade met 17 verdiepingen en 484 huurwoningen, redactie), ontworpen door Aldo Rossi en Carl Weber. Dat was veel te veel gedreven door subsidie, dus prop je zoveel mogelijk woningen op een stuk grond. Dan ga je de hoogte in en in het geval van de Lamel ook in de lengte. Het resultaat is niet fraai”. Noordanus herinnert zich nog goed dat hij destijds met collega Adri Duivesteijn bakken kritiek over zich heen kreeg over het nieuwe Haagse stadhuis. “Tien jaar later blijkt het nieuwe stadhuis de redding van de binnenstad. Als je was gezwicht voor de druk van populistische partijen, dan hadden we nu een lelijke parkeerplaats gehad”, aldus Noordanus.

Statenkwartier in beroep tegen Europol

Het wijkbestuur Statenkwartier is samen met omwonenden bij de Raad van State in beroep gegaan tegen de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het bestemmingsplan Congresgebouw. Grenzend aan het Congresgebouw willen gemeente kinderen en rijk het hebben nieuwe hoofdkantoor Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse van Europol bouwen. De actie de afdeDebij Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: «Op 14 oktober 2006 ling Bestuursrechtspraak van de Raad van werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, State istonen noodzakelijk om insuline de al eerder aanaan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed waar de het gevangen procedure tegen de verleende lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat bouwvergunning te kunnen voortzetten. bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulinegaat het vlugst via de buik, gedàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en Wijkbestuur en bewoners maken al geruimoest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per Ik droom ervan omde aan ieme tijdbips. ernstig bezwaar tegen plannen de het plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken omvan derHaagse kindje dat in het ziekenhuis gemeentebestuur om de en dehoogbouw andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te metenmassale staal binnengebracht. diagnosevan moet verwerken, Europol te situeren ® Een banale ™ blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’nbeschermde hippo cadeau te doen. van Methet naast het stadsgezicht paar uren voor ik de uitslag ging haar amper 5.000 eurohet zou ik al zo’n is ™erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor Statenkwartier. Volgens wijkbestuur pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizend hippo’s kunnen bezwaarlaten het project ondanks de lopende met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kindeverne waar ik een jong meisje zag maken.» procedures intussen door de Rijksgebouwzo Sinds den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook endienst zitten dat zich aan het inspuiten Teneur het hele aan ‘Hippo-idee’ in aanbesteed een bouwconwas met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaatBarbara’s hoofdJ.P. heeft postgevat, sortium met de firma Van Eesteren als pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel ziekenis ze gedreven op zoek naar hoofdaannemer. Het wijkbestuur heeft huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» HetToen ultieme draagcomfort, zelfs dit moeten achterhalen door een beroep Adriaan van Dis tijdens de uitreiking van de Zilveren Nipkowschijf. > Foto: WFA zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur. • na een dag achter de computer halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, de veiligheidsrisico’s zoudie geen doorgang te vinden en daarom besloot Stichting Dichter Vanwege Stichting Dichter aan huis brengt ‘Verhaal inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen • in de auto of in een bar publieke aanbesteding hebben plaatsgeaan huis bij de gemeente Den Haag aan te kloppen. “Den een verjaardagsfeestje ofte iets of wat is, krijgt te maken halen’, het voormalig Amsterdamsenooit prozaen Juist die veiligheidsrisico’s Haag heeft ons een subsidie van 50.000 euro gegeven. vonden. • in droge omgevingen, nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook hebben een het voor wijkbestuur geleid de honDat was al een goede bodem om mee te beginnen. Met volgens columnistenfestival, naarkan Scheveningen. Opmerken. Maria wel degelijk leven brief prins Filip en tot prinses met bv. airconditioning bezwaren tegen deweek voorgenomen de steun van andere fondsen en het Rijk is het nu toch derdenMathilde een kind, maar je moet ging deze op de kelijke plekkenalsals deander vuurtoren, vissershuisjes De gemeente heeft tot nu toe geweimogelijk geweest om een nieuwe editie van het proza- en bouw.bus. voortdurend alert zijn. Bovengerd andere te zoeken. columnistenfestival te organiseren”. en het café in Muzee vormen hetuit decor voor dien moet iedereen de omge«Ik vallocaties iedereen lastig, ja», lacht ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te Het voelt bijna alsof je geen lenzen draagt vijftig lezingen van vermaarde schrijvers. Een Vuurtoren zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontTijdens het tweedaagse ‘Verhaal halen’ op 27 en 28 sepnieuwe toevoeging aan de lijst van auteurs zettend graag dat dit project Psychologe tember, kan het publiek in een huiselijke sfeer kennis maslaagt. Mijn doortastendheid die op het festival staan is Adriaan van Dis. werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyken met schrijvers. Op intieme locaties zoals de vuurtoren lige spons waarop kinderen van Maria heeft Martinevan Jonckheere voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes en vele vissershuisjes is er meer interactie mogelijkde tussen door Miranda Fieret Een plannetje de VVDen om de raamMaak een afspraak en ervaar zelf het comfort hun injecties kunnen ook mijn flink ler Bjorn DeDoubletstraat Wilde willentemeter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar de schrijver en leven de lezer. “We wilden graag een anderinoefenen. stuk prostitutie uit de verbanEenisleuke, aangepaste knuffel Ik heb loopbaanonen peter worden van mijn ken op een Haag laten zien en dat Scheveningen gewornen, krijgt onvoldoende steun in hipde geHet enige prozafestival dat insulinepompje. Nederland rijk is,Dat wordtveranderd. ge- van Den mij een veel beterflink hulpmidderbreking voor niet haardat leek po. Jeugdschrijver Marc pompjevan zorgt ervoor dat ze zichlocaties. den”.genomen Simonis denkt de bezoekersaantallen meenteraad. Het CDA zou nog De welBel voor vierd in de intimiteit echte Scheveningse Oogmerk Tunderman delde om hun prikangst te overwinmedische opvang. nu Omdat Maria naar wiltemeewerken knuffel niet elke dag inspui- zullen veranderen het festival Hofstad is vertrokken. het plan porren zijn,door maarde denkt dat er René Appel, Wim delanger Bie, Jan Rot enmoet vele anderen nen, te leren met hun nog te klein is om alles te kunnen introduceren in een kinderten. Eenvoorlezen psychologe “Ruim zestig procent van ons publiek komtomgaan van buiten elders te geen geschikt alternatief te vinden passages uit hun boek op onderzoekt beroemde plekken ziekte, om troost te vinden en om weten, ben ik redelijk bezeten inboekje. De Bel wordt ook ere-van dan of het kind mentaal klaar is festijn Den Haag. Er zijn altijd veel enthousiaste reacties dus het zal zijn. Opvallend is de scherpe reactie in Scheveningen. Velen hebben al eerder op het Willem Brekelmans hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi be-het voor het dragen van zo’n pomp, coalitiepartner PvdA. De PvdA betitelt gestaan, maar voor Adriaan van Dis wordt het de eerste publiek zal toch wel blijven komen”. Van Hoytemastraat 74 deScheveningse ziekte. Ik ben gin, nee?» vanaf dat toevoeging ogenblik word er ook verhalen worden verteld, is nog VVD-voorstel als ‘een goedkope, gratuite keer. “Adriaan want van Dis is een aan je ons vergaren pro- Of over Peter(s) en meter ook begonnen met eenErblog ook zichtbaar een vindt diabeteseven afwachten. zijnen wel schrijvers aanwezig die over komkommer’. De andere coalitiepartner gramma waar we zeker blij mee zijn”, Ferry Simo2596 ET Den Haag patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen nis van Stichting Dichter aan huis. “We hebben hem al het dorpje aan zee heeft geschreven. Helga Ruebsamen GroenLinks wil nog wel steun verlenen aan 070-3242056 over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels eerder willen vragen. Maar hij woont in Parijs en we kon- heeft in 1988 de verhalenbundel ‘Op Scheveningen’ uit- een eventueel onderzoek naar de mogelijkschikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de gebracht. Deze roman is genomineerd geweest voor de heden en effecten van het VVD-voorstel. den hem niet bereiken”. sen in het lichaam. Maria bleek er Gouden Uil en voor de Libris Literatuur Prijs. Simonis De meeste fracties menen dat prostitutie nu Vorig jaar besloot de organisatie van ‘Verhaal halen’ om alleszins klaar voor, maar bleef Den Haag te verplaatsen. ontoerei- durft niet te zeggen of er ook daadwerkelijk uit wordt eenmaal bij een grote stad hoort. Ze vrezen De eerste proeflenzen zijn gratis het festival naartoch ook nog een tijdje Door verder kende subsidiesnaar was de hetpsychologe niet meer mogelijk het festi- voorgelezen. “De schrijvers zijn daar helemaal vrij in. dat de prostitutie bij al te heftige bestrijding gaan. Zeom had ondergronds gaat. val in Amsterdam organiseren.nodig Het initiatief leek geen Voor ons is dat altijd ook een verrassing”. dietebegeleiding omdat ze

duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Plan Doubletstraat krijgt geen steun


16

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand.

Koop kaarten en cadeaus van Unicef.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.

Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

www.unicefshop.nl Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding vervroegden. Maar nu Clinton haar goede score in beide staten broodnodig heeft, beweegt ze hemel en aarde om die straf te laten herroepen. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 van de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Foto Reuters


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

17

Den Haag Sculptuur wellicht om het jaar De Beeldententoonstelling Den Haag Sculptuur op het Lange Voorhout zal in de toekomst mogelijk om het jaar worden gehouden. De directeur van de tentoonstelling, Marie-Jeanne de Rooij, wil deze suggestie van de gemeente in overweging nemen. Ook zij meent dat het wel erg moeilijk is elk jaar zo’n grote tentoonstelling te organiseren. Wethouder Klijnsma van Cultuur had in haar plan voor de verdeling van de kunstsubsidies een tweejaarlijkse tentoonstelling gesuggereerd. Den Haag Sculptuur werd in 1998 voor het eerst gehouden. In 2001 trok het Rijk de subsidie voor het spektakel terug. Wethouder Klijnsma wil de gemeentelijke subsidie wel handhaven, maar op een veel lager niveau.

Directeur voor Krachtig bestuur

IK VAL IEDEREEN LASTIG

Wies Zeijdel: Leven met herinneringen die pijn doen. > Foto: Mylène Siegers

Vilan van de Loo maakt een rondgang langs Indië Wies Zeijdel: in Den Haag. Langs de mensen die nog Batavia als geboorteplaats in hun paspoort hebben staan. lone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretDie na de Tweede Wereldlittle, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar tegenwoordig vanalles te Het verschil tussen vader kreeg een goede baan bij Defensie. can do so much’. ker?!’. InBlijf het je ziekenhuis Een ander aan bewind. altijd kindkregen van je ouders, klein-toch oorlog de tropenzon boven doen is.wel, ‘Beetje uitkijken met Geen schijn van kans we diezelfde resultaten: Eigenlijk gewoon en gevaarlijk verdwijnt. “Mijn De kinderen maakten hun middelbare kind dag van de je grootouders? en(Dezo, elkevader dag trouw dat je deze bood- diabeteshoe type ging insunaar de kapper met mijn school af”. oud1.jeOngeneeslijk, ook wordt. Wiessnoep Zeijdel Insulinde verwisselden voor line75ste prikken hup - alles schap kan missen maar perfect te behandelen, le- haar aanonder de hand. Hij is nooit thuis pok, 1933) viert dit jaar ver- en broertje controle.’ Uit dit soort reacties wanneer je op bevenslang dan wel. Maria kreeg gekomen, want de Jap pakte hem op. We Depok jaardag. Een sterke vrouw met een leven Hollandse grijze luchten. leerde ik dat zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen vol ookuitgaan, een baxter aangehebben- en zovooral naar hem gezocht. Iemand Over Depok vertelt Wies Zeijdel weinig, reizen en fuiven. Zo wil ie- diabetes de impact van deze op het bracht mijn broertje maar het geeft haar levensverhaal een Deze woorden schitteren van pronteenlegd. Hetdereen was ernstig. nog Maar van ziekte de kapperszaak graag Had oud ze worden. in haar Een serie verhalen

A

5

‘Of mijn vader leefde, hebben we jarenlang niet geweten’

Bertine Steenbergen (38) is per 1 september bij het ministerie van Binnenlandse Zaken benoemd tot programmadirecteur Krachtig Bestuur. Op het ogenblik is zij projectleider bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag. Bertine Steenbergen studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en deed een opleiding voor Master of Public Administration aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Krachtig Bestuur is een nieuwe programmadirectie. Zij levert een bijdrage aan de wijze waarop gemeenten kunnen omgaan met de grotere beleidsvrijheid die zij van dit kabinet hebben gekregen.

Van Nieuwpoort (1950) overleden De markante Haagse kunstenares Marion Van Nieuwpoort is afgelopen zondag overleden. Van Nieuwpoort overleed aan de gevolgen van een hersentumor, ze werd 57 jaar. Marion van Nieuwpoort was vele jaren verbonden aan de bekende Haagse Galerie De Twee Pauwen. Ze was gehuwd met de schilder Poen de Wijs. Beide kunstenaars hadden een atelier in de Emmastraat. Van Nieuwpoort schilderde zeer levendige schilderijen, veelal met de natuur als onderwerp, maar ook van circusartiesten. De laatste jaren schilderde ze veel dansers. Zelf heeft ze ook lang gedanst. Jarenlang gaf ze schilderles.

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Functioneel-Wit

van kinderennaast de bel, in felle, blauwe let- een paarleeft weken rondgelopen, terug heel naarzwaar huis. Uiteindelijk begrepen fundament. Depok, de legendarische nogzoaltijd wat geweestleven is, vroeger, ters.generatie «Onze huisspreuk», knikt dan wastoen. ze in een coma gesuk- onderschat wordt. weSuikerziekte het, maar ofismijn vader leefde, heb- christelijke gemeenschap van Indoneop leeftijd; van Barbara. «Daar staat mijn gezin ben we jaren lang niet geweten”. Haar siërs op het landgoed Depok, gelegen voorIndische en dat willen wij ook uitdraNederlanders “Wanneer ik naar de tv kijk en weer oor- moeder bleef achter met vijf kinderen nabij het toenmalige Batavia, gesticht in gen. In je dooie eentje krijg je bijlog zie, dan vraag ik me af of de mensen en geen inkomsten. “We zijn naar fami- de achttiende eeuw door Cornelis Chasna niets voornieuw mekaar.leven Zeker niet die een opiets geleerd hebben van het verleden. In lie op Depok gegaan. Mijn oom was er telein. Twaalf Indonesische slavengezinals het op een dag eens goed fout mijn dromen word ik soms achtervolgd landbouwer en zo hadden we te eten. nen kocht hij, in de tijd dat slavernij nog loopt. Want datin vergeten velen: bouwden Den Haag. door wat er gebeurde. Dan bid ik om We aten wat er was en wat er groeide. bestond. Hij schonk ze de vrijheid, een dat het van de ene dag op de anrust in mijn slaap en dat ontvang ik dan Maïs, we hebben paddi geplant, jonge christen-naam en het geloof. En de hoop dere soms lelijk kan keren.» ook”. Aan het woord is Wies Zeijdel, een rijst. Van de oebi, singkong. Soms alleen op een betere toekomst. De gemeenschap Advertentie dan in met vrouw die eigenlijk te veel heeft meege- rijst met zout, dat frommelde groeide, generatie generatie Verwarrend BarbarajeFlamand dochtertje Maria.naZowat 3.000bleef jonge Vlaamse kinderen hebben kon jeenhet maakt. Wat doe je ertegen? Doorgaan en een bananenblad en dan in het geloof Depok wonen. Hieruit Functioneel-Wit zoekt per direct een De Coster diabetes datzoaantal groeit nog.op Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: «Op 14 oktober 2006 Dat heefterg haar steeds gered. Met komt Elisabeth Jacomina Soedira, de inderdaad goedeten”. te behandelen, was allemaal verwerden we gevloerd: Maria bleek keld. Hetbidden. Telefoniste/Receptioniste (m/v) Nameer lange Indië onafhankevan vorige maand erkomt van veel moeder van Wies. Zij trouwde met Dirkbloed40 uur het suikergehalte in haar met zoveel vragen zit. Ze kan maar er bijjaren kijkenwerd en emotioneel. ‘Een kwam aan diabetes te lijden. Acht jaar warrendingang tonen waar de insuline het per week lijk: Indonesië. Bersiaptijd hebben Janssen, Pelita voorde haar dan oorlogsleed. een op Indische Wies’ vader. peil te man, houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat heel gefrustreerd zijn. Boos men vermoedt. Wanneer “In je desoms heterkenning leven’, hadden lang was ze een supergezonde ziekte voor naar een baan in een leuke, nationalisten ons inook. het‘Heb gemeentehuis Trauma’s, zeggen zeDat dan. Niemand die gediagnosticeerd Aan haar gaf ze hetper christelijke begin vier keer dag insuline-Op zoek ik die pomp ook nog no-kinderen als volwassene tegen Maria. bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd gaat het vlugst via de buik, geinformele organisatie waar het bruist van spuiten toegediend krijgen. Ookde creativiteit? dig als oma ben, mama?, vraagt diabetes, heb je al vatte zegoedgekleed niet wordtenmet dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ volgd door armen en benen en opgesloten. Zegewilden onsiklevend verhet Wies aanziet, vergeloof door, de vastberaden overtuiging Dan past Functioneelvandaag moetDat ze nog vijfmakeer perWit bij ze dan. moment ‘En als ik dood proefd leven: je hebt nog altijd niet De oorlog moest Maria abnormaal vaak en wil zezorgd bips. Ik droom ervan om aan ieOp al het laatste zijn ben, als ze is.vatten. Maar de zit van dichthet branden”. datmama, God het goede bedoelt. is de jou! Onder de verzamelnaam dag inheeft haarleren vinger prikken die insulinepomp danwaarop ook Wies hebt algered wijn enmoet was ze nog zoals alle eens plassen en hadden we een urine- dag daarvoor der kindje dat in hetwerken ziekenhuis weggevoerd, maar nier onder haar huid. Wanneer ze dedoorgefeest, enige de jemensen geloven enom deFunctioneel-Wit (35 medewerkers) glucose in haaralles. bloed te meten envier bedrijven meevermoord. in mijn kist?’. ‘Waarom kun- gelooft, en lekker zwaarzijn getageweest nu vangedronken staal binnengebracht. Een banale andere kinderen de diagnose moet onderweg er veel Haar foto laat zien die zeennog haar grootnog steeds ondanks samen op het gebied verwerken, van ze terug mensen met Een Een kind met diabetes anders. maakte blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots zo’n hippo cadeau te doen. Met reclame, vormgeving, vader kwammag ernstignen ziek van dekanker gene- om de drie dagen zelf de canulecommunicatie, ouders heeft,Dat moet ze even feld. slikken. automatisering het uitgeven zen en niet, Dat soort voor haar pomp vervangen. Voorgrafische voorhand allemaal schrap- maar verdrietig opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg kleine amper 5.000 en euro zou ik al zo’n Spoorweg, hijmij was ermama?’. ten- Oma fotoen is het, zwartwit,dat metopeen wit Birma van magazines. eenzegt kind is dat een ongelooflijk vragen. En datmoest is ook het Aanvaarden dat jenog. een leven halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizend hippo’s kunnen laten minste Een happy end? “Toen kartelrandje eromheen. De pen. grootouders “Welastige leven nu”, Wies monter. “Ik ga gebeurtenis. Kinde- maken.» kanalniet zeggen datwantingrijpende met veel beperkingen lei- als verne waar ik een jong meisje zag iedereenmoet die Indisch wasmoeder: weg. Wejezijn zitten op stoelen, de volwassen kindeveel uit, je moet niet thuis blijven je het renElke moeten de ga spuiten ook zoAls telefoniste/receptioniste hetmoesten beter wordt. Je kanzitten niet zegden,kijkt is niet voor vol- Wij zitten dat zich aan het inspuiten Teneurren staan om ze heen. Iedereen Sinds het hele ben ‘Hippo-idee’ in lemaal ingescheept. afscheid metmakkelijk kniezen. dinsdag ik naar visitekaartje van Functioneel-Wit. Met jouw vroeg mogelijk zelf leren plaatgen dat het ooit over gaat. Je kan wassenen, maar uiteraard nog was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste Barbara’s hoofd heeft postgevat, omgeving reageerde ernstige gezichten de camera in. Het is nemen van oma en opa op Depok. Mijn mijn anklung groep om te oefenen. We uitstraling en klantvriendelijkheid draag je sen. Daarvoor doen veel zieken-bij aan samen voor huilde kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang nietdan iseen zegoede gedreven op zoek naar zo overstuur Inte- veel moeilijkervader werksfeer én tevreden erg. Hijalleen wildezeggen niet: ‘Ikdat hebje het nog voor als de ik. oorlog. geven workshops in bejaardentehuizen huizen een beroep op een armza-klanten. dingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» sponsors. Yves Leterme, Herhier mijn baan, de kinderen gaan hier en vrouwenclubs, we treden op. zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, naar school’. Mijn moeder was fel: ‘wat ’s Woendags ga ik naar de gym. Ik stuLicht halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Je belangrijkste taken zijn: Marc De Bel, wil je dan? Indonesiër worden?’ We gin- deer Spaans en straks Bahasa IndoneWies Zeijdel zoekt naar woorden ommet te insuline. inspuiten Dat het op Marijn De Valck: iedereen die - Telefoon beantwoorden Maar niemand wilde eigenlijk. sia. Ik winkel, ga op reis”. Waarheen? verklaren hoe het is, leven met herinne- gen dus. - Klanten een verjaardagsfeestje nooit ofte ietsverwelkomen of wat is, krijgt te maken Wecola hebben een béétje spullen kunnen Ze somt op: “Net acht dagen in Wenen ringen die pijn doen. Ze zegt: “Hettwee leven - Lunch verzorgen nooit glazen mag drinmet Barbara Flamand. Ook een meenemen. Een rotanzitje. Wat blikken”. geweest, straks veertien dagen naar de leert je... Weet je, wij waren daar alle- Post verzorgen ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses - HetMathilde bijhouden van ging de Hiermaar in Nederland maal christen. We gingen naar de ander kerk kind, als een je moet werd de familie op- Costa Brava, in oktober zes dagen naar deze week op de gezamenlijke agenda gevangen in contractpensions. Wonen Berlijn en dan is er ook een weekend een en luisterden naar de preek.voortdurend Je verdriet, alert zijn. Bovenbus. - Administratieve werkzaamheden onder van een maatschappelijk familiereünie. Ik ga ook naar elke verdat is… Je kunt blijven huilen dienmaar moetdat iedereen uittoezicht de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht werkster, die toekeek of er wel goed ge- jaardag van zes kinderen, achttien kleinheeft geen zin. Je moet de zonnige ving vankant het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te Wij vragen: noeg geïntegreerd werd. Eerst in Lim- kinderen en de acht achterkleinkinderen, zien van wat er na de oorlog zijngebeurde. én meewerken.» verliezen.enIkminimaal wil gewoon zo ontEen mbo-opleiding één In Nederland kun je iets òpbouwen, dat burg, dan twee jaar lang in Noordwijk dus je kunt wel nagaan hoe druk ik het zettend graag Je dat jaar relevante werkervaring. bentdit project Psychologe heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Je aan Zee en dan eindelijk, wat de vader heb”. Haar huis is er de stille getuige van: slaagt. woonachtig in de Mijn regio Dendoortastendheid Haag. Je hebt werpt kennis vanook Word vruchten en Excel. Je kunt af.je Actrice «Maria een tijdje naar een psyzo graag wilde, naar Den Haag, de enige overal zijn tekens van liefde en genegenhebt banden met familieleden die erisnog mondeling en schriftelijk goed uitdrukken. spons plantje, waaropdaar de kinderen «De diabetes van Maria Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat soIndische stad. “Voor het huis moesheid.heeft Hier eenlige gekregen ligt zijn. Ik ben gezond, behalve dan dat ik echte ben je representatief en heb je een meter hunkinderhandschrift injecties kunnen‘oma’ inoefenen.Verder haar, maarbetalen”. ook mijn leven flink met ler Bjorn De Wilde willen kans ma- sleutelgeld ten we wilde 3500 gulden een envelop last heb van mijn knieën”. wieso doen als ze aangepaste knuffelflexibele heb en instelling. peter worden van mijn hipDat veranderd. Indonesië veranderde snel in de Ik jaren naloopbaanonerop, overal Een zijn leuke, gezellige zitplaatsen. “Dat ik geloof, ervaar ik ken als op eeneen ge-insulinepompje. leekgaat mij ze eenweer veelnaar beterIndohulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel genomen haar jaar zorgt ervoor dat ze zich derbreking de onafhankelijkheid. Afschuwelijke be- voor En volgend schenk. Daar vind ik rust in.pompje God maakt Wij bieden: del om prikangst medische opvang. Maria wil meewerken door de knuffel nietNiet langer elke sluiten dag moet inspuiwerden er genomen. Wies ZeijdelOmdat nesië. Niet zoals dehun eerste keren, te omoverwinte geen oorlog, dat doen mensen. God. Een passend salaris, afhankelijk van nen, te leren omgaan met hun nog te klein is om alles te kunnen te introduceren in een kinderten. Een psychologe onderzoekt De mensen maken hun eigen keuze. Ik voelt het als ze zegt: “Wat ik heel erg vind, voelen wat er gebeurde, maar met een opleiding, leeftijd en ervaring. Je krijgt een om troost vinden weten, ben ik redelijk in- ziekte, boekje. Beluitzicht wordt ook eredan of te hetbekindismentaal klaar is voor een De jaar, met op een dat Soekarno verbood te schrijven met bezeten kleindochter. Haar kan ze hetteland vanen omcontract ben christen en probeer God niet hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. schamen, niet teleur te stellen. Daarom Nederland. Opa en oma zijn overleden oma laten zien. “Als het vliegtuig gaat over deneziekte. Ik ben gin, nee?» word je vergaren zonder dat ik afscheid heb kunnen landen, en ikPeter(s) zie de klapperbomen dan blijf ik vertrouwen, ondankswant wat vanaf er ach-dat ogenblik en meter ook begonnen blogbijen Ben je geïnteresseerd in de functie? zichtbaar men.” een Daarna diabeteskijkt ze naar de kleine met foto een gaan mij de tranen stromen. De pijn ter me ligt. Na alles wat ikook heb meegeje motivatiebrief en cv vóór het Hippo-project te kunnen patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaardMail Om maakt, schijnt het licht van God verder op tafel, die opeens een beetje licht lijkt komt als ik zeg: ‘dit is de grond waarop over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels22 augustus met pasfoto naar Astrid te geven. Of haar grootouders het ook ik ben geboren’. Het is emotioneel”. door in mijn leven”. schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, deHendriks, astrid@cetera.nl. Voor meer graag hadden De kleinkinderen Dat is het. Elke keer weer. De geboorteinformatie over de functie kun je bellen naar sen in het lichaam. Maria bleekgewild. er 070-850 50 00. waren nog zo klein, immers. grond, en oorlogsherinneringen weer Rotanzitje alleszins klaar voor, maar bleef Functioneel-Wit, Hardtijdje voor verder zichzelf stopt Wies de emoties terugkomen. Maar toch, het is voorbijWat er gebeurde is dit. Vader, toch moeder, ook nog een Polakweg 3a, 2288 GE Rijswijk weg.gaan. Ze zegt bruusk: “Dus dat was het gegaan. Al blijven de schaduwen wel erg kinderen. Een gewoon gezin naarindeIndië. psychologe Ze had verhaal. Iedereen raakte gesetteld. Mijn lang hangen. Ondanks het licht. In 1942 begint de Japanse bezetting. die begeleiding nodig omdat ze


6

Interview

16 ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Stadsdichter Harry Zevenbergen: weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

‘Het gaat niet om wat ik vind, het

Oranjekoorts stijgt

Het is geen uitlaatklep. Hij heeft niet het doel om zijn mening te verkondigen. Het gebeurt gewoon vanzelf. Zo omschrijft Harry Zevenbergen (44) zijn drang om Een pop in een seksde juiste woorden shop met oranje teboa zoeken, hiermee en dito hoedje. te puzzelen en een gedicht te maken. Hij is ruim een jaar Stadsdichter van Den Haag en begint het karakter van de stad steeds beter te kennen. Haar ambities, het almaar groter worden. En tegelijkertijd is er de hang om een sfeer te creëren die meer past bij een dorp. Zevenbergen onthult voortaan elke maand in Den Haag Centraal een stukje van ‘zijn’ Hofstad.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdelingdoor Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Miranda Fieret Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website Harry Zevenbergen staat www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Jupiler maakt deze oranje toeters.

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.

Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden roddel over eerbaarheid en erger eenhun nieuw gedicht énen omkuisheid op te nemen in al bij tot de ingang nog: van de Paleistuinen te wachten. Opoverspel. zijn de speciale poëzie fietstour waarvan hij Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van hetFaasen Directosamen met dichteres Diann van racefiets. Een rode, zonder spatborden. indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse gids is. “Spatborden op een racefiets waren toen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet Paleistuin leek hem een mooie plek ik jong(VLACORO), was nietKoning stoer. Misschien een De naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbebeetje kinderachtig maar dat vind ik nog om af te spreken. Terwijl hij zijn fiets Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gesteeds”. Hij lacht even. “Het blijft alleen tegen een bankje aanzet, bekijkt hij de dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedinog steeds lastig om in een regenbui zo’n omgeving. Een spelend kind in het gras lange modderige streep tot bovenaan met een oplettende vader en moeder. Een m’n rug te vermijden”. De Stadsdichter oude vrouw zit in de schaduw op een fietst heel Den Haag af. Op zoek naar bij- bankje. Het is er rustig en Zevenbergen zondere plaatsen. Als inspiratiebron voor vindt het juist daarom zo fijn. “Het is een

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun mooi park, zo vlakbij hetvoorverkiezingsdacentrum. Toch stadsdichterschap brengt me op plaatsen tumHagenaars tegen de zin tiem argument kunnen gebruiken om ik nooit ben geweest. Dit jaar was lijken veel hetvan nietde te partijleiding kennen. waar vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parDat vind ik niet jammer hoor, integen- een echte ontdekkingstocht. Ik woon goede score in beide staten die ik vrij mogen kiezen al 22 jaar, maar was toch vooral deel. Sommige plaatsen horen juistbroodnoon- hiertijnotabelen dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar ontdekt te zijn. Dat past bij de stad. Net op vaste plekken te vinden. Het centrum om die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. zoals de hofjes waar veel mensen voorbij bijvoorbeeld en de Schilderswijk, waar ik Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte lopen zonder van het bestaan af te weten. woon. Nu word ik aangesproken op dinvan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten gen stond, die in isdehet stad gebeuren en ik word Juist daar ben binnen ik op mijn staten engemak”. Obama slechts 67. zeer onwaarschijnlijk dat rondgeleid door mensen. En iedere keer Als Stadsdichter is hij nu het gezicht Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario zie ik weer eenEn ander Haag.comproHet is van Den Haag. De voorverkiezingen man die Den Haag met nog drie te gaan goedkeurt. iederDen mogelijk ookmis eenschiet goedevoor combinatie een(GVV) grote volgt, beschrijft relativeert. En dit al-Obaopnieuw en dicht in de buurt van Clintonvan tekort. stad, waar je tegelijkertijd de dorpsheid les vastlegt de vorm van poëzie. “Het ma’s in totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Interview weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

gaat om de stad’

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets ‘Mijnlevenslang gedichtenhebben gekregen. En doen voor kinderen die net als Maria geen dit moét lukken. Desnoods bel ikzijn zelfzeker aan bij prinses Mathilde.»

Het Zieken

17

7

Vilan

Opeens zag ik het huis, en het stond te koop. Maar een klein half miljoen, ontdekte ik wat internetpagina’s later. Niet veel voor een dubbel bovenhuis met garage, nabij het centrum en ongetwijfeld met lieve buren die me met rust zouden laten. Ik droomde meteen weg. Wonen aan het Zieken, een wereld vol geluk.

pamfletten, ook al speelt politiek wel een rol’

de muziek, steeds klonk een liedje met iets over Capri erin. De vrouwen dansten innig met elkaar, het weinige licht benadrukte de zwoele sfeer. Ik vond alles machtig en geweldig, dus daarom was het nogal sneu dat mijn moed was opgegaan aan de autorit. Maar mijn verlangen naar ervaring was nog even hevig. Een oudere vrouw met kort haar zag het. Ze zei tegen me: “Zul je voorzichtig zijn?” En ik, dom schaap, beloofde het: “Ja”.

Dat het Zieken zo’n sterke aantrekBARBARA VUYLSTEKE kort start hij met een nieuw project waarvan kan zien. Dat maakt EN hetJOHAN juist zoVAN in- BEVER kingskracht op mij heeft, komt door bij jong talent wordt klaargestoomd voor teressant. Vraag maar aan drie mensen in het dichterschap. “We hebben de jonge dezelfde buurt om je mee te nemen naar wat er op een avond gebeurd is, jaren dichters al aan het werk gezien tijdens plekken die voor hen bijzonder zijn. Je zal geleden. Ik verkeerde toen met dames, Hoe ik thuis kwam, weet ik niet meer. poetryslams op scholen, waarbij ze hun zien dat het telkens anders is”. Jong, oud, die met elkaar verkeerden, op manie- Wel dat ik alleen was, en naar bed ging eigen gedicht ook moesten voordragen. rijk en arm; Zevenbergen probeert iedere De jongeren die daarna nog meer willen groep in Den Haag aan te spreken en na ren die ik beter wilde leren kennen. Die in de overtuiging iets bijzonders te optreden en verder willen gaan met dichte laten denken over het Den Haag dat dames ook. Maar ik wist niet hoe ik dat hebben meegemaakt. ten, steunen we dan. Het is ook leuk om te zij bijzonder vinden. “Plaatsen krijgen zo moest aanpakken. Dus deed ik wat zij zien dat er steeds meer vrouwen hun pomeer betekenis en de betekenis kan ook deden. Gingen ze aan de drank, dan Sindsdien ben ik er nooit meer geëzie voordragen. Het is toch altijd wel een wijzigen. Ik heb het project ‘Stadsdichter mannenwereld geweest, maar nu begint jr.’ ontwikkeld. Ik ging naar basisscholen dronk ik mee. Praten over mooie vrou- weest. Hoe het café heette en of het toe en de kinderen gaven mij een rond- opzicht een stap terug. Dit is een stad dat langzaam te veranderen”. wen kon ik ook. En toen ze in een auto nog bestaat, is me onbekend. Het was leiding door de wijk. Trots liet een meisje waar je moeite voor moet doen. Dat was of twee sprongen, tegen elkaar roe- een wonderlijke avond. Misschien kent zien wat háár favoriete plek was. Objec- ik niet gewend”. Voordragen pend “we gaan naar het Zieken”, toen u dat. Zo’n avond waarop alles mogetief gezien was het alleen een kaal veldje Harry Zevenbergen, die in eerste instanmet een paar speeltoestellen, geklemd Toerist tie vaak een verlegen indruk maakt, vindt zorgde ik haastig ook in een van die au- lijk lijkt, uw hart sneller klopt omdat tussen nieuwbouwflats. Het zag er troos- Zevenbergen kende Den Haag alleen juist het voordragen van een gedicht erg to’s te komen. We scheurden weg, de er iets nieuws en goeds op het punt teloos uit, maar voor dat meisje was het zoals een toerist dat doet. Madurodam, belangrijk in het vak. “In elke situatie ben drank was in de vrouw, en onderweg staat te beginnen. De klok tikt sneller de wereld”. de Gevangenpoort, het Binnenhof en ik anders. Met vrienden kan ik het hooghet strand. Meer was het niet. Pas toen ste woord hebben, maar bij mensen die ik dacht ik na over wat het Zieken zou we- en staat tegelijkertijd stil. Dat beleefde hij het krakersleven oppakte, ging de niet goed ken doe ik dat liever niet. Toch Rhenen ik aan het Zieken en als ik een half milzen. Misschien iets met verpleegsters? Zevenbergen komt oorspronkelijk uit stad leven. Werd het meer dan een plaats durf ik met alle gemak op een podium te joen had, kocht ik dat huis, ongezien, Rhenen. Een provinciestadje waar vol- waar hij toevalligerwijs terecht was ge- staan. Misschien is dat een kleine tegenBinnen een uur was ik op de hoogte. Er om voor altijd terug te gaan naar die gens de Stadsdichter bar weinig gebeur- komen. “Ik was een idealist, was actief strijdigheid in me. Als kind was ik heel de. Hierover schreef hij de bundel ‘Punk bij allerlei verenigingen. De Vereniging erg verlegen, maar ik wilde wel altijd de was een café, waar je moest aanbellen magische avond. in Rhenen’, die in 2004 uitkwam. Zijn eer- van Dienstweigeraars, het Anti Racisme hoofdrol in het schooltoneelstuk. Op het om naar binnen te mogen, en ‘t was alste bij een echte uitgever met ruimte voor Platform, samen met vrienden richtte ik podium staan is ook iets dat je als dichter leen voor vrouwen. Een juxebox speel- Vilan van de Loo kunt leren. Juist omdat het een geconde het studentenvakbond in Den Haag op. uiteraard alles wat hem bezig politiek neur: dat het geen pretlone wehield, can van do so En tot ik voel me nog denken: tige ziekte is, maar dat daar te- is. Er is een duidelijke together ‘Het zal Ik toch niet zijn, zetroleerde situatie gingdát weer kraken. Mijn eerste Haagse wielrennen.little, “Er viel pas watwe te beleven genwoordig vanalles aan can dokwam so much’. ker?!’. het ziekenhuis kregen rolverdeling: ikte vertel het publiek iets en was ‘Iets Vrijers’ aan het Spui, waartoch toen ik in contact met krakers in Inkraak Geen vanglimlach, kans we diezelfde dag de resultaten: luisteren”.met ik ging wonen. Ik deed mee,doen maar is. had‘Beetje er zijuitkijken Rhenen”, zegt hijschijn met een even dag trouwheeft insu-overal gestaan. Van de deze oude bood-tijd’.diabetes type 1. gepland. Ongeneeslijk, dichter voor De eerstesnoep kraaken diezo, ikelkeDe verzonken dat in deje‘goede “Ze niks - alles onder schap kanvlakbij missen maar perfect te behandelen, le- line kleinste kroeg tot een publiek van tienzelf plande, was De Illusie, een prikken pand inen hup kraakten wat huisjes, het spoor. controle.’ soort man reacties wanneer je op bevenslangdedan wel. Maria kreeg duizend op KoninginneNach, bij de Schouwburgstraat. Dat was in 1990. Uit Ik dit Dat stuitte op veel tegenstand in Rhenen. ik dat diabetes - en vooral zoek meteen heb ook er een baxter voordracht van zijn eerste Stadsgedicht. negen jaaraangegewoondleerde en gewerkt, Kortgaat voorbijdeBarbara huizen Flamand. ontruimd zouden dewonen impactnu van deze ziekte op Deze woorden schitteren pront legd. Hetdan wasbouw ernstig. nog “Ik probeer mehet aan te passen aan de omje Had wel ze wat op. Er worden, belegerden jongeren de huisjes”. leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe leteen paar weken zo rondgelopen, Maar op dat moment was Zevenbergen al nog steeds krakers, alleen moeten ze he- geving. Voor een gigantisch publiek kun Suikerziekte ters. «Onze vertrokken. huisspreuk», dan waslaas ze in een comaweg”. gesuk- onderschat wordt. je niet het meestisgevoelige gedicht voorbinnenkort uit Rhenen Hijknikt was verhuisd Den Haag Centraal B.V. Barbara. «Daar staat mijn gezin naar Amsterdam en studeerde economie. Het idealisme van Zevenbergen klinkt dragen. Dan moet het knallen. Maar naKorte Poten 9, 2511 EB Den Haag voor en dat willen wij ook uitdra“Amsterdam was alles wat Rhenen niet nog steeds door. Hij praat geestdriftig tuurlijk krijg ik ook wel eens commentaar T: 070-3644040 / F: 070-3633570 gen. In je dooie eentje krijg je bijwas. Het was er levendig, er was altijd over de culturele kant van Den Haag. en probeer ik daar wat mee te doen. Soms info@denhaagcentraal.net na niets voor mekaar. Zeker niet Waarom er niet alleen grote festivals als loopt het uit de hand. Ik heb ook klappen als het op een dag eens goed fout redactie@denhaagcentraal.net Crossing Border moeten zijn, maar ook gehad tijdens en na optredens”. Hij wuift loopt. Want dat vergeten velen: advertentie@denhaagcentraal.net broedplaatsen waar beginnend talent het weg, alsof het niks was. “Ik probeer dat het van de ene dag op de anabonnementen@denhaagcentraal.net kan experimenteren. Hij heeft het over te verwonderen, het publiek op een verdere soms lelijk kan keren.» de zogenaamde inspraakavonden, over keerd been te zetten en soms te provoAdvertentiebeheer ik vaak met met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben de geringe betrokkenheid van Hagenaars ceren. Mijn gedichten breng Verwarrend Barbara Flamand Dory Danckaarts humor, om het te verluchtigen en mensen in de wijk. Toch noemt Zevenbergen zijn diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 wat adem te geven. Maar soms kunlievererg nietver‘politiek geladen’. inderdaad goedweer te behandelen, was allemaal werden we gevloerd: Maria bleek keld. Hetgedichten Klantenservice Den Haag Centraal nen ze mijn humor niet En zo zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het gedichten zijn‘Een zeker geen metwaarderen. zoveel vragen maarpamfleter komt veel meer bij kijken en emotioneel. aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend“Mijn Voor opgave stonden ooit een Foruyn-aanhanger ten,het ookleven’, al speelt politiek eenmen rol. Het opabonnementen, peil te houden,verhuizingen moest ze in en hetbezorging: heel gefrustreerd zijn. Boos vermoedt. Wanneer je Pimsoms hadden de weldan lang was ze een supergezonde ziekte voor snelst wordt opgenomen. Dat Servicenummer: 070 keer – 7504442 (mainsulinet/m vr: 09.00 gaat – 17.00 u),vlugst via de buik, geen een andere keer ook. een ‘Heb aanhanger van ook nog gaat bij tegen mij niet om uiterlijke Ik gediagnosticeerd per dag ik die pomp no- beginTvier volwassene Maria. Dat alspolitiek. bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd het per e-mail: abonnementen@denhaagcentraal.net spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en dig als oma ben, mama?, of vraagt wordt diabetes, je altegevatte ze niet over dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ Ajax heb mij op wachten omikme een klap wil niet alleen schrijven watmet er alvandaag(uitsluitend moet ze nog vijf keer uiterlijk per bips. zehij dan. alsvan ik dood leven: je hebtBang al is nog altijd vatten. De proefd Voor opzeggingen schriftelijk, 4 weken voor einde moest Maria abnormaal vaak en wil zelemaal Ik droom ervan om aan ieverkopen”. er‘En niet ge- ben, mama, misniet is in Den Haag. Het gaatvan niethet te prikken omKorte de Poten moet dieleiden insulinepomp dan ook dag in haar vinger doorgefeest, je hebt“Ik al wil wijn wasikzevind, nog zoals alle omeens plassen en hadden we een urine- dag daarvoor der kindje hetHaag ziekenhuis me niet laten door om wat het gaat de stad. Het worden. abonnementsperiode): Den Haag Centraal, 9, 2511dat EB in Den glucose in haar bloed te meten en kungedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom nu Haag staal binnengebracht. Een banale andere kinderen de diagnose moet verwerken, moet gaangeweest over hetenDen waarin ik www.denhaagcentraal.net kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met DatEn maakte blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots leef, anders. wat ik zie. het blijft feld. fictie.Een Ik mavervangen. soort voor haar pomp op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat verdrietig en opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg nipuleer amper 5.000 euro zou ik al zo’n verhalen. Het moetdat immers wel Abonnementsprijzen: Kwartaal € 14,95 /Voor Jaar € 52,50 pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» in mijn gedicht passen”. ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen verne waar ik een jong meisje zag dat Hoofdredacteur: Coos Versteeg ren moeten de spuiten ook zegden, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zitten dat zich aan het inspuiten TeneurKoninklijk Coördinatie redactie: Miranda Fieret zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, wassenen, was Omdat vond ik ver«De naaste welmet wat insuline. te doen. Heerlijk ik dat. AlOokomgeving al komt reageerde de Stadsdichter uit Rhe-maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan Coördinatie cultuur: doen Roosveel van ziekenPut sen. Daarvoor alleen zeggen dat je het samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die is ze gedreven op zoek naar lang niet zo overstuur als ik. Inteles wat ik gemist had, kreeg ik nu in mijn nen, Den Haag is nu zijn thuis. Zijn twee Coördinatie sport: Martin vanarmzaZaanen sponsors. Yves Leterme, Herhuizen een beroep op een dingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» schoot geworpen”. kinderen zijn er opgegroeid en zijn hof Eindredactie: Dick Toet, Wouter Storm (corrector) zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Zevenbergen had toen nog niet de ambi- jeswoning in de Schilderswijk zou hij Algemene Zaken: Marianne ten Have Rani De Coninck, Marc De Bel, halen. Dat het zich elke dag moet tie om dichter te worden. Wel had hij toen niet zo snel verlaten. “Mijn oma komt inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die Medewerkers: Remco Benschop, Floor de Booys, Peter Breedveld, al het soort idealisme dat nu nog steeds oorspronkelijk uit Wassenaar, dat is toch een verjaardagsfeestje nooit ofte iets van of wat is, Eppo krijgtFord, te maken André Buurman, Maarten Doorn, Ilse is terug te vinden in zijn gedichten. “Ik een stuk dichterbij Den Haag”. Hij lacht nooit twee glazen cola mag drinmetHartjes, Barbara Flamand. Ook een van Haastrecht, Nathalie Bert Jansma, Elske wilde een econoom worden die de we- geheimzinnig. “Het is geen ken. feit, Maria maar er kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses Koopman, Eric Korsten, Joke Korving, Isabella Lanz,op de reld ging veranderen. Ik had het idee dat is wel een sterk gerucht datalsereen Koninkander kind, maar je moet Mathilde ging deze week Alexander Münninghoff, je alleen met meer betrokkenheid van lijk bloed door onze aderen stroomt. Mijn alert zijn. Bovenvoortdurend bus.Doron Nagan, Monique van mensen een goede maatschappij kan cre- overgrootmoeder was getrouwd met Oostrum, Lynne van Rhijn, Anneke Ruys,lastig, Menno Schradien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen ja», lacht ëren. Niks privatisering en globalisering, een landarbeider en woonde op van het het ter-kind op de hoogte te ving «Ik heb dan ook ven, Hans Schmit, RobBarbara. Soetenhorst, Kees Stal, Jillniets Stolk,te het zorgt alleen maar voor meer afstand rein van de Koninklijke familie. Demeewerken.» broer zijn én verliezen. IkAad wil van gewoon zo ontAlexandra Sweers, Bert Tielemans, der Ven, Jan en ondoorzichtigheid over hoe en waar van mijn oma schijnt de zoon te zijn van zettend graag dat dit project van der Ven, Renate van der Zee de beslissingen worden genomen over Prins Hendrik. Het is nooitPsychologe bewezen en de reacties die worden opgeroepen. En slaagt. Mijn doortastendheid Feuilleton: Tomas Ross werpt ook vruchten af. Actrice «Maria een tijdje psy-mogen dingen wel wat komnaar op, een mensen zaken die de maatschappij aangaan”. het gaat veel te ver terug om ook is maar Columnisten: Kees Jansma, Vilan van de Loo, Marcella Mesker, «De chologe gegaan.luchtiger Ze moestopnemen. dat so- Ik bendiabetes ook maarvan een Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalUiteindelijk bleek economie toch niks iets te claimen, maar het blijft een leuke Marc Delissen, Chris Willemsen inoefenen. maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen ler Bjorn De Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde madichter op een klein haar, podium. Wat maakt voor hem te zijn en verliet hij Amster- gedachte. Zeker voor een republikein”. Teun Berserik (cartoon), (medisch), EenRubrieken: leuke, aangepaste knuffel veranderd. Ik heb loopbaanonen Emilie peter Bolsius worden van mijn hipken op een het nu uit watDat ik zeg?”. dam voor Den Haag. “Ik zocht een baan Op de vraag of hij het verwacht hadinsulinepompje. beterDirksmeier hulpmid-(onderwijs), derbreking haar leek mij een veel Hugo po. Jeugdschrijver De Bel pompje zorgt datjaar ze zich Bas Martens Marc (juridisch), Komend kiest Den Haag eengenomen nieuwe voor als jeugdwerker in Amsterdam, maar uit- Stadsdichter te worden, antwoordt Ze- ervoor te overwinmedische opvang. Maria del om hun prikangst wil meewerken door de knuffel niet langer elke dag moet inspuiMarnix van Rij (financieel), Henk Savelberg (culinair) Stadsdichter. Wat Zevenbergen daarnaOmdat eindelijk kwam er in Den Haag een vaca- venbergen met een kleine aarzeling: “Einen, te leren omgaan met nognog te klein om alles te kunnen ten.verwacht. Een psychologe onderzoekt gaat doen, is voor hem een is raadsel. ture vrij. Ik kon een vervangende dienst genlijk had ik het wel een beetje Illustraties: Marcello’s Arthun Factoryte introduceren in een kinderbenfrisse ik redelijk in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook eredan het of het kind “Het mentaal klaar is er weten, is goed dat weer een blik bezeten draaien bij meervoudig gehandicapten. Ik was de initiatiefnemer, had plan Vormgeving: GrafischeZaken en kennis te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bevoor En hettoen dragenop van pomp, formatie hetzo’n stadsdichterschap wordt gewor- beginnen Ik ben er ook meteen gaan wonen. In een voorgedragen aan de gemeente. ben Fotografie: C&R, Pan Chen, Creative vergaren over de ziekte. Ik gin,Images, nee?» Eveline van Egdom, want vanaf dat ogenblik word je pension aan de Badhuiskade. De mooie ik de lijst zag van ‘mogelijke Stadsdich- pen. Ik vind daarom ook dat er wel iets Anna Green, Willy Jolly, Harmen de Jong, Mylène SiePeter(s) en meter ookals begonnen met een blog en ook zichtbaar een moet diabetesgebeuren de overgang kamers waren voor toeristen en de kleine ters’ die het niet wilden worden, schatte groots gers, Otto Snoek en fotopersbureau’s Hollandse Hoogte Om het Hippo-project te kunnen patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard zolderkamers voor de dienstweigeraars. ik mijn kansen wel aardig in”. Inmiddels gaat van oude naar nieuwe stadsdichter. over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels en WFA En zo één was ik ook”. Zevenbergen was is Zevenbergen betrokken bij vele projec- Hagenaars mogen wel weten dat er weer schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarinis hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, Uitgever/directeur: Robert Conijn de nieuws op er het gebied van poëzie in niet op slag verliefd op de Hofstad. “Ik ten. Een poëzietour op de fiets, op watMaria senDichter in het lichaam. bleek de stad gaat bleef gebeuren”. baalde er een beetje van. Met tegenzin Locatie, Poëzie aan de Waterkant, het Haalleszins klaar voor, maar vertrok ik uit de hoofdstad. In Amster- ganum Festival. “Het gaat niet alleen Zie voor een compleet overzicht: www.denhaagcentraal.net toch ook om nog een tijdje verder dam had ik alles. Er was een ruime keuze de gedichten. De opdracht isnaar ook de ompsychologe am- Op pagina 13Ze staat het stadsgedicht van Harry gaan. had op cultureel gebied, Den Haag was in dat bassadeur voor de poëzie te zijn”. Binnen- Zevenbergen. die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

‘Sommige plaatsen horen juist onontdekt te zijn, dat past bij de stad’

‘Soms loopt het uit de hand. Ik heb ook klappen gehad Als moeder is dat het na optredens’ lastigste. Je kan je kind niet

zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


8

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsgroen

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

door Wendy Hendriksen

Oranjekoorts stijgt

Waar ga jij naar toe?” vroeg de wolf. “Naar oma,” zei Roodkapje, “want oma is ziek en ik ga haar appels brengen”. “Waarom pluk je ook niet wat bloemen om mee te nemen?” zei de wolf, “er staan zulke mooie in het bos”. Dat vond Roodkapje inderdaad een goed idee. Ze liep van het pad af, naar de kleine bosweide vol prachtige bloemen en maakte er een mooi boeketje van. Het geven van bloemen geldt al jaren als een van de meest sympathieke manieren om onder meer hulde, dank en vreugde te betuigen.

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Nekan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast Bloemen zijn al honderden jaren dé manier om contact te zoeken met je geheime doelwit. ook uitgesproken achter het Nederlandse elfAdvertentie

100% Private Banking in Den Haag.

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een Wanneer Voor heb jij4,99 vooreuro het koop laatst je bloemen bijvoorbeeld ook wat stinkende springbrul-shirt. gegeven? Wellicht het examenfeest balsemien in en de ontvanger leest: ik een oranje T-shirt metbij leeuwenkop je nichtje of op dekan verjaardag envan een flap die je omhoog klap- van brand van verlangen u te zien. Doe er je tante; aan je moeder in mei of aan je avondkoekoeksbloem bij en je zegt: lapen. «Precies een brullende leeuw», zegt Gerard vriendin. Ofzaakvoerder heb je onlangs je stille lief- ten we elkaar ongemerkt ontmoeten in den terwijl aan de kassa de schemering. Een toefje verbena tusdeHerder, verrast met een boeketje? enkele dametjes zo’n shirt kopen. sen het groen: oh....verrukking, u heeft «De voorbije vlogen zekosten: de Veel moeite week hoeft dat niet te op me betoverd...... Wat simpele boeketvuldeur uit, iedereen neemt ze mee.» menige straathoek lonken in de bloe- lende klimop betekent dan weer: ik vermenkiosken de dikke roze pioenrozen kies u boven alles. Voor de ultieme liefToeteren en felgekleurde gerbera’s, voor een paar desverklaring zul je echter het voorjaar Helemaal klaar voormet de strijd zijn moeten afwachten, daar heb je namelijk euro fiets je weg het uitverkorene deingepakt cafés. Inonder Café je Santé hangt het kun je een tulp voor nodig. arm. Natuurlijk plafond volbloemen met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. ook wat knippen uit een tuin, rens. «Wie tien biertjes bestelt, die schaamteloos bloeiende ridderspoor Stel dat we eens op een doodgewone krijgt er ééntje», vertelt cafébaas kan best wat stengeltjes missen, die op- donderdag in augustus met een kloeke Kees Jansen. Waarop hij eentje getogen klimroos hangt al bijna bij de snoeischaar op pad gaan, wat zou dat vastneemt en hardop begint te laburen en dejehedera moest toch worden dan opleveren? Op dit moment bloeit chen. «Weet dat deze gemaakt gesnoeid. Doe er wat fluitekruid zijn door Jupiler. Bij gebrek aan uit de in mijn vensterbank felgeel de doorgeschoten dille, de basilicum en Tijdens munt tramberm en EK, het hebben zo liefdevol ge-De oranjegekte Rode Duivels bij op het ze is duidelijk big business. beginnen ookWK al bloemetjes te vertonen. schikte bosje bloementevertelt voor joude zomer beslist de Nederlanders sponsovan het 2006 werden er bij onze Onderweg125.000 heb ik ergens duizendknoop je verhaal. ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen extra tv-toestellen verzien bloeien,dat Samen met de ezelsoor, daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden er liefst 175.000 worden. Bloemen zijn al honderden jaren dé ma- moeraswolfsmelk en baardiris. hard mee toeteren.» om contact te zoeken met je geheimeDe elektronicaketens zien de Nederlanders dus Opnier de kers op de taart, het typische idee welk verhaal deze de geplukte doelwit. Elkeisbloem heeft zijn eigenmaarGeen oranje gebak, het wel nogzo even al te graag winnen. Want naast verkoop kruiden-bloemencombinatie voor mijn betekenis; een heel scala van gevoelensvan televisies wachten. «Vanaf volgende week gaan ook de kleine tapinstallaties, ontvanger radio’s betekent, toch waag ik kun je erwe mee uiten. Een volledige bo-frituurpannen, verkopen de oranje tompoes», voormaar op het werk en zelfs zegt de verkoopster de Hema. spelen als het erop. om Hetwedstrijden is zeker eenna liefteboeketje. tanische vocabulaire.inStop in je boeketjespelconsoles «Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar dan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse V6 DIE SE L , V6 O F Detailhandel. V8 B E N ZIN«Mensen E M O T O R ,kijken nu even niet meer R ™, J A G UA R J A G UA RDRIV E SE LE CT O op een paar honderd euro meer. Het SE N SE ™, B LIN D SP O T M O N IT O R , A DA P Tmoet IV E allemaal zo groot CRUISE CO N T RO L . 3 JAmogelijk A R G A RA N T IE zijn.»

Bloemen

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

This is the new Jaguar

ZO N DE R K M - B E P E RK IN G .

L E V E RB A A R

Jaguar Centrum Blankespoor Neckar 1, 2491 BE Den Haag Tel 070 357 57 17 – www.blankespoor.nl

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Gevoelig

VA N A F

€ 67.990,De supermarktke-

tens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

de XF

Een echte Haegsche winkel al meer dan 50 jaar centraal in het Statenkwartier. Professioneel keukengereedschap WATERKANSJE Turkse staat bemoeit zichen nog veel meerTOCH voorNOG de kookliefhebber.

VOOR HILLARY CLINTON? met parfums, flirten Fred. Hendriklaan 150, www.domesticadenhaag.nl, Den Haag De Amerikaanse Democratische paren solo reizende vrouwen tij staat vandaag voor een zware be-

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastVan Lanschot koestert Private Banking. Voor mensen met zeer specifieke gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten persoonlijke Bij ons is Private Maldegem en Eeklo. en zakelijke situaties, wensen en ambities. In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over

de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan Aanleiding zijnde nieuwe verregaande richtlijnen van het Banking deonderzoek essentie. We van gaan weltotmee de tijd, maar niet met mode. na een openbaar dat loopt 23 juni en metmet 21 augustus Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende Zo behoeden we plaatsen u en ter uwinzage: vermogen voor allerlei rare tijdsverschijnselen. Wilt • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke den boze. u weten wat Van LanschotErfgoed, voor in uhetkan betekenen? Maak dan Vrouwelijke een afspraaklichaamsvormen moeten goed Ordening, Woonbeleid en Onroerend Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden voor eenook Private kennismakingsgesprek met Emilie van detotBelt, private banker, U kunt het plan downloaden van de website roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

slissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand.

Uw mening in Den Haag Centraal

telefoon 06 123 284 86. Ervaar hetplan verschil. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. Lange Voorhout 30-32, Den Haag Telefoon (070) 361 16 11 www.vanlanschot.com/kantoren

Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding vervroegden. Maar nu Clinton haar goede score in beide staten broodnodig heeft, beweegt ze hemel en aarde om die straf te laten herroepen. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 van de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

argument kunnen gebruiken om Wilt u reageren op een tiem artikel? onbesliste ‘superdelegates’ — de par-

nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

tijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV)

www.denhaagcentraal.net

of per post naar Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag

Foto Reuters


Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Via een dvd met de trein door Madurodam Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere Vanuit je luie stoel Mamet de trein project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje door Nederland reizen. ria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette Madurodam maakt het nu mogelijk het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat met de vijftig minuten de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. wil‘Madurodam iets durendeIkdvd doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben En met degekregen. trein’, die vanaf augustus te koop is. dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses 7Mathilde.» BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG door Dominique Snip

A

lone we can do so En ik voel het me nog denken: little, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, zecan do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, schap kan missen maar perfect te behandelen, lewanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aangeDeze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesukBarbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de aneen kleine zijn er vanaf een rijdende miniatuurtrein dereMet soms lelijk kancamera keren.» beelden gemaakt van speciale plekken in Madurodam. > Foto’s: PR

In de zon glimmende rails, bevolkte perrons, geel-zwarte treinen van de ‘Nederlandse Spoorwegen’ en mooie landschappen. Bekende beelden voor wie wel eens per trein heeft gereisd door Nederland. Dat is allemaal op de dvd te zien, zij het op Madurodam-formaat. De miniatuurstad tracht op deze manier de vele karakteristieken plekken in Nederland op een andere manier te doen beleven. Jong en oud, Nederlanders en toeristen, modeltreinliefhebbers worden geprikkeld deze unieke reis mee te maken. Men hoeft alleen de dvd in het daarvoor bestemde apparaat te plaatsen en zelf plaats te nemen op een comfortabele bank en de reis kan beginnen. Even zou men kunnen denken zelf op het perron te staan van station Groningen. Aan de poppen van 10 centimeter groot op één van de perrons van dit station zal het niet die geen zeggen niks. Maar levensneur:liggen. dat hetWant uiteraard prettige ziekte is, maaren dat daar te- geluiden kunechte beelden bijpassende genwoordig tochvoor vanalles aan dat te men zich even nen er wel zorgen doenopis.het ‘Beetje methet de werkelijkperronuitkijken waant. Alsof snoep en zo, elke dag insuheid betreft kantrouw de dvd-reiziger zien hoe de line prikken hup -Groningen alles onder stopt om daarna trein open station controle.’ dit soort verderUit te rijden. Dereacties poppen kunnen nog net leerde ik dat diabeteswant - en vooral niet instappen, anders zou het beeld de impact van deze compleet zijn. ziekte op het leven van kinderen- heel zwaar onderschat wordt. Suikerziekte is Schiphol

zaken op de ‘Haven van Rotterdam’ nooit zelf heeft kunnen meemaken, krijgt daartoe de gelegenheid. De vele boten en schepen langs de kade wekken toch een bepaalde illusie. Vaartuigen zoals de ‘Zwarte Zee’ en ‘Stena Line’ liggen mooi aangemeerd. Wie goed oplet, kan nog een glimp opvangen van de ‘Hogeschool Rotterdam’. Ben Mathon, filmmaker van ‘Apple Productions’, is de man die deels verantwoordelijk is voor de dvd. Hij is een groot liefhebber van Madurodam en het spoorwegnet. “Als klein jongetje van acht/negen jaar vond ik het fantastisch de treinen in Madurodam voorbij te zien komen”, laat Ben Mathon in een interview met TV-West weten. Met een kleine camera zijn er vanaf een rijdende miniatuurtrein beelden gemaakt van speciale plekken in Madurodam. In samenwerking met Cor Zweers, hoofd facilitaire dienst van Madurodam heeft hij de dvd kunnen verwezenlijken. Daarmee kwam na vijftig jaar zijn grote droom uit.

17

9

Werk in uitvoering n De Heemstraat/Delftselaan; reconstructie Tot en met 8 augustus wordt eenrichtingsverkeer ingesteld in de De Heemstraat tussen de Ter Heijdestraat en het Hobbemaplein waarbij rijden in de richting van het Hobbemaplein mogelijk blijft. De parallelweg van de De Heemstraat blijft vanaf het Hobbemaplein bereikbaar. n Hubertusviaduct Er wordt gewerkt aan de aansluiting van de nieuwe Hubertustunnel op het Hubertusviaduct.In verband hiermee wordt de verbindingsweg van de Raamweg naar de Waalsdorperweg en van de Waalsdorperweg naar de Raamweg afgesloten voor autoverkeer. Degenen die gebruik maken van deze verbindingswegen worden omgeleid naar de 600m verderop gelegen toe- en afrit nabij Madurodam maar zij kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de route Oostduinlaan - Carel van Bylandtlaan. (Brom)fietsers kunnen wel vanaf de Waalsdorperweg naar de Raamweg v.v. blijven rijden. De afgesloten verbindingswegen kunnen pas in het voorjaar van 2009 weer worden open gesteld. Om veilig en snel de aansluiting op de tunnel te kunnen maken wordt het verkeer tijdelijk in beide richtingen over de oostelijke rijbaan van het Hubertusviaduct geleid. De toerit vanaf de Raamweg naar het Hubertusviaduct (richting Prof. Teldersweg) blijft voor het verkeer geopend. n Lijnbaan/Prinsegracht; herstelwerkzaamheden spoorbogen De HTM is bezig met herstelwerkzaamheden aan de spoorbogen op de Lijnbaan/Prinsegracht. De herstelwerkzaamheden van de sporen zijn naar verwachting 11 augustus afgerond. Het kruispunt Lijnbaan/Prinsegracht is tijdens de werkzaamheden wel toegankelijk voor het verkeer, maar met beperkingen. Tot 11 augustus is het voor verkeer komende uit de richting van het Vaillantplein, niet mogelijk om vanaf het (korte) Buitenom de Lijnbaan op te rijden. Ook het verkeer komende vanaf de Prinsegracht kan tijdens de werkzaamheden niet linksaf slaan naar het (korte) Buitenom. Het verkeer vanaf het Vaillantplein richting Lijnbaan wordt in deze periode omgeleid via het (lange) Buitenom, Brouwersgracht en Prinsegracht. Als u in MCH Westeinde moet zijn, dan kunt u deze omleidingsroute volgen. Verkeer vanaf de Prinsegracht richting Vaillantplein wordt omgeleid via de Lijnbaan, Loosduinseweg en De Heemstraat. Omleidingen tijdens de werkzaamheden worden met borden aangegeven. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de dienstregeling van tram 2 en RandstadRail 3 en 4. n N14 (Sytwendetunnel); afsluiting Het stadsgewest Haaglanden werkt aan de aanleg van de tramlijn 19. Hiervoor zal aansluitend op de nachtelijke afsluitingen van de N14 de Noordsingel tussen de Sytwendetunnel (N14) en de Burgemeester Banninglaan worden afgesloten (in de richting van Voorschoten). Het verkeer wordt omgeleid via de Heuvelweg. De afsluiting duurt tot 1 oktober 2008.

Vanuit het gezichtspunt van de machinist komt de trein langs verschillende locaties in Madurodam. ‘Paleis op de Dam’ in Amsterdam (nog) een keer zien? Of gewoon even snel Schiphol aandoen? Op ‘Amsterdam Airport Schiphol’ staan de toestellen van ‘KLM’ en ‘Arkefly’ klaar voor vertrek. Dvd ‘Madurodam met de trein’, te koop vanaf 7 augusOok de grootste haven van Europa kan be- tus. Speeltijd 50 minuten, meer informatie zie www. zocht worden. Wie de dagelijkse gang van n Parallelweg; tramspoorvernieuwing nostalgiedvd.nl . Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben Tot 15 augustus wordt er gewerkt de tramDeaan Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: «Op 14 oktober 2006 sporen in de tramtunnel. In verband hiermee is werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, in de avond nacht een afgesloten aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonenen waar de rijstrook insuline het voor het verkeer. Met verkeerslichten lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen.wordt Dat het verkeergaat om-en-om afgewikkeld. bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulinehet vlugst via de buik, gedàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ien Segbroeklaan; reconstructie de 26 september plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken omTot der kindjewordt dat in ziekenhuis dehet Segbroeklaan en de en de diagnose staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te metenHoutrustbrug moet verwerken, gereconstrueerd. In verband hierom&de drie dagen zelf de canule gene-Stal blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kankerdoor zo’n hippo cadeauop tede doen. Met Van Doorn mee is de Ieplaan (aansluiting Segbroeklaan) paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro ik al zo’n tot 18 augustus afgesloten. Totzou 18 augustus wordt pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizend kunnen latentusde rijbaan van dehippo’s Segbroeklaan (gedeelte met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kindeverne waar ik een jong meisje zag sen de maken.» Ieplaan en de Houtrustweg) verbreed, de Teneur ren moeten de spuiten ook zo Sinds het het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten hele en ‘Hippo-idee’ in zakenlunch had gehad en daarna ook Op 19 mei 1961 opende prins Bernmiddengeleider verlegd een tweerichtingen vroeg bezoeken. mogelijk zelf washard met insuline. Omdat ik ver- pier, Barbara’s hoofd heeft postgevat, «De in naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. evenJedekan pier wilde Op leren dat plaatde nieuwe Scheveningse fietspad aangelegd. Van 18 augustus tot 15 sepdoendoor veel zieken- is ze gedreven op zoek naar samen pleegaspirante ben,zijn herken ik die lang moment werdsen. hij Daarvoor meegetroond navolging van voorganger prinsniet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het tember wordt een gedeelte van de Houtrustweg huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» de topman van de Exploitatie MaatHendrik, die de eerste pier, het Wan(gedeelte tussen de Sportlaan en Segbroeklaan) zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, schappij Scheveningen mr. A. Adama delhoofd Wilhelmina mocht inwijopnieuw ingericht en een met verkeerslichten halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Zijlstra naar de brug tussen het wanden. geregelde tweerichtingen fiets oversteek over inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die delhoofd en het restauranteiland. de Segbroeklaan aangelegd. Vante15maken tot 26 sepeen verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt Daar dook Neptunus bijgestaan door De nieuwe pier was het sluitstuk van tembermet wordt onderhoud aan de rijweg van de nooit twee glazen cola mag drinBarbara Flamand. Ook een een kikvorsman uit de baren op en de na-oorlogse wederopbouw van Van Boetzelaerweg uitgevoerd. ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses nog met zeewater in zijn baard, maar Scheveningen. De badplaats was nu als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de verder kurkdroog, sloeg de godheid weer geheel hersteld van de schade n Vaillantlaan/Parallelweg/Waldorpstraat/ voortdurend alert zijn. Bovenbus. de verraste Driebeek tot ‘Ridder in de die het in Tweede Wereldoorlog had Calandstraat Put) lastig, ja», lacht dien moet iedereen uit de omge«Ik val(De iedereen orde van de Zilveren Zeester’. Bovenopgelopen. Toen de Hagenaars na de Het verkeer moet«Ik rekening houden met vertraving van het kind op de hoogte te Barbara. heb dan ook niets te dien mocht de Rotterdammer zich lid bevrijding het Scheveningse strand gingenverliezen. als gevolg van degewoon vernieuwing van het zijn én meewerken.» Ik wil zo ontnr. 1 noemen van het ‘Hogere College weer opzochten, troffen zij er een spoorviaduct. Dit graag viaduct wordt ingekort en verzettend dat dit project Psychologe van Miljoenste Bezoekers’ en kreeg betonnen vesting aan. Bunkers in de nieuwd.slaagt. Ook de kruisingen met de Parallelweg en Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. ActriceHet «Maria is een tijdje naar een psyhij een ‘automatische koffiemachine, duinen, versperringen op het strand, de Waldorpstraat worden gereconstrueerd. lige spons waarop de kinderen heeft jenever Martine Jonckheere enwaarbij voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria een kruik en twee permade boulevard die in een verdedigingswerk wordt gefaseerd uitgevoerd dit jaar hun injecties kunnen inoefenen. lerbeperkt Bjorn De Wilde meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven nente flink toegangskaarten voor de Pier muur was veranderd, uitgewoonde de hinder blijft en erwillen slechts één rijrichEen leuke, aangepaste en peter worden van mijn hipken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanonvoor één jaar’. “Niemand gelooft me knuffel en geplunderde hotels. Maar bovenal ting wordt opgeheven. Om opstoppingen op de mij eenkom”, veel beter hulpmidvoor haar in leek po. Jeugdschrijver Marc De1 juli Belniet pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomenals ik weer Rotterdam zei hij waren ze geschokt door de verdwijVaillantlaan te voorkomen is het vanaf del om hun prikangst te overwinMariabeduusd. wil meewerken de knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat enigszins ning van hun pier. Die was hun in meer mogelijk om vanaf dedoor Vaillantlaan linksaf te te leren omgaan te klein is om allesDe te kunnen in een kinderten.de Een psychologe onderzoekt Pier gehuldigd. >Fotograaf nog onbekend. Pier kreegnen, in zijn eerste seizoenmet hun de veertig jaar van zijn bestaan – ge- Eenmiljoenste bezoeker van slaan intedeintroduceren richting van de Parallelweg. Dit (wijkziekte, om te troost te vinden en om in- bezoekers boekje. Dedient Belbij wordt ook eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten twee miljoen verwerken. opend in 1901 – lief geworden als gebonden) verkeer de Hoefkade al linkshun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi voor het dragen van zo’n pomp, geen andere Scheveningse uitgaansplek. Hij was het na de oorlog. De uitvoering bleef meestal steken Ondanks het slechte weer in die zomer van 1961 af te slaan. De komende maanden wordtbeer telover dedeziekte. Ik ben gin, nee?» afgesloten. Auto’s worden want vanaf datgebrek ogenblik je vergaren noemde VVV het toeristenbezoek toch bevrediof bij aanword investeerders. zomerse uitje bij uitstek, het doel van hun zondagse bij de goedkeuring kens één tunnelbuis Peter(s) en meter met een blogwas en er de oorzaak van dat de ook zichtbaar een diabetesgend. De vele regen was, zoals gezegd, vanaf halfook meibegonnen wandeling of tramritje en samen met het Kurhaus Maar uiteindelijk dan door de twee andere buizen geleid. De rijpatïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen 1961 een nieuwe pier te bewonderen. En dat deden mensen meer geld uitgaven. Ze gingen vooral naar hèt symbool van Scheveningen-bad. stroken worden versmald maar er blijven in de over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels In 1943, toen Scheveningen en het strand inmiddels de Hagenaars, Nederlanders en buitenlandse toeris- de bezienswaardigheden zoals Madurodam ( ruim spitsuren 2 rijstroken per richting bestaan. schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de Alinna maanden, op 21erjuli, kon 1 miljoen bezoekers), het Vredespaleis, het Mauverboden gebied waren, brandde de pier af en ble- ten massaal.sen hettwee lichaam. Maria bleek deklaar miljoenste bezoeker ven de metalen palen, waar de bovenbouw op had zeegod Neptunus alleszins voor, maar bleefontvan- ritshuis, de Gevangenpoort en het Bowling Centre R.A.M. Rotterdam. gerust, als werkeloze vingers boven het water uitste- gen, de heertoch ook Driebeek nog een uit tijdje verder Deze (‘bijzonder goed in trek’). Zo had het nadeel van een hij als Scheveningen een slechte zomer toch weer een voordeel. ken. Plannen voor een nieuwe pier waren er genoeg vertelde datnaar deexpediteur psychologeop gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

TerugBlik

Foto’s uit het Haags Gemeentearchief

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


10

Uit

16 ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Internationaal Orgelfestival in Het wonderland va Grote Kerk met vijf concerten weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranjeook attriCHRIS SNICK programma te hebben samendit jaar een interessant

Oranjekoorts stijgt gesteld. In vijf concerten zullen vermaarde binnen- en buitenlandse organisten op het veelgeroemde Metzler-orgel te beluisteren zijn. Veel aandacht wordt besteed aan de honderdste geboortedag van de grote Franse componist Olivier Messiaen (1908-1992) en zijn Duitse collega Hugo Distler (1908-1942). Hun orgelwerken worden gekenmerkt door een hoogst individueel klankidioom. Het Metzler-orgel is bij uitstek geschikt voor de vertolking van muziek uit de stijlperiode van beide componisten.

Het openingsconcert wordt op zaterdag 16 augustus gegeven door Jaap Kronenburg. is de bespeler PartyHij Max. Devaste absolute hit is van daarhet tal. Ze brachten zelfs een speciale De eerste wedstrijd van de Nedervermaarde Garrels-orgel in oranje de Grote Kerk te Maassluis. leeuwenpak. «199 euroHij ‘oranje-catalogus’ uit met niets landers is pas op 9 juni tegen Ita- een speelt de Duitse romantiek, omlijst door dan feestmateriaal voor in de trihet, maar je valt wel op in de lië. Maar in het orgelwerken Nederlandseuit kost eeuwse Nederlandse composities van MariusEric Mon- bune of de woonkamer. Het suctribune», zegt zaakvoerder Hulst is het 20ste alsof we al middenin nikendam enhangen Paul Christiaan Westering. Buysse.van «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een het EK zitten. Aan cafés Op dinsdag 19 augustus wordt het orgel bespeeldook, door brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je goedkopere oranje attributen oranje wimpels en opblaasvoetJanetalages Jansen, primeert organist van de Domkerk in Utrecht. Zijn pro- een oranje T-shirt met leeuwenkop ballen, in de biedt interessante confrontatie tussen Franse en een flap die je omhoog kan klapook dat ene gramma kleurtje. En zelfseen in de Duitse muziek uit verschillende stijlperioden. Twee be- pen. «Precies een brullende etalage van en de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook van Messiaen en Distler worden ver- leeuw», zegt zaakvoerder Gerard langrijke composities nog een oranje boadoor of dasbarokke om het werken van Couperin en Bach. den Herder, terwijl aan de kassa gezeld lijf. «We hebben zelfs oranje Het derde concertvi-op woensdag 29 augustus wordt ver- enkele dametjes zo’n shirt kopen. brators», zegt ééndoor van de debefaamde verzorgd Amerikaanse organist James Da- «De voorbije week vlogen ze de koopsters. «Een gewone, uit éénOberlin. om vid Christie Hij geniet vooral grote faam als deur uit, iedereen neemt ze mee.» de G-spot te stimuleren danmuziek. vertolker van en oude nog drie ‘vibrerende in devan de Haagse Grote Kerk, Ben van Toeteren De vastekogels’ organist kleuren van de Nederlandse Oosten, is donderdag 21 augustus te beluisteren. In zijn Helemaal klaar voor de strijd zijn vlag.» Even programma later haalt hetworden meisje 20ste eeuwse Franse composities van de cafés. In Café Santé hangt het nog twee kleine voetballetjes Jupiler maakt deze oranje toeters. Messiaen, MarcelboDupré (de leraar van Messiaen) en Louis plafond vol met oranje alpenhoven die metVierne een touwtje aan el(de leraar van Dupré) afgewisseld door koraalvoor- rens. «Wie tien biertjes bestelt, kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas spelen van Johann Sebastian Bach. Een pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een seksgen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met Het slotconcert wordt op met zaterdag 23 augustus bekkenspieren. Daarvan krijg je ten ‘Miss Holland’ of eengegeven voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje boa door de befaamde Franse organist Louis Robilliard een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe hetuit zijn door Jupiler. Bij gebrek aan en dito Lyon. Hij wordt gerekend tot de orgelvirtuo- Rode Duivels op het EK, hebben ze zit met deopvallendste verkoop? «Betrekkelijk De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. zen van deze tijd. Op zijn programma composi- beslist de Nederlanders te sponsoIn vijf concerten zullen binnen- en buitenlandse organisten op Leeuwenpak goed, maar destaan grotenaast stormloop de zomer van het WK 2006 werden er bij onze Duitse Franse orgelwerken de 19de en ren. Landverraad? Kan best, maar het veelgeroemde Metzler-orgel te beluisteren zijn.> Foto: PR Wie ties nog komen. Het uit vertrouwen tochvan ietsBach minder op- enmoet noorderburen 125.000 extra tv-toestellen ver20ste eeuw, waarvan eeniswarm pleitbezorger in de ploeg een beetje zoek, hé. is. daarom zullen wij er niet minder gewonden naar de tri- Robilliard kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. informatie www.haagsorgelHet Internationale Orgelfestival in de Grote Kerk aan de Nadere Pasverkrijgen als ze gaanvia winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» bune wil trekken,is te Torenstraat staat dit jaar voor een belangrijk deel in het te- kontakt.nl kan terecht. bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus ken van twee grote 20ste eeuwse componisten, Messiaen kale oranje gebak, is het wel nog even ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maar al te graag winnen. Want naast de verkoop en Distler. Het festival omvat vijf concerten en opent op Aanvang alle concerten 20.15 uur. Toegangskaarten (inclusief programmaWinkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, zaterdag 16 augustus. Het slotconcert vindt op 23 augustus boekje) uitsluitend verkrijgbaar aan de kerkzich op de alvast avond van het concert vanaf verkopen we de oranje tompoes», schaart frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt verkoopster in dedown. Hema.Would spelconsoles om wedstrijden te spelen als en wate plaats. 19.45 uur. Pat de Andrea, Down, down, the fall never come to an end!, na 2006, inkt, potlood hetenNeder«Zelfs bij een bakje kun je geïllustreerd zoete broodjes de toonbank. Neem daar De ‘Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Den Haag’ meent Toegangsprijzen: € 10/€ 8 (20 en 23achter augustus) € 7/€ 6 (andere concerten). Looking-glass door koffie Lewis Carroll, door Patover Andrea. landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur de RaadenNederlandse maken met van de cultuur historie van Wie zich graag toerist in eigen stad Detailhandel. «Mensen kij‘de stad aan zee’. wil voelen of gewoon wil genieten ken nu even niet meer op een paar honderd Spinoza van al het mooie van Den Haag kan euro meer. Het moet De redactie van ‘Den Haag zo Centraal’ allemaal groot nu deelnemen aan de rondvaarmocht één van de mogelijk rondvaarten zijn.» meemaken. Kees van Room, de toen aanten van stichting ‘De Ooievaart’. wezige gids, duiktGevoelig niet alleen in de Deze stichting organiseert de hele geschiedenis van deDebruggetjes, oude supermarktkepanden en grachten, vertelt ook zomer rondvaarten in de wateren tensmaar doen ook gretig het nodige over het hedendaagse Den mee aan de oranjevan de Haagse binnenstad. Haag. Samen met de Albert schipper koorts. HeijnOlav liet Ammerlaan start rondvaart aan—de 24de miljoen Welpies Bierkade. “Spreekt iedereen Nederdoor Dominique Snip pluchen mini-leeuwtjes — lands?”, vraagt Kees voor dezulzemaken dienog ze in winkels lenDuitser uitdelen.steekt Volgens een stuzijn vinger Een echte ontdekkingsreis van ander- kerheid. Een die van marktonderzoeksbuwordt er een Duitse kaart half uur langs de Haagse grachten. op. Voor hem reau Gfk kan de EK-gekte deVeelsugrachten gehaald. Men komt er karakteristieke panden, van de Haagse permarkten miljoen begonliefst de 45 tocht na euro een opverkades en steegjes tegen die allemaal belovend Niet meedoen, ook uitgeslowelkoming van alleis dan aanwezigen aan een eigen verhaal hebben. Je ziet niets- brengen. ten. «Het keert zich tegen je als jezoals er niet boord van dezelfs ‘Prins Maurits’ het vermoedende Hagenaars en HageneDe film ‘4 maanden, 3 weken en 2 dagen’ is één van de Haagse hoogtepunten in het Filmhuis. > Foto: PR aan meedoet» zegt Joop Gfk. «De Nebootje heet. EenHolla knusvan vaartuigje met zen of mensen van buiten Den Haag derlandse consument is daar zeer gevoelig binnen aan weerszijden bruine voor. lange rondlopen, andere aangemeerde boten In het verleden was al duidelijk te dat kan nemen. en soms ook nog een eenzame reiger. banken waar men plaats merken consumenten van regenen winkel wisselen boodMocht het zijn erom ook ponDen Haag kan in haar volle glorie nu schappen te doen als blijkt dat winkel niets cho’s beschikbaar in hun de ‘Prins Mauwaargenomen worden vanaf één van (CSG) extra biedt.» rits’. Vergezeld door een zacht briesje de vier boten van ‘De Ooievaart’. Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers wordt vanuit de Bierkade de Dunne De directeur van de stichting is Peter Bierkade( bekend van het festival Jazz er ook getracht wordt sceptici te berei- veelzijdig en voor een breed publiek Duivesteijn (46), een geboren en ge- in ’t Gracht) ingevaren. Maar eerst Het Filmhuis Den Haag herhaalt ken.ONDERZOEK Hildert Raaijmakers: “Een ieder de geschikt. “Zo hebben wij ‘Heimatklan- togen Schilderswijker. Uit liefde voor moet het bootje onder de ‘Wagenbrug’ deze AANKONDIGING zomer traditiegetrouwOPENBAAR de denkt dat het Filmhuis niets voor hem ge Vom Juchzen Andern Gesangen’, een Den Haag, in het bijzonder voor de door. Eén van de oudste bruggen van of haar is, krijgt nu de kans om kennis echte Duitse film en ‘Lady Chatterly’, Bierkade en het Groenewegje (dat ligt de Wagenstraat, vertelt Kees. Daarna meestOpspraakmakende films van 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk te maken met onze genres”. En daarmee een heuse Franse film”. Ook ‘Control’ aan deDe andere kant van de Bierkade)par-wordt de Paviljoensgracht aangedaan Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vasthet afgelopen seizoen. Van 7 wil het meerdere doelgroepen van de Hagenaar Anton Corbijn ont- heeft Peter Duivesteijn zeseen jaar geletij staat vandaag voor zware be- waar de bekende Spinoza Benedictus gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en Filmhuis aanpassingen van de films die deze zomer breekt niet. Volgens de communicatie- den samen metZeWilma van Leeuwen augustus tot en met 3 september slissing. moet bepalen of de stem-(wijsgeer, 1632-1677) toen woonde. de stedenbouwkundige voorschriften voor inbereiken. delen vanAan de gemeenten herhaald worden, zijn een aantal crite-is opnieuw Schram met de rondman van het ongerustheid Filmhuis zijnontstaan de Franse Maldegem en Eeklo. men van debesloten voorverkiezingen in Mi- Langs de Zuidwal, waar de SchildersIn Turkije grote over en Chris kunnen filmliefhebbers de ‘Haagse ria verbonden. Zehetmoeten goed vaartenchigan te beginnen. Gestart met een wijk begint. Kees legt uit dat deze wijk films hetscheiding meest intussen trek bij hetenHaagse en Florida alsnog meegeteld debekeken stilaan vervagende Kerk Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over plan tijdens Daar- zijn die nu uitgegroeid publiek. komt goed uit want worden. Een positief antwoord zou speciaal voor arbeiders is gebouwd. Aanleiding nieuweDat verregaande richtlijnen van er het groep vrijwilligers Hoogtepunten’ aanschouwen. na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 zijn juni tot en methet 21 afgelopen augustus seizoen. Hillary Clinton een laatste Religieuze naast isHet hetplan zaak te bezienDirectoraat of er nog voor zestig(foto) man, wordt dewa- Nu is de wijk verworden tot één van staan er maarZaken, liefsteen zesstaatsinstelling. op het pro- is tot ongeveer 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. ligt om tijdens terkansje geven de strijd tegen de krachtwijken van Den Haag. periode op de volgende plaatsen ter inzage: een kopie verkrijgbaar is. Hildert: “Niet gramma. Verder zijn er rolprenten uit organisatie vanuit het om ‘Havenkantoor’ door die Dominique Snip • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Obama te winnen. Maar gebruik deodorant of parfum buitenshuis is uit aan deBarack alleen de kijkcijfers bepalen ofHet een film van Bierkade draaiende gehouden. Roemenië, Spanje, de Verenigde Staten • bij het de niet? afdeling Planning van het Departement wordt Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. denook boze. lichaamsvormen goed Peter Duivesteijn: teruggehaald of niet, maar de Vrouwelijke “De grootste waarde en Italië. “Aan een ieder ismoeten gedacht”, Wie kent In Ruimtelijke het Filmhuis draait Skyline Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van Vorig overspel heeft te vertelt Hildert Raaijmakers. jaaren van de stichting zijn de vrijwilligers. Tussen de lelieblaadjes door komt het een leuke film, maar helaas is er geen tijd programmeur van het Filmhuis Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen reizen, kan leiden Zij bepalen Michigan en Florida Lebenmogen de sfeer en dewerden krachtuitgeslovan gezelschap nog langs het ‘Diakonie wasniet hetalleen publiek heelwant erg dat enthousiast om deze te gaan zien. Is er eindelijk tijd beslissen”. Een film zoals ‘ Das U kunt het plan ook downloaden van de website totseizoen roddel over hunhet eerbaarheid en kuisheid erger de organisatie. ten omdat ze hun voorverkiezingsdaVol enthousiasme heb- Weeshuis’, dat in 1867 is gebouwd. over programma. Hildert: en “Niet vrijgemaakt om het Filmhuis te bezoe- der Anderen’ die het afgelopen www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. overspel. tegen zin van degrootgepartijleiding tiem argument kunnen gebruiken om is niet in alle films van het Filmhuis zijn even be- ben wijtum samen ‘DedeOoievaart’ ken, wordt de film niet meer vertoond. hoog in de ‘box-office’ stond,nog: Ouders stierven toen namelijk vaak Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parGoedindienen nieuwstotvoor degenen die deze de ‘Haagse Hoogtepunten’ opgenomen. kend, maar toch zijn er mensen warm maakt”. De stichting wil dat mensen op zeer jonge leeftijd in verband met uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die is moderne Turken gordijnen in jagen.teTurkse score in beide staten broodnotijnotabelen die vrij door mogen kiezen zoals ‘No country for old men’ op een geheel andere manier te maken omdenaar het Filmhuis ko- de stadgoede ervaring hebben. Ook ditgemeente jaar krijgen zij ofNet ziekten die ontstonden gebrekontvangst bewijs bij de in kwestie verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar deze Duitse film Koning na een lange looptijd men”. Ook in het gezellige Filmhuiscafé leren kennen. Belangstellenden voor kige sanitaire voorzieningen, weet de gelegenheid gemiste filmsvoor alsnog te Ordening naar de Vlaamse Commissie Ruimtelijke (VLACORO), onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. zien. En natuurlijk ookBrussel. favoriete pas onlangs van het programma ver- en -restaurant is het goed toeven. “Een een rondvaart kunnen voor € 9,75 Kees van Room te vertellen. GeduAlbert II-laan 19 kunnen bus 13, 1210 velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte dwenen. heerlijk diner of drankje in combinatie (kinderen tot 12 jaar € 5,75 en baby’s rende de rondvaart kan de skyline rolprenten nogmaals bezocht worden. dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten plaatsnemen van de au- 67. met een goede film, zorgt voor een leuk gratis) staten ‘Haagse Hoogtepunten’ wordt overivanstond, Den Haag waargenomen worden binnenin eneen Obama slechts is het zeer onwaarschijnlijk dat thentieke open bootjes. Er is plek voor avondje uit”, meent Raaijmakers. gens niet alleen om deze redenen ge- Control met onder meer imposante gebouwen Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario 24 personen, een andere boot van houden. Hildert Raaijmakers van de Hildert Raaijmakers laat weten dat er als de ‘Zurichtoren’ enmogelijk de ‘Hoftoren’. met nogin drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder comprode stichting passen er in 32.de Erbuurt is eenvan gidsObaafdeling ‘Communicatie en Educatie’ voor ieder wat wils getoond wordt. De Het volledige programma van Haagse HoogteHedendaagse taferelen zoals de minisopnieuw dicht mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) aan boord liefhebbers kennis laat van het Filmhuis Den Haag zegt dat programmering is net zoals vorig jaar punten staat op pagina 19. teriegebouwen, ambassades enFoto nog te ma’s die totaalscore komen en dat als ulReuters

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Door de Haagse grachten

Filmhuis Den Haag herhaalt de best bekeken films van het seizoen

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

17

11

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

an kunstenaar Pat Andrea

Veel mensen hebben wel wat jeugdher- kinderboek wordt gekozen. Volgens Aninneringen aan het verhaal van Alice in drea is ook de nodige erotiek aanwezig Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem in de teksten van Lewis Caroll. In een Wonderland. Ouders hebben menigmaal uit het boek van de Brit Lewis Carroll interview zegt Andrea dat dit doorklinkt ontwierp een unieke nijlpaardknuffel jonge diabetespatiëntjes voorgelezen die en ook de verfilming van in het oorspronkelijke verhaal: “Het is De eerstvolgende Eetrubriek verschijnt weer in de krant van 22 augustus. Disney heeft in heel wat huiskamers net als in de tekst van Caroll, die volgens leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. een paar weken Barook doordrongen is van erotiek. Alice gezorgd dat erSinds even weggedroomd kon mijspit wordt volwassen, ze ontbloemt. Het is worden. Nu is er in het Gemeentemubara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere seum een tentoonstelling over de Alice- geen onschuldig meisje”. boeken van de de zorg schrijver wiens echte project. Inspiratie en drive haalt ze uit voor haar dochtertje Manaam Charles Lutwidge Dodgson was. Konijn ria (10). Het meisje kreeg tweeDejaar geleden suikerziekte en dat zetteHaas, de Gekke HoedenmaHaagse kunstenaar Pat Andrea maakDe Maartse te voor het boek ‘Alice in Wonderland’ en ker, Het Witte Konijn en de Hartenkohet gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de opvolger ‘Through the Looking-Glass ningin: allemaal zijn ze te vinden in de and what Alice found there’ een reeks fantasierijke schilderijen die Pat Andrea de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ikmaakte. wil iets kunstwerken. Maar het blijft niet bij WonAndrea’s voorstelling lijkt niks op de derland alleen. doen voor kinderen die net alstekeningen Maria levenslang hebben gekregen. En Andrea reisde ook met die John Tenniel maakte bij Alice naar het land achter de spiegel uit werk 1870. HetMathilde.» welop- Lewis Carroll’s tweede boek Through dit moét lukken. Desnoods belhetikoriginele zelf aan bijuitprinses gevoede blondje dat zich verwondert the Looking-glass and what Alice found BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER over alle bizarre gebeurtenissen in Won- there (Alice in Spiegelland). Hier verblijderland, is nergens te vinden. Andrea’s ven de misschien minder bekende, maar werk is surrealistischer, rauwer en Alice daarom niet minder bijzondere personaneemt verschillende gedaanten aan. In ges als Humpty-Dumpty, Tweedledum de wereld van Pat Andrea is het meisje en Tweedledee. getransformeerd tot een meer zelfverze- De schilderijen zijn niet bepaald tot stand kerde, jonge vrouw. In elk schilderij kan gekomen op een manier die traditioneel ze er anders uitzien: blond- of roodharig, is voor boekillustraties. Andrea werd gegroot of klein. De enige constante factor vraagd om een bijzondere uitgave van zijn de sportschoenen die zij draagt. Alice in Wonderland en Alice in SpiegelPat Andrea volgde zijn opleiding op de land te illustreren, maar in plaats van Koninklijke Academie voor Beeldende kleine tekeningetjes maakte hij grote Kunsten in Den Haag. Wellicht zat de werken van 150 x 180 cm. Andrea werkte lust om kunst te maken wel in het bloed. drie jaar aan de schilderijen, waarvoor Hij was namelijk zoon van de schilder hij voornamelijk waterverf en houtskool Kees Andrea en de tekenares Metty Nae- gebruikte. Voor elk hoofdstuk maakte zer. Nu woont Pat Andrea afwisselend in hij twee afbeeldingen, waarin zowel de Parijs, Buenos Aires en Den Haag en mag meest roemruchte scènes zijn te ontdekhij zich professeur aan de Parijse École ken als minder bekende onderdelen van Nationale Supérieure des Beaux Arts Wonderland of het land achter de spienoemen. gel. De technieken die Andrea gebruikt, De Haagse kunstenaar is al lange tijd ge- zijn al even veelzijdig als het verhaal en fascineerd door het bijzondere verhaal de afbeeldingen. Hij gebruikt zowel verf van Alice en de excentrieke personages als potlood, de ene keer tot in het uiterste die ‘Wonderland’ bevolken. Voor een gedetailleerd, zoals de jurk van de Harspeciale uitgave van het klassieke kinder- tenkoningin, de andere keer volstaan een boek en zijn opvolger, Alice in Spiegel- paar duidelijke lijnen om een personage land, maakte hij levensgrote illustraties. neer te zetten. In het zijn me oeuvre seks vaak een neur: datprohet uiteraard geen pretlone we can do so En ik voel nog heeft denken: ziekte is, maar dat daar little, together wethe ‘Het zal minente toch dátrol niet zijn, ze-best tige gespeeld, opmerkelijk erverf, uit Alice in Wonderland en Through Pat Andrea – Alicetein Wonderland, Gemeentemugenwoordig vanalles aan28teseptember. can do so much’. ker?!’. Indus hetdat ziekenhuis juist hij kregen tot illustrator van eentoch seum. Tot en met Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insuZangeres Angelique Beauvence heeft haar passie gevonden in de jazz. > Foto: PR schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties Het park De Paauw biedt zondag een zangeres in de huid van Marilyn Monzoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral traktatie voor oog en oor. Naast de beel- roe. Of ze pop, jazz of een ware ‘BroadDeze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het dententoonstelling ‘Hoogspanning’ die wayshow’ zal opvoeren, is nog een vernaast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar al eerder door prinses Máxima werd ge- rassing. wordt. Suikerziekte ters. «Onze pandenhuisspreuk», dan wassten ze invan eenOlav coma gesukNaast reguliereis rondvaarten langs de opend, zijn er tijdens een openluchtcon- De tenor ‘La Voce’ Arwin Kluft komt een zorgen vooronderschat een veilige voltooien zoalsknikt het nieuwe Barbara. «Daar dat staataan mijn aantal mensen misschien nog bekend Hilton Hotel de gezin Mauritskade tocht. En af en toe kunnen geparkeer- Haagse Grachten organiseert ‘De Ooi- cert tal van artiesten te horen. voor en dat willen wij ook uitdravoor. Hij zong al op de opening van de gebouwd wordt- zijn ook vanuit een de auto’s langs de kades het uitzicht evaart’ ook vaarten naar Delft. Verder gen. In je dooie eentje krijg je bijander perspectief te bezien. Tijdens verpesten, maar dat moet maar voor kunnen er ook speciale arrangemen- Het muzikale programma begint om beeldententoonstelling. Hij heeft al een na niets voor mekaar. Zeker niet 15.00 uur, waarbij de Wassenaarse Green- reeks televisie-optredens achter de rug. dehet rondvaart moet ‘Prins als op een dag eensde goed foutMaurits’ lief genomen worden. De rondvaart ten worden geboekt. komt aan zijn einde aan de Bierkade, ville Seven Mainstream Jazzband onder In 1998 won hij de finale van het TROSonder een aantal lage bruggetjes door, loopt. Want dat vergeten velen: leiding van Han Beekkerk van Ruth het programma: “Una Voce Particolare”.Vier dus afvan en de toeene is het On- maar eerst volgt nog het verhaal van Rondvaart langs de Haagse Grachten/georgadat het dagflink op debukken. anjaar later deed hij mee aan de Sound Mix spits afbijt. dersoms de bruggen kunnen dere lelijk kan keren.»nog de nodige de moord op de Haagse prostituée niseerd door ‘De Ooievaart’/ ontvangst in het Ook Den Haag is vertegenwoordigd op Show van Henny Huisman en de RVU spinnenwebben voorkomen. Sommige ‘Blonde Dolly’, die de Nieuwe Haven Havenkantoor aan de Bierkade 18b/Reserveren maakte een reportage over zijn artiestenhet dochtertje Wassenaarse grondgebied. Het Kobochten die het vaartuig moet maken op de kaart heeft gezet, als de boot on- gewenst op het nummer 070338 58 00/Meer Verwarrend Barbara Flamand met Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben leven. ninklijk mannenkoor Die Haghe Sangzijn heel«Op scherp, maar de stuurkun- der de gelijknamige brug heen vaart. informatie over de afvaartendiabetes www.ooievaart.nl en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: 14 oktober 2006 hers zal liederen zingen onder leiding Hij heeft samengewerkt met Willeke Alwerden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, berti en de zanger heeft verschillende vanZe dirigent hetSiebers. suikergehalte in haar bloed kan Jos aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. tonen waar de insuline het producties muziekreizen gedaan Beauvence is er met op peil te houden, moest ze in het zijn. BoosAngelique lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerdZangeres snelstenwordt opgenomen. Datmet en Frans Bauer. haar temperamentvolle be- Marianne keer perOoit dag insulinenog no- begin viermuziek. bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook gaatWeber het vlugst via de buik, gespuiten toegediend dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, gon vraagt ze in de popmuziek, maar nukrijgen. heeft Ook volgd door armen en benen en moet vijfDe keer per mama, moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, bips. Ik droom‘Hoogspanning’ ervan om aan ie-het ze haar passievandaag gevonden inze denog jazz. Gratis openluchtconcert . Voor in haar prikken de der dan ook plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dat in het ziekenhuis bühne is haardag plaats en vinger daar hoort eenomraadhuis de kindje Paauw, Raadhuislaan 22, Wassenaar. glucose bij. in haar bloed te meten en de15diagnose staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom moet verwerken, flinkekundosis glamour Soms kruipt de Aanvang: uur. blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten Teneur was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, De nominaties voor de Haagse sport- Diagnostisch Centrum Haaglanden (juhalen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Carola De Uilenhoed), Haaglanden sponsorprijs ‘Gulden Ooievaar’ zijn be- doka Marijn inspuiten met insuline. Dat het op Valck: iedereen die Autolease (golfer Xavier Ruiz Fonhof) kend. De verkiezing is voor een groot een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken en Zier Running gehandicapte deel voorbehouden aan het publiek. nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara(visueel Flamand. Ook een atleet brief Petervoor Dijcks); team: ken. Maria kan wel degelijk leven prinssportsponsor Filip en prinses Groen (SV’35), ING Bank Tot 22 augustus kan namelijk gestemd Rederij als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op (Hocde worden op de favoriete sportspon- key Club voortdurend alert zijn. Bovenbus.Klein Zwitserland), AJ Sports Haagse clubs, o.m. sor via www.guldenooievaar.nl. De (diverse dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja»,handballacht Hellas en dan korfbalvereniginprijzen worden op 28 augustus door vereniging ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb ook niets te Haghe,IkHKV/Ons sportwethouder Sander Dekker uitge- gen Die zijn én meewerken.» verliezen. wil gewoonEibernest); zo ontevenementen: Rabobank (Rabo reikt in het Hommerson Beachstadion sponsor zettend graag dat dit project Psychologe Challenge de Sportbank), AEaan de Boulevard. De sportsponsoren Beachslaagt. Mijnendoortastendheid ookChallenge vruchten Cup) af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psy( Aegon en Siedie kans maken op een ‘ooievaar’ zijn GON werpt spons waarop de kinderen chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria mens Martine (SiemensJonckheere Open). en voetbalin deheeft klasse lige sportsponsor individueel: wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hippompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook erevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi begin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Peter(s) en meter blog en ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een Het UIT-festival op zondag 7 septem- staat op het festival en de band ‘Niet te patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen ber, waarmee het nieuwe Haagse cul- vermijden’. Intussen is bekend geworover de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels turele seizoen wordt ingeluid, werpt den dat de 24-jarige gitarist Spike van schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de z’n schaduwen al vooruit. Muzikale Di-rect is getrouwd met zijn vriendin sen in het lichaam. Maria bleek er hoogtepunten worden onder meer de Josje. Ze hebben elkaar vorige week in alleszins klaar voor, maar bleef Haagse popgroep Di-rect met ‘Tom- het buitenland het ja-woord gegeven. toch ook nog een tijdje verder my’: de rock-opera van de Britse rock- Op de site van Di-rect zijn al talrijke naar de psychologe gaan. Ze had band The Who , ook de groep Nits felicitaties binnengekomen. Dobberen op de Haagse grachten met De Ooievaart. > Foto: C&R die begeleiding nodig omdat ze

Coos Versteeg is op vakantie

Muzikale middag in park De Paauw

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A n, stad vanuit een ander perspectief Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Nominaties ‘Gulden Ooievaar’ bekend

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

‘Rock-opera’ Tommy uitgevoerd op UIT-festival


16

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Den Haag

Centraal

staatbuten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken in het tot Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

HAAGS HISTORISCH MUSEUM

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijnu even niet meer FOTO:ken Fotostudio Jacobson op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Den Haag Centraal schrijft geschiedenis, 15 mei t/m 1 september 2008

Gevoelig

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

Den Haag Centraal viert het 1-jarig bestaan met een fototentoonstelling in het Haags Historisch Museum. Met portretfoto’s van beroemde en markante Hagenaars en de foto’s van de societypagina.

TENTOONSTELLINGEN 2008: www.haagshistorischmuseum.nl Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

ik vier het mee en neem een jaarabonnement – 52 nummers - op Den Haag voor € 52,50. TOCHCentraal NOG WATERKANSJE Turkse staat bemoeit zich VOOR HILLARY CLINTON? met parfums, flirten

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Deze actie loopt t/m 13 augustus 2008.

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk viert het 1-jarig uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastbestaan met een gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van in dit geval de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten fototentoonstelling in Maldegem en Eeklo. In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over

en solo reizende vrouwen

het Haags Historisch Museum. Met portretfoto’s van beroemde en

de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan markante Hagenaars en de foto’s van de societypagina, zoalszijn dienieuwe verregaande richtlijnen van het Aanleiding na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008.in Elke kan aan dat onderzoek Het plan ligt tijdens deburger 52 nummers van dedeelnemen. eerste jaargang zijn verschenen. die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit die nu een jaarabonnement • bij Iedereen de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departementafsluit Ruimtelijke den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. FlirtenTelefoon: is een vorm van overspel en ontvangt twee gratis toegangskaartjes Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden t.w.v. € 8,-om dezevantentoonstelling te U kunt het plan ook downloaden de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. gaan zien en krijgt – tijdens het bezoek Adviezen, opmerkingen of bezwaren overhet het boek plan kunt schriftelijk aan het museum - tevens vanu de indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen tentoonstelling aangeboden: ‘Denhem Haag ontvangst bewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur aangetekend naar Centraal de Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning schrijftvoor Geschiedenis’ , t.w.v. € 15,--. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

De Amerikaanse Democratische parabonnementsbedrag te betalen tij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand.

E-mail:

Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdanog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse in beide staten broodno- 45001, tijnotabelen Stuur de ingevulde bon naar: Den goede Haag score Centraal, Antwoordnummer 2504die VC vrij Denmogen Haag. kiezen columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen Een postzegel is niet nodig. Of vraag uw abonnement direct aan op : www.denhaagcentraal.net — naar onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. of telefonisch op 070 – 364 velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze ge- 4040. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Den Haag Centraal registreert enkele van de doorstaten u verstrekte gegevens de ontvanger op de te houden activiteiten van binnen en om Obama slechts 67.hoogte stond, is hetvan zeer onwaarschijnlijk dat Den Haag Centraal. Deze worden niet aan derdenDaardoor verstrekt voor commerciële doeleinden. zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Cultuur weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

17

13

Weer belangstelling voor componist Léon OrthelMARIA (10) MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE

Herrezen na de vadermoord

ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem muziek. Om die later weer blozend de rug toe te ontwierp een unieke nijlpaardknuffelkeren. die Nu jonge wordtdiabetespatiëntjes wel ingezien, dat veel van die ouIn de jaren zeventig moesten ze het veld ruimen, dere, meestal in de eerste decennia van de vorige leert hoe ze zichzelf moeten Sinds een paar weken spit Bargeboren componisten ten onrechte opzij zijn de componisten die tegenwoordig met inspuiten. de term eeuw geschoven. ‘verloren generatie’ worden aangeduid. Lex van bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere Delden, Marius Flothuis, Henk Badings en Hans Van een herwaardering komt echter in de praktijk, elk zorg geval bij de orkesten, nog weinig terecht. Het Henkemans behoorden er en toe. drive En ook haalt zeker Léon project. Inspiratie ze uitinde voor haar dochtertje MaOrthel (1905-1985), de Haagse componist die on- is de cd-industrie, die dit beeld op gezette tijden corria (10). Het kreeg twee jaar suikerziekte en op dat rigeert. Léon Orthel – klemtoon dezette laatste lettergeveer dertig jaarmeisje hoofddocent piano aan het Ko- geleden greep – is een duidelijk voorbeeld. Ook hij was een ninklijk Conservatorium is geweest. het gezinsleven zijn de kop. «Het was tijdje eenop ramp. Iedereen zoek naar de juiste onderschat stijl, ging met twaalfAfgeserveerd werden op ze door modernisten. Want, zoals het vaak gaat: de nieuwe generatie kon toons-regels aan de slag, maar voelde al snel dat hij deop impact diabetes.naDaarom ben ik actie geschoten. IkEen wil iets op het ietsin deed wat niet bij hem paste. onlangs pas de eerstevan rij plaatsnemen eerst collectief Nederlandse label Etcetera verschenen vadermoord te hebben gepleegd. Ze waren plotsedoen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen.dubbel-cd En ling oubollig geworden, die kamermuziekwerken laat horen dat de man die door zijn leerlingen als stil introvert wordt omschreven uitgesproken emotivan Delden en die Desnoods symfonieën van Badings. ditVan moét lukken. bel ik zelf en aan bij prinses Mathilde.» door Aad van der Ven

De generatie van Peter Schat en Louis AndriesBARBARA EN JOHAN VAN BEVER sen richtte VUYLSTEKE zich op de post-Weberniaanse seriële

onele muziek kon schrijven.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

De onlangs verschenen dubbel-cd laat horen dat Orthel uitgesproken emotionele muziek kon schrijven.

Leerlingen

Den Haag kende hem niet alleen als componist. Dertig jaar was hij hoofddocent piano aan het Koninklijk Conservatorium. Wekelijks sloeg hij de deur in de Aardbeistraat achter zich dicht om naar de hoofdstad te reizen, waar hij tegelijk docent compositie aan het Amsterdams Conservatorium was. Ook buiten de muziek had Léon Orthel veel interesses. Geschiedenis bijvoorbeeld, ook toneel en vooral beeldende kunst. Rolf Orthel, één van zijn twee zonen en bekend als maker van filmdocumentaires, herinnert zich dat zijn vader als hij tussen de lessen even vrij had vaak van de Korte Beestenmarkt naar het Mauritshuis liep. “Het Oestereetstertje van Jan Steen was zijn lievelingsschilderij. Daar kon hij heel lang naar kijken”. Zelf had Léon Orthel aan hetzelfde conservatorium compositie gestudeerd bij Johan Wagenaar, de schepper van talrijke kleurrijke orkestwerken. Het zonnige en bruisende van zijn leraar bezat Orthel niet. Hij had andere kwaliteiten. Theo Loevendie, één van zijn Amsterdamse compositieleerlingen, zegt dat hij met sympathie aan Orthel terugdenkt. “Hij was een beetje stijve man, afstandelijk ook. Maar heel vriendelijk. Ik herinner me dat hij zich vooral op de Franse

muziek concentreerde. Ik moest onder meer Franse pianostukken orkestreren. Ik was in die tijd ook in de weer met jazz. Dat vond hij helemaal niet erg. Hij was volgens mij zeer ruimdenkend. Zijn Tweede symfonie vond ik destijds een ontzettend goed stuk. Hij is ten onrechte op de achtergrond geraakt. Zoals velen van zijn generatie”. De zangeres Ank Reinders maakte al in haar studietijd kennis met Orthel. Zij zong diens liederen opus 26 en herinnert zich zijn galante handkus na afloop van de uitvoering. De sopraan weet ook nog dat Orthel’s liederen bij conservatoriumdirecteur Hendrik Andriessen niet in goede aarde vielen. Hij sprak van ‘praatliederen’, waarmee hij doelde op de reciterende stijl van de zangpartij. “Daarmee sloeg hij de plank volledig mis”, aldus Ank Reinders, door de componist Otto Ketting geciteerd in zijn uitvoerige toelichting bij de Etcetera-cd’s. Over Ank Reinders was Orthel zo te spreken dat zij zijn muze werd. Diverse liederen heeft hij voor haar gecomponeerd. En voerde hij, zelf de pianopartij spelend, met de Haagse, tegenwoordig in Leiden wonende sopraan uit. Een aantal radio-opnamen daarvan staan op één van de twee cd’s.

Belangstelling

Léon Orthel mocht in het algemeen niet klagen over gebrek aan belangstelling van de kant van prominente musici. Alleen al Eduard Flipse, met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, realiseerde negen premières. Het Concertgebouworkest en het Residentie Orkest namen de door Theo Loevendie bewonderde Tweede symfonie mee toen ze naar Amerika gingen. De Tweede stond al op een cd als onderdeel van de enkele jaren geleden verschenen Willem van Otterloo-editie. De nu uitgebrachte cd’s bieden uitvoeringen van onder meer de Derde en de Vierde symfonie, met als dirigenten Willem van Otterloo en Jean Fournet. Het laatste werk heeft een prominente pianopartij, die hier door de componist wordt gespeeld. Soms ontstaat de indruk dat Orthel hier als componist een iets te grote broek heeft aange-

Léon Orthel: soms een iets te grote broek. > foto archief Donemus trokken. De trossen noten van het klavier zijn niet vrij van overdadig pathos. In de aanzienlijk langere Derde symfonie staat tegenover de gevoelige, goed geproportioneerde langzame delen een overvloed van heftige, stereotype marsritmen, die tevergeefs een drama willen oproepen. Tragiek was niet Orthel’s sterkste kant. Maar dat kan over vrijwel iedere Nederlandse componist gezegd worden. De pianowerken hebben vaak een aangename, Franse klank (Debussy, Ravel). Ze zijn weliswaar niet bijster origineel, maar tonen vaak poëtische bevlogenheid en verfijnde details. Vooral Sepp Grotenhuis’ uitvoering van de beknopte ‘Hommages en forme d’étude’ is briljant. En dan zijn er de eerder genoemde liederen, waaronder zich enkele fraaie staaltjes van beschaafde lyriek bevinden. Dit alles op papier gezet door een gedistingeerde Haagse heer. Léon Orthel: Orkestwerken en kamermuziek. Etcetera KTC 1359 (2 cd’s).. Meer informatie: www.leonorthel100.com & www.etceterarecords.com

A

De Oosterse oermoeder aan de vergetelheid ontrukt

lone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretlittle, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar tecan do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te doen is. ‘Beetje uitkijken Geen schijn van kans we diezelfde dag deinresultaten: opgenomen haar gezin in de kampong? kinderen en kleinkinderen van njais en hele kolonialemet periode hield het concubidoor Jill Stolk en zo, dag hardnekkig trouw insu-stand en iedereen wist dat je deze bood- diabetesIstype 1. een Ongeneeslijk, ze met Javaanse man snoep getrouwd enelkenaat verzamelt hun foto’s. Door de geschreven line prikken en het. hup -De alles onder samenleving in Indië missen auteur maar perfect te behandelen, le- samenleving? opgegaan in de inheemse en gefotografeerde portretten van twaalf Europese Reggie Baaijschap (1955),kan neerlandicus, controle.’ Uit dit reacties op laatste be- venslang wel.inMaria ze weer dienstkreeg gekomen bij een Euvrouwen die namen dragen als Lamira, wassoort echter bekrompen. Wie als Europese en publicist,wanneer heeft metje zijn werk Isdan dat diabetes - en vooral zoek bij concubinaat Barbara Flamand. meteen ropeaan ook een of baxter aange- leerde een Europese familie?ik Wat Saila, Roebiam en Djoemiha, bereikt ons man verkoos met een inheemse te trou“De gaat njai Het in Nederlandsde impact van deze op het de koloniale orde en Deze woorden schitteren pront legd. Hetzou washaar ernstig. ze nog doen tot Had het laatste besluiten? glashelder het persoonlijke verhaal van wen,ziekte ondermijnde Indië”, zijn grootmoeder aan de vergevan kinderenheelprestige zwaar van de Europeaan aan. naast de bel, in felle,en blauwe let- deeen paarArmoede! weken zo rondgelopen, Tussen 1870 en leven 1900 groeide ‘de njai’. Chapeau voor Reggie Baaij, tastte het telheid onttrokken met haar veronderschat wordt. Suikerziekte ters. «Onze huisspreuk», daninwasde ze inlandse in een coma gesukbevolking explosief. Er was die ons met zijn werk een historisch en Gelukkig wareniser mannen die zelfstangeten/verzwegen Oostere knikt oermoeder Barbara. «Daar mijn gezin literair overzicht schenkt dat leest als ere hersteld. In staat het koloniale Nederlands- voedselschaarste. Bovendien draaide dig wilden en konden denken. De jourvoor en dat willen wij ook uitdraeen roman. De auteur wil overigens Indië woonden meer Europese mannen de bevolking op voor de kosten van de nalist Willem Walraven trouwde met de gen. In je dooie eentje krijg je bijniet onvermeld laten dat wij in ons Kodan Europese vrouwen. Voor de blanke voortschrijdende kolonie. Inheemse ar- Javaanse Itih. Taal- en cultuurverschillen na niets voor mekaar. Zeker niet ninklijk huis ook een njai mogen tellen. soldaten, planters en goed ambtenaren werd beidskrachten op westerse ondernemin- loste het tweetal intern op. Itih at mee met als het op een dag eens fout gen werden extreem laag beloond. Prinses Laurentien is een nazaat van de de zuurkool, rollade en rolpens van haar als (tijdelijke) oplossing het concubinaat loopt. Want dat vergeten velen: inheemse vrouw Mankam. Baaij wil ons gevonden, hetene samenleven dat het van de dag op demet an-een Indo- Moeinah maakte als njai kans op een beter man; voor haar culinaire curiositeiten. Zij eveneens laten weten dat hij en zijn fanesische, Chinese Japanse vrouw die bestaan, ook al was er altijd die dreiging: leerde Nederlands spreken en schrijven. dere soms lelijk kanof keren.» gedwongen afscheid te moeten nemen Hij, moedig, keek neer op zijn schijnheimilie geen uitzondering vormen: ‘…laat ‘njai’ werd genoemd. er toch vooral geen hebben misverstand over beover- met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse Baaij’s vader maakte de Japanse bezetting van een of meerdere uit het concubinaat lige landgenoten en vertoonde Verwarrend Barbarazich Flamand kinderen voortgekomen kinderen, in de weten- al met Itih, in een samenleving staan: vrijwel elke Indische De familie geenaantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes en de Indonesische onafhankelijkheidsCoster heeft diabetesdie en dat zelfstandig. Barbara: «Op 14 oktober 2006 dat zij hen zou zien. ergens in de voorgaande generaties een stelde op de zichtbare aanwezigheid strijd mee. Vanaf 1950 zag vader keld. Baaij Hetschap inderdaad goedprijs te behandelen, was allemaal ergnooit ver- meer werden we gevloerd: Maria bleek ontstond zodra van veel njai, een Aziatische van de bij interraciale verbintenis. zichdiabetes voor de te taak geplaatst Nederland zoveel Helaas, vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed maar er komt meer kijken met warrendDeennjai emotioneel. ‘Eende dienaren aan lijden. Achtin jaar tonen waar voormoeder.’ de insuline het de het Verenigde Oost-Indische Compagnie Gelukkig zijnwordt ‘wij’, anno 2008, de schaamzo gelukkig wasjede soms relatieheel tussen grooteen was nieuw op te bouwen. Va- voor gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het men vermoedt. Wanneer ziekte leven’, hadden de dan lang ze bestaan een supergezonde snelst opgenomen. Dat rond 1600 in Maria. de Oost De gediagnosticeerd te voorbij. vader Baaij en Moeinah ders met dit specifieke Pacific-verleden, ook.niet. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulineals volwassene tegen Datarriveerden. bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd gaat het vlugst via de buik, gediabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook begrip ‘levenslang’ vatte zede niet dàt. week voor devader diagnose volgderdoor en benen boteren nederzettingen van VOCwordt warenmet manWie maalt nu armen om samenleven, de Een auteur noemt zijn een oorlogsmoet nogmee vijf op keer per mama, proefd van leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, en wil zenensamenlevingen nog altijd niet vatten. moest Mariazijn abnormaal bips. Ik droom om aan ieenDede meeste man-het Speurtocht brief of LAT, al danervan niet met kleurverslachtoffer, doorgaans vaak niet scheutig Auteur Reggievandaag Baaij neemt deze lezer haar vinger prikken om schil, de als moet die insulinepomp dan ook dag eens hebt al wijn dag daarvoor was ze nog zoals alle die plassen en hadden wewat eenhen urinederhet kindje datware in het ziekenhuis nen namen huisslavinnen vandoorgefeest, elders Dejespeurtocht om de liefde gaat. met informatie over overkomen speurtocht, opinzoek naar informatie van Reggie Baaij naar in- een glucose in mee in mijnlevert kist?’.bij ‘Waarom kungedronkenuit en lekker zwaar getaandere kinderen en nu bijvoorbeeld staal binnengebracht. Een banale (niet van geweest Java) kwamen, is. Zeker niet naar hun tweede-generaover zijn grootmoeder. >haar Foto:bloed PR te meten en de diagnose moet verwerken, formatie over zijn grootmoeder mensen geen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule Een kind diabetesinstanties mag nen anders. de DatPhilippijnen, maakte feld. blaasontsteking, Eenvanwas hippo cadeau te doen. Met Voor-Indië, Celebes of met tie-kinderen toe. dacht Reggieik.wist zijnze plots de officiële in ze Indonesië Reggie zo’n Baaij: De njai Het concubinaat in Nederpomp vervangen. zen op. en mij niet, mama?’.Baay Dat soort dat op voorhand allemaal schrapverdrietig en opstandig. paar uren voorniet ik demeer uitslag amper 5.000 euro zou ik al zo’n De vrouwen werden gehaald op de betrouwbare grootmoeder danging dat zijhaar eenerg Bali. informatie In de familie hanteertvoor eenhaar ander instrument om Voor lands-Indië. Uitgever: Athenaeum-Polak & Van Geneen kind is dat eenvan ongelooflijk vragen. EnZo datging/ is ook het pen. Aanvaarden dat je een leven Nog halen, bezocht toevallig een1900. ta- Na duizend hippo’s kunnen laten Aziatische slavenmarkt. Javaanse was,ik geboren rond hetaltijd.» werd Moeinah doodgezwegen. zo lastige dicht mogelijk bij het leven zijn nep. Prijs € 18,95 302 bladzijden, geїllustreerd Kindemoeder:families. je kan niet zeggen dat ingrijpende met veel beperkingen lei- als verne waar ik een jong meisje zag maken.» be- gaat datmoet overlijden van zijn vader vond Reggie bij Ondertussen was de Nederlandse nu eenmaal in Indische grootmoeder te komen. gebeurtenis. Hij interviewt ISBN 978 90 253 6360 4 Teneur ren moeten de spuiten ook zo het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in het opruimen van het ouderlijk huis, een stuurselite voorstander van een gemengd wassenen, was met insuline. Omdat ik ver- In«De Barbara’s hoofd heeft postgevat, naaste omgeving reageerdevrouwen, huwelijk. Euraziatische voort-maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaatzogeheten akte van erkenning. deze Advertentie sen. Daarvoor doen veel ziekenalleen zeggen dat je het samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die is ze gedreven op zoek naar lang niet zo overstuur als ik. Inteakte erkent grootvader Louis Baaij het gekomen uit relaties tussen Europeanen huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» kind, dat in 1919 te Soerakarta geboren is, en Aziatische slavinnen, trouwden met zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, als het zijne. De inlandse vrouw Moeinah hoge functionarissen en behoorden tot halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Zo trouwde verklaart in de erkenning toe te stem- de bovenlaag van de VOC.inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die Aziamen, waarmee zij, volgens de wet van de Maria Grebel, kleindochter van STILTE IN DE STAD eeneen verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken Alting, gouEuropeanen, afstand doet van haar kind. tische slavin, met mr. Willemnooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een 1796. Een De akte wordt in 1926 opgesteld. Het verneur-generaal van 1780 tot -Jacob Catsstraatken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses domineerde kind is dan al zeven jaar. Wat is er in die bloeiende mestiesencultuurals een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de StilteBovenis twee vogels in de ochtend in Indië tot alert zijn. zeven jaar gebeurd? Louis Baay en de be- de Europese samenleving voortdurend bus. Dede krantenjongen op zijn brommer stemdiende Moeinah leefden in concubinaat. in de negentiende eeuw. Plezierig dien moet iedereen uit omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht Het leven te dat langzaam opstart milieu In 1919 wordt hun zoon geboren. In 1920 mende sleutelwoorden in dit ving van zijn: het kind op de hoogte Barbara. «Ik heb dan ook niets te imposante wordt Moeinah weggestuurd, terug naar rijkdom en status, ruime en zijn én meewerken.» Wie is de eerste wie doet het licht aan verliezen. Ik wil gewoon zo ontStilte is een auto in de verte de kampong. Louis Baaij gaat naar Suma- villa’s, dure sirihdozen, kostbare juwelen zettend graag dat dit project Het ruisen van de bladeren in de bomen Psychologe Het ging tra om zijn geluk als planter te beproe- en een groot aantal bedienden. slaagt. Mijn doortastendheid Eeneen groepje werpt ook vruchten af. Actrice een tijdje naar psy- pratende voorbijgangers toplaag.is Het ven en de pasgeborene groeit op in het helaas maar om een kleine «Maria Gesprekken net diabetes niet te verstaan zijn heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalvan Maria chologe gegaan. Ze moest dat so- die«De populatie huis van Reggie’s overgrootvader, waar grootste deel van de Europese doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter en soldaten. voornamelijk inlandse bedienden zich bestond uit lagere dienarenwieso Stilte is jouw glimlach een laatste geeuw kenzich op een Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipgeeninsulinepompje. om zijn opvoeding bekommeren. Jaren Zeker zolang deze immigranten Voordat je je ogen sluit slapen gaat pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel later word Moeinah ‘opgetrommeld’ om huwelijk met een blanke of Euraziatische Wie is de laatste wie doet het licht uit langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel ‘behielpen’ de erkenning mogelijk te maken. Daarna vrouw konden veroorlovenniet ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderverdwijnt zij opnieuw uit het leven van zij zich met een Azatische concubine. De Stilte is wanneer ik mezelf hoor denken dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook eregeboren de familie Baaij. Op de achterkant van kinderen die uit dit concubinaat Stilte is wanneer ik zwijg over wat ik denk voor het van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bevandragen de de akte schrijft Reggie’s vader het vol- werden vormden aan het begin gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben gende: ‘Enkele malen stond er – toen zeventiende eeuw al een probleem. Zij Hopend dat jij het niet hoort Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesik klein was – een Javaanse vrouw, niet werden meestal op jeugdige leeftijd in de patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen bijster goed gekleed, bij het hek van onze steek gelaten en kwamen in het armenover de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels woning. Zij poogde verschillende malen huis of het weeshuis terecht.In 1861 werd komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact Harry Zevenbergen njai voegde met mij in contact te komen, maar telkens de slavernij afgeschaft en desen in het lichaam. Maria bleek er man klaar die voor, maar bleef werd zij door ons personeel weggejaagd. zich nu vrijwillig bij de Europese alleszins haar als huishoudster vroeg.toch Overal Zou zij…’. ookwas nog een tijdje verder de Reggie Baaij vraagt zich af wat er met zijn zij te vinden. In de civiele wereld, naar dein psychologe gaan. Ze had de grootmoeder gebeurd is. Is Moeinah weer kazerne en op de plantages. dieTijdens begeleiding nodig omdat ze

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


14

Sport

16 ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Meer spektakel met nieuwe stick weekend 31 mei en 1 juni 2008

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot In het Hommerson Beachstadion het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winwordtde ditgrens weekeinde het‘EK-koorts’ NK Beach- al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» over is de hockey gespeeld. De strijd om de broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Steun op afstand

nationale titel wordt nu voor de vijfde maal georganiseerd. Tevens zal gespeeld worden om de nationale jeugdtitel. Dit titeltoernooi staat nu voor de tweede keer op de rol. Tevens zal op zondag een groot recreatietoernooi plaats vinden. Eén van de initiatiefnemers is levende legende Floris Jan Bovelander, voormalig strafcornerkanon op de internationale hockeyvelden.

Vrijdag 8 augustus 2008

Kees

Oranjekoorts stijgt

Ik word niet de Algemeen Directeur van weer twee seizoenkaarten aangeschaft. Er ADO Den Haag. Vorige week nog had ik wordt dit seizoen op tal van verschillende telefonisch contact met Harm de Boer, die dagen en tijdstippen gespeeld en dat past met de club in Wales bivakkeerde en die al redelijk in mijn werkschema. Een heerlijk enige tijd druk doende is orde in de Haagse vooruitzicht. Happie eten vooraf, ouwechaos aan te brengen. Was een leuk en kort hoeren met heel Den Haag, plaats nemen gesprek. Ik heb voor de komende twee jaar op mijn eigen plaatsen, juichen en kankeDe eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale contractuele verplichtingen bij de KNVB, ren en na afloop naborrelen en het leven landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets Sport 1 en Eyeworks, voor lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de tri-zaken die ik in verder doornemen. Zonder verantwoordeHulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het sucde nadagen van mijn loopbaan erg leuk lijkheid. Het enige wat je de club kunt en het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een vind, en de baas spelen bij ADO is van een moet meegeven is steun. Natuurlijk zijn en oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je door Jimmy Grondstra orde: vergt, naar mijn idee, ze- worden er fouten gemaakt, natuurlijk zijn ballen, in de etalages primeert een oranjeandere T-shirt metdat leeuwenkop Dit weekeinde doen een kleine honderd ook dat ene kleurtje. En zelfs in deteams mee aan het NK en het en een flap diedagen je omhoog kanweek, klap- durf en hard- en worden er (helaas) mensen beschadigd ven inzet per Hockey.kreeg > Foto: “Het gaat goed met het beach hockey”, recreatietoernooi etalage vanBeach de seksshop de Creative Images pen. «Precies een brullende heid zaakvoerder en doorzettingsvermogen en vooral en natuurlijk zal het een moeilijk gevecht pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt Gerard vertelt Bovelander, die na het behalen het vermogen om de NIETkassa in het clubverleden tegen degradatie worden, al heb ik ADO in nog een oranje boa dasnu omvanaf het den Herder, terwijl aan te maken. Er of mag van de Olympische gouden medaille taculairder Belangstelling lijf. «We hebben zelfs oranje enkele dametjes shirt veld worden gescoord. Je zultvinu De echte liefhebbers kunnen niet alleen in 1996 in Atlanta stopte met het spelen het hele te leven –zo’n en van datkopen. laatste wens ik zeker mijn prognose in Voetbal International op brators», zegt één van gaan de ver«De voorbije week vlogen ze de ander soort spelletje zien dit weekeinde genieten van het beach voor Oranje. “Binnen drie jaar zijn we toch een geen afscheid te nemen. Ik ben supporter een veilige 14e plek laten eindigen. En nakoopsters. «Een meer gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.» wij hopen, doelpunten. gegroeid van helemaal niks naar ruim en, naar hockey. Ook een week later staat er weer G-spot van ADO en DAT wil ik blijven, al dat andere tuurlijk zullen we met z’n allen weleens vol zorgen wete erstimuleren ook voor daten hetdan niet hockey op het programma in het Hom3000 deelnemers. De sport zit in de lift. Verderde Toeteren nog voor drie ‘vibrerende kogels’ dat in de spelers is. Vandaar de merson Beachstadion. “Dan organiseren Dit weekeinde nemen er aan het NK en gevaarlijk laat ik gaarne aan anderen over. De Boer zal onbegrip reageren op weer een beslissing van de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijn meer bescherming mag dragen”. het recreatietoernooi een kleine honderd keeperkleuren we de EK Beach Hockey Trophy”, vertelt zeker Santé vinden.hangt Ik weethet niet precies wat van trainer Wetzel. Dat is een eigenwijze, vlag.» later haalt het meisje de cafés. die In Café ClubEven Klein Zwitserland zal dit Floris Jan Bovelander. “Dat is een Euroteams deel. Op verschillende locaties zijn Hockey nog twee kleine voetballetjes boplafond vol met oranje alpenhoeigengereide man, toeters. overtuigd van zichzelf die allemaal de voorbije maanden gedaanmaakt Jupiler deze oranje er de afgelopen weken voorrondes ge- jaar aanwezig zijn met enkele teams. pees kampioenschap met deelname van ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, heeft, maar zeker is dat het geen gemak- en van de mogelijkheden van de club, bespeeld. Zandvoort, Ameland en Noord- Jan Willem van Hoof zal met een mix vier landen. Behalve het Nederlands kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas wijkpop waren Een in daarvan de grootste. Zater- van hockeyers van voornamelijk spelers team zullen ook teams uit Duitsland, BelkelijkeWaarop job kan zijn verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. hij geweest. eentje De club was hept met een Haags verleden en niet gauw een dagsekswordt er op Scheveningen nog een van Heren 5 van HCKZ gaan deelnemen gië en Georgië meedoen. En dan hebben gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te op sterven na dood, er waslaeen surplus aan van zijn stuk te brengen – en die eigenshop met beach hockeytoernooi laatste voorronde gespeeld voordat we aan het wemet ook‘Miss het NK voor jeugdteams. ziet «Weet je dat deze gemaakt bekkenspieren. Daarvan “We krijgzijn je ten Holland’ of een voet- Je chen. personeel, er waren tal van kampen driftig schap zal-ie, met ons hijgend in zijn nek oranje boa echt geen bijeengeraapt zooitje”, vertelt balveldje aan het NK kunnen beginnen”. het, er is groeiende Hoe belangstelling een beter orgasme.» alseen hoofddeksel.» het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan en Bijdito het beach hockey wordt gespeeld met Van Hoof. “Allemaal oudere spelers die zit voor het beach hockey”. Laatst op een training bezigopmet aanvankelijk leek het nodig ishebben. met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels hetintriges, EK, hebben ze De oranjegekte duidelijk big business. Tijdensanthoedje. en Eerste Klasse hebben goed, een bal die ongeveer de grootte heeft Hoofdklasse De omroepen hetstormloop deze jaargang af de Nederlanders te sponsoLeeuwenpak maar delijken grote beslist deheeft zomer van het WK 2006 er bij onze woordde hij op mijnwerden opmerking dat ik hem ook een sportief drama te worden. Er wat ik begrepen heb, isophet moet van een handbal. Sticks zijn voorals- gespeeld. En Wie te laten weten voorHet watvertrouwen betreft de registranog komen. ren. Landverraad? Kan best, maar toch iets minder noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkritisch zou volgen grijnzend: da’s logisch, inmiddels een grote schoonmaak plaats een evennaar ietsde andere nog hetzelfde, maar daar lijkt in de toe- beach hockey toch het beach “De NOS ploeg is eenhockey. beetje zoek, hé. moest daarom zullen wij er niet minder gewonden tri- intiedevan kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. we ge- Pas komst verandering in te komen. “Er is tak van de hockeysport zo als nodig naarwinnen, de Olympische Spelen”, ze gaan wordt Nehard meegevonden toeteren.»en Vloet bewerkstelligde als- maar ons STEUNEN, mag ook… Dat ga ik bune dan wil wat trekken, eerstbij tede horen voor het beach hockey een speciale stick wend zijn. We hadden grapt Bovelander deen teleurstelling weer te klein kleurt het weg. Op de kersnog op promotie. de taart, het kan terecht lo- derland De elektronicaketens zien de Nederlanders dus, teVanaf 13 september Wattypische een godsgeschenk. De doen. Op afstand. konden doen land ontwikkeld”,vervolgt Bovelander. “Een gekregen dat we niet “Vanmassaal SBS6 hebben we nog niets gehoord. oranje.» oranje gebak, is het wel nog even kalemee‘feestwinkel’ maar al te graag winnen. Want naast de verkoop gengaan het AZ Van Gaal. Dat hadden we nieuwe kan profiterend nieuw deel van de spelers zal er tijdens het NK vanwege een te groot aantal inschrijvin- Winkelketen Die waren erBlokker vorig jaar wel bij. Maarwachten. we «Vanafleiding volgende week vanvan televisies ookvan de kleine tapinstallaties, jaartje terug durven elan het ingezette beleid en een half mee spelen. Anderen kunnen de nieu- gen. Maar het gaat er toch van komen dit schaart moesten,zich naar onze mening, teveelverkopen fialvast wedoorgaan de oranjemet tompoes», frituurpannen, radio’s voor opniet het werk endromen. zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als we stick kopen of lenen. Het heeft een weekeinde. Zelf heb ik nog niet op het nancieel bijdragen in het Totally Beachwij, supporters,ingaan lekker naar eredivisieachter het «Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar iets groter blad en is iets krommer van strand gehockeyd, maar wat ik van ande- concept datNederverschillende beachsporten wedstrijden kijken. Want ik heb inmiddels Kees Jansma landse brengt. elf- Maar misschien dat dan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, vorm waardoor er meer zand langs kan ren heb begrepen is het leuk. Toevallig af- op televisie dan kom je de volgende weken voor de non-food gaan wanneer er op het strand gespeeld gelopen week op YouTube gekeken. Dat ze nog bellen. En anders kan het publiek op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. wordt. Veel aan de spelregels hebben we zag er allemaal spectaculair uit. Ik kijk er gewoon naar het Noorderstrand komen“, Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal de afgelopen jaren niet veranderd. We naar uit”. besluit Bovelander. ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote zijn wel altijd bezig om het spel nog specplasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot redacteur van Voetbal International, loop van de eerste training. “Als wij hem Sc Heerenveen flirtte in mei van dit mogelijk zijn.» NAAR ADO KIJKEN ronduit lovend over de jonge verdediger. niet terug kunnen huren, is hij eigenlijk jaar voor het eerst met Daryl Jan“Janmaat heeft mij aangenaam verrast. helemaal niet te koop”. Gevoelig Voetbalverstand maat (19). De ADO-rechtsback speel- Het maakt het pijnlijk voor een club als Maar het liep niet zoals de Haagse oefenDe supermarktkeFeyenoord dat deze jongen uit hun eigen meester wilde. Heerenveen bleef Janmaat tens doen ook gretig de zich tijdens de play-offs in de voetbalschool komt. Topclubs zijn al jaren begeren en uiteindelijk wilde ADO Den mee aan de oranjeop zoek naar goede vleugelverdedigers, Haag deze kans de 19-jarige Janmaat niet schijnwerpers en werd door analytikoorts. Albert Heijn liet Toegegeven, het spel in oefenwedstrijden van Den Haag — de beste rechtsback van Nederland ontnemen en werkte uiteindelijk toch mee 24 ADO miljoen Welpies cus Johan Derksen zelfs tot ‘de beste maar voetbalt gewoon bij ADO Den Haag. In de aan een transfer zonder mogelijkheid tot is nog niet om over naar huis te schrijven pluchen en wie de trainingen — mini-leeuwtjes terugkeer. In Friesland stemt de komst maken dieopgewonden ze in winkels zulrechtsback van Nederland’ gedoopt. Jupiler League”. bekijkt in het Zuiderpark wordt daar evenmin len uitdelen. Volgens een studit jaar tekende Janmaat nog van de Hagenaar tot ieders tevredenheid. Trainer André Wetzel sprak meerdere Januari van. Maar sfeer en enthousiasme vergoeden veel en er lijkt die van marktonderzoeksbueen contract bij inmiddels Eredivisionist “Hij is een moderne vleugelverdediger”, reau Gfk kan de EK-gekte de suiets te groeien binnen de spelersgroep. Vertaal dat door naar de ADO Den Haag dat hem tot 2010 aan de zei directeur Yme Kuiper. “Eentje die ook malen openlijk de hoop uit over de permarkten liefst 45 miljoen euro club verbond. Dat weerhield de rechts- aanvallend de nodige power met zich competitie en je eindigt niet als laatste, maar houdt Volendam opjonge verdediger te kunnen blijven brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloback er echter niet van om het gesprek meebrengt”. onder je en wie weet ook De«Het Graafschap Willem IIjenog. ten. keert zichenzelfs tegen als je er niet aan te gaan met de kersverse Heeren- In Den Haag speelde Janmaat zich tijdens beschikken, maar Janmaat bleek aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Neveen-trainer Trond Sollied. Vervolgens het afgelopen seizoen vanuit het niets in de eenvoudigweg niet te behouden. consument is daar zeer doelde ADO’s coach André Wetzel op basis. Dankzij blessures werd hij al snel bij Op beleidsniveau zietderlandse het er ook niet slecht uit. Degevoelig nieuwevoor. In het verleden was al duidelijk te merken dat een transfer met een voorwaarde: “Wij de selectie gehaald en tegen FC Zwolle op Raad van Commissarissen telt zes leden verschillende aanconsumenten vanmet winkel wisselen om boodhebben voor Daryl een vraagprijs neerge- 5 oktober 2007 maakte hij zijn debuut bij door Remco Benschop schappen doen als blijkt dat hun winkel dachtsgebieden: voorzitter HenkteJagersma, financiële zaken.niets legd bij Heerenveen van tussen de twee de hoofdmacht. In zijn tweede duel voor (CSG) extra biedt.» ADO, tegen TOP Oss, scoorde hij meteen en drie miljoen euro en zouden hem een Mark van der Kallen, commerciële zaken, stadionexploitatie Na afloop van zijn eerste seizoen als profStraks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers voetballer was Johan Derksen, hoofd- jaar willen terughuren”, zei Wetzel na af- zijn eerste goal. Daarna werd hij een vaste en investeringsfondsen. Nico Schipper, veiligheid, juridische basisspeler die het hele seizoen 25 keer in zaken en sociaal-maatschappelijke projecten. Marco Esser, actie kwam. Wat vooral opviel: zijn kracht supportersoverleg, externe communicatie en imagoverbeteen zijn daadkracht, vooral in aanvallend AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK opzicht. Een opvallende stroomversnelring. Rob Reijenga, voetbalzaken, reglementen en represenling voor een verdediger die een jaar eertatie wedstrijden. Paul Beijersbergen, vastgoed en personele Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk der nog grote moeite had met het niveau De Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastvan de Eredivisie voor A-junioren. tij staatorganisatie. vandaag voor een zware begesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van Slechts anderhalf jaar kwam hij als jochie slissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten uit voor amateurs van Tonegido Maldegem en Eeklo. men vanStuk de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw grotede ongerustheid ontstaan overuit voor stuk toppers op hun vakgebied. Maar waar het ze Voorburg, vanaf zijn Kerk vijfdeenspeelde chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Staat. hij De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan aan ontbreekt, is voetbalverstand. En dat heb je nodig om te daar. Ook in die tijdrichtlijnen ging het alvan snel met worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuwe verregaande het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Hillarybegrijpen Clinton (foto) wa- in elkaar steekt. Dus wie weet Directoraat voor Religieuze Zaken,van eenJanmaat: staatsinstelling. de ontwikkeling als F-junior hoe een het laatste profvoetbal 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens terkansje gevenoud-ADO’ers om de strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: schreef hij zich in voor een Open Dag waar krijgen als Aad Kila, Karel Bouwens, Leo de Ca• in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant parfum buitenshuis is uithij Feyenoordof hem ontdekte. Daar raakte luwé, Piet Aad de Mos, Theo van der Burch, Bram • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijtde ze Zoete, in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goedde in de C-jeugd op een zijspoor, waarna Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden.verdediger Flirten is een vorm van overspel en Rontberg, René Pas en Kees Tempelaar binnenkort een telezelf de telefoon pakte om een Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslooverstap naar ADO Den Haag voor elkaar foontje. U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid enmet kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdate krijgen. Hij belde jeugdcoördinator www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. Paul van Lith op De Aftrap, het jeugdtum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwevan richtlijnen Directovervroegden. Maar nu ClintonChris haarWillemsen onbesliste ‘superdelegates’ — de parcomplex ADO invan hethetZuiderpark. indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderneInTurken de gordijnen inADO jagen.Den Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen de jeugdelftallen van Haag ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen ongenoegen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar was hun Janmaat niet eendezer spelerdagen die opviel, naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. volgens Van Lith, die Janmaat eerder al Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte bij Tonegido onder zijn hoede had gehad. dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten “Creatieve middenvelders en aanvallers staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat springen nu eenmaal sneller in het oog. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario Dat Daryl Janmaat zo’n snelle ontwikkemet nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproling zou doormaken, had ik – en velen opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) met mij – nooit verwacht”. Daryl Janmaat heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. > Foto: Creative Images ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Daryl Janmaat niet te houden

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

ADO Den Haag Familiedag in teken van sportiviteit Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leertgezinnen hoe zekunnen zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit BarHele zaterdag bara bezeten om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere 23 augustus naar het ADOland Den Haag. Dan viert de club van 11.00 tot haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maproject. Inspiratie en drive 16.00 uur haar jaarlijkse Familieria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette dag. Aangezien deze dag in 2007 het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat wegens de openingsfestiviteiten de impact van geen doorgang kondiabetes. vinden, Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doenditvoor kinderen heeft evenement voor die jongnet als Maria levenslang hebben gekregen. En en dan lukken. voor het eerst in en bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» ditoud moét Desnoods rond het ADO Den Haag BARBARA VUYLSTEKE EN StaJOHAN VAN BEVER dion in het Forepark plaats. Alle activiteiten tijdens de Familiedag sluiten aan op het thema sportiviteit. Zo zullen onder andere de Haagse Sportvereniging Raiders 99 (American Football) en Den Haag Loco’s (Lacrosse) een demonstratietoernooi houden.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

door Martin van Zaanen

die op de Familiedag rond en om het stadion zullen rondlopen. Tijdens de ADO Den Haag Familiedag wordt er een poging gewaagd om de langste (kinder)tekening van de wereld te maken. Ieder kind die aanwezig is op de familiedag kan dus meedoen om het huidige wereldrecord, in handen van Japan, te verbreken (4,6 kilometer). Voorafgaand aan de traditionele presentatie van de selectie met daarop volgend een demonstratietraining onder leiding van André Wetzel zal oud-ADO Den Haag, bestaande uit Haagse helden van weleer, een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen een elftal van Haagse artiesten.

Overzicht programma:

American Football Senior 11.00 – 11.30 uur Demonstratie Lacrosse 11.35 – 11.45 uur Toernooi Lacrosse 11.50 – 12.10 uur American Football Jeugd 12.15 – 12.40 uur Toernooi Lacrosse 12.45 – 13.20 uur American Football Junior 13.25 – 13.55 uur Toernooi Lacrosse 14.00 – 14.20 uur Finale Lacrosse 14.25 – 14.55 uur American Football Senior 15.00 – 15.30 uur Voetvolley (onder leiding van het vrouwenteam) 13.00 – 15.00 uur Wedstrijd Oud ADO Den Haag – Haags Artiesten Team 15.00 – 16.00 uur ( 2x 25 min. + 5 min. rust) Presentatie Selectie 16.00 – 16.30 uur Demo Training 16.40 – 17.40 uur

17

15

DUNO verstopt ambities niet Afgelopen zaterdag versloegen jullie GDAzaterdag met 4-1 en dinsdagavond wonnen jullie met 5-2 van PGS/Vogel. DUNO-trainer Jan Linkerhof, even eerlijk, hoeveel waarde hecht jij aan uitslagen in de voorbereiding? Lachend: “Die zeggen me helemaal niets. Niet van mijn eigen ploeg, niet van de tegenstanders die we straks tijdens de competitie gaan krijgen. Echt representatief zijn alle ploegen nu natuurlijk ook nog niet. Jongens die op vakantie zijn, jongens die net één of twee trainingen in de benen hebben”. Het is toch wel een indicatie? “Oké, dat wel. En gezien onze eerste twee wedstrijden zou je kunnen zeggen: het zit wel goed met de kansen van DUNO. Maar daar heb ik die twee oefenwedstrijden niet voor nodig, hoor. Er zitten gewoon heel veel mogelijkheden in deze selectie”. Er zijn nogal wat spelers bij gekomen bij jullie. “Ja, en daar zijn we heel blij mee. Vorig seizoen hebben we in de Tweede Klasse Zaterdag lang bovenin meegedraaid, maar werden we toch wel geconfronteerd met het feit dat onze selectie in de breedte niet zo sterk was. Dat probleem is er nu niet meer. Nee, de ‘integratie’ van al die nieuwe jongens is geen issue, een groot aantal van hen speelde hier al in de jeugd of waren al bevriend met spelers uit onze selectie”. Je bent toch niet zo’n trainer die zich van tevoren gaat indekken en zijn ambities verborgen houdt? “O nee, hoor. Zowel met het eerste als het tweede elftal, dat Reserve Tweede Klasse speelt, willen we bovenin meedraaien, om de prijzen meedoen. Promotie is geen must, maar als we dat voor elkaar kunnen krijgen, zou dat wel fantastisch zijn. Aan de ambitie van de jongens ligt het niet. Ik hoef ze niet te motiveren, het is soms eerder afremmen. Voor een trainer is dat lekker werken”.

Onder leiding van het vrouwenteam van ADO Den Haag is het tevens Genoeg te zien en te doen tijdens de ADO Familiedag. > Foto: Creative Images mogelijk om een partij voetvolley te spelen op het Haagse Heldenplein. beloond met een VIP-arrangement be- waarbij de gehele dag menig artiest de (13.00 – 15.00 uur). Voor de kleinste staande uit 2 kaarten voor een thuis- revue zal passeren. supporters zijn er verder diverse at- wedstrijd naar keuze uit de top vier tracties, zoals een springkussen, lucht- van de Eredivisie, vooraf gegaan door Merchandise kussens, tafelvoetbalspel van ruim een diner of lunch in onze businessclub. Tijdens de Familiedag zal het ook weer 16 meter en een kinderquadbaan. Voor jong en oud is er een fietstest mogelijk zijn om diverse merchandiseDe ADO-cheerleaders, inmiddels in waarbij u zo snel als mogelijk limonade artikelen aan te schaffen. Zo presenteert Diverse activiteiten: heel Nederland bekend, completeren uit een vat moet trappen en kunt u een ADO Den Haag haar nieuwe thuis- en • Kinderterrein 11.00 – 16.00 uur het programma met een workshop voor ritje maken met een truck die u rondom uitsjaal en haar nieuwe caps. Ook kunt • Sport en Speel terrein 11.00 – 16.00 uur Is DUNO er als club klaar voor om Eerstehethet stadion zal rond rijden.neur: dat het uiteraard cheerleaders in spe. u wederom de nieuwe spelers en tech- • Muziek terrein 11.00 – 16.00 uur klasser te worden? geen pretlone we can do so En ik voel me nog denken: tige ziekte datstaf daar telittle, togetheraan weeen ‘Het toch dát niet zijn, zekunt u onder het genot van eenis, maar Verder kunt u meedoen snel-zal Tevens nische portretfoto’s kopen waarbij “Nou, organisatorisch rond de selectie nog genwoordig aan te can middel do so van much’. ker?!’. Indrankje het ziekenhuis en een kregen hapje luisteren naartoch heidstest door het schieten devanalles handtekeningenjagers weer op zoek 16.00 uur Einde buitenactiviteiten ADO niet. Maar dat is een beetje de cultuur hier. doen is. FM ‘Beetjekunnen uitkijken schijn van kans wordt we diezelfde dag de resultaten: de live-uitzending van Den Haag op een goal,Geen de hoogste snelheid gaanmet naar de spelers en trainers Den Haag Familiedag 2008 15 Jaar terug zag je overal in Den Haag al dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insudat er schoenenbonnen beschikbaar werden schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder gesteld, maar betaalden de eerste elftal spelers wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties bij DUNO hun shirtje nog zelf. Op dit vlak is zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral inmiddels wel een inhaalslag gemaakt, maar Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het het kan nog beter. Laat ik het zo zeggen, er naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar wordt aan gewerkt”. ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout Het paard heeft zich ontpopt als een ech- Over een mogelijke tactiek in de Derby, betekent het de zesde overwinning als Het isWant niet dat de vraag of, maar loopt. vergeten velen:meer te Derby-kandidaat. Natuurlijk hadden nu de stal met liefst vier dravers is verte- trainer, sinds Clan Vryenesse in 1988 dat hetpaard van deuit enede dag opvan de anwélk stal Hugo Hugootje of ik voor hem kunnen kiezen. genwoordigd, wil Langeweg sr. niet ho- voor het eerst de Derby won. In de jaren Ook komende week staan er interessante sportdere soms lelijk kan keren.» Maar dat is niet eerlijk ten opzichte van ren. “Iedereen rijdt zijn eigen koers en daarna zorgden John F Boko (1995), Kel- evenementen op de agenda. Den Haag Centraal Langeweg komende zondag op de eigenaren van Yeovani Boko en Yucca gaat voor zijn eigen kansen. seadochtertje Boko (1996), Time Zowat Out (2004), Virgill maakte voorkinderen u een kleine selectie. Wat valt er Verwarrend BarbaraNiemand Flamand met Maria. 3.000 jonge Vlaamse hebben Duindigt de Derby zal opeisen. De om de koers vooraantal Boko. Beide dravers staan hier al bijna zal worden opgeofferddiabetes Boko (2006) en Vanaf afgelopen jaarprikken Willemdiabetespatiëntjes W allemaal te doen, te zien, te beleven? De Coster en dat groeit nog. 6 jaar zelfstandig. Barbara: «Op 14 oktober 2006 te maken. Alle vier de paarden Boko voor het Langeweg-succes in de op stal.erg Deze leven Noord-Hollandse zag al zijn inderdaad goeddeteander behandelen, keld. Hetdrie wasjaar allemaal ver-eigenaren werden we gevloerd:trainer Maria bleek hebben voordeelmet van het eerste gelid zit. dag als de ‘Een Derby toe. Dan kan veel Derby. Het hadden er zelfs zeven kun-bloed 1. ADO Den Haag Valladolid>Zo het suikergehalte in haar zoveel vragen Ze kan maar er komt meer het bij kijken en een emotioneel. aan diabetes te Acht jaar warrendnaar tonen waar– Real de insuline het kandidaten delijden. vier selectiedraverijachterWanneer de startauto. De afstand is 2600 nen je het verkopen om vlak als Utah Boko in 2005 moest niet door spetterend is het spel van de formatie van ADO op peil te houden, ze in het heel gefrustreerd zijn.zijn Boos dan men vermoedt. je soms hetniet leven’, haddenals detrainer lang was ze een supergezonde ziekte voor snelst wordt opgenomen. Dat meter. Paarden en pikeurs kunnen aan ook voor detegen Derby te zeggen, ik kies gediagnosticeerd hetnog draverij-comité als winnaar Den Haag-trainer Andrévia Wetzel nog niet. keer perten dagguninsulineook. ‘Heb ik die pomp no- begin vier als volwassene dokters gezegd Maria. Dat sorry, bloem geweest dan plots - baf-winnen. gaat het vlugst de buik, ge- En en van vorigeenweek zondag krijgen. Ook ik oma ben, mama?, wordt is met diabetes, hebDe je al ge- dig als vatte ze Yke niet Starlake dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ volgd armen en benen en zo de bak. eindstreep is voor iedereen toch voor Ybanos. een ste vraagt van Untilspuiten the Endtoegediend (stal Kamminga) dan waren dedoor tegenstanders nog niet eens De éénMaria nog imponerender dan de vandaag ze nog vijf keer per ze dan. ‘En dood ben, mama,hinder proefd van het even leven:ver je hebt en wil zeander nog altijd niet vatten. Depapier moest abnormaal vaak bips. Ik droom om aan ie- de weg, al of dichtbij. Hetalsisikmaar verhaal. Hij is op de minste wegens zou moet zijn teruggesteld. sterk. Misschien dat deervan groengelen tegen haar vinger prikken omnummer de der dancatchdriver ook dag in eens doorgefeest, al wijn moet die insulinepompAls wasvier, ze nog plassen hadden westaat een urinedatjaar in uit hetdeziekenhuis het bekijkt’’. van de watzoals nietalle wil zeggen dat hij hoejejehebt won Hugo Langeweg 15kindje van vorig sterke Spaanse ander.en Welk paard volgenddag daarvoor glucose haar te metencompetitie en de diagnose kunen lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom geweest enYeovani nu gedronken staal binnengebracht. Een banale andere kinderen moet verwerken, niet kan verrassen. Boko schat achter Happening in in 1993 debloed Derby. ineens de geest krijgen. Locatie: ADO weekend in de winnaarsring? omtwaalf de driekandidaten dagen zelf zonde canule feld.alEen kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker was ze plots Dat maakte blaasontsteking, dacht ik. Een Wordt zo’nStadion hippo cadeau te doen.Zondag, Met ikzelfanders. het hoogst in. Junior had eerder Zijn genede andere Den Haag in het Forepark. Klassieker voor haar vervangen. zen en mij niet, mama?’. Dat dan soortkansloos dat Boko op voorhand allemaal schraphaar erg aangegeven verdrietig endat opstandig. paar voorBoko, ik de uitslag ging Yke amper hij voor Yucca zou Als en ispomp het slechts een Voor aanvang: 14.305.000 uur euro zou ik al zo’n de stal van de oud-Scheveninger er dag heturen Yeovani Yucca Boko, kindenis bidden dat een dat ongelooflijk vragen. dat klasis ook het lastigevan een pen. Aanvaarden dat je een leven in halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» duizend hippo’s kunnen latenkan kiezen. Simpel en ook uitlegbaar aan ie- zondag kwestie hopen de 2. NK Beachhockey>Hockey inderdaad slaagtEn deze in het zand, Starlake misschien tochzag Ybanos? gebeurtenis. Kindeals moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende met veel beperkingen moet leiverne waarof ik een jong meisje maken.» dereen’’. oppermachtige cavalerie uit Noord-Holsieker onder de klassiekers te winnen, dat? Jazeker. Op zaterdag en zondag is het moeten spuiten ook te zoaanschouwen, niet het zeg-laatren den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kanland zitten dat zich aan het inspuiten Teneur Sinds het beide hele dagen ‘Hippo-idee’ inom afweten? Hetdeheeft er alle is de start vroeg ook mogelijk zelfDooyeleren plaatJe kan was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Barbara’s hoofd postgevat, schijn van, beseft Jan van 11.30 uur. De finales zijnheeft zondag vanaf 16.30 door André Buurman sen.Yapper Daarvoor doen veelop zieken- is ze gedreven op zoek naar samen pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het weerd, die met River hoopt uur. Alles in en rond het Hommerson Beach huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» een beetje gunstig koersverloop. Het duo Stadion aan de boulevard. En zo werden Hugo Langeweg en zoon zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, bemachtigde met pijn en moeite dankzij 3. Telegraaf Derby>Zondag 10 augustus wordt Hugo jr. nog dezelfde dag van de selechalen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, een vierde plek in de eerste selectiedra- een topdag tiedraverijen opgezadeld met een luxeop Duindigt, eerste start omdie 13:30 inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen verij een startbewijs. Van Dooyeweerd: probleem. Wie rijdt wie op deze dag? uur. Op het programma staan 10 draverijen een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken en “De paarden van Langeweg zijn net 2 volbloedrennen. Twee rijders uit de stal en vier dravers Voor trainers, eigenaren nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een en als voorgaande jaren een paar maten te fokkersbrief beschikbaar. Een lastige klus. Welk paard van de dravers dieFilip in deze koersen ken. Maria kan wel degelijk leven voor prins en drie prinses groot. Met dit verschil dat er zeker drie startenMathilde is het beste, wie heeft de vorm van de is het nu echt ‘D Day’. wordt als een ander kind, maar je moet ging dezeWie week opzondag de kans maken op de winst. Dat is uniek, gekroond dag en, niet onbelangrijk, hoe groot is de voortdurend alert zijn. Bovenbus.tot Derby winnaar van 2008? Onder maar zegt veel over het vakmanschap anderen invoed van de vier eigenaren? De laatste Dominique Locqueneux (Frankrijk), dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht van de man’’. ziet het liefst of senior, dan wel junior HennyBarbara. Grift (Italië)«Ik en Michael Schmid (Duitsland) ving van het kind op de hoogte te heb dan ook niets te achter zijn paard in de sulky plaatsnekomenverliezen. naar Nederland in de belangrijkste zijn én meewerken.» Ik wilom gewoon zo ontmen. Bijna garantie op succes, zo blijkt koers van het jaargraag te rijden.dat Ookdit zullen zij aan de Troostprijs zettend project Psychologe wel uit de laatste edities van de Derby. in onder de Merrie Derby en Een aardige outsider luistert naar de start komen slaagt. Mijnmeer doortastendheid werpt ook vruchten Actrice «Maria is een tijdje naar een psyNa ampel overleg werd in het Noordnaam van Yver M Vredebest, getraind en de Troost Derby. Wederom zijn af. er leuke stands waarop deHans kinderen heeftdoorlige Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria Hollandse Schagerbrug besloten dat pa gereden de spons Voorschotenaar en kunnen de kinderen weer genieten van het hunkleine injecties kunnen inoefenen. flink Een ler Bjornen De willen meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven Langeweg als rijder van Yeovani Boko in Westgeest. eigenaar/trainer, ‘Ridderkasteel’ opWilde de pony’s rijden. leuke,pogingen aangepaste knuffel en peter worden van mijn hip- de ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanonde Derby zal starten en zoonlief de leiddie na jaren Een vergeefse einde4. PGS/Vogel C1000-toernooi>Augustus; leek mij een veel beter haar po. versgemaaid Jeugdschrijver De Belmet pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor sels achter Yucca Boko in handen neemt. lijk een Derby-deelnemer heeft. Eenhulpmidei- geur van grasMarc vermengd del om prikangst te overwindoor de knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Voor de andere twee dravers, Yke Stargen Maria fokproduct noghun wel. “We gaan er zweet wil vanmeewerken al die amateurvoetballers die in nen, te leren omgaan met hun kunnen te introduceren in een kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te lake en Ybanos, werden respectievelijk voor’’, laat Westgeest, in het dagelijks de voorbereiding hun overtollige zomerkilo’s om troost teuitspanvinden en om in- ziekte, boekje. De Bel wordt dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten oud-medewerker Ruud Pools en de Belleven eigenaar van twee horeca eraf trainen en voetballen. Overalook doorerede stad hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi be-dat voor het dragen van zo’n pomp, gische toppikeur Dominic Locqueneux ningen in Wassenaar, weten. Maar West- oefenwedstrijden en toernooien. Zoals Ik ben gin, nee?»dat donderdag al begint en want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. aangetrokken. geest is ook Peter(s) een realist en als meter hij zegt dat van PGS/Vogel, ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetes‘’Hoe je het wendt of keert, in dit geval de kans op het winnen van de Derby waarvan zaterdag om 12.30 uur om de derde patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen moet je altijd twee eigenaren teleurstel1 op 100 is. ‘’En zo zullen de wedders en de vierde plaats gespeeld wordt en 14.30 over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels len’’, reageert Langeweg senior op de er zeker ook over denken, want op pa- uur om de eerste en tweede plaats. Locatie: schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de keuze. “Pools en Locqueneux zijn twee pier zijn we natuurlijk kansloos tegen Sportpark Ockenburgh. sen in het lichaam. Maria bleek er uiterst ervaren pikeurs, dat is ook de de paarden van Hugo. Ik reken op het 5. VUC-Voorschoten ‘97>Zondag Hoofdklasser alleszins klaar voor, maar bleef reden dat we beiden hebben gevraagd. eindschot van Yver. Die is dodelijk. En VUC gaat zondag voetballen tegen Zaterdag toch ook nog een tijdje verder Alle eigenaren zijn me even lief. Ybanos wie weet met een beetje mazzel slepen Eersteklasser Voorschoten. Aanvang 14.30 uur, naar de psychologe gaan. Ze had staat pas een paar weken bij ons op stal. Yeovani Boko met Hugo Langeweg we er een troostprijsje uit’’. terrein Rijnsburgse Boys. senior > Foto: Wim Huybers die begeleiding nodig omdat ze

AStal Langeweg heeft in de Derby op

Duindigt maar vier Met 5.000liefst euro kan ik al zo’n kanshebbers duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Tip 5


16

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

ÉÉN EK-MATCH EN NEDERLAND WORDT GEK * Theater / muziek WINNEN / evenementen Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot 13.00 Scheveningen: ‘Dancing in Scheveningen’. Een weekend 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat is in nu Madurohet oranjelegioen al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match win- lang liggen op en rond de Boulevard en in Palace Promenade diverse dam’. www.madurodam.nl over grens is de ‘Heerlijk ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» dansvloeren. Daarop worden demonstra10.00 totzo!de fietstours & excursies: Den Haag’. Fietstour van 2 uur waarbij u onderties gegeven van populaire dansvormen en broken. handelszaak CHRIS SNICK weg typischGeen Haagse lekkernijen te proeven die geen oranje attriu kunt zelf ook met de voetjes van de vloer. vrijdag 8 augustus

vaal Tapes Den Haag’. Je loopt met een handcomputer en een koptelefoon op door de stad. Wandelingen alleen mogelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek. € 5,-. www.detapes.nl 19.00 Grandcafé Restaurant Westewind: ‘LiveJazz@Westewind’. Met Stef van Es (gitaar), Noah Nicols (contrabas), Ben Schröder (drums) en special guest e.a. Gratis. www.westewind.nl 22.30 Madurodam: ‘Madurodam by Light’. www.madurodam.nl

Oranjekoorts stijgt

krijgt met de daarbij behorende en andere Gratis. www.agenda-scheveningen.nl verhalen. Incl. fietshuur, koffie/thee, water 13.30 Draf- en Renbaan Duindigt: ‘Draverijen en een aandenken. Reserven via VVV 070 en rennen’. Paardensport. Dravers Derby. 3385800. € 18,50. www.totzo.org Gratis. www.renbaanduindigt.nl 10.30 Bierkade: ‘Ontdek de Haagse Grachten’. Ge13.30 Escher in Het Paleis: ‘Help, het wentelniet van een 1½ uur durende rondvaart in teefje is ontsnapt!’. Een wentelteefje is een een Zuid-Hollandse Aak van Stichting De zeer bijzonder schepseltje dat M.C. EsOoievaart door de Haagse grachten. Ook afcher in 1951 tekende. In het museum zijn dinsdag 12 augustus vaarten om 12.30, 14.30 en 16.30 uur. € 9,75; er een aantal verstopt, zoek ze en maak je 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurojeugd 5,75 (3 tm 11 jr). www.ooievaart.nl eigen wentelteefje tijdens een workshop. dam’. www.madurodam.nl 11.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Gelukkige garwww.escherinhetpaleis.nl 10.00 Nutshuis: ‘Wereldrecord: De langste kinnaal?’. Leer nu alles over de garnaal d.m.v. Haags Historisch Museum: ‘Het verhaal dertekening’. Kinderen tekenen voor het De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal.13.30 Ze brachten zelfs een speciale leuke, interactieve presentaties en een van Den Haag’.uit Wandelen een gids van Mappa Mundohuis de langste tekening landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ met o.l.v. niets poppenkast ! € 11,95; jeugd 8,50 (3-11 jr). het Gilde langsvoor hoogtepunten uit de Haagse ter wereld (het huidige record van 4,6 km lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal in de triwww.sealife.nl start bijHet het Haags is in handen van Japanse kinderen). Gratis. Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of Geschiedenis, de woonkamer. suc- Historisch 12.30 totzo! fietstours & excursies: ‘Tour Den Museum (na reservering bijeen de VVV Hofwww.nutshuis.nl het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld Haag’. Fietstour met gids, 18 km door Den wegVoor 1) en4,99 eindeeuro wandeling oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. koopbij je Panorama 10.00 totzo! fietstours & excursies: ‘Heerlijk Den Haag, Scheveningen en de duinen. Incl. Mesdag. € 17,50 (reserveren 070-3385800). Haag’. Fietstour van 2 uur waarbij u onderballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop fietsverhuur, koffie/thee, Scheveningse www.haagshistorischmuseum.nl weg typisch Haagse lekkernijen te proeven ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klaplekkernij, water en een aandenken. Re- Zaterdag staat 14.00 «Precies Bierkade: ‘Ontdek de Vliet’. Vaarten per krijgt met de daarbij behorende en andere het van Belcea opkreeg het Delft etalage de Kwartet seksshop de Music Festival. > Foto:Sheila Rock pen. een brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», authentieke zegt zaakvoerder serveren via VVV 070-3385800. € 24,50. trekschuitGerard over de Vliet tusverhalen. Incl. fietshuur, koffie/thee, water een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan ‘De Fransen zeggen: L’amour’. www.totzo.org sen Den Haag en dede sluiskassa van Leidschenen een aandenken. Reserven via VVV 070 tot 12nog jr. www.ooievaart.nl lijf. «We‘Sesamstraat hebben zelfs zo’n Reserveren shirt kopen. Muziekprogramma over de liefde. € enkele dametjes 13.00 Duinrell: ‘Sittah - Zomershow’. Alle eledam-Voorburg. via VVV 0703385800. € 18,50. www.totzo.org 10.00 Madurodam: in oranje Maduro- vizegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze de 27,50. www.delftmusicfestival.nl menten van illusie, magie en toverkunst 3385800. € 13,75 (retour) 9,75 (enkel); 11.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Gelukkige gardam’. brators», www.madurodam.nl gewone, iedereen neemt5,75 ze mee.» komen aan bod. Shows om 13.00, 14.30 9,75 (retour) (enkel) - 3 tot 12 jr. naal?’. Leer nu alles over de garnaal d.m.v. 10.00 totzo!koopsters. fietstours &«Een excursies: ‘Heerlijkéén Denom 14.30 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. deur uit,jeugd G-spot stimuleren en dan € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl en 16.00 uur. www.duinrell.nl www.ooievaart.nl leuke, interactieve presentaties en een Haag’de . Fietstour vante2 uur waarbij u ondernog drie ‘vibrerende in de 15.00 Lange Voorhout: ‘Rabobank-rondleiding Toeteren 14.00 Bibliotheek Transvaalkwartier: ‘Trans14.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. poppenkast ! € 11,95; jeugd 8,50 (3-11 jr). weg typisch Haagse lekkernijenkogels’ te proeven vanbehorende de Nederlandse klaar de strijd zijn Den Haag Sculptuur’. Verzamelen bij info- Helemaal vaal Tapes Den Haag’. Je loopt met een € 29,t/mvoor 79,-. www.fortiscircustheater.nl www.sealife.nl krijgtkleuren met de daarbij en andere vlag.» laterkoffie/thee, haalt hetwater meisje cafés.World In Café Santé hangt het kiosk op het Lange Voorhout. Gratis tickets de 14.00 handcomputer en een koptelefoon op Forum Theater: ‘Evita’ . Het verhaal 12.30 Bierkade: ‘Ontdek de Haagse Grachten’. verhalen. Incl.Even fietshuur, nog twee kleine voetballetjes vol Eva metDuarte, oranje maakt deze oranje (max. 2 p.p.) kunnen worden opgehaald bij plafond van door de stad. Wandelingen alleen mogediealpenhoals onecht kindJupiler een Geniet van een 1½toeters. uur durende rondvaart en een aandenken. Reserven via VVV 070boven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, de Ticketshop Haags Uitburo, Hofweg 1. lijk tijdens de openingstijden van de bimoeilijke jeugd heeft, op 15-jarige leefin een Zuid-Hollandse Aak van Stichting 3385800. € 18,50. www.totzo.org kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. bliotheek. tijd verhuist naar Buenos Aires om actrice De Ooievaart door de Haagse grachten. 10.30 Bierkade: ‘Ontdek de Haagse Grachten’. GeEen pop in € 5,-. www.detapes.nl verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl een seks-Duivenvoorde: ‘Kinderen op Dui14.00 Kasteel te worden, trouwt met kolonel Juan Perón Ook afvaart om 14.30 uur. € 9,75; jeugd niet van een 1½ uur durende rondvaart in gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met . De bezoeker komt oog in oog Forum Theater: ‘Evita’. Het verhaal venvoorde’ en uiteindelijk als First Lady de heldin van 5,75 (3 tm 11 jr). www.ooievaart.nl een Zuid-Hollandse Aak van Stichting De bekkenspieren. Daarvan krijg je 20.00 tenWorld met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje boa van Eva Duarte, die als onecht kind een te staan met de kinderen die door de eeuhet volk van Argentinië wordt. € 39,t/m 12.30 totzo! fietstours & excursies: ‘Tour Den Ooievaart door de Haagse grachten. Ook afeen beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan enwen ditoheen op Duivenvoorde hebben gejeugd heeft,«Betrekkelijk op 15-jarige leef- Rode Duivels 53,-. www.worldforumcc.com Haag’ Fietstour met 18 kmTijdens door Den vaarten om 12.30, 14.30 en 16.30 uur. € 9,75; zit moeilijke met de verkoop? op het EK, hebben ze De oranjegekte is. duidelijk biggids, business. hoedje. tijd verhuist Buenos stormloop Aires om actrice beslist woond (ook om 15.30 uur). € 5,-; jeugd 14.15 deStedelijk Museumte het Prinsenhof: ‘ZonHaag, Scheveningen en deer duinen. Incl. jeugdLeeuwenpak 5,75 (3 tm 11 jr). www.ooievaart.nl goed, maar naar de grote Nederlanders sponsode zomer van het WK 2006 werden bij onze te worden, trouwt met Juan Perón ren. Landverraad? 2,50. www.kasteelduivenvoorde.nl de en vergeving’ fietsverhuur, koffie/thee, Scheveningse 11.00 Bibliotheek Wie Transvaalkwartier: ‘Trans-op- moet nog komen. Hetkolonel vertrouwen KanBelcea best, Kwartet. maar € 27,50. toch iets minder noorderburen 125.000 extra tv-toestellen veren uiteindelijk als First Ladyzoek, de heldin 14.15 Stedelijk Museum het Prinsenhof: ‘An lekkernij, en 175.000 een aandenken. Revaal Tapes Den Haag’ . Je looptnaar met de eentri- in de ploeg is een beetje hé.van daarom www.delftmusicfestival.nl zullen wij er niet minder gewonden kocht. Nu zouden datwater er liefst worden. van Argentinië € 39,American Voice’. Kamermuziek van Ameri15.30 Den Haag: ‘Orgelbespeling’. serveren via VVV 070-3385800. € 24,50. handcomputer en bune een koptelefoon op Pashet alsvolk ze gaan winnen,wordt. wordt Ne-t/m hard meeAbdijkerk toeteren.» wil trekken, 53,-. www.worldforumcc.com kaanse componisten. € 27,50. www.delftConcert voorafgaand om 14.30 uur www.totzo.org door de stad. Wandelingen alleen bij mogeweer te klein en kleurt het Op de kers op demet taart, het typische kan terecht de lo- derland De elektronicaketens zien de Nederlanders dus 20.15 Stedelijk Museum het Prinsenhof: ‘Kin- oranje gebak, musicfestival.nl bezichtiging diavoorstelling ‘Van 13.00 Duinrell: ‘Sittah - Zomershow’ Shows om lijk tijdens de openingstijden van de biland massaal oranje.» is hetkerk welennog even kale ‘feestwinkel’ maar al te graag winnen. Want naast de.verkoop dertotenlieder’ Belcea Kwartet. € 32,50. wachten.Romaans 17.00 Strandtent de Fuut: ‘Jazz in De Fuut’. GraGotisch in week kerk en kloosteren 16.00 www.duinrell.nl bliotheek. € 5,-. www.detapes.nl Winkelketen Blokker «Vanafnaar volgende van televisies13.00, gaan14.30 ook de kleineuur. tapinstallaties, www.delftmusicfestival.nl tis liveoptredens in de ontspannen sfeer van 11.00 Hommerson Beachstadion: ‘NK Beach bouw’ Aarnoud Groen (orgel). Gratis. 14.00 Bibliotheek Transvaalkwartier: ‘Transschaart zich alvast verkopen we. de oranjedetompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs uitgesproken verkoopster in de Hema. spelconsolesvaal omTapes wedstrijden spelen Thom’s Inn: ‘Live in Thom’s Inn’. Erik Schur- zegt dewww.abdijkerk.nl de opvallende kanariegele strandtent. SamDen Haag’na . Jeteloopt metals een Hockey’. Hockey in het mulle zand. Gratis. 21.00 ook achter Nedereen bakje koffie kun je Fuut’. Grazoete broodjes over de toonbank. Neem daarop man & het Mame Miesen (allround covers). «Zelfs pa met Marcelo Godoy (zang en gitaar), Nel17.00 bij Strandtent de Fuut: ‘Jazz in De handcomputer en een koptelefoon www.beachstadion.com landse elfdan supporteren.» nog eens de vele en prullaria bij, Gratis. www.thoms-inn.nl son Latif (gitaar en cavaquinho), Carlos Bretis liveoptredens in de ontspannen sfeer door merchandising de stad. Wandelingen alleen moge11.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Gelukkige gardan kom je delijk volgende weken voor de non-food 22.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. EZ ton (bas), Jeroen Griep (piano), Matthew van de opvallende kanariegele strandtijdens de openingstijden van de binaal?’. Leer nu alles over de garnaal d.m.v. op een extrabliotheek. omzet van 70www.detapes.nl tot 80 miljoen euro. NRG. Gratis. www.depaap.nl Harrus (drums). Gratis. www.defuut.nl tent. The Hidden Standard met Emiel van € 5,-. leuke, interactieve presentaties en een Opvallend dat hetDuivenvoorde: tijdens het EK‘Kinderen ook allemaal 22.30 Madurodam: ‘Madurodam by Light’. Sen20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. der Heijden (sax), Erik Doelman (piano), 14.00 isKasteel op Duipoppenkast ! € 11,95; jeugd 8,50 (3-11 jr). mag «Vooral sationeel avondspektakel waarbij de mi€ 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl Anton Drukker (contrabas) en René de Hil- ietsje meer venvoorde’ . Dezijn. bezoeker komtde ooggrote in oog www.sealife.nl plasmalcd-televisies hetdedan niatuurstad verlicht zal worden door een 20.00 World Forum Theater: ‘Evita’. Het verhaal 12.00 Scheveningen: ‘Dancing in Scheveningen’. ster (drums). Gratis. www.defuut.nl te staanen met de kinderen doen die door eeugoed», zegt Henk Kok, directeur show (ca 20 min.) van water, licht en lavan Eva Duarte, die als onecht kind een 19.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. wen heen op Duivenvoorde hebben geEen weekend lang liggen op en rond de Nederlandse ser over het verhaal van Hansje Brinker. moeilijke jeugd heeft, op 15-jarige leef€ 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl woond van (ook de om Raad 15.30 uur). € 5,-; jeugd Boulevard en in Palace Promenade diverse Detailhandel. «Mensen kijwww.madurodam.nl tijd verhuist naar Buenos Aires om actrice 20.15 Stedelijk Museum het Prinsenhof: ‘Zum 2,50. www.kasteelduivenvoorde.nl dansvloeren. Daarop worden demonstraken nu even niet meer 23.00 Café de Pater: ‘Dubbelop met pop’. Gratis. te worden, trouwt met kolonel Juan Perón Schluss: Liebeslieder walzer’. € 32,50. 19.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. ties gegeven van populaire dansvormen en op een paar honderd www.patermuziek.nl en uiteindelijk als First Lady de heldin van www.delftmusicfestival.nl € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl u kunt zelf ook met de voetjes van de vloer. euro meer. Het moet 23.30 Paard van Troje: ‘The beach goes on’. 22.30 Madurodam: ‘Madurodam by Light’. het volk van Argentinië wordt. € 39,- t/m 22.30 Madurodam: ‘Madurodam by Light’. Gratis. www.agenda-scheveningen.nl allemaal zo groot Ft. Dj’s De La Sarge & Blokkie Bram. € 6,-. 53,-. www.worldforumcc.com www.madurodam.nl www.madurodam.nl 12.00 Hofpark Wateringen: ‘Waterpop’. Een festimogelijk zijn.» www.paard.nl 20.15 Stedelijk Museum het Prinsenhof: ‘Uit 23.00 Café de Pater: ‘Funkavond’. Gratis. www. val met bekende bands, plaatselijke bands volkszang geboren’ Belcea Kwartet. patermuziek.nl en een knallende afsluiter. Een jaarlijks, grawoensdag 13 augustus Gevoelig € 32,50. www.delftmusicfestival.nl tis toegankelijk festival met een ‘eigen’wijze 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Madurozondag 10 augustus De supermarktke21.45 Openluchttheater Zuiderpark: ‘Filmprogrammering. Gratis. www.waterpop.nl dam’. www.madurodam.nl 10.00 Lange Voorhout: ‘Antiek-, Curiosa- en maandag 11 augustus tens doen ook gretig avond i.s.m. Filmhuis Den Haag’. Met de 12.30 totzo! fietstours & excursies: ‘Tour Den & excursies: Den Boekenmarkt’. Gratis. 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in Maduro- 10.00 totzo! fietstours mee aan de‘Heerlijk oranjefilm ‘The assasination of Jesse James’ met Haag’. Fietstour met gids, 18 km door Den 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in MaduroHaag’. Fietstourkoorts. van 2 uur waarbij u onderdam’. Sesamstraat komt tot leven in MaAlbert Heijn liet o.a. Brad Pitt en Casey Affleck. € 6,-. www. Haag, Scheveningen en de duinen. Incl. weg typisch Haagse lekkernijen te proeven dam’. www.madurodam.nl durodam, ontmoet de sterren van de tv24 miljoen Welpies — openluchttheaterzuiderpark.nl fietsverhuur, koffie/thee, Scheveningse 10.00 totzo! fietstours & excursies: ‘Heerlijk Den krijgt metpluchen de daarbijmini-leeuwtjes behorende en andere serie; tekenen met Bert en Ernie, rekenen — 22.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. Colekkernij, water en een aandenken. Reverhalen. maken Incl. fietshuur, koffie/thee, water Haag’.Fietstour van 2 uur waarbij u onderbij Graaf Tel of luisteren naar verhalen. die ze in winkels zuluitdelen.Reserven Volgensvia een stuverblender. Gratis. www.depaap.nl serveren via VVV 070-3385800. € 24,50. en eenlen aandenken. VVV 070 weg typisch Haagse lekkernijen te proeven www.madurodam.nl die €van marktonderzoeksbu22.30 Madurodam: ‘Madurodam by Light’. Senwww.totzo.org 3385800. 18,50. www.totzo.org krijgt met de daarbij behorende en andere 10.00 totzo! fietstours & excursies: ‘Heerlijk Den reau GfkTransvaalkwartier: kan de EK-gekte de‘Transsusationeel avondspektakel waarbij de mi13.00 Duinrell: ‘Sittah - Zomershow’. Alle eleverhalen. Incl. fietshuur, koffie/thee, water Haag’. Fietstour van 2 uur waarbij u onder- 11.00 Bibliotheek permarkten liefst 45 miljoen euro niatuurstad verlicht zal worden door een menten van illusie, magie en toverkunst vaal Tapes Den Haag’ . Je loopt metopeen en een aandenken. Reserven via VVV 070 weg typisch Haagse lekkernijen te proeven Niet meedoen, uitgeslo-op show (ca 20 min.) van water, licht en lakomen aan bod. Shows om 13.00, 14.30 enis dan een ook koptelefoon 3385800. € 18,50. www.totzo.org krijgt met de daarbij behorende en andere brengen.handcomputer ten. «Het keert zelfsJetegen je als je er niet ser over het verhaal van Hansje Brinker. en 16.00 uur. www.duinrell.nl doorzich de stad. kunt vrij bewegen. Wan11.00 Hommerson Beachstadion: ‘NK Beach verhalen. Incl. fietshuur, koffie/thee, water aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «Deworden Newww.madurodam.nl 13.00 Winkelcentrum Leidsenhage: ‘Willie delingen kunnen alleen gedaan Hockey’. Gratis. www.beachstadion.com en een aandenken. Reserven via VVV 070 derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. 23.00 Café de Pater: ‘Jazz sessie’. Gratis. www. Ashman Original Jazzband’. Gratis. www. binnen de openingstijden van de bibblio11.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Gelukkige gar3385800. € 18,50. www.totzo.org In het verleden was al duidelijk te merken dat patermuziek.nl leidsenhage.nl theek. € 5,-. www.detapes.nl naal?’. Leer nu alles over de garnaal d.m.v. 11.00 SEA LIFE Scheveningen: ‘Gelukkige garconsumenten wisselen‘Gelukkige om bood23.00 Scheveningen, ter hoogte van de Pier: 14.00 Bierkade: ‘Ontdek de Vliet Den Haag11.00 SEAvan LIFEwinkel Scheveningen: garleuke, interactieve presentaties en een naal?’. Leer nu alles over de garnaal d.m.v. schappen tenaal?’ doen. Leer als blijkt dat hun winkel niets ‘Vrijdagavond Vuurwerk Scheveningen’. Delft’. Vaarten per authentieke trekschuit nu alles over de garnaal d.m.v. poppenkast ! € 11,95; jeugd 8,50 (3-11 jr). leuke, interactieve presentaties en een (CSG) extra biedt.» Gratis.lopen www.vuurwerkscheveningen.nl Vliet van Den Haag via Drievliet leuke, interactieve presentaties en een www.sealife.nl Straks de Nederlanders massaal rondover metdegekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers poppenkast ! € 11,95; jeugd 8,50 (3-11 jr). 23.30 Paard van Troje: ‘Zomergast’. Stug ft. Dj’s naar de Oostpoort in Delft. Reserveren poppenkast ! € 11,95; jeugd 8,50 (3-11 jr). 12.30 totzo! fietstours & excursies: ‘Tour Den www.sealife.nl Bart van Rijn, Fabio & Rauwkost (live). € 6,-. via VVV 070-3385800. € 13,75 (retour) 9,75 www.sealife.nl Haag’. Fietstour met gids, 18 km door Den 12.30 totzo! fietstours & excursies: ‘Tour Den www.paard.nl (enkel); jeugd 9,75 (retour) 5,75 (enkel) - 3 Haag, Scheveningen en de duinen. Incl. Haag’. Fietstour met gids, 18 km door Den 12.30 Bierkade: ‘Ontdek de Haagse Grachten’. tot 12 jr. www.ooievaart.nl Geniet van een 1½ uur durende rondvaart fietsverhuur, koffie/thee, Scheveningse Haag, Scheveningen en de duinen. Incl. 14.00 Kasteel Duivenvoorde: ‘Kinderen op Duiin een Zuid-Hollandse Aak van Stichting lekkernij, water en een aandenken. Refietsverhuur, koffie/thee, Scheveningse zaterdag 9 augustus venvoorde’. De bezoeker komt oog in oog De Ooievaart door de Haagse grachten. serveren via VVV 070-3385800. € 24,50. lekkernij, water en een aandenken. Re10.00 Bierkade: ‘Ontdek de Vliet Den HaagOp 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk te staan met de kinderen die door de eeuOok afvaart om 14.30 uur. € 9,75; jeugd www.totzo.org serveren via VVV 070-3385800. € 24,50.parDelft’. Vaarten per authentieke trekschuit De Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastwenaan heen op Duivenvoorde hebben ge- 13.00 Duinrell: ‘Sittah - Zomershow’. Alle ele5,75 (3 tm 11 jr). www.ooievaart.nl www.totzo.org over de Dat Vlietplan vanstelt Deneen Haag via Drievliet tij staat vandaag voor een zware begesteld. aantal herbestemmingen en passingen van om 15.30 uur). € 5,-; jeugd menten van illusie, magie en toverkunst 13.00 Duinrell: ‘Sittah - Zomershow’ . Shows naarstedenbouwkundige de Oostpoort in Delft. Reserveren slissing. Ze moet bepalen of de om stem-12.30 totzo! fietstours & excursies: ‘Tour Den de voorschriften voor in delenwoond van de(ook gemeenten 2,50. www.kasteelduivenvoorde.nl Haag’. Fietstour met gids, 18 km door Den komen aan bod. Shows om 13.00, 14.30 13.00, en 16.00 uur. www.duinrell.nl via VVV 070-3385800. Maldegem en Eeklo. € 13,75 (retour) 9,75 men14.30 van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over 14.15 Stedelijk Museum het Prinsenhof: Haag, Scheveningen en de duinen. Incl. en 16.00 uur. www.duinrell.nl 14.00 Bibliotheek Transvaalkwartier: ‘Trans(enkel); jeugd 9,75 (retour) - 3 beslissing chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas5,75 een(enkel) definitieve nemen over het plan

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de10,strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Churchillplein 070-3066228 Nieuwe Schoolstr. 21-23, 0900-4104104 Frankenstraat 66, 070-3559305 Koorenhuis, • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis Zeeheldentheater, Theater Pierrot,is uit Korzo Theater, Prinsegracht 27, 070-3422722 • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke bijt ze342, in 070-3991000 het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten4, goed Trompstraat Ferrandweg 070-3933348 waarschijnlijk Binckhorstlaan 36, 070-3637540 Musicon, Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden.Branoul, Flirten is een vorm van overspel en Theater in de Steeg, Literairtheater Soestdijksekade 345, 070-3686800 THEATERS Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan165a, leiden Florida werden uitgesloWesteinde 070-3648408 Michigan en Maliestraat 12, 070-3657285 Muziekcafé De Paap, Appeltheater/Appelstudio, MUZIEKCENTRA U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel hun eerbaarheid enhet erger ten omdatASTA, ze hun Theater aan Spui, Lucent over Danstheater, Spui, 070-8800333en kuisheid Papestraat 32, 070-3652002 Duinstraat 6-8, 070-3502200, Spuivoorverkiezingsda27, 070-3461096 www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegenCafé de restaurant zin van de partijleiding tiemMuziekcafé argument gebruiken om Spui 187, 070-3465272 Rijswijkse Schouwburg, De kunnen Pater, Fortis Circustheater, Greve, Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parTheater Rest. Toussaint Spectacle, Gen. Spoorln. 10, Rijswijk, 070-3360336 Achterom 8, 070-3450852 Circusstraat 4, 070-4167600 Torenstraat 138, 070-3603919 indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen Toussaintkade in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen 21, 070-3609324 Stella Theater, Paard van Troje, Concordia Theater & Zalen, Haagse Jazz Club/BowlingWorld ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voorPrinsegracht ze in augustus stemmen — naar Theater de Tobbe, Burg. Feithplein 96, Kerkstraat 11, 070-3307070 12, 070-3601838 Hoge Zand 42, 070-3022680 Zuiderpark, (ingang Melis Stokelaan), Mr. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Voorburg, 070-3864880 Theater Camuz, Podium Vocale, Diligentia, P. Droogl. Fortuijnweg 79, Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Theater Zeebelt, De Constant Damlaan 44, Leidschendam, Laan v. Meerdervoort 32, 070-3451423 Lange Voorhout 5, 0900-4104104 070-4020777 dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Rebequeplein 20a, 070-3656546 070-3875314 Regentenkamer, Dr. Anton Philipszaal, Spui, 070-8800333 Haags Pop Centrum, staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Theater Zwembad De Regentes,Daardoor Burg. Theater Merlijn, Lange Beestenmarkt, 070-3658612 Koninklijke Schouwburg, Hovylaan 12, 070-4400086 zou de vroegere first lady de partij Clintons 106, droomscenario Weimarstraat 63, 070-3656515 met nog drie Bilderdijkstraat 33, 070-3450996 ‘t Syndicaat, Korte Voorhout 3, 0900-3456789 Lokaal Vredebreuk, voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproWorld Forum Convention Center, Theater Pepijn, Nieuwe Molstraat 10, 070-3600053 Kooman’s Poppentheater, Papestraat 38, 070-3656046 opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus

Advertentie 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens

* Adressen

Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) * Exposities ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

17

17

kerman, Armando, Lucebert, Uwe Poth en Michael Lange Voorhout Gemeentemuseum Den Haag fietsverhuur, koffie/thee, Scheveningse De Affiche Galerij Tedja. Korte en Lange Voorhout, Stadhouderslaan 41, 070 3381111, lekkernij, water en een aandenken. Re- Het Souterrain (Station Spui), 070 3537006, T/m 31 augustus: Den Haag Sculptuur 2008: Freedi t/m zo 11-17 uur serveren via VVV 070-3385800. € 24,50. ma t/m zo 06-24 uur Omniversum dom. Onder de titel ‘Freedom’ vraagt Den Haag T/m 7 september: Ah Xian. Indrukwekkende porwww.totzo.org T/m 28 september: Affiches uit het bedrijfsarchief President Kennedylaan 5, 0900 6664837 Sculptuur aandacht voor Amerikaanse beeldseleinen bustes en levensgrote porseleinen figu13.00 Duinrell: ‘Sittah - Zomershow’. Shows om van De Bijenkorf (35 cpm), houwkunst van de laatste 50 jaar. ren. Van 24 mei t/m 28 september: Sandro Chia 13.00, 14.30 en 16.00 uur. www.duinrell.nl T/m 31 augustus: Waterland. FototentoonstelSchilderijen. T/m 19 oktober: Smoking / No Smo13.30 Escher in Het Paleis: ‘Help, het wentel- Anders Bekeken ling i.k.v. het Jaar van Sanitatie, met foto’s over Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum king. Vanwege het rookverbod in de horeca per 1 teefje is ontsnapt!’. Een wentelteefje is een Wagenstraat 123, 070 4274920, drinkwatervoorzieningen en sanitatie. Prins Wilem-Alexanderhof 5, 070 3339666, juli, brengt het Gemeentemuseum een presentazeer bijzonder schepseltje dat M.C. Es- di t/m vr 11-17, za 12-16 uur di t/m vr 09-17, za & zo 12-17 uur tie met werk uit eigen collectie die alles te maken cher in 1951 tekende. In het museum zijn T/m 30 september: Mijn droomwens. Collectie Panorama Mesdag (Letterkundig Museum zelf is gesloten) heeft met roken en niet-roken. Van 26 april t/m 30 er een aantal verstopt, zoek ze en maak je tekeningen, schilderijen, keramiek, objecten en Zeestraat 65, 070 3644544, ma t/m za 10-17, november: Les Nabis. Werk uit de collectie van de T/m 31 december: Geheimen. In het Kinderboeeigen wentelteefje tijdens een workshop. sieraden. zo 12-17 uur Triton Foundation. Werk van Maurice Denis, Édou- kenmuseum leer je op een actieve manier Paul van www.escherinhetpaleis.nl T/m 14 september: Sientje Mesdag-van Houten Loon, Francine Oomen en Jacques Vriens kennen. ard Vuillard, Paul Ranson e.a. T/m 7 september: 14.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. Beach Resort Kijkduin - vrouw van de Haagse School. Piet Zwart. Overzichtstentoonstelling van de veelVan 15 augustus t/m 21 september: Boulevard € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl Louis Couperus Museum zijdige vormgever en fotograaf. Van 28 juni t/m 28 14.00 Kasteel Duivenvoorde: ‘Kinderen op Dui- Organique Kijkduin. Kunstenaars uit verschillende Pulchri Studio Javastraat 17, 070 3640653, venvoorde (ook om 15.30 uur). € 5,-; jeugd disciplines maken kunstvoorwerpen waarbij orga- september: Pat Andrea. Alice in Wonderland - leLange Voorhout 15, 070 3461735, vensgrote illustraties. T/m 12 oktober: 100% Make do t/m zo 12-17 uur nische vormen en/of materialen centraal staan. 2,50. www.kasteelduivenvoorde.nl di t/m zo 11-17 uur up. Zeldzame toiletstellen, zilveren en porseleinen T/m 16 november: Een gouden druppel bloed... 14.00 Openluchttheater Zuiderpark: ‘PlayT/m 21 augustus: Kees Verkade. Bronzen sculptu- De Koningsromans van Louis Couperus. De zotheeserviezen en de unieke serie vazen 100% ground Band’ Samba Salad. Concert met bij- Atelier Beeld ren, gouaches en zeefdrukken. T/m 21 augustus: genaamde ‘koningsromans’ geplaatst in een histoMake Up van Mendini. T/m 26 oktober: Mondriaan. zondere (inter)nationale gasten in de sfeer Anna Paulownastraat 87, 06 21104416, BARBARA EN JOHAN VAN BEVER Iebele Abel. Cibachroom-prints. T/m 24 augustus: risch verband. Overzichtstentoonstelling. Van 26 juli t/m 26 oktovr 16-19 uur, za en laatste zo van de maand van eenVUYLSTEKE zigeunerfamiliefeest. Met eigen Nederlands kring van beelhouwers. Ruimtelijk ber: De Ideale Man: mode voor echte mannen. 150 werk en traditionele Nederlandse liedjes. 13-19 uur en op afspraak werk. Van 16 augustus t/m 4 september: Textiel in ontwerpen en accessoires laten zien welke thema’s Galerie Maurits van de Laar T/m 6 september: Cities. Zwart-wit schilderijen van € 8,-. www.openluchttheaterzuiderpark.nl de kunst - thema Natuur. Werk van Saskia E.M. van Herderstraat 6, 070 3640151, wo t/m za belangrijk zijn in de mannenmode, vanaf de 17e 19.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. hoofdsteden, werk van Anne-Marth Hogewoning. Dijk, Charlotte de Groot, Rozemarijn Lucassen, Auk 12-18, laatste zo v.d. maand 13-17 uur eeuw tot nu. T/m 19 oktober: Verdwenen verhalen, € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl Russchen en Lotte Veldt. T/m 21 augustus: Martijn (21 juli t/m 24 augustus alleen op afspraak) verbeelde werkelijkheid. Schilderijen met fotogra21.00 Lokaal Vredebreuk: ‘Theaterlokaal’. Museum Beelden aan Zee Verkade. Sieraden en objecten. T/m 14 augustus: T/m 24 augustus: Hedendaagse houtsneden. Werk fische elementen van Hughie O’Donoghue. Snelle improvisaties, sketches en ver- Harteveltstraat 1, 070 3585857, Freedom. Divers ruimtelijk werk van Pulchrivan Dieter Mammel, Jan Broklof, Jos de l’Orme en rassende liedjes. Wel eens een liedje ge- di t/m zo 11-17 uur leden. B.C. Epker. hoord dat bedacht werd terwijl het ge- T/m 7 september: Against Nature. De hybride in de Haags Historisch Museum Korte Vijverberg 7, 070 3646940, zongen wordt? De Improv Band. Gratis. moderne beeldhouwkunst. T/m 1 januari: SprookQuartair Museum Meermanno di t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur jesbeelden aan zee. Permanente sculptuurexpowww.lokaalvredebreuk.nl Toussaintkade 55, 070 3562004, Prinsessegracht 30, 070 3462700, T/m 7 september: Den Haag Centraal schrijft ge21.00 Thom’s Inn: ‘Jazz sessie’. O.l.v. Sander sitie van Tom Otterness aan de boulevard. T/m 7 do t/m zo 13-17 uur di t/m vr 11-17, za & zo 12-17 uur schiedenis. 104 Foto’s van de fotografen Willy Beets en/of Edgar van Asselt. Gratis. www. september: Zieleschepen. Recent werk van CorneT/m 14 september: Sierpapier uit de collectie Lau- Van 10 augustus t/m 31 augustus: Schaal 1 op onJolly, Otto Snoeck en Mylène Siegers, die in het lius Rogge. T/m 7 september: Beelden van glorie thoms-inn.nl eindig. Werk van Emmauel Botalatala, Christophe rentius. Hoogtepunten uit de verzameling sierpaachterliggende jaar in Den Haag Centraal zijn ge22.30 Madurodam: ‘Madurodam by Light’. www. en verval. Foto’s van Eddy Posthuma de Boer. Dumont, Florian Gottke e.a. pier van Theo en Frans Laurentius. publiceerd. T/m 1 september: Ondrofeni tori - Sumadurodam.nl rinaams poppenverhalen door Rita Maasdamme. 23.00 Café de Pater: ‘Pater sessie’. Gratis. www. Buitenhof Theater Zwembad de Regentes Bijzondere eigentijdse diorama’s vertellen verha- Museon T/m 31 augustus: Zandsculptuur Den Haag, Stad patermuziek.nl Weimarstraat 63, 070 3637798, di t/m vr Stadhouderslaan 37, 070 3381338, van Vrede en Recht. Sculptuur van 22 meter lang len uit de geschiedenis van Suriname, waaronder 12-17, za 14-17 uur en tijdens voorstellingen di t/m zo 11-17 uur de Nederlandse slavernijgeschiedenis. T/m 31 auen 7 meter breed met een compilatie van bekende donderdag 14 augustus T/m 31 augustus: Van zwembad tot theater. Ten10.00 Lange Voorhout: ‘Antiek-, Curiosa- en Haagse gebouwen en architectuur, prominent op gustus: Kara Walker. Sculpturen van Kara Walker, T/m 26 oktober: Al-Arab, 1001 verhalen over de Arabische wereld. Maak een reis door de Arabische toonstelling over de geschiedenis van De RegenBoekenmarkt’. Sfeervolle markt met an- de voorgrond het Vredespaleis, als internationaal onderdeel van Den Haag Sculptuur. tes, van 1919 tot 2007. wereld. T/m 21 september: Moordzaken, van vinsymbool van Vrede en Recht. Gratis tiek, boeken en curiosa. Gratis. gerafdruk tot DNA-profiel. Hoe voelt het om deel Haagse Kunstkring 10.00 Madurodam: ‘Sesamstraat in MaduroSeasons Galleries uit te maken van een CSI-team en door middel van Denneweg 64, 070 3647585, di t/m za 12-17, zo Het Cleyne Huys dam’. www.madurodam.nl Toussaintkade 70, 070 3454881, technisch sporenonderzoek de moord op te los13-17 uur 10.00 totzo! fietstours & excursies: ‘Heerlijk Den Noordeinde 154, 070 3643556, wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur sen? T/m 1 januari: Leefruimte voor mens en dier. T/m 26 augustus: Vingeroefeningen. Probeersels, Haag’. Fietstour van 2 uur waarbij u onder- wo t/m zo 12.30-17.30 uur Educatieve tentoonstelling over o.a. de druk die T/m 3 augustus: Peter Verdonk. Schilderijen. weg typisch Haagse lekkernijen te proeven T/m 8 september: Zomerexpositie. Monica Rotgans, schetsen en ontwerpen van beeldend kunstedoor de mens wordt uitgeoefend op de natuur. naars. geen pretbeelden. Fransnog Bianchi, Rosendo Alvarez endat Ger het Jan- uiteraard krijgt met de daarbij behorende andere neur: lone we can do so en En ik voel het me denken: little, together we ‘Het toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar teT/m 14 september: Desert Songs. Een audiovisuele Stroom Den Haag (vanaf 2 augustus), schilderijen. verhalen. Incl. fietshuur, koffie/thee, waterzal sen vanalles aan te do soReserven much’. ker?!’. Hogewal 1-9, 070 3658985, tocht door de woestijn van Egypte en Soedan met Heden (locatie Denneweg) en eencan aandenken. via VVV 070 In het ziekenhuis kregen genwoordig toch uitkijken met3465337, wo t/m za Geen schijn van kans we diezelfde dag deCommunicatie resultaten: doen is. ‘Beetje wo t/m zo 12-17 uur Arita Baaijens. T/m 26 oktober: Birdpix, vogels van Denneweg 14, 070 Museum voor 3385800. € 18,50. www.totzo.org snoep en zo, elkeendag trouw insudat jeScheveningen: deze bood- ‘Braderie’ diabetes type 1.82,Ongeneeslijk, T/m 31 augustus: After Neurath: A Safe Place. De de rode lijst. Op de Rode Lijst, vastgesteld door het eerste zondag van de maand 12-17 uur 070 3307500, di t/m vr 10-17, 11.00 Palaceplein . Zeestraat hup13- augustus alles onder kan missen maar perfect behandelen, le- line prikken en Van tentoonstelling toont een serie pictogrammen, t/m 6 september: De tuin van de Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliza & zote 12-17 uur Gratis. schap www.freshevents.nl Uit dit soort reacties wanneer je op ‘Gelukkige be- venslang dan wel. Alter Maria kleding, video-animaties, ruimtelijke installaties en teit, staan bedreigde dier- en plantensoorten. muur. Installatie van Mark van Overeem. Work in 4 januari: Ego,kreeg mijn avatarcontrole.’ en ik. Fotojour11.00 SEA LIFE Scheveningen: gar- T/m ik dat zoek gaat Barbara ook Robbie een baxter aangeobjecten, die te gebruiken zijn bij rampen. progress.- en vooral Cooper legde beeldenleerde van gamers en diabetes naal?’bij . Leer nu alles Flamand. over de garnaalmeteen d.m.v. nalist Deze woorden schitteren pront en legd. was ernstig. Had nog Muzee Scheveningen online avatars vast.ze Van 26 junide t/mimpact 1 januari:van deze ziekte op het leuke, interactieve presentaties eenHethun heel zwaar naast de bel, in felle, blauwe eenjr). paarAlles weken zoContact rondgelopen, Galerie De Twee Pauwen Neptunusstraat 92, 070 3500 830, Institute of Social Studies werkt! in de jaren ‘50leven en ‘60.van T/m kinderen31 poppenkast ! € 11,95; jeugdlet8,50 (3-11 wordt. Suikerziekte ters. «Onze huisspreuk», knikt dan wasaugustus: ze in een coma gesuk- onderschat Oranjestraat/ Noordeinde 1, 070 3925443, di t/m za 10 – 17 uur Kortenaerkade 12,is070 4260460, ZieZo. Kindertentoonstelling (5 t/m www.sealife.nl Barbara. «Daar staat mijn gezin wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur T/m 28 september: Schilderen en wonen op Sche12.30 Bierkade: ‘Ontdek de Haagse Grachten’. 11 jr.) waar je ogen proeven, je oren ruiken en je ma t/m za 9-18, zo 13-18 uur voor en dat willen wij ook uitdraT/m 24 augustus: Zomer, natuurlijk. Nieuw werk veningen in de Belle Epoque. Geniet van een 1½ uur durende rondvaart mond kan zien. T/m 31 december: Eye Opener - de T/m 31 augustus: Het geluk van Matisse. Verkoopgen. In je dooie eentje krijg je bijvan een aantal gerenommeerde kunstnaars o.a. expositie van schilderscollectief Artists-4-Ever, een in een Zuid-Hollandse Aak van Stichting kracht van beeldtaal. De tentoonstelling laat zien na niets voor mekaar. Zeker niet Jean-Claude Dresse, Pépé Grégoire en Igor Tishin. Galerie Nouvelles Images groep kunstenaars die individueel of in teamverDe Ooievaart door de Haagse grachten. hoe grafisch ontwerpers wereldwijd communiceals het op een dag eens goed fout Westeinde 22, 070 3461998, band werken en zich laten inspireren door Maren met een taal die we allemaal (vaak onbewust) Ook afvaart om 14.30 uur. € 9,75; jeugd loopt. Want dat vergeten velen: Tweede Kamer di t/m za 11-17 uur tisse. kennen: beeldtaal. T/m 31 december: Briefgetmene 11 jr). www.ooievaart.nl dat het5,75 van(3de dag op de anLange Poten 4, 070 3183055, ma t/m vr T/m 3 augustus: Portraits. Werk van o.a. Philip Ak12.30 totzo! fietstours & excursies: ‘Tour Den heimen. Selectie van honderden kaarten waarop dere soms lelijk kan keren.» 09-17 uur. Legitimatiebewijs verplicht! Haag’. Fietstour met gids, 18 km door Den Nederlanders en Vlamingen hun geheim anoniem T/m 5 december: EU & JIJ. (Jongeren)tentoonstelHaag, Scheveningen en de duinen. Incl. opbiechten. Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben ling over de invloed van Europa op dagelijks fietsverhuur, koffie/thee,2006 Scheveningse Dehet Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. Barbara: «Op 14 oktober leven. Aan de hand van thema’s zoals mobiel Het Paleiserg ver- inderdaad goed te behandelen, water Maria en een bleek aandenken. Re- HetEscher keld. was in allemaal werdenlekkernij, we gevloerd: bellen,criminaliteit, klimaatverandering, dieren74, 070‘Een 4277730, serverentevia VVV 070-3385800. 24,50. Lange maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed en Voorhout emotioneel. aan diabetes lijden. Acht jaar € warrend tonen waar de insuline het welzijnsnelst wordt de nodige toelichting enDat achterdi t/m 11-17 uur www.totzo.org hetzoleven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het lang was ze een supergezonde ziekte voor wordt opgenomen. grondinformatie T/m 30 september: Optische wat is dat? gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline13.00 geweest Duinrell: ‘Sittah - Zomershow’ om gezegd als volwassene dokters tegen Maria. Dat Illusie, bloem en dan plots - baf-. Shows gaat hetgegeven. vlugst via de buik, gebegrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en dàt. Een week voor de diagnose Grote lustrumtentoonstelling. 13.00, 14.30 en 16.00 uur. www.duinrell.nl en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per moest MariaHistorisch abnormaal vaak bips. Ikvan droom ervan om aan ieDe Verdieping Nederland 13.30 Haags Museum: ‘Het verhaal de Willem dagvan daarvoor was ze nog plassenvan enDen hadden een urineder kindje dat in het ziekenhuis Alexanderhof 5, 070 3140911, Fotomuseum Den zoals Haag alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om Prins Haag’. we Wandelen o.l.v. een gids en & zo gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten ma andere kinderen geweest en nu staal binnengebracht. Een banale de12-17, diagnose moet verwerken, di 09-20, wo t/m za 09-17 uur Stadhouderslaan 43, 070 3381144, het Gilde langs hoogtepunten uit de Haagse was ze plots blaasontsteking, ik. Haags Een Historisch hippoSportzomer cadeau te2008. doen. Met T/m 28zo’n september: Topstukken di t/manders. zo 12-18Dat uur maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule Geschiedenis, dacht start bij het dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor haar verdrietig en opstandig. paar uren voor(na ik de uitslag bij ging euro ik al zo’n uit het amper archief in5.000 het teken vanzou Sportzomer 2008. 21 september: Empty Paradise. Veertien kunMuseum reservering de VVV Hof-erg T/m Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk Nog altijd.» halen, bezocht toevallig een taduizend hippo’saspecten kunnen Onverwachte en treffende vanlaten sportieve stenaars tonen in een gezamenlijkepen. internationale weg 1) enikeinde wandeling bij Panorama metParadise’ veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kindeverne waar ik een jong meisje zag maken.» Nederlandse successen uit vervlogen dagen in . Mesdag. € 17,50 (reserveren 070-3385800). presentatie werk onder de titel ‘Empty Teneur ren moeten de spuiten ook zo het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten beeld. Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in www.haagshistorischmuseum.nl was met insuline. Omdat ik‘Kinderen ver- op «De naaste GEMomgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, 14.00 Kasteel Duivenvoorde: Duipleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel ziekenVonkelis ze gedreven op zoek naar venvoorde’ (ook om 15.30). € 5,-; jeugd Stadhouderslaan 43, 070 3381133, huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» Anna Paulownaplein 13, 070 4278084, di t/m zo 12-18 uur 2,50. www.kasteelduivenvoorde.nl zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, di t/m za 12-18 uur 18.30 Strandtent de Fuut: ‘SpeedEten’. Liefde T/m 5 oktober: Sebastian Gögel. Schilderijen, halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, T/m 23 augustus: De jaren 0. Jonge eigentijdse sculpturen en tekeningen. T/m 5 oktober: Thorsten gaat door de maag. www.defuut.nl inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die kunst van afgestudeerde, vanverjaardagsfeestje o.a. oud 22.00 Muziekcafé de Paap: ‘Live in de Paap’. The Brinkmann. Installatie. Met behulp een nooit ofte ietsrecent of wat is, krijgtgelauwerde te makenkunstenaars. tapijt, vaasjes en fotografische zelfportretten creJagz. Gratis. www.depaap.nl nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een interieur. T/mkan 8 wel degelijk leven 22.00 Scheveningen, ter hoogte van de Pier: ‘In- ëert Brinkmann een absurdistisch ken. Maria brief voor prins Filip en prinses Huygensmuseum aquarellen en kind, maar je moet ternationaal Vuurwerkfestival Schevenin- oktober: Enrique Marty. Individuele als een ander Mathilde Hofwijck ging deze week op de Westeinde wandschilderingen. T/m 5 oktober: Martin Eder: alert zijn. Bovengen’. Gratis. www.vuurwerkscheveningen.nl voortdurend bus.2, Voorburg, 070 3872311, di t/m do, & zo 13-17 uur karak22.30 Madurodam: ‘Madurodam by Light’. Sen- De Armen. Grootformaat portretfoto’s dienvan moet iedereen uit de omge«Ikza val iedereen lastig, ja», lacht T/m 24Barbara. augustus: «Ik In opdracht Huygens. die door sationeel avondspektakel waarbij de mi- teristieke ontklede vrouwen en meisjes ving van het kind op de hoogte te heb danvan ook niets teOver een pasverliezen. ontdekt stilleven Constantijn niatuurstad verlicht zal worden door een het leven getekend zijn. De anti-glamoureuze zijn én meewerken.» Ik wilwaarmee gewoon zo ont- en Christiaan Huygens vereerd worden, geschilderd show (ca 20 min.) van water, licht en la- naakten afgezet tegen een zwarte achtergrond zettend graag dat dit project Psychologe in opdracht van Constantijns kleinzoon. aanser over het verhaal van Hansje Brinker. verontrusten, maar oefenen tegelijkertijd slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psytrekkingskracht uit. T/m 31 augustus: Jan Bokma. www.madurodam.nl Martine chologe Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Museum RijswijkJonckheere en voetbaldiegegaan. door 23.00 Café de Pater: ‘Salsa/Latin jazz sessie’. Gra- Presentatie in de kassen van het museum, ler Bjorn De Wilde meter doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. Herenstraat 67, Rijswijk, 070willen 3903617, Jan Bokma zijn omgevormt tot zijnwieso eigen Museum tis. www.patermuziek.nl enenpeter worden van mijn hipken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel di t/m vr zo 14-17, za 11-17 uur 23.00 Paard van Troje: ‘Club Mad’. ft. Dj’s De of Art. Jeugdschrijver MarcBiënnale. De BelHepompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmidT/m 14po. september: Holland Papier La Sarge & Leroy Joy en in de kleine zaal wil meewerken door de knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwindendaagse, internationale papierkunst. OpeningsGemak BIETS ft dj D-Felic. € 5,-. www.paard.nl te introduceren kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun tijden alléén tijdens biënnale:indieen t/m zo 12-17 uur. Paviljoensgracht 20-24, 070 3381200, dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook erema t/m zo 12-18 uur peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» Museum Swaensteyn T/m 31 augustus: APXNB 09. 194 Krantenpagina’s, gin, nee?» Herenstraat 101, Voorburg, 070 3861673, afkomstig uit alle landen van de want wereld,vanaf zijn be-dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter wo t/m zo 13-17 uur werkt door de Russische kunstenares Julia Winter. patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen T/m 14 september: De Hofpleinlijn (1908). TenDit is een selectie van Den Haag Marketing, voor de over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels toonstelling over de spoorlijn van Rotterdam naar Haags Gemeentearchief volledige agenda en het toeristische en recreatieve schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de Scheveningen. Gemaakt in samenwerking met het Spui 70, 070 3537020, ma t/m vr 07-19, aanbod, kijk op: www.denhaag.com. sen in het lichaam. Maria bleek er Historisch Genootschap De Blauwe Tram en m.m.v. do 07-21, za 9.30-17 uur Voor cultureel aanbod, kaartverkoop en Last Minute alleszins klaar voor, maar bleef het Spoorwegmuseum Utrecht. T/m 30 augustus: Den Haag Rode Kruis-stad. HistoTickets kijk op: www.uitburo.nl. toch ook nog een tijdje verder rische tentoonstelling over het Rode Kruis Den Affiche Tips voor de agenda kunt u mailen naar Arja uit 1962, de ontwerper is onbekend, fotograaf van deze dame is Helmut naar deenpsychologe gaan. Ze had Haag. Kalhorn: info@denhaag.com Affiches die begeleidingNewton. nodig omdat zevan de Bijenkorf zijn te zien in Het Souterrain (Station Spui).

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Brongegevens Agenda


18

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK * Kruiswoordpuzzel Nog ĂŠĂŠn week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. ÂŤEĂŠn match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.Âť broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt Bep het medium terug op TV West

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen ItaliĂŤ. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafĂŠs hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. ÂŤWe hebben zelfs oranje vibratorsÂť, zegt ĂŠĂŠn van de verkoopsters. ÂŤEen gewone, ĂŠĂŠn om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.Âť Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. ÂŤNet geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’, vertelt ze. ÂŤHet traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.Âť

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

* Sudoku

/B MBOH XBDIUFO LVOOFO EF 7BBL TUBBO IJFS XBU NFFS GBOT WBO #FQ XFFS IVO IBSU TQFDJžFLF WSBBHTUVLLFO DFO PQIBMFO)FUQPQVMBJSF-FJETF USBBMÂł #FQ IFFGU BM WBOBG NFEJVNJTXFFSUFSVHPQ57 IBBSLJOEFSKBSFODPOUBDUNFU 8FTU NFU FFO OJFVXF TFSJF ´HFOF [JKEFÂľ 7BBL LPNU IFU #FQIFU.FEJVN#FQHBBUEJU DPOUBDU UPU TUBOE PNEBU #FQ TFJ[PFOWBLFSEFTUSBBUPQEBO TQFDJžFL PQ [PFL HBBU OBBS Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale een oranje leeuwenpak.JOWPSJHFTFJ[PFOFOHFCSVJLF ÂŤ199 euro ‘oranje-catalogus’ EF uit PWFSMFEFO met niets EJFSCBSFO WBO MJKLXBT²)FU[JKOKVJTUEJFPO kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal EFNFOTFOEJF[FIFMQU NBBS voor in de tritribuneÂť, zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het sucIFU LPNU PPL SFHFMNBUJH WFSXBDIUF TUSBBUJOUFSWJFXT Buysse. ÂŤMaar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een EJF WBBL UPU WFSCJKTUFSFOEF WPPSEBUJFNBOEWBOHFOF[JK goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je EF[FMGEFFFSTUFTUBQ[FUOBBS FOFNPUJPOFMFPOUNPFUJOHFO een oranje T-shirt met leeuwenkop #FQ;JKXJMMFOEBOHSBBHFFO MFJEFOÂł [FHUen NFEFQSFTFOUB een flap die je omhoog kan klappen. ÂŤPrecies brullende BEWJFT HFWFO BBO EF NFOTFO UPS +PIBO 0WFSEFWFTU ²NBBS een leeuwÂť, FS zegtPPL zaakvoerder Gerard EJF[JDICJK#FQCFWJOEFO PG OBUVVSMJKL [VMMFO den Herder, terwijl aan de kassa [FFFOTUBQJOEFHPFEFSJDI [FFS CJK[POEFSF enkeleJOUFSWJFXT dametjes zo’n shirt kopen. UF[JFO[JKOCJKNFOTFOUIVJT ÂŤDe voorbije weekUJOHIFMQFO#FQUSFLUEJUTFJ vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.Âť

[PFOEFIFMFSFHJPEPPS#FQ IFU .FEJVN FMLF WSJKEBH PQ 57 8FTU WBOBG VVS FO FMLVVSEBBSOB

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

Toeteren

Helemaal klaar voor Jordy de strijd zijn Frans Bauer-fan brengt eigen single uit de cafĂŠs. In CafĂŠ SantĂŠ hangt het

plafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt+PSEZ deze EBBSOB oranje toeters. VJUOPEJHEF PN EBU'SBOTPQ3BEJP8FTULXBN %FWBTUFMVJTUFSBBSTWBO3BEJP rens. ÂŤWie tien biertjes bestelt, [JKO SFFLT "IPZ DPODFSUFO CJK HFWFO%FUPFOKBSJHF+PSEZ 8FTU FO LJKLFST WBO IFU QSP krijgt er ĂŠĂŠntjeÂť, vertelt cafĂŠbaas UF XPOFO *ONJEEFMT JT +PSEZ TUBMEFTIPXFOXJTU°POEBOLT HSBNNB 7MJFH WBOJansen. 57 8FTU Kees Waarop hij eentje hoor. Lederen petten, hoedjes, lin-[JDIvastneemt hardop begint te la[JKO WSFVHEFUSBOFO UPDI OPH UXFF KBBS PVEFS FO IFFGU IJK LVOOFO IFN WBTUenOPH ten met ‘Miss Holland’ ofIFSJOOFSFO een voet- chen. ÂŤWeet je dat JOTUBBUUF[JKOPNTBNFONFU deze gemaakt FFO IFVT QMBUFODPOUSBDU CJO EF KPOHF 'SBOT balveldje als hoofddeksel.Âť Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan OFOHFTMFFQU %Fbusiness. FFSTUF TJOHMF 'SBOT #BVFS FFO MJFEKF UF [JO #BVFSGBO EJF JO TFQUFNCFS zit met de verkoop? ÂŤBetrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big Tijdens +PSEZ ´;PNFS FFO 8FTU QSJKTWSBBH IBE HFO%BUEJUPPLWPPS'SBOTFFO goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer vanWBO het WK 2006 werdenJO er/FEFS bij onze moet nog komen. Het vertrouwen ren.QSJKT Landverraad? maar noorderburenMBOEÂľ 125.000 extra tv-toestellen verWFSTDIJKOU WSJKEBH FO IFFMbest, CJK[POEFSF POUNPFUJOH HFXPOOFO %JF XBT IFU Kan in de ploeg is een beetjeCJKXPOFO zoek, hĂŠ. WBO daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 OBUVVSMJKL LPNU +PSEZworden. IFN XBT CMFFL UPFO 'SBOT #BVFS FFO JOUFSWJFX Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.Âť BMTFFSTUFUFOHFIPSFCSFOHFO derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus CJK3BEJP8FTUEJFEBBSNFFEF land massaal oranje.Âť oranje gebak, is het wel nog even maar al te graag winnen. Want naast de verkoop Winkelketen Blokker wachten. ÂŤVanaf volgende week van televisies gaan ook deQSJNFVS kleine tapinstallaties, MBOEFMJKLF WBO EF[F schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoesÂť, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs TJOHMFIFFGU+PPTUWBOEFS4UFM ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als POUWBOHU +PSEZ EPOEFSEBH achter het NederÂŤZelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar BVHVTUVT JO IFUen QSPHSBNNB landse elfdan supporteren.Âť nog eens de vele merchandising prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de.JEEBH non-food %F .JEEBHTIPX %F op een extra omzet 70 totXFSLEBH 80 miljoen TIPXvan JT FMLF UFeuro. CF Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal MVJTUFSFO PQ 3BEJP 8FTU WBO ietsje meer mag zijn. ÂŤVooral de grote VVS plasmaen lcd-televisies doen het dan goedÂť, zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. ÂŤMensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet Donderdag Zaterdag Dinsdag allemaal zo groot zijn.Âť vanaf 17:00 uur vanaf 17:00 uur vanaf 17:00mogelijk uur

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Deze week:

TV West Nieuws RegioNed Zep Travel

Vrijdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws RegioNed Bep het Medium

Nieuwsweek Regioned Verkeer & Meer

TV West Nieuws Gevoelig Vlieg De supermarktketens doen ook gretig Haagse Iconen

Zondag

koorts. Albert Heijn liet Woensdag 24 miljoen Welpies —

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws TV West Sport

mee aan de oranje-

Vanaf pluchen 17:00 uur mini-leeuwtjes — TV West makenNieuws die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stuRegioNed die van marktonderzoeksbuZomertuin

reau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgeslovanaf 17:00 uur ten. ÂŤHet keert zich zelfs tegen je als je er niet TV West Nieuws aan meedoetÂť zegt Joop Holla van Gfk. ÂŤDe NeMeetrainen met derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat Van de Kaart consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.Âť

Maandag

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

Oplossingen opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk vorigAdviezen, nummer indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen

ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

Deze week:

Maandag Zondag TOCH NOG WATERKANSJE Turkse staat bemoeit zicht/m vrijdag Zaterdag 06-09 uur 08-11 uur ZEP 08-09 uur ZEP VOOR HILLARY CLINTON? met parfums, flirten 11-12 uur 09-10 uur Ouwe Joekels West wordt Wakker De Amerikaanse Democratische par-on 09-12 uur 10-12 uur ‌And the beat goes en solo reizende vrouwen voor een zware be12-14 uur de Ochtendshow tij staat vandaag Klassiek op West 

 

 

slissing. Ze moet bepalen of de stem12-14 uur Roukost men van de voorverkiezingen 12-14 uur Ik hou van Holland in MiIn Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over Non-stop muziek 1 4-16 uur 14-18 uur chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. worden. EenRadio positief antwoord Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het 14-18 uur de Middagshow West Sportzou Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 16-18 uur 18-23 uur Radio West Sport terkansje geven om de strijd tegen 18-19 uur Ouwe Joekels West komt Thuis Non-stop muziek Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit 1 8-19 uur 23-00 uur 19-21 uur waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm vanhet overspel en van de Dag Gesprek Met het Oog op Morgen Klassiek op West vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslo 21-23 uur Hot Talk tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsda+ Maandag 23-00 uur nog: overspel. kunnen gebruiken om 19-20 uur Van A tot tum Z tegen de zin van de partijleiding tiem argument Met het Oog op Morgen Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de par+ jagen. Woensdag raat, die moderne Turken de gordijnen in Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen 20-22 uurniet Stork on Air columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. + Donderdag velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. ÂŤDeze Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte 21-23 uur geJazz op West dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Daardoorover zou de vroegere first lady deenpartij Clintons droomscenario Meer informatie programma-inhoud uitzendtijden met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproĂŠn het laatste nieuws u op van internet: www.westonline.nl opnieuw dichtvindt in de buurt Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 8 augustus 2008

17

19

MAMA DIABETESPATIËNTJE * Wat voor VAN weer zou het zijn in Den Haag? MARIA (10)

HenkSavelberg

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Min. 15º Min. 11º Min. 13º Min. 14º Max. 19º Max. 19º Max. 20º Max. 18º Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Zon 10% Zon 25% Zon 25% Zon 30% ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes Wind 4 Wind 3 Wind 4 Wind 4

leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

© Marcello’s Art Factory / bron: weeronline

* Bioscopen Pathé Buitenhof

Perziken Prunus Persica. Prunus is het Latijnse woord voor pruim, de soortnaam ‘persica’ verwijst naar Perzië. Eeuwenlang was men er dan ook van overtuigd dat de vrucht uit dat land afkomstig was. Weliswaar komt de gekweekte variant uit die regio, maar zijn wilde voorouders kwamen uit Tibet en West China. De perzik komt 2000 jaar voor Christus al voor in Chinese literatuur en is in China nog steeds het symbool van een lang leven. Alexander de Grote moet de perziken naar zijn Griekenland hebben meegenomen vanwaar de Romeinen hem over Europa verspreidden. In het oude Rome werden de perziken ‘mala persica’, appels van Perzië, genoemd. Perziken bevatten relatief weinig calorieën (40 cal per 100 g) en hebben een hydraterende werking, ze bevatten vitamine A en C maar wat de perzik voedingstechnisch vooral populair maakt is de aanwezigheid van flavonoïden die een remmende werking hebben op het omzetten van calorieën in vet. Er zijn rassen met wit, rood en met geel vruchtvlees waarvan de gele perzik het meest algemeen verkrijgbaar is maar de witte, die kwetsbaarder is, is verfijnder van smaak. Ga bij het kopen van perziken niet op het uiterlijk af, meer of minder blozend is een kwestie van ras, maar koop perziken met uw neus, ze moeten lekker naar perzik ruiken. Als dat niet het geval is, zijn ze te onrijp geplukt. Perziken rijpen (in tegenstelling tot appels en peren) nauwelijks na. U kunt perziken uiteraard puur eten maar ook in de keuken vinden ze allerlei toepassingen, zowel in zoete (dessert) gerechten, als in salades met bijvoorbeeld geitenkaas of mozzarella, als begeleider van vlees en gevogelte en om ook in de winter nog van perziken te genieten kunt u er chutney van maken of ze inmaken op alcohol. In de oosterse keuken worden perziken vaak gebruikt in zoet-zure gerechten.

u 1 kilo perziken, ongeschild, u ¾ liter water gehalveerd u schil van 1 limoen u 1 liter zoete dessertwijn

u 300 gram suiker, meer of minder naar (zoete) smaak

u 1 “leeg” vanillestokje

Voor gebruik in desserts pocheert u de perziken als volgt: Breng dessertwijn t/m vanillestokje aan de kook en laat zachtjes koken tot de suiker is opgelost. Pocheer hierin wilde perziken ca. 2 minuten en grote witte of gele perziken 4 minuten. Laat ze uitlekken op een zeef boven het pocheervocht. Pel de perzikhelften, ze zijn nu klaar voor gebruik in desserts bijv. in combinatie met panna cotta, ijs of mascarpone. U kunt het pocheervocht meerdere malen gebruiken, bewaar het in de koelkast en gebruik het aan het eind van het perzikseizoen voor een bewaarrecept. Pocheer daarvoor 1 kilo gehalveerde kleine wilde perziken 6 minuten en grote gele of witte 10 minuten, pel ze en laat ze uitlekken boven het pocheervocht. Laat het pocheervocht 10 minuten zachtjes inkoken, zeef het en meng het met 2 dl. amandellikeur. Giet een laagje van dit mengsel in een brandschone glazen pot. Schik de perziken in de pot, schenk het resterende pocheervocht erover en vul de pot tot aan de rand met inmaakbrandewijn of wodka. Trek een stukje plastic folie strak over de opening en schroef of klem het deksel op de pot. Zet de pot omgekeerd op een dubbelgevouwen (thee)doek en laat hem afkoelen, controleer de sluiting. Bewaar de pot op een koele droge plaats, schud de pot af en toe zachtjes en wacht minstens 1 maand alvorens de inhoud aan te spreken. Deze ‘dronken’ perziken kunt u gebruiken in desserts maar ze smaken ook goed bij wild en gevogelte. Bewaar een aangebroken pot in de koelkast.

You don’t Mess with Zohan do/vr/zo/ma/di/wo 12:00 dagelijks 17:30 20:00 22:30 Sex and the City: The Movie vr/za/zo/ma/di/wo ook om 11:45 do/vr/za/zo/ma/wo 19:00 ABBA: The Movie do ook om 11:20 Sneak Preview do 20:30 di 21:30 Brief voor de Koning, De Voor meer informatie: www.pathe.nl/spuimarkt tel. Strangers, The dagelijks 14:20 0900-1458 (35cpm) do/vr/za/zo/ma/wo 22:00 do/vr/za/ma/di/wo ook om 11:50 di ook om 19:00 Children of Huang Shi, The The Accidental Husband do/vr/za/zo/ma 18:30 wo 20:30 Chronicles of Narnia: Prince Caspian (OV), The Filmhuis Den Haag WALL-E (NL) zo 11:20 dagelijks 12:10 14:30 16:50 Dark Knight, The 4:30/ Royston tan Wall-E (OV) dagelijks 17:10 do/vr/za/zo/ma/di/wo 21.45 dagelijks 12:30 14:50 17:00 19:10 21:30 vr/za/zo/ma ook om 20:30 Lemon tree/ Eran riklis vr/za ook om 00:10 wo ook om 21:20 do/vr/za/zo/ma/di/wo 17.00/19.30/21.30 X-Files: I Want To Believe, The di ook om 20:45 Il y a longtemps que je t’aime/ dagelijks 17:10 19:30 21:50 Fireflies in the Garden Philippe claudel vr/za ook om 00:20 do/vr/za/zo/ma/wo 13:10 15:50 do/vr/za/ma/di/wo 17.00 Youhet don’t Mess with Zohan do/vr/za/zo/ma ook om do/vr/za/zo/ma/di/wo neur: dat het uiteraard geen pret- 19.30 lone we21:00 can do so En ik voel me nog denken: dat daar te- assayas little, together we ‘Het zal dagelijks toch dát niet 16:20 18:50zijn, 21:20ze- tige ziekte is, maar wo ook om 18:45 L’heure d’été/ Olivier vanalles aan te 19.00 can do so much’. ker?!’. Invr/za hetook ziekenhuis om 23:50 kregen genwoordig toch di ook om 12:40 15:15 18:00 do/vr/za/zo/ma/di/wo uitkijken Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetjedo/vr/za/zo zo ook om 10:30 óók met 16.45 snoep en zo, elkeLedag insudat type Ongeneeslijk, meer1.informatie: www.pathe.nl/scheveningen Kung Fu Panda (NL)je deze bood- diabetesVoor fils trouw de l’épicier/ Eric guirado - alles onder 21.45 te behandelen, le- line prikken en hup tel. 0900-1458 (35cpm) dagelijks 12:40schap 14:50 kan missen maar perfect do/vr/za/zo/ma/di/wo soortóók reacties wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit Informatie dienstdoende apotheken zo ook om 10:30 do/vr/za 17.00 Alarmcentrale: 112 - en vooral zoek gaat bijThe Barbara Tel. 070 345 10 00 Mamma Mia! Movie Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes La noche de los girasoles/ Politie Haaglanden: 0900 8844 op het Deze woorden schitteren pront legd. HetPathé was ernstig. Had ze nog de impact van deze dagelijks 13:20 15:45 Jorgeziekte sánchez-cabezudo SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Tandartsendienst: avond- en weekenddienst Spuimarkt heel zwaar 21.15 naast de bel, in felle, blauwe (alleen spoedgevallen): (070) 311 03 05. do/vr/za/zo/ma/wo ook om 20:45 let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderendo/vr/za/zo/ma/di/wo Haaglanden) onderschat wordt. Suikerziekte ters. «Onze huisspreuk», ze in een vr/za/zo/ma/wo ook om 18:20 knikt dan wasBrief ma/di/wo óók 16.45is SMASH is een samenwerkingsverband van voor decoma Koning,gesukDe Barbara. «Daar staat mijn gezin do ook om 18:10 Paul dans sa vie/ Rémi mauger alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, dagelijks 14:10 voor en dat willen wij ook uitdradi ook om 18:40 21:00 do/vr/za/zo 19.30 Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Stichting Dierenambulance Den Haag Dark Knight, The gen. In je dooie eentje krijg je bijzo ook om 10:50 do/za óók 17.00 SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp Tel. 070 - 328 28 28 (dag en nacht bereikbaar) do/zo/ma/di/wo 11:10 14:20 17:25 20:30 na niets voor mekaar. Zeker niet Married Life Happy-go-lucky/ Mike leigh buiten kantoortijden. Iedere dag tussen 17.00 Website: www.dierenambulancedenhaag.nl vr/za ook om 13:20 16:30 19:45 23:00 als het op een dag eens goed fout dagelijks 16:50 19:10 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens; gedu- Dierenartsen weekenddienst do/vr/za/zo 21.45 Get Smart loopt. Want dat vergeten velen: Sexhet andvan the City: Thedag Movie rende het hele weekend en op alle erkende Spoedgevallen nacht en weekend vr/zo óók 17.00 ma/di/wo 22:40 dat de ene op de ando/vr/za/zo/ma/di 21:20keren.» feestdagen. Tel. 070 - 346 96 69 De grote stilte/ Ingmar bergman Tel. 0900 - 222 6 333 en 0900 - 2222 456 Hancock dere soms lelijk kan Sneak Preview Website: www.smashaaglanden.nl zo/ma/di/wo 17.00 Website: www.dierenartsenkring-denhaag.nl dagelijks 18:30 20:35 di 20:30 do/vr/za/zo ook om 22:35 Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben The Accidental Haagse hoogtepunten: aanvang dagelijks Hoe overleef ik mezelf Advertentie diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op Husband 14 oktober 2006 wo 20:15we 21:00 met; 15:35 erg ver- inderdaad goed19.30 te behandelen, was allemaal werden gevloerd: Maria bleek keld. Hetzo/ma/di/wo WALL-E (NL) te lijden. Acht jaar warrendvr/za 4 maanden, weken en 2met dagen/ C. Mungiu om 11:10 zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het meer bij3kijken enook emotioneel. ‘Een maar er komt veel aan diabetes dagelijks do/vr Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat do ook 13:45 hadden de dan men vermoedt. hetom leven’, lang was12:30 ze 14:40 een supergezonde ziekte voor Wall-Egeweest (OV) Control/ A. Corbijn Indiana Jones the Kingdom of volwassene the Crystal gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, getegenand Maria. Dat als bloem en dan plots - baf- dokters gezegd vatte ze niet wordt met diabetes, dàt. Een 17:00 week19:30 voor de diagnose begrip ‘levenslang’ dagelijks 21:50 za/zo heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en Skull ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieleven: je hebt al D.S. nog altijd niet moest Maria zo ook om 10:20 abnormaal vaak en wil zezo/ma/di/wo Arévalo 19:55vatten. De proefd van het Azuloscurocasinegro/ je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis wasom ze18:15 nog zoals alle eens doorgefeest, plassen hadden we een X-Files: Ien Want To Believe, The urine- dag daarvoor ma/di vr/za ook meeLuchetti in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, zwaar geta-unico/D. geweest en nu gedronken en lekker staal binnengebracht. Een banale andere kinderen dagelijks 21:30 Mio fratello è figlio do ook om 17:45 blaasontsteking, dacht ik. Een vr/za/zo/ma/di ook om 13:45 16:15 19:00 was ze plots wo diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met Kunganders. Fu PandaDat (NL)maakte feld. Een kind met zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n allemaal schrapverdrietig en opstandig. dat op voorhandGay paar uren ik de uitslag ging haar erg dagelijks do/wo ook voor om 13:00 15:30 summer tour – geprolongeerd! 11:50 vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten pen. Aanvaarden dat je een leven Nolot halen, do ookbezocht om 18:00 ik toevallig een ta- Nog altijd.» Avant que j’oublie/J. do/vr/za/zo/ma/wo ook om 11:10 13:05 15:00 met veel beperkingen verne waar ik een jong meisje zag wo ook om 17:45 ma 17.00 moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» 17:00 voorMak vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten zich aan het inspuiten Teneurdi ook om 11:00 12:55 14:50 16:40 den, is niet makkelijk zo ookdat om 11:15 Butterfly/Y.Y. nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar mauiteraard 19.30 Kung Fu Panda (OV) alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. InteVoor meer informatie: www.pathe.nl/buitenhof tel. Plata quemada/M. Piñero zo/ma/di/wo 17:45 huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» 0900-1458 (35cpm) ma 21.45 en di 17.00 vr/za ook om 15:45 zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Amor de hombre/Y.G. Serrano & J.L. Iborra do ook om 15:50 17:50 19:50 22:00 halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, di 19.30 en wo 21.45 Mamma Mia! The Movie inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die Kilómetro 0/Y.G.ofte Serrano & J.L. Iborra dagelijks 16:45 19:15 21:40 Pathé Scheveningen een verjaardagsfeestje nooit iets of wat is, krijgt te maken di 21.45 Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, The glazen nooit twee cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een Nina’s heavenly delights/P. Parmar dagelijks 19:45 22:20 21: Las Vegas ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses wo 17.00 do/vr/za/ma/di/wo ook om 12:15 14:45 vr/za 00:20 als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de Eating out/Q.A. Brocka do/vr/za/zo/ma/wo ook om 19:00 21:30 Brief voor de Koning, De voortdurend alert zijn. Bovenbus. wo 19.30 do/ma/di/wo ook om 17:10 dagelijks 12:20 14:40 dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht vr/za ook om 17:15 Dark Knight, The ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te DIA-EXIT-3 Interactieve installatie van Steven di ook om 18:35 dagelijks 14:00 17:20 20:50 zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontJouwersma zo ook om 11:40 14:30 vr/za ook om 00:00 zettend graag dat dit project Psychologe do/vr/za doorlopend van 18.00 tot 22.00 Nim’s Eiland (NL) Get Smart slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psydagelijks 11:20 13:30 vr/za 23:40 «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan.Voor Ze moest dat so-www.filmhuisdenhaag.nl meer informatie: do ook om 15:40 Hancock wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter Singh is Kinng dagelijks 19:20 21:40 ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipvr/za/zo/ma/di/wo 14:20 17:10 20:00 vr/za ook om 00:00 pompje zorgt ervoor datopenluchttheater ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel vr/za ook om 23:05 Kung Fu Panda (NL) Film in niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Sneak Preview dagelijks 12:00 14:10 zuiderpark: leren omgaan metspelen hun intedeintroduceren kunnen een kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te di 21:00 Kung Fu Panda (OV) Meryl Streep, nen, PierceteBrosnan en Colin Firth verfilming vaninde musicalhit om troostover te vinden en om een weten, ik redelijk bezeten inboekje. ookvaders. eredan of het kind The mentaal klaar is Strangers, The dagelijks 12:20 14:30 16:40 ‘Mamma Mia’ ziekte, met ABBA-songs een moeder, dochterDe enBel driewordt mogelijke assassination of jesse jamesben / A. Dominik hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, do/zo/ma/di/wo 22:40 Mamma Mia! The Movie Donna (Meryl Streep) runt een hotel op een idyllisch Grieks eiland. Voor de bruiloft van vr 21.45 ben Sophie, heeft Donna haar oude vriendinnen gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. vr/za ook om 20:50 23:15 dagelijks 18:40 21:10 haarIkdochter Rosie en Tanya uitgenodigd, www.openluchttheaterzuiderpark.nl. Peter(s) en meter blog ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een do ook om 20:20 Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, The met wieen ze ooit een zangtrio vormde. Sophie heeft eigenlijk maar één wens. Eindelijk patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen WALL-E (NL) dagelijks 13:30 16:10 zou ze haar vader wel eens willen ontmoeten, wie het ook is. In het dagboek van haar over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels dagelijks 11:10 12:05 13:15 14:10 15:20 16:20 moeder heeft ze ontdekt dat ze drie mogelijke vaders heeft. Mannen met wie haar do/vr/za/zo/ma/di ook om 18:50 21:30 schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de Wall-E (OV) moeder twintig jaar eerder op het prachtige eiland een relatie had. Ze besluit ze alle vr/za ook om 00:30 sen in het lichaam. Maria bleek er dagelijks 11:15 13:20 15:30 17:40 20:05 22:15 drie uit te nodigen naar het eiland te komen. Gedurende vierentwintig chaotische en Nim’s Eiland (NL) alleszins klaar voor, maar bleef Wild Child magische uren bloeien op het weelderige eiland oude vriendschappen weer op en dagelijks 12:10 14:20 16:30 toch ook nog een tijdje verder zo 17:00 bereiken nieuwe liefdes een hoogtepunt. De film is te zien in de Pathe bioscopen. > Plop en de Kabouterschat naar de psychologe gaan. Ze had

A

* Spoedgevallen Overig

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

die begeleiding nodig omdat ze

Foto: PR


20

16

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 08 augustus 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Zwerftocht door het andere Nederland

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Met een illustratie van Marcello

Oranjekoorts stijgt Diplomaat Robbert van Lanschot is een nieuwsgierige avonturier die voor zijn werk onder meer in Bosnië, Soedan, Ethiopië, Eritrea, Irak en Somalië zat. Hij raakte daar geboeid door de islam; een fascinatie die hem terug in Den Haag naar Turkse theehuizen, Koranles, de moskee en nog veel meer voerde. Van zijn observaties geeft Robbert van Lanschot hier in een zomerserie, een voorproefje van zijn boek ‘Café Mogadishu / Zwerftocht door het andere Nederland’.

ik vanochtend mee op pad ga, bestaat

De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, ballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de zwart wapperend haar. Ze islingerie gekleed pop naast wat kanten ook een voet. Dan de andere voet. Uiteinnog een oranjezomerjurk. boa of das om in een korte, luchtige Voorhet delijk blijft van een dief alleen de romp lijf. «We hebben zelfs oranje viNederlandse begrippen is zevan te zwaar. brators», zegt één de ver- over’. We gaan weer knijpen. Langzaam koopsters. «Eenligt gewone, één om werken we ons weer richting SchapenMaar voor allochtonen dat anders. de G-spot te stimuleren en dan ‘Ik denk dat zij een Turkse vrouw is’, zegt laan. Dat knijpen bevalt me beter dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de de Hindoestaan hoor, het werk in Team Transvaal. Bij Team kleuren Boedhoe. van de ‘Nee Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje volgens mij is ze een Hindoestaanse’, Transvaal is de mission statement me nog twee kleine voetballetjes bozegt Omar, ‘maar ze is wel een lekker ven die met een touwtje aan el- nooit echt duidelijk geworden. Bij het verbonden zijn. uit «Net gele- Haags Werk Bedrijf zijn we gewoon aan stuk’. Wekaar komen er niet goed maar verd. Ze dienen om ‘in te brengeleidelijk aan bereiken we«Het toch traint de ge-de hethoor. werk. We knijpen. Soms, als jelinmet gen’», vertelt ze. Lederen petten, hoedjes, bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voetmeenschappelijke conclusie dat ze Turks een kleine, strakke frontlijn gezameneen beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het is. Alleen de oude Nur houdt zich afzij- lijkzitdoor plantsoen«Betrekkelijk optrekt heeft metzo’n de verkoop? Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop dig. Hij claimt dat hij vroeger in Somali- het iets moois. Iets heel bevredigends. Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen land imam was. Onze discussienaar zint hem hoort dan alleen vogelszoek, en het de ploeg is eendebeetje hé.regewonden de tri- Je in Pas als ze gaan winnen, wordt Newil trekken, gelmatig niet. Omar zegt: ‘Tochbune wel gek zo zonder gerikketik van onze knijpers. kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het hoofddoek. En volgens mij heeft zij daar Lev Tolstoi had een vaak terugkerende kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» Winkelketen Blokker beneden ook geen hoofddoek om...!!’. lievelingsscene. Zo’n rij lijfeigenen, boschaart zich alvast Maar dan krijgt hij spijt van die opmer- venlijf ontbloot, die op een warme zoook uitgesproken king. ‘Weet je, als een vrouw in mijn stad merdag methet grote zeisen door een Rusachter Nederlandse gaat. elf- Daar doet het me in Marokko zo loopt, dan spugen wij zo sisch korenveld

uit de Somaliër Nur, Andy uit de Antillen,

op de grond. Pttssee!! We spugen voor

de Marokkaan Omar en de Surinaamse

haar op de grond want ze ziet er uit als

Hindoestaan Boedhoe. We gaan knijpen.

een hoer. Bij ons komt zoiets bijna niet

Bruid

Officieel heet dat ‘papier knijpen’. Maar

voor. In onze stad heerst respect. Ie-

Als we terug zijn in de kantine, zit ik aan

we knijpen ook blikjes en plastic zakjes

mand die iets fout doet wordt meteen

tafel met Omar en Boedhoe en de Af-

en eierdozen en oud speelgoed en stuk-

gestraft. Kip gestolen? Vijf jaar de ge-

ghaan Hussein Ali en iemand uit de Do-

ken weggegooid brood. We hebben ie-

vangenis in. In echte islamitische lan-

minicaanse Republiek. Hussein Ali is heel

der een lange knijper, een rol grote maat

den wordt dan de hand afgehakt. Bij de

verlegen. Hij ziet er uit als een Chinees. Hij

vuilniszakken en een ‘ring’. De vuilnis-

eerste keer stelen 1 hand. Bij herhaling

behoort tot de Hazara, een onderdrukte

zakken gaan in de ‘ring’. Dat is in feite

de andere hand. Bij een volgende keer

uit Mongolië afkomstige minderheid in

Knijpteam van het Haags Werk Bedrijf Het Haags Werk Bedrijf verschaft werk aan langdurig werklozen. Vroeger heette dat ‘Melkertbanen’. Daarna werden het ID-banen. Dat staat voor ‘In Doorstroming’. Nu heet het weer iets anders. Het Haags Werk Bedrijf heeft zo’n vierhonderd mensen in dienst. Het gaat vooral om vuilnisteams. Sinds kort doe ik mee met team Eenhet pop in van de Schapenlaan in het een seksTransvaalkwartier. In onze sector werken shop met tweeëndertig oranje boa mensen, meest mannen. en dito van de sectorleider ben ik de Afgezien hoedje. enige autochtoon. Ons gebouwtje met kantine en lockers staat aan de Schapenlaan. Dat is onze uitvalsbasis. Aan de overkant van de straat is nog een klein magazijn. Daar is al het materieel. Veegwagentjes, harken, bezems, knijpstokken, oranje werkbroeken. De ploeg waar

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

aan denken.

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende eten meegenomen. De man uit de Domileeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa nicaanse Republiek eet ‘arroz moro’. Dat enkele dametjes zo’n shirt kopen. is bruine bonen met rijst. Omar «De voorbije week vlogen ze deeet een deur uit, iedereen neemt zemet mee.» broodje ‘gubz’, garnalen courgette.

Hussein Ali eet ‘shola’. Dat is rijst met Toeteren

ik geen bierdrinker ben. Of hashish rook. En of ik een goede man ben. Daarna gaan haar vader en mijn vader overleggen. Ze moeten besluiten of er eerst wordt ver-

linzen. Hij heeft ookdeeen bakje Helemaal klaar voor strijd zijnmet sla. loofd of dat er meteen wordt getrouwd. deEerst cafés. In Café Santé hangt hetblaadje een hapje shola, dan een Als je je verlooft mag je in haar huis koplafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. sla, dan weer een hapje shola, dan weer men en mag je een beetje bij elkaar op rens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas een blaadje sla. Als hij ziet dat ik geïnte- de bank zitten. We trouwen in Marokko Kees Jansen. Waarop hij eentje resseerd ben haalt hij een tweede vastneemt en hardop begint te la- vork in de zomertijd. Dus zo’n verloving is chen. «Weet je dat deze gemaakt en biedt mij aan om mee te eten. Samen goed als je nog een tijd moet wachten. zijn door Jupiler. Bij gebrek aan etenDuivels we uit zijn bord shola. Omar Bij het trouwen komtbig er business. een groteTijdens tent Rode op het EK, hebben ze begintDe oranjegekte is duidelijk beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze te vertellen hoe je in Marocco een bruid buiten. Er wordt dan muziek gespeeld. ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen vervindt. zullen ‘Als je wij in Marokko op straat eenkocht. Toen ik zelf trouwde, hadden we in onze daarom er niet minder Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. hard meevrouw toeteren.» mooie ziet met een mooi lichaam, tent vijftien tafels. Met aan iedere tafel Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus ga je naar haar “Ik wil metmaartien Dat huwelijk kosttede achtduioranje gebak, is toe. het Dan wel zeg nogje: even al testoelen. graag winnen. Want naast verkoop wachten. «Vanaf week Nouvan televisies gaan ook devoor kleine jou praten. Mag volgende ik je wat vragen?”. zend euro! Duizend detapinstallaties, huur van de verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs dan vraag je haar dus of ze getrouwd is tent. Twee koeien. En nog veel meer eten. zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als en zo.bij Alseen ze niet getrouwd is, dan Gouden sieraden de vrouw. Ik heb «Zelfs bakje koffie kun je zegt zezoete broodjes over devoor toonbank. Neem daar dan supporteren.» de vele en prullaria bij, misschien; “Loop maar achter mij aan dannog eens er zeven jaarmerchandising voor moeten sparen. In Nedan kom je de volgende weken voor de non-food kun je zien waar ik woon”. Nou dat weetop een derland is een van huwelijk goedkoper. extra omzet 70 totveel 80 miljoen euro. is dat het EKachthonderd ook allemaal je dan dus. En dan zeg je aan je moederOpvallend Een zaal kunhet je tijdens huren voor ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote de dag daarop of een paar dagen later: euro. plasmaTwee schapen van honderdtwintig en lcd-televisies doen het dan goed», zegtin Henk Kok, directeur “Ik heb een hele mooie vrouw gezien en euro per stuk. Maar Marokko heb je van de Raad Nederlandse ik wil met haar trouwen. Ik weet waar ze dan je wel je hele familie erbij.«Mensen Dat is veel Detailhandel. kijken nu even woont en ik kan het huis aanwijzen”. Nou mooier’. Omar is overigens zelf niet met meer zijn op een paar honderd en dan gaat mijn moeder daar naar toe nichtje getrouwd. Hij heeft zijn geliefde euro meer. Het moet allemaalOmars zo groot en met haar moeder praten. Mijn moeder dus niet op straat gevonden. vamogelijk zijn.» gaat dan vragen of dat meisje met mij wil der en haar vader zijn broers. Omar: ‘Bin-

Afghanistan. Iedereen heeft z’n eigen

een dubbele ring waar de vuilniszak in

tie over mij inwinnen. Waar ik werk. En of

kan worden vastgeklemd. Zeker op dagen dat het hard waait is de ring essentieel want anders gaat je vuilniszak de hele tijd fladderen. Op de ring zit een rubberen handvat. Het is van belang om de zak zo in de ring vast te zetten dat ie niet over de straat sleept. Want dat staat heel schlemielig. Systematisch werken we de straten af. Meestal twee aan één kant en drie aan de andere kant. Ons territorium is strikt afgebakend. Soms op

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

nen de familie trouwenGevoelig is beter. Dan kun De Als het antwoord ‘ja’ is, komt de volgen- je niet scheiden. Want als supermarktkefamilie blijf je tens doen ook gretig de ronde. Dan gaat haar vader informa- bij elkaar tot de dood. mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.» trouwen. Of zij wel echt van mij houdt.

het absurde af. Zo is er op de ‘s-GravenStraks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers zandelaan een smal, langgerekt plantsoen. Dat plantsoen is hooguit twaalf meter breed. In het midden loopt een

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

pad. Kijkend vanuit de Zoutkeetsin-

gelOp doen wij alleen het de strookje aan de 16 mei 2008 heeft Vlaamse Regering

het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vast-

rechterkant van het pad. De strook links gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van stedenbouwkundige vandehet pad is voor een voorschriften ander team.voor Als

in delen van de gemeenten

Maldegem en Eeklo.

ik met mijn knijper toch een blikje op-

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan pikna aan linkerkant van het eende openbaar onderzoek datpad, looptklinkt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens meteen in koor ‘niet doen, dat is niet die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis Maldegem Eeklo; voor ons!’. Het verste van punt van onsenray• bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke on isOrdening, de Paul Woonbeleid Krugerlaan.enVanwege Onroerendalle Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning II-laan 19, 1210isBrussel. winkels en Albert eetgelegenheden die heel U kunt het plan ook downloaden van de website bewerkelijk. www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen Heupwiegend ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Vlak bijdede tramhalte passert ons een Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

vrouw. Heupwiegend komt ze voorbij.

Ze buigt af en steekt schuin de straat over. We stoppen met werk om haar te bekijken. Ze heeft een weelderige bos

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger nog: overspel. Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directoraat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbevelingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze gedragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedi-

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON? De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. Michigan en Florida werden uitgesloten omdat ze hun voorverkiezingsdatum tegen de zin van de partijleiding vervroegden. Maar nu Clinton haar goede score in beide staten broodnodig heeft, beweegt ze hemel en aarde om die straf te laten herroepen. Als Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 van de 313 afgevaardigden in beide staten binnen en Obama slechts 67. Daardoor zou de vroegere first lady met nog drie voorverkiezingen te gaan opnieuw dicht in de buurt van Obama’s totaalscore komen en dat als ul-

tiem argument kunnen gebruiken om onbesliste ‘superdelegates’ — de partijnotabelen die vrij mogen kiezen voor ze in augustus stemmen — naar zich toe te trekken. Maar omdat Obama in het gestrafte Michigan niet eens op de kieslijsten stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat de partij Clintons droomscenario goedkeurt. En ieder mogelijk compromis schiet voor Clinton tekort. (GVV) Foto Reuters

dhc-65  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you