Page 1

actueel

1-11

cultuur

14-16

sport

17-18

service

19-23

> Race om nieuwbouw Strafhof Pagina 3

> Erik Vos gaat maar door Pagina 6&7

> Die Haghe en KVS strijden om eerherstel Pagina 18

weekend 31 mei en 1 juni 2008

17

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) vrijdag 21 november 2008 > jaargang 2 > nummer 80> € 1,20 ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Haags tophockey praat over fusie

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat De drie Haagse tophockeyclubs Een moeilijke operatieben is deik fusie Degeschoten. Ik wil iets de impact van diabetes. Daarom in wel. actie drie clubs zijn elk al honderd jaar of meer Klein Zwitserland, HGC en HDM doen voorvoekinderen die nethun alseigen Maria levenslang oud, hebben cultuur en ambi- hebben gekregen. En ties en tellen stuk voor stuk rond de 1500 ren oriënterende besprekingen over dit moét lukken.leden. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» Dat schuif je niet zomaar ineen. KZ een fusie. Dat gebeurt op initiatief BARBARA VUYLSTEKEwilde EN JOHAN VAN BEVER aanvankelijk niet aan de gesprekken deelnemen, maar heeft inmiddels ook van de gemeente Den Haag, die in eieren voor zijn geld gekozen. Want alleen 2014 de wereldkampioenschapdoorgaan met slinkende financiën leidt zeker tot wegglijden uit de hockeytop. pen hockey naar Den Haag hoopt Met de gemeentelijke afdeling sportzate halen. Daarvoor zou een nieuw ken worden nu verkennende gesprekken gevoerd over een fusie. Uitgangspunt stadion moeten worden gebouwd.

IK VAL IEDEREEN LASTIG

daarbij is dat er een grote nieuwe fusieclub ontstaat op de velden van HDM. Alleen daar is voldoende ruimte voor een Het is niet louter ambitie dat de drie grote club met een eigen stadion. DaarHaagse hockeyclubs naar de vergaderta- toe moet dan wel de Haagse Rugby Club fel brengt. Er is ook pure noodzaak, zowel verhuizen (naar het huidige complex financieel als sportief. Alle drie de clubs van Klein Zwitserland) en zal ook de 9 hebben problemen om financieel de eind- holes golfbaan Duinzicht aldaar moeten jes aan elkaar te knopen. Bovendien heb- verdwijnen. De fusie zal ook ingrijpende ben de clubs alle drie een bank als hoofd- voorzieningen vragen op het gebied van sponsor: KZ – ING, HDM – Rabobank verkeersafwikkeling en parkeergelegenen HGC – ABN-AMRO. De vrees is dat heid; een miljoenenkwestie. als gevolg van de kredietcrisis straks wel Zoals gezegd behoren de clubs niet meer eens de klad kan komen in de sponsoring. tot de nationale top. KZ heeft een diepe Op het sportieve vlak is de situatie niet val gemaakt. De mannen van KZ zijn minder zorgelijk. Den Haag is dan ook z’n weliswaar terug in de Hoofdklasse, maar reputatie als hockeystad kwijt, de clubs staan daarin onderaan. De mannen van spelen middenmoot, hun colbehoren niet meer tot de top 3 en lone oefenen we canHGC do so En in ik de voel het me nog denken: together we zalstaan toch hoog dát niet zijn, zelega’s van‘Het HDM genoteerd in geen aantrekkingskracht meer uitlittle, op incan do so de much’. ker?!’. In het kregen Overgangsklasse. Bijziekenhuis de vrouwen speternationals. Die moeten in toenemende Geen schijn van wede diezelfde resultaten: lenkans alle drie clubs indag dede hoogste klasmate voor veel geld – wat men eigenlijk dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, se. KZ en HDM doen het daarin redelijk, niet heeft – uit het buitenland worden geschap kan missen maar perfect te behandelen, leverkeert in dedan onderste regionen. haald en KZ, HGC en HDM worden bij die je HGC wanneer op bevenslang wel. Maria kreeg transfers ook tegen elkaar Zie verder pagina 5 ook een baxter aangezoekuitgespeeld. gaat bij Barbara Flamand. meteen

door Coos Versteeg

A

Deze woorden schitteren pront naast de bel, in felle, blauwe letters. «Onze huisspreuk», knikt Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de andere soms lelijk kan keren.»

legd. Het was ernstig. Had ze nog een paar weken zo rondgelopen, dan was ze in een coma gesuk-

neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar dat daar tegenwoordig toch vanalles aan te doen is. ‘Beetje uitkijken met snoep en zo, elke dag trouw insuline prikken en hup - alles onder controle.’ Uit dit soort reacties leerde ik dat diabetes - en vooral de impact van deze ziekte op het leven van kinderen- heel zwaar onderschat wordt. Suikerziekte is

Belgische uitgever aast Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken op AD/Haagsche Courant waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Het Belgische mediaconcern De Pers- aangekondigd. Inmiddels zijn de vergroep wil AD Nieuwsmedia, waar on- liezen als gevolg van de kredietcrisis Verwarrend en2006 tegenvallende advertentie-inkomder meer AD/Haagsche Courant Barbara: «Op 14 toe oktober keld. Hetgroter was allemaal erg verwerden gevloerd: Maria bleek sten alleen maar geworden. behoort, overnemen. De we Persgroep, warrend endat emotioneel. ‘Een diabetesvan te lijden. De jaar Volkskrant stelt De Persgroep in Nederland reedsaan uitgever het Acht ziekte voor het wil leven’, hadden de lang Het was Parool, ze een supergezonde weer ontvlechten Amsterdamse dagblad is de fusiekranten bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat en de steden Haag, vatte Utrecht en volgens het Financieele Dagblad dichtde diagnose begripDen ‘levenslang’ ze niet dàt. Een week voor Rotterdam voorbeeld bij afronding van demoest koop.Maria abnormaal wilnaar ze noghet altijd niet vatten.van De vaak en – Het Parool zelfstandige plaatselijke dag–daarvoor was ze nog zoals alle plassen en hadden we een urinekinderen geweest enmet nu banale andere wil teruggeven. Wat er AD Nieuwsmedia isstaal nubinnengebracht. nog gedeeld Eendagbladen plots anders. DatAD maakte blaasontsteking, ik. landelijke Een was zeeditie van het zou eigendom van de uitgevers PCM dacht en de haar erg verdrietig en De opstandig. uren voor ik dat de uitslag ging gebeuren, moeten is aldus VolksWegener. Al eerder paar werd bekend halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» krant nog onduidelijk. Volgens het PCM, de belangrijkste aandeelhouder, verne waar ik een jong meisje zag vakblad voor de communicatiewereld de 37 procent aandelen Wegener Teneur zittenvan dat zich aan het inspuiten zou de overname rond wilde overnemen. Het de insuline. bedoeling wasismet OmdatAdformatie ik ver- «De naaste omgeving reageerde pleegaspirante ben,te herken die banen lang niet zo overstuur als ik. Intedeik200 gaan kosten. De betrokvervolgens het geheel van de hand dingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uitgeen de meeste reacties ken partijen willen commentaar doen aan de Belgische Persgroep. Zozag,verkeren dacht ik intuïtief Maria. Maar klonkde dezelfde relativerende tegeplande overname wel PCM als Wegener finan- aangeven. was de afgelopen dagen nieuws in – cieel in zwaar weer. AD Nieuwsmedia ontstond in de zo- uitgezonderd het AD – alle landelijke mer van 2005 als gevolg van een fu- kranten. sie tussen het Algemeen Dagblad, de De redactieraad van het AD is woeHaagsche Courant, Utrechts Nieuws- dend over de berichtgeving in De blad, Rotterdams Dagblad en nog Volkskrant en overweegt een klacht enkele kleinere dagbladen. De sa- in te dienen bij de Raad voor Jourmensmelting bleek echter niet goed nalistiek. In een verklaring noemt de uit te pakken. In de grote steden, met redactieraad de berichtgeving schadename in Den Haag, haakten de abon- lijk en speculatief. Volgens de redacnees massaal af. Al in 2006 moest het tieraad is er geen sprake van dat aan concern reorganiseren om de enorme de positie van het AD als landelijke verliezen te beteugelen. Afgelopen krant met stedelijke bijlagen in Den augustus werd opnieuw een bezuini- Haag, Utrecht en Rotterdam wordt gingsoperatie van ruim drie miljoen getornd. Advertentie

www.hoehoortdenhaag.nl

Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster

inderdaad goed te behandelen, maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, gewordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieeens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n dat opMarieke voorhandBolle. allemaal schrap> Foto: Mylène Siegers pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, HerLeer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses als eenMarieke ander kind, maar je moet ging deze week Bolle (51) wordt de nieuwe wethouder voor financiën en cultuur. De huidigeMathilde fractievoorzitter vanop dede voortdurend alert zijn. Bovenbus. het op handen zijnde PvdA in de Haagse gemeenteraad is de enige kandidaat voor de functie die vrijkomt door dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht vertrek van Jetta Klijnsma. ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te Klijnsma is de beoogd opvolger van staatssecretaris Aboutaleb op het ministerie van Sociale Ik Zaken. Haarzobezijn én meewerken.» verliezen. wil gewoon ontnoeming werd deze week al verwacht, maar is vertraagd vanwege het overlijden van de vader premier zettend graag van dat dit project Psychologe slaagt. Mijn doortastendheid Balkenende. Formeel moet er eerst nog een gesprek met de minister-president plaats hebben. werpt ook vruchten Actrice «MariaTot is een naar een psydattijdje moment kan de Haagse PvdA-fractie ook nog geen definitief besluit nemen om Marieke Bolle af. voor te lige spons waaropzijn, de kinderen van Maria Martine–Jonckheere en voetbalchologe gegaan.bij Ze de moest dat so- «De diabetes dragen gemeenteraad. Maar aangezien er heeft geen tegenkandidaten kan de kwestie zodra Klijnsma’s wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter vertrek definitief is – vrij simpel binnen de fractie worden afgedaan. ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipTot woensdag 12.00 uur derbreking deze weekgenomen was er gelegenheid te solliciteren naarhulpmidde wethouderspost. Uitgangspunt mij een veel beter voor haar leek po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich voorelke de dag PvdA was dat men een vrouwelijke kandidaat wilde; de prikangst andere drie PvdA-wethouders (Kool, om hun te overwinmedische opvang. Omdat Maria del wil meewerken door Norder de knuffel niet langer moet inspuite leren nog te klein is om alles te kunnen te introduceren in een kinderten. Een onderzoekt enpsychologe Baldewsingh) zijn mannen. Bij PvdA-secretaris Koennen, Baart bleekomgaan slechtsmet éénhun sollicitatiebrief te zijn binnenben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook eredan ofgekomen: het kind mentaal klaar is weten, die van Marieke Bolle. hun agressie opseptember kwijt te kunnen.» formatie enraadslid kennis beginnen Toch al een erg mooi bevoor het dragen Bolle van zo’n pomp,6 maart Marieke is sinds 2002 namenstede PvdA. Sinds 2007 ispeter. zij fractievoorzitter, toen gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Taetske van der Reijt die functie om persoonlijke redenen neerlegde. Bolle wilde een scherpere koers varen met ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter deZePvdA meer de stad. De toekomstige al ruim tien jaarHippo-project een eigen adviesme ininvoor www.diabetesfoOm het te kunnen patïent. bekijkten ook of hetzichtbaar kind zet zijn «Het wethouder is niet zomaarheeft een nijlpaard bureau. Zij is communicatiedeskundige en kunsthistoricus. OverNijlpaard haar vrije tijd zegt Bolle op de PvdA-website: met me- geworden. over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten in het Engels kaar in contact komen ervarin- is en schikt “Ik om zelf canule te plaathippo. Dat klinkt alsin ‘hypo’, de doedehet nodige vrijwilligerswerk, vooralenbestuurlijk, ik lees boeken op banden voor de blindenbibliosen in het lichaam. Mariamet bleekmijn er echtgenoot en onze drie kinderen in het stadsdeel Scheveningen. Daarnaast ben ik dol theek. Ik woon alleszins voor, maar bleef op klaar kunst”. toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

Marieke Bolle wordt de nieuwe Als moeder is dat het wethouder financiën en cultuur lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


2

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsmens

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

door Joke Korving

Oranjekoorts stijgt

Vrouwen wakkeren liefde voor de stad aan op internet

Barbara en Rosanne. Eva stu- en Rosanne paraat om de Turkse bakker te voldeerde communicatie en mul- gen. De sticker werd hem toegekend vanwege zijn timedia design. Het betekent liefde voor Den Haag en voor zijn vakmanschap. dat zij zich kan bezighouden “Je moet de sticker zien als een soort keurmerk. Op met creatieve marketing en het den duur zou elke winkel in Den Haag een sticker ontwikkelen van producten op de gevel moeten hebben”. Het maken van het voor nieuwe media. Babiche, bedrijfsplan vraagt veel tijd. Filmpjes zijn daarom die evenals Rosanne richting even ‘op een laag pitje’ gezet. Hoog op de lijst van Ze dragen hun liefde voor Den Haag met verve uit. televisie koos: “Als je net met onderwerpen staat in elk geval Panorama MesWie hun passie deelt, krijgt een sticker van het I je studie klaar bent, kom je dag. Love D(en) H(aag)-team. De Haringkoning op het eigenlijk nergenszelfs terecht. Nie- ‘Het mysterie van het Piet Heinplein’ is een van Rijswijkseplein bijvoorbeeld is al beloond, evenals De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten een speciale mand wil je omdat jeuit te weinig bakkerij Maxima in de Prins Hendrikstraat. De vier landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ met nietshun laatste filmpjes. Daarin wil Rosanne Klein weervaring hebt, terwijlvoor wij ervan jonge vrouwen die met elkaar het team vormen, lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal in de tri-ten wie de maker is van het beeld dat op het plein overtuigd dat juist jonge ondernemen meer. Zo zijn twee van hen met de Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of dezijn woonkamer. Het suc-staat. De gemeente en de ondernemersvereniging mensen veel iskunnen beteke-eenkunnen geen antwoord geven. Na een halve dag camera in de aanslag tijdens Prinsjesdag op zoek het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer ongetwijfeld nen voor de nieuwe media”. gegaan naar de romantiek van de kermis. Ook heb- oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop jespeurwerk kan zij dankzij makelaar Molenwijk Het oranje gebrekT-shirt aan belangstelling ben zij het mysterie van het Piet Heinplein ontra- ballen, in de etalages primeert een met leeuwenkopde naam van Rotterdammer Peter Stalenhoef ontspoorde haar aan het team feld. ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kanin klap-hullen. Rosanne meldt de kijker tevens dat de geleven te roepen. een Zij doen dit meente 25 jaar geleden het beeld plaatste, nadat Hun filmpjes verschijnen op You Tube. Hoe uiteen- etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies brullende leeuw», zegt zaakvoerder overigens naast hun baan. Gerard Ro- de Piet Heinstraat was gerenoveerd. lopend de onderwerpen ook zijn, één ding hebben pop naast wat kanten lingerie ook den Herder, terwijl aan de kassa sanne werkt als freelancer voor ze steeds gemeen: liefde voor Den Haag. De vier nog een oranje boa of das om het enkele dametjes zo’n shirt kopen.Televisie onder meer TV West, Barbara hopen die bij stadgenoten aan te wakkeren. Te vaak lijf. «We hebben zelfs oranje vi«De voorbije week vlogen ze deHun films verschijnen alleen op internet. “Veel is publieksvoorlichter bij de wordt er nog negatief over de Residentie gespro- brators», zegt één van de verdeur uit,Kamer, iedereen neemt ze mee.»ouderen kunnen ons niet zo gemakkelijk vinden”, Tweede Eva is parttime ken, vinden zij. “Terwijl er zoveel is om trots op te koopsters. «Een gewone, één om ict-docente op een middelbare beseft Eva van Liempt . “Als wij van de gemeente zijn. Dat willen wij in beeld brengen”, zeggen film- de G-spot te stimuleren en dan Toeteren school en Babiche werkt bij de een subsidie zouden krijgen, kunnen wij via bijmaker Babiche Knaap (23) en presentatrice Eva van nog drie ‘vibrerende kogels’ in de Helemaal de strijd zijnvoorbeeld advertenties deze groep op de hoogte Verenigingklaar van voor EffectenbezitLiempt (23). Want, redeneren ze, hoe meer stadge- kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt hetstellen van ons bestaan”. Uitzenden op TV West ters. noten die trots delen hoe sterker de verbondenheid nog twee kleine voetballetjes boplafond vol met oranje alpenho-vindtJupiler maakt dezegeen oranje toeters. wordt. zij op dit moment optie. Babiche rearens. «Wie tien biertjes bestelt,geert. “TV West zou wel dé plek zijn. Daar kun‘Regelneef’ Barbara Goossen (27) en creatief direc- ven die met een touwtje aan elVakmanschap kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas tor Rosanne René Bom is intussen gefilmd. nen ze wel iets jongs en fris gebruiken. We moeten Een pop in Klein (27) zijn de twee andere leden verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje van team, dat sinds afgelopen lente bestaat. eenhet seksAls bekende Hagenaar nam toch proberen dat voor elkaar te krijgen. We wergen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met te over en de presentatie van een beVoornemens hij I Love meedeze naargemaakt het ken met materiaal dat zo op televisie kan worden bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «WeetDH je dat oranje boa drijfsplan wordt grondig voorbereid. Het I love een beter orgasme.» Zuiderpark, waar hij als prebalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aanuitgezonden”. En Eva weer: “Internet is snel, je en dito hoopt op een subsidie van de gemeente DH-team groot bereik en je hebt interactie met sentator bij op Parkpop begon. zehebt een zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels het EK, hebben Deheel oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. Den Haag. Televisie verwaarlozen, Zoals eerder opgemerktte issponsoook de kijker. Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders de zomer van is hetniet WKte2006 werden er bijmaar onze Om nu de filmpjes te kunnen bekostigen, verkoeen verouderd medium”. de Haringkoning beeld Landverraad?in Kan best,gemaarhet is wel Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verpen ze zwarte en witte t shirts met daarop het I nog net verhitte Vaak worbracht. Terwijl Babiche Knaap zullen wij er niet minderHet is kocht. gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom Nugeen zouden dat erdiscussie. liefst 175.000 worden. Love DH-logo. Initiatiefneemster Babiche kreeg de camera hanteerde, inter- den die wel op zondag gevoerd, wanneer ze met mee toeteren.» bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard daarvoor hulp van haar vader Kees Knaap, die vergaderen en eten. zien Babiche Knaap: “Soms viewde Eva Liempt hem elkaar De de kers op van de taart, het typische kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op elektronicaketens de Nederlanders dus met zijn zeefdrukkerij onder meer t-shirts bedrukt. gemoedelijk, meestal zijndewe krien assisteerde ook. Na oranje gebak, ishem het wel nog evenis de sfeer kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maarheel al te graag winnen. Want naast verkoop “De verkoop lukt redelijk; we krijgen steeds meer elkaar. Datgaan is alleen maar goed; het zorgt afloop werd op zijn gevel het Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende weektisch op van televisies ook de kleine tapinstallaties, bekendheid”, vertelt Babiche. Eva: “Er zijn nu ook dat je een beter eindproduct krijgt. WeenhoeIverkopen Love-DHwe sticker geplakt. Dat ervoorfrituurpannen, schaart zich alvast de oranje tompoes», radio’s voor op het werk zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema.ven elkaar spelconsoles wedstrijden na te spelen als groen gele t-shirts met ons logo erop in een oplage ook niet om te ontzien; wij zijn vier sterke gebeurde tevens bij onder meer achter het Neder«Zelfs bijMaxima een bakje kun jevrouwen zoete dekunnen”. toonbank. Neem daar van vijftig. Doordat je het aantal beperkt, wordt het diebroodjes daar welover tegen bakkerij in koffie de Prins landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, aantrekkelijker voor mensen”. Hendrikstraat. Al om half zes dan kom je dewww.ilovedh.nl volgende weken voor de non-food Babiche is afgestudeerd in de journalistiek, zo ook Het I love DH-team verkoopt ook t-shirts. >Foto: PR ’s ochtends waren Eva, Babiche Voor meer informatie: op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal Advertentieietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijnooit wie de directeur was. Ik vroeg ken nu even niet meer altijd naar Lily”. op een paar honderd Lily Olofsen is een begrip in de Neeuro meer. Het moet derlandse theaterwereld. Zij geldt als allemaal zo groot degene die Diligentia de afgelopen mogelijk zijn.» decennia transformeerde tot hét cabarettheater van Den Haag. Maar Lily Gevoelig moest onder het nieuwe regime verDe supermarktkedwijnen. Artiesten als Yvonne Keuls tens doen ook gretig sprongen voor haar in de bres, zorgmee aan de oranjeden voor advocatenhulp, maar het koorts. Albert Heijn liet afscheid bleek onafwendbaar. Dat af24 miljoen Welpies — scheid, georganiseerd door vrienden pluchen mini-leeuwtjes — uit de theaterwereld, had deze week maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studan ook niet plaats in Diligentia maar Westduinweg 196 Scheveningen Haven die• van marktonderzoeksbuin De Regentenkamer. reau Gfk kan de EK-gekte de suPaul Haenen refereerde daar in zijn permarkten liefst 45 miljoen euro oprol van dominee Gremdaat aan het TOTALE LEEGVERKOOP VAN brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgeslofeit dat in de theaters de macht steeds WINKELEN ten. «Het keertMAGAZIJNVOORRADEN zich zelfs tegen je als je er niet meer aan de managers is. Theater aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk.VAN «De NeOP EEN TOTAAL OPPERVLAK zonder liefde, zonder hartstocht, derlandse consument is daar zeer gevoeligEN voor. 875 VIERKANTE METER LIGGEN zonder warmte, noemde hij het. “En In het verleden was al duidelijk te merken dat het gebeurt niet alleen in het theater, HANGEN MEER DAN om boodconsumenten van winkel wisselen maar ook bij de televisie en de kranschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets ten. De managers nemen de macht (CSG) extra biedt.» over en kunstenaars en journalisten Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers laten zich snel monddood maken”. Om te besluiten met: “We moeten met z’n allen iets doen om van het hellende vlak weer een evenwichtig vlak te AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK maken”. Cadeautjes en muzikale obades waOp 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk ren er voor LilyDeOlofsen, als ook een Lily Olofsen met achter haar zittend Paul Haenen (links) en Bert Visscher. > Foto: C&R Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastALSMEDE financiële bijdrage om een eigenvoor web-een zware betij staat vandaag gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van ze gaat verder als of de stemnaam. jaar lang was zij die de artiesten boekte, ze op de dag site te maken. Want Wie krijgt het voor elkaar dat de caba- vooris indedelen slissing. Ze moet bepalen de stedenbouwkundige voorschriften van Dertig de gemeenten zelfstandig ondernemer in de theaterzelve opving, grote iets met ze ging drinken retiersMaldegem Bert Visscher en Paul Haenen programmeur van theater Diligentia, en Eeklo. men van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw ongerustheid ontstaan over IN ALLE MATEN TOT 300X400 sector. Onder meer alsen programmeur envervagende regelde watscheiding er nog tetussen regelenKerk viel.en Staat. jaarnemen lang over washet zij plan voor de artiesnaar De Den HaagRegering reizen zal enpas eeneenprivéchigan Florida alsnog meegeteld de stilaan Vlaamse definitievedertig beslissing IN WOL EN ZIJDE voor De Regentenkamer. Bert Visscher: “Ik wist in Diligentia ten het gezicht van Diligentia. Degene showna voor je opvoeren? Lily Olofsen worden. Een positief antwoord zou Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens terkansje geven om de strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen alleen reizen, want Michigan werden uitgesloIn verband met de bouw van een villawijk rond de Uithofslaan is onderzoek gedaan Met Kerstniet en Nieuwjaarsdag wordtdat er kan geenleiden huisvuil opgehaald. Er en zijnFlorida wel verU kunt het plan ook downloaden van de website GROTE KEUZE HALMATEN, LOPERS tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid enhuisvuilkalender erger ten wordt omdatdeze ze hun voorverkiezingsdanaar de vermoedelijke aanwezigheid van het wrak van een Engelse bommenwerper vangende dagen aangewezen. De nieuwe maand www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: tum de zin van tiemTAFELPERZEN argument kunnen gebruiken om in het gebied. Inmiddels is daadwerkelijk een toestel van het type Bristol Blenheim IV overspel. verspreid en gaat in op 1 december 2008. De kalender gaat dittegen jaar gepaard metde partijleiding EN Alle handgeknoopte tapijten met garantiecertificaat. Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de paraangetroffen. Het toestel is in de meidagen van 1940 gecrasht, waarbij de drie beman- een aparte Haagse afvalwijzer. In een begeleidende brief vraagt wethouder Met grotere tapijten komen wij vrijblijvend bij u thuis op zicht indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodnotijnotabelen die vrij mogen kiezen ningsleden zijn omgekomen. De gesneuvelde militairen liggen begraven op de algeBaldewsingh nogmaals aandacht voor het gescheiden aanbieden van groente-, ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend hun ongenoegen dezer dagen niet dat het dig gescheiden heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar mene naar begraafplaats vanOrdening burgemeester en wethouders vancolumnisten Den fruit- kunnen en tuinafval (GFT). “Ik ben ervan overtuigd aanbiede VlaamseWestduin. CommissieHet voorcollege Ruimtelijke (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Haag Albert heeft opdracht gegeven de Brussel. restanten van de bommenwerper te bergen. den van GFT nut heeft. Ik roep dan ook alle Hagenaars op hier hun bijdrage II-laan 19 bus 13, 1210 velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte De bergingswerkzaamheden zijn afgelopen woensdag begonnen en duren een week. aan te leveren”, aldus wethouder Baldewsingh. De huisvuilkalender en Haagse 196 • Scheveningen Haven dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden inWestduinweg beide Michigan niet eens op de kieslijsten Hoewel de kans op aanwezigheid van explosieven in het wrak minimaal is, kan dit afvalwijzer zijn onderdeel van het programma ‘Den Haagstaten Schoon!’. Met dit • Tel 070onwaarschijnlijk - 358 73 24 binnen en proObama slechts(vrij 67. parkeren) stond, is het zeer dat niet volledig worden uitgesloten. De berging wordt daarom uitgevoerd onder regie gramma wil de gemeente Hagenaars bewuster maken vanDaardoor hun eigenzou invloed op 12:00 - 17:30 uur de vroegere firstOpeningstijden: lady de partijma Clintons droomscenario van de Vliegtuigbergingsofficier van het Logistiek Centrum Woensdrecht, een onder- een schonere stad. Iedereen kan via www.denhaag.nl/schoon zijn of voorverkiezingen haar idee za 10:00 18:00mogelijk uur met nog drie te gaandi t/m goedkeurt. En-ieder comprodeel van Defensie en bestaat uit het zorgvuldig afgraven van de grond en het verwij- indienen om Den Haag schoner te maken. De kalender isopnieuw vanaf 1 december ookbuurt van IEDERE ZONDAG 12:00 - 17:00 uur (GVV) dicht in de Oba- mis schiet voor Clinton tekort. deren van de restanten van de Blenheim IV. terug te vinden op www.denhaag.nl/huisvuilkalender. ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Privé-voorstelling voor Lily ‘Diligentia’ Olofsen

t.v.v.

FAILLISSEMENT

MASSALE LIQUIDATIEVERKOOP

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

Berging Engelse bommenwerper

2500 ORIGINEEL HANDGEKNOOPTE PERZISCHE/OOSTOCH NOG WATERKANSJE TERSE, CHINESE, VOOR HILLARY CLINTON? NEPALTAPIJTEN, GABBEH BERBERS

Géén ophaaldienst huisvuil met feestdagen

TOTALE OPHEFFING KORTINGEN TOT 65%


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Drie architecten in race om nieuw internationaal Strafhof Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Mariaeerste (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte De prijs is door de jury toegekend aan Ingenhoven Architects uit Düsseldorf. en dat zette hetInternationaal gezinsleven opgaat zijndekop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat Het Strafhof komende maanden in gesprek met drie architectenbureaus over de nieuwde impact van diabetes. Daarom ben bouw voor de huisvesting van het hof op het terrein vanik in actie geschoten. Ik wil iets de Alexanderkazerne aan de Van Alkemadelaan. De drie doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En bureaus zijn geselecteerd door een internationale jury onder van Rijksbouwmeester Liesbeth vanaan bij prinses Mathilde.» ditvoorzitterschap moét lukken. Desnoods bel ik zelf der Pol. De drie winnende ontwerpen zijn gekozen uit BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN BEVER 19 inzendingen vanuit de hele wereld.VAN Het Internationaal Strafhof zal begin volgend jaar bekend maken welke van de drie architecten de nieuwbouw mag realiseren. In 2011 kan met de bouw worden begonnen; de oplevering van het pand met een vloeroppervlakte van 72.000 vierkante meter staat gepland voor 2014. De jury heeft bij de beoordeling van de ingezonden ontwerpen onder meer gekeken naar criteria als stedenbouwkundige inpassing, duurzaamheid, transparantie, energieprestatie, milieuvriendelijkheid en, gezien de ligging tussen de stad en de duinen, de harmonie met de natuur. Veiligheid speelt gezien de aard van het hof een belangrijke rol, maar het gebouw mocht geen fort worden. De eerste prijs heeft de jury toegekend aan Ingenhoven Architects uit Düsseldorf. De jury noemt het een blij en een menselijk gebouw dat een helder en democratisch beeld van het hof schept. De tweede prijs is gewonnen door het bureau Schmidt Hammer Lassen/Bosch & Fjord uit Denemarken. De derde prijs ging naar de Nederlandse architect Wiel Arets uit Maastricht. Arets zei dinsdagavond tijdens de presentatie van de ontwerpen in het atrium van het stadhuis dat hij een gebouw zonder referentie heeft willen neerzetten: een gebouw dat je, als je het voor het eerst ziet, niet meer vergeet; een nieuw beeldmerk dat via

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

lone we can do so little, together we can do so much’. Geen schijn van kans dat je deze boodschap kan missen wanneer je op bezoek gaat bij Barbara Flamand. Deze woorden schitteren pront naast de bel, in felle, blauwe letters. «Onze huisspreuk», knikt Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de andere soms lelijk kan keren.»

Snellere noodhulp ambulancevervoer De Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Haaglanden en de huisartsenposten in deze regio (HAP) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om patiënten sneller en beter te kunnen helpen. Patiënten die de huisarts bellen, maar eigenlijk zo snel mogelijk doorverwezen moeten worden naar het ziekenhuis, worden voortaan direct door de ambulance opgehaald. Normaal gesproken zou de huisarts altijd de situatie ter plaatse moeten beoordelen. De directe doorverwijzing is vooral van belang voor mensen met een hartinfarct of een hersenbloeding. Huisartsenvoertuigen krijgen speciale apparatuur, zodat de CPA deze voertuigen kan volgen en aansturen. Aan de nieuwe werkwijze doen behalve de dienst Haaglanden ook Zoetermeer, Delft en Westland mee.

Hubertustunnel gaat hele weekeinde dicht

Ontwerp van tweede prijswinnaar Schmidt Hammer Lassen/ Bosch Fjord uit Denemarken.

De Nederlandse architect Wiel Arets uit Maastricht wint de derde prijs. > Artist impressions: Rijksgebouwendienst

de media over de hele wereld zal gaan. Burgemeester Jozias van Aartsen benadrukte het belang van een internationaal strafhof, waarover al tijdens de eerste Haagse Vredesconferentie in 1899 is gesproken. Hij deed dat met de woorden van Benjamin Ferencz, één van de aanklagers van de Neurenberger processen: “Er kan geen vrede zijn zonder gerechtigheid, geen gerechtigheid zonder wetgeving en geen zinvolle wetgeving zonder een Hof dat beslist wat juist en rechtmatig is onder welke om-

standigheid dan ook”. Van Aartsen zei voorts dat de Internationale Zone met het Strafhof aan de noordzijde een nieuw architectonisch icoon krijgt, naast het Vredespaleis (een eeuw geleden gebouwd voor het Internationaal Gerechtshof) aan de zuidzijde.

En ik voel het me nog denken: ‘Het zal toch dát niet zijn, zeker?!’. In het ziekenhuis kregen we diezelfde dag de resultaten: diabetes type 1. Ongeneeslijk, maar perfect te behandelen, levenslang dan wel. Maria kreeg meteen ook een baxter aangelegd. Het was ernstig. Had ze nog een paar weken zo rondgelopen, dan was ze in een coma gesuk-

17

3

De 19 ingezonden ontwerpen voor het Internationaal Strafhof zijn tot en met dinsdag 25 november te zien in het atrium van het stadhuis.

Gevangenpoort sluit voorlopig haar deuren

neur: dat het uiteraard geen prettige ziekte is, maar dat daar tegenwoordig toch vanalles aan te doen is. ‘Beetje uitkijken met snoep en zo, elke dag trouw insuline prikken en hup - alles onder controle.’ Uit dit reacties Desoort Gevangenpoort gaat vanaf leerde ik dat diabetes - en vooral maandag 5 januari dicht vanwege de impact van deze ziekte op het leven van kinderenheel zwaar een renovatie van het interieur. Na onderschat wordt. Suikerziekte is

De Hubertustunnel gaat van vrijdag 21 november 20.00 uur tot maandag de 24ste 05.00 uur volledig dicht voor het verkeer. Tijdens deze afsluiting wordt gewerkt aan het afronden van de verkeerssystemen in de tunnel. Deze systemen worden nauwkeuriger afgestemd op de hoeveelheid verkeer in de tunnel. Het verkeer wordt omgeleid via Raamweg, Koningskade, Zuid-Hollandlaan, Benoordenhoutseweg en Leidsestraatweg. De omleidingen staan met borden aangegeven. Volgend jaar zijn ook nog drie weekendafsluitingen gepland, in januari, maart en april. Naar verwachting is alle werk klaar op 1 juni volgend jaar.

Fietsenvleugel bij Centraal Station Hagenaars kunnen hun fiets voortaan gratis en overdekt op station Den Haag Centraal stallen. De stalling staat naast spoor 1 aan de zijkant van het busplatform. De vleugel blijft staan voor een periode van ongeveer vijf jaar, totdat de fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein klaar is. In de fietsenvleugel is plaats voor 400 fietsen.

dus Van Baalen. De cellen, pijnkelder en zolder zijn de ‘topstukken’ van de Gevangenpoort. Deze blijven ook na de veranderingen volledig authentiek. Verder staat de menselijke maat centraal. “We de zomervakantie moeten er meer vertelden al het verhaal van Cornelis de Witt, die in de Gevangenpoort opgesloruimtes toegankelijk zijn voor het zat voor het beramen van een aanslag publiek en deelt de Gevangenpoort ten op Willem III van Oranje. We willen meer Den Haag gaat de belangrijkste gegevangenen uitlichten, zoals de patriot luidsknelpunten in de stad aanhaar voordeur met de aangrenKaatje Mossel die hier gevangen zat van- pakken. Dit staat in het Actieplan zende Galerij Prins Willem V. wege haar overtuigingen”, aldus Van Omgevingslawaai 2008-2013. In het Baalen. Voor Galerij Prins Willem V be- actieplan zijn vijftig plaatsen opgetekent de nieuwe logistiek waarschijnlijk nomen waar de geluidsbelasting van door Miranda Fieret Barbara Flamand met Verwarrend dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben welgroeit een toename van6het aantal bezoeongeveer 1600zelfstandig. woningen hoger is dan De Coster diabetes en dat aantal nog. Vanaf jaar prikken diabetespatiëntjes Barbara: «Op 14 oktober 2006 of hel, schuldig of onschuldig, kers. De galerij is onderdeel van Museum het maximaal toegestane niveau van te behandelen, werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goedHemel hetZeMauritshuis en sinds 2004 in wegens 68 decibel binnen Gevangenpoort en zit. haar bloed zoveel vragen kan het suikergehalte meerof bijbuiten. kijken Demet aan diabetes te lijden. Acht jaar warrend en emotioneel. ‘Een maar er komt veel tonen(dB). waarOplossingen de insulineworden het Daarvoor trok gezocht in aanpassingen aan de weg de Galerij Prinsje Willem V vertegenwoorpeil te houden, moest ze in het soms heel gefrustreerdverbouwingen zijn. Boos op gesloten. Wanneer lang was ze een supergezonde ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. snelst wordt opgenomen. Dat hetnog slechts totvier 9.000 bezoekers per (zoalsgaat stilhet asfalt), digen vele tegenstellingen. “Maar begin keer per dag insulineook. ‘Heb ik diebeide pomp ook no- 5.000 bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd vlugstwoningisolatie via de buik, ge- en spuiten toegediend krijgen. alsmacht”, ik oma ben, mama?, hebrepresentatie je al ge- dig dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, volgd doorvan armen en benen en jaar.vraagt “Na de renovatie is er veel meer te Ook het aanpakken verkeersknelpunzijn een van vindt nog vijf keer per ze dan. ‘En als ik Mudood ben, mama, leven: van je hebt al conservator moest Maria abnormaal vaak en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het Marco bips.groot Ik droom ervan om aan ie-ligt beleven in devandaag galerij”,moet vindtzeconservator ten. Een aantal knelpunten Baalen, van in haar vinger prikken ombinnen de der die insulinepomp dan Runia. ook dag je hebt al wijn moet Dat plassen en hadden we een urine- dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, kindje dat inAlle het ziekenhuis “ Het wordt een publiekshet centrum. maatregelen seum de Gevangenpoort. is één van Epco in haar te meten en tedelezen mee mijn kist?’. ‘Waarom kun- en glucose zwaargeweest geta- om staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker diagnose verwerken, vertelling er komen meerbloed Oranjes te zijn in hetmoet ‘Actieplan Omgede redenen deingrootscheepse om de nenom ze mensen met kanker genediabetes blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met zo’n hippo cadeau doen. Met hangen. Een keer perdrie jaardagen hebbenzelf wede eencanule vingslawaai’, dat vanafte24 november renovatie te mag gebruiken beide instelvoor haar pompmet vervangen. en mij niet, mama?’.expositie Dat soortin samenwerking allemaal paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhandlingen amper85.000 euro zouinspraak ik al zo’nter het Ko- Voor gedurende weken voor metschrapelkaar te zen verbinden. In totaal een kind is dat een ongelooflijk vragen. En dat is ook het lastige pen. Aanvaarden dat je een halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» kunnen laten ninklijk Huisarchief”. inzageduizend ligt ophippo’s de stadsdeelkantoren. worden de leven kosten van de verbouwing ingrijpende gebeurtenis. Kindealseuro. moeder: je kan niet zeggen dat weekend met veel beperkingen verne waar ik een jong meisje zag Het eerste van januari kan het In diemaken.» periode kan iedereen schriftegeraamdmoet op 5leimiljoen Dat is exclumoeten de spuiten ook lijk zo reageren. wordt. die Je kanpubliek niet zegden, is niet makkelijk voor vol- vanhet zitten dat zich aan het inspuiten Teneur Sinds het hele ‘Hippo-idee’ nog ren de Gevangenpoort bezoeHet Actieplan is daninook sief de renovatie debeter buitenkant, vroeg mogelijk zelf leren plaatkan worden nog gen dat het ooit over gaat. was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar Barbara’s heeft postgevat, ken.JeDaarna de deuren gesloten. in te zien op dehoofd gemeentelijke website: in uiteraard 2007 is voltooid. sen. Daarvoor doen die veelonziekendat je het voor onderhoudswerkzaamheden kinderen. alleen zeggen komt pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijkerNaast is ze gedreven op zoek naar Welsamen zijn er buitenrondleidingen www.denhaag.nl/geluid. huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» er in de Galerij Prins Willem V een hef- der andere het begin van het strafrecht als zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, plateau naar de tweede verdieping zo- onderwerp hebben. De Gevangenpoort halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, dat de Dat etage ook voor mindervaliden hoopt in september of oktober weer 2009 inspuiten met insuline. het op Marijn De Valck: iedereen die toegankelijk is. Daarbij komt er op de open te gaan. een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken binnenplaats een glazen overkapping. Voor het eerst betrad Eberhard van der Laan als minister buurten, die door nooitzijn twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een In degelijk de Gevangenpoort worden klimaatafgetreden voorganger Ella Vogelaar zijn benoemd tot ‘krachtwijk’. De ken. nieuwe De eenmalige international Kees Maria kan wel leven brief voor prins Filip en prinses installaties zodat Van Baalen minister voor Wonen, Wijken en Integratie werd woensdag vergezeld door AartsMathilde is afgelopen als een ander kind, maar je geplaatst moet ging maandag deze weekop op67-jade meerzijn. mogelijkheden krijgt om bijzonder staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken) op zijn tocht door de Stationsbuurt rige leeftijd overleden. Dit laat zijn voortdurend alert Bovenbus. werkuit tede tonen. “De Gevangenpoort was en de Rivierenbuurt. In deze wijken brachten ze een bezoek aan een klas oude «Ik club ADO Den Haag weten. dien moet iedereen omgeval iedereen lastig, ja», lacht erop gericht omterondleidingen te geven. van de Jan van Nassauschool in de Gouwestraat. Ondanks de hevige mediaKees Barbara. Aarts, een geboren Brabander, ving van het kind op de hoogte «Ik heb dan ook niets te Dadelijk zijn een aantal ruimten ook inaandacht, poogde Van der Laan met leerlingen in gesprek te gaan overzijn hunén meewerken.» speelde zijn enige 1966 verliezen. Ik wilinterland gewoon zoin ontdividueel te bezoeken. Door de klimaatbuurt. Bovendien was er aandacht voor de ‘Brede Buurtschool’. In dit concept tegenzettend Oostenrijk. graag Aarts dat ditbegon projectzijn Psychologe installaties kunnen we hier meer exposewerken verschillende organisaties binnen de school samen. Hierbij wordt niet profvoetbalcarrière op 18-jarige leefslaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten Actrice II. «Maria een psyren.naar Bovendien krijgen we de vrijheid om alleen aan het kind gedacht, maar ook aan de ouders en buurtbewoners. De is een tijdje tijd bij de Tilburgse clubaf.Willem «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere voetbalchologe gegaan.over Ze moest dat sote steken naar de galerij”. minister vervolgde in de middag zijn weg met minister Klink (Volksgezondheid, In 1963 maakte hij furoreenen won met maar ooknooit mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. lerII Bjorn De Wilde willen meter wieso doen als ze maInkans totaalwilde komen er vijfhaar, ruimtes bij die Welzijn en Sport). Samen gaven ze in de Stationsbuurt de aftrap voor het Willem de KNVB-beker (3-0 winst veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden ken op een insulinepompje. Dat waren eerder toegankelijk voor publiek. experiment ‘Gezonde Wijk’. De proef moet vernieuwende werkwijzen opleveren op ADO). Later bleekvan datmijn zijn hipoptregenomen po. Jeugdschrijver De Bel op zekamers zich derbreking Naast dat deze en kelders komt er voor haar leek mij een veel beter hulpmiddie bijdragen aan de gezondheid van de bewoners in de krachtwijken.pompje zorgt ervoor den diepe indruk hadMarc gemaakt opvang. meewerken door deDen knuffel niet langer elke dag moet inspuieen doorkijk naar demedische ‘hongerzolder’, eenOmdat Maria del om hun prikangst te overwin> Foto: Mylène Siegers Ernst wil Happel die hem naar Haag nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te Tot introduceren in een ten. Een psychologe onderzoekt ruimte boven de keuken. Mensen werhaalde. 1969 beleefde hijkinderzijn beste weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ookdoor ere- 65 dan of het kind den mentaal klaardoor is geurende gekweld gerechten, periode bij ADO Den Haag hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi be- In voor het dragen van zo’n pomp, maar kregen niks te eten. De cipierswodoelpunten te maken in 161 duels. Advertentie vergaren over de ziekte. Ik ben gin, nee?» hij naar de Deventer want vanaf dat ogenblik je van ning krijgtword de rol educatieve ruimte 1969 verhuisde begonnen met een blog en Peter(s) en meter ook zichtbaar met een eendiabetesglazen vloerook waaronder schatten club Go Ahead. Zijn voetbalcarrière patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen uit de bodem te zien zijn. was geen lang leven beschoren, want over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels op 29-jarige leeftijd moest hij vanweschikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de ge een knieblessure de sport vaarwel ‘Topstukken’ sen in het lichaam. Maria bleek er zeggen. Kees Aarts stond bekend als De Gevangenpoort krijgt jaarlijks 50.000 alleszins klaar voor, maar bleef een ‘snelle speler die op de linkerbezoekers. “We zijn er niet op uit om na toch ook nog een tijdje verder vleugel goed uit de voeten kon en een de renovatie naar de psychologe gaan. Ze meer had bezoekers te trekken, hard schot had’. meerzekwaliteit te bieden”, aldie begeleidingmaar nodigom omdat

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Nieuwe minister in Vogelaarwijk

www.hoehoortdenhaag.nl

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Actieplan tegen lawaai in omgeving

Oud-ADO’er Kees Aarts overleden


DHC_Sintpag_A4.pdf

16

17-11-2008

13:39:35

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Advertenties

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

De echte Sint

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

schenkt een échte Haagse krant

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig De supermarktke-

tens doen ook gretig Cadeau-abonnementen mee aan de oranje-

koorts. Albert Heijn liet

voor € 14,95, € 27,95 en € 52,50 24 miljoen Welpies —

pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

Vul snel de onderstaande bon in!

Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

ik speel graag voor sinterklaas

Turkse staat bemoeit zich AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK en geef een abonnement op Den Haag Centraal cadeau. Stuur mij de editie van 28 november met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

- in cadeauverpakking – voor 2 december op mijn volgende adres:

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo.

Het CADEAU-ABONNEMENT wordt niet automatisch verlengd. Wel willen wij t.z.t. contact opnemen met de abonnee over een mogelijke verlenging.

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan worden. Een positief antwoord Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Sint doet dit abonnement cadeauzou aan:* na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens Naam:terkansje geven om de strijd tegen M/V die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Kwartaalabonnement 14,95 • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit Adres:waarschijnlijk bijt ze in het zand. • bij de afdeling Ruimtelijke Planning het Departement 27,95 Ruimtelijke den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Halfjaarabonnement (26van nummers) Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Postcode: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslo52,50 U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger Plaats:ten omdat ze hun voorverkiezingsdawww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directo- Telefoonnr.: vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parindienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse * Alleengoede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen adressen in Nederland. ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hemabonnementsbedrag aangetekend te betalen registreert enkele van de u verstrekte om de ontvanger op — naar columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet Den Haag digCentraal heeft, beweegt ze hemel endoor aarde voorgegevens ze in augustus stemmen naar deinVlaamse dit gevalCommissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning houden activiteiten van Den Haag Centraal. gegevens worden niet onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbe- de hoogte omtedie strafvan te laten herroepen. zich Deze toe te trekken. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. aan derden voor doeleinden. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze ge- verstrektAls Clinton haarcommerciële zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat De ingevulde bon kunt u sturen naar: Den Haag Centraal, Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Actueel weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

17

5

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Ingezonden mededeling

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes KZ-HDM, hier nog tegen elkaar, straks met elkaar? Het park van HDM. > Foto’s: Creative Images leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje MaDrie Haagse hockeyclubs, elk met een eigen traditie, praten oriënterend over een fusie. Al mag dat ria (10). Het meisje kreeg twee suikerziekte en dat zette laatste woord wat de betrokkenen betreftjaar niet geleden worden gebruikt. De voorzitters Jeroen Gribling, Mahet gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat deleine Buise en Egbert Ottevanger aan de tand gevoeld door Eppo Ford en Jimmy Grondstra. de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets minste zorgen. ook zeggen, nou pakken we door en doen voor kinderen die net alswe Maria levenslang hebben gekregen. En Daarnaast is het vinden nemen maatregelen om het tophockey en behouden van de juiste sponsoren Den Haag te handhaven. VanMathilde.» de vijf van het grootste belang. We hebben drie dit moét lukken. Desnoods belinik zelf aan bij prinses

Een fusie die geen fusie mag heten

Met beide benen op de grond Gertjan Freutel directeur Private Banking Rabobank Den Haag en Omgeving www.rabobank.nl/denhaag

Wie geschoren wordt, moet stilzitten. Het is een oud gezegde, dat je van tijd tot tijd hoort terugkomen in de beleggingswereld. Waar of niet waar? Daar heb ik geen antwoord op. Wat wel vaststaat, is dat stilzitten ruimte geeft voor bezinning. Er komt tijd om te denken over wat geweest is en om uw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen tegen het licht te houden.

‘real time’ informatie wel eens lukken om z’n momenten te pakken. Ervaring leert echter dat de doorsnee belegger over het algemeen achter het net vist als het gaat om de op de korte termijn te behalen winsten. Bij deze mensen verdwijnt de animo om te bewegen. Het is daarom tijd voor bezinning en vragen als: ‘Wat betekent de kredietcrisis voor mij? Wat was mijn beleggingsdoel? Waarvoor is mijn reservering in de toekomst bestemd? Is er wellicht aanleiding om mijn doelen bij te stellen? Zijn er alternatieve beleggingsmogelijkheden en methoden?’

teams in de Hoofdklasse, staan geloof banken, die kunnen niet alle drie blijven. BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER ik alleen de HDM vrouwen in het lin- We moeten vroeg met ze gaan praten en kerrijtje. De rest staat in het rechterrijtje. vragen, wat is jullie bijdrage. Gaan jullie mee, of juist niet”. Dat kan beter”.   Jeroen Gribling, HDM Aan welke voorwaarden zou moeten worden Wat vindt HDM van de bouw van een hocvoldaan wil men er serieus over praten? keystadion en het WK van 2014?   Wat vindt HDM van een eventuele fusie tus“De locatie. Dat vinden we alle drie. In “Daar staat wij positief tegenover. Dat is Onheilspellend nieuws werd afgewisseld sen de hockeyclubs? het afgelopen jaar hebben we gekeken leuk. Het zou heel goed kunnen op het door berichten over hoopgevende over“Er zijn twee belangrijke dingen. Punt naar een locatie. De ideale locatie is de complex van HDM”. heidsacties. Beurzen wereldwijd daalden een: het woord fusie is besmet. Daar Waalsdorpervlakte, daar staat nu een   sterk en veerden weer een beetje op. Vaak praten we niet over. We praten over een kazerne. Maar dat is niet mogelijk, het Zou het Haagse hockey ook zonder fusie op een manier die nog nooit is vertoond. samenwerking. Wij zien aankomen dat terrein wordt gebruikt door defensie, de weer terug in de top kunnen komen? Het zijn schommelingen die steeds wor- Als coöperatieve Rabobank stellen wij we op termijn iets moeten doen, willen domeinen, waterbeheer, natuur. En je kan “De middenmoot en play offs zijn nu een den veroorzaakt door twee gedachten: ons die vragen ook. Ook wij kennen onze we tophockey blijven bedrijven. Er zijn niet overal in Den Haag een hockeyclub doelstelling voor HDM. Maar je kan ook ‘Wegwezen, anders ben ik alles kwijt’ en momenten van herbezinning. Wat blijkt? in Den Haag drie hockeyclubs, iedere plaatsen. Alleen het terrein van HDM is denken dat je ieder jaar voor het kampi‘Snel instappen, anders mis ik het ritje Omdat we onder andere niet verwikkeld club wil met twee teams tophockey in potentie groot genoeg voor een stadion oenschap wil gaan. Daar zijn we nu als spelen, dat zijn zes teams (mannen en van 4000 man, is de constatering van de HDM niet mee bezig. Misschien kunnen omhoog’. Wilde gedachten veroorzaken zijn in overname perikelen en niet hoevrouwen). Dat is gewoon duur. Punt gemeente. Dat is iets dat de clubs als een we dat met zijn drieën wel. De ambitie wilde bewegingen. Spraken beursanalis- ven te knokken voor een nóg beter rentwee: wij van HDM denken dat er geen feitelijkheid moeten accepteren”. moet reëel zijn, maar kan stijgen als we ten voorheen over een heftige beursdag dement voor de aandeelhouders, hebcohesie komt als je louter op het topni- “De keuze voor het terrein van HDM een vuist kunnen maken. Aan de andere als de Nederlandse beursgraadmeter, de ben we onze Triple A-rating, de hoogste veau naar één ploeg gaat en de rest laat is logisch. Voor HDM is het plezierig. kant zijn de derby’s nog steeds leuk. Dat AEX, 2 à 3 procent steeg, momenteel heet kredietwaardigheidstatus, in alle tumult bestaan zoals het is. Wij gaan niet op We hebben het eeuwig durend erfpacht is het grootste nadeel. We praten over het dan een rustige dag, zonder al te gro- weten te behouden. We blijven met onze zondag na onze eigen wedstrijden nog van de grond afgekocht; juridisch zit het een innige samenwerking, over beter te uitschieters. beide benen op de grond. En vanuit die even kijken naar een HC Haaglanden dicht tegen het eigendom aan”. inkopen. Maar ik zou de derby’s willen Het zal een professionele belegger met gedachte bouwen we verder, ook voor u. in het Zuiderpark. We willen samen,   behouden. Het zou kunnen dat de B juop één locatie, gezamenlijk tophockey. Wat zouden eventuele struikelblokken voor nioren apart blijven, maar de top niet. We Laten we kijken hoe dat kan. Maar top- de plannen zijn? moeten bestuderen wat er bij de clubs hockey is het leidmotief”. “Twee dingen. De gemeente moet het leeft. En er leeft van alles, ook bij onze   buren, geen bijvoorbeeld het golf. We kijken niethet alleen doen,denken: maar het ook echt neur: datwilhet uiteraard pretlone we can do so En ik voel me nog ziekte is, maar daar te- die willen we uitgelittle, together we ‘Het zal len toch dát Het nietis zijn, ze-dattige naar dat de voordelen, doen. niet iets je twee, drie Wat is het stappenplan? vanalles aanAls te aan het einde van de canhaast. do so much’. wordt ker?!’. Injaar hetprobeert. ziekenhuis zocht hebben. Alskregen wij dezegenwoordig stap willentoch “We hebben Tophockey doen is. ‘Beetjegesprekken uitkijken de met Geen schijn diezelfde dagisde prijs te hoog blijkt, dan maken, hetresultaten: een plan voor de langere alsmaar duurder, en van de kans markt we krapsnoep besluit en zo, elkemoeten dag trouw insudat je deze diabetestermijn. type 1.Het Ongeneeslijk, we het niet doen. We willen het moet geen politiek per. Onze sponsoren zijnboodde Rabobank, line prikken schap kan Er missen te behandelen, le- gedragen liever- alles snel onder dan langzaam, maar niet te zijn, maar moet worden dooren hup ING en ABN-AMRO. is nogalmaar wat perfect Uit dit soort reacties je openbedanbestuurlijk wel. MariaDen kreeg snel, want dan hebben we er te weinig Haag,controle.’ niet alleen gebeurd bijwanneer deze banken, er zalvenslang nog heel ik dat diabetes - en vooralJe kunt dit spel maar een zoek bij Barbara Flamand. ook een aangeover nagedacht. een baxter wethouder of eenleerde burgemeeswel gaat wat gebeuren. Den Haag heeftmeteen zich door impact hetmoeten niet te ver voorDeze woorden schitteren wasHet ernstig. Had ze nog deMaar keerziekte spelen:opwe vereist commitment. datvan is deze kandidaat gesteld voor pront het WKlegd. vanHetter. leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe leteen paar weken zo rondgelopen, 2014. Wij helpen mee, maar dan moeten er geloof ik al; hierover maak ik mij het uitlopen”.  ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijinslaan. Tussen nu en het vroege voorjaar Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat na niets voor mekaar. Zeker niet gaan we alle mogelijkheden en ideeën het louter over het tophockey gaat”. als het op een dag eens goed fout onderzoeken en alles op een rijtje zetten.   loopt. Want dat vergeten velen: Daar gaan we een verhaal van maken, en Zou het Haagse hockey met een fusie weer dat het van de ene dag op de anop basis van die studie gaan we het aan terug in de top kunnen komen? dere soms lelijk kan keren.» Algemene ledenvergadering voorleggen. “Als je de krachten bundelt, doe je dat om en schrijver Marcel Verreck Daarna besluiten de leden voor welke op- daar sterker van te worden. Niet alleen als met Cabaretier Verwarrend Barbara Flamand dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben keerde na een lang6verblijf in de hoofdstad tie we gaan, en of we verder gaan”. doel en ambitie; het moet ook haalbaar zijn. diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 er allemaal beter en sterker van terug naar zijn geboortestad Den Haag. te moeten behandelen, werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goedWe worden, anders heeft met het geen zin”.vragen zit. Ze voorwaarden moet er worden Madeleine Buise, HGC het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het zoveel kande wagen maar er komt veel meer bij kijken enwelke emotioneel. ‘Een aan diabetes te lijden. Acht jaar warrendAan Achter met zijn zoontje voldaan wil menhadden er serieus praten? op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat Boos menDe vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. het leven’, deoverdan lang was ze een supergezonde ziekte voor herontdekt hij de stad. heer Gribling het over Wat vindt HGC van deook. bouw‘Heb van ik eendie hocWat vindt HGC en vandan eenplots eventuele fusiedokters tuspomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, geals volwassene gediagnosticeerd gezegd tegenhad Maria. Datde locatie. bloem geweest - bafdig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en diabetes, heb jeenalhet ge-WK van ze niet dàt. week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ keystadion 2014? sen Een de hockeyclubs? “Als we eenvatte volledige fusie wordt willenmet en op dan. ‘En als ik dood proefdmogevan het “Dat leven: je hebt en wil noglocatie, altijd niet moest Maria vaak goed danvatten. zijn erDe niet zoveel Den Haagalzichze kandidaat heeft ge- ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ie“Ik denk dat weabnormaal er met zijn drieën in- zeéén moet die toejuichen. insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis doorgefeest, je hebt al wijn daghet daarvoor was zedat nog alle eens plassen en hadden urine- wat lijkheden, iszoals vrij simpel. Wij willen de steld, kunnen wij alleen maar staan. We steunen we heteen onderzoek mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, gedronken en lekker zwaarals getaandere geweest nuis om staal Eeninstantie banale voor koers bepalen wat en wijs een slag te Den Haag topsportstad is een mooi kan binnengebracht. betekenen, in eerste het kinderen nen ze mensen feld. kind met diabetes was Dattophockey maakte in blaasontsteking, dacht ik. is Een zo’n voor hippoaanvang cadeauvan te doen. Met 5 minuten een show slaananders. voor het DenEen Haag. streven, dat mag ze daarvoor hockey met erbijkanker gene- om de drie dagen zelf de canule tophockey. In eerste instantie het een on-ze plots voor haar pomp vervangen. Voor zen enmaar mij niet, Dat soort De dat allemaal schraphaar erg We verdrietig paar uren voorHet ik de uitslag ging amper 5.000 euro al zo’n Kazernestraat... zijn optreedschoenen nietzou konikvinden. houdenen nuopstandig. heel wat ballen inop devoorhand lucht, halen, juichen we alleen toe.mama?’. Den derzoeksfase. momentum is daarvoor En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk Aanvaarden dat jekan eeneen leven halen, bezocht ik toevallig eenEr ta-zijnNog duizend hippo’s kunnen laten Hij huppelde even naar huis, tevergeefs, misschien is het handig om pen. het samen te Haag mooievragen. slag slaan, ik hoop nog nooit zo goed geweest. legioaltijd.» ingrijpende gebeurtenis. als moeder: je kanze niet zeggen dat dan met veel beperkingen lei- Onze verne waar ik eenmet jong meisje zag maken.»trof ik ondertussen onder maar gelukkig dat het moet doorgaat. steun hebben mogelijkheden, voors en tegens, daar- voegen, het tophockey, de verenigingen, ...is meer een coulissenstraatje vanKindeTeneur ren moeten de spuiten ook de zo piano het beter wordt. Je kan niet is niet makkelijk zitten dat zich het inspuiten Sinds helegewaande ‘Hippo-idee’ in het het verloren schoeifaciliteiten. in ieder voor gevalvolvoor honderd procent”. na kunnen we aan kijken welke weg we willen of alleen het tophockey metden, hetzegLange Voorhout. Natuurlijk, je kan vroeg mogelijk was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat.erJeinkan Barbara’s hoofd heeft postgevat, sel aan. De voorstelling begon zonder de keukens van Hotelzelf Desleren Indesplaatsen. Daarvoor doen veel ziekensamenen de pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het kijken is ze gedreven op zoek naar vertraging. Kloosterkerk van achteren noemenswaardige huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» benaderen. Maar je hebt er ook de Hoge Nu rol ik de kinderwagen met de kleizag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, lukkig kennen de leden en besturen van re, centrale locatie is er eigenlijk niet. BoRaad en je had er het legendarische Café ne Daan over de steentjes waarmee halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, Den Haag is geplade drie clubs elkaar goed”. inspuiten met insuline. vendienDat hebben De Sport. Ik ben daar vaak, ver voor Da- dit dierbare het opde drie, 100-jarige, clubs Marijnstukje De Valck: iedereen die veid. PePijn is nog in volle glorie aan   daar alle in het verleden gespeeld! Maar niël, geweest om te happen, te slikken een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken ‘HetBarbara Lissabon’ ook en Ook uit Pauls datcola schijnt allerlei redenen helaas niet en mijn Haags op peil te houden. Nog wezig,met Wat is het stappenplan? nooit twee glazen magom drinFlamand. een bastion klinken nuprinses andere te realiseren zijn. Dus is het zaak om ook belangrijker was voor mij de woning voormalige “Er komt een commissie waarin twee menken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en de horeca heeft hiermaar rustigjeover na te denken. Zorgvuldig die grenst aan het atelierhofje ‘Het Lis- instrumenten. sen van elke club zitting zullen Zij kind, alsnemen. een ander moet MathildeOok ging deze week op de ondergaan, maar een alleszijn. op een rijtje zetten. Misschien ook sabon’. Daar woonde, in een rommelig veranderingen gaan aan de slag met de ideeën voor de toe- alert Egbert Ottevanger, HCKZ voortdurend Bovenbus. vertrouwde zaken zitten nog. zaakuit voor gemeente om facilitair meer huis vol conservatoriumgeluid, mijn aantal «Ik komst. In de algemene ledenvergaderingen   dien moet iedereen de de omgeval iedereen lastig, ja»,erlacht de buggy in dan de richting voor onshoogte te kunnen vriend en kunstcompaan Paul Pleijsier. Ik stuur vankind Wat vindt HCKZ van een eventuele fusie tus- in het voorjaar zullen de bevindingen ving van het op de te betekenen. Zo heeft de Barbara. «Ik heb ook nietsvan te Dat was een gemeente Rotterdam alle infrastructuur Omringd door luitist Ben, pianist Udo de voormalige deze commissie worden gerapporteerd sen de hockeyclubs? zijn én meewerken.» verliezen.Boko-bar. Ik wil gewoon zo ontvoor heren diedit vanproject andere en trompetwonder Jarmo. Paul was nog gelegenheid “Zo ver is het nog lang niet. Het is nog aan de leden. Dan kijken we wat er verder rond het hockeystadion van Hockeyclub zettend graag dat houden.Mijn En diedoortastendheid gelegenheid ook bezig zijn gitaarstudie aan het Konink- heren slaagt. er drie opties. Rotterdam mogelijk gemaakt. Zover zijn maar de vraag of dat ook aan de orde is. De moet gebeuren. Eigenlijk zijn Psychologe ook vruchten af. Actrice «Maria is niet een tijdje eenniet. psy-In Den Haag moeten de namen. Ooit passeerden wij hier, we naar hier nog lijk Conservatorium te bekronen, maar te baatwerpt me nu insteek is om het tophockey in Den Haag Of we doen helemaal niets, wat spons waarop kinderen heeft lige Jonckheere Ze moest datvooralsnog so- «De diabetes na eenMartine optreden in Delfzijl en of voetbalOmmen, zelf voor van deze Mariaondertussen bestormden wij dede vadermet de gegaan. drie hockeyclubs voor de komende jaren goed neer te zet- verstandig lijkt, of we gaanchologe hun injecties maar ook flinkcabaretpodia. ler Bjorn willenbroodje meter wieso doen als ze kansinvesteringen wilde ma- haar, naar De onsWilde verdiende grote zorg dragen en mijn dat leven landse Onskunnen decor inoefenen. werd op weg tophockey. ten. Tophockey kost veel tijd en de laatste clubs nadenken over alleen het leuke, aangepaste knuffel veranderd. Ik en peter worden van mijn hipken van op een shoarma. Een keurige heer meldde zich gaat ten kosteDat van bijvoorbeeld hetheb top-loopbaanonopgeborgenEen in Pauls kelder en daarom tweeinsulinepompje. jaren steeds meer geld. In de toekomst zal De derde optie is een samengaan mij eenAmsterdammer veel beter hulpmidderbreking genomen voor haar po. Jeugdschrijver Marc Delicht Bel pompje aarzelend bij de portier en vroeg hockeydat en ze de zich accommodatie”. moest ik alsleek toenmalige binnenzorgt de ervoor dat niet minder worden, integendeel, met of drie clubs. Uiteraard is dit del om hun prikangst teAlkoverwinwil meewerken moet inspui- medische opvang. OmdatnaMaria geaffecteerd: ‘Meneer, door is ditdedeknuffel Boko  een optreden in bijvoorbeeld de huidige economische tegenwind wordt clubs terecht een heikel punt.niet langer elke dag te Residentie leren omgaan nog te kleinfusie is om alles te kunnen te introduceren injolige een kinderten. Een psychologe onderzoekt bar?’ De deurwacht, een Haagse maar eerst nen, naar de om uitmet te hun het alleen nog maar moeilijker. Deze stad   Zou het Haagse hockey ook zonder om troost vinden weten, ben ik redelijk bezeten in-Als ziekte, Bel buurt wordtwakker: ook eredaneen of het mentaal is kunnen homo,boekje. kraaide De de hele ‘Ja laden. troost gingen we te dan maaren om heeft altijd een grote tophockey traditie Wat vindt HCKZ van de bouw van terug klaar in de top komen? hoc-kind weer agressie opbij kwijt te kunnen.» formatie kennis te hun peter. Toch al een een lekkere erg mooi bevoor het dragen“Een van fusie zo’n is pomp, hoor, dit is gewoon poteneen broodje shoarma eten Nazareth gehad en bij elkaar hebben de drie clubs keystadion en het WK van 2014? nooit een doel op en zich! Maar beginnen vergaren overhelder. de ziekte.om Ik ben gin, nee?» want vanaf bar.’ De man haastte zich naar binnen. de hoekPeter(s) op de Denneweg. tientallen malen de landstitel binnen ge- “De hockeybond heeft de gemeente dat er ietsword moetjegebeuren lijkt me Dendat ogenblik en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesIn Theater PePijn, lekkerlijk drie keer En wij naar het vlees dat wij dan weer sleept. Helaas is structureel meedoen voor Haag gevraagd om mee te denken over We moeten niet vergeten dat we veel hocpatïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen languit vallen, waren we kind aan huis. lekker vonden. de prijzen alweer een tijdje geleden. Uiter- de realisatie van een nieuw stadion. Voor keyers in Den Haag hebben. Met HDM, over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels Dankzij Evelien, de liefste theatermoeaard zien we Klein Zwitserland ook graag de clubs is dat tevens een mooi moment HGC en HCKZ hebben we toch van oudsschikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de der van Nederland, mochten we er Marcel Verreck snel terugkeren. Alleen zijn we er nog niet om ook goed na te denken sen herMaria toonaangevende clubs in de Haagse overinsamenhet lichaam. bleek er overdag vaak repeteren. Thuizer kon Eerdere afleveringen van STRAATWIJS zijn na over uit hoe we dat met de clubs en de ge- werking in de regio, niet alleen regio en zelfs landelijk gezien. En dan zijn met bealleszins klaar voor, maar bleef een theater niet zijn. Dat bleek toen Paul te lezen op www.marcelverreck.nl meente gaan aanpakken. We moeten met trekking tot het WK en een nieuw er ook nog verder clubs zoals Craeyenhout, Groen toch stadion. ook nog een tijdje open vizier elkaar goed in de ogen kijken Een mooie locatie voor een nieuw Geelgaan. en Cartouche, stadion naar de psychologe Ze had die eveneens op een en geen overhaaste besluiten nemen. Ge- zou de Waalsdorpervlakte zijn. niveau hockeyen”. bete- hoog die Een begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Straatwijs

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


6

Interview

16 ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK De theaterlessen van Erik Vos weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

‘Gelijk, dat doet er niet toe. Er be

Oranjekoorts stijgt

De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘De wereld van landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de tritransformaties’ Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het suchet EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een heet het nieuwste oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop boek van Erik Vos, ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klapetalage van de seksshop kreeg de Zelfs de seksshop pen. «Precies een brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerard mede-oprichter nog een oranje boa of das om het verkoopt oranje den Herder, terwijl aan de kassa lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’n shirt kopen. van Toneelgroep De brators», zegt één van de ver- speeltjes «De voorbije week vlogen ze de koopsters. «Een gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.» Appel en één van de G-spot te stimuleren en dan Toeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de de belangrijkste kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijn vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt het theatermakers van nog twee kleine voetballetjes boplafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, Nederland van na de kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas Een pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje 175.000 EXTRA een seksjaren zestig. Het is gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt VERKOCHTE TELEVISIES oranje boa inmiddels het vijfde een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan en dito zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. boek dat Vos over Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verzijn toneelwerk heeft gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» geschreven. Van het kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maar al te graag winnen. Want naast de verkoop nog in stencilvorm Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als uitgegeven ‘De vos en achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, de broedende vogel’ dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. uit de jaren zeventig Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote tot en met ‘De hele plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur wereld is toneel’ van van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijdrie jaar geleden. Het ken nu even niet meer op een paar honderd kernwoord in al die euro meer. Het moet allemaal zo groot boeken is improvisatie, mogelijk zijn.» op weg naar die Gevoelig De supermarktketransformatie die tens doen ook gretig mee aan de oranjetoneel bij hem moet koorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — zijn. Deze week wordt pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stuzijn nieuwe boek in die van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de suhet Appeltheater permarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgeslogepresenteerd. Met een ten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Neimprovisatie op het derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat thema ‘transformatie’ consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets door Aus Greidanus, (CSG) extra biedt.» Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. leerling van Vos en diens opvolger TOCH NOG WATERKANSJE Turkse staat bemoeit zich AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK bij De Appel. VOOR HILLARY CLINTON? Foto’s Albert Seghers

Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo.

met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over

de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: • in het gemeentehuis vanBert Maldegem en Eeklo; Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit door Jansma • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden U kunt het plan ook downloaden van de website roddel over kuisheid en erger in hun het eerbaarheid wantrouwenenvan conservatief Erik Vos (1929) heeft school tot gemaakt. www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. Daar zag het nog niet naar uit toen hij toneelland, ging naar Amerika om te

De Amerikaanse Democratische partij staat vandaag voor een zware beslissing. Ze moet bepalen of de stemmen van de voorverkiezingen in Michigan en Florida alsnog meegeteld worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de strijd tegen Barack Obama te winnen. Maar waarschijnlijk bijt ze in het zand. Michigan en Florida werden uitgeslo-

Sjarof ten omdat ze hun voorverkiezingsda-meer gaan inzien dat dat proces ver-

tum tegen de zin deVos partijleiding tiem argument gebruiken om was. Dekunnen rol werd van bui“Je moet bedenken” zegtvan Erik wan- waarloosd vervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parneer we terugkijken naar dat allereer- tenaf op de acteur geplakt, clichématig, goede score in beide staten broodnotijnotabelen mogen kiezen de grote acteurs die nietvrij te na gesproken. ste begin, “dat ik bij Decroux in Parijs dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar vandaan kwam (Franse mimespeler en Ik denk dat Piotr Sjarof (Russische theom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. toneelvernieuwer, BJ). Daar maakten atrale erfgenaam van Stanislavski die velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Een regisseur die zelf geen acteur was nadering die per definitie ánders was we een eigen stuk, ‘Les petits soldats’. ook hier enkele grote regieën deed, BJ) dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten de verdieping Nederland heeft aangeweest. Dat kón toen niet. Maar Vos dan die van alle anderen. Improvisatie In een klein wist niet dat dat 67. statencafeetje. binnenJeen Obama slechts stond, is hetin zeer onwaarschijnlijk dat gebracht in zijn Tsjechov-regieën. Heeft ging zijn eigen weg, nam Toneelgroep als basis voor de ‘transformatie’ van de improviseren was, je wist niks trouDaardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario laten zien dat een tekst mogelijk een ‘ondertekst’ Arena over van Cruys Voorbergh, sloeg acteur, als uitgangspunt voor de vrije wens, maar de drie ervaring wás er. Toente ikgaan met nog voorverkiezingen goedkeurt. En ieder comproheeft die veel voor dieper gaat. tekort. Toen ik(GVV) hier in 1962 met Ayschylos’ ‘De Perzen’ (in vlucht van zijn theaterfantasie. Een daarnaopnieuw op de toneelschool kwam,van be-Obadicht in de buurt mis schiet Clinton in Den Haag met Arena begon,Foto heb ik Carré, Amsterdam) definitief een gat nieuwe werkwijze. stond dat daar totaal niet. Ik ben ma’s totaalscore komen ensteeds dat als ulReuters

Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe vannog het Directoregisseren. En richtlijnen dat had ook nooit in 1956 bij Toneelgroep Theater zijn indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in Na jagen. iemand vóór hem gedaan. zijnTurkse teeerste regie deed, ‘Deirdre en de zonen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer niet richtte hij in 1972 Dedagen Appel van Usna’ van J.B.Koning Synge. Bij het Neder- rugkeer naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbelandse toneel vond men het maar niets. op. Een eigen plek voor een theaterbeAlbert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.


Interview weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

staat geen gelijk’

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets ik te doenEn wat ik kan. Hier wil ik dinde basis voor gelegdkinderen voor mijn manier vanals Maria levenslang hebben gekregen. doen die net gen doen die ik niet kan’. Zoiets vergeet werken. De Haagse Comedie nam toen je dan niet”. drie een voorstelling, wijbel ik ‘Ikzelf geef dit weken moétvoor lukken. Desnoods aanook bij prinses Mathilde.» namen er toen al vier tot zes weken BARBARA VUYLSTEKE (destijds EN JOHAN VAN BEVER voor. Paul Steenbergen directeur van de Haagse Comedie, BJ) zei verbaasd: ‘Maar wat dóe je dan al die tijd?’. Nu krijg ik straks tien weken om ‘De kersentuin’ bij het Nationale Toneel te regisseren. Tijd die je nodig hebt om alle oppervlakkigheden, alle clichés van je af te schudden. Om alle rust te vinden om in jezelf het zaad te laten ontkiemen en te laten bloeien”.

nog steeds les, masterclasses heet dat tegenwoordig’

Springen

IK VAL IEDEREEN LASTIG

Juliana

17

7

Vilan

Heel lang geleden, toen de dieren nog konden praten, ontmoette ik prinses Juliana. Het was geregeld door enkele dames van stand en aanzien, dat ik met de prinses mocht praten. Ik was doodverlegen. De dochter van Wilhelmina ontmoeten, de moeder van Beatrix, Juliana was drie vorstinnen tegelijk. Blijf dan maar eens kalm. Ik bleef het niet. Met hoogrood gezicht zei ik van alles, behalve het goede, maar Juliana had de zaak, dat wil zeggen mij, uitstekend in de hand. Ze sprak een enkel vriendelijk woord en vervolgde haar gesprek met de dames. Ik zat als franje in de hoek. Leuk, maar overbodig. Aan deze ontmoeting heb ik de afgelopen week vaak teruggedacht, toen iedereen ontluisterende uitspraken over haar deed. Sommigen haalden er de voorpagina’s van de kranten mee, kwamen in de grote talkshows, groeiden in de zekerheid van de eigen belangrijkheid. Lekker modder gooien naar de oude koningin. Lekker elkaar aanvallen onder het motto van de wetenschappelijke discussie, en dan nog meer modder gooien. Lekker daarbij de eigen handen schoonwassen. Alles ten koste van de nagedachtenis aan Juliana. Hebben wij als bevolking het recht om alles uit haar persoonlijke leven te horen, hebben wij de plicht om het te wil-

len weten? Ik dacht het niet. Wat er in haar huwelijk gebeurde, laat ik graag binnen die grenzen bestaan en vergeten worden. Of ze een man trouwde die van haar hield en goed voor haar was of niet, laat ik graag aan de kinderen over om te bepalen. Ik hou me er buiten. Ik hoor uw stem. Dat de monarchie wankelde. Het staatsbelang dus. Gewoon laten wankelen. Valt de troon om? Dan staat er een opvolgster klaar en anders een regentes. Juliana en ik hebben die middag nog gesproken. Over vrouwengeschiedenis, het belang van onderzoek en wat ik van mijn leven wilde maken. Ze was hartelijk tegen me, op een oprechte, ietwat strenge, manier die me mijn leven lang zal bijblijven. Geen moment kon ik vergeten wie zij was, doordat alle momenten van haar leven op de tv waren geweest. Haar geboorte had ik meegemaakt, haar ‘wie ben ik, dat ik dit doen mag’, de watersnoodramp in ’53, de troonsafstand, alles. Die herinneringen vulden me met een zeldzaam gevoel: ontzag.

Nog een anekdotisch voorbeeld uit de praktijk van Erik Vos’ werken aan transformaties. Hij is terug uit Amerika en regisseert Molière’s ‘De vrek’ bij de Nederlandse Comedie (1976). Acteur Bob de Lange speelt de hoofdrol en kent de reputatie van Vos die het ‘anders’ doet dan anderen. Het eerste wat de acteur argwanend vraagt is: ‘Ik hoef toch niet op tafels te springen, hè?’. Erik Vos lacht: “Bob de Lange was een groot taMasterclasses lent, maar ook een nogal exuberant ac‘De Kersentuin’ dus. Straks bij het Natiteur. Hij neigde altijd naar te véél doen. onale Toneel. Gepensioneerd toneelmaWe waren aan het repeteren aan een ker Erik Vos is dus nog niet helemaal opgegaan in Erik Vos, de schrijver. hulpeloos, ook ik. Door medeleerlingen scène met hem en Julien Schoenaerts “Een beetje”, lacht hij. “Maar ik geef is hij omgedraaid. Uiteindelijk heeft hij als zijn jonge rivaal in de liefde. Kitty ook nog steeds les. ‘Masterclasses’ heet me een prachtige brief geschreven en Courbois en Petra Laseur keken mee. Ik dat tegenwoordig. Volgende week in die heb ik met zijn toestemming ook zei: “Bob, mag ik je iets vragen? Zou je Maastricht. Twee weken lang acht uur opgenomen in mijn boek. De band is nu een keer ’s helemaal níets willen doen. Dat voel ik nog. Wat Juliana aan ons per dag les, aan één stuk. Dat is ook uitstekend, hij heeft zelfs geauditeerd Alleen die grote bak soep en die homp wilde geven, heeft ze gedaan. Het was brood eten. En neem twee keer zoveel mijn éis. Ik wil een eigen speelruimte, voor ‘De kersentuin’ ”. veel, het was royaal. En het was getijd voor die scène als normaal. Bob wil dat de studenten niets anders doen, noeg. Daar hoeft geen enkele onthuldeed dat en Kitty Courbois zei: “Goh geen vergaderingen of wat dan ook. Versierd ling meer bij. Dat is weldadig, die jonge mensen in Een fraai voorbeeld van een resultaat Bob, wat schitterend”. En hij zegt: ‘Dat een bad van creativiteit dompelen. Ik van Vos’ werkmethode zijn z’n impro- kan niet, ik heb niets gedaan’. Waarop ben daar vijf jaar geleden mee begon- visaties met de actrice Roos Eijmers. Petra Laseur reageert met: ‘Misschien Vilan van de Loo nen in Maastricht. Toen kwam ook de Het gaat daarin over leven en dood. moet je voortaan nooit meer iets doen’. Bob degeen Lange had van zichzelf al zo’n Amsterdamse met: Vos: grote dramatische transneur: dat het uiteraard pretlonetoneelschool we can do bij so meEn ik voel het“Twee me nog denken: tige ziekte is, maar daar te- dat was bijna filmisch together ‘Het toch dát niet zijn, zegrotedat uitstraling, ‘Als je doodlittle, gaat, is dit weg.we Je moet ditzal formaties, de grootste overgangen naar vanalles aan te deed”. so vierdejaars much’. ker?!’. hetander ziekenhuis kregen zoals hij het toen overdragencan aando onze stu- Ineen gebied, wat datgenwoordig gebied dantoch doendeis.klas‘BeetjeDat uitkijken met altijd met hem mee kans diezelfde dag zijn. de resultaten: niet iedereen denten’. In Geen maartschijn ga ikvan daar weer we heen. ook mag Dan laat ik even zo, elkewilde, dag trouw insuje deze typetekst 1. Ongeneeslijk, ondervond Erik Vos bij de Zolang zij dat ’t willen, doeboodik het. diabetes En ’t sieke van Shakespearesnoep of deen Grieline prikken - alles onder schap kan missen maar perfect te behandelen, le- het Schaubühne in Berlijn: “Daar heb ik een houdt mij levend”. ken los. Dan ga ik naar leven vanen hup Uit dit soort reacties je die op twee be- toneelvenslangeen danleerling wel. Maria kreeg klap gehad. Daar weigerden de acteurs Het zijn diewanneer lessen aan toe. Om ze te controle.’ laten weten leerde ik dat - enom vooral zoek gaatdie bij de Barbara Flamand. ook een aangeabsoluut te improviseren. Als ik zei: scholen basis vormen voormeteen Erik waar iets baxter vandaan komt. Roos staat bij diabetes de impact van deze ziekte op het Deze pront legd. Hethet waslichaam ernstig.van Had haar ze nog kunnen jullie iets zingen? Dan was het: Vos’ woorden boek ‘Deschitteren wereld van transformaoverleden grootkinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe let- een paarmoeder. weken zoZe rondgelopen, dat moeten we dan éérst instuderen. Alspeelt en ze leven begintvan erbij Den Haag Centraal B.V. Klantenservice Den Haag Centraal onderschat wordt. Suikerziekte is ters. «Onze huisspreuk», knikt dan waste zehuilen. in een ‘Nee, coma nee, gesukleen de Oostenrijkse acteur Peter Simooppassen voor té Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag Voor opgave abonnementen, verhuizingen en bezorging: Barbara. «Daar staat mijn gezin persoonlijk’ zei ik. ‘Je grootmoeder had nischek deed alles. Maar die kende mij T: 070-3644040 / F: 070-3633570 Servicenummer: 070 – 7504442 (ma t/m vr: 09.00 – 17.00 u), voor en dat willen wij ook uitdranog zó gezegd: als ik doodga, mag je uit Düsseldorf, waar hij Edmond speelinfo@denhaagcentraal.net of per e-mail: abonnementen@denhaagcentraal.net gen. In je dooie eentje krijg je bijníet huilen. Ga je grootmoeder maar de in mijn regie van ‘Koning Lear’. Op redactie@denhaagcentraal.net Voor opzeggingen (uitsluitend schriftelijk, uiterlijk 4 weken na niets voor mekaar. Zeker niet versieren’. Ik dacht, gewoon, met bloe- een dag belt de intendant van dat theaadvertentie@denhaagcentraal.net voor einde abonnementsperiode): Den Haag Centraal, als het op een dag eens goed fout men. Roos stond daar eerst hulpeloos ter daar: de voorstelling van die avond Korte Poten 9, 2511 EB Den Haag abonnementen@denhaagcentraal.net loopt. Want dat vergeten velen: en begon toen de tranen van haar wan- kon niet doorgaan want Kent (een van www.denhaagcentraal.net dat het van de ene dag op de angen als versiering op het gelaat van haar de figuren uit Shakespeare’s stuk, BJ) Advertentiebeheer dere soms lelijk kan keren.» dode oma te leggen. Dat zijn waanzin- was ziek en er was geen vervanger. Dory Danckaarts weet ik met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben nig mooie momenten, misschien wel de Wacht even, zeg ik, misschien Verwarrend Barbara Flamand mooiste voor een regisseur om mee te Kwartaal € 14,95 / Jaar € 52,50 diabetes en dat aantalAbonnementsprijzen: groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 Dat acteurs zo intens omgaan inderdaad goed te behandelen, was allemaal erg verwerden we gevloerd: Maria bleek keld. Hetmaken. gegeven”. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze het suikergehalte inVersteeg haar bloed tonen waar de insuline het kan Hoofdredacteur: Coos en een emotioneel. aan diabetes te lijden. Acht jaar warrendmet Wanneer toneelschooldirecteuren op peilredactie: te houden, moestFieret ze in het snelst wordt opgenomen. Dat vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. het leven’, hadden de dan menvralang was ze een supergezonde ziekte voor Boos Coördinatie Miranda gen of ze een les van Erik bij- gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog begin vier keer dagLanz insuline- gaat het vlugst via de buik, geno-Coördinatie alsmogen volwassene tegen Maria. Dat Vos bloem geweest en dan plots - baf- dokters gezegd cultuur: per Isabella spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt Coördinatie vattezezenul niet dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ wonen, krijgen op het rekest. “Ik sport: Martin van Zaanen moet zeDick nogToet, vijfWouter keer per proefd noger altijd niet vatten. moest Maria abnormaal vaak en wil zewil bips. Ik droom ervan om aan ieniemand bij”, De legt Vos uit, van “om-het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag Eindredactie: Storm (corrector) dag in haar vinger prikken doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan was ze nogdan zoalsopeens alle eens plassen en hadden we een urine- dag daarvoor dat studenten willen laten ook Algemene Zaken: Marianne tenom Havede der kindje dat in het ziekenhuis in haar bloed meten en gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom geweest enDan nu gaan staal binnengebracht. Een banale andere kinderen deBooys, diagnose moet verwerken, zien wat ze kunnen. ze ‘mooi’ kun- glucose Medewerkers: RemcoteBenschop, Floor de Peter Breedveld, André zelf deMaarten canule Eenmokind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen anders. Dat maakte mijfeld. blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots zo’n hippo cadeau teHaastrecht, doen. Met spelen. Dat interesseert op dat Buurman, van Doorn, Eppo Ford, Ilse van vervangen. Voor voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp Nathalie verdrietig opstandig. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg ment amper 5.000 euroEric zou ik al zo’n totaalenniet. Zodra ik dat datop zie, zeg Hartjes, Bert Jansma, Elske Koopman, Korsten, ongelooflijk Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» hippo’s kunnen laten ik: stop. Mij interesseert hoepen. je de grond Joke Korving, Alexander duizend Münninghoff, Doron Nagan, Lynne van Kindeveel Mij beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. verne waar ik een jong meisje zag maken.» omspit, en hoe je leert dat met te doen. Rhijn, Anneke Ruys, Hans Schmit, Rob Soetenhorst, Kees Stal, Jill Teneur spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in den,die is niet zitten dat zich aan het inspuiten interesseert dan alleen de weg leidtmakkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de Stolk, Alexandra Sweers, Bert Tielemans, Roos van Put , Aad van wassenen,alsmaar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, was met insuline. Omdat ik ver«De naaste reageerde tot omgeving iets dat je straks kunt gebruiken, ties’. Vos gaat erin uit van de thema’s der Ven, Jan van der Ven, Renate van der Zee. veelde moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Integroei van zijn lessen. ‘Hamlet’, ‘Macbeth’, je een rol gaat spelen”. Over Columnisten: Kees Jansma, Vilan van de Loo, Marcella Mesker, huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» films van Fellini, gedichten van Pablo van zichzelf in dat proces, zegt hij; “Ik Marc Delissen, Marcel Verreck, Chris Willemsen zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Neruda, ‘Medea’, ‘Sophokles’, ‘Ajax’. denk dat ik meer ontspannen ben ge(medisch), Hugo Dirksmeier Rubrieken: Teun Berserik (cartoon), Emilie halen. Dat het zich elke dag moet RaniBolsius De Coninck, Marc De Bel, ik doemet is insuline. Dat het op Hij beschrijft dat voor hem typerende worden. Vroeger dacht ik: wat (onderwijs), Wendy Hendriksen (tuin), Martensiedereen (juridisch), die inspuiten Marijn DeBasValck: gelijk, proces van loslaten van wat vastgeroest goed, ik heb gelijk. Nu denk Marnix van Rij (financieel),iets Henkof Savelberg (culinair) eenik: verjaardagsfeestje nooit ofte wat is, krijgt te maken zit, ontdekken van nieuwe mogelijkhe- dat doet er niet toe. Op onze Illustraties: Marcello’s Art Factory met Barbara Flamand. Ook een nooit leeftijd twee glazen cola mag drinden, doorgronden van de tekst, terug- weet je dat er helemaal geen Vormgeving: Anneke de Zwaan, GrafischeZaken ken.gelijk Mariabekan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses be- kind, maar je moet vinden van elementen uit een rol bij staat. Het gaat erom wat je Fotografie: C&R, Pan Chen, Creative Images, Eveline vandeze Egdom, Annaop de alssamen een ander Mathilde ging week uit alert zijn. Bovenjezelf. Vos: “In mijn eerste dikke toneel- reikt”. Vos komt met een voorbeeld Green, Willy Jolly, Mylènebus. Siegers, Otto Snoek en fotopersbuvoortdurend in San boek, ‘De hele wereld is toneel’, staan zijn Amerikaanse tijd: “Ik werkte reau’s Hollandse Hoogte en dien moet iedereen uit de omge«IkWFA val iedereen lastig, ja», lacht ‘Antonius veel opdrachten, was ik minder ge- Francisco aan Shakespeare’s Uitgever/directeur: Robert Conijn ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te acteur uit bonden aan mensen. Mijn vrouw Inez en Cleopatra’. Er was een zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ont(schrijfster Inez van Dullemen, BJ) zei: Hollywood speciaal overgekomen naar Zie voor een compleet overzicht: www.denhaagcentraal.net zettend graag dat dit project Psychologe om mee een oplossing. Ik ben naar Simonischek ‘Ik vind ’t juist zo leuk als ’t niet alleen het Stanford Repertory Theatre slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice een tijdje naar een psy-het wilde spelen. ‘Dat tussenis Rogegaan. Of hij theorie is, maar wanneer het júist met te spelen. Ik ben die oorlog«Maria «Dealsdiabetes heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalgegaan.gaat Ze moest dat sohet regisseniet, want ik heb Edward van twee Maria mensen te maken heeft’. In mijn nieuwe meinen en Egyptenaren aanchologe Advertentie haar, maar wieso doen kans wilde mais ookals ze ontmoetingen met Kent’, zei hij.ook Desmijn te leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter boek doe ik verslag van mijn werk met ren. Een deel van de Egyptenaren Ikjeheb ken Romein. op een insulinepompje. interessanter,Dat vond veranderd. ik. Dan krijg eenloopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipde acteurs-in-opleiding zelf. Waarbij ik Romein, Antonius is óók een genomen pompje zorgt ervoor datals ze zich die beide muts op Kent, jederbreking draait je een keer voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel een aantal leerlingen laat samenvallen. Dus ik had één soort soldaten langer elke dag moet inspuiacteur liep helemaal om en je medische bent weer opvang. Edward.Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Als ik in Maastricht iemand vond die legers voorstelden en dieniet nogmaar te klein is moest om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderten. Een psychologe onderzoekt die Dat vond hij wel mooi, dan heel gesloten was, maar rijk van bin- daar tussendoor. Als een zwerfhond ben ik redelijk het kind ik mentaal is weten,houden tweeoflegers. vooraf klaar een inleidinkje voor bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook erenen en in Amsterdam óók zo iemand, de weg kwijt was tussen dan formatie en kennis voor het dragen van zo’n pomp, dan maak ik er één figuur van. En soms Hij wist óók niet meer wie nu wie was. het publiek. Dat heb ik gedaan. Met beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beziekte. Ik ben gin, nee?» want word tekst: je vergaren opvanaf te im-dat ogenblik Shakespeare’s “Think, over if wede talk zijn het ook de werkelijke studenten”. Dat was vrij ingewikkeld om Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesZoals zijn werk aan Neruda’s poëzie proviseren. Ik dacht: nee, ik maak het of horses, that you see them, printing patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen met het Colombiaans-Vlaamse meisje véél te moeilijk. Dus: jongens, we doen their proud hoofs in the receiving earth. over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels Alejandra. Zoals het werk met acteur ’t niet. Staat die acteur op en zegt: ‘Ik Let your imaginary forces work’. Laat schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de voor je verbeelding werken. En het werkte. Joris aan Sophocles’ ‘Ajax’. Dat laatste ben niet uit Hollywood gekomen sen in het lichaam. Maria bleek er dat dit Het publiek wéét blijkt een waar gevecht, een confronta- de makkelijke weg. Als jij denkt alleszins klaar voor, maar bleef dat de acteurs spelen, doen. het tijdje ís geenverder realisme. Ik houd van thetie die fout dreigt te lopen. Vos: “Zoiets interessant is, moeten we dat toch ookAls nog een is, ater gaan. dat nog iets van die oerwortels in gebeurt niet vaak. Hij had iets van: ik ik wil kiezen voor wat gemakkelijk naar de psychologe Ze had krijg zich heeft en dát wil niet, ik wil helemaal niet. Dan ben je ga ik terug naar Hollywood. dieDaar begeleiding nodig omdat ze kan doen”.

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun ‘Ik denk dat Piotr Sjarof de verdieping prikangst kunnen overwinnen in Nederland heeft aangebracht in zijn Tsjechov-regieën’

‘Ik houd van theater dat nog iets van die oerwortels in zich heeft’

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


8

16

Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Stadsgroen

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

door Wendy Hendriksen

Oranjekoorts stijgt Amandelstaaf

nen amandelen geoogst. In vroeger tijden gaf men Rol van de spijs een lange staaf die natuurlijk op een amandel aan zijn geliefde en ook werden er ge- de uitgerolde plak deeg past. Rol het deeg om de suikerde amandelen bij huwelijken gestrooid, als spijs en plak de zijkanten met wat water vast. Leg Heel waarschijnlijk heeft u, of uw buurvrouw, een symbool van geluk en romantiek. Worden in China het gevulde deeg met deze rand naar beneden op amandelboompje in de tuin staan. Al tientallen ja- amandelen als symbool van vrouwelijke schoon- een bakblik. ren is het een tuintopper van jewelste, in meerdere heid gezien, in Zweden staan zij ook nog eens voor Klop nu het tweede ei los en bestrijk hiermee het geluk en succes: bij het kerstdiner verstopt men een deeg en nu bak je amandelstaaf 30 à 40 minuten varianten weliswaar. Was het in de jaren ‘70 en ‘80 zo dat de dubbel- en amandel in de griesmeelpudding, wie hem vindt in de oven. Of je loopt even naar de bakker en koopt daar een zelfs driedubbelbloemige hardroze versie favoriet wacht een geweldig jaar. Gek genoeg bevatten amandelen, despeciale bit- verrukkelijk exemplaar. Heb je overigens wel eens gaandeweg fijnbesnaardere soorten Party Max. De absolute hit is daar Dewas, eerste wedstrijdzijn van er dede Nedertal. Ze brachten vooral zelfs een tere, sporen van blauwzuur (waterstofcyanide). voor inis de gekomen. Prunus, deoranje verzameleen leeuwenpak. «199 euro landers pasplaats op 9 juni tegen Ita‘oranje-catalogus’ uit met nietsper ongeluk banketspijs gegeten? Dat smaakt naar Hoewel bitterder ze smaken, hoe giftiger ze zijn. naam vaninwat amandelboompjes kost noemen, het, maarisje valt op in de lië. Maar hetwijNederlandse dan feestmateriaal voor in De de tri-een mengsel van gemalen abrikozenpitten, suiker verschijnselen van de vergiftiging, na zo’n 40 tot een is telg de we rozenfamilie die optribune», haar beurtzegt be- zaakvoerder Eric Hulst hetuit alsof al middenin bune of de woonkamer. Het70suc-en witte bonen. En dat is het ook. amandelen, zijn zeer ernstig. Amandelen, de zoeteeenMocht je nu nieuwsgierig zijn naar de allermooistaat wel zo’n hebben nog het EK uit zitten. Aan 4000 caféssoorten. hangen Buysse. «Maar we cesnummer is ongetwijfeld zitten in het heerlijke goedje dat4,99 in het banket Laat uwimpels echter nimmer misleiden door namen. Ook goedkopere oranjedan, attributen ook, oranje en opblaasvoetbrul-shirt. Voor euro koop jeste van de duizenden Prunussoorten voor je eigen 5 december maarmet waar nu de tuin dan zou ik de Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ niet inin ditde geval. Want primeert aan ons Hollandse amandel- zit dat we eten op een ballen, etalages oranje T-shirt leeuwenkop de amandelstaaf. boompje geen ook dat enegroeien kleurtje.helemaal En zelfs in de amandelen. Nim- winkels al vol mee liggen: en een flap die je omhoog kan klap-nemen. Hele tere zachtrose-witte fijne bloemetjes Als je de oven alvast aanzet op 200 graden dan aan ranke afstaande takken, van...november...tot mer. van de seksshop kreeg de etalage pen. «Precies een en brullende pop naast wat kanten lingerie ook noten geeft, heet wat plakjes roomboterbladerdeeg leeuw», zegt zaakvoerder Gerardfebruari! langwerpig uitHet boompje dat wel de zoete nog een oranje das om het Herder, terwijl aan deeen kassa 500 gram amandelspijs met Prunus dulcis.boa In of warmere streken, en met name rolt meng je daarna den lijf. hebben oranje vi- in augustus ton- losgeklopt ei. enkele dametjes zo’n shirt kopen.Meer columns kunt u lezen op www.wendyhendriksen.nl in«We Californië en zelfs in Spanje worden Zachtrose-witte bloemetjes aan ranke takken. brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze de koopsters. «Een gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.» de G-spot te stimuleren en dan Toeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de Advertentie kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijn vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt het nog twee kleine voetballetjes boplafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. ven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas Een pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een seksgen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met bekkenspieren. Daarvan krijg je ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje boa een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan en dito de looptijd is noemde Smit de vragenTijdens van de (VVD, Verzit met de verkoop? «Betrekkelijk Wethouder Rode DuivelsPeter op hetSmit EK, hebben ze De oranjegekte duidelijk big business. hoedje. commissie Milieueffectrapportage (MER) Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop keer, beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onzeen Milieu, Binckhorst en Laak) een motie125.000 in de gemeenteraad van PijnacWie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen extra tv-toestellen verker-Nootdorp, mogelijke hetzullen bestemmingsplan voor kocht. daarom wij er niet minder gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. heeft Nu zouden datdie er liefst 175.000uitplaatsing worden. van bedrijven van de Binckhorst naar die hard mee toeteren.» bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- de Binckhorst opgeknipt. Aan de gemeente mogelijk maakten, als reden dus voor kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders herzien de plannen. De bedrijven die levensduur van twintig jaareven voor de maarhet oranje gebak, is het wel nog kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» al te graagvan winnen. Want naast de verkoop daar mogelijk naartoe kunnen zijn bijvoorWinkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, opknapbeurt zaten zo veel juridischefrituurpannen, beeld enkele autosloperijen. watergebonschaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», radio’s voor op hetDe werk en zelfs ook uitgesproken zegt de inwethouder de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als den bedrijven, zoals betoncentrales, werken haken enverkoopster ogen dat de achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes de toonbank. Neem daar zelf aan eenover programma van eisen voor een het hele plan niet aandurfde. landse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij,ik mogelijke nieuwe haven elders. “Dat vind dan kom je de volgende voor de non-food ook belangrijk, dat weken het programma vanuit de op een extra omzet totje 80die miljoen euro. bedrijven komt,van dan70heb al mee”, zegt door Elske Koopman Opvallend is dateen hetmogelijke tijdens hetnieuwe EK ookhaven allemaal Smit. Voor is al ietsje meer mag zijn. «Vooral degrofweg grote zogenaamd zoekgebied bekend, Op de plek van het industrieterrein moet een plasmalcd-televisies doen gebieden naast de Drievliet tothet het dan oude een hippe wijk met een groot park komen. van het goed», zegt Henk Kok, directeur De hele ontwikkeling van de Binckhorst met Calvé-terrein in Delft. Tevens wordt gewerkt van de openbaar Raad Nederlandse voor vervoer, zoruimte voor wonen, werken en recreëren zou aan een lijnennet Detailhandel. «Mensen kijwordt. twintig jaar duren. In de inspraak eerder dit dat de Binckhorst beter bereikbaar ken nu even niet meer jaar, waarop zo’n 150 reacties kwamen, bleek Het toekomstige park en het zuidelijk deel op een paar honderd die looptijd een groot struikelblok. Daarop komen eerst aan bod. Volgens Smit is dat euro meer. Het moet besloot het college van B en W het bestem- om naar de stad toe te werken. allemaalDat zobetekent groot op de grond per mingsplan voor het hele gebied in te trekken dat de gemeentelijke claim mogelijk zijn.» en te splitsen. Smit benadrukt dat dit geen direct is vervallen. Bang voor speculanten is investeren is er nu tijdverlies en geen extra kosten met zich mee- Smit niet: “De tijd voorGevoelig zullen moeilijk brengt. Hij ontkent ook dat de kredietcrisis niet naar, geïnteresseerden De supermarktkeMochten er toch een rol speelt bij ‘t besluit. Beide delen gaan een lening kunnen krijgen”. tens doen ook gretig wetenaan te bemachtigen, nu opnieuw naar de inspraak. De nieuwe enkelen wat grond mee de oranjegeenAlbert problemen. “Er Wet op de ruimtelijke ordening biedt geen dan verwacht Smit nog koorts. Heijn liet grondeigenaren die — zelf zekerheid dat een plan met zo’n lange le- zitten nu al enkele24 miljoen Welpies Als dat er nu drie vensduur juridisch mogelijk is, lichtte Smit mee willen ontwikkelen. pluchen mini-leeuwtjes —of een bij, onderhet collegebesluit toe. Vooral bedrijven zou- vier zijn en er komen makenerdie ze paar in winkels zullen uitdelen. Volgens een stumet enkele partijen meer. den te lang in onzekerheid verkeren over handelen we straks die van Dat zal ons niet veelmarktonderzoeksbumeer gaan kosten”. In hun toekomst. reau Gfkiskan de EK-gekte deHaag sudeel de gemeente Den Smit gaat nu werken aan het verstevigen het noordelijk permarkten liefst miljoen open45 daar zijn euro al afspravan het eerste deel van het bestemmings- al grootgrondbezitter Niet meedoen, isSpoorwegen dan ook uitgesloken met de Nederlandse en Proplan voor het grote park en het zuidelijk brengen. «Het keert zelfsvan tegen je als je er niet over de zich verkoop de grond. deel, grofweg gaat dat over het gebied tus-ten. rail zegt Joop Holla van Gfk. «De Ne-de Het geld voor de grondexploitatie van sen de Wegastraat en de Maanweg. Naaraan meedoet» consument daarhelemaal zeer gevoelig Binckhorst is nogisniet rond,voor. daar verwachting zal in maart of april volgendderlandse verleden al duidelijk merken dat moet nog € was 200 miljoen voorteworden gevonjaar de inspraak van start gaan. Het noorde-In het van winkel wisselen om boodden, maar Smit hoopt op een bijdrage van het lijk deel, vanaf de Wegastraat richting stad,consumenten schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets zal over enkele jaren pas het inspraakstadi- rijk. Hij verwacht dat de eerste spade volgens (CSG) extraplan biedt.» in 2011 de grond in kan. um bereiken. Naast de inspraakreacties over Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

Opgeknipt plan voor 175.000 EXTRA nieuwe Binckhorst VERKOCHTE TELEVISIES

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo.

VVD WWW in oppositie TOCHterug, NOG WATERKANSJE Turkse staat bemoeit zichWassenaar: Wassenaar heeft een nieuw college. De ning en Cultuur. CDA-er Nico Alkemade HILLARY CLINTON? neemt Verkeer, Beheer Openbare Ruimte en is weer terug op deVOOR plaats waar met parfums, flirten VVD Volkshuisvesting voor zijn rekening. Pim de partij vanaf 1950 tot maart 2006 haar parDe Amerikaanse Democratische vertegenwoordigde. met be-van de Locht van de PvdA heeft Welzijn en solo reizende vrouwenstandpunt tij staat vandaag voorSamen een zware CDA, PvdA, D66 en GroenLinks vormt zij en onderwijs, D66 en GroenLinks verte-

slissing. Ze moet bepalen of de stemnu het college. Wil, de partij menWat vanWassenaar de voorverkiezingen in Mi-genwoordigen Financiën en Economie met In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de laatste verkiezingen evenveel en Florida alsnog meegeteldMarc van Dijk. De installatie van de nieuwe de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. die tijdenschigan De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan stemmen behaalde als de VVD,antwoord gaat naarzouwethouders en raadsleden is op maandag worden. Een positief Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 1 december. de oppositie. 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens om de strijd coltegen De formatie blijft tot de gemeenteraadsverdie periode op de volgende plaatsen ter inzage: Wassenaarterkansje zat vanafgeven 7 oktober zonder • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit lege. Lijmpogingen ten spijt hadden alle kiezingen in maart 2010 bestaan. Er is be• bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt zebeschikbaar in het zand. sloten om voor deze periode geen gedetailden boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed wethouders hun portefeuille Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en gesteld. Dit vanwege de perikelen rondom leerd coalitie-akkoord op te stellen, maar Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan werden uitgesloeen ‘puntenplan’. Dit plan behelst een aande bebouwing van en deFlorida voormalige vliegU kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat zegemeenteraad hun voorverkiezingsdabasis Valkenburg. De van tal belangrijke beleidsterreinen. Eén van de www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tegen het de zin van de de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om is dat Wassenaar zo snel mogelijk Wassenaartum verwierp plan voor ont- punten IZ\Zc^caZkZg^c\kVcYZoZWdc`g^_\ijVahaZoZgkVc9Zc=VV\8ZcigVVa Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parwikkeling van het voormalige vliegkamp. weer wil deelnemen aan de onderhandeindienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse beide staten broodnodie vrij mogen kiezen ä&!*%`dgi^c\deYZZcigZZkVc]ZiBVjg^ih]j^h# lingentijnotabelen over de ontwikkeling van de locatie De raad goede vond score dat erinteveel woningen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — de (rond de vijfduizend) in het gebied zou- van voormalig Vliegkamp Valkenburg,naar naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. den komen en dat er te weinig ruimte was tracékeuze van de Rijnlandroute en de fiAlbert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. <ZaY^\idiZcbZi&&_VcjVg^'%%.kddgbVm^bVVa'eZghdcZceZg velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte voor groen. In de zomer is door burgers nanciering van de ‘groene buffer’. De nieudragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten WdcZcc^Zi^cXdbW^cVi^ZbZiVcYZgZ`dgi^c\hVXi^Zh# we wethouders Marc Dijk en Henk de zelfs de Stichting Valkenburg Groen opgestaten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeervan onwaarschijnlijk dat Greef vertrekken ten gevolge van hun bericht om het gebied om te vormen tot een Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario noeming uit de gemeenteraad vancomproWassegrootstedelijk met park. nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk naar. mis Jan Pieter en Afke Schaart treIn het nieuwe college heeftinHenk de Greef opnieuw dicht de buurt van ObaschietBecker voor Clinton tekort. (GVV) den in hun plaats toe tot de VVD-fractie. (VVD) dema’s portefeuille Ruimtelijke Ordetotaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

AZoZghVVcW^ZY^c\


Varia

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

17

9

Nederlandse en Poolse scholieren maken samen een documentaire

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barmij”. Zij ontdekten een voor verrassend door baraDominique bezetenSnip het land om, op zoek naar sponsors haar bijzondere detail. “Het waren allemaal ondernemers. voornaamste reden Nederlandse en Poolse studenten vanhaalt project. Inspiratie en drive zeDat uitwas dede zorg voor haar dochtertje Mahet Haagse Aloysius College en het om zich in Warschau te vestigen”, ria (10). Het meisje kreeg tweezegt jaarJolien geleden en dat zette Vrolijk.suikerziekte Jakub Szukalski, Poolse 2 SLO College maken een dertig minuten durende documentaire één van de Poolse studenten geeft zijn het het gezinsleven op zijn kop. een“Nederlanders ramp. Iedereen visiewas daarop. hebbenonderschat over leven van Nederlanders in «Het Polen en Polen in Nederland. Als ech- blijkbaar succes in Polen. Ze hebben defilmmakers impactgaan vanzijdiabetes. Daarom beneen ik eigen in actie geschoten. onderneming. Ter- Ik wil iets te met camera’s in meestal wijl Polen in Nederland nog niet elkaars land op pad om de handel en doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebbenzogekregen. En wandel van immigranten vast te leg- ver zijn”, vertelt hij. De Poolse Robert neemt voor de mond gen. dit moét lukken. Desnoods belBrodzik ik zelf aangeen bij blad prinses Mathilde.»

vrij liberaal bevonden. Op het gebied van muziek zijn de Polen goed uit de verf gekomen. “Hun rockbands zijn gewoon heel goed. Ze maken betere rockmuziek dan Nederlandse bands”, zegt Yanic Cilon.

Uitzonderlijk

Het documentaireproject is uniek te noemen, vindt docent Ronald Cilon van het Aloysius College. “Er zijn wel meer scholen die verder zijn met techniek, maar zo’n filmproject is toch uitzonderlijk in onze regio”. Het project is voor beide groepen een leerervaring, want ze leren elkaars cultuur kennen en samenwerken, meent hij. Cruciaal in dit project is de communicatie, zegt Ronald Cilon. “De taal vormde gelukkig geen probleem want de scholieren spreken Engels met elkaar”. Over de samenwerking valt blijkbaar niet te twisten, kan hieruit opgemaakt worden. Maar er waren ook enige verschillen te merken, volgens de docent. “De Poolse studenten zijn wat onzekerder en zoeken hun steun in de techniek. Bijvoorbeeld; zij concentreren zich meer op het interview, terwijl ze ook beelden kunnen schieten van de omgeving van de geïnterviewde. Die kun je mooi monteren in het filmpje. De Nederlandse studenten zijn wat creatiever hiermee”, zegt Ronald Cilon. “Wat de Poolse studenten voor hebben op de Nederlanders is hun intellectualiteit. Ze beschikken over heel veel kennis, maar deze moet je ook om kunnen zetten in een product”. Onder begeleiding van drie Nederlandse experts, een filmmaker, director en editor, moet de documentaire eind januari 2009 af zijn. Daarna zal het op de Poolse en Nederlandse televisie uitgezonden worden.

over dit mentaliteitsverschil. “De NeBARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER derlanders houden van geld, ze gaan Het Aloysius college en het Poolse college geven in samenwerking met dit duidelijk achter na”. Zijn collega de Stedenband Den Haag-Warschau Zofia Cichanska valt hem bij: “We wilstudenten uit 5 HAVO en 6 VWO de len niet zeggen dat ze gierig zijn, maar mogelijkheid om in de voetsporen van je ziet duidelijk dat zij niet graag hun heuse documentairemakers te treden. geld delen”. En dit zijn maar een paar Ongeveer twintig studenten met een van de karakterverschillen waar zij tekunstvak in hun examenpakket heb- genaan lopen. Zofia Chichanska: “Wij ben deze unieke kans aangegrepen. moeten het doen met een Poolse bokWant een documentaire maken, doen ser en ook een dakloze, en dat in conzij niet elke dag. Het groepje Neder- trast met de Nederlandse ondernemers landse scholieren vertrok twee weken die wij in Polen hebben ontmoet”. De geleden naar Warschau om te werken leerlingen denken een verklaring te aan de documentaire. De Nederlan- hebben voor dit onderscheid. “Nederders konden in Warschau kennis ma- landers zij echt harde werkers. Ook in ken met hun Poolse aspirant filmma- Polen”, zegt Robert Brodzik. “Terwijl kers en hun landgenoten interviewen. de Polen gewoon naar Nederland koHun Poolse collega’s bedienden toen men om er te leven”. Yanic Cilon, een de camera’s. Nu in Nederland zijn de Nederlandse student vindt dat je het In de voetsporen van heuse documentairemakers. > Foto Mylène Siegers rollen omgedraaid. Deze week zijn niet zo grof kunt zeggen. “Er is toch de Polen op bezoek in Nederland om verschil bij de immigranten zelf. Pools Poolse immigranten te interviewen, of Nederlands, je hebt harde werkers zijn wat koud en verdrietig, terwijl wij tussen de Polen en Nederlanders is terwijl de Nederlanders de beelden en niet-harde werkers”, beargumen- Nederlanders elkaar op straat groeten helder. Maar overeenkomsten vieopnemen. In een groepsgesprek doen teert hij. en een beetje lachen”, zegt Coco van len er ook te bespeuren. “De mensen zij hun ervaringen en de waargenoAlphen. De van nature sarcastische die wij hebben gesproken, misten almen cultuur- en mentaliteitsverschil- Atmosfeer Robert Brodzik weet wel raad met de lemaal hun eigen land. En dat is wat len uit de doeken. Eva Roos, ook een Nederlandse, gooit constatering van Coco. “Het leven in immigranten doorgaans wel hebben”, Coco van Alphen van het Aloysius een ander argument in de groep. “In Nederland is net een reclame. Alles zegt Jakub Szukalski. Overigens zijn college vertelt: waren geïnlijk zogeen perfect. Polen steeds een communeur: dat het uiteraard pret- De Nederlanders la- er dingen die zij van elkaars cultuur lone “We we can do sterk so En ik voel het heerst me nognog denken: tige ziekte te-frank en vrij. Het lijkt waarderen. Bij de Nederlanders is hun together ‘Het zal nistische toch dát sfeer, niet zijn, ze- je zien teresseerd little, in de reden vanwe de Nederchendat en daar ze zijn dat kun aan hetis, maar genwoordig vanalles aan te so much’. ker?!’. Indoen het ziekenhuis kregen landers omcan naardoWarschau te vertrektolerantie en hun vrijheid van mewel nep”, zegt hij. en laten van de Polen, de atmos-toch is. die ‘Beetje uitkijken met verschillen bestaan ningsuiting opgevallen. Ook zijn zij Geen schijn kansniet,we diezelfde dag resultaten:“Ja doen ken, want zomaar doevan je dat lijkt Dat er duidelijke feer en dede gebouwen”. de Polen dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insuschap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder Advertentie wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar ters. «Onze huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is Barbara. «Daar staat mijn gezin voor en dat willen wij ook uitdradoor Corien Glaudemans gen. In je dooie eentje krijg je bijna niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout loopt. Want dat vergeten velen: dat het van de ene dag op de aneen koets klaarstond voor een rijtoer door dere soms lelijk kan keren.» Den Haag. De Vereeniging Transvaalwijk organiseerde vanafMaria. omstreeks 1920 eigen Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben Sinterklaasintochten. In 1947 leekprikken alles endiabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar Barbara: «Op 14 oktober 2006 iedereen een eigen intocht te regelen. Vele werden we gevloerd: Maria bleek keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, de suikergehalte Haagsche Courant of bloed tonen waar de insuline het vieringtevan het Acht Sinterklaasfeest is een en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragenwijken, in haar zit. Zemaar kanookhet aan De diabetes lijden. jaar warrend zelfszijn. bakkerij claimden ‘offi- ze in het snelst wordt opgenomen. Dat Den Haag. Al in de middelop peil te houden,de moest Boos Steenbeek ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd langoude wastraditie ze eeninsupergezonde ciële van Sinterklaas’ te organiseren. eeuwen organiseerden leden van het Haagsegezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, geookintocht nog nodokters bloem geweest en dan plots - bafspuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en vraagthierna ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, dàt.Sint Een Nicolaasweek voorofdekoopmansgilde diagnose begrip Het regende klachten en protesten. speciale ze nog ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood moest Mariavieringen abnormaal vaak en Inben, 1948mama, besloot hetvandaag Initiatiefmoet Comité voorvijf de keer per bips. Ik droom ervan om aan iekerkelijke en maaltijden opwil 6 dedag indeze haarwoekering vinger prikken dan dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp plassen en hadden we een intocht vanook St.-Nicolaas van om de der kindje dat in het ziekenhuis cember, de sterfdag (nieturinede verjaardag) van bloed kun- eenglucose andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom staalde binnengebracht. officiële Sinten halt toeintehaar roepen. Opte26meten en de diagnose moet verwerken, Sint. En ook heleEen oudebanale Hagenaars vierden om devertegenwoordigers drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met kanker geneze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met oktober blaasontsteking, dacht Een was 1948 kwamen al vroeg het feest mee.ik.Bejaarde bewoners voor haarondernemingen pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n soort onderwijs, haarHaag erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. paarvan uren de uitslag gingin Den van Dat gemeente, hetvoor Sintik Nicolaasgasthuis een kind is datbijeen een ongelooflijk lastige pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook Nog halen, bezocht toevallig een duizend hippo’s kunnen laten en het wijken buurtverenigingen om kregen op deikfeestdag van detaheilige eenaltijd.» speingrijpende gebeurtenis. zeggen met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet verne waar ik een jong meisje zag plannen te dat smeden. De aanwezigen gingen Kinde- maken.» ciale traktatie. Teneur moeten kan niet zeg-aan ren den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je voortvarend zitten aan hetverbood inspuiten de slag: reeds de eenspuiten maand ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in Nadat de zich Reformatie de hervormde vroeg leren gaat. kan waskerk met de insuline. Omdat ik verBarbara’s hoofd heeft postgevat, «Deroomsnaaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over later konJede Sint met veelmogelijk pracht enzelf praal in plaat- Noordeinde 85 | Den Haag kerkelijke viering van het sen. Daarvoor doen veel ziekenalleen zeggen dat je het samen veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die is ze gedreven op zoek naar lang niet zo overstuur als ik. InteDen Haag worden opgewacht. Op zaterdag katholieke Sint Nicolaasfeest. In de zevenT 070 346 96 10 www.studio40.nl huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» 20 november 1948 zagen honderden Haagse tiende eeuw probeerden predikanten en het zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, kinderen hoe Sint Nicolaas omstuwd door Haagse stadsbestuur het feest ook op straat halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, ! Zwarte Pieten en Witte Herauten de Tweede en thuis tegen te gaan, maar dit had weinig > Foto: Friezer inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die Haven in Scheveningen binnenvoer. Hierna effect. Het Sinterklaasfeest bleef in Den Haag een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken Haags te bestraffen. Zwarte Piet was gewoon voortbestaan. De speciale Sinterklaasmarkt bleef stoute kinderen nooit twee glazen cola mag drin-een grote volgde een optocht naar het stadhuis in de binnenstad. met Barbara Flamand. Ook een journalistenen om Denkan Haag. Hijdegelijk kwam de Sint pas laat Op de foto is te zien hoe burgemeester W.A.J. Visser op in de binnenstad populair. Hier kochten moeders speel- onbekende inken. Maria wel leven brief voor prins Filip en prinses forum, de ging deze week op de het bordes van het stadhuis aan de Groenmarkt Sint Nieeuw te hulp. goed of snoepgoed om hun kleine kinderen te verrassen. in de negentiende als een ander kind, maar je moet Mathilde wekelijkse van Sint alert Nicolaas in BovenDen Haag date- colaas officieel toespreekt. In de jaren nadien hebben vele De oudere Haagse jeugd vermaakte zichzelf en trok op 5 De eerste intochten voortdurend zijn. bus. 1920.iedereen De Sint arriveerde soms alleen, Haagse burgemeesters de goedheiligman met een steeds en 6 december gemaskerd door de straten en bedelde om ren van omstreeks kijk«Ik opvalhet dien moet uit de omgeiedereen lastig, ja», lacht gezelschap één Piet.te Bijzonder groter korps van Zwarte Pieten op plechtige wijze in de lekkers. Sint Nicolaas zelf was in deze tijd nog een beetje maar vaker inving dagelijks van hetvan kind opZwarte de hoogte Barbara. «Ik heb dan ook niets te 1926 en 1927 toen Sinterklaas in een hofstad welkom geheten. Sinterklaas was aangekomen: onzichtbaar. Hij deed geen huis- of schoolbezoeken en waren de intochten Haagse zijn éninmeewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontaan een officiële ontvangst door een Haagse burgemees- gondel versierd met Spaanse vlaggetjes naar Den Haag dit zou het jaarlijkse startsein worden dat ook in Den nieuws. zettend graag dat dit project Trekvliet en de Zuidwal (waar de Sint af- Haag het feest kon beginnen! ter dacht werkelijk niemand. De goedheiligman boog kwam. Via dePsychologe slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar eenin psybezoekje aan de kinderen het ziekenzich in deze tijd nog heel alleen over de schoorstenen om stapte voor een «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalgegaan. naar Ze moest dat so- waar goedheiligman de binnenstad, de kinderen met presentjes of snoepgoed te verblijden of huis), voer dechologe www.gemeentearchief.denhaag.nl vanWilde 19.00willen tot 20.00 uur. lervrijdag Bjorn De meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen.Iedere Den Haag FM 92 worden vanmhz. mijn hipken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Advertentie ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderdan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereop kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bete hun agressie voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen JASSEN / PAKKEN gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Peter(s) meter kledingen van ook zichtbaar een diabetesALDO MARTIN JUST B ook begonnen THIN met ICE een blog en en van der Goesstraat 19 Hippo-project te kunnen patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om hetAert ANGELS NICK TRANSFER PACINI over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- SARAH (verl. FRED. HENDRIKLAAN) geworden. Nijlpaard in het Engels BLACK WHITE te plaatSANDWICH TURNOVER kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de schikt om zelf de &canule 2582 AH DEN HAAG en HYBRIS CASSIOPEE SARAH ZIZO sen in het lichaam. Maria bleek er PACINI t:070-3506767 FASHION-BASICS-TRENDS en SPECIALS alleszins klaar CORELvoor, maar bleef STILLS e: info@blackandwhitemode.nl toch ook nog een tijdje verder HYBRIS SUMMUM In ZWART-WIT-GRIJS en BEIGE 30 % KORTING w: www.blackandwhitemode.nl naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

TerugBlik

Foto’s uit het Gemeentearchief Met 5.000 euro kanHaags ik al zo’n

duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun Wie is de officiële prikangst kunnen overwinnen Sinterklaas?

! n g i s e d t e M

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

black & white

black & white


16

Advertenties

weekend 31 mei en 1 juni 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Tournooiveld 1 2511 CX Den Haag 070 360 53 95 info@tastethewinebar.eu www.tastethewinebar.eu

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.»

Jupiler maakt deze oranje toeters.

Feminine fashion with a personal touch

Kazernestraat 148 (hoek Denneweg) 2514 CW Den Haag Telefoon: 070 363 61 57

Anna’s Makelaardij

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

361 49 04 Gevoelig

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — Alchemist, Antonelle, Avoca, Blacky Dress, pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zulBrax, ChiaRico, Dutchies (tassen), len uitdelen. Volgens een stuAnna Paulownastraat 44a 2518 BE Den Haag e-mail info@annasmakelaardij.nl die van marktonderzoeksbuHOUTRUSTLAAN 26 In een ideale woonomgeving gelegen sfeervol hoekbovenhuis Hunters and Gatherers (avond- en cocktailkleding), Gfk kaneen de EK-gekte VOGELWIJK DEN HAAG met vrij uitzicht en een zonnige TUIN! reau Het betreft dubbele de supermarkten liefst 45 miljoen euro op2 Isabel de Pedro, NYDJ jeans, Raffaello Rossi, bovenwoning (circa 125m woonoppervlakte) met een grote brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloL-vormige woonkamer, drie een voorbalkon, een ten.slaapvertrekken, «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet Stills, Stroke, Sylver, Sem Per Lei, Style Butler, ruime kelder en een zij-aan en achtertuin op het zuidwesten. meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De NeLocatie: aan de rand vanderlandse de Vogelwijk, tussenisde Sportlaan en devoor. consument daar zeer gevoelig Sticky Fingers en Whiite. Laan van Poot, op loopafstand van de Bosjes Poot, de In het verleden was alvan duidelijk te winkels merken dat aan de Mezenlaan, het Noordzeestrand en openbaar vervoer.om boodconsumenten van winkel wisselen VRAAGPRIJS X 449.500,- k.k. Canonverplichting: eeuwigdurend afgekocht. schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets extra biedt.» 36 Rustig wonen in een zijstraat van de Prinsestraat, om de hoek van(CSG) Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts.PIETERSTRAAT Foto’s Albert Seghers HOFKWARTIER DEN HAAG de Paleistuinen, restaurants en winkels? Dat kan. Wij bieden aan een op hoek gelegen, goed onderhouden tweekamer De Franse pâtisserie topwoning (circa 70m2) op de derde verdieping van een kleinschalig boulangerie voor de echte appartementencomplex midden in het centrum. Dit sfeervolle AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK appartement ligt op 20 meter van de Prinsestraat, heeft een balkon ambachtelijke baguette en op het zuidoosten met uitzicht op de toren van de Grote Kerk, overheerlijk dagvers gebak… Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk een (fietsen)berging en een (huur)parkeerplaats op het afgesloten De Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastVRAAGPRIJS X 212.500,- k.k. binnenterrein. Bijdrage actieve VvE: EUR 144,- p/m. tij staat vandaag voor een zware begesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aan van Nu voor depassingen feestdagen •Na 1 januari : slissing. Ze moet bepalen of de stemde stedenbouwkundige voorschriften voor in met deleneen vangrote de gemeenten sortering Galette des rois COLUMBUSSTRAAT 49 Nieuw in verkoop! Een buitengewoon sfeervolle en met respect voor Maldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in Miontstaan over traditioneel en eigentijdse In Turkije is opnieuw grote ongerustheid REGENTESSEKWARTIER DEN HAAG de karakteristieke stijlelementen gerenoveerde zeskamer parterrewochigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. verwennerijen De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan 140m²) op de begane grond en eerste verdieping met twee worden.ning Een(circa positief antwoord zou Aanleiding na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus En ook : zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het woonkamers en suite, vier (slaap)vertrekken en een mooi aangelegde •Buche de noël: mandaHillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens •Fijne chocolade bonbonsZaken, een staatsinstelling. tuin (NW).om U heeft het tegen gevoel een volledige pand te bewonen. Prachtige terkansje geven de strijd die periode op de volgende plaatsen ter inzage:rine napoléon- chocolat / ( met Valrhona chocolade) sfeerdetails uit de bouwperiode (ca 1900) zijn bewaard gebleven. • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo;pistache-chocolat-kersen / Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit •Marrons glacés mangolimoen / • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van hetmarrons/ Departement Ruimtelijke Indeling: •Confi fleurs waarschijnlijk bijtBg: ze Twee in hetstijlvolle zand. woonvertrekken en suite, designkeuken den boze.t de Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed en in natuurlijk de classique verhuld Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, het Phoenixgebouw, ( jasmijn.roos.verveine) worden. Flirten is een vorm van overspel en met inbouwapp. 1e verd: Vier (slaap)kamers en eigentijdse badk. buche crème de café Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. de - Honing met verveine X 489.000,- Michigan k.k. vrouwen mogen niet alleen reizen, wantVRAAGPRIJS: dat kan leiden en Florida uitgesloaandeel in niet actieve VvE, opl. in overleg. Verder: eigenwerden grond, 1/2 U kunt het plan ook downloaden van de website•Charlotte poires tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsda•Zoete en zoute petits fours www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. WITTE DE WITHSTRAAT 192 Goed onderhouden stadsherenhuis (2000), circa 140m² gebruiksEnoverspel. nog veel meer , nog: tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om •Chouquettes ZEEHELDENKWARTIER DEN HAAG oppervlakte, vier woonlagen, een buitenruimte op de eerste etage kom gerust even kijken! Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de paren een dakterras op de derde etage. Ideaal en kiezen indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in (zonnig) beide staten broodnotijnotabelen die om vrijwonen mogen Maandag’s gesloten, Aert van der ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend werken te combineren. Locatie: tussen de Zoutmanstraat en het — naar columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen dinsdag t/m zaterdag Goesstraat 24 naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Elandplein. banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. 8.00 uur t/monder 18.00, stoelen 2582ofAK Den Haag Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. et: Ind:haar Bg: zin Woon-/werk-/praktijk-/hobbykamer, berging. 1e gestrafte velingen zelfs met een «Deze geAls Clinton krijgt, haalt ze 178 Maar omdatruime Obama in het zondag 8.00 t/m 14.00 Tel.: (070) 33 88Taliban-mentaliteit. 662 (circa 600x500/ged. 280) met niet openeens keuken. 2e et: dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de Zit-/eetkamer 313 afgevaardigden in beide Michigan op de kieslijsten e staten binnen en Obamaenslechts stond, is hetmet zeerdeur onwaarschijnlijk et: open ruimte naar terras. dat Twee slaapkamers badk. 367. VRAAGPRIJS X 339.000,- k.k. Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario Verder: eeuwigdurend recht van erfpacht, oplevering in overleg. met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproAnna Paulownastraat 44a 2518 BE Den Haag info@annasmakelaardij.nl opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Opinie

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Marnix Norder: aanstormend talent of toch niet? ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT door Roy Sandee

worden deze voor de hand liggende suggesties niet opgepakt? De verklaring hiervoor is volgens mij het volgende. In de dagelijkse praktijk bepalen vaak de ambtenaren en niet de wethouder het beleid. De wethouders komen en gaan en zijn daardoor sterk afhankelijk van de ideeën die worden aangedragen door hun ambtenarenapparaat. In feite is de wethouder een boegbeeld dat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling voor haar karretje spant. In zulke situaties is het dan van belang voor de gemeente een daadkrachtige wethouder te hebben. Als ambtenaar biedt je je wethouder de mogelijkheid te scoren, zo hebben alle partijen er voordeel van. Een wethouder is, als niet-materiedeskundige, moeilijk in staat de spreekwoordelijke ambtelijke olietanker te stoppen of zelfs maar van koers te laten wijzigen. Dat kan wel, maar dat vergt visie en moed.

17

11

Privacy De landelijke huisartsenvereniging heeft ons huisartsen het advies gegeven om vooralsnog niet met het EPD (het elektronisch patiënten dossier) akkoord te gaan. Waarom niet zult u zich afvragen; het is toch fantastisch om snel en overal alle gegevens in te kunnen zien? Er zijn diverse redenen waarom er negatief wordt geadviseerd. Ten eerste: de Eerste en Tweede Kamer moeten nog instemmen. Ten tweede: de privacy is nog niet gewaarborgd. Ten derde: de testen die tot nu toe werden uitgevoerd geven onvoldoende garantie dat een en ander snel en zonder storingen zal verlopen. Met name het tweede en het derde punt zijn van belang in het dagelijks gebruik. Zelf denk ik dat de privacy altijd heel lastig zal blijven. Ik ben iedere keer weer verbaasd dat als je een instantie belt, ze bijna alles al van je weten. Ik denk dat dit niet anders is in het medische circuit. Mogelijk moeten we ons daar maar bij neerleggen, maar we zullen zelf alert moeten blijven op wat in ons eigen dossier wordt ingevoerd. Zou het een idee zijn dat we ieder jaar zelf een update krijgen die we kunnen schonen? Voor mij een veel belangrijker punt is het invoeren in het systeem van de juiste gegevens en het bewaren van het overzicht daarover. Ik zie nog niet helemaal voor me hoe dat precies wordt georganiseerd. Nu heb ik in de gegevens over mijn eigen patiënten al allerlei tekortkomingen geconstateerd. Meestal word ik niet of laat geïnformeerd over bijvoorbeeld een verandering in medicatie door een specialist; soms krijg ik pas maanden later de officiële brief waarin staat of iemand wel of geen kanker heeft. Kortom een hachelijke zaak. Zelf heb ik dus besloten om bezwaar te maken tegen het gebruik van mijn gegevens. Voorwaar niet de makkelijkste procedure. Als u de brief goed gelezen heeft, dan zit er één exemplaar in waarmee u bezwaar kunt maken. Heeft u er op één adres meerdere nodig dat zult u deze moeten downloaden. Hoewel ik ook wel weet dat het gebruik van computers inmiddels een algemeen goed is, ben ik er ook van overtuigd dat toch nog een vrij groot aantal mensen het downloaden geen ‘makkie’ vindt. Volgens mij moeten we minister Klink terugsturen naar af en krijgt hij geen klinkende bonus!

Onlangs heeft wethouder Marnix NorZe (PvdA) is een van moeder metOrdening een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem der Ruimtelijke plannen omarmd voor de aanleg van een ontwierpineen unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes cruisehaven de nieuwe buitenhaven van Scheveningen. Het plan biedt vele leert hoe zeeen zichzelf voordelen, zoals duidelijkemoeten economi- inspuiten. Sinds een paar weken spit Barsche meerwaarde. bara bezetenEen hetander, landminstens om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere zo ingrijpend en veel concreter plan van de gemeente,Inspiratie is de sloop van Palace-haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maproject. endedrive promenade, inbegrepen de drie apparria (10). Het meisje kreeg jaar geleden suikerziekte en dat zette tementencomplexen die daarop zijn twee gebouwd en enkele omliggende gebouwen: het gezinsleven opNoord zijn kop. de Kurhausappartementen en de «Het was een ramp. Iedereen onderschat meest zuidelijke van de Oranjeflats. de Kurhaus impactenvan diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets Het de Pier, in de nieuwe plannen iconen van de badplaats, komen doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dan meer tot hun recht. Daarnaast voorziet plan inlukken. zeer luxe winkels en wordtbel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» dithetmoét Desnoods gedacht aan een torenhoog 5-sterrenhotel BARBARA VUYLSTEKE JOHANmoet VAN BEVER en een theater. Met deze EN ingrepen Scheveningen meer kapitaalkrachtige toeristen trekken. De naam ‘Dubai aan Opgedrongen Zee’ is in dat kader al gevallen. Eèn van We zien in de financiële crisis die nu de ambtenaren van wethouder Norder, woedt hetzelfde. De verantwoordelijke verantwoordelijk voor de plannen, was leiders van banken en toezichthoudende tijdens een voorlichtingsbijeenkomst instanties hebben krachtig meegewerkt duidelijk: ‘We willen af van de patat- en met het beleid dat hun vanuit het syt-shirtcultuur,’ steem is aangedragen en opgedrongen. De realisatie van zulke grootse plannen Er zijn vrijwel geen leiders aan te wijzen lukt alleen als er een politicus achter staat die hun rug recht hebben gehouden en die ervoor wil gaan. Wethouder Norder tegen de stroom in durfden te zwemmen, lijkt hiervoor de juiste man. Hij is een die durfden te zeggen: ‘Nee, dit gaat de ‘coming man’ binnen de Partij van de Arverkeerde kant op’. De analogie met de beid, treedt krachtdadig op en kan zulke situatie in Den Haag is groot. Niets is complexe plannen doordrukken. Hij is in makkelijker dan krachtdadig de plannen staat iets te realiseren. Ogenschijnlijk een van de gemeente te omarmen en uit te krachtdadig leider dus en voor de leiding voeren. Je ambtenaren zijn trots op jou van de PvdA iemand om in de gaten te Wethouder Marnix Norder. > Foto: PR en je krijgt de naam een goed en krachthouden. Maar is dat wel zo? Is dat waar dadig bestuurder te zijn. Er is echter Norder voor staat, ook waar de PvdA het Zwarte Pad”. De milieuaspecten en gen zouden de laatste jaren zijn terug- moed voor nodig nee te zeggen tegen je voor staat? Laat hij zich niet te veel leiden de gevolgen voor de omwonenden blij- gelopen volgens de gemeente, maar dat eigen mensen en ze, als dat nodig is, hun door zijn eigen ambtenarenapparaat? En ven grotendeels onbesproken. is niet onze ervaring. Zowel het aantal huiswerk opnieuw te laten maken. Daar misschien door zijn eigen ambitie? bezoekers als de inkomsten zijn de laat- zijn ze immers niet blij mee. Dat de plannen nauwelijks in lijn zijn met Opofferen ste jaren juist toegenomen. Het is mij een Er is nog meer moed voor nodig terug te het gedachtengoed van de PvdA blijkt Het afbreken van woningen druist in te- raadsel waarom de wethouder het plan komen op je eigen beslissingen: ‘Nee, daduidelijk als je kijkt naar de nadelige ge- gen het overheidsbeleid. Deze doet im- dan toch doordrukt”. mes en heren van de Dienst Ruimtelijke volgen van de plannen. Voor de cruiseha- mers haar best het nog steeds bestaande Amper twintig jaar geleden heeft Den Ordening, ik heb er nog eens over naven is het meest hetcan oogdo springend Haag nog met de huidige gedacht: ik wil een aangepast plan, een tekort woningen te verkleinen. De uiteraard neur: dat het geen ingestemd pretlone in we so Enhet ik voel het aan me nog denken: tigeruim ziekte is, maar dat daarJetetogether we ‘Het zal gemeente toch dát Den niet Haag zijn, wil ze- echter verlies van little, het Zuiderstrand. Het strand bebouwing. mag van een gemeente, plan waarbij de kosten voor de burgers 400 genwoordig vanalles te can do so much’. ker?!’. Inwoningen het ziekenhuis kregen waar vele PVDA stemmers uit Duindorp gelet op de aan beginselen van behoorlijk be- niet hoeven te stijgen, waarbij de sociale opofferen ten gunste van meertoch doen ‘Beetjestuur, uitkijken met dat ze zich opstelt als gevolgen wel aanvaardbaar zijn, zonGeen schijn vantijd kans we diezelfde dagende resultaten: op mooie dagen hun vrije doorbrenverwachten ‘ruimte een plein met een beteris.zicht dagbetrouwbare trouw insu- en voorspelbare over- der afbraak van bestaande woningen dat jevan deze bood- van diabetes gen. De nadelen de afbraak de optype zee.’1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elkeeen prikken allesde onder schap zijn kan groter missenen nu maar teDen behandelen, le- line Palacepromenade al perfect heid.-Voor mensen die hun nauwelijks en waarbij de gemeente de grondbeginTerwijl Haag regelmatig in de clinch en hup controle.’ Uit dit soort jaar reacties dan MariaVogelaar kreeg over voelbaar. wanneer je op be- venslanglag twintig oude appartement hebben selen van behoorlijk bestuur niet hoeft metwel. minister de finanik dat diabetes - en zoek Barbara Flamand. ook een baxter Voorgaat een bij nieuw te vormen pleinmeteen aan ciering gekocht opvooral Scheveningen Bad, lijkt dit te schaden. Ik wil een plan dat goed is van extra aangewoningen leerde en de verbevan deze op het Deze woorden schitteren pront moeten legd. Hettering was ernstig. Had ze nog de impact zee zou de huidige bebouwing niet ziekte het geval. Hetzelfde blijkt eveneens voor de bewoners van Scheveningen en van achterstandswijken, zou de leven kinderenzwaar naast de bel, in felle, blauwe let- de eenafpaargemeente weken zoprioriteit rondgelopen, verdwijnen. Dat betekent behalve niet teheel gelden voor vele ondernemers die meer rekening houdt met de ongewisse geven aan eenvan nieuonderschat Suikerziekte ters. «Onze kniktoverdekt dan waswe ze open in eenruimte, coma wat gesukbraak van huisspreuk», een goeddraaiend veel tijd en geldishebben geïnvesteerd in economie’. honderden miljoe-wordt. Barbara. «Daar staat mijn gezin winkelgebied met horecagelegenheden, nen Euro’s kost. Geen wonder dat de Ge- hun winkels en restaurants. Dit alles ter- Het zou een plan kunnen worden dat voor en dat willen wij ook uitdrade afbraak van ruim 400 bestaande wo- meente Den Haag de lokale belastingen wijl er geen sprake is van gewijzigde om- past bij het gezicht van de PvdA: een gen. In je dooie eentje krijg je bijningen. Dit terwijl het merendeel van de de komende jaren wil laten stijgen. standigheden in vergelijking met de tijd partij die staat voor een sociaal beleid en na niets voor mekaar. Zeker niet appartementen pas twintig jaar oud is. Ten tweede heeft het plan grote soci- dat het huidige bestemmingsplan is op- die verstandig omgaat met ons geld. Een als het op een dag eens goed fout De kosten onze gemeente loopt. Wantvoor dat vergeten velen:om de ei- ale gevolgen. Meer dan duizend men- gesteld, eind jaren zeventig, begin jaren plan dat het verschil gaat maken tussen genaren uitdeteene kopen, een goede uitvoerder en een echte leidat het van dag bedragen op de an-circa 500 sen moeten een andere woning zoeken. tachtig. Is dit nog behoorlijk bestuur? miljoen dan hebben we het nog Een van de voorzitters van een VVE zei Geconcludeerd kan worden dat wethou- der. dere somseuro lelijkenkan keren.» niet over de herinrichtingskosten, zoals hierover: ‘Het is schrijnend. Veel oudere der Norder weinig aandacht heeft voor De landelijke politiek heeft mensen node aanpassingen van de Pier, die op de mensen die hier van hun oude dag willen de sociale gevolgen vanBarbara de plannen. digdochtertje die niet alleen Verwarrend Flamand met Maria.goede Zowatuitvoerders 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben glossy tekeningen van de plannen er nieten tedat zijn,aantal kunnen zijn, maar bovenal leiders diabetes groeit nog. Vanaf 6 jaarechte prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 is om- genieten, zijn radeloos. Mensen die hun Een alternatief plan lijkt getoverd een fantastisch bouwwerk. er zonder twijfel toch betere en die het verschil gaan maken voor de beverkopen zien de prijs dalen inderdaad goedterwijl te behandelen, keld. Hethuis waswillen allemaal erg verwerden wetot gevloerd: Maria bleek In de plannen weinig terug goedkopere oplossingen bestaan om zit. volking waarhet ze voor werken enininhaar staatbloed tonen waar de kunnen hun huis ‘Een nu niet maar meer er kwijt. Emilie Bolsius suikergehalte met zoveel vragen Ze kan komt veel meer bij kijken warrendenen emotioneel. aan diabetes te is lijden. Acht jaarte vinden insuline het overwas de kosten het plan en de vraag Scheveningen maken. zijn eigen grenzen heen te kijOok deleven’, ondernemers van de PalaceproHuisarts peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. gefrustreerd zijn.over Booshunop dan men vermoedt. Wanneeraantrekkelijker je soms heelte ziekte voor het hadden de lang ze eenvan supergezonde Dat wie dat gaat betalen. Eigenaar der gezegd Zou het niet beter zijn om naar plan ook ken. Iknoben ervan dat dag dit ook menadetegen hebben moeite devolwassene plannen. gediagnosticeerd beginovertuigd vier keer per insuline- gaat het vlugst via de buik, geook. ‘Heb ik een die pomp nog dokters Maria. Datmetals bloem geweest en dan plots - baf- Van toegediend als ikvoor omade ben, mama?, vraagt is spuiten wordt met diabetes, heb jewaarbij al ge- dedig begrip ze nietvoorgespiegelde dàt. Een week voorniet. de diagnose Valk vast en zeker “Ach”, was de re- ‘levenslang’ te streven kosten burde mening van de leiding van dekrijgen. Partij Ook volgd door armen en benen en De door devatte gemeente vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieze dan.de ‘Ensociale als ik dood proefd vanzehet gers leven: jehoeven hebt alte stijgen, enhoe wil zedaling nog altijd De herkennen moest Maria abnormaal actie van de wethouder op vaak de vraag niet ge- ben, vanmama, de Arbeid. vanniet de vatten. bestedingen insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis doorgefeest, je hebt al wijn moet dag daarvoor nogde zoals alle eens “De plassen en hadden wefinancieren, een urine-“we hij dit alles denkt te veraanvaardbaar zijn die en waarbij de niet. was Eenze van ondernemers: ge- volgen glucose in haar bloed te meten mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun-Sandee en lekker zwaardegetaandere kinderen geweest nu gedronken staal binnengebracht. Eenmet banale dienen ook het nodige de verkoop gemeente beginselen van behoorlijk Drs R.H. is bestuurskundige en en de diagnose moet verwerken, meente wil dat de en toeristen meer zullen de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met ze mensen met kanker genefeld.bestedinEen kind met diabetes anders. Dat maakte Die blaasontsteking, dacht ik. Een was van grond voor nieuwe woningen rondze plots bestuur niet mag hoeft tenen schaden. Waarom woont in Denom Haag. besteden in Scheveningen. paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten Teneur was met insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, De discussie over de meest gewenste standplaats de heren Spi- die inspuiten met insuline. Dat het op Marijn Devan Valck: iedereen noza en Thorbecke is enigszins lachwekkend. deze zoute Spieen verjaardagsfeestje nooit ofte iets ofInwat is,tijd krijgt maken nooit twee glazen cola mag drinmetinBarbara Flamand. Ook een noza zich waarschijnlijk slecht thuisvoelen Den Haag, waar reken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses delijkheid (ratio) vervangen is door ‘gevoeligheid’. Niemand zou als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week zijn pleidooien voor de vrije geest meer kunnen of willen begrij- op de voortdurend alert zijn. Bovenbus. pen. Voor Spinoza is God ‘substantie, wat op zichzelf bestaat en uit dien moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht zichzelf moet worden begrepen’. Alle kennis van «Ik en heb overdan God komt ving van het kind op de hoogte te Barbara. ook niets te voort uit de menselijke geest. Velen in onze samenleving zijn nogzo ontzijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon lang niet toe aan dit soort denkbeelden. Misschien is hetdat nogdit hetproject zettend graag Psychologe Mijn doortastendheid beste als de gemeente Den Haag Spinozaslaagt. haar onbegrepen en onbewerpt vruchteneiland af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyminde wereldburger laat overplaatsen naar hetook voormalige lige spons waarop dedan kinderen Martine Jonckheere en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft Schokland (Spinoza maakt deel uit van het werelderfgoed). wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter Thorbecke was geen vrolijk mens. Zijn verheven standplaats bij ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipde poel des het Amsterdamse uitgaansleven moet leek mijverderfs een veelinbeter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar hem een kwelling zijn. Maar een mogelijke verhuizing naar niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel ’s-Gravenhage (Denomgaan Haag kende niet)temaakt hem nietin vronen, te leren met hij hun introduceren een kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen om troost vinden enzich om nog boekje. wordt dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten inlijker.ziekte, Sommige zakente voltrekken tragerDe alsBel in de oudeook ereop kwijtvan te kunnen.» te hun agressie peter. Toch alberaad een ergenmooi bevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen Republiek. Het resultaat decennia lange studies, gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben overleg over de bestuurlijke organisatie was de instelling van een ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter twaalfde provincie! Het moet Thorbecke een gruwel zijn. Van Den patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Haaggeworden. mag alles Nijlpaard veranderen, zolang het aantal te vergeven baanover de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met mein het Engels tjes maar gelijkDat blijft lijktals het. Het zou schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarinis hippo. klinkt ‘hypo’, de hem wat waard zijn om overgeplaatst te worden naar Gent, waar hij hoogleraar was – missen in het lichaam. Maria bleek er alleszins klaar voor, maar bleef schien kunnen die Belgen nog wat staatkundige hulp gebruiken. toch ook nog een tijdje verder naar de psychologe gaan. Ze had Johan Prins die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

* CarTeun

Medisch

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

* Uw mening

Spinoza versus Thorbecke

© Teun Berserik

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


12

16

Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Deftig tot aan d

Rondgang langs Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot kunstenaars het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... enHOOGTIJ, de gektedebegint echt.» culturele Haagse rondgang langs kunstenaarsbroken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK initiatieven, galeries en kunst-

Oranjekoorts stijgt instellingen heeft vrijdagavond opnieuw plaats. De presentaties op een HOOGTIJ-avond lopen sterk uiteen: van experimentele installaties en performances bij de diverse kunstinitiatieven tot gevestigde kunst in de galeries en instellingen. Bij HOOGTIJ komen deze twee uitersten samen. Aan HOOGTIJ #15 doen maar liefst achttien instanties mee. Zo gaat de sloophout beeldhouwer Ron Party Max. De absolute hit is daar van der Ende aan de slag bijeuro Baeen oranje leeuwenpak. «199 racca, toont Galerie kost het, maar je valtChantals wel op in het de persoonlijke en Eric een tribune», zegttekenwerk zaakvoerder installatie van Pauline Ottenhof, Buysse. «Maar we hebben nog treedt dubbeltalent Joost Visser goedkopere oranje attributen ook, van Crossing Border op en opent Galerie Maurits van de Laar zijn deuren voor het virtuoze tekenwerk van Marcel van Eeden, Tobias Gerber, Elmar Trenkwalder, Dick Tuinder en Leo Kogan. En debatteert GEMAK verder over de toekomst van Israël/Palestina in Niemandsland? Wie wil weten wat er leeft in de Haagse kunstwereld moet deze avond de rondgang zeker maken, al zou het maar voor een kwart van het overvolle programma zijn.

De eerste wedstrijd van de Nedertal. Ze brachten zelfs een speciale landers is pas op 9 juni tegen Ita‘oranje-catalogus’ uit met niets lië. Maar in het Nederlandse dan feestmateriaal voor in de triHulst is het alsof we al middenin bune of de woonkamer. Het suchet EK zitten. Aan cafés hangen cesnummer is ongetwijfeld een oranje wimpels en opblaasvoetbrul-shirt. Voor 4,99 euro koop je ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop ook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klapDe rouwmode in de loop der tijd sterk veranderd. Links een foto uit de ‘Gracieuse’, een Nederlands etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies iseen brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerard nog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassa ting. Dit zag je terug in de inrichting van door Miranda Fieret enkele dametjes zo’n shirt kopen. het huis – er waren bijvoorbeeld verschilBelevingstheater over een markante persoonlijkheid. lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de ver«De voorbije week rouwrand vlogen zeom dehet brief- lende soorten opscheplepels, voor elke Een dikke zwarte koopsters. «Een gewone, één om deur uit, iedereen neemt ze mee.» papier, een jaar lang gestoken in hoogge- gelegenheid weer een ander – en ook in de G-spot te stimuleren en dan sloten zwarte kledij. Vroeger was rouwen de rouw was er een verfijning”. De rouwToeteren nog drie ‘vibrerende kogels’ in de rijk aan tradities. Nu lijkt het omgekeerde periode werd specifiek benoemd. Zo was kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar waar. “Ik weetvoor nogde datstrijd mijnzijn moeder zei er een zware, halve en lichte rouwperiode. vlag.» Even later haalt het meisje de dat cafés. In Café Santé hangt het is”, ver- “Zelfs in het briefpapier zie je het terug. De donkerblauw ook wel goed nog twee kleine voetballetjes boplafond volMontijn. met oranje alpenhoJupilerzwarte maaktrand dezerondom oranjehet toeters. papier verandert telt Ileen De historica en schrijfven die met een touwtje aan elrens. «Wie tien biertjes bestelt, ster geeft dinsdag 25 november een lezing van dik naar dun”. Montijn heeft zich verkaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas over de ‘deftige dood’. Ze neemt bezoe- diept in het standsbesef dat vroeger veel Een pop in verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een sekskers mee terug in de tijd, naar begrafenis- meer aanwezig was in de maatschappij. HOOGTIJ #15 gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop met Fieret sen «Weet in de negentiende de vroege twin- Haar boek ‘Leven op stand 1890-1940’ laat die tijd het huishouden als hoofdtaak. 21 november, van 19.00 tot 23.00 uur. door Miranda bekkenspieren. Daarvan krijg je Vrijdag ten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. je dat dezeen gemaakt oranje boa zien hoe het dagelijks leven van de Nedertigste eeuw. Lezen, schrijven, misschien een beetje Inlichtingen programma: www.hoogtij.net een beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan en dito Huygens: dichter uit de Frans. Maar bovenal bestond de opleilandse bovenlaag eruit “Vertoon van “DeDuivels negentiende was eenzetijd waarConstantijn zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode op heteeuw EK, hebben De oranjegekte is duidelijk big zag. business. Tijdens hoedje.Eeuw, secretaris van twee ding uit deLeeuwenpak status veel werden algemener. Wie rijk in erde veel gebeurde in de hogere lagen van voorbereiding op het huweGouden goed, maar de grote stormloop beslist Nederlanders te sponsode zomer vanwas het toen WK 2006 er bij onze was, liet125.000 dat ook extra zien”.tv-toestellen Volgens de histodeLandverraad? maatschappij”, legt Montijn geen moeiteop- moet nog komen. Het vertrouwen ren. prinsen van Oranje. Meer dan drie lijk. Meissen had Kan best, maar uit. “Er Wie tochenkele iets minder noorderburen ververschilde manier van rouwen niet was een vormwij vanerverfijning in de inrichtenaar vinden. eeuwen later is de herinnering aan om gegevens over Huygens zullen niet minder gewonden de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom kocht.rica Nu zouden datde er liefst 175.000 worden. de vrouwen in Constantijn Huygens nog steeds zicht- Maar informatie over Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» bune wil trekken, baar. Zijn beeltenis is nog te zien aan zijn leven, dáár lag de kanuitdaging. terecht bij “Ik de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus details‘feestwinkel’ over de het begin van de Scheveningse Weg, ben een aantal leukekale land massaal oranje.» oranje gebak, is het wel nog even maar al te graag winnen. Want naast de verkoop waarvan hij de initiator was. “Hij heeft dames te weten gekomen. Zo was zijn Winkelketen Blokker wachten. «Vanaf volgende week van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, veel betekent in het ontstaan van deze vrouw Susanna van Baerle ook geïnschaart zich alvast verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als weg. De gemeenteraad was eerst tegen. teresseerd in wiskunde. Wanneer de achter het Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar Maar de weg is er gekomen met drie Franse filosoof René Descartes op belandse elfdan supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria bij, rijen bomen, aan beide zijden”, vertelt zoek kwam, stelde hij het op prijs dat dan kom je de volgende weken voor de non-food met daarop een deel van een huis waar Michel Meissen. Deze oud-docent en zij er ook bij was”. De andere vrouwen door Jade Yorks op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. de prehistorische mens in geleefd zou toneelschrijver heeft zich stevig ver- die een belangrijke rol hebben gespeeld Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal diept in het leven van deze markante in het leven van deze grote dichter zijn De vinexwijk Ypenburg bevindt zich op hebben. Aan de hand van veel videopersoonlijkheid. Zaterdag 22 novem- moeder Susanne Hoefnagel, zijn eerste een plek waar de mens zo’n 5500 jaar beelden leggen specialisten uit welk ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan ber gaat zijn stuk ‘Rokken rond Con- vriendin Dorothea van Dorp, de wedu- geleden ook al heeft gewoond. Eind verhaal er achter de verschillende goed», zegtVen Henk Kok, directeur stantijn, weerwoord van zes vrouwen’ we Helena Liefferts en Maria Casem- 1996 stuitten bouwvakkers bij de graaf- vondsten schuilt. Ook zijn er in lades door Aad van der van de Raad Nederlandse in première. Niet ver van de Scheve- brood, zijn vriendin die in het laatste werkzaamheden op de eerste tekenen verschillende botresten van dieren te Detailhandel. «Mensen kijdeel van zijn leven een belangrijke rol van jong prehistorisch leven. De vondst vinden die de bezoeker kan vergelijken Op een traditionele ningse Weg, in Muzee. klassieke liederenken nu even niet meer Meissen schreef eerder al een mono- is gaan spelen. van een grafveld met 42 personen en met dierbotten van nu. avond delft de subtiele miniatuurkunst op een paar honderd loog in opdracht van museum Hof- De relaties met de vrouwen zijn zeer een nederzetting van drie huizen had- De archeologische vondsten in Ypen- van Henry Purcell al snel het onderspit. euro meer. Het moet wijck. Constantijn verbleef in Hofwijck verschillend. Susanne Hoefnagel gaf den jaren van archeologisch onderzoek burg zijn zeer bijzonder omdat voor het In gezelschap van andere barokcompoallemaal zo groot om even bij te komen van de Haagse bijvoorbeeld de inspiratie voor zijn ko- tot gevolg. De resultaten zijn per heden eerst duidelijk werd dat het voormalig nisten komt de Engelse meester mogelijk zijn.» beter politiek. “Al zijn vrienden kwamen sa- medie ‘Trijntje Cornelis’ uit 1653. Het te bezichtigen in de nieuwe permanen- kustgebied in de prehistorie bewoon- tot zijn recht. Een dergelijk programma men op Hofwijck. Zowel uit het kun- Anwerps dat hij kende van zijn moeder te tenstoonstelling van het museon,’De baar was. Archeoloog Rob Houkes was presenteert de Stichting Musica Antica Gevoelig stenaarsleven als de politiek. Er was verwerkte hij in het stuk. Ook in ‘Rok- eerste kustbewoners. Ontdek het ge- nauw betrokken bij de opgravingen in da Camera volgendeDe week. De sopraan supermarktkeYpenburg. “Zo’n vondst als deze is ide- Johannette Zomertens wel één voorwaarde om hier te vertoe- ken rond Constantijn’ is een staaltje heim onder een vinexwijk’. treedt op ook met gretig het badoen ven. Er mocht niet over politiek wor- Vlaams te horen. “Er was eerst twijfel “We hebben gekozen voor een labora- aal voor een archeoloog”, aldus Hou- rokensemble La Primavera. Liefdesvermee aan de oranjeden gepraat”. Meissen raakte steeds om Vlaams te praten. Historici menen toriumopstelling”, legt conservator van kes, “het komt niet zo vaak voor dat een driet wordt toegedekt met troostrijke koorts. Albert Heijn liet meer geïntrigeerd door deze historisch dat er met name Frans werd gesproken. het museon, Joke van Grootheest uit. grafveld in combinatie met een neder- melodieën. 24 miljoen Welpies — figuur. “Hij had zoveel levenskracht. Maar er is correspondentie gevonden “De vondsten zelf zijn bijzonder maar zetting, zo goed bewaard is gebleven”. De plaats vanpluchen Henrymini-leeuwtjes Purcell in de — geToen hij tachtig jaar was, leerde hij nog die in het Vlaams is geschreven, dus niet zo aantrekkelijk om te zien. Van- Door moderne archeologische technie- schiedenis van de die Engelse muziek maken ze in winkels zul-is len Dat uitdelen. een stuwaarom niet? We kunnen niet bewijzen daar dat er in de tentoonstelling heel ken zijn ze erachter gekomen dat Ypen- onomstreden. gitaar spelen”. was Volgens al zo tijdens zijn marktonderzoeksbuIn samenwerking met de stichting in welke taal de familie sprak”. wat reconstructies te zien zijn”. Zo is er burg rond 4000 v Chr een zeer voed- leven, toendie hij van organist was van zowel de Gfk kan deAbbey EK-gekte deRoysu‘Het Portret Spreekt’ maakte Meissen Dorothea van Dorp ontmoette Con- een gezin gereconstrueerd, bestaande selrijke omgeving was. Vele eetbare Londensereau Westminster als de permarkten liefstde 45 miljoen opeen toneelstuk in de vorm van his- stantijn in zijn jonge jaren. “Ze was iets uit een man, een vrouw en een doch- vruchten en planten, edelherten, wilde al Chapel en tegelijk functie euro vervulde Niet meedoen, is dan ook uitgeslotorisch beleveningstheater. Huygens ouder, maar zag wel wat in hem. In zijn tertje. In de hal is een duin nagemaakt zwijnen, vissen en vogels, maakten het brengen. van Composer in Ordinary to the King. ten. «Het keert(1659-1695) zich zelfs tegen je alsluisterrijke je er niet voor de historische mens een aantrekstaat centraal. Van geboorte tot dood, studententijd verbrak ze de verloving. Purcell begon aan meedoet» zegtteJoop Holla van Gfk. kelijke plek om te leven. Naar schatting alle belangrijke momenten uit zijn Toch hebben ze altijd contact gehoukerkmuziek componeren toen«De datNegenderlandse is daar hebben ze dat ongeveer vierhonderd leven worden belicht en in een histo- den”. Liefferts was Huygen’s geliefde re inconsument zijn land al enigezeer tijdgevoelig op zijn voor. retour verleden was gaf al duidelijk merken dat jaar gedaan totdat het water steeg en In dehetwas. risch kader geplaatst. “We spelen niet na de dood van zijn vrouw. “Deze Tegelijk hij met te zijn toneelmuconsumenten van winkel wisselen om boodmensen verdwenen. in rokkostuum, we proberen veel aan vrouw heb ik gekozen omdat zij het ziek en vooral met ‘Dido and Aeneas’ een schappen te doen als blijktaan dat hun winkel niets Volgens Houkes kan het geen toeval de beleving over te laten. Met simpele soldatenleven symboliseert. Als vrouw belangrijke impuls de ontwikkeling (CSG) extra biedt.» zijn dat er veel archeologische vondsje met niks gekke in die hoedjes, tijd. Tenzij je eenleeuwenpakken wemiddelen we het stuk inmassaal die kon van de opera in Engeland. Naast deze Straks proberen lopen de Nederlanders rond oranje of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers ten zijn gedaan in gebieden die aan de muziek in de publieke sector zijn de voor tijd te plaatsen. De suggestie moet duwe bent. Huygens verbleef dan ook snelweg A4 grenzen. “Schipluiden is uitvoering in intieme kring bedoelde liehet doen”. André van den Berg speelt vaak in de zomer bij haar wanneer hij daar ook een voorbeeld zijn. Ik ben er- deren lange tijd in de schaduw gebleven. de rol van Constantijn. Gepke Witte- als secretaris met Frederik Henderik op van overtuigd dat er onder die weg een Maar de laatste tijd lijkt de belangstelling pad ONDERZOEK was”. Constantijn had aan vrouweveen AANKONDIGING heeft de taak om vijf belangrijke OPENBAAR schat aan archeologische overblijfselen daarvoor toe te nemen. vrouwen in het leven van Constantijn lijk schoon geen gebrek. Toch gelooft ligt. Of we die ooit allemaal kunnen op- Dat de liederen van de ‘Orpheus Britante vertegenwoordigen. Musicus Harry Meissen dat hij altijd trouw was aan Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk gravenDe is Amerikaanse natuurlijk maar de vraag”. par-nicus’, zoals Purcell werd genoemd, het zijn vrouw, Susanna van Baerle. “Na Mertens speelt Mary Stuart I, de zesde Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vasthaar dood is hij niet vrouw in zijn leven. tij staat vandaag voor een zware be- in het openbare muziekleven een beetje gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen vanhertrouwd. Vlak schreef Constantijn dat ‘De eerste kustbewoners’ is totbepalen stand gekomen slissing. Ze moet of de stem-moeilijk hebben, valt overigens wel te de stedenbouwkundige voorschriften voor invoor delenzijn van dood de gemeenten hij weer bij haar zal komen. Heel mooiis opnieuw grote ongerustheid ontstaan over in samenwerking met afdeling Archeologiein Mi- verklaren. Ze staan in hun eenvoud en Vooruitgang Maldegem en Eeklo. men van dede voorverkiezingen In Turkije is dat”.nemen over het plan lichtheid ver weg van de zangcultuur die van de dienst Stadsbeheer vanalsnog de gemeente Den De Gouden Eeuw betekende chigan en Florida meegeteld de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas eenvooruitdefinitieve beslissing tentoonstelling is permanent in het zou de meeste Schubert- en Brahms-vertolgang na eneen ontwikkeling. Al was Een positief antwoord Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Haag. Deworden. openbaar onderzoek dat dat looptmet van 23 juni tot en met 21 augustus Hillary Clinton (foto) een laatste wa- kers hebben ontwikkeld. Daardoor komt voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. museon te name2008. op de Constantijn bezichtigen. ‘Rokken rond Constantijn, weerwoordDirectoraat van zes Elkeman burgergericht. kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens terkansje geven strijdvan tegen Purcell er op een traditioneel vocaal redie periode op deom volgende ter inzage: had het voorrecht zich plaatsen te ontwikHet museon is dinsdag tot enom metde zondag vrouwen’, Muzee Scheveningen, zaterdag 22 Het Museon laat zien hoe één van de in leren het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; teEen winnen. Maar Het 23 gebruik van deodorant of parfum is uit 11.00 totBarack cital niet aan te pas. Bovendien kunnen kelen,• te en te groeien in de maat17.00 uurObama geopend. toegangsbewijs eerste kustbewoners eruit buitenshuis zag. november om 16.00 en 20.00 uur. Zondag • bij De de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. Vrouwelijke die liederen eigenlijk niet zonder barokschappij. gemiddelde vrouw had in kost zeven euro. > Foto: PR lichaamsvormen moeten goed voor volwassenen november 11.30 en 16.00 uur. Prijs: € 15,-Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloAdvertentie U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdawww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parindienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. Woonstijlgalerie zich toe teKijkduin trekken. BV. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt zeDeltaplein 178 Maar535 omdat Obama in het gestrafte dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eensHaag op de kieslijsten 2554 GH Kijkduin / Den staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Tel: 070-3234936 Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario www.woonstijlgalerie-kijkduin.nl met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

Theater over de vrouwen rond Constantijn Huygens

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Archeologische schatten onder een vinexwijk

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

WOONSTIJLGALERIE

Kijkduin

www.woonstijlgalerie-kijkduin.nl

Henry Pu handen ge

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

al ruim 25 jaar een begrip op het terrein van het klassieke meubel


Uit

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

de dood

17

13

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

De Eetrubriek van Coos Versteeg

Pavlov

Hoe vaak heb ik al niet gegeten bij de zaak die tegenwoordig onder de naam Pavlov door het leven gaat? Ik dineerde hier sinds het begin van de jaren negentig achtereenvolgens bij Het Orakel, bij Castafiore en bij Stout. Meestal matig, een enkele keer dramatisch slecht. Ik proef nog een chocoladeBARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER dessert dat wel van albastine leek gemaakt – de toenmalige uitbater was not amused dat ik het zo omschreef. De huidige exploitant heeft de zaak een dikke twee jaar geleden volledig omgegooid. Een ander interieur met luie fauteuils en hier en daar hoge tafels met krukken, een open haard s modeblad uit 1885. Rechts vooruitstrevende mode uit het Parijse ‘La Gazette du bon ton’ uit 1920. – alles gericht op een wat luxere doelgroep, zeg maar het tapaspubliek. alleen per land, maar ook per streek. “Op het jaar dat Koningin Victoria overleed, Zwart is niet altijd de rouwkleur geHet restaurant boven komt pas in gebruik als de boel benehet platteland wordt veel meer gebruik kwam een Engels modeblad met een hele weest. Paars en wit worden ook veel den helemaal vol zit. Zodoende komen we aan een rond tagemaakt van oude rituelen en gebruiken. reportage gewijd aan rouw-avondjurken. gebruikt. “Eigenlijk zijn zwart en wit feltje dat prima voldoet als je er alleen glazen en een schotel Zo is het heel lang gebruikelijk geweest Victoria was trouwens het schoolvoor- geen kleuren, misschien dat ze daarom hapjes neerzet, maar dat voor een diner wat aan de kleine dat boeren in de omgeving helpen met het beeld voor heel Europa. Haar man over- worden gebruikt. In India is wit de kant is. De door mij begeerde ouderwetse leed op tweeënveertigjarige leeftijd. Sinds rouwkleur en hier in Nederland zijn bijafleggen van de overledene”. kreeftensoep (€ 7,50) blijkt op; een knappe Na de oorlog had men minder aandacht zijn dood heeft ze alleen nog maar zwarte voorbeeld Prins Hendrik en Koningin prestatie zo vroeg op de avond. Dan maar voor tradities en gebruiken rondom begra- kleding gedragen”. Toch is er ook een aan- Wilhelmina in het wit begraven. Wilhelde wildpaté uit het menu (€ 8), dat uiteinfenissen. “De dood als verschijnsel is meer tal gelegenheden geweest dat de hogere mina was heel vroom. Ze geloofde dat delijk helemaal geen slecht alternatief blijkt. naar de achtergrond verschoven. Er werd kringen niet zaten te wachten op de tradi- er nog wat gebeuren zou. Wit staat voor Mijn echtgenote heeft vitello tonato (€ 8,70), niet meer zoveel over gepraat. De demon- tie van zwarte kledij. Tijdens de feestelijk- eeuwigheid en hoop. Zwart vond ze veel het beroemde Italiaanse voorgerecht. Echstratieve rouw was er niet meer. Honderd heden rond de inhuldiging van Koningin te somber”. ter, de keuken heeft wel de kalfsfricandeau jaar geleden was de dood een vertrouw- Wilhelmina in 1898 stierf de zus van Wilop het bord gedrapeerd, maar is de onontder verschijnsel. De dood was onderdeel lem III in Duitsland. “Ik las in het dagboek ‘De deftige dood’, Ileen Montijn. Dinsdag 25 nobeerlijke tonijnmayonaise vergeten. Het van het leven. Vrouwen stierven vaker in van een hofdame dat ze daar niet blij mee vember van 20.00 tot 21.45 uur in Crematorium duurt vrij lang eer het bord compleet en wel waren. De uitbundige avondjurken moes- en begraafplaats Eikelenburg, Eikelenburglaan 7 het sterfbed, kinderen overleden”. terugkeert. “Ik hoop dat het nu wel lekker In de hogere kringen is er zelfs sprake van ten in de kast blijven hangen. Iedereen in Rijswijk. Toegang: gratis. Reserveren gewenst is”, zegt de serveerster. Nou ja, het is niet ‘mode’ als het gaat om rouwkleding. “In moest in het zwart. Zonder decolleté” . op tel. 070 3961967. zo dat het eerst niet lekker was. Het gerecht was alleen incompleet. En eigenlijk vind ik het ook gek dat er geen woord van excuus wordt gemompeld. Dat is sowieso lone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard geen pretlittle, together we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar dat daar teeen beetje het can do so much’. ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te manco van de Geen schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met bediening hier. BEOORDELING dat je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insuZe zijn best Sterke punten schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder vriendelijk, + goede keuken wanneer je op be- venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties maar wat nonchalant. Een fles + leuke zaak zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral bubbelwater (€ 4,99) wordt Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het met twee in elkaar geschoven Minpunten naast de bel, in felle, blauwe let- een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar glazen op tafel gezet. Er wordt - nonchalante instrumenten als luit of klavecimbel, ters. «Onzemen huisspreuk», knikt dan was ze in een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte is niet ingeschonken, de glazen bediening waardoor automatisch in de sector Barbara. staat mijn gezin worden niet eens uit elkaar - kleine porties van de «Daar historische uitvoeringspraktijk voor en dat willen wij ook uitdragehaald. Daar zou ik notabene terecht komt. Gelukkig wordt juist daar gen. In je dooie eentje krijg je bijthuis mijn kinderen om kapitEngelands grootste componist op hanna niets voor mekaar. Zeker niet telen als ze op die manier helden als hetgedragen. op een dag eens goed fout pen de tafel te dekken. CATEGORIE loopt. Want dat vergeten velen: Internationale Gelukkig maar dat het eten Gelukzaligheid dat het van de ene dag op de ankeuken goed is. Want de bouillabaisVeelsoms muziekliefhebbers zijn met dit redere lelijk kan keren.» se (€ 17,80) is smakelijk en rijk pertoire in contact gekomen via de Britse Voorgerechten met mosselen, kokkel- kinderen hebben sopraan Emma Kirkby. Met haar PurcellVerwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. gevuld Zowat 3.000 jonge Vlaamse vanaf € Vanaf 7,50 tjes, scheermessen en stukken opnamen«Op rond141980 heeft zij veel voor de diabetes en dat aantal groeit nog. 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: oktober 2006 zalm. verbreiding van deze muziek betekend. keld. Het was allemaal erg ver- inderdaad goed te behandelen, werden we gevloerd: Maria bleek Hoofdgerechten Mijn entrecote 19,95) tonen is Hoewel Kirkby nog steeds kan in haar(€bloed kan het suikergehalte en emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze aan diabetes te lijden. Acht prachtig jaar warrend waar de insuline het vanaf €op 13,60 stug,moest maarzegoed zingen, zij twee maanden geleden peil tewat houden, in hetbereid. ziekte voor het leven’, hadden de dan men vermoedt. Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos lang waszoals ze een supergezonde snelst wordt opgenomen. Dat Het garnituur aan de karige in Den Haag demonstreerde, kunnen we gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd ook. ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag is insulinedokters bloem geweest en dan plots - bafgaat het vlugst via de buik, gespuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en dàt. Een week voor de diagnose Nagerechten kant. haar landgenote Carolyn Sampson begrip in dit ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, heb je al ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt moet ze nogzijn vijfwe keerniet perecht en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, moest Maria vaak bips. Ik droom ervan om ievanafvandaag € 6,50 Zodoende repertoire als abnormaal haar waardige opvolgster voldaan en besluit ik aan tot een vinger prikken omeentje de der dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar plassen en hadden we een urinekindje in het beschouwen. Sampson’s kort geleden kaasplankje (€ 8,95); voor ons dat beiden. Inziekenhuis de meeste haar bloedkrijg te meten enzo’n kunandere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘WaaromAlle staal binnengebracht. Een banale degeval diagnose moet verwerken, creditglucose cards in op het Zweedse cd-label Bis verschenen restaurants je er in een extra bord en bestek zelfbij dePavlov. canuleWeer was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie blaasontsteking, dachtvan ik.Purcell, Een onder zo’n cadeau te doen. Met opname van liederen bij,dagen maar niet diehippo nonchalance, die – helaas, voor haarhelaas pomp–vervangen. paar uren‘Victorious voor ik de Love’, uitslagisging 5.000 euro zou ik al zo’n de titel al doorhaar me-erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort ADRES uiteindelijkVoor toch inamper het bijgaande rapportcijfer tot een173 kinduitdrukking is dat een ongelooflijk pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige Spui halen, ik toevalligineen ta-staatNog hippo’s kunnen nige bezocht muziekliefhebber een vanaltijd.» komt. Terzijde:duizend van de menukaart op delaten webmet veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende verne waargelukzaligheid ik een jong meisje zag maken.» opperste beluisterd. site gebeurtenis. klopt niets. InKindede praktijk worden deels andere gerechTeneur ren moeten de spuiten ook zo het beter wordt. Je kan niet zegden, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten het hele ‘Hippo-idee’ in Telefoon 070 ten geserveerd, terwijl ookSinds Natuurlijk zingt de Nederlandse sode prijzen hoger zijn. Slordig. vroeg mogelijk zelf leren was metJohannette insuline. Omdat ver- «De hoofd heeft omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan 3622700 praan Zomerik‘Music for naaste a Een positief woordplaatvoor de Barbara’s huiswijnen (€ 3,30 perpostgevat, glas). We doen veelwit ziekenpleegaspirante ben, ik diecd lang gedreven op zoek naar while’, dat ook opherken Sampson’s staat.niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor drinken zowel als rosé is alsze rood en ze kunnen allemaal huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» GEOPEND de toets der kritiek ruim doorstaan. Wie zou de onbevangen schoonheid van zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Ma t/m woe. van Van de desserts worden we echt vrolijk. Ik heb een Tarte Tadit miniatuurtje willen missen. Er zijn halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, 11.00 tot 24.00 tin van peren (€ 7,70) die wel meer liederen die we bij beide zangereslekkerDe is,Valck: maar heel erg klein. inspuiten met insuline. Dat het op Marijn iedereen die uur, keuken tot sen aantreffen. ‘I attempt from Love’s Als het helemaal moet, schuif ik het complete nagerecht in een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken 22.00 uur open. één keer in mijn mond. En met Sickness to fly in Vain’ bijvoorbeeld, eigenlijk geldt dat ook Ook vooreen het nooit twee glazen cola mag drinBarbara Flamand. Do. t/m zat. van warme chocoladetaartje (€brief ontleend aan Purcell’s toneelmuziek bij 7,70),voor eenprins goddelijk toetje dat ken. Maria kan wel degelijk leven Filip en prinses 11.00 tot 01.00 souffléachtige eigenschappen ‘The Indian Queen’. Zoals veel liederen Johannette Zomer > Foto: PRals een ander kind, maar je moet heeft en waar vloeibare Mathilde ging dezede week op de uur, keuken tot chocolade zo uitdruipt, verrukkelijk. van Purcell gaat ook dit over liefdesverWas het ding maar voortdurend alert zijn. Bovenbus. vestigden daar een mooie carrière opklavecimbel. 23.00 uur open. twee keer zo groot geweest.«Ik val iedereen lastig, ja», lacht driet. ‘O, let me weep’, luidt de eerste theorbe (een grote luit) en dien moet iedereen uit de en omgebouwden. Het is de liederen Zondag van We zijn tegenwoordig voorBarbara. regel van een ander lied, ‘The Plaint’. Die musici zorgen tussen ving het slotakkoord nogal van de van het kind op de hoogte teeen programma dat het «Ik heb dan ook niets te door stuk- muziekleven in het zeventiende-eeuwse 11.00 tot 22.00 espresso macchiato (€ 2), niet Maar het wenen bij Purcell klinkt nooit van Purcell voor afwisseling te verwarren met latte zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo macontuur geopend chiato, want dit is een soortzettend huilerig. Hij is de meester van de troost- ken van enkele andere vroeg-barokke Londen dichterbij brengt. mini-cappuccino. dus graag dat Je ditkrijgt project Psychologe componisten te spelen, namelijk de Britrijke muziek. niet zo’n sloot warme melk,slaagt. maar een pittige koffie met een Mijn doortastendheid ook vruchten af.van Actrice «Maria is een tijdje naar een psyen Tobias INTERNET melkschuimkraagje. Het iswerpt Johannette Zomer weet zich volgende ten John Blow, John Jenkins een goede afsluiting een Johannette Zomer (sopraan) en La Primavera met lige spons waarop de kinderen «De diabetes van Jonckheere enmakkelijk voetbalchologe gegaan.muziek Ze moest dat sode Duitwww.pavlovweek in de Paleiskerk omringd door Hume en twee andere meesters, aardige maaltijd, die ons € Martine 107,79 kost, maar vrij van Purcell en anderen. Op donderdag 27 Maria heeft hun injecties kunnen inoefenen. haar, maar ook mijn leven flink lerhad Bjorn De Wilde willen meter wieso Nicola doen als ze kans wilde denhaag.nl de instrumentalisten van La Primavera, ser Thomas Baltzar en de Italiaan op diverse punten toch beter gekund. november, 20.15mauur, Paleiskerk. ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hiphoofdstad met als bezetting viool, viola da gamba, Matteis, die zich in de Engelse www.musantica.nl pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel Advertentie ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kindervinden en om boekje. De Bel wordt ook eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- Uziekte, kunt bijom ons troost terecht te voor afhaal en diner, catering en hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te feesten of partijen. gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben en meter ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en UPeter(s) vindt ons op de Danckertsstraat 37 (hoek Valeriusstraat) patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- Voor geworden. Nijlpaard in het Engels neemt u a.u.b. contact met ons op via reserveringen schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- telefoonnummer is hippo. Dat 070-362 klinkt als ‘hypo’, de 0185 of via www.myomay.nl / sen in het lichaam. Maria bleek er info@myomay.nl alleszins klaar voor, maar bleef toch ook nog een tijdje verder Elke donderdag vanaf 19.30 uur live jazz muziek naar de psychologe gaan. Ze had die begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG urcell op A

edragen

De ouderwetse kreeftensoep blijkt op; een knappe prestatie zo vroeg op de avond.

7

-

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

ASIAN TAPAS

The best Euro / Asian Fusion Restaurant of The Hague


14

16

Cultuur

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Jazz

Oranjekoorts stijgt Henning schildert Tweemaal John Marshall door Bert Jansma

anders gelezen, maar op Marshall’s eigen Internetsite vond ik dat hij een dag later in Tot jazzman-van-de-week kies ik vandaag Pavlov speelt. Dat moet dus zijn bij pianist Frans Elsen, ook een muzikale collega in de John Marshall. Een trompettist en bop. Met begeleiding van onder anderen flügelhornspeler die nooit de headlines Johnny Daly (bas) en Dan Nicholas (gitaar). haalde, maar wel altijd mooie muziek Zij zijn het die voor de vaste Pavlov-sessie maakt. Doet-ie al járen. In de late jaren op dinsdag (25/11) saxofonist David Lukács zeventig, vroege jaren tachtig bij de De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale uitnodigden. Lukács is een jonge musicus big bands van Buddy Rich en Lionel landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets met een fraai eigen geluid. “Alsof Coltrane lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal delang tri- als Hampton, daarnavoor vele in jaren Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune solist of debijwoonkamer. Het sucniet bestaan heeft”, karakteriseerde Mel Lewis’ fameuze Village het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een iemand zijn spel kortgeleden. En dat was Vanguard-big band. Sinds 1992 woont oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je bedoeld als positieve waardering voor Marshall in Keulen en daar heeft hij een ballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop Nationalgalerie architectEnLudwig In navolging van de traditionele diens ‘sound’ en benadering die niet ook datvan ene kleurtje. zelfs in de citeert in zijn werk vaak stijlkenmer- en eenvaste flap stek die je kan klapinomhoog de WDR (West Deutsche Mies van etalage der Rohe. van de seksshop kreeg de ken van grote meesters uit de kunst- pen. Rundfunk)-big «Precies een met de modernste meute mee wil. Nog band. brullende Nederland zou hem stijlkamers uit de 17de en 18de naast wat kanten lingerie ook historie, zoals Courbet en Van Gogh, leeuw», zegt zaakvoerder Gerard Over dit pop modernistische stadsgezicht twee opvallende optredens komende zeker moeten kennen, want Marshall een oranje boa of das om het en van de modernisten Matisse, Pi- den Herder, terwijl aan de kassa sliert eennog organische, bloemachtige eeuw geeft het Gemeentemuweek die tegen de jazz aanleunen. Op vormde een kwintet met ‘onze’ Ferdinand lijf. «We hebben zelfs oranje vienkele dametjes zo’n shirt kopen. vorm: Hennings signatuur ofwel de casso en Arp. In zijn ‘Blumenstilleben seum aan eigentijdse beeldend vrijdag de 21ste speelt bij Prospero (ISS, brators», zegt één de ver- No. 193’ is vooral de invloed van de «De voorbije weekdievlogen Povel. “Muziek de vlamze vande de bebop zogenaamde ‘Hennling’. Dievan sierlijke «Een de gewone, iedereen neemt ze mee.» ‘Hennling’koopsters. is bijna over geheleéén af-om strakke Bauhaus-architectuur in de deur uit, Kortenaerkade) de Argentijnse gitarist kunstenaars de opdracht om een brandende houdt”, schreef het Duitse de G-spot teenstimuleren en dan voorstelling zelf prominent aanwezig. beelding geschilderd lijkt zodoende Herman Romero die eerder optrad met Jazz Podium, “met een solo van Povel in hedendaagse stijlkamer te ontdrie ‘vibrerende kogels’ in de Anders dan de traditionele stijlka- Toeteren op welig nog onkruid dat de stad overcollega’s als Al di Meola, Paco de Lucia en ‘Ghost of a chance’ waarmee hij bewijst kleuren van de Nederlandse Helemaal klaar voor de strijd zijn woekert. Auto’s en gebouwen zijn mers – die altijd kunnen rekenen op de wikkelen. De eerste in deze reeks John McLaughlin. Dat moet dus ergens vlag.» Even later haalt het meisje de cafés. In Café Santé hangt het nog altijd, en waar dan ook, een top tenor geschilderd in sepia-achtige tinten oh’s en ah’s van oudere dames – valt interieurs is van de Duitse ‘gesamt’ twee kleine voetballetjes vol Povel met oranje alpenholatin, flamenco jazz in zitten. maakt deze oranjeentoeters. te zijn”. en Marshall zijn verwantJupilertussen tegen eennog okerachtige basiskleur. Diebo- Hennings eigentijdse grootstedelijke plafond ven die met eenbruingeel touwtje aan «Wie tien biertjes bestelt, kleurencombinatie van en el- exterieur-interieur niet in de categorie rens. in Romero was ook nog verantwoordelijk kunstenaar Anton Henning. Zijn de manier waarop zij hun muziek kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas paarsgrijs geeft het doek een nostal- behaaglijke of makkelijk behapbare Een pop in voor opname en productie van het Alicia Dynamisch, zonder de verd. Ze dienen om ‘in te brenKees behandelen. Jansen. Waarop hij eentje imposante ‘Blumenstilleben No. gisch tintje: het is alsof we terugkijken kunst. De vraag of dit wel een hedeneen seksKeyes-album dat een Grammy Award won. gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lanoten omver te blazen. Steeds weer op stijlkamer is wordt enkele chen. «Weet je dat deze gemaakt naar vervlogen tijden. Het doek komt 193’shop vultmet de gehele Projectenzaal. bekkenspieren. Daarvan krijg je daagse ten met ‘Miss Holland’ of door een voetIn Prospero wordt hij bijgestaan door de zoek naar nieuwe melodische uitstapjes oranje boa betwijfeld. Hoe Zo vielen zeker nieteen over als orgasme.» realistische blik op bezoekers beter balveldjesterk als hoofddeksel.» het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Uruguayaanse pianist Rodrigo González en dito die altijd in stijl blijven. Hagenaar te beluisteren in de trant van: de ‘Grossstad Berlin’ maar wel als de reacties zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. dit een oudedekleurenfoto van Rot- beslistHenk verbeelding van een spookstad, als de ‘Is goed, door Babeth Knol Pahlen. Leeuwenpak Toorenvliet bracht in het recente de zomer maar grote stormloop de Nederlanders te sponsovan het WK 2006 werden er bij onze en ‘de kleuren lelijk maar ren. Landverraad? gestolde herinnering aan beweging enop- terdam?’ Iets meer125.000 jazz valt te verwachten van devermoet nog komen. Hetzijn vertrouwen maar Wie toch iets minder extra tv-toestellen verleden op eenKan seriebest, cd’s van zijn Blue noorderburen bijis een jaren ‘70 feeling’. wel intrigeert. Henning (Berlijn, 1964) stelde zijn werk leven in deze stad. Wat in de wel ploeg een beetje zoek, hé. daarom zullen wij Marshall er niet minder gewonden naar de tri- passen kocht.Princess Nu zouden dat(Regentenkamer er liefst 175.00023/11), worden. Project al Jack label John samen met alsalsde Hennings doek in Nederland eerder tentoon in Tilburg Voor dit monumentale zerest gaanvan winnen, wordtoeuvre Ne- hard mee toeteren.» bune wilplaatste trekken, NetPas was het alleen maar omdat Karel Boehlee andere, veelal Haagse, ‘boppers’. Met it werk zijnenverwarrende (De Pont) en Amsterdam (galerie Vous Henning twee ‘mintrexen’, derland weermet te klein kleurt het Op de kers op de taart, het typische kan terechtkubusbij de lo- doet De elektronicaketens zien de Nederlanders dus erte degraag pianistwinnen. is. Hij enWant zangeres trio van Robnog Agerbeek, sfeer een oranje.» beroep op kennis en oranjehet /ge- retro Etes Ici). Zijn werk, een combinatie vormige zitmeubelskalewaaruit land massaal gebak, is pianist het wel even met maar al ‘feestwinkel’ naastSimone de verkoop meer dan op het ervaren van wachten. van schilder-, beeldhouw- en installa- woonlijk/ hel licht straalt. Of liever begrip, Pormes zetten hetde prinsessen-project op, Winkelketen Blokker «Vanaf week gaan ook kleine tapinstallaties, drummer Petervolgende Ypma en met een septetvan televisies schoonheid. tiekunst is nu voor het eerst te zien in zou moeten stralen, want de lampen pure schaart zich alvast verkopen we deErik oranje tompoes», voor op het werklaten en zelfs waarin ze radio’s poëzie en muziek willen van pianist Doelman die daarvoor frituurpannen, ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zijn uit. Alleen een rij tl-buizen beDen Haag. samensmelten in eigen, zacht-intieme composities van Cole Porter arrangeerde. Neder«Zelfs bij een bakje koffie kun je zoete broodjes over de toonbank. Neem daar Interieurinstallatie ‘Blumenstilleben licht het doek van bovenaf, wat een Anton achter Henninghet ‘Blumenstilleben No. 193, t/m composities. Ook al worden en dieprullaria gespeeldbij, John Marshall dus, is op zaterdag 22nog eens elfsupporteren.» de vele merchandising No. 193’ wordt gedomineerd door een vervreemdend effect geeft; zoals het 25/1/ 2009 landse in Gemeentemuseum Den Haag, Stad- danDie in een tienmans-formatie waarin ook dan kom je deflinke volgende weken voor de non-food november te horen in de Regentenkamer, elf meter breed schilderij. Daarop is licht vlak voor een flinke onweersbui. houderslaan 41, Den Haag. Geopend: Dinsdag extra omzet van 70 tot(en 80sax miljoen euro. een stadsgezicht te zien, met een brede De verwijzing naar het verleden komt t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. van Gorp zingt speelt), en begeleid door het trio van pianist Rob op eenLodewijk Opvallend dat het allemaal weg met auto’s. In een modernistisch nog op een andere manier dan in de Informatie: www.gemeentemuseum.nl PeterisTiehuis tetijdens horen ishet opEK deook gitaar. van Kreeveld. Ik heb het nog nergens ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote gebouw herkennen we Berlijnse Neue voorstelling tot uitdrukking. Henning of 070 - 338 12 19 plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.» tige wendingen ruim op doek. Goecke Maar evenals in de muziek – een afwisbewegingen worden ondersteund door Het programma ‘Said and Done’ tekent en krast met bruin en zwart krijt seling van Beethoven’s troostrijke Strijkeen volkomen statisch onderlijf dat als Gevoelig van Nederlands Dans Theater 2 duistere prenten. Kylián hanteert een kwartet Opus 18 met Haubrich’s onheileen houder fungeert.De Maar soms komen supermarktkefijne pen met Oost-Indische inkt en com- spellende elektronische klanken – zijn er de rappe voetjes in beweging naar is in alle opzichten een voltreffer: tens doen ookom gretig bineert dat met waterverf. Het zwarte in de dans momenten van rust – waarin een ander deel van het aan podium te schiemee de oranjemet intrigerend en verfijnd werk lijnenspel is geplaatst in een veld van de dansers een harmonieus duet uitvoeten. Half duisterkoorts. gehouden Albertbelichting Heijn liet ijl en ijzig lichtblauw en grijs. Ondanks ren. Zodat ook het publiek op adem kan geeft deze ‘dwangneurotische dans’ — een van de hedendaagse choreogra24 miljoen Welpies verschil in stijl zijn alle werken te zien komen. Want al is Kylián’s danstaal zelfs mysterieus aanzien. dansers lijken pluchenDe mini-leeuwtjes —in fen Lightfoot León, Jiri Kylián en als abstract expressionistisch; alle ma- in verwrongen vorm altijd nog helder, ‘Nichts’ hybriden – tussen enzulmamaken die ze inmens winkels lenmens uitdelen. Volgens een stukers putten uit hun eigen of algemene fijn en elegant, het totaalbeeld van ‘Gods chine, tussen en vogel, tussen dier nieuwkomer Marco Goecke, dat die van marktonderzoeksbudiepe emoties zonder deze concreet of and Dogs’ is beklemmend. Een vondst en plant. Soms wordt één van hen zelfs wordt uitgevoerd door een keur de EK-gekte de suis een beeldprojectie (Tatsuo Anemi, anekdotisch uit te werken. gevangenreau in Gfk eenkan bruin ritselend bospermarkten liefstGoecke 45 miljoen Ik zou Kylian’s ‘Gods and Dogs’ als Daniel Bisig) die de metamorfose van schage. Mooi is hoe de euro gekteopbevan internationaal jong danstalent. brengen. is dan ook van uitgeslomiddenpaneel willen zien, als promi- dinosauriër in wolf in hellehond toont, zweertNiet metmeedoen, warme pianojazz Keith De NDT 2 ‘ers combineren hun ten. «Het keert zelfs tegenmet je als er niet nentste met de meeste diepgang. Net onder een continu dreigend walsritme. Jarret en zich aanwakkert dejeduistere aan meedoet» Joop Holla van Gfk. van «De Neals in de Japanse butoh dans – waardoor Indrukwekkend. zwoele zegt underground sound Jimi degelijke academische achterderlandse consument is daar zeer gevoelig voor. de choreograaf beïnvloed lijkt – gaat Voorheen maakte Kylián voor de jonHendrix. grond moeiteloos met de veeleiIn het Goecke’s verleden was al duidelijk teismerken datJe dit werk over de soms flinterdunne kies van NDT 2 altijd speelse stukken. dansuniversum krachtig. consumenten vanzien winkel om boodscheidslijn tussen normaal zijn en waan- ‘Gods and Dogs’ past evenwel in zijn kunt hem als wisselen een erflater van de sende originaliteit en eigenheid schappen te doen als blijkt dat hun winkel niets zinnig worden. Dat komt pregnant tot NDT 1 balletten van de laatste tien jaar. Duitse expressionisten, maar eentje die (CSG) extra biedt.» vanStraks deze eigentijdse makers. Deze NDT 2‘ers weten goed raad met uitdrukking in een ook esthetisch geabstract werkt en weet heeft van conlopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers zien prachtig decor, een ontwerp van de Kylián’s ‘unfinished work’ en geven er ceptuele kunst. ‘Nichts’ heeft daarbij Japanner Atsushi Kitagawara en Kylián; de juiste finishing touch aan, vooral Jin een symbolistische inslag, wat boeiend door Isabella Lanz eye catcher daarin is een metaalkleurig Young Won, Idan Sharabi en Roger Van is. De zwakte is hier de lengte - van een dat als een zee kan golven der Poel. half uur. Dat is zonder expliciet dragend Het programma ‘Said and Done’ biedt kralengordijn AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK verhaal eronder net te lang. met Lighfoot León’s ‘Said and Done’ en dat innerlijke onrust verbeeldt. Het (2001), Kylián’s ‘Gods and Dogs’ en licht (Kees Tjebbes) kleurt de kolkende Mysterieus Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk Goecke’s ‘Nichts’ een samenhangende massa tot slot goudgeel. Kylián betovert Intrigerend, maar niet helemaal beDe Amerikaanse Democratische par-Programma: ‘Said and Done’ (‘Said and Done’, uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastde kijkers door de dan- vredigend was Goecke’s ‘Nichts’. Het danstriptiek overplan onsstelt bestaan; over onze de zinnen tij staat vandaag voor een zware be- ‘Nichts’, ‘Gods and Dogs’) gesteld. Dat een aantal herbestemmingen en aanvan passingen van soms niets te laten opduiken Nederlandse publiek kent deze jonge noden, duistere driften voor en insers slissing. Ze moet bepalen of de stem-Door Nederlands Dans Theater 2. Te zien: 12 t/m de verlangens, stedenbouwkundige voorschriften delen van uit de het gemeenten weis opnieuw ook idiotie. Openelk van de drie danspa- en ook weer te laten oplossen.InAlsof Duitse maker tot nu toe uitsluitend Maldegem Eeklo. men van de voorverkiezingen in Mi- 14 dec, en 21 dec (galavoorstelling met aangeTurkije grote ongerustheid ontstaan via over aan hallucinaties lijden, ditstilaan balletvervagende nelenDezijn dezeRegering existentiële met beslissing het Scapino Ballet. Goecke’s debuutchigan en Florida alsnog meegeteld past programma) Lucent Danstheater: www. scheiding tussen Kerk en Staat. Vlaamse zal pas zaken een definitieve nemen over het plan wat inde plek is. DeAanleiding bewegin- zijn een andere techniekonderzoek en in een andere werk bij NDT wijkt amper af vanvan zijn worden. Een positief antwoord zou nederlandsdanstheater.nl of (070) 8800333. NDT nieuwe verregaande richtlijnen het na een openbaar dat loopt van 23 thematisch juni tot en metop 21zijn augustus Hillary Clinton (foto) een laatste wa- 1: Programma Petit Mort: met wereldpremière Directoraat voor Religieuze gen vanHet deplan dansers – solo, (dubbel)duet stijl uitgewerkt. Paul en Sol deelnemen. andere werk. Zaken, Goeckeeen is staatsinstelling. een specialist 2008. Elke burger kanLightfoot aan dat onderzoek ligt tijdens terkansje geven om de strijd tegen Medhi Walerski, ‘Petite Mort’ (Kylian), ‘Visions periode op kwasten de volgende inzage: – zijn gebroken en toch vloeiend, fragiel in razendsnelle, vlijmscherpe, korte en León die dopen hun inplaatsen olieverfteren in het zwartwitte gemeentehuis dansschildering van Maldegem en Eeklo; Barack te .winnen. Maar Het elkaar gebruik van deodorant parfum buitenshuis is uit Scène uit en sterk. Ze kronkelen soms om zetten• hun vaak gebrokenof bewegingen – met arFugitives’ (Van Manen). 27 t/m 29 nov, 19, 20 dec, ‘GodsObama and Dogs’ • bij de afdeling Ruimtelijke van het Departement den boze. lichaamsvormen moetenDie goed > Foto:waarschijnlijk heen alsof hunRuimtelijke zenuwstelsel geraakt is. Vrouwelijke met ferme dynamische vegen Planning en krachmen, handen, hoofd en schouders. 21 dec (gala). Daisy Komen bijt ze in het zand. Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloAdvertentie U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdawww.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parindienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

hedendaagse nostalgie Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Danstriptiek over ons bestaan

V. Hoytemastraat 105 2596 EP Den Haag

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

WOUDT

Exclusieve Damesmode

Max Mara Trussardi Girbaud

U O B VER

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

P O S WING Katharina Hovman Antonio Fusco Fabiana Filippi

G N I ADD RUIM Hich Riani


Cultuur weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

17

15

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

Prachtige Medea van Ariane Schluter door Bert Jansma

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ‘Medea’ bij het Nationale Toneel is een ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes prachtig voorbeeld hoe de meer dan levensgrote figuren uit de klassieke traleert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Bargedie recht te doen én tegelijkertijd een hedendaagse en spannende voorstelling bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere te maken. Razend spannend zelfs, want in de regie Mavan Johan Doesburg zit je een project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje dikke anderhalf uur op het puntje van je ria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat stoel zette bij Euripides’ verhaal van de vrouw die haar geliefde Jason kwijt raakt en het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat haar twee kinderen vermoordt. kracht van deze ‘Medea’ ligt in een de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. IkDe wil iets ideaal samenspel van theatrale elementen. Het ensemble acteurs zonder één doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En zwakke plek, het schitterende toneelbeeld van Tom Schenk met zijn verdroogde dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

aarde en een enorme spiegelwand waarin steeds meer gaten zullen vallen. Met daarbinnen een subtiele projectie van twee speels tegen de hemel bewegende vliegers die Medea’s kinderen suggereren. Waardoor dat klassieke probleem van kinderen op het toneel ook van de

IK VAL Van hippie tot yuppie IEDEREEN LASTIG Ariane Schluter als Medea en Peter Blok in de rol van Jason. > Foto: Leo van Velzen

baan is. Met muziek van Alain van Zeveren die met een thema op basklarinet het drama aanzet en uitblaast. Tel daarbij het klassieke koor van drie actrices die op een geraffineerde manier samen én alleen hun teksten zeggen en je hebt een voorstelling die op scherp staat door zijn helderheid. Hoe goed Peter Blok ook is als de uiteindelijk tragische opportunist Jason, hoe overtuigend de min van Mirjam Stolwijk, het bodeverhaal van Vincent Linthorst of de Kreon van Peter Bolhuis ook zijn, dit is de voorstelling van Ariane Schlüter in de titelrol. In de figuur die zij neerzet, zijn die helderheid en moderniteit samengebald. Zij maakt invoelbaar hoe deze vrouw tot haar verschrikkelijke daad komt. Ze heeft haar land verlaten voor een man, voor die man misdaden begaan en dan laat die man haar in de steek. Dat kan ze niet begrijpen, ze is gevangen in woede, onmacht en onbegrip, en groeit toe naar die kindermoord als uiterste consequentie in haar aangetaste bestaan.

Als haar leven geen waarde meer heeft, dan moet ook álles uitgewist worden. Radicaal, over haar eigen, verschrikkelijke pijn heen. Ariane Schlüter dwingt je om zo met haar mee te denken en om mee te gaan op haar weg naar die daad. Door haar nuances in tekstbehandeling is het alsof Euripides dit gisteren geschreven heeft. Door haar lichaamstaal legt ze een emotionele verbinding tussen mythische gestalte en grijpbare realiteit. Een sterke moderne vrouw, doelgericht, ‘partner in crime’ en gelijke van de man. En – paradoxaal – tegelijkertijd een kwetsbare moeder. Zij maakt dat je aan haar kant staat, je hangt aan haar lippen, je denkt: ze heeft verdomme gelijk. Tot die daad. Schitterend wanneer je als actrice die tragische en o zo moeilijke weg waar kan maken. Medea van Euripides. Regie Johan Doesburg . Vormgeving Tom Schenk. Boekeloo. Te zien in de KoninjklijkeSchouwburg: 1/12 t/m 4/12, 5/1 en 6/1, 12/1 en 13/1. Zie www.nationaletoneel.nl

Steve Reich, minimalist:

door Aad van der Ven

Het meest consequente voorbeeld van ming’ (1971), ‘Music for Eighteen Inhet ‘minimale componeren’ – gevari- struments’ (1976) en ‘Music for a Large Kurt Weill, de componist van de ‘Drei- eerde herhaling, canon etc. – treffen we Ensemble’ (1979), stukken uit de jaren groschenoper’, zei het al in de jaren niet bij Reich aan, maar bij Philip Glass, zeventig, die model stonden voor het twintig van de vorige eeuw: “Wanneer die in het midden van de jaren zeventig genre en die de componist in die tijd zelf musici alles hebben gekregen wat ze zijn doorbraak beleefde met de opera met zijn ensemble placht uit te voeren. zich in hun stoutste dromen konden ‘Einstein on the beach’, geregisseerd Reich’s ‘Music for 18 Musicians’ is voorstellen, beginnen ze weer bij het be- door Robert Wilson. Niet voor niets is volgens John Adams het meest gedegin”. We nemen aan dat hij met musici ze vooral succesvol gebleken als achter- tailleerd uitgewerkte voorbeeld van componisten bedoelde. Dat wil zeggen grond bij theater en film, de muziek van minimal music in haar oorspronkelijke Glass. zich niet op, is voor al- uiteraard componisten, diewe – zoals herhaaldelijk zuiveregeen vorm. neur: dat het pret-Meer dan welk ander lone can do so En ik voel het Ze medringt nog denken: ziekte is, maar daar together we ‘Het toch ze- tige endát nogniet watzijn, bruikbaar. Zelfstandig gebeurd is little, – op een toenemende com-zal les stuk dat heeft het tezijn reputatie als richting genwoordig toch vanallespersoonlijkheid aan te do so reageerden much’. ker?!’. hetze ziekenhuis kregen zich moeilijk handhaven. plexiteit in can de muziek door Inkan gevende in dit genre uitkijkenHet metis deze partituur, die Geen schijntevan kans we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje heel simpele stukken gaan schrijven. gevestigd. dag trouw insu- in zijn veelbesproken deze geval. bood-Wediabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elkeRichard Erik Satie isdat eenjebekend kun- Vormen Taruskin line prikken hup - alles onder of Western Music’ als schap kan teruggaan. missen maar te behandelen, le- Reich nen ook veel verder Want perfect History De benadering van Steve was van en ‘Oxford Uit dit soort reacties wanneer be- venslang danafwel. kreeg encontrole.’ over de wending diejedeopmuziek nam, meet voorbeeld van deze richting in de naaan Maria intellectueler grilliger. Hij leerde ik dat - enmuziek vooral analyseert. Het is ook zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen bracht ook een baxter aangena de Renaissance met zijn ingenieuze oorlogse zijn muziek in verband met het diabetes van deze ziektewaarin op het alles wat Reich tot die Deze woorden schitteren pront legd. Het‘minimalisme’ was ernstig. Had ze nog meerstemmigheid vaarwel te hebben het werk zoals dat in de de impact jaren zesleven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, blauwe leteen paar weken zo rondgelopen, gezegd, kan hetzelfde worden gezegd. bij elkaar komt. tig werd gebruikt voor beeldende kunst. tijd had ontwikkeld onderschat is Musicians’ op de ‘Dag ters. huisspreuk», knikt dan wasDat ze in coma gesukMaar«Onze het vandaag de dag bekendste DatSuikerziekte ‘Music for 18 wileen zeggen kunst, die voor een grootwordt. Barbara. «Daar gezin die in- deel bestaat uit simpele geometrische in de Branding’ wordt gecombineerd voorbeeld vanstaat een mijn stroming, voor en dat willen wij ook uitdratellectualisme de rug toekeerde en vormen, waarbij contrasten zijn ver- met muziek van uitgerekend Elliott gen. In je dooie eentje krijg je bijterugviel op het muzikale materiaal meden (Soll LeWitt, Frank Stella in zijn Carter is overigens nogal pikant. Want na niets voor mekaar. Zeker niet inhet zijn basale vorm,fout is natuur- werk van voor 1970). Reich bleef, in te- het was deze grootvader van de Ameals opmeest een dag eens goed lijk de Amerikaanse ‘minimal loopt. Want dat vergeten velen: music’. genstelling tot Glass, ook niet hangen rikaanse muzikale avant-garde, die de Een paar verschuivend in het basale minimalisme van de jaren herhalingstechniek van de minimalisdat het vannoten de enehier, dag een op de anritme daar, zo kan begon het ongeveer. Een zeventig. Hij voegde er geleidelijk meer ten vergeleek met die van de methodes dere soms lelijk keren.» ‘aap-noot-mies voor beginnelingen’, elementen aan toe. bij het hedendaagse adverteren: “Het zoals iemand de stijl omschreef, die ge- Werken als ‘Desert Music’ en ‘Tehil- heeft gevaarlijke aspecten. MinimalisVerwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben zien kan«Op worden als een 2006 reactie op de lim’ zijn kleurrijker en complexer. Ze ten zijn zich niet bewust van deen grotere diabetes dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: 14 oktober Europese avant-garde, met zijn seriële van het leven”. dan ookerg meer van inderdaad goeddimensies te behandelen, keld. Hethebben was allemaal ver-de pretentie werden we gevloerd: Maria bleek technieken. herontdekking het concertmuziek dan zijn stukken. maar er komt veel meer bij kijken met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het warrend en emotioneel. ‘Eenvroege aan diabetes ‘De te lijden. Acht jaar van ritme als ze pulserende kracht’, schreef ie- voor Hetzelfde geldt voor hun Branding Ensemble je met ‘Music forheel 18 Musicians’ van soms gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat dan men vermoedt. Wanneer ziekte het leven’, hadden de geestverwante lang was een supergezonde mandgeweest anders.en dan plots - baf- dokters gezegd Nederlandse collegaDat Louisals Andriessen, Steve Reich. Op zaterdag 29 november, 16.30 Steve muzikaal intellectualisme de rug toegekeerd. begin vier keer per dag insulineook. ‘Heb ik dieuur, pomp ook nog no- Reich: volwassene gediagnosticeerd tegen Maria. bloem gaat het vlugst via de buik, gespuiten/Hollandse toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en dig als ik oma ben, mama?, vraagt wordt met diabetes, je al ge-www.dagindebranding.nl begrip vatte ze niet‘Hoketus’ dàt. Een week voor diagnosemusic’ Niet toevallig is dede‘minimal in ‘levenslang’ wiens minimal-achtige even> Foto: Eyevine Hoogte Theaterheb De Regentes. van het leven: je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ieenvan wil zeeens nog altijd niet vatten. Devanproefd moest Maria abnormaal vaak één Amerika ontstaan. Steve Reich, het uitgangspunt een nieuwe eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis daarvoor was ze De nogjongere zoals alleAmerikaan plassen en hadden we een urine- dag de bekendste vertegenwoordigers van stijl werd. John gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, geweest en nu staal Een banale andere het binnengebracht. genre, schreef: “Stockhausen, Berio kinderen Adams, aanvankelijk op het pad van kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met Dat maakte blaasontsteking, ik.volstrekt Een was en Boulez gavendacht op een eer-ze plots Glassanders. en Reich, zou zich feld. nog Een verder dathippie op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n verdrietigverwijderen. en opstandig.‘From paar voorweer ik dewat uitslag ging haar lijkeuren manier het betekende deerg daarvan to pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht toevallig een ta- Nog stukken van ik een gebombardeerd con-altijd.» yuppie’, zoals iemand de ontwikkeling met veelvan beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar jong meisje zag tinent na ik deeen Tweede Wereldoorlog op van het genre – en de verschuiving Teneur moeten spuiten ook zo componisten hetnieuw beter muziekensemble. wordt. Je kan nietHet zeg-richtren den, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in te rapen. Maar voor een Amerikaan in de receptie – eens omschreef. Den Haag heeft een zich op werkdevan hedendaagse en het heet Branding mogelijk zelfleiding leren plaatgendie datontleend het ooit over gaat. Je kan uiteraard nog was met Omdat ik ver- dat Barbara’s hoofd heeftmuziek, postgevat, «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar Ensemble, 1948, of insuline. 1958, of 1968 volhouden we een naam is aan de ‘Dag in devroeg Branding’. Bij de van dit festival voor nieuwe dat sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar dat je het samen kinderen. pleegaspirante herken ik die zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor daardoor nogben, steeds leven in de lang sfeernietEenvoud vier maal per jaaralleen wordtzeggen gehouden, leefde al geruime tijd de wens zelf over een groep musici te kunnen beschikken. huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» van de angst is een leugen, een muzi- Toen Steve Reich vijf jaar geleden naar Tijdens de tiende editie van dit evenement op zaterdag 29 november, maakt de groep zijn debuut met ‘Music for 18 zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, kale leugen”. Reich en zijn geestver- Den Haag kwam als gastcomponist van Musicians’ van Steve Reich. De opzet van het ensemble is flexibel. Het wordt telkens samengesteld op basis van de halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, wanten zetten de deur open voor de het Koninklijk Conservatorium bezetting die een groep instrumentalisten zei cominspuiten met insuline. Dat het opbepaalde composities vereisen. In het stuk van Steve Reich treden behalve Marijn De Valck: iedereen die jazz, de bebop en de popmuziek. Zij ponist Cornelis de Bondt over ook vier zangeressen op. hem: “Ik een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken componeerden ‘grote-stads-muziek’. bewonder de vroege stukken. tiende Dag in de Branding gaat aan de uitvoering van ‘Music for 18 Musicians’ Theater De Regentes een Daarin nooit twee glazen Tijdens cola magdedrinmetin Barbara Flamand. Ook een “Hij heeft in de nieuwe muziek een vallen vorm en inhoud samen. van leerlingen van het Koninklijk Conservatorium vooraf. Zij brengen muziek tenvoor gehore twee andere ken. Later, Maria in kan weloptreden degelijk leven brief prinsvan Filip en prinses zekere lijfelijkheid teruggebracht”, zei ‘Desert Music’ bijvoorbeeld, honderd jaar. week op de werd hij kind,Amerikaanse als een ander maar je moetcomponisten: Charles Ives en Elliott Carter. De laatste wordt volgende maand Mathilde ging deze de Nederlandse componist Cornelis de steeds meer mainstream. Die de dag worden in Korzo dansproducties (Neel Verdoorn, Ederson Rodrigues Xavier) kant van alertLater voortdurend zijn.op Bovenbus. opgevoerd en speelt het Bondt over Reich. Ze is ook sterk zake- Reich interesseert me niet dien Residentie Orkest in de Philipszaal muziek van Robin de Raaff en Alexander Skrjabin.«Ik Het de Johan zo”. moet Er zijn iedereen uit de omgevaldoor iedereen lastig,Wagenaar ja», lacht lijk, die muziek. Reinbert de Leeuw, een meer muziekliefhebbers, die Stichting aangestuurde festival wordt afgesloten in het Paard van Troje, waar het Commodore tunes dekind op vingjuist van het de hoogte te Barbara.64 «IkOrchestra heb dan ook nietsvan te enthousiast Reich-vertolker: “Er valt eenvoud en de radicaliteit van klassieke computergames laat horen. zijnde énvroege meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontnauwelijks iets te interpreteren. Je moet ‘minimal music’ appreciëren. Als het om zettend graag dat dit project Psychologe gewoon doen wat er staat”. Steve Reich gaat, prefereren zij ‘Drumslaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psychologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalAdvertenties wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipParimar / DeDat Boekenmarkt ken op een insulinepompje. derbreking voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt ervoor ze zich 17a, Korte dat Molenstraat 2513BM Dengenomen Haag Carlton Ambassador Op dinsdag 9 december om 20:00 uur opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel niet langer elke dag moet di. t/m vr. inspui11.00-18.00medische za. 10.30-17.00 Hotel, Sophialaan 2, psychologe zullen de delegatie van de Alliance met hun te introduceren in een kinderte klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan ten. Een onderzoekt 070-3.65.82.26 e-mailnog info@parimar.nl :Zcl^c`Zakda@ZghiVgi^`ZaZc!aZj`Z`VYdÉhZc en om boekje. De Bel wordt ook ereDen Haag dan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden Française in Nederland, de Alliance kZaZ^YZZ…ckddgYZ`dbZcYZ[ZZhiYV\Zc# hun agressie op kwijt te kunnen.» Giacometti/Cartier-Bresson. € 19,95 formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, (opening deuren Française van Den Haag en de Stichting over de ziekte. Ik ben gin, nee?» want vanaf dat ogenblik je vergaren Pierre Wind.word Keukenkoning. € 7,90 L^_kZg`deZcVaaZhkddgYZiV[Za!lVVgdcYZghZgk^ZoZc! vanaf 19:45uur). Politiek Café (www.politiekcafe.com) ook begonnen ook zichtbaar A.een diabetesHofstede. Nederlandse meubelen 1700-1830.met een blog en Peter(s) en meter iV[Zaa^ccZc!WZhiZ``Zc!hX]VaZc!iV[ZaYZXdgVi^Z!`VcYZaVVgh! Toegang is gratis maar de historicus en geograaf Professor patïent. Ze bekijkt ook of het nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Van € 49,95 voorkind € 19,90 zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een Vci^Z`ZiV[ZaVXXZhhd^gZhZcgZaVi^Z\ZhX]Zc`Zc# rum.be, over de zelfredzaamheid reserveren is verplicht: in het Engels Yves Lacoste ontvangen voor een conE.S. Curtis. Nativebeland native people. waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard Dd`YZbZjWZaho^_cZZcdcYZgYZZakVc]ZiVhhdgi^bZci# schikt om zelf deVan canule te plaatinfo@politiekcafé.com € 65,- voor € 29,90 kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de ferentie in het Frans, genaamd: GeopoKVc=dniZbVhigVVi]dZ`EVja<VWg^…ahigVVi sen in het lichaam. Maria bleek er legacy. Bob Marley. His musical of op 070-362 15 23. litiek van het Middellandse-Zeegebied alleszins klaar voor, maar bleef '*.+K<9Zc=VV\™I%,%(')%'-& Van € 37,50 voor € 12,50 (Géopolitique de la Méditerranée). de toch ook nog een tijdje verder KVc=d\ZcYdgehhigVVi&+;™'')'@OLVhhZcVVg™I%,%*&)*)%% naar de psychologewww.parimar.nl gaan. Ze had lll#YZiV[ZaYVbZ#ca die begeleiding nodig omdat ze

A

Adv 108x55 alliance.indd 1

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Nieuw ensemble voor Dag in de Branding Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Christmas Special 2008

19-11-2008 12:29:11


16

16

Cultuur

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

ÉÉN EK-MATCH EN NEDERLAND WORDT ‘Benjamins bruid’, eenWINNEN Haags-Indische roman van Yvonne Keuls GEK

Over verlies en omgaan met verraad Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winover de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» broken. Geen handelszaak CHRIS SNICK Inmiddels weet tout Den Haag het: die geen oranje attri-

Oranjekoorts stijgt

de nieuwe roman van Yvonne Keuls is verschenen. Afgelopen zondag zat de Koninklijke Schouwburg bomvol tijdens de speciale editie van De Kersentuin, de culturele talkshow. Gastheer Jan Paul Bresser ontving La Keuls en door haar gekozen gasten, voor het oog en oor van familie, vrienden, jaloerse auteurs en een trouwe schare lezers en lezeressen. Het zat toch niet haar laatste roman zijn? “Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar wat er komt, zal de oorsprong hebben in dit boek”. door Vilan van de Loo

In ‘Benjamins bruid’ vertelt Yvonne Keuls verschillende geschiedenissen. Die van Indische tantes, de homoscene van Scheveningen, Vietnamveteranen en feministes, de tijdgeest van de jaren ’60, ’70 en ’80 en dan zijn er ook nog duizend vrije geesten die allemaal op de een of andere manier Eeniets popmet in kunst te maken hebben. seksDateen heeft Benjamin, de man uit de titel shop zeker: zijnmet eenzaamheid, zijn onvermogen boaof een geliefde te wortelen, om oranje in een huis en dito de hele misère van zijn leven verheft hij hoedje.Dat vermogen richt hij ook op tot kunst. Dolores, de vrouwelijke hoofdpersoon. Tegen haar zegt Benjamin: “Geloof me, het toeval heeft ons samengebracht, laat mij mijn gang gaan. Vertrouw me. Ik haal het schoonste bij jou naar boven, vertrouw mijn smaak”. Dolores en Benjamin koesteren het idee van het verfraaibare leven, en daar ziet Yvonne Keuls de waarde van in. Ze zegt: “Hoe je leven ook is, je mag niet kapot gaan aan jezelf. Benjamin schaft dure maatschoenen aan, hij draagt glacé handschoenen. Waarom? Ken je die advertenties ‘omdat je het waard bent?’ Dat moet je durven zeggen tegen je spiegelbeeld, anders ben je een verloren mens”. Het klinkt zwaar op de hand, terwijl ‘Benjamins Bruid’ toch een vrolijk boek is. Dat wil zeggen, tijdens het lezen. Dan zijn de dialogen geestig, de terzijdes vaak vermakelijk en daarbij zijn er genoeg anekdotes die ervoor zorgen dat de toon lichtvoetig is en de stijl soepel. Heerlijk proza, tot de roman dichtgeslagen is. Want dan komt de mokerslag van de inhoud. Meer dan ooit tevoren schrijft Yvonne Keuls over verlies, over mensen die nergens een blijvend thuis hebben, over omgaan met verraad wanneer je iemand vertrouwt. Dat thema zit ook in eerdere romans, ook in ‘Mevrouw mijn moeder’, maar in ‘Benjamins Bruid’ gaat het verlies dieper. Dit schrijnt. Want hoe moet je liefhebben om bestand te zijn tegen elk

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje toeters. rens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te laten met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan zit met de verkoop? «Betrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen vergewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hé. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. bune wil trekken, Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.» kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens zien de Nederlanders dus oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land massaal oranje.» maar al te graag winnen. Want naast de verkoop De presentatie van een boek van Yvonne Keuls gaat niet ongemerkt voorbij. Eerst een complete show«Vanaf in een afgeladen en vervolgens met tachtig intimi en Winkelketen Blokker wachten. volgendeschouwburg week van televisies een gaanrijsttafel ook de kleine tapinstallaties, vrienden bij Sarinah. Yvonne Keuls aldaar temidden van haar kleinkinderen. > Foto: C&R verkopen we de oranje tompoes», schaart zich alvast frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als achter het Nedereen bakje koffie je zoete “Ik broodjes toonbank. Neem daar verraad? Zoals je een kunstwerk lief hebt, het scheppende lees over graagderomans van Margerite werk waar je als auteur «Zelfs leden:bij“Victor Ido vind ikkun geweldig. Zijn landse supporteren.» nog eens de vele merchandising en prullaria oppert Keuls ergens in de roman, zonder toe verplicht Yourcenar, want zij verbindt ook eenbij, fabent.elfBenjamin is ten dele dan roman ‘De Paupers’ is een meesterwerk. dan kom je de volgende weken voorland. de non-food voorwaarden te stellen, zonder verwach- een bijzondere jongen die ik vroeger in Maria Dermoût lees en herlees ik al mijn miliegeschiedenis met een Ze heeft op eeneen extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. tingen te koesteren. Een romantisch ide- Theater Goldmund, naast Pepijn, een hele leven, vooral haar verhaal uit ‘De heldere manier van schrijven, daar Opvallend het tijdens EKmathematische ook allemaal aal, dat vaak worstelt met de werkelijk- Sonneveld-hommage heb zien zingen. Zo Tienduizend dingen’ over de professor streefisikdat ook naar. Dathet is het zijn.was «Vooral de grote heid, zowel in als buiten deze roman. begaafd. En zo verloren. Hij raakte me”. en zijn gids radèn Mas Soeprapto. Hoe de ietsje in mij,meer mijnmag vader wiskundeleraar, plasmaenmijn lcd-televisies doen Yvonne: “Je redt het alleen als je durft te “De homowereld heb ik indertijd zelf professor al die theoretische kennis bezit ik besluit wat doel is en hoehet ikdan daar goed», zegt Henk Kok, directeur hopen. Daarin vind je veerkracht. Dolores betreden en een aantal van de mannen is maar geen wijsheid. Soeprapto, die als moet komen. Als er poëzie in mijn taal zit, van van de Raad Nederlandse voelt zich verraden door de Alzheimer, hier geweest, bij mij thuis aan tafel om te Indonesisch student op elke vraag van de heb ik dat geërfd mijn moeder”. Detailhandel. «Mensen kijdoor degenen die ze koesterde, maar ze praten en te eten. We hebben samen veel professor ‘ja’ zegt, terwijl hij soms ‘nee’ benu even niet meer blijft hopen op een beter leven. Hoop is gelachen om het leven. Of ik zelf…? Nee, doelt, waardoor de professor in totaal on- Nu ‘Benjamins ken Bruid’ verschenen is, op een paar honderd een vorm van geluk. Het uitzicht op meer helemaal niet. Ook nooit getwijfeld, want bekende streken terechtkomt. De jongen heeft de schrijfster ongetwijfeld planeuro meer. Het moet geluk. Als je weet dat je morgen niet meer daarvoor is mijn leven met Ron en de die hier veel meer weet, kent en begrijpt nen voor een nieuweallemaal roman. “Plannen?” zo groot gelukkig zult zijn, ben je het nu ook niet”. kinderen en kleinkinderen te stabiel”. dan de man”. De lyrische stijl van Maria vraagt ze, “Hoe kanmogelijk een mens plannen zijn.» Dermoût is Yvonne vertrouwd, vertelt maken? Ik kijk niet vooruit, maar ik weet ze: “Mijn moeder sprak zoals Dermoût dat alles dat ik heb Gevoelig gezien bij me terug Homowereld Magisch wat,supermarktkedat zal pas in Afgelopen zondag in de Schouwburg Een schrijversleven is vrijwel altijd be- schreef, dat bloemrijke met de herhalin- kan komen. Hoe en De duidelijk worden. kwam herhaaldelijk het Haagse in het volkt met andere schrijvers. Het ligt voor gen, zo was mijn moeder ook. Een vertel- het moment zelf tens doen ook gretigIk heb geboek in de aandacht. De Wagenstraat, het de hand om te vragen aan de Indische ster. In 1995 ben ik naar Ambon gegaan voel vertrouwen dat meealles aanwat deikoranjeis geweest”. Voorhout, Garoeda, Den Haag is onmis- schrijfster of Yvonne Keuls alle Indische om de Tuin Kleyntjes van Maria Dermoût kend, niet tevergeefs koorts. Albert Heijn liet kenbaar aanwezig in ‘Benjamins bruid’, romans leest die er verschijnen? Tactvol te zoeken. Daar heb ik de baai gezien… 24 miljoen Welpies — ook en vooral de homoscene. “In som- zegt ze: “Ik moet kritisch zijn op wat ik die er niet lag, maar toch weer wel”. Zo Yvonne Keuls: Benjamins Ambo | Anthos pluchenbruid. mini-leeuwtjes — mige personages zitten mensen die ik op lees”. En dan, als illustratie van haar vi- kunnen landschap en verhalen samenval- uitgevers, gebonden € 22,95; paperback € 18.95. maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgensvan eendestumijn pad heb gehad, maar het zijn vooral sie op de moderne Indische letteren, prijst len, elkaar nieuwe betekenissen geven. Gelijktijdig verschijnt een luisterboek die vanwww.YvonneKeuls.nl marktonderzoeksbuschepselen van mijn eigen fantasie. Dat is ze een schrijver van anderhalve eeuw ge- Dat is het magische van literatuur. roman. Verder lezen: reau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen doenhelpt als blijkt hun winkel mor en onschuld. Rode draad in zijn watte hem dat dat idee het besteniets over door Babeth Knol (CSG) extra biedt.» laatste werken op papier zijn zandte brengen. Dat varieert van cement Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers Wat meteen opvalt in ‘Ways of fear’ zakken en ballonnen. Beide zijn er- tot touw, tot zelfs theepotten. is de erectie van het in grafische lij- gens in de voorstelling bevestigd met Het collage-element in zijn werk vindt nen neergezette blote jongetje. Tege- een rood touw, hangend aan een kale zijn weerklank in het werk van één lijkertijd lijkt het of dat deel van zijn boom, of bevestigd aan een zwevend van de twee andere kunstenaars die AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK lichaam niet bij hem hoort. Hij deinst draaimolenpaardje. De één vliegt, de op hetzelfde moment bij Nouvelles er voor terug. Achter hem zien we ander hangt zwaar. Wellicht zijn deze Images exposeren. Behalve de abOp 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk als symbolen voor depar-stracten van Ronald ‘mister Streepeen bos, op kladblaadjes geschilderd beelden Debedoeld Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastrespectievelijk en dermate donker dat het bijdraagt lichtheid, tij staat vandaag voorde eenzwaarte zware be- jescode’ de Bloeme zijn er sculpturen gesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van menselijk bestaan, voorofde aan een dreigende sfeer. Het geheel van hetslissing. Ze moet bepalen debastem-en tweedimensionale werken van de de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten leven, dood, liefde, seksuis geplakt op ongerustheid wat oogt als ontstaan een kinderMaldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in Mi- gerenommeerde beeldhouwer Carel In Turkije is opnieuw grote over lans tussen aliteit chigan waar Assmann speelt. Die Visser te zien. Visser combineert in tekeningscheiding – nog net zijn de kleurrijke, en Floridamee alsnog meegeteld de stilaan vervagende tussen Kerk en Staat. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan maken datantwoord de werken lukrake en krassen en in haworden. Een positief zou zijn collages en sculpturen afzonderAanleiding zijn nieuwekrullen verregaande richtlijnen van het tegenstellingen na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus Clinton (foto)zijn. een laatste Directoraat voor Religieuze Zaken, eennaam staatsinstelling. een blik te vangen Als kij-wa- lijke elementen tot een logisch en sanenpoten geschreven te zien. niet in Hillary 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens terkansje geven de strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: je moeite eenom eenduidig ge- menhangend geheel. Op het eerste geGijs Assmann (1966) zet in dit werk ker heb • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack winnen. Maar Het gebruik van of parfum buitenshuisvan is uit voel over het Obama werk tetevormen. En dat zicht lijkt de combinatie van deze drie de deodorant dreiging van het wegglippen • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke bijt ze in zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed kijk- enwaarschijnlijk denkproces alleen al het boeit. kunstenaars willekeurig. Toch zijn er de kindertijd en het verlies van onOrdening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en zeker dwarsverbanden te trekken. De schuld krachtig neer. Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen alleen reizen, dat kan Michigan en Florida werden uitgesloexpositie toont dat Assmann een pasZijnniet ‘Sinnepop’ is eenwant slappe popleiden die Theepotten U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid erger Uit de ten omdat ze hun voorverkiezingsdafutloos achteroverhangt. Het en enige overzichtsexpositie bij Nouvel- send nieuw thuis heeft gevonden bij www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel.dat overeind staat, is zijn neus en zijn les Images tum tegen deAssmann zin van deals partijleiding tiem argument gebruiken om Images.kunnen Ook wat betreft de – waar nieu- Nouvelles Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de pareven grote geslachtsdeel. Zijn lijf is we huiskunstenaar is geïntroduceerd Haagse kunstenaarsselectie lijkt dit indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de met gordijnen in jagen. Turkse nadat zijn goede score in beide broodnodie vrij mogen kiezen geslaagde transfer. geheel bedekt honderden kleurivaste galerie De staten Praktijk er- een tijnotabelen ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten ge kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen — naar knoopjes, wat het werk eerder kod- mee stopte – blijkt eens temeer dat hij naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. dig dan seksueel geladen maakt. Toch het experiment niet schuwt. Waar zijn Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte is seksualiteit een nadrukkelijk thema keramische objecten al langer bekend Tentoonstelling: Gijs Assmann, Ronald de Bloeme dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten in het werk van Assmann. Een enkel stonden vanwege eenen onconventionele en Carel Visser. Galerie ‘Nouvelles Images’, Weststaten binnen Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat werk benadert de grens van té plat. vorm houdt hij het ook bij zijn werken eindede 22. Aldaar en met 10 december. Open: Daardoor zou de vroegere first lady partijtotClintons droomscenario Vaker bevat zijn werk meer lagen en op papier bij potlood en verf. Gijs dinsdag tot en met zaterdag 11.00 tot 17.00 uur. metniet nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En iedervan mogelijk comprocreëert een spanningsveld tussen de Assmann streeftdicht naar in hetdeoverbrengen Informatie: www.nouvellesimages.nl of (GVV) opnieuw buurt van Obamis schiet voor Clinton tekort. trits seksualiteit, angst, dood, én hu- van zijn idee en grijptkomen naar en datgene (070) 346 19 98 ‘Hoezo?’ van Gijs Assmann. Aquarel, acrylverf en collage op papier ma’s totaalscore dat als ulFoto Reuters

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Op de rand van plat

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) Vooral ADO’s aanvallers ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT

vallen voorlopig tegen

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem

Voorafgaand aan dit seizoen ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes begroette promovendus ADO Den leerteen hoe ze aantal zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit BarHaag groot nieuwe bara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere gezichten. Vier maanden in deze jaargang inmiddels project.onderweg, Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Mabeland op de veertiende ria (10). Het meisjeplaats, kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette is het tijd om de aankopen van het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat André Wetzel – trainer en technisch de impact van diabetes. directeur in één – van een voor- Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doenbeoordeling voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En lopige te voorzien.

dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.»

door Remco Benschop

Opleiding

17

17

Marc

Talenten worden geboren, niet ontdekt of opgeleid. Zij doen het voornamelijk zelf. Talenten die het vervolgens ook echt ‘maken’ hebben veel in huis. Niet alleen ‘voor een negen’ op de training, maar ook als de druk toeneemt of – nog meer – als het tegenzit, presteren zij optimaal. Iedereen dweept met talenten maar ook met jeugdopleidingen. Ieder zichzelf respecterende club neemt haar jeugdopleiding serieus en investeert er veel in. Op zichzelf natuurlijk een zeer nobel streven, hoewel ik betwijfel of het rendement van de jeugdopleiding ooit wel eens grondig wordt geëvalueerd. De HGCjeugdopleiding heeft het de afgelopen jaren niet bijster goed gedaan en er is dus weinig of niets doorgestroomd naar het eerste elftal. Nou stond HGC ook in de jaren tachtig en negentig al bekend om het ‘halen’ van spelers van buiten, maar in die tijd was de opleiding wel goed. En hoewel er zelfs door de jeugd Nederlandse kampioenschappen werden behaald, was het uiteindelijke rendement van de jeugdopleiding een handvol interlands van een handjevol spelers die de jeugdopleiding hadden doorlopen. Wat is de waarde van een goede jeugdopleiding? Het merendeel van de echte talenten komt uit de provincie van clubs waar de jeugdopleiding er niet in eerste instantie op is gericht spelers klaar te stomen voor de hoofdklasse. Wat doen die clubs dan beter dan de gevestigde orde in

de hoofdklasse? Het antwoord is simpel: niets! HC Push, HC Apeldoorn, HC Geleen of Kieviten (om maar een paar leveranciers te noemen), hebben gewoon geluk gehad. Talenten worden geboren, niet gemaakt. Het is vloeken in de kerk, maar je kan (sterker: moet) je afvragen of je het geld geïnvesteerd in de jeugdopleiding van je club niet beter kan besteden. Is het niet beter om 2 scouts aan te stellen en die de talenten van Nederland in kaart te laten brengen om er zo voor te zorgen dat ze vroeg de overstap maken? Het voetbal doet dat al jaren omdat het voetbal zich al eerder heeft gerealiseerd dat het met de jeugdopleiding alleen niet lukt. Gezien de elftallen van Ajax, PSV en Feyenoord (de oude drie) lukt het met een (goede) jeugdopleiding alleen, ook niet. Hoeveel spelers uit de jeugdopleiding – buiten de echte talenten – spelen vast in die eerste elftallen? HGC neemt de jeugdopleiding ook weer serieus. Of het echter op de ingeslagen wijze resultaat oplevert, moet worden bezien. Het verleden heeft aangetoond dat je moet beschikken over de juiste knowhow en een behoorlijk lange adem om er een beetje rendement uit te krijgen. Het is dus afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar er is hoop. Vorige week is er weer een talent geboren. Pim, zoon van onze nationale doelman. Ik zet hoe dan ook mijn geld op Pim.

BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER In bijna alle wedstrijden tot nu toe werden de meeste plaatsen in het elftal bezet door spelers die vorige jaargang bij ADO Den Haag in de Jupiler League ook al de dienst uitmaakten, aangevuld met hier en daar een aankoop en een jeugdig talent. Aan het einde van de transferperiode maakte ADO Den Haag bekend een vervanger voor Daryl Janmaat te hebben gevonden: Ahmed Ammi, een oude bekende van trainer André Wetzel. De twee werkten samen bij VVV-Venlo waar Ammi een goede indruk achterliet op de hoofdcoach. Caracciolo begon dit seizoen goed, zakte daarna weg. > Foto: Bert Tielemans De 27-jarige Marokkaan (transfersom: 400.000 euro) komt nog niet in de buurt dens de oefencampagne bleek echter dat zin al drie keer (in KNVB Beker en Eredivan zijn voorganger Janmaat, maar heeft de vleugelverdediger nog wat traag was. visie) succesvol geweest. Hij speelt in de in de acht competitieduels die hij speelde, Van coach Wetzel kreeg hij de opdracht Residentie op huurbasis van AS Trencin, laten zien dat hij de hele rechterflank kan meerdere kilo’s kwijt te raken. Dat lukte, waarbij ADO Den Haag een optie heeft bestrijken. Verdedigend speelt hij redelijk, en Piqué speelde niet slecht, voordat hij hem na deze jaargang voor drie seizoenen vast te leggen. Meevaller vooralsnog maar zijn aanvallende acties kunnen dui- ernstig geblesseerd raakte. is Leroy Resodihardjo. Vorig seizoen nog delijk beter. in de Eerste Klasse bij de amateurs van Dan de spelers die deze zomer al vroeg Bijscholing een contract bij ADO Den Haag teken- Nog geen ervaring in deze competitie SVV Scheveningen, nu al 10 duels in de den: Ekrem Kahya, Karim Soltani, Tim hadden de nieuwkomers Bogdan Milic Eredivisie. de Meersman en Mitchell Piqué (alle vier (bijna 21) en Csaba Horváth (26). De eertransfervrij). ste valt momenteel het meest tegen. Bij Concurrentiestrijd De eerste, Kahya, kwam tot zijn teleurstel- zijn vorige club FK Buducnost Podgorica Liefst zeven keepers kwamen deze zoling slechts lone één duel actie is voel speelde de nog Montenegrijn wedstrijden mer opgeen proefpretbij de club, maar geen van dat het uiteraard we in can doensodaarom En ik het me denken: 24neur: is, maar dat daar tetogether weHagenaar ‘Het zal waarin toch dát zijn, het moeilijklittle, om deze geboren hij niet 5 keer hetzedoel tige wistziekte te vinhen kon de technische staf overtuigen. Marc Delissen vanalles aan maar te eens om de tafel met do so ker?!’. het Wetzel ziekenhuis kregen (van Turksecan komaf) eenmuch’. beoordeling te Inden. – bij ADO Den genwoordig Haag trainertoch ADO ging nog doen is. ‘BeetjeAZ, uitkijken met Boy Waterman op een schijn vanseizoen kans samen we diezelfde dag de resultaten: geven. Hij Geen speelde vorig en technisch directeur in één – bedeelde waar doelman snoep en zo, dag trouw je deze boodtypemet 1. een Ongeneeslijk, met Karim dat Soltani bij VVV Venlo. diabetes Deze hem contract tot 2012. Voor eenelkezijspoor wasinsugeraakt. De Alkmaarders ondertoch op huurbasis naar kan missen maar perfect behandelen, le- line prikken Fransman schap is rechtsbenig maar speelt salaristevan rond de drieënhalve ton, heten hup lieten- alles Waterman controle.’ Uit dit soort wanneer je op Had be- eenvenslang dan wel. dat Maria kreeg meestal vanaf de linkerkant. aan- minimum dient te worden betaald Den Haagreacties vertrekken, maar die heeft onNAAR ADO KIJKEN leerde ikAan dat diabetes en rugnummer vooral zoek gaat momenten, bij Barbaramaar Flamand. meteen ookeen eenspeler baxter tal goede kwam over het aan vanaangeeen niet EU-land. danks -het 1 op zijn rug, de de impact van deze ziekte op het Deze woorden schitteren pront legd. Het was ernstig. Had ze nog algemeen nog tekort. Zijn dieptepunt: de wedstrijden in het eerste elftal is Milic concurrentiestrijd met Robert Zwinkels leven van kinderenheel zwaar naast de bel, in felle, let- een paarnog weken zo rondgelopen, thuiswedstrijd tegenblauwe FC Volendam. Vrijtoegekomen, enigszins bevreemdend niet kunnen winnen. Hoezo is Chris Kum zo goed? onderschat wordt. is ters. «Onze huisspreuk», knikt leidden dan wasiszedat in hij een coma gesukwel alle balcontacten van Soltani momenteel aparte ‘bijscholingsTotSuikerziekte slot het probleem in de aanvalslinie. Barbara. mijnvan gezin Ik begin de pest in te krijgen. Tegen Heerenveen en Willem II in de slotfase verliezen deed tot niets,«Daar dit totstaat frustratie het Haagse sessies’ krijgt om te wennen aan de Ne- ADO Den Haag komt de laatste duels voor en dat willen wij ook uitdrapijn. Vooral omdat de goals te voorkomen waren, maar de technische staf van ADO nog publiek, dat in groten getale riep om een derlandse manier van trainen. zorgwekkend moeizaam tot scoren. Pal gen. In je dooie eentje krijg je bijaltijd niet wil zien hóé. wissel. Die kwam er ook. En aan de hand En dan komen we bij de Slowaak Csaba voor het verstrijken van de transferdeadna niets voor mekaar. Zeker niet Tegen Heerenveen vond iedereen Wesley Verhoek de boosdoener. De linkerspits had indervan zijn vervanger Hursut Meric won Horváth, ongetwijfeld de belangrijkste line werd Fabio Caracciolo bij FC Einddaad knullig de bal verspeeld. Maar dat was zeventig meter van z’n eigen doel af! Hem de als het op een dag eens goed fout ADOWant de wedstrijd met 2-0.velen: nieuwkomer van de afgelopen transfer- hoven losgeweekt voor naar verluidt schuld geven van het doelpunt van Kalou is belachelijk. loopt. dat vergeten Tim devan Meersman verliet FCanEindhoven periode. De 1.92 meter lange Horvath anderhalve ton. De 24-jarige Belg viel Hoofddader was dezelfde als afgelopen zaterdag, toen hij het schot van Demouge niet dat het de ene dag op de voorsoms een avontuur Den Haag. De Belgi- vormde verdedigingsduo’s met Virgilio vorig seizoen vooral op door zeventien blokte. Chris Kum, want hij is nog lang zo goed niet als velen vinden, moet beide nederladere lelijk kanin keren.» sche middenvelder speelde de afgelopen Teixeira en Aleksandar Rankovic, maar maal te scoren in de Jupiler League. In gen worden aangerekend. Ook tegen Kalou stond hij op het moment suprème uit positie. O zeker, KumMaria. is een talent. Maar hij maakt kapitale fouten, kinderen zoals het lichaam 45 tot 90 vijf seizoenen al in Nederland: drie jaar bij de samenwerking met Christiaan Kum de Eredivisie begon Barbara hij veelbelovend, Verwarrend Flamand met dochtertje Zowat 3.000 jonge Vlaamse hebben graden verkeerd draaien en het oog teveel op de bal houden en te weinig op de Vitesse en de afgelopen twee seizoenen bij kwam het beste uit de verf. met een weergaloze goal tegen Sparta. De Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig.man. Barbara: «Op 14 oktober 2006 Assistent-trainer en eertijds meester-verdediger Henk Fräser zou daar met hem in indiviFC Eindhoven. Bij ADO Den Haag kwam maakte vervolgens eerste doelin de wedstrijden daarna haalde goedMaar te behandelen, keld. HetHij was allemaal erg ver-hetinderdaad werden we gevloerd: Maria bleek duele sessies aan moeten werken. Blijkbaar gebeurt dit niet of onvoldoende. de 23-jarige niet in een punt ADO sinds terugkeer in veel Caracciolo eigenlijk geen een zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het met enkele zoveelkeer vragen er komt meer bij kijken warrend en voor emotioneel. ‘Eende maar aan diabetesmiddenvelder te lijden. Achtnog jaar Vandaar nogmaals mijn oproep: Haal Simon van Vliet! Met hem als persoonlijke defenofficiële in actie. Van het viertal de het Eredivisie, en wistde uit tedan groeien tot ruimeWanneer voldoende. hij heel de doelpunten op peil je tegegarandeerd houden, moest ze in het soms gefrustreerd zijn. Boos voorkom men vermoedt. je “Dat ziekte voor leven’, hadden lang waswedstrijd ze een supergezonde opgenomen. sietrainer doelpunten. Doe jesnelst dit niet,wordt dan moeten we volgendDat nieuwkomers tijdens de -eerste onbetwiste basisspeler. Niet als alleen defen- gediagnosticeerd niet maakt, vind ik nog zopomp erg. ook nog begin vierEmmen keer per insulineook.niet ‘Hebeens ik die no- weer volwassene dokters gezegd tegen Maria. Dat bloem geweestdat en dan plots baf- training gaat vlugst viain.de buik, geseizoen naar Oss, en dag Veendam. En daar heb ik het niet zo veel zin dig dat als ikFabio oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en wordt met diabetes, heb je al ge-ik het ze niet een dàt. Een week voor de diagnose werd gepresenteerd, heeft Mitchell begrip Piqué ‘levenslang’ sief gezien vatte had Horváth belangrijk Zorgelijker vind er niet keer per bips. Ik droom ervan om aan ieze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf leven: hebt en wil zeaandeel nog altijd vatten.competitiestart De proefd van moest abnormaal vaak profclub – ADOMaria Den Haag is zijn achtste inniet de knappe vanhet in slaagtjeom zijnalniveau te halen”, lichtte Chris Willemsen doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis dag daarvoor nog zoals plassen en hadden een urine– overduidelijk dewe meeste ervaring. TijADOwas DenzeHaag, ook alle is hij ineens aanvallende Wetzel al toe. staal binnengebracht. Een banale andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met paar uren voor ik de uitslag ging haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n pen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» met veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» verne waar ik een jong meisje zag den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in zitten dat zich aan het inspuiten Teneur vroeg mogelijk leren dat het ooit Dat over gaat. kan wat wassenen, uiteraard was met insuline. Omdat ik verheeftzaligmakend. postgevat, omgeving reageerde spel.Je Zou meer rust inzelf mijn spelplaatchaam alleennog maar gen sterker maakt. Stet: Barbara’s ”Een titelhoofd is niet voelde me toen een beetje in m’n hemdmaar Even was de Hellas familie haar «De uit naaste sen. Daarvoor doen veel ziekenalleen zeggen dat je het samen kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang nietgezet”. is ze gedreven op zoek naar zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijkerisvoor de juiste remedie om de hernia niet moeten brengen. Een ander streven Ik heb twee landskampioenschappen het oog verloren. Inge Stet was gendeel. een huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» van me is om andere speelsters beter meegemaakt. Dat was erg mooi, maar Veel dieper wil ze op de gang van za- te laten terugkomen”. zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, Daar is ze Afgelopen weekeinde won Stet, die te laten spelen. Ikzelf hoef niet altijd in er is natuurlijk ook meer. Maar het is jaar ‘vreemd gegaan’. Bij het Noord- ken van toen niet ingaan.halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, verrassend genoeg kunstDe omValck: op hetiedereen juiste moment teveel clubmens voor. Terugkijken op insuline. inspuiten met Dat het op nog nooit in een of- het middelpunt te staan. Ben net zo blij wel een Marijn die Hollandse Sport En Wilskracht met een doelpunt of een mooie actie ficiële interland mocht uitkomen, met te stoppen, zonder er achteraf spijt van die periode doet ze niet graag. Veel lieeen verjaardagsfeestje nooit ofte iets of wat is, krijgt te maken 26-25 te krijgen. Momenteel ben ik daar ver kijkt ze naar de toekomst. ziet (SEW) vertoonde de Haagse Inge nooitDie twee glazen colavan magSEW, drin- toch haar oude club. van een teamgenote”. met Barbara Flamand. Ook eennog Eendegelijk prestatie om trots op te zijn. “En niet echt mee bezig”. er met Hellas meer dan ken. rooskleurig Maria kan wel leven brief voor prins Filip en prinses in het seizoen 2006-2007 haar niet danmaar te bedenken uit. Sinds dit seizoen maakt de routials een ander kind, je moet dat we een team in Plannen Mathilde ging deze week op de opbouw zijn. Veel speelsters hebben Naast het handbal is haar baan als nier Stet (28), samen metvoortdurend haar jeug- alert geringe handbalkunsten. ‘Gewoon zijn. Bovenbus. moeten wennen aan het Eredivisieni- docent Lichamelijke Opvoeding aan dige Hellas teamgenoten, dien furore in de moet iedereen uit de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht even ergens anders kijken, maar veau. schorttenog heel veel aan. En het Hofstadlyceum een andere passie. Handbaleredivisie. “Het heeft ge-kind vingeven van het op deErhoogte Barbara. «Ik heb dan ook niets te duurd voordat ik weer aanzijn spelen ben dan te bedenken dat we nog niet goed “Ook daar ben ik met sport bezig. Mijn het blijkt dat ik té honkvast ben’. én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo onttoegekomen na mijn seizoen bij SEW”, op elkaar ingespeeld zijn en nu al kop- hele leven draait daar een beetje om. zettend graag dat dit project Psychologe vertelt Stet in haar gezellige flat. “Het loper zijn. Dat belooft veel voor de Dat vind ik geweldig. Mocht ik gaan door Jimmy Grondstra slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice is een tijdje naar eenNico psy- Stet is behalve vader stoppen met handbal, wil ik toch actief toekomst”. vorige seizoen ben ik door«Maria een hernia spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbaldiabetesEerder van Maria heeft chologe gegaan.nu Ze moest so- «De ook dedat trainer van Hellas. Dat heeft blijven in delige sport. Lekker tennissen Twee jaar geleden zag ze door interne lang uitgeschakeld geweest. kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter haar, maarniet ookoptimijn leven flink hun kans wilde verliep dezemasamenwerking gekost.doen Hebals ze en natuurlijk ookinjecties wat doen bij Hellas”. strubbelingen veel ploeggenoten bij me een seizoen handbal wieso Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipIk heb ken operatie op een insulinepompje. Dat nuveranderd. maal. Daar lijkt verandering in teloopbaanonHet woord ‘stoppen’ is gevallen, de lohet Haagse Hellas vertrekken. Ze trok lang op de bank gelegen. Een een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel haar pompje zorgt ervoor dat ze zich zijn gekomen. “We derbreking zijn allebei genomen erg fa- voor veel pijngische vraagleek snelmij gesteld. “Wanneer?”, zich dat als aanvoerster van de Hellas was niet nodig. Met rust en del om prikangst overwin- wil meewerken door de knuffel opvang. Maria Inge niet langer elke natiek dag moet en inspuidat botstemedische vroeger. Thuis konOmdat Dat is ook overpeinst Stet.hun “Pfffff, ik ga te zeker dames maar al te zeer aan. “Met pijn stillers moest het overgaan. nen, te leren met hun te introduceren in een kindernog geven, te klein maar is om alles kunnen ten. erg Eenlang psychologe onderzoekt altijd je je weerwoord in te nog twee seizoenen door. omgaan Ik heb nog in het hart zag ik veel speelsters ver- gebeurd, maar het heeft wel troost teMaar vinden redelijk in- ziekte, of hetdat kind een mentaal klaar is weten, ben trainer speelsterrelatie is ik dat niet bezeten geweest teveel plezier in hetom spelletje. open om boekje. De Bel wordt ook eretrekken. Ondanks mijn Hellas hart heb geduurd. Ook nooit bang dan hun agressie op kwijt te kunnen.» formatie en kennis beginnen te peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, ik toen besloten om ook bij een andere ik weer op dit niveau terug zou komen. altijd verstandig. Nu kan ik daar veel een gegeven moment wil ik toch ook overen de ik ziekte. ben gin, nee?» wantben vanaf je vergaren beter meeword omgaan. Mijn vader weldat ogenblik eenIkgezinnetje hebben. Nu zullen ververeniging te gaan spelen. Dat was wat Ik ben er nog lang niet, maar Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabeteshoor! Mijn vader en moeder hebben blij dat ik weer lekker meedoe. En ei- overleggen nu ook vaker. Samen met schillende mensen gaan vragen of daar patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen elkaar leren kennen op Hellas toen ze genlijk wel meer dan dat. Ik probeer de assistent-coach Ingrid bespreken we de al plannen voor zijn. Mijn vriend en over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels nog tieners waren en hun drie kinde- jonge meiden toch te stimuleren in hun wedstrijden. Ben erg blij met dat ver- ik wonen bovendien nog niet samen, schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de trouwen. Als ervaren speelster moet maar om er alvast over na te denken alsinoudste ren (Inge, broer Wessel en zus Anne – prestaties en dan moet jesen het lichaam. Maria bleek er ik toch een bleef klein beetje de rol van mijn is niet verkeerd natuurlijk”. Hellas is geven. Dus red.) speelden al zo lang hier. Het was wel het goede voorbeeld alleszins klaar voor, maar vader in het veld overnemen. Zeker op een team in opbouw. Wellicht volgen trainen en een een moeilijke beslissing, maar er was gewoon vier keer per week toch ook nog tijdje verder alshad middenopbouwster. Zelf er de komende jaren wel hele mooie ‘Als oudste wel het goede voorbeeld hebben me de positie ook zoveel gebeurd. We zaten met het één keer spelen. De artsennaar de psychologe gaan. Ze ik nog nietze tevreden met mijn eigen handbaljaren aan de Laan van Poot. geven.’ > Creative Images. het li- ben toenmalige bestuur niet op één lijn. Ik overtuigd dat fanatiek sporten die begeleiding nodig omdat

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

‘Met deze jonge Hellas meiden kunnen we een eind komen’ Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


18

16

Sport

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

Ă&#x2030;Ă&#x2030;N EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK Verheij wil meer dan Nog ĂŠĂŠn weekplek en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot inhetmiddenmoot oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. ÂŤEĂŠn match win-

Die Haghe en KVS korfballen vooral voor eerherstel

over grens isserie dewedstrijden â&#x20AC;&#x2DC;EK-koortsâ&#x20AC;&#x2122; al meer dan uitgeDankzij eende doelpuntrijke had Die Haghe zich weer aangesloten die geen oranje attribij broken. de top-3 in deGeen Zaterdaghandelszaak Derde Klasse C. Maar zaterdag kwam, in de schaduw van De Kuip in Rotterdam, een einde aan de fraaie reeks. Den Haag Centraal belde met vertrekkend coach Hans Verheij.

nen... en de gekte begint echt.Âť CHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Een 3-1 nederlaag bij het lager geklasseerde Lombardijen. Een heel ander Die Haghe dan in de wedstrijden van de afgelopen weken?

â&#x20AC;&#x153;Het was hetzelfde wedstrijdbeeld als in de voorgaande wedstrijden met ĂŠĂŠn verschil: toen maakten we de kansen wel af. Nu doe je dat niet en ga je in de slotfase nog onderuit. Eigen schuld, dikke bult dusâ&#x20AC;?. Opvallend is het enorme verschil in uiten thuiswedstrijden. Op vreemde bodem slechts ĂŠĂŠn keer gewonnen, en in eigen huis verloor Die Haghe pas eenmaal.

â&#x20AC;&#x153;Ja, maar we krijgen zowel uit als thuis genoeg kansen. Thuis zijn we wat effectiever, heeft denk ik ook met geluk te maken. Dan dwing je meer af in een thuisduelâ&#x20AC;?. Die Haghe staat nu op de zesde plaats. Tevreden met deze plek in de middenmoot of wilt u meer dan dit? â&#x20AC;&#x153;We willen in de top-3 eindigen. Dan hebbenEen we het popdenk in ik heel goed gedaan. Het seks- echt niet zo makkelijk om is naeen degradatie shop mette promoveren. Het niveau direct weer oranje in de Derdeboa Klasse ligt hoger dan wordt en dito gedacht. Verder moet je niet vergeten dat dezehoedje. zomer tien selectiespelers naar andere clubs zijn vertrokken, wat we hebben opgevangen met spelers uit het tweede en derde elftal van Die Hagheâ&#x20AC;?. Wat is de reden dat u vertrekt aan het eind van het seizoen? â&#x20AC;&#x153;Dan heb ik drie seizoenen achter de rug waarin ik hopelijk alles heb meegemaakt. In het eerste seizoen handhaving, daarna degradatie en aan het einde van dit voetbaljaar hoop ik een prijs te hebben gepakt. Als we een periodetitel pakken of een plek in de top-3 afdwingen, dan ga ik met een heel goed gevoel wegâ&#x20AC;?.

Tip 5

Â

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen ItaliĂŤ. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafĂŠs hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. ÂŤWe hebben zelfs oranje vibratorsÂť, zegt ĂŠĂŠn van de verkoopsters. ÂŤEen gewone, ĂŠĂŠn om de G-spot te stimuleren en dan nog drie â&#x20AC;&#x2DC;vibrerende kogelsâ&#x20AC;&#x2122; in de kleuren van de Nederlandse vlag.Âť Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. ÂŤNet geleverd. Ze dienen om â&#x20AC;&#x2DC;in te brengenâ&#x20AC;&#x2122;Âť, vertelt ze. ÂŤHet traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.Âť

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. ÂŤ199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribuneÂť, zegt zaakvoerder Eric Buysse. ÂŤMaar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met â&#x20AC;&#x2DC;Miss Hollandâ&#x20AC;&#x2122; of een voetbalveldje als hoofddeksel.Âť Hoe het zit met de verkoop? ÂŤBetrekkelijk Leeuwenpak goed, maar de grote stormloop Wie toch iets minder op- moet nog komen. Het vertrouwen gewonden naar de tri- in de ploeg is een beetje zoek, hĂŠ. Bianca Jansen: â&#x20AC;&#x2DC;Met eenbune schonewil lei beginnen.â&#x20AC;&#x2122; Pas alsCreative ze gaanImages. winnen, wordt Netrekken, > Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s: kan terecht bij de lo- derland weer te klein en kleurt het Dit weekend begint het kalenieuwe â&#x20AC;&#x2DC;feestwinkelâ&#x20AC;&#x2122; land massaal oranje.Âť Winkelketen Blokker seizoen van de Korfbal League. De schaart zich alvast ook uitgesproken beste Nederlandse ploegen strijden achter het Nederom de gewilde finaleplaatsen in landse elf-

het altijd afgeladen Ahoy. De beste Haagse korfbalteams zullen daar dit jaar zeker niet toe behoren. Die Haghe en KVS herpakken zich na hun degradatie van vorig seizoen op een niveau lager, en kwamen afgelopen weekeinde al in actie in respectievelijk de Hoofdklasse A en B.

tal. Ze brachten zelfs een speciale â&#x20AC;&#x2DC;oranje-catalogusâ&#x20AC;&#x2122; uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. ÂŤPrecies een brullende leeuwÂť, zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zoâ&#x20AC;&#x2122;n shirt kopen. ÂŤDe voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.Âť

Toeteren Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafĂŠs. In CafĂŠ SantĂŠ hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. ÂŤWie tien biertjes bestelt, krijgt er ĂŠĂŠntjeÂť, vertelt cafĂŠbaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. ÂŤWeet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.Âť Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. ÂŤVanaf volgende week verkopen we de oranje tompoesÂť, zegt de verkoopster in de Hema. ÂŤZelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.Âť

door Eppo Ford

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radioâ&#x20AC;&#x2122;s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. ÂŤVooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goedÂť, zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. ÂŤMensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.Âť

Gevoelig

De supermarktkeOnverwacht was het niet dat Die Haghe en tens doen ook gretig KVS vorig jaar degradeerden. Toch was het, Ook komende week staan er interessante mee aan de oranjemet name voor Die Haghe dat 14 jaar onafsportevenementen op de agenda. Den Haag koorts. Albert Heijn liet gebroken op het hoogste niveau acteerde, Centraal maakte voor u een kleine selectie. 24 miljoen Welpies â&#x20AC;&#x201D; Wat valt er allemaal te doen, zien en beleven? een teleurstelling die weggeslikt moest pluchen mini-leeuwtjes â&#x20AC;&#x201D; worden. Een deel werd verwerkt tijdens het maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een stuzomerse veldseizoen. Aan het resterende die van marktonderzoeksbugedeelte kan de komende maanden worden ADO Den Haag (vrouwen) â&#x20AC;&#x201C; Willem II. reau Gfk kan de EK-gekte de su>De ADO-vrouwen zagen hun mannelijke gewerkt. permarkten liefst 45 miljoen euro opcollegaâ&#x20AC;&#x2122;s zaterdag in de extra tijd met 1-0 van â&#x20AC;&#x153;Het is een nieuwe startâ&#x20AC;?, zegt aanvoerster brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloWillem II verliezen. Donderdagavond mogen Bianca Jansen aan de vooravond van de Rico Kruit: â&#x20AC;&#x2DC;Vertrouwen dat er wat te halen valtâ&#x20AC;&#x2122;. ten. ÂŤHet keert zich zelfs tegen je als je er niet de dames laten zien hoe de Tilburgers wel nieuwe competitie. â&#x20AC;&#x153;We beginnen met een zegt Joop Holla van Gfk.de ÂŤDe Neen meedoetÂť in de voorbereiding. KVS won Haagse verslagen kunnen worden. Donderdag 20 schone lei. We onderschatten de tegenstan- Gezien de goede reputatie van Die Haghe lers Ruben van Arkel, Jelle den Dekker aan derlandse consumentwaar is daarhet zeer voor. Korfbaldagen, ingevoelig de finale Fornovember, 19.30, De Aftrap, Mr. P. Droogleever ders niet; we weten minder van ze dan van behoort de club tot de kanshebbers voor Erlinde de Graaf voor de geblesseerde Sanverleden was alversloeg. duidelijkHet te merken dat de Korfbal League-clubs. Maar we moeten de titel in de Hoofdklasse A, maar de wij- der Kok, Wouter Spaans en Pauline Bron,Inalhet tuna uit Delft geeft Kruit, Fortuynweg 16. consumenten van winkel omnog booden willen iedere wedstrijd winnenâ&#x20AC;?. Voordeel zigingen in het team zorgen dat Jansen snel met 2-11 voor. Het speelde de wedstrijd die een deel van hetwisselen KVS team kent schappen te doen als blijkt dat hun winkel van de degradatie is dat er wellicht weer een voorzichtig is deze aspiraties uit te spre- tegen Oost Arnhem vervolgens beheerst uit, uit de tijd dat hij jeugdtrainer was niets bij de HYS The Hague â&#x20AC;&#x201C; Groningen. (CSG) extra biedt.Âť zodat het met een 20-24 overwinning terug- club, vertrouwen dat er wat te halen valt. in de zaal wordthoedjes, gewonnen. â&#x20AC;&#x153;Vorig jaar ken. â&#x20AC;&#x153;Maar,â&#x20AC;? nuanceert ze, â&#x20AC;&#x153;als weFotoâ&#x20AC;&#x2122;s ruiken >Een zenuwslopend in Heerenveen van keer Straks lopen deduel Nederlanders massaal rond met gekke oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Albert Seghers â&#x20AC;&#x153;Ik denk dat we nu op een punt zitten waar zondag â&#x20AC;&#x201C; door HYS The Hague na penalties gingen we er op een gegeven moment met dat we kampioen kunnen worden, dan keerde naar Den Haag. ik in de loop van de competitie had willen gewonnen â&#x20AC;&#x201C; moet de ijshockeyers goede moed zoveel doelpunten af, dat is gewoon geen gaan we ervoorâ&#x20AC;?. Dat de club echter nog zijn. Misschien zijn we zelfs iets verder. We een aantal obstakels moet overwinnen Finale geven voor het treffen tegen Groningen. Vrijdag 21 beloning voor het harde werkenâ&#x20AC;?. Jansen, over de huidige selectie: â&#x20AC;&#x153;Er is mis- om terug te keren op het hoogste niveau, Bij de Scheveningse club is de debuterende hebben geoefend tegen League-club Deenovember, 20.45, De Uithof, Jaap Edenweg. AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK schien wat kwaliteit weg, maar er is meer in- bewees het resultaat in de eerste competi- hoofdcoach Riko Kruit, de ex-international tos, die hebben we ook gewonnen. Aan de zet in het team, waardoor het wat lekkerder tiewedstrijd afgelopen zaterdag. In eigen die vorig zaalseizoen nog actief was als andere kant hebben we gespeeld tegen mijn HGC â&#x20AC;&#x201C; HDM. Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk loopt. We spelen nu echt met zijn achten. Vorig huis verloor Die Haghe van de Hoofdklas- speler van Korfbal League club Dalto, heelpar-oude club Dalto, en daar werden we met 34 >Enkele maanden geleden werd ternauwernood De Amerikaanse Democratische uitvoeringsplan â&#x20AC;&#x2DC;Zone voor windturbines Maldegem - Eekloâ&#x20AC;&#x2122; voorlopig vastjaar hadden speerpunten se-debutant Groen Geel. Het werd 17-18. wat minder voorzichtig over een de ambities. degradatie dit seizoen tij staat vandaag voor zware be- tegen 15 afgestraftâ&#x20AC;?. De komende maanden gesteld.voorkomen, Dat plan stelt maar een aantal herbestemmingen en aanwe passingen van die het moesten waardoor de druk op hun schou- Bij Korfbal Vereniging Scheveningen ver- â&#x20AC;&#x153;We zijn het aanZe onze stand verplicht doen de de stedenbouwkundige hockeydames van voorschriften HDM het met slissing. moet bepalen of deom stem-zal blijken of Kruit en KVS de ambitie kunvoor indoen, delenenvan de gemeenten liep de eerste heel wat kampioenschap te gaanâ&#x20AC;?, aldus een zesde plaats goed. Kunnen ders terechtkwamâ&#x20AC;?. De speerpuntspelers Maldegem en bijzonder Eeklo. men van de voorverkiezingen in Mi- nen waarmaken en of Den Haag volgend In Turkije is opnieuw grotecompetitiewedstrijd ongerustheid ontstaan over voor het Guido Dijkstra enhet Sander devervagende beter. Al snel in de wedstrijd stonden hetStaat. team, een besliste Kruit. Voer voor dezemeegeteld doelstel- zaalseizoen weer een vertegenwoordiger de vrouwen dezeRegering goede zal lijnpas voortzetten in beslissing chigan en Florida alsnog de stilaan scheiding tussen Kerk De Vlaamse een definitieve nemen over plan Kok verlieten deen laatste vertrok naar stadgenoot KVS. zijn ondanks dat het moest aantreden metvan invalnameEen hetpositief goede spel van KVS het duel metopenbaar HGC? Zondag 23dat november, worden. antwoord zou krijgt op het hoogste niveau. Aanleiding nieuwe verregaande richtlijnen het ling is met na een onderzoek loopt van 23 club, juni tot met 21 augustus Hillary Clinton (foto) een laatste waDirectoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. 12.45,2008. De Elke Roggewoning, indeelnemen. Het plan ligt tijdens burger kan aanBuurtweg dat onderzoek terkansje geven om de strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Advertenties Wassenaar. â&#x20AC;˘ in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit â&#x20AC;˘ bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke waarschijnlijk bijt ze in het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed Haaglandia â&#x20AC;&#x201C; UVS. Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel en >Een blamage zondag voor Haaglandia: in Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgesloeigen Uhuis werd met 1-5 verloren van AFC. kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdaHet seizoen verloopt dramatisch voor de www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken om Rijswijkers in competitieverband. Winst in deze Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste â&#x20AC;&#x2DC;superdelegatesâ&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x201D; de parBekerwedstrijd is dan ook meer dan welkom. indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen Zondag 23 november, 14.00, Schaapweg 2, ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus stemmen â&#x20AC;&#x201D; naar Rijswijk. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. ÂŤDeze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Wilhelmus â&#x20AC;&#x201C; HMSH. dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten >Inhaalwedstrijd in de Tweede Klasse C tussen staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat twee ploegen uit de subtop: de nummers 6 Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario en 7 nemen het tegen elkaar op in Voorburg. met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproWILLEM ROYAARDSPLEIN 3-4 2597 GS DEN HAAG Zondag 23 november, 14.00, Sportpark Westvliet, opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) GRATIS PARKEREN Groene Zoom. maâ&#x20AC;&#x2122;s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

0QSBI8JOGSFZ[FJPWFS

FMJUFNPEFOMOZEK

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) vrijdag 21 ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT zaterdag 22 en

DeWedstrijden

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit BarZATERDAG HOOFDKLASSE ZATERDAG 2E KLASSEvoor C haar bijzondere ZATERDAG 3E KLASSE A bara bezeten het land om,A op zoek naar sponsors Zaterdag 22 november, 14.30 november, 14.30 uur Zaterdag 22 november, 14.30 uur project. Inspiratie enuur drive haaltZaterdag ze uit22de zorg voor haar dochtertje MaGeen programma Geen programma DSVP - RAS ria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette Stand Stand Stand het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat Rijnsburgse Boys 10 28 1 LYRA 10 23 1 Roodenburg 10 25 de1 2 impact ik in actie geschoten. Ik wil ietsSport Capelle van diabetes. 09 20Daarom 2 ben DUNO 10 20 2 Forum 10 22 3 Tervoor Leede kinderen10 20 3 RCL levenslang hebben 10 20 gekregen. 3 RAS En 09 17 doen die net als Maria 4 Barendrecht 10 19 4 MVV’27 10 18 4 GHC 10 17 5 moét Quick Boys 10 18 5 zelf DSO aan bij prinses 10 Mathilde.» 18 5 DSVP 09 14 dit lukken. Desnoods bel ik 6 Katwijk 10 16 6 Zevenhoven BARBARA EN 08 JOHAN 7 ASWHVUYLSTEKE 14 VAN BEVER 7 Haaglandia 8 Excelsior M. 10 12 8 Gravenzandse vv 9 FC Lisse 09 11 9 Naaldwijk 10 Noordwijk 10 10 10 Nootdorp 11 DOTO 09 07 11 SVC’08 12 ARC 10 07 12 Valken’68 13 Scheveningen 09 06 14 Heerjansdam 10 03

10 10 10 10 10 10 10

15 12 10 09 08 08 06

6 7 8 9 10 11 12

LSVV’70 SEV Semper Altius Kagia Honselersdijk DWO Oegstgeest

IK VAL IEDEREEN LASTIG

09 10 10 10 09 10 10

11 11 10 10 09 09 09

Werk in uitvoering • Hubertusviaduct en -tunnel In verband met afbouwwerkzaamheden wordt de Hubertustunnel van vrijdag 21 november 20.00 uur tot uiterlijk maandagochtend 24 november 05.00 uur in beide richtingen afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Raamweg, Koningskade, Zuid Hollandlaan, Benoordenhoutseweg en Leidse Straatweg (N44) v.v.

zondag 23 november

ZATERDAG 3E KLASSE C

Verkeer met bestemming Scheveningen kan gebruik blijven maken van de N14 en dient dan voor de afgesloten tunnel via de Oude Waalsdorperweg en de van Alkemadelaan richting Scheveningen te rijden.

Zaterdag 22 november, 14.30 uur Geen programma Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PPSC KMD Victoria’04 Schiebroek’94 Monster Die Haghe Zwervers IJVV Lombardijen Zuiderpark VVK DVO’32 PGS/Vogel

10 09 10 10 09 10 10 10 10 10 10 10

22 19 19 17 16 15 14 13 13 07 07 02

ZONDAG HOOFDKLASSE A

ZONDAG EERSTE KLASSE B

ZONDAG TWEEDE KLASSE C

ZONDAG DERDE KLASSE A

Zondag 23 november, 14.00 uur VUC - Turkiyemspor Stand

Zondag 23 november, 14.30 uur JHR - TONEGIDO

Zondag 23 november, 14.00 uur Wilhelmus - HMSH Stand

Zondag 23 november, 14.00 uur Geen programma Stand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Westlandia 10 AFC 10 Omniworld 10 VVSB 09 Argon 10 Hollandia 10 VUC 09 Hilversum 09 ADO’20 08 Turkiyemspor 09 HBS lone we can do10 so little, together 10 we Haaglandia can do so much’. Elinkwijk 10 DWV Geen schijn van kans 10 dat je deze boodschap kan missen wanneer je op bezoek gaat bij Barbara Flamand. Deze woorden schitteren pront naast de bel, in felle, blauwe letters.Zondag «Onze23huisspreuk», knikt november, 14.00 uur Barbara. «Daar staat mijn gezin Geen programma voor en dat willen wij ook uitdragen. In je dooie eentje krijg je bijStand na niets voor mekaar. Zeker niet als het op een dag eens goed fout 1 Want GONAdat vergeten velen: 10 loopt. 2 van Wateringse 10 dat het de eneVeld dag op de anVerburch dere3 soms lelijk kan keren.» 10 4 Laakkwartier 10 5 BMT 10 Verwarrend 6 HS«Op Texas14DZS 10 Barbara: oktober 2006 7 we Duindorp Maria bleek 10 werden gevloerd: DWO te lijden. Acht jaar 10 aan 8 diabetes 10 lang9 wasODB ze een supergezonde 10 geweest Erasmus en dan plots - baf10 bloem dàt.11 Een Den week voor de Hoorn diagnose 10 moest abnormaal vaak 12 Maria RAVA Houtwijk 10 plassen en hadden we een urinestaal binnengebracht. Een banale blaasontsteking, dacht ik. Een paar uren voor ik de uitslag ging halen, bezocht ik toevallig een taverne waar ik een jong meisje zag zitten dat zich aan het inspuiten was met insuline. Omdat ik verpleegaspirante ben, herken ik die dingen. Toen ik dat meisje bezig zag, dacht ik intuïtief aan Maria.

A

Stand

25 1 DHC 10 20 1 Quick 10 27 22 2 Neptunus 10 19 2 Alphense Boys 10 25 17 3 TONEGIDO 09 18 3 GDA 10 20 14 4 SJC 10 18 4 HVV 10 18 14 5 Feyenoord AV 10 17 5 VELO 10 14 14 6 Nieuwenhoorn 10 14 6 Wilhelmus 09 12 13 7 RKAVV 10 13 7 HMSH 09 10 13 8 DCV 10 13 8 ADO Den Haag 10 10 10 9 Woerden 10 09 9 UDO 10 10 10 10 Leonidas 10 09 10 VCS 10 09 10 09 dat 08 het uiteraard 11 RKDEO 10 07 geen pretEn ik voel11 het JHR me nog denken: neur: ‘Het zal toch niet zijn, ze- tige 09 12 dát Boshuizen 10 ziekte 07 is, maar 12 dat UVS daar te10 06 ker?!’. In het ziekenhuis kregen genwoordig toch vanalles aan te 09 we diezelfde dag de resultaten: doen is. ‘Beetje uitkijken met 09 diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elke dag trouw insumaar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder venslang dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit soort reacties meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes - en vooral legd. Het was ernstig. Had ze nog de impact van deze ziekte op het een paar weken zo rondgelopen, leven van kinderen- heel zwaar is (hoofdklasse) dan was ze inFUTSAL een coma gesuk- onderschat wordt. Suikerziekte (eredivisie) HOCKEY dames

1 Teylingen 2 Voorschoten’97 3 Lisse 4 Kickers’69 5 Foreholte 6 Vredenburch 7 SJZ 8 ESTO 9 Blauw Zwart 10 DOSR 11 Alphen 12 Alkmania

10 09 10 10 10 10 10 10 10 10 09 10

22 20 18 17 16 14 13 12 10 10 08 01

ZONDAG DERDE KLASSE C

Vrijdag 21 november Geen programma

Zondag 23 november, 12.45 uur HGC - HDM Klein Zwitserland - Nijmegen

17

19

KORFBAL (hoofdklasse)

Zaterdag 22 november KVS – OVVO, 19.30 uur VADA – Die Haghe, 19.30 uur

Voor de aansluiting van de tunnel op het Hubertusviaduct zijn de komende maanden nog aanvullende wegwerkzaamheden noodzakelijk. Als gevolg hiervan zijn er in de tunnelbuis ‘stad uit’ beide rijstroken en in de tunnelbuis ‘stad in’ één rijstrook beschikbaar. De aansluiting van de Hubertustunnel op het Hubertusviaduct wordt tussen oktober 2008 en juni 2009 afgemaakt. Daarna is de Hubertustunnel volledig in bedrijf. De verbindingsweg van de Raamweg naar de Waalsdorperweg is afgesloten. Ook is het niet meer mogelijk om vanaf de Waalsdorperweg het Hubertusviaduct op te rijden. De hoofdroute van en naar de Koningskade-Raamweg loopt via de Oostduinlaan en de Carel van Bylandtlaan. De routes staan met borden aangegeven. Verkeer dat door de Hubertustunnel de stad in rijdt, kan de Raamweg bereiken via de nieuwe afrit bij het Hubertusviaduct. Of via de 600 meter verderop gelegen afrit nabij Madurodam. De toerit vanaf de Raamweg naar het Hubertusviaduct, richting Kijkduin, blijft voor het verkeer geopend. Het fiets- en voetpad tussen de Raamweg en de Waalsdorperweg blijft beschikbaar. De Waalsdorperweg tussen de Raamweg en de Oostduinlaan wordt betrokken bij het bouwterrein Hubertustunnel. Dit deel van de Waalsdorperweg blijft wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer. De middengeleider en het hek voor de Vrije School Den Haag worden verwijderd, zodat bestemmingsverkeer kan keren. • Laan van Nieuw Oost Indie De tramsporen in het gedeelte tussen de Schenkkade en het NS-spoorviaduct moeten worden vervangen. Gelijktijdig wordt het asfalt in de rijbaan vernieuwd. Van 28 november tot 15 december is het niet mogelijk om vanaf de Anna van Hannoverstraat richting Laan van NOI te rijden. Verkeer richtinmg Voorburg wordt omgeleid via de Schenkkade, Prinses Beatrixlaan en Koningin Wilhelminalaan (Voorburg). • Leyweg Tot 21 november worden de bushalten in beide richtingen verbeterd en geschikt gemaakt voor minder validen. De werkzaamheden nemen in totaal circa 5 dagen in beslag. Gedurende de werkzaamheden die uitsluitend op werkdagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur worden uitgevoerd zal het autoverkeer om-enom langs het werkvak worden geleid.

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken HANDBAL dames (eredivisie) 22 21 Zaterdag 22 november HOCKEY heren (hoofdklasse) RUGBY (ereklasse) hun23 november, 14.45 uur 21 waarop V&L –diabeteskinderen Hellas, 19.00 uur Zondag Zondag 23 november, 14.30 uur 21 Wings - BFC, 19.00 uur Bloemendaal - HGC DSR-C - HRC 18 prikangst kunnen overwinnen Pinoké - Klein Zwitserland Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben

• Rijswijkseplein Er wordt gewerkt aan de tramsporen op het Rijswijkseplein ter hoogte van de “Bolle wand”. In verband hiermee wordt het doorgaande autoverkeer ter plaatse over de secundaire rijbaan geleid. Fietsers vanaf het Zieken richting Rijswijkseweg worden omDe Coster diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. geleid via het fietspad aan de noord-oostzijde van de Rijswijkseweg. Zondag 23 november, 18.45 uur in haar bloed het suikergehalte met zoveel vragen zit. Ze kan tonen waar de insuline het

15 12 heren WATERPOLO (beker) inderdaad goed te behandelen, keld. Het wasHANDBAL allemaal erg ver-(eredivisie) 11 22 november IJSHOCKEY (beker) bij kijken warrend en Zaterdag emotioneel. ‘Een maar er komt veel meer 09 – Volendam, 20.00dan uur men vermoedt. Vrijdag 21 november opZIAN peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat zijn. Boos - HZ Wanneer je soms heel gefrustreerdZaanstreek ziekte voor hetHellas leven’, hadden de 08 • Vaillantlaan/Parallelweg/Waldorpstraat/ Den Haag – Groningen, ook.20.45 ‘Hebuur ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insulinedokters gezegd tegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd gaat het vlugst via de buik, geheb je23alnovember ge- dig als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook Calandstraat begrip ‘levenslang’ vatte ze niet wordt met diabetes, volgd door en benen en 07 Zondag (Dearmen Put) ze dan. ‘Enuur als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per je hebt al Haag, en wil ze nog altijd niet vatten. De proefd van het leven: bips.moet Ik droom ervan om aan 07 Eindhoven – Den 15.00 Het verkeer rekening houden met ievertrade der dag daarvoor was ze nog zoals alle eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken omgingen kindjevan datde in vernieuwing het ziekenhuis als gevolg van het en de diagnose andere kinderen geweest en nu gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te metenspoorviaduct. moet verwerken, e rijstroken worden versmald maar was ze plots anders. Dat maakte feld. Een kind met diabetes mag nen ze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n cadeau te doen.per Metricher blijven in hippo de spitsuren 2 rijstroken haar erg verdrietig en opstandig. dat op voorhand allemaal schrap- zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n ting bestaan. Dan is er per richting slechts een rijpen. Aanvaarden dat je een leven vragen. En dat is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk Nog altijd.» duizend hippo’s kunnen laten strook beschikbaar omdat dan alleen de middelmet veel beperkingen moet lei- als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kindemaken.» ste tunnelbuis beschikbaar is voor het autoverkeer. Teneur den, is niet makkelijk voor vol- het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in Barbara’s hoofd «De naaste omgeving reageerde wassenen, maar uiteraard nog gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat• A12; afsluiten afrit 5 heeft postgevat, is ze gedreven op zoek naar lang niet zo overstuur als ik. Inte- veel moeilijker voor kinderen. alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel ziekenIn verband met het herstellen van het geluidsscherm huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Hergendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» wordt de afrit Nootdorp (nr. 5) van de A12 (voor verman De Croo, Bruno Tuybens, klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag keer komende vanaf Utrecht) van zaterdag 22 nohalen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, vember 06:00 uur tot zondag 23 november 18:00 inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die uur afgesloten. in de richting van het een verjaardagsfeestje nooit ofte iets of Het watverkeer is, krijgt te maken Forepark/Nootdorp wordt omgeleid via de afrit nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook eenLeidschendam-Voorburg (nr. 8). Filip en prinses ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de • A12;bus. afsluiting voortdurend alert zijn. BovenIn het weekend 28 november wordt A12 tusdien moet iedereen uit de omge«Ik valvan iedereen lastig, ja»,de lacht sen Zoetermeer-Oost hetdan Gouwe aquaduct ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Iken heb ook niets tein de richtingverliezen. van Utrecht Ik afgesloten voor alle zijn én meewerken.» wil gewoon zoverkeer. ontDe afsluiting begintgraag op vrijdagavond november zettend dat dit 28 project Psychologe om 22.00 uur en Mijn duurt tot uiterlijk maandagochslaagt. doortastendheid werpt ook «Maria is een tijdje naar een psytend 1 december om vruchten 05.00 uur. af. Actrice Martine en voetbalchologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Als gevolg hiervanJonckheere worden de toeritten 7b (Zoeterler Bjorn De Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. meer-Oost), 8b (Bleiswijk), 9b (Zevenhuizen) en 10b en peter worden van hipken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel (Waddinxveen) richting Utrecht vanmijn vrijdag 28 noJeugdschrijver De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmidvemberpo. 21.30 uur tot maandagMarc 1 december 05.00 wil meewerken door de knuffel niet langer elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwinuur afgesloten. te introduceren een kinderten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun In beginsel wordt het verkeerinomgeleid via de A13 boekje. De Bel wordt ook eredan of het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om of de N11. peter.van Toch al een erg mooi be-van voor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» De afsluiting de tunnelbuizen komende gin,richting nee?»van de A4 vindt van woensdag want vanaf dat ogenblik word je vergaren over de ziekte. Ik ben Wassenaar ook zichtbaar een diabetes- ook begonnen met een blog en Peter(s) en meter 26 november 21:00 uur tot en met donderdag 27 patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen november 05:00 uur. over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels De afsluiting van de tunnelbuizen komende van schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de de A4 richting van Wassenaar) vindt van dondersen in het lichaam. Maria bleek er dag 27 november 21:00 uur tot en met vrijdag 28 alleszins klaar voor, maar bleef november 05:00 uur. toch ook nog een tijdje verder Het verkeer zal in beide richtingen worden omgenaar de psychologe gaan. Ze had leid via de A12 (Utrechtsebaan). Wilhelmus (geel-zwart), hier tegen VCS, ontvangt zondag HMSH. > Foto: Creative Images nodig omdat ze die begeleiding

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen


20

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

ÉÉN EK-MATCH EN NEDERLAND WORDT GEK * Theater / muziek WINNEN / evenementen Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot 19.00 Binnenstad Den Haag: ‘Hoogtij’ het oranjelegioen is. Route nulangs al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winkunstenaarsinitiatieven, galeries en kunstinover de Tot grens iswww.hoogtij.net de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.» stellingen. 23.00 uur. 19.00 Koninklijke Schouwburg: ‘Crossing Border broken. Geen handelszaak CHRIS SNICK Festival’. Met internationale auteurs en ar- die geen oranje attrivrijdag 21 november

20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘De Batavia’. Het ware verhaal van een groep schipbreukelingen. Met het schaarse water en voedsel proberen ze in leven te blijven. € 20,- t/m 28,- UITpas 18,50 t/m 26,50. www.ks.nl 20.15 Theater Diligentia: ‘Jan Jaap van der Wal - Zonder band’. € 18,- UITpas 16,50. www. theater-diligentia.nl

Oranjekoorts stijgt

tiesten. Met o.a. The Fratellis, Fleet Foxes, Isobel Campbell & Mark Lanegan, Seasick Steve, Kristin Hersh, Julian Cope, Ben Folds, Michael Cunningham, Dimitri Verhulst, DBC Pierre, dinsdag 25 november Charlotte Mutsaers, Bart Moeyaert, Helen 12.30 Theater de Tobbe: ‘Roselinde Visscher’. PiWalsh, en J. Tillman (van Fleet Foxes) solo, anoconcert. € 3,-. www.detobbe.nl The Swell Season, Geert Ooms, Karen Russell, 13.30 Museon: ‘Multimedia-lezing’. Een zeilreis Mohsin Hamid, DBC Pierre. € 27,50 dagkaart naar Ierland; over helden, heiligen en heel 75,- passepartout. www.crossingborder.nl veel wind door Jaap Kiers. € 4,50. www. 19.30 Koninklijke Bibliotheek: ‘Verleden van Nemuseon.nl derland’. Lezing n.a.v. de gelijknamige docu20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. mentaireserie. Belgische onafhankelijkheid. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl De eerste wedstrijd van de Neder- Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale Schrijver Geert van Istendael spreekt over 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Di-rect doet landers is pas op 9 juni tegen Ita- een oranje leeuwenpak. «199 euro ‘oranje-catalogus’ uit met niets de gevolgen van de afscheiding van België Tommy’ Di-rect. € 33,- UITpas 31,50. www. lië. Maar in het Nederlandse kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal voor in de trivan Nederland. € 10,-. www.kb.nl rijswijkseschouwburg.nl Hulst is het alsof we al middenin tribune», zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het suc19.30 Nieuwe Badkapel: ‘Lustrumconcert Haags 20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘De Batavia’. Het het EK zitten. Aan cafés hangen Buysse. «Maar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een ware verhaal van een groep schipbreukeMatrozenkoor’. € 12,50. www.matrozenkoor.nl oranje wimpels en opblaasvoet- goedkopere oranje attributen ook, brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je lingen. Met het schaarse water en voedsel 20.00 BowlingWorld Zuiderpark: ‘Haagse Beatballen, in de etalages primeert een oranje T-shirt met leeuwenkop proberen ze in leven te blijven. € 20,- t/m club’. The Beatles Revival. € 7,50. www.bowook dat ene kleurtje. En zelfs in de en een flap die je omhoog kan klap28,- UITpas 18,50 t/m 26,50. www.ks.nl lingworld.nl etalage van de seksshop kreeg de pen. «Precies een brullende pop naast wat kanten lingerie ook leeuw», zegt zaakvoerder Gerard 20.15 Theater Diligentia: ‘Stichting voor Ka20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. nog een oranje boa of das om het den Herder, terwijl aan de kassa mermuziek ‘s-Gravenhage - Atrium Strijk€ 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl lijf.Di-rect «We hebben oranje vi-Schouwburg. > foto: Stephanie Pistel enkele dametjes zo’n shirt kopen. kwartet’. Strijkkwartetten van Mendels20.15 Appelloods: ‘Lear’ Toneelgroep De Appel. Dinsdag doet Tommy zelfs in de Rijswijkse brators», zegt één van de ver«De voorbije week vlogen ze de sohn, Sjostakovitsj en Schubert. € 32,-. Een oude, overlevende, zwerver-acteur prokoopsters. «Een18,50. gewone, één om iedereen neemt ze mee.» feest’. Dans- en muziekoptredens. € 7,50 deur uit,hetportretspreekt.nl www.theater-diligentia.nl emoties. € 20,- UITpas www.theabeert zich tot Lear te verhouden. € 13,50 de G-spot te stimuleren en dan incl tapas. www.syndicaat-denhaag.nl teraanhetspui.nl 12.15 Haags Historisch Museum: ‘Gevangen- 20.30 Het Strijkijzer: ‘Personeelsfeest’ TheaterUITpas 11,50. www.toneelgroepdeappel.nl nogaan driehet ‘vibrerende kogels’ in de 20.15 Appelloods: ‘Lear’ Toneelgroep De Appel. Toeteren groep Drang. Het loopt tegen het einde van 20.30 Theater Spui: ‘Lex, een pathopoort lezing’. ‘Wanneer steekt er achter de 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Hera, de kleuren de Nederlandse klaar dedoor strijd zijn Een oude, overlevende, zwerver-acteur Helemaal het jaar en op het Netelenboscollege maakt logische comedy’van d’Electrique. Lex is een dood eenvoor intrige’ Tomas Ross. € 10,-. goddelijke musical’. De in vergetelheid geEvenen later haalt herverkahet meisje In Café Santé hangt het probeert zich tot Lear te verhouden. € 15,- de cafés.www.haagshistorischmuseum.nl men zich op voor het jaarlijkse personeelsbeetjevlag.» gestoord poëtisch raakte, machtige godin Hera lijkt met een tweeeen kleine voetballetjes vol met oranje alpenhoJupiler maakt deze oranje UITpas 13,50. www.toneelgroepdeappel.nl plafond feest. € 17,50 UITpastoeters. 15,-. www.drang.nl veld. nog Hij heeft simpel plan: hij gaatbo14.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’ . reïncarnatiekliniek een glorieuze comeven die met een touwtje aan el- 20.15 Theater Diligentia: ‘Wilko Terwijn - Superan- rens. «Wie tien biertjes bestelt, 20.30 Theater aan het Spui: ‘Rome & Juli’s poszijn hand afzagen, een vrouw ontmoeten € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl back te gaan maken. Maar er ontstaat kaar verbonden zijn. «Net gelekrijgt er ééntje», vertelt cafébaas se’ ZEP. Wanneer Rome op een feest veren gelukkig worden. € 13,- UITpas 11,50. grote tiheld’. Stand-up comedian pur sang. € 13,- 14.00 Museum voor Communicatie: ‘Open StuEen poponrust in als Zeus er met een aardse verd. Ze dienen om ‘in te brenKees Jansen. Waarop hij eentje een seksliefd wordt op een meisje van de vijandige www.theateraanhetspui.nl dio Workshop - ontwerp je eigen postzevrouw vandoor gaat en Hera na drieduiUITpas 11,50. www.theater-diligentia.nl gen’», vertelt ze. «Het traint de hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint te lashop posse, is dit het begin van een tragische 20.30 Theater PePijn: ‘Theo van den Oever - On gel’. www.muscom.nl zendmet jaar huwelijk achterlaat. € 24,- UITpas ‘De onbetaalbare bekkenspieren. Daarvan krijg je 20.15 tenZeeheldentheater: met ‘Miss Holland’ of een voet- chen. «Weet je dat deze gemaakt oranje romance. € 13,- UITpas 11,50. www.theatour’. een Programma over irritaties uit de be14.00 ‘t Syndicaat: ‘Braziliaanse middag’ . € 5,-. 22,50.boa www.rijswijkseschouwburg.nl loodgieter’ . Een familie krijgt bezoek van beter orgasme.» balveldje als hoofddeksel.» Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan enDe dito teraanhetspui.nl woonde wereld, maar leuk genoeg voor www.syndicaat-denhaag.nl 20.15 Rijswijkse Schouwburg: ‘Lady M.’ Het familieleden en een loodgie- Rode Duivels zit onbekende met de verkoop? «Betrekkelijk op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens hoedje. 21.00 Muziekcafé de Paap: ‘Haagser Pop een gezellige avond. € 12,- UITpas 11,-. 14.00 deTheater Pierrot: ‘Majel Lustenhouwer verhaal van de hofdame in Shakespeares ter. €maar 7,50. www.zeeheldentheater.nl Leeuwenpak goed, de grote stormloop beslist Nederlanders te sponsode- zomer van het WK 2006 werden bijPodium’ onze . Met o.a. HIDOextra en Lady K Wida (hiphop www.theater-pepijn.nl Sinterklaas isKan jarig’.best, € 6,-. www.theaterpier‘Macbeth’. € 15,50 UITpas 14,-. www.rijsHetnog Strijkijzer: ‘Personeelsfeest’ Theater- ren. Landverraad? moet komen. Het vertrouwen maar Wie toch iets minder op- 20.30 noorderburen 125.000 tv-toestellen ver-en reggae). Gratis. www.haagspoppodium.nl 20.30 YMCA muziekcentrum: ‘The BeachBattle’ wijkseschouwburg.nl groep Drang. tegenzoek, het einde ploeg isHet eenloopt beetje hé.van daarom rot.nl zullen wij er niet minder gewonden naar de .tri- in de kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. Met Vernal Veinyard (Turnhout), Irma trekken, & band 14.15 Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest 21.00 ‘t Syndicaat: ‘Salsa Party - Dj Niche’. € 3,-. 20.15 Dr Anton Philipszaal: ‘Residentie Orkest op het Netelenboscollege maakt hard Pashet alsjaar zeen gaan winnen, wordt NemeeDrtoeteren.» bune wil www.syndicaat-denhaag.nl (Ede), Jozy (Alkmaar) en Yellowknife o.l.v. Jurowski - Rimski-Korsakov, o.l.v. Dmitri Jurowski - Rimski-Korsakov, men zich op voor het jaarlijkse personeelsweer te klein en kleurt het Op de kers opDmitri de taart, het typische kan terecht(Amsterbij de lo- derland De elektronicaketens zien de Nederlanders dus dam). € 2,-. www.ymcamuziekcentrum.nl Rachmaninov, Prokofjev en Tsjaikovski’ . al te graag winnen. Want naast de verkoop Rachmaninov, Prokofjev en Tsjaikovski’ feest. € 17,50 UITpas 15,-. www.drang.nl massaal oranje.» oranje gebak, is het wel nog even kale ‘feestwinkel’ land maar 20,- t/m 37,UITpas 17,50 Residentie Orkest. € 20,- t/m 37,- UITpas 21.00 Theater de Tobbe: ‘Steam Team’. De muzikale 20.30 Korzo5HOOG: ‘Shakuntala’ Natanakairali wachten.€ «Vanaf woensdag 26 november Winkelketen Blokker volgende weekt/m 34,50. van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, www.philipszaal.nl 17,50 t/m 34,50. www.philipszaal.nl ensemble. Bijzonder wortels van het Steam Team liggen in de hard12.45 Waalse kerk: ‘Lunchconcert door schaart zich alvastmuziektheater uit Ke- verkopen we de oranje tompoes», frituurpannen, radio’s voor op het werk enstudenzelfs ook deKorzo5HOOG: verkoopster‘Odissi in dedans Hema. spelconsolesten om wedstrijden na te spelen 14.30 uit India o.l.v. 20.15 Institute of Social Studies: ‘Prospero rala.uitgesproken Onder meer Goethe en Schubert lie- zegt bop. € 15,- UITpas 13,50. www.detobbe.nl Koninklijk Conservatorium’ . Gratis.als achter Neder-door Shakuntala, een «Zelfs bij een Sen’ bakje koffie kun je zoete 13.30 broodjes overPierrot: de toonbank. daar Surupa Nrityagram. Jazz meets other cultures’. Voorprogram- 22.30 Lokaal Vredebreuk: ‘Danslokaal’. Dj René ten zichhet inspireren Theater ‘CircuspietNeem in één dag’ . Cirlandseverhaal elf- van Kalidasa (± 400 na dan supporteren.» nog eens de vele merchandising prullaria bij, Tempeldans uit de deelstaat Orissa, in Oost-India. ma: Sonando (latin-jazz) Hoofdprogramromantisch cuspiet leert je trucjes. €en 15,-. www.theaterdraait Fout van Oud. Verzoeknummer dan kom je depierrot.nl volgende weken voor de non-food (Onderdeel van India Festival) € 15,- UITma: Hernan Romero Group met Hernan Christus), een van India’s grootste dichters aanvragen kan via danslokaal@gmail.com op een14.00 extraTheater omzet van 70 tot ‘Het 80 miljoen euro. pas 13,50. www.korzo.nl Romero, Rodrigo Palhen, Javier Gomez en en dramaturgen. (Onderdeel van India Fesde Tobbe: Groot Voorburgs Gratis. www.lokaalvredebreuk.nl Opvallend isSinterklaasfeest’ dat het tijdensTheater het EKQuks. ook allemaal 14.30 Theater PePijn: ‘Rik Rikken - Appelmuis’ . Enrique Firpi. € 10,-. www.prospero.nu € 6,- tival) € 15,- UITpas 13,50. www.korzo.nl mag zijn. «Vooral de grote Poppenvoorstelling gebaseerd op het ietsje meer 20.15 Lutherse Kerk: ‘Musica Poetica en Hollands zaterdag 22 november jeugd 5,-. www.detobbe.nl 20.30 Literair Theater Branoul: ‘Dank u heren’. plasmaen lcd-televisies hetgeheim dan prentenboek ‘Kleine Muis zoekt een huis’. Vocaal Ensemble o.l.v. Jörn Boysen’. Specia- 10.00 Christus Triumfatorkerk: ‘Bazar’. Tot 14.00 Zeeheldentheater: ‘Lottedoen en het Vijf vrouwen over Willem Elsschot, door goed», zegt Henk Kok, directeur € 6,-; jeugd 4,-. www.theater-pepijn.nl le uitvoering van het Requiem van Mozart in van StraussVogel’ Briza. € 6,-. www.zeehelactrice Guusje van Tilborgh. € 15,- UITpas 16.00 uur. www.christustriumfatorkerk.nl van de Raad Nederlandse 15.00 Literair Theater Branoul: ‘Dank u heren’. de completering door Sigismund Ritter von dentheater.nl 13,50. www.branoul.nl 10.00 Evenementenhal Rijswijk: ‘Neuzelbeurs’. Detailhandel. «Mensen kijVijf vrouwen over Willem Elsschot, door 14.30 Kooman’s Poppentheater: ‘De Rat van Neukomm. € 18,50. www.luthersdenhaag.nl Tot 17.00 uur.€ 4,-. www.evenementenhal- 20.30 Theater aan het Spui: ‘Lex, een pathoken nu even niet meer actrice Guusje van Tilborgh. € 15,- UITpas 20.15 Maranathakerk: ‘Magister Cantat o.l.v. Arie Avontuur’. In een oud huis woont de Rat van logische comedy’ d’Electrique. Lex is een rijswijk.nl op een paar honderd 13,50. www.branoul.nl Eikelboom - Schütz en Distler’. Werken van 14.00 Theater Pierrot: ‘Majel Lustenhouwer - SinAvontuur samen met twee oude, pratende beetje gestoord en poëtisch herverkaeuro meer. Het moet 15.00 Rk spiritueel centrum De Boskant: ‘Het Heinrich Schütz, Duits componist uit de laarzen. De Rat is heel erg verliefd op Brunetveld. Hij heeft een simpel plan: hij gaat terklaas is jarig’. € 6,-. www.theaterpierrot.nl allemaal zo groot valse leven’. In gesprek met Ute Scheub 17e eeuw, en van Hugo Distler, vernieuta, maar zij is spoorloos. € 8,50 UITpas 7,50; zijn hand afzagen, een vrouw ontmoeten 14.30 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. mogelijk zijn.» over haar leven met haar nazivader, zijn wend componist uit de 20e eeuw. € 10,-. jeugd 6,-. www.koomanspoppentheater.nl en gelukkig worden. € 13,- UITpas 11,50. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl publieke zelfdoding en de vragen naar het www.maranathakerkdenhaag.nl 14.30 Theater Diligentia: ‘Sinterklaasfever’. Swinwww.theateraanhetspui.nl 14.30 Kooman’s Poppentheater: ‘De Rat van Gevoelig ‘betere ik’. www.deboskant.nl 20.15 Theater Diligentia: ‘Richard Groenendijk gende sinterklaasliedjes op oude discoklas20.30 Theater de Tobbe: ‘Rooyackers vs Kamps Avontuur’. In een oud huis woont de Rat van De supermarktke15.00 Theater De Regentes: ‘Keetje’ De La Mar Pop- Na de wedstrijd’. Programma over winst siekers. € 12,-; jeugd 9,-. www.theater-dilivs Kamps’. Cabaret waarbij flitsend van Avontuur samen met twee oude, pratende tens doen ook gretig en verlies, opgeven of doorgaan, punten gentia.nl scène naar scène wordt geswitcht. € 15,laarzen. De Rat is heel erg verliefd op Brunetpentheater. Over identiteit. Wie ben jij, wie mee aan de oranjepakken en gemiste kansen. € 16,- UITpas 16.00 Theater de Tobbe: ‘Het GrootHeijn Voorburgs UITpas 13,50. www.detobbe.nl ta, maar zij is spoorloos. € 8,50 UITpas 7,50; durf je te zijn en wie zou je willen zijn? € 9,50 koorts. Albert liet 14,50. www.theater-diligentia.nl Sinterklaasfeest’ € 6,-; jeugd 20.30 Theater PePijn: ‘Theo van den Oever - On jeugd 6,-. www.koomanspoppentheater.nl UITpas 8,-; jeugd 7,50. www.deregentes.nl 24 Theater miljoenQuks. Welpies — 20.30 Het Strijkijzer: ‘Personeelsfeest’ Theater- 16.00 Muzee Scheveningen: ‘Rokken rond 5,-. www.detobbe.nl tour’. Programma over irritaties uit de be- 16.00 Herberg Vlietzigt: ‘Sunday Jazz’. Carmen pluchen mini-leeuwtjes — groep Drang. Het loopt tegen het einde van 19.30 Theater De Regentes: ‘Dubbelbloed’ Danswoonde wereld, maar leuk genoeg voor Constantijn’. Constantijn Huygens aan het Gomes Inc. - Carmen Gomes (zang), Folmaken die ze in winkels zuluitdelen. Volgens stuhet jaar en op het Netelenboscollege maakt theaterlen Aya. Danstheater vooreen jongeren. een gezellige avond. € 12,- UITpas 11,-. woord. Zes vrouwen geven hem weerker Tettero (gitaar), Peter Bjørnild (bas) en die van 13,-. marktonderzoeksbumen zich op voor het jaarlijkse personeels€ 14,50 UITpas www.deregentes.nl www.theater-pepijn.nl woord (ook om 20.00 uur). € 15,-. www. Marcel van Engelen (drums). Gratis. www. reau Gfk kan de EK-gekte su- . feest. € 17,50 UITpas 15,-. www.drang.nl 20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de de musical’ 20.30 YMCA muziekcentrum: ‘The BeachBattle’. hetportretspreekt.nl herbergvlietzigt.nl permarkten liefst 45 miljoen euro op20.30 Korzo5HOOG: ‘Nirgun & Bhajans’. De po- 16.00 Theater Pierrot: ‘Majel Lustenhouwer - Sin€ 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl met Sugartoosh (Arnhem), Heder (Goir- 16.00 Lucent Danstheater: ‘Danstip #2 - ChoNiet meedoen, is dan uitgeslopulairste Hindoestaanse devotionele lie20.00 Lokaal Vredebreuk: ‘Alexook ontvangt’ . Alex le), Seanpenn (Winterswijk) en Misunderterklaas is jarig’. € 6,-. www.theaterpierrot.nl reograferen’. Hoe werkt een choreograaf brengen. zichontvangt zelfs tegen je gasten als je er nietinderen zijn bhajans, veelal op tekst van Ka- 19.00 Koninklijke Schouwburg: ‘Crossing BorFranken diverse in zijn stood (Schagen). € 2,-. www.ymcamuzieknou eigenlijk precies? € 5,-. www.ldt.nl ten. «Het keert aan zegt Joop Holla van Gfk. «De Nebir. Je kunt ze overal bij tempels langs de fo-cultureel podiumprogramma. Mike Placentrum.nl der Festival’. Met internationale auteurs en 19.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’ . meedoet» derlandse consument is daar zeer gevoelig Ganges horen zingen door groepen peltenkamp, Marcello, Dader en Lunar.voor. Gratis. artiesten. Met o.a. The Black Keys, Eli Pa- 23.00 Paard van Troje: ‘Secret Cinema Invites’. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl In het verleden was al duidelijk te merken dat grims. (Onderdeel van India Festival) € 15,www.lokaalvredebreuk.nl Melodieuze techno. Line up: Warren Fel- 20.15 Thomaskerk:‘Avondmuziek’. Vocale en instruperboy Reed & The True Loves, Julian Veconsumenten van winkel wisselen omDe boodUITpas 13,50. www.korzo.nl 20.15 Appelloods: ‘Lear’ Toneelgroep Appel. low, Remy, Egbert (live) en Secret Cinema. lard, First Aid Kit, Alexander Hacke & Damentale barokmuziek van o.a. Bach en Pergoschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets 20.30 Literair Theater Branoul: ‘Literatuur ontEen oude, overlevende, zwerver-acteur € 12,50. www.paard.nl nielle de Picciotto met The Ship of Fools, lesi door Sophie Ouwehand, Marie Anne Ja(CSG) extra biedt.» probeert zich tot Lear te verhouden. € 15,Thomson, Ali Smith, moet theater’ Hart ontmoet Joostmassaal ZwaStraks lopen. Kees de ‘tNederlanders rondAnne metEnright, gekkeRupert hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers cobs, Ronald Verbunt, Fons Orie en Ensemble UITpas 13,50. www.toneelgroepdeappel.nl Micah P. Hinson, Brett Anderson, Pete Mo- zondag 23 november Festoen. Gratis; Collecte bij de uitgang. german. € 15,- UITpas 13,50. www.branoul.nl linari, The Pedro Delgados, Herman Koch, 10.00 Evenementenhal Rijswijk: ‘Neuzelbeurs’. 20.30 Paard van Troje: ‘The Residents’. € 26,-. 20.15 De Rijswijkse Schouwburg: ‘De flat van 20.30 Paard van Troje: ‘Cristina Branco’. Branco’s Jet’ Mussen & Zwanen. Een vervalste Carsten Jensen, Krijn Peter Hesselink en muziek is ingebed in de traditionele fado, Tot 17.00 uur.€ 4,-. www.evenementenhalwww.paard.nl klucht, maar wel met deuren en overspel Stefan Merrill Block. € 27,50 dagkaart / 75,maar wordt vaak gekanteld naar warme rijswijk.nl en misverstanden. € 22,- UITpas 20,50. passepartout. www.crossingborder.nl jazz, pittige flamenco en chansonachtige 10.00 Wijkpark Transvaal: ‘Stoffenbeurs Mode maandag 24 november www.rijswijkseschouwburg.nl 19.00 Pathé Buitenhof: ‘The Metropolitan Opesferen. € 20,-. www.paard.nl & Interieur’. Tot 16.30 uur. Gratis. www. 16.00 De Rijswijkse Schouwburg: ‘Karel de Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk ra: Live in High Definition - La Damnation 20.30 Paard van Troje: ‘Albert Lee & Hogan’s stoffenbeurs.nl Kok en de mijter van Democratische Sinterklaas’. € 15,50;par-20.15 Koninklijke Schouwburg: ‘De koopman van De Amerikaanse uitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastde aan Faust’ . € 32,50. van www.pathe.nl Heroes’. Bluesartiest. www.paard.nl 11.30 Muzee Scheveningen: ‘Rokken rond jeugd 12,-. vandaag www.rijswijkseschouwburg.nl Venetië’ De Theatercompagnie. Bassanio is tij staat voor een zware begesteld. Dat plan stelt€ 20,-. een aantal herbestemmingen en passingen Circustheater: 20.30 de Theater aan het Spui: ‘Maria Juncal - voor La in20.00 Constantijn’. Constantijn Huygens aan het 19.00 Grandcafé Westewind: ‘Liveverliefd op de mooie en rijke Portia. Om haar slissing. Restaurant Ze moet bepalen of de stemstedenbouwkundige voorschriften delenFortis van de gemeenten ‘Tarzan, de musical’. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl hora de losen Milagros’ woord. vrouwen geven hem weerJazz@Westewind’ . Tot 22.00 uur. Gratis. voor zich te winnen, heeft hij geld nodig. € 16,Maldegem Eeklo. . Juncal neem het pumen van de voorverkiezingen in MiIn Turkije is opnieuw groteZes ongerustheid ontstaan over 20.00 ‘tnemen Syndicaat: Sevillanas dansvervagende bliek mee op reis door persoonlijke woord (ook omtussen 15.30 uur). € en 15,-.Staat. www. www.westewind.nl UITpas 24,- UITpas 14,50 t/m 22,50. www.ks.nl chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan scheiding Kerk De Vlaamse Regering zal haar pas een definitieve beslissing over het‘Spaans plan

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

worden. Een positief antwoord zou Hillary Clinton (foto) een laatste waterkansje geven om de10,strijd tegen die periode op de volgende plaatsen ter inzage: Churchillplein 070-3066228 Nieuwe Schoolstr. 21-23, 0900-4104104 Frankenstraat 66, 070-3559305 Koorenhuis, • in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis Zeeheldentheater, Theater Pierrot,is uit Korzo Theater, Prinsegracht 27, 070-3422722 • bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke bijt ze342, in 070-3991000 het zand. den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten4, goed Trompstraat Ferrandweg 070-3933348 waarschijnlijk Binckhorstlaan 36, 070-3637540 Musicon, Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, verhuld worden.Branoul, Flirten is een vorm van overspel en Theater in de Steeg, Literairtheater Soestdijksekade 345, 070-3686800 THEATERS Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan165a, leiden Florida werden uitgesloWesteinde 070-3648408 Michigan en Maliestraat 12, 070-3657285 Muziekcafé De Paap, Appeltheater/Appelstudio, MUZIEKCENTRA U kunt het plan ook downloaden van de website tot roddel hun eerbaarheid enhet erger ten omdatASTA, ze hun Theater aan Spui, Lucent over Danstheater, Spui, 070-8800333en kuisheid Papestraat 32, 070-3652002 Duinstraat 6-8, 070-3502200, Spuivoorverkiezingsda27, 070-3461096 www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog: overspel. tum tegenCafé de restaurant zin van de partijleiding tiemMuziekcafé argument gebruiken om Spui 187, 070-3465272 Rijswijkse Schouwburg, De kunnen Pater, Fortis Circustheater, Greve, Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ — de parTheater Rest. Toussaint Spectacle, Gen. Spoorln. 10, Rijswijk, 070-3360336 Achterom 8, 070-3450852 Circusstraat 4, 070-4167600 Torenstraat 138, 070-3603919 indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen Toussaintkade in jagen. Turkse goede score in beide staten broodno- tijnotabelen die vrij mogen kiezen 21, 070-3609324 Stella Theater, Paard van Troje, Concordia Theater & Zalen, Haagse Jazz Club/BowlingWorld ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voorPrinsegracht ze in augustus stemmen — naar Theater de Tobbe, Burg. Feithplein 96, Kerkstraat 11, 070-3307070 12, 070-3601838 Hoge Zand 42, 070-3022680 Zuiderpark, (ingang Melis Stokelaan), Mr. naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. Voorburg, 070-3864880 Theater Camuz, Podium Vocale, Diligentia, P. Droogl. Fortuijnweg 79, Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Theater Zeebelt, De Constant Damlaan 44, Leidschendam, Laan v. Meerdervoort 32, 070-3451423 Lange Voorhout 5, 0900-4104104 070-4020777 dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Rebequeplein 20a, 070-3656546 070-3875314 Regentenkamer, Dr. Anton Philipszaal, Spui, 070-8800333 Haags Pop Centrum, staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Theater Zwembad De Regentes,Daardoor Burg. Theater Merlijn, Lange Beestenmarkt, 070-3658612 Koninklijke Schouwburg, Hovylaan 12, 070-4400086 zou de vroegere first lady de partij Clintons 106, droomscenario Weimarstraat 63, 070-3656515 met nog drie Bilderdijkstraat 33, 070-3450996 ‘t Syndicaat, Korte Voorhout 3, 0900-3456789 Lokaal Vredebreuk, voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproWorld Forum Convention Center, Theater Pepijn, Nieuwe Molstraat 10, 070-3600053 Kooman’s Poppentheater, Papestraat 38, 070-3656046 opnieuw dicht in de buurt van Oba- mis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus

Advertentie 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens

* Adressen

Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling.


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

MAMA VAN DIABETESPATIËNTJE MARIA (10) * Exposities ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT 20.15 Paleiskerk: ‘Stam Chamber Players - Mozart en Brahms’. € 12,50. 20.30 Het Strijkijzer: ‘Personeelsfeest’ Theatergroep Drang. Het loopt tegen het einde van het jaar en op het Netelenboscollege maakt men zich op voor het jaarlijkse personeelsfeest. € 17,50 UITpas 15,-. www.drang.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Swinging Miss Christmas Disaster’ ALBA Theaterhuis. Vijf vriendinnen vieren met elkaar kerstavond. Een feestje tussen te dure cadeaus, omlijst met bizarre verhalen. € 13,- UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl 20.30 Theater aan het Spui: ‘Rome & Juli’s posse’ ZEP. Wanneer Rome op een feest verliefd wordt op een meisje van de vijandige posse, is dit het begin van een tragische romance. € 13,- UITpas 11,50. www.theateraanhetspui.nl

Ambachtsgaarde 6 en 14 Ambachtsgaarde 6 en 14, vr en za 14-18, zo 12-17 uur T/m 13 december: Mama’s arts. Werk van diverse kunstenaars in ruimten van verlaten huizen of winkels, een project van Stichting Gaidaro.

schilderijen van Nenrad Stancovic GEM

Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Stadhouderslaan 43, 070 3381133, di t/m zo 12-18 uur ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes T/m 7 december: Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Winnende werken en een selectie uit de leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Baroverige ingezonden schilderijen. Jaarlijks wordt Galerie Andrea door H.M. de Koningin aan vier jonge kunstenaars Columbusstraat 070 3633825, voor haar bijzondere bara bezeten het land om, op zoek naar 2,sponsors de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst uitgedi t/m vr 17-21, za 9-17 uur reikt. T/m 20 van haar Olivia Rowproject. Inspiratie en drive haalt zedecember: uit deBlooming. zorg Werk voor dochtertje MaT/m 11 januari: Sylvia B. - Les Beaux & Les plus land. ria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat Beaux.zette Installatie bestaande uit een groep van circa 20 sculpturen en daarnaast een serie werken Galerie Ariana het gezinsleven op zijn kop. «Het was een op papier. T/m 15 maart: Vondelstraat 20, 070ramp. 3923613, Iedereen onderschat wo t/m za 11-17, 1e en laatste zo v.d. maand de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. IkTjebbe wil Beekman. iets Solotentoonstelling met de nadruk op recent schilderijen. 14-17 uur en op afspraak 23 november t/m 21 december: Marleen Kalsdoen voor kinderen die net alsVan Maria levenslang hebben gekregen. En Gemak beek/Lydia Oerlemans/Erica van Seeters. TekeninPaviljoensgracht 20-24, 070 3381200, steenobjecten. donderdag november dit moét 27 lukken. Desnoods belgen,iketsen zelfen aan bij prinses Mathilde.»

Mauritshuis Korte Vijverberg 8, 070 3023456, di t/m za 10-17, zo 11-17 uur T/m 11 januari: Bewonderde Stad. Hollandse stadsgezichten uit de Gouden Eeuw Overzicht van dit bijzondere type schilderijen met o.a. Vermeers ‘Gezicht op Delft’. Museum Meermanno Prinsessegracht 30, 070 3462700, di t/m vr 11-17, za & zo 12-17 uur T/m 11 januari: Maerlants Rijmbijbel. Middeleeuws meesterschap in tekst en beeld De twintig mooiste miniaturen uit de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Museon Stadhouderslaan 37, 070 3381338, di t/m zo 11-17 uur T/m 31 december: De Poolzaal, overleven tussen ijs en smeltwater De tentoonstelling biedt inzicht in de veranderingen die zowel natuur als cultuur in het polaire gebied doormaken en gaan doormaken. T/m 1 januari: Leefruimte voor mens en dier. Educatieve tentoonstelling over o.a. de druk die door de mens wordt uitgeoefend op de natuur. T/m 31 mei: Ontdek de geheimen van de diepzee. Ontdek interactief hoe ontdekkingsreizigers van de diepzee tegenwoordig afdalen voor een expeditie naar de donkere diepten.

17

21

van Peter Dumas. Van 25 november t/m 7 december: Wim van Aken 80 jaar Overzichtstentoonstelling met schilderijen. Van 25 november t/m 7 december: Nieuwe leden van Pulchri Studio. Divers werk van in 2008 nieuw aangenomen leden. Galerie Ramakers Toussaintkade 51, 070 3634308, wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur T/m 21 december: Wintershow. Werk van o.a. Ton van Kints, Warffemius, Ien Lucas, Johan Meijerink en Tomas Rajlich. N.b. galerie gesloten van 19 t/m 30 november i.v.m. deelname PAN Amsterdam. Regentenkamer Lange Beestenmarkt 106-108, 070 3658612, wo t/m zo 12-17, za 12-21 uur T/m 14 december: Esther Kamphuijs/Ipek Sur/ Saskia Serlé/Nicole van der Loo en Eveline Withagen. Foto’s, schilderijen, meubelontwerpen en keramiek.

ma t/m zo 12-18 uur 09.00 Theater Pierrot: ‘Het boek van Sinterklaas’ BARBARA VUYLSTEKE JOHAN VAN BEVER T/m 4 januari: Niemandsland? Palestijnse hedenBeach Resort Kijkduin Poppentheater JacobusEN Wieman. Voorsteldaagse kunstenaars. ling met poppen voor de jongste Sinter- T/m 15 februari: LightArt Kijkduin. Het duinlandklaas-kinderen. € 6,-; jeugd 5,-. www.the- schap, de boulevard en het Deltaplein worden op SEA LIFE Scheveningen Gemeentemuseum Den Haag een subtiele manier, middels van kleur verandeaterpierrot.nl Strandweg (Boulevard) 13, 070 3542100, Stadhouderslaan 41, 070 3381111, 10.00 Plein Den Haag: ‘Antiek-, Curiosa- en Boe- rende bollen, veranderd in een sprookjesachtige ma t/m zo 10-19 uur di t/m zo 11-17 uur kenmarkt’. Tot 18.00 uur. Gratis. www.den- omgeving. Van 24 april t/m 1 maart: Helden - hoezo helden? T/m 25 januari: Anton Henning. De speciaal onthaag.com Ontmoet de supersterren van SEA LIFE. Dieren die worpen installatie Blumenstilleben No. 193. T/m 8 11.00 Theater Pierrot: ‘Het boek van Sinterklaas’ Atelier Beeld elk een uniek en wonderbaarlijk talent hebben. februari: Jozef en Isaac Israëls, Vader en zoon. De Poppentheater Jacobus Wieman (ook om Anna Paulownastraat 87, 06 21104416, Zij zijn de helden van de onderwaterwereld! Ben Haagse kunstwereld in de tijd van Jozef en Isaac 13.30 uur). € 6,-; jeugd 5,-. www.theater- vr 16-19 uur, za en laatste zo van de maand jij slimmer dan een octopus? Sterker dan een koIsraëls. T/m 25 januari: Minimal is More - Lafrenz 13-19 uur en op afspraak pierrot.nl kosnootkrab? Galerie Nouvelles Images collectie 12.30 Christus Triumfatorkerk: ‘Lunchconcert T/m 20 december: Shadows of Paris and New York. Minimal Art en aanverwante kunst. T/m 1 maart: Westeinde 22, 070 3461998, door studenten Koninklijk Conservatori- Eline de Jonge, schilderijen. Seasons Galleries Wapengekletter op porselein. Nederlandse fa- di t/m za 11-17 uur um’. Gratis. www.christustriumfatorkerk.nl T/m 10 december: Assmann, De Bloeme en Visser. Toussaintkade 70, 070 3454881, miliewapens op Chinees porselein. T/m 1 maart: 12.45 Koninklijk Conservatorium: ‘Lunchcon- Museum Beelden aan Zee Gijs Assmann, werken op papier, beelden. Ronald wo t/m za 11-17, zo 13-17 uur XXste eeuw cert door studenten Koninklijk Conserva- Harteveltstraat 1, 070 3585857, Van 23 november t/m 21 december: Eva Ooms. Opstelling van moderne en hedendaagse kunst de Bloeme, schilderijen. Carel Visser, werken op di t/m zo 11-17 uur torium’. Gratis. www.koncon.nl Schilderijen. papier, collages en beelden. over twee verdiepingen in het museum. 19.30 Koninklijk Conservatorium: ‘Presentatie T/m 7 december: Wotruba. Retrospectief van de T/m 1 maart: Aardewerk in Stijl. De geschiedenis duo-klas gitaar en zang’. Gratis. www.kon- Oostenrijkse beeldhouwer Wotruba (1907-1975). Tweede Kamer van Potterie Kennemerland (1920-1942). T/m 5 Sprookjesbeelden aan zee con.nl Lange Poten 4, 070 3183055, april: Paul Armand Gette & Niele Toroni. Gezamen20.00 Fortis Circustheater: ‘Tarzan, de musical’. Permanente sculptuurexpositie van Tom Otterness ma t/m vr 09-17 uur. lijke installatie waarin werkwijzen van beide kun- Panorama Mesdag aan de boulevard. € 29,- t/m 79,-. www.fortiscircustheater.nl Legitimatiebewijs verplicht! Zeestraat 65, 070 3644544, stenaars samenvloeien. 20.00 Koninklijk Conservatorium: ‘Muziek aan T/m 5 december: EU & JIJ. (Jongeren)tentoonstelma t/m za 10-17, zo 12-17 uur het Stadhouderlijk Hof’. Strijkorkest afdeling Rk spiritueel centrum De Boskant T/m 7 december: Amicitia - een drijvend monu- ling over de invloed van Europa op het dagelijks Haags Historisch Museum Oude Muziek o.l.v. Jaap ter Linden. Program- Fluwelen Burgwal 45, 070 3614180, leven. Aan de hand van thema’s zoals mobiel ment. Schilderijen gemaakt door kunstschilder Korte Vijverberg 7, 070 3646940, ma: Christian Ernst Graf - Symfonie voor strij- di t/m za 12-16 uur. bellen,criminaliteit, klimaatverandering, dierenCees van Hal (1937) n.a.v. de vondst van de sleepdi t/m vr 10-17, za & zo 12-17 uur kers. Unico Wilhelm van Wassenaer - Concer- T/m 24 januari: Franz Hazelzet. Schilderijen. welzijn wordt de nodige toelichting en achterboot ‘Amicitia’. T/m 11 januari: Oh Oh Den Haag. Unieke collectie ti Armonici. Gratis. www.koncon.nl grondinformatie gegeven. 16e, 17egeen en 18e eeuwse stadsgezichten van o.a. Christus Triumfatorkerk 20.00 Nutshuis: ‘VillaNuts’ . Creatief pretlone we can do platform so Envoor ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard Bas van Pelt binnenhuisarchitectuur tige3837655, ziekte is, maar dat daarentelittle, together we ‘Het zal Laan tochvan dát nietOost zijn, zeJan van Goyen de Haagse schildersfamilie La Nieuw Indie 143, 070 jonge kunstenaars. Gratis. www.nutshuis.nl vanalles aan te can do much’. De ker?!’. het Vitrine Lange Houtstraat 15b, 070 3630618, Fargue. t/mziekenhuis vr 12-14 uur.kregen genwoordig toch 20.15 Appelloods: ‘Lear’so Toneelgroep Appel. Inma is. ‘Beetje met Geenoverlevende, schijn van kans we diezelfde dag de resultaten: Weimarstraat 48, permanent T/m 31 december: Geraakt door het licht. Kijk eens T/muitkijken 26 juli: Rijksmuseum aan de Hofvijver. TopT/m 5 december: Huis van Reflectie.doen Video-installaEen oude, zwerver-acteur snoep en zo, elkestukken dag trouw dat 1. van Ongeneeslijk, omhoog in de Lange Houtstraat en ontdek bij dag T/m 12 december: Greg Hilton/Annemieke Louvan deinsuvaderlandse geschiedenis. van Marc Bilderberg. probeert zichjetotdeze Lear teboodverhouden.diabetes € 15,- tietype kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup - alles onder werens. Werk van de Amerikaan Greg Hilton en en vooral bij avond de lichtinstallatie van Jozef van UITpasschap 13,50. www.toneelgroepdeappel.nl soort reacties wanneer je op be-‘De venslang dan wel. kreeg controle.’ Uit dit bedenkster van het vitrineconcept Annemieke Horst. Haagse Hogeschool voorMaria Communicatie 20.15 Koninklijke Schouwburg: vrouw Museum en vooral zoek gaat Barbara Flamand. meteen Zeestraat ook een82, baxter aange- leerde ik dat diabetes Louwerens. Johanna- Westerdijkplein 75, 070 4458888, 070 3307500, met bij de baard’ Noord Nederlands Toneel. op het Deze woorden schitteren legd. ze12-17 nog uur.de impact van deze Pulchri Studio T/m 6ziekte december: Movie | Mento. De fototentoont/m ernstig. vr 10-17, Had za & zo De vrouw met de baard pront weerspiegelt eenHetdiwas leven van kinderenzwaar naast de bel, in felle, blauwe paarWegens wekenhet zo rondgelopen, Vonkel Lange Voorhout 15, 070 3461735, stellingheel over en van internationale studenten die afbreken van kindertentoonstelling maatschappij waarin feitenletsteedseen vaker wordt. Suikerziekte is bivakkeren. ters. «Onze huisspreuk», knikt dan ze ineneen gesukAnna Paulownaplein 13, 070 4278084, di t/m zo 11-17 uur momenteel in Den Haag het coma opbouwen van een onderschat nieuwe kinderhet ondergeschoven kindje zijn. € 35,UIT-wasZieZo Barbara. «Daar staat mijn gezin di t/m za 12-18 uur Van 22 november t/m 11 december: Odette tentoonstelling zullen de bovenste twee etages pas 33,50. www.ks.nl voor en dat willen wij ook uitdraT/m 3 januari: Espana. Overzichtstentoonstelling Saulnier. Assemblages. Van 22 november t/m 10 Haagse Kunstkring 20.15 Lucent Danstheater: ‘Petite mort’ Ne- van het museum vanaf 1 september tot medio degen. In je dooie eentje krijg je biji.s.m. de Spaanse ambassade van gerenommeerde december: Simon Koene en Peter Dumas. Simon derlands Dans Theater I, Holland Symfo- cember gesloten zijn. Entree tot het museum kost Denneweg 64, 070 3647585, na niets voor mekaar. Zeker niet Spaanse kunstenaars in Nederland. Koene, schilderijen. Shoot the freak, aquarellen di t/m za 12-17, zo 13-17 uur nia. Samen met de grote meesters Kylián tot die tijd de helft van de prijs. Andere kortingsacals het op een dag eens goed fout Van 22 november t/m 9 december: Kunstmarkt ties blijven gewoon geldig. en Van Manen laat de jonge danser Medhi loopt. Want dat vergeten velen: veelzijdigheid dat hetde van de ene dagzien opvan de het an-gezelschap T/m 31 december: Het Rijk van Heen en Weer. Kunstkring. Etsen, zeefdrukken, foto’s, sieraden, schilderijen, gemengde technieken, tekeningen metlelijk een nieuw werk. € 34,50 t/m 39,50 Knetterend spannende ontdekkingstocht door dere soms kan keren.» en objecten. zes wonderlijke landen (Anderland, Toenland, UITpas 32,- t/m 37,-. www.ldt.nl 20.15 Paleiskerk: ‘One Charming Night’ La Pri- Huisland, Digiland, Droomland en Vreemdland), Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben Heden (locatie 7x11 Ypenburg) mavera. rond Henry Purcell, op zoek naar contact. T/m 4 januari: Alter Ego, mijn diabetes en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op Programma 14 oktober 2006 23, 070 3465337 ik van o.a.Maria Purcell, Baltzar en Mat- Hetavatar te behandelen, keld. wasenallemaal erg ver- inderdaad goedPatrijsplantsoen werdenmet wewerk gevloerd: bleek (tel.meer Heden Haag), open afspraak Robbie Cooper beelden van veel teis, georganiseerd da Fotojournalist met op zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het maar er komt bijDen kijken warrend en emotioneel. ‘Een legde aan diabetes te lijden. door AchtMusica jaar Antica T/m 31Wanneer januari: De Modderdorpse Tijd.gefrustreerd Jouke Melgamers hun online avatars Camera. € 17,50. www.musantica.nlziekte voor zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat je soms heel heten leven’, hadden devast.dan men vermoedt. lang was ze een supergezonde lema en Inge Beefting werken aan deikuitgave van ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, geT/m 1 januari: Alles werkt!Dat Contactals in volwassene de jaren ‘50 gediagnosticeerd 20.15 geweest Theater Diligentia: ‘Eva De Roovere - Het gezegd ook. ‘Heb die pomp dokters tegen Maria. bloem en dan plots - bafals ik omadeel ben,van mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en wordt diabetes, hebdie je al ge-weekdig ze niet dàt. Een week voor de diagnose een krant elke in een ander en ‘60. T/m 31 vatte december: Eye Opener - demet kracht Gevolg’ . Vlaamse rootspop. € 19,- begrip UITpas ‘levenslang’ proefd van leven: jewordt hebtverspreid. al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ienogbeeldtaal. altijd niet vatten. De laat moest 17,50. Maria abnormaal vaak en wil zevan De tentoonstelling zien hoe gra-het Ypenburg www.theater-diligentia.nl eens doorgefeest, je hebt al wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis dag daarvoor was ze nogwereldwijd zoals allecommuniceren plassen en hadden een urine- Theaterfisch ontwerpers met 20.30 Het Strijkijzer:we‘Personeelsfeest’ gedronken en lekker zwaar geta- mee in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, andere nu onbewust) staal binnengebracht. Eentegen banale Koninklijke Bibliotheek een taal diegeweest we allemaalen (vaak kennen: groep Drang. Het loopt het einde van kinderen mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met feld. EenSeleckind met mag nen5,ze ze plots anders. Dat maakte blaasontsteking, ik. Een was Prinsdiabetes Willem-Alexanderhof 070 3140911, beeldtaal. T/m 31 december: Briefgeheimen. het jaar en op dacht het Netelenboscollege maakt zenspraakmakende en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n dat op voorhandT/m allemaal schraphaar erg tie verdrietig en opstandig. paar uren ik voor de uitslag gingpersoneels18 januari: Stijl, 17 jaar aanvan honderden kaarten waarop Nederlanders menvoor zich op het jaarlijkse vragen. is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten pen. Aanvaarden dat jeExpositie een leven halen, bezocht ik toevallig ta- Nog altijd.» winsten. t.g.v. het afscheidEn vandat algemeen en Vlamingen hun geheim anoniem opbiechten. feest. € 17,50 UITpas 15,-.een www.drang.nl als moeder: je kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» met veel beperkingen moet verne eenTroje: jong meisje directeur Wim vanleiDrimmelen. langs de deur 20.30 waar Paardikvan ‘De Dijk’.zag € 20,-. www. T/m 30 augustus: Ding Dong: 60 jaar Teneur het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in den, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten met kinderpostzegels. Een vrolijke en nostalgische paard.nl dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, wassenen, uiteraardMuseum nog / gen was met insuline. ik ‘Swinging ver- «De naaste omgevingvoor reageerde Letterkundig Kinderboekenmuseum tentoonstelling iedereen die de deuren langsmaar 20.30 Theater aan Omdat het Spui: Miss alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar veel moeilijker voor kinderen. pleegaspirante ben, herken ik die lang niet zo overstuur als ik. IntePrins Wilem-Alexanderhof 5, 070 3339666, Christmas Disaster’ ALBA Theaterhuis. Vijf ging om kinderpostzegels te verkopen! huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» di t/m vr 09-17, za & zo 12-17 uur vriendinnen vieren met elkaar kerstavond. zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, (Letterkundig Museum zelf is gesloten) Een feestje tussen te dure cadeaus, omlijst Galerie De Fietsenstalling halen. Dat het zich elke dag moet Rani De Coninck, Marc De Bel, T/m 31 december: Geheimen. In het Kinderboemet bizarre verhalen. € 13,- UITpas 11,50. Anthonie Duyckstraat 183, 070 3500107, inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die kenmuseum leerofte je op een actieve manier Paul van tijdens exposities op za en zo 13-17 www.theateraanhetspui.nl eenuur verjaardagsfeestje nooit iets of wat is, krijgt te maken Loon, Francine Oomen en Jacques Vriens kennen. 20.30 Theater aan het Spui: ‘Rome & Juli’s pos- en op afspraak nooit twee glazen cola mag drinmet Barbara Flamand. Ook een Werk op pase’ ZEP. Wanneer Rome op een feest ver- T/m 7 december: Susanne Bruynzeel. ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses Galerie Lissabon liefd wordt op een meisje van de vijandige pier. als een ander kind, maar je moet Mathilde ging deze week op de Denneweg 070 3500916, posse, is dit het begin van een tragische voortdurend alert zijn. 24, Bovenbus. vr, zauit en zo uur romance. € 13,- UITpas 11,50. www.thea- Filmhuis Den Haag dien moet iedereen de12-18 omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht T/m december: Schilderijen van bomen Spui 191, 070 3656030, teraanhetspui.nl ving van het kind op7 de hoogteÁrboles. te Barbara. «Ik heb dan ook niets te in het Spaanse landschap van Gonda de Bles. Rip20.30 Theater PePijn: ‘Jochen Otten - Underdog’. T/m 3 december: The Danube Exodus: zijn énThe meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontDaar zijn de andere mensen. Ze bewegen pling Currents of the River. Interactieve installatie zettend graag dat dit project Psychologe Louis Couperus Museum Péter Forgács met absolute autoriteit. Daartussen beweeg van de Hongaarse mediakunstenaar slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyJavastraat 17, 070 3640653, ik, de underdog. Heb geen medelijden. Ik en het Labyrinth Project Team. chologe gegaan.do Zet/m moest datuur so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbalzo 12-17 weet wat ik doe. Ik zal u mijn plan onthullen. mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter wieso doen als ze kans wilde maVan 20 november t/m 22 haar, mei: Demaar wereldook van Louis Fotomuseum Den Haag € 12,- UITpas 11,-. www.theater-pepijn.nl Ik heb ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Couperus. Een overzicht van de plaatsen waarloopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hip21.00 Lokaal Vredebreuk: ‘JP Blues presenteert’. Stadhouderslaan 43, 070 3381144, derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt ervoor dat ze zich Couperus woonde en werkte. Blues Fuse. Gratis. www.lokaalvredebreuk.nl di t/m zo 12-18 uur elke dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel T/m 18 januari: Rain, Hope, Grief &niet Fall. langer Foto’s van nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kinderten. Een psychologe Galerieonderzoekt MAT Erwin Olaf. weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook eredan of het kindAnna mentaal klaar is 69, Paulownastraat 070 3248296, formatie voor het dragen van zo’n pomp, vr & za 13-17 uur en op afspraak en kennis beginnen te hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi beGalerie 1646 vergaren over de ziekte. Ik ben gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word Wim je van T/m 13 december: Brakel. Schilderijen. Boekhorststraat 125, Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetesT/m 6 december: G G G & G and The Crossing. patïent. Ze bekijkt ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Galerie Maurits van de Laar Video-installatie door Lisa Jeannin en Rolf SchuurDit is een selectie van Den Haag Marketing, voor de over de zelfredzaamheid be- rum.be, waar lotgenoten met me- geworden. Nijlpaard in het Engels Herderstraat 6, 070 3640151, mans. volledige agenda en het toeristische en recreatieve schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de wo t/m za 12-18, laatste zo v.d. maand aanbod, kijk op: www.denhaag.com. sen in het lichaam. Maria bleek er 13-17 uur Galerie 91 Voor cultureel aanbod, kaartverkoop en Last Minute alleszins klaar voor, maar bleef T/m 21 december: Marcel van Eeden/Tobias GerAnna Paulownastraat 91, 070 3627457, Tickets kijk op: www.uitburo.nl. toch ook nog een tijdje verder ber/Elmar. Tekeningen. ma t/m zo 13-18 uur Tips voor de agenda kunt u mailen naar Arja naar de psychologe gaan. Ze had T/m 4 januari: Infinity. Sculpturen, en Kalhorn: info@denhaag.com ‘Amicitia: een drijvend monument’ is t/m 7 december te zien bij Panorama Mesdag. dieobjecten begeleiding nodig omdat ze

IK VAL IEDEREEN LASTIG

A

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

Brongegevens Agenda


22

16

Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Ă&#x2030;Ă&#x2030;N EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK * Kruiswoordpuzzel Nog ĂŠĂŠn week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. ÂŤEĂŠn match winover de grens is de â&#x20AC;&#x2DC;EK-koortsâ&#x20AC;&#x2122; al meer dan uitge- nen... en de gekte begint echt.Âť broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Happy Seventies op Radio West

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen ItaliĂŤ. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafĂŠs hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. ÂŤWe hebben zelfs oranje vibratorsÂť, zegt ĂŠĂŠn van de verkoopsters. ÂŤEen gewone, ĂŠĂŠn om de G-spot te stimuleren en dan nog drie â&#x20AC;&#x2DC;vibrerende kogelsâ&#x20AC;&#x2122; in de kleuren van de Nederlandse vlag.Âť Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. ÂŤNet geleverd. Ze dienen om â&#x20AC;&#x2DC;in te brengenâ&#x20AC;&#x2122;Âť, vertelt ze. ÂŤHet traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.Âť

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale â&#x20AC;&#x2DC;feestwinkelâ&#x20AC;&#x2122;

/B EF SPFSJHF TJYUJFT LXBN WFFM QSJK[FO 0Q XFTUPOMJOF /FEFSMBOEJOEFKBSFO[FWFO OM XPSEU FFO QBHJOB HFWVME UJH QPMJUJFL JO SVTUJHFS WBBS NFU EF NPPJTUF WFSIBMFO VJU XBUFS )PFXFM EF BVUPMP[F EFKBSFO[FWFOUJHEJF[JKOJO [POEBHBMTHFWPMHWBOEFPMJF HF[POEFO WJB IFU NBJMBESFT DSJTJTNBBLUFWFFMJOESVL7F IBQQZ!PNSPFQXFTUOM%FNPPJ MFO LVOOFO EF IJU ²,PFXFJU TUFJO[FOEJOHXPSEUCFMPPOE Party Max. De absolute hit is daar tal. Ze brachten zelfs een speciale een oranje leeuwenpak. Van ÂŤ199 euroen De â&#x20AC;&#x2DC;oranje-catalogusâ&#x20AC;&#x2122; uit met niets NFUFFOEWECPYNFUIFUCFT LJFMFLJFMF,PFXFJUÂłWBO'BSDF Kooten Bie voor de kost het, maar je valt wel op in de dan feestmateriaal.BKFVS voor in OPH de triNFF[JOHFO )FU UF WBO 7BO ,PPUFO %F #JF mooiste seventies-herinnering tribuneÂť, zegt zaakvoerder Eric bune of de woonkamer. Het sucXBTEFUJKEWBO+PPQEFO6ZM Buysse. ÂŤMaar we hebben nog cesnummer is ongetwijfeld een FOeuro %SJFT WBO 3BEJPook, 8FTU brul-shirt. HBBU WPMHFOEF goedkopere oranje attributen Voor 4,99 koop je"HU #JK "WSPÂľT een oranje T-shirt met leeuwenkop 5PQ1PQ [BHFO XF WBO 1SPDPM XFFLUFSVHOBBSEFKBSFO[F en een flap die je omhoog kan2VFFO klap- UIF 4UPOFT )BSVN WFOUJH OBBSEFUJKEWBOQBBST pen. ÂŤPrecies een brullende NFU HSPFO EF 437NBO EF &-0 (PMEFO &BSSJOH %BWJE leeuwÂť, zegt zaakvoerder Gerard NJOJSPL EF PMJFDSJTJT FOterwijl EF $BTTJEZ 5FBDI*OO (BSZ(MJU den Herder, aan de kassa enkele dametjes shirt kopen. UFS 4VQFSUSBNQ #PVEFXJKO OJFVXF USVUUJHIFJE 0OEFS zoâ&#x20AC;&#x2122;n ÂŤDe voorbije week vlogen ze de EF UJUFM )BQQZ 4FWFOUJFT EF(SPPU 3PCEF/JKTFOWFMF deur uit, iedereen neemt ze mee.Âť ESBBJU EF SFHJPOBMF [FOEFS WFMFBOEFSFO EF IFMF XFFL BMMFFO NBBS Toeteren Helemaal klaar voor de strijd zijn .PPJTUFWFSIBMFO QMBUFO VJU EJF SPFNSVDIUF de cafĂŠs. In CafĂŠ SantĂŠ het4FWFOUJFTXFFL )BQQZ KBSFO *O BMMFSMFJ SVCSJFLFO %F hangt plafond vol met oranje alpenhomaaktDieuwertje deze oranje Blok,toeters. Patrick van IFU UFLFO FO NFU TUVEJPHBTUFO LJKLU TUBBU WPMMFEJH JO Jupiler rens. ÂŤWie tien biertjes bestelt, Houten, Debby Roukens en Ron WBO EF[F CJK[POEFSF KBSFO EF[FOEFSUFSVHFOHFFGUBOU krijgt er ĂŠĂŠntjeÂť, vertelt cafĂŠbaas Davids presenteren de Happy Kees Jansen. Waarop hij eentje XPPSE PQ EF WSBBH ²)PF JT .FU OBUVVSMJKL IFFM WFFM Seventies op Radio West hoor. Lederen petten, hoedjes, lin- vastneemt en hardop begint WFSIBMFO te laNV[JFL HBTUFO FO IFUOVNFUŠ Âł ten met â&#x20AC;&#x2DC;Miss Hollandâ&#x20AC;&#x2122; of een voet- chen. ÂŤWeet je dat deze gemaakt balveldje als hoofddeksel.Âť Hoe het zijn door Jupiler. Bij gebrek aan zit met de verkoop? ÂŤBetrekkelijk Rode Duivels op het EK, hebben ze De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens goed, maar de grote stormloop beslist de Nederlanders te sponsode zomer van het WK 2006 werden er bij onze moet nog komen. Het vertrouwen ren. Landverraad? Kan best, maar noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verin de ploeg is een beetje zoek, hĂŠ. daarom zullen wij er niet minder kocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. Pas als ze gaan winnen, wordt Ne- hard mee toeteren.Âť CF[PDIUF FO HF[FMMJHF .J FO [JKOzien PCFS TDIJKOU derland weer te klein en kleurt het Op de kers op de taart, het typische De elektronicaketens de3VEPMG Nederlanders dus land massaal oranje.Âť oranje gebak, is hetSBNBS wel nog maar al te graag winnen. Want naast de verkoop PQeven EF 4DIFWFOJOHTF JOFFOT WFSHFUFO UF [JKO IPF Winkelketen Blokker wachten. ÂŤVanaf volgende week van televisies gaan ookEJFOCMBE de kleine tapinstallaties, CPVMFWBSE 1FUFS IVO CVVS KF FFO WBTUIPVEU schaart zich alvast verkopen we de oranje tompoesÂť, frituurpannen, radioâ&#x20AC;&#x2122;s voor op het werk en zelfs NBO JT EBBS OJFU CMJK NFF "Âż FWFSJOH %F FYPUJTDIF ook uitgesproken zegt de verkoopster in de Hema. spelconsoles om wedstrijden na te spelen als &FOBÂż daar ;JKO ;FF[JDIU [VTKFT .JSBOEB 5BNBSB achter het NederÂŤZelfs bij eenFO bakje koffie QBWJMKPFO kun je zoete broodjes overFWFSJOHHFNJTU de toonbank. Neem landse elfdan supporteren.Âť eens de vele merchandising en prullaria bij, XXXQBVXFOFOSFJHFSTOM LMBOUFO &TNFSBMEB SVOOFO IFU ESVL IFFGU OBVXFMJKLT nog dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. ÂŤVooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goedÂť, zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. ÂŤMensen kij TV West Sport op Donderdag Dinsdag ken nu even niet meer zaterdag vanaf 17:00 uur vanaf 17:00opuur een paar honderd Verkeer & Meer TV West Nieuws TV West Nieuws euro meer. Het moet allemaal zo groot KeK Team West mogelijk zijn.Âť Verkeersjournaal WTR Zondag

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES

Deze week in Pauwen en Reigers, de regiocomedy van TV West

Deze week:

* Sudoku

 Fabeltjeskrant Het Andere Oog

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws TV West Sport op zondag Verkeersjournaal Pauwen en Reigers afl. 5

mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies â&#x20AC;&#x201D; Woensdag pluchen mini-leeuwtjes â&#x20AC;&#x201D; Vanaf maken 17:00 die uurze in winkels zuluitdelen. Volgens een stu TVlen West Nieuws Maandag die van marktonderzoeksbu Westweek vanaf 17:00 uur reau Gfk kan de EK-gekte de su Verkeersjournaal permarkten liefst 45 miljoen euro op TV West Nieuws Fabeltjeskrant Zing met me Mee brengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. ÂŤHet keert zich zelfs tegen je als je er niet Het Andere Oog Verkeersjournaalaan meedoetÂť zegt Joop Holla van Gfk. ÂŤDe Ne Fabeltjeskrant derlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.Âť

Vrijdag

vanaf 17:00 uur TV West Nieuws Vak W, de ADO-praatsjow Verkeersjournaal Fabeltjeskrant

Zaterdag

vanaf 17:00 uur Nieuwsweek Straks lopen de Nederlanders massaal rond met gekke hoedjes, oranje leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s Albert Seghers

19-20 uur Ouderenspreekuur

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan â&#x20AC;&#x2DC;Zone voor windturbines Maldegem - Eekloâ&#x20AC;&#x2122; voorlopig vastgesteld. Dat plan stelt een aantal herbestemmingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften voor in delen van de gemeenten Maldegem en Eeklo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na een openbaar onderzoek dat loopt van 23 juni tot en met 21 augustus 2008. Elke burger kan aan dat onderzoek deelnemen. Het plan ligt tijdens die periode op de volgende plaatsen ter inzage: â&#x20AC;˘ in het gemeentehuis van Maldegem en Eeklo; â&#x20AC;˘ bij de afdeling Ruimtelijke Planning van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. U kunt het plan ook downloaden van de website www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening.

Oplossingen opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk vorigAdviezen, nummer indienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen

ontvangstbewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19 bus 13, 1210 Brussel.

 Verkeersjournaal Gevoelig Fabeltjeskrant De supermarktketens Oog doen ook gretig Het Andere

Deze week:

TOCH NOG WATERKANSJE Turkse staat bemoeit zich Maandag t/m vrijdag Zaterdag VOOR HILLARY Zondag CLINTON? met parfums, flirten 06-09 uur 08-11 uur ZEP 08-09 uur ZEP Democratische par 11-12 uur 09-10 uur Ouwe Joekels West wordt Wakker De Amerikaanse en solo reizende vrouwen tij staat vandaag voor een zware be09-12 uur 10-12 uur â&#x20AC;ŚAnd the beat goes on de Ochtendshow In Turkije is opnieuw grote ongerustheid ontstaan over de stilaan vervagende scheiding tussen Kerk en Staat. 12-14 uur Roukost Aanleiding zijn nieuwe verregaande richtlijnen 14-16van uurhet Directoraat voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. de Middagshow

slissing. Ze moet bepalen of de stemvoorverkiezingen 12-14 uur men van de in Michigan en Florida alsnog Ik hou van meegeteld Holland worden. Een positief antwoord zou 14-18 uur Hillary Clinton (foto) een laatste waRadio West Sport terkansje geven om de strijd tegen 18-23 uur Maar Barack Obama te winnen. waarschijnlijk bijt ze inmuziek het zand. Non-stop

Klassiek op West uur Non-stop muziek 14-18 uur Radio West Sport 18-19 uur Ouwe Joekels 19-21 uur Klassiek kunnen op Westgebruiken om tiem argument onbesliste â&#x20AC;&#x2DC;superdelegatesâ&#x20AC;&#x2122; 21-23 uur Hot Talk â&#x20AC;&#x201D; de partijnotabelen die vrij mogen kiezen 23-00 uur voor ze in augustus stemmen â&#x20AC;&#x201D; naar Met het Oog op Morgen zich toe te trekken. 12-14

16-18 uur Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen West moeten goed komt Thuis verhuld worden. Flirten is een vorm van overspel 1 8-19 uur en 23-00 uur vrouwen mogen niet alleen reizen, want dat kan leiden Michigan en Florida werden uitgeslohet Gesprek van de Dag Met het Oog op Morgen tot roddel over hun eerbaarheid en kuisheid en erger ten omdat ze hun voorverkiezingsdanog: overspel. tum tegen de zin van de partijleiding + Woensdag Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar 20-22 Stork on Air raat, die moderne Turken de gordijnen in jagen.uur Turkse goede score in beide staten broodnocolumnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde + Donderdag onder stoelen of banken steken en vergelijken aanbeom die straf te laten herroepen. 19-20deuur Hoofdzaken velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. ÂŤDeze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte 21-23 uur Jazz op West dragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten staten binnen en Obama slechts 67. stond, is het zeer onwaarschijnlijk dat Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons droomscenario Meer informatie over programma-inhoud en uitzendtijden met nog drie voorverkiezingen te gaan goedkeurt. En ieder mogelijk comproopnieuw dicht in de buurt van Obamis schiet voor Clinton tekort. (GVV) ĂŠn het laatste nieuws vindt u op internet: www.westonline.nl maâ&#x20AC;&#x2122;s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters


Service

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

17

23

MAMA DIABETESPATIËNTJE * Wat voor VAN weer zou het zijn in Den Haag? MARIA (10)

HenkSavelberg

Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag ZOEKT SPONSORS VOOR UNIEK KNUFFELPROJECT Min. 8º Min. 3º Min. 5º Min. 3º Max. 8º Max. 7º Max. 7º Max. 6º Ze is een moeder met een Missie. Barbara Flamand (33) uit Erwetegem Zon 40% Zon 30% Zon 40% Zon 30% ontwierp een unieke nijlpaardknuffel die jonge diabetespatiëntjes Wind 6 Wind 6 Wind 5 Wind 6

Doyenné du Comice

Peren werden al als voedsel gebruikt in het stenen tijdperk en zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de streek rond het Kaukasusgebergte, tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. In dat gebied zijn er nog steeds grote gebieden met wilde perenbomen en de gekweekte rassen zouden afkomstig zijn van deze wilde voorouders. Tegen het einde van de 16de eeuw werden in Frankrijk en Italië de eerste handperen geteeld. Tot die tijd waren alleen stoofperen bekend. In de kunst staat de perenboom symbool voor welvaart, niet alleen vanwege de sappige vruchten maar ook om het mooie hout dat voor precisiewerk wordt gebruikt. Omdat perenbomen heel oud kunnen worden was in het oude China de peer (li) een symbool voor lang leven. Het was in Nederland lange tijd gebruik om een perenboom te planten als er een meisje was geboren. In de loop der eeuwen is er door kwekers veel geselecteerd met de verschillende Pyrussoorten en zijn er diverse soorten en rassen met elkaar gekruist. Langzamerhand zijn de bomen met de lekkerste en grootste peren uitgekozen om voort te kweken en één van de meest aromatische rassen is de Doyenné du Comice, het is verreweg de allerfijnste en mag terecht de Koningin der peren worden genoemd. Met zijn wat ronde, gedrongen vorm en groene schil met fraaie rode blos is deze peer zeer gemakkelijk te herkennen en is verkrijgbaar van oktober t/m februari. Het vruchtvlees is wit tot roomgeel, het smaakt heerlijk zoet en is bij volle rijpheid zeer sappig. Doyenné du Comice is de dessertpeer bij uitstek en past ook uitstekend bij een kaasplateau. De peren zijn bij aankoop meestal nog niet helemaal rijp, laat ze narijpen op kamertemperatuur maar houd ze goed in de gaten want eenmaal rijp worden ze heel snel overrijp.

leert hoe ze zichzelf moeten inspuiten. Sinds een paar weken spit Barbara bezeten het land om, op zoek naar sponsors voor haar bijzondere project. Inspiratie en drive haalt ze uit de zorg voor haar dochtertje Maria (10). Het meisje kreeg twee jaar geleden suikerziekte en dat zette het gezinsleven op zijn kop. «Het was een ramp. Iedereen onderschat de impact van diabetes. Daarom ben ik in actie geschoten. Ik wil iets doen voor kinderen die net als Maria levenslang hebben gekregen. En dit moét lukken. Desnoods bel ik zelf aan bij prinses Mathilde.» BARBARA VUYLSTEKE EN JOHAN VAN BEVER

IK VAL IEDEREEN LASTIG

© Marcello’s Art Factory / bron: weeronline

Peren in korstdeeg met vanillesaus voor het pocheren: >4 rijpe peren (Doyenné du Comice) geschild >½ liter witte wijn>100 gram suiker >½ vanillestokje, gespleten >1 kaneelstokje >½ citroen >½ sinaasappel >4 cm korstdeeg van een plak of rol van 60 cm breed* >1 eidooier >1 eetlepel poedersuiker

* Bioscopen

voor de frangipane: >180 gram amandelspijs >merg uit ½ vanillestokje >1 ei >15 gram suiker Ottoman Republic, The Filmhuis Den Haag dagelijks 16:40 18:50 do/vr/ma/di ook om 14:20 Alles is Liefde The danube exodus: the rippling currents of * Brede plakken of rollen korstdeeg zijn misschien niet algemeen verkrijgbaar maar een goed gesorteerde vr/za ook om 23:30 di 13:30 the river. bakker kan u er zeker aan helpen. Bewaar wat u overhoudt in plastic verpakt in de diepvries. Quantum of Solace ma ook om 15:30 Interactieve installatie van Péter Forgács & Het Draai de ingrediënten voor de frangipane in de keukenmachine tot een gladde massa. Verwijder via de onderdagelijks 13:30 16:00 18:30 19:00 21:00 21:40 Anubis & het Pad der 7 Zonden Labyrinth Project Team. Dag. 13:30-22:00; za vanaf kant (het kroontje), met een pommes-parisiennes-boor, het klokhuis uit de peren. Doe de witte wijn tot en do/vr/ma/di ook om 14:00 16:30 za/zo/wo 13:20 15:30 met sinaasappel in een steelpan, doe de peren erbij en breng alles aan de kook, laat één minuut zachtjes kovr/za ook om 00:10 23:40 zo ook om 11:00 James Benning Retrospectieve ken, neem de pan van het vuur en laat alles, zonder deksel, afkoelen. Verwarm de oven voor op 190° C. Laat de Radeloos Body of Lies RR peren uitlekken en vul de holtes met de frangipane. Snijd het korstdeeg in repen van 1 cm breed, bestrijk ze za/zo/wo 14:10 16:50 dagelijks 19:00 21:50 do 19:00 met eidooier en bestrooi ze met poedersuiker. Wikkel vanaf de steel de peer dakpansgewijs in met een reep RocknRolla do/vr/ma/di ook om 13:10 16:00 Four Corners + lezing Dana Linssen korstdeeg. Bak de peren 20 minuten. Serveer met vanillesaus en een bolletje ijs, bijvoorbeeld peren-sorbetijs. vr/za 23:50 Bride Flight vr 19:00 Sinterklaas & het Geheim van het Grote Boek dagelijks 15:50 18:45 13 Lakes Vanillesaus (NL) Burn After Reading za 19:00 >1 dl. room >merg uit ½ vanillestokje >15 gram suiker >1 eidooier za/zo/wo 13:10 15:40 vr/za/zo/ma/di/wo 14:00 16:30 Ten Skies Sneak Preview do/vr/zo/ma/di/wo ook om 19:10 21:30 zo 19:00 Voeg merg en leeggehaald vanillestokje toe aan de room en laat 20 minuten op zacht vuur di 21:30 za ook om 21:40 Los trekken. Klop de eidooier met de suiker en roer het roommengsel er langzaam bij. Doe alles Space Chimps (NL) do ook om 13:20 ma 19:00 terug in de pan en laat het mengsel onder voortdurend roeren op zacht vuur binden. Zeef za/zo/wo 12:40 14:40 zo ook om 11:40 One Waygeen Boogie Woogie / 27 Years Later de saus door een fijne zeef en laat onder af en toe roeren afkoelen op ijswater. pretlone we can do so En ik voel het me nog denken: neur: dat het uiteraard dat daar tetogether Damnation delittle, Faust, La (Berlioz) we ‘Het zal toch dát niet zijn, ze- tige ziekte is, maar di 19:00 genwoordig toch vanallesSuicide aan te can do so much’. ker?!’. InVoor hetmeer ziekenhuis informatie:kregen www.pathe.nl/scheveningen za 19:00 Landscape met Geen schijn van kans we diezelfde dag de(35cpm) resultaten: doen is. ‘Beetjewouitkijken tel. 0900-1458 Der Baader-Meinhof Komplex 19:00 dag trouw insudagelijks 15:40dat 21:10je deze bood- diabetes type 1. Ongeneeslijk, snoep en zo, elkeJoods Filmfestival - alles onder schap kan missen maar perfect te behandelen, le- line prikken en hup do/vr/ma/di ook om 12:30 Orthodox Stance /J. Hutt soort reacties je op be- venslangPathé dan wel. Maria kreeg controle.’ Uit dit Informatie dienstdoende apotheken Madagascar: wanneer Escape 2 Africa zo 14:00 Spuimarkt Alarmcentrale: 112 - en vooral zoek gaat bij Barbara Flamand. meteen ook een baxter aange- leerde ik dat diabetes Tel. 070 345 10 00 dagelijks 18:30 The Policeman/E. Kishon Politie Haaglanden: 0900 8844 ziekte op het Deze woorden schitteren was of ernstig. do/vr/za/zo/di/wo ook om 16:15pront legd. HetBody zo 16:00 SMASH (Stichting Mobiele Artsen Service Tandartsendienst: avond- en weekenddienst Lies Had ze nog de impact van deze heel zwaar naast de bel, in felle, blauwe weken zo rondgelopen, (alleen spoedgevallen): (070) 311 03 05. do/vr/za/zo/ma/wo ook om 21:00 let- een paardo/ma/di/wo Noodle/A. Menahemi Haaglanden) 16:45 19:30 22:30 leven van kinderenSuikerziekte is ters. «Onze huisspreuk», ze in een gesuk- onderschat wordt. do/vr/za/zo/wo ook om 13:50 knikt dan wasdo/zo/ma zo 19:30 SMASH is een samenwerkingsverband van ookcoma om 13:45 Barbara. «Daar staat mijn gezin di ook om 21:40 Café De Los Maestros / Miquel Kohan alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, zo/di/wo ook om 11:10 voor en dat willen wij ook uitdrama ook om 12:50 do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:45, zo/wo óók 15:00 Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Stichting Dierenambulance Den Haag vr/za ook om 11:50 14:45 17:30 20:15 23:10 gen. In je dooie eentje krijg je bijzo ook om 11:15 11:30 Stranded/Gonzalo Arijon SMASH regelt spoedeisende huisartsenhulp Tel. 070 - 328 28 28 (dag en nacht bereikbaar) di/wo ook om 13:50 na niets voor mekaar. Zeker niet Madagascar: Escape 2 Africa (NL) do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:45; do/za/ma/wo óók buiten kantoortijden. Iedere dag tussen 17.00 zo ook om 16:30 19:15 22:00 Website: www.dierenambulancedenhaag.nl als het op een dag eens goed fout za/zo/wo 13:30 16:00 17:00; zo óók 13:00 uur ‘s avonds en 8.00 uur ‘s morgens; geduDierenartsen weekenddienst High School Musical: Senior Year (OV) loopt. Want dat vergeten velen: Nights Rodanthe Boy A/ J. Crowley rende het hele weekend en op alle erkende Spoedgevallen nacht en weekend zo 17:00 dat het in van de ene dag op de andagelijks 13:30 18:50 do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:45; do/za/ma/wo óók feestdagen. Tel. 070 - 346 96 69 Tel. 0900 - 222 6 333 en 0900 - 2222 456 Madagascar: Escape 2 Africa dere soms lelijk kan keren.» do/vr/zo/ma/wo ook om 21:40 17:00; zo óók 13:00 Website: www.smashaaglanden.nl Website: www.dierenartsenkring-denhaag.nl do/ma/wo 13:00 15:15 17:30 19:45 22:15 zo ook om 10:50 Waltz with Bashir/ Ari Folman vr/za ook om 11:50 14:10 16:20 18:30 20:40 22:50 Verwarrend Barbara Flamand met dochtertje Maria. Zowat 3.000 jonge Vlaamse kinderen hebben Quantum of Solace do/vr/za/zo/ma/di/wo 21:45;diabetes zo óók 13:00 zo/di ook om 12:30 en dat aantal groeit nog. Vanaf 6 jaar prikken diabetespatiëntjes zelfstandig. De Coster Barbara: «Op 14 oktober 2006 dagelijkswe 13:00 15:30 9 (Cloud 9)/ Andreas Dresen ook om 14:40 16:40 18:50 te behandelen, allemaal erg ver- inderdaad goedWolke werden gevloerd: Maria bleek keld. Hetdiwas do/vr/zo/ma/di/wo ook om Acht 18:00 20:30 do/vr/za/zo/ma/di/wo ook om 14:45 19:30 21:45 met zoveel vragen zit. Ze kan het suikergehalte in haar bloed tonen waar de insuline het meer bij kijken 19:30 emotioneel. ‘Een maar er komt veel aan diabetes te lijden. jaar warrendzoen za ook om 18:15 20:45supergezonde ziekte voor El Olvido/ Heddy Honigmann Madagascar: Escape 2 Africa Wanneer je soms heel gefrustreerd zijn. Boos op peil te houden, moest ze in het snelst wordt opgenomen. Dat het leven’, hadden de (NL)dan men vermoedt. lang was ze een Sneak geweest Preview en dan plots - baf- dokters gezegd do/vr/za/zo/ma/di/wo 19:30; óók 17:00 do/ma/di/wo 12:45 15:00 17:15 ook.vr/zo/di ‘Heb ik die pomp ook nog no- begin vier keer per dag insuline- gaat het vlugst via de buik, getegen Maria. Dat als volwassene gediagnosticeerd bloem als ik oma ben, mama?, vraagt spuiten toegediend krijgen. Ook volgd door armen en benen en wordt met diabetes, heb je al Marion ge- dig vatte ze niet dàt. Een week voor de diagnose begrip ‘levenslang’ di 20:50 Ver van familie/ Bloem vr/za ook om 11:30 13:45 16:00 18:15 leven:17:00 je hebt al ze dan. ‘En als ik dood ben, mama, vandaag moet ze nog vijf keer per bips. Ik droom ervan om aan ienog niet13:10 vatten. De moest Maria abnormaal vaak en wil zezo ookaltijd om 11:10 15:20 17:30proefd van het vr/zo/di je hebtdeallorna wijn moet die insulinepomp dan ook dag in haar vinger prikken om de der kindje dat in het ziekenhuis wasof zeSolace nog zoals alle eens doorgefeest, plassen eninformatie: haddenwww.pathe.nl/buitenhof we een urine- dag daarvoor Voor meer Le silence Quantum meedo/vr/za/zo/ma/wo in mijn kist?’. ‘Waarom kun- glucose in haar bloed te meten en de diagnose moet verwerken, zwaar geta- 16:45, geweest en nu gedronken en lekker staal binnengebracht. Een banale andere kinderen tel. 0900-1458 (35cpm) do/vr/za/zo/ma/di/wo dagelijks 22:20 nenuze mensen met kanker gene- om de drie dagen zelf de canule zo’n hippo cadeau te doen. Met feld. Een kind met anders. Dat blaasontsteking, dacht ik. Een was ze plots 21:15diabetes (za 21:30);mag zo óók 14:00 do/zo/ma/di/wo ookmaakte om 19:00 20:00 21:30 zen en mij niet, mama?’. Dat soort voor haar pomp vervangen. Voor amper 5.000 euro zou ik al zo’n allemaal schrapverdrietig en paar uren voor ik de uitslag ging haar erg do/ma/di/wo secret / C. Miller ookopstandig. om 14:00 16:30 dat op voorhandUn vragen. óók En dat pen. Aanvaarden dat je een leven halen, bezocht ik toevallig een ta- Nog altijd.» do/vr/za/zo/di 21:45; do/za/ma/wo 17:00is ook het lastige een kind is dat een ongelooflijk duizend hippo’s kunnen laten do/di/wo ook om 11:40 Pathé Scheveningen als moeder: jeClaudel kan niet zeggen dat ingrijpende gebeurtenis. Kinde- maken.» met veel beperkingen moet leiverne waar ik een jong meisje zag Il y a longtemps que je t’aime/ Philippe vr/za ook om 12:20 14:50 17:15 19:50 20:50 23:15 Teneur het beter wordt. Je kan niet zeg- ren moeten de spuiten ook zo Sinds het hele ‘Hippo-idee’ in den, is niet makkelijk voor volzitten dat zich aan het inspuiten do/vr/za/ma/di/wo 19:30; vr/di óók 17:00 zo ook om 11:20 13:50 16:15 Anubis & het Pad der 7 Zonden gen dat het ooit over gaat. Je kan vroeg mogelijk zelf leren plaat- Barbara’s hoofd heeft postgevat, nog Naomi was met 12:30 insuline. Omdat ik ver- «De naaste omgeving Theuiteraard mourning forest/ Kawase Sneak Preview reageerde wassenen, maar za/zo/wo 14:30 16:30 alleen zeggen dat je het samen sen. Daarvoor doen veel zieken- is ze gedreven op zoek naar voor kinderen. 17:00 pleegaspirante ben, herken ik die lang nietdizo21:00 overstuur als ik. Inte- veel moeilijkerdo/vr/za/zo/ma/di/wo Avanak Kuzenler huizen een beroep op een armza- sponsors. Yves Leterme, Herdingen. Toen ik dat meisje bezig gendeel. Uit de meeste reacties Leer je kind maar eens dat het met haar zal dragen.» Sneak Preview dagelijks 19:20 zag, dacht ik intuïtief aan Maria. klonk dezelfde relativerende te- maar één koekje uit het pak mag man De Croo, Bruno Tuybens, ma 22:00 Voor meer informatie: www.pathe.nl/spuimarkt do/vr/ma/di ook om 14:40 �������������� ���������������������� � Rani De Coninck, � halen. Dat het zich elke dag moet Marc De Bel, Cursus ‘Sporen Van Filmgeluiden’ lezing: ‘Het tel. 0900-1458 (35cpm) Body of Lies inspuiten met insuline. Dat het op Marijn De Valck: iedereen die ����������� ���������������� !��"#$%��&�'�!�(�)*��)� geluid innooit het postproductieproces’ dagelijks 15:30 18:20 21:10 een verjaardagsfeestje ofte iets of wat is, krijgt te maken wocola 19:30mag / 21:30 za/zo/wo ook om 12:40 � �!��"�+�����),!���$**��������'�nooit twee glazen drinmet Barbara Flamand. Ook een Fietsmug & Dansmug vr/za ook om 00:20 ken. Maria kan wel degelijk leven brief voor prins Filip en prinses zo/wo 15:00je moet Bride Flight als een ander kind, maar Mathilde ging deze week op de Hoppet dagelijks 20:50 voortdurend alert zijn. Bovenbus. zo/wouit 15:00 do/vr/ma/di ook om 13:10 15:50 dien moet iedereen de omge«Ik val iedereen lastig, ja», lacht Burn After Reading ving van het kind op de hoogte te Barbara. «Ik heb dan ook niets te Voor meer informatie: www.filmhuisdenhaag.nl dagelijks 21:20 zijn én meewerken.» verliezen. Ik wil gewoon zo ontEagle Eye zettend graag dat dit project Psychologe do/vr/za/zo/ma/wo 20:40 slaagt. Mijn doortastendheid werpt ook vruchten af. Actrice «Maria is een tijdje naar een psyHow to Lose Friends & Alienate People chologe gegaan. Ze moest dat so- «De diabetes van Maria heeft lige spons waarop de kinderen Martine Jonckheere en voetbaldagelijks 21:50 Advertentie wieso doen als ze kans wilde ma- haar, maar ook mijn leven flink hun injecties kunnen inoefenen. ler Bjorn De Wilde willen meter do/vr/ma/di ook om 17:00 ken op een insulinepompje. Dat veranderd. Ik heb loopbaanon- Een leuke, aangepaste knuffel en peter worden van mijn hipMadagascar: Escape 2 Africa ! derbreking genomen voor haar leek mij een veel beter hulpmid- po. Jeugdschrijver Marc De Bel pompje zorgt ervoor dagelijks 15:10 17:20 19:30 21:30 Javastraat 90 p dat ze zich niet langer dag moet inspui- medische opvang. Omdat Maria del om hun prikangst te overwin- wil meewerken door de knuffel za/zo/wo ook om 13:00 2585ATelke Den Haag ten. Een psychologe onderzoekt nog te klein is om alles te kunnen nen, te leren omgaan met hun te introduceren in een kindervr/za ook om 00:00 070-3560694 ��. //����0�1(��������2���3$4#�"!�$!��*�5*�)���* dan ofporte.reffe@tiscali.nl het kind mentaal klaar is weten, ben ik redelijk bezeten in- ziekte, om troost te vinden en om boekje. De Bel wordt ook ereMadagascar: Escape 2 Africa (NL) 6$!$��������*"�������7�891:�;�<%�!�9�*�+���$5�$�+��"�!� hun agressie op kwijt te kunnen.» peter. Toch al een erg mooi bevoor het dragen van zo’n pomp, formatie en kennis beginnen te za/zo/wo 12:20 14:30 16:40 vergaren over de ziekte. Ik ben gin, nee?» want vanaf dat ogenblik word je Exclusieve Wijnen ===�#�"!�$!��*�5*�)���*����"����!�$�"2������>������� Max Payne Peter(s) en meter ook begonnen met een blog en ook zichtbaar een diabetes?�!���!=$$������"),���!��$*������=��<�$5�$�+��"�!� vr/za 00:30 patïent. Ze bekijktRelatie/Kerstgeschenken ook of het kind zet me in voor www.diabetesfo- «Het is niet zomaar een nijlpaard Om het Hippo-project te kunnen Mirrors (9�@?�����3�������'�������!A'��������� waar lotgenoten met me- geworden. over de zelfredzaamheid be- rum.be, Nijlpaard in het Engels Accessoires vr/za 00:20 ����������3�������%�0�������!A'�+�!������ schikt om zelf de canule te plaat- kaar in contact komen en ervarin- is hippo. Dat klinkt als ‘hypo’, de My Best Friend’s Girl Proeverijen sen in het lichaam. Maria bleek er B*��!"���&��C����������?��������:/������� (/.�� dagelijks 18:40 alleszins klaar voor, maar bleef ������������$�����=��<2��0����$$��"!�� Nights in Rodanthe toch ook nog een tijdje verder ���!=$$����$�����=��<�2����1@�.����(D� � � dagelijks 18:30 naar de psychologe gaan. Ze had di. t/m vr.: 10.00h.- 18.00h. / za.: 10.00h.- 17.30h. do/vr/ma/di ook om 14:10 16:20 die begeleiding nodig omdat ze

Pathé Buitenhof

A

* Spoedgevallen

Overig

Met 5.000 euro kan ik al zo’n duizend hippo’s laten maken waarop diabeteskinderen hun prikangst kunnen overwinnen

Als moeder is dat het lastigste. Je kan je kind niet zeggen dat de ziekte ooit over gaat. Je kan alleen zeggen dat je het samen zal dragen

klj

!


24

16

Society

weekend 31 mei en 1 juni 2008

Vrijdag 21 november 2008

ÉÉN EK-MATCH WINNEN EN NEDERLAND WORDT GEK

Roos

Renate & de Residentie

Nog één week en dan begint het EK Voetbal. Maar buten verkoopt. Van oranje leeuwenpakken tot het oranjelegioen is nu al klaar voor de strijd. Net oranje vibrators in de seksshop. «Eén match winfoto’s Mylènebegint Siegers echt.» over de grens is de ‘EK-koorts’ al meer dan uitge- Met nen... envan de gekte broken. Geen handelszaak die geen oranje attriCHRIS SNICK

Oranjekoorts stijgt

Een pop in een seksshop met oranje boa en dito hoedje.

De eerste wedstrijd van de Nederlanders is pas op 9 juni tegen Italië. Maar in het Nederlandse Hulst is het alsof we al middenin het EK zitten. Aan cafés hangen oranje wimpels en opblaasvoetballen, in de etalages primeert ook dat ene kleurtje. En zelfs in de etalage van de seksshop kreeg de pop naast wat kanten lingerie ook nog een oranje boa of das om het lijf. «We hebben zelfs oranje vibrators», zegt één van de verkoopsters. «Een gewone, één om de G-spot te stimuleren en dan nog drie ‘vibrerende kogels’ in de kleuren van de Nederlandse vlag.» Even later haalt het meisje nog twee kleine voetballetjes boven die met een touwtje aan elkaar verbonden zijn. «Net geleverd. Ze dienen om ‘in te brengen’», vertelt ze. «Het traint de bekkenspieren. Daarvan krijg je een beter orgasme.»

Leeuwenpak Wie toch iets minder opgewonden naar de tribune wil trekken, kan terecht bij de lokale ‘feestwinkel’

Party Max. De absolute hit is daar een oranje leeuwenpak. «199 euro kost het, maar je valt wel op in de tribune», zegt zaakvoerder Eric Buysse. «Maar we hebben nog goedkopere oranje attributen ook,

Zelfs de seksshop verkoopt oranje speeltjes

tal. Ze brachten zelfs een speciale ‘oranje-catalogus’ uit met niets dan feestmateriaal voor in de tribune of de woonkamer. Het succesnummer is ongetwijfeld een brul-shirt. Voor 4,99 euro koop je een oranje T-shirt met leeuwenkop en een flap die je omhoog kan klappen. «Precies een brullende leeuw», zegt zaakvoerder Gerard den Herder, terwijl aan de kassa enkele dametjes zo’n shirt kopen. «De voorbije week vlogen ze de deur uit, iedereen neemt ze mee.»

Toeteren

hoor. Lederen petten, hoedjes, linten met ‘Miss Holland’ of een voetbalveldje als hoofddeksel.» Hoe het zit met de verkoop? «Betrekkelijk goed, maar de grote stormloop moet nog komen. Het vertrouwen in de ploeg is een beetje zoek, hé. Pas als ze gaan winnen, wordt Nederland weer te klein en kleurt het land massaal oranje.» Winkelketen Blokker schaart zich alvast ook uitgesproken achter het Nederlandse elf-

Helemaal klaar voor de strijd zijn de cafés. In Café Santé hangt het plafond vol met oranje alpenhorens. «Wie tien biertjes bestelt, krijgt er ééntje», vertelt cafébaas Kees Jansen. Waarop hij eentje vastneemt en hardop begint te lachen. «Weet je dat deze gemaakt zijn door Jupiler. Bij gebrek aan Rode Duivels op het EK, hebben ze beslist de Nederlanders te sponsoren. Landverraad? Kan best, maar daarom zullen wij er niet minder hard mee toeteren.» Op de kers op de taart, het typische oranje gebak, is het wel nog even wachten. «Vanaf volgende week verkopen we de oranje tompoes», zegt de verkoopster in de Hema. «Zelfs bij een bakje koffie kun je dan supporteren.» Ruh-ruh-ruh…

Jupiler maakt deze oranje toeters.

175.000 EXTRA VERKOCHTE TELEVISIES De oranjegekte is duidelijk big business. Tijdens de zomer van het WK 2006 werden er bij onze noorderburen 125.000 extra tv-toestellen verkocht. Nu zouden dat er liefst 175.000 worden. De elektronicaketens zien de Nederlanders dus maar al te graag winnen. Want naast de verkoop van televisies gaan ook de kleine tapinstallaties, frituurpannen, radio’s voor op het werk en zelfs spelconsoles om wedstrijden na te spelen als zoete broodjes over de toonbank. Neem daar nog eens de vele merchandising en prullaria bij, dan kom je de volgende weken voor de non-food op een extra omzet van 70 tot 80 miljoen euro. Opvallend is dat het tijdens het EK ook allemaal ietsje meer mag zijn. «Vooral de grote plasma- en lcd-televisies doen het dan goed», zegt Henk Kok, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel. «Mensen kijken nu even niet meer op een paar honderd euro meer. Het moet allemaal zo groot mogelijk zijn.»

Gevoelig

Het nu al legendarische voetje van Mees Kingston.

Hoe word ik mama in Den Haag?

De supermarktketens doen ook gretig mee aan de oranjekoorts. Albert Heijn liet 24 miljoen Welpies — pluchen mini-leeuwtjes — maken die ze in winkels zullen uitdelen. Volgens een studie van marktonderzoeksbureau Gfk kan de EK-gekte de supermarkten liefst 45 miljoen euro opbrengen. Niet meedoen, is dan ook uitgesloten. «Het keert zich zelfs tegen je als je er niet aan meedoet» zegt Joop Holla van Gfk. «De Nederlandse consument is daar zeer gevoelig voor. In het verleden was al duidelijk te merken dat consumenten van winkel wisselen om boodschappen te doen als blijkt dat hun winkel niets (CSG) extra biedt.»

De feestelijke opening van het Ge- heid Bridget Maasland. La Maasland boorteHotel Haga had op mij het ef- verscheen gesecondeerd door haar fect van een tijdmachine. In één klap moeder (ook best hip) en haar twee werd ik twaalf jaar terug in de tijd ge- maanden oude zoontje Mees Kingslingerd en zag ik mijn eigen kraam- ston. Mees Kingston werd voortbewogen ingekke een state-of-the-art tijd weerlopen levendig voor me. God, wat rond Straks de Nederlanders massaal met hoedjes, oranjebuggy leeuwenpakken of oranje brul-T-shirts. Foto’s Albert Seghers een ellende was dat! Mijn kind had afgezet met imitatie panterbont, die kramp en deed vrijwel niets anders zijn moeder ongetwijfeld had overdan huilen. En dat was dan nog wel gehouden aan haar onvergetelijke ‘Hoe word ik mama in te AANKONDIGING verdragen, maar wat OPENBAAR zwaardere programma ONDERZOEK geestelijke schade aanrichtte, waren Amsterdam-Zuid’. bezoekjes van vriendinnen die op- Mees Kingston, dat klonk ons eerst Op 16 mei 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk merkingen maakten als ‘Pieter-Tom wat wonderlijk in de oren, maar zijn De Amerikaanse Democratische paruitvoeringsplan ‘Zone voor windturbines Maldegem - Eeklo’ voorlopig vastbleken daar sliep meteen hele of ouders tij staat vandaag voor een zware begesteld. Dat plan steltnachten een aantaldoor’ herbestemmingen en aan passingen van juist heel goed te hebben nagedacht: ,,Als hij ‘Met had ik zulke problemen slissing. Ze moet bepalen of de stemde Sterre stedenbouwkundige voorschriften voor in over delen van de gemeenten later gaat drummen, kanInhij zichis opnieuw grote ongerustheid ontstaan over niet, die huilde nooit’. Maldegem en Eeklo. men van de voorverkiezingen in MiTurkije Kingston terwijl hij, als hijvervagende scheiding tussen Kerk en Staat. EnDe dan al die andere baarlijke non-beslissing chigan en Florida alsnog meegeteld de stilaan Vlaamse Regering zal pas een definitieve nemennoemen, over het plan archeoloog wordt, het op Aanleiding Mees kan zijn nieuwe verregaande richtlijnen van het sens die openbaar je te horen kreeg! worden. Een positief antwoord zou na een onderzoek dat Dat loopt je vanje23 juni tot en met 21 augustus Hillary Clinton (foto) een laatste wahouden’’, MaaslandDirectoraat uit. Ik voor Religieuze Zaken, een staatsinstelling. kind moest rondsjouwen een an2008. Elke burger kan aan dat in onderzoek deelnemen. Het planlegde ligt tijdens om de strijd tegen die periode op draagdoek de volgende plaatsen ter inzage: troposofische waarvan je was meteen om en vond het slim be- Chef de Veuve Clinique Wie wil terkansje er een shotgeven bubbels? • in het gemeentehuis en Eeklo; dacht. Barack Obama te winnen. Maar Het gebruik van deodorant of parfum buitenshuis is uit rugklachten kreeg, van om Maldegem de moeder• bij deteafdeling Ruimtelijke van hetIkDepartement Ruimtelijke waarschijnlijk in het zand. schikken en kneep zijn knuistje stijf den boze. Vrouwelijke lichaamsvormen moeten goed den van binding versterken. Dat Planning dat gehuil ren opgewekt, kwam ze terecht in een was sowieso meteen op Maasland’s een publiek bijt vanze champagne Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, in het Phoenixgebouw, worden. Flirten isdie eenuren vorm van overspel het Ordening, gevolg was van de keizersnee hand, want zij bleek net alsverhuld weeënstorm duurde. Na zes en drinkende en beschuit-met-muisjes- dicht. Consternatie. Na heel wat geik niet de Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel. vrouwentemogen alleeneindelijk reizen, want dat kan leiden etende Michigan Florida werden omdat het kind de weldadige mas- meest rooskleurige herinneringen uurniet klonken de verlossende vrouwenengeen krimp gafuitgeslo– hannes waarbij er ruim witte verf teU kunt het plan ook downloaden van de website hun eerbaarheid en kuisheid en erger waaruittenwij omdat ze hun voorverkiezingsdasage die de gang door het geboorte- bewaren aan de geboorte tot woorden: u mag persen. ,,Ik dacht: vanroddel haar over concludeerden dat hij recht kwam op het grijze kasjmieren www.vlaanderen.be/ruimtelijkeordening. nog:de overspel. tum tegen de zin van de partijleiding tiem argument kunnen gebruiken kanaal bewerkstelligt, had ontbeerd. kind. Bij haar was het vooral babypakje, besloot Maasland maar te om be- nu is het einde in zicht, want in de hoogstwaarschijnlijk archeoloog Adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan kunt u schriftelijk Dat zijn beknopt de nieuwe richtlijnen van het Directovervroegden. Maar nu Clinton haar onbesliste ‘superdelegates’ Moordneigingen kreeg ik er van! valling die zware geestelijke schade film komt het kind meteen zodra er wordt. Alleen toen hij zijn aandeel opteren voor een voetafdrukje. — de parindienen tot uiterlijk 21 augustus 2008. Overhandig uw brief tegen raat, die moderne Turken de gordijnen Turkse goede score staten broodnotijnotabelen diegedenkwaardige vrij mogen kiezen Hetontvangst was dus niet met een van nostalgeperst wordt’’, vertelde in ze.jagen. ,,Maar ze moest leveren had aangericht. ,,De verloskundige aanindebeide openingscereHet was al met al een bewijs bij de gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend columnisten kunnen hun ongenoegen dezer dagen niet dig heeft, beweegt ze hemel en aarde voor ze in augustus — naar gienaar vervuld moederhart ik rond- Ordening vond (VLACORO), het waarschijnlijk een goede vertelden me dat het nog anderhalf monie ging het even mis. Het was opening en ik vond ook stemmen dat het nieude Vlaamse Commissie dat voor Ruimtelijke Koning onder stoelen of banken steken en vergelijken de aanbeom die straf te laten herroepen. zich toe te trekken. liepAlbert in II-het Geboorte- bevalling, maar ik vond het de hel’’, uur kon duren. Dat deed het ook. En de bedoeling dat hij met witte verf we GeboorteHotel er prachtig uitzag. laan gloednieuwe 19 bus 13, 1210 Brussel. velingen zelfs met een Taliban-mentaliteit. «Deze geAls Clinton haar zin krijgt, haalt ze 178 Maar omdat Obama in het gestrafte Hotel. Dat GeboorteHotel zit in het vatte ze het kernachtig samen, om dan zeggen ze: als het kind eenmaal een handafdruk zou maken op een Maar het meest plezierige gevoel ontdragscode toont nog maar eens hoe cruciaal de verdedivan de 313 afgevaardigden in beide Michigan niet eens op de kieslijsten Haga Ziekenhuis, je kunt er bevallen vervolgens met smaak alle geboor- op je borst ligt, ben je alles vergeten. schilderij. Maar toen en zijnObama moeder de 67. leende ik toch aan de onwaarschijnlijk gedachte dat de dat staten binnen slechts stond, is het zeer met alle gemakken die een hotel de tegruwelen uit de doeken te doen. Maar dat is helemaal niet waar!’’ binnenkant van zijn handje liefdevol overgang in het verschiet Daardoor zou de vroegere first lady de partij Clintons ligt. droomscenario mensheid biedt en de opening werd Nadat bij de platinablonde presenta- Gelukkig schonk zij het leven aan met verf insmeerde, bewees hij overte gaan goedkeurt. En ieder mogelijk compromet nog drie voorverkiezingen verricht door televisiepersoonlijk- trice op kunstmatige wijze weeën wa- een stoïcijnse baby, die zelfs temid- een uitstekende grijpreflex te van be- ObaRenate der Zee opnieuw dicht in de buurt misvan schiet voor Clinton tekort. (GVV) ma’s totaalscore komen en dat als ulFoto Reuters

Turkse staat bemoeit zich met parfums, flirten en solo reizende vrouwen

TOCH NOG WATERKANSJE VOOR HILLARY CLINTON?

dhc-80