Page 1


Leiding Zangdienst: Zr. A. Kingma Het is waarlijk wondervol

O, ziel wees niet ontmoedigd, uw Vader kent uw nood, Vertrouw op Zijn beloften, Zijn Trouw is wondergroot.

Koor: Het is waarlijk wondervol wat de Heer kan doen, Het is waarlijk wondervol, het is waarlijk wondervol, het is waarlijk wondervol wat mijn Heer kan doen, als 'k op Hem vertrouw. Hij vraagt een vast vertrouwen, o, neem Hem op Zijn Woord, Hij zal u niet beschamen, ga in 't geloof steeds voort. Een Hoorder der gebeden, is Jezus, onze Heer. Hij kan steeds uitkomst schenken en redt ons keer op keer. Ja, tekenen en wond'ren, doet Hij op ons gebed, Uit duizenden gevaren, heeft Hij uw ziel gered. O, blijf steeds op Hem bouwen, wat baat u al 't getreur? Weg twijfel, last en zorgen, uw Heer stelt nooit teleur.

Wat deed Hij veel

O, o, o, wat deed Hij veel voor mij O, o, o, wat deed Hij veel voor mij O, o, o, wat deed Hij veel voor mij Ik zal het nooit vergeten wat Hij deed voor mij. Hij trok mij uit ‘t drijvend zand, dat deed Hij voor mij. Nu ben ik geborgen in Zijn Hand, dat deed hij voor mij. Nu ben ik op weg naar ‘t Vaderland, dat deed Hij voor mij. Ik zal het nooit vergeten wat Hij deed voor mij. 3


Door genade vast

Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood, en blind, maar nu kan ik zien. Genade die mij heeft geleerd, Te vrezen voor het kwaad, Maar ook als ik mij dan tot Hem keer, Dat God mij niet verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast, En tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast En brengt mij veilig thuis. Als ik eenmaal in Zijn heerlijkheid, Mag stralen als de zon. Dan prijs ik Hem in eeuwigheid, Dat ik genade vond.

2x

Wie lof offert eert Mij

Wie lof offert eert Mij, eert Mij. Wie lof offert eert Mij, eert Mij. En baant de weg en baant de weg, dat ik hem Gods heil doe zien.

He paid a debt

He paid a debt, He did not owe; I owed a debt, I could not pay. I needed someone to wash my sins away And now I sing a brand new song: „Amazing Grace�. Christ Jesus paid the debt, That I could never pay.

4


Leave your burden

Leave your burden at the place of prayer. Take to Jesus all your wants and care. For He is a friend indeed and supplieth every need; Leave your burden at the place of prayer.

God wijst mij een weg

God wijst mij de weg, Als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen, die geen mens bedenkt, Maakt Hij mij Zijn wil bekend. Hij geeft elke dag, nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in Zijn Hand leg, Wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg

Het is wel met mijn ziel

Gezongen door Anneke van Lenten

5


Preek

Br. P.Kingma Onderwerpen

Houding en gedrag Want Ik weet de gedachten Uitleg ĂŠĂŠn God die Ik over u denk, Wandel met de Here Schriftlezingen

Filip. Filip. Kol.

2:1-8 3:1-21 1:3-6

spreekt de HEERE (JHWH) gedachten des vredes en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting.

Jer 29:11


De vreze des Heren is het begin der wijsheid

allen die ze doen, hebben goed verstand Zijn lof bestaat Tot in eeuwigheid Psalm 111:10

Gaat dan heen, onderwijst alle volken in Mijn Naam lerende hen onderhouden alles wat ik u heb geboden.” Matthéüs 28:19 (oorspronkelijke versie)

en Paulus zeide tot hen: ,,Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt?” Handelingen 19:2

’En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam, van de Here Jezus. En als Paulus hen de handen had opgelegd, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden.” Handelingen 19:5-6

dienst_3  

O,o,o,watdeedHijveelvoormij O,o,o,watdeedHijveelvoormij O,o,o,watdeedHijveelvoormij IkzalhetnooitvergetenwatHijdeedvoormij. Hetiswaarlijkwon...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you