Page 1


Wanneer u tot bekering bent gekomen, bent u aangekomen bij de 2e sleutel die Petrus van God heeft gekregen. Het betreft de doop in Zijn Naam, waardoor wij gereinigd moeten worden van onze zonden om aan die voorwaarde te kunnen voldoen. We lezen dit in Hand. 2:38 (liefst Statenvertaling).

Waarom doop door onderdompeling? De definitie van doop is onderdompeling ofwel onder water en weer boven water komen. De Here liet zich ook dopen in het water door onderdompeling als voorbeeld hoe gedoopt moest worden, waarvoor Hij Johannes de Doper gebruikte. Dit is de enige manier waarvan je over doop kunt spreken.

Waarom doop in de Naam van Jezus? Om gereinigd te kunnen worden van onze zonden, zal dit moeten gebeuren in de naam van Jezus omdat alleen door Zijn Naam vergeving kan geschieden, hetgeen u kunt vinden in Hand. 2:38 waarin Petrus de woorden spreekt: Bekeert u en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dit is onomstotelijk de 2e sleutel die God Petrus heeft gegeven.

Waarom heeft de doop in drie-eenheid geen waarde? Omdat God duidelijk aangeeft, dat in Zijn Naam gedoopt moet worden en niet in titels Vader, Zoon en Geest. Want bij titels wordt niet de Naam van Jezus genoemd, waarin Die Kracht zit en waardoor wij zalig moeten worden. Zodoende heeft het geen zin om tijdens het dopen titels te gebruiken omdat door uitspraak van titels, de doop wordt ontkracht en daardoor geen waarde heeft. Alleen de doop in de Naam van Jezus heeft waarde.

Voorbeeld Als u een aangetekend pakketje ontvangt van de postbode, kunt u niet tekenen met vader, zoon en geest, maar krijgt u het pakketje pas, wanneer u tekent met uw naam. En zo is het ook met de doop in de Naam van Jezus, dan pas zijn uw zonden vergeven en niet anders. Voor meer informatie, verwijs ik u naar de folder op onze website Kan ik u helpen. Klik nu op de 3e sleutel van onze homepage voor uitleg Vervulling

phpg0o44V  

Om gereinigd te kunnen worden van onze zonden, zal dit moeten gebeuren in de naam van Jezus omdat alleen door Zijn Naam vergeving kan geschi...

phpg0o44V  

Om gereinigd te kunnen worden van onze zonden, zal dit moeten gebeuren in de naam van Jezus omdat alleen door Zijn Naam vergeving kan geschi...