Page 1

AVEDØRE KIRKE DECEMBER 2016, JANUAR, FEBRUAR, 2017, NR. 97


NYT FRA RÅDET VIDSTE DU?

Menighedsrådsmøder er åbne for alle. Der er spørgetid det første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer spørgsmål. Sager til behandling skal afleveres til formanden senest onsdag i ugen inden mødet. Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret.

KIRKEBLADET Udgives af: Avedøre kirkes menighedsråd. Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre. Tlf. 2116 2507. Fax 3649 6403. Mail: ubb@km.dk Redaktion: Præsterne, Karin Bech, Rikke Strandgaard, Sidsel Svensson. Ansvarshavende: Ida Kongsbak. Redaktionsmøde: Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 12.00. Næste blad udkommer torsdag d. 23. februar 2017. Indlæg til kirkebladet kan lægges i kirkens postkasse mrk. “Kirkebladet” eller sendes som e-mail til: rist@avedoere-kirke.dk. Bliv abonnent på kirkebladet. Ring på tlf. 2116 2776 eller send en e-mail til: rist@avedoere-kirke.dk. Abonnementet er gratis. Tryk: Avedøre kirke. Oplag: 800. På www.avedoere-kirke.dk kan kirkebladet ses i pdf-format.

2

Af Anne-Birgitte Zoëga, formand for menighedsrådet Nyt menighedsråd Den 1. søndag i advent tiltræder et nyt menighedsråd med rigtig mange nye ansigter. Et generationsskifte har fundet sted, hvor nogle af dem, der har trukket et stort læs i mange år, nu lader sig pensionere. Til dem skal der lyde en stor tak for deres store arbejde og engagement. Man kan få lejlighed til at hilse på det nye menighedsråd ved kirkefrokosten efter gudstjenesten 1. søndag i advent, hvor vi ”gamle” officielt træder tilbage. Derfor siger jeg også med denne klumme tak for 4 spændende år som menighedsrådsformand i Avedøre Kirke! Status over de seneste 4 år I det afgående menighedsråd har vi fået lov til at sætte vores aftryk på kirken - ikke mindst i valget af to nye præster, en kirkekulturmedarbejder, kommunikationsmedarbejder, kordegn, regnskabsfører og kirketjenere. Vi har fået renoveret menighedssalen, så vi nu har et lysere og mere velfungerende samlingssted, ny kunst er indkøbt til kirkens mødelokaler, en præstebolig er efter fraflytning blevet totalt renoveret, kirkens IT-kabling og ventilationsanlægget er blevet fornyet – for

blot at nævne nogle at de bygningsmæssige arbejder. Alt dette er selvfølgelig sket for at skabe de bedste rammer og betingelser for et levende og inspirerende liv i og omkring kirken. Menighedsrådet besluttede i den foregående periode at have børn og unge som særligt fokusområde. Det har bl.a. betydet, at Avedøre Kirke har etableret en ungdomsklub, Kælderen, for gamle og nuværende konfirmander og andre unge. Vi har i menighedsrådet på alle mulige måder ønsket at være med til at virkeliggøre Avedøre Kirkes motto om at være en åben og aktiv kirke. En kirke med mange indgange, hvor der er højt til loftet og plads til mange gode initiativer, og hvor det ord om kærlighed og fællesskab, der lyder i gudstjenesten søndag formiddag, er centrum og basis for alt, hvad her foregår. Fremtiden Det er meget glædeligt at nye og friske kræfter nu står klar til at gribe stafetten og føre menighedsrådsarbejdet videre, så Avedøre Kirke fortsat kan være det sted, der rummer hele sognet: babyer, børn, unge, voksne, midaldrende og gamle. Så vi føler os rummet, når vi kommer med vores glæder og vores sorger, når vi spørger efter mening og retning i livet, når vi har noget at give og når vi trænger til at få fyldt på – når vi deler livet med hinanden.


ADVENT BETYDER KOMME Af Birgitte Jeppesen

Der er mere end duften af myrra, røgelse og hjemmebag i stalden. Der er også stanken af æselmøg og fugtig halm.” Advent betyder komme, og vi mærker det jo godt. Julepynt og chokoladenissemænd har ligget i butikkerne så længe, at vi allerede har fornemmelsen af at være kommet for sent. Advent betyder komme, men det er altså Guds komme, der er tale om. Guds søn, som kommer til os julenat. Uanset om vi hører til dem, der kommer for sent eller aldrig kommer nogen vegne, så kommer Guds søn til os.

Sådan en december ønsker vi os alle. Men juletiden bliver for mange bare en påmindelse om, at sådan ser min familie ikke ud. Der er de tomme pladser. Der er de underliggende familiestridigheder, der er emner, vi ikke må tale om. Der er de flade punge og tiden til hinanden og til alle forberedelserne, som bare ikke er der, og de eneste hjemmelavede småkager er dem fra supermarkedet, hvor der med store bogstaver står ”Hjemmelavede”. Men evangeliet lover ikke, at alt skal være fryd og gammen til jul. Det er ikke sikkert, at vi når at bage de tre, fire slags julesmåkager eller at finde den indre julefred. Men vi har lov til at håbe og forvente, at julen kommer til os alligevel. At Gud kommer til os alligevel. Og at han ikke kommer for at bekræfte et glansbillede af os selv, som ikke holder

vand, men for at vise os et sandere billede, vi kan spejle os i. Der er mere end duften af myrra, røgelse og hjemmebag i stalden. Der er også stanken af æselmøg og fugtig halm. Der er provokation, og der er overraskelse. Gud kommer som mennesket Jesus, det lille Jesusbarn, men han er også den forpinte mand på korset, og ham som opstår fra de døde. Hvordan kommer julen så til os i dag? Vores eget billede af den perfekte jul holder i hvert fald aldrig. Julen kommer til os, ikke som et billede, som vi skal hugge en hæl og klippe en tå for at passes ind i. Nej, julen kommer til os dér i vores liv, hvor vi er lige nu med budskabet om, at Gud vil være os helt nær - også dér, hvor vi står i æselmøg til knæene.

Og hvad skal vi vente? Der er mange som har en helt bestemt ide om, hvad vi skal vente. December måned skal være hyggelig. På reklamebilleder ser vi familier, som samles i mindst tre generationer, hvor alting bobler af lykke både hos store og små. Hjemmet er smukt pyntet, her er hjemmebagte småkager og masser af menneskevarme. Julen er hjerternes fest.

NYT MENIGHEDSRÅD Følgende er valgt til menighedsrådet ved Avedøre Kirke: Michael Hvistendahl Munch, Henrik Birlis, Christina Wilson Nyborg Aasen, Lene Humle, Christina Seersholm, Hans Bjarne Jørgensen, Josefine Prüser, Karen Margrethe Trebbien Blichfeldt, Susanne Brixum, Liselotte Dyhr, Susanne Hyldgaard, Bo Stuhr Svensson, Kenneth Brixum, Irene Sørensen. Stedfortrædere: René Dyring Stavad, Liss Sørensen, Jens Holsted.

3


VELKOMMEN TIL JACOB lingskataloger og skrevet artikler og tekster til hjemmeside, udstillingens vægge og pressemeddelelser. Interview med Avedøre Kirkes nye kirketjener, Jacob Helbo Larsen, Af Lars Gustav Lindhardt Hvad lavede du før, du blev kirketjener i Avedøre Kirke? Jeg er uddannet kunsthistoriker, og de sidste tre år har jeg arbejdet på Fuglsang Kunstmuseum på Lolland. Her har jeg bl.a. stået for at tilrettelægge forskellige udstillinger. Jeg har stået for projektledelse og udtænkning af udstillingernes koncept. Jeg har lavet omvisninger og foredrag og udtænkt formidlingsprogrammer til børn og voksne. Jeg har arbejdet med fundraising og haft ansvaret for udstillingernes budgetter, transporter og forsikringer og løst praktiske opgaver. Jeg har været redaktør på udstil-

4

Hvorfor ville du gerne være kirketjener i Avedøre Kirke? Jeg kan godt lide, at Avedøre Kirke er en kirke, hvor der sker rigtig mange forskellige ting. Man er med til de kirkelige handlinger, hvor man som kirketjener er med til at skabe de bedste rammer for de betydningsfulde livssituationer, som menigheden gennemgår. Man er med dem i glæde til barnedåb og bryllup, og man er med dem i sorgen til begravelser. Samtidig er man en del af hverdagen for kirkens brugere, som man får lov til at møde gennem alle de tiltag, klubber og arrangementer, der foregår i Avedøre kirke. Har du nogen hobbyer? Jeg vil ikke sige, at jeg har deciderede hobbyer! Jeg havde akvariefisk for nogle år tilbage – der

var det en hobby. Ellers kan jeg rigtig godt lide at læse – specielt elsker jeg historiske romaner. I efteråret var jeg fx i Lübeck og læste i den forbindelse Thomas Manns Huset Buddenbrook, hvis omdrejningspunkt er en Lübecksk købmandsfamilies storhed og fald i 1800-tallets sidste halvdel. Jeg har også en stor interesse slotte og herregårde og rejser gerne rundt i Danmark og Europa for at opleve dem. Hvor bor du henne? Og hvor kommer du fra? Jeg bor på Amager, i en rigtig arbejderlejlighed fra omkring århundredeskiftet dvs. en 2-værelses uden bad. Der er dog bad i kælderen. Jeg har boet i København i 13 år og har før jeg flyttede til Amager boet i Nordvest og på kollegiet Regensen, som ligger ved Rundetårn. Oprindeligt stammer jeg fra en lille by der hedder Gullestrup 3 kilometer uden for Herning.

Foto: Jacob Helbo Larsen


Hvordan ser din familie ud? Jeg bor sammen med min kæreste Jesper, der er museumsinspektør på museum Lolland-Falster. Der er hverken børn eller dyr! Hvordan ser en god dag ud for dig? Jeg kan allerbedst lide lørdagen. Først sover jeg længe fordi jeg gik sent i seng dagen før - jeg er udpræget B-menneske! Hvis vejret er godt, går jeg en lang tur. Så spiser jeg en god frokost – måske i torvehallerne. Så går jeg i biografen, ser en udstilling, læser eller spiller kort. Om aftenen skal jeg til selskab eller er selv vært. Hvad er dit kendskab til kirken? Jeg er kommet i kirken, som de fleste danskere nok gør det! Som minikonfirmand og til konfirmationsforberedelse – derefter som gæst til jul, bryllup, barnedåb og

begravelse. Da jeg begyndte at undersøge muligheden for at blive kirketjener, blev jeg ret overrasket over, hvor mange forskellige sociale og kulturelle tiltag der også foregår rundt omkring i landets kirker, som jeg tror den brede befolkning simpelthen ikke er klar over! Har du nogen yndlingssalmer? Nej, ikke decideret. Jeg synes, salmerne kan noget forskelligt afhængig af humør og højtid. Julesalmerne er dem, jeg kan bedst, og Dejlig er jorden og En rose så jeg skyde er nogle af favoritterne. Jeg holder også meget af Se, nu stiger solen af havets skød, Sov sødt Barnlille, Se hvor sig dagen atter skynder og Uberørt af byens travlhed. Det er faktisk noget af det, jeg ser frem til her i Avedøre Kirke at synge og lære nogle flere af salmerne at kende.

Stiftsdiakonidag 25/2 Helsingør Stifts diakoniudvalg arrangerer en dag om diakoni for hele stiftet. Programmet er stadig på tegnebrættet, men sæt kryds i kalenderen lørdag d. 25. februar, hvor Buddinge Kirke lægger lokaler til en spændende dag om diakoni. Det endelige program ligger færdigt i begyndelsen af januar. Hold øje med kirkens hjemmeside!

BOBLERNES FORÅRSPROGRAM Boblerne har nu deres friske nye forårsprogram klar med mange spændende ture og foredrag.

Mandag d. 6. februar kl. 10: Lektor Hans Ravn Iversen fortæller om Folkekirken i fremtiden.

Hent en folder i kirken og se blot her:

Mandag d. 20. februar kl. 10: Generalforsamling med surprice.

Mandag d. 9. januar kl.10: Anne-Birgitte Zoega fra Folkekirkens skoletjeneste fortæller om sin tur til Israel.

Mandag d. 6. marts kl. 10: Tur til Hovedbanegården med rundvisning. Kaffe på cafe Exit.

Mandag d. 23. januar kl. 10: Tur til Café Paraplyen på Frederiksberg. KFUM´s sociale arbejde.

Mandag d. 20. marts kl. 10: Sognepræst Lars Gustav Lindhardt fortæller om Jesus og James Bond.

Mandag d. 3. april kl. 10: Tur til Vartov med rundvisning. Tirsdag d. 18. april kl. 10.15: Tur til Det kgl. Kobberkøkken på Christiansborg. Kaffe i Tårncaféen. Mandag d.1. maj kl.10: Tidligere chef af Kirkens Korshær Bjarne Lenau Henriksen taler om solidaritet Mandag d. 15. maj kl. 10: Tur til Assistens Kirkegård. Rundvisning ved Ove Wichmann. Mandag d. 29. maj kl. 10: En tur ud i foråret!

5


NATKIRKE I AVEDØRE I sommers blev Lars Gustav og Inge kontaktet af tre af Avedøres ildsjæle: Magnus Funch, som er tidligere konfirmand, Lene Humle og Lenes datter, Julie. De var opsatte på, at Avedøre ikke skulle stå tilbage for de københavnske kirker og deres store og flotte natkirkearrangementer. Efter nogle planlægningsmøder var det hele på plads, og d. 7. oktober slog Avedøre Kirke telt op i byparken kl. 19. Teltet blev fyldt med brugte sofaer, en gasvarmer og masser af tæpper. I den ene side blev der endda stillet en gammel bildør op – så kunne man skrive bønner og hænge dem fast på døren med magneter. For at symbolisere, at ingen banker forgæves på Guds (bil)dør.

Foto: Natkirken set fra oven

Magnus havde sørget for lækkert lys og stemningsfuld musik, mens Lene havde sørget for boller med indbagte bibelord i. Konceptet var enkelt: Alle kunne komme forbi til en hyggelig snak eller bare sætte sig og nyde natten og musikken

over en kop kaffe eller kakao. Det var noget, som over 40 personer udnyttede, inden teltet lukkede igen lidt over midnat, og alle var enige om, at det sagtens kunne gentages en anden gang.

Foto: Avedøre Kirkes pigekor - fra koncert søndag d. 13. november

SYNG JULEN IND Kom og syng julen ind sammen med Avedørekoret og kirkens pigekor. Det sker torsdag den 8. december kl. 19.00. Program: De dejligste julesalmer. Gratis adgang. Der serveres gløgg, kaffe og æbleskiver efter koncerten til 20 kr. 6


TÆND ET LYS

Foto: Lucia 2015

Kom til Luciafakkeloptogsgudstjenste d. 13. december kl. 17.00. Temaet er: Tænd lys for verdens børn! Vi mødes i decembermørket og tænder fakler, går en tur i Stationsbyen. Undervejs stopper vi op og synger julesalmer. Tilbage i kirken indleder børnekoret med luciaoptog.

Under gudstjenesten vil der være lyd, lys og dufte for alle sanser. Nogle af konfirmanderne vil deltage med en særlig Lucia-indslag!!! Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe Lucia-engle og skrabelodder til fordel for Danmissions Fremtidsbørn. Danmission samarbejder med forskellige partnere, der arbejder for at give fat-

tige og udsatte børn og unge ude i verden mulighed for at vokse op under sunde og trygge forhold. Luciafakkeloptogsgudstjenesten arrangeres af organist Karin Bech og sognepræsterne Birgitte Jeppesen og Inge Lund. Luciafakkeloptogsgudstjenesten er for alle. Vi mødes i kirkens gård.

BOB DYLAN OG GUD Avedøre Kirke åbner dørene for en forrygende koncert med Band Dylan. Koncerten finder sted torsdag den 23. februar kl. 19.00 og varer små to timer med pause. Band Dylan dækker normalt hele Bob Dylans biografi og bagkatalog, men i denne særlige forestilling går bandet i fortælling, analyse og først og fremmest musik dybt ind i den del af Kunstnerens produktion og tankeverden, der har med det allerstørste at gøre. Der hvor han møder sin skaber … der hvor han efter eget udsagn engang mødte Jesus ansigt til ansigt. Kom til en aften med fokus på noget af det smukkeste religiøse musik, der er skabt i nyere tid. Og på fortællingen om en global rockguds møde med det uendelige og ubegribelige. Koncerten er gratis!

Foto: Band Dylan optræder

7


STOR JULEKONCERT STOR JULEKONCERT i Avedøre Kirke – lørdag d. 10. december kl. 16.00 med Amin Jensen og Ulrich Stærk Amin Jensen er kendt som en dygtig og rutineret all-round entertainer. Han underholder og bevæger sit publikum med alt lige fra stand-up komiker til sanger og parodist. De fleste husker ham nok fra det populære TV-program ”Hit med sangen”. Amin Jensen bor også i Avedøre, og nu er det lykkedes Avedøre Kirke at få ham til at give et brag af en julekoncert lørdag den 10. december kl. 16.00. Amin Jensen synger Til koncerten vil Amin Jensen give et repertoire af julens sange med sin store stemme. Med sig til koncerten har Amin Jensen pianist Ulrich Stærk, der akkompagnerer ham på kirkens flygel. Køb billetter nu Billetter af 100 kr. kan købes på Avedøre Kirkes kordegnekontor.

Foto: Amin Jensen

LITTERATURKREDSEN Alle aftener i litteraturkredsen er fra kl. 17-19, som regel 2. torsdag i måneden! Vi mødes i mødelokale 2! (Kirken skaffer børgerne til udlån.) Kontakt Ida Kongsbak for mere information. Bøger til litteraturkredsen • 8. december: Jon Fosse: Andvake, Olavs drømme, Kveldsvævd • 12. januar: Ulla-Lene Lundberg: Is • 9. Februar: Aleksej Slapovskij: De er overalt

8

• 9. marts: Anthoney Doerr: Alt det lys vi ikke ser • 20. april, Elisabeth Møller Jensen: Dengang i Lemvig • 18. maj, Ole Tornbjerg: Drengen fra Godhavn Sådan ser planen ud – måske sker der ændringer, for det er ikke altid lige muligt at skaffe alle bøgerne hjem!


DECEMBER KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

Tor. 1. dec.

14.30:Minikonfirmander,

Søn. 4. dec.

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Man. 5. dec.

12.00: Morgenrødens julefrokost

Tir. 6. dec.

09.15: Tænkepause, 19.00: Kælderen

Ons. 7. dec.

10.00: Sygruppen, 12.00: Venskabskredsen, 15.00: Børnekoret, 17.00: Fyraftensmeditation, 19.00: Avedørekoret, 19.00: Menighedsrådsmøde

Tor. 8. dec.

17.00: Litteraturkreds, 19.00: Syng julen ind

Lør.10. dec.

16.00: Koncert med Amin Jensen

Søn. 11. dec.

10.30: Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Tis. 13. dec.

09.15: Tænkepause, 17.00: Luciaoptog og gudstjeneste

Ons. 14. dec.

10.00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 15.00: Børnekoret, 19.00: Avedørekoret

Tor. 15. dec.

09.30: Engelsk konversation

Søn. 18. dec.

10.30: Højmesse, julens fortællinger ved Ida Kongsbak

Tir. 20. dec.

12.00: Tænkepause-julefrokost

Ons. 21. dec.

17.00: Fyraftensmeditation, 19.00: Avedørekoret

Tor. 22. dec.

13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

Lør. 24. dec.

11.00: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården ved Ida Kongsbak 12.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave ved Ida Kongsbak 13.00: Børnefamiliegudstjeneste ved Inge Lund 14.30: Julegudstjeneste ved Lars Gustav Lindhardt 16.00: Julegudstjeneste ved Birgitte Jeppesen 18:00: Juleaften i 23.30: Midnatsgudstjeneste ved Ida Kongsbak

Søn. 25. dec.

10.30: Højmesse ved Inge Lund

Man. 26. dec.

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

Tis. 27. dec.

09.15: Tænkepause

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER I JULEN

Dybenskærhave holder julegudstjeneste torsdag den 22. december kl. 13.30. Lars Gustav Lindhardt er præst - Karin Bech er organist og vores dejlige børnekor vil starte gudstjenesten med at gå Luciaoptog ind i den store sal. Det er altid højtideligt og alle

beboere og personaler bliver så glade og kommer rigtigt i julestemning. Den 24. december kl. 11.00 holder Søvangsgården deres gudstjeneste med Ida Kongsbak som præst og Wents Reinbergs som

organist. Vores dygtige pigekor er med og synger for. Den 24. december kl. 12 er der gudstjeneste på Torndalshave med Ida Kongsbak som præst og Wents Reinbergs er organist. Her er pigekoret også med til at forsøde julens budskab.

9


JANUAR KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

Søn. 1. jan

14.00: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Tir. 3. jan.

09.15: Tænkepause

Ons. 4.jan.

10.00: Sygruppen, 14.00: Venskabskredsen, 17.00: Fyraftensmeditation, 19.00: Avedørekoret

Fre. 6. jan.

18.00: Cafeforeningens nytårskur

Søn. 8. jan.

10.30: Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Man. 9. jan.

10.00: Boblerne

Tir. 10. jan.

09.15: Tænkepause

Ons. 11. jan.

10.00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 19.00: Avedørekoret

Tor. 12. jan.

10.30: Musikalsk legestue, 14.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 14.15: Minikonfirmander, 17.00: Litteraturkreds

Fre. 13. jan.

16.00: Konfirmandovernatning

Søn. 15. jan.

10.30: Højmesse ved Inge Lund

Man. 16. jan.

10.00: Morgenrøden

Tir. 17. jan.

09.15: Tænkepause

Ons. 18. jan.

10.00: Sygruppen, 14.00: Venskabskredsen, 17.00: fyraftensmeditation 19.00: Avedørekoret

Tors. 19. jan.

09.30: Engelsk konversation, 10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården, 14.15: Minikonfirmander

Fre. 20. jan.

16.00: Konfirmandovernatning

Søn. 22. jan.

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. 23. jan.

10.00: Boblerne

Tir. 24. jan.

09.15: Tænkepause

Ons. 25. jan.

10.00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 17.00: Gud og Lasagne, 19.00: Avedørekoret

Tor. 26. jan.

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave, 14.15: Minikonfirmander

Fre. 27. jan.

16.00: Konfirmandovernatning

Søn. 29. jan.

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Man. 30. jan.

10.00: Morgenrøden

Tir. 31. jan.

09.15: Tænkepause, 19.00 Studiekreds

TÆNKEPAUSE & JULEFROKOST! Tirsdag d. 20. december holder vi tænkepause kl. 12 og spiser så en lille julefrokost bagefter. Frokosten koster 50 kr. og man kan købe øl og vand til Café Hjertetræets priser! Køb billetter hos kordegnen. VENSKABSJUL Venskabskredsen holder julefest d. 7. december. Festen starter med en lille gudstjeneste i kirken kl. 12. Derefter bliver julemiddagen serveret. Og hvis præsterne lever op til traditionen, sørger de for et meget festligt indslag! Medbring en lille gave til ca. 25 kr.

10


FEBRUAR KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

Ons. 1. feb.

10.00: Sygruppen, 14.00: Venskabskredsen, 17.00: Fyraftensmeditation, 19.00: Avedørekoret

Tor. 2. feb.

10.30: Musikalsk legestue, 14.15: Minikonfirmander

Fre. 3. feb.

16.00: Konfirmandovernatning

Søn. 5. feb.

10.30: Højmesse ved Inge Lund

Man. 6. feb.

10.00: Boblerne

Tir. 7. feb.

09.15: Tænkepause, 19.00: Kælderen

Ons. 8. feb.

10.00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 19.00 Avedørekoret

Tor. 9. feb.

10.30: Musikalsk legestue, 14.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 14.15: Minikonfirmander, 17.00: Litteraturkreds

Søn. 12. feb.

10.30: Højmesse ved Birgitte Jeppesen

Man. 13. feb.

10.00: Morgenrøden

Tir. 14. feb.

09.15: Tænkepause

Ons. 15. feb.

10.00: Sygruppen, 14.00: Venskabskredsen, 17.00: Fyraftensmeditation, 19.00: Avedørekoret

Tor. 16. feb.

09.30: Engelsk konversation, 10.30: Musikalsk legestue, 14.15: Minikonfirmander

Søn. 19. feb.

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

Man. 20. feb.

10.00: Boblerne

Tir. 21. feb.

09.15: Tænkepause, 14.00 Konfirmander

Ons. 22. feb.

10.00: Sygruppe, 14.00: Sorggruppen, 14.15: Konfirmander, 17.00: Gud og Lasagne, 19.00: Avedørekoret

Tor. 23. feb.

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave, 14.15: Minikonfirmander, 19.00: Bob Dylan Koncert

Søn. 26. feb.

10:30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

Man. 27. feb.

10.00: Morgenrøden

Tir. 28. feb.

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander, 19.00: Studiekreds

STUDIEKREDS OM MARTIN LUTHER - ALLE ER VELKOMNE! I det nye år fortsætter studiekredsen med at læse Luther. Selv om man ikke har været med i efteråret, kan man sagtens begynde i januar. Studiekredsen ledes af sognepræst Inge Lund, men er bogstaveligt talt en studiekreds. Det vil sige, at vi læser teksterne sammen og sammen prøver at danne os et billede af, hvem Luther var og hvad han stod for. De tekster vi læser vil være en god blanding af avisartikler, andre tekster om Luther, tekster af Luther selv og ind imellem bibeltekster som indgår i emnerne. Emnerne vil kredse om:

• Luther og hans samtid • Forholdet mellem katolicisme og protestantisme • Følgerne af/sporene efter reformationen • Vores tids kritik af Luther

Studiekredsen mødes tirsdag aften kl. 19-21 i kirkens mødelokale 2. De kommende aftner vil være d. 31. januar, 28. februar, 28. marts 25. april og 30. maj.

11


DET GODE LIV Portræt af Dutte Rangnarsdottir PORTRÆTSERIE

Af Ida Kongsbak

I dette kirkeblad er det Dutte Rangnarsdottir, som man ofte kan møde i Avedøre kirke, der er gået med til at lade sig interviewe om Det gode liv! Dutte har boet en del år på Færøerne – hendes far var fra Færøerne og hendes mor fra Norge! Hvornår har du det bedst med dig selv? ”Naturligvis”, siger Dutte, ”så har jeg det godt, når mine børn og børnebørn og alle mine kære har det godt. Og så elsker jeg ture på min cykel, hvor jeg mærker vinden og jeg nyder at følge med i årstidernes skiften. I det hele taget oplever jeg så meget på mine ture”, og tilføjer hun: ”Mærkeligt nok har jeg det bedst med mig selv, når der er masser af liv omkring mig, og når jeg så indimellem kan trække mig tilbage og bare være til!” Hvad gør du, når du skal slappe af? Dutte fortæller om sin skumringstime. Når det er ved at blive mørkt har Dutte en stund, hvor hun sidder stille og tænker over livet, og så læser hun også et stykke fra Bibelen på norsk og dansk og på færøsk! Og så nyder

12

Foto: Dutte Rangnarsdottir

Dutte at se en krimi i fjernsynet – ”måske ikke så meget for selve plottets skyld, som det at følge personerne og se landskaberne og bybillederne. Indimellem er det også godt med en god bog”, siger hun!

hun søgte til. Dutte er opvokset i Sydhavn, og i Sjælør Kirke var der en meget kær kirketjener, Larsen, som tog sig af den lille Dutte. Hun var allerede begyndt at gå til gudstjenester, førend hun blev døbt som 6-årig!

Hvordan ser dit skrivebord ud? ”Lige nu noget bombet, fordi et bonusbarnebarn har overtaget det. Ellers er det temmelig ryddeligt for tiden. Det har det været i lidt for lang tid, fordi jeg ikke bruger det. Sommetider, når den kreative ånd kommer over mig, så er der bunker på både skrivebord og seng”.

Er der en salme du holder særligt af: Det er næsten et umuligt spørgsmål at svare på, for der er så mange både nye og gamle salmer, som Dutte holder af. Dutte peger alligevel på én salme: den store påskesalme ”Dig være ære” med melodi af Händel. Det er både ordene og melodien, der er så storladne. ”Hvis jeg tilfældigvis hører et helt orkester og et stort kor synge denne salme, så letter jeg nærmest fra jorden og frydes. Den skaber altid fugtige øjne, den rører dybt”, siger Dutte. Jeg (Ida) kan tilføje, at denne salme først er kommet med i den nye salmebog fra 2002. Den er oversat fra engelsk til dansk i 1993.

Hvordan var forholdet til tro i dit barndomshjem? Duttes mor bad altid aftenbøn med sine børn. Bønnen lød sådan:” Godnat i Jesu navn. Gud bevare alle sømænd ude på havet. Og papa og tante Anna og bedstemor i himlen.” Og så kiggede de ud på stjernerne og havde ligesom den døde bedstemor med! Dutte blev også sendt i søndagsskole, men hun var ikke ret gammel, førend det var kirkens gudstjenester,

Er der en bibeltekst, som betyder noget særligt for dig?


MEDITATION Der er især to tekster, som har fulgt Dutte gennem hele hendes liv: Filipperbrevet 4,4: ”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter glæde jer!” ”Det er jo ikke fordi jeg altid går rundt i en glædesrus”, siger Dutte, ”men jeg har i alle svære situationer alligevel altid haft fornemmelsen af, at Jesus var hos mig, og gav mig denne glæde indeni” Et andet ord er fra 1. Tessaloniker brev 5,16-18: ”Vær altid glade, bed uden ophør, og sig tak under alle forhold, thi det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.” ”Værdifulde ord for mig, sådan klarer jeg gode som dårlige tider. Det er stort og opbyggende, at kunne takke i sit indre. Det er ikke alle situationer, man takker for, en del kunne man godt være foruden. Men tak alligevel Gud, fordi han er med hele vejen i godt og mindre godt. Det er vældigt”! Hvad har ført dig til Avedøre Kirke? Dutte flyttede til Avedøre i 2003 og så var det en selvfølge at gå til Avedøre kirke! Hvad er det værste ved Avedøre Kirke? ”Der er ikke rigtig noget”, siger Dutte.” Dog er det svært når personalet skiftes ud, men forbavsende så hurtigt man alligevel kan vænne sig til nye mennesker”! Hvad er det bedste ved Avedøre kirke? ”Alt. Gudstjenester jeg aldrig går fra, uden at ord fra tekster, bønner eller prædiken inspirerer til fordybelse. Og så er der det sociale i de mange forskellige grupper, tænkepause, sygruppe osv.”, afslutter Dutte!

FYRAFTENSMEDITATION I VINTERMÅNEDERNE Det er blevet vinter. Kulden og mørket har indhentet os og vores sind stemmes til årstidens landskab. Vi søger indad og sammen for at finde en glød, som vi kan varme os ved og som kan lyse op i vores tanker, når mørket bliver lige lovlig tæt omkring os. Gud er nær – om vi er bevidst om det eller ej. Sådan er det. Hver dag i vores liv. Uanset, hvad der er vores livslandskab. Stilheden kan drage og skræmme på samme tid. Særligt i dag, hvor vi er så vant til at verden larmer omkring os. Alligevel er stilheden populær. Ja, nærmest en luksus i det moderne storbyliv. Meditation – eller den stille bøn, som man også kan kalde det – er en måde at søge stilheden på, med det formål at være lydhør for, hvordan Gud er tilstede i vores liv. I stilheden og fraværet af alt det som forstyrrer os i dagens mange gøremål, har vi mulighed for at mærke efter: hvad er det der giver glød i min tilværelse. Hvor i mit liv henter jeg næring og hvad gør mig taknemlig. Eller omvendt, hvornår følte jeg mig trist og drænet for liv. Der er ingen rigtig vej ind i stilheden. Ingen rigtig måde at meditere på. Det handler egentlig bare om, at vi kan slappe af i tanker og krop og lade vores ideer om præstationer ligge og lade Gud komme til. Det kan i sig selv være svært nok. Derfor kan det være en hjælp at søge stilheden i et fællesskab, hvor rammerne er sat. Fyraftensmeditation vil være bygget op omkring et fast skema, hvor der er en veksling mellem ord, musik, bøn og stilhed. Undervejs vil vi afprøve forskellige måder at gribe den stille bøn an på. Fyraftensmeditation er ved Birgitte Jeppesen og Wents Reinbergs hver den 1. og 3. onsdag i måneden kl. 17: Den 16.november, den 7. og 21. december, den 4. og 18. januar, den 1. og 15. februar og den 1. marts.

Foto: Lysgloben i Avedøre kirke

13


DET ER FOR UNGE 400 KONFIRMANDER TIL KRÆFTERNES KAMP PÅ VESTVOLDEN OG I KIRKEN

Foto: Rollespil 2016

Det hidtil største samarbejde mellem folkekirkerne i Rødovre og Hvidovre provsti løb af stablen lørdag den 29. oktober her i Avedøre. 400 kommende konfirmander fra alle kirkerne i Rødovre og Hvidovre var sat i stævne i Avedøre Kirke. De blev klædt ud og inddelt i 12 forskellige middelalderlige ordner, nogen kirkelige og andre kætterske, nogen fredelige andre voldelige. Alle blev samlet i kirken for at stifte fred. Sognepræst Rose Marie Tillisch, udklædt som urkærlighedens moder klædt i rød kjole, fortalte om hvordan Gud

14

i tidernes morgen skabte jorden og alt levende. Til sidst følte han sig ensom og skabte derfor sin første søn – Lucifer, lysets engel. Da fortællingen om, hvor galt det gik med Lucifer trods hans gode start klingede af, kom Lucifer himself og hans sorte apokalyptiske ryttere pludselig stormende ind i kirken og stjal den Hellige Gral! Den, der skulle samle de stridende ordner. Nu begyndte en lang rejse fra post til post i efterårslandskabet på Vestvolden. Det gjalt om at finde gralen og vinde den tilbage. På hver post skulle konfirmanderne tage stilling til et dilemma fremført af henholdsvis en dyd

og en last. Undervejs bekrigede ordnerne hinanden indbyrdes ført an af professionelle rollespillere, og hele spillet mundede ud i en kamp mellem mørke og lys. Lyset vandt og gralen blev ført tilbage til kirken, hvor alle konfirmanderne i fred og fordragelighed deltog i en kort gudstjeneste. Bagefter evar der helstegt pattegris, dejlig salat og godt brød til alle konfirmander. Mætte af god mad og mange indtryk drog konfirmanderne så hjem til hver deres sogn. Konfirmand-eventet blev planlagt og gennemført af ansatte og frivillige fra alle kirkerne i Rødovre og Hvidovre og støttet økonomisk af provstiet.


DET ER FOR BØRN MINIKONFIRMANDER

I januar måned begynder et nyt hold minikonfirmander i kirken. Det er denne gang børn fra 3. klasserne på Avedøre skole, der fylder kirken med liv og glæde hver torsdag eftermiddag fra januar til påske. Her vil de lære kirken at kende, bl.a. ved at høre bibelhistorier, synge salmer og snakke om væsentlige emner. De kommer op i tårnet og får lov at slå på klokkerne, de kommer ned i den mørke kælder og de kommer naturligvis godt rundt i kirkerummet, som de gradvist bliver mere fortrolige med. Hver gang kommer børnene til at bruge deres krop og sanser gennem forskellige lege, dramaøvelser og andre kreative tiltag. En overnatning i kirkens kælder med efterfølgende morgenandagt og morgenmad sammen med deres forældre, bliver der også plads til. Birgitte Jeppesen og Rikke Strandgaard, der står for undervisningen. Kirkens personale synger julen ind for minikonfirmanderne i Quark Centrets stald.

GUD OG LASAGNE I AVEDØRE KIRKE Gud og lasagne er særligt for kirkens mindste og deres familier. Der er Gud og lasagne den fjerde onsdag i måneden.

med, men større søskende, forældre og bedsteforældre – endda oldeforældre kan også med fordel deltage.

Først holder vi en kort gudstjeneste inde i kirken. Derefter spiser vi sammen i menighedssalen.

Sognepræst Inge Lund står for gudstjenesterne sammen med kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard og organist Karin Bech. Kirkens børnekor medvirker hver gang.

Gud og lasagne er en god mulighed for at lære kirken og Bibelens fortællinger godt at kende på en sjov og anderledes måde. Vi synger, leger og hører bibelhistorie, og alt er tilrettelagt så små børn kan være

Der er Gud og Lasagne følgende datoer: • 25. januar • 22. februar • 22. marts • 26. april • 24. maj (Gud & grill) Hent særskilt program i kirken. Vi glæder os til at se jer!

Maden koster 20 kr. pr. voksen, 10 kr. for børn, dog max. 50 kr. pr. familie.

(I december er der familiejulegudstjeneste d. 24. kl. 13.00. i stedet for Gud & lasagne)

15


KIRKENS GRUPPER MENIGHEDSPLEJEN

Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Gaver modtages gerne: I indsamlingsbøssen i våbenhuset og på konto: 0169 8690-296366. Daglig henvendelse til præsterne. Formand: Birthe Scheil, 36 16 89 15.

SORGGRUPPEN

Mødes onsdag kl. 14-16 i lige uger i kirken. Kontakt forinden: Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35 Kontaktperson: Bente Holm tlf. 20 33 32 53. mail: benteholm@dbmail.dk

KIMELAUGET

Kimer manuelt ved højtider. Kontakt: Karin Andersen, tlf. 60 93 81 58. Nye svende er velkomne.

MAYAJA UDVIKLINGSPROJEKT I TANZANIA

Indsamlinger i samarbejde med Danmission. Lysestumper kan afleveres og omsmeltede lys sælges. Kontakt: Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35.

BOBLERNE

Mødes hver mandag i lige uger i kirken kl. 10-12 eller ved stationen. Skiftevis debat og udflugter med kulturelt indhold. Formand: Kirsten Wichmann, tlf. 36 78 01 72.

SPEJDERE KFUM-SPEJDERNE AVEDØREGRUPPEN

Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen, Sandvejen 28, 2665 Vallensbæk Strand, tlf. 22 10 11 22, mail: hwlhwl.dk.

BÆVERLEDERE

Morten Madsen tlf. 29 90 46 22, mail: elskeremil@hotmail.com. Celina Kramer tlf. 60 19 57 89, mail: celinahk@live.dk. Bæverne: 6-8 år, onsdag 17.30-19.

ULVELEDER

Paul Hogg tlf. 23 20 77 94, mail: paulhogg@dbmail.dk Ulvene: 8-11 år, mandag 17.30-19.

TROPSLEDER

Heidi Lydeking, tlf. 40 75 84 13, mail:larsenh30@yahoo.dk. Trop, (11-18 år) torsdag 18.3020.30.

16

CAFÉFORENINGEN - HJERTETRÆET

Støtter cafédriften og er for alle, der vil være med til at gøre Café Hjertetræet så god som mulig. Medlemsskab: 130 kr. om året. Formand: Henning Johansen, tlf. 24 24 42 06.

CAFÉSTYRELSEN

Formand: Bo Stuhr Svensson, tlf. 60 19 35 07, mail: bostuhr@gmail.com.

LÆSE-OP-KREDSEN (LOK) Hver søndag læses nogle af gudstjenestens tekster af lægfolk. Kontakt Birthe Klarskov, tlf. 51 72 04 87. mail: bikl@avedoere-kirke.dk.

ENGELSK KONVERSATION Hver 3. torsdag i måneden kl. 1012. Henvendelse til Inger Gosden, tlf. 36 78 81 87.

VENSKABSKREDSEN

Mødes 1. og 3. onsdag i menighedssalen kl. 14-16.30. Nye er altid velkomne! Formand: Erwin Varling, tlf. 53 69 20 06.

KIRKENS BRIDGEGRUPPE Spiller hver anden onsdag kl. 16.30. Kontakt: Flemming Petersen, tlf. 36 78 27 22.

SYGRUPPEN FRA HELE VERDEN

Mødes næsten hver onsdag kl. 1013. Kontakt: Karin Bech tlf. 21 42 34 97.

GRUPPEKONTAKT

Alle er velkomne. Her kan du være med til at forme kirkens liv og vækst. Du kan høre om, hvad der foregår og komme med nye idéer. Kontakt: Kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard tlf. 21 16 27 76 eller kirkemedarbejder Jette Morgenstjerne tlf. 40 84 55 63.

FRITIDSBUTIKKEN I AVEDØRE

Åben man. 17-20, ons. 13-15.30, tors. 13-16 og fre. 10-14. tlf. 23 24 10 82 Hjemmeside: www.fritidsbutikken.dk, Leder: Niels Pedersen.

BØRNEKORET

For børn mel. 10-15 år. Øver hver onsdag kl. 15.30-17. Optræder til Gud og Lasagne-gudstjenester. Lille løn gives. Korleder: Organist Karin Bech, tlf. 21 16 28 42, mail: kajo.bygaden@gmail.com.

PIGEKORET

Koret medvirker ved alle højmesser, dåbsgudstjenester og koncerter i kirken. Beskeden løn. Optagelsesprøve. Korleder: Organist Wents Reinbergs, tlf. 21 16 28 62.

AVEDØREKORET

Kor der er åbent for alle. Øver onsdage kl. 19-21. Korleder: Organist Wents Reinbergs. Nye medlemmer er velkomne.

MORGENRØDEN

For alle der har lyst til at synge ugen igang. Mødes mandage i ulige uger kl. 10-12. Korleder: Organist Karin Bech.

LITTERATUR-STUDIKREDS

Vi læser og snakker om udvalgte bøger. Mødes torsdage kl. 17-19. Kontakt sognepræst Ida Kongsbak for program. Tlf. 21 16 27 35.

STUDIEKREDSEN

Luthers tekster læses og diskuteres i fællesskab. Åben for alle. Mødes tirsdage kl. 19-21. Kontakt sognepræst Inge Lund, tlf: 21 16 26 55.

KONFIRMANDER

Daglig henvendelse til præsterne. Inge Lund, tlf. 21 16 26 55. mail: ilu@km.dk. Ida Kongsbak tlf. 21 16 17 35, mail: iko@km.dk. Lars Gustav Lindhardt, tlf. 21 16 25 76 mail: lgl@km.dk

MINIKONFIRMANDER For børn, der går i 3. klasse. Kontakt: Rikke Strandgaard, tlf. 21 16 27 76, mail: rist@avedoere-kirke.dk

DRAMAKLUB

For børn mellem 9 og 13 år. Øver mandag kl. 14.30-16 i kirken. Dramalærer: Rikke Strandgaard, tlf. 21 16 27 76, mail: rist@avedoere-kirke.dk


KIRKENS GRUPPER BILLEDGALLERI

Henning Johansen

Flemming Petersen

Birthe Scheil

Karin Andersen

Erwin Varling

Niels Pedersen

Bente Holm

Kirsten Wichmann

Bo Stuhr Svensson

Birthe Klarskov

Inger Gosden

Celina Cramer

Paul Hogg

Bo Løvgren Larsen

Heidi Lydeking

Morten Madsen

SYNG DANSK - DET VAR EN DEJLIG SØNDAG EFTERMIDDAG Af Karin Bech

Hent en gratis folder i kirken, hvis du vil vide mere om kirkens mange grupper. Eller klik ind på: www.avedoere-kirke.dk

Syng Dansk Dag Vi havde en dejlig søndag eftermiddag den 30. oktober med sange som Morgenrøden havde valgt fra alle årtier - lige fra 20´erne til nu, og så sang vi videre. Kagerne stod klar - mange havde bagt og en stor tak for det. Ingen kaffe uden kager! Lutherlagkage var der skam også - tiramisu og mange andre. Hjørdis Kærgård var inviteret som æresgæst i anledning af Morgenrødens 25-års jubilæum og hun fortalte om baggrunden for navnet. En rigtig dejlig og godt besøgt eftermiddag. Og endnu engang et stort tillykke til Morgenrøden. Syng dansk dagen blev fejret over hele landet den 3. november, men vi tyvstartede i Avedøre. Foto: Kagebordet ved Syng Dansk Dagen

17


NYT FRA HJERTETRÆET CAFE HJERTETRÆET

ÅBNINGSTIDER Alle hverdage fra kl. 10 - 14. PRISER Dagens ret: 50 kr. Dagens ret, lille: 35 kr.

DAGENS RET ELLER SMØRREBRØD Besøg caféen og spis en lækker frokost i hyggelige omgivelser. Der er hver dag en dagens ret og et udvalg af forskelligt frisktsmurt smørrebrød.

SPAR PENGE KLIPPEKORT TIL 11 GANGE DAGENS RET KUN 500 KR.

CAFÉFORENINGEN INDBYDER JULEBUFFET 2. december kl. 16.00 • Lailas gode julebuffet • Musik, sang og dans

NYTÅRSKUR 6. januar kl. 18.00 • Spørg i caféen efter program

Billetter kan købes i caféen. • 120 kr. for medlemmer • 150 kr. for ikke-medlemmer

Billetter kan købes i caféen. • 150 kr. for medlemmer • 180 kr. for ikke-medlemmer.

18

LÆKKER BRUNCH Cafe Hjertetræet har hver den 1. fredag i måneden en stor brunch som koster 75 kr. På buffeten er der bl.a. dejlige europæiske oste, røget laks, lækre pølser, dejligt røræg og bacon og hjemmebagt brød / tebirkes og wienerbrød!

JULEAFTEN I KIRKEN Traditionen tro holder vi juleaften sammen i Avedøre Kirke. Vi plejer at være omkring 80, og det er altid en hyggelig aften. Billetter af 90 kr. for voksne og 25 kr. for børn kan købes hos kordegnen. Juleaften er der gudstjeneste kl. 16, hvor man er velkommen. Imens vi venter på julemiddagen, kan man hygge sig med kaffe og julebag i våbenhuset. Kl. 18 spiser vi flæskesteg mv. i menighedssalen. Efter mandelgaverne er åbnet, går vi ind i kirken til et fint pyntet juletræ og synger julesalmer gående eller siddende alt efter smag og behag. Bagefter er der julegaver til alle, inden vi slutter af med kaffe, konfekt og banko. Hvis man har lyst, kan man blive til midnatsgudstjenesten kl. 23.30.


KONTAKT PERSONALET PRÆSTER

ORGANISTER

INGE LUND

WENTS REINBERGS

IDA KONGSBAK

KARIN BECH

Kirkebogsfører, Avedøregårdsvej 40. Træffes i kirken samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: 21 16 26 55 E-mail: ilu@km.dk

Daglig leder, Ørumvej 23. Træffes i kirken samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: 21 16 27 35 E-mail: iko@km.dk

Mobil: 23 72 27 91 E-mail: were@avedoere-kirke.dk

Tlf. 21 16 28 42 E-mail: kajo.bygaden@gmail.com

Kirkekulturmedarbejder LARS GUSTAV LINDHARDT Kærgårdsvej 25. Træffes i kirken og efter aftale. Fridag mandag. Tlf.: 21 16 25 76 E-mail: lgl@km.dk

RIKKE STRANDGAARD

Træffes i kirken samt efter aftale. Mobil: 21 16 27 76 E-mail: rist@avedoere-kirke.dk

JETTE MORGENSTJERNE BIRGITTE JEPPESEN

Træffes i kirken og efter aftale. Fridag mandag og fredag. Tlf.: 21 16 29 61 E-mail: bj@km.dk

Kirkemedarbejder, Træffes tirsdag og onsdag 9-13. Mobil: 40 84 55 63 E-Mail: Jettemorgenstjerne@hotmail.dk

SIDSEL LETH SVENSSON

CAFÉ HJERTETRÆET LAILA ULLMANN

Caféleder, Træffes normalt i cafeen. Mobil: 21 16 26 03 Caféen: 21 16 25 58 E-mail: laul@avedoere-kirke.dk

ROXANA CHELU

Souschef Mobil: 21 16 25 58 roch@avedoere-kirke.dk Brug for frivillige medhjælpere.

Kommunikationsmedarbejder. Træffes normalt onsdag og gerne efter aftale. Mobil: 23 34 08 48 E-mail: sidsel@lethsvensson.dk

KIRKETJENERE JACOB HELBOE JENSEN

Kirketjener. Træffes normalt i kirken. Mobil: 21 16 26 71 E-mail: jaje@avedoere-kirke.dk

IRENE SKYHØJ Kirketjener, Mobil: 30 30 34 27

HANNE BRENNECKE

Kirketjener Mobil: 21 16 29 52

KIRKENS KONTOR NATHALIE BIANCO

Kordegn, Kordegnekontor åbent mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 13-18 og fredag kl. 10-13. Mobil: 21 16 25 07, E-mail: ubb@km.dk

MENIGHEDSRÅDET MICHAEL MUNCH

Formand Mobil: 23 72 88 86 50 84 39 67 E-mail: munch1337@hotmail.com

19


GUDSTJENESTER & JULEARRANGEMENTER 2016 8. DECEMBER 19:00: Syng julen ind 10. DECEMBER 16:00: Julekoncert med Amin Jensen 13. DECEMBER 17.00: Luciaoptog og gudstjeneste 18. DECEMBER 10.30: Højmesse, Julens fortællinger ved Ida Kongsbak 22. DECEMBER 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave 24. DECEMBER 11.00: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården ved Ida Kongsbak 12.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave ved Ida Kongsbak 13.00: Børnefamiliegudstjeneste ved Inge Lund 14.30: Julegudstjeneste ved Lars Gustav Lindhardt 16.00: Julegudstjeneste ved Birgitte Jeppesen 18:00: Juleaften i kirken 23.30: Midnatsgudstjeneste ved Ida Kongsbak 25. DECEMBER 10:30: Højmesse 1. juledag ved Inge Lund 26. DECEMBER 10:30: Højmesse 2. juledag ved Ida Kongsbak 1. JANUAR 14:00: Højmesse, nytårsgudstjeneste ved Lars Gustav Lindhardt

Avedøre Kirke

Profile for Avedøre kirke

Kirkeblad december 2016  

Kirkeblad for Avedøre sogn

Kirkeblad december 2016  

Kirkeblad for Avedøre sogn

Advertisement