Page 1

AVEDØRE KIRKE MARTS, APRIL, MAJ, NR. 94, 2016


NYT FRA RÅDET VIDSTE DU?

Menighedsrådsmøder afholdes 2. onsdag i måneden kl. 19.00. Møderne er åbne. Der er spørgetid det første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer spørgsmål. Sager til behandling skal afleveres til formanden senest onsdag i ugen inden mødet. Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret.

KIRKEBLADET Udgives af: Avedøre kirkes menighedsråd. Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre. Tlf. 2116 2507. Fax 3649 6403. Mail: bij@km.dk Redaktion: Præsterne, Karin Bech, Rikke Strandgaard, Sidsel Svensson. Ansvarshavende: Ida Kongsbak. Redaktionsmøde: Onsdag d. 20. april 2016 kl. 12.00. Bladet udkommer torsdag d. 26. maj 2016. Indlæg til kirkebladet kan lægges i kirkens postkasse mrk. “Kirkebladet” eller sendes som e-mail til: rist@avedoere-kirke.dk. Bliv abonnent på kirkebladet. Ring på tlf. 2116 2776 eller send en e-mail til: rist@avedoere-kirke.dk. Abonnementet er gratis. Tryk: Avedøre kirke. Oplag: 800. På www.avedoere-kirke.dk kan kirkebladet ses i pdf-format. Eksterne foto: portrætter Per Jeppesen

2

Af Anne-Birgitte Zoëga, formand for menighedsrådet Ny præst og ny kordegn I skrivende stund er vi i menighedsrådet ret optagede af at vælge en ny halvtidspræst og en ny kordegn, der skal tage over efter vores dygtige kordegn, Birgit Jørgensen, der har valgt at gå på pension til april. Begge stillinger er slået op og vi har talt med og vist kirken frem for interesserede ansøgere. For kordegnestillingens vedkommende håber vi at have fundet den nye kordegn med udgangen af februar og med hensyn til præstestillingen er det sandsynligt, at vi kan holde prøveprædikener og samtaler med ansøgere i begyndelsen af marts. Nødherberg i Avedøre Kirke Der har været skrevet meget frem og tilbage – ikke mindst på Facebook - om det nødherberg, der blev oprettet i ungdomskælderen i Avedøre Kirke, mens kulden hærgede allerværst. En gruppe frivillige ildsjæle manglede et sted at oprette et midlertidigt nødherberg for de mange hjemløse, der risikerede at dø på gaden i vinterkulden. Selvom vores lokaler ikke var specielt velegnede og selvom det betød, at vi måtte rykke rundt på kirkens aktiviteter, åbnede vi selvfølgelig, da vi havde fået styr

på, hvordan vi kunne arrangere det, dørene for folk i akut nød. Ungdomskælderen var de fysiske rammer om et nødherberg i 8 nætter og også dagene i weekenden, hvor de hjemløse kunne få sat skik på lokkerne af en professionel frisør. Det var en stor glæde for os i kirken at samarbejde med de fantastisk engagerede frivillige omkring nødherberget, så hjemløse kunne få varm mad og et trygt sted at sove, og at tage i mod og videreformidle alt det tøj og ting, som hjælpsomme mennesker kom og afleverede til de hjemløse i kirken. Med det aktivitetsniveau vi har i Avedøre Kirke og med de lokaleforhold vi har, siger det sig selv, at nødherberget i kirkens ungdomskælder, i øvrigt efter aftale med de frivillige, var midlertidigt. Men skulle behovet melde sig igen og ingen andre vil åbne deres lokaler for de hjemløse, er jeg sikker på, at Avedøre Kirke atter vil slå dørene op for mennesker i nød. Afsked med Birgit Jørgensen Vi tager afsked med vores afholdte kordegn Birgit Jørgensen ved gudstjenesten søndag d. 17. april med en efterfølgende reception. Vi håber, at rigtig mange vil komme og sige tak og ønske Birgit alt godt i hendes otium. Der skal også her fra menighedsrådet lyde en stor tak til Birgit for hendes kompetente og engagerede virke i Avedøre Kirke.


PÅSKE & PINSE KOM TIL PÅSKEVANDRING SKÆRTORSDAG TIL AVEDØRE KIRKE Efterhånden er det blevet en tradition, at nogle vandreglade folk fra Avedøre mødes i passende afstand fra Avedøre Kirke skærtorsdag og vandrer til kirken. Vi går, så vi er fremme i god tid til gudstjenesten kl. 17.00. Nogle bliver endda og spiser påskemåltid i menighedssalen. I år mødes vi ved Rødovre Kirke kl. 12.00 og vandrer langs Damhussøen, gennem Vigerslevparken til Hvidovre Havn og over til Avedøre Kirke. Ruten er ca. 12,5 km. Nogle gange undervejs stopper vi op for at reflektere over påskens budskab og få en lille for-

2. PINSEDAG Pinsen er den kristne kirkes fødselsdag. I pinsen fejrer vi, at Helligånden kommer til Jesu disciple og forvandler dem til apostle, hvilket betyder, at de i stedet for at følge efter Jesus bevæger sig ud i verden for at fortælle om ham og bygge fællesskaber, hvor mennesker sammen kan udfolde deres tro. Det er blandt andet derfor, at man ofte siger, at Helligånden er fællesskabets ånd. I Hvidovre har vi derfor den tradition, at de fire kirker fejrer pinse sammen. Det foregår på skift i Hvidovre Kirke, Strandmarkskirken, Risbjerg Kirke og Avedøre Kirke, og præster fra alle kirker hjælper til ved en stor gudstjeneste og en masse efterfølgende hygge. I år er turen igen kommet til Avedøre, og vi glæder os til at være vært for en fantastisk pinsefejring! Præsterne

Påskevandring 2013

friskning. Man medbringer selv madpakke og drikkevarer. Det er gratis at deltage, men vi vil gerne have tilmelding til Inge

på ilu@km.dk el. tlf. 21162655. Vel mødt til påskevandring 2016! Præsterne

” ”

Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden ... APG 2, 1-4

2. pinsedag 2015

3


DET ER PÅSKE! ALTING SPRINGER UD Det sker dagligt. Sker for mange forskellige mennesker, at deres verden bryder sammen. Kæresten, som man har levet sammen med i mange år - går – efterlader bare en lap papir: ”Nu vil jeg ikke mere!” Et barn bliver kørt over, og forældrenes verden bryder sammen. Den gravide kvinde, klar til at føde, mærker pludselig ikke liv mere, og hendes verden bryder sammen.

næsten

I TV-dramaet som løber over skærmen søndag aften, er det Mads` verden der bryder sammen, da Kristina – hans hustru gennem mange år og mor til deres to børn – en dag siger nej til fortsat at leve sammen med Mads. Hun er ramt af sklerose, og han har støttet hende gennem mange år i hendes kamp for en normal tilværelse trods sygdommen. Og nu vil hun ham ikke mere! Påskens fortælling Påskens fortælling er netop om sammenbrud. Den fortæller om Jesus, den helt uskyldige – rene, som domfældes og brutalt henrettes. Og om disciplenes forfærdelse – deres sammenbrud! Ham de havde stolet på og fået så meget godt af. Ham, som havde lært dem så meget om Guds kærlighed og evne til at tilgive

4

selv de værste forbrydelser, var død. Disse almindelige fiskere og håndværkere, syge, der var blevet helbredte, letlevende kvinder, toldere, havde i fællesskabet med Jesus fået et nyt liv. Og nu var han borte. På det skammeligste var han ryddet af vejen! Var det så alt sammen løgn – alt det, han havde været for dem, var det bare et bedrag? Var han bare en fantast, en drømmer uden at

være rodfæstet i Gud, i virkeligheden? Påskelørdag lukker de sig inde. Forvirrede, bange. Skal de lide samme skæbne som Jesus? Søndag meget tidligt om morgenen førend solen var stået op, var der nogen af kvinderne, som gik til graven for at vise Jesus deres sidste kærlighed. De ville salve den dødes legeme. På vejen mod graven er de bange for, at de ikke kan få den store sten, som lukker graven, skubbet væk. Men da de når frem til graven, ser de, at stenen er væltet fra. Og de går ind i graven, men Jesu legeme er borte. I stedet møder de en en-

Af Ida Kongsbak

gel, som taler til dem. Spørger: ”Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? For Jesus er opstået fra de døde. I kan gå ud i verden og møde ham!” Og de erfarer, at det, de på vejen havde frygtet - den tillukkede grav, inde fra graven viser sig at være en åben udgang til lys og liv. Og de går afsted med det syn, de har haft inde i gravhulen og med englens ord i ryggen: At Kristus er opstanden! Den bekendelse har lydt lige siden. Den er årsag til, at vi har en kirke i Avedøre, og at der findes kristne kirker over hele jorden. Liv, død og ny begyndelse Påskens store fortælling fra skærtorsdag over langfredag frem til påskemorgen fortæller om død og sammenbrud. Men også om nyt liv og en ny begyndelse. Det er kristendommens rødglødende centrum. Her siges det, at kærligheden, den guddommelige glødende livgivende kærlighed er stærkere end døden og alt livsødelæggende. Den kærlighed overvinder alle sammenbrud. I sammenbruddets time kan den give os alle håb om nyt liv. Håb om en ny begyndelse. Jesus blev slået ihjel, men opstod fra de døde; det giver os mulighed for at tro på, at også vi kan rejse os fra vore fald, både i livet og i døden!


HJÆLP SØGES 13. MARTS DEL DIN SØNDAG MED VERDENS FATTIGSTE KVINDER Når Avedøre sogn igen sender frivillige indsamlere på gaden ved den årlige Sogneindsamling d. 13. marts, er fokus på verdens fattigste kvinder. Mange af dem er lige nu på flugt. 80 % af verdens næsten 60 mio. flygtninge er kvinder og børn. Når samfund bryder sammen, og kvinder og piger tvinges på flugt, er de meget sårbare. Familien og de netværk, som gav tryghed hjemme i lokalsamfundene, er brudt sammen. Familier er spredt, klaner brudt op, og kvinder uden familiens beskyttelse er i stor risiko for voldtægt og andre former for vold. Også i flygtningelejrenes relative sikkerhed er kvinder og piger sårbare. I en flygtningelejr er man fange i sit eget liv. Alt sættes på pause, og det eneste, man kan gøre, er at vente. Vente på løsninger på konflikter, man ingen indflydelse har på. Konflikter, der måske slet ikke er udsigt til løsning på overhovedet. Din hjælp nytter Håbløshed og frustration, mangel på mad, uddannelse og muligheder fører ofte til konflikter og overgreb i lejrene, og mange synker hen i apati og mister troen på, at det nytter at gøre en indsats.

Salem og hendes søskende

100.000 menneskers liv er sat på 'hold' i Za'atari flygtningelejren i Jordan. 100.000 syrere venter på at komme hjem. Salam på syv år har ventet i Za’atari i næsten tre år. I 2013 blev livet i Syrien så farligt, at 20 af familiens kvinder flygtede til Jordan med børnene, mens mænd og fædre blev tilbage for at kæmpe. Det er bl.a. piger som Salam og hendes familie, Avedøre Kirke og Folkekirkens Nødhjælp ønsker at hjælpe ved årets sogneindsamling.

Meld dig som indsamler d. 13. marts hos indsamlingsleder sognepræst Ida Kongsbak, tlf. 21162735 eller på mail IKO@km.dk! Vi har brug for rigtig mange indsamlere for at nå rundt i hele sognet! Vi plejer at have en rigtig dejlig dag, hvor Café Hjertetræet er klar med en sandwich til indsamlerne inden de sendes ud, og serverer varm suppe eller varm kakao efter indsamlingen! Kl. 11. 30 – umiddelbart efter gudstjenesten, kan man få sin rute og begive sig ud på indsamlingen! Hvis man er rigtig frisk, kan man nå at være med til gudstjenesten kl. 10. 30!

5


TÆNK ALTID POSITIVT NYT I KIRKEBLADET: PORTRÆTSERIE Interview med Laila Ullmann, Af Lars Gustav Lindhardt

De fleste i kirken kender Laila som den smilende leder af cafeen. Jeg var på besøg på hendes kontor for at høre lidt om hende og hendes arbejde her i kirken. Lailas skrivebord er systematiseret kaos. Fakturarer og mapper og bestillinger og magasiner og indkaldelser til møder ligger i bunker, som for den uindviede måske nok ser totalt uoverskueligt ud, men indtil videre er det ikke gået galt for Laila - hun ved præcis, hvor alting ligger. Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde? Det, jeg synes, er godt, er når jeg kan se resultater. Når jeg kan se, at vi gør en forskel. Det er ikke altid, at jeg går hjem og føler, at jeg har gjort det godt nok, men når jeg ser i det store hele, er jeg sådan set godt tilfreds.

Det at arbejde i en kirke oplever jeg på mange forskellige måder. Jeg kan sidde på kontoret og pludselig høre, at der bliver spillet på orgelet, og der kommer så mange mennesker forbi, som jeg ellers aldrig ville have mødt. I mit daglige arbejde fylder det ikke så meget, fordi jeg jo primært har med køkkenet at gøre. Men jeg er stolt af at kunne sige, at køkkenet hører til i kirkens hele. Hvad er vigtigst for dig i forhold arbejdet. Det er vigtigt, at vi alle sammen har noget positivt at sige om dagen, der er gået, så man altid går hjem på en god måde. Især fordi, der jo også engang imellem er ting, som ikke går, som de skal, og det skal der jo også snakkes om. Men de ting må jo ikke fylde for meget, og derfor er det så vigtigt, at vi altid har noget positivt at fortælle hinanden, når dagen er overstået. Hvordan kom du til Avedøre Kirke? Jeg har været projektleder i mange år, fx i multicafeen på Høvedstensvej, hvor jeg var i syv år. En

Hvad gør du så, når du skal slappe af? Når jeg skal slappe af, går jeg en tur med min hund. I morges var det så hyggeligt, fordi min hund og kat gik tur med hinanden. Det var så skønt. Og så har jeg en lille høne, som altid går omkring mine ben og ynker for at få opmærksomhed. Så for at opsummere: Jeg slapper af med mine dyr - allerhelst udenfor.” Hvordan oplever du det at arbejde i en kirke?

6

Laila Ullmann på kontoret

dag stødte jeg ind i den gamle cafeleder, Rita, som spurgte, om jeg var opmærksom på, at jobbet her var slået op. Så ringede jeg til den forhenværende menighedsrådsformand, Lisbeth, og spurgte. Hun sagde, at jeg skulle skrive tre ord og smide dem i postkassen, og det gjorde jeg, og så fik jeg jobbet. Det er 8 år siden nu. Hvad er det værste og bedste ved Avedøre Kirke? Det værste ved Avedøre Kirke er nok, at det jo hurtigt med så mange mennesker kan blive lidt kaotisk. Og så er det selvfølgelig altid så ærgerligt, når nogen forsvinder herfra, for vi kommer jo til at fylde i hinandens liv. Det er dog også det bedste: At det er en stor, god arbejdsplads, hvor der er plads til mange forskellige typer. Der er rummelighed her. Og så får man sådan nogle gode diskussioner med hinanden om alle mulige spændende ting både kirkelige emner og emner, som slet ikke er kirkelige. Jeg har aldrig nogen dage, hvor jeg tænker “suk, det gider jeg ikke.” Det er jo dejligt!


TORSDAG DEN 3. MARTS KL. 19.00 I AVEDØRE KIRKE GRATIS ADGANG

HALFDANSKERNE HALFDANSKERNE er Danmarks mest populære viseorkester. Det kan slås fast efter et 2015, hvor trioen har spillet rekordmange koncerter med deres hyldestshow i anledning af 100-året for Halfdan Rasmussens fødsel, og landet rundt er blevet mødt med fulde huse og stående ovationer.

KONCERT I AVEDØRE Nu er vi så heldige, at de kommer til Avedøre Kirke med deres nye show. Det sker TORSDAG den 3. MARTS 2016 KL. 19.00. I det nye show er der fuld fart på fra start til slut, og sætlisten bugner af kendte sange som indbyder til fest, fordybelse og fællesskab.

De spiller sange af Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Frank Jæger, Sigfred Pedersen og Piet Hein. STØT MAYAJA I pausen er der mulighed for at købe en lille forfriskning, hvor overskudet går til Majaya, kirkens projekt i Tanzania.

7


MENIGHEDSPLEJEN ÅRSMØDE I MENIGHEDSPLEJEN På grund af prøve-prædikener i forbindelse med ansættelse af ny præst i Avedøre kirke er Menighedsplejens årsmøde flyttet fra den 29. februar til den 16. marts kl. 19.

berg, der i vinter blev etapleret i Avedøre Kirke. De vil fortælle om nødherberget, hvordan det startede, hvad de gjorde og hvad de erfarede og oplevede.

Hør mere om nødherberget Ved årsmødet kommer Maria Durhus og Charlotte Munch og fortæller om det nødher-

Måske nogle fra menigheden har bud på hvad vi kan gå videre med i Avedøre kirke? Præsterne

Himmelske dage Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at komme til en gudstjeneste med nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen. Nyt navn til kirkedagene Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje

8

år og hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivalen henlagt til hovedstaden, og her har man valgt, at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. Kirkernes folkemøde Det er festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og vil spille i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger. Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår i Indre By i København, som udgøres af den gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med både kendte og nye navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer, at på opdagelse

i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre vil byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt omkring på byens pladser. Man kan kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. Oplevelser for alle Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften. Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort primo marts. Præsterne


MARTS KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

01-03

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander, 19.00: Studiekreds om Grundtvig og kærlighed

02-03

10.30: Sygruppen, 13.15: Minikonfirmander, 14.00: Venskabskredsen. Erindringer, 15.00: Børnekor, 19.00: Avedørekoret

03-02

10.30: Musikalsk legestue, 14.30: Dramaklub, 19.00: Koncert med Halfdanskerne

05-03

17.00: Overnatning med minikonfirmander

06-03

10.30: Familievenlig gudstjeneste ved Inge Lund

07-03

14.00: Konfirmander

08-03

09.15: Tænkepause, 9.45: Boblerne besøg på Christiansborg, 14.15: Konfirmander, 19.00: Kælderen

09-03

10.30: Sygruppen, 13.15: Minikonfirmander, 14.00: Sorggruppe, 15.00: Børnekor, 17.00: Bridgeklub, 18.00: Cafeforeningens generalforsamling, 19.00: Menighedsrådsmøde, 19.00: Avedørekoret

10-03

10.30: Musikalsk Legestue, 14.00: Gudstjeneste på Torndalshave, 14.30: Dramaklub, 17.00: Litteraturkreds

12-03

10.00: Kirkehøjskole, foredrag ved sygehuspræst Preben Kok

13-03

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt, 11.30: Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

14-03

09.00: Konfirmanddag

15-03

09.00: Konfirmanddag, 19.00: Konfirmandgudstjeneste

16-03

10.30: Sygruppen, 13.15: Minikonfirmander, 14.00: Venskabskredsen, Danmission i hele verden, 15.00: Børnekor, 17.00: Gud og Lasagne, 19.00: Avedørekoret, 19.00: Årsmøde i Menighedsplejen

17-03

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Gudstjeneste på Søvangsgården, 14.30: Dramaklub

20-03

10.30: Højmesse Palmesøndag ved Inge Lund

21-03

10.00: Boblerne, Dansk retursystem, 14.00: Konfirmander

22-03

09.15: Tænkepause

23-03

10.30: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 17.00: Bridgeklub, 19.00: Avedørekoret

24-03

17.00: Højmesse Skærtorsdag ved Ida Kongsbak, 18.00 Skærtorsdagsmiddag

25-03

10.30: Højmesse Langfredag ved Inge Lund

27-03

10.30: Højmesse Påskedag ved Lars Gustav Lindhardt

28-03

10.30: Højmesse 2. Påskedag ved Ida Kongsbak

29-03

09.15: Tænkepause, 14.15 Konfirmander

30-03

10.30: Sygruppen, 13.15; Minikonfirmander, 15.00: Børnekor, 19.00: Avedørekoret

31-03

13.30: Gudstjeneste på Dybenskærhave, 14.30: Dramaklub, 17.00: Litteraturkreds

VIL DU HAVE EN SAMTALE MED PRÆSTEN? Avedøre sogn er et meget stort sogn. Vi præster kender rigtig mange mennesker, som bor i sognet. Derfor kan det være svært at vise omsorg for alle! Måske er man blevet syg eller har et problem, man gerne vil tale med én af os om! Så vær frimodige – henvend jer gerne til én af os og sig, I har brug for et besøg eller en samtale! Og vi vil være til rådighed! Lars Gustav, Inge og Ida

9


APRIL KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

02-04

14.00: Forårsbanko

03-04

10.30: Højmesse ved Inge Lund

04-04

10.00: Boblerne, besøg på Dansk Arkitekturcenter, 14.00: Konfirmander, 14.00: Vild med dans

05-04

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander,19.00: Kælderen, 19.00 Studiekreds om Grundtvig og kærlighed, 19.00: Foredrag ved Kristine Aamand

06-04

10.30: Sygruppen, 13.15: Minikonfirmander, 14.00 Sorggruppen, 14.00: Venskabskredsen, Banko, 17.00: Bridgeklub, 17.00: Mellem Himmel og Jord, 19.00: Avedørekoret

07-04

14.30 Dramaklub

10-04

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

11-04

10.00: Morgenrøden, 14.00: Konfirmander, 19.00: Overhøring af konfirmander

12-04

09.15: Tænkepause, 14.15: Konfirmander, 18.30: Filmaften

13-04

10.30: Sygruppen, 15.00 Børnekor, 19.00: Menighedsrådsmøde, 19.00 Avedørekoret

14-04

14.00: Gudstjeneste på Torndalshave, 14.30: Dramaklubben

17-04

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak og afsked med kordegn Birgit Jørgensen

18-04

11.15: Boblerne besøger Vejleå Kirke, 14.00: Konfirmander

19-04

09.15: Tænkepause, 14.15 Konfirmander

20-04

10.30: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 14.00: Venskabskredsen om Astrid Lindgren, 15.00: Børnekor, 17.00: Bridgeklub, 18.00: Cafeforeningen, temaaften, 19.00: Avedørekoret

21-04

13.30: Gudstjeneste på Søvangsgården, 14.30: Dramaklub, 19.00: Gudstjeneste på volden

22-04

Store bededag, 10.30: Konfirmation, 12.30: Konfirmation,

23-04

10.30: Konfirmation, 12.30: Konfirmation, 14.30: Konfirmation

24-04

10.30: Højmesse ved Inge Lund

25-04

10.00: Morgenrøden

26-04

09.15: Tænkepause

27-04

10.30: Sygruppen, 15.00: Børnekor, 17.00: Gud og Lasagne, 19.00: Avedørekoret

28-04

13.30: Gudstjeneste på Dybenskærhave, 14.30: Dramaklub

FLOT KONCERT MED AVEDØREKORET

Den 22. maj kl. 16.00 er der koncert i Avedøre kirke. Avedørekoret synger musical-sange og organist Wents Reinbergs spiller. Der er gratis adgang. Alle er velkomne.

10


MAJ KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

01-05

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

02-05

09.30: Boblerne. Besøg i Imam Ali Moskeen

03-05

09.15: Tænkepause, 19.00: Studiekreds om Grundtvig og kærlighed

04-05

10.30: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 14.00: Venskabskredsen. Harmonikamusik, 15.00: Børnekor, 17.00: Bridgeklub, 19.00: Avedørekoret

05-05

10.30: Højmesse Kristi Himmelfartsdag ved Inge Lund

08-05

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

09-05

10.00: Morgenrøden

10-05

09.15: Tænkepause

11-05

10.30: Sygruppen, 15.00: Børnekor, 19.00 Avedørekoret, 19.00: Menighedsrådsmøde

12-05

14.00: Gudstjeneste på Torndalshave, 14.30: Dramaklub, 17.00: Litteraturkreds

15-05

10.30: Højmesse Pinsedag ved Lars Gustav Lindhardt

16-05

11.00: Fælles gudstjeneste i Avedøre med alle Hvidovre kirker

17-05

09.15: Tænkepause

18-05

10.30: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 14.00: Venskabskredsen. Bustur ud i det blå, 15.00: Børnekor, 19.00: Avedørekoret

19.00

13.30: Gudstjeneste på Søvangsgården, 14.30: Dramaklub, 18.30: Filmaften

20-05

Personaleskovtur. Kirken er lukket.

22-05

10.30 Højmesse ved Inge Lund, 16.00: Koncert med Avedørekoret

23-05

10.00: Morgenrøden

24-05

09.15: Tænkepause

25-05

10.30: Sygruppen, 17.00: Gud og Lasagne

26-05

13.30: Gudstjeneste på Dybenskærhave, 14.30: Dramaklub

27-05

18.00: Cafeforeningens forårsfest

29-05

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak, 14.00: Dåbsjubilæum

30-05

09.45: Boblerne. Rundvisning på Kastellet

31-05

09.15: Tænkepause

KUNST- OG KULTUR PÅ BORNHOLM Kunne du tænke dig 4 dage på Bornholm med spændende besøg hos kunstnere og på museer? Så kan du tilmelde dig en tur i Kristi Himmelfartsferien torsdag den 5. til søndag den 8. maj 2016. Lisa Kjær arrangerer turen og er med som guide alle dage. Du kommer til at bo på hotel Griffen i Rønne med halvpension, og der er bustransport fra kirken, rundt til alle besøgene og hjem til kirken igen. Prisen er 3500 kr., og du skal henvende dig til Lisa Kjær, kjaerlisa@gmail.com, 22 52 26 61 senest 15. april, hvis du er interesseret.

11


KIRKEHØJSKOLEN Folkekirkens Kirkehøjskole i Hvidovre har følgende flotte arrangementer i foråret Preben Koks udsigt Lørdag d. 12. marts kl. 10-15 er der temadag i Avedøre Kirke, hvor tidligere sygehuspræst Preben Kok, holder foredrag MED UDSIGT TIL BEGGE SIDER, kalder han det. Sådan skriver Preben Kok om dagens tema: ”Der er nogle grundforhold i livet, vi har glemt. Vi har glemt at: Der, hvor der er helhed, er der mindst to sandheder, på samme tid. (Derfor tegner vi ved dåben korsets tegn både for ansigt (pande) og for bryst – for hjerne og hjerte). Derfor skal vi mindes om: 1) at der findes to lidenskaber: den grænsesættende og den grænsesprængende – (i vores tid har vi glemt den grænsesættende)

K. E. Løgstrups tanker Så er der to foredrag onsdag d. 25. maj og 1. juni, begge aftener kl. 19 i Risbjerg Kirke om K.E. Løgstrups tanker. David Bugge, lektor i Etik og Religionsfilosofi ved Århus universitet, holder foredrag begge aftner. Den første aften: HINANDENS VERDEN - om K.E.Løgstrups etik og den anden aften VORT LIV ER FÆLLES LYST– om K.E. Løgstrups kærligheds-forståelse.

Folkekirkens Højskole i Hvidovre er et supplement til sognenes øvrige foredrag og studiekredstilbud. Et tilbud til alle, der har lyst til at vide mere om tro, kirke og kirstendom. Kirkehøjskolen er opstået som fælles idé blandt præsterne i kommunens fire kirker, bakket op af sognenes menighedsråd, der sammen udgør Kirkehøjskolens fundament og daglige ledelse.

For yderligere information se folderen, som ligger i kirken!

2) at der findes to store kraftcentre i menneskelivet: Eros og Thanatos – Kærligheden og dødens realitet. Vi har tendens til at glemme den sidste – og det dræner livet for liv. 3) Forudsætningen for opstandelse er død. Æbletræet skal afblomstre inden det kan sætte frugt. Vi lever i en tid, som ikke går ind for afblomstring – derfor sætter vi for lidt frugt.” Der serveres frokost i Café hjertetræet for 50 kr. Man skal melde sig til spisningen på kordegnekontoret i Avedøre Kirke tlf. 21162507, eller bij@km.dk

12

David Bugge

Preben Kok


INTERNATIONAL TÆNKEPAUSE I AVEDØRE allerede kan, eller de som gerne vil lære.

International tænkepause I løbet af foråret vil vi eksperimentere med en tænkepause fredage kl. 16:30. (Dato for første gang annonceres på hjemmesiden: www.avedoere-kirke.dk)

Forskellige læsninger Tænkepausen bliver i tre afsnit: En fælles oplæsning af tekster, som findes både i det gamle testamente og koranen. Det kommer til at foregå i menighedssalen. Derefter kan muslimer bede fredagsbøn i et af vores mødelokaler, medens kristne fortsætter tænkepausen i kirkerummet efter kristen tradition med altergang.

Tænkepausen skal give os og flygtninge og indvandrere i Hvidovre en mulighed for at mødes og hygge os sammen. Tænkepausen vil blive holdt på engelsk med tolkning til arabisk, men det er meningen, at vi skal prøve at tale dansk sammen, med de som

Fælles spisning Efter tænkepausen bliver der fælles madlavning og spisning, hvor alle hjælper til med at forberede måltidet og rydde op. Vi vil opfordre til, at man betaler 20,- kr for maden for en voksen og 10,kr for et barn, hvis man kan.

Af Karsten Lund

Vi har brug for frivillige Tænkepausen skal ikke belaste kirkens personale og økonomi alt for meget, så der er brug for frivillige. Du kan udfylde tallongen her og aflevere den på kontoret eller skrive til Karsten Lund på karsten1963@gmail.com. Lad os forstå og holde af Vi håber, at mange har lyst til at deltage. Vi håber, at vi kan være med til at give indvandrere en god indgang til at blive en integreret del af samfundet og en del af vores fællesskab. Vi håber, at vi kan komme til at forstå og holde af de nye danskere, og at vi bliver venner, så de også kommer til at holde af os.

Meld dig som frivillig til at arrangere international tænkepause: Navn:___________________________________ Tlf.:____________________________________ Mail:____________________________________ Jeg vil gerne være med til at: Være vært og holde en lille velkomsttale Læse tekster op på engelsk Dele nadver ud sammen med præsten Forberede mad Være bordformand Vaske op /rydde op

q q q q q q

Afleveres på kirkens kontor.

13


DET ER FOR UNGE OVERNATNING I KIRKEN MED KONFIRMANDER To fredage i januar var kirken fyldt med konfirmander helt til lørdag formiddag!

Vi spiste pizza sammen, løste opgaver rundt om i kirken og afprøvede et nyt undervisningsmateriale om Martin Luther, som vores kommunikationsmedarbejder, Sidsel havde bedt os præster lave til web-magasinet ”Kirken underviser”, -Så tak til årets konfirmander for at være prøveklude for noget nyt ;-) Begge aftner var stemningen helt i top, der blev grinet, tænkt, arbejdet og hygget i stor stil. Men kunne man have forventet andet med de skønne unge mennesker, vi har som konfirmander i år? Sidst på aftenen var vi inde i København på besøg i Vor Frue Kirkes natkirke. Natkirken har åbent

LYDOPTAGELSE MED BØRNEKORET

I foråret 2016 vil op mod 500 skoleklasser på Sjælland synge med på en lydoptagelse af Se, hvilket menneske og Kære line-

14

hele aftenen til midnat, og mens vi var der, bestod gudstjenesten af en masse lyd- og lysoplevelser. Anderledes og specielt. Kaffen i våbenhuset blev der, vi alle kiggede forbi. Men i en særlig Avedøre-udgave kunne sådan en gudstjeneste måske passe til os. Særligt én konfirmand er lige nu i tænkeboksen for at finde ud af

en måde, hvor vi kunne tilbyde sådan en gudstjeneste med mulighed for bare at nyde rummet og roen. Efter natmaden var der nogen som faldt i søvn, men mange nøjedes med få timer ...

danser, som Avedøre Kirkes Børnekor og Karin Bech har indspillet til skole-kirke projektet Lindgren, leg og livsmod fra Sjællands

mange folkekirkelige skoletjenester. Optagelserne fandt sted i kirken den 10. februar.

Tak til alle konfirmander for to skønne overnatninger!


DET ER FOR BØRN ER DU TIL DRAMA?

Hver torsdag eftermiddag kan man høre mærkelige lyde fra kirkens ungdomskælder. Det kan være råb, gråd eller store grin. Det er fordi kirkens dramaklub er i fuld gang. Dramaklubben i Avedøre Kirke er en klub for børn mellem 9 og 12 år, der mødes hver torsdag eftermiddag fra 14.30 til 16. I øjeblikket er der 10 børn med i klubben, som har det sjovt med alle mulige dramalege og improvisationsøvelser. Ideen er at gruppen ind imellem skal optræde til kirkelige arrangementer og gudstjenester. Foreløbig har gruppen optrådt sammen med børnekoret til en blandet koncertog teateroptræden samt spillet teater i kirkens gård til høstfesten. Næste optræden bliver muligvis 2. pinsedag. Der er plads til flere børn i dramaklubben. Vil du være med? Hvis du er interesseret så kontakt kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard, 21 16 27 76, der underviser dramaklubben.

HUSK GUD & LASAGNE Gudstjeneste og spisning for mindre børn og deres familier! • • • •

16. 27. 25. 22.

marts kl. 17.00 april kl. 17.00 maj kl. 17.00 juni kl. 17.00

Vi begynder med en kort gudstjeneste for børn og spiser sammen bagefter. Børnekoret medvirker. Kontakt Lars Gustav Lindhardt eller Rikke Strandgaard

OPDAGELSESREJSE FOR BØRN Kirkens minikonfirmander Hver onsdag eftermiddag er der fest og farver i kirken, for der er 25 børn fra 3. klasserne på Avedøre skole i gang med deres minikonfirmandforløb. De er blevet inviteret med på en opdagelsesrejse i kirkens bygninger og tradition, og i Bibelens fortællinger. Det er en opdagelsesrejse, hvor børnene kommer rundt i kirkens bygninger fra den mørkeste kælder

til det højeste tårn og ud i den ”store verden.” Samtidig møder de fortællingerne om Jesus og de mennesker, han rejste sammen med. Gennem sang, leg og drama oplever børnene på egen krop mange af de gode livstydninger, der er i kristendommen. Hver gang pakker de den rygsæk, som de for øvrigt selv har lavet den første gang, og rejser af sted. En enkelt weekend vil vi sove sammen i kirkens lokaler.

15


KIRKENS GRUPPER MENIGHEDSPLEJEN

Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Gaver modtages gerne: I indsamlingsbøssen i våbenhuset og på konto: 0169 8690-296366. Daglig henvendelse til præsterne. Formand: Birthe Scheil, 36 16 89 15.

SORGGRUPPEN

Mødes onsdag kl. 14-16 i ulige uger i kirken. Kontakt forinden: Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35 Lis Corneliusen, psykoterapeut, tlf. 22 41 66 67. mail:liselna@hotmail.com.

KIMELAUGET

Kimer manuelt ved højtider. Kontakt: Karin Andersen, tlf. 60 93 81 58. Nye svende er velkomne.

MAYAJA UDVIKLINGSPROJEKT I TANZANIA

Indsamlinger i samarbejde med Danmission. Lysestumper kan afleveres og omsmeltede lys sælges. Kontakt: Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35.

BOBLERNE

Mødes hver mandag i lige uger i kirken kl. 10-12 eller ved stationen. Skiftevis debat og udflugter med kulturelt indhold. Formand: Kirsten Wichmann, tlf. 36 78 01 72.

SPEJDERE KFUM-SPEJDERNE AVEDØREGRUPPEN

Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen, Sandvejen 28, 2665 Vallensbæk Strand, tlf. 22 10 11 22, mail: hwlhwl.dk.

BÆVERLEDERE

Morten Madsen tlf. 29 90 46 22, mail: elskeremil@hotmail.com. Celina Kramer tlf. 60 19 57 89, mail: celinahk@live.dk. Bæverne: 6-8 år, mandag 17.30-19.

ULVELEDER

Viktor Pedersen tlf. 20 91 60 78, mail: vipe_01@hotmail.com. Ulvene: 8-11 år, mandag 19.30-19.

TROPSLEDER

Heidi Lydeking Larsen, tlf. 40 75 84 13, mail:larsenh30@yahoo.dk. Trop, torsdag 18.30-20.30.

16

CAFÉFORENINGEN - HJERTETRÆET

Støtter cafédriften og er for alle, der vil være med til at gøre Hjertetræet så god som mulig. Medlemsskab: 130 kr. om året. Formand: Henning Johansen, tlf. 24 24 42 06.

CAFÉSTYRELSEN

Formand: Bo Stuhr Svensson, tlf. 60 19 35 07, mail: bostuhr@gmail.com.

LÆSE-OP-KREDSEN (LOK) Hver søndag læses nogle af gudstjenestens tekster af lægfolk. Kontakt Birthe Klarskov, tlf. 51 72 04 87. mail: bikl@avedoere-kirke.dk.

ENGELSK KONVERSATION Hver 3. torsdag i måneden kl. 1012. Henvendelse til Inger Gosden, tlf. 36 78 81 87.

VENSKABSKREDSEN

Mødes 1. og 3. onsdag i menighedssalen kl. 14-16.30. Nye er altid velkomne! Formand: Erwin Varling, tlf. 53 69 20 06.

KIRKENS BRIDGEGRUPPE Spiller hver anden onsdag kl. 16.30. Kontakt: Flemming Petersen, tlf. 36 78 27 22.

SYGRUPPEN FRA HELE VERDEN

Mødes næsten hver onsdag kl. 1013. Kontakt: Karin Bech tlf. 21 42 34 97.

GRUPPEKONTAKT

Alle er velkomne. Her kan du være med til at forme kirkens liv og vækst. Du kan høre om, hvad der foregår og komme med nye idéer. Kontakt: Kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard tlf. 21 16 27 76 eller kirkemedarbejder Jette Morgenstjerne tlf. 40 84 55 63.

FRITIDSBUTIKKEN I AVEDØRE

Åben man. 17-20, ons. 13-15.30, tors. 13-16 og fre. 10-14. tlf. 23 24 10 82 Hjemmeside: www.fritidsbutikken.dk, Leder: Niels Pedersen.

BØRNEKORET

For børn mel. 10-15 år. Øver hver onsdag kl. 15.30-17. Optræder til Gud og Lasagne-gudstjenester. Lille løn gives. Korleder: Organist Karin Bech, tlf. 21 16 28 42, mail: kajo.bygaden@gmail.com.

PIGEKORET

Koret medvirker ved alle højmesser, dåbsgudstjenester og koncerter i kirken. Beskeden løn. Optagelsesprøve. Korleder: Organist Wents Reinbergs, tlf. 21 16 28 62.

AVEDØREKORET

Kor der er åbent for alle. Øver onsdage kl. 19-21. Korleder: Organist Wents Reinbergs. Nye medlemmer er velkomne.

MORGENRØDEN

For alle der har lyst til at synge ugen igang. Mødes mandage i ulige uger kl. 10-12. Korleder: Organist Karin Bech.

LITTERATURKREDS

Vi læser og snakker om udvalgte bøger. Mødes torsdage kl. 17-19. Kontakt sognepræst Ida Kongsbak for program. Tlf. 21 16 27 35.

STUDIEKREDSEN

Grundtvigs tekster læses og diskuteres i fællesskab. Åben for alle. Mødes tirsdage kl. 19-21. Kontakt sognepræst Inge Lund, tlf: 21 16 26 55.

KONFIRMANDER

Daglig henvendelse til præsterne. Inge Lund, tlf. 21 16 26 55. mail: ilu@km.dk. Ida Kongsbak tlf. 21 16 17 35, mail: iko@km.dk. Lars Gustav Lindhardt, tlf. 21 16 25 76 mail: lgl@km.dk

MINIKONFIRMANDER For børn, der går i 3. klasse. Kontakt: Rikke Strandgaard, tlf. 21 16 27 76, mail: rist@avedoere-kirke.dk

DRAMAKLUB

For børn mellem 9 og 12 år. Øver hver torsdag kl. 14.30-16 i kirken. Dramalærer: Rikke Strandgaard, tlf. 21 16 27 76, mail: rist@avedoere-kirke.dk


KIRKENS GRUPPER BILLEDGALLERI

Henning Johansen

Flemming Petersen

Birthe Scheil

Karin Andersen

Erwin Varling

Niels Pedersen

Lis Corneliusen

Kirsten Wichmann

Bo Stuhr Svensson

Birthe Klarskov

Inge Gosden

Celina Cramer

Victor Pedersen

Bo Løvgren Larsen

Heidi Lydeking Larsen

Morten Madsen

KUNSTEN AT OVERLEVE MED EN PAKISTANSK SVIGERMOR, - foredrag ved Kristina Aamand, tirsdag d. 5. april kl. 19.00 i Avedøre Kirke

Hent en gratis folder i kirken, hvis du vil vide mere om kirkens mange grupper. Eller klik ind på: www.avedoere-kirke.dk

bofællesskab og har VIP-venner. Men da Kristina Aamand fylder fyrre, får hun en nagende tvivl. For passer hun overhovedet ind i en pakistansk svigerfamilie? Og er det muligt at leve sammen på tværs af kulturer uden at miste sig selv? Når frie danske normer møder svigermors traditioner, er det så ikke dynamit dømt til at eksplodere? Kristina Aamand

Kultursammenstød Kristina Aamand er et omvandrende kultursammenstød: dansk mor, palæstinensisk far, kristent døbt og muslimsk opdraget. Hun er gift med en mand med paki-

stanske rødder og sammen har de fem børn. Det er et succesfuldt interkulturelt ægteskab. Parret udgiver en bog sammen, debatterer og holder foredrag om integration, bor i arkitekttegnet

Foredrag i Avedøre kirke Det er nogle af de spørgsmål, hun stiller og besvarer i sin nye erindrings- og debatbog, som hun fortæller om, når hun kommer i Avedøre kirke d. 5. april! Foredraget er gratis.

17


NYT FRA HJERTETRÆET CAFE HJERTETRÆET

ÅBNINGSTIDER Alle hverdage fra kl. 10 - 14. PRISER Dagens ret: 50 kr. Dagens ret, lille: 35 kr.

FLÆSK OG SMØRREBRØD Den 1. og 3. onsdag i måneden er der altid stegt flæsk med persillesovs i caféen. Der er hver dag et udvalg af forskelligt smørrebrød.

NYHED: KLIPPEKORT TIL 11 GANGE DAGENS RET KUN 500 KR.

LÆKKER BRUNCH Cafe Hjertetræet har hver den 1. fredag i måneden en stor brunch som koster 75 kr. På buffeten er der bl.a. dejlige europæiske oste, røget laks, lækre pølser, dejligt røræg og bacon og hjemmebagt brød / tebirkes og wienerbrød!

KNUDS KLUMME MØD KIRKEN PÅ NETTET Husk, at du kan møde Avedøre Kirke på internettet.

MISSIONÆREN En missionær i Afrika var en aften gået ud for at trække lidt frisk luft, da han pludselig stod ansigt til ansigt med en løve. Han faldt på knæ og bad Gud om hjælp. Løven lagde sig ned med forpoterne over kors, og missionæren skulle lige til at takke for hjælpen da løven sagde:” Hov, vent lige lidt, jeg beder bare bordbøn”.

18

TURIST I ISRAEL En turist var på ferie i Israel og var ved Genesareth sø. Han kunne godt tænke sig en sejltur på søen, og spurgte en af bådejerne om prisen. Han fandt prisen for høj og sagde dette. Bådejeren svarede, at det jo var på denne sø, at Jesus havde vandret. ”Det kan jeg sandelig godt forstå han gjorde, med den pris i tager for at leje båd” svarede turisten.

Følg kirken på Facebook og få hurtig besked om arrangementer og eventuelle ændringer - eller stil spørgsmål og få svar. Vær dog OBS på, at du er inde på kirkens officielle side! På kirkens hjemmeside: www.avedoere-kirke.dk findes altid en opdateret kalender, kontaktoplysninger og nyttig information om kirken og vores mange gudstjenester, aktiviteter og tilbud. Vi ses på internettet!


KONTAKT PERSONALET PRÆSTER

ORGANISTER

INGE LUND

WENTS REINBERGS

IDA KONGSBAK

KARIN BECH

kirkebogsførende, Avedøregårdsvej 40. Træffes i kirken samt efter aftale. Fridag fredag. Mobil: 21 16 26 55 E-mail: ilu@km.dk

Daglig leder, Ørumvej 23. Træffes i kirken samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: 21 16 27 35 E-mail: iko@km.dk

Norgesvej 60, 4700 Næstved. Mobil: 23 72 27 91 E-mail: were@avedoere-kirke.dk

Bygaden 71, 2605 Brøndby. Tlf. 21 16 28 42 E-mail: kajo.bygaden@gmail.com

Kirkekulturmedarbejder LARS GUSTAV LINDHARDT Kærgårdsvej 25. Træffes i kirken og efter aftale. Fridag mandag. Tlf.: 21 16 25 76 E-mail: lgl@km.dk

RIKKE STRANDGAARD

Træffes i kirken samt efter aftale. Mobil: 21 16 27 76 E-mail: rist@avedoere-kirke.dk

JETTE MORGENSTJERNE PRÆST - VAKANT

Kirkemedarbejder, Træffes tirsdag og onsdag 9-13. Mobil: 40 84 55 63 E-Mail: Jettemorgenstjerne@hotmail.dk

SIDSEL LETH SVENSSON

CAFÉ HJERTETRÆET LAILA ULLMANN

Caféleder, Træffes normalt i cafeen. Mobil: 21 16 26 03 Caféen: 21 16 25 58 E-mail: laul@avedoere-kirke.dk

ROXANA CHELU

Souschef Mobil: 21 16 25 58 roch@avedoere-kirke.dk Brug for frivillige medhjælpere.

Kommunikationsmedarbejder. Træffes normalt onsdag og gerne efter aftale. Mobil: 23 34 08 48 E-mail: sidsel@lethsvensson.dk

KIRKETJENERE HANS INGEMANN OLSEN

Kirketjener. Træffes normalt i kirken. Mobil: 21 16 26 71 E-mail: haol@avedoere-kirke.dk

IRENE SKYHØJ Kirketjener, Mobil: 30 30 34 27

HANNE BRENNECKE

Kirketjener Mobil: 21 16 29 52

KIRKENS KONTOR BIRGIT JØRGENSEN

Kordegn, Kordegnekontor åbent tirsdag og onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 13-18 og fredag kl. 10-13, mandag lukket. Mobil: 21 16 25 07, E-mail: bij@km.dK

MENIGHEDSRÅDET ANNE-BIRGITTE ZOËGA Formand Mobil: 50 84 39 67 E-mail: abzoega@gmail.com

19


FESTLIG TRIVSELSFEST

Fra Avedøre til Costa del Sol Fredag den 5. februar 2016 var Avedøre Kirkes indgangsparti og menighedssal omdannet til et sandt paradis for charterturister. Godt 70 sommerklædte turister hyggede ved swimmingpoolen og skålede i sangria, mens duften af helstegt pattegris blandede sig med tonerne af spansk musik. Samtidig stod 4 friske solguider klar til at forkæle alle.

20

Trivselsfest 2016 Det hele var en vældig fest med spansk charter-tema, som hyldede de mange, mange mennesker der igen og igen yder en frivillig indsats for Avedøre Kirke. Solguiderne var Inge Lund, Lars Gustav Lindhardt, Rikke Strandgaard og Anne Birgitte Zoëga, der aftenen igennem sørgede for at alle hyggede sig med festlige lege og fællessang.

Tak til alle frivillige Det er utrolig vigtigt for Avedøre Kirke, at så mange er en integreret del af menighedslivet og på forskellig vis lægger en frivillig indsats. Derfor skal der her lyde en stor tak også til dem, der ikke havde mulighed for at deltage i festen. Men forhåbentligt ses vi til næste trivselsfest? Temaet herfor er endnu ikke fastlagt, men det bliver helt sikkert festligt!

Profile for Avedøre kirke

Avedøre Kirkeblad februar 2016  

Avedøre Kirkeblad februar 2016  

Advertisement