Page 1

AVEDØRE KIRKE SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, NR. 96, 2016


NYT FRA RÅDET VIDSTE DU?

Menighedsrådsmøder afholdes 2. onsdag i måneden kl. 19.00. Møderne er åbne. Der er spørgetid det første kvarter af mødet, hvor formanden besvarer spørgsmål. Sager til behandling skal afleveres til formanden senest onsdag i ugen inden mødet. Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Bilag kan ses på kirkekontoret.

KIRKEBLADET Udgives af: Avedøre kirkes menighedsråd. Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre. Tlf. 2116 2507. Fax 3649 6403. Mail: ubb@km.dk Redaktion: Præsterne, Karin Bech, Rikke Strandgaard, Sidsel Svensson. Ansvarshavende: Ida Kongsbak. Redaktionsmøde: Onsdag d. 2. november 2016 kl. 12.00. Bladet udkommer torsdag d. 24. november 2016. Indlæg til kirkebladet kan lægges i kirkens postkasse mrk. “Kirkebladet” eller sendes som e-mail til: rist@avedoere-kirke.dk. Bliv abonnent på kirkebladet. Ring på tlf. 2116 2776 eller send en e-mail til: rist@avedoere-kirke.dk. Abonnementet er gratis. Tryk: Avedøre kirke. Oplag: 800. På www.avedoere-kirke.dk kan kirkebladet ses i pdf-format. Eksterne fotos: portrætter Per Jeppesen

2

Af Anne-Birgitte Zoëga, formand for menighedsrådet Vil du med i menighedsrådet? Tænk over det! Måske er du én af de 14, der skal være med til at bestemme, hvad der skal foregå i Avedøre Kirke i de kommende 2 år. Det er et spændende stykke frivilligt arbejde, og der er brug for mennesker med mange forskellige evner: fx nogen der er fulde af gode ideer til, hvad der skal ske i kirken; nogen der har forstand på det med bygninger; nogen der er gode til at organisere og få ting til at ske; nogen der er gode til at lytte og bringe deres naboers ønsker om, hvad der skal ske i kirken videre; nogen der har flair for budget og regnskab; nogen der har forstand på godt arbejdsmiljø. Der er tradition for hyggelige og effektive møder – i reglen fra kl. 19-21, og som det er nu 9 møder om året. Derudover skal du selvfølgelig kunne afsætte tid til arbejde med alt det vigtige I finder på og sætter i værk, og til at få den daglige drift af kirken til at fungere. Da vi står midt i et generationsskifte i menighedsrådet, har vi brug for mange friske kræfter, der vil arbejde for, at Avedøre Kirke fortsat kan leve op til sin vision om at være en åben og aktiv kirke – en kirke med mange indgange.

D. 13/9 – Orienterings- og opstillingsmøde Tænker du, at det kunne være noget for dig, at stille op til menighedsrådet i Avedøre, eller har du spørgsmål til menighedsrådsarbejdet, håber jeg, at du vil kontakte mig nu! Der er nemlig opstillingsmøde til menighedsrådet d. 13. september kl. 19, hvor alle, der bor i sognet eller har løst sognebånd og knyttet deres valgret til Avedøre sogn og som vil være en del af det nye menighedsråd, kan komme stille op. D. 13/9 – Kom og stem! Det er også vigtigt, at I, der ikke har tænkt jer at stille op, men som er interesserede i, hvem der kommer til at styre kirken, og gerne vil give dem jeres opbakning, møder op denne aften. I skal nemlig være med til at stemme om, hvem af de opstillede kandidater, der bliver mellem de 14 valgte medlemmer og de 3 suppleanter på sognets liste. Ved de seneste valg har der i Avedøre været fredsvalg – dvs. at den liste med de valgte kandidater, der er blevet lavet på opstillingsmødet bliver den endelige liste over menighedsrådet. Dette sker, hvis ingen andre indleverer en liste. Det nye menighedsråd begynder deres valgperiode den 1. søndag i advent, og jeg glæder mig til i næste kirkeblad at kunne præsentere et nyt stærkt hold af menighedsrådsmedlemmer!


Af Ida Kongsbak

OM FOLKEKIRKENS MENIGHEDSRÅD

Folkekirken har i dag Nordens bredest og måske også bedst sammensatte menighedsråd.”

Menighedsrådene er grundleddet i folkekirkens demokratiske opbygning. I udgangspunktet leder de kirkens lokale arbejde ud fra hver en eller flere af landets sognekirker. Der er i alt 2.354 folkekirkelige kirkebygninger placeret i 2.170 sogne. De dækker hele landet og bestyres af 1.935 menighedsråd, der er organiseret i 104 provstier, hvis provstiudvalg, som er valgt af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet, styrer kirkens økonomi inden for kommunen. Antallet af valgte og dermed læge medlemmer af menighedsrådene er i dag ca.12.500. Kærlighed og indflydelse Med I. C. Christensen som kirke- og kultusminister fra 1901 kom der skub i tingene. Hans ide var trefoldig: 1) at folkekirken, som det da også skete fra 1903, skulle gå foran i en demokratiseringsproces med almindelig valgret, også for kvinder, 2) at der på grundlag af arbejdet

med menighedsråd på sogneplan kunne udvikles en demokratisk ledelseserfaring, som efterhånden kunne finde udfoldelse på folkekirkens øvrige niveauer og 3) ikke mindst at folket kunne få kærlighed til deres kirke ved at få indflydelse på den. Præstevalg på nye måder I. C. Christensen havde som kultusminister efter 1903 flittigt bedt menighedsrådene foretage indstilling om præstevalg – og næsten lige så flittigt fulgt indstillingerne. På den måde blev det umuligt at rulle udviklingen tilbage, selv om den grundtvigske kirkeminister Appel hellere ville have overladt præstevalget til et menighedsmøde end til menighedsrådet, da menighedsrådsloven endelig blev gjort permanent i 1912.

Vær med Folkekirken har i dag Nordens bredest og måske også bedst sammensatte menighedsråd, hvor folk af enhver slags kan komme ind, men hvor alle samtidigt hurtigt indstiller sig på, at det er kirkens liv og vækst, der skal fremmes i menighedsrådene. Også i Avedøre er det tydeligt, at det er arbejdet med den kristne tro, der står i centrum for menighedsrådsmedlemmerne. Overalt i landet er den nye arbejdsform med at opstille målsætninger for kirkens arbejde den første prioritet for medlemmerne. Det er en vigtig sag, for folkekirken er i den lykkelige situation, at der er masser af gode aktiviteter, som man kan arbejde med, men i praksis må der naturligvis ske en prioritering. Det er en hovedopgave for menighedsrådet – også i Avedøre. Kom og vær med til at opstille det nye menighedsråd i Avedøre kirke tirsdag d. 13 september. Vi har brug for alle gode kræfter! Vi har brug for DIG!

SE DIN KIRKE I FJERNSYNET Se DR-kirke på DR K kl. 14.00 i hver søndag oktober måned. Her sendes gudstjenesterne fra Avedøre kirke. Optagelserne finder sted onsdag den 31. august og torsdag den 1. september i kirken. 3


SOMMERKIRKE Vellykket sommerkirke D. 17. og 18. august havde vi to forrygende Sommerkirke-dage i Avedøre Kirke. Den første dag var tur-dag med besøg i Cisternerne i Søndermarken, frokost i Bjælkehuset og rundvisning i Frederiksberg Slotskirke. Solen strålede og humøret var højt! Næste dag var vi i kirken. Kunstneren Hellen Lassen fortalte, der var tid til workshops om litteratur, Luther-studiekreds, kunst i kirken og tanker over hvem Gud er. Hans Raun Iversen fortalte levende om Luther og Folkekirken og sommerkirken blev afrundet med en dejlig festmiddag hjemme hos Ida og Hans.

Foto: Fra Sommerkirken 2016

KUNST I SOMMERKIRKEN Torsdag d. 18. august havde Avedøre Kirke besøg af Hellen Lassen, der står bag den kunst, som hænger i kirkens menighedssal. Her fortalte hun, hvordan hun laver sine billeder, om forarbejdet og alle de tanker og følelser, som går forud for værkernes tilblivelse. Hellen Lassen fortale, hvordan hun i sit arbejde er meget inspireret af alkymien som disciplin, og det betyder, at hun bruger mange materialer, som man ikke ser så tit i malerier. Fx fortalte hun, at hun ofte bruger asfalt som en del af lærredet, hvilket gælder billederne over indgangen til Café Hjertetræet. Det giver billederne en særlig tekstur, som nuancerer den måde, malingen lægger sig. De grønne billeder i den modsatte ende er derimod beklædt med bladguld, som hun så har be-

4

handlet med forskellige kemikalier for at opnå den grønne farve. På nogle af billederne kan man stadig se guldet i kanterne.

billederne står skrevet forskellige ting, men at det er meget svært at læse. Det er meningen, forklarede Hellen Lassen, fordi hun både opfatter sproget som en meget vigtig del af måden, vi forstår verden, og samtidig oplever, at sproget har en række begrænsninger – det kan simpelthen være umuligt helt at dække de største begivenheder i vores liv med ord. Derfor er der ofte ord med i Hellen Lassen’s billeder, men ordene er næsten også altid meget svære at læse. I det hele taget spiller Hellen Lassen’s filosofi og spiritualitet en stor rolle for hendes billeder, der alle sammen på den ene eller anden måde forholder sig til det at være menneske. Hvordan og hvorledes de præcis skal forstås, ville Foto: Kunstner Hellen Lassen Den skarpe observatør lægger nok hun dog ikke komme med nogen også mærke til, at der på nogle bud på. Dét er op til øjet, der ser.


Foto: Fra Sommerkirken 2016 - th. Kirsten Nielsen

EN SOMMERKIRKE-FORTÆLLING, AF KIRSTEN NIELSEN Der var engang en lille by, skal vi kalde den en stationsby? Ja, hvorfor ikke Avedøre Stationsby. Den by var omkranset af en mur, en bymur, med flere "porte", som hver især havde et navn, taget fra gamle håndværk såsom: rebslager, trædrejer, karet- og sadelmager, endog gørtler, men ingen børstenbinder. I byen var der på et afgrænset område en kirke, og hvilken kirke. Den skal vi da høre lidt mere om.

Åh, ja der var skam også en mand, en rigtig frisk mand knyttet til kirken, og ham kunne man også opleve iklædt en lang, sort kjole på visse søndage. Men han var også ud af en fornem familie, Han holdt meget af sorte hunde, derfor havde han anskaffet sig "Cicero", en sort, meget klog kongepuddel af fornem slægt. "Lidt kongelig har man da lov at være", også i Stationsbyen!

Kirken blev varetaget af en del personer, faktisk rigtig mange, men navnlig af tre kvinder, lad os kalde dem kirkesøstre. På søndage havde disse "søstre" for vane, på skift, at ta' en lang, sort kjole på med en fornem, hvid krave.

Mange søgte til kirken både i glæde og sorg. Man bar sine børn til dåb og sine døde til graven. Nu blev det så sørgeligt! Men dåbsbørnene kom jo dog, når de blev store nok til konfirmation medbringende deres forældre med tømte lommer, samt bedsteforældre, tanter og onkler. Og så blev man glad igen.

Det betød, at mange fra stationsbyen og omegn kom for at se, hvem af de tre der på denne søndag havde den lange, sorte kjole på.

Nogle kunne finde på at gifte sig, og ved sådan en lejlighed, kan man jo vælge, om man skal le eller græde.

Kirken ligger der stadig og hedder Avedøre Kirke. Der kan de li', at man tænker sig om, og kan man overkomme det, og har man lyst til det, møder man op på tirsdage kl. 9,15, tænker sig om og får efterfølgende kaffe/te med boller, og det koster beskedne fem kroner, og er altså dagens "Tænkepause". Mange interesse-grupper kan man deltage i. F.eks. kan man tale engelsk i to timer en gang om måneden, blive medlem af "Boblerne" og komme på ture, læse udvalgte bøger, som man senere ta'r en snak om, eller gå i "Studiekreds". At sy/strikke er der også chance for, men vil man hellere synge af karsken bælg er der flere muligheder, oven i købet til fornemt akkompagnement! "Hvem ringer klokkerne for?" Hvis man kunne ha' lyst til at ringe med kirkens klokker, er det også ok; eller læse op i kirken. Der er næsten ingen grænser, så mød op i Avedøre Kirke! Dér skal du være velkommen!

5


TÆT PÅ BIRGITTE

Interview med Birgitte Jeppesen, Af Rikke Strandgaard

Man ved aldrig om man gør en forskel, men det giver en masse energi og ydmyghed at blive lukket ind i folks liv. Hvad er din familiemæssige baggrund? Jeg er født i Århus, hvor min mor var præst i Helligåndskirken, som ligger i Århus vest. Kirken blev en stor og vigtig del af min opvækst. Når jeg havde fri fra skole, var jeg meget i og omkring kirken, hvor spritterne på bænken også hørte til. Flere af dem kom også i vores hjem, så jeg er vokset op med, at man tager sig af de svage, som i parentes bemærket ofte er meget stærke.

værested under Kirkens Korshær, hvor folk fra gaden kan komme indenfor og få et øjebliks fred og en snak med en præst, hvis de har lyst. Her var der mange mennesker, der havde det svært, men de var sandelig også stærke. Mennesket er et sejt folkefærd, fantastisk hvad folk kan klare. Det var fem gode år, hvor jeg lærte mange mennesker med meget forskellig baggrund at kende. Vi kan gå og have mange forestillinger om folk, men når man møder folk i øjenhøjde, bliver ens fordomme altid gjort til skamme. Lad folk selv fortælle deres historie!

kan mærke at kirken er de mennesker, der er her, livet kommer indefra mere end fra bygningen. Jeg glæder mig til at mærke den stærke ”menighedsfølelse” eller fællesskabsfølelse, som jeg kan fornemme er her. Når det er sagt, er de fysiske forhold jo også fine her i Avedøre, og jeg er helt vild med at der er madrasser i kælderen, bordfodbold og pejsestue. Rammerne er her til at være sammen om det, vi tror på. Vi kan være sammen om at leve det liv, der er blevet os givet – og vi kan gøre det dyrebart for hinanden. Jeg glæder mig til at lære menigheden og sognet at kende!

Man ved aldrig om man gør en forskel, men det giver en masse energi og ydmyghed at blive lukket ind i folks liv.

Jeg skal også begynde på noget helt nyt her. Jeg skal have minikonfirmander. Det bliver sjovt og udfordrende at finde nye kreative veje at give Biblens fortællinger videre på. Og så kan jeg måske også få lov at lege lidt.

Hvorfor vil du gerne være præst i Avedøre Kirke? Jeg er hel vild med, hvad der er af liv i Avedøre Kirke. Der er folk og aktiviteter hver dag. Man

Kunne du have lyst til at lave noget nyt i kirken?

Min far var også præst og meget engageret i ulandsarbejde. Vi var bl.a. udstationeret i Nicaragua i to år. Hvor har du tidligere arbejdet som præst? Jeg har arbejdet i fem år som sognepræst ved Mariajenesten på Vesterbro i København. Mariatjenesten er et

6

Foto: Birgitte Jeppesen


Jeg kunne fx godt tænke mig at lave pilgrimsvandringer, som jeg har prøvet før. Det er en dejlig måde at være sammen på. Det er godt at bruge kroppen og få sin energi ud og samles ved små andagter i det fri og få energi. Jeg kunne tænke mig mange ting, men jeg tror, jeg lige vil begynde med at stikke en finger i jorden og være med i alt det, der allerede sker her i kirken. Du er næsten lige blevet mor, hvordan er det? Det er fantastisk, at der er et lille barn, der kræver dig 100 procent. Man kan være helt ødelagt og træt, og samtidig er det, det vigtigste, der er sket. Livet får en anden alvor. Faktisk kan det være en rar følelse at være bundet til noget. Der er et andet menneske, der meget jordnært vælger, hvad du her og nu skal gøre. Det kan der faktisk være en lettelse i.

Hvor bor du? Jeg og min kæreste Elias og vores lille datter Dagmar på godt et år er netop flyttet til Avedøre nede ved vandet, nær Brøndby Strand. Her bor vi i et ”generations-kollektiv” sammen med Elias´ forældre. Jeg er glad for, at jeg naturligt er en del af sognet.

med Dagmar… men det kunne også ligeså godt være at komme ind i kirken og synge sammen til Tænkepause, møde rare kollegaer, hilse på sy-damerne, læse noget fagligt, der sætter gang i hjernecellerne eller bare sidde med nogle tanker, som jeg kan bruge i næste søndagsprædiken.

Hvad er en dejlig dag for dig? Det er at vælte ud af sengen, cykle ned til stranden og tage en dukkert, stå og lufttørre i vinden og trille hjem igen. Her sætter jeg en kande kaffe over og varmer boller, vækker kæresten og så har vi gooood tid over morgenbordet til at være sammen.

Hvad er tro for dig? Troen er hele mit liv, ikke bare noget der foregår i kirken. Det er også, når jeg spiser havregryn om morgenen, krop og sind.

Senere sidder jeg i haven med en bog eller snakker i telefon med nogen, jeg ikke har talt med længe, går en tur og nyder madpakken et smukt sted… ja, og svigerforældrene leger selvfølgelig

Gud er en del af det hele, måden vi er sammen på. Når vi ligger om aftenen og fortryder ting, så kan vi lægge det over til ham. Når Dagmar bliver vildt betaget af de store kødfulde edderkopper, som der er en del af i vores nye hjem, skal man huske, at de også er en del af Guds skaberværk.

BIRGITTE JEPPESEN BLEV INDSAT SOM PRÆST I AVEDØRE KIRKE D. 14. AUGUST OG BUDT VELKOMMEN AF HELE KIRKEN!

Foto: Fra Birgitte Jeppesens indsættelse i Avedøre Kirke

7


LÆS MED KIRKEN VELKOMMEN TIL NY SÆSON FOR LITTERATURKREDSEN I AVEDØRE KIRKE – DET MÅ VÆRE DEN 16. SÆSON! Jeg har igen fundet en række rigtig gode bøger, der kan gøre os klogere på verden og på os selv. Her er bøger som fører os tilbage i tiden, bøger som tager os med til Norden og til Nigeria, til USA eller til Rusland! Tænk hvilken rigdom af indsigt vi her kan få helt gratis uden at belaste kloden med lange flyrejser! Så grib chancen vær med i fællesskabet omkring det at læse gode bøger!!

2. torsdag i måneden! Vi mødes i mødelokale 2! (Kirlen skaffer børgerne til udlån.)

Vi begynder torsdag d. 8. september kl. 18.30, hvor vi skal se filmen En mand der hedder Ove! Filmaftenen er sammen med filmklubben Alex. Vi ser filmen, og så serverer Café Hjertetræet en portion suppe. Det koster 25 kr. Mens vi spiser suppen, har vi mulighed for at tale om filmen! Dette foregår i menighedssalen!

• 8. december: Jon Fosse, Andvake, Olavs drømme, Kveldsvævd

Alle andre aftener i litteraturkredsen er fra kl. 17-19, som regel

Bøger til litteraturkredsen • 13. oktober: Karin Alvtegen, Sommerfugleeffekten • 10. November: Chimamande Ngozi Adiche, Americanah

• 12. januar: Ulla-Lene Lundberg, Is • 9. Februar: Aleksej Slapovskij, De er overalt • 9. marts: Anthoney Doerr, Alt det lys vi ikke ser

• 20. april, Elisabeth Møller Jensen, Dengang i Lemvig • 18. maj, Ole Tornbjerg, Drengen fra Godhavn Sådan ser planen ud – måske sker der ændringer, for det er ikke altid lige muligt at skaffe alle bøgerne hjem! Filmklubben Alex viser film igen d. 6. oktober og d. 27. oktober – begge aftener kl. 18.30 i menighedssalen. På hjemmesiden og ved opslag i kirken kan man senere se, hvilke film der vises! Ida Kongsbak

STUDIEKREDSEN - ALLE ER VELKOMNE!

Vi forbereder os til næste års 500-års reformationsjubilæum ved at læse Martin Luther, som var én af reformationens ophavsmænd. Vi mødes tirsdage kl 19.00. • d. 27. september • d. 25. oktober • d. 29. november (denne dag kl. 17.00, så vi kan være seriøse inden det hele ender i ”Luther lagkage”, eller ostebord!!!) Derudover tager vi på udflugt til Gl. Køgegård og Rønnebæksholm d. 23. sep. (og ikke d. 27. august som tidligere annonceret) Det kræver ingen særlige forkundskaber, kun at man har lyst til sammen med andre at prøve at blive klogere på teksterne og sit eget liv. Yderligere information kontakt sognepræst Inge Lund, mobil 21162655

8


SEPTEMBER KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

1. sep.

16.00: Optagelse af gudstjeneste til DR, 18,30: optagelse af gudstjeneste til DR

2. sep.

11.00: Åben kirke i forbindelse med høstfesten

3. sep.

10.30: Høstgudstjeneste ved Birgitte Jeppesen

5. sep.

09.30: Boblerne

6. sep.

09.15: Tænkepause, 19.00: Kælderen

7. sep.

10.00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 14.00: Venskabskredsen, 15.00: Børnekor, 17.00: Musik i stilhed, 19:00 Avedørekoret

8. sep.

14.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 18.30: Film og litteraturkreds

10. sep.

11.00: Dåbsgudstjeneste ved Inge Lund

11. sep.

10.30: Højmesse ved Inge Lund

12. sep.

10.00: Morgenrøden

13. sep.

09.15: Tænkepause, 19.00: Orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådet

14. sep.

10.00: Sygruppen, 15.00: Børnekor, 19:00 Avedørekoret 18.00: Caféforeningen klubaften, 19.00: Menighhedsrådsmøde

15. sep.

10.30: Musikalsk legestue, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

18. sep.

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

19. sep.

10.00: Boblerne

20. sep.

09.15: Tænkepause

21. sep.

10.00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppe, 14.00: Venskabskredsen, 15.00: Børnekor, 19:00 Avedørekoret

22. sep.

10.00: Engelsk konversation, 10.30: Musikalsk legestue

23. sep.

10.00: Studiekredsudflugt

25. sep.

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

26. sep.

10.00: Morgenrøden

27. sep.

09.15: Tænkepause, 19.00: Studiekreds om Martin Luther

28. sep.

10.00: Sygruppen, 15.00: Børnekor, 17.00 Gud og Lasagne ved Inge Lund og Rikke Strandgaard, 19:00 Avedørekoret

29. sep.

10.30: Musikalsk legestue, 13.30 Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave, 19.00: Mikkelaftensgudstjeneste

30. sep.

17.00: International tænkepause

MIKKELAFTENSGUDSTJENESTE Torsdag d. 29. september kl. 19.00

Vi begynder i kirken med en eftertænksom gudstjeneste med musik, tekster og refleksioner. Derefter drikker vi kaffe sammen i kirkens café. Gudstjenesten begynder kl. 19.00 og er for alle, men henvender sig mest til voksne og konfirmander.

9


OKTOBER KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

1. okt.

11.00: Dåbsgudstjeneste ved Ida Kongsbak

2. okt.

10.30: Højmesse ved Inge Lund

3. okt.

10.00: Boblerne

4. okt.

09.15: Tænkepause, 19.00: Kælderen

5. okt.

10:00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 14.00: Venskabskredsen, 15:00: Børnekor, 17.00: Musik i stilhed, 19:00: Avedørekoret

6. okt.

10.30: Musikalsk legestue, 14.00:Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 18.30: Filmklub

9.okt.

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

10. okt.

10.00: Morgenrøden

11. okt.

09.15: Tænkepause

12. okt.

10:00: Sygruppen, 15:00: Børnekor, 19.00: Menighedsrådsmøde, 19:00: Avedørekoret

13. okt.

09:00: Konfirmanddage, 17.00: Litteraturkreds

14. okt.

09:00: Konfirmanddage

16. okt.

10.30: Højmesse ved Birgitte Jeppesen

17.okt.

10.00: Boblerne

18. okt.

09.15: Tænkepause

19. okt.

10:00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppe, 14.00: Venskabskredsen,

20. okt.

10.00: Engelsk konversation, 10.30: Musikkalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

23. okt.

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

24. okt.

10.00: Morgenrøden

25. okt.

09.15: Tænkepause, 19.00: Studiekreds om Luther

26. okt.

10:00: Sygruppen, 15:00: Børnekor, 17.00: Gud og Lasagne, 19:00: Avedørekoret

27. okt.

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave, 18.30: Filmklubben Alex

28. okt.

17.00: International tænkepause

29. okt.

13.00: Konfirmandevent - liverollespil

30. okt.

10.30: Højmesse ved Inge Lund, 14.00: Syng dansk. Koncert og kagedag

31. okt.

10.00: Boblerne, 14.30: Dramaklub

STORT ROLLESPIL I AVEDØRE KIRKE 29. OKTOBER Sidste år arrangerede Avedøre Kirke et stort rollespil for vores konfirmander. Det var en bragende succes! Så derfor har vi i år tænkt os at gøre det endnu større. I den sammenhæng har vi allieret os med de syv andre kirke i Rødovre-Hvidovre Provsti, fået bevilliget penge af provstikassen og hyret Rachel Mulnæs, som er ekspert i både rollespil og eventplanning. Denne gang skal konfirmanderne

10

i løbet af rollespillet repræsentere forskellige kirkelige ordener, som alle søger den hellige gral, der er stjålet af den faldne engel, Lucifer. Undervejs konfronteres spillerne med de menneskelige dyder og laster og bliver tvunget til at reflektere over, hvornår en dyd er en last, og hvorvidt en last måske kan være en dyd? Spillet foregår på Vestvolden uden for Stationsbyen og i kirken. 400 konfirmander deltager.


NOVEMBER KALENDER DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE, DIN KIRKE, MIN KIRKE, VORES KIRKE Dato

Tidspunkt & aktivitet

1. nov.

09.15: Tænkepause, 19.00: Kælderen

2. nov.

10:00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppen, 14.00: Venskabskredsen, 15:00: Børnekor, 17.00: Musik i stilhed, 19:00: Avedørekoret

3. nov.

10.30: Musikalsk legestue

5.nov.

14.00: Julebanko

6. nov.

10.30: Højmesse ved Ida Kongsbak

7. nov.

10:00: Morgenrøden, 14.30: Dramaklub

8. nov.

09.15: Tænkepause

9. nov.

10:00: Sygruppen, 15:00: Børnekor: 19.00: Menighedsrådsmøde 19:00: Avedørekoret

10. nov.

10.30: Musikalsk legestue, 14.00: Plejehjemsgudstjeneste på Torndalshave, 17.00: Litteraturkreds

13. nov.

10.30: Familievenlig gudstjeneste ved Inge Lund, 16.00: Koncert ved Avedøre Kirkes pigekor

14. nov.

10.00: Boblerne, 14.30: Dramaklub

15. nov.

09.15: Tænkepause

16. nov.

10:00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppe, 14.00: Venskabskredsen 15:00: Børnekor, 19:00: Avedørekoret

17. nov.

10.00: Engelsk konversation, 10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Søvangsgården

20. nov.

10.30: Højmesse ved Lars Gustav Lindhardt

21. nov.

10:00: Morgenrøden, 14.30: Dramaklub

22. nov.

09.15: Tænkepause

23. nov.

10:00: Sygruppen, 15:00: Børnekor: 17.00: Gud og Lasagne ved Inge Lund og Rikke Strandgaard, 19:00: Avedørekoret

24. nov.

10.30: Musikalsk legestue, 13.30: Plejehjemsgudstjeneste på Dybenskærhave

25. nov.

17.00: International tænkepause

27. nov.

10.30: Højmesse ved alle præsterne med fødselsdagsfrokost bagefter

28. nov.

10.00: Boblerne, 14.30: Dramaklub

29. nov.

09.15: Tænkepause, 17.00: Studiekreds om Luther

30. nov.

10:00: Sygruppen, 14.00: Sorggruppe, 15:00: Børnekor, 19:00: Avedørekoret

KONCERT

MED: AVEDØRE KIRKES PIGEKOR OG MADS GRANUM BAND Søndag den 13. november kl. 16:00 i kirken. Program: Kendte hits fra musicals og film. Gratis adgang til koncerten.

JULEBANKO 2016

D. 5. november afholder menighedsplejen banko til støtte for Avedøre Kirkes julehjælp. Der er mulighed for at vinde en stor julekurv og forskellige gevinster. Der er og også sidegevinster og noget særligt til børnene! Derudover er der salg af døde duer. Julebanko er for alle, så tag gerne hele familien med! Dørene åbner kl. 12.30. Bankospillet begynder kl. 14.00. I pausen sælges te/kaffe/sodavand og kage. Mød op og støt et godt formål!

11


DET GODE LIV Portræt af Hans Raun Iversen NYT I KIRKEBLADET: PORTRÆTSERIE Af Inge Lund

I dette nummer af kirkebladet har vi fået Hans Raun Iversen til at svare på spørgsmålene om det gode liv. Hans er til daglig lektor i teologi inde på Københavns Universitet. Han ses ofte til gudstjeneste søndag formiddag i Avedøre Kirke, og så er han gift med vores præst Ida Kongsbak. Hvornår har du det bedst med dig selv? Jeg har det vist bedst, når jeg er til gudstjeneste i Avedøre Kirke. Her skal jeg blot være åbent til stede i et meget gavmildt rum fyldt med fine lyd- og synsindtryk. Jeg synes, at jeg modtager en masse uden selv at skulle yde andet end lade mig trække med ind i gudstjenestens kadence, som Paul Kühle kaldte det. Hvad gør du, når du skal slappe af? I mange år har mit svar vist været, at så arbejdede jeg bare videre, måske med noget andet for afvekslingens skyld. Efterhånden som jeg bliver ældre har jeg fået brug for flere åndehuller som fx gudstjenesten i Avedøre. Når jeg er rigtigt træt, skal jeg enten have en ’morfar’ eller en god roman eller begge dele.

12

Foto: Hans Raun Iversen (th) med ”præstekonerne” Karsten Lund og Elias Jeppesen.

Hvordan ser dit skrivebord ud? Det er rimeligt ryddeligt. Kun de ting, jeg arbejder med flyder rundt. Jeg lavede en gang en kontrol på alle mine kolleger. Det var dem med de mest rodede skriveborde, der var de rareste mennesker, så jeg er ikke så stolt af, at jeg har så meget brug for orden. Hvordan var forholdet til tro i dit barndomshjem? I min barndom på et husmandssted i Vestjylland i 1950’erne gjaldt det om at producere det, som vi i bogstavelig forstand skulle leve af. Fællesskabet var det givne blandt naboerne og somme

tider familien, som vi dog sjældent så, fordi der ikke var noget, der hed bil, før jeg blev 20 år. Vi orienterede os efter himlen, der hvælvede sig overalt som en hellig tronhimmel over landskabet, og hvis traditionsbestemte betydning vi havde skolelæreren og præsten til at udlægge. Vi spurgte ikke, om Gud fandtes, men mere – næsten som Luther – hvem Gud var for os, om vi også hver især kunne tro på, at Gud ville give os et godt liv. I mit hjem talte vi ikke om tro og den slags. Men når min far ville understrege noget for os drenge, kunne han se på os med det ene øje og på himlen med det andet. Så forstod vi godt, hvad det handlede om. Vi skulle altid


MUSIK I KIRKEN arbejde, så jeg fik desværre ikke lov at blive spejder. Men jeg var glad for at gå i søndagsskole. Det måtte jeg godt, når først morgenrøgtningen var overstået og mælkespandene skinnende rene. Er der en salme du holder særligt af? Skal jeg virkelig vælge én salme, må det nok blive ”Ikke en spurv til jorden” og det er vist mest, fordi pigekoret synger den så fantastisk flot. Er der en tekst i Bibelen, du holder særligt meget af? Der mange gode tekster, men jeg bruger på titelbladet til min næste bog Paulus’ ord fra Første Korintherbrev 10,23f.: ”Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, der er til bedste for jer selv, men til bedste for andre”. Det skulle stå over døren alle steder, sådan som det gør det i Avedøre Kirke, selv om det er skrevet med usynlig skrift. Hvad har ført dig til Avedøre Kirke? Jeg lod mig forføre af Ida, og da hun så blev præst i Avedøre, blev jeg ført med. Hvad er det værste ved Avedøre Kirke? Det værste er, at man ikke så let kan komme i Avedøre Kirke, hvis man engang kommer til at bo lidt langt borte – eller får dårligt helbred. Men så må man glæde sig over, at den tid, der gik godt, ikke kommer dårlig tilbage. Hvad er det bedste ved Avedøre Kirke? At den er der.

MUSIK I STILHED Koncert med kirkens organist Wents Reinbergs på orgel og klaver. Den første onsdag hver måned: d. 7. september, d. 5. oktober og d. 2. november. Alle gange kl. 17:00. Program: 30 minutters meditativ musik. Gratis adgang. Kontakt vores organist og korleder Wents Reinbergs tlf. 23722791 for nærmere information. SPIL DANSK D. 3. november er der Spil Dansk Dag, og hele ugen fejrer alskens foreninger og institutioner den danske musik. Det er Danmarks største musikbegivenhed, og sidste år var intet mindre end 98 kommuner vært for i alt 1392 arrangementer. I Avedøre Kirke fejrer vi det traditionen tro også, og det sker som sædvanlig med kage! I år er vi tyvstartet lidt, og derfor holder vi vores Syng Dansk Dag søndag d. 30. oktober efter højmessen, hvor vi fejrer den danske sang med masser af danske sange og også masser af kage til at fylde munden, når vi ikke synger.

Foto: Avedøre Kirkes børnekor

AVEDØRE KIRKES BØRNEKOR Så er vi begyndt efter en lang sommerferie og den 10. august blev koret indkaldt ekstraordinært, fordi vi skal lave en Gud & Lasagne gudstjeneste, hvor DR K kommer og optager os. De vil vise, hvordan det foregår i Avedøre Kirke. Vi var 10 medlemmer denne dag - og alle ville gerne være med. Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt vil komme for at være med som menighed. Der er mulighed for at synge med i koret fremover, men der er ganske få pladser tilbage. Man skal være 9 år og kunne læse en tekst og rigtig have lyst til at synge. Så lærer vi også om noder, rytmer og at synge udenad. Det er slet ikke svært for børn - det går faktisk rigtig hurtigt. Opvarmningen foregår altid med Halfdan Rasmussens ABC, og de vers kan vi udenad. Er du interesseret i at høre nærmere om koret, kan du ringe til Karin Bech på mobil: 2116 2842 eller gå ind på Avedøre Kirkes hjemmeside.

13


DET ER FOR UNGE POKÉMON I KIRKEN

med ét smæk og lave noget, som både de unge og vi andre ville hygge os med.”

Pokémon Go er en sand landeplage og over hele Danmark kan man se både børn og voksne gå rundt i parker og på gader med hovedet begravet i telefonen for at fange de små dyr. Og fænomenet er heller ikke gået Avedøre Kirke forbi. Sognepræst Lars Gustav Lindhardt fortæller: “Vi startede jo vores ungdomsklub, Kælderen, op sidste år for unge i konfirmationsalderen og opefter. Og det var en kæmpe succes. Så derfor fortsætter vi i år. Denne gang lægger vi ud med en pokémonaften, hvor vi køber nogle lures (en genstand, der tiltrækker pokémons, red.) og går en tur. Så får vi både noget frisk luft, tid til at snakke lidt og forhåbentligt også fanget nogle sjældne pokémoner.” Til spørgsmålet om, hvorfor det lige er pokémon, der skal fylde i kirken, svarer præsten: “Nu er vi

selv nogle stykker i Avedøre Kirke, der spiller spillet - det er et sjovt spil. Og det er jo også rimeligt populært blandt de unge, så vi tænkte, at vi kunne slå to fluer

Men hvad har pokémon med kristendom at gøre? “Absolut ingenting! Men det har basket og brætspil og alt det andet, som vi laver i Kælderen sådan set heller ikke. Det kristne består i, at vi samles og hygger os med hinanden. Ser hinanden an som medmennesker på trods af alle vores forskelligheder og bliver mindet om, at vi ikke lever for os selv, men for hinanden. Det er én af de centrale budskaber i kristendommen, og det kan man sagtens lære uden prædiken og salmer. Salmerne er gode - vi synger også én eller to som afslutning, men de behøver jo ikke at fylde det hele” griner den unge præst. Avedøre Kirkes ungdomsklub starter op d. 6. september kl. 19.

KONFIRMANDDAGE Avedøre Kirke slår nu dørene op for denne sæsons konfirmander. Hver tirsdag og onsdag eftermiddag vil kirken være fyldt med nysgerrige, larmende og glade unge mennesker fra områdets skoler. Men der er grænser for, hvordan man kan udforske kristendommen, hvis man kun har halvanden time om ugen. Derfor gentager vi mange års succes med to konfirmanddage d. 13. og 14. Oktober. Her får de unge fri fra skole for at kunne tilbringe både formiddag og eftermiddag i kirken. Temaet er, at kirke er noget, som vi gør med hinanden. I den sammenhæng skal konfirmanderne både

14

udforske Avedøre Kirke, sognet og også besøge kirker og kirkelige organisationer i København. Og som noget nyt vil konfirmanderne få tildelt frivillige mentorer fra kirkens menighed, som over brunch skal hjælpe de unge til at forstå, hvad vi mener, når vi siger, at kirke er noget, som vi gør med hinanden.

KONFIRMANDER Også i år trækker Avedøre Kirke først og fremmest sine konfirmander fra 8. klasse i Avedøre Skole og Frydenhøjsskolen, men der har dog også sneget et par stykker fra Gungehus Skole og forskellige privatskoler ind iblandt. Vi glæder os til at møde dem alle sammen!


DET ER FOR BØRN MINIKONFIRMANDER

Nu får et nyt hold 3.klasse børn mulighed for at lære kirken at kende, da et nyt minikonfirmand-hold begynder til september. Det er fortrinsvis 3. klasser fra Frydenhøjskolen, men andre børn er også velkomne. Vi skal mødes hver torsdag eftermiddag og høre bibelhistorier og på opdagelsesrejse i kirken og vores nærområde. Vi skal bla. på fisketur, lege vandkamp, opleve Jesu fødsel i en stald på Quark-centeret, lave dramalege, male og meget meget mere. Det er sognepræst Birgitte Jeppesen og kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard, der er rejseledere på ”rejsen,” og hvis du er interesseret, skal du henvende dig til Rikke på 21 16 27 76.

FAMILIEVENLIG GUDSTJENESTE Søndag d. 13. november er der familievenlig gudstjeneste i Avedøre Kirke kl. 10.30. Det betyder, at hele familien lidt bedre kan deltage i gudstjenesten sammen. Der er noget for

børn også, selv om gudstjenesten ligner højmessen. Især prædikenen er anderledes og salmevalget vil være mere børnevenligt. Vil du vide mere? Kontakt sognepræst Inge Lund - eller kig forbi!

GUD OG LASAGNE I AVEDØRE KIRKE Gud og lasagne er særligt for kirkens mindste og deres familier. Der er Gud og lasagne den fjerde onsdag i måneden. Først holder vi en kort gudstjeneste inde i kirken. Derefter spiser vi sammen i menighedssalen. Gud og lasagne er en god mulighed for at lære kirken og Bibelens fortællinger godt at kende på en sjov og anderledes

måde. Vi synger, leger og hører bibelhistorie, og alt er tilrettelagt så små børn kan være med, men større søskende, forældre og bedsteforældre – endda oldeforældre kan også med fordel deltage. Sognepræst Inge Lund står for gudstjenesterne sammen med kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard og organist Karin Bech. Kirkens børnekor medvirker hver gang.

Maden koster 20 kr. pr. voksen, 10 kr. for børn, dog max. 50 kr. pr. familie. Der er Gud og Lasagne følgende datoer: • 28.september • 26. oktober • 23. november Hent særskilt program i kirken. I december er der familiejulegudstjeneste d. 24. kl. 13.00.

15


KIRKENS GRUPPER MENIGHEDSPLEJEN

Kirkens arbejde med diakonale opgaver. Gaver modtages gerne: I indsamlingsbøssen i våbenhuset og på konto: 0169 8690-296366. Daglig henvendelse til præsterne. Formand: Birthe Scheil, 36 16 89 15.

SORGGRUPPEN

Mødes onsdag kl. 14-16 i lige uger i kirken. Kontakt forinden: Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35 Kontaktperson: Bente Holm tlf. 20 33 32 53. mail: benteholm@dbmail.dk

KIMELAUGET

Kimer manuelt ved højtider. Kontakt: Karin Andersen, tlf. 60 93 81 58. Nye svende er velkomne.

MAYAJA UDVIKLINGSPROJEKT I TANZANIA

Indsamlinger i samarbejde med Danmission. Lysestumper kan afleveres og omsmeltede lys sælges. Kontakt: Ida Kongsbak, tlf. 21 16 27 35.

BOBLERNE

Mødes hver mandag i lige uger i kirken kl. 10-12 eller ved stationen. Skiftevis debat og udflugter med kulturelt indhold. Formand: Kirsten Wichmann, tlf. 36 78 01 72.

SPEJDERE KFUM-SPEJDERNE AVEDØREGRUPPEN

Gruppeleder: Bo Løvgren Larsen, Sandvejen 28, 2665 Vallensbæk Strand, tlf. 22 10 11 22, mail: hwlhwl.dk.

BÆVERLEDERE

Morten Madsen tlf. 29 90 46 22, mail: elskeremil@hotmail.com. Celina Kramer tlf. 60 19 57 89, mail: celinahk@live.dk. Bæverne: 6-8 år, onsdag 17.30-19.

ULVELEDER

Paul Hogg tlf. 23 20 77 94, mail: paulhogg@dbmail.dk Ulvene: 8-11 år, mandag 17.30-19.

TROPSLEDER

Heidi Lydeking, tlf. 40 75 84 13, mail:larsenh30@yahoo.dk. Trop, (11-18 år) torsdag 18.3020.30.

16

CAFÉFORENINGEN - HJERTETRÆET

Støtter cafédriften og er for alle, der vil være med til at gøre Café Hjertetræet så god som mulig. Medlemsskab: 130 kr. om året. Formand: Henning Johansen, tlf. 24 24 42 06.

CAFÉSTYRELSEN

Formand: Bo Stuhr Svensson, tlf. 60 19 35 07, mail: bostuhr@gmail.com.

LÆSE-OP-KREDSEN (LOK) Hver søndag læses nogle af gudstjenestens tekster af lægfolk. Kontakt Birthe Klarskov, tlf. 51 72 04 87. mail: bikl@avedoere-kirke.dk.

ENGELSK KONVERSATION Hver 3. torsdag i måneden kl. 1012. Henvendelse til Inger Gosden, tlf. 36 78 81 87.

VENSKABSKREDSEN

Mødes 1. og 3. onsdag i menighedssalen kl. 14-16.30. Nye er altid velkomne! Formand: Erwin Varling, tlf. 53 69 20 06.

KIRKENS BRIDGEGRUPPE Spiller hver anden onsdag kl. 16.30. Kontakt: Flemming Petersen, tlf. 36 78 27 22.

SYGRUPPEN FRA HELE VERDEN

Mødes næsten hver onsdag kl. 1013. Kontakt: Karin Bech tlf. 21 42 34 97.

GRUPPEKONTAKT

Alle er velkomne. Her kan du være med til at forme kirkens liv og vækst. Du kan høre om, hvad der foregår og komme med nye idéer. Kontakt: Kirkekulturmedarbejder Rikke Strandgaard tlf. 21 16 27 76 eller kirkemedarbejder Jette Morgenstjerne tlf. 40 84 55 63.

FRITIDSBUTIKKEN I AVEDØRE

Åben man. 17-20, ons. 13-15.30, tors. 13-16 og fre. 10-14. tlf. 23 24 10 82 Hjemmeside: www.fritidsbutikken.dk, Leder: Niels Pedersen.

BØRNEKORET

For børn mel. 10-15 år. Øver hver onsdag kl. 15.30-17. Optræder til Gud og Lasagne-gudstjenester. Lille løn gives. Korleder: Organist Karin Bech, tlf. 21 16 28 42, mail: kajo.bygaden@gmail.com.

PIGEKORET

Koret medvirker ved alle højmesser, dåbsgudstjenester og koncerter i kirken. Beskeden løn. Optagelsesprøve. Korleder: Organist Wents Reinbergs, tlf. 21 16 28 62.

AVEDØREKORET

Kor der er åbent for alle. Øver onsdage kl. 19-21. Korleder: Organist Wents Reinbergs. Nye medlemmer er velkomne.

MORGENRØDEN

For alle der har lyst til at synge ugen igang. Mødes mandage i ulige uger kl. 10-12. Korleder: Organist Karin Bech.

LITTERATUR-STUDIKREDS

Vi læser og snakker om udvalgte bøger. Mødes torsdage kl. 17-19. Kontakt sognepræst Ida Kongsbak for program. Tlf. 21 16 27 35.

STUDIEKREDSEN

Grundtvigs tekster læses og diskuteres i fællesskab. Åben for alle. Mødes tirsdage kl. 19-21. Kontakt sognepræst Inge Lund, tlf: 21 16 26 55.

KONFIRMANDER

Daglig henvendelse til præsterne. Inge Lund, tlf. 21 16 26 55. mail: ilu@km.dk. Ida Kongsbak tlf. 21 16 17 35, mail: iko@km.dk. Lars Gustav Lindhardt, tlf. 21 16 25 76 mail: lgl@km.dk

MINIKONFIRMANDER For børn, der går i 3. klasse. Kontakt: Rikke Strandgaard, tlf. 21 16 27 76, mail: rist@avedoere-kirke.dk

DRAMAKLUB

For børn mellem 9 og 13 år. Øver mandag kl. 14.30-16 i kirken. Dramalærer: Rikke Strandgaard, tlf. 21 16 27 76, mail: rist@avedoere-kirke.dk


KIRKENS GRUPPER BILLEDGALLERI

Henning Johansen

Flemming Petersen

Birthe Scheil

Karin Andersen

Erwin Varling

Niels Pedersen

Bente Holm

Kirsten Wichmann

Bo Stuhr Svensson

Birthe Klarskov

Inger Gosden

Celina Cramer

Paul Hogg

Bo Løvgren Larsen

Heidi Lydeking

Morten Madsen

SYGRUPPEN FOR KVINDER FRA ALLE LANDE Af Karin Bech

Vi sidder stadigvæk og nørkler med vores håndarbejde hver onsdag mellem 10 og 13. Alt muligt forskelligt bliver der fremstillet, og lige nu er vi nogle, der er gået med i et projekt, der hedder STRIK BYEN SMUK. Det er sat i sving af Tina Jeppesen fra Hvidovre, som var på besøg den 10. august for at tage billeder og orientere os om, hvordan det hele spænder af. Det er meningen, at vi skal være med til at strikke og hækle store ting, som kan udsmykke f.eks. papirkurve og bænke, træer og kunstværker forskellige steder i Hvidovre og Avedøre. Det bliver sjovt at se, om vi kan være med til at pynte lidt op på Byparken. Så er vi også med når Stationsbyen holder høstfest. Der vil vi sælge nogle af vore arbejder og overskuddet vil gå til godgørende formål. Kirkens Mayaja projekt i

Hent en gratis folder i kirken, hvis du vil vide mere om kirkens mange grupper. Eller klik ind på: www.avedoere-kirke.dk

Tanzania og vores egen menighedspleje. Så kig bare forbi, og se hvad vi har at tilbyde. Vi er selvfølgelig også på banen ved kirkens fødselsdag den 1. søndag i Advent med et julemarked. Kom gerne med garn SÅ ......har du garn tilovers som

du ikke lige får brugt, så kom hen i kirken en onsdag og forær det til os, så skal vi nok sørge for at garnet bliver brugt til noget godt. Et af vore medlemmer har strikket over 300 firkanter, og en anden har syet sammen til tæpper, så vi kunne dække hele Købmandspladsen. Vel mødt.

17


NYT FRA HJERTETRÆET CAFE HJERTETRÆET

SPAR PENGE KLIPPEKORT TIL 11 GANGE DAGENS RET KUN 500 KR.

LÆKKER BRUNCH Cafe Hjertetræet har hver den 1. fredag i måneden en stor brunch som koster 75 kr. På buffeten er der bl.a. dejlige europæiske oste, røget laks, lækre pølser, dejligt røræg og bacon og hjemmebagt brød / tebirkes og wienerbrød!

CAFÉFORENINGEN INDBYDER

FØDSELSDAGSFEST

ÅBNINGSTIDER Alle hverdage fra kl. 10 - 14. PRISER Dagens ret: 50 kr. Dagens ret, lille: 35 kr.

DAGENS RET ELLER SMØRREBRØD Besøg caféen og spis en lækker frokost i hyggelige omgivelser. Der er hver dag en dagens ret og et udvalg af forskelligt frisktsmurt smørrebrød.

KLUBAFTEN 14. september kl. 18.00 • En snak om løst og fast • Menuen er stegt flæsk

EFTERÅRSFEST 7. oktober kl. 18.00 • Lækker efterårsmenu • Med musik og dans

Billetter kan købes i caféen. • 60 kr. for medlemmer

Billetter kan købes i caféen. • 110 kr. for medlemmer • 140 kr. for ikke medlemmer.

E

YKK TILL

1. søndag i advent d. 27. november fylder Avedøre Kirke 39 år. Vi fejrer advent og fødselsdag med festlig gudstjeneste med alle fire præster, organist og kor samt menighed. Efter gudstjenesten er der fælles frokost og menighedsplejens julemarked åbner. Alle er velkomne til at deltage denne dag!

18


KONTAKT PERSONALET PRÆSTER

ORGANISTER

INGE LUND

WENTS REINBERGS

IDA KONGSBAK

KARIN BECH

Kirkebogsfører, Avedøregårdsvej 40. Træffes i kirken samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: 21 16 26 55 E-mail: ilu@km.dk

Daglig leder, Ørumvej 23. Træffes i kirken samt efter aftale. Fridag mandag. Mobil: 21 16 27 35 E-mail: iko@km.dk

Mobil: 23 72 27 91 E-mail: were@avedoere-kirke.dk

Tlf. 21 16 28 42 E-mail: kajo.bygaden@gmail.com

Kirkekulturmedarbejder LARS GUSTAV LINDHARDT Kærgårdsvej 25. Træffes i kirken og efter aftale. Fridag mandag. Tlf.: 21 16 25 76 E-mail: lgl@km.dk

RIKKE STRANDGAARD

Træffes i kirken samt efter aftale. Mobil: 21 16 27 76 E-mail: rist@avedoere-kirke.dk

JETTE MORGENSTJERNE BIRGITTE JEPPESEN

Træffes i kirken og efter aftale. Fridag mandag og fredag. Tlf.: 21 16 29 61 E-mail: bj@km.dk

Kirkemedarbejder, Træffes tirsdag og onsdag 9-13. Mobil: 40 84 55 63 E-Mail: Jettemorgenstjerne@hotmail.dk

SIDSEL LETH SVENSSON

CAFÉ HJERTETRÆET LAILA ULLMANN

Caféleder, Træffes normalt i cafeen. Mobil: 21 16 26 03 Caféen: 21 16 25 58 E-mail: laul@avedoere-kirke.dk

ROXANA CHELU

Souschef Mobil: 21 16 25 58 roch@avedoere-kirke.dk Brug for frivillige medhjælpere.

Kommunikationsmedarbejder. Træffes normalt onsdag og gerne efter aftale. Mobil: 23 34 08 48 E-mail: sidsel@lethsvensson.dk

KIRKETJENERE HANS INGEMANN OLSEN

Kirketjener. Træffes normalt i kirken. Mobil: 21 16 26 71 E-mail: haol@avedoere-kirke.dk

IRENE SKYHØJ Kirketjener, Mobil: 30 30 34 27

HANNE BRENNECKE

Kirketjener Mobil: 21 16 29 52

KIRKENS KONTOR NATHALIE BIANCO

Kordegn, Kordegnekontor åbent mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 13-18 og fredag kl. 10-13. Mobil: 21 16 25 07, E-mail: ubb@km.dk

MENIGHEDSRÅDET ANNE-BIRGITTE ZOËGA Formand Mobil: 50 84 39 67 E-mail: abzoega@gmail.com

19


Profile for Avedøre kirke

Kirkeblad Avedøre september 2016  

Kirkeblad for Avedøre sogn. Nr. 96. September - november 2016.

Kirkeblad Avedøre september 2016  

Kirkeblad for Avedøre sogn. Nr. 96. September - november 2016.

Advertisement