__MAIN_TEXT__

Page 1

magazine JAAR 6 | mei 2020 | no.116 | www.avdr.nl

Interviews met: Marnix van Daal Priscilla Trip Laura Brendel Roswitha Edema - Spaans Anke Speerstra

D OMMERHOLT ADVOCATEN OVER HET ARBEIDSRECHT MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

1


2 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten


MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

3


KEEP SEARCHING FOR NEW CHALLENGES

W W W. AV D R . N L 4 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten


Volg ons ook op social media

@avdr_nl

@Academie voor de Rechtspraktijk

@AvdRnl

Inhoudsopgave

OPNAME STUDIO

06 Anke Speerstra 08 Interview

Ontslag op staande voet

10 Laura Brendel 12 Interview

Non concurrentiebeding

14 Marnix van Daal 16 Interviews Pensioen bij overname

KASTEEL WAARDENBURG

MIDDENPLEIN KASTEEL WAARDENBURG

18 Priscilla Trip 20 Interviews

De oproepkracht Rechten werknemers bij overgang, faillissement en doorstart

22 Roswitha Edema - Spaans 24 Interviews Slapende dienstverbanden

Financiële gevolgen arbeidsongeschiktheidsuitkering

Bedrijfstakpensioenfonds

MAGNA CHARTA MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN: Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 6 Citeerwijze: MagnaCM, 2020-116 REDACTIE: Etienne van Bladel Anna van Ewijk

ONTWERP EN REALISATIE: Melanie Hament Eline van Roosmalen Sanne Zeën Boris Verhagen CONTACTGEGEVENS: Academie voor de Rechtspraktijk Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7 (navigatie: nr 1),

4181 AS WAARDENBURG T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen T: 030-303 10 70 Webinar cursussen F: 030-220 53 27 E-mail: info@avdr.nl

ADVERTENTIES:

Etienne van Bladel ISBN: 9789462286375 Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


ANKE SPEERSTRA ADVOCAAT

Wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers? Vanuit mijn kennissenkring weet ik waar ondernemers baat bij hebben. Ik vind het vertalen van wet en regelgeving naar de dagelijkse praktijk een interessante uitdaging. Als advocaat kijk ik naar het doel dat mijn cliĂŤnt voor ogen heeft en dan kijk ik naar de juridische mogelijkheden om dit doel te bereiken. De oplossing van het probleem kan echter ook buiten het recht liggen.

6 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

Opleiding - Bachelor Rechtsgeleerdheid, Master Onderneming - Recht, specialisatie Arbeid en Onderneming (Universiteit Utrecht)


MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

7


8 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Ontslag op staande voet De drie geldende eisen: de dringende reden, de onverwijlde opzegging en de onverwijlde mededeling van de dringende reden. In het interview focus op de dringende reden en een aantal aandachtspunten voor werkgever. Bagateldelicten (bijv. het Bijenkorf-arrest). Verslaafde werknemer op staande voet ontslaan? Werknemer weigert mee te werken aan re-integratie, wat nu?

MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

9


10 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten


LAURA BRENDEL ADVOCAAT

Wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers? Ik kom uit een ondernemersfamilie; het ondernemerschap is mij met de paplepel ingegoten. Veel ondernemers zien het recht als een ‘sta-in-de-weg’ voor hun bedrijf. Ik zie het recht als instrument om de gewenste doelen te bereiken. In mijn ogen is het recht voornamelijk bedoeld om problemen te voorkomen. Daarnaast kan het recht een oplossing bieden wanneer partijen er samen niet uitkomen. Ik verdiep mij graag in wat mijn cliënten bezighoudt, waardoor ik goed in staat ben om met cliënten mee te denken en als sparringpartner te fungeren.

Opleiding - Bachelor Rechtsgeleerdheid - Master privaatrecht - Master onderneming & recht

MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

11


12 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Non concurrentiebeding Non-concurrentiebeding: onding of niet? De waarde van een nonconcurrentiebeding, waarom neem je een concurrentiebeding op? Aan welke wettelijke vereisten moet een non-concurrentiebeding voldoen? Tips & tricks voor het formuleren van een geldig nonconcurrentiebeding.

MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

13


MARNIX VAN DAAL ADVOCAAT - PARTNER

Wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers? Als ik in de schoenen van mijn klant zou staan, zou ik willen dat mijn probleem zo snel mogelijk werd opgelost tegen zo laag mogelijke kosten. Zonder dat ik daar veel voor hoefde te doen. Met die gedachte werk ik voor mijn klanten. Dat is ook de reden dat ik met de meeste van mijn relaties al vele jaren samenwerk, soms al 15 jaar.

14 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

Opleiding - Rechtsgeleerdheid (Rijksuniversiteit Groningen) - Postacademische leergang Arbeidsrecht (Erasmus Universiteit Rotterdam) - Leergang Pensioenrecht: Certified Pension Lawyer (Vrije Universiteit)


MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

15


16 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Pensioen bij overname Alle arbeidsvoorwaarden gaan over bij overgang van onderneming. Hoewel, alle? Voor pensioenen kán iets anders gelden. Kopende partij moet alert zijn en vóór overdracht in actie komen!

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Bedrijfstakpensioenfonds Nog vaak zijn werkgevers ten onrechte niet aangemeld. Financiële gevolgen kunnen enorm zijn. Regelmatige bpf-check is onontbeerlijk!

MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

17


18 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten


PRISCILLA TRIP ADVOCAAT - PARTNER

Wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers? Met mijn nuchtere en no nonsens aanpak sta ik naast de ondernemer met beide benen op de grond. Ik ben altijd bereikbaar, ook als ik niet op kantoor ben en schakel direct met kantoorgenoten als dit nodig is. Voor mij betekent ondernemerschap meedenken en meegroeien, in goede en slechte tijden, met de onderneming ĂŠn de ondernemer achter die onderneming.

Opleiding - Nederlands Recht (Universiteit Utrecht) - Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) (Universiteit Rotterdam) - CPO Insolventierecht voor curatoren

MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

19


20 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

De oproepkracht Oproepkrachten: Vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend?!? Hoe flexibeler, hoe duurder? Leuker kunnen we het niet maken en ook niet makkelijker! Tips en tricks voor de werkgever.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Rechten werknemers bij overgang, faillissement en doorstart Overname? Bezint eer ge begint! Check (ook) de positie van werknemers! Faillissement? Lekker goedkoop van je werknemers af komen? Of toch niet? Stelling: Met de nieuwe faillissementswetgeving gaat er geen doorstart meer plaatsvinden.

MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

21


ROSWITHA EDEMA - SPAANS ADVOCAAT

Wat maakt jou tot een uitgesproken sparringpartner voor ondernemers? Veel van mijn klanten zijn ondernemers. Ik wil hun juridische problemen uit handen nemen zodat zij zich kunnen richten op hun passie: ondernemen. In mijn contact met klanten streef ik daarom naar toegankelijkheid, een persoonlijke benadering, resultaatgerichtheid en een snelle terugkoppeling. Ik denk als een jurist, maar heb tegelijkertijd een scherp oog voor de persoonlijke belangen van de ondernemer die ik bijsta.

22 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

Opleiding - Nederlands Recht (Rijksuniversiteit Groningen) - Grotius, specialisatieopleiding Arbeidsrecht - Kunstgeschiedenis BA (Universiteit Utrecht)


MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

23


24 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Slapende dienstverbanden Tijd om wakker te worden! Heb jij nog slapende dienstverbanden? De Hoge Raad heeft er kort geleden duidelijkheid over verschaft. In dit interview wordt duidelijk hoe je hier als werkgever mee om moet gaan.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

FinanciĂŤle gevolgen arbeidsongeschiktheidsuitkering Bij overgang van onderneming opletten op arbeidsongeschikte (ex-)werknemers binnen over te nemen bedrijf.

MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

25


26 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

: UITGESPROKEN


ONDERNEMEND

MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

|

27


AVDR W

ABONNEM

Meer dan 400 webinars vo

28 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

WWW.AVDR.NL


WEBINAR

MENT 2020

H e t Av d R w e b in a r t abonnemen is g e h e e l v e rn ie u w d !

oor maar € 1.000,- excl. btw

MEER INFORMATIE OF DIRECT AANMELDEN? K I J K O P : W W W . A V D R . N L O F B E LMC : 0magazine 3 0 - 2 2~0Dommerholt 1 0 7 0 Advocaten

|

29


WWW.AVDR.NL 30 | MC magazine ~ Dommerholt Advocaten

Profile for Academie voor de Rechtspraktijk

MC magazine | Dommerholt Advocaten  

MC magazine | Dommerholt Advocaten  

Profile for avdr