Page 22

FLORIS VAN GALEN

0125

Senior advocaat TeekensKarsten advocaten notarissen Floris van Galen is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, nadeelcom-

pensatierecht en staatssteunrecht en werkt met zijn team aan zaken die

liggen op het snijvlak tussen publiek-

en privaatrecht, zoals het vormgeven

van PPS-constructies, onteigeningen

en overheidsaansprakelijkheidsrecht. Hij treedt op voor overheden,

waaronder gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, alsmede

projectontwikkelaars, bouwbedrij-

ven, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen.

Naast zijn werk als advocaat doceert Floris sinds 2011 aan de Universiteit Leiden bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht. Floris is lid van de

Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten (VBR-A).

De vastgoedsectie van TK advo-

catuur bestaat uit acht advocaten

en twee ervaren legal counsels. Zij werken in gespecialiseerde teams, waaronder de teams omgevingsrecht, bouwrecht, huurrecht en

aanbestedingsrecht- en staatssteun. De advocaten van TK werken nauw

samen met de (kandidaat)notarissen

van TK notariaat om de klant de best mogelijke service te bieden.

22

| februari 2018

Profile for Academie voor de Rechtspraktijk

Spoorwegmuseum - MC Magazine  

Spoorwegmuseum - MC Magazine  

Profile for avdr