Page 11

Magna Charta

Algemeen Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring lag. De nieuwe eigenaar is de miljardair David Rubenstein van The Carlyle Group, die het exemplaar onderbracht bij de National Archives and Records Administration. Het andere exemplaar dat zich buiten Groot-Brittannië bevindt, dateert eveneens van 1297 en is in het bezit van de Australische overheid. Rechtskracht en navolging Paus Innocentius III verklaarde al in 1215 dat de Magna Carta geen rechtskracht had. Gedurende de latere Middeleeuwen nam de macht van de kroon aanhoudend toe en werd de Magna Carta niet erg belangrijk geacht. In andere delen van Europa is een vergelijkbare ontwikkeling op te merken. Zo bedongen bijvoorbeeld in Brabant de steden het Charter van Kortenberg in 1312 en in 1477 verkregen de adel en de steden van Maria van Bourgondië het Groot Privilege, ook een Blijde Inkomst. Terwijl de Engelse gemeenschap zich ontwikkelde en groeide, werd de Magna Carta herhaaldelijk herzien, waarbij meer en meer rechten aan een steeds groter aantal burgers werd verleend. Op deze wijze creëerde het de omstandigheden voor de invoering van de Britse constitutionele monarchie. De Magna Carta maakt nog steeds deel uit van de Engelse wetgeving. Het enige deel dat echter niet is herroepen is de introductie, zodat het geen praktische betekenis meer heeft. Het wordt alleen gehandhaafd omdat het zo'n belangrijk historisch document is.

Magna Charta Webinars  

Leergang Bestuursrecht

Magna Charta Webinars  

Leergang Bestuursrecht