Page 1

RNIK COLL

/A

januari 2010

OPEN DAG NUMMER:

Zermke viert Kerst De Veilige School

i

r l


Agenda

2

Maatschappelijke stage op net Zernike

De Veilige school

3

College

13

Apasionata

4

Wistu dat...

14

Keuzecolleges Onderzoeken en Ontwerpen

5

Column Harry Hadders

15

Drie Toppers naar de top!

6

Xchange Westerse Drift oktober 2009

16

Wie ben ik?

17

"English only, please"

17

Zernike College gaat verder met Tophockey Training

7

Technasium jaar drie zevende op

Zernike met Shakespeare komedie naar

Noordelijke regiofinate Lego League

8

provinciaal scholierentheaterfestival

18

Kerstvieringen Zernike lokaties 2009

9

Beste ouders/leerlingen

18

Wie ben ik?

19

Nieuwe VMBO TL-stroom

19

Column Jan Vos

12

Voorbeelden uit de praktijk: Maatschappelijke stage

13

Agenda Januari en Februari 2010 Onder voorbehoud Oanuari

8

mentorspreekavond Atheneumplus

13

ouderavond jaar 1 en 2 Atheneumplus

9

rapporten mee Rummerinkhof/Zuidlaren

14

docentenspreekavond HeLperbrink

9

binnensportdag Helperbrink

14 t/m 20

toetsweek jaar Rummerinkhof en ZuidLaren

10

mentorspreekavond Havo 4 en 5

16

Open Dag Rummerinkhof toetsweek bovenbouw Westerse Drift en Atheneumplus ourJercommissie Atheneumplus Open Dag Atheneumplus wisseling halfjaarsvakken eindpresentaties profielwerkstukken Havo5 Open Dag Van Schendel/ Van Iddekingeweg/Helperbrink/

10

herkansingen 8.30 Rummerinkhof/Zuidlaren

18 t/m 22 19 23 25 29 30

Zuidlaren/HarmJanZondag

Februari 3

binnensportdag Helperbrink

4

voorlichting studeren Hoger Onderwijs voor

11

mentorspreekavond Atheneum 4, 5 en 6

11

Valentijnsfeest Rummerinkhof

16

sportdag Atheneumplus jaar 2

16

MR

17

Rummerinkhof jaar 1 sportdag

17

Atheneumplus jaar 1 en 3 sportdag

17

Rummerinkhof 10-minuten gesprek docenten

18

Zuidlaren jaar 2 en 3 sportdag

19

vrije dag

22 t/m 26

voorjaarsvakantie

Atheneum5

Cuttuuragenda JAN.

Presentatie animatiefilmpjes Havo en VW0 4

FEB.

Presentatie werkstukken beeldend, selectie wordt

5 feb. Afternoon Music: presentatie keuzeles Muziek

ingezonden voor de Abel Tasman Art Prize

Bovenbouw. Locatie en tijd: Stille kantine op de

Uitreiking ondcrbouw boekje cultuurmarathon 2010

Westerse Drift, vanaf 14.20

16 Jan. Open dag Rummerinkhof: optredens muziek,

12 februari: Try-out eindexamenpresentatie muziek

o.a. door Vocal Power.

Havo 5 en Vwo 6. Locatie en tijd: het Gockhuys in

26/28 jan, Kunstzinnige workshopmiddagen voor Havo

Haren, vanaf 20.00.

en VW0 4 28 Jan. VW06 KUA naar Paleis op de Dam en Tuschinsky theater.

Colofon

Eind- en tekstredactie: Josja Postma en Peter Tolsma

Redactie: Petra Agricola, Gerrit Douma,

Prepress en druk: Van Liere Media, Emmen

Erwin van Dijk, Harrie Hadders, Karin Hofman,

E-mail ZernikeZaken:

Gea Hoornsman, Josja Postma en Peter Tolsma

jpostma@zernike.nl / ptolsma@zernike.nl


De veilige school Elke morgen staat hi] er. Rustig bij het hek

Joseph hoort het glimlachend aan. Via "Werkpro"

aan de Van Iddekingeweg, bij de ingang. De

is hij ertussen gerold en hij heeft het hier enorm

collega's die tangs rijden steken nun hand

naar zijn zin. ,,Sinds 2007 ben ik fietsenbeheer-

omhoog, meestal als antwoord op het zwaaien

der op de scholen. Tja, waar heb ik gestaan...

van Joseph. Leerlingen zien hem, krijgen een

eh, op de Van Schendel, het Augustinus College,

vrolijke begroeting mee en stappen af. Met

ALfa College en nu hier. En ik moet zeggen, van

de fiets aan de hand Lopen ze het schooLpLein

alLe scholen vind ik het hier verreweg het leukst.

op en zetten hun voertuig rustig in de stal

Ik heb het echt naar mijn zin, heb leuk contact

ling. Keurig op een rij en als een fiets ergens

met de docenten en zeker ook met de leerlingen.

niet tussen past, komt Joseph eraan en wijst

Ja, heel sociaal werk, een praatje maken, maar

het rijwiel en beheerder de weg naar de juiste

ze moeten zich wel aan de regels houden hoor.

plek. Ook de stoere jongens en meiden op hun

Leerlingen die niet willen luisteren, die stuur ik

brommers en scooters weten het precies en als

door."

vanzelfsprekend wordt de motor bij het hek

Niet alieen heeft Joseph het naar zijn zin, ook

uitgezet en aL wandelend wordt het vervoer-

de school is blij met de fietsenbeheerder. Zo

middel tegen de muur gezet. AlLes op een rij,

zeer zelfs dat hij sinds oktober een vast contract

als was het een verkoopshow.

heeft en inmiddels ook een soort concierge taak

vervult. Toch heeft hij nog wensen. ,,Ik zou Joseph Anakotta is toezichthouder van de fietsen-

graag een nog beter uitzicht op het plein heb

stalling op de Van Iddekingeweg, VMBO Gronin-

ben. Ik zorg voor de fietsen, maar ook voor de

gen zuid, maar in oktober gepromoveerd tot hulp-

orde en netheid op het plein. En dus zou ik over-

concierge. En al tijden het visitekaartje van de

zicht over het hele plein willen hebben."

school. Iedere ochtend word je verwelkomd door

Er komen weer nieuwe leerlingen aanfietsen.

het vriendelijke gezicht van Joseph, een vertrouwd

Joseph steekt even een hand omhoog, ze stap

gevoel.

pen af, een begroeting volgt en ze lopen naar de

BehaLve beheer over de fietsen houdt hij ook

stalling. Hier is geen bordje "verboden te fiet

toezicht op het plein. Rokers achter de witte lijn,

sen" nodig.

het is een gewoonte geworden. Als er ergens wat

onenigheid is, Joseph ziet het en is erbij voordat hetzou kunnen escaleren. Leerlingen kennen hem, mogen hem en waarderen hem. 2e voelen zich veilig, geen gedonder op het plein. Lejna Rasic is twee maand geleden zestien gewor den en inmiddels trotse eigenaar van een mooie

witte scooter volgens Itatiaans model. ,,Ja, mooi he. Ik ben er heel erg zuinig op hoor. Wat wil je,

die scooter kostte 1250 euro! Of ik hem dan wel hier neer durf te zetten? Ja 'tuurlijk, hier staat ie veilig. Er is ook nog nooit iets gebeurd. Weet je, ik heb hem vaak niet eens op slot staan, ik haal alieen het sleuteltje eruit. Op mijn von'ge school

zou ik dat nooit gedurfd hebben, hier weL" Robbin Oosting, TL3C, komt elke dag op de fiets vanuit Zuidlaren. ,,Nee, mijn fiets is nog nooit stuk gegaan. Ja, een keer geloof ik, deed mijn voorlamp het niet meer. Waren wat draadjes los.

Op mijn vorige school gebeurde wel vaker iets met de fietsen. Vooral door het domino-effect, maar dat kan hier niet. Hier moet alles netjes in de rekken staan".


De leerlingen van Havo 5 sluiten het vak Literatuur af met een mondeling schoolexamen. Onderdeel van het schoolexamen is kennis van de Literatuurgeschiedenis. Daarom behandelen we deze lesperiode bij het vak Nederlands Literal re werken uit de verlichting en romantiek. Maar wat maakt een verhaal nu romantisch, hoe herken je ware romantiek? De Leerlingen uit Havo 5B weten wat echte romantiek inhoudt en hebben allemaat een romantisch verhaal geschreven. Zie hier een gesiaagd voorbeeld! (Evelyn van Bruggen, docente Nederlands)

Op het moment dat hij haar in de ogen keek, voelde hij dat hij reddeloos verloren was. Zij keek terug in zijn ogen en zag dat er iets van waarheid in schirilde. Ze zag de de reflectie van zijn ziel en op dat moment wist ze het, deze knappe, dappere en sterke man, was de liefde van haar leven. Maar toch, wist ze niet zeker of deze gevoelens, gevoelens van ware liefde waren.

Samen lagen ze in een weide, ze keken naar de sterren, naar de maan en de prachtige bloemen om hun heen, Toen hij haar kuste, zag ze een vallende ster in deze magische nacht. De ster werd gevolgd door glinsterende vonken en die vonken daalden op haar neer. Toen dat gebeurde, was ze er opeens niet meer. Het ene moment zat ze met haar geliefde naar de sterren

te kijken en het andere moment Liep ze in een andere wereld. Ze was in een soort dromenland. Het was een wereld vol magie, ze wist niet wat ze zag! Overal waar zij liep, volgden de vonken van de vallende ster haar voetstappen, totdat zij op een gegeven moment in een donker woud kwam.

Ik heb me al zo lang afgevraagd wie ik nu eigenlijk ben.' Toen zag ze Nienna uit de spiegel met water komen. 'Jouw naam, mijn lieve kind, is Apasionata.' 'Nu, haast je en ga terug naar het land waar je vandaan komt en deelje leven met je geliefde.' Apasionata stapte in de spiegel met water en kwam weer in haar eigen wereld.

Daar zat ze weer in de weide, terug bij haar geliefde. Haar geliefde zei: 'Waar was je? Ik heb me zo druk gemaakt. Ik was bang dat ik je nooit meer zou zien.' Apasionata zei: 'Ik ben naar een andere wereld gegaan en zag vele magische dingen.'

Haar geliefde zei: 'Denk je nou echt dat ik dat geloof? Zo gek ben ik niet, kom op vertel me nu wat er aan de hand was.'

Apasionata antwoordde: 'Ik was bang dat jij mij zou verlaten en moest in mijn gedachten naar antwoorden zoeken.' Haar geliefde kuste haar en toen zag ze weer een vallende ster! De vonken daalden op haar neer en ze kwam meteen in het paleis.

Het donkere woud had een mysterieuze sfeer, het zag er donker, eng, maar ook heel mooi uit. De bladeren

'Ik merk dat jij nu niet doet wat in jouw hart zit,' zei

glinsterden door druppels water. De bomen waren

'Dat klopt,' antwoordde Apasionata.

groot, zo groot had zij ze nog nooit gezien. Ze keek omhoog en zag geen een straaltje licht door het dikke bladerdek van de bomen. Maar, wat was dat? Hoog

in de bomen zag zij een paleis. Het paleis was van stratend wit hout en kronkelde om de bomen heen. De lichtjes waren lichtblauw en in de verte leken het net op kristallen. Ze wou naar het prachtige paleis toe, maar ze kon geen trap vinden. Dus klom ze in de boom

tot ze bij het paleis was aangekomen. In het paleis was het zo mooi, dat er geen woorden waren om het te beschrijven. Ze keek in het rond, maar ze zag niemand. Plotseling werd zij afgeteid, zij zag

voor haar een spiegel liggen gevuld met water. Ze wist niet wat het betekende of wat het zou doen, maar ze keek in de spiegel en toen zag ze iemand, Ze zag de vrouwe des huizes, een elfenkoningin. Haar naam was Nienna Saralonde.

Nienna. 'Wat wil je dan, mijn lieve kind?'

'Ik wil hier blijven, Nienna. Er is nog zoveel wat ik hier in deze magische wereld kan ontdekken.'

'Maar wil je dan niet bij je geliefde zijn? Wil je een eenzame vrouw worden en in het magische woud leven met een gebroken hart?,' vroeg Nienna, verbaasd over de vastberadenheid van het jonge meisje. 'Ja, dat is wat ik wil. Ik zaL blijven ontdekken in deze wereld, elke dag een verrassing, elke dag een magisch avontuur. Mijn geliefde zal samen leven met iemand

anders. Ik heb heel goed nagedacht, en ik heb besloten bij jou te blijven. Ik zal met jou, Nienna, deze wereld onderzoeken en leren over magie en misschien vind ik hier, in deze wereld, ware liefde. lets wat je op de aarde niet snel vindt.' En zo eindigde Apasionata's verhaal. Ze werd de op-

volger van Nienna en leefde een eeuwig leven in het magische woud.

Nienna zei tegen het prachtige, pure, onschuldige, jonge meisje: 'Ik weet je naam, mijn lieve kind.' Het meisje zei: 'Echt waar? Ik heb zo lang naar mijn

naam gezocht, maar nooit heb ik hem kunnen vinden.

i

â–

Een Romantisch verhaal door.

me Visscher uit H5B


Leerlingen die het vak Onderzoeken en Ont-

Len mee voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen.

werpen volgen in de bovenbouw, hebben in

Ik ben bij bouwkunde langs geweest en zag de

totaal vier keer de Hanze Hogeschool of de

leerlingen een ontwerp van een uitgaanscentrum

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bezocht.

in de Blauwe Stad presenteren. Veel groepjes

Ze konden bij verschillende opleidingen even

Leerlingen ontwierpen een gebouw waar een

in de keuken kijken. Bij de Hanze Hogeschool

restaurant en discotheek werden gecombineerd.

konden de leerLingen naar: Bouwkunde, Hu

De leerlingen hadden vaak een digitaal ontwerp

man Technology, Werktuigbouwkunde, Life,

gemaakt en ook een maquette. En dat in een

Science & Technology. En bij de RUG waren

betrekkelijk korte tijd.

de facuLteiten: scheikunde, natuurkunde en

De aanwezige HBO- studenten beoordeelden

wiskunde vertegenwoordigd.

onze leerlingen en gaven ook pittig commentaar. Zij zijn gewend om kritisch naar iemands werk

Deze vervolgopleidingen hadden een programma

te kijken. Het gebouw moest logisch in elkaar

samengesteld waarbij leerlingen ervaren wat het

steken en moest aan bepaalde eisen voldoen.

is om deze opleiding te volgen. Het mes snijdt

De leerlingen werden behoorlijk doorgezaagd. Ze

aan twee kanten: leerlingen kunnen mooi even

moesten hun keuzes die ze hadden gemaakt in

kijken welke technische opteidingen te volgen

het ontwerp goed verwoorden. Ik vond dat de

zijn in Groningen en de onderwijsinstellingen

meeste leerlingen goed doordachte ontwerpen

hopen toekomstige studenten binnen te halen.

hadden. De HBO-docent was zeer onder de indruk

De leerlingen volgen intensieve colleges en prac-

van de prestaties van onze leerlingen.

tica en moeten uiteindelijk een kleine technasi-

Om vier uur stond de bus weer klaar om alle leer

um opdracht uitvoeren. Deze wordt op de taatste

lingen van het Zernike College weer naar Haren

dag gepresenteerd aan studenten en docenten,

te brengen.

die dit ook beoordelen en de behaalde cijfers tel-


Drie Toppers naar de top! Door Kea de Graaf

Het is bijna niet te geloven en toch is het waar:

De spanning werd opgevoerd voordat de uitslag

de meest eervolle onderscheiding voor Neder-

bekend werd gemaakt: maar toen het duidelijk

Landse scholieren op het gebied van debatte-

was dat het Zernike nationaal kampioen was ge-

ren is dit jaar aan ons team ten deeL gevaUen!

worden klommen al onze supporters het podium

Elk jaar organiseert het NederLands Debat Insti-

op en we vormden een groot kluwen van vrolijke opwinding....

tuut de NK Debatteren voor SchoLieren. De wijze waarop gedebatteerd wordt, is ontLeend

Het keuze-uur 'leerlinggestuurd leren debatteren'

aan het Britse Parlementaire debat.

draait sinds een jaar of negen.

Het thema waaraan de stellingen werden ont

Daar krijgen de door de deelnemende LeerLin-

Leend was dit jaar: Voeding en Maatschappij.

gen democratisch gekozen drie Commissieleden de volledige verantwoordeLijkheid voor de in-

In de finale rondes in de Hooglandse kerk te Lei

houd van dat keuze-uur. Mijn inbreng bestaat

den op 12 december doorstonden Berna, Eva en

uit coordineren, stimuleren en inspireren. Deze

Kaj vijf rondes die zij allemaal wonnen.

'begeleiding op afstand' maakt de betrokkenheid

Naarmate zij vorderden werden ze zich bewuster

van de leerlingen zelf maximaal en bevordert de teamgeest enorm. Ik ben ervan overtuigd dat dit

van zichzelf en hun potentie. Je zag ze groeien in hun rol van zelfverzekerde en weLoverwogen opererende mensen. Per ronde zat de presentatie goed, maar ook de argumentatie en de gehanteerde strategie. In de uiteindeLijke echte finale schitterden ze

de reden is waarom we tot dusverre steeds de fi nale rondes mochten meemaken en aL eerder een derde en vierde plaats wisten te veroveren. Ik ben de drie toppers dankbaar voor dit fantas-

alle drie boven verwachting en op de toppen van

tische resultaat dat als de kroon op mijn werk

hun kunnen: Berna bleef koelbloedig en helder,

aan het Zernike College kan gelden. Voor mij was dit de laatste keer: ik ga met ingang van augustus 2010 met de VUT. Maar dit keuze-uur zal blijven!

Eva vanzelfsprekend overtuigend en Kaj liet als

laatste zijn overweldigende woordenvLoed dwars door de kerk heen denderen. Het was volstrekt fenomenaal.

KBEKUN AT 1NSTI1

'ERLANDS

DEBAT INSTITUUT


Sinds augustus 2009 heeft het Zernike College

aantal deeLnemers aan het hockeyproject geen

samen met District-Noord van de Koninklijke

ontheffing van de onderwijstijd meer kan worden

Nedertandse Hockey Bond een pilot ontwikkeld

verleend. Maar het blijft mogelijk op de ingesla-

waaraan 23 leerlingen mee doen. Het gaat dan

gen weg voort te gaan.

om de beste hockeyers in Groningen e.o. in de

Van belang is dan dat de leerlingen ingeschreven

Leeftijdscategorie van 12 t/m 15 jaar. Een leer-

zijn bij een LOOT-school en dat de hockeyactivi-

ling kan alleen maar mee doen wanneer hij/

teiten gegeven worden door personeel dat aan de

zij geselecteerd is voor distn'ctstraining van de

school verbonden is. Zo gauw leerlingen door-

KNHB. Op maandag en donderdag en vanaf 1 fe-

dringen tot de landelijke selectie krijgen ze de

bruari ook op de woensdag trainen de leerlingen

nieuwe loot-status en kunnen ze, aangekomen in

van 8.00 tot 10.00 uur onder leiding van drie

de bovenbouw, profiteren van de ruimere regelge-

gerenommeerde trainers. Een van hen is Joost

ving voor deze topsportleerlingen.

van Geel, bondscoach van het dames zaalhockeyteam. Hij is verantwoordeLijk voor de trainings-

In overleg met de KNHB District-Noord bieden

opbouw. De deelnemende leerlingen zitten op het

we een nieuwe groep hockey talenten die van de

Zernike College, maar er doen ook leerlingen mee

basisschool komen, de gelegenheid om onder

van andere scholen voor voortgezet onderwijs.

schooltijd te trainen. Zij worden dan geplaatst

Het Zernike College heeft deze samenwerking

met elkaar in dezelfde brugklas. Dat biedt ons de

met de KNHB aangegaan omdat de school LOOT-

mogelijkheid om gemakkelijker roosteraanpas-

school (landelijk overleg onderwijs en topsport)

singen te maken. Leerlingen van andere scholen

is en van oordeel is dat ze mee moeten helpen

in ons voedingsgebied kunnen nog steeds tot de

om van hockeyers tophockeyers te maken.

trainingen toegelaten worden. Er moet dan wel plaats zijn en de andere scholen moeten be-

Vanaf 2010 verandert de systematiek van de

reid zijn om noodzakelijke aanpassingen in het

individuele loot-statussen van jeugdige talenten.

studieprogramma te verrichten. We gaan ervan

Het wordt veel moeilijker om als leerling de loot-

uit dat we met een groep van 20 hockeytalenten

status te verwerven.

opnieuw van start kunnen gaan.

Dat betekent dat voor een


Technasium jaar drie zevende op Noordelijke regiofinale Lego League Door Fred Norden

Op zaterdag 28 november heeft een specialisten-

verkeer, toegang verkrijgen en veiligheid. Er

team van tien leerlingen, van jaar drie van het

werd gebruik gemaakt van licht- en druksensoren

Technasium aan de Rummerinkhof, in Stadska-

en speciale software waarbij een computer het

naal voor de tweede keer deelgenomen aan de

ontworpen besturingsprogramma uploadt naar

Noordelijke regiofinale van de FIRST Lego League.

een hardwareset in de robot. Ondanks tegenslag

Zij zijn daar verdienstelijk zevende geworden

met de lichtsensor bij de tweede robotwedstrijd

in een veld van 23 opgegeven teams. Het team

werd tijdens de derde wedstrijd dankzij hardnek-

moest scoren op vier onderdelen:

kig doorzetten de hoogste teamscore en tevens

• een robot bouwen

een schooLrecord behaald.

• het besturingsprogramma • een presentatie van hun oplossing van een vervoersprobleem in hun eigen omgeving

Door de ervaringen van vorig jaar hadden we onze teampromotie goed voor elkaar, onder an-

• de teampromotie.

dere door zelf verkregen sponsors.

Tijdens het technasiumvak "Onderzoek & Ontwer-

0&0 docenten Jaap Dijkstra, Erwin van Dijk, Eric

pen" ontwikkelde het winnende team plannen

Jordens en teamcoach Fred Norden waren zeer

voor een trein in een vacuumbuis en zij mochten

tevreden over het resultaat. Een bezoek aan

deze tijdens de regiofinale presenteren.

de plaatselijke fast-food keten was een mooie afsluiting van de dag.

De robot moest in een parcours zoveel mogeLijk opdrachten uitvoeren, die te maken hadden met


I

J

â–

m Frohe Weihnachten in Miinster Op de locatie Rummerinkhof bestond jarenlang de traditie dat de eerste en tweede klassen op school nun kerstactiviteit verzorgden, meestalin

de vorm van een uitgebreide kerstlunch. Dit jaar breekt klas twee met die gewoonte; deze leerlingen bezochten op vrijdag 18 december de Weihnachtsmarkt in Miinster, Nordrhein-West-

falen. De docenten Duits van de Rummerinkhof hebben in november deze prachtige oude stad bezocht om daar in het centrum een route uit te zetten en opdrachten voor de leerlingen te bedenken. De activiteit stond dan ook een beetje in het teken van de lessen Duits. In alle vroegte, rond half acht, zijn de klassen

met hun begeleiders in drie bussen naar Miin ster vertrokken. De hevige sneeuwval had in ieder geval al bijgedragen aan een toepasselijke kerstsfeer... In Miinster zijn de klassen in groepjes van drie of

vier leerlingen vanaf verschillende startpunten de binnenstad ingelopen. Aan de hand van diverse opdrachten, die met de kerstmarkt en de Duitse

taal te maken hadden, hebben de leerlingen de

stad verkend. Uiteraard bleef er naderhand nog tijd over om te genieten van de diverse typische Weihnachtsmarkt-versnaperingen. Na afloop werden de uitgewerkte opdrachten aan

de mentoren teruggegeven, waar de docenten Duits later hun beoordeling over mogen geven.

Een geslaagd uitstapje, waarna leerlingen en docent-begeleiders meteen konden gaan genie

ten van een welverdiende kerstvakantie. â– .


Are you serious!? Kerst Helperbrink

Kerstmarkt Zuidlaren Onder schitterende, winterse omstandigheden

was vrijdag 18 december de Kerstmarkt op de De leerlingen van de Helperbrink zijn in de

vestiging Zuidlaren. Tot's morgens vroeg waren

weken voor de kerstvakantie druk bezig geweest

we nog in het ongewisse of de Markt door zou

met het inzamelen van geld voor 'Het Glazen

kunnen gaan, vanwege de weersomstandigheden.

Huis' van 3FM (Serious Request). Goede initia-

We hebben besloten om hem in aangepaste vorm

tieven waren bijvoorbeeld foto's maken met een

door te laten gaan en dat bleek een prima keuze.

gouden lijst en flessen ophalen voor het goede

De opkomst was overweldigend. LeerLingen heb

doel. Leerlingen uit de eerste klas hebben geld

ben hun uiterste best gedaan om er een geweidig

opgehaald met het verkopen van boekjes met ei-

spektakel van te maken. En dat is ruimschoots

gen geschreven verhalen. Bastiaan Brand uit M2F

gelukt!

(tekenaar van Zernike Zaken!) had voor de actie

Om 10.00 uur stonden de eerste koopjesjagers al

een speciaal stripboek gemaakt die meerdere

op de stoep. Tot aan de sluitingstijd (12.30 uur)

keren herdrukt moest worden. Tijdens de kerst-

bleef het erg druk en gezellig!

viering zelf hebben de kinderen ook gedacht aan

De totale opbrengst van de markt is: 2366,05

Serious Request en werd er in de pauze eten ver-

Euro.

kocht. Het kerstoptreden van broodje Montessori,

Een gedichtenproject bracht ook nog eens 67,30

waar leertingen zelf de optredens verzorgen, was

Euro op.

weer erg geslaagd met veel verschillende acts. Na

Leerlingen en collega's keken om 13.00 uur zeer

de optredens in de karttine was het tijd voor een

tevreden terug op de dag!

lunch in de gezellige ingerichte lokalen. Elke klas kon zo samen genieten van de lekkernijen. In

veel klassen hadden de kinderen zelf dingen gebakken wat resulteerde in heerlijke kerstlunches

met brood, brownies, appeltaarten en nog veel meer. Ook was er tijd voor verschillende activiteiten. Een quiz, toneelstukje of andere creatieve bezigheden waren populair. Maar ook gewoon heerlijk eten en kletsten over wat de kerstvakan tie allemaal te bieden zou hebben was natuurlijk fijn. Al met al was het weer een heerlijke afsluiting. Tot slot werd 1750 euro ingeleverd bij het

Glazen Huis's avonds, een fantastisch resultaat!

-


Culturele Kerstviering op

Let's Dance.

Atheneumplus De leerlingen van de bovenbouw aan de Westerse De Culturele dag was weer een groot succes!

Drift trotseerden de sneeuw en togen op de laat-

Het thema was dit jaar Licht en dat je daar

ste dag voor de vakantie naar de Scharlakenhof

verschilLende kanten mee uit kunt, bteek wel uit

voor een speciale activiteit: een dance workout.

het aanbod van de workshops: LiMa fotoclubje,

De gymsectie had met hulp van andere docenten

een lichtjesfilter maken, een lezing over Licht,

een geweldig dance-evenement georganiseerd

siervuurwerk analyseren, en nog veel meer. Wees

waarvan de opbrengst ten goede kwam van Seri

gerust, iedereen die meedeed aan Siervuurwerk

ous Request. Na drie uur achter elkaar te hebben

Verklaard heeft al zijn vingers nog!

gedanst, werd in totaal 1100 euro opgehaald.

Deze culturele morgen werd afgesloten met een

Leerlingen kregen les in Zumba en BOMmen

uitgebreide, heerlijke lunch die opgevrolijkt werd

(Bewegen Op Muziek). Zo kwamen ze moe, maar

door leerlingen die kerstliedjes zongen en een

voldaan uit de gymzaal om te beginnen aan een

toneetstukje speelden.

welverdiende vakantie.

Wederom een Culturele Dag die voor herhaling vatbaar is!!


Jan Vos

Leraren voor de klas! Soms snap ik het niet meer, beste lezers.

Ik citeer een jonge collega uit het Onderwijsblad

We weten allemaal dat er een enorm tekort aan

van de Aob (Alg.Ond.Bond):

leraren zit aan te komen. Gesproken wordt over

"Ik had...veel liever gehad dat de reductie

10.000-den. Er is dus alle reden om aardig te zijn

betrekking zou hebben op de niet-lesgebonden

voor de starters. En zowaar, daar wordt beleid op

taken. Ik ben juist docent geworden om voor de

gevoerd. Een beginnende docent heeft sinds kort

klas te staan. Juist voor de klas kan ik in het

recht op "lestaakreductie" van 20% in het eerste

begin van mijn carriere veel leren." Hij wil voor

jaar van aanstelling.

de klas staan. Kan het nog mooier? Dat geldt voor nagenoeg elke leraar en zo hoort het ook,

Dat is een geweldige maatregeL Ik kan me nog

dacht ik.

herinneren, hoeveel er op mij afkwam in dat eerste jaar. Toch is hier iets op aan te merken.

Zelf ben ik (deels) min of meer gevlucht naar een

Volgens een onderzoek staat een moderne leraar

(prive-)school waar ik meer dan 90% van de tijd

38% van zijn/haar werktijd voor de klas. Voor

voor de klas sta. Dat is geen verwijt aan Zernike,

de rest van zijn tijd doet hij andere dingen, als

dat vind ik een geweldige school. Die verhouding

mentor, organisator, vergadertijger, voorbereider

62-38 is een landelijk probleem, het heeft met

enz. Vraag mij niet hoe dat er allemaal is inge-

veel dingen te maken en is zo gegroetd in de

slopen. Bij starters is die verhouding 62-38 nog

loop van de tijd. Wat ik bedoel is: bedenk met

ongunstiger, vanwege de geringe ervaring. Moet

z'n alien hoe die 38% omhoog kan, dan krijgen

je dan niet 20% van die andere werkzaamheden

we geen tekort aan leraren. "Ben ik nou zo dom,

af halen?

of..." zou Louis van Gaal zeggen.

Mentor, organisator, vergadertijger, voorbereider... Hm...

Ook nog voor de klas staan?!

Burnout.

-5&

ToobO?

12


Voorbeelden uit de praktijk:

Wrj zijn Tara en Vita uit klas 1A van de Helper-

MaatschappeLijke stage

tijd voor onze maatschappelijke stage. Daarvoor

brink. Donderdag 26 november 2009 was het hadden we eerst een afspraak met Gert-Jan, de Maatschappelijke stageregelaar van Hamrikheem

gehad. Op de dag van de stage gingen we naar het bejaard en centrum. Daar hadden wij een

bingomiddag georganiseerd. We moesten mensen van de meerzorg (die zijn bijvoorbeeLd dement

of blind enz.) helpen met cijfertjes afvinken. Het klinkt misschien saai, maar de mensen zijn heel gezellig, heel vrolijk en praten veel. Eerst

mochten we thee en koffie rondbrengen, in de kantine, die ook een soort van woonkamer is.

Er waren ook prijzen te winnen zoals een grote reep chocola of bloemen. Er was ook een pauze. We hebben lang bingo gespeeld. We waren er om half twee maar het begon om twee uur. Het was heel gezelLig. Dit is ons stukje. Ik, Anna de Vey Mestgagh Montessori klas 1A,

heb stage gelopen bij de zorgboerderij Karding. Het was heel leuk. Het is een boerderij waar volwassen gehandicapte mensen overdag komen om onder begeleiding te werken. De gehandicapten en begeleiders zorgen voor het land, de tuin en de dieren die daar leven. Ik mocht met Erwin (de baas) mee op een hele oude trekker uit 1960. We gingen de mest wegbrengen. Daarna heb ik voor

de drie Shetlanders gezorgd. We hadden daarna een extra lange pauze omdat er iemand afscheid nam. Dat was heel gezellig, want Erwin had

pepernoten meegenomen. Toen de pauze afgelopen was, moesten alle dieren nog eten krijgen.

Samen met nog twee andere mensen ging ik de paarden uit de bak halen en ze voer geven. Om vier uur gingen alle mensen naar huis en ik ook.

Maatschappelijk Stage op het Zernike College Nog een paar jaar en iedere school heeft het in

coordinator Maatschappelijke stages aangesteld,

het programma opgenomen. Een stage, waarin

Rob Velleman.

leerlingen zich op een bepaalde manier dienst-

,,Elke locatie heeft een stage coordinator die

baar moeten maken voor de maatschappij. Dit

ervoor zorgt dat het op zijn of haar locatie in

kan varieren van jeugdvoetbaltrainer tot hulp in de bejaardenverzorging, van werken bij Staats-

gang gezet wordt en dat het stagelopen draait. Ik coordineer het voor alle Zernike vestigingen.

bosbeheer tot het uitleggen van de werking van

Verder zet ik een visie op papier hoe het Zernike

mobieltjes aan verstokte digibeten.

met de Maatschappelijke Stage omgaat; het doel,

Ook op het Zernike College heeft de Maatschap

de uitvoering en de terngkoppeling, zeg maar.

pelijke Stage een plaats gevonden; een fiks

Zo zijn wij klaar als de Maatschappelijke Stage

aantal leerlingen heeft de eerste uren al binnen.

officieel van start gaat in 2011."

Het is een hele organisatie om alles in goede banen te leiden en daarom heeft de school een


Wist u dat

...de schoolband van de Van Iddekingeweg heeft opgetreden op de grote Noorderpoort conferentie over onderwijs op 15 januari? SpeLen voor 1500 mensen uit net onderwijsveld in Martiniplaza. En met veel succes, gezien de vele positieve reacties

...dat we Cambridge English volgend schooljaar ook in Zuidlaren aanbieden?

...Emmily uit Atheneum 4 Montessori meegedaan heeft.aan Popstars en het zelfs heeft weten te schoppen tot de live-shows? Helaas moest*ze|zaterdag 12|december de muziekwereld. Dit was.nog.maar het begin!

...de huidige huisvesting voor nu en in de toekomst van de bovenbouw Havo/Vwo en AtheneumplkJS onvoldoende is? We hebben te weinig ruimte en moeten wt

noodlokalen. Erisditjaar

veelvuldig contact geweest met B&W en de gemeenteraad van Haren over dit thema. Zij alien hebben aangegeven dat ze willen werken aan een goede huisvesting. Er is een ihyentarisatie gemaakt van alle mogelijke oplossingen. De conclusie is dat huisvesting elders, dus niet op de Westerse Drift, de beste oplossing is. Er is besloten om gelijktijdig drie locaties voor de vervanging van de Westerse Drift te onderzoeken: Biologisch Centrum aan de Kerklaan, Nesciopark langs de A28 en het terrein ten noordei van de Rummerinkhof: De Blauwe Ruiters. Daarbij wordt de Kerklaan als eerste keus gezie Voor 1 mei 2010 wordt aan de Raad van Haren gerapporteerd. De nieuw- of verbouw wordt hopelij

in 2013 gerealiseerd. Of dit lukt is afhankelijk van de uitkomst van een aantal onderzoeken e onderhandelingen met derder

...voor het Atheneum dit jaar voor het eerst gewerkt wordt met het combinatiecijfer. Dit houdt in dat voor de vakken maatschappijleer, anw, literatuur.en het profielwerkstuk informatie zie het Programma voor Toetsing en AfsluitintpAtheneum.


Harry Hadders Taalkunstenaar ,,Ja, Harrie, uiteraard." Zei een leerling laatst te-

naar Engeland te gaan. Ha, mooi lulLig tweetal

gen me ,,Nee, ik kom uit Tynaarlo, niet Ter Aard."

als ze zich voorstellen.

Hij keek me verbaasd aan. ,, Maar ehm...." Ik

Soms krijg ik zo ook iets terug van leerlingen.

viel hem direct in de rede. ,,Nee, ook niet Ma-

Prima, dat spelen met taal, leren ze van. ,,He,

rum, het is gewoon TynaarLo." Je zou het vak-

meneer, komt een olifant bij een toneelstuk.

kenintegratie kunnen noemen, aardrijkskunde en

Toneel stuk. En een pyromaan bij een wegrestau-

Nederlands.

rant. Weg restaurant." Of een paar lessen later,

Heerlijk om af en toe even met leerlingen te dol-

Emil komt naar me toe en ik krijg de groeten.

len. Taal is een prachtig middel om mensen op

,,Ja hoor meneer,

het verkeerde been te zetten. Als ik een Chinees

vertrouw de grijns op zijn gezicht niet helemaal

restaurant in Groningen zou bezitten, dan zou

en zeg ,,Ben, welke Ben? Lachend gaat hij terug

van Ben." Ik kijk hem aan,

mijn tent lets van "Wat Woj" of zoiets hebben

naar zijn bank en roept nog even ,,Zine".

geheten. Een naam voor een coffeeshop? Wiet

Spelen met taal. BLijkbaar is het erfelijk. Mijn

Vot natuurlijk.

zoontje Jesper, inmiddels half vijf, weet al wat

Veel leerlingen kennen mijn grapjes onderhand,

hij later wil worden. Hij heeft wat naar tv geke-

hoewel het handig is dat er elk jaar weer een

ken en is stellig in zijn toekomstbeeld. ,,Ik word

nieuwe lichting komt. En dat biedt natuurlijk

later tovenaar." Ik probeer een latere teleurstel-

weer onverwachte mogelijkheden. In ktas TL3D

Ling te voorkomen en zeg dat tovenaars niet

kon ik het niet laten om Marjolein Blaauw en

bestaan.

Ik zie het blonde koppie denken en

Desire Bont naast elkaar te zetten. Mooi duo, ge-

luttele tellen later heeft hij de oplossing klaar.

zien hun achternamen. Zo werden in een andere

,,0h, maar ik kan ook hele goede kunsten. Ja, ik

klas Frank en Stijn aan elkaar gekoppeld en neb

weet het al. Ik word later kunstenaar."

ik Mike Dik en Mitchel Kok afgeraden om samen

0

15


Xchange Westerse Drift oktober 2009 Door Hldzer de Vries

Zondagmorgen 4 oktober, net is een uur of acht

bestemming zijn aangekomen. Hier en daar wat

wanneer ik mijn motor voor het prachtige hoofd-

ongemakjes met de bus, maar met een uitzonde-

station van Groningen parkeer. De eerste groep

ring alles op tijd.

vertrekt rtaar Frankfurt met begeleiders ELze en

Uit de verhalen en foto's op de Zernike site heb-

Karel Jan. In de vertrekhal staan alleen leerlingen

ben we thuis allemaal kunnen zien hoe geweldig

van onze school met hun ouders. De eerste 24 van

de meeste uitwisselingen verliepen. De meeste

de 370 deelnemers even uitzwaaien. Ja, zij gaan,

leerlingen hadden het geweldig, een paar waren

in verband met de Duitse vakanties, een week

misschien wat minder gelukkig met hun gastge-

eerder internationaliseren.

zin, maar overwegend ontvingen we erg positieve

Op een uur na, sta ik een week later 'Basel' uit te

berichten.

zwaaien, de laatst vertrekkende groep, maar ook

Het is uiteraard niet mogetijk (en ook niet de

zij gaan met de trein.

bedoeling) om in dit artikel aLle excursies te

Tussendoor zijn ook Aix les Bains, Barcelona, Ber-

beschnjven en bovendien staan de verslagen nog

lijn, Brescia, Kalisz, tirebro, Poprad en Veszprem

steeds op de site.

vertrokken. Veeeel ouders en andere 'uitzwaaiers'

Daarom tot slot; alle excursies zijn dit jaar op-

bij elk afscheid. Veel blije gezichten, toch wel

nieuw erg goed verlopen, met onze Leerlingen als

spannend, hier en daar ook een traantje....

prima ambassadeurs.

Blij ben ik, wanneer ik in de loop van zondag op

Super!!!

de site kan melden dat alle groepen veilig op hun


halen. Vooral het lesgeven aan de Atheneumplus

Wie ben ik?

leerlingen biedt veel uitdaging.

Wim Coens, docent wiskunde op de locatie

Dat de huisvesting niet optimaal is en dat er

Westerse Drift

slechts weinigen het voorrecht kennen van een vast lokaal moge bekend zijn. Ik hoop (voor mijn

Eerste indruk van het Zernike College?

pensioen) het mee te maken dat we verhuizen naar een nieuw en groter gebouw.

In mijn tweede jaar aan het Zernike College voel

ik mij al niet nieuw meer. Het "thins gevoel" kwam al sneL, vooral dankzij de veLe aardige colLega's. Best wel een leuke ervaring, aangezien ik op mijn vorige school, het Bogerman coLlege in Sneek, ook al tot de inventaris behoorde. Na 36

jaar is dat ook niet verwonderlijk. Wat mij opgevaLlen is op de Westerse Drift is dat er niet gezeurd/gemopperd wordt en dat er een grote betrokkenheid is bij het wel en wee van het schoolleven.

Ik vind in het algemeen dat de capaciteiten van de leerlingen overvloedig aanwezig zijn zodat ik wordt uitgedaagd om alles uit de leerling te

"English only, please

rr

Door Josja Postma, docente Engels

heerlijk om me een uurtje lang helemaal onder te dompelen in de Engelse taal. We werken aan spreekvaardigheid, er mag bijvoorbeeld alleen

Engels gesproken worden met de docent en ook met elkaar, lees- en schrijfvaardigheid. Ook zal

"Thank you and see you again next week!", zeg

luistervaardigheid uitgebreid aan bod komen. De

ik tegen mijn Cambridge-leerLingen. Een groep

eerste les vroeg ik elke leerling waarom ze voor

van 20 leerlingen uit Atheneum 4, en een paar

deze keuzeles hadden gekozen en bijna ieder-

Atheneum 5 leerlingen die al dit jaar examen wil-

een zei dat ze het handig leek voor later. Hoezo

len gaan doen, die vrijwillig een extra lesje En-

"deze generatie denkt helemaal niet aan later"?

gels volgen elke week om zodoende voorbereid te

Elke week kijk ik er weer naar uit om een gezel-

worden op het CAE-examen (Cambridge Advanced

lig uurtje Engels te beleven met deze vrolijke,

English) volgend jaar. In periode twee is de sec-

slimme en English-oriented leerlingen. En als ik

tie Engels begonnen met het aanbieden van een

de leerlingen weg hoor lopen terwijl ze nog een

keuzeles Cambridge in Atheneum 4 nadat we vele

mooi Engels accentje opzetten, kan ik een glim-

signalen van de leerlingen hadden gehoord om

lach niet onderdrukken: "Nice, really nice!"

dit mogelijk te maken. Enkele leerlingen van het Zernike Col

lege hebben dit examen al op eigen kracht met goed gevolg afgelegd, maar we vonden het tijd worden om ons steentje bij te dragen en de enthousiaste leerlingen te begeleiden. In periode een hebben Milan

Oei en ik een programma opgezet en veel reclame gemaakt. Daardoor konden we van start gaan met een groep

van 19 leerlingen. Ik vind het


Zerm'ke met Shakespeare komedie naar provinciaal

scholierentheaterfestival Het plan om een Provinciaal Scho lie re nth eater

230 leerlingen) zich aangemeld voor deelname. Er

Festival op te zetten is ontstaan in het voorjaar

is contact gezocht met het professionele werkveld,

van 2009, op initiatief van Petra Agricola (drama-

er zijn subsidies aangevraagd en inmiddels is de

en theaterdocent Zernike College). Dit

stichting druk bezig met de voorbereidingen.

vanuit het idee dat op erg veel scholen

Het Zernike College, dat het festival in nauwe

mooie toneelstukken gemaakt worden,

samenwerking met de stichting organiseert, zal

die altijd slechts door een beperkt pu-

natuurlijk zelf ook vertegenwoordigd zijn en wel

bliek (vrienden, familie, personeel van

met het stuk 'Het graafschap, het hertogdom en

de betreffende school) bezocht worden.

het koninkrijk', een komedie die gebaseerd is op

Jammer, vond Petra. Zet deze scholen

drie komedies van Shakespeare. De toneelclub, die

bij elkaar, laat de spelers naar elkaars

met dit stuk ook uitvoeringen heeft op 6 t/m 9

stukken kijken, bied ze een extra pro-

april in de Noorderkerk, is inmiddels enthousiast

gramma met professionele workshops

aan het repeteren.

op het gebied van dans en theater en je hebt een geweldig evenement te pakken waar ook nog veel te leren valt,

Het festival gaat plaatsvinden op zaterdag 10 en zondag 11 april 2010 in het Prinsentheater, de

was de gedachte. Deze gedachte is inmid-

Noorderkerk en ruimtes van de Noorderlingen en

dels uitgewerkt en zal in april 2010 gaan

de Citadel in Groningen. Op het festival laten alle

leiden tot de eerste Groninger editie van

schoten een voorstelling zien. Workshops worden

een Provinciaal Scholierentheater Festival.

gegeven door professionele acteurs, regisseurs en

Voor de organisatie is een stichting in het

dansers van o.a. Club Guy&Roni, het NNT, de Cita

leven geroepen (stichting PS Theater). Na

del en de Noorderlingen. Wilt u komen kijken? No-

een wervingscampagne hebben elf enthou-

teer deze data dan vast in uw agenda. Wij houden

siaste scholen uit stad en provincie {met ca.

u via de website www.zernike.nl op de hoogte!

Beste ouders/Leerlingen,

ment naar deze leerlingen, ze hebben zich heel correct gedragen. De wijze waarop de school samen met ons het

Mij is gevraagd iets te schrijven over het school-

aangepakt heeft, zorgde voor een prima verloop

feest dat het VMB0 Groningen Zuid bij ons in

van de avond. Zo werd er gewerkt met een ge-

discotheek The History heeft gehad. Dit doe ik

bonden introduce (de leerling is verantwoordelijk

graag, want niet alleen de Leerlingen vonden het

voor de persoon die hij/zij meeneemt), waren er

een geweldig feest, ook wij waren dik tevreden

polsbandjes voor boven de 16 en moesten som-

met onze gasten. Was er eerst op een opkomst

mige leerlingen een blaastest bij de ingang af-

van 260 leerlingen gerekend, het werden er

leggen; dit tegen het zogenaamde indrinken. Dit

uiteindelijk 326. Ze hebben zich prima vermaakt,

alles zorgde ervoor dat er wel alcohol genuttigd

er is veel gedanst en plezier gemaakt. Dankzij

kon worden, maar dat alles met mate ging.

de inzet van de vele docenten, onze DO, het

Al met al was het een hele succesvolle avond, die

barpersoneel en de beveiliging waren er hoege-

zeker voor herhating vatbaar is. Zij zijn welkome

naamd geen incidenten. Sterker nog, het viel het

gasten in discotheek The History en ik heb van

barpersoneel zelfs op dat de Leerlingen zo vrien-

enkele docenten al gehoord dat de leerlingen

delijk en beleefd waren. "Ze zeiden meneer tegen me",

rte welkom

zei een collega van me, dat had hij lang niet meer

Groeten van Wont.v.d.

gehoord. Echt, een compli

li imens fhe History


Wie ben ik? Mijn naam is Nadine Harms en ik woon in Groningen. Sinds kort geef ik Nederlands op het Zernike College in Zuidlaren. Ik htippel door de gangen,

vind het heel erg leuk! De leerlingen van 2C en IB zijn heel gezellig, ze maken mijn dagen goed! Nederlands is een mooie maar moeilijke taal. Daarom probeer ik het de leerlingen zo goed mogelijk te laten zien. Ik ben zelf nog jong, net

22, dus spreek ik ook de taal van de leerlingen. Ze mogen van mij dus ook wel eens chillen!

De collega's in Zuidlaren zijn fantastisch, het is net de Tros: een grote familie.

Nieuwe VMBO TL-stroom

Eerste indruk van het Zernike College?

In augustus 2010 start aan de Van Iddekingeweg

Het Zernike College staat naar mijn idee voor

een nieuwe TL- opleiding. Dit wordt een oplei-

vrijheid en kansen. Leerlingen kunnen zoveel,

ding die naar een TL diploma toewerkt, maar

evenals de docenten. Alle vrijheid om je leerlin

waarbij grafmedia als extra vak gegeven wordt.

gen iets aan te leren op je eigen manier.

Een ideale opleiding voor leerlingen die van

Met de brugklas ben ik net met poezie begonnen,

tekenen, drama, muziek, audiovisueel en multi

een moeilijk onderdeel. De leerlingen moesten

media houden en hierin hun talent verder willen

een gedichtje maken over kleuren. Supermooie

ontwikkelen.

resultaten, iedereen heeft het heel mooi ge-

Via deze opleiding kan men doorgroeien naar

maakt. Mijn stukje wil ik daarom ook beeindigen

multi-media-vormgever, acteur, theatertechnicus,

met een gedichtje van een van mijn leerlingen.

game-designer, muzikant, ICT-er of activiteiten-

begeleider. Ook blijft zo de route naar de Havo Beige

open, voor die leerlingen die via deze weg het

De kleur van mijn fiets

HBO in willen. Naast theorie betekent dit dus

Je kunt er op rijden,

een fLink deel praktijk, deeLvakken als muziek,

En verder niets.

drama en tekenen. Het kunnen hanteren van verschillende media en allerlei ontwerpen maken op de computer maken deze TL-stroom tot een

ideaal startpunt voor Leerlingen die iets met hun creatieve mogelijkheden willen doen.


ZERNIKE ZAKEN 2009-2010 jaargang 12 uitgave 2  

blad voor ouders/verzorgers en belangstellenden in het Zernike College

ZERNIKE ZAKEN 2009-2010 jaargang 12 uitgave 2  

blad voor ouders/verzorgers en belangstellenden in het Zernike College

Advertisement