Page 1

FINDER SCHAKELKLOK Van Houtenlaan

AANSCHAF 1 november 2008 Opgesteld door: avddrift


Gebruikers handleiding Finder Schakelklok

~TKS

. .. . installaties

Finder type 12.71.8.230.0000 220 volt

Programeren Lestijden.

Montessari Junior College van Houtenlaan.

Open Save,n carry Plus op de PC. Druk op knop 12.71 nieuw ( nu verschijnt er een schenn waarop je begint met projectomschrijving

aan te geven ).

Druk nu op knop normale schakeltijd om de eerste schakeltijd aan te geven.

Vink de dagen aan waarop er een schakeling dient te geschieden.

( bij alle dagen kun de knop op dagelijks te activeren.

Kies nu de schakelfunctie schakeltijd of impulstunctie.

Geef het tijdstip cq impulsduur aan.

Indien deze functies zijn aangeveven dan kun je dit bevestigen met OK.

Nu verschijn er een 1e groene balk met daarin de schakelgegevens.

Middels een druk op de knop nonnale schakelfunctie kun je de overige schakeltijden invoeren.

Wanneer alle schakeltijden zijn gecontroleerd, kun je deze opslaan in documenten.

Je kunt nu terug naar Save,n carry Plus.

Laden informatie naar schakelunit. Open de Save,n carry Plus.

Plaats de schakelunit in de blauwe lezer.

Druk nu op knop laden om het programma op te halen uit documenten van de PC.

Bevestig dit met een druk op de knop Laad in documenten.

Nu verschijnt deze infannatie op het scherm bij Project.

Druk nu op de knop programeren, herbij verschijn het aanzicht van de schakelunit.

Druk nu gelijktijdig op de knoppen Pijl Links, Ok en Cl.

Het schakelprogramma wordt nu naar de schakelunit unit gecopieerd.

Hiema kan Save,n carry plus worden afgesloten, de schakelunit uit de lezer worden verwijderd en

terug geplaatst in de behuizing.

Nu deze is terug geplaatst kan er een controle plaats vinden door.

Het middels via menu activeren van het? Nu verschijnt hieronder een streepje.

Door nu op Ok de drukken wordt het aantal schakel plaatsen aangegeven normaal 30 vrije plaatsen

nu 30 min het aantal schakelingen.Door een volgende druk loop je door de schakeltijden, en

wanneer alle schakeltijden zij verschenen gaat de schakelunit terug naar Auto.

Het verwijderen van de schakelingen om een nieuw schakelprogramma in te voeren. Ga voor het verwijderen van schakelunit middels drukken op knop menu naar? Er verschijnt een

streep onder het?

Bevestig met Ok nu wordt het aantal plaatsen die er zijn aan gegeven.

Door nu 1x te drukken op de knop CL gaat het aantal vrije plaatsen plaatsen knipperen .

Door nu voor de 2e keer op CL te drukken wordt de schakelinfannatie verwijderd en zal het aantal

30 vrije plaatsen worden aangegeven.

De schakelunit kan nu worden verwijderd om van een nieuw schakelprogramma te worden voorzien.

TKS Installaties Groningen BV.

Tel: 0505271188.

Fax: 0505290107.

Mobiel: 06.20621209.


Gebruikers handleiding Lestijden Signalering.

~TKS

. .. . Installaties

Findertype 12.71.8.230.0000 220 volt

Programeren van nieuwe lijst.

Montessori Junior College van Houtenlaan.

Druk 1x op Menu ( streepje onder PR ).

Nu verschijnen de dagen onderstreept, middels x drukken op OK naar de niet actieve dag

( deze knippert en kan middels 1 druk op A worden verwijderd) dan bevestigen met OK.

Na dag 7 en OK komen de tijd en schakelvorm cq duur in beeld.

Middels een druk op A wijzigd het uur in het eerste segment, hierna bevestigen met OK.

Nu de volgende 3 segmenten een voor een en bevestigen met OK.

Nu komt de schakelvorm te voorschijn, deze is middels A te zetten op impuls en bevestigen met OK.

Nu komt er rechts een segment met grote 0 in beeld.( bevestigen met OK deze is voor boven 10).

Nu een keer op A drukken en verschijnt er naast 0 een kleine 0 zijnde 0 seconden.

Middels een druk op A wijzigd het segment naar 4 seconden en deze bevestigen met OK

De eerste tijdsessie is ingevoerd.

Nu kan de tweede en volgende tijden middels de zelfde procudure worden ingevoerd.

Indien alle tijden zijn ingevoerd. kan de PR worden venaten middels een druk op knop Menu.

Nu gaat het programma terug naar Auto.

PS. Bij een foute handeling kun je deze middels knop CL wissen en opnieuw uitvoeren.

Het wijzigen van de kloktijd. Druk 3x op knop Menu ( streepje onder klok ).

Eerste uur segment knippert, middels knop A is deze te wijzigen en daarna met OK bevestigen.

Nu staat hij op het tweede uren segment, wijzigen middels knop A en bevestigen met OK.

Nu staat het 3e en 4e segment voor minuten in beeld die middels knop A en bevestiging met OK.

PS. Na de laatste OK bevestiging gaat hij terug naar Auto.

Het controleren van de geprogrameerde gegevens. Druk 2x op knop menu ( streepje onder? ) Bevestigen middels OK geeft het aantal vrije plaatsen die nog geprogrameerd kan worden leeg 30 ).

Bij de volgende OK bevestiging wordt de eerste schakeltijd zichtbaar.

Bij elke volgende OK melding wordt de volgende schakeltijd zichtbaar.

Middels de knop Menu kan deze controle worden verlaten en gaat hij terug naar Auto.

Middels deze controle mode kan een schakeltijd worden verwijderd door knop CL 1x in de drukken.

Ook kan in deze controle een schakeltijd worden gewijzigd middels knop A en knop OK • waarbij

je het schakelprogramma kunt wijzigen.

Het resetten van alle gegevens inkl klok. Door gedurende 3 sec gelijk indrukken van 3 onderste blauwe toetsen (CL+OK+PijIL).

Hierna dient de klok te worden ingesteld en kan het programeren opnieuw beginnen.

TKS Installaties Groningen BV.

Tel: 0505271188.

Fax: 0505290107.

Mobiel: 06.20621209.


pagina 1 projektnaam : Zernike van Houtenlaan afgedrukt op 01 .12 .2008 um 16 :29 kan À=Channel À vrije geheugenplaatsen: 17

NP

JI start lleïndeJl

kan A

IMP

I1

II

~I

I~DI 3s

08:30 ma diwodo VI 09:30 ma diwo do VI 10:30 ma diwodo VI

IMP

3s

IMP

3s

IMP

10:45 Ima diwodo VI 10:50 ma diwodo VI

IMP

3s 3s

IMP

3s

IMP

3s

IMP

3s

NP

11:50 ma di wodo VT 12:50 ma diwodo VI 13:15 ma di wodo VI 13:20 ma di wodo VI

NP NP

NP NP NP NP NP NP NP NP

I

dag 1 tijd I1 08:25 ma diwo do VI

NP

IMP

3s

IMP

3s

14:20 ma diwodo VI

IMP

3s

15:20 ma di wodo VI

IMP

3s

IMP

3s

J 16:20

ma diwo do VI

I


G:J 0

0

<:=-<;

d1

~ .~

~

~

0

. Jj

'j

~

a:

0

<:Ç.

,SI IJ .s

3

(l

~ ~

~

):

I

.j

~.J

û1

1 ---'

T

I

.::J

--!J

.0

.

i

-j ';:>

J

~-

e-------

<J j

J ':3,

_

2008-1201 HANDLEIDING finderklok  

Programmeerbare bel voor school

2008-1201 HANDLEIDING finderklok  

Programmeerbare bel voor school

Advertisement